Demonstrace, ombudsman a kocour Mikeš….

03. 05. 2019 | 10:07
Přečteno 2035 krát
Totiž představy o změnách pohlaví a všelijakých trans představ jen malých skupinek několika lidí, kteří se nám hlučně snaží namluvit, že právě v tom jsou problémy lidských práv současného světa, přičemž naprostá většina občanů je vidí zcela jinde.

Ani jeden z původních kandidátů na zástupce ombudsmana nezískali dostatek hlasů v Poslanecké sněmovně. Druhé kolo volby bude za dva měsíce. Prezident Miloš Zeman opět navrhl Vás, Stanislava Křečka a Zdeňka Koudelku. Jak celou situaci vnímáte?

Jde o dost bezprecedentní situaci v krátké historii ombudsmanství u nás, vyvolanou jednak nedostatky zákona, kterým byl ombudsman (ochránce) ustaven a jedna celkovou situací ve společnosti. Vztah ochránce a jeho zástupce je ze zákona nejasný, oba jsou navrhování a voleni stejným způsobem, přičemž úřad je zřízen jako monokratický, tedy s výlučnou pravomocí a odpovědností samotného ochránce. Takže vztah zastupovaného a zástupce je složitý. Ochránce může pověřit „zástupce“ částí agendy, ale také nemusí a na chod úřadu, pak zástupce nemá – jako tomu bylo a je v mém případě - žádný vliv. A pokud jde o stav společnosti, pak návrhy presidenta na cokoliv jsou její jistou částí přijímány - mírně řečeno - s nedůvěrou. Autoritě úřadu to rozhodně neprospívá a pokud záměrem Poslanecké Sněmovny je (zcela rozumně!) volit již v prosinci nejprve ochránce a až potom jeho zástupce, bylo by asi vhodnější do té doby volbu zástupce přerušit, než ji neúspěšně znovu opakovat. Ale je to zcela na úvaze poslanců.


Vy sám můžete zůstat zástupce ombudsmana. Jak se Vám tato funkce vykonává s Vašimi odlišnými postoji od například Anny Šabatové?

Jak již jsem napsal shora u mne ani tak nešlo o výkon funkce zástupce, neboť k tomu jsem připuštěn nebyl, ale o výkon samostatné působnosti v oblastech, které mně byly svěřeny a o realizaci má vlastní představy o tom, co by měl ombudsman u nás, podle mého názoru vykonávat. Oproti obecným představám se určitě v 90% názory s dr. Šabatovou shoduji. Problém je, že máme zcela rozdílné představ právě o aktuálním působení ombudsmana ve společnosti a v pohledu na práva a povinnosti občanů u nás. Jsem totiž přesvědčen, že k tomu aby ochránce přepočítával důchody a vyjadřoval se k chování stavebních úřadů, není třeba osobností navržených presidentem a Senátem a volených Poslaneckou Sněmovnou. A v otázce současného pojetí lidských práv – jakkoliv u nás ombudsman nemá ochranu lidských práv ve své působnosti – se pak velmi neshodneme, ale to je na další úvahu.

Zeman Vás ocenil slovy, že jste oba zárukou kvalifikovanosti poskytovat ochranu jednotlivcům před nespravedlivým jednáním nebo nečinností veřejné správy. Dále Vaši osobu označil jako záruku „zachování kontinuity dosavadní činnosti instituce“. I přes veškerou kritiku, která se na Vaši hlavu sem tam snese, souhlasíte s tím? Jak můžete být „zachováním kontinuity dosavadní činnosti instituce“?

Přes veškerou úctu k názorům pana presidenta se domnívám, že úřad ze všeho nejvíce potřebuje nikoliv kontinuit, ale zásadní diskontinuitu resp. návrat k takovému pojetí práce ombudsmana jak ho měli na mysli dr. Motejl a dr. Varvařovský. Kdybych k této diskontinuitě resp. k těmto návratům a k přípravě zcela nezbytného, nového zákona o postavení ombudsmana u nás mohl přispět, považoval bych to za svůj vklad jeho historie. Ale několikrát jsem již zdůraznil, že bych funkci „zástupce“ vykonával jen po dohodě se zvoleným ombudsmanem a právě výběru a volbě nového ombudsmana by nyní měla politická representace věnovat větší pozornost, než se aktuálně zabývat jeho zástupcem.

Sám se zastáváte těch, kteří se práva nemohou dobrat. Jak se z Vašeho pohledu tato snaha mění? Zeptám-li se zjednodušeně, je to těžší, nebo lehčí? A jak pomáhají zákonodárci?

To souvisí s tím, co jsem napsal shora. Já mám ojedinělou zkušenost nejen z politické funkce poslance, ale především z práce advokáta zabývajícího se právy občanů a nikoliv jen teoretické „znalosti“ lidskoprávní problematiky. Jezdil jsem zastupovat před soudy v bytových záležitostech Romy a chudé lidi po celé republice, o vyloučených lokalitách vím skoro vše. Takže „kritika“ mých občasných kritických postojů třeba právě k řešení romské problematiky ze stravy „salonních“ ochránců lidských práv mne nechává klidným… Uvědomuji si, že mnoho věcí jsem i jako poslanec nedohlédl a podcenil. Zákon o exekucích s politické representace zcela vymkl z rukou a vedl k mnoha tragédiím. A někdy dobré zákony narážejí na nejen ekonomický stav společnosti: k čemu jsou nám dobré zákony chránící nájemce bytů, když si lidé ani přiměřené bydlení nemohou ze svých příjmů zaplatit? Snaha zastávat s práv občanů je obtížná vždy, dnes z jiných důvodů než tomu bylo před třiceti lety.

Česko zažilo demonstrace Za nezávislost justice. Jak je to podle Vás s nezávislostí naší justice?

Vážím si názorů lidí a možnost občanského protestu je jedním základních atributů fungující demokracie. Ale pokud se lidé sejdou pod heslem „ Benešová Marie mé zločiny přikryje“ jako tomu bylo v Praze na Staroměstském náměstí je zřejmé, že demonstrující již jsou o spáchání zločinů přesvědčeni a o skutečně nezávislou justici, která by si vytvořila názor třeba odlišný, již asi příliš nestojí. Čest výjimkám. O svolavatelích je přece známo, že chtějí prosadit své vlastní názory na politické uspořádání společnosti, názory odlišné od toho jak je společnost řízena v důsledku svobodných voleb a nikoliv vytvářet prostředí pro demokratické hledání. Ale hlavně: pokud se svolávají demonstrace ohledně výměny ministrů – což je v demokratickém právním státě docela všední záležitost - pak se obávám, že až opravdu bude třeba, abychom vyšli do ulic, lidé zůstanou doma.
Máme v České republice spravedlivé soudce a nezávislou policii a státní zástupce? A co způsobuje neustálé pochybnosti?

Mám vysoké mínění o úrovni justice u nás a nepochybuji o její nezávislosti na politických snahách kohokoliv. To samozřejmě nevylučuje, že v jednotlivých případech se konkrétní soudce může stát závislým na něčem jiném než na zákonech, ale obecně platí, že nějaké zásadní pochybnosti o fungování nezávislosti justice jsou mimo realitu. Jistě je zde stále řada problémů především s reálným fungováním a prosazováním práva tak, aby rozhodnutí soudů nebyla často jen pouze opožděných „cárem papíru“ nebo aby občané nemuseli přihlížet k mnohaletým soudním ping-pongům. A nezávislý státní zástupce? Nezávislý na čem? Zde má nová ministryně práce dost.

Domníváte se, že když premiér Andrej Babiš mění ministra spravedlnosti a na jeho místo nastoupí Marie Benešová, jde o bezúčelnou záležitost, nikoliv o souvislost s kauzou Čapí hnízdo? Věříte mu, že ji chce pro boj s korupcí a klientelismem?

O tom jsem přesvědčen a je to, podle mého názoru zcela nepochybné. Jsme asi jedinou evropskou zemí, kde skutečnost, že někdo dělal poradce presidentovi je chápána jako diskvalifikace, ale to souvisí s obecným staven společnosti. Já osobně jsem doufal, že by M. Benešová byla výbornou ombudsmankou, ale současně platí, že je jen málo tak kvalifikovaných osob na funkci ministra spravedlnosti u nás jako je ona. I když podle mého názoru ministr má v resortu prosazovat záměry vlády, nikoli jej řídit a nemusí být proto odborníkem ve tuto problematiku státní správy. Ale v tom se neshodnu např. s Milošem Zemanem. Ale do vlády nově nastupuje ministr dopravy, který se chlubí tím, že není politikem a že je kvalifikován a připraven odborně ministerstvo řídit. Vláda jako nepolitické sdružení odborníků? No nevím…..

Osoba Marie Benešové je kontroverzní, kritici jí vyčítají spřízněnost s Milošem Zemanem, na druhou stranu ji oceňuje třeba Hana Marvanová, podle které Benešová například v kauze H-Systému postupovala naprosto korektně podle hesla „padni komu padni“. Bude Benešová schopná nestranného rozhodování i dnes? Jak tedy vnímáte obvinění, že se jedná o snahu Andreje Babiše a Zemana

Jako naprostou pitomost, což musí napnout každého, kdo má alespoň základní představu o fungování justice a správy věcí veřejných u nás. Opravdu si někdo může vážně myslet, že pokud by někdo chtěl zákulisně ovlivňovat policejní vyšetřování, činil by tak takto okatě? Že nebylo příliš šikovné navrhnout nového mistra den po vyhlášení záměrů policie ve věci „Čapí hnízdo“ je zcela zřejmé, ale souvislost může nalézat jen ten, kdo si nevidí na špičku onoho svého příslovečného nosu… Není jediného důvodu k domněnkám, že by M. Benešová se chovala nyní jinak, než se ve svých vysokých funkcí chovala dosud.

Myslíte si, že prezident nějak ovlivňuje spravedlnost u nás? Nebo je mu kritiky spíše přičítáno příliš mnoho?

Pokud si uvědomíme, a je to tak správné, že spravedlnosti je něco zcela jiného, než rozhodování soudů pak president zcela určitě ke spravedlnosti přispívá. V tom je dokonce, jak si myslím, základ jeho popularity ve veřejnosti. Spravedlnost není výkon justice, hledání spravedlnosti spočívá i v deklaraci názorů obyčejných lidí, občanů, kteří nemohou ovlivnit život ve společnosti prostřednictvím funkcí, které by zastávali a o jejich skutečných názorech a představách část politiků nemá žádnou nebo má jen zkreslenou představu. V právě v tom spatřuji to, co lidé na činnosti presidenta oceňují.

Když se ohlédnete v posledních třicet letech, jak nám jde naplňování ideálů o demokratické zemi a nezávislé justici? Kde děláme největší chyby?

Problematika polistopadového vývoje není otázkou na krátký rozhovor a nerad bych příliš zjednodušovat složité věci. Zásadně dnes ale platí, že část společnosti a především část elit se prostě odmítá smířit s politickým uspořádáním státu tak, jak se ustavilo na základě parlamentních a především presidentských voleb. Což by samozřejmě bylo zcela v pořádku, kdyby zde nebylo zcela zjevné úsilí o změnu poměrů nikoliv v nových volbách (když průzkumy veřejného mínění, ať si o nich myslíme cokoliv, naznačují, že tudy cesta nevede), ale jinými prostředky. Realizovat soukromé představy nikým nevolených „chvilek“ a „rekonstrukcí“. A to se mi zdá nebezpečné.

Milan Richter z ODS řekl, že: „Volební právo by měli mít pouze ti, kteří platí daně, ti kteří jsou zaměstnaní. Proste všichni ti, kteří přispěli a přispívají do státního rozpočtu. A ještě studenti, kteří studují, do doby ukončení studia, nejpozději však do 26 let věku.“ Co Vy na to?

To je to o čem, jako o nebezpečném zjednodušování věcí mluvím shora. Pokud to řekneme takto zjednodušeně, jde o elitářský a mimo demokratický blábol. Ale pokud se zamyslíme nad vývojem zastupitelské demokracie, která, podle mnoha názorů v mnoha směrech své možnosti již vyčerpala, pokud vidíme „nadšení“ občanů z realizace tak výlučného aspektu demokracie jako jsou svobodné volby v důsledku čehož má britská Sněmovna lordů s doživotními a jmenovanými členy možná větší legitimitu než náš, hrstkou občanů „volený“ Senát, musíme se asi na změny toho, co se nám dosud zdálo neměnné připravit. Ale s výhodami pro plátce daní to souviset asi nebude…..

Jedna z veřejných škol na severu španělské Barcelony se rozhodla z knihovny vyřadit na 200 pohádek, protože jsou údajně příliš sexistické. Mezi vyřazenými knihami se objevila Červená karkulka nebo Šípková Růženka. Jsou dnes skutečně stereotypy o pohlavích překonané? Měli bychom takové věci vůbec řešit?

Ale my už „takové věci“ řešíme! Máme přece našeho anticikánského kocoura Mikeše a genderové představy v úpravách jazyka. Celé to souvisí s havárií lidských práv v jejich dosavadním pojetí, jehož jsem svědky. Totiž představy o změnách pohlaví a všelijakých trans představ jen malých skupinek několika lidí, kteří se nám hlučně snaží namluvit, že právě v tom jsou problémy lidských práv současného světa, přičemž naprostá většina občanů je vidí zcela jinde. Lidská práva nejsou přehlídkou lidských kuriozit a většina občanů to ví, ač se nám jejich „ochránci“ snaží namluvit něco jiného. Ale to souvisí také s prací a postavením ombudsmana, alespoň tak jak ji chápu já.
PL 3.5

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy