Stalinova výročí a ruská tragédie

09. 03. 2009 | 09:20
Přečteno 8628 krát
Každý rok v prosinci a březnu na výročí Stalinova narození a úmrtí se v Rusku rozhoří diskuse, zda byl komunistický diktátor paranoidním masovým vrahem nebo velkým vůdcem a zachráncem Ruska. Zda vlastně nebyly represe (už se nemluví o zločinech), nutným průvodním zlem konsolidace nepřáteli obklíčeného státu i racionální nutností, jak vyvést zemi z chaosu. Vždyť carské Rusko prohrálo krymskou, japonskou i První světovou válku a nakonec se rozpadlo. Stalinský režim ze zaostalého, mužického a negramotného Ruska vytvořil světovou velmoc a zvítězil nad nacistickým Německem.

Ruskou mysl představa, co by bylo, kdyby Stalin „Velkou vlasteneckou válku“ nevyhrál dodnes děsí, a nás by snad měla také. Hitlerovo vítězství nad Ruskem by vedlo ke světovému Armaggedonu. Jiná věc, že se Stalin o světovou válku i o prvotní kolaps Rudé armády sám zasloužil.

I seriózní historici jako Norman Davies se shodují že kolektivizace, Velký teror 30. let a poválečné čistky stály národ pravděpodobně 50 miliónů nevinných životů. Jenomže mrtví mlčí a pamětníků po 56. letech od diktátorovy smrti valem ubývá, avšak „zásluhy“ zůstávají. Když mluvíme o ruské nostalgii po stalinismu, musíme si uvědomit, kolik miliónů dětí z beznadějně ubohých rodin v naruby převrácené společnosti udělaly kariéru a získaly vyšší vzdělání jen díky režimu sovětského Ruska. Stalinův kult jako kult faraona třicet let zářil nad lidskými osudy a článkoval jim čas – lidé žili, bojovali a milovali. A paměť, ta je vždycky milosrdná. Monumentální dílo Alexandra Solženicyna „Soustroví gulag“ svým morálním protestem proti stalinovým komunistickým dědicům dnes míří do prázdna a jeho historické argumentaci, že národní existenci ohrožoval sám komunistický režim, že všechny oběti byly zbytečně položeny na oltář socialismu a nikoli národní obnovy, dnes chápe málokdo.

Nacionalistická oslava tyranských imperátorů ovšem není jen ruskou záležitostí. Francie dodnes oslavuje Napoleóna, jehož Grande Armée stála národ více než milión mladých životů a vyvolala v život nesmiřitelné nepřátelství Němců na jedno a půl století.

Ruská paranoia z obklíčení nás pochopitelně znepokojuje. Vysvětlovat, že Napoleon a Hitler nepředstavují západní hodnoty je poněkud dětinské. Vysvětlovat, že Západní civilizace se svou dělbou státní moci, vládou zákona, demokracií a lidskými právy Rusko neohrožuje, že je potenciálním spojencem a NATO obranným vojenským paktem, je pro dědice té druhé Evropy často zcela nepochopitelné.

Ve skutečnosti však vládci Kremlu nejsou Stalinovými sirotky. Jsou přímými dědici tisícileté říše byzantinské tradice. Vláda je pro ně svou podstatou paternalistická, má chránit a pečovat o lid jako o své vlastnictví. Rusové chápou státní moc jako absolutní a nedělitelnou suverenitu v pseudonáboženském významu. Vládce, který by ztratil svou nezávislost, tak jako nedávno Boris Jelcin, se o vládu musí dělit s jinými (oligarchy), takže dochází ke korupci a anarchii. Moc má zůstat čistá a nezkorumpovaná kompromisy. Evropské pojetí politiky je založeno na lojální diskusi a dohodě občanů řecké polis, na důvěře a vládě zákona, ruské vychází z černého pojetí totální lidské zkaženosti a nadřazeného vládce.

A ruská imperiální tragédie? Ještě žádné impérium v dějinách nedokázalo zastavit svůj rozpad. Proto je ruská vláda ve stavu permanentní hysterické zuřivosti.

Psáno pro E15

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

slav napsal(a):

Tady je velkým nebezpečím Klaus, lidé ho mají taky rádi. Žít s Rusy v míru je potřeba, ale být v nějakém jejich uskupení je tragedie. Tragedii jsme prožili a někteří taky na ni nostalgicky vzpomínají asi tak jak lidé na Stalina v Rusku. Jsou tam jiné měřítka hodnot a na vině není jen bolševismus.
09. 03. 2009 | 09:58

Rejpal napsal(a):

Autorova úvaha nad ubýváním informací o masových vrazích a diktátorech s přibývající dobou od jejich smrti zřejmě odpovídá skutečnosti.

Mne však trochu zarazila zmínka, že "Hitlerovo vítězství nad Ruskem by vedlo ke světovému Armaggedonu."
Snad ano, ale historicky jen krátkodobě.

Sám autor však píše, že "Ještě žádné impérium v dějinách nedokázalo zastavit svůj rozpad."
V tom má zajisté pravdu. Předpokládaný rozpad impérií se týká naprosto všech impérií bez výjimky. Tedy včetně Hitlerova, Stalinova a dalších impérií v minulosti, rovněž tak i dnešních a budoucích impérií.

Je dobré si to uvědomovat, ale také se snažit o vlastní účast a budování svobodného a demokratického impéria.
09. 03. 2009 | 10:13

Neopřemyslovec napsal(a):

to slav:
pro mě jsou největším nebezpečím staří lidé. Padesát let žili v zabedněnosti a najednou se jim dostal do rukou internet. Nyní jsou šedesátiletí, seddesátiletí a čím více zakrnělejší mozek jim brání porozumět správnému vidění. Rozumové parametry jim nedovolí dívat se do budoucna. Zato se ohromně rozvinula dlouhodobá paměť. Každou chvilku z nich může v sakra blízkém okamžiku být hromádka popele. Proto "slav" jdi si raději prohlednout krematorium, než se vyznávat z odporu ke Klausovi.
09. 03. 2009 | 10:39

Paterik napsal(a):

Souostroví Gulag můžu taky vřele doporučit, zejména všem obhájcům minulého režimu vybavených argumenty typu "no nějaké chyby se sice staly, ale jako celek...". Málokdo chápe, že ono "vítězství socialismu" nebylo možné bez současného vzniku děsivého represivního režimu.
09. 03. 2009 | 10:43

slav napsal(a):

Jestli ten světový Armaggedon po Hitlerově vítězství nad Ruskem by byl dlouhý nebo krátký nevím. Fašouni tím rasovým viděním světa udělali takové svinstvo v celém světě a Rusku nejvíce. Podařilo se je přečíslit a porazit, demokratické státy ekonomickou převahou a rusové do toho hodili vlastní lidi. Roosweltovi vytýkám že takovou benevolentnost obětovatovat vlastní lidi proti fanatickým japoncům využil a zbytečně podcenil americkou ekonomickou sílu a umění a statečnost amerických vojáků. Potom to zbytečné hledání něčeho zázračného v Alpách, tím zapříčinil že Rusové byli v Praze dříve, protihodnotou je snad že nebylo na Berlín házet atom.
09. 03. 2009 | 10:48

Josef K. napsal(a):

To neopřemyslovec: plný souhlas, staří lidé byli vždy nejsnažší a prvoplánovou kořistí všech forem totalitních režimů a myšlení. Je zvláštní, že ty nejvyspělejší země se historicky o staré lidi starají, neboť jejich existence, jejich paměť, životní zkušenost, ať jakákoliv, jsou součástí přítomnosti a ta je o to bohatší, reálnější a odpovědnější.... Jen různé ty postnormalizační a normalizační režimy je nepotřebují, neboť vždy budují novou společnost od počátku. Myslím, že by Vám slušelo být výrostkem v Kambodži za Pol Pota, tam byste se uplětnil-možná jako filosof.
09. 03. 2009 | 11:04

Al Jouda napsal(a):

Národ, který není schopen se poučit z vlastní minulosti, musí si ji prožít znovu. Nepřál bych to prostým a hodným Rusům.
09. 03. 2009 | 11:07

Hajný napsal(a):

Pane Tomský!
Slušné,ikdyž jen v kostce.Jenže to,o čem jsou napsány tlusté knihy vtěsnat do jedné stránky nejde.
Pomineme Lenina.Teror Lenina a Stalina jsou dvě velice odlišné věci.Především co se týče motivace.
Stalin jen pokračoval v politice a reformách cara Petra Velikého.Stejnými metodami a za stejným cílem.V podstatě ve stylu velikášství francouzkých králů Ludvíka XIV a XV.A onen teror bylo zbavení se zločinců(vykonavatelů) minulosti a neustálé doplňování a navyšování otrockých pracovních sil do otrockých manufaktur.
Otázka je zda tomu tak šlo zabránit.Šlo.Jenže byl promarněn čas od února do listopadu 1917.Kdy si vládnoucí vrstva stále myslela,že bude vládnout knutou.Vyznávala názory,které byly zastaralé již za Kateřiny II.Přitom stačilo jen rozdělit statkářskou půdu a slíbit ji především vojákům na frontě.Kníže Lvov je marně varoval.
Situace v Rusku hrozila výbuchem již dávno.Vzpoury byly vždy potlačeny.Jenže místo reforem následoval jen krutý teror a represe.Kdyby nebylo cara Alexandra II.tak by nevolnitví a robota byly až do 20.století.
09. 03. 2009 | 11:18

ego napsal(a):

Neopřemyslovec, jenom mládí omlouvá hloupost. V minulosti se drtivé většiny zvěrstev dopouštělo nezkušené a hloupé mládí a vy jste typickým příkladem. Jeden mladík, F.E.Dzerzinskij pravil a prosazovat že :...my mladí, smělí, tvrdí a na Lenina Hrdí...dál nemá smysl, miliony mrtvých v SSSR, Kambodži, Číně padá z velké části na ty mladé a tvrdé, on Heidrich nebyl taky žádný stařík, i když vaše heslo je asi Nevěř nikomu nad dvacet.
09. 03. 2009 | 11:43

Zeměžluč napsal(a):

Ke článku a k Rejpalovu příspěvku.
Hiterovo vítězství - ...by kdyby, je uplně zbytečné, co se týče dějinných událostí spekulovat co by se stalo "kdyby". Vidíte jasně, že se to stalo jak se to mělo, stát-narazily na sebe dva totalitní režimy, které v boji mezi sebou dost vykrvácely.Co se týče Ruska tam to opravdu zaplatily miliony obyčejných lidí. Jestli se Vám zdá,s ohledem na poválečný vývoj, že Rusko vykrvácelo méně, nemáte prasvdu, protože nesebralo sílu na okupaci celé Západní Evropy jak mělo původně v plánu. Odskákali jsme to my a na dost dlouho. K rozpadu říší - jde jen o to jak civilizovaně probíhá - podívejte se na přetvoření britského impéria do podoby přidružených zemí atd. Rusko to nemůže udělat, protože nemá co bývalým koloniím dát ekonomicky - samo má problémy a co se výroby týče má HDP jako Německo - ostatní je jen vývoz energetických surovin "naležato a dřeva nastojato". Z toho pak vzniká samozřejmě nervozita. Co se týče profesora - jen krátce - každý narcis ve funcki je neštěstí.
09. 03. 2009 | 11:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

byl jsem nucen smazat text obsahující hrubé nadávky ("hovado"), které jsou v rozporu se záměrem těchto stránek poskytovat prostor pro slušnou a korektní diskusi.

Jen připomínám, že svými editorskými zásahy nevyjadřuji názor, ale snažím se jimi udržet tyto stránky prosté nadávek, tak aby si zde mohli lidé názory vyměňovat (tedy ti, kdo o to stojí).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 03. 2009 | 12:11

jams napsal(a):

Staří a mladí...

Byl jsem před časem na výstavě Bruselský sen o čsl. účasti na Expo 58. Mluvil jsem s jednou hlídající paní, sympatickou a zjevně kulturní penzistkou. Říkala mi, jak ji děsí komentáře mladých návštěvníků, kteří nepamatují poměry za komunismu. Jak jsou nadšeni z výstavních exponátů, ale ¨vůbec jim nedochází, že to často byly malosériové produkty, nebo dokonce jen kusovky pro výstavu, že normální lidé v ČS(S)R konce 50. a začátku 60. let žili úplně jinak. A ta mládež bez historického povědomí pronáší poznámky, že ten komunistický režim alespoň něco dfokázal, zatímco dnes se jen tuneluje. A že ten komunismus nemohl být tedy tak špatný.

Komunsimus budovala v Československu po válce také nadšená mládež. Příslušnící SS byli nadšení mladí muži, výristci z Hitlerjugend zbožnovali Hitlera a bojovali do posledních hodin války...

Nebezpeční jsou hloupí a silní. Staří většinou už nejsou silní.
09. 03. 2009 | 12:19

az@seznam.cz napsal(a):

Vážení kde je pravda ??? Je zdajimavé, jak je zde všem všechno jasné. Dokonce jsou zde lidé, kteří vidí v Hitlerově režimu lepší variantu než tu co následovala po II.SV. Ptám se, jak je to možné, co vy vlastně víte o Sovětském Rusku, co víte o Hitlerově III. říši? Nevíte vůbec nic, jenom papouškujete to co vám nabouchala do hlavy masmedia. Je hrozné číst bláboly v době, kdy je svobodný přístup k informacím, kdy si každý, kdo chce znát pravdu může nastudovat informace z obou stran - levé i pravé. Prosím Vás, kdo vědecky potvrdil číslo 50 mil. obětí stalinismu a 30 mil. obětí fašismu, není to snad trochu jinak, nejedná se znova o jednostrannou propagandu, kdy se lži a polopravdy vydávají za pravdu a tlučou se lidem do hlavy hlava nehlava ???
09. 03. 2009 | 12:40

Kamil napsal(a):

Problém věrohodně zhodnotit minulost je v tom, že každý národ si upravuje svoje dějiny podle svých zájmů, takže se s odstupem času dostáváme do rozporu, který se nedá vyřešit na 100%.
Nabízím jeden zajímavý názor na dění v Rusku:
http://neviditelnypes.lidov...
Hezký den.
09. 03. 2009 | 12:46

az@seznam.cz napsal(a):

Kamile, tomuto odkazu na článek mám věřit, udělat z Lenina inkvizitora se zarudlýma očima, to snad nemyslíš vážněně :-)))
09. 03. 2009 | 12:58

slav napsal(a):

az@seznam: Ty srovnávací čísla nejsou dobré. Ať srovnáváme Sovětské Rusko, III říši nebo Velkou Francouzskou revoluci. Všude jsou nějaké nevinné oběti, když to nejsem já dá se to přežít. U té francouzské padaly hlavy feudálu (starý řád) a vlastních revolucionářů, proto asi přežívají ideály. III říše jestli to řvaní holých lebek je přežívání ideálů tak se dost diskredituje. Nevím neviděl jsem shromáždění p. Semelové v Praze možná na někoho působí jako nové ideály, ale moc jich nebude.
09. 03. 2009 | 13:00

Názor Jan napsal(a):

Rusko potřebovalo cara, tak ho mělo. Ostatně pomohl jim vyhrát válku o holou existenci. Takže u nich je kladnou postavou. Na druhý straně se dopustil i zločinů, ale ty ss dneska v západním (zejména Německém) pojetí hodně nafukují - aby se mohlo říct My nic, to ti druzí.
09. 03. 2009 | 13:02

Kamil napsal(a):

To az@seznam.cz
nejsem historik, abych dělal soudy. Znáte někoho, kdo to rozsoudí? Všechno je relativní.
Hezký den.
09. 03. 2009 | 13:26

Milan Bukovecký napsal(a):

Upravená část scénáře z připravovaného filmu Sako a kabát: hrdina - Michal Bubeník dostane pozvání od Stalina "jen na slovíčko!"
Ještě předtím se však prochází Arbatem, kde chce potkat malíře, krásné baletky, chce poslouchat muziku, básníky. Ale Arbat je bezútěšně prázdný, potkává jen řidičky tramvají, ženy v mantlech, zednice, muže s pijáckými obličeji.
Bubeník vstoupí na Rudé náměstí. Zrovna v ten den, kdy bolševici zavírají Bubeníkova otce do lágru, jde na klekátko. Otce zavřeli do jedné kobky s kamarádem Savellijem Tomisem, 8 měsíců leží se Savelijem na podlaze. Hřejí se na saku, přikrytí kabátem.

"Kam jdeš?" ptá se dvoumetrový strážný Michala Bubeníka, natáhne ruku po papírech, protože Kremelské krematorium na něj čeká, hoří na červené dřevo.

"Máš propustku?" ptá se druhý strážný, podává kartičku.

Bubeník jde, dozorčí služby ho postrkují do suterénu, vchází do mdlého pachu holínek, potu a vydýchaného vzduchu. Strach mu prolétá hlavou. Začíná mu téci do nohavic. Gulag. Celých těch 20 milionů mrtvých a 9 dalších mu teče po lýtkách a po schodech dolů. Vypadené oči z důlků hopkají jako pingpongový míč.

"Pojď sem!" přikazuje další strážný a strká ho do místnosti, kde si svléká znečistěné prádlo a jde do sprch. Jiný strážný mu podává oblečení, boty a ponožky. Velikost vybírá z regálů.

"Co je to tady?" ptá se Bubeník, diví se, pochechtává, sahá na medailónek Matky Boží Ostrobramské.

"Srací komnata,kanálie. Tady se každej posere. Když de tam a nebo, když de zpátky!" procedí strážný a teče mu z nohavic. Bubeník nechápavě zadržuje dech, sahá si do kapsičky košile, vytáhne na dlaň chmýříčko, foukne. Pápěří štěstí pluje vzduchem. Utíká za ním.

"Nechte ho být. Vezměte jiného na hraní," řekne Josef Stalin a příkazník ukáže palcem strážím, aby ho pustily.

Bubeník běží na Novoděvičí hřbitov. Zrovna se přivezly sochy baňatých rudých generálů z Velikonočního ostrova. Z altánku Čajkovského hrobu vychází baletka, Maja Pliseckaja. Muzika spouští Labutí jezero. Plisecká tančí mezi hroby.

Alejemi mrtvých maršálů.
Alejemi mrtvých básníků.
Alejemi mrtvých špiónů.
Oázami generací vládnoucího klanu.
Mramorový Šaljapin k tomu přihlíží, sedí v křesle na svém hrobu, kouří a zpívá.
Vdovy maršálů na prodloužených kartáčích drhnou busty svých mrtvých mužů.
Jinak to byl hezký hřbitov. Chyběl tam jen Nikita Chruščov. Ten jeho pomník. Rozřezaný bílý a černý kámen. Poskládaný, úpně rozervaný Nikita. Bodejtˇ. Ten tu skutečně chyběl. Skákal totiž za zvuků drezérského principála kazačok.
Ka ka lin, ka ka lin, ka ka lin ka ma ja, ka ma lin, ka ma lin ka ma lin ka ma ja ...
09. 03. 2009 | 13:31

Paterik napsal(a):

Názor Jan:

Stalin vyhrát válku své zemi vůbec nepomohl - to bylo dílo několika málo schopných generálů. On nejprve schopné důstojníky postřílel v masové čistce a pak dosadil neschopné kámoše, kteří vedli SSSR ke katastrofálnímu vítězství ve Finsku. Katastrofální první rok války jde také především na Stalinův vrub, nejen díky naprosto absurdnímu rozmístění ruských vojsk, ale také díky atmosféře strachu, kterou v rudé armádě rozsévali političtí komisaři. Jen díky stejně diletantským zásahům kolegy (a dříve spojence) Hitlera válku nakonec neprojeli. Navíc Stalin nechal zavřít do lágrů drtivou většinu z asi 3 milionů osvobozených ruských zajatců. Takže já bych ho moc neomlouval.
09. 03. 2009 | 13:32

az.@seznam.cz napsal(a):

Pateriku, ty asi rád čteš dobrodružnou literaturu. Řekl bych to asi tak, kdyby Stalin nebyl schopný šéf, tak by si nemohl vybrat schopné generály a důstojníky. A neschopní generálové a důstojníci, jak víme z historie, nevyhrávají válku. Taky asi nevíš, co je to válka a jaké šílenosti musí lidi v této válce vydržet na obou stranách. Ty lágry o kterých mluvíš v souvislosti se Stalinem, byly za II. SV v Německu, USA, Japonsku, atd.atd. a nejsou historie, v současné době jsou v Iráku, v USA (základna na Cubě) atd.atd. Co Ti můžu říci, jen tolik, že děkuji Pánu Bohu i soudruhům, že jsem celý život prožil v míru a nemusel do války. Přeji to Vám všem i historikům amatérům :-)).
09. 03. 2009 | 13:55

LEVAK napsal(a):

Vážení pro zajimavost jeden vězeňský song:
Píseň o Stalinovi.
Napsal Juz Aleškovskij
Soudruhu Staline, vy ve všem ste tak -nej, -nej, ste koryfej všech věd a hladce jste je zvlád.Já jsem jen mukl,vězeň obyčejný a šedej brjanskej vlk, to je můj kamarád.
Já vážně nevím,za co sedím tady.No prokurátor,ten to jistě ví.Teď tady tvrdnu v turuchanským kraji,kde za cara jste vyhnancoval vy.
Postrkem šli sme,kam nás hnal zlej osud, z cizích se hříchů káli ze všech sil.My věřili a věříme vám posud,jak možná ani vy ste sobě nevěřil.
Tak tady trčím v turuchanským kraji.Jak vzteklej pes k nám každej strážnej je.Ale já chápu,voni pravdu mají,dyť třídní boj se pořád zvostřuje.
Chumelí,leje,strašný bahno všady, my dřeme v tajze dlouhý dni.Vy z jiskry plamen vykřesál ste tady.Dík za ty chvíle tepla při ohni.
Svůj těžkéj kříž,ať mráz je nebo bláto,neseme všade,jak nám káže vlast.A večer padnem na pryčnu jak mláto.
Vás trápí nespavost,to nejni žádná slast.Vy zdáte se nám v šedý blůze,kerou máte moc rád.A včera jako dnes padají stromy porád pod sekerou a lítaj třísky,jak se kácí les.
Dva marxisty jsme včera pochovali,červenej prapor přikryl jejich tvář.Do konce na svým přesvědčení stáli,akorát jeden že byl úchylkář.
Než vopustil nás,povzdechl si tiše a zašeptál svůj odkaz poslední:(Ten problém jednou jistě vyřeší se.) "AŤ žije Stalin do konce svých dní!"
09. 03. 2009 | 14:24

Paterik napsal(a):

az.@seznam.cz:

Ono by to ve vašem případě chtělo přečíst si napřed nějakou literaturu, než se pustíte do polemiky. První fáze války proti Finsku skončila katastrofou, kterou zavinilo velení a opatření, které udělali lidé dosazení přímo Stalinem po velké čistce. Teprve pak se Stalin probral a ty lidi zase vyházel. Timošenko sice nebyl žádný vojenský génius, ale druhou fázi uřídil důstojně. Při té příležitosti rudí komisaři ztratili pravomoci vetovat vojenské rozkazy. Ironií je, že tuto pravomoc jim Stalin vrátil hned potom, co byl napaden Hitlerem. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Teprve ve druhém roce války Stalin opět konečně vystřízlivěl a umožnil lidem jako byl Žukov, Koněv, Rokossovskij, aby vedli válku dle svých představ. SSSR neprohrál s wehrmachtem díky: mnohonásobně větší zbrojní průmyslové kapacitě, obrovské lidské zásobě, pomoci USA, neschopnosti Hitlera, a také například díky špionáži, díky které rusově věděli, že Japonsko nemá v úmyslu zaútočit souběžně s Hitlerem, ale hodlá válčit s USA - což umožnilo stáhnout početné asijské divize na západ.

Lágry byly už dávno za Lenina. Samozřejmě své zřídili i nacisté. I já jsem rád, že nemusíme s nikým válčit. Zdá se, že jste také zaujatý proti dnešním USA. Já si ale myslím, že čína má lágrů mnohem a mnohem víc. Nemluvě o jiných totalitních státech.
09. 03. 2009 | 14:39

LEVAK napsal(a):

Ad Paterik:"Ono by to ve vašem případě chtělo přečíst si napřed nějakou literaturu, než se pustíte do polemiky." Koncentráční tábory vynalezli Britové okolo roku 1900 za burské války!
09. 03. 2009 | 14:43

LEVAK napsal(a):

Ad Paterik:"Ono by to ve vašem případě chtělo přečíst si napřed nějakou literaturu, než se pustíte do polemiky." V květnu 1922, Lenin dostal svou první mrtvici. Byl částečně ochrnutý na pravé straně a jeho role ve vládě klesala. Po druhé mrtvici v prosinci stejného roku(1922!)odstoupil z aktivní politiky. V březnu 1923, měl třetí mrtvici a opouštěl přátele na zbytek svého života a nebyl už schopný mluvit. Zemřel 21. ledna 1924.
V prvním pololetí roku 1923 bylo rozhodnuto zřídit „Severní tábory zvláštního určení“. V červnu 1923 přijeli čekisté s rozkazem vytvořit vzorně přísný lágr, pýchu dělnicko-rolnické republiky.
09. 03. 2009 | 14:50

Karel napsal(a):

Ale historie v Rusku nezačíná bolševiky. Důležité je co bylo před tím, carský režim se s lidmi vůbec nepáral.A jeho dnešní idealizace je čistá propaganda.
A že každé impérium se časem rozpadne? Takže to jistě platí i o USA.Proč tato země má své vojáky po celé zeměkouli? Může pak Rusko obviňovat z imperiálních choutek?
09. 03. 2009 | 14:56

Paterik napsal(a):

Levak:

koncentrační tábory byly ovšem až pozdním výsledkem neschopnosti britů porazit búry vojensky. Proto začali uplatňovat do té doby bezprecendentní opatření typu spálené země. Ovšem zřejmě tato opatření neměla až tak katastrofální následky, když Jižní afrika byla pak za druhé světové války jejich věrným spojencem.

Jinak první pracovně-nápravné tábory byly v Rusku zakládány už kolem 1919 z iniciativy Lenina. Stalin samozřejmě měl na co navazovat a Leninovu politiku plně sdílel, a ještě ji stihl okořenit o antisemitismus.

Karel:

Carský režim je poněkud široký pojem. Za různých carů se tvrdost režimu lišila. Nepochybně to za carismu stále za starou bačkoru, ale bolševici teror povýšili do sfér, kam se car nemohl dostat ani náhodou. Staří bolševici pak ještě s láskou vzpomínali na carské vyšetřovatele...
09. 03. 2009 | 15:19

LEVAK napsal(a):

Ad Paterik:jk by asi vzpomínali ti stří bolševici dnes?
Důvěrná směrnice George Bushe používaná v roce 2002 CIA vůči lidem zadrženým zejména v Afganistánu v protiteroristickém tažení:

Topení na prkně-vyslýchaný leží s hlavou zakratou celofánem připoután nohama nahoru k desce a do úst je mu litá voda-vzniká strach z utopení;
Chladná cela-vyslýchaný je nucen stát nahý v nevytápěné cele a je poléván studenou vodou-týrání chladem;
Stání-vyslýchaný musí stát na spoutaných nohou 40 i více hodin-fyzické i psachické vyčerpání;
Plácání do břicha-vyslýchaný je bit otevřenou dlaní do oblasti žaludku-velmi citlivé,ale nezraňuje a nenechává stopy!
09. 03. 2009 | 15:35

Paterik napsal(a):

Levak:

mučení se samozřejmě obhajovat nedá, ale nemyslím si, že na něj má monopol CIA nebo USA. Snad vás také trochu utěší, že Obama už tyto praktiky opět zakázal. Vyšetřovatelé NKVD nicméně používali ještě brutálnější formy výslechu - a to vůči lidem, kteří nebyli v podezření, že se dopustili čehokoliv.
09. 03. 2009 | 15:41

LEVAK napsal(a):

Ad Paterik:za prve Burové to prohráli.propukla v roce 1899 poté, co Búrové definitivně odmítli udělit občanství (a tudíž i patřičná občanská práva) Britům, kteří se do země valili od roku 1887, kdy se v ní našla bohatá ložiska zlata. Boje zahájili Búrové poté, co Velká Británie odmítla stáhnout nové vojenské jednotky ohrožující hranice búrských republik. Klasická válka (1899-1900), v níž Britové zpočátku utrpěli několik ostudných porážek, aby se nakonec prosadili díky obrovské materiální a početní převaze, byla nahrazena gerilovou válkou (1900-1902). Tu nakonec Británie vyhrála jen za cenu nasazení téměř 500 000 mužů (celá populace Búrů zahrnovala pouze 85 000 dospělých mužů), obrovských ztrát a použití extrémně brutálních metod (v dnešní době by je mezinárodní právo vyhodnotilo jako válečné zločiny a zločiny proti lidskosti), které značně zdiskreditovaly myšlenku, že Britové přinášejí koloniím civilizaci. Asi nejdiskutovanější byla taktika spálené země a vytváření koncentračních táborů pro téměř všechny búrské obyvatele búrských republik (včetně žen a dětí), což někteří moderní autoři označují vzhledem k podmínkám v nich panujících za jednání s charakterem genocidy. Byly zde však i další „nešťastné okolnosti“ jako mučení a zabíjení zajatců či vyzbrojení 10 000 domorodců kmene Bantu moderními zbraněmi. Nutno ovšem říci, že řada Búrů se těmto metodám přizpůsobila.

Druhá búrská válka skončila kapitulací Búrů v roce 1902, která znamenala zánik búrských republik. Bylo jim přitom přislíbeno, že se jim v budoucnu dostane rozsáhlé samosprávy. Slib byl částečně naplněn v roce 1910 vytvořením Jihoafrické unie což v podstatě nemělo s burskými republikami vůbec nic společného.
Jižní Afrika byla spojencem VB po 40-ti letech.
Francie s Německem za 4 roky,4.dubna 1949!
PS:Jste trochu mimo mísu se svými úvahami.
09. 03. 2009 | 15:44

LEVAK napsal(a):

Ad Paterik:
Amerika: Policejní stát.
Student žurnalistiky Andrew Meyer byl zasažen elektrickou pistolí, protože položil ztrapňující otázky senátoru Johnu Kerrymu, bývalému kandidátu Demokratické strany v amerických prezidentských volbách v roce 2004. Meyera dočasně zatkli policisté, kteří ho „znehybnili“ elektrickou pistolí. Byl ochromen elektrickým šokem. Videozáznam je děsivý:
Jednadvacetiletý mladík byl vzadu v místnosti hozen na podlahu a policista na něj řval, aby se policii neprotivil. Když mladý muž protestoval, jiný policista proti němu vypálil elektrickou pistolí dvě střely, které ho ochromily. Od pondělí je Meyer ve vězení a byl obžalován z odporu vůči policii a z trestného činu „narušování shromáždění“. Incident vyvolá novou kontroverzi o používání elektrických pistolí, které jsou v mnoha amerických státech součástí normálního policejního vybavení. Pistole vystřelí dvě šipky, připojené ke zbrani jemným elektrickým kabelem, který vydá elektrický šok vysokého napětí s malým množstvím ampérů. Zbraň normálně není smrtelná, avšak ve více než 150 případech zasažení lidé zemřeli, jak o tom nedávno informovala Amnesty International.
09. 03. 2009 | 15:49

LEVAK napsal(a):

Ad Paterik:
Spojené státy vykastrovaly svou Ústavu naprosto fatálním způsobem již svým téměř jednomyslným přijetím 248 stránkového fasciklu ústavního zákona "Patriot Act", jenž byl Kongresu "předložen k posouzení" 2 hodiny před hlasováním 9. 11. 2001 (interesantní "přesmyčka" v datu) a jenž už tehdy učinil z americké Ústavy cosi, co mělo obdoby naposledy v nacistickém Německu bezprostředně po "požáru" v Reichstagu. Cosi, před čím by se zahanbeně zapýřil i Goebbels s Himmlerem, učinila současná vražedně nebezpečná sekta amerických Novokřesťanských neocons předložením a přijetím dalších totalitních ústavních zákonů "Patriot Act 2" a "Criminal Commission Act", na které by snad ani Stalin neměl žaludek. Dle tohoto zákona neexistuje již v USA ani domovní svoboda, ani Habeas Corpus (presumpce neviny, jestli kovaný soudruh, jako vy vůbec něco takového uznává a pamatuje), neexistuje šance na kontakt s rodinou či právníkem, pokud libovolná "autorita" vyjádří stín podezření s "teroristickou povahou" něčího chování či myšlení.

Pokud máme dnes ve zvyku říkávat, že McCarthysmus byl americkou obdobou stalinistické zvůle 30. a 50. let, pak to, co existuje v USA nyní předčí ty nejdivočejší sny tehdejšího nechvalně známého amerického senátora a snad i někdejšího sovětského generalissima a (bohužel) teprve jen nabírá síly k rozhodujícímu úderu dokonce i uvnitř Spojených států samotných...
09. 03. 2009 | 15:52

Admirál napsal(a):

Neopřemyslovec, Josef K.- zaráží mne, že brojíte proti starším lidem. Označujete je za zpátečníky a lidi neschopné přijímat nové myšlenky.

Kdo v historii byli nejhorlivější stoupenci extrémních teorií? Hitlerjungend, svazáci všech rácí. Byli schopni vykonat i ty nejzrůdnější rozkazy, ba co víc, páchali zvěrstva z vlastní iniciativy. Lidi, kteří se jim v tom snažili zabránít, nebo jim vysvětlit, že dělají blbosti, označily za zpátečníky a jako nepřátele Myšlenky je zlikvidovali.

Být Vámi, tak jsem v odsouzení starší generace opatrnější. Oni zažili zlomové doby. Rozhodovali se, s kým se dát. Dělali dobrá i špatná rozhodnutí. Někteří, ti moudřejší, jsou schopni sebereflexe a jejich názory jsou pak cenné. Říká se, že nejlepším managerem je člověk, který již zažil se svoji firmou krach. Je prý menší riziko, že bude opakovat chyby.

Nevím, kolik Vám je let. Pokud jste mladší, nebojte se. Možnost činit závažná rozhodnutí ve zlomových dobách Vám bude zřejmě ve svrchované míře dopřána.
09. 03. 2009 | 16:05

Paterik napsal(a):

Levak:

nejdříve k bůrské válce - není třeba tu citovat učebnicové údaje, ty jsou poměrně známé. Ovšem koloniální zvůle britů se projevovala už podstatně dříve, například kruté masakry kmene Zuluů. Předehru k válce s Búry obstaral už nešťastný Jamesonův výpad. Búrové byli od počátku tažení de facto guerrilla, protže ani s německou pomocí se početně nemohli Britům nijak rovnat. Za Britské porážky byli zodpovědní především neschopní velitelé.

Pokud jde o případ s pistolí, to jsem zaznamenal. Ovšem který stát není svým způsobem policejní. Zneužití pravomocí policií není nic neobvyklého ani u nás. Čínské bezpečnostní složky se s Tibeťany taky nepáraly. V Rusku to nebude o nic lepší.

Co se týče zmiňovaných zákonů, tak je otázka, vůči kolika lidem byly uplatněny. Jo s tím Stalinem se mýlíte, proti jeho paragrafu 58 je to úplné nic.
09. 03. 2009 | 16:06

LEVAK napsal(a):

Vážení tu píseň o Stalinovi napsal Juz Aleškovskij, vězeň.Žádný z Vás se nezamyslel nad jejim textem a nesnažil se pochopit duši ruského člověka!
09. 03. 2009 | 16:08

Slav napsal(a):

Strašení Amerikou je neopodstatněné, jestli bude přijato něco co umožní odkrýt teroristu jen dobře. Ta armáda důležitých právníků to prostě nedovolí, spíše vidím nějaké srandičky při uplatňování právní ochrany jednotlivce, že se bude někdo se státem soudit o mailant, když mu jinak zapípá mobil. Tam se soudí spotřebitelé malbor, že dostali rakovinu. Zkuste trochu rozvést co ten německý ekonom sledoval plná zaměstnanost, nepodvázana soukromá iniciativa, myslím že jste psal v době bitvy u Kurska. Pokud jde o lidi jsem také Levák, pokud jde o státy nejsem s Ruskem.
09. 03. 2009 | 16:25

Paterik napsal(a):

Položím jednoduchou otázku: kde byste žili raději? V Rusku, v USA nebo v Číně?
09. 03. 2009 | 16:27

Slav napsal(a):

USA, Evropa mi vyhovuje. Reagoval jsem na nějaky McCartherismus, který by nestrávil ani JVS. Z televize vím že v USA je propracovaný systém, že když mají 192 ve vašem obličeji zaznamenáno najdou Vás v davu pomocí průmyslové kamery, nepomohou vousy ani plastika a další fígle. JVS by to nestrávil udělal by krátký proces a odsunul to zdlouhavé vyšetřování.
09. 03. 2009 | 16:46

Admirál napsal(a):

Slav, LEVAK - možná že blízká budoucnost učí, kdo měl této polemice blíže k pravdě.
09. 03. 2009 | 16:59

zdesta napsal(a):

P.Tomský:Píšete:"Evropské pojetí je založeno na loyální diskusi a dohodě občanů-řecké polis,na důvěře a vládě zákona. To platí i unás? Myslíte že V.K. na půdě EU parlamentu loyálně diskutoval? O jaké dohodě s občany tu mluvíte? Dále-Ruská vláda je ve stavu permanentní hysteriské zuřivosti.Je to možné,ale rád bych pro svou orientaci věděl,jak se taková hysterická zuřivost projevuje.
09. 03. 2009 | 17:53

Amarook napsal(a):

to: LEVAK, Paterik
Panove, jeden muj znamy slouzil v sedmdesatych letech u US Marines a divili byste se jake vyslechove metody je tehdy ucili. Kdyz cte o metodach jake LEVAK zminuje tak se jen placa smichy do kolen.
09. 03. 2009 | 18:37

LEVAK napsal(a):

Ad zdesta:autor napsal "Ještě žádné impérium v dějinách nedokázalo zastavit svůj rozpad. Proto je ruská vláda ve stavu permanentní hysterické zuřivosti."Neplatí tato úvaha i pro USA?
09. 03. 2009 | 18:40

Drzý Goyim napsal(a):

Pane Tomský,
vynikající, již dlouho jste se neblýskl tak brilantním článkem, opravdu.

A pane Tomský, když tak rád píšete o Solženicynovi, co kdybyste nám hezky a srozumitelně analyzoval jeho velmi zajímavé dílko: "200 let pospolu" o soužití a nenávisti mezi Rusy a Chazary?

Našinci potřebuji osvětu o této problematice jako sůl.
09. 03. 2009 | 22:11

slav napsal(a):

Trochu mě uklidňuje že jsme ještě nevystoupili z NATO. Co je to útočný pakt jsme nepoznali díky SSSR, selhávala jim technika a židům zešměšnili jim tanky.
10. 03. 2009 | 07:37

JC napsal(a):

Doporučuji přečíst knihu :
Všechno bylo jinak od Viktora Suvorova.
10. 03. 2009 | 10:54

slav napsal(a):

Přiženil se do naší rodiny chlapec který dělal nějakou vysokou školu vojenskou v SSSR. Při jedné rodinné oslavě tvrdil že Rusové v 68 tu museli chyběla prý snad hodina nebo méně a byli by tu američané. Mohu doložit že on tomu doopravdy věřil a já věřím že mají velmi schopné politruky.
10. 03. 2009 | 13:33

Stařeček napsal(a):

Mne by zajímalo, zda by u nás byl socialismus, nebýt Hitlera?
10. 03. 2009 | 14:35

slav napsal(a):

Ten teprve bude, to co tu bylo mělo vlastníka ale nebyl zapsán v knihách, jeho totiž bylo vše.
10. 03. 2009 | 14:47

JC napsal(a):

Stařeček,
100% ano s odkazem na Suvorova.
10. 03. 2009 | 15:41

LEVAK napsal(a):

Ad Amarook:
Direktiva Allana Dullese, ředitele CIA a šéfa poltické rozvědky USA, takzvaná doktrína boje proti Rusku a jeho satelitům, vypracovaná už po roce 1945.
„Válka končí , vše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno co máme, veškeré zlato, celou materiální moc na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobené změnám.
Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak ?
Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky v samotném Rusku a jeho satelitům. Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragédii záhuby nejvzpurnějšího národa na zemi. Definitivně a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí.

V literatuře, divadle a ve filmu budeme zobrazovat a velebit ty nejnižší lidské pudy. Budeme všemocně podporovat všechny, kteří budou do lidského vědomí vštěpovat kult sexu, násilí, sadizmu a zrady, zkrátka veškerou mravní zpustlost.
Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Nenápadně, ale aktivně a ustavičně budeme podporovat panovačnost a aroganci úředníků, korupci a bezzádasadovost.. Poctivost a smysl pro pořádek budou zesměšňovány a jakoby nikomu nepotřebné, prohlásí se za přežitek minulosti. Hrubost a drzost, lež a podvod, alkoholismus narkomanie, zrada, nacionalismus a vyvražďování národů – to všechno budeme pěstovat v lidském vědomí.
Jen málo, velmi málo lidí bude tušit, co se děje. Ale my je zesměšníme, najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit je za vyvrhele společnosti.
Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit zásady národní morálky. Takovým způsobem podlomíme jejich pokolení za pokolením. Zaměříme se na děti a mládež, kterou začneme demoralizovat, rozvracet a rozkládat. Takto budeme postupovat.
Text převzat z knihy od Valerie Sinelnikova - Tajemná síla slova.
10. 03. 2009 | 15:43

Paterik napsal(a):

Levak:

Takovýchhle direktiv mohl vypracovat deset a co by se změnilo? Jak by je asi uvedl v život? Čeka a její nástupci byly v SSSR všemocní. Západ neměl absolutně žádnou naději tam nějak zapůsobit, cenzura kontrolovala každé slovo. Na zavedení absolutního rozkladu pracovali tajní policisté ze všech sil sami a žádnou CIA k tomu nepotřebovali - leda jako záminku.
10. 03. 2009 | 17:16

Slav napsal(a):

V 1951 jsem se naučil číst a začal prohlížet noviny. Dules byla taková srandovně odporná figura, která se mi vyjevuje dodnes. Určitě o tom SSSR toho věděl dost, věděl co jim dali aa čeho jsou schopni. To čemu říká studená válka byla válka kde se střílelo i slovy. Měřítkem vítězství tu nebylo dobyté území ale ekonomický růst, ten druhá strana chtěla vyvážit státní podporou sportu. Vyhráli jsme nebo prohráli to si každý nějak odpovíme, ale ekonomicky jsme zchudli všichni.
10. 03. 2009 | 19:07

F. Adamec napsal(a):

Zacina mezinarodni soud s bolsheviky, podvodniky stoleti,
Bernardem Madoffem, Vaclavem Havlem a Klausem, a absolventy stalinisticke VSE v Praze.
11. 03. 2009 | 08:57

fedor napsal(a):

Naprostý souhlas s Josefem K.
13. 03. 2009 | 00:33

Karl napsal(a):

Běžný občan v Česku nemá možnost srovnání o skutečných náladách v Rusku a tak jak jsou nám servírovány místními médii. Tak třeba jen na okraj:Žádný z ruských filmů se k nám nedostane, neboť navzdory všem prohlášením o svobodě tvorby jsme pod cenzurou. Cenzuru v Rusku ovšem rusofobové považují za nesvobodu.
14. 03. 2009 | 13:32

vladeg napsal(a):

Pokud platí. že každé imperium dříve nebo později padne, těším se na pád USA.
16. 03. 2009 | 17:03

Nazdar napsal(a):

Nejlépe by bylo zrušit možnost psát příspěvky anonymně.
Druhá možnost by byla zrušit je zcela. Dokud čtenář měl možnost psát dopis papírovým novinám do redakce, bylo jich otištěno jen pár a bylo tam jeho pravé jméno.

Koho článek zajímá, ten si ho přečte tak jako tak. Jeho reakce přes počítač je tedy zcela zbytečná.
16. 03. 2009 | 18:51

Josef napsal(a):

Omlouvam se vsem prisznivcum p. Tomskeho, ale myslim ze je demagog. Par dukazu toho - 1. "Vždyť carské Rusko prohrálo krymskou, japonskou i První světovou válku a nakonec se rozpadlo". Prvni svetova valka - Carske rusko se nejdrive rozpadlo, a teprve pote az kdyz bolsevici byli u vlady tak uzavreli s nemeckem mir. Kdyby car neodstoupil od vlady pak by Rusko bylo mezi vitezi prvni svetove. Pokud p.Tomsky nevi o prubehu prvni svetove valky, pak at si o tom vic precte.
2. V Rusku 95% obyvatelstva vnima Stalina jako tyrana. Prosim p.Tomskeho at napise zdroje ktere ukazuji na to ze Stalina nekdo vnima jinak.
16. 03. 2009 | 20:19

Mirko D. napsal(a):

Sionisté a jejich čeládka neustále nemůže Stalinovi zapomenout,že přestal(nakonec stejně jako Lenin) plnit své
revoluční povinnosti hned poté, co dostal Rusko do svých rukou. A ještě navíc ho dostal do rukou na úkor Trockého, zasvěceného sionistického bolševika, který by jistě poslušně pokračoval v internacionální revoluci. Navrch ho ještě nechal zamordovat,záslužný to čin. Sionisté by měli nad Stalinem ovšem trochu přihmouřit oko, úplně po krku jim v tom jejich leninsko-stalinisticko- sionistickém totalitarismu zase nešel.
Tento velký sionistický experiment, zvaný bolševismus, stál evropské národy
více mrtvých, než kolik je Židů v celém světě dohromady.
16. 03. 2009 | 20:58

Michal napsal(a):

Myslím, že to s Ruskem je poněkud jinak. Rusko velmi dlouho žádnou Evropu neohrožovalo už proto že samo je geograficky Evropou a také až do konce II. světové války vyjma incidentů s Polskem Rusko na západ neexpandovalo na rozdíl od Evropy, která se tam drala horem dolem (Napoleon, Rakousko-Uhersko, Německo atd.). Rusové za svou rozlehlou zemi zaplatili historicky ohromnou cenu (cenu lidských životů) a realitou je, že se jim to asi do budoucna vyplatí. Pořád je jim něco vyčítáno, ale miliony obětí kolonizačního procesu západu, zdecimované národy na všechny světové strany jaksi zůstávají mimo zorný úhel všech různých hochů, včetně pana Tomského. Stále se zde straší Ruskou expanzí, ale ta může být jenom odpovědí na chamtivost západu, který pro zisk je ochoten udělat cokoliv. Je na snadě, že Ruský prostor by na čas zachránil hroutící se pseudodemokratický západ, ale tato iluze je bezpředmětná. S Ruskem jako sousedem lze žít, ale pokud si z něj budeme neustále dělat nepřítele, protože kapitalismus nepřítele pro svojí existenci potřebuje, můžeme na to tvrdě doplatit a zaslouženě.Evropad se musí smířit s jednou alternativou a to buď s Ruskem a se štítem nebo bez Ruska a ptom na štítu. Například Německo to chápe, Itálie také, Francouzi rovněž. Jen my jako vždy papežštější papeže půjdeme díky své zoufalosti zase svým vlastním směrem.
Vy se pane Tomský ze své profesury máte dobře, ale ptám se, k čemu to slouží a komu to slouží?!!
16. 03. 2009 | 23:41

Jien napsal(a):

Souhlasím s názorem, že v současné době není nutné se bát expanze Ruska. Ruská vláda má tolik práce s dokazováním občanům, že vše je pod kontrolou a krize není ruským problémem, že ostatní věci jsou podřadné. Ruští vládci jsou paralyzováni strachem že příjdou o svá doživotní místečka že začínají i pracovat. Nemají šanci, byrokracii jejich pokyny neprojdou.
Ruští občané mají vymývané hlavy televizí a rádiem, kde se dozvídají, kolik miliard je distribuováno na pomoc fabrikám a podnikatelům aby se zachránila pracovní místa. Pak se ráno v práci dozví, že 3 měsíce zadržovaná výplata opět nedorazí, ale nájem že vyrostl spolu s elektřinou, plynem o několik procent. Garance, že nájem nesmí překročit 15% rodinného příjmu platí až po 6 měsících. Je to matematika která jde těžko řešit.
Sotva po všech těch Jelcinech začali ruští občané trochu žít přišla krize, není to vůči prostým lidem spravedlivé, ale co je v dnešní době? Bude zajímavé sledovat další vývoj, můj osobní názor je že rusové vydrží hodně, ovšem může být i překvapení.
17. 03. 2009 | 13:57

Mirko D. napsal(a):

Jien-Češští občané mají vymývané hlavy televizí a rádiem, kde se mj.dozvídají, kolik miliard je distribuováno na pomoc fabrikám a podnikatelům aby se zachránila pracovní místa. Pak se ráno v práci dozví, že sklářům 3 měsíce zadržovaná výplata opět nedorazí a musí si vzít další úvěry, ale nájem že vyrostl spolu s elektřinou, plynem o několik procent. Garance, že nájem nesmí překročit 15% rodinného příjmu platí až po 6 měsících, ale to se občanů v Čechách netýká... Je to matematika, která jde těžko řešit.
Sotva po všech těch utahování opasků a baličcích začali češští občané trochu žít přišla krize, není to vůči prostým lidem spravedlivé, ale co je v dnešní době? Bude zajímavé sledovat další vývoj, můj osobní názor je že Češi vydrží hodně, ovšem může být i překvapení.
17. 03. 2009 | 15:12

president Beneš napsal(a):

Co se stalo od Mnichova (dr. EB - 24. června 1941).

"Měli jsme tehdy smlouvu s Francií , Malou dohodou a Sovětským svazem. Velká Britannie byla spojena s Francií. Polsko mělo smlouvu s Francii, ale její smysl a význam zničil Beck r.1934 dohodou s Hitlerovým Německem.

Válka se blížila. Po obsazení Rakouska přišla krize, většina těch, kdož politiku kolektivní bezpečnosti s námi skoro celých 20 let spoludělali, selhali; dohadovali se s Hitlerem a Musolinim a nakonec došlo na Mnichov. Katastrofa ne naše, ale celé Evropy přišla.

Od roku 1939 začali padat: nejprve Polsko, pak Francie, pak Norsko, Belgie, Holandsko;pak bylo podrobeno za své spoluúčasti Maďarsko a Bulharsko, pak padlo Rumunsko, pak Jugoslávie a konečně se bránící Řecko.Velká Britannie byla téměř isolována a ubránila se jen s největším vypětím všech sil. A nyní konečně došlo na Ameriku a Sovětský svaz.

Dobře to řekl Winston Churchil v neděli, když zdůraznil, jak Evropa lehkomyslně a bláznivě dovolila zbrojení a válečný rozmach nacistických zločinců a násilníků,aby pak jeden stát po druhém jednotlivě byl jimi rozdrcen."
18. 03. 2009 | 09:39

Pražák. napsal(a):

A nejste náhodou ve vztahu permamentní hysterické zuřivosti Vy, pane Tomský?
A poznámka pro některé zde diskutující k Stalinovým gulagům: Prní - a skutečně účinné! - programově vyhlazovací koncentráky vymysleli a masově nasadili "demokratičtí" Britové za burských válek. Francouzi zase své nepohodlné a trestance posílali dřít a chcípat do nejhorších kolonií (viz "Motýlek"). Likvidaci "nepřizpůsobivých" pak prováděli všechny koloniální velmoci od Španělů přes Holanďany po Japonce. - Ti ubožáci z gukagů alespoň vybudovali ruský těžký průmysl a pomohli tak porazit Hitlera. Ti britští dřeli třeba pro Východoindickou společnost nebo v afrických diamantových dolech.
19. 03. 2009 | 11:06

Ctenar napsal(a):

Ja vam reknu, pan autor, cim Rusove se odlisuji od Cechi, napriklad. Narozdil od Cechu, oni preferuji ocenovat sve dejiny s veskerych pohledu a neplivat na svou historie proste pouze protoze se zmenil rezim. Je to pouze Cesi mohou vcera pracovat na Nemci, dnes budovat socialismus a zitra milovat demokraticke hodnoty Severo-Americkych Statu. Podle vas je to normalne? Co se tyce vaseho clanku, jeste napsali uplnou blbost, ale v souvislosti se specifikou charakteru vaseho narodu ja tomu nedivim a chapu.
20. 03. 2009 | 15:32

RUS napsal(a):

Je zajimave sledovat jak lide dokažou prezentovat nejake hlupostí jako fakt,je to od Vas velme nechutne pane Tomsky!
Stalinizm je pro nas velme citliva tema a osmyslení teto tragedie bude trvat ješte hodne dlouho,vyberte se radej jinou temu pro prazdne žvatlaní na netu,třeba globalní oteplovaní.
20. 03. 2009 | 20:46

napsal napsal(a):

Jaksi jiný tón pana Tomského v souvislosti s Ruskem, proti jeho nedávným článkům.Už to není ta temná imperialistická mocnost, drtící pokusy demokracii u svých sousedů... dokonce by snad přál i Rusům nějaký pokrok a úspěch.Autorovy fráze zde nemají ovšemže žádný význam stejně jako je neměly v minulých článcích, přesto je čtu se zájmem.Něco to totiž signalizuje; Rusko se zřejmě státá důležitější a obávanější.Staví se na nohy, a to je dobře.Díky Bohu za takové vějičky jako pan Tomský; ti dobře vycítí odkud vítr fouká a od nich se to dozvíme i my.
21. 03. 2009 | 01:41

JeŇýk napsal(a):

to že je nějaké téma citlivé ještě neznamená, že by se měo omezovat ...doufám že tahle ukázka kritizovaného ruského paternalismu byla mimoděčná a že vlastně chápete, že diskutovat můžeme o čem chceme a bez cenzury.
21. 03. 2009 | 08:43

RUS napsal(a):

To jeNyk
tak pro začatek je spravne vec pečlive nastudovat a to jak minulost tak i součastnost.
To že v Rusku nepořadame hon na čarodejnice jak to mate v zvyku vý,ješte vubec neznamena že omezujeme svobodu slova,tlachat na netu není moc težka prace,radejí seberte a bežte neco udelat pro vlastní historií kterou mate kolem sebe,než ztrapnovat o vecech kterym nerozumite.Jak se řika ukilidit na vlastnim dvorku.U nas prezidentý voli narod na rozdil od vas kde hlavu statu jmenuje komunisticka svol....!
Demokrací nas budete učit,jste k smichu!
21. 03. 2009 | 15:05

Čtenář napsal(a):

Článek o ničem a navíc slabý, jak se u tohoto "autora" běžné.
21. 03. 2009 | 22:25

napsal napsal(a):

To Rus
Učit Rusy demokracii, to bych se nikdy neodvážil.Vždyť tam máte nejlepšího učitele - kagebáka Putina ( sami jste si ho zvolili)a jeho spolek.Opravdu humorné pomyšlení jak vás tihle učí svobodně myslet.
22. 03. 2009 | 17:27

gs napsal(a):

To napsal:
A znas co je humorne podle meho nazoru? Jak jste, "svobodne", muzete predelat pisen o Gagarinovi v pisen o radaru. Je to opravdu svedci o nezavislosti vaseho mysleni. Pokud zitra pridou Cinane, tak jaky text pouzite s touto melodii?
23. 03. 2009 | 23:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy