Pro přímou volbu prezidenta republiky

27. 09. 2011 | 10:24
Přečteno 3685 krát
Koncem června předložila vláda svůj návrh změny Ústavy zavádějící přímou volbu prezidenta republiky. Pokud se má již nástupce Václava Klause v roce 2013 volit přímo, přichází vláda se svou iniciativou poněkud pozdě. Pomalé tempo, v němž vláda připravila tuto ústavní novelu, dává tušit, že si strany vládní koalice zavedení přímé volby hlavy státu ve skutečnosti nepřejí. Jak jinak si vysvětlit jejich počínání, když hlasy svých poslanců v prosinci 2010 zamítly návrh ČSSD na zakotvení přímé volby prezidenta, předložený vzápětí po loňských volbách do Poslanecké sněmovny? Kontury současného vládního návrhu se přitom v podstatných rysech od předlohy ČSSD neliší.

O postojích a činech ČSSD ve vztahu k přímé volbě hlavy státu nemůže být pochyb. Tento způsob volby byl již v roce 1992 obsažen v návrhu Ústavy ČR, předloženém poslanci ČSSD tehdejší České národní radě. Od té doby pak ČSSD prostřednictvím svých poslanců znovu opakovaně předkládala ústavní návrhy obsahující přímou volbu prezidenta – v letech 2001, 2002, 2007 i 2010. Takový návrh předložila i koaliční vláda Vladimíra Špidly. Žádný z našich návrhů však nebyl úspěšný, neboť vždy ztroskotal na odporu pravicových stran, zejména ODS. Vrcholem licoměrnosti byl přístup druhé Topolánkovy vlády, která si přímou volbu prezidenta vložila pod tlakem Zelených do svého programového prohlášení, aby se za necelý rok po vzniku této vlády její předseda v Senátu veřejně vyslovil proti ní.

ČSSD o přímou volbu prezidenta dlouhodobě usiluje a nikdy to nebyly hlasy sociálních demokratů, které v Parlamentu přijetí této změny Ústavy zmařily. ČSSD reflektuje, že prezidenta si trvale většina našich občanů přeje volit přímo. Nemáme důvod pochybovat o tom, že občané po více než dvaceti letech demokratického vývoje dokážou sami nejlépe vybrat vrcholného reprezentanta státu, když dokáží odpovědně zvolit poslance a senátory, nebo krajské i obecní zastupitele. Snahou ČSSD je vnést do jednání o takto závažné změně Ústavy fundované návrhy, opřené o stanoviska ústavních odborníků, které budou odpovídat jak logice našeho ústavního systému, tak osvědčeným zahraničním vzorům, zejména evropských parlamentních republik. S demokratickým ústavním systémem totiž nelze experimentovat.

Zavedení přímé volby hlavy státu nemá a nesmí znamenat opuštění systému parlamentní republiky. Nejsme tedy pro takové změny našeho ústavního systému, které by představovaly jeho příklon k tzv. prezidentské republice, kde je prezident současně hlavou exekutivy a „jeho“ vláda neodpovídá parlamentu, jak je tomu v USA. Nejsme ani pro změny vedoucí k obdobě poloprezidentského systému, jak jej upravuje ústava Francie. Inspirujeme se vzory evropských parlamentních republik, které zavedly přímou volbu hlavy státu, jako je Rakousko, Irsko, Portugalsko, Polsko, Slovinsko, Litva, Finsko a nejnověji Slovensko.
Z těchto osvědčených a fungujících vzorů se odvíjí i naše návrhy úprav pokud jde o rozsah pravomocí prezidenta a jeho imunitu. Je totiž samozřejmé, že přímo volený prezident má silnější demokratickou legitimitu než prezident volený parlamentem a že ji bude uplatňovat ve své politické praxi. Příklady států s parlamentní formou vlády, které zavedly přímou volbu prezidenta, ukazují, že soužití přímo volené hlavy státu s parlamentní politickou většinou je možné, avšak jen za podmínky zřetelných ústavních limitů prezidentových pravomocí. Po zkušenostech těchto států nesdílí ČSSD zjednodušující představy, že otázku vzájemných vztahů ústavních orgánů není třeba v souvislosti s přímou volbou prezidenta vůbec řešit. Pro zachování vyváženosti ústavního ústrojí máme naopak za to, že v souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta je nutno některé jeho pravomoci vázat na součinnost s vládou nebo s komorami Parlamentu.

Budeme proto navrhovat, aby např. oprávnění prezidenta nařizovat, aby se nezahajovalo trestní řízení nebo aby se v něm nepokračovalo, bylo podmíněno spolupodpisem předsedy vlády nebo příslušného ministra. Podobně pravomoc jmenovat členy Bankovní rady České národní banky by neměl prezident vykonávat výlučně sám, ale v součinnosti s vládou či Senátem. Prezident by měl být také stejně jako jiný veřejný činitel odpovědný za trestné činy, kterých by se dopustil při výkonu úřadu. Naše platná ústavní úprava, kterou vládní návrh bohužel nijak nemění, je v evropském srovnání výjimečná: neumožňuje postihnout prezidenta za žádný trestný čin, byť by byl sebezávažnější, a to ani po skončení výkonu jeho úřadu. Přitom stačí porovnat ústavy evropských parlamentních republik a zjistíme, že i v těch, v nichž je prezident volen přímo, naprostá většina z nich připouští stíhatelnost hlavy státu nejen za porušení ústavy, ale i běžných zákonů nebo pro spáchání trestného činu. Po vzoru ústav těchto států proto ČSSD navrhne, aby - v případě zakotvení přímé volby - mohl být prezident stíhán na návrh kvalifikované většiny členů obou komor Parlamentu před Ústavním soudem, a to s důsledkem ztráty úřadu v případě odsouzení. Chybou vládního návrhu je, že nezavádí ani odpovědnost prezidenta za trestné činy, ani odvolatelnost prezidenta. Přitom možnost odvolat přímo voleného prezidenta parlamentem nebo z jeho iniciativy lidovým hlasováním je opět upravena řadě států, včetně sousedního Rakouska a Slovenska.

Přes všechna ústavní „ale“ však mohu ujistit naše občany, že ČSSD bude, tak jako i v minulosti, prosazení přímé volby prezidenta hlasy svých zákonodárců podporovat. Uvidíme, zda naše hlasy budou stačit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

drzá držka napsal(a):

K čemu je v této šašekrepublice prazident. Jenom k tomu, aby se neschopní politici mohli vybouřit nad tím, co kde kvákne. Nebude lepší zrušit tuto nepotřebnou funkci a peníze tím ušetřené raději nechat rozkrást přes státní rozpočet. Politická negarnitura se bude moci oprostit od zbytečných tanečku jestli přímá a nepřímá volba prezidenta a začít se věnovat potřebnějšímu. Jak vytáhnout republiku z bryndy bez ztráty kytičky. Po takovývh kreaturách jako byl Havel a po něm Klaus, lze těžko najít nějakou jenž by byla horší, než ten prvně jmenovaný.
27. 09. 2011 | 10:42

Ládik!!! napsal(a):

Pletu si Vás s Fantomasem.
27. 09. 2011 | 10:42

Jarda napsal(a):

Jeho si nelze plést s Fantomasem, Fantomas je o hodně chytřejší.
27. 09. 2011 | 10:48

Cestovatel napsal(a):

"ČSSD o přímou volbu prezidenta dlouhodobě usiluje a nikdy to nebyly hlasy sociálních demokratů, které v Parlamentu přijetí této změny Ústavy zmařily"

Haaha pane Sobotko to pěkně lžete. Dnes to maří právě hlasy senátorů za ČSSD. Jiný důvod proč nemůže projít přímá volba Senátem není. ČSSD odmítá součanou podobu přímé volby prezidenta jen proto že jí navrhla koalice. Dále pak ČSSD za přímou volbu Senátorům nenabízí nějakou náhrdu. Volba prezidenta je dnes jediným důležitým aktem, kdy senátoři můžou výrazně něco ovlivnit aniž by je někdo mohl přehlasovat.

Tento blog považuji snahu Sobotky pomocí lží přesvětčit že ČSSD za nezdar přímé volby nemůže, přitom všichni vědí že to blokují právě sanátoři za ČSSD
27. 09. 2011 | 10:50

scallop napsal(a):

Pane Sobotka, timto blogem jste propasl prilezitost mlcet.
27. 09. 2011 | 10:54

Cestovatel napsal(a):

Přímá volba ztroskotává také na neochotě ČSSD ustoupit z některých svých požadavků. Oni prostě chtějí aby vláda do puntíku spilnila jejich požadavky ale ODS nemá prioritu přímou volbu prezidenta takže to bude především na ČSSD.
Například u členů bankovní rady by soc.dem mohli ustoupit.
27. 09. 2011 | 10:54

Ládik!!! napsal(a):

Jarda -
myslel jsem jen vizáž. Je jasné, že při prvních slovech se prozradí, i kdyby se převlíkl za Hurvínka.
27. 09. 2011 | 11:13

Mac napsal(a):

pane Sobotko

Vy jste rozený grafoman.
Fakt si to všechno píšete sám, nebo na to máte stroje?

Víte, jako dlouholetý volič socdem (ne z lásky, spíše ze zoufalství) bych ocenil, kdybyste méně blogoval a o to více pracoval na strategii, vizi, plánech - co dále se socdem a touto zemí.
Pro velmi mnoho lidí jste jedinou nadějí, že dojde někdy ke korekci tohoto současného šíleného marasmu a likvidování republiky.

Ovšem ze současné podoby socdem mne jímá hrůza.

Nemáte tah na branku, nepředkládáte alternativy (sorry, ale výkřiky: "až budeme u vlády, všechno zrušíme" alternativou nejsou), nemáte vizi, nemáte nastaveny mantinely "slušnosti" - s kým po volbách ano, s kým ne (mimochodem - je nejvyšší čas přestat šaškovat s Bohumínem).

Když budou "zítra" předčasné volby - co mně a dolním "deseti milionům" nabídnete?

A to Vaše zoufalé vzývání přímé volby prezidenta - není to jenom výraz - opětovné- bezradnosti, že nejste schopni vygenerovat vlastního, konkurenceschopného kandidáta?

Zase chystáte opakování toho zoufalství před 4 lety, kdy jste cucali z prstu jeden absurdnější návrh za druhým, abyste nakonec vítězoslavně podpořili kandidáta Bursíkovců?

Vy jste potenciálně vůdčí strana naší politické scény - začněte se podle toho chovat, pokud nechcete (ne poprvé) zklamat ty zoufalé, kteří ve Vás vidí, když nic, tak alespoň menší zlo.
27. 09. 2011 | 11:20

pan smajlík napsal(a):

Už je jasné, že Bohuslav Sobotka má šlechtický titul. Je totiž zcela očividně potomkem barona Prášila. Lže, až se mu práší od h**y!
27. 09. 2011 | 11:28

Čochtan napsal(a):

Bohuslav Sobotka nikdy nepropásne příležitost se ztrapnit.
27. 09. 2011 | 11:30

Občan napsal(a):

Pane Sobotko,
buď začněte komečně reagovat, nebo na to hoďte bobek. Protože tohle fakt nemá smysl.

Přímá volba prezidenta opravdu není to, nad čím by si obyčejní lidé, jichž především by měli být sociální demokraté reprezentanty (jedno zda zaměstnanců nebo drobných podnikatelů), lámali hlavu.
Ti mají úplně jiné starosti - jak sehnat práci, jaK se tou prací uživit, jak zaplatit stále se zvyšující životní náklady, z čeho našetřit na stáří a na pohřeb, jak přežít nemoc, když si nemůžu vzít neschopenku, se podívat dětem do očí...
Lidem, co řeší tohle, je nějaká přímá volba prezidenta srdečně fuk a k volbě Vám nepřijdou. Dostaňte je alespoň k běžným volbám - ani to se ČSSD nedaří. A AŽ bude chodit k běžným volbám alespoň 75% voličů, pak zkoušejte experimenty.

Neberte to jako kritiku - spíš to je snaha o určení priorit. ČSSD se posledních cca 10 let příliš zabývá NADSTAVBOU a opomíjí základní problematiky. Dům se vždycky staví od základů, tak se, probůh, konečně přestaňte snažit postavit jej od prvního patra...
27. 09. 2011 | 11:33

zemedelec napsal(a):

Pane Sobotka.
Také považuji přímou volbu prezidenta,za správný počin.Nejdříve si to vyjasněte ve své straně,ať táhnete za jeden provaz.Je to také šance pro voliče,aby projevili svoji vůli o dění ve své republice.Nejde taky podplatit milion voličů,jak se proslýchá o poslancích a senátorech.
27. 09. 2011 | 11:38

akné napsal(a):

Musím se připojit k Občanovi. Sobotka a celá ČSSD namísto tvrdé opoziční práce k současnému marasmu a lidskému zmaru a zoufalství se chytá na odvádějící témata vládní mafie. Bohužel se ukazuje,že ČSSD jako ostatní strany nemají osobnost,která by cítila a byla s tzv.uraženými a poníženými,a tak se stane,že jak KSČM,tak ČSSD dostanou hlasy jen ze zoufalství a hrůzy z Nečasovakradouska a to je smutné...
27. 09. 2011 | 11:53

Al Jouda napsal(a):

Přímá volba prezidenta je dost nákladná akce, která nemusí přinést odpovídající efekt. Když pan Sobotka říká, že občané jsou schopni si zvolit odpovědné a dobré zástupce na komunální a parlamentní úrovni, tak proč by tito lidé, kteří mají důvěru veřejnosti, nemohli odpovědně a v souladu s přáním většiny voličů zvolit dobrého prezidenta ? Vždyť se jedná jen o figurku, která má reprezentovat náš stát a má jen omezené výkonné pravomoci jako je udělování milostí a jmenování vládních, soudních a některých bankovních činitelů. V ústavě by spíše měla být nějaká pojistka, která by umožňovala následně zjištěnou chybnou volbu prezidenta napravit jeho odvoláním, aby si nemyslel, že je Bůh. Toto vše by přišlo daňové poplatníky na menší peníz než bombastická volební prezidentská kampaň a organizace vlastně všelidového hlasování. Už nám nestačilo, co jsme museli zaplatit za sčítání lidu, domů a bytů ?
27. 09. 2011 | 11:54

Pavel Krajtl napsal(a):

Podle toho zakončení tipuju že nakonec přímá volba prezidenta bude

1. shozena pod stůl koaličními poslanci
2. projde s tím že prezident ČR bude polobohem a do smrti nepotrestatelným - ideální funkce pro "Capo di tutti capi"
27. 09. 2011 | 11:56

Maximus napsal(a):

Pane Sobotko, měli byste tento projekt přímé volby presidenta republiky podpořit, teď se láme chleba. Pokud totiž bude někdo chtít udělat v této zemi pořádek, tak se musí začít od nejvyšší funkce. Jinak to ani nejde. V.K. totiž svoji moc a vůli i když to nevypadá, že nemá žádnou přímou výkonnou moc, prosazuje přes různá jmenování rektorů, soudců, ministrů, potažmo do předsednictev firem se st.podílem, představenstev-dtto, dozorčích rad-dtto, důležitých funkcí v médiích atd., kteří mu jsou poté zavázáni a celý systém je mu po vůli. A opravdu to tak v českém banánistánu funguje, ale to přece víte. To je hlavní síla V.K. Opravdu je třeba na tuto funkci dostat nezávislého vzdělaného a morálně čistého člověka, za kterým není plejáda kauz ... Pokud chcete prosadit svoje změny, je nutné to projednat s druhou stranou nejlépe ještě před jednáním v PS. Tam už to potom nepůjde neb se lidé z vládní koalice zaseknou, budou se předvádět a vše shodí se stolu. Zajímavá je ještě otázka, zda by při změně volby presidenta mohl V.K. tudíž kandidovat znovu. To je docela zajímavý právnický oříšek.
27. 09. 2011 | 12:08

prak napsal(a):

Ládik a Jarda- pochvalte se svým vzděláním! Sobotka může napsat cokoliv, stále po ním budete házet vajíčka. Říká se tomu patologická nenávist.
27. 09. 2011 | 12:20

Xury napsal(a):

Pokud je vládní návrh, podle p. Sobotky, prakticky stejný jako návrh ČSSD, tak určitě nebude mít problém tento návrh podpořit a je vše vyřešeno. Jen se obávám, že tomu tak nebude a že se opět najde nějaká výmluva.
27. 09. 2011 | 12:30

ghándí napsal(a):

jestli bude přímá volba, tak budu volit ludka sobotu.
27. 09. 2011 | 12:32

akné napsal(a):

ghándí. Nikdy jsem s Vámi v ničem nesouhlasil,ale teď se vyjímečně shodujeme!!!
27. 09. 2011 | 12:43

Otázkář napsal(a):

Jediný rozumný příspěvek tady napsal Maximus. Ostatní je tradiční smršť nenávistných útoků a bezbřehých blábolů.
27. 09. 2011 | 12:47

noether napsal(a):

Nevím, proč se tady diskutující snaží zatřít jedinou a jasnou message vyplývající z blogu: ČSSD podpoří i vládní návrh na přímou volbu, jakkoliv k němu má výhrady. Co je na tom nejasného, modří štváči?
27. 09. 2011 | 12:56

La-dík! napsal(a):

Luděk SOBOTA na hrad.
27. 09. 2011 | 13:01

irinek napsal(a):

Původně se mi jevilo,že přímá volba prezidenta této zemičky by byla zdůrazněním principu demokracie.Avšak v okamžiku,kdy občané jistého okrsku zvolili do EP jistého ředitele jistého sdělovacího prostředku,jsem sám pro sebe prozřel.Ačkoliv si o Poslanecké sněmovně i Senátu ČR nedělám absolutně žádné iluze,natož pak o partajích v kterémkoliv okamžiku vládnoucích,domnívám se,že přeci jen spolu s těžkým politickým kalkulem může zvítězit alespoň špetka rozumu.A obecný volič,těžce manipulovaný medii,v současné fázi kýžený rozum rozhodně nemá.
27. 09. 2011 | 13:03

akné napsal(a):

La-dík. Už jsme tři!!! A bude nás víc a víc!!!!
27. 09. 2011 | 13:19

jarpor napsal(a):

Jak že to říkal kdysi pan Gross ... že to myslí upřímně ... ? tuším... Tak nějak podobně zní to Sobotkovo.. jsme pro...

Bylo-li by doplněno to Sobotkovo ještě Luxovským "ale"... no nikdo již o té upřímnosti nebude pochybovat...

Hezké odpoledne
27. 09. 2011 | 13:42

JC napsal(a):

noether,

Co je na tom nejasného ??

A on má Bohuš nějakej hlasovací pedál od kterýho vedou drátky k rukám všech socanskejch poslanců a senátorů ??

To je na tom nejasné kapišto ?
27. 09. 2011 | 14:14

Foblf napsal(a):

Tebe praštím krumpáčem-padavko !
27. 09. 2011 | 14:27

vlado napsal(a):

Domnívám se,že přímá volba presidenta není téma, které by vyřešilo problémy, které naše zadlužené vlády řeší. Jsou to opět hry našich politiků pro nás občany. Nakonec přímou volbou by byl národ ošizen o divadlo, které proběhlo při minulé volbě presidenta. V přímém přenosu jsme byli svědky, že volba probíhala také na záchodcích Španělského sálu. O toto divadlo bych nerad přišel neboť vypovídá o skorumpovaných politicích
kteří ovlivňují naše životy. Žádné iluze jsem si o nich nedělal
jen mě opakovaně utvrzují, že jsem se nemýlil.
27. 09. 2011 | 14:44

lkasmd napsal(a):

Nechápu smysl přímé volby v parlamentní demokracii. Jedině snad, pokud bychom chtěli Karla Gotta prezidenta. Pak ano.
27. 09. 2011 | 14:48

Gustáv Kočí napsal(a):

Úplně nejvíc nejlepší president bude Mgr.Vítězslav Jandák, protože bude nás všech a navíc si ho zasloužíme. To je bez debat.
27. 09. 2011 | 15:06

český maloměšťák napsal(a):

otázkář
Thats right./až na ten právnický oříšek...ten je snad zbytečný...bavit se o něm...i když - pokud se shlédl v Putinovi (údajně má být v čele státu dýl jak Brežněv :(()

Prej chtějí Němcovou a Sobotku č. 2.
Že taky u ničeho nebyli...anebo byli, ale nic neviděli a neslyšeli...oba čistí..jak ta livie..eh - tedy lilie...
27. 09. 2011 | 15:08

Viola napsal(a):

Už jak jsem zahlédla vaši fotku, pane Sobotko,

říkala jsem si, ta je reprezentativní a jak dělaná pro prezidentskou funkci. Přímá volba prezidenta je už lidu obecnému dlouho slibována, takže neustupovat od toho, ikdyž někteří Občané říkají, že mají zcela jiné starosti, no teď třeba mají, ale až je bude reprezentovat v cizině prezident, se kterým se nebudou ztotožňovat, tak budou zase brblat, proč jim nebylo umožněno si zvolit podle svého.
To, že někteří poslanci jsou proti právní zodpovědnosti prezidenta, je pro občany zprávou, že když občané sami budou volit, tak jistě vyberou toho nejlepšího, který ani nebude muset mít uzákoněnou nějakou právní odpovědnost.
27. 09. 2011 | 15:40

Baba Jaga napsal(a):

Nemám zájem volit presidenta přímo a docela by mě zajímalo, kolik ze zdejších diskutujících k volbám chodí. Nejlépe by asi bylo v rámci úsporných opatření tuto funkci zrušit, o Pražský hrad se klidně může starat PIS.
A pokud ke zrušení nejspíše nedojde, tak ať hezky volí v rámci svého platu naši již zvolení zástupci, svačinu na volby si mohou donést na Hrad z domu, volba jim pak půjde rychleji. Bývalí presidenti si posléze mohou založit klub - já bych ale možná navrhovala ponechávat je ve funkci až do smrti.
A opravdu mě nenapadá vůbec nikdo, koho a proč bych do této funkce ráda volila.
27. 09. 2011 | 15:42

Jedla napsal(a):

Pane Sobotko,

tímto Vám vzkazuji, že když včera i dnes hospodářské noviny (a iHned.cz) uspořádali hon ve smyslu titulku (včerejší): "Stát odpouští na daních miliardy a tají komu. HN se podařilo získat Sobotkovi odpustky", ne každý naletěl.

Redaktoři HN nezískali přehled všech různými ministry financí odpuštěných doplatků daní a penále. Kalousek nedal. Dal jen přehled Sobotkových "odpustků". V řádu desítek milionů, ne miliard. Jenže titulek není nepravdivý, ministři financí, jako po Sobotkovi Tlustý, Kalousek, zesnulý Janota a znovu Kalousek, dohoromady miliardy odpustili. Jenže ty informace drží, Hospodářkám Kalousek předhodil víc jak pět let staré údaje jednoho ministra. Bída, bída.

Dnešní pokračování pak hovoří o 115 milionech. Jestli Sobotka za svou kariéru odpustil 115 milionů (převážně na penále, ne na dani, a to významným regionálním zaměstnavatelům - což je drobným písmem v textu, ne už v titulku), pak by mne opravdu mnohem víc zajímalo, kam zmizely ty miliardy za pravicových ministrů. Jenže - to ministr Kalousek nepustí, ani kdyby zaplatil Sorosův Open Society Found, jak iHned deklaruje.

Jenže štěkači typu neo, vykřičený Ladik s vykřičníky, jarpor nebo Čochtan fakta nepotřebují. Dejte jim do ruky mávátko, a řekněte, komu volat sláva. Oni už si najdou ta pravá slova a budou mávat, mávat, mávat.
27. 09. 2011 | 15:55

dědek mirda napsal(a):

vůbec jsem to nečet stačí mě fotka Sobotky ala Masaryk, ale ta nevypovídá o mozkovém potencialu foceného.
27. 09. 2011 | 16:20

madeiland napsal(a):

Doporučuji, dát na hrad spícího knížetě. Alespoň by jsme přespaly to blbé období. A aby se nevzbudil, může jeho prdy zachytávat Ládik.
27. 09. 2011 | 16:24

zemedelec napsal(a):

Pane Maximus.
Opravdu vynikající názor.
Aby mohl znova kandidovat Klaus,musela by se trochu pozměnit ústava,docela se to dobře popisovalo u Putina,před těma 4 roky.
27. 09. 2011 | 17:30

JC napsal(a):

Maximus,
Právnický oříšek říkáte ?? :-))
No jistě pokud by Klaus mohla znovu kandidovat jeho vítězství je 100% jisté. To přece nemůže socan nebo antiklaus dopustit.
27. 09. 2011 | 17:34

MR napsal(a):

AŤ ŽIJE FISCHER, PŘÍŠTÍ PREZIDENT ČR !
Toho podpoří i ČSSD, i pravice, uvidíte.
27. 09. 2011 | 17:57

třebaKarel napsal(a):

Můj milý Jarpore
chápu Vaše rozpoložení když musíte číst a chrlit reakce na autory s nimiž jste v konfliktu . Ti Vaši buď neexistují nebo nepíší .
To pruzení bývá občas i docela legrační , nechal bych Vás být , jen si laskavě neberte do Vaší klávesnice takhle trapně Luxe , jste chudák , možná nejen duševní .
Když umřel Lux , pamatuji si jak pan prezident vystoupil s prohlášením , že zemřel čestný člověk . Došlo mi že to řekl snad proto , aby si všichni chytráci co chodili syčet na mítinky ODS když Zieleniec řekl něco o hadovi , tak aby si všichni uvědomili že je s timhle konec a nedělali ostudu . No , všichni to nepochopili . Vedle Grosse J.L. ? Dneska jste fakt trapák . Můžete si dneska udělat čárku do modrýho života - jednoho jste pěkně nakrknul .
tK
27. 09. 2011 | 17:58

ld napsal(a):

A tím by se Klausovi odmetla cestička k další prezidentské kandidatuře, tentokrát v jiném hávu. A to si pište, že by ji jaksepatří využil, maje hradní zázemí a tuny nakradených peněz k dispozici.
ČSSD leští víko Pandořiny skříňky...
27. 09. 2011 | 18:22

eM napsal(a):

Co ten myslitelskej prstíček na fotografii, lebkoune? Takhle se nechávala po Plzni fotit Emmerová a smály se jí na Kraji i uklízečky (http://goo.gl/EkPxm).
27. 09. 2011 | 18:33

jarpor napsal(a):

třebaKarel

Myslím, že jste dal mému příspěvku jiný smysl, než jsem já zamýšlel. Nijak jsem nechtěl a nesrovnával pány Sobotku či Grosse s panem Luxem.
Pan Lux byl politik, možno říci s velkým P, leč jako každý člověk, čestného nevyjímaje, měl i horší vlastnosti... k takovým řadím já osobně jeho známé : Ano, ale... Situací, kdy takto vystupoval bylo dost...
Že jsem si na to vzpomněl po přečtení textu autora, který opravdu na mne působí "upřímně" grossovsky... a také - my jsme pro... ale... , je fakt. Ovšem neměl jsem v úmyslu nijak se negativně vymezovat vůči panu Luxovi.

Více k mému psanému nemám co dodat... Snad se mi podařilo tímto vysvětlením Vás "odkrknout", protože skutečně na takové významové chápání mého příspěvku, jak zapůsobil na Vás, jsem nepomyslel...

Hezký večer
27. 09. 2011 | 18:42

Petr B. napsal(a):

Přímá volba bude obrovským zklamáním pro celý národ. Vyhraje buď nějaký podvodník s balíkem peněz, který si zaplatí kampaň tzn. typu Koženého či Železného (ovšem ti budou pak stejně spolupracovat s pravicí, protože i když solitéři, tak jsou přece jen bytostně pravicoví) anebo sponzoři pravice typu Bakaly zajistí svými penězi podporu pro nějakého kandidáta pravice tzn. Schwarzenberga, P. Sobotky nebo Němcové a lidé ho budou muset volky nevoly volit, protože lidská přirozenost není schopna odolat reklamě.
Jediná šance sociální demokracie je v nepřímé volbě...v senátu má většinu a v parlamentu může většiny dosáhnout a to takové, že ODS nebude mít dost peněz pro případné podplácení vícero poslanců ČSSD a získání rozhodujícího hlasu.
Uvědomuje si sociální demokracie tuto historickou šanci?
27. 09. 2011 | 19:03

třebaKarel napsal(a):

Jarpore
charakterizujete lidi podle jimi použitých spojek ? Ve vaší odpovědi jste" Ano ,ale "obešel slůvkem leč . Chtěl jste použít příklad mediálně zavedené věrolomnosti a pokřivenosti pro kopanec do pana Sobotky . Budiž , ale že byste neznal nikoho kdo takový skutečně je , nejenom že mu to někdo šikovně přilepil , tomu nevěřím . Za " ano , ale" může situace , ne ten kdo spojení použije . Není taková námitka trochu povrchní , mělce posměváčkovská ? Není člověk který " ano , ale " nepoužívá . Já si Luxe vážím právě proto , že skutečnost nezjednodušoval v představě že jsme pitomečci . Ať je to jak chce , když se obejdete někdy v budoucnu bez Vámi zvoleného příkladu , budu Vám vděčný , děkuju , dobrý večer i Vám . tK
27. 09. 2011 | 19:16

třebaKarel napsal(a):

Ohledně Prezidenta republiky , nečekám od přímé volby zázrak , snad to bude někdo obyčejný . Přiznám se že mně úplně uspokojí že se uzavře tahle éra člověka který není schopen sjednotit nikoho normálního , který se demonstrujícím posmívá do očí ač sám nachytán při krádeži , ptá se zda se nestydí za transparent hájící historickou budovu , který je obklopen klikou nestoudných sprosťáků a provokatérů . Těším se na to a doufám že si všichni oddechneme . Chtěl bych normálního prezidenta , který lidem rozumí ( všem ) a ví proč prezident na hradě je . Třeba se dočkáme . tK
27. 09. 2011 | 19:26

Jeff napsal(a):

Já bych se držel programu. Placený pitomcům !!! a spol. bych odpojil internet, skutečně bych si zjistil a zveřejnil, jestli náhodou V.K. nemůže být už nikdy do ničeho zvolen, variantu JFK zatím lze pak pominout a pak má smysl se nad něčím zamýšlet. Ale vážně. Myslím, že to nejlepší, co by ČSSD v případě příštího presidenta měla udělat, je přemluvit JUDr. Rychetského, aby kandidoval a aby byl zvolen, a to jakýmkoliv způsobem, to by měla být priorita. Přímou volbou by toho bylo dosaženo nepochybně. To je základní věc. Není dál myslitelné jen tak přihlížet rozkladu státu, deklasování morálky, oslavování person zapletených do monumentálních korupčních kauz, růst sociálního napětí, nenávisti mezi všemi možnými skupinami lidí a v konečném důsledku úpadek ekonomiky, který postupně zřetelně nastává. S tím nějaká krize moc nemá co dočinění.
27. 09. 2011 | 19:38

StandaT napsal(a):

Pane Sobotko, pokud mám jít volit presidenta, tak chci volit presidenta a ne loutku. To nemáte dost hlasovacích loutek v parlamentu a senátu, nucených podřizovat se závaznému hlasování?

Vládnutí a ovládání jsou nejen dvě různá slova, ale hlavně dva různé významy!
27. 09. 2011 | 20:18

StandaT napsal(a):

Jeffe: jak Vás čtu, tak Vy vlastně žádnou volbu nechcete. Ani pluralitu. Ani demokracii. Ani svobodu slova. Ani morálku. Ani právo. Tak k čemu Vám bude Rychetský?
27. 09. 2011 | 20:24

Michal Macek napsal(a):

take odporuji kandidaturu Ludka Soboty!je jasne ze diky harmonogramu to pujde v republice skvele,jen bacha na vadnou elektronku z katody olomoc!
27. 09. 2011 | 20:26

ld napsal(a):

StandaT,

vy mi příjdete jako ten uhlobaron ve Vizionáři od Cimrmanů. Ten se taky divil, jak mu může někdo vzít důl, a ponoukal Bezruče, aby pilněji psal a skládal básně.
27. 09. 2011 | 20:28

ghándí napsal(a):

ladík, akné,
jsme rad, že jste se připojili k podpoře kandidatury ludka soboty. doufám, že se k nam budou připojovat další a že nakonec pana sobotu ke kandidatuře vyprovokujem. těch paňáců a pozérů už bylo dost. chci tam někoho normálního. sobota na hrad!
27. 09. 2011 | 20:30

Maximus napsal(a):

Pár lidí se zmínilo o případné kandidatuře na post presidenta v osobě JUDr.Rychetského. To je docela zajímavý návrh. Párkrát jsem se v tímto pánem setkal dřívě spíše na tenisových kurtech na staré vodárně pod mostem inteligence koncem 80-tých let a později na Oáze v Jeremenkově ulici, ale mohu říci, že vždy se choval jako slušňák a nenafoukaný člověk. Odborné kvality nemohu posoudit, ale asi by nebyl na takové vysoké funkci kdyby nebyl silně v obraze. Docela mě na tomto člověku imponuje slušné korektní vystupování a tohle by tato zem od budoucích vrcholných politiků potřebovala jako sůl. Jediný handicap ovšem je věk tohoto pána a to zřejmě rozhodne záporně v případné kandidatuře pokud nějaká bude.
Pěkný večer.
27. 09. 2011 | 20:31

ujo napsal(a):

pro Maxima - Rychetský; věk
Odhaduji, že je stejně starý, spíše mladší než kníže.
Jako spící nebyl dosud zachycen
Obávám se ale, že ho nepřemluví
27. 09. 2011 | 21:22

dalimír napsal(a):

Dobrý večer ! Pravičáci pod blogem Nezamysla Sobotky ze senátu by jste byli schopní zpávat i hymnu ! Takoví vy jste lunti ! Nemá to tu úroven !
27. 09. 2011 | 21:56

džordž napsal(a):

Prezident je v tomhle systému naprosto zbytečná a hlavně DRAHÁ figurka, která je pouze na 2 věci...
27. 09. 2011 | 22:05

Owl napsal(a):

No, tož estli s tím máte problém, tak ja to prezidentovaní beru. Slibuji, že se nebudu vměšovat do šarvátek vlády a ani do globálního oteplování, ba dokonce nenapíšu ani jednu knihu či hru. Budu se jen usmívat,přestříhavat mašličky, klást věnečky, jezdit do světa a brát plat a potem zasloužený jistý důchod.
27. 09. 2011 | 22:37

ex-nemo napsal(a):

Drzá držka, Mac, Občan, díky.
Plný souhlas s Vámi.
Ukazuje se že se změnou předsedy přišla ČSSD z bláta do louže. Stejně laděné, ufňukané články zabývající se parlamentními margináliemi. Nebo přímo appeasement vládě, jako jeho blog z 20.9.
Paroubek přes všechny chyby a bradavici na tváři byl aspoň bojovník. I když ani on se neodvážil jít vládě po krku jako Zeman, který s tím heslem dokázal vytáhnout tu stranu z okrajové straničky na vládnoucí. Z toho jeho počátečního impulzu vlastně žije ta strana až do teď, ale jak se ukazuje počáteční hybnost už dochází.
Sobotka se svou rozplizlostí a opatrnictvím ( jiné mírné výrazy mě nenapadají), za vydatné pomoci exotů jako Marxová- Tominová, nebo pletichářů typu Hašek či Špidla dovede zřejmě tu stranu zpátky k Horákovým osmi procentům, a k roli „konstruktivní opozice“ ve stylu Národní fronty.
Vzhledem k tomu co víme o komunistech, že jsou jen (tajně) spolupracující pátou kolonou sametové moci, (totéž estebácké odbory) tak se rýsuje, že český lid v podstatě pozbude jakékoli politické seskupení, které by opravdu stálo za jeho zájmy.
Všechno to tedy čeká na to až se lid opravdu probudí, přestane spoléhat na formace založené podle samtového scénáře KGB, a začne brát své potřeby do svých rukou. Kdo ale může říci, kdy se to stane ?
27. 09. 2011 | 22:37

ghándí napsal(a):

já bych za presidenta chtěl někoho, kdo nikdy nebyl v žádné straně ani vubec v politice, ani v disidentu, neni to kamarád havla ani žadneho jineho politika, nebyl v žadne významné funkci aneni to žadný uspěšný manager nebo uznávaná osobnost. takže ted jsem vyloučil všechny kretény a zbyli už jenom normální a slušný lidi. a z těch by se mělo vybrat.
27. 09. 2011 | 22:55

Owl napsal(a):

ghándí
Dyť to pravím, to su celá já :))
28. 09. 2011 | 00:33

český maloměšťák napsal(a):

ld napsal(a):
A tím by se Klausovi odmetla cestička k další prezidentské kandidatuře, tentokrát v jiném hávu. A to si pište, že by ji jaksepatří využil, maje hradní zázemí a tuny nakradených peněz k dispozici.
ČSSD leští víko Pandořiny skříňky...
27. 09. 2011 | 18:22
---------------
Tím jako byste ale implikoval, že občané ČR jsou nepoučitelní hlupáci.
Nevěřím tomu.
28. 09. 2011 | 01:02

Jeff napsal(a):

StandaT: vaše poznámka je stejně irelevantní, jako kdybych tady rozbalil, že jste členem Věcí veřejných, protože jste nutně znechucen tím, že nevládnete, nýbrž jste ovládán.. Pro vaši info: první je morálka. Pak je právo. S tím souvisí úroveň demokracie, v níž se odráží pluralita a svoboda slova. (Stojí za zamyšlení, která osobnost za uplynulých 20 let toho má z tohoto výčtu na triku nejvíce nebo naopak je-li zde vše ok.) Svoboda slova podle mého názoru neznamená, že jeden a tentýž nick pokaždé vystartuje urážkou pod blogem tohoto autora, pod blogy p.Pehe či Paroubka. Hořejší to vzdal, Havlík taky. Naopak blogeři jiní se etablují, jako třeba Vít Bárta (podle nemilosrdného Škárky kasíruje ve prospěch jakéhosi Janouška - určitě pomluva..) či milý host interpelací pan Langer (jehož vliv podle osobností Věcí veřejných na právo obecně je stále obrovský - naopak zpráva BIS je příliš plochá..)
Proč Rychetský? je to mj. čestný člověk.
28. 09. 2011 | 05:37

F.Švarc napsal(a):

to maximus
"Asi by nebyl na takové vysoké funkci kdyby nebyl silně v obraze." Být "silně v obraze" a současně na funkci předsedy Ústavního soudu, který vydává jedno asociální rohodnutí za druhým, dává u takové osoby v prezidentském úřadě záruku, že se naprosto nic nezmění. Jeden velmi vypečený ouřada, co taky je v obraze, co zde totálně vše zplundroval, by byl nahrazen druhým, od něhož není důvod očekávat naprosto žádné změny. Být v obraze a současně na Rychetského funkci, při stavu zdejšího práva, je něco, co vylučuje možnost být slušný.
28. 09. 2011 | 08:00

StandaT napsal(a):

Jeff: vylučujete lidi z diskuse pro jejich názory, chcete prosadit svého kandidáta "aby byl zvolen, a to jakýmkoliv způsobem". I pod jinými blogy se obdobným způsobem pohybujete mimo rámec demokracie. Ano, Rychecký je slušný člověk a právě proto nechápu, co by ve Vašem pojetí dělal. Fíkový list pro diktaturu?

Je škoda, že Hořejší to vzal, i když poslední dobou zřejmě už neměl mnoho co říci, Havlík si dělal PR svého politického (truc)podniku - toho škoda není, přihřívačů polívek je jak šlupek na mlatě. Podstatně více je mi líto, že zmizeli Peregrin, Hašková-Coolidge, Pařík nebo Nešpor.
28. 09. 2011 | 10:05

Jeff napsal(a):

StandaT: plíživý duch diktatury ze strany K115 tu přece přes rok existuje! Přečtěte si Zaorálkův poslední blog-přepis projevu z parlamentu. Tam s tím "zvolen jakýmkoliv způsobem" znamenalo "lhostejno jakým způsobem", neboli tak či onak. A JUDr. Rychetský..víte když nastoupila Zemanova vláda, on několikrát vystoupil v tv takovým způsobem, že všichni kdož odsáli příslušný podíl za Klaustoříkala, dostali obrovský strach. On byl místopředseda vlády a šéf legislativní rady, prostě hrozilo, že zavládne vláda práva. A částečně zavládla, borcena patem opoziční smlouvy. Ve stejném duchu on vede ÚS. Klaustoříkalům navzdory. Vzpomeňte si jak neuvěřitelně trapně, jako tupý maturant působil premiér při výslechu svědků ohledně projednávání porušení ústavy ze strany ODS&spol ve věci legislativní nouze, Rychetský se musel popadat za břicho, jak tam tupě mektal o stěžejních hospodářských škodách. Ano, premiér tupě lhal. Před soudem. To je ten stav, jenž mě vytáčí.
28. 09. 2011 | 10:23

StandaT napsal(a):

jeffe: Rycheckého přede mnou obhajovat nemusíte, toho já beru.
28. 09. 2011 | 10:32

český maloměšťák napsal(a):

StandaT
Malá oprava :
Rychetský - ne Rychecký.
No nic - já jen abyste čirou náhodou zase nezvolil blbou osobu...
28. 09. 2011 | 10:34

IMAP napsal(a):

Hlavně se rychle dohodněte na přímé volbě prezidenta. Jinak bude příštím českým prezidentem Milouš Zeman. To by byla další rána České republice.
29. 09. 2011 | 20:43

JonesLynette31 napsal(a):

freelance writer
03. 02. 2012 | 07:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy