Jak se v ekonomii z předpokladů stává víra

04. 05. 2012 | 10:52
Přečteno 7700 krát
Základní věta ekonomie, věta, ze které se stala víra a na které je až teologicky postavena celá mikroekonomie, je větou velice zvláštní. Věta "jedinec vždy maximalizuje svůj užitek" je tautologií, tedy bezobsažným sdělením.

Ekonomie je známá tím, že používá nerealistické předpoklady, na kterých staví své modely. Jedním základním je třeba známý homo economicus, dokonale racionální jedinec, který má jasno v tom, co chce. Tento předpoklad v zásadě počítá s tím, že člověk je svébytná jednotka, která neustále maximalizuje svůj užitek.

V ekonomii se dlouho vedla a stále vede diskuse o tom, že tyto předpoklady jsou jen technické, nerealistické - a jde pouze o to, aby se s nimi v modelech dobře pracovalo a aby dávaly dobré výsledky. Jenže problém nastává v okamžiku, kdy jim začneme skutečně věřit. Jinými slovy, ekonom si může stokrát modelovat racionální chování člověka nebo jeho sobeckost, ale pak večer nesmí přijít do hospody a mlátit pěstí do stolu a tvrdit nebo věřit, že člověk skutečně racionální sobec je.

Jedná se přece jen o předpoklad, něco, co může být v modelovém ekonomickém uvažování užitečné, ale nesmí se z toho vyvozovat filozofické či teologické závěry. Pak se totiž z předpokladů pokoutně stávají artikly ekonomické víry a ekonomie. Je to asi jako kdyby fyzik tvrdil, že tření vzduchu neexistuje a že nemá na rychlost pádu předmětů žádný vliv. Pochopitelně že má, jen v některých případech lze tento vliv zanedbat. V jiných ale nikoli.

Jak se rodí mýty

Ekonomie často tvrdí, že má být pozitivní, a nikoli normativní, tedy že má popisovat věci tak, jak jsou, a ne tak, jak bychom si přáli, aby byly. Jenže mezi větou "PŘEDPOKLÁDEJME, že člověk je racionální optimalizátor užitku" a větou "člověk JE racionální optimalizátor užitku" je nebetyčný rozdíl. A pokud se z předpokladů stane vyznání víry, je i na velkou pováženou, jak to s tou normativitou v ekonomii ve skutečnosti je. Jak můžeme popisovat věci tak, jak skutečně jsou, když o našich předpokladech neuvažujeme? A je vůbec možné tak složité otázky, jako jsou například lidské motivace, racionalita a sobeckost, "vyřešit" tím, že si je "odpředpokládáme"? Není to příliš veliké zjednodušení na to, abychom o sobě mohli hrdě tvrdit, že popisujeme věci ( a lidi) tak, jak jsou? Neříkáme tím spíše to, že popisujeme svět nikoli tak, jak ve skutečnosti je, ale tak, jak se nám to hodí? Nepodílíme se tím tak trochu na tom, proti čemu naoko sami bojujeme, totiž na stavění nových mýtů?

Ekonomie se snaží tvářit realisticky, tedy nikoli idealisticky. Ale ve skutečnosti jen nahrazuje jeden ideál ideálem jiným. A taková víra se pak sama o sobě stává idealistickou, byť se snaží vypadat cynicky. V tomto smyslu se předpoklady ekonomie stávají samy o sobě velice naivními.

Člověk dělá, co dělá

Tak například základní věta ekonomie, věta, ze které se stala víra a na které je až teologicky postavena celá mikroekonomie, je větou velice zvláštní. Věta "jedinec vždy maximalizuje svůj užitek" je tautologií, tedy bezobsažným sdělením. Co totiž znamená? Pokud si užitek nadefinujeme široce, to znamená zahrneme do něj úplně všechno, pak i Hus svým upálením jen maximalizoval svůj (posmrtný) život. Proč kojí matka své dítě? Protože z toho má užitek, zněla by pohotová odpověď, která je se vším hned hotová. Taková věta či vysvětlení jsou bezesporu pravdivé. Ale potíž je v tom, tak jako u všech tautologií, že je tak "vždy pravdivá", až se stává zcela bezobsažnou. Proč matka nekojí své dítě? Protože z toho má užitek. Jenom tím, že do věty někam zamotáme zvláštní slovo "užitek" (nebo "kapitál"), tím toho moc nevysvětlíme.

Ono vlastně používání cizích slov je bezvadné, pokud totiž v inkriminované větě nahradíme cizí slovíčka normálními, ze sofistikované věty se stane věta banální: člověk vždy dělá to, co dělá. Je to tautologie ve své čisté, bezobsažné podobě. Ale mýty se na tom staví skvěle.

Psáno pro HN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Xavier napsal(a):

Pěkné a pravdivé. O problematičnosti mýtu "homo oeconomicus" také pěkný blog (The Triumph of the Social Animal, Ch. Freeland) zde :
http://blogs.reuters.com/chrystia-freeland/2012/04/24/the-triumph-of-the-social-animal/
04. 05. 2012 | 11:11

Všakjávím napsal(a):

Pane autore,

vy to zase schytáte. Jednak od těch, kteří z principu nemají rádi úspěšné mladé muže, dále od těch, kteří všemu rozumí a nemají rádi konkurenci :-), pak od těch, kteří nerozumí ničemu, ale kecají do všeho, také od těch, kteří mají filosofii za sprosté slovo, víra jim slývá s náboženstvím a mýtus s pohádkami.

No, ale vy to jistě ve zdraví přežijete.

P.S. Jo a taky ti, kteří nemají rádi rusovlasost, hustovlasost a dlouhovlasost.
04. 05. 2012 | 11:13

olga napsal(a):

Pěkně napsáno. Vše je vždy pravdivé. Ovšem jen z určitého hlediska. Proto však byl člověku dán rozum, aby mohl přemýšlet a řešit. Řešit individuálně. Ne podle daných zákonů. To nám udělá stroj. Člověk by tedy neměl zahazovat svoje lidství a stávat se strojem. To je však na každém jednotlivci co ze sebe udělá. má svobodnou vůli. Před každým rozhodováním by si však měl ujasnit otázku komu chce sloužit. Bohu? Nebo mamonu?
04. 05. 2012 | 11:22

Xaver napsal(a):

Ten článek je na mně moc složitý. Ale vím, že u nás je jeden pán, který věří, že lidem se má dovolit jakákoliv činnost, hlavně když o tom vyplní daňové přiznání. Ten pán svou víru vyhlásil, pak se jmenoval profesorem ekonomie, a získal pro svou víru i mnohé další.
Díky tomu jsme dosáhli toho, že výše osobních příjmů jedince je nepřímo úměrná užitečnosti jeho činnosti.
Např. exekutor má více než lékař, lichvář má více než učitel,
ten kdo tvoří plakáty má víc než ten kdo je dotváří podle pravdy.
04. 05. 2012 | 11:23

Občan napsal(a):

To Olga:

Tohle už mají všechna náboženství přece dávno vyřešeno - skrze bohy slouží mamonu.
Bez ohledu na to, podle jaké příručky.
04. 05. 2012 | 11:53

Carlos V. napsal(a):

Podle mého názoru JE člověk optimalizátor užitku. Ovšem vynechal bych slovo racionální.

Každý přece definuje svůj užitek iracionálně. Nejen v závislosti na svém řebříčku hodnot, ale i v závislosti na okamžité náladě, povaze a osobnosti.

Skoro nikdo se nechová ekonomicky racionálně. Tu a tam se flákne, napíše něco do blogů, koupí si něco pro radost - to není ekonomická racionalita. Ale člověku to dělá dobře, optimalizuje tím svůj užitek.

Navíc je třeba vidět problém i ve slovu užitek. Lze chápat dlouhodobě i jako záležitost okamžiku.

Je hezké modelovat společnost z hlediska ekoomického i socilogického. Vždy je ale třeba mít na paměti, že všeechny modely a rovnice vycházejí z příliš mnoha "předpokládejme" - a jsou tedy nefunkční.

Poučení ? Nevěřme těm, kteří chtějí společnost a člověka racionálně řídit. Neumí to. Nemohou.
04. 05. 2012 | 11:54

Ubb napsal(a):

Jakýkoli jiný způsob hospodaření než otrokářský nebo nevolnický povede vždycky k rozvoji na dluh. Jenom tam, kde dostáváte něco za nic (lépe řečeno, investujete násilí a dostanete grátis práci) můžete hospodařit stabilně a ke spokojenosti všech, kdo do toho mají co mluvit. Fígl je, že většinu lidí prohlásíte za hospodářské náčiní a na žádnou spokojenost se jich nemusíte ptát.

Potom, co kapitalismus dal tomuto hospodářskému náčiní svobodu, aby je mohl použít ve svých továrnách, musí už pořád aspoň o tři kroky předbíhat sám sebe, aby se nezhroutil. Jeho ekonomické těžiště je totiž od vynálezu frakcionálního bankovnictví (které umožnilo kapitalismu rozběh) posunuto do budoucnosti.

Všeho musí pořád přibývat, protože jinak se dluhy udělané v sedmnáctém století obrátí proti nám a pohltí nás. Pohyb s ekonomickým těžištěm v budoucnosti vyžaduje víru v pokrok.

Abychom měli nějaký pokrok, museli jsme nejdřív bohatě investovat do indoktrinace. Počínaje romány Julese Vernea a konče (prozatím) mobilními telefony, které jsou součástí vašeho laptopu, jsme stále krmeni salátem barvitých lží, které mají vyvolat dojem, že všechno je zvládnutelné, všechno se nějak udělá a dluhy, které mezitím narostly do čísel, jež žádná představivost nepojme jsou prostě nějak splatitelné. Někdy. Jednou.

Celé dvacáté století mělo co dělat, aby Verneovy představy nějak naplnilo, včetně nesmyslného přistání na Měsíci.
Jedenadvacáté století marně hledá vizionáře, který by mu dal úkoly, jejichž plněním by mohlo zahánět pocit prázdnoty.
Většina dohledatelných vizí za poslední století je výrazně dystopického charakteru. Jejich realizace tak nebo onak vždycky končí u nového otroctví. Které představuje ostrov jistoty.

Hraní počítačových her a důležité vytváření excelových grafů a powerpointových prezentací je něco, z čeho se jednou probudíte.
Budete ležet v příkopě s rukou v kanále a krysy vám budou chodit po obličeji. Říká se tomu Reality check.

Peníze, které se vám současní Kalousci (jinde jsou v tom mnohem dál) v jejich konkrétní fyzcké podobě snaží co nejvíce odstranit z očí (v tomhle okamžiku už nesmíte hotově utratit víc než 12.500 káče za den, ale brzo dojde na pětikačky) jsou i ve své zcela kovové podobě jenom slibem.
Slibem, že zítra někdo upeče rohlíky, které si za ně budete smět koupit.
Je úplně fuk, jestli máte stříbrné dolary nebo oplechované padesátikoruny, co potřebujete, budou vždycky ty rohlíky. Plech se jíst nedá.

Přes všechno, co si o Kalouskovi můžete myslet, jeho cíle jsou vznešené a to, čeho chce dosáhnout je vaše psychologická proměna.
Máte přestat viset na penězích. Jsou to koneckonců jen čísla.
Máte se nadále devět hodin denně trápit a dřít kvůli číslům, ne kvůli příslibům něčeho reálného. Protože nebude co reálného za sliby dát.
Kalousek s Nečasem jsou vizionáři svého druhu. Také dystopici.
Sedláček se snaží být stejný pašák jako oni a pomáhat nám vymýt mozky..

Nepostřehává, že užitek není cizí slovo. A snaží se nám vysvětlit, že přijde den, kdy žádné rohlíky nebudou. Pokud do tho jeho banka bude mít co mluvit.
Sedláček je v mých očích matka, která kojí mrtvé dítě.
04. 05. 2012 | 12:21

JC napsal(a):

Carlos V. - souhlas
Ubb - s něčí souhlas s něčím ne
P.S. Rozvoj na dluh nemusí sám o sobě být negativní, pokud je investice návratná a schopna generovat další rozvoj.
04. 05. 2012 | 12:35

Luba napsal(a):

Pan Sedláček mj. napsal:

"Ekonomie často tvrdí, že má být pozitivní, a nikoli normativní, tedy že má popisovat věci tak, jak jsou, a ne tak, jak bychom si přáli, aby byly.

Jenže mezi větou "PŘEDPOKLÁDEJME, že člověk je racionální optimalizátor užitku" a větou "člověk JE racionální optimalizátor užitku" je nebetyčný rozdíl. ... Neříkáme tím spíše to, že popisujeme svět nikoli tak, jak ve skutečnosti je, ale tak, jak se nám to hodí?"

Ano! Ekonomie dnes zastává stejné místo, jako kdysi měla v dobách minulých teologie.

Hlupáci typu "homo oeconomicus" ji prosazují jako "vědu věd", a přitom žádnou vědou v pravém slova smyslu, exaktní vědou, být ani nemůže, protože se týká jednání jedinců a lidských skupin.
Je tedy stejnou "vědou", jako sociologie nebo psychologie.

Věda by měla ctít a hledat pravdu. Pravda je ideálem. V reálném světě však pravdivému poznání světa brání řada faktorů. Třeba naše omezená racionalita.

Svět vnímáme jen tím, co máme. Skrze své smysly, informační vstupy. A ty svět nezrcadlí ani nekopírují, ale konstruují ho. Vytváří mentální reprezentace reality. A "mapa není krajina".

Kritériem racionality je kritičnost k sobě samému. A přeneseně k ostatním. Kritériem racionality není potvrzování svých teorií a předpokladů.

Žádoucím filosofickým postojem je pak kritický racionalismus: reálný svět existuje, ale naše možnosti racionálního uchopení reality jsou omezené. To ovšem neznamená, že pravda jako taková neexistuje, protože každý má tu svou.

"Pravda" šedesátiletého profesora psychologie není stejně hodnotná, jako "pravda" dvanáctiletého školáka neb čtyřicetiletého politologa, pokud se zrovna netýká života v konkrétní partě pubescentů či mafií.

Ekonomové, jako řada ne-ekonomů, ve skutečnosti mnohdy nerespektují ideál pravdivosti, ale mocenská centra, se kterými jsou nějak spjati a která jim poskytují benefity.
To mezi prvními hezky popsal filosof Thomas Kuhn, popularizátor "teorie paradigmat".

Je tedy poněkud tristní, že se i poměrně vzdělaní lidé zabývají hledáním "nového paradigmatu", čímž patrně myslí něco pokrokového, žádoucí změnu, namísto toho, aby hledali PRAVDU!

Pravda je dnes nemoderní. IN je postmoderní chaos, ve kterém vládou ekonomistní šarlatáni, oplývající nějakou mocí.
Mocí vládnou, protože jsou u zdroje moci: u bohatství financí a zneužitelných informací - u propagandy.

A kdo má moc, ten má i pravdu. To je reálný pohled na údajně 2x sapientní homy.

Aby se reálný stupidní hominid naučil racionalitě, musí se naučit myslet kriticky - tj. naučit se odložit filtr své subjektivity a osobní historie/předsudků pomocí síly negativního rozumu. A zpětnou korektivní vazbu je možné získat jedině konfrontací v praxi.

Případové studie kontrétních problémů a situací jsou cennější, než jakékoli teorie a teoretické modely. Nakonec - teorie je všudypřítomná a názor má každý. Myšlení a vnímání je proces anticipační. Vždy něco předjímáme, protože anticipace je předpokladem pohotové reakce na něco, co nás existenčně ohrožuje - jde o adaptivní nástroj vzniklý v procesu evoluce druhu. Jenže naše předsudky nejsou ani vědecké, ani racionální.
Je to záležitost emocí a optimálního přežití individua/Ega.

Lidé nejsou svým založením bytosti racionální, ale racionalizující. Umí si vše rozumově zdůvodnit a oddělit své sebepojetí (jsem milující otec rodiny, lékař) od svých činů/zločinů (zabil jsem množství osob nehodných života abych zabránil znečištění krve svého árijského národa).
04. 05. 2012 | 12:37

čtenář Blesku napsal(a):

jaký ekonomický užitek mělo kojení Agáty Hanychové.

Tak Agáta po porodu začala kojit svého synka a byla z toho nadšená, že měla prsa o 2 velikosti větší a nabídky na focení jejich zvětšených prsou se jen hrnuly.
Agáta viděla, že z toho bude mít užitek, nedomyslela , že kojení má užitek hlavně pro to malé dítě a pro ni vytvoření vztahu s ním a že bude zdarvější dítě lépe vybavené do života, to by byl užitek jak pro ni, tak pro dítě.
Ale ona viděla jen ten ekonomický užitek, tak hrncala až do Tater a pak taky na Holešovické nádraží, což jsou místa pro čertsvě narozené dítě dost nevhodná, tak dítě zůstalo doma s chůvou.
Ale když se nekojí, tak ta prsa zase splasknou a ten honorář se utratí za Sunar, neb krabice čtvrt kilo stojí 4 stovky.

Takže nakonec celé to ekonomické snažení bylo nanic a Agáta ty fotky nakonec musela dát zadarmo na charitu, protože nikdo jiný na ně nechtěl koukat a tak jediný užitek byl, že jeden podnikatel přes tu charitu vypral peníze.
04. 05. 2012 | 12:42

Viola napsal(a):

Ubb

zajímavě napsané, a ta poznámka, že Sedláček je matka, která kojí mrtvé dítě...

Ano nejdůležitější ze článku je slovo užitečnost. Co je a není užitečné, na tom se jedinci neshodnou, ale více jedinců by se na tom shodnout mohlo. A opravdu slovo užitečný není cizi.
Ten příklad s jednou kojící matkou, pro kterou se jeví kojení užitečné a s druhou, které se nekojit také jeví užitečné není dobrý, protože pro normální a zdravou ženu by kojení mělo být velmi užitečné a prospěšné pro obě strany, pro ni samotnou i pro dítě, a nejen, že je to užitečné, ale je to i slast pro dítě i pro matku, když to dělá dobře.

A docela by mě zajímalo, co by řekl nějaký profesor ekonomie studentovi, kdyby mu tenhle článek na zkoušce přednesl.
04. 05. 2012 | 12:45

Viola napsal(a):

čtenář Blesku

vtipné. :-)
04. 05. 2012 | 12:50

Jarle H. napsal(a):

Hmmm. A co s tím? Tohle přece všichni (normálně myslící lidé) vědí. Jenže ekonom se nezmění, protože by musel přiznat, že celá slavná ekonomie je k ničemu. Proč jste to, Sedláčku vůbec šel studovat? To jste byl tak hloupý, nebo jste žil v tak svízelné stuaci, že to bylo z donucení? A proč jste toho ještě nenechal, když už jste (tak asi o 20let opožděně) pochopil?...Ono to, jaksi, "sype", není-liž pravda?
04. 05. 2012 | 12:53

Luba napsal(a):

Violo,
s tím: "A docela by mě zajímalo, co by řekl nějaký profesor ekonomie studentovi, kdyby mu tenhle článek na zkoušce přednesl." ... jste trefila hřebíček přímo na hlavičku.

Pan Sedláček měl, pokud vím, na své Almě Mater s obhajobou svých prací problémy. Inu, jako každý myslící novátor.
04. 05. 2012 | 12:54

Viola napsal(a):

Lubo,

a proto se mi pan Sedláček líbí, možná že obor (čistá ekonomie to nebyla), který vystudoval, má nějak za úkol brzdit ekonomii jako vědu.
04. 05. 2012 | 13:03

čtenář Blesku napsal(a):

Violo

ono to není vtipné, jen to alegoricky ukazuje, jak to s tím ekonomickým užitkem vlastně je.

zrovna včera byl v Hyde parku nějaký ekonom od Goldmana a sachse, s velkým sebeuspokojením tam vyprávěl, jak před 20 lety v Londýně vymýšle všechny ty produkty a deriváty, jak ekonomika šlapala a vůbec, jak on je velké IQ, jak mu to vše šlo.
a pak dostal dotaz z publika, jestli se vlastně nestydí, že se nakonec ukázalo, že příčinou dnešní krize jasou takoví, jako on a od Goldmana a Sachce zvlášť.

Jestli si vlastně nepřipustí, že jeho život byl velmi škodlivý neužitečný a vlastně i marný.

A on sebevědomě prohlásil, že se vůbec necítí provinile, neb on to měl vše nádherně promyšlené, že je hrdý, že vlastně vytvořil takové Ferari, ale že s tím Ferari vlítla do stromu blbá blondýna.

Že tedxy za dnešní krizi jsou zodpovědné blbé blondýny, on že to měl všecho v cajku.

Tak jsem radši přepnul a zvolal jako v Pelíškách Ekonomové všech zemí světa jděte do prd--l-
04. 05. 2012 | 13:06

Luba napsal(a):

Violo,
pan Sedláček nemá za úkol cokoli brzdit: Jen hledá pravdu, jako každý člověk, a uvažuje v souvislostech, jako pravý vědec.
04. 05. 2012 | 13:08

Viola napsal(a):

čtenáři Blesku

já jsem se na to dívala asi jen 10 minut, takže tohle mi ušlo. Také jsem to raději přepla.
04. 05. 2012 | 13:11

Viola napsal(a):

Lubo

Ten, kdo hledá pravdu je mi sympatický a má to v životě těžké. Pravda je krásná, ale také zabolí.
04. 05. 2012 | 13:15

čtenář Blesku napsal(a):

Violo

já myslím, že autor nehledá pravdu, jen píše eseje.
04. 05. 2012 | 13:20

Bláha napsal(a):

Sedláčku - ony ty tautologie fungují.
Proč se u nás rodí 42% DĚTÍ MIMO MANŽELSTVÍ??? Protože se to vyplatí, Matka samoživitelka si ohlásí trvalé bydliště mimo svoji původní rodinu a tím má nárok na podporu v bydlení, byt, sociální dávky tak aby se uživila. A dokonce se k ní nastěhuje ten fotr neznámý a tak bydlí zadarmo v bytě, na který by si poctivou prací nikdy nevydělali.
Proč se každé druhé manželství rozvádí, resp. poměr sňatků a rozvodů je takový?? A rozvod navrhují ženy??? Protože ve chvíli kdy má ty papíry od svatby, přestane chlapa potřebovat - výživné ji musí platit, nebo matku samoživitelku živí stát / viz výše/, žena dostane byt a všechny statky ale prát a vařit je zbytečná otrava
Proč nemá socialismus nezaměstnané a kapitalismus běžně 5-10%, ale někde i 20%??. Protože socialismus rozdělí práci mezi obyvatele, a platí za práci, kdo nepracuje ať nejí, a tak je pracovních možností nekonečně / vždy je co zlepšovat a pracovat na tom /, kdežto v kapitalismu je pracovní síla tím největším nákladem podnikatele, a byrokratické zásahy státu a nesmyslné daně zabrání aby zaměstnavatel zaměstnával lidi , a dokonce je hodně obtížné se uživit jako OSVČ. Takže životní úroveň klesá, zchátralé a nefungující vše na co se podíváte, ale práce není dosažitelná.
Stejně kriminalita - za socialismu se v pohodě uživíte poctivě, a nechat se chytit při trestném činu - končíte v uranových dolech a následně jako podřadný a nebezpečný / navíc se kádrovalo a postihlo to i děti pachatele. V kapitalsmu se poctivě uživí málokdo, nikdo vás stejně neodsoudí a když ano , v kriminále budete studovat, posilovat, meditovat, pěstovat koníčky, kriminálník a feťák má lidská práva o jakých se těm slušným ani nezdá.
04. 05. 2012 | 13:26

Horniš napsal(a):

Bláho ano a doplním. V socialismu vládnoucí politik který krade pro sebe končí jako obyčejný kriminálník s nevýhodami jak jsi popsal. V kapitalismu našeho ražení - co ukradne to má, všichni jsou nezávislí, nekontrolovatelní a neodvolatelní. Rozkradenou kasu převezme po volbách někdo jiný a svede to na předchozí vlády.
Výsledek vidíme
04. 05. 2012 | 13:34

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Ani dnes Sedláčka nepochválím, ne že bych měl nějaký velký problém s tím, co Sedláček napsal, ale mám spíše problém s tím, co nenapsal, tedy že to nevysvětlil. Teoretická ekonomie by měla být „hřištěm“ pro ekonomy, kteří vědí, proč si tento svůj svět vymysleli a laiky by na toto hřiště pouštět neměli.
04. 05. 2012 | 13:36

Luba napsal(a):

Thomas Kuhn napsal:

"... člen vyspělého vědeckého společenství je - podobně jako typická postava z Orwelova románu "1984" - obětí dějin předepsaných vládnoucí mocí."

Kuhn, T. (2008). Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh, str. 165.

Karl Popper napsal:

"Sociální vědec může například něco předpovědět a domnívat se, že díky jeho předpovědi se to opravdu stane. Nebo může vyloučit, že by mohlo dojít k určité události, a tak jí zabránit.

V obou případech přitom může dbát principu, který zdánlivě zajišťuje vědeckou objektivitu: říkat pravdu a nic než pravdu.

Ale třebaže řekl pravdu, nelze tvrdit, že respektoval vědeckou objektivitu,, při vytváření prognózy (jíž nadcházející události potvrdí) mohl totiž ovlivnit chod událostí v tom směru, který mu osobně vyhovuje."

Popper, K. R. (2008). Bída historicismu. Praha: Oikoymenh,
str. 20.
04. 05. 2012 | 13:41

Baba napsal(a):

Na Starém Městě je pohoda. S prodlužující se délkou života se proporcionálně prodloužily i jednotlivé jeho etapy.
04. 05. 2012 | 13:48

dogous napsal(a):

Sám jsi jen zrnko písku, ovšem i zrnko písku zničí hodinový strojek. Máme lidi různé, blbé a pitomé. A tím to asi bude,
proč nic nevyjde podle plánu.
04. 05. 2012 | 13:53

Miloš Kirman napsal(a):

Člověk je spíš iracionální, povrchní, emotivní a často jedná proti svým zájmům. Proto tu fungujecreklamní byznys, proto se Němci hnali do války a proto tu máme současnou vládu. Miliony jedinců zemřeli nebo zchudli a jen pár stovek lidí dovedlo maximalizovat svůj zisk. Třeba takový Rotschild nebo Rockefeler.
04. 05. 2012 | 13:53

Viola napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude

Tomáš Sedláček by nám mohl povědět, kdo vlastně ekonomii vymyslel, kdo ji zformuloval jako první, kdo byl první teoretický ekonom.
04. 05. 2012 | 13:55

Viola napsal(a):

čtenáři Blesku

"já myslím, že autor nehledá pravdu, jen píše eseje. "

Je vidět, že hledání pravdy může být i užitečné. Hledat pravdu se vyplatí.
04. 05. 2012 | 14:00

Horniš napsal(a):

Blog je zajímavý a hodně k diskusi.
Bohužel, asi jediný kdo je o věci připraven diskutovat je Bláha 13.26 .a má argumenty. Všichni ostatní jen poštěkávání na Sedláčka nebo vyřizování účtů s ostatními nicky. Škoda.
04. 05. 2012 | 14:13

Vlkodav napsal(a):

Bláha:

"a tak je pracovních možností nekonečně"

No ale není nekonečně peněz aby se za tu práci mohlo zaplatit. Nikde a nikdy :(
04. 05. 2012 | 14:15

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....věta,....jedinec vždy maximalizuje svůj užitek,... tak tato věta rozvrací teorii pravděpodobnosti a deformuje Gaussovu křivku. Někde je problém,...ekonomie je přece správné počítání,....nebo ne? Tužka.
04. 05. 2012 | 14:17

PK napsal(a):

Pan Jonáš včera v HYDE PARKU na mně působil velice nejistě , mám dojem že jsme se do těch JEHO derivátů tak zamotali,že teď nevědí jak z toho finančně -ekonomického bludiště ven.Hlavně že nás ujišťoval jak vše hezky funguje.Krize stíhá krizi a pan Sedláček z Davosu hlásí-ekonomové si neví rady.No uvidíme.
04. 05. 2012 | 14:18

Viola napsal(a):

Kdo byl první ekonom na světě?

Kryštof Kolumbus
když se vydal přes Atlantik, nevěděl kam pluje,
když tam doplul, nevěděl, kde je
a celé to platila vláda.
04. 05. 2012 | 14:23

xyz napsal(a):

Naprostý souhlas s ubb.

Ale trocha ironie nikoho nezabije.
Co si pořád stěžujeme? Máme takové blaho jaké jsme ještě neměli.A takové dluhy, že banky mohou poskytovat úvěry jako nikdy. A stát může tisknout peníze až do aleluja.
TO BUDE JEDNOU SEC MAZEC
protože PRÁCE nejen že šlechtí člověka,,,,, ale je i matkou pokroku,,,,
04. 05. 2012 | 14:24

mb napsal(a):

myslím si že je to velice důležitý a podstatný blog, a že je je dobře, že se v tom šťouráte, pitváte, že do toho vrtáte ...

/ implikuje to, že taková normativní ekonomie ( jež více vírou než vědou ) může (někdy?) směřovat k dost zrůdným výsledkům /
04. 05. 2012 | 14:25

Matematik napsal(a):

Jde o náhodné jevy nebo existuje cilené centrum moci?
Svetova finacni krize, ktera vznikla v USA je zcela plosne prezentovana jakozto nehoda, nedopatreni, jakesi zemetreseni. Ano, byly chyby, byli chybujici marginalni jednotlivci, ale krize jakozto celek je pry nahoda.
Zakladni model by se dal vyjadrit asi tak, ze FED a ECB George Soros , AIG, Lehman Bros. to jsou takovi mali hraci, kapitani skorapek na bourici¨mori...

Nevidel jsem ani jednou jedinkrat to nejjednodussi nejprirozenejsi vysvetleni. 2007 trend pozice eura versuis dolaru byl zcela jasny nezvratitelny. Zlate rezervy, pocet obyvatel, objem HDP. objem exportu, vse krome vydaju na armadu ukazovalo na to, ze dolar preda zluty trikot svetove rezervni meny. Kazdy zodpovedny vladce by reagoval a vyvolal by protipozar, nejakou akci.
"Ostatne soudim, ze euro musi byt zniceno"
Tato teze je medialni TABU.
Stejne medialni TABU je analyza rizik, jadernych hlavic statu Izrael.
Naopak neexistujici satelitni snimky, tedy ty zfalsovane co byly predlozeny jakozto dukaz pri hlasovani RB OSN ty falesne byly a my jsme je museli videt...
Inflace 25-35% a kazdy dluznik bude oznacen za genialniho ekonoma....

"Pravda je lež, láska je nenávist a válka je mír"
Ministerstvo pravdy v románu 1984 od George Orwella

PS. nejlepe investovane penize jsou ty, co se daji do PR. Dobre to vedi sponzori Davosu a Sedlackovcu....
04. 05. 2012 | 14:31

Viola napsal(a):

První český ekonom byl František Ladislav Chleborád

to je jméno pro ekonoma, jméno je znamení.
04. 05. 2012 | 14:32

Bláha napsal(a):

Vlkodave - nepochopil jsi funkci peněz.
Peníze jsou jen poukázky, ideálně kdysi bývávaly podloženy prací, Kdo vytvořil hodnotu, dává ji k dispozici ostatním - za to dostane ty penízky a zase si kupuje plody práce ostatních - jimi vytvořené hodnoty.
Blahobyt vytvoříme jen prací - to je to prvotní. Bohužel jsme se při cinkání klíči vysmáli práci- tvoření hodnot, a prohlásili ji za komunistický zločin.
Dnes máme vládu která si myslí že hodnoty vzniknou škrty , tím že sebereme důchodcům jejich zasloužený důchod, a dále nějakými bankovními převody. A tím že se budeme jeden druhého okrádat, a nechápou že celek takto nezbohatne.
Znovu opakuji - ze samé podstaty lidstva je práce vždy víc než ji stihneme udělat. Náš stát nevypadá tak jako třeba Bavorsko, Švýcarsko, Kuvajt. A ani ti nejsou na konci vývoje. Dohnat je můžeme jen prací, nikoliv škrty a kradením. A ty peníze jsou pořád jen ty papírky co umožňují efektivní směnu plodů práce, nic víc.
04. 05. 2012 | 14:34

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Viola.
Teoretická ekonomie není o tom, jak to je, ale spíše o tom, na čem se ekonomové dohodli, nebo jak co která ekonomická teorie nebo škola vidí. Ekonomické modely mohou sloužit jen jako pomůcka pro pochopení daleko složitější konkrétní skutečnosti.

První ekonom byl první hospodář někde v pravěku.
Za zakladatele moderní ekonomie je považován Adam Smith druhá polovina 18 století.
Od té doby se na tom pracuje a překopává. Mění se nejen pohledy na ekonomii, ale mění se celá společnost a ekonomické podmínky.
Ekonoma se neptejte, jak to je, ale jak to on nebo jiné autority vidí, co si o tom myslí, co na to říká ekonomická teorie a pod.
04. 05. 2012 | 14:38

Viola napsal(a):

Bláha

Švýcarsko, Kuvajt - to jsou právě případy, kde peníze nevznikají prací. Ve Švýcarsku se peníze rodí z peněz a v Kuvajtu z ropy. Je docela zvláštní, že jedinec nemá právo kutat na svém pozemku, který si koupil a co tam vykutá (nějaký případný poklad, nerostné suroviny) musí odevzdat státu, ale státy, pod kterými jsou nějaká výnosná naležiště mají jen a jen pro sebe užitek z toho, aniž by se jakkoli o to zasloužily, jen tím, že se tam kdysi usadily.
04. 05. 2012 | 14:43

Bláha napsal(a):

matematiku- chyba je v tom jaký máme nastavený systém. Kapitalismus je každý proti každému, za svoje zájmy. Kapitalista potřebuje zbídačelou masu lidí protože to snižuje náklady na lidskou práci.
Chyba je v tom, že neusilujeme o udržitelný rozvoj, ale o okamžitý zisk. Co nepřinese okamžitý zisk, nebo nejméně do roka vracené vklady a zisk k tomu, to není nikdo ochoten dělat. V tom je ta chyba. A v přírodě to tak nechodí- zasadíme strom, ale ten ponese plody až za mnoho let, na to nikdo nechce čekat. Nikomu se nevyplatí péče o důchodce, nemocné, doprava na vesnici a život na vesnici / bývaly tam obchody, kulturák se zájmovými kluby, dnes na tom nikdo nevydělá a tak to umírá.
Péče o blaho pracujících jsme rovněž odcinkali klíči jako komunistický zločin. Nejvýnosnější obory jsou ty kde se netvoří zisk - mladí chtějí být právníky, politology, PR managery, Evropská studia atd. Poctivým tvořením hodnot se nikdo slušně neuživí
04. 05. 2012 | 14:45

Viola napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude

není to dost divné, že ekonomickou teorii zformulovali až ve druhé polovině 18 stol., když už vlastně pravěký člověk obchodoval?
04. 05. 2012 | 14:48

Bláha napsal(a):

Violo - ten hloupý předsudek že ŠVÝCARSKO JSOU JEN BANKÉŘI. Opravdu máte tak ubohá rozhled??? Švýcaři jsou známí svým průmyslem, strojírenství, elektronikou a jemnou mechanikou, optikou, farmacie, chemický průmysl, jemnám mechanika, šperky, např. i móda- textil, potravinářství, turistika, hotelnictví a pohostinství.
Snad alespoň tu krávu Milku znáte při vašem nízkém rozhledu. Napadlo vás, proč my si s naší úrodnou půdou neumíme ani vypěstovat brambory a odchovat dobytek a slepice. a Švýcarsko s horským neúrodným terénem je světová velmoc např v mléčných výrobcích, čokoládě, ale i uzeniny a masné výrobky, a potraviny vůbec??? Hodinky, nože, jemná mechanika dodnes nejlepší na světě.
Oni pracují a nekradou, madam, na rozdíl od nás. A český podnik, který by byl světoznámý, byl u nás za socialismu, dnes už 22 let nejsme nic.
04. 05. 2012 | 14:55

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Violu.
Obchodovat mohli lidé i bez toho, že uměli číst a psát, dělat vědu ne.
04. 05. 2012 | 14:56

Viola napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude

písmo je známé už 7 000 let.
04. 05. 2012 | 15:13

Dneškem Zhnusený pamětník napsal(a):

Včera byl v televizi pořad kde ukazovali jak už se u nás nejezdí na školní lyžařský výcvik, protože rodiče nemají peníze, Stejné je to i s plaveckým výcvikem dětí, školou v přírodě.
A zase jsme u toho - v kapitalismu musí být okamžitý a velký zisk, nebo neděláme.
Pamatuji si jak za socíku byl pionýrský tábor nebo škola v přírodě levnější než pobyt doma- továrna měla rekreační střediska, vedoucí dělali studenti pedagogiky jako praxi, kuchařky ženské z továrny, podnik je tam v době celozávodní dovolené poslal, stejně nějakého správce a vedoucího celého tábora, potraviny za velkoobchodní ceny. Takže děti měly tábor za symbolickou cenu.
04. 05. 2012 | 15:13

Baba Jaga napsal(a):

Ve které učebnici konkrétně lze tuto základní větu ekonomie ("jedinec vždy maximalizuje svůj užitek")přečíst? Ráda bych se zdokonalila.
04. 05. 2012 | 15:18

Viola napsal(a):

Ty Bláho, ve Švýcarsku

Terciální sektor se na tvorbě národního důchodu podílí 68,5%, tj. plnými dvěma třetinami.

Nejdůležitějšími složkami terciální sféry jsou bankovnictví, pojišťovnictví a cestovní ruch-hotelnictví .
04. 05. 2012 | 15:22

aga napsal(a):

Pane Sedláčku, že vy jste stejný hrdina jako ti, kdo vstupovali do KSČ, aby ji rozkládali zevnitř. Taková statečná slova a moudré vhledy tu publikujete a přímo ze zmijího hnízda. Pravda, někdo by mohl namítnout, že jste přišel s křížkem po funuse, a bez jakékoliv rady, kudy z té šlamastyky ven, ale tací malicherníci jsou jistě pod mimo vaše rozlišovací schopnosti. Nakonec, přestože kolem dují vichry, vy jste zatím za vodou, a kdyby se to náhodou otočilo, budete jistě opět v první linii.
04. 05. 2012 | 15:36

aga napsal(a):

Jarle H.

Není pravdou, že ekonomie je na nic. Ona se skutečně stala novým náboženstvím, včetně vlastních chrámů (bank), velekněží, rituálů, model, bůžků, démonů, obětí a hlavně manipulovaných věřících. Ten, kdo ji jde studovat, dobře ví, že se blíží ohnisku skutečné moci nad světem. Může ovšem za jitých okolností dopadnout jako můra blížící se ohni.

Matematik

Tak tak. Bohužel.
04. 05. 2012 | 15:48

schlimbach napsal(a):

pane Sedláčku, pěkný a pravdivý blog :)
Obrovský probém je následně také to, když nám vládnou "věřící", který podobným dojmům skutečně věří a v souladu s nimi připravují pro náš národ budoucnost -(
P/řeji Vám hodně sil a trpělivosti, abyste v nervu i mo něj dokázal těmto "věřícím" vysvětlit, že všechno je opravdu, ale opravdu jinak :)
04. 05. 2012 | 16:05

Bláha napsal(a):

Violo, to pořád nemění nic na tom že ŠVÝCARSKO patří mezi státy považované za rozvinuté vývojově desítky let před námi. Nejsou v NATO a EU, naparazitují na dluh tak jako zbytek EU. Když řeknete ŠVÝCARSKO, VYBAVÍ SI KAŽDÝ SVĚTOZNÁMÉ PODNIKY,
Podstatnou část jejich HDP skutečně představuje turistika, hotely, a i to bankovnictví. A co tím chcete říci.??? Prohlédněte si jejich veřejnou dopravu. Když chcete dělat v turistice, musíte mít kvalitní hotely, s proslulou kuchyní s jejich potravinami a národními pokrmy, slušné lidi a nízkou kriminalitu. Kdyby kradli a šidili tak jak v našich restauracích, měli takové taxikáře jako Praha, měli tak špinavé vlaky jako my atd. asi by toho tolik v turistice nevydělali.
.
Poznámku o jejich vyspělém zemědělství a potravinářství ve srovnání s naším jste bohorovně přeskočila.
Až půjdete do lékárny, do potravin,ale i na exkursi do nějakého strojírenského, chemického a jiného podniku podívejte se kolik všude najdete výrobků ze ŠVÝCARSKA. Mají 6 milionů obyvatel. A také si do toho ŠVÝCARSKA zajeďte a podívejte se co tam najdete na oplátku českého. Možná v televizi uvidíte Jágra, to je vše.
A hlavně pořád nechápu co nám chcete svou diskusí říci. Že už neumíme pracovat ale jsme známí kradením je prostě fakt
04. 05. 2012 | 16:05

Evropan napsal(a):

Violo, co máte proti bankám ve Švýcarech.?? Kdyby měli poplatky a způsob jednání jako naše banky, asi by se tím moc na mezionárodní úrovni neprosadili.
Stejně jako Bláha nechápu kam svojí diskusí směřujete.
04. 05. 2012 | 16:08

sasa napsal(a):

Pan Sedlacek zjistil, ze studoval zbytecne. Uzitecnejsi je tlachat nez pracovat. Lepsi kritizovat nez tvorit.
Clovek maximalizuje svuj uzitek neni tautologie, ale docela rozumna hypoteza vyvoje zivota. Akorat uzitkem nejsou penize, ale zrejme nejaka slozita funkce, ktera zavisi na spouste promenych a ktera odpovida zivotnimu postoji toho cloveka. Jestli ten postoj uspeje a prosadi se, se pozna v dalsim vyvoji. Proste plati dalsi, dle pana Sedlacka tautologie: prezije, co prezije. Otazka zni, jak to modelovat? Ovsem, kdyz to neumim, tak to neznamena, ze je to blbost.
04. 05. 2012 | 16:11

aga napsal(a):

Evropan

Jaký "naše" banky, proboha? Většinou jsou to banky těch stejných majitelů, kteří se musí v Čechách na čecháčcích napakovat, aby byli doma za "slušné". A přitom "kradou" Češi, žejo, banky jen maximalizují zisk.
04. 05. 2012 | 16:13

Viola napsal(a):

Pane Bláho já s váma vpodstatě souhlasím, jen jsem reagovala na váš příklad zemí jako je Švýcarsko, nebo Kuvajt, protože ani t věchto zemích to není jen o té práci, mají ve srovnání s náma něco navíc, ve Švýcarsku peníze - kapitál, který tu po válce našel nějaký bezpečný úkryt a pak se už jen množil a v Kuvajtu mají zas ropu, o kterou "zakopli" a teď z ní těží penízky, to se to potom bohatne, když je z čeho. Nám zbývají jen ty chytré hlavy, které snad něco vymyslí.
04. 05. 2012 | 16:15

aga napsal(a):

sasa

Máte pravdu. Ale člověk tu není od toho, aby modeloval, ale aby žil a přežil. A metoda praktický pokus/omyl se ukazuje jako užitečnější než virtuální model/ omyl. Skoro by se dalo říci, že tu žijeme a přežíváme právě pro tu cestu vpřed prostřednictvím pokusů omylů.
04. 05. 2012 | 16:17

Viola napsal(a):

Evropane

tak nějak bych se chtěla dobrat základu - podstaty - příčiny pokřivení Ekonomie.
Náboženství musí mít Boha, ekonomie musí mít peníze, ale ztrácí je. ekonomie je neekonomická.
04. 05. 2012 | 16:25

Bláha napsal(a):

Violo- Dobře, Kuvajt a mnohé země mají ropu, o Švýcarech si myslím že by byli tak bohatí i bez těch bank. To nemluvím o tom, že ty peníze do těch bank cpali i ze zahraničí právě proto, že se jedná o zemi která se sama ubránila resp. se nikdy nenechala okupovat, a platí tam zákon, pořádek a pracovitost. Jmenoval jsem i Bavorsko, opět jste bohorovně přeskočila. a mohu jmenovat skandinávii s mnohem horšími přírodními podmínkami, třeba i malinké Lichtenštejnko a Lucembursko, Holandsko, A co třeba Čína???
Pořád nechápete že se musíme uživit prací, tvořením hodnot a ne hledat výmluvy proč je to někde / podle vás nezaslouženě???/ lepší. A přiznat si jak jsme byli blbí když jsme po cinkání klíči rozbili a rozkradli vše co nás po staletí dobře živilo.
04. 05. 2012 | 16:27

sasa napsal(a):

aga: kdyby Maxwell v 19.stoleti a Einstein ve 20. se drzeli vaseho tvrzeni, tak dnes se porad divate do ohne a ne na displej pocitace
04. 05. 2012 | 16:27

Evropan napsal(a):

Violo- ale vždyť vám tu podstatu napsal Bláha i já. Hledáme OKAMŽITÝ zisk, jinak nejsme ochotni pracovat.
A dále konkrétní chyby EU i našeho vývoje po r. 89 - živíme nepracující parazity, zbytečné přebyrokratizování a přebujele parazitní organizace napojené zbytečně na příjmy z daní. Rozkrádání. Systémová chyba demokracie - neřídí nás hospodáři s dlouholetou vizí ale politici na jedno volební období, kde si chtějí nakrást a mít ten okamžitý zisk, po nás potopa, žádná zodpovědnost
04. 05. 2012 | 16:33

Vlkodav napsal(a):

Bláha:

"Švýcarsko ... že se jedná o zemi která se sama ubránila"

Vy si ale umíte ohýbat historii. Švýcarsko ekonomicky kolaborovalo s Hitlerem. Proto je neobsadil. Mnoho uprchlíků dokonce předávali na hranicích přímo do rukou SS. A co problémy po válce se zatajenými vklady židů a pod. ? To vaše Švýcarsko není tak zářné jak píšete, není vše černobílé.
04. 05. 2012 | 16:48

aga napsal(a):

sasa

Alespoň někam a něčím bych se díval. Jestli to modeláři dotáhnou do konce, tak to bude KONEC. Pro někoho má prostě osobní zkušenost v hrsti větší cenu než hadronový urychlovač na střeše.
04. 05. 2012 | 16:56

aga napsal(a):

Evropan

Ono je to ale vážně mnohem složitější. Od určité hranice majetku se evidentně názor na ZISK a UŽITEK radikálně mění. Když si například můžete natisknout peněz, kolik chcete, a koupit si za ně, co chcete, začne vás bavit to, co nelze koupit přímo - dejme tomu MOC. A v této oblasti je pak každá maximalizace vašeho "zisku" vždy na úkor nemocných, a díky povaze věci vposledku na úkor samotné existence systému. Moc korumpuje, chce ovládat, manipulovat a ničit. Čili by se dalo dovodit, že absolutní zisk je zároveň absolutní zkáza. Mnohokrát v historii dokázáno, nikdy zcela nepochopeno.
04. 05. 2012 | 17:05

Pavel Filip, Domažlice napsal(a):

Pane Sedláčku, co bylo dřív? Vejce, nebo slepice? Vznikli jsme z koacervátů, nebo ne? Co bylo před Velkým třeskem? A co na to Jan Tleskač?
04. 05. 2012 | 17:06

hezká je napsal(a):

víra,
ze diky ziskanemu casu se zbankrotele staty a zbankrotele banky vytahnou za vlastni pacesy z bahna,
pri soucasne kolabujici realne ekonomice,
odpovida pouze urovni pologramotnych bruselskach tajtrliku,
bankéřů,finančníků,etc
nema s realitou nic spolecneho

" Sliby se slibují, blázni se radují "
Uprimne receno si myslim, ze ted uz z dlouho udivu nevyjdeme
protahovat agónii nemá cenu, je to drahé :-)))

bankéři všech zemí světa jděte do prd--l-
04. 05. 2012 | 17:11

Platan napsal(a):

Člověk jen zírá, s jakou lehkostí dokáže Sedláčkova "intelektuální inkontinence" naplint další jeho "blogové Pampers" a jak snadno se tento efekt přenáší na některé diskutéry...
04. 05. 2012 | 17:16

XDR napsal(a):

kdyby se zeměgule
neřídila moudry takovejhle krasoduchů,
(o tzv pokroku a jiným haraburdím,vpodstatě zakrývajícím.....)
tak je dávno po problémech :-)))

Stačí se řídit a dodržovat to, co šlapalo njáky to století...

soudruh bankéř, co vydělá ...se o kaviár nepodělí, že
ale maňase mu má zatáhnout...kdo...a ježíšku...PROČ ?!!!
zbytek je jen medyjalni masssaz
04. 05. 2012 | 17:25

Jana Pechová napsal(a):

Jakémukoli oboru lidské činnosti bych přála dostatečné množství Tomášů Sedláčků.
I ta ekonomie by pak mohla být prospěšná :-)
04. 05. 2012 | 17:28

drevokocůr napsal(a):

Jana Pechová

komu?
04. 05. 2012 | 17:33

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Luba - "... Ale třebaže řekl pravdu, nelze tvrdit, že respektoval vědeckou objektivitu,, při vytváření prognózy (jíž nadcházející události potvrdí) mohl totiž ovlivnit chod událostí v tom směru, který mu osobně vyhovuje."

Předpovídat smí, ale nesmí tu předpověď zveřejnit, resp.zveřejnit dříve, než k očekávané události dojde nebo nedojde. Svou prognózu má tedy sepsat písemně a odevzdat v zalepené obálce s tím, že se obálka otevře až po stanovené době.
04. 05. 2012 | 18:11

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Babu Jagu.
Najdete to v učebnicích mikroekonomie v definici „homo economicus“

Například nějak takhle
„Ekonomická teorie pro analýzu tohoto chování zavedla zvláštní abstrakci člověka - "homo economicus", člověk ekonomický. Homo economicus je dle ekonomické teorie sobecký individualista, jedná přísně logicky, a nemá na zřeteli nic jiného než maximalizovat své výnosy a minimalizovat své náklady.
V ekonomické teorii má racionální agent následující vlastnosti:
Zná veškeré alternativy řešení - má úplné informace
Zná distribuce pravděpodobnosti každého výsledku
Dokáže určit nejlepší řešení z alternativ. Tzn. má pevně seřazené své preference a maximalizuje hodnotu známé užitkové funkce.
Výsledkem rozhodovacího procesu je optimum, které je hledáno bez ohledu na cenu výpočtu a cenu informací. Možnost neoptimálního rozhodnutí se v této teorii nezvažuje.“
04. 05. 2012 | 19:31

všakjávím napsal(a):

drevokocůr

...ekonomie by mohla být prospěšná lidem, veverkám jen těžko a velmi zprostředkovaně.
04. 05. 2012 | 19:34

matka napsal(a):

Ke kojení:
Zaujalo mne, jak se tady rozebírá kojení a zajímalo by mě, kolik z těch lidí, kteří o něm diskutují, o něm (kojení) něco vědí (tedy kojili nebo v případě mužů alespoň od svých žen či matek zjistili dostatek informací, případně si načetli odbornou literaturu).

Ráda bych přidala svůj názor (teorii) na to, proč ženy kojí nebo ne.
Předpoklady: žena může kojit (nemá zdravotní překážky ona ani dítě).
Myslím, že ženy kojí i nekojí proto, že VĚŘÍ, že to či ono je správné pro jejich dítě. V 70tých letech se propagoval sunar a mnoho žen uvěřilo, že je pro dítě lepší a nekojilo (některé této propagaci neuvěřily a kojily).
Dnes se většina žen snaží kojit, protože VĚŘÍ, že je to správné a nejlepší pro jejich dítě, a určitě to souvisí s dnešní propagací (až militantní) kojení.
Takže na tomto případě se ukazuje, že děláme to, čemu VĚŘÍME.
A kde je UŽITEK. Dá se říct, že užitkem je, že se CÍTÍME DOBŘE, protože děláme to, čemu věříme, dalším nepominutelným užitkem v případě kojení je, že nás bude dobře přijímat většina okolí, protože se chováme většinově, pak je tady úspora financí.
Nicméně nejdůležitější je v tomto případě VÍRA a LÁSKA (k dítěti, pro které chci to nejlepší).
Podstatným momentem musí být víra v to, co je dobré, protože kdybychom jen "takzvaně racionálně" poměřovali užitek, tak bychom v 70tých letech a dnes měli stejný poměr žen, které kojí a nekojí, protože výhody a nevýhody jsou stále stejné.
Výhodou kojení pořád je cena, blízkost k dítěti, nevýhodou pořád jsou problémy při kojení, několikaměsíční totální přivázání na dítě, někdy až totální zničení prsou.

Pokud jste dočetli až sem, napište, co si o mé teorii myslíte. Díky.
04. 05. 2012 | 20:08

všakjávím napsal(a):

matka

Vaše úvaha předpokládá, že žena má možnost volit. Pokud existuje možnost najmout dítěti kojnou, nebo zakoupit sunar, vede víra k výběru kojit X nekojit s tím, že víra ukáže na jednu z možností jako lepší pro dítě nebo matku, nebo oba. Pokud taková možnost volby není, nemá víra význam. Žena buď kojí - dítě má šanci žít, nebo žena nekojí - dítě je bez potravy a bez šance.
04. 05. 2012 | 20:31

sasa napsal(a):

matka: myslim, ze jste to formulovala dobre, jen bych dodal, ze pro kazdou matku mohou mit ruzne parametry ruznou vahu. Jinou vahu bude mit radost z kontaktu s ditetem a jinou strach ze znicenych prsou. Vysledek jestli bude kojit ci nebude asi zavisi na souctu vazenych parametru. Vysledek bude zrejme vypocitan mnozstvim nejakeho hormonu v mozku matky.
04. 05. 2012 | 21:31

Viola napsal(a):

matko

věřit také znamená vědět. A je to přirozené, co je umělé mělo by být podezřelé.
Zrovna tak ta ekonomie, najednou ji někdo musel teoreticky - uměle popsat, i když se lidé přirozeně ekonomicky chovali od pravěku. Zatím nejsme umělá inteligence, ale asi k tomu spějeme, když musíme přemýšlet nad takovými samozřejmostmi jako je kojení u savců - což je člověk . Ledaže bychom opravdu byli někdy stvořeni nějakou umělou inteligencí a takové přemýšlení třeba o náhradách kojení a popisování tak přirozeného chování, jako je výměna služby za službu, by nám bylo někdy vlastní. Možná honolulu by nám k tomu řekl více, on se zabývá UFEm.
04. 05. 2012 | 22:00

mb napsal(a):

matka díky za úvahu ...

kojení je zdravé a přirozené (a asi i příjemné pro matku i dítě)...

akoratže s denaturovaným životním prostředím se do mateřského mléka dostávají cizorodé látky (zpomalovače hoření apodobně)

které by tam za přirozených okolností neměly co dělat ...

to je jediná výhrada ke kojení, jinak se vším souhlas ....
04. 05. 2012 | 22:44

všakjávím napsal(a):

Viola

Jasně, honolulu a UFO experti na dětskou výživu a kojení obzvlášť.
04. 05. 2012 | 23:04

Viola napsal(a):

všakjávíme

honolulu by mohl něco říci k těm umělotinám a souvislost s UFEm. :-)
honolulu, kde lítáš?
04. 05. 2012 | 23:36

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...pokud má člověk dilema,...je dobré "podívat se, jak to řeší příroda". Jsme její nedílnou součástí, její zákony máme ve všech funkcích hluboce zakořeněné, můžeme se stavět "na zadní", myslet si, že nám šedá kůra mozková dobře poradí,...poradí to, co vzlíná z podkorové části.

Tak, až budete mít matky problém, tak se koukněte, jak to dělají samice ve volné přírodě. Domestikovaným zvířatům už člověk některé základní instinkty pokazil. Stejně tak mnohé pokazil i u sebe. Říkám tomu, " že přehodil výhybky na špatnou kolej a řítí se do zdi vlastních dobrých úmyslů".
Tužka.
04. 05. 2012 | 23:52

Baba napsal(a):

Člověk dilema mít může. Hned nebo později.
05. 05. 2012 | 00:38

Rudolf Varecka napsal(a):

Ekonomie se snaží tvářit realisticky, tedy nikoli idealisticky. Ale ve skutečnosti jen nahrazuje jeden ideál ideálem jiným. A taková víra se pak sama o sobě stává idealistickou, byť se snaží vypadat cynicky. V tomto smyslu se předpoklady ekonomie stávají samy o sobě velice naivními.

-------------

Zajimave, k cemu dospeje clovek po dvacetiletem biflovani na ruznych skolach :)
05. 05. 2012 | 06:24

Uklízečka napsal(a):

Když jsem si přečetl Sedláčkův článek, hned bylo jasné že nejvíc se bude diskutovat o tom kojení. Ty hlubší souvislosti už jsou pro většinu čtenářů moc těžké na pochopení. Bláha a Evropan náznak myšlenek k věci, ale okamžitě zadupáni tím že Kuvajt a Švýcarsko mají něco zadarmo tak ať se neserou do ekonomie. A je vymalováno. Proč naše republika ekonomicky krachuje je pro čtenáře nezajímavé téma - banány v obchodě zatím jsou , tak co nám bude někdo vykládat že to v socialismu šlo bez dluhů a s progresivním vývojem
05. 05. 2012 | 06:53

drevokocůr napsal(a):

všakjávím

ten podmiňující způsob je nasnadě, sloužilo by to za splnění řady podmínek(uměle vytvořených), možná

zatím je ekonomie prospěšná akorát ekonomům a jejich chlebodárcům.

a potvrdí se to za 20 let např. s třetím důchodovým pilířem, jako se nyní po 20 letech potvrdilo, kam vede vláda odborníků(ekonomů) a pseudoekonomů.

A je skutečnost, že lidem se může i namluvit , aby se chovali neracionálně a věřili blbostem.

Jako v 50. letech, když bylo potřeba ženy nahnat do výroby a děcka na převýchovu do jeslí, tak se jim namluvilo, že v kojení je DDT a lepší je Sunar.

Profesor Švejcar(pediatr), který toto propagoval, se za to na sklonku života všem matkám a dětem omluvil a považoval to za selhání své profesní kariéry.
05. 05. 2012 | 08:05

Baba Jaga napsal(a):

To: ten, kdo se s blbem hádat nebude
Tisíceré díky - jsem opravdu zaostalá babuška Jaguška. Kouknu se po nějakém spisku o mikroekonomii a uchystám si ho na dlouhé zimní večery, i když pravděpodobně nezjistím nic převratného.
Koukla jsem se při této příležitosti na vládní zápisky o NERVu -neměl by pan Sedláček a jeho kolegové být aktivnější v tomto směru, když už se tam nechali najmenovat? A také konečně mezi sebe pozvat i několik žen, když na "nervování" zjevně sami nestačí?
05. 05. 2012 | 08:10

drevokocůr napsal(a):

Baba Jaga

přesně, i v 50. letech kecali chlapi ženám do kojení a jak to dopadlo.

Parta ekonomů mužského pohlaví kecá lidem do života a vnucuje jim, čemu mají věřit a jak se chovat. A výsledky vidíme
Takřka vůbec nezpozorována, probíhá dnes ve světě genocida těžko představitelných rozměrů. Její obětí jsou ženy.

Mezi všemi obyvateli Země jich z cizího zavinění chybí 200 milionů. K tomuto číslu se dopracoval tým vědců, který při Organizaci spojených národů tři roky zpracovával studii o násilí páchaném na ženách.

"Jsme svědky vyvražďování Evy, systematické genocidy tragických rozměrů," napsal v předmluvě ke studii publikované pod názvem Ženy v nebezpečném světě šéf vědeckého týmu Theodor Winkler.

O kolik víc žen by dnes mohlo žít, propočítali autoři studie jednoduchým úkonem. Porovnali skutečný počet žen ve světové populaci s tím, kolik by odpovídalo normálnímu poměru danému porodností mužů a žen.

Interrupce, násilí, vražda pro čest
jsou příčiny dvousetmilionového rozdílu? Na prvním místě jmenovali vědci záměrné interrupce, kdy se lidé zbavují nenarozených dívek jenom kvůli jejich pohlaví. Druhou příčinou je domácí násilí na ženách, které na sebe v některých kulturách bere podobu takzvaných vražd pro čest.

"Jsou spousty způsobů, jak ženy dospívají k hroznému konci," uvedl Theodor Winkler. "Lidská práva a právní ochrana žen mají samozřejmě zásadní význam, ale to je jen jedna část problému. Jde také o kulturní změnu, která musí nastat."

Podle Winklera je násilí na ženách čtvrtou nejčastější příčinou předčasných úmrtí na světě. Hned po nemocech, hladu a válkách.

"Začíná to už v matčině lůně. Jsou společnosti, kde je upřednostňováno rození chlapců, zejména je-li počet potomků omezen. Tam začínají interrupce kvůli pohlaví dítěte," vysvětlil Winkler.

Největší zločin lidstva
Studie dokládá tíživou situaci žen v mnoha regionech světa pomocí pravidelných zpráv OSN a Světové zdravotnické organizace. Vědci sesbírali také všechny dostupné dokumenty jednotlivých vlád.

Uvádí podrobné statistiky týkající se znásilnění, násilí vedoucího k vynuceným sňatkům, prostituce a sexuálního otroctví. Na základě padesáti průzkumů provedených v celém světě autoři studie tvrdí, že nejméně jedna ze tří žen byla ve svém životě bita, přinucena k sexu nebo jinak zneužita. Nejméně 700 tisíc žen je ročně ve světě prodáno k prostituci.
"Hluboce zakořeněný fenomén násilí na ženách je jedním z největších zločinů lidstva. Nemůžeme před tím zavírat oči a doufat, že prostě zmizí," burcuje Theodor Winkler.

WHO: Šestina žen trpí domácím násilím
05. 05. 2012 | 08:43

Evropan napsal(a):

Drevokocúre -vy těm feministkám zbaštíte úplně všechno.
K násilnému úmrtí žen- nevšiml jste si náhodou, že se rodí děti v poměru cca 1:1, ale když vysledujete věkovou strukturu 50 +, je velmi výrazný přebytek žen.
Nevidíte náhodou jak ve vilách bydlí často osamělé ženy, které v životě nesáhly na cihlu, často ani na práci vůbec, ale tu vilu mají protože se rozvedli a manžela vykopli, nebo manžel zemřel na infarkt jak se štval při stavbě té vily.
A najděte si statistiky násilných smrtí. Nezdá se že by tam ženy figurovaly nějak nadměrně, spíše naopak.
Nakonec- jestli je pro ženy soužití s muži tak tragické, mohou si kdekoliv udělat developerský projekt, koupit pozemek a postavit město či čtvrt jen pro ženy. Ale to by musely hodně makat, a to se jim asi hodně nechce , na to jsou ti chlapi jaksi potřební
05. 05. 2012 | 08:53

Evropan napsal(a):

Babo Jago - opět další feminismus. Proč by chlapi měli lákat ženy do nervu. Vždyť si můžete založit vlastní ekonomické organizace, dokonce i vlastní firmy kde ty chlapy a jejich firmy převálcujete během pár týdnů, tedy pokud jste opravdu stejně nebo ještě více šikovné a pracovité a umíte stejnou práci za mnohem menší plat. Pokud sprostě nelžete, tak do půl roku jsou všichni chlapi na mizině. Ale to říká neúprosná logika a ta je vám asi cizí
05. 05. 2012 | 08:58

drevokocůr napsal(a):

Evropan

i 2/3 dětí odložených u nás do babyboxů jsou holčičky,
ve vilách vidím spíš ty 50+ ukájet se s 20 letým kolouškem, když svoji udřenou manželku vyhnali (Paroubek, Topolánek,Bendl atd.)
a k tomu udření na stavbě, který majitel baráku dnes sáhl na cihlu?
A v době, kdy si musel každý stvaět barák sám, ženy vozili kolečka s maltou, aby ty cihly chlapem narovnané vůbec držely pohromadě a pak ještě museli uvařit a když chlap již se zedníkem a melouchářem seděl a odpočíval, tak jim ještě musela žena servírovat vlastnoručně připravené pokrmy a tahat bedny s pivem, aby měli čím zapít.

A násilné smrti páchají převážně chlapi, v tom souhlasím.

Ale i třetí pilíř důchodové reformy je navržený nerváky a nervákem Rusnokem je jasně šit na míru chlapovi, kteréhož jediným životním cílem je kariéra a akumulace kapitálu.
Co ztratí ženy času a energie s výchovou budoucích daňových poplatníků není nikde ohodnoceno, nikdy se jim nevrátí a ještě jsou za to potrestány nižším důchodem, což je dokázáno statisticky.

A o tom, jak chlapi makají, to si jen pořád sugerujte, abyste nemusel přiznat, že jen žvaní a bojují o vliv a koryta a tu černou práci za ně musí udělat ženy.
05. 05. 2012 | 09:09

drevokocůr napsal(a):

PS.

a ještě vidíme , jakou úroveň mají země, kde muži záměrně vykazují ženy do jiných teritorií. Kde mají ženy své části ve veřejné dopravě, v nákupních centrech a vůbec i místa kam nesmí.
Většinou to jsou země velmi chudé a zaostalé.

A že je Nerv 100% mužská záležitost a že se jí dostává tolik sluchu a medializace, hovoří také za sebe.

A díky mužské vládě již na mizině jsme , Evropane, copak to nevidíte, jsme u snědeného krámu!!!!
05. 05. 2012 | 09:13

Baba Jaga napsal(a):

To: Evropan
Ó, já nejsem feministka, to se u Jag nenosí... Však do NERVu se členové jmenují, ne? Že by pan Nečas byl až takový Slota, že žádnou schopnou ženu - ekonomku (i kvalifikovaná účetní by mezi najmenované páníčky vnesla zdravý rozum)nezná? I ženy by jistě rády v NERVu rozumovaly zadarmo a a možná i častěji, než je zatím zvykem.
05. 05. 2012 | 09:16

homo sapiens napsal(a):

ona ta honba za ziskem má druhou stranu mince.

Nyní již jsou někteří lidé tak bohatí, že nemají do čeho investovat a kde maximalizovat ten zisk.

Na účtech již mají miliardy, sejf praská pod objemem dluhopisů, zlata plná schránka v bance a vývoj nejistý, všude již byli, vše už jedli,vše už zažili, tak co dál?

Tak investují do moci.
Kupují si média, politky, uplácejí ve státní správě, policii.

Ovlivňují podle sebe zákony a veřejné mínění.

Ale nakonec zjistí, že šťastní stejně nejsou, že jim stejně pořád něco chybí.

A spousty věcí chybí a nefunguje ani v jimi vytvořené a diktující společnosti.
05. 05. 2012 | 09:39

Evropan napsal(a):

Drevokocúre a Babo Jago pláčete hezky ale na nesprávném hrobě.
Opravdu nikdo nebrání ženám aby založily NERV Femini, kde svoji intelektuální převahou ty chlapy roznesou a zesměšní. Aby si založily firmy které ty mužské převálcují.
Nejsem zrovna MACHO ale mám rád fakta a pravdu. Vše co nás dělí od opic vytvořili muži- váš dům a auto, nábytek, elektřinu, elektrospotřebiče a přístroje, , i tu dlažbu po ktetré kráčíte a váš odpadkový koš vyrobili muži. Ženy možná ušily vaši halenku či košili. ale v továrnách a na strojích stavěných muži. ŽENY U TOHO VŠEHO DĚLALY sekretářky, modelky, účetní , milenky a prostitutky, a samozřejmě rodily děti, to opravdu neumíme. A hrozně u všeho žvanily o ničem
.
A nějak se vzdalujeme od smyslu blogu
05. 05. 2012 | 09:58

drevokocůr napsal(a):

Evropan

2 000 let nadvlády mužů a stojíme před vybrakovanou a zničenou planetou,na prahu krachu, kdy pořídit si dítě je luxus.
Muži vymysleli za 2 000 let vládnutí střelné zbraně, násilí, války, útlak, diskriminaci žen, pedofilii, homosexualitu, znásilňování.

A i ty odpadkové koše vyrábějí ženy, bežte se někdy podívat , jak to vypadá v lisovnách plastů, u pásů, kde se vyrábějí spotřebiče a přístroje.
Ženy válcují muže ve všech profsích, neb jim všude v pevné víře, že jsou méně výkonné a více neschopné, dávají menší mzdy.
Na to dnes zaměstnavatelé slyší, tudíž muži si musí svoji víru své nadřazenosti neustále vynucovat a zakládat ty "nezbytně a důležité" komise, think tanky, poradní sbory a analýzy.

A ještě pod praporem jejich nepostradatelnosti za ně bojovat stylem jako vy.

Bez žen byste nepřežil ani šestinedělí.
05. 05. 2012 | 10:08

Fialenka napsal(a):

Evropan
Technika je vaše parketa. Zvlášť bílého muže. To co měla rozvíjet bílá žena, její duchovno a také umění léčit, jste celou dobu upozaďovali a potlačili.
05. 05. 2012 | 10:24

všakjávím napsal(a):

Uklízečka, Evropan

Souhlasím, že se vzdalujeme od smyslu blogu. Jenomže ono je velmi těžké udržet smysl v tak abstraktních úvahách, ve kterých se ekonomické myšlení pohybuje.

Já mám například problém s tím, že pan Sedláček mluví o tom, že "základní věta ekonomie... je tautologií, tedy bezobsažným sdělením." Myslím, že správněji by bylo označit tuto větu jako "dogma". Tomu se totiž musí věřit, o něm se nepochybuje. A ekonomie v postmoderní společnosti je spíš než vědou - náboženstvím.

Ostatně proto má také své věrozvěsty, své kněze - zásadně jen muže. A ti ženy mezi sebe nepustí. Ctí tradici katolické církve, na jejíž místo zatím neúspěšně aspiruje. No a pan Sedláček je v tomto pojetí heretik.
05. 05. 2012 | 10:26

drevokocůr napsal(a):

Muž ekonom, si zde může rozpitvávat, čemu věří, z čeho má užitek a kde maximalizuje svůj zisk.Ať činí, co činí, není za to zodpovědný a když mu jeho teze nevyjdou, pak já nic já muzikant.

ale nenapadlo ho, že žena prostě musí?

Třeba ta jeho otázka Proč kojí matka své dítě?

Nenapadlo ho, že prostě musí?

Že žena musí porodit ve špitále( rodit doma a neoznámit to úřadům, na to je sazba 8 let,viz kauza 2 dětí v Praze, rodit doma a mít postižené dítě, na to je pokuta 2 miliony, viz kauza pí Koenigsmarkové), ještě jsme se však nesetkali, že by platil pokutu nějaký ekonom, nebo by šel dokonce do basy za nějaký zprasený projekt.

Ženy jsou však kriminalizovány pořád.

V tom špitále je žena držena 5 dní a po porodu jí předkládáno k jídlu nemocniční menu, věršinou něco+ UHO omáčka, ke svačině chléb a nejlevnější salám.
Toto samozřejmě dát dítěti nemůže a nic jiného tam není ani není možnost připravit.
Také je známa kauza dítěte, kterému byl místo glukozy k putí podán sestrou roztok KCl a ono zemřelo.

Takže žena kojit musí.

To však XY ekonoma nenapadne a nenapadne ho ani spousta jiných věcí a tak rozvíjí jen své mužské úvahy.
05. 05. 2012 | 11:01

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Bláha - "A ty peníze jsou pořád jen ty papírky, co umožňují efektivní směnu plodů práce, nic víc."

Tak byly myšleny původně, ale v současné době se ukazuje, že je lze velmi efektivně používat také k něčemu jinému, a sice k přesunu majetku od lidí produktivně pracujících k lidem produktivně nepracujícím. (Pan Soros, obchodníci s nemovitostmi v USA nebo bankéři z Fedu by Vám mohli sdělit podrobnosti. Pokud by ovšem chtěli.)

A to navzdory tomu, že jednou z předností kapitalismu prý odedávna je, že lépe než jiné systémy zaručuje OCHRANU soukromého vlastnictví! Jsou to holt paradoxy.

Takže náprava finančního systému by měla spočívat především ve znemožnění ZNEUŹÍVÁNÍ peněz.
05. 05. 2012 | 11:05

všakjávím napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

Souhlas a jedna námitka. To si vážně myslíte, že ti paraziti ovládající nejen nadnárodní korporace, ale v současné době stále více i státy (prostřednictvím volených politiků - zaplač demokracie) si teorie převodů peněz - ať již legálních či nelegálních - vymysleli sami?

V devatenáctém století jeden klasik, tuším Balzac, napsal, že na začátku každého velkého majetku je zločin. Teď bychom jej mohli úspěšně parafrázovat, že na začátku každého tunelu vedoucího k obrovskému nahromědění majetku, stojí ekonom.

Promiňte, pane Sedláčku, ale nepatříte k sympatické partě.
05. 05. 2012 | 11:15

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

všakjávím - Současné "moderní nástroje" sloužící ve skutečnosti ke zneužívání peněz samozřejmě vymýšlejí finančníci, ale zároveň, podle mého názoru, účinně lobují jednak u politiků, aby schvalovali zákony, které těm finančníkům vyhovují, a také u ekonomů, aby ve svých teoriích a komentářích co nejvíce bagatelizovali možnosti zneužívání peněz a svobodného trhu, a aby příčiny finančních krizí hledali především u řadových občanů a u přebujelého sociálního státu, nikoliv v megapodvodech na finančních trzích.
05. 05. 2012 | 11:30

Skalder napsal(a):

Věta "jedinec vždy maximalizuje svůj užitek" je tautologií, a nic nevysvětluje. To je sice pravda, ale účelem této věty není něco vysvětlovat. Má pouze poskytnout racionální rámec pro hledání a vysvětlování strategií k dosahování užitků. V množném čísle, neboť cílový užitek se může u různých lidí lišit. Ten příklad s Husem není tak absurdní, jak se na první pohled zdá. Otázka je, nakolik je pro člověka typický.
Matky, které kojí své dítě, maximalizují (nějakým způsobem) svůj užitek (nějaký). Matky, které tak nečiní, také. To samo o sobě skutečně nic neříká. Začneme-li ale zjišťovat, jak často se s jednou či druhou strategií setkáváme v různých situacích, pak už to smysl má.
05. 05. 2012 | 11:40

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Viola napsala - "Ten, kdo hledá pravdu, je mi sympatický a má to v životě těžké.(...)"

Slušelo by se dodat (nejraději přímo panu Sedláčkovi, kdyby tyto diskuse četl), že ti, kdo hledají pravdu, jsou přece (ve vědě, v médiích, ve školství a ve zdravotnictví obzvlášť) nesrovnatelně užitečnější než ti, co pouze slouží mamonu, řečeno odborně "maximalizují svůj vlastní prospěch".

Že tenhle "nepatrný" rozdíl mezi produktivní činností a pouhým egoismem ekonomičtí odborníci nechápou a nejsou schopni pořádně teoreticky reflektovat, je jednou z příčin bídy současné ekonomie a tím pádem i světové ekonomiky.
05. 05. 2012 | 11:49

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Skalder - "Věta "jedinec vždy maximalizuje svůj užitek" je tautologií, a nic nevysvětluje. To je sice pravda, ..."

Ale já se obávám, že to pravda není, totiž že nejde o tautologii, a nebo nevím v jakém slova smyslu by to měla být tautologie. Myslím, že vím, co pan Sedláček chce říct (mnohoznačnost pojmu užitek), ale ve skutečnosti říká něco jiného.

Potíž je v tom, že on své myšlenky blíže nerozebírá, aby jim přišel na kloub. V jedné větě mluví o možné tautologii, hned v následující o problému zjednodušování pojmů (ale to se používá ve všech empirických vědách), pak zase o normativnosti, mezitím letmo zmíní racionalitu a egoismus, ... a v nadpise ohlásil problém záměny předpokladu s vírou.

Všechno smíchal dohromady, ale u ničeho se nezastavil, aby to trochu více osvětlil.
05. 05. 2012 | 12:08

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

všakjávím - "Promiňte, pane Sedláčku, ale nepatříte k sympatické partě."

Já bych panu Sedláčkovi rád fandil, je to mladý nadaný člověk a může odvést spoustu užitečné práce, ale jen by svých schopností měl (v oblasti teorie) používat trochu efektivněji. Jít více do hloubky a nevyhýbat se ani tabuizovaným tématům. (viz Matematik 04. 05. 2012 | 14:31)
05. 05. 2012 | 12:17

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Kolemjdoucí (J.Š.).
S tou Sedláčkovou větou jsem měl taky trochu problém, ale přeložil jsem si to následovně.
Co je tautologie – výrok je vždy pravdivý.

Věta "jedinec vždy maximalizuje svůj užitek"

Pro ekonoma v prostoru teoretické ekonomie, ať udělá jedinec cokoliv, je to maximalizace jeho užitku, tedy ať dělá, co dělá, třeba se věší, tak je to maximalizace jeho užitku, jen on ví, jaké jsou jeho preference – potřeby, a podle toho se chová.
05. 05. 2012 | 12:25

gaia napsal(a):

mne by tedy zajímalo, jestli by pan Sedláček uspěl s takovýmto psaním u státní maturity.
Jestli by to jeho psaní odpovídalo metodické příručce pro učitele, s názvem Slohové útvary, metodika a hodnocení, příklady písemných prací.

Myslím, že by bylo velmi užitečné pro všechny, kdyby např. příští rok pan Sedláček napsal tu práci k maturitě a aby se zařídilo, že to dojde do Cermatu anonymně a tam najatý státní úředník by to opravil podle těch jimi zadaných zásad.

Já myslím, že na 70% by mu to neprošlo a navíc kdyby to ještě měl naškrábané, že by u té maturity neuspěl.

I s tím Husem je to chybná úvaha a ještě něco by se aurčitě našlo.
05. 05. 2012 | 12:38

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Matematik – Existují i jiná opomíjená témama, například jak vůbec může dlouhodobě fungovat finanční systém, kde se půjčuje na úrok, takže z každé miliardy dolarů přibude za rok při 4% úroku 40 milionů. Je to potom jako hrnečku vař, na účtech je stále více peněz a vzniká disproporce mezi účetním a skutečným množstvím peněz. Tím samovolně dochází ke znehodnocení měny, ať už centrální banka chybějící peníze dotiskne nebo ne. Jak tohle může dlouhodobě fungovat?

O jiném problému teď živě diskutují někteří autoři ve Francii. Vytýkají někdejšímu prezidentovi Pompidouovi, že zákonem z r 1973 natrvalo zaprodal Francii banksterům a uvrhl ji tak do područí cizích finančních skupin. Těm naopak zajistil výnosný obchod. Ten zákon totiž nařizuje státu půjčovat si napříště pouze u soukromých bank místo u vlastní státní banky. Tím je zajištěn penězovod od daňových poplatníků směrem do soukromého sektoru.

Georges Pompidou byl prý v 50.letech zaměstnán u Rothschildů, kteří mu pak pomohli do prezidentského křesla, s tím, že on na oplátku prosadí uzákonění zmíněného penězovodu. To také, spolu s Giscardem d’Esteing učinil. Výsledkem bylo, že za 6 miliard půjčky, kterou Pompidou zahájil svou prezidentskou éru, museli nakonec Francouzi zaplatit neuvěřitelných 80 miliard franků. Před nástupem finanční krize prý měla Francie svůj skutečný dluh v podstatě splacený, obří dluh 1 200 miliard euro byly prý jen úroky.

Takové obchodování se bankéřům náramně zalíbilo a prosadili prý obdobný zákon i do Maastrichtské smlouvy a později i do Lisabonské smlouvy.

Proč se o něčem takovém u nás vůbec nediskutuje?
05. 05. 2012 | 13:01

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Ten kdo se hádat nebude – Mises zase hovoří tuším o „odstraňování nespokojenosti“ a tam taky platí, že si ji každý může představovat naprosto jinak, že neexistuje společný návod. Někdo prací, protože by se jinak ukousal nudou, někdo všechno své úsilí věnuje přemýšlení jak to zařídit, aby se mohl celý den povalovat na pláži a „popíjet Château neuf du pape“.

Jenom nevím, proč do toho plést tautologii. Raději by si měl své pocity lépe promyslet. Zbytky zdravého rozumu panu Sedláčkovi zřejmě napovídají, že by bylo dobré rozlišovat mezi produktivní činností a jinými lidskými aktivitami, ať už neutrálními nebo dokonce škodlivými. Podvědomě cítí, že by, zvláště ekonomové, měli umět rozlišovat lidi pilné od flákačů, už proto, že jejich hlavním cílem je ukazovat směr od zaostalosti k větší hmotné prosperitě a tam pak hraje ZÁSADNÍ roli, JAKOU činnost ten který člověk vykonává a naprosto nestačí konstatovat, že si nějak navozuje subjektivní pocit spokojenosti. To ovšem jednostranné, krajně subjektivní hledisko neumožňuje.

Bohužel se pan Sedláček nehodlá zdržovat bližším prozkoumáním toho, co vlastně chce říct. Nedělal to ale ani Mises. Smith také hodně zjednodušoval, ale myslím, že považoval za samozřejmé (soudě podle příkladů, které uváděl), že má smysl brát v ůvahu pouze užitečnou produktivní (na trhu prodejnou) činnost.
05. 05. 2012 | 13:42

Viola napsal(a):

Evropane

"Hledáme OKAMŽITÝ zisk, jinak nejsme ochotni pracovat."

Jak kdo. Většinou, jak to tu napsal v několika příspěvcích dřevokocůr, nebo pan Kolemjdoucí, ženy vzhledem ke svému mateřství jsou nuceny uvažovat v desetiletích až půlstoletích, někdy to musí mít nalajnované až do konce života. Proto se mi jeví ženy jako lepší ekonomky. Žena pracuje zadarmo - tedy bez vidiny okamžitých peněz, když pracuje 24 hodin vkuse při starosti o dítě, nebo děti, při starání se o domácnost a někdy i starých rodičů. Proto jsou dnešní mladé ženy raději v práci, než aby se staraly o domácnost děti a manžela. Dnešní společnost, která hodnotí podle získaných peněz úspěšnost vylučuje normální ženy na okraj společnosti.
05. 05. 2012 | 14:12

Viola napsal(a):

Pane Kolemjdoucí,

máte velmi dobré příspěvky, i drevokocůr.
05. 05. 2012 | 14:13

Viola napsal(a):

Teď jsem si ještě vzpomněla na dávné oslavy MDŽ, kdy na Hrad byly zvány zasloužilé matky, ty které porodily více dětí. Takové oslavy byly velmi dobré, ne ty, kde se pracující ženy musely povinně zdržet na podnikové oslavě, místo aby měly volno.
05. 05. 2012 | 14:16

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Ten kdo se hádat nebude – Píšete „Co je tautologie – výrok je vždy pravdivý.“

A proč je vždy pravdivý? Protože obsahuje jisté logické pojmy, které způsobí, že je takzvaně pravdivý logicky, formálně, svou logickou strukturou, bez ohledu na to, co konkrétně dosadíte za proměnné. Je pravdivý vhodným použitím různých logických výrazů (spojek, výrokotvorných funktorů „a“, „nebo“, „jestliže – pak“). Ale tak tomu v případě Sedláčkovy věty „Jedinec vždy maximalizuje svůj užitek“ není, ta žádné logické výrokotvorné výrazy neobsahuje, nanejvýš jeden kvantifikátor "vždy", a to je málo.

Ta věta je jen jednoduché obecné tvrzení, které může být pravdivé nebo nepravdivé. Abyste to mohl rozhodnout a aby vůbec dávala smysl, musel byste nejdřív pořádně definovat výraz „užitek“, respektive „maximalizovat užitek“. Jinak věta jako celek smysl nedává, je zmatečná, ale není to tautologie.

Nejspíš chtěl pan Sedláček říct, že problémem je příliš široká definice užitečnosti, protože zahrnuje užitečnost v pravém slova smyslu i neužitečnost, což může být kontraproduktivní. Má pravdu, hoch jeden, jen je smutné, že na to přišel až po mnohaletém studiu doma i v zahraničí, zatím co laik by ho na to upozornil hned, protože to pochopí obyčejným zdravým rozumem.
05. 05. 2012 | 14:19

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Viola - Děkuju, jenže odborníci se se mnou o těch mých otázkách a připomínkách odmítají bavit. Místo aby mi pomohli je trochu blíže osvětlit, tak mne obvykle odbudou několika nicneříkajícími frázemi.
05. 05. 2012 | 14:27

všakjávím napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.) 14:27

To se nedivte, nepatříte k "partě chlapců, co spolu chodí".

Dříve nebo později se každá věda, zvlášť tak exponovaná vzhledem ke skutečnosti jako je ekonomie (no která to má, že je každou chvíli "praxí" usvědčena z omylu) uzavře do sebe. Rezignuje na veřejný zájem, prospěch, užitečnost pro většinu členů společnosti, a soustředí se na individuální zájem, prospěch a užitečnost pro vyvolené. Pan Sedláček to samozřejmě vidí a ví. Ale patří k "partě" a pokud nechce být vyobcován (už se mu to málem stalo), tak nemůže psát "na plnou hubu", ale jen naznačovat.... s nadějí, že si to ti chytřejší přeberou.
05. 05. 2012 | 15:01

Viola napsal(a):

všakjávíme,

co se panu Sedláčkovi málem stalo? Nechtěli ho v bance, nebo NERVu?
05. 05. 2012 | 15:30

Honza napsal(a):

Violo - nechte toho feminismu. Ženy prostě mají zkušenostmi ověřeno, že když se vdá dnes už to není nutné / a porodí dítě, má na 25 let vystaráno protože ji stát uživí. Dnes už se to dělá dokonce tak že 42 % dětí se rodí mimo manželství, fotr neznámý, jen se odstěhujete ze stálé adresy a pak už příspěvek na byt, dostanete to bydlení, sociální dávky, a dlouhé roky se staráte jen o sebe a to dítě / někdy ani to ne / a vše zadarmo. Není to jízda v Rolls Royce ale lepší než makat ve šroubárně a jistota na dlouhé roky
05. 05. 2012 | 16:11

všakjávím napsal(a):

Viola

To by nebylo (banka, NERV), kdyby nebyl uspěl v akademické sféře. A to se mu málm stalo. Ale umravnil se a oni se uklidnili.

Honza

Jasně. A proto patří samoživitelky k sociálně nejohroženějším skupinám. To, že je stát tak marnotratně hýčká.
05. 05. 2012 | 17:26

gaia napsal(a):

Honza si to mateřství a s tím apojené povinnosti i náklady představuje jak Hurvínek válku.
Zajímavé názory nám zřejmě mají osvětlit, proč si dnešní dívky nechtějí něco takového zavléci do baráku.
05. 05. 2012 | 20:23

jíra napsal(a):

Pane Sedláčku, spíš se kloním k mínění nicku Všakjávím (10:26), že ona základní větička mikroekonomie v teorii spotřebitele je až příliš často zneužívána jako dogma, než aby to byla opravdová tautologie.

V teorii se obvykle předpokládá, že dotyčný bude jednat smysluplně, ať ho k tomu v dané chvíli vedou racionální či iracionální pohnutky. Jinak by nemělo smysl vytvářet použitelné modely, ledaže bychom do toho cílevědomě vnesli prvky mlhavosti přibližující model realitě. A vždy si lze vybrat určitý prostor, kde můžeme chování jedince zkoumat a kde zanedbáme to jiné, co pro zkoumání nepovažujeme v daném případě za relevantní.

Jenže to je spíš pomůcka pro ekonomy, než nástroj ke skutečnému chování člověka. Může za tím být snaha reklamních, marketingových expertů dostat se co největšímu počtu potenciálních zákazníků na kobylku. Atd. Samozřejmě pokud je třeba zákazník supermarketu nějak zmanipulován do jednání ovce, která k pokladně nedorazí jinak než s plným nákupním jakkoli velkým košíkem, mají v dotyčném obchodě určitě víc radosti a jde jim víc o toto než o spotřebitelův užitek.

Skutečný, tedy nikoli předpokládaný, jedinec žije v nějaké určité realitě a v ní někdy naopak nemá ani smysl o nějaké užitečnosti uvažovat, zejména když musí zvolit pouze jedno z nějakých zlých řešení. To se může stát i poměrně často, neboť kvůli tomu, že v realitě nejsme sami, si dané situace mnohdy ani nemůžeme moc vybírat a kvůli tomu se také někdy říká: Ať se rozhodneme jakkoli, vždy toho budeme později litovat. A můžeme vytipovat určité klíčové časové momenty, kdy má smysl hodnotit, že tam nastalo ono osudové rozhodnutí větvící život do jednoho či druhého špatného pokračování.

Je tu snad pár užitečných indicií, jak se v tom aspoň trochu zorientovat. Například když se říká, že boží soudy melou pomalu, ale melou, lze z toho usoudit, že nic se nemá moc uspěchat. Povídejte to dneska ale někomu, když celý svět žije tak rád na dluh a chce si užívat hned...

A důležité je samozřejmě v realitě také to, zda takzvaně žijeme na šťastné planetě, či zda se na nás naopak lepí smůla. Zda máme život jednoduchý a přehledný, nebo se na nás lepí nepřehledné absurdity stavějící vše na hlavu. Zda žijeme mezi lidmi, kteří si vzájemně vycházejí vstříc a dokáží si pomoci, nebo zda máme smůlu být mezi lidmi jdoucími takzvaně přes mrtvoly, zejména své příbuzné si nevybíráme. A především zda zvládáme nacházet v životě dost lásky, radosti, inspirace a síly jít dál, nebo nikoli.

To považuji za podstatnější náležitosti, než nějaké mýty. Ale chápu, že jako ekonom můžete mít tendenci uvažovat o souvislostech jako v tomto blogu, ovšem pak by to byl spíš článek určený pro ekonomy nebezpečně podléhající mýtům :)

Hezký den
05. 05. 2012 | 23:54

Honza napsal(a):

Gaio a všakjávím- rozlišujte mezi životní úrovní a něčím jako zasloužená odměna versus parazitování.
Peníze si zaslouží ten kdo udělal nějakou práci, ze které mají prospěch ostatní mimo jeho rodiny. A to jaksi maminka neudělala.
Domyslete váš pláč na špatném hrobě do důsledku - do 26 let studujete na náklady společnosti, potom máte děti o které se staráte až oko feministek slzí dojetím, pokud si pořídíte dítě ještě v 35-37 / dnes módní tak máte do 45 let věku vystaráno a živí vás stát sociálními dávkami a to už jsou nemocní a staří vaši rodiče a začnete o ně pečovat na úkor státu.
Kontrolní otázka- kde se vezmou všechny ty statky - dům, energie, potraviny , šaty,ledničky, auta a doprava atd. když takhle bude jednat každý.
Druhá otázka - jak moc se urazíte když vám někdo řekne že jste paraziti a přítěží společnosti
06. 05. 2012 | 08:06

Mojmír napsal(a):

Slavný hokejista Jaromír Jágr v reklamě Sazky říká:I Vy si můžete splnit svůj sen !K tomu já dodávám !Ano Jardo ! My si ho splníme,až Sazka nebude znát naše vsazená čísla !!
06. 05. 2012 | 09:16

gaia napsal(a):

Honzo

pak tedy parazité naší společnosti jsou muži.

muži, kteří se nechtějí starat o své děti a dopřávají jim ten luxus žití ze sociálky.

A chudáci ženy, které celý život stráví akorát péčí o někoho a žebráním o dávky na úřadě. Ona to zas není taková brnkačka je získat a vůbec, zkuste si z toho vyžít.

A z dětí má snad prospěch celá společnost a většina žen pracuje i s malými dětmi .

Copak je manželství nějaký zaopatřovací ústav a muži něco takového, nač se lze na 25 let spoléhat?
06. 05. 2012 | 09:29

Vogel napsal(a):

Zvíře zvané člověk, by se mělo ihned vrátit do stavu vývoje civizace, kdy mu k přežití stačila jedna ryba denně. Stejně do tohoto stavu spěje, akorát s jediným rozdílem, že již nebude žádná ryba, tedy vůbec nic nebude, ani tato krásná planeta!
06. 05. 2012 | 11:07

opily odborar napsal(a):

Proc by mel bejt nejakej clovek racionalni? Vzdyt i ty kecy o racionalite jsou samy iracionalni. Kdyz nekdo hovori o racionalite mysli na sebe. Jak je chytrej, jak je uzasnej ci jaky je ten druhej pitomec, kterej nic nechape. Je to zklinadlo jako kazdy jiny stejne jako kdyz nekdo rekne "to je logicky", nebo slovo "jakoby", "virtualni" ci neco takoveho oblibeneho.
06. 05. 2012 | 18:30

Ahoj napsal(a):

Sedláčku

Kecama dluhy nezaplatíš.
06. 05. 2012 | 22:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy