Liberté, egalité, fraternité a ženy

28. 05. 2010 | 14:31
Přečteno 4699 krát
„Jsou jenom tři věci, kterým ženy nerozumějí: volnost, rovnost a bratrství,“ ale jak to vlastně myslel G. K. Chesterton, když vymyslel jeden ze svých slavných výroků? Že žena, na rozdíl od muže, majestátní ve své individualistické nesouměřitelnosti, je královna s právem na odlišnost a ztělesnění tyranie, chce-li vychovávat děti a přizpůsobit muže k obrazu svému?

Vždyť i feministky neuznávají ve skutečnosti žádnou rovnost a bojují za matriarchát. Ano, žena je tu zřejmě symbolem člověka v jeho přirozenosti par excellence, které tohle nádherné osvícenské heslo popírá.

Co je to svoboda než království vymezeného území, které ženy znají lépe jako vládkyně domova, dnes bohužel i firem, vždyť každé heslo svobody lákajíce k absolutnu, je buď návodem k anarchií nebo k tyranii, k rovnému poddanství téměř všech. A bratrství všech lidí? Onen hrůzný blud, který popírá prostorovou geometrii, totiž že náš vztah a lojalita od našich nejbližších, k sousedům a soukmenovcům, až k celému lidstvu přirozeně postupně slábne. Kdo miluje lidstvo, nenávidí svého bližního!

Prokleta budiž rovnost, neb každá žena je nezastupitelný unikát, a jen proto může existovat manželství. To jen muži mohou být stereotypní. Rovnost má ale ještě jednu rovinu, které Němci trefně říkají slovesem gleichschalten – srovnat a vyrovnat, protože svět lidí i přírody je tak odporně různorodý, nepřehledný a nespravedlivý. Chceme stejnou životní úroveň pro všechny, stejnou šanci pro každého, mužů, žen, dětí, učitelů, žáků a dojde-li i na názory – už se to blíží – každý má nějaký názor, každý má na něj právo a mládež křičí – máme právo na volbu, nikdo nám nic nebude vnucovat. Pryč s matematiky dogmatiky! Na smetiště dějin! Jenomže bez dogmatiků nebude učitelů, bez autority nebude kultury, bez kultury zavládnou pudy. Už teď se mluví o rovnosti lidí a zvířat!

Zachrání nás ženy před unifikací?

Cosi o tom tušil snad největší z českých metafyzických básníků Jakub Deml: „V nebi jsou příbytkové mnozí, zato v pekle je všechno promícháno, je to jakési družstvo, žádná idividuální firma, žádné osobní jméno, pravý opak „individualiter sum ego“ než se řeklo: budiž světlo! Světlo totiž všecky věci rozlišuje, tma je směšuje, takže nejsou k rozeznání… Kdyby někdo vzal boží duhu, hodil ji do kádě a rahýnkem zamíchal, bude z toho špína, nanejvýš polní šeď.. Ano všechno spěje k (tomuto) řádu. Jen ať nás usměrňují, jen ať za nás přemýšlejí, my pracujem, my pracujem… A není neděl, není svátků, není desatera, není rodiny, není národa, není rozumu, není srdce, není člověka… Zvíře, ano zvíře jest, venite adoremus, pojďme a klaňme se jemu.“

V dalekém Skotsku už více než před sto lety znal reformátory starého pořádku Robert Luis Stevenson.

“Sešli se jednou pod ostružníkem čtyři reformátoři a na jednom se shodli: “Svět je zapotřebí změnit.”

“Musíme zrušit majetek,” řekl jeden.

“Musíme zrušit manželství,” prohlásil druhý.

“Musíme zrušit Boha,” řekl třetí.

“Kdybychom tak mohli zrušit práci,” povzdychl si čtvrtý.

“Zabývejme se praktickou politikou,” řekl ten první.

“Nejdříve musíme srovnat všechny lidi na stejnou úroveň.”

“Nejdříve,” řekl druhý, “musíme zavést rovnost obou pohlaví.”

“Nejdříve,” řekl třetí, “musíme najít způsob, jak to udělat.”

“Nejdříve,” prohlásil první, musíme zrušit bibli.”

“Nejdříve,” oznámil druhý, musíme zrušit morální zákony.”

Nejdříve, pravil třetí, “musíme zrušit lidstvo!”


Totalitarismus byl poražen. Reformátoři žijí dál. Našli nový způsob a novou praktickou politiku.

Pro časopis Týždeň

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Autor,

Bože do čeho si to vdechnul duši!

Nemalá skupina lidí se hlásí k Bibli a přesto zabíjení je u ní na denním pořádku. G.Bush veden Biblí zahájil bez mihnutí oka 2 války a další začal připravovat. Miliony lidí díky tomu přišli o střechu nad hlavou, o zdraví, o život.

Jiná skupina lidí se hlásí k morálním zákonům, cítí se oprávněna hlásat morálku jiným a přitom sama žije ve smilstvu a morálním bahnu a až na majetkové poměry se v ničem neliší od primitivních individuí, kterými tolik pohrdá, ba v mnohém je převyšuje (viz expremiér Topolánek, nejnověji bratr Kalousek... Vodu druhým kážou a sami víno pijí.

Prostě filosofování o ničem.
28. 05. 2010 | 14:42

Stanislav Veselý napsal(a):

Vynikající! Děkuji
28. 05. 2010 | 15:17

Pípa napsal(a):

Pane autore,
klobouk dolů. Vynikající úvaha.
28. 05. 2010 | 16:22

Rumcajs napsal(a):

Trochu mimo téma:

Občas jsem fascinován, jak archaické až dětsky naivní náhledy na vznik života v Bibli, se postupně ztotožňují s výsledky nejnovějších teorií.

Tak nyní mě trklo to "Budiž světlo".
Dneska už víme (předpokládáme) že světlo opravdu vzniklo, že tu nebylo vždy. Jak to jenom toho Adama mohlo napadnout ? Logičtější by bylo přece, kdyby napsal a "A budiž Slunce".

Jo jsou to věci mezi nebem a zemí.

A s tou unifikací - taky jsem si tuhle říkal,jestli zlo a dobro není vázáno na skupinu lidí. Kdyby existoval v celém vesmíru jeden člověk, tak zlo a dobro zcela ztrácí smysl. A s tou unifikací to je dost podobné.
Copak to zlo, to člověk nějak oželí, ale to dobro ?
28. 05. 2010 | 17:02

Pepa Řepa napsal(a):

Asi to nejlepší, co jste tady vylepil.
Vynikající citáty.Kus cesty jsme už ušli.
Netuším odkud je ten Stevenson.
28. 05. 2010 | 17:42

Belgičan napsal(a):

Rumcajs,
nemáte v tom trochu binec co? Nedovolili Vám číst nic jiného než bibli : )?
Nutno mít vždy napaměti, že bible je spis prastarých textů uzpůsobených patriarchátu.
Veškerá tělesa na nebi a sama země, řeky a moře(Maria) byli dříve bohyně a bohové. Tedy žádná tělesa, ale živé bytosti.
Proto stvořil bůh první den slunce zemi a hvězdy. To jest, ve starých textech se jako první zrodili bohyně a bohové. Světlo bylo něco, o co se postarali tito bohové. Proto jej zažehli až třetí den. Proč ne hned? To je na dlouho, souvisí to s tím, proč se Štědrý den u nás slaví v předvečer Vánoc a ne jako např. v USA 25.12. ráno...
28. 05. 2010 | 17:44

Takahashi napsal(a):

slabé... Vytrhávat výroky z textu a schovávat se za nějaké slavné jméno - to uměl svého času třeba Werich, král českého "filosofujícího" plebsu. Ale když dva dělají totéž... Tomskému chybí vtip, krom toho mu chybí i kritické uvažování, vhled. Ale kompenzuje to svým nasazením, srdcař :).
28. 05. 2010 | 17:48

blue jay napsal(a):

Seriously,
"Men are superior to women. For one thing, men can urinate from a speeding car."
Will Durst
"Last week I stated that this woman was the ugliest woman I had ever seen. I have since been visited by her sister and now wish to withdraw that statement."
Mark Twain.

"Show me a woman who doesn't feel guilt and I'll show you a man."
Erica Jong.

"What would men be without women? Scarce, sir, mighty scarce."
Mark Twain.
"If women didn't exist, all the money in the world would have no meaning."
Aristotle Onassis
"When women go wrong, men go right after them."
Mae West

ReCaptcha: London errs
28. 05. 2010 | 18:08

skeptický napsal(a):

Rumcajs

Podezírám,že budiž je odvozeno od slovesa buditi.

A v další větě...a bylo světlo mělo být měkké i.

Takže světlo byl vlastně budík.

Prvním nositelem světla byl světlonoš,čili Lucifer.To byl anděl,který nosil hodinky.
Taky se mu říkalo chronokrator.
Pozor,neznamená to zloděj hodinek.

A Bůh oddělil světlo od tmy,a viděl,že je to dobré.

To světlo je dobro,mužská část.Proto se odjakživa mluví o národních buditelích.O buditelkách jsem jakživ neslyšel.
Stejné s budíkem,budičku neznám.

Světlo,Dobro samo o sobě existovat nemůže,potřebuje protipól,čili tmu, zlo.Světlo má podstatu,tma nikoliv,neboť jest pouze nedostatkem světla.Je to vlastně chiméra,čili přelud.Jelikož tma obklopila světlo,nabyla nad ním vrchu,zahradila světlu cestu zpět k svému stvořiteli.

Lucifer,kdysi ztepilý anděl padl,a dostal se do područí tmy.
Mužové tak,v touze k návratu k bohu pak vzhlížejí sice správným směrem,leč vidí tam ženu,tmu,prázdnotu,neproniknutelnou masu ,v níž mylně vidí cestu do ráje,z kterého vypadli.

A Archaismy s tím nemají vůbec co dělat,archa byla až pozdějc.
Není mi jasné,jestli z toho světa,co bůh zničil potopou,protože tam došlo k anarchii jelikož jim ďábel kázal,že jsou si všichni rovni,a všecho se to kurvilo každý s každým,a pámbu se na to nemohl koukat,někdo zůstal.

Asi ano.
Protože Arabové tvrdí,že není na světě nikoho věrolomnějšího,krvežíznivějšího a hloupějšího,než jsou synové Noemovi.
Takže se za potomky Noemovy nepovažují.V Bibli něco chybí.

Tma paralyzuje mužovu sílu a odčerpává ji k vlastní seberealizaci.Tma je prvek pasivní,světlo aktivní,neboť světlo vždy vstupuje do tmy,nikdy naopak.Teplo se šíří od teplejšího k chladnějšímu.

Takže dle řádu věcí světlo má býti nad tmou,a tak to má být,a tak je to správně.Ostatní je anarchie čili bordel.

A koho chce bůh zničiti,tomu nechá ďáblem našeptávati o rovnosti,volnosti a bratrství.
28. 05. 2010 | 19:07

skeptický napsal(a):

P.S.
Anarchie je opak archy.
28. 05. 2010 | 19:25

LEVAK napsal(a):

sv. Pavel ve svém prvním listu Koryntským říká :"Ženy vaše ve shromážděních vašich ať mlčí!"
Žena je podle bible poslední věc,kterou bůh stvořil.Muselo to být v sobotu večer.Byl unavený!" Alexandre Dumas ml.
Konfucius ve svém díle "Letopisy jara a podzimu" mluví příležitostně o ženě jako o "podivínském tvorovi"!
L.N.Tolstoj:
„Až budu jednou nohou v hrobě řeknu pravdu o ženách.Povím to,skočím do rakve,překlopím na sebe víko a řeknu:A teď si se mnou dělejte co chcete!“
Jean de la Bruyere:
„Ženy jsou výstřední: vždy lepší nebo horší než muži.“
Jean de la Bruyėre:
„Muži střeží tajemství druhého víc než své vlastní.Ženy naopak.“
Joseph Joubert:
„Ženy považují za nevinné všechno čeho se dopouštějí.“
Ambrose Bierce :
„Ženy by byly rozkošné,kdybychom jim mohli padnout do náručí aniž bychom jim zároveň padli do rukou.“
Elbert Hubbart :
„Když je třeba v životě udělat důležitý krok,ptá se muž,co řeknu? A žena: co si vezmu na sebe?“
Gerhart Hauptmann :
„Žena je zdařilá napodobenina anděla, jenže se Pánbůh přitom dopustil několika roztomilých chyb.“
Pierre Fresney :
„Jestliže je žena v neprávu,pak první co musíš udělat,je okamžitě jí odpustit.“
G.B. Shaw :„…už jsem dosáhl věku o kterém je vhodnější diskrétně pomlčet a teď se angažuji ve směru fyzických projevů citu jen když na tom ženy výslovně trvají,což díky osudu není častěji než o víkendech a podobně.“
28. 05. 2010 | 20:31

Rumcajs napsal(a):

Belgičan:

Né zcela chápu Tvou reakci chlapče.

Mě zarazil pouze výrok "A budiž světlo", páč to ve mě navozuje pocit, že autor oddělil zdroj světla a světlo samotné.
A to mi na tehdejší dobu nepřijde zcela samozřejmé.

Logičtější mi přijde to, jak to píšeš, že stvořil slunce ,hvězdy atd.

Přesto v Bibli je napsáno,"A budiž světlo",( né Slunce ). Chápeš ten veliký rozdíl? Nám to dneska přijde přirozené, ale pokud se nad tím trochu zamyslíš, tak oddělit zdroj světla od světla, je dle mého na tu dobu nadčasové.
28. 05. 2010 | 20:34

Rumcajs napsal(a):

skeptický:

Díky za zajímavý výklad. Přesto jsem ale uvažoval trochu jiným směrem. Viz belgičan.
28. 05. 2010 | 20:36

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Není jenom biblická teorie vzniku Světa.
Je i starořecká - mytologická. A tam byste se divili, jak některé mýty zapadají do soudobých hypotéz o vzniku Vesmíru, Země a života na Zemi.
Chaos - Gaiaúzemě, hmota../ + Eros ....
Předpoklady vzniku života na zemi vytvořila údajně srážka prazemě se svou dcerou (synem, energií, životní energií - Erosem ?). Takto vzniklé těleso díky ideální hmotnosti a přijetí energie posléze vytvořilo atmosféru.

Bible má své kořeny kdesi v Babylónii a Sumeru. A jejich mytologie je v dnešních intencích poznání také daleko blíže pravdě než ta izraelská.

Jenže : Co nebo kdo je to Bůh ? A čím je to světlo ? Možná, že "je" Bůh přírodní
zákony a světlo Velký třesk? Co my víme ?
Jedno vím ale jistě. Ten starozákonní Bůh nevyžaduje ať v něj věříme. A už vůbec nechce , aby jsme mu hledali jméno.
On jen chce, abychom nevěřili v modly a byli jako on(ona, ono, to, my , vy , oni...).
28. 05. 2010 | 20:53

Rumcajs napsal(a):

Vidíš to Vykydale, jak umíš být hodný, když chceš.
A s tím vykáním už dej pokoj!

Ono by bylo zajímavé vědět, co si tenkrát představovali pod pojmem energie. Určitě ji nevnímali jako my.
Ve slovníku jsem si našel, že původní význam byl pohyb.

Ale i tak je zajímavé, že to na sebe takhle naroubovali.
Snažím se sebe představit, jak právě slezu ze stromu a snažím se přijít na to, jak tohle všechno vzniklo a pochybuju, že by mě to takhle dal dohromady.
28. 05. 2010 | 21:45

Rumcajs napsal(a):

...že bych to takhle dal dohromady.
28. 05. 2010 | 21:46

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Jistě. Ale můžeme se o to hádat, můžeme vůbec takto hádat, můžeme zkusit tvrdit to či ono, můžeme se i domnívat a můžeme o tom či onom pochybovat.
Ale to je asi tak všechno , co s tím vznikem Vesmíru či Světa můžeme dělat.
A i tak nevím, k čemu dobrému by nám taková pravda o vzniku Vesmíru byla. Já, si troufám si říct , že já i ty , loupežníku amatére, se asi nechystáme abychom při tom příštím Stvoření do toho tomu či onomu kecali, že máme takto nápad, jak to celé udělat lépe.
Nebo se mýlím ?

Spíše jde o poezii. O teorii, která se nám , jednotlivým žvanilům bude líbit, protože chceme, aby věci zapadaly jedna do sebe a při tom byla i sranda.
Já si totiž myslím, že Marduk, Bůh či co to, taky nebyli žádní morousi. Chtěli si to stvořeníčko řádně užít, což se jim tedy díky vyprodukování člověka docela povedlo.
Domnívám se totiž, že ty tornáda, islandské mraky či zemětřesení nejsou totiž ničím jiným, než že se ten či onen prostě nad tím naším hemžením a štěbetáním prostě uchichtne až moc nahlas.

Buďme proto rádi, že to je jen občas. Že se tedy takto neřehtá permanentně a to tak, až se za břicho popadá.

P.S. Vykydal se mi nelíbí. Dovoluji ti takto říkart mi Tenco a uděluji ti výsadu mi tykat. Ale vyprošuji si, abys mi tykal před Mankou. Ta si mě na rozdíl od tebe totiž považuje (tedy hlavně , když nejsi doma), a i v intimních chvílích mi říká Pane Tencokido.
28. 05. 2010 | 22:06

Rumcajs napsal(a):

Dobře Tenco:

Manka není ani pro tebe doma, páč se školí v Berlíně.

A jak že ti to říká ? Asi jsem špatně slyšel.
Ten co kidá ? To není moc sexy, že jo?
28. 05. 2010 | 22:17

LEVAK napsal(a):

Ad Tencokida Hnuj :Vážený pane jestliže Bůh udržuje při životě takový zmetek jako je dnešní svět tak moc pochybuji,že zde uplatňuje nějaký svůj vliv. Představuji si to asi tak, že jako v laboratoři založil základní podmínky a teď jenom provádí sledování jak se mu to vyvíjí.Víte co, přečteme si raději Písně Šalomounovy a přijdeme na jiné myšlenky!
28. 05. 2010 | 22:30

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Však my si s Mankou jen povídáme. O mrzkosti údělu malého českého loupežníčka v prostředí mafiakapitalismu, o Řáholecké biomase a hajném Robátkovi, o šetření když není z čeho, o povodni na rybníce pana Volšovečka a pánech ze Zámku, o Cipískovi a školném, o Mančině záduše a vlhké Řáholecké jeskyňce...

Když ty se furt někde poflakuješ s tím svým kámošem SuPem nebo neem a Manka chudák je v jeskyňce sama a sama a sama..

Sex ? To ne, Rumcajs. Vždyť přece moc dobře víš, že má druhá nejoblíbenější vlastnost je lenost. Já jsem pouze Mančina vrba, kazatelna, televize, blog aktualne.cz i Pepa Řepa dohromady. O Pocestném ani nemluvě.
28. 05. 2010 | 22:45

Tencokida Hnuj napsal(a):

LEVAK
Bůh s odpuštěním na dnešní svět sere. On ho stvořil , což Vám to nestačí ?
A čtěte si co uznáte za vhodné. Já teď louskám Wuketitse, Konfucia a Gibbonse.
Luxus. Tedy pokud zrovna neprší. Neb nejraději čtu v přírodě.

Gibbonse však mám samozřejmě jen vycuc. Protože v angličtině ho nedám a nevím, zda celé jeho pojednání o Římu vyšlo v češtině. Myslím si že ne. Stejně asi jako Florentský kodex a spousta jiných knih.

A co se týče poezie ? Hmm. Píšu si svoji. Ale nepublikuji ji. Zjistil jsem, že je to tak nejlepší. Pro mě i pro společnost.
28. 05. 2010 | 22:53

Rumcajs napsal(a):

Tenco:

A co je Tvá první vlastnost ?
28. 05. 2010 | 23:18

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Zbabělost. Ale už mám v sobě šest piv. Tak promiň, pokud jsem prohodil pořadí.
28. 05. 2010 | 23:31

Rumcajs napsal(a):

Tenco:

Ochlasto !
29. 05. 2010 | 00:12

kormoran napsal(a):

...pokud clovek veri v "cokoli" myslim , ze je to dobry impuls , zivotni taktez i motor....
Ale vseho s mirou))) odkazuji treti dil kde je vlastne vse shrnuto . co se tyce krestanstvi a bible.https://www.youtube.com/watc...
29. 05. 2010 | 04:40

kormoran napsal(a):

...Samani ctu spetne prispevky , tak si prehrajte vsechny tri dily , zajimavych informaci)))
29. 05. 2010 | 05:29

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, wbgarden řekl...

NIHIL NOVI

Nemocný sní
mocný zakazuje
zbabělý na uších
si sedí
němý opakuje
slepý hledí
chytrák penízek
už valí
hlupák chválí
hlupák
chválí
laciný levným slovo
ředí
národ marod
repta reptá
sudí popiskuje
hlídač z mříží hledí
a blázen
ten se
neptá

v síni kat
zas
přešlapuje...

Jinak prý je jaro, jak jsem se dozvěděl od zde přítomných klimáčů, takže veselé krizování, i s ženskýma pochopitelně..
http://kaifolog.ru/uploads/...
29. 05. 2010 | 09:09

vlk napsal(a):

Jo to jsou věci - Rumcajs to schytal od nicku Belgičan...

No zajímalo by mne o kterých jaksi starých textex nick Belgičan píše. Ted y o textech před biblí....

Napsat cosi , co s e dochovalo dodnes přes Starým zákonem a Stvoření světa je jeho součástí není sic e nemožné, leč obtížné.

A uniká mi proč s eproti tomu vymezovat.

Jinak v blogu - ten citát od Chestertona je naprosto skvělý. Blog zž poněkud méně. Al e jde.
A čekám, kd y sem najede nějaká dženderteta... Aby bylo trošku veseleji.
29. 05. 2010 | 11:33

Lena napsal(a):

Víte pánové, proč si muži vybírají ženy krásné, nikoliv chytré? Protože průměrný chlap líp vidí, než myslí!

Příjemné filosofování, hoši.
29. 05. 2010 | 13:13

Tencokida Hnuj napsal(a):

Lena
A víte proč dá každá žena přednost chlapovi bohatému před krásně urostlým ?
No protože i ta hloupá a škaredá umí docela dobře sčítat, odčítat, o násobení a dělení ani nemluvě.

Také hezké milování se s moudrostí, milé druhé pohlaví.
29. 05. 2010 | 13:28

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drahá Leno, jak jistě všeobecně známo, trápit šeredky nás příliš nebaví. To by tak ešče chybělo...
Veselé krizování...
http://dl.ziza.ru/other/082...
29. 05. 2010 | 13:31

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, Hnuji kams mi to utek. Postrádám tě u lebedy, promiskuito... Nestíháš úderníku ??
Veselé krizování...
http://images.bugaga.ru/pos...
29. 05. 2010 | 13:34

Tencokida Hnuj napsal(a):

wbgarden
Ten úderník tedy od tebe sedí. Dyť ty tady vykonáváš špinavou práci dnes a denně.
A stačí ti na to ctrlc + ctrlv. Dyť ty ani mozek vlastně nepotřebuješ.
Čoveče, nejsi ty už ten poslední vrcholný článek evoluce ?

Prý já a úderník. Wbgarden v. r. (či čím to). Ha, ha, ha.

Bavíš mě. Pokračuj. Stupňuj. Přeháněj. Až do úplné, konečné sprostoty. Heja, heja, heja, heja hej, wbgarden je naštvanej. (Na OSA (u) ?)
29. 05. 2010 | 13:45

Lena napsal(a):

Tenco,

jediné opravdové hodnoty u muže jsou zodpovědnost, spolehlivost, pravdomluvnost. Těch pět mužů těchto hodnot na celém širém světě je zcela jistě zadaných a dobře hlídaných. Takže je třeba se smířit s horší kvalitou, tak ať je alespoň nějaký užitek.

"i ta hloupá a škaredá umí docela dobře sčítat, odčítat, o násobení a dělení ani nemluvě." NO, to myslím, že není úplné pravidlo.
Taky pamatuju jednoho, jehož naučení dělení na dvě desetinná místa bylo předmětem sázek VŠ studentů. Jedna ho to přes noc naučila, ale než se vzbudili ostatní, zase to zapomněl! :-)
29. 05. 2010 | 13:51

Tencokida Hnuj napsal(a):

Lena
Jo, příběh o Quasimodovi a (teď si nevzpomenu).... znám taky. Jenže co genetika, co hormony, co zázemí pro rodinu...

Zodpovědný Quasimodo , to on zedy byl, to jo. Spolehlivý taky. Pravdomluvný - no to už dnes těžko zjistíme, ale na základě jeho činů možno konstatovati, že asi jo.
Navíc byl skromný, odvážný, mrštný, s vysoce diferencovaným citem, věrný..

Ale čistě mezi námi, Leno , Vy byste s ním šla na rande ? Když už by Vám to tedy Vaše maminka dovolila ?
29. 05. 2010 | 14:00

Lena napsal(a):

Tenco,

moje matka chtěla, abych se rychle vdala za někoho "normálního". Možná, že i Quasimodo by byl dobrý.

Ale to je jen teorie. Moje spolužačka, velmi krásná, si vzala za manžela muže, který možná ani předtím nebyl žádný krasavec, ale měl nemoc, která mu znetvořila tvář. KDyž jsem ho poprvé viděla, hrozně jsem se lekla. Všichni se tomu divili. Ale v provnání s krasavci byl vždycky jedničkou. Tolik k osobním kvalitám.

A když už toho ne, tak aspoň tohohle: http://media.super.cz/252/2...
nebo tohohle:
http://images3.wikia.nocook...
29. 05. 2010 | 14:18

siven napsal(a):

wbqarden - máte zajímavý vkus, pane zahradní trpaslíku
29. 05. 2010 | 14:24

Tencokida Hnuj napsal(a):

Lena
No, my asi uvažujeme stejně. Ale rýpnout jsem si musel, dyť mě snad už trochu znáte, ne ?
Ale stejně, Leno, ty šťávy jsou šťávy. V tom jsme stále zvířata (Pánbů zaplať za to ! ).

Jeden mnich opouští Buddhu, odchází na cestu, aby zvěstoval poselství.
Ptá se Buddhy :
"Jak se mám chovat k ženám ? "
Buddha odpovídá : "Nedívej se na ně"
Ánanda se však Buddhy zeptal :
"Buddho, když se však dostaneme do situace, ve které jsme donuceni se podívat, co máme dělat? "
Buddha odpověděl : " Nedotýkejte se jí. "
Dotyk je pohled očima. Tři sekundy je hranice, co je dovoleno.
Ale více než tři sekundy činí ženu nervozní, poněvadž se jí dotýkáš.
Tehdy užíváš svých očí jako rukou.
Ale Ánanda se ptal stále : "Někdy však přijde situace, ve které se člověk ženy musí dotknout - když například spadne na ulici a nikdo široko daleko není, kdo by jí pomohl. Je-li situace taková, co máme potom dělat?"
Buddha se usmál a řekl : "Pak buďte bdělí."

(OSHO)
29. 05. 2010 | 14:54

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, jen díky svému vkusu se nebudu obtěžovat s odpovědí, rybičko...
http://ateo.cz/f/images/z/z...
29. 05. 2010 | 20:51

Belgičan napsal(a):

Rumcajs

Celý Starý Zákon je sbírka příhod z dob minulých uzpůsobených židovské víře.
Něco jako Příhody dobrého vojáka Švejka, kde příhody neporžil sám Švejk, ale autor Hašek je posbíral po hospodách a Švejkovi je přišil na tělo.
Já jsem psal o těch starých textech. Pokud jste měl na mysli slovní obrat "a budiž světlo" tak musím říct, že mi takové slovíčkaření připadá nepřiměřené naší době. Dnes již víme(tedy ne všeci), že židé a křesťané tisíce let pilovali na slovíčkách aby vše v Bibli dávalo požadovaný smysl.
Jenže se stačí podívat časově před Bibli a dostaneme jiný obraz a smysl.
Např. jméno Jesus(Jidáš, Yao...) znamená syn bohyně Isis. Jenže v Bibli by se něco takového nevyjímalo, protože v ní neexistují bohyně. Proto se pro věřící vytvořil jiný význam tohoto jména.

Takže jsme se minuli. Já měl na mysli náhled lidstva na vznik světla a Vy jste měl náhled židů a křesťanů. Díky Bohyni jsme každý jiný.
30. 05. 2010 | 09:40

Belgičan napsal(a):

Vlku,
říká Vám m.j. něco slovo Biblos?
A v samotném Vatikánu narazíte na dost zajímavé svědky minulosti. Jenže musíte vědět kde a jak. Navíc Budha je cca o sto let starší jak nejstarší Bible...
Kdo chce, cestu si najde. Komu víra oči zamlžuje zůstává slepým a hluchým.
30. 05. 2010 | 09:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy