Proč jsou Češi stále považování za východní barbary a vandaly?

23. 04. 2013 | 12:16
Přečteno 3144 krát
Zanikne český stát?

Češi jsou již od školního věku utvrzováni v názoru, že optimální formou demokracie je volná soutěž politických stran a dělba moci mezi výkonnou, zákonodárnou a soudní, typickou pro vyspělé země Evropy a USA. Po té co dospějí a poznají, že i demokracie založená na soutěži politických stran má své mouchy, jsou odbývání citátem W. Churchilla: „demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních, které jsme vyzkoušeli“. Jen aby bylo jasno: nemám Čechům za zlé, že přejali vzor ze Západní Evropy, jenom upozorňuji na „maličkost“, že měli tu smůlu, že se zastavili před Rýnem, který už od starověku tvořil hranici mezi „civilizací“ a zemí „kde žijí lvi“. Rozumím tomu, že se Češi přijetím formálních znaků demokracie chtěli přiblížit „vyspělým demokraciím“ a být jimi uznáni za součást Západní civilizace. Při vší úctě si přece nemohli myslet, že se tak jednoduše zbaví nálepky východních barbarů a vandalů.

Při vší úctě se svět o země, kde „žijí lvi“ moc nezajímá. Jak ukazují události v Bostonu, je povědomí o naší existenci ve světě tak malé, že musí Velvyslanectví v USA vydávat prohlášení o tom, že Česká republika ani neleží v Asii ani není Čečensko! Zřejmě je to dáno i skutečností, že se český stát na 300 let vytratil z mapy Evropy a pak se prapodivně rozpadal a přejmenovával. Jen pro ilustraci: první republika se rozkládala na území o velikosti 140 446 km² (1921), poválečná republika na 127 876 km² (do roku 1992) a současný český stát už jen na území o velikosti 78 867 km². Jak si dále ukážeme, ani tento rozpad nemusí být poslední. Trend k rozpadu českého státu tu existuje dlouhodobě.

A teď zpátky k tématu demokracie v ČR. Dnešní západní demokracie jsou organizovány na principu občanské společnosti, zatímco východoevropské vesměs na principu kmenů. Není proto divu, že to byly právě politické strany, které v ČR zavedly „kmenové hospodaření“, které výstižně popsal Ivan Pilný slovy: „Co charakterizuje a drží kmeny pohromadě? Kmen vede kmenový náčelník podporovaný stranickými bossy v kabátech jakékoliv strany (nebo jak se dnes moderně říká – napříč politickým spektrem). Žijí z obrovských (většinou státních) zakázek s vysokými zisky a všichni na sebe něco vědí, což drží celý mechanismus pohromadě. Kmeny si kupují nutné služby – soudní, policejní a státní aparát, mediální servis a lobbyisty. Média slouží k vyrovnávání si účtů s konkurencí a vytváření afér diskreditující ty, jež by chtěli něco ze zákulisí kmene odhalit. Lobbyisté formují a deformují zákony ve prospěch kmenů. Úžasným zdrojem jsou dotace ať státní nebo evropské. Vytvářejí cenový polštář tolik potřebný ke zkorumpování úředníků zodpovědných za jejich přidělování“. Celý text zde Obdobně charakterizuje české kmenové hospodaření i prof. Jiří Přibáň (blíže viz). Vyspělá demokracie by měla splňovat nejen formu, ale i obsah, což kmenové hospodaření zřejmě není.

Hlavním důsledkem kmenového hospodaření, resp. okrádání státu, není nic jiného než degenerativní proces jeho rozkladu, který nemůže skončit ničím jiným, než rozpadem českého státu. Otázkou, na níž si laskaví čtenáři musí odpovědět sami je: „kdo tuto degeneraci zavinil a kdo je za ni odpovědný“?
Zahraniční vlády si nemohli nevšimnout, že se Brusel (EU) stává úhlavním nepřítelem Čechů. Těžko očekávat, že kmenová náčelníci budou mít zájem na jasných a průhledných pravidlech hospodaření, a to jak se státními (veřejnými) prostředky, tak i evropskými dotacemi, na nichž EU trvá. Ale co my ostatní?
Evropa je dnes díky krizi rozdělena do tří hlavních, neformálních říší:

1. Románské s vedoucí úlohou Paříže, do níž spadá kromě Francie ještě Španělsko, Portugalsko a Itálie,
2. Germánské s rakouskou markou,
3. Ruské, která by chtěla ovládnout území od Ukrajiny po Sibiř.

Evropské Unie se snaží vyvážit vliv Románské a Germánské říše a společně čelit dalším, typu Ruska, USA a Číny. Co mně překvapuje je skutečnost, že místo toho, abychom se obdobně jako Polsko aktivně účastnili na jeho posilování, kopeme do Bruselu, kde jen můžeme, a to i po smutné zkušenosti s Mnichovem 1938. Kmen Čechů dobře ví, že má tu smůlu, že žije na území mezi Německem a jeho rakouskou markou. Podíváte-li se na mapu, pak to co napadlo Hitlera - udělat z Čech a Moravy německý protektorát – s cílem spojit Německo s Rakouskem se klidně může opakovat i v budoucnosti, zvlášť pokud se EU rozpadne. Nechci být špatným prorokem, ale český stát může naprosto reálně zaniknout. Hlavními důvody jsou:

1. špatná zahraniční politika ve vztahu k EU,
2. kmenové hospodaření, které přivede český stát ke kolapsu;
3. nezodpovědné makroekonomické řízení státu (škrty a úspory podvazující ekonomické zotavení) a přílišná závislost státu na exportu omezeného množství komodit (zejména automobilovém průmyslu), což v důsledku silné fluktuace cen a snížení poptávky na světovém trhu ohrožuje ekonomickou stabilitu státu.

V druhém dílu si položíme otázku, zda má smysl český stát, v této podobě, vůbec smysl zachovat a v závěrečném si rozebereme pravděpodobný scénář rozpadu českého státu. Laskavého čtenáře bych chtěl poprosit, aby rozpad českého státu nebral za špatnou, ale dobrou zprávu. Stejně jako nemá smysl žít v rozpadlém manželství, nemá smysl žít ani v rozpadlém státě. Rád bych českým obcím a regionům poskytl - po vzoru Lichtenštejnska - možnost „rozvodu“ se státem, pokud vůči nim neplní své povinnosti. Pro většinu Čechů může být rozpad stávajícího státu vysvobozením a nabídkou šance na nový začátek.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

smutný napsal(a):

Hlavním důsledkem kmenového hospodaření, resp. okrádání státu, není nic jiného než degenerativní proces jeho rozkladu, který nemůže skončit ničím jiným, než rozpadem českého státu.
Otázkou, na níž si laskaví čtenáři musí odpovědět sami je: „kdo tuto degeneraci zavinil a kdo je za ni odpovědný“?

1. Klaus
2. Ovčani
3. "nezávislá" "objektivní" "pravdomluvná" média
pořadí lze libovolně zaměnit
23. 04. 2013 | 12:28

Petr z Tábora napsal(a):

Příspěvek se mi nelíbí. Proč se máme tak podceňovat jak to činí autor - tedy předpokládám, že je Čech.
Že spousta lidí na světě, konkrétně v USA neví kde je 10,5 milionová ČR ? A my snad známe obdobně početné státy federace v USA, Brazílii nemluvě o Číně či Indii ?
Nesouhlasím s tezí " Dnešní západní demokracie jsou organizovány na principu občanské společnosti, zatímco východoevropské vesměs na principu kmenů". Kdo jiný vládne na západ od nás než politické strany ? Vliv občanské společnosti je i u nás na místní úrovni velký, jen ne v centrální politice, jak by chtěl ProAlt. Uznávám, že bychom po vzoru třeba Švýcarska měli mít větší možnosti referend k důležitým otázkám.
23. 04. 2013 | 12:46

Krutibrk napsal(a):

Nechápu jak si Američané mohou plést Česko a Čečensko. Vždyť skoro všichni znají pana Havla a Jágra. Asi je považují za barbary a Čečence.
23. 04. 2013 | 12:47

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....no tohle,.....rozděl a panuj,....to už si ve svých snech členové ProAlt rozdělily posty kmenových náčelníků v České republice,.....

Blog máte, pane autore opravdu pestrý,....až přepestrý,.....dovolím si poznamenat,.....prognózy do budoucna bývají značně mimo realitu.

Tak pravím s jedním starým vizionářem,.....nevěřte tomu, co si momentálně myslíte, všechno bude nakonec jinak.
Tužka.
23. 04. 2013 | 12:48

skeptický napsal(a):

On totiž každej národ má svoje nálepky.Některé pochopitelně ne vlastní vinou.Experti na Čechy by si měli zamést před vlastním prahem.
23. 04. 2013 | 12:49

Dagmar napsal(a):

Existuje takový, pro vyjádření k obsahu článku pana Klímy výstižný židovský výraz - chucpe.
23. 04. 2013 | 12:52

Jindra napsal(a):

To se sedí. Dávat nám za vzor W.Churchilla, díky jehož vyhlášení studené války na univerzitě v USA jsme byli odsouzeni léta býti neodpustitelně v "táboře míru a socialismu". A když přišel rok 1968, tak právě z Anglie dostal od rozvědky Dubček před okupací zprávu, že Rusové jen vyhrožují a nic nepodniknou.
Jestlipak také tímto se někdo někdy bude zabývat v ÚSTR. Zda to nebyla typická snaha Británie neměnit rozrhaní železné opony. Jak konečně je dokumnetováno na chování Tatchereové při pádu berlínské zdi. Což už vědí v Čechách všichni, kromě českých gumovačů mozků píšící oslavné básně na všechno britské a konzervativní. A jestli není Británie kmenově koloniální stát, o tom moho nepochybovat jen právě tito lidé. Nejde jen od problémy s Irksem, ale stejně byly přece poangičtěny Wales a samozřejmě Skotsko.
Pokud někdo není schopen si udělat objektivní analýzu třeba jen v jedné západní zemi, tak nám potom s klidným svědomím může vykládat nesmysly, jak se nejméně všechny státy ve východní Evropě rozpadnou. Ale že teď spíše čeká rozpad Británie na kmenově-nezávislé státy, pak možná Španělsko - takovéto myšlenky si sám uvědoměle v hlavě autor vycenzuroval. Prostě na vše východoevropské je přece možno plivat a vše západoevropské je potřeba respektovat ne-li uctívat.
P.S.
A jak je možné, že v EU krachuje jedne stát eurozóny za druhým. Ale my jsme blbci, že tam ještě nejsme, aby to s námi vypadalo jako teď se Slovinskem.
23. 04. 2013 | 13:07

Gustáv Kočí napsal(a):

Promiň, Jindro:jestlipak už se holíš?
23. 04. 2013 | 13:17

jozka napsal(a):

Takze kdyz neco Cesi nevedi o okoli, je to chyba Cechu. Kdyz neco nevi okoli o Cesich, je to chyba... Cechu. Taky dobry.
23. 04. 2013 | 13:22

Bestia triumphans napsal(a):

Díky za dobře napsaný, provokativní blog.
23. 04. 2013 | 13:29

tencokrade napsal(a):

na druhou stranu možná je dobře, že si v USA myslí, že Klaus je z Čečenska
23. 04. 2013 | 13:31

resl napsal(a):

nic jiného čechům nezbude, než se úplně včlenit do EU se všemi jejími právy a povinostmi. je divné, že tomuto "holubičímu" národu není nápadné, jak unii napadají vrcholní politici. při bližším pohledu není nikdy jasné proč, takže hrají na strunu české blbosti se špekáčky a rumem. skutečnost je jen jedna. dodržování zákonů unie uškodí vládě, hejtmanům, naopak pomůže občanům. ti nejvíce infikovaní klausem, nečasem a spol. se opět rozeřvou ve spravedlivém hněvu českého vlastence, českého komunisty a klausova slouhu. před pár lety jsme se zavázali k zavedení eura, dnes nečas vyřvává, že euro jen v referendum. opět spoléhá na českého, troubu, který se nechá navést tak jak si svazák a spolek vyčůraných českých politiků, přeje. a protože národ je v koncích, jako suveréní stát, vyčkáme zda nás zbalí ruský analfabet, nebo vyspělá eu. podle zdejší komunity to vypadá na východního medvěda.
23. 04. 2013 | 13:36

Bob napsal(a):

Dobrý a smutný blog.
Američanů se zastanu.
Odpovězte si na otázku, položte ji přátelům, jaké je hlavní město např. Kalifotnie (vsadím se, že většina řekne San Francisco, popř.L.A.) Podobně Texas...
O ostatních amerických státech pomlším.
Docela by mě zajímalo, co bude za 100 let.
Vzhledem k tomu, že našinci už dělají chůvy ve vietnamských rodinách, tak nechci domyslet...
23. 04. 2013 | 13:41

jozka napsal(a):

bob:

Jenze tady se nikdo neptal na hlavni mesto. Kdyz se zeptate na Kalifornii, dozvite asi skoro vzdycky, ze je to nekde v Americe. Nespletou si to jihoafrickym bantustanem.
23. 04. 2013 | 13:59

český maloměšťák napsal(a):

Členů ODS je údajně cca 21 000.
To odpovídá asi tak /hrubý odhad/ 500 rodovým uskupením na jeden kraj./ po odečtu těch normálních členů - kterým jde o politiku ve smyslu rozumné správy polis)
To není až tak velký kmen.
V podstatě by se s tím při troše dobré v policii a justici něco udělat dalo.
Začal bych třeba Julínkem.... a pak Šnajdrem. A potom hezky sektor národního hospodářství po sektoru.
U ostatních kmenů to bude ještě jednodužší.

Nejtěžší to bude ale u loutkařského kmene / ti co vodí loutky/ a kmene pasteveckého/ti co pasou bílé koně/. Tyto kmeny mají totiž své wigwamy moc dobře utajené, v podstatě neviditelné a nevypátratelné.
A když tak davu předhodí loutku či bílého koně.

P.S. Strana ODS byla pro tuto krátkou glosu vybrána pouze díky náhodě - zrovna proběhla médii zpráva o počtu členů kmene Modrých Strak.
23. 04. 2013 | 14:09

český maloměšťák napsal(a):

re :....... při troše dobré vůle v policii ....
23. 04. 2013 | 14:10

Pepa napsal(a):

Takovou otázku jste měl položit V.Havlovi,V.Klausovi , M.Zemanovi,Vlkovi,Dukovi a hyenám z ODS,ODA,US,KDU-ČSL a ČSSD.To jsou hlavní aktéři, kteří přivedli vzdělaný,kultivovyný národ nad propast.Špinavé peníze neznáme.Noc dlouhých nožů-ohňů. Co bylo ukradeno,to musí být vráceno(kat.církev).ČS školství je na 67 místě za Nepálem.Prosouložila se do vysoké politiky, atd.
23. 04. 2013 | 14:16

Rudi Koutek napsal(a):

Krutibrk napsal(a):
"Nechápu jak si Američané mohou plést Česko a Čečensko. Vždyť skoro všichni znají pana Havla a Jágra. Asi je považují za barbary a Čečence.
23. 04. 2013 | 12:47"


Nejenom v USA, moje manzelka ma podobnou zkusenost z Nemecka. Parkrat se ji to stalo, dokonce se ji nekdo zeptal jak prezila tu valku s Ruskem...
23. 04. 2013 | 14:17

J.V napsal(a):

Proč by nás měli znát.? Kdysi znali ve světě Tatru, ŠKODU, Liaz, Adast, Porcelán, sklo, tramvaje a trolejbusy, pivovary, cukrovary,strojírenství průmysl, také vojenství a zbrojní výrobu A JINÉ.
Dnes- holínky v Londýně / které nikdo nepochopil/, možná Jágr, ku.vy na E 55 a šidící taxikáři A hospodští, korupce.
Čečna je také daleko, korupci mají také, navíc válku. Ale pohostinnost a přátelství prostých lidí.
23. 04. 2013 | 14:20

seriózní chlapík napsal(a):

Je v pořádku, že ani mnozí politici ani mnozí novináři, natož občané USA neznají malé Česko. My zase nevíme, kolik baptistů žije v Nebrasce.

Co ale není v pořádku je žvanivá rétorika některých našich současných nebo bývalých čelných představitelů. Třeba o tom, jak je radar důležitý, jak významní spojenci a přátelé USA jsme anebo jak nás Havel proslavil po celém světě.
23. 04. 2013 | 14:30

český maloměšťák napsal(a):

Český kmen coby čečenský kmen ?
Hmm - aspoň v něčem budeme vzbuzovat po celém světě respekt. Žádná výhra...ale nemusí hned pršet - stačí když stříká.

Všem těm, kdo mají fobii z EU a jejího vlivu na čečens...eh, tedy český kmen pak navrhuji jediné možné - ale přitom realné řešení.
Množte se ve velkém ! Kdo má tři - tak dnes večer bez čepičky. Kdo má dvě, tak bez čepičky i ve středu. Kdo má méně jak dvě - tak stále, stále, stále...až se přihodí štěstí nenadálé.
Takto budeme mít časem mnohem významnější hlas než málo se množící Francouzi i Němci dohromady...a v čečensk...himbajs, tedy v českém kmeni konečně zavládne svornost, mír, spokojenost a vůbec takjaksi se pozvedne ten náš volksgeist i volksgemeinschaft.

Kdo je pro ?

Tak se mi to líbí !!
23. 04. 2013 | 14:32

český maloměšťák napsal(a):

Ještě rada pro nemohoucí důchodce.
Ti si adoptují - a třeba i Čečence. Nejlépe v produktivním věku a po zuby ozbrojeného.
Který když nevydělá v zaměstnání, vydělá jinak.

A je to.
Já vám dám se smát českému kmeni a posílat ho do Dagestánu !
Nejsme přeci žádné hloupé holubičky nebo husy k oškubání !
Ustoupi...eh, tedy ubránili jsme se kdysi Němci, usto...eh, ubráníme se i...dnešnímu Němci.
23. 04. 2013 | 14:42

Občan napsal(a):

Pane Klímo,

český stát nikam na 300 let nezmizel, protože i na mapách c&k mocnářství stále byl, a to ve svých historických hranicích.

Amíci by nevěděli, kde je Česká republika, ani kdyby tu byla 5000 let. Tak jako nevědí, kde je Dánsko, Belgie, Lucembursko, Peru. Bolivie a mnozí dokonce ani kde je Evropa.

Do občiny nejdu a do kibucu taky ne. To předesílám, aby bylo jasno hned zpočátku.
23. 04. 2013 | 14:47

born65 napsal(a):

Ten text mi připadá hodně chaotický, míchá se v něm dost spolu nesouvisejících pojmů a věcí. Doporučil bych, pane Víte Klímo, před odesláním použít sebekorekturu, dát tomu trochu řád, aby to nevypadalo jako nahazování momentálních nápadů a myšlenek na sklo monioru. Už proto, že patříte k ProAltu.
23. 04. 2013 | 14:51

born65 napsal(a):

Oprava (vlastní sebekorektura :-) ): -monitoru.-
23. 04. 2013 | 14:53

seriózní chlapík napsal(a):

Vše špatné je i k něčemu dobré.
Teroristická akce v USA a její konsekvence by mohly přispět k redefinici toho, co jsou to nadstandardní vztahy s USA.

Oficiální znění by mohlo třeba být:
Jedná se o aktuální stav, kdy alespoň třetina američanů z těch, co se profesionálně zabývají zahraniční politikou, ví, že Česko neleží na Kavkaze.

Jedinou drobnou vadou na kráse je, jak to ale zjistit.
23. 04. 2013 | 14:56

Ares napsal(a):

Vezměte si, že nějaký Američan ze státu Missouri zde odpálí bombu. Pár zdejších lidí na síti či v TV by si spletlo Missouri s Mississippi. A teď v Missouri všichni hotoví, že si je mohou plést s tou dírou na jihu. A nějaký blogerský šáša to využije jako argument či oslí můstek, že by bylo nejlepší to Missouri zrušit a připojit ke Kensasu.

Někdo si v Americe splete Čečensko s Českem a autor by už rozpouštěl stát. Možná by s těmi komplexy měl něco dělat.
23. 04. 2013 | 14:58

Twist napsal(a):

Ale pane Klímo, dávno už jsme zásluhou jistého Hejvla sedmnáctou spolkovou zemí SRN, kam opravdoví Němci vozí odpadky a zboží, které už u nich někdo nechce. Vyjmenujte mi deset firem s poctivým českým názvem. Nedokážete to. Takže jsme se v tom mezinárodním marastu spíše rozplynuli. Není důvod v něčem vynikat.
23. 04. 2013 | 15:19

dennis napsal(a):

Proc jsou Cesi povazovani za vychodni barbary a vandaly? Asi proto, ze jsou! Meli by si toho Cesi povazovat? Zalezi jen na nich.
23. 04. 2013 | 15:32

dennis napsal(a):

A s oznacenim nasi zeme? Co kdyby vlada prijala latinske oznaceni
Bo:hmen und Ma:hren
To uz kdysi ve svete zdomacnelo a bylo by to nezamenitelne, a jak nekteri diskuteri pripominaji, bylo by to aktualni.
23. 04. 2013 | 15:37

ld napsal(a):

Copak asi dělaly zastupitelské úřady v USA těch 20 let, když rozdíl mezi Čečnou a Českou republikou je smazaný?
Mimochodem, zajímalo by mě, jak tam jdou teď na odbyt papiňáky.
A ten český stát se stane kantonem Číny. Jako jejich popelnice. Nevezme to víc jak 1/4 století; brzy pofrčí jazykové kurzy čínštiny.
Kdo nežere psy není Čech - hop, hop, hop!
23. 04. 2013 | 15:51

Gru napsal(a):

"Jak ukazují události v Bostonu, je povědomí o naší existenci ve světě tak malé, že musí Velvyslanectví v USA vydávat prohlášení o tom, že Česká republika ani neleží v Asii ani není Čečensko!"

Popisovaný jev zcela nepochybně dokumentuje malou vzdělanost obyvatelstva dotyčné země, jíž je nyní zvykem pochlebovat podobně, jako předtím sovětské říši. Jestli někde převažuje kmenový charakter společnosti, tak je to právě v oné zemi, kde za tak krátkou dobu existence se národ ještě vůbec nemohl konstituovat.
23. 04. 2013 | 16:02

J.V napsal(a):

V USA jsem pár let pobýval a zjistil jsem že celá Evropa je bezvýznamný prdek, v novinách se o ní skoro nepíše. Natožpak nějaký čecháčkov, který dnes už nic nevyrábí a není ničím zajímavý.
.
Jenom tak pro zajímavost kdo z vás ví kde leží a čím je důležitý Trinidad a Tobago, Srí Lanka, Brunea, Sierra Leone, Benin, Burkina Faso . Lesotho......
Všechno země možná důležitější než ta naše, některé totiž mají třeba přírodní suroviny, mají strategickou polohu atd. Počtem obyvatel také některé srovnatelné
23. 04. 2013 | 16:20

pamětník napsal(a):

Český stát v různé formě v tomto prostoru existuje od r. 833, tj. 1180 let. Jaký význam v této souvislosti mají bláboly nějakého Víta Klímy?
Stokrát do moře plivni, ono se nezpění.
23. 04. 2013 | 16:24

ld napsal(a):

j.v.,

možná byste se divil, ale v 6.třídě ZDŠ jsem uměl popsat a namalovat všechny vlajky států světa tehdy existujících. Bylo jich nějakých 168.
A to se tehdy Brežněv těšil výtečnému zdraví, a vy jste možná ještě neuměl jezdit na bicyklu.
23. 04. 2013 | 16:30

pamětník napsal(a):

Nějaký význam tyto bláboly mají: přitahují podobné světaznalce (např. J.V.) jako masařky shnilé maso, aby si taky přidali blábol svůj.
23. 04. 2013 | 16:30

ld napsal(a):

Vlastně trochu kecám, nešel mi namalovat ten libanonskej cedr; furt vypadal jak lípa před hospodou...
23. 04. 2013 | 16:33

zemedelec napsal(a):

Pane Klíma.
Když napíši,kdo nám Čechům vládne,tak to p.Stejskal vymaže.
Pokud se to nezmění,nezmění se ani názor na Českou Republiku.
23. 04. 2013 | 16:40

Pepa Řepa napsal(a):

Jako dálkový student prvního ročníku UNIVERSITY RELATIVISMU JANA AMOSE STEJSKALA pro studenty čtvrtého věku se sídlem na Červeném Hrádku, bych podotkl, že někteří Češi jsou barbaři a jiní ne.

Nepaušalisujme, soudzí, taková solužačka Zagorová je sice fajn holka.....
-----------------------
Tužka
v poslední době čtu u nadpočetných blogerů pouze titulek, přišel jsem o něco?
23. 04. 2013 | 17:04

gaia napsal(a):

pane běžte si urážet do Izraele a pište si tam, zda se rozpadne dřív on, nebo Česko. Uvidíte, jak s vámi vyběhnou.
23. 04. 2013 | 17:08

Xaver napsal(a):

Autor v podstatě říká: "Když budeš zlobit, tak přijde čert a odnese tě do pekla"
Průser je v tom, že všichni víme, kdo jsou ti, co by měli přestat "zlobit",ale neumíme je k tomu donutit.
23. 04. 2013 | 17:15

J.V napsal(a):

Pamětníku, v Africe byla civilizace statisíce let před Evropou a na mnoha místech je původní obyvatelstvo. A znáte africké státy, nepletete si je.
Mimochodem název " ČESKO" je urážlivý a geograficky nesmyslný pro polovinu vlastních obyvatel. Nějaká změna by byla na místě, nejen kvůli čečně
.
Pamětníku 16,30, vyvážená argumentace, hned se pozná že přišel inteligent
23. 04. 2013 | 17:20

Pepa Řepa napsal(a):

Znám jednoho, začíná každé oslovené Čéče.....aby po něm nešla FBI
Měl by se brzdit.Pak znám pár českých Dage, ale o těch jen dobře, chodí v nepr. vestách a není dobré si je pohněvat.Nedávno udělali cvičně zlatnictví jen kvůli adrenalinu.

Tak jsem se přemohl a došel do poloviny.
No, kmenové uspořádání tady je, o tom žádná.
Na příklad kmen pravdy a lásky potvrdil věrnost při volbě Karla s čírem. O čem jiném chcete mluvit než o kmenu? Partaj to nevytvoří, je to moc práce, sem tam položí své vejce jinam.
Ale jakmile někdo pískne do akce poskakují a slintají jako pudlíci ve Varieté.Chybí jen velbloudi.
Zbytek blogu jsou blbosti, číst jsem přestal.
23. 04. 2013 | 17:33

Ládik!!! napsal(a):

Jako Slezana mě blog o Češích nezajímá. O Moravanech bych si ho přečetl, jsou mi bližší. Češi jsou mi vzdáleni jak Ukrajinci, přes dvoje hranice.
23. 04. 2013 | 18:10

aga napsal(a):

To jsou zase pindy starý mindy.

Polovina amíků neví, kde je Kanada. Maj z toho snad Kanaďani mindráky?

Buďme rádi, že se o země, kde jsou lvi, zatím nikdo nezajímá, a že se teroristi angažují v těch zemích, které zná každý. Ten klídek mi stojí za to, že o mně neví každý Bostoňan.

A kde jste sebral, že se Evropská Unie snaží něco vyvažovat? Oni se v ní angažují nějací evropští unijci? Nebo se tam spíš mezi sebou handrkují Němci, Španělé, Britové, Francouzi atd., jen náhodou usazení v bruselské babylonské věži? A nebo snad chce autor naznačit, že Brusel už zcela ovládla "nadnárodní" internacionála, která udělá mezi těmi zlobivými evropskými národy konečně razantní neevropský pořádek?
23. 04. 2013 | 18:15

pamětník napsal(a):

J.V:
"Pamětníku, v Africe byla civilizace statisíce let před Evropou" a vytvořila ji pramáti Eva. :)))
http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/geneticka-genealogie-sledovani-rodovych-linii-pomo.pdf

Holt světoběžník, co žil dokonce v USA, se nezapře.
:))))))))))))
23. 04. 2013 | 18:55

Igel napsal(a):

Ládíku, my na Moravě s nimi sousedíme, a je to chyba. Chtělo by to nějak zřetelně oddělit. Nebo je odstěhovat někam jinam. Nebo alespoň Prahu, třeba Jihičeši jsou fajn
23. 04. 2013 | 18:56

syn moravského lidu napsal(a):

pamětník napsal(a):

Český stát v různé formě v tomto prostoru existuje od r. 833, tj. 1180 let. Jaký význam v této souvislosti mají bláboly nějakého Víta Klímy?
Stokrát do moře plivni, ono se nezpění.
pamětníku

od r. 833 zde bylo Království Moravanů, ti by zírali, kdybyste jim řekl, že jsou na omylu, že správně je to "český stát"!

Ale pište dál, člověk se rád poučí, zvláště u "pamětníků"!
Bohužel se obávám, že autor má naprostou pravdu. Kdo by v r. 1989 mohl tušit, kam to modří soudruzi dopracují? A kdo může tušit, co bude za dalších dvacet let?
23. 04. 2013 | 21:03

Yosif K napsal(a):

A Vít Klíma má geniální nápady jak český stát posílit.

1) Zavést "alternativy ku kapitalismu" - asi družstevní a všelidové vlastnictví.
2) každá obec má mít vlastní měnu - podpoří se místní výroba.
3) na celostátní úrovni bude vše řídit SPK v čele s Vítem Klímou a podobnými kuglufy.
23. 04. 2013 | 21:13

pamětník napsal(a):

syn moravského lidu
by snad mohl vědět, že první historicky doložený přemyslovský vládce Čechů v Čechách byl legát moravského krále Svatopluka Bořivoj. Dokonce je nanejvýš pravděpodobné, že byl na Svatoplukově dvoře vychován a bezesporu na Moravě byl pokřtěn. Navíc tichý skon Velkomoravské říše v 906/7 zřejmě spočíval v přesunu mojmírovské nobility do Prahy. Kontinuita moravského státu s českým je očividná, byť územně modifikovaná.
23. 04. 2013 | 21:33

pamětník napsal(a):

A navíc, synu, je vysoce pravděpodobné, že Bořivoj byl pokrevně se Svatoplukem spřízněn a že tydy Přemyslovci jsou fakticky Mojmírovci pokračující v Čechách i na Moravě pod jiným jménem daným legendou vymyšlenou podle obecně rozšířeného mustru.
23. 04. 2013 | 21:36

syn moravského lidu napsal(a):

pamětník

jsem mile překvapen, přesně tak! Je mi to známo. A nemám s tím žádný problém. S čím nesouhlasím, je to, že nazýváte "českým státem" stát, království národa Moravanů, a jsem si jist, že by s tím nesouhlasili ani ti dotyční Moravané.

A nejsem váš syn, a vy nejste můj otec. Jsem syn moravského lidu.

Mějte se pěkně
23. 04. 2013 | 22:17

dennis napsal(a):

Obcane Moravske Ostravy to maji do Prahy bliz, nez ti ze Slezske. To mate pravdu pane Ladiku!!! Ale vy nejste ze Slezske Ostravy, vy jste z "prajzske" strany. Mel byste si priznat svou prislusnot, geografickou. Od dob Marie Terezie uz k nam nepatri Kladsko a kus Slezska a historicky korektne se to nazyva Prusko, modernim zemepisem a soucasnou automapou vydanou v Nemecku se tomu rika Sudety. Uz byste se nemel ohanet svym slezskym-s'lonzkym vlastenectvim, ale priznat se ke svemu sudetskemu dedictvi.
23. 04. 2013 | 22:47

pamětník napsal(a):

syn moravského lidu:
Moravané byli všichni poddaní vládce Velkomoravské říše, převážně Slované sídlící v Panonii (po porážce Pribiny), na území nynějšího Slovenska a nynějších Čech. Pokud je faktem přesun Mojmírovců v rámci říše do nynějších Čech, což byl nejpravděpodobnější průběh "zániku" Velkomoravské říše, šlo o kontinuální pokračování téhož státu pod vládou téhož rodu pod jiným názvem. Připomeňme si záplavy na dolním toku řeky Moravy, které opakovaně vznikaly následkem vykácení lesů v jejím horním povodí, což byla nejpravděpodobnější příčina zmíněného transferu.
23. 04. 2013 | 23:07

kiki napsal(a):

Já myslel, že doba, kdy vhodně zvolené informace lze pospojovat v libovolnou fantasmagorii je pryč.
24. 04. 2013 | 00:16

pamětník napsal(a):

kikino,
není libovolná. :)
24. 04. 2013 | 00:45

Kill napsal(a):

Komentátoři typu pamětník a většina dalších právě dokázali vmlátit všem sousedům, že jsme velmocenskou zemí. Bravo.
24. 04. 2013 | 01:23

Digi napsal(a):

A kde jste tu pitomost, kterou hlásáte v nadpisu, sebral?
24. 04. 2013 | 05:11

Ládik!!! napsal(a):

dennis -
z okna vidím zubatý obzor polského Těšína. Právě teď je pár stupňů nad ním rozplizlé žluté Slunce ve slabém oparu, za lepších podmínek rozeznám i stromy a domy za Olzou. Na Sudety bych to neviděl.
24. 04. 2013 | 06:29

Igel napsal(a):

4echáčci si neumějí vládnout, neumějí pro tu zemi najít slušný název, a neumí nic než krást.
Tak proč by to měl být svéprávný stát
24. 04. 2013 | 07:29

JardaV napsal(a):

Za východní barbary nás považují místní fašistická média,která to dělají na pokyn svých majitelů proto,aby v naší zemi nepropukla nemoc národní hrdosti,která kdysi
způsobila pochopení,že Němci nejsou nadlidi ale spíš utlačovatelé.Po druhé sv.válce
a odsunu Němců naše země najednou nebyla nucena klečet na kolenou.Socialismus
jsme zvládli nejlépe ze všech komoušských zemí.Vybudovali jsme zemědělství,ze kterého dodnes Evropě běhá mráz po zádech a ze všech sil se snaží ho udusit.Zvládli jsme jadernou energii a naše firmy měly jaderný program.Měli jsme velmi dobrý zbrojní průmysl,který zaprodanci a zrádci národa zlikvidovali.Měli jsme celostátní systém hromadné dopravy,který obdivoval i ministr dopravy Japonska(1987)s konstatováním, že dokážeme dopravit občana z jednoho konce země na druhý v kontinuálně navazujícím jízdním řádu.Měli jsme třeba i dobře organizovaný sběr druhotných surovin.Naše minerálky a mléko byly ve skleněných lahvích - dnes
jsou odpady plastů nákladným problémem.Neměli jsme 40 let bezdomovce - to v celé Evropě nemůže říci nikdo - žádný titulárně "vyspělý" stát!!!!Školství,přes 23 let trvající devastaci a cílenou likvidaci ještě pořád neupadlo na úroveň Evropy.Zdravotnictví - trvale vysáváno přes pojišťovny,jejichž zavedení je tunel
zdravotnictví - je na lepší úrovni celoplošně než v okolních státech.I když cíleně devastováno personálně,trvalým finančním podhodnocováním třeba sester.Když začneme vypočítávat všechno,v čem jsme dobří nebo minimálně srovnatelní s Evropou,nutně dojdeme k závěru,že vstup do Evropské Unie je pro Českou zemi návrat na stromy.
Nejsem nacionalista.Ale nemůžu nevědět a nepochopit,že naše poplivávaná země měla třeba v roce 1981 pět !! pružných výrobních systémů a integrovaný výrobní úsek,ale
Německo,kapitalistické Německo,SRN !! mělo jenom DVA !!!My že bysme měli mít mindráky z Evropy???Konzultuje s automatickou pračkou svoji inteligenci...
24. 04. 2013 | 12:14

JardaV napsal(a):

Za východní barbary nás považují místní fašistická média,která to dělají na pokyn svých majitelů proto,aby v naší zemi nepropukla nemoc národní hrdosti,která kdysi
způsobila pochopení,že Němci nejsou nadlidi ale spíš utlačovatelé.Po druhé sv.válce
a odsunu Němců naše země najednou nebyla nucena klečet na kolenou.Socialismus
jsme zvládli nejlépe ze všech komoušských zemí.Vybudovali jsme zemědělství,ze kterého dodnes Evropě běhá mráz po zádech a ze všech sil se snaží ho udusit.Zvládli jsme jadernou energii a naše firmy měly jaderný program.Měli jsme velmi dobrý zbrojní průmysl,který zaprodanci a zrádci národa zlikvidovali.Měli jsme celostátní systém hromadné dopravy,který obdivoval i ministr dopravy Japonska(1987)s konstatováním, že dokážeme dopravit občana z jednoho konce země na druhý v kontinuálně navazujícím jízdním řádu.Měli jsme třeba i dobře organizovaný sběr druhotných surovin.Naše minerálky a mléko byly ve skleněných lahvích - dnes
jsou odpady plastů nákladným problémem.Neměli jsme 40 let bezdomovce - to v celé Evropě nemůže říci nikdo - žádný titulárně "vyspělý" stát!!!!Školství,přes 23 let trvající devastaci a cílenou likvidaci ještě pořád neupadlo na úroveň Evropy.Zdravotnictví - trvale vysáváno přes pojišťovny,jejichž zavedení je tunel
zdravotnictví - je na lepší úrovni celoplošně než v okolních státech.I když cíleně devastováno personálně,trvalým finančním podhodnocováním třeba sester.Když začneme vypočítávat všechno,v čem jsme dobří nebo minimálně srovnatelní s Evropou,nutně dojdeme k závěru,že vstup do Evropské Unie je pro Českou zemi návrat na stromy.
Nejsem nacionalista.Ale nemůžu nevědět a nepochopit,že naše poplivávaná země měla třeba v roce 1981 pět !! pružných výrobních systémů a integrovaný výrobní úsek,ale
Německo,kapitalistické Německo,SRN !! mělo jenom DVA !!!My že bysme měli mít mindráky z Evropy???Konzultuje s automatickou pračkou svoji inteligenci...
24. 04. 2013 | 12:15

pamětník napsal(a):

Kill
nedokázal nic. :)
24. 04. 2013 | 13:22

K .V.V. napsal(a):

Jardo V- za východní barbary nás právem považují všichni kdo vidí že nic nevyrábíme, neumíme se uživit, parazitujeme na dluh a krade se tu nejvíc v Evropě /možná i na světě.
Za co jiného by nás měli považovat? A proč? Protože jsme před čtvrtstoletím pracovali, vyráběli a tvořili hodoty, teď už ne?
24. 04. 2013 | 14:08

modrý edvard napsal(a):

Článek se mi nelíbí. 1. Je tam splácáno příliš mnoho věcí najednou. 2. Nejdřív rozlišuje demokracii a kmenové hospodářství. Potom se tam najednou objeví kmen Čechů. 3. Autor si to po sobě nepřečetl, je tam příliš mnoho překlepů a gramatických chyb.
24. 04. 2013 | 14:16

kelner napsal(a):

Lituji, ale jako občan ČR se za barbara nepovažuji a dokonce pro to neznám důvod. Váš jiný názor Vám pochopitelně neupírám, ale obávám se, že to jsou Vaše komplexy ne komplex národa.
24. 04. 2013 | 15:20

BRD napsal(a):

JardaV: tak pokud si dobre pamatuji, pred rokem 1989 jste meli tak akorat velike h.....o. Usmudlana a spinava mesta, zasle vesnice, hnusna auta, fronty na rohliky, nepozivatelne potraviny, zasvinenou prirodu, vysokou koncentraci praskacu a bolsevickych kejvalu, povinnou vojenskou bolsevickou pakaranu na 2 roky, 2 programy TV, kde nedavali vubec nic, radio, ktere nehralo nic jineho, nez dechovku, ruske lidove pisne a pisne z festivalu ze Sopot, pak si take pamatuji na to, ze na auto se muselo cekat na poradnik, to ze kdyz nekdo rekl svuj nazor, ktery byl proti tomu bolsevickemu, stal se z nej z hodiny na hodinu nejen nezamestnany, ale i v rade pripadech bezdomovec, pamatuji si smeliny, kdy se za nedostatkove hurdisky davaly tvrde sparty soudruhovi vedoucimu ve stavebninach, pamatuji si to, jak jsem musel jak ten nejvetsi k.....t stat u nejakeho pamatniku ruskeho vojaka, ktery mozna znasilnil nejakou zenu v roce 1945 a salutovat, pamatuji si tu hnusnou dobu, pamatuji si to zkorumpovane zdravotnictvi, StB, ROH, perverzaky z Lidovych Milic a jsem jen rad, ze nic takoveho jiz neumusim videt a udelam vse proto, abych uz i NIKDY nevidel. To jsem ti chtel napsat.
24. 04. 2013 | 16:40

Igel napsal(a):

Takže pane BRD, v něčem máte pravdu, ale vesnice na tom byly o hodně lépe než dnes, kvalita potravin také a nesrovnatelně, vzduch máme čistší protože továrny jsou osiřelé, a vyrabované, dnešní Tv by chcípla na úbytě kdyby neměla pořady z dob socíku. zdravotnictví když pominu technický rozvoj /nové přístroje a léky/ dostupnější než dnes. o rekreaci ROH nebo lázních zdarma si dnes můžete nechat zdát. No a jestli nevíte k čemu je obrana země a radujete se že nemusíte na vojnu a NATO nás ubrání, prozradil jste o své duševní úrovni víc než dost.
A zapomněl jste že jsem neměli bezdomovce gheta, žebráky, nezaměstnané, bídu, exekuce, neúnosnou kriminalitu, a hlavně jsme se dokázali uživit bez dluhů. O morálce, dodržování zákonů a slušných vztazích mezi lidmi v socíku ve srovnání s dnešním marastem radši ani nemluvím
24. 04. 2013 | 17:16

Dany napsal(a):

Opravdu by mne zajímalo kdo školí lidi jako je BRD.
Takové kecy přece nemůže mít člověk který tu dobu zažil.
To sde dnes učí v pomocných školách nebo odkud se to bere. Víte někdo
24. 04. 2013 | 18:26

ld napsal(a):

BRD,

jste úplně mimo.
Hurdy byly docela dobře sehnatelné. Že nebyly například obkladačky v 50 druzích vzorů jako dnes, zato však cenově dostupné, bych jako mínus nepovažoval.

Ta vaše neviditelná ruka trhu mi tento týden nařezala akorát na prdel, když jsem v celém Brně nesehnal šrouby v potřebné velikosti. Za komančů jich bylo, že jsme je sypali do betonu. Takže jsem před týdnem ty šrouby objednával z Hr.Králové; 10 jich stálo cca 40 Kč, dalších 90 Kč zblajzla pošta za balík, který měl dnes dojít, ale z technických důvodů nedošel a oni mě budou informovat o dalším postupu. A protože pošta už dnes nedokáže doručit bez potíží ani noviny, ač za komára zvládala levou zadní, zbourala mi tak celý pracovní program, včetně najatého řemeslníka, protože nemám ty blbé šrouby za pár desítek korun.

A na ty báchorky, že byste už nechtěl vidět ROH si pak vzpomeňte, až budete muset třeba za lázně s polopenzí vysolit 20 000 Kč. Jenom tiše doufám, že nemáte volební právo, protože víc takových individuí jako jste vy, tak to je na emigraci; Izrael ještě v pohodě bere.
24. 04. 2013 | 20:04

Copacabanga napsal(a):

Kdo vyjede za hranice, vidi napisy,"Cesi nekradte pribory, rucniky ...apod.
Cesi vyrazi do zahranici se zasobou mnozstvi jidla - nemaji na restauraci. Na WC chodi pod stromecky - nemaji na WC.
Za"okupace" SSSR se Cesi chlubili, jak byli chytri, ze cestovali z mesta do mesta a vsude dostali podporu pro emigranty. Zakoupili si kozichy a v Cechach se predvadeli.
Ti, kteri zustali dele, kradli, vrazdili. Luza, ktera nebyla schopa se naucit cizi jazyk a museli se vratit domu - "stest po rodne zemi".
Takze kdyz je slyset nekde cestina, jsou to sproste vyrazy a je lepe po anglicku zmizet.
24. 04. 2013 | 21:38

pamětník napsal(a):

Kristepane, to jsou kecy!
25. 04. 2013 | 15:33

JardaV napsal(a):

Pro K.V.V.
Ano,to je pravda.Jsou to vzpomínky.Ale taky je pravda,že média dělají všechno pro
to,abychom si už nikdy nevzpomněli.Protlačují do popředí jedince a gangy,kteří a které naší zemi intenzivně škodí.Dokonce ani ne proto,aby si nakradli,i když to je jen průvodní jev.Příští volby rozhodnou,jestli budeme směřovat do Afriky nebo se
alespoň částečně pokusíme obnovit naši zemi.Máme spoustu inovačních možností,taky
mládež se jistě bude chtít vypracovat odborně i finančně.Nic starého nás dopředu
nepovede.Ještě pořád máme šanci se vzpamatovat.
25. 04. 2013 | 15:47

JardaV napsal(a):

Pro BRD

Především jsme měli kvalitní potraviny,které odpovídaly potravinářským normám.Normy
byly to první,co "moderní doba" zlikvidovala,protože jinak by k nám z EU hned tak něco nedovezli.Dále - z nikoho se nestal nezaměstnaný,dokonce i cikáni měli alespoň razítko,že jsou někde zaměstnáni.A příživnictví bylo trestáno nepodmíněně.Třeba k autům - nedávno v TV uvedli šot o vyřazení posledních starých autobusů "krabic".
Samozřejmě si nikdo nevzpomněl,že právě tato krabice dostala v NICE ve Francii cenu za design,že pákové otevírání dveří byl původně český patent,ani o patentu na pozvolné ztmavení oken se nikdo nezmínil.Nakonec se to sice nezavedlo,ale tehdy
byla kouřová okna extratřída,rozhodně je neměly všechny autobusy na Západě.Škodovky
byly hlučné,ale snadno opravitelné.Favority jezdí ještě dnes.Ale zapomněl jste na TATRU,která měla montovnu v Číně a byla populární v Rusku na Sibiři,a že tam hned tak něco nepřežije.Taky LIAZ byly dobré náklaďáky i tahače kamionů.O Praga V3S
nemá cenu mluvit,ještě dnes jezdí s novými motory,Jejich schopnost projet všude byla legendární,na vrcholy Krkonoš se hned tak nějaké auto nevydrápalo.I Tatra měla
hodně problémů.
Je pravda,že fasády domů byly omlácené a nic moc.Taky je pravda,že za 1 kubík vody jsme platili 1 Kčs.Ale vezměte v úvahu,že za 23 let se musí každá evropská společnost posunout kupředu.Nemá cenu blábolit coby kdyby.Co jsem napsal mělo
naznačit,že když podpoříme domácí podnikatele,kteří taky zaměstnají domácí lidi a odvedou daně do naší státní pokladny,máme ještě pořád na co navazovat.Ale podstata
je ve vládní politice.Ne cizí kapitál,který nás následně vyždíme,ale politika podpory domácích podnikatelů ( a zabránění jejich "přesídlení")by mohla vést kupředu.
Problematika armády je pozoruhodná z několika hledisek.Např.komouši vydržovali
armádu 200 000 vojáků -tu by dnešní stát neuživil ani měsíc.Kam tedy mizí prachy,které tehdy šly do armády????A armáda nebyla jen tak ledajaká,když pominu
DANU,která jediná lokalizovala Stealth (nebo jak se to píše),máme dosud velmi dobré
chemické vojsko.Měli jsme toho dobrého víc.A musím říci,že dnešním mladým klukům by ve většině případů mohla vojna jenom prospět.Armáda jim dávala zadarmo řidičáky skoro na všechno,a výcvik byl dobrý.Když pominu třeba schopnost ženijního vojska
postavit most přes Dunaj za !! 26 !! minut,po kterém přejel tank....Náhodou jsem u toho byl na vojně,a číslo je pravdivé.
Víte,kdo chce vidět nějakou dobu černě,sám sebe přesvědčí snadno.Horší je,že média
místo podpory pozitivního doma raději zveřejňují informace ze zahraničí,že kterých je člověku minimálně nevolno.Nejsou to naše média.Jejich podpora začínajícího fašismu v naší zemi,kdy medializovali štvanici na člověka jako něco pozitivního,
jejich házení viny za vraždu u Dobronína,kterou nejspíš spáchal SS man ze stejné
vesnice,ze které byly oběti,na naše lidi,a mnoho dalších příběhů,které dokazují,že se někdo snaží rozložit naše národní cítění a podsunout nám pocit viny nebo hanby,
jasně mluví pro to,aby cenzura byla tvrdá a hlavně aby se zodpovídala parlamentu a veřejnosti.Nebo se jednoho dne podivíme.
25. 04. 2013 | 16:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy