Svoboda a nesvoboda

25. 06. 2008 | 17:41
Přečteno 7050 krát
Prý si Češi nemohou dovolit luxus krajního stanoviska. Prý proto, že Česká republika se chystá na předsednictví EU. Prý Praha, rozuměj celá naše země, ztratí půdu pod nohama a v Evropě nic neprosadí. Protože prostě takový šprajc, jako je odmítnutí Lisabonské smlouvy, nám paní Merkelová a pánové Sarkozy a Barosso neodpustí. Toto jsou převládající stanoviska v komentářích českých médií.

Přiznám se, že při pohledu na takovou realitu nemá skutečně česká a s ní také evropská budoucnost dobré vyhlídky. Ani ne tak pro skutečnost, že část politické reprezentace našeho státu považuje obsah Lisabonské smlouvy za příliš velký zásah do autonomie fungování naší země i do individuálních svobod našich občanů na úkor těch kolektivních. Koneckonců, jedná se o právní závazek, který nemá v novodobých dějinách samostatné České republiky obdoby a tak reakce významné části ODS je, naštěstí, normální. Říká se tomu pluralita názorů a je jedním ze základních atributů svobodné společnosti. Závažnější a z mého pohledu také nebezpečnější je úplně jiná skutečnost. A to totiž, že vlastní verbalizace takového názoru je okamžitě zatracena a interpretována českými médii jako svatokrádež, bez ohledu na samotný obsah sdělovaných argumentů. Ten vlastně nikoho pořádně nezajímá. Kdo vlastně z českých politiků a novinářů vůbec četl text Lisabonské smlouvy? Jeden ze sta, či tisíce? A pokud ano, tak v jaké formě, vždyť dodnes není k dispozici její autorizovaný překlad v češtině. O co se potom tedy opírají prohlášení politiků a zasvěcené komentáře českých médií? Důležité je, co si myslí hlavní evropský proud a v přeneseném slova smyslu „Brusel“.

Před nedávnem mě navštívil můj americký přítel, profesor a bývalý děkan jedné významné floridské university. Diskutovali jsme o amerických prezidentských volbách, americké intervenci v Iráku i americké radarové základně na českém území. Můj přítel mi popisoval atmosféru v americké společnosti dnes a srovnával ji se situací po teroristických útocích 11.9. Veřejné mínění bylo tehdy podstatně ovlivněno nejenom dramatem vlastního prožitku, ale také cílenou informační kampaní vlastní Bushovy administrativy a stejně tak sdělovacími prostředky. V atmosféře údajné nukleární a teroristické hrozby iráckého režimu bylo veřejné vyslovení pochyb o smyslu americké vojenské intervence v Iráku vnímáno jako svatokrádež. Ten, kdo tak učinil, byl okamžitě sdělovacími prostředky zatracen. Dnes, před prezidentskými volbami se situace otočila. Ukázalo se, že některé hrozby prý skutečně nebyly opodstatněné. Se svým přítelem jsem celý večer diskutoval a hájil prezidenta Bushe i jeho administrativu za jeho nekompromisní postoj vůči Iráku a vyjadřoval naději, že republikáni navzdory současné krizi volby vyhrají. Jsem přesvědčen, že násilí i hrozbě mezinárodního terorismu se nelze bránit jinak než silou.

Ale to vůbec není to podstatné. Mým cílem není analyzovat a hodnotit americkou zahraniční politiku či adekvátnost použitých nástrojů v boji s hrozbou mezinárodního terorismu v Iráku. Mojí snahou je ukázat na několik paralel amerického a česko-evropského příběhu ve světle ovlivňování veřejného mínění, v našem případě českými médii. Mojí snahou je ukázat na případu Lisabonské smlouvy na fatální deficit prostoru pro svobodné vyjadřování názorů a svobodnou diskusi. Proč tak soudím?

1. Zcela dominantním hlasem českých médií ve vztahu k Lisabonské smlouvě a procesu její ratifikace je hlasité ANO a to přesto, že v žádném z českých médií jsem nezaznamenal pokus o komplexní a sofistikovanou analýzu obsahu Lisabonské smlouvy, představení čtenářům alespoň elementárních fakt o obsahu tohoto dokumentu.

2. Naopak, tisíce komentářů se věnovaly tomu, zda-li s Lisabonskou smlouvou někdo souhlasí či nikoliv a hodnotily politické či dokonce morální parametry takového postoje. Nesouhlas a věcné výhrady byly interpretovány jako zpátečnické chování, odmítání Evropy jako celku či nepochopení evropských hodnot. Kdo nesouhlasí, ten tyto hodnoty boří. Ve zkratce – jedná se pro mne o neuvěřitelnou manipulaci veřejným míněním, znemožňující vést svobodnou, seriózní a zodpovědnou debatu o klíčové mezinárodní smlouvě, která se má dotknout životů občanů naší země na všech představitelných úrovních. To naprosto odmítám.

A tak mi dovolte na několika příkladech, které tak často slýcháme v debatách doprovázejících Lisabonskou smlouvu a proces její ratifikace, poukázat na možnosti odlišného vnímání zásadních pojmů, které samy o sobě mohou tvořit argumenty pro i proti“ nedávno odmítnutému dokumentu:

Suverenita, což je pojem pro svrchovanou možnost rozhodovat o osudu svého státu bez externího vlivu, je nepochybně tím, co Lisabonská smlouva (stejně jako předchozí Ústavní smlouva) rozmělňuje. Euronadšenci argumentují tím, že zásah kolektivního evropského rozhodování do naší suverenity je kompenzován naší možnosti přeneseně rozhodovat o věcech jiných států. Říkají tak vlastně, že podrobení se „evropskému“ rozhodování v několika zásadních oblastech znamená možnost zasahovat do rozhodování jiných. A přitom nejzásadnější novum Lisabonské smlouvy spočívá v tom, že Evropská unie nezasahuje do taxativně vymezených oblastí, ale nový dokument jí dává možnost přisvojit si rozhodovací pravomoc vlastně v jakékoliv kompetenci. Je otázkou, zda má pak česká ústava obsahovat větu o naší svrchovanosti. Nejspíše ne. Někteří tomu budou rádi a jiní nikoliv. Osobně se řadím k těm druhým.

Kvalita rozhodování je často jakýmsi mýtickým argumentem mnoha z těch, kteří se upínají směrem na západ (ale ne zas až přes Atlantik). Pro ně je Česká republika symbolem korupce, špatných politiků, nízké politické kultury a špatné správy věcí veřejných. Naopak jednotvárné chodby evropského parlamentu jsou pro ně synonymem vlastností zcela opačných. Přesun kompetencí z národní na nadnárodní úroveň je pak zcela logicky dobrým krokem, neboť rozhodování jsou zbaveni politici národní (ti špatní), a rozhodují politici bruselští (ti osvícení). To, že se po cestě kompetencí směrem k Bruselu ztratí i legitimita rozhodování, neboť jediným legitimním zdrojem moci jsou v demokracii občané, už nikoho nezajímá. Stejně tak prostý fakt, že Unie má za sebou korupční skandály gigantických rozměrů, politika tvořená v Bruselu tak často podléhá klientelistických zájmům, obrovské přerozdělování na celoevropské úrovni se ukazuje jako velmi neefektivní a nad řadou evropských zvyklostí zůstává rozum stát (například proslulé plýtvavé a nesmyslné stěhování parlamentů Brusel – Štrasburk). I přesto se někteří s radostí vrhnou do náruče osvíceného Bruselu. Já nikoliv.

Demokratický deficit zásadně souvisí se suverenitou a kvalitou rozhodování. Platí totiž pravidlo, že čím blíže je výkon moci jejímu zdroji (tedy voliči), tím lépe jsou věci veřejné spravovány. A tak se tradičně důvěře veřejnosti i u nás těší spíše starostové, primátoři a hejtmani než členové obou komor parlamentu nebo vláda. Je to dáno jak informační vazbou (starosta je prostě blízko), tak možností opravdové interakce mezi zájmy voličů a volenou správou. A ačkoli je demokracie snad nejpoužívanějším slovem na každém zasedání libovolné unijní instituce, její praktická aplikace vázne. Zejména proto, že jediné přímo volené demokratické těleso v Bruselu (a pro přesnost částečně i ve Štrasburku), tedy Evropský parlament, je odsouzen do role statisty, který přihlíží a komentuje jednání Komise. Najdou se tací, a to se ukázalo při nedávném irském a dávném francouzském a holandském „ne“, kteří považují proces evropské integrace za záležitost elit, osvícených konstruktérů, Ludwig von Mises by je nazval „human designers“. Jsou to právě ti, kteří při výsledku nezmanipulovaného demokratického referenda obviní občany jedné členské země Evropské unie ze zpátečnictví a nepochopení záměrů tvůrců Lisabonské smlouvy. Tyto a podobné výroky dávají tušit pokřivené vnímání demokratických principů: místo politika jako služebníka občanů zde máme občany v roli „schvalovačů“ politikem předložených záměrů. A to mi připomíná takové pojetí politiky, které mělo být zapomenuto v roce 1989.

Vybral jsem jen tři z mého pohledu nejzásadnější hodnoty a pojmy, ač by se dalo v souvislosti s Lisabonskou smlouvou operovat s tisící dalšími. Zamotali bychom se přitom s největší pravděpodobností do evropského newspeaku a rozebírali subsidiaritu, intergovernmentalismus či federalismus, a možná i enviromentalismus. Seriozní pohled ale musí směřovat nikoliv k jednotlivostem, ale k zásadním principům fungování Evropské unie. Věřím, že se mi jich podařilo část uchopit a velmi se těším na diskusi pod článkem na mém blogu. Možná si k ní dám sklenici černočerného piva Guiness, a připiji Irům nikoliv pouze proto, že řekli „NE“, ale především proto, že dokázali jít svojí vlastní cestou a vzepřeli se té neuvěřitelné a nesvobodné deformaci veřejného mínění vytvářeném výraznou většinou evropských médií.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Aleš napsal(a):

Pane primátore nepište blogy a vyvolejte iniciativu k vystoupení z EU. Budeme jedinou zemí v EU, EU si nepochybně odddychne a ČR na to ekonomicky silně doplatí.
A vy se zapíšete do dějin jak onen hloupočký exhibionista , který měl největší podíl na smutném rozvoji ČR po roce 2010.
Nějak si neuvědomujete, že premier našeho státu tuto smlouvu podepsal a svým podpisem se zavázal jako předseda nejsilnější politické strany usilovat o její ratifikaci. Budete si to muset v ODS rozebrat a přestat hrát chtré horákyně.
25. 06. 2008 | 18:13

modrý soudruh napsal(a):

Kkdyž tak pročítám ty nesmysly tak podle Béma sme neměli do EU nikdy vstupovat...Mno to bysme se měli moc fajn platit clo, pasy....jednoduše a stručně pro Evropu by byla ČR něco jako dálný východ, ale o to politikům z ods vždy šlo - udělat z nás otroky a parazitovat na práci řadových-poctivých lidí.
25. 06. 2008 | 18:21

Eden napsal(a):

"Suverenita" Proč se bát? Stane se nám něco, když se kousku dobrovolně vzdáme? Přestaneme být národem? Jsou snad naše národní zájmy jiné než národní zájmy EU?

"Kvalita rozhodování" jsou bruselští politici zkorumpování více či méně než naši? No to je asi jedno, nicméně v rozhodování budou efektivnější a kvalitativně musí být aspoň o řád výše, aby se mohli na nadnárodní úrovni prosadit

"Demokratický deficit" je snad demokratický deficit v USA? Pomalu by uzrál čas k vytvoření evropských nadnárodních stran, ze kterých bychom si vybírali. A kdyby ta která země neměla k nabídnutí nějakou dobrou osobnost, byl by to její problém.

Otázkou je, zda nelze dokument sepsat lépe než LS. Ale v danou chvíli je něco lepší než nic, protože čas nás tlačí... Vyjednávat o ropě a dalších surovinách bude přeci jen lepší jako jeden stát, než jako každý malý stát separátně. Atd atd atd...
25. 06. 2008 | 18:34

Supman napsal(a):

Vážený pane primátore, je úžasné jak jste plný nezávislosti a suverenity.

Nebo že by jen rychlé přihřátí lisabonské polívčičky než úplně vystydne? Když tak obdivujete "vox populi" v Irsku, tak se zasaďte aby "přímá" demokracie čas od času zavládla i u nás. Ale to se nehodí, že?

Nejsem zastáncem LS ani komunista, ale vaše řeči o suverenitě, když se jako strana snažíte naši zemi naopak zavléct do naprosté nesuverenity a (nebojím se to říct) amerického imperiálního tažení, Vaše řeči zavání pokrytectvím...

P.S.: A ta Vaše agitka na Bushe. Fuj. Kdysi jsem Vás považoval za inteligentního politika... Dnes to ale už nejde.
25. 06. 2008 | 18:44

Ikena napsal(a):

Ano, děkuji panu Bémovi, že se jako první z ODS jasně vyjádřil, proč bychom neměli zůstávat v EU a co nás čeká, pokud bude ratifikace LS ukončená. Správně popsané děje, které by nás mohli potkat, zejména návrat s EU zpět před r. 89, brr... hrůza.
Ale vážně, dají se pochopit tyto obavy anebo je to jen záměr ODS nepustit z rukou ani "ň" z rozhodovací moci.
25. 06. 2008 | 18:52

tng napsal(a):

Eden: jisteze v USA demokraticky deficit je - pokud by dejme tomu Texas a New York byli samostatne staty, jiste by se jejich politicka reprezentace dost silne lisila. V tom prvnim by byl prezidentem treba Cheney, v tom druhem treba McGovern. Takhle maji kompromis. Pak by ovsem USA nebyly supervelmoc. A o to ve skutecnosti pujde i v te EU ...
25. 06. 2008 | 19:01

Sonny napsal(a):

Mám podezření, že jste nečetl schválně. Například editorial v Týdnu. Určitě by se Vám líbil. Moc mne mrzí, že jste takový zbabělec, který se v zájmu své politické kariéry musí schovávat za názory jiných, obvykle vrtošivého staříka z hradu. Býval jste samostatně uvažující střihoun, ach kde ty loňské sněhy jsou. Popularita takového "občana primátora" bere vývrtku dolů. Zadělal jste si sám - svým lezdopr-erlkováním ohledně Národní knihovny. Přímo Vás vidím s kmotrem Václavem ležet v blátě připoutané masivním řetězem k bagru. Docela božská představa. Ale dost výčitek. Uvědomte si jedno: Když jste jako politik zalhal jednou, budete lhát stále. Důvěra se ztrácí jen jednou. A přečtěte si po letech Machiavelliho - tam je o opojení mocí hodně!
Vidím to dilema takhle:
Čestný člověk nebo politik?
Sonny
25. 06. 2008 | 19:02

zdesta napsal(a):

To jsem rád,že nechcete abychom dopadli jak sedláci u Chlumce.Netušil jsem, žejste takovým expertem na smlouvy EU.
25. 06. 2008 | 19:02

tng napsal(a):

vsechny ty predchozi komentare o tom jak by ODS nejradeji opustila EU jsou tak ocividne mimo misu, ze to nema cenu komentovat
25. 06. 2008 | 19:05

vlk napsal(a):

Pan Bém zřetelně předvádí, jak lze do života uvést slova klasikova. Míním tím známé - stanu se menším,ještě menším, až budu nejmenší na celém svět... V Bémově podání je to jen trošku jinak. Pan Bém svým komentářem sděluje, že se chce stát směšným, ještě směšnějším, až bude nejsměšnějším na celém světě.
Přiznám s e, že pokud by se toto vztahovalo jen na pana Béma ajeho přátele, nijak by mi to nevadilo. nechť si činí co jim libo. Leč ono toje o celé republice. A touž mi vadí velmi.
Máme situaci, kdy představitelé této republiky a to zejména spolustraníci pana Béma / nepochybně jako první místopředseda strany měl na jejich výběr a nominaci vliv/ cosi s EU resp. zástupci ostatních 26 států , členů EU cosi vyjednají.
Následně, vcholní zástupci státu jedou do Lisabonu a tam včele s ministerským předsedou a předsedou strqany pana Béma cosi vyjednané podpíší. Závazně pro celou Českou republiku.
Na čež okamžitě po jejich návratu a slavnostním podpisu, řada ostatních členů stejné strany, tedy největší vládní, dá ono vyjednané k US a s tím, že to je protiústavní! Kdyby ona strana byla stranou oposiční,je to legitimní. Takhle je to vrcholně směšné! A trapné zároveň. Je li ministerský předseda a před ním vyjednavači,nominovaní s tranou pana Béma, v podezření , že podepsali y vyjednali dokuemnyt a závazky v rozporu s ústavou, měli by okamžitě resignovat nebo být zbaveni svých funkcí. Ústava je nevyšší zákon země a protizákonné /protiústavní/ jednání nemůže býti tolerováno.o sna d by mělo být jasné i panu Bémovi.

Ovšme on hrdině, opět sklasikem říká. duj Merkelová, Sarkozy, Barosso -duj! A říká oni nás nebudou mít rádi, když si zachováme krajní postoj.
O tomhle pane Béme to opět není. Jenže v civilizaci , tedy západního typu platí , že dokud jsou vedena jednání , je možné jednat o čemkoliv. Jakmile je podepsáno, je dáno a smluvní s trany se zavazují učinit maximálně možné pro uvedení podepsaného do života. Chápu, že toto není zřejmě váš šálek čaje a že nejspíš závazek je závazkem tehdy, když se to hodí. Svět je ale jinde. A ne krajní postoj, ale tohle nám neodpustí. A já se mu nedivím.
Pan Bém si ovšem našel k rajtování ještě dalšího šimla. Totiž , že není autorizovaný překlad LS. Podle čeho rozhodovala vláda a její poradní orgány pane Béme? Sotva asi podle cizojazyčného originálu? Protože tak velká jazyková vybavenost prostě mezi českými politiky, až na naprosté výjimky neí. Takže nějaký překald být musí. Minimálně pracovní. Není problém jej uvolnit. Ostatně , tuším, že paní im ho tuhle na blozích annoncovala is netovou adresou. Taková je pravda. Jaké je nepravda nechť vyvodí každý sám.

A vrchol dílka pana Béma?
No ony tři body,které uvádí.
1-Suverenita
Pane Béme , jak vypadá suverenita v zemi, kde až na jednu malou vyjímku žádná z bank nepatří tuzemskému subjektu?
Jak vypadá suverenita země, kde třetina průmyslové výroby je navázána na jednu jedinou firmu. A pokdu se tatorozhodne přenést výrobu do jiné země,je hospodářství země v troskách? není ta suverenita poněkud iluzorní?
Kvalita rozhodování
Pokud jde o mně , já klidně poskytnu Bruselu jakékoliv kompetenceo které si řekne. Pokdu zbavím rozhodování politiky vašeho typu a střihu. teď to nemylsím stranicky. Oposice není o nic lepší. Volič vás totiž zajímá jen jeden a půl dne každé čtyři roky. Jinak je vám zcela ukradený. A ti vysmívaní byrokrati svou práci alespoň průměrně prokazatelně umí. Stejně tak je garantováno, že není možné, aby se nejvyšší exekutivě udržel někdo,kdo neumí vysvětlit původ svých peněz, podobně jako se asi nestane šéfem unie někdo, kdo nepříliš úspěšně řídil malou firmu neboněkdo,kdo má škraloup v trestním rejstříku. Brusel si na tyhle typy z naší politiky nepotrpí. A ví proč.
Demorkatický deficit..
No tak tady už mi docházejí slova. Jak vypadá ta nae demokracie? Je opřená o pány Melčáka, Pohanku, Wolfa a Snítilého?! Tohle má být daleko lepší než Brusel..... Ano, pna Bém je nejsměšnější na celém světě.
25. 06. 2008 | 19:08

tng napsal(a):

vlk: vypada to ze si pletete suverenitu s totalitou
25. 06. 2008 | 19:19

vlk napsal(a):

tng
oprvadu? důkaz?
25. 06. 2008 | 19:24

ruda napsal(a):

Příklady jen tři a ani nezačínaly na K.L.A.U.S.
Píšete, že jediný legitimní zdroj moci v demokracii jsou občané. Začíná mi to připomínat obdobné ideologicky zaměřené heslo o vládnoucí dělnické třídě. Občan, pane Béme, se zhusta cítí zcela bezmocný. Teorie je k ničemu, když v praxi máte pouze výběr mezi korumpujícími a zkorumpovanými.

Dále:
"Unie má za sebou korupční skandály gigantických rozměrů"...
Víte, to je pro mě spíš plus. Z jakéhopak důvodu je my nemáme?

"A tak se tradičně důvěře veřejnosti i u nás těší spíše starostové, primátoři a hejtmani než členové obou komor parlamentu nebo vláda."
Ono také záleží na kompetencích, nemyslíte? Starosta vám přídavky na děti nesebere a Brusel nebude rozhodovat o vybudování hřiště v Horní Dolní. Mimochodem -také se těšíte?
25. 06. 2008 | 19:40

tng napsal(a):

vlk: Zpochybnujete nasi suverenitu na zaklade toho, ze stat neovlada vyznamne firmy. Tak je ovsem ve svobodne spolecnosti normalni. Podle toho co jste napsal byla tato zeme suverenni (pokud zapomeneme na CCCP) naposledy v roce '89.
25. 06. 2008 | 19:45

Eden napsal(a):

to tng: nemělo by nám tedy jít o to aby EU byla velmoc? Není lepší být součástí velmoci? Nebo být "suverénní" a na chod velmoci nemít žádný vliv a nechat po sobě jen šlapat bez užitku?
25. 06. 2008 | 19:51

Ikena napsal(a):

Možná by někdo chtěl být další hvězdičkou na krásně pruhované vlaječce. Místo do EU vstoupíme do spolku s "Novým Velkým bratrem", ale co když vyhraje ten "Ob..."??
25. 06. 2008 | 19:58

tng napsal(a):

Eden: snad, ale nerozhodnost a separatismus v EU budou nesrovnatelne vyssi nez v USA. Mozna to bude trvat generace, pokud se EU ovsem do te doby nerozpadne.
25. 06. 2008 | 19:59

Saliven napsal(a):

tng:
Pokud vám vadí nerozhodnost, pak jste dozajista pro Lisabonskou smlouvu, která zvyšuje rozhodovací šance.
25. 06. 2008 | 20:17

vlk napsal(a):

tng

soudím, že jste buď špatně četl nebo vám unik absolutně smysl.
Ukažte mi druhou evropskou zemi, alespoń naší velikosti, tradice a hospodářské úrovně , která nemá naprosto žádnou kontrolu na svým finančním sektorem.
Dále mi ukažte některou jinou evropskou zemi alespoń naší velikosti,tradice a hospodářské úrovně, jejíž hospodářství je naprosto fatálně závislé ma jedné jediné firmě, která je v rukou cizího kapitálu. To není volání po národovectví nebo znárodnění. To je konstatování faktů. Pokud se VW rozhodne přemístt výrobu Škodovek, jejich vývoj a vše,co je s nimi spojeno někam jinam, nikdo mu v tom nezabrání A buďte si jistý, že Wolfsburg nikdy neopustí. Stejně jako Ingolstadt.
Ostatně o suverenitě začal psát Bém. Já jen napsal, jak ta suverenita, alespoň hospodářsky, vypadá. Řeči o CCCP si nechte od cesty. Jejich úroveň a vhodnost je evidentní.
25. 06. 2008 | 20:40

milan napsal(a):

Také bych připoměl dnešní aktualitku z Německa, srdce té Čtvrté říše jménem EU:
Lisabonskou smlouvou si máme oklestit suverenitu, správu vlastních záležitostí na vlastním území předat částečně Bruseli - na to dobří jsme, ale na to, aby naši lidé mohli jít pracovat do Německa, na to dobří nejsme, to nám kurfürstin Merkelová nedovolí.
25. 06. 2008 | 21:12

Bessy napsal(a):

Já myslím, pane vlku, že to totálně zjednodušujete, navíc dost strašíte-nadnárodní společnosti jsou všude- nemohou odevšad odejít-snad se to přesouvá, ale určitě ne tak, jak vy demagogicky tvrdíte- třeba v případě Škodovky- úspěch prodeje a výsledky a jméno nejsou zářným vzorem, že by vW odešel- a když tak- značku koupí někdo jiný.Vy vidíte suverenitu v hospodářství, já ji vidím ve státě- není to rozdíl?Asi primitivně určitě ano.Nevidím žádnou vizi spálené země uprostřed Evropy-to je pouze katastrofický scénář- tak ubohý nejsme.
25. 06. 2008 | 21:15

tng napsal(a):

vlk: Myslim ze jsem necetl spatne, spis chapu jinak slovo suverenita. Reci o CCCP jste soudim zase nepochopil vy, byly totiz naprosto nekontroverzni. Jinak kde berete tu jistotu ze prodelavajici Wolfsburg nebude casem uzavren nebo nebude dale omezen nebo ze *dalsi* tovarny ktere mohly potencialne stat v Nemecku nebudou stat na Slovensku, v Cechach, v Rusku a buhvi kde jinde, to tedy nevim. Rozdil mezi cizim a vlastnim kapitalem mi opravdu propastny neprijde. Vice ci mene se z dlouhodobeho hlediska muze smerem na vychod odstehovat skoro cokoliv, cizi nebo "vlastni". Ve skutecnosti je cizi vsechno.
25. 06. 2008 | 21:20

Bessy napsal(a):

Něco se přestěhuje, něco se nastěhuje-je to tak i v zemích západněji od nás-ten proces probíhá neustále-jen jen obměnitelný- ale není nekonečný-v tom vašem případě, už by se muselo položit několik ekonomik západu-třeba tedy VW- nemyslíte si,že by třeba němci měli křičet- všechna práce a aktivity VW patří Německu?Je pochopitelné, že po roce 89 nebyla naše startovní čára optimální- kdo měl v komunistickém ČSSR tolik peněz, aby mohl něco jako továrny koupit?Jenom komunisté/někteří/, kteří ale zase neměli ani ponětí jak prosperovat.S hospodářstvím se dají dělat různé věci a ty se taky mění, vlastníci se mění- a určitě dojde i k vzrůstu českých vlastníků, ale suverenita a identita národa je jen jedna-ta se neprodává.
25. 06. 2008 | 21:35

Rejpal napsal(a):

Mrzí mne, že demagog Bémova typu se z vůle voličů stal primátorem Prahy.

Bez omezení suverenity států EU snad by unijní společenství nemohlo vůbec existovat. Toto není nic nového v LS, nýbrž tak jsme si my voliči rozhodli v referendu o vstupu do EU. Pokud se ukáže potřeba rozhodování i v jiných oblastech, které z různých důvodů dosud nejsou taxativně vymezeny, nevidím důvod, proč by o nich nemohla většina unijních občanů demokraticky rozhodnout. Na příklad možnosti k racionalizaci společných veřejných služeb jsou v tomto směru obrovské.

Kvalitu rozhodování EU mohou dobře posoudit především noví komunismem zchudlí členové tohoto společenství. Kdo není úplně slepý, může vidět obrovský pokrok v Česku na každém kroku: zlepšení životního prostředí, rekonstrukce a výstavba veřejných objektů, investice do veřejných komunikací. Vše se koná výhradně s převážnou podporou z EU.

Pokud pan Bém kritizuje demokratický deficit poměrně omezeným vlivem EP, i já bych uvítal mnohem větší pravomoce EP, které by EP měl mít z vůle svých voličů. Předpokládám však, že postupnou integrací unijních členů bude mít i tento volený orgán také větší pravomoce.

Neviditelná ruka trhu už dávno nejen v Evropě, nýbrž na celém světě, zefektivnila svou činnost. Bez zvláštních mezistátních smluv také zavedla i svůj viditelný a slyšitelný internacionální jazyk aniž by to lokálním nacionalistům příliš vadilo. Proto je nepochopitelné a zarážející, že se řada aktivistů některých pravicových stran v Evropě brání vytváření pravidel pro spolupráci a působení tržních sil v této části světa.

Nebo snad se neviditelná ruka snaží stát rukou černou a má proto obavy z možných zákonných omezení?
25. 06. 2008 | 21:44

Bessy napsal(a):

No, když vidím, jak rozhoduje nás poslanec v EP pan Špidla-tak to je síla.Pak- Rejpal- jste z Prahy?Takže z vůle voličů máme Béma-na tom nic nezměníte.Nakonec by jste spolu měli pan Vlk a pan Rejpal polemizovat- oba chráníte EU- ale oba vidíte efektivitu hospodářství globální EU úplně jinak- dohodněte se.Jink to vyznívá dosti opačně.
25. 06. 2008 | 21:53

Saliven napsal(a):

Bessy:
Za 1. Špidla není poslanec ale komisař, a za 2. můžete úvést příklad něčeho, co udělal špatně?
25. 06. 2008 | 21:56

Bessy napsal(a):

Saliven-No, tak naposled např. vlastně blbosti k fotbalu-kolik hráčů/jaké národnosti/, za kolik,kolik mají nižší stupně soutěží brát peněz-tedy- to jsou starosti.Myslíte si ,že jsou to vaše problémy?
25. 06. 2008 | 22:16

Sandrro napsal(a):

Saliven: Nabízí se spíš otázka: co udělal?
25. 06. 2008 | 22:17

Saliven napsal(a):

Bessy:
Myslím, že podobné věci jsou pod mojí rozlišovací schopnost a vůbec mě nazajímají. :-) Vás to evidentně zajímá i když to též nejsou vaše problémy. Otázka je proč? :-) Zajímá mě třeba délka pracovního týdne, což Špidla řešil. To je důležitá věc.
25. 06. 2008 | 22:17

Saliven napsal(a):

Sandrro:
Dozajisté spoustu, jen to nedolehlo k vaším uším. Já se přiznám, že o výsledcích jeho práce mnoho nevím. To ovšem celkem není problém eurokomisaře Špidly, ale náš a médií.
25. 06. 2008 | 22:19

Sandrro napsal(a):

Saliven: Nechci se navážet do pana Špidly, není s podivem že k mým ale ani k vašïm uším nic nedorazilo. A to se netýká jen Špidly ale i všech europoslanců.
Nic, nula , nada, zero. Teda kromě jejich mnohokrát propíraných platů a jiných výhod
25. 06. 2008 | 22:22

Bessy napsal(a):

Saliven-No jo,když tedy rozlišovací schopnost- to je pak jak EU-vy jste chtěl případy-já vám je dala- určitě na těchto návrzích pan Špidla neefektivně pracoval spoustu hodin v rámci svého pracovního nasazení- a když nevíte o všech jeho aktivitách- tak jak víte, že pracuje dobře?
25. 06. 2008 | 22:26

sasa napsal(a):

Pan Bem si konecne pripada jako bezny obcan. Vidi, ze jeho predstavy valcuje parni valec a on proti tomu nemuze nic udelat. Zvykejte si pane primatore. Takto se v republice citi minimalne 80% obcanu. Napr radar, poplatky ve zdravotnictvi a bankach, duchodova reforma, rozkradeni narodniho majetku (privatizace).Toz pis barde, zuctujou s tebou.
25. 06. 2008 | 22:28

Saliven napsal(a):

Sandrro:
No tak když se nezajímáte a když média o EP neinformují, tak je logické, že nic nevíte. Za to ale Špidla nemůže. Já se taky o EP nezajímám a je to hlavně moje chyba, že nic nevím.
25. 06. 2008 | 22:31

Sandrro napsal(a):

Saliven: Otázka je, jestli nic nevíme, nebo nic není
25. 06. 2008 | 22:33

Saliven napsal(a):

Bessy:
Takové triviálnosti jako počet cizinců ve fotbalových mančaftech mně skutečně nezajímají. Já chtěl příklad a vy mi předložíte takovou pitomost, která má naprosto nulovou vypovídací schopnost. Já netvrdím, že pracuje dobře, to vy tvrdíte, že je to hrůza, nemluvě o tom, že jste z něj udělala obyčejného europoslance. Podívejte se na web evropské komise, pořádně to nastudujte a pak si pindejte. :-)
25. 06. 2008 | 22:33

Saliven napsal(a):

Sandrro:
Samozřejmě je, ti eurokomisaři se neválí po hospodách. Ale média na to kašlou a vy jste tomu taky nevěnoval žádný čas.
25. 06. 2008 | 22:34

Bessy napsal(a):

Saliven- a jak tedy posuzujete tu EU- nic nevíte, o nic se nezajímáte- ale je podle Vás dobrá.
25. 06. 2008 | 22:37

Saliven napsal(a):

Bessy:
:-)))) A vy se taky nezajímáte, a je podle vás špatná. Tak a kdo je lepší. :-)))

Nepsal jsem, že o EU nic nevím, psal jsem, že moc nevím o působení eurokomisaře Špidly. Pokuste se diskutovat korektně a nepoužívat manipulací.

Tady si počtěte, co eurokomisař Špidla dělá, než zase začnete plácat, jak je hrozný:
http://ec.europa.eu/commiss...
25. 06. 2008 | 22:40

Saliven napsal(a):

Bessy:
A jinak to co jste tu napsala s těmi kvotami pro fotbalové mančafty, byl to vůbec Špidla? A zabýval se vůbec něčím takovým? :-)))
25. 06. 2008 | 22:42

tng napsal(a):

Saliven: to je proste jeden pripad z mnoha zhovadilych narizeni kterymi se EU vmesuje do zivota vsech Evropanu. Mozna zacnete vriskat az nekdo zacne podobne pitome regulovat zrovna ten vas obor.
25. 06. 2008 | 22:42

Sandrro napsal(a):

Tak jsem zjistil na čem zrovna pracuje pan Špidla. Právě se podílí na nastavení důchodového systému v Číne.... bez komentáře
25. 06. 2008 | 22:43

Saliven napsal(a):

tng:
Ano - některá unijní nařízení jsou pitomá. Ale spousta jich je dobrých. A určitě jen málo z nich je tak destruktivních, jako je snížení dotací pro zaměstnávání hendikepovaných, které zavedla naše slavná vláda. Zkrátka nařízení našich politiků jsou stejně pitomá jako těch unijních.
25. 06. 2008 | 22:45

Saliven napsal(a):

tng:
Pokud vůbec něco takového jako regulace fotbalových mančaftů proběhlo..jestli to není jen nějaký eurofobní blábol. Schválně jsem si to dal hleda v Evropské komisi a nic...
25. 06. 2008 | 22:47

Saliven napsal(a):

Tak už jsem to našel a paní Bessy buď špatně čte a nebo lže. Ono to totiž bylo naopak:

"V porovnání se snahou FIFA zavést takzvané pravidlo 6+5, které je jasně diskriminační a není tak v souladu s právem EU, se mi pravidlo pro odchované hráče navržené UEFA zdá přiměřené a v souladu s principem volného pohybu pracovníků," řekl ve středu Špidla
25. 06. 2008 | 22:48

Nicka napsal(a):

Přihlaste se diskutující, kdo jste četli text Lisabonské smlouvy.
25. 06. 2008 | 22:51

tng napsal(a):

Nicka: na to jsem rezignoval kdyz jsem zjistil v jake je to forme
25. 06. 2008 | 22:58

Jan napsal(a):

Béme, nevadí mi ,že jsi velmi malý růstem,ale vadí mi, že jsi úplně nejmenší na duchu a to s tvou celou ODS ,jak se chlubíš!!!...tvoje cesta s Klausem a s celou ODS je podle Topolánka ,jak veřejně v televizi prohlásil do "Všichni jděte do prdele "v pořádku !!!!!
25. 06. 2008 | 23:06

vlk napsal(a):

Bessy

není suverenity , pokud není suverinity hospodářské.Je snadné to pochopit.
Pokud se VW rozhodne , že odejde, tak prostě odejde. Váš dojem a přání tomu nezabrání ani náhodou.
Jinak celkem předvádíte tristní znalosti. Špidla není poslanec v EU , ale komisař EU. Dost velký rozdíl. Informujte se. A Úsměvná slovíčka - kyž vidíte, co tam předvádí.Vy s vaším rozhledem nevidíte nic.
A dokonce i to VW jste vytrhla z kontextu. Ten je totiž širší. Celá moje replika , v níž jsme na VW poukázal byla postavena na něčem úplně jiném. Vraťte se zpět, čtěte ješt jednou anásledně zkuste diskutovat.
Jinak o fotbalu a EU nevíte vůbec nic. Špidla do toho vůbec nezasahoval. Původně fotbalové federace chtěli omezit počet hrajících cizinců někde na 3 někde na 4. Ajeden ,myslím, že holandská hráč kvůli tomu šel před ES ve Štrassburgu a vyhrál. takže dnes může hrát v podstatě nelimitoaný počet cizinců. což snadno zjistíte, když se napříkald podíváte někdy na fotbal podíváte. Taky už jsme viděl zápas kde v jednom mužstvu,anglickém které bylo na hřišti 10 cizinců a jeden Angličan.Nikde jinde to nedošlo do takového extrému jako právě v Británii. Takže až zase budete chtít dělat nějaký exkurz a speciálně do fotbalu, buďte tak laskava a informujte se.
25. 06. 2008 | 23:15

Martin napsal(a):

Pane Beme, zkuste popremyslet, kdo muze za to, ze velka cast lidi dava prednost urednikum/politikum z Bruselu pred temi z Cech? A az si odpovite, tak byste mohl vyvodit osobni dusledky, pripadne to vysvetlit i vasim kolegum - z ruznych stran.
25. 06. 2008 | 23:16

vlk napsal(a):

tng
prodělávající Wolfsburg? Hm.. tak to jste mne skutečně rozesmál. Včera jsem měl zrovna v ruce investiční doporučení. A jeden z mála titulů,které tam byly doporučeny , byl zrovna VW.

A jen potvrzujete , že buď nečtete pozorně nebo nerozumíte čtenému. Já jsme psal , že VW nidky neopustí Wolfsburg. A Ingolstadt. ZA tím si stojím. Mimo jiné třeba proto, že velkým akcionářem, zatím s blokační moinoritou je Dolní Sasko a to už si to pohlídá. Ale nikde jsem nenapsal že nějaká nová továrna může být klidně postavena tam, co píšete. Jen základní a velká báze zůstane vždycky v Německu. A to j e právě ten rozdíl. Oni vědí, že jsou tam doma. Kdežto jestli jsou u nás nebo vNepálu je celekm jedno. Německý stát bude vždycky přitažlivý pro neměcký kapitál a vždycky tam bude fungovat symbioza. Kdežto mi zde prostě vlastní kapitál, spojený s touhle zemí nemáme. Ale meleme o suverenitě.Tristní. Velmi tristní.
25. 06. 2008 | 23:22

green napsal(a):

S ohledem na korupci, podvody, rozkrádání na pražské radnici, na demokratický deficit díky kterému nechal pan Bém vyloučit zastupitelku z kulturního výboru, protože v něm nezávisle a demokraticky dělala to, co má, s ohledem na podvodné rozdělování 60 mil Kč kamarádům pod nereálnými představemi o olympiádě, s ohledem na toto všechno je pan Bém nucen zabývat se Lisabonskou smlouvou, protože jinak by se musel zabývat tím čím má, a to zkorumpovanou institucí, do čela které jej lidé zvolili. Budeme-li slova pana primátora poměřovat stavem jím vedeného magistrátu a města, uvidíme jasně jak slova a skutky páně Béma jedno jsou, nebo je pan bém člověkem, který něci říká a jiné dělá, lhář či komunista, případně rozdvojená osobnost, těžko si vybrat. Měl byste jít dělat pořádně svou práci pane primátore, nikoli se jí vyhybat nebo dokonce krýt svinstva od Jančíka až po Richtera, a nebudeme již mluvit o ostudném zmanipulování projektu knihovny.
26. 06. 2008 | 08:01

Dee21 napsal(a):

Pane Primátore, něco bych vám napsal, ale já si počkám na volby a tam vyjadřím svůj názor...
26. 06. 2008 | 08:03

Karel napsal(a):

Pane Bém -
1)Kdo z ODS četl Lisabonskou smlouvu, určitě ji nečetl ani Topolánek, který ji podepsal
2)Vydala ODS kvalifikovaný rozbor Lisabonské smlouvy? Ne pouze ji podstrčila Ústavnímu soudu, ale ten ji nebude vykládat občanům
3) Doufám, že mezi ta zlá media a novináře nepočítáte propagandisty z MF Dnes a Lidových novin
4) Hezky citujete, že zdrojem moci v demokracii jsou občané, ale jaká je politická praxe ODS?
Kdo je u nás zdrojem moci. Peníze.
5) Zmiňujete že Unie má za sebou ( a zcela jistě před sebou ) gigantické korupční skandály. Vy jste lepší jako strana i jako osoba? Samozřejmě při naši velikosti, by bylo odvážné snažit se překonat v korupci celou Unii, ale přeci si nenecháme kecat do českého soutěžení o nejzkorumpovanější magistráty mezi Prahou, Libercem a Karlovými Vary. Co kdyby Vám vítězství vyfoukl nějaký cizák, to opravdu ne.
26. 06. 2008 | 08:41

jipindripich napsal(a):

Pane primátore,
obecně platí, že v psaném textu je podstatná pouze jedna vize, myšlenka, chcete-li podstata toho, co chci vlastně sdělit. Ostatní je balast. Omáčka.
Hledal jsem jsem poctivě. Alespoň jsem se snažil.
Při vší hrůze doufám, že se mylím, ale...."Jsem přesvědčen, že násilí i hrozbě mezinárodního terorismu se nelze bránit jinak než silou"...znamená to skutečně příklon k ideologii "za vodou"?
Jestliže ano, pak rozumím tomu balastu o EU.
V jeho středu, by jste takovou politiku praktikovat nemohli.
Preventivní agresivní politika.
Jděte někam.
26. 06. 2008 | 08:57

student napsal(a):

Koncepce jedné univerzální smlouvy nebo evropské ústavy je špatná. Správný postup je uzavírání dílčích smluv podle oborů. Např.smlouva o jednotné energetické politice, nebo o dopravě, o zemědělství atd.
V každé takové smlouvě by také bylo stanoveno, kdo a jak dlouho má jaké pravomoci a povinnosti.
26. 06. 2008 | 09:16

Jarda napsal(a):

Češi jsou, byli a budou rebelové. Nenechají si namlouvat vidění světa podle jiných a ani já se nemůžu vyjádřit k tomu co je nepřehledné a zavádějící navíc se mi to ani nechce studovat, když o tom nemohu hlasovat. A tak jak dobrým zvykem u vážný záležitostí -neexistujeli oboustraná dohoda věci mají zůstat jak jsou.
Jan Hus a Jan Žižka by se museli v hrobě otáčet po těch výše ustrašených slovech.
26. 06. 2008 | 09:34

luca napsal(a):

Vážený pane primátore,
děkuji za tento blog - alespoň kusá analýza Lisabonské smluvy mě zaujala - přiznám se, že jsem se pokoušela prokousat se jejím neautorizovaným překladem, ale vyžaduje to příliš mnoho času. Myslím si, že jednou ze slabin EU je nesrozumitelnost, myslím, že většina občanů si plete kupříkladu Evropskou radu s Radou Evropy atd. Líbí se mi strategie českého předsednictví, kterou má být snížení byrokracie EU. I když se obávám, že v rámci možností se těžko podaří celý systém překopat a prosadit princip subsidiarity, jak se o problému vyjádřil kníže Karel Schwarzenberg v jakémsi nedávném rozhovoru.
Myslím, že když už Lisabonskou smlouvu analyzuje Ústavní soud, bylo by účelné výsledek této analýzy ve srozumitelné formě zveřejnit...
26. 06. 2008 | 09:38

buldatra napsal(a):

To autor:

Nevím,jestli se to ví i v ODS,ale občané tohoto státu kdysi projevili vůli pro vstup do EU. OBČANÉ tohoto státu tehdy rozhodli cestou demokratickou.Byl to z pohledu demokratického,světlý okamžik.Tenkrát jsme se stali členy Unie a to za určitých,jasně stanovených podmínek.Tyto podmínky platí i dnes a i dnes EU funguje.

Kdyby současně v době rozhodování o našem vstupu byla v platnosti již nějaká,dejme tomu Lisabonská smlouva,nebylo by dnes o čem hovořit.Jenže nebyla.
To až nyní se má něco zásadního měnit,mají se měnit podmínky našeho bytí v EU a s tím spousta věcí o kterých se při vstupu nevědělo,nebo alespoň nehovořilo.
Někomu se to líbí,jinému nelíbí.Politická reprezentace našeho státu v tomto případě nemá navrch nad rozhodováním občanů-tím by demokracii umenšila.Pane Bém,chce snad Vaše ODS méně demokracie?
Proto je,myslím, logické,aby o něčem tak zásadním rozhodli opět občané.

Jde totiž jen a pouze o demokracii.A každý snad chce více demokracie,ne naopak.Možná s vyjímkou politiků,kteří zásadně odmítají něco,jako přímou demokracii a lidové hlasování.Neboť strachují se ,že ztratí svůj význam,moc,popularitu,flek,peníze,kariéru
Že ano?

Zkuste pouvažovat o tom,že v době resuscitace mrtvé LS,by nebylo vůbec od věci připravit a přijmout novou strategii.Demokratickou strategii.Protože přijde další kolo a nějaká hodně podobná smlouva a nové rozhodování.Informujte o tom každého v tomto státě a věnujte tomu přinejmenším tolik financí,jako by šlo o volby do parlamentu.Informovaná veřejnost pak rozhodne.
Bude-li každý informován pravdivě,rozhodnutí bude dozajista správné.

Vaše strana,stejně jako ostatní strany,které vládly před vámi ztratily to,čemu říká se dobrá pověst.Je to smutné,ale zasloužili jste si to.Dělejte svou politiku vůči občanům více demokraticky a získáte svou pověst zpět.Stačí jen zapsat si za uši,že sloužíte veřejnosti.Ne naopak.
26. 06. 2008 | 09:49

Vítek napsal(a):

"... vždyť dodnes není k dispozici její autorizovaný překlad v češtině. "

A v jakém jazyce ji tedy za ČR Váš pan předseda podepsal? Že by v ruštině? Nebo se ve škole učil ještě nějak jinak?
26. 06. 2008 | 10:00

Vítek napsal(a):

A v jakém jazyce jste jí tedy četl a porozuměl jí Vy, pane primátore?
26. 06. 2008 | 10:02

Petrman napsal(a):

Pane Béme, stručně a jasně.....neděkujeme, vypadněte.
26. 06. 2008 | 10:03

Vítek napsal(a):

Doporučuji... je tam krásné foto :))

http://www.euractiv.cz/budo...
26. 06. 2008 | 10:12

tomas napsal(a):

to vlk a ostatni, nevim, skoly nemam, zrak mi slabne, ale lisabonskou smlouvu jsem nasel na internetu behem peti minut. pan primator tuhle stranku nezna?

http://europa.eu/lisbon_tre...
26. 06. 2008 | 10:18

Vítek napsal(a):

to tomas

Nemyslím si, že by p.Bém a jeho spolustraníci trávili na stránkách europa.eu mnoho času :))
26. 06. 2008 | 10:24

František z Asisi napsal(a):

Pane primátore,dštíte oheň a síru proti EU,ale peníze které plynou z EU do ČR a těží z nich i Praha,tak ty vám nesmrdí-vždyť jsou z EU?
Kdyba nebylo peněz z EU,tak třeba ve Žďáře nad Sázavou,by nikdy nedošlo k rekonstrukci stokové sítě.Z EU byla dotace 270 milionů Kč.
Kdyba nebylo dotace z EU,tak by v nemocnici v Novém Městě na Moravě,tak by se nestavěla nová interna.
Jste opravdu ubožák ve stínu vašeho čestného předsedy.Pořád pamatuji jeho výrok,když se jednalo o zákonu proti praní špinavých peněz v naší ekonomice"že nezná žádne špinavé peníze"tímto výrokem vlastně podpořil k další činnosti tuneláře,aby prali špinavé peníze bez obav.
Vždyť Pitr,Berdych a další pánové uprchlí před trestním stíhaním v ČR se rekrutovali z vašich řad.
Howgh,domluvil jsem.
26. 06. 2008 | 10:42

tomas napsal(a):

evropska unie ma zase velke korupcni skandaly, u nas je to, jako v opripade pana bem a a jeho protidrogovych prednasech /pamatujete se?/, pouze takove ceske prikradani
26. 06. 2008 | 10:47

tomas napsal(a):

to vitek, zato my bychom asi meli casteji zabrousit na nasledujici stranky, takovy kubera v plne sile, to je jak ozivly ajkes. vrele doporucuji
http://www.ods.cz/knihovna/...
26. 06. 2008 | 10:51

Jarda napsal(a):

buldatra:
občanům této země nic jiného nezbývalo, když si pár elitářů vybudovalo nepropustnou hranici.
26. 06. 2008 | 10:54

houmelesák napsal(a):

Pene primátore, máte na něco jiný názor, než Václav Klaus? Třeba na ženský, na cokoli...
Znal jsem vás před dvaceti lety. Je hrozný vidět, co z vás politika udělala...
26. 06. 2008 | 11:06

Vítek napsal(a):

to tomas
S tím Jakešem trefné. Ovšem s rozdílem že jsem se bavil jenom chvíli. Posléze si člověk prostě uvědomí tu vtíravou realitu a je po srandě.
PS: No snad naši potomci se tomu budou moct jednou zasmát bez hořkosti.
26. 06. 2008 | 11:34

Nepražák napsal(a):

No já teda LS nečetl, ale umím rozlišit, že když Irové demokraticky hlasovali proti LS, určitě se mi to nespojuje s jejich snahou opustit EU. To samé by se mělo chápat i u nás. Vždyť mě to opravdu připadá jako fanatismus, "Jsi proti LS, ukamenujte ho, je proti EU!" Copak s takovými se dá polemizovat?
Já sám nemám názor na LS, protože ji neznám, tudíž nevím, zda se poměry v EU jejím přijetím zlepší, či zhorší, a co by to znamenalo konkrétně pro mě.
Jedno ale vím, je cítit opravdu až podezřele moc, jak se berou všichni zastánci za pokrokové lidi a kritici za zpátečnické hlupáčky.
26. 06. 2008 | 12:06

buldatra napsal(a):

To Nepražák:

No právě.
Nikdo to nečetl.Přitom je to zásadní věc.Jako ústava.
V knihkupectví to koupit nelze.
Někdo asi nechce,aby to každý měl přečtené,neboť by se lidé moc vyptávali.Kladli by nepříjemné otázky.Přemýšleli by.
Přemýšlet to ano,to se smí,ale jak a o čem.A referendum?.......Vyjádřit,demokraticky materializovat názor?To je něco jako hřích v očích těch,kteří vlastní názor nemají,nebo mít nechcou.
Takže rozhodnou za nás ti,kteří se nechali zvolit a názor voličů je bude zajímat zas až před dalšími volbami.
26. 06. 2008 | 14:18

Vítek napsal(a):

to buldatra

LS je volně ke stažení či k přečtení na netu. tomas výše publikoval link. Abyste ho nemusel/a hledat, tak Vám ho zde kopíruji.

http://europa.eu/lisbon_tre...
26. 06. 2008 | 14:31

vlastik napsal(a):

Pan Bém si v 1. odstavci vytvořil nepřítele a ve zbývající části příspěvku ho uargumentoval. Problém je v tom, že takový nepřítel neexistuje, resp. existuje v tak nepatrné míře, že není potřeba s ním polemizovat. Přesto, máte-li pane primátore opravdu na mysli otevřenou, bezbariérovou, svobodnou Evropu, měl byste se projevovat úplně jinak. Dnes jste spolu s prezidentem jedním z těch, kteří jsou jednoznačně chápáni, jako zastánci zavření hranic, vystoupení z EU, jako eurofobové. Stejně, jako vy označujete všechny ty, kdo vidí byť něco pozitivního na EU, za euro-nevímco. LS smlouva není nebezpečím pro ČR, ani pro Maltu, či Irsko. Je jasné, že nějaký dokument k efektivnějšímu rozhodování v EU musí existovat. Máme-li tedy na mysli, aby byla Evropa ve světě silnou entitou s respektem - pokud ne, může nadále fungovat/nefungovat jako dosud. Lisabonská, či jiná smlouva musí být nutně kompromisem, také tak byla sepsána. Je to skutečně druhý pokus ( z hlediska ratifikace úspěšnější). Existuje mnoho možností, jak ratifikaci dotáhnout demokraticky do konce - včetně opakování referenda v Irsku. Vy však říkáte ne, ne, ne - ale to je postoj extrémisty. Tak jste chápán a není to vinou novinářů. Nebo byl váš příspěvek v tomto smyslu nějak upraven?
26. 06. 2008 | 14:33

StandaT napsal(a):

Zajímavá diskuse. Takže když nemáme hospodářskou suverenitu, zbavíme se i toho zbytku, co nám zůstal :-)
26. 06. 2008 | 15:01

buldatra napsal(a):

to Vítek:

děkuji za link.LS mám přečtenou již nějakou dobu,jinak bych si o ní nedovolil jakkoliv polemizovat.
Ale ono ani tak nejde o polemiku,jako spíše o význam takové smlouvy,jejíž přijetí,či zamítnutí by mělo být v rukou široké veřejnosti.Ve všech státech Evropy.A to není jen můj názor.Se stejným názorem se setkávám i na svých cestách Evropou.Je to stejné,jako rozhodování o vstupu do EU.

Ať už bude smlouva tato,nebo podobná přijata,či odmítnuta pravdivě informovanou veřejností,bude to mít rozhodně větší váhu,než když něco podobného učiní,speciálně u nás,poslanecká sněmovna.Nevím jak vy,ale já těm lidem totiž už nevěřím ani dobrý den.
26. 06. 2008 | 15:21

Vítek napsal(a):

to buldatra >

Taky jim nevěřím ani pozdrav.

Linkem jsem jen reagoval na Váš předchozí příspěvek, ze kterého jsem nějak vyčetl, že jí nemůžete sehnat.

Co se LS týče, ještě jsem nepřečetl celou, není čas, ale pokud by se o ní mělo rozhodovat v referendu /proti kterému nic nemám/ tak bych jí jistě předem přelouskal. :))

Mě jen štve Bém, tím že tvrdí že neexistuje oficiální překlad do češtiny, což je bohapustá lež.
26. 06. 2008 | 16:16

Saliven napsal(a):

LS právně zakotví suverenitu zhruba jako byla v době Svaté říše římské. Panovník si mohl dělat co chtěl, ale nesměl prudit císaře a když chtěl císař válčit, tak panovník šel. Já s tím nemám problém. :-)
26. 06. 2008 | 18:18

vlk napsal(a):

Standa T.

pokud myslíte stav kdy politikům , tedy našim, beztrestně projde úplně všechno, co by v civilizovaném světě neprošlo ani vrátnému na veřejných záchodcích, tak ano takovouhle suverenitu je potřeba rychle ztratit.

A neřekl bych, že zatím nám čeští politici předvedli něco jiného, nad čím bychom nebyli vneustálém úžasu. Nebo něčem jiném, pozitivním, kdy využili onu Bémem hájenou suverenitu , víte? Já ne. Bez ohledu na stranický dres.
26. 06. 2008 | 21:31

vlk napsal(a):

Bémův blog za chvíli vypadne z přehledu d zapomenutí.
Než se tak stane - autor si dovolil větičku , že se, prý, těší na diskusi....
26. 06. 2008 | 22:48

StandaT napsal(a):

vlku: politici odejdou (mnozí již za dva roky), ale vazalství tu zůstane. Děkuji, nechci - ti venku nejsou o mnoho lepší než ti naši a velice brzy by si dovolili to samé co ti naši současní. Ono nejde o politiky jako takové, ale o prostředí, v jakém se pohybuji. A nevěřím, že politici mají takou moc ovlivňovat toto prostředí, jak se jim vyčítá. V mnoha případech jsou jen hromosvody za selhání jiných.
26. 06. 2008 | 23:28

Věžák napsal(a):

Kdeže jsou ty omamně přitažlivé a mylné představy Čechů o svojí budoucnosti v EU formované závistivými pohledy přes železnou oponu na dobře fungující EHS.

Ekonomicky jsem ujařmení, geopoliticky šílení,korupce je systémová, národ je sprosté slovo, naděje na lepší zítřek v háji a jestli si někdo v zoufalství myslí, že někdo v Bruselu to naše vlastními silami zadělané hnízdo za nás vyčistí, tak se mýlí. Ani před, ani po proválcování Lisabonské smlouvy.

Poslední rozšíření EU vytvořilo podmínky a odůvodnění pro systémovou změnu Evropy. Ač je pravičáky LS nálepkována za výplod socialistů, nic není vzdálenější pravdě. Jde o neoliberální přebudování Evropy na akciovou společnost. Vzorem jsou procesy v USA, které vyvrcholily v 90. letech, a důsledky který si dnes Američané "vyžírají".

Jak to vidím?

Autoři LS a jejich duchovní vůdci, US neoliberálové si přestali hrát na demokracii a pod praporem budování silné mocnosti a konkurenceschopnosti na zahraničních trzích i doma potřebují zničit zbytky sociálního státu, převzít to svých rukou postupně všechny významné sektory (obranu, bezpečnost, energetiku, zahr. politiku, surovinové zdroje, ale i sociální politiku. Top-Manažery této evropské akciovky budou osvědčení a prověření odborníci z Bilderberg Clubu, sedící, jako i dnes, na dvou židlích, z nichž jednou myslím EU židli a druhou židlí, prachy vypolstrovanou židli nadnárodního kapitálu. A v dozorčí a správní radě budou sedět všichni ti rothschildové a rockefellerové, co tu show produkují.. Permanentní reformou k chaosu, atomizaci a neakceschopnosti lidských společenství!!! Levné roboty s umělou inteligencí ještě nemáme, proto je potřeba udělat levné roboty z lidí.

Národní parlamenty budou rozhodovat o trase cyklostezek. Z národních vlád budou výkonné orgány-takoví slušně placení bruselští dealeři. Tripartitu budeme moci zrušit, protože s vládou se nebude důvod bavit, a odbory v Bruselu nepustí ani do čekárny. A občané? Na rušení svých stovky let vybojovávaných práv si budou moci stěžovat na lampárně. Banky, energetici, petrochemie, supermarkety a další mocné „special interests“ budou moci nekontrolovatelně zvyšovat ceny, marže, lidi budou chudnout uprostřed zvyšujících se zisků, budou makat 7 dní v týdnu, aby se uživili, a nebudou mít čas na to,aby přemýšleli, co je blbě a proč, a už vůbec na to, aby plkali jako já na internetu do hluchých uší a slepých očí. A na ty nepoučitelné bude tajná policie, registry, černé seznamy, všude přítomný odposlech, kamery, blokace a těžké problémy dostat práci. Jako vždy a všude.

Jestli někdo chce přiblížit, o čem sakra mluvím, ať se podívá na styl vlády našeho Topolánka. Stejný model administrativy jako akciové společnosti, stejný model privatizace možného i nemožného s cílem zbavit se odpovědnosti za cokoli, zejména za životní úroveň obyvatelstva, stejné metody vládnutí, stejné cíle, outsourcing funkcí státu. Nebo si fakt myslíte, že to, co tu provádí jako premiér, vymyslel sám?

Nestačilo nám na procitnutí to, jakým způsobem EU (hlavně Němci) rozbili Jugoslávii, podpořili fašistu Tudžmana, islámského fanatika a přítele Usámy pana Izetbegoviče, smečku narkomafiánů v Kosovu? Chcete jednou, bez možnosti s tím cokoli udělat, posílat syny na frontu, třeba do Ruska ? Fantasmagorie? Ve světě, v kterém vládne lež, podvod, korupce, vydírání, vyrábějí se důvody pro války, 60% Tv a tiskových zpráv je placenou klamavou reklamou z dílen PR agentur, přestalo existovat mezinárodní právo a humanitárně se bombarduje i pro strýčka Izáka Příhodu?

Topolánkova akciovka může být dočasná, námi ve volbách řešitelná, tato zmršená generace pseudopolitiků může být jednou vyměněna lepší, realističtější a pragmatičtější garniturou,vlezeme-li do chomoutu evropské akciovky – je to na věčné časy a nikdy jinak a bez možnosti kontinentálně nekrvavého odvolání. Nebudeme-li se ptát sami sebe klasické otázky – kdo, s kým, co, o kom, pro koho a proč a budeme-li abstrahovat od skutečnosti, že když odmeteme prázdné symboly, líbivá hesla, velké ideje, lži a nestandardní postupy – jsou za tím jen a jen prachy a zisk pár vyvolených. Nesnáze obereš velkorysého pitomce ……
27. 06. 2008 | 00:32

Rejpal napsal(a):

To Věžák

Článek pana Béma je podle mého názoru demagogický. Váš nick však je mnohem horší. Není nic víc než velmi hloupá a lživá agitka snažící se nabudit negativní city namísto rozumného uvažování. Patří tak do řady do prvomájových projevů extremistů.

Ony "omamně přitažlivé" představy o budoucnosti v EU se opravdu po letech komunistického násilí a nesvobody staly skutečností. To se opravdu v dnešním Česku stalo.

Váš nacionalistický a protižidovský blábol je agitkou ke vzbuzení odporu proti demokratickému a svobodnému uspořádání světa. Snad ani nemá úroveň projevů Milouše Jakeše na konci komunismu.
27. 06. 2008 | 06:53

Jarda napsal(a):

to rejpal :
rozumné uvažování ???? Budeme -li rozumně uvažovat nebudeme plodit děti.
Plodíme děti, jelikož cítíme tím a to, co nám ještě rozum nezakryl.

Každá smlouva je hloupá nezbytnost..
27. 06. 2008 | 08:38

Ludmila napsal(a):

Pane primátore, souhlasím s Vámi a ještě bych přidala připomínky k Chartě lidských práv, která má být přílohou Lisabonské smlouvy. Je s podivem jak česká média, někteří politici a občané se vyslovují pro ratifikaci této smlouvy aniž by ji četli. Jestli máme něco přijímat a hlasovat pro něco, co neznáme, pak jsme opět před rokem 1989. Lisabonská smlouva by měla být stručná tak jako naše ústava, aby si ji každý občan mohl přečíst, protože jeho se to bude především týkat. EU je přece pro občany a ne jen pro politiky, aby měli dobré zaměstnání a mohli s lidmi manipulovat. Občané ČR hlasovali o vstupu do EU, to však ještě neznamená, že musí souhlasit s každým nesmyslem, který z EU vypadne.
28. 06. 2008 | 23:08

karel.smíchov napsal(a):

mě nejvíce štve,že p.Bém se chová jako
majitel Prahy !!!
03. 07. 2008 | 15:56

pet napsal(a):

Pánové, zkuste
http://video.google.com/vid...

snad se vám rosvítí...
03. 07. 2008 | 17:48

pep napsal(a):

Vážený pane primátore,
jistě, máte pravdu, ale je to jedno, protože Evropská unie je odsouzená k zániku, ať už Irové, Češi a třeba i další Lisabonskou smlouvu nakonec podepíší, či nikoliv.
Každý státní útvar ve kterém se zúčastnili Češi totiž nakonec dopadl špatně - rozpadl se.
Rozpadlo se Rakousko, rozpadla se Republika česko-slovenská, neslavně dopadla Velkoněmecká říše na tisíc let, která si neprozíravě Čechy přivtělila jako Protektorát, neslavně dopadla Velkosovětská říše i RVHP, a koneckonců se rozpadla i ta Československá republika.
Takže, quod erat demostrandum, Evropská unie to má spočítané. Jestli dříve, či později není z hledika věčnosti podstatné. Kukaččí vejce leží v Bruselu od okamžiku podpisu naší přístupové smlouvy.
Takže je možno parafrázovat : "Byli jsme před Bruselem, budeme i po něm."
Amen. :-)
03. 07. 2008 | 21:18

Jarda napsal(a):

to pep:
kacířské myšlenky a možná bych i za jiného stavu souhlasil, ale mám lepší. Po tom co si dám dohromady funkčnost tohoto státu budeme rádi když to tady zabalíme a k někomu,třeba k Německu, se připojíme, jelikož
soudci - nesoudí
policie - nepracuje
doktoři - neléčí
učitele - neučí
politici - nezajímají se a bojí se za provázky tahají jiní ziskuchtiví chlapci
je to jen demagogie přiznávám, ale podstata ze začíná šířit jako virus
04. 07. 2008 | 10:17

Dědek napsal(a):

Suverenita, což je pojem pro svrchovanou možnost rozhodovat o osudu svého státu bez externího vlivu...???, -Pane primátore, chyťte se za nos - a myslete také v rozměru Prahy. Byl jste komunální politik na P6, když se hl.m.Praha zákonem 131/2000 a zejména novelou 145/2001(za trvání Opoziční smlouvy)prohlásila schvrchovanou vrchností nad městskými částmi...
Do té doby, komunální zákony dávaly stejná rozhodovací práva MČ jako ostatním obcím ČR. Jak velmi tu právní lahůdku (nonsens) co do svrchovanosti v samostatné působnosti samospráv dnes Vámi řízený Magistrát využívá víte nejlépe sám a novináři buď servilně mlčí nebo jen čekají a po podzimních volbách budete na programu Vy Pražáci...
04. 07. 2008 | 12:11

Ondřej Hetmánek napsal(a):

"místo politika jako služebníka občanů zde máme občany v roli „schvalovačů“ politikem předložených záměrů. A to mi připomíná takové pojetí politiky, které mělo být zapomenuto v roce 1989." Pane Béme Vy a celá ODS jste parta neuvěřitelných pokrytců. Dva roky vyjednáváte o umístění radaru USA proti vůli 70% svých občanů, kteří celou tu vaši partičku dobře živí!A teď tu dáváte levity o "demokratickém rozhodování" Vy, kteří bráníte prvkům přímé demokracie zuby nehty! Ptám se: jaká nám zbude suverenita, až tu bude část celosvětového zbraňového systému, kterému bude velit pár lidí, kteří ovládají jedinou supervelmoc??!! Kdo se Vás a nás Čechů bude kdy ptát až ho rozhodnout použít ve světovém konfliktu??!! Pouze poneseme důsledky a nenechte se vysmát pro stratégy v Pentagonu jsme všichni bezvýznamnou položkou. I celá ta vaše prolhaná sebranka!
04. 07. 2008 | 15:28

hamar napsal(a):

Pane Béme, rozhodování lidí není vždy racionální. Bohužel arogance a způsob, jakým se snaží ODS Lisabonskou smlouvu "odepsat" (nejdřív podepsat a pak dát "k ledu"), spoustu lidí přesvědčuje, že je jí třeba. Pokud sestoupíte zpátky na úroveň nadmořské výšky ČR a budete dodržovat s ODS to co jste podepsali a co jste propagovali, tak možná v ČR bude lépe. Možná by stačilo, kdyby p. president neznal každý hrbol v zatáčkách svých předvolebních cest, ale podíval se na zanedbanou infrastrukturu v naší republice a v zakladatelských zemích EU a pak by možná jeho samolibost trochu utrpěla - začal festival v Karlových Varech, pokud tam nějaká "celebrita" přijede vlakem na Horní nádraží, tak si o světoznámých lázních udělá velice "perfektní" první dojem. A takových případů by se našlo stovky či tisíce, co by mohly být "v pořádku", nebýt stovek miliard za vytunelované hospodářství. Takže to vemte tak, že lidé se rádi vzdají určité suverenity (úplatky, tunelování, regulované nájemné, neefektivní justice) a věří tomu, že s Lisbonskou smlouvou "přijde zákon".
04. 07. 2008 | 16:36

karel.smíchov napsal(a):

Ludmila: Kolik našich občanů četlo naší
ústavu ? můj odhad asi 20%,tak proč by četli
ústavo EU,rádi si naladí NOVU nebe si přečtou
AHA Nazdar
04. 07. 2008 | 19:25

BEBE napsal(a):

04. 07. 2008 | 20:40

MX napsal(a):

Dnešní převládající společenské klima je takové, jako by EU představovala "univerzální dobro" a tomu se podřizuje myšlení lidí, kteří hledají v komplikovaném světě nějakou oporu. Po válce byl u nás tím "univerzálním dobrem" Sovětský svaz. A kam nás to dovedlo...

Ani víra v trh bez přívlastků nebo v prospěšnost americké základny na tom není o mnoho lépe. Jenže víra je pohodlná.

Zatímco po válce se věřilo "v ty kteří nás zachránili před deportací/zotročením/vyhlazením", dnes je to tom že "se chceme mít jako na západě".
A můžete stokrát vykládat, že ty slavné evropské dotace si ČR napřed v tichosti musí víceméně zaplatit sama.

O té důvěře veřejnosti v komunální politiky bych raději pomlčel. Když si platí si propagaci z peněz, které mají spravovat, je to stejně ostudná krádež a manipulace s občany jako ta nekriticky proevropská vládní kampaň, kterou máme ještě v paměti.

Je chvályhodné, že Bém má alespoň na něco rozumný názor, ale po tom, co předvedl se snahou vyhodit mnoho miliard na týden trvající olympiádu doufám, že už zvolen nebude.
A totéž přeji i ODS, která si představuje demokracii jako nákup poslanců, rozprodává zdravotnictví a hodlá vyhodit 300 miliard na církve.

Není mnoho alternativ. Pokud by byla volba jen mezi huráevropu a julínkovskou "řízenou péčí", zvolím huráevropu, protože je to menší zlo.
06. 07. 2008 | 09:29

gentlemoun napsal(a):

"Svoboda a nesvoboda", teď jdete s tímto dilematem na politický jarmark? Přiznejte si konečně, jako chlap, jako korunní princ ODS i jako pražský místodržitel, že jste zcela zanedbal politicko-výchovnou práci a připustil, aby v Praze získali navrch ti EUfilové, a úchylkáři od té nejsprávnější politické linie, kdy se v naši baště ODS vyslovilo v r.2003 "pro" 82% hlasujících, když celostátní průměr "pro" byl pouze 77%. Rozhodně byste měl odstoupit a nebrečet, že ztratíte svobobodu, suverenitu či co a to k tomu ještě po pěti letech, kdy k tomu došlo! Ještě jsem neviděla tak hloupou holku, aby začala litovat sama sebe za ztrátu panenství po 5 létech, kdy se tak stalo.
06. 07. 2008 | 15:26

PETR LECHTÝ napsal(a):

Milý pane Béme,
pracujte, netvrte nikomu nic, buďte skromnýám jako vždy a nehrabte se už nikam. Doufám, že už tady nebudete psát své manipulativní texty, stejně vám zde nikdo dobrou vůli nemůže věřit. Pracujte činy! Jen činy, co třeba Národní knihovnu postavit??!
Čin.

Petr Lechtý
06. 07. 2008 | 22:51

Daniel Solis napsal(a):

Pane Béme,

I když předmětem vašeho komentáře byla Lisabonská smlouva, na které máte vcelku korektní a ucelený názor, je nepochopitelné, že nevidíte souvislost v globalizačním vykosťování státní suverenity ve prospěch anonymních byrokratických struktur kontrolovaných nadnárodními elitami typu Trilaterální komise, které členem je mimo vašeho atlantického lobbisty A. Vondry také "náš" ministr ZV K.H. Schwarzenberg, kterou kritizujete, a zároveň nechápete, že mezinárodní terorismu je jen jiná tvář toho samého úsilí, pod taktovkou stejného seskupení hodně arogantních lidí. Z důvodů aktuálnosti vás odkazuji na rešerše renomovaného žurnalisty a nositelel Purlitzerovy ceny, Seymoura Hershe, a jeho poslední článek v The New Yorker http://www.globalresearch.c...

Faktem je, že nejste odborník na mezinárodní vztahy - ale pozor na to, čí vlajka kde vlaje a kdo ji tam vztyčil!

Ale ano, obhajujme svoji suverenitu! Nenechávejme si vykosťovat demokracii nadnárodní plutokracií!

Srdečné pozdravy.
07. 07. 2008 | 00:49

Solis napsal(a):

07. 07. 2008 | 01:22

Penzijni pripojistenec napsal(a):

vlk 26.06.2008 22:48:44
To vsechny blogy pane vlku, to vsechny. To je jedna z mnoha jistot na tomto svete. Je to stejne jiste, jako ze vsichni nakonec dopadneme spatne. Na svete je velmi malo mista pro nehynouci slavu.
15. 07. 2008 | 03:31

Penzijni pripojistenec napsal(a):

vlk 26.06.2008 21:31:00
Myslite si jako, ze se o nas postaraji politici delegovani z jinych zemi EU? Na to se tedy tresou! Politika je sublimovany boj podobne jako hokej. Klobouk dolu. Zadneho zatim nenapadlo, ze za nas budou davat branky Svedaci. Asi by se na to jejich vlastni fanousci divali divne.
15. 07. 2008 | 03:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy