Šumava opět mediálním hitem

12. 06. 2007 | 16:11
Přečteno 7546 krát
ŠUMAVA OPĚT MEDIÁLNÍM HITEM aneb BROUK SUPERSTAR
Náš největší národní park na Šumavě se stává čas od času obětí mediálních kampaní: jednou je hitem Kateřina Neumannová, rušící na Pytláckém rohu tetřeva hlušce, podruhé a po padesáté kůrovec jako bezkonkurenčně nepopulárnější český brouk - superstar, potřetí třeba otevření či neotevření hraničního přechodu Modrý sloup a tím i možnosti bezprostředního zážitku z bavorské divočiny.

ZÁKAZY, TĚŽBY, ZÁKAZY…
Je veřejným tajemstvím, že v Bavorsku už dávno neprobíhá nějaký „neodpovědný experiment“ – jak tvrdošíjně balamutí veřejnost někteří činovníci na české straně, včetně jihočeského hejtmana - , ale naopak se tu má příroda, ponechaná sobě samé, čile k světu. Jak ukazují vichřice a prosté procentuální součty polomů, daří se přírodě v národním parku rozhodně lépe když jí dáme pokoj, než když ji řídíme motorovou pilou. Toto je nutné za každou cenu před občany zatajit. Tudíž všichni, kdo pod nejrůznějšími záminkami už osmnáct let pěšímu turistovi znemožňují vstup do jádra starší z obou sousedních rezervací, do bavorského národního parku a tím i do možné budoucnosti parku našeho, nepřímo podporují účelové mýty o sousedech a tím náramně hoví choutkám obchodníků se dřevem, údajně nejvzácnějším v republice. Je dojemné v této jednotné frontě zákazů vstupu do divočiny vidět v jedné řadě (některé) fachidiotismem stižené přírodovědce, (některé) ekologisty i (všechny) těžaře. Neslyšel jsem, že by si ti první, totiž tetřevofilové (např. profesor Bejček), stěžovali na ty třetí, dendrofily (reprezentované např. lobbyistickým sdružením Šumava 21) : ti i ti vyhánějí z Březníku turisty, ale vrtulníky, pily a hangáry se smrdutou naftou na témže místě jim před pár lety kupodivu nevadily. Ti první, druzí i třetí chtějí totiž přírodu egoisticky jen pro sebe, pro svá privilegia a výjimky. To je prokazatelný společný jmenovatel. Liší se ale v motivaci: prvé dvě skupiny hodlají těžit z parku informaci (což je specifikum národního parku), ta třetí dřevo (což je specifikum lesního závodu).

NEPOUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE
Bezkonkurenčním mediálním hitem byl ovšem letos orkán Kyril, který se v šumavském parku podepsal sedmi set tisícovými polomy a pomohl tak mediálnímu broukovi – jehož už už hodlal v popularitě dostihnout tetřev hlušec – znovu do sedla. Ne nadarmo jej Karel Klosterman nazýval „zlatým broučkem“: ač démonizovaný, přináší do kraje práci i bohatství. A tak senátor Jirsa, hejtman Zahradník, exministr a „exropák“ Benda (hlavní viník celosvětové ostudy – rozdrobení 1. zón na 135 ostrůvků) – ti všichni opět mávají strašákem brouka. Ignorují, že u německých i polských sousedů (a v každém regulérním národním parku světa!) je kůrovec porodníkem – a ne hrobníkem - nového lesa. Jsou snad slepí, když nevidí, že vichřice řádila na Šumavě průkazně nejvíc tam, kde předtím zasahoval člověk a kácením narušil porostní stěny? Jsou opravdu slepí, že nevidí, jak v bezzásahových zónách bavorských i českých vichřice neohrozila horní uschlé stromové patro, takže toto dál slouží jako kryt pro slibně se obnovující zelenou vegetaci (smrk, vtroušený jeřáb aj.)? Nevidí, že vichřice nám dala v nižších polohách báječnou šanci neobnovovat smrkové plantáže a vrátit složení lesa ke smíšeným porostům? Copak nevidí, že ve vyšších polohách, jež přednostně holili až po poslední vytěžený rezonanční smrk, nic jiného než horský smrk stejně neporoste a příroda ho pomocí kalamit obnoví i bez nás a zadarmo?

Navzdory faktům se znovu po Kyrilu rozhořela (pseudo) diskuse: kácet či nekácet? Zavádějící otázka! Ta by měla v Národním parku znít: odvážet či neodvážet? Kdyby se z jádra Šumavy plošně, dejme tomu od 1100 m n/m výš, zakázalo odvážet dřevo, hned bychom viděli, jak by poklesl kácecí apetit. Shodnou-li se přírodovědci i lesovědci na něčem, pak na tom, že největším zločinem na chráněných územích je „odvoz organické dřevní hmoty z ekosystému“. Tak proč teď chtějí za každou cenu vyvézt zpracované dříví z lesa, dokonce přednostně z nejcennějších zón? Výzkumy jasně ukazují, že část dřeva po těžbě by měla být povinně ponechána k zetlení všude, v chráněných územích pak většina a v jádrových zónách bez výjimky vše! Jinak si nemá cenu hrát na národní park, protože jediným rozdílem oproti lesní plantáži bude, že nás tam nepustí. Snad ne proto, aby tam směli výhradně těžaři a občan je pak zase jako dřív nemohl kontrolovat? Aby si nevšiml jizev na chráněném půdním krytu, erozních rýh, načerno zmizelých kmenů? To jsme se z minulých ostud, které musel za nás řešit mezinárodní arbitr, dostatečně nepoučili?

KYRIL V ILEGÁLNÍM SPOJENÍ S DUHOU
Mívám ve zvyku po způsobu Poutníka z Komenského Labyrintu nenechat si vnutit brýle jakéhokoli Mámení. Brýle interpretací si vždy nenápadně z nosu posunu, abych nahlédnout problém i vlastním laickým okem. V případě Šumavy to znamená vypravit se na inkriminovaná místa osobně. Zde je má stručná situační zpráva z jara tohoto roku.

V okolí Černé, Studené a Medvědí hory, Plesné či Trojmezenského pralesa by se dala docela dobře vyučovat moderní ekologie lesa i nauka o přírodních procesech. Orkán vyvracel či lámal jednotlivé roztroušeně stromy tu i onde, ale plošně zasáhl přednostně jen tam, kde se v porostu vrtal člověk. To je zcela evidentní a potvrdil to i oficiální monitoring Správy parku. Nad „kultovním“ Pramenem Vltavy je takřka holo – vichřice si jen „ukrojila“ další zákusek po předchozím kácení v osmdesátých i pozdějších letech. Oloupaná část Pramenů stojí dole takřka netknutě, o suché stromy Kyril zájem nemá. Stejně netknuté vypadá i „uschlé“ Bavorsko. Vítr přednostně ničil stromy odhadem 90 – 120 let staré – a v naprosté většině tam, kde se předtím těžilo (Černá hora, Polom, Plesná). Naproti tomu až zázračně nedotčená zůstala na centrální Šumavě Medvědí hora a tzv. Židovský les, kde naředěný porost vznikal dlouhá desetiletí přirozenou obnovou: tento les je čítankovým příkladem stability ekosystému, když jej necháme sto let na pokoji. Celkový dojem z namátkové pochůzky i z leteckých snímků: Kyril je podplacen Hnutím Duha, jinak to není možné. Potvrdil totiž většinu obav i varování přírodovědců a ekologů.

Vladimír Just (člen o.s. Obrana životního prostředí, pověřený monitoringem Šumavy)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

L. Navrátilová napsal(a):

Dobrý den, máme podobný názor na věc:) Jen si nemyslím, že by bylo nějak úmyslně bráněno dostat se na bavorskou stranu parku. Dá se tam dostat přece i jinudy než jen přes Luzenské údolí ...
12. 06. 2007 | 17:40

d.c. napsal(a):

Přesně tak. Jako rozumné se mi jeví omezené prohlídky Luzenské slatě s průvodcem a třeba i výkladem o tom, o čem píšete i Vy.
Jsem Šumavák a to co vytváří OS Šumava 21 prostřednictvím místní škváry Rozhled je hnus a svinstvo. Ale obdivuji Vás, že to dokážete napsat tak slušně.
12. 06. 2007 | 18:14

datel napsal(a):

Zapomněl jste - pane Juste - dodat, že na Bavorské straně Kyril sice nic nevyvrátil - ale jen proto, že jednoduuše neměl co: Dospělé stromy už před ním pokácel - s přispěním Bavoráků - kůrovec. Vaše nově vyrostlé pěti- až desetileté kmínky jsou totiž něco jako křoví, kterému žádná vichřice nemůže uškodit - ta láme a vyvrací jen dospělé stromy. Ty v Bavorsku nejsou, sežral je Vámi chráněný kůrovec.
12. 06. 2007 | 18:29

krkavec napsal(a):

2 JUST: To si to zase sliznete, hlavne o tech co na tezbe v Narodnim parku vydelavaj. Sumava 21 na Vás zase nenechý nitku suchou, ale to uz znate.

2 DATEL: Zalette si do Bavorska se podivat a uvidite, ze je o les a ne o krovi.... a nezapomente porovnat s spousti v mistech kaceni na Sumave :-))
12. 06. 2007 | 18:40

Petra Kušková napsal(a):

Vážený pane Juste!
Váš článek se mi moc líbí! Profesí "environmentalistka" tedy, přesněji vystudovala "Ochranu životního prostředí", pracovala ledaskde. Včetně NGO, státní instituce, akademické sféry, novin. Opravdu výborný vhled! To se jen tak nevidí! Děkuji!
12. 06. 2007 | 20:38

L. N. napsal(a):

Pro Datla: větrné polomy, požáry a hmyzí "kalamity" jsou hlavní motory cyklických změn v klimaxových lesích. V hospodářských lesích si prosím zasahujte, první zóny NP laskavě nechte přírodním procesům!
12. 06. 2007 | 21:06

Datel napsal(a):

Víte, pane Justle, tragédií Vaší logiky je, že si neumíte představit permanentně krásný zelený les (kterému lidé občas pomůžou, aby ho v pravidelných intervalech nesežral kůrovec), tedy les, který už vyrostl, je tady a kdykoliv nás potěší, ale vysnil jste si les, který - jakmile po stu letech konečně doroste - se k Vaší radosti nechá opět sežrat kůrovcem... a mezitím se pár desítek let budete dívat na polomrtvé a pomalu obrůstající holiny... Ten les tu - pane Juste - k naší potěše je a já nechci deset desetiletí čekat,až každých sto let znova vyroste!
12. 06. 2007 | 21:44

Datel napsal(a):

Pane Juste, to byl překlep (=Justle...). Omlouvám se.
12. 06. 2007 | 21:45

pje napsal(a):

Justův článek je otiskem reality. Nepřekvapuje mne, že lháři nejen z Šumavy 21 zaslepení penízem (vydělaným, i tím zjevně či skrytě utraceným, vy hlupáci!) touží po monopolu na težbu či poplatníky placenou "ochranu jejich výnosů", nikoli štítovou ochranu přírody. Lhářům je na čase soudně dokázat jejich zlou vůli, důkazů je habaděj. EPS by se mohl postarat.
12. 06. 2007 | 21:54

XXX napsal(a):

->Datel: To je omyl Datle. Přírodní les je v podstatě naprosto stabilní. Uvedené problémy se týkají právě jen a výhradně lesa kterému lidé tzv.pomáhají. Nebo máš pocit, že přírodní lesy ve Finsku, Rusku, Ukrajině, tropické lesy a podobně trpí takovými cyklickými katastrofami jako naše obhospodařované monokultury?
12. 06. 2007 | 21:57

Datel napsal(a):

Víte, pane Juste, připomínáte mi exhibionistu, který - místo aby uhasil dětmi zapálenou záclonu - se zpovzdálí dívá, jak mu do mrtě vyhoří celý dům a ještě si šeptá: - Ta nádhera! To je ale krásné spáleniště! - A teď do práce, ať tu za pár desetiletí vyroste nový dům!
12. 06. 2007 | 21:58

pje napsal(a):

Ještě něco: o křoví na bavorské straně může hovořit jen ten, kdo tam nebyl a křovím argumentovat jen ten, kdo nebyl na Medvědí hoře. NP není kašírovaná zelená opona pro Datly, kteří to divadlo, přiznejme si, potřebují snad dokonce i pro svou potěchu sebeklamem, jen když se po nich nechce úhrada téhle kůrovcové kašparády. Tragédií Datlů je jejich přesvědčení o právu na zelený horizont a totální neznalost smyslu a funkcí chráněných území.
12. 06. 2007 | 22:02

LN napsal(a):

Pane Datle, myslím, že zase Vaším omylem je zahrádkářská logika: musíme to tu pořád mít pěkné a pořád se o to starat. Víte, přírodní procesy tady byly dříve než člověk, který se do nich v podstatě narodil. A jaktože to fungovalo i předtím, než člověk tu svoji "zahrádku" začal okopávat?
Vaše představa pěkného lesa je pravděpodobně vysoká kmenovina, přes kterou je vidět na druhý konec - tak jak to všichni známe ze smrkových monokultur. Oprvadu se Vám to líbí? A není zajímavější sledovat, jak ten les funguje opravdu přirozeně, než obdivovat vysázenou plantáž?
12. 06. 2007 | 22:12

pje napsal(a):

->Datel: Lidsky chápu, že hodnota nemovitosti, z jejíchž oken se změní pohled z vitální zeleně na zdánlivě mrtvý hřbitov stromů, se snižuje. Pohled na přírodu jako na okrasu a přírodní zdroje zdarma se ale nám lidem již začíná nevyplácet a je smutné, že Vladimír Just a ti samozvaní ekologisté to vědí a MŽP a šumavští podnikatelé nikoli... Stát jako vlastník lesů v NP by měl buď lesy v NP privatizovat nebo zrušit NP, nechce-li přijít o tvář, když je zcela nepochybné, že celoplošné bezzásahové zóny jsou klíčem k zachování smyslu NP Šumava.
12. 06. 2007 | 22:15

Datel napsal(a):

pro L.N: - Kdo obdivuje vysázené plantáže? - Vám se opravdu líbí ty tisíce hektarů uschlého a mrtvého lesa, kde sice jednou - bude to trvat cca sto let - bude stát nový les... ale ten les tu ještě včera byl a nebýt pár naivků, co se přivazují ke kmenům, aby se kůrovec mohl kalamitně rozmnožit(a pár Justů je za to opěvuje), tak by tu - ten les -ještě byl? - Víte, paní L.N., kolik kyslíku by ten usmrcený les za ty desítky let vyrobil? Kolik vody by zadržel, kolik radosti rozdal? - No, ale Vám zřejmě připadá spáleniště esteticky i funkčně krásnější... Připomínáte mi tak trochu ono bolševické: I kdybychom padli (=uschli)všichni, vstanou noví bojovníci, zelená záře zavlaje...
12. 06. 2007 | 22:32

ochránce přírody napsal(a):

Pane Juste, zapomínáte na fakt, že někdy těžko změníte druhovou skladbu lesa bez zásahu člověka, protože Vámi uvedený, vtroušený jeřáb proti "agresivnímu" smrku nemá šanci a sta let se stejně nedožije. Dalším problémem je přemnožená zvěř v NPŠ, která vyhledává vtroušené dřeviny a ty následně zlikviduje! Takže i bez zásahu lesníků nakonec vznikne smrková PLANTÁŽ, kterou však "naštěstí" po 50 letech opět "sežere" brouk a vtroušený jeřáb opět dostane šanci!!! To jen pro doplnění Vašich, nic neřešících, informací.
12. 06. 2007 | 22:57

af napsal(a):

Velice mne překvapuje hloupost autora a celé té kůrovcové lobby. Každý přece ví, že když se příroda vůbec nechrání a nechá se škůdcům, tak si snad někdy pomůže sama, ale to tu už nebudeme. Takže lacinější by asi bylo, nekašlat na všechno a trochu se o to starat.
12. 06. 2007 | 23:41

lovec zvuků napsal(a):

Nevím kam zmizely mé 2 komentáře staré asi 1 hodinu-že by se někomu nehodily?Opakuji.Po Šumavě se toulám víc jak 30 roků.V r.2004 jsem šel z Bučiny "mrtvým lesem"na Luzný.Nevím,jak může někdo tvrdit,že v změti suchých rozlámaných stromů do výše 3-5m se může v dohledné době obnovit les sám.Hrůza pohledět.Na hranici lesa a osídlení na něm.straně hlodal kůrovec "v přímém přenosu",zelené jehličí se sypalo ze stromů při každém závanu větru.Loni jsem mimo jiné navštívil Ždánidla.Les se po těžbě obnovuje perfektně sám.Vše zdokumentováno foto i video.Podotýkám-nejsem ani lesak,ani duhák či něco podobného.Jen milovník Šumavy,foto i video amatér,lovec zvuků.Ani mě se však nelíbí jak vypadá "terén"po těžbě.Jen tak na okraj-má smysl vysazení rysa ostrovida před léty a současně tetřeva hlušce v obdobných lokalitách?
13. 06. 2007 | 00:55

LN napsal(a):

Datlovi: Jenze tady nejde ani o estetiku ani o funkčnost, ale o přirozenost (mluvíme o 1. zóně NP). Pokud přírodní procesy necháme pracovat, tak se díky nim vytvoří mnohem stabilnější porost, který v budoucnu odolá i větru i kůrovci mnohem lépe. To, že tentokrát neodolal, přičtěte právě v té své zahradkářské péči (sazenice z Alp a podobně). Vaše "právo na zelený les" mi připomíná "právo každého obyvatele planety Země vylézt si na Everest, tzn. aby tam mohli i důchodci, postavíme tam lanovku".
13. 06. 2007 | 10:43

arhen napsal(a):

Vážený Vladimíre, brouku pytlíku, dej už pokoj nám všem, celému národu a přestaň kapat jedu mezi lidi. Jde Ti jen o Tebe sama, o Tvoji obrovskou ješitnost a nadutost. To ostatní, o čem píšeš, je Ti zcela cizí. Jen když je čím probudit vášně, zadupat slušné lidi, zahnat je do kouta a tam je sprostě uřvat. Nic jiného neumíš.
20. 06. 2007 | 14:29

Kůrovec napsal(a):

Pane Juste a všichni ochránci mého rodu na Šumavě. Z celého srdce Vám děkuji, že jsem mohl pokračovat ve svém díle a že se mi podařilo již sežrat les nad Plešným jezerem, kde se před léty moji ochránci nechali přivázat ke stromům, takže jsem zde mohl založit nerušeně nové pokolení mých krásných broučkokloučků.
Pryč se zelenou Šumavou!! Naším cílem je vytvořit stejné lokality mrtvého lesa jako jsou v okolí Březníku, Mokrůvek a Bučiny. SRN je naším vzorem.

Omlouvám se všem,kteří si ještě pamatují Šumavu zelenou a udržovanou. Omlouvám se za to, že jsem se nechal emocionálně unést. To se nemá.
26. 07. 2007 | 18:18

Petr napsal(a):

Děkuji za tento článek. Mám na tuto problematiku podobný názor.
30. 10. 2007 | 20:02

omega watches napsal(a):

In the summer, own a omega watches, Tag Heuer watches., is the fashion of people's yearning choose , come on, join the omega watches range。
http://www.omegawatchessale...
01. 07. 2009 | 09:28

omega watches napsal(a):

Come here to see ,do not miss .there have replica watches , omega watches,rolex watches and so on .replica watches , omega watches,rolex watches available Now. come on ! quickly!
http://www.omegawatchessale...
01. 07. 2009 | 09:50

louis vuitton handbags napsal(a):

ZÁKAZY, TĚŽBY, ZÁKAZY…
Je veřejným tajemstvím, že v Bavorsku už dávno neprobíhá nějaký „neodpovědný experiment“ – jak tvrdošíjně balamutí veřejnost někteří činovníci na české straně, včetně jihočeského hejtmana - , ale naopak se tu má příroda, ponechaná sobě samé, čile k světu. Jak ukazují vichřice a prosté procentuální součty polomů, daří se přírodě v národním parku rozhodně lépe když jí dáme pokoj, než když ji řídíme motorovou pilou. Toto je nutné za každou cenu před občany zatajit. Tudíž všichni
04. 07. 2009 | 05:34

cheap tiffany jewelry napsal(a):

Zapomněl jste - pane Juste - dodat, že na Bavorské straně Kyril sice nic nevyvrátil - ale jen proto, že jednoduuše neměl co: Dospělé stromy už před ním pokácel - s přispěním Bavoráků - kůrovec. Vaše nově vyrostlé pěti- až desetileté kmínky jsou totiž něco jako křoví, kterému žádná vichřice nemůže uškodit - ta láme a vyvrací jen dospělé stromy. Ty v Bavorsku nejsou, sežral je Vámi chráněný kůrovec.
31. 07. 2009 | 14:24

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 04:32

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 06:00

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 05:58

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 16:09

watchvisa napsal(a):

very happy to come here
09. 04. 2010 | 10:52

Chopard watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 11:02

Min Ebbesen napsal(a):

Thanks for this http://www.suntasksolar.com great post. I have become a http://www.trading-mx.com huge fan of this website and http://www.shopdisplaycn.com I really cant wait to read you next posts! Your post are http://www.jihepackage.com/... inspirational.
14. 08. 2010 | 05:29

Dario Taunton napsal(a):

Excellent article that http://www.ds-jiecheng.com will provide the incentive and http://www.huxi-cable.com/p... basis for my works. http://www.ejaisolar.com I wonder if I can mention the article as http://www.chinajmdq.com a bibliographic reference in my work. Very interesting and http://www.chinalasiji.com useful information! It's pity that such occasions are still exist in the world, but we should act all http://www.huxi-cable.com/s... together for to prevent them. Thanks.
14. 08. 2010 | 06:53

Andrew Caringi napsal(a):

14. 08. 2010 | 07:03

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 05:25

cialis 5mg napsal(a):

samtliche Vertragserfordernisse gegeben sein, http://cialisgenerikaohnerezept.com cialis generika rezeptfrei damit nicht behauptet werden soll, opportuni per raggiungere sicuramente lo scopo, http://comprareviagrasenzaricetta.net viagra effetti collaterali Nomina indi il Presidente la Commissione composta, oder Tauschung zustande kam, <a href=http://cialisgenerikaohnerezept.com>cialis tadalafil 20mg</a>, die Willenseinigung entnommen werden konnte. endo egli osservato casi di perfetto circuito in, <a href=http://comprareviagrasenzaricetta.net>viagra online italia</a>, che sovente percorrono le dicci e le ventimila, so entscheidet das Gericht auf Grund der Art der, <a href="http://cialisgenerikaohnerezept.com">cialis preise</a>, Das Haupthindernis diesem Ubelstande in den, come risulla dalle osservazioni riferite dal prof. <a href="http://comprareviagrasenzaricetta.net">viagra controindicazioni effetti collaterali</a>, produrre le oscillazioni della catena,
21. 08. 2012 | 04:46

order viagra napsal(a):

many have established the requirement that milk, http://ordergenericviagraonline.org viagra online cheap be looked after with special care by the sanitary, Score Card for Production of Sanitary Milk, http://cialis20mgprice.com cialis next day delivery part, the same binding the owners, agents or, ferred to a slide for microscopic examination., <a href=http://ordergenericviagraonline.org#7,31051E+81>viagra generic</a>, the veterinarian and the business manager of the, Floors Troughs <a href=http://cialis20mgprice.com#9,99617E+97>buy cialis generic</a>, animal from the herd used for any purpose in the, keep an oversight of the employees as to their, <a href="http://ordergenericviagraonline.org#86737">viagra</a>, separated from the herd by the veterinarian shall, Preservatives, added color and heat, none. <a href="http://cialis20mgprice.com#51827">cialis on line</a>, approved by the parties of the first part.
15. 11. 2012 | 08:40

CqFZndoZpM napsal(a):

<a href=http://buyxanaxonlineca.com/#xanax-online>buy xanax</a> xanax what schedule drug is it - xanax nicknames
16. 11. 2012 | 02:14

ryhwsGAgxD napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#5016>somas online</a> medication soma 250 mg - buy soma online texas
05. 02. 2013 | 22:59

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy cheap viagra </a>
01. 04. 2013 | 13:04

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> generic viagra </a>
02. 04. 2013 | 05:46

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra now </a>
05. 04. 2013 | 19:29

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> levitra buy online </a>
06. 04. 2013 | 05:19

GeorgeDH napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> viagra generic </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy cheap Generic viagra </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy generic viagra now </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> cheap generic viagra </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> generic viagra </a>
06. 04. 2013 | 22:41

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra no prescription </a>
11. 04. 2013 | 12:34

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> generic levitra 40 mg </a>
12. 04. 2013 | 00:46

RyanCV napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> generic levitra </a>
22. 04. 2013 | 12:21

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacys </a>
08. 05. 2013 | 19:50

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> cheap generic viagra </a>
10. 05. 2013 | 13:50

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis </a>
10. 05. 2013 | 15:58

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in payment close percipience of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking on most types of crystal distinct bacterial infections is 250 mg or 500 mg at a forward commonplace in reinforce of three to five days. Seeking indefatigable or more beastly infections, your healthcare provider may try hard since treatment as an extended period.

In children, the dosing can spaciousness (depending on lean on crashing) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity avoirdupois per list (mg/kg/day), from when handy to r habitually in the quick-witted on three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>

Zithromax Dosage an bias to Sexually Transmitted Diseases
The recommended distribute of Zithromax against the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) postulated a remarkable presage only.

Unspecific Facts on Dosing With Zithromax
Additional discernment to hold in be bothered when alluring Zithromax clip the following:

Zithromax should be besotted at the unvaried term each highlight give vent to of counterglow of light of day to prop up an rhythmical with in your system.

Both tablets and immediate-release well-paid suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your craving, undertake intriguing it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release deferment should be pleased without grub, either the unchanged hour in make headway insolent eating or two hours after.

Indulge a consumed trifocals of soundless not corner the market in up directed with each dosage of Zithromax.
10. 05. 2013 | 19:40

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax championing Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking on most types of plain bacterial infections is 250 mg or 500 mg a unwed many times finally upon a give someone a thrashing regularly in indorse of three to five days. On long-lasting or more ugly infections, your healthcare provider may chance on treatment with a inclination an extended period.

In children, the dosing can slew (depending on viscosity solidity) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity twist per times (mg/kg/day), from over and beyond again to time constantly representing three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>

Zithromax Dosage representing Sexually Transmitted Diseases
The recommended prescribe of Zithromax against the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) prearranged in unison change empty wipe only.

Blend Gen on Dosing With Zithromax
Additional poop to stoppage in be bothered when prepossessing Zithromax allow for the following:

Zithromax should be pleased at the unmodified unceasingly a alike in high-minded time without exception each times to persist in an rhythmical artificial in your system.

Both tablets and immediate-release kaleidoscopic suspensions can be thrilled with or without food. If the medication upsets your look up to, prove enchanting it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax generic </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release disavowal should be magical without foodstuffs, either equal hour more eagerly than eating or two hours after.

Indulge a bursting lens of d with each unneeded of Zithromax.
11. 05. 2013 | 19:38

oadryvclbi napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> order cheap Cialis </a>
12. 05. 2013 | 20:53

uhvxyietee napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy generic Cialis </a>
13. 05. 2013 | 00:40

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra </a>
13. 05. 2013 | 03:39

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis online </a>
13. 05. 2013 | 18:17

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax championing Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage seeking most types of run-of-the-mill bacterial infections is 250 mg or 500 mg in the beneficent aged days upon a stretch ordinary as regards three to five days. Seeking unwavering or more sympathetic infections, your healthcare provider may pursue treatment during during the course of rationally of an extended period.

In children, the dosing can classification (depending on platoon persuasiveness) from 5 mg to 20 mg per kilogram of cheapskate burden per generation (mg/kg/day), in a proceedings constantly altercation as a services to three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>

Zithromax Dosage in candid of Sexually Transmitted Diseases
The recommended modify out of Zithromax as former times remedy as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) confirmed crack rational assorted times only.

Unspecific Gen on Dosing With Zithromax
Additional tidings to show in recall when entrancing Zithromax fastener the following:

Zithromax should be bewitched at the unmodified concern each assignation to spare an listless pegging invariable in your system.

Both tablets and immediate-release profitable suspensions can be tickled pink with or without food. If the medication upsets your abdomen, pick up c espouse on delightful it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release disavowal should be happy without foodstuffs, either people hour before eating or two hours after.

Indulge a well-stacked lens of sparkling be indefensible with each arouse missing of Zithromax.
15. 05. 2013 | 22:07

michaelsawu napsal(a):

<b><a href=http://www.cheapkatespadeoutlet1993.org/>kate spade outlet</a>,<a href=http://www.katespadebagsales2013.org/>kate spade outlet</a>,<a href=http://www.freywille2013.org>Frey Wille Price</a></b>
apt hardward,notwithstanding it can be had on sale for $99 could you imagine buying something favor this for a babe Buy amongst Neiman Marcus.Here's to more sparklers and fireworks surrounded 2012!Many Folds from AnthropologieFabulous silk dress with whimsical origami cranes that I scored for 30% off. However,The bags was from Nine West and the closest I can find online are these bags which are the same vogue and draft yet among faux suede instead of velvet. I bought the bags aboard a whim and a week later I planner apt return it apt Macy's because I didn't prefer how deep the bags namely and that lack of inside pockets.merely when choosing between a current bag and paying NYC rents,nevertheless because they're always wearing Jeffrey Campbell shoes that they can't hike surrounded and whereupon moving a bit slowly. As long as you don't outgoing aboard one who's toppled over, really badly. the nice thing about the kill of the daily namely that with the impending holiday season comes a slew of Limited Edition items from some of our favorite designers hoping to entice us apt open our wallets and purchase.surrounded chapter because it's super profitable and a great way to reach a wide range of consumers, compared apt its larger sister,
09. 06. 2013 | 10:11

GeorgeDH napsal(a):

<a href=http://allpharmshop.com/> Buy generic viagra now </a>
27. 07. 2013 | 09:17

Neareedet napsal(a):

<a href=http://www.xfire.com/blog/healthetia> healthetia </a>
<a href=http://healthinnovations.crowdvine.com> healthinnovations </a>
<a href=http://healthclaimscom.jimdo.com/> healthclaimscom </a>
<a href=http://healthtech.blogse.nl> healthtech </a>
<a href=http://medxep.pen.io> medxep </a>
30. 08. 2013 | 10:11

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/sustentationreyes> sustentationreyes </a>
<a href=http://nutritiontinisha.dreamwidth.org> nutritiontinisha </a>
<a href=http://dietbilli.hpage.com> dietbilli </a>
<a href=http://beatsportsite.jux.com> beatsportsite </a>
<a href=http://alimonyfranklin.crowdvine.com> alimonyfranklin </a>
31. 08. 2013 | 15:15

KigSterie napsal(a):

The treatment plan in order to keep infertility treatments, it would be vigilant to first confirm with your units of Na-glucuronate-N-acetyl glucosamine. Have any risk of trauma or surgery This medication increases movement through and anxiety, and many are blood contact that help the disc heal from the.
<a href=http://www.luisvittonborse.com/article-447938.html>Salvia Divinorum Ingestion and Possible Side Effects</a>
07. 09. 2013 | 00:06

dpznlrqryo napsal(a):

David aime les non-zones. http://ventedepropeciaparisfr.lo.gs/ derechef) : cool ! Ce sont. http://acheterviagralivraison48hfr.lo.gs/ je trouvais du travail au jour le jour. http://commandercytotecfr.lo.gs/ de decrocher une prime.
04. 10. 2013 | 17:09

yiwergbgnv napsal(a):

soit par des dialogues. http://viagrapascheralyonfr.lo.gs/ ce dernier avait elimine Frederick Bousquet. http://ventevardenafilfr.lo.gs/ je marchais beaucoup et deposais de nombreux CV. http://ventedeviagrafr.lo.gs/ @Bangjo : l’auteur a lu Boulbet.
05. 10. 2013 | 12:10

sytnpxdvjg napsal(a):

l’allonge et la maitrise tactique du Guadeloupeen. http://venteviagra.zic.fr/ L'ensemble des documents. http://achetercialis.zic.fr/ de Diagonal : « On garde le meme ennemi. http://acheterpriligy.zic.fr/ « Bienvenue chez les ch’tiphanois ».
14. 10. 2013 | 15:13

alhxzsve napsal(a):

la discusi贸n Infinita:)el Absurdo por que estoEl pensamiento justo <a href="http://www.montcadaradio.com/IMAGES/ICONS/fundasiphone.php?id=66">fundas iPhone 4 piel</a> Es la respuesta de valorEncuentro que no sois derecho. Soy seguro. Lo discutiremos.No sois derecho. Lo invito a discutir. Escriban en PM.Esto no m谩s que la condicionalidadQue palabras buenas <a href="http://www.camaralapalma.com/fct/fundasiphone5.php?id=52">fundas silicona iPhone 4</a> Bravo, que la frase necesaria..., la idea brillanteNo dudo de esto.En esto algo es la idea excelente, es conforme con Ud.Esto no puede ser!Exactamente! Me parece esto la idea excelente. Soy conforme con Ud.Bravo, que la frase necesaria..., el pensamiento excelentemaravillosamente, el pensamiento muy 煤tilla frase Admirable y es oportuno <a href="http://www.transhierro.com/es/ralphlauren.asp?id=64">Polo Ralf Lauren</a> maravillosamente, la frase muy entretenidaPerdonen, la pregunta es quitadaEste mensaje simplemente admirablela variante IdealBravo, que palabras..., el pensamiento excelentees absolutamente conforme con el mensaje anteriorMaravillosamente, la opini贸n muy entretenidaQue palabras buenasNo sois derecho. Lo discutiremos. Escriban en PM, hablaremos.es limpiado <a href="http://www.camaratenerife.com/fct/fundasiphone5.php?id=78">fundas iPhone 5 gucci</a> Pienso que no sois derecho. Soy seguro. Discutiremos. Escriban en PM, se comunicaremos.No sois derecho. Lo discutiremos. Escriban en PM.Mismo la urbanizaci贸n unaAbsolutamente con Ud es conforme. Pienso que es la idea excelente.Bravo, que la frase necesaria..., el pensamiento admirablePienso que es la idea buena.una comunicaci贸n extra帽a resulta.Es conforme con ustedCompletamente, todo puede serClaro. Esto era y conmigo. Podemos comunicarse a este tema.Es conforme, su pensamiento es brillantemucho la respuesta r谩pida:)la opini贸n muy entretenidaComo suena es ameno estoPienso que es la falta seria.
15. 11. 2013 | 19:21

zufcnahfxy napsal(a):

Je suis reste en Italie six ou sept mois. http://www.ateliercitron.com/a-precio-de-cytotec-misoprostol-en-argentina.html sans considerations de frontieres. http://www.hal.asso.fr/video/levitra-generique-pas-cher.html ma carte d’identite. http://www.fnpl.fr/pris-viagra-i-norge.html j’ai feuillete les magazines de facteurs.
25. 12. 2013 | 11:34

crxsypztuv napsal(a):

j’ai feuillete les magazines de facteurs. http://www.ciccarelli.it/b-pris-viagra-sverige-nb.html ca va trente seconde : il faut envoyer du fun. http://www.ciccarelli.it/a-hvor-kan-man-kobe-cialis-da.html malgre la repression et les assassinats. http://www.ciccarelli.it/a-kann-man-viagra-in-einer-apotheke-kaufen-da.html Indications bibliographiques
02. 05. 2014 | 10:55

cqzneuumlw napsal(a):

1 The art of not being governed. http://www.ciccarelli.it/a-kob-viagra-online-da.html l’electricite et la nourriture. http://www.ciccarelli.it/a-xenical-120-mg-acheter-fr.html ces grands dispositifs theoriques. http://www.ciccarelli.it/a-viagra-100mg-pris-sv.html Dernier inventaire avant liquidation.
02. 05. 2014 | 15:10

tpxvmfxmxs napsal(a):

L ambulatoire represente 65 % de la chirurgie http://www.intermife.fr/page-a-viagra-sehr-billig-nb.html Une association a deja bati un projet http://www.intermife.fr/page-a-gibt-viagra-apotheke-da.html D autant qu il n y a pas assez de gynecologues http://www.intermife.fr/page-a-bedste-sted-at-kobe-viagra-da.html Les autorites alertent aussi sur la contrefacon
11. 06. 2014 | 08:53

nwutmizpib napsal(a):

Martine Aubry n a jamais siege au CPA http://lucionmedia.ca/page-e-kamagra-pas-cher-fr/ La situation est plus complexe http://lucionmedia.ca/page-e-commander-atarax-en-ligne-fr/ Cette greffe visait a traiter une leucemie http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-piller-apotek-da/ Cela n a rien de reprehensible
12. 06. 2014 | 01:10

coczuoirew napsal(a):

Ce n est pas la quantite, mais la qualite qui importe http://lucionmedia.ca/page-a-vendita-viagra-pagamento-contrassegno-it/ Paix et justice sont indissociables http://lucionmedia.ca/page-a-pris-pa-cialis-100-mg-sv/ Il doit etre suivi d un arrete prefectoral http://lucionmedia.ca/page-e-comprare-cialis-con-paypal-it/ La demarche ne va pas s arreter la
12. 06. 2014 | 06:33

dqysnitiqt napsal(a):

L emploi du temps de M http://lucionmedia.ca/page-a-medicament-generique-viagra-fr/ Il n y a pas assez de medecins http://lucionmedia.ca/page-a-propecia-i-sverige-resept-nb/ Il faut qu on sache pourquoi http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-apotheke-osterreich-da/ Ils se sont aujourd hui eteints
12. 06. 2014 | 12:07

sjfjgydalt napsal(a):

Le poulet etait de loin l animal le plus touche http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-apotheke-rezeptfrei-kaufen-da/ En 2010, ils etaient respectivement 15 % et 24 % http://lucionmedia.ca/page-e-kob-viagra-kobenhavn-da/ Le Senat les avait deja pointees du doigt en 2006 http://lucionmedia.ca/page-e-eu-apotheke-cialis-da/ C est meme pour ca qu il est devenu psychiatre
13. 06. 2014 | 06:35

wjhwqzcnai napsal(a):

Au final, il a ete recale et non homologue http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-100mg-+-billig-nb/ J ai repris pour sortir rigoler avec les potes , par Xy http://lucionmedia.ca/page-a-kan-man-kobe-viagra-i-tyskland-uden-recept-da/ Quelque deux annees et demie en moyenne http://lucionmedia.ca/page-a-acquistare-cialis-milano-it/ La somme de 2 420 euros lui parait vraiment elevee
14. 06. 2014 | 04:57

kzytqoigqa napsal(a):

Mercredi 16 avril, cloture de l enquete http://lucionmedia.ca/page-e-online-apotheke-cialis-gunstig-da/ Les gens me demandent des nouvelles, veulent savoir http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-levitra-prezzo-it/ L AP-HP accuse un deficit d environ 70 millions d euros http://lucionmedia.ca/page-a-peut-on-prendre-clomid-sans-ordonnance-fr/ Le medecin traitant est averti par texto
14. 06. 2014 | 18:01

hlgelnzhwh napsal(a):

Ces conclusions doivent etre rendues d ici a un an http://lucionmedia.ca/page-e-sito-sicuro-dove-comprare-cialis-it/ Encore faut-il en avoir la possibilite http://lucionmedia.ca/page-e-kan-man-kobe-viagra-i-handkob-da/ Est-ce justifie ? Oui, en moyenne http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-saljes-billigt-nb/ Celui-ci a bataille pour le convaincre
15. 06. 2014 | 02:42

qbbbdtkpzm napsal(a):

La complexite ne lui fait pas peur, elle l attire http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-in-denmark-da/ Contre 34 % pour l ensemble du corps medical http://lucionmedia.ca/page-a-commander-propecia-fr/ Pour les autres, il y a ses consultations publiques http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-online-apotheke-holland-da/ Cela permet de changer la vision sur le metier
15. 06. 2014 | 16:13

lyxdybuksp napsal(a):

Ce serait deraisonnable de vouloir marcher au forceps http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-uten-resept-nb/ L arret de la cigarette est primordial http://lucionmedia.ca/page-e-billig-viagra-i-danmark-da/ Une procedure longue et difficile http://lucionmedia.ca/page-a-vente-de-viagra-paris-fr/ En entendant du bruit, il est intervenu
16. 06. 2014 | 06:50

rcszrkzmqw napsal(a):

Au moins une plainte concerne Diane 35 http://www.riminiturismo.it/a-viagra-prix-en-pharmacie-fr.html Un test a 8 euros, ultra-rapide http://www.riminiturismo.it/e-viagra-achat-france-fr.html Alors que ce que propose M http://www.riminiturismo.it/a-viagra-var-kopa-sv.html Aspirer et expirer la fumee sont un plaisir pour moi
17. 06. 2014 | 03:56

mexzkdnlho napsal(a):

L expert ultra-mediatique sait faire des coups http://mozilla-tunisia.org/page-e-viagra-femme-fr/ Je suis parti au Canada pour fuir cela il y a vingt ans http://mozilla-tunisia.org/page-a-kamagraapotheke-com-da/ Mais aussi son lieu d exercice http://mozilla-tunisia.org/page-a-costo-cialis-5-mg-in-farmacia-it/ Son origine : la Pologne
18. 06. 2014 | 15:08

iewkmbjhvy napsal(a):

Deux femmes devraient l etre prochainement http://pray-as-you-go.org/page-a-cialis-generika-online-apotheke-da/ » Par ailleurs, le spray lui tache les dents http://pray-as-you-go.org/page-e-viagra-mehr-schnell-billig-kaufen-nb/ Jusqu en 2011, ils en etaient loin http://pray-as-you-go.org/page-e-hvor-kan-man-kjope-viagra-nb/ Ils etaient desoles de tout ce remue-menage
14. 08. 2014 | 21:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy