Nenápadný zločin multikulturalismu

27. 07. 2011 | 20:56
Přečteno 12678 krát
V reakci na úděsný masakr mladých lidí v Norsku, si Terje B. Englund, norský novinář působící v Praze, klade rétorickou otázku, zda pachatel masakru představuje osamělého patologického jedince, čili výjimku, nebo zda jde o extremistický výron sílícího antiislamismu v jeho zemi. Tvrdí, že premiér i jeho sociálnědemokratičtí předchůdci uplatňují pragmatickou toleranci a to ve společnosti, jež je otevřená vůči přistěhovalcům bez ohledu na náboženství nebo etnický původ – jediným požadavkem vlády je respekt k zákonům a liberální tradici. Odpovědí na krvavý pátek mu je výrok primátora z Osla: „přimkneme se k naší stotisícovce muslimů s ještě větší silou“, čili s ještě větší tolerancí (LN, 25.07).

Tady ovšem něco nehraje. Jak víme, útok masového vraha měl zcela jinou logiku. Zločinec nestřílel na muslimy, ale zaútočil na děti tradičního politického establishmentu, právě kvůli oné „pragmatické toleranci“ neomezeného přistěhovalectví a nepovažoval zřejmě ve své nepochybně dementní mysli stávající muslimskou komunitu za cíl své nenávisti. Englund dobře ví, že se stala v posledních volbách tradicionalistická, ekonomicky liberální a sociální Strana pokroku s 24% počtem voličů druhou největší stranou v zemi, hlavně proto, že chce zastavit další imigraci muslimů, kterých je ostatně v Norsku velice málo, pouhých 3,5% a že se takový trend objevuje v celé tradičně vůči cizincům velmi tolerantní a pohostinné Skandinávii, kde všude vyrostly silné strany „svobodných,“ odmítající státní doktrínu multikulturalismu. Jak je to možné, když s výjimkou Holandska, nepředstavují žádnou hrozbu?

Začneme- li od Adama, musíme přiznat, že xenofobie, čili podvědomá obava z cizinců, je u lidského druhu zcela přirozená, to teprve evropský politický liberální vývoj umožnil povýšit sousedskou snášenlivost nejen na politickou doktrínu, ale i na cizince. Novodobá doktrína liberalismu považuje společnost za heterogenní a uznává politický diskurs nejrůznějších zájmů a názorů právem za obohacující, protože smiřuje nejrůznější postoje, vytváří, řečeno s von Hayekem, spontánní řád, jehož se všichni svou spoluúčastí na vytvoření legitimní vlády podílejí. Ti, co prohráli, prohrávají jenom dočasně a mohou být k stávající společnosti loajální. Dnešní multikulturalismus se však stal agresivní ideologií namířenou proti tradiční společenské soudržnosti (a jak ukázaly úniky z anglického ministerstva vnitra, někdy může jít i o záměrnou snahu homogenní společnost rozlpžit), ale už samotným uznáním muslimské separace, výlučnosti a netolerance loajální společenský pluralismus přímo popírá. Ten předpokládá soudržnost, nikoli balkanizaci.

Není divu, že tak výjimečně tolerantní a sociálně solidární skandinávská společnost trpí nejvíc. Je kazateli multikulturní ideologie, jako je primátor z Osla, přímo urážena. Jí tak známý biblický příklad Abrahámovy smlouvy, jenž jako host v cizí zemi přísahá, že bude projevovat hostitelské zemi přízeň a vděčnost, je ideology bezbřehé univerzální tolerance porušen. Abychom považovali cizince za vlastní, jako považujeme za vlastní i své občany, které rovněž neznáme, musíme předpokládat společnou vzájemnost, nebo přinejmenším náboženskou neutralitu, jak to vidíme u čínských, vietnamských a indických přestěhovalců, s nimiž Západ žádný problém nemá.

Ideologická politika vytváří nátlak jakéhosi nadřazeného absolutního dobra, má dobré úmysly, které má z hlediska univerzální morálky každý jednoduše přijmout a necítí se zodpovědná za špatné vedlejší důsledky, nepočítá s nimi, ačkoli v nedokonalé společnosti nutně nastávají. Max Weber kdysi mluvil o „morálce“ záměru a slov, doprovázené nezodpovědností za nepředvídané a nezáměrné důsledky. Tolerance nemůže být univerzální vůči těm, kteří neuznávají hostitelskou společnost nebo se z ní vyřazují, může být jen podmíněně tolerantní, typickou takovou výjimkou z liberálního principu je totalitní nepřítel, a v tom mají xenofobní patrioté pravdu. Politika nesmí vyžadovat svatost. Multikulturalismus nezná Englundovu pragmatickou toleranci a citovaný výrok primátora je svou podstatou náboženský, antipolitický.

Stejně jako bezbřehá tolerance je bezbřehá i kazatelská arogance multikulturních politiků. To ona provokuje nenávist, protože útočí na zdravý rozum. Tvrdit, že nelze před islámskými přistěhovalci zavřít hranice, protože by šlo o diskriminaci, je nepochopitelné stejně jako představa, že velké množství zásadních „neobčanů“ nepovede k rozkladu společnosti. S islámským vpodstatě marginálním terorismem si západní společnost poradí, otevřené hranice ji zničí. Islámská civilizace neprošla evropským liberálním vývojem a nedokáže (zatím) oddělit víru od politiky, tak jako noví humanisté považují diktát multikulturalismu a univerzální lidská práva za politiku a nikoli za náboženství. Urážení rozumu provokuje nalomené charaktery k šílenství.

LN, 27. 07. 2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Lex napsal(a):

Ano, pane Tomský, podepisuji.
Lex
27. 07. 2011 | 21:24

Nero napsal(a):

„přimkneme se k naší stotisícovce muslimů s ještě větší silou“, čili s ještě větší tolerancí (LN, 25.07).
Tady ovšem něco nehraje.

Ne, pane Tomský, všechno hraje. Ten pán je politikem v možná nejvyspělejší zemi na světě a vy jste poštěkávající neoliberál ze zaostalé východní Evropy.
27. 07. 2011 | 21:40

Divobyj napsal(a):

Ano,je to tragikomické.Nedivím se politikům ani novinářům,že se bojí toho slůvka jako čert kříže.Zahodit kariéru a jít k lopatě je velmi nepříjemné.Já se však nebojím,a klidně napíši,že ti,nejvíce postižení cíleným útokem toho šílence,tedy voliči oné Strany pokroku se bezděky přiznávají na nejfrekventovanějších fotkách z míst,kde eskalovalo násilí.Přiznávají se k tomu,že jsou OSLOVE.
27. 07. 2011 | 21:43

Pavel Krajtl napsal(a):

Ano, být vopicí je přirozené, gratuluji k výsostnému poznání pane autore!
27. 07. 2011 | 22:00

almost glossed™ napsal(a):

Jak udělat z obětí viníky. Jak se zbavit zodpovědnosti za agresivní ideologii, která zplodila masového vraha. Pokus č. 2. Hnus.
27. 07. 2011 | 22:01

Pavel Krajtl napsal(a):

Začneme- li od Adama, musíme přiznat, že xenofobie, čili podvědomá obava z cizinců, je u lidského druhu zcela přirozená

...u lidského druhu jako dobytka jistě ano, u lidské civilizace buch si dovolil pochybovat... ale dnešní doba nových "myslitelů" přináší nečekané obraty... zvláště v době kdy jsou kleptomani kradoucí pera adorizováni.
27. 07. 2011 | 22:11

almost glossed™ napsal(a):

Přečetl jsem si podruhé - autor prakticky cynicky opakuje a potvrzuje "moudra" vraha desítek dětí sociálních demokratů. Jedna úlitba v podobě zmínky o "dementní mysli" na celkovém vyznění blogu nic nemění.
27. 07. 2011 | 22:11

Medikolog napsal(a):

Ano pane Tomský,

tentokrát následuji Lexe. Evropané jsou diskriminováni cizinci v cizině, a militantní multikulturalisté prosazují totéž i ve vlastních zemích Evropanů. Evropan se musí v cizině přizpůsobit, podle multikulturalistů se můsí přizpůsobit i u sebe doma. Necítíte se také znevolnění?

Škoda že ten Norský novinář navzdory lži politické korektnosti také neuvedl strukturu trestné činnosti a pachatelů v Norsku.. u majetkových násilných, sexuálních.. zločinů; jaké úspěchy mají přistěhovalci ve studiu norštiny a v přijímání norských hodnot, aby se stali dobrými poddanými norského krále.. To, že v Norsku roste podpora konzervativních hodnot a stran musí mít v něčem příčinu. Tento kausální vztah je třeba prostudovat a výsledky neutajovat. Korektně je publikovat. Jenom korektně, bez deformujících přívlastků.
27. 07. 2011 | 22:16

multivitaminóza napsal(a):

Paradoxně lze děkovat cikánské menšině za to, že v ČR je a chová se tak jak se chová.

Podle toho jak multi kulti nadšenci stále do většinové společnosti hustili jak jsou cikáni v ČR utlačovaní a jak potřebují hodně peněz na svérázné projekty (které se pak beztak rozkradli) a také podle toho jak cikáni stále dobře okrádají ostatní lidi - pak na podobné projevy většinová společnost si udělala rezistenci a multi kulťáky vždy kopne do zadku.

Tak skončila Strana Zelených a skončí i ČSSD pokud se v utáboří multi kulti Tominová se svojí falangou.
27. 07. 2011 | 22:17

Buvol napsal(a):

Slovy klasika J.H.: ".. i ta zlodějna(nebo tak nějak) musí na světě bejt, jestli by to všichni lidi mysleli s druhýma dobře, tak by se potloukli co nejdřív na vzájem."
27. 07. 2011 | 22:24

Tenco napsal(a):

"....Jí tak známý biblický příklad Abrahámovy smlouvy, jenž jako host v cizí zemi přísahá, že bude projevovat hostitelské zemi přízeň a vděčnost, je ideology bezbřehé univerzální tolerance porušen. .."

Pane Tomský, nenuťe mě, abych zde dával k dobru pasáže z Bible, kdy hosté v cizí zemi jsou vyzýváni k tomu, aby původní obyvatelstvo vyvraždili - a to včetně nemluvňat, žen a starců.
Buďme rádi, že se v tomto kontextu islamští emigranti neodvolávají na tento zdroj.

To byl nešťastný příklad, pane Tomský - vytrhnout jednotlivost z celého celku k obhajobě svého hodnotícího soudu...
To by vzdělanec Vašeho formátu dělat neměl.
27. 07. 2011 | 22:31

Marty napsal(a):

No někteří (zahraniční ůpolitologové) to dokáží říci naplno ...

Oslo: Tragen rechte Parteien Mitschuld? Thomas Schmidinger vom Institut für Politikwissenschaften an der Universität Wien im Gespräch mit FM4...
http://fm4.orf.at/stories/1685801/
27. 07. 2011 | 22:35

Ezop napsal(a):

Máte pravdu. Už nikdy nebude hromadná válka. Budeme všichni myslivci lovící lidi. Lidi určí za honitbu Brusel. Dají precizní nádobí do auta a jedou. Z kilometru si zastřílejí. Jako Australané na klokany.
27. 07. 2011 | 22:36

Rumcajs napsal(a):

Viděl bych to stejně pane Tomský.
27. 07. 2011 | 22:43

UmKab napsal(a):

Je zajímavé že osm zásobníků do M14 v ceně dvouset babek udělalo za půldruhý hodky pro integraci víc jak x miliard norskejch korun nacpanejch do neziskovek za posledních dvacet let.No jen ruku na srdce kdo z vás by před měsícem tušil že obutej ateistista z boží vůle princ se bude společně s ímánem modlit v mešitě za oběti teroristickejch útoků, žvatlat při tom o rovnosti a novináři je při tom budou fotit?
27. 07. 2011 | 22:45

buion napsal(a):

Tímto blogem se Tomský představil v roli gigantického omezence.Nic hloupějšího jsem nečetl za celý život.I mentálně absolutně retardovaný by fašistickou hovadinu Tomského nebyl schopen napsat.
27. 07. 2011 | 22:49

Čochtan napsal(a):

Pořád nechápu proč by měli muslimové mít právo se stěhovat do Evropy ? Evropa je přelidněná, a oni nejsou žádným pozitivním přínosem pro naší civilizaci, ale obrovskou zátěží pro naše sociální sítě, pro naší kulturu a způsob života. Tak proč jim politici dovolují vstup do Evropy ? Co dělají Pakistánci v Norsku ?
Souhlas s pane Tomským.
27. 07. 2011 | 22:49

Karel Mueller napsal(a):

Lex:

Ahoj příteli,

konečně jsi se objevil, už se mi zastesklo. S podpisem se připojuji.
27. 07. 2011 | 23:07

paco napsal(a):

"Urážení rozumu provokuje nalomené charaktery k šílenství." To je hezky napsano. A ze v Norsku se rozum urazi pravidelne a dukladne, se muze presvedcit kazdy, kdo rozumi skandinavskym jazykum a muze diky tomu nahlednout do obsahu tamnich spolecenskych debat. Uz ze skusenosti pred mnoha lety si pamatuji, jak uz i Svedove (!) pochechtavali nad Nory jakozto mentalne zaostalymi. A to samotnym Svedum nadaval shruba ve stejne dobe do retardu i jejich nynejsi premier. Od te doby se pacifisticko-lidskopravni demence tamni spolecnosti pokrocila jeste dal. Takze mame tamni Urnu v celkovem mnozstvi 6 osob (je to prosim San Marino nebo stat s 1000 km morskeho pobrezi?!!!) kompletne na dovolene, chybejici vrtulniky, nefunkcni cluny apod. To je tedy na strane tech, kdo ma pomahat a chranit. Na strane obeti mame poradne ujety "tabor miru a socialismu", v nemz neplnoletym vyrostkum aktiviste vsech odstinu rude barvy prednaseji napriklad o metodach nejucinnejsi blokady Izraele a tak podobne. Co si mam myslet o zdravem usudku rodicu, kteri pripusti, aby nezeltile dite jelo v dobe prazdnin na podobnou seslost? Americky konzervativni rozhlasovy komentator (Glenn Back se snad jmenuje) prirovnal tento tabor k obdobnym zarizenim pro Hitlerjugend. Chapu, co tim chtel rici, ale prirovnani slaplo hodne vedle. Tady jde spise o hybrid nabozenske sekty (kaze se vira v multikulti, neodporovani zlu a permanentnich moralnich zavazku vuci vsem byvalym, soucasnym a budoucim linym zebrakum na teto planete) a sovetskeho Arteku.
Vsichni sporadani obcane Norska ted, po vyslechnuti podnetnych moudr od celnich politiku (premier Stoltenberg: "Jeste vice demokracie a tolerance"; primator Osla: „Přimkneme se k naší stotisícovce muslimů s ještě větší silou“, proste ideologie nade vse a realita at se jde vycpat, vzpominam si na soudruhy Jakese a Fojtika a jejich "'Pouceni z krizoveho vyvoje' porad plati" pred listopadem 1989) musi pochopit, ze jejich stat je ani v budoucnu neochrani vubec pred nicim, proste jakoby nebyl, a vydat se jako kdysi Vikingove za stestim nekam pres more.
27. 07. 2011 | 23:08

Eva- beag beet napsal(a):

Souhlas s panem Tomskym!!!!
27. 07. 2011 | 23:09

UmKab napsal(a):

To almost glossed™
Podívejme se na Breivikův profil matka feministka, otec utekl před matkou a alimentama do Francie, nevlastní otec lampasák, sestra neplodná v důsledku pohlavní nemoci co chytla od někoho z tří tuctů partnerů.Dokonce se ho i rodina zřekla jen kvůli nějaký přestřelce.Pochází tedy vlastně z rodiny naplňující idealy socialistických hnutí.I kdyby žádná ideologie kromě internacionálního socialismu neexistovala tak Breivik měl slušnej potencial agresivní opoziční ideologii založit jen díky životnim zkušenostem.
27. 07. 2011 | 23:15

Buvol napsal(a):

Já souhlasím s přispěvatelem "Paco" ..
27. 07. 2011 | 23:23

verona napsal(a):

To že 21.7,den před mordem, podepsal ten norský premiér (na kterého šla bomba druhý den)s Putinem smlouvu na těžbu plynu a nafty má spíše symbolický význam.Těžba z mořského dna na shelfech je krajně riskantní,ekonomicky kontraproduktivní,léta se na ni inzeráty po celém světě shánějí,spíše marně, pracovníci.Mořská nemoc jistá u většiny.Za bouří plocho.
27. 07. 2011 | 23:33

honolulu napsal(a):

SOUHLASIM s panem Tomskym na 100 %.
Jste muj oblibeny bloqer pane Tomsky. Mate pronikavy, bystry analyticky pohled. To Vam zarucuje hodne nepratel, ale i obdiv nas vsech, pro vase nadani.
Nedejte se ! Mlate zabednence klavesnici CASTO & PRAVIDELNE ve jmenu civilizace na celem svete !
27. 07. 2011 | 23:33

Sláma napsal(a):

Bravo pane Tomský!
Pěkná obhajoba xenofobie, rasismu a tmářství.
Přesně v duchu tomistické filosofie!
27. 07. 2011 | 23:38

hoven napsal(a):

já nesouhlasím ani s jednou analýzou toho, co se v norsku stalo, kterou jsem zatím četl. nesouhlasím ani s klausem, že je to výsledek zpupnosti společnosti, ani s pehem, že je to výsledek jakehosi fundamentalismu. tyhle věci se prostě stávají a mají puvod v pomatení mysli. stejně jako když olga hepnerová najela schválně s pragovkou do hloučku lidí čekajících na tramvaj s umyslem jich co nejvíce zabít. vysvětlit to nelze, pochopit to nelze. určitý procento lidí bude vždycky šílený. nedá se s tím nic dělat. jednoho dne se nějakému šílenci dostane do rukou zbraň hromadného ničení a zemřou miliony lidí. nelze se tomu vyhnout. stane se to se 100% jistotou. každý akorát musí doufat, že zrovna on bude mít to štěstí a takovému utoku se vyhne. není to otázka filosofie nebo politky nebo morálky, ale pouze otázka statistiky. neexistuje pro to žádný vysvětlení ani žádný způsob, jak tomu zabránit.
27. 07. 2011 | 23:44

Kanalnik napsal(a):

Pane Tomsky, vy reagujete extremnim zpusobem na vami videny (podle vas) extrem - tedy z vaseho pohledu na extremisticky multikulturalismus, ktery ovsem ve skutecnosti drtiva vetsina obcanu Evropy nevyznava.

A ani neni pravda, ze "Ideologická politika vytváří nátlak jakéhosi nadřazeného absolutního dobra, má dobré úmysly, které má z hlediska univerzální morálky každý jednoduše přijmout". Kdo podle vas tuto politiku natlaku vytvari? My snad nejsme svobodni obcane a nemuzeme rozhodnout o tom, co ve sve vlastni zemi ci Evrope chceme?

Proto se mi jevi, ze jste ponekud mimo misu. Jste extremistou.
27. 07. 2011 | 23:47

trevosnyj napsal(a):

Já se jenom divím,pane Tomský,že vás nechtějí ve Vašem rodném Rusku.Stěží existoval Rus na 100 % etnicky jako jste Vy.Kvůli sobě samému by jste měl toužit po multikultuaralismu.Na mne Tomský působí jako kaskadér V.Klause.Klaus by takový stupeň kompromitace,jaký na něj jeho ctitel Breivik uvalil stěží přežil bez úhony.Ale když trochu obratně zaševelí jazykem a najde se někdo kdo je fanatickým obráncem masové vraždy,pak srovnáním je Klaus na tom líp.A kaskadér dostane třeba bokem povolenku na výjimku pro emisi CO2 z pálení knih v jeho nakladatelství.No jestli všichni pracovníci Kominterny působili na lidi dojmem jako Tomský,pak Stalin udělal dobře,že ji rokem 1943 ukončil.Neznáte se osobně s tím eurorýbrcoulem z KSČM? Co přejel asi dvě nebo víc holek autem? Ransdorf,tak nějak,už roky o něm není slyšet.
27. 07. 2011 | 23:52

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ napsal(a):

Pane Tomský,

jsem jen obyčejný inža ekonomie z Proseka (to není ironie, ale podobnost čistě náhodná), ale cítím okolnosti norského masakru obdobně. Breivik byl frustrovaný člověk. Měl nešťastné dětství a toužil, asi jako každé dítě, po rodičovské lásce a pozornosti. Ne nadarmo se říká, že to čeho se nám v dětství nedostávalo, snažíme dohnat později. Touhu po pozornosti se snažil uspokojit i mezi nacionalisty, ale nijak zvlášť neoslnil a stranu opustil. Tedy alespoň tak, že se stáhl. Vzdělání nedokončil. Jeden zmar za druhým. Kombinace relativně vysoké inteligence s neschopností cokoliv pořádně dokončit, ho dovedla k myšlence oslnit najednou celý svět. A SVÉHO OTCE, který ho od 15 let ignoroval. Ukázat světu svého neuznaného génia i za cenu své smrti. Breivik svou smrt , myslím, plánoval. Počítal s tím, že bude zastřelen. Žít nechtěl, ale zabít se nedokázal. Pokus o sebevraždu nebo depresivní stavy si dovedu představit jako něco, čím prošel. Jedná se psychicky o velmi labilní osobu.

Celá akce, od prvotních příprav až do konce, se odehrává na pozadí relativně tenkého ledu poznávání sidestreamových názorových společenských proudů, reálií evropských zemí a mainstreamových filozofií. Troufám si říci, že Breivik psal svůj 1500 stránkový dokument a zároveň čerpal ze zdrojů v relativně rychlém sledu. Nedivil bych se, kdyby se zjistilo, že všechny zdroje své "produkce" si vypůjčil v posledních 24 měsících. Breivik se rozhodl udělat "NĚCO VELKÉHO" mnohem dříve, než pro to začal dodatečně tvořit jakýsi hodnotový rámec. 1500 listů "moudra" není nic jiného než "JAK PEJSEK S KOČIČKOU VAŘILI DORT".

V jedné věci nelze Breivikovi odhad upřít. Odhadl, že někteří jedinci budou jeho dílo omylem považovat za sbírku moderního učení. Jedinec průměrný, tedy i já osobně se mezi ně počítám, logicky cítí, že tady něco nehraje. Ano. Geniální tvůrce si jel do Prahy pro samopal, Slováky považuje za germány a Beneše za pravičáka. Nesvědčí to o ničem jiném nežli o tom, že žil ve vlastním světě, izolován a svou akci skrýval. Byl to smutný jedinec s velmi nízkým sebevědomím.

Jeho čin na žádný problém multikulturalismu neukázal. Dokonce jeho prozatímní sidestreamovou diskusi poškodil. Klíčové bude, zda bude seznán nemocným. Svými zbraněmi zlikvidoval nadějné mladé demokraty, kteří jednou mohli být kvalitními oponenty při výměně názorů na problém nucené lásky k imigrantům. Je to škoda. Ti staří totiž žádnou diskusi nedovolují.
27. 07. 2011 | 23:54

t... napsal(a):

honolulu:

"obdiv nas vsech"

Tak "honolulu" z Honolulu, předtím z JAR, ještě předtím z ČSSR, mluví asi za celé Honolulu. :-)

Jak si někteří lidé zvykli mluvit/psát v množném čísle, ale už neuvedou koho do množného čísla, kromě sebe, zahrnují.

"Mlate zabednence klavesnici CASTO & PRAVIDELNE ve jmenu civilizace na celem svete !"

To jste se zase "projevil". :-(
27. 07. 2011 | 23:59

Tupelo napsal(a):

Nativnich noru zije v Norsku pres 90%, urcite si svuj parlament zvoli tak jak chteji sami, podle svych zkusenosti a preferenci, treba casem vyhraji ve volbach ti,kteri budou pristupovat ke xenofobii tak jak autor - prozatim (na posuzovani nasledku je velmi brzy) to vypada na velkou podpru pro premiera a onen priznivec ultrapravice docilil praveho opaku, totiz sjednoceni krestanu a muslimu - dava to smysl, teroristum se neustupuje. Pokud se nekdo v CEZku rozhodne bojovat podobnym zpusobem proti neoliberalistum, s tim ze vladni predstavitele pomoci nej vytvari spatne podminky pro zivot, pocitam ze autor prispecha s podobnym clankem a bude vladu kritizovat pokud neoliberalismus urychlene neodstrani.
28. 07. 2011 | 00:01

Čochtan napsal(a):

Breivik reagoval zločinem na mnohem větší a horší zločin. Na zločin likvidace identity národa.

" ..nevinných zavražděných mladých.." hmmm, statisíce nevinných mladých dětí bylo zavražděno spojeneckými bombardéry v Hamburku, Drážďanech, v takřka každém německém městě.... Jejich jedinná vina byla, že byli děti svých rodičů. Německých rodičů. Spálení Hamburku mělo (možná) nějaký válečný smysl. Spálení Drážďan žádný smysl nemělo. Holt byla válka. Zabíjení nevinných mladých není nic neobvyklého. Bohužel.
Že máme mír ? Blbost. Máme válku. Válku o prostor, o náš prostor, válku s prastarým nepřítelem. S islámem. S islámem a pátou kolonou nepřítele. Zrádce je nejhorší nepřítel.
Tohle je logika Breivikova činu. Žádné šílenství. Logický čin. To je na celé události to nejhorší.

Všem fašounkům, kteří mě chtějí zakázat:
Fakta a pravdu zakázat nemůžete. Já se jen dívám a viděná fakta vyhodnocuji podle zákonů logiky. Nic víc. Chováte se podle Stalinova hesla: "že fakta odporují ideologii ? Tím hůř pro fakta!" Dopadnete jako on.
28. 07. 2011 | 00:02

weyrom napsal(a):

to HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ:

Váš popis by se hodil spíš na Tomského.Breivik,asi na rozdíl od vás obou,byl 13 let politicky činný,přímo organizován v Norsku,jako podnikatel vydělal miliony.A Vy tu píšete o jakémsi bolestínu typu K.Čapka.Čapek psal opravdové umění,Breivik politiký pamflet-literární škvár!!Asi jako V.Havel úrovní.Obdobně by jste mohl rehabilitovat všechny popravené velitele koncentračních táborů 2.sv.války.Kdo z nich neměl jímavý osud?
28. 07. 2011 | 00:03

Čochtan napsal(a):

Kvalitní novináři,
"1500 listů "moudra" není nic jiného než "JAK PEJSEK S KOČIČKOU VAŘILI DORT". "
Vy jste těch 1500 listů četl ? A jak jste to stihl za těch pár dní, v cizím jazyce,.. ? A odkud je máte ?
28. 07. 2011 | 00:07

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ napsal(a):

To Čochtan,

existuje na internetu kvalitní analýza jeho dokumentu. Je vyčerpávající a kvalitní. Právě, aby člověk nemusel číst celé. Když budete hledat jako já, najdete.

To Weyrom,

myslím, že jedině silně zakomplexovaný jedinec spáchá něco tak šíleného a hlavně sám. Sám proto, že se bál, aby mu jeho super nápad nikdo nevyfoukl a nezrealizoval před ním.
28. 07. 2011 | 00:15

Čochtan napsal(a):

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ
kde a od koho ? Předžvýkané od prověřených soudruhů?
28. 07. 2011 | 00:19

Čochtan napsal(a):

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ
A jak stihli udělat "kvalitní analýzu " 1500stránkového dokumentu za těch pár hodin ?
28. 07. 2011 | 00:21

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ napsal(a):

On toho přečetl strašně mnoho. A čerpal kvalitní zdroje. Ale to je celé. S nejkvalitnějším vercajkem taky nepostavíte kvalitní dům na 100%.

Nestojí to za řeč. Dost Breivika. Je to chudák.
28. 07. 2011 | 00:25

Čochtan napsal(a):

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ
"nadějné mladé demokraty, "
podle toho jaké tam vedli diskuze (likvidace Israele, podpora palestinských teroristů..) tak byli vše jiné, jen ne demokrati. Nadějní byli akorát tak pro Hammas.
28. 07. 2011 | 00:26

Aavetanssi napsal(a):

Pořád a pořád o tom multikulti mluvíte všichni s cesty.

Nemá to co dělat s kulturou, etnicitou, ideologií ani záněty kůry mozkové.
Pro oba George Bushe, Herberta Walkera i W. prostě byli Saúdi jediní partneři na úrovni. Seniorova poradcovská firma v nich měla hlavní zdroj příjmů a mladého drželi celý život nad vodou, neb by se byl jinak umlátil sám.
Tony Blair byl a je taky jejich náramný kamarád.

A tak nějak je to s každým, kdo má nějaké pořádné peníze a vliv.
Koloběh ropy a dolarů je nejspolehlivější Golfský proud na planetě.
Pouze Soros se kvůli stařeckému měknutí mozku dal na uhlí. :):):) No ještě uvidíme.

Představte si, kolik bohatství pokladnou Saudů od roku 1939 proteklo. (Aramco is the worlds most valuable company with estimated value of 2,2 to 7 trillion $.) Povšimněte si, že estimated. A představte si, co všechno tedy musí dnes tak nebo onak vlastnit.
Všechno. A každého.

Toho, kdo je jejich kamarád takové kamarádství staví mimo lidská měřítka. A tudíž ho nezajímáte vy (ať už jste hrdinní pravičáci nebo levounští měkoni), západní nebo křesťanská kultura, demokracie, spravedlnost, bla, bla, bla..
Prachy mluví, všichni držte hubu.

World Trade Center podle zcela oficiální verze poslali k zemi občané Saudského království. USA napadly v odplatě Afghánistán a Irák.
Dvacetpět let byl Usáma bin Ladin hrozbou celému světu a jeho rodině nikdy nebyla zabavena konta, jejím členům znemožněno cestování, jejich sídla humanitárně bombardována.
Někdy stačí zdravý rozum a kupecké počty, milý Watsone.

Prostě budete tolerovat fundamentalistický islamismus a tleskat kamenování nevěrnic, ať se vám to líbí nebo nebo ne. Pokud nelíbí, zmuchlají vás a zahodí do koše.
Kým jsou vlastněny politické garnitury, které otáčejí Zeměkoulí TEĎ se teprve dozvíme. Jako vždy, pozdě.

Ideologická pronunciamenta a pindy o politické korektnosti jsou totéž, co neposkvrněné početí a trojjedinost nebo vedoucí úloha dělnické třídy.
Naložte si do octa. Nebo do ropy, v té to bude mít větší hodnotu.
28. 07. 2011 | 00:31

Radek napsal(a):

konecne sem narazil na clanek, s ktereho mam dobrej pocit. Nekdy mam pocit ze multi priznivci vse vnimaj jen emocionalne a chtej dokonalej svet. Uvazovani o tom jestli je to mozny je nezajima. Uvazujici jsou xenofobni a td.
28. 07. 2011 | 00:31

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ napsal(a):

To Čochtan

Dobrá, tak nadějní mladí lidé ? Vyhovuje ?
28. 07. 2011 | 00:33

t... napsal(a):

"podle toho jaké tam vedli diskuze"

Čochtane, co kdyby se někomu nelíbilo jakou Vy zde vedete diskusi? Nepřímá podpora několikanásobného vraha.
28. 07. 2011 | 00:34

Karel Mueller napsal(a):

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ!:

Zveřejněná analýza podléhá pravidlům propagandy. Proto je velmi nepravděpodobné, že by byla kvalitní v tom případě, že se bude zabývat nějakým potenciálně výbušným materiálem. Pokud kvalitní analýza existuje, tak má v hlavičce minimálně důvěrné.

Jiak pro ostatní debatéry: Pokud pan Tomský nemá problém s asijskou imigrací, tak může být sotva označen za rasistu a xenofoba.
28. 07. 2011 | 00:34

Čochtan napsal(a):

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ
já moc dobře znal jednu podobnou mládežnickou organizaci socialistické strany. Bylo to v Německu, 70.léta. Mladí socialisti - Juso´s.
Hnus všech hnusů. Takže nic nadějného.
28. 07. 2011 | 00:37

ivo napsal(a):

Ten pán v Norsku potrestal stranu která zradila vlastní rasu.Já osobně jsem přesvědčen , že muslimové musí z evropy pryč a nebo jsme jako evropská civilizace postavená na křestansko židovském základu skončili.Muslimové ani cikáni nejsou pro evropu přínosem ale jejími hrobaři.Přesto si je evropští politici pěstují na chov za naše peníze jako své věrné voliče.A takový přístup je zrada vlastní rasy.
28. 07. 2011 | 00:41

Karel Mueller napsal(a):

Aavetanssi:

Jste naprostý realista :-), proč bychom s Vámi neměli souhlasit? :-).

Jenže je poměrně snadné si namodelovat vývojový trend a nakonec si i spočítat, kde to skončí: Po meziepizodě s názvem Afroeurabie převálcování Asií. Vývoj v USA těžko odhadnutelný vzhledem k probíhající změně etnické struktury.

To jsem napsal už před lety.
28. 07. 2011 | 00:43

Čochtan napsal(a):

fašounku t........,
já nepodporuji, fakta ho podporují. Já ta fakta akorát vidím a spojuji podle zákonů logiky. Když z toho vzejde něco, v čem fašounku vidíš podporu, pak za to nemohu.
P.S. Jsi v pěkné společnosti. Inkvozice, Brettschneider, protektorátní cenzura, komunistická cenzura,... pěkná společnost fízle !
28. 07. 2011 | 00:43

Čochtan napsal(a):

Aavetanssi:
to má bohužel logiku. Co s tím ? Nuke Mecca ? Zabavit jim veškerá konta, znárodnit jejich firmy, zestátnit jejich podíly v našich firmách, obsadit ropná pole ? Uzdravilo by se americké hospodářství, kdyby svléklo Saudy z poslední košile ?
Já bych neprotestoval.
28. 07. 2011 | 00:55

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ napsal(a):

Velmi pravděpodobně se budeme postupně mísit s místním obyvatelstvem.

Právě nenásilné mísení je klíčem k budoucnosti bez válek. Nás se to již netýká a naše děti si holt najdou někoho tmavšího.

Nebude zbytí, takže na tom nevidím nic špatného. Bude to realita.

Něco jiného je mít systém imigrace, aby nebyla unie jen mejdanem pro nepřizpůsobivé. To je ale problém náš. Na toto by se měla vést diskuse.

Nakonec je nás málo. Málo se reprodukujeme. Nemůžeme se bít. Máme tu pěkný holky a proto nás nikdo likvidovat nebude. Ještě bude veselo. Za takových 150 let už tu bude správnej multikulti bigbít.
28. 07. 2011 | 01:00

Aavetanssi napsal(a):

Karel Mueller
USA mají s pacifickou oblastí plodné vztahy od dob admirálů Perryho a Deweye a vždycky uměly dostat vhodné síly na kolizní kurz.
Současný trojůhelník Indie-Pakistán-Čína může vaší predikci ohledně Asie lehce vzít vítr z plachet.
Pro ubohou Evropu je pak alternativou k islamizaci připojení k Ruské říši nebo topení rašelinou ve Vincku chcípáčkovi.
28. 07. 2011 | 01:00

t... napsal(a):

Čochtane,

už máte zase hodně bujnou fantazii.

Tu pěknou společnost jste si splácal ve své hlavě.

Chci Vám udělat radost, mám video pro Vás, je podle Vašeho názorového gusta.
http://www.videotube.sk/23542_cerne-zlo.html
28. 07. 2011 | 01:01

Carlos V. napsal(a):

Podle mého názoru není správné a etické rozlišovat lidi podle rasy, národnosti, barvy pleti či náboženství. Všichni lidé jsou si v tomto rovni.

Není tudíž správné někoho na základě těchto kriterií znevýhodňovat - či naopak zvýhodňovat. Nesouhlasím tedy jak s nacioalisty a rasisty na straně jedné - a s existencí rady pro romské otázky (a jiných institucí) na straně druhé. Lidé jsou si rvoni, nikdo si nezaslouží zavržení - ani nesystémovu podporu a pozornost.

Otázku přistěholactví vidím ale ... v důsledku ... podobně jako vlk, i když možná z jiných důvodů.

Jsme občané České republiky. Jsme její spoluvlastníky, každý vlastníme svůj díl "státního" bohatství. Které nemusíme definovat pouze jako součet hodnot silnic a budov, ale i jako zainvestované fungující systémy (i když kvalita bývá někdy otázkou ) společenské infrastruktury - vzdělanosti, systému školství, systému zdravotnictví i sociálního systému atd...

Jakožto spoluvlastníci máme bytostné právo rozhodovat o tom, v čí prospěch má toto bohatsví sloužit. Jestli se o něj chceme dělit, proč a s kým.

Je tedy čistě na občanech ČR ustanonit pravidla o tom, kdo se může stát občanem ČR, kdo může čerpat peníze z rozpočtu, i kdo může užívat další statky poskytované státem (tedy námi) nám - ať už hovořím o silnicích, školství či sociálním systému.

Je logické, že každý zodpovědný majitel a hospodář si musí řádně zvážit, koho přizve ke spoluvlastnictví jeho majetku a za jakých podmínek, či kdo může z jeho statků čerpat prospěch.

Dokážu si představit argumentaci, že kdo platí daně, je přínosem a tudíž je zván. Nemusí tomu tak být. Jako spoluvlastníka nemusíte přece přizvat někoho, kdo je sice ekonomicky přínosný, ale lidsky - třeba kulturně - neslučitelný. Navíc i daňový argument je mylný - protože příliš současný. Daně znamenají jistou platbu za současné služby, ovšem nezahrnují ocenění onoho historického bohatsví. Navíc je třeba v úvahu brát zkušenosti, kdy daně placené právě neznamenají daně placené za pár let či v příštích generacích - na předměstí Paříže bymohli vyprávět.

Proto tvrdím, že přistěhovalecká politika, sociální politika, musí být jsou zcela v rukách občanů ČR, kteří musí mít právo rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče o občanství, o nároku na sociální dávky či jiné užívání plodů státního majetku.

A občané nechť se rozhodují na základě nikoli falešných argumetů spásy světa, ale z hlediska řádného hospodáře, majitele - občana.

Na základě mých argumentů si dovoluji tvrdit, že :

1) občané ČR mají právo si sami stanovit pravidla pro to, kdo se může stát občanem ČR, tedy např. přistěhovalci, manželé, děti občanů cizích států

2) občané ČR mají právo si sami stanovit pravidla pro to, kdo se může čerpat výhody plynoucích z pobytu na území ČR - tedy např. pobírat dávky, užívat bezplatného školství či solidárního zdravotnického systému

Hovořím o současnosti - kdy se snažím dokázat, že je zcela na vůli občanů rozhodnout, kdo se stane novým občanem, nebo kdo může dostat jakoukoliv podporu.

Nechci předjímat důvody ani motivy takového rozhodování občanů či jejich zástupců. Nechci upřednostňovat humanitární, kulturní ani ekonomické motivy.

Jen chci říci, že si ibčané nesmí nechat vnutit jednu vyšší pravdu - od nacioalistů, multikulti, rasistů ani echthumanistů - a používat svůj vlastní mozek k nalézání odpovědí.

3) Určení podmínek dle odstavců 1 a 2 jsou výhradně v kompetenci občanů CR. Je pouze na jich, zda chtějí sledovat přínos a slouad každého jednotlivého občana jiného státu. A je jen a pouze na nich, zda chtějí uplatňovat hlediska humanitární, finanční či kulturní.

Jistě, proti mým tezím může být vznesena otázka, jestli neomezuji svobodu občana usadit se u nás. Proti timu argumentuji, že k takovéto dohodě - tedy mezi vlastníky státu a přistěhovavším člověkem - musí dojít na základě svobodného rzohodnutí OBOU smluvních stran - tedy přistěhovalce a občanů (majitelů) státu.
28. 07. 2011 | 01:03

Karel Mueller napsal(a):

Kdybych měl volit mezi Putinem a Afroeurabií, tak si asi snadno představíte, koho bych volil. Na rozdíl od jiných se s tím vůbec netajím.

Problém je v tom, že v Rusku je ten proces islamizace snad ještě rychlejší než v Evropě.
28. 07. 2011 | 01:12

veverka napsal(a):

Svobodný zednář Breivik to trochu přehnal,takže ho jeho soukmenovci ze zednářské lóže dnes vyloučili

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/ze-zahranici/svobodni-zednari-vyloucili-breivika-z-loze/
28. 07. 2011 | 01:16

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ napsal(a):

To Carlos V.

Ano, toto je aktuální téma.

Z toho co jste napsal jsou patrné 2 varianty. Pokud se budeme příliš otevírat EU, tak tu budeme mít džamahíriji.

Avšak prezident a jeho muži nás směrují na východ do Ruska. Vyhovuje nám to ?
V západní Evropě jsme byli odjakživa za okurky. Pro Rusko jsme TUZEX. ČR je na křižovatce.
28. 07. 2011 | 01:18

Aavetanssi napsal(a):

HSKN
Aby nebylo Rusko TUZEX pro nás...
28. 07. 2011 | 01:21

Aavetanssi napsal(a):

Karel Mueller
Vždycky jsem si myslel, že Střední Asii pustili kvůli tomu. A že se svými Kadyrovy umějí zacházet.
Ale je to také vymírající bílá kultura. V dvaceti bych nepomyslil, že to budu někdy říkat s lítostí.
28. 07. 2011 | 01:26

Karel Mueller napsal(a):

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ:

To jsme byli za totáče. Dnes už ne. A karta se nezadržitelně otáčí. Za dalších 20 let - pokud ještě bude Česko existovat - budeme ve vztahu k Rusům ve stejné relaci, v jaké byli tenkrát oni k nám.

Vidím, že jste asi spřízněná duše. Víte, léta zde dokazuji, že zelená vlajka nad Kremlem a ztráta sibiře ve prospěch Číny znamená pro Evropany okamžitý konec, ale nejspíš postupně i pro USA.

I když Putin dělal divy a alespoň trochu vymírání zastavil, tak nevím, jestli se to povede ...
28. 07. 2011 | 01:59

Karel Mueller napsal(a):

Pardon, druhá část je určena pro Aavetanssi
28. 07. 2011 | 02:00

michal napsal(a):

Carlos V:

co nám (lidem žijícím v mém okolí) má poroučet někdo z Prahy nebo třeba Ostravy? Žádný pražák ani ostravák tu nikdy nic nevytvořil, naopak někteří Němci i Poláci ano. Proč by zrovna "ČR" měla být ta správná úroveň, kdy někdo z Prahy může o nás rozhodovat, ale někdo jiný z vedlejšího města ne, protože to je v Polsku? Protože to tak vyhovuje pražským úředníkům? To už raději preferuji úředníky bruselské...
28. 07. 2011 | 02:04

AC napsal(a):

Tady musím souhlasit s Carlos V.

Pokud by tomu bylo jinak, stát má velkou naději vydat se cestou záhuby vlivem devastující infiltrace multi kulti.

Samotné hodnocení norského střelce má podle mého tolik odlišných podob a závěrů, falešných i skutečných, že si nedovolím napsat víc, než základní a nezpochybnitelnou pravdu, a tou je, že vražda je vraždou za všech okolností a že násilí plodí další násilí.

Pročetl jsem pečlivě příspěvky všech diskutujících abych došel k závěru, že téma mixu ideologií je natolik těžko uchopitelné, že to, co dnes pokládáme za samozřejmé, může být v budoucnu překvapivě nepřijatelné.
Kdo ví, co všechno se ještě semele a do čeho konflikty nakonec vyústí.
Faktem je, že svět se nám přímo před očima v kozla obrací a že naostro vstupuje do stádia politického a ekonomického rozvratu. Nikdo si dnes netroufne tvrdit, kde a jak skončí.
Proto bych byl právě nyní s hodnocením ideologií velice opatrný.
28. 07. 2011 | 02:33

honolulu napsal(a):

"t",
okud Ty chocharacu beres pravo, neco z toho co ja reknu ci myslim hodnotit a soudit ? ? ? Uz jsem Te nekoliktat poslal do P.. (cenzurovano) ty chcipacku zanedbany, tak padej za tatinkem a nevnucuj se ! Prece nemyslis, ze s Tebou budu neco diskutovat ?
Proc se lidem vnucujes ? Kdyz je nudis, mentalni matoho.
28. 07. 2011 | 02:42

Hejhula napsal(a):

Problém je v tom, že kdyby Norská vláda přistoupila na Breivikovy požadavky a omezila by imigraci a multikulti, tak by to přece znamenalo ustupování terorismu. A terorismu se v žádném případě ustupovat nesmí! To vám přece řekne každý správný pravičák a konzervativec.
28. 07. 2011 | 02:46

resl napsal(a):

Jste p. Tomský stejný nácek, jako Nor. Zbytečně hledáte multikulti, byl to pomatený, vyšinutý člověk a vám se to hodilo. Jen jste se pro jistotu schoval za norského novináře. Znám vaše rádoby dobré rady a skryté náckovství. Nemáte v médiích co dělat, vyholte si hlavu, natáhněte kanady a zakřičte si tu vaší : Čechy Čechům a nic než národ.
28. 07. 2011 | 03:47

honolulu napsal(a):

Resl,
NACEK jsi Ty a ne p. Tomsky.
On ma pravo vyjadrit svuj nazor a poukazat na priciny velke trgedie. Kdyby nebylo lidi jako je Tomsky, tak by nikdo nerozumel proc se to stalo.
Kdyz je problem, tak je dulezite, aby se o nem diskutovalo demokraticky ze vsech stran. Tvoje nalepkovani a souzeni neni konstruktivni. Nebyt videa z Ruska, tak dodnes teto tragedii nebudu rozumet. Vase levicova propaganda neni informace, ale pouze jednostrana propaganda.
28. 07. 2011 | 05:22

Maximus napsal(a):

U vyznavačů islámu a vůbec "multi kulti" je problém ten, že se nechtějí a nemíní přizpůsobovat zdejšímu evropskému prostředí a jak už to někteří otevřeně řekli, chtějí dobýt zdejší území vaginami svých žen. A opravdu se jim to daří. Jejich natalita (ze dvou partnerů) máme najednou 8,1 oproti 1,4 u té evropské. Takže evropské obyvatelstvo,
které by potřebovalo min. natalitu 2,1, pomalu vymírá a je nahrazováno jiným etnikem, které ovšem vyznává jiné hodnoty. Snad nejroztomilejší z těchto hodnot je jejich "férový a promyšlený vztah k ženám"! Např. v Saudské Arábii, ženy ano nesmí vlůastniot řidičský průkaz. Nejsem rasista, ale jen konstatuji fakta vč. nepříznivého trendu!
To ovšem neospravedlňuje toho idiota z Norska postřílet nevinné mladé lidi i když z jeho hlediska z tábora se špatnou ideologií. Proč nešel střílet muslimy, když už mu tak vadili? Odpověď je snadná, protože to byl obyčejný zbabělec a na to neměl odvahu. Je to obyčejný lidský odpad.
Faktem ovšem je, že Evropa by se měla mnohem lépa a razantněji bránit přistěhovalectví, jinak jí to zničí,
velká část těchto lidí totiž se nemá ráda s prací a jejich názory na svět a žití v něm se s našim velmi míjejí! Je mnoho jiných způsobů jak se tomu bránit, ale myslím, že zbraně jsou snad až to poslední.
Pěkný den všem!
28. 07. 2011 | 05:24

Medikolog napsal(a):

To víte pane Honolulu,

některým hrozně vydí, že v tom Norsku řádil TERORISTA SVOBODNÝ ZEDNÁŘ - což dělá díru do propagandy zednářských lóží jako neškodných. Tím, že ho norská lóže vyloučila přiznala, že šlo o svobodného zednáře jako Václav Havel a spol.. Ve světle toho se jeví jinak i Havlův vynález "humanitárního bombardování" a jeho podpora teroristických dobyvačných válek.
28. 07. 2011 | 05:30

Maximus napsal(a):

Pro Resl

Pán pod nickem honolulu poznal z blízka poměry v JAR a co umí resp. vlastně neumí tamní černoši. Takže se mu nedivím a má ve svých hořkých názorech velký kus pravdy.
Moje dcera studovala pár let v USA v lokalitě kde je mnoho
černochů (Baltimore)a vrátila se jako "vyučená" rasistka
až jsem z toho byl velmi překvapen. Takže těžko můžeme u nás hodnotit něco, co sami zatím naštěstí nepoznáváme, máme zde jen zkušenost s našimi domestikovanými Cikány. Ale u nás vlastně žádní Cikáni či Rómové nežijí a je to umělý problém, vždyť k jejich etniku se přihlásil při posledním sčítání jen zabnedbatelný počet lidí! (-:
28. 07. 2011 | 05:33

Sladký napsal(a):

Je to poprvé v historii,kdy s Tomským mohu naprosto , bez výhrad souhlasit.Ano,tolerantně se lze chovat pouze k tolerantní kultuře.Tolerantní postoj,uplatňovaný vůči netolerantní,cizí,mnohdy agresivní kultuře je cosi jako AIDS,ztráta imunity- a časem nemůže skončit jinak,než krvavými konflikty,případně zánikem dané společnosti.
28. 07. 2011 | 05:51

Béda napsal(a):

Pár poznámek:

1) masový vrah neměl žádnou dementní mysl. Jednal chladně, systematicky, cílevědomě, pragmaticky. Vypracoval 1500 stránkový elaborát, měl do detailu a do puntíku promyšlené finanční, logistické zabezpečení a organizaci akce (odpoutávací manévr, policejní uniforma...) i své jednání po akci (veřejná demonstrace ideologie v průběhu veřejného soudního líčení v uniformě.... Jednal na základě sobě vlastní - v Evropě ne ojedinělé ideologie rasismu a nenávistného antilevičáctví. Na netu sháněl podporu lidí stejného smýšlení.

2) Je potřeba hledat kořeny multikulturalismu, který jako jev je důsledkem:
a) ekonomického vývoje - cizí kapitál je v rozvinuté západní společnosti velice vítán, cizí pracovní síla v určitých konjunkturálních údobích (zvláště na málo kvalifikovaných a nízko placených pracovních pozicích) rovněž tak...
b) politického vývoje - zde je to ještě složitější. Dílem tlak na migraci působí pokusy západní společnosti násilně vnucivat vlastní hodnoty, vlastní pravidla, vlastní představy a řešení v zemích jiné tradice - válka vytlačuje ekonomické a politické migranty - běžence z jejich vlasti. Jiným důvodem je klesající přirozená reprodukční schopnost západní společnosti, která obecně vzato stárne a vymírá, kdežto společnosti založené na jiné tradici právě naopak zažívají populační boom.

Závěr: házet fenomen multikulturalismu, který dala do pohybu potřeba řešení zcela pragmatických cílů (ekonomických, reprodukčních...) na triko pouze levici vidím jako záměrné skreslování skutečnosti (pragmatickým vrahem Breivikem i ultrapravicovými ideology typu Tomského). zatímco levicové politické proudy nevidí jinou cestu nežli vzájemnou kooperaci, pravice pragmaticky otáčí, to co se jí hodilo v průběhu konjunktury - příliv kapitálu a levné pracovní síly je najednou špatně, je potřeba se izolovat, uchovat národní identitu... Přitom války plodící migranty a kořeny migrace prosazuje právě a zejména krajní pravice (především z ekonomicko - politických důvodů).

PS: stejným přístupem, jako má p. Tomský k "dementní mysli" Breivika bychom mohli vyvinit ze zločinu 2.SV nacistu Hitlera (s rovněž "dementní myslí").

Jinak pozdě bycha honit poté, co zásadní kroky byly již provedeny. Velcí stratégové západní evropské společnosti si měli dobře uvědomit co dělají již v době, kdy Evropu dokořán otevřeli po vzoru USA světu, rozhodli přijmout Turecko do NATO (vzpomeňte kupř. Klause, který Turecko prosazoval z tržních důvodů do EU) a pod..

A nakonec: multikulturalismus, jakkoliv má své dílčí pozitiva - kulturní obohacení... i negativa NENÍ ZDROJEM KRIZE, akorát se již tradičně stává zástupným problémem a holí v ruce jistých společenských proudů v době krize.
28. 07. 2011 | 05:59

Sladký napsal(a):

Dodám ještě,že modelovým příkladem je osud Srbů v Kosovu.Výstižně o tom píše Maximus-děsivá,absurdní plodnost muslímů musí nutně vést ke katastrofě.V některých zemích už zanedlouho bude na pořadu dne.Jestli Evropa chce zůstat Evropou, musí okamžitě začít problém řešit-to znamená radikálně omezit přistěhovalectví a nepřizpůsobivé cizince deportovat tam,odkud přišli.Jinou politiku je nutno uplatňovat i vůči slámským zemím,přičemž východisko v žádném případě nevidím v diletantské a kontraproduktivní politice USA.
28. 07. 2011 | 05:59

Sladký napsal(a):

Třetí dodatek- nelze přehlížet jeden ze základních faktů, spojených s fenoménem multikulturalismu a vražděním v Norsku.Je to pokrytectví pravičáků, kteří se celý problém lžvě snaží hodit na levici,levicové vlády-jak je vidět, nejen u nás. Kdopak zde projevoval eminentní zájem o levnou pracovní sílu,které krátkozrace a v důsledcích velmi negativních dával přednost před tím,aby řádně platil domácí zaměstnance? A to nemluvím o vnějších příčinách migrace často spojené s (nejen vojenskými) zásahy euroatlantických států v jejich zemích.Ani ty nemá na svědomí levicová politika!
28. 07. 2011 | 06:08

Sladký napsal(a):

Čtvrtý dodatek- to,že vymíráme-a spolu s námi Němci,Italové,Španěléˇ,Rusové,Madaři- rovněž rozhodně není důsledkem levicové politiky!
28. 07. 2011 | 06:15

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Tomský
nad některými Vašimi články kroutím hlavou, ale tady můžu jen přikyvovat.
Věcné, střízlivé a to je v situaci, která je plna emocí a oprávněného rozhořčení nad prasárnou v Norsku mimořádně odvážné.
Dokonce došlo k něčenu nevídanému. Dioskuse se nerozdělila na pravouny a levouny, ale-dříve či později-se rozdělí na aktivisty multikulturalismu (tak, jek Evropa pojedn(b)ala a zbytek).
Od těch prvních dostanere nálepku xenofoba a uslyšíte knížecí rady z Dělostřelecké a až se debata vyostří, začnou volat po zvýšení represí a zabanování těch, kteří mají odlišný názor.

To je jejich cesta,jak zlepšit integraci.
28. 07. 2011 | 06:24

Béda napsal(a):

Ještě jednu věc bych zde chtěl zdůraznit. Pravicoví ideologové typu Tomského se čílí nad tím, jak jsou muslimové nepřizpůsobiví, jak zneužívají sociálního systému západní společnosti, poté co se tato dostává cyklicky do problémů a zůstávají bez práce, pohoršuje je vysoká plodnost muslimů...

Je zajímavé, že zpravidla nikdy nekritizují a nechává je chladnými to, co dělá západ v islámských zemích - neptá se nikoho na nic, prostě naklušou armády a začne řež, která likviduje po desetitisících lidské životy, bere rodinám živitele, plodí mrzáky a bezdomovce, ničí infrastrukturu zemí, vyhrocuje místní i regionální konflikty, pudí migranty, aby utíkali do cizích zemí...
28. 07. 2011 | 06:50

Gerd napsal(a):

Pane Tomský,
problémem multikulturalismu nejsou ideologie (kromě pozitivní diskriminace), ale možnost je uplatňovat. Kdyby se z omluv pro trestně stíhané osoby vyloučil rasový a etnický původ, bylo by po problému. Čili pokud někdo spáchá zločin, bude mu měřeno stejným metrem bez ohledu na okolnosti. Každý má svobodnou vůli zločin spáchat nebo nespáchat. A pořád existují zákony proti šíření ideologií potlačujících demokratická práva jiných.
Stačí tak málo, chovat se ke všem viníkům naprosto stejně bez ohledu na barvu pleti ....
Jak ukazuje jiný blog a na něm popisovaná integrace Indů v Británii, část Indů ze stejné rodiny se do psolečnosti veleúspěšně začlení a jiná část se začlení mezi chudinu včetně kriminálních projevů. Takže žádná pozitivní diskriminace není zapotřebí, jen rovná práva pro všechny. Díky mutlikulturalismu se už dávno můžeme vykašlat na členění lidí dle etnického původu, a tedy i protěžování kohokoliv jen kvůli jeho barvě pleti.
To je ale v dnešní EU utopie.
28. 07. 2011 | 06:52

Gerd napsal(a):

Béďo,
muslimové nejsou nepřizpůsobiví, oni se začlenili do evropské společnosti. Že zneužívají systému sociálního státu není chyba jejich, ale státu, že jim to umožňuje. Současné státní systémy v EU jsou už natolik komplikované, že se dostaly do pasti své vlastní složitosti. Místo zjednodušení se nám dostává jen větší míry složitosti státního systému jako návrh řešení. Ale když ono se těm u lizu tak dobře krade při složitých tocích financí, a když zmizí pár miliard, nidko si toho ani nevšimne (jak kdysi vynadal Kalousek Čunkovi).
28. 07. 2011 | 06:56

Béda napsal(a):

Paradox:

- na jedné straně cílevědomé pokusy nejsilnější válečné aliance v dejinách o násilné ovládnutí jiných států válkou a nadekretování vlastních hodnot selhává,

- na druhé straně cílevědomé otevření (západu) vlastních "vrat" dokořán kapitálu a spontánnímu úprku migrantů z válečných zón, anebo "za lepším" aby zaplnili mezery na pracovním trhu vede k pozvolnému ovládnutí zemí hostitele bez jediného výstřelu.
28. 07. 2011 | 07:07

Béda napsal(a):

Poslední připomínka:

vždycky rozhodují západní politici: o válkách i o podmínkách pro vznik fenomenu multikulturalismu (v USA i v Evropě). O ničem z toho nerozhodovali politici muslimských regionů, odkud proudí na západ migranti.
28. 07. 2011 | 07:18

Pepa Řepa napsal(a):

Béda nezklamal.
Opět vytáhl žolíka.
Pravice-levice, syfilis-příjice!
Chtělo by to zase školení plukovníka Krause von Zillergut,

Integrace je když......
a vykládat Hutu, že se má integrovat s Tutsi (možná s Tootsie) nebo někomu z Magharaghy že se má integrovat s Fatimou z Warfaly.
A tito lidé přicházejí do Evropy, která jim nestanovila jasná pravidla na co mají přistoupit, pokud chtějí zůstat, vůbec nic po nich nechce.
Jdou za tím, kde jim nejvíc nasypou a Nor sype vydatně a bez jakýchkoliv nároků.

Možná se integruje Fátima s Olafem, jedna z tisíce a ti půjdou žít jinam, chytli by to od obou.
A ostatní budou žít zapouzdření ve svých kmenových strukturách, žít ve svých ghettech podle své tisícileté kmenové tradice.

A takovým udělá Béda školení o levounech a pravounech.
Budou koukat jako péro z gauče.Pro Bédu je to fuk. Hutu nebo Tutsie, oba jsou černí a Fátima o Ahmed vyznávají islám a všichni touží po osvětě, že levoun je ten dobrý a pravoun zloduch.
Inu-Béda.

Co Tupelu?
Nějaký srdceryvný příběh o tom, jak jste seděl v letadle vedle farmářky Karin ze Zimbabwe a povídala, jak je tam klid a pořádek a odešli jen ti rasííísti by nebyl?
28. 07. 2011 | 07:38

Jamima napsal(a):

Děkuji, pane Tomský, za odvahu.......slepota většiny multikulti žvanilů mě taky silně znervózňuje - ti lidé nedohlédnou důsledků svých činů a pošetilých snů. Bohužel, spousta těch, co jim etnický byznys silně vydělává si vůbec neuvědomí jeho následky PRO VŠECHNY, tedy i pro menšiny. Lidé, kteří se nenamáhají s hledáním motivu toho štrašlivého činu z Norska odsuzují společnost k nebezpečí, že si tragédie zopakuje...
28. 07. 2011 | 07:40

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo
že jsem tak smělý, nevíte jestli byl Adam levoun nebo pravoun?
U Kaina je to jasné.
28. 07. 2011 | 07:45

pavel2 napsal(a):

...mama feministika hodne vysvetluje,zrejme ho nenavidela protoze je muz...policie je hrda na to ze prispechala po 90min. na pomoc...asi se staveli na pivo cestou/..pres 70 mrtvych mezitim../jaka to hrdost/???!!..V Sydney spalili arabove cast mesta/a v Brisbane/ zrejme jim dosli sirky a benzin tak to dokonci az pristi vlna arabu....Kdyby strilel na politicky korektne schvalene rasy a osoby napr. Srby...Havel by to nazval humanitarni masakr...jako v Belehrade...multik. politici nechteji zvysit porodnost v Evrope...radeji se primknou k arabsky korektnim muslimum...a davaji affirmative action a tak tito maji ve vsem prednost ...mimo pracovat a platit dane a respektovat zakony zeme ..kam se nacpali proti vuli vsech mimo jejich vlady...coz vzbuzuje odpor ale vlada potlacuje jakykoliv nesouhlas pomoci nalepky rasismu...
28. 07. 2011 | 07:47

Béda napsal(a):

PŘ,

v poslední době již žádná věcná diskuse, pouze lyrické průjmy?
Jaký to střemhlavý pád Stejskalova barda.
28. 07. 2011 | 07:53

Pepa Řepa napsal(a):

pavel2
Pavlíku pozor! Čert a džendrteta nikdy nespí.
Feminismus integraci vyřeší. Všichni budeme bezpohlavní jako barokní prdelatí andělíčci. Uni.
Co andělíček, Bédo?
Levoun nebo pravoun?
28. 07. 2011 | 07:54

Cech napsal(a):

Cinický pan Tomský zde klasicky spinuje.

děkuji nicku almost glossed™
"Jak udělat z obětí viníky. Jak se zbavit zodpovědnosti za agresivní ideologii, která zplodila masového vraha".

Není pochyb ,že muslimské etnikum a jiní přistěhovalci do Evropy jsou problém.Protože Evropa již kmenové tradice nectí a ctít nikdy nebude.
Rozpad kmenových hodnot je pro některé přistěhovalce něco co nechtějí překročit.
Zde ano je nutnost zevropštění a to buť ber a nebo nech být.
To hlavní je pomoc u zdroje protože přistěhovalec nepřichází kolonizovat, jak se zde snaží pan Tomský dokázat.
Přichází za lepšími podmínkami k životu.
Toto ale není Breivikův případ,protože kdyby existovala skupina Čechů a byla zaštítěna tradičním politickým establishmentem cíl by se nezměnil.
Proto a jen proto:
Zločinec nestřílel na muslimy, ale zaútočil na děti tradičního politického establishmentu.
28. 07. 2011 | 08:01

pavel2 napsal(a):

...dalsi zlocin politiku je podpora pro feministky....jedne z nich prave volal otec dvou dcer a zadal o pomoc...jenze feministky nejsou/nikde na svete/a u policie aby neco delaly a otec byl odkazan aby vyridil dceram ktere byly prave masakrovane silencem v Norsku...aby si zavolaly pomoc samy..!!!!!!!!
28. 07. 2011 | 08:05

Béda napsal(a):

Cech,

Klasické "účel světí prostředky" (kdopak v historii s tím přišel?). Breivik stejně jako Tomský chtěl multikulturalismus hodit na triko výlučně levicovým politikům, absolutizovat víceméně druhořadý problém v době krize, kdy hrozí, že naštvaní lidé vylezou do ulic a vyřídí si to s odpovědnými) a skrze masakr jejich omladiny nepřímo zaútočit na přistěhovalce.

Ostatně nic nového pod sluncem.
28. 07. 2011 | 08:19

neo napsal(a):

Pane Tomský, to myslíte vážně? Co má pravicové smýšlení a liberalismus společného s rasismem a xenofobií?

Na tom neni nic přirozeného !

je to ubohé....
28. 07. 2011 | 08:25

Loajalni občan napsal(a):

Pane Tomský, vy jste šílenec do slova i do písmene!
28. 07. 2011 | 08:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtane,
tapetování stejných potrhlých příspěvků na různých blozích z nich kvalitní neudělá. Srovnávat bombardování za vnucené války s dnešní situací v norsku může jenom velice jednoduše myslící jedinec.
28. 07. 2011 | 08:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A vydávat svou vlastní intepretaci vybraných fakt může jenom omezenec. Problém v celé složitosti a komplexnosti je zjevně nad Vaše možnosti pochopení, Čochtane.
28. 07. 2011 | 08:36

Marcus Agrippa napsal(a):

Tak tohle je hodně divný blog. Nemá náhodou p.Tomský doma v rámečku fotku Breivika?! Mně hlavně přijde úžasné, když vidím českého maníka s pivkem a potetovanýma rukama probírat"cikánskou a muslimskou otázku". To už bych si pustil do domu spíš toho cikána nebo muslima. Určitá forma xenofobie nejspíš existovala vždy. Ideologickou formu tomu dal bohužel až Darwin a eugenika - jenže to Darwin vůbec nemohl tušit. Jeho výzkum došel k logickému poznání, že příroda dává přednost silným a odolným jedincům. Bohužel nacisté si tohle přebrali po svém a Generalplan Ost byl na světě. Přísun pologramotných nešťastníků z Afriky je nesmysl, a to taky není podstata tolerance kultur. Ale aby se EU utopila v krvi jen díky tomu, že tady chce žít lékař z Libanonu, nebo podnikatel z Iráku - to snad p.Tomský nechce. A hlavně by si měl uvědomit - rozjetý rasismus a intolerance nezastaví jen jednolitá společnost - okamžitě si totiž hledá další objekt k eliminaci. Ale znovu říkám - NE - nešťastníkům se kterými si nikdo nebude vědět rady ( to je opravdu kontraproduktivní - ale to taky nikdo nedělá ).
28. 07. 2011 | 08:37

Béda napsal(a):

neo,

zkuste si odpovědět nepřímo. Kterépak proudy jsou symbiotické s nacionalismem a rasismem? Kdo k nim má blíže - pravicové anebo levicové strany? Pamatujete na pana Prostředníčka s jeho "Es kommt der Tag, Osvětimská lež, Noc dlouhých nožů, Jsem jako jeho Martin Bormann", setkáním s "vlastenkou" Edelmannovou, Co vám říká jméno Bátora - kterápak strana si ho hýčká...?
28. 07. 2011 | 08:38

Marcus Agrippa napsal(a):

Béda:
ODS a TOP09 skutečně vystupují jako latentní fašistické a militantně katolické politické strany.
28. 07. 2011 | 08:42

Vlkodav napsal(a):

Odvážný blog, ale absolutně nutný. Je třeba vidět každý problém ze všech úhlů.
Dlouhodobě kritizuji politickou korektnost a podobný příklad nyní nacházím u hesla: jen plně tolerantní společnost je svobodná. Dle mne je to absolutní nesmysl. Tolerování znamená akceptování nepříjemného. Pokud by mi to nebylo nepříjemné, nemusel bych to tolerovat, ale byl bych tím potěšen nebo nedotčen.
Pan Tomský z obdobného úhlu popisuje multikultularismus a morálku. Děkuji vám za váš pohled.
28. 07. 2011 | 08:46

Tupelo napsal(a):

Pepa Repa: elegane, nelisejte se. Napred mi napisete ze si vymyslim a ted chcete nejake dalsi pribehy? Vystacte si sam, jen jizni afriku zamente za severni a jste prece doma. :)
28. 07. 2011 | 08:46

Helmut napsal(a):

Béďa:

Souhlasím s vašimi příspěvky. Jenom bych dodal, že i ta nepřizpůsobivost a vysoká porodnost jsou z velké části mýty. Těch skutečně "nepřizpůsobivých" (ať už to definujeme jakkoliv) muslimů bude ve výsledku podobná proporce jako "nepřizpůsobivých" "bílých". Problém je v tom, že více muslimů žije - často nikoliv svou vinou - v horších socioekonomických podmínkách, což jistě bude plodit jisté problémy. Ale ty bych rozhodně nedával za vinu skutečnosti, že vyznávají islám - ostatně stačí se podívat na problém USA-Mexiko a na latinskoamerické favely.

A stejně je to s tou údajnou velkou porodností. Většina zemí, odkud muslimové do Evropy přicházejí, má průměrnou porodnost méně než 3 děti na ženu (a stabilně klesá), což není žádná katastrofa (obzvláště, když je v těch zemích vyšší úmrtnost). Není náhoda, že mezi 20 zeměmi s nejvyšším přirozeným přírůstkem je jen 8 muslimských zemí. Ve zbytku žije více křesťanů (dokonce ani Afghánistán tam není kvůli vysoké úmrtnosti). A muslimů je v Evropě - v zemích, kde netvoří autochtonní populaci - maximálně 6%. Nedovedu si představit, jak při klesající imigraci a porodnosti chtějí "ovládnout" Evropu.. Nějak ty konspirace nesedí. Obzvláště vezmeme-li v úvahu, že třebas Turci - jakožto jedna z největších muslimských skupin - masově vrací do Turecka, poněvadž je to vyspělý demokratický stát a vyplatí se jim to.

Problémem není islám ani nějaký efemérní multikulturalismus, ale extremismus (jakýkoliv). Ergo proti islámu v Evropě nic nemám (dokonce tvrdím, že sem patří - takové Sarajevo bez mešit si dovedu těžko představit).

A teď mě sežerte (obzvláště známé místní existence typu honululu a Čochtan)
28. 07. 2011 | 09:10

TomášL napsal(a):

Před deseti roky by byl tento článek společenský likvidační. Dnes je akceptován, za deset let bude doktrínou. Ano, multikulturalismus se stává minulosti, kterou začali veřejně pohrdat i politici.
28. 07. 2011 | 09:16

Bunny napsal(a):

Krysy vylézají z děr, aby hodovali na mršinách. Nechutné.
28. 07. 2011 | 09:17

Morová rána napsal(a):

Ježišmarjajózef, už je to tady!
Tezi: "Za všechno mohou ti hnusní multi-kulti levičáci a (jak jinak) přistěhovalci, protože toho chudáčka pomateného, vyšinutého, dementního, nemocného, tudíž za své činy v podstatě neodpovídajícího, vyprovokovali svou existencí", jsem více méně očekávala.
A už je to tady!
Proboha, tahle hrůza se bude opakovat! Jediné, co mě trochu uklidňuje, je nízká pravděpodobnost, že k tomu dojde zde, v Čechách. Naši náckové jsou naštěstí poněkud líní a taky zbabělí na to, aby vzali do rukou zbraně a jejich aktivity se omezují hlavně na tupé žvanění na veřejných fórech. Ať už jako komentátoři, blogeři, či "pouzí" diskutéři.
Jinak bych už asi byla mrtvá!
28. 07. 2011 | 09:18

Tencokida Hnuj napsal(a):

TomášL.
A za dvacet let bude novou Biblí.
----------------------
Lidi, někteří z vás mně silně začínají připomínat toho Magora z Norska.
Hlavně ti, co mají v hlavě vymeteno tak, že se jim tam snadno vetře jakákoliv kravina.
28. 07. 2011 | 09:18

Petr z Tábora napsal(a):

Pěkný výstižný příspěvek pane Tomský. To že někteří diskutující nechtějí pochopit je jejich problém, ne Váš. Dotyčným doporučuji dlouhodobější pobyt v černošské, muslimské či cikánské čtvrti - a jsem na ně hodný, mám na mysli ve vyspělé zemi. Pak by se zamysleli nad tím, jaký přístup je správný.
28. 07. 2011 | 09:20

TomášL napsal(a):

neo

Jak píše Tomský, tak Vietnamci, Číňané i Indové nevadí, vadí "islám". Nevadí národy, vadí náboženství.

A řekněme jsi upřímně, že islám do 21.st. nepatří z důvodu "udržování pozdně starověkých tradic" a neschopnosti reflektovat dnešní dobu, nejen liberalismus.
28. 07. 2011 | 09:22

TomášL napsal(a):

Tencokida Hnuj

Vy máte ze mě obsesi. Píšete "primitiv"... Ptám se, píšete o své osobě?
28. 07. 2011 | 09:25

Mard napsal(a):

1. Souhlasím s panem Tomským!
2. Děkuji za jeho text!
3. Myslím že je dobré více prozkoumat skutečnost, že Breivik neútočil primárně na přistěhovalce, ale na podporovatele přistěhovalectví!
4. Trend nárůstu podpory nacionalistům v celé EU je nezpochybnitelný. Jejich představitelé se začínají stávat výzvamnými. Příklady - Marine Le Pen, italská Liga Severu, Wildersova PVV, maďarský Jobbik, Praví Finové, British National Party, atd. Tento trend s ohledem na problémy finanční v EU (PIIGS) bude velmi pravděpodobně jen posilovat.
5. Vedení EU se bohužel už zcela rozešlo s názory většinového obyvatelstva, násilné prosazování federalizace, silnější reglementace, na úkor efektivity spolupráce a ziskovosti pro jednotlivé členy. Tudíž nelze očekávat že by voliči do EU parlamentu volili profederalisty, ale naopak se tam navolí zastánci dezintegrace.
6. S ohledem na výše uvedené, moc pozitivních variant vývoje nemám.
28. 07. 2011 | 09:39

trololo napsal(a):

jak tu nekdo uz zminil, problem neni v cikanech nebo muslimech, ale v nekvalitnich zakonech
28. 07. 2011 | 09:39

oversiti for napsal(a):

Příčinou všeho zla je velkej kapitál !!!!!!!!!!! (a blbí lidi.....)
28. 07. 2011 | 09:53

Multikulturalista napsal(a):

Náckům, pravo-levičákům a jiným blbům:

To, že se zvyklostmi, názory a kulurou z jiných krajů člověk může obohatit, vědí lidi odedávna. Proto také cestují. Špatné věci přejímá jen hlupák.

Za to, že v Eropě neexistuje rozumný imigrační program, že je tu etnický "rasismus", který znevýhodňuje lidi z majority, za to přistěhovalci nemohou. Přistěhovalci zákony nepíšou!
Za to, že jsou zdejší zákony mimořádně tolerantní k násilným trestným činům, za to také imigranti nemohou.

Jen se hádejte, zda je to lepší vpravo nebo vlevo třiďte se do houfů podle etnik a národností. Tím míň pak budete moci rozhodovat o tom, jaké poměry a zákony a pravidla budou platit v kraji, kde žijete.

O co tu jde? Rozděl a panuj! Podle národností, etnik, věku, sociálního zařazení atd. Vybírej daně a přerozděluj- dle sebe a pro sebe.

Soudruh Tomský si přihřál polívčičku. Pochopitelně. Jeho byznys.
Nic než byznys.
28. 07. 2011 | 09:54

Mard napsal(a):

Medikolog napsal: v Norsku řádil TERORISTA SVOBODNÝ ZEDNÁŘ - což dělá díru do propagandy zednářských lóží jako neškodných. Tím, že ho norská lóže vyloučila přiznala, že šlo o svobodného zednáře jako Václav Havel a spol.. Ve světle toho se jeví jinak i Havlův vynález "humanitárního bombardování" a jeho podpora teroristických dobyvačných válek.

Zdá se že by jste se měl věnovat medicíně a ne myšlení, které vám zřejmě dělá potíže :-) To že ten Breivik nakupoval jídlo v TESCO obchodech, to podle Vás dělá z daného řetězce nějaký "řetězec podporující lumpy a vrahy"? To je přeci nesmysl, ne? Stejně tak vinit zednáře z toho, že mějí něco společného s vražděním v Norsku je možné jen s duševně alternativním mozkem. Havel vynalezl bombardovaní? Vy opravdu překvapujete, za chvíli "zjistíte" že Klaus vynalezl popravy a my všichni ostatní, co si s vámi dovolujeme nesouhlasit, nejspíše budeme schvalovači vražd. S vaší duševní kapacitou by jste se měl možní spíše venovat lehší četbě, třeba Čtyřlístku, nebo tak něco. Obávám se totiž, že máte s Breivikem mnho společného.
28. 07. 2011 | 09:55

Mard napsal(a):

Multikulturalista napsal: Náckům, pravo-levičákům a jiným blbům. To, že se zvyklostmi, názory a kulurou z jiných krajů člověk může obohatit, vědí lidi odedávna. Proto také cestují.

Ano, cestovat do ciziny je vhodné a přínosné! Ale nemyslíte to doufám tak, že si máme udělat cizinu z vlastní země? Cizinou se obvykle totiž míní "cizí země" a ne ta vlastní. Možná jste si popletl pojmy, nevím. Doufám že nepíšete záměrně takové bludy.
28. 07. 2011 | 09:58

Lucie Šmídová napsal(a):

Děkuji autorovi za článek, s nímž se plně ztotožňuji.
28. 07. 2011 | 10:00

Mard napsal(a):

Béda napsal: Breivik stejně jako Tomský chtěl multikulturalismus hodit na triko výlučně levicovým politikům

Jo a vy stejně jako Stalin a Hitler, si hážete hnědé na svou hlavu :-) Heheheh
28. 07. 2011 | 10:01

dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Pan Čochtan na vnitro ! Byl by jste tam dobrým šéfem a určitě by to u nás v přistěhovalecké politice fungovalo jak má ! Přivandrovalci přece nemohou žít na úkor nás a naši trpělivosti snimi! Co se stalo když se zde usadili romové z východního slovenska ? Jen samé problémy smimi a doplácení na ně ! Co se stalo když jsme povolili vietnamcům migrovat ve velkém počtu do naši republiky ? Zase problémy ! Rozjeli zde výrobu drog ve velkém ! Ptám se mají tito pidilidé nějaký positivní přínos pro rodilé čechy a moraváký ? Ty jejich činské braky co zde prodávají si mohou strčit za ten svůj vietnam.širák ! A nakonec si necháme naši krásnou zemičku zdupat od mohamedanské boty ? S tím hrubo nesouhlasím ! Branme se tomu všichni rození čechové a moraváci !!! Tyhle problémy s migrujícími vetřelci jen evokují lidskou nenávist ! NEMÁM PRAVDU VÁŽENÍ ? Dl.
28. 07. 2011 | 10:03

Viola napsal(a):

Ne,

opravdu za to mohou pravičáci. To je jen a jen výsledek pravičáckého myšlení.
Za prvé zbraně, za druhé závist, že někdo něco má zadarmo, že se vůbec nají, za třetí migrace je způsobena hladem vytvořeným jinde (kdo ví, zda v dnešní době, kdy se mluví o ovlivňování počasí, tam v tom Rohu Africkém nezpůsobují záměrně sucho)válkami a vyvoláváním napětí a nesvárů. Pravičáci jsou od ďábla, protože rozdělují, rozdělují národy (Rusko, Jogoslávie, ČSSR, chtěli by i Čínu rozdělit), pravičáci rozdělují lidi na bohaté a chudé, rozdělují lidi ideologicky tím, že se ostentativně vymezují proti levici atd.
28. 07. 2011 | 10:04

Multikuturalista napsal(a):

Marde,neumíte číst?

To, jak si to zřídíte doma a ve vlastní zemi, to by mělo být jedině ve Vaší moci. Tedy v moci majority.

Je tomu tak?
28. 07. 2011 | 10:06

Tenco napsal(a):

Multikulturalista
Bohužel se potrefené husy chytly jen toho méně podstatného z Vašeho příspěvku.
Je to ve stručnosti a obecnosti celkem dobrý popis příčin.
-----------------
"Za to, že v Eropě neexistuje rozumný imigrační program, že je tu etnický "rasismus", který znevýhodňuje lidi z majority, za to přistěhovalci nemohou. Přistěhovalci zákony nepíšou!
Za to, že jsou zdejší zákony mimořádně tolerantní k násilným trestným činům, za to také imigranti nemohou."

Vinu hledej každý u sebe. Jak obcuji se státem, komunálem, krajem , institucemi.
A koho si volím do těchto institucí.
A jak.
Kdo ty seznamy smolí dohromady.
Což má velký vliv na výsledek.
V podobě psychopatů, zlodějů, alkoholiků a narkomanů v establishmentu.

Tam je ta kultura. Tam jsou ty významy. Ne v hospodských pindech.
Takto totiž ti psychopati , zloději, alkoholici a narkomani z vás mají srandu. Hejna kejhajících husí je to nejlepší, co jim můžete nadělit.
A Tomský jako vedoucí houser - ideální stav.
/na něj totiž stačí velmi málo - aby začal pískat jinak - zrušit plánovanou výjimku na DPH u knih/ - co stačí vám ?
:((((
28. 07. 2011 | 10:08

t... napsal(a):

Morová rána:

Skvělý příspěvek, udělala jste mně radost.

"Jinak bych už asi byla mrtvá!"

Raději zde stále pište pod nickem.
28. 07. 2011 | 10:09

determin napsal(a):

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/fotogalerie/2011/07/28/smutna-fotogalerie-obeti-sileny-strelec-breivik/foto/392467/

odkaz-20-letá vůdkyně zastřelených,oběť.

Prohlédněte si fota-jde o inteligentní,přirozené lidi-perspektivu Norska.Nic podobného oválným obličejům V.Klause a Breivika.Genotypově z nich čiší -faces-vyšší schopnosti než u ideologů jejich konce-kteří se po Evropě sami nazývají konzervativci.Konzervativci jsou lidé staromilní,"udržují pořádek",zlaté staré časy,principy,které se podle nich osvědčily.Toto naopak byli moderní lidé, z nichž kynula Norsku změna,trend vývoje,žádná zastydlá věčná krize se státním dluhem,demografická deprese apod.Lidé,kteří jdou s dobou a nikoliv Klaus-Breivik-Broučkovsky si promítají hlavou sny o dávných minulostech,romantizované symboly jak jsou Templářské nebo britské (Benjamina Disraeli) bývalé koloniální výboje a říše.V konzervativcích i méně zjevných je skryt duch křížových výprav a svatého křesťanského násilí a inkvizice jakoby reakce na "Svatou válku Arabů".Vesměs jsou myšlenkově a pohlavně neplodní,v jiném ,Ost-podání Byzantsky zkostnatělí .Znají jen dva ekonomické pojmy-dluh a daně krom nosníku-volného trhu.Jsou často amerikanizování US-ideologiemi,které v samotných USA mají mnoho inteligentních kritiků a oponentů.Jsou sociálními darwinisty-proto-fašisty.Plyne z nich mrtvolná stagnace ,nikdy se na světě nesmí objevit NOVUM:Zaběhnutý řád věčně beze změn trvající koluje v žilách každého neoliberála,neokonzervativce.S jejich Entropií vzhůru k stavu nejvyšší entropie.Rovnost částí smrtí celku.To je rovnost a svoboda jakobínů?
28. 07. 2011 | 10:11

t... napsal(a):

honolulu,

dejte pozor abyste se ......, však víte, Vaše oblíbená činnost.
28. 07. 2011 | 10:11

Karel napsal(a):

Pokud ta stotisícovka muslimů respektuje norské zákony a neklade podmínky hostiteli, pak ať se k ní primátor Oslo přimkne dle libosti.
28. 07. 2011 | 10:12

Viola napsal(a):

Marde,

a vy tak dobře víte, očem si mocní povídají, patříte snad mezi ně? Římský klub, zednáři, Rockefelerové, Bilderberci a kdo ví kdo ještě.
28. 07. 2011 | 10:12

ao napsal(a):

Pane Tomský,
Norský "PRAVICOVÝ" extrémista nenávidí "MUSLIMY", proto vezme pušku a postřílí "LEVICOVĚ" orientované "KŘESŤANY"....

Tady mi něco nehraje...
28. 07. 2011 | 10:16

t... napsal(a):

Viola:

Mard ví všechno, i o počítačích, viz diskuse u prof. Hořejšího.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=13807&from=600#c
28. 07. 2011 | 10:19

Čochtan napsal(a):

Determine,
hezký fotky. 24 pečlivě vybraných bělošských obličejů z kolika ? Ze 70 ? Hezký nordický obličeje. Podobné najdete na každé fotce z letního tábora Hitlerjugend nebo BDM. Co nevidíte, jsou ty zrůdnou ideologií vymyté mozky.
28. 07. 2011 | 10:22

TomášL napsal(a):

Multikulturalisto

Co mají společného láska ke nenávisti, radost ke smutku, pláč ke smíchu, tma ke světlu, mír ke válce atp.? Že jeden bez druhého by neexistoval nejenom mluvnicky, ale taktéž i v reálném životě. Jsou to vlastnosti sice k sobě protikladné, avšak pořád téže mince. Věřte, že upřednostněním jednoho dojde ke ozvání druhého. Pakliže by se neozvalo, ztratil by význam i prvotní činitel.

PS: Komunistická mince byla z jedné strany rovnostářská, z druhé strany majetnická... A všichni víme, jak komunismus skončil.
Multikulturalistická mince je z jedné strany bezbřehá tolerance, z druhé strany fundamentalismus. Čím více budete tlačit na první stranu, tím více se bude bránit druhá strana...

Smiřte se, že člověk není pouze tvorem milujícím, chápajícím, moudrým atp... Je i zvířetem.
28. 07. 2011 | 10:26

Multikulturalista napsal(a):

Pane Tenco,
tím:
"A koho si volím do těchto institucí.
A jak.
Kdo ty seznamy smolí dohromady."
myslíte to co já?

Že: Ať si voli volí jak chtějí, výsledky počítím JÁ!
Že je mnoho možností, jak všelijaké volby, jejich výsledky významně ovlivnit.
28. 07. 2011 | 10:26

Tencokida Hnuj napsal(a):

Čochtan napsal(a):
Determine,
hezký fotky. 24 pečlivě vybraných bělošských obličejů z kolika ? Ze 70 ? Hezký nordický obličeje. Podobné najdete na každé fotce z letního tábora Hitlerjugend nebo BDM. Co nevidíte, jsou ty zrůdnou ideologií vymyté mozky.
28. 07. 2011 | 10:22
--------------------
Čochtan
Čochtane, ty jsi docela obyčejný blázen.
28. 07. 2011 | 10:28

Tenco napsal(a):

Multi...
Jo. Nejen výsledky. I vstupy.
28. 07. 2011 | 10:29

neo napsal(a):

Bédo,

to evidentně nemá s levicí a pravicí nic společného. Prohlédněte si i příspěvky zarytých levičáků, kteří s Tomským souhlasí.

Pro mě Tomský napsal ubohost a z pravicovostí to nemá co dělat. Hnusná xenofobie a rasismus, nic víc.
28. 07. 2011 | 10:30

JC napsal(a):

Morová rána,
Je to ještě trochu složitější. Co vím tak ve Skandinávii, Bůh ví proč se docela daří antisemitismu.
Jestli je pravda co psal Čochtan o "programových cílech" mladých norských socanů ohledně Israele, tak českej fašoun by měl spíš oplakávat oběti než velebit střelce.
28. 07. 2011 | 10:31

vico napsal(a):

Vyjímečně souhlasím s neem.

Navoněný pán bloger jen napsal dlouhý článek, který inženýrsky krátce a bez secesních příkras v pár větách narýsoval balbínovský poeta Čochtan.
28. 07. 2011 | 10:34

Multikulturalista napsal(a):

Pane Tenco,

Výsledky i vstupy.
Profit, prachy.

Dokonce i v takovéto věci.

Tomský je dobře placený politruk(ideolog, propagandista). A zde dělá svou práci. A za to má své prachy.
28. 07. 2011 | 10:37

jh napsal(a):

..kam se nacpali proti vuli vsech

to mluvíte o Angličanech v jižní africe, severní americe, austrálii nebo v indii ?
nebo o španělech v jižní a střední americe ?
nebo o francouzech v severní africe ?
atd...
28. 07. 2011 | 10:40

vasja napsal(a):

Čochtan napsal(a):
Kvalitní novináři,
"1500 listů "moudra" není nic jiného než "JAK PEJSEK S KOČIČKOU VAŘILI DORT". "
¨------------------------
Tady tu pohádku někdo nepochopil:))
Vona má 2 poselství.
1) Krást se nemá
2) Pejsek s Kočičkou, v dobré víře a s plamínky Pavla Kohouta v očích vařili
mňamku, z který se ale nakonev poblil někdo třetí.

Tohle bude výsledek multikulty hujerů dneška. Odkašlou to se naše děcka a vnuci.

Z multikulty se boblejou až naše děcka a vnuci.
28. 07. 2011 | 10:41

pgjed napsal(a):

Pane Tomský, jenom velmi těžko snáším prapodivné zákruty vašeho uvažování. Odpor proti multikulturalismu přece NENÍ! apriorním odporem vůči cizincům a přistěhovalcům! Je to nesouhlas a odpor s tím, aby přistěhovalci a cizinci nerespektovali domácí kulturu země, která je přijala, vytvářeli despekt k této kultuře a vyžadovali po domácích, aby se přizpůsobili jejich kultuře a přijali ji jako součást své vlastní! Čili žádný útok, žádná xenofobie, ale obrana své vlastní domácí kultury, jako významné hodnoty! Opřená navíc o velmi jasné poznání a vědomí, že v oblastech, ze kterých přistěhovalci přichází je velmi tvrdě, nevybíravě a důsledně, často i krvavě potlačována jakákoliv kultura, která není vlastní většině společnosti, byť se často jedná o kulturu starší, tradičnější, nebo dokonce původní. A v tom je problém! Nebíýt agresivity příchozích a jimi přinášených kultur, nevznikal by v Evropě ani problém multikulturalismu ani odporu vůči němu. Evropa je totiž z historických důvodů poměrně velmi tolerantní vůči příchozím kulturám, pokud ony samy, resp. jejich nositelé nezačnou být netolerantní a agresivní.
28. 07. 2011 | 10:43

Čochtan napsal(a):

Vasjo,
já citoval toho "kvalitního novináře"
28. 07. 2011 | 10:45

muslimská humanistka napsal(a):

muslimská humanistka: Já myslím, že je naší morální povinností ty nešťastné imigranty (nejen z arabských zemí ale i z Evropy) zde v Africe a Arabii přijmout. Zkrátka my jsme měli to štěstí narodit se v zemích bohatých na suroviny, v zemích, kde je stále teplo, takže v zimě nemusíme skoro topit a všude je plno nafty, kterou prodáváme, takže nemusíme skoro pracovat. Bylo nám dáno takové vychování, že se o sebe relativně dokážeme postarat. Představte si, že byste se narodili někde na severu, kde by nebylo nic k jídlu, pokud by se to nedalo vypěstovat, vy byste pracovali od rána do večera a dostali za to jen takovou almužnu. Pak byste zaslechli, že kdesi na jihu je bohatý kraj, kde se každý má dobře a přitom nemusí nic dělat. Vy byste nezkusili se tam dostat? Já tedy ano! Navíc si myslím, že nás imigranti můžou obohatit, moje muslimská dcera chodí s bělošským křesťanem a vůbec si nestěžuje :-). Dřívě či později stejně dojde ke smíšení ras a kultur, tak tomu nemá cenu bránit. Že je to BLBOST ? Já myslím, že je naší mor.... Ha,,Ha...Hasane, nech mě to dopsa.....
28. 07. 2011 | 10:45

Tupelo napsal(a):

determine, diky za ty fotky, a i jinak souhlas. S jednou poznamkou, cas Klause, Breivika, atp. je sice snad na odchodu, ale desim se toho, kolik obeti jeste bude muset umrit...

vico, neveril jsem vlastnim ocim, kdyz jsem cetl nea. S tim co napsal take souhlasim.

tenco: zcela vazne, myslim ze se stav toho blazna setrvale zhorsuje... :(
28. 07. 2011 | 10:46

Xury napsal(a):

Pro neo:
musím konstatovat, že tentokrát s vámi nesouhlasím. Pokud budu chápat multikulturalismus jako kooperativní tolerantní soužití více kultur, tak ta kooperace i tolerance musí být oboustranná. Bohužel musím konstatovat, že neznám případ ze světa, kdy by islám byl schopen tímto způsobem fungovat. Pod pojmem islám myslím pochopitelně, jak řadové věřící tak i duchovní všech stupňů.
28. 07. 2011 | 10:47

Alex napsal(a):

Pane Tomský, já mám s Vaším textem obrovský problém.

Především matete v pojmu xenofóbie. Ona přece nemá jen význam který jste uvedl. On má i význam chorobného strachu z cizinců. Jsou slovníky, kde figuruje jen tento význam. A právě ten tu předvádíte.

Vy jste totiž Bin Ládina beze slov vtransformoval do všech muslimů světa a ve strachu před terorismem Bin Ládinova charakteru tiše zaměnil příčinu za následek se stejnou paušalizací. On ten původ radikalizace části muslimské komunity především ve Francii a Německu je sociální a jen v části této radikalizující se komunity je pak spojen s oním terorismem vyrůstajícím z té sociální problematiky. Zatím i tam v marginální míře. Ta se ovšem i logicky zvyšuje a bude zvyšovat pod tlakem extrémních politických stran, které právě z toho, co tu předvádíte těží ve všech evropských zemích ze strachu z toho terorismu Bin Ládina a různých Talibanů, jenž je lidmi vašeho typu přisuzován všem muslimům a jejich sociální kriminalita je pak házena do jednoho pytle či směšována s kulturními rozdíly. V čem tkví ty problémy kulturní rozdílnosti? V prosté burce, která ovšem souvisí a byla vyvolána bezpečnostními problémy ohledně identifikace? V době před terorismem to potíže nikomu nečinilo. Nebo turecká rodina zavraždí dceru, poněvadž se vymkla jejich kulturním zvyklostem? Počet takových zločinů se opravdu vymyká či dosahuje statisticky srovnatelné hodnoty u např. vražd ze žárlivosti v domácí populaci?
Komu chcete zavírat ty hranice ohledně muslimů? Té marginální části v Norsku či v Čechách? Co vlastně ti muslimové v Norsku či Česku udělali a v jaké míře, že se na ně soustřeďujete a dokonce v souvislosti s činem pošuka, jenž má původ zase v té sociální oblasti jen trochu jiné, která se stává nemocí toho Vámi jaksi trochu idealizovaného pravého civilizačního okruhu. On to tu již někdo charakterizoval – onen norský mladík především postrádal citovou vazbu na kohokoli z lidské společnost a tím zmizela ona možnost regulace jeho duševního vývoje. Jak v rodině, tak mezi vrstevníky. Vrbu si udělal z internetu a posbíral jen vědomosti od podobných případů ve světě. Ta sociální fóbie se pak velice snadno transformuje v iracionální nenávist vůči lidem obecně a vlastní odůvodnění té nenávisti je spíše přizpůsobeno tématu, který zrovna zabírá i u jiných lidí a je takříkajíc tématem číslo 1. Oni tak prahnou po obdivu či vděčnost ostatních neb tu nenávist promítají do lidí, jež podle jejich myšlenek s oním problémem nebojují.
Netuším, co je na multikulturní společnosti děsivého. Pojítkem jsou hodnoty spojující všechny normální lidi světa. Příčinou nejsou kulturní rozdíly ani ta rozdílná náboženství, ale zase jen ideologické manipulace s lidmi v kterékoli části světa. Obrana proti terorismu není válkou s muslimi. A otázka přistěhovalectví je otázkou zase jen sociální. Není přitom nepůvabné z jakých důvodů si tento problém Německo či Francie pomohly samy spoluvytvořit. Otázka přistěhovalectví je otázkou imigrační politiky a je otázkou sociální. Neschopnost či nemožnost řešení v krátkém čase nebo i bezradnost pak plodí xenofóbii, jež má poněkud jiný charakter než pane Tomský tvrdíte. Tolik můj názor.
28. 07. 2011 | 10:48

Marcus Agrippa napsal(a):

pgjed:
no - zase to s tou tolerantností nepřehánějte. Po velice dlouhé období byla Evropa velice nenávistné a netolerantní místo. To přišlo až s Napoleonem a návratem k humanismu. Do té doby to byla čistá zoufalost. Před tím by jste byli vděční možná i za ten islám.
28. 07. 2011 | 10:49

Multikulturalista napsal(a):

Soudruhu Vasjo,

zákony v každé zemi píše kdo?
Pravčáci, levičáci, mulikulti, imigranti, fašisti...?

Pokud jsou zákony takové, že není možno usměrnit, zpacifikovat nebo odstranit násilníky a zloděje, kdo za to může?

A komu to takhle vyhovuje?
28. 07. 2011 | 10:51

mk napsal(a):

S "bezbřehou kazatelskou arogancí" se setkávám denně. Ovšem vždy jde o apoštoly "tradičního, přirozeného, konzervativního" řádu, autoritářských řešení a návratů o 100 let zpátky.. A jsou to taky oni, kdo neustále vyjmenovávají nepřátele a sestavují seznamy..
28. 07. 2011 | 10:52

vasja napsal(a):

Čochtan napsal(a):
Vasjo,
já citoval toho "kvalitního novináře"
----------------
Já vim:)) Mi to bylo jasný. Jak sem to okopčil, leckoho to mohlo ale poplést.
28. 07. 2011 | 10:54

TomášL napsal(a):

Pane Tomský, díky za článek!

Otevřít debatu ke nepříjemným otázkám a k analýze ke pochopení problematiky potřebné, to vyžaduje ještě dnes trochu odvahy...
28. 07. 2011 | 10:55

aaa napsal(a):

Cituji:
Nero napsal(a):
„přimkneme se k naší stotisícovce muslimů s ještě větší silou“, čili s ještě větší tolerancí (LN, 25.07).
Tady ovšem něco nehraje.

Ne, pane Tomský, všechno hraje. Ten pán je politikem v možná nejvyspělejší zemi na světě a vy jste poštěkávající neoliberál ze zaostalé východní Evropy.
Pane nero, vy jste duševně postižen? Norsko je kultuně na úrovni feudalismu, je to království. Navíc vládne sociální populistická strana, něco jako ČSSD, která uvolňuje finance ze surovinových příjmů na financování imigrace, kde imigranti následně zpetně volí tuto stranu. Jedná se tudíž o korupci založenou na drancování vlastních finančních možností do budoucna na úkor vlastní populace která z 50% nesoulhasí, a dovoz imigračních hlasů dovoluje této straně těsně vyhrávat volby. Domnívám se, že daleko nejvyspělejší země Evropy je švýcarsko.
28. 07. 2011 | 10:58

Tenco napsal(a):

Multikulturalista
Maloburžua, který žije v každodenním strachu , že bude v důsledku globálních změn pauperizován, důchodce, který už je pauperizován fakticky, nekvalifikovaný dělník, matka samoživitelka, blboun, který utíká před svou svobodou do jha skupinového myšlení .etc etc...ti všichni jsou potenciálními obdivovateli "vůdců", kteří jim ukáží na nepřítele. Že je ten nepřítel abstrakcí ? Hmm - tím lépe, tím je to snadněji sdělitelné, snadněji pochopitelné.
Oni nechápou, že nepřítelem jsou neúčinné anebo neefektivní zákony a lidé/potažmo instituce - ale i ty jsou tvořeny lidmi/, kteří pomáhají takový neblahý stav udržování a rozvíjení kulturních hodnot sanovat.
Oni si ani neuvědomují, že takoví je každodenně okrádají - už teď - ne až přijde muslimský Armagedono./a s ním spojený Mesiáš - no, Tomského bych na to nešanoval...tam fakt stačí, aby zvýšili DPH u knih na 20 % a začne zpívat zase úplně jinou písničku (možná dokonce, že kdyby muslimové ovládli Evropu a snížili DPH u knih na 5ˇ%, tak Tomský tady začne recitovat verše z Koránu....) - okrádají je o peníze, i o rozum.

Etc, etc...už jsem toho napsal pod Magorovskými blogy dost.
Už mě to nebaví.
Hlupec totiž zůstane hlupcem.
Ať už si o sobě myslí, že je levicovým nebo pravicovým hlupcem.

/netýká se to např. nea - to je zavilý ...eh..je to člověk s pravicovými názory (někdy si z něj střílím...ale to patří k věci)...jenže on chápe toho rechtsgeista..jestli mi rozumíte.../

"War does not determine who is right, only who is left."
(Bertrand Russell)

"Historie světa je souhrn událostí, kterým bylo možno se vyhnout".
(Bertrand Russell)

:)))
28. 07. 2011 | 10:58

t... napsal(a):

Tenco,

možná by pan Tomský, jako nakladatel, z vděčnosti Korán vydal, samozřejmě v češtině i arabštině, s oslavnou předmluvou nakladatele.
28. 07. 2011 | 11:06

Karel Matoušek napsal(a):

Tomský zde víceméně reaguje s podobnou argumentací, pouze jaksi uhlazeněji a více diplomaticky, jako anonymní extremista z domény White Media, jenž ABB za vraždy 'multikulturních zločinců' poděkoval. Asi by měl poradce na Úřadu vlády.
28. 07. 2011 | 11:13

t... napsal(a):

Tomu magorovi nestačilo vraždit, toužil ještě navíc znetvořovat.
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/240289-breivik-nejprve-miril-na-nohy-az-kdyz-deti-lezely-strilel-je-do-tvari.html
28. 07. 2011 | 11:14

neo napsal(a):

Xury:

blbci a fanatici se najdou v každé kultuře. Ti ovšem nespadají mezi normální občany.

Nemám problém žít na jednom místě se všemi možnými národy světa. Každý muslim neni opásán bombama.

Já pracuje ve velmi multikulturní společnosti. Jelikož naše firma vyrábí po celém světě, já dělám s cizinci od Indie přes Austrálii, Evropu až po USA a Kanadu.
Nedělám rozdíly mezi černochem z Belgie, Francouzem, Indem, Američanem, Italem, Španělem , Slovákem, Chorvatem nebo Britem. Jsou to moji kolegové a fajn lidi .

Taky bydlím celkem blízko jedné ubytovny, kde se to hemží Rusákama, Ukrajincema a město je také plné Vietnamců a opět s tím nemám žádný problém.
Můžu ctít pravicové hodnoty, jako je přenášení zodpovědnosti na jednotlivce, minimální stát, spravedlivé rovné daně, nižší přerozdělování atd.. ale rozhodně nemohu v žádném případě podporovat rasismus a xenofobii.
28. 07. 2011 | 11:14

Marcus Agrippa napsal(a):

mk:
Librorum Prohibitorum - platný až do roku 1966. Kritizovat katolickou církev - NIKDY. Daniel Defoe, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Galileo Galilei, Victor Hugo, Mikuláš Koperník, Jonathan Swift, Voltaire atd. Zřejmě nějací nebezpeční islamisté - není liž pravda.
28. 07. 2011 | 11:17

vasja napsal(a):

Multikulturalista napsal(a):
Náckům, pravo-levičákům a jiným blbům:

Za to, že v Eropě neexistuje rozumný imigrační program, že je tu etnický "rasismus", který znevýhodňuje lidi z majority, za to přistěhovalci nemohou. Přistěhovalci zákony nepíšou!
Za to, že jsou zdejší zákony mimořádně tolerantní k násilným trestným činům, za to také imigranti nemohou.
-------------------
Tak konečně sem to pobral.
Norskej střelec a bomber šel teda na správnou adresu. Je to tak?
28. 07. 2011 | 11:18

culter napsal(a):

nevím, bojovat proti návštěvám souseda, jenž na rozdíl od nás zásadně chodí v klobouku ,vyvražděním vlastní rodiny může jen a pouze šílenec. Hrůznost takového činu v žádném případě nezlehčí jakýkoliv traktát o nebezpečí nošení klobouku, ať má 100 či 2000 stran. - Čin Breivikův je činem šílence a to s traktátem či bez traktátu!
28. 07. 2011 | 11:23

almost glossed™ napsal(a):

K.Matoušek: Velmi přesné.
28. 07. 2011 | 11:24

JC napsal(a):

neo,
Víš neo, kdysi před 20 lety, jsa náležitě oblbnut Havlovým multi-kulti, jsem poučoval jednoho velmi vzdělaného a inteligentního Srba o potřebě porozumění s Muslimy v bývalé Jugošce.
On mi velice klidným hlasem odpověděl. Víš to není jen o tom že mají kolem baráku 2-metrovou zeď a když náhodou uvidíš jeho manželku nezahalenou riskuješ, že tě podřízne, je to i o tom že ti postaví v sousedství minaret, a protože potřebuje aby ho Aláh slyšel dá si tam mikrofom, zesilovač a reproduktory. Po nějaké době ti to prostě začne vadit.
Od té doby se na multi-kulti nedívám očima Havla.
28. 07. 2011 | 11:25

Tenco napsal(a):

Karel Matoušek
S tou zkratkou bych byl opatrný. /soudní spory a tak../
Lepší je používat " Magor".
/Magora si těžko někdo vezme za vzor.../ :)))
-------------------------------------
http://www.abb.com/
/dělají i do green technology...docela dost..takže je to zcela mimo mísu, pane Matoušek.../
:))))
28. 07. 2011 | 11:25

Pepa Řepa napsal(a):

t... napsal(a):
Korán seženete v kazdém knihkupectví. Doporučuju k přečtení. Když ho tehdy starý pán Hrbek překládal setkal se s řadou výhrůžek, šlo mu o život. Kupodivu ne ze strany odpůrců, ale vyznavačů.
S Ahadíth je to horší. Sice vydal výběr p. Pelikán pod názvem Zahrada, ale neseženete je už ani na Fildě, jen v mešitách kde je kniha jen pro spolehlivé.
Pak už zbývá jen Cambridge Press, je to zajímavé čtení.

Jinak třeštěni multihnojařů už nemá cenu komentovat. Tím se integrace urychlí.
28. 07. 2011 | 11:26

tytyty napsal(a):

Přirozenou lidskou touhou je prostě potřeba někam patřit. Touha, kterou může mít a většinou také má a chce mít, většina současných lidí. Přání patřit k nějakému většímu společenství lidí, které je zde po dobu delší než jedna nebo dvě generace a které něco po dobu mnoha generací spojuje. Tím pojítkem může být například stejný jazyk, stejné náboženství, stejné písmo, stejné kulturní a národní zvyky a tradice, společný stát, společný dějinný osud apod. Jinými slovy jedná se o termíny „ my a oni“, tedy o obecně přijímané vymezení se vůči určité jinakosti jiných lidí, jinakosti takového druhu, kterou „my“ nedokážeme nebo nechceme přijmout za vlastní a tak se nedokážeme nebo nechceme ztotožnit s těmito „jinými“ lidmi, které můžeme označit jako „oni“ a současně jde o ztotožnění se s těmi, které označujeme jako „my“. Přitom je zpravidla důležité nejen to, za koho se v tomto smyslu ve svém nitru konkrétní jedinec sám považuje ale také zda je tak svým okolím vnímán a přijímán.
Toto platí ovšem nejen pro nás a pro generace před námi, či pro generace budoucí ale rovněž pro tyto „jiné“ lidi a jejich vymezování se vůči okolnímu světu.
Na základě toho pak většina lidí pocitově vnímá, kde je skutečně doma a kde je hostem, kde je jen vetřelcem a nebo dokonce už nepřítelem, a podle toho se také chová. Proto se z Poláků nestali Rusové a z Čechů Němci. A proto se v Evropě z většiny Turků nestanou Němci a z většiny Arabů Francouzi. A naopak. Z většiny Evropanů se dobrovolně ani násilím nestanou muslimové. Je to prostě tak. Tak proč to naplno neříci.
Bylo by dobré ještě zmínit, a rád bych to napsal, ještě něco o toleranci. S ohledem na současnou toleranci například mezi Srby a Kosovskými Albánci o ní však raději cudně pomlčím.
28. 07. 2011 | 11:27

Determine napsal(a):

to Tupelo:
Nás Čechy to rozrušilo všechny:nabízí se analogie s našimi někdejšími Ležáky a Lidicemi.
Guernica.
Vesnice Volyňských Čechů,jejichž smrti pokračovaly i v padesátých letech zde.

Poet Jan Neruda by rychle sepsal Baladu Helgolandskou.
Jiní budou oběti srovnávat s SA (Den dlouhých nožů),jiní oběti s Vikingy.
Nakonec si přiznejme,že druhá strana Finska,jíž fandil Breivik,si tímto vzniklým strachem může pomoci k prvnímu místu,z 25 % na kolik? Účel světí prostředky-zbabělci jsou všude.I mezi Rusy.
Přiznejme si ale,že v redukované ekonomii-na pouze pojmy dluh,daně,volný trh a stát-je vysokoškolká inteligence imanentně levicí a podnikatelé permanentně pravicí,i kdyby někdo si dal jiný háv,přešel z tábora do tábora.Ale dělba na pravici a levici nemá s podstatou společnost třeba vůbec nic společného,je to důsledek ekonomického primitivismu,redukované ekonomie na pouze 4 pojmy.Tam ani přežití těch obětí není dostatečnou garancí,i když píše se,že za socialistů-labouristů nynějších se Norsku a jeho lidem opravdu daří.Ale to politické dělení-můj názor-samo není v podstatě nic o co bychom měli MY tady stát zejména.My bychom měli žádat a mít daleko více kvalifikované ekonomy než mají Norové,lepší společenské vědce,kulturnější politiku celkově.Předejít tomuhle chmurnému obrazu,v němž konsens vzdělanců a podnikatelů,invence-logiky a podnikavosti-logistikou je v principu nemožný,je v principu vyloučen a tak se použije jednou za čas násilí jaké zažilo roku 1971 Chile Pinochetem proti Allendemu.Tehdy s podporou CIA,později veřejně přiznanou.Nyní v Norsku,věřme, pouze asi jen pod působením amerikanismů ve filosofii,sociologii,antropologii a společensko-historických vědách vůbec.Jde o interpretace faktů a dějin.
Následují pak rozhodnutí a po nich činy.Vědomí-rozhodnutí-řešení-čin.Pak praxe.
28. 07. 2011 | 11:31

Tenco napsal(a):

Karel Matoušek
Kromě Pepky Řepky.
:)))
28. 07. 2011 | 11:39

neo napsal(a):

JC:

zvon z kostela ti v 6 ráno nevadí?

sorry, je to hloupé. Já v žádného boha nevěřim a přesto toleruji každého, kdo si myslí, že existuje.
28. 07. 2011 | 11:40

JC napsal(a):

culter,
Nevím, ale dovedu si představit, že nečí manželka, která by si natrvalo pozvala souseda, který by vyjídal ledničku a občas by znasilnil dceru by to také nemusela rozchodit.
28. 07. 2011 | 11:41

JC napsal(a):

neo,
člověče vadí a moc a to jsem věřící.
P.S. Nemám ovšem tu moc jako Václav 1. jim to zatrhnout.
28. 07. 2011 | 11:43

Jindřich napsal(a):

Pane Tomský, co je to vlastně ta multikuturalistická ideologie? Můžete mi označit nějaký "Multikulti manifest" či "Mein Multikultikampf" nebo aspoň "Duhová, nikoli jednobarevná planeta"?
28. 07. 2011 | 11:50

Helmut napsal(a):

neo:

Že vám to za to stojí :-). Ve vašem posledním příspěvku píšete přesně to, co se tady snažím taky vysvětlit. Ale někteří evidentně těžko chápou, že každý je v prvé řadě člověk se svými individuálními vlastnostmi a teprve poté příslušním jakékoliv větší skupiny. Problém je, že tihleti internetoví křiklouni (nejen tady) pravděpodobně nikdy žádného muslima neviděli (nebo si dělají paušální názor na základě individuálních případů). Jenže ono si stačí trochu zjistit fakta, aby člověk zjistil, že to skutečně problém není. Viz. můj předchozí příspěvek (Začínám tady pozorovat zajímavý fenomén - nedostává se reakcí na mé příspěvky. Že by tady někomu scházely argumentační schopnosti?).
28. 07. 2011 | 11:50

Helmut napsal(a):

Jindřich:

Já už jsem se tady snažil dopátrat významu výrazů jako "pseudohumanismus", "multi-kulti", "evropská (křesťanská) kultura" etc.. neuspěl jsem. Ono je jednoduché operovat s takovými pojmy (navíc to působí hezky fundovaně), ale nechtějte po nich, aby vám ty pojmy vysvětlili..
28. 07. 2011 | 11:53

neo napsal(a):

Helmut:

asi tak nějak. A všimněte si, že u rasistů a xenofobů se jaksi stírá ona politická příslušnost :) Jak zleva tak zprava si chladí hoši žáhu.

Možná mají osobní zkušenost negativní, možná žádnou a jen přejímají co slyší...

Nemůžu za ně ale hovořit. Má zkušenost s cizinci je dobrá a nemám sebemenší důvod jim bránit žít mezi námi.
28. 07. 2011 | 11:57

TomášL napsal(a):

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=708173
28. 07. 2011 | 12:00

JC napsal(a):

Neo, jindřich, Helmut,
Pánové vy jste hlasatelé multi kulti ?
Necháme tedy Muslimy nyní stranou a budeme se bavit napŕ o Svědcích Jehovových.

Kolik jejich "zaklepání" na vaše dveře denně jste ochotni tolerovat než je shodíte ze schodů ?
A když náhodou zjistíte že polovina vašeho majetku už vám neříká pane, protože přemluvili manželku a děti.
Stále nebudete mít žádný problém s multi-kulti ?
Tak to před váma smekám.
28. 07. 2011 | 12:03

TomášL napsal(a):

Helmute

Tak já to vysvětlím... Jedná se o "POSTULÁT".
28. 07. 2011 | 12:03

Pepa Řepa napsal(a):

Začínám tady pozorovat zajímavý fenomén - nedostává se reakcí na mé příspěvky. Že by tady někomu scházely argumentační schopnosti?

A Helmute, nikdy Vás nenapadlo, že když kdosi narazí na inteligentně se tvářící pitomost, roluje myší a reaguje jen na cosi zajímavého?

Jinak experte na islám a vykladači multi-kulti odporu jednoduše směšujete zájem či odmítání islámské kultury jako takové s uvítáním či odmítnutím ghett, států ve státě, žijících si vlasním životem podle vlastních tradic, zvyků a hlavně jurisdikce, tedy praktickými důsledky chybně nastavené politiky.

Postoj současných multi-kulti aktivistů má s prvorepublikovým kosmopolitismem asi tolik společného jako Vy s Albertem Einsteinem.
28. 07. 2011 | 12:04

TomášL napsal(a):

Pepa Řepa 28. 07. 2011 | 11:26

Co k tomu říci? Nic, pouze to, že v dnešní době se vyvíjejí evoluční algoritmy sloužící ke překladu z jazyka do jazyka. Bude zajímavá rce "vyhrožovatelů"... za 10 let
28. 07. 2011 | 12:10

Kačer napsal(a):

Zajímavé. Pan Tomský spolu s dalšími ultrapravičáky se pokouší tvrdit, že za atentáty křesťanského teroristy v Norsku si může Západ sám svou multikulti politikou. Ale určitě by se ohradil proti názorům, že za atentáty islámských teroristů si může Západ sám svou agresivní mezinárodní politikou. Muslimové prý útočí proti Západu proto, že nenávidí jeho svobodu. No jo, ale nemůže to být i tak, že křesťanský terorista taky nenáviděl Západ pro jeho bezbřehou svobodu a chtěl by ho vidět spoutaný nacionalistickými křesťanskými idejemi?
28. 07. 2011 | 12:10

neo napsal(a):

JC:

klepali u mě snad jednou a poslal jsem je pryč. Stejně jako když zaklepe prodejce vysavačů, někdo z energetiky, zdravotní pojišťovny atd.. Snadné.
28. 07. 2011 | 12:12

Jindřich napsal(a):

Nemáte pravdu, když říkáte, že "útok masového vraha měl zcela jinou logiku". Podívejte se jak fungoval a funguje antisemitismus: Od nespecifikované nechuti, přes různě odůvodňované "výhrady", k ostrakizaci až etnické čistce. Dvě závěrečné fáze ovšem jako rovnocenný cíl přibírají i všechny "židomily" či "bílé židy" (kteří jsou - jak je všem známo - ještě horší, než žiďáci)
Chorý (či alespoň nestandartně fungující) mozek pana Breivika jen prodělal tento vývoj zkráceným postupem. Ale jeho "logika" je stále táž. Jen přeskočil eliminaci muslimů a přešel rovnou na vraždění "multikulti islamofilů".
28. 07. 2011 | 12:14

Tenco napsal(a):

Pepka Řepka

"Pepa Řepa napsal(a):
Začínám tady pozorovat zajímavý fenomén - nedostává se reakcí na mé příspěvky. Že by tady někomu scházely argumentační schopnosti?"
---------------------------------

Nemohu za ostatní. Ale za sebe - blázni se buď ignorují, anebo si z nich člověk dělá legraci.
Ale ze "stádečka" se jistě někdo najde. Strpeníčko, Řepko.
:)))
28. 07. 2011 | 12:15

Vandal napsal(a):

důsledky multikulti v západní Evropě, důsledky pozitivní "diskriminace", jinak řečeno privilegování cigánů může přece každý vidět na vlastní oči, stačí jen chtít vidět. To není propaganda, to je syrová realita. Vývojové tendence jsou také jasné. Co vlastně brání některým jedincům tuto realitu vnímat? Nechybí jim nějaké kolečko?
28. 07. 2011 | 12:15

t... napsal(a):

Pepa Řepa:

"Korán seženete v kazdém knihkupectví."

To vím také.
28. 07. 2011 | 12:21

buldatra napsal(a):

Multikulturalista napsal(a):
Soudruhu Vasjo,

zákony v každé zemi píše kdo?

Otázka jak bejk.
Proto, ač netázán si dovolím nadrzo hóknót, že:
V každé zemi asi někdo jiný, že.

Tak někde třeba Mohamed, jinde nějaký vladař, onde právník a tak dále a tak podobně.
Nebo je někdo odněkud jen opíše, protože všude na světě je tolik zákonů, které někdo napsal, či opsal, že je z čeho vybírat.
Nejčastěji asi zákony píší právníci.
A právníků není nikdy dost, akorát se přesně neví proč.

No, je možné ( věřím na zázraky a Santa Klause, Ježíška i Děda Mráze, páč jsem nekřesťan), že někde zákony píše majorita. Uznávám sice, že to našincovu uchu zní jako blbost, ale ještě jednou opakuji, že věřím i na zázraky a to jak menší, tak i větší…
28. 07. 2011 | 12:29

Tenco napsal(a):

Kašlete už na Magora , jeho klony a jeho apologety...

Pojďme si pouštět muziku , ju ?

https://www.youtube.com/watch?v=sxNxaU2CdKg&feature=related

/Pepka Řepka má zákaz dávat sem muziku, ve které se zpívá o salámu a velbloudech/
28. 07. 2011 | 12:31

JC napsal(a):

neo,

Každý třeba nemá štěstí na vlažné Jehovisty.
http://petrapavlickova.blog.idnes.cz/c/201757/Dobry-den-my-jsmeaneb-Jehovisti-v-Cechach.html

Takže pokud by tě hypoteticky potkalo to co jsem napsal, stále žádný problem s multi-kulti ?
28. 07. 2011 | 12:31

StandaT napsal(a):

Neo: mezi bílými límečky v mezinárodní firmě nenajdete ty, kteří plodí emoce a strach. Stejně tak mezi turisty. Tady se jedná o úplně jinou kategorii, než ta, která budí tolik emocí. Mezinárodní firmy, hotely, kongresová turistika... na jedné straně a getha a městské periferie na druhé jsou dva světy.

Odmítnutí multikulturalismu nemusí být motivováno jen xenofobií a rasismem. Každý -ismus má, logicky, i svůj anti-ismus, zejména pokud nereflektuje vývoj ve společnosti, ale naopak se skrze sociální inženýrství snaží samu společnost měnit. Čím víc sociálního inženýrství (=vnucování nepřirozeného chování lidem), tím větší rezistence.
28. 07. 2011 | 12:32

Tenco napsal(a):

Standa T
Nepřirozená je tedy chudoba. Je zdrojem městských periferií a ghett . /či geth ??/
Co dál ?
Neviditelná ruka trhu ?

Nebo fíra ?

https://www.youtube.com/watch?v=ep-XvSPvmdM&feature=related
28. 07. 2011 | 12:38

Jindřich napsal(a):

Vandalovi:
Nejvíce zla v dějinách se napáchalo při boji proti zlu, které přece je jasné a "každý to vidí" a "nemusí se dokazovat".
Ono "stačí jen chtít vidět" se dosahuje metodami jako indoktrinace či brainwashing. Šimečka kdysi ono "stačí jen chtít vidět" nazval Démon souhlasu. Geofge Orwell ten mechnismus dost přesně popsal.
Tudíž neuhýbejte od povinnosti zlo pojmenovat.
1. Kde je nějaká pozitivní diskriminace cigánů? Označte jí nějak přesněji.
2. Vymezte její důsledky.
3. Vyvraťe tvrzení, že tyto důsledky jsou ve skutečnosti způsobeny hloupostí, nevzdělaností a především leností aplikujících úředníků.
28. 07. 2011 | 12:39

Helmut napsal(a):

JC:

Jenže vy porovnáváte islám a všechny imigranty - což jsou obrovsky obecné skupiny s mnoha podmnožinami - se Svědky Jehovovými. Tedy jedním konkrétním projevem křesťanství. Pokud to má být fér, tak s nimi porovnejte třeba takové skupiny jako jsou drúzové, ismaílité nebo ti wahhábité. Pak to může být relevantní, takhle je to nesmysl.

Pepa Řepa:

Klidně si povídejte cosi o pitomostech, ale já mohu své příspěvky podložit fakty, což vy zjevně nečiníte. Mluvit v obecné rovině je jednoduché, zkuste ta svá tvrzení proti imigraci a islámu něčím hodnověrným podložit. Poté lze vést diskusi..
28. 07. 2011 | 12:42

Tenco napsal(a):

Tak , jak - zapaluje ? Kde je ta chyba ? V burce ?
:))

https://www.youtube.com/watch?v=qi9sLkyhhlE

What goes up must come down
spinning wheel got to go round
Talking about your troubles it's a crying sin
Ride a painted pony
Let the spinning wheel spin

You got no money, and you, you got no home
Spinning wheel, spinning all alone
Talking about your troubles and you, you never learn
Ride a painted pony
let the spinning wheel turn

Did you find a directing sign
on the straight and narrow highway?
Would you mind a reflecting sign
Just let it shine within your mind
And show you the colours that are real

Someone is waiting just for you
spinning wheel is spinning true
Drop all your troubles, by the river side
Catch a painted pony
On the spinning wheel ride

Someone is waiting just for you
spinning wheel is spinning true
Drop all your troubles, by the river side
Ride a painted pony
Let the spinning wheel fly
28. 07. 2011 | 12:46

Čochtan napsal(a):

Jindřichu,
"..jen přeskočil eliminaci muslimů"
1. On nic nepřeskočil. Když máš v kanoi díru, tak ji nejdřív ucpeš a teprv potom vyléváš vodu.
2. Odchod zpět domů, do islámské vlasti, není eliminace !
28. 07. 2011 | 12:46

dalimír napsal(a):

Muslimská humanistko čistokrevnost šlechtí lidskou rasu a ne její míchání ! Pak je stoho ve světě babylon ! Stím nesouhlasím ! Proto raději zůstante tam kde jste se narodili ! Máte tam naftová pole ,jen se je naučit obdělávat ! Máte i celoroční sluníčko a můžete se stále opalovat ! Tak se divím co vás muslimy táhne do středu evropy ??? Naučte se lépe si organizovat život i hospodařit a bude se vám lépe žít doma protože migrace a míchání se do jiných ras dobré není a v důsledku se to projeví negativně ! Já jsem vždy proti tomu ! Dalimír milující mír !
28. 07. 2011 | 12:47

Valmont napsal(a):

Hmmm, je to světový problém. Vždyť nedávno byli zveřejněny výsledky práce britských vědců udávající, že následkem invaze a okupace vojsk USA a GB do Iraku, přišlo o život 650.000 občanů Iraku (čísla publikovaná USA jsou podvvodná), z toho bylo 110.000 vojáků. Předpokládám, že šlo o moslimy...
Podobně je to v Afganistanu, či v Lýbii.
Takže soudruhu Tomský, vidíš jak to je. Co je to stovka v Norsku?
28. 07. 2011 | 12:51

rekapitulace napsal(a):

Shrněme si posledních dvacet let do trivální průhlednosti,i když silně zjednodušíme.
Zásadní otázka koncem července 2011: Zbavit hlavy saň?
"Obezglaviť republiku od posledího ze tří mohykánů V.Havla,M.Zemana a V.Klause,totiž odstoupení V.Klause ústavní cestou? V.Havel-dnes media-outsider,M:Zeman-zalezlý venkovský křupan.ZEman prsidentem-proč by to Češi dělali,k čemu jim byto bylo dobré?_Nevěří,že by byli tak sobě nepřející celkem.
V.Klaus dosluhující "zlý setník od Braniborů"-muž ,který bleskově rozprodalpřed dvaceti léty reubliku.Otec privatizace.Zakladetel ekonomické primitivismu a redukcionismu v Čechách.
Ale zbavíme se následků privatizace jenom s Klausem? Když zůstanou post-Zemanovci jako europoslanec Jiří Havel,který řídil za sociální demokracii Zemanovu privatizaci jako šéf Fondu národního majetku po roce 1998? Jistěže,to by nebylo celé řešení.
S Klausem rostl v ČR nerovnoměrný blahobyt.Jedněch ano,druhých ne,jedněch o to více o co méně druhých,jedněch na úkor druhých.Tedy bez hlavy Klause propuknou zejména spory příjmových a ziskových skupin.
Politicky nyní :
3(trojkoalice)-30-40% voličů ale pouze v Praze,jinde ne.
1-ČSSD --20% ,ale všude mimo Prahu,
1-KSČM-10%??,
1+1 -prý tichá koalice "levice".Půl této levice (ČSSD) zavádělo privatizaci a deregulaci nájemného,druhá půle-komunisté znovu volil hlavu saně-V.Klause.
Velmi slabé naděje.
Přibývá síla :Odbory.Kam a komu patří.Jsou schopni stávek až do ochromení vlády.Schopni.Zatím preferují kompromisy,ústupky,nemají ještě masovou základnu a podporu. KSČM -10%? s otazníkem. Poslední 1.Strana,která se zřekla násilí,revoluce,radikálních změn,která chce přežít a adaptovat se k systému nerovnoměrného blahobytu.
28. 07. 2011 | 12:53

Tenco napsal(a):

dalimír
Eh - jsi ty ale vůbec čistokrevný, Dalimíre ? Máš na to bumažku ?

https://www.youtube.com/watch?v=-EE1xk54ZhM

Dalimíre, doufám, že alespoň sneseš trochu hudby z imperialistického Západu... :))
28. 07. 2011 | 12:54

prirodovedec napsal(a):

Pepa Repa: podle mne zde v diskusich v poslednich dnech muzete videt posledni dny vsechny uzkosti protofasismu tam u Vas doma. Ten typicky strach ze ztraty dosavadnich jistot a asi stale castejsi vedomi vlastni neschopnosti neco ovlivnit ci zvladnout, zejmena v mnoha ohledech bankrotujici a neodvratnou budoucnost, pusobi asi na mnohe ty, kteri se povazuji za svobodomyslne prislusniky stredni vrstvy, klasicky ochromujicim dojmem a volanim po reseni silnou rukou nebo vede k vystrelkum ala norsky vrah.

Pritom ti, kteri si jiste jsou vedomi, ze to snadne neni a nebude a bude hure, ale jsou souziti schopni a i v nem uspesni a davaji to najevo, jsou zde oznacovani multikulti nalepkami, ci jsou za levicaky (to dnes ani ne diky neovi ... :) ) nu a nekde jinde uz ti schopni souziti jsou strileni tim, ktery to souziti nezvlada.

Helmut: Pepa Repa je podle mne zcestovaly, zejmena po muslimskych zemich, svuj postoj vuci islamu ma podle mne prozity, je sectely, jeho fobie se mi jevi jako osobne zduvodnene, argumentovat ale nikdy moc neumel, to od neho necekejte, predevsim umel byt vtipny az elegantne, v posledni dobe, jak asi v CR prituhuje, se mi jeho vtip zmenil casto ve skleb a na mne pusobi predevsim zatrpkle, vystrasene, tak beru i jeho reakce zde. Jeho scenare bych na lehkou vahu nebral, ale historicky vzato jim tezko lze branit ala neocons.
28. 07. 2011 | 12:55

**** napsal(a):

rekapitulace napsal(a):
Shrněme si posledních dvacet let do trivální průhlednosti,i když silně zjednodušíme.
Zásadní otázka koncem července 2011: Zbavit hlavy saň?
"Obezglaviť republiku od posledního ze tří mohykánů V.Havla,M.Zemana a V.Klause,totiž odstoupení V.Klause ústavní cestou? V.Havel-dnes media-outsider,M.Zeman-zalezlý venkovský křupan.Zeman presidentem-proč by to Češi dělali,k čemu jim by to bylo dobré? Nevěří,že by byli tak sobě nepřející celkem.
V.Klaus dosluhující "zlý setník od Braniborů"-muž ,který bleskově rozprodal před dvaceti léty republiku.Otec privatizace.Zakladatel ekonomického primitivismu a redukcionismu v Čechách.
Ale zbavíme se následků privatizace jenom s Klausem? Když zůstanou post-Zemanovci jako europoslanec Jiří Havel,který řídil za sociální demokracii Zemanovu privatizaci jako šéf Fondu národního majetku po roce 1998? Jistěže,to by nebylo celé řešení.
S Klausem rostl v ČR nerovnoměrný blahobyt.Jedněch ano,druhých ne,jedněch o to více o co méně druhých,jedněch na úkor druhých.Tedy bez hlavy Klause propuknou zejména spory příjmových a ziskových skupin.
Politicky nyní :
3(trojkoalice)-30-40% voličů ale pouze v Praze,jinde ne.
1-ČSSD --20% ,ale všude mimo Prahu,
1-KSČM-10%??,
1+1 -prý tichá koalice "levice".Půl této levice (ČSSD) zavádělo privatizaci a deregulaci nájemného,druhá půle-komunisté znovu volil hlavu saně-V.Klause.
Velmi slabé naděje.
Přibývá síla :Odbory.Kam a komu patří.Jsou schopni stávek až do ochromení vlády.Schopni.Zatím preferují kompromisy,ústupky,nemají ještě masovou základnu a podporu. KSČM -10%? s otazníkem. Poslední 1.Strana,která se zřekla násilí,revoluce,radikálních změn,která chce přežít a adaptovat se k systému nerovnoměrného blahobytu.
28. 07. 2011 | 13:00

neo napsal(a):

JC:

jsou to češi a dokonce sekta. Je každého věc zda vstoupí či ne. Je snad svéprávnej.
28. 07. 2011 | 13:05

dalimír napsal(a):

Dobrý den pane Tenco NETYKAT PROSÍM ! Nejme spolužáci ,tak to berte v potaz ! To se chcete rovnat primitivu Rumcajzovi ! Díky za pochopení ! Dl.
28. 07. 2011 | 13:11

pgjed napsal(a):

To Marcus Agripa:

No zrovna Napoleon a to co jej předcházelo, provázelo i následovalo moc pozitivní příspěvek k humanismu a toleranci nepředstavovalo. Já bych to hodnotil spíše jako průběžný masakr na tisíc způsobů. Masakr v drtivé většině nevinných a nezúčastněných lidí. Že neměl Napoleon zábrany sčuchnout se s kýmkoliv, kdo mu šel na ruku? No možná to považujete za toleranci. Já bych to viděl spíš jako jednu velkou hrůzu. Pro obyčejné lidi rozhodně.
28. 07. 2011 | 13:11

Tenco napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=hajBdDM2qdg

(malý - nenápadný zločin multikulturalismu - "negroidní" perverzní muzika produkovaná nižší rasou už zo pár let a poslouchaná taky...tou vyšší rasou)
:((((

P.S. Wo ist Herr Cschochtan mit seiner Horst Wessel Lied ? :))
28. 07. 2011 | 13:14

Helmut napsal(a):

prirodovedec:

Samozřejmě je to možné, Pepu Řepu neznám, takže mohu hodnotit jen dle toho, co zde píše. Já sám jsem taky už v pár muslimských zemích byl a tak nějak s tím nemám problém. Jak už jsem tady psal - Sarajevo si (byť jinak naprosto evropské město) bez mešit a svolávání muezzinů nedovedu představit. Ale tak nějak by mě zajímalo v čem v ČR přituhuje? Nějak to kolem sebe nepozoruji (výstřelky na internetu nebudou tak úplně relevantní..). A příspěvky na webech á la EUportal, Eurabia nebo Neviditelný pes (mimochodem ne zrovna dvakrát navštěvované) taky o ničem nevypovídají. Mám pocit, že je to do značné míry otázka exhibice některých spoluobčanů a nafouknutá mediální bublina.. zas tak špatně u nás přeci jen není.
28. 07. 2011 | 13:15

Tenco napsal(a):

Dalimíre
Vážený pane Dalimíre, máte tedy doklad o tom, že jste čistokrevný ?
Mán na mysli ne nějaký pomuchlaný paírek z matriky či porodnice - nýbržto soudobým vědeckým poznatkům odpovídající přímý důkaz ?
Máte, vážený pane Dalimíre ?
Nebo ne ?

No já jen...aby pak za těch 10 let nedošlo k nějakému nedorozumění !!

Když tak se obraťte na honolulua - on má takové bumažky dvě.
Jedna dokládá, že je čistokrevný Zulu...a druhá pak, že je čistokrevný árijec.

Vážený pane Dalimíre - co tak ještě nějaká píseň ze zlého a štvavého imperialistického tábora ? Unese to vaše nervová soustava ?

Are YOU ready, Dalimir ?

https://www.youtube.com/watch?v=cN9jTnxv0RU
28. 07. 2011 | 13:20

RedNeck napsal(a):

To Helmut:
chcete vysvětlit pojem PSEUDOHUMANISMUS. Tak to je, když zhruba stonásobný vrah může vyfasovat 21 let max. Ještě nějaké nejasnosti?
28. 07. 2011 | 13:20

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

Říkáte, že už nikdo nereaguje na Vaše příspěvky? Ale to snad ne :-).

Tak se toho chopím. V tom prvním příspěvku jste trefil desítku. Zejména oceněním pana Tomského, že má odvahu psát v dnešní vypjaté situaci.
28. 07. 2011 | 13:20

neo napsal(a):

Tenco:

i takovej komunista jako Dalimír inklinuje k náckům...
28. 07. 2011 | 13:25

Tenco napsal(a):

Ale, no...toto,,teda Tenco...fuj...!!!

https://www.youtube.com/watch?v=jqrKejQTynk
Hypertrofovaný multikulturalismus. Vývoz /Dovoz.
/pro náročné - pro ty druhé mám připravných pár písniček od Heleny Vondráčkové - malovaný džbánek a tak/
28. 07. 2011 | 13:28

anti politik napsal(a):

Nevíte někdo jestli je tady nějaký blog, který není zapráskaný tencem, t.. nebo tencotudlecto-je jeden, ale má víc nicků? Inu poctivý a slušný mulťák, co dodat! Už se mě nechce na blogy ani chodit, protože všude opruzuje primitivní opisovač myšlenek jiných, navíc nelogicky poskládaných! Zřejmě nerozumí ani tomu co opisuje! Nejde ani diskutovat, se.. se totiž každému do diskuze!
28. 07. 2011 | 13:29

Tenco napsal(a):

neo
Nenálepkuji. :))

Dalimír a komunista ?
To ne, neo !!
On se urazil - když jsem mu zatykal. Fakt. Dohledej si to.
:))))
-----------------------------------------
No dobrá. Vrátím se na zem soudr..eh tedy antimulti. Domů, Do našich krásných luhů a hájů....bůůů...bůůůůů.... :

https://www.youtube.com/watch?v=A9nqwf4s9Dw

:(((((
28. 07. 2011 | 13:31

scientist napsal(a):

Všem těm, kdo to myslí s kritikou i podporou "multikulti" vážně, lze doporučit tuto nyní veřejně dostupnou knihu od Barši a Baršové. Není to pro leckoho lehlé čtení, ale člověk za odměnu dostane vhled do událostí a problémů, které se většinou v novinách komentují jen povrchně a hloupě:

http://www.iir.cz/upload/Publikace/Pristehovalectvi.pdf

Srdečně jí doporučuji i panu Tomskému, i když mám obavy, že jí přes své ideologické brýle (jejichž skla se zesilují spolu s rostoucím věkem), bude číst značně selektivně.

p.s. stačí pročíst kapitoly I a IV., u ostatních pouze jejich shrnující závěry.
28. 07. 2011 | 13:34

Tenco napsal(a):

anti politik
Ty svým fantasmagoriím a slintům říkáš "diskuzní příspěvky " ?
Hmm...začíná to megalomanstvím...a končí to těžkým alkoholismem nebo strmým stranickým postupem.
:)))

Ale mám i něco pro tebe :

https://www.youtube.com/watch?v=Y2T0qDDo1Dk

:((((

P.S. Co tak zcenzurovat t..., tenco...co ty na to, bratře ve zbrani ?
:(((
28. 07. 2011 | 13:35

gaia napsal(a):

Tenco

no a ještě v komentáři pod písničkou, že Zuluové v Zimbabwe v šedesátých letech dávali Amíkům umělecké koberečky zadara jen z vděčnosti, když tam oni stavěli továrnu na pastu Colgate.
Pěkný multukulti
28. 07. 2011 | 13:37

Tenco napsal(a):

scientist
http://www.fotopatracka.cz/model/card.php?uid=64103&crd=1

Nemáte na ni telefon ? :))

Ano v ČEZku, na MOravě a Slezsku máme moc velké teoretické odborníky na multikulti.
Píší hodně knih.
Tomský je nestačí vydávat. :(((
28. 07. 2011 | 13:38

Jindřich napsal(a):

Čochtanovi
Při nejlepší vůli nemohu nalézt sebemenší afinitu mezi vyvražděním dětského tábora a ucpáním díry v kánoi.
Ještě jste si nevšiml. že každé genocidě předcházelo období, kdy byly oběti vyzývány, aby "táhly domů" či "odkud přišly". Je jen otázkou času, kdy se zjistí, že to s tím návratem není tak jednoduché, a že masový hrob či plynová komora jsou mnohem efektivnější destinace.
28. 07. 2011 | 13:44

Tenco napsal(a):

Jindřich
Oni jsou hluší a slepí. Několikrát jsem jim sem dával odkazy na "islamský" kapitál/investice/ v Evropě, na toky ropy...
Oni vidí toho chudáka s burkou..jak je připravuje o ten zbytek skývy chleba , co jim ještě nesebrali psychopati, zloději, alkoholici a narkomani ve VLASTNÍM establishmentu.
Oni totiž neví jak na ten establishment - a přitom ten není abstraktní, ale skutečný.

Ono vytvořit si abstraktního nepřítele, teorii, hodnotící soudy... a pak vytrhávat fakta z kontextu, vylévat si zlost na konkrétních, mnohdy naprosto nevinných lidech...to je přeci už dávno známo, že to je nejlepším prostředkem, jak hlupáky svolat do hejna....už staletí...možná i tisíciletí...

No nic, já si fakt myslím, že národy sbližuje hudba... :

https://www.youtube.com/watch?v=UOidLIoVNgc

"Každý má dvě možnosti. Jsme buď naplněni láskou..., a nebo strachem."
(Albert Einstein)
28. 07. 2011 | 13:55

praktik napsal(a):

Jak byste si vy tomští vlastně představovali to uzavření hranic? Podle vzoru našeho nového ideového vůdce za velkou louží i s tou nepříjemnou zpravodajskou povinností referovat čas odčasu o událostech z hranic např. takto: Mnozí běženci při pokusu o nelegální překročení stát. hranice zemřeli vysílením a někteří dokonce zásahem střelné zbraně. Běženci jistě ocení, že zatímco ty bachyně komunisti je stříleli zákeřně do zad,tak my vyspělí demokraté je sejmeme čestně zepředu.

Asi máte pane Tomský pravdu. Kdyby to Norové měli zajištěno jako na us-mexické hranici, tak ten blonďatý hoch by jistě sloužil na čáře, přišel by si nasvé a nemuselo k té hrůze vůbec dojít.
28. 07. 2011 | 14:00

t... napsal(a):

Tenco,

také mám oblíbenou jednu multi-kulti písničku, myslím podle té směsky, různě barevných, lidí, kteří v ní účinkují.
https://www.youtube.com/watch?v=uN90xB7DswE
28. 07. 2011 | 14:09

Čochtan napsal(a):

Tohle jsem našel v Lidovkách.

Zprava z Norska ze dne 22. cervence roku 2031

NRKI, 22.7.2031: Pred budovou Islamske rady Norska bylo dnes verejne ukamenovano 5 obcanu, nalezejicich ke krestanske mensine v zemi, a to na zaklade pravomocneho rozsudku o hrubem poruseni zasad islamskeho zvykoveho prava "saria". Tri zeny byly ukamenovany pro zlocin cizolozstvi. Jeden muz - profesor historie - pro urazku proroka Mohammeda (tvrdil o nem verejne, ze mel pedofilni sklony), a druhy muz - katolicky knez z kostela St.Olavs - pro strzeni vladniho transparentu s textem "Neni zadny Buh, je jenom Allah" ze zdi sveho kostela. Z namesti Solli Plass byla odstranena bronzova socha Winstona Churchilla a ihned nahrazena sochou islamskeho mucednika Mohammeda Atty, ktery zahynul hrdinskou smrti jako pilot letadla, zniciciho doupe bezvercu v New Yorku dne 11. zari 2001.Ke dni 1.8.2031 bude na islamske univerzite v Oslu (byvala Oslo Universitetet) zrusena vyuka predmetu "jaderna fyzika a "biochemie". Budou nahrazeny predmety "Memorovani koranu" a "Allah vitezi nad prirodnimi zakony". V jedine norske stredni skole pro divky budou krome zakladniho predmetu "Memorovani koranu" zavedeny jeste predmety "cteni" a "psani".

Posledni norska banka - Norges Bank - bude pouze emisni bankou. Nesmi provadet zadne obchody a transakce, kde nabidne nebo bude pozadovat urok. To by bylo v prisnem rozporu s principy islamu. Ke dni 1.9.2031 bude zvlastnim zakonem narizeno noseni satku a burek u vsech norskych zen, a to i kdyz jdou vyhodit na ulici do kontejneru odpadky. Ke dni 11. zari 2031, v den vyroci pokoreni Ameriky, bude Norsko prejmenovano na "Norgestan" a hlavni mesto Oslo na "Oslamabad". Allahu akbar!
28. 07. 2011 | 14:19

Tenco napsal(a):

t.../anti politik tu není, že....mé "druhé " /nebo třetí ??/ já.. :)))

To je moc sladké. Ale nic proti dišputátu. :)

Já mám rád tendle band - doporučuji si sehnat desku /CD/, je to fajnová muzika :

https://www.youtube.com/watch?v=QtnQ-ZddA4s&feature=related
28. 07. 2011 | 14:22

tytyty napsal(a):

Někteří tu zaměňují pojmy národ a rasa. Národ a rasa nejsou totožné!
Z hlediska antropologického je sice možné některé příslušníky určitého národa rozlišit od příslušníků jiného národa , mimo jiné i podle vzhledu, na základě obecně vžitých představ o tom, jak by měl příslušník určitého národa vypadat. Například Evropan ze severu (třeba Nor) by měl, podle obecných představ být vysoký, světlovasý s modrýma očima, zatímco Evropan z jihu (třeba Ital) by měl být menší nebo střední postavy, s hnědýma očima. Může to tak být, ale ne vždy. To však neznamená, že třeba Nor menší nebo střední postavy a s hnědýma očima není Norem nebo že má jinou rasu než světlovlasý Nor. Lidská rasa je přece něco jiného. Rasa je určitý souhrn obecných markantních vnějších a vnitřních znaků nějaké větší skupiny lidí. Skupiny, která je větší než národ. Na základě tohoto souhrnu vnějších a vnitřních znaků lze tuto velkou lidskou skupinu odlišit od jiných velkých lidských skupin. Přitom se jedná o souhrn takových znaků, které nelze přirozeným způsobem během jedné nebo několika málo lidských generací zásadně změnit. Každý národ na tomto světě však sestává z lidských jedinců, kteří mohou být, a také jsou, více, či méně, rasově různí. Je však nepopíratelnou skutečností, že příslušníci různých ras mohou být, a také jsou, součástí jednotného národa. Jen pro ilustraci. Nikdo tady snad nepochybuje o tom, že třeba Ray Koranteng nebo Tomio Okamura atd., jsou Češi.
Jen skutečný rasista by snad mohl tvrdit, že například američtí černoši nejsou nedílnou součástí amerického národa.

Je třeba si uvědomit, že žádný národ na světě nevznikl na rasovém základě, a to dokonce ani v nacistickém Německu, ne. Ne. Důvodem je přirozený výběr. Neexistuje na tomto světě národ u něhož by národnost byla totožná s rasou. To platí pro všechny lidi a národy. Tedy i pro aktéry zdejšího blogu.
28. 07. 2011 | 14:23

Tenco napsal(a):

t...
Třeba :

https://www.youtube.com/watch?v=VBeehk67qFA&feature=related
28. 07. 2011 | 14:24

Béda napsal(a):

Jen na okraj: (1.část)

"Je synem bývalého norského diplomata Jense Breivika a zdravotní sestry Wenche Behringové. Když mu byl jeden rok, rodiče se rozešli...
Poslední kontakt s otcem měl v roce 1995, během puberty Anders vášnivě poslouchal hip hop a s partou přátel vyrážel do Oslo malovat graffiti.[4] Jeden z jeho nejlepších přátel na střední obchodní škole, s nímž Anders často vyrážel ven, pocházel z Blízkého východu.[4]

V šestnácti letech se přidal k mládežnické organizaci norské pravicové Pokrokové strany, která je proti imigraci.[5] Do Pokrokové strany vstoupil v roce 1999, tedy ve svých dvaceti letech, roku 2006 však jeho členství bylo zrušeno[4] (či roku 2007 ze strany vystoupil[6]). Jak se jeho názory radikalizovaly, začal kontaktovat další ultrapravicové skupiny po celé Evropě včetně srbských radikálů.[5]...

Před útokem se přestěhoval k matce, prý proto, aby ušetřil prostředky na svou „misi“...

Pohlížel ale na ni jako na duševně desetiletou, svou sestru pak považoval za „poběhlici“. Podle jeho slov sestra i matka „dělaly ostudu mně i mé rodině. Rodině, která už byla rozložená kvůli feminismu a sexuální revoluci“.[7] Ve svém manifestu píše, že je 100% hetero, ale že o sobě v některých situacích předstíral, že je gay, a z toho plynoucí atmosféry konspirace využíval ke svým cílům („Používání sociálních tabu je extrémně efektivní metoda, jak zamezit lidem, kdo vás znají, aby se vyptávali na váš program, třeba na to, co děláte o víkendu. Je to také velmi efektivní metoda, jak je vmanipulovat do toho, aby lhali ve váš prospěch“).[8]..

v manifestu napsal, že má mezi gayi přátele a nezajímá se o to, co provozují v soukromí, ale je zcela proti, aby měli gayové stejná práva jako ostatní a homosexualitu jako identitu a životní cestu považuje za nepřijatelnou.[8]..

Breivik také napsal pod pseudonymem "Andrew Berwick" zhruba 1 500 stránek dlouhý manifest nazvaný 2083 – A European Declaration of Independence. V tomto dokumentu popisuje rozšíření kulturního marxismu v Evropě a její islamizaci a jeho politické postoje k řešení těchto problémů.[12] V úvodu zmiňuje, že psaní tohoto kompendia věnoval devět let života, z toho tři roky na něm pracoval na plný úvazek.[13] Některé části dokumentu jsou opsány z manifestu amerického teroristy Teda Kaczynského, známého jako Unabomber.[14][15] Breivik podrobně rozebírá přípravy na teroristický útok – opatření zbraní, výrobu výbušnin z hnojiva a svůj mentální stav ve dnech před útokem. V posledním zápisu se autor loučí a uvádí jako čas zápisu pátek 22. července 2011, 12:51 – několik hodin před explozí.

Breivik píše, že je nutné bojovat za žido-křesťanskou Evropu, vítá odmítání protižidovských postojů v Evropě a tvrdí, že Nová pravice se rychle vyvíjí směrem k proizraelské, proti-džihádské alianci.[16] Podporuje Izrael a považuje ho za oběť údajných kulturních marxistů, kteří vidí Izrael jako rasistický stát.[17]

Podle manifestu pobýval Breivik roku 2010 několik dní v Praze za účelem koupě zbraní. Překvapilo jej však, jak je Praha bezpečná, a po pěti dnech odjel zpět do Norska. Obhajuje dokonce i tzv. Benešovy dekrety s tím, že západní země by měly s muslimy udělat to samé, co Československo udělalo se sudetskými Němci.[18] V manifestu mezi možnými spojenci zmiňuje i české extrémně pravicové organizace, jakými jsou Národní odpor či dnes již nefunkční Národní strana, a několikrát souhlasně cituje českého prezidenta Václava Klause.[19]..
28. 07. 2011 | 14:24

Béda napsal(a):

Šest hodin před útokem zveřejnil Breivik na Youtube video, ve kterém vybízí sympatizanty, aby „přijali mučednictví“. Video obsahuje fotografie Breivika v neoprenu a se zbraní.[24] Norská policie původně oznámila, že akce zřejmě nepodnikl sám a že druhý útočník může být stále na svobodě,[25] později ale nabyla přesvědčení, že jednal zcela sám, ačkoli Breivik vypověděl, že spolupracoval s dalšími dvěma buňkami údajné organizace „templářských rytířů“.[26]

Ve svém profilu na sociální síti Facebook se Breivik charakterizoval jako konzervativec a křesťan. Policie ho označila za křesťanského fundamentalistu.[27] Sám se v diskusi na internetu vyslovil pro kolektivní návrat protestantů ke katolictví.[28] Svůj vztah k náboženství hodnotí slovy: "Nebudu předstírat, že jsem příliš náboženský člověk."[29] Italský sociolog Massimo Introvigne uvedl, že Breivik byl jako dospělý pokřtěn v luteránské církvi, ale jejího života se neúčastnil. Podle Introvigneho je dominantou jeho Manifestu "nenávist k islámu a obrana evropské tradice, tedy tradice, která zahrnuje také křesťanství, ale spíše jako kulturní odkaz a nikoli jako praktikovanou víru."[30] Jiné zdroje však uvádějí, že se účastnil vnitrocírkevních voleb, v nichž volil konzervativní duchovní.[28] Breivik je spojován s křesťanským sionismem, tedy ideologií, která na Blízkém východě z náboženských pozic staví zájmy Židů a Izraele nad zájmy Palestinců.[31]..."
převzato z Wiki

"...Atentátník teenagerům nejprve mířil na nohy, aby jim zabránil v útěku. Teprve když leželi na zemi, střílel je dum-dum municí do tváří. Některé děti měly obličeje znetvořené k nepoznání,“ vysvětluje..."
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/240289-breivik-nejprve-miril-na-nohy-az-kdyz-deti-lezely-strilel-je-do-tvari.html

32-letý extrémní pravicový radikál vraždil teenagery, kteří nebyli v podstatě za nic odpovědni - o ničem nerozhodovali. Byli to děti, které mohli v budoucnosti mít jakoukoliv politickou orientaci. Jenom proto, že byli sympatizanty a že se účastnili setkání mladých socialistů.

Přitom multikulturalismus je jev vlastní celému západnímu světu a podepsáni jsou pod ním politici jak pravého tak levého politického spektra. (Jinak je zajímavé, že lidem typu Breivika nevadí historický "multikulturalismus" bílého muže v Indii, JAR, Indočíně, v Karibiku, Latinské Americe, Africe a v současné době vLibyi, Iráku, Afghánistánu kdy bílé plémě násilím vnucuje svou vůli těm ostatním. Zajímavé, že extrémním nacionalistům nevadí dodávky západních zbraní islámským fundamentalistickým režimům... (S. Arábie a pod.)
28. 07. 2011 | 14:25

Béda napsal(a):

Ještě taková zajímavost:

jak plyne z výše uvedného zkráceného životopisu masového vraha, v 16-ti letech byl na tom velice podobně (akorát s opačným politickým znaménkem) jako teenageři, které brutálně a bezcitně vraždil na ostrově Utoya.
28. 07. 2011 | 14:29

Pepa Řepa napsal(a):

přírodovšdec
Když odhlédnete od emocí jaké jsou možnosti.

1. Jde o exces, který nemá -zatím- takové podhoubí a mezinárodní propojení jako má propracovaná síť separátních buněk islamistů. Pak jej každý další atentát ze strany islámských radikálů přebije stejně jako přebil Timothy McVeigha.Podobný magor.
To že Breivkovi kdosi provolává slávu je nepodstatné pokud u toho zůstane, velká část islámského světa provolávala nedávno slávu Saddámovi a dnes po něm pes neštěkne.

2. Dojde k opakování. Tomu žádně represe nezabrání, do hlavy magora se nedostanete takové lidi nedokážete infiltrovat. Žádný zákaz svobody slova Vám nedokáže popohnat integraci, spíše naopak.

Pak máme všichni malér situace bude obdobná jako před WWII, na jedné straně t.zv. židobolševismus dnes reprezentovaný multikulturalismem, pravda na odlišných základech, a na druhé Váš protoprotofašismus.
Pro demokrata Sofiina volba čert nebo satanáš, není slušné řešení.Prašť jako uhoď. Z bláta do louže.
Máme malér všichni, bude občanská válka.

3. Trend "obohacování" bude pokračovat, zesílí represe,zrušení svobody slova otevře brány nové totalitě,ubydou sice útoky islamistů- proč by je dělali, dělohy to zařídí- ale budou bodovat opravdoví nacisté, ne ti, kterým se dnes tyto nálepky dávají, přijde nový Dolfik.
Politici ztratí poslední zbytky kredibility, pokud nějakou ještě mají, vrátí se Sládek a dostane hlasy frustrátů.
Ten ovšem může přijít i z druhé strany spektra. Všimněte si, že se vyhýbám pojmu pravice-levice.
Kolik jen je tady chlapíků volajících po zásahu policie, udání toho, či onoho ze schvalování atentátu, zabanování.Vesměs z řad těch, kteří sami sebe deklarují za levici.Příště-až se vystřílí "ti druzí" bude tomu naopak.
Jsou v tom stejné prvky totalitního myšlení jako u "těch druhých".
Váš problém, že si tu možnost nepřipustíte.Rozebírat to po větách je zbytečné.

Kdepak přírodovědče, na problém se zadělo jinde.
Multi-kulti byla vnucena jako dogma, jako axiom bez prodiskutování a souhlasu většiny společnosti, stala se rasismem naruby v okamžiku-PC a AA- preferování práv menšin na úkor většiny, vymkla se z kloubů a nikdo neví co s tím. Nebyly stanoveny podmínky, za jakých může být někdo přijat,ani množství, ať je jakékoliv barvy kůže nebo konfese.
Souběžně s tím běželo odnárodňování, umělé vytloukání příslušnosti k nějaké komunitě, až zbyly pojmy vlast či národ jen skutečným -Vaším-protofašistům, kteří se jich hbitě chopili, na víc jejich mozečky nestačí.Nic než národ.

To všechno byly obrovské chyby a je za pět minut 12 a možná už po 12 je začít napravovat slušnou a demokratickou formou.
Jinak přijde alternativa č.2.

Nechci se vyjadřovat k jednotlivcům, ale je pozoruhodné, že ti, kteří dnes používají mantru:
když si přišli pro Žida...nikdo se ho nezastal, se zítra otočí až si zase pro něj půjdou-a už se tam dole řadí- a budou tvrdit, dobře mu tak,spískal si to sám.

Stejní lidé ani necekli, když se tam dole vypracoval systém atentátů k dokonalosti, jen nyní -naprosto oprávněně- kříčí, protože se to dotklo těch "jejich". Přál bych Vám vidět ulici po atentátu.

Svět totiž dělí na "pravouny a levouny"!!!!!!!
Stejně jako mezi válkami.

V Norsku se dostal Breivik na stejnou úroveň prasete jako jsou islámští radikálové a tím na koho mířil zanesl do té prasárny nový prvek, šel proti potomkům vlastních, proto ta vlažná reakce islamistů.To jim vyhovuhe, ař se vymlátí.

Uvažujte, že příště se může jít vystřílet tábor t.zv. "pravicové mládeže" na revanš.
A už to pojede a nezastaví to žádná prázdná gesta jako jsou pochody na podporu těch "našich", exhibování před kamerou integraci neurychlí.

Mimochodem, neporušujeme sami vlastní politiku EU?
Pokud vím politicky persekvovaný imigrant ano, ekonomický ne.
Nebo se pletu?

Uvědomte si, že celá Evropa jde dolu, nebudou na ně prostředky.
Je otázkou, kdo a v zájmu koho byla nekontrolovaná a dusící bezbřehá imigrace zahájena.
Tam je pole neorané a možná se-ve spekulacích-shodneme.
28. 07. 2011 | 14:30

Vandal napsal(a):

Jindřich
chceš abych ti dokazoval, že se střídá den a noc, jaro, léto, podzim, zima? Děláš si srandu, chlape?
28. 07. 2011 | 14:31

Tenco napsal(a):

tytyty
Hmm. To nikdo jistě nepochybuje. :)))
Občas se ale přistihnu při tom, že se mě zmocňují pochybnosti zda i takový Kožený, Krejčíř, ....., Rampula - zda jsou to taky Češi.
Chtělo by to nějaký detailnější výzkum.
:))

Kdesi jsem četl, že pokrok znamená snažit se udržet stávající stupeň diferenciace.
V tomto kontextu by také šlo vyslovit řadu úvah...
Ale přidržme se pro tuto chvíli Pýthagora : ""Nerozhrabávat oheň dýkou."

Co tak něco ostřejšího ? Čo - chalani ?

https://www.youtube.com/watch?v=8XhQRFO4M7A&feature=related
28. 07. 2011 | 14:35

Tenco napsal(a):

Co tak pro Pepku Řepku ?

Hmm....to je moc negroidní...toto zase nese v sobě častuškovskou příchuť...no - toť totok už vůbec ...vari, od našeho prahu, muazíne !!!...

Už to mám !!!! /to by se mohlo líbit i Dalimírovi/

https://www.youtube.com/watch?v=ioGvEA_KNc4

:((
28. 07. 2011 | 14:39

Béda napsal(a):

PŘ,

snad až na sionismus (Hitler se naopak neváhal formálně spojit s některými "arabáši") vidím u Breivika velice shodné osobnostní (vůdčí - mesiášský princip) a názorové rysy s nacisty - nenávist k levičákům, k homosexuálům, k feministkám, k vytypovaným jiným etnikům a světonázorům. Dle neofašista jak vystřižený.
28. 07. 2011 | 14:40

Pepa Řepa napsal(a):

KM
To bylo Helmutovi, stěžoval si, že mu nikdo neodpovídá,
Já si nestěžuju, pěstuji si svého trottlíka.Ten snad nespí.
Pardon, končím.
Někdo zvoní, u branky je nějaký bradatý chlapík v turbanu s balíčkem pod paží.Fragile, neklopit!
Prý je to z Ostravy.
:-))
28. 07. 2011 | 14:41

t... napsal(a):

Tenco,

písnička ne tak sladká, jiného hudebního stylu.
https://www.youtube.com/watch?v=YFK6H_CcuX8

Líbí se mně také např. hudba od skladatele Hanse Zimmera.
https://www.youtube.com/watch?v=bBTIoL5vaOM
http://www.csfd.cz/film/8278-krvavy-priliv/
28. 07. 2011 | 14:44

Tenco napsal(a):

Pepka Řepka
Já vás odbyl.
Ale teď mám pro vás fakt něco spešl./i pro čistokrevného Dalimíra/
To si jistě uložíte do svého ajpodu : /a šiřte to - například u vašich zákazníků - víte jak jim radíte tím pepkořepkovským algoritmem : hodnotíci soud si vytvořím - fakta si zpitvořím - a fakturu vystavím/ ...honolulu ván za to v "Deníčku černých a červených puntíků" vybarví dvě políčka.

https://www.youtube.com/watch?v=-87FP7qShfw&feature=related

Neumí někdo latinsky ? Zdalipak by se to dalo přeložit ?
Já jsem jen hloupý odložený samurajský synek, navíc kdyby tenkrát v té synnagoze...no, dál to každý zná....
28. 07. 2011 | 14:47

Čochtan napsal(a):

Proč se pořád mluví o "dětech", když šlo o mládežnickou organizaci socialistické partaje ? Navíc sympatizující s arabským nacizmem ?
Nebo jde o záměrné vyvolání citečků u hloupých lidí ?
28. 07. 2011 | 14:47

Valmont napsal(a):

Čochtane, všichni ti sočanští mládežníci, co jsem je viděl v TV, byli tmaví a měli černé kudrnaté vlásky. Černoušci to nebzli. Spíš ME a kousek na východ.
V Norsku je jich už 10%. A socané si je pěstují, jako věrné voliče...
28. 07. 2011 | 14:54

Béda napsal(a):

Čochtan,

Svatá prostoto. Proč jsou 15 až 18-ti letí považováni za děti? No proč asi? Zkuste se mezi ně vmísit, rozumbrado. Jestli vám je víc než 30 budou vás patrně považovat za fosílii - navíc mají minimální životní zkušenost, pubertu s hormonama na krku a spitomí je kdejaký Mádl s Issovou - bulvární idůlek který jim řekne že se zadnice utírá levou (pravou)...

Asi proto.
28. 07. 2011 | 14:55

Pepa Řepa napsal(a):

Tencosezbláznil
Hezký, hnojný muži, moc hezký.
Rampula,Bambula, Taťula Pythagoras....Ještě chybí můj oblíbený Krak u Homsu. Tam je naše sídlo zednářů.

WikiBéda rovněž nezklamal ve své roli pošťáka z Wikyny na aktuálně. Sice to napsal jiný Béda, mám na mysli pomatenou konfesi atentátníka, ale to nevadí.Ci je na Wikyně je pravda Boží.
Jen si hrajte, děti. Kdo si hraje nezlobí.
28. 07. 2011 | 14:57

t... napsal(a):

Béda:

Čochtan je ročník 1948.
28. 07. 2011 | 14:58

anti politik napsal(a):

Čochtan. Vymývání mozků se jak se zdá líbí i demokratům i když kdysi jakýsi disent za komárů "stráášně trpěl" aby se to nedělo! Aby prý pravda a láska zvítězila!
28. 07. 2011 | 15:00

Béda napsal(a):

antipolitik,

jistě není bez zajímavosti, že stejného vymývání se v 16-zi účastnil i Berwid - promiňte Breivik.
28. 07. 2011 | 15:03

č napsal(a):

Pane Tomský, výborný článek.
Žádný mimozemšťan by jej nenapsal lépe.
Leč zameťme si před vlastním prahem.
V Multi-Kulti naši předci žili, všichni pilně pracovali a rozvíjeli svou národní identitu, za pomoci státu, v jedné krásné, nesvorné rodině.
Při první příležitost a za obrovského nadšení nepřátelského tábora pod praporem "práva na sebeurčení" a bez ohledu na své spoluobčany, od kterých se lišili pouze jazykem, jsme toto soustátí opustili. Ono se rozpadlo a posléze se stalo snadnou kořistí kdejaké mocnosti.
Xenofobie holt hýbe světem, čehož jsme my zářným příklade.
Viz diskuse pod článkem paní Alvarové, kde se mnozí diví neochotě Rakušanů přiznávat své české kořeny, přičemž mnozí naši spoluobčané se ke svým, Rakouským kořenům, nehlásí.
28. 07. 2011 | 15:04

Tupelo napsal(a):

Valmont: kdyz uz je pro vas tak dulezita barva kuze obeti, tak se mrknete treba na fotogalerii na aktualne, neni to tak daleko... :(
28. 07. 2011 | 15:04

Tenco napsal(a):

t.../ach, zas ta samomluva - anti politiku nemáš na to nějaký lék ??/ :))))

*

No, hudebně se asi nesejdeme. Ale to nevadí. Ať si každý poslouchá co chce/no...tedy- v mezích toho, co zoveme zákon a mravností/ - ale hlavně ať vůbec POSLOUCHÁ...eh...aby se zas pepkořepkovští toho nechytli...tedy NASLOUCHÁ...
/vidíte . jedno slovo - a tolik významů ...jak extrémně zvrácený význam, tak význam kulturně ideálnětypický via hodnocení etické...možná i utilitární.../

Můj přítel chodil do pythagorejského kroužku. Tam nesměl 2 roky promluvit - jen naslouchal. Má to své důvody. Musíte se nejdříve naučit dialogu, musíte se naučit správně tázat, musíte být umět hluchý i když nasloucháte...pak to nezdržuje ani vás ani učitele.

https://www.youtube.com/watch?v=1F_zKS2jJFw&feature=related

Neštěstím básníků je, že ví, že krása skutečnosti se dá uchopit jen v pomijíjejícím okamžiku...a přesto se snaží o to zaznamenat ji - ať už kvůli sobě, nebo ve snaze zprostředkovat ji někomu jinému...

Hmm...občas se jim to ale setsakra moc dobře povede....:)))

/* - hvězdička...omezenější jedinci zákaz čtení a dívání se /
28. 07. 2011 | 15:05

Tenco napsal(a):

t...
Musím toho nechat. Tež jím, piju a platím složenky...

Někdy příště - třeba u psychiatra - až bude zkoumat zda má pravdu to první moje já, druhé, nebo má pravdu to Vaše třetí já... :)))

Že, anti politiku ?
Spokojen ? Stačí ti to takto , anebo chceš ještě kousek čokolády ?
:--()

Anti politiku - pro tebe mám jednu spešl písničku :

https://www.youtube.com/watch?v=dOsPKNPN3LQ

Anti politiku - umíš indicky nebo romsky ?
Když tak do všech těch etnik tak vidíš....
:---()
28. 07. 2011 | 15:09

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo
někde jsem slyšel, že Ester shání náhradu za pošťáka Ondru.
No neberte to, zapaláčete si prójedete ČR.
28. 07. 2011 | 15:09

Tenco napsal(a):

Pepko Řepko, líbila se ta skladbička ?
No já věděl, že nakonec budeme přátele...
?:))))))
28. 07. 2011 | 15:11

anti politik napsal(a):

Béda a jsme u jádra pudla! Idee a politika jsou dnes už jen pouhým zlem! Nenechávají totiž věcem volný průběh a snaží se implantovat do společnosti i to co není schopná absorbovat! Pak dochází i k exesům a není divu!
28. 07. 2011 | 15:12

Terry napsal(a):

Autor píše:
"Tvrdí, že premiér i jeho sociálnědemokratičtí předchůdci uplatňují pragmatickou toleranci a to ve společnosti, jež je otevřená vůči přistěhovalcům bez ohledu na náboženství nebo etnický původ – jediným požadavkem vlády je respekt k zákonům a liberální tradici. Odpovědí na krvavý pátek mu je výrok primátora z Osla: „přimkneme se k naší stotisícovce muslimů s ještě větší silou“, čili s ještě větší tolerancí (LN, 25.07)."

Ta TOLERANCE, RESPEKT K ZÁKONŮM A LIBERÁLNÍ TRADICI musí být respektovány i přistěhovalci!

NORSKO: Palestinci demolovali centrum Oslo (http://www.nekorektne.com/2009/01/norsko-palestinci-demolovali-centrum.html)_9. leden 2009

Norsko: muslimové šikanují židovské spolužáky (http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/norsko-muslimove-sikanuji-zidovske-spoluzaky_163121.html)_24.03.2010

Na to asi není norská společnost připravena...

Takže stále

Odpovědí na krvavý pátek mu je výrok primátora z Osla: „přimkneme se k naší stotisícovce muslimů s ještě větší silou“, čili s ještě větší tolerancí...

Jednou i tolerantní Norové příjdou na to, že

Merkelová: Integrace cizinců selhala (http://hn.ihned.cz/c1-47213920-merkelova-integrace-cizincu-selhala)

BBC: Muslimské školy v Británii vyučují děti proti demokracii (http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bbc-muslimske-skoly-v-britanii-vyucuji-deti-proti-demokracii/560127&id_seznam=)

A abychom postřehli "vývoj" i u nás (a to u nás není muslimů stotisíc jako v Norsku):

Muslimové v Brně mají problém: uniklou nahrávku (http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/muslimove-v-brne-maji-problem-uniklou-nahravku/)_7.březen 2011 - 18:50
(citace)
Brnem otřásají spory o uvažované výstavbě druhé mešity ve městě. Olej do ohně však přilila nahrávka kázání z islámské modlitebny.
Ta unikla na veřejnost, zjistil exkluzivně v pondělí reportér agentury Mediafax. Muslimský aktivista Lukáš Větrovec z Mikulova na Břeclavsku v asi minutovém záznamu pravidelného pátečního kázání odmítá civilizační hodnoty demokratické společnosti s tím, že muslimská náboženská obec je nepotřebuje, protože má svá vlastní pravidla a ideály.

"Západní společnost nám klade překážky na cestě k islámské osvětě," tvrdí v kázání Větrovec. "Vadí jí džihád na cestě boží, vadí jí zákaz jakéhokoliv míšení žen s muži, vadí jí tresty za překročení božích hranic. Přejí si islám zasunutý v osobním šuplíku soukromého života jedince. Chtějí islám plný pasivity, podlézavosti, plný pokrytectví, bez uskutečnění toho, co vpravdě islám hlásá." Podle Větrovcova kázání chce většinová společnost tolerovat islám jen jako vnější obal bez náplně. "Za to bojuje propagandou demokracie, rovnosti, emancipace a dalších podobných bludů," prohlásil Větrovec.

V závěru vyzval brněnské muslimy, aby neklesali na duchu a nesmutnili. "Vždyť budete mít navrch, jste-li věřící. Vězte, že každý, i nejzatvrzelejší boží nepřítel pozná pravdu a uvěří v ní, když se s ní v okamžiku smrti setká," kázal Větrovec.
(konec citace)

Řekl bych, že muslimové v Brně nemají problém; my budeme mít problém!
28. 07. 2011 | 15:12

Silvie napsal(a):

Tupelo,

nemáte pravdu. Najděte si zdroje - v Oslo tvoří jednu třetinu obyvatel imigranti. Reaguji na vaše poznámky pod blogem prof.Hořejšího.

Nechápu zvrácenost přispěvatelů (Tencokida, Tupelo atd.),kteří tak touží po společnosti muslimů (nejsou-li jimi oni sami!!!), že jim připadá neakceptovatelný i mírný požadavek "domorodců" , aby nebyli přijímáni do Evropy další imigranti (lhostejno odkud)- v žádném případě rozhodně ti, kteří cítí odpor k naší civilizaci.

Norská levicová vláda nechtěla vidět frustraci Norů (stejně frustrováni jsou i Švédové, Finové i Dáni) z rostoucího multi-kulti tlaku. Jejich nádherná země se pomalu mění před očima. Dovedu si představit, jak by ji proměnil příliv dalších imigrantů - všude kam přišli, přinesli s sebou devastaci , bídu, bordel a kriminalitu.Pohleďte na Francii, Itálii, Británii, Nizozemí, Španělsko atd.

Včera jsem chvilku masochisticky sledovala novinářské pindy na téma - hladomor v Somálsku. Nic nového pod sluncem. Za to, že se tam navzájem vraždí, množí jako králíci, nejsou schopni kooperace (vláda všechnu pomoc rozkrade a ti jejich militantní islamisté tam žádnou pomoc nepustí),ani žádné koncepce rozvoje vlastní země - tak za to všechno podle těch "humanitárních" žvanilů v podstatě můžeme my!
A tak si vlastně koledujeme o to, aby přepadali naše lodě a eventuálně nás i vraždili. Měli bychom se nejspíš stydět i za to, že máme co žrát. Začínám mít po krk těchto tendenčních zpravodajství, která vnucují divákům pocit viny, kterou nenesou.
V Evropě máme statisíce lidí žijících pod hranicí chudoby (dle posledních odahdů to jen v naší zemi bude milion českých občanů), ale ti žádné "mírotvůrce" nezajímají. Mají totiž bílou kůži.
28. 07. 2011 | 15:17

anti politik napsal(a):

Tenco, to že mě nestojíš ani za odpověď nemá se samomluvou nic společného! S jinými hovořím. Prostě máš natolik primitivní vidění a vnímání světa, že se na tvoje bláboly nedá ani odpovídat, natož s nimi polemizovat!
28. 07. 2011 | 15:18

Silvie napsal(a):

Pane Tomský,

souhlasím.
S Asiaty a Indy není problém asi proto, že se sami snaží asimilovat, vedou své děti k tomu, aby si našli české přátele, někteří je dokonce neučí ani rodný jazyk. Máme známé (dcera se přátelí s dětmi) Číňany, kteří tu vlastní restauraci, jsou to velmi příjemní a bezproblémoví lidé. Vidím, jak leta usilovně pracují a pomalu se vzmohli na byt (s hypotékou) a auto. S nimi jako se sousedy nemám problém.
Nezanedbatelnou roli hraje jistě také to, že tito imigranti nejsou zatíženi žádným náboženským fanatismem a konfrontačním viděním světa. Mají doma své oltáříky a tím to hasne.
28. 07. 2011 | 15:33

Silvie napsal(a):

oprava - děti našly
28. 07. 2011 | 15:34

Béda napsal(a):

Silvie,

základní otázka: když politikové západu rozhodovali o otevření dveří muslimům dokořán, když přijímali Turecko do NATO, na co mysleli? To netušili, co tím potenciálně spouštějí? (jiná otázka na co mysleli politikové USA, když se rozhodli zrušit izolaci Číny v zájmu svých megapodnikatelů)

Jiná otázka: proč s tím nic neudělali? Proč nespustili namísto válek železnou oponu volnému pohybu osob a neoddělili nekompatibilní světy? Proč nezměnili zákony v neprospěch nepřizpůsobivých? Pročneukončili války osuroviny, naopak další muslimy radikalizující konflikty právě spustili?
28. 07. 2011 | 15:38

JC napsal(a):

Helmut,
Já nic neporovnávám a řekl jsem že se nebudeme bavit o Muslimech.
Takže, jak byste se zachoval k těm Jehovistům ?
28. 07. 2011 | 15:40

Tupelo napsal(a):

Silvie, to jsem rad ze jste se ozvala, spletla jste se totiz Vy kdyz jste uvadela ze je v Norsku kazdy ctvrty obcan imigrantem (vetsinou cernym). Tedy nikdy jsem nepolemizoval s tim co tvrdite nyni.
A ke zbytku, rozumim tomu spravne, ze kdokoliv se bude citit necim frustrovany (treba jednanim nejake vladou), muze konat jako norsky ultrapravicak, s tim ze se to sice nema delat, ale da se jeho chovani chapat?
O tom jak si to norove zaridi si rozhodnou predevsim norove sami, v okamziku voleb. Mozna uspeje nejaka strana pravi norove, mozna ne, ale bude to legitimnejsi zmena nez teror frustratu.
Co se tyce jakychkoliv frustratu, jedno jestli muslimskych nebo arijskych (oba jsou to same, zrcadlove obrazy), skutecne si myslim ze by meli byt pod zvysenou kontrolou (jak treba v mesitach, tak na xenofobnich webech). Je-li dani vetsi kontrola ze strany tajnych sluzeb, tak v teto dobe je to pro me mensi zlo. Mimochodem, v posledni dobe celkem sklizi uspechy, kdy bylo teroristickym cinum zabraneno (Nemecko, UK) - samozrejme ze se to nepodari ani v budoucnu na sto procent. :(
28. 07. 2011 | 15:45

Helmut napsal(a):

Silvie:

Taky to ale může být tak, že jisté problémy mohou být i s těmito skupinami, ale jelikož to žádná média hystericky nerozmazávají,tak to jako problém nepůsobí. Každopádně si pořád stojím za tím, že naprostá většina muslimů i lidí jiných skupin, které přišly do Evropy během 20. století je bezproblémová. Jenže hlasitá menšina je vždycky více vidět (viz. nejen místní internetové diskuse, kde se to jen hemží neuvěřitelnými výkřiky, ale označit to za všeobecný diskurs bych si to nedovolil). A taky je potřeba se na to podívat i z druhé strany.. mnozí Evropané to soužití také zrovna neusnadňují (viz. někteří místní přispěvatelé).
28. 07. 2011 | 15:46

Béda napsal(a):

dovětek - těmi zákony v neprospěch nepřizpůsobivých jsem mínil, neudělovat cizincům z muslimských zemí občanství, pouze přechodný pobyt (s možností opakovaného prodloužení, neudělování občanství novorozencům přechodně pobývajících), v případě kriminality okamžité pozbytí práva přechodného pobytu...
28. 07. 2011 | 15:57

JC napsal(a):

Pepa Řepa,
Pepo myslím že to není potřeba rozvádět tak košatě. Židobolševismus vs. Protofašismus.
Takto dochází k matení pojmů, protože jak chceš označit socana s antisemitskými sklony ? Proč by to měl být židobolševický multi-kulti, když ho stejně dobře můžeš označit za protofašouna.
Myslím že v budoucnu to bude označováno především jako Islám vs. ostatní.
Tato představa vychází z hlav islamistů a čím dřív si to uvědomíme tím líp pro nás.
28. 07. 2011 | 16:16

prirodovedec napsal(a):

P.R.: Dekuji za reakci. Toto tema zde ani u vlka tentokrat prilis nelaka, protoze se mi zda, ze se do Norska promitaji predpojatosti a pohledy ala CR (casto absurdne neznale, zeme, reality, lidi, skutecnych problemu ...) a predem hotove sablony (tam mi dosud padaly Vase kratke vstupy - ten delsi uz ne). Zkratka diskuse mi pripadaji nezasvecene, a to i od zkusenych (Cochtan mne rozesmiva, jak stale cituje hitlerjugendcika-komentatora z USA, ktery sam organizuje jine hitlerjugendciky pro republikany - mirne komedialni i pri te hruze; neznamy Valmont vidi jen kudrnate tam, kde i aktualne uz prevzalo norske fotky mrtvych - smes ras).

K Vasemu po vetach :): "1. Jde o exces, který nemá ...". Podle mne ma klasicke (samozrejme dementovane) pravicove podhoubi (tak jako ta Altanta), ktere je dotazene pres mez. Pro mne tomu odpovidaji reakce ve svete i zde - ty statotvorne norskych socanu, ty obvinujici ceskych socanu, ty uhyby, vymluvy az souhlas (jen s tezemi), ci prevypraveni ceskych pravicaku - spise zde. Ja se domnivam, ze u vraha to je vyusteni kombinace osobniho vizionarskeho presvedceni o sobe, sve pravde a sve vyjimecnosti a kontrastu pohledu skutecnosti do oci a vlastnich predstav. Necekal jsem to tam, je mi lito te zeme a pratel.

"2. Dojde k opakování." To zni logicky. Vas problem multikulti versus "protopopropotov"fasismus nevidim ale tak osudove. V podstate hrozi, ze vuci fasizujici se frustrovane casti pravice se bude vice a vice radikalizovat dosud spise pasivni cast levice (aktivni spise byli dosud jen nekteri politici a aktiviste). Budou obetovani lide zvykli na souziti (a ti schopni souziti), a to jako snadny terc misto honu na ty drogove dealery a pasaky. Podobne jako v Norsku, vrah sel postrilet normalni dnesni mladez, ktera (ale jiste to byli ti socani :) ...) je schopna fungovat mezi sebou misto, aby si nasel ty siritele drog a hlidace devek. Maler, o kterem pisete je tu davno. Multikulti ma koreny napr. v pusobeni Britu v Indii v od 18.stoleti :). Ted se pouze prelil na zapad v ramci jeho bliziciho se upadku a opacneho pohybu lidi. No a tak jako probihala misijni cinnost, vrazdeni, ... jednim smerem, ted se to deje vsemi smery, a to i opacnymi ... Pro demokrata je volba jednoducha, ovsem neziji v protoprotofasizujici se CR ani ve Vasich oblibenych islamskych destinacich, ale v demokraticke zemi mezi kolegy mnoha narodnosti. Samozrejme zamirite-li do slumovite casti, najdete ghetta a gangy, a to co vnimate Vy. V podstate socialni selhani globalniho kapitalismu - pro mnohe autory logicke, predvidatelne jiz pred mnoha lety ... jedine co zbyva cloveku, je zit, vyhybat se mistum, kde mu hrozi nebezpeci a zit zivot s lidmi, kteri respektuji druhe a jsou schopni souziti casto bez ohledu na puvod a rasu ... a byt schopen a pripraven se jak branit, tak uteci. A obcas se postavit rasistum, kteri smesuji gangstery s univerzitnimi profesory podle puvodu aj.

"3. Trend "obohacování" bude pokračovat," Nemyslim si, ze nebude skryte vaznout jeho direktivni podoba, ale ta bezna mezilidska podoba bude pokracovat. S plusy a minusy. Lide jako ja budou schopni komunikace s ruznymi cestovateli vedomi si rizik a kam to speje, jini budou volat po hranicich, ciste spolecnosti a necemu, co je stejne bez krachu globalni dopravy nerealizovatelne. Idealni moznosti, jako merit vsem rovnym metrem, atd. budou jiste politicky pominuty nebo se zvrtnou ve fasistickou realizaci.

"Politici ztratí poslední zbytky kredibility, pokud nějakou ještě mají, vrátí se Sládek a dostane hlasy frustrátů."

Souhlas - protofasismus v CR pro to jiz vytvoril podhoubi.

"Ten ovšem může přijít i z druhé strany spektra."

V podstate rozhodne, zda zvitezi svym socialnim inzenyrstvim pravice (okrade vsechny rychleji) nez levice (doveze dostatek neprizpusobivych ekonomickych emigrantu). Zatim se druhe strany spektra nebojim, v CR ma pravice ve sve destrukci pred levici velky naskok (je to dano i svejkovskym flinkanim se levice). Cili po dokonceni zlodejen je nejprve uchrani fasisiticky rezim, a pak az dojde k levicovemu majetkovemu prevratu (pokud to drive nestihnou mladi chudi muslimove na pochodu Evropou).

"Všimněte si, že se vyhýbám pojmu pravice-levice." Ja ne. Ale chapu, ze po Norsku tato osa u pravice popularni neni.
28. 07. 2011 | 16:19

prirodovedec napsal(a):

"Jsou v tom stejné prvky totalitního myšlení jako u "těch druhých"."

Samozrejme. Fasismus by se hure realizoval, pokud by se militarizovala jen pravice. I z levice musi prijit cenne hlasy.

"Váš problém, že si tu možnost nepřipustíte.Rozebírat to po větách je zbytečné."

Myslim, ze se mylite, pripoustim, ale povazuji ji za nepravdepodobnou. Levice zavede totalitu az po rozkladu pravicoveho fasistickeho rezimu, ktery se bude snazit zachranit majetky pred ni.

"Multi-kulti byla vnucena jako dogma, jako axiom bez prodiskutování a souhlasu většiny společnosti,"

Samozrejme s tim operovali politici shanejici hlasy, ale ja to povazuji za spise z nouze ctnost po dusledcich klasicky ekonomickych pricin - honby za zisky. Ne kazdy zapadni stat mel silu a mechanismy CR v krizi - vyhnat nezadouci zpet do Mongolska ci Vietnamu. Zkratka multikulti je vira, ktera doufa, ze po radeni dovozcu lacinych pracovnich sil, drive kolonialistu aj. to jeste muze dobre dopadnout. Nedopadne. Jednou se treba nejaka budouci civilizace pouci ...

"Nebyly stanoveny podmínky, za jakých může být někdo přijat,ani množství, ať je jakékoliv barvy kůže nebo konfese."

Rozhodl to trh ... :)

"Souběžně s tím běželo odnárodňování, umělé vytloukání příslušnosti k nějaké komunitě,"

Ja to na svych cestach nepozoroval, Vy asi ano. Konkretne Norove od sve narodni hrdosti odrazovani nejsou, ani premiery ani kralem, i ty emericke fanglicky :) casto visi vsude.

"To všechno byly obrovské chyby a je za pět minut 12 a možná už po 12 je začít napravovat slušnou a demokratickou formou."

Podle mne demokraticka naprava neexistuje. Je to v podstate logicky rozklad dalsi civilizace. Takovych bylo. Jenze ted je to ta nase. Pokud ctete historicke knihy, sam si asi uvedomujete, ze mnohdy to, co nekterou civilizaci v urcite konstelaci vyvezlo na vrchol, tak nasledne to prispelo k jejimu padu. V podstate se jedna o vrcholny uspech dusledku globalizace a predchozich staleti "uspesne" evropske expanze.

"...Uvažujte, že příště se může jít vystřílet tábor t.zv. "pravicové mládeže" na revanš."

Zrejme k tomu dojde, predpokladam, ze budu uvazovat obdobne. Vadilo mi kde co a vadilo by mi, kdyby byl vystrilen nejaky tabor mladych republikanu inspirovany pravicovym komentatorem, ktery ten socansky povazuje za hitlerjugendsky ...

"A už to pojede a nezastaví to žádná prázdná gesta jako jsou pochody na podporu těch "našich", exhibování před kamerou integraci neurychlí."

Zajiste, vsak v CR zadny pochod neni a nikdy ani nebude. Mozna nabozenske shromazdeni nebo prujezdy nacku kolem obydli druhych ... Co se tyka Norska tam je leccos dano jinou historickou zkusenosti Noru, pokud se Vas usudek tyka jich, jste podle mne mimo misu. V podstate sve zkusenosti s Araby aplikujete na Nory.

"Mimochodem, neporušujeme sami vlastní politiku EU? Pokud vím politicky persekvovaný imigrant ano, ekonomický ne. Nebo se pletu?"

Myslim, ze neporusujeme, ja ne a Vy take ne. Nejaci ONI ji mozna porusuji. Norove nejsou v EU, tak mozna porusuji pridruzene. Navic u nich plati klimaticke podminky - opakovane meli pristehovalce (z Koreje, Iranu) a po par letech vetsinou z Norska odchazeli, proto je imigrace prevazne v Oslo - tam je to pro ni "k ziti".

Zakazy ekonomicke imigrace urcite prijdou, obchodnikum s lidmi a na ne napojenym politikum to zvedne zisky...

"Uvědomte si, že celá Evropa jde dolu, nebudou na ně prostředky."

To je zrejme. O bankrotu pisu casto.

"Je otázkou, kdo a v zájmu koho byla nekontrolovaná a dusící bezbřehá imigrace zahájena. Tam je pole neorané a možná se-ve spekulacích-shodneme. 28. 07. 2011 | 14:30"

Tady se asi budeme lisit. Ja to pricitam kratkodobe uvazujicim kseftarum s lidskou praci a dusledkum kolonizace a ruznych intervenci ekonomickych, politickych, vojenskych. Vy asi multikulti socialnim vizim (podle mne prisly pak). Zkratka to ted jde opacnym smerem. Nepovazuji to za spravedlive, ale vnimam logiku a premyslim o preziti sebe a svych blizkych.
28. 07. 2011 | 16:19

praktik napsal(a):

Socianě cítící Béda by nejraději postavil železnou oponu, kterou tady nejednou kritizoval. Bez pořádně bytelné zdi totiž ta vaše opatření nemají smysl.
28. 07. 2011 | 16:19

prirodovedec napsal(a):

Silvie: Trocha profesionality? Nekamenicke ...

http://www.ssb.no/innvandring_en/

Immigration and immigrants
Norway's immigrant population consists of people from 215 different countries and independent regions. They have come as refugees, as labour migrants, to study, or to join family living in Norway.

Immigrants and those born in Norway to immigrant parents constitute 600 900 persons or 12.2 per cent of Norway's population. Broken down by region, 287 000 have a European background, 210 000 persons have a background from Asia, 74 000 from Africa, 19 000 from Latin-America and 11 000 from North America and Oceania.

The majority of the immigrants are from Poland, Sweden, Germany and Iraq. Thirty-four per cent of the immigrants have Norwegian citizenship.

Between 1990 and 2009, a total of 420 000 non-Nordic citizens immigrated to Norway and were granted residence here. Of these, 26 per cent came as refugees, 26 per cent were labour immigrants and 11 per cent were granted residence in order to undertake education. Twenty-three per cent came to Norway due to family reunification with someone already in Norway, and 16 per cent were granted residence because they had established a family.

The number of immigrants residing in Norway varies with the government's immigration policy, labour market needs and shifting global crises. Immigration increased during and after the Balkan wars of the 1990s. In recent years, the majority of new immigrants have come to Norway as a result of family immigration.

Statistics Norway has published figures on those born outside Norway since the Population Census of 1865. Back then, 1.2 per cent of the total population of 1.7 million were born abroad; the majority in Sweden. By 1920, the immigrant share of the total population had increased to 2.8 per cent. During the interwar period there was little immigration, and by 1950 only 1.4 per cent of the population was born abroad.

Statistics Norway does not register individuals by religion or membership in life stance communities. Therefore, we do not know who or how many persons in Norway are Buddhists, Muslims, Catholics, etc. However, we do have information about the number of members of the Norwegian Church or other religious communities that receive central government subsidies. For more information, see
28. 07. 2011 | 16:23

prirodovedec napsal(a):

At the beginning of this year 9.3 per cent of the Norwegian population, or 449 900, were members of religious and life stance communities outside the Church of Norway. About one quarter of the members live in Oslo.

As of 1 January 2010, 449 900 persons in Norway were members of religious and life stance communities; an increase of 18 600 compared with the previous year.

More than half of the members, 246 000, were members of Christian communities. A total of 82 900 were members of life stance communities and accounted for approximately 18 per cent of all members of communities. Furthermore, various Islamic communities accounted for around 22 per cent of the members, while the members of Buddhist, Hindu and Sikh communities accounted for 3 per cent, 1.2 per cent and 0.2 per cent of the members respectively.
28. 07. 2011 | 16:25

Tenco napsal(a):

ad Slvie
"..A tak si vlastně koledujeme o to, aby přepadali naše lodě a eventuálně nás i vraždili. .."

No, v tom případě by se měly přehodnotit ty úvahy o splavnění Labe.:))
Za sebe prohlašuji, že příští rok povolenku k lovu ryb pro severočeský kraj raději nekupuji.

K věci :

http://www.umel.feec.vutbr.cz/konference_Luhacovice_Stanek.wmv

:((((
28. 07. 2011 | 16:26

prirodovedec napsal(a):

Key figures per 01.01.2011: There are 500 000 immigrants and
100 000 Norwegian-born persons with immigrant parents living in Norway. Together these two groups represent 12.2 per cent of Norway's population.

Immigrants and Norwegian-born persons with immigrant parents are represented in all Norwegian municipalities.

Oslo has the largest proportion with 28 per cent, or 170 200 people. Almost half of all the immigrants come from Asia, Africa or Latin-America.

2 in 10 immigrants have lived in Norway for more than 20 years, and 4 in 10 have lived here for 4 years or less.
28. 07. 2011 | 16:27

Tenco napsal(a):

prirodovedec
-----------------------------------
Silvie napsal(a):
Tupelo,
ale každopádně dosáhl přesně toho, co měl v úmyslu.

Po celém světě se dnes nemluví o ničem jiném, nežli o budoucnosti multi-kulti ....
...Mimochodem, víte, že v Norsku je každý čtvrtý občan imigrantem (většinou černým)? Děsná představa.
26. 07. 2011 | 17:36
------------------------------
Silvie prý během divoké privatizace ukradla z n.p. Barvy Laky několi barelů s černou barvou. No a pak ji někdo zahlédl několikrát v Norsku.
Víte - věci jsou někdy velmi lehce vysvětlitelné...
:)))
28. 07. 2011 | 16:31

Vlkodav napsal(a):

Koukám že Merkelová a Sarkozi už přišli na to, že multi kulti je velký problém a nefunguje, ale pro mnoho místních přispěvovatelů asi budou xenofobové a rasisti.
28. 07. 2011 | 16:32

Hele napsal(a):

Tenco:
bezva muzika, hnědá mlha se rozptyluje, zaplať Pámbu, už bylo načase!
28. 07. 2011 | 16:34

Tenco napsal(a):

opravuji :
"získala" z n.p. Barvy Laky
:)))))
28. 07. 2011 | 16:34

prirodovedec napsal(a):

Silvie: Prizvedla jste mne. A protoze nechci, aby Evropa prohrala diky hlouposti svych obyvatel, udelam si z Vas terc i za jine - kvuli Vam ty anglicke kopie.

"Silvie napsal(a): Tupelo, nemáte pravdu. Najděte si zdroje - v Oslo tvoří jednu třetinu obyvatel imigranti. Reaguji na vaše poznámky pod blogem prof.Hořejšího."

Uvadeni na pravou miru = ne tretina, ale 28% - viz vyse.

Dale doporucuji se podivat, vyse kolik z nich je tech "zlych" muslimskych a kolik hodnych evropskych (celkem dost Polaku i nejaci Cesi ...), kolik dostalo obcanstvi, kolik ne, dale viz nabozensky prehled.

Aneb at zije norsky statisticky urad, ale to by snad mohla zvladnout i inteligenti stredoevropanka. Moji mimoevropsti studenti by to zvladli brilantne a dokonce mirumilovne. Ze by jedna z pricin upadku Evropy? Neschopnost prace s daty?

Jinak Silvie tvrdila (viz Tupelo "Silvie, to jsem rad ze jste se ozvala, spletla jste se totiz Vy kdyz jste uvadela ze je v Norsku kazdy ctvrty obcan imigrantem (vetsinou cernym)."), ze kazdy paty v Norsku je imigrant. Viz opet cisla. Co jste mela ve skole z poctu?

Jak Vas lze brat tady jeste vazne, pokud jde o fakta? (nemluvim o Vasich osobnich prozitcich ci jinde sdelovane vire treba te politicke)

Budu rad, pokud i ostatni budou schopni obcas uvadet i cisla ... overena ...
28. 07. 2011 | 16:37

Béda napsal(a):

JC,

řekl bych že fašoun řeší vzniklé jevy obvykle z pozice vojenské síly (stanným právem, likvidací a pod.). Pokud jde o semitismus/sionismus tam je otázka malinko složitější. Otázkou jest nakolik se Židé poučili ze svých zkušeností ve 2.SV a nakolik dnes ve svém vztahu k islámské komunitě kopírují své válečné rozpínavé utiskovatele. Jinak určitě každý Žid prtpdoxní fundamentalista, stejně jako jím není každý muslim.

praktik,

100x lepší železná opona nežli dobyvačné války v cizině a pogromy vůči běžencům na mateřské půdě.
28. 07. 2011 | 16:37

Tenco napsal(a):

Hele, Hele...:)))
...to víš, leta dřiny u kompu. :)))

https://www.youtube.com/watch?v=-0_AN74BKlQ
28. 07. 2011 | 16:39

Tenco napsal(a):

přírodovědec
Silvie s fakty pracuje metodou pokus - omyl - pokus -omyl....
Věřím, že takto ale nepracuje via vyhledávání v telefonním seznamu.

Anebo naopak - že bychom si to přáli - ať tak postupuje - že by pak neměla čas na propagandu ?
:)))
28. 07. 2011 | 16:44

prirodovedec napsal(a):

"Jeste i k Oslo: The number of immigrants and Norwegian-born to immigrant parents grew by 48 600 to 600 900 persons in 2010. These two groups accounted for 12.2 per cent of the total population in Norway as per 1 January 2011."

Takze jsme u toho Silvina kazdeho ctvrteho a jeste cerneho :). Aneb podelte jeste dvema :).

"During 2010, the population growth among immigrants was very high, with 41 200 persons. Only in the year 2008 has the growth of immigrants been higher, with 41 900."

Toto uz svedci o rekneme zde kritizovanych trendech.

"As in the last few years, the number of Polish immigrants grew the most in 2010, by 7 600. There has also been a noticeable increase in the number of Lithuanian and Swedish immigrants, by 5 700 and 2 800 respectively."

Ti asi islam nevyznavaji (mozna Svedove - nekteri).

"The increase in the number of immigrants during 2010 is mostly a result of immigration from Europe."

To je ale prekvapeni ... (inu kdyz se micha zkusenost z Holandska, Francie, ci UK, Nemecka s Norskem vyjde leccos).

"The population growth among immigrants from Europe consisted of 27 400, out of a total population growth among immigrants of 41 200 persons."

Takze odjinud rust mensi. Je otazkou, zda s Nory zvysuje podil muslimu ci ne.

"With a total of 57 000 persons, immigrants from Poland make up the largest group. The other large groups of immigrants are Swedes (33 000), Germans (23 000) and Iraqis (21 000)."

Celkem zrejme odkud se vzal ten narust Iracanu ... (Bedo gratuluji). Rekneme, ze cena za pad Sadama. V pristich letech cekam rust Egyptanu a Lybijcu.

"During 2010, the number of Norwegian-born to immigrant parents increased from 93 000 to 100 400 persons. Those with Pakistani parents made up the largest group of all Norwegian-born to immigrant parents, with 14 400. Norwegian-born to Somali parents were the second largest group (7 800), followed by those with parents from Vietnam (7 400), Iraq (6 600) and Turkey (5 900)."

Opet toto bych povazoval za podstatne.

"At the beginning of 2011, Oslo had the largest population of immigrants and Norwegian-born to immigrant parents, both in relative and absolute figures. Of Oslo’s 599 200 inhabitants, 170 200 were immigrants or Norwegian-born to immigrant parents, which is 28.4 per cent of the capital’s entire population."

Opakovani je matkou moudrosti.

"The largest groups are persons with backgrounds from Pakistan (21 600), Somalia (12 200),"

Toto jsou asi ty problemy.

"Sweden (12 100) and Poland (10 400)."

Tady asi tolik ne.

"All suburbs in Oslo were above the national average of 12.2 per cent. The suburbs with the highest proportions of immigrants and Norwegian-born to immigrant parents are Søndre Nordstrand (48 per cent), Stovner and Alna (46 per cent)."

No a toto je jadro mnoha problemu - "ghettoizace Oslo".
28. 07. 2011 | 16:48

Silvie napsal(a):

Bédo,

ano, Němci si neměli natahat Turky na podřadnou práci - vyhnuli by se možná? velkým potížím. Pravděpodobné ale je, že by se jim tam infiltrovali časem z ekonomických důvodů stejně sami. Navíc lze předpokládat, že před více než čtyřiceti lety (aby mě zase někdo nenapadl pro nepřesnost - žije v Německu už minimálně třetí generace Turků?!) nemohl nikdo tušit, jak obludných rozměrů dosáhne islámský terorismus - do té doby byl okrajovým jevem. Evropa se potýkala s teroristy z ETA, katolíci se mydlili s protestanty v Irsku, Brigate Rosse operovaly v Itálii. Nic nenasvědčovalo tomu, že vznikne ještě problém s muslimy.
Ale ten problém tady dnes je a musí!!! se s ním něco zásadního udělat. EU není schopna tuto záležitost uspokojivě řešit, musí se jí tedy chopit jednotlivé vlády, pokud toho ani ony nejsou schopny, musí být tyto vlády vystřídány u voleb jinými. Jinak máme nad hlavou pořád Damoklův meč...

Jen pro ilustraci dokládám, jací lidé fakticky vládnou unii, "elfa" nepočítám, ten je tam jen do počtu - Barroso je bývalý ultralevičák - studentský maoistický vůdce. Kam nás asi může dovést jinam, nežli do rekta...

Helmut,

to ale nemyslíte vážně, že většina muslimských imigrantů je bezproblémová? Co ta hořící auta a obchody ve Francii? Co ten bordel v Itálii - gauneři z Maroka a Tunisu , co vraždění novinářů a politků v Nizozemsku atd.
O tom snad nemá ani cenu polemizovat.
28. 07. 2011 | 16:52

JC napsal(a):

prirodovedec,
OK, statistika - váš job.
I kdybych připustil, že všechna data jsou korektní a nikdo nezapomněl někoho zaznamenat, co z toho plyne ?
To jako že někomu "jebne v kouli" až se křivky dostnou nad určitou hranici ?
28. 07. 2011 | 16:56

Tenco napsal(a):

anti politik napsal(a):
Problém je, že nám toto sděluje taky státní vyžírka!/pozn. - pan Tejc/ Politika je pouhý boj mezi vyžírky schovávající se za různé idee, ať už se režim nazývá jak chce! Žádný stát ke své činnosti politiku vůbec nepotřebuje, (i když je nám toto dogma pořád vnucováno hlava nehlava aby nás náhodou nenapadlo, že jsou v dnešní moderní době už jen pouhým zlem) co potřebuje slušné odborníky a profíky a hlavně občanskou kontrolu těch, kterým je svěřena důvěra! Island je řešení a ne lovit při volbách mezi zloději toho menšího! To nic neřeší, jen prodlužuje agónii shnilého tkz. demokratického světa!
28. 07. 2011 | 14:44
--------------------
Anti politiku, kdo je podle tebe odborník ?
Pan Bátora ?
:))
----------------------------------------
Silvie ad přírodovědec
Silvie - teďd už jedině zatloukat, zatloukat, zatloukat !!
Silvie, víte so mi kdysi radil otec ? Že i kdyby už mě manželka nachytala v posteli s jinou ženskou, tak musím tvrdit, že to co je uvnitř není moje...
:))
28. 07. 2011 | 17:00

prirodovedec napsal(a):

Takze tabulku:

http://www.ssb.no/english/subjects/02/01/10/innvbef_en/tab-2011-04-28-01-en.html

zrejme pochopi "i Silvie". Problemem mohou byt trendy a narusty. Pocty 1.1.2011:

Norsko cca 4,9 mil.
Imigrantu cca 0.6 mil.
Z tech kritizovanych regionu (zbytek Skandinavie, Evropa - dost vychodni cca 0.28, pak Ameriky, Oceanie)
Asie 0.21 mil. (narust +0.01 mil.)
Afrika 0.07 mil. (narust +0.006 mil. - to jsou ti Silviini cerni)
Z toho odhaduji islam na 0.2 max tj. 4%-5%.

Lze dodat i vice ...
28. 07. 2011 | 17:00

Tenco napsal(a):

JC
Ne, z těch statistik vyplývá jedině to, že tobě v kouli už jeblo.
Zamysli se nad tím kontextem /Silvie - přirodovědec - Tupelo.../
28. 07. 2011 | 17:01

Silvie napsal(a):

Přírodovědec,

o té třetině imigrantů v Oslu jsem čerpala z Reflexu, jinak jsem to nestudovala detailně. Tak se z toho nepodělejte - aspoň máte pocit, že máte navrch nad blbou ženskou od vařečky.
V principu se ale nic nemění - to ,že norští levičáci nechtějí uzavřít hranice pro imigranty je pro norské domorodce likvidační. Nyní zřejmě levičáci se svou všeobjímající láskou k muslimům ještě přitvrdí...
Informaci, že je každý čtvrtý občan Norska imigrantem, jsem zachytila v TV.
zajímavé čtení pro propagátory multi - kulti (prý bezproblémové)
Kolik stojí Evropu muslimská imigrace?
Autor: Fjordman 14.3.2007
28. 07. 2011 | 17:01

t... napsal(a):

Silvie:

Když 1 ze 100/1000 zapálí auto, je to vidět hodně, i v TV.

Muslim nejsem. :-)
28. 07. 2011 | 17:02

prirodovedec napsal(a):

JC: "OK, statistika - váš job." Take.

"I kdybych připustil, že všechna data jsou korektní a nikdo nezapomněl někoho zaznamenat,"

Ale jiste zapomnel.

"co z toho plyne ?"

Ze tu nekdo v diskusich zkresluje, lze o faktech, o cislech, siri poplach, neumi secitat, hledat na internetu a ze to vypovida o jeho duveryhodnosti.

"To jako že někomu "jebne v kouli" až se křivky dostnou nad určitou hranici ?"

Je to mozna. Hlavni problem ale vidim v tom, ze "evropsti a cesti lide", kteri pracuji temito zpusoby s fakty tak, jak se to dela zde a jak se zde diskutuje, zrejme nebudou diky sve neschopnosti obstat v celosvetove konkurenci diky sve neschopnosti pridat vzdelanostni hodnotu i kdyby se vsichni imigranti vyhnali ... takze je v podstate otazkou, zda se da vubec necemu celit ... prirodovedci z ciziny za domaci hlupaky tezko neco vybojuji ... i kdyz se jim treba podari ty cizaky, levicaky, a dalsi podle nich neschopne vyhnat ... Pologramotni lide, byt ideove pravoverne vyspeli tezko neco hodnotneho a konkurenceschopneho vytvori, kdyz nejsou ani schopni konkurence na blozich :).
28. 07. 2011 | 17:07

Béda napsal(a):

Silvie,

když někdo proketuje budoucnost "celé" Evropy měl by se zamýšlet nad širší - dlouhodobou - perspektivou.

Otázka: před 40-ti lety neexistoval stát Izrael a konflikt jeho vztahu s okolím? Nikdo nevěděl co je to šaría? Žádný politik do té doby neznal Saudskou Arábii, nebyl svržen zhruba v té době v Íránu Mosaddek? Co historie vztahů křesťanství - islám ze středověku? Nikdo je neznal, nikdo nepředvídal žádné problémy....? Nikdo v té době netušil, že spektrum islámu je široké od umírněnosti až po militantnost? To si západní politici skutečně bláhově v té době mysleli, že z titulu technologické a mocenské převahy si můžou dovolit cokoliv a všechno jim projde - všechno se nakonec v dobré obrátí, že muslimy převrátí v cokoliv co si zamanou, že změní jejich názorovou identitu? To nikdo na západě nečetl a neanalyzoval korán?
28. 07. 2011 | 17:08

prirodovedec napsal(a):

Silvie: Necerpejte ze zumpy jako je Relfex nebo ceskych kanalnich TV. I kdyz jste zena od varecky, ovladate prce internet a hledejte primarni zdroje. Pouzivejte ten rozum, ktery pouzivate pri vareni nebo pri rizeni rodiny a manzela. Babicovy recepty prece take neprebirate automaticky ... Budte ceskou zenou - znalou, nemanipulovatelnou, nestupidni, ovladejte sklony k hysterii v politickych nazorech, budte takovou, jake si je pamatuji. :) Prinejhorsim Vam treba honolulu poradi :).
28. 07. 2011 | 17:11

Béda napsal(a):

oprava: projektuje...
28. 07. 2011 | 17:12

Silvie napsal(a):

Bédo,

nemůžete předpokládat, že by politici měli závratně vysoký intelekt, ale v tomto směru bych se jich zastala.
Moc se na tu dobu nepamatuju, ale vím, že se řešil hlavně vztah USA-SSSR (studená válka atd.). Reálně hrozil válečný konflikt mezi těmito velmocemi, muslimové nikoho nezajímali.
A taky zapomínáte na jedno - např. v Německu byla první generace Turků bezkonfliktní, vděčná za pár marek a práci. Bohužel se nikdy nenaučila jazyk, podržela si své nechutné zvyky (jako vraždy "ze cti") a sama se vyřadila ze společnosti. Paradoxně nejproblematičtější začala být poslední generace Turků, která má neoprávněně pocit, že jí Německo něco dluží, aniž by se o lepší životní úroveň nějak zasloužila.

t...

to myslíte vážně? Jeden Arab zapálil jedno auto? Fakt? Neviděli jsme každý jiné zprávy? Já jsem viděla zástupy mladých muslimských fracků jak zapalují auta v celé ulici a rabují obchody.
28. 07. 2011 | 17:19

prirodovedec napsal(a):

Silvie: Jeste po radcich: "o té třetině imigrantů v Oslu jsem čerpala z Reflexu, jinak jsem to nestudovala detailně."

Pro mne typicke - nenastudovala, nebyla, cerpala z bulvaru a TV, ale rezolutne se vyjadruje. A mne to drazdi proto, ze si mailuji s prateli v Norsku, ktere to docela sebralo. A na rozdil od Vas takove ty stupidni jednoznacne pohledy nemaji. Mam chut Vas prelozit do lamane norstiny. Ale nerad bych, aby kvuli Vam CR melo s Norskem viza ...

"Tak se z toho nepodělejte - aspoň máte pocit, že máte navrch nad blbou ženskou od vařečky."

Nepodelam se, to neni o varecce, to je o ztrate soudnosti k cemu a jak se vyjadruji verejne. Suverenita plus diletantstvi jako ve Vasi vlade.

"V principu se ale nic nemění - to ,že norští levičáci nechtějí uzavřít hranice pro imigranty je pro norské domorodce likvidační."

Vite co, neco si prectete o tom, jak je snadne ziskat pobyt aj. v Norsku. Napr. uzavreni hranic pro imigranty by pro Cechy po bankrotu CR vyrazne zhorsilo sance na to, ze mladi Cesi, kteri budou zase muset uteci do sveta uzivi doma rodice. Norsko ma pro nektere ceske mlade vyborny potencial jak pomoci doma. A Vy to chcete Vasim mladym zakazat ...

"Nyní zřejmě levičáci se svou všeobjímající láskou k muslimům ještě přitvrdí..."

Jeden nedolozeny citat bez kontextu citovany povestnym autorem, ktery rad otevira okna na deti :). Az najdete ten clanek co ten starosta rekl, rad Vas uvedu do obrazu.

"Informaci, že je každý čtvrtý občan Norska imigrantem, jsem zachytila v TV."

:))))) V ceske, ze :)))))

"zajímavé čtení pro propagátory multi - kulti (prý bezproblémové) Kolik stojí Evropu muslimská imigrace? Autor: Fjordman 14.3.2007 28. 07. 2011 | 17:01"

Neni tam odkaz, ale pochopte, ze po Vasi statisticke viruozite trpi Vami doporuceni autori nevyhodou, ze jste je doporucila prave Vy. :)
28. 07. 2011 | 17:19

Helmut napsal(a):

Silvie:

Pokud by ve Francii zapalovalo auta všech 3,5 milionu muslimů, tak by asi situace vypadala trošku jinak. Mediální obraz je jedna věc, realita druhá. Problémy jsou skutečně s menší částí - a to si ještě troufám říci, že je to do značné míry způsobeno spíše socioekonomickými podmínkami, než odlišným vyznáním.

A jen tak mimochodem. Tím posledním příspěvkem jste se docela odrovnala. Řekl bych, že problém Německo a Turci už je dost neaktuální, takže bych s ním - ve vašem zájmu - neoperoval. Viz.

"Seit 2005 kehren mehr Türkeistämmige aus Deutschland in die Türkei zurück, als von dort nach Deutschland zuwandern. Für den negativen Wanderungssaldo ist allerdings in größerem Maße der starke Rückgang der Zuwandererzahlen (von über 50.000 im Jahr 2002 auf 30.000 im Jahr 2008) verantwortlich als die Zunahme der Auswandererzahlen zwischen 2006 und 2008.

Die Zahl der Türken in Deutschland sinkt seit dem Höchststand vor zwölf Jahren ständig - von damals 2,1 Millionen auf inzwischen 1,6 Millionen. Als Gründe nennen die Statistiker neben Einbürgerungen und Sterbefällen auch Rückkehrer"

(http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkeist%C3%A4mmige_in_Deutschland#R.C3.BCckwanderung_in_die_T.C3.BCrkei)

Takže to je ten obrovský problém v Německu! Každopádně je to příklad pro jiné země. Pokud umožníme dalším zemím, ze kterých je v Evropě mnoho imigrantů slušný demokratický a ekonomický rozvoj, tak se budou vracet (a pomůže to i těm zemím odkud jsou, protože navrátilci budou mít zkušenosti z Evropy).. teď jenom doufat, aby se něco podobného jako v Turecku realizovalo i v severní Africe, poslední vývoj tomu dává šanci.
28. 07. 2011 | 17:21

Tupelo napsal(a):

silvie: to s tou vareckou bylo zbytecne, psychologove by urcite tento zpusob obrany nejak nazvali. Mylit se muze uplne kazdy, proste cisla od novinaru je potreba overovat z vice zdroju - je to takova overovaci multi(! ;))-plikace, protoze se traduje, ze si sve zpravy (ale uz ne mozna cisla samotna ;)) overuji z vice zdroju i samotni novinari. ;).
28. 07. 2011 | 17:24

Silvie napsal(a):

Přírodovědec,

odkdy je Reflex žumpou?
Je to jediný časopis, který je objektivně schopen informovat o tom, co se děje v naší i zahraniční politice. Kdybyste ho občas otevřel, věděl byste, že tam píší naši nejlepší politologové a ekonomové. A asi by v něm nebyl skvělý rozhovor s panem Robejškem a dalšími.
Když vidím v televizi Drtinovou, jak je coby svazačka do hloubi duše pobouřena nějakým pol.nekorektním chováním či výrokem, už vypínám televizi. Reflex je při té invazi blbců a omezenců, humanistických krasoduchů a předstíračů iluze všeobjímající lásky mezi národy, balzámem na naše duše (jak píší jeho čtenáři).
I když - odborníci jako vy asi spíš nábožně poslouchají ukecaného , mediálně vděčného, "ekonoma" Sedláčka.

Ale klidně si polechtejte ego - jak jste úžasný a jak skvěle umíte vyhledat nějaké podružné informace.
28. 07. 2011 | 17:26

prirodovedec napsal(a):

Jeste dluzim dolozit, jak je to s tim emerickym neocons komentatorem:

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=708509

Známý americký moderátor a politický komentátor Glenn Beck přirovnal tábor mladých norských labouristů, na který v pátek zaútočil Anders Behring Breivik, k Hitlerjugend.

"Víte, ten tábor trochu připomíná Hitlerjugend nebo něco podobného. Co má co společného dětský kemp s politikou? Je to znepokojující," nechal se slyšet v ranním vysílání.

Jak ale připomíná CNN, Beck opomněl zmínit, že sám v roce 2009 zaštítil vznik několika politicky zaměřených táborů.

Doporucuji dohledat si presnejsi zdroje k Beckovym taborum (Tenco bude mit radost :) ). Jsem celkem na rozpacich, ktere byly tem hitlerjugend blize. Pri letmem hledani politickych taboru mladeze lze dohledat leccos veseleho.
28. 07. 2011 | 17:27

Tenco napsal(a):

Silvie, vy jste přestala číst zahraniční tisk ?
Eh - to je ale škoda. :)))

Ale Silvie, vy stejně "máte na své straně většinu, to si kuřte", že ?
Tak co si lámat hlavu s nějakými fakty....

P.S. Co ta večeře s honoluluem ? Neukázal se náhodou jako škrt ?
28. 07. 2011 | 17:28

t... napsal(a):

Silvie:

Ne "jeden Arab zapálil jedno auto", ale 1 ze 100, tzn. 1%, zapaluje auta.

Zprávy jsme viděli oba stejné, do zpráv se dostávají nejhorší obrázky, (téměř) nikdy se do zpráv nedostane, že se lidé mají rádi, to není zajímavé.

Nechť ty co zapalují auta pochytají, odsoudí a zavřou, po odpykání trestu vyhostí, pokud nemají občanství.
28. 07. 2011 | 17:28

Tenco napsal(a):

přirodovědec
Neobnažujte prosím zde mou zálibu v dokazování absurdit a paradoxnosti některých jevů, ano ?
:)))
28. 07. 2011 | 17:29

Silvie napsal(a):

Tupelo,

mě nenapadlo si to ověřovat, jen jsem to zachytila a v diskusi mi to přišlo na mysl. Nevěděla jsem ,že je to takový zločin...
Spíš to asi někomu dělá dobře, asi jako chytit někoho ,jak ve spěchu udělá pravopisnou chybu.
Někteří, nemíním ani jmenovat, páč na ně nechci reagovat (jenom prudí ) nemají zájem o diskusi - jen si něco dokazují.
Navíc nevím, jestli se do těch čísel počítají jen imigranti s občanstvím nebo kompletně všichni...
28. 07. 2011 | 17:30

TomášL napsal(a):

Problém Norska je ten, že Norsko má v přepočtu na hlavu více ropy a plynu jak EU. EU by s tím měla něco udělat...

Přírodovědče, proč jsi nestáhneš češtinu do konpu a nepíšeš s diakritikou?
28. 07. 2011 | 17:31

Helmut napsal(a):

Silvie:

Reflex býval slušný časopis. Po té co pozici šéfredaktora převzal pan Šafr šel neuvěřitelně dolů. Jediná (bohužel) čitelná tiskovina v ČR je Respekt. I pro to čerpám informace zásadně z cizojazyčných zdrojů (hlavně britských, které si naštěstí uchovávají úroveň). Zkuste to taky, pak tu nemusíte plácat bludy..
28. 07. 2011 | 17:31

Silvie napsal(a):

www.eutanazie.estranky.cz/clanky/zlo/kolik-stoji-evropu-muslimska-imig...
Tady je ten odkaz - Kolik stojí Evropu muslimská imigrace.
28. 07. 2011 | 17:40

prirodovedec napsal(a):

Silvie: Reflex je zumpou jako vetsina ceskych medii, to snad vite? K zumpovitosti vyrazne prispel povestny zumpalista Safr a pokud jsem drive klikal tak tam svitil ponekud zamindrakovany Holec, marjankovy JD a sextema mezi knezem a mladomanzelkou. Pokud v nem pise Robejsek (neco jako Sedlacek - v mediich popularni spolecensko-vedni odbornik) je to spise minus Robejska a Reflex uz to nezachrani. :) Pripoustim ale, ze pri obklopeni standardnimi zumpami v CR Vas muze zaujmout jina, ktera pachne zase jinak.

Sedlacka moc neposloucham :). Bezesporu psat umi brilantne, ale prece jen je poznat, ze matematikou prilis poznacen neni, nerozumi ji a v jistem smyslu jeji roli v ekonomii nechape a podcenuje.

Ego si lechtat nemusim, zejmena ne pri diskusi s Vami. Informace samozrejme nejsou podruzne, koneckoncu jste s velkymi emocemi puvodne pouzila zkreslene Vy, abyste jimi dolozila sve spekulace. Jjejich podani Vami predevsim vypovida, jak pracujete Vy s fakty a jak reagujete, pokud Vam nekdo nejprve sdeli, ze se mylite (Tupelo), dalsi se k tomu vraci (Tenco) a konecne nekdo uz to nevydrzi a tu nesmyslnost Vam dolozi (prirodovedec). Je to Vase vec, jak chcete pusobit.
28. 07. 2011 | 17:42

Béda napsal(a):

Silvie,

ale no tak. Politici sice obvykle nejsou zvláštní luméni (málokdy se mezi nima vyskytne vizionář) ale oddělit vztah "říše tržního dobra - říše netržního totalitního zla" od vztahu říše "křesťanství - říše muslimů" by snad mohli dokázat a řešit odděleně? Taky snad němečtí politici poznali jestli Turky názorově přeinačili nebo snad ne? Anebo předpokládali, že v dalších generacích vyznavače Koránu změní? Reformy (přeprogramování zákonů) směrem k otevřenému (prodlužovanému) hostování namísto udělování občanství mohli přece provést takřka kdykoliv? Ostatně, kdo by západu mophl zabránit přijmout jakoukoliv změnu? Třeba i změnu v udělování občanství dětem ze smíšených manželství? Co jiného jsou zákony nežli vůle vládnoucích politiků povýšena na normu?
28. 07. 2011 | 17:43

Silvie napsal(a):

Helmute,

já jsem se neučila anglicky, ale francouzsky a italsky, domluvím se se Španěly a Portugalci, částečně německy. Nevím, proč všichni předpokládají, že každý ovládá právě angličtinu.

Pokud jde o Respekt, občas si ho půjčím v knihovně,za koupení mě rozhodně nestojí. A jen se ujistím, že je to pořád pravdalaskářská hlásná trouba.
Vyjma těch článků o korupci, ty jsou dobré. Ale číst si v Respektu o multi-kulti, tak mi stoupne tlak. Úplně jako s Drtinovou.
28. 07. 2011 | 17:43

Silvie napsal(a):

Bédo,

shrňme to tak, že to soudruzi trestuhodně podcenili...
28. 07. 2011 | 17:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy