Bez zářných zítřků

13. 06. 2011 | 21:19
Přečteno 7600 krát
Mezi liberálně levicovými publicisty v Česku obzvlášť vyniká Václav Bělohradský. Vyznačuje se neobvyklou provokativní rétorikou, složitými myšlenkovými konstrukcemi, brilantními postřehy a ač se sám považuje za relativistu, mnohdy říká i nepříjemnou pravdu. Působí rozruch, protože pohotově reaguje na společenskou objednávku, tak jako teď, když se vládní ostentativně protikorupční koalice zmítá v korupčních skandálech a její strana Věci veřejné okrádání státních zakázek dokonce tajně plánovala.

Filosofující sociolog z Terstu chápe boj proti korupci jako mystifikaci, jako demagogické anti-politické heslo, které mobilizuje naivní lidový konsensus a má za cíl odvést pozornost od legálních vládních rozhodnutí, která často vedou k mnohonásobným ekonomickým ztrátám než obyčejný úplatek. Proto postuluje problém legality a legitimity. Korupce je podle něj patologie, asi jako drogy, alkoholismus či sebevraždy, a společenský nesouhlas je jen dávný ohlas křesťanské představy hříchu.

Bělohradský má pravdu, že diktátoři vždycky hájí likvidaci politiky potřebou zbavit se zkorumpovaných a rozhádaných (nefunkčních) politiků, příkladem můžou posloužit výroky Castra nebo Salazara. Není pochyb, že korupci chápeme jako hřích desatera, ale znal jej kupodivu i desatera neznalý Konfucius. Není však pravda, že je zlodějna, s výjimkou kleptománie, patologií (na rozdíl od komunistů dokonce soukromý majetek ctí). Vymýtit ji ale nelze, varuje profesor, je důsledkem složitých historických a kulturních příčin. Pravda, řádový rozdíl v korupci mezi Itálií, kde žije, a řekněme Skandinávií, je výsledkem dějin, je to však pravdy půl. Společnost nemá genetický kód dějin, není nikdy zcela determinována. Lidé chtějí právem nastolit politickou a justiční vůli viníky potrestat, jakmile je zla nad míru.

Nemůžeme pokrčit rameny a tvrdit, že nelze zavést transparentní státní zakázky! Dálnice by přece mohly stavět cizí firmy za mýtné, stát nemusí financovat dostavbu nukleárního Temelína, stačilo by kontrolovat výkupní cenu proudu v poměru k podobným zařízením jinde, elektrárny, železnice nebo nemocniční budovy a služby lze privatizovat. Vymlouvat se na historii prostě nejde. Jde jen o to zvýšit zlodějům náklady (bezpečnostní systém) a tvrdým postihem (justice) zastrašit ostatní, tak jako u všeho, co nelze vymýtit. Od převratu nebyl u nás nikdo za prokázanou korupci řádně potrestán. Politický zájem vysvětlit největší, každému zřejmé kauzy zbohatlých politiků a jejich poradců dodnes neexistuje, takové je to politikum. Jeden ekonom spočítal, že kdyby všechny české dálnice a státní stavební zakázky stavěli u nás od převratu drazí Němci, nemuseli jsme mít státní dluh (40 % HDP) a samozřejmě bychom měli všichni o dost vyšší životní úroveň. A co teprve, kdyby je stavěla korejská firma.

Bělohradskému však jde o něco jiného, chce nesouměrným porovnáním poukázat na pravé zlo: “Příčinou krize globálního kapitalismu není korupce, ale planetarizace lidských aktivit, protože mizí hranice mezi legálním a nelegálním jednáním… Demokratická politická moc má tři póly: pravidla, veřejné mínění a kulturu. Jak obnovit v epoše globalizace tuto hranici, když je stát redukován (legalita), stejně jako veřejný prostor (legitimita) a kultura (kritické vědomí) na pouhé nástroje bio/symbo/techno/logické moci globálního kapitálu?”

A jsme doma, k potěše extrémní levice i pravice, zlo je rozeznáno. Nadnárodní firmy (globální kapitál) se vymanily z moci státu. Že nadnárodní firmy využívají levnější práce, někdy laxnější ekologické podmínky, že se jako každý rozumný člověk vyhýbají daním, což vede k pozitivní daňové konkurenci mezi státy, o tom není pochyb. Ani, že některé využívají místní korupci, bez níž by nemohly podnikat. Tvrdit ale, že je státní politik vůči zahraničnímu kapitálu zcela bezmocný, že chudák neví, zda jedná v obecném zájmu nebo ne, je absurdita. To lze poměrně snadno spočítat a Němci či Skandinávci s tím na rozdíl od Jihoameričanů a Afričanů nemají žádné problémy. V korupčních státech se některé firmy chovají korupčně. Problém je opět jenom v prachobyčejném (dědičném) hříchu, v té jediné náboženské dogmatice, kterou lze skutečně dokázat, v onom prastarém pokušení obohatit se na úkor společnosti.

A krize globálního kapitalismu? Svobodný trh, místní stejně jako ten globální vytrhl sice miliardu lidí z bídy, ale protože je spontánní a nedokonalý, podléhá výkyvům a často také mylné hospodářské politice států. Hranice mezi legálním a nelegálním se možná posouvá, hranice mezi morálním a legálním nemizí nikdy. Profesorská krize globálního kapitalismu není nic jiného než stará marxistická nenávist vůči nedokonalému světu zastřená generalizujícími postuláty na zavádějících sociologických příkladech. Totální kritika světa, je vpodstatě ukrytá spiklenecká teorie, protože se opírá o neexistující antisvět. Dnes ovšem už bez zářných zítřků!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pereira napsal(a):

Vytrháváte věty z kontextu. Překrucujete. A nakonec demagogicky tvrdíte něco naprosto jiného než pan Bělohradský tvrdil. Ubohé.
Pište raději oslavnou řeč na mocnáře. Čtvrtek se blíží.
13. 06. 2011 | 21:31

ujo napsal(a):

autor píše. "
Svobodný trh, místní stejně jako ten globální vytrhl sice miliardu lidí z bídy"
Škoda, že nám nesdělil kterou miliardu lidí, kdy a kde.
13. 06. 2011 | 21:34

xx napsal(a):

Dovolím si jednu citaci:
"Jednoho dne přišlo za námi Ministerstvo dopravy s požadavkem zvýšit poplatky za udělování řidičských průkazů. Když jsme se zeptali proč, řekli, že v současnosti platné poplatky nepokryjí náklady na vydávání průkazů po skončení jejich platnosti (relicencování).
Pak jsme se zeptali, proč bychom měli dělat vůbec takové činnosti. Lidé z ministerstva považovali otázku za hloupou a odpověděli, že přece každý potřebuje řidičský průkaz.
Pak jsem poukázal na to, že jsem dostal průkaz jako 15 letý a zeptal jsem se jich: "Co to je vlastně relicencování, jsou to nějaké testy způsobilosti?" Dali jsme jim 10 dnů na rozmyšlenou. Tvrdili nám, že policie potřebuje řidičské průkazy pro identifikační účely. Odpověděli jsme, že pro tyto účely mohou použít občanské průkazy, ne řidičské. Nakonec i oni připustili, že není žádný rozumný důvod v činnosti pokračovat - tak jsme zrušili celý proces. Dnes je řidičský průkaz platný do 74 let, po tomto věku musí řidič každoročně absolvovat zdravotní testy, které potvrdí způsobilost řidiče. Nejenže jsme nepotřebovali zvýšit poplatky, ale zrušili jsme celé oddělení. To je způsob odlišného myšlení ... "

Takhle vypadá pravicový pohled na státní správu a její reformu. Porovnejte laskavě s pohledem naší údajné pravice. K smíchu.

Dokud lidé tohle nepochopí, budeme se tu dál handrkovat, kdo víc nakradl, jestli modří, oranžoví, rudí či zelení.

Jalové tlachání co nikam nevede.
13. 06. 2011 | 21:39

Alex napsal(a):

On už Vám to v podstatě napsal Pereira. Fakt se raději věnujte osobímu projevu ku příležitosti mocnáře. Holt Bělohradský češtinou vládne, Vy užzřejmě nikoli a potřeboval byste překlad do Tomského češtiny. Nu a snad nepohrdnete, když Vám oplatím podobnou mincí - hle pan Tomský z boží vůle pravičák, pokud nejde o jeho knihy. Za víc skutečně nestojíte. Kupodivu se shodnete na těch knihách ze stejných osobních pozic jak Martin Komárek, jenom on se za sou bohulibou někdejší úlisnost mocnáři omluvil. Až tak dalece jako Vás ho ten rektální alpinismus bez rozumu přece jen nedostal. Či lépe řečeno, reaguje na poptávku davu, jenž se pokouší možná na rozdíl od Vás vědomě manipulovat. Je tam alespoň nějaká reflexe. Vy tomu co píšete snad i věříte.
13. 06. 2011 | 21:47

nick y napsal(a):

Tihle politologo..Proč pane Tomský nezdůrazníte v případě poukazování na korupci konkrétní případy, které se odehrály ? Je to obehraná písnička?
Pro mně ne- jsem pořád víc znechucen lidmi, kteří poukazují na budoucí/možné/plánované/potencionální nebezpečí pro státní kasu, aniž by dříve poukázali na činy dokonané,ale"neodměněné" podle "zásluh" aktérů. Tím odvádíte pozornost od skutečných, reálných problémů s rozkrádáním státního majetku, víte ?
Proto si Vás nemohu vážit, je mi líto.
13. 06. 2011 | 21:49

Josef K. napsal(a):

Normalizační soudruh píše o velkých věcech. Tomský, Vy jste měl zůstat v této zemi , Vy jste neměl odjet do té UK, a měl byste se dobře, byl by z Vás vzorný normalizační ždímač. Ubohý článek, prázdnota a myšlenkový běs. Máme tu zvláštnbí kastu trpasléků: Tomský, Joch, Semín, Kuras....sice nic neumějí, neznají, ale rádi by vytvořili řád světa. Článek z Rudého Práva z roku 77-82 jak vyšitý. Ta jakoby intelektuální klička na závěr, to vysvětlení nečeho, čemu nerozumím. Politruk nádherný, Stěpan Stěpanovič Tomskij? Hele, k nám do synagogy nechodˇ.
13. 06. 2011 | 21:56

Josef K. napsal(a):

Normalizační soudruh píše o velkých věcech. Tomský, Vy jste měl zůstat v této zemi , Vy jste neměl odjet do té UK, a měl byste se dobře, byl by z Vás vzorný normalizační ždímač. Ubohý článek, prázdnota a myšlenkový běs. Máme tu zvláštnbí kastu trpasléků: Tomský, Joch, Semín, Kuras....sice nic neumějí, neznají, ale rádi by vytvořili řád světa. Článek z Rudého Práva z roku 77-82 jak vyšitý. Ta jakoby intelektuální klička na závěr, to vysvětlení nečeho, čemu nerozumím. Politruk nádherný, Stěpan Stěpanovič Tomskij? Hele, k nám do synagogy nechodˇ.
13. 06. 2011 | 21:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

Autor
Pokud nejste hlupák, tak moc dobře víte, jaké byly příčiny finanční krize.
Takže tady nedělejte ramena s jakýmisy plky o odolnosti politiků a svobodném trhu, když je politika prolezlá exponenty finančních a korporátních struktur.

Jste trapný.
13. 06. 2011 | 21:58

Hurá napsal(a):

Pouze malá technická pozn:
Pan Bělohradský je pouze takové umordované "céčko". "Áčkem je talent pan Köller ! (Doufám, že jsem nenapsal jeho jméno špatně).
13. 06. 2011 | 22:12

Tencokida Hnuj napsal(a):

Hurá
Hmm. Asi tedy toho pana neznáte a ani neznáte jeho dílo - kdyžtedy neumíte napsat jeho jméno.
Ale to vám /eh - ta virtuální diskuze - osobně se domnívám že je ti tak jedenáct),tedy to ti vůbec nebrání v tom, abys pronesl hodnotový soud o obém a to formou prdu.

:--()

Že ty kujóne budeš asi "pravičák" ?

.(((
13. 06. 2011 | 22:20

Maximus napsal(a):

Když jsem hrál jako mlaďoch závodně šachy, tak jsem si přehrával partie mistrů, ponejvíce na straně vítězů, aby mě to vše přešlo do krve a pochopil jsem jejich myšlenkové pochody. Jenom u partií žen to nějak nešlo, oni ty ženy přemýšlely stylem jako když se pravou rukou drbete na levém uchu, zkrátka jejich myšlenkové pochody mě zůstaly utajeny. Tím ovšem nechci říci, že by byly slabé, jen jiné. No a teď Tomského článek mě to všechno připomněl, hele Tomskij, nejste náhodou předělaná ženská na chlapa?
13. 06. 2011 | 22:22

Targus napsal(a):

To Alexander Tomský:

Spousta faktických chyb,zbytek se ani neodvažuji hodnotit, Stejskal by mi přišel osobně vyrvat klávesnici zpod rukou.

Mistře Tomský, ty dálnice jsou mimo jiné i proto tak drahé, že nám naše modrá pseudopravice nastavila zákony tak, že umožňují vydírat stát majitelem byť jen jediného metru čtverečního, který je k postavení dálnice potřeba. Tohle by v Říši prostě neprošlo, proto tam taky mají nižší ceny...
13. 06. 2011 | 22:30

veverka napsal(a):

Tomský už máš napsanej vládní chvalozpěv na čtvrtek? Jestli ne měl bys začít,jinak ti nedaj gáži.
13. 06. 2011 | 22:49

Targus napsal(a):

To Hurá:

Předpokládám, že se nejedná o Kelnera, nýbrž o Jana Kellera.
Jeho přednáška nazvaná Arogance financí z 16. 3. 2010 přivádí modropravičáky k záchvatům amoku.
Pro takové, jako vaše maličkost je to jak dělané. Doporučuji sledovat denně po pěti minutách namísto večerníčku.
13. 06. 2011 | 22:51

Skogen napsal(a):

Targus :)))
13. 06. 2011 | 22:58

roman napsal(a):

a kde je beda?uz se nemuzu dockat...
13. 06. 2011 | 23:14

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Ten Keller, který vstoupil za nejtužší normalizace v 70. letech do KSČ?
Příklad opravdu ryzího charakteru...
13. 06. 2011 | 23:41

JenTak napsal(a):

To Targus
Stát se raději handrkoval 15 let s jednou ženskou, než by zaplatil. Havránková je jediný případ, kdy občan porazil stát. Neoperujte zvůlí majitelů pozemků prezentovaných jednou Havránkovou, když drahé jsou úplně všechny naše dálnice.
Netvrďte mi, že Havránková má fikaně pozemky všude.
13. 06. 2011 | 23:47

Tencokida Hnuj napsal(a):

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu
Pořád lepší než Dlouhý - KSČ(kádrová rezerva) a pak..ODA.(ministr)
Kočárník, Dyba, Besser ....a tisíce dalších - dnes "sůl této země".
To jsou tepvá karakteří, milej zlatej.
To jsou piruety - z komunisty pravičák...
To ten Keller je jen taková teoretická nicka - proti takovýýým praktickým karakterůůům....
13. 06. 2011 | 23:48

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Havránková by zasloužila pomník, protože se postavila aroganci státu.
Dávat jí za vinu drahou dálnici může jen demagog.
13. 06. 2011 | 23:57

Georgius napsal(a):

To Tomský

Velká část přispěvatelů shora již váš příspěvek objektivně ohodnotila a psát k němu něco dalšího je vzhledem k jeho trapnosti určitě zbytečné.

Ale nemohu si pomoci, takže: Pane Tomský, vy jste prostě trouba ...
14. 06. 2011 | 00:48

Anba napsal(a):

Když čtu profesora Bělohradského, tak mu rozumím a souhlasím. Když čtu Vás, tak nic.
14. 06. 2011 | 01:04

drozd kvíčala - pěvec napsal(a):

nejubožejší blog, který kdy napsal Tomský. Dávám palec dolů.
14. 06. 2011 | 05:48

Mud.. napsal(a):

Pane Tomský, elitní Pánská jízda s vámi plně souhlasí! Neuniformovaná blokující odborová lůza se může strachovat dosud zatím ilegálních hnědokošiláků! A že jich za týden vzniklo.
14. 06. 2011 | 06:35

Pavel Krajtl napsal(a):

Někdo se filosofem narodí, jiný se do něj nepročte dosmrti.
14. 06. 2011 | 06:50

Ládik!!! napsal(a):

Nemůžu se vyjádřit k někomu nebo o někom, kdo tu není (nepíše). To se nesluší, to bych vypadal jako ti někteří nevychovanci v textech nade mnou.
14. 06. 2011 | 06:51

Sladký napsal(a):

"Že se jako každý rozumný člověk vyhýbají daním." :o))) Tu máš,čerte kropáč. a nejvíc se daním vyhýbají ti, kteří od rána do večera kvičí, že ze svých daní nechtějí sponzorovat "nefachčenka". Zkrátka "podnikatel, který státu odvadí nějaké daně je idiot". To je zásafa (našich?) podnikatelů, jeden z důvodů,proč je stát zadlužený tak, jak je.
14. 06. 2011 | 07:23

Aktiv napsal(a):

Ano korupce nelze scela vymítit, ale lze veřejnosti i se soudy ukázat, že spravedlnost ve větší míře existuje. Za 20 let je z toho jen nicota. Ani jeden případ dobrozdání.
Přirozené je, že ostatní lidé na to reagují rezignací.
Jako je přirozené někoho si naklonit úplatky, je také přirozené za to očekávat od okolí i nelibost.
Problémem silných skupin obyvatel je, že zneužívají svého postavení, a to nevyjímaje právě nadnárodních korporací. Je to přirozené.
Je přirozené, že oběti se ozývají, kdyby se neozývaly, tak bychom možná žili ve vzduchoprázdnu. Možná i v orwelovském světě. Je potřeba si říci jasně, podporujeme demokracii, právo a svobodné podnikání, nebo podporujeme podřízenost, úplatnost, zbabělost, amorálnost.
To, že pro silné je přirozené porušovat práva jiných, i za pomocí svobodně zvolených zástupců, je přirozená i neblahá odezva ze strany poškozených, a to občanů!
Pokud silní a úspěšní si to neuvědomují, a nerespektují, pak musí být poníženi, nepíše-li se to i snad v Bibli.
Je to božská dannost. Každý, malý i velký se musí chovat podle nejlepšího úmyslu, a svědomí. Ten , co vede, i ten, který se podřizuje.
Když se tak nečiní,nelze než očekávat božské právo, né nadarmo se stávka nazývá vyšší moc.
Pan Klaus, a koalice a politici za 20 let zapoměli, že božský princip tu je stále, i když oni už dávno budou v pekle!
Společnost ví někdy lépe, než silní a úspěšní, a to je právě stálé paradigma, které zneužívají zase jiní silní proti silným viníkům.
Rozumné vládce je těžké hledat v lidské historii, kteří by si toto paradigma dokázali připustit a každodenně uvědomovat.
Klaus a současná"pravolevice" je úplně přes pokračující desetiletí mimo!
A podle toho svoboda, demokracie a samostatnost vypadá. Katastrofálně!
14. 06. 2011 | 08:22

Loajalni občan napsal(a):

Přemýšlím, hlavu si lámu, ale co jste Vaším článkem říci chtěl nechápu. Jsem prostý člověk, vzdělání nemám.
14. 06. 2011 | 08:29

Občan napsal(a):

Tomskej,

Bělohradskej to pojednal komplexně a stejně komplexně a SPRÁVNĚ to také chápe. Zejména PŘÍČINY korupce a DŮSLEDKY globalizace.
Zatímco "národní" (ve smyslu domácí) korupce je uchopitelná, postižitelná a řešitelná UVNITŘ státu. GLOBÁLNÍ korupce, probíhající celosvětově a odehrávající se MIMO dosah národních bezpečností a justicí, je de facto neřešitelná.
Pokud by se CELÝ SVĚT nerozhodl, že už má celého neslavného "finančního trhu" plné kecky a nevrátil se k normální zbožní a peněžní výměně (za předpokladu, že peníze budou opět něčím kryté).

Mimochodem - USA s tímhle počítají a velmi správně vytvářejí obrovské zásoby zlata. Ve zlatě mají 75% devizových rezerv (což je nejspíš také důvod, proč Čína drží jinak bezcenné americké dluhopisy ve výši cca 2 BILIONY - 2000 MILIARD dolarů). FED drží asi 8000 tun zlata v rezervě a ročně nakupuje kolem 130 tun (pokud si to vybavuji dobře; možná to je víc). Což znamená, že USA počítají v brzké době se zhroucením virtuálního "finančního trhu" a s návratem k normální peněžní výměně kryté zlatem a výrobou.

Ano, příčinou současné ekonomické i společenské krize JE globalizace, JE socializace ztrát širokým masím a privatizace zisků nepatrnou mocenskou skupinkou, JE ožebračování stamilionů ve prospěch pár set (!!!!!) lidí.

Kecy, kecy, kecy, Tomskej. Nikoli Vy, ale Bělohradskej má pravdu. Vztekejte se jak chcte, nic s tím nenaděláte. MÁ PRAVDU a vy jste se s neoliberalismem totálně sekl.
14. 06. 2011 | 08:37

Občan napsal(a):

Těm, co tu dojatě uslintávají nad "selkou" Havránkovou jen doplňuji, že ona "selka" do r. 1998, tedy do r., k dy bylo rozhodnuto o dostavbě dálnice na Hradec Králové, o zemědělství ani nezavadila.

Tato POZEMKOVÁ SPEKULANTKA si nechala zemědělskou činnost zapsat v r. 1998. Do té doby nepodnikala vůbec v ničem, tedy dyla někde zaměstnankyní. A že JE prachsprostou pozemkovou spekulantkou a že svůj plán pečlivě připravovala (v koordinaci s dalšími spekulanty) dlouho před jeho realizací, o tom svědčí i to, že okamžitě po vyhlášení záměru dostavby rozprodala kousíčky pozemků ekoteroristům. A ve spolčení s nimi začala stát vydírat.
14. 06. 2011 | 08:45

Rumcajs napsal(a):

Tomský je přesně ten typ filosofa, co jednoduché myšlenky obléká do svatebních šatů,takže prosťáčkové pak mají pocit při jejich pochopení, že pochopili něco děsně důležitého a vědeckého.

Dodává jim to sebevědomí a levicového revoluční nadšení, které zatím všude na světě vedlo akorát do kopru.Závěr Vašeho blogu vystihuje přesně podstatu levičáckýho uvažování. "Totální kritika světa, je vpodstatě ukrytá spiklenecká teorie, protože se opírá o neexistující antisvět."
14. 06. 2011 | 08:47

Rumcajs napsal(a):

Pane Tomský omluva - měl tam být ten komediant Bělohradský.
14. 06. 2011 | 08:48

Rumcajs napsal(a):

Občan - nefilozofuj a radši se douč procenta.
14. 06. 2011 | 08:49

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Z tebe ta závist jenom kape Cukrouši. Chápu.
Malej,uhrovatej,blbej zrzek - ve škole se mu pořád jenom smáli... no ještě jsi dopadl celkem dobře. Z někoho by takové podmínky udělali klidně masového vraha.
14. 06. 2011 | 08:53

Sladký napsal(a):

Už několikrát jasem napsal,že na primitivní žvásty nebudu reagovat.Doporučuji to i ostatním, třeba ti omezenci a provokatéři nakonec odtáhnou.
14. 06. 2011 | 09:18

Sladký napsal(a):

Psychologicky je to naprosto jasné- kdo neustále mluví o závistivosti ostatních, sám jí je plný až po okraj.:o))) Tady na diskusích je to jasně vidět. Stačí,aby stát důchodcům či učitelům přidal pár stovek a pravičáci začnou kvičet jak prasata před porážkou. Ti ubožáci mluví o závistivých sockách a přitom závidí ostatním i sociální dávky.
14. 06. 2011 | 09:22

zdenekb napsal(a):

Loajalni občan napsal(a):
Přemýšlím, hlavu si lámu, ale co jste Vaším článkem říci chtěl nechápu. Jsem prostý člověk, vzdělání nemám.
14. 06. 2011 | 08:29

No přeci, že je vše jak má být. Kdyby se vám něco nelíbilo -třeba "nedokonalost" svobodného trhu, cloumá vámi stará marxistická nenávist, kdybyste si nevšiml. Miliarda lidí (údajně globálním kapitalismem vytržená z bídy) by vám mohla vyprávět!
14. 06. 2011 | 09:27

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Bodejž by nekvičeli, když jsou to jejich peníze. Nikoho nebaví makat na lemply.
14. 06. 2011 | 09:33

realysta napsal(a):

Pane Tomský, nevěřil jsem, že otisknout lze každou hloupost. Mýlil jsem se. Vaše hodnocení krize globálního kapitalismu - to je "lahůdka" ideově inverzně srovnatelná s proklamacemi utopického socialismu.

tím jak popíráte rizika globálního kapitalismu, popíráte jednak principy fungování tržního nadnárodního kapitalismu (cílem je maximalizace zisku - račte si přečíst pravicové autory teorií). Popíráte i výrok bývalého prezidenta USA G.W.Bushe, staršího, který ve svém vystoupení o Stavu unie prohlásil, že s ohledem na globální kapitalismus a jeho vliv, je třeba vytvořit nový společenský systém.

Mohu znát Vaše vzdělání a praxi?
14. 06. 2011 | 09:59

Občan napsal(a):

To Sladký:

Hoven už to buď vzdal, nebo mu ještě nezačala směna, nebo má zánět šlach ze včerejška a nemůže psát :o)))
Rumcajs nasadil ráno docela slušné tempo, a po deváté ranní nám nějak začal ochabovat ve svém úsilí. Asi je v garáži a opravuje bagr, který mu rozbili jeho švarcsystémoví dělníkododavatelé.
Až sundá montérky a umyje si pracky Solvinou, tak nám to, levounům, pěkně nandá :o))
14. 06. 2011 | 10:02

Jo napsal(a):

Tomsky je jen retor, myslenky zadne, jen modre 'myslenkove schema'. Tomskym hluboce opovrhuji pote, co verejne blabolil o mem oboru, o statnim sektoru. Ten clovek nic nevi, vse ma pouze nacteno z denniho tisku a modrych prirucek. Je to smesny chuudinka. Urcite je i neduzivy :o)
14. 06. 2011 | 10:05

Sladký napsal(a):

Globalizace znamená, že nadnárodní společnosti vyrábí tam,kde je levná pracovní síla, prodávají tam,kde je dostatečná kupní síla a daně odvádějí tam,kde jsou nejnižší, v ideálním případě žádné.
Outsorcing výroby do jihovýchodní Asie znamená růst nezaměstnanosti v mateřských zemích, obrovské nároky na dopravu,zvýšené drancování dostupných zdrojů,znečištování životního prostředí,pokles koupěschopnosti obyvatelstva..místo výroby spekulace,virtuální hrátky finančních trhů,nejrůznější bubliny, rostoucí zadlužení států, tendence odbourávat nejen sociální stát,ale i demokracii.
14. 06. 2011 | 10:12

Tomáš napsal(a):

Kapitalismus je věčný, vše zůstává, nic se nemění...proto nemá smysl jej kritizovat a kdo tak činí je zastydlý marxista a levičák... úžasný intelektuálný výkon pana Tomského. Bělohradský říká víceméně to co je součástí mainstremové debaty v USA jehož základní tezi je, že kapitalismus tak jak fungoval doposud nemůže fungovat. Dokonce i Velké Británi konzervativci přišli s teorií big society....jen u nás veřejný prostor zaplavují veleduchové Tomského typü...
14. 06. 2011 | 10:27

Ivan123 napsal(a):

Pan Tomský si "nevšiml", že zlodějna je možná především tam, kde existuje soukromé vlastnictví. Největší zlodějnou je privatizace. Bude bezpodmíněčně nutné většinu tzv. privatizovaných majetků znovu předat do společného vlastnictví, nejlépe družstevního typu. Je příznačné, že Italové odmítli možnost privatizace vodních zdrojů zatím co Tomský by nejraději zprivatizoval i vzduch k dýchání. Doporučoval bych mu jako četbu Wolkerovu pohádku "O milionáři, který ukradl slunce".
14. 06. 2011 | 10:31

Vico napsal(a):

Tomskému samozřejmě nelze upřít právo na kritiku mnohem respektovanějšího kolegy Bělohradského. Ostatně názor Bělohradského na jev korupce jako mystifikaci tu už byl kritizován např. od Jiřího Pehe.

Samozřejmě je legrační, když si tu v diskuzi k článku někteří zastánci anonymních akcií, kteří považují boj proti korupci za levičácký blaf, plivnou na Bělohradského.
Inu vlajkonoši Sparty přetáhnou baseballovou holí slávistu i ve chvíli, kdy zvolá : "Ať žije Řepka" :-).

Tomský postavil svůj atak na faktu, že sám sebe tu staví do role jakéhosi bojovníka na straně morálky. Tam, kde nestačí odborně, čerpá sílu z Morálky, kterou v kritice Bělohradského zastupuje.

Usmívajícímu se Bělohradskému přisoudil zastánce šetrného utracování nedonošenců "starou marxistickou nenávist vůči nedokonalému světu."

To píše ten, který onehdá zde skuhral, že už jsme si dlouho neprožili nějaké očistné kataklysma a proto degenerujeme.
14. 06. 2011 | 10:39

Rumcajs napsal(a):

Vico :

Ty se dopouštíš několika mystifikací. Jednak zaměňuješ slova "Známý" a "Respektovaný" a pak se tváříš, že bojovníci proti akciím na doručitele jsou bojovníci s korupcí.

No nebeč. Nejsi jediný kdo podléhá sebeklamu. Ti co upalovali Johanku z Arku si nakonec mysleli to samé co Johanka.
Totiž, že jednají ve jménu Boha.
14. 06. 2011 | 10:53

Historik napsal(a):

Ca Ira - Půjde to
Bude li politická vůle, reprezentovaná strachem politiků, že skončí na lucernách, dokážeme omezit korupci a dokonce i vliv globalizace. USA třeba měly od r. 1865 až do doby po druhé světové válce tak velkou ochranu domácího trhu, že se nedováželo skoro nic, co šlo v USA vyrobit.
Reza Chán (otec Rezy Páhlavího) také dokázal pomocí poprav provinilců korupci značně omezit, stal se ale obětí své snahy zůstat za WW2 neutrální, když SSSR a GB potřebovaly přes jeho území vozit americkou vojenskou pomoc pro SSSR. Proto byl svržen VOJENSKOU AGRESÍ výše zmiňovaných velmocí, což vedlo mimo jiné v Iránu k návratu korupce nebývalého rozsahu.
14. 06. 2011 | 11:32

Historik napsal(a):

Jeden citát: U občanů německých měst je morálka na takové výši, že když potřebují peníze na nějaký veřejný účel, vyhlásí prostě, že každý občan má dát třeba 2% majetku.
A opravdu to tam funguje, jinak by totiž dávno zvolili jiný systém.
Nicollo Machiavelli, cca. 1520
14. 06. 2011 | 11:43

Vico napsal(a):

R. Jak už ti radil maximus, bez liftovaných úderů se už dnes nehraje.

Nenapsal jsem respektovaný ale respektovanější ve srovnání s vydavatelem Tomským.

Pak by to také chtělo silnější brejle, pokud chceš zjistit, jak se tvářím. Nepsal jsem o bojovnících proti anonymnícm akciícm, ale o jejich zastáncích a o tom, že považují obecně vyhlašovaný boj proti korupci za levičácký blaf. V tomto punktu tvrdí Bělohradský totéž. Čili se zabývám logikou vlajkonoše, že ideologický protivník nesmí mít pravdu ani tehdy, když ji /dle mého/ má... flák,flák.
14. 06. 2011 | 11:45

Historik napsal(a):

To Ivan123
Je to jinak, korupce je možná pouze u státního vlastnictví, včetně jeho rozkrádání při privatizaci.
PRINCIPEM korupce je ovlivnění toho, kdo rozhoduje o vydávání CIZÍCH peněz, tím, že se jemu osobně dají peníze za to, že cizí peníze vynaloží ve prospěch uplácejícího a v neprospěch majitele.
Majitele soukromé železnice těžko přimějete úplatkem milion dolarů k tomu, aby koupil lokomotivy od subjektu, který je nabízí o 50 milionů dráže, než je nabídka konkurence. Úředníka státních drah k témuž přimějete snadno, pakliže tu nebude reálné riziko, že ho zastřelí pro korupci.
14. 06. 2011 | 11:52

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Ivan 123 napsal:
"Bude bezpodmíněčně nutné většinu tzv. privatizovaných majetků znovu předat do společného vlastnictví, nejlépe družstevního typu"

Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša... :-)
14. 06. 2011 | 12:22

Rumcajs napsal(a):

Vico:

Jestli ti dobře rozumím, tak boj s korupcí je levičácká záležitost ?

No to leda aby využili známého efektu, kdy pod svícnem je největší tma. Komu myslíš, že vyhovuje korupce a přerozdělování ?
14. 06. 2011 | 12:24

Eva M. napsal(a):

citát *že se jako každý rozumný člověk vyhýbají daním* -- :o) pane Tomský, chcete naznačit, že nejste hloupý, ale pouze nepoctivý? :o) sakra, já myslela, že daně jsou mimo jiné výrazem skutečnosti, že ani ten nejkmotrovatější kmotr nepostaví sám silniční síť, letiště - to abychom zůstali jen u produktů, které i prachaři používají - o tom, že prachař, který jde k doktorovi, jistě bude chtít, aby byl doktor již zaučen na lidských pokusných krysách, ne že si přečte o operaci žlučníku nebo nedej bože něčeho ještě složitějšího pouze z učebnice, ani nemluvím............tedy ve světě podle Vás, kde něco jako sounáležitost s tvory ze stejné tlupy neexistuje, kde existuje jen JÁ a odpad.........pane Tomský, že byste byl nejen nepoctivý, ale navíc ještě i.... hloupý?
:o) a Vy jste reprezentant naší čistokrevné pravice, že? .... Pane Tomský, aj běda, shledávám Vás pánům Hloupým na Levici plně roveň.................Snad ...abyste raději mlčel?
:o) Děte si, chlapče, místo toho diskreditování /údajných?/ pravicových ideálů radši něco pěkného koupit, diamant do kravaty, nějakou silikonovou dvacítku nebo porše, nebo jinou pičovinu, Vám to udělá radost a Vašim přátelům to ušetří ostudu z veřejné prezentace Vašich názorů......anebo.... bejt nepoctivej už dnes není ostuda??
14. 06. 2011 | 12:33

Sladký napsal(a):

Korupce a přerozdělování vyhovuje nejlépe levicovým sockám.Ty ze svých dávek korumpují politiky,úředníky,policii,soudce a získávají od státu miliardové zakázky pro své firmy.:o)))))
14. 06. 2011 | 12:35

Sladký napsal(a):

Ty se vrať na Wallstreet, vrahu, a snaž se zachránit USA. Jsou jednou z nejzadluženějších států světa,neustále způsobují nějaké krize a nemají daleko ke státnímu bankrotu. Mohou za to tamní komunisté a sockomunisté, jako třeba Bush Jr a neskutečně štědrý sociální stát.
14. 06. 2011 | 12:40

Toulenus napsal(a):

Ten kdo neplatí daně je zloděj!
14. 06. 2011 | 12:41

Vico napsal(a):

R.píšeš "jestli ti dobře rozumím". Odpovídám - nerozumíš.

Opět jsem nepsal, že boj s korupcí je levičácká záležitost, ale

že zastánci anonymních akcií/nikoliv tedy já/
považují/opět ne já, ale ONI/vyhlašovaný boj proti korupci za levičácký blaf.

Čili to vše oni, oni ti zastánci anonymních akcií. Kapišto?

Ale třeba se pletu.

Třeba konkrétně ty - zastánce anonymních akcií si myslíš, že bojovníci proti korupci to myslí upřímně a ty jim fandíš. Pak se omlouvám.
14. 06. 2011 | 12:43

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Sladký:
rada č. 15 Pepy Řepy diskutérům: 15.Tykej tak, jak jsi byl zvyklý na schůzích zamlada.
14. 06. 2011 | 13:04

Schlojmo Mojzes napsal(a):

Aljoša!U nás v sinagoze by jsme Ti to blbnutí odpustili.Ale takhle děláš ostudu veřejnou u Goim,ani Hospodin ani my Ti neodpustíme.
14. 06. 2011 | 13:18

Rumcajs napsal(a):

Vico:

Zkusíme to pomalu. Kde jsi slyšel, že zastánci AA považují boj s korupcí za blaf ?
14. 06. 2011 | 13:24

Vico napsal(a):

R. Z četných diskuzí zde na Aktuálně. Mám-li být konkrétní, tak tvůj přítel StandaT se tady včera nebo předevčírem sáhodlouze rozepisoval na toto téma. Velmi obsáhle.Štěky některých dalších ani nepočítám.

Jinak samý auty. Víc liftovat anebo víc podavačů míčků.
14. 06. 2011 | 13:40

jozka napsal(a):

Historik:

Vy asi moc soukromy sektor neznate, co?

Jasne, ze majitele tim milionem nepresvedcite. Ale jeho zamestnance uz ano. Deje se zcela bezne.
14. 06. 2011 | 13:53

Tenco napsal(a):

Eva M.
Tak to jsem ani nezachytil - že pan KONZERVATIVNÍ politik TOMSKÝ považuje vyhýbání se daním za projev rozumnosti.

Eh - ono se ty karaktéééry vybarví vždy ve chvílích, kdy takříkajíc začne docházet i na ně (zvýšené DPH na knihy je ale nic proti tomu, kdyby se po nějakém přeskupení mocenských sil ve směru od zlodějů a psychopatů k normálním a slušným lodem přišlo na to - že pan TOMSKÝ je mimo jiné i ROZUMNÝ člověk, který se vyhýbal daním...)

:)))

Na co všechno ty ženské nepřijdou. :)
No - naše chyba(pánů tvorstva) - text jen přeletíme - nezachytíme všechny ty drobné niance...jako například freudovské přepsání se....

:)))

KONZERVATIVNÍ POLITIK TVRDÍ, ŽE KAŽDÝ ROZUMNÝ ČLOVĚK SE VYHÝBÁ PLACENÍ DANÍ.
(Eh - Tomský, Tomský..jak vás teď můžou brát například odboráři vážně...to jsou totiž zaměstnanci...tam se těžko MŮŽETE VYHÝBAT PLACENÍ DANÍ).

Bingo, paní (slečno) Evo !
14. 06. 2011 | 13:57

Sladký napsal(a):

Vrah z Wallstreetu- Sorry, neměl jsem tušení,že Emeričan rozpoznává tykání a vykání. To za 1. Za 2. Už tě poměrně dost dobře znám,řekl bych,že jsme vrstevníci, není tedy důvod vykat.
3.Jedině bývalý partajník si tykání spojuje se stranickou či svazáckou schůzí,normálního člověka to sotva napadne.
4.Pokud ti to není známo, tak na internetových diskusích je tykání běžným a obvyklým zvykem.
5.Nejsem zvyklý vykat lidem na takové úrovni, že jsou schopni prezentovat se nicky jako třeba Wrah z Wallstreetu.
6.Místo vyčichlých moudrostí Pepy Řepy se pokus o nějakou vlastní.
14. 06. 2011 | 13:57

Varan napsal(a):

Pan Tomský:

Kdysi, ještě v exilu, jste byl zajímavý nakladatel. Rozmluvy jsem četl rád.

Dnes - je to pád do sterility a otravné opakování stále stejných manter. Kdyby se Západ byl řídil vašimi recepty (likvidace sociálního státu, snižování daní), nikdy by nemohl zvítězit ve studené válce, protože by nebyl s to porazit komunisty na jejich vlastním hřišti - tedy v oblasti sociálních práv a jistot. Je smutné, že to nechápete.

Ještě smutnější je, že pro svůj vlastní byznys požadujete daňové úlevy - "sociální ohledy" jen vždy pro sebe sama, ostatní ať si trhnou, že ano?

:-(
14. 06. 2011 | 14:45

claudius napsal(a):

Voni ten Tomský budou něco jako pravicový oportunista,kdyby byl Bilak vynásoben mínus jednou,měl by s ním p.Tomský velký problém.Já jsem alergický na jahody,Tomský na marxismus.Trochu se veze s proudem,ale zkoušku by z něj neudělal,neučil se.
14. 06. 2011 | 14:53

Jan napsal(a):

Já bych měl na pana autora otázku.
Mrtvých lidí má na svědomí víc : "globalizace" a nadnárodní kapitál, nebo komunisti?
/správná odpověď je a, počítejte/
Jestliže nechcete věci měřit člověkem, čím je chcete měřit?
Penězi?
Rozumím Vašemu článku správně, že peníze jsou dobro?
Ve jménu kapitálu vygumujeme lidství, tak je to správně, dle apologetů Darwina/nepochopili ho/.
Žijeme v době otrokářské. Vždycky to tak bylo říká Tomský.
Kdo se vzpozíš, komunistou jsi ocejchován.
Moc a proti ní člověk. Tomský dává přednost moci.
Ale lidé se Vám budou vždycky bouřit, nedá jim to. Uvidíte.
Člověk moci vždycky vadil. Golgot miliony.
14. 06. 2011 | 15:20

Aktiv napsal(a):

Vzkaz pro ty nepjpravicovější z nejpravicovějších, vy chápete nějak divně tu pravicovost, včetně Tomského, něco na způsob:ON JE ČARODEJNICE, PROTOŽE DRŽÍ KOŠTĚ A MLUVÍ JAKO ČARODEJNICE, PROTO HO MUSÍME UPÁLIT.
Pravicovost současných sveřepých pravičáků je opravdu k smíchu, připadáte mi jak komunisti, kteří ze sebe musí udělat ty pravověrné z nejpravověrných, aby zapadli do šedé masy, a získali obdiv a respekt, nevidíte jak je to směšné!
Měli byste si všímat jiných hodnot, to že je někdo pravověrný pravičák, nebo zatvrzelý levičák nic neznamená a nevypovídá o skutečné osobnosti. Toto je takové karikaturní chování, že by si zasloužilo nějakou hlubší pozornost, ae na úrovni psychologie!
Svou mánií nemáte daleko do Stalinismu!
14. 06. 2011 | 16:57

Petr napsal(a):

"Nebude-li pršet,nezmoknem" je mezzointerpesonálně a meteorologicky pojatý výraz prebehavioristického antivochcápáterismu z pčátku 19.stletí.(Dle A.Tomskiewicze)
14. 06. 2011 | 17:00

big brother napsal(a):

Vážení, vy, kteří kritizujete pana tomského za jeho obranu globalizace, asi nenakupujete v supermarketech. a kde nakupujete benzín nebo naftu ? na jaký televizor koukáte a na jakém počítači surfujete? a vůbec, v jakém automobilu jezdíte ? a tak dále a tak dále... globalizace je prostě realita, ať se to profesoru bělohradskému líbí nebo ne!
14. 06. 2011 | 17:51

Důchodce68r napsal(a):

p.Tomský.
Taky se mi zdálo, že to pan Bělohradský trochu "přepatnáctil".
( A omlouvám se, že to takto píši, jsouc nulová autorita v oboru.)
Ono je těžké diskutovat o korupci, když jde o pojem tak rozmanitý.
Váš příspěvek beru, staví věc trochu zpět, na pevnou zem.
14. 06. 2011 | 18:09

IZP napsal(a):

Děkuji panu Tomskému,že nám vyježil svou obludnou tomistickou lásku k bližnímu.Doufám,že mu Václav Bělohradský nastaví i druhou tvář.
14. 06. 2011 | 18:12

Historik napsal(a):

Generalissimus Stalin a Vůdce Adolf Hitler byli také realitou.
14. 06. 2011 | 18:17

Historik napsal(a):

Jozko
jistěže máte pravdu. Velká soukromá firma se dosti blíží firmě státní, a dokonce ji překoná, jsou li majiteli drobní akcionáři, neschopní reálně kontrolovat management (TAKTO vznikla současná finanční krize).
Ale on se do toho podnikání montoval také stát a nese velký díl viny. Např., USA zavedly rating jako povinný prvek do rozhodování, neberouce v úvahu, že to dělají lidé s jinými zájmy, než uvádět pravdu.
Ale to je na delší diskusi. Proč se nic takového nestalo J. P. Morganovi ani baronu Rothschildovi?
14. 06. 2011 | 18:25

václav bělohradský napsal(a):

kdo neskáče není čech. hop! hop! hop!
14. 06. 2011 | 18:51

Cestovatel napsal(a):

Tomský:

Máte pravdu. Lidé jako Bělohradský,Keller,Pehe využívají marxistickou třídní nenávist, kterou jim vštěpovali když ještě studovali. Tito lidé rychle změnili triko z nenáviděného komunismu na jiný odstín komunismu založený také na třídní nenávisti, na socialismu, který dnes představuje strana "napravených", přebarvených komunistů Sociální demokracie
14. 06. 2011 | 19:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý příspěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
14. 06. 2011 | 20:57

GRRRRRR napsal(a):

Jak vidíte pane Tomský, nejtěžší hřích ve zdejším kraji je naznačit, že nejlepším uspořádáním společnosti by mohl být kapitalismus. Je to totéž, jako vytáhnout červený hadr na býka :-)
14. 06. 2011 | 21:00

Emil XX napsal(a):

Milý GRRRRRR,
kapitalismus předpokládá "svobodný trh" a ve státě, řízeném korupční mafií žádný volný trh NEEXISTUJE.
Např., koupil byste si dobrovolně elektřinu z fotovoltaiky za 13 Kč/kWh?
14. 06. 2011 | 23:37

Emil XX napsal(a):

pane Sladký,
pro Američana je "tykáním" oslovování křestním jménem. Na což při pracovních či obchodních vztazích přechází rychle.
"Skutečně tykají" pouze Bohu.
14. 06. 2011 | 23:42

Jokles napsal(a):

No, divil bych se, kdyby tento pán napsal něco jiného ! V tomto byl Masarik geniální, když veškerou tu zdegenerovanou šlechtu poslal do háje ! Ale jak je vidět, je to tady znova ! Panebože, není již čas na definitivní vyřešení této otázky ?
15. 06. 2011 | 00:46

soigia napsal(a):

To all:
z teto diskuse je videt, ze mame velmi stedry a benevolentni socialni system. Je videt, ze tu spousta komentatoru nema nic na praci.
15. 06. 2011 | 03:38

Kessu napsal(a):

Můj překlad článku:

Bělohradský: "Za chlív a korupci může Systém, v daném okamžiku globalizace. Lidé jsou takoví jací jsou a vlastně za to nemůžou, že korumpují."

Tomský: "Za chlív a korupci můžou konkrétní lidé. Systém není dokonalý, ale furt nejlepší možný."

Ostatní jsou kecy a politika.
15. 06. 2011 | 10:10

Jirka napsal(a):

Já, který jsem byl zapřisahlý nepřítel komunistů, po léčbě privatizací, tržní ekonomikou a trhem (což samo o sobě je nesmysl, už od názvu, jelikož to co je v soukromých rukou, slouží jen malé hrstce "lidí" a stát z toho vůbec nic nemá, čehož jsme se konec konců dožili) jsem zjistil, že Marx a ti další měli 100% pravdu. Ta tzv. svoboda demokracie je k ničemu. Ta je jen pro bohaté, kteří zbohatli m.j. podivným způsobem. V životě jde jen o jistoty, ne o "svobodu", a místo parlamentu a prezidenta, by byl lepší drsný diktátor. Za sebemenší provinění provaz. Normálním slušným lidem by to nemohlo absolutně vadit, těm druhý pochopitelně ano.
15. 06. 2011 | 10:22

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text ("bastard"), neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 06. 2011 | 10:36

Den123456 napsal(a):

Kdyby se lidé v průběhu dějin nezabývali opovrženíhodnou a infantilní "profesorskou kritikou nedokonalého světa" s utopistických pozic antisvěta, měli bychom dnes otroctví, veřejné popravy, kult absolutního monarchy, striktní kastovní rozdělení společnosti, a neměli bychom žádný pojem typu "lidských práv". Je třeba mít na paměti, že sice utopie nedosáhneme nějakou revolucí, to ale neznamená, že bychom se neměli zápasit za realistické, postupné, relativní přiblížování k ní (které se děje napříč dějinami), za zlepšení jednotlivých detailů v dnešním světě. Společnost nemůže rezignovat na jakékoli snažení jenom proto, že nedokonalého světa nikdy nedosáhneme, nebo proto, aby nás nějaký chytrák neoznačil za "Bolshies".
15. 06. 2011 | 11:18

Den123456 napsal(a):

Je hloupé odmítat tu skutečnost, že nadnárodní společnosti disponují obrovskou politickou silou. To lze doložit na nekonečné řadě případů.
15. 06. 2011 | 11:28

IDe napsal(a):

Soudruh Bělohradský není žádný liberálně levicový publicista natož pak filozof, ale prachsprostý bolševický debil.
16. 06. 2011 | 00:55

Hurá napsal(a):

To - IDe :
Já říkám, že to je umordovaný snaživec. Jinak nic vlastního a bez vize.
To - Ten co kydá hnůj (doslova):
Aspoň se nauč psát bez chyb, když už si nevidíš na špičku nosu.
To - Targus:
Sorry, je to Keller. Pokud to není ironie, tak s Vaším návrhem souhlasím.
16. 06. 2011 | 03:00

Bubeník napsal(a):

Autor se staví proti jakékoliv kritice velkokapitálu, globalizace, bankéřům atd., kteří sledují jen a pouze ovládat světovou plantáž. Domácí korupční a zlodějský dvorek založený Klausovým "zákonným" podvodem rozprodeje majetku občanů za netržní ceny jej vcelku nezajímá. Jistě, je to Klausův přitakávač, kterého profláklá strana zlodějů majetku - ODS možná brzy osloví, aby opět voliči sedli na lep.
16. 06. 2011 | 09:01

Bubeník napsal(a):

Autor se staví proti jakékoliv kritice velkokapitálu, globalizace, bankéřům atd., kteří sledují jen a pouze ovládat světovou plantáž. Domácí korupční a zlodějský dvorek založený Klausovým "zákonným" podvodem rozprodeje majetku občanů za netržní ceny jej vcelku nezajímá. Jistě, je to Klausův přitakávač, kterého profláklá strana zlodějů majetku - ODS možná brzy osloví, aby opět voliči sedli na lep.
16. 06. 2011 | 09:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy