Výbušnina lidských práv

06. 07. 2011 | 20:20
Přečteno 4732 krát
Demokracie zachvátila Evropu teprve, když byla založena na lidských právech … (G. K. Chesterton).

Arabské bouřlivé jaro 2011 – diktátoři padají v Tunisku, Egyptě a Jemenu, oligarchické diktatury se otřásají v Bahrajnu i Sýrii, ustrašené monarchie ještě přežívají v Jordánsku, emirátech a Saúdské Arábii. Třetí vlna (ještě nejisté) demokratizace ve světě za tři dekády. Jeden prvek měly nepochybně společný, přestože se všechny odehrály v odlišných historických souvislostech – univerzální lidská práva. V kulturně katolické jižní Americe v osmdesátých letech měl významný vliv Vatikán, když pod vládou polského papeže vyhlásil boj nejen za náboženskou svobodu, ale také za lidská práva. Na tu druhou vlnu v letech devadesátých, jež pohřbila sovětské panství, měla víra ve svobody jako práva možná ještě větší vliv. Konformní Helsinská konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (1975) uznala sovětským diktátorům nedotknutelnost hranic a tím de iure i poválečný zábor Evropy, ale do textu vložila výbušninu „závazných“ univerzálních práv, které sověti podepsali jako bezvýznamný cár papíru, vždyť měli nejsvobodnější ústavu na světě. A hle, v celém ideologicky a ekonomicky vyčerpaném impériu se vynořili z podzemí opoziční skupiny a brali je najednou za slovo.

Jak je možné, že americká biblická deklarace nezávislosti (1776) namířená proti legitimitě anglické královské moci (diktátu), zvláště ve své rozšířené a sekulární podobě Charty lidských práv OSN (1948) má, za předpokladu, že ji přeje politická situace, tak velký univerzální vliv? Vychází představa rovnosti všech lidí a nezcizitelných práv opravdu z lidské přirozenosti, ze které lze odvodit politickou svobodu a jedinou legitimní (volenou) vládu nebo je založena na víře?

“Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svojí oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. A pokud některá vláda těmto cílům překáží, mají lidé právo jí změnit, zrušit nebo ustanovit vládu novou… pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.”

Opravdu se zdá, že naše civilizace během dlouhého vývoje (Izrael, Řecko, Řím, habeas corpus) objevila omezenou, ústavní, liberální, pragmatickou (neideologickou) a také volenou legitimní vládu, která nemá ve světě konkurenci a jež nejlépe zajišťuje svobodu a prosperitu, ačkoli si lidé nemohou nikdy být rovni (přestala by fungovat autorita, pořádek i ekonomie), ani mít v zastupitelské politické diskusi stejný hlas a vliv. Po dosažení značné míry občanské svobody se dnes objevují znovu problémy, jež naznačil už Aristotéles, když se domníval, že stabilní politeia nemůže být založena ani na vůli většiny (demokracie) ani na svobodě politického diskursu a ústavy, nýbrž musí vycházet z tradičních ctností občana a dodejme v moderním smyslu tedy nikoli z práv. Představa práv ukázala svou ohromnou politickou moc, protože bojovat za abstraktní svobodu je mnohem těžší (nevíme co po boji nastane) než zápas o konkrétní vlastně zcizená práva, neboť taková víra delegimitizuje každou nevolenou vládu, a to i tu sebeosvícenější, což většinou nebývá. Zápas o svobodu dnes už neříká – pryč s tyranií, ale dodržujte má práva, což je v součtu totéž.

Pro morální zdraví společnosti jsou však veškerá práva málo platná, protože morální chování je něco jiného než vynucená pravidla (jurisdikce) a lidská práva (kodifikace svobod a nároků). Proto je snaha současné evropské unie o autoritativní politickou lidsko-právní korektnost, která zdánlivě nahrazuje tradiční morálku, tak velký problém. Diktátem tolerance vůči každé osobní a nejen z většinového pohledu deviantní jinakosti rozvrací celospolečenský morální normativ. Najednou, jako by měl každý právo na “morální” odlišnost. Liberální relativismus vytlačuje morálku do oblasti soukromých subjektivních hodnot. Jenže morálka, aby zůstala morálkou musí být obecně vnímaná a tlakem společnosti do jisté míry vynucovaná jako platná norma, jako normální správné chování. Tolerance povýšená na absolutní princip, místo obyčejné sousedské snášenlivosti, vede k bezradnosti vůči špatnému veřejnému chování a nakonec k rozpadu společnosti na autonomní individua. Dokonce omezuje i běžnou schopnost domluvit se s úředníky, učiteli, policii, personálem a zřízenci všeho druhu, protože jim začíná chybět společný rámec, toho co, je všem jasné (úzus, tradice), to co se kdysi nazývalo všeobecným zdravým rozumem. Neustále ke svému údivu slyšíme, že nějaký předpis něco nedovoluje. V totálně kodifikované společnosti je každý je oprávněn něco dělat a něco nedělat, ale domluvit se na rozumném řešení nemůže.

Rozpor mezi legalismem a morálkou se týká téměř všech zákazů známých z desatera. Lichvy a slušného úroku, manželstvím a nevěrou, zlodějnou a korupcí, neúplným (křivým) svědectvím a celistvou pravdou a podobně. Dnes a denně jsme například konfrontování napětím mezi sexuálním libertinismem a diktátem tolerance. Sexuální nezřízenost vede k rozpadu rodiny, kterou stát přestal chránit a preferovat a my nejsme schopni (ani morálně) odsoudit muže, který opustí ženu s malými dětmi a podobně. Diskrétní homosexuální partnerství lze jistě tolerovat, ale jeho praktiky (anální sex) a veřejnou propagaci odmítají nadšeně všechna náboženství i zdravý rozum.

Dnešní sekularizovaná korektnost je netolerantní vůči náboženství, které je často zdrojem silné morálky, chce je vypudit z veřejné sféry a zamezit jeho propagaci, neboť považuje morálku právě jen za záležitost subjektivních hodnot a nikoli nepsaných společenských pravidel. Kdyby tomu tak bylo, neexistoval by rozdíl mezí morálním a legálním, mezi slušným a neslušným, který se tak tragicky projevuje v hamižném (a často legálním) chování politiků. To, že máme na něco právo, neznamená ještě, že je máme vždycky vyžadovat. Největší regulativní ctností starověku byla prudentia – uvážlivost, rozvaha, prozíravost. Zde vidím největší problém dominance lidských práv a z ní odvozené legality – ztrátu soudnosti, čili zdravého rozumu, který v normativně zmatené společnosti, přestává fungovat.

Zásadní lidská a občanská práva nic nestojí (politickou vůli), jsou to především svobody, avšak práva na bázi abstraktní lidské solidarity jsou nároky a dnes se množí jako králíci, nemluvě o právech (dětí, vězňů, zvířat), která mnohdy právy nejsou. Snaha je kodifikovat, je nakonec snahou zlikvidovat politiku. Ta pomalu přestává mít smysl, zvláště v nadstavbě evropské unie, která je svou podstatou nedemokratická (oligarchická) a potřebuje práva a Evropský soudní dvůr pro svou legitimitu, jakoby existoval jen jeden jedinný humánní a univerzální svět, o němž nelze diskutovat, jenž je zapotřebí pouze vyjevit a prosadit jeho smysl v praxi. Podstatou politiky pak není diskuse a opozice (protože pravda je složitá a společenské zájmy různorodé) jak tvrdí Aristotéles, nybrž jednota v pravdě, jak tvrdí Platón a kdysi jeho pokračovatelé v Kremlu.

Naše civilizace dosáhla ohromného objevu legitimitimní vlády a svobodné politiky, proto také padají nepolitické vlády. Ideologie humanismu lidských práv však společnost rozvrací.

Pro časopis Týždeň,
4. 07. 2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Tou poslední větou jste tomu dal korunu !
06. 07. 2011 | 20:46

Béda napsal(a):

A hele ho! Demokrata - Komárkovce! Namísto posilování demokracie by asi rád volební cenzus! (Vždyť lidé si nejsou rovni!)
Všechno je skryto v detailu: "Ideologie humanismu lidských práv však společnost rozvrací." To ostatní je pouze bohatá slovní omáčka, chlapíka, který si již pomalu začíná česat pěšinku a knírek.

PS: žeby se bahrajnská a saudská diktatura nějak třásla? Nevím odkud to pan sovětolog a tomista vyhrabal.
06. 07. 2011 | 20:55

vasja napsal(a):

Helejte pane Bédo, jak dlouho by přežilo včelstvo, kdyby tam platil "humanismus" a trubci by na zimu zůstali v úle?
Páč tam nic takového neni, společenství přežívá. Lidsvo jsde pomalu do kytek.
06. 07. 2011 | 21:03

Bunny napsal(a):

to vasja:
Než lidstvo dle Kurase, Tomského a vasila, tak raději žádné. Planetě se uleví a může to zkusit znovu a lépe.
06. 07. 2011 | 21:08

Josef K. napsal(a):

Je zde opravdu napsáno to, co lze číst? Pane Tomský, ochabnutí stářím? Je zajímavé, jak část české emigrace, ta, která je ve světě akceptována, se od nynější české reality distancuje. Česká zpátečnická realita je prezentovaná zvláštní skupinou normalizačních utečenců a normalizačním tuzemským měšťáckým průměrem. Mezi první patří i zábavní Kuras a Tomský. Jejich schopnosti by však daleko více uvítal Gustav Husák. Především zvládnout tak jednoduchým způsobem (zákonitě velmi zmateným, jak to v těchto případech bývá) tak složité věci. Je to geniální dílko nevzdělance, které jen svědčí o autorově malé znalosti historie i současného stavu věcí. Je to žvanění.
06. 07. 2011 | 21:35

Vico napsal(a):

Když bio-filosof/filosof krmen v klecovém loži,bio-filosof ve volném výběhu/Komárek přirovnal všeobecné volební právo v přerostlé paroží, které vysává z daňčího těla životodárnou sílu,dobře jsem tušil, že Komárek jen formuluje všeobecný názor z pražských akademických kaváren.

A hele, už je tu Tomský a píše, že "Ideologie humanismu lidských práv však společnost rozvrací." Nebo na jiném místě spolu s Aristotelem : "že stabilní politeia nemůže být založena ani na vůli většiny (demokracie) ani na svobodě politického diskursu a ústavy".

Slovo "morálka" se v Tomského poměrně krátkém textu objevuje častěji, než v kalendářovém příběhu pro ctnostné české panny.

Jsem jen hloupý Moravák, ale můj atavistický šestý smysl mne varuje před takovými páníčky s rukami hladkými jak panenka, s ústy semknutými a morálkou za každým třetím slovem.
06. 07. 2011 | 21:42

:o) napsal(a):

:o) a kurva, ale k boji s bolševíkem se hodily, že....

:o) není nad důslednost a charakter....

zdá se, že někdy je lepší zahodit pravicově-levicové hledisko a hledět čistě na to, zda nemáme co do činění.... s parazitním studovaným kreténem
/jakých je na obou křídlech vždy dosti/
06. 07. 2011 | 21:46

Jáchym napsal(a):

Soukromý anální sex, pokud jej někdo provozuje potmě, nenutí mě se na něj dívat a nepropaguje ho, považuji za soukromou věc.

Horší je to s veřejným análním myšlením a jeho propagací, pane Tomský.

On ten Fromm měl pravdu. Já měl kdysi dojem, že kapku přehání.

Sakra rychle nám to tu hnědne.
06. 07. 2011 | 22:47

Jáchym napsal(a):

Srovnávat Kurase nebo dokonce S.Komárka s Tomským nelze.

Kuras je chytrý, Komárek dokonce velmi chytrý a originální. To, že z nich někdy padají výroky nikoliv pouze amorální, ale přímo antimorální, je jiná věc.

Tomský asi před lety hodně knih přečetl a něco se i naučil nazpaměť. (Některé z nich prý i pochopil.)

Ale za ta léta, kdy plodil politickou propagandu páté cenové skupiny, holt myšlení nepotřeboval.
Možná by měl nastudovat něco z Hovenovy brilantní logiky a na oplátku mu vysvětlit význam některých delších slov.
06. 07. 2011 | 23:15

poiuyt napsal(a):

Jojef K :Dokazte,ze neco vite ,nevidim ve vsem prispevku ani kousek znalku,clovece.
06. 07. 2011 | 23:22

Jáchym napsal(a):

Poiuyt:

Lev je králem zvířat,
to Ti přeje Mařena!
06. 07. 2011 | 23:34

mf1527 napsal(a):

Salónní nácci se houfují.. a Alexander Tomský tam taky nehodlá chybět.. Možná získá poradcovské místo na ministerstvu, možná i víc..
06. 07. 2011 | 23:51

Ivan Štampach napsal(a):

Posun pravicových liberálů k fašismu je na příkladu Alexandra Tomského zřejmá. Jeho odpor k humanbismu a k ochraně lidských práv je totožný s odporem stalinistů a fašistů.
06. 07. 2011 | 23:58

zbožný napsal(a):

Děkuji ochráncům práv za nepřímou podporu i mého nezadatelného práva podříznout krk koze na Václaváku.

Allah akbar.
07. 07. 2011 | 00:27

Platan napsal(a):

"Ideologie humanismu lidských práv však společnost rozvrací."

TOMSKÝ JE ... !!!

Pane Stejskale, požaduji seznam povolených nadávek! Mají ho prý i v britském parlamentu.

(Já vím, pane Stejskale, chcete seriózní diskusi... Ale tady to je jako bychom měli seriózně diskutovat o tom, zda se mají upalovat čarodějnice.)

P.s.
Nebo že by pan Tomský žertoval?
07. 07. 2011 | 00:29

Konrad napsal(a):

Oni si tihle socialni inzenyri-teoretici, vubec neuvedomuji kam by to vedlo, kdyby se jejich bludy uvedly do praxe.Lidska prava jsou symbolem dnesni doby, jednim z vydobytku po staleti trvajiciho bezpravi. Lidske mysleni se meni, jen v takovych zpatecnickych hlavach jako ma Tomsky, pretrvava stredovek.
07. 07. 2011 | 02:21

smějící se bestie napsal(a):

Pane Tomský, jsem sice vcelku bezvýznamnou figurkou našeho post-komunistického banánového ČEZ-ka,ale rá pročítám články lidí- kteří tak trochu poznali svět !
Ty narážky o hnědnutí nechte autorům- tj. hlupákům samotným. Znal jsem jednu, ta občas volala ln 158 a činila trestní oznámení pro propagaci nacismu aniž by si uvědomila, že to hnědé není AH, ale její lejno !!!
To víte chlast nadělá divy a po opiční stavy tuplem !
Ne zcela ve všem s Vámi souhlasí, ale plně rozumím tomu, proč dráždíte toliko českého ztransformovaného měštáka, který ještě má na ruku jizvu po utahování svazácké kravaty !
Dokonce si troufám
tvrdit, že z těch legrand z Hovorů na pravici jste asi jediným, koho lze bát nejenom vážně, ale inspirativně !
Takže mnoho zdaru a .......
07. 07. 2011 | 02:42

Pavel Krajtl napsal(a):

Vem něco povrchních informací, přidej trochu zbožných přání jež jsou otcem dějinotvorné propagandistické myšlenky. Podiv se nad tím proč vlastně otrok touží po svobodě, zavři oči nad bezpáteřností mocných kteří po idejích šlapou, smíchej to s trochu ad absurdum demagogie stříknuté vinou smrtelného hříchu a zjistíš, že pravda je složitá, protože je těžké spočítat kolik andělů se vejde na špičku jehly.
07. 07. 2011 | 05:58

Pavel Krajtl napsal(a):

vasja napsal(a):
Helejte pane Bédo, jak dlouho by přežilo včelstvo, kdyby tam platil "humanismus" a trubci by na zimu zůstali v úle?
Páč tam nic takového neni, společenství přežívá. Lidsvo jsde pomalu do kytek.

Ano, lidstvo jde do kytek, protože se v něm přemnožují trubci. A setsakramentsky nenažraní a neužiteční trubci.
07. 07. 2011 | 06:05

Aktiv napsal(a):

Takže pan Tomský vlastně říká, že jeho hlavním krédem je uniformita, a tedy kolektivismus, šedá masa, je to prostě takovej malej severokorejský vůdce v neoliberálním obalu!

Pan Tomský to dokonale zjednodušil, všechny individuální vlastnosti lidí a jejich právo určovat si svůj život i na úkor druhých lidí postavil jako protiargument k nazoru liberála a zastánce práv, a tedy i povinností demokrata, že svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Právě ochrana a zdůrazňování lidských práv je klíčová věc bez nichž demokracie a svoboda nic neznamenají.
To, co společnost rozděluje, je sociální nesoudružnost, kriminalita soudruhů politiků napříč pol.spektrem, absence práva a spravedlnosti, a právě neoliberální chápání chudých lidí jako pouhého čísla na seznamu!

Pan Tomský nevidí, že třeba zvýšení DPH u knih je součástí prvního bodu rozdělení a odpírání práv, sám však pochopil, kam až současná neoliberální politika může dojít, třeba, že bude platit DPH i za vzdůch, a sluneční světlo!

To rozděluje společnost, chamtivost, ne odlišnost a sebeprosazování různorodých společenských nepolitických skupin.

V.Klaus řekl dvě věci proti demokracii a svobodě:1.NEUZNÁVÁ LIDSKÁ PRÁVA
2.NEUZNÁVÁ OBČANSKOU SPOLEČNOST

Když to spojíte, dosaďte si potlesk severokorejských vůdců a spokojenost diktátorů všeho druhu. Oni první bitvu vyhráli názorovým přitakáváním Klause, a teď i Tomského!
07. 07. 2011 | 06:26

Ládik!!! napsal(a):

Pane Tomský -
vynikající článek, zasloužil by bohatou diskusi, ne jako plácání o růžovém tanku.
Tradiční ctnosti občana... tradiční ctnosti občana... mohou mít dnes váhu jen v soukromém životě. Pokud s nimi občan vyrukuje na veřejnost, buď vypadá jako blbec (dobrý případ) nebo dopadne na hubu. Proto si myslím, že je zapotřebí prodělat hlubokou krizi. Tak hlubokou, že pro její přežití nepomůže akumulace majetku, ale tradiční ctnosti občana. Chtěl bych to zažít. Chtěl bych vidět zánik křivých chrakterů, kterými se to jen hemží. Viz zdejší případy. Myslím, že jsem připraven. A nebudu sám.
07. 07. 2011 | 06:34

Ládik!!! napsal(a):

Dodal bych, že mnohdy je lepší vzít právo do svých rukou. I lidské.
07. 07. 2011 | 06:39

Pavel Krajtl napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Dodal bych, že mnohdy je lepší vzít právo do svých rukou. I lidské.

...hlavně nějak lidsky, zavolat pár sfetovanejch negrů s kleštěma a ledlampou pro pana domácího,aby si hoši trochu zablbli...

Trefil jsem se vám do vkusu pane mravný?
07. 07. 2011 | 07:09

grőssling napsal(a):

Na www.urfaust.bloguje.cz jsem pod článkem Petra Vlka, také zdejšího diskutéra uvedl pod blogem k Husovi také toto :

Samozřejmě, že volání Husa po konečném Kristově a nikoliv papežově soudu je reálně nezprocesovatelné a už jenom z tohoto důvodu jej kurie tehdy i dnes musela právem odmítnout a odmítá.
Tím se ale odkrývá nahota pokrytectví vládnoucí třídy, která hlásá morální zásady podle nichž nežije a jejichž dodržování není důsledně sankcionováno existujícím dvojím právem a to tehdy i nyní.

Ale pozor, co je velmi aktuální z Husovy pře dnes není pouze podobný rozpor v naší společnosti, ale zejména ve vztahu civilizace bílého atlantického muže a civilizace muslimské, která byla schopna zákony Boží do práva civilního promítnou a také podle nich žít. Není divu, že se tím muslimové dostali do tvrdého rozporu z civilizací naší ( stejně jako Hus tehdy s převažujícím názorem církevně-mocenským ) a každý kdo zváží pro a proti jim jejich postoj nemůže vytýkat jako pokrytecký. Spíše naopak.

Tím se Husův spor stává globálně aktuální, zejména když vezmeme v úvahu, že celá civilizace bílého atlantického muže, postavená na pokrytectví se již delší dobu hroutí nejen morálně, ale nyní už i finančně.
07. 07. 2011 | 07:13

Béda napsal(a):

Aktiv,

no tfuj! Pan prezident je přece "OBČANSKÝ" a k tomu "DEMOKRAT". Sám založil stranu s tímto jménem, která tolik konvenovala a možná ještě konvenuje extrémnímu liberálovi Tomskému.

Anebo, že by to bylo jinak? Snad nešlo jenom o prázdné heslo v názvu strany?
07. 07. 2011 | 07:14

Ládik!!! napsal(a):

Pavel Krajtl -
netrefil. Nikdy bych nikoho nevolal. Soudíte zřejmě podle sebe.
07. 07. 2011 | 07:23

Otázkář napsal(a):

Benjamin Kuras svůj poslední článek zakončil těmito slovy:
"Chceme-li ještě krach zastavit a zvrátit, budeme k tomu ve vzdělávacích institucích potřebovat někoho pravicového. Hodně a možná až extrémně."

Alexander Tomský svůj dnešní článek zakončil touto větou:
"Ideologie humanismu lidských práv však společnost rozvrací."

Po přečtení obou autorů si troufám tvrdit, že tito pánové právě rozšířili řady tzv. "fašizujících měšťáků" jak svého času trefně označil názory prezidenta Václava Klause, profesor Tomáš Halík.
07. 07. 2011 | 07:27

Otázkář napsal(a):

měšťáky opravuji na "fašizující maloměšťáky"
07. 07. 2011 | 07:29

Béda napsal(a):

Otázkář,

no, fašizujících bych přímo neřekl. To jsou až příliš silná slůvečka. Jsou to prostě lidi chybující, kteří by v čele opět rádi charismatického muže s pěšinkou, úzkým knírkem, rajtkama a bičíkem s pečlivě vypilovanou zdravicí pravicí.
07. 07. 2011 | 07:34

scientist napsal(a):

a další profesionální katastrofista a hlasatel nekonečného úpadku...
Poté, co vznešená slova o morálce zprofanovali darebáci všeho druhu, se nelze divit, že se jich lidé neradi veřejně dovolávají. To není kvůli tomu, že by lidem byla morálka lhostejná, ale právě naopak. Lidé si ctností pořád váží, ale neradi jimi žonglují, jako někteří nejmenovaní krasoduchové.

Kdyby společnost vypadala tak, jak je ve vizích katastrofistů popisována, do týdne vypukne občanská válka všech proti všem.
07. 07. 2011 | 07:49

Ládik!!! napsal(a):

Bédo,
nic fašizujícího bych na tom neviděl. Pouze návrat k tradicím, k lisdké přirozenosti, přiblížení se přírodě, k přirozenému vývoji. Právo není lidské a nelidské. Každá ideologie má své "právo silnějšího". Každé náboženství. Podle toho práva se potom dělí lidi na ovládající a ovládané. Skupina vyvolených to vždy umí vysvětlit a většina to vždy pochopí. Vždycky to tak bylo - ale jen na "svém pozemku". Dnes je "pozemkem" Země - je evidentně malá. Větší nebude a pozemky na Marsu zatím netáhnou.
Role státu slábne, zejména malého. 15 tanků, letadla na leasing a posádková hudba neochrání národ před predátorem.
Ani kecy nepomůžou. Jen vzdělání a práce.
07. 07. 2011 | 08:02

Béda napsal(a):

Ládík!!!

Souhlas! Vždyť říkám, že nic fašizujícího v tom není, jenom...

Ale o tom je s váma zbytečné vést diskusi. To je jako vést diskusi s hluchoslepým.
07. 07. 2011 | 08:09

egoist napsal(a):

Já bych řek , že má předseda pravdu. Předseda má vždy pravdu. Je klid na práci a na budování zahrádky a bazénu.
07. 07. 2011 | 08:15

egoist napsal(a):

Tedy přesněji, pravicový myslitel(Parlamentní listy).mu he he he
07. 07. 2011 | 08:18

Pavel Krajtl napsal(a):

Ládík!!!
Já bych taky nikoho nevolal, jsou práce, které si člověk udělá raději sám, ale kleště a ledlampa nepatří mezi moje oblíbené nástroje - to jsem jen použil citát z jednoho moc prima filmu '-D
Na nečestné uzurpátory moci by to chtělo něco oficiálnějšího:
http://www.rudydrak.cz/gallery/Cool_Vlada_Studena.JPG
07. 07. 2011 | 08:25

Otázkář napsal(a):

Béda

Ten termín jsem nevymyslel já, ale použil jej Tomáš Halík v reakci na Václava Klause.
07. 07. 2011 | 08:50

gugi napsal(a):

Současné rádoby reformy však nemají s ničím z toho nic společného. Mají tendence ukládat lidem nové a nové povinnosti a státu dávají do rukou stále větší represivní moc v případě, že je lidé nebudou dodržovat. To vše se však děje za našeho vlastního přispění. Drtivá většina lidí má pokřivené vnímání skutečné osobní svobody jednotlivce, když v roce 1989 podlehla Havlovu „hleďte, zde máte svobodu“. Výsledkem té euforie je policejní stát, špehující technickými prostředky lidi na každém rohu, odsuzování občanů za veřejný projev jejich názorů, kterými nikomu na zdraví neubližují, stále se zvyšující daně, změť zcela nepřehledné legislativy a zavedení legálních způsobů, jak se obohatit na úkor jiných z veřejných prostředků.
Filosofické řeči o tom, že svobodný je každý podle toho, jak svobodný je ve své mysli, si nechte na okamžik, kdy je budete pronášet skrze okno byrokratů. Systém, který dnes máme, nemá se skutečnou demokracií a opravdovou svobodou jedinců nic společného. Je jen prostředkem k ovládnutí mlčící většiny bezpáteřní menšinou. http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/199479/Zastavme-reformy-a-zacneme-opravou-demokracie.html
07. 07. 2011 | 09:06

Marcus Agrippa napsal(a):

To jsou věci. Je fakt, že náboženské kodexy, byly prvním pokusem o právní normy. Ale až římské právo se rozrostlo do podoby téměř současného práva. Základem bylo ovšem postupné omezování práv pontifiků, jejichž pravomoci se přesunuly výhradně do náboženské sféry. Ale církev není o nic větším šiřitelem"morálky"než politici. Druhá světová válka ( především krvavé řádění katolických Ustašovsů, mnichů a jeptišek v Chorvatsku ) a poválečné chování Vatikánu je toho důkazem. Ani poslední desetiletí se církev nijak zvlášť nezabývala sebereflexí - viz.znásilňování dětí v Irsku. Křesťanské hodnoty jsou naprosto správné, ale církev už je něco jiného. Jakmile si církve otevřeně přiznají své chyby, tak je možná opět lidé začnou přijímat jako morální autority. Ale k tomu pokrytectví nepovede.
07. 07. 2011 | 09:27

Gobbo napsal(a):

Tomský obchází kolem tématu jako liška kolem kurníku. Takový Fareed Zakaria nám rovnou řekne, že kdo nemá dostatečně velký národní důchod na hlavu, nemá na demokracii nárok. A aby ten národní důchod neměl, o to se už Impérium postará. Viz Irák před a po osvobození. Chci vidět HDP na hlavu a Index lidského rozvoje v Libyi po tom, co tamním obyvatelům NATO tak pomohlo.

Zakaria jasně formuluje, že vládnout má oligarchie a špičky profesionálních elit. Pomatený lid si volí politiky slibující takové rozdělování majetku, jaké se nemůže nikdy líbit tomu, čemu Winston Churchill říkal High Cabal.
Pan Tomský útočí rovnou proti fundamentům demokracie, lidským právům. Na drobný lid patří morálka a rákoska.

Všechna náboženství podle něj nadšeně (proč proboha nadšeně?) odmítají anální sex, až na to, že některá z těch nejsvětovějších (abych neukazoval prstem) se ustavila (někdy po papežce Janě, kdy si začli vysocí preláti ohmatávat navzájem genitálie?) jako ochranná organizace provozovatelů této praktiky, navíc na dětech.

Pan Tomský žije v hermetickém světě nesnášejícím představu, že jiní lidé existují nezávisle na mně, aniž bych jim to povolil a souhlasil s tím. Porušují má morální kritéria a proto jejich eventuelní práva propadají.
Velmi blízko asi je Jáchym s poznámkou o Frommově análním myšlení.
07. 07. 2011 | 09:27

Marcus Agrippa napsal(a):

Gobbo:
čím si zasloužili autoři Honoré de Balzac, D.Defoe, Dumas a další to, že se dostali na Index Librorum Prohibitorum?! Hlavně tím, že si dovolili kritizovat církev. A to si dovolili opravdu moc. Neprojevují se takto totalitní ideologie?!
07. 07. 2011 | 09:40

Radkin Honzák napsal(a):

Velké nedorozumění vidím v tom, že se tady píše a diskutuje jen o polovině problému; ta druhá jak kdyby neexistovala.
K lidským právům logicky a neodvolatelně patří také příslušné povinnosti (což je pro většinu obhájců vlastních práv naprosto nelidský požadavek).
Když přijde na pohotovost ožralej hulvát uplatnit svý lidský právo na rozbití huby komukoliv, koho potká, měl by se setkat s vymahatelnou (a to zatraceně tvrdě!) lidskou povinností to splatit.
07. 07. 2011 | 10:07

Vladimír Hrubeš napsal(a):

text pana Alexandra Tomského je podle mě idologická slátanina, která má sloužit ke zničení univerzálního pojetí lidských práv a odstřelit jejich přirozeně-právní fundament
07. 07. 2011 | 10:12

Béda napsal(a):

R.Honzák,

souhlas. Kdy začnem po politicích a jejich chráněncích - zbohatlickcýh oligarchických rychlokvaškách požadovat, aby v plné výši splatili svůj díl "Konsolidačních" tunelů, Alonových démantů... i s úroky? Proč to mají platit ti, co s těmi tunely nic nemají?
07. 07. 2011 | 10:14

Viola napsal(a):

"my nejsme schopni (ani morálně) odsoudit muže, který opustí ženu s malými dětmi a podobně." Já tedy ano. A odsuzuju i muže, kteří si berou mladší ženy, když už odchovali jakž takž děti. Ti, kteří to neodsuzují jsou v těch různých TV programech, jako je na Primě s Mahulenou Bočanovou ten pořad o osobách populárních a v tom to je, že si lidi berou příklad z toho, co se jim naservíruje, protože jak věda říká, jsme z opice a ty se učí napodobováním. Co ukážeme, to ostatní udělají.

P.S. Ta reCaptcha je čím dál nečitelnější, skoro se tu nebude dát psát.
07. 07. 2011 | 10:15

Béda napsal(a):

Když tak čtu p. Tomského, tak si v duchu říkám. Neradil ten člověk externě ÚV KSČ v oblasti lidských práv?
07. 07. 2011 | 10:26

Tenco napsal(a):

Extrémem je stejně to, když mají volební právo vězni a blázni, jako to, když mají v politice vliv pouze lidé silní, chytří či bohatí.
V systému kleptostranické fašizoidní demokratury, který jsme uvykli zovati " ta naše demokracie česká" je důležité, aby byla naplněna slova o tom, že "dobrý jest ten zákon, když ho kdo spravedlivě užívá". Tedy - že takový zákon nejen je, ale že taky funguje. Součástí takového zákona by měly být i ustanovení, které průhledným způsobem omezují, a efektivním potlačují extrémy. Například různé Rampuly a tak.
:((

Náboženstvích je hodně a z velké míry jsou napájeny vzájemnými protivenstvími.
Nechal bych to raději na zdravém úsudku zdravého občana - jaké dočasné bohy si zvolí.
Tak je přeci jen pravděpodobnější, že se půjde cestou budování ráje na zemi, než cestou víry - taky v ráj, ale bohužel takříkajíc bez záruky a universograficky poměrně daleko situovaný.
Nu a když by náhodou místo ráje nastalo peklo - alespoň to nebude možné zase na někoho svést.
Což je důležité - aby pak nastala taková míra sebereflexe, že se pomocí nově zmobilizovaných sil vrátíme na slibně vypadající začátek. :)))

Což celé dohromady sakumprásk bude v prostoru ČEZka, Moravy a Slezska trvat asi tak....jedna dále....krát čtyři....minus dva.....dalších 72 let.
:--()
07. 07. 2011 | 11:03

Tenco napsal(a):

Tento článek jeví se býti méně rozmarným a hlavně konkrétnějším než blog pana Tomského /i když v mnohém nlog pana Tomského pravdu má a je kupodivu i mírně inspirativní/ :
(no a navíc Tomský není lord, že)

http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/lord-christopher-monckton-evropa-miri-vstric-katastrofe/

:))
07. 07. 2011 | 12:10

Cestovatel napsal(a):

Další vlna demokratizace by měla proběhnout v Latinské Americe ve státech kde vládnou autoritativní vládci jako Venezuela,Bolívie,Kuba,Nikaragua a Ekvador
07. 07. 2011 | 12:13

Béda napsal(a):

Cestovatel,

No jisťa.

Ale co když někdo bude požadovat demokracii třeba v takové ČR, kde jak to tak vypadá, někteří (j)elitáři již trénují maršky, pilují proslovy ke svému národu a nacvičují před zrcadlem zdravení ztopořenou pravicí, protože přece levou, která za všechno může, se vytírá *****.
07. 07. 2011 | 12:20

Konrad napsal(a):

Tohle je pouhe sneni silencu jako je Tomsky, jelikoz jakekoliv omezeni obcanskych svobod by nas stat dostalo do mezinarodni izolace. Az se prezidentem stane nekdo s modernejsim myslenim, prestanou byt tihle "myslitele" podporovani z nejvyssich mist, a propadnou se kam pravem patri- mezi extremisty.
07. 07. 2011 | 12:40

Otázkář napsal(a):

Pokud začnou ve společnosti sílit tendence pozorovatelné u Kurase a Tomského pak se opravdu nemáme nač těšit. Společně s vzestupem Dělnické strany - SS se budou lidé radikalizovat a může to smést spoustu nevinných.
07. 07. 2011 | 15:14

Pražan napsal(a):

Byla doba, kdy jsme si pana Tomského vážili ale on neustále svými provokacemi tuto svou pověst ničí. Alexanře, VZPAMATUJTE SE!
07. 07. 2011 | 15:45

Lukáš Kraus napsal(a):

Svobodný svět je nesmírně složitý organismus, složitých interakcí, demokracie je neustálá změna a permanentní diskuse, ale to neznamená, že tento složitý svět máme vyměnit za hnědou totalitu jednoho názoru, jedné jediné morálky a ještě drze mluvit o zaplevelení právem a vysmívat se ústavnímu pořádku. To je volání po nepořádku, který by vedl do světa, kde by přesně takový pan Tomský přežil možná dvě, tři hodiny....
07. 07. 2011 | 16:09

42 napsal(a):

Ta Unie, ten Brusel, ta Komise nám vnucuje....počkat, viděl je někdy někdo? Viděl jsem Němce, Francouze, Portugalce a Angličany, ale žádní Unionisté nám tu po Unii neběhají, natož aby prováděli nějakou politiku. Politickou korektnost, boj proti globálním oteplování a podobné vylomeniny nám tu nezavádí Unie, ta jen zprostředkovává vliv silné občanské společnosti (taky to spojení nemám rád) ze západní Evropy.

Politiku tu dělají jen jednotlivé národy resp. národní státy. EU dělá vpodstatě jen to, že původní velmocenský koncert realizovaný pomocí tanků, děl atp. nahrazuje velmocenským koncertem založeným na dotacích, blokačních většinách atp.

Tenhle velmocenský koncert tu bude, dokud budou v Evropě existovat velké národní státy jako Francie, Německo a Británie. Pokud chce Tomský zrušit EU, vrátíme se z "relativně civilizovaného" uplácení a pletichaření k "méně civilizovanému" válčení. Demokracie na úrovni celého kontinentu nebude existovat, dokud tu bude 80milionové Německo ve spojenectví s 60milionovou Francií schopné hospodářsky (vojensky) usměrnit okolní státy.

Když si EU odstřelíme (a s ní vliv té západoevropské občanské společnosti), jediné čeho v postkomunistické východní Evropě dosáhneme je nikým nekontrolovaná vláda různých Kalousků, Paroubků, Topolánků, Nečasů a dalších podobných "elit". A časem si jí jistě i obohatíme o hnědé gulagy pánů Klause, Tomského a Macha nebo rudé gulagy pod vedením Vondrušky, Semelové a spol. Větrníky a politická korektnost jsou sice hrozné zhůvěřilosti, ale alternativa je ještě horší.

Tenco: Zajímavý rozhovor, ačkoli pán samozřejmě spoustu věcí vykládá tendenčně. Namátkou mi připadá divná teorie, že Británie si své kolonie "koupila" (chtělo by to příklad, napadá mě spousta protipříkladů od smluvních přístavů v Číně, přes Indii, Arábii atp.). Vypruzuje mě myšlenka fondu na krytí společné měny, ve kterém by měly být akcie nějakých podniků - být majitelem nějakých akcií, vyloženě bych se třásl na to, aby mi je ten fond vykupoval jako "důvěryhodné" za patřičně vysokou cenu. Jenže to je všeobecný problém se "Svobodnými" a libertariány vůbec - ústa plná svobody a ruce plné špinavých peněz rozkradených z veřejných rozpočtů...
07. 07. 2011 | 16:27

Jedla napsal(a):

Tedy, postavit proti sobě myšlenku lidských práv a morálku, to chce vážně umět žonglovat s významy slov.

Především se ohrazuji proti představě, že toliko náboženství mají patent na otázky morálky, etiky. Vcelku mne mrzí, že tu dosud nebyl zmíněn kantův kategorický imperativ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorick%C3%BD_imperativ ). Etika je součástí života každého společenství. Náboženství ji kodifikují tam, kde dominují. Ale etika byla před nimi, existuje paralelně s nimi, a kdyby náboženství zanikla (nepředpokládám), morálka nezanikne. Ta zanikne až s případným zánikem společenství, společnosti, (osobně - to nikomu nevnucuji - se domnívám, že netoliko společenství lidského druhu), tedy s jakýmsi opětovným poklesem entalpie a nárůstem entropie, neboť chaos je energeticky níž a uspořádanost výš.

Tomský subjektivně cítí, a v tom se jistě shodne s mnohými, že tam, kde žije, se dostává morálno do deficitu, že při vyšší úrovni morálky by se žilo lépe, na "vyšší" úrovni, ať tu úroveň měříme čímkoliv.
Jenže pak začíná zoufale hledat "viníka úpadku", aby ho - jako správný kozervativec - nalezl v liberalismu. A tedy ve svobodě, a tedy v lidských právech...
Otočím-li jeho argumentaci, pak ideálem Tomského morálky jest inkvizice svatá, Malleus maleficarum (česky Kladivo na čarodějnice). A nebo alespoň generál Franco.

Ne, svoboda ani liberalismus nestojí proti morálce, ani ji nepodceňují, ani na ni neútočí. Je tu ovšem - slovem podobný, obsahem odlišný - "ismus" - který se s kantovým imperativem do střetu dostává, když blahoslaví, ba svatořečí bezohlednost. Tím ismem je (ekonomický) neoliberalismus. Jeho autoři jistě nebyli amorální zrůdy, právě naopak, považovali morální prostředí ve společnosti až příliš za samozřejmost a morální chování lidí za přirozené; dopustili se tak podobného omylu jako klasičtí marxisté. A "vláda" jejich "ismu", kterou nyní (v globálním měřítku) zažíváme, devastuje úroveň morálky ve společnosti velmi podobně, stejným mechanismem, jako když (lokálně) vládl marxism. Shora. Bezohlednost, neférovost, "ruka, kterou rozhodčí neviděl", se prostě příliš "vyplácí".
Pánové teoretici z Chicaga to mysleli stejně dobře, jako svého času Kája s Béďou. A tak jako Kája (Marx) s Béďou (Engelsem) nemohou ani za Pol Pota, ani za Klému, tak Míla (Friedman) s Frickem (von Hayekem) asi nemůžou za Pinocheta nebo Kalouska (a Klause si snad ani nedokázali představit).
Nicméně, poučili jsme se, že nefunguje "vědecký komunismus" v podobě tzv. reálsoc. Až prokoukneme Tomského mlhy a kalné vody, poučíme se snad také, že nefunguje "vědecký ekonomismus" v podobě neocon...

A pak se - v etice - vrátíme ke Kantovi.
07. 07. 2011 | 17:48

Erik Ponti napsal(a):

Tomský nechápe základní sociálně-vědní poznatek o sociální konstrukci reality. Nelze říct, že základní lidská práva jsou přirozená, ani nepřirozená - záleží jen na nás, jakou společnost vytvoříme. Buď můžeme vytvořit společenství, v němž bude normální vraždit ve jménu práva silnějšího, anebo vytvoříme societu solidární a humanistickou. Celý vývoj naší lidské civilizace (její součástí jsou nejen Židé a Řekové, ale také Arabové či Afričané) směřuje od striktně rozdělených sociálních vrstev a legitimizovaného útlaku ke kooperaci a bratrství. Nevím, jestli tento zřejmý trend Tomský zpochybňuje, protože chce být za každou cenu originální, anebo jestli je to intelektuálním handicapem.
07. 07. 2011 | 18:01

Petr Havelka napsal(a):

Pane jedlo,

to kladívko dopadlo přesně na hlavičku :)

k čemu je volný trh bez morálky. MMCH friedmanovské laboratoře v jižní americe moc nefungovaly a to si tu "léčbu šokem" a trhy bez přívlastků chlapci z Chicaga mohli uplatnit vrchovatě díky tamním vojenským juntám a angažmá CIA.

Vždyť to máme dennodenně před očima. Vydělávají korporace a sanuje stát.

Teď jsou na řadě lidská práva a pan Tomský tu ze sebe dělá klasické leninovo UI.

Nová víra "ekonomismus"
07. 07. 2011 | 18:49

Jedla napsal(a):

Dovolím si na velmi aktuálním příkladě doložit, že to nejsou lidská práva a politický liberalismus, nýbrž konzervativci příjmaný ekonomický neoliberalismus s globalizací, kdo stojí v opozici k morálce.

Globální hráč, uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř, je příkladem člověka do důsledku využívajícího ekonomických svobod. Nesoudím ho. Když uprchl, zbyla po něm vilka se žralokem Radovanem v akváriu. Soud tu vilku přiřknul Krejčířově manželce. Ne kvůli jejím lidským právům, jak by myslel pan Tomský, nýbrž kvůli neoliberální mantře nedotknutelnosti majetku, nadřazenosti majetkových práv nad všechna práva ostatní, což je hluboce neliberální, nýbrž konzervativní pohled na svět, pane Tomský. Co je v tom aktuálního? Tohle: http://zpravy.idnes.cz/krejcir-nezaplatil-dan-na-jeho-luxusni-vilu-je-uvaleno-zastavni-pravo-1e4-/krimi.aspx?c=A110707_073451_krimi_cen
A co na tom? Odhad pořizovací hodnoty té vily je 400 milionů, tedy 4 x 10 na osmou. Roční (k 31. květnu nesplacená, tedy dlužná) daň je circa 4 000 korun, tedy 4 x 10 na třetí. Efektivní, reálná sazba daně z nemovitosti, tedy přímé, majetkové daně u takto luxusní nemovitosti je tedy dána poměrem obou čísel: Vychází 10 na méně pátou. Reálná daňová sazba majetkové daně jedna tisícina procenta.
Porovnejte s reálnou daňovou sazbou téže daně u nejskromnějších příbytků neprivilegovaných. Nepoměr? Proč jsou takřka nemajetní lidé či střední stav zdaňováni nepoměrně více, než superbohatí? Je to etické? Je to důsledek pohledu liberálního, pohledu lidských práv, nebo pohledu ekonomistického, pohledu daňového dumpingu, tedy přístupu neoliberálního? Co vy na to, konzervativče Tomský?
07. 07. 2011 | 19:07

Tenco napsal(a):

42
Ono podložení měny portfoliem aktiv bylo možná míněno jako pokus o originalitu.
Ale já bych si v dnešním světš dovedl představit i jakýsi plovoucí mix...zlato jako základ a například aktuální blue chips či trendově bonitní dluhopisy těch či oněch států (ale to už spekuluji jak onen pán).
Nicméně jeho názory na obrodu demokratického diskurzu na úrovni EU zní (když vezmu v potaz , že je to dědičný lord) zajímavě a inspirativně.

Eh - doby, kdy se zrodí evropský Kleisthenes se asi nedožiju...ale jako bych slyšel trávu růst.

:)))
07. 07. 2011 | 22:10

čáryfuk napsal(a):

Moderní levičáci a tzv. liberálové udělali s lidskými právy jednu věc - vytunelovali je. Pochopili, že některá slova znějí lépe a některá hůře. Vzali ta lépe znějící (svoboda, lidská práva) a naroubovali je na svůj tradiční levicový program. Místní levicoví čtenáři zřejmě nepochopili, nebo nechtěli pochopit, že Tomský nekritizuje původní pojetí lidských práv, ale právě jejich novodobé pojetí. V přirozeném pojetí je mé jediné lidské právo "nebýt rušen" (jako ochrana před zvůlí státu) a s ním spojená jediná povinnost "nerušit ostatní". Moderní koncept lidských práv je takřka přesně opačný - právo rušit ostatní a povinnost tomuto rušení vycházet vstříc.
07. 07. 2011 | 22:53

42 napsal(a):

Tenco: Krytí papírků papírkama je k ničemu, nedejbože papírky úplně zrušit a nahrazovat je čísílky v počítači, protože se dají tisknout nebo přepisovat. Relevantní by bylo krýt měny nějakými komoditami, drahé kovy jsou funkční, ale klidně bych zvážil třeba i kávu nebo ropu. Osobně si myslím, že všechny hlavní světové měny se budou muset v 21. století navázat na nějaké komodity, protože stávající stav je dlouhodobě neúnosný.

S tou tyranií EU jsem se nad tím zamýšlel - pokud tomu správně rozumím (z wiki, stránek Evropského parlamentu a pokusů číst Lisabonskou smlouvu), rozhodování stojí na Komisi (plní funkci vlády), Radě EU (horní sněmovna) a Evropském parlamentu (dolní sněmovna). Horní sněmovna má trochu silnější postavení než dolní (což je vzhledem k heterogenitě EU asi fér), tj. ve většině oblastí musí zákon (oficiálně se to jmenuje nařízení) schválit obě, pouze v některých (např. daně) může horní sněmovna prosadit zákon proti vůli dolní. Kdybych to pojal perfekcionisticky, líbil by se mi Německý model, tj. obě komory musí souhlasit se vším, ale i tahle varianta mi připadá vcelku demokratická a necítím ostrou potřebu to nějak reformovat.

Podle mého vytváří chaos občasné sedánky, kde se sejde partička ministrů členských států a tenhle mechanismus obejde. V poslední době nejhorší ptákoviny schvalují ve formátu eurozóna, kde si klidně schvalují smlouvy o pumpování peněz do Řecka atp. Tohle je ten velmocenský koncert, o kterém jsem mluvil před tím.

Osobně to tedy vidím tak, že nadávání na politbyro v Bruselu (myšleno Komisi) nebo stěhování pravomocí zpátky na národní úroveň problém neřeší (jak to chtějí dělat svobodní). Obojí věci akorát zhoršuje. Je třeba jim utnout ten velmocenský koncert.....ale jsem laik, tak se třeba pletu.
08. 07. 2011 | 00:37

Béda napsal(a):

čáryfuk,

kontrolní otázka: kdo zavedl v praxi Trvalou svobodu (okupaci), humanitární bombardování, hledání "ZHN v Iráku" (dokonce 8 let po svržení S.Husejna), raketovou a leteckou "ochranu civilistů" v Libyi ...?

PS: tak kdopak nám to vytunil lidská práva?
08. 07. 2011 | 06:15

jk-jiny napsal(a):

Milej pane, anální styk provozuje podle současných statistik 16% heterosexuálních párů, po přepočtu tedy na absolutní čísla více "slušných" občanů, než nás gayů. Tak co, taky je budete odsuzovat? Jen proto, že Vám to manželka odmítla udělat? Víte co, nekérujte lidem do jejich sexu, nejste Bůh. Jste obyčejný zaprděný pravičák, kterému jeho vláda šlápla do báboviček s DPH na knihy a tak leze do médií, jak může.
08. 07. 2011 | 10:18

čáryfuk napsal(a):

Béda: máš pravdu, levičáci v tom nejsou sami, i když zrovna Bushe jako opravového konzervativce opravdu nevnímám.
42: stěhování pravomocí na národní úroveň je rozhodně krok správným směrem a naopak centralizace moci a její vzdalování od občanů krokem špatným. Stejně jako je konkurence prospěšná na trhu, je prospěšná i mezi státy, za předpokladu, že spolu sdílejí určitá minimální společná pravidla, jakým je volný obchod. Jedno řešení pro všechny má to riziko, že to řešení bude špatné a nebude kde se poučit, jak to dělat líp. Následováníhodný je příklad Švýcarska, kde jednotlivé kantony mají relativně velkou míru samostatnosti a konkurují se mezi sebou například i v daních (něco, co do budoucna chtějí eurohujeři v EU zrušit) - díky tomu mají samozřejmě větší šanci, že daně budou nižší. Tak je to ve všem. Politická centralizace slouží jen politikům.
08. 07. 2011 | 15:54

42 napsal(a):

čáryfuk: obecně si myslím, že je lepší, když o zákonech hlasuje EP (volený přímo občany), než když o nich vyjednává nějaká banda ministrů, kterou volí banda premiérů, které odsouhlasují národní parlamenty, které jsou teprve volené občany. S ideou, že co je rozumné řešit na lokální úrovni nechat na lokální úrovni se taky ztotožňuju. Některé věci jsou řešitelné jen na evropské (imigrace, celní politika atp.) a v těch by měl mít větší pravomoci parlament.
08. 07. 2011 | 18:08

smějící se bestie napsal(a):

To jste to pane doktore zase schytal...., levičácké zběř mající jako východisko oikofobii, rypák plný fetu, stažené slipy a předklon a rudo před očima při vyslovení slova Bůh jiná nebude !
Mohu jenom zopakovat pro všechny ač mírně či principálně natvrdlé či ideologicky "degenerované " - vše co je hnědé, nemusí býti součástí arisjkého nacionálního socialismu, ale obyčejným lejnem i toho, kdo má ráno kocovinu či abstinenční příznak !
Ono od Volné myšlenky není daleko k jido-bolševismu a po procitnutí modrokošiláčů z jejich vlastních prasečin se jeví přízrak KT jako vcelku universální hůl na všechny,kteří nenají rádi jejich svět !
Ale pozor neobolševici - každá hůl má dva konce !!!!
P.S. Raději "fialová" než rudá, růžová či duhová !!!!
09. 07. 2011 | 07:58

Béda napsal(a):

Smějící se bestie,

takže oranžové a růžové revoluce již nevrčí? Teď je čas na fialové (myšleno hnědé) "revoluce"?
09. 07. 2011 | 11:47

Varan napsal(a):

Škoda, že se ideologií lidksých práv nechala i britská společnost v 70. a 80. letech rozvrátit natolik, že přijímala politické utečence z Východu. Pan Tomský tak unikl výtečné zkušenosti zůstat doma a rozhodnou semezi kariérou a životem na okraji disentu. Možná by byl dnes moudřejší a chápal, že jeho hraběcí rady jsou k ničemu.

:)
17. 07. 2011 | 01:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy