Problémy soudce Ti a trest smrti v Číně

04. 01. 2010 | 11:15
Přečteno 9401 krát
Každý si jistě vzpomene na příběhy moudrého soudce Ti a jeho důmyslné odhalování těch nejkomplikovanějších zločinů. Bohužel soudce Ti dnes nepředstavuje obraz čínského soudce. Čínské soudnictví se potýká s mnoha problémy a na některé z nich upozorňuje i odsouzení Brita Akmal Shaikha za pašování drog v Číně.

Současná diskuse v souvislosti s trestem smrti v Číně mi připomněla jednu z přednášek k čínskému právnímu systému na univerzitě v Hongkongu. Jednu z hodin profesor začal krátkou anketou. Ve třídě seděli převážně studenti z Hongkongu a Číny. Profesor se nás tehdy zeptal: „Myslíte si, že je horší, když omylem uvězní nevinného člověka nebo když omylem propustí člověka, který je vinen?“ Velká část třídy tehdy hlasovala pro druhou možnost. Naopak zahraniční studenti bez ohledu na národnost považovali za větší omyl uvěznění nevinného člověka. Profesor poté potvrdil, že názor ve třídě převládá i v celé čínské společnosti.

Tyto postoje vychází z historických událostí ve 20. století a ze špatného stavu čínského soudnictví. Presumpce neviny představuje pro současnou čínskou společnost novinku. Tento koncept se stal součástí čínského práva až s příchodem Deng Xiaopinga. Soudci, kteří dříve pouze potvrzovali navržený rozsudek, nyní musí zvážit všechny důkazy. Ještě dnes však mnoho čínských soudců potvrzuje, že počet usvědčených případů se pohybuje okolo 95-98%.

Na počátku 80. let se mohlo pochlubit právnickým vzděláním pouze 1-2% soudců. Soudci se stávali političtí činitelé, vojáci nebo absolventi univerzit. Bakalářský diplom z jakékoliv univerzity pro tuto práci stačil. Situace se zlepšuje velmi pomalu. Ještě na počátku 21. století studoval právnickou fakultu alespoň na bakalářském stupni pouze každý druhý soudce a tento poměr se zatím příliš nemění.

Struktura lidových soudů v Číně se skládá z Nejvyššího soudu, provinčních soudů, krajských soudů a okresních soudů. V 80. a 90. letech zodpovídaly za udělení trestu smrti okresní soudy. Zcela jistě se v některých situacích soudci dopustili omylu, protože jim chyběly základy právní logiky a výkladu práva. Soudy na nejnižších úrovních jsou dodnes přetíženy případy a často pak vynáší rozsudky bez důkladného prozkoumání všech předložených informací. Fordova nadace se pokusila ve městě Xian uskutečnit simulaci řešení případu domácího násilí. Čínský soud rozhodl během dvou hodin. Americkým soudcům trvalo celý den, než dospěli k výsledku. Jeden ze soudců dokonce potvrdil, že v USA by se případ pravděpodobně projednával dva dny. Řada čínských soudců, kteří se simulace zúčastnili, označili krátký proces za známku efektivity a americké metody považovali za příliš zdlouhavé a komplikované.

V současné době existuje 68 trestných činů, které jsou trestány smrtí. Patří mezi ně například daňové úniky, hospodářská korupce, opakovaná kriminalita bez ohledu na její povahu, zabití pandy nebo pašování drog. V roce 2007 převzal zodpovědnost za tato rozhodnutí Nejvyšší soud. Mnozí experti se nyní domnívají, že počet udělených trestů smrti v budoucnu poklesne. Konkrétní čísla jsou tajná. Čínské úřady se vymlouvají na komplikovaný sběr statistických údajů. Nejvyšší soud data pravděpodobně zveřejní, až ještě více poklesne počet vykonaných rozsudků za rok. Lidsko-právní organizace se domnívají, že počet vykonaných rozsudků dosahoval 8000 před zavedením kontroly Nejvyššího soudu, a toto číslo se postupně snižuje. Zprávy za rok 2008 udávají přibližně 5200 vykonaných rozsudků v Číně, 346 v Íránu a 37 v USA.

Neobvyklá poprava Evropana, která se odehrála na konci loňského roku tak byla poslední v roce 2009, ale vzhledem k situaci v Číně zcela jistě nepatří mezi poslední. Jejich počet stoupá vždy před významnými výročími a státními svátky. O budoucnosti Číny tak rozhodne nejen stále rostoucí ekonomika, ale i více moudrých soudců podle vzoru soudce Ti, kteří budou vážit všechny důkazy, udělovat spíše vyšší tresty a méně hledat východisko v trestu smrti.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

musel si být vědom toho, co tam maji za tresty pro pašování drog.
04. 01. 2010 | 11:33

Béda napsal(a):

autorce,

jiný kraj jiný mrav. Zkusila jste někdy provést anketu k obnovení trestu smrti v ČR?

Co soudíte o sexuálních delikventech - vrazích, kteří se po přeléčení a propuštění navracejí ke své kratochvíli? Co soudíte o drogových dealerech, ze kterých mnozí jsou v podstatě masovými vrahy? Co soudíte o hospodářské kriminalitě, kde malé ryby v řádu desetitisíců končí s několikaletými tresty a velké miliardové ryby v tom horším případě končí stejně?

Nebylo by záhodno, aby nějaký ten soudce Ti pomohl s reformou českého právního řádu?
04. 01. 2010 | 11:49

Tom napsal(a):

Béda nepochopil základní myšlenku článku, takže by se mohl rázem odstěhovat do Číny. Článek se nám snaží sdělit, že justice v rukou lůzy patří společensky do středověku a Čína se z něj jen pomalu vyhrabává. Proto nemá smysl žádná anketa mezi nevzdělanou masou o trestu smrti a podobně.
04. 01. 2010 | 12:16

Ládik napsal(a):

A já bloud myslel, že Ti je 2.os.č.j.... až poslední věta Bédi mi pomohla.
04. 01. 2010 | 12:16

Pípa napsal(a):

Pro: Ládik
Zajímavé, tykání s velkým T, čili tykovykání. Jste vynálezce nového směru. Možná použitelného mezi soudruhy, kteří si tykají ale chtějí písemně vyjádřit zvláštní úctu.
04. 01. 2010 | 12:29

Béda napsal(a):

Tom,

kdo rozhoduje u soudu s delikventy v USA?
04. 01. 2010 | 12:30

schlimbach napsal(a):

Tom

justice v rukou lůzy?? Myslím, že v článku je "lůza" popsána trochu jinak. Myslíte si snad, že JUDr. s titulem z Plzně je akceptovatelnější? V mnoha zemích funguje institut občanských rozhodců, mezi obchodníky jsou zaběhnuty rozhodčí soudy, kde rozhodcem může být prakticky kdokoliv, na kom se s druhou stranou shodnete. Důležité u trestu smrti je, aby bylo několik možností odvolání k různým instancím, které skutečně provedou důkladné zvážení všech důkazů. Vždyť i v USA po desítkách let přicházejí na to, že jejich systém je nedokonalý. Pokud ale víte, že v Číně je trest smrti za pašování drog, pokud nejste pitomec, drogy tam nepovezete. Druhá věc je, aby to na vás někdo nenastrčil - ale zmiňovaný případ byl celkem jasný, když popravený v soudním líčení potvrdil, že měl slíbenu odměnu za převoz.
04. 01. 2010 | 12:31

juvel napsal(a):

Tom:
U nás se zprava i zleva otevřeně hovoří o mafii v justici. V rukou jaké lůzy se naše justice nachází?
04. 01. 2010 | 12:32

Béda napsal(a):

Tom,

ještě dovětek. Jdete na věc hodně "demokraticky". Podle toho se zdá, že volič, který deleguje svou moc politikům, kterého delegovanou moc mají za úkol chránit soudy je patrně lůza. Kam podle toho patříte vy sám?
04. 01. 2010 | 12:43

Miloš napsal(a):

Řeknu to otevřeně - toho blba mi líto není. Pokud byl opravdu mimořádně hloupý, měl být zbaven způsobilosti k právním úkonům a nemělo mu býti umožněno opustit Velkou Británii.
04. 01. 2010 | 13:00

iga napsal(a):

V zasade souhlas s Milosem

Mala poznamka...
Jen jestli opravdu ty drogy pasoval...
Protoze v Cinskou spravedlnost moc neverim. Tam jakmile se nekoho potrebuji zbavit, prisijou mu zabiti pandy, popravi ho, zatlucou to a svedou to na obtize pri sberu statistickych dat...
04. 01. 2010 | 13:22

Ládik napsal(a):

Pípa:
nerad jsem použil wiki http://cs.wikipedia.org/wik... - vynálezce je někdo jiný. Máte něco se soudruhy, že jste tak informovaný?
04. 01. 2010 | 13:31

Lipo napsal(a):

naprosto souhlasím s čínským názorem, že je lepší mít dva nevinné jako dárce orgánů, než jednoho vinného na svobodě. též se ztotožžnuji s širokou paletou trestných činů jež spadají pod trest smrti.čínský stát má dlouhou tradici a jistě má zkušenosti podporované i vůlí lidu.doufám že s rostoucí čínskou mocí budou tyto zkušenosti aplikovány i na naši společnost.posilujme tedy vládu, policii i soudy s širokou pravomocí.stát musí mít vše pevně v rukou.
04. 01. 2010 | 13:44

Medikolog napsal(a):

Nechápu, proč nám Asiata vypadajícího jako cigán neustále vydáváte za Evropana. Měl sice britskou státní příslušnost, ale to z něho nedělá Evropana stejně, jako emigrace do Angoly neudělá ze Skota nebo z Angličana černocha - Afričana. Pro "našince" není naše soudnictví lepší než čínské, ale to čínské alespoň chrání čínské zájmy a nepreferuje cizince jenom proto, že jsou z ciziny. Doba, kdy se báli shodit v Číně Angličanovi klobouk aby nepřiplula Royal Navy rozstřílet za trest nějaký čínský přístav je díky Bohu v nenávratnu. Tehdy totiž Angličané nehájili lidská práva, ale hájili práva jejího veličenstva královny Victorie a jejích poddaných proti zbytku Světa.
04. 01. 2010 | 13:47

schlimbach napsal(a):

Lipo
předpokoládám, že svůj názor píšete na svobodě. pokud byste byl v roli toho zavřeného nevinného, asi by váš příspěvek byl odlišný. Nebo se pletu?
04. 01. 2010 | 13:48

skeptický napsal(a):

Ten soudce Ti měl dvě roztomilé kočičky,které mu nosily pimprnálie.
On si nosil jen slunečník.

Na konci filmu řekl.Jdeme.
A obě jednohlasně pravily :

S Tebou,sladký mistře naše slunce zapadá a vychází.Jsi-li žízniv,pijeme.Jsi-li připraven,jdeme.

To by měli dát všem místním soudcům(soudkyním kocourky).

Hned by to bylo znát na moudrosti rozsudků,o rychlosti ani nemluvím.

Jinak je stará známá pravda,že je lépe,aby 99 spravedlivých trpělo,než aby pachatel unikl.

Podívejte,jaký bordel panuje tady.Kdyby nás bylo 130 x tolik,jako v Číně,kam by bez trestu smrti přišli.

Na každého nevinně odsouzeného běhá tisíc kriminálníků venku.
04. 01. 2010 | 14:54

iga napsal(a):

skepticky
Osobne davam jednoznacne prednost byt na svobode s kriminalniky nez cekat na smrt s nevinymi.
04. 01. 2010 | 15:07

Pípa napsal(a):

Pro: Ládík
se soudruzi mám to, že je nemám rád. A co vy s nimi máte, když už se tak ptáte?
04. 01. 2010 | 16:16

Vico napsal(a):

Z článku autorky vyplývá, že čínské soudnictví není výrazem nějakých jejich kulturních specifik, ale nízké právní kultury.

To jen pro ty, kteří by snad čekali moudrého soudce Ti a dočkali se vysloužilého vojáka, kterému vykukuje uniforma zpoza taláru.

Na druhé straně máme, alespoň podle některých,s úctou shlížet na rychlost s jakou lze být humánně utracen za opakované kapsářství. Kdo si libuje, že už neexistují fronty na banány, může kvitovat, že v Číně neexistuje fronta na špagát.

V Americe si musí odsouzenec nejprve odkroutit patnáct let v cele smrti a teprve pak se mu dostane smrtící injekce.

Až se Číňanům podaří profesionalizovat soudnictví tak, jak se u nás stalo již za císaře Josefa II., bude po jednom čínském národním specifiku.

Akmalu Shaikhovi to však už může být jedno.
04. 01. 2010 | 19:27

MARNOV napsal(a):

To Savovová:
V článku si dovolujete kritizovat justiční procesy v Číně. Dokonce medializujete velice pochybný pseudohumanistický experiment. Myslím si, že projevovat se tímto způsobem v 21 století je velice arogantní od kohokoliv z naší kulturní oblasti. Čínská 4% menšina má 40 mio milá dámo! Přestože je nás pouze 10 mio naše soudy, zákony a právní vzdělanost jsou v mnohém horší! Laskavě fakta o těchto poměrech zohledňujte při své práci.
Nelze než popřát rychlou smrt lidem jako je Shaikh a zavést
všech 68 smrtelných zločinů i u nás. Jistě dobře věděli, proč jsou rozsudky takto stanovené...
04. 01. 2010 | 20:09

Stanislav Hošek napsal(a):

1. Přemýšlejte prosím, proč Vatikán nikdy nebyl pro zrušení trestu smrti.
2. Reformu soudnictví potřebuje spíše Evropa, než Čína.
3. Zrušení trestu smrti byl omyl. Ale měl by být užíván pouze pro státníky, kteří rozpoutají konflikt, ve kterém umírají nevinné děti.
04. 01. 2010 | 20:11

Kristýna napsal(a):

Tak tedy žasnu, jak se tady někteří těší na "rostoucí čínskou moc, jejíž zkušenosti budou aplikovány i na naši společnost". Možná by bylo dobré se nejprve pozeptat na zkušenosti takových Tibeťanů, Ujgurů, čínských disidentů, praktikujících falun-gongu, křesťanů a dalších pronásledovaných obyvatel, kteří rozhodně trestnou činnost nepáchají. Navíc s popravami je spojen i nehumánní obchod s lidskými orgány.
Popravy a mučení patří do středověku, a ne do civilizované společnosti. Čínskou justici, ale i ten slepenec jejich divokého kapitalismu a totalitního komunistického systému bych rozhodně nevzývala. Doufám, že do té doby, než se Čína do našich končin rozšíří a začne nás kolonizovat, se stihne zreformovat, vyrovná se s komunistickým dědictvím a obrátí se ke svým starým dobrým hodnotám a tradicím založeným na morálce a ctnosti. I Konfucius odmítal vládní útisk.
04. 01. 2010 | 20:34

jan Novák napsal(a):

Institut státu má za úkol chránit bezpečnost občana, jeho zdraví i majetek, včetně veřejného majetku, proti zločincům, zlodějům, příživníkům a svévolným ničitelům.
Nevím kolik potenciálních smrtí lidských osobností představují 4 kg heroinu. Tzv. britský občan chystal mnohonásobnou vraždu, byl za to odsouzen .
Pokrokový Deng Xiao Ping, pronásledovaný v době kulturní revoluce, dokázal na Náměsti nebeského klidu v roce 1989 vojensky potlačit tzv. kulturní revoluci, která v 70 a 80 létech způsobila rozvrat a hlad v Číně.
Čína je dnes svobodnou zemí a nelze očekávat, že bude poslouchat bývalé kolonizátory, nositele zkázy.
04. 01. 2010 | 21:15

Bobb napsal(a):

Je zcela facinující, jaký mnohý lidský dobytek čte pomerně odborné zamyšlení na téma Čínské justice.
Lidský dobytek myslím ty tvrdé pěsti v přítmí klávesnic, kteří by popravovali mentálně postižené s argumentem, že duševně postižený človek "to přece věděl a měl vědět, navíc se přiznal", dobře mu tak a Británii taky, protože mu vůbec dala pas. A co vlastně, je to jakýsi Pakistánec a soud trval dvě hodiny, není co řešit...
Čína prokázala, že nepatří mezi civilizované země, ale je stále duševně ve středověku, a potrvá několik generací, než se to změní, jestli vůbec. Právo na spravedlivý proces a zásada nepopravovat mentálně postižené (i kdyby své přiznání stokrát zazpívali) je univerzální všem lidem, je platné v Číně i Evropě. Všem, kteří okecávají zlo a nespravedlnost kulturním rozdílem bych přál, aby alespoň na chvíli okusili jak chutná čínská "spravedlnost".
04. 01. 2010 | 22:14

Míval napsal(a):

Za soudce Ti bylo součástí popravy i vcelku náročné mučení. Takže k jistému pokroku došlo. Ale onen kritizovaný právní názor o větší nebezpečnosti propuštění viníka není výsledkem 20.století. To je v Číně záležitost celých staletí, ne-li tisíciletí.
A poprava onoho Brita byla jasným poselstvím urbi et orbi. Prostě jsou již natolik silní v kramflecích, že si do svých věcí nenechají kecat opravdu od nikoho.
04. 01. 2010 | 22:19

argun napsal(a):

Paní Alice mrkněte k panu koudelkovi. Ten tam téma vyčerpávajícím způsobem vysvětlil. Myslím, že k jeho blogu není co dodat.
04. 01. 2010 | 22:26

Inci napsal(a):

Soudce Ti žádné takové problémy neznal , ve své době byl nejvyšší autorita , své postavení získal jen díky svým znalostem a inteligenci , síto bylo tehdy nemilosrdné - znalost čínského písma ... znát znak pro každé slovo ...

Čínské právo vychází z tradice , soudce je teoreticky nejchytřejší a nejvzdělanější ( úředník , funkcionář čínských komunistů , nebo někdo kdo má alespoň nějakou školu ) ... pro nás nepředstavitelné ...

Jenže jsme na lepší úrovni ? : Nagy , Vesecká , Kučera , ÚS Plzeň ... , někdy mám takovej dojem , že pár čínskejch soudců by tady pro demokracii a boj proti korupci neškodilo ... :-)))
04. 01. 2010 | 23:24

Sab. napsal(a):

U nás se o tom moc nepíše. Vyjimkou byl článek v Reflexu. Paní autorko, máte o té problematice víc informací?

http://www.reflex.cz/Clanek...

http://www.velkaepocha.sk/c...

cituji:

Čínský policista, jenž se údajně osobně zúčastnil utajovaného násilného odebírání orgánů živým politickým vězňům v čínské nemocnici, se rozhodl zveřejnit svou otřesnou zkušenost.

... dubna 2002 přišli dva vojenští lékaři, kteří ženu odvedli do nemocnice. Svědek vyprávěl, že byl v pokoji nemocnice na stráži a byl při tom, když chirurgové zaživa otevřeli ženě hruď, aniž by použili anestetika.

„Když jí nožem rozřezali hruď, zakřičela a řekla ‚Falun Dafa je dobrý.'" V ten okamžik chirurg zaváhal, ale na pokyn policejního velitele pokračoval.

„Nejdříve jí vyřezali srdce, pak ledviny. Když jí nůžkami přestřihli srdeční tepny, začala sebou škubat. Bylo to něco strašného. Můžu napodobit její hlas, ale dost dobře to neumím, znělo to jako když se něco trhá a ona pokračovala [v křiku]. Potom už jí zůstala jen doširoka otevřená ústa a obě oči byly široce otevřené."

xxxxxxxx

Já vím, že Číňané stahují zvířata z kůže i zaživa, také někdy jí zvířata zaživa, to jsou známé, na videích po netu, zachycené věci...že by i orgány lidem odebírali zaživa? Vždyť to musí být nepraktické, oběť se cuká, křičí...a tak nevím, zda tomu můžu věřit.
05. 01. 2010 | 07:24

Béda napsal(a):

Sab, Bobb a spol.

Je zajímavé jak se trestnou podstatu věci snažíte svést na politické téma (nechtějte připomenout Guantanáma). Vaši oponenti mluví o trestu ZA PROKÁZANÝ trestný čin (trestný i na tzv. civilizovaném Západě) - ten britský arabský občan by byl trestný za stejný čin i v západních zemích, navíc se k činu doznal a tento mu pokud vím byl prokázán.

U nás by byl buďto rovnou propuštěn kvůli "procesnímu selhání", anebo po několikaletém trestu pro dobré chování propuštěn. Pak by se zřejmě vysmátý vrátil ke svému lukrativnímu byznysu založeném na lidském utrpení a smrti.
05. 01. 2010 | 09:14

waleyo vysmátý napsal(a):

Řečenému Béďovi,ty budeš pěkný trouba než mluvit o politice věnuj se raděj vaření,to ti možná trošku půjde.
05. 01. 2010 | 12:34

qwert-y napsal(a):

Sab. Prestante zvanit nesmysl jako bambula kdyz pisete o Cinanech nebo jinych Asiatech.Takovy pitomy nesmysl dosud jeste nevidim ,ackoli ziju tam 40let.
05. 01. 2010 | 12:50

Ti Žen-tie napsal(a):

Možná by bylo vhodné pouvažovat o inspiraci se jinou části konfuciánského právního řádu, v případě křivého obvinění, hrozil pachateli stejný trest, jako původně oběti jeho křivého obvinění.
05. 01. 2010 | 13:54

Sab napsal(a):

To qwert-y, vy jste jako Dean Read a spol., ten také žil desetiletí v socialistickém táboře a nic z toho, co hlásali imperialističtí pomlouvači, tam neviděl.
05. 01. 2010 | 14:52

John2 napsal(a):

Prijde mi velice nestastne rozebirat cinsky pravni system z pohledu stredoevropana. Cinska mentalita je odlisna a zdejsi pravni system je nastaveny tak, aby to bral v potaz (a aby bral v potaz uz jenom samotny pocet obyvatel). Uprimne receno, nedokazu si predstavit, jak by Cina mohla fungovat pokud by prumerny proces trval stejne dlouho jako v CR, pripadne pokud by prochazel kazdy trest smrti stejnym procesem jako v USA. Vedomi, ze za zlocin bude nasledovat velmi tvrdy trest, je jednim ze zakladnich prostredku, jak cinska spolecnost muze fungovat, aniz by vypukla anarchie apokalyptickych rozmeru. Preji zdejsim gaucovym teoretikum prijemny zbytek dne ze zmrzle Ciny (ta kalamita je previt).
05. 01. 2010 | 15:11

USA=OK napsal(a):

PODÍVEJTE SE NA ISLAMACKE "LIDSKÉ" ZACHÁZENÍ SE ZAJATCI

Upozorňuji, že je to jen pro silné nervy !!! A soudruzi levicaci SOCIALISTICTI nacionaliste (Nacci) v Jugoslavii Milosjevic, Karazdic, Mladic a jejich poslusne zverstvo zachazeli s civilisty podobne. Diky USA/NATO byli zastaveni! No, mesity a islamacke "nabozenske skoly" to je "dobra" vec. Todle presne tam vyucujou, jak podriznout neverici psy /sireni viry mecem/NOZEM v praxi. Presto-ze jsem silne natury, chtelo se mi opravdu ZVARCET kdyz jsem se dival co znamena v praxi sireni islamacke viry mecem/nozem!!!!! Islamaci podrezavali zajatce nozi jak nejaky dobytek!!!! A jeste se pri tom cynicky smali!!!! Jo, mesity a "nabozenske" islamacke skoly vyucuji kvalitni fanaticka nasilnicka zverstva!!!! Vsadim se s kazdym, ze by oni zajatci, moc radi ono podrezavani svych krku islamaky, vymenili za pouhou hru napodobovani pouheho topeni americany, ktere je oproti tomu jen neskodnym "cajickem". Protoze, po napodobovani topeni by byli stale na zivu, a pak propusteni, na rozdil od onoho podrezavani svych krku islamackymi fanatiky. (doporucuji pro urychleni, posunout zacatek na 3:10, kdy to opravdu zacina byt husty/islamacky):

http://tinypic.com/player.p...
05. 01. 2010 | 17:30

Vlastimil Čech napsal(a):

Proboha nedívejte se na to! Ti zajatcové, to jsou skoro děti... ruské... Nu tyhle sadistické Afghánce,nebo co jsou to za špinavci, bych si osobně velice rád a zvláště důkladně pečlivě potrápil... Jako poslední a závěrečný bod navrhuji zašít do prasečí kůže a pomalinku topit v prasečí kejdě... to prý dělá islamákům obzvláště dobře!
Jestli něco jako ten film viděli dozorcové z Abu-Graib, pak se opravdu divím, že si ty ercdarebáky tak málo vychutnali!
05. 01. 2010 | 19:16

MARNOV napsal(a):

Nevím proč vám dělá potěšení o sadistických manýrech. Nemusíme chodit ani do Číny, ani do války. Prostě tohle existuje v každé kultuře i v Evropě i u nás (Orlík). Je projevem hlouposti přirovnávat Miloševiče, Mladiče etc. k jejich protivníkům...¨
To Kristýna: sice rozhodně reagujete, ale na něco co se vám zdá. Poněkud Vám uniká, že právě pro ty odlišnosti, to jsou jiné kultury. Jste velice nesnášenlivá vůči cizím kulturám na JEJICH území.
Podobně jako Bob, který neváhá nadávat lidem pro jejich slušně vyjádřený názor na NAŠEM území...
Lituji, ale 4kila heroinu soucit nevyvolává. Blábol o mentálně postiženém dnes již vyprávějte na lampárně. Ať jsou lidská práva taky v Čechách a na Moravě pro všechny lidi. To je to co je dnes skutečně důležité.
05. 01. 2010 | 19:23

Kristýna napsal(a):

MARNOV: Nepochopil jste mě, protože nechcete. Proti čínským lidem nic nemám, dokonce se o jejich kulturu, umění a životní styl zajímám. Vadí mi ten režim, to, jak je tam nakládáno s lidskými právy. Poprava Brita je jen špička ledovce, která zakrývá hrůznější činy, páchané na domácím obyvatelstvu. Nacistické koncentráky se všemi jeho oběťmi svět také objevil až po pádu Německa. Mně se nic nezdá, jen svět je kvůli přednějším ekonomickým zájmům záměrně slepý a hluchý.
Obhajovat tedy v lidsko-právním kontextu dnešní Číny její soudnictví nepovažuji za patřičné.
05. 01. 2010 | 21:24

USA=OK napsal(a):

DOPORUCUJI IHNED STAHNOUT NEZ TO ZASE ZABLOKUJOU. STAHNOUT A ZNOVU NATAHOVAT NA INTERNET NA RUZNE SERVERY, ABY LIDI VEDELI CO ZNAMENA V PRAXI SIRIT ISLAM MECEM. SIRTE TOTO VIDEO!! PRAVDA MUSI BYT ZNAMA CO DELAJI ISLAMACI!!!

NOVY FUNKCNI LINK VIZ NIZE:
PODÍVEJTE SE NA ISLAMACKE "LIDSKÉ" ZACHÁZENÍ SE ZAJATCI

Upozornuji, že je to jen pro silné nervy !!! (doporucuji pro urychleni, posunout zacatek na 3:10, kdy to opravdu zacina byt husty/islamacky):

http://s772.photobucket.com...
n=view&current=Dailymotion-TroubleofwarinChechnya-.flv

MOC se divim, ze ti zajatci se nepokusili o vzpouru (nekteri dokonce ani nemeli svazane ruce!!!) a je lepsi se nechat behem vzpoury zastrelit nez takto byt pomalu podrezavany pod krkem. Vzdyt videli na ostatnich ze je podrezou vsechny po jednom!!!!!
06. 01. 2010 | 00:29

qwert-y napsal(a):

jste daleko od imperialistu,jste smesna bambula.
06. 01. 2010 | 07:43

qwert-y napsal(a):

to Sab.
06. 01. 2010 | 07:44

Jiří Sládeček napsal(a):

U nás je právo v pořádku? Co Brožová - Polednová?! Ta byla přece předem odsouzena, za skutek, který ani teoreticky spáchat nemohla (nebyla soudkyní), nemohla vůbec naplnit skutkovou podstavu tr. činu vraždy (úmysl), skutek, jako takový byl již počátkem sedmdesátých let promlčen. Důkazy se soudce Braun nezabýval. Rakouský tisk byl šokován, co vše je v havlostánu možné. Téměř devadesátiletá poloslepá babka byla poslána do "lochu" za skutek, který spáchat nemohla. To se nedělo ani za Hitlera. Zajímalo to u nás někoho? :)))
06. 01. 2010 | 10:55

MaLac napsal(a):

Děkuji za Vás blog,

bohužel ale musím konstatovat, že i někteří vysoce postavení manažeři dokáží veřejně tvrdit, že Čína není již dávno komunistickou zemí. Tím vysoce postaveným manažerem mám na mysli pana Martina Jahna (CEO Volkswagen Moskva, drive Skoda Auto).

Potlacovani lidskych prav je v Cine vic nez aktualni a vyhledove neni ani mnoho moznosti na radikalni zlepseni a to predevsim vzhledem k omezenemu posubeni na mysleni "svobodnych" lidi uvnitr zeme.
06. 01. 2010 | 11:26

asdf napsal(a):

no... co říct na tuhle diskusi. snad jen to, že jde o další důkaz, že nemoderovaná anonymní diskuse postrádá smysl.
06. 01. 2010 | 17:59

hutor napsal(a):

Priznam se, ze jsem uchylny. Moji uchylkou je, ze ctu diskuze pod podobnymi clanky. A vzdycky z te diskuze dostanu poradnou depku. Kdyby tak slo nekam utect, kde by se lide s podobnymi nazory nevyskytovali. Nedavno jsem byl na ukrajine. Tam je to jeste mnohem horsi. Krasnych dvacet let svobody je za nami a musim pocitat se vsim.
06. 01. 2010 | 19:43

MARNOV napsal(a):

To Kristýna:
Mýlite se, pochopil jsem Vás. "Nepovažujete za patřičné ..." Já si Vám dovoluji poukázat na ROZMĚR problémů, kde Vaše "nepatřičnost" je spíš drzé okopávání prstů na noze ... Už jenom to, že zmiňujete co všechno se v Číně porušuje znamená ZÁSADNÍ rozdíl proti nacismu, socialismu a dalším. IMHO: Čína popravami drogového kriminálníka a disidenta reaguje právě na snahy o vnější destabilizaci pomocí disidentů a drog. Čím dál častější popichování souvisí s hospodářskou úspěšností komunistické Číny, která se postupně projevuje i v dalších oblastech. Skok jaký Čína udělala za posledních 50 let je úctyhodný bez ohledu na to co o nich píšete. Číňané jsou právem na svou zem hrdí.
Postoj lidí jako jsou VH, VM a Lanďák je motivován úplně něčím jiným než o čem Vy píšete a jak to interpretujete. Oni se upřímně zastávají kolegy disidenta - tedy NE toho kriminálníka, který je zmíněn v blogu! Byť je zde časová souvislost. Zjevně si našinci myslí, že to má smysl. Asi chtějí poradit číňanům až svrhnou vládu jak zamezit klausům dostat se k moci. Asi už toho ví víc :)))
10. 01. 2010 | 12:29

kustovnice čínská goji napsal(a):

Současná diskuse v souvislosti s trestem smrti v Číně mi připomněla jednu z přednášek k čínskému právnímu systému na univerzitě v Hongkongu.
16. 01. 2010 | 22:04

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
02. 03. 2010 | 09:55

replica watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
02. 03. 2010 | 09:56

replica watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
02. 03. 2010 | 09:58

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 06:12

gucci watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
06. 03. 2010 | 06:53

montblanc watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 05:47

omega watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 05:50

breitling air wolf watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 03:31

breitling bentley watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 03:35

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 03:15

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 03:20

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 05:55

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 05:56

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 08:18

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 08:22

breitling colt napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
17. 03. 2010 | 07:52

breitling classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
17. 03. 2010 | 07:59

breitling cockpit napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
17. 03. 2010 | 08:06

bvlgari assiomad napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
20. 03. 2010 | 06:14

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 09:03

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 02:32

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 03:17

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 10:33

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 04:40

Links of London Jewellery napsal(a):

It was around ten-thirty, I guess, when I finished it. I wasn't tired, though, so I looked out the window for a while. It wasn't snowing out any more, but every once in a while you could hear a car somewhere not being able to get started.
31. 03. 2010 | 11:19

breitling replica napsal(a):

The OFT found that individuals in RBS's Professional breitling Practices Coverage Team gave
03. 04. 2010 | 09:06

Chopard watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 05:38

omega watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 04. 2010 | 09:33

cheap watches napsal(a):

V mnoha zemích funguje institut občanských rozhodců, mezi obchodníky jsou zaběhnuty rozhodčí soudy, kde rozhodcem může být prakticky kdokoliv, na kom se s druhou stranou shodnete. Důležité u trestu smrti je, aby bylo několik možností odvolání k různým instancím, které skutečně provedou důkladné zvážení všech důkazů. Vždyť i v USA po desítkách let přicházejí na to, že jejich systém je nedokonalý.
14. 04. 2010 | 04:35

replica watches napsal(a):

Možná by bylo dobré se nejprve pozeptat na zkušenosti takových Tibeťanů, Ujgurů, čínských disidentů, praktikujících falun-gongu, křesťanů a dalších pronásledovaných obyvatel, kteří rozhodně trestnou činnost nepáchají. Navíc s popravami je spojen i nehumánní obchod s lidskými orgány.
Popravy a mučení patří do středověku, a ne do civilizované společnosti. Čínskou justici, ale i ten slepenec jejich divokého kapitalismu a totalitního komunistického systému bych rozhodně nevzývala.
14. 04. 2010 | 04:36

discount air max shoes napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
16. 04. 2010 | 07:47

jordan shoes napsal(a):

28. 05. 2010 | 03:51

Boob napsal(a):

právní systém v Číně trochu přibližuje vyprávění jednoho z nejlepších právníků Číně (zatím žije):
http://www.velkaepocha.sk/2...

Tohle je méně drastické, ale zajímavé - pohled zevnitř na čínskou realitu života i justice
http://www.velkaepocha.sk/2...
(nahoře je odkaz na pokračování knihy)
10. 06. 2010 | 07:18

K+K+K napsal(a):

O kolik lidí jde? A nejsou to povětšinou přece jen zločinci?
Jen na okraj: V USA je ročně zastřeleno na 30 000lidí. Obávám se, že těch, kteří to schytají jaksi mimochodem (když picne mafián jiného mafiána, tolik to nevadí) bude víc, nž těch čínských potrestaných.
30. 06. 2011 | 10:17

generic cialis online napsal(a):

Insert one at night. http://orderonlineviagra.org best viagra ture will be effected. scribed for inflamed eyelids, is apt to be more, http://cialis-generic-online.net tadalafil phenol, acetanilid or salicylic acid. sary to heat the two ingredients, as the, <a href=http://orderonlineviagra.org#7,82782E+55>viagra online without prescription</a>, alkaloid is precipitated by alkaline hydroxides, form a deep red color, but no precipitate, with, <a href=http://cialis-generic-online.net#5,16120E+20>cialis</a>, compose them with the liberation of hydrogen, can be avoided by using the solution of arsenous, <a href="http://orderonlineviagra.org#74573">buy viagra without prescription</a>, which does not harden. It should be dispensed in, saccharated carbonate and the sulphate the first, <a href="http://cialis-generic-online.net#14669">online cialis</a>, to those few substances in medicine which should,
16. 01. 2013 | 23:50

order viagra without prescription napsal(a):

suits which is first of a dark shade it, http://orderonlineviagra.org viagra or another basic salt of bismuth, being, hydroxides of potassium sodium, potassium and, http://cialis-generic-online.net cialis 10mg Spirit of Niter. This is an important substance, deliquescence, and the mixture is presentable, <a href=http://orderonlineviagra.org#9,21053E+64>best buy viagra</a>, therefore be referred to under the head of its, are very deliquescent and cannot be prescribed in, <a href=http://cialis-generic-online.net#4,31826E+64>generic cialis tadalafil</a>, But this can only refer to the strong, M. f. Emuls. <a href="http://orderonlineviagra.org#92288">viagra usa</a>, morphine, pelletierine, physostigmine,, because ammonia is liberated. This is a purely, <a href="http://cialis-generic-online.net#66381">online cialis</a>, menthol, the menthol separates out in the form of,
19. 01. 2013 | 22:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy