Jak čelit chudobě?

03. 11. 2015 | 11:20
Přečteno 4998 krát
Vláda schválila 12. 10. dokument Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025. Pro pracovníky a odborníky v sociální sféře, přesto že se k některým aspektům této koncepce objevily také kritické hlasy, se jedná nepochybně o vítaný krok spojovaný s nadějemi na posun situace v oblasti sociálního začleňování a sociální pomoci.

Připomeňme poměrně nedávné kroky ministerstva za Nečasovy vlády, sloužící spíše ke stigmatizaci a sankcionování chudých. Zejména projekt DONEZ či veřejnou službu, zavádějící povinnost veřejné práce pro nezaměstnané bez jakékoliv motivační pobídky, či nutnost hlásit se na určitém místě, bez jakékoliv vazby na poradenství či řešení vzniklé situace. Je ironií, že čelný představitel ministerstva, jehož ministr nejednou zdůrazňoval časté morální selhávání lidí pobírajících sociální dávky, byl odsouzen (trest je v současné době nepravomocný) sedmiletým trestem pro trestný čin v souvislosti s výkonem veřejné funkce a dalším dvěma obviněním čelí (čtěte ZDE).

Přijatá Koncepce sociálního bydlení představuje oproti do nedávna ražené politice i rétorice (kterou bohužel často přejímala i média) ministerstva zásadní obrat. Předtím, než si položíme otázku: Co nám daná koncepce vlastně přinese, je dobré položit si otázku: jaký je daný stav, který si vytkla za cíl koncepce změnit, situace chudých a chudobou ohrožených lidí?

Podíváme-li se na dostupná data o chudobě, zjistíme, jak překvapivě velký počet lidí se nachází v situaci velmi ohrožujících podmínek existence. Počet lidí ohrožených bezdomovectvím je aktuálně odhadnut na 240 000 (čtěte ZDE) a počet obyvatel sociálně-vyloučených lokalit až na 115 000 (čtěte ZDE).

Nelze se ale omezit na bezdomovectví a problém nově vytvořených „ghett“. Nemalým problémem je dnes také předluženost a přes pokles nezaměstnanosti jím zůstává dlouhodobá nezaměstnanost. Počet lidí, vůči kterým jsou vedeny čtyři a více exekucí, dle nedávno zveřejněných statistik Exekutorské komory je téměř 400 000, a proti kterým je vedeno 10 a více exekucí 120 000 (čtěte ZDE). Za předlužeností nehledejme primárně špatnou finanční gramotnost, ale vedle některých systémových problémů chudobu. Počet evidovaných dlouhodobě nezaměstnaných (evidovaných více než 12 měsíců) v červenci tohoto roku byl i přes pokles nezaměstnanosti 206 747 osob (toto číslo nezahrnuje nezaměstnané, kteří vypadli ze systému). Tyto údaje samozřejmě nelze sčítat, protože existuje průnik zmíněných skupin, nicméně situace dlouhodobě nezaměstnaných a zejména dlužníků se logicky přenáší i na další členy domácnosti.

Zatímco počet lidí v tísnivých podmínkách existence je překvapivě vysoký, a vedle zmíněných skupin jsou příjmovou chudobou ohroženy další skupiny obyvatel, především domácnosti samoživitelů, ve veřejné debatě byla data o chudobě po dlouhou dobu dezinterpretována (čtěte ZDE). A novináři většinových médií daná témata až do nedávné doby poměrně přehlíželi.

Za nárůstem počtu těchto lidí je třeba vidět, vedle působení času (vzdalování od doby široce garantovaných jistot v době socialistického Československa) a ekonomické krize, také politiku škrtů a úspor Nečasovy vlády, která přenášela velkou část zátěže tohoto období formou růstu nepřímých daní na nižší příjmové skupiny a prováděla necitlivá opatření v sociální politice.

V roce 2008 (na počátku ekonomické krize) byly výdaje na vyplacené dávky v hmotné nouzi (což jsou zjednodušeně řečeno dávky pro obyvatele, jejichž příjmy nedosahují životního minima) 3,287 miliardy korun a v prosinci tohoto roku příspěvek na živobytí (který slouží na úhradu základních životních potřeb s výjimkou bydlení a představuje největší objem výdajů v rámci dávek v hmotné nouzi) pobíralo 113 012 osob. V roce 2011 byl ale objem peněz již 4,982 miliardy korun a v červnu tohoto roku pobíralo příspěvek na živobytí 208 835 osob. V roce 2013 se výdaje vyšplhaly na 10,510 miliardy korun, počet příjemců příspěvku na živobytí z běžně dostupných statistik zatím není dohledatelný, nicméně objem vyplacených peněz narostl oproti roku 2008 o 220 %. Vysoký nárůst výdajů i příjemců ukazuje, že vnější události (ekonomická krize ale i necitlivá sociální politika) mají na počet chudých závislých na dávkových systémech zásadní vliv a chudobu tedy rozhodně nelze vnímat jen jako důsledek individuálního selhání. Daná data také dobře ilustrují, k jak zásadní změně v oblasti chudoby a sociálního vyloučení u nás v posledních letech došlo.

Řešení dané situace nemohou být restrikce dávek, či úvahy, kdo si podporu zasluhuje a kdo ne (spojené s kategorií „zasloužené chudoby“). Jeden z důležitých inkluzivních nástrojů představuje právě podpora bydlení. Žádná závazná systémová norma pro zavádění sociálního bydlení nyní neexistuje a v praxi na obcích je tento nástroj obvykle popelkou.

Schválená Koncepce sociálního bydlení (ZDE) počítá s třemi formami podpory bydlení: podporovaným bydlením, sociálním bydlením a krizovým bydlením. Podmínkou nároku na pomoc v systému sociálního bydlení je bytová nouze nebo nepříznivý poměr příjmů a výdajů spojených s bydlením. Podporu bydlení by měla doprovázet sociální práce, zejména v případě sociálního a krizového bydlení.

Sociální bydlení je zaměřeno na různé cílové skupiny. Jednak na domácnosti v nájemních bytech, jejichž výdaje za nájem jsou poměrově vzhledem k příjmům neúměrně vysoké. Více než 40 % celkového objemu výdajů domácnosti představoval nájem v roce 2012 pro 273 052 domácností v nájemních bytech (u domácností, které využívají formu podporovaného bydlení, se nepředpokládá nutné zapojení sociální práce). Tato forma pomoci by mohla velmi usnadnit situaci zejména chudobou ohroženým samoživitelům, seniorům a rodinám s dětmi. Dále je sociální bydlení v této koncepci zaměřeno na osoby nacházející se v situaci bezdomovectví, žijící na ubytovnách a další skupiny osob ohrožené bezdomovectvím. Jako specifická cílová skupina jsou chápáni také lidé se zdravotním handicapem či oběti domácího násilí a mladí lidé opouštějící ústavní péči. Cílem zajištění sociálního bydlení je čelit problému chudoby a zabezpečit důstojné bydlení.

Koncepce počítá s předložením návrhu zákona o sociálním bydlení v roce 2016 a doufejme, že pro zavedení koncepce do praxe se podaří získat politickou podporu. Nemůžeme čekat, že daná právní norma by vedla k vymizení bezdomovectví či jiným zázračným výsledkům. A jistě je nyní na místě další věcná debata o podobě sociálního bydlení (a konkrétní kritika z různých pozic již také zazněla). Pro mnoho lidí v nouzi ale představuje daná koncepce příslib příznivější situace.

Pro pracovníky v sociální oblasti, vedle toho, že by se mohl objevit účinný inkluzivní nástroj, znamená také naději na změnu v myšlení o problému chudoby, které je překážkou inkluzivních snah stejně jako absence funkčních systémových nástrojů. Koncepce počítá s klíčovou rolí obcí v tomto procesu. Věřme tomu, že představitelé samosprávy jsou dobře připraveni danou roli užít a zlepšit situaci chudobou ohrožených obyvatel a podpořit také větší soudržnost v rámci naší společnosti.

Martin Stanoev
(Autor pracuje v Centru empirických výzkumů na Slezské univerzitě v Opavě, v letech 2004-2013 pracoval jako sociální kurátor v Brně)

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy