Ještě jednou o Únoru

19. 03. 2010 | 16:48
Přečteno 5461 krát
Psáno pro ČRo6

Ještě jednou o Únoru
Václav Žák
Na serveru aktuálně.cz, kam občas umisťuji komentáře, které píšu pro Český rozhlas 6, vzbudil komentář Na margo Února místy až vášnivou polemiku. V komentáři jsem se pokusil odpovědět na otázku, jestli jsme měli šanci dostat se na druhou stranu železné opony a nestát se součástí východního bloku. Vyšlo mi, že jsme kvůli své bezprostřední zkušenosti – hospodářské krizi, Mnichovu, protektorátu a výsledku války – takovou šanci prakticky neměli. Zejména z toho vyvozuji, že lidem, kteří v roce 1948 s nadšením vítali Klementa Gottwalda na Václavském náměstí, nelze dodatečně vkládat úmysl zavést koncentrační tábory, politické procesy a likvidaci politické svobody.
Reakce se pohybovaly od souhlasných až po příkře odmítavé. I napsala jedna značka:

Pan Žák se "mýlí" (on se nemýlí, on sprostě lže), komunisté od počátku postavili svůj režim na principu, který posvětil utrpení jednotlivce pro prospěch společnosti. Pan Žák zapomíná, že už tím, jak a za jakých okolností byl režim nastolen, pozbývá jakékoliv positivní hodnoty. Pan Žák nechápe svou životní tragédii, protože se nechal obelhat tím, že tato společnost dosáhne kvalitativně vyššího stupně tím, že bude terorizovat ty, kdo s režimem zcela legálně a legitimně nesouhlasí.
Pan Žák nám tu ukazuje, jak rád by opět omezil diskusi na "drobné maléry" v rámci dobré vůle, i když všichni víme, že poválečný režim byl jen a pouze proliferací toho nejhoršího zvířectví, které se v člověku najde. Není rozdílu mezi těmi, kdo vraždili na základě měření nosů a těmi, kdo vraždili a usurpovali na základě měření schopností.


Myslím, že to je klasická ukázka, jak vypadá soud nad dějinami. Značka se dějiny nesnaží pochopit, ani v nejmenším ji nenapadne, že i ona je součástí těch dějin. Ona jen příkře odsoudí. Takže protektorát bylo nejhorší zvířectví, kdy se vraždilo z rasových důvodů. A v letech 1945 – 1948 nešlo o žádný pokus o znovunastolení demokracie, ale o pokračování ve zvěrstvech. Kdyby značka napsala, že tím myslí vyhánění Němců, tak prosím. Ale vraždění na základě měření schopností?
Musím značku zklamat. Žádnou životní tragédii necítím, do komunistické strany jsem nikdy nevstoupil. Měl jsem to podstatně lehčí než generace lidí, která po válce dospívala. Mně bylo dvacet let v roce 1965 a vycházel jsem z jiné zkušenosti. A taky jsem se učil jinak přemýšlet o dějinách.
Jaký smysl má psát nenávistné tirády na minulost? Značka evidentně vychází z představy, že každý, kdo v roce 1946 volil komunisty, volil koncentráky, procesy, nesvobodu. A každého, kdo se pokusí jeho představu zpochybnit, označí za komunistu a prznitele hrobů obětí režimu (to je o trochu dále). Ale pochopit přece neznamená omlouvat, jak se domnívá i celá řada jiných diskutujících.
Vraťme se do roku 1945. Protektorát znamenal totální mobilizaci politického života v Československu. Existovala jedna strana. Původně složitě strukturovaná, pluralitní česká společnost byla „uhnětena“ a začala se vnímat jako jedno tělo. Z ponížení se stal nesmírně důležitý faktor. Opět vznikla touha potrestat kolaboranty. „Německá otázka“ se stala základním mobilizačním nástrojem. Politické strany spolu navzájem soutěžily a chtěly ukázat, jak radikálně jsou ochotny jednat.
První republika byla vnímána jako fiasko. Tak radikální útok na prvorepublikové strany, jaký zformuloval prezident Beneš ve svém díle Demokracie dnes a zítra, byste sotva našli v anarchistické literatuře. Výsledek? Národ radikalismus přijal. Všichni akceptovali, že je nutné najít radikální řešení pro sociální, politické, národnostní a bezpečnostní otázky, které první republika nedokázala vyřešit.
Národnostní otázku vyřešilo vyhnání Němců.
Bezpečnostní otázku pod heslem „Už nikdy Mnichov“ vyřešilo nahrazení Paříže Moskvou.
Sociální otázku znárodnění průmyslu. Ferdinand Peroutka, čelný liberál, oslovil kapitány českého průmyslu: „Nechtěli jste socialismus malý, budete mít velký.“ I Peroutka souhlasil se znárodněním. Do Dnešku psal sice polemiky s Gustavem Barešem, šéfredaktorem Rudého práva, o svobodě, ale taky dlouhé rozbory Komunistické strany Československa, která prý proměnnou v masovou stranu nutně musí změnit svoje radikální záměry.
Aby se země zachránila před politickým hašteřením první republiky, vznikla uspořádaná Národní fronta. Tu si nevymysleli komunisti.
Jak je možné, že byli po válce Češi tak bezbranní před komunistickou stranou a Sověty, přestože před válkou věděli, co se v Sovětském svazu dělo? Zaprvé: téměř nikdo nevěřil informacím zveřejněným o SSSR před válkou. Kdyby byl Stalin nenáviděný masový vrah, jak to, že s jeho jménem na rtech porazila Rudá armáda Hitlera? Nikdo ale nemluví o tom, co je možná ještě důležitější: Liga proti bolševismu, čeští nacističtí kolaboranti, sudetští Němci, ti všichni psali poměrně přesné analýzy o tom, co se stane, jestliže do Československa přijdou Sověti, a vyzývali Čechy, aby šli s Německou říší bojovat proti „hordám z východu“. Proto byla kritika Sovětského svazu po roce 1945 absolutně tabu. Každý, kdo by se pokusil kritizovat Sovětský svaz, by byl označen za nacistu. Když Pavel Tigrid napsal do časopisu Obzory článek, jestli se máme řadit do východního bloku, když dějinně a kulturně patříme k Západu, byl z toho skandál. Ale ten článek neobsahoval žádnou kritiku SSSR!
Takto byla politická situace připravena na únor 1948. Je pravda, že převratu pomohlo masové lidové hnutí. Ale není možné dokázat, že lidé, kteří tehdy naplnili Václavské náměstí, chtěli koncentrační tábory, politické procesy a popravy. Ne, chtěli radikální řešení problémů, které jsem vyjmenoval výše. Vyřazení kontroly moci a snaha Sovětského svazu mít ve funkcích absolutně poslušné satrapy vedla k padesátým letům.
Proto jsem ve svém komentáři napsal, že vzhledem k naší poloze a předchozí zkušenosti jsme se nemohli dostat na druhou stranu železné opony. Podotýkám: zabránit tomu mohla jenom masová veřejná podpora pro program distance vůči SSSR. Skutečně si někdo myslí, že by takový program měl v té době šanci na úspěch?

Poznámka pro server aktuálně.cz:
Adam MIchnik po pádu režimu napsal na adresu antikomunistů, kteří začali kopat do režimu až po jeho pádu: „nebyl jsem tak zbabělý, abych teď musel být tak odvážný“. Myslím, že to je přesné. Nejvíc předvádějí nenávist k režimu lidé, kteří se v něm neodvážili ani ceknout. Lze to lidsky pochopit, cítili se ponížení. Ale souhlasit s tím nejde.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jack napsal(a):

Vážený pane Žáku

Opravdu máte pocit, že ti o kom píšete, ti s jasným názorem na minulost a to totiž černá - bílá, si vezmou Vaše slova k srdci. Ne spíš bych tipoval na další sérii označenování za komunistu a vůbec projevů nenávisti kolik jim jen prostor internetu dovolí. Přeji Vám hodně štěstí.
19. 03. 2010 | 17:01

Targus napsal(a):

To Václav Žák:

Jaké blaho číst Vaše věty v kontrapunktu s myšlenkovými výrony Mistra Spurného a jemu podobnými. A že jich na tomhle tom zadním dvorku Střední Evropy je!
Budu parafrázovat jiného mistra pera - pana Nezvala - a řeknu:
Dnes ještě nezapadá slunce nad normálně myslícími lidmi.
19. 03. 2010 | 17:29

Kelt napsal(a):

Bylo tady trauma z mnichovské zrady,které změnilo orientaci mnohých a vyloučení agrární strany z politického života po roce 1945,které značně oslabilo pozice demokratických stran.
Komunisté měli jasný cíl,který dokázali zakrýt a cílevědomě ho naplňovali za přihlížení ostatních stran národní fronty.
Nadarmo se K.G.neučil jezdit v třicátých letech do SSSR,jak demokracii zakroutit krkem.
Byl to"demokratický"puč,který měl okamžitě krvavé pokračování.
V každém případě tady byla jaltská demarkační čára,přes kterou"nejel vlak".
Nutno ale podotknout,že po atantátu na Heydricha se šešlo na Václaváku 2OO tis.lidí,v únoru 48 taktéž,v roce 1989 snad také.
No nic.
19. 03. 2010 | 17:38

Lex napsal(a):

Hodnotil jsem pozitivně první článek, a hodnotím tak i ten současný. Mám jen dvě výhrady, zato dost vážné:
1. Opravdu si myslíte, pane Žáku, že účelem odsunu sudetských Němců bylo řešení "národnostní otázky"?
2. Napsal jste - "čeští nacističtí kolaboranti, sudetští Němci, ti všichni psali poměrně přesné analýzy o tom, co se stane, jestliže do Československa přijdou Sověti, a vyzývali Čechy, aby šli s Německou říší bojovat proti „hordám z východu“..."
Mohl byste, prosím, vysvětlit význam sděleného? Chtěl jste tím snad naznačit (vnímám ve Vámi uvedeném kontextu poněkud pozitivní náboj této věty), že Češi, Slováci a podkarpatští Rusíni se měli, aby se vyhnuli vtupu "Sovětů" do naší země a její pozdější orientaci na "Moskvu", včetně tragických následků s tím spojených, uposlechnout výzev těch jmenovaných, spojit se s hitlerovskou mocí a bránit Rudé armádě dobýt a porazit nacistické Německo a skončit druhou světovou válku jeho kapitulací na jeho půdě?
Přál bych si trochu opatrnější nakládání s takovými větami a jejich významy.
19. 03. 2010 | 17:42

LEVAK napsal(a):

Ad Lex:Kdyby jsme šli s Německou říší tak dneska by jsme vegetovali v Patagonii!
19. 03. 2010 | 17:55

Ládik napsal(a):

Beneš byl z rodu mužů, co se bojí facek. Počtář, který se přepočítal. Dvakrát v průběhu 10 let utratil Masarykovu ideu, zabydlil nás v aktivní neúčasti na vlastním osudu, zakotvil tradici pasivity a lidské malosti.
Beneš měl osobní důvod věřit Stalinovi (varoval Stalina před konspirací Tuchačevského). Věřil ve Stalinovu vděčnost. Věřil i slibu Stalina z 12/43, že se nebude vměšovat po válce do naší nezávislosti ("Jak si to uděláte, tak to budete mít"). Ani Stalinův postup vůči naši adhezi k Marshallovu plánu, ani jeho imperativní potlačení Titova a Dimitrovova úmyslu federalizovat svoje státy Beneše nepřesvědčily, že bolševismus demokratizovat nelze.
19. 03. 2010 | 18:02

Václav Žák napsal(a):

To Lex:
Když mi pošlete mail, pošlu Vám scan novin s výzvou Ligy proti bolševismu. Neudělal jsem nic jiného, než citoval.
19. 03. 2010 | 18:13

LEVAK napsal(a):

Ad Ládik:Beneš nikdy nezapomněl Mnichov!Přece tak flagrantní zrada Francie a Velké Británie nemohla u něj projít jenom tak to za prvé.Za druhé proč všechno házet jenom na Beneše?Tkzv. demokratické strany doplatily na to,že hodily přes palubu agrární stranu.Měla radost,že se zbaví konkurence.Za třetí v únoru to tyto demokratické strany potentovaly a to tím,že jejich ministři podali demisi a tím si naběhly na kudlu.Musíme si chlapci přiznat,že to nebyl žádný puč typu Pinochet,ale totální "zblbnutí" a nedomyšlení svých činů a počinů těmito stranami.Tm nebyl překročen zákon!
PS:nebylo opakováním Stalina prohlášení Brežněva v roce 1968 "Eto vašo dielo!"Vždyť na osmašedesátníci byli z tohoto prohlášení celí říční a probudili se ž 21.8.1968!
19. 03. 2010 | 18:18

ld napsal(a):

Autor,

tohle je hodně "vylouhovaný druhák". S Lexem si můžete nalhávat co libo, ale s těmi žvásty jste oba bokem. Příklad?
Aby se země zachránila před politickým hašteřením první republiky, vznikla uspořádaná Národní fronta. Tu si nevymysleli komunisti.
Tohle je úpadek. Už vás nebudu číst. Natož respektovat. Plkáte totiž kraviny.
19. 03. 2010 | 18:27

Ivan napsal(a):

Článek zkušeného, nelze nesouhlasit, pokud někdo něco prožil. Výrok Adama Mlchnika, by měl každý posoudit a promyslet, než si počne hrát na osobu hlásající pavdu. Smutné je, že za toto se schovávajíé Ti, co mlčet by pro jejich svědomí bylo lepší. Co je, ale svědomí? Zejména pro tyto lidi. Horší je, že příklady táhnou a mnoho hovoří Ti, co ještě plenky nenosili.
19. 03. 2010 | 18:29

Lex napsal(a):

Pane Žáku,
já jsem nezpochybnil, že by to "Liga.." a Vámi vyjmenovaní nepsali. Já jsem zpochybnil význam a dosah těchto výzev, a kontext, do kterého jste to zasadil.
A také to řešení "národnostní otázky" odsunem sudetských Němců (na což jste nereagoval). Nejsem historik ani politolog, takže nebudu argumentovat citáty z archiválií. Jen z obvyklé znalosti věci se domnívám, že kromě důvodu spočívajícího v eliminaci možných budoucích konfliktů v zájmu rozpoutávání příštích válek (velmi, velmi volně vyloženo), česká národnostní otázka byla sotva zmíněna. Ale třeba se pletu, proto se rád nechám přesvědčit.
Zdravím Vás, Lex.
19. 03. 2010 | 18:39

Smutný napsal(a):

"Beneš byl z rodu mužů, co se bojí facek." Ale Ládík by jich za své tlachy potřeboval požehnaně. Vždyť vůbec nechápe, co tu šíří za kraviny. Pan Žák se alespoň snaží přemýšlet, ale chybí mu vnímání,zřejmě především znalost, souvislostí. Ve svém posledním významném veřejném projevu k výročí konce jejich Zimní války, finská prezidentka T.H. politička se silným levicovým vnímáním, vyjádřila fakt, že Finsko dosáhlo těch výsledků, že v té době bylo jednotné!Pan Žák by se měl vážně zamýšlet nad tím jak to bylo s tou jednotou v ČSR, proč Finsko bylo jednotné /sic!/ a proč Československo ne - a to vůbec nemyslím na česko-slovenské vztahy atd, atd, atd. Zatím toho pan Žák chápe moc málo, i když se, pravda, snaží. A nejhorší je, že jeho učiteli jsou ty síly, které svými politickými avantýrami českou společnost vždy nejvíc rozvracely a dodnes rozvracejí:tedy, ať před 60 lety nebo dnes.
19. 03. 2010 | 18:59

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Zak.

Beru tento clanek stejne jako Vas prvni, jako sdeleni Vaseho nazoru, ziskaneho z dostupnych informaci. Soude podle Vaseho data narozeni, je to jedina cesta, jak jste si mohl nazor na tuto dobu utvorit.
Bral bych ty informace s velkou reservou! Jen myslim tento clanek trochu vice upresnuje smer, kam mirite.

Predevsim souhlasim s panem Lexem a jeho vyhradami 19.03.2010 17:42:08. Tento jeho vstup bych s jeho svolenim podepsal.

Za druhe Vas vyklad politiky pres. Benese na mnozstvi polit. stran v prvni republice bud nechapete a nebo nechcete pochopit.
Totiz CSR v roce 1945 byla, jako cela Evropa v troskach. CSR na stesti nebylo tak strasne v troskach budov, ale v troskach vzajemne duvery lidi! Po sesti letech udavacstvi byla vzajemna duvera mezi lidmi na bodu mrazu. Casto ani rodinni prislusnici si vzajemne neverili!!

Pres. Benes vedel, ze mnozstvi polit. stran muze jedine slouzit dalsimu rozdrobeni ceskeho a slovenskeho naroda. Proto byl jednim z hlavnich akteru pri vytvareni jen ctyr polit. stran. Vase porovnani jeho slov s anarchistickou literaturou je velice prehnane a to pouzivam dost mirny vyraz pro toto Vase nepochopeni toho, co je psano a souvislost v jake je to psano.

Kritika SSSR ? Pane Zak, kazde male dite vedelo v kvetnu 1945, ze na zacatku revoluce byli Americane v Plzni zatimco v Praze na barikadach umirali lide a Americane neprijeli na pomoc i kdyz kazdy obcan slysel volani ceskeho rozhlasu o pomoc! Anglicky i rusky kazdych 20 minut!! Byli to ruske tanky, ktere to drasticke ukonceni valky v CSR ukoncily.
Kritizovat je za to ? Jen silenec na to mohl pomyslet!
Totiz ono jen malo zasvecenych v te dobe vedelo o dohodach mezi Stalinem Rooseveltem a Churchilem!!!

Vratim se k tomuto druhemu clanku na toto tema. Nechtel jsem predbihat udalostem pri Vasem prvnim clanku, ale tento me potvrdil, ze velice obratne michate dohromady neco, co spolu nesouvisi.
Demokraticke volby a voliče michate s vytvarenim "napravnych zarizeni" a nespravedlivych soudu .

Pane Zak to jsou dva rozdilne namety. Nikdo neobvinuje volice tehdejsi doby z vytvareni techto "napravachnych zarizeni". Tato zarizeni byla zrizena, podporovana a vedena konkretnimi lidmi. Narod se snazi najit a potrestat tyto lidi. Nikdo nechce "honbu na carodejnice". Jen spravedlivy trest pro ty , kteri si ho zaslouzi.
Snazit se michat tyto dve rozdilne veci dohromady nedava naznak dobreho umyslu, ktery by jinak mel byt vysledkem Vaseho blogu.
19. 03. 2010 | 19:03

yara ze země krys napsal(a):

Pane Žák s Vašimi články nemám problém, myslím, že máte velký přehled a znalosti historie naší země. Co mi však nikdo dobře nevysvětlil je naprosté selhání presidenta Beneše ve vztahu ke Gottwaldovi a Stalinovi. Jako by na něj něco měli, nebo už byl asi velmi vážně nemocen. Před časem se mi dostaly do rukou dva časopisy nebo almanachy, tuším že to vydával Baťa a kde byli už v roce 1938 naprosto přesně popsaná zvěrstva Stalina na celých národech v CCCP a jeho praktiky. Takže už vzdělaní lidé
v ČR již před válkou museli vědět co jsou boševici zač. Vždyť i Werich a Voskovcem se vrátili z Moskvy jako opaření a jejich láska k proletariátu a socialismu doznala změn.Zblbnutí
Pražáků z domnělých ruských osvoboditelů je také pikantní, protože to byly především Vlasovci, kteří přijeli do Prahy jako první vyhánět fašisty. Mimochodem stavění barikád a celé
povstání bylo úplně zbytečné, protože zbytky německé armády chtěli jen přejít přes pražské mosty do zajetí americké armády, nic víc. Jiné mosty přes vltavu
poblíž nebyly. Po postavení barikád a střelbě na ně se rozběsnili a zemřelo zbytečně mnoho lidí. Ale emoce lidí se asi nedali tehdy uklidnit. Za zmínku stojí ještě shromáždění milicí s flintičkama na Staroměstském náměstí v Praze v únoru 1948. Pokud by na ně vyrukovaly dvě roty vycvičených a ozbrojených vojáků, ty strejce s flintičkami by rozehnali jako partu opilců. Nevím a nechápu proč Beneš a pravicoví politici takhle selhali. Aspoň, že se ministru obrany Svobodovi za loajalitu Gottwald odměnil. Byl vyhozen z armády a skončil jako účetní v JZD!
19. 03. 2010 | 19:22

Smutný napsal(a):

"...důvodu spočívajícího v eliminaci možných budoucích konfliktů v zájmu rozpoutávání příštích válek..." Blahopřeju Lexovi, ale Ládík to zřejmě vnímá jen jako facky. Facky by si zasloužil, ale určitě ne to, co prezident Beneš ve svém ani ne dlouhém životě 2x zažil, a co musel hasit. A to vždy mimořádně úspěšně.
19. 03. 2010 | 19:23

krok napsal(a):

ad Kelt: "Nadarmo se K.G.neučil jezdit v třicátých letech do SSSR,jak demokracii zakroutit krkem."..když už chcete citovat, citujte přesně..Gottwald nikdy neřekl, že se jezdí učit jak "zakroutit demokracii krkem"..21. prosince 1929 v poslanecké sněmovně Národního shromáždění řekl:
"Říkáte konečně, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. Vy jste pod komandem Živnobanky, Petschka, Weimanna, Preise, vy jste pod komandem Společnosti národů, to jest společnosti imperialistických dravců, a vy si chodíte pro rozum k Petschkům, Weimannum, Rotschildům a Preisům, abyste se naučili vydírat pracující lid ještě lépe než dosud. A my, my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutiti krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry!"..kde máte tu demokracii?:-)))..proč vy, antikomunisté, tak nestydatě lžete?
19. 03. 2010 | 19:50

mb napsal(a):

druhé kolo ??? :-)) já už si nepamatuju co jsem psal, budu se muset zamyslet ....
19. 03. 2010 | 20:01

Kelt napsal(a):

krok-co jsem napsal o cestách K.G.do CCCP jsem neformuloval jako citaci-spíš jako stáž,kterou pak aplikoval v praxi.Přesto dík.
19. 03. 2010 | 20:16

Karel Mueller napsal(a):

Pane Žák,

hned na úvod bych chtěl pozdravit pana VK Can. a přítele Lexe a doplnit Váš text o pár poznámek:

- O situaci v SSSR před válkou si mnoho lidí příliš iluze nedělalo. Alespoň těm vzdělaným muselo být jasné, že SSSR vyšlo z byzantského despotismu, kde měl život mužika cenu pramalou a všichni jeho obyvatelé byli více či méně produkty této společnosti. Protibolševická intervence a občanská válka pak umožnila nastolit válečný komunismus s absolutní mocí a celý proces završila 2.WW - genocidí válka na život a na smrt - a tak nevím, co tak dalece mohlo koho ze vzdělaných lidí překvapit.

- Minule jste naprosto správně zhodnotil tu hlavní příčinu vítězství Gottwalda u nás: 2.WW.
Když si přečtete Benešovy Paměti, tak máte vcelku dost jasný obraz o tom, jak lidé mysleli: O vlas jsme unikli národní i fyzické likvidaci a budoucnost národa je nutné zajistit za každou cenu. Prioritně zbavit se menšin, které jsou tím hlavním prokletím a v případě Němců smrtelným nebezpečím. A po zkušenosti z Mnichova se nespoléhat na západ. Takto lidé mysleli, ať se to dnes poslouchá sebehůř.

- O Benešovi jsme debatovali mnohokrát. Mé názory na něho už asi znáte - ať by byl v čele státu v těch pohnutých letech kdokoliv jiný, tak by "tento národ" asi už neexistoval.
Beneš si ovšem žádné iluze nedělal, byl mimořádný pragmatik a realista. I když naše pozice byla nejtěžší, tak dokázal nejen obnovit stát i to, že Rusové vypadli a "vzdoroval" až do roku 48 (všechny ostatní státy osvobozené SSSR už byly v té době pod Stalinem).
Přečtěte si jeho závěr Pamětí: Pokud nebude pokačovat spolupráce mezi západem a východem, tak nás čeká katastrofa. Bylo mu to jasné ... A proč ta spolupráce skončila jste minule naznačil sám.

- Nevím, jak dalece přesně líčili naši budoucnost němečtí propagandisté za války. Ale po 42 letech pod velkým bratrem nám Rusové mohli říct: Tady máte monoetnický a monokulturní, nezadlužený stát s vlastní výrobní základnou, byť zastaralou a zemědělstvím schopným Vás uživit. V tuto chvíli jste pány ve svém domě.

Co myslíte, jak to bude s českým národem vypadat za dalších 42 let, tj. v roce 2031 ... ?
19. 03. 2010 | 20:20

Ládik napsal(a):

Smutný:

Pravděpodobně jste zvyklá pravidelně nabíhat na vidle. Použil jsem slova prof. Václava Černého, literárního kritika, spisovatele, vzdělance - přednášel komparatistiku na Karlově Universitě. S Benešem se osobně stýkal do jeho posledních (Benešových) dnů. Slova muži, který se bojí facek, jsou v Černého Pamětech psaná kurzívou, s dlouhým komentářem...
I další postřehy mého příspěvku jsem převzal z knih. Na rozdíl od Vás hodně čtu, SOUDRUHU Smutný. Nomen omen.
19. 03. 2010 | 20:29

ujo napsal(a):

pro Ládíka:
ona slva V.Černého jsou něco jako slovo Boží?

Nevím, zda se EB bál facek, fakt je, že při Mnichovu a Únoru je dostal.

V obou případech zvolil (dle mého názoru) nejlepší ze všech špatných řešení.
Opravdu byste chtěl být v těch situacích v jeho kůži?
Já tedy ne.

Mimochodem, jak dopadli Poláci s londýnskou vládou?

A odsun?!Jak byste to řešil?
Státnická rozhodnutí nejsou pro každého, zhodnotí je čas a zde myslím, že ten dává EB za pravdu.
19. 03. 2010 | 21:03

S.Š. napsal(a):

Vážený pane Žáku, obávám se, že zn. LEX nečetla pořádně, případně že neporozuměla napsanému textu.

Zopakujme si proto znovu, co bylo řečeno : "Nikdo ale nemluví o tom, co je možná ještě důležitější: Liga proti bolševismu, čeští nacističtí kolaboranti, sudetští Němci, ti všichni psali poměrně přesné analýzy o tom, co se stane, jestliže do Československa přijdou Sověti, a vyzývali Čechy, aby šli s Německou říší bojovat proti „hordám z východu“. Proto byla kritika Sovětského svazu po roce 1945 absolutně tabu. Každý, kdo by se pokusil kritizovat Sovětský svaz, by byl označen za nacistu. ...".

O naprostém nepochopení napsaného svědčí následná otázka : "Chtěl jste tím snad naznačit, že ... Češi, Slováci a podkarpatští Rusíni se měli... spojit s hitlerovskou mocí ...?"

Tomu, kdo nechápe poselství sdělení, totiž že "každý, kdo by se pokusil kritizovat Sovětský svaz, by byl označen za nacistu PROTO, že "poměrně přesné analýzy o tom, co se stane" předkládaly právě taxativně vyjmenované skupiny obyvatelstva (viz výše), nemůže pomoci ani "scan novin s výzvou Ligy proti bolševismu".

S pozdravem
Sylva Šauerová
19. 03. 2010 | 21:08

mb napsal(a):

tak jsem si smáznul text ... :-))

rekonstrukce ... mám za to že si pan Žák v některých momentech protiřečí ( a relativizace a vyviňování je základem jeho přístupu )

není pravda že (cituji):´VŠICHNI akceptovali, že je nutné najít radikální řešení pro sociální, politické, národnostní a bezpečnostní otázky, které první republika nedokázala vyřešit.´

cituji dále:´První republika byla vnímána jako fiasko. Tak radikální útok na prvorepublikové strany, jaký zformuloval prezident Beneš ve svém díle Demokracie dnes a zítra, byste sotva našli v anarchistické literatuře. Výsledek? Národ radikalismus přijal. ´

To ovšem mluví v neprospěch Beneše ... a v neprospěch jeho hodnocení coby politické osoby ...

můj laický názor ... když někdo může tak musí ....

Beneš jako nekomunista ( demokrat ) si nemusel zadat s komunisty ( první bilaterální smlouva se Stalinem / SSSR ze států střední evropy ...

Beneš selhal tím že se hnal do ruské * censored * ... selhal za února ( sliby buržoazním stranám ) ... a nechal komunisty za přispění sociálních demokratů realizovat v praxi utopii diktatury proletariátu ....

nebránil demokracii ... ani když studenti z jeho vlastní politické strany přišli na hrad demokracii bránit .......

Urban to nazývá tradičním opětovným selháváním českých (slovenských) politických elit analogicky Dubček

pak bych chtěl zmínit nacistické kolaboranty, kteří briskně začali sloužit přicházející komunistické moci ...

a otázka není zda lidé, kteří provolávali slávu Gottwaldovi koncentráky chtěli nebo nechtěli ...

ale otázka je, že koncentráky reálně vznikli .... a že v nich bylo reálné utrpení ... a kdokoli to nějak omlouvá nebo relativizuje snižuje utrpení obětí .... to máte úplně stejné jako z relativizací a omlouváním holokaustu / šoa ... a v tomto má tedy ta anonymní značka, kterou jste neráčil zmínit, pravdu ....

pak jste psal, že přeci rudá armáda nemohla vítězit se jménem stalina na rtech a být přitom zlá .... a Stalin masový vrah ...

tu otázku jste myslel vážně ??

pravdu měl Tigrid díky mu ... ( ale byla to spíš touha být na západě, se západem ... spadli jsme ( dosti aktivně ) do ruského područí ....

omlouvám se že můj text nedrží tak moc pohromadě, je psán napodruhé a už jsem neměl morálku jej vypilovat ....

snad si z něj vy nebo kdokoli vyzobnete nějaké rozinky na které se dá navázat, s pozdravem mb
19. 03. 2010 | 21:31

F. Adamec napsal(a):

Zlodejske a krvave ruce Masaryka, Benese, Gottwalda, Husaka a Havla neocistite.

Klaus vetoval krajska referenda. Nechce parcelovat stat, kraje vytuneloval, vyraboval a zadluzil, nechce EURO.

Duvera Fischerove vlade, kterou bez mandatu volicu jmenoval Klaus poprve klesla, lide nejen z Moravy a Slezska jsou s politikou prestarleho Klause, vlady a prestraleho senatu nespokojeni.

Stejskale toto aktualni TEMA pro novy blog, a prosim bez politickeho cenzorovani.
19. 03. 2010 | 21:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

S.Š.:
Dovolím si doplnit Vaši interpetaci článku o fakt, že "poměrně přesné analýzy o tom, co se stane" byly předložené skupinami totálně zprofanovanými a zkompromitovanými tím, co se tehdy v čerstvé minulosti stalo. A to byla pro český národ podstatně nebezpečnější alternatíva.
19. 03. 2010 | 21:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Logicky zároveň jsem výše vyvrátil Vaše teórie. Beneš si samozřejmě v dané situaci "musel" zadat s komunisty, v únoru 1948 neselhal - jiné nebylo.
19. 03. 2010 | 21:57

mb napsal(a):

ad Smutný ... republiku si rozvracet nedáme
19. 03. 2010 | 21:57

mb napsal(a):

Zbyňku Matyáši ... mýlíte se anebo lžete anebo obojí ....
19. 03. 2010 | 21:57

mb napsal(a):

Smutný .,.. Beneš to úspěšně uhasil až k těm komunistickým lágrům ... vivat Beneš vivat ...
19. 03. 2010 | 22:04

Karel Mueller napsal(a):

mb:

Co měl podle Vás Beneš dělat?

Situaci porovnejte s daleko a daleko silnějším Polskem, kde byl kromě toho silný antirusismus.
19. 03. 2010 | 22:09

VK-Can napsal(a):

Srdecne zdravim pane Mueller.

Jsem prekvapen do jake hloubky se dostala stvava propaganda komunistu na pres. Benese.
Buhuzel je k disposici malo pravdivych dokumentu, protoze to jsou jen ty, ktere se stacily vyvest za hranice po unoru 1948.

Ovsem je i prekvapive to, ze lide nejsou schopni pouzivat uplne obycejnou logiku, casto kuchynskou matematiku.
V unoru 1948 resignovalo 12 ministru z vlady, ktera jich mela 26. Tedy resignovalo mene nez polovina ministru. Gen. Svoboda a Jan Masaryk demisi nepodali!
Podle platne ustavy, ktera je platna i dnes(!!), kdyz odstoupi MENE nez polovina ministru existujici vlada ZUSTAVA u moci! President v takovem pripade MUSI demisi prijmout a uradujici predseda vlady (tehdy Gottwald) sestavi vladu novou! Stejne jako by ji musi prijmout pres. Klaus dnes, kdyz k tomu dojde!
Presidentske pravomoce byly a jsou jasne stanoveny.

Nevim, co je na tom tak tezkeho k pochopeni pro ty, podle kterych pres. Benes "selhal" v unoru tim, ze tu demisi prijal.
To, ze si demokraticti ministri nebyli schopni zajistit, aby jich podalo demisi vic jak polovina nebyla jeho vina!

Je to stale stejne. Hromada generalu po bitve. At uz revoluce 1945, nebo unor 1948. Jen par osamocenych hlasu, kteri se nezucastnuji toho kydani hnoje na pres. Benese.
Diky za ne.

Diky take, ze se zucastnite debaty, ale casto uz mam pocit, ze to je zbytecne.
19. 03. 2010 | 22:17

mb napsal(a):

já nejsem tažený v historii jen poučený laik a snažím se vnímat co se kolem děje ... ta smlouva ve ´43 byla první kterou uzavřel stát střední evropy z ruskem, už jsem psal ( angličané mu důrazně říkali at to nedělá, že to nemá zapotřebí, neboť beneš byl na rozdíl od jiných uprchlíků persona grata )

svůj pohled na Beneše bych odvodil od pohledu Vladimíra Justa ( odkaz vám nedám omlouvám se )

dále stačí když se podíváte na wikipedii na průběh února ´48 ... Beneš prostě komačům šel na ruku ... to je neoddiskutovatelné ...

a pak dokonce po únoru zůstával nadále ve své prezidentské funkci ....

zradil ´své´ studenty bránící (oktrojovanou) demokracii ...

já vím, že se mi to hodnotí z dnešního pohledu ....

ale kruci statečnost ... statečnost je asi to, co benešovi chybělo ...

třeba se pletu ...

němce vylifroval pryč a nasadil si tady bolševiky domácí i sovětské ... proč ....
19. 03. 2010 | 22:20

mb napsal(a):

to bylo for karel mueller
19. 03. 2010 | 22:20

Lex napsal(a):

Karel Mueller, VK-Can, Zbyněk Matyáš
Hezký večer, zdravím vás všechny, přátelé. Přeji vám příjemnou diskusi. Já sám z ní na tomto blogu odcházím s tím, že trvám na svých výhradách i poté, co jsem se seznámil s oním psaním „Ligy proti bolševismu“ i s otázkami řešení národnostní otázky v některých projevech prezidenta Edvarda Beneše.
Na margo "Ligy.." a jejího provolání z 21.1.1945, z něhož si dovoluji vyjmout třeba tuto pasáž - cituji: "Kdyby bolševickým hordám se podařilo vniknout do našich krajů, znamenalo by to konec všeho toho krásného, co nám Činí naši vlast sladkou, konec všeho toho, co nazýváme štěstím rodinným a požehnáním národní svornosti. Opět by se opakovalo to, co prožila naše vlast za války třicetileté, kdy tři čtvrtiny obyvatel vymřely a kdy na českou půdu doléhl černý mrak lhostejnosti.
Jsou bláhové naděje, domnívá-li se kdo, že by mohl dojit s bolševismem k narovnání a při tom si zachovat náš starý český způsob života na rodné líše
u rodinného krbu a při tvořivé práci jakou si sám zvolil a zamiloval. Bolševismus nenávidí vše evropské, bolševismus nesnáší jak osobnost s jejím vyhraněným charakterem, tak osobitost národní s jejími historickými svatými statky.
Nejvíce starosti však musíme míti ‚ těchto chvílích o naše děti, o dětí malého národa, v nichž má dále žíti tradice našich dědů a genius tohoto lidu, srostlý s českou půdou. Přestěhovali-li bolševici v uplynulém čtvrtstoletí na Sibiř a do Střední Asie na 30 milionů vlastních příslušníků, Ukrajinců, Kavkazanů, Tatarů, Rusů, bylo by pro ně hračkou přesídlit do těchto zapadlých končin i národ náš." - konec citátu - mi nezbývá, než prohlásit, že obludnější případ licoměrnosti si lze ztěží představit. Břídí se mi to dále jakkoliv rozvíjet.
Obdobně trvám na tom, že pokud prezident Beneš hovořil o řešení "národnostní otázky české", tak jen jako o vedlejším produktu řešení otázek národní menšiny německé a národní menšiny maďarské, jejichž přesun do jejich národních států je nezbytný pro odstranění hrozeb nových válek - viz - ohledně Němců cituji: "Vzpomínáte si, jak jsme se v roce 1938 pokoušeli naše Němce přesvědčit, přemluvit a získat k tomu, aby se s námi dohodli, aby nepřipravovali zradu, aby neničili svůj
stát a svůj blahobyt? A jak nám zpupně odpovídali a nestoudně se hrnuli do vlastní své záhuby? A myslíte, že je možno to znovu zase opakovat a znovu se s nimi dohodovat, a za deset, dvacet let znovu vytrpět ty hrůzy strašné války a nové strašné katastrofy?
pokrač.
19. 03. 2010 | 22:51

Lex napsal(a):

pokrač.
Ne, tu starou politiku, tu starou svou zkušenost už opakovat nebudeme. Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat." - konec citátu, a pokud jde o národnost maďarskou - cituji: "Také problém Maďarů může a musí býti po této válce u nás rozřešen. Nebude to na podkladě prostého odsunu, bude to postaveno více na základě výměny obyvatelstva. Maďarů je u nás jen málo více nežli Slováků v Maďarsku. Jsme ochotni se o této výměně s Maďarskem dohodnouti. Ale i tu apelujeme na Spojence, aby nenechali národnostní problém maďarský a všech jejich sousedů nevyřešen. Po dnešní válce je nutno, aby i mezi Maďarskem a všemi jeho sousedy byla otázka menšin vyřešena na základně ryze národní a aby menšiny byly z dnešních hranic všech těchto států přesunuty do svých států národních. Rozumí se, že ty menšiny, které odmítnou do svého národního státu se vrátit, budou definitivně přenechány národnostní assimilaci státu druhého.
Zdůrazňuji tento problém proto, že už dnes máme doklady o tom, jak se v jistých kruzích v dnešním Maďarsku už zase připravuje nové revisní hnutí. V zájmu budoucího míru ve střední Evropě a v zájmu míru vůbec volám po tomto definitivním a nekompromisním řešení národnostní otázky po této druhé světové válce. Já vím, že tím vznikají těžké problémy a že tím budou částečně trpět nevinní s vinnými. Ale až z toho vznikne opět válka, tu pak nevinní s vinnými trpět nebudou? A nebude to pak utrpení nesrovnatelně větší?" - konec citátu.
Považuji za naprosto nepatřičné, aby se dějiny států, národů a jejich představitelů (v tomto případě československé a Benešovy) bojovaly jako války dávno minulé, aby se vykládaly zcela mimo kontext doby a vytrženě z kontextu celých projevů politiků.
Opakuji, ač laik, nemám nejmenší důvod ze svých výhrad jakkoliv ustupovat.
19. 03. 2010 | 22:52

Karel Mueller napsal(a):

Pane VK,

ještě jednou Vás srdečně zdravím :-). Také se mi zdá, že obhajoba presidenta Beneše je čím dál víc boj s větrnými mlýny, v Česku už odchází nejen kritické myšení, ale i elementární logika, zdá se. Naši lidé si snad vůbec neuvědomují, že kdyby do toho v roce 38 šel, by ze dvou alternativ - sebevražda nebo ražda, řečeno Janem Masarykem - nastala ta vražda. Protože ať by se pak dělo cokoliv, tak bychom to byli my, kdo svojí neústupností mohou za všechno. A kdyby byl takový šílenec a požádal SSSR? Pokud by byl Stalin ještě větší šílenec a tu pomoc nám dal, tak by vznikla protibolševická aliance - Polsko a Maďarsko šlo s Hitlerem, což se záměrně nepřipomíná! - a Hitler by nakonec opravdu vyhrál. ˇ
Benešovi kritici si vůbec neuvědomjí, že všechny svoje kroky dokonale koordinoval s válečnými vůdci - Churchillem, de Gaullem a především Rooseveltem. Byla zde zmíněna panem mb smlouva z roku 43. Beneš by nikdy do Moskvy nejel, kdyby nedostal souhlas Roosevelta (a nejspíš i Churchilla) s obsahem té smlouvy. Protože Beneš byl mimořádně obratný diplomat a věděl, že nemůže podniknout nic proti americkým zájmům.

O roku 48 jste se už zmínil, mohu snad jen dodat, že ozbrojené síly měli komunisté v podstatě v rukou a Beneš s tím nemohl nic dělat. Karty byly rozdány v Košickém vládním programu a ten musel přijmout, ať už se mu líbil či nikoliv. To pro případ námitky, že měl jednat protiústavně, vyhlásit mimořádný stav apod., nehledě k tomu, že to byl demokrat a takovéto praktiky mu byly cizí.

Vy jste zažil útoky na Beneše ze strany komunistů v 50. letech. V Husákově to už nebylo tak zlé - samozřejmě, po povinném obvinění, že jsme se měli bránit - se už o něm vyjadřovali dost rozpačitě. S tou dnešní neskutečno hloupostí se to nedá srovnat, bohužel.

A samozřejmě, i elementární logika říká, že kdyby Beneš selhal, tak neměl šanci obnovit stát a dosáhnout odčinění Mnichova.

No, mluvili jsme o tom mockrát, ale mě to prostě nedá ...
19. 03. 2010 | 23:02

Karel Mueller napsal(a):

Lex:

Příteli, psali jsme zároveň :-). To je skvělý doplněk, co jste napsal.
19. 03. 2010 | 23:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
´Podle sebe soudím tebe?´
Píšete sem zjevné nedoložené nepravdy o jakémsi selhání
Edvarda Beneše a ještě drze obviňujete oponenta ze lži.
19. 03. 2010 | 23:34

mb napsal(a):

odčinil Mnichov vybudováním vazalského komunistického ( reálně socialistického státu )

takto se Mnichov neodčiňuje ...

Beneš selhal ... beneš se zasloužil o stát ... a zasloužil se o jeho likvidaci ....

ale třeba se mýlím ... ale myslím že se nemýlím ...
19. 03. 2010 | 23:34

mb napsal(a):

matyášu diskutujte věcně ... když pravíte, že jste logicky věcně vyvrátil mé teorie ... tak věcně díky .... dokazujte ( alespon tak ja jsem se snažil polemizovat s panem Žákem ...)

díky
19. 03. 2010 | 23:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Napsal jste:"já nejsem tažený v historii" Když tedy neznáte histórii, tak si ji hleďte doplnit a do té doby laskavě mlčte. I ve svém zájmu.
19. 03. 2010 | 23:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Vaše nesmysly už byly vyvráceny v 19.03.2010 22:17:03. Jediná Vaše správná věcná připomínka byla ta o Vaší neznalosti histórie. Jenom dodám, že ani jako laik jste nepoučený, resp. poučený špatně.
19. 03. 2010 | 23:42

mb napsal(a):

pro pana zbynka matyáše:

http://www.josefkalvoda.ic....

http://cs.wikipedia.org/wik...

studujte si ....

jinak ještě jednou ... fašismus špatný, komunismus ( bolševismus) špatný ...

beneš nedokázal detekovat úskalí a nebezpečí bolševismu / komunismu ...

dopustil se několika fatálních chyb .....

Matyáši urážejte někoho jiného ... pokud obhajujete bolševická svinstva, jste stejná svině jako bolševici, které obhajujete, čest vaší práci soudruhu ....
19. 03. 2010 | 23:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

dík za pregnantní ukázku úrovně Benešových nactiutrhačů, i to ukazuje, jací lidé s jakými kvalitami plivou na jeho hrob. S vulgárními "diskutéry" ze suterénu slušný člověk nediskutuje.
20. 03. 2010 | 00:01

mb napsal(a):

Co je být slušný a co je relativizovat zlo / násilí ... že pane matyáši ... ale to je na jiný příběh že ....
20. 03. 2010 | 00:03

Ládik napsal(a):

"Poprvé v životě ho slyším spílat: Lháři, Podvodníci, Ničemové. To na adresu našich i moskevských stalinistů. Nejvíce snad nenávidí Fierlingera, pro toho má jméno jen "zrádce". "Rozdupat ho jako hada". "Fierlinger musí viset na nejbližším stromě," prohlašuje zajíkavě a upírá pohled do zahrady, která souvisí se sousední zahradou vily Fierlingerovy. A toto je JEHO verze událostí: Přijmout demisi ministrů byl přinucen, bylo mu hroženo občanskou válkou. Nechtěl připstit "nové Lipany". Přímo se však děsí představy, že by měl platit za Háchu č.2. Odmítá odpovědnost za výsledky krize, nebyl informován o úmyslu demokratických ministrů demitovat, byl by jim poradil nedělat to, postavili ho před hotovou věc. Neměl armádu za sebou, Svobodovo ujišťování, že armáda jde za svým presidentem, je obojaká floskule, i armáda by byla rozdvojena..... jdeme do katastrofy, bude válka a v ní budou komunisté rozdrceni v měřítku světovém" - to řekl Gottwaldovi, vzkázal to po něm do Moskvy.
Tolik výňatek z rozhovoru Beneše s Václavem Černým. Zajímavé čtení.
20. 03. 2010 | 00:08

Ládik napsal(a):

Pořád nevím, roč jde o Únor, a nikoliv o únor. Láska, pieta, úcta, stesk... to je hnus.
20. 03. 2010 | 00:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A demagogie nakonec.
Jestlipak jste se, značko mb, ve své omezenosti aspoň na chvíli zamyslela nad tím, co jiného tehdy mohl prezident Beneš dělat? Silně pochybuji.
20. 03. 2010 | 00:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ládik:
Vysvětlím: Únor s velkým ´Ú´ konkrétizuje určitý únor, v tomto případě ten v 1948. Hledat v tom pietu a úctu je nemsysl.
20. 03. 2010 | 00:20

mb napsal(a):

to minimum, co mohl dělat ... je říci jasně na které straně stojí ... a ne lavírovat ... případně otevřeně podporovat gottwalda ... beneš měl dát najevo kam patří ... zda do demokratického tábora ... a nebo do tábora diktatury proletariátu ...

už jste mě zase urazil ...

už jste si prostudoval cestu ke krizi v unoru ... a to jak komunističtí ministři porušovali dohody a právo ...

jak se vám to líbí ?
20. 03. 2010 | 00:25

VK-Can napsal(a):

Pro pana Lexe.

Podle meho neni treba abyste menil cokoliv na Vasem stanovisku vyjadrenem ve Vasem vstupu 19.03.2010 17:42:08.

Otazka, kterou kladete a jejiz pochopeni bere pani S.S. v potaz dava daleko vice smyslu v kontextu te doby, nezli slovni rozebirani bez brani v uvahu nalady v te dobe.

Stylisace textu pana Zaka je uplne mimo tehdejsi nalady a dava daleko vice smyslu ji chapat tak, jak ji chapate Vy a nikoliv pani S.S.

Kritizovat SSSR v te dobe nebylo tabu, protoze par nacistu varovalo pred tim, co budou delat Rusove, kdyz do CSR vtrhnou.
Oni byli ti posledni, kteri mohli pred koncentraky nekoho varovat!

Totiz kazdy v CSR v roce 1945 vedel, ze na koncentraky byli naciste odbornici na slovo vzati. Proto se kazdy, kdo V TE DOBE prisel s kritikou SSSR, ze tam maji koncetraky byl oznacen za nacistu, protoze to byli naciste, kteri byli porazeni, tak bylo jasne, ze nebudou pět chvalozpěvy na SSSR a bylo to brano jako obycejna pomluva.

Umi si nekdo predstavit, ze by nekdo prisel v prosinci 1989 s kritikou USA ?! V ten okamzik ta osoba by byla oznacena za komunistu!!
To je uplne stejna situace!
Myslim ze docela pochopitelny myslenkovy pochod radoveho obcana.

Pro pani S.S.
Nezlobte se, ale chytani za slovicka, zda byla spravne pochopena se mi zda v tomto pripade jako nevhodne. Mozna to dava ten smysl Vam, ale neda to takovy smysl, jaky Vy vykladate komukoliv, kdo vi aspon trochu o nalade te doby.
Nic ve zlem.
20. 03. 2010 | 02:15

VK-Can napsal(a):

Pro pana mb.

dovolim se vstoupit do Vasi debaty s panem Matyasem.
Nezlobte se, nevim zda skutecne hledate pravdu a nebo zda si jen brousite ostrost jazyka, ale v podstate vse, co pisete, tak je nejen velice povrchni a neznale, ale casto to budi dojem i jako umele zkreslene.

1.Pokud Vam to neni znamo, tak president republiky musi byt po dobu sveho uradu nestranny!!
Tedy za doby demokracie.
Mate pocit ze pan pres. Klaus "laviruje" a nebo zustava nestranny, co se politickych stran týče??

2. Vlada je vykonny organ statni moci, NIKOLIV president!
President nema zadne pravo rusit kterekoliv narizeni kterehokoliv ministra!
Mel byste si tyto veci ujasnit.
Hraji dulezitou roli v tom o cem chcete debatovat.

3. Komunisticti ministri pred unorem 1948 zretelne porusovali dohody, ktere ve vlade existovaly. Proc ? Protoze meli VETSINU ve vlade !! Demokraticky zvolenou vetsinu !
Komuniste meli klicova ministerstva, ktera jim nebyla darovana, ale ktera jim patrila na zaklade vysledku voleb!
Presne tento system mate i ted ve vlade Ceske republiky, takze to neni jen znalost historie, ktera Vam chybi.

President byl tehda a byl by i DNES naprosto bezmocny ke zmene vlady, pokud nedojde k poruseni ustavy!
K poruseni ustavy v roce 1948 nedoslo, cili president ani parlament nemohli zasahovat.
To byla ciste vladni zalezitost!

Jedina legalni cesta jak to zmenit byla demise VICE JAK POLOVINY MINISTRU z existujici vlady. V tom pripade se vypisuji vseobecne volby a podle vysledku novych voleb se muze vytvorit nova vlada.
Jak to dopadlo je dokazano nade vsi pochybnost cisly, ktera nelze zpochybnit a presto se stale melou stejne nesmysly!

Mnoho z toho, co pisi je nejen historie, ale jsou to platna pravidla a ustanoveni v Cesku i dnes! To byste mel vedet.
Preji prijemny vikend.
20. 03. 2010 | 02:49

S.Š. napsal(a):

VK-Can : Nejde, jak píšete, o "chytání za slovíčka", ale o nepochopení a v důsledku něho i o chybnou úvahu, resp. ne zcela korektní otázku. Nedomnívám se, že by napsaný text mohl vést k vývodu, že "Češi, Slováci a podkarpatští Rusíni se měli... spojit s hitlerovskou mocí" a považovala jsem za vhodné na to upozornit. Nic takového p. Žák nenaznačuje a domnívám se, že z textu je to patrné.
P.S. : Nezlobím se, emoce do diskuse nepatří. Pěkný den.
20. 03. 2010 | 05:10

Sociolog napsal(a):

...začal to Beneš se Stalinem,Gottwaldem...další Velký Únor byl pod vedením Klause a Grebeníčka...a je totální morální a ekonomický úpadek České republiky...
20. 03. 2010 | 06:49

češka napsal(a):

Pane Záku,
zapomněl jste zmínit, ze jiz v Košickém vládním programu byly vyjmenovány politické strany, které smějí po válce obnovit činnost.
Benešův konflikt s Jekschem byl takový, ze byly zakázány všechny německé pol. strany, včetně Nacionálními socialisty pronásledovaných a vězněných Sociálních demokratů a Komunistů.
Z českých stran se zákaz týkal napr. Agrárníků.
Ale hlavně, vázení diskutující, co bych chtěla zdůraznit, minulost jiz minula. Je důlezité o ní mluvit, ale nesmíme dopustit, aby nás oslabovala.
Naše rodina byla komunisty poškozena, prastrýc byl v koncentráku a jeho syn hned utekl do USA, kde se ozenil. Po pádu zelezné opony prijel na návštěvu. Kdyz jsme mu vyprávěli, jak se tady zilo, tak se nás zeptal, proč jsme nevstoupili do KSC, kdyz to bylo tak výhodné.
Ani ve snu jej nenapadlo, ze jsme měli, i díky jemu, "kádrový škraloup".
A tak prosím, zkoumejme minulost, diskutujme o ní, ale nedovolme, aby kohokoli z nás omezovala, škodíme tím totoz jenom sami sobě.
20. 03. 2010 | 09:33

ld napsal(a):

mb,

samozřejmě, že máte pravdu. V Benešovi mělo prostě Československo v jeho nejosudovějších chvílích smůlu, čehož důsledky ještě dlouho poneseme.
20. 03. 2010 | 10:06

mb napsal(a):

pane VK - Can ... tenhle pozitivistický přístup právě nefunguje, jedná li se o mezní situaci ...

kdosi popisuje že masaryk za první války odjížděl vlakem z republiky a šel po něm policajt a bránil mu v nasednutí do vlaku ... masaryk ho seknul holí a vlakem odjel ...

když k vám přijde zloděj s kvérem, tak se na něj neusmějete a nepozvete ho na kávu ...

komunisté měli ve vládě menšinu, ne většinu ......

a o tom to celé je .... měli dostat lekci od demokratické většiny a místo toho provedli svůj polopuč za přispění Beneše

Co udělal Beneš, aby nástupu komunistů k moci zabránil ???
20. 03. 2010 | 10:06

Dalimír napsal(a):

Dobrý den všichni Ale pánové jaké pak hrabání se stále v minulosti ,je to zbytečné protože tenhle národ se s ní nikdy nedokáže poučit ! Do budoucna ! Držet si němce od těla a na západní státy se nespoléhat , ti hráli vždy jen o sebe ,je to smuné ale pravdivé ! Pane Františku Adamče věřte že mít tu moc tak do roka jste prezidentem moravy a slezka , ze srdce bych Vám to přál ! Dal.
20. 03. 2010 | 10:28

jepice napsal(a):

Pane Žáku, vytrvale se držíte tvrzení o většinové lidové podpoře, což je lež, kterou komunisté stálým opakováním své verze událostí v únoru 48 spoustě lidí nacpali do hlavy.
Nedávno jsem četla vzpomínky jednoho předúnorového sociálního demokrata, který tam říká:
"V polovině roku 1947 v Ústavu pro veřejné mínění, vedeném Čeňkem Adamcem po vzoru Gallupova ústavu, který vypracoval metodiku, se ukázalo, že komunisti nejen nemůžou získat 51 procent, ale neudrží ani procenta, která získali ve volbách v roce 1945. To je hnalo k tomu, aby to nějak řešili, dřív než prohrají volby. Byl to jeden z důvodů, proč sáhli v únoru k puči."
Mohl byste vzít na vědomí aspoň tato slova starého levičáka, když už neberete námitky zdejších diskutérů?
Jméno toho sociálního demokrata je Jaroslav Kohout, filosof, vysokoškolský pedagog, politický vězeň.
20. 03. 2010 | 11:03

Admirál napsal(a):

"Bezpečnostní otázku pod heslem „Už nikdy Mnichov“ vyřešilo nahrazení Paříže Moskvou."

Ano pane Žáku,vyhánění čerta ďáblem to je naše oblíbená disciplína. A má i dnes mnoho učenlivých, snaživých příznivců. Jednoduchá řešení na složité problémy.
20. 03. 2010 | 11:10

Adam napsal(a):

""Když bude přítomnost soudit minulost,
ztratí budoucnost.""

W. Churchil

(už se stalo ?)
20. 03. 2010 | 11:12

LEVAK napsal(a):

Ad jepice:tvrdit o únoru 1948,že to byl komunistický puč je zbožné přání těch,kteří tehdy zaváhali.Podat demisi jim nařídili komunisti?V tom je právě jádro pudla.Byla to jejich zbabělost,která komunistům usnadnila cestu k moci!
20. 03. 2010 | 11:46

Václav Žák napsal(a):

To yara:
Beneš měl trauma z Mnichova. Stalina si idealizoval, měl za to, že když bojuje proti nacismu ve spolupráci se západními demokraciemi, promění to Stalinův postoj k Západu. S Gottwaldem jednat musel, protože představoval největší politickou sílu.
Beneš byl vědec, on poměrně přesně viděl trendy, jenže neviděl zákruty, které se po cestě k budoucnosti vyskytnou. Viděl rostoucí vliv SSSR a chtěl ho použít pro zabezpečení ČSR. Mýlil se, ale zeptejme se: jakou měl ve skutečnosti jinou šanci, s mnichovskou zkušeností v živé paměti?
V článku jsem psal, proč zkušenosti se SSSR z první republiky nebyly nic platné. Ano, v ČSR jsme měli snad nejlepší experty na SSSR na světě (Jan Slavík). Jenže kdyby byl Stalin nenáviděným diktátorem, jak by s jeho jménem na rtech mohla Rudá armáda porazit Hitlera (čemu ostatně na začátku války skoro nikdo nevěřil)? Prostě 2SV změnila obraz SSSR zejména u nás, kde rusofilství bylo tradiční.
To Sylva Šauerová:
Díky za pomoc. Skutečně, je až neuvěřitelné, že lidé nečtou text, ale svoje představy o tom, co by mohl znamenat. Poslal jsem Lexovi pár textů, ale zřejmě jsem ho moc nepřesvědčil. Přitom je nabíledni, že Němci a kolaboranti, které naprostá většina Čechů nenáviděla, kritikou SSSR ve skutečnosti zamezili, aby se po válce mohla zveřejnit byť i opatrná distance vůči zvolené zahraniční politice. Prostě obhájce Sudeťáků by mohl být nacista, ne?
Pro VK-Can:
Nekritizuji prezidenta Beneše, že svou kritiku napsal. Partajnictví první republiky bylo skutečně žalostné. Ale on proto přistoupil na koncept Národní fronty a svou autoritou pomáhal vytvářet náladu, která vedla k tomu, že každý kritický hlas se považoval za zradu. Na to je třeba upozornit.
K otázce NF úryvek z pamětí prez. Beneše:
Nejdůkladnější diskuse se pak rozpředla o bodu třetím: o vývoji doma, o provedení převratu zejména proti Němcům a o domácí politice po osvobození. K tomu podal delší výklad, líčící podrobně stanovisko našich v Moskvě, nejdříve Kl. Gottwald.
Zdůraznil, že oni se dívají na události tak, že konec této války nemůže býti takový, jako byl konec války z let 1914—18. Budeme musit bojovat, budeme musit jak proti Němcům, tak vůči našim domácím provinilcům provést společně se vším naším lidem opravdovou revoluci. Odpověděl jsem, že se v této koncepci o konci války vcelku nelišíme; je samozřejmé, že tato válka po tom, co se u nás stalo, jinak skončit nemůže. A my v Londýně v tomto smyslu děláme už přípravy; všecko naše spojení s domovem jde za tímto cílem. Mluvím ostatně dlouho už v tomto smyslu v londýnském rozhlase veřejně a celá léta o tom posílám domů zprávy důvěrné. V tom jsme tedy všichni zajedno.
20. 03. 2010 | 11:51

Václav Žák napsal(a):

(pokr.)
Nato vyložil Gottwald svůj názor na postup při přípravě této revoluce: zdůraznil nutnost tvoření národních výborů, které by měly být použity nejen pro formaci revolučních buněk povstaleckých, nýbrž i pro další zárodky celé revoluční správy politické. Nepostavil jsem se proti této koncepci; vykládal jsem, že je nutno otázku tu dobře promyslit a správně ji formulovat, že podobnou mírovou administraci mají a měli v Anglii už dávno před válkou, že se o demokratické správní organisaci takové mluvilo u nás už v revoluční době z roku 1848 a že se v tomtéž smyslu mluvilo také po roce 1918. Po minulé válce však zabránila uskutečnění těchto myšlenek především přítomnost menšin, Němců a Maďarů, u nás.
Skončili jsme úvahy o těchto otázkách s tím, že když se věc dobře promyslí a veřejnosti správně předloží, nebude u nás proti ní podstatných námitek. Hlavní starostí a úkolem bude zabránit právnímu a správnímu chaosu a nahradit rychle právní řád dřívější novým právním řádem porevolučním —dodával jsem já na konci diskuse.
Pak položil poslanec Gottwald otázku stranické struktury u nás doma po revoluci. Určitě předpokládal veliký revoluční posun doleva, zjevnou socialistickou většinu a velikou porážku našeho dřívějšího pravého bloku předválečného (agrárníků, národních demokratů živnostníků). Zjevně také naši moskevští komunisté připouštěli spolupráci tří socialistických stran a strany Šrámkovy. O existenci agrární strany se v prosinci roku 1943 naši komunisté definitivně a určitě nevyjádřili. Bezohledná likvidace všeho fašismu se nám všem bez rozdílu rozuměla sama sebou.
20. 03. 2010 | 11:53

Václav Žák napsal(a):

(pokr2.)
Položil jsem otázku možnosti sloučení všech socialistických stran dělnických; věc zůstala však neurčitá, neboť na můj dotaz, zdali komunisté půjdou za sloučením všech socialistických stran a vzdají-li se eventuelně samostatnosti strany své, mi odpověděli, že dnes — v prosinci roku 1943— na tuto otázku ještě odpověď dát nemohou. Vyvodil jsem hned tehdy pro sebe z toho závěr, že zcela určitě se samostatnosti své strany komunisté nevzdají. A tudíž zůstane i strana sociálně demokratická, soudil jsem. V diskusi pak padla po prvé otázka národní fronty: bude třeba, aby vládní strany utvořily po osvobození jednotnou národní frontu, formulovaly společně jednotný porevoluční program a zavázaly se k jeho solidárnímu plnění. Vyslovil jsem tehdy i s plány o národní frontě souhlas.
Pak byla ještě diskutována otázka voleb. Sám jsem hájil stanovisko, že volby musí být vypsány a provedeny nejdéle clo šesti měsíců po skončení války. Nebylo proti tomu námitek. Postavila se pak otázka, jak bude utvořena první vláda, prakticky, kdo bude ministerským předsedou; Kl. Gottwald položil požadavek, aby prvním ministerským předsedou byl člen levice, ježto lze s určitostí předpokládat, že po revoluci dojde k posunu nalevo. Po volbách bude pak již otázka ta vyřešena sama sebou; bude jím representant nejsilnější levé strany, vyšlé z voleb. Neměl jsem proti tornu námitek. Vedle těchto otázek dotkli jsme se řady problémů jiných, většinou jen jako námětů: otázky dalšího vývoje tělovýchovných organisací, otázky potrestání vinníků a rozvracečů naší domácí vlastenecké, protiněmecké fronty, některých otázek finančních atd.
Nakonec jsme došli k otázkám, v nichž jednota názorů nebyla mezi námi ani tak snadná, ani úplná. Především měli naši moskevští pochyby o tom, zdali jsme my Londýně — a já osobně — nešli dále, nežli bylo správné ve svém spojení s domovem, s dr. Háchou a protektorátní vládou, a jak jsem hned viděl, tázali se sami sebe a zkoumali svými dotazy u mne, zdali jsme se my tím nějak nezavázali pro budoucnost. Snažil jsem se je přesvědčit o správnosti našeho postupu a o plné naší volnosti a nevázanosti nějakými dohodami důvěrnými ke komukoli — jak to bylo za války mou zásadou všeobecnou a ve všech otázkách. Nebyl jsem si však zcela jist, že semi to úplně podařilo; zdálo se mi, že u nich pochybnosti a podezření zůstaly.
Na mou výzvu, aby vstoupili do londýnské vlády už hned nyní, měli některé dotazy a námitky. Nevyslovili se sice proti vládě londýnské, schvalujíce vcelku postup svých komunistických přátel ve Státní radě londýnské, ale naznačili mi, že kdyby se měli hned stát členy vlády londýnské, musila by vláda ta býti celkově přebudována; kladli mi tudíž přímo otázku, zdali v Londýně je situace taková, že bych k tomuto celkovému přebudování chtěl nebo mohl přistoupit. Zjevně o tom pochybovali. Potvrdil jsem jim jejich pochyby. Shodli jsme se pak, že za těchto okolností do vlády nevstoupí, že v Londýně jejich komunističtí přátelé budou dále spolupracovat ve Státní radě a politicky půjdou i s vládou jako dosud, že však otázka přímé jejich účasti ve vládě bude ponechána dalšímu vývoji.
* KONEC CITÁTU*
Beneš prosazoval zjednodušení stranického systému. NF patřila do přípustného repertoáru.
20. 03. 2010 | 11:54

mb napsal(a):

pane Žáku, kdyžtak nějak zhodnoťte osobnost prezidenta republiky ( případně jeho roli během února ´48 ) ... a případně nějak zareagujte na některé z mých námitek, děkuji .... příjemný víkend ......
20. 03. 2010 | 12:32

češka napsal(a):

Pane Záku, Váš článek + diskusní príspěvek se čtou hezky.
Polozte si prosím otázku, zdali někdy ve strední Evropě byla nějaká válka, ve které by byly německé státy porazeny a my bychom si mohli dlouhodobě vychutnat slast vítězství.
Kdyz Anglii a Francii vojensky hodně teče do bot, USA jim pomůze, ale kdyz USA ekonomicky teče do bot, táhne je k zemi.
My jsme zase spojeni s Německem v dobrém i ve zlém. Politika je druhoradá. Beneš si celý národ do exilu nevzal, v posledních volbách nekandidoval, a k Háchovi se zachoval špatně. V podstatě i jeho exilová vláda byla nelegitimní, a po jeho príjezdu do voleb byl hlavou státu Hácha.
Holandsko, Dánsko, Skandinávie, ti si mohou vybrat, my tu moznost nikdy mít nebudeme, my si musíme zvolit mezi Německem a divokým východem.
20. 03. 2010 | 12:47

Lex napsal(a):

Pro značku S.Š.
Vážená paní Šauerová, ubezpečuji Vás, že neočekávám, že byste to měla být Vy, nebo vlastně kdokoliv, kdo by mě měl učit číst či dokonce chápat význam napsaného textu. V tomto smyslu insufucienci postrádám. K pochopení významu psaného textu mi totiž nestačí pouhý odstavec. Význam napsaného textu stavím zásadně do souvislostí celého článku, a pokud se jedná o jednoho a téhož autora, do souvislostí s jeho dalšími texty. Použil-li jsem proto v následující otázce – „Chtěl jste tím snad naznačit…“ kondicionál, vyjádřil jsem tím zřetelně pochybnost o záměru autora při zařazení oněch vět do článku a do souvislostí vůbec. A nebylo zapotřebí Vaší apologetiky podoby textu autora (konec konců jsem přesvědčen, že jinak máte osobně k názorům Václava Žáka velmi, velmi daleko). Stačilo prostě, aby Václav Žák stručně na těchto stránkách odpověděl: „Ne, to naprosto nebylo mým úmyslem, ani moje formulace k takovému výkladu, myslím, nedává důvod.“ A bylo by vymalováno. Prostě bych mu uvěřil – opakuji, v kontextu nejen tohoto článku, ale řady dalších.
Pak tu totiž máme skutečný textem doložený důvod, pro který Václav Žák „Ligu proti bolševismu“, české nacistické kolaboranty a sudetské Němce a jejich výzvy a analýzy vzpomíná. Hned v následující větě píše – „Proto byla kritika Sovětského svazu po roce 1945 absolutně tabu. Každý, kdo by se pokusil kritizovat Sovětský svaz, by byl označen za nacistu.“
Vy si, stejně jako autor, který to píše, skutečně myslíte, že pamflet, který „Liga..“ vydala v lednu 1945, mohl být důvodem, aby kritika Sovětského svazu byla po roce 1945 (a já upřesňuji – bezprostředně po 9. květnu 1945 až do února 1948 – potom už jaksi samo sebou) tabu? Pamflet, který jsem označil a nadále označuji za „obludnou licoměrnost“ – viz citát z něho výše? Nebylo to náhodou tak, že Sovětský svaz byl v oněch letech drtivou většinou našeho lidu považován za hlavního strůjce porážky německého nacismu a hitlerovského státu, za přítele, který na oltář i naší svobody od válečných hrůz položil dvacet miliónů lidských obětí, a to poté, co v roce 1938 zklamali naši tehdejší partneři Velká Británie a Francie? Jistě, byli tu lidé, kteří věděli více a viděli dále. Karty se však teprve míchaly a „železná opona“ ústy lorda Churchilla ještě formálně spuštěna nebyla. A označit Sovětský svaz za nepřítele se ještě neodvážili ani spojenci. Nemluvě o všech ujednáních koaličních vůdců z Teheránu a Jalty.
Ne, paní Šauerová, mne nemusíte učit číst ani rozumět psanému textu. Ale také, díky mým zkušenostem, mne nemusíte ani učit rozumět dějinám.
20. 03. 2010 | 13:31

češka napsal(a):

Paní Sauerová,
v radách Svobodovy armády bylo mnoho lídí, kterí prošli gulagem. Pri jeho vstupu na Podkarpatskou Rus mnozí vstupovali do jeho armády a kdyz viděli, co se děje, vzali své rodiny a prchali do Ceského vnitrozemí, mnozí se usídlili kolem Mělníka, na Litoměricku, v místech, odkud byli Němci vysídleni, ale oblast lezela blíze k vnitrozemí.
Mnoho komunistů v době NEPU odjelo do SSSR, i ti se chtěli vrátit, jako rodina Dubčeka. Z SSSR se chtěli dostat mnozi Volynští Ceši.
Ti všichni varovali pred bolševiky.
12 května začala v Praze rádit SMERZ / predchůdce NKVD/, zatýkající ruské emigranty, o její činnosti věděl Beneš i Masaryk, díky osobní statečnosti některých četníků se některé zatčené , odvlečené do Polska, podarilo vrátit...
20. 03. 2010 | 14:17

jepice napsal(a):

Myslím, že autor i někteří diskutéři míchají dvě různé roviny událostí ze druhé poloviny čtyřicátých let. Obě spolu sice souvisejí, navzájem se ovlivňovaly, ale měly každá svůj odlišný vývoj. Především se lišila rychlost jejich proměny.
Za prvé je tu vztah české poválečné společnosti ke stalinistickému Sovětskému svazu. Tady se dá jistě souhlasit s autorem, že tu ještě dlouho po válce přetrvával obraz osvoboditelů ze slovanské, nám příznivě nakloněné velké země, uskutečňující svou představu o nové společnosti. Varovná slova byla většinou okřiknuta a pro jistotu označena za nepřátelskou a nemravnou lež.
Na druhé straně tu byli domácí komunisté, kteří tuto prosovětsky příznivou atmosféru pro sebe dokázali skvěle využít, ale jen do chvíle, než si to začali nabourávat svou konkrétní praxí. A to ještě lidi o mnoha jejich aktivitách neměli ani tušení. Takže nedůvěra ke KSČ začala růst ještě před únorem 48, zatímco víra v dobrou vůli sovětských osvoboditelů včetně Stalina u mnohých přetrvala déle.
20. 03. 2010 | 14:20

VK-Can napsal(a):

Pane mb.

Bud nechcete, nebo nemuzete rozumet.
Verte, ze Vase utrzkovite psani dava bud malo a nebo vubec zadny smysl. Zkuste dat dohromady neco souvislejsiho a ne jen nejake utrzky, co mozna nekdo nekde napsal.

Dovolte mi jednu otazku, ktera Vam mozna aspon trochu priblizi, co mohl pres. Benes delat v tom, zamezit komunistum se dostat k moci.
Vzhledem k tomu, ze soucasny pres. Klaus ma VICE pravomoci nez mel pres. Benes, tak se pokuste odpovedet na tuto otazku:
"Co by mohl delat pres. Klaus, kdyby v nadchazejicih volbach dostali komuniste 40% hlasu?" Tolik meli totiz komuniste ve volbach roku 1946.

Pokud vim, tak podle platne ustavy by pan president Klaus poveril predsedu Komunisticke strany o zformovani nove vlady. Tecka.
Jedině to samé mohl udelat pres. Benes! Nic víc a nic méně!
Jak a cim by mohl pres. Klaus jit na ruku komunistum??!
Jak a cim mohl jit pres. Benes na ruku komunistum?
Voli je volici a nikoliv president.

Dalsi z bodu, ktere pisete, ze komuniste meli ve vlade mensinu.
Povazujete ODS, CSSD a stranu Zelenych za jednolity celek ?! Totiz oni by byly oposice v pripade vitezstvi komunistu v pristich volbach.
To same byly politicke strany roku 1946, tedy Nar. Socialiste, Strana Lidova a Socialne Demokraticka strana. Jedine spolecne, co mely bylo to, ze nebyli komuniste, coz v pripade Soc. Demokratu nebylo tak jiste.
Jinak to byly strany, ktere se mezi sebou handrkovaly stejne tak, jako je tomu dnes a kazda se snazila urvat nejlepsi mista u koryt!

Prave toto jejich handrkovani bylo zdrojem porazky v unoru 1948. Nebyli schopni si mezi sebou zajistit vetsinu ministru k demisi, ktera byla treba ke svolani voleb.

Mimochodem vysledky voleb z roku 1946 pokud si je pamatuji byly:
40% Komuniste
23% Nar. Socialiste
20% Strana Lidova ( krestanska)
15% Soc. Demokrate
2% neplatne hlasy.
Socialni Demokrate se v unorove krisi zradou Fierlingera pripojily ke komunistum, takze v parlamente mel komunisticky blog 55% a oposice 43% !
Kde vidite tu vetsinu??

Jste obeti komunisticke propagandy a lzi, kterymi v 50 letech komuniste doslova zahltili vsechny verejne sdelovaci prostredky. Vidim, ze ty lzi prezivaji dodnes. nedivil bych se kdyby byly i trochu prizivovany. Stejne obeti je mnoho z tech , kteri zde hazi hloupymi a casto lzivymi "argumenty" na spineni pres. Benese. Vim, ze je k diposici malo pravdivych faktu. Navic se vyrojilo mnozstvi "znalcu" teto pohnute doby v historii Ceskoslovenska.
Pri tom ty skutecne fakty jsou k nalezeni, tedy pro ty, kteri maji zajem o pravdu.
20. 03. 2010 | 14:52

Lex napsal(a):

jepice
Vidím to podobně.
20. 03. 2010 | 15:06

mb napsal(a):

zkusim odpovedet pane VK- Can

řadíte do komunistického bloku i čssd ... to je v přímém protikladu k tomu co říká Sobotka, tedy že čssd byla první oběť .... komunističtí ministři byli ve vládě v menšině ...

já nevím co beneš demokratickým ministrům ohledně demise / nedemise a její přijetí / nepřijetí slíbil ....

beneš byl pod tlakem gottwalda ...

pod tlakem lidových milicí ( to bylo legální ???? )

otázka je zda a jak měl tomuto tlaku čelit ///můj názor je, že tomuto tlaku čelit měl a mohl/// / VE SHODĚ S DEMOKRATICKÝMI (nekomunistickými) POLITIKY / ministry .....

když nic jiného , mohl na protest odstoupit ze své funkce .....

( podobně jako Klaus při svém protestu proti LS )

příjemný den .....
20. 03. 2010 | 15:06

češka napsal(a):

To VK-Can
Beneš byl spoluautorem Košického vládního programu, kde jsou vyjmenovány povolené politické strany.
Nebyla povolena Agrární strana, pred válkou jedna z nejsilnějších, ani zádná z německých stran Sociální demokracie ani Komunisté, i kdyz je NSDAP pronásledovala a její členové byli posláni do KT.
Mezi lety 39 a 44 poklesla oficiálně podukce masa / osobu z 36.77 na 19.94 kg, ve skutečnosti však k velkému poklesu nedošlo, ale rozdíl byl umístěn na černý trh - zdroj Rodná hrouda, Josef Soukup str. 60. Víte kolik sedláků se stalo vydíratelnými?
20. 03. 2010 | 15:26

Karel Mueller napsal(a):

Pane mb,

pan VK Vám jistě odpoví, ale víc už to snad polopatě dát nemohl.

Komunisté měli svých 40% a odpovídající zastoupení ve vládě. Kdyby proti nim ostatní členové vlády vytvořily monolitní blok, tak by nic neprosadili. Ono si ale prosazovali co chtěli a chystali si převzetí moci "pokojnou" cestou.

Únor 48 by nepodařený protikomunistický palácový převrat, který zkrachoval na selhání 2 klíčových mužů, Masaryka a Svobody. Ale je otázkou, jak by se to dál vyvíjelo, kdyby Beneš mohl vládu rozpustit, jmenovat úřednickou vládu a vypsat nové voby. (Tj. kdyby ti dva neselhali. Možná jsme tu měli občanskou válku, ale do toho se téměř nikomu z protikomunistické opozice nechtělo, Rusové byli za humny a sympatie k nim u většiny národa).

To ale nemohl, jak Vám pan VK jasně napsal. Mohl pouze odsouhlasit doplnění vlády. A parlament? Ten se pak docela obyčejně lekl.

Za Gottwaldem stála menšina národa, o tom nelze pochybovat. Ale odhodlaná a akceschopná menšina (což se o opozici říct nedalo), s rozhodujícím zastoupením v ozbrojených silách. Proto Beneš prohrál.

Za bolševika byl o únoru 48 natočen film. Když si odmyslíte ideový nátěr a komunistické přikrášlení, tak byl docela realistický. Bohužel.
20. 03. 2010 | 15:50

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Zak.

Prave cekam kazdou chvilku nasi nejmladsi vnucku, tak musim byt strucny.
Dekuji za obsahlou odpoved. Pameti pres. Benese mam a jsou spolu s knihami plk. Moravce "Spion, jemuz neverili.." a Jana Masaryka "Vola Londyn" jedny z nejlespich zdroju pravdivych informaci z te doby.

Vidim ze jste vybral pasaz z knihy, ktera pokud je ctena bez predsudku, tak dava dobry obraz te doby a okolnosti ve kterych pres. Benes musel pracovat.

Soudim z toho, ze se skutecne snazite nalezt pravdu.
Pane Zak, pres. Benes udelal mnoho rozhodnuti, ktera videna dnesnima ocima nebyla dobra. Pokud se ovsem vezme v uvahu za jake doby a za jakych okolnosti musel pracovat a co, i pres ty chyby dokazal, tak podle meho zatim nema sobe rovneho, ktery se ujal uradu po nem. Ani stinem!

Je jasna jeho snaha o demokraticky pristup k reseni problemu s vedomim, ze nejen Rusko ale i komuniste budou hrat velkou roli v budoucnosti CSR.
Jak dobre napsal pan Mueller, tak pres. Benes byl pragmatik a realista, ktery prave prosel zradou nejen od velkych "spojencu" ale i od sousedu Polska a Madarska.

Je zcela zretelna jeho snaha ridit slozitou situaci tak, aby nase mala zemicka prezila ty obrovske zmeny, ktere musely po skonceni valky prijit pokud mozno bez pohromy.

Coz se mu z velke casti podarilo.
Lide nemaji predstavu o nalade obyvatelstva v te dobe.
Je to stejne, jako lide nebudou znat za 50 let naladu lidi, ktera existovala v listopadu 1989 a nebo i rok 1968. To jsou unikatni situace, ktere je treba tak brat.
Jakakoliv snaha prizpusobit tu situaci soucasnemu videni je neprirozena a dava zkresleny obraz.

Je to dulezita soucast historie Ceske republiky a mela by byt brana z respektem k dane dobe.
Hlavne se z ni poucit. V tomto mam obavy, ze zkusenosti te doby prisly v mnohem nazmar. Skoda.
20. 03. 2010 | 17:04

VK-Can napsal(a):

Pro pani Cesku.

Dekuji za reakci.
Zruseni agrarni strany byla politicka chyba pres. Benese.
Ponechani cokoliv nemeckeho, vcetne polit. stran v te dobe bylo nemyslitelne!
Nalada obyvatelstva to nepripoustela.
20. 03. 2010 | 17:12

VK-Can napsal(a):

Pro mb.

Zatim mi stale dluzite odpoved na otazku, kterou jsem Vam dal.
Jinak mam obavy jste prilis daleko.
A opet jen ty utrzkovite "štěky"...
Prijemny den i Vam.
20. 03. 2010 | 17:16

češka napsal(a):

Pro VK-Can

Nálada obyvatelstva byla různá, v době povstání kromě bojovníků v Praze byly i skupinky opilců, kterí "v rámci revoluce" vylupovali obchody s alkoholem a chtěli odstrelit kazdého, kdo mluvil německy, /včetně MuDr. Lumpa, Svýcarského predstavitele Mezinárodního červeného kríze, který byl v Praze a s tlumočnicí šel kolem takového obchodu v Zitné/ , chtěli loupit v bytech slušných Němců.
Pocházím z Prahy Vinohrad a dost historek znám "z první ruky", od prímých účastníků.
Kdyz "revolucionári" hnali po kolenou staré Němce, Němky a děti Vinohradskou dolů, po cestě je mlátili a na kolejích potom byly vyrvané chomáče zkrvavených bílých vlasů, tak se slušní lidé báli a utíkali do průjezdů, aby to neviděli.
Obdobné nálady byly po osvobození všude, v Holandsku, Francii, Belgii.
Dokonce i vysídlování probíhalo na Holandsko-Německé hranici v okolí Kleve, zvláštní situace byla i v Alsasku-Lotrinsku.
Jenze tamní vlády ve spolupráci s armádou situaci postupně zvládaly. Belgičané také "svoje Němce" ustáli.
U nás se bohuzel všeobecně ví jenom o Prusku a Polsku, kde byla situace ještě mnohem horší.
Toto jsou skutečnosti, na které si musíme zvyknout, ale nemůzeme dopustit, aby nás jimi někdo zastrašoval a odmítal kvuli tomu Listinu základních práv a svobod o 65 let později.
20. 03. 2010 | 18:00

mb napsal(a):

to Karel Mueller, jsem rad že jsme se shodli, že komunisté byli akceschopná MENŠINA, beneše v idealni roli bych videl v koordinatorovi ( koordinoval by to ... když už blbě zkoordinoval NF) demokratickeho bloku proti komunistům .... kazdopadne to gottwaldovi velice velice usnadnil a neodstoupil .... benešovi bych nevyčítal mnichov ( jak činí mnozí ) nicmene mu vycitam unor ´48 ....

(prostě Beneš NEBYL man of principles)

podobně Alexandr Dubček jako reprezentant československého národa měl raději chcípnout než aby podepsal moskevské protokoly .... viz. Kriegl

pro vk can ... buď máme státnost, potom bráníme státnost nebo bylo zbytečné o vlastní státnost usilovat a emancipovat se z rakouska uherska navíc s nabídkami federalizace atd. atp. v hodnocení beneše se spolu neshodneme a neshodneme se ani
v dalších věcech jako například: cit. :´Je to dulezita soucast historie Ceske republiky a mela by byt brana z respektem k dane dobe. ´...

takhle můžete brát s respektem i Mnichovskou dohodu .....

s vašimi názory pane VK - Can hluboce nesouhlasím ...

mám na to jeden termín ale pozna by neprošel cenzurou ...

příjemný večer ....
20. 03. 2010 | 19:31

vlk napsal(a):

Pane Žáku
pochválím i tenhle blog. Přesně tak, jak jsme pochválil ten minulý!

Mám jen několik drobných poznámek. Vynechám Sudetské němece. tad ys e nikd y neshodneme a nemůžeme shodnout. Jen dodám, že by vás mělo varovat Kosovo a také dlouhodobá eskalace napětí mezi Slováky a Maďary.
Nicméně připomínku napřu jiným směrem. Akci proti prvorepublikové hašteřivosti bychom právě my měli chápat! Už proto, že obě úřednické vlád y od 92 měly násobnou oblíbenost a podporu od obyvatel ve s rovnání s každou politickou vládou vybavenou řádným mandátem. V neposlední řadě kvůli chybějící haštěřivosti obou úřednických kabinetů.

Připomínka další. Píšete o krajnostech v přechodném období. A konstujete, že Mnichov způsobil nahražení Paříže Moskvou. Jistě . bez pochyby. a já s e tomu vůbec nedivím. Vůbec nedivím. Protože Mnichov byl , alespoň pro mne daleko větším debaklem než Bílá Hora. Ta byla o boji dvou křídel místnních elit, kdy to katolické vyhrálo na celé čáře. Nic víc. Nešlo o národní bytí či nebytí.
Mnichov byl fatální. Bylo to zároveň selhání demorkracie a zároveň selhání spojence zásadního a to vše násobeno existenčním oohrožením celého národa. Stál před likvidací. Jste o něco starší než já. Tedy také poválečné dítě. Takže pamatujete atmosféru té doby. A byla rigorozní - už nikdy! Už nikd y Mnichov, už nikd y Lidice, už nikd y ohrožení národní existence. A toto všechno v té době garantoval, jako nový hegemen a jasný vítěz - Stalin. Co proti tomu byla nejdřív jen trochu omezená svoboda.
Dnes o 65 let později ? No to jsme bezvadní generálové po válce! Jsme v pozici těch, co v roce 1931!! mudrovali o tom, jak to měl vlastně zařídit von Benedek v 66-tém u Hradce Králového...To jen pro připomenutí relací.
A pokud jdeo O tigrida a jeho názor na komouše?
Soudím, ež měl pravdu. Komunisté se opravdu zásadně změnili, když s e staly širokou stranou!
Kdyby ne, byli by tad y posud. Ostatně - ti naši byli zralí už v 58...Prostě tigrid to viděl správně. Jen to chvilku trvalo.
20. 03. 2010 | 19:32

VK-Can napsal(a):

Pro Cešku.

Lide, kteri se chovaji hure nez zvirata se bohuzel najdou vzdy a vsude. Doba a nalada po revoluci 1945 jim bohuzel umoznila se "ukazat".

Neziji v Cesku, tak bohuzel nevim o cem pisete s tim odmitanim Listiny prav. To byste mi musela trochu vice zasvetit.
20. 03. 2010 | 22:05

lurker napsal(a):

To VK-CAN

Když se diskutuje, měla by se používat přesná data. Ta Vaše o volebních výsledcích nejsou přesná. Většina levice byla v parlamentu menší než uivádíte. Zapomínáte na výsledky na Slovensku.
Od čeho máme internet?
http://cs.wikipedia.org/wik...
http://www.czso.cz/csu/2008...$File/422008k03.pdf
20. 03. 2010 | 22:44

Karel Mueller napsal(a):

lurker:

Na závěrech to nic nemění: komunisté a soc. dem. měli dohromady 151 hlasů, tj. 50,3%. Většina to je a nadto není nijak zřejmé, kam zařadit ty dvě slovenské ministrany.
21. 03. 2010 | 00:52

mb napsal(a):

Karel Mueller ... program čssd neobsahoval/uje diktaturu proletariátu ... tak ty dvě strany neračte směšovat, s pozdravem ....
21. 03. 2010 | 11:59

Karel Mueller napsal(a):

Pane mb,

řeč je o tom, kolik měli komunisté společně se sociálními demokraty hlasů, o ničem jiném.

Pan VK Vám jasně napsal, že díky Fierlingerovi se připojili ke komunistům v těch kritických dnech, takže je zcela nepodstatné, jaký měly program, prostě se Gottwaldovi podřídili.

Nebo co jste tím chtěl říct?
21. 03. 2010 | 14:17

VK-Can napsal(a):

Pro lurker.

Dekuji za upozorneni. Mozna jste prehledl slova, ktera u udaju pisi ".... vysledky voleb z roku 1946 pokud si je pamatuji byly:"

Tedy nekladu duraz na presnost udaju, protoze v souvislosti, v jake je to psane to je nepodstatne. Zapomnel jsem napsat, ze cisla, ktera uvadim byly pro Cechy a Moravu.
Souhlasim, ze se ma pouzivat v debate co nejpresnejsich dat.
Tedy pokud to ma nejaky vliv na vysledek a podstatu debaty.
Coz v tomto pripade nema. Podstata debaty je, ze komuniste meli pravo na zaklade vysledku demokratickych voleb z roku 1946 sestavit vladu a pravo na klicove posice v te vlade.
Nicmene dekuji za upresneni.
21. 03. 2010 | 14:36

VK-Can napsal(a):

Zdravim pane Mueller.

Diky za upresneni vysledku. Skutecne jsem tomu nevenoval patricnou pozornost a sice z duvodu, ze jsem to nepovazoval za podstatne.
21. 03. 2010 | 14:42

mb napsal(a):

nic nic pane mueller ... jen že osamocení komunisté (by) byli v menšině ....
21. 03. 2010 | 14:42

mb napsal(a):

upřesnění vk cana ... na zakladě oktrojovaně demokratických voleb, na zakladě omezeně demokratických voleb ....
21. 03. 2010 | 14:46

češka napsal(a):

VK-Can
Listina základních práv a svobod je právě tou částí LS, kterou otevreně napadá Klaus a Bobošíková.
Věnuje se celkovému systému sociálních sluzeb, který občanu EU umoznuje práci a zivot ve všech státech EU a potom i čerpání odpovídajících důchodů a zdravotních sluzeb, dědictví atd.
Samozrejmostí je i právo na osobní movitý i nemovitý majetek v té které zemi, vlastněný podle zákonů dané země. Nelze tedy někomu zabavit nemovitost jenom proto, ze je dotyčný určité národnosti.
A to je štít, který VK a Bobo pouzívají.
Němcům a Madarům byl majetek zabaven na základě národnosti, bez soudního zkoumání individuální viny majitele.
Neštítí se pošlapat práva všech občanů Ceské republiky , aby neohrozili majetky několika jedinců, i kdyz tyto majetky jsou jiz leta ošetreny jinými právními akty.
21. 03. 2010 | 14:58

VK-Can napsal(a):

Pro mb.

Rad uvitam kazde upresneni, ktere skutecne upresni fakty, nebo psane, protoze ne vzdy ma clovek vsechna presna fakta k disposici.

Vase upresneni je v duchu celeho Vaseho psani - zcela mimo, postradajici uplne zakladni znalosti.

1. Volby v roce 1946 BYLY skutecne svobodne a demokraticke volby.

2. Socialni Demokrate BYLY na strane komunistu i bez zrady Fierlingera. Ten jim totiz dal skutecnou vetsinu v parlamente, kterou potrebovali pro verejne mineni , hlavne vsak pro zap. tisk.

Ovsem v unorove krisi hralo roli to ze na stranu komunistu presli dva ministri, ktere mela ve vlade Soc Demokracie - Min. prumyslu ing. Lausman a min. vyzivy Majer. Oba tito ministri meli byt soucasti oposice o ktere pisete.

Tito ministri NEPODALI demisi a tim zmenili cislo ze 14 (a ocekavanych), potrebnych k novym volbam ktere puvodne melo vyjit i bez 2 nestranniku min. obrany gen. Svobody a min. zahr. J. Masaryka na kritickych 12 ministru, coz nestacilo k novym volbam.

V podstate se puvodne s hlasy "nestranniku" min. Svobody a min. Masaryka nepocitalo!!
Jejich hlasy se staly kriticke az v momente, kdy tito dva soc. demokraticti ministri Lausman a Majer demisi nepodali a tim podporili komunisty.

Stalo se to v posledni chvili, kdy s tim nikdo nepocital a jak vyslo pozdeji najevo, zadna z oposicnich stran se neptala na jejich postoj v nadchazejici krisi. Proto je vina z porazky demokracie v unoru 1948 plne na bedrech Lidovcu a Narod. Socialistu !

Kdo byl nejvic prekapen a hlavne zaskocen jednanim Lausmana a Majera byl sam pres. Benes, protoze oba tito ministri prisli z londynskeho exilu! Min. Lausman byl clen jeho exilove vlady!!

Vetsina radovych clenu Soc. Demokratu mozna komunisty nepodporovala, ale vedeni soc. dem. strany komunisty podporilo.
V kriticke chvili! A to je rozhodujici!

Pane mb pokud se chcete zucastnit vazne debaty, zkuste dat dohromady aspon jeden odstavec, ktery neco obsahuje. Nazor, fakty, cokoliv.
Zatim zde, aspon v teto debate, jen telegrafujete pate pres devate.

Prosim muzete mi usetrit sdeleni, ze se mnou hluboce nesouhlasite. Uz jste mi to sdelil. Beru to na vedomi.
Prijemny den i Vam.
21. 03. 2010 | 16:47

VK-Can napsal(a):

Oprava
2. Socialni Demokrate BYLI na strane...
prominte.
21. 03. 2010 | 16:49

LEVAK napsal(a):

Na konferenci nejvyšších představitelů vítězných velmocí (USA, VB a SSSR), která jednala na přelomu července a srpna roku 1945 v Postupimi u Berlína o všech zásadních otázkách plynoucí z porážky Německa, byl v návaznosti na jejich předchozí stanoviska schválen transfer Němců z Československa, Maďarska a Polska. Podrobné směrnice k jeho provedení, jež měly zajistit spořádaný průběh odsunu oboustranně prostého násilí a jiných nehumánních činů, byly 20. listopadu 1945 schváleny spojeneckou Kontrolní radou. Na jejich základě byla pak počátkem roku 1946 v Československu zahájena 2. fáze odsunu Němců. Celý proces byl definitivně ukončen na jaře roku 1947. V Československu poté zůstalo asi 200 000 Němců ze smíšených manželství, odborníků a antifašistů. Tuto fázi odsunu podle mne můžeme nazvat vysídlením. Tento odsun byl již organizován vládou a prováděn bezpečnostními složkami a nedocházelo při něm k násilnostem jako při tzv. divokém odsunu. Celý odsun byl doprovázen zbavením občanství a zabavením movitého a na vyjímky i nemovité ho majetku sudetských Němců, což spojenci uznali jako součást reparace. Tento majetek sudetských Němců byl později dán Čechům, kteří dobrovolně odešli do pohraničí.

Myslím si, že tento odsun, který je přirovnáván k rozvodu, byl i přes to, že tak tragicky ukončil soužití Čechů a Němců v jednom státě, ve své době nutný. Nenávist mezi Čechy a Němci byla po těch všech mrtvých Češích v koncentračních táborech a bitvách snad na všech frontách od Anglie přes Saharu až po Rusko tak obrovská, že nebyla naděje na možnou další spolupráci mezi těmito dvěma etnikami v jednom státě. Nenávist a zabíjení nebylo jen doménou Čechů. Zfanatizovanost celého německého národa byla tak velká, že po skončení 2 sv. války mezi Němci vznikli tzv. werwolfové (vlkodlaci). Vlkodlak je zvíře, které je přes den člověk, který se neodlišuje od jiných, ale v noci se mění ve skutečné zvíře, které touží jenom po zabíjení. Fenomén werwolfů nebyl charakteristický jenom pro české pohraničí, werwolwové byli po válce i v samotném Německu a zabíjeli Němce, kteří začali spolupracovat se spojenci a sami spojenci si s nimi nevěděli rady.
21. 03. 2010 | 16:51

LEVAK napsal(a):

U odsunu musíme odlišovat dvě věci a to: morálnost a nutnost. Odsun nebyl morální, ale byl nutný. Jak už jsem psal nenávist mezi těmito etnika byla tak velká, že nebyla naděje na jejich spolupráci. Existovaly pouze dvě možnosti a to:buď odstoupení pohraničí se sudetskými Němci Německu, což by bylo vzhledem k tomu, že jsme na straně spojenců vyhráli válku, nesmysl, nebo tuto menšinu odsunout bez území do Německa, což bylo pro Čechy přijatelnější.
Když už jsem u těch dvou stránek každé věci a to té morálnosti a nutnosti, uvedu několik jiných příkladů. Např. bombardování Drážďan ze strany spojenců v únoru 1945 podle mne nebylo ani morální ani nutné, protože tam nebyla žádná německá armáda ani vojenské továrny. Tudíž je to podle mne jako systematické bombardování a zabíjení civilistů válečný zločin, za který měli být příslušní vojáci a popř. politici potrestáni. Bombardováním Drážďan se spojenci nechali vyprovokovat a klesli spojenci na úroveň nacistického Německa.
21. 03. 2010 | 16:54

VK-Can napsal(a):

Pro češku.

Dekuji za vysvetleni. S timto faktem soucasne polit. sceny v Cechach jsem seznamem jen velmi povrchne a tak k tomu nedelam zadne komentare.
Prijemny zbytek vikendu.
21. 03. 2010 | 16:55

Karel Mueller napsal(a):

Pane VK,

děkuji za upřesnění k únorovým událostem, přiznám se, že i já sám jsem žil v přesvědčení, že selhali na poslední chvíli Svoboda a Masaryk.
Pak je ovšem tím spíš absurdní Beneše z něčeho obviňovat. A v podstatě to vrhá i dost jiné světlo na Masaryka i Svobodu.

Pokud jde o paní Češku, tak poněku smíchala dvě věci: Listinu a poválečné události a nadto stanovisko prezidenta bylo úplně jiné. Měli jsme o tom debatu zajména u pana Žáka koncem minulého roku, pokud by Vás to zajímalo.
21. 03. 2010 | 17:13

Přesmutný napsal(a):

Ládíku, ládíku, možná hodně čtete, ale měl byste víc přemýšlet o tom, co čtete. Vidíte, já na přednášky V. Č. z komparatistiky , co mohl v zimním semestru 68/69 asi po tři měsíce přednášet, chodil, byl jsem i na jeho úvodní přednášce ve velké posluchárně,/jaro 68/ kdy tvrdě a legračně s napřaženou pravicí směrem k Fišerovi vylál pražské romanistice. Mám přečtené jeho literární studie. Mám. Můžeme si o nich popovídat, i když jsem momentálně dáleko od své knihovny... V tomto oboru byl V.Č. jedinečný. To ano! Ale v politice? No nevím. I když v té velké posluchárně měl absolutní pravdu. Apropo, teď si uvědomuji, že jste se zřejmě málo zamyslel nad mým příspěvkem, rozuměl-li jste mu. Soudím podle toho, jak mě oslovujete. Takže do toho!
21. 03. 2010 | 17:32

VK-Can napsal(a):

Jen pro zajimavost.

Zde je link na slozeni vlady v dobe podani demise v unoru 1948;
http://www.psp.cz/eknih/194...
21. 03. 2010 | 18:18

Karel Mueller napsal(a):

Pane mb,

ne závěr mám ještě dodatek, byť hořký a určitě se Vám nebude číst příjemně:

Na wikipedii se můžete dočíst, že se generání stávky 24.2. na podporu komunistů účastnilo 2,5 milionu pracujících (cituji). To byl verdikt národa, to nebyla žádná velká něžná pod dohledem velmocí. A je jedno, co si o tom myslel zbytek, když nic podstatného nědělal.

Že komunisté jednali nezákonně (LM a akční výbory)? Měli už v ruce ozbrojené síly a tak nebyla protiváha se proti tomu aktivně postavit.

Reálně se můžete ptát, jak k tomu stavu mohlo dojít. To ale vyžaduje se důkadně podívat na politiku vlády a tehdejších parlamentních stran, Beneš opravdu výkonnou moc neměl, jak Vám pan VK napsal.

A konstatovat, že antikomunisté v únoru měli znát stav společnosti a její nálady. A tento vývoj předvídat.

Z nešního pohledu se zdá, že měli minimálně ustupovat, spojit se, upevnit pozice kde se dalo a čekat na volby.

Jistě, po bitvě každý generál. Proto říkám z dnešního pohledu. Ty měly být pokud vím v květnu 48. A pokud by komunisté volby prohráli, tak by prohráli úplně, protože SSSR ještě nemělo atomku a tedy by přímo nemohlo intervenovat.

Pokud by tedy volby komunisté o těch několik měsíců později prohráli, tak byl celý nepovedený palácový převrat doslova neuvěřitelnou hloupostí.
21. 03. 2010 | 18:29

VK-Can napsal(a):

Pane Mueller,

cela zalezitost byla dobre pripravena. Kdo se bude o to podrobne zajimat, tak zjisti, ze oba soc. demokraticti ministri byli "sluzebne vzdaleni" (!!) v den podani demise!!

Je to velmi komplikovane a bohuzel mnoho dokumentu uplne zmizelo. Proste neexistuji!
Jsou jen pametnici. A tech je uz hodne malo!
Cela zalezitost byla velmi dobre nejen promyslena, ale i pripravena. Nic nebylo ponechano nahode. Handrkovani oposicnich ministru a poslancu bylo zname, ale nikdo neveril, ze by to mohlo mit nejaky dopad na demokraticky system!

Jak naivni ! Bohuzel moje rodina, jak vim od meho otce si bere v teto naivnosti svoji vinu. Ovsem uz bylo pozde.
Jen bych si pral, aby se lide, kteri zde pisi, se zamysleli nad SOUCASNOU situaci !
Je tam toho dost k zamysleni i k prehlednuti. Stejnemu podcenovani, ktere udelala generace meho otce.
Tezce to nesl. Bohuzel uz pozde.
21. 03. 2010 | 18:31

Karel Mueller napsal(a):

Pane VK,

máte naprosto pravu, zejména pokud jde o současnost.

I když jsem generačně mladší, tak jsem nejednou zažil, že včerejší bůžci koukali jak "vyorané myši".

A tak už jen hezkou neděli :-).
21. 03. 2010 | 18:40

cit. napsal(a):

pro vk can ... jsou li některé strany zakázány, ( výrazně silné strany, výrazně zastupující veřejnost) NEJSOU TO SKUTEČNĚ SVOBODNÉ A DEMOKRATICKÉ VOLBY, volby relativně svobodné a demokratické pouze mezi stranami národní fronty ......

pro levaka ted nekdo psal ze bombardovani drazdan pomohlo k rychlejsimu postupu spojencu ( mensimu odporu nemců)

pro mueller ... ja vim ze to bylo dost brutalni a tlak ... to ovšem mluví spíše ve prospěch puče ... ač legálně / legalisticky vše proběhlo dle ústavy jak pozitivisticky vykládá vk can .... fakticky se tedy vašimi slovy jedná o puč ...

vk can II, jak byste si přál, aby se lidé, kteří zde píší zamysleli nad současnou situací ???? v jakém směru / smyslu .... ????

podceňování koho / čeho, komu / čemu ... ???

thanks for your answer .....
21. 03. 2010 | 19:15

mb napsal(a):

omlouvam se za spatny nazev nicku ...
21. 03. 2010 | 19:22

F.Srbek napsal(a):

Mně bylo v roce 1965 19let a to, co a jak se dělo v únoru 48 na Mostecku, znám z vyprávění rodičů a jejich přátel. Skutečnost nebyla jednobarevná a je třeba ocenit, že se pan Žák pokouší popsat složitost oné doby. To, co popisuje koresponduje s tím, jak mně byl únor "vyprávěn". Chce to více rozumu a méně citů při posuzování naší historie a hlavně méně zjednodušování.
21. 03. 2010 | 19:26

VK-Can napsal(a):

Pro cit. (mb).

Pozor, v legalnim slova smyslu se nejednalo o zakazani, ale o rozpusteni a spojeni polit. stran v zajmu vetsi jednotnosti.
V pripade, ze by nejaka polit. strana byla zakazana, volby v tom pripade nejsou demokraticke.
Zadna polit. strana, ktera nemela spojeni s porazenym nacismem nebyla zakazana, cili volby BYLY demokraticke a take schvaleny jako takove mezinarodnimi pozorovateli!

V podstate zmenseni poctu polit. stran byl dobry tah, ktery zjednodusil povalecne rozdrobeni ceske polit. sceny.
Bohuzel rozpusteni Agrarni strany, ktera byla velkou a vlivnou stranou bylo velkou polit. chybou pres. Benese! Demokraticke strany tim ztratily mnoho volicu.

Na otazku zamysleni Vam mohu odpovedet, ze soucasna polit scena v Cesku nejen ze nevylujcuje, ale je docela blizko moznosti, ze Komunisticka strana, ta co je zastoupena v parlamente, muze ziska opet vetsinu!!

Potom mate odpoved v otazce, na kterou jsem se Vas ptal drive. Co by mel delat v takovem pripade pres. Klaus ?
Mohu za Vas odpovedet, protoze v zakladech plati stale stejna Ustava.
Nemohl by delat nic jineho, nez co mohl udelat pres. Benes v roce 1946 - poverit predsedu Komunisticke strany sestavenim vlady !

Podle meho to je duvod k zamysleni. Mozna pro Vas neni, ale to uz je Vas nazor, na ktery mate pravo.
Handrkovani politiku a zcela nepokryty boj o koryta napadne pripomina polit. scenu roku 1946 - 1948!
Rad bych se mylil!
21. 03. 2010 | 20:07

Pavel V napsal(a):

Pane Žáku,

nezlobte se, ale nesouhlasím s vaším pohledem na věc. Vy totiž argumentujete jen Mnichovem a jiné historické okolnosti pomíjíte. Mnichov nemusel nastat, kdyby Masaryk s Benešem nebyli poněkud extrémní národovci. Kvůli nim se některé národy necítily v prvorepublikovém Československu doma. Např. počet obyvatel německé národnosti byl poloviční proti Čechům a tak asi nebylo správné, že úřední řečí byly jen čeština a slovenština. Jestliže Masaryk pociťoval za Rakousko Uherska národnostní útisk, pak totéž prováděl za první republiky Němcům. Republika díky tomu byla vnitřně nejednotná a tedy snadno zranitelná. Mnichova taky nemuselo být, kdyby Masaryk s Benešem dělali odpovědnější zahraniční politiku (měli na ni téměř monopol). Proč neusilovali o definitivní vyřešení hranice s Německem a to v krajním případě i za cenu, že bychom Němcům odstoupili ćást území, na němž žili? Proč jsme nevytvořili obrannou alianci proti Němcům s Polskem? Proč jsme tak málo investovali do obrany státu (zvláště do letadel)? Tyto otázky kladu mimo jiné proto, že i v dnešní době někteří národovci (Klaus) provádějí nebezpečnou zahraniční politiku, když se snaží poškodit EU - stávající záruku naší bezpečnosti.

Pane Žáku, vy možná řeknete, že po bitvě je každý generálem, já si však myslím, že tak jako my se dnes můžeme poučit z fatálních chyb Masaryka a Beneše, tak i oni si mohli vzít nějaké poučení z historie. Ta se totiž opakuje - stále tytéž chyby.

Já se nestačím divit, že komunisté získali po válce takovou podporu. Vždyť Sovětský svaz po uzavření smlouvy Molotov-Ribetropp zahájil Druhou světovou válku spolu s Německem přepadením Polska. Přepadl také Finsko (zimní válka). Nemohu uvěřit, že Češi nevěděli o Stalinově hrůzovládě. V Česku přece před válkou byla svoboda slova.

Benešovými dekrety bylo po válce uskutečněno znárodnění - gigantická krádež. Pod Benešovým vedením byly zakázány některé strany - popření demokratických principů. Tady se zrodil Únor - když Beneš podal ruku zlu, už se z jeho sevření nedokázal vymanit.
21. 03. 2010 | 21:11

mb napsal(a):

pro vk can

Komunistická strana nikdy nezíská většinu ... komunistická strana od roku ´90 sbírá protestní hlasy ( protirežimní a radikálně levicové ) ...

rozpuštění agrární strany byla chyba ano ( další z řady benešových chyb a selhání )

analogie současnosti a roku ´48 je nepřípadná ...

je pravda že Jiří Paroubek je populistický hulvát ( a také proto loví hlasy v elektorátu ksčm) ....

horší je za soudobý marasmus do značné míry mohou chyby politiků demokratických politických stran

(v tomto ohledu ta situace skutečně analogická je )

jestli vyhraje ve volbách levicová fronta ( čssd + ksčm )

bude to sice špatné, ale nebude to tragédie .... zůstaneme v demokratickém rámci, nebudou žádné jednotné kandidátky v rámci národní fronty ....

osobně volím stranu zelených

jestli se chcete věnovat osobnosti Jiřího Paroubka, nebo slibům a chybám Václava Klause ...

případně neschopnosti OH (a tedy i Václava Žáka ) oslovit voliče ve volbách ´92 alespoň do té míry, aby získali alespoň 5% hlasů, klidně diskutovat můžeme ...

ale to už je na jinou debatu ....
21. 03. 2010 | 21:35

mb napsal(a):

a samozřejmě souhlasím s připomínkami pavla v , můj názor je podobný ...
21. 03. 2010 | 21:39

Karel Mueller napsal(a):

Pavel V:

Chápu, že straníte, ale jetřeba znát míru.

Před 2. WW bylo cosi jako Mnichov, kterého se SSSR neúčastnil. A Polsko s Maďarskem poslalo do Mnichova požadavek na rozbití ČSR. Později dokonce Poláci nabídli Hitlerovi alianci proti SSSR. Proč ša Warszawa s Hiterem, když věděla, že sou pro něho Slovani méněcenná havěť? Toť otázka.

Staůin nenaadl Polsko zároveň s Hitlerem, napadl je až kyž byli Poláci na kolenou. A to tak, že jim vzal území s ruským a ukrajinským obyvatelstem. Udělal jim tedy přesně totéž, co Poláci po boku Hitlera udělali nám.
Po celou dobu sedělo 93 opancéřovaných anglo-francouzských divizí na Rýně proti 30 německým pěším. Kdyby chtěly, byly by v Berlíně za dva týdny. Asi nechtěly.

Ale to sou ty kdyby ... a tohle národ věděl, na rozdíl od Vás.
21. 03. 2010 | 22:02

mb napsal(a):

Ještě jedna citace Václava Žáka: ´Zejména z toho vyvozuji, že lidem, kteří v roce 1948 s nadšením vítali Klementa Gottwalda na Václavském náměstí, nelze dodatečně vkládat úmysl zavést koncentrační tábory, politické procesy a likvidaci politické svobody.´

no ale ona to přece byla likvidace politické svobody nebo nebyla ???

v únoru ´48 se jednalo o likvidaci politické svobody nebo ne ???

děkuji a dobrý večer / noc
21. 03. 2010 | 22:08

mb napsal(a):

Karel Mueller ... Stalin samozřejmě napadl Polsko zároveň s Hitlerem, jednalo se o navzájem domluvenou a koordinovanou akci ...

takze spolu priste probereme pakt molotov riebentrop ....
21. 03. 2010 | 22:10

Karel Mueller napsal(a):

Milý mb,

pokud máte tak elementární neznalosti, tak debata opravu nemá smysl.
21. 03. 2010 | 22:21

mb napsal(a):

muellere ... prinesu si zdroje, nebojte ... dneska je tu nemam ... koordinovaná akce soudruhu ... :-))
21. 03. 2010 | 22:31

Pocestny napsal(a):

Značka se baví...!!!
Značka si počkala, až se tu vytvoří náležitá posloupnost příspěvků,
značka se táže:
"Není to náhoda, jak si tu notují ti, kdo s autorem "brali rozum" v šedesátých...
Děti revoluce, první generace "panenských socialistických duší", prokrmená morbidní lží padesátých o hře na my a voni, kterou u rozjel jeden kupčík z Kožlan již v 35.

Celé se to točí kolem jediného:
"Beneš jako totem našeho života v omylu".
Vaše zdůvodnění je tak jednostranné, jako se pokoušíte ho vydávat za universální.

Toto není výklad fakt a jevů a skutečností, tohle je výklad emocionálního podvědomí, které vytváří vý/omluvu.

Toto je váš generační výklad....

My máme svůj, nezatížený advokacíí "nevyhnutného"...ne, pane, dějiny šly tou pěšinou, kterou nejpozději v roce 35 Beneš vybral..Místo "Velké pětky" (tam ho nebrali) Národní Fronta "Proti všem"...
Co se dělo dál, dělo se pod jeho totální kontrolou a tudíž i odpovědností..před tou v konci zdrhl...

Celou válku věnoval jednomu svému návratu do čela Československa, to muselo přežít, aby měl kam jít.
Když vstoupil na naši půdu v dubnu 45 v Košicích, věděl už vše o tom, co bude zítra, za měsíc, za rok.....měl rok na "velký úklid" podepsaný těmi, kteří vždy s Edou souhlasili, Národní Frontou, bez nutnosti podpisu zbytku, který zítra zakážeme.
Lid zapomněl na své převážné "mlčení jehňátek" výměnou za odborové líbánky "zum Befehl, Herr Reichsprotektor"....a povozil se po sudeťácích, to, co zfetovalo sudeťáka v roce 38 ho nyní s rudou páskou na rukávě honilo jako zvěř a přitloukalo na vrata..
http://www.bruntal.net/2005...

Jo, plánovat, to Eda uměl, zblbnout lidi také, on věděl, že bez Stalina v zádech neuskuteční to, co by v civilizaci nikdy nešlo.

Komunismus v této zemi zavládl právě v tomto okamžiku
http://www.svedomi.cz/dokdo...
Psalo se 5. dubna 1945.

To období do února 48 bylo jen a pouze obdobím, kdy Beneš dokázal dodat pláštík demokratury...

Nakonec se sám ocitl v roli nepotřebného pacholka, který dokončil špinavou práci - v rámci své osobní vendety zlikvidoval v této zemi nejen politickou representaci střední vrstvy, ale potřebně zastrašil a zdecimoval tuto vrstvu samotnou.

Vy už jste si k májovému táboráku topili leda sedláky, poslední stav, který je znám, že dále než na mez svého pole nedohlédne.

Je mi vás líto, generace Lebensborn, ti, kteří vědí jen to, co jim lidově demokratická společnost dovolila.

Únor 48 nebyl krvavý jen proto, že Milice už neměly po kom střílet, kdo nebyl už v base, prchal do exilu či se fanaticky umyl krví revoluce...
Ono to rudé "revoluční" převzetí moci vypadalo právě proto tak švejkiádně, jak málo zbylo komoušům potravy poté, co Eda nasytil svou furii.

Nebude zapomenuto...
21. 03. 2010 | 22:42

Pocestny napsal(a):

Dnes lze bez okolků říci, že politika Edvarda Beneše jako ministra zahraničí vedla ke katastrofě Mnichova,
zatímco jeho kariera presidenta znamenala praktický konec ideje RČS v té podobě, v jaké byla založena.

"Státy se udržují idejemi, na kterých byly založeny" tesá se na pomníku TGM v Kutné Hoře....
Byl Beneš nástupcem politiky republiky, která vedla k naplnění dohod, které jí stvořily?
Nemyslím,
byl to avanturista, který neměl žádnou zásadní důvěru v zádech, jeho strana nikdy nebyla tou, která svolávala koalici, jeho politika byla jen politikou "nedotknutelného", neboť bylo zjevnou kratochvílí starce si tohoto pinčlíka pěstovat.
Nešikovný dehonestátor Hodžův a posměváček Švehlův byl od Locarna kandidátem šibenice za to, jak lhal o zárukách existence republiky. Ony nikdy fakticky nebyly, jen nereálný (a to komentovali nejen Abwehr, Směrž, SAS, ale i UVOZ) sen Francie o dominanci v regionu skrze Jugoslávii a Československo, sen, kterému věřil už jediný - Beneš...
Beneš, stejně jako Klaus dnes, sedl na lep vlastní ješitnosti, oni si oba mysleli, že je ten Rus (Stalin, Putin) opravdu chtějí vyslechnout..-)
Když dáte nule deset minut vedle velikána, dokáže tomu do smrti sloužit...

Je mi líto, pánové, toto alibi maximálně dožije s Vámi, dále jeho existence naprosto ztratí jakékoliv opodstatnění.

Politika Edvarda Beneše je dnes, s odstupem a nadhledem politikou státu sebevražednou, politikou výměny agresora za agresora, pro masy se po chvilce nadšení zopakoval protektorát - "drž hubu, krok a předstírej zájem"

Generace "práčat", pravých potomků křesťanského Talibanu Jana Usámy z Trocnova.
Generace Nesnesitelné lehkosti bytí ve vašem případě..
Evoluce, to je to slovo, vyvíjíme se, počet mrtvol byl oproti bájným vojům malicherný...

Jenže ona se ta demokracie, mrška jedna, rýpe v principech, a ty za Beneše dostaly principiálně na prdel...-))
Neexistují důvody, pro které bychom se měli snížit k náckovi tím, jak s ním zacházíme.
Neexistují důvody, které opravňují k zabíjení těch, kdo nechtějí nic více, než odejít.
Neexistují důvody pro vytlačování jednoho zla druhým...
Existuje jen nutnost si zasloužit ochranu těch, kterým (zatím) nevadíme.
21. 03. 2010 | 22:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
"Dnes lze bez okolků říci, že politika Edvarda Beneše jako ministra zahraničí vedla ke katastrofě Mnichova,"
Dnes lze bez okolků říci, že lžete.
21. 03. 2010 | 22:58

mb napsal(a):

Žáku ( pane Václave Žáku :-))

zhodnoťte osobnost presidenta Beneše s jeho klady a s jeho zápory ...

a zhodnoťte jeho podíl na komunistickém puči ...

napište o tom treba esej ... dobrou noc ... ( :-)
21. 03. 2010 | 23:08

Karel Mueller napsal(a):

Milý mb,

aby jste neřešil neřešitelné:

1.9. začla 2. WW napadením Polska Hitlerovým Něměckem.
Následoval Blitzkrieg, německá vojska prakticky zlomila polský odpor ve dench 8. - 10. 9. a připravila obklíčení Warszawy. V následujících dnech bylo Polsko již na kolenou. Na západní frontě se nic nedělo.

17.9. vrthla do Polska Rudá armáda a prakticky bez odporu Poláků zabrala území s ruskou a ukrajinskou většinou.
21. 03. 2010 | 23:12

Karel Mueller napsal(a):

Milý Pocestný,

tak na tohle by i K.H.Frank nejspíš poznamenal, že Češi jsou sice smějící se bestie a hlupáci, ale tak totální idioti nejsou, aby něco tak pitomýho sežrali.

Známe Vás a tak víme, že úplná likvidace slovanských národů je Vaším snem a mimořádně Vám leží na srdci. Vaše mnohé výroky o Rusech to vcelku jednoznačně dokazují.

Ale to víte, tisíce vodíkovek jsou určitý argument a tak realizace snu o likvidaci Rusů bude muset chvíli počkat, zdá se.

Není ovšem jasné, koho tady v Česku a pohříchu v Evropě i USA chcete vidět. Křivka natality jsou jasné, etnická změna obyvatel v plném proudu a vznik Afroeurabie nezadržitelný. V USA lze očekávat vznik Horní Brazílie.

A tak opravdu nevím, jak si tu budoucnost představujete. Ale vcelku věrně Vám mohu vylíčit, co Vás čeká za 30 - 40 let, Vy se toho ještě dožijete.
21. 03. 2010 | 23:24

Ládik napsal(a):

S Pocestným souhlasím.
22. 03. 2010 | 06:21

Admirál napsal(a):

Pocestný - víte, s tím Benešem, Vaším "oblíbencem" to bude složitější, než se snažíte podat.

Beneš za svoje účinkování udělal spousta rozhodnutí, která jsou (nebo se zdají)z dnešního pohledu morálně či následky docela sporná. To vidí každý, kdo má oči.

To ale má svůj základ v samotném vzniku Českoskovenska, v základech, zárukách, předpokladech na kterých bylo postaveno.

Píšte "sen Francie o dominanci v regionu skrze Jugoslávii a Československo, sen, kterému věřil už jediný - Beneš..."

To je také zálkad k pochopení, co a proč Beneš dělal. Ono totiž tady na konci I.s.v. mnoho použitelných ideí opodstatňující a podporující vznik Československa nebylo. Tudíž bylo třeba se držet zuby nehty těch, které byly. A když se ukázalo, že se zhroutily, improvizovali se, vybíralo se menší zlo, atd., atd.

Jestliže to zásadně odmítáte, odmítáte také existenci Českoskslovenska.

Když de podíváte okolo nás (a ne jen okolo nás), uvidíte, že podobně v tom plavali VŠICHNI. Že nikdo nepracoval zrovna v rukavičkách, že se chytali každého, třeba posraného stébla, aby jako útvar přežili.

To, že jsme (my i ti kolem nás) na mapě byť s boulemi, s křivou hubou nesvětčí o naší holubičí povaze a čistém charakteru našich vůdců, úspěšnosti použitých postupů.
22. 03. 2010 | 07:02

slavwin napsal(a):

Nemohu si pomoci Pocestný má pravdu. Existence Československa, určitě byla i jiná alternativa. Když už to bylo, tak Beneš byl opravdu mizerným pokračovatelem. Na mírových rozhohovorech získal pověst bravurního vyjednavače, vytlačil myslím Kramáře. Ten cit kde ten národ patří neměl, asi stejně jako ho nemá Klaus. My všichni jsme dost rozerváni, proto kde jaký zmetek tu najde nějakou podporu, to nás odsuzuje vylízávat jednu národní tragedii za druhou. Já opravdu nevidím problém Čechů a Němců, jako buď anebo.
22. 03. 2010 | 08:02

slavwin napsal(a):

Buď anebo je jestli chceme patřit do střední Evropy. Poláci si to myslím vyřešili, od euroasiatů odešli silou, cesta zpět by byla obtížna, u nás se o tom pořád diskutuje. Havel, který k orientaci státu se přihlásil, hledal cestu usmíření byl některými málem označen za vlastizrádce.
22. 03. 2010 | 08:11

Krupa Václav napsal(a):

Několik málo vět pocestného platí obecně, pravdu má Zbyněk Matyáš a Karel Muller.
22. 03. 2010 | 08:38

slavwin napsal(a):

Takové ty pindiččky, že kdyby Hitler vyhrál, tak dnes komunikujeme ze Sibiře. Hitler byl zrůda, která chtěla k svému obrazu měnit svět. To než se na tu Sibiř dostal chvíli trvalo, jsem nějak přesvědčen o pozitivní evoluci světa, která se prosazuje přes naše chyby. Hitler nemohl dopadnout jinak. Kdyby trochu zmírnil, mohlo být německo poraženo, ne úplnou kapitulací, ale třeba tím že ho samo postaví před soud, další vývoj mohl být jiný. Kdyby je mottem tohoto blogu, ale to se nedá změnit, jen správně vyhodnotiti a vzít dobré poučení.
22. 03. 2010 | 08:41

Karel Mueller napsal(a):

Milý slavwine,

Váš nick asi není to pravé z hlediska původu :-) a tak vcelku chápu.

Ale pindičky jsou pindičky a např. osud Židů v Osvětimi je jaksi známý.

Tenkrát ovšem tváří tvář té kolosální zkáze - a Beneš byl tím posledním, komu se dalo cokoliv vyčítat, jinak by stát neobnovil a odvolání Mnichova nedosáhl - se lidé jaksi řídili (alespoň krátkodobě) prokazatelnými skutečnostmi a nikoliv imaginární realitou a nesmysly. Ty hory mrtvol byly příliš velké.

Pocestný napsal, co je možné dnes říct. Ale jistě, nejen lze leccos říct, ale i stát se může opravdu převelice leccos. Lze potkat právníky bez právnického vzdělání či osoby činné na mezinárodní úrovni očividně s IQ pod 90. Poslouchat řeči od epochálních myslitelů, které by v letech mého mládí sotva dodělali ZŠ.

A obávám se, že nejen u nás.

Víte, na jiném blogu jsem napsal, že celá řada jevů by v letech mého mládí byla brána jako z nějaké bláznivé veselohry. Dnes je to realita holá, tenkrát by se řeklo objektivní.

Proto jsem se ptal pocestného, co od budoucnosti čeká a jak si ji představuje.
22. 03. 2010 | 14:06

VK-Can napsal(a):

Zdravim pane Pocestny,

cekal jsem, ze se musite objevit.
Vite, ze by mozna stalo za to se zamyslet nad tim, jak se poucit z minulosti na misto se v ni do nekonecna hrabat?
Zda nahodou, by takovi politici jako byl Benes nebyli potreba ted?
Vite on pres. Benes at byl jakykoliv, tak v jednom byl zasadni. On totiz nejen pevne veril, ale vehementne zastaval, ze Cechy patri Cechum, Nemecko Nemcum, Francie Francouzum atd.
Myslim, ze kdyby byli dnes politici jeho typu, tak by muslimum v Evrope i jinde moc psenka nekvetla.

Mnichov a unor 1948 ? Pane Pocestny ty prozivate TED znovu a tleskate u toho!
Pokud nekdo netleska, tak ale nic nedela, aby to zastavil!
Jo mozna napise ohnivy prispevek na to jak to v minulosti zbabrali, ale to je asi tak vse.
Oni budou pristi generace hodnotit tu dnesni dobu take a to, co pro ne po Vas zustane.

Po Benesovi zustalo prosperujici Ceskoslovensko, ktere melo po Svedsku a Svycarsku treti nejlepsi zivotni uroven v Evrope.
Komunisty nezvolil Benes, ty si zvolili volici!!

Pokud nenajdete nejakeho kouzelnika, tak pro pristi generace zustane z Ceska rozprodany placek.
S Benesem se uz neda nic delat. Ten je historie. S tim dneskem se neco delat da a neco by se delat melo. I kdyz vim, ze je snadnejsi kritizovat to minule, nez neco delat pro pritomnost.

Ma to jednu nevyhodu. Za nejaky cas to postihne Vas take.
Dobre se rozhlednete po politicich, kteri Vam vladnou a jak vladnou. Jo, ze je nevolite?
Jak je tedy mozne, ze Vam vladnou?!

To vse budou pristi generace posuzovat. Pochybuji, ze budou nadsene nad vyzranym kramem, ktery jim zustane.

Jinak zdravim vsechny debatery, uz jsem z toho trochu unaven. Je to stale dokola.
22. 03. 2010 | 15:02

VK-Can napsal(a):

Pro pana Muellera, Matyase a dalsi rozumne.

Preji mnoho sil a trpelivosti.
22. 03. 2010 | 15:05

mb napsal(a):

VK - Can ... Čechy čechům ... bílá liga bílá síla ...

kdo nejde s námi , jde proti nám

fa šos fa fašos fa fašos tu nechcememe ...

ať už fašistickej anebo bolševickej .....

a voliči si zvolili část komančů .... ne potom totalitární systém ... jež pomáhal Beneš (ať už intencionálně nebo nezáměrně) vybudovat .....
22. 03. 2010 | 15:54

mb napsal(a):

pro mueller ... z dipolomatické korespondence i z osobních styků sovětských a německých činitelů onoho období vyplývá vzájemná snaha o hladké vyřešení první z dohodnutých záležitostí - polské otázky v září 39. Němečtí politikové již 3. září naléhali na sovětské vůdce, aby jejich vojska co nejdříve zahájila vlastní vojenské operace proti polské armádě, které měly nejen ulehčit situaci německých jednotek postupujících ze západu, ale které rovněž měly být ´ve smyslu moskevské dohody i v sovětském zájmu´( do. č. 10). Jenže v Kremlu neočekávali tak rychlý postup německých vojsk, nebyli ještě připraveni na vojenský zásah a apelovali na německé velení, aby s polskou armádou neuzavíralo žádné příměří, dokud by sovětské jednotky nepřekročily polské hranice, neboť - opět podle Molotovova prohlášení z 10. září - ´kdyba Německo uzavřelo příměří, Sovětský svaz by nemohl zahájit ´novou válku´´´ ( dok. č. 15 ).
22. 03. 2010 | 16:01

Vaclav Zak napsal(a):

To Pavel V
Pane Žáku,
<I>nezlobte se, ale nesouhlasím s vaším pohledem na věc. Vy totiž argumentujete jen Mnichovem a jiné historické okolnosti pomíjíte. </I>
Odpověď: vybírám formativní dějinné události: krizi, Mnichov, protektorát
Mnichov nemusel nastat, kdyby Masaryk s Benešem nebyli poněkud extrémní národovci. Kvůli nim se některé národy necítily v prvorepublikovém Československu doma. Např. počet obyvatel německé národnosti byl poloviční proti Čechům a tak asi nebylo správné, že úřední řečí byly jen čeština a slovenština.
Odpověď: ve skutečnosti Masaryk národovcem nebyl, jeho dominantní myšlenkou byla brentanovská humanita. Extremními národovci byla část sudetských Němců, která se považovala za Herrenvolk. Představa, že by se sudetští Němci cítili v ČR „doma“ po příchodu Hitlera k moci je čirou iluzí. On obnovil představu o nadvládě „árijské rasy“. SN byli s ČR zadobře pouze v polovině dvacátých let, kdy v Německu řádila hyperinflace. Když pak velká krize zasáhla Sudety nepoměrně hůř než vnitrozemí a Hitler začal program obnovy Německa, k ČR je už – kromě sociálních demokratů – nevázalo nic. A sociální demokraty vázal odpor k nacistům, ne příklonnost k Čechům.

Jestliže Masaryk pociťoval za Rakousko Uherska národnostní útisk, pak totéž prováděl za první republiky Němcům.
Odpověď: To je závažný omyl. Ochrana menšin za první republiky, i právo používat mateřský jazyk, školství se nedá srovnat s tím, co platilo před první sv. válkou.
Republika díky tomu byla vnitřně nejednotná a tedy snadno zranitelná. Mnichova taky nemuselo být, kdyby Masaryk s Benešem dělali odpovědnější zahraniční politiku (měli na ni téměř monopol). Proč neusilovali o definitivní vyřešení hranice s Německem a to v krajním případě i za cenu, že bychom Němcům odstoupili ćást území, na němž žili?
Odpověď: Protože se proti tomu postavila Francie. Nechtěla připustit, aby Německo z války, kterou rozpoutalo, vyšlo územně posíleno. Beneš ústupky nabízel.
Proč jsme nevytvořili obrannou alianci proti Němcům s Polskem?
Odpověď: od konfliktu o Těšínsko to bylo vyloučeno. Mimochodem, Beneš se do konfliktu nehnal. Otázka je, jestli bez Těšínska měla republika rozumnou šanci na existenci.
Proč jsme tak málo investovali do obrany státu (zvláště do letadel)?
Odpověď: republika investovala do obrany miliardy, bohužel, po vzoru Francie stavěla Maginotovu linii. Uvědomte si ale, že investice do letadel by znamenala orientaci na útočnou válku. Celá česká doktrína ale byla obranná.
Tyto otázky kladu mimo jiné proto, že i v dnešní době někteří národovci (Klaus) provádějí nebezpečnou zahraniční politiku, když se snaží poškodit EU - stávající záruku naší bezpečnosti.

Odpověď: to je námět na dost složitou analýzu. V některých aspektech se Klausova kritika postoje Západu např. k Srbsku dá pochopit. V případě konfliktu mezi Gruzií a Ruskem, jak posléze ukázalo BBC, měl pravdu Klaus – útok těžkými zbraněmi na Osetii začala Gruzie. Na druhou stranu Klausův postoj k EU je iracionální.

Pane Žáku, vy možná řeknete, že po bitvě je každý generálem, já si však myslím, že tak jako my se dnes můžeme poučit z fatálních chyb Masaryka a Beneše, tak i oni si mohli vzít nějaké poučení z historie. Ta se totiž opakuje - stále tytéž chyby.

Já se nestačím divit, že komunisté získali po válce takovou podporu. Vždyť Sovětský svaz po uzavření smlouvy Molotov-Ribetropp zahájil Druhou světovou válku spolu s Německem přepadením Polska. Přepadl také Finsko (zimní válka). Nemohu uvěřit, že Češi nevěděli o Stalinově hrůzovládě. V Česku přece před válkou byla svoboda slova.
Odpověď: Obávám se, že jste moje články nečetl. O tomto argumentu se v nich explicitně zmiňuji.

Benešovými dekrety bylo po válce uskutečněno znárodnění - gigantická krádež. Pod Benešovým vedením byly zakázány některé strany - popření demokratických principů. Tady se zrodil Únor - když Beneš podal ruku zlu, už se z jeho sevření nedokázal vymanit.
Odpověď: opět omyl. Znárodňovací dekrety přiznávaly náhradu, tedy s výjimkou podniků patřících Říši atd:
22. 03. 2010 | 16:47

Vaclav Zak napsal(a):

(pokr.)
Dekret 100/1945
ODDÍL II
Náhrada
§ 7
(1) Za znárodněný majetek, který v době faktického skončení okupace a nacistického nebo fašistického režimu nepochybně vlastnicky náležel nebo náleží osobám dále uvedeným, se neposkytuje náhrada:
a) Německé říši, Království maďarskému, …
Stručně řečeno: země mezi Německem a Ruskem měly a mají šanci na demokratický rozvoj pouze v situaci, kdy žádná z obou mocností neusilují o jejich podrobení. Tehdy, při rozběhu studené války, tato situace nenastala. Připisovat za to vinu jednotlivci a myslet si, že by to někdo jiný „zmáknul“, je nehistorické a nespravedlivé. O to víc dnes, kdy Německo je vevázáno do EU a Rusko potřebuje s EU spolupracovat, bychom si měli vážit mimořádných okolnosti a projekt EU podporovat. V tomto ohledu je politika prezidenta Klause skutečně krajně nezodpovědná.
22. 03. 2010 | 16:48

Karel Mueller napsal(a):

mb:

Pivo se pije, řeči se vedou.

Fakta jsou fakta. Řiďte se jimi.
Odpověděl jsem Vám fakty na Vaše holé konstatování, že "Stalin samozřejmě napadl Polsko zároveň s Hitlerem, jednalo se o navzájem domluvenou a koordinovanou akci ..". Tak co zase plácáte?

Pokud jde o Vaši odpověď panu VK Can.:

Naši předkové poznali, co je to nenávistná minorita řízená ze zahraničí. Díky jejich rozhodnutí tváří tvář horám milionů mrtvol, že není vyšší cíl (kterého je nutné dosáhnout za každou cenu), než jsou monoetnické a monokulturní státy, jsme na tu příjemnost "nenávistná minorita řízená ze zahraničí" mohli po desetiletí zapomenout.

Oni totiž o repete v jaderné variantě nestáli ... na rozdíl od Vás a Vám podobných, zdá se.
22. 03. 2010 | 17:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

slavwin:
"Hitler nemohl dopadnout jinak"
Ano, protože napadl SSSR.
Zrovna tak Japonsko nemohlo dopadnout jinak, protože napadlo USA.
Byly napadeny dvě rodící se supervelmoci. Po WWII si to rozdaly mezi sebou a posléze zůstala jediná. Zatím.
22. 03. 2010 | 17:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Admirál:
"Jestliže to zásadně odmítáte, odmítáte také existenci Českoskslovenska" Samozřejmě, přece o to Pocestnemu vždy šlo a jde.
22. 03. 2010 | 17:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vaclav Zak:
Je to téma na jiný blog, o nic méně než "nezodpovědná" politika V. Klause vůči UE se jeví politika EU jak vcelku tak vůči novým členským zemím.
22. 03. 2010 | 18:04

mb napsal(a):

pane mueller, já jsem vás opět nepochopil ... můžete mi ještě jednou jinými slovy vysvětlit toto ??? :Naši předkové poznali, co je to nenávistná minorita řízená ze zahraničí. Díky jejich rozhodnutí tváří tvář horám milionů mrtvol, že není vyšší cíl (kterého je nutné dosáhnout za každou cenu), než jsou monoetnické a monokulturní státy, jsme na tu příjemnost "nenávistná minorita řízená ze zahraničí" mohli po desetiletí zapomenout.

Oni totiž o repete v jaderné variantě nestáli ... na rozdíl od Vás a Vám podobných, zdá se.

potom vám ještě jednou zkopíruju důkaz o KOORDINOVANÉ AKCI NĚMECKA A SSSR NA X - TÉM DĚLENÍ POLSKA:mb napsal(a):
pro mueller ... z dipolomatické korespondence i z osobních styků sovětských a německých činitelů onoho období vyplývá vzájemná snaha o hladké vyřešení první z dohodnutých záležitostí - polské otázky v září 39. Němečtí politikové již 3. září naléhali na sovětské vůdce, aby jejich vojska co nejdříve zahájila vlastní vojenské operace proti polské armádě, které měly nejen ulehčit situaci německých jednotek postupujících ze západu, ale které rovněž měly být ´ve smyslu moskevské dohody i v sovětském zájmu´( do. č. 10). Jenže v Kremlu neočekávali tak rychlý postup německých vojsk, nebyli ještě připraveni na vojenský zásah a apelovali na německé velení, aby s polskou armádou neuzavíralo žádné příměří, dokud by sovětské jednotky nepřekročily polské hranice, neboť - opět podle Molotovova prohlášení z 10. září - ´kdyba Německo uzavřelo příměří, Sovětský svaz by nemohl zahájit ´novou válku´´´ ( dok. č. 15 ).
22.03.2010 16:01:25

doufám, že soudružsky uznáte, že se jednalo o koordinovanou akci ....

jinak se mějte fajn ... dobrý večer a noc ....
22. 03. 2010 | 20:34

mb napsal(a):

Pane Žáku udělejte mi kdyžtak ten rozbor a kritické hodnocení Beneše ...

a ještě mi zkuste srovnat fašismus ( nacismus ? ) a komunismus ( bolševismus ) ...

ohledně cílů, prostředků, reality a obětí ...

děkuju ...
22. 03. 2010 | 20:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
"vzájemná snaha o hladké vyřešení první z dohodnutých záležitostí - polské otázky v září 39. Němečtí politikové již 3. září naléhali na sovětské vůdce, aby jejich vojska co nejdříve zahájila vlastní vojenské operace proti polské armádě, které měly nejen ulehčit situaci německých jednotek postupujících ze západu,"
3. září byl třetí den napadení Polska Německem a SSSR měl ulehčit situaci německých jednotek, které postupovaly příliš rychle, takže SSSR nestíhal plnit dohodu s Německem.
Co všechno se tady člověk nedozví.
22. 03. 2010 | 20:57

mb napsal(a):

vydíte matyášu ... jsem rád, že jsem dokázal informačně obohatit i vás ( to už je co říci ... )
22. 03. 2010 | 21:06

mb napsal(a):

vidíte grammar
22. 03. 2010 | 21:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Mohl byste ještě přidat, např. hypotézu o tom, jak rychle by asi probíhal postup německých jednotek, kdyby jim SSSR ulehčoval situaci údajně dle dohody vlastními vojenskými operacemi. Setkali by se Němci s Rusy v Haliči už za 3 dny?
22. 03. 2010 | 21:39

Karel Mueller napsal(a):

mb:

S tím, že špatně chápete se nedá nic dělat.

Koordinovaná akce? To je co? Že Stalin koukal do 17.9. a nejpíš spekuloval, že se zachová podle průběhu německo-polské války? A vlezl tam ve chvíli, kdy bylo Polsko na kolenou, západ na obranu Polska žádnou vojenskou akci nepodnikl a tak si sebral území s Rusy a Ukrajinci, které po 1. WW připadlo Polsku?

Stalin byl vázán pouze smlouvou Ribentrop-Molotov z 23.8. a ta byla dost vágní, snad ji znáte.

Ke skutečnému spojenectví mezi SSSR a Německem došlo 27.9., to by bylo na delší debatu.

Do té doby byla spíš na zvracení politika západu, ale to Vy asi sotva uznáte.

Tak alespoň nastudujte W. Churchilla a jeho Paměti, ty by snad pro Vás mohly být věrohodné.
22. 03. 2010 | 21:59

mb napsal(a):

pro matyáš ... Nakonec však všechno ´dobře dopadlo´, sovětská a německá vojska se setkala na dohodnuté demarkační linii ( později ji ještě pozměnili) a polský stát přestal existovat. Protože totiž - ´původní tendence, k níž sovětská vláda a osobně Stalin inklinovali, aby se povolila existence zbývajícího Polska, ustoupila nyní tendenci rozdělit Polsko podél linie Pisa, Narev, Visla, San´( dok. č. 24). Západní část připadla Německu, východní Sovětskému svazu, obě strany se zavázaly, že ´nebudou na svých územích trpět žádnou polskou agitaci směřující proti území druhé strany´, že ´potlačí v zárodku takovou agitaci na svých územích a budou se vzýájemně informovat o vhodných opatřeních v tomto směru´(dok. č. 27). óbyvatelé západní Ukrajiny a západního Běloruska ( jak Sověti tato území nazývali) přijali s ´nadšením´ osvobození z područí panského Polska, tohoto ´nestvůrného zplozence versailleské smlouvy´, podle výstižného vyjádření V. M. Molotova na zasedání Nejvyššího sovětu (dok. č. 30) a s ´velikou radostí´vkročili do svorné rodiny sovětských národů ......
22. 03. 2010 | 22:15

Karel Mueller napsal(a):

mb, mám ro Vás poslední dodatek:

Náčelník štábu gen. Ludwig Beck žekl svému pobočníkovi před jeho cestou do Anglie: "Přineste mi důkaz, že bude Anglie bojovat, pokud bude ČR napadeno a já s tímto režimem skoncuji".

Bohužel to všechno dopadlo tak, že Hitler nakonec prohlásil v kruhu věrných: "Naši protivnící na západě jsou jen ubozí červíčci ..."
22. 03. 2010 | 22:17

mb napsal(a):

Asi naposled pro mueller ... prý vágní smlouva m. - r.

23. srpna 1939 podepsal Ribbentrop v Moskvě sovětsko - německý pakt o neútočení ( dok. č. 8). Svět přijal tuto zvěst s úžasem, ale jeho překvapení by bývalo ještě větší, kdyby byl znal podrobnosti o doložce paktu, která ovšem zůstala tajnou, a to naprosto důvodně. Stvrzovalo se v ní totiž rozdělení oblastí vlivu mezi Německem a Sovětským svazem, které do sovětské sféry včleňovalo Lotyšsko, Estonsko a Finsko, část polského území a Besarábii. Tajnou doložkou k dalšímu paktu ´o přátelství a hranicích´, podepsanému v Moskvě 28. září 1939, byly ve sférách vlivu obou mocností provedeny určité rektifikace a do sovětské oblasti začleněna ještě Litva výměnou za jistý pruh polského území ( dok. č. 27).

Atmosféra už při prvním setkání v Kremlu byla přátelksá, zdůrazňovalo se, ´že mezi Německem a Sovětským svazem neexistují žádné přirozené zájmové spory a že rozvoj přátelksých vztahů byl až dosud narušován pouze zahraničními intrikami ze strany Anglie´. Ribbentrop připíjel na zdraví Stalinovi a sovětské vládě, Molotov opět na zdraví říšského ministra zahraničních věcí a německého velvyslance v Moskvě a Stalin dokonce na zdraví samotného Hitlera, neboť prý ví, ´jak velice německý národ miluje svého Vůdce´. ( dok. č. 9.)
22. 03. 2010 | 22:27

Karel Mueller napsal(a):

Milý mb,
tak už snad opravdu naposledy. Tady je překlad na wikipedii té smlouvy:

Smlouva o neútočení mezi Německem a Svazem sovětských socialistických republik z 23. srpna 1939

Vláda Německé Říše
a vláda Svazu sovětských socialistických republik
přejíce si upevnit věc míru mezi Německem a SSSR a vycházejíce ze základních ustanovení smlouvy o neutralitě uzavřené v dubnu 1926 mezi Německem a SSSR, dohodly se na následujícím:

Článek I

Obě Vysoké smluvní strany se zavazují upustit od jakéhokoliv násilného aktu, od jakékoli válečné akce, od vzájemného napadení, které by provedly buď samy, anebo ve spojení s jinými silami.

Článek II

V případě, že by se jedna z Vysokých smluvních stran stala objektem válečného aktu ze strany třetí síly, neposkytne druhá Vysoká smluvní strana žádným způsobem pomoc této třetí síle.

Článek III

Vlády obou Vysokých smluvních stran budou v budoucnosti udržovat stálý vzájemný kontakt za účelem konzultace, umožňující výměnu informací o problémech týkajících se společných zájmů.

Článek IV

Žádná z vysokých smluvních stran se nezúčastní jakéhokoliv spolčování sil, jež by přímo, či nepřímo bylo namířeno proti druhé straně.

Článek V

Jestliže by v těch či oněch otázkách vznikly spory či konflikty mezi Vysokými smluvními stranami, budou obě strany své spory či konflikty řešit výhradně přátelskou výměnou názorů, anebo, v případě nutnosti, prostřednictvím povolaných arbitrážních komisí.

Článek VI

Tato smlouva se uzavírá na dobu deseti let s tím, že nevypoví-li ji jedna z Vysokých smluvních stran rok před uplynutím této doby, bude platnost automaticky prodloužena o dalších pět let.

Článek VII

Tato listina bude ratifikována v nejkratším možném čase. Ratifikační listiny budou vyměněny v Berlíně. Smlouva nabývá platnosti v okamžiku jejího podepsání.

Vyhotoveno ve dvou exemplářích, v německém a ruském jazyce.

Moskva, 23. srpna 1939

Za vládu Německé Říše:
von Ribbentrop

Zplnomocněnec vlády SSSR:
V. Molotov

Tajný dodatečný protokol

U příležitosti podepsání paktu o neútočení mezi Německou Říší a Svazem sovětských socialistických republik podepsaní zplnomocněnci obou stran vedli přísně důvěrné rozhovory o otázkách hranic jejich daných sfér vlivu ve východní Evropě. Tyto rozhovory vedly k následujícím závěrům:

1. V případě nového územního a politického uspořádání oblastí náležejících k baltským státům (k Finsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě) bude severní hranice Litvy tvořit rozhraní mezi sférami vlivu Německa a SSSR. V této souvislosti obě strany uznávají zájem Litvy na území Vilna.

2. V případě nového územního a politického uspořádání oblastí náležejících k polskému státu bude rozhraní sfér vlivu mezi Německem a SSSR tvořit zhruba linie řek Narev, Visla a San.
Otázka, zda zájem obou stran bude vyžadovat udržení nezávislého polského státu a jakými hranicemi má být tento stát vymezen, bude moci být definitivně vyřešena teprve v průběhu dalšího politického vývoje.
V každém případě budou obě vlády řešit tuto otázku přátelskou dohodou.

3. Pokud se týče jihovýchodní Evropy, zdůraznila sovětská strana svůj zájem na Besarábii. Německá strana potvrdila svůj naprostý politický nezájem o tyto oblasti.

4. Tento protokol budou obě strany považovat za přísně tajný.

Moskva, 23. srpna 1939

Za vládu Německé Říše:
von Ribbentrop

Zplnomocněnec vlády SSSR:
V. Molotov

Oficiální část je standartní smlouva o neutralitě, nevím, z čeho měl svět úžas, zeména po Mnichovu a poté, co se ve 30. letech nezmohl na nic, co by stálo za řeč.
A onen dodatek? Ten je natolik vágní (vymezuje sféry vlivu - lze předpokládat, že mezi SSSR a USA takovéto "dodatky" fungovaly nepřetržitě), že nevidím žádnou souvislost s koordinou akcí k napadení Polska, o které jste psal.

Západ mohl být v Berlíně za dva týdny, ale Mnichované doufali, že se do sebe Hitler a Stalin pustí. Stalin čuměl na krvacející Poláky a měl asi přichystanou taktiku podle průběhu konfliktu - přidat se na tu či onu stranu. Umím si představit, že kdyby Hitler Polsko nezlikvidoval za pár dní, Poláci se tvrdě bránili a západní vojska překročila Rýn, tak by vtrhl do Polska a bojoval proti Němcům. Dodatek nedodatek.

Vy jste opravdu dítě, milý mb. Pardon.

Konec
22. 03. 2010 | 23:12

mb napsal(a):

urážejte si koho chcete pane Muellere, já trvám na tom, že dělení Polska bylo koordinovanou akcí Německa a Sovětského svazu, jak vyplývá z tajného dodatku paktu Molotov - Ribbentrop ...

howgh
22. 03. 2010 | 23:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel Mueller:
´A just mám pravdu, heč!´
23. 03. 2010 | 01:45

slavwin napsal(a):

Víte chlapci něco mi nesedí. Snažím se pochopit Masaryka a jeho čechoslovanství. Proč ale nemluvil se slováky ti to tak nikdy necítili. Šok jsem prožil v roce 68 v 90-tém jsem se už nedivil. Pro slováky bylo asi to jsme všichni čechoslováci asi stejne jak frantíci řekli alžířanům jsme všichni francouzi. Přiznejme Masarykovi dobu přerodu, ale Beneš už měl být méně protiněmecký, místo bunkrů měly být řešeny vztahy. Že by jim vadil slovanský stát mi nesedí (viz Slovenský štát) spíše vadil protiněmecky. Zase to kdyby našel by se v Německu někdo kdo neviděl kousek za hranicemi nepřátelé a břibrzdil nacisty. Do Hitlera a nácků vstoupil zřejmě duch asijského Džingischána, určitě tam zvítězilo něco co nepatřilo ani do té doby ani části země, takže s nimi nebyla řeč, bohužel na to nepřišli hned ani Američané. Později poraženi být museli, nebo změněni vývojem, jinak by to bylo proti logice světa. Samozřejmě můžete vytáhnout výroky různých jednotlivých nácků. Ale jak by svět hodnotil nás kdyby se citovaly jen výroky Topolánka.
23. 03. 2010 | 08:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

slavwin:
Vaše přípomínky mají tak málo smyslu, že je obtížné se vůbec něčeho chytit. Protože však téma považuji za velmi závažné, pokusím se:
1) TGM samozřejmě se Slováky (první písmeno je ´S´, ne ´s´) mluvil, jeden význačný z mnoha s ním spolupracoval v zahraničí (M.R.Štefánik). Politická idea československého národa pragmaticky sloužila a) vymanění se z důsledků maďarského a německého národnostního útlaku;
2) zvýšit úroveň Slovenska.
3) ČSR byla jedna z prvních zemí v Hitlerově řadě států určených k likvidaci. Nebýt tehdy protiněmecký by znamenalo rezignaci na jakýkoliv odpor. (Z Vašich četných příspěvků je zřejmé, že ten vadí i Vám.)
4) »Do Hitlera a nácků vstoupil zřejmě duch asijského Džingischána«
Nikoliv, Hitlerem plánovaná revanš za výsledky WWI byl posledním pokusem Němců, aby svým po staletí trvajícím Drang nach Osten dosáhli světovlády. Byla to politika vabanku.
5) Zdůvodňovat Slovenský štát jako benevolenci či toleranci Slovanského státu je úplně mimo realitu. SŠ byl nástrojem a likvidace ČSR, jiný než slovenský stát na Slovensku vzniknout nemohl, takže musel být dočasně trpěn.
23. 03. 2010 | 21:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Oprava:
1) TGM samozřejmě se Slováky (první písmeno je ´S´, ne ´s´) mluvil, jeden význačný z mnoha s ním spolupracoval v zahraničí (M.R.Štefánik). Politická idea československého národa pragmaticky sloužila a) vymanění se z důsledků maďarského a německého národnostního útlaku; b) zvýšit úroveň Slovenska.
2) ČSR byla jedna z prvních zemí v Hitlerově řadě států určených k likvidaci. Nebýt tehdy protiněmecký by znamenalo rezignaci na jakýkoliv odpor. (Z Vašich četných příspěvků je zřejmé, že ten vadí i Vám.)
3) »Do Hitlera a nácků vstoupil zřejmě duch asijského Džingischána«
Nikoliv, Hitlerem plánovaná revanš za výsledky WWI byl posledním pokusem Němců, aby svým po staletí trvajícím Drang nach Osten dosáhli světovlády. Byla to politika vabanku.
4) Zdůvodňovat Slovenský štát jako benevolenci či toleranci Slovanského státu je úplně mimo realitu. SŠ byl nástrojem a likvidace ČSR, jiný než slovenský stát na Slovensku vzniknout nemohl, takže musel být dočasně trpěn.
23. 03. 2010 | 21:11

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 08:15

DRM Removal Software napsal(a):

Great article, I know much more about it now. thanks
07. 04. 2010 | 03:34

mb napsal(a):

V naší historii se patrně nikdy neuskutečnilo takové zhroucení hodnot. V takové šíři a dokonalosti, v níž se morální, charakterový rozvrat stal celospolečenskou normou. A podíleli se na něm tak či onak téměř všichni Češi. Skoro každý si tehdy nějak pokřivil páteř – tím, že nevěděl a žádal trest smrti i tím, že věděl a mlčel. Účinky takového kolapsu jsou jistě dlouhodobé a možná působí dodnes, za takové věci se platí dlouho a draze.

JIří Suk 09.04.2010: Výzva k práci s holými fakty
11. 04. 2010 | 19:00

tykjhkjhk napsal(a):

Thanks for your visiting!
http://soldierette.com/Port...
20. 05. 2010 | 05:57

GRACIENichols22 napsal(a):

I propose not to hold back until you earn enough money to order goods! You can just take the <a href="http://bestfinance-blog.com...">mortgage loans</a> or just student loan and feel yourself free
24. 08. 2010 | 15:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy