Jak si Otto Ulč pamatuje prokurátorku Brožovou-Polednovou

15. 08. 2007 | 13:46
Přečteno 8050 krát
Zpoza oceánu dorazil mejl od publicisty, prozaika, politologa a právníka, profesora státovědy a mezinárodního práva na State University of New York v Binghamtonu Otto Ulče. Vzpomíná v něm na svá setkání s Ludmilou Brožovou-Polednovou, prokurátorkou z procesu s dr. Miladou Horákovou, kterou v nedávných dnech navrhl obžalovat Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

Sám za sebe musím říct, že mi výrazové prostředky, které pan profesor občas používá, nejsou zrovna vlastní. Usoudil jsem ale, že se jedná o tak unikátní svědectví v tak zajímavé a důležité kauze, že si je nemohu nechat pro sebe. Navíc je pro mne pan profesor Ulč díky svým životním zkušenostem, postojům a toho, co dokázal, autoritou, jehož textu pro tyto stránky si vysoce cením.

Libor Stejskal, editor blogů


Pan profesor Otto Ulč napsal:

Média se v posledních dnech zmiňuji o Marii Brožové-Polednové, rudé mohykánce , dosud přežívající spolutvůrkyni hanebných padesátých let. Z článku Karla Hvížďaly jsem se dozvěděl zajímavou, leč nepřekvapující informaci, jak tato pseudojuristka doporučovala aplikaci řízného třídního přístupu v trestních, pokud možno hrdelních záležitostech - kdy o zločinu, autentickém či virtuálním, rozhodne především politické kádrové vyhodnocení údajného pachatele. Stejný čin, nestejný trest.

Úprk bývalého kapitalisty za hranice je velezradou, za nějž by mohla byt oprátka, týž ilegální odchod proletáře se shovívavě vyřeší mírňoučkým potrestáním in absentia.

S touto příšernou osobou Brožovou, ještě dříve než se stala Polednovou, jsem se občas vídal v zavodní jídelně Krajského soudu v Plzni, kam jsem dostal umístěnku k okresní instanci jako soudní čekatel, přidělen k civilní agendě (rozvody, paternity, alimenty a takovéto patálie). Dotyčná osoba značně šeredného zjevu pravidelně sedávala u zvláštního stolu s prokurátorskou a estébáckou elitou. Nevzpomínám si, že bych někdy s ní byl promluvil, natož si potřásl s její katovskou rukou.

Posléze jsem se s touto katyní potkal nepřímo: v roce 1957 jsem byl odexpedován s povýšením na okresního soudce do pohraničního městečka Stříbra, kde jsem se pak přes dva roky potýkal s týmž druhem agendy, pepřené komplikovanými majetkovými spory rozhádaných kolchozníků, než se mi podařilo ze země budovatelů vědeckého socialismu komplikovaně ilegálně upláchnout do náruče amerických imperialistů, kde si hovím dodnes.

Tehdy ve Stříbře mi na stůl přisel krajskou vrchnosti přidělený rozvodový spis z okresu Blatná, jehož se tamní soudce potřeboval zbavit z důvodu údajné předpojatosti. Na malém městě totiž došlo k neutajitelnému skandálku, kdy se místní estébák rozváděl a důvodem byla jeho úspěšná inseminace a otěhotněni této Brožové, k niž on mohutně milostně vzplanul. Čili něco obtížně pochopitelného stejně jako skutečnost, že z tak nevábného tvora či netvora mohl vzejít zázrak zrození.

Jména účastníků se mi vytratila, ale vizáž onoho plodného estébáka, pohledného mladíka, u soudu hodně nervózního, k otcovství se hrdě hlásícího, se mi v paměti zachovala.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Líný černý pes napsal(a):

Milý pane editore,
to že se slovníkem pana Ulče nesouhlasíme (tedy Vy i já, za ostatní nemluvím), ještě neznamená, že není osobitý a barvitý. Také nádherně dokresluje atmosféru doby.
Mám ale pocit, že ten článek buď není otištěn celý nebo pan autor jaksi nedokončil myšlenku - jak ten rozvod probíhal a dopadl? Doufám, že je Hospodin potrestal rozvedl jej, vzali se a jsou spolu dosud.
Janom na závěr - děkuji za zajímavé články a někdy i osobité názory blogujících i Vás samého.
Bez diskuse se názory netříbí.
15. 08. 2007 | 18:23

LEVAK napsal(a):

Mě by jenom zajímalo s jakým posudkem a doporučením se dostal Ota Ulč v padesátých letech na tak exponovanou školu jako byla práva?Vždy´t on na tu školu musel být přijat když ještě běžely procesy a to se nějak prověřovalo včetně širokého okruhu rodiny. To musela být "kovaná" rodina!Moje maminka jenom nepodepsala JZD a táta přestup ze socdem do KSČ a ještě v roce 1959 jsem neměl šanci ani na hnojárnu!
15. 08. 2007 | 18:55

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Líný černý pse,

díky za Vaše milá slova. Snad jen pro pořádek, text pana profesora Ulče jsem zveřejnil v nezkrácené a nijak redigované podobě. Musím přiznat, že bych si žádné podobné úpravy v jeho příspěvku nedovolil.

Libor Stejskal
16. 08. 2007 | 00:29

Český synek Nguyen napsal(a):

to Levak:
Taky mě napadla vaše otázka, můj děda kulak dostal v padesátých letech sedm a půl roku za to že měl statek.
Když přijel s podlomeným zdravím z Jáchymova žil už jen devět měsíců...
Babička když psala stížnost tak odpovědí ji byla i zakázána činnost dojičky v místním JZD. Opravdu dostat se v té době na práva ..
Chtěl bych při té příležitosti ještě i vzpomenout soudkyni Radomíru Veselou která šest let kryla mučitele a trýznitele Grebeníčka Aloise , na toho mí prarodiče vzpomínali s hrůzou v očích.
16. 08. 2007 | 07:13

Al Jouda napsal(a):

Vážení podivovatelé, možná nevíte, že v tzv. lidově-demokratickém režimu byli právníci odsunuti na okraj společnosti a velmi slabě honorováni. Proto nikdo nechtěl práva studovat a na právnické fakulty šly většinou dívky. Dostat se tam bylo snadné.
16. 08. 2007 | 07:32

Terry napsal(a):

Kdysi jsem se dostal ke "studijním" materiálům z roku 1946 dvouletého "studia" pro kádrově vybrané kandidáty na ředitelské posty (jednalo se o místo ředitele autoopraven v Brně): potřebné odborné znalosti "stačily" v rozsahu:

Barvy - nanáší se štětcem nebo stříkáním
apod.

Stejně "odborně" zřejmě probíhalo i studium práva, kterým prošla Marie Brožová-Polednová. U komunistické prokurátorky přece stačilo mít označeného "třídního nepřítele" a pak už přišly na řadu bohatě květnaté ideologické fráze, pronesené s tím správným třídním rozhořčením a nenávistí k odpornému politickému nepříteli (kdo jste viděli záběry z obžalovací řeči prokurátora Urválka, dáte zapravdu), a výsledek byl jasný. A pokud už dopředu dostala prokurátorka po stranické linii "požadovanou" výši trestu pro obžalovaného, nemohla chybovat. A kdyby jí její soudruzi řekli, aby sama zatáhla oprátku, neváhala by. Myslím, že na takovou úroveň komunistického prokurátora byly i ty dva roky zbytečně moc.
16. 08. 2007 | 07:44

Terry napsal(a):

pro Al Joudu:
"...v tzv. lidově-demokratickém režimu byli právníci odsunuti na okraj společnosti a velmi slabě honorováni. Proto nikdo nechtěl práva studovat a na právnické fakulty šly většinou dívky."

Toto možná platilo v dobách pozdějších, ale v letech 1946-1948 šlo komunistům o to, "vychovat" si své nové, správně třídně orientované prokurátory. A u kádrově vybraných soudruhů tehdy nešlo o výši platu, jako spíš o zanícenou, uvědomělou službu komunistické straně na pozici, kterou jim strana určila.

Z dnešního, komerčně pragmatického pohledu jedince (a hlavně u mladé generace) na své místo ve společnosti se takové jednání zdá směšné; tehdy ale bylo to "jedině správné".
16. 08. 2007 | 07:57

Al Jouda napsal(a):

To Terry - Myslíte si tedy, že profesor Ota Ulč byl jedním z takto kádrově vybraných soudruhů ? Já ne.
16. 08. 2007 | 08:10

Líný černý pes napsal(a):

Vážení vrčitelé a hledači chyb na autorech blogů. Při diskusi je u běžně slušných lidí zvykem že diskutují o obsahu článku, jeho vyznění, případně i gramatické kvalitě, nikoli o osobě autora.
Jen pro Vaši informaci uvádím, že každá VŠ v 50.letech měla kvótu pro "nevhodné osoby" - tj. osoby s neřádným třídním původem. Tyto osoby měly být působením vlivu řádných osob převychovány, případně využity jako zdroj průniku mezi třídní nepřítele. Mimochodem, nedávno jsem v antikvariátě viděla příručku o převýchově potomků třídních nepřátel asi z r. 1955, tak abyste se nedivili, že i pes ví.
PS : příručku si koupil nějaký starší pán, která při její četbě strašně nadával.
16. 08. 2007 | 10:08

Terry napsal(a):

pro Al Joudu:
Uvádím situaci po volbách v roce 1946, kdy KSČ jako vítězná politická strana začala systematicky prosazovat svůj vliv a řešit uchopení moci obsazováním důležitých postů "svými" soudruhy; nejprve v těch nejdůležitějších složkách: ve všech strukturách SNB, v rozvědkách, ve vedení armády, a i v soudním aparátu, s poněkud menší urputností ve vedení podniků.
Po odsouzení období stalinizmu v roce 1956, za Novotného, se situace výrazně uvolňovala, což postupně vedlo až do demokratizačního procesu roku 1968.
16. 08. 2007 | 11:01

alena-velika napsal(a):

-proc jsou komunisti stale nepotrestani za sve zlocini a maji se dnes hodne dobre?
Porad ten samy problem nikomu se nechtelo do toho plest asi ze strachu
apod. my mladi take nevime co si o
tom mame myslet
16. 08. 2007 | 12:26

Terry napsal(a):

alenko, ani my staří nevíme, co si o tom máme myslet. Třeba se nakonec potvrdí domněnky, že sametová revoluce byla v režii StB a "sametovost" (ke komunistům) byla odměnou za volbu Havla prezidentem; podobně jako jsou domněnky, že celé Pražské jaro v roce 1968 bylo zrežírováno z Moskvy, aby měli Rusové "důvod" umístit na naše území své vojenské jednotky (do té doby jsme byli jediným socialistickým státem ve střední Evropě, kde tomu tak nebylo). Již v únoru 1968 měl GŠ sovětské armády připraveny detailní plány našeho obsazení, takže na ten "vývoj" byli jaksi moc připravení.
Jestli ještě nyní nebyly zveřejněny všechny dokumenty o druhé světové válce, tak případného zveřejnění (objasnění) nedávných událostí se já už nedožiju; Ty tu šanci máš.

A jen pro smutné připomenutí roku 1968 - pro vás mladé: písničkář Karel Kryl a jeho "bratříček":
Bratr se mě zeptal: "Už odešli?"
Odpověděl jsem: "Co to je ve vesmíru století? Pouhá vteřina. Odejdou za deset minut."
16. 08. 2007 | 13:38

alena-velika napsal(a):

Mily Terry ja svoji sanci
nepromarnim to ti muzu slibit
Alena
16. 08. 2007 | 14:46

bigjirka napsal(a):

asi jsem nečetl dost pozorně, žádné nevhodné výrazy jsem nespatřil. co není správně? kat? inseminace?
Mě se tedy článek pana profesora moc líbil. I kdyby pocházel z kované rodiny...
16. 08. 2007 | 20:27

bigjirka napsal(a):

Aleno, asi jste fakt ještě mladá. Taky jsem si myslel, že nepromarním, ale promarnil.. fůru.. a asi ještě promarním..
16. 08. 2007 | 20:28

Zacheus napsal(a):

Uveřejnění příspěvku svědčí také o etické úrovni editora. Jestli pak by byl přijatelný stejný příspěvek, pokud by například v souvislosti s otěhotněním Romky pisatel hovořil o "inseminaci"? To bychom se asi brzo dozvěděli, že exituje jakýsi Kodex...
16. 08. 2007 | 22:52

LEVAK napsal(a):

Terry jste na omylu.V roce 1958 došlo ze strany Novotného k přitvrzení diktatury po předchozím uvilnění.Můj táta byl na začátku roku vyhozen
ze zaměstnání a celý rok bez práce když jej nikde nechtěli vzít.Musíte ale těm mladým říci celou pravdu.Brežněv se před zásahem u nás dotázal amerického prezidenta zda stále platí Jaltské dohody a bylo mu potvrzeno že stále a v celém rozsahu!To samé bylo v Maďarsku v roce 1956.Jenom rádio Svobodná Evropa pomýlilo Maďary hlášením,že americká vojska už,už jdou na pomoc.Americká strana si však umyla ruce jako Pilát a Chruščov pustil vlky,vlastně tanky ze řetězu.Nebýt hlášení Svobodné Evropy nemuselo být v Maďarsku tolik krve!
Pozn.:Jaltské dohody byly uzavřeny na konci II.světové války a světové mocnosti si zde rozdělily sféry vlivu.My jsme spadli pod Moskvu a můžeme být rádi,že rok 48 proběhl tak prakticky nekrvavě.Západní mocnosti nás prodaly stejně jako v roce 1938 v Mnichově.Nic si nenamlouvejme,jsme naprosto zanedbatelní a nevýznamní jen ad hoc!Komunistický blok se rozpadl a nastala nová situace.Už ani Havla nikdo nepotřebuje, už je to nepotřebná veličina!
16. 08. 2007 | 23:36

bigjirka napsal(a):

Leváku, asi poprvé s vámi skoro souhlasím. Vyjma Terryho omylu - on se nemýlí, zvítězila zde Stalinova pátá kolona skoro bez boje a proto nemusel Stalin použít násilí. Velmocenské hry... Jalta nevím, zda byla formálně zrušena, nicméně evidentně už neplatí. Myslím, že je pro nás dobré patřit co nejpevněji k západním strukturám.
17. 08. 2007 | 09:48

Hemmr napsal(a):

Pane profesore, příjemný článek s nepříjemným tématem. Ano, doba bolševika minula, normální lidi si oddechli a stejně, v rámci naprosté nepoučitelnosti, si zahráváme s nbolševikem a jeho manýry znovu a znovu. Jinak by v Česku nemohl mít bolševik legálně kolem 12%hlasů a pohodlně sedět ve sněmovně.
17. 08. 2007 | 10:53

Hemmr napsal(a):

dodatek: a sociální demogracie si zahrává s bolševikem daleko víc, než by bylo pro "demokratickou stranu" dobré. Podle Paroubka má levice 100 hlasů ve sněmovně, ber nebo ne.
Slušná strana s bolševikem nemluví a nenechá ho rozhodovat o ničem, slušní lidé též.
17. 08. 2007 | 10:55

Český synek Nguyen napsal(a):

je to také tím , že takoví lidé jako Vondruška, Lambert apod jsou lidem vidět na očích a toleruje se to.Společnost nikdy neměla skutečný zájem skoncovat s bolševikem.Nevím sice proč ale je to tak.
17. 08. 2007 | 11:04

bigjirka napsal(a):

Pane Hemmre, domnívám se, že o jednotlivostech je dosti těžké nejednat s kýmkoli, kdo v té sněmovně je. Něco jiného je, ža by komáři měli mít 0 koaliční potenciál. Paroubkova nová Národní fronta, to je něco neslýchaného. Asi by nám pomohl většinový volební systém.
17. 08. 2007 | 13:42

bigjirka napsal(a):

P.S. Bolševik sbírá celou řadu "protestních hlasů" proti korupci napříč politickým spektrem atd. Korupce je zde strašlivá, větší, než jsem myslel.
17. 08. 2007 | 13:47

Hemmr napsal(a):

Když tak o tom přemýšlím, tak zárukou, že zde moc v rukou neskončí opět u bolševiků, je samotná KSČM, resp. její poslanci v parlamentu. Každý podniká (v rodině, samozřejmě) a mají hrůzu z toho, že by jim to někdo "spřátelený sebral":-))
17. 08. 2007 | 14:21

bigjirka napsal(a):

Myslím, že dnešní KSČM z uvedených důvodů zas tak moc nebezpečná není, že jde spíš o princip - že se málo distancovala od minulosti. Pokud vím, podnikají dosti brutálně. No... ale bacha... Castrovi patří skoro celá Kuba... A v Číně je podivný komunopitalismus s prvky otrokářství, feudalismi, socialismu a kapitalismu. No takže nebezpečí je vždycky. Ale není to nebezpečí akutního stalinismu. Korejky otročily režimu u nás! Při dnešním stavu sil si nikdo nemůže dovolit o jednotlivostech s komanči v parlamentu nejednat. A skutečně myslím, že ta NF Bradavičníkova je něco zásadně jiného!
17. 08. 2007 | 15:35

replica watches napsal(a):

If you don't konw about omega watches and replica watches, account for you behind juvenility.
If you have not omega watches or replica watches,you account for out. so you may be come to here see.
http://www.omegawatchessale...
01. 07. 2009 | 10:43

replica handbags napsal(a):

vystihuje ducha seriálu. Podle předpokladu jím mohl být illinoiský Springfiled, kde se narodil Abraham Lincoln, nebo
04. 07. 2009 | 05:32

Links of London Jewellery napsal(a):

It was around ten-thirty, I guess, when I finished it. I wasn't tired, though, so I looked out the window for a while. It wasn't snowing out any more, but every once in a while you could hear a car somewhere not being able to get started.
31. 03. 2010 | 11:24

PatientO.T. napsal(a):

:-D
16. 07. 2010 | 12:59

Gavin Abels napsal(a):

Again another http://www.jdkeda.com happy reader. Very helpful. But I do agree with http://www.huaan-med.com/wr... dude - not sure if ill spend too much time on http://www.huaan-med.com/wa... this?? Great solution ,That sounds very interesting .
http://www.hzhwknit.com
http://www.cnboostercables.... topic. http://www.cnboostercables.... Thanks for your article, http://www.phccwy.com its been very helpful. http://www.huaan-med.com/ba... Thanks for sharing your information. http://www.huaan-med.com/in...
Nice post! http://www.sunstorm86.com Although we are familiar with http://www.cnyonghao.com our culure, but we maybe don't really understand http://www.huaan-med.com/in... it. It need to study deeply.It's a very meaningful http://www.huaan-med.com/fo... activity. Looking forward to joining you.meter from http://www.huaan-med.com/di... 。Thanks a lot for http://www.racketchina.com enjoying this beauty article with http://www.lk-outdoorfurnit... me. I am apreciating http://www.eammarsolar.com very much! Looking forward to http://www.huaan-med.com/di... another great article. Good luck to the author! http://www.huaan-med.com/ea... all the best! Those http://www.jihepackage.com who want to get the scholarship must http://www.jihepackage.com/... work hard and try their best. http://www.jihepackage.com/... It's exciting to hear this good http://www.huaan-med.com/di... .Thanks for this http://www.suntasksolar.com great post. I have become a http://www.trading-mx.com huge fan of this website and http://www.shopdisplaycn.com I really cant wait to read you next posts! Your post are http://www.jihepackage.com/... inspirational.Looks like a very interesting http://www.jihepackage.com/... solution technology. Thanks for sharing .
http://www.worldmaya.cn
http://www.chinachristmasba...
http://www.xdbike.com
http://www.zjqiangsheng.com
18. 08. 2010 | 04:30

Millie Leakes napsal(a):

Good article, http://www.haoxinglass.com Each and every point is http://www.china-ouya.com good enough.This is a good,common sense article. http://www.china-bamboofloo... Very helpful to one who is just finding the resouces about http://www.china-bamboofloo... this part.It will certainly help educate http://www.china-bamboofloo... me.Thanks for sharing with us your wisdom.Great!This article is http://www.hc-cca.com creative,there are a lot of new idea,http://www.mingjiangnan.com it gives me inspiration. http://www.xyweavebag.com I think I will also inspired by you http://www.zh-bamboo.com and think about more new ideas。I am totally agree with http://www.china-yongding.com your oppinion.this blog post is http://www.ysteas.cn very encouraging to people who want to know these topics.Excellent article that http://www.ds-jiecheng.com will provide the incentive and http://www.huxi-cable.com/p... basis for my works. http://www.ejaisolar.com I wonder if I can mention the article as http://www.chinajmdq.com a bibliographic reference in my work. Very interesting and http://www.chinalasiji.com useful information! It's pity that such occasions are still exist in the world, but we should act all http://www.huxi-cable.com/s... together for to prevent them. Thanks.Very interesting and http://www.hzzxdq.net useful information! http://www.zjbangge.com/rec... It's pity that such occasions are http://www.zjbangge.com/lea... still exist in the world,http://www.zhuoerya.cn but we should act all together for to prevent them. Thanks.You really know http://www.hn-hardware.com what your talking about here. Thanks for the great step by http://www.zjbangge.com/sec... step how to blog. Great stuff from you, http://www.sunsurf.com.cn man. Ive read your stuff before http://www.jdxpwj.cn/booste... and youre just too awesome. http://www.zjxhdz.com I love what youve got here, http://www.tygluegun.com love what youre saying and http://www.wanjia-ylm.cn the way you say it. You make it entertaining http://www.hangxiang.cn and you still manage to keep it smart. I cant http://www.meiyuanfurniture... wait to read more from you. This is http://www.jdxpwj.cn/tow-rope really a great blog.This is one of http://www.deliver.com.cn the best posts that I’ve http://www.hzzhuoyuan.com ever seen; you may include http://www.hzhtdq.cn some more ideas in the same theme. http://www.china-chunyu.cn I’m still waiting for some interesting thoughts http://www.cnboostercable.com from your side in your next post.I like this kind of very useful http://www.huaan-med.com/fo... articles congratulations I wish you continued success, I hope http://www.huaan-med.com/me... I can do this kind of article。
18. 08. 2010 | 04:31

odchudzanie napsal(a):

I see a lot awsome quality content here
<a href=http://odchudzanieskuteczne.blogspot.com>tabletki na odchudzanie</a>
02. 04. 2011 | 15:56

kawlacawn napsal(a):

<a href=http://buynolvadexhereonline.com/#19328>order nolvadex</a> - <a href=http://buynolvadexhereonline.com/#19909>order nolvadex</a> , http://buynolvadexhereonline.com/#19137 buy nolvadex
15. 05. 2012 | 09:43

likmqxtj napsal(a):

dmrufwgo
http://sofortkredit13.tumblr.com kqegkorx <a href="http://sofortkredit13.tumblr.com">sofortkredit</a> jmbpdvtn <a href=http://sofortkredit13.tumblr.com>sofortkredit</a> zbnihnny
25. 02. 2014 | 10:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy