Pachatelé dobra

09. 01. 2012 | 07:42
Přečteno 5262 krát
Nikdy bych nevěřil, že se opět vrátí, oni, místodržitelé nehybné moci, historičtí deterministé a budovatelé z povolání, kteří nás už kdysi v jiném světě tolik natrápili. „Budují novou identitu a pašují dějinami své kolektivní já, vtlačují se do ní, ztotožňují ji s tím, co už mají – status quo – a tvrdí tautologicky, co nejsme my, to neexistuje, ba co hůř, ani být nesmí a nebude.“ Takhle to o nich kdysi napsal nedávno zesnulý básník a homo politicus, můj dávný mentor, učitel a kolega, Jiří Gruša.

Na počátku bylo oprávněné i neoprávněné přesvědčení o katastrofě evropských dějin. Oprávněné v tom, že bylo třeba mobilizovat veškerou solidaritu evropské civilizace proti „Hitlerově filiálce pekla na zemi“ (Joseph Roth). Jenomže ta válečná katastrofa měla hluboké kořeny v mladém, pruském, virulentním a expanzivním impériu pohanských Niebelungů a byla s křížkem po jejím funusu neoprávněně ztotožněna s každým malým obyčejným nacionalismem i přirozeným vlastenectvím. Noví budovatelé se rozhodli potírat minulost a zrušit krok za krokem národy, jediný domov, který lidé měli, aby nastolili nového člověka – Evropana, místo něho však dosadili jen evropskou nomenklaturu. A když už začínalo být zřejmé, že každou další smlouvu mezi zastupiteli nomenklatury lidé odmítnou a ze spolupráce se stává zřejmá nadvláda, a nikoli republika svobodných států, ozvaly se hlasy reformátorů s konfederační lidskou tváří, aby něco zachránili ze starého ideálu. Unie měla být přece západní, s jasně vytýčenou hranicí z roku 1054, čili bez byzantských balkánských států o Turecku ani nemluvě a konzervativní, což znamená bez všelidské planetární ideologie. „Společná civilizační hodnota mírové dobrovolné spolupráce neměla být primérně založena na spolupráci státních aparátů ani diktátu z centra (a dodejme ani podloudných záměrů činovníků, kteří nedokáží nic nechat na pokoji). Má to být spolupráce morálních osobností, které by pravidly správného chování položily základ občanské důvěry“…“Jen taková neformální pravidla jsou úhrnem kultury předávané rodinou a školou, jež technokraté nevidí“ (Philippe Nemo). A v praxi pomalé minimální a jen naprosto nezbytné kooperace společného politického prostoru a trhu by magistra vitae jednou rozhodla, zda vznikne nebo nevznikne Západní člověk, tak jak na základě sdílených hodnot vznikal v Americe.

Pozdě bycha honit. Revolucionáři lidem nevěří z principu a pachatelé dobra, vyslanci spásy, jsou netrpěliví a nedůtkliví. A tak dnes, po budovatelském půlstoletí, tak jako jejich předchůdci „pohlavkují své strávníky, za tu bryndu, kterou jim navařili“ (Gruša).

Podle jazyka je poznáte. Děsí nás recesí a jihu hrozí depresí (a dozorem), nejhoršími léty od války, vyhrožují rozpadem eurozóny, unie i civilizace, pokud neobětujeme poslední zbytky svobody a nesemkneme se v integrální fiskální unii. Už žádný ideál, žádné oslavy (všiml si snad někdo nové dvouerové pamětní mince k desátému výročí?), zbývá jen ideologický fatalismus reálného socialismu, tentokrát eura, jenž má předem diskvalifikovat odpůrce jako nepřátele společnosti, aby nemyslitelné mohlo vítězit. Neúprosná je však Nemesis společné měny, vyžaduje totiž ne-lidskou oběť. Jih se hroutí, téměř polovina mladých lidí je tam už bez práce i bez naděje, a bohatý Sever se obává, že chudne, a na nepředstavitelnou masivní dotaci nemá žaludek. Vždyť sám vytlouká dluh dluhem. Více integrace znamená více daní (a další hospodářský útlum), a protože se veřejné výdaje v Unii pohybují většinou nad 50 % HDP, nemá tenhle novodobý socialismus velké rezervy. Ideologové fatalismu, jsou jen úděsným svědectvím sektářské víry a nepochybně budou pokračovat na cestě odnikud nikam, protože, co nejsou oni, to není, i kdyby se celý svět měl zbortit.

Když už to ale vypadá, že se všechno kolem hroutí, je zcela jisté, že v hlubinách dění se už rodí nová budoucnost.

Nenechme se proto zastrašit a dívejme se s nadějí do Nového roku. Ani rozpad eurozóny ani rozpad Unie neznamená žádnou katastrofu, jen bolestivou nevyhnutelnou operaci nemocného organismu.

A možná i návrat domů.

Týždeň, 9. 1. 2012

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Pane autore Vy nedáte pokoj, ale dovedete si představit, že po rozpuštění EU by zřejmě přestala platit nařízení komise EU pro zakřivení a velikost okurek a banánů č.1677/88 a č. 2257/94 ?

Nařízení Evropské komise č. 1677/88 stanoví kromě jiného, že okurky ve třídě “výběr” musí být “dobře tvarované a téměř rovné (maximální výška oblouku: 10 mm na 10 cm délky okurky).” S podobnou přesností stanoví charakteristiku pro I. až III. jakostní třídu. Uvádí též obecnou povinnost, že “hmotnost okurek pěstované venku nesmí být nižší než 180 g. Hmotnost skleníkových okurek nesmí být nižší než 250 g.“ (špatný tvar slova „pěstované“ je tedy asi jediná chyba, kterou lze „přišít“ skutečně jen české straně). Detailně je popsána i procentuální přípustnost odchylek v rámci jednoho balení. Kdo má zvláštní zájem studovat, co všechno lze na okurkách regulovat, nechť si prostuduje přílohu uvedené normy EU.

Podobně k banánům: nařízení Evropské komise č. 2257/94 kromě mnoha jiných věcí stanoví, že „banány všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být:… bez znetvoření a anomálního zakřivení plodů,“ a „banány musí dosahovat délky nejméně 14 cm a stupně plnosti nejméně 27 mm.“ Koho by trápila otázka, co že je to ten stupeň plnosti, může v euronařízení nalézt jasné vysvětlení: „Velikost je dána:… stupněm plnosti plodu, tj. tloušťkou plodu vyjádřenou v milimetrech, měřenou uprostřed plodu na příčném řezu mezi dvěma bočními stranami kolmo na podélnou osu.“
(-:
P.S.
EU země se navzájem regulují a buzerují, ale, že do Evropy každou chvilkou se valí tisíce tun kontejnerů se šmejdským zbožím popř. zbožím co musí vyrobit dělníci pracující za mizerný peníz v nuzných podmínkách, tak to nikomu ze zodpovědných pábů a paní jaksi nevadí! Zkrátka Orwellův svět jako vyšitý!
09. 01. 2012 | 08:04

vasja napsal(a):

Ty voe a co bude s nevyčerpanejma dotacema?
09. 01. 2012 | 08:13

Taoiseach napsal(a):

Alexander Tomský

Jiří Gruša byl Evropan a slušný člověk. Na rozdíl od Vás. A "s každým malým obyčejným nacionalismem" se jděte vycpat.
09. 01. 2012 | 08:42

Realista napsal(a):

Já vaše články nečtu a vaše názory mě nezajímají, jenom mě zajímá jedna věc. Když vám tak jde o suverenitu a svobodu národů a tak rád se vy a Robejšek profilujete ve slovenských tiskovinách, doufám, že vás i s Vašíkem z Hradu slováci pozvou, až budou v budoucnu organizovat sbratřovací setkání s Maďarskými bratry na hranicích. Všichni se chytnete za ruce, do vlasů si dáte květiny a budete tancovat za zpěvu Kumájama, kumájaáma...
09. 01. 2012 | 08:57

vico napsal(a):

Přidávám se k vyjádření Taoiseacha. Počkám si na další článek autora až zase bude skuhrat o evropské dotace na knižní kulturu.
09. 01. 2012 | 09:00

aga napsal(a):

Tak původně za tím prý byli pohanští niebelungové, a kdo je za tím dnes? Kdo jsou ti, kdo z toho profitovali tehdy a profitují dnes?
09. 01. 2012 | 09:15

aga napsal(a):

Taoiseach

A co vás vede k názoru, že "Evropani" mají právo na svůj "nadnárod" i přes mrtvoly národů?
09. 01. 2012 | 09:18

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Pane Tomsský,přestože si Vás vážím, s Vašimi názory na EU nesouhlasím. Sázím na USE (United States of Europe).
Rozpoštění EU by vedlo k válce.
09. 01. 2012 | 09:34

aga napsal(a):

Šašek

K válce vede kapitalismus jako takový - a je úplně jedno, jestli k ní dojde zleva nebo zprava. Pro jistotu si ale sichruje obě cesty. To směřování vidíte z militantnosti a agresivity zastánců obou cest do jednoho cíle.
09. 01. 2012 | 09:37

RR napsal(a):

Prvního ledna 2012 konec světa nenastane. Ovšem vážná celosvětová krize, která má globální všeobecný charakter, tu je se vším všudy. Že by na těch proroctvích starých Mayů či Nostradama bylo zrnko pravdy ? Dokonce i seriózní věda (studie EU 2010) se zabývá problémem přelidnění (už je nás 7 miliard, zatímco 1950 to bylo 3 mld.obyv. a výhled do 2060 odhaduje DESET mld.obyv.) a od toho se odvíjejícího zvýšeného čerpání zdrojů, na prvním místě vody; dále ropy atd.atd.
Takže tendence k nárůstu krizových jevů tu je, kdo trochu sleduje dění kolem,nebo kdo je trochu citlivější, cítí jak je vše už dnes "rozhoupané" (vztahy mezi lidmi a národy atd.) včetně počasí a podnebí (globální oteplování). Tento kvantitativní nárůst krizových jevů s sebou přináší logicky RIZIKO kvalitativního skoku, jak už mnohokrát v milióny let trvající historii planety.
Že ten rok 2012 bude dalším v řadě, je nabíledni. A je klidně možné, že řešení některé části krize (totální snad ne) se prosadí nebo začne prosazovat právě v tom r.2012.
Přejme si tedy, abychom ve zdraví a dobré vůli vkročili na tu "rozhoupanou půdu" s cílem opravdového řešení nahromaděných problémů z pozice Homo Sapiens na Zemi v etapě globálně technické civilizace.
09. 01. 2012 | 09:46

Taoiseach napsal(a):

aga

Máte bujnou fantazii. O žádném "nadnárodu" tu nikdo nemluví, o žádnou "mrtvolu národa" jsem nezakopl - :)
09. 01. 2012 | 09:47

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

aga
k válce a ostatním výbojům vždy vedla touha po majetku a území, maskovaná rádoby ušlechtilými pohnutkami (osvobození utlačovaných, svoboda víry apod.) Někdy také strach z vlastního obyvatelstva a neutěšených vnitrostátních poměrů. Turbulence na východě považuji za trvalou hrozbu pro bývalé sovětské satelity. Už tu mají početnou pátou kolonu. A mnozí materiálně založení jedinci jsou ochotni za prachy předstírat i lásku k pravoslaví (viz nadbíhání a lákání ruských turistů při jejich novoročních svátcích).
Jsme zápaďáci a potřebujeme se zbavit falešné slovanské vzájemnosti, pokud ještě existuje.
09. 01. 2012 | 09:58

cx napsal(a):

Eurozóna je na tom průměrně - tento týden je horší než minulý a lepší než příští.

dle mého gusta, se svět zbláznil,
a uprimne receno si myslim, ze ted uz z udivu nevyjdeme :-)))
09. 01. 2012 | 09:58

xx napsal(a):

vasja: brilantní poznámka. Jasné stručné, výstižné.
09. 01. 2012 | 10:01

xx napsal(a):

Na facebooku mi přistálo:
Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak dme se pýchou pouhý parazit,
jak pokřiví se každá dobrá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak lidskou slušnost korumpuje moc,
jak zchromlá vláda na nás bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak blbost zpupně schopným poroučí,
jak prostá pravda je všem jenom pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě,
jen nemuset tím sbohem dát i tobě.

Pokud Vás oslovila aktuálnost básně a ptáte se, který mladý talentovaný autor dokázal tak přesně vyjádřit naši prohnilou dobu, pak vězte, že to byl William Shakespeare a tento jeho sonet je starý 400 let.
09. 01. 2012 | 10:03

Kája Mařík napsal(a):

xx,
díky. Přesné !
09. 01. 2012 | 10:29

Kamil napsal(a):

Unie se nerozpadne. Co se děje v hlubinách autorovy mysli, to nevíme, navenek to však vyznívá jen jako zmatená hysterie. Nová budoucnost se z něčeho takového naštěstí nezrodí!
09. 01. 2012 | 10:31

xx napsal(a):

Kamil: kdo ví z čeho se zrodí nová budoucnost a hlavně jaké bude. Po válce si taky hodně lidí myslelo, že to co je v Rusku u nás nemá naději na úspěch. Měli pravdu, ono to neuspělo nakonec ani v tom Rusku. Ale že to trvalo. V Rusku málem 100 let, u nás přes 40 let. A těch škod co to způsobilo. Dodnes jsme se z toho nevzpamatovali. ;)
09. 01. 2012 | 10:48

aga napsal(a):

Šašek

Ano, mnozí obyvatelé Česka mají problém s národní identitou, koneckonců jsme tu takový meltingpot národností. Já se ale Slovanem cítím rád, a nepotřebuju se pocitu slovanské vzájemnosti zbavit. Spíš bych se naopak bál pocitu národní vzájemnosti těch, co se Čechy necítí, ač v Česku žijí. To by mohlo být daleko nebezpečnější. Pocit slovanské národnosti oproti tomu ještě nikdy žádnému Čechovi neuškodil.
09. 01. 2012 | 11:42

aga napsal(a):

taoiseach

Zřejmě pro Vás jako pro "Evropana" jsou mrtvoly národů hluboko pod vaší rozlišovací schopností. To už tak u některých "Evropanů" bývá, a tím jsou právě nebezpeční.
09. 01. 2012 | 11:45

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Apoštol dobra Tomský, dobra toho nejvyššího, dobra pro ty nejchudší duchem.

Boj proti dobru považuji za tu nejhloupější odrhovačku, kterou umí pravicový flašinet. Jestlipak je schopen pochopit, že i on je hlasatelem dobra. Pes je ale asi zakopán v tom, že to jeho dobro by většina asi za dobro nepovažovala a tak jej musí servírovat trochu jinak.
09. 01. 2012 | 11:54

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

aga
Po hrůzách 2. světové války a zkušenostmi se sudetskými Němci je pochopitelné, že i politici typu Beneše sázeli na velkého slovanského bratra na východě, nemluvě o Mnichovu. O řadových občanech také netřeba diskutovat, internet neměli a sdělovací prostředky se svou propagandou udělali své. To Poláci měli svou zkušenost a ač "etnicky čistší" Slované se zachovali opatrněji. Však byli na rozdíl od nás větší obránci své vlasti. Čechoslováci se trochu poučili sovětizací v 50tých letech a hlavně v osmašedesátém a následné normalizaci. Nějak moc zapomínáme, asi mnohé zaslepil konzum a masáž některých politiků a publicistů. Chce to holt učinit další bolestnou zkušenost, jako už tolikrát v historii. A zase bez účinku, i po odchodu Slováků se hašteříme a o prutech Svatopluka se jen cynicky žertuje. Zatím naši soudržnost určuje společný jazyk.
Jeho úpadek, mimo jiné díky televizi a newspeaku mládeže tuto skutečnost notně oslabuje. Vlastenectví se projevuje jinak, než sportovním fandovstvím. Je to vedle kvalitního školství zejména osobní příklad v rodinách a u veřejně činnýcdh osob. A tam zatím žalostně selháváme.
09. 01. 2012 | 12:13

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

oporava: udělaly
09. 01. 2012 | 12:16

Taoiseach napsal(a):

aga

Pokud Vy někde vidíte nějakou mrtvolu národa, svěřte se do odborné péče. Takoví blouznivci jsou právě nebezpeční. Hlavně sami sobě - :)
09. 01. 2012 | 12:24

Gustáv Kočí napsal(a):

xx:
:DDD Šejk Spír se hodí:DDD,
ale začnou vám nadávat do intelektuálů:DDD
09. 01. 2012 | 12:25

Jozef napsal(a):

Tyzden "slobodoeuropanov",
kovanych bushistov,dlhorocnych budovatelov noveho poriadku Wall Streetu,sa zacvakol v tupom bushizme.
Washington pre rokmi naliehavo potreboval vo svojom poslusnom europskom protektorate JEDEN TELEFON,jedneho Jelcyna,ci Gorbacova,lebo nevladal,lebo siel od porazky k porazke.
Potreboval a naliehavo ziadal.Lebo starocne bananove republiky na juh od Texasu odmietli poslusnost,Azia silnela a vitazila.Washington potreboval silnejsiu pomoc,nejakym Blaireom zjednotene europske oddiely.
A teraz,kez slaby Washington bojuje o ekonomicke prezitie s Europou,Tyzden Spojenych statov Wall Streetu bojuje za rozrthanie spojenych ekonomik Europy!

Odchadzate na smetisko lumpendejin.Pokuste sa, aspon trocha,odist s akou takou ctou!
09. 01. 2012 | 12:32

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

DIVÍTE SE

Ptám se ptám já sebe
proč zjeví se mi
nebe
když mě v duši
zebe

Však když v dušičce je
teplíčko
hned objeví se
peklíčko
a jeho vlídná
neviňátka

Stačí pootevřít
vrátka
a už zas to hraje pije
smilní
někteří jsou obzvlášť
pilní
a támhle vidím obžerství
a nudu
pře se závistí
zezadu to zrada jistí
vpředu hýká politika
a skrytých vášní
nálož tiká
od mamky
až po tatíka

A tak nevinné oči
dítěte
sem tam i něco
poplete...

Veselé krizování...
http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2011-07/1311283996_motiv-12.jpg
09. 01. 2012 | 12:36

aga napsal(a):

taoiseach

to určitě. psychiatři jsou taky tradičně většinou "Evropani". to by bylo z bláta do louže.
09. 01. 2012 | 12:38

ga napsal(a):

šašek

vlastenectví se povoluje jen někomu, a Češi to rozhodně nejsou. jejich politici a média pracují od převratu na tom, aby si uvědomili, že zaprděný méněcenný čecháček má nárok tak akorát vyměnit rektum, do kterého se s novým poníženým vděkem vnoří.
09. 01. 2012 | 12:43

Béda napsal(a):

Tomský,

"Na počátku bylo oprávněné i neoprávněné přesvědčení o katastrofě evropských dějin. Oprávněné v tom, že bylo třeba mobilizovat veškerou solidaritu evropské civilizace proti „Hitlerově filiálce pekla na zemi“ (Joseph Roth). Jenomže ta válečná katastrofa měla hluboké kořeny v mladém, pruském, virulentním a expanzivním impériu pohanských Niebelungů a byla s křížkem po jejím funusu neoprávněně ztotožněna s každým malým obyčejným nacionalismem i přirozeným vlastenectvím. Noví budovatelé se rozhodli potírat minulost a zrušit krok za krokem národy, jediný domov, který lidé měli, aby nastolili nového člověka – Evropana, místo něho však dosadili jen evropskou nomenklaturu..."
_"mobilizovat veškerou solidaritu evropské civilizace proti Hitlerově filiálce pekla na zemi" - to jste řekl moc hezky. Zřejmě jste měl na mysli Mnichovský diktát a později vybodnutí se na Československo při záboru a ustavení Protektorátu s cílem usměrnit Hitlera na východ a předhodit hydře všechny slovany.
- ta válečná katastrofa pane mluvko měla své kořeny především ve Versailleském míru, všeobecné krizi a snaze německého velkokapitálu o získání světových zdrojů - surovin, odbytišť, otrocké pracovní síly, kolonií. Bylo to řešení korporátního kapitálu typu "vše v jednom" - nacionalismus byl k tomu prostředkem.
- noví budovatelé jsou všichni co Československo, později ČR cpali vrchem spodem, za jakoukoliv cenu - i za cenu likvidace vlastní ekonomiky ve prospěch konkurence do EU, říkali, že ve prospěch celku je potřeba omezit suverenitu ČR, doručovali osobně smlouvy do centra EU a dnes mají zastoupení v europarlamentu.

„Společná civilizační hodnota mírové dobrovolné spolupráce neměla být primérně založena na spolupráci státních aparátů ani diktátu z centra (a dodejme ani podloudných záměrů činovníků, kteří nedokáží nic nechat na pokoji). Má to být spolupráce morálních osobností, které by pravidly správného chování položily základ občanské důvěry“…"
- kde byste chtěl brát ty morální osobnosti, pane Tomský? Koho máte v prostředí českého mafiánského kapitalismu na mysli?

"Podle jazyka je poznáte. Děsí nás recesí a jihu hrozí depresí (a dozorem), nejhoršími léty od války, vyhrožují rozpadem eurozóny, unie i civilizace, pokud neobětujeme poslední zbytky svobody a nesemkneme se v integrální fiskální unii..."
- nikoliv podle jazyka ale podle činů. Podle tunelů, podle lží, podle ničení a runů na ekonomiky, spekulací v neprospěch tvůrců hodnot a pod..

"Jih se hroutí, téměř polovina mladých lidí je tam už bez práce i bez naděje, a bohatý Sever se obává, že chudne, a na nepředstavitelnou masivní dotaci nemá žaludek. Vždyť sám vytlouká dluh dluhem. Více integrace znamená více daní (a další hospodářský útlum), a protože se veřejné výdaje v Unii pohybují většinou nad 50 % HDP, nemá tenhle novodobý socialismus velké rezervy..." Nehroutí se jenom jih. Pod vlivem globalizace, vítězství neoliberálního paradigmatu a lži v mezinárodní politice se hroutí veškerá západní civilizace v čele s USA a Japonskem. Evropa byla pravděpodobně velkými stratégy pouze vytypována jako hlavní zástupný cíl, který tak jako v minulosti bude odpouštěcím ventilem velkého tresku - viz to, co se rozpoutalo v sousedství Evropy a v ekonomice pod vlivem globální spekulace a cílených runů spekulativního kapitálu.

"Když už to ale vypadá, že se všechno kolem hroutí, je zcela jisté, že v hlubinách dění se už rodí nová budoucnost.

Nenechme se proto zastrašit a dívejme se s nadějí do Nového roku. Ani rozpad eurozóny ani rozpad Unie neznamená žádnou katastrofu, jen bolestivou nevyhnutelnou operaci nemocného organismu." Ano, něco nového se rodí. Něco nového ale stěží bude znamenat vítězství neoliberálů a neviditelné ruky trhu. To by znamenalo akorát vyostření stávajících konfliktů, všeobecnou nadvládu dluhu a 1% nad zbytkem světové populace. To by nebylo nic nového.
09. 01. 2012 | 12:48

jih napsal(a):

Dnes uz jsou zarukou budoucnosti pouze blogiste a jejich respondenti. Zatim co okolo se cely svet riti do zkazy, blogy se plni uslechtilci a jejich myslenkami. Zatim co okolo se vse rozpada a smeruje do nicoty na blozich se hromadi myslenky nejvetsich veleduchu naroda. Stale si rikam kde se stale bereme mi uslechtilci neomylne smerujici na anonymni webove diskuze ve svete plnem zla?
09. 01. 2012 | 12:49

Jozef napsal(a):

To ga
Len cast politikov,
len oblubenci realnych majitelov masmedialnej moci.
To iste na Slovensku...
Cast politikov si to velmi dobre uvedomuje,celiac medialnym popravam.
09. 01. 2012 | 12:52

český maloměšťák napsal(a):

Pruský expanzionismus není moc šťastný termín pro uvedenou konstrukci kořenů nacismu. Bismarck žádný expanzionismus neprosazoval Naopak - byl proti pangermanistickým předtstavám - zaznívajícím z Rakouska- Uherska. Je paradoxní, že pangermanismus pak dotáhl do konce / velmi nepodařeného - ve finále/ rakouský lakýrník.
Ty kořeny tkví hlavně v šikovném tahu Ludendorffa - kdy celé fiasko Německa ve WW1 hodil na sociální demokraty a následném nerespektování názorů - např. Keynesových, že poválečné reparace vytvoří v Německu ekonomický tlak na široké vrstvy domácího obyvatelstva. Zbytek už známe, že...

Německý nacionalista že chtěl vytvořit " Evropana" ?. Tím, že "nežádoucí" Evropany vyhladí ? No - tak to už je kafe pouze s desetinou objemu vody.

...herdek teď se lae dívám...ten guláš je o rozpadu Říma....opepřený dluhem ve výši 5O %...jako apokalypsou...

Sakra - a co USA - nebo Japonsko ?

Ty se podle Tomského už měly rozpadnout zřejmě ještě v době. kdy byla DPH na knihy 5 %...

Jdu si dát guláš.
09. 01. 2012 | 13:01

stejskal napsal(a):

Jestli ono to nakonec není pořád stejné, pane xx. Co lidstvo lidstvem bylo, je a bude. Kdo chce kolem sebe vidět jen samé zlo, vidí ho. Kdo chce vidět jen samé dobro, též. A život jde dál... ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Ale ta šejkspírovská básnická licence je samozřejmě skvělá. Dokonalá krása. Takže vlastně vyvolává spíše pozitivní emoce ;-)
09. 01. 2012 | 13:10

katango napsal(a):

Shakespearův 66. sonet (výše uvedený) znám a už pěknejch pár let si ho opakuju. I když jinej překlad.
09. 01. 2012 | 13:43

český maloměšťák napsal(a):

xx
http://www.czech-language.cz/translations/shakespeare.html

Osobně mám nejradši tento překlad :

Znaven, ach, znaven vším, hledám smrt a klid,
když vidím zásluhy rodit se u žebráka,
a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít,
a víru nejčistší zrazenou hořce plakat,
a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných,
a dívčí něhu, čest, servanou v okamžiku,
a dokonalost pak, budící už jen smích,
a vládu ve zchromlých pařátech panovníků,
a jazyk umění vrchností zmrzačený,
a blbost, doktorsky radící rozumu,
a přímost, zvanou dnes hloupostí bez vší ceny,
a Dobro zajaté a otročící Zlu –
tím vším, ach unaven, já zemřel bych už rád,
kdybych tím nemusel i lásce sbohem dát
09. 01. 2012 | 13:49

xx napsal(a):

stejskal: kdoví jak se cítil sám Shakespeare, když to sepisoval. S odstupem času se to ale jeví jako pozitivní vliv. Zkrátka si můžeme říct, že se za stovky let nic moc nezměnilo.

Můžeme se snáze vysmát všem těm novinářským pokusům lidi vyděsit k smrti tím, že teď už vážně přetekla míra, že teď už je ten správný okamžik na trest boží, protože míra sodomie přetekla přes okraj.

Ne ne vážení, je to stále stejné co svět světem stojí. Gauner nectí pravidla a vždy si smlsne na těch co pravidla dodržují vždy.

Nedávno jsem četl srdceryvný příběh o američance, která přišla o manžela a o dům. Žila s malým děckem v mobilním domě a jednoho dne zaslechla jak kolem domu obchází zloději. Zavolala 911 a dotázala se operátorky zda zloděje může zastřelit, když vlezou dovnitř. Operátorka řekla, že to jí říct nemůže, ale že ona musí udělat všechno proto aby ochránila zebe a své dítě. Když jeden ze zlodějů vlezl dovnitř, ta žena ho zastřelila hned u dveří. Nic se jí nestalo.

Jak by to dopadlo u nás ? Někdo kdo nectí pravidla, poruší je získává výhodu nad tím kdo pravidla dodržuje. A protože naše pravidla ochraňují každého bez rozdílu, tedy i ty co pravidla nectí, má napadený jen velmi malý manévrovací prostor a v tomto příběhu by se nejspíš dostal do velkých potíží. Kdo je tedy větší gauner ? Ten co napadá druhé a porušuje pravidla, nebo ten kdo gaunery ochraňuje a poctivce nutí se podrobit násilí ve jménu jakési čistoty práv ?

Kdyby útočník nebyl ozbrojen, a chtěl ženu jen znásilnit ? Směla by ho střelit ? Nebo by se musela podrobit násilí, protože by neměla po ruce adekvátní sebeobranu ( slabá žena nezdolá silného muže svaly ani jinak, než silnou zbraní který vyrovná převahu ).

Ale to jsem už zabředl do detailů.
09. 01. 2012 | 13:50

xx napsal(a):

český maloměšťák: tady je 13 překladů a některé jsou v diskusi také zajímavé
http://sonety.blog.cz/0706/willam-shakespeare-sonet-c-66-v-nekolika-prekladech

a zde jsou sonety v jednom dokumentu v překladu Jana Vladislava

http://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/sonety.pdf

Tady originály http://www.shakespeares-sonnets.com/sonnet/66
09. 01. 2012 | 14:03

stejskal napsal(a):

Ano, pane xx, takto nějak jsem to myslel (myslím ty tři první odstavce, včetně těch novinářským i jiných pokusů lidi vyděsit k smrti a toho, že řada lidí miluje nechávat se k smrti děsit popř. je vyděsí každá pitomost).

Ten zbytek Vašeho vstupu je myslím o neustálém a nikdy nekončícím hledání rovnováhy mezi různými aspekty toho, co jste výše popsal (nutná sebeobrana, nepřiměřená sebeobrana, zabití z nedbalosti, vražda apod.). Jednou se to vychýlí ve prospěch jednoho principu, podruhé (třeba o pár dekád později) zase onoho. Tak to funguje, žádný ideál se nastavit nedá (byť se nad tím můžeme spolu s Willem rozčilovat už tisíce let :-) Jen to neustálé hledání rovnováhy...

Libor Stejskal
09. 01. 2012 | 15:55

Obyč napsal(a):

Jistě,že se v hlubinách dění vždy rodí nějaká nová budoucnost,ale jaká, neví dost dobře z lidí(nikdy) nikdo.Ač článek v závěru vyznívá jako by autor o nadcházející budoucnosti dost věděl, svoji pravou vizi raději příliš neobjasňuje.Je to ten návrat domů?Je možné se vracet a je kam?Kde domov jeho a kde přijatelný domov pro obyčejné slušné lidi?Je dnes ještě a bude v izolujícím se Česku?
09. 01. 2012 | 16:11

tomik.koci@centrum.cz napsal(a):

Ale takových říší a ideálů už tady bylo................ Ještě v roce 1980 mě můj osobní fízl vysmíval, že komunismus u nás nikdy nepadne páč jej drží slovanské Rusko (tehdy SSSR)No a neuplynulo ani 9 let...Kromě toho Rusko není slovanské . 50 % tatarské krve a dalších minimálně 20% kdovíčeho.
Nebyl státní dluh a ani nemohl být, bártrové bchody ho neumožnily a měna neměla cenu ani potištěného papíru. V podstatě jednotlivé lágry měly svůj druh poukázek.
Evropa to zmněnila v toum, že zavedla směnitelnou měnu.Ale nějak se to těm státům, zvyklým na různé inflace a hyperinflace, eventuelně měnové reformy , nehodilo.Takže sotva to začalo , už to krachuje. Euro se nám vzdaluje a odchází. Cenu má jen zlato, sříbro a podobné komodity.
Takže Evrop sbohem....
09. 01. 2012 | 16:42

TrumpetaTroubivá napsal(a):

To je zase ruďochů. Tomský, to nemáte k dispozici pro publikování nějaký web, kam chodí lidi, pro které pluralita a různost názorů jsou přirozené?
09. 01. 2012 | 20:14

Jáchym napsal(a):

Pane Tomský, nevím, zda procházíte i blogy, pod nimiž už diskuse vyhasla - ale možná by Vás zaujal článek, týkající se možné budoucnosti nakladatelské profese.
http://www.blisty.cz/art/61856.html
Ta úspěšná kniha asi nebude literární veledílo - ale totéž platí o naprosté většině papírových knih.
14. 01. 2012 | 00:17

Derek Pilous napsal(a):

Návrat domů, tedy k národním státům? Slovy skupiny Lucie: "Už se nechcem nikdy vracet, tam kde nám bylo mizerně..." Národní státy byly pouze dočasně stabilním uspořádáním industriální společnosti, před níž neexistovaly a po níž, ve společnosti informační, se rozpouštějí. K návratu k nim by bylo potřeba mnohem více, než rozpad jednoho integračního projektu, konkrétně reverze globalizace, odpojení internetu a přísná regulace dnes příliš levné dopravy. Jinými slovy, technologický a civilizační krok zpět. A to je v zásadě program všech konzervativců včetně pana Tomského.
14. 01. 2012 | 15:56

Valsidal napsal(a):

Raději si prostudujte problematiku, když píšete neco ke standardum :-) http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/marketing-standards/index_en.htm#specific-marketing-standards
19. 10. 2012 | 12:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy