Existuje společnost?

06. 05. 2011 | 10:46
Přečteno 15009 krát
Žádný výrok Margarety Thatcherové nezpůsobil takový poprask, jako když prohlásila (1987), že „žádná společnost neexistuje, existují jen individuální muži, ženy a také rodiny…“ A jak už se to politikům stává, její výrok byl vytržen z kontextu, v němž napadla socialistickou doktrínu závislosti na státu, pasivního očekávání a aktivních nároků, kde každá smůla, neštěstí i každá křivda musí být kompenzována společností – a taková (charitativní) společnost opravdu neexistuje, existuje jen vláda a daně, mohli bychom dodat v jejím duchu.

Co naplat, k popření samé existence společnosti měla velmi blízko, a protože v západní tradici je sociální pomoc státu poslední instance historicky zakódována, tak se všechny politické spory týkají nikoli samotné potřeby takové pomoci, ale pouze její úměrnosti a způsobu provádění. Její prohlášení způsobilo strašlivý povyk, protože klasičtí liberálové nadřazující suverénního jedince nad společnost i stát se zaradovali, konečně byla vyřčena nejvyšší pravda, a možná už tehdy většinová společnost zabezpečovacího státu zuřila.

Ve svých pamětech se později snažila špatný dojem rozptýlit: „ společnost není abstrakce, ale živá struktura jednotlivců, rodin a dobrovolných spolků.“

Právem se vyhnula pojmu organismus, protože heterogenní, historická, více méně územní, národní a občanská společnost není živočich, přestože je živá.

Ani pragmatický politik se filosofii nevyhne, vždy bude ovlivněn svým světonázorem, jak se říkalo, čili svým pohledem na svět.

O lidské společnosti existují dva bludy. Na první pohled to skutečně vypadá, že společnost neexistuje. Marně bychom hledali v uskupení nebo organizaci něco, co tam je mimo jednotlivé lidi a přesto každý občas pociťuje moc kolektivu, jeho norem a stát, pokud je legitimní, jedná i s naším souhlasem případně s naší loajalitou nesouhlasu. Společnost proto nemůže být jenom součet jednotlivců. Sociální nihilismus by znamenal anarchii. Opačná pověra kolektivismu uznává jenom společnost, bytost nadřazenou a celistvou. Lidé ji sice tvoří, ale asi tak jako ruce a nohy jsou podřízenou součástí těla, tak i oni mají být podřízeni totalitnímu celku. Oba názory chybují stejně, na světě nevidí nic než věci a předměty, jako by neexistovaly vlastnosti a vztahy. Společnost je jimi skrz naskrz protkaná a existuje, přestože je nemožné ji přesně definovat a každý soud, třeba že Němci jsou pracovití a mají smysl pro pořádek nikoli pro humor, zatímco Francouzi jsou flákači a nezřízeně sensuální, bude jistě relativní.

V evropské (západní) tradici je svobodný jedinec skutečně nadřazen společnosti i státu, ale je i (kriticky) podřízen jejím normám. Paradox, že člověk není pro stát, ale stát pro člověka, by neměl po porážce totalitarismu znamenat, že se laskavý stát má o nás (materiálně) a o naše bezpečí (legislativně) starat od kolébky do hrobu a místo tradičních autonomních norem chování nás začít „korektně“ usměrňovat po svém. Společnost dnes začíná ztrácet svou sociální soudržnost a ekonomickou autonomii. Proto to někdy vypadá, že vůbec neexistuje. Teprve hospodářská stagnace zřejmě dílo železné lady dokončí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

gaia napsal(a):

31.10 se prý narodí 7 miliardtý občan naší planety. Lidí je moc , to již není společnost, ale dav a dav je neovladatelný.
06. 05. 2011 | 11:18

Didisaka napsal(a):

Ale jo, postaráme se op naše moudré a modré politiky!
Stráský na Šumavě už vybírá holé a rovné stromy bez kůryStačí je jen zasadit a vybavit menší kládou do pravého úhlu a už
to může "frčet"! Nebud třeba ani voleb, lid ovbecný si zvolí
svoje zástupce, alebez kikin!A bude dobře na Zemi!
06. 05. 2011 | 11:47

Karel Novák napsal(a):

Tak proč je rozbujelý státní aparát, na který platíme podstatnou část své mzdy. Tzv.
pravice zvyšuje daně, protože už není z čeho rozkrádat. Já se bez nějakých Bendů, Vidímů, Němcových, Klausů, církví obejdu. Jsem ochoten přispět hasičům a policajtům v úměrné výši.
Jinak tento mafiánský stát slouží hlavně zlodějům v kravatách.
06. 05. 2011 | 11:48

Max napsal(a):

Planeta je přelidněná a hlavně rozežraná. Stále nové a nové technologie, které svět vyvíjí, honba za blahobytem a penězi, zmutované nemoci atd. V historii se války opakovaly ca po 30 letech a i když to vypadá brutálně, tak v jistém směru to prospívalo planetě. Počty mrtvých ve válkách byly obrovské a vlastně korigovaly, jak rozežranost národa, tak i pracovitost a jiné dobré vlastnosti. Dnes jsou války, ale díky technologiím jsou ztráty na životech "minimální" a počty lidí stoupají a co hůře, že stoupají hlavně u etnika na hranici gramotnosti a nebo sionistů. Nevím jak dlouho nás tato planeta nechá parazitovat na sobě, ale selským rozumem lze dojít k závěru, že se nebude jednat o dlouhou dobu a řekne dost a lidský druh pošle tam, kam si zaslouží.
06. 05. 2011 | 11:58

Béda napsal(a):

Tomský.

To je od vás hezké, že tak srdnatě hájíte svoji neoliberální ikonu - železnou Margrit, která nakonec skončila s Alzheimerem.

Je ovšem zajímavé, že přesto požadujete po státu povinnou solidaritu všech daňových plátců a specielní privilegia pro vaši podnikatelskou skupinu knihkupců a zajisté nepohrdnete státními příslěvky a léčbou pro vašeho postiženého syna.

PS: zkuste si v novém systému představit neprivilegované lidi postižené tím, čím byla postižena "Železná Matgaret" - Alzheimerem. Kdopak zaplatí jejich ústavní léčbu, kdopak se o ně asi postará v soukromém "bezplatném" byznys zdravotnictví, kdopak jim zaplatí léky a léčbu? Jaký asi bude zdravotní "standard" pro takto postižené?
06. 05. 2011 | 11:58

BL napsal(a):

Že nejsem, na něhož platí znění poslední věty Farmy zvířat, já jsem již tomuto genocidně zločinnému státu občanský průkaz odevzdal.
06. 05. 2011 | 11:59

pepe napsal(a):

Společnost je součet jedinců a individualit a každá individualita si žije svým životem.A není to nihilismus,ani anarchie.Proč anarchie?Každá část společnasti se řídí jejími nadřezenými limity.Ale to přesći neznamená,že si nemůže žít svým vlastním životem až do té míry,kde je uvozována nadřazenými zákony společnasti.Tady se děje něco úplně jiného.Je popírána identita každé části splečnosti bezbřehým socialismem.Všemco není dáno zaákony společnosti je dovoleno.Tedy maximální svoboda pro každou částečku společnosti...
06. 05. 2011 | 12:01

Klaus Havel napsal(a):

A nemá snad řádění současné "vlády" už hodně blízko k nekorektnímu usměrňování?
06. 05. 2011 | 12:05

Komančov 008 napsal(a):

Nepoučitelná demokracie:Co vlastně podporuje dnešní demokracie Dotační politika organizovaný zločin daně s tabáku s alkoholu ,benzín,a další ve výši jak se pohybují nedělají nic jiného .Mi to připadá jako cíleny krach .Ja nevím ale 100 kg prasátko ma určitě větší hodnotu než většina politiků.
06. 05. 2011 | 12:05

banito napsal(a):

Gaia, ...toužíš ovládat? nebo být ovádána? Myslím, že ve společnosti budoucnosti bude kladen větší důraz na osobnostní vyspělost... lidé se budou učit ovládat své pudy sami, už třeba ve škole... Současná situace je poněkud strašidelná, bojíme se bližních svých, neboť vidíme, že se chovají jako dobytek... Jen ještě dodám, že "Veškeré zlo je způsobeno nevědomostí"
06. 05. 2011 | 12:06

Dáša napsal(a):

Je smutné, že zrovna Angličanka má tyhle názory. John Donne, básník englický středověký, přece pravil, že smrtí každého zchudne, odplaví-li moře kus hlíny, celý kontinent zchudne a že se nikdo nemá ptát, komu zvoní umíráček.
06. 05. 2011 | 12:12

xxx napsal(a):

Bédo,
dobrovolné pojištění samozřejmě.
06. 05. 2011 | 12:14

Béda napsal(a):

xxx,

dobrovolné pojištění proti Alzheimerovi? Která pojišťovna jej sjednává a jak vysoká je pojistná částka? Co pojištění proti rakovině všeho druhu, AIDS...?
06. 05. 2011 | 12:17

Marcus Agrippa napsal(a):

Neorganizovanou společnost vždy převálcovala ta organizovaná, ať už z vnějšku nebo zevnitř. I individualita má své limity. Pokud se dva lidé nedomluví na tom, jestli hasit nebo nehasit, tak jim majetek jednoduše shoří. Jistě - za feudalismu vznikl systém relativní individuality, kdy několik jedinců dokázalo náboženským a mocenským terorem kontrolovat celé národy. Ale tenhle systém by ti, co by dnes nejraději zrušili celý stát nepřežili ani den - pokud by nebyli na straně těch co kontrolují ( jenže mezi těmi zuří tvrdý konkurenční boj ). M.Thatcherová měla za sebou silnou společnost, takže si mohla dovolit takto mluvit. V opačném případě by nejspíš byla otrávená nebo jinak vhodně"odstraněná"někým jiným prahnoucím po jejím postavení.
06. 05. 2011 | 12:20

nuclear napsal(a):

Ve švédsku mají občané možnost, vyplnit si daňové přiznání za osobu, a tedy koupit si jednoduše "bez daní" například pneumatiky na automobil.
My tady platíme daň z daně z daně,
a ještě budeme poslouchat kecy jak se máme starat sami o sebe!?
06. 05. 2011 | 12:30

Dalibor Štys napsal(a):

To Marcus Agrippa:

Omyl. Organizovanou společnost v dějinách minimálně od pádu říše římské vždy porazila ta neorganizovaná. Spíš je to tak, že stát se vyvíjí v těch známých cyklech - různě detailně popsaných a s různými charakteristikami jednotlivých stádií. Myslím tím cykly: diktatura - oligarchie - monarchie - demokracie - ochlokracie (vláda lůzy) a opět diktatura .....

Pokud jde o téma článku, myslím, že mnozí z nás si už na malém vzorku ověřili, že lidé nejsou jednotlivci, ale stádo. Existují i experimenty, že již malá skupina aktivních lhářů dokáže většinu přesvědčit o zjevně nepravdivém tvrzení.
06. 05. 2011 | 12:42

Drak napsal(a):

Kdž je to tak, takže politiky vůbec nepotřebujeme. Zlatý císař pán František Josef I., daně 11,5% a nic jiného. Tihle bezskrupulózní, bezectní zloději peněz z důchodového účtu a plnících per, vrahové jsou na úrovni Hitlera a nacistů, kteří poslali miliony lidí na smrt. Mein Gott, tu baronku potrestal Bůh dostatečně a zmizela v propadlišti dějin za zhnuseného pískotu a nenávisti obyvatel VB... úchylní a nemocní jí tleskají. neskutečné.
06. 05. 2011 | 12:44

minus 20. tisíc napsal(a):

Současná společnost v EU se skládá nikoliv z jedinců, ale z různých odborových buněk, které vždy čas od času tzv. hovoří "za lidi" a svým nicneděláním při stávkách rozvrací ekonomicky společnost.

A že stávek v EU příbývá. Už to není jen skoro "permanentní stávka" v Řecku, ale i opět ve Francii, v Itálii atd. apod.

Kolektivistickému běsnění přijde co nevidět, protože začíná léto a odborářští bosové si chtějí zahrozit pěstičkama a vykázat úspěšnost tím kolik škod stávka napáchala.

Ostatně odborář Béda již tady na blozích pilně ostří jazyk. Jen tak dál Bédo!

Závěr : EU je nemocná říše socialistického kolektivismu a padne co nevidět stejně jako římská říše, která to se solidaritou s kýmkoliv taky pěkně přehnala.

Už konečně řecký premiér požádal o další restrukturalizaci? Asi ještě ne, tiskárna Eur přislíbila další várku penízků.
06. 05. 2011 | 12:46

Dana napsal(a):

Ono to starání by to mělo být vzájemné stát se má postarat aby občan mohl v klidu pracovat a žít, občan ho svou poctivou prací a životem podporovat.
06. 05. 2011 | 12:47

Marcus Agrippa napsal(a):

Dalibor Štys:
nechci Vám to vyvracet, ale i Hunové - jinak absolutně různorodé kmeny - dokázali nevídané až po tom co je sjednotil Attila ( jinak Bič Boží ). O porážce do té doby neporazitelných římských legií v Teutoburském lese ani nemluvě.
06. 05. 2011 | 12:50

Jedla napsal(a):

Neexistuje dle baronky společnost, ale existuje stát. V případě Británie samozřejmě spíše Impérium. Stát nejen existuje, ale má své zájmy, a ty zájmy se snaží naplnit, třeba válkami a expanzí a záborem kolonií. Společnost, lidská společnost, ta prý neexistuje. Commonwealth of nations ano, ale žádné spolčování uvnitř státu, národa, commonwealth in the nation, ne ne ne, nanejvýš rodina, dál už nic.
Pěkně to měla paní baronka, prime minister vlády jejího veličenstva, srovnáno. Moc ano, ale z té moci se nikomu nezpovídat. Parlament? Ano, a v parlamentu loby. To je v dolní komoře takový vestibul, takový foyer, větší předsíň, a v ní se páni poslanci, reprezentanti, setkávají s lobysty, aby se od nich dozvěděli, jak mají hlasovat a co za to. Žádná společnost. Vládnout jednotlivým mužům, ženám, dětem, nanejvýš rodinám, to ano. Protože jednotlivě nikdy nebudou mít sílu hnát vládu k odpovědnosti. Jednotlivě nikdy nevyrovnají moc loby, téhle parlamentní předsíně.

Když tedy autor končí svou úvahu: "Společnost dnes začíná ztrácet svou sociální soudržnost a ekonomickou autonomii. Proto to někdy vypadá, že vůbec neexistuje. Teprve hospodářská stagnace zřejmě dílo železné lady dokončí", mýlí se velmi. Je v zájmu moci, ekonomické moci, společnost ničit, neboť politická moc pak ekonomické moci ochotněji, bez zpětné vazby na (poničenou) společnostm přisluhuje. Což ale funguje jen po určitou mez. V době ekonomického růstu je ta mez daleko. Ale právě stagnace reálné, skutečné ekonomiky, staví zájem držitelů ekonomické moci (ten zájem je ukusovat větší a větší díl koláče, ne svým výkonem, ale privilegii získanými prostřednictvím loby) proti společnosti do takřka dokonalé opozice. Protože za stagnace koláč nerostě, a kdo si ukusuje příliš, ukusuje druhým. Za konjunktury to nevadilo, koláč rychle rostl.
Za konjunktury se Tomskému zdálo, že žádnou společnost, žádný společný zájem, nevidí. Jen tisíce zájmů individuálních, co nestíhali dost rychle žvýkat svá sousta z rostoucího koláče. Stagnace ho z omylu vyvede, společnost své zájmy bude muset projevit. Na prvního máje se společnost postavila Vandasovi. Postaví se i jiným fašounkům, uzurpátorům moci. Přisluhovači uzurpátorů moci, rektální alpinisté (pane autore) budou možná podobně překvapeni, jako pan Vandas v Brně.
06. 05. 2011 | 12:50

Koplkop napsal(a):

Společnost je dána jednotlivci. Dva lidé už jsou společnost. Dříve bývala společnost daleko menší, rodina, rodinné klany, tlupa, vesnice, knížetství. Čím je společenství menší, tím je pevnější pouto mezi jejími členy, tím je vyšší solidárnost, sociálnost, rovnost atd. Čím je společenost větší a větší, tím je horší a horší.
Proto sláva globalizaci, sláva nadnárodním celkům, sláva EU.
06. 05. 2011 | 12:51

Jirka H napsal(a):

Beďo:
Občas vaše příspěvky čtu. Nesouhlasím a vámi velmi často. Ale budiž. jistě se bez mého přitakávání obejdete. Ale vaše zmínka o postiženém synu pana Tomského je, mírně řečeno, netaktní a nevkusná.
Mimochodem na léčbu jeoho syna neposílá peníze stát, ale zdravotní pojišťovna, do které autor přispívá. Jistě by mu nevadilo, že by takto vydáné peníze nepotřeboval nikdo z jeho rodiny...
A ješte pro úplnost Železná lady není liberál, ani neoliberál, ale konzervativec...
06. 05. 2011 | 12:56

Ivanka napsal(a):

Občané platí daně a jsou povinně/ ne tak všude v Evropě/ zdavotně pojištěni, tak by měli dostat důchod a měli by mít slušnou zdravotní péči. Občané pravděpodbně netouží utahovat opasky a plnit kapsy nemorálních jedinců,kteří nebudoumít nikdy dosti, a pomocí politiků hledají způsoby / soukromé penzijní fondy například/jak přijít ka dalším financím a výhodám. také zákony se nějak šijí na míru. Nedávno se hájila v Hyde parku prezidentka exekutrské komory,že sice evidentn, nemorální záběr majetku, a pochyvbení exekutora často nelze potrestat, protože jeho přečin není trestný.Všechny komory vždy hájí své členy.ale kdo tady obhajuje zájmy občanů? Nějak to tu chybí, nevšimli jste si?
06. 05. 2011 | 12:59

staska napsal(a):

Však on už se stát dobře o občana stará,hledí na to aby mu z výplaty nic moc nezbylo a neměl roupy,třeba jet na cestu kolem světa,ale co blbnu ani do vedlejší vesnice.
06. 05. 2011 | 13:01

gaia napsal(a):

banito

vycházím z psychologie skupin. Skupina dětí, pokud čítá kolem 15 jedinců, je kolektivem, kde působí samoregulační mechanismy a utváří se samovolně vnitřní hierarchie, kolektiv si sám vybere neformálního vůdce atd. Pokud je však dětí víc než 20, je to dav a působí nevyzpytatelně a nepředvídatelně a lze ho zvládat jen silou autority učitele. Toto jsme se učili v psychologii a též věřím, že společnost šla uspořádat v minulosti, kdy bylo méně lidí a ještě byly autonomní státy. Alůe 7 miliard lidí v globální vesnici, to již je nepředvídatelný dav be samoregulačních mechanismů a působí zákon silnějšího. Též neformální vůdci se nevyskytují a nemají žádnou autoritu, neb dav je tak různorodý, že podlehne leda tak demagogům.A toto vidíme denně a vidíme i v historii.

Dnes není společnost, ale dav různorodých lidí.proto ten příklon k individualismu.
06. 05. 2011 | 13:10

Béda napsal(a):

Jirka H,

Kdepak, p. Jirko, jste na hlubokém omylu. Postižený syn není v případě p. Tomského vůbec unfair, protože:
1) řeči o postižení svého syna sám veřejně prezentoval v TV i opakovaně zde na blozích, kde se zamýšlel nad otevíráním oken.
2) při svých meditacích se kupodivu nikdy nezřekl vzájemné solidarity a prostředků poskytovaných zdravotním systémem na léčbu a sociální podporu jeho postiženého syna a těch co o něj pečují.

Od člověka, kerý hlásá, že každý jedinec se jako autonomní jednotka má starat sám o sebe bych očekával příkladný distanc od každé solidarity. T.j. odklon od žalozpěvů na téma DPH a privilegií knihkupců na úkor ostatních plátců daně, stejně jako distanc o sociálních dávek týkajících se jeho syna a zdravotního nadstandardu určeného pro jeho nevyléčitelně nemocného syna = žádná ústavní ani láze%nská péče ekonomicky neefektiovnímu a neperspektivnímu jedinci... To není mé přání, ani má filosofie - toto jsou do důsledku a praxe dovedené filosofické úvahy p. Tomského, který doposud vodu ostatním káže a sám, jak se zdá, víno pije.

Pokud jde o Tomského příspěvky na zdrav. pojištění, které jeho synovi doposud garantují bezplatnou (s 30-kč Julínkovným a 60Kč nemocenským) péči v plném rozsahu. Tato péče je péčí solidární. osobně Tomským přeji zdravotní péči, po které touží - ovšem na základě dobrovolnosti. Když chce péči diferencovanou na chudinskou (s chudinským "standardem") a pro vyvolené, má ji mít. Aťsi jí je dobrovolně účasten a s nikým se o náklady na léčbu svého syna nedělí, ale ať to proboha nevnucuje ostatním, kteří spolu s ním nechtějí žít v 17.století, kdy táhli ulicema postižení žebráci.
06. 05. 2011 | 13:20

Nasrat soudruzi ! napsal(a):

Položme si prosím základní OTÁZKY !
Chtěli jsme po r. 89 takovej stát jaký zde nyní máme?
Chtěli jsme aby nám v řadě za sebou po dobu takřka 20 let vládli nomenklaturní
PORCHANTI z býv.bolševických rodin ?
Chtěli jsme aby PRÁVO bylo dostupné jen pro bohaté a mafiány?
Chtěli jsme aby byl zašantročen,rozdán a rozkraden býv. státní majetek ?
Chtěli jsme.....
Chtěli jsme.....
Odpovězte si svobodně každý sám...
06. 05. 2011 | 13:23

železná lady napsal(a):

žádná společnost neexistuje, existují jen individuální ovce, které je nutno oholit
06. 05. 2011 | 13:31

Jedla napsal(a):

Nehrajte, milí diskutující tuhle hru "stát versus občané" pokud s ní a priori nesouhlasíte jako autor. Existuje i hra "občané a území jsou stát".

Vzpomeňme si na Kalouskovu slženku. Je ten dluh "náš" ? Jestli je náš, pak je i stát náš. Není majetkem šlechty nebo krále. Nejsou "oni nahoře". Ovšem, pak je v pořádku, když výdeje státu směřují nám, tam kam my chceme. Ale stát, všimněme si dobře, své služby neposkytuje jen lidem.

I firmy jezdí svými kamiony po silnicích, i firmy mají svůj majetek střežen policií, i firmám se hodí infrastruktura, třeba vodovod, plynovod, kanalizace, i firmy řeší své spory u státních soudů, to firmy se dožadují, aby jim stát zajistil kvalifikovanou pracovní sílu, předinvestované podnikatelské zóny, pro ně příznivé právní prostředí. Přesto, firmy platit dluh státu svými daněmi nechtějí. Daňové prázdniny, pobídky, zvýhodnění, snížení sazeb daně z příjmů právnických osoub, a samozřejmě anonymní akcie, anonymní vlastnictví, a sídla vlastníků mimo území státu ... na právnické osoby, na IČa, Kalousek složenku nerozepsal, jen na fyzické, na rodná čísla. A tu politiku dělá tato vláda stále: Povinnosti lidem, výhody anonymním vlastníkům firem skrytým v daňových rájích. Ne rozhodnutí voličů, ale vůle a peníze loby.

Tohle není sekundární, za těmi firmami, za jejich prospritou, není obživa a prosperita lidí. Protože nerovné a neférové prostředí vždy nahraje tomu horšímu. V ringu bez rozhodčího nevyhraje lepší boxer, ale ten, kdo první udeří pod pás. Rozhodčího musí dělat stát, útok na stát je útok na naději na spravedlnost, a tedy i útok na soutěž ve svém principu, včetně soutěže hospodářské. Proto bude-li patřit stát "jim", necháme-li ho jako kořist lobystům, proděláme všichni.
Hospodářská stagnace probudí společnost. A probuzená společnost musí vzít moc klausistům-ekonomistům, těmhle potomkům baronky Thatcherové, aby hospodářská stagnace skončila. Loby a klausisté-ekonomisté ničí úmyslně společnost, neboť prostředí zvláštních výhod a korupce ničí šance nezvýhodněných, nekorumpujících. Ale "oni" chtějí držet moc, tedy zvýhodňovat kamarádíčky, v neprůhledném a neférovém prostředí. To je grunt politiky pravice.
Jen využití potenciálu, tedy jen šance všech včetně dnes nezvýhodňovaných, může přinést oživení.
Nebojujme proti "státu", vezměme si svůj stát zpět; je a vždy byl náš, tedy i naší odpovědností, a nikdo, žádní blaničtí rytíři, ho za nás spravovat nebudou. Čím víc ho necháme pravicí ničit, privatizovat a sekat, tím víc nás náprava bude stát v budoucnu. Ale neunikneme tomu, popírejme si s Tomským společnost, svůj stát nemůžeme z mapy "vygumovat". Stát potřebujeme, abychom hráli před zákonem jednu hru. Zničíme-li si stát, můžete zítra držet v ruce šachovou figurku střelce, a Váš konkurent olympijskou malorážku s dioptrem. Mnoho úspěchů v konkurenci.
06. 05. 2011 | 13:46

Jirka H napsal(a):

Beďa:
Díky za reakci.
Ale na věty typu: "...kteří spolu s ním nechtějí žít v 17.století, kdy táhli ulicema postižení žebráci..."
Opravdu nemám co říct. Je to čistá propaganda. Nejsem ani Tomského fanoušek, ani jeho advokát, ale pochybuji, že by někdy navrhoval něco, co by se jen vzdáleně podobalo poměrům ze 17. století.
Přeji hezký den
06. 05. 2011 | 13:51

Mour napsal(a):

Jedla: Velmi dobré.
06. 05. 2011 | 13:55

Béda napsal(a):

Jedla,

máte pravdu. "Tomští" by si stát nejraději zprivatizovali. Rádi na něm parazitují, rádi by všechny zisky nasměřovali do kapes privátních subjektů s tím, že ostatní se na jejich ziscích budou povinně podílet a solidárně se dělit o náklady pro privátní subjekty i chod státu. Provátní subjekty naopak budou ze spoluúčasti postupně vyčleňovány a stát jim bude všemožně podstrojovat - jak v oblasti daní, odvodů (nejlépe nezdaňovat jako u bank a hazardu), tak v oblasti "veřejných" zakázek, privatizací...
06. 05. 2011 | 13:56

Radek napsal(a):

Vážený pane inženýre,
vracíme Vám k přepracování Vaše daňové přiznání.
V kolonce "Vyživované osoby" nemůžete uvádět:
vláda, parlament, státní a městští úředníci a půl miliónu cikánů.
06. 05. 2011 | 14:00

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Z čeho jim bude podstrojovat, když bude všechno zprivatizovaný ?
06. 05. 2011 | 14:02

mb napsal(a):

Sociální nihilismus by znamenal anarchii

Klaus je ve skutečnosti anarchista a sociální nihilista ...
06. 05. 2011 | 14:06

Jirka H napsal(a):

Rumcajs:
Teda loupežníku, to je pěkně zákeřná otázka! :o))

PS: Jo a jsi už taky už ten "neoliberál", anebo jsi to ještě nechyt...
06. 05. 2011 | 14:08

René, já a Rudolf napsal(a):

Obrana proti Vandalům je nutná. Stejně jako církevní restituce.
06. 05. 2011 | 14:10

Béda napsal(a):

Rumcajs,

bude jim podstrojovat protože nebudou odvádět daně (resp. minimální), (ostatní ano, resp. mnohem vyšší - to samé pokud jde o ostatní odvody), a všechny veřejné služby doposud organizované státem jim zprivatizuje, kterýmžto pádem ostatní budou povinně od soukromníků kupovat nezbytné služby za soukromníky-majiteli určené ceny. Zajisté vznikne tlak na zrušení antimonopolního úřadu... nač platit další úřad, že?
06. 05. 2011 | 14:13

Béda napsal(a):

JirkaH,

"Podle kritiků je neoliberalismus ekonomická, ideologická jednostrannost politiky. Jeho zastánci ale poukazují na nutnost změn, které „přebujelý stát“ a rostoucí regulace trhů vyžadují. Tento spor a toto označení vznikly v sedmdesátých letech 20. století, kdy některé státy začaly snižovat bariéry regulace mezinárodních a vnitřních trhů s cílem docílit volného trhu. Neoliberalismus akceptuje určitou státní roli v ekonomice, jako nezbytnost nezávislých centrálních bank a ochrany práva a bezpečnosti. Zároveň ale vyžaduje omezení role státu ve všech možných oblastech, a tím umožněné snížení daňového zatížení. Neoliberalismus prosazovali například politička Margaret Thatcherová a ekonom Milton Friedman.

Ryze ekonomicky orientovaný neoliberalismus zpravidla ale neznamená liberální postoj v jiných záležitostech politiky a společnosti, proto je také občas nazýván „liberálním konzervatismem“, tedy syntézou konzervativismu a liberalismu..."
Převzato z Wiki
06. 05. 2011 | 14:17

Karel napsal(a):

Soudržnost se nejlépe utužuje ve sklépku. Za samostatnou Moravu a Skotsko!
06. 05. 2011 | 14:20

Rumcajs napsal(a):

Jedla:

Já myslel, že v těch firmách dělají lidé. U vás doma je to jinak ?

Možná bychom teda mohli chtít po silnicích platit daně, protože i ta silnice potřebuje firmu. Někdo ji musí postavit,někdo opravovat, ....

A co dvojí zdanění ? Takže akcionáři by to jednou zaplatili na Ičo a podruhé jako na firmu ? A co zaměstnanci - těm bychom to mohli seškrtat jednou z výplaty a podruhé na RČ, ne ?

Dej si obklad!
06. 05. 2011 | 14:30

Rumcajs napsal(a):

Stát je výsledkem voláním jedince po ochraně a právu.

Co z toho vzniklo, to už je jiná věc.
06. 05. 2011 | 14:32

Jirka H napsal(a):

Béda:
Fajn. Podle mého názoru je neoliberalismus umělý konstrukt, do kterého si příznivci levice dosazují, co je jim libo. Takový fackovací panák. Nejprve svým odpůrcům podstrčí názory a postoje, které nezastávají, překroutí jejich výroky a nakonec jim dají nálepku "neoliberál" = zlosyn, který hrabe jen pro sebe a druhým chce jen škodit...
Dříve se k tomuto účelu používal pojem - imperialista...
Prostě čistá propaganda...
06. 05. 2011 | 14:34

Béda napsal(a):

Rumcajs,

co to zas pletou, loupežníku? Majitel firmy je jednou jako podnikatel realizující na trhu produkty své firmy, podruhé jako konzument služeb státu a zboží jiných firem. Zrovna tak jako zaměstnanec je v jednom případě závislou osobou (případně závislým qvázipodnikatelem), realizujícícm na trhu svoji pracovní sílu a podruhé konzumentem služeb státu, potažmo zboží jiných firem. O jakém dvojím zdanění mluvíte?
06. 05. 2011 | 14:40

stejskal napsal(a):

Přesně, pane Jirko H.

A příznivci pravice zase mají podobné konstrukty, co se levize týče. Proto to všude kolem vypadá jako klání fotbalových fanoušků, kteří se předhánějí v tom, kdo koho více šťouchne do žeber, a ne jako debata, tříbení názorů a postojů, které posouvá věci dál. Škoda, nicméně dlužno říct, že v tom "jede" drtivá většina společnosti. Černobílé vidění světa je zdaleka nejjednodušší, prakticky nevyžaduje velku duševní námahu.

Hezký den.

Libor Stejskal
06. 05. 2011 | 14:43

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Ty jsi pak jednou zaměstnanec a podruhé konzument služeb státu a zboží jiných firem.

Zaplať tedy 2*
06. 05. 2011 | 14:47

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
no tentokrát jste docela přesný. Ale jak to tak sleduji - tak české voliče - jak pravicově, tak levicově zaměřené spojuje víc něž si myslí ( nebavíme se o nějakém politickém extrému ). Právo, svobodné média, kontrola monopolů, omezení lobbingu, fair play podnikání - na tomhle by se bez mediální účelové hysterie shodli všichni. V čem by se asi rozcházeli jsou výše a směřování daní ( ale to je na kompromisu ). Jenže to co začíná předvádět současná česká vláda je tak nějak mimo všechny normy a limity.
06. 05. 2011 | 14:47

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
reaguji na předchozí komentář.
06. 05. 2011 | 14:48

Jirka H napsal(a):

Stejskal:
Přesně tak. A podržim-li se vašeho příměru, vy tu pobíháte s píšťalkou v puse a se žlutou kartou v ruce a spílají vám obě strany...
I já vám přeji krásný den
06. 05. 2011 | 14:55

Béda napsal(a):

Jirka H,

Něco málo z Wiki: (abychom byli konkrétnější)
"Margaret Thatcherová - je britská politička, bývalá předsedkyně britské vlády a KONZERVATIVNÍ strany...

... Ve svém působení v čele několika britských vlád prosazovala EKONOMICKÝ LIBERALISMUS, snižování daní, omezování imigrace, omezování vlivu odborů a samostatnou silnou zahraniční politiku...

V ekonomii Thatcherová byla přívrženkyní monetarismu,..
Upřednostňovala nepřímé daně před daněmi z příjmu, což vyvolalo skokový růst inflace,[zdroj?] (což podle mnoha ekonomů monetaristů, ale i "rakušáků" je nesmysl, protože inflace je monetární jev a zvýšení daní nemůže zvýšit inflaci). Nezaměstnanost se oproti labouristické vládě zvýšila z jednoho milionů na dva, v roce 1983 dosáhla vrcholu (3 miliony nezaměstnaných). Do konce 80. let potom postupně klesala. V druhém volebním období (od roku 1984) se Thatcherová zaměřila na redukci státního vlivu v ekonomice a zahájila rozsáhlou privatizaci státních podniků. Tyto kroky vyvolaly řadu protestů, Oxfordská univerzita jí například odmítla udělit čestný doktorát, který zpravidla dostávali její absolventi v úřadu předsedy vlády. Prosadila také přesunutí části daní na lokální úroveň. Jejich výše však byla výrazně vyšší, než očekávala a nepopularita těchto dávek byla pravděpodobně jednou z hlavních příčin jejího politického pádu.

Mnoho úsilí věnovala Thatcherová oslabení vlivu odborů. Největší protesty vyvolalo rušení dolů v letech 1984-1985. Jejich porážkou dokázala Thatcherová demoralizovat a ochromit odborové hnutí na několik let..."
06. 05. 2011 | 14:55

Béda napsal(a):

Rumcajs,

to také činím. Stejně jako ty, pokud tedy odvádíš daně (jednou jako podnikatel, podruhé ve formě DPH při nákupu zboží a služeb...)
06. 05. 2011 | 14:58

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Takže já 4*.
Jednou jako firma, podruhé jako podnikatel(akcionář) , potřetí jako zaměstnanec a počtvrté jako fyz.osoba v DPH,spotřební dani...adt.

A to jsem asociál.
06. 05. 2011 | 15:07

Jirka H napsal(a):

Beďa:
...prosazovala EKONOMICKÝ LIBERALISMUS...
No to už je jiná! Jeden už ví, o čem je řeč.
06. 05. 2011 | 15:09

stejskal napsal(a):

:-) pane Jirko H,

většina zde (a nejen) jsou fandové (kteří si neumí debatu bez rozhodčího a žlutých karet představit). A pak sem chodí celá řada lidí, kteří nechápou debatu jako boj, v němž jeden musí udolat toho druhého. Berou ji jako inspiraci, vzájemné obohacování, jsou schopni naslouchat, přemýšlet o jiném názoru, respektovat druhého, byť má názor třeba zcela odlišný. Žádného rozhodčího nepotřebují, k čemu taky?

Namlouvám si, že jsem tu kvůli nim. Chráním jej pro ně před těmi rowdies ;-) resp chráním pro ně tento prostor. Jinak bych to, co se zde snažím, dělat nemohl. Zbláznil bych se z toho ;-)

Libor Stejskal

P.S. Ti fandové budou vždy nadávat tomu, kdo podle nich není na jejich straně. To už tak fandové dělají...
06. 05. 2011 | 15:10

Jirka H napsal(a):

Rumcajs: Špatně počítáš. Po páté ve formě dědické daně... :))
A furt je to málo...
06. 05. 2011 | 15:11

Béda napsal(a):

Rumcajs,

zase obrat? Jednou škodolibé "zaplať tedy dvakrát" a pak hrdé "platím čtyřikrát".

PS: Já taky platím víc než dvakrát. (Jsou to různé daně vztažené k různým ekonomickým aktivitám, formám vlastnictví... Ze začátku se zdálo, že v tom máš hodně nejasno... Jsem rád, že jsme se nakonec vzájemně pochopili.)
06. 05. 2011 | 15:14

Jedla napsal(a):

Rumcajs, Rumcajs.
Podívejte se na pražskou Slávii, kam vede anonymní vlastnictví akcií a systém neodpovědnosti, skryté identity majitelů firmy. U Slávie do třetí ligy, u státu do třetího světa.

Říkáte: V těch firmách dělají lidi. No právě! Možná mi jmenujete firmu, kterou "položili" nenažraní zaměstnanci, přemrštěné požadavky odborů. Já pak jmenuji deset firem, anebo sto, které položil nenažraný management. Ostatně - hráči Slávie od začátku roku hrají zadarmo, plat neviděli. Co je jim to platné. Hráli špatně? Na třetí ligu snad? Kéž měli včas odboráře v dozorčí radě! To, a jen to, mohlo včas Slávii zachránit před anonymními majiteli.
Privatizace je dát někomu k volné dispozici to, co nevytvořil, na čem se obvykle prací ani nepodílel, na čem nemá pražádnou zásluhu. To zaměstnanci vždy jen odskáčou. "Vlastník", privatizátor o nic nepřijde, protože i když vše přivede na buben, investoval jen do konexí a úplatků. Na úplatky mu majetek vydělal dřív, než ho zničil, a konexe mu zůstanou a dohodí - opět za bakšiš - zas další majeteček. A tak pořád dokola. Nejdřív byly na řadě formy, teď veřejné služby, školy, špitály, penze, konečná fáze je privatizace lidí (obyvatel státu) samých, to jest otroctví. (To je odpověď na Vaši inteligemtní poznámku ve 14:02) To otroctví se zařizuje přes dluhy: Nejlépe třeba půjčky na vzdělání: Zavedete školné a vytvoříte přes média strach rodičů, že jejich děti nebudou mít žádnou budoucnost, žádnou šanci v životě, bez placených, drahých škol. Zadluží se Vám, a máte otroky. Do smrti dluh nesplatí, tak už se to zařídí, a sbohem svobodo rozhodování. Marně budou rodičům vyčítat; rodiče to mysleli dobře, všude se tenkrát psalo, jaká že je to nutná investice. Rádi by pak své "vzdělané" dítě z otroctví vyplatili, ale nepůjde to už, nebude to v lidských silách. A úroky porostou tak rychle, že další generace už se v otroctví narodí a nic jiného ani nepozná.
Tomuto programu všech pravičáků, (že, Rumcajs a ostatní loupežníci :-), je třeba vzepřít se teď. Právě teď je ten čas.
06. 05. 2011 | 15:15

Béda napsal(a):

Jirka H.,

Jako konzervativec prosazovala vyjmenované liberální ekonomické reformy. Doufám, že již začíná svítat.
06. 05. 2011 | 15:16

Jirka H napsal(a):

Stejskal:
A potom jsou zde i lidé, kteří jen diskuzi čtou. A asi jich neni málo. I ti berou s povděkem, že se na ně z monitoru nelije žumpa... Dík i za ně
Sem se ale dnes nějak rozkecal :o)
06. 05. 2011 | 15:20

Béda napsal(a):

Jirka H,

řekl bych rozkecal a zakecal... :o)
06. 05. 2011 | 15:22

Jirka H napsal(a):

Béda:
Když já nepovažuji "liberální" za sprosté slovo...
06. 05. 2011 | 15:23

stejskal napsal(a):

To je pravda, na ty jsem zapomněl. Těch je opravdu nejvíce (vždy to všem zdejším blogerům, kteří se chtějí na psaní často už vybodnout, protože jsou znechuceni, opakuji: z nadávek a neurvalostí si nic nedělejte, píše je jen zlomek těch, co si Vaše texty přečtou. A snad o nich i přemýšlejí, byť třeba zásadně nesouhlasí).

Já děkuju. Že sem takoví lidé, tedy i Vy, stále chodí.

Libor Stejskal
06. 05. 2011 | 15:25

Béda napsal(a):

Jedla,

když už jste narazil na školství a řeč je o Británii. Vůči čemu že se to bouří v Británii studenti? Nezačalo to všechno kdesi v minulosti nastřelovákem a nedospělo salámovou metodou až k dnešku?
06. 05. 2011 | 15:25

Jirka H napsal(a):

Béda:
...rozkecal a zakecal...
Klidně, já se tak nebaštím
06. 05. 2011 | 15:25

Rumcajs napsal(a):

Jedla:

Tak začni jmenovat.
Já znám řadu firem, (jmenovat ale nebudu)kterou rozkradli důvěřivým majitelům zaměstnanci. Ale za všechny, nedávno myslím proběhla zpráva o vyšetřování rozsáhlých zlodějen zaměstnanců fy. tuším Grunfoss. Ale tu asi nepoložili.

Jinak budu rád když se vzepřete. Ale tak, že půjdete a firmu si vybudujete a né tak, že ji ukradnete jako bolševici.

To chci ale po tobě moc,že ? To už by ti skončil pohodlný život žvanila a musela by nastoupit dřina. A na to vy socani rozhodně nejste.
06. 05. 2011 | 15:29

Béda napsal(a):

stejskal,

za přehlížené oponenty děkuji za vaše poděkování. Bez oponentury by vaše stránky byly jenom nudným uspávacím pro"reformním" PR.

PS: kdysi než jsme přestali (vy jste přestal kvůli diametrálně odlišnému pohledu na svět) se mnou komunikovat jste pronesl pod nějakým článkem něco ve smyslu - díky, že jej zde (Bédu) máme.
06. 05. 2011 | 15:29

Rumcajs napsal(a):

M.A.

Až na to, že tato vláda předvádí nějaký extrém, souhlas.
Předvádí naprostý standard, běžný v celé EU a rozhodně s nadprůměrnými ekonomickými výsledky.
To že tady Pehe a jeho klika začne pištět při jakémkoliv škrtu, to je věc mediální masáže a né střízlivé úvahy.
06. 05. 2011 | 15:35

Béda napsal(a):

Rumcajs,

ano, Kalouskovy zadlužovací ekonomické výsledky jsou skutečně nadprůměrné. S Kalouskem v čele MF brzy předstihneme v ekonomických úspěších Řecko, Island i Irsko a v zadlužení předstihneme Španělsko, Británii, USA i Japonsko.

Víc takových ("nejlepších" ministrů financí jak praví bankovní a finanční auditoři) Kalousků!
06. 05. 2011 | 15:39

Líný černý pes napsal(a):

to Beda 11:58, konec odst. 2
Ale fuj pane.
06. 05. 2011 | 15:39

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
ČNB musela snížit odhad růstu české ekonomiky. To není moc pozitivní. Navíc znovu klesla cena ropy a přitom cena paliv v ČR pořád roste. Jestli ještě Kalousek dál zvýší DPH právě na palivech, tak to bude moc nepříjemné. O dalších věcech kolem penzijní"reformy"ani nemluvě.
06. 05. 2011 | 15:46

Béda napsal(a):

Budoucnost podle Tomských,

Kalousci s Drábkama a hegrama připravují českému obyvatelstvu bude to krásnou a perspektivní budoucnost. Privatizované důchody po vzoru britských, ve kterých přišel p. Tomský o úspry, školství po vzoru britského s nadějně rostoucím školným a dluhy studentů, zdravotnictví po vzoru amerického, které bylo nádherně ukázáno ve filmu M.Moorea Sicko.

Jsem pln naděje, že příští nevolnická společnost bude mnohem demokratičtější a humánnější nežli ta současná a minulá.
06. 05. 2011 | 15:53

Kvakin napsal(a):

Nač to plané mudrování o dialektice individuality a kolektivity ? Stejně nic nového nevymyslíte ... Kupíte frázi na frází a výsledkem je fráze (klišé). V SSSR jsem kdysi slyšel vtip, že ideálním člověkem komunistické éry je matrjoška: každá z panenek je maximálně kolektivistická a současně vyhraněná individualita. Nu vot.
06. 05. 2011 | 15:59

fg napsal(a):

Budoucnost podlé Bédů, pečení holubi budou létat do pusy, vybere se pár jedinců a ti všechno zajistí všem ostatním, zaplatí jim důchody, zaplatí zdravotnictví a školství, jen aby náhodou nemusela většina lidí zaplatit sama. Protože to s ejim rozhodně nelíbí, ať už jde o důchody, zdravotní pojištění, nebo za vzdělání.
06. 05. 2011 | 16:13

Jedla napsal(a):

Privatizace, milý Rumcajsi (momentálně třeba penzí, nemocnic, a nebo jednoho sportovního klubu založeného v roce 1892), není, milý Rumcajsi, totéž, jako vybudovat firmu na zelené louce. Je to prosté, milý Rumcajsi.
Nepoučujte mne o firmě vzniklé na zelené louce, vím dost. Nepoctivou, nekalou konkurencí takových firem jsou všehoschopní privatizátoři a jejich lobisté. Chci silný stát schopný a v každém okamžiku ochotný vynutit právo. Ve prospěch malých firem, ve prospěch poctivé soutěže. Tedy proti privatizaci, privatizátorům a jiným bolševikům, proti klausistům-ekonimistům a jiným agilním demagogům neoliberální doktríny. A když jsme u těch demagogů, tedy i proti Tomskému, (viz jeho předvánoční blog, podle kterého stát ani nemá vůbec nic vlastnit). Je vlastně škoda času diskutovat pod blogem šílence, který by ve své rodné zemi nenechal státu ani elementární síť veřejných cest. Takže lidé, občané, by se buď nehli z vlastního pozemku, nebo by se uplatili za mýtné za každou jednu překročenou soukromou parcelu, i kdyby se chtěli dostat třeba do (soukromé) základní školy nebo na (soukromý) katastrální úřad, nebo k (soukromému) policistovi či (soukromému) soudci, aby si u nich sjednali zpravedlnost, že jim nezaplatil soused, který přes jejich soukromou parcelu už třikrát přešel k soukromému potoku nabrat si soukromé vody a nezaplatil za průchod přes jejich soukromý pozemek. To je obraz světa se slabým státem, který nemá vlastnit nic. Výborně by se v něm podnikalo, ovšem jen loupežníkům Rumcajsům. Není nad to dýchat za patřičnou platbu majiteli soukromý vzduch.
06. 05. 2011 | 16:27

Pravicový zítřek napsal(a):

To fg

Typická odpověď Mladou frontou zpracovaného mouly - "... pečení holubi ... pár jedinců všechno zajistí všem ostatním, zaplatí jim důchody, zaplatí zdravotnictví a školství ...".

Ty naivo, předpokládám, že si myslíš si, že jsi tím někoho "zleva" zesměšnil a tvá hladina emocí se po vypuštění příspěvku stala silně euforickou.

Skutečnost je ovšem taková, že jsi tím pouze způsobil samovolný orgazmus Rumcajsovi, Supovi, Hovnu a pár jim podobným. Pro běžnou populaci je toto dětinské vkládání nesmyslů do úst někoho jiného hodno diskuse v mateřské školce (což ti vřele doporučuji vyzkoušet, budeš se divit jak tě děti utřou).
06. 05. 2011 | 16:46

Táňa napsal(a):

Pane Bédo,nepřála bych Vám, aby Vám někdo z příbuzenstva onemocněl Alzheimerovou chorobou. To byste v našem státě koukal, jak se o vás postará. Starat byste se musel především Vy, jako např. syn, protože stát se na vás vykašle. Léky tito nemocní nespotřebovávají, leda tak Tiapru / je levná/, protože léky na tuto chorobu nejsou. Bohužel ji mohou dostat i vysoce inteligentní lidé, jako např. paní baronka, o kterou se otíráte a naznačujete, že snad i dříve nebyla normální. Pokud se snad nemůžete o takto dementního příbuzného starat, tak si tvrdě a sám platíte ústav, kde se sice jakžtakž o něho postarají, ale zdaleka na to nestačí dotyčného důchod.
06. 05. 2011 | 18:41

Rumcajs napsal(a):

Jedla:

Kecy,kecy,kecy. Vy bolševici radši recitujete básničky na Letné, než byste šli na trh se svou kůží. Radši maňáte v kavárně s Bělohradským a Pehem u píva, než byste šli makat.

Kolik vás je ? Několik miliónů ? Třeba dva ? Kdyby ti každý poslal stovku, dal bys dohromady 200 miliónů. Za to koupíš obrovskou fabriku. V konkursu třeba několik.

Poradím Ti. Kup ČKD Kutná Hora. Ta je v insolvenci a za chvíli bude za babku. Má cca 2 tisíce zaměstnanců - a můžeš to rozjet.
Vezmi sebou Bédu, ten ti bude dělat nástěnky. Pak Šlimbu - ten ekonoma. Stále rebela jako maskota a Dočekala jako vymahače, protože ten když spustí ty své nářky, tak každý radši zaplatí. Navíc je prý neúplatný.

Ale ono to asi nebude tak jednoduchý. To nebude jako se ožrat v průvodu, nebo organizovat odborářskou chlastačku. Možná tě pak ti tví soudruzi, co je budeš zaměstnávat překvapí. Třeba tím, že ti sem tam něco šlohnou, udělají nekvalitně, nepřijdou do práce, pošlou do prd... a tak.

Takže zanech výmluv, řekni Šlimbovi, ať sežene 200 miliónů (To je pro něj hračka) a dejte se hoši do toho a nebo držte klapačky.
06. 05. 2011 | 19:01

Cestovatel napsal(a):

Stát má zajišťovat jen

1) Bezpečnost obyvatelstva před napadením jiným státem.
2) Policejní, hasičské a (v minimální míře) zdravotní služby
3) Dávky jen těm co nemůžou vydělávat díky závažným okolnostem které si nezavinili (důchodci,postižení)
4) Soudnictví a prosazování zákona
5) Vydávání zákonů
6) Spravovat jen strategucky důležité podiky jako jaderné elektrárny,vodárny, městskou hromadnou dopavu a podniky na výrobu zbraní.

Nic víc nic míň
Asi takhle by to mělo vypatat
http://www.perspektivy.com/index.php?clanek=36&vote=86&poll=12
06. 05. 2011 | 19:41

Skogen napsal(a):

Společnost je množinou individuálních prvků - jedinců. Množinou je to, co individuální prvky podstatně formuje. Bývá to stát (zákony, kultura...), náboženská obec mnohdy překračující hranice států (Judaismus, Islám...), příslušnost k alternativním subkulturám, které více či méně zpochybňují svou příslušnost k většinové společnosti (hippies, anarchisté, Margaret Thatcherová... ;)

Společnost je množina, která může být ohraničena jestliže je spíše uzavřená, na úrovni států například Japonsko, anebo nevýrazně, pokud splývá s jinou, např. státy Beneluxu.

Tvrdit, že společnost neexistuje, znamená věřit, že lidé nejsou motivováni se identifikovat s nějakou skupinou, používat jejích znaků (symboly, jazyk, zvyklosti) a mít v rámci této skupiny společné zájmy.

Právě poslední charakteristika mě přivádí k myšlence, že konzervativní pojetí společnosti široký společný zájem na úrovni národů popírá - zná toliko zájmy jednotlivců, popřípadě společenských tříd.
06. 05. 2011 | 20:42

fg napsal(a):

Pro Pravicový zítřek:
Nesmyslů? No, bohužel tak vypadá tvrdá realita. Většina lidí nechce zaplatit za doktora, školu, důchod svým rodičům a spoustu dalších věcí, mají dojem, že na to všechno mají nárok a musí jim to zaplatit někdo jiný. Je ale možné, že jste také jeden z nich a také máte dojem, že na to máte nárok, aniž byste to musel zaplatit.
07. 05. 2011 | 00:11

Rumcajs napsal(a):

Odesáčtí bosové si chtějí zahrozit pěstičkama a vykázat úspěšnost tím kolik škod jejich strana napáchala. To že tady Nečas a jeho klika začne pištět při jakémkoliv protestu proti deformě, to je věc mediální masáže a né střízlivé úvahy.
Jsou to jen kecy,kecy,kecy. Vy modrobolševici radši recitujete Klausovy kydy, než byste šli na trh se svou kůží. Radši maňáte v kavárně s Topolánkem a Kalousekm u píva a chlastu, než byste šli makat.
07. 05. 2011 | 02:11

Medikolog napsal(a):

875 a 12... "společnost" se vrací již 20 let ke svým kořenům.

Co znamenají ta dvě čísla? Symbolisují lidskou společnost konce La Belle Epoque.

Jsou to ceny za pětidenní hotelový pobyt a přepravu přes Atlasntik. 875 liber zaplatil cestující první třídy; 12 liber zaplatil cestující třídy třetí. Na Titanicu.

Části bohatých se dostalo míst v záchranných člunech, části nebohaných zůstaly dílem uzamčeny v podpalubí.. dílem se jim naskytl pro PROBITÍ SE na horní palubu nevšedí pohled na odplouvající poslední čluny obsazené "lepšími" lidmi. Čím lepšími? Přeci tím, že mohli více zaplatit.

Mezi nejbohatšími gentelmany se ale našli i tvrdí podnikatelé, kteří odmítli místo ve člunu a raději zemřeli s lodí, než by žili s hanbou, že přežili přestože byl vydán rozkaz POUZE ŽENY A DĚTI... některé ženy odmítly opustit své muže a zeřely s nimi... Jiní zachránili i část zavazadel a druhý den si na palubě Carpathie pořizovali žánrové snímky na památku...

Paní Thatcherová měla pravdu. Obě světové války a válka studená zesměšnily altruismus zatímco prosperovala a dodnes prosperuje bezohlednost se svým bratrem egoismem... Dokazuje to celý polistopadový vývoj i české kotlině. Národní buditelé se obracejí v hrobech .. nevylučuji, že kdyby mohli vstát a vzít hole .. říkalo by se (nejenom) pravdoláskařům, klerikálům a odesákům "MODROHŘBETÍ".
07. 05. 2011 | 07:59

hovorka11 napsal(a):

Výše propracovanosti a funkčnosti byrokracie a řízení státu je to, co určuje i ekonomicku sílu státu, protože dokáže udržovat konkurenci výroby a služeb a nedopustí monopolizaci, který vede k nadřazenosti monopolů vůči funkčnosti a cenové přijatelnosti výrobku. Monopoly rozbíjejí tento stav (i u nás zasahují ve svůj prospěch, bez naplnění potřeb zákazníka, který by v konkurenčním prostředí dostal daleko více) !!!
Nejvyspělejší civilizace tak měli nejrozsáhlejší byrokracii. V "demokraciích" současnosti se dostávají do střetu zájmy obyvatel se zájmy monopolistického jednání velkých výrobních nadnárodních celků, které umrtvují konkurenci často dampingovými cenami v oblasti konkurence a uplácejí politiky při tvorbě zákonů a pro prvotní přístup k informacím měnícím konkurenční prostředí.
Ve finančním sektoru je stav ještě úděsnější.

Margaret Thatcherová využila prostředí důvěry občanů, kteří uvěřili v "konkurenceschopnost a tržní prostředí" jako u nás. Důsledkem je naopak vznik obrovského množství podvodných firem, které těží z fikce a zhoršují propad výroby. Tento stav bude vrcholit i u nás. Finanční produkty (obvzlášť půjčky)) jsou u řady poskytovatelů psány velmi složitě za účelem oklamání spotřebitele a vyvolání zcela opačného dojmu, než dokáže odhalit zkušený právník. V zájmu výtěžnosti pak nastupuje exekutor- podnikatel (není povinen ani varovat "dlužníka) a může zabavovat majetek i zcela cizí osobě, na jiné adrese (záměrně nebo omylem bez následných problémů trestního charakteru).
Tento stav rozkládá funkčí byrokracii a stejně jako ve VB vede po krátkém období růstu, k daleko výraznějšímu poklesu.
V našem státě je byrokracie záměrně na straně funkčnosti rozkládána a na straně druhé je odříznuta od kontroly obyvatel.
Vše dle neoliberálních plánů rozkladu.
Měli by jsme se poučit z ekonomického vývoje ve VB- k tomu však nedojde, takže budeme vůči Německu s daleko průhlednější a funkčnější byrokracií zaostávat. Zaměstnanost se bude nadále dohánět podbízením finanční výtěžnosti poplatků od obyvatel pro zahraniční vlastníky bank (kteří jsou doma v konkurenčním prostředí a nemohou si to doma dovolit) a levnou pracovní silou ( životní úroveň bude stagnovat).
Alexandr Tomský je ve svých názorech jaksi mimo - stát není hodný dědeček, ale je živen z daní nás všech. Všechny nesmysly o "zdravotnictí zdarma", sociální jistoty "zdarma" jsou tak ubohými a nesmyslnými triky neoliberálů usilujících o rozklad a tím dosažení úpadku nejdříve nižší a střední třídy, postupně i vyšší (zaměstnavatelů v konkurenčním prostředí). Pouze monopoly tím získají !
07. 05. 2011 | 08:09

hoven jr napsal(a):

hoven jr.:
Tuto zemi kdysi řídilo úřednictvo neboli byrokracie, i sám císař se považoval za úředníka, byť nejvyššího.
Pak postupně došlo k dehonestaci byrokracie, proběhly akce typu "úředníci do výroby" (a dělníci do úřadů) a postupně se rozmohlo přesvědčení, že úředník je stejně jen neschopný a líný blb. Po roce 1989 došlo k vehementní obměně a rozšíření počtu úředníků, které nominovaly strany ze svých nejblbějších straníků, protože se na nic nehodili a jak bylo výše napsáno, panovalo přesvědčení, že úředníka může stejně dělat každý blbec.

Takže nyní stát místo BYROKRACIE řídí BLBOKRACIE.
07. 05. 2011 | 09:21

H.G.Wells napsal(a):

This state is in a race between education and catastrophe. ODS is the second alternative.
07. 05. 2011 | 10:00

tatamanga napsal(a):

Stát (vláda), který odmítá cokoli garantovat občanu své země, stát, kterého občan nezajímá, mimo několika dnů voleb atd., je špatný stát (špatná vláda)! Rozprodat veškerý svůj majetek a zůstat na holičkách (na blahé vůli podnikatelů a finan. skupin), dělá jen alkoholik, gembler, karbaník a cvok! A to se tu bohužel stoprocentně uskutečnilo! Dnes jsem na Teletextu ČT1 přečet článek s nadpisem ,,Tahle země není pro starý"! Já bych to doplnil: není pro starý, pro chudý, pro nemocný, pro invalidní, pro málo - vzdělané i vzdělané, pro lidi bez zaměstnanecké praxe, pro ne - krásné a ne - štíhlé, pro ne - bílé a hlavně ne - pro poctivé!!! Je to stát pro několik vyvolených a jejich kmotrů!!!
07. 05. 2011 | 10:28

hoven jr. napsal(a):

Čtvrtina patnáctiletých v Česku neumí číst. Který stát se v Evropě může pochlubit takovým počtem analfabetů ? A kolik analfabetů je mezi diplomovaným absolventy odesácké Sorbonny - právnické turbofakulty v Plzni, která odchovala špičkové politiky ODS ?

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=684969
07. 05. 2011 | 10:30

Franta Adamec z nyni z Brna napsal(a):

Bolshevik - intosh, intelektual z Prahy, Kremlu, Pentagonu, Londyna, ..., neprestane filosofovat, dokud nedostane HIV, raka nebo strepavku.

Nekdo pravil: Geny - DNA nevyczurash, jak si ustelesh, tak si lehnesh, rudohnedy kikino a kleptomane z Prahy...

Moja starenka povedala: Politika je svinstvo
07. 05. 2011 | 10:40

Karel napsal(a):

SVRŽENÍ VLÁDY !!Pokud tato vláda nevezme peníze bohatým(Zdanění Sazky,zdanění hazardu a progresivní daň pro bohaté )a neulehčí chudým(Zdravotnictví bez poplatku !,snížení DPH)Je nezbytné tuto vládu svrhnout!!! Protože,ale nejsou volby je nutno vyrazit do ulic a demonstrovat za snížení DPH,Zdravotnictví bez poplatků,příp.za svržení vlády trojkoalice !Pokud budete doma ,budete platit !!!!!!
07. 05. 2011 | 10:46

hoven jr napsal(a):

Franta Adamec z nyni z Brna:

Ten váš brňácké hantec neuznává diakritiku a čárky a háčky vám zakázal Prafotr Morava ? Nebo tu klávesnici máte ze smetiště někde z Rakouska, kam jezdíte na čórku ? A rozumíte aspoň něčemu z toho spamu, co jste sem zkopíroval ?
07. 05. 2011 | 10:56

Akela Dlouhán napsal(a):

Nejhorší je, že z názorů madam Tchatcherové vycházel Václav Klaus a dodnes vychází ODS a další podobné strany.
Můj názor je, že pebíze odevzdané státu prostřednictvím různých daní.A u nás stále ještě je důchodové (sociální) pojištění a zdravotní pojištění jinou formou daně.Tyto dvě daně by měly být odděleny od ostatních daní. Měly by se stát účelovou položkou. Tedy sociální pojištění by mělo být určeno pouze na výplaty důchodů a jiných položek sociálního systému. Peníze z tohoto účtu odčerpané Václavem Klausem během jeho účasti ve vládě na sanaci soukromé České spořitelny by měla tato v plné výši plus úroky vrátit do tohoto účtu. Zdravotní pojištění by mělo stejně tak sloužit jenom pro platby za léčení pacientů.
Zbytek z daňového systému by neměl sloužit hrazením soukromých zájmů poslanců jako dosud - tedy jako úplatek jejich voličům. Ze zbytku neutraceného v běžném roce by se nemělo dít tzv.dělení medvěda, nýbrž hradit předchozí dluhy státu!
Požitky poslanců a ostatních ústavních činitelů by měly být sníženy trvale o 25%, osvěžovny v budovách vlády a Parlamentu by měly být zatíženy stejnou daní jako podniky za jejich dveřmi zvenku.Zrušit veškeré úlevy v naší zemi podnikajícícm subjektům. Slevu na dani udělovat jen z nákupu zboží a modernizaci strojů. Daňové prázdniny nadále neudělovat.Nemáme na to. Kontrolovat vývozní ceny.Vzhledem k tomu, že naši podnikatelé prodávají zboží do bohatších zemí než jsme my za cenu podstatně nižší než je prodejní cena u nás, např.Škoda,Plzeňský Prazdroj atd., tedy za ceny dumpingové, stanovit jim na tyto prodeje daň odpovídající prodeji na našem území.
07. 05. 2011 | 11:37

Cechy raj asocialu napsal(a):

Muj nazor je ze stat maji lide od toho aby se o ne minimalne po strance bezpectnostne(armada +ochrana majetku a pod.-zakony), a ekonomicke (zaruci ze nebudeme umirat hlady a budeme mit kde zit ) postaral. Pro bezdomovce a bezne delniky s platy tak 8-11 000 hrubeho to podle mne nedela a tato spolecnost je pro mne horsi nez ta rusama okupovana a nerespektujici soukrome vlastnictvi. Stacilo by malo - proste zapadni styl demokracie -realna minimalni mzda ( pokryvajici skutecne naklady na zivot vcetne deklaraci lidskych prav zaruceneho prava na osobni rozvoj ) a vymyceni bezdomovstvi aby to byla mnohem lepsi spolecnost jinak je to u mne bananovy asocialov na zvraceni. Jeste kdyz do toho neustale slysim propevky od nejvetsich blbu jak jsou schopni a nepostradatelni a bez nich by lidstvo snad zaniklo ...
07. 05. 2011 | 12:27

Cechy raj asocialu napsal(a):

... propevky SNAD od nejvetsich blbu ...
07. 05. 2011 | 12:30

Jirka napsal(a):

Článek tohoto "autora" nemá smysl číst. Jen jsem na něj zběžně koukl a to stačí. Problém světa je v přelidněnosti. V Africe, chlapi nakažení AIDSem se válí u chatrče nic nedělají a plodí neustále děti. V jednom kuse. Bez ohledu na to zda je uživí. Jediý kdo na mizerných políčkách trochu pracuje jsou ženy.
A co se týče p. baronky? Ta byla pro Anglii doslova neštěstí. Té se to kecalo když žila v omračujícím přepychu. Stejně ji to nepomohlo. Syn je kriminálník a ona se zbláznila. Škoda pro obyčejné lidi, že se to nestalo dříve.
07. 05. 2011 | 16:11

Petr Havelka napsal(a):

Pane jedlo,

velmi trefné postřehy :)

Pro pana Rumcajse bych měl radu, jestli to z mé strany nebude považovat za aroganci. Předplaťte si Respekt nebo Hospodářské noviny. Ledacos se dovíte, můžete je mít i online.

tento týden zrovna vyšel v Respektu článek o tom, jak němci litují, že investovali v Česku. Víte co jim vadí, podmínky pro podnikání: moc ouřadování, korupce, lobbing (v českém podání = zvýhodňovačky na úkor konkurence), právní prostředí.

Jestli si současná vláda myslí, že když podnikatelům ubere na daních a odvodech zaměstnanců a teď budu sprostý, tak se kurevsky plete.

Žádný bezedný liberalismus vám kšeft nepřihodí. Dějí se opačné věci. Čeští podnikatelé, zvláště ti co se udělali na zelené louce, odcházejí za lepším prostředím do Německa, mají tady toho šlendriánu a hokynaření politiků plné zuby.

Na trh bez přívlastků se vám rozumný člověk prostě vyprdne.

Můžete tady drmolit pravicové mantry dokolečka dokola, ale ten váš trh bez přívlastků je bez solidně fungující státní správy, bez korupce, bez právního prostředí, bez kontrolních a regulačních institucí (tam kde je třeba!) je na to pověstné houby, ne-li něco ještě horšího.
07. 05. 2011 | 17:08

Varan napsal(a):

Pan Tomský, výborně!

Omezení solidarity a konec pomáhajícího státu - ale vždy jenom pro ty druhé. Byznys je byznys.

;)
07. 05. 2011 | 18:22

Feri napsal(a):

Stát si lidé zakládají a vydržují jako pro ně potřebnou službu, když ale ta velmi dobře placená služba těch lidí neplní to, pro co si jí ti lidé vydržují, je zcela zbytečná a měli by ti lidé jí zrušit. A přidat se k jiné skupině lidí, kterým ta služba (stát) lépe za stejné peníze slouží lépe!
07. 05. 2011 | 23:20

No... napsal(a):

To H.G.Wells -ČSSD is turbo and first variante.
08. 05. 2011 | 12:39

triceratops napsal(a):

Tolik slov a na co?

Jistěže, pane Tomský, společnost EXISTUJE. A běda, když si to neuvědomuje a přestane na sobě pracovat!
08. 05. 2011 | 16:59

Emil XX napsal(a):

Pane Bédo,
ona ta "solidarita" je velice roztodivná. "Vůdce" Adolf Hitler např. hlásal velice "solidární" společnost, starající se o matky, nadané děti atd. ale pro postižené měl euthanasii a dokonce ji propagoval.
J.V. Stalin sice euthanasii nepropagoval, ale i za jeho nástupců byla délka přežití postižených dětí i mladých lidí v sovětských sociálních zařízeních velice omezená a vědělo se to obecně.
08. 05. 2011 | 20:04

Emil XX napsal(a):

Pane Havelka,
všechny Vámi uvedené příklady nepředstavují "trh bez přívlastků," ale systém, kde úřad kecá do kde čeho a řídí jej přitom všelijaké mafie. Je to trh s mnoha přívlastky, fungujícími špatně, Německo je trh s mnoha přívlastky, fungující relativně slušně. Tam, kde je trh bez přívlastků by stát NEMĚL MOŽNOST ztrpčovat podnikatelům život, protože podnikatelé by jej k ničemu nepotřebovali.
Pokud vezmete za vzor Afriku, tam "státní moc" reprezentují oybrojenci různých mocipánů a o trhu se tam tak nedá mluvit vůbec.
08. 05. 2011 | 20:45

Emil XX napsal(a):

Jinak nevím, čím byl pan Vandas v Brně překvapen. Více méně něco takového očekával, já např. taky.
08. 05. 2011 | 20:56

babaluba napsal(a):

Některé živočišné druhy žijí ve skupinách, některé žijí izolovaně (kromě krátkého období páření). Člověk žije od začátku svého výskytu na zemi ve skupinách. Jako jednotlivec v přírodě není schopen dlouhodobě přežít. Dříve nebo později ho něco uštkne, uloví nebo zmrzne, umře žízní nebo umře hlady bez úlovku a pod.
(Někteří si vezmou zbraň, kterou vyrobil někdo jiný, z materiálu, který vytěžil a zpracoval někdo jiný, obujou si kožené boty, vyrobené někým jiným z kůže, kterou vypracoval někdo jiný a další nezbytnosti, a odejdou do přírody, kochat se představou, jak nikoho nepotřebují.)
Jednotlivec bez společenství nepřežije, společenství bez jednotlivce přežije.
08. 05. 2011 | 21:00

JardaV napsal(a):

Evropská společnost už dávno dospěla do stavu,kdy se musí něco změnit.Už dávno je schopna vyprodukovat všechno a saturovat všechny potřeby lidí,dokonce i po snížení jejich pracovního úsilí na 6 hodin denně.Protože lidi odevzdávají státu možná polovinu toho,co vydělají,na daních a různých poplatcích,je nesmysl oddělit jedince a společnost nějakým heslem.Dokonce výmysl odchodu do důchodu v 70 letech je silně teroristický nápad.Mladí správně usoudí,že přestanou platit sociální pojištění,protože nemají ždnou jistotu,že je stát nenechá chcípnout ve stáří na ulici.A možnost dožití se rychle sníží,protože nemocnost vlivem celoplošného působení EM pole brzy vyletí do nebývalých rozměrů.Pokud by se lidi měli držet výroku plechové lady,pak by okamžitě museli přestat platit daně všeho druhu ,všechna vynucená "pojištění",a začít se tedy jako autonomní jednotky starat jenom a pouze o sebe.Takže by někteří v zájmu přežití začali zabíjet každého,kdo by stál mezi nimi a potravinami.Milá dáma asi zblbla z nadbytku.Západní země po vykradení východních už zase vidí na obzoru to,co před 20 lety.Problémy,které generuje kapitalistické uspořádání společnosti.Už se o jejich neřešitelnosti ví nejméně 50 let,od chvíle,kdy se začala plošně vyučovat v matematice extrapolace.Takže změna pravidel ve společnosti bude nutná.Ale ne tak debilní,jakou provádějí naši politici.Ono vzít na lidi klacek a začít je řezat hlava nehlava,to je řešení africké diktatury,které se v Evropě nejspíš neujme.Možná bysme mohli začít zveřejněním zájmů jednotlivých zemí.Například Německo : zotročení východních kolonií,jejich celkový rozklad,kriminalizace intelektuálních špiček,a následně územní převzetí.A je hned jasné,co a proč se u nás děje.Nejde jen o relaci jedinec/společnost,ale taky o zájmy těch "druhých",zpravidla silnějších.A EU to nevyřeší,na to jsou prďolové příliš finančně závislí na vůli právě těch,kteří si dělají co chtějí.Možná by nám pomohla na čas nějaká mohutná přírodní katastrofa.V Japonsku už jistě uvěřili geologům,že se se celé Japonsko zřítí dříve nebo později do moře.Jaderné elektrárny promluvily řečí dobře slyšitelnou.Jenže co v Evropě???
08. 05. 2011 | 21:03

Muk napsal(a):

Proč by se měl občan starat o stát, který se o něj nepostará? To radši anarchii jednotlivců, kde se pere každý jen o své.

Pro JardaV: Dnes je technologický vývoj společnosti ve vyspělých státech na takové úrovni, že by se do "důchodu" mohlo odejít v kterémkoli lidském věku. Člověk by se mohl do konce života jen zaobírat svými zájmy a koníčky. To by tomu však nesměly bránit "univerzální poukázky na zboží" (peníze), které vznikli kdysi ve starověku při nedostatku (jako jeho náhrada) vhodného zboží při směnném obchodu. Viz. film "Jak krtek ke kalhotkám přišel ".Ono za ty věky si pár "chytráků" těch "poukázek" nějak moc "nahrabalo". A v tom to vězí!
09. 05. 2011 | 06:45

Muk napsal(a):

Ještě dodatek: Kolik toho (postaru ohodnoceno "univerzálními poukázkami") do tohoto vysoce technologicky se vyvíjejícího systému může přinést jednotlivec svou prací, které je stále méně potřeba? Tady vzniká jeden obrovský paradox: Místo toho aby aby výrobní technologie lidem sloužila, tak je za společnosti vyřazuje. Není háček v tom, komu ta technologie patří? Dnes dosáhla vychytralost vlastníků takové úrovně, že tuto technologii přesunou úplně někam jinam a soustředí se na novou formu "podnikání", kdy "univerzální poukázky" vyrábí nové "univerzální poukázky". Když nejsou k mámí tak si nové vytisknou.
09. 05. 2011 | 07:39

fg napsal(a):

Muk:
Aha, takže už nikdo nemusí pracovat a všechno se udělá samo, všichni můžeme hned po narození do důchodu, že? Vše se samo vyrobí, postaví, vymyslí, všechny služby se poskytnou samy od sebe, že? To je naprostý nesmysl.

A ano záleží i na tom komu technologie patří, což není obecně nic divného ani špatného. Tak také vytvořte a vlastněte nějakou technologii a využívejte jejích výhod. Ale to je asi ten problém, máte dojem, že se všechno udělá samo, Vy sám nic a děláte si zálusk na to, co udělali jiní, protože samo se to skutečně neudělalo.
09. 05. 2011 | 10:36

Muk napsal(a):

Pro fg: Tady jde o to, co by se mělo vyrobit "samo". Já jsem uvedl výrobní technologii! To znamená, že lidé, kteří jsou z této výroby touto technologií vyloučeni by nemohli spadnou až na úplné dno přežití ve společnosti a jakékoli jejich zapojení do služeb by je postavil nad obvyklý standart. Ale mi to stejně ani v této diskuzi nezměníme. Síly vývoje společnosti jsou tak obrovské, že se můžeme cítit jako ta včelička v úle, která vůbec neví, že příští generace se musí vyrojit (jinak by včelstvo nevyhnutelně zemřelo)a v nevědomosti si myslí, že současný stav bude trvat navěky. Kapitalismus má jednu sebezničující vlastnost: Konkurenci. Jak by bylo pro společnost krásné, kdyby se mohla vrátit do věku sedmdesátých let, se silným sociálním státem a s takovou výrobní technologií, co zaručuje skoro plnou zaměstnanost. Ono by se to i kapitalistům líbilo. Žádná krize, klid, spokojené obyvatelstvo a i dobrý trh. Co se tak domluvit.
Ale dá se konkurentovi věřit? Nepodrazí mne? Nezavede modernější výrobní technologii? To radši budu já ten první! Tyhle křivky jsou bez celosvětové zničující katastrofy nezvratné:

http://dotsub.com/view/8facd416-c3ac-45e1-97a5-ce352b7d59cb
09. 05. 2011 | 11:13

Pepa z depa napsal(a):

Dobrý den, jéje tady se to pěkně mele a my nic? Tak jsme tady a všem chceme říci, že řešení je na snadě a prostě v DEMOKRACII musí zvítěziti skutečná většina a nejen domnělá, kterou si živí trojkolka. A proto se nehádejte a jděte se podívati na www.vymenilijsmepolitiky.cz co pro tu většinu jsou myšleni PRACUJÍCÍ OBČANÉ ČR, vymyslely a připravily občanské iniciativy a odbory již více svazů a nejen ČMKOS na 21.5. na Václaváku. No a kdo chce podpořiti přímou demokracii tak zuje bačkory a obuje sportovnější obuv, protože se bude asi také cestovati po Praze jako nyní v sobotu, fakt dobrý a vydatný pochod a mohl býti i delší, třeba do kopce vlevo i vpravo. Jó a nezapomenout dobrou mysl, která je předpokladem dobrého výsledku. Doporučujeme také něco na hlavu, aby nedošlo k přehřátí mozku a bylo to doopravdy HEDVÁBNÉ a ty pokrývky hlav se budou používat jenom k umlácení havěti. Tak pozvánku již máte i písemně a rozešlete ji všem, všem, všem. V jednotě je síla, to již říkala i naše babička. Tak chlapi jen se zbytečně nerozčilujte, ať Vás netrefí, než si konečně svoji důstojnost ubráníme a to i těm Našim rodinám. To již také budeme mistři světa v hokeji a generální stávku stávku na to šoupneme jako třešničku na dort. Hezký den a nenechte se otráviti provokatéry, říká 4. odboj a Pepa z depa.
09. 05. 2011 | 11:20

Pepa z depa napsal(a):

Dobrý večer, no konečně jste se rozhoupali a vypustili jste ze sebe ten přetlak. No a na nás je jen, že budeme MLČET A NA NAŠE SLOVA DOJDE, že? Hlavně na ten dialektický materialismus, ten vám pije nervy, co? On je prostě všude, protože to je podstata každého vývoje. Co s tím naděláte, můžete mu i klidně vynadat, poslat jej někam a jemu je to všechno ŠUMAFUK. Nervy si kazíte jedině Vy s trojkolkou a pilíři moci a vlády, to je totiž kapitola sama pro sebe. Za chvíli začne mač ČR : Německo. Tak zatím, 4. odboj a Pepa z depa. Předpovídáme sedm kulí jako v Sarajevu.
09. 05. 2011 | 20:16

Čenda napsal(a):

Trochu mi to připomíná přísloví "všichni jsme pro tržní hospodářství, ale ve vedlejší vesnici". Když jste se tak vehementně dral za 0, nebo symbolické DPH na knihy, tak jste o potřebě zušlechťovat národ, argumentoval slovy socialisty, samozřejmě v moderním hávu " třetí cesty." Je to prima co z člověka udělá když se mu šlápne na kuří oko.
09. 05. 2011 | 20:17

magor napsal(a):

Vždy konfliktní výše státní almužny "potřebným" je podmínkou přežití schopnějších, neboť nezaměstnaní, hladovějící, zcela bez prostředku nebudou mít co ztratit, když miss Thatcherovou nebo Mr Tomského a jiné schopné praští pantokem po jejich geniálních kebulích, aby si přilepšili ve své nouzi.
Nebo se raději obklopíme všude přítomnou policií,aby nás před lůzou ochráníla?
Co bude levnější? Policejní mega mašinerie nebo nuzná státní almužna?
Nebo co takhle prohlásit ty neschopné si udržet práci za nevyléčitelně nemocné a pro tyto nefachčenka doporučíme dobrovolnou eutanásii. Žejo pane Tomský
09. 05. 2011 | 23:41

medvěd napsal(a):

každý člověk by se měl v prvnířadě starat sám o sebe a o svoji rodinu , o své děti a o své rodiče. Normální svéprávný člověk pomoc státu potřebuje jen ve zcela vyjímečných situacích, při katastrofách jako je zemětřesení či povodeň a pod. V těchto zcela vyjímečných situacích by ba pak měla solidarita pomoc státu fungovat. V běžném životě naopak udělá stát pro občana nejlépe když na něj zcela zapomene a nebude jej otravovat různými předpisy a nařízeními. Stát by měl výrazně zeštíhlit a zlevnit starat se jen o bezpečnost , zdravotnictví a veřejnou dopravu , za to si jej bohatě platíme.
10. 05. 2011 | 08:03

anonym napsal(a):

Úkoly, které by stát měl plnit, aby pro občana měl smysl:
1) zajištění bezpečnosti (vnější i vnitřní)
2) zajištění vymahatelnosti rovného práva (dnes ČR plní diskutabilně)
3) zajištění základních sociálních potřeb (od toho dává CR ruce pryč)

Další komentář o tom, zda stát potřebuje občany nebo občané TAKOVÝTO stát není potřeba.

http://www.tyden.cz/rubriky/media/stolety-kuryr/nezamestnani-rodice-opili-deti-rumem-a-pak-je-utopili_201227.html
10. 05. 2011 | 11:18

Muk napsal(a):

Kdyby pan Tomský byl fanoušek animovaného seriálu Futuráma jistě by si všiml, že v prvním díle se tam v daleké budoucnosti vyskytovaly pouliční sebevražedné budky. Za poslední kredit tak mohl budoucí občan nejvyspělejší neoliberální společnosti vyřešit všechny své strasti. Škoda, že tam nebylo uvedeno, kdy tento vynález vznikl. Já tipuji, že to bylo u nás v posledním funkčním roce vlády rozpočtové odpovědnosti.
10. 05. 2011 | 16:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy