Co to je politika (II.)

10. 04. 2008 | 06:17
Přečteno 5904 krát
Ve svém blogu jsem v úterý zveřejnil přepis první části své přednášky, v níž se zamýšlím nad fenoménem politiky (najdete ji ZDE). Dnes se od historie dostaneme k tomu podstatnému. Je politika svinstvo? A jestli ano, může se to změnit? Druhou část textu jsem pracovně nazval: Konec normativní společnosti.

Obě kolektivistické ideologie 19. století, nacionalismus a socialismus, ve své extrémní verzi, chápou stát jako garanta nové, ideologické, tedy duchovní moci, v byzantinském pojetí. Prosazují poslušnost víry. Proto se také dnešní liberální stát jeví jako vysvobození z útlaku a návrat k evropskému individualismu „Ne člověk existuje pro stát, ale stát pro člověka.“ Ve skutečnosti není ani návratem k renesančnímu ani osvícenskému humanismu. Půl tisíciletí se už Evropa pokouší vytvořit náhradní, společenská „náboženství“; tragédie 20.století však ukázala, že to možné není, že to byl blud intelektuálů. Stát sice zůstal zatlačen do oné, více méně, pragmatické a politické role, kterou mu kdysi vymezila katolická církev, zdroj duchovní a tedy i etické, normativní autority však zanikl. Osvícenská víra ve vysokou kulturu a vzdělání, jež mělo oduševňovat a být příkladem pro nižší vrstvy v dnešní masové kultuře zcela zanikla. Paradoxem těchto ideologických proher je však vítězství extrémního liberalismu. Oné, téměř neviditelné ideologie popírající existenci společnosti. Vždyť místo společnosti dnes existuje jen součet odcizených jedinců, morálně, nábožensky a ideologicky zcela nezávislých na druhých. Společnost nesmí mít práva, nároky ani požadavky. Znamenalo by to nepřijatelné omezení individuální svobody. Svoboda je ale zvláštní hodnota – je něco jako zdraví, jako vlast – dokud, ji člověk má, tak ji nevnímá. Paradox svobody tkví v jejím omezení. Nejlépe se jí daří v řádu neboť „prvořadou potřebou každé společnosti je nutnost klást lidským vášním a citům meze“(Burke). Dnešní společnost však chápe svobodu, lidská práva a sociální péči poskytovanou státem nejen jako jediné hodnoty, ale jako hodnoty an sich (samy o sobě), to znamená bez kontextu. A výsledek? Všeobecně pociťovaná ztráta oné epistémické autority. Autority rodičů, autority starších, autority učitelů, autority církve, autority obce (tedy zastupitelů) i autority práva a zákonů. Lze se oprávněně domnívat, že dojde postupně i ke ztrátě autority vědy, umění ji už dávno ztratilo.

Jak vypadá společnost, ve které došlo ke ztrátě norem ve jménu svobody, a kde blahobyt a pečovatelský stát odstranil tvrdá omezení daná chudobou, všichni tušíme. Jsme přece konfrontováni dnes a denně se statistikou, která ukazuje, že nám méně dřiny a více zábavy, lepší strava a lékařská péče, a mnohem více životních možností ke štěstí nepostačuje, a do budoucna není téměř k ničemu. Indikátor rozvodů, čili téměř masový krach partnerských vztahů, a tím i poškození následných generací, u kterých se objevují stavy nejistoty, úzkosti a deprese; obezita, drogy, násilí a bezdomovectví v tak nevídané míře, jasně ukazuje, že děti let devadesátých budou mít nejen radikálně snížený průměrný věk dožití (ministři důchodů mohou klidně spát), ale téměř patologickou neschopnost navázat „normální“důvěřivé a optimistické vztahy. Nemluvě o schopnosti trvalé lásky.

Společnost bez norem, je společností zbloudilých jedinců bez cíle a tudíž bez závazků, bez zdrženlivosti, bez disciplíny, bez sebeovládání. Je to společnost požitkářská, určena k zániku.

A stát, místo své tradiční role strážce veřejného pořádku a uznávaných norem, se ještě rozhodl, společnost korumpovat. Každé důsledky osobního selhání dnes pečovatelský stát zaplatí – nerozlišuje totiž mezi charitativní pomocí poslední instance, jež mu přísluší a lidskými právy, lépe řečeno finančními požadavky, považovanými za práva. Ta tam je dávná hrdost chudých lidí na soběstačnost. A tak ještě více přibývá matek „samoživitelek“, trvale nezaměstnaných, drogově závislých i kriminálních živlů. Není-li norem, není zodpovědnosti a tak nemůže být ani trestu. Nedivme se proto, že hrdelní trest je považován liberálními humanisty bezmála za zvěrstvo.

A tím se dostáváme obloukem k našemu začátku – k politice jako svinstvu. Můžeme stokrát chtít, aby naši politici byli příkladem, byli vzdělanější, chytřejší a morálnější, než je společenský průměr, avšak absence tzv. elity, je mimo jiné i výsledkem ztráty duchovního protipólu politické moci. Od doby, kdy jím katolická církev být přestala, stala se jím na čas měšťanská třída (často úzkoprsé morálky), a nakonec to měla být média, ona čtvrtá velmoc, jak se jí kdysi říkalo, jež má za úkol naše politiky hlídat, mustrovat a umravňovat. Zdá se však, že tuto funkci vykonává čím dál méně, neboť i novináři jsou součástí celkového ideologického marasmu.

Má-li naše civilisace přežít, tak se veřejné prostranství politiky musí odehrávat v atmosféře konzervativní tradice nesporných kulturních a duchovních hodnot, o kterých se nediskutuje, protože nás přesahují. Tu mrtví s námi mají hlasovat o dosud nenarozených.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

nuba napsal(a):

Pane Tomský,

Vynikající přednáška, zcela souhlasím a děkuji
10. 04. 2008 | 07:14

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrá ráno, pane Tomský
myslím, že jste napsal vynikající článek, který má několik rovin a vyvolává spoustu otázek.

Pokud chápeme (snad) společnost jako kontinuální množinu těch, co byli před námi i těch co budou po nás, pak je nezbytně nutné uvědomit si naše kořeny, navázat na tradiční kulturní a duchovní hodnoty, které tady budou (opět snad), když my tady nebudeme.

Ztráta duchovních autorit je zřejmá.Nehledal bych problém církve (církví), jen v bolševické decimaci. Je málo Halíků, Paďourů, Karásků nebo Eliášů.
Nevím, zda má autoritu věda (asi v jistých kruzích ano), ale ne v širším slova smyslu, náboženství vědy je opět bez šance. O autoritě umění netřeba mluvit. Jednak je samo v krizi,jednak je vkus konzumentů zprzněn sděl. prostředky. Kdo si dá dneska na stěnu litografii nebo lept? Tak maximálně fotku z Globusu nebo Hornbachu.

Naprosto chybí nejen autority, ale hlavně nosná idea, vize, něco, co by společnost stmelovalo. Stačí se jen podívat na některé zdejší bloggery. Co nabízejí? V podstatě náboženství nacpaného břicha.
Mít nacpaného nácka(zdravímˇlidi v tísni) je sice lepší, než trpět hladem, ale ne všem to (snad) stačí.Chlupatá pařáta, neviditelná ruka trhu duchovní hodnoty neošetří.

V zájmu zvýšení zisků nadnárodních společností a ještě větší nadvýroby se nebere ohled na společenskou soudržnost,kulturní tradice,životní prostředí, přesouvá se nejen kapitál, ale i miliony lidí jako levná pracovní síla.Ano, na nás zbydou drobky (zdravím KVS), z ekonomického pohledu není proč si stěžovat.Než padl Řím, tak byla taky ekonomická prosperita.

Naprosto krizi urychlili multi-kulti pomatenci v Evropě.Je lehké rozbít akvárium....
V zájmu fata morgany nového Evropana (kterého ani nedokáží definovat) oslabili a nadále oslabují roli tradičních států (s hlubokými kořeny specifických kultur), vytěsňují pojmy jako vlast, národ, čest do království extrémismu.Feminismus,sexuální harašení a politickou korektnost dodala západní polokoule.
Vsugeroval se pocit méněcennosti, potřeba se neustále za něco omlouvat, neoflagelantství, autocenzura abychom někoho neurazili a nedejbůh nekoukali na nějaký film nebo přečetli knihu, předem novým korektním Eurokoniášem označenou za nemravnou.Politický apeacement.

Jsou snad šéfové politických stran, s jepičí životností autoritami? Jen pro blby. To jsou pane elity.
Chce to občas se poohlédnout, než bude pozdě. Ti co žili před námi, nebyli takoví idioti, jak si myslíme.
Třeba jistý Fjodor Michajlovič, který napsal: Není-li Bůh, je vše dovoleno.
S úctou nekorektní xenofob Pepa.
10. 04. 2008 | 08:17

Ládik napsal(a):

Vynikající analýza. Z toho otevřeného konce mrazí.
10. 04. 2008 | 08:24

Vasja napsal(a):

Chtít víc Karásků, je opravdu nekorektní.
10. 04. 2008 | 08:41

Zdenek napsal(a):

Takže zjednodušeně.Prvním krokem k řešení politického a společenského marasmu by mělo být znovuzavedení tvrdých omezení daných chudobou?Stát by měl rezignovat na své sociální působení a věnovat se toliko dodržování vpodstatě veřejného přádku?No to ,,potěš pánbu" jak říkali naša tetička.
10. 04. 2008 | 09:12

Lila napsal(a):

Naprosto brilantní analýza a hluboce pravdivá, pane Tomský. Díky.
10. 04. 2008 | 10:12

Vilém napsal(a):

Je skutečně znechucující sledovat, jak se pod heslem obnovení morálky leckdo pokouší znovu obnovit nesmírně tvrdé poměry, kdysi zapříčiněné objektivním nedostatkem. Šíření nenávisti k lidem, kteří údajně spoléhají na stát, když "osobně selžou" je v politické praxi jen demagogickým heslem, kterým se ohánějí politikové neochotní plnit své povinnosti a hledající nejrůznější výmluvy pro svá selhání a svou zlovůli. Nikoli náhodou dnes o osobní odpovědnosti mluví politikové, kteří sami nemají žádné zábrany v přijímání požitků a nestoudně si udržují nelegitimní privilegia. Řečí o flákačích, simulantech atd. se zneužívá napříč politickým spektrem, aby se zakrylo, že velmi mnoho lidí vůbec nemá ty vychvalované neuvěřitelné jistoty a další posílení "osobní odpovědnosti" nás vrátí do těch údajně krásně morálních dob, kdy vyjít večer na ulici bylo životu nebezpečné a za bílého dne se většina lidí neměla čas věnovat ničemu jinému než bídné dřině na několik málo procent kazatelů morálky.

Příznačné je také, že tito zastydlí feudálové považují za příčinu všeho zla svobodu, kterou se ve shodě s leninismem snaží převést na poznanou nutnost, nejlépe autoritu, vynucenou "láskyplným" mlácením od dětství až k hrobu.

Dnešní politika má řadu nedostatků, ale řešením problémů nemůže být podlehnutí těmto sirénám a odevzdání neúměrných pravomocí licoměrné elitě, převyšující průměr leda v pokrytectví.
10. 04. 2008 | 10:18

Leonardo napsal(a):

Pane Tomský, díky za článek!
Všiml jste si, že i v současné Americe JEDEN konzervativec "runs for president"? Je to Ron Paul, republikánský kongresman, k němuž spousta lidí upíná své naděje, poté co neokonzervativci nastolili agresivní zahraniční politiku a pokoušejí se takřka o policejního státu doma (a v podstatě socialismus: ministerstvo školství se za Bushe zdvojnásobilo!). V primárkách sice na McCaina ztrácí celý stadion,ale úspěšně šíří "staré dobré" teď tedy pohříchu nové myšlenky...
Podívejte se třeba na jeho klipy na YouTube. Jeho pouhá existence je ještě větší překvapení, než hloubka marazmu a lží za 11. zářím pro ty kdo vystřízliví z hypnózi o islámských teroristech. Mějte se pěkně!
10. 04. 2008 | 10:24

Josef K. napsal(a):

Eklektická úvaha o postmodernismu, mnoho autorů Vás předstihlo a byli značně bystřejší, pronikli hlouběji. Je pravda, že jejich déla nejsou přeložena do češtiny. Většina se také shodla na tom, že , bohužel, "konzervatismus" není tou cestou, lidský život je proměnná veličina a proměnnou veličinu nelze usadit do
nehnutelnosti. Nehnutelnost naopak plodí brutální konflikty. Jedinou cestou je vysoká vzdělanost, hluboké vědomí reality, minulé, přítomné. Vzdělanost proti mýtům.
Navíc ve společnosti, ve které se traqdiční hodnoty zcela rozpadají, ve spolenčosti v níž vane ze všech svazácký princip, co generace, to revoluce.
10. 04. 2008 | 10:29

Lila napsal(a):

To Zdenek:

Také zjednodušeně: on je opravdu rozdíl mezi charitativní pomocí těm, kteří ji skutečně potřebují, a podporou parazitů, kteří nestydatě vysávají stát.
Ono to tak trochu vychází z naší mentality. Černoušek trhající lístky v americkém Disneylandu je hrdý na to, že má džob, být na podpoře by považoval za degradující. Mnohý Čech nepovažuje za přirozené využít v první řadě všechny své schopnosti a možnosti a teprve potom spoléhat na pomoc státu.
Nemálo lidí je naopak hrdých na to, že kvůli státním penězům jsou ochotni udělat cokoli. V tom bývají nepřekonatelní a velmi kreativní.
Zdá se, že někdejší ctnosti tzv. slušných lidí - řádně pracovat (držet slovo a nezrazovat), jsou zapomenuty, obdivného plácání po ramenou se spíš dočkají ti šikovní, kteří si na to "umějí zajít".
Být hrdý na to, že něco umím a dokážu se uživit, se u nás moc nenosí; lépe voní koláče bez práce. Ale naštěstí to neplatí stoprocentně...
10. 04. 2008 | 10:49

Al Jouda napsal(a):

Před tím, než začnete filozofovat, doporučuji všem shlédnout polský televizní film KATYŇ. Doufám, že za ty peníze, co platíme ČT jej také brzy uvede !
10. 04. 2008 | 10:55

Okurka napsal(a):

Vážený pane Tomský,
děkuji za hodnotný článek. Těší mě, že stále existují vzdělaní lidé, jež nerezignovali na kulturní hodnoty, které naši společnost utvářely po stovky let.

PEPA ŘEPA: (příspěvek)

OKURKA: Nemám vůbec, co bych dodal PEPO. Lépe to nedokážu vystihnout.

VILÉM: (zestručněno;)) "Svět se dělí na zlé imperialisty a na vykořisťované pane Tomský! Vaše snaha tuto vesmírnou pravdu mlžit je nechutná!"

OKURKA: Viléme, myslím, že mozku tvého kalibru je tady na aktualne.cz škoda. Existuje řada vhodnějších míst pro budování "diktatury proletariátu". Hodně štěstí.
10. 04. 2008 | 11:59

Pepa Řepa napsal(a):

Vilém napsal:
Příznačné je také, že tito zastydlí feudálové považují za příčinu všeho zla svobodu...

Obávám se,že je opak pravdou. Problém je (možná)v postupném okrajování osobních svobod politickou korektností.

Jinak nezoufejte nad tvrdými slovy kolegy okurky.Naďa Urbánková si stěžovala, že její Vilém peče housky a málo jí má rád.....
Když budou housky dobré, nikdo nebude zkoumat, zda při pečení housek myslíte na výstřel z Aurory.
10. 04. 2008 | 12:15

Vilém napsal(a):

Osobně multikulturalismus respektuji a v politické rovině vítám, ovšem těžko ho akceptuji v oblasti argumentace, kde existují nepřeklenutelné propasti mezi racionální, zdůvodněnou a věcnou argumentací a všemi ostatními druhy tvrzení. Nemohu si nevšimnout, že přímo exemplárním případem obětí jevu, který pan Tomský označuje jako ztrátu epistemické autority, a který se ovšem týká lidí bez přiměřené úrovně vlastního autonomního rozumu, tedy schopnosti myslet samostatně, bez vedení autoritou, jsou moji dva kritikové, jejichž projev je na můj vkus příliš multikulturní, aby to označil slušně ;-).

Nicméně s panem Tomským souhlasit nelze, ani kdyby před nedávnem sám nekázal, že církev nemusí být svatá, majetek ano, a tím nelicencoval právě tu svévoli nemorální moci, kterou zde nyní kritizuje. V politickém životě totiž epistemická autorita nemá adekvátní vyjádření, už její první hlasatel, Platón, elitě přiznal právo libovolně lhát kvůli veřejnému blahu, nešlo tedy o poučující, nýbrž klamající autoritu, a přijatelnější koncept se u společnosti rozdělené na elitu a chátru nikdy nenašel. Kupodivu se k elitě vždycky nejvíc hlásí lidé pramálo výteční. Proto je třeba spokojit se se svobodou pro všechny, včetně hlupáků.
10. 04. 2008 | 12:45

Kritik napsal(a):

Máte pravdu, pane Tomský.
Ale jak z toho marastu ven? Stačilo by mluvit pravdu a nazývat věci správnými pojmy. Podvod je podvodem i když je dělán ve jménu zachování moci, zloděj je zlodějem i když ze svého lupu přispěje drobnými oloupeným aby ho zvolili do politické funkce, atd., atd.
Stačí se třeba zamyslet nad zneužíváním pojmu "svoboda". Svoboda je přece pouze vnitřní záležitostí každého jedince - vzpomeňme řecké stoiky nebo křesťanské biblické učení ("tělo vám ovládnout mohou, duši však nikoliv"). Kdo dnes hovoří o svobodě a přitom se nechá ovládat zkorumpovanými mediátory, je tím nejubožejším otrokem, neboť otrok musel otročit z donucení, on jim však otročí dobrovolně.
10. 04. 2008 | 14:21

Důchodce68r napsal(a):

http://blog.aktualne.centru...
10.04.2008: Co to je politika (II.)
Autor: Alexander Tomský
Pane Tomský. Právě to vše mně dlouho trápí. Ale co sám mohu ..? Mohu ještě udělat dost pro zlepšení výchovy svých vnoučat. Pro ten účel také přispět k jejich přestěhování se na venkov a do přírody.
S tím snížením věku dožití máte pravdu, vím o tom hodně, je to tragedie.
Děkuji za výstižný článek a zdravím Vás.
10. 04. 2008 | 16:07

Boleslav D. napsal(a):

Autor:
"Nedivme se proto, že hrdelní trest je považován liberálními humanisty bezmála za zvěrstvo."

To skoro vypada, jako byste pojem "liberalni humanista" povazoval bezmala za nadavku...
Zaplat panbuh za to, ze opravdu civilizovane zeme povazuji trest smrti za neprijatelny... Myslite, ze Halik, Karasek, Padour, atd. jsou zastanci poprav?

"...a nedejbůh nekoukali na nějaký film nebo přečetli knihu, předem novým korektním Eurokoniášem označenou za nemravnou."

Tak tomu tedy opravdu nerozumim - jako problem se mi spis jevi prave bezbreha uvolnenost vseho, co se ukazuje - "pornohvezdy" se stavaji uznavanymi osobnostmi, vystavuji se vypreparovane mrtvoly ve sportovnich pozicich, konaji se vystavy opravdu hnusnych obrazu urazejicich elementarni nabozenske citeni, atd.
Jaky tedy "Eurokonias"???

Vas antievropsky nacionalisticky nazor mi opravdu nekonvenuje, a jsem rad, ze je vyrazne mensinovy.
10. 04. 2008 | 16:08

Okurka napsal(a):

VILÉM: "Neumlčíte mě multi-kulti primitivní ovce! Nebudu se s vámi špinit, abych byl slušný ;-)"

OKURKA: Viléme, pokud zde čteš i jiné příspěvky než ty své, jistě jsi si všiml, že ani Pepa Řepa, ani moje maličkost nehájí myšlenky multi-kulturalizmu.

VILÉM: Nicméně bla bla... nemorální bla bla... epistemická autorita bla bla... už Platón bla bla...včetně hlupáků.

OKURKA: Dobrý argument Viléme!

KRITIK: "Kdo dnes hovoří o svobodě a přitom se nechá ovládat zkorumpovanými mediátory, je tím nejubožejším otrokem, neboť otrok musel otročit z donucení, on jim však otročí dobrovolně."

OKURKA: Je to jen návrh, ale myslím, že příčinu dnešní apatie je třeba hledat v 89. ve způsobu jakým tehdy došlo k předání moci.
10. 04. 2008 | 16:33

Pepa Řepa napsal(a):

To BoleslavD.
nějak se nám pomotalo. Jak čtu vaše příspěvky, tak se to stává čím dál, tím více častěji.

Dovolte osobní otázku: Jste pokřtěn?
10. 04. 2008 | 16:40

Pepa Řepa napsal(a):

Viléme, když jste mne označil za primitivní multi-kulti ovci, tak jste mne znejistěl.

Zastánci ušlechtilého multurulturalizmu jsou primitivní ovce? Myslíte?

Nemohl byste tu myšlenku rozvést?
10. 04. 2008 | 16:50

Boleslav D. napsal(a):

Pepa Řepa:
Vasemu vyrazu "nejak se nam pomotalo" nerozumim - muzete to prosim vysvetlit?
K vasi otazce:
Ano, jsem pokrten, vyznani rimskokatolickeho, do kostela chodim (obcas)...
Smim se zeptat, proc jste tuto otazku polozil?
Myslim, ze jsem si kdesi v diskusi vsiml, ze i vy patrite do stejneho vyse uvedeneho spolku, n'est ce pas?
10. 04. 2008 | 17:36

Pepa Řepa napsal(a):

To BoleslavD.
je to tak, proto pusťte mojí otázku z hlavy, nemám zatím vyzkoušený váš smysl pro humor, proto přibrzdím.

K pomotání. Pomotal jste několik věcí. Některé výtky určené autorovi on vůbec nenapsal. Sesmolil jsem to já a vy mu to vytýkáte.Pláčete na špatném hrobě.

Pak jste trochu dezorientován. Nejste sám, mně se to stává denně. V debatě vůbec nešlo o pornohvězdy nebo mrtvoly, ale o Wildersův film Fitna (viz předchozí článek).

Problém vidím v tom, že film odsoudili lidé, z kterých pak vylezlo, že jej vůbec neviděli. Někteří jen proto, že se to jaksi nesluší a nepatří to k politické korektnosti.Tedy vsugerovaná autocenzůra.Moudra o něčem, co neznám.

K poslednímu bodu jste na velkém omylu. Můj názor není protievropský, ale protieuroarábijský. Co je většinový názor je diskutabilní. Všiml jsem si, že patříte mezi odpůrce radaru a zastánce referenda.

Vám nevadí, že žádná strana neměla v programu plíživou islamizaci Evropy, neproběhlo žádné referendum? Kdyby proběhlo, pak byste byl zřejmě nemile překvapen, který názor je menšinový.

Jako poslední bod si dovoluji tvrdit, že článek je hlavně o ztrátě duchovních autorit, ztrátě nosné myšlenky pro kterou by byli moji i vaši potomci ochotni, v krajním případě položit i život.
Myslíte, že pilot bojující proti nacistům v RAF, který byl ochoten za vlast položit život, bude stejně nadšeně bojovat za zachování islámu v Kapadokii?
10. 04. 2008 | 20:22

vlk napsal(a):

Pane Tomský, pan stejskal měl pravdu - měl jsem se svou reakcí počkat až na celý článek.

Je skvělý. Výtky beru zpět a omlouvám se.

Podezíral jsem vás ze samoúčelného elitářství. Byla to ovšmejen předehra před hlavním dílem.

Díky.
10. 04. 2008 | 21:09

Boleslav D. napsal(a):

Pepa Řepa:
Omlouvam se, skutecne jsem se prehledl a misto vas jsem oslovil autora. Musim si davat vetsi pozor.
To nic nemeni na tom, ze s vami nesouhlasim a je mi lito, ze jste neodpovedel na otazku, zda si opravdu myslite, ze krestane maji podporovat trest smrti.
S mym smyslem pro humor to snad neni tak spatne, tak si klidne posluzte...
Ano, patrim mezi odpurce radaru a zastance referenda - proste spatny demokrat...
Take jsem byl ve shode s oficialnim minenim Vatikanu proti prepadeni Iraku.
Vase posledni otazka (o boji za zachovani islamu v Kapadokii) mi pripada ponekud ujeta...
Nemyslim, ze je to s tou plizivou islamizaci zas tak hrozne...
10. 04. 2008 | 21:25

RUMCAJS napsal(a):

Je vůbec možné v demokracii zavést úctu k autoritám ?
Politická moc je založena na soupeření skupin o voličskou přízeň.To sebou nese to, čeho jsme svědky.Já nesnáším Rátha s Paroubkem a své pohrdaní dávám nejevo.Taktéž protistrana.
To se přenáší na děti,mládež atd. V takovém prostředí není dle mého možné něco takového zbudovat.Snaha, o zavedení jakéhosi centrálního vyššího principu mravního asi není od věci, ale vzhledem k výše uvedenému, si myslím,že spíše se prosadí decentralizované skupiny,kde se tyto principi budou uplatňovat.
Nejsem si tím jist, ale asi je to lepší, než být vystaven riziku, že se to opět zvrhne v nějaké elitářstí,modly nebo totalitu politickou či náboženskou.
10. 04. 2008 | 22:06

Terry napsal(a):

Pane Tomský,
díky za vaše příspěvky; je nutné je číst oba, pak se vyjeví celá analýza.
Díl třetí závisí na nás, jestli se poučíme a hlavně "rozkolíbáme" s tím něco dělat.
Zatím si naše "elity" vytvořili obrovský prostor pro naplnění vlastního ega a hlavně kapes a pod dojmem nepostižitelnosti (a zatím se jim to naplňuje) se chovají naprosto arogantně a cynicky, s pocitem nadřazenosti a "pochopením" a využitím "vyjímečnosti" doby: ruka ruku myje, nikdy se nic nevyšetří, nikdy nikdo za nic nemůže, zatím můžou ŠKODIT.
Zatím se žádná vlna ventilovaných názorů na nekompetentní sobce, a u mnohých ještě s neskrývanými projevy hulvátství (jak často se primitivizmus váže s vychcaností a neopodstatněným pocitem osobní vyjímečnosti), kteří se "usídlili" ve vedení státu, nezvedla; zatím si necháváme "srát na hlavu", a mnozí "modří" či "oranžoví" či jinou barvou myšlenkově omezení tyto "špičky" ještě obdivují. Sprostota a hulvátství, sobectví a hrabivost se pro ně staly "standardem" současnosti a zřejmě to koresponduje s jejich mentalitou.
Jak by se asi dalo (a dalo?) v této zemi žít, kdyby se takto "standardně" chovali všichni?
Třeba nás článek pana Tomského "probudí" z letargie.
A pro doplnění "pohledu" odkaz na článek (italského historika ekonomie) Cipollovy zákony lidské stupidity (http://www.blisty.cz/2007/6...).
11. 04. 2008 | 07:58

Lila napsal(a):

V tom Řáholci musí být ale krásně, pane Rumcajsi! U nás se to už zvrhlo (viz Vaše poslední věta a je to dost síla), takže bych měnila hned.
11. 04. 2008 | 08:13

MS napsal(a):

Pane Tomský, souhlasím s Vámi, že veřejná politika a "elity" by měli ctít tradice, kulturní a duchovní hodnoty, aby v nás, nižších vrstvách, vzbuzovali odpovědnost, úctu,.... Ale není tu asence elity, jen řada lidí, jako elitu, vidí někoho jiného, než bylo dřív zvykem (otázkou je proč asi - to pak s Vámi asi souhlasím).
To že byl zrušen hrdelní trest, považuji za posun k duchovním hodnotám a chápu to jako úctu před životem.
Souhlasím s Vámi, že stát dává hodně na sociální dávky (min. při každé výplatě :-)). Ale kriticky si musím položit otázku, zda tento můj názor není založen na mé omezené zkušenosti. Zatím jsem nikdy netrpěla nouzí (a budu dělat vše proto, abych i nadále nouzí netrpěla). Od které dávky jsou sociální dávky a jejich výše na škodu rozvoji společnosti a jedince a od které je to naopak? To neustále zjišťujeme metodou pokusů a omylů.
Váš postoj k vítězství liberalismu nesdílím. Na Vaši větu - jak vypadá společnost, ve které došlo ke ztrátě norem ve jménu svobody, nelze odpovědět jinak než zase otázkou. Pane Tomský, nepálí Vás náhodou dobré bydlo?
Když si přečtu Váš profil, nutí mne to s Vámi nediskutovat, protože Vy byste pro mne měl být právě tou autoritou znalce, po které voláte, a Vám bych, když srovnám svoje a Vaše vzdělání, měla důvěřovat, ale celá moje duše se proti tomu bouří. Mám jinou zkušenost než Vy. Neříkám, že správnou, ale jinou. Abyste pro mne byl epistematickou autoritou, jejíž názor vezmu, musel by Váš článek být napsán jinak, s větší láskou, více lidsky.
Shrnuto, jsem přesně ten produkt společnosti, o kterém píšete, a min. zatím, jsem jím ráda.
11. 04. 2008 | 08:25

buldatra napsal(a):

O ztrátě epistémické autority,absenci elit,o hodnotách bez konsensu,konzumu především a dalších „negativních jevech“,o korupci a způsobu existence homo politicus nehovoře,o multikulturalizmu,zkrátka o tom všem lze donekonečna hovořit,lze psát učená pojednání a pořádat konference….Je to však jen a jen soubor konstatování a popis průvodních jevů něčeho,co se dělo a děje .Ale neděje se to bez příčiny.
Je to vývoj neřízený námi,řízený někým jiným někam…
O příčině toho všeho je třeba hovořit(najít ji a pojmenovat) a také o tom,jaká má být budoucnost a především,jakým způsobem budoucnost vytvářet.
Neboť dnes na budoucnost jaksi nemáme čas.Žijeme buď minulostí,v lepším případě dneškem.A po nás potopa.
Multikulturalismus je nejspolehlivější způsob,jak odrovnat a vymazat definitivně ze světa NAŠE tradice.Nebude pak na co navázat a o co se opřít.Opře se křesťan o islám?
A tradice,kulturu i slavné předky,jakož i historii máme.Postupně však,s příchodem nových a nových generací toto naše dědictví bledne.Neboť není nikoho velkého,kdo by pozvedl hlas dřív,než se
tradice,kultura a duchovní odkaz předků někam vypaří.Někam do multisvěta.
Od dnešních intelektuálů,jsou-li opravdu intelektuály,očekávám čin.To oni jsou přeci těmi chytřejšími z nás.koneckonců,proto se jim tak říká.Nejsou nakonec elitou?
Ten čin by neměl spočívat v omílání skutečností,nýbrž v hledání cesty,v rozpoutání celonárodní diskuze.Jestliže si hrajeme již nějakou dobu na demokracii,tak ať ta hra alespoň stojí za to.

Co je to politika?
Já bych řekl,že zlo.Nebo nutné zlo?Každopádně,je to vynález někoho,kdo hledal a našel,ve své době,způsob,jak efektivněji vládnout a bohatnout.
Co není politika?
Není to ideální způsob,jak řídit věci lidské.Za předpokladu,že lidé jsou si rovni.A to z důvodů výše uvedených.
Naši dnešní politikové nám dnes a denně ukazují,co to je politika.Kam politika vede.A politikové na celém světě jakbysmet. A Země není pro miliony lidí místem radostí.

Článek pana Tomského zasluhuje si třetího pokračování.Marasmus jsme pojmenovali a oplakali,takovej holt je život.
Ale co zítra?
11. 04. 2008 | 13:28

Terry napsal(a):

RUMCAJS napsal(a):
"Je vůbec možné v demokracii zavést úctu k autoritám ?"

Úcta k autoritám se nedá "zavést", tím méně nařídit. Buď si autority úctu zaslouží (vyslouží) (že by stejný základ od "sloužit"?), nebo ne.
Byl za první republiky prezident Masaryk autoritou? Měl úctu?
Byly za první republiky vtipy na prezidenta Masaryka?

A kolik vtipů bylo na Husáka...
Vtipy na soudobé politiky nejsou tak časté, snad proto, že se sami zesměšňují svými "vystoupeními"; stačí přenosy z parlamentu: ubohost, hloupost, povýšenost, arogance, sprostota a hulvátství v přímém přenosu....
11. 04. 2008 | 14:26

Pepa Řepa napsal(a):

To BolslavD.
Ač křesťan, i když často hřešící, mám k trestu smrti trochu schizofrenní postoj. Myslím, že by měl být ve zcela výjimečných situacích použit. Představa,že by neměli být popraveni Goebels, Eichmann nebo Himmler, je pro mne těžko stravitelná.
Totéž s novodobými masovými atentátníky.Že to je představa s oficiálním postojem neslučitelná vím.Problém mám s formou trestu smrti uplatňovanou islámem.
11. 04. 2008 | 18:03

Věžák napsal(a):

Zajímavý a stimulativní text zastánce "teorie elit" a ještě zajímavější následná diskuze.

Část I.
Zejména příspěvek Pepy Řepy (10/4-8,17). No kouzlo, přečetl jsem jedním dechem. Jen se vzpírám první větě 3. odstavce řka : Snaha hledat viníka někde jinde je univerzální. Faktem je, že podobný proces probíhal a probíhá i v zemích, kde se s bolševismem přímo nepotkali.

Další poznámky :
1)"Obě kolektivistické ideologie 19. století, nacionalismus a socialismus, ve své extrémní verzi, chápou stát jako garanta nové, ideologické, tedy duchovní moci, v byzantinském pojetí." - No, kapitalismus dělá přece totéž, modla zisku a hodnotu má to, co se dá prodat! Ostatní je luxus pro filantropy. Role peněz v byzantinském pojetí. Jakékoli omezení volného trhu je zločinem,omezením svobod. Demokracie, coby systém vládnutí těch, co vlastní, nad těmi, co nevlastní (Jefferson) je modlou i v podmínkách, kdy její základ (systém rovnovády a zpětných vazev mezi 3 pilíři systému)dávno funkčně odumřel,a kapitalismus dospěl od prvotní pionýrské vrze volného soutěžení ba bázi konkurence nápadů, iniciativy, technického a technologického pokroku, metod práce do své finální a fatální fáze - vlády spekulativního kapitálu. Ta nepotřebuje národní vlády, národní zájmy, národní elity, politicky, společensky i ekonomicky "nekorektní" vědu (kolik patentů spočívá v trezorech, aby se vydělalo co nejvíce na dosavadních produktech chemického a farmaceutického průmyslu), kulturu (kdo potřebuje kvalitní kulturu, když stačí showbusiness), a svobodný tok pravdivých informací, kdo stojí o národní povědomí a sebevědomí lidí v situaci, kdy transformace občana v snadno ovladatelnou, vykořisťovatelnou a bezperspektivní jednotku kupní síly bez vyšších ambicí, než mít práci, jídlo a kde bydlet, je cílem duchovních otců globalizace?
(pokračování)
11. 04. 2008 | 20:57

Věžák napsal(a):

Část II.
2) "Společnost bez norem, je společností zbloudilých jedinců bez cíle a tudíž bez závazků, bez zdrženlivosti, bez disciplíny, bez sebeovládání. Je to společnost požitkářská, určena k zániku." Souhlas, ale chybí zásadní-otázka, kdo, proč, kvůli čemu a zavyužití jakých prostředků nás k zániku euroatlantické civilizace vede. Myšlenka jedné světové vlády pod kontrolou Rothschildů vyžaduje znevěrohodnění a rozbití národních států, všech -ismů, moci církví, společenských organizací, dovedení světa do katastrofické situace, kdy taková světovláda se bude zdecimovanému světu (těm, co přežijí) zdát jako nejlepší východisko k zachování míru a klidu na zemi. Ovládnutí světových médií je pak disponibilním efektivním manipulačním prostředkem ve společnosti popisované autorem.

3)"A stát, místo své tradiční role strážce veřejného pořádku a uznávaných norem, se ještě rozhodl, společnost korumpovat." Stát se pod tlakem spekulantů zbavuje majetku, odpovědnosti k národu i občanovi, stal se výkonnou zkorumpovanou převodovou pákou moci sil, které vůči národu, jeho kultuře, vzdělanosti,jazyku, zájmům i občanovi samému necítí žádný vztah a odpovědnost. Korumpování chudých a neúspěšných státem je podružným problémem zachování sociálního smíru. Zrada národního a sociálního státu lidmi, kteří mají plnou hubu svobody a demokracie a udělali si z politiky příživnický business - to by nás mělo zajímat víc.
4) "Není-li norem, není zodpovědnosti a tak nemůže být ani trestu." Ony ty normy stále existují, ale neexistuje politická vůle je prosazovat, jejich porušování ihned a efektivně trestat. Zaštiťovat se stále hesly "kriminalitou platíme za svobodu", "stát nic neumí, proto vše zprivatizujme", "proč by měl stát vlastnit ziskový podnik" apod. je argumentace neschopných a zkorumpovaných manažerů servisní organizace pro 10 mil.občanů. Takové parchanty patří netolerovat, jako v každé normální firmě vyměnit za ty, co to umí a co to za dobré peníze budou dělat dobře. Jde to. Viz ČEZ a Budvar.
5) "absence tzv. elity, je mimo jiné i výsledkem ztráty duchovního protipólu politické moci." - a) Ve smyslu mnou výše uvedeného, elity vládcové světa nepotřebují, masám místo toho vnucují "celebrity" od pornohvězd po transvestity. Kladné vzory by mohly mít za následek nová národní obrození. b) tuším, že pokud národ nalezne sílu k sebezachování a odmítne zůstat porážkovým dobytkem v budoucím evropském multikultimasakru, ty nové elity s přirozenou autoritou opravdových tvůrců přijdou zase z českého venkova a zdola.
6) Jsou to média, vlastněná z 90% cizinci, která náš národ vrhají neustále do konfliktů minulého století, rozdělují a ničí národ, preferují zámořský kolturní balast vlastní či evropské kultuře, které polarizují naši politiku a ze současných politiků dělají ještě větší dobytky než ve skutečnosti jsou. Filtrované autocenzurní zprávy, řešení nepodstatností, ignorování zásadních jevů doma i v zahraničí, nevyváženost dokumentaristiky i publicistiky a kontinuální šíření výhradně špatných zpráv. Komu to slouží? Nám? V našem prostředí novináři předčili prostitutky. Prodávají i svoji duši.

Závěrem : politika je svinstvo všude tam, kde neexistuje zpětná vazba, postih korupce, zrady, přeběhlictví, kde nemá občan možnost politika kontrolovat a trestat. V naší partajokracii bránící se všem aspektům přímé demokracie a "skládání účtů" politika svinstvem a živností i nadále zůstane. Dokud nevyjdeme masově do ulic.
11. 04. 2008 | 20:58

Alfons napsal(a):

Nezbývá než zavést povinné náboženství na školách tak jak za starých časů. Národ bez Boha se zlikviduje. Nashledanou v kostele. Pro vládu, pravičáky, komunisty a podnikatele je to ovšem špatná zpráva. Realizovatelnost tohoto opatření je ovšem nulová.
13. 04. 2008 | 04:16

Pepa Řepa napsal(a):

To Věžák
myslím, že se v podstatných bodech shodujeme. Problém asi bude v tom, zda bychom se shodli, čím tento stávající systém vlády spekulativního kapitálu (váš termín) nahradit.
V historii už bylo dost revolucí, které uvrhly svět do ještě většího průseru.Připomínám výstřel z jistého křižníku.
13. 04. 2008 | 07:26

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě připomínám známou větu, že vše co napsal Karel Marx o ranném kapitalismu byla naprostá pravda, ale vše co napsal o komunismu byla naprostá lež.
Víte-li o někom, kdo dokázal popsat novou vizi uspořádání, sem s ním.
13. 04. 2008 | 07:32

skeptická napsal(a):

Současný stav společnosti,úpadek rodiny,mravů,zbožnosti,národní soudržnosti,vlivu církve,výchovy,odcizení,není dán přirozeným vývojem,nýbrž je výsledkem tisíce let soustavného podrývání těchto základních kamenů na mnoha frontách.

Probíhá to s nebývalou intenzitou právě teď ve formách,s kterými se setkáváme každodenně,a které jsou nám presentovány jako to správné,co se musí udělat pro lepší svět.
14. 04. 2008 | 06:07

buldatra napsal(a):

to Pepa Řepa:

není to sice nová vize uspořádání,ale myslím,že zajímavé pojmenování dnešní situace.A následně zamyšlení,jaká změna a jaká forma změny by byla možná a žádoucí.

Dle mého názoru dobrá změna,se schopností stát se základem pro další zdokonalování,za účelem vytvoření nového uspořádání

http://www.blisty.cz/2008/3...
14. 04. 2008 | 12:15

Pepa Řepa napsal(a):

To skepický
nevím jestli píše manželka nebo jestli jste si nechal změnit pohlaví.

Že byste šel i vy s dobou?
14. 04. 2008 | 13:49

skeptický napsal(a):

Vážený pane Pepo,
jenom tlusté prsty.
15. 04. 2008 | 07:25

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Alexandře Tomský,

domyslím-li,Vaše slova do podrobností,dospěji k neakceptovatelným závěrům.
Jako katastrofickým vizím planetárního systému.
To ovšem bezpochyby nebyl cíl vašeho psaní.Ke každému -A- je zapotřebí přidat -B-.Každý problém má svoje řešení.Každý problém ma svoje řešitele.A tady končí legrace.Každý má jiné řešení.Nikomu se nechce pracovat,nikdo nechce poslouchat,alespoň přechodně se podřídit těm,kteří mají alespoň snahu,evidentně deklarovanou snahu k řešení.A jsou mezi námi takové individua,k výše uvedeným nechutenstvím přidávají svoje specifická ideologická klišé,jež doba na smetiště dějin dávno vyvrhla.(No nazdar).Některá z nich,obzvláště odporná se naučila pouze obstrukcím,demagogogické oponentuře za každou cenu a následným destrukcím.

Společenské směrování je scestné (a většina to ví).Závěr Vašeho smutného,leč velmi poučného povídání je bohužel zase hození hrachu na zeď.Je třeba počkat na vyhrocení situace,na zlé časy,na vyplnění katastrofického scénáře.Teprve potom,dá-li Bůh,či osud,náhoda se mohou naši potomci opět prožít do lepších hodnotnějších dnů.

Apelace na rozum jsou už nyní bezpředmětné.
Ivan.
15. 04. 2008 | 10:19

Realtoltek napsal(a):

Briliantni clanek.
15. 04. 2008 | 13:39

Semper2 napsal(a):

Bravurní popis reality Západu, jeho úpadku - a jak z toho ven...
Škoda, že lidé typu p. Tomského nejsou téměř v (praktické) politice vidět.
Více takovývh textů, více takových osocností
15. 04. 2008 | 14:20

VK-Can. napsal(a):

Vazeny pane Tomsky.
K Vasi zajimave uvaze bych si dovolil dodat, ze politika ma uz tolik odvetvi a systemu, ze je nutne se zabyvat prave jen urcitym a velmi specifickym prikladem.

Mnoho ze zakladnich definic ci interpretaci, ktere uvadite jsou jako abeceda.
Az teprve pouziti pismen te abecedy v urcitem sledu nam da slova a vyznamy.
Kdyz tedy zůžíme toto na Ceskou Republiku, tak nam vyjde, ze soucasna "politika" v Ceske Republice je ve sve vetsine "tvorena" potomky byvalych nomenklatur jejichz motivace, pruvodce a i konecny cil je veden jen velmi jednoduchymi "směrniky". Sobeckost kombinovana s pudem sebezachovy.
Myslim, ze hledani hlubsich motivací a ideálů by byla ztrata casu.
Prosim o toleranci meho castejsiho pouziti uvozovek. Verim, ze to bude pochopeno ve smyslu toho, co chci vyjadrit.

Co se tyce politiky ve velkem, tak pan Ivan Hochman to vyjadril velice vystizne a jedine se mohu pod jeho uvahu s jeho svolenim podepsat.
15. 04. 2008 | 15:06

VK-Can. napsal(a):

Pane Hochmann omluvte prosim moje nespravne napsani Vaseho jmena. Dekuji.
15. 04. 2008 | 15:10

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane VK-Can.,nic se neděje,

přesně jak jste napsal,cit:"hledání hlubších motivací a ideálů by byla ztráta času".Všimněme si že vždy musí dojít k eskalaci množství nelogických událostí,k nakupení mrtvol,k nehorázným až fatálním společenským excesům,-než se začne "něco dít".

Ono existuje řešení.Nekompromisně vyžadovat od odpovědných akceptaci odpovědnosti.

Zákonem? Asi ne.Klackem? Kdo prosím vás půjde dnes střílet z Aurory? Leda pár blbců.S nimi tlupa recesistů,pro zvýšení adrenalinu.

Právě.Máme se moc dobře.S plnými žaludky se revoluce nedělají.
A politikové to moc dobře vědí.Že se vám holenkové kultury a moralit zachtělo? Buďte rádi,že máte co do huby.Patříte ke 2% bohatých lidí na zeměkouli tak si moc nevyskakujte.Bude hůře.
Jenže..... mám dojem,že s takovou politickou rétorikou spějeme ke špatným koncům.Leč nejde tomu asi zabránit.Všimněme si,že i u autorů sci-fi převládají nelidské scénáře.Jako bychom znali svůj osud a neměli sílu ho změnit. Ivan.
15. 04. 2008 | 16:22

Asta napsal(a):

Politika není nic jiného, než koncentrovaná ekonomika ! Ty ideologické bláboly, které se tu z 90% objevují nemají smysl, pouze jen zakrývají podstatu !
15. 04. 2008 | 18:21

Semper2 napsal(a):

ASTA (výše) je nejspíš koncentrovanou marxistkou...
15. 04. 2008 | 18:33

Blue Jay napsal(a):

Pane Stejskale,

Proc me mazete? Vadi vam ze znam Tomskeho z Anglie? A vim jak se tam choval? Nejen ke sve rodine ale take k pratelum? Pravda vas boli? Proc toho clovicka tak branite Stejskale?
16. 04. 2008 | 00:13

skeptik napsal(a):

Vážený pane,
se značnou části vašeho komentáře zde se s výhradami dá i trochu souhlasit.Můj názor však vychází z jednoduchých pravidel "hry s lidmi".Stále si dávám jednu otázku.Kdo s námi "řadovými",nikoliv tak politicky erudovanými lidmi,abychom mohli dát dohromady jisté souvislosti..KDO TO JE a jakou hru s námi hraje.Dle mne zcela jistě to nejsou lidé nemajetní,ba ani velmi majetní jedinci(až na některé vyjímky).To, o čem se zde zmiňují je celosvětový problém jisté "manipulace" s myšlením lidstva jako takového.Jistě tyto manipulace byly již v době největší rozpínavosti církve a také s jedním účelem,že!Mě jde o konkretní stav NYNÍ v této době,kdy zde i já žijí!Nerad bych použil ztrapňované teorie o "dravém kapitalismu" ap.Dle mého názoru se bude jednat o nadnárodní korporace a společnosti s působením a vrůstem do vlád jednotlivých zemí tak,že defacto ONI jsou TI,kdo řídí v nynější době kolo dějin!No a ten tvoreček,zvaný "človíček světový",díky perfektně zpracovaným manipulačním postupům,se stává nedílnou součástí HRY o vše aniž by to pochopil.Navíc ON ten človíček to nesmí pochopit!Jistě dostane "určitou" svobodu ducha,ale takovou,která neohrozí zájmy "nadnádnárodní".Prostě svobodný člověk se postupně stává vazalem a přímým účastníkem zájmů těchto nadnárodních společností se vším všudy(tedy jak ztrátou osobní svobody ,ale i ducha),Když jsem k tomuto tématu mnohokráte zabrousil s lidmi silně erudovanými v oborch osobních svobod člověka -nikdy nebyla podána vysvětlující a uspokojivá odpověď.Proto zásadně nejsem ochoten přijímat názory o nynější"čisté demokratické svobodě - všeho"!Co vy na to?!
16. 04. 2008 | 10:15

stejskal napsal(a):

Už jsem Vám to psal, pane Blue Jayi,

nedovolím zde žádné osobní diskreditační útoky na kohokoliv. I kdyby byla pravda, co píšete, sem to prostě nepatří. Tady se diskutuje o tématech, ne o jejich autorech.

Máte-li s panem Tomským či s jeho rodinou nějaké nevyřízené účty, neřešte je prosím na těchto stránkách. Nejsou k tomu určeny.

Libor Stejskal
16. 04. 2008 | 13:00

Blue Jay napsal(a):

Rozumim Vam dobre Stejskale?

Pro vas je dulezitejsi nazor i kdyz to pochazi s ust nekoho jako je Tomsky? Vas nezajima co je to za cloveka co tu publikuje? Cekam ze tu otisknete i clanky z Mein Kampf. Nakonec je to jen virtualni svet. Koho zajima autor?
16. 04. 2008 | 18:28

kacir napsal(a):

POLITIKA = BOJ O MOC.

Další přídomky jsou jen rozvinutím základní definice.
18. 04. 2008 | 18:10

Vaclav napsal(a):

Tak takhle končí každá diskuse, nadáváte si tady do blbečků a že na začátku se jednalo o poměrně dobrý eleborát už ani nevíte.Pan Tomský zde vystihl poměrně dobře současnou realitu politického spektra akorát vy chytrolini si myslíte,že to rozříznete tužkou.Jestli jste to vy,ti potomci Husitů, tak to se nedivím, že se těm politikům tak náramně lehce krade.To jste s tý lúzy povýšily na písmáky.
19. 04. 2008 | 17:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy