Prezident Klaus a sociální role církví

03. 10. 2011 | 10:34
Přečteno 4067 krát
Výzva Václava Klause, aby se církve aktivně postavily proti „falši“ sociálního státu, je jedním slovem nerozumná. Je to horší a ničivější nápad, než když prezident republiky zachraňoval současnou koaliční vládu, podporoval Víta Bártu nebo když oslavoval společenský přínos jistého pana Bátory. Prezident republiky kopl do základů současné evropské civilizace. Udělal to jen proto, aby na sebe upozornil? To jistě ne.

Václavu Klausovi nelze upřít, že je znalcem falše. Nikdy by se v politice nedopracoval tam, kde je, kdyby nevěděl, co dělá. Když ale takto dramaticky vyzývá církev, aby se postavila proti „falši“ sociálního státu, zdá se, že je s jeho politickou virtuozitou, šarmem ale i (v době prezidentské volby proklamovanou) nadstranickostí opravdu konec.
Pochopitelně a oprávněně se na prezidenta Václava Klause snesla kritika za to, že chce zušlechťovat nezaměstnané a chudé k vrcholům skromnosti, ale nikdy se vlastně nepostavil proti novodobým privatizačním zbohatlíkům, kteří tuto zemi z velké části rozkradli. A nyní ještě zvyšují své tempo. A těší se i na majetky, které mají být církvím převedeny na základě rozhodnutí současné vlády…
Odhlédněme však na chvíli od ryze domácího kontextu. Pro katolickou církev je sociální cítění centrálním tématem, jak ukazují texty, které byly nedávno vydány v českém překladu jako Kompendium sociální nauky církve (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2008). Soustředění na téma, které V.Klausovi zní tak falešně, nevzniklo z nějakého náhodného podnětu. Ujala se ho ještě za života Jana Pavla II. instituce s příznačným označením Papežská rada pro spravedlnost a mír.
Zdůvodnění tohoto úkolu najdeme v dopise vatikánského státního sekretáře předsedovi této rady z roku 2004, kdy bylo sociální učení církve v této prakticky zkoncentrované podobě připraveno k vydání. Zdůrazňuje, že „sociální nauka církve má hodnotu také jako nástroj evangelizace“. Jinými slovy, křesťanská nauka bez sociální složky ztrácí smysl.
A aby nebylo pochyb, kam míří, píše zcela konkrétně: „Svět práce, zásadně modifikovaný moderními technologiemi, vykazuje mimořádné kvalitativní výkony, zároveň se v něm však projevují i neslýchané formy bídy, zneužívání, ba dokonce zotročování, k němuž dochází dokonce i uvnitř takových blahobytných společností. V různých oblastech planety pokračuje nárůst blahobytu, ale zároveň hrozivě narůstá počet nových chudých (…).“ Jednoznačné je konstatování, že „přednostní láska k chudým představuje pro církev jeden ze základních postojů, který předkládá všem lidem dobré vůle.“ (Kompendium, s. 11 – 12)
Tohle vše je tedy pouhá faleš, jak říká V.Klaus? A říká to vůbec vážně? Mluví prezident Klaus o falši proto, aby církve z pravicových pozic poučil, jak mají svou sociální roli plnit lépe? Chce je angažovat do služeb těch, kdo intenzivně pracují na likvidaci všeho, co ještě připomíná sociální stát? Podívejme se na klíčovou pasáž zmíněného Klausova projevu u příležitosti Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. V.Klaus nabídl tento pohled na to, co považuje za nejzákladnější současný společenský problém:
„Přijetí života jako nepřetržitého úsilí o hledání jeho smyslu, pocit vlastní odpovědnosti za sebe a jiné, a radování se z každého sebemenšího zdaru v tomto úsilí jsou vystřídávány nárokem absolutního a z vnějšku zaručeného štěstí. Faleš sociálního státu nezaslouženého blahobytu ničí vše tvůrčí a individuální a otupuje talenty, aktivitu a pracovitost, neboť ta se přestává vyplácet.
Při setkáních s představiteli církví se často shodujeme v tom, že je tento trend mimořádně nebezpečný a že je nezbytné se mu aktivně postavit.“
Václav Klaus tedy varuje před „nárokem absolutního a z vnějšku zaručeného štěstí“. Škoda, že se tím také sám neřídil. Pro Klausovu éru bylo charakteristické srůstání politických a ekonomických struktur, privatizace státní moci. Výhody měli ti, kdo se přisáli k politické elitě, poskytli ji ekonomickou podporu. Nebylo to zadarmo, požadovali za to násobky svých politických výdajů, které si vynucovali prostřednictvím supervýhodných nákupů od státu, kuponové privatizace bez skutečných zákonných pravidel nebo předražených veřejných zakázek.
Václav Klaus to byl, kdo tomu v roli předsedy ODS a premiéra plně otevřel bránu. V mezinárodní ekonomické literatuře se to označuje jako „state capture“, stát v zajetí. Kolem státu v zajetí mocných soukromých zájmů hledejme ty, kdo si nárokují absolutní a – prostřednictvím ochočených státních institucí – z vnějšku zaručené štěstí.

Jak se jinak dalo zbohatnout v době vlády Václava Klause? Kdo rozvinul „bankovní socialismus“? Kdo přeměnil bankovní sektor v nástroj realizace tohoto společenského modelu, kdy jsou zvnějšku vybraným lidem poskytovány bez jakéhokoliv proti plnění neomezené zdroje, jejichž výsledkem bylo na jedné straně osobní bohatství za hranicemi nesouměřitelnosti, jak poznamenává sociolog Jan Keller, a na druhé straně rozvrat českého průmyslu a bezhlavé kuponově-fondové rozprodávání produktivních kapacit české ekonomiky?
Proud štěstí, které tak bylo „z vnějšku zaručeno“, nás poznamenal na desetiletí dopředu. Jsou to strašlivé náklady záchrany vytunelovaných bank, které dolehly až na vlády sociální demokracie, a které stály u zrodu našeho novodobého státního dluhu. Za vlády V.Klause se hospodářský vývoj země propadal, přestože okolí si užívalo konjunktury. Česká ekonomika byla na celé desetiletí ostudně stržena pod úroveň hospodaření předchozího režimu a teprve roku 2000 se vrátila nad čáru ponoru! Tím zaplatila záruku štěstí nemnoha, a toto štěstí bylo zaručeno zvenčí za rozhodujícího přispění Václava Klause. Pokud dnes někdo z těchto lidí mluví o konzervatismu, neznamená to nic jiného, než přání, aby se tento stav pokud možno vrátil a vydržel co nejdéle.
Václav Klaus má svým specifickým způsobem pravdu, když říká, že faleš „nezaslouženého blahobytu ničí vše tvůrčí a individuální a otupuje talenty, aktivitu a pracovitost, neboť ta se přestává vyplácet“. Blahobyt, o který se zasloužil, srazil i konkurenceschopnost země. Vyhrál ten, kdo postřehl, že nejprve je třeba podnik položit a vysát, aby se pak dal v privatizaci koupit za hubičku. Mezi předem poražené se zařadil ten, kdo se nejprve pokoušel vlastními silami podnik zachránit a povznést, protože úspěch tohoto úsilí zvýšil prodejní cenu a přilákal supy, kteří pak nasadili původně zmíněnou, nadějnější metodu. Talent, aktivita a pracovitost ve prospěch svěřeného podniku se tak za Klausovy vlády nejen přestala vyplácet, ale stala se přímo smrtící složkou podnikatelského koktejlu.

Ano, faleš nezaslouženého blahobytu ničí vše tvůrčí a individuální a otupuje talenty, aktivitu a pracovitost, neboť ta se přestává vyplácet.
Ale nechme teorie, všem je jasné, že o tu ve Staré Boleslavi nešlo. Prezident podle všeho jen pokračuje v hledání a oslovování tvrdého jádra sympatizantů, které by mu umožnilo a zaručilo další politickou budoucnost. Vidí úspěch Kalouskovy TOP 09, která přesně oslovila úzkou společenskou vrstvu, která se nechce pokud možno s nikým dělit o svá privilegia, majetky a privátní zisky. Tento projekt nebezpečně ohrožuje voličské zázemí ODS, kde má Václav Klaus stále silnou podporu. Ale prezident Klaus by si větší vliv přece dokázal získat i mezi Kalouskovci. Stačí, když opustí poslední zbytky předstírání, že je prezidentem všech občanů, a přiostří rétoriku proti sociálnímu státu. A možná se k tomuto mocenskému záměru dají použít i církve, nebo alespoň někteří jejich představitelé. V boji proti všemu modernímu, tedy často i ekologickému. Ve skepsi vůči pokroku, tedy i vůči snaze překonat nebezpečné antagonismy národních států v podobě racionálního projektu evropské integrace. Nebo třeba v neochotě regulovat zdivočelé finanční trhy.
Je to vlastně i jakýsi pokus o myšlenkový návrat na přelom 19. a 20. století, kdy konzervativní části katolické církve a jejího kléru přímo a aktivně vystupovaly proti snahám o moderní sociální reformy společnosti, včetně těch demokratických a nerevolučních, které představovala sociální demokracie. Tytéž konzervativní vrstvy v katolické církvi často zastávaly i filozofii jednoty katolického kultu a (rakousko uherského) trůnu. To vše ale přirozeně vedlo po první světové válce a vzniku Československé republiky k velkému oslabení vlivu katolické církve ( a její konzervativní tradice) na další osud našeho národa.
Slova prezidenta Václava Klause z 28. září jsou nepochybně výzvou pro sociální demokracii. Nestačí je jen slovně a prvoplánově odmítnout. Nejde o hesla, jde o budoucí podobu a charakter naší společnosti. A musíme respektovat potenciální silné spojence, které máme v té části církví, kde nezapomněli z čeho, jak a proč vznikli. A vidí příčiny sociálního rozpadu společnosti úplně jinde než Bátorova D.O.S.T. Nesmíme zapomenout na aktivní věřící, kteří velmi často patří k těm, jejichž životy a rodiny ničí a poškozují pravicové reformy. A kteří vidí církevní společenství a občanskou společnost jako něco, co pomáhá zlidšťovat dnešní poměry a překonávat odcizení světa, který staví na první místo jen peníze a ekonomickou moc. Křesťanské poselství z hloubi věků ( a také z hloubi naší národní tradice) připomíná úkol, který je věčný – po slabých nedupat, slabým pomáhat.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

schrott napsal(a):

Pane Sobotko, to je strašně dlouhé,vůbec jsem to nedočetl. A námět tak obsáhlého článku? Nemá nic společného s tím, čemu byste Vy osobně, ale celá ČSSD, měli věnovat pozornost, psát články a hlasitě křičet!
Klaus a církev(snad kromě vyrovnání státu s církvemi, je nejen neatraktivní, ale hlavně je to vedlejší téma. Pište o jiných věcech, o reformě, o řešení současných problémů jiným způsobem než trojkoalice, mluvte o tom. Jen ne proboha o Klausovi a církvích. Nedává vám tisk prostor? Proč ho lépe nevyužíváte na internetu a sociálních sítích?!
03. 10. 2011 | 10:48

Martin napsal(a):

Sobotka píše o věcech, kterým nerozumí ani za mák. Církev je založena na solidaritě, nikoliv na socialismu a naopak jedním z podstatných faktů církevního učení je "Kdo nepracuje, ať nejí". Sociální stát je čistý výmysl socialistů po druhé světové válce a s církví nemá společného vůbec nic.
03. 10. 2011 | 10:53

Colt napsal(a):

Klaus je člověk, který svým přístupem a chováním naprosto zdiskreditoval konzervativní hodnoty a pravici jako celek.
Je to tragikomické, ale asi měl na mysli zlodějny a tunely :) - ale o to se bát nemusí - bude pokračovat i bez něj.
03. 10. 2011 | 10:54

ghándí napsal(a):

slaveček mohl své nezdaněné náhrady rozdat chudým ,ale radši si postavil barák.
03. 10. 2011 | 11:08

Ládik!!! napsal(a):

Ještě chybí PEHE a je to komplet.
03. 10. 2011 | 11:11

Miflonides napsal(a):

Falešná a prázdná obvinění či poukazy na jakési zlo - náš pan prezident je v jejich vynalézání světovým mistrem. Nachází stále další a další zla. Jde jednak o neosobní ismy, kterých jsou už desítky, ne-li stovky. Prostě prohlásí že ten či onen ismus je špatný, a má vymalováno. Naposledy to byl homosexualismus? Možná to naposledy nebylo, kdo má tuhletu smršť jeho tak pokrokových názorů taky sledovat.
Pak jsou tu určité skupiny obyvatelstva - u některých z nich se dá, s fantazií, která nezaručuje správnost pochopení, uhodnout co měl autor tak asi na mysli. Ten kdo zná jeho (někdy vpravdě osobní) antipatie, ten se domyslí, komu jsou ty výzvy k zášti adresovány.

Třeba tihleti nešťastní pokrokáři. Jsou to zlí lidé, hódně zlí lidé, co chtějí škodit. No nevím, ale této společnosti spíš škodí vyvolávání záměrné nenávisti. Zajisté by se dalo konstatovat, že se na této v poslední době vzedmuté vlně pan prezident veze - ale on ji provokuje, a podle mne i vyvolává. S jeho pomalu již končícím prezidentováním u nás začíná hon na čarodějnice…..
Pan prezident má ale ještě mazanější zbraně. Označí něco jako falešné (falešné a prázdné). V jeho příslovečné mlhavosti vyjadřování (nesměšoval bych ji s mírou abstrakce se lecčemu dá i přitakat - až na to, že jde opět o útok na „útočníky“ Že se záměrně nevyjadřuje jednoznačně, tomu si říkejte jak chcete.
03. 10. 2011 | 11:12

Nedočkavec napsal(a):

Připojil bych se hned k prvnímu přispěvku schrott . Škoda času číst o cíkvích ,taky jsem nedočet .
A co ták pozvánka 17 listopadu do prahy ? to už by bylo něco konkretního . Nebo říct že se církevni restituce zruší po volbách .
03. 10. 2011 | 11:18

prak napsal(a):

Modli se a pracuj,nepokradeš!! Zná vůbec tyto výrazy pan Klaus? Peklo se už údajně nedočkavě třese na příchod Klause. Pekelníci doufají, že co ještě neumí, Klaus je naučí. Pak teprve nastane to správné peklo. Církev straší peklem a slibuje život věčný poslušným ovečkám po smrti. Klaus umožnil věrným ovečkám získání majetku už za jejich života. Miliony za života mají mnohem větší cenu než miliardy po smrti! Modlitbou se ztrácí drahocenný čas při hromadění majetku. Dost dobře nechápu, proč se Pan Klaus dovolává v čemkoliv církve. Nebo tuší také, že i církev má "za ušima?"
03. 10. 2011 | 11:19

ghándí napsal(a):

ládík,
ten má ještě kocovinu z oslavy veškrnových narozenin
03. 10. 2011 | 11:32

Vladimir napsal(a):

ad: Martin "socialismus versus solidarita ...".

Já myslím, že socialismus a solidarita mají k sobě blízko i daleko ... Solidarita je sice součástí solcialismu - solid. je ideový základ socialismu. Není bez zajímavosti, v kapitalismu nemá solidarita ani místečko. Tedy abych byl přesnější - v tomto a pod. (liber. a neoliberálních), zatímco např Tomáš Baťa zavedl kapitalistický systém velmi solidární - bohužel naši podnikavci (nikolliv podnikatelé, ti u nás nejsou) na Baťovým sysrémem ohrnují nos.

Solidarita MUSÍ být součástí politiky státu, nwchce -li stát stavěk plynové komory a koncentráky pro bezdomovce, pro chudé, ...( kteří roznášejí nemoci, smrad, hmyz, kradou z hladu, ...).
Státníkovo by se taková nehoda neměla přihodit, "ŽE NENÍ PREZIDENTEM VŠECH, ale jen těch bohatších", nemělo by se státníkovi přihodit, že neví v čem spočívá KŘESŤANSTVÍ (miluj bližního svého, jako sebe samého - solidarita)...
Úspěšnost podle Klause možná spočívá brát v Chile (nebo jinde) pera (nebo cokoliv jiného - třeba družstební /komunální byt), která mu nepatři.
I když prezoidenta Klause uznávám na mezinárodním poli, na domácím poli je to kopálista (nemehlo) za jednu stranu, žádný étos pro národ (jako např. Masaryk), jem demoralizace jako lavina ...
03. 10. 2011 | 11:35

Nuba napsal(a):

Pane Sobotko

Máte samozřejmě pravdu, prezident si již zcela nepokrytě dělá novou bábovičku na svém písečku a přes proklamované dobré vztahy s arcibiskupem Dukou uchopil i tuto příležitost. A jistě není poslední, využije zbývajícího času ke zneužití kde čeho, jen aby mohl na písečku ještě chvíli zůstat. O tom nepochybuji. Ostatně přebral jen manýry církevní, která v mnoha kostelích při nedělní mši před volbami sděluje svým ovečkám, koho by prý ten nad námi a jeho prostřednici na zemi, kněží, rádi viděli na světských stolcích seděti. Jistěže je příznačné, že v některých případech skutečně zneužívání sociálních dávek vadí prezidentovi nepochybně víc, než ty miliardové rozkrádačky jeho modly, čili "volné ruky trhu" . Z tohoto pohledu je naprosto jasné, koho je prezident zastánce, evropský sociální stát to není, ale je to jeho modla tržního hospodářství bez přívlastků, čili urvi co můžeš a jakýmkoli způsobem. To nakonec v období státního tunelingu, čili v dobách velké privatizace, když se zhasínalo, předvedl dokonale.

Teď k něčemu jinému. Včera v OVM mě mile překvapili všichni účastníci diskuse. A to i bývalý předseda Paroubek, jehož vyhroceně konfrontační styl se mi v minulosti nelíbil. Včera byl docela normální, milý a s jeho názory jsem musela souhlasit. Ostatně i s názory ostatních diskutujících, Miloše Zemana i Petra Pitharta. Jednalo se především o vztah k EU. Mám za to, že v tomto smyslu byste mohl vystupovat ofenzívněji, nenaskakujte na tu populistickou vlnu přihřívanou dosavadním prezidentem, jakéhosi národovectví, kterého výstupy vidíme potom při vyřvávání - nic než národ- ve Šluknově a i jinde. Vyjadřujte se více proevropsky, podívejte se na poslední hlasování v německém parlamentu, kdy sice opozice trošku brblala, ale v konečném hlasování premiérku podpořila. A to v Německu teď nevládne levice, ale pravice a jsou si přitom své zodpovědnosti za celou EU vědomi.

Ono totiž k krizích se většinou projeví charakter. Ti, kteří nejsou schopni ani ochotni pomoci překonat překážky a těžkosti. Hned se stáhnou do své ulity a buď nedělají nic, nebo začnou škodit.Věřím, že se i u nás najdou lidé rozumní a zodpovědní, kteří nenaskakují na vlnu populismu přiživovanou různými Klausy, Bátory, Vandasy a jím podobnými při sebemenší příležitosti jen proto, že si sami se sebou nevědí rady nebo se potřebují za každou cenu zviditelnit.

Vaši zodpovědnost Vám opravdu nezávidím, ale vzal jste ji na sebe dobrovolně

Sociální demokracie byla je a měla by být stranou proevrovskou
03. 10. 2011 | 11:37

:-) napsal(a):

http://domaci.eurozpravy.cz/politika/35197-sobotka-jako-ministr-odpustil-spolku-poslance-sustra-vraceni-80-milionu/
03. 10. 2011 | 11:45

český maloměšťák napsal(a):

kočka šklíba
Já Vám rozumím.
I negativní reklama je reklamou.

Navíc takoví primitivové jako je např. Ládík!!...kdyby došlo k přímé volbě prezidenta a do závěrečného klání se dostal Klaus a kandidát např. ČSSD - tak zvolí Klause.
Z trucu.

Vymezování se vůči politické mrtvole může , pokud je kontinuální a masově sdělované...mrtvolu oživit. Nažene do jjího tábora odpůrce ČSSD - aniž by uvažovali(u Ládíka!!! se to ale nepředpokládá) kam že to vstupují.
03. 10. 2011 | 11:53

Béda napsal(a):

řekl bych, že Klaus rozehrává další ze svých mocenských intrik, kterých cílem je posílení jeho politické pozice a perspektivní zisk mocných spojenců. V jeho vystoupení se dostává do kontroverze světský charakter církevní moci = hromadění statků a politické moci (KDU vypadla z dolní sněmovny, Kalus je jazýčkem na vahách při podpisu "vyrování" s církvemi, které odsaje desítky miliard z daní občanů) s původním biblickým odkazem mesiáše = skrze šíření dobra, pomoci bližním (sociální pomoci, solidarity), získávat následníky proroka.

PS: kdoví co míní bible vypráskáním kupčíků z chrámu Páně?
03. 10. 2011 | 11:54

akné napsal(a):

ghándí. Nebyla by jiná mantra? Toto už je nudné a navíc relativní. Přitom nápady máte,např. Luděk Sobota na Hrad!!!
d
03. 10. 2011 | 12:04

Ládik!!! napsal(a):

kydači,
už píšeš z Pchjongjangu? Říkals, že budeš emigrovat.
03. 10. 2011 | 12:07

olga napsal(a):

Můj názor je. Václav Klaus přemýšlí. Nepanáčkuje. To je vše. Jako jeden z mála.
03. 10. 2011 | 12:14

Martin napsal(a):

Vladimir: Jsi samozřejmě vedle jak ta jedle. Solidarita je když sedlák dostane zápal plic, tak sousedé mu sklidí jeho pole a odvezou úrodu do jeho stodoly. Socialismus je když socialističtí papaláši okrádají všechny pracující prostřednictvím daní a takto nakradené peníze přerozdělují podle nejasného klíče za účelem korumpování nefakčenků a simulantů, aby si zajistili své znovuzvolení v příštích volbách.
03. 10. 2011 | 12:27

kikina napsal(a):

Olga.Také je na prvním místě v hlasování homosexuálů!!! Je to prostě jednička!!!
03. 10. 2011 | 12:28

Grandgousier napsal(a):

Komentáře pod blogy jsou začasto velmi zajímavé, tak např. nick "shrott" prezentuje jakousi postmodernoistickou bezbřehost , článek nedočetl (zboží by mělo vycházet vstříci klientovi, řečeno postmoderní termoinologií), ale rozvinul svou ideu. Nick "olga" dokonce mluví o přemýšlivosti Václava Klause. Rád bych jí uvedl do jeho "nevzdělanosti a nepřemýšlivosti": VK kritizoval projevy modernity. Modernita je přesný pojem, označující historické odbdobí vývoje lidské společnosti. Např., jen z údajů wikipedie EN, aby bylo mé tvrzení ověřitelné, Berman, Osborn: tři fáze modernity (1500-1789,1789-1900,1900-1989), jiní mluví o konci modernity v polovině dvacátého století, jiní ve druhé polovině dvacátého století. VK tedy vyslovil jakýsi paradox, kritizujíc modernitu z pozice tradice. Lze usuztovat, že buď za tradici považuje vše, co bylo před rokem 1500 anebo, že neví o čem mluví. Pokuď tedy budeme trvat na tvrzení "olgy", pak VK je jistě přemýšlivý, ale zcela nevzdělaný a neorientující se. Tím se VK vlastně stává "schrottem". Bohužel, nadvláda tohoto typu osobností v ČR, řadí dnes tuto zemi spíše mezi kmeny v brazilském státě Acre, než do civilizovaného světa.
03. 10. 2011 | 12:31

ghándí napsal(a):

akné,
socánci mají taky svoje mantry. mě se tahle líbí.
03. 10. 2011 | 12:34

Maximus napsal(a):

olze
Olinko, co vy roštěnky na tom Klausovi pořád vidíte. Byly doby kdy to byl nebo alespoň vypadal jako západní střihoun
a také vedl moderní "ekonomické" řeči a všichni už viděli za jeho zády světélko v tunelu. No a ten tunel se mu opravdu podařilo vybudovat, k majetku a veslu se dostali
začátkem 90-tých let bývalí komunističtí papaláši, ale i ti z druhé kategorie z SSM, dále veksláci, StBáci a pár
hochštaplerů ze západu, ale i parta lidí od KGB. Jen malá část lidí ponejvíce z restitucí začala podnikat bez zátěže z minulosti! A tohle všechno nám tady díky tolerování zlodějen jako bylo rozkradení 22 bankovních ústavůů a předtím kupónovce Váš Guru V.K. pomohl nastavit! Fakt si myslíte, že když se bude Klaus vůči EU a světu vymezovat, že tím něco získáme jako národ a země? Pokud vím, tak malé země jako jsme my, by měly dělat chytrou diplomatickou politiku a představte si i dnešní době musíme za některou velkou zem kopat, pokud nechceme aby někdo nenakopal do pozadí nás. Taková je bohužel realita i dnes ve 21.století. V.K. jenom provokuje a za ním, pokud ho chceme hodnotit podle činů a ne řečí, je jen spálená země... Zkuste přemýšlet sama a nenechávejte to na Klausovi, to je lepší varianta!
03. 10. 2011 | 12:36

Béda napsal(a):

Martin,

zajímavé, že za vlády komunistů bylo takové solidarity o jaké píšete násobně víc. V padesátých letech lidé sami od sebe budovali cíleně zlikvidovanou infrastrukturní páteř ekonomiky, pomáhali si vzájemně na stavbách, pracovali bez nároku na odměny v akcích Z, stavěli si domy v bytových družstvech, vypomáhali si na vesnici, stopnout si auto nebyl problém o když aut bylo mnohem méně - lidé se prostě méně báli a byli méně zištní, nebyl problém získat nezištnou pomoc při autonehodě anebo poruše vozidla... Dnes skutečnou neziskovou solidaritu vidíte víceméně už jenom při sbírkách na těžce nemocné (i na tom někteří slušně bohatnou - telekomunikační služby, banky, soukromá lékařská pracoviště), v církevní charitě,anebo v případě živelných pohrom. Jinak jde vesměs o o.p.s. a genderový byznys anebo podnikovou reklamu, kde okázalá solidarita je součástí nákladů zaměřených k příštímu zisku.
03. 10. 2011 | 12:40

Nuba napsal(a):

Olgo

možná jsem taky hodně zaškatulkovaná, takže dost dobře nechápu, jak Vy jako jestli se nepletu, bývalá komunistka, nyní křesťanka, můžete tleskat Klausovi v jeho názorech na sociální stát, jeho smysl a funkce ? Nějak mi to nejde dohromady. Vím, že v komunistech přetrvává odpor proti západu z toho důvodu, že tam pořád mají zapletený ten imperialismus nebo co. Vy jste se od myšlenky komunismu odklonila k Bohu, ale přece i v křesťanství jsou hlavními tématy pomoc bližnímu, o tom uchu jehly a boháčovi, to je přece také známé.

Skutečně Vám stačí, že Klaus prosazuje vždycky svoje názory, tedy i ty, které jsou sice špatné, ale jeho ? Protože člověk takový, aby se nikdy nemýlil, neexistuje. To je jen Bůh, pokud existuje. Jinak člověk je tvor omylný, a to každý, i když možná v jiné míře. Ovšem toho jsme si u prezidenta nikdy nevšimla, že by uznal, že se možná mýlil. Ani to vám není divné ? Přece nemohu někoho uznávat jen za to, že nekompromisně hlásá svoje názory. Jde přece také o to, jaké ty názory jsou a co tím sleduje. Konkrétně za které názory jej tak obdivujete ?

Zajímá mě Váš názor, protože si myslím, že jste dobrý člověk. Domnívám se, že známá věta Jiřiny Šiklové "raději se budu mýlit s Bushem než mít pravdu s Putinem" je projevem jakéhosi druhu fanatismu, ale moudrá rozhodně není.

Mějte se pěkně, do večera už tady nebudu, snad jsem se Vás nedotkla.
03. 10. 2011 | 12:46

Martin napsal(a):

Béda: Tak zrovna páteři ekonomiky uškodilo nejvíc znárodnění v padesátých letech, fakticky socialistická krádež. Dobrovolně povinná nezištná pomoc občanů "na budování republiky" byla poslední východisko z krize před absolutním fiaskem.
Zbytek tvých pseudoobhajob komunistů se dá vyvrátit obdobně, třeba bytová družstva existovala především proto, že bylo zakázáno vlastnit byt prostřednictvím osobního vlastnictví a tehdejší státní podniky naprosto nezvládaly individuální výstavbu.
03. 10. 2011 | 12:53

resl napsal(a):

Soudek - komunista, Dyba - komunista, Kočárník - komunista a další a další. To jsou "přátelé" Václava Klause a zároveň polistopadoví spiklenci. Pro církev neměl tento intrikán nikdy dobré slovo. Zůstavá sám se svými slouhy tak se mu hodí kdeco, tedy i Duka. Šustrová upozorňuje v Lidovkách na likvidaci školy v Drtinové ul. na Smíchově, kterou má "dostat" Klaus ml. na soukromou VŠ. Sám samozřejm nedá on ani tatík korunu, na to má ČEZ. Sobotka ovšem má tolik másla na hlavě, že by měl mlčet.
03. 10. 2011 | 13:05

Béda napsal(a):

Martin,

nejprve připomínka:
- dnešní ¨solidarita běží částečně formou přímých dotací státu o.p.s. a genderovým firmám v oblasti sociálních služeb anebo něpřímo úlevou na dani, když firmy si můžou část daní odepsat do výdajů na humanitu A v podstatě i reklamu). Čili žádná nezištnost ale státní (materializovaná - financializovaná podpora)

- v padesátých letech došlo k násilnému zestátnění víceméně všech výrobních prostedků v soukromé držbě. Zestátněné prostředky zůstaly až do VLSR v majetku státu = zprostředkovaně všech občanů. Výsledkem byla vyrovnaná, resp. přebytková (bezdlužná) ekonomika, kde stát i občané si pořídili pouze to co si stát vyprodukoval resp. směnil transfery v mezinárodním obchodu (za netržní ceny) - majetek zůstal v české držbě.
- v devadesátých létech došlo k opačnému jevu = rozkradení státu = zprostředkovaně majetku všech občanů i těch dříve vyvlastněných a jejich nenásilnému převodu do soukromých rukou. Výsledkem je nesplatitelně předlužená ekonomika, kde si stát pořizuje předražené zbytečnosti, páteř ekonomiky i majetku občanů se přelily do cizí držby, obchody běží v tržním systému za nekryté peníze a dluhopisy kryté "důvěrou" investorů.

Otázjkou je, jestli nakonec ekonomická, kulturní, sociální...
bída pro většinu společnosti v tržní "svobodě" nebude horší nežli bída pro většinu v netržní státem regulované totalitě.
03. 10. 2011 | 13:06

akné napsal(a):

ghándí. Ale tato je univerzální,protože oni ty náhrady zneužívají všichni poslanci a senátoři,takže ta mantra je i proti tvým mužům zákona!!! Náhlovský for president!
03. 10. 2011 | 13:06

Petr napsal(a):

Jen jednu otázečku, pane předsedo?
"Jak se jinak dalo zbohatnout v době vlády Václava Klause?"
Jak se dalo superzbohatnout a ještě levou zadní vystudovat za sociálně demokratické vlády Stanislava Grosse? Vy to víte, mate to v trezorech Lidového domu, ale neotevřete.
03. 10. 2011 | 13:07

stále rebel napsal(a):

Pro Martin.
Ty jsi teda bavič.
Například
„třeba bytová družstva existovala především proto, že bylo zakázáno vlastnit byt prostřednictvím osobního vlastnictví“

To je hodně zajímavé, ale svým způsobem máš možná pravdu byt vlastnit asi nešel, dům ovšem ano a klidně i s desítkami bytů. Několikrát jsem se setkal s vlastníky velkých činžovních domů v Praze a to na konci osmdesátých let, čili celé období komunismu vlastnili velké činžovní domy. Samozřejmě existovaly miliony rodinných domů s osobními vlastníky.

Plácáš neuvěřitelné kraviny a nemáš páru o realitě.
03. 10. 2011 | 13:10

akné napsal(a):

Nuba. V té Šiklové je téměř vše řečeno o polistopadové tzv.elitě. Nejsmutnější je,že tato médii protěžovaná stará paní přesluhuje již možná deset let na UK a infikuje další generace a není tam sama...Ach jo!
03. 10. 2011 | 13:12

schrott napsal(a):

Grandgousier
si libuje v předvádění svého vzdělání a intelektu a oslím můstkem srovnává schrotta s Klausem. Nežijeme v pohádkách, to si nechte před jiné publikum. Žijeme v době nevídané korupce a rvaní kořisti z toho, co vytváříme všichni. Vás to patrně netrápí tak jako to trápí víc než 70% národa. Je to vaše věc, klidně se předvádějte, třeba nějakého obra splodíte.

U p.Sobotky postrádám výraznější prezentování záměrů ČSSD. Vzhledem k tomu, že on osobně a ČSSD jako celek má málo prostoru i času, vyslovil jsem přání, aby neplýtval a zaměřil se na aktuální potřeby země. Očekává se to od opozice a v tisku i v tv byla ČSSD víckrát "obviněna" že nemá svůj recept a pokud má, není moc slyšet. Takže já o koze a vy o voze.
03. 10. 2011 | 13:22

Béda napsal(a):

dovětek: ještě připomínka. Za totality nebyl stát ve vleku Za tržní svobody je stát i veškerý život v absolutní moci finančních spekulantů a dluhů.
03. 10. 2011 | 13:45

resl napsal(a):

stále rebel
dům s desítkama bytů vlastnit nešlo. jen chalupu, nebo vilku. pro komun. primitivy.
03. 10. 2011 | 13:46

Yossarian napsal(a):

Je příznačné, že Sobotkovi kritici nedočetli, a pokud dočetli, tak nepochopili. Alespoň tak soudím podle těch legračních štěkanců o Sobotkových náhradách.

Podstata článku je totiž až ve druhé a třetí části - docela přesně popisuje jak církevní "šíbry" (což pro mnohé asi bude překvapením, ale katolická církev je hlavně velký nadnárodní hospodářský celek - byla vlastně vůbec první na světě), tak důvody, proč Kalousek mohl před volbami posílat voličům své "složenky."
03. 10. 2011 | 13:57

stále rebel napsal(a):

Pro resl.
Jak to víš? Spíše tedy jak to nevíš?
Existovali, s několika jsem mluvil a jednal. Od vlastníků velkých vil, kde bylo 5 – 10 bytů (dvě tři patra) až po pětipatrové činžáky. Jeden pan tuším se jmenoval Hříbal vlastnil na Smíchově hned dva takové činžáky vedle sebe.
Bylo obdivuhodné, že to dokázali táhnout z nízkých regulovaných nájmů.
Pomáhaly jim firmy, které si dole budovaly kanceláře a tak například pokud si chtěli instalovat akumulační kamna, tak vybudovaly novou elektrickou přípojku pro jejich dům.
03. 10. 2011 | 13:59

prorok napsal(a):

Je mnoho prikladu, kdy se prekotne ambiciosni stareny, jako zminena Siklova, vymkly kontrole a staly primo zhoubou pro spolecnost - Albrightova, Clintonova, Thatcherova, Katerina Velika, Marie Terezie, Madam Pompadour, ... Toho si byli dobre vedomi nacelnici africkych kmenu a v dobach hladomoru takove stareny chytali a varili. Jako pochoutku dostal nacelnik i saman, jehoz pozici tyto stareny oslabovaly, varenou patu.
03. 10. 2011 | 14:01

resl napsal(a):

stále rebel
domy byly znárodněny po r. 48, nikdo nesměl vlastnit dům a pronajímat byty. bylo by to nedovolené podnikání a šel by do kriminálu. jsem trochu starší, jinak nic ve zlém.
03. 10. 2011 | 14:10

vico napsal(a):

Já bych se schrotta také zastal. Nedočíst něco do konce není hříchem. Pokud p.Sobotka čte diskuzi, může to být pro něho užitečná informace.

Ono totiž nestačí, aby politik měl pravdu a uměl ji formulovat, ale je důležité aby sdělená informace byla i k dočtení. V tomto ohledu by se ještě leckterý politik mohl od Klause učit!

Klaus je v tomhle punktu obdivuhodný. Který jiný obščourník by se dokázal takhle vecpat jako hlavní řečník hned vedle arcibiskupa a v pozici neformálně homosexuální obcí korunovaného nejmocnějšího gaye ČR půl hodiny řečnit o tradičních hodnotách. Duka mohl dělat jen křoví.

Tohle, takovou geniální drzost, by u nás svedl tak ještě Kalousek.

Klausomilové to nevidí /pro ně klausmělvždyckypravdu/, ale Klaus hraje v dějinách možná nejslavnější šachovou partii.

Nevím, proč se přehrávají jen slavná vítěství a ne porážky. Klaus na stále menším prostoru, který se pomalu scvrkává na jeho kancléřství a přilehlé okolí, stále ještě dokáže vymyslet nějaký tah, po němž se dokonce tu a tam skácí nějaká ta domácí figura. V jiných partiích by byl král mrtev, spíše už ve chvíli ztráty strategického piona. Klaus však bojuje i bez většiny těžkých figur, jen se dvěma obskurními střelci a jedním bílým koněm/Bátorou/. Rukou, když se rozhodčí nedívá, drží ručičku neúprosných šachových hodin a dokonce občas mu zmizí v rukávu soupeřova "protokolární věž".

Takže Sobotka by se měl snažit, aby si jeho články dokázal dočíst i běžný volič....a hlídat si řádění neviditelné Klausovy ruky pod šachovnicí.
03. 10. 2011 | 14:11

Martin napsal(a):

stále rebel: Majitelé těchto domů byli buď kovaní straníci v KSČ anebo členové STB popřípadě další aparátčíci, tito lidé měli jinde nevídané privilegia, například mohli volně cestovat na dovolenou do kapitalistické ciziny, nakupovat ve speciálních obchodech pro straníky a podobně. Normální plebejec na nic takového neměl šanci a činžáky se jim zabavovaly jako první. Normální plebejec byl rád když se po deseti letech čekání a sekání dobroty dostal k panelákovitému družstevnímu 2+1, který pak musel 30 let splácet.
03. 10. 2011 | 14:17

Béda napsal(a):

Martin,

za vlády komunistů jste mohl vlastnit dům ale nesměl jste jej využívat jako "výrobní prostředek" - nesměl jste jej kupř. legálně pronajímat. Mohl jste jej ovšem prodat. Vaše vlastnické právo bylo ve srovnání se současným vlastnickým právem významně omezeno.
03. 10. 2011 | 14:26

český maloměšťák napsal(a):

Martin
Normální plebejec /to jest pracovitý plebejec/ si mohl samozřejmě postavit svůj dům.
Úroková míra byla 1 - 2 %(což jste samozřejmě taktně zamlčel) a splatnost až 30 let.
V 70.-80. letech se tak dal svépomocí postavit dům - moc pěkný dům, za 200 tisíc korun.
Pokud měl pár příjem 6 tis čistého/nic moc, pokud se zrovna neváleli v kanclu nebo neuklízeli chodby/ a nebál se práce /mít vše na klíč je ndes v modě - já vím...:(((/....Stál dům do 3 -5 let a rodina mohla existovat /v rámci průměrné životní úrovně/. Protože splátka jistiny i úroku byla velmi malá - navíc díky fixaci po celou dobu splácení a inflaci se relativně snižovala.

Urážíte /zřejmě díky své hlouposti - ne záměrně/spoustu pracovitých lidí. Někteří z nich pocházeli z rodin, které kdysi velmi poznamenala 50. léta. Ale nevzdali to.
---------
Tak - a teď si vemte kalkulačku.
Vezměme dům - za takové 3 miliony.
Kolik musí pár vydělávat dnes - /pokud složí dejme tomu 20 % kupní ceny/ ....mu zůstalo na živobytí tolik, aby dosáhl průměrné/DNEŠNÍ/ životní úrovně ?
Bude mu vůbec těch 34.000,-/hrubě zohledněna inflace via oněch někdejších 6 tisíc/ stačit ?

A o kolik přeplatí jistinu ? /úrok 5 % na 30 let/ Nebude to náhodou dvojnásobek kupní ceny ?
:((
To je , co ?

To jsou ty výhody kapitalismu - bydlení pro každého. Půl života na bydlení, půl života na penzi.

" Děkujeme a jsme s pozdravem"
Váš hypoteční ústava a Váš penzijní fond. Maucta.

P.S. Musíte se holt starat. A to uhlí, Martine - to dávejte ven. Ať je na něj vidět. Že na to máte.
03. 10. 2011 | 14:50

stále rebel napsal(a):

Pro Martin.
Plácáš nesmysly, žádní soudruzi, alespoň ne ti, s kterými já jsem se setkal.
Vlastnit činžovní dům v době socialismu bylo šílenství. Dekrety přiděloval NV, nájmy byly nízké a pokud se někdo takového domu nevzdal dobrovolně, tak snad jen proto, že chtěl držet rodinnou tradici. Kdyby se toho domu vzdal, tak by do něj komunisté jistě investovali více, než mohl on z nájemného a po roce 89 by mu jej vrátili v lepším stavu.
03. 10. 2011 | 14:55

Grandgousier napsal(a):

Klaus není jen komický....To: "schrott". Můj milý, je to ještě horší, mohl jsem použít slovo v podobě "šrot", pravda. Nicméně Václav Klaus, jak známo je vrostlý v neoliberální vidění světa, tedy vychází z něčeho, co samo o sobě je produktem modernity. Připadá Vám to příliš intelektuální? Ne, je to jen projev nebývalé hlouposti tohoto normalizačního bankovního úředníka a smutný fakt zastydnutí českého povědomí na konci minulé epochy, pak je těžké se se spoučasnotí vyrovnat i pro Sobotky a další, pokud žijí v něčem, čemu nerozumějí a na co vztahují soudy spojené s jinými paradigmaty.
03. 10. 2011 | 15:02

filip II. napsal(a):

ghándi,
proč už ne hoven? Že by ten zápach z příspěvků hovena odpuzoval blogaře?
03. 10. 2011 | 15:02

český maloměšťák napsal(a):

stále rebel
Tak to zase prrrr.
Komunisti to dělali velmi chytře. Dům majiteli ponechali, ale vzali mu obživu /hodně lidí mělo ve svých domech živnosti/. A nahnali ho do továrny.Za pár šupů. Nebo se postarali , aby dostal "adekvátní zaměstnání".
No a pak mu začali posílat upozornění....to nemáte opraveno, tam to chátrá, to je nebezpečné, to už je obecné ohrožení....musíte to do tehdy a tehdy opravit...

Po čase to majitel vzdal.
A "dobrovolně" předal dům státu.
A začal platit nájem . Ve svém.

Nestavějte proti sobě drobné lidi. Ti většinou všecko odskáčou.

Pod Boudala jsem dal aktualitu z Wall Streetu /demonstrace nekončí/.
Přečtšte si vzkaz toho chlápka přes marketing.
Tam je ten zakopaný pes.

Drobní lidi nemají tolik peněz, aby mohli ovlivnit velké daňové transfery.
Drobní lidi tak většinou rozmělní svou ústavní moc v čím dál tím víc obskurních politických stranách.
Drobní lidi by se měli spojit.
Možná i spojit své peníze.
Co já vím....
03. 10. 2011 | 15:04

Martin napsal(a):

český maloměšťák: Psal jsem o činžácích, ne o rodinných domcích.

A dneska jsou domy na úrovni domů stavěných za komunistů vzhledem k výplatám relativně levnější a dostupnější a to i když se započítají vyšší úroky. Takticky jsi totiž zapomněl na to, že v ceně 200 000 Kčs byl jenom materiál, ale není započítána práce, kterou ti lidé vykonávali mimo rozpočet, protože za komunistů nešlo sehnat firmu na stavění domku a tak se s tím vůbec nepočítalo.
03. 10. 2011 | 15:04

Stela A. Sádlová napsal(a):

A jsou v dnešní době církve tím, k čemu bychom se měli obracet, pane Sobotko? To, proč to dělá Klaus, lze taky vysvětlit tím, jak říkávala moje babička, že "na stará kolena přilezl ke křížku", když prostě cítí, že stárne a má třeba špatné svědomí.

Mám dojem, že dnešním lidem už je dost eklhaft jakási církev, co každoročně vyndá z archivu či odkud lebku, která má být lebkou patrona Čech a pořádá s ní jakási procesí.

Svět se mění, to vidíme dnes, více než kdy předtím. To, co včera stálo dvacet korun, je dnes po ránu už za jednadvacet.
Čekat, že církve zajistí sociálno, je prostě nemyslitelné, i kdyby dostaly i ten majetek, který jim byl odejmut josefinskými reformami. Církve taky nemusí vyhovovat všem, třeba ti lidé, kteří v boha nevěří, by přece mohli mít problém přijímat péči v nějaké církevní nemocnici.

Věřím v to, že by se vaše strana mohla stát propagátorkou etiky ve všech oblastech života. Jestli mi něco vadí, pak to, že lidé, kteří přijdou na stáří třeba do nějakého hospicu, vznešeně nazvaného jménem nějakého svatého, musejí i svatému za služby tvrdě platit, i když důchod mají malý. Z ceníku jednoho rajhradského hospicu vím, že hodinová odměna pečovatelky při úklidu či pomoci s oblékáním nebo jídlem starým lidem je 84 Kč. Řekněte sám, kolik takových pečovných hodin si člověk může z důchodu dpřát? A to vůbec nemluvím o tom, jak jsou tímto způsobem doslova lidi směrováni k tomu, aby byli Církvi vděčni!

Bylo by fatální, pokud by stát rezignoval na péči o lidi ve státních zařízeních, kde jedinou vírou bude víra ve stejné hodnoty, které ocení všichni lidé, a to je etika.
Stále čekám, že bude konečně ve školách vyučována. Dokud budou vnuci přemlouvat bábu, aby volila pravici, se kterou si Církev spočívá v náručí, se toho patrně nedočkáme.
03. 10. 2011 | 15:06

Miky napsal(a):

nevím jak kdo.....ale já mám slovních ejakulátů s.Klause dost.
03. 10. 2011 | 15:12

český maloměšťák napsal(a):

Soudruhu Martine, větu "Normální plebejec byl rád když se po deseti letech čekání a sekání dobroty dostal k panelákovitému družstevnímu 2+1, který pak musel 30 let splácet. " napsal kdo - čínský bůh srandy ? Takže pak nevím, o čem jsi to vlastně psal a na co jsem reagoval.
Buď jsem blázen já, nebo ty, soudruhu Martine. /vím, je těžké se zbavit celoživotního zvyku tykání...proto tě oslovuji po " vašem " /.

Psal jsi, soudruhu, o jakýchsi plebejcích. Takových jako jsi ty - líných zvednout zadek a něco si udělat sám.
Já psal o normálních, pracovitých plebejcích.

Vezmi si do ruky tu kalkulačku.
A počítej. Kafráním ještě nikdo nikdy nic nevypočítal.

A počítej i s tím, že práce je někdy i zábavou. Když děláš na svém.
Ale je i strádáním - když děláš zdánlivě na svém ...a šups !...najednou je to banky. Nebo státu.
akže asi tak - s tím tvojím zohledněním práce. Protože nebyly firmy. /divili by ses, soudruhu, že byly - ale dělaly to po pracovní době...říkalo se tomu sousedská výpomoc /kreténi a lufťáci to nazývali melouchy/.
Fungovalo to.

Nebyly to žádné zlaté časy....ale rozhodně to nebylo tak jak popisuješ ty.
/tedy - pokud jsi nebyl takovým plebejcem ...jako jsi asi ty....že ses skutečně domohl jenom k té splátce družstevního bytu a platil jsi i za zašroubování žárovky/

Vezmi si tukalkulačku - a počítej. Zohledňuj.
Budeš překvapen.
Nemile - vzhledem k tomu, co tady plácáš.

Víš , co bylo největším problémem ? Pro pracovité plebejce /ne pro povaleče/ ?
Sehnat materiál, soudruhu.
03. 10. 2011 | 15:16

Martin napsal(a):

český maloměšťák: A ty firmy po pracovní době to dělaly zadarmo z lásky k bližnímu, že ? :-) Důkazem větší dostupnosti bydlení po revoluci jsou záplavy nových rodinných domků u větších měst. Když by to bylo za komunistů levnější, dal by se očekávat pravý opak, tedy výrazný útlum výstavby rodinných domků.
03. 10. 2011 | 15:24

stále rebel napsal(a):

Pro český maloměšťák.
Tak nějak to bylo. Živnost sebrali, starost o dům a nájemníky nechali a tam musel majitel makat ve fabrice a ve volném čase se starat o dům. Moc jich to asi nevydrželo, S majitelem dvou domů v městské řadové zástavbě počet pater (mezi 3 – 5) bytů nevím, jsem se setkal jen jednou a vzpomínám si, že jsem se ho ptal, jak to může vůbec utáhnout.

PS: Vzpomínám i na sedláky, mezi kterými někteří vydrželi taky dlouho, i když to neměli rovněž jednoduché.
03. 10. 2011 | 15:25

Hanuš Karlach napsal(a):

Pro Martina:

Sociální stát nezavedli po druhé světové válce socialisté, nýbrž ve Spolkové republice Adenauer, profesor Erhard, profesor Röpke a další, což byli křesťanští demokraté.
Než začnete pohrdavě prskat na pomyslné protějšky cosi o nedostatku vzdělání, vzdělejte se nejprve sám.
03. 10. 2011 | 15:28

Martin napsal(a):

Hanuš Karlach: Idea socialismu byla známa od 19. století, avšak jako státní zřízení se rozmohla až po druhé světové válce jako reakce na válečné události. V Adenauer se to ještě nestačilo rozvinout do plné síly. Naštěstí.
03. 10. 2011 | 15:32

český maloměšťák napsal(a):

Martin
"Levnější" coby ekonomická kategorie via náklady obětované příležitosti ...takto to nelze porovnávat. /nivelizované příjmy - za Centrálního Byrokratického Kapitalismu Sovětského Typu..nebo lze, ale to je tak na tucet studií/
Snažil jsem jen vyvrátit mýtus o plebejci, válícím se na pohovce v Mamahotelu a nadávajícím nad poměry - za CBKST. Pokud mu nevyšel dekret na byt.

Tímto tuto pro mě zcela nepřínosnou diskuzi končím.
Protože "záplava RD" je moc i na lidi pevněji ovládajícími své afekty, než jsou čeští maloměšťáci.
Vzbuzuje to na jejich lících stejné úsměvy, jako Havlovo pohrdání paneláky.
03. 10. 2011 | 15:37

Brnčidlo napsal(a):

Faleš nezaslouženého blahobytu otupuje, vidíme to dennodenně na Hradě, nikoliv v podhradí.
03. 10. 2011 | 15:58

olga napsal(a):

kikina, Maximus, Nuba a všichni, kdo si myslí že fandím stávajícímu presidentovi
Tak aby bylo jasno. Já jsem napsala, že ho považuji za jednoho z mála, kteří myslí. Z toho přece nevyplývá, že jeho rozhodnutí považuji za správná. Ale myslí a nepochlebuje. Nepodlízá. I když možná sleduje především své zájmy. To nehodnotím.
Co se mi především nelíbí, tak to je politika, která slibuje a neřeší. Ke své osobě snad jen toto. Byla jsem komunistka. Chtěla jsem být opravdová. Dokonce když se podepisovalo 2000 slov, tak jsem to nejen podepsala, ale byla jsem tak moc přesvědčena o správnosti dokumentu, že jsem ho vzala, a šla na závodní výbor KSč v přsvědčení, že to všichni podepíší. Že konečně musí do vedení schopní a ne zasloužilí. Bylo tam zamčeno. Tak jsem neuspěla. Přitom přes to, že jsem podepsala zmíněných 2000 slov, tak mě závodní výbor poslal na vysokou stranickou do Prahy. Mohla jsem být RSDr. V Praze se divili, že mě tam posílají, když mám zaznamenáno, že jsem podepsala. Ovšem nepřijali mě. Dokonce mě to trochu mrzelo. V komunismus jsem věřila. Po revoluci jsem byla na dně. Probíhající evangelizace mě dala nový směr. Uvěřila jsem v Boha, přečetla Bibli. A mám tu smysl života. Já jsem stále stejná. Pouze už vím, že vrchnost je od Boha. Že oni sami, jako my všichni, budou skládat účty jedině Bohu. Všechno, tedy i všechno zlo je tu jen proto, abych se mohla projevit. Projevit já sama. Každý zodpovídáme sám za sebe. Je toho ještě pořád moc, co neumím. Ovšem mám snahu. V to, že jednou bude platit komunistické, každý podle schopností a každému podle potřeb, stále věřím. Ovšem. Každý podle schopností! Tedy žádné lenošení a využívání, nebo zneužívání. Hřivny, které nám byly svěřeny, nesmíme nechat zakopány. Můj názor je, že kdyby se neničilo válkou a nezbrojilo, tak už dávno bychom mohli pracovat jen pro radost. Přitom všichni by měli dost. Nelíbí se mi, když se díváme na pracovní příležitost jako na ukazatel blahobytu. Za blahobyt považuji dosažitelnost uspokojení všech potřeb. Pro všechny.
03. 10. 2011 | 16:24

mb napsal(a):

Prezident republiky kopl do základů současné evropské civilizace.

to dělá pořád, kope okolo sebe v jednom kuse ...

francouzská revoluce byla chybou ...

lidé nemají chleba ... ať jedí koláče ...

njn
03. 10. 2011 | 16:47

mb napsal(a):

nikdy se vlastně nepostavil proti novodobým privatizačním zbohatlíkům, kteří tuto zemi z velké části rozkradli.

to neudělal nikdy a nikdy to ani neudělá ...

musel by to totiž 1. nahlédnout a uznat vlastní selhání

2. odstřihnout se od mafiánsko podnikatelské vrstvy, kterou pomohl vytvořit a která je jeho oporou

(viz. snaha kmotru ods o klausuv navrat )

3. popřel by sám sebe

4. rozhněval by si ´své´ kmotry, mafiány, opory a podporovatele
03. 10. 2011 | 16:50

mb napsal(a):

teprve roku 2000 se vrátila nad čáru ponoru!

no vidíte jak vás Klausík v roli smluvní opozice hezky držel u moci ...

poděkujte mu ...
03. 10. 2011 | 16:55

Jirina napsal(a):

Mila Olgo, to co pisete o vas a VK:
"považuji ho za jednoho z mála, kteří myslí. Z toho přece nevyplývá, že jeho rozhodnutí považuji za správná. Ale myslí a nepochlebuje. Nepodlízá"
je prece strasidelne. Prokistapana, to Vam staci, ze si myslite, ze on mysli? Ovsemze kazda zruda taky mysli... . Herdek, kdyz jste opustila komunistickou viru, tak to ted potrebujete zase nejakou jinou viru
(ale zase tak trochu komunistickou) ? Kdyz uz tady predvadite konverzi ke katolicke vire, tak si z ni vemte priklad. Zadny katolik Vam nemuze odsouhlasit asoialni ideje Vaseho evidentniho milacka VK. Pro Vase dusevni zdravi radim odpoutat se od teto zrudy.
03. 10. 2011 | 17:02

mb napsal(a):

olga: olga napsal(a):
Můj názor je. Václav Klaus přemýšlí. Nepanáčkuje. To je vše. Jako jeden z mála.

jak může vaše směsice komunistky a věřící ...

zároveň velebit Klause ... který chce sociální stát pohřbít .. ?

to si přeci odporuje / musí odporovat ne ... ?

zdravim ...
03. 10. 2011 | 17:04

Carlos V. napsal(a):

Skvělé ....

Klaus velebí církev jakožto konzervativní organizaci.
Sobotka velebí církev jakožto sociální organizace.

To se máme. "Pravice" s "levicí" tančí rituálně výhružné tanečky okolo uctívaného kultu církve.

Nikdo nemá odvahu reálně zhodnotit přínos církví a zejména jejich charakter.

Víra budiž niterní záležitostí každého člověka. Církev pak zájmovou organizací věřících, kteří ji podporovat chtějí.

Není třeba církevních restitucí. Není třeba výdajů státu na provoz církve. Církev je zájmovou organizací - jako klub modelářů, zahrádkářů či křížovkářů.

Nepřeceňujmě význam církví - mají jen takový význam, který jim sami dáme. O financování církví nechť rozhodne referendum - a církve pochopí svůj význam.
03. 10. 2011 | 17:07

olga napsal(a):

Pravda a spravedlnost není ani pravicová a ani levicová. Je spravedlivá a pravdivá. Církev a ani strana mi už nic neříká. Hledám pravdu. Pravdu má jedině Bůh.
03. 10. 2011 | 18:46

Viola napsal(a):

Perfektně napsané.

Snad si nemyslí prezident, že církev uplatil a ona bude skákat podle něj?
Neboť církev to jsme především my věřící a soucítící.
03. 10. 2011 | 18:56

gaia napsal(a):

olgo

jak sleduji váš vývoj od marxismu leninismu k církvi a k bohu zde na blozích,tak jestli budete déle živa, věřím, že váš vývoj dospěje ještě dále a zjistíte, že že bůh není, že člověk je sám sobě suverénem a nepotřebuje talismany , žádné berličky v podobě boha či jiné chiméry. A že jediná pravda je, že jednou prdnem do hlíny a bude nám vše jedno.
03. 10. 2011 | 19:03

trololo napsal(a):

ale notak pane sobotko, odkdypak vy a vase polovina oranzovomodre mafie vi, co znamena slovo "socialni"?

dekuji za pobaveni
03. 10. 2011 | 19:10

schrott napsal(a):

Grandgousier,
garçon, snažte se víc. Kde proboha jste četl že bych se Klause zastával? Myslím si o něm totéž co vy a napadají mě i jiné přívlastky. U vína bychom si asi rozuměli víc i když už zřejmě mám ty nejjiskrnější diskuze za sebou. Občas napíšu nějaký příspěvek,zpravidla na ataky neodpovídám. Dnes jsem učinil výjimku.
Mé padlé tělo podlehlo virům a tak se léčím klasicky, svařákem. Posloužila mi na to výborná frankovka od mého vinaře, ale nelituji, svařák je výborný. Musí jen pěnit, ne vařit se. No a s šálkem jdu k pc a odpovídám Grandgusierovi.

Co se týče chuti nazvat mě šrotem, klidně. Ten nick jsem si nezvolil podle stavu svého zdraví. Je mi sympatický nápaditý a pracovitý zakladatel lázní v chudém jesenickém kraji. Zajeďte si tam někdy, popovídejte si s někým v hospodě nebo na hřbitově, přečtěte si něco o jejich tvrdém životě, najděte nějaký šutr na památku a občas ho vezměte do ruky. Zdravím i vica, dobrou noc.
03. 10. 2011 | 19:12

Fialenka napsal(a):

K té Klausově ideologii bych řekla, že když se nenadržuje zlodějům, tedy když funguje ekonomika jako ve Švédsku nebo Kanadě, tak si lidi vydělají a jsou samostatní, a pak to Klausovo „z vnějšku štěstí“ nikdo nepotřebuje!
03. 10. 2011 | 19:23

Rocky Balboa napsal(a):

Fialenka

přesně, když lidi budou mít práci a možnost vydělat si peníze, tak žádný sociální stát ani charitu od církve potřebovat nebudou.
Ale to by nesměla existovat ta Klausova neviditelná ruka trhu, která měla dokázat, jak to tady za minulého režimu bylo všechno špatně. A teď nám asi nezbyde nic jiného, než žebrat před kostelem a na to nás asi připravují
03. 10. 2011 | 19:31

olga napsal(a):

gaia
I kdyby jste měla pravdu, tak pro mne má Bůh význam už nyní zde v tomto životě. S Ním se mi žije lépe.
03. 10. 2011 | 20:19

Cestovatel napsal(a):

Pane Sobotko v roce 1891 vydal papež Leo XIII. encykliky Rerum Novarum odmítající socialismus. V této encyklice se píše že "Socialisté chtějí dle encykliky podněcovat nenávisti vůči bohatým lidem docílit zrušení soukromého vlastnictví a nahradit ho společným majetkem všech".

Tak se jako mnoho dalších levičáků nesnažte namontovat ty svoje socialistická dogma na katolickou církev. Katolická církev odmítá socialismus a místo toho nabádá k solidaritě (nenucené solidaritě, kdy přispíváte z vlastní vůle) což je něco jiného což levouni nechápou.
03. 10. 2011 | 20:21

Nuba napsal(a):

Olgo

neodpověděla jste mi na otázku, které z názorů prezidenta považujete za správné, ale nevadí. Zkusím si tedy vzhledem k Vám trošku zaspekulovat s tím, že se mohu mýlit. Jsem pouze člověk, nikoliv Klaus.

Jako bývalá komunistka z přesvědčení s názorem Václava Klause ohledně sociálního státu až tak nesouhlasíte, ale zato je Vám blízký jeho odpor k EU. Říkáte, že žádná strana už není, ale názory zůstávají, to se nijak vymazat nedá, jste také člověk a nikoli robot.

Nebudu se zamýšlet nad tím, proč je pro současné komunisty EU takovým strašidlem, že jsou schopni i Klause za prezidenta zvolit. Nebudu po tom pátrat, protože bych tomu asi nerozuměla. Tady jsou ochotní se spojit i s madam Bobošíkovou, která si kvůli preferencím vetkne do vlasů tu třešničky, tu napřímí poprsí a namaluje papulku, tu dokonce přitáhne známého ochránce "opálených" Čunka ke spolupráci.

Doteď jsem si nemyslela, že pokud souhlasím s názory některých politiků, třeba i těch z EU, tak že nepřemýšlím, ale panáčkuju. Asi se budu muset nad sebou zamyslet. Klidně jen tak, pro zábavu mohu ovšem začít říkat věci, které si skoro nikdo nemyslí.

Takže začnu třeba u vlády. Jsou tam bezva kompetentní lidé, kteří neustále myslí na blaho občanů. Obzvláště vyniká Miroslav Kalousek, to je člověk na svém místě, dneska to hlásili ve zprávách, jak perfektně se mu daří krotit deficit státního rozpočtu, prý už od listopadu ruší tupé škrty a najíždí na ty ostré. Taky na něho pořád někdo útočí, jako na Klause a on je přitom rovný jako hromnička. S ním a jeho rozpočtovou politikou také souhlasíte nebo podle Vás panáčkujete a zastáváte většinový názor, tedy že to stojí za starou belu ?

Nechci se do Vás Olgo navážet, taky hledám pravdu, ale přesto pochybuji. Myslím si, že ani nevěřícího Tomáše Bůh nezavrhl a že pochybovat je normální a dokonce správná lidská vlastnost, ale je to na Vás.

Mějte se hezky.
03. 10. 2011 | 20:31

stále rebel napsal(a):

Pro Cestovatel.
Kterému soukromníkovi patří církevní majetek?
03. 10. 2011 | 20:49

mb napsal(a):

olga napsala: Pravdu má jedině Bůh ... a Klaus ...

Když bůh řekl "budiž světlo", Václav Klaus čekal až poprosí.
03. 10. 2011 | 20:59

mb napsal(a):

Nálada Václava Klause má vliv na počasí ...

Toto je pořádek vesmíru: prostor, čas, Václav Klaus ... Dělám si srandu. Václav je první.

Václav Klaus nenosí kondom. Protože neexistuje žádná taková věc, jako ochrana před Václavem Klausem.

Když je Václav Klaus připraven vstát, řekne slunci, aby vyšlo.

Václav Klaus umí všechno, i prohrávat, když prohraje, nikdo jiný ale nevyhraje.

Václav Klaus není velký, je větší.

Václav Klaus ví, jestli je Schrodingerova kočka mrtvá.

Dobré lidi ochraňují strážní andělé. Strážné anděly ochraňuje Václav Klaus.

Charles Darwin: "Vrchol evoluce? Václav Klaus!"

Václav Klaus neplatí daně, berňák platí jemu.

Václav Klaus nejenže dokáže přeskočit svůj stín, ale umí ho i sloupnout ze země a přibít na zeď.

VÁCLAV KLAUS NEPOTŘEBUJE PRÁVNÍKY, VÁCLAV KLAUS JE VŽDY V PRÁVU.

Některým lidem se občas zdají noční můry, nočním můrám se někdy zdá Václav Klaus.

Basketbalové družstvo, ve kterém hrál Václav Klaus, vyhrálo dvakrát v jednom zápase.

Václav Klaus se nikdy na nic neptá. Pokud něco neví, potom je to nepodstatné.
(Pomineme-li skutečnost, že Václav Klaus ví všechno)

... to by mohlo stačit ... (:-)
03. 10. 2011 | 21:16

olga napsal(a):

Nuba
Věřím, že se nechcete do mne navážet. To by mi ani tak moc nevadilo. Mrzí mě, že mi vubec nechcete rozumět. Já pouze nechci nikoho odsuzovat. Ať má Klaus pravdu a nebo ne, tak já to pouze nechci ani zkoumat. Ať má Kalousek pravdu a nebo ne, tak já chci věřit, že tomu co dělá rozumí. Byla mu svěřena funkce, a já mohu pouze věřit, že dělá to nejlepší, co je vubec možno udělat. Soudím podle sebe. Budu-li se snažit dělat něco co nejlépe, přitom budu vědět, že vím co dělám, a rozumím tomu, pak mi budou rady a útoky laiků vadit. To pak budu přímo nepříčetná. Já si myslím, že situace třeba v ekonomice není až tak jednoduchá. Rozumí tomu asi málokdo. Nezbývá nám nic jiného, než věřit, že se dělá maximum pro optimální řešení. Když chci od někoho výkon, tak ho nechám v klidu. On má přece svoji čest a zodpovědnost.
03. 10. 2011 | 21:22

Nuba napsal(a):

Pane předsedo

Před chvílí jsem se nějak dožrala (pro cizí národnosti = naštvala), tak Vám to musím vytmavit

Situace většiny Vašich voličů není dobrá a pořád se zhoršuje. A to na všech frontách. Jak co se týká životní úrovně, tak sociálních jistot, které dělají již tak složitý život přece jen o něco jednodušší. Levice teď v preferencích boduje, ale tak nějak samovolně, v podstatě zásluhou vlády, její asociální politiky, skandálů a nekompetentnosti. Dalo by se říci, že by proti této vládě zvítězila i lopata (parafrázuji Klausovu tenisovou raketu v Praze).

Tím chci říci, že Vás mám sice docela ráda, že když jste v nějaké debatě tak jsem celkem v pohodě, protože vím, že nebudete nikoho urážet, že dokážete dobře argumentovat, že skandály nejsou naštěstí Vaše parketa, ale přesto…. Bylo by potřeba vyjít z těch kanceláří. Sociální demokracie vždycky byla strana lidová, žádní kancelářští seladoni a kravaťáci. Mnohem líp by mi sedl styl sportovnější, ne tak uzavřený a licitující od stolu. Vždyť se vám to, tedy všem politikům, oprávněně vyčítá, že vylezete na světlo boží až v době, kdy je potřeba zase si nechat posvětit křesla. A to je špatné. Také z tohoto důvodu Vám přestávají věřit.

Nedivím se panu Zavadilovi, že se cítí být ve své snaze o ochranu práv zaměstnanců tak sám. Chápu, že se možná bojíte, abyste se do odborů nevměšovali. Ale to si musíte asi vybrat. Domnívám se, že jenom hlupák nechápe, že levice, ze své podstaty, má k odborům mnohem blíž než pravice, která hájí jinou skupinu lidí. Sedíte na zadku a domníváte se, že bude stačit, když posbíráte protestní hlasy. Ale to je opravdu dost málo. A nepochybujte o tom, že pravice udělá zase nějaký "levý hák", aby vás vyšachovala. Možná jí nebude pro tentokrát vadit ani ta nebezpečná hra s romskou otázkou.

Ačkoli vypadá to spíš na to, že než se vy vzpamatujete, tak už nebude co hájit, protože zbude velké NIC. A teprve potom přijde tóčo. To se spolehněte. Jak o tom mluvil Miloš Zeman v OVM. Ten rozdíl mezi cibulí a hruškou. Kdy se střední třída propadne dolů a bude tlačena do neperspektivní pozice dříve pacholků. Otroci se změnili s novým řádem na pacholky a ti na zaměstnance. Současná vláda se snaží vrátit proti času. Pokud jí to umožníte, tak se vám to vrátí jako bumerang. Ale nejen vám, i většině ostatních. A nebude to příjemná rána. Může být na hodně dlouho poslední, protože kóma trvá někdy i desítky let a život je přitom tak krátký.

Vzchopte se trošku, vezměte si poradce na rétoriku (Zaorálek a Rath je lepší) a vyrazte do ulic nebo Vám ta šance, opravdu udělat něco užitečného pro lidi, na hodně dlouho uteče.

Vezmou to za vás jiní sekáči, kteří se v kanceláři a u monitoru nezakecají
03. 10. 2011 | 21:24

mb napsal(a):

Ať má Klaus pravdu a nebo ne, tak já to pouze nechci ani zkoumat. Ať má Kalousek pravdu a nebo ne, tak já chci věřit, že tomu co dělá rozumí. Byla mu svěřena funkce, a já mohu pouze věřit, že dělá to nejlepší, co je vubec možno udělat.

olga ... o tom hovoří kohák, že když upalovali husa, přišla pani stará s otýpkou aby taky přiložila na hranici pod Husem -zavrženým heretikem ...

Hus se na ní podíval a prohlásil: ´Svatá prostoto ...´

On má přece svoji čest a zodpovědnost.

Klaus čest a odpovědnost ? když láká křesŤany aby ho volili a po volbě si zajede zašukat s letuškou ? ( nebo s přítelem)

svatá prostoto
03. 10. 2011 | 21:27

Nuba napsal(a):

Olgo

takže vzhledem k Vám to uzavřu opět biblickým

věř a víra Tvá Tě uzdraví

Asi tak nějak to bude ?

Dobrou noc
03. 10. 2011 | 21:30

mb napsal(a):

Nuba jestli čssd budou reprezovat lidé jako Březina, Urban ( koupený uhlobarony) ... a další týpci a výlupci ( Onderka, Zimola )

tak půjde čssd do kytek ... a my s ní ...

no nic ...

/ lidé typu dienstbiera juniora je v čssd menšina ... bohužel /
03. 10. 2011 | 21:32

Nuba napsal(a):

mb

také se mi někteří nelíbí, má to ale své ale

jednak pokud člověk je realista, tak nemůže očekávat, že někde na světě bude existovat politická strana cherubínů a serafínů, je zcela nepochybné, že se do každé strany nějakým způsobem dostane určité procento darebáků, jde o to, aby bylo co nejmenší. A v tomto smyslu jsem za stávajícího volebního systému docela skeptická, protože neumožňuje voličům nějakým pozitivním způsobem kvalitu volených zástupců ovlivnit. Vždyť je většinou až na výjimky, třeba Langer, neznají. A nějaké předvolební mítinky, to je jako vodit medvěda, tam se přece relevantní informace nikdo nedozví, komedii zahraje každý průměrný šašek.

druhá věc je ta, že se nenajde člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. Něco jiného jsou informace o tom, že je někdo darebák, protože se to o něm v regionu ví a něco jiného jsou prosté sympatie či antipatie k tomu či onomu, případně vyfabulované z různých důvodů třeba médii, to máte fakt těžké

Dienstbiera taky beru, měla jsem ráda i jeho otce
03. 10. 2011 | 22:13

ghándí napsal(a):

paroubek založí novou komunistickou stranu a přetáhne socanum tak 10% voličů.
03. 10. 2011 | 22:32

mb napsal(a):

nubo rozumím ... ale když si vezmete rozhovor mezi Šťovíčkem a Urban ...

tak míra buranství, populismu, lží, a nadbíhání zájmům soukromým těžařů a absolutní zanedbání zájmu státu a zdraví obyvatel ...

tak ta míra je skutečně šokující ...

já bych slušné sociální demokracii levicovou vládu více než přál ...

s osobnostmi současné sociální demokracie však takovou záruku zdaleka nemám ...

mafiánské struktury navázané na čssd se velmi ( myslím ) podobají těm navázaným na ods ...

navíc čssd vládne v mnoha krajích a naučila se v tom chodit ...

(geneze může sahat do dob opoziční smlouvy)

proto mě mrzí že čssd není slušnou / slušnější stranou ...

zdravím ... na obou dienstbierech se shodneme ...
03. 10. 2011 | 22:34

slunečnice napsal(a):

Ani já si nedělám o ČSSD žádné iluze a neočekávám, že nás před asociálním reformami ochrání, dokonce tipuji, že mnohé z nich zachová nebo jen nepatrně zmírní, až se dostane zpátky k moci. Najde si proto nějaké, pravděpodobně ekonomické zdůvodnění a la krize.
Nikoli pan Sobotka, ale občanská společnost se musí probudit a odlepit se od židliček a monitorů.
03. 10. 2011 | 22:58

vico napsal(a):

Schrotte : doufám, že jste nepřehlédl, že jsem se vás zastal.

Jsem jako ten Hloupý Honza, který doufá, že za makovou buchtu, o kterou se rozdělil, bude posléze bohatě odměněn :-)

Olgo : zatím jsem na vás v diskuzích nereagoval. Dnes jste se však až příliš rozvykládala s Nubou. Mám utkvělý dojem, že jste ve skutečnosti nikdy komunistkou v té normalizační podobě nebyla stejně jako dnes nejste křesťankou, byť jste si po "sametové" přečetla bibli.

Jste jen ženou, která potřebuje něčemu bezmezně věřit. Jste svým způsobem absolutně bezbranná a zároveň absolutně nebezpečná. Každopádně potřebujete mesiáše.
03. 10. 2011 | 23:00

mb napsal(a):

to / Nikoli pan Sobotka, ale občanská společnost se musí probudit a odlepit se od židliček a monitorů. /

se nestane pani slunečnice, a kdyby se to/tak stalo, neni zaruka, ze to nedopadne stejně špatně ( nebo hůře ) než po listopadu 89 ....

kdy to dopadlo hodně špatně = tedy Klausem ...

/ nebot prave Klaus zosobnuje vsechny politicke nešvary koncentrované do jednoho konkrétního člověka .... ne že by nebyli další ... a ne že by nebyl zajetý korupční systém /

hezkdy večer ....
03. 10. 2011 | 23:52

Karla napsal(a):

Carlos V. napsal(a):
"Skvělé ....Klaus velebí církev jakožto konzervativní organizaci. Sobotka velebí církev jakožto sociální organizace.To se máme. "Pravice" s "levicí" tančí rituálně výhružné tanečky okolo uctívaného kultu církve."
-----------------------
Inu, Carlosi, také to jde číst tak, že pravicová "konzervativní" koalice nyní prodá nevolníky ČR církvi tím, že je zadluží na 3O let a korupční elity si levně z katastru odkoupí půdu, kterou budou občané těch 3O let splácet, a ještě živit církevní školy, charity,hodnostáře, kněze a katechety..
Vatikánské bankovnictví pak Sobotkovi půjčí, aby nevolníci z dluhů nevyšli, měl nám tu kdo vládnout a přijímat úplatky od byznismenů, kterým inovované politicko- mafiánské spolčení a církev pronajmou získané nemovitosti a výši nájmů promítnou v cenách nejnutnějších potřeb pro přežití jinak zcela bezcenných "lidských zdrojů". Zda budou věřící či nevěřící nerozhoduje. Kromě hochů z vládnoucích rodin i pár sirotků a synků z rodin loajálně věřících bude moci studovat na kazatele obojí politiky a pokračovat v řečnění o spravedlnosti, pravdě a pokoře.
--------------------------
"Nikdo nemá odvahu reálně zhodnotit přínos církví a zejména jejich charakter.
Víra budiž niterní záležitostí každého člověka. Církev pak zájmovou organizací věřících, kteří ji podporovat chtějí."
------------------------------------------------
Církev svatá (a i ty ostatní, které křtí nevědomé a nesvéprávné děti) není žádnou organizací věřících - nemají v ní žádná práva a ona k nim žádné povinnosti. Což mnoho "věřících" netuší a neřeší. A tak to má být! Požaduje se jen, aby existenci církve formálně legalizovali, účastnili se na rituálních promo akcí, přispěli na propagaci nechráněného sexu a HIV natality v Africe, evangelizaci Číny ap. a případně hromadně navštívili s církevní cestovkou Lourdy.
Tento model mocenské konzervy se p. Klausovi (a p.Kalouskovi, Bártovi etc.) zřejmě také líbí jako forma české nestátnosti pro 21. století, neb to má punc nezměnitelné věčnosti. Občané nebudou mít ke státu žádná práva a on k nim žádné povinnosti. Zbude jen povinnost platit ze zeštíhlených mezd a platů daně, a pak poplatky za užívání všeho, co se ze společných daní postavilo, dokud se mafiánské elity nedohodnou, kdo je právě na řadě v privatizování.. Což mnoho občanů také netuší a neřeší, majíce plnou hlavu kampaní, zatímco někteří se asi opájejí tím ušlechtilým gestem, s nímž budou moci svým spoluobčanům vlastnoručně udílet almužny. Chudoba cti netratí, ale pokud je druhý na kolenou, to gesto líp vyzní a hned má člověk o sobě lepší mínění! Jedině tak nabude asociální ekonomická víra a náboženská sociální doktrína své spirituální ryzosti a jednoty.
----------------------
04. 10. 2011 | 06:48

Karla napsal(a):

Ceterum autem censeo.. že pokud V. Klaus jedním dechem vyzýval na církevním shromáždění k podpoře ovlivňování veřejného mínění směrem k likvidaci sociálních funkcí státu a zároveň mluvil o DEMOKRACII,( která je pro mocenské choutky v NORMÁLNÍ podobě největším nebezpečím a církev svatá se jí bojí jak čert svěcené vody),a pokud arcibiskup Duka a další u toho ministrovali, potom VK osvědčil značnou míru poťouchlosti a jízlivosti i kvalitní trénink v teologické rétorice.
Prorokuji, že nás čeká zavedení povinných církevních asignací i pro ateisty, vyňatých z rozpočtu a přidělovaných církvím přednostně, nárokově a v plné výši i tehdy, kdyby daňový výběr do rozpočtu ČR nepokryl nejen chod nemocnic, škol, soudů, policie a armády, ale snad i existenci Parlamentu ČR a presidentské kanceláře..
04. 10. 2011 | 06:49

olga napsal(a):

mb
Děkuji. Na to jsem čekala. Je to jediné blahoslavenství, kterého snad mohu dosáhnout. Ovšem tu otýpku bych nepřiložila ani samotnému ďáblovi. I za toho prosím.
Nuba
Ano máte pravdu. Doslova. Víra v Boha mi pomáhá ve všech směrech. Vše mu dávám, a on to bere. Protože tomu věřím, tak spokojeně žiji.
vico
Tak vám příliš nerozumím. Jsem důvěřivá. Nebezpečná být nechci. Bez víry v dobro žít nechci. I když se občas spálím, tak věřit nepřestávám.
Jinak komunistkou v mém slova smyslu jsem stále. Rovněž věřící jsem pouze v mém slova smyslu. Církev, která by mi vyhovovala jsem zatím nenašla. Už ji ani nehledám. Přitom se považuji za křesťanku. Věřím v Ježíše Krista. To je jediný znak mého křesťanství. Bůh je pro mne vším.
04. 10. 2011 | 08:47

Sylva Šauerová napsal(a):

Ale pane předsedo Sobotko, "aktivní věřící", jak píšete, přece nikdy nebudou volit Klause, nevolili ho masově nikdy, ani v 90. letech, tím spíš ne po tom všem, co předvedl jako prezident České republiky. Řekla bych, že toho není třeba se bát. Proklamovaným národovectvím a dalším akcentem na platnost Benešových dekretů a zlotřilé sudetské Němce, kteří se třesou na naše majetky, by mohl uloupnout mnohem spíše nějaké voliče komunistům, o katolíky bych se ale nebála, pokud tohle někdo (Hájek, Bátora) Klausovi poradili, jde o zpozdilou, úsměvnou ideu.

Paní Nubo, Paroubek v OMV, též jsem zaznamenala. Škoda, že see takhle nechoval jako předseda ČSSD, zbytečně přišla o voliče.
04. 10. 2011 | 09:01

olga napsal(a):

Kdo je prost zášti a je laskavým přítelem všech živých bytostí, kdo se nepovažuje za vlastníka a je prost falešného ega, kdo zachovává klid jak ve štěstí, tak i v neštěstí, kdo je snášenlivý, vždy spokojený, ukázněný a s oddaností se věnuje oddané službě s myslí a inteligencí upřenou na Mne, takový odaný je Mi velice drahý.
BHAGAVADGÍTA
04. 10. 2011 | 09:26

Ježek 1 napsal(a):

Bohouš nechce pochopit, že základní příčinou ekonomického úpadku EU je tzv. evropský sociální stát, mantra nejen socialistů, ale i pseudopravicových evropských lidových a křesťanských stran.
04. 10. 2011 | 09:54

Nuba napsal(a):

Paní Sylvo ( mohu takto ?)

pro mě bude velikým testem naší vyspělosti, která se projevuje mimo jiné i odolností vůči manipulacím všeho druhu, jak velké procento voličů půjde za hlasem vůdce, který jim poskytne slovní záruky, že nikdy nedopustí, aby český národ zahynul, či aby byl znovu poroben svými nyní spojenci, kteří jsou podle něj zřejmě dočasní, a z tohoto důvodu si vybrušováním znalostí ruštiny udržuje rovnováhu i na východě, aby si ti sudeťáci tak nevyskakovali. To bipolární vidění světa, ta nutnost mít v hlavě nějakého nepřítele, je to snad, doufám, ještě pozůstatek studené války, ale jistá si nejsem. Neschopnost povznést se nad zátěž minulosti, protože skutečný státník by měl umět nabízet pozitivní řešení a nikoli živit v lidech staré křivdy a nutit je sdílet negativní rozměr vlastního ega. To ovšem nevylučuje jistou míru ostražitosti. Ale ne takové, kterou dává tak trapným způsobem každému najevo. Tím se stává v podstatě brzdou čehokoli pozitivního, protože jeho povýšenectví a mentorování musí samozřejmě partnery urážet.

Bude se to týkat i Suverenity madam Bobošíkové, obzvlášť tahle paní a její výsledek mě bude zajímat. Očekávám z její strany obstojný tyátr. Bude to pro mě indikátor, do jaké míry mám pozměnit svoje dosavadní přesvědčení, že většina lidí je dobrých a tzv. soudných. Už jsem si jej sice poopravila v tom smyslu, že dobří sice být mohou, ale zároveň jim chybí schopnost vytvoření si vlastního názoru a raději se spolehnou na mnohdy domnělé autority, které jim nabídnou jednoduchá řešení složitých problémů. Důležité bude ale to procento. Doufám jen, že nejsme v situaci Německa 30-tých let, kdy se v podstatě rozumný národ nechal Adolfem tak ohloupit. A tam to procento bylo obrovské a tomu potom byly i odpovídající následky, ze kterých se(následným nastolením komunismu) vybabráváme v podstatě doposud. Němci jsou na tuto otázku dodnes citliví a určitě si z toho vzali ponaučení. Chytří lidé nemusejí dělat chyby vlastní, aby se poučili, ale učí se i z chyb jiných.

Tak uvidíme

PS: byla bych ráda, kdybyste psala častěji, Vaše názory jsou pro mě hodně zajímavé a přínosné

Hezký den
04. 10. 2011 | 10:44

S.Š. napsal(a):

Paní Nubo,

ano, ano, na paní Bobošíkovou se obzvláště těším. Najet na Klausovu pozměněnou rétoriku bude totiž pro ni vyžadovat učinit nemalý artistický kousek. Není tomu tak dávno (asi 3 roky ?), kdy psala o "souručenství katolických hodnostářů a nacistických revanšistů", to teď nejspíš nebude moci být pravda ... :-)
Pokud jde o neustálé vytváření vnitřního (i vnějšího) nepřítele, řekla bych, že s přibývajícími léty se tenhle Klausův problém stupňuje. Je to s podivem, už jednou na tom přece prohrál volby (v r. 2002 s V. Špidlou). Pamatujete na mapku ČR obklopenou kol dokola černě zbarvenými státy ? :-) Tehdy na to lidé neskočili.

Já mám také strach, paní Nubo, to je jistě zřejmé ze všeho, co tu s souvislosti s panem Klausem píšu. Obavami je veden nepochybně i tento blog B. Sobotky. V Reflexu jsem četla čl. B. Pečinky (Klausův novinář), kde se píše, že V. Klause se velmi obává také M. Kalousek, který se v posledních týdnech čile domlouvá s vedením ČSSD na předčasných volbách ("Kalousek vs. Nečas - Kmen TOP009 chce skalpovat premiéra", Reflex č. 39/2011). Klaus by prý mohl, píše Pečinka, TOP09 odebrat hlasy (a chce shodit vládu, ergo kladívko, je třeba proti němu bojovat !). B. Sobotka se zas obává o hlasy věřících. Zdá se tedy, že pana Klause se bojí leckdo. Přesto si nemyslím, jak už jsem napsala, že V.K. by dokázal získat hlasy katolíků a dokonce si ani nemyslím, že by masově mohl odebrat hlasy TOP09 (a nemyslím si ani, že by se toho bál Kalousek, mnohem spíše jde v článku pana Pečinky o Klausovo PR, volby v r. 2012 musí být jeho černou můrou). Hlasy některých komunistů (so as véčkařů, Bobošíkové), a proč, to je jiná (už jsem psala pod nějakým blogem pana Dolejše).

Jistěže by byly volby (stále nevíme, zda budou, neboť pan Klaus s námi všemi hraje ten šach), jichž by se pan prezident účastnil, testem naší vyspělosti. A jistěže je on tak zkušeným politikem a tak dobrým manipulátorem, že by dokázal získat dost voličů na to, aby jej znovu vynesli do PS. Bylo by to ale tolik lidí, aby mohl pomýšlet na funkci premiéra ? To si, paní Nubo, vůbec nemyslím. A jistě se mnou budete souhlasit, že o jiné funkci než funkci premiéra vůbec nemůže být řeči, resp. na jinou V.K. samozřejmě naprosto nepomýšlí. V. Klausovi bude v r. 2014 již 73 let a za sebou bude mít 24 let ve vrcholných politických funkcích. Pravda, lidé zapomínají. Ne ale natolik, aby z něj znovu udělali předsedu vlády.

Přesto bych, jaksi pro jistotu, byla raději, kdyby se oné dohody na předčasných volbách (v r. 2012 společně s krajskými) podařilo dosáhnout. Jistota je jistota, jak se zpívá ve známé písni ... :-)

P.S.: Děkuji, paní Nubo, letní aktivity a povinnosti už mám za sebou, tak se jistě objevím častěji i tady, nevydržím to ... :-)
04. 10. 2011 | 11:30

mb napsal(a):

Proklamovaným národovectvím a dalším akcentem na platnost Benešových dekretů a zlotřilé sudetské Němce, kteří se třesou na naše majetky, by mohl uloupnout mnohem spíše nějaké voliče komunistům,

... asi i na teto bazi byl komunisty v prvním období zvolen ( ač kdysi býval Klaus komunistický antipod )

takze mame zapškleho narodovce namisto treba Sokola ...

který je pro komanče patrně větším nebezpečím ( ač nebo právě protože slušný než neslušný - ale nacionální ´náš´ Klaus )

skutečný státník by měl umět nabízet pozitivní řešení a nikoli živit v lidech staré křivdy a nutit je sdílet negativní rozměr vlastního ega.

to si nechte někam vytesat ... nebo na standartu ... a projděte se s tím Klausovi pod okny pražského hradu ...

jo další dnešní Klausova perla ( ale naprosto v klausovské ideologii) :

s korupcí je třeba bojovat, ale nezbatné odlišit reálnou korupci od ´her na korupci´. uvedl to při rozhovuru se studenty gymnazia brno ... vyjádřil se skepticky k založení NADAČNÍHO FONDU PROTI KORUPCI za kterým stojí podnikatel Karel Janeček.

´Kvazinadační fondy považuji za politické agitky !!!!. ...

Douvám, že nikdo z vás ( studentů ) na to nenaletí, ´řekl studentům.

... drsné ... klausovské ...
04. 10. 2011 | 14:06

mb napsal(a):

nezbytné
04. 10. 2011 | 14:06

Povídky ze starého mocnářství napsal(a):

Mily ditka,
vy budete delat ham ham u moji polifka, kterou ja vam bramboroval. A pak vy, mily ditka, budete za boha modlit u Mne!
05. 10. 2011 | 12:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy