Jak rozumět světu?

18. 07. 2012 | 10:00
Přečteno 4769 krát
Na potvrzení existence Higgsova bosonu nazývaného z legrace “Boží částice”, se čekalo víc než půl století, není jen tak honit (astronomicky) drahým urychlovačem subatomární protony třiceti kilometrovým podzemním tunelem, nemluvě o výpočtech nepřímých důsledků srážky částic, vidět je nelze, a tak byla radost (4. 7. 2012) z potvrzení standartního modelu fyziky vědců veliká a světová media se radovala s nimi. Horší to bylo s vysvětlováním laické veřejnosti něco. Můj syn (astrfyzik) mi všech 17 atomárních subčástic popsal, ale také moc nevysvětlil. Průšvih je, že všechny ty esoterické muony, neutriny a kvarky se pohybují mimo gravitační pole. Zajímavé, že tvoří jen 4 % viditelné “normální” hmoty ve vesmíru. Teď už jen objevit tu tajemnou ohromnou černou antihmotu/energii pod ní, která to zázračně všechno drží pohromadě. Z fyziky se stala metafyzika, kam se na ni hrabou teologické disputace. Jak ostatně pravil slavný anglický fyzik Haldane: vesmír není jen podivnější než předpokládáme, je podivnější než jsme schopni předpokládat. A možná jednou fyzika objeví i síly nemateriální, o nichž už dávno víme logickou filosofickou dedukcí (Aristoteles nebyl ovlivněn náboženstvím), že veškeré naše ne-nutné ale existující jsoucno drží pohromadě. Obávám se, že až je vědci objeví, nazvou je materialisticky, vymyslí zápornou energii. Tak už to ve světském světě chodí. Přesto se můžeme těšit.

Bohužel i mezi vědci najdeme popírače dokázaného, kteří místo alternativní potenciálně dokazatelné teorii (Popper) mávají hypotézami čiré představivosti, jako by z něčeho, co si logicky neprotiřečí, šlo dokázat samu existenci. Může existovat jednorožec, ptali se scholastikové? Může. Ale existence z takové možnosti nevyplývá. Higgsův boson, byl vypočítán a předpověděn jen proto, že by se bez něho (nebo něčeho velmi podobného) jinak fungující model kvantové teorie matematicky sesypal.

Vědecké objevy jsou obdivuhodné a nepředstavitelé proto, že teorie staví na realitě a nikoli na představivosti. Když se objevila teorie Velkého třesku, počátku vesmíru, která vedla k mnoha dalším objevům, okamžitě byla napadnuta antiteorií, že se rozpínající vesmír jednou začne smršťovat zpátky do stejného bodu. A tak dokola. Někomu se prostě důsledky vědecké teze o konečnosti kosmu nelíbily. A logický rozdíl mezi podloženou oprávněnou a neoprávněnou hypotézou čiré představy se učí málokde.

A tady vidím největší ohrožení světa. Útok na rozum. Denně je tisk a internet zahlcen polemickými články o naší bezprostřední ekonomické a politické budoucnosti, jejichž argumentace nevychází ze skutečnosti, místo reálných faktů nabízí příklady, nebo představy, z nichž čiší osobní záměr, nechuť, schválnost či politická ideologie. Představují jen možnost jednorožce.

Stačí se podívat na diskuse o plynu z břidlic, největší energetickou revoluci světa, jež zřejmě nahradí mnohem dražší atom, ropu – a uhlí zřejmě zlevní. Je ho totiž na světě neuvěřitelné množství (zvlášť v Číně, Kanadě, Francii). Během dvou let přestala Amerika plyn dovážet a brzy bude vyvážet. Zásoby se odhadují na 350 let. Phil Vergler (energetický specialista) se ptal nedávno v New York Times, kdy Amerika vstoupí do OPECu, už osm let prudce klesá i její závislost na dovozu ropy. Ale v Evropě hned: nejsme v Americe, nebezpečné chemikálie, hustá zalidněnost a teorie, že jednou může těžba ohrozit spodní vody. Může. Zatím se tak nestalo, vrty míří hluboko pod ní a to se metan už těží 80 let. Odborné studie poukazují, že jsou vrty méně nebezpečné než ty používané na výstavbu dálnic. Ve skutečnosti jde o nejbezpečnější a nejméně škodlivou technologii vůbec. Lidé umírali a umírají v podzemních dolech na všechny suroviny i při těžbě ropy, o ekologických škodách nemluvě. A hustota obyvatel? Dočetl jsem se v odborné studii, že pět tisíc věží se v Americe nachází v oblasti největších konglomerací.

Francie a Česko průzkum břidlic zakázaly. Odborné studie jejich vlády nezajímají. Plyn vadí zeleným, atomové lobby, ustrašeným. Na každý argument je fiktivní protiargument. Na realitu platí antirealita.

Týždeň, 16. 7. 2012

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

přísloví napsal(a):

pýcha předchází pád
18. 07. 2012 | 10:13

resl napsal(a):

Ten plyn z břidlic ukazuje na rozdíl mezi Amerikou a Evropou. Logicky a finančně uvažující Američané to musí vyzkoušet a nebrání jim v tom nesmyslné evropské byrokracie. Podělaná Evropa čeká, není si jistá a zvlášť v Česku, kde byl plyn v břidlici též nalezen, se dělá vše proti. Lidi, naočkovaní starostou už demonstrují proti těžbě, aniž by něco začalo, "odborníci" už hulákají že to tady nepůjde a vláda mlčí, pospává a když se probere, přemýšlí kdo může kde co ukrást. Jen ne nic dělat, nejsou prachy, ty přece si musí rozdělit nesmyslné partaje a pak už je účetnicví nevyhledatelné. Je veřejným tajemstvím, že politici pobírají odměny od své strany za loajalitu i když tím okrádají celý národ z jejich daní.
18. 07. 2012 | 10:26

přísloví napsal(a):

resl

každá mince má rub a líc
18. 07. 2012 | 10:32

***** napsal(a):

Sorry,tento poslední čísi příspěvek z zatím posledního blogu R.Honzáka se sem tématicky komplementaritou přímo hodí,přenáším to sem:

liebenbrief napsal(a):
Je myslím,že je škoda,že jste stáhli tenhle blog z živého koutku ve chvíli kdy Pažout,referencí na Feynmana a bloger Honzák citací nadnesli vzájemně shodný úhel pohled "počtu dveří" poznání.
Osobně si myslím,že dnešní fyzika se jako Titanic téměř již potápí nákladem těch dveří-pluralismu -pokud poroste počtem hypotéz,růstem nejednoznačnosti,neekvivalentními definicemi stále více proti Newtonovu:Hypothesas non fingo.
Pokud Západ vytvořil vědu,tak až po objevu parního stroje Wattem-tedy v posledních dvěstě letech a to současně s plejádou ruských vědců,již od carů.
Kult Feynmana trvá,i když je hlavní opozicí proti dnešnímu favoritu-strunám-stringům.Pokud byl Feynman psychologem,jsou strunaři psychiatrem,o němž se domnívají mnozí,že by se sám měl léčit.Feynmana je zajímavé číst v populárních předáškách:Ale je vždy afektovaný a nadnesený,zde u Pažoutovy reference si ani nedovolil uvést zda považuje dnešní hodnotu specifického náboje za bližší pravdě než Milikanovu původní.V publikovaných lekcích mnoha dílů o fyzice je Feynman smrtelně nudný jako fyzik.Byl zázračný počítálek-všichni po něm přejali metody jak posčítat poruchy subjektivním řádem,který nalezl v prastarých malých deviantech linearity kvantové mechaniky.Trivializoval a kanonizoval to co jiní pro chaos prostě nezvládali.Stringologové to je naopak nejbohatší,nejduchaplnější matematika-její ráj-jaký si lze představit-hlavní stan matematických vynálezů nestandartní podoby.Přesto Feynman se držel naprosto reálných efektů,zatímco stringologové bloudí mezi svými často nehmotnými částicemi,universálním vesmírem, supersymetrií,černou hmotou od Einsteinů jaksi bezcílně,spíše stále esoterickými než reálnými i fyzikálním entitami.Oba tyto subjektivní a vzájemně polární směry jsou pokračovatelé Paula Diraca:Feynman jeho antičástic,stringologové se drželi jeho monopolu-magnetického náboje.Stringologové formálně statistickému krabicovému kombinatoricky pojmu boson přidali hlubokou interpretaci v podobě topologického solitomu-který je praotcem struny-stringu a který sám vždy i bez existence Diracem hledaného magnetického náboje nese nový typ náboje:topologický náboj,jenž je obdobou známého "počtu závitů" v exaktně matematickém užití.Tam kde Feynman pracuje s intuitivně-subjektivním součtem poruch,oni staví na pevných základech teorémů topologie variet,homologie,tříd kombinatorické topologie,kalibračně-invariantních polí a indexů,a mnoha dalších konceptů moderní matematiky 19. a 20.století-dnes už skoro nic nevyjímaje.Tedy je otázkou zda mají vůbec kritérium co je a co není už teorie typu strun.Feynman-subjektivista o něčem,stringologové-objektivisté o ničem.On génius matematické triviálnosti,oni naopak mistři matematické sofistikace a vynalézavosti.Z hlediska podstatnosti strunaři žádnou hlubší matenmatickou entitu neobjevili,ale kombinačně mimořádně rozšířili možnosti matematiky vlézti kamkoliv kam čert předtím nemohl.Oni a Feynman rozvířili starou otázku o Diracovi a fyzice:co je a co není fyzikálně patologické.
Mnoho dveří znamená větší labyrint.Komplikované a delší cesty hledání.Mnoho pravd o jednom a tomtéž.Obtíže výběru z nich té nejlepší.
18. 07. 2012 | 10:47

papilio napsal(a):

Konečně ten zazobaný rozumbrada Tomský potřel v energetické vizi toho amatéra dr.Cílka!Tomský na Hrad!
18. 07. 2012 | 10:54

resl napsal(a):

přísloví, 10:32
pravdivé, jen trochu nekonkrétní, jak to v Čechách bývá. Ani tak, ani tak, nemám pravdu ?
18. 07. 2012 | 10:57

wiki napsal(a):

resl napsal(a): ...Američané to musí vyzkoušet...Podělaná Evropa čeká

Není žádný důvod být v této oblasti "pionýrem". Plyn je pod zemí již mnoho mil. let a dalších 10-30 tam ještě vydrží. Mezičasem se technologie doladí a "zekologičtí", v důsledku hromadné výroby zlevní, ...
18. 07. 2012 | 10:59

arnazach napsal(a):

Co k tomu blogu říci? Vím, že bych neměl říkat nic. Ale nemůžu: Svatá prostoto!
18. 07. 2012 | 11:24

resl napsal(a):

wiki,
přesto si myslím, že je třeba posoudit, co je levnější. Čekat desetiletí, nebo to zkusit ? Zatím tady zaznělo kategorické ne.
18. 07. 2012 | 11:27

Béda napsal(a):

Kašlu na Tomského imaginární žvásty o ničem! Zde si přečtěte něco z reality! "Parlamentní listy: Jsem už stará, ale takovýhle binec... O Drábkovuˇ"ďáblovi", který může za vše"

Je neuvěřitelné, kam až může politika "rozpočtově odpovědných" odklaněčů a galerky ekonomických škůdců sklouznout. Odborně, morálně, právně. A přesto se vůbec nic neděje. Dál válcují sněmovnu i společnost jako komunisté před sametem. S jediným rozdílem - žekomunisté nerozkradli a astronomicky nezadlužili na celé generace stát a řídili jej z pozice hospodáře a nikoliv škůdce, který sám sebe (stát) prohlašuje za nejhoršího hospodáře a nechává se titulovat nejlepším hospodářem.
18. 07. 2012 | 11:37

allien napsal(a):

Zajímavá je idea blogera: v jednom textu umístit Higgsův boson v kontextu pramatérie a břidlicový plyn.Panvěda Komenského s panlogismem Leibnitze:ten chybí tím,že autor nenašel můstek mezi oběma problémy nebo pojmy.Jak dalece má v sobě tedy universalita trhliny ?
Může plyn mezi vrstvami klouzat ? Vzpříči se? Rotovat? Lézti spirálou? Tření k vznícení při zúžení se mezery vrstev na "trysku" nebo ochlazení Joule-Kelvin efektem až ke zkapalnění pokud bod kondensace leží nízko toho plynu,..Představa plného balonku k odhadu kapacity ložiska asi nezafunguje,protože tady rychlosti výtoku plynu budou podle uložení vrstev anizotropní a geologové stěží použijí Pascalův zákon o tlaku všech směrů a stavové rovnice pv=RT k odhadu objemu,množství plynu.Tuším,že Vernadsky zavedl ?"Noosféra"?-na rozdíl od biosféry-kde už nelze vysvětlit přírodu biosférou díky působení lidí-obdobu "Gaia" teorie.Né té diskutérky.
Tedy jakýsi mention-biologicko-anorganický komplex složitě provázaný,což v hustě populučních urbanistických celcích USA jistě bude tak nějak.Zde je i tlak lidí,aut,strojů,budov na půdu a plyn uniká do méně čisté atmosféry.Zase tu není potřeba pevných batyskafů proti obrovskému tlaku jako u shelfů -těžby nafty z mořského dna v Norsku.Ale s velkou pravděpodobností zde bude možnost Casimirovy energie Cardyho černé díry v pojetí teorie strun.
18. 07. 2012 | 11:54

Zprzněný ministrant napsal(a):

resl napsal(a):
poznámka,
byl jste to vy, který dal příklad o cikánech a Židech a dal jste to do souvislosti s komunisty. K vaší obavě mohu poznamenat, že jsem vždy prosazoval oběšení komunistů od krajských tajemníků výš. A nestojím na té straně teď, jak mi sám podsouváte. To jste si už mohl tady všimnout. Jinak komunisti nejsou skupina se svérázným názorem,jak píšete, ale zločinci a potomci jejich vrahů. Nepleťte si "svéráz" s vraždou a primitivismem. Díky za reakci a pokračujte.
17. 07. 2012 | 14:28

resl napsal(a):
mb,
chtěl bych, aby viseli po soudním procesu, nikde nepíši o lucernách, jak se dělo v Maďarsku. Příklady, proč to chci, vám nemusím vysvětlovat, částečně jste je napsal.
17. 07. 2012 | 14:49
mb napsal(a):
... akorátže po soudním procesu je nikdo nepověsí ...
17. 07. 2012 | 14:51

Zm:...Dovolil jsem si na Hvížďalojc blogu Pátera Resla "opravit" jazykově: "že potomci jejich vrahů" (tedy znamená vrahů komunistů? - asi Vančury, Fučíka, Anny Letenské, K.Poláčka, Jos. Čapka, K.Hašlera, B.Václavka atd.?) a odloužil jsem za oběsivšího se Resla u Antoníčka jako ministrant s P.Malým o půlnoci zádušní mši, ale... pan Stýskal mi to vzal. Páter Resl tam ovšem trůní dál, jak zde vidno...
18. 07. 2012 | 12:22

co si dienstl počne s uhlím? napsal(a):

Fosilové očerňují jádro, neprůhlední zelení (některé) fosily.
Energetika je obrovská rvačka o to, kdo smí víc ždímat obyvatelstvo. Nejkomičtější výmyk se zatím povedl zeleným a evropské byrokracii (za moudrého přikyvování všehoznalých Němců) s fotovoltaikou. V které se nám podařilo vyniknout nad všechny vědě známe slabomyslníky.
Za sebe jdu shánět vrtnou soupravu a dynamit, Češi ať diskutují.
18. 07. 2012 | 12:33

VFISCHER napsal(a):

TOMSKÝ - SEM SE PŘESTĚHUJTE ! ! !
Tyto praktiky potvrzuje stav ovzduší ve městečku Dish v Texasu, přes které vede plynová potrubí. V ovzduší byla nalezena vysoká úroveň známých a nečekaných karcinogenů a neurotoxinů jako benzen, dimethyldisulfid, ethan, methylethyl disulfid, trimethylbenzen, diethylbenzen, methyl-methylethyl benzen, tetramethan benzen, naftalen, 1,2,4 trimethylbenzen, m-xylen p-xylen, karbonyldisulfid, sirouhlík, methylpiridin a dimethylpyridin. Obsah benzenu překročil pětapadesátkrát obvyklou hodnotu ve vzduchu a obsah sirouhlíku byl překročen až stosedmkrát, což znamená obrovské riziko pro zdraví.

ZDROJ:
http://www.vasevec.cz/vip-blogy/bridlicovy-plyn-%E2%80%93-energeticky-raj-nebo-frakovaci-peklo
18. 07. 2012 | 12:54

allien napsal(a):

Těžby,čističky,energie budou muset lidi stále více zajímat.Krom ekologických katastrof existuje exponenciální monotonní hladká křivka úbytku rostlinných a živočišných druhů,hlavně toxicitou a parazity.Index biodiversity k minimu rozmanitosti.Monokultura je stěží myslitelná i jako poslední sdtádium smrti přírody živé -jako tráva atd,-ale kdo z nás za celý život slyšel kukačku,viděl křepelku (v 19.st. na trhu časté),viděl letět výra?
Plazi žijí tři-čtyři zmije,užovka,slepýš,? liška a vlk vyjímečně,...
Dokáže se příroda regenerovat a vzpružit později v minimu biodiversity? Kulička v jamce v minimu potenciální enegie nikoliv bez externalit.Zde jde o entropii.A navíc nestačí chtít po přírodě jenom aby bylačistá.Musí mít i přirozené proporcionality druhů a potrav i reservy.Většinou skladba organismu podléhá stavbě typu známá z učebnic "ekologická pyramida",kdy vrcholek a vyšší patra mají menší druhovou rozmanitost i celkovou populaci,ale delší potravinové řetězce vzhledem k posloupností požíračů.Některé druhy,které jsou vzájemnými antagonisty-dravec a slabší oběť prodělávají v ideálních podmínkách periodický průběh se známou Volterrovou rovnicí,ale pokud se podmínky slabšího (třeba vegetariána změní) může to se silnějším i slabším dopadnout úplně jinak.Jiné druhy jako ryby -rekordmani v počtu plozených potomků,jich nakonec v dospělosti vlivem extrémního množství nepřátel během vývoje ebrya nakonec maji í velmi málo,někdy druh vyhyne.A tady vodní biosféra ryb je vůbec málo známa komplexně,ač jednotlivé faktory jsou známy i déle.Na ryby navazují pochopitelně vodní savci a ptáci-vydry a kormoráni,jejichž schopnosti lovit daleko převyšují suchozemské lovce.Ryby mají skutečně nepřátel mezi živými nejvíc a toxicita je usmrcuje nejsnáze,třeba i bez vnějšího vlivu nebo deficit teplem kyslíku atd.
Skutečně ač péče hajných a myslivců a porybných za feudálů byla větší než moderní a soustavná,jejich chápání musí ekologie komplexností daleko přesáhnout,protože působí dnes mnohem více faktorů současně.A stavy jsou nižší v druzích. Umrtvování přírody jistě za sebou táhne totéž u lidí,pouze to neumíme vyhodnotit.Nevíme jak.Nenapadá nás souvislost přímá mezi mrtvými brouky,ptáky,savci,rybami a nemocnými lidmi,žijícími s nimi ve s polečné přírodě.Voda,vzduch,půda k pěstování arostlinstvo-jsou tytéž,častoi ulovená zvěř,ryby.Neznáme rozdělení živin a kontaminantův detailech podle druhůastanovišŤ,změny v kratších i delších minerálních a jiných přírodních kolobězích.Cyklus dusíku je v začátcích chápání.
18. 07. 2012 | 13:57

allien napsal(a):

Opravený text výše:

Těžby,čističky,energie budou muset lidi stále více zajímat.Krom ekologických katastrof existuje exponenciální monotonní hladká křivka úbytku rostlinných a živočišných druhů,hlavně toxicitou a parazity.Index biodiversity k minimu rozmanitosti.Monokultura je stěží myslitelná i jako poslední stádium smrti přírody živé -jako tráva atd,-ale kdo z nás za celý život slyšel kukačku,viděl křepelku (v 19.st. na trhu časté),viděl letět výra?
Plazi žijí tři-čtyři zmije,užovka,slepýš,? liška a vlk vyjímečně,...
Dokáže se příroda regenerovat a vzpružit později v minimu biodiversity? Kulička v jamce v minimu potenciální enegie nikoliv bez externalit.Zde jde o entropii.A navíc nestačí chtít po přírodě jenom aby byla čistá.Musí mít i přirozené proporcionality druhů a potrav i reservy.Většinou skladba organismu podléhá stavbě typu známé z učebnic jako "ekologická pyramida",kdy vrcholek a vyšší patra mají menší druhovou rozmanitost i celkovou populaci,ale delší potravinové řetězce vzhledem k posloupností požíračů.Některé druhy,které jsou vzájemnými antagonisty-dravec a slabší oběť prodělávají v ideálních podmínkách periodický průběh se známou Volterrovou rovnicí,ale pokud se podmínky slabšího (třeba vegetariána změní) může to se silnějším i slabším dopadnout úplně jinak.Jiné druhy jako ryby -rekordmani v počtu plozených potomků,jich nakonec v dospělosti vlivem extrémního množství nepřátel během vývoje embrya nakonec maji í velmi málo,někdy druh vyhyne.A tady vodní biosféra ryb je vůbec málo známa komplexně,ač jednotlivé faktory jsou známy i déle.Na ryby navazují pochopitelně vodní savci a ptáci-vydry a kormoráni,jejichž schopnosti lovit daleko převyšují suchozemské lovce.Ryby mají skutečně nepřátel mezi živými nejvíc a toxicita je usmrcuje nejsnáze,třeba i bez vnějšího vlivu nebo deficit teplem kyslíku atd.
Skutečně ač péče hajných a myslivců a porybných za feudálů byla větší než moderní a soustavná,jejich chápání musí ekologie komplexností daleko přesáhnout,protože působí dnes mnohem více faktorů současně.A stavy jsou nižší v druzích. Umrtvování přírody jistě za sebou táhne totéž u lidí,pouze to neumíme vyhodnotit.Nevíme jak.Nenapadá nás souvislost přímá mezi mrtvými brouky,ptáky,savci,rybami a nemocnými lidmi,žijícími s nimi ve společné přírodě.Voda,vzduch,půda k pěstování a rostlinstvo-jsou tytéž,často i ulovená zvěř,ryby.Neznáme rozdělení živin a kontaminantů v detailech podle druhů a stanovišť,změny v kratších i delších minerálních a jiných přírodních kolobězích.Cyklus dusíku je v začátcích chápání.
18. 07. 2012 | 13:57
18. 07. 2012 | 14:06

resl napsal(a):

Zprzněný ministrant,
kdo vám to udělal a kde ?
18. 07. 2012 | 15:08

Ateista napsal(a):

Pane Tlmský, to je poněkud slabý a dost zkreslený článek, ale jako politolog víte, co lidé chtějí slyšet, tak jim to tu na podnose předložíte. Mimochodem, politologie není věda, ale hospodské žvanění na jiné než hospodské úrovni a s aplikací odborné terminologie, nic víc a nic míň.

A nyní k tomu Vašemu lživému článku.
Pokud někdo vyrací nějakou teroii, tak jeho teorie není antiteorie, vím, jak jste to myslel, ale příště si to po sobě přečtěte. Velký třesk je pouze jedna z teorií, kde je mnoho otazníků a nevyřešených problémů, např. problém singularit v čase t = 0.
Vesmír se podle současných znalostí opravdu může začít v nějakém časovém bodě zase smršťovat zpátky, to opravdu není žádná ničím nepodložená revolta nějakých naštvaných fyziků, ale je to fakt. Samozřejmě existují racionálně zkonstruované teorie podložené mnoha fakty, že žádný Velký třesk nebyl, ale zatím nám je objektivní realita skryta a co bude nebo nebude, nikdo neví, nebo Vy ano, pane Tomský? Opravdu nejde o neoprávněnou hypotézu čiré představy.
Další Váš "úctyhodný" výrok: "Higgsův boson, byl vypočítán a předpověděn jen proto, že by se bez něho (nebo něčeho velmi podobného) jinak fungující model kvantové teorie matematicky sesypal." On by se nesesypal, protože matematický model můžete vždycky modifikovat, ale to už by neodpovídalo současnému poznání přírody. v matematice si můžete vytvořit svoje vlastní axiomy a na nich si postavit celou matematiku...
Pokud Vám n¨doposud uniká, co je to Higgsův boson, tak Vás odkazuji na odbornou literaturu určenou pro širokou veřejnost z nakladatelství Dokořán, nakladatelství Academia v tomto ohledu taky nebude marné a pokud máte někdo zájem, podívejte se hned na www.aldebaran.cz, kde se ve svém mateřském jazyce srozumitelnou formou dočtete více o tomto bosonu. Dokonce si můžete zdarma stáhnout nějakou odbornou literaturu a rozšířit své obzory.
18. 07. 2012 | 15:21

TomášL napsal(a):

Jak rozumět světu?

Stačí si vzít do ruk geologické kladívko...
18. 07. 2012 | 15:26

český maloměšťák napsal(a):

Na netu je k mání film, v kterém jsou scénky, jak domácnostem v USA teče z vodovodního kohoutku hořící voda.
Bylo by to celkem zábavné a srandovní...kdyby to nebylo zdraví a životu nebezpečné.

Ale to je asi těžko intelektuálovi Tomskému vysvětlit...že voda je látka, která nevzniká v PET láhvi či ve vodovodní trubce...ale že je to látka, která má z hlediska života nezastupitelnou funkci a která - pokud je vodou tkzv. spodní a je znečištěna....může být pak sama faktorem, který ohrožuje život.

"...Ale v Evropě hned: nejsme v Americe, nebezpečné chemikálie, hustá zalidněnost a teorie, že jednou může těžba ohrozit spodní vody. Může. Zatím se tak nestalo, vrty míří hluboko pod ní a to se metan už těží 80 let. Odborné studie poukazují, že jsou vrty méně nebezpečné než ty používané na výstavbu dálnic. Ve skutečnosti jde o nejbezpečnější a nejméně škodlivou technologii vůbec...."

Toto je demagogie. Vždy jde o to, posoudit konkrétní lokalitu - hlavně z hlediska charakteru a složení geologického podloží (vrstev, tektoniky...).
Pan Tomský pak cudně zcela zamlčí problém tkzv. vodního hospodářství - spojeného s těžbou samotnou. Tedy kde vzít vodu a jak s ní po využití naložit /je silně kontaminovaná/.
Pan Tomský je takto stejným extremistou jako ti, které pravidelně kritizuje....ortodoxní zelení. Stojí jen na protějším břehu.

Celkem solidní článek - úvod do problematiky je zde :

http://technet.idnes.cz/co-znamena-tezby-plynu-z-bridlic-pro-ceskou-republiku-jak-probiha-a-co-prinasi-1xm-/tec_technika.aspx?c=A120411_165226_tec_technika_mla
18. 07. 2012 | 17:29

Kynik napsal(a):

Chlapče, chlapče, jedu zas okolo od Kyniků k Lad. Klímovi a tu: "...teorie staví na realitě, nikoli na představivosti...?" Představivost není reálná? A když tak bych prosil "neutrina", ne neutriny... A "útok na rozum"? Největší útok na pyšný Rozum jsme zatím zaznamenali od matematika a metafyzika v Kritikách čistého rozumu, K. praktického r. a K. souzení... Protože již u Platóna, který nepředal z jistých důvodů Akademii Aristotelovi, sedí za vozatajem (Rozum), na kozlíku divokého spřežení citů a vášně jistý lstivý Tragos (Kozel). Jinak zvaný též Mefistofeles (Smrtipšouk). Snad aby ho omámil? Ty jeden Fauste!
Ve filosofickém bestselleru Ivo Tretery nabádá B.Hrabal U Tygra mírně pana spisovatele Pecku, nafoukaného na své životní (a muklovské) University, že by si měl občas tady něco přečíst... Chlapče, chlapče, i ty! I Ty!
18. 07. 2012 | 19:24

ghándí napsal(a):

plyn z břidlic možná vytáhne ameriku a tedy i celý svět z krize. jediné, co stojí proti, je socialista obama a EU. pokud vyhraje republikán a EU se rozopadne, tak se západ opět dostane k růstu a lidé přestanou chudnout.
18. 07. 2012 | 21:05

Emissary napsal(a):

Jak rozumět světu, pane Tomský?

Nijak. Když to nezvládáte ani Vy, těžko očekávat, že to zvládne tady místní plejáda diskutujících. Je zajímají daleko přízemnější témata, ta se jmenují: Jak udělat ze socializmu přitažlivou teorii, aby své životy (socialisté) nežili zbytečně.

Faktem je, že oni nemají ani ponětí, o čem vlastně píšete. A tak si otírají své mastné ego o Vás. Dagmar jistě bude protestovat, pan Stejskal zvedne obočí a ostatní v porozumění (mimo socialistů) shovívavě zabručí.

Ano, pane Tomský, jsou to neutrina, tento blog Vám z odborné stránky trochu nevyšel (ale ne zas tak moc), ale ani to není podstatné. Vyšel Vám v analogiích na to, že skoro nikdo nerozumí světu, tedy mikrosvětu a makrosvětu, ale všichni o tom umí kecat. Představivost mnohdy končí v realitě.

Dobrý večer, pane Tomský.
Dobrý večer všem.
18. 07. 2012 | 21:08

santawizard napsal(a):

Galaxie velkého třesku:Vesmír(jako perpetum mobile který stvořil Bůh stvořitel) je nekonečné veliký(obrovský) v prostoru a v čase a v energii a ve hmotě.Ve vesmíru existuje nekonečné(obrovské) množství vesmírných civilizací,kteří jsou duchovně a technologicky až miliony let před náma ,ale i za náma. Na zemi jsme přírodu zkrotili a ochočili až přespříliš ale ještě jsme neuměli ochočit a zkrotit poočasí skoro vůbec.Civilizaci pořád hrozí vojenské(jaderné,biologické,chemické a konvenční války, a ekologické katastrofy(sopky a meteory) a politické a hospodářské krize.
Zdraví a finance , léčitelství a sport,přírodní a synthetické léky,jestli bude pokračovat trend nerovnováhy mezi umělým a přírodním, tak synthetická muzika,synthetické drogy(halucigeny) a synthetické léky splodí i synthetické enzymy a syntheitické proteiny(už nebude hladomor) a dokonce i synthetické sperma a silikonové androidy a člověk se stane napůl strojem a na půl člověkem na úkor života v rovnováze s přírodou.
Podobné uskalí čeká na budoucí jadernou elektřinu ,která bude převážně elektrolýzovat moře a vyrábět vodík a kyslík pro výbušné motory a další vodíkové elektrárny,které budou nahrazovat fosilové palivo.
18. 07. 2012 | 21:12

tamara napsal(a):

Za boj proti břidlicovému plynu v ČR stojí ruské peníze. Kdyby za svůj plyn měli dostat méně tak by Ivani set safra nadskakovali.
18. 07. 2012 | 22:13

drevokocůr napsal(a):

ghándí

plyn z břidlic vytáhne z krize tak leda tu australskou firmu, co má u nás na ty plyny políčeno.

Našinec se pak za topení nedoplatí, stejně bude topit vším možným, aby neumrzl a navíc ještě bude mít ten sajrajt okolo a prošpikovanou zemskou kůru, kvůli kterému mu začnou praskat baráky.

Ale zisky australské firmy získané exploatací nerostného bohatství cizího státu si bude užívat nějaký australská Bakala se svou miskou za zenitem a bude z nás mít akorát srandu.
19. 07. 2012 | 07:28

DF napsal(a):

Pane Tomský, neutriny a muony bych Vám prominul. Nejste fyzik a do slovníku třeba zrovna nemáte přístup. Oslí můstek mezi částicovou, chcete-li elementární fyzikou a těžbou břidlicového plynu taky. Nejste ani geolog, ani hydrogeolog a na čtení odborných textů nemáte čas. Všechno ať slouží krásné myšlence na provokativní textíček, že ...
Ale pak přijde odstavec: "Bohužel i mezi vědci najdeme popírače dokázaného, kteří místo alternativní potenciálně dokazatelné teorii (Popper) mávají hypotézami čiré představivosti" ...
Svatá prostoto, vezměte Poppera a omluvte se mu za Vaši zvrácenost!
Jen v žumpách se jako patřičné umisťují věci natrávené, ale zvrácené. Tam ano, jinde nikoli. Prosím, bitte, please.
19. 07. 2012 | 16:21

DF napsal(a):

Jestli ovšem tohle je Vaše sebekritika:
"A tady vidím největší ohrožení světa. Útok na rozum. Denně je tisk a internet zahlcen polemickými články o naší bezprostřední ekonomické a politické budoucnosti, jejichž argumentace nevychází ze skutečnosti, místo reálných faktů nabízí příklady, nebo představy, z nichž čiší osobní záměr, nechuť, schválnost či politická ideologie."
Tak pardón, protože v posledním řádku citovaného opravdu může být hybnou silou celého blogu.
19. 07. 2012 | 16:24

J.H. napsal(a):

Hlavní je nezabývat se Tomského názory. Tomský je dokonalá ukázka člověka zdatně kombinujícího hloupost se zlým úmyslem. Pana Stejskala možná zklamu, ale ač bych chtěl, příležitost mu nedám: neznám slovo, které by bylo natolik sprosté, aby se jím dalo vyjádřit, co si o Tomském myslím.
25. 07. 2012 | 10:52

Klausík zlodějík napsal(a):

Jen idiot, by poslouchal kydy od pošuka Tomského. Ten může ty své cinty vykládat své babičce. Tomský už se v ČR proslavil, jako Kecal střihnutý Pepkem Vyskoč. Ho už uznávají jen členové ODS. To je jeho okruh posluchačů.
26. 07. 2012 | 15:50

Petr napsal(a):

"Klausík zlodějík napsal(a): Jen idiot, by poslouchal kydy od pošuka Tomského. Ten může ty své cinty vykládat své babičce. Tomský už se v ČR proslavil, jako Kecal střihnutý Pepkem Vyskoč. Ho už uznávají jen členové ODS. To je jeho okruh posluchačů."
===================
Jen idiot by četl víc než tři slova od pošuka "klausíka", co si tu jen odskočí plivnout, zasmrdět, urazit...... IQ tykve...

Když se Tomského texty nelíbí, proč tu lezeš?
29. 07. 2012 | 22:28

Eda napsal(a):

posli mi kontaktni detaily, aby doslo v Praze k setkani v srpnu/zari...
Eda a Shahla
ev2@me.com
30. 07. 2012 | 04:31

muon napsal(a):

Sašíku, já nejsem esoterický! Nejsem vůbec.
02. 08. 2012 | 18:18

babočka napsal(a):

Tomu, kdo nerozumí světu bych radil moje vědecké poznání. A to je " všude dobře ale v posteli nejlíp "
03. 08. 2012 | 22:16

Jedla napsal(a):

Takže nějaký Alexander Tomský světu rozumí, neboť vyučuje sovětologii. To je báječné, učiňme ho ředitelem zeměkoule a můžeme na pivo.
Třetí odstavec od konce mluví o útoku na rozum. To chápu, to Tomský zná, útočí na zdravý rozum v tomto blogu po celou dobu. A závěrečné dva odstavce jsou plné očividných polopravd, účelově poskládaných, aby nám sdělily jediné: Princip předběžné opatrnosti je prý v rozporu s rozumem. K tomu vedl ten kosmický a kvantově fyzikální úvod: Ničemu stejně neporozumíte, věřte tedy korporaci (a jí objednaným a zaplaceným expertízám) jen ať může plyn těžit.
Já budu dál učit své děti, aby se rozhlédly, než vkročí do vozovky. Tomský je přesvědčen, že o bezpečí již rozhodl ten expert, kdo namaloval na silnici zebru. Rozhlédnout se netřeba, na opačné straně silnice přece prodávají zmrzlinu...

To je pěkné, že Aristoteles nebyl ovlivněn (monoteistickým) náboženstvím, jak si Tomský povšiml. Ale právě on svá filozofická moudra domyslel pomocí formální logiky a současně podobností, analogií, a popsal pomocí obrazů. Pokud můj obraz s přechodem pro chodce dopomůže Tomskému pochopit zásadu předběžné opatrnosti, budu filosofem...
Nemám šanci, že?
04. 08. 2012 | 10:26

Suva napsal(a):

Bohužel říkáte jen polovinu pravdy a to těch, kteří chtějí na tom zbohatnout. Jak jednoduché stačí vyvrtat díru do země a pak již jen kasírovat peníze za vytěžený plyn. Je to stejné jako firmy které stáčejí naše kyselky do lahví a jenom kasírují. Stejně tak stačí si nechat přidělit 40 000 bytů v Ostravě s tím že je výhodně prodá nájemníkům, ale to neudělá, ale prodává jim je a komukoliv jinému za tržní cenu. Stejně jako fotovoltaické články a elektřinu z nich předraženou o víc než 2000Kč na rok každý platíme jak mourovatí. Stejně tak atomová energie, náš stát postavil elektrárnu ale noví majitelé ve velkém vyvážejí energii do zahraničí a chtějí stavět další bloky. Je to výhodné protože škody v případě havárie budou platit daňoví poplatníci. Je to tak i ze škodami, které vzniknou při těžbě břidlicového plynu. Pokud vyznáváte tržní hospodářství tak musíte uznat že stejný plyn můžeme za stejné peníze dovézt ze zahraničí. Pokud by i vytěžený plyn u nás vyšel levnější tak stejně budeme platit světové ceny. Pan Tomský dělá jen to, co dělali Ti kteří prosazovali radar v Brdech. Chce aby se zase na nás někdo dobře přiživil, nevadí mu ani obrovský dluh, který už jeho kumpáni v naší republice vyrobili, prosazuje u nás cizí zájmy
05. 08. 2012 | 20:33

jíra napsal(a):

Pane Tomský, svět lze mít rád, lépe než si zoufat, lépe než se vztekat, lépe než z toho bláznit, lépe než se ho snažit sedřít z kůže. Ale rozumět mu nejde...
10. 08. 2012 | 16:53

Dezinformant napsal(a):

For all bloggers here above: study this
http://www.entropylaw.com/index.html
and U understand the Universe.
18. 09. 2012 | 11:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy