Sýrie: Bod zvratu?

23. 07. 2012 | 09:09
Přečteno 7696 krát
Atentát na syrskou bezpečnostní radu je bezpochyby bodem zvratu v syrském konfliktu. Ani v Libyi, ani před téměř deseti v Iráku, se povstalcům nepodařilo zasáhnout čtyři z nějakých patnácti předních mužů režimu. Co to vypovídá o povaze syrské války a o jejím možném rozuzlení?

Po začátku demonstrací v březnu 2011 syrský prezident prosadil tzv. bezpečnostní řešení, eufemismus pro represi a opak řešení politického. Režim se tím stylizoval do obránce státu a stability: Pokud se stát rozpadne, hrozí občanská válka. Bezpečnostní řešení ovšem znamenalo přímý sestup do toho, co již dávno občanskou válkou svého druhu je.

Válka proti civilistům

Mezinárodní červený kříž válku v Sýrii minulý týden občanskou válkou nazval. Podle Saláma Kawákibího, pařížského politologa a vnuka jednoho z předních arabských intelektuálů, je to nepřesné: v Sýrii se neodehrává válka občanská, ale válka proti civilistům. Brutalita, se kterou se setkaly nejprve děti v Dera‘e a potom demonstrující ve většině syrských provincií, kteří ještě před rokem žádali zlepšení ekonomické situace a reformy, pouze vedla k šíření protestů, eskalaci násilí ze strany režimu a po červenci 2011 i k násilnému odporu. Lze argumentovat, že šlo o násilí obranné, a že je součástí osvobozeneckého povstání.

První ozbrojenci na straně protestujících byli dezertéři. V červnu 2011 kolonel Husein Harmúš odmítl v Idlibu střílet na protestující, skrze youtube veřejně dezertoval a založil první jednotku ozbrojené opozice. Jeho příkladu do detailu následovala řada jiných, takže od začátku lze hovořit o ozbrojeném opozičním hnutí (mnozí militarizaci protestů označují jako jejich největší chybu, je ovšem obtížné si představit, jak jí bylo možné předejít).

Dezerce byly četné, ale nebyly masivní – na rodiny dezertérů dopadala pomsta režimu a i poslední prominentní dezerce byly plánovány měsíce dopředu. Nejčastěji k opozici odcházely nižší šarže a důstojníci z napadených měst. V červnu 2011 dezertoval kolonel Riad As’ad a oznámil založení Svobodné syrské armády (FSA) v turecké Antiochii. K němu se přidal asi tucet vyšších důstojníků. Následovalo formování až padesáti bataliónů v povstalých městech a v okrajových oblastech Sýrie.

O ozbrojené opozici existuje poměrně dost (jistě, jednostranných) informací. Jejich postavení v horách a na hranicích, důležité pro dodávky zbraní a pro zakládání výcvikových center, umožnilo řadě novinářů a fotografů běžně tajně vstupovat do Sýrie a trávit tam i měsíce. Americký reportér Nir Rosen, který byl v Sýrii na přelomu roku, popisuje povstalce jako většinou sunnitské civilisty, kteří brání svá města, organizují se samostatně, financují se rovněž z velké části sami, mají podporu místních lidí a věří v to, že se jim podaří sesadit diktátora. Velká část jich je nábožná, někteří nejsou, a mezi místními jednotkami prakticky nejsou ideologicky založení islamisté. Naopak, povstalci obecně podporují demokratické a občanské uspořádání budoucí Sýrie.

O zbraně nemají nouzi: lehké zbraně se běžně pašují z Libanonu a Iráku a prodávají je i korumpované či zoufalé složky syrské armády. V celém regionu, od Iráku po Libanon, se v důsledku masivního prodeje a pašování zbraní zdvojnásobily ceny za kalašnikovy, za RPG a za munici. Co ozbrojená opozice požaduje, jsou peníze a technicky vyspělá komunikační technika. Obojí bylo v posledním půlroce dostupné – zejména ze strany Kataru, Saúdské Arábie ale i USA, které veřejně uznaly, že opozici dodávají „nesmrtící“ techniku. Podle zpráv z terénu je vidět zejména komunikační technika, lehké zbraně, i když ne v masivním množství, a v poslední době i protitankové rakety. Většinu zbrojního materiálu si povstalci obstarávají sami, často na dluh či prodejem majetku.

Změna strategie

K ozbrojeným desertérům se přidali místní civilisté. Civilisté také tvoří naprostou většinu personálu FSA, který je často, ale ne vždy, pod vedením profesionálních vojáků. Jednotky, hlásící se k FSA, chápou svou roli podle zpráv konsistentně jako obranu civilistů. Nejprve bránili demonstrace před útoky. Později, na podzim 2011 začali preventivně napadat paramilitární jednotky, vojenské konvoje a check-pointy. Na konci roku 2011 se pokusili obsadit několik měst a čtvrtí v Homsu, Rastanu, Idlibu, Dera‘e a u Damašku. V únoru 2012 však bylo jasné, že proti těžké technice nejsou schopni území udržet a změnili taktiku i strategii. Začali systematicky napadat vojenské cíle a ihned se stahovat.

Od jara jednotky FSA od Idlibu po Dera‘u úspěšně koordinují své aktivity. Podařilo se vést několik ofenzív najednou, což vedlo k přetížení omezených kapacit syrské armády. Ta například měsíc nebyla schopná zpět dobýt město Zabadání na libanonských hranicích, které je sídlem jednoho ze syrských vojsk, a má být i základnou íránských gard. Od začátku damašské a aleppské ofenzívy syrská armáda stahuje vojska z Golan a nezvládá bránit periferní oblasti.

FSA nemá jednotné vedení, ale je schopná se koordinovat. K hnutí FSA se hlásí většina aktivních jednotek. Jeho jménem hovoří omezené množství mluvčích. Odmítají vyjednávání s režimem i jakýkoli diplomatický plán na přechod a soustředí se plně na svržení režimu. Paralelně s FSA existuje v Sýrii síť tzv. místních koordinačních výborů, které organizují především protesty, humanitární a zdravotní pomoc a informační aktivity. I oni se staví skepticky k vyjednávání s režimem. Po atentátech a začátku bombardování obou hlavních měst syrskou armádou už iluze o vyjednávání s Asadem stejně vzaly za své.

Během posledního roku se tedy v Sýrii vybudovala efektivní vnitřní opozice. Organizační struktury FSA a výborů budou bez pochyby základem budoucího vedení Sýrie.

Dvě nedávné prominentní dezerce a atentát ukázaly novou a podstatnou skutečnost: linie mezi povstáním a státem není neprodyšná. V samotném srdci režimu jsou lidé, kteří o násilném řešení pochybují. Jedním z nich je brigádní generál Manaf Tlas, prominentní sunnita v režimu ovládaném alavity. Podle zpráv, které se dostaly ven po jeho dezerci, stál Manaf Tlas od začátku v opozici proti násilnému postupu. V rodném Rastanu a jiných městech vyjednával příměří s povstalci a nakonec byl odsunut z vedení elitní Republikánské gardy. Spekuluje se o tom, že jeho dezerce není nesená jen nesouhlasem s postupem režimu, ale možná (především) i budoucími politickými ambicemi.

Rizika povstání

I kdyby byla FSA příkladem osvobozeneckého boje, nese s sebou řadu rizik. Prvním je to, že guerillová válka nebude schopná svržení režimu, pokud se za ní v určitý moment nepostaví velká část obyvatelstva v hlavním městě. Povstání zachvátilo především periferní sunitská města, přičemž klíčové dopravní uzly (pobřeží) a populační centra (Damašek a Aleppo) byly do nedávna pevně pod kontrolou režimu. Kdo kontroluje hlavní město, kontroluje i zbytek legitimity moci. V této válce jde totiž především o spor o to, zda faktický výkon moci moc samotnou legitimizuje („Asad“), či zda ji legitimizuje (pluralistická) povaha jejího nabití a (pozitivní) výsledek jejího výkonu („občanská opozice“).

Dále, závislost na externích aktérech, poskytujících finanční a technickou pomoc, jakož i nebezpečí radikalizace diskreditují povstání v očích dosud nerozhodných Syřanů.
Syrské povstání mělo, podobně jako libyjské, nejednoznačný vztah k zahraniční intervenci. Nejprve ji jednoznačně odmítalo; když se ukázalo, že si s tanky diktatury neporadí, nějakou míru zahraniční asistence či dokonce intervence požaduje. Jak se ukázalo v Libyi, zahraniční intervence či její hrozba je vodou na mlýn režimu a jeho tvrzení o tom, že povstání nemá občanský, vnitrostátní charakter, ale i regionální, imperialistickou dimenzi.

Druhým rizikem jsou důsledky militarizace země: radikalismus a etnické čištění. V posledním půl roce bylo založeno několik islamistických skupin, přičemž alespoň jedna se odkazuje k al-Káidě. Zejména bombové útoky v Aleppu a Damašku nesly znaky al-Káidy. Podle Nawáfa Farise, dezertovaného syrského velvyslance v Iráku, je za tyto útoky zodpovědná syrská vláda.
Ať je tomu jakkoli, nedávná násilná historie regionu nemůže být bez důsledků pro dnešek. Syrská vláda podporovala sunnitské povstání v Iráku a samotný Faris, tehdy šéf strany v Deir ez-Zoru a guvernér, podle svých slov z titulu svých funkcí umožňoval přesun Syřanů do Iráku. Těchto lidí byly tisíce. Dnes se vracejí do boje a jejich role je nevypočitatelná: mohou hrát destabilizující hru jak al-Káidy, tak i samotného režimu.

Etnické čištění, ať už samovolné či násilné, již probíhá. Podle zpráv se ze začátku týkalo sunnitských vesnic, napadaných prorežimními paramilitárními jednotkami; později se tyto alavitské jednotky samotné staly předmětem lynčování ze strany povstalců. Etnický exodus se rozšířil i mimo místa největších bojů a zvláště Alavité se stahují ze středu země na pobřeží k Tartusu; i křesťané prchají, nebo jsou vyháněni režimem (jako např. známý mnich Paolo Dall Oglio).

Právě strach z proměny osvobozenecké války ve válku občanskou brání podstatné části Syřanů se za povstání postavit. Etnické a politické čistky vůči menšinám a skupinám, které měly za minulého režimu největší výhody, představují pro mnohé v Damašku a Aleppu reálné nebezpečí: o to větší, že část křesťanů se za režim postavila s téměř fašistickým ethosem. A samozřejmě, čím déle válka trvá a čím větší část obyvatelstva se militarizuje, tím obtížnější bude po konci války zrekonstruovat civilní společnost (viz Libanon a Bosna).

Řešení?

S těmito riziky souvisí hlavní slabost povstání. Soustředění se na ozbrojený boj neumožnilo vnitřní syrské opozici vytvořit politickou alternativu. Ani vnější opozice nebyla dosud schopná ukázat jednotu a navrhnout plán na přechod k novému zřízení. Je totiž bezmocná a čeká buďto na intervenci, nebo na změnu situace v terénu.

Poprvé od začátku války se teď změna rýsuje. Přesto je zatím řešení v nedohlednu: válka o Damašek a o zásobovací cesty z Iráku může pokračovat ještě měsíce, až do zničení měst a urbánní tkáně. Řešení podle všeho bude muset zahrnovat insidera, který by se zaručil za práva poražené strany a také za jistou beztrestnost armády a za uchování jejího postavení. Iniciativa je tedy stále v rukou režimu.

Oním insiderem by mohl být např. Manaf Tlas, o něž se píše, že jeho „dezerce“ či odchod nebyl ve státních médiích nijak dramaticky označován za zradu. Jako představitel té části armády, která není spokojená se svým nasazením, ani s předností, kterou v ní dostávají mladí alavitští důstojníci, a se všemocí alavitských paramilitárních gangů tzv. šabbíha, a jako člověk, jehož blízký příbuzný vede jednu z brigád FSA a jenž s opozicí několikrát vyjednával, by Tlas mohl výhledově sehrát konstruktivní roli, např. sestavit alternativní vedení armády se zástupci mladších důstojníků méně poskvrněných represí. Pravděpodobnost tohoto vyústění podporuje onen nedávný velmi nepravděpodobný atentát v samotném bezpečnostním centru režimu. Je možné, že cílem eskalace násilí, ke kterému právě dochází, je decimovat opozici a donutit ji k přijetí připravovaného dealu s mírně obměněným režimem.

Potud spekulace. Mezitím ovšem pokračuje nerovná, ale nevyhratelná válka těžké techniky proti lidovému povstání.

Psáno pro LN a doplněno pro Aktualne.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Před 2-3 lety byl v Sýrii Paroubek. Kdoví, co tam zapříčinil.
23. 07. 2012 | 09:25

hovorka11 napsal(a):

Zora Hesová:
Článek plný hrubě zkreslujících údajů !
Většina sunitů evidentně nemá Assada v oblibě, ale to neznamená, že chtějí obszení islamisty, kteří jsou cvičeni k teroristickým útokům. Zápsd se spolčil jako dříve s islamisty v Kosovu a Líbyi, poskytuje jim i žoldácké specialisty z Evropy.
Saudská arábie s Katarem to financuje (jako sunitské islamisticé despocie).
Většina obyvatelstva zcela evidentně nechce válku, ale proti islamistickým teroristickým skupinám, které obsazují jejich domy a používají je jako lidské štíty nemají šanci. Islamistický teror v Sýrii je příprava na útok proti Íránu.
USA donutilo i EU "držet basu" s islamisty v zájmu rozbití a obsazení zemí odmítající zkorumpovaný dolar !!!
od 1. července má EU od USA zakázáno dovážet ropu a obyvatelé Sýrie a Íránu mají na příkaz USA blokovány finance u bank. Obě tyto země USA určila do režimu vyhladovění za účelem zoufalství obyvatelstva, které bude v případě bojů proti vládě placeno žoldem a vyzbrojováno (jak v Lýbii).
Sýrie byla určena k likvidaci západem a islamisté jsou tak hlavní bojovníci za nadvládu bezceného a zfalšovaného dolaru.
Uvědomují si, že okamžitému rozkladu finančních nesmyslů jde zabránit jen velkou válkou a utrpením obyvatel i v Evropě. Ten vývoj bude čím dál horší a násilnější, protože se ve finančním rozkradačském sektoru dolaru nic nenepravuje a EU je jen poslušný sluha američanů.
23. 07. 2012 | 09:45

Rumcajsovo černé svědomí napsal(a):

Ládík!!!

Máš pravdu. A to ještě ani možná nevíš že Paroubek zapříčinil i tvojí demenci.
23. 07. 2012 | 09:50

hans napsal(a):

A co demokratické reformy a volby na jaře? A kdopak zavraždil do července 2011 ty 3000 vojáků a policistů, když demonstrace byly "nenásilné"? Kdopak zavražil ty alavitské civilisty v Húle? Proč pozorovatelé LAS na jaře potvrzovali vládní verzi událostí? Proč dnešní pozorovatelé OSN nepotvrdili žádný případ masakrů údajně prováděných vládnimi vojsky a víceméně potvrzují vládní verze oněch masakrů? A proč se Manaf Tlas v klidu vrátil i s otcem tento týden do Damašku, proč během své cesty do Paříže nikde nevystoupil v médiích a nepronesl jediné kritické slovo na adresu režimu?
23. 07. 2012 | 09:52

zorahesova napsal(a):

Hovorka: povstání podle všech informací islamistické není; islámští duchovní ani islamisté v něm nemají hlavní roli, spíše okrajovou (viz Thomas Pierret);
Hans:
jaké demokratické volby za války, pane Hansi?
etnické čistění a militarizaci opozice zmiňuji;
Spekulace o Tlasovi není než spekulace, možný příklad nějakého řešení, které jak říkám, je v nedohlednu.
23. 07. 2012 | 10:09

resl napsal(a):

tak, jak sedí na prameni v čr Klaus už 20 let, tak Rusko produkuje vše špatné v celém světe 70 let. Sergej Lavrov a Klaus mají společné záliby. Krást, lhát. Dosazený primitiv Putin to jistí se samopalem, u nás, pěkně po česku podělaný premiér to jistí přes zloděje v ODS, kteří ho drží před malérem s cizí ženou v šachu.
23. 07. 2012 | 10:26

Kelt napsal(a):

Pokud "Západ"podporoval svržení plukovníka v Libyi,který byl sice gauner,ale náš gauner,jak to pregnantně vyjádřil jeden politik USA a tak vydal zemi chaosu,který může vyústit ve vše možné,tak to mně hlava nebere.
Totéž je možno konstatovat v případě Egypta.
Můj závěr je,že pokud si šiité a sunité budou vyřizovat tisíc let staré spory o proroka Mohameda doma/i krvavě/a nebudou mít čas na expanzi do Evropy,tak jenom dobře.
Jedni jsou totiž za 18 a druzí bez 2 za dvacet.
23. 07. 2012 | 10:30

PB napsal(a):

Sýrie, jakou jsem ji milovala, už nebude tou krásnou zemí, kam jet na dovolenou...
Ale Zorka bude ráda, nesmět na krok z domu a vše hlásit svému mahramovi.
23. 07. 2012 | 10:58

hovorka11 napsal(a):

zorahesova:
Povstání islamistické není, protože to vlastně povstání nebylo, ale byly to neozbrojené protesty. Islamisti se tam importují jako žoldáci placení Saudskou arábií a Katarem. K tomu, aby se to mohlo označit za povstání bylo potřebí zajistit průchodnost hranic a proud zbraní. Západ dělá obrovský tlak na stažení vládních vojsk do kasáren a uvolnění toku islamistů přes hranice. Turecko dělá "nárazovou zónu" v které se trénují "osvobozenecká vojska".
V podstatě je to celé obrovská fraška.
Dokonce se oběvují falšovaná videa a to i z BBC, která používají záběry z Líbye!
Naše veřejnoprávní sdělovací prostředky dle mého sledování nesmí uvádět informace, které nepodporují iluzi zlého Assada a osvobozeneckého boje.
aleko důvěryhodnější jsou zprávy z Ruska, které říkají to, co po zhruba dvou dnech musí samozřejmě ideologicky korigovat naše nesvobodná veřejnoprávní média. Je smutné, jak jdou "na hranu" s fanděním intervence a islamistům:

http://czech.ruvr.ru/2012_07_22/82451403/
23. 07. 2012 | 11:03

Béda napsal(a):

Zora Hesová,

jak to vypadá na turecké hranici, kde prý revoluční teroristé přepadají kamiony s pomocí?

A jaký plán č. 2 má humanitární OCHRÁNCE" civilistů pro dobu, kdy se mu povede islamistický převrat? Jaký režim pak v Syrii nastolí?
Bude to něco na způsob Lybie?
23. 07. 2012 | 11:06

hovorka11 napsal(a):

Pokud vím, tak v minulém týdnu jednal Putin s Erdoganem. Určitě mluvili o Sýrii. Erdogan má sice ambice, ale má zájem i na Ruské spolupráci. Těžko Turecko bude zvládat narůstající počet uprchlíků ze Sýrie, kteří mohou nadále více ovlivnit veřejné mínění v Turecku popisem událostí, které je cca ze 2/3 proti podpoře islamistů a jejich výcviku v Turecku.
23. 07. 2012 | 11:22

jája napsal(a):

Velmi jednostrané od autorky. Před dvěma lety jsem byl v Sýrii a Jordánsku, nevyděl jsem nenávist proti tyranovi, všude klid a mír. Křesťané v pohodě, žáídný násilní islamistický režim. Ovšem do doby, než USA společně se saudy toto změnily, opravdoví mírotvorci, kam USA strčí rypák, tam mír a svoboda již nebudou, ony mají jiný pojem pro svobodu, nazývají to státní zájmy. Lži z médií se opět vydávají za pravdu, jako tomu je stále v posledních dvaceti letech. Ještě chybí jaderné zbraně a antrax použitelný do 10 minut při útoku na Evropu, který hrozí.
23. 07. 2012 | 11:31

Antonín Kouřimský napsal(a):

Dobrý den, paní Hesová. Díky za zajímavou analýzu. Z těch štěkalů si prosím nic nedelějte a pište dál. Je vidět, že o této problematice hodně víte.
23. 07. 2012 | 11:38

J.Formánek napsal(a):

"křesťané prchají, nebo jsou vyháněni režimem"

Lživý kopanec do křesťanů i do režimu....je stereotypní povinnost dnešní mafiánské grafomanie arabistů a novinářů.

Díky tomuto štvaní má též křesťan mnohem menší šanci na azyl než "islámista" a dostávají od nich dnes už kapky přímo v uprchlických táborech.

Hesová je součástí této dezinformační mafie. Cituje v Lidovkách klidně Nir Rosen-a - naprosto pochybný zdroj už v Iráku a vyražen z US novin za posmívání se Lara Logan za její znásilnění v Káhiře. Googluj Nir Rosen - zdroj Hesové.
23. 07. 2012 | 11:39

PB napsal(a):

jájo:
asi jsi se díval/a špatně:))
Já v Sýrii žila, můj otec - křesťan, byl Assadem H. vyznamenán. Poslední, asi 14 dnů staré zprávy ze Sýrie:
v křesť. oblastech klid, jen se lidi bojí toho, co příjde po Assadovi. A zmińují to, že třeba Musl. bratrstvo bylo v Sýrii zakázáno a nyní je "na koni", protože USA se svojí hyperkorektností nechápou svět.
23. 07. 2012 | 11:43

Občan napsal(a):

Paní hedová,

já jsem doposud Vaše názory bral. Sice s malou výhradou, ale přesto realistické.
Jenže to, co jste vyfikla dnes, to je HODNĚ nepovedené. Takže Vás prosím, abyste z nás nedělala pitomce. Většina z nás totiž nejsou žádní studentíci, který lze leccos nakukat a oni to sežerou i s navijákem.

V Sýrii nejde o žádnou "opozici", ale o žoldnéře ze SA, Turecka a dalších muslimských zemí, vyzbrojené, financované a vycvičené USA, zeměmi Arabského poloostrova a Tureckem. Jak USA, tak Turecko se tím vůbec netají, protože také mají lidi za blbce.
CO tím vlastně KDO sleduje, případně v ČÍM zájmu, to je asi jediná nejasnost v celé syrské válce.

Dezerce, milá slečno, je TČ, za který je VŠUDE nehezky vysoká pálka i v době nejhlubšího míru. Jakmile nastane ohrožení státu, je dezerce hrdelním zločinem a s dezertéry dělají vojenské soudy VELMI krátký proces.

Navíc si skvěle odporujete.
Na jednu stranu tvrdíte, že k ozbrojenému "odporu" došlo až po červenci 2011 a o odstavec dál z Vás vypadne, že již v červnu 2011 fungovala v Turecku v podstatě teroristická organizace, založená syrskými zběhy.
Poněkud protimluv, nezdá se Vám?

To, co popisujete jako "represe", jsou naprosto normální bezpečnostní opatření. Do demonstrantů se střílí ve Španělsku, v Británii, v USA. Pravda - zatím "jenom" pogumovanými projektily. Ovšem ubezpečuji Vás, že umějí zranit a zabít skoro stejně dobře jako nepogumované.

Nir Rosen...
Jo, tak zrovna ten tutově bude vobjektivita sama :o)))
Tady je takový malý vzoreček:
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/02/201221315020166516.html

A dost mi vadí, že na konci svého článku již nepokrytě lžete. Protože NEJEN křesťany vraždí, týrají, okrádají a vyhánějí právě ti Vaši "hodní" sunnitští "odbojáři".
Turecko například zavřelo (tuším včera) jeden hraniční přechod poté, co ti "hodní" povstalci kompletně vyrabovali konvoj náklaďáků vezoucích jídlo a zdravotnický materiál.
23. 07. 2012 | 11:47

Občan napsal(a):

Omlouvám se za kreslení jména, paní či slečno Hesová.
Teprve teď jsem si to pořádně přečetl a praštilo mě to do očí.
23. 07. 2012 | 11:54

ALT napsal(a):

To autorka,

život není fér Pottere
23. 07. 2012 | 12:00

Yosif K napsal(a):

Kdo jsou v Syrii 100% kladni hrdinove?

Prakticky nikdo....

Proc se Syrie v klidu nerozdeli jako se rozdelilo Cesko a Slovensko?

Arabove se nejsou schopni SAMI MEZI SEBOU domluvit na cemkoliv (viz Egypt....), natozpak na rozdeleni neceho v klidu......

Kdo nakonec vsechno odskace? Zidi uz jsou pryc, ted zbyvaji krestane.......
23. 07. 2012 | 12:03

Yosif K napsal(a):

PB to ma z prvni ruky - pokud prijde novy rezim, bude to rezim sunniostky. Minority to odskaci jako vsude v muslimskem svete. Krestane to odskaci v prvni rade......
23. 07. 2012 | 12:06

PB napsal(a):

Yosif:
nejde o Araby, jde o muslimy - ti vlastně nikdy nikde nechtěli demokracii, protože ta je v rozporu s islámem.
Nedávno jsem se bavila s Kopty, snaží se emigrovat z Egypta. Každý týden je unesena koptská křesťanka, znásilněna a držena pod zámkem a posléze provdaná za muslima, který ji znásilnil, aby se množili efektivněji.
Jenže už nedostávají víza, protože tam nyní mají demokracii, jak chtěli, žeáno.
23. 07. 2012 | 12:10

Yosif K napsal(a):

Pane Hovorka - TEMER VSICHNI na zapade mluvi o tom, ze mezi povstalci jsou islamiste, a ze neni radno jim dodavat zbrane. To ze tam posila zbrane KSA a Katar - s tim s neda nic delat. Jsou to ropne velmoici, maji sve penize, posilaji je kam chteji.

Kde byly v arabskem svete svobodne volby, tam krome Lybie vyhrali tvrdi islamiste - v Lybii mekci islamiste (mozna proto ze vsichni nemuslimove uz byli davno vyhnani, dilo islamizace je tak dokonano).

Neni tezke predpovedet jak to dopadne v Syrii. Podobne jako v Egypte - zadne bratrstvi muslimu a krestane se konat nebude........ Po problemech jinde vsak uz do Syrie nikdo nezasahne.
23. 07. 2012 | 12:15

Yosif K napsal(a):

Pani PB - tohle s temi vizy pro Kopty je fakt svinstvo....
Nedavno jsem se potkal s pakistanskym krestanem - snazi se vzit roha dokud je rodina nazivu...... ma penize, snad se mu to podari.... ne kazdy na to ma dost penez.....
23. 07. 2012 | 12:19

hovorka11 napsal(a):

Rozvrat v mnoha státech lze velmi jednoduše podnítit sankcemi a výzbrojením "oposice".
Pokud by amici chtěli, tak by to dokázali velmi jednoduše např. v Izraeli, kde probíhají rasové a sociální nepokoje, proto jsou zprávy z těchto států na rozdíl od Číny zakázány:

Invalida se v Izraeli upálil jen několik hodin po pohřbu člověka, který se zapálil na protestní akci, jejíž účastníci požadovali sociální spravedlnost.
Jedná se už o pátého Izraelce v tomto týdnu, který se rozhodl k takto extrémní formě protestu proti těžké materiální situaci izraelských invalidů. První z nich, Moše Silman zemřel v pátek na popáleniny v nemocnici.
Poslední akt sebeupálení spáchal armádní veterán, který se pohyboval na invalidním vozíku. Podpálil se na autobusové zastávce
23. 07. 2012 | 12:23

PB napsal(a):

Yosife:
ale to jsou lži, proč by chtěli utíkat, když islám znamená mír?

A co se týče fotek ze syrského konfliktu:
používají staré fotky např. z Iráku, na nahrávkách mrtvoly záhadně ožívají v jiných zemích...nj, BBC, CNN a podobně nemají koule na to říct, že konflikt nechápou.
23. 07. 2012 | 12:24

minatomirai napsal(a):

PB

neplácejte kraviny o tom, že muslim nechce demokracii. Muslim nestojí o západní verzi demokracii, proč by nakonec měl?

O Sýrii nikdo nic neví, i paní Hesová musí čerpat z jiných zdrojů a dát informace dohromady. Je směšné si myslet, že kdokoliv ze zdejších přispívajících má nějaké relevantní sdělení.

I paní Hesová tápe, nejenom ona, větší politologické kalibry nejsou schopny analyzovat situaci v Syrii. Přesto se snaží dát dohromady něco koherentního na rozdíl od zde přítomných ostatních.

A za to jí patří díky.
Podívejte se občas na Counterpunch.org, paní Hesová, mají mimořádně dobré přispěvovatele a analýzy.
Bohužel jeden z hlavních editorů, Alexander Cockburn, zemřel včera. Hrozná škoda.
23. 07. 2012 | 12:28

Sláma napsal(a):

Autorka hrubě zkresluje situaci. Proti její verzi mluví poměr mrtvých. Podle zpráv naší propagandy, které jsou nepochybně hrubě zkreslené v neprospěch Asada, je podíl mrtvých příslušníků bezpečnostních sil cca 40%. Protože autorka nebyla na vojně a samozřejmě nic z toho nechápe, tak ji můžeme omlouvat. Na druhou stranu proč píše o věcech, kterým nerozumí?
Tedy ono číslo mrtvých vypovídá o opačné situaci, tedy, že vojáci a policisté jsou v ulicích přepadáni ze zálohy a zabíjeni dobře vyzbrojenými bojovníky. Rozhodně se tedy nejedná o válku armády vůči bezbranným civilistům.
Když si dáte dohromady různé zprávy, je obrázek jasný. Opakuje se Kosovský scénář. Tedy bandy islámských extremistů a teroristů jsou podporovány západem a Wahábistickými režimi Zálivu finančně, zbraněmi i zpravodajskými informacemi. Jejich cílem je svrhnout režim, který nebyl k Západu dostatečně vstřícný. A to za jakoukoliv cenu, tedy i za cenu desetitisíců mrtvých. Po zkušenostech z Libye je jasné, že představitelé státu se budou bránit za každou cenu. Kdo by chtěl skončit na ulici umlácený k smrti, že?
23. 07. 2012 | 12:35

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých a nadávky obsahující příspěvek, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Pane Konvičko, pokud sem budete psát násilnické příspěvky (třeba jako ten o fackování autorky), budu mazat VŠE, co sem napíšete (myslím, že jsem Vás ti již v tomto smyslu jednou varoval).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
23. 07. 2012 | 12:41

Sláma napsal(a):

Podle mezinárodního práva mělo Turecko ozbrojence ze Sýrie odzbrojit a internovat až do skončení konfliktu. Tím, že jim poskytuje zázemí, výcvik a zbraně zcela jednoznačně porušuje mezinárodní právo a stává se agresorem.
23. 07. 2012 | 12:46

Martin Konvička napsal(a):

Libor Stejskal:

1. autorčin text pomáhá legitimizovat genocidu.
2. autorčin text pomáhá legitimizovat genocidu.
3. autorčin text pomáhá legitimizovat genocidu.

A teď si to klidně smažte.
23. 07. 2012 | 12:46

buldatra napsal(a):

minatomirai napsal(a):
PB

neplácejte kraviny o tom, že muslim nechce demokracii. Muslim nestojí o západní verzi demokracii, proč by nakonec měl?

V tomto punktu bych si dovolil souhlasit s nickem minatomirai.
Nevím sice, jak on osobně, ale muslim ani nemůže stát o nějakou demokracii, včetně té západní verze (ačkoliv, jak tu verzi správně definovat, to je otázka sama pro sebe), páč to by pak nemohl být muslim, že.
Zajímalo by mě, zdali muslim může stát dejme tomu o listinu základních práv a svobod. A prosadit ji.
Páč, až jednou o ni stát bude, tak snad časem začne stát i o tu demokracii.
Ale to pak už nebude muslim.
23. 07. 2012 | 12:49

Sýrie napsal(a):

Vážený docente Konvičko, myslím, že se neshodneme. Před zhruba 15 lety se u nás objevil samizdatový sešitek se zajímavou analýzou politiky USA. Mimo jiné v něm bylo konstatováno, že Amerika se bude snažit, v zájmu vybudování Velkého Izraele (tedy Izraele v maximálních hranicích starověkých židovských států) svrhnout režimy v Iráku, Libyi a Sýrii, jako největších překážek této idee. A co dnes vidíme - v Iráku a Libyi už to proběhlo, v Sýrii to je na spadnutí. Američané se spojili s Wahhábity protože mají stejné zájmy. Sýrie zmítaná sektářským a etnickým násilím je pro ně přijatelnější než sekulární moderní stát, mimochodem poslední svého druhu.
23. 07. 2012 | 12:53

buldatra napsal(a):

Slámo,

ten příměr s Kosovem považuji za trefný.
Kosovo se perfektně osvědčilo jako takový univerzální, praktický mustr.
23. 07. 2012 | 12:54

santawizard napsal(a):

Galaxie velkého třesku:
Vesmír(jako perpetum mobile který stvořil Bůh stvořitel) je nekonečné veliký(obrovský) v prostoru a v čase a v energii a ve hmotě.Ve vesmíru existuje nekonečné(obrovské) množství vesmírných civilizací,kteří jsou duchovně a technologicky až miliony let před náma ,ale i za náma. Na zemi jsme přírodu zkrotili a ochočili až přespříliš ale ještě jsme neuměli ochočit a zkrotit poočasí skoro vůbec.Civilizaci pořád hrozí vojenské(jaderné,biologické,chemické a konvenční války, a ekologické katastrofy(sopky a meteory) a politické a hospodářské krize.
Zdraví a finance , léčitelství a sport,přírodní a synthetické léky,jestli bude pokračovat trend nerovnováhy mezi umělým a přírodním, tak synthetická muzika,synthetické drogy(halucigeny) a synthetické léky splodí i synthetické enzymy a syntheitické proteiny(už nebude hladomor) a dokonce i synthetické sperma a silikonové androidy a člověk se stane napůl strojem a na půl člověkem na úkor života v rovnováze s přírodou.
Podobné uskalí čeká na budoucí jadernou elektřinu ,která bude převážně elektrolýzovat moře a vyrábět vodík a kyslík pro výbušné motory a další vodíkové elektrárny,které budou nahrazovat fosilové palivo.
23. 07. 2012 | 12:55

Milan napsal(a):

V Sýrie je občanská válka, taková je poslední definice stavu od Červeného kříže a Půlměsíce k situaci v této zemi.Konciliantní přístup k této válce si zachovává jen Rusko.Západní Evropa a USA podporují povstalce obdobným způsobem jako sovětské Rusko, Republikány ve Španělské občanské válce.Jakékoliv vítězství povstalců tuto oblast na dlouho destabilizuje. Čína vetuje z Ruskem rezoluce OSN,přesto postoj není tak průhledný jako ruský,čínské zájmy jsou sofistikovanější a zatím nesouhlasí s odstraněním B. Asada,bez jasných smluv o rozdělení sfér vlivu v této zemi.A nedojdeli k těmto smlouvám bude konflikt pokračovat.Zvláštní je postoj Turecka v tom, že podporuje povstalce,tato podpora přesahuje možnosti této mocnosti,nikoliv vojenské,ale celkově v tomto velmocenském střetu.Pro Turecko v tomto konfliktu platí,"když se kopou koně osli mají stát stranou".
23. 07. 2012 | 13:08

buldatra napsal(a):

Pane Konvičko,

ta pikantní deklarace "na míru" je mi známa a pro ostatní něco málo k ní:

V preambuli se mimo jiné píše:
„Potvrzujíce civilizační a historickou roli islámské Ummy, kterou Alláh učinil nejlepší
komunitou, který dal lidstvu univerzální a vyváženou civilizaci, ve které je podle této dohody
a v budoucnu nastolena harmonie a kde je znalost spojena s vírou a která má naplnit
očekávání vložená do této komunity, aby vedla celé lidstvo, které je zmateno různými a protichůdnými přesvědčeními a ideologiemi, a aby poskytla řešení všech chronických
problémů této materialistické civilizace…“

5. srpna 1990 přijalo 45 ministrů zahraničí členských států OIC Káhirskou deklaraci
lidských práv v islámu (Cairo Declaration on Human Rights in Islam, CDHRI)51. Ačkoli se
svým obsahem od Všeobecné deklarace lidských práv ve svých jednotlivých článcích nijak extrémně neliší (respektive pokrývá stejné oblasti obdobným způsobem), vyvolala silné
reakce. A to hned z několika důvodů.

Jeden z nich pramení už ze samotné existence Všeobecné deklarace lidských práv a nastoluje otázku, zda je nutné či vůbec možné definovat lidská práva v různých částech světa
stejně, nebo jde v případě „Všeobecné deklarace“ jen o sekulární vyjádření lidských práv vnímaných z pozice židovsko-křesťanské tradice. Dalším důvodem, jsou pak rozdíly mezi
všeobecnou a káhirskou deklarací.

Tím nejdůležitějším z nich je pak v úvodu jasný a několikrát zdůrazněný odkaz na islámské právo Šaríja, které má být při ochraně lidských práv určujícím a jediným zdrojem
porozumění lidským právům a veškeré nahlížení na ně musí být s ním v souladu.

Jinými slovy, ochrana lidských práv má být tímto zaručena, ale současně ihned limitována tím, že zaručuje „pouze“ svobodu, která odpovídá principům Šaríji. Je tedy jasně deklarovaným čistě islámským úhlem pohledu (respektive úhlem pohledu členských států OIC) na problematiku lidských práv a rozhodně Káhirskou deklaraci lidských práv v islámu nelze považovat za kandidáta na další ze základních dokumentů OSN. Zastánci CDHRI
naopak tvrdí, že tato deklarace nemá být soupeřem nebo alternativou k Všeobecné deklaraci lidských práv, jako spíše jejím jakýmsi doplňkem pro islámský svět. CDHRI je svým jazykem
mířena přímo pro muslimský svět.
23. 07. 2012 | 13:09

Sláma napsal(a):

Autorka hrubě přehlédla, že většina civilních obětí je to, čemu Američané už od Vietnamu říkají collateral damage. Oficiální americká definice říká: ""Unintentional or incidental injury or damage to persons or objects that would not be lawful military targets in the circumstances ruling at the time. Such damage is not unlawful so long as it is not excessive in light of the overall military advantage anticipated from the attack."
Takže většina civilních obětí je z hlediska amerického práva naprosto legální a kdyby je způsobila americká vojska, nikdo by se nad nimi nepozastavoval.
23. 07. 2012 | 13:11

minatomirai napsal(a):

Buldatra

Už jsem tu jednou psal o hlavních pilířích islámu, které jsou ve shodě s každou listinou lidských práv. Ty jsou nakonec v existenci pouze od 2. světové války, pokud se nemýlím.

Křesťan však má svoje destaero a učení Ježíše, jak by měl svůj život vésti. Ukažte mi na historii křesťanství, a to i současné, jak se tímto řídí. Potom bud váš dotaz dávat smysl. Jak jsem uvedl, nemám rád pseudointelektuální debaty a na hysterii tu stačí Konvička bohatě.

Paní Hesová pracuje s informacemi, které analyzuje. Je k tomu kvalifikovaná podstatně lépe než přítomní přispěvovatelé.

Konvičko, už jsem vás jednou varoval, nebuďte si tak jistý tím, že i ta vaše univerzita, o jejiž existenci jsem neměl nejmenší tušení, nepřihlédne k tomu, jakou ideologii hlásí jeden z jejich zaměstnanců.
23. 07. 2012 | 13:18

Musite lhat poradne, ne jako jidas Havel napsal(a):

Washington napsal novou syrskou ústavu

s jedním komentářem

Od ledna se skupina asi 40 syrských vyhnanců tajně setkávala v Ludwigkirchplatz 3-4 v Berlíně v prostorách Stiftung Wissenschaft und Politk (Německý institut pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti). I když je tento think tank financován německými zaměstnanci, jeho schůze jsou financovány americkými ministerstvy zahraničí a obrany. Předsedaní jsou Stevenem Heydemannem, dvojím občanem USA a Izraele, než se stal výzkumníkem Amerického institutu pro mír, tak dlouho pracoval pro CIA [1]. Tato organizace, která poskytuje místo pro schůze, je – opakem toho, co jméno naznačuje – krytí Pentagonu. [2]. A ani ne překvapivě, s tímto projektem je také spojeno švýcarské ministerstvo zahraničních věcí.

Program se jmenuje “Den po zítřku. Podpora demokratického přechodu v Sýrii“. Ve washingtonském orwelliánském slovníku, “demokratický přechod” znamená nahrazení zvoleného prezidenta, který má podporu Syřanů, Bashara Asada, osobou vybranou západními mocnostmi, a fráze “Den po” odkazuje na období po svržení syrského režimu těmi stejnými mocnostmi.

Zatímco Syřané novou ústavu schvalovali v referendu [3], bojová jednotka pracovala na nové. Definuje tak budoucí politiku syrské vlády. Závěrečný dokument byl představen americkou ministrní zahraničí Hillary Clintonovou prezidentovi Syrské národní rady, Abdelu Baysetu Saydovi, na konferenci přátel Sýrie v Paříži, 6.července Sayda provedení “postupu” přijal.

http://www.voltairenet.org/Washington-drafted-new-Syrian
23. 07. 2012 | 13:22

buldatra napsal(a):

Martin Konvička napsal(a):
buldatra, Sláma
…Ale tím se pořád nedostáváme k odpovědi na otázku, Proč.

Proč?
Pokusím se navrhnout k úvaze, že zde stále hraje hlavní roli setrvačnost.

To je obrovská síla, která přetrvává věky.
Byl-li jednou nastaven nějaký kurz a tomu kurzu bylo podřízeno vše (od politické ideologie, propagandy, přes průmysl, zkrátka životní styl a styl myšlení, a ano, týká se to i, nebo především, iiptsysi Our náboženské ideologie), není nic divného na tom, že změnit to je nesmírně těžké.

V nějaké předchozí debatě jsme se setkali s termínem zblblík.
Zblblíků jsou mraky a jsou na obou stranách.
Zblblík a setrvačnost dohromady vytváří jakýsi symbiont.
23. 07. 2012 | 13:23

PB napsal(a):

minatomirai:

Panu Konvičkovi vyčítáte hysterii, ale sám se chováte mnohem hůř..
A to, že se muž zastává islámu, mi je krajnw podezřelé. Takových jsem pár poznala, většinou agresivní násilníci, kterým se to, že žana musí mlčet a trpět - v islámu, líbí.
23. 07. 2012 | 13:25

Sláma napsal(a):

Konvička napsal: "Já sám si Clintonovo a Madlenčino Kosovo vysvětluji jako efekt vedení dávno skončené války .."
V tom se naprosto shodneme a myslí si to i hodně západních analytiků. Madlenka Korbelová, nepříliš důvtipná paní, byla příliš ve vleku předsudků pěstovaných jejím otcem. Je dost pravděpodobné, že i akce v Libyi byla podniknuta ze setrvačnosti, jako pokračování války, kterou někteří aktéři válčí dodnes ...
Tomu by nasvědčovala i extrémní rétoriky Clintonové, která se s Madlenkou musí dobře znát.
23. 07. 2012 | 13:27

J.Formánek napsal(a):

Podivný miratomirai vůbec netuší, že současný arabistický psavec není sice vystaven rigidní autocenzuře pod vedením ksč, ale dává si pudově pozor, aby si to "nerozházel" s x subjekty, které mu výhledově zaručí kariéru v tak nepřehledném terénu jako je západní politika, média, ministerstva, NGO, think-tanky a muslimské organizace a státy, které psavce velmi pečlivě sledují.

Takže se nejedná o nezávislou exhibici vlastních intelektuálních schopností na vrcholu, ale smutný tanec mezi vejci.
23. 07. 2012 | 13:29

resl napsal(a):

muslim chce doma teplou vodu, muslimka chce vložky s křidély. jen totál se mu v tom snaží bránit. stejně to zkoušel desetiletí v rusku. přirozeného vývoje se uzurpátoři bojí. vím, že to není nic nového, jen se neschovávejte za tradice. taky jsem přestal nosit nůši, onuce a tancovat dupáka. snadnější život přirozeně láká, tak je nechte.
rusko přinese vždy jen bídu, nechte to na americe, evropští burani.
23. 07. 2012 | 13:31

buldatra napsal(a):

PS

takové to iiptsysi Our je rekapča a jak se to dostalo do textu přesahuje možnosti chápání prostého, větrem ošlehaného vesničana..
23. 07. 2012 | 13:33

Scallop napsal(a):

Autorka

Sype se to Vas jak lavina, jste takovy hromosvod pro mistni spasitele. A kde jinde se da svet spasit pohodlneji nez v internetovych a hospodskych diskuzich ??

U mne mate plus za odvahu napsat neco o deni uvnitr Syrie s rizikem, ze se spletete. Ostatni komentatori jsou schopni napsat akorat "je to slozite, prase a by s v tom vyznalo" nebo delaji ze syranu pouhe loutky Spjenych statu a Ruska bez vlastni vule.

Martin Konvička napsal(a):

Panu Stejskalovi jste napsal "1. autorčin text pomáhá legitimizovat genocidu." Babvite me, zkusim maly triotazkovy testik.
(i) Legitimizuje pan Stejskal genocidu tim, ze zde dava autorce prostor ?
(ii) Legitimizuje scallop genocidu tim, ze nedostatecne odhaluje pravou pravdu a autorku dokonce chvali ?
(iii) Legitimizuje scallopova pritelkyne genocidu tim, ze mu uvarila obed, takze on mel cas ucastnit se jakozto uzitecny idiot tehle debaty ?
(ii) Legitimizuje scallop genocidu tim, ze nedostatecne odhaluje pravou pravdu ?
23. 07. 2012 | 13:33

Sláma napsal(a):

S válkou v Kosovu má válka v Sýrii společnou především ohromnou ideologickou kampaň zaměřenou na obyvatelstvo Západu, které má za cíl "vyblokovat" domácí veřejné mínění. Vzláště účinné je to u nás, kde jsou všechna média v podstatě jednobarevná a v řadě případů silně připomínají kejzlarovské Rudé právo (Steigerwald, Komárek, Železný apod.).
23. 07. 2012 | 13:35

Scallop napsal(a):

Martin Konvička

Tolik jste mne vzal u srdce, ze jsem napsal jednu otazku dvakrat. Potesi mne, kdyz na ni dvakrat odpovite.
23. 07. 2012 | 13:36

Daňový poplatník napsal(a):

To autorka:
Zatím mají alavité i křesťané (byť s obtížemi) kam utíkat před vlnou islámské demokracie, obsaženou v právu šaría, v dohledné době to čeká brity, francouze a němce, my to máme jednoduché, až pan Stejskal konvertuje k islámu, bude nejvyšší čas jej hromadně následovat.
Poláci se možná budou trochu bránit, kverulanti jedni katoličtí.
23. 07. 2012 | 13:40

Sláma napsal(a):

Scallop napsal že se to na autorku "Sype se to Vas jak lavina".
To se ale nemůžete divit, Scallope, když autorka píše o věcech, kterým zjevně nerozumí a navíc píše "od zadu", tedy nejdříve si stanoví závěry a teprve pak k nim hledá argumenty ...
23. 07. 2012 | 13:40

Scallop napsal(a):

Sláma

Ale ja se vubec nedivim. Naopak, bavim se ! Jste vyborna particka, urcite svet spasite.
23. 07. 2012 | 13:43

Scallop napsal(a):

Martin Konvička

Ale ja se na Vas zlobim ! Tesil jsem na jeji reakci az se dozvi, ze tim gulasem pomohla legitimizovat genocidu.

Zklamal jste mne, pujdu umejt nadobi. Tady uz drzi uroven jen S(a)lama.
23. 07. 2012 | 13:47

český maloměšťák napsal(a):

stejskal napsal(a):
Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých a nadávky obsahující příspěvek, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Pane Konvičko, pokud sem budete psát násilnické příspěvky (třeba jako ten o fackování autorky), budu mazat VŠE, co sem napíšete (myslím, že jsem Vás ti již v tomto smyslu jednou varoval).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
23. 07. 2012 | 12:41
----------
Herr Konvička - nejste vy nakonec muslim ? Co tady šíří flames s cílem rozbít křesťanskou komunitu ?

Apropo - píšete, že Hesová někde ztratila lidskost.
Nebylo to tam, jak vy jste ztratil rozum ?

Třeba byste tak mohli hledat spolu - ona by vám pomohla hledat rozum a vy jí na oplátku tu lidskost.
Konvička - ale alespoň při tedleté bohulibé činnosti ji prosím nefackujte.
Dík.
23. 07. 2012 | 13:50

Gustáv Kočí napsal(a):

Ježíš sedí v Litoměřicích ve vazbě.
23. 07. 2012 | 13:51

buldatra napsal(a):

minatomirai napsal(a):
Buldatra

…Křesťan však má svoje destaero a učení Ježíše, jak by měl svůj život vésti. Ukažte mi na historii křesťanství, a to i současné, jak se tímto řídí. Potom bud váš dotaz dávat smysl. Jak jsem uvedl, nemám rád pseudointelektuální debaty a na hysterii tu stačí Konvička bohatě…

Pokusím se zareagovat bez hysterie.
Jsem nekřesťan a křesťanské desatero beru jako, že je a že když ho hlásají, tak by ho měli také dodržovat.
Ale současně jsem si už stačil povšimnout, že lidi jsou jen lidi…

Jediné, co vám mohu ukázat je zkrotlá ideologie křesťanství, která má svou středověkou fanatickou fázi za sebou a také nezkrotnou (momentálně v jakési fázi katarze) islámskou ideologii, která svou středověkou fázi právě prožívá. Račte se rozhlédnout po tom našem širém světě…
Pakliže bojujete pod zeleným praporem, tak to rozhlédnutí nebude lehké.

Intelektuální ani pseudointelektuální debaty si se mnou neužijete.
Na to nemám dost intelektu.
23. 07. 2012 | 13:51

Josef K. napsal(a):

hovorka11, Občan. Pánové, není jasný zdroj Vašich informací, spíše to vypadá na cucání z prstů, ale způsob uvažování svědčí o normalizační podstatě. A nejen. Byli jste pomocníky VB? či vaši předci?
U Občana lze vždy předpokládat, že za vše může ten proklatý západ. Popřením práva na vzpouru jako takového, zvláště v dlouhodobě totalitním režimu, o sobě říkáte mnohé.
23. 07. 2012 | 13:52

J.Formánek napsal(a):

Daňový - To je fakt, že se Stejskal pro jistotu o islámu neinformuje, je výborný strategický postoj. Při konverzi se bude cítit lépe, neb jeho názor dosud nebyl ustálený a podložený a svůj osud svazoval pouze s výroky odborníků. Je-li islám z 50% pomyslně OK, dá se to určitě skousnout. Zbytek bude spadat už jen do kategorie "nemilá překvapení".
23. 07. 2012 | 13:53

Josef K. napsal(a):

Je zřejmé, že miomo normalizasční mentality se zde u Občanů, Slámů atp projevuje předevšíém vlastní frustrace z neschopnosti vybudovat reálnou demokracii. Tito pánové nic o demokracii nevědí a ani netuší, že za stejnými pojmy se skrývá zcela rozdílný obsah. Všechno vidí svými postsovětskými brýlemi.
Jistě však budou, v soukromí, mluvit s nejvyšším zapálením o své svobodě, jiným ji ale upřou.
Normalizovaný pořádek a řád, ať to stojí, co to stojí, že! Podstatu svobody však nechápou.
Pokud jde o vztah k ženám, nemám pocit, že by se v postkřesťanském Česko či Evropě lišil od toho, který zde v tak hrůzných barvách normalizátoři popisují. Počet znásilnění v Česko úspěšně přibývá, počet domácího násilí také, počet vražd také, počet incestních vztahů také. Mzdy žen jsou nižší než mužů, vždy se najde zdůvodnění. Tisíce dětí vyrůstá bez péče otce. V čem je rozdíl?
Studentky se živí prostitucí, Drábek (tedy zde) je dobrý pasák, aby mohly studovat. Nebude dlouho trvat a budou se tak živit i důchodkyně. Žurnály a bigboardy jsou plné neoděných slečen z Photoshopu. Jaký je to rozdíl?
Jen ten, že to má jinou podobu.
23. 07. 2012 | 14:00

Karel napsal(a):

Z textu vyzařuje zřejmá radost, že "povstalcům" se podařilo zavraždit 4 vysoké činitele legální syrské vlády - ať se nám ta vláda líbila či ne, (jakože na nic jiného než "líbení/nelíbení" jsme ani my ani nikdo jiný neměli nárok). Tento jeden z "vrcholů" "arabského jara" vede autorku k otázce po "povaze syrské války" a "jejím rozuzlení". Už samo takové nastolení tématu je pokrytecké a položené otázky záměrně vedou k falešnému cíli. Z faktu vraždy vyvodíte snadno povahu toho, co se tam děje. V Sýrii není válka. Souvislá řada teroristických útoků, mezi něž patří i zmíněné čtyři vraždy vyzdvihované autorkou jako úspěch, není žáným "osvobozeneckým povstáním". Ne tak zcela dávno, aby si to autorka nemohla pamatovat, ve světě repektovaná legální syrská vláda ozbrojenou mocí potlačuje teroristické útoky na svoji svrchovanou moc. Je zcela zřejmé, že teroristé, paní Hesovou v revolučním nadšení označovaní jako "opozice", případně "povstalci", mají masivní materiální a lidskou podporu z Turecka, Iráku, saúdské Arábie a kdoví odkud, nehledě na přinejmenším "morální" a diplomatickou podporu USA a Západu jako celku. Naše sdělovací prostředky papouškují ty západní, byť i jen proto, že Sýrii podporují oškliví Rusové a záhadní Číňané. Scénář pro Sýrii byl stejný, jako v ostatních "osvobozovaných" arabských zemích. Jenomže syrská vláda není tuniská a její armáda rovněž. Šlo to víc ztuha s tím "osvobozováním", tak se muselo přitvrdit a přitvrzuje stále. A všechna zvěrstva se samozřejmě připisují legální armádě, za halasné podpory západního - zde rozuměj především amerického tisku. Někdo to tu psal a má myslím pravdu: ropa, vliv, kamarádění s těmi nejbohatšími ... to si chtějí USA udržet. Kdysi chtěl SSSR vyvážet socialismus a dovolával se přitom proletářského internacionalismu - v zemi negramotných ubožáků, kde nejvíce sofistikovanou továrnou byla nejspíš ševcovská dílna! Dnes se hovoří o podpoře "boje za demokracii", o niž tolik usilují ty "arabské revoluce"... bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo tak tragické... a tak stupidní. USA znovu potvrzují svou roli nenasytného nedovzdělaného molocha, který nevidí, kam šlape a čemu otevírá cestu ... a to se nechci otírat o Obamu, jako někteří autoři zde. I když se to nabízí. Neuvěřitelné je, že Evropa drží hubu a krok, je loajální kolébce krize, jako by odtamtud měla přijít jakási univerzální spása přede vším. Přitom na vlastním dvorku pociťuje stále silněji extrémismus muslimských bojůvek - a neví si s ním rady. Co jiného se děje v rámci těch "arabských revolucí", než podobná vystoupení ve velkém a agresivnějším balení, podporovaná stále mohutněji a nezakrývaněji ideologicky spřízněnými (sunité/šíité) státy? Podporovat zničení ostrova stability, kterým Sýrie byla, je sebevražda ... a v případě tisíců syrských civilistů vlastně i vražda.
23. 07. 2012 | 14:12

buldatra napsal(a):

Ale stejně.
Proč si vůbec někdo myslí, že by měla být někde, kdekoliv, nastolena demokracie?
Neměla by demokracie vzniknout z vůle většiny, toužící po demokracii?

...I když, například v Německu demokracie také nevznikla, ale byla tam po válce zavedena...Svět je holt složitej.
23. 07. 2012 | 14:12

hovorka11 napsal(a):

Josef K.:
Nejste schopen argumentovat ?
Urážky nic nevysvětlují, jen dělají emoce. Zkuste se odpoutat od nálepkování a argumentovat fakty- třeba zkuste rozporovat to, co jsem napsal.
Třeba se od Vás i dozvím, že jsme vyspělá demokracie, kde vláda boje proti korupci chce dobro tím, že vylučuje vyšetřovatele trestných činů a kryje rozkrádačky a považuje za nejdemokratičtější zemi USA a Izrael.
Ještě Vás neinformoval Kalousek, že už jste Vy osobně stát zadlužil o 155 tisíc a největší demokracie mají ještě nezodpovědnější obyvatele oproti "lumpům" z rozvojových zemí ?
Třeba by Vám pk došlo, proč se hodí lidi nálepkovat.
23. 07. 2012 | 14:16

neo napsal(a):

buldatra:

geniální příklad je země Wadiya :)
23. 07. 2012 | 14:22

stejskal napsal(a):

Smazal jsem pod tímto blogen kvůli opakovanému a vědomému porušování zdejších pravidel všechny příspěvky pana Konvičky (po mém ´prvním varování označil jiného debatujícího za "blbce").

Pan Konvička zde teď nějakou dobu publikovat nebude, neboť budu i nadále mazat VŠE, co sem napíše (nemám jinou možnost, jak uchránit tento prostor před hulváty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
23. 07. 2012 | 14:25

PB napsal(a):

Stejskal:
asi neumíte číst nebo co...
Konvička napsal, že enní blbec, to je trochu rozdíl, nebo se mýlím?
23. 07. 2012 | 14:28

Vávlav Havel, ze záhrobí napsal(a):

Jako dočasný tiskový mluvčí M. Konvičky musím zdejšího editora Stejskala označit nikoli za blbce .... ale za pologramotnéo normalizačního trilobita.
23. 07. 2012 | 14:31

stejskal napsal(a):

Mýlíte, paní PB,

napsáno to bylo jinak (nicméně debata na toto téma je vždy zcela zbytečná, takže ji zde nepovedu).

Hezký den.

Libor Stejskal
23. 07. 2012 | 14:32

PB napsal(a):

napsal, že by mu odpověděl, kdyby byl blbec, což není
23. 07. 2012 | 14:33

Prinz Eugen von Savoy napsal(a):

... takže když Konvička označí Scallopa za ne-blbce, aby tím dal vyniknout kontrastu mezi Scallopoem a miratomirai, je smazán
... zatímco když autorka blogu lže, dělá z oběti viníky, a ještě píše o "fašistickém étosu křesťanů", je tištěna.

Nosí editor blogů Stejskal pleny?
23. 07. 2012 | 14:35

stejskal napsal(a):

Ano, "kdyby byl blbec jako třeba minatomirai" (což je sprostá urážka pana minatomirae. Mimochodem urážlivý výrok tohoto debatujícího jsem před pár hodinami mazal též).

Čili tímto zde pan Konvička podruhé dal najevo, že mu jsou zdejší pravidla ukradená. Budiž, to je jeho věc. Já tímto dávám najevo, že tu tento prostor pro výměnu názorů nikým zničit nenechám.

Libor Stejskal
23. 07. 2012 | 14:38

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

A to je správné, editore Stejskale, klídek a smrádeček a genocidní kecy madam Hesové si rozvracet nedáme!

(Trochu jsem si Vás zgoogloval, a nemůže neocenit vaši práci. Chlap ve středním věku, který míval ambice žurnalisty a intelektuála, ale dotáhl na "editora blogů", takový chlap musí být skutečně důsledný, jinak by mohl nazřít svou rozbředlou nulovitost. Blahopřeji, a jen tak dál!)
23. 07. 2012 | 14:45

hovorka11 napsal(a):

Pan Konvička psal věcně, škoda toho smazání.
Slušně se vyjadřovat nad některými tzv. "názory" ospravedlňující cílené zabíjení z politických důvodů dá opravdu zabrat, proto se nedivím, že někdy ty slova jsou až "hrubší".
Nemyslím, že vymazání všeho je správné
23. 07. 2012 | 14:48

Васил Левски napsal(a):

Výborně, čacký editor blogů Stejskal už nemaže jen unaveného učitýlka Konvičku, ale i pravou statečnou dámu, polo-arabku a ex-džihádistku P.B.

Jeden v sobě musí najít být kus nefalšovaného chlapáctví, žurnalistické odvahy a intelektuální integrity, aby se odhodlal k takto čackému činu.
23. 07. 2012 | 14:49

Pepa Řepa napsal(a):

miratomirai
Už jsem tu jednou psal o hlavních pilířích islámu, které jsou ve shodě s každou listinou lidských práv. Ty jsou nakonec v existenci pouze od 2. světové války, pokud se nemýlím.
-------------------------
šareiátníku opět záříte.
:-)
Hlavní pilíře islámu
1.Šaháda-odříkat vyznání
2.Salát-modlitba, kdy a jak....
3 Zakát-kdy dávat almužnu
4.Sijám-půst, ramadán a tak
5.Hadždž- Mekka či náhradní destinace

K tomu lze přiřadit z pilnosti šestý
6.Tahara-čistota, co sbaštit, jak provozovat hygienu

A teď mi -milý minatomirai- vysvětlete jak by mohli NEBÝT (!!!) v souladu s deklarací OSN o lidských právech? (!!!!)
----------------------------------------------------------------------------
Jak mohou být příkazy, jak vyznat víru, jak se postit, kam šupajdit na tůru v kolizsi s lidskými právy. Mužů, žen, dětí, čtyřprocentních......
Dokonce si troufnu tvrdit, že vágní náboženské a formulace nemohou být v rozporu s žádnou deklarací lidských práv.Či ani s jakýmkoliv jiným textem podobného, právem se ohánějícím.
Nebo jste jiného názoru?

A nemohl byste mi-duši poblouzněné-sdělit, co vedlo muslimské země k tomu, že po dvaceti, třiceti letech od všeobecné deklarace práv a dalších deklarací, přijali tři vlastní deklarace, kterými deklaraci OSN o lidských právech podstatně korigují?

On totiž šariát a zvláště fiqh je souhrn právních norem je úplně jiná káva, než pět zásadních pilířů, jak se modlit a kam jít na výlet, a ten je propracovaný do detailů.
To byste jako vyznavač měl vědět.

Víte, milý jinochu, vy kalkulujete s hlubokou neznalostí místní populace.
Na minulém blogu Vás usvědčla Dagmar přesnou citací z oficiálních zdrojů, že s uplatńováním tolerance šariátu v rodinném právu je to v Kanadě jinak než jste tvrdil.

Tady vidím, že si nadkolega buldatra dal práci, vyhledal a nastudoval text alespoň jedně z deklarací.A pak už stačí porovnávat oba texty.
Chválím nadkolegu, má za jedna.
:-)

Mohl bych dát odkazů na řadu rozporů, ale proč bych to dělal?
Těm chytřejším stačí odkaz na meteriály, má to větší hodnotu, u těch jednodušších jedinců, hujerů, či skalních wumlíků je to fuk, pomelou svou naučenou mantru, kerou je naučil komisař rudý či evropský.
Někdy je těžké komisaře rozeznat.I ten EU bývá rudý.

Jo-máte ramadán. Držíte?
Nebo jste ve válce jako bojovníci za "demokratickou" Syrii?
23. 07. 2012 | 14:50

lugis napsal(a):

No vidím jako všude kde se motá pár obránců muslimské civilizační "rétoriky", se začne mazat po vzoru veké BBC.Ale k tématu.Kam to bude příště slečno nebo paní Hesová? Egypt jste zvorala,Tunis jste zvorala a ted se pouštíte do Sýrie? To bude mazec.Vydržte,skočím si pro popcorn a kolu a začnem.Sedím v první řadě.Jen výsledek tohohle absurdistánu znám předem.Vy ne?
23. 07. 2012 | 14:50

Josef K. napsal(a):

hovorka11. Argument proti Vašemu zjednodušenému uvažování. Nevím, zda pochopíte.
"Podle proslulého vyjádření Hannah Arendtové nejtěžším pro-blémem, s nímž se iniciátoři Endlósung setkali (a který se jim po-dařilo, lze-li to tak říci, veleúspěšně vyřešit), bylo, „aby se .opros-tili* od živočišné lítosti, kterou pociťují všichni normální lidé při pohledu na tělesné utrpení". Víme, že lidé verbovaní do organi¬zací zcela přímo spojených s masovým vražděním nebyli ani ab¬normální sadisté, ani abnormální fanatici. Můžeme předpokládat, že i jim byl vlastní téměř instinktivní lidský odpor k působení fy¬zického utrpení i ještě univerzálnější zábrany vůči zabíjení. Víme dokonce, že když se získávali například členové Einsatzgrup- pen a jiných jednotek, které měly k vlastnímu zabíjení podobně blízko, zvláštní péče se věnovala tomu, aby byli vyřazeni - ne¬připuštěním či propuštěním - všichni zvlášť dychtiví, emocio¬nálně nabití a ideologicky příliš zanícení jedinci. Víme, že se ne¬podporovaly individuální iniciativy a že se velké úsilí věnovalo tomu, aby se celý úkol udržel v jakoby podnikatelském a přísně neosobním rámci. Osobní zisky a osobní motivy se obecně kriti¬zovaly a penalizovaly. Zabíjení z touhy či pro potěšení mohlo na rozdíl od toho, které se drželo příkazů a probíhalo organizovaně, skončit (přinejmenším v principu) soudem a odsouzením jako běžná vražda či krveprolití. Himmler při nejedné příležitosti vy¬jádřil hlubokou a s největší pravděpodobností i opravdovou sta¬rost o to, aby si jeho četní podřízení každodenně se zabývající ne¬lidskou činností uchovali duševní zdraví a dodržovali morální kritéria. Vyjádřil také svou hrdost na to, že jak duševní zdraví, tak morálka vyšly z této zkoušky - jak byl přesvědčen - bez újmy. Ocitujeme-li znovu Arendtovou, „díky této ,věcnosti' (Sachlich- keiť) se SS mohly distancovat od tak ,emotivních' typů, jakým byl Streicher, onen .nerealistický blázen', nebo také od ,pohla¬várů teutonsko-germánské strany, kteří se chovali, jako by ještě chodili v kůži a honosili se teutonskými rohy'".26 Vůdcové SS se spoléhali (zdá se, že oprávněně) na organizační rutinu, nikoli na osobní zanícení; na disciplínu, nikoli na ideologickou oddanost. " Bauman Z. Modernita a holocaust.
23. 07. 2012 | 14:51

Grőssling napsal(a):

Tak tady Aktuálně píše, 90 mrtvých nejkrvavější den v Iráku ( http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=752309 ).

A to po řadě let civilizačního blahodárného působení USáků tamtéž.

Kde je Rada bezpečnosti OSN, která by navrhovala rezoluce na vojenský zásah v Iráku ? Vždyť tam pod vedením USáků umírá víc lidí než v občanské válce v Sýrii.

A USáci i EU se nepoučí a nepoučí, budou pořád podporovat Židy a dělat na Středním východě brajgl.
23. 07. 2012 | 14:51

PB napsal(a):

Vacile:
děkuji, pozdě, ale přece jsem pochopila jaký islám je a moje odvaha? Anonymy už nečtu. To, že mne chtějí nějací pánové okolo brněnské mešity a jejich manželky zabít, se ví.
23. 07. 2012 | 14:52

zorahesova napsal(a):

Slámo: ano, je to pouze pokus se v tom chaosu vyznat. Proto čekám na nějakou zajímavou kritiku a informace...

Většině zde diskutujících: ano, čím více externích sil se do konfliktu míchá, tím hůře.
Ovšem pro mne nepopiratelný je jeden fakt: jako jinde i v Sýrii začaly protesty civilně, civilními dlouho zůstaly, a setkaly se s nepřiměřenou silou. A jako v Tunisu, v Sana'a a v Káhiře, střelba do lidí nic neřeší,naopak protesty posílí, ty časem ztratí reformní a pouze protestní téma a poklidný charakter.
Pro mne se ti lidé primárně brání.
Samozřejmě, jakmile přijde ke slovu násilí a protinásilí, každá strana se začne dopouštět nelidskostí a zločinů, to je smutná logika násilí v situaci, kdy jde o život. A dnešní konflikt je jí plný.

Co mne udivuje, je zdejší obrana státního teroru.
Kdyby stát a jeho režim opravdu stál za pořádek a řád, ten nizám, kdyby měl ten u moci na mysli zájmy národní jednoty a šlo o složitou situaci (separatismus, jako např. v Turecku, nebo proxy válku se sousedem) zdržela bych se soudu. V Sýrii, ať už povstalce zbrojí Záliv nebo US, ať už se k nim mísí islamistické skupiny nebo ne, se pro mne lidé v Idlibu, Homsu, Deraa a Dumě brání.

Chápu naprosto Syřany, kterým tohle nahání hrůzu a viděli sestup do pekel už před rokem. Nepovzbuzuji zde povstalce. Jen pozoruji, co se v té zemi, která není moje děje, a snažím se v tom (s velkými obtížemi) vyznat. A chápu i ty zde, kterým je proti srsti jakékoli "obhajování" jakéhokoli povstání. Násilí je nebezpečné.

Ale bohužel násilí je pácháno a to systematicky a asymetricky. Rozdíl mezi státním terorem a jeho částí barikády, která donedávna nakupovala na internetu a tvářila se, že se nic neděje, a druhou částí barikády, kde jsou už rok desetitisíce zavíráni a mučeni atd.,ten rozdíl je výrazný. Podle mne první část nese o dost větší zodpovědnost za násilí, než ta druhá, která jí jistě také část nese.

Jedním z důvodů je to, že je v moci první části to zmírnit a v její moci to bylo už od začátku. Kdyby před rokem Asad uvolnil pravidla a povolit reprezenatativnější volby, měl velkou šanci, že by v nějakém pseudodemokratickém režimu vládl dál skrze formální volební instituce a nějaký zmodernizovaný baath (Maroko, což není úplně srovnatelná situace, to krásně zvládlo). Před rokem měl ještě velký kredit. Tuto šanci propásl a bude muset odejít. Nechce a strhává s sebou celou zemi do propasti.

Dnes už je asi pozdě na nějaké příjemné řešení, bylo prolito příliš krve, v zemi je příliš příživníků.

Sýrie není Alžírsko. Asad nestojí proti politické straně, proti islamistům, kterých se bojí sekularizovaná polovina země a velké etnické menšiny. Stojí proti civilistům, lidem bez ideologie, bez jednoznačného politického cíle, nebo jinak, proti všem najednou. Nepředstavuje raison d'état, jaký představovala alžírská armáda (kterou zde neobhajuji), nemá zdroje, aby zemi z devastace vtáhl, jaké měla alžírská armáda. Nemá co nabídnout: představuje pouze destrukci. Opozice sice nemá politickou platformu a kdo ví, zda je schopná se vlády ujmout, ale má vizi: občanského sekulárního státu. Podle všeho, co čtu a slyším, jsou islamisté malou a přirozenou částí toho všeho. Ovšem, jak píšu, čím dál to trvá a čím dál právě tyto skupiny se domáhají lepších zbraní a většího vlivu, tím menší jsou vyhlídky na to, že se původní vize bude realizovat...
23. 07. 2012 | 14:56

zorahesova napsal(a):

mina: že zemřel A Cockburn se dozvídám od vás...
23. 07. 2012 | 14:58

TomášL napsal(a):

Možná zde scházelo oprášit kodex diskutujicího, pane Stejskale:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=12054
23. 07. 2012 | 15:00

Don Juan de Austria napsal(a):

Pane Pepořepo,

Nick miratmirai samozřejmě VÍ, že těch pěkných deklarovaných "pět pilířů" jsou taková pohádka pro naivní adeptky bakalářské arabistiky, případně neméně naivní editory Stejskaly; že podstata islámu, a života v islámu, je někde úplně jinde.
Zná svůj islám, ten miratomirai.

Editor blogů nic takového neví. Na tomto plátně se několikrát zmínil, že problematice "nerozumí". Aspoň tak může cenzurovat nestranně, jen na základě výpisků z Gutha Jarkovského a mlhavých vzpomínek z tanečních.

Toť správná pozice soudobého intelektuála - volit si mezi lidmi dle bělosti rukaviček.

(A není pravda, že intelektuál, který dá předost konformitě před myšlením, to nikam nedotáhne. I cenzurovat ho nechají...)
23. 07. 2012 | 15:02

Pepa Řepa napsal(a):

Nevím, co bylo smazáno.
Nadávky nemají smysl. Ztrácet hlavu nikam nevede.

O genocidě bych nemluvil, spíše o občanské válce, při které dochází k masakrům a zvěrstvám NA OBOU STRANÁCH, taková válka je.
Navíc Syrie není Libye, je to tam mnohem složitější.Etnicky, konfesně i určitou kantonizací, jiný byl i historický vývoj.Byl tam chlast a Háf jeden čas i povolil KS, což bylo v kraji nevídané.

Že jde o jednostranné masakrování nebohých civilistů, či spravedlivý boj za demokracii....inu to chce mít náturu poslušného mopslíka ducha mdlého.
Podstatné je, kam "revoluční kvas" vyústí.
Po Tunisu, Libyi a Egyptě je bilance tristní až z ní mrazí.

Tady je potřeba konstatovat, že s autory měl místní server "šťastnou" ruku.
Co napsalo duo S+H dopadlo ZCELA OPAČNĚ a dorazil to ŽERÝK na blogu čtenáře, jakýsi sice rodilý Syřan, ale komunista jako řemen, dokonce ne řadový ale šéf zahraniční sekce KSČM.
A ten podpořil boj revolucionářů!!!! Inu k popukání.
Někdy je posvícení, jindy....., říkala babička.
Ten výživný seriálek je-bohužel-to druhé, co po posvícení následuje.

K dokonalosti už chybí jen blog paní Pepy Paroubkové.
23. 07. 2012 | 15:09

Karel napsal(a):

No - teď čtu na Guardianu, že syrské zamini varuje, že pokud na Sýrii zaútočí někdo zvnějšku, odpoví chemickými zbraněmi. Takže na "legální" útok je zaděláno - přece nenecháme ty nešťastný civilisty napospas chemickému útoku...
Kdo tu podporuje státní terorismus, paní Hesová? O jakých civilních útocích to proboha mluvíte? Chcete říct, že "povstalci" šli v řadě, bubnovali, mávali pomerančovými snítkami a volali "ošklivý Asade, odejdi"?
23. 07. 2012 | 15:10

Martin Rynes napsal(a):

Pani Hesova,

nenechte se vytocit mistnimi prisprostliky, hulvaty, a agresivnimi xenofoby. Vetsina ocividne ani necetla vas text. a jestli ano tak ho asi nepochopili. My ostatni vase prispevky cteme radi a ikdyz nemame chut travit cely den debatami s mistnimi demagogy jsme radi ze tu jsou vase texty jako stripky ktere nam nabizeji informovany nahled na situaci na BV.
23. 07. 2012 | 15:15

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Autorce.

No pěkně tady relativizujete a zpochybňujete vše, co jste v blogu napsala a vlastně i nenapsala, včetně Vaší vlastní erudice a odbornosti.
Naučili Vás na té fildě relativizovat zdatně, jen co je pravda. Jen asi pozapomněli připrozradit, že relatizace meč jest dvousečný a často zasáhne i toho, kde s relativizováním začal.

Ale ok, dámo, třeba se v situaci "snažíte vyznat" skutečně poctivě.

Pak nám ale prozraďte, proč ve svých úvahách
... zcela opomíjíte postoje pro-Assadovských Syřanů, jichž se najde dost i v České republice, kteří znepokojeně sledují situaci ve své zemi, a jsou, za nezájmu našich médií, oběťmi šikany a zastrašování svých opačně naladěných krajanů?
... se neznepokojujete nad zasahováním okolních sunnitských států, byť to zcela zjevně internacionalizuje konflikt?
... kategoricky tvrdíte, že mezi povstalci islamisté "zcela jistě" nejsou, jen abyste jinde napsala, že o situaci mnoho nevíte?
... podsouváte ohrožené křesťanské menšině, byť v oblasti po staletí přežívala jen díky loajalitě k silným vládcům, "fašistický étos"?
23. 07. 2012 | 15:15

TomášL napsal(a):

Martin Rynes

Dobře jste to zazdil, jen co je pravda...
23. 07. 2012 | 15:19

Don Juan de Austria napsal(a):

Martin Rynes:

Může být Editorem Blogů čacky mazaná poloarabka PB "agresívní xenofob"?

Není to jen řečnická otázka, je to sonda do "myšlenek" současné mediálně-akademické orthodoxie.

Agresívní klidně může být, ale jen pokud připustíme názor některých xenofobů, podle nichž jsou "Arabové" agresívní a násilničtí taknějak od podstaty. Tím se ovšem dopustíme Házení do jednoho pytle, a to se nesmí. Taky se naskýtá otázka, jakouže xenofobií je její tvrdě protiislámský postoj - je to poloviční Češky vůči Arabům, nebo xenofobie poloviční křesťanské Arabky proti Čechům, jejichž reprezentanti, například Editor blogů, odmítají otevřít sluch jejím otřesným zkušenostem z dob aktivního džihádování?

Chuděra agresívní xenofobka PB aby z toho chytila schizofrenický záchvat, ale kam se to hrabe na všelijaké Editory blogů, v tolika agresívníoch potenciálních xenofobiích se orientovat. To už není na schízu, ale na mnohočetnou osobnost...
23. 07. 2012 | 15:24

Skalder napsal(a):

To není občanská válka, ale válka proti civilistům ... jaký je v tom rozdíl ? Znáte někdo nějakou občanskou válku, která by ignorovala civilisty podporující protivníka ? Když pomineme cizince, není náhodou "občan" prakticky synonymem "civilisty" ? Zora Hesová mohla mít pravdu někdy před půl rokem. Teď už mezi státním a povstaleckým terorem moc velký rozdíl nebude. A snad ani nemůže být.
Ad hovorka11 : "Rozvrat v mnoha státech lze velmi jednoduše podnítit sankcemi a výzbrojením ,oposice'. Pokud by amici chtěli, tak by to dokázali velmi jednoduše např. v Izraeli, kde probíhají rasové a sociální nepokoje ... " Jestli je to tak jednoduché, proč amíci dosud nerozvrátili Írán, kde také existuje silná opozice ? Ono je to spíš tak, že někde se opozice prosazuje volbami a diskusí, někde demonstracemi a někde se rovnou sahá po zbraních, protože jinak to nejde.
23. 07. 2012 | 15:28

Pepa Řepa napsal(a):

Don Juan de Austria
nemám nic proti pěti pilířům. Pilířů je třeba.Nechť si každý věří čemu chce.
Ani nehodlám tady řešit islám jako takový nebo islámskou kulturu.Už mě to unavuje.
Ale naprosto nechápu, co to má společného s potřebou islámského světa přijímat tři vlastní deklarace práv, jejich základem je islámská tradice.

Kované postmarxisty a antisemity bych jen upozornil, ať si to v hlavince ujasní. Jednou tvrdí, že byli stávající despotické režimy podporovány imperialiosty a sionisty, podruhé, že je jimi podporován islamista s bazukou a kalašnikovem.
Jistě, Syrie je předehra k Iránu, tam se situace vyostřuje, ale nechápu, co by měl Izrael z toho, kdyby podporoval etablování náboženských režimů ve svém sousedství.
Postkomunistům by nezaškodilo občas popřemejšlet.

Syrii spíš hrozí, že se stane Libanonem. Ráno vstanu a odpálím raketu.
23. 07. 2012 | 15:28

zorahesova napsal(a):

Karle: přesně to před rokem a měsícem protestující dělali. Do ramadánu 11 ani neříkali Bašáre odejdi ale
Teodore: říkám, že Asad měl svůj kredit a že chápu všechny, kdo měli z prvotní militarizace hrůzu, ať už byli proasadovští nebo ne. A že Asad svou přímou podporu má, o tom se ví (Nemůžu zmiňovat na dvou stránkách všechno). Proto také nepodporuji násilí žádní strany, není to moje země. Pouze konstatuji, že to násilí mělo obranný charakter. Nebo ne? pokud se mnou nesouhlasíte, chci příklady a argumenty.
Neříkám, že islamsité mezi povstalci nejsou. Citovala jsem Rosena, který tam byl minulý rok dvakrát a to byl jeho závěr, podobný, jako závěr jiných: fsa jsou místní lidé, ne ideologické skupiny. Dnes už je tam těch ideologických skupin bez pochyby víc (dnes o tom zpravovalo BBC z libanonsko syrské hranice, konkrétně o salafistech). Ale islamistické povstání to zcela jistě není, byť tam elementy jsou ode všeho a byť, jak píšu, se i zde balanc pomalu mění, právě kvůli té zahraniční podpoře.
Onen étos nepřipisuji křesťanské menšině, ale skupinám křesťanů z Báb Túma, o kterých se psalo tak před rokem a kteří nadšeně podporovali "bezpečnostní řešení" Když se politický problém řeší násilím proti skupině obyvatelstva a někdo to entusiasticky podporuje, to je můj závěr. Ale nevztahuji ho na celou skupinu, jenom zmiňuji, že skupiny v nevýhodě (menšiny) nemusí být nevinné oběti.
23. 07. 2012 | 15:38

Don Juan de Austria napsal(a):

Pepa Řepa

"Syrii spíš hrozí, že se stane Libanonem."
Pokud média nekecají i v tomto, tak už se jím stala....

Delší snad PS: Mně by vlastně (pominu-li kamarádskou loajalitu k PB) mohlo a mělo být srdečně jedno, čím se stane Sýrie. My, co potápíme saracénské galéry, víme, že dokud se Saracéni řežou mezi sebou, nezbývá jim čas řezat Žida, Arména ani Bulhara.
Co mi není jedno je ten mediální hlahol, v němž jsou - pokolikáte už? - ti nejhorší vydáváni divže ne za svatoušky, a ti relativně lepší v té blízkovýchodní bídě označování (doslova) za fašisty. A to ještě "expertkou", která se za poslední roky sekla úplně ve všem, pravdaže ne úmyslně. Navíc pokud do Sýrie "půjdou" USA, tak tam taknějak zprostředkovaně přes NATO jdeme i my, a toho jsem se fakt nikdy nechtěl dočkat, abychom dělali špinavou práci pro krále Abdulláha ...
23. 07. 2012 | 15:38

Giordana napsal(a):

Stejkale, Dobrý den.

Nečetla jsem smazané příspěvky, ale pokud někdo obhajuje genocidu a vydává to za politickou analýzu tak jako soudružka Hesová, jak se dá takový člověk nazvat slušně?

Prosím poraďte, děkuji.
23. 07. 2012 | 15:43

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Autorko,

Motáte se v tom jak tlustej bej v přesné palbě předovek mých kleftů ... třeba když pro tvrzení "islámisté tam nejsou" citujete zrovna Rosena, který se jako na potvoru prozradil

... jako podvodník, jakož i sexistické prase, a tudíž pravděpodobně kámoš těch neexistujících islámistů.

Čímž mě napadá, jak vy vlastně takového islámistu poznáte?
Nebo jak ho pozná Rosen, když si tedy, věrna známemu hádisu, netroufáte na vlastní úsudek?

My je na Morei od normálních Turků nepoznali, a tak jsme to na Malvasii, pro jistotu, utopili v moři všecko.
23. 07. 2012 | 15:46

TomášL napsal(a):

zorahesova

Kdy jste byla naposledy v Sýrii a z jakých pramenů čerpáte. Děkuji.
23. 07. 2012 | 15:47

Pepa Řepa napsal(a):

Dále je děsivý slovník, že se střílí do lidí, že jsou na jedné straně lidé a na druhé vrazi.

To je přesně slovník bolševika.
Lid, s lidem, v zájmu lidu......střílí se do lidí.

Ti, co jsou na druhé straně nejsou lidé?
Ti, co podporují despoty nejsou lidé?
Dokonce ti, co jsou v armádě nejsou lidé?
Rekrutovalo se před kinem, šup do autobusu a už byl askari!

A co je to ten LID tvořící revoluční kvas?
Sekulární, islamisté, postkomunisté-i ti v Syrii jsou-,sunniti, maronti, chaldejci, jakobiti kurdové, drůzové, aramejci z Malúly v Sindžáru jsou i jezídi, nahoře armeni, je to tam jako v Babylonu.Každý má jiné zájmy.
V Halábu byli hanafiti, tvrdili, že se Syrii nemají nic společného.

A tady lid. s lidem, střílí se do lidí.
Vždycky na mě dýchne duch padesátých let.
23. 07. 2012 | 15:53

Skalder napsal(a):

Představte si, jak by to bylo nádherné, kdyby USA přestaly podporovat .......... [dosaďte dle potřeby].
A představte si, jak by to bylo hrozné, kdyby se tak stalo a ukázalo se, že svět se nijak zvlášť nezměnil.
23. 07. 2012 | 15:54

český maloměšťák napsal(a):

Mno - takže muslimové mají ta svá "desatera" jen kvůli formě - zato my - civilizovaní zápaďáci je máme takžříkajíc zažrané pod kůží.
Dobrá.
Ale pár věcí mi tu neštymuje. Vyjmenuji jen některé z nich.

Nezabiješ. /hmm - co WWI a WWII ?, co atomovky svržené na Japonsko ? , co Vietnam ? , co statistiky vražd v tkzv. rozvinutých demokraciích západního typu ? Co občasné křížové výpravy na Blízký východ ?/
Nezcizoložíš. / co statistiky rozvodovosti či počty lidí, živících se prostitucí ?/
Cti otce svého a matku svou. / co ty Charity a různé domy s pečovatelskou službou plné opuštěných starých lidí ?/
Nepokradeš /zde je to asi tak fifty fifty - mezi největší vyvaděče financí do da%nových rájů patří i šizuňci muslimské konfese/. Ačkoliv občané ČEZka, Moravy či Slezska mohou mít na věc jiný názor. Či klienti B. Maddofa nebo Goldmana se Sachsem.
Nezalžeš./tak o tom by se daly jen na margo zdejšího prostoru napsat celé traktáty a litanie/.

atd atd

Prostě některé věci, ale i účty, je dobré vnímat přeci jen trochu objektivněji - aby třeba i nás, občany ČEZka, Moravy a Slezska...jednou muslim o rozhledu dejme tomu takového Pepy Řepy nevnímal takříkajíc jako jednolitou pakáž.
To bychom si my - občané ČEZka, Moravy i Slezska /lidé necizoložící, nekradoucí, pravdomluvní, otco i matkomilní a lidé mírní (nevystřelili jsme coby regulérní armáda snad od dob husitů) - toť totok bychom si zcela jistě nepřáli - aby nám muslimové nevěřili, že to s tím desaterem bereme stále ještě vážně a tak chceme býti muslimům vzory.

Šalom.
23. 07. 2012 | 15:58

muromec napsal(a):

Chápu, soudruzi, že nám jde v podstatě o to, aby se muslimové navzájem vyhubili, nebo alespoň masivně zdecimovali, ať to stojí co to stojí. A že z toho my budeme mít později nějaké výhody, a někdo jiný pak ještě daleko větší. A že v zájmu takhle vznešeného cíle stojí za to i lhát, mlžit a tvářit se, že nevidíme kde je pravda a právo, a vyhlasovat za pravdu a právo to co se hodí nám. A že pár set tisíc muslimských životů je prostě cena kterou musí někdo zaplatit, my to nebudeme, ani paní autorka.
Ale přece jenom, neměli bychom alespoň syrské křesťany nějakým způsobem z toho pekla dostat? Umožnit jim výjezd a přerstěhování do Evropy? Spojme své síly, zorganizujme nějakou nadaci ve prospěch syrských křesťanů dříve nežli bude pozdě. Paní autorko, ujmete se toho, viďte? Pan cenzor Stejskal bude jistě taky za. Předem děkuji.
23. 07. 2012 | 16:03

Leocritia z Cordoby napsal(a):

Já nechápu, jak se může Don Juan navážet do pana Stejskala.

Pochopení a milosrdenství mělo by být nám křesťanům svaté, a tak se jej snažme pochopit - vzdělance a rádoby intelektuála, kterému ale lenost zabránila se vzdělat natolik, aby strom jeho intelektu přinesl nějaké hodnotnější plody. Vždyť ani ten islám se nehodlá doučuit...
A tak se - jako mnoho jemu podobných - spokojil s postavením služebným, snaží se, shrben, číst přání a myšlenky mocných, a vyhovět jim vždy ještě o trochu dřív, než jsou pronesena.

Ó, jakým prokletím je pro duši sužebnou, když nikde v okolí není nikdo dost mocný, kdo by jejich služebnictví ocenil.
A blahoslavení chudí duchem.
23. 07. 2012 | 16:04

Josef K. napsal(a):

hovorka11. Ještě poznámka k Vám.
"John Lachs před několika lety vyčlenil jako jeden z nejvý- značnějších a nejelementárnějších rysů moderní společnosti zprostředkování jednání (situaci, kdy jednání za člověka vy¬konává někdo jiný, nějaká zprostředkující osoba, která „stojí mezi mnou a mým jednáním, takže je nemohu přímo pro¬žít"). Mezi záměry a praktickými výsledky je velká vzdálenost a mezilehlý prostor vyplňují nesčetné drobné úkony a bezvý¬znamní aktéři. „Prostředník" zakrývá výsledky jednání před pohledem aktéra.
Výsledkem je, že k řadě skutků se nikdo vědomě nehlásí. Pro člověka, v jehož zastoupení se dějí, existují pouze verbálně nebo v představách. Nikdy je nebude mít za své, protože je ni¬kdy neprožil. Na druhé straně člověk, který je opravdu vyko¬nal, v nich vždy bude vidět činy někoho jiného a na sebe se bude dívat jako na pouhý nevinný nástroj cizí vůle...
Nezná-li třeba i ten nejlepší z lidí své činy z první ruky, po-hybuje se v morálním vakuu: abstraktní rozpoznání zla není ani spolehlivým vodítkem, ani dostatečným motivem... Ne¬překvapí nás ohromná a do velké míry nezáměrná krutost lidí dobré vůle...
Pozoruhodné na tom je, že nejsme neschopni rozpoznat zlé skutky a hrubou nespravedlnost, když je vidíme. Nemůžeme pochopit, jak se mohly stát, když žádný z nás nedělal nic než neškodné věci... Je těžké akceptovat, že často neexistuje ani člověk, ani skupina lidí, kteří by to všechno naplánovali či způsobili. Ještě těžší je pak pochopit, jak mohlo naše jednání skrze své vzdálené důsledky působit utrpení."Nárůst fyzické nebo psychické vzdálenosti mezi jednáním a jeho důsledky vede nejenom k útlumu morálních zábran, ale ruší i morální význam jednání, takže zabraňuje jakémukoli střetu osobního kritéria morální slušnosti s nemorálností sociálních důsledků jednání. U většiny sociálně významných skutků zpro¬středkovaných dlouhým řetězcem složitých kauzálních a funkci¬onálních závislostí se morální dilemata vytrácejí z dohledu, při¬čemž příležitosti k hlubšímu zkoumání a vědomé morální volbě jsou stále vzácnější."
Tak si to přeberte.
23. 07. 2012 | 16:06

Aleš Vyhnal napsal(a):

Jak se nám soudružka Zorka rozmluvila, když zabanovali Doc. Konvičku.

A já sem chodil hlavně kvůli fundovaným komentářům Doc. Konvičky. Takže díky, pane Stejskale, už na Aktuálně.cz nemám důvod chodit.
23. 07. 2012 | 16:06

Don Juan de Austria napsal(a):

Neklesejte na mysli, Aleši Vyhnale.

Konvička je jen jeden z nesčetných, já když u Lepanta zapaloval saracénské lodě, taky jsem musel obětovat pár stovek statečných mužů, ale výsledek - záliv u Patrasu zčernalý ohořelými ráhny a rudý jejich pohanskou krví - stál, při Bohoridičce, za to.

Jen nesouhlasím s blahoslavenou Lecoricií, byť mi víra velí chápat její smířlivý postoj.
Editor Stejskak tím, že dává prostor jen jednomu (přiznaně nepoučenému, opakovaně vyvrácenému, nově i genocidnímu) pohledu, je jako benátský zásobovatel, který se mým lodím pokoušel prodat plesnivé suchary.

Jako starý voják nemám pochopení pro ziskuchtivce a vyčkávače, ať v jakémkoli hávu. Takové jsme vždy protahovali pod ráhny, a i nadále tak, při Všemohoucím, bude.
23. 07. 2012 | 16:13

Leocritia z Cordoby napsal(a):

Don Juan:

Lve Egeidy, chápu váš poněkud vyhraněný postoj, ale zas toho Editora blogů pochpme, i on je náš bližní a Pán nás učil pochopení a odpuštění ...

Vžijte se do jeho role. "Editor blogů" - životní vrchol muže, jež kdysi sníval, že břitkostí svého pera a jasností své mysli změní svět. K tomu nesplácená hypotéka, náladový šéf, slábnoucí zrak a pobolavějící záda, v jisté životní fázi novodobého intoše nutně se vystavivší. Jak on se může měřit s Konvičkou, kterého zvou na kongresy, žádají o veřejné přednášky a jehož taškařicím tleskají o 20 let mladší dívky? Vžyť on je - píšu to zde s vědomím, že budu smazána, ale takový je osud nás cordobských mučedníků - vždyť on je normální nula, a ví to.

Mé modlitby patří i jeho nebohé duši.
23. 07. 2012 | 16:21

Admirál napsal(a):

A ten sebevražedný atentátník, co usmrtil členy syrské vlády, to byl dozajista hrdina. A také to v žádném případě nebyl fanatik.

A paní Hesová byly ty volby demkratické jako v Afgánistánu?

A v "Svobodné syrské armádě" nejsou žádní žoldáci. Ani ze sousedních zemí, ani "pomocníci" ze zemí západních.

A Národní muzeum oklovaly vrány (to se říkalo po 68., když někdo bezostyšně a vědomě lhal)

Víte, ono to vypadá, jako z vnějšku organizovaný pokus o dobýtí Syrie, pokus vojensky svrhnout legitimní vládu, bez ohledu na utrpení obyvatel Sýrie. Stejně jako tomu bylo v Libyi. Nebýt Rusů, už by se vesele humanitárně bombardovalo.
23. 07. 2012 | 16:23

Pepa Řepa napsal(a):

Don Juan de Austria
je to možné. Te´d se třeba cituje v Dimašku Marže, byla to luxusní čtvrť jako Sálihie v Midánu bydlela chudina.oporou sunnitů bylo pět měst, zvláště Haláb, Homs i Damašek. Možná budou na sebe odpalovat minometem z balkonu.
No jedno, jak se to vezme. Syrie byla dobrá na turistiku, naprosto bezpečná.Mohl jste individuálně to bylo v Libyi nemožné. Damašek je krásné město, říkají, že nejstarší na světě, v Hamá jsou ještě obří vodní kola z dob Římanů,Palmyra, Krak, Malúla, Aleppo....tam toho je.
Na internetu budou obrázky.zadejte třeba al-umawí nebo al.Azem.Boje to poničí.Vzpomeňte jak se rozkradlo museunm v Baghdádu nebo Egyptský ústav v Káhiře.

Chemické zbraně -údajně-použil Háf v Hamá.Mluvilo se i o 30000 mrtvých. Popírali to. Je ale potřeba vidět druhou stranu mince. Bylo to po atentátú na Háfize a povstání odnože MB, která se teď dostala k moci v Egyptě.
I tam ovšem Háf demoloval staré město.hlava nehlava.

Že by byl povstalec výjimka, decentní humanista a nepoužil to,co má?
Stačilo jak si pohrál s Qaddháfím nebo chce pověsit rakovinou prolezlou mrtvolu Mubáraka?
Věci nejsou tak jednoduché, jiný kraj, jiný mrav, táhne se to už od Osmanů.
To byl vzor, s Arménem to uměl, poradil si.

Tady se pořád pátrá, kdo je dobrý a kdo zlý.
Blbost, dělení na pravouny a levouny tam neexistuje.
Ale...už toho nechám.
K čemu to je? AŤ se mládí vydovádí.

Když je válka, je holt informační embargo.
Odnesl to broukolog.

Stačilo by, kdyby si každý vyhledal, co psali S+H před rokem a půl a srovná s dnešní realitou.
To stačí.
Mějte se
23. 07. 2012 | 16:34

Don Juan de Austria napsal(a):

Leocritie,

Chápu Vás, květe Víry předčasně zahubený, ale s tímhle smířlivým postojem se nikam nedostaneme.

Cenzoři předchozích věků - všichni ti Kojzarové a Srbové a sta a tisíce bezejmených - měli též nesplácené půjčky, a protivného šéfa, a churavějící záda a stárnoucí zrak. A též byli nuly. A nedělali to z krvelačnosti, a vždy si své postoje dokázali obhájit, tu existenční nutností, tu okřídleným, "mohl by přijít někdo horší".

Efekt působení mediálního zbabělce je stejný, ať to dělá ze zlé vůle, nebo jen slabosti charakteru.
Proto trvám na starém vojáckém: "Pod ráhno!"
23. 07. 2012 | 16:37

Don Juan de Austria napsal(a):

Pepo Řepo,

... tak-tak, boje poničí památky, a co neponičí boje, to kluci z MB vyčistí jako památky na džahíliju, ono to s Palmyrou půjde o poznání lépe, než s těmi kolosálními Buddhy nebo Pyramidami.

Viz Mali, žéano.

Ale rozhodně to nebude vina islámu, ale samozřejmě "islámofobů", kteří ty chudáčky nesvéprávné "zradikalizovali", případně ještě sionistů a Ameriky, i když zatím netuším, jak to Shannáh s Hesovou přesně okecají.

Mezi námi - já sice památky rád, ale raději přírodu, tak ať si je bradatci v čerty zničí všechny. Škoda, ale nezhroutím se. Mně by stačilo, kdyby bradatci nevystrkovali brady tady, v Evropě, jakože safra vystrkují. A kdyby jim úplně blbé (STEJSKALE!!!!) pseudovzdělané trubky neposkytovaly křoví.

To křoví, ty mysl urážející kecy, mě štve víc, než všechny památky Damašku a Aleppa.
23. 07. 2012 | 16:47

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě k těm volbám:
Stačí zadat na youTube
Interview Barbara Walters ABC News interviewing Bashar Al-Assad
je několik verzí. Původní, nezkrácená, kdy se vyjadřuje-ze svého pohledu-k situaci a zcela jasně k možnosti voleb a pak zkrácená, pětiminutová, sestřihaná TV.
Každěmu co jeho jest.
23. 07. 2012 | 16:49

Občan napsal(a):

hovorka11 napsal(a):
"Pan Konvička psal věcně, škoda toho smazání.
Slušně se vyjadřovat nad některými tzv. "názory" ospravedlňující cílené zabíjení z politických důvodů dá opravdu zabrat, proto se nedivím, že někdy ty slova jsou až "hrubší".
Nemyslím, že vymazání všeho je správné 23. 07. 2012 | 14:48"

Pane Hovorko,

to asi čtete příspěvky jiného Martina Konvičky než já.
Protože on ve své nenávisti k muslimům používá dost "neformální" slovník a mnohé jeho výroky bývají daleko za hranici trestného činu. A stejně se chová i k těm, kdo mu neprokazují bezvýhradný souhlas. Někdy se dost divím, že stále ještě působí na JČU, protože mnozí lidé za podobné i daleko mírnější výroky již stanuli před soudy a měli či mají vážné problémy.
23. 07. 2012 | 17:33

Pepa Řepa napsal(a):

Občan versus Hovorka 11
soutěž o krále amtisemitů a kovaných bolševiků v přímém přenosu.
Dohodněte se soudzi.
Hovorka je -občane-příliš liberální. Musí přidat.

Ještě chybí šlápota a založte buńku udavačů, koho kam udat, že porušil-podle Vás-nějaký ten paragraf.
Budete muset chvíli počkat. Stará totalita je pryč a nová ještě nezačala úřadovat.
23. 07. 2012 | 18:02

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Výborně soudruhu Občane, slzím dojetím a tleskám ....

Ti lidé, kteří za výroky ohl. islámu "již stanuli před soudy a měli či mají vážné problémy", se jmenují třeba Lars Hedegard, Elisabeth Sabaditsch-Wolff nebo Geert Wilders. Někteří mají ochranku, někteří celkem slušně skórují ve volbách. Dost lidí jim věří a má je za hrdiny...

A to je škandál, protože Jeden Správný Názor si rozvracet nedáme, i kdyby byl ten Názor v reálném světě tak platný, jako analýzy Doktor Hesové.

Zhubte Konvičku, a neopomeňte tak činit anonymně, vepravdě soudružsky. Mí kleftové jistě ocení, když jim před hlavněmi předovek vyvstatne zbabělý protivník.

Jo, PS, jak se pozná "nenávist k muslimům"?
Prý je to skoro tak těžké, jako poznat pravého islámistu. Možná by poradila doktor Hesová...
23. 07. 2012 | 18:05

Pepa Řepa napsal(a):

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
republiku ani EU si rozvracet nedáme. Svoláme sněm českých broúkologů a vyškrtneme Konvičku z možnosti ušit o hovniválech na všech školách. I mateřských.
Já bych ho...já bych mu....já bych s ním.
Udáme ho!

a tohle napíše někdo, kdo měl na blogu Kalhousové před třemi dny antižidovský záchvat srovnatelný s holohlavými chlapíky a před měsícem tady vykládal cosi o zaslepenývch Koniáších. určitě napíše, že nikdy ke komunistům nepatřil a byl v odboji.

Takových tady je, neberte to tak vážně.
23. 07. 2012 | 18:16

Pepa Řepa napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
Jo, co to je
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης?

jsem jen řepa, řecky neumím.
23. 07. 2012 | 18:23

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Pepa Řepa

Tak - tak.
Nakonec, na čo jsou Evropanům hovniválové i hovnivárové, koránská entomologie se omezuje tolika na mouchy (a včely?), a nic více než korán a tafsíry nebudou v EU třeba ... teda výhledově, zatím ještě potřebujeme těch 365 879 Opatření a Směrnic.

(Tohle si nemyslí Kolokotronis - Kolokotronis je islámobijec. Jako praktický muž a voják si ale myslí, že je čas přistoupit od slov k činům. Ne KECAT o udání, ale sepsat udání, a pěkně ho doručit na příslušná místa. Takže hybaj, hoši, do práce!)
23. 07. 2012 | 18:24

Občan napsal(a):

Řepo,

já pořád čekám, že se od Vás konečně dozvím, jak to chodilo na VUMLu. A Vy furt nic. Pod Kalhousovou jste to asi "přehlédl", tak se připomínám se svým dotazem tady.
23. 07. 2012 | 18:24

Béda napsal(a):

Kontrolní otázka pro Zoru Hesovou,

nevíte náhodou, co chce tzv. civilizovaný Západ dosáhnout všestrannou podporou a systematickým rozvracením sekulárních režimů a jejich tzv. demokratickým nahražováním náboženským totalitním šariátem, uvrháváním celých zemí potažmo regionů do stavu permanentního násilí, středovéku, občanské války, etnických a náboženských čistek?

Oč jde velikým humanitárním mírotvůrcům? Jaký je jejich skrytý záměr? Chtějí snad nastolit jednolitý muslimský kalifát pod vedením Saudské Arábie, anebo si zde snad chystají velký ventil v případě, že se to na západě úplně podělá?
23. 07. 2012 | 18:24

Rudolf H. napsal(a):

Za a, Islámologie neexistuje, prosím opravte si název, je to Islamistika.
Za b, chtěl bych řít, že něco tak zpatlaného a o ničem jsem dlouho nečetl. Celé se to blíží kvalitou a pojetím (kecat o světě z toalety) autorovi Hrebenáorovi.
Za c, kvalita cenzorů na aktuálně je nelidská, robotická a ubohá, doporučím nikomu nečíst blogy na aktuálně a jdu napsat stížnost
23. 07. 2012 | 18:26

Daňový poplatník napsal(a):

To Pepa Řepa:
Já jsem přesvědčen o tom, že pokud nedojde během 10-20 let k zásadnímu válečnému konfliktu (a lituji toho, že tak za 100 let se nehmotný nebudu moct dívat z obláčku), že se islám stane celosvětovým systémem, akorát že až se vyčerpají zdroje na Zemi, příjde na takovou nenápadnou větičku " přinesl jsem islám arabskému lidu"....a to bude mazec.
23. 07. 2012 | 18:29

Ottis napsal(a):

Otřesný a lživý článek, ostatně jako vždy.
23. 07. 2012 | 18:31

Yosif K napsal(a):

Je to tak - dva roky cteme blogy certifikovanych islamofilu SS a ZH o tom jak se v arabskych zemich nastoluje demokracie, vlada pracujiciho lidu, pokrokovy feminismus kombinovany s absolutni oddanosti Quaranu a bratrska laska muslimu a krestanu a sunnitu a shia a vubec vsech pocitivych lidi sveta.

Skutecna tvar arabskeho jara vypada tak, ze neni mozne najit kladnych hrdinu a "muslimsky demokraticky diskurs" ma na ucte asi ctyricetkrat vice obeti nez nez vsechny valky mezi zidy a araby dohromady. Hlavne ze pan SS prorokoval pred 2 roky, ze pristi vybuch nastane na "okupovanych uzemich", ze se tam arabove ze sameho utisku a zoufalstvi zblazni a ze tamk vypuknou strasne masakry, ktere znici zidovsky stat.

A ejhle - na "okupovanych uzemich" je vetsina obyvatel asi tise rada, ze neziji v nejake islamisticke utopii.
23. 07. 2012 | 18:32

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Poplatníku

To se nesmí stát a nestane, neb by to 1) znamenalo takové všeobecné duševní zotročení, že by už nemělo cenu být lidmi, a 2) jsme tady my, kleftové, bojovníci a mučedníci z Cordoby (a konkrétněji: sílící odpor proti islámu jako takovému, a to i v řadách muslimů samotných), a my to nedopustíme.

Vážnějším tónem: Islám nemá cenu porážet v "zásadním válečném konfliktu". Respektive jo, ale ne prskáním atomovčiček. Islám je především ideologický, memetický systém, a cesty jeho současného šíření a sílení též nejsou na bodácích armád, jako v době, jdy jsme s Donem Juanem a Princem Eugenem Turčína až k Bosporu hnali.
Alias, ta válka už začala, a jede na plné koule, ale vede se úplně jinak, než všechny předchozí války. Zatím prohráváme, ale tak tomu nebude vždycky.
23. 07. 2012 | 18:36

Pepa Řepa napsal(a):

Občan
pletete si mě Občane, Nejsem ten, kdo vedle Vás seděl v lavici. Byl jsem o kus dál, proti Rudolfinu. Tam jsme na to moc nehráli.

Neztrácejte čas, vydejte se s udáním do Budějic, nezamlouvejte to.
Hlavně se nezakecejte s nějakým honvédem na nádraží, nebo skončíte v Putimi u wachmajstra jako podezřelý špion.
http://www.youtube.com/watch?v=JOpMkZQbf34
Jako placeného informátora doporučuji maloměšťáka, celý můj jmenovec, tomu udávání taky jde.Tem to vezme i za pajcku.
Tak honem na vlak.
23. 07. 2012 | 18:36

Yosif K napsal(a):

Kde jsou v Syrii kladni hrdinove? Kde?

Nabozenstvi miru? Proc se nesejdou jako Meciar a Klaus a proc se v klidu nerozdeli? Proc?

Proc se neobnovi Alawitsky stat, ktery byl za Francouzou od roku 1918 do roku 1935?
23. 07. 2012 | 18:38

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Občan, Maloměšťák, Pepa Řepa

Jako muž praktický a voják bych dodal, že vám cestovné a další nezbytné náklady může proplatit Islámská nadace v Brně, Islámská Nadace v Brně, Vídeňská 38a, 639 00 Brno.

Nebo to zkuste u Zelených, analytik Šádí kdyžtak poradí.
23. 07. 2012 | 18:41

Béda napsal(a):

Yosif K,

tak se mi zdá, že zde něco nehraje. Jako kdyby se transatlantičtí soudruzi věrni proklamované židokřesťanské tradici rozhodli všemi možnými způsoby a prostředky, kupř. diplomaticky v OSN, vojensky ze vzduchu ("ochranou" civilistů") i po zemi, ideologicky skrze média, podporou barevných arabských předjaří... podpořit budování totalitního panarabského muslimského šariátu, nechat zlikvidovat existující sekulární státy a vystavit zde šijící křesťany etnickým čistkám.

Zdá se mi to, anebo je to pravda?
23. 07. 2012 | 18:44

Pepa Řepa napsal(a):

Abych šel s dobou, co Čech to udavač, udávám Bédu.
Položil politicky nekorektní otázku.
To se nesluší!

Jak může budovatelům Horní a Dolní Sněmovny na Horním a Dolním Nilu či demokratům na al-Furát podsouvat myšlenky na al-Kafilát, předchůdce našich dobrých českých kafilerií střediskových?
23. 07. 2012 | 18:47

Daňový poplatník napsal(a):

To: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
No to jste optimista, mi připadá euroatlantická civilizace jako hmyzí larva, do níž jsou nakladeny vajíčka lumků, larva ovlivňovaná hormony (zkorumpovaní politikové a multikulti nadace) roste mnohem rychleji než ty zdravé, no a pak je zevnitř vyžrána, a vyvalí se z ní larvy lumků.
Pro pana Stejskala:
Jen hnusný nácek a kriminální živel by si mohl myslet, že těmi lumky myslím muslimy.
23. 07. 2012 | 18:48

hovorka11 napsal(a):

Občan:
Neznám vymazané výroky pana Konvičky s kterým jsem v řadě názorech nesouhlasil, ale co může být horšího, než po teroristickém útoku v Bulharsku okamžitě obvinit Írán a vyhrožovat válkou jak to dělá semita Netanjahu? Co může být horšího, než válka a vraždění bez důkazů, bez pravdy ? Co je to semitismus - nadřazování semity nad nesemity (dle mého přesvědčení odporný rasismus povolený pro "vyvolené" na základě územních zisků).
Kdo může být horší, než ten, který tomuto člověku slíbí, že bude za ním stát kdykoliv (jak to udělal Nečas) ?
K jakým vražedným obhajovatelským pozicím se ještě dopracujeme ?
Jak můžeme odsuzovat zfanatizované davy zbožňující Hitlera, když sami propadáme propagandě nenávisti proti někomu, kdo nám neublížil, proto, že nám to diktují velmoci?
Nejsme v roli fanatiků ?
Já jsem přesvědčen, že o to jde veřejným sdělovacím prostředkům.
To všechno je u nás dovoleno a kdo nejde s vůdci, ten je komunista a bolševik.
Z tohoto hledisky si nedovedu představit, co horšího Konvička mohl říci.
23. 07. 2012 | 18:49

Васил Левски napsal(a):

Béda

Nezdá se to.
Jak to s Kolokotronisem a Evženem pozorujeme z výhně Džehenny, napadají nás 2 možná vysvětlení.

1. Dlouhodobá ideologická masáž globálních Hesových, plus hyperkorektnost, plus pořádná mazba ropnými dolary, plus biologická sebenenávist rozšířená mezi elitami ... brání západnímu myšlení přiznat si podstatu problému a otevřeně o něm diskutovat, a bez té diskuse není možné ani připustit, oč se vlastně jedná, ani hledat protiřešení.
2. Normální zrada, googlujte jména B.H.Obama, Huma Abedin, Dahlia Mogahed.

Ta dvě vysvětlení se vzájemně nevylučují, ve veřejném diskursu též bude působit efejt Císařových šatů.
23. 07. 2012 | 18:50

Pepa Řepa napsal(a):

Než odejdu, chtěl bych pozdravit šariátníka, ať nezoufá.

Je ať jde kázat šariát do Chánova nebo Šluknova.
Naši spoluobčané ho uvítají. Jen nevím čím, jestli mačetou nebo chlebem a s solí.

Šária, šária......ša la la la lí
je to jako text ze staré cigánské milostné písně
23. 07. 2012 | 18:56

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Poplatníku,

On to není ani tak optimismus, jako nezbytnost.
Islám není "horší" nebo "lepší" než nacismus nebo komunismus, on je - když jste normální týpek, který se do ničeho raději neplete - jen úplně stejná nemožná průda, prosazovaná tu dnes úplně stejnými zamindrákovanými chudáky, kteří netouží po ničem jiném, než si pořádně zaislámovat ... na cizí účet.

Dát něčemu takovému šanci jen proto, že jsme prohnilí a že se bojíme? E-e, to se prostě stát nesmí, a když nedej Šajtán jo, tak ať to vítězství toho isláma pěkně škrábe v krku.

Ad Multikulti-nadace: Ano, obrovský problém, ale zvládnutelný, oni ti mladí svazáci zas tolik vlivu nemají, a hlavně nejsou ochotni nést žádné(!) riziko. Sami těm pindům nevěří...
23. 07. 2012 | 18:59

hovorka11 napsal(a):

Skalder:
Amíci už jednou Írán rozvrátili a dosadili tam krutého vládce

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1n

"V roce 1951 se stal ministerským předsedou vůdce Národní fronty Muhammad Mosaddek, jehož vláda znárodnila íránský ropný průmysl, kontrolovaný od počátku století Brity. Toto opatření vyvolalo mezinárodní krizi ve vztazích s Velkou Británií (viz íránská krize) a vyústilo ve státní převrat, zorganizovaný šáhem za podpory CIA. Od té doby vládl Muhammad Rezá Pahlaví diktátorsky pomocí tajné policie SAVAK, přičemž zahraničněpoliticky se orientoval na spojenectví s USA. Jeho autokratické metody a přílišné prosazování západní kultury postavily proti monarchii téměř celou společnost."
23. 07. 2012 | 19:02

buldatra napsal(a):

Škoda, přeškoda, že nezvolili toho bonacaparta.
Páč kdyby byl ten Šarkézy prezidentem, byla by už dávno v Sýrii alespoň bezletová zóna.
A civilní bojovníci by měli vystaráno.
Takhle jsou odkázáni zas jen na Alláha.
23. 07. 2012 | 19:08

jozef napsal(a):

To Zora Hessova

Pred rokom a pol boli v syrskej "valce proti civilistom" /ako sugerujete/ zabite prve desiatky syrskych policajtov a vojakov.
Ked pocet zabitych syrskych policajtov a vojakov presiahol tisicku,raz za cas aj v denniku Pravda uverejnili tento fakt,ten rastuci pocet.Na Slovensku je dnes dennik Pravda istou vynimkou : par percent priestoru majitel Pravdy totiz dava k dispozicii informaciam mimo "svetove agentury",ci "svetove media".Cituje napriklad ruske,ci cinske agentury.
Dennik Pravda /len na minipriestore/ nformuje teda podobne ako minimedia,resp."samizdaty".Alebo nepoliticke,napriklad cestovatelske mesacniky a tyzdenniky.

Masmedia,svetove i tunajsie svetove, doteraz ako jeden dosledne informovali len o masakrach mierovych prodemokratickych "civilistov",brutalnym syrskym rezimom,ukazujuc zaroven prstom na zodpovednost Putina.
V masmediach sotva najdete cloveka v normalnom slova zmysle.Iba ak v ilegalite.V masmediach /v politickych redakciach/ si na zivobytie zarabaju len "ocipovane",nesvojpravne existencie,"existencie",ktorych akutne ohrozuje udel /za velzlociny/ prazit sa v pekle na samom dne.
Kto chce z masmedii ziskat dolezite informacie,musi sa uspesne prebrodit radovo vacsim mnozstvom polopravd a lzi.

Pani Hessova,
v dnesnej Pravde najdete taketo statistiky:
"Najviac zabitych je v radoch civilistov,takmer 13200. O zivot prislo vyse 4 800 vojakov a 950 dezerterov".
Dnesny clanok Pravdy o Syrii pritom nepisal casty autor Boris Latta,ale "existencia" Caplovic.
Davnejsie k dispozicii su aj nejake statistiky zabitych,alebo zajatych zahranicnych zoldnierov.Z Lybie,z Francuzska...
Masakry alavitov,ci krestanov su tabu.Odhadnut vsak mozeme aj mnozstvo masakier na sposob moslimskeho delostreleckeho ostrelovania bosniackych moslimov,aby bola zamienka na vojensku intervenciu"medzinarodneho demokratickeho spolocenstva".

Vasa zmienka aspon o existencii krestanov v Syrii,je jednym z mala prinosov clanku.Aj ked prinosom ubohym. Agenturne,resp.masmedialne "existencie" totiz aj samotne jestvovanie krestanov v Syrii v sulade s nastavenim"cipov" v ich mozgu,dost dosledne zamlciavaju.

Obcianska vojna je arcihroza:akcelurujuce akty nepricetneho zabijania vratane nepricetnej pomsty.Ajsuseda na susedovi.
V americkej obcianskej vojne,napriklad, najviac juzanskych vojakov bolo zabitych v zajati a po vojne,po brutalnom vitaznom "pochode"armady Severu.

Investicia do obcianskych vojen je cin vyslovne satansky.pekelny.Seroatlanticke media masoveho zasahu su v rukach satanskych vladcov,v rukach patologickych vojnovych hracov,disponujucich "ocipovanymi" nesvojpravnymi masmedialnymi existenciami.

"Velky Izrael"/severoatlanticke imperium/ investujuc do obcianskej vojny v Syrii,investuje opat sebevrazedne.Opat sebevrazedne.
Inac nevie.Opat investuje do militarizacie myslenia a vojnovych zrucnosti svojho stale viac nepriatelskeho okolia.Investuje do vojnovej kvalifikacie a vseobecnej militarizaxie stale pocetnejsej a hospodarsky silnejsej moslimskej populacie.
Zaroven. v case hospodarskeho kolapsu, investuje do nepriatelstva Ciny a Ruska...

Vas clanok je slaby,zly,hrozny.Hrozny.
23. 07. 2012 | 19:20

http://www.facebook.com/sabrina.kocickov napsal(a):

souhlasím v tomto s autorkou:" Co mne udivuje, je zdejší obrana státního teroru". viz
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Syria
23. 07. 2012 | 19:25

www.facebook.com/sabrina.kocickova napsal(a):

tak
23. 07. 2012 | 19:28

hovorka11 napsal(a):

Josef K.
14:51
Argument proti Vašemu zjednodušenému uvažování. Nevím, zda pochopíte.
"Podle proslulého vyjádření Hannah Arendtové nejtěžším pro-blémem, s nímž se iniciátoři Endlósung setkali"
-------------------------------
V tomto směru nevidím žádné svoje zjednodušené uvažování. Asi jste mě nepochopil.
Dokážu si i sebe představit v roli "drsňáka" i vražedného. Rozdíl je v tom, že nejsem ochoten takovéto uvažování jakkoliv tolerovat mimo obranu, protože ten dobyvatelský princip funguje plošně, tudíž i proti nám, mě a mé rodině. Vyjádření Hannah Arendtové je naopak nesmyslné zjednodušení. Vychází z jakési "odpovědnosti vedouucích struktur" které fungují. Tyto vládní struktury však jsou "voleni občany", ale slouží úzké zájmové vrstvě, která lidmi evidentně pohrdá a manipuluje s nimi.
Ti, kdo to řídí jsou schopni likvidovat poznání a podstatu demokracie v samém základu. Jinak by byl Bradley Manning a Julian Assange na svobodě a nevymýšlely by se nesmysly o znásilnění.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bradley_Manning
Omezení informací CETA nově nahrazuje ACTA.
Vše co vidím z jednání politiků u nás, v EU a především ze vzoru USA vede k tvrdé totalitě, která ani v USA nebyla.
Čím více budou tyto státy slábnout, tím více budou protidemokratické a válečnější, tím i více budou bránit informovanosti obyvatel. Není to nic nového. To Vám nějak filozofové nepíší, že ?
23. 07. 2012 | 19:45

stejskal napsal(a):

Takže ještě jednou a jen pro pořádek (třeba pro pana hovorku, ale i další):

pan Konvička zde nebude publikovat ne kvůli svýám názorům (ty jsou nakonec jeho problém, ne můj), ale kvůli tomu, že chtěl nafackovat autorce.

Po prvním varování, že tyto stránky jsou určeny k výměně názorů a ne podobným hulvátským výkřikům, nazval jiného blogera "blbcem".

Je mi úplně jedno, co si pan Konvička myslí o islámu resp. co zde píše o mně. Nicméně pokud někdo ostentativně a opakovaně ignoruje zdejší pravidla, tak sem prostě psát nebude. Jistě najde jiné fórum, krteré bude lépe odpovídat jeho diskusnímu stylu.

Hezký večer všem.

Libor Stejskal

P.S. Úplně stejně zde probíhal podobný spor před týdnem. Už jsem za ta léta zvyklý, ale to neznamená, že kvůli tomu nechám zaplavit tyto stránky násilnostmi, hulvátstvím apod.
23. 07. 2012 | 19:50

J.Formánek napsal(a):

To vás, Kočičková, nemusí udivovat, stejný kalkul proběhl v Íránu, kde "obránci lidských práv" našly vady na vládě šáha a výsledkem bylo zmnohonásobení obětí za nového režimu za vlády grázla Chomejního, kterého BBC a francouzská média postavila na nohy a oslavovala jako Gándhího apod.

Stejně pracuje i Zora Hesová. Nikdo se nic nenaučil, ty oběti byly asi úplně marné, neb idiocie užitečných idiotů je absolutní a nekonečná. A samozřejmě se na tom někdo pěkně napakoval, např. EU táta Giscard d'Estain měl v kapse zakázku pro ropnou firmu Total apod.

Ta francouzská kreatura toho nýmanda upekla, mohl hnít v nějakém azylu v Africe, ale ne, dal mu "svobodu" plkat v zámečku u Paříže, osud Íránců byl tímto na desetiletí zpečetěn a Muslimské bratrstvo, Hamás apod. věděly, že se ke korytu bezpečně dostanou.
23. 07. 2012 | 19:54

J.Formánek napsal(a):

V kauze se angažoval i další génius užitečné idiocie, Jimmy Carter. Ten šáha "neměl rád", existují indicie, že mu odmítl nějaký korupční kontrakt, ale to se dá těžko prokázat, když média, soudnictví a historici makají pro mocné patrony a nebádají nad prohřešky mocných.
23. 07. 2012 | 19:58

hovorka11 napsal(a):

"Evropská unie zpřísnila sankce vůči 29 Syřanům, které jsou součástí blízkého okolí prezidenta Bašára Asada. Bude jim omezen pohyb po světě a jejich bankovní účty budou zmraženy."

-není už tohle další krok despotické EU, když islamističtí bomboví fanatici mají v Sýrii dostat další prostor nátlakem na stažení Assadových vojsk "do kasáren" ?
Co EU bude dělat s islamisty v Kosovu, kteří disstribuují drogy do okolních zemí z Afgánistánu ?
23. 07. 2012 | 19:59

hovorka11 napsal(a):

stejskal:
Děkuji za vysvětlení.
Nechápu, proč ji vyhrožoval, pak je to mazání správné.
Paní Hesová píše svoje názory a jsem rád, že sem píše (i když s ní někdy nesouhlasím).
23. 07. 2012 | 20:10

Petr B. napsal(a):

Obávám se, že to je jako v Bosně, Kosovu, Libyi a Egyptě...tzn. že ti povstalci jsou z velké části muslimští radikálové hrubě porušující lidská práva všude, kde zvítězili. Nepochopitelné je, proč radikálním muslimským fašistům ve všech zemích pomáhají USA, Velká Británie a Francie. Nechutné mi připadá, že USA, Velká Británie, a Francie vměšování a posléze intervenci porušující tím nejhrubším způsobem mezinárodní právo odůvodňují zájmem "civilistů". Je divné, že vzbouřenci mají tolik zbraní...pokud jim je dodává Saudská Arábie, známá islamská diktatura a spojenec USA, pak se podle mně už teď jedná o porušení mezinárodního práva a prakticky o intervenci Saudské Arábie vůči cizí zemi.
23. 07. 2012 | 20:17

www.facebook.com/sabrina.kocickova napsal(a):

ad J.Formánek: Ano, je pravděpodobné, že se k moci dostanene ještě horší Asad. Nějaký vousatý Chomejný. To nic nemění na tom, že současný syrský režim je hnusný a ne že ne (jako skoro všude u Arabů, potažmo muslimů). Problematické je ale povstalcům tleskat.
23. 07. 2012 | 20:18

stejskal napsal(a):

Nenazval bych to výhrůžkou, pane hovorko, spíše toužebným přáním ("autorka by zasloužila nafackovat" a pak jakési rozvedení, že ženy se nebijí, ale v tomto případě by to bylo na místě).

Též jsem rád za každého, kdo se sem chodí slušně a věcně dělit o své názory, aniž by přitom nadával druhým. Nesouhlasit je normální (neznám nikoho, s kým bych stoprocentně souhlasil a pravděpodobně by se nenašel ani nikdo, s kým bych se aspoň na něčem neshodl), od tohoo tu tyto stránky jsou.

Jsem rád, že jsme si v tomto porozuměli. Hezký večer.

Libor Stejskal

P.S. A jen pro pořádek zopakuji: nešlo ani tak o žádný konkrétní výrok, ale o to, že pan Konvička dal jasně najevo, že se na nějaká pravidla zdejších stránek může vykašlat. Může, ale pak sem nebude psát.
23. 07. 2012 | 20:20

hoorra11 napsal(a):

stejskal:
Taky hezký večer Vám a paní? Hesové.
23. 07. 2012 | 20:25

J.Formánek napsal(a):

Je to pochopitelné. Je to souboj oligofreniků, jedna strana má v hlavě jednorozměrný byznys a ví, že jediná akční síla jsou oficiální "islamisti", druhá strana má v hlavě nulorozměrný korán a ví, že byznys dodá vše potřebné.
23. 07. 2012 | 20:26

Leocritia z Cordoby napsal(a):

Editor blogů opět desinterpretuje, ještě že mi má křesťanská láska přikazuje nechovat vůči němu zlobu.

Konvička nevyhrožoval pár fackami, ale psal, že obhajoba genocidy JE na pár facek.

Kdo se domnívá, že není, nechť se přihlásí, zaoroduju za jeno duši u našeho Pána a Přímluvce.
23. 07. 2012 | 20:35

J.Formánek napsal(a):

Sabrina

v tom s vámi souhlasím. Asad okupoval Libanon, podporoval palestince a hizbolláh, kolaboroval s Íránem, což je samo o sobě pikantérie, neb se v Sýrii nikdo nemusel chovat navenek jako v Íránu a Asad nikdy nenosil turban.

Nicméně západní fast food democracy project stvoří ještě větší monstrum a vlastně se s tím ani moc netají, nepředstírá, že chce demokracii. Chce jednoznačně nějaké neschopné vazaly,kteří dávno sedí v nějaké TV či NGO a čekají na svou šanci.
23. 07. 2012 | 20:35

www.facebook.com/sabrina.kocickova napsal(a):

s druhým odstavcem bych nesouhlasila, zavání to konspirační teorií a postrádá to logiku. Vytvářením Chomejných si Západ netvoří vazaly. Vidím v tom spíš blbost Západu než špatnou vůli. (na rozdíl od číny a ruska)
23. 07. 2012 | 20:54

Občan napsal(a):

Nabízí se tu ještě jedna možnůstka.

Turecko je členem NATO, že.
Turecko hraničí se Sýrií a s Íránem (mimojiné).
A on by se některým zájmovým kroužkům VELMI hodil nějaký ten krvavý incidentík, v němž by členský stát NATO figuroval jako napadený a Sýrie či Írán jako "agresor". Se sestřelenou tureckou stíhačkou to nakonec nevyšlo, tak je potřeba zkusit to jinak.
Jenže ono se to Osmanům s podporou "mírumilovných demokraciechtivých povstalců" drobátko vymklo z rukou. Za vojenskou, logistickou a územní podporu se jim dostalo rabování. Ale i to by se nakonec mohlo hodit jako záminka pro útok na Sýrii, potažmo na Írán.

Jj, už aby bylo Turecko v EU a v Schengenu.
Protože pak konečně budeme přímo sousedit se zeměmi, které teď pomáháme rozvracet a radikalizovat...
23. 07. 2012 | 21:03

ghándí napsal(a):

to, co se děje v sýrii není tak uplně boj za svobodu a demokracii. to je spíše kmenová náboženská válka suniti-šiiti. jedni jsou horší než druzí. at vyhraje kdokoliv, ta druha strana to odskáče, žádná lidská práva, žádná demokracie nejsou na programu. v mnoha ohledech byl režim asada lepší, než co přijde ted.
23. 07. 2012 | 21:06

ghándí napsal(a):

navíc v syrii velice vážně a reálně hrozí, že se dostanou chemický zbraně do rukou alkajdy. lybijskou opozici měli američani pod kontrolou. v syrii je uplně jiná situace.
23. 07. 2012 | 21:13

Sláma napsal(a):

Ještě bych se rád vrátil k titulku paní Hesové. Takto se nechová někdo, kdo chce mírové řešení. Naopak, to je řešení teroristů, kteří chtějí vyvolat větši (a pochopitelnou) reakci vládních sil. Nezapomeňme, že podle mezinárodního práva má vláda každé země právo, či dokonce povinnost bránit veřejný pořádek a zdraví lidí, a to i za použití síly. Naopak, povstalci nemají žádné právo zabíjet nikoho, ani představitele režimu.
Všimněme si, prosím, že syrská vláda vyjádřila opakovaně vůli zasednout k jednacímu stolu, zatímco zástupci povstalců to podmiňují odstoupením Asada a stažením bezpečnostních sil do kasáren. Jenže stažení bezpečnostních sil znamená zanechání menšin a umírněných sunitů řádění extremistů. Jen si vzpomeňme, jak to bylo v Kosovu. UCK zabíjela umírněné Albánce, aby ty váhající přiměla k poslušnosti a zabité pak vydávala za dílo Srbů a dala tak záminku Američany vedené koalici provádět strategické bombardování Jugoslávie (vybombadován byl například černohorský přístav Bar, most před Dunaj v Novém Sadu a jiné cíle, které s Kosovem neměly nic společného).
23. 07. 2012 | 21:21

Daňový poplatník napsal(a):

To Stejskal:
Až zde začne platit právo šaría, tak Váš vnouček bude na podobném serveru podrobně popisovat, jak a čím se správně mlátí žena, a co už je moc.
Takže byste v rámci multikulti měl povolit (zatím) verbální tresty ženám za blbé kecy.
Vždyť on ten Hovorka je vlastně kryptoislamista, a tedy hoden Vaší ochrany, a ne cenzury.
23. 07. 2012 | 21:44

B éda napsal(a):

Myslím, že humanitě, míru, demokracii, pravdě, lásce, svobodě se v muslimských zemích a oblastech vcelku daří. Velice slibně, mírově, demokraticky, humanitárně a svobodně se dnes rozvíjí Kosovo, Afghánistán (částečně Pákistán), Irák, Lybie, nyní se intentivně pracuje na zušlechtění Sýrie a připravovaná je revoluční mírová mise a ochrana civilistů v Íránu. Všude v těchto zemích žijí vedle sebe spokojeně a mírově různá etnika a náboženství, rozvíjí se infrastruktura, země mají bohaté hospodářské přebytky, vlídne tam demokratický právní řád a parlamentní politický systém. To všechno v širokém pásu napříč severní Afrikou v těsném sousedství Evropy až kamsi do Asie na hranice Indie, Ruska a Číny.

Perspektiva je velice slibná.
23. 07. 2012 | 21:50

Josef K. napsal(a):

Po přečtení většiny příspěvků si myslím, že si tato země ani svobodu nezaslouží. Pokud by byla obydlena jen diskutujícími. Tolik zpátečnictví, hlouposti a nabubřelého všeznalectví, přisvojování si práva posuzovat životy jiných, nesnášenlivosti, to může sebeprezentovat jen smečka ...(odkazuji na Přibáně), popř. na Gasseta.
23. 07. 2012 | 21:59

www.facebook.com/sabrina.kocickova napsal(a):

Pro všechny milovníky islámu (kteří se tu prý vyskytují)
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1934845771098.2095559.1240945109&type=3&l=4d852e1bef (lehké letní téma)
23. 07. 2012 | 22:00

honolulu (ze silnice) napsal(a):

Zatoulany honolulu (bezdomovec) snazne hledajici pristavaci plochu pro UFO v krajich odlehlych vsem vzkazuje :
Pani Zora Hesova je agentka Islamistu, ktera vitala t.zv. "Machomentanske Jaro" ! Coz je hruza pro nas pro Krestany.

My jsme vsak verni Kristu a k jeji propagande citime CONTEMPT.
Proto vzajemne fackovani Machometanu je v poradku. Touzebne ocekavame ohlaseny prichod Templaru ! Svata zeme bude patrit znovu nam. Za verne spojenectvi k nam, dostane od nas Israel darem Egypt a Syrii.

Provolavam slavu vsem osvicenym, kteri vidi budoucnost. Napr. presidentskym kandidatum panu Pepovi Repovi a panu Konvickovi, ktery rozumi psychologii hovnivalu a i jinemu indoktrinacnimu hmyzu.

Az pani Hesova pozna prednosti katolickeho prince (napr. me), tak bude ztracena pro Alacha.

Minatomimar, ci jak se jmenujes, neses na bedrech hrich proti civilizaci a Evrope.

Vyhrozovat Konvickovi, tak jako bylo vyhrozovano Z. Bromovi je zbytecne. V nasich ocich roste.

Tencokydo, bez nicka honolulu, ktery stimuluje zbytky tveho kolibriho intelektu pises stale hloupej a detinstej. Padej pro medicinu paraziticka skaredo.

Informace: Nase vedmy prisly na zkutecnost, ze prodejna hirarchie Katolicke cirkve bere tajne financni odskodneni za diskriminaci Krestanu (od machometanskych princu,) a proto k ni mlci. Pockejte vy cernoprdelaci. Dostanete "reprimat".

A budte vsichni hodni na Stejskala, on za nic nemuze ! Lipold ho hlida s metlou v ruce a to je velky pan - jeho medajle stale jeste plati.
Moje medaile od B.J. Vorstra mi je ted nebezpecna, dam si z ni udelat zlaty zuby, aby si pani Zora myslela, ze se ji zjevil Apollo az me potka v Praze.
A ted se musim vratit k vedeckemu toulani. Bohuzel nemohu prijmou gratulace vas vsech k vyroci zdareleho illegalniho uteku. (Za mesic je to uz 44 let co prisli Rusi a me dali andele kridla.)
Starneme. Proto jste tak skaredi "soudruzi" !
23. 07. 2012 | 22:01

Béda napsal(a):

Někdy si kladu otázku, jestli by nebylo bývalo lepší, kdyby se soudruzi z NATO dirigováni Pentagonem byli vykašlali na všechny tyto země a ponechaly je svému osudu. Sekulární režimy s fungující infrastrukturou, potažmo přebytkovým hospodářstvím by se rozvíjely tak jako doposud, vnitřní konflikty by si vyřešily samy a po svém, Irák a teokratický Írán by se vzájemně vyvažovaly, Saudsko arabský loutkový feudálně teokratický režim by se rozvájel jako doposud, války by nebyly, ani nekonečné ničení hospodářství, přírody, životů, zdraví.

Ale nic. To byla jenom taková kacířská nehumánní, nedemokratická, nemírová myšlenka.

PS: proč mám někdy - v poslední době stále častěji inzenzivní pocit, že jsem se probudil přímo uprostřed roku "1984" v Orwellově zemi?
23. 07. 2012 | 22:08

jozef napsal(a):

to Josef K
"myslim,ze si tato zeme svobodu ani nezaslozi"

Najmenej tisickrat ste tu uz stihli prezentovat svoj proticesky,protirusky /atd/ radikalny sovinizmus.Najmenej tisickrat stihli ste prezentovat nieco podstatou identicke napriklad s fasizmom.
Ja som presvedceny,ze nielen "tato zeme",ale ludstvo ako celok,ba ani Izrael,ktory je Vam zrejme najblizsi, si "nezasluzi",aby sa na tejto Zemi mohli slobodne prezentovat postoje Vase a Vam podobne.
Zial,prezentuju sa.V politike,i v masmediach,vratane slovenskych uz dlhe roky posobia ludia Vam podobni,mentalne postihnuti,no mimoriadne vplyvni.Posobia vdaka vsemoci tlaciarov dolara,posobia zasluhou nezakotvenych a vysinutych majitelov moci.Na Slovensku su /ste/vnimani aj ako chucpe okupanti.

Ak sa to rychlo nezmeni,ak rychlo nenastane prevrat,grecko-rimsku civilizaciu postihnu tragedie mimoriadne hlboke a nezvratne.
Mlcte prosim! Odidte z oci!
A vsetci Vam podobni: odidte z oci!.
Vasa misia je tuto civilizaciu znicit.Teraz je najvyssi cas pokusit sa o jej zachranu pred Vam podobnymi sovinistami,kryptofasistami ap.
23. 07. 2012 | 22:50

Petr Popíšil napsal(a):

Tohle mohla napsat jenom (....) Celou "analýzou" se vine špatně maskovaná předpojatost. A třeba úderná hesla o "fašistickém étosu křesťanů", když tito se ze zoufalství staví za Asada, jakožto pro menší zlo ve světle zcela reálného ohrožení podobnou genocidou jakou čelí křesťané vedle v Iráku (polovina populace je v exilu, často právě v Sýrii) či která nabírá na obrátkách v Egyptě, to je prostě zrůdnost! O to větší, že podobní "experti na blízký východ" se velmi rádi staví nejen do pozice nezaujatých a vyvážených pozorovatelů dění, ale ji jakési "morální menšiny" proti všem těm tzv. rasistům, islámofobům apod. Pro mě je autorka jen další důkaz stále rozšířenější smutné pravdy, že islamolog (arabista, orientalista) = prodžihádistický aktivista s naprosto zvrácenou morálkou.
23. 07. 2012 | 23:09

Občan napsal(a):

Hm, ve "svobodném demokratickém" Iráku nějaký "demokrat" odpálil tři bomby na tržišti před policejní stanicí. Asi 120 mrtvých a přes 200 zraněných.
Předevčírem to bylo na jiném místě "jenom" 90 mrtvých a asi 170 zraněných.

Zvláštní je, že tohle násilí se v Iráku objevilo až poté, co byl "osvobozen" rukou společnou a nerozdílnou "bratrskými" vojsky NATO v čele s USA.
Takže sice mají "demokratické" volby a "svobodu", ale jak to tak vypadá, brzy k těm volbám nebude mít kdo chodit, protože země bude poměrně dost vylidněná.

Ve "svobodném demokratickém" Afghanistánu je situace stejná.

Jen mi není jasné, proč amíci, jejichž "mise" v obou zemích byly tak nesmírně úspěšné, zoufale hledají, kde nechal tesař díru, aby se mohli zdekovat. Já jsem si doteď myslel, že jsou v obou zemích oddaně milováni osvobozeným zdemokratizovaným obyvatelstvem a nadšeně vítáni v každé zapadlé vesničce.
Co, sakra, udělali soudruzi z Jůesej špatně?
23. 07. 2012 | 23:22

Borochovský napsal(a):

Pane Stejskale
vyjádření p. Konvičky jsem nečetl takže nemůžu posoudit zda Vaše mazání je spravedlivé.Podle reakcí těch kteří to zachytili se mi spíše zdá,že to je Vaše alergická reakce na tuto osobu,trvající již delší dobu.
Abscence páně Konvičky je ke škodě tohoto fora.
24. 07. 2012 | 02:17

Pepa Řepa napsal(a):

Borochovský
taky jsem to nečetl, Konvička by se měl krotit ve výrazech, ale absemce jeho pohledu- s kterým někdy nesouhlasím, protože se obrací proti celé islámské kultuře jako takové, způsobí to, co je snem všech korektníků.

Stejmě nestydaté jsou ovšem věty o "fašistickém étosu křesťanů" autorky, které jsou ovšem takové "roztomilé", že?

Pak to vyústí v naprosto jalové poplácávání autorů a autorek, jak to pěkně napsali, jak se nám daří instalovat demokracii do muslimského světa, což je naprostá pitomost, instalovat může pouze instalatér těsnění do WC. demokracie se instalovat nedá, je neustálým procesem, kterému se může dařit jen v kultuře, které není demokracie cizí a jakékoliv fedrování marginální skupiny prozápadních chlapíků-ve smyslu kulturním, ne politickém- z vnějšku je polibkem smrti.

Opět zůstává kardinální otázka, proč muslimský svět přijal tři vlastní deklarace lidských práv, pokud hodlá na univerzální model celosvětové demokracie a lidských práv přistoupit.

Honolulu
předávám Vám tímto Vašeho chovance tencokydo/šlápota/maloměšťák.
Za dobu Vaší ne přítomnosti se nic pozoruhodného v mě službě nestalo, leč chovanec se naučil jíst lžicí, jednou týdně vyčistit zuby a přestal se dloubat v nose.

Pokud jde o změnu myšlení je to zřejmě-jak říká pan Stejskal-běh na dlouhou trať, když do toho vrazíme pár zbytečných miliard a pár set let počkáme, všemocná Gaussova křivka čarodějka zapracuje a i myšlení maloměšťtáků se vzpřímí, přestane chodit po čtyřech.
24. 07. 2012 | 07:35

Béda napsal(a):

Za bombové útoky islámistických militantů údajně s vazbama na Al Káidu tedy může syrský režim. Zajímalo by mě, jestli to analogicky platí i v Iráku, anebo jde pouze o syrské specifikum.

Právě tyto útoky přitom autorka pokládá za "bod zvratu". Zajímavé že nepíše vůbec nic o zahraniční "pomoci" povstalcům a o ruském a čínském vetu "lybijského scénáře" v OSN.
24. 07. 2012 | 07:39

Pepa Řepa napsal(a):

Honolulu
děkuji za objasnění, že za vším je "Lipoldova politicky korektní metla", novodobá morová rána civilizaci, že pan Stejskal za nic nemůže, inu složenky platit musí i on, ne každý se může toulat po světě jako Vy, anděli.
http://www.youtube.com/watch?v=FvZHeQfr5Rs
24. 07. 2012 | 07:45

Pepa Řepa napsal(a):

Honolulu
Ečtě jeden anděl
http://www.youtube.com/watch?v=APefEQLbOcQ

Bědo, moc se ptáte.
třeba vypadlo písmenko "k". Jeden takový byl i v Libyi, tuším, že Mojmírův exministr vnitra, postavil se do čela vskutku neozbrojené a mírumilovné lidové oposice a při první příležitosti jej bradatec podřízl.

"Oním insiderem by mohl být např. Manaf Tlas, o něž se píše, že jeho „dezerce“ či odchod nebyl ve státních médiích nijak dramaticky označován za zradu."

Obávám se, že i "inaidera" čeká podobná skvělá budoucnost.Nevsadil bych na něj ani floka.

Ono vládnout Babylonu, za použití principů demokratických lze velice obtížně, dříve či později se opět vynoří nový Násir, Standa Hussein, Mojmír nebo Hafik a bude se snažit zem sjednotit za pomoci represí.
Jde jen o to, s kým bude kamarád.
Čang, Peršan, Osman nebo Rus taky rád.
Být s Ahmedem kamarád.

Pokud ovšem nedojde ke kantonizaci, libanonizaci. Ta je v Egyptě nebo Libyi nemožná, ale Syrie je jiná.

Já vím, Bédo, vy byste nejradši toho Ivana.
Tartús je jeho poslední drápek na BV, je jinak naprosto bez vlivu.
24. 07. 2012 | 08:14

Béda napsal(a):

PŘ,

milý muezine. Co já bych rad anebo nerad je nepodstatné. Podstatné je, proč se humanita, mír, svoboda, pravda, láska, demokracie **** dop těchto zemí a co tím sleduje? Proč likviduje sekulární státy, podporuje teroristy, namnoze militantní islamisty, proč násilí proti nevinným demonstrantům zcela přehlíží v Bahrajnu a vměšuje se v Syrii, proč na jednom místě v podstatě s těmi samými džihádisty bojuje a jinde jim jde na ruku, proč podporuje hegemonii saudského šariátu a proč pomohla svrhnout mnohem lidumilnějšího despotu v Lybii atd..

Toť otázka.
24. 07. 2012 | 08:21

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě k tomu Tartúsu, je tam ostrov Arwad nebo Aswad, už nevím, posílali tam dřív politické vězně na převýchovu.
Všechno se může hodit, Bédo.
Revoluční kvas je revoluční kvas.
24. 07. 2012 | 08:23

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo, moc těžké otázky, jsem jen česká řepa.
Ptejte se ve wajthauzu.
Je pozoruhodné, že za demokratických administrativ se to kormidelníkům jaksi vymklo z ruky.
Carterovi osvobození ambasády v Tehránu, dodnes se z toho západ nevzpamatoval, Clintonovi Balkán s Kosovem i Road map )tam to ovšem byla zatvrzelost Arafáta) a Obamoví "arabské demokratické jaro", revoluční kvas.

Třeba odpoví, proč vyhánějí jednoho ďábla za pomoci salafistických a wahhábistických čertů.Zkuste to.
Možná proto, že po zkušenostech republikánských kovbojů zvolili soft přístup.
Otázkou je, zda jsou úspěšnější a zda se už nechystají ke změně právě v Iránu.
Taky "bod zvratu".
Možná.
24. 07. 2012 | 08:34

Béda napsal(a):

PŘ,

nějak jste zcela mimoděk přehlédnul dost nepřehlédnutelný "revoluční" vklad hlavního humanitárního válečníka Bushe juniora. Jak vám to mohlo z výčtu vypadnout?

Ale jinak je to jedno. Bílej nebo černej ve Whitehousu - demokratizační, osvoboditelská, humanitární, pravo-lásková linie zůstává zachována.
24. 07. 2012 | 08:39

Dagmar napsal(a):

Libor Stejskal

Dobrý den, pane Stejskale. Připojuji se k hlasům Pepy Řepy, pana Borochovského a dalších. Myslím, že absence pana Konvičky na této diskusi neprospěla diskusi samé a když dovolíte, ani vaší pověsti přísného, leč spravedlivého cenzora. Když jste dotčené příspěvky páně Konvičky smazal, bezprostředně se ozvala paní, píšící pod nickem PB s tím, že jste Konvičkův příspěvek smazal neprávem, neboť jste si jej přečetl zaujatým okem svých předhozích výhrad vůči panu Konvičkovi. Jisté pochyby o vašem zásahu jsou tedy oprávněné. Obvykle se "odstavení" hájí pouze sami.

Nepředpokládám, že mi odpovíte, svůj názor jste již napsal i s odhodláním na věci nic neměnit. Nemohu se však zbavit podezření, že důvody, pro které jste pana Konvičku z diskuse vyloučil, jsou dány více vaším nesouhlasem s obsahem, nikoli s formou jeho příspěvků. A to je nekorektní.
24. 07. 2012 | 08:40

Pepa Řepa napsal(a):

Nepřehlédl Bédo, cowboye tam máte.
Všechno musíte dělat s láskou, Bédo.
Ještě bych přidal jeden další důvod, že se dnes-v době krize a finanční vyčerpanosti - nechce posílat na BV vlastní pravidelnou armádu.
Viz Libye, kdy Frantovi z Paříže došla munice i prachy na letecké krytí.už jste zapomněl?

A co Vy, Bédo.
Máte nějaký lepší recept, jak vládnout orientálnímu Babylonu, než despocii?
Třeba byste kormidelníkům poradil.
24. 07. 2012 | 08:47

maňana napsal(a):

Izraelská média dnes informovala , že za posledních 48 hodin bylo zabito v Damašku 19 Katarských vojenských specialistů a cca 230 neSyrských bojovníků !!!! jo to jsou ty civilní oběti- -převzato z jiné diskuse a řekl bych ,že mnohem faktograficky přesnější a fundovanější.Informace ,které jsou nám medii podsouvány nemají s realitou Syrie mnoho společného-prostě jen oblbování,ale my už jsme z dob minulých vycvičeni a imuní vůči virtualní realitě valící se ze všech stran.
24. 07. 2012 | 08:51

Scallop napsal(a):

Tak jsme prisli o Konvicku, mnozi kvuli tomu proplakali celou noc. Ale neni vsem dnum konec, vstanou novi spasitele.

Me osobne pan Konvicka chybi. Pripominal mi americke televizni kazatele. A stejne jako u nich si doted nejsem jisty jestli on skutecne veril vsemu co psal, nebo psal vedome nesmysly aby udelal dojem na davy.

Pepa Repa

Kdyz uz nemam Konvicku, budu oponovat Vam. Demokracie v muslimskem svete fungovat muze - viz Indonesie nebo Turecko (a momentalne i Irak). Neni to anglicka ani ceska demokracie, ale vysledky voleb tam skutecne odpovidaji vetsinovemu mineni. Jiste, demokracie sama o sobe nezajisti ani bezpecnost na ulicich ani ekonomicky rozvoj ani vladu prava. Ale arabsky svet dnes je demokratictejsi. (To je konstatovani faktu, nic vic.)

Vliv americkych prezidentu na arabsky svet myslim precenujete. Co se tyce arabskeho jara, tak v tunisku nebo Egypte to byl zcela vnitrni proces, americane zcela pragmaticky uznaly nove vladce. Stejne zacalo povstani v Lybii. (Bez zapadnich letadel by byl vysledek mozna jiny, ale byl to rozhodne konec predstavy o Libyi, kde lide pragmaticky akceptuji sveho diktatora.) Co se tyce Syrie, tak nikdo poradne vnejsi vliv nezna. Jaky je treba zajem turecka ? Dezertujici generalove vetsinou utikaji tam, takze se da cekat, ze vliv Turecka by mel byt klicovy.
24. 07. 2012 | 09:04

Bestia Triumphans napsal(a):

Béda napsal(a):
"Někdy si kladu otázku, jestli by nebylo bývalo lepší, kdyby se soudruzi z NATO dirigováni Pentagonem byli vykašlali na všechny tyto země a ponechaly je svému osudu. Sekulární režimy s fungující infrastrukturou, potažmo přebytkovým hospodářstvím by se rozvíjely tak jako doposud, vnitřní konflikty by si vyřešily samy a po svém, Irák a teokratický Írán by se vzájemně vyvažovaly, Saudsko arabský loutkový feudálně teokratický režim by se rozvájel jako doposud, války by nebyly, ani nekonečné ničení hospodářství, přírody, životů, zdraví."

Hm.
"Irák a teokratický Írán by se vzájemně vyvažovaly"
Vyvažování podle Bédy - írácko - íránský konflikt.

..."vnitřní konflikty by si vyřešily samy a po svém"
Ano, vyvražďování civilistů za pomocí chemických zbraní, viz Saddám.

Z takových pokrytců jako vy, Bédo je mi blivno.
Vy trpíte ztrátou paměti a slepotou. Výběrovou samozřejmě.
Jste podobný demagog jako ten americký Goebbels.
24. 07. 2012 | 09:04

Bestia Triumphans napsal(a):

Scallop napsal(a):
"Me osobne pan Konvicka chybi. Pripominal mi americke televizni kazatele. A stejne jako u nich si doted nejsem jisty jestli on skutecne veril vsemu co psal, nebo psal vedome nesmysly aby udelal dojem na davy."
:-)
Přesné, Scallope, trefa!
24. 07. 2012 | 09:08

Bestia Triumphans napsal(a):

Scallop napsal(a):
"Pepa Repa.
Kdyz uz nemam Konvicku, budu oponovat Vam. Demokracie v muslimskem svete fungovat muze - viz Indonesie nebo Turecko (a momentalne i Irak)."
!
To je slovo do pranice.
Co vy na to Pepořepo? :)
24. 07. 2012 | 09:10

Béda napsal(a):

Bestia Triumphans,

milá bestie. Irácko-íránský konflikt režírovaný z pozadí mocnostma a použití ZHN dodaných západem (to vůbec nevadilo) Saddámem masově proti ÍRÁNU (to vůbec nevadilo) a v mnohem menším měřítku proti Kurdům (za to byl soudně lynčován) byly v r. 2003 s nadekretovanou iráckou bezletovou zónou a embargem Husajnova režimu hlubokou minulostí.

Než vám příště začne býti bestiálně blivno, račte se nejdřív seznámit s fakty.

Děkuji za pozornost.
24. 07. 2012 | 09:13

Bestia Triumphans napsal(a):

Béda:
děkuji, fakta znám.
Váš pohled na dění, kdy USA tahají za nitky a ostatní, jako např. Írán s Írákem jen poslušně bojují, nesdílím.
Co se Saddáma týče, krom Kurdů toho měl v Íráku na svědomí daleko víc.
Jak to, že jste to nikdy neodsoudil?
Na historii, co se týče zásahů USA ve světě, jste jinak nedostižný specialista, snad jen Hovorka vám může konkurovat.
Ostatní, jako řezníka z Bagdádu "velkoryse" přehlížíte.

Trpíte výběrovou slepotou a jste jen obyčejný pokrytec.
24. 07. 2012 | 09:26

Béda napsal(a):

Bestia Triumphans,

v době irácko-íránské války, milý pane táhnul diktátor a masový vrah Husajn na rozdíl od r. 2003 proti teokratickému Chomejního (Chomejní měl před převzetím moci azyl tuším ve Francii) režimu, který nastoupil po pokrokovém šáhově režimu spolu s pokrokem, mírem, humanitou, pravdou, láskou a demokracií. I když používal zakázané chemické zbraně dodané západníma firmama, byl to v té době pokrokový vůdce. Až mnohem později se změnil, podobně jako Talibán, UCK, Kaddáfí (holt změna je život) na nepřítele míru, svobody... a chemické zbraně dodané západníma firmama začaly natolik vadit, že je západní země musely jít na dlouhá léta do Iráku hledat.
24. 07. 2012 | 09:48

Derry napsal(a):

Paní odbornice zcela pominula úlohu zahraničních žoldnéřů, kteří dostávají odměny za účast na takzvaném povstání, ve skutečnosti ve vraždách ze zálohy, tak jak jsou zvyklí. Lidé z Afghanistánu, Pakistánu, Lybie, Kataru, Egypta a jiných zemí, kteří se do boje proti Asadovi zapojili, rozhodně nejsou nějakou marginální složkou, protože podle zahraničních zdrojů jich přicestovalo do Sýrie 40-60 tisíc. Bohužel je toto "opominutí" natolik kardinální, že dělá z jejího článku jen soubor zbytečných slov, který má zřejmě pomoci v propagandě proti Asadově vládě, zvolené v demokratických volbách před 2 měsíci. Vražda prominentů režimu není nic, co by mělo být vyzdvihováno. Je to stejně hnusný čin, jako vystřílení 14 lidí v Denveru. Představte si, že Syrská vláda zamíří své úsilí stejným směrem - nechá odpravit několik lidí z vedení takzvané Syrské osvobozenecké armády. Bude to dobře? A pokud ne, v čem to bude jiné? Dovedu si představit, že v takovém případě vzplanou emoce v celém západním světě. V zásadě souhlasím s návrhem Ruska - zastavit boje a jednat o politickém řešení. Jiné řešení nebude. Podle dostupných informací jsou dnes interventi a žoldnéři v silné defenzívě. Pravděpodobně proto, že většina obyvatel přes výhrady k Asadovi souhlasí s jeho vládou a řešeními, která přináší a neztotožňuje se s tvrdou islámskou linií, kterou povstalci do země chtějí vnést. Sýrie je totiž zemí, kde fundamentální islám neměl nikdy své místo. Provděpodobně i proto, že míra chudoby není tak vysoká jako v jiných zemích.
PS.: Zkuste si pokojně demonstrovat proti režimu v Bahrajnu, Kataru nebo Saudské Arábii...
24. 07. 2012 | 09:55

Scallop napsal(a):

Dagmar

Myslim, ze je to jinak. Pan Konvicka nediskutuje, ale kaze. A jak znam pana Stejskala, tak mu toto vadi nejvic. Kdyz se pak pan Konvicka nechal vyprovokovat k prekroceni kodexu, tak ho (s jistym potesenim) vyloucil z debaty. Podstatne je, ze pan Konvicka podle vseho kodex porusil, tj. zakaz byl korektni.

Ale pan Konvicka se urcite vrati, nepamatuju se, ze by nekdo byl zakazan na trvalo. (Ono to ani nejde.)

Analyzu Stejskala mame hotovou, takze muzeme zase analyzovat Syrii :-)
24. 07. 2012 | 09:58

xxx napsal(a):

Dotaz autorce:
Spada do ramce Vaseho mysleni take predavani zkusenosti Kosovanu s vedenim a rozsirovanim boju proti Srbum s podporou Zapadu "povstalcum" v Syrii/informace cca 14 dnu/?
Jeste jeden dodatek:
Vedeni boju pomoci sebevrazednych utocniku je/jak vidime v Afganistanu, Iraku, Syrii, a koneckoncu i v Bulharsku/ taktikou sunitskych muslimu,indoktrinovanych
al Kaidou a to mnohem pravdepodobneji, nez podsouvani teto taktiky siitum, nebo jinym minoritam, jak to dnes Israel prisuzuje napr. Iranu nebo siitum z Libanonu.
24. 07. 2012 | 10:19

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Konvička se vrátí určitě, zmínil něco včera na pivku v Džehenně, když jsme s Eugenem von Savoy, Donem Juanem, Levskim a Lecoricií probírali další kroky, jimiž Turčínům na Dunaji natrhneme brusel.
24. 07. 2012 | 10:40

PB napsal(a):

Derry:
sleduji např. Press TV, íránskou televizi a v Bahrajnu a KSA se demonstruje. Chtějí svržení krále, a těch mrtvých. Divím se, že to naše média nezmiňují.
24. 07. 2012 | 10:50

PB napsal(a):

Oprava:
Něchtějí svržení mrtvých...:)
Demonstranti pochodují ulicemi v noci. Nedávno bylo zabito několik dětí, hodně se psalo o devítileté holčičce.
24. 07. 2012 | 10:55

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Dagmaro,

přečtěte si prosím těch několik vstupů, které na toto téma napsal. Stojí v nich jednoznačně a nedvojsmyslně, co mne k mému rozhodnutí vedlo, jaká je současná situace a dá se z nich i vysoudit, co bude následovat.

Opakuje se to neustále, už pět let. Mohl bych zde uveřejnit seznam nicků, se kterými jsem obdobnou situaci řešil (naposled před několika dny s panem Maximem). Vím, že to bude znít nabubřele, ale není vůbec důležité, jestli mé zásahy někdo považuje za spravedlivé či nikoliv. Aktuálně.cz zde nabízí prostor za určitých podmínek (byl jsem pověřen, abych ten prostor vytvořil, udržoval, podmínky nastavil a kupodivu to narozdíl od drtivé většiny podobně koncipovaných fór funguje už dost dlouho). Pokud někdo opakovaně dá najevo, že se na tato pravidla může vybodnout, tak tento prostor ohrožuje, a tudíž mu dám jasně najevo, co bude následovat.

Málokdo tomu asi bude věřit, ale i "cenzor" je jen člověk (a dokonce i Stejskal). Někdy zde třeba zrovna nechce být (či nemůže), je třeba víkend, je zrovna na dovolené a k počítači se připojuje jen párkrát za den. A do toho zrovna dorazí kdosi, kdo neustále lidi s odlišým názorem napadá, ponižuje je, uráží, a teď chce takhle kolem oběda fackovat autorku. A když ho varuji, že tyto stránky jsou určeny trochu jinému způsobu komunikace, nazve jiného debatujícího "blbcem".

Což je jasný signál, že je jsou mu nějaká pravidla ukradená a on si zde může dělat, co chce, a dává to všem ostatním včetně mě najevo. Takže editor se úplně normálně, lidsky naštve, a dá pro změnu dotyčnému najevo, že to tak nebude (nemá moc možností, jak to udělat, každopádně ta jedna, krterou má, vyžaduje, aby těmto stránkám věnoval ještě mnohem více - i volného - času, než je běžná pracovní doba většiny lidí). A co z tohto má? Docela dost. Stále ještě existuje prostor, kde si lidé mohou povídat bez hrubých nadávek, výzev k násilí a apod. Stojí mi to za to.

Nenutím nikoho, aby tomu rozuměl či to dokonce akceptoval. Ale takto to tu prostě bude, dokud se já nebo můj zaměstnavatel nerozhodneme, že si najdu něco jiného. Jak to bude zde pak, nevím. Ale už to nebude moje zodpovědnost (ve smyslu, že se za tento prostor cítím zodpovědný, a to nejen před svým zaměstnavatelem).

Přeji zajímavou debatu.

Libor Stejskal

P.S. Kdybych zde měl bránit diskutovat lidem, kteří mají jiné názory než já, moc by si jich tu nepovídalo. Tak to nedělám. Věřím, že tato společnost se úplně ze všeho nejvíc potřebuje hlavně naučit komunikovat, debatovat, respektovat i zcela odlišný a třeba i nesympatický názor. Je to vždy stejné, už pět let. "Autorka by zasloužila nafackovat", "oponent je blbec"... Vy mne mažete, protože Vám vadí moje názory. Ano, nám to taky tak připadá, že editorovi vadí něčí názory. Jednou pan Konvička, podruhé pan anti-stejskal, pak jeden sympatizant levice, o pár dní později zase pravičák... A tak pořád pryč.
24. 07. 2012 | 11:06

Васил Левски napsal(a):

"Věřím, že tato společnost se úplně ze všeho nejvíc potřebuje hlavně naučit komunikovat, debatovat, respektovat ..."

Jak chcete >respektovat< ten autorčin názor o "fašistickém étosu" syrských křesťanů, když je zcela zjevné - viz Irák, Egypt, Asia Bibi a další vězňové svědomí v Pákistánu - co by jim vítězství sunnitských brášků, ve srovnání se současným režimem, přineslo?

Jak chcete "komunikovat a debatovat" a autorkou, která posledních cca 20 blogů sepsala jako apologetiky arabskojarních revolucí, ovšem s velkorysou ignorancí empirických dat a ještě velkorysejší krutostí vůči všem, kterým islámské přitvrzení přinese jen další strázně ... ? ... aniž by byla s to jediným slovem přiznat, že se ve všech svých blozích neomylně mýlí?

Jak chcete, když to rozšíříme, "respektovat" názory o umírněnosti islámistů, postavení ženy v islámu, vhodnosti šárie pro (některé) Evropany či potažmo lidi, rozdělení lidstva na dar-al-islam a dar-al-harb .... nebo, když to zkrátím, jak chcete respektovat někoho či něco, co Vás ani omylem nerespektuje?
24. 07. 2012 | 11:17

buldatra napsal(a):

PB napsal(a):
Derry:
sleduji např. Press TV, íránskou televizi a v Bahrajnu a KSA se demonstruje Chtějí svržení krále, a těch mrtvých. Divím se, že to naše média nezmiňují…

Tomu se říká poskytování výběrových informací a tak je to dobře, tak to má být.
Jinak by byla nečesaná nemytá veřejnost zbytečně zmatena a znepokojena, zvláště ta v kotlince, která není zvyklá na přílišnou otevřenost a informovanost.
Zvyklá je na pohyb ode zdi ke zdi, nikoliv na neznámou zlatou střední cestu.

Takže v podstatě, ač se to mnohým líbit nebude, si myslím, že paní autorka odvádí opravdu skvělou, korektní práci. (nechci napsat poplatnou, protože to nezní hezky).
A nejen ona, i pan zelený poradce ji dobře odvádí, protože oba se, ruku v ruce, pohybují kolem jedné zdi, správné, oficiálně omítnuté zdi.

A při té zdi svým úsilím pomáhají držet mínění velké části nečesané nemyté veřejnosti, tedy její emoce a názorotvorbu, po informacích bažícících přemýšlivců z lidu. Je činnost o to prospěšnější, že umožňuje klid na práci vyvoleným, kteří veřejnost tvarují dle obrazu svého a podél této zdi ji někam vedou.
(pan editor jistě ocení, že jsem v souvislosti se zmiňovaným pohybem podél zdi, nepoužil zavrženíhodný nekorektní výraz přizdisráč, který z pochopitelných důvodů není v souladu s kodexem diskutujících).

Nač znepokojovat veřejnost informacemi a analýzami, které od té zdi vybočují někam úplně jinam?
24. 07. 2012 | 11:25

stejskal napsal(a):

Nikdo Vás komunikovat nenutí, pane Василe Левски.

Je jen a pouze Vaší volbou, jestli komunikovat chcete či nikoliv. Na těchto stránkách můžete prakticky vše. Komunikovat, kritizovat, vyvracet komukoliv cokoliv, snášet fakta, nabízet svůj pohled (a dokonce si o něm i myslet, že je univerzální pravdou a že jej ten druhý musí mít též).

Z pozice editora opakuji, že to vše lze jen za dodržení jistých pravidel (viz záhlaví každé debaty) a že se zasadím o to, že zde tato pravidla porušována budou co nejméně.

Z pozice člověka žijícího v daném prostoru a v daném čase si dovoluji vyslovit názor, že debatu je třeba vést, dokud to je možné. Protože přetlačování se silou (i v debatě) k ničemu nevede. Jen produkuje napětí, frustrace, násilí. Nejdříve to verbální, pak (někdy) i fyzické. Přetlačování v této zemi zvládáme dokonale, s tím diskursem, respektem apod. je to dle mého podstatně horší. A to je myslím špatně, věci mají být v roznováze. Tento svůj názor narozdíl od toho editorského nikomu nevnucuji. Ať se každý rozhodne, co u dává smysl.

Libor Stejskal
24. 07. 2012 | 11:34

Čochtan napsal(a):

".. debatu je třeba vést, dokud to je možné..."
ano, to jsem psal už před nějakou tou dobou. Dokud se diskutuje, dotud se nestřílí. To by si měli uvědomit všichni cenzoři. Aby se nedivili, až přiletí kulička.
Tak pan Konvička leží cenzorovi v žaludku. To jsou věci. Není tam sám, je tam i maloměšťák-Šlapka, kdysi kydající hnůj, a pár jiných. Jenže ti se tam dostali druhou stranou.
24. 07. 2012 | 11:42

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Buldatro,

Mí kleftové vidí mezi genocidní Analytičkou a zeleným Analytikem přecejen jeden rozdíl.

Genocidní Analytička je taková zbloudilá husička .. Je tam ta fascinace islámem, skloubená se Strachem, protože ta jeho Nepřístupnost a Odhodlání a Krutost a Mačismus (hraný, ale to ta holka nepozná) a Soudržnost (též povinná a hraná, ale ani to nepozná) a Podřízení ... tak divně rezonují ve slečnině podbřišku, přestože jsou antitezí všeho, čemu byla Samostatná Sebevědomá Vzdělaná a Průbojná žena naučená věřit.
(Freude na tebe dojde, řekl by proskribovaný Konvička).

Zelený Analytik v tom prostě vidí Úkol, možná spíš Kšeft, a taky Zábavu, těžko říct, co víc. Má své instrukce (nepochybně), ty taknějak plní, káfiři mu to žerou a ještě ho nechávají postupovat po kariérním žebříčku. Pravděpodobně ničemu nevěří, v podbřišku mu nic nerezonuje, ale kdo by odmítal plnit úkoly, když je to skoro bez rizika a zároveň legrace?
(Žije si soukromou Bondovku, řekl by proskribovaný Konvička).
24. 07. 2012 | 11:54

Pepa Řepa napsal(a):

Bestia Triumphans
jak je to v Indonesii netuším.
O Turecku bych měl pochyby. I tam Erdogan otočil.Vzpomínky na Osmana. Ať se optá nějakého Syřana, užili si Turka nějaké to století.
Inu demokrat.
A Iráq?
To si snad dělá srandu.

maňana
to sem nemotejte. Katařani?
To jsou přece ti, které podporuje sionista z Tel Avivu. On wahhábista má totiž židy obzvlášť´ v lásce.Proč by to pejzatí měli zmińovat, když to jsou jejich agenti?
Přestali snad dodržovat pravidla konspirace?
:-)
Když Občan říká, že islámské fundamentalisty podporuje Izrael, tak tomu tak je. neple´tte mu hlavu, politruk to říkal.

K dokonalosti už chybí jen článek autorky o proradných militamtních koptech plných fašistického étosu, kteří chtějí masakrovat bezbranné MB.
Inu kopt má semtex pod sutanou a připravuje se na OH.

Pan Shanaáh přidá i tu o nebohém Palestinci, drženém v koncentráku zvaném Gaza, po kterém prahne bratr Egypťan.
Jen to má drobnou pihu na kráse, že doposud je do Egypta nepouštěl a včera jin aspoń cuknul. Přijďte na 72 hodin, nakupte chemiií pro Kássamy a honem domů, odpalovat rachejtle.
Víc než 3 dny Vás tu nechceme vidět,

Ale myslím, že bychom se mohli shodnout na deklaraci práv a svobod aktuálne.cz.
V preambuli by mohl být zmínka, že se Libor Ámos Stejskal se zasloužil o veřejný diskurz a je také člověkem, což bude mnohým činit velké potíže, akceptovat toto zjištění.
Přiznávám, že patřím k nim. Představuji si jej jako Boží očičko bdící nad námi, hříšníky.
24. 07. 2012 | 11:59

Prinz Eugen von Savoy napsal(a):

Nechte si ty filosofický kecy, milý Θεόδωρe!

Jako starý voják to vidím jednoduše:

Analytička baží po podřízení pořádnému chlapovi, ale nemá dost odvahy si to splnit s normálním zdravým chlapem z masa a kostí, a tak hledá u Saracénských, co by ji splnil každý husarský kaprál.

Analytik je normální špicl. Ty jsme v Uhráách věšeli po tuctech na rozložité duby, ani kaprál u toho nemusel bejht, ale doba se změnila, dnes jim kupujeme letenky.

Maschieren - Marsch!
24. 07. 2012 | 12:01

hovorka11 napsal(a):

Bestia Triumphans:
Béda má pravdu.
Zmiňujete se o Írácko-Íránské válce , ale ta mohla vygradovat s takovými ztrátami pouze vměšováním zahraničních mocností do těchto zemí s výzbrojováním.
Dnes východní blok neexistuje a ukázala se ta gigantická lež, že tím není důvod s nikým válčit. Ten důvod je zcela jasný- ropa, plyn, nerostné bohatství, despotická vláda nad světem, včetně naší "svobodné" ekonomiky.
24. 07. 2012 | 12:07

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

PepoŘepo,

S Turčínem souhlas. Po Erdoganem iniciovaných čistkách v důstojnickém sboru už nelze o nějakém sekularismu hovořit, spíš to se svými klefty vidíme na postupnou, plíživou reislamizaci, která se - kvadratura kruhu? - současně snaží udržet výhody industriální společnosti. Ideologii hledejte u Fetullaha Gulena, on se Erdogan pokládá za jeho žáka, a ten Gulen ... no, Mustafa Ibrahim i ten mladej cucák Osama jsou proti němu žabaři.
Ale to nic, Turčín jako Turčín, v Malvasii (jinak též Monemvasia) jsme to topili jako koťata. Neumějí, na rozdíl od korzárů z Egeidy, plavat ...

Indonésii též nerozumím. Můj korzárský mozek tam vidí něco jako kantonální systém (možná neofiko), kdy mají jednotlivé ostrovy a oblasti dost politické a hlavně kulturní autonomie - viz zcela pohanské Bali versus šáriátský Aceh.
Bylo by dobré získat víc informací, asi tam pošlu pár korárských lodí.
24. 07. 2012 | 12:08

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Tak korzár Formánek už v těch Zadních Indiích byl, a cože nezjistil:

Podle této zprávy opouští v Indonézii ročně .... 2 miliony muslimů islám.
Takže po Íránu tu máme dalšího giganta na dobré cestě. Indonézie je v lecčems jemnější.....a asi každý tam musí vědět, že s nimi v Saudii Zálivani jednají stejně jako s otroky.
Islám neislám, nemají arabský kukuč, takže se ten islám stejně nikdy nenaučí. Musí tam být i různé vrstvy z vlastní buddhistické a hinduistické či jiné minulosti. V článku přestupují na křesťanství.
Konec islámu by se tam dal datovat prý okolo 2030.

http://www.faithfreedom.org/features/letters/indonesia-set-to-leave-islam-in-about-two-decades/
24. 07. 2012 | 12:12

Dagmar napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,

zdá se, že spolu opět po delší době budeme obědvat :-), tedy přesněji, že s vámi budu "trávit" svůj proobědový čas.

Děkuji vám za reakci. Diskusi jsem si přečetla, vaše vstupy ovšem také. Ostatně právě jejich obsah mne přiměl, abych vám napsala. Vaše argumenty vnímám a pokouším se je respektovat. Ale v případě pana Konvičky mi to jde poněkud ztuha. Omlouvám se, že svoje sdělení zakládám na pocitech, ale jistě uznáte, že při tvoření názorů mají někdy důležitější roli něž racionalita.

Jasně a stručně. Vymazal jste pana Konvičku a znemožnil mu přístup na diskusi (a o to jde především) zejména proto, že vás jako editora nerespektoval. Obsah a forma jeho příspěvků se stala záminkou. Po první invektivě (ošklivé) jste pana Konvičku varoval, po druhé "oponent je blbec"... mazal a odstřihl. Ale zdá se, že adresát té invektivy "Scallop", soudě podle jeho reakcí, si ji přečetl jinak, než vy, neurazil se a na Konvičku měl pěkně nakročeno :-) Takže jste nás svým zásahem připravil o možnost sledovat zajímavý duel mezi Konvičkou a Skallopem. A to mne, když dovolíte, mrzí, neboť s vámi sdílím názor, že "tato společnost se úplně ze všeho nejvíc potřebuje hlavně naučit komunikovat, debatovat, respektovat i zcela odlišný a třeba i nesympatický názor".
S vaším argumentem, že i cenzor je jen člověk nelze nesouhlasit. Stejně je třeba ocenit jak se s touto nevděčnou rolí obvykle vyrovnáváte. Ale Konvičkou jste, podle mne, přestřelil. Takže si vás dovolím požádat o "zpřístupění" pana Konvičky ještě do tohoto diskusního prostoru pod jeho vlastním jménem :-)

Zdravím vás, pane Stejskale a děkuji, že moji žádost zvážíte.
24. 07. 2012 | 12:12

Pepa Řepa napsal(a):

stejskal napsal(a):
Nikdo Vás komunikovat nenutí, pane Василe Левски.
---------------------------
Copak komunikovat to můžete......,pan Stejskal zase může exkomunikovat.....
:-)

Inu právo první noci přešlo v právo mazací autority
Tak tady čochtani nekňučte jako olmousti, ono se to vyvrbí.On vyměkne. Dobré slovo dělá divy.Potřeboval si zahrát na ochránce žen, doma dostane dva knedliky navíc.

Představte si park Na Karláku a na každém stromě diskutér bez discipluny....říkal jmenovec.
Disciplina muší bejt.
24. 07. 2012 | 12:13

hovorka11 napsal(a):

Jaký je stav "odporu" v Sýrii vypovídá i tento příspěvek, kterému díky evidentnímu blafování našich veřejnoprávních sdělovacích úplatných prostředků věřím (často jsem si to blafování ověřil na pokračujícím tajeném vývoji v Sýrii):

"Už päť dní mocnosti zo Západu a z Perzského zálivu vykonávajú masívnu operáciu pre destabilizáciu Sýrie s názvom "Vulkán v Damašku a zemetrasenie Sýrie." Tieto mocnosti sa spoliehajú na dve skupiny: Na tých, čo sa nazývajú Slobodnou armádou Sýrie, ktorá sa údajne skladá z dezertérov, v skutočnosti ale zo žoldnierov a gangstrov, ktoré lokálne regrutovali.

Táto armáda je ovládaná Tureckom a je na výplatnej páske NATO. A potom na skupiny islamských fundamentalistov, vrátane Al-Kájdy, ktorí sa spoliehajú na Saudskú Arábiu a Katar, Na tú operáciu do krajiny poslali 40-60 tisíc žoldnierov. Väčšina z nich prichádza cez jordánsku hranicu, ktorá nie je od Damašku zas tak ďaleko.

Na začiatku to bolo o organizovanie stretov v meste medzi malými pohybujúcimi so skupinami, ktoré napádali izolovane vojakov, alebo policajtov, aby vytvorili chaos. Bez daného cieľa ide skôr o nečakaný efekt. A potom nastal ten veľký útok, ktorý zabil údajne štyroch lídrov sýrskej bezpečnosti. Štát je ale stále tu. Boli ihneď nahradení a štát stále stojí. Smrťou týchto lídrov nebol ovplyvnený. Okamžite potom, počas noci, prebehol v meste veľký útok, ktorý trval celú noc. Okolo Damašku sa bojovalo všade, tieto boje sýrska armáda vyhrala.

Samozrejme toto je len začiatok a každý vie, že sa bitka dnes večer vráti. A možno aj zajtra, piatok je pre islamistov obľúbený deň. "
24. 07. 2012 | 12:23

hovorka11 napsal(a):

Další potvrzení propojenosti NATO s islamisty:

"Očakávame tiež obrovskú mediálnu operáciu, ktorá sa odohrá v priebehu nasledujúcich hodín. Ako som už oznámil v predchádzajúcom článku, satelity Arabsat a Nilesta práve odpojili sýrske stanice a očakávame veľký útok proti sýrskym televíziám, aby boli zničené ich štúdia. Vieme tiež, že v Katare, v Saudskej Arábii, boli v štúdiu postavené niektoré budovy v Damašku a miesta pre natočenie fikcie, ktoré budú publiku prezentované ako správy.

Včera po tom útoku sa v televízii objavil minister informácií, aby občanov varoval pred tým, čo sa stane. Očividne to nie je útok proti sýrskej vláde, ale proti celému štátu"

Zdroj:

http://voltaire.netkosice.sk/index2.html
24. 07. 2012 | 12:26

Scallop napsal(a):

Pepa Řepa

V indonesii je fungujici demokracie od poloviny 90. let, kdy skoncil Suharto. Neni to dlouho, ale treba v Madarsku to neni o moc dele. Na ten Irak zapomente. (Ja chapu demokracii jakozto vladu vetsiny (tj. v puvodnim smyslu), ale tady to vetsina lidi bere ve smyslu "neco jako u nas doma". Pak ovsem neni demokracie ani v Rusku.)

Me slo o neco jineho. Demokracie je evropsky (presneji anglofrancouzsky) vynalez, ale exportovat se ji mnohde podarilo. Obvykle do kolonii, ktere byly pod silnym evropskym vlivem - napr. zminovana Indonesie, ale i dalsi asijske staty. Turecko bylo po WW2 take evropsky orientovane. podivejte se po svete - tam kde byl nebo je silny vliv zapadni evropy, maji k demokracii bliz.

Fundamentalisticky islam (jako v SA nebo treba v Iranu) je s demokracii v primem rozporu. Ale vetsina muslimskeho sveta fundamentalisticka neni.

Muzeme se samozrejme ptat, jestli "vic demokracie" prinese vic pozitivniho nebo negativniho. Bude to treba narust antisemitismu v Egypte ? To si netroufnu odhandnout, ale urcite je to realna hrozba (o ktere nasi mili blogeri nepisi).
24. 07. 2012 | 12:39

Scallop napsal(a):

Pepa Řepa

V indonesii je fungujici demokracie od poloviny 90. let, kdy skoncil Suharto. Neni to dlouho, ale treba v Madarsku to neni o moc dele. Na ten Irak zapomente. (Ja chapu demokracii jakozto vladu vetsiny (tj. v puvodnim smyslu), ale tady to vetsina lidi bere ve smyslu "neco jako u nas doma". Pak ovsem neni demokracie ani v Rusku.)

Me slo o neco jineho. Demokracie je evropsky (presneji anglofrancouzsky) vynalez, ale exportovat se ji mnohde podarilo. Obvykle do kolonii, ktere byly pod silnym evropskym vlivem - napr. zminovana Indonesie, ale i dalsi asijske staty. Turecko bylo po WW2 take evropsky orientovane. podivejte se po svete - tam kde byl nebo je silny vliv zapadni evropy, maji k demokracii bliz.

Fundamentalisticky islam (jako v SA nebo treba v Iranu) je s demokracii v primem rozporu. Ale vetsina muslimskeho sveta fundamentalisticka neni.

Muzeme se samozrejme ptat, jestli "vic demokracie" prinese vic pozitivniho nebo negativniho. Bude to treba narust antisemitismu v Egypte ? To si netroufnu odhandnout, ale urcite je to realna hrozba (o ktere nasi mili blogeri nepisi).
24. 07. 2012 | 12:39

Pepa Řepa napsal(a):

Buldatra
také si myslím, že pan Stejskal je v podstatě dobrák od Kosti.
Pravda, někdy od Kozla.
Bez něj by se nemytí a nečesaní poprali.

Registrujete, jak mu tady servilně podkuřuju?
Dává za to body. Když jich máte 100 dostanete v Globusu nebo Tescu sadu rendlíků se slevou.
No-nekup to!
24. 07. 2012 | 12:40

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

hovorko11

Na tom, že USA/NATO/západ dnes stojí na špatné straně, se shodnete s většinou mých kleftů, a myslím že i s Princem Eugenem.

Ta pravá otázka zní, proč to dělají, dovedu si představit
3 vysvětlení (1. studenoválečnická setrvačnost, 2. chybný kalkul na získání nových spojenců, 3. zrada přímo v Bílém domě?), která se vzájemně nevylučují.
Ani jeden z mých kleftů netuší, které z vysvětlení je správně, ale všichni se shodují, že pokud to někomu prospívá, tak Saudům.
24. 07. 2012 | 12:40

santawizard napsal(a):

Velký Islám dneska je jako malý Balkán včera.Syrie(velký spojenec Iránu) je už jako Libyie,s tím rozdílem,že povstalci nemají k dispozici Nato.Jediní muslimové, kteří mají atomové bomby jsou pakistánci.Ti jsou ale držení v šachu samotnou Indii,která taky disponuje atomovým arsenálem.Izraelci už taky mají atomové zbraně.Americkoizraelský imperialismus však není totéž jako judeokřesťanské náboženství.
24. 07. 2012 | 12:47

hovorka11 napsal(a):

Něco pro pochopení podvodů pro paní Hesovou:

- jaké se tvoří triky BBC, kde se záměrně ukazovaly oběti z Íráku a BBc je vydávala jako oběti ze Syrské Houly

http://www.youtube.com/watch?v=2wig6mZflP4

Postup tvorby falešných výbuchů na nafilmovaných záběrech (používá CNN, Al Jazeera, BBC):

http://www.youtube.com/watch?v=l46dbY3dGic
24. 07. 2012 | 12:48

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Scallope,

"Fundamentalisticky islam (jako v SA nebo treba v Iranu) je s demokracii v primem rozporu. Ale vetsina muslimskeho sveta fundamentalisticka neni."

Není.
Ale pochopte už, že fundamentalistický je ten islám an sich, a ten je na postpu ... jen za poslední rok Egypt a Tunisko a Sýrie a Mali, čím dál fundamentalističtější je Pákistán, houstne to v Nigérii, nedělejme si iluze o Iráku, různé bojůvky se objevují i ve Střední Asii ... Můžeme věřit, že "běžný moslemín" nechce běhat v té jejich košili a barvit si vous hennou, a chce na ulicích vídat hezké holky, ale jak dlouho mu to vydrží proti soustředěnému tlaku bradatců z ulemy?

A snad ještě podstatnější: Fundamentalističtí JSOU ti představitelé mohamedánů, kteří mají hlavní slovo v evropských (vč. našich) mešitách a nadacích - ať jde o importy jako Shehadeh, nebo o domorodve jako Větrovec, Pelikán, Velička ...

A s těmi se budeme potýkat, ne s rybáři z Indonésie.

(Nevadí. Když jsme šturmovali Nauplion, bylo jich 10x víc, a měli lepší žrádlo a koně, a kde jsou dnes?)
24. 07. 2012 | 12:49

Pepa Řepa napsal(a):

Scallop
chválím, že shledáváte i jistý kladný přínos kolonialismu, za to Vás v Bruseli nepochválí.
Letí flagelantství.

Opět musím zmínit svého Sa¨ída, z Ugandy, který vypočítával za co vše vděčí Britům.
Ostatně i Japonsko je demokratické. Jen to skřípe i tam, kde byli kdysi Britové nebo Frantíci.
Doba, kdy jste tam mohl pár set let pobejt skončila. V Egyptě nebo Syrii se jich vystřídalo. A víte, co je pozoruhodné? Že Libyjec tíhne k Italii, Syřan k žabožroutovi a felláh k Britovi, tedy bývalým kolonizátorům.

Já jsem se nevyved. V Rusku jsem byl jen jednou a to ještě v Petrohradě.
Zato Hovorka a Občan jsou plni lásky a vděčnosti.
reCaptcha chce Khrushchev
24. 07. 2012 | 12:54

santawizard napsal(a):

Bůh války Satan je Lucifer.On pořádá války jako byčí zápasy ,jenom aby se lidé nenáviděli a navzájem se zabíjeli a jejich duše vždycky skončila v pekle.
24. 07. 2012 | 12:56

stejskal napsal(a):

K obědu přeju dobrou chuť, paní Dagmaro.

Nikoliv, nešlo o pana scallopa. Šlo o jiného diskutéra, jehož jméno jsem opakovaně zmínil ve svých vstupech (také jeho jsem byl v této debatě nucen jednou smazat, tuším hned někde v úvodu, to všechno jsem zde uvedl, aby bylo jasné, proč jsem takto postupoval). Jinými slovy, troufám si tvrdit, že o vzniku a podstatě této peripetie mám přeci jen o něco větší povědomí než ti, kteří se ji zde snaží jakkoliv řešit.

Pocity jsou zcela jistě důležité, ale mají dvě specifika. Každý máme jiné. A občas je někdo vydává za fakta (tím nemyslím zrovna nutně Vás).

Omlouvám se, ale Vaší žádosti nevyhovím. Pokud zde bude chtít publikovat ten, ze něhož plédujete, jistě najde způsob, jak se se mnou nějak dohodnout na svém dalším působení resp. dodržování zdejšíhc pravidel (tím si neříkám o úplatek, aby si to někdo špatně nevyložil ;-) Zatím jsem nic takového nezaznamenal. A opakuji, nejde o můh chvilkový rozmar. Za ta léta strávená spravováním (nejen) tohoto fóra, vím poměrně přesně, jak tyto věci fungují.

Libor Stejskal
24. 07. 2012 | 12:57

Scallop napsal(a):

Dagmar

Nejsem si uplne jist, jestli byl pan Konvicka zabanovan kvuli me. Cosi s "blbcem" mi napsal, ale myslim, ze invektivy vuci jinym byly silnejsi - uz si nepamatuju, kolik "blbcu" pan Konvicka pod timto blogem rozdal.

Je zajimave, ze moje diskuze s panem Konvickou vnimate o dost jinak nez ja. Ja jsem s nim smysluplnou debatu uz vzdal. Ale povazuji ho za nebezpecneho ideologa a vadi mi, kdyz takovy ideolog ovladne prostor. Proto se snazim jeho zjevovani "jedine pravdu" nabourat. To neni tezke, protoze on pise sve prispevky na efekt. Diky tomu je casto v rozporu s realitou nebo dokonce mudruje na urovni Svejka. S trochou ironie a striktne logicke argumentace se pak necha vyprovokovat a vypadne z role kazatele.
24. 07. 2012 | 12:59

J.Formánek napsal(a):

Opakuje se stále stejný scénář, avšak arabisti neumí islám zcela programově a ten je tedy díky nim ...............oficiálně z obliga.

I v Evropě jsou muslimové dávno v rauši a myslí si, že v takto měkkém prostředí snadno prorazí. Arabisti, politici a média je v tom aktivně podporují. Dělají jim křoví.

Mě ta hra na schovku nebaví a žádám, aby se tato plačtivá individua "chápající islám" zcela stáhla ze scény a začalo se mluvit jasným jazykem. Islám splaskne velmi rychle.
24. 07. 2012 | 13:07

Scallop napsal(a):

Pepa Repa

Jo, jo, Indonesany to zase bere k Holandanum. V Malajsii maji Kiplingovo "bremeno bileho muze" zaryte v pameti jako urazku, ale anglickou ligu znaji lip nez ja :-)
24. 07. 2012 | 13:12

Scallop napsal(a):

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Postup fundamentalistickeho islamu podle meho slabne (v porovnani se situaci pred cca 10 lety). On totiz hladova briska nenakrmi.
24. 07. 2012 | 13:15

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Scallop,

a v rámci toho slábnutí fundies vyhráli volby v Egyptě a Tunisku, ovládli Mali, chytili se v Bosně a Kosovu, slušně skórovali v Maroku a Alžírsku (byť tam nevyhráli), mají Somálsko, sílí v Pákistánu ... ach jo.

I v pražské mešitě je vidět to slábnutí: Europeizovaný imám Omič byl nahrazen čecho-saudem Shehadehem, zatímco v Brně si ranný "fundamentalista" Větrovec vychoval slušný dorost Adamíků a Veličků.

A nakrmí ... ti, kdo to platí, mají zatím peněz dost, a budou jich mít dost, dokud jim nedojde ropa. Ostatně vědí to, investují na Západě, snaží se své krtky (u nás např. Matouš, Meziane, Shannáh) umístit ve volbách.

Najděte si čas pokecat o tom s L. Lhoťanem, vysvětlí vám, jak to všechno může probíhat pěkně automaticky, "samospádem", jen s občasnou konzukltací přímo na saudské ambasádě - ta mešitám rozděluje prachy, podle počtu nových konvertitů.
24. 07. 2012 | 13:24

PB napsal(a):

A nejlepší je, že Lhoťan to má vše zdokumentované:)
Já coby správná muslimka také vyhrála Hajj, někteří byli vylosovaní dokonce třikrát za sebou.
Brněnští muslimové dostávají peníze na obživu za sunna vous, sunna kalhoty a radí se jim, jak bít manželku tak, aby o tom nikomu neříkala.
24. 07. 2012 | 13:30

hovorka11 napsal(a):

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης:

Mám dnes už jasný názor z velmi mnoha poslepovaných událostí a jednání, zkusím seřadit podle významu:

1)vojensky vnucená finanční světová nadvláda dolaru (všechny likvidované země odmítly obchod s dolarem. Kritizované země západem chtějí odejít od dolaru).

2) Oslabení Číny a ostatních rozvíjejících se ekonomik odpojením od přímého obchodu s ropnými státy s nahrazením koloniální kontrolou západních firem a dolaru.

3) Oslabení Evropy, oslabení EUR a kontrola surovinových zdrojů (od 1.7. 2012 od USA zákaz vývozu íránské ropy do EU. Neuposlechnutí se trestá postihem (likvidací) firem nerespektující zákaz. Tištění dolaru Fedem bude čím dál rychlejší a bude nás čím dál více vyžírat a posilovat Ameriku
(absolutní podřízenost aparátu EU, který to vše ví, ale pokud pojede až do konce, tak bude až do konce zhroucení podvodného finančního systému každý jednotlivec brát velké peníze v duchu "stejně všichni jednou umřem".

4)Žádná islámská země nemá prostředky ohrozit USA. Jakýkoliv islamismus států je ohraničen vojenskými prostředky, neschopné překonat moře. Islámské země nejsou výrobně rozvinuty a jsou plně závislé na prodeji ropy, drog a nákupu zbraní (výjimka Turecko hlídané "uvnitř" spolku NATO). V případě potřeby jde okamžitě nechat zhroutit Saudskou arábii, Bahrajn a ostatní despocie, kde místní nepracují a žijí z práce pákistánců a příjmu dolarů a navíc mají vražděnou oposici).

5)Nadvláda a podřízení evropských států zájmům USA prostřednictvím "transatlantického spojenectví".
Zajišťuje nejvíce úslužným "spojeneckým státům" Evropy nedotknutelnost. Jsou to především GB a ČR. USA tak zajišťuje "demokratický a obchodní" zvuk ČR před ratingovkami a nedůvěrou z rozkrádání. Vondra, Nečas, Kalousek, celá ODS je kryta transatlantickým spojenectvím, které nesmírně propagují včetně oddanosti Izraele a to je zároveň chrání před označením z USA jako nedůvěryhodného korupčního obchodního partnera.

Těch věcí je víc, ale tohle vidím jako podstatu. USA se zachraňuje sama a bude nám islamisty šlapat po krku, protože jim dělají velkou službu v ropných státech při jejich likvidaci. Zároveň Islamismus v zakavkazí váže síly Ruska- proto to islamistické Kosovo s vyhnáním srbů. Pro Ameriku jsou tak islamisté nenahraditelní služebníci, přesto, že USA nenávidí.
24. 07. 2012 | 13:32

český maloměšťák napsal(a):

Mnoho lidí , kteří ať už z těch či těch důvodů, nenávidí islám....jsou frustrovaní tím, jak vysoké jsou náklady např. při vývozu demokracie do Íráku - a jaká je zatimní výsledek.(přičemž koncept je západním dílem - Západem vymyšleným i prosazovaným)
Náklady materiální, finanční a především náklady představované kupami mrtvol, zraněnými, zmrzačenými či strádajícími.

Náklady však jsou jen jednou položkou jedné strany bilance.
Jsou samozřejmě vyváženy i zisky. Respektive výnosy. Otázkou je, kam šly a kam jdou. Toto budou umět zhodnotit pouze historici, historici co nejméně ovlivněni jakoukoliv ideologií, umějící pojmout všechny výše uvedené zálěžitosti tak, že východiskem jejich hodnocení bude zejména humanismus a trvalá udržitelnost daného kulturně civilizačního rámce.
/málo známo je např. to, že Saddam bojoval zbraněmi z velké části v podstatě jemu darovanými britskými daňovými poplatníky (za tranše nezaplatil)/

Je však velmi diskutabilní počítat mrtvé "za Hussajna" a mrtvé "po Hussajnovi".
A bilanci tak vyvažovat a dopočítávat.
Ostatně i události minulých dnů svědčí spíše o tom, že celá akce končí katastrofou. Ve směru ROI.
Protože těch mrtvých je v Íráku stále více a více......

Takže Goebbelsem v tomto směru není Béda...ale naopak Bestia Triumphans.

Malá poznámka - víte kolik ropy je třeba na jeden vojákoden moderní armády - takové jako je armáda USA ?
:---()
24. 07. 2012 | 13:42

santawizard napsal(a):

Tatíček stát je Bůh a matka církev je Bohyně.I to je jakási pravda.V reálném světě jde však o víru a o ideologii.Buď máme stejnou víru, ale odlišnou ideologii a nebo máme stejnou ideologii ,ale odlišnou víru.To nás sbližuje a to nás rozděluje.To je hlavní důvod proč existuje dialog a nebo válka slov.I Islám má svoje republiky a monarchie.I muslimové jsou buď demokratičtí a nebo fašističtí a nebo komunističtí.Podobně to platí i pro budhisty.Nejvíce však pro judeokřesťanské země.Dokud se lidé nezřeknou Stalina a Hitlera jako i Satana a Lucifera tak je demokracie a Ježíš Kristus budou dokolečka zavírat do vězení a do blázince na pořevýchovu i tady na aktuálně cz..
24. 07. 2012 | 13:45

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

hovorko11

Zajímavá konstrukce, její největší slabinou však je její složitost.

Podsouávte "Američanům" děsně síly, přitom si nejsou uhlídat ani plot v Sonorské poušti. Výkonnost jejich vlády ... posuďte sám, co si myslet o tom spolku huličů, kokainistů a stárnoucích lesbiček. I jim tam utěšeně stoupá islámská menšina (dnes okolo 6 000 000, před 40 lety tak 0.0nic), k veliké radosti kulturně-akademických blbů, neochotných investovat 200 bucks za výprask, nebo podniknout osamělou večerní procházku v nějaké černější čtvrti. A čím dál nasranější populace, a čím dál větší propast mezi Blues and Reds.

No a kdyby tam existovalo nějaké super-mocné mocenské centrum se super-ďábelským plánem toho typu, který jste naznačil, tak ten plán nemůže fungovat, protože i ostatní hráči hrají aktivně, nečekají na "rány osudu".

A tak zatímco Amerika jakio taková válčila s "terrorem", islámci jim poslali emíra přímo do Bílého domu ... (a možná taky ne, nevím).
24. 07. 2012 | 13:53

hovorka11 napsal(a):

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης:
Není to složitá konstrukce. Pentagon na to má více jak 3000 lidí a každý musí dokladovat nějakou činnost, armáda musí mít "nepostradatelné úkoly" atd., atd.
Američané ovládají NATO a to je cca. 70% světové armády a to je důležitá podstata jednání.
Ostatní hráči hrají aktivně a Amerika ví, že její konec finanční dominance se blíží, ale to neznamená že se na to vykašle. Za vším můžeme hledat peníze a miliardáři před smrtí dokážou podporovat stejná svinstva jak za mlada...
24. 07. 2012 | 14:06

Dagmar napsal(a):

Libor Stejskal

Tak dobře, pane admine. Co nadělám, prst na spoušti držíte vy a podpořil vás i potrefený :-) Oběd nestál za nic. Rychlovka s poněkud zvadlým salátem. Ten budu, spolu s vaším odmítnutím, trávit dlouho :-(

Scallop

V situaci muslimských zemí se orietuji na úrovni běžného čtenáře, byť zasvěcenějších komentářů než je ten autorky. Souhlasím s výtkami na její adresu, je příliš evidentní, komu fandí. Takové komentáře mají pro získání pokud možno vyváženého názoru jen nepatrný význam. Ale komentátorů, kteří by se o objektivnější pohled na dění na Blízkém východě snažili, je málo. Virtuálně se mi moc zamlouvá pan Müller, nebo reálně pan Petránek, abych se držela těch píšících česky.

Přes to, že v poslední době ztrácí pan Konvička nad problémem islamismu poněkud nadhled a s diskutujícími s opačným názorem i trpělivost, jeho přehled a náhled stojí stále za pozornost. Tak snad se jmenovitě vrátí a pak doufám ve váš zasvěcený duel :-)

Mějte se, pánové!
24. 07. 2012 | 14:16

buldatra napsal(a):

to Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Καλό απόγευμα κ. Τσαγιέρα,

αίτια και τα κίνητρα των δύο διαπραγματεύσεων πάγωμα ας, ένα σημαντικό αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα ενεργειών τους…
24. 07. 2012 | 14:20

český maloměšťák napsal(a):

http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_reserves_in_Iraq

http://www.nytimes.com/2011/06/17/business/energy-environment/17oil.html?_r=1&pagewanted=all

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/jun/08/dick-cheney-halliburton-supreme-court

Halliburton ....Dick Cheney.
---------------------
Dále např. "....Halliburton had, after all, just scored its first $1bn military logistics contract in war-torn Bosnia and Kosovo....."
nebo :
http://green.blogs.nytimes.com/2010/12/24/nigeria-drops-bribery-charges-against-cheney/

Neboli jak se praví v Písmu : "Nepokradeš a nezabiješ...." /ovšem v dalším textu Hospodin naopak svému lidu přikazuje, aby kradl, loupil a zabíjel...neb je nutno udělati jisté změny v katastrálních mapách na území rozprostírajícím se mezi Sinaským poloostrovem a Eufratem....no - a pokud tedy domácí obyvatelstvo není zrovna vstřícné ve směru těchto změn....holt jdou všecky tydlety principy anticko-judaisticko-křesťanské morálky stranou, že.../
Ostatně W. Alle zase v jiných textech píše, že " peníze a sex jsou vždycky dobré na zasmání".
A to je prosím W. Allen spíše náboženský skeptik !!!

Vyber si - choice se tomu říká anglicky.
Jsi svobodný člověk - můžeš si vybrat...

http://www.youtube.com/watch?v=x4PgpbQfxgo

Jo, je to těžké - ale stálo to za to......

:---((

--------------
Kdosi tu zmínil, že bychom se měli postarat o místní křesťany. Odvézt je odtamtud.
Hmm - já tedy nevím, ale vždycky se jako první evakuovali nemocní, invalidé, starci, děti, ženy.....bez ohledu na konfesi. /respektive mělo by tomu tak být/
Ale doba letí...a tak se jistě i v této oblsati názory vyvíjejí jiným směrem, než jak tomu bylo kdysi, že....
24. 07. 2012 | 14:42

santawizard napsal(a):

Umění číst a psát kritické články a komentáře je velké umění.V podstatě jde ,ale vždycky o nějakou válku slov investigativního žurnalismu.Oni umí a jsou školeni ovládat nejenom konstruktivní kritiku ,ale i destruktivní kritiku.Moderní media však trpí přebytečným množstvím kritiky ale nedostatečným množstvím sebekritiky.Toto je v rozporu hlavně budhismu(ale i křesťanství a islámu),kde se říká,že nejprve musíš ovládat sám sebe než někoho jiného.Nejlépe se to dá přirovnat k aktivnímu a pasivnímu kouření cigaret .Ať už se kouří lépe a méně a nebo hůře a více,většina takových kuřáků kouří aktivně(hůře a více) jenom proto aby si to všechno sežrali jenom ti pasivní kuřáci.Takže oni pořád na úkor svého zdraví zeužívájí svůj tabáček ,jenom aby mohli vládnout nad těma ,kteří musí kouřit jenom pasivně.Tady nejde jenom o kouř ale hlavně o slova .Čert aby se v tom vyznal.
24. 07. 2012 | 15:57

buldatra napsal(a):

santawizarde,

ve skutečnosti je to ještě horší, než si myslíte.
Neboť, kdo nekouří s námi, kouří proti nám.
24. 07. 2012 | 16:06

santawizard napsal(a):

Výborně buldatro!Taková je realita atheistického světa ,který se nejvíce ukazuje v kovbojkách ,kde vždycky zvítězí dobro nad zlem,aniž by se vědělo co to je tabákový mági či hospodský kaplan.
24. 07. 2012 | 16:56

Pepa Řepa napsal(a):

Takhle to dopadne, když se zařízne diskutér jako slepice.
Odumře to. Kdysi o tom psal Tabery.
Asi to byl účel
24. 07. 2012 | 21:36

Don Juan de Austria napsal(a):

Nic neodumřelo, jen už není moc o čem diskutovat - diskutér byl možná zaříznut, ale původní blog rozcupován na padrť, těšíme se s Κολοκοτρώνηςem na pokračování, pod Shannáhem.
24. 07. 2012 | 21:53

minatomirai napsal(a):

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jul/12/syrian-opposition-doing-the-talking

Předpokládám, že paní Hesová bude obeznámena s tímto článkem. pro ty, kteří raději citují Ali Sinu, což bude zřejmě jediný zdroj Konvičky a jeho řecké kohorty či mutace, to bude ztráta času.

Pro ty, kteří nezvládnou anglický text, který je dlouhý a důkladný, americko-anglický zájem o změny režimu v Sýrii započal již v roce 2005. V čele tzv. syrské opozice stojí syrští expatrioti, kteří jsou financování politickými a finančními kruhy USA a UK. A to již dávno před Arabským jarem.
25. 07. 2012 | 06:50

hovorka11 napsal(a):

Další podvod s kulisami Sýrie.
Vsaďte se, že ani u nás to ČT1 A ČT24 to kvůli současnému dezinformačnímu režimu nezveřejní:

Čínská rozvědka odhalila 36 miliardový projekt pro vyobrazení Asadova pádu
zanechat komentář »

Projekt za 36 miliard dolarů zaplatily Katar, Saúdská Arábie, Omán, Egypt a Tunisko a spuštěn by měl být po vypnutí satelitních stanic v Libanonu, Sýrii a Íránu. Postavené repliky by měly být: Prezidentský palác, hora Qassion, Mezinárodní letiště v Damašku, hřiště Abbasids, Budova státního vedení, náměstí Umayyads a Abbasids, Seven Bahrat, prezidentský most v Damašku, vojenské letiště a jedna z farem patřící syrskému funkcionáři.

http://wertyzreport.com/2012/07/24/cinska-rozvedka-odhalila-36-miliardovy-projekt-pro-vyobrazeni-padu-asada/
25. 07. 2012 | 07:39

hovorka11 napsal(a):

hovorka11:
Menší oprava: někdo omylem přepsal z angličtiny milióny na miliardy. 37 miliónů je určitě reálnější...
25. 07. 2012 | 07:48

Pepa Řepa napsal(a):

hovorka11
dobrý hovorko
:-)
I Egypt a Tunis, říká rozvědtka šiknookých?
Inu, pak mají mít na nasycení vlastních, že paní Hesová? A kdopa to plaztil?
Mubárak nebo MB?
U Tunisu je to jasné, neví co z prachama, stačí zavrtat v zemi a stříká olej.

Copak hřiště, to se dá postavit. Nafilmovat tank taky není těžký, v Bosně stačil jeden hotel a jeden tank a Šámal s helmou.

Ale paláce a dokonce hora, říkáte? Hmmm džebel Qassioum je u Dimašcu. To bude-panečku-náklaďáků.
Ten Číňan má ale informace.
:-)
25. 07. 2012 | 07:57

Pepa Řepa napsal(a):

Miliard, hovorko, ten kopec je dost vysokej, samá skála, to ne nakašírujou a odevšad je vidět Damašek, nahoře je vysílačka se stožáry. To tam musí být taky.
Milird, hovorko, miliard.
Nebudeme troškařit.
25. 07. 2012 | 08:00

minatomirai napsal(a):

Miliardy, pane Hovorko.

Miliony se platí z "expertízy", podívejte se, kdo stojí za pževratem v Syrii, to nejsou malá jména. Rozhodně ne ta americká, jako bývalý poradce presidenta pro národní bezpečnost.

Za pusu provádí expertízy pouze Pepa Řepa Konvička, podle toho to také vypadá. Kde prodává Ahmed rýži a chalvu nebo na kterém mostě dávají čaj zadarmo, nám ale moc nepomůže, není liž pravda.
25. 07. 2012 | 08:09

hovorka11 napsal(a):

Pepa Řepa:
S těmi doloženými podvody z BBC a CCN s filmy z Líbye, počítačově dokreslovanými výbuchy a pouštěním zvukové kulisy palby a výbuchů z Damašku, kde byl klid bude zřejmě více. Takže u těch 37 miliónů to určitě zdaleka nezůstalo.
25. 07. 2012 | 08:09

Pepa Řepa napsal(a):

Řek' bych, že to bude stát majlant.
Říkal to už starý sionista Popper, tatínek Oty Pavla.
25. 07. 2012 | 08:15

hovorka11 napsal(a):

Ať mě vysvětlí humanitární "mírotvůrci" proč jsme bombardováni z "největší demokracie světa" falšovanými a zkreslenými informacemi a proč z "komunistického okupanta na věčné časy" dnes jdou ty zprávy nesporně pravdivější ?
Proč noví soudruzi omezují svobodu ?
----------------------
Likvidace bin Ládina žádnou zvláštní úlohu v omezování aktivity Al-Kajdy nesehrála. Její samostatně financované organizace mohou působit autonomně prakticky na celém světě. A v tomto smyslu je pro ně Sýrie pouze další frontou celosvětového džihádu“.
Dnes ostatně západní sdělovací prostředky s odvoláním na americké zdroje oznámily, že administrativa Baracka Obamy se chystá aktivněji pomáhat syrské opozici. Mimo jiné jí dodávat spojovací prostředky a předávat jí výzvědné údaje.
-------------------------------------
Společnost Microsoft, která vlastní službu SKYPE, umožnila tajným službám odposlouchávat hovory a číst korespondenci uživatelů.
Podle politiky důvěrnosti SKYPE, služba a její partneři mohou poskytnout osobní údaje, obsah rozhovorů nebo datový proud uživatelů na základě žádosti orgánů soudní moci nebo bezpečnostních složek.
Od okamžiku založení byl SKYPE vážnou bariérou, která bránila policii a tajným službám provádět monitoring. Tím, že používal různé metody šifrování, byl SKYPE v průběhu let jednou z mála služeb, kde bylo odposlouchávání prakticky nemožné.
25. 07. 2012 | 08:32

Bestia Triumphans napsal(a):

hovorka 11:
:-) :-) :-) :-) :-) :-)
To je teda odhalení!
A to se ještě neví, že v nevadské poušti postavili repliku celého Izraele za účelem sionistické propagandy.
Je to fakt, psali to na Wertyz report a v Iluminated Times :-)
25. 07. 2012 | 08:41

hovorka11 napsal(a):

Bestia Triumphans:
Vy máte rád lhaní a podvody, že se jich zastáváte ? Není to právě totalita- blokace informací, podvody, falešné peníze a pod ?
Máte asi rád totalitu, že?
25. 07. 2012 | 08:50

Bestia Triumphans napsal(a):

Cituji z odhalení čínské rozvědky:
"Jsou také zprávy, že do těchto replik už byly i najati herci. Má jít o 40 tisíc Indů a Bengálců. Tyto repliky vyrobeny v Americe a převezeny do Kataru. Pořád ale zůstává tajemstvím, kdy to udělají."

:-)
Proč Indové a Bengálci? A vůbec, Bengálci nejsou Indové? :)
Hovorko, není to diskriminace arabského obyvatelstva?
A nemoh bych si tam zahrát i já?
Nějakého sionistu?
Jaká je gáže, Hovorko?
25. 07. 2012 | 08:50

Bestia Triumphans napsal(a):

Pane Stejskale,
přimlouval bych se za možnost speciálního blogu pro Hovorku 11.
Pokud nás bude zásobovat podobnými exkluzívními informacemi, jistě se mnoho čtenářů dobře pobaví.
Anebo to nabídnout Aha?
:-)
25. 07. 2012 | 08:57

Scallop napsal(a):

Bestia Triumphans

Arabsti herci jsou drazi, outsórcovali to do Indie !

Pridavam se k navrhu na blog pro jedenactistupnoveho hovorku. Alespon na leto, nez se vrati ostatni bavici z dovolenych.

hovorka11

Dovolim si udelat hitparadu Vasich nejpovedenejsich gagu:

1. misto - Vas posledni kus, tj. Damasek v Kataru obyvany bengalskymi tygry
2. misto - americka zakladna zakopana pod Libyjskou pousti
3, misto - nejvetsi americka zakladna v Evrope zamaskovana jako kosovska vesnicka

Jen tak dal !
25. 07. 2012 | 09:15

Bestia Triumphans napsal(a):

Scallop:
Jo, outsorcing, to je jiná :-)
Nedalo mi to a koukl jsem se na ten blog, co odkazuje Hovorka.
Zpráva na kterou odkazuje pochází ze serveru moqawama.org, nějací islamisté. No, a ti jako zdroj uvádějí server al-Intiqad.
A když si najdete server al-Intiqad, a kliknete na english, jste zase na serveru moqawama.org.
:-)
Takové menší zacyklení...
Jo, a taky cituji z jejich stránek: "Famous actors have participated in the filming...
Takže se můžeme těšit na hollywoodské hvězdy!
Já to tipuji na Pitta nebo Cruise.
Nebo že by Harrison Ford jako Indiana Jones?
Hovorka 11 nám to jistě objasní...
:-)
25. 07. 2012 | 10:06

hovorka11 napsal(a):

Scallop,Bestia Triumphans:

Kde nejsou argumenty, tam se zesměšňuje- jste zářným příkladem.
Zesměšňujete se sami.
-------------

Britský královský ústav pro obranu a bezpečnost (RUSI) ve svém referátu prohlásil, že zasahování do vnitřního konfliktu v Sýrii jistých vnějších sil se stále pravděpodobnější.

V prohlášení se praví, že plán podobného zasahování se rozpracovává západními státy, a také Tureckem a Jordánskem. Za jednu z příčin podobného vývoje událostí se označuje eventuální použití v Sýrii chemických zbraní jak Asadovými vojsky, tak i extremisty z řad opozice.
------------------
-dobrý důvod tm vlítnout vždy z důvodu, že je jedno jestli jde o podporované intervenční islamisty nebo místní

K sionismu:
http://eretz.cz/2012/06/der-spiegel-izrael-vyzbrojil-ponorky-dodane-nemecka-jadernymi-zbranemi/

"Prodej šesté ponorky údajně kancléřka Angela Merkel podmiňuje souhlasem Izraele s omezením rozvoje židovského osídlení v Judeji a Samaří a povolení dokončení kanalizačního systému v Pásmu Gazy, který financuje Německo. Podle časopisu zatím izraelský premiér tyto podmínky neodsouhlasil."
-----------
Poznámka: Německo financuje z 1/3 ponorky s pro Izrael. Tato země omezuje potraviny proudící do Gazy a vtomto jím vytvořeném koncentračním táboru rozhoduje o tom, jestli se místním zakáže vystavět kanalizace Německem.
------------------------
Sionismus byl označen OSN za rasistickou ideologii. Bohužel arabské státy po dalším hlasování tomuto odsouzení sionismu zabránily. Tak se jeho podpora praktikuje stejně jako podpora islamistických žoldáků zřejmě bojujících v Sýrii "za USA a EU"

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sionismus

"Sionismus byl také v minulosti ze strany OSN označen za jednu z forem rasismu. Stalo se tak v roce 1975 převážně hlasy arabských a rozvojových zemí. Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 3379 tehdy označila sionismus za jednu z forem rasismu. Rezoluce byla anulována v r. 1991 rezolucí č. 46/86."
25. 07. 2012 | 12:39

muromec napsal(a):

čsský maloměšťák - to s těmi křesťany jsem psal já, ale musím přiznat, že to bylo jen v rámci ironie, aby se zdůraznil obsah prvního odstavce který jsem napsal.
Právě poslouchám zahraniční zprávy (obyčejné ORF 1), ve kterých odborníci nazývají věci pravým jménem: Syrští povstalci jsou hlavně "džihadisté", a zastoupení a vliv Al Quaedy neustále roste, a kdoví jakým (hrůzným) způsobem to nakonec dopadne. Pokud jde o vedlejší účinky: Snad si Kurdové, kteří sice prchají ze Syrské armády, ale na povstání se neúčastní ale shromážďují se ve svých oblastech, konečně založí svůj vysnívaný stát, nebo alespoň Kdoví, možno se k jakési objektivite po čase dopracuje i paní Hesová. Jistě se o tom ale nedozvíme. Nelze počítat s tím, že by jí to v aktualne.cz dovolili.
25. 07. 2012 | 12:40

hovorka11 napsal(a):

Opravuji:
Sionismus byl označen OSN za rasistickou ideologii. Bohužel arabské státy po dalším hlasování tomuto odsouzení sionismu nedokázaly díky evropským státům zabránit.
25. 07. 2012 | 12:42

Pepa Řepa napsal(a):

Bestia Triumphans
mám to rozlitý na všech stranách.
:-)

Hujer věří, že probíhá spontánní neozbrojený boj arabského obyvatelstva za demokracii západního typu a masakruje jenom despota a neomarxista zase sbaští i tu největší pitomost, která na netu existuje a hbitě jí pošle dál jako důkaz.

Občan, že je v Izraeli zákaz hebrejštiny, u Kalhousové zase odkazoval na stánky židovského Blesku a hovorka se zase vyznamenal minule tvrzením, že byly v Libyi vysazeny tři divize US mariňáků.

Kde jsou, kde jsou
kam se poděli
odstěhovali se
nebo umřeli?
V době satelitů pozoruhodná schopnost maskování.

Ale, když Alláh dopustí i motyka spustí.
Doporučuji inspirovat se Muhammadovým kázáním pod horou, když vykládal věřícím, že půjde hora k němu a když hora nic vybruslil z toho elegantně tím, že šel za ní ještě z toho udělal zásluhu.
Inu, když nepůjde hora k Muhammadovi.......

A tak v ateliérech v L.A. poučili a zbudovali horu Džebel Qassioum i s celým Damaškem, když nechtěl kopec přijít do Hollywoodu.

Damašek je V Kataru? To mně uniklo.
:-)
Máme doma taky jedno povlečení po babičce.damašek, povídala, má to takové ornamenty a v životě v něm nikdo nespal.
Katar zase střevní.Občas.

Inu hovorko, spiknutí pejzatých a imperialistů z vůlstrýtu je děsně rafinované, začalo to mandelinkou a končí katarem.
25. 07. 2012 | 12:42

Pepa Řepa napsal(a):

To je moc hezké, že Německo financuje kanalizaci v Gaze.
Půl Řecka o tom tiše sní. O většině arabských zemí nemluvě.
:-)

Co tam ještě máte, hovorko?
25. 07. 2012 | 12:50

Bestia Triumphans napsal(a):

Hovorka 11:
Zesměšňovat? Vás zesměšňovat není třeba.
Argumenty?
Vámi inzerovaná zpráva pochází ze stránky jednoho blogaře a od něj z webu jedné islamistické organizace.
Máte odkaz na stránky čínské rozvědky, kde je ona zpráva?
Nebo to maj "exkluzívně" jen oni islamisté?
:-)
Čekám na vaše konkrétní argumenty o této zprávě, Hovorko.
25. 07. 2012 | 12:58

Bestia Triumphans napsal(a):

Pepařepa:
Občan zase nedávno tvrdil, že box patří mezi sporty, kde se nacvičují pády.
Člověk žasne nad šíří jeho intelektu :-)
25. 07. 2012 | 13:00

Bestia Triumphans napsal(a):

Jo, a bacha Hovorko na tu kanalizaci v Gaze!!!
To bude nějaký imperialisticko-sionistický trojský kůň.
Uvnitř bude vysokofrekvenční zařízení ovlivňující potenci Gazanů.
Psali to na Stupidreport.com a taky v Ignore Times.
25. 07. 2012 | 13:05

Pepa Řepa napsal(a):

Už chápu, proč má číslo jedenáct.
hovorků je po světě jako smetí. V Číně, Pešaváru, v Kataru.
Jeden něco napíše a ostatní vydávají "moudro" jiného hovorky za pravdu pravdoucí.

Inu napsal to al-Hovorka 67 ze serveru moqawama.org tak máme pramen vody živé, sdělí hovorka č.11, tygr bengálský z Liberce.
25. 07. 2012 | 13:13

hovorka11 napsal(a):

Bestia Triumphans:
Dokážete argumentovat? Imperiaismus je od slova impérium (z dob Říma).
I sionismus je slovo známé. Není třeba tyto slova zešměšńovat, protože jsou zcela běžně používána.
25. 07. 2012 | 13:30

Bestia Triumphans napsal(a):

Hovorko 11:
Ještě jednou. Reaguji na vaši "zprávu", viz:"Další podvod s kulisami Sýrie.
Čínská rozvědka odhalila 36 miliardový projekt pro vyobrazení Asadova pádu
zanechat komentář."
?
Kde to tvrdí čínská rozvědka? Máte odkaz?
Tady jen blábolí nějací islamičtí pošuci, to je celé.
Dokážete argumentovat? :)
25. 07. 2012 | 13:40

Pepa Řepa napsal(a):

hovorka11
hovorko Vy jste roztomilý člověk.
plácnete nehoráznou kravinu a pak se snažíte vyvolat debatu o slově imperialismus

Inu vrcholem senility je citovat sám sebe
-----------------------------
15.Tykej tak, jak jsi byl zvyklý na schůzích zamlada.
Dostaneš-li se do úzkých zvolej: „Argumenty by nebyly?“
Nikdo sice neví jaké argumenty má- na tvůj zmatený výpotek- použít, ale to nevadí, dobře to vypadá.

Nepřipadáte si trapně?
25. 07. 2012 | 14:00

Bestia Triumphans napsal(a):

No, nebudu už Hovorku trápit, slibuji. :-)
Vlastně mu musím poděkovat, že jsem díky němu objevil onu stránku islamistických pošuků.
Jeden si říká, jsou tak blbí, nebo si myslí, že jsme tak blbí?
:-)
25. 07. 2012 | 15:02

hovorka11 napsal(a):

Pepa Řepa:
Odvážíte se obvinit redaktory z ČT1 a ČT24 ze senility ?
Naopak věříte nesmyslům, které přebírají od těch, kteří tam posílají islamisty? Tak kdo má blíž k senilitě- vidím že vy.
25. 07. 2012 | 15:06

hovorka11 napsal(a):

Bestia Triumphans, Pepa Řepa:
Vám evidentně nejvíce vadí šíření pravdy o tom, že na agresi proti Sýrii se Účastní západ s vedením USA se svými žoldáckými pomocníky islamisty.
Vemte si Lýbii a podvody s informacemi u nás. Nakonec to skončilo "bezletovou zónou" kterou západ vnímá jako zónu pro ně určenou na bombardování civilistů např v Syrtě. Přesto pobožně věříte každé blbovině, hlavně když je od toho "správného".
Na doložené podvody zpravodajů CNN a BBC nereagujete (vše v pořádku)? Vám o pravdu vůbec nejde. V kterém státě žijete, že jste tak jednostranní?
25. 07. 2012 | 15:16

hovorka11 napsal(a):

Takhle vypadá demagogie u nás:

http://www.youtube.com/watch?v=dBPOOhdv1TE
25. 07. 2012 | 15:18

český maloměšťák napsal(a):

muromec
Neumím rozeznat, kdo je aktualně v Sýrii džihadista či povstalec /respektive člověk, který je nespokojen s drastickými opatřeními režimu a dává to najevo i jinak, než blábolením pod blogy/ či člověk, který bojuje v žoldu nějaké zájmové skupiny. Ani neumím určit, co se stane s Kurdy za pár měsíců (ostatně já neumím určit, ani co se stane se mnou za pár dnů).
Vy , Konvička, Pepka...zřejmě ano.
Proč teda nejdete do politiky ? Zde - v Kradistánu Paranoidním ?
Jistě byste uměli rozeznat ty, co stát chtějí spravovat a ty, co jej chtějí rozkrást. A věděli byste co dělat tak, aby došlo k tomu, že se tehdy a tehdy stane to a to. Vřdyť když to umíte na tu dálku...a v rámci přeci jen odlišného kulturního prostředí, než co jste v něm vyrostli...to by snad byla brnkačka, no ni ?

Skutečně tomu nerozumím - takoví experti...a marníte své mentální schopnosti i čas zde.
Zkuste nad tím popřemýšlet !

Hezký den.
25. 07. 2012 | 15:27

hovorka11 napsal(a):

Bestia Triumphans:
Konečně se probuďte!!!
Hlavní islamistické semeniště je Saudská arábie, odkud jsou islamisté placeni a vyzbrojováni.
Největší islamistického podporovatele tak vidím USA, která nám je přitáhla do Kosova a táhne je z Afgánistánu, kde je dříve vycvičila a umožňuje jim pěstovat cca 20x více opia než před svou invazí (vždyť se pašují jen do Ruska a Rvropy, což jim vyhovuje), vycvičila a podporuje je v Africe.
To by jste se musel osprchovat studenou vodou, aby vám to došlo že ? Fakta pro vás nic neznamenají, že ?
25. 07. 2012 | 15:30

Pepa Řepa napsal(a):

Hovorko 11:
co dodat?
Myslím, že jste se zesměšnil sám a dost.
Tady máte třetího do party, do mariáše - Matlu.
Připadal bych si jako hyena, kdybych si měl dál z Vaší demagogie a maloměš´tákovy vypatlanosti dělat legraci.K postiženým je nutno přistupovat ohleduplně.

A pozor na zaručeně pravdivé informace TSTP - tajné služby tučňáků patagonských.
Mějte se.
25. 07. 2012 | 16:09

hovorka11 napsal(a):

Pepa Řepa:
Vám už není pomoci.
25. 07. 2012 | 16:27

Zacheus napsal(a):

Dovoluji si jako velmi zajímavou informaci o situaci v Sýrii a roli západních sdělovacích prostředků ocitovat část zprávy ze serveru Radio Vaticana cz.z minulých dnů:

Damašek. Melchitský patriarcha Řehoř III. Laham komentoval současnou situaci v této blízkovýchodní zemi pro agenturu Fides. Vyslovil se jednoznačně pro dialog a smíření, jako jediné možné východisko...Dodává však, že „navzdory všemu nejde o konflikt mezi křesťany a muslimy. Nedochází k perzekucím. Křesťané se neocitají na mušce proto, že jsou křesťané, ale jsou oběťmi chaosu.“

Podle nejvyššího katolického představitele řecko-melchitského ritu dochází v Sýrii k „vměšování cizích mocností, arabských i západních, které přinášejí zbraně, peníze a informace v jediném směru.

Toto vměšování poškozuje i samu opozici a ničí národní jednotu, neboť oslabuje umírněné hlasy.“

Damašský patriarcha Řehoř III. Laham už poněkolikáté kritizuje mediální přístup Západu, který příliš snadno zaměňuje projevy terorismu za činy politické opozice.dělovacích prostředků .
25. 07. 2012 | 17:04

hovorka11 napsal(a):

Ještě další důkaz naší "demokracie".
Již jasně vidím, proč se trvale spojuje Rusko s komunizmem. V případě zveřejňování prohlášení Lavrova v OSN by veřejnost u nás začala masivně chápat o co jde. Proto jeho kritika falšovaných videí je vystřihována a samozřejmě každý, kdo to u nás zveřejní by byl osočován z "obhajování komunismu", přestože Rusko za komunistické může označit jen primitiv. Pokud se tyto prohlášení a další prohlášení odhalující skutečný stav utají (jako u nás), tak lze pokračovat v demagogii, že "svobodná armáda" se skládá z nespokojených syřanů a ne z většiny islamistických žoldáků s poradci a navigací satelitními telefony a moderními pěchotními zbraněmi. ty nové toyoty s kulomety taky někdo musel koupit.
S Lavrovem níže úplně souhlasím a držím syřanům palce.
------------------------------------
"Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že Moskva nechápe odmítnutí západních států odsoudit teroristický útok 28.července v Damašku, a obvinil USA z ospravedlňování terorismu.
Jako příklad uvedl ministr prohlášení zástupkyně USA v OSN Susan Riceové, která označila tento útok za důkaz toho, že RB nesmí dál otálet s přijetím rezoluce pro Sýrii. „Jinými slovy, to znamenalo: budeme pokračovat v podporování teroristických činů, dokud Rada bezpečnosti neučiní tak, jak jsme si přáli,“ pověděl Lavrov. Označil rovněž řadu dalších výroků amerických vysokých hodnostářů za „přímé ospravedlňování terorismu.“
25. 07. 2012 | 17:30

karel68 napsal(a):

Tento článek nepsala Zora Hesová. Je to spam rozesílaný oddělením PR NATOvského jara. Jedná se o placenou inzerci dovolující kolonizaci suveréních států. Tohle není novinářská práce.
10. 08. 2012 | 14:49

cedrus napsal(a):

Je ten, kdo bez jakékoli kontroly důveryhodnosti převezme jakoukoli informaci , kterou pak veřejně šíří, ještě novinář? Neodporuje to zcela zásadně novinářské etice? Jak může nejen tato pisálka veřejně lhát o tom, kdo v Sýrii za co bojuje? Syřané prchají před sunitskými žoldáky z Al-Quaedy financovanými "demokraciemi" typu Saudská Arábie či Oman poté, co vidí, že vládní vojáci nestíhají čistit území od těchto militantů. Pohádky o dezertérech jsou pouze pro pisálky v žoldu týchž "demokratů", kteří platí Al-Quaedu.
13. 08. 2012 | 09:20

Petr Ježek napsal(a):

Zora Hesová:

"Ale bohužel násilí je pácháno a to systematicky a asymetricky. Rozdíl mezi státním terorem a jeho částí barikády, která donedávna nakupovala na internetu a tvářila se, že se nic neděje, a druhou částí barikády, kde jsou už rok desetitisíce zavíráni a mučeni atd.,ten rozdíl je výrazný. Podle mne první část nese o dost větší zodpovědnost za násilí, než ta druhá, která jí jistě také část nese."

Kde chybí informace, může zasuplovat fantazie. Ta Vám, Zoro, zjevně nechybí. Váš problém tkví v tom, že posuzujete vládní minoritu jako uzavřenou exkluzivionistickou, vůči níž vždy bez ohledu ka kulturní vzorce vzniká opozice, resp. nespokojenost. Popsala jste tím dobře českou, nikoli syrskou realitu (nejde pochopitelně o "přístup k internetu"). Vytýkáte slabě náboženské vzdělání podporující Assadově vládě, že ji (a celou zemi) brání proti "znevýhodněným nespokojencům". Je těžké podporovat vzdělání i žen a současně být neumírněným sunnitou. Je stejně těžké vymazat z paměti léty zidealizovaný krvavě potlačený sunnitský puč (sunnitští militanti tehdy povraždili stovky vládních vojáků a zaměstnanců a Hafiz Assad se s nimi za to nemazlil). Kde máte ty demokratické povstalce? Je Vám milé šíření extrémního wahabistického islámu Saudskou Arábií a Katarem, že to odbýváte připuštěním jejich vlivu? Je Vám po chuti vytváření mediální parareality za peníze totalitárních režimů? Pokojné protesty v Sýrii téměř neexistovaly, od počátku jde o infiltraci Sýrie najatými žoldáky z Al-Kajdy (zkuste zapátrat po významu termínu al-quaeda, což je projekt CIA). Civilizovaná sekulární kulturu a vzdělání podporující a na globálních lobby nezávislá vláda v Sýrii Vám nevoní? Co tedy?
13. 08. 2012 | 10:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy