Psychoterapeutem snadno a rychle ve třech lekcích (III)

29. 06. 2009 | 12:10
Přečteno 6772 krát
...aneb Malý sloník psychoterapie

Psychoanalytik: psychoterapeut, který ke své činnosti potřebuje (>) kanape, ne na to, aby se na něm válel, jako každý normální člověk, ale na to, aby o ně třískal svými pacienty a pacientkami. Když tak učiní, sedne si jim na hodinu za hlavu, aby nebylo vidět, že usíná a nařídí jim, aby "volně asociovali", tedy blábolili vše, co jim slina na jazyk přinese. Psychoanalytik občas říká "hmhm", nebo "ehhh", aby bylo slyšet, že je ještě naživu. Po skončení shrne probranou tématiku a narazí ji na kopyto psychoanalytických doktrin. Pokud pacient s jeho výkladem nesouhlasí, je to označeno k pacientově škodě jako odpor a dokud odpor pacienta/pacientky nepovolí, musí se (pochopitelně za slušný honorář) nechat analýzat dále.

Psychoanalýza: Původně jen psychoterapeutická metoda, později doktrina blížící se světonázoru; rozhodně ne věda, ač se občas za ni snaží (ke svému neprospěchu) vydávat. Matka surrealismu.

Psychoterapeut (obecně): Člověk, který se (většinou neprávem) domnívá, že má v duši menší bordel, než jeho (>) klient či (>) pacient, a že tedy má pouvoir do života těmto lidem kecat a ještě za to vybírat peníze, a co více, ještě za to očekávat vděčnost.

Sexuální pud: "Pudu, pudu, pudu / a tebe dobudu."

Smrt: Okamžik, kdy duše definitivně opouští tělo, aby podle svého přesvědčení odešla tam, kam se domnívá patřit.

Svědomí: Jiří Suchý říká, že svědomí je hlodavec, který nás hryže, kdykoli bychom se chtěli dopustit něčeho ošklivého. Já k tomu dodávám, že většinou nás hryže (nebo se k naší dřeni prohryže) pozdě, tedy poté, co jsme se něčeho ošklivého dopustili. Lidé bez svědomí se nazývají morální blbci, nebo politici.

Šéf: Člověk, který rozhoduje o vaší pracovní náplni a o výši vašeho platu, aniž tuší, o čem vaše práce je. Šéfy dělíme na benigní (moc do toho nekecá) a maligní (kecá do všeho a je důležitej). Jednou za století se na planetě Zemi vyskytne (podobně jako Kristus, Budha, Lao C´) i šéf slušný.

Transakční analytik: Psychoterapeut, který pod záminkou lepšího zviditelnění teorie (ve skutečnosti hledající další dva do mariáše) nosí s sebou tři pivní tácky, jež opakovaně skládá do podoby sněhuláka.

Učení: A bovi maiore discit arare minor (pro ty, co taky neměli latinu: Větší vůl učí orat menšího).

Věda: Věda je pracné, komplikované, zdlouhavé a finančně náročné dokazování lidových pranostik. Jednou z podstatných charakteristik vědy (stejně jako filozofie) je to, že z jednoduchých věcí dokáže neuvěřitelně rychle udělat věci složité. Na rozdíl od filozofie, která je nevědecká, postupuje věda podle platných kánónů.

"Věda je někdy vůl." J.Voskovec

"Nová vědecká pravda nevítězí tím, že by přesvědčila oponenty, ale spíše tak, že oponenti vymřou a nová generace vyrůstá s novou pravdou, která je jí vlastní." Max Planck

"Každá věta, kterou řeknu, musí být chápána nikoliv jako oznámení, ale jako otázka." Niels Bohr

"Aristoteles se mohl vyhnout mylnému tvrzení, že ženy mají méně zubů než muži zcela jednoduchým způsobem, kdyby byl požádal paní Aristotelovou, aby otevřela ústa." Bertrand Russel

"Ani celá řada experimentů ještě nepotvrzuje pravdu, zatímco jeden experiment může ukázat, že se mýlíme." Albert Einstein

Výcvik psychoterapeuta: Původně naivní snaha odstranit ze skupiny cvoků, kteří chtějí léčit lidi, ty nejnápadnější, a možná, že to nejsou ani ti nejnebezpečnější; dnes cílevědomé ekonomické úsilí. Za svůj plný psychoterapeutický výcvik zaplatí adept dnes velmi úctyhodnou sumu a není divu, že peníz, který často představuje půlku jeho ročního platu, chce dostat zpět. To se mu však díky přehuštěnosti psychoterapeutů ("málo kapuštičky a moč šlimáčků") zdaří jen málokdy. Moudřejší adepti výcviku se uchlácholí bludem, že čas i finance takto promrhané jim daly alespoň něco pro růst osobnosti. Z těch nejcílevědomějších se časem stávají školitelé dalších adeptů, udělovatelé razítek a experti (>) odborných a vědeckých společností. Stojí za zmínku Rogersovo doporučení: Neztrácejte čas výcvikem psychoterapeutů - vyplatí se věnovat čas jejich výběru.

Vynalézání nových psychiatrických chorob: (> Hikikomori, časem se dostane i na gelatofobii)

Výzkum: Činnost, pokud možno dobře placená (> grant), která se v současnosti odehrává již nikoli individuálně, ale multidisciplionárně (např. členové jednoho fotbalového, lépe však - vzhledem ke známostem - golfového klubu, stvoří odborný tým). Výsledkem několikaletého výzkumu se může stát i poznatek, že pes má dvě uši. Tento poznatek je posléze verifikován dalšími výzkumnými týmy. Výsledky výzkumů jsou prezentovány na vědeckých konferencích, sympoziích, sjezdech a kongresech. Pro šikovné lidi se tato aktivita stává zdrojem obživy, slávy, společenského uplatnění a někdy i jiných věcí (> Nobelova cena).

U zrodu výzkumu je vždycky zdravá, později chorobná zvědavost, pak do něj pronikne systém, pak se ho účastní stát, armáda, finanční oligarchie, a než si výzkumníci uvědomí podstatu svého výzkumu, je tu atomová bomba... Nákladné projekty mají větší šanci, že budou financovány, než levné. Z vrozeného smyslu pro solidnost se levným věcem jaksi nedůvěřuje. Nejspíš si každý myslí, že co je drahé, je také velké - anebo když to není velké, tak to bylo aspoň drahé. Kdo má tedy levný výzkumný projekt, ten se musí postarat o to, aby se prodražil. Jinak na něj nedostane finance. Naprosto žádnou vyhlídku nemají projekty, které provádí a financuje jednotlivec. Nikdo je nebere vážně. Přinejlepším dají člověku na konci života, obětavě stráveného zkoumáním hmyzu, titul dr.h.c. Walter Vogt: Wiesbadenský kongres

Zálusk (Pica) na abnormní věci vyskytá se často v průběhu hysterie. Chorobou touto stižená individua často nesnášejí zcela obyčejných dojmů, obyčejná jídla se jim protiví, některé vůně, zvuky, barvy rozčilení jim působí, za to však právě zálusky na věci a činy abnormní stavy tyto provázejí. Tak pozorujeme požívání hmot nejedlých i nezáživných od křídy až ke špendlíkům a jehlám; kdežto nemocní hudby nesnášejí, pociťují rozkoš při kočičině a ve vřavě. Vůně růží je uvádí v zoufalství, zato ale hmotami páchnoucími natírají tělo své. Jindy se bodají jehlami i noži, vlasy si rvou, bolavá místa rozdírají a při všem tom pociťují jakousi rozkoš. Že stavy tyto příznakem vážné choroby čivné jsou, připomínati netřeba. (Eds: Chodounský,?, Thomayer,J.: Zdravotnický slovník, Praha, J.Otto, rok vydání neuveden)

Zvíře: To lepší, co je v člověku. (>) pes.

Život: Podle Engelsovy zapomínané definice, jde o způsob existence bílkovin. Podle jiných se jedná o jakýsi typ plísně na povrchu planety Země, který narušuje kosmický pořádek. Mackbeth pravil, že "těkavý stín je život, špatný herec, jenž chvíli svou, div prkna neprorazí, a pak: kde nic, tu nic; je to příběh vypravovaný blbcem, hrůzostrašný, však nesmyslný veskrz." Všichni se však shodnou, že jde o stav, který nikdo nepřežije. Já se po krátké, leč bohaté životní zkušenosti přikláním k největšímu z dramatiků spíše v tomto:

"We are the stuff As dreams are made on. And our little life Is rounded with a sleep." W.Shakespeare

"Život je krátký, cesta umění dlouhá, okamžik prchavý, zkušenost klamná, soud obtížný. Proto musí nejenom lékař všeho využít, ale i nemocný a jeho rodina a všechny vnější okolnosti musí být využity." Hippokrates

"Většina života není moc velká legrace a zbytek není už vůbec žádná legrace." Woody Allen

První dva díly sloníku najdete ZDE a ZDE

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Důležité také je, co zpívá klasik: "aby lidé měli prdel vzadu".
29. 06. 2009 | 12:47

skeptický napsal(a):

Je asi mým životním údělem kecat do všeho,čemu nerozumím.

Pár oduševnělých poznatků k dobrému čtení(tomu výše).

Věda je prý mimo jiné množina omylů na pochodu.

Pes má OBVYKLE dvě uši.

V těch třech táckách se skrývá tajemství vesmíru.Je i zabudované v našem podvědomí.Nepodceňovat.

Je vegetariánství klasifikovatelné ve Vašem menu ?

Mělo by nějakou spojitost s hysterií,nebo bipolárkou?
Nebo je to jen snaha se lišit,či utkvělá představa ,že dotyčná je kráva?
(Pokud neloudím informace,za které se platí).

To s těmi šlimáčky je sladké.My máme na zahrádce ty holandské,říká se jim bezdomovci.
Tady zřejmě oplýváme nejen mlékem a strdí,ale i tou kapuštičkou,teď nám je budou posílat pořád.

Máme tu i fajn zákony.Můžou se na úřadě přihlásit na naši adresu bez našeho vědomí,nadělat dluhy,a příjdeme na to,až když zaťuká exekutor.

Jaké je dnes zacházení v oplocených ústavech.Vážně přemýšlím,co nasimulovat,abych se tam na stará kolena dostal.Horší,než domov důchodců to snad nebude.
Vím ze Švejka,že vyšetřujícího nesmím pokousat.Jsou prý mstiví.
29. 06. 2009 | 12:48

lopezz napsal(a):

Obor psychoterapie lze s nadsázkou označit jako "oprava duševní činnosti lidí". Psychoterapie je jeden z oborů, u kterého je obtížné prokázat, do jaké míry udělal psychoterapeut svoji práci správně, narozdíl např. od automechanika, opraváře elektroniky, strojních zařízení apod. Zdá se, že jedinou možností, jak rozdělit psychoterapeuty na dobře provádějící svoje zaměstnání a špatně provádějící je přístup pacientů, kteří si prostě při nespokojenosti zvolí jiného psychoterapeuta (za předpokladu, že je jich dostatek).
Navíc je jasné, že konkrétní psychoterapeut může mít úspěch u pacientů s určitým problémem, ale s jiným problémem si neporadí. Tak to holt v životě chodí.
29. 06. 2009 | 13:14

skeptický napsal(a):

O Aristotelovi by nikdy nikdo neslyšel,kdyby byla bývala nějaká paní Aristotelová.
29. 06. 2009 | 13:46

Baba napsal(a):

Pane doktore,
vzhledem k tomu, že hysterii podrobně nepopisujete, zajímalo by mě, zda zálusk na činy abnormní je častější při ní anebo z jiných příčin. Děkuji.
29. 06. 2009 | 14:12

skeptický napsal(a):

P.S.
Kdyby se tu náhodou vylíhla imča : vím,že ženu měl,ale přežil ji.
29. 06. 2009 | 14:17

kancelarska_mys napsal(a):

Mmmm k tomu vynalézání nových psychiatrických chorob - co je to ta gelatofobie?

Nedovedu si představit, že by se vztahovala ke zmrzlině? Zmrzku přece všichni milují, mňam, a jsou i tací, kdož ji milují i v zimě!

Našla jsem jen o písmenko jinší slovo, gelotofobie, prý strach z posměchu. Bulvár píše, že je to porucha, jejíž název má původ v řeckém slově gelos - smích. A zabývala se jí konference Mezinárodní společnosti pro studium humoru, na níž psychologové, sociologové i jiní logové, taky lingvisti a další zkoumali legraci ze všech myslitelných úhlů.

Prezidentka společnosti přišla se studií, z níž vyplývá, že vtipy v zemích východní Evropy byly daleko lepší za totality než dnes.

"Jakmile máte svobodu slova, přicházíte o vtipy. Ty jsou totiž cestou, jak obejít zákazy a vyjádřit to, co chcete. To byl ve východní Evropě velmi důležitý rys," říká.

Pokud jde o gelotofobii, byla před deseti lety zařazena mezi nesporné psychické poruchy a tehdy dostala i své jméno.
29. 06. 2009 | 14:53

zdenek mihalco napsal(a):

kancelarska_mys

Dobrý den, co to je gelatofobie se dozvíte v blogu pana doktora Honzáka v příštích dnech. Pan Honzák už nám poslal speciální text o této chorobě... chceme ho však vložit s několikadenním odstupem, ať z těch psychoúchylek čtenáři nedostanou depku.
Zdraví ZM
29. 06. 2009 | 15:07

Pavel napsal(a):

ad. Šéf - náš nejvyšší patří do druhé kategorie (bohužel)
ad. Výzkum - dopoledne boj s hladem, odpoledne se spánkem
ad. Život - život je pes (J. Suchý)
Díky!!
29. 06. 2009 | 17:10

Líný černý pes napsal(a):

to zdenek mihalco :

Z těchto psychoúchylek depky nikdo nedosstane, protože obvykle zjistí, že některými dosud není dotčen - a má tudíž šanci se dále rozvíjet (na rozdíl od četby "Domácího lékaře" - to zjistíte, že máte i choroby orgánů, které nevlastníte).
29. 06. 2009 | 17:23

skeptický napsal(a):

LČP

Co dělá prostata?
Moji milostivou trápí už od jejího Bar Mitzvah.
29. 06. 2009 | 17:31

Líný černý pes napsal(a):

to skeptický :

Prostata prý po přechodu dá pokoj, tak se těším.

Nedávno jsme vedli hovorsmíšená společnost a dobé pití) na téma : může muž trpět ženskou hysterií? Závěr byl, že muž ano, chlap ani gentelman ne.
29. 06. 2009 | 17:39

skeptický napsal(a):

LČP

Zajímavé.

Anglická definice gentlemana je muž,který nemusí pracovat pro svoji obživu.

Přesto mívám hysterické výbuchy bezmocného vzteku,do kterých mne občas přivádějí ženy.Ale že bych tím trpěl?

Tady něco nehraje...

To zas budou nějaký vychlastaný úvahy.Značka pití neomlouvá.

Znal jsem jednoho Frantíka,který se vrátil z Alžíru,a říkal,že mu v civilu hrozně dlouho trvalo,než si zvyknul,že někoho nemůže prostě zabít.
29. 06. 2009 | 17:51

skeptický napsal(a):

P.S.
Dvacet let je dlouhá doba.
29. 06. 2009 | 17:53

Fachmann napsal(a):

Pane doktore, jste zločinec, neb jste mi způsobil těžkou újmu na zdraví. Praskla mi bránice a bude z toho soud.
P.S. Mám prosbu. Kousek vedle vás bloguje jistý Dr.Dr. Jan Nepomuk Albert baron BERWID hrabě BUQUOY, urozený Pán z Ellgutu na Měšicích, docent rer.pol. Nemohl byste se pokusit jej diagnostikovat? Hodně lidem byste tím pomohl a já bych pak třeba to s tím soudem ještě uvážil...
29. 06. 2009 | 17:56

skeptický napsal(a):

Pozor!Jsme doma.

Může muž trpět ženskou hysterií?

Odpověď : Každý.A trpí jak psi.
Já věděl,že je to chyták.
29. 06. 2009 | 18:00

Radkin Honzák napsal(a):

Ad:Fachmann napsal(a):
Je mi to velice líto, ale už před půl stoletím vyšlo varování amerických sester, aby pacienti nečetli tu slavnou knihu o panu Kaplanovi. Jojojojojo, to je tak když se někdo pouští na tenkej led... Mám několik klasiků, co Vám potrhaj bránici víc, než já -odkazuju Vás na své e-stranky. Radkin Honzak
29. 06. 2009 | 20:26

Fachmann napsal(a):

To Radkin Hozák:
Óóó, pana Kaplana mám taky rád, jako on nás. Ale na větu "Psychoanalytik občas říká "hmhm", nebo "ehhh", aby bylo slyšet, že je ještě naživu," a další perly se nezmohl, břídil. Hodně zdraví přeju! A sobě? Abych nikdy nepotřeboval psychoterapii.
P.S. Co s tím tuplovaným feudálem na Měšicích? Šlo by to? Asi nee...
29. 06. 2009 | 21:27

im napsal(a):

@Skeptický 14:17

Imča se tu konečně vylíhla. Už si odpracovala různé domácí povinnosti a přišla se sem vzdělávat. A zírá, pane Skeptický, jak už umíte rychle googlit. Tu paní Aristotelovou jste zvládl ajncvaj.

Tak jsme se všichni ve třech lekcích stali psychoterapeuty. Pravda, trochu nejistými v kramflecích, jak vyplývá z mnoha otázek, položených zdejšími čtenáři.

Už jsem zvědavá na specializační kurs k jednotlivým fobiím, jak nám slibuje pan Mihalco....
30. 06. 2009 | 00:02

skeptický napsal(a):

imčátko,krásné dítě

Svoji fobofobii si pěstuji už delší dobu.
Ta nová zmiňovaná fobie,aby se nám nesmáli je asi celkem legitimní.Strach,že na to přijdou,že je jeden blbej.

Od té doby,kdy jsem se vyrovnal s tím,že se to nedá utajit,jsem v pohodě.
30. 06. 2009 | 00:39

Lena napsal(a):

im:

pan Mihalco slibuje kurs k fóbiím? Před časem jsem měla fóbii ze schodů - a to výhradně směr nahoru. Jsem zvědavá, jak se s takovou fófií p. Mihalco popasuje.
30. 06. 2009 | 11:50

zdenek mihalco napsal(a):

im, Lena

jejda, já kurz nesliboval. Pouze to, že se zde v blogu brzy objeví nový článek o jedné podivuhodné chorobě zvané gelatofobie. Zdraví ZM
30. 06. 2009 | 12:21

Líný erný pes napsal(a):

to skeptický :

Ano, správně, ženskou hysterií trpí muži, chlapi jdou do hospoda a gentlemani to přehlédnou.
30. 06. 2009 | 14:59

Lena napsal(a):

Aha. Takže strach z želatýny. Dobrá. To je taky praktické:-).
30. 06. 2009 | 17:40

skeptický napsal(a):

LČP
Jak s tou šunkou pokřtěnou na košer.
Taky bych šel do hospoda,ale asi by mne tam zbili.Krom toho u kafe bych tam vypadal tuplem blbě.
30. 06. 2009 | 19:35

skeptický napsal(a):

Dělají si z nás blázny.Jedná se o gellatiofobii a bunnilingofobii.
30. 06. 2009 | 19:53

im napsal(a):

@ZM

Achiiich, pane Mihalco, přání otcem/matkou myšlenky (aneb že by podvědomí zapracovalo)?

Když jsem si od Vás přečetla vzkaz pro zdejší čtenáře, že "....chceme (článek) vložit s několikadenním odstupem, ať z těch psychoúchylek čtenáři nedostanou depku..." nějak se mi to množné číslo u úchylek zajevilo jako seriál....

Tímto se upřímně omlouvám za matení veřejnosti.

Jak čtu výše, o nejroztodivnější fobie není nouze, jen je třeba vysvětlit, co se pod těmi cizími termity skrývá.

Já si třeba v metru zásadně sedám proti směru jízdy, jsouc vycvičena z dětství, kdy jsem dojížděla do školy vlakem po trati, kde často brzdil. Není-li možnost sedět proti směru, raději stojím. Jaký by asi byl pro to cizí termit?
30. 06. 2009 | 21:47

skeptický napsal(a):

Myslím,že by to mohla být direkcionálně preferovaná sedimentární erektofilie.
30. 06. 2009 | 22:32

zdenek mihalco napsal(a):

im

Paní im, třeba nakonec z nedorozumění vznikne opravdový úchylácký seriál, kdo ví.... co na to pan doktor...? :)
30. 06. 2009 | 22:50

im napsal(a):

Děkuji za námět k přemejšlení, sedimentární znám jenom horniny....:-)
30. 06. 2009 | 22:55

skeptický napsal(a):

Imča

To nám když přecházelo přes trať
stádo buffalos,tak jsme stáli třeba i dva dny.Tam bych o místo k stání nestál.
30. 06. 2009 | 22:59

skeptický napsal(a):

Vůbec ne horny.You have a one track mind.
30. 06. 2009 | 23:01

im napsal(a):

Buvoli nebo bizoni? Není asi moc míst na světě, kde by byla tak obří dvojdenní stáda. Tam bych ani náhodou vlakem nejela. Velkých zvířat se trochu bojím, ejhle, že by další fobie?
30. 06. 2009 | 23:28

skeptický napsal(a):

Bizoni,pochopitelně.

Taky jsem na Sahaře dělal dřevorubce,ale to už je trochu dýl.
30. 06. 2009 | 23:41

im napsal(a):

No to jste opravdu rozmáchl a vzal tu Saharu vskutku gruntovně. Široko daleko stromu nevidět.....

Mějte se. Jdu se na to zejtřejší vytváření hodnot trochu vyspat.
30. 06. 2009 | 23:50

skeptický napsal(a):

Milostivá je na dovolené,smím si vzít do postele svoje housle.
Brou.
30. 06. 2009 | 23:54

Radkin Honzák napsal(a):

Žili, byli dva šílení psychiatři (jeden se jmenoval Levithan a druhý Cornfeld – to aby si to nevěřící mohli dohledat), kteří nabídli své služby ortopedické klinice v jedné velké nemocnici v USA, a to na 0,2 úvazku. Ředitelství nemocnice řeklo ANO, pokud si na sebe vyděláte.
Tak tihle dva šílenci nastoupili na ortopedickou kliniku, kde se shromažďovali nemocní po operaci krčku stehenní kosti – tedy vesměs staříci a stařenky a pracovali metodou MBWA (=managering by wandering around), což znamená, že se jentak courali a ptali se lidí, jestli něco nepotřebujou. Projekt byl jednoduše VYPROJEKTOVÁN, jak to kontrolní orkány vyžadujou, takže půlka přijatých pacientů šla na oddělení A (kde pracovali ti šílenci) a půlka se stejně závažným onemocněním se ocitla na oddělení B, kde je žádný psychočlověk neotravoval. Hlídal to finanční manažer pojišťovny.
Po roce se zjistilo, že ti dva šílenci si na sebe vydělali PĚTKRÁT, jednak na úspoře léků proti bolesti, druhak na úspoře ošetřovacích dnů (lidé z oddělení A šli domů dříve), ale co se vyčíslit v penězích nedá, je skutečnost, že z intervenované skupiny šla většina lidí DOMŮ, zatímco z té druhé šla většina do pečovatelských ústavů.
01. 07. 2009 | 16:11

Líný černý pes napsal(a):

to Radkin Honzák :

Poslechnou, doktore, nebylo to oddělení A náhodou v Lourdech?
01. 07. 2009 | 16:18

skeptický napsal(a):

Aha,
Takže zlomený krček je pouze pigment of my imagination.

Pečovatelské ústavy přišly o kšeft,šťastní pozůstalí se stařečky v péči na krku,a chybí happy end,jestli dostali prémie čili bonus.
Předpokládám,že co těm pacientům říkali je tajné.
01. 07. 2009 | 18:02

im napsal(a):

Hmmm, zajímavé, jak účinná může být síla dobrého slova a lidské účasti ze strany bádajících psychočlověků, pane RH.

Zkoušel někdo udělat totéž v českých podmínkách, nevíte? V době, kdy je nedostatek zdravotníků, by asi taková studie byla luxusem, protože uvést ji do praxe, dostatečného množství příslušně vyškolených a nevyhořelých psycholidí nemaje/nemajíc, by bylo zřejmě nemožné.

Malou laickou jiskřičkou naděje snad jsou dobrovolnická sdružení při některých špitálech....
01. 07. 2009 | 23:11

Vysedlina pathologická napsal(a):

To R. H.
Intimní otázky zásadně nekladu.
Ale jeden vtipný psychiatr to nevytrhne.
02. 07. 2009 | 10:41

im napsal(a):

@V.P.
Velmi případná poznámka, milá Vysedlino. Takových dotazů bych se nejspíš měla zdržet. Beru svůj dotaz zpět, promiňte, pane doktore.
02. 07. 2009 | 22:17

Radkin Honzák napsal(a):

ad im:
Za dob reálného socialismu jsme se cílevědomě rozprasovali způsobem "už to tam mají", což byla otázka rivality Česka a Slovenska. V Pezinku a v Bratislave sme mali spriatelených Jánošíkov (šak si príďtě počúť jeho prednášku 6.10. dopoledne do Bohnic do doškolovacího ústavu, kam som ho pozýval, já Vás tam vecpam zadara!) a oni tam například otevřeli kardiologický ústav, kam mazaně v prvním kole pozvali papaláše na "preventivný pobyt". Papaláši byli na hraně orgasmu a tak jim dali, co bylo třeba...
A MY JSME V PRAZE ŘEKLI: Koukejte, co už na Slovensku mají!!! A naši papaláši taky dali na pivo. A oni vraveli: "Aj v Prahe už majú..."
A tak se tiše do medicíny instiloval obor zvaný LIAISON PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY. Jezdily nás sem školit esa z Evropy, občas zavítala (óóóh Virginia Satir z USA) a plíživě jsme se rozrůstali.
Pak přišla pojišťovna, která si NEPŘEČETLA článek o tom, jak se vyplatíme, ale ŠKRTALA, ŠKRTALA A... Nasrat na hrob je málo!!!!!!!!!! Takže těch pár, co nás zbylo, codíme jak Bradburyho "živé kinihy" po kolejích a čekáme, až nastanou LEPČÍ časy.
Tomu šťouralovi, jetli levithan nepůsobil v Lourdech, vzkazuju: oni dokázali, že KOMPLEXNÍ PÉČE, která navenek vypadá, že je dražší, je nejen levnější, ale i efektivnější. Ale tady nejde o třicet stříbrných...
07. 07. 2009 | 16:57

im napsal(a):

Tohle furiantství a vzájemné Č/S trumfování fungovalo za minulého režimu v řadě oborů, aspoń částečně.

Vzpomínám si, že maminka jednoho kamaráda byla nakladatelskou redaktorkou a občas se jí zadařilo do ideového plánu nakladatelství propašovat překlady sporných "západních" autorů právě poukazem na to, že "Slováci ho už dávno přeložili...".

V těch dobách, kdy překladová beletrie byla nedostatkovým zbožím, si člověk občas připadal ve Slovenské knize na rohu Václaváku jako dítě v cukrárně...

Nevím, jestli by to nefungovalo ještě dnes, poukazovat pojišťovně na to, že "vždyť už i ti Slováci /Ma´daři, Poláci,...atd./ zastávají a uplatńují koncepci .....".
13. 07. 2009 | 21:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy