Krize kapitalismu? Opravdu?

15. 08. 2011 | 11:37
Přečteno 6991 krát
Jak známo, alespoň ve filosofii, kapitalismus, tenhle propagandistický a marxleninský výraz neoznačuje žádnou postihnutelnou skutečnost (kapitál), je to ideologická nálepka na zlý svět, ve kterém vládne jenom obchod, po staru peníze, a je smutné, že se primitivní marxistické pověry o vykořisťování a permanentní krizi “systému” opět dostávají do módy. Takový svět totiž neexistuje.

Nejsem psycholog a tak nenávisti vůči svobodnému trhu a podnikání moc nerozumím, může vyvěrat ze závisti vůči bohatým nebo dokonce z noblesního přesvědčení, že “nejen samým chlebem (konzumem) živ jest člověk”, tedy, že lidé mají vyšší potřeby než uspokojení potřeb materiálních. Odmítnutí ekonomismu chápu, ale co má společného hloupá materialistická životní filosofie s tržním hospodářstvím?

Tržní hospodářství je jeden z největších objevů lidstva, zajišťující nevídanou prosperitu zhruba pěti ze sedmi miliard lidí, z nichž by jinak většina buď nežila vůbec nebo žila o hladu, jako ty části světa, kde plánuje a podniká stát či vládne kleptokracie a kterých naštěstí už hodně ubylo (mezi nejznámější hladové státy patří Severní Korea, Kuba, Haiti, Somálsko a další státy Afriky). Trh není žádný přesně definovatelný systém a snaha popsat jeho fungování, je sice pochopitelná, protože však nejde o fyziku, ale také o sociální, kulturní a politické interakce, navíc v neustálém pohybu a vývoji, bude vždy odsouzena k poněkud vágním generalizacím, ekonomové jsou známí tím, že předpovídají po událostech.

Proto by se komentátoři dnešních hospodářských problémů/stagnace/útlumu/recese/cyklu a podobně měli soustředit na popis očividných politických chyb, které spontánní trh negativně ovlivňují a ne se uchylovat k apokalyptickým soudům o zániku světa. Ten totiž může zaniknout jenom se zánikem trhu.

Příčiny dnešní krize:

1) Sociálně demokratická představa, že lze donekonečna financovat (dotovat) rostoucí pečovatelský stát (a státní byrokracii).
2) Lidová představa, že lze donekonečna žít na kredit, úvěr, hypotéku, dluh.
3) Politická představa všech stran, že stát má zajistit nejen pořádek, bezpečnost, vymahatelnost práva, sociální smír, makroekonomickou rovnováhu, atd., ale také rostoucí životní úroveň, což neumí a nemůže.
4) Lidová představa, že to lze od státu očekávat.
5) Bankéřská (zatím bohužel oprávněná) představa, že velké banky nikdy nezkrachnou a s tím spojené netržní chování.
6) Makroekonomická představa, že téměř nulové úroky a “tisk” peněz zahájí prosperitu (růst).
7) Politické nepochopení, že k prosperitě je nutné nejen zredukovat dluhy, státní výdaje a byrokracii ale současně snížit i daně a tím zvýšit (odměnit, stimulovat) iniciativu, invenci a podnikavost.

Vedle bludů univerzálních existují také pověry regionální. Čína věří, že její podhodnocená měna ekonomice prospívá. Evropští politici nechtějí připustit, že společná měna a její německé úrokové míry ekonomickou oscilaci mezi jihem a severem vytvářejí, ani že vynucená solidarita dluhové unie na záchranu eura povede ke konci solidarity a možná i unie. Na ústupu je (snad) z velkých bludů alespoň jeden, že tolerance, důraz na lidská práva a sociální pomoc povede k harmonickému soužití a rozvoji všech. Všechno na světě má holt nepříjemné meze.

Co to všechno má společného se svobodným podnikáním a trhem, opravdu nevím.

LN 12. 08. 2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

P. Stejskal,

to jsem z toho jelen! "Krite kapitalismu? Opravdu? autor A. Tomský a u toho hloubavé foto cenzora.

Hezké je to míchání jablek s rajčatama: "Tržní hospodářství je jeden z největších objevů lidstva, zajišťující nevídanou prosperitu zhruba pěti ze sedmi miliard lidí, z nichž by jinak většina buď nežila vůbec nebo žila o hladu, jako ty části světa, kde plánuje a podniká stát či vládne kleptokracie a kterých naštěstí už hodně ubylo (mezi nejznámější hladové státy patří Severní Korea, Kuba, Haiti, Somálsko a další státy Afriky)..." tržní s netržním...

Někdo by se mohl pokusit věcně argumentovat, že kupř. k příčinám dnešní kroze patřila schůzka amerických finančníků v r.(tuším) 1913, zřízení poloSOUKROMÉHO FEDu s právem tisknout peníze, zrušení Glass-Steagallova zákona, nezřízená nenažranost bankovních parazitů a spekulantů, kteří se nezastavili ani před podvodnými finančními deriváty a balíčkama, který neváhá předlužit svým parazitismem státy i soukromníky, rozežranost globálního kapitálu, který vyvezl know how, výrobu (práci) a kapitál do nákladových a daňových "rájů", čímž zdecimoval mateřské ekonomiky a raketově odstartoval konkurenci...
15. 08. 2011 | 11:44

TAX napsal(a):

Pane Tomský patříte mezi ty, kteří o problému moc neví, ale o to více prosazují svůj názor. Jste již opravdu trapný.
15. 08. 2011 | 11:53

zdenekb napsal(a):

Fuj, to sem se lek', že tohle opravdu sepsal pan Stejskal... :o)

K autorovi (kdyby úplně náhodou četl diskusi, což moc často nedělá) bych měl pouze jediný dotaz... když už i představa státu zabezpečujícícho bezpečnost, pořádek a vymahatelnost práva je nesprávná (nežádoucí?), k čemu potom vůbec státy udržovat? Co to takhle komplet rozpustit... poslední zhasne...?!?
15. 08. 2011 | 11:54

zdenekb napsal(a):

...achjo. Přehlédl jsem slůvko "nejen"... beru zpět, omlouvám se, sypu si popel a uděluji si distanc... :o)
15. 08. 2011 | 11:57

Paterik napsal(a):

Dokud všechno rostlo, bylo každému fuk, že finanční trhy jsou utržené ze řetězu a dluhy utěšeně bobtnají. Jakmile se ovšem trhy zadrhnou, náhle se všude vynoří věrozvěstové konce kapitalismu a příchodu "spravedlivého" společenského řádu, ať už je to cokoliv. V době prosperity si američané pořizovali nemovitosti jako diví a najednou všichni házejí kamenem.

zdenekb:

Myslím, že autor tuto část věty nepopisoval jako nežádoucí. Jako nežádoucí vidí očekávání, že stát všem zajistí prosperitu, což ovšem stát splnit nemůže.
15. 08. 2011 | 12:01

Marcus Agrippa napsal(a):

Důraz na lidské práva je blud - oops. Už římský filosof Seneca napsal: „Jsou to otroci? Ne, lidé! Otroci? Ne, naši spolubydlící! Otroci? Ne, přátelé níže postavení ... Jednej s níže postaveným tak, jak si přeješ, aby výše postavení jednali s tebou ... Zacházej se svými otroky mírně, dokonce laskavě, promlouvej s nimi, žádej je o radu, posaď je ke svému stolu!“ Iuvenalis v jedné své satiře napsal: „Což není šílenství prohrát sto tisíc sesterciů a přitom odepřít tuniku otrokovi, jenž se klepe zimou?“ P.Tomský už delší dobu propaguje velice zvláštní názory.
15. 08. 2011 | 12:04

Občan Josef K. napsal(a):

Co napsat k podobným slátaninám? Pan Tomský ví, že práci ve slušné akademii nenajde, řekl bych že ani ve trochu slušnější zemi. V porovnání s posledním textem pana Pehe je to taková snůška Tomského nočních běsů po požití mnoha káv a několika litrů okeny. Jinak je na stejné notě jako ti nejzpátečnější představitelé sovětské historické pavědy.
Tisíce let lidstvo touží po harmonii, pokroku, smíru a spravedlnosti. Pan Tomský však vysvětlí, že netoužilo, že kultivace byl blud, nehledě na ta staletí za námi. V chápání Tomského je křesťanství blud. Sociální odpovědnost, projevovaná jakkoliv kontraverzně z dnešního pohledu v Západní Evropě ve středověku je blud? Evropa dneška je blud? Evropský způsob života je blud? Dobrý kontrast k Peheho textu.
Autorovi již delší dobu doporučuji vystěhování do nějaké ruské provincie, tam najde mnoho příznivců a snad i založí sektu, která ho na zbytek života zabezpečí.
Jinak je to takový stalinismus a polpotismus vydávající se za cosi těžce definovatelně jiného.
15. 08. 2011 | 12:06

Cech napsal(a):

Pane Tomský Vaše sebereflexe do prázdného prostoru, opravdu nemá nic společného s psychologii a ekonomii.
Proto:
"Nejsem psycholog a tak nenávisti vůči svobodnému trhu a podnikání moc nerozumím".

Je to v pořádku nejste psycholog, ani ekonom ani politolog atd.
Tak proč se snažíte jak sám píšete, zcela amatérsky zasahovat do závažných věcí?
Proč si nechcete o současném tržním hospodářství alespoň něco přečíst?
Váš vyloženě laický popis se snažíte vnucovat lidem, kteří opravdu něco umí a jsou psychology a ekonomy atd..
Potom jakékoliv vnucování vlastních myšlenek jako obecných pravidel je přinejmenším nekorektní.
V tomto globalizovaném systému při existenci možných státních bankrotů. Jasně Vám uniká, že na prahu bankrotu se ocitá celý systém globálního kapitalismu, který jak se ukazuje, je tak nastaven, že bez regulace začne likvidovat sám sebe.
15. 08. 2011 | 12:07

TomášL napsal(a):

Vtipné, chytré a ke článku od Peheho dvojnásob trefné...
:-)))
15. 08. 2011 | 12:08

MaB napsal(a):

Severní Korea, Kuba, Haiti, Somálsko... pane Tomský, jste schopen aspoń rozlišit, jak se tyto "hladové státy" liší v míře, v jaké, jak píšete, "plánuje a podniká stát či vládne kleptokracie." Zvláště by mne to zajímalo v případě Haiti, neboť to je vzorným liberálním státem s nízkými daněmi a slabým státem. A taky je tam veliká chudoba a neskutečná korupce.

A jsou zase státy, které se chovají zčásti ve stylu vašeho seznamu hříchů, které vedou ke krizi (sociální stát, velký stát, pečovatelský, atd. - Norsko, Švédsko, Dánsko), akorát se narozdíl od jiných (sociálních i ne-sociálních) států moc nezadlužují, a ty moc krize neskřípla. Takže to asi bude celé jinak, což?

Ovšem, vyjasnit si, že země se slabým státem a nízkými daněmi zdaleka neznamená solidní a bohatnoucí zemi, to už by byl velký náraz do systému dogmat, na něž celý život přísaháte, že ano? Sranda je, že jste v tom (zrcadlově) stejný, jako Jakešové a Štrougalové.
15. 08. 2011 | 12:09

Koplkop napsal(a):

zdenekb
Musíte lépe číst. Autor píše: "3) Politická představa všech stran, že stát má zajistit nejen pořádek, bezpečnost, vymahatelnost práva, sociální smír, makroekonomickou rovnováhu, atd., ale také rostoucí životní úroveň, což neumí a nemůže. "
Takže, pořádek, bezpečnost, vymahatelnost práva, sociální smír, makroekonomickou rovnováhu, atd. to je úloha státu. Ale zajistit rostoucí životní úroveň ne.
15. 08. 2011 | 12:09

Koplkop napsal(a):

zdenekb
Pozde, :-)
15. 08. 2011 | 12:11

micinka napsal(a):

Tak ja nevim, pro pana Tomskeho je pak si jedinou modelovou zemi a vzorem Somalsko. Stat v zapadnim slova smyslu tam uz neexistuje vic nez 20 let, zemi si rozdelili kmenovi nacelnici, kteri urcuji pravidla kazdy podle sveho. A neexistuje tam ani jedna z pricin, ktere pan Tomsky vydava za puvodce krizi, za ktere vetsinou muzou ti "zdivoceli pseudohumaniste". :)))

A musim ho opravit - Kuba opravdu nepatri k "hladovym" zemim - v kupni sile obyvatelstva je za ni jeste takovych 120 zemi, ktere maji daleko mene nez Kubanci a jsou na tom daleko hure. A nikdy v nich nezavadeli socialismus, ale vzdy tam vladl a vladne trh-:)
15. 08. 2011 | 12:11

Lop napsal(a):

Takže krize vznikla v socialistických Spojených státech. Pane Tomský, tento víš blog je úplně mimo mísu.
15. 08. 2011 | 12:13

zdenekb napsal(a):

Specielně pro paterika a Koplkopa si přidávám ještě jednu hrstku popela na svou hlavu... Ano, špatně jsem onu větu přečetl.

(...na druhou stranu, vůbec by mě od pana Tomského nepřekvapila...;o).
15. 08. 2011 | 12:15

Marcus Agrippa napsal(a):

Koplkop:
stát má množství nástrojů ( důsledný výběr daní, boj s korupcí, boj s kartely, boj s lichvou etc.) k tomu, aby společnost k rostoucí životní úrovni dovedl. Rozvinout chudobu a hladomor lze samozřejmě taky. Lepší a bezpečnější pro všechny je pochopitelně volba A. Je to historicky ověřené.
15. 08. 2011 | 12:17

Občan Josef K. napsal(a):

„Marx měl pravdu, kapitalismus může v určitém bodě zničit sám sebe, protože nemůžete donekonečna přesouvat příjmy od práce ke kapitálu, bez toho, aby v ekonomice nevznikla nadbytečná kapacita a nedostatečná poptávka. Mysleli jsme si, že trhy fungují, ale není to tak." Roubini, citováno z iHned. Jde i stručněji než Tomskému. Ovšem Roubini je původem Turek, studoval v Izraeli, Itálii a doktorát má z Harwardu. A kupodivu píše s jistým vlivem, narozdíl od pana Tomského, jehož vliv se uplatní pouze v rámci Česko konzervatismu, což je myšlení pod rozlišovací schopnosti Západu s výjimkou politických uskupení australských pěstitelů ovcí a bratrů Kochů.
15. 08. 2011 | 12:18

Taoiseach napsal(a):

Alexander Tomský

"...nevídanou prosperitu zhruba pěti ze sedmi miliard lidí"

Co pijete dobrého, takhle po ránu?

Pokud byste v příčinách krize dal číslo 5) na začátek a vynechal snižování daní (alespoň v případě největších hospodářských skupin), dalo by se diskutovat.

"Na ústupu je (snad) z velkých bludů alespoň jeden, že tolerance, důraz na lidská práva a sociální pomoc povede k harmonickému soužití a rozvoji všech."

Skvělé! Co navrhujete? Má být řešením intolerance, pošlapávání lidských práv a ignorování potřebných?
15. 08. 2011 | 12:30

gándhí napsal(a):

vyvracet socbolševikům jejich bludy a představy je nemožné. mozek se léčit nedá. věda to neumí.
15. 08. 2011 | 12:31

gándhí napsal(a):

na zdrojích je nejlepší fakt, že navzdory socbolševickým bludným představám prostě nejsou. pokud si lidi prožerou stát, tam ho mají prožraný. samozřejmě, že to potom svedou na trhy a globální kapitalismus. jde jenom o tom, jestli duševní zdraví náŕoda je na takové urovni, aby zabránilo opakování socbolševických experimentů, které končí totální bídou. racionálním řešením je návrat k tomu, co skutečně funguje - kapitalismu. sociální stát je jako droga. končí smrtí.
15. 08. 2011 | 12:41

hawk napsal(a):

Dobrý, pane Tomský, nemohl byste jako kolega domluvit Pehemu? :-)

Ale všimněte si, jak zde neokomunisté kvičí :-)
15. 08. 2011 | 12:47

rip napsal(a):

těžce duševně nemocný Tomský,není co dodat blázen jako vystřižený
15. 08. 2011 | 12:50

sasa napsal(a):

Modri bolsevici spojme se. Stejne jako nase rude vzory. Oni vse znarodnili, my vse zprivatizujeme, at maji nasi vnuci zase co znarodnovat!
15. 08. 2011 | 12:51

Cestovatel napsal(a):

Občan Josef K:

Větší slátaninu než píše ten socianský demagog a populista Pehe jsem nečetl. To jsou typické neomarxistické lži, které šíří o "zlém kapitamismu" sociální demokracie a její přisluhovači.
Krize je způsobena ekonomickými cykly, které se pravidelně opakují. Ekonomika jak každý (kromě socanského ideologa Peha) pochopí nemůže růst do nekonečna.
Pehe nedokáže totiž vysvětlit proč zadlužení roste i ve státech kde vládnou socialisé (Portugalsko,Španělsko) nebo i tam kde se provádí dnes levicová politika (dluh za Obamy stále roste) nebo že jsou velké dluhy v některých státech kde je silný sociální stát (Francie)
15. 08. 2011 | 12:52

RA napsal(a):

fakt je, že současný systém, který se praktikuje v EU, není tržní systém, ale čistokrevný socialismus založený na tom, že úspěšným se vysokým zdaněním odeberouu jejich finance a ty jsou pak přerozdělováni "solidárně" formou grantů, dotací a příspěvků organizacím , neschopným si na sebe vydělat, ovšem mají jednu "přednost", jsou na ně navázáni politici, kteří o dotacích a grantech rozhodují. Je to naprostá destrukce tržního systému a o kapitalismu se vůbec mluvit nedá.
15. 08. 2011 | 12:53

Koplkop napsal(a):

Marcus Agrippa
Nesouhlasím. Rostoucí životní úroveň. Kam by podle Vás Marcusi měla růst? Růst růstu a jeho další růst v příštím období? Já bych byl opravdu spokojen, kdyby stát zajišťoval pořádek, bezpečnost, vymahatelnost práva, sociální smír, makroekonomickou rovnováhu, atd.. Pro všechny stejnou. A kdo chce růst životní úrovně, tak to se musí sám postarat aby mu rostla. Někomu stačí ke štěstí dobrá večeře a klid na zahrádce, někdo potřebuje BMW a drahou zahraniční dovolenou, a někdo už třeba ani nechce růst té své životní úrovně, a někdo třeba potřebuje růst až do nebe.
15. 08. 2011 | 12:57

Taoiseach napsal(a):

gándhí

"pokud si lidi prožerou stát, tam ho mají prožraný"

Zatímco pokud ho NĚKTEŘÍ rozkradou, mají "lidi" (všichni) stát rozkradený.
15. 08. 2011 | 12:58

Jedla napsal(a):

Mimořádně hloupý text.
a) Autor o něčem tvrdí, že to neexistuje, a pak to do krve obhajuje.
b) Papouškuje pár hloupostí, aniž si povšimnul, že realita mu utekla. Je to asi, jako by dnes někdo tvrdil, že vlaštovky se na jaře vylíhnou z bahna.
c) "Tržní hospodářství" za předem mnoha nereálnými předpoklady podmíněných podmínek z teorií ekonomů a učebnic klausismu-ekonomismu nemá nic, ale opravdu, opravdu nic :-)) společného s globalizovanou ekonomikou. "Tržní hospodářství", o němž se autor domnívá, že potřebuje jeho obhajobu, právě to jaksi reálně neexistuje.
d) Peníze se utrhly, pojmy cena a hodnota se od sebe tak vzdálily, že na sebe již nevidí. Škodit peníze ještě mohou, pomáhat a tvořit již nesvedou: Takže jaká je opravdu příčina krize?

1) měna, jako dohodnutá míra, jednotka "peňez" sežrala asi jablko a utekla z Edenu. Bývala vydávána státem. (Ježíš: Dávejte císaři, co jest císařovo). Není už; dnes jest buď soukromá (FED je soukromá instituce) bez jasné odpovědnosti k státu, nebo nadnárodní (Euro) bez odpovědnosti ke státu, výsledkem je, že může škodit, ale nemůže být hnána k odpovědnosti, nucena napravovat škody, sloužit. Vyžaduje, aby bylo slouženo jí.
2) peníze jsou soukromé zboží s největší možnou mírou netržních vztahů. Na jejich výrobu a prodej nepotřebujete nic, než naprosto netransparentně získanou výhodu, nezaslouženou exkluzivitu. Jako ty vlaštovky z bahna, peníze se tvoří z ničeho.
3) Zato maji jednu zajímavou vlastnost. Viděli jste někdy zmagnetizované železné piliny na papíře? Jak se shlukují a pak už je není možné "rozptýlit"? Tak se chovají peníze. Ten papír, to je mapa ekonomiky (ne ekonomie ani ekonomismu), a ty železné piliny jsou peníze. Aby ekonomie fungovala, nesměly by být zmagnetizované, musely by se pohybovat volně, jako suchý písek. Jenže ony jsou zmagnetizované, tvoří ony shluky. Pak nezbývá, než přisypat nové, když ty agregované do shluků neslouží svému účelu. Jenže ty magnetické shluky na sebe brzy přitáhnou i ty nové. Tak je to i s krizí. Na běžné fungování ekonomiky by byly potřebné neshluklé, pohyblivé peníze, a ty nejsou. Naopak ty shluklé marně na mapě ekonomiky hledají "své místo", kam by patřily. (Odtud ony bubliny na trzích).

Východisko? Stát musí (namísto svého zadlužování na přisypávání nových peněz) najít cestu, jak rozvolnit ty magnetické shluky. Cisařovi co jest císařovo, ale penězoměnce z chrámu ven. Trh máme, ale nepoctivý. Nemáme správce tržiště, penězoměnci zabili císaře.
15. 08. 2011 | 13:12

Marcus Agrippa napsal(a):

Koplkop:
no mohla by růst alespoň na 80% EU ( když ne na 100% ). Nepřijde vám nic divného na tom, že se Čechům vyplatí nakupovat u našich německých nebo rakouských sousedů?! Nemělo by to být naopak? Tohle je právě problém neregulovaného trhu - pak může být litr benzínu klidně i za 200 kč a rohlík může být i za 50 kč. Ale co čekat v zemi, kde šéf NKÚ dostane 8 měsíční trest vězení?!
15. 08. 2011 | 13:15

vico napsal(a):

Kolega Taoiseach vyslovil názor, že "pokud by Tomský v příčinách krize dal číslo 5) na začátek a vynechal snižování daní, dalo by se diskutovat."

Já mám zas jiný návrh na redakční úpravu článku :

Pokud by Tomský místo věty : "Nejsem psycholog a tak nenávisti vůči svobodnému trhu a podnikání moc nerozumím" napsal :

"Nejsem psycholog a svobodnému trhu a podnikání moc nerozumím"

byl by článek stran úrovně autora pravdivý.
15. 08. 2011 | 13:15

Béda napsal(a):

RA,

kam se podíváš, všude samý "socialista" - USA (již od dob taťky Reagana), VB již od dob želežné Lady, Island, Irsko, Itálie (se socanem Berlusconim), Řecko, Lotyšsko, Belgie... Zdá se, že socialisté, neřkuli snad komunisté. Jediné co mají společného ti neoliberální socialisté západního světa, je že diktují světu svoji "všeléčící meducínu", vítězství globálního kapitálu, spekulace, lichvy a virtuálního podvodu.
15. 08. 2011 | 13:18

Cestovatel napsal(a):

Pro zdejší odpůrce Tomského:

EU je ještě ve větším ekonomickém kolapsu než USA právě proto že praktikuje "sociálně tržní hospodářství". Odpůrci liberálně tržního hospodářství si asi nevšimli které státy byli v 80. a 90. letech nejrychleji rostoucí ekonomiky (USA,Japonsko obě praktikovali liberální ekonomiku) zetímco státy EU silně zaostávaly. Také by jistě nedokázali vysvětlit rychle rostoucí ekonomiku Číny, kde sociální stát je takřka nulový a odbory tam nemají skoro žádný vliv.
15. 08. 2011 | 13:19

Cestovatel napsal(a):

Béda:

Zapoměl jsi na Španělsko,Maďarsko a Portugalsko to jsou přímo vzorový "neoliberaliberálové" jak říkají neomarxističtí socdemáci. Zapatero,Gyurzany to jsou přímo vzorový "pravičáci".
15. 08. 2011 | 13:24

vico napsal(a):

Ó Cestovateli, vaše velikost v útěšném stínu Jedly/13.12/ září jak lampión nad vietnamským krámkem s umělohmotnými trpaslíky.
15. 08. 2011 | 13:26

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Tomský, poněkud zjednodušujete, protože nejste ekonom. To ale není ani naprostá většina Vašich čtenářů a pro ně je určen Váš zajímavý příspěvek.
Jinak jsem na straně diskutérů jako Gándhí, hawk, Cestovatel, RA - takže není moc co dodat.
Nemůžeme žít na stále větší dluh, každý laik musí přeci vidět, že se nacházíme v situaci, kdy finanční trhy přestávají politikům věřit. Pokud ještě půjčují, tak jen z touhy po mamonu (a vlastním přežití) a za nekřesťanské úroky. I levicoví dikutující by si měli uvědomit, že historie zná jako řešení předlužení především hyperinflaci a válku - a to nechceme snad nikdo ?
Česká vláda dělá zásadní chybu (mimo jiných), že na občanech chce, aby se uskrovnili, ale my nevidíme skutečně účinné kroky proti korupci a plýtvání státem.
15. 08. 2011 | 13:27

jarpor napsal(a):

Dovolím se přidat se k názoru Petra z Tábora o autorově zjednodušování... jakož i k tomu, na které straně zdejších diskutérů se nachází... .

Snad dodám, že zjednodušování autora Tomského je přece jen "méně od věci"... než "ekonomické úvahy" o kořenech krize politologa Pehe...

Hezký den
15. 08. 2011 | 13:36

martiXYZ napsal(a):

Existuje reálný kapitalismus, který je daleko lepší než reálný socialismsu....ovšem ideální socialismus, kde by lidi a politici byli nesobečtí neexistuje; stejně jako neexistuje ideální kapitalismus, kde by lidi a politici zase jiným způsobem nebyliesobečtí a byli by racionální a zavedli by pravý kapitalismus, kde by vládl jedině trh.......fakt vidím jedinou cestu...kombinaci plánu, státu a trhu..něco podobného jako Čína...trhy by se starali o inovace a ekonomiku a stát by do toho občas vstoupil, když ty trhy natropí nerovnováhy....zároveň by existovali velké státní podniky, které by zajišťovali infrastrukturu, apod. - viz Čína;proč se lidem a politikům nikde na světě nepodařilo zavést pravý trh..protože to nechtějí..zakže je to pouhý ideál ...jako komunismus.......vždy bude kombinace trhu a socialismu; .....viz západní německo se sociálně-tržním hospodářství (žádný pravý trh); tedy reálný kapitalismus versus východní Německo s reálným socialismem...západní německo byl ráj ve srovnání s NDR
15. 08. 2011 | 13:39

Rumcajs napsal(a):

martiXYZ :

Můžeš mi nastínit, jakým způsobem vstupuje Čína do trhu ? Tedy zajímají mě jenom rozdíly mezi EU a Čínou.
15. 08. 2011 | 13:41

Marcus Agrippa napsal(a):

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1-52583170-prestante-rozmazlovat-bohate-zvyste-jim-dane-vyzyva-buffet-kongres

Ti američtí miliardáři jsou ale zvrhlíci : )
15. 08. 2011 | 13:43

RA napsal(a):

Petr z Tábora.......podepisuji Váš text, kroky vlády považuji za nezbytné. ale je třeba tvrdě šlápnout na státní zakázky, které jsou oproti soukromým trojnásobně předražené , bohužel to ví každý, ale asi není v zájmu nikoho s tím něco dělat. Příkladem jsou protihlukové zábrany u dálnice v Rakousku, jednoduché, lehké, ze slabých propletených dřevěných lamel, naproti tomu u nás na zábrany nejsou peníze, neb musejí být z betonu a za miliardy ( kolik lidí je v Rakousku ochráněno proti hluku, ve srovnání s lidmi u nás). Prý je to tím, že projektanti jsou odměňováni jednou desetinou ceny díla, takže není v jejich zájmu stavět levně, ale ani v zájmu stavebních firem a státních úředníků z ministerstva dopravy , že.
15. 08. 2011 | 13:43

žena napsal(a):

Petr z Tábora
"Česká vláda dělá zásadní chybu (mimo jiných), že na občanech chce, aby se uskrovnili, ale my nevidíme skutečně účinné kroky proti korupci a plýtvání státem."

S tím asi souhlasí všichni. Jinak doporučuju knihu Budování kapitalismu v Čechách - rozhovory s Tomášem Ježkem.
15. 08. 2011 | 13:44

jozka napsal(a):

Klasika. Kdyz selze to, co jsme si vysnili, tak je potreba zacit tvrdit, ze to neni to, ze je to neco jineho. Protoze pak bysme museli pripustit, ze jsme si to jenom vysnili. Cimpak se asi Tomsky lisi od komncu, kteri pred dvaceti lety horem dolem tvrdili, ze to, co tu bylo nebylo, to, co oni chteji?

Berte tyhle texty jen jako takovou autorovu dusevni sebezachranu.
15. 08. 2011 | 13:45

Rumcajs napsal(a):

M.A.

A ty už slintáš ?
15. 08. 2011 | 13:46

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
napsal jsi zřejmě nějak moc hlubokou myšlenku, kterou jsem bohužel nepochopil.
15. 08. 2011 | 13:50

gándhí napsal(a):

taisopeč
jo, v roce 89 jsem zažil obojí, prožraný i rozkradený. jediná obrana proti tomu, kterou lidstvo má, je privatizace. soukromý vlastník si pohlídá, aby mu jeho majetek lidi nerozkradli a neprožrali. .
15. 08. 2011 | 13:50

Xury napsal(a):

Pro Agrippu:
"no mohla by růst alespoň na 80% EU ( když ne na 100% ). Nepřijde vám nic divného na tom, že se Čechům vyplatí nakupovat u našich německých nebo rakouských sousedů?! Nemělo by to být naopak? Tohle je právě problém neregulovaného trhu " - tak to je ekonomická perla dne!!! Kristepane a tohle chce diskutovat o tržní ekonomice!!!
:-DDDDDDDDDDDDD
15. 08. 2011 | 13:52

Viola napsal(a):

ghándí,

jak byste mluvil, kdybyste zažil to, co v Londýně, kde dům, který přestál první i druhou světovou válku byl vypálen vandaly? Stát možná zaplatí nějaké pojistné, ale starý a historicky dům už asi nepostaví a kdyby snad ano, bude stejně kvalitní jako ten první?
15. 08. 2011 | 13:55

Rumcajs napsal(a):

M.A.

To nedokážeš rozklíčovat ani tak jednoduchou větu ?
Tak o čem se chceš bavit ? O kozách ?
15. 08. 2011 | 13:55

Taoiseach napsal(a):

Pro Cestovatele a další zdejší příznivce Tomského

Odpůrci sociálně tržního hospodářství si asi nevšimli, který státy byl v posledních cca sedmi letech nejrychleji rostoucí ekonomikou - Brazílie.
15. 08. 2011 | 13:58

Cestovatel napsal(a):

Zdejší levicoví diskutéří zapomínají že problémi Řecka jsou z doby kdy vládnul skvělý levicový PASOK (1993-2000) pod vedením A.Papandrea a Simitise. Ti zavedli neuvěřitelně štědrý sociální stát,štědrou podporu byrokracie a rozhodli o uspořádání olympiády v Athénách. To spolu s vysokými daněmi (jednotlivé daňové sazby byli od 42-25%), které zvýšily daňové úniky, způsobili obrovsku díru do státního rozpočtu. To ale levičákům nebrání to svádět všechno na Novou Demokracii, která má sice také svůj podíl na krizi tím že problémy zametala pod koberec, falšováním statistik, ale jejich podíl je menší než PASOKU
15. 08. 2011 | 13:58

Cestovatel napsal(a):

Taoiseach:

1) Lže protože nejrychleji rostoucí ekonomikou posledních sedmi let není Brazílie ale Čína

2) Si nevšiml(a) že Brazílie je země třetího světa s HDP několikrát nižším většina zemí EU proto roste rychleji.
15. 08. 2011 | 14:02

Rumcajs napsal(a):

Cestovatel:

Oni to ví. Ale hledají další důvody pro přerozdělování, páč nic jiného jak parazitovat neumí.
15. 08. 2011 | 14:02

gándhí napsal(a):

viola,
pokud nějaký dům vypálí vandalové, tak je vypálený. co bych k tomu měl řikat? doufám, že skončí ve vězení. pokud někdo někoho zabije, tak ten někdo je mrtvý. nechapu, pointu vašich uvah.
15. 08. 2011 | 14:05

antoninovy napsal(a):

Ad RA

je mi líto, ale musím uvésti, že takovýto výron českého, nacionálního, malotržního šovinismu jsem již dlouho nespatřil.

RA, takže tvrdíte, že v BRD vládne socialistický režim, že jdou od deseti k pěti, a pak prosím vysvětlete, jak to že to tam celkem funguje a je tam ekonomický růst ?

Asi proto, že tamější politici jsou převážně vzdělaní, kultivovaní, erudovaní. A že vědí, že lepší je sociální smír a jakž tak, klid ve společnosti, než brutální omezování, škrty a tzv. reformy a la Nečasova vláda.

Možná by jste si měl objednat slyšení v Bundestagu, aby jste jim poradil, jak to tam mají dělat, aby to rovněž tak měli ideologicky v lajně jako zde programy a praxe TOP a ODS. Co říkáte ? Zkusíte to ?

A teď tak nějak, po lidsky, nezdá se Vám pane, že to Vaše volání po ideologické čistotě a rigidnosti, zoufale připomíná časy stranických sekretů, kdy kdejaký hloupý Honza, či Jožko, či Jožin, se jen díky své tuposti, basální neschopnosti, a bezcharakternosti dostal na posice tajemníků, referentů, či oni brutálnější, na místa vyšetřovatelů a referentů jejich politické policie ?

Není to všechno jen v lidech, jejich osobnostních profilech, než o vlajkách rudých, oranžových, modrých ?

Nicméně, přeji Vám vše dobré, i proto jsem C. Mašínovi popřál R. I. P., je to nebožtík a vše ostatní již jen v rukou Hospodina a my již nemůžeme soudit.

an

P. S. Velký český spisovatel a duchovní osobnost, Jaroslav Durych kdysi napsal - Kapitalismus a komunismus, jsou jen dvě strany téže mince.
15. 08. 2011 | 14:08

Taoiseach napsal(a):

Petr z Tábora

"Nemůžeme žít na stále větší dluh"

Na tom se shodují celkem všichni, jenže ne všichni souhlasí s Tomským, že k tomu povede snižování veřejných výdajů a snižování daní. Reagan a Bush junior nás přesvědčili, že tomu tak není, i když popravdě snižovali daně jen bohatým (jednotlivcům a společnostem) a "výhodně" investovali do zbrojení a do válek, na kterých vydělávají vedle zbrojařů i petrolejáři.

"Česká vláda dělá zásadní chybu (mimo jiných), že na občanech chce, aby se uskrovnili, ale my nevidíme skutečně účinné kroky proti korupci a plýtvání státem. "

No vidíte, že občas mluvíte docela rozumně.
15. 08. 2011 | 14:08

Béda napsal(a):

Rumcajs,

to tedy museli v USA, na Islandu, v Irsku a Lotyšsku sakramentsky hodně přerozdělovat - socialisti jedni! A Berlusconi to je přímo prototyp socialisty.

Že vy koumesové máte ve všem tak rychle jasno. Zkuste si zodpovědět výše položenou otázku: Co mají Bush jr., Obama, Berlusconi a představitelé Islandu, Irska, Lotyšska, Španělska, Řecka, VB, Maďarska... společného? Kdopak nám to přivedl svět do hypoteční a FINANČNÍ krize? Žeby si smočili tak soudruzi z Wall Streetu, Londýnské burzy, dále pánové jako Buffett, Maddoff, Soros... ředitelé předních světových bank.? Socialisti jedni!
15. 08. 2011 | 14:15

Rumcajs napsal(a):

Největší krizí kapitalismu je, že už neexistuje.
Společnost se smrskla na voliče pěstovaných a vykrmovaných za účelem volebního hlasu a politickou mafii, která si ty hlasy kupuje za jejich peníze.

O svobodném trhu si můžeme nechat leda zdát.
15. 08. 2011 | 14:16

micinka napsal(a):

Ad CESTOVATEL

Mylite se a to velmi. Recko urcite nejake problemy melo, ale vyhrotily se az s Karamanlisovou pravicovou vladou, ktera v roce 2007 skokove snizila korporatni dan. Za 2 roky byla statni kasa na hrnci a spolu s obrovskymi dnaovymi uniky , zkreslovanim financi za pomoci bank, napr. Goldman Sachs, se Recko dostalo tam, kde je. A kupodivu, neni tou nejvice zadluzenou zemi, Italie ma dluh vyssi a to ani nezminim Japonsko, protoze je to prece jen mimo Evropu.Recky problem je ztrata duvery. A kupodivu nejvice na hrnci jsou ted staty t.zv.neoliberalni - viz Irsko, i to Japonsko, predtim Island, ale tam si lidi uz sami urcili smerovani. Ostatni Evropa by si z toho mela vzit priklad..

A opravdu neverte vsem bajkam, ktere vam nakukali a nakukavaji cesti pseudopravicaci..
15. 08. 2011 | 14:17

Taoiseach napsal(a):

gándhí

Když neumíte něco opsat, dopuručuji používa ctrl+C ctrl+V.

"jediná obrana ... je privatizace"

U nás to nefunguje, protože u nás probíhá privatizace rozkrádáním. Postup je dokonalý: náklady se znárodňují a výnosy privatizují.

Cestovatel je pravdomluvný jako Mirek Dušín s Juliem Fučíkem dohromady, ale ve svém obdivu k Číně si asi nevšiml, že i ona je zemí třetího světa.
15. 08. 2011 | 14:18

Viola napsal(a):

Já bych tedy řekla, že kapitalismu chybí prostě ta lidská tvář, tak jak jsme to formulovali u socialismu. A co je to ta lidská tvář, řekněme si to jasně, je to ta, co na nás shlíží shůry.

Bojujme tedy za kalitalismus s lidskou tváří, když se nám to u toho socialismu njepovedlo a byli jsme strženi hrubými kapitalisty bez lidské tváře.
15. 08. 2011 | 14:19

MaB napsal(a):

Rumcajs
"Společnost se smrskla na voliče pěstovaných a vykrmovaných za účelem volebního hlasu a politickou mafii, která si ty hlasy kupuje za jejich peníze."
No, to jste české politiky, vládu i opozici, nazval hezky. Stejně ja si tedy zjevně myslíte,že současné "reformy" jsou mafiánský podvod. Došel jste k tomu pozdě, ale přece.
15. 08. 2011 | 14:21

Xury napsal(a):

Pro micinku:
máte představu , jaký byl státní dluh Řecka v době, kdy ND přebírala vládu? A kromě toho, podle vás vedlo skokové snížení daně z příjmů korporací (zjistěte si jaké je v současnosti v Řecku a jaké v jeho okolí) k daňovým únikům. Nepřipadá vám to poněkud iracionální?
15. 08. 2011 | 14:21

Béda napsal(a):

Rumcajs,

máte snad na mysli univerzálního nákupčího pravicových politických stran (pardon "sponzora") pan Bakalu?
15. 08. 2011 | 14:23

Viola napsal(a):

ghándí

napsal jste "soukromý vlastník si pohlídá, aby mu jeho majetek lidi nerozkradli a neprožrali."

jak si to tedy v Londýně ten soukromý vlastník nábytkářské firmy ohlídal, aby mu vandalové nezničili živobytí?
15. 08. 2011 | 14:25

Rumcajs napsal(a):

Béda :

Co myslíš tím, kdo přivedl svět do hypoteční krize ?
Přece tlak státu na banky, aby půjčovala i sociálně slabším.

Tobě to ještě neřekli ?
15. 08. 2011 | 14:26

Viola napsal(a):

pane Antoníne

"nemůžeme soudit"

když nemůžeme soudit, tak bychom neměli ani po smrti odměňovat a vyznamenávat, neboť to je už v Božích rukách, nebo i jiných. Mrtví nic neví, nic neslyší, nic je nezajímá, nic pro ně nemá smysl.
15. 08. 2011 | 14:33

Jedla napsal(a):

Cestovateli,

a co když je to jinak? Země Evropy, které mají solidní, pevný sociální stát (sever) jsou OK. Země, které oslabily stát (ať již kvůli neoliberalismu - Irsko, před ním Island), nebo korupčnímu a mafiánskému přístupu ke státu (Latinská Evropa - obdoba Latinské Ameriky - Itálie a Řecko, Špaňělsko s Portugalskem) jsou na tom zle. Tedy - nejde o to, kolik stát vydává, ale kolik nevybírá. Kde se daně řádně platí, ani vysoké sociální výdaje nevadí.
A Amerika? Ještě čerpá svou "komparativní výhodu" produkce rezervní měny, ještě může své potíže exportovat. Jenže skutečné problémy (ne pouhý jejich odraz na "trzích") má mnohem větší než EU: Zjistěte si HDP padesátky amerických států a sedmadvaceti evropských. Namalujte do mapy. A do stejné mapy namalujte zadlužení: Příslušná zem (třeba Itálie, Kalifornie), a jejich zadližení jako součet dluhu toho státu, jeho institucí, a příslušného podílu na dluhu společném - v USA federálním, včetně federálních institucí, v Evropě příslušného podílu dluhu EU a jejích institucí. Velký rozdíl, že? Jakmile k federálnímu dluhu USA přidáte dluhy jednotlivých států, najednou jsou i nejpostiženější Evropské země docela zdravé a solventní. EU sama prakticky - na rozdíl od Amerických federálních institucí - totiž zadlužena není. Navíc: "Průměrný" evropan (občan) je sám méně zadlužený než "průměrný" američan.

Kudy vede cesta? Vybírat daně:
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1-52583170-prestante-rozmazlovat-bohate-zvyste-jim-dane-vyzyva-buffet-kongres
15. 08. 2011 | 14:33

Viola napsal(a):

Jo a pro pana Tomského, podle mě je nejlepší progresivní daň, ta by mohla ledacos vyřešit a také daň z bohatství, z miliard, které se někde válí v šuplíku, nebo bance na úroky, nebo jsou uloženy v jakýchsi nesmyslných honosných nemovitostech, na které běžný pracujícíc nemá.
15. 08. 2011 | 14:37

Cestovatel napsal(a):

micinka,Jedla :

Nejvíce zadlužený stát je Zimbabwe. Což je levicový stát kde velmi silný stát, který vlastní takřkka všechny výrobní prostřdky. Tak nesmíte věřit těm levičáckým bajkám.
15. 08. 2011 | 14:39

Xury napsal(a):

Pro Jedlu:
obávám se, že zdrojem problémů nebude výběr daní. Irsko nedoplatilo na výběr daní, ale na zavedení eura a prasknutí realitní bubliny. A také na špatnou funkci bankovního regulátora (podobně jako Island). Pokud jde o Španělsko, tak tam je to podobné. Přitom tyto dvě země se dost liší např. v míře zdanění PO.
Pokud jde o tu Buffetovu výzvu, tak pokud byl v uplynulém roce zdaněn zpoloviny v porovnání se svými zaměstnanci (mluvím o dani z příjmu FO), tak je patrně americký daňový systém příliš pokřiven. Ale to si musí rozhodnout Američani.
15. 08. 2011 | 14:43

Xury napsal(a):

Pro Violu:
většina států, které mají momentálně problémy má progresívní daň. Nikdo, kdo má zdravý rozum nemá miliardy ani v zásuvce ani v bance, ale zpravidla je má v hodnotě své firmy.
15. 08. 2011 | 14:45

ex-nemo napsal(a):

Ty první 4 body pana Tomského jsou napsané dost tendenčně zkreslené, ale budiž, od něho objektivitu nečekejme.
Jenom je zajímavé že dokud se jimi svět jakž tak řídil , ekonomika všude rostla a nebyly žádné problémy. Začaly s nástupem monetarizmu , který je popřel a prosadil to u států. Takže nežádoucí vměšování státu do trhu, jako Glass- Steagall act a další rudimenty New Dealu zmizely a máme tu ten žádoucí svobodný a ničím neomezovaný trh, nebo snad ne ?.
15. 08. 2011 | 14:46

micinka napsal(a):

ad XURY

Skokove snizeni korporatnidane, a to porad je v Recku dosti vysoke, nevedlo k unikum, vyhybani se placeni, to uz tam byla dlouho zazita praxe predtim. Zrejme nevite, ze tam v milionarskych ctvrtich ziji lide, chudaci milionari, s vykazovanym prijmem takovym, ze pobiraji soc.davky a neplati dane. Asi take nevite, ze soucasna socialisticka vlada, ktera se snazi problemy resit, si najala soukromou agenturu prave na vymahni danovych nedoplatku. Ale abych byla uprimna, on tam ty dane neplatil jak poulicni prodavac hamburgeru, tak i pravnici, lekari, proste sami sebe se zamestnavajici lide, OSVC jim rikame v Cesku. Takze zdanenou kazdou korunu meli jen zamestnanci, a to jsou ty davy bouricich se Reku, kteri by ted meli nest tizi opatreni zase nejvice.
15. 08. 2011 | 14:47

Rumcajs napsal(a):

Viola:

Jmenuj stát, kde tato daň něco vyřešila.
15. 08. 2011 | 14:51

Xury napsal(a):

Pro micinku:
souhlasím. Jenže ty problémy s výběrem daní jsou už letité. Nikoho to moc netrápilo, dokud nebyly problémy.
15. 08. 2011 | 14:53

Cestovatel napsal(a):

Jedla:

Země Evropy, které mají solidní, pevný sociální stát jsou OK. Země, které oslabily stát jsou na tomn špatně.

ČR, Slovensko nebo Estonsko které nemají silný sociální stát a stát oslabily jsou méně zadlužené než většina států Západní Evropy a z krize vyši lépe. Jako většina levičáků znáte země ze silným sociálním státem jen země severu (asi bych od vás nemohl očekávat hlubší analýzu že za malou zadlužeností severských států jsou i jiné faktory než daně a sociální stát například štědré úlevy pro zaměstnavatele například platí nižší pojistné než v ČR) ale taková Francie se silnám sociálním státem a státem obecně má dnes zadlužení kolem 80% HDP a je natom hůře než např ČR. Tak nevěřte těm levicovým pohádkám o tom že nás silný stát a vysoké sociální výdaje spasí.
15. 08. 2011 | 14:53

antoninovy napsal(a):

Violo milá,

děkuji, a ano souhlasím, ale toto asi půjde mimo nás, že ?

Psal jsem Vám zde obsažnější text, žel, zase mi to nějaký hacker urval a je to pryč...

Něco v tom smyslu, že nepotřebujeme vlajky a transparenty, ani dopředu napsanou ideologii, ale každý z nás, na svém místě, - chovat se, a být slušným, čestným člověkem, vědomým si své životní role, realisace.

Raději, budu teď krátký, než mi to zase ten čert zarazí.

PaX

an
15. 08. 2011 | 14:54

Jedla napsal(a):

Cestovateli, jste vskutku zcestovalý, přesto jste trochu utekl z tématu. Než vyřešíte situaci Zimbabwe (samostatná teprve od roku 1980) snižováním tamních daní nadnárodním korporacím, zvýšováním nepřímých daní na léky a potraviny a škrtáním veškerých nevojenských výdajů toho státu, zejména jeho výdajů na boj s AIDS (27% obyvatel) a cholerou, a než se dostanete k tomu, že nejrozumnější bude zvýšit výdaje na zbrojení a vyhlásit válku třeba JAR, jako typické pravicové řešení všech dosavadních krizí, zkuste navrhnout nějaký relevantnější modelový příklad. Jinak buďte pozdraven.
15. 08. 2011 | 14:54

Rumcajs napsal(a):

micinka:

Bouří se především státní zaměstnanci a ty žádné daně neplatí. Jinak se podívej na HDP Řecka a státní rozpočet.
Mě to přijde jako docela slušný balík peněz, který by při troše rozumných státních výdajích měl bohatě stačit.

P.S.
A ani v sokromých firmách zaměstnanec nic neplatí. Všechno platí firma.
Nebo tobě snad chodí složenky z finančáku ?
15. 08. 2011 | 14:55

gándhí napsal(a):

viola,
vaše otázka nedává smysl. kvuli tomu, že vandalové vypálí dům, tak platí, že si soukromý vlastník nahlídá svuj majetek? co to je za logiku?
15. 08. 2011 | 14:56

kristusek napsal(a):

Cestovatel - nejvíc zadlužený stát je Japonsko, Zimbabwe je až páté.

Mimochodemn, jestli to správně chápu, tak podle názoru mnohých zdejších diskutujících posledních sto let vládli samí socialisté až komunisté, ale žádný "pravičák". A když už vládl někdo pravicově, pak se choval jako socialista. Jinak si totiž neumím vysvětlit, že dluhy rostou všem už sto let. No ale nejsem ekonom ani, jak říká autor, ekonomista.
15. 08. 2011 | 14:59

antoninovy napsal(a):

Violo - pokusím se o pokračování, zde -

možná víte, doneslo se k Vám, že na této planetě existuje velké množství společenství dobrých lidiček, kteří spolunažívají v kooperativách, jakýchsi družstvech, a přejí si jen jedno - slušně se uživit, svoje rodiny, potomky, ve zbylém čase, kromě práce na políčkách, slušně se bavit, zpívat i tancovat třeba, a neprahnou po velkých penězích, po kapitálu na účtech, či dokonce po slitcích pochybných tzv. zlata, někde na zahradě u studny.

Violo, tam vidím šanci, v těch, kteří po ničem neprahnou, jen tak prostě žít a snad dokonce - být dobří.

Papa

an
15. 08. 2011 | 15:00

gándhí napsal(a):

taiosech,
privatizace narodního majetku v žadne zemi na světě neproběhla jinak než rozkrádáním. ale jakmile se to jednou zprivatizuje, rozkrádání už přestane, protože ten, co to ukrad už si hlídá, aby mu to neukradli jiní. to je pointa. není duležitý v jakem bodě to rozkrádání přestalo, duležité je, že přestalo. je to příslib do budoucna.
15. 08. 2011 | 15:01

Sláma napsal(a):

Pan Tomský konečně začal psát trochu konkrétně a hned na sebe "prásknul" jak o řadě věcí málo ví a píše o věcech, kterým nerozumím či dokonce kdy je "přání otcem myšlenky".
Takže k některým jeho neznalostem:
Pan Tomský napsal:
1) Sociálně demokratická představa, že lze donekonečna financovat (dotovat) rostoucí pečovatelský stát (a státní byrokracii).
Nějak panu Tomskému ušlo, že tzv. sociální stát není dotovaný. Každý si platí pro tyto účely zdravotní a sociální pojištění. Výdaje na zdravotnictví jsou u nás dlouhodobě konstantní, činí cca 7% HDP. Cože je mezi rozvinutými státu Evropy hodně podprůměrné.
Sociální výdaje se u nás naopak snižují. Jediný problém je, že pravicové vlády stále zachovávají sociální pojištění jako součást státního rozpočtu (a v dřívějších letech utržené peníze "přerozdělovaly" na jiné účely).
Panu Tomskému také ušlo, že státy, které jsou v problémech, tedy USA, Řecko, Irsko, Itálie rozhodně nepatří mezi nejvíce sociální státy. Těmi jsou především státy severní Evropy, které až na Island moc problémů nemají.
Tedy tvrzení, že sociální stát může za krizi, je nesprávné či dokonce lživé.
15. 08. 2011 | 15:01

Xury napsal(a):

Pro kristuska:
není pravda, že ve všech zemích rostou dluhy už sto let. To je naprostý nesmysl. Většina politiků v demokratických zemích se chová, pokud možno tak, aby byli zvoleni i v příštích volbách. Čest vyjímkám. Z toho ovšem plyne, že i pravicoví politici mají tendence chovat se populisticky, zvláště v období před volbami.
15. 08. 2011 | 15:04

Jedla napsal(a):

Cestovateli, když jsem psal příspěvek 14:54, ještě jsem nečetl Váš 14:53. Tedy: Trefil jste hřebíček na hlavičku:

Nejde totiž o stav, ale o trend, o směr a intenzitu změny (vektor). Právě v době, kdy Vámi uvedené země (ČR, Slovensko, Estonsko) intenzivně oslabovaly své státy (oběma způsoby, více ale tím mafiánským) začalo rychle vzrůstat jejich zadlužení.
15. 08. 2011 | 15:05

Minorita napsal(a):

Tomský obrací. Už se jistý MK rozhodl změnit přístup k tiskovinám + knihám a hle, již nám rádobysalonní konzervativec opět odhaluje gro existence :-))) a kdeže vzdělanost národa + jiné bohulibé mety jsou. Volejme Haleluja, ještě že tito titáni ducha jsou a coby majáky v temnotě novověku ukazují tu jedinou správnou cestu bytím. Ještě by tento klubový estét mohl dát lekci správného konzervativního investování, ovšem bez plačků nad svými burzou ošetřenými důchodovými úsporami :-). Bože, Tomský, už to tu bylo řečeno - Vám už k podobnému uplatnění zbylo skutečně jen ono "Česko". V GB jste vcelku pohořel a nyní tady jako neodhalená neúspěšná existence žvatláte nesmysly na potkání, budíce v prostších nebo zfanatizovaných frenetická očekávání, reakce.
Ovšem co může být produktem prázdnoty, sice maskované mnoha slovy, přesto prázdnoty...
15. 08. 2011 | 15:06

Sláma napsal(a):

Pan Tomský též napsal, že příčinou krize je "2) Lidová představa, že lze donekonečna žít na kredit, úvěr, hypotéku, dluh.
Pan Tomský evidentně nic neví o ekonomice. Dluhové financování je ale základem ekonomiky, to ví i malé dítě. Půjčování peněz je základem bankovnictví - bez půjčování by nebyly žádné banky potřeba.
Jinak řečeno, pan Tomský opět ukázal svoji domýšlivost, kdy píše o věcech, o kterých neví vůbec nic.
Jen připomínám, že Maastrichtská kritéria pro veřejný dluh státu jsou 60% HDP a pro rozpočtový deficit 3%.
15. 08. 2011 | 15:06

TNT napsal(a):

snůška pitomostí a ubohostí pana Tomského nestojí ani za otisknutí
15. 08. 2011 | 15:06

Sid napsal(a):

Nejsou náhodou Tomský, Cestovatel, gandhí, Xury a Rumcajs jedna a ta samá osoba:))) tolik deficitních jedinců se přece nemůže sejít na jednom místě, to je nereálné
15. 08. 2011 | 15:08

gándhí napsal(a):

sláma,
samozřejmě, pujčovat si je v kapitalismu normální. jenže v kapitalismu je taky normální že když někdo nesplácí, tak na něj přijde exekutor a skončí na ulici. takže pujčovat by si měl každý s velkým rozmyslem. a státy by si neměli pujčovat vubec, protože stát není podnikatel.
15. 08. 2011 | 15:11

gándhí napsal(a):

sid,
opakem tomského tvrzení je , že se na dluh žít do nekonečna dá. když nad tím skutečně zamyslíte, tak přece musíte přijít na to jak neskutečný jste idiot.
15. 08. 2011 | 15:13

Taoiseach napsal(a):

gándhí

Opravdu můj nick kopírujte, jinak Vaše skvělé repliky nenajdu a budu o ně ochuzen.

"jakmile se to jednou zprivatizuje, rozkrádání už přestane"

Krade se vesele dál, a to při veřejných zakázkách. Jinak byste musel zprivatizovat všechny veřejné infrastruktury (které mají podle definice sloužit všem), armádu, policii, justici, centrální banku atd., takže budete mít místo České republiky První českou s.r.o.
15. 08. 2011 | 15:17

Sláma napsal(a):

Pan Tomský napsal, že důvodem krize je mj. 3) Politická představa všech stran, že stát má zajistit nejen pořádek, bezpečnost, vymahatelnost práva, sociální smír, makroekonomickou rovnováhu, atd., ale také rostoucí životní úroveň, což neumí a nemůže.
Pan Tomský si plete pojmy. V ekonomii existuje představa trvalého růstu, kterou prosazuje i náš Profesor na Hradě. S touto představou koresponduje i teorie podporující úvěrové finacování.
Tahle představa je samozřejmě mylná, protože je v rozporu s objektivně existujícímí fyzikálními zákony a nakonec i s historickou zkušeností lidstva.
V mezích civilizace, která je ve vzestupné fázi vývoje však výše popsaný postulát platí. Pokud stát splní výše uvedené předpoklady, není důvod, proč by nemělo docházet k růstu.
Náš problém je, že peněz je dost, vždyť ekonomika státu stále roste, ale jsme ve fázi, kdy se politické strany, spojené s velkým (zejména zahraničním kapitálem) pokoušejí změnit rozdělování bohatství ve společnosti. Pomocí regresivního systému zdanění výše zatěžují nízko- a středněpříjmové skupiny a ulehčují těm vysoce příjmovým.
To je ale samozřejmě cesta do pekel, a to ze dvou důvodů: 1) roste sociální nestabilita systému 2)snižuje se konkurenceschopnost státu jako celku (protože se snižuje vertikální sociální mobilita).
15. 08. 2011 | 15:17

Rumcajs napsal(a):

Sláma :

Kde jsi přišel na takovou kravinu, že se sociální výdaje zmenšují ?
15. 08. 2011 | 15:17

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
děláte chybu řady místních diskutujících ,kterí zaměňují české reálie s evropskými resp. světovými. Mám na mysli ty výdaje na zdravotnictví.Mimochodem stát platí zdravotní a sociální daň (s pojištěním to nemá nic společného) za tzv. státní pojištěnce. Severské země nebyly postiženy problémy nikoliv proto, že mají velkýá podíl přerozdělování, ale protože nebyly investičně zajímavé. Přesněji řečeno byly v Evropě země, které byly atraktivnější. Hlavně Španělsko a Irsko. Obecně se dá říci, že příčina problémů jednotlivých zemí byla rozdílná. Proto hledat jeden lék je dost naivní.
15. 08. 2011 | 15:18

Rumcajs napsal(a):

sid:

Jestli něčemu nerozumíš, klidně se zeptej. My jsme na pitomý levičáky zvyklí.
15. 08. 2011 | 15:18

Jarle Halsnes napsal(a):

Ano, pane Tomský, opravdu. To, co zažíváme, je krize. Krize společenská mnohem více než ekonomická. Ony ekonomické problémy jsou způsobeny neschopností, resp. neochotou významné části lidí mírnit svou hamižnost, k jejímuž uspokojení se nerozpakují užít jakýchkoli prostředků. Bohužel je to obdobné, jako v tom okřídleném rčení o lůze přející smrt sousedově koze poté, co jim uhynula koza vlastní. Naši snaživí spoluobčané jsou pro změnu šťastní, když mají víc, než soused a že je to jen tím, že souseda ošulili, takže ten má holou zadnici už pro ně není důležité. Až jednou pochopí význam pojmu spolupráce, až přijdou na to, že poctivě vydělané peníze jsou víc, než peníze nakradené, bude tu šance na změnu k lepšímu. Osobně ale pochybuji, že pochopí. Spíš si myslím, že se budou do poslední chvíle tvářit, že jsou hogo-fogo...
15. 08. 2011 | 15:19

TomášL napsal(a):

Zajímavé čtení:

http://www.financninoviny.cz/financni-krize/zpravy/kontroverzni-krok-ecb-nakoupi-dalsi-statni-dluhopisy/674900
15. 08. 2011 | 15:19

Cestovatel napsal(a):

Jedla:

Očividně nevíte o Zimbabwe nic. Znárodňování půdy bílím statkářům, obrovské výdaje a nízké příjmy, firmy pod státním vlastnictvím (soukromý sektor takřka neexistuje) takový typický levicový stát. Naši socani by se tam mohli jít učit.
To snižování daní korporacím jste si vymyslel protože korporátní daň tam už je delší dobu na 35% stejně jako zvyšování nepřímích daní (DPH je 15%). Škrty jsou důsledek neprozíravé levicové politiky znárodnění a likvidací soukromého sektoru (nenávistí k všemu soukromému jsou levičáci známí), což způsobilo obrovskou inflaci.
Vy jste typický levičácký lhář než by jste uznal chyby levicové politiky tak z ní lží uděláte pravicovou politiku.
15. 08. 2011 | 15:22

Sláma napsal(a):

To micinka:
Samozřejmě máte pravdu, znám řadu českých milionářů, kteří dostávají sociální dávky (například přídavky na děti). Protože daňové úniky jsou tady ohromné. Ostatně, studie OECD, která se zabývala naší republikou, doporučila mj. zaměřit se na snížení daňových úniků.
15. 08. 2011 | 15:22

Minorita napsal(a):

Sláma
To, že lže i autor blogu není nic vyjímečného ( že, Tomský )
Sid
Bohužel, x-jedinost by byla hezká teorie, ovšem skutečnost kol toho množství je ještě děsivější, než se domníváte, opakuji bohužel...
15. 08. 2011 | 15:23

Cestovatel napsal(a):

Jedla:

A státy který zesilovaly stát Portugalsko, Španělsko,Maďarsko a Francie se zadlužovali taky. Takže vaše vyjádření je mimo
15. 08. 2011 | 15:25

antoninovy napsal(a):

Pane Rumcajsi, pravda, již před časem rozhodnul jsem se Vás ignorovat, ale teď ano, respektuji Vaše postoje, ale prosím, abych se alespoň trochu orientoval ve Vaší psýše, prosím, uveďte zde na aktu.cz, Vše životní priority.

1/ Co je pro Vás největší životní hodnota

2/ Koho ze současných Čechů si nejvíce vážíte

3/ Koho z minulých Čechů si nejvíce vážíte

4/ Jaký ideální státní, neřku-li ideologické uspořádání by jste viděl na území bývalé Koruny České, tedy i Moravy a Slezska

Pěkně zdravím a předem děkuji za odpověď.

an
15. 08. 2011 | 15:28

Jedla napsal(a):

Xury (14:43), nemohu souhlasit, nejde (Island, Irsko) o "selhání" bankovní regulace, ale o předchozí liberalizaci a odstranění oněch regulací (zákony), tedy o typické oslabení role státu (ve prospěch všemocných vševědoucích a neomylných trhů). Odeberou-li neoliberální bolševici státu kompetence (např. bankovnímu dozoru, antimonopolnímu úřadu, ...), pak se nelze divit, že stát následně v těchto rolích "selže". Role Eura? Na Islandu? Ne tam Eurem neplatí. Irsko a realitní bublina? Ano, příliš nízké daně z nemovitostí spoluumožnily realitní bublinu. Ale sanace bank, tedy situace, kdy stát těžce platí za omyl neomylných trhů, aby se oněm trhům vzápětí musel podbízet, byla závažnější. Ostatně, realitní bublina náhodou nevznikne omylem neomylného, neznalostí vševědoucího, neschopností všemocného trhu? A přitom stačí málo: Vyšším zdaněním nemovitostí přímou daní odpadne výhodnost ryze spekulativního pořizování nemovitostí na dluh.
15. 08. 2011 | 15:29

Sláma napsal(a):

Pan Tomský napsal další nesmysl: 7)Politické nepochopení, že k prosperitě je nutné nejen zredukovat dluhy, státní výdaje a byrokracii ale současně snížit i daně a tím zvýšit (odměnit, stimulovat) iniciativu, invenci a podnikavost.
To je pravda jen částečně. Záleží totiž, komu ty daně snížíte. Když to uděláte tak, jak se chystá udělat Kalousek, že radikálně snížíte daně z příjmu fyzických osob pro nejbohatší a zvýšite daňové zatížení střední třídy, tím naopak ke krizi značně přispějete. Jako příklad si můžeme vzít USA, kde právě toto udělali a dnes se jim snižuje rating a řítí se do hluboké krize. Podle některých propočtů budou USA za dva roky na tom stejně, jako je Řecko dnes.
Snížení disponibilních příjmů středních a nižších vrstev totiž radikálně omezí spotřebu. A spotřeba je hlavním motorem spotřební ekonomiky, kterou tu máme.
Nesmíme také zapomínat, že na snižování disponibilních příjmů většiny obyvatel má kromě zvyšování daní dopad také nedostatečně regulované zvyšování cen tzv. přirozených monopolů (vodárny, elektrárny, plynaři) i kartelové chování dodavatelů v oblastech, kde je trh z podstaty věci omezen (mobilní operátoři, atd.)
15. 08. 2011 | 15:30

Rumcajs napsal(a):

Ta jsou zas neuvěřitelný výstřely do tmy od místních levounů.

Jedna tvrdí, že všechno vyřeší progresivní daň,druhý, že sociální výdaje klesají nebo stagnují, třetí že daně platí hlavně zaměstnanci,další že jsou tu obrovské daňové úniky....

A když mají doložit něco ze svých tvrzení, je tu ticho jak u Skotů o vánocích.
15. 08. 2011 | 15:34

Rumcajs napsal(a):

Ta jsou zas neuvěřitelný výstřely do tmy od místních levounů.

Jedna tvrdí, že všechno vyřeší progresivní daň,druhý, že sociální výdaje klesají nebo stagnují, třetí že daně platí hlavně zaměstnanci,další že jsou tu obrovské daňové úniky....

A když mají doložit něco ze svých tvrzení, je tu ticho jak u Skotů o vánocích.
15. 08. 2011 | 15:34

Sláma napsal(a):

ghándí napsal: "státy by si neměli pujčovat vubec, protože stát není podnikatel. "
To se hluboce mýlíte. To, že si státy půjčují, je naprosto normální věc, proti které lze těžko něco namítat.
Je to stejné, jako s domácím rozpočtem. Můžete napsat, že domácnosti by si neměly půjčovat, protože nejsou podnikately. Ale v ekonomice, která je založena na růstu (a s ním spojené inflaci) se vaše úspory stále znehodnocují.
Stát je ale svoji podstatou také určitým podnikatelem, respektive se řídí běžnými ekonomickými pravidly. Stát si půjčí, postaví řekněme novou dálnici a správně počítá s tím, že nová dálnice natolik přispěje k růstu ekonomiky, že v dalším roce stát vybere na daních více. Problém je, když se ke státním financím dostane takový neschopa, jako Kalousek, který není schopen (či ochoten) daně vybrat.
15. 08. 2011 | 15:37

Rumcajs napsal(a):

Ježíši Slámo ty mě máš na svědomí. Ty jsi tak neuvěřitelnej.....Nemám slov.

Neříkej mi, že ty se s tíhle mozkem uživíš.
15. 08. 2011 | 15:37

Viola napsal(a):

Rumcajs Rakousko je docela dobré.
15. 08. 2011 | 15:41

Pepan napsal(a):

A v čem je trh ovládaný nadnárodními oligopoly a monopoly svobodný? Snad pro ty živnostníky, kteří si mohli díky takovým společnostem svobodně zkrachovat? Snad v tom, že máme banány celý rok, ale jablka jsou dražší? Snad v tom, že díky globalizaci celý svět zaplavuje levná čínská "kvalita"? Snad v tom je svoboda trhu, že v devadesátých letech se sem kde co vozilo z dřívějšího tzv "západu" bez jakých koli kvót? Nic proti tomu, naše firmy ale musely žádat země,které k ve velkém dovážely , o povolení zda i naše firmy k nim mohou něco dovézt.
Všechno je to jen o protekcionismu a velikosti toho kterého trhu.
15. 08. 2011 | 15:41

Rumcajs napsal(a):

antoninovy :
1/ Tlačenka s cibulí.
2/ Petr Kellner
3/ J.A.Komenský
4/ Neznám ideální uspořádání
15. 08. 2011 | 15:42

Vladimir napsal(a):

Není kapitalismus, jako kapitalismus.
A tržní hospodářství není totéž, co kapitalismus (ten euroatlantický).
Tržní hospodářství - resp. pojem trhu mají též v islámských zemích, jenže tam to funguje jinak.
Tržní hospodářství ( z určité části) mají též v Číně, přesto tam to funguje jinak. V Číně mají kombinaci centrálně žízené ekonomiky a tržního hospodářství - a zdá se, že to funguje lépe, než čistě tržní hospodářství (stát múže dávat limity na ceny/ zisk důležitých komodit a tím je taková ekonmika regulovaná a hůže se vymkne "z kloubů", než ta neregulovaná. To vyplývá z KYBERNETIKY ! Ekonomika je též jakýsi kybernetický systém a podléhá jeho zákonitostem. Bohužel politická a finanční elita jedná podle svých sobeckých zájmů, nikoliv podle zájmů celé ekonomiky - viz koalps bankovného systému (a např. film " O kapitalismu s láskou" od Moora).
Ekonomika bez jakékoliv regulace (tedy ta, o jaké horují naši ods politici) je náchylná dle zákonů kybernetiky k cyklickému vývoji - krize - konjuktura - kmitající funkce).

Problém v našem typu ekonomiky může způsobovat též pojem ÚROK a rovněž absence etiky.
Velmi zajímavou variantou ekonomiky(ekonomického chování) je Baťův systém řízení práce , který bohužel se smrtí obou protagonistů byl opuštěn ...
15. 08. 2011 | 15:43

Xury napsal(a):

Pro Jedlu:
dokažte, že Irsko po roce 2002 liberalizovalo bankovnictví a odstraňovalo regulaci bank. Nepsal jsem o roli eura na Islandu, ta poznámka se týkala bankovního dohledu. I když chápu,že je složité se bránit přílivu cizích vkladů, měli by tam být lidé, kteří chápou, že bankovní vklad je v první řadě závazek vůči cizí osobě.
Pokud jde o Irsko, tak plácáte nesmysly. Tam nešlo o nízké daně z nemovitostí, ale o to, že ceny nemovitostí rostly dvouciferným tempem stejně jako na španělském pobřeží. To bylo díky nízkým úrokovým sazbám ECB. Regulátor měl zasáhnout dřív a omezit poskytování úvěrů na nemovitosti.
Daň z nemovitostí se pohybuje v celé Evropě na úrovni jednotek procent tržní hodnoty. Koho to zastaví při vyhlídce na zisk ve výši desítek procent během několika let. Sanace bank byla hlavně v zájmu Británie a Německa, jejichž občané měli v Irsku nainvestovány stamiliardy eur.
Mimochodem ten blábol o vševědocnosti trhu jste si mohl odpustit. Náchylnost trhu k bublinám je popsána už několik století. Jen se taky přišlo na to, že vševědoucnost státního úředníka má daleko horší dopady.
15. 08. 2011 | 15:43

Sláma napsal(a):

Rumcajs napsal: "Kde jsi přišel na takovou kravinu, že se sociální výdaje zmenšují ?"
Rumcajsi, je to jednoduché, i když vím, že jako nadporučíku Československé lidové armády vám to bude těžké pochopit.
Pro tyhle účely slouží instituce, která se jmenuje Český statistický úřad.
Tam se podívejte, a zjistíte, že v posledních letech pravicové vlády neustále snižují odvody na sociální pojištění. Kdyby je nesnižovaly, výběr by bohatě pokryl potřeby. Rovněž většina druhů sociálních dávek se snižuje jako nominálně, tak i v reálných číslech.
15. 08. 2011 | 15:43

antoninovy napsal(a):

A to si pište, vážení, ostatně všechny zde zdravím,

že všechno co zde napíšeme, je monitorováno, vyhodnocováno, recording.

Nejenom zde, žel poněkud, nějak to nazvat, ještě ne zcela dobře fungující službou, ale především službami dalšími, ale co, podvracíme, terorisujeme, ještě asi ne, a asi nikdy nebudem.

Hola, už jsem se vylekal, že mi to zase zasekli.

ale pokud máme dobré a čisté svědomí, tak o co jde, bomby házet nehodláme. A jeje, zase jim v to centrále naskočí, že - bomby. Chtělo by to další hamburger a flašku Coly, asi. A pak ta zácpa, ach jo.
15. 08. 2011 | 15:46

Rumcajs napsal(a):

Sláma:

Žádné odvody se nesnižují.
Dej mi odkaz na stránky, kde jsi tohle vyčetl.
15. 08. 2011 | 15:46

Viola napsal(a):

Rumcajsi

Také Lucembursko je dobré, je malé, tak se tam dá také lépe kontrolovat asi.
15. 08. 2011 | 15:49

Viola napsal(a):

Pane Antoníne,

ráda jsem vás viděla, tak zase příště.
Pozdravují vás. :-)
15. 08. 2011 | 15:50

Viola napsal(a):

Rumcajsi

a srovnej to s Rumunskem, kde je jednotná daň 16%.
15. 08. 2011 | 15:54

zdenekb napsal(a):

antoninnovy:

"všechno co zde napíšeme, je monitorováno, vyhodnocováno"

To těm nebožákům vyhodnocovačům ani trochu nezávidím...
15. 08. 2011 | 15:55

Sláma napsal(a):

To Xury:
Výjimečně si nehrajete na ideově kovaného neoliberála, a tak řada toho, co jste napsal, má hlavu a patu. Nerozumím ale vaší poznámce: "děláte chybu řady místních diskutujících ,kterí zaměňují české reálie s evropskými resp. světovými. Mám na mysli ty výdaje na zdravotnictví."
Jestliže jsou výdaje na zdravotnictví u nás cca 7% a na Západě 9-12% HDP, co je na tom k nepochopení? Prostě jsou u nás nízké a tvrdit, že naše výdaje na zdravotnictví jsou příčinou krize je absolutní pitomost. To snad chápete?
Samozřejmě, že vím, že stát platí za "státní pojištěnce". To je jistě proti vašemu neoliberálnímu přesvědčení. Ale z hlediska finacování se na to můžete dívat jen na formu pojištění. Děti, za které platí pojištění stát, budou jednou také platci a stát si to zase vezme.
Pokud se týče ostatních skupin, tam je to jen formální věc. Kdyby stát neplatil pojištění za důchodce, musel by jim dám vyšší důchody. A tak nula od nuly pojde.
15. 08. 2011 | 15:57

Rumcajs napsal(a):

Viola:

Ani nebudu nic hledat a od boku se vsadím, že Rumunsko má určitě menší státní dluh ,jak ty země,co uvádíš.

Jinak Rakousko si myslím, že jde do kytek. Alespoň když jedeš po Lynci, tak tam na strojírenské fabriky sedá prach.
Rakousko má zdegenerovaný zaměstnance. Na ně zatím děláme tady v Čechách. Jsem zvědavý, co budou dělat, až jim přestaneme dělat voly.
15. 08. 2011 | 15:58

Naštvaný napsal(a):

"Krize kapitalismu" - ten je furt v krizi. Jako byste to nevěděl. Vždyť vás to učili i ve škole. A měli pravdu, i když nevěděli proč. Ale je to s ním jako s tou demokracií.
15. 08. 2011 | 15:59

Viola napsal(a):

Rumcajsi

Užitečnost různě vysokých příjmů se mění tak, že u nejnižších příjmů je užitek nejvyšší, u nejvyšších příjmů pak nejnižší. Proto i daně by měly tomuto odpovídat, není koruna jako koruna, nebo stokoruna jako stokoruna, nebo milion jako milion ve stejné zemi mají absolutně různou hodnotu.
15. 08. 2011 | 16:00

Rumcajs napsal(a):

Viola:

Můžeš to nějak doložit, to s tou užitečností ?

A pokud tedy přistoupím na tvoje tvrzení, jaký má pak smysl se snažit vydělat víc ? Tedy se více vzdělávat,více pracovat.... ?
15. 08. 2011 | 16:04

Hana napsal(a):

Rumcajs

Proč si vážíte Petra Kellnera?
15. 08. 2011 | 16:04

Rumcajs napsal(a):

Sláma nějak ti vyschlo. Kde máš ten odkaz ?

Nebylo by pro tebe lepší, kdybys psal o něčem, čemu rozumíš ? Tedy o ničem ?
15. 08. 2011 | 16:05

antoninovy napsal(a):

zudenkub, ani já, jsou to chudáci a ten celý celkem sofistikovaně vybudovaný systém na těch vratkých nokách oněch ubožáků.

Jestli jim to má fungovat, pak je vše na vyhodnocování, a na to oni nemají.

Zdravím a vše dobré

an
15. 08. 2011 | 16:06

Sláma napsal(a):

To Vladimir:
napsal jste to moc dobře.
Problémem je, že současní pomatení neoliberální teoretici se řídí několika málo poučkami, jako by to byla zjevená pravda. Když se podíváte na některé americké neoliberály, snadno pochopíte, proč je Amerika v koncích. Často se jedná o lidi nevzdělané, s malým rozhledem, znalostmi i schopnostmi.
To, co tady chtějí zavádět, tomu se říkalo gründerský kapitalismus. A ten, jak známo, skončil Dlouhou depresí (známou též až do roku 1929) jako Velká deprese.
K tomu nás chcete přivést, pane Tomský?
15. 08. 2011 | 16:06

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
vy jste polemizoval s p.Tomským ohledně ufinancovatelnosti sociálního státu. On podle mne hovořil globálně (tedy minimálně o evropském sociálním státu), kdežto vy jste to převedl na české zdravotnictví. Což považuji za nedorozumnění. Navíc dávat do souvilostí české výdaje na zdravotnictví s globální krizí očividně postrádá logiku.
Moje poznámka o státních pojištěncích se jen týkala toho placení "pojistného", přesněji zdravotní daně a dotací státu.
Jinak je samozřejmě otázka, zda je evropský sociální stát v současném světě ufinancovatelný. osobně si myslím, že patrně v současné podobě ne. A to minimálně do doby než se přiměřeně zvýší životní úroveň v Číně (cca 10-15 let). Další vývoj závisí na vývoji v Indii.
15. 08. 2011 | 16:08

antoninony napsal(a):

Ach, to jsem tam nasekal tolik překlepů, stydím se

an
15. 08. 2011 | 16:09

Rumcajs napsal(a):

Hana:

Protože vybudoval životaschopný organismus a je za ním něco vidět.
15. 08. 2011 | 16:11

gándhí napsal(a):

taiosecha,
uplně zprivatizovat veřejný sektor nejde, ale alespon ho co nejvíce omezit a hlavně, hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. čím mín peněz bude stát utrácet, tím meně státních peněz se rozkrade. ty mnohamiliardová deficity skončily někomu v kapsách. socialismus je prostě synonymum rozkrádání. to všichni známe. nic se nezměnilo. ze státního krev neteče.
15. 08. 2011 | 16:11

Občan napsal(a):

Houbelec sníženou DPH na knihy a tiskoviny. 60% bych jim napařil a hned by se vidělo, kdo přežije. Tomskej by to zcela jistě nebyl...
15. 08. 2011 | 16:17

Občan Josef K. napsal(a):

Cestovatel. Bohužel, Vaše komentáře jsou nemyslící, těžko najdete jakoukloliv oporu ve faktech nejen pokud jde o Vaše texty a texty pana Tomského. Američtí sociologové, tuším Pullman, kdysi dělal výzkum mezi jihem a severem Itálie a definovali, že vzájemná důvěra (vzájemná odpovědnost) obyvatel severu je základem jejich hospodářské prosperity. Neviděl jsem podobně prokázanou studii na dvacetiletém pozorování o opaku. Vy prostě jen opakujete poučky z krizového vývoje, ale to je spíš výsledek zaměření Vaší osobnosti. Svět je rozmanitý, kupodivu mnoho lidí ani neví, že kapitalismus není slovo výhradně levicové a že socialismus není způsob ruského imperialistického angažmá ve stalinském rouchu. Ostatně dnes se Rusko nechová jinak. Info o tom, že si ruský oligarcha koupí dům v UK za průmněrnou mzdu pouhých 390 tisíc Rusů je jistě zábavná, stejně jako považovat P.Kellnera za největší osobnost Česko (tedy lichvu, spolupráci s putinovým režimem a následníky normalizace), jak zde uvedl jeden Váš spřízněnec. Jinak text Tomského je primitivní plebejský blábol ambiciozního nevzdělance.
15. 08. 2011 | 16:17

Viola napsal(a):

Rumcajsi

ČR mělo v r.2009 dluh 35,4 % HDP – to jest méně než poloviční ve srovnání s průměrem zemí Evropské unie, který činí 73,6 %. Jsme tedy v EU na 22. místě. Méně zadluženi jsou už jen v Lucembursku, Estonsku, Litvě, Bulharsku a Rumunsku.

Takže, co z toho vyvodíš?
15. 08. 2011 | 16:19

Hana napsal(a):

Rumcajs

A jak se dostal k penězům, za které tento organismus vybudoval,nedomnívám se, že kdybychom šli do období privatizace, nebylo to čisté.
15. 08. 2011 | 16:19

Sláma napsal(a):

Jak se pohybovaly příjmy státního rozpočtu České republiky (pro srovnání s růstem HDP)
2003 - 699,7 mld. Kč
2004 - 769,2 mld. Kč
2005 - 866,9 mld. Kč
2006 - 923,3 mld. Kč
2007 - 1025,9 mld. Kč
2008 - 1064,6 mld. Kč
2009 - 974,8 mld. Kč
2010 - 1000,4 mld. Kč
15. 08. 2011 | 16:23

Sláma napsal(a):

Jak se pohybovaly příjmy státního rozpočtu České republiky (pro srovnání s růstem HDP)
2003 - 699,7 mld. Kč
2004 - 769,2 mld. Kč
2005 - 866,9 mld. Kč
2006 - 923,3 mld. Kč
2007 - 1025,9 mld. Kč
2008 - 1064,6 mld. Kč
2009 - 974,8 mld. Kč
2010 - 1000,4 mld. Kč
15. 08. 2011 | 16:23

Rumcajs napsal(a):

Viola:

No mě by docela zajímalo, co si z toho odnášíš ty ?
15. 08. 2011 | 16:27

Rumcajs napsal(a):

Hana:

Ty něco víš ?
15. 08. 2011 | 16:27

Viola napsal(a):

Rumcajzi

Jaký smysl má snaha vydělat víc? Ta snaha by měla vyvěrat z lásky k bližním, dát jim smysluplnou práci, smysluplně společnost rozvíjet, ne hamonit si pro sebe, abych mohla jezdit okolo světa a rachtat se v mořích celého světa. Když už i tohle někdo dělá, tak by měl mít i talent, aby to krásnou formou předal ostatním, kteří se alespoň mohou prostřednictvím jeho zpráv přenést se tam, kam by nemohli z finančních důvodů. Pan Tomský je ten, který zprostředkovává přenos něčeho krásného prostřednictvím knížek (tak si jeho práci představuji), je tedy jeho práce smyluplná, ale měl by dbát na kvalitu a ne kvantitu. A když už mu to na živobytí nezbyde, tak si přivydělávat i něčím jiným.
15. 08. 2011 | 16:28

antoninovy napsal(a):

Když jsem ještě nějaký čas žil ve Státech, po nějaké pause, kamarádi i tam říkali, a teď bacha, docela navostro, ten šílenec Reagan zrušil v úsporách blázince a oni tady lítají sem a tam.

No možná jsou to potenciální kamarádi Rumcajse, nevím, ale asi bych doporučil se kamarádit s těmi chlapíčky z Formanova filmu, mohli by jste Rumcajsi založit nějakou novou volnotržní stranu dle Klause, ve Státech,¨

obávám se však, Rumcajsi, že by Vás rozsekali na drobné držky a pak Vás donutili to všechno sežrat. Vbec netušíte, co je America. Kdyby jste tam napsal něco takového, jako tady na aktu. cz, tak si si pro Vás přijdou, a budete rejt držkou v zemi, nemáte šanci.
15. 08. 2011 | 16:30

zdenekb napsal(a):

Hana, Rumcajs:

"Skupina PPF, začínala se zanedbatelným kapitálem, který jí stačil pouze na vedení společnosti, avšak ani v nejmenším by nepokryl náklady nutné k jejímu dalšímu rozvoji. Potřebnou finanční injekci obdržela od státního podniku Sklo Union. Díky těmto penězům mohla PPF rozjet velkou reklamní kampaň, která jí zajistila pevné místo na trhu s podílovými fondy."

http://www.topzine.cz/petr-kellner-seda-eminence-ceske-ekonomiky

Ještě, že si začínající podnikatel v tísni může pomoci ze státního. Pravda, podnik pak třeba jako neživotaschopný zanikne, ale za podnikatelem zůstane něco vidět.

Tlačenka a Kellner. Co na to asi Komenský?

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo_Union
15. 08. 2011 | 16:32

Rumcajs napsal(a):

Viola:

Holka,holka . Už si tohle třeba vyprávěla doktorům, kteří chtěli stávkovat za 50-100 tisícové platy ?
15. 08. 2011 | 16:33

Xury napsal(a):

Pro Violu:
možná byste měla vzít v úvahu, že kdyby byl člověk takový, jaký píšete, tak by socialismus fungoval. Experimentální důkaz, který byl proveden ve východní Evropě a SSSR, by vás měl přesvědčit, že realita prostě není ideální.
15. 08. 2011 | 16:35

Viola napsal(a):

Rumcajzi

já z toho nevyvozuju nic, protože dávat do souvislosti zadlužení a progresivní daň bez ohledu na mnoho dalších faktorů nejde a také bez souvislostí, jak se která země vyvíjela dříve.
15. 08. 2011 | 16:35

Sláma napsal(a):

Viola má naprosto pravdu. Prosperita země s jejím veřejným či státním dluhem závisí jen volně, pokud se země pohybuje v určitém rozumném intervalu. Je řada zemí, které má velice nízký dluh, ale žít bychom tam nechtěli. A naopak.
Maastrichtské kritérium je 60% HDP, to stále bohatě splňujeme. Kdyby Kalousek stále nepodsekával příjmy státního rozpočtu, tak žádné problémy nemáme.
15. 08. 2011 | 16:36

Viola napsal(a):

Jo, Rumcajzi,

ptala jsem se jich, proč tolik chtějí. Ale už opravdu musím, tak Ahoj.
15. 08. 2011 | 16:36

Rumcajs napsal(a):

zdenekb:

To by chtělo malinko rozvést, tu půjčku od Sklo Union.
15. 08. 2011 | 16:37

Rumcajs napsal(a):

Viola:

Společnost vystavěná na tvých iluzích - to by skončilo tragicky. Počkej s tím radši na druhý příchod mesiáše.
15. 08. 2011 | 16:41

Taoiseach napsal(a):

gándhí

Ještě jednou: můj nick je Taoiseach

"...a hlavně, hospodařit s vyrovnaným rozpočtem"

V tom se shodujeme.

"ty mnohamiliardové deficity skončily někomu v kapsách"

Právě - problém je v tom, aby politici nekradli. To nedocílíte tím, že stát nebude stavět vůbec žádné silnice nebo že propustí půlku policajtů.

Další problém, který jsme tu ještě nenačali, je ten, že konkrétně v ČR stát všemožně podporuje největší firmy, hlavně těžební, energetické a těžký průmysl. To NEMŮŽE NEBÝT na úkor všech ostatních podnikatelů, hlavně malých a středních. Tudy cesta k prosperitě nevede.
15. 08. 2011 | 16:43

Sláma napsal(a):

Obecní obveselovač Rumcajs zase perlí!
Vy Rumcajsi nejste schopen rozlišit mezi doktory, kteří mají privátní praxi (jsou tedy podnikateli a mají ony 100 tisícové příjmy) a doktory, kteří pracují za tabulkový plat ve státní nemocnici (ti mají těch 18 tisíc hrubého)? To teda moc bystrý nejste!
15. 08. 2011 | 16:47

antoninovy napsal(a):

zdenek B )

a co po... se z nich, az nás naženou na Strahovský stadion, nezajimá mne možná represe, pohrdám tímto režimem, s,,, . kopu je, víš kam,.

na ně
15. 08. 2011 | 16:48

paco napsal(a):

Boze muj, vsechna ta moudra diskuse se da shrnout do nasledujiciho protikladu: v trznim hospodarstvi, pokud potrebuji si koupit auto, tak bud nasetrim nebo si pujcim (ale za nasledky toho druheho se rucim sam), jdu do autosalonu ci autobazaru a koupim si. V osvicenem svete bez honby za ziskem a mrzkym luxusem na ukor pracujicich jdu podat zadost ke komisi ve slozeni napriklad Pehe, Horejsi, Koutecky plus par lumenu z rad zdejsich diskuteru jako Béda, Obcan Josef K. a tak, s prilozenim kadroveho posudku, vyjadreni zastupcu verejnosti z mista bydliste, nadrizeneho zamenstnance v praci a par dalsich, zda vlastnictvi automobilu je u mne spolecensky zadouci. Jeste od mistniho vyboru Hnuti Duha s tim, ze dalsi auto je v me lokalite ekologicky unosne. Pak si pul roku pockam a kdyz mam stesti, tak mi tu koupi povoli. Ale i tu hnusny trh nakonec zvitezi: zjistim od souseda, ze stejnou zadost ma vyrizenou za tyden, protoze v te komisi nekoho zna a nejakou drobnost mu donesl.
A vite co, oni ti Bédové a dalsi se te druhe moznosti pravdepodobne vubec nedesi, spravne socialisticky uvazujici jedinec ve sskutecnosti chce zit presne v takovem svete, jen aby nas...l nenavidenou spolecnost i za cenu vlastnich problemu.
15. 08. 2011 | 16:54

Rumcajs napsal(a):

Sláma:

Průměrný plat lékaře i se službami byl v době chystané stávky 40-50 tisíc měsíčně. Původní požadavek odborářů byl, že tento plat chtějí za normalní pracovní dobu.

A jinak jsi stejnej demagog, jako Ráth. Soukromý lékař sice má 100 tisíc měsíčně, ale povětšinou si za toho platí zdr.sestru, nájem a běžný provoz.
Takže na výplatu mu zbude někde kolem třicítky.
15. 08. 2011 | 16:55

Petr z Tábora napsal(a):

to Rumcajz 14:16:
Přesně řečeno. Dnešní politika není o ideích, ale o uplácení voličů a marketingu.

to kristusek 14:59:
Jen připomínám, že Japonsko je sice silně zadluženo, ale dovnitř - stát dluží lidem, penzijním fondům - není to tedy příliš nebezpečné.
15. 08. 2011 | 16:55

Sláma napsal(a):

Rumcajs:
Pokud se týče platů lékařů, tak se dost mýlíte nebo si děláte cozy. Neznám soukromého lékaře, který by měl osobní příjem 30 tis. hrubého. Vy ano? A za kolik hodin to má?
15. 08. 2011 | 17:02

Jeff napsal(a):

Pokud body 1 až sedm uváděné autorem vykrátíme navzájem a vydělíme sedmi, zbyde nám jedna velká Nula. Z toho lze logicky odvodit, že žádná krize není a býti nemůže, takže nám zbývá jeden krásný a nenahraditelný Trh, co živí pět ze sedmi miliard lidí na Zemi, tedy zřejmě schopného a úspěšného pana Tomského taky. Nebo ty dvě miliardy neschopných a tím i neúspěšných živí těch pět miliard dětskou prací a vykořisťováním člověka člověkem. Navzájem. Nebo chybí body osm až deset.
15. 08. 2011 | 17:02

Rumcajs napsal(a):

Sláma:

Třeba moje sousedka.
Koho znáš ty ?

P.S.

Čekám na ty odkazy o klesajících výdajích na sociální a zdrav. politiku.
15. 08. 2011 | 17:07

zdenekb napsal(a):

paco:

Je vždycky sympatické, když se dají složité jevy vyložit nástěnkovými hesly. Vám, Cestovateli a dalším se ten svět tak nějak zpřehlední a zútulní.
A nebudete muset namáhat svůj otok na konci krku.

Rumcajs:

"i se službami" znamená cca 1,5 běžného pracovního úvazku ostatních profesí. Spočítej si pak hodinovou mzdu a začni druhé poučovat o demagogii.
15. 08. 2011 | 17:08

Sláma napsal(a):

Rumcajs se stále dožaduje odkazu na stránku Českého statistického úřadu. Zde je: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/kapitola/1607-10-za_rok_2010_%28vybrane_udaje%29-3
Tabulka je převzata z Eurostatu a jmenuje se "Celkové sociální výdaje v % HDP". Zde jsou některá čísla:
2003 - ČR 20,2 %, prům. EU15 27,3%, Bulharsko 9,7%
2004 - ČR 19,3 %, prům. EU15 27,7%, Bulharsko 9,7%
2005 - ČR 19,2 %, prům. EU15 27,7%, Bulharsko 15,1%
2006 - ČR 18,7 %, prům. EU15 27,3%, Bulharsko 14,2%
2007 - ČR 18,6 %, prům. EU15 26,4%, Bulharsko 14,1%
2008 - ČR 18,7 %, prům. EU15 27,1%, Bulharsko 15,5%

Na této tabulce je vidět, že celkové sociální výdaje v ČR klesají a že se více blížíme Bulharsku, než vyspělým zemím Západu!
15. 08. 2011 | 17:08

antoninovy napsal(a):

No to je úžasné, jak se tady všichni fackuji a pohlavkují a jak se ti pánové v Dahlem, kousek dolů od Muenchen, úžasně baví.

Ti pánové tam sedí za stoly, podobně jako kolegové v amerických službách, přesto si vybavuji daleko schopnější pány a dámy, než v tom D. C.

Víte proč, tam rekrutují na základě jiném, než rekrutuje třeba BND, nebo třeba Securité, ve Francii.
Securité a BND zajímají inteligenti, ne jen práskači.

an, nazdar, všem v dobrém
15. 08. 2011 | 17:09

Rumcajs napsal(a):

Zatím pro zajímavost(než nám to Sláma vyhledá) - máme nejnižší podíl úhrady nákladů na zdravotní péči ze soukromých zdrojů. Asi 16%.
Třeba takové Švýcarsko má 40%.
15. 08. 2011 | 17:10

slunečnice napsal(a):

Zareaguji, pane Tomský, jen na jeden z vašich matoucích paragrafů:

"Lidová představa, že lze donekonečna žít na kredit, úvěr, potéku, dluh."

Tohle ale nebyla lidová představa! Kdopak vymyslel dluh, kdo nabízel lidu úvěry, hypotéky a kreditní úvěrové karty, kdo tady přesvědčuje lid o tom, že musejí mít nové a lepší televize, počítače, ledničky, auta a jiné krámy, hm? Proč tyto krámy mají tak nízkou životnost? Lid může tak leda za to, že se nechal ošálit, zmanipulovat a zotročit skrze dluhy a spotřebu neodpovídající jeho opravdovým potřebám.

Netolerance, pošlapávání lidských práv a asociální politika nepovedou k ničemu dobrému ve společnosti, snad k tomu nenabádáte!?
15. 08. 2011 | 17:13

Rumcajs napsal(a):

Sláma:

Máš tam největší pokles asi půl procenta. Tomu říkám demontáž sociálního státu.

Jinak když se podíváš na Němce, tak jim klesly soc. výdaje za tu dobu o 1%.

P.S.
Ty seš jak ten Rychlonožka. Zásadně jdeš obráceně jak ostatní a pak se divíš, proč ty hoši jdou za tebou tak potichu.
15. 08. 2011 | 17:19

Cestovatel napsal(a):

Občan Josef K:

Ještě jsem neviděl výzkum sociologa, který by za něco stál. Mě příjde text Tomského jako velice výstižný. To že není plný typických neomarxistických kliše jako například texty pana Pehe (za vše můžou banky,boháčí a kapitalismus) proto ještě nemusí být špatný.
Vy ovšem jiný názor než ty která obsahují výše zmíněné klišé neuznáváte že?
15. 08. 2011 | 17:29

SuP napsal(a):

Taoiseach napsal(a):
..."Krade se vesele dál, a to při veřejných zakázkách...."
A kdo při veřejných zakázkách drží peníze, které se rozkradou? Není to náhodou stát, ten schopný podnikatel, který své investice tak dobře ohlídá?
15. 08. 2011 | 17:36

Občan Josef K. napsal(a):

Cestovatel. Hele, díky, potvrdil jste mou domněnku, že jste taky takový sebevědomý nevychovanec a nevzdělanec a ještě jste na to hrdý, nuž gubernie. Po staletí byli lidé hrdí, že něco vědí, Vy jste představitelemn nové konzervativní hrdosti, jejíž podstatou je,že nic nevíte. Nuž... Našel jsem dnes takovou podružnou zprávu: "Předseda Mladých konzervativců Jiří Fremr (ODS) se v pondělí ocitl před plzeňským soudem coby výtržník a rváč. Student pátého ročníku plzeňských práv podle žalobce loni v květnu surově zbil řidiče a kopal mu do auta. K incidentu došlo v Plzni – Újezdě, kde v místní sokolovně čtyřiadvacetiletý Fremr zapíjel májku." Nejste to Vy?
15. 08. 2011 | 17:41

Taoiseach napsal(a):

SuP

Nikde jsem nepsal, že stát své investice dobře ohlídá. Problém je v tom, když politici kradou. Což se týká i těch současných pravicových, co jsou už pět let u lizu.
Jenom trvám na tom, že privatizace rozkrádání nezabrání, protože mu zabránit nemůže.
15. 08. 2011 | 17:44

zdenekb napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
ŽÁDNÉ ODVODY SE NESNIŽUJÍ.
Dej mi odkaz na stránky, kde jsi tohle vyčetl.
15. 08. 2011 | 15:46

Rumcajs napsal(a):
Sláma nějak ti vyschlo. Kde máš ten odkaz ?
Nebylo by pro tebe lepší, kdybys psal o něčem, čemu rozumíš ? Tedy o ničem ?
15. 08. 2011 | 16:05

Rumcajs napsal(a):
Máš tam největší pokles asi půl procenta. Tomu říkám demontáž sociálního státu.
Jinak když se podíváš na Němce, tak jim klesly soc. výdaje za tu dobu o 1%.
P.S.
Ty seš jak ten Rychlonožka. Zásadně jdeš obráceně jak ostatní a pak se divíš, proč ty hoši jdou za tebou tak potichu.
15. 08. 2011 | 17:19

---

Místo omluvy jen další urážky...
Co na to asi Komenský?!? Achjo.
Řekl bych, že Kellner je tvůj vlhký sen a tlačenka s cibulí mastná realita... Končím.
15. 08. 2011 | 18:16

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Nevim, asi jsem se přehlídl. Ty Slámově stálerebelské odkazy sicve ukazují, že sociální výdaje tohodle státu klesají, ale furt jsou daleko vyšší než průměr EU. Tak nevím, kde se to furt ztrácí, když kdekdo je má ještě vyšší než my?
Nějak tu z debaty zase čouhá, že liberál hledá řešení a levoun nepřítele. To je docela nanic.
15. 08. 2011 | 18:22

kelt napsal(a):

Gándí,Cestovatel,Rumcajs-jsem přesvědčen,že vaše názory na ekonomiku a ekonomii by si zasloužili souhrnou publikaci,která by v kontextu se Stalinovou politickou ekonomií mohla sloužit posluchačům VŠE Praha jako materiál pro vypracování ročníkové práce v šestém semestru na téma:nejhloupější názory na ekonomiku a ekonomii dvacátého a jednadvacátého století.
Příští absolventi by tak mohli přeskočit etapu budování kapitalismu v Čechách dle dokríny jednoho dosud žijícího profesora,který nikdy na VŠE neodučil jedinou hodinu a nepublikoval na ekonomocké téma jedinou práci/v uznávaném vědeckém periodiku/.
Bylo by to záslužné a i k pobavení.
15. 08. 2011 | 18:23

SuP napsal(a):

Taoiseach -
..když politici kradou..."
Řeč byla, že kradou podnikatelé na státních zakázkách. Politici jsou stát nebo podnikatel?
15. 08. 2011 | 18:25

Taoiseach napsal(a):

SuP

Pokud se politici nechají podplácet podnikateli a zadávají jim předražené zakázky, prostě kradou společně. Netřeba hledat jiná slova.
15. 08. 2011 | 18:43

gándhí napsal(a):

kelt,
neni nad ekonomickou teorii sociálních demokradů, že zdroje jsou. akorát zapoměli říct kde. já si myslim, že člověk nemusí být zrovna ekonom, stačí jenom nebýt imbecil, aby věděl, že na dluh se donekonečna žít nedá.
15. 08. 2011 | 19:26

tata napsal(a):

slama,zdenekb

ja se vam divim že snim ještě debatujete,bud jenom plive,nebo mlží i když mu dodate fakt ,tak je to zbytečne.

navic soc.vydaje v čislech je blbost ono se totiž bude ted zvyšovat nebot je narust duchodcu a to se dotoho počita,nebo stačí vic marodit,otom přesna čisla nejsou,jenom odkazy typu jak berou lidem invalidni duchody,ruší ruzne dotace,ruzne ustavy nemaj potřebne penize na provoz,to je ta demontaž soc.vydaju.

asi jako když sup napiše toto............Ty Slámově stálerebelské odkazy sicve ukazují, že sociální výdaje tohodle státu klesají, ale furt jsou daleko vyšší než průměr EU

A VUBEC HO NENAPADNE ŽE VYDAJE pruměr te EU je TŘEBA za rok 2008 o 8,4 procenta vic neš u nas.....takže ma to cenu
2003 - ČR 20,2 %, prům. EU15 27,3%, Bulharsko 9,7%
2004 - ČR 19,3 %, prům. EU15 27,7%, Bulharsko 9,7%
2005 - ČR 19,2 %, prům. EU15 27,7%, Bulharsko 15,1%
2006 - ČR 18,7 %, prům. EU15 27,3%, Bulharsko 14,2%
2007 - ČR 18,6 %, prům. EU15 26,4%, Bulharsko 14,1%
2008 - ČR 18,7 %, prům. EU15 27,1%, Bulharsko 15,5%
15. 08. 2011 | 19:29

Maximus napsal(a):

Už se těším jak moudrému pravičákovi Tomskému, pravičák Kalousek zvedne DPH a jeho knihfirma nebude mít kšefta a na zaplacení třeba elektřiny, platů zaměstnanců, nájmu atd. Tady ještě bude kopec srandy!
15. 08. 2011 | 19:37

ze prej je v emerice kapitalismus ??? napsal(a):

hele pozor gandhi,
zasah vedle jak ta jedle
nasi socani (Jyrka)to opraskli od tohohle genyja,
vyber si ceho je byl zakuklenec,budes cumet !
http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1787132/ticha-dan.html

Greenspan…v roce 2005,
kdy v odpovědi na otázku týkající se financování sociálních výdajů pravděpodobně zcela nevědomky odhalil pravou podstatu problému tzv. sociálního státu:
„Jsme schopni garantovat dávky a přídavky komukoliv a v jakékoliv výši, nemůžeme však garantovat jejich kupní sílu“.
Jinými slovy, centrální banka vždy může vytvořit (čti natisknout) peníze, nikdy však nezaručí, že budou mít nějakou (resp. jakoukoliv) hodnotu........

Druhá taková jeho světlá chvilka nastala o něco dříve, již v roce 1967.
Tehdy Alan Greenspan napsal, že „Při absenci zlatého standardu neexistuje cesta, jak ochránit úspory před jejich de facto konfiskací prostřednictvím inflace......Finanční politika sociálního státu vyžaduje, aby neexistoval způsob, jímž by se majitelé bohatství mohli chránit. A to je vlastně celé tajemství zastánců sociálního státu, brojících proti zlatu.
(na patria.cz zas tak snad moc neprasej)

Není to kouzelné? :-))
15. 08. 2011 | 19:48

politicke skoleni muzstva 2 napsal(a):

jeste nášup zamorskeho socialismu
(POZOR NA PRIPADNE POSKOZENI ZRAKU !)
http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1772170/obamova-vlada-navrhla-cesty-k-ustupu-statu-z-hypotecniho-trhu.html
blablabla...BAF...Vláda přes ně nyní vlastní nebo garantuje přes 90 procent všech hypoték.
blabla..Soukromý sektor v každém případě převezme větší roli ve financování bydlení a vláda své aktivity na trhu omezí.
blabla...Zánik hypotečních agentur a vládních garancí bude pravděpodobně znamenat i konec populárních třicetiletých hypotečních úvěrů s pevným úrokem,vše s vládní garancí.....
(co vy na to, čehúni s hypoškou ???????????????????????????)
halejujá

a
Na co všechno mají právo, vynucené , vydupané, v odborových smlouvách zajištěné…..blikblik
http://neviditelnypes.lidovky.cz/usa-ruzne-druhy-a-pocinani-odboraru-d69-/p_zahranici.asp?c=A110424_220455_p_zahranici_wag
ataky
http://neviditelnypes.lidovky.cz/usa-jak-uspesne-kalet-do-vlastniho-hnizda-f1q-/p_zahranici.asp?c=A110504_120055_p_zahranici_wag

Není to kouzelné? :-))
co nato Milouš Jakeš a Jan Tleskač ?
15. 08. 2011 | 20:09

Minorita napsal(a):

Na fakt, že zde cca 40 let vládlo plánované hospodářství, před tím 2.WW - přičtema další léta, tak zde máme tržních geniu jak v oné aleji... Úsměvné...
15. 08. 2011 | 20:12

šlapka napsal(a):

1) Sociálně demokratická představa, že lze donekonečna financovat (dotovat) rostoucí pečovatelský stát (a státní byrokracii).
/donekonečna ne, ale při volbě správných parametrů a dobré efektivitě lze sociální kohezi udržet určitě lépe a levněji, než kdyby se to nechalo na "neviditelné ruce" finančních a obhodních zájmových skupin, ty na tom totiž nemají žádný zájem, jde jim o zisk/
2) Lidová představa, že lze donekonečna žít na kredit, úvěr, hypotéku, dluh.
/tuto představu začli lidem vnucovat politici a bankéři je v tom čile podporují, půjčování ničím nekrytých peněz na úrok je dobrý byznys/
3) Politická představa všech stran, že stát má zajistit nejen pořádek, bezpečnost, vymahatelnost práva, sociální smír, makroekonomickou rovnováhu, atd., ale také rostoucí životní úroveň, což neumí a nemůže.
/v ideálnětypickém pojetí neumí zajistit ani ten pořádek, pane Tomský...to ale neznamená že na to má rezignovat/
4) Lidová představa, že to lze od státu očekávat.
/zbytečná věta/
5) Bankéřská (zatím bohužel oprávněná) představa, že velké banky nikdy nezkrachnou a s tím spojené netržní chování.
/Bankéři vládnou i baště kapitalismu/USA/ a její vládě - nejde tedy o představu, ale zákonitý rámec chování zůčastněných subjektů - korporace, Wall Street, Kongres , White House, FED/
6) Makroekonomická představa, že téměř nulové úroky a “tisk” peněz zahájí prosperitu (růst).
/to není makroekonomická představa - to je v mnoha zemích již dlouholetá realita....prosperitu zajišťují dlouhodobě udržitelné efektivní investiční projekty, zde role bank coby distributora kapitálu na takové projekty selhala a selhává, je de fakto ostudná - mnohdy "díky" přesměrování hotovosti do spekulací působí proti růstu (naposledy růst cen komodit)/
7) Politické nepochopení, že k prosperitě je nutné nejen zredukovat dluhy, státní výdaje a byrokracii ale současně snížit i daně a tím zvýšit (odměnit, stimulovat) iniciativu, invenci a podnikavost.
/zde si dovolím zacitovat modlu všech konzervativních pravicových knihkupců :
"Pracoval jsem s investory 60 let a ještě jsem neviděl nikoho, ani když byla v letech 1976–77 sazba daně z kapitálových zisků 39,9 procenta, kdo by se vyhýbal rozumné investici kvůli daňové sazbě z případného zisku.
Lidé investují, aby vydělali peníze, a případné daně je od toho nikdy neodradí," dodal.
(Warren Buffet)

Myslím si, že lidé budou ochotni platit daně...pokud bude byrokracie pracovat efektivně, bude jasný a reálně fungující právní rámec a zbaví se zlodějů a psychopatů v establishmentu.
Dluhy je dobré mít nízké, nebo žádné.
Ale když už jsou, tak je mají především zaplatit ti, kteří se o ně zasloužili.
Pokud vláda ústy svých ministrů tvrdí, že díky své nehospodárnosti a svým zlodějnám připraví zemi minimálně o 40 a možná až 180 mlrd. ročně - je asi na bíledni, kdo by měl nést největší část břemene.

Sociální kohezi můžete také zajistit tím, že se definuje nějaký nepřítel.
Zatím jsem slyšel poudačku o líných Řecích či cikánech.
Jsem zvědav kam se sáhne, až bude situace fakt eskalovat.
Tuším že to budou havlisté, multikulturisté a pseudohumanisté.
Prý už jsou nějaké seznamy a cosi se chystá i na Hradě.

No, říká se, že historie se opakuje...ale , že podruhé je to fraška.
Stejně jako tento fejetonek nebo jak to nazvat.

P.S. Nevíte někdo, jestli bude ta výjimka ze zvýšené DPH - na knihy ? Abychom jako věděli, o čem bude příští fejetonek.
:))))
15. 08. 2011 | 20:37

PgUp napsal(a):

šlapka
Řekněte mi, kde najdeme tyto anděly,
kteří za nás,
budou vydělávat, a organizovat spol,a....

Slíbili jsme vám modré z nebe. Tak si ho zaplaťte
Don’t worry. Be happy
15. 08. 2011 | 21:12

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující příspěvek, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 08. 2011 | 21:26

Rumcajs napsal(a):

zdenekb

Jaká omluva ? O půl procenta klesly výdaje na soc. politiku skrze státní rozpočet. Jenže to je jenom hra čísel, protože ve skutečnosti část sociálních výdajů přenesl stát přímo na podniky.

Sláma je žvanil !
15. 08. 2011 | 21:34

Rumcajs napsal(a):

No a ještě jedna věc. Výdaje státu na sociální politiku je dost pofiderní věc.
Stát může ode mě vybrat 5 tisíc korun, které mi vrátí formou třeba pastelkovného a nebo mi dát daňovou úlevu, které mi umožní koupit si pastelky za daňovou úsporu.

V prvním případě bude stát vykazovat velké % výdajů do sociální oblasti, v druhém to bude vypadat zcela jinak.

Přitom výsledek je stejný.
Budu mít pastelky.
15. 08. 2011 | 21:42

antoninovy napsal(a):

Rumcajs, no a co alespoň ty pastelky, můžete si pomalovat tu košilku, co Vám přikreslil ten výtvarník od pana Čtvrtka, ne...

Občan Josef K, hm, teď lze číst, že jistý občan a herec ćtvrníček to zabalil, prej už má dost a tak.

Asi i my to to tady brzo zabalíme a půjdeme dom a spát a tak vůbec.

A vůbec, už si asi nikdy neotevřu Franze Kafku, už kdysi dosti depresivo a teď, to už vůbec.

Snad ještě Franze Werfela.

Dobrou noc všem.

aN
15. 08. 2011 | 23:32

antoninovy napsal(a):

Čtvrtníčkovi je prý blivo a zvrací, kudy chodí, udělalo se mu špatně z jeho scénky Pan vykuřpytel, nu není divu, to by sebralo i Lábuse a další kluky.

Hlavně, až půjde zase ze Zábradlí, aby mu někdo na nábřeží někdo nepomohl do koupele ve Vltavě.
15. 08. 2011 | 23:40

Platan napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
Výdaje státu na sociální politiku je dost pofiderní věc...

Loupežníku, loupežníku,
si tacuisses, philosophus mansisses.
(Kdybys byl mlčel, zůstal bys filosofem)
16. 08. 2011 | 03:18

Jiří Pružina napsal(a):

Jestliže jste vystudovalto, co je o vás psáno, tak nevím zda litovat jmenované instituce , vás, či vaše potencionální čtenáře.. Nebudu se zbytečně pouštět do vašich sedmi bodů, ale fascinuje mne, jak jste svoji úvodní větou rázně překonalo staletí zkoumání kapúitaliustického výrobního způsobu, mzcela překonal Ricarda, Smithe, Marxe a další... Místo kritického překonání / pokud na něj ovšem máte/ jste se se vším vypořádal neuvěřitelným blábolem : " jak známo....propagandistický marxleninský výtvor ...,atd." Zdá se, že jediné coé potřebujete,k je si přividělat. Nemusím a nebudu vás číst, ale bojím se, že se najde dost těch jednoduchých, kterým o všem stačí vaše vyjádření :" jak známo...."
16. 08. 2011 | 06:56

tata napsal(a):

OPĚT DOBRY VTIP

pan RUMCAJS,tady nejdřiv vyžaduje dukaz ,uraží,pak obratí, a napiše....

Rumcajs napsal(a):
No a ještě jedna věc. Výdaje státu na sociální politiku je dost pofiderní věc.
Stát může ode mě vybrat 5 tisíc korun, které mi vrátí formou třeba pastelkovného a nebo mi dát daňovou úlevu, které mi umožní koupit si pastelky za daňovou úsporu.

V prvním případě bude stát vykazovat velké % výdajů do sociální oblasti, v druhém to bude vypadat zcela jinak.

Přitom výsledek je stejný.
Budu mít pastelky.
15. 08. 2011 | 21:42
opět to nedomyslí protože to co popsal vyše platí totiž i obraceně........jak nedavno argumentoval.......že vydaje na soc,se zvyšují.

ano s čisly se da ruzně manipulovat......jenže jasne je jedno když se na všech frontach šetří,dopadne to vždy nejvice na socalně slabé.TAKŽE KAŽDEMU normalně myslícímu musi byt jasne že se zakonitě maj huř a ne naopak.

usměvne je že ho dostane vlastní demagogie,JESTLI uznava argument napsany 15. 08. 2011 | 21:42

TAK ale platí i obraceně,jestli se zveda kdeco,tak automaticky se zvedají naklady.ALE TO UŽ HO VTE ZASLEPENOSTI NENAPADNE.
16. 08. 2011 | 07:59

Milton Friedmannová napsal(a):

autor odhadl poměr mezi hladovými a najedenými na 5:2, až bude poměr vyrovnaný a bude se blížit k opaku, hladoví půjdou proti najedeným jako jsme nyní viděli v Anglii. Pak si té krize kapitalismu konečně všichni všimou.
Autor se sice zmiňuje o marxismu hned v prvním odstavci, ale asi při něm nedával pozor nebo již zapomněl.
Znakem kapitalismu není trh ani kapitál, ale soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Výrobní prostředky vlastní jen úzká skupina lidí, která má tudíž v rukávu všechna esa, ostatní lidé, kteří ji nevlastní, musí prodávat leda svou pracovní sílu, takže logicky tahají za ten kratší konec. Čím je prvních méně a druhých více, cena pracovní síly velmi klesá, až nakonec nestačí na obnovu této pracovní síly , pracující nemá podmínky pro život a protože existuje pud sebezáchovy, málokdo chce samozřejmě dobrovolně chcípnout, dochází k tomu, čeho jsme svědky právě v té Anglii, která byla nakonec ve všem první.
V nastolení kapitalismu i tvorbě teorie, která se nakonec stala ideologií k 70 letému pokusu o jeho zničení.
Sice se teď na chvíli vzchopil, ale problémy jsou zde pořád a krize bude permanentní.
16. 08. 2011 | 08:10

Rumcajs napsal(a):

tata,platan:

Jenom jsem se snažil vysvětlit ošidnost těch čísel. Ale evidentně je to mimo vaše kruhy.

Ještě jednou. Kdyby nám stát sebral úplně všechno a hradil za nás to, co si hradíme nyní sami (jídlo,ošacení,bydlení)... tak ve výkazech by se objevilo číslo někde kolem 90% HDP výdajů státu na sociální politiku.

Přito změna pro občana nulová.

P.S.

Pane tato, jak jste přišel na to, že se šetří především na chudých ?
16. 08. 2011 | 08:32

Sláma napsal(a):

Obecní obveselovač Rumcajs při diskuzi vždy kličkuje, to víme všichni. Tak tedy Rumcajsi, diskuze byla o tom, zda-li výdaje na sociální a zdravotní zabezpečení jsou tak velké, že zapříčinily potíže našeho státního rozpočtu. Z výše uvedené statistiky je jasné, že nikoliv. Pokud výdaje na sociální a zdravotní zabezpečení označuje za příčiny dluhu Kalousek, tak vědomě lže (což u předrevolučního člena Národní fronty není nic překvapivého), protože statistiky zcela jistě zná. Takže musí vědět, že naše výdaje na sociální a zdravotní zabezpečení jsou hluboko pod průměrem Evropské unie a blíží se výdajům Bulharska (velkého to vzoru páně Kalouskova).
Pokud toto papouškuje pan Tomský, tak si nemyslím, že vědomě lže, jen je prostě liný nebo neschopný najít si přesná data na serveru Eurostatu nebo Českého statistického úřadu. Jak mu ale máme věřit, že i další jeho tvrzení nejsou jen papouškováním Kalouska?
16. 08. 2011 | 08:40

Sláma napsal(a):

Obecní obveselovač Rumcajs při diskuzi vždy kličkuje, to víme všichni. Tak tedy Rumcajsi, diskuze byla o tom, zda-li výdaje na sociální a zdravotní zabezpečení jsou tak velké, že zapříčinily potíže našeho státního rozpočtu. Z výše uvedené statistiky je jasné, že nikoliv. Pokud výdaje na sociální a zdravotní zabezpečení označuje za příčiny dluhu Kalousek, tak vědomě lže (což u předrevolučního člena Národní fronty není nic překvapivého), protože statistiky zcela jistě zná. Takže musí vědět, že naše výdaje na sociální a zdravotní zabezpečení jsou hluboko pod průměrem Evropské unie a blíží se výdajům Bulharska (velkého to vzoru páně Kalouskova).
Pokud toto papouškuje pan Tomský, tak si nemyslím, že vědomě lže, jen je prostě líný nebo neschopný najít si přesná data na serveru Eurostatu nebo Českého statistického úřadu. Jak mu ale máme věřit, že i další jeho tvrzení nejsou jen papouškováním Kalouska?
16. 08. 2011 | 08:44

Milton Friedmannová napsal(a):

Sláma

nesmysl je hned první odstavec, takže kdyby aspoň papouškování, spíš bych řekla blábol
16. 08. 2011 | 08:46

Sláma napsal(a):

Když píšete, pane Tomský, že výdaje na sociální a zdravotní zabezpečení jsou příčinou současných rozpočtových potíží, tak co navrhujete? Vystěhujeme invalidy na ulici bez koruny v kapse? Necháme lidi, kteří celý život poctivě pracovali a platili nemalé daně, sociální a zdravotní pojištění, aby v období před důchodem byli jako neperspektivní vyhozeni a postupně přišli o majetek, aby skončili bez domova na ulici?
Tohle opravdu chcete? Já tedy rozhodně ne!
Předpokládám, že žijete ve Velké Británii (váš profil je v tomto nejasný) a tak se nám prosím do našeho života nepleťte. Udělejte si nejdříve pořádek tam!
16. 08. 2011 | 08:50

Rumcajs napsal(a):

Sláma i v hlavě.

Sociální výdaje jsou nastaveny na silný růst. Pokud se přestane dařit, způsobují problém.

Chápeš to ?

P.S.

Víš, vy levicový komedianti mě fascinujete svou bezelstnou hloupostí. Vysvětli mě, jak můžete chtí větší podíl výdajů státu a přito brojit proti zvýšení DPH ?
Kde myslíš, že se ten zvýšený podíl jako vezme ?
16. 08. 2011 | 09:00

Sláma napsal(a):

V jednom má Rumcajs pravdu (naprosto výjimečně). Kalouskův stát nejprve nízkopříjmové skupiny oškube regresivními daňovými sazbami (včetně správních a soudních poplatků a poplatků za energie (jak kdosi trefně poznamenal, ČEZ je v podstatě výběrčím daní), a v neposlední řadě vysokou DPH) a pak jim milostivě utrousí nějakou almužnu.
Protože jsem pravostředového zaměření, více by mi vyhovovalo řešení podobné tomu, které měly USA po 1. světové válce, kde nízkopříjmové skupiny daň z příjmu fyzických osob vůbec neplatily. Takže bych zavedl poměrně vysoký daňový práh (místo současného daňového polostropu) a ušetřili bychom na sociálních nákladech (takže pan Tomský by byl spokojen).
Také bychom ušetřili na výlohách za byrokracii (dnes činí náklady spojené s výběrem a správou sociálního pojištění více než 7 mld. Kč!).
16. 08. 2011 | 09:02

SuP napsal(a):

tata -
Sypu si popel na hlavu stejně jako zdeněkb na začátku. EU15 dává skoro stejně jako EU27. Nicméně na svém hodnocení příspěvků pana Slámy nemám co měnit. Na druhé straně pan Sláma si svou levicovou lajnu drží a má tedy na své názory stejné právo jako já. Mě na nich trápí jen to, že hledáním nepřítele se nikdy nenajde řešení.
16. 08. 2011 | 09:09

Jedla napsal(a):

Dávám zde odkaz na dva a půl roku starý text, který považuji za "o fous" lepší analýzu příčin krize, než jakou zde napsal Tomský. Svět jde do druhého poklesu (přitom ten první dosud nedorovnal), a tak stojí za to vrátit se zpět a text z ledna 2009 si přečíst znovu, neb jsme se nepoučili. Je rozhodně užitečnější, než výplody Tomského fundamentalistů z "hovorů na pravici", agresivních pomatenců s logikou Breivika, kteří Tomského očividně silně ovlivňují v úvahách.
Počtěte si:
http://www.nakedcapitalism.com/2009/01/why-so-little-self-recrimination-among.html

Mimochodem, celý ten servr bych autorovi blogu, ale i třeba takovému Cestovateli, vřele doporučil.
16. 08. 2011 | 09:11

Sláma napsal(a):

Obecní obveselovač Rumcajs nechápe pojem podíl. Ve které třídě základní školy jste skončil, Rumcajsi?
Takže si zopakujeme 4. třídu. Podíl z jakékoliv částky je stále stejný. Mám-li 18% podíl ze 100 korun, činí to 18 Kč. Z 1000 Kč to je 180 Kč, atd. Takže je úplně jedno, jaký je objem peněz ve státním rozpočtu, důležítá je výše podílu. Ta nereprezentuje naši schopnost prostředky vydat, nýbrž naši ochotu je vydat, tedy naše priority. Je-li prioritou této vlády tunelovat státní rozpočet, tak logicky převádí peníze do těch kapitol státního rozpočtu, kde se nejlépe kradou (na úkor výdajů na sociální a zdravotní zabezpečení, školství, životní prostředí atd.). A to jsou jednak investiční peníze, např. v resortu dopravy, v resortu obrany a pak různé "investiční pobídky", "dotace" či "studie" ve všech resortech.
Jejich všeobecným znakem je, že vše stojí 2x více než jsou srovnatelné ceny na Západě. Naše dálnice jsou 2x dražší než v Norsku či Německu, "optimalizace" železničních tratí u nás stojí více než tratě pro francouzský rychlostní vlak TGV, "naše! CASY nás stojí 2x více než Portugalce, "naše" Pandury nás stojí 2x více než tuším taky Portugalce, atd. Z toho si snadno odvodíte, že z těchto státních zakázek se 50-80% rozkrade. Typické to je u dopravích staveb. Jejich ceny jsou 2x větší, než na Západě, ale pracují na nich Ukrajinci za minimální mzdu, tedy náklady na tyto stavby mohou být tak poloviční a výsledkem je 75% krádež.
16. 08. 2011 | 09:12

Sláma napsal(a):

Teorie obecního obveselovače Rumcajse o tom, že sociální výdaje jsou nastaveny na silný růst jsou směšné. Jedná se přece o výdaje státního rozpočtu, nikoliv podnikatelské sféry. Kalousek přenáší daňové zatížení na střední a nízkopříjmové skupiny, což je v naprostém rozporu s tím, co tvrdí. On totiž tvrdí, že vysoké náklady na pracovní sílu snižují naši konkurenceschopnost. To je samozřejmě nesmysl, protože české platy jsou oproti Západu třetinové. A samozřejmě tím, že zvýšil pro nízkopříjmové skupiny daňovou zátěž, tím pracovní sílu zdražil. Pro pravdu je třeba říci, že to je ale jedno, měním-li se daňové zatížení u třetinových platů v řádech desítek procent, na ceně pracovní síly pro investory to prakticky nic nemění, je to pod jejich rozlišovací schopnost.
16. 08. 2011 | 09:18

Sláma napsal(a):

To SuP.
Moc by mě zajímalo, co pojímate ze znak pravicovosti? Je to ve vašem pojetí schopnost krást?
Napsal jste: "Řeč byla, že kradou podnikatelé na státních zakázkách. Politici jsou stát nebo podnikatel? "
Myslím, že toho máte v hlavě asi tolik, co Rumcajs. Vy fakt nevíte, jak to chodí?
Asi vám to budu muset vysvětlit po lopatě. Tak tedy podnikatel příjde za politikem a požádá jej o státní zakázku. Zakázka bude o 100% předražená. Z částky, která je nad obvyklou cenu si podnikatel nechá obvykle tak 70%-80%, zbytek dá politikovi či jeho straně. Jako příklad si vezměme stavbu čistírny odpadních vod pro Prahu. Ta podle informací tisku měla být předražena o 3,5 mld. Kč, z toho do fondu ODS na další kariéru jejího současného místopředsedy a bývalého konzervativního mládežníka Drobila mělo připadnout 0,5 mld. Kč.
Nevím, jaká máte kritéria vy, ale mě připadá, že v tomto případě se chystal krást jak podnikatel, tak i politik (či alespoň jeho poradce, což je ale prakticky to samé).
16. 08. 2011 | 09:26

Rumcajs napsal(a):

Sláma:

% umíš dobře. Je vidět, že se vaši s tebou pořádně natrápili.

Ale jinak jsi totálně mimo. Jestli stát ode mě vybere 1000 Kč a ty mi vrátí třeba formou přídavků na děti, bude tato 1000-koruna figurovat v kolonce - sociální výdaje.
Pokud mi tu 1000-korunu nechá - nebude tam figurovat.

A přitom utracena bude nejspíš za chlast v obou případech.

Chápeš to Slámo ?
16. 08. 2011 | 09:28

Sláma napsal(a):

Mimochodem, SuPe, já si myslím, že člověk může být pravicový, aniž by kradl.
Sám sebe považuji za středopravého. Ale pojem pravicový a levicový je značně relativní. U nás politici i novináři tyto pojmy značně zdeformovaly. Například si myslím, že mohu být pravicový a přitom považovat všeobecné zdravotní pojištění za dobrou věc.
Mohu být pravicový, a přitom považovat průběžný systém důchodového pojištění za dobrou věc.
Mohu být pravicový, a považovat právní stát a vymahatelnost práva za dobrou věc.
Mohu být pravicový a přitom považovat přijetí Společné měny za dobrou věc.
Mohu být pravicový a přitom považovat antimonopolní zákony za dobrou věc.
16. 08. 2011 | 09:31

Rumcajs napsal(a):

Slámo, ty jsi prošel vymýváním mozku v Lihovém domu ?
To tvoje žvatlaní by bylo středem pozornosti snad jen na panetě opic.

Není to tak dávno, co proběhl na Aktuálně článek o tom, že nejvíce si v ČR pohoršili právě ti nejbohatší.
16. 08. 2011 | 09:35

Sláma napsal(a):

Rumcajsi, vy ale krásně kličkujete! Svým výkladem o tom, co je podíl jsem reagoval na Váš text:
"vysvětli mě, jak můžete chtí větší podíl výdajů státu a přito brojit proti zvýšení DPH ? Kde myslíš, že se ten zvýšený podíl jako vezme ? "
Jinak s těmi přídavky jsem vám dal plně za pravdu, v tom jsme za jedno.

Ale diskuze byla o tom, jestli jsou "vysoké" náklady na sociální a zdravotní zabezpečení příčinou rozpočtové krize. A jak se ukázalo, tak nikoliv. A ukázal jste to právě vy. Neboť pokud jednou rukou nízkopříjmovým skupinám peníze beru formou regresivní daně a pak jim utrousím nějaké přídavky, tak to je vlastně nula od nuly, tedy skutečný efekt je nulový a jen se na tom přiživí mnoho byrokratů.

Je tak mi přišlo na mysl, jestli to vaše věčné tykání není projevem vašeho dřívějšího členství v KSČ. Prostě to máte v krvi!
My konzervativci si spíše vykáme, zejména, pokud se osobně neznáme, neboť to považujeme za projev dobrého vychování.
16. 08. 2011 | 09:37

Sláma napsal(a):

Obecní obveselovač Rumcajs opět exceluje. Prý si nejvíce pohoršili ti nejbohatší. To ale, Rumcajsi, hrubě nekorespoduje s tím, co můžeme vidět kolem sebe. A taky s kupeckými počty. Jestliže se do základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob započítává i sociální pojištění, které je také daní a žádným pojištěním (je to světový unikát - platíme daň z daně) a na odvody sociálního pojištění je zaveden strop, tak lidé nad tímto stropem platí menší procento z příjmu, než středněpříjmové skupiny.
Ale pochybuji, že si to můžete spočítat, když vám není znám pojem "podíl".
16. 08. 2011 | 09:41

Sláma napsal(a):

Rumcajsi, nevím, jestli máte děti, patrně nikoliv. Proto jste takový asociál. Jinak byste věděl, že tzv. přídavky pro děti pokryjí jen zlomek nákladů, které rodiny s dětmi mají. Totéž se týká i tzv. pastelkovného, které tady bylo tak hloupě zesměšňováno. Ty peníze jsou totiž jednorázovým příspěvkem v okamžiku, kdy mladé rodiny s dětmi musí vybavit děti do školy. A věřte mi, pro řadu rodin to je pořádná zátěž.
Kalousek je směšný. Na jednu stranu vysvětluje potřebu důchodové reformy tím, že je málo dětí a na druhou stranu dělá vše pro to, aby bylo dětí čím dál tím méně.
Měl bych ale jedno velice konzervativní řešení. Zavést menší sazbu daně z příjmu fyzických osob pro osoby žijící v manželském svazku a vychovávající děti. Tak by bylo pro středně a vysoce vydělávající ženy únosnější obětovat kariéru (a kvantum peněz) výchově dětí.
Takto nějak to mají např. v Německu.
Žádné přídavky na děti by pak nemusely být a Rumcajs by byl třeba spokojen.
16. 08. 2011 | 09:49

Rumcajs napsal(a):

Sláma:

Ty řekneš těch pitomostí za jednu vteřinu tolik, že nenív lidských silách na to regovat.

Kalouskovou daňovou reformou si nejvíce polepšili nízkopříjmový. Ti nacházeli na svých výplatních páskách o 500-100 Kč více, než před tím. Dneska nízkopříjmový v podstatě daně neplatí.

Středně příjmový si nepatrně pohoršili. Co se týká stropu - ten je v celé EU a leckde mnohem níže, jak u nás.

Jinak daň z daně neplatíš. Důchod není daň, ale pojištění.
16. 08. 2011 | 10:07

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

JAK SEM NAPSAL ,je to S VAMI ZTRATA ČASU,konečně se s demagogie usvedčujete sam.

jednou sou čisla prukazna podruhe ne jen jak se vam hodí.

JINAK s VAMI VEST ROZUMNY DIALOG UŽ DAVNO NEJDE.Jen hold ty vaše nepřesnosti bijí do očí,.

jako to ps.Tak zaprve zastropovanim plateb,třeba připravovanym neplacením daně z diet,našlo byse toho vic ale to není to nejduležitější a hlavní proč to člověk ktery ma trochu soudnosti chape.

JESTLI je někdo odkazan na davky,ktere mu notabene někdo ještě ubira,ktomu přičtete všechna zdražení je jasne ten dopad.

chapu že to provaš ieologicky mozek je nestravitelne.

přijem 10000 minus 1000 je citelna ztrata

přijem 100000 minus 1000 je prkotina
16. 08. 2011 | 10:22

Sláma napsal(a):

Rumcajsi,
vy jste skutečně legrační. Tzv. sociální pojištění je normální příjmem státního rozpočtu, tedy daní. Jako s takovou s ním všechny předcházející vlády zacházely a protože 17 let byly přebytky ve výběru sociálního pojištění, vlády si tyto peníze braly na jiné účely.
Právě záměna pojmů vede k dojmu, že nizkopříjmové skupiny daně neplatí. Ale oni platí, a docela dost.
Například, když máte hrubou mzdu 12 tis. Kč, tak na dani zaplatíte 1225 Kč, na zdravotním 540 Kč a zůstane vám 10235 čistého.
Pokud se týče daní, tak o nich evidentně nevíte prakticky nic. Před Kalouskem bylo nejnižší pásmo daně z příjmu fyzických osob 10%, pak 15%, pak 20%, atd. To vše z hrubé mzdy. Kalousek zavedl sice jedinou sazbu 15%, ale ze superhrubé mzdy. Což odpovídá 22-23% z hrubé mzdy. Takže daň se zvětšila.
Jediný, kdo si hodně polepšil, byl Topolánek s Talmanovou. Kdosi spočítal, že dohromady ušetřily ze svých dvou špičkových platů 80 tis. měsíčně. To už za to stojí, ne?
Obávám se, že jediným zájmem politiků byly jejich vlastní platy. Blaho státu to rozhodně nebylo!
16. 08. 2011 | 10:28

kelt napsal(a):

Slámo-nic ve zlém,ale snahu o edukaci některých jedinců,kteří dle jimi uváděných ekonomických"pravd"museli končit školní docházku tak maximálně osmou třídou z.š.a následným absolutoriem VUMLu/zásadně každému tykají/je házení perel ......
Pokoušeli se zde o to již jiní-neúspěšně.
Kladu si otázku,zda politiku této vlády lze obhajovat pomocí relevantních argumentů.Spíše se přikláním k odpovědi,že by se jednalo o snahu kvadratury kruhu.Proto se zde nedočtete ničeho,s čímž by se dalo věcně polemizovat a pouze se zde vyskytují "obhájci"vládní politiky typu našeho milého garážmistra-je to škoda.
Hezký den.
16. 08. 2011 | 10:29

SuP napsal(a):

Sláma -
Kašlu na znaky. Jen se mi potvrdilo, že levičák hledá nepřítele (kdo může za jeho bídu), kdežto někdo jiný hledá cestu, jak ze své bídy ven.
S mechanismem rozkrádání peněz ze státních zakázek jste žádnou Ameriku neobjevil, jen máte na samém začátku pitomost. Nepřijde podnikatel za politikem, aby ho požádal o státní zakázku. "Politik" drží v ruce peníze občanů, vybrané pod záminkou péče o občana a hledá, jakým způsobem je utratí s nejvyšším osobním prospěchem. Ví totiž, že není instituce, která by toto utrácení dokázala uhlídat. Takže vypíše "výběrové řízení", kde vybírá firmu, která bude ochotna s ním upéct největší podvod za největší podíl pro něj. Krade politik, protože firma za peníze (byť třeba nadhodnocené) musí odvést dílo. Co odvede politik za svých 50%? Zůstanu slušnej.
16. 08. 2011 | 10:29

Sláma napsal(a):

Kalousek je špatný politik, ale dobrý manipulátor. Hraje na nejhorší lidské vlastnosti, jako je lakota a sobectví. Typicky se to projevuje u asociála Rumcajse. Rumcajs by nejraději žádné daně neplatil, děti nemá, kultura ani životní prostředí jej nezajímají. Typický Kalouskův volič a příznivce.
16. 08. 2011 | 10:35

Sláma napsal(a):

Takže chápu-li to dobře, tak vy jste SuPe ten podnikatel, který krade spolu s politikem. Akorát vy byste tomu neříkal krádež. Tak jak tomu, SuPe, říkáte?
Já tomu říkám dát úplatek. Jestliže politik příjde za vámi a řekne si o úplatek, tak mu jej dáte. Získáte tím jednak zakázku a jednak rozdíl mezi běžnou cenou a nadsazenou cenou státní zakázky.
16. 08. 2011 | 10:38

šlapka napsal(a):

Rumcajs
Pokud chceš psát o "polepšení si" , pak kromě přjmů musíš zohlednit i výdaje.
Předpokládám, že takto postupuješ i při hodnocení svého podnikání - zda bylo úspěšné.
Pokud ne - je docela možné, že brzy zkrachuješ. A nepřijdeš ani na to - proč .

Co se týče toho tvého "nejvíce si polepšili nízkopříjmoví".
Pokud mám zdanitelný příjem 1 milion korun/rozpočítaný měsíčně/ a sazba daně byla 32 % a nyní je 15 % - tak jsem si polepšil měsíčně o 170 tisíc.
Myslím si, že je to více, než 500 - 1000 Kč. Tedy v desítkové číselné soustavě.
Je to fdokonce mnohonásobně více i u příjmů desetkrát menších než je 1 milion zdanitelných měsíčně. Až sedmnáctinásobně více.

Měl jsi napsat "relativně nejvíce". Ale i tak by to bylo - via můj první odstavec a násl. velmi diskutabilní. Pokud tedy by šlo o těch 500 - 1000 Kč měsíčně.
/opomíjím fakt možnosti odečíst si v plné výši příspěvky na PP či IŽP - ti nízkopříjmoví na to většinou nemají/
16. 08. 2011 | 10:39

Sláma napsal(a):

To kelt:
Máte pravdu, už mám se zdejšími modrými a černými ptáky dost zkušeností. Ale ten Rumcajs je tak rozkošně legrační, jak se snaží obhajovat neobhajitelné, že si nemohu pomoci.
16. 08. 2011 | 10:40

Rumcajs napsal(a):

Sláma:

O daních vím tolik, kolik potřebuju. Jinak na to tady máme účetní. Výplatní pásky se po Kalouskové reformě u lidí, co měli výplatu kolem 18-20 hrubého zvedly o cca 500 Kč. Viděl jsem to hochu černé na bílém. Nemám čas se v tom hlouběji babrat, ale věřím, že koud to tady bude číst nějaký daňař (Né trouba kelt), že mi to potvrdí.

Jinak nízkopříjmový mají přídavky atd, které v součtu jejich daně vynulují.

Co se týká poslaneckých platů - většinu mají nazdaněnou. Ten výpočet bych chtěl vidět. To je dle mého naprostá kravina.
16. 08. 2011 | 10:42

šlapka napsal(a):

SuP
Politik takto vypisuje zakázku šitou na míru objednatele.
Krejčí bez klienta není žádný krejčí.
Klient si diktuje. Krejčí šije.

Sláma
Rumcajs se zde přiznal /a SuP to moc dobře ví/, že většina jeho zákazníků jsou firmy, které podplácejí při získávání veřejných zakázek.
Ty racionalizace tak slouží k tomu, aby odvedl pozornost i od sebe.
Je to tragikomická postavička.
Nemá cenu se jim zabývat jinak než jako objektem k zahánění nudy.
16. 08. 2011 | 10:44

SuP napsal(a):

Slámo -
Vlezte mi na záda se svými "otázkami". Jsou to pouhé levounské kecy. Takové tu vedl ještě poměrně nedavno "mary man", takže nic nového ani objevného. Škoda.
16. 08. 2011 | 10:59

Rumcajs napsal(a):

Šlapka:

Co je ? O daních se ti nechce psát ? Přijde ti to složitý ?
Tak si běž zatím zakouřit. Až budeme mluvit o sexu, zavolám tě .
16. 08. 2011 | 11:00

tata napsal(a):

sup

ted sem opravdu nepochopil co stim basnik chtěl řict,ale hlavně tam mate několik chyb vy.

Tak zaprve už davno je podnikatel /politik jedna spojena nadoba,viz markatně zřejme BARTA,HŘEBIČEK,TO same je i u levicovych politiku.

JENŽE o poznaní min protože levicova strana jim myšleno podnikatele nemuže nastavit tak lukrativní podminky jako třeba TOP.

TAKŽE PRVNI CHYBA ,odělovat politik /podnikatel

druha chyba......to vy zde rosívate myšleno pravičaci..pořad naky boj.

krom nakych fanatiku,jde oto aby bylo padni komu padni

To že se neshodnem na zpusobu toho provadění je pochopitelne on ani dokonaly zpusob není,jen nak si nechcete přiznat že ted tam jsou obzvlašt dilentanti,no možna že vam to dosud hazí nakou petku ale jak dlouho.

SKUTEČNOST CO MA CENU........ZMENŠILA pravicova vlada dluh nikoliv spiš přidala rychlejší tempo,vyřešila deficit duchodoveho fondu.......krom toho vubec nic neřešiciho druheho piliře ktery bude spiš situaci zhoršovat,udělala něco s korupcí,udělala něco se statní spravou.......odpověd nic.

jen škrta,škrta a z hruzou zjištuje že musí škrtat vic,nebot jen nesystemove škrty situaci zhoršují,to je to hledaní podle vas nepřitele?
16. 08. 2011 | 11:10

tata napsal(a):

no opět sE naš pan RUMCAJS ZESMĚŠNIL.

VIZ....16. 08. 2011 | 10:42 ON VIDĚL ČERNEM NA BILEM 500 korun....ale že mu skapsy vytahnou mnohem vic to nak přehliží.

on odanich vi malo ovšem nebrani mu to napsat....Co je ? O daních se ti nechce psát ? Přijde ti to složitý ?
Tak si běž zatím zakouřit. Až budeme mluvit o sexu, zavolám tě .

NO A NEJVĚTŠÍ PERLA JE toto...........Co se týká poslaneckých platů - většinu mají nazdaněnou. Ten výpočet bych chtěl vidět. To je dle mého naprostá kravina.
nikoliv pane RUMCAJS ted jste se dokonale zesměšnil......lechce dohledatelne plat u vetšiny čast s danitelna tvoří2x vice než nezdanitelne a u mnohych vic přidavek za funkci se dani jen Cestovne a diety A NAKE VYDAJE přesto tato čast je minimalně menší.

bohužel kravinu Jste napsal vy no u VAS NIC DIVNEHO.
16. 08. 2011 | 11:28

SuP napsal(a):

tata -
Když si usmyslíte, že ušetříte na auto a najednou vám začne chodit nižší výplata, opravdu na to auto ušetříte? Asi tak je to s Kalouskovým škrtáním. Bylo by ale zajímavé sledovat, jaký by nastal přebytek státního rozpočtu za levounů pomocí zdanění bohatých. Škoda že až přijdou k lizu, nevyberou taky nic, ale budou zase 4 roky obecenstvu vykládat, že napravují chyby pravice.
Mimochodem, ještě se skoro nic neškrtlo. Jen se pořád zjišťuje, co projde a přitom příjem do SR pořád klesá. Blbý co?
16. 08. 2011 | 11:30

Rumcajs napsal(a):

tata:

O daních vím zhruba 2* tolik, co vy dva se Slámou dohromady.
Nejspíš to ale bude opravdu málo.

PS.

Budu se těšit na ten Váš výpočet.
16. 08. 2011 | 11:42

Sláma napsal(a):

To šlapka:
Problémem není vlastní sazba, ale způsob jejího výpočtu. Dříve se sazba počítala z hrubé mzdy. Nyní se ale počítá z tzv. superhrubé mzdy a způsob výpočtu daně tudíž ovlivňuje zastropování sociálního pojištění. Při platu 25 tis. hrubého činí výše daňového základu (superhrubé mzdy) 33500. Daňová sazba je tedy 15% z 33500. Při platu milión měsíčně zaplatíte ze superhrubé mzdy ale jen ve výši 11,6 %. Tedy daň z příjmu fyzických osob u nás není rovná, nýbrž regresivní - pro nejvyšší příjmové skupiny postupně klesá.
Častým argumentem je, že vysoké zdanění je demotivující. Může to být, ale daň ve výši 11,6% je nemravně nízká a vyjadřuje asociální chování současné vládní koalice (a jejich pasáků z řad mafiánských struktur).
Jako protiklad bych uvedl současnou konzervativní vládu ve Velké Británii, která přidala další horní pásmo progresivní daně z příjmu fyzických osob ve výši 50%. Plně to koresponduje s tradicí britského konzervatismu, kterou obhajoval například konzervativec Samuel Johnson v knize "Taxation no Tyranny".
16. 08. 2011 | 11:56

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

ODEMNE ŽADNY NEDOSTANETE,byla by to strata času stačí jak ste se strapnil stim poslaneckym platem,jak sou nahrady viší než plat co se daní to plně vystihuje vaše znalosti,mě stačí reagovat na vaše nepřesnosti,jak se dokažete strapnit,protože debata s vami je bud nadavky ,nebo ideologie a to jde mimo mě.
16. 08. 2011 | 11:59

Sláma napsal(a):

Rumcajs nás opět pobavil. Napsal: "O daních vím zhruba 2* tolik, co vy dva se Slámou dohromady."
A jak jste na to, Rumcajsi, přišel?
Nejste nějak spřízněn s Profesorem na Hradě? Ten je také samozvaným odborníkem úplně na všechno. Ve směšnosti si rozhodně nezadáte.
Že by typická vlasnost modrých ptáků?
16. 08. 2011 | 12:08

Rumcajs napsal(a):

tata:

Už jsem vám víckrát psal, ať se nesnažíte hrát si na chytrého. Absolutně na to nemáte.

Kromě náhrad co jste uvedl mají spousti jiných. Na provoz kanceláře,na sekretářku... a to už daní někdo jiný.

Takže sem hoďte výpočet, jak Topolánek šetřil na daních 80 tisíc měsíčně a nebo zalezte zpátky do nory.
16. 08. 2011 | 12:12

Rumcajs napsal(a):

Sláma:

Na to jsem přišel tak, že si občas čtu tvé názory. Zatím jsi nedoložil z těch tvých keců nic.
16. 08. 2011 | 12:14

tata napsal(a):

pane SUP

PROBOHA OPĚT CO STIM BASNIK CHTĚL ŘICT.

co to ma společne s vaším psanym že zato muže politik a ne podnikatel to zaprve......ten přiměr s autem mi teda unika.

ONO ALE VTOM PŘIMĚRU vam unika jedno.....to auto nepotřebujete nutně k životu.......zaplatit najem,šatstvo,jidlo ano to k životu nutně potřebujete takže ty škrty kalouska se těch nizkopřijmovych sakra dotikaj.
A ZDANĚNÍ BOHATYCH ZA VLADY LEVICE,samozřejmě nevyřeší dluh jeho strme narustaní ale možna by zmirnilo,ale řešení to samozřejmě není,z hlediska škodlivosti v pohledu co zde napsal pan SLAMA......Při platu 25 tis. hrubého činí výše daňového základu (superhrubé mzdy) 33500. Daňová sazba je tedy 15% z 33500. Při platu milión měsíčně zaplatíte ze superhrubé mzdy ale jen ve výši 11,6 %. Tedy daň z příjmu fyzických osob u nás není rovná, nýbrž regresivní - pro nejvyšší příjmové skupiny postupně klesá.
Častým argumentem je, že vysoké zdanění je demotivující. Může to být, ale daň ve výši 11,6% je nemravně nízká a vyjadřuje asociální chování současné vládní koalice .

asi TAKLE VŽDY SEM PSAL že levice je přijatelnější pro nizkopřijmove zduvodu že necha ohlodavat kost......pravice je ještě kopne do zadku......v ohledu pro stat jako celek jsou obě stejne bezostišně vedou stat na buben...nic vic nic min ......vam tu kost dava ohlodavat pravice to chapu.......co nechapu že ty darebaky obhajujete,ja ty levicove neobhajuji,jen tvrdim že ktěm nizkopřijmovym jsou přijatelnější,

a vždy sem tvrdě vystupoval proti darebakum na jejich straně,to same proti darebakum na vaší,opět nic vic nic min.
16. 08. 2011 | 12:24

SuP napsal(a):

tata -
..."PROBOHA OPĚT CO STIM BASNIK CHTĚL ŘICT.
co to ma společne s vaším psanym že zato muže politik a ne podnikatel to zaprve......ten přiměr s autem mi teda unika...."
Pokud se chcete k něčemu vyjadřovat, především by Vám neměl smysl unikat.
Co se týká rozkrádání státního ve státních zakázkách, krade politik, protože za ty zpronevěřené peníze neodvede žádnou práci. "Podnikatel", který se toho účastní, je sice zloděj taky, protože na základě známosti s politikem si tu "svou" dohodnutou část zpronevěřených peněz použije pro sebe, ale musí za ty peníze zajistit aspoň to, že se práce udělá. Nakonec ji stejně udělají čičmundové na konci potravního řetězce za ceny obvyklé nebo nižší. Já jsem myslel, že se svými životními zkušenostmi tohle víte.
16. 08. 2011 | 12:41

kočka šklíba napsal(a):

To už ani není pravda, co jsou zdejší pravouni schopni vyplodit :D.
Logická perla nejméně měsíce na těchto stránkách se povedla jednomu z nich:D.
Takže podle něj když je hodnota zakázky 50, politik jí zadá za úplatek za 100, podnikatel tedy ukradne 50(z toho dá politikovi 10), tak vlastně tak moc nekrade, ptz za 50 zakázku udělal. :D, :D.
Věříte tomu, že tohle může někdo myslet vážně? Může, SuP, a ještě má tu drzost někomu radit k čemu se má vyjadřovat :D. Bože kde je ta inteligence pravounů????????
Slámo promiňte, Vy nejste pravoun, ptz Vy jste inteligentní a nešaškujete tu jako mnou jmenovaný a jeho kámoš, obršašek ;).
Mimochodem Rumcajsi, nějak jste zmlknul, když vám tu Sláma doložil degresivitu daně v ČR, no ne že by to bylo překvapení.
Jinak pro všechny, ale pravouni to nejspíš nepochopí, a určitě to pro ně bude příliš dlouhé, ale velmi zajímavý film, Almost dává odkaz pod Pehem. Stojí to za to.

http://www.metacafe.com/watch/6937893/www_zlo_cz_inside_job/
16. 08. 2011 | 12:57

Rumcajs napsal(a):

kočka šklíba:

Já někdy tvrdil, že daň (když tomu tak budeme říkat) není degresivní ? (Správně je regresivní)

Já proti té regresy nic nemám. Navíc, když jsi to nakousla, není to zcela správně.

Daň máme rovnou a důchod není daň. Důchod je pojištění které si v důchodu čerpáš a to má strop jako všude po celé Evropě.
16. 08. 2011 | 13:28

SuP napsal(a):

kočka šklíba -
logická perla je to vaše rozpočítávání. Jen není podle mě, ale podle Vás, která do podnikání i "podnikání" vidíte jak do hubený kozy. Takovej tata aspoň napíše, že mu smysl uniká, narozdíl od vás, která po něm ani nepátráte, což vám nebrání v tom, abyste se pokusila mistrovat. Dámo, vymyslet a napsat kravinu s tím, že to řekl pravoun, nezvýší inteligenční prestiž zdejších levounských příspěvků. Možná mezi vámi levouny. Vám tak nějak ani nedochází, že se zbytečně a blbě navážíte do člověka, který se 20 let slušně živí svou vlastní soukromou firmou a ještě z toho dokáže trvale přispívat na ten váš státní socialismus.
16. 08. 2011 | 13:33

tata napsal(a):

SUP
a co bylo dřiv vejce nebo slepice,mohl by politik krast nebyt toho podnikatele,ale zase ste to vzal stoho špatneho konce,jako že ja vinim tim padem všechny podnikatele je v zajmu každeho poctiveho podnikatele tyto vazby přetrhat nebo ne?

oni mnohdy i ty slušny podnikatele jsou postaveny před rozhodnutí přežit /zapojit se....nebo nezapojit/zkrachovat.

JE TO SPOJITA NADOBA .takže když se prace uděla třeba jako dalnice 2.5 draší neš v Německu je to oukej.

PRO MĚ TEDA TĚŽKO AKCEPTOVATELNE.
16. 08. 2011 | 13:38

SuP napsal(a):

tata -
Dřív byla slepice, jenže živorodka. Ale tak ji sralo se s tím nosit tak dlouho, až se naučila to vyhazovat skoro hned, většinou ještě před oplodněním. Kdybyste nerozuměl, klidně se zeptejte.
16. 08. 2011 | 13:46

SuP napsal(a):

tata -
ještě k těm dalnicim. Žesou draší neš vNěmecku. Cenu dělá zákazník. Buť koupí nebo nekoupí. Když koupí 2x dráž, je to buď vůl, nebo politik.
16. 08. 2011 | 13:49

Rumcajs napsal(a):

SuP:
Nebo obojí.
16. 08. 2011 | 13:54

Sláma napsal(a):

Je zajímavé, jak s pokračující diskuzí ztrácejí modří ptáci SuP a Rumcajs, obhajující vlastní darebnost, půdu pod nohama a uchylují se k emočním výlevům (klasická angličtina na to má velice výstižné slovo - ejaculation).
SuPe, celá diskuze je o tom, co může za rozpočtovou krizi. A vy najednou potvrzujete naši počáteční tezi, že za to nemůžou sociální a zdravotní výdaje (které u nás, oproti tvrzení pana Tomského dlouhodobě nerostou, nýbrž klesají na úroveň Bulharska), nýbrž hydra korupce, prorůstající naši politiku a na ni navázanou podnikatelskou sféru.
16. 08. 2011 | 14:05

Sláma napsal(a):

Nervozitě pánů SuPa a Rumcajse se nedivím. Podle interního průzkumu ODS, o kterém se píše dnes na serveru Aktuálně, je čeká při krajských volbách totální prohra - preference hovoří o 8%.
16. 08. 2011 | 14:06

Rumcajs napsal(a):

Sláma:

Emočně tady kecáš jenom ty.

- tvrdils, že klesájí sociální výdaje... kec, který jsi nedoložil
- tvrdils, že na zdanění podle Kalouska doplatili nízkopříjmový ...kec,který jsi nedoložil
- tvrdils, že za schodek rozpočtu může daňová regrese ... kec, který jsi nedoložil
- tvrdils, že Topolánek díky novému způsobu zdanění šetří 80 tisíc měsíčně... kec, který jsi nedoložil

..... jenom žvaníš jak malé děcko.
16. 08. 2011 | 14:26

Sláma napsal(a):

Pan Tomský píše další nepravdu - prý za krizi může "Sociálně demokratická představa, že lze donekonečna dotovat rostoucí státní byrokracii".
Pan Tomského můžeme trochu omluvit, asi je více ve Velké Británii, než u nás a tak nezná reálie. Ve skutečnosti za rostoucí státní byrokracii může dvojice Klaus - Kočárník. To oni si za 1. vlády ODS usmyslili, že budou regulovat zaměstnanost a inflaci vytvořením armády špatně placených státních úředníků.
Ostatně - levicová vláda tady od roku 1990 žádná nebyla. Byla zde jen levopravá opokoalice ČSSD-ODS a pak deklarovaná pravo-levá koaliční vláda ČSSD + KDU-ČSL + US-DEU.
Když už jsme u těch platů. Už je celkem jasné, proč politici zatloukají o platech na politicky obsazovaných místech státní správy. Zatímco řadoví pracovníci ministerstev mají vůči odpovídajícím místům v soukromé sféře značně podměrečné platy, na politicky obsazovaných místech (náměstci, vedoucí kanceláří, poradci) si skutečně dopřávali. Konečně se tím vysvětlují rozpory mezi skutečnými platy řadových státních zaměstnanců (které jsou žalostné) a uveřejňovanými statistikami (které jsou zkresleny o pohádkové platy politiků a značně vysoké platy soudců, prokurátorů atd.)
16. 08. 2011 | 14:27

SuP napsal(a):

Sláma -
Zatím v Praze vyhrála 4%, ale o tom je několik blogů starších, s barevnejma obrázkama. Mě krajský volby nezajímají a preference už vůbec ne. A jesli vy tady vidíte nějakou diskusi, tak je mi vás líto. Jestli si myslíte, že za rozpočtovou krizi může ..." hydra korupce, prorůstající naši politiku a na ni navázaná podnikatelská sféra..." tak dvojnásob. To že za ni můžou sociální a zdravotní výdaje tady celou dobu tvrdíte Vy, protože si myslíte, že Vám zdejší levouni sbaštěj, že to říkáme my a chcete, abychom vám to vyvraceli. My tu naopak říkáme, že stát rozhoduje o spoustě peněz v případech, kdy to dělá špatně, protože to neumí. Tudíž o spoustu peněz přijde a nejenže za to nenese hmotnou zodpovědnost, ale ještě se na tom přiživuje beztrestnými defraudacemi svých úředníků.
Krom toho ejakulace není z angličtiny, ale z latiny.
16. 08. 2011 | 14:27

Sláma napsal(a):

Rumcajsi,
jste skutečně mistrem mlžení. Jste jako Kalousek, který neváhá lhát, i když je to jeho lhaní snadno prokazatelné.
Že klesají souhrné výdaje na sociální zabezpečení jsem dokázal odkazem na stránky Českého statistického úřadu a tabulkou, kterou ČSÚ převzal z Eurostatu. Protože jste asi analfabet, tak ji tady máte už po třetí:
Celkové sociální výdaje v % HDP":
2003 - ČR 20,2 %
2004 - ČR 19,3 %
2005 - ČR 19,2 %
2006 - ČR 18,7 %
2007 - ČR 18,6 %
2008 - ČR 18,7 %
Já chápu, že pro Vás, Rumcajsi, to je těžké, když máte problémy s počty pro 4. ročník základní školy. Takže po lopatě: výdaje v roce 2008 ve výši 18,7 % HDP jsou nižší, než výdaje v roce 2003 ve výši 20,2% HDP.
K tomu ještě uvádím, že průměr Západu je cca 27%. Takže od nějakého západního standardu jsme hodně a hodně daleko.
16. 08. 2011 | 14:35

SuP napsal(a):

Sláma -
A co?
16. 08. 2011 | 14:38

Sláma napsal(a):

SuPe, vy toho málo znáte opravdu hodně málo a navíc neumíte číst. Já jsem napsal doslova: "klasická angličtina na to má velice výstižné slovo - ejaculation". Takže, abych to pro vás analfabety přeložil, nic jsem netvrdil o tom, ze kterého jazyka toto slova pochází. Jen jsem tvrdil, že klasická angličtina toto slovo používá. Když si přečtete třeba Waltera Scota, tak ten tohle slovo hojně používá přesně pro to, co děláte vy - takové ty vaše nenávistné výlevy.
16. 08. 2011 | 14:40

Sláma napsal(a):

Za schodek v rozpočtu může především pokles příjmů státního rozpočtu, zaviněný Kalouskovou daňovou alchymií.
16. 08. 2011 | 14:42

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
tak co, kdybyste spočítal schodek na rok 2011 s použitím sazeb platných v roce 2007?
16. 08. 2011 | 14:48

Xury napsal(a):

Nebo abyste neřekl v roce 2006.
16. 08. 2011 | 14:49

Rumcajs napsal(a):

Sláma:

Mezi rokem 2006 a r. 2008 žádný pokles nevidím. Na rok 2006 sestavovali rozpočet socani.

Navíc ti znovu opakuji - část sociálních výdajů (nemocenskou) přenesl stát na podniky. viděl bych to v řádu 20 - 40 mld. Tedy asi 1-2% HDP.
16. 08. 2011 | 15:03

SuP napsal(a):

Pane Sláma -
Vy víte, jak se dělá martenzit?
16. 08. 2011 | 15:04

Sláma napsal(a):

Kromě mnoha věcí, které pan Tomský nezná, k nim patří i filosofie. Píše: "ve filosofii, kapitalismus, tenhle propagandistický a marxleninský výraz neoznačuje žádnou postihnutelnou skutečnost (kapitál), je to ideologická nálepka na zlý svět"
Toto ovšem není pravda, alespoň ve světě ne. Je pravdou, že u nás má řad slov jinou konotaci, než jak tomu je jinde.
Ve skutečnosti je toto slovo poněkud starší a Marx je začal používat v době, kdy bylo již zavedeným slovem. V angličtině je první známé použití zaznamenáno v práci Arthura Younga Travels in France z roku 1792. Rovněž toto slovo frekventovaně používá ve své klasické práci z roku 1817 "Principles of Political Economy and Taxation" David Ricardo.
Ve světě se toto slovo stále používá s neutrální konotací, jako "terminus technicus".
16. 08. 2011 | 15:16

Sláma napsal(a):

To SuP.
Já znám pojem martenzit jako termín z metalurgie železa, ale nevím, co tím básník "SuP" chtěl říci.
16. 08. 2011 | 15:19

SuP napsal(a):

Jen jsem se zeptal.
16. 08. 2011 | 15:33

tata napsal(a):

aha
pane SUP
A JA MAM BYT V KLIDU TAK TO JO,no nic zaměrně to odvadite od toho duležiteho,že by nikomu nemělo byt lhostejne jak to ta banda provadí bez ohledu jetli platí do leva nebo prava.V TOM JE MEZI NAMI ROZDIL,SVUJ HLAS zvedam proti každemu darebaku a je mi jedno jestli je z leva nebo prava,ono nic vic dělat ani moc nemužete když je pořad dost lidí jako vy dva kteří budou ty darebaky na sve straně obhajovat,dokavad bude prochazet těm lumpum na obou stranach to co zde provadějí,oproti vam nemam iluze o těch lumpech na levici jen pro mojí vrstvu kam patřim je to menší zlo nic vic ani min.........tim už neplodnou diskuzi považuji za zbytečnou nebot to vaše je jen odvadění od podstatneho.........neni duležite jestli je vul politik jak řikate duležite je to nedovolit jakemu koliv a komukoliv......zabranit se tomu neda když to ale vyjde najevo adie .........což bude myt za nasledek že se to plno lidem za trest a ostudu nevyplatí.......jestli ten plamen nepalí budete tam ruce strkat pořad,jestli spalí hodně darebaku to odradí.
16. 08. 2011 | 15:55

SuP napsal(a):

Obvykle, když nevím, tak se zeptám, když mě to zajímá ......
16. 08. 2011 | 15:56

SuP napsal(a):

tata -
Mně to lhostejné není. Ale jediné, co proti tomu můžu udělat je, dát jim do pařátů míń peněz. Tak jsem snížil životní úroveň sobě i své rodině a platím nízké daně. Jsem na tom bit 85% a stát jen 15%, ale víc dělat nemůžu. Ono až se nasere víc soukromníků, dopadne to tu jako v Chille, jen bez té chunty, tady nejsou Pinocheti. Vidíte a dnes je na tom Chille zase dobře.
16. 08. 2011 | 16:04

tata napsal(a):

pane SUP

JA BYT VAMI ZACHAZEL BYCH S PŘIKLADEM CHILE,velmi opatrně,zaprve naše informace o teto zemi jsou hodně sprostředkované,to něco konečně naznačuje když stim něco chcete konečně dokazat.

TAK ZAPRVE Aliende VYHRAL V REGULERNICH volbach,což vteto zemi bylo velice obtižne jasně dokazuje jak musel myt masovou podporu proti vojenske moci,jeho pak svrhla pučem zpet a byl to velice krvavy puč,podrobnosti sem nikdy nezkoumal ani po nich netoužím protože mame sve problemi tady je jedno jasne hlavně v oslavne notě RUMCAJSE........BYT TOTO OBRACENĚ BYLI BY TO VRAZI .už jen na tomto přikladu jak si představujete prosazovaní nazoru.NEMA VĚDOMOSTI A POCHYBUJU ŽE I VY jestli to chile není země zaslibené pravě jen pro určito skupinu lidí a tamty žijí v naprostem otroctví......to vam čisla o hospodaření neukažou.....klidně to muže byt raj pro 30 procent obyvatelstva když jim bude 70 procent otročit.......ovšem něco to napovida jak si představujete demokracii.

jinak jestli se nemylim měl byt vydan do chile něco jako zločinec ale snad umřel.
16. 08. 2011 | 18:50

kočka šklíba napsal(a):

Bože SuPe a Rumcajsi, šašek a obršašek. No možná je to v tomhle případě naopak, SuPe kopíruji si, to fakt stojí za to :D.:D. Poučil jste mě, už vím kdy se krade a kdy jen malinko :D.
17. 08. 2011 | 02:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy