Jak to dělal Tony Blair?

12. 10. 2011 | 12:19
Přečteno 3547 krát
Chce to hodně času, ale stojí to za to. Tlusté paměti dlouholetého britského premiéra a labouristického vůdce Tonyho Blaira, které právě vyšly v nakladatelství Práh v českém překladu Tomáše Jeníka, nabízejí podle mého názoru jedinečnou příležitost k nahlédnutí do spřátelené politické kuchyně. Zejména v začátečních pasážích jde přímo manuál pro opoziční politickou stranu, která se vrací k moci. Knihu jsem ještě celou nedočetl:), ale neodpustím si alespoň několik prvních poznámek.

Kde se vzal fenomenální úspěch Blairovy domácí politiky, když v roce 1997 dosáhl největšího volebního vítězství v dějinách Velké Británie? V zahraniční politice si vedl hůř, dost si to zkazil přílišným podléháním americkému prezidentu Georgi Bushovi a jeho doktríně preventivních válek. Důsledky Blair plně pocítil později, když jeho pokus o kandidaturu na prezidenta EU narazil na mrazivý nezájem v západoevropských metropolích. Nicméně New Labour, třetí cesta, se stala pojmem. Čím lidi oslovil? A co z toho chceme?

Na začátku bylo to, co nechtěl. Hledal příčiny opakovaných volebních porážek z 80. let. „Přitahovali jsme vlastně jen dva typy lidí – ty, kdo labouristy tradičně podporovali, a ty, kdo k podpoře socialismu a sociální demokracie došli intelektuální cestou,“ popisuje vleklou neschopnost rozšířit voličské zázemí. První skupina se zmenšovala, a ti druzí, kteří většinou vzešli z univerzitního prostředí, se sice zajímali o blaho lidu, ale neměli žádnou ctižádost. „Dá se říct, že chtěli oslovovat pracující třídu, ne z ní udělat střední třídu – jenže průměrný dělník netoužil po ničem jiném, než aby on a jeho děti patřily ke střední třídě. Intelektuálské pojetí rovnosti nebezpečně sklouzávalo od rovnosti příležitostí k rovnosti příjmů.“

Slovní spojení „pracující třída“, které se primárně týkalo příjmu, druhu práce a ne vždy také volebního chování, tak bylo prostorem, kde se střetávaly dva odlišné proudy myšlení:
„Jeden proud ovládali odboroví a straničtí aktivisté. Zastávali mnohé z levicových názorů intelektuálního křídla, ale v ekonomických otázkách měli sklon k ještě většímu extrémismu. Druhý proud ztělesňovali lidé, kteří se mnohem lépe orientovali v nepolitickém světě normálních lidí. Rozuměli ctižádosti a tleskali jí, místo aby jí pohrdali. Byli také nekompromisní v otázkách práva a pořádku. Věřili, že sociální podmínky je třeba změnit, ale nikdy je nepřijali jako omluvu za kriminální chování.“

Tony Blair se ujal vedení toho druhého proudu v LP a začal rozvíjet politiku pro lidi, kteří se chtějí mít líp. Uvítají pomoc, která je pozvedne, ale pak už jsou jinde, mají nové ambice. Nechtějí být spojováni s prostředím, ze kterého se jim podařilo vymanit.
Připomíná to nepolitickou politiku z časů Občanského fóra, která byla reakcí na pokrytectví stranických dogmat. Labouristické vedení bylo například vázáno tradičním programem znárodňování, který však v praktické politice nebralo a ani nemohlo brát vážně. Labour Party vybudovaná na principu seniority také uctívala víc zásluhy než tvořivost.

Reformy železné lady Margarety Thatcherové ji zastihly zcela bezmocnou a ve vleku událostí. Vzpoura mladých labouristů proto byla veřejností nadšeně přijata a nakonec vyústila v největší volební vítězství v britských dějinách, kterého labouristé dosáhli pod Blairovým vedením roku 1997. Nicméně toto vítězství přišlo pozdě a nové vládě nezbylo, než akceptovat řadu prvků destrukce sociálního státu, privatizace veřejných služeb a drsné deregulace, na které už si veřejnost zvykla. Dnes, se znalostí aktuální rozpočtové katastrofy a obrovské státní zadluženosti, by možná byla obezřetnější.

Zpětně je ovšem obezřetnost snadná. Týká se i dobových obav z přílišného důrazu na příjmovou rovnost, stejně jako dobové důvěry, že celý pokrok spočívá v nahození motoru individuálního úspěchu - a dál už záleží jenom na lidech samotných, aby pokračovali po trajektorii, která míří vzhůru.

Spoléhání na vlastní síly (pozitivní „americká“ vize) je samozřejmě důležitou složkou každé úspěšné životní strategie, ale není to strategie celá. Nesmí se změnit ve strategii krátkozrakého spoléhání na to, že žádná z překážek, které se na obzoru vynoří, nebude větší než já. Je to stejné jako čekat, že hrací kostka vždycky padne šestkou navrch. Když se osamělý hráč dostane do mlýnice nečekaných proměn a nemůže se opřít o solidaritu a schopnost organizovaně vystoupit na obranu svých zájmů, nestačí se divit, jak rychle může přijít o celou výhru i s tou hrací kostkou.

Sociologicky navíc platí, a píše o tom i Jan Keller ve Třech sociálních světech, že doba významného bobtnání střední vrstvy, která měla schopnost, i díky dřívější stabilitě sociálního státu, nasávat příslušníky nižších sociálních vrstev, je pryč. Dnes jsme ve vyspělých společnostech svědky opačného procesu. Střední vrstvy se štěpí, značná část z nich chudne (u nás třeba zaměstnanci veřejného sektoru) a hrozí jí, že o svůj sociální status „střední vrstvy“ přijde. Významně se pak zvětšuje rozdíl mezi příjmy a možnostmi chudnoucích středních vrstev na jedné straně, a rostoucím bohatstvím nejvyšších příjmových skupin na straně druhé. Jak uvádí Keller, tady už nejde o pouhé sociální rozdíly, tady jde o naprostou nesouměřitelnost příjmů a životního stylu. Ve světě, který se takto prudce mění, ztrácí Blairův sen o masové cestě vzhůru na reálnosti a tím i praktické přitažlivosti.

Zpětné ohlédnutí, co se s iluzí individuální příležitosti dělo, poskytuje i americký profesor Joseph Stiglitz, nositel Nobelovy ceny za ekonomii. Jeho čísla ze Spojených států jsou nepochybně vyhrocenější než ta evropská, ale o to výmluvnější. V těchto dnech to zopakoval i v Praze na Fóru 2000, že reálný příjem střední americké domácnosti za posledních 30 let zůstal prakticky beze změn. Změnil se pouze podíl splátek dluhu, který vzrostl o pětinu, zhruba z 15 na více než 18 procent. Pracovní příjem relativně úspěšného představitele sociální skupiny zaměstnanců ve Spojených státech, bílého muže s plným pracovním úvazkem od roku 1978 stagnoval. K tomuto výsledku dojdeme, pokud odečteme inflaci a přepočítáváme historická data na dnešní hodnotu dolaru.

Nebyla to tedy strmá cesta vzhůru. Stále obtížnější bylo udržení dosaženého. Profesor Stiglitz přitom poukazuje na to, jak přibývá lidí, kteří přežívají příležitostnou, krátkodobou prací. Plný pracovní úvazek je pro ně nedostupný. Nicméně nějakou práci mají, takže statistiky nezaměstnanosti je nevidí, jinak by nabízely dvakrát vyšší číslo.

Iluze úspěchu jednotlivce je efektivní v jediné věci, dokáže společnost rozdrobit a v kombinaci s ideologií bezohledného kapitalismu také zbavit vzájemné důvěry. Lidé, kteří této iluzi propadli, se připravili o šanci efektivně hájit svůj spravedlivý podíl. Dlouhá desetiletí jen přihlíželi, jak ti nahoře dostávají víc a víc. Ve Spojených státech jedno procento těch nahoře už dostává plnou čtvrtinu amerických pracovních příjmů, varuje profesor Stiglitz. Kde jsou rovné příležitosti?

Četba pamětí Tonyho Blaira s pomocí zpětného zrcátka toho, co se od té doby ve světě událo, je vynikajícím pomocníkem, při posuzování programových nástrah, se kterými se musí vypořádat strana s aspirací na získání rozhodující většiny. V každém případě musí zvládnout hned první bod Blairova manuálu - oslovovat obyčejné lidi.

A ještě jedna pozvánka, která s knihou pamětí T. Blaira přímo souvisí:

„Kam se poděla Třetí cesta? Diskuse k českému vydání pamětí Tonyho Blaira“. Diskusi pořádá CESTA ve spolupráci s vydavatelem českého překladu Blairových pamětí nakladatelstvím Práh (česky Moje cesta, 2011; originál 2010).
Diskuse se bude konat dnes, tedy ve středu 12. října 2011, od 17.00 v prostorách New York University Prague v Richterově domě na Malém náměstí 11, 1. patro. Účast v panelu přislíbili novináři Adam Černý (Hospodářské noviny) a Alexandr Mitrofanov (Právo) a zástupci CESTY Vít Klepárník a Bohuslav Sobotka. Moderátorem diskuse bude Jiří Pehe.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Mac napsal(a):

pane předsedo, už jsem Vám to říkal několikrát:

věnujte méně úsilí sepisování blogů a více úsilí tvorbě nového programu a strategie socdem.
Jestli mě budete dál rozčilovat (jako strana) svou nečinností, dám příště hlas Lvovi
12. 10. 2011 | 12:33

prak napsal(a):

Mac- přelétavý volič, žádný volič. ČSSD nepotřebuje nový program, stačí když bude stávající program dodržovat a tvrdě prosazovat.
12. 10. 2011 | 12:43

akné napsal(a):

I já se přidávám k Macovi!!! Jo a Mitrofanov tě brzy odstřelí,tak jako to dělá stále dokola s předsedy ČSSD!!!
12. 10. 2011 | 12:45

npor. Jaroslav napsal(a):

já budu volit Paroubka, i kdyby si Mitrofanov s Komárkem a Štajhrvaldem vzájemně roztrhali občanky a Šídlo jim u toho svítil.
12. 10. 2011 | 12:47

Mac napsal(a):

prak

socdem volím (sice spíše ze zoufalství, ale to je jedno) od 1996, čili si nepřipadám jako přelétavý.....

ale v poslední době jich začínám mít tak nějak plné zuby
12. 10. 2011 | 12:52

Jáchym napsal(a):

NO NAZDAR TONY !
Jsem zvědavý, co na to řekne Keller.Proč se neúčastní té diskuze?

Neměla by se CESTA přejmenovat na Cestu do pekel?

Ale jako propagační náborový článek pro Paroubka a komunisty dobrý!
Blair a nejbližší přítel Bush ...
Blair, který tvůrčím způsobem dokončil destrukci sociálního státu, kterou načala Tatcherová ... za doprovodu levicových kydů...

Co takhle jmenovat Havla čestným předsedou sociální demokracie?
A Bushe členem-korespondentem?
Jdu si dát frťana.
12. 10. 2011 | 12:58

veverka napsal(a):

Teda brát si za vzor válečnýho zločince a Bushova pudlíčka Blaira to je silný kafíčko.
12. 10. 2011 | 13:02

Al Jouda napsal(a):

Existuje jako přijatelná jen jedna cesta : Otevřenost, poctivost, tolerance a soudnost!
12. 10. 2011 | 13:07

franky napsal(a):

Je-li Tony Blair spřátelenou politikou kuchyní pak ochraňuj Pane Bože tuto zem před ČSSD. Je vidět, že praxe Vám pane Sobotko nic neříká a tak dovedete jen papouškovat co si přečtete. Souhlasím s názorem, že voliči ČSSD volí tuto stranu spíše ze zoufalství, než s přesvědčení, že se něco zlepší.
12. 10. 2011 | 13:17

Jáchym napsal(a):

Akné 12:10 :
Mitofanov začíná střílet na socdem předsedy až tehdy, když má podezření, že by mohli prosazovat politiku,alespoň vzdáleně připomínající politiku SKUTEČNĚ sociálně-demokratickou.
Před lety silně fandil Klausovi.
Přestal tehdy, když jeho loutkovodiči měli dojem, že je Klaus příliš levicový...

Ale mám návrh - Tomský by byl dobrý koordinátor socdem předvolební kampaně!
Nebo by si od něj mohl Sobotka nechat napsat program strany, jestli má takový strach z hrozícího volebního vítězství a nezvládne si zmrvit šance sám.

Ale zatím má našlápnuto dobře,všechna nečest!
12. 10. 2011 | 13:27

Admirál napsal(a):

To se Vám pane Sobotko tedy s tím Blérem povedlo. Jestliže někdo v posledních 20 letech zdiskreditoval levici (příklon k neoliberalizmu a neokonzervatizmu), tak to byl Blér.

Pokud to berete jako inspiraci pro soc. dem. tak sbohem. Jak už zde napsal Jáchym. Je to CESTA do pekel.
12. 10. 2011 | 13:28

stále rebel napsal(a):

Nabízím pohled na čísla Blair Británie

Dluh Británie
http://econ.economicshelp.org/2009/03/historical-national-debt.html

Na konci války byl dluh Británie asi 250 % HDP, až do poloviny sedmdesátých let se stále snižoval až na stav pod 40 % HDP. Za vlády konzervativců se tento proces prakticky zastavil a teď s krizí letí dluh nahoru.

Složená daňová kvóta roky 1965, 1975, 1985, 1995 a 2000
United Kingdom 30,4 34,9 37,0 34,0 36,4
Zdroj: OECD

Daňová zátěž Britů neklesla

Neoliberální doktrína ani nesnížila, nezeštíhlela stát ani nesnížila dluhy, ba naopak. Britové začali platit vyšší daně, stát poskytoval méně služeb a splácení válečných dluhů se otočilo na tvoření dluhů nových.

Věřte neoliberálům, když se podíváte na USA Reagana, tak je to samé, vyšší daně a dluhy.

Tak to bohužel vypadá v praxi..
12. 10. 2011 | 13:28

ali napsal(a):

Sobotka
jen pokračujte v takovém psaní, mně se to náhodou moc líbí :o)..ať si váš volič udělá o vás ucelený obrázek, odhalte své "já" voličům..
p.s. mimochodem, jděte už někam s těmi "obyčejnými lidmi". Obyčejnej jste vy. Prachobyčejnej víte co ...?!
12. 10. 2011 | 13:32

stále rebel napsal(a):

Pro neobyčejnou ali.
Tobě to snad může být jedno.
12. 10. 2011 | 13:35

Roman napsal(a):

A víte co to je pane Sobotko oslovovat obyčejné lidi? Dát si do volebního programu např. odstranění anonymních akcií na majitele, vytlačit tím veksláky od Tuzexu alespoň do průjezdu a ješte lépe na Pankrác a nastolit tím obecnou důvěru lidí, odstranění všudypřítomných kasin z ulic, odstranění byznysu = lobingu = korupce z politiky, odstranění kamionů převážejících tisíce kilometrů základní potraviny, nebát se hrábnout do vlastních řad, pojmenovávat věci pravými jmény a podporovat zdravý selský rozum, chtít za prezidenta skutečnou morální autoritu a ne podobného narcistního šaška, co krade propisky, podporovat vzdělávání a ne povrchnost atd. atd.
12. 10. 2011 | 13:42

xx napsal(a):

No tak snad už konečně bude o socdem slyšet víc, než jen že je opustil Paroubek. Snad taky uslyšíme co mají v plánu dělat a co navrhují. Když už si to konečně předseda nastudoval.

Nebo bude pokračovat pouze ve výčtu věcí se kterými nesouhlasí ?
12. 10. 2011 | 13:44

Občan napsal(a):

Blair to dělal úplně špatně, pane Sobotko.
Pokud nechcete ČSSD úplně zabít, vyhněte se mu obloukem, Grossovi a Paroubkovi se to dost vymstilo a neopakujte jejich chybu.

Buď bude ČSSD skutečně levicovou stranou a postupně odčerpá elektorát komunistům, nebo bude pravicovou stranou (ale pak by se měla přejmenovat).
Zkoušet na dvou židlích zkoušíte skoro 150 let a NIKDY to nefungovalo. Vy jste opravdu nepoučitelní?

Fenomenální úspěch v Británii? To si děláte prču? B´Liar musel ODSTOUPIT, pane Sobotko! To se snad žádnému britskému premiérovi nepovedlo, aby byl N.....ÝMI straníky a voliči donucen k rezignaci. A jeho politika "New Labor" poškodila labouristy na hodně dlouhou dobu, protože je znevěrohodnila.
No, jestli se chcete dát jeho cestou, pak jako socdem končíte. Všichni, kteří si tak (nevím proč) říkáte.

Pane Sobotko, modlete se, aby si tenhle Váš článek přečetlo co nejmíň lidí. Protože přijdete o voliče. O HODNĚ voličů. Tohle jste nikdy neměl pouštět do světa a měl jste si to nechat na nějakou dost uzavřenou ideovou konferenci nejvyššího vedení partaje.
12. 10. 2011 | 13:52

hk136 napsal(a):

"Kde se vzal fenomenální úspěch Blairovy domácí politiky, když v roce 1997 dosáhl největšího volebního vítězství v dějinách Velké Británie?"
No, co jineho muze clovek, ktery cely svuj dospely zivot a jeste o chlup vic lesti kliky sekretariatu a dela "politiku", povazovat za uspech v domaci politice, nez "nejvetsi volebni vitezstvi". Proc ne treba snizeni urovne chudoby nebo nezamestnanosti, zvyseni spokojenosti ci kvality zivota obcanu?
12. 10. 2011 | 13:59

Ládik!!! napsal(a):

Páne Sobotka,
hledat paralelu mezi labouristy a ČSSD je totéž, jako hledat společné rysy mezi divokou sviní a prasetem domácím (doufám, že zoologické či myslivecké termíny jsou povoleny).
12. 10. 2011 | 14:00

Občan napsal(a):

To Jáchym:

Velmi přesné.
Mimochodem - Adam Černý z HN je Mitrofanov přes kopírák...
Co si od tohohle Sobotka slibuje, to vůbec netuším.
12. 10. 2011 | 14:01

hk136 napsal(a):

Obcan:
Volici jsou hloupi, z toho bych strach nemel... Uverili tricetikorunam, pak Recku, do voleb jsou dva roky, uvidime, kdo vymysli nejlepsi novou lez. Na tento blabol se zapomene, stejne jako se prehlednou osobni kvality Urbana, Haska, palase a dalsich, vcetne sameho Sobotky
12. 10. 2011 | 14:04

franky napsal(a):

Hašku osedlej koně, Sobotka se zbláznil
12. 10. 2011 | 14:05

Jáchym napsal(a):

TŘI SOCIÁLNÍ SVĚTY od Kellera můžu jen doporujčit.
Ne proto, že jsou levicové (čtu i chytrou pravicovou literaturu),ale proto, že jsou výborně napsané: Pravičáka potěší, že jejich superšéfové vedou ovce tam, kde je chtějí mít,
levicově smýšlející zase zjistí,že už jsme tam, kam se obávali, že by mohly být jejich děti.

Sobotkovi bych doporučil, ať si Kellerovy Tři sociální světy přležitostně doopravdy přečte (a nenechává si jejich obsah převyprávět od poradce svého poradce).
A možná by stálo za úvahu nechat si změnit jméno na
TONY BLÉBOTKA.
Třeba ho pak začnou volit i Topáci, zvláště pokud občas před kamerou usne jako kníže.
Nebo komunisti, pokud sijako on pořídí červené ponožky.
12. 10. 2011 | 14:12

modrý edvard napsal(a):

Mám s článkem problém. Nevím, co říká p. Sobotka a co p. Blair.
12. 10. 2011 | 14:25

ali napsal(a):

stále rebel
není mi to jedno..bohužel..tobě jo?
12. 10. 2011 | 14:27

xx napsal(a):

stále rebel: Proč sem píšete tak snadno vyvratitelné bláboly a lži a ještě dáte odkaz jako důkaz toho, že lžete ? Dluh se snižoval až do doku 1990 a to za střídavé vlády konzervativců a labouristů, kteří se u vlády střídají až dodnes. Vaše lež je s tím ovšem poněkud v rozporu, cituji "až do poloviny sedmdesátých let se stále snižoval až na stav pod 40 % HDP. Za vlády konzervativců se tento proces prakticky zastavil a teď s krizí letí dluh nahoru."

Že by přání otcem myšlenek ? Alespoň tak otevřeně nelžete, vypadáte pak jako prolhanej komunista.

1935-1937: Stanley Baldwin - konzervativní strana
1937-1940: Neville Chamberlain - konzervativní strana
1940-1945: Winston Churchill - konzervativní a liberální strana
1945-1951: Clement Attlee - labouristická strana
1951-1955: Winston Churchill - konzervativní a liberální strana
1955-1957: Anthony Eden - konzervativní strana
1957-1963: Harold Macmillan - konzervativní strana
1963-1964: Alec Douglas-Home - konzervativní strana
1964-1970: Harold Wilson - labouristická strana
1970-1974: Edward Heath - konzervativní strana
1974-1976: Harold Wilson - labouristická strana
1976-1979: James Callaghan - labouristická strana
1979-1990: Margaret Thatcherová - konzervativní strana
1990-1997: John Major - konzervativní strana
1997-2007: Tony Blair - labouristická strana
2007-2010: Gordon Brown - labouristická strana
2010-....: David Cameron - konzervativní strana
12. 10. 2011 | 14:31

Cech napsal(a):

Pane Sobotko, je to špatné, je to vidina vítězství za cenu likvidace podstaty.
Nevím tohle je nahrávka na smeč téměř ideální, modlete se aby "někdo" nepochopil jak ideální je to nahrávka.
Pokud "někdo" článek přečte, tak musí smečovat jinak je coxit on II.
Protože díky tomuto článku a následné aktivitě můžete ztratit oboje, jak voliče tak tvář.
Tohle normální právník do světa nepouští, to je opravdu z Vaší strany hazard s "normálním" voličem.
12. 10. 2011 | 14:38

Mac napsal(a):

xx

no z vašeho přehledu vyplývá, že stále rebel to napsal úplně přesně, dle skutečnosti....
12. 10. 2011 | 14:40

stále rebel napsal(a):

Pro xx.
Jaké lži chceš vyvracet?

V roce 1945 byl dluh téměř 250 % HDP a za následujících 30 let se snížil o 200 %. Když nastoupila Margaret Thatcherová na začátku osmdesátých let, tak byl dluh něco pod 40 % HDP a podobný dluh byl na konci éry vlády Konzervativců v roce 1997.
Za třicet let (1945 – 1975) snížení 200 %, za 1980 – 1997 nic.

Napsal jsem
„Na konci války byl dluh Británie asi 250 % HDP, až do poloviny sedmdesátých let se stále snižoval až na stav pod 40 % HDP. Za vlády konzervativců se tento proces prakticky zastavil a teď s krizí letí dluh nahoru.“
Graf http://econ.economicshelp.org/2009/03/historical-national-debt.html

Jediné, co bych mohl doplnit, že jsem měl na mysli vládu konzervativců v osmdesátých a devadesátých letech, ale z toho, že jsem psal o neoliberalismu, tak je to snad každému jasné.
12. 10. 2011 | 14:49

ghándí napsal(a):

zase ty levičácký bláboly o bezohledném kapitalismu. ti sockomouši jsou všichni na hlavu. evropa je před bankrotem a oni furt placají nšco o sociálním státě. to je nemoc.
12. 10. 2011 | 14:59

ghándí napsal(a):

jachym,
podle meho nazoru je profesor keller psychopat s poruchami myšlení, který nedokáže vnimat realitu.
12. 10. 2011 | 15:01

xx napsal(a):

stále rebel: aha, tak tomu jsem tedy špatně rozuměl. Takže konzervativci a labouristé se počátkem 80 let proměnili v neoliberalisty. A kým byli předtím ? Socialisty ?

Za Thatcherové se dluh snižoval, i když ne takovým tempem, jako dříve. Pod 50% se dostal teprve na konci vlády M. Thatcherové. Řekněme že to je takové upřesnění.

Též se dostal na úroveň která odpovídala stavu na počátku století, takže zde není co vyčítat. Britští politici stabilizovali ten obrovský výkyv který přišel zřejmě s nástupem velké krize, všimněte si nárůstu dluhu zpod 50% HDP v roce 1916 až nad 150% v roce 1922 !

http://www.economicshelp.org/blog/334/uk-economy/uk-national-debt/

Vaše vývody jsou zavádějící. Ostatně způsob vaší komunikace napovídá, že jste příliš moudrosti nepobral. Tento deficit se projevuje také v hulvátství s jakým zde vystupujete.
12. 10. 2011 | 15:04

stále rebel napsal(a):

Pro xx.
Rád se chlubíš svou ubohostí a zapleveluješ s ní web. Nebudu ti v tom sekundovat.
12. 10. 2011 | 15:11

Midori napsal(a):

Pane Sobotko,
dávat se do souvislosti s chlapem, který v jednom kuse byl usvědčován ze lží, s chlapem, kterému kape z rukou, ramenou a šosů krev nevinných lidí, s chlapem, kterému zlo čiší z očí, to jenom SocDem poškodí.
SocDem začíná být myšlenkově vyprázdněna, kromě politikaření už nejsou vidět za ní žádné praktické kroky pro zlepšení klimatu v zemi, můj názor. Bohužel, že to tak musím neumělými slovy s trpkostí říci.
Opravdu se věnujte programu a ne sepisování blogů, už to tady bylo řečeno hned v prvním příspěvku.
12. 10. 2011 | 15:14

Jáchym napsal(a):

G. 14:59:
Nevíte někdo,proč se oblíbený profík Hoven přejmenoval na Ghándího?

A proč ekonomika USA tak prudce roste a nezaměstnanost klesá?
A proč slibuje starosta největšího města prosperujících USA bojovat proti tomu, aby čtyřicet tisíc newyorských gurmánů každé ráno nevyjídalo popelnice?
Není to náhodou komouš?
12. 10. 2011 | 15:15

český maloměšťák napsal(a):

Pindy.
Pane Sobotka, skutečně kvalitní politik píše konkrétně.
Kdysi jsem si myslel, že ten, kdo je v opozici, tak nekonkretizuje své návrhy protože nechce, aby mu je protivník (konkurent) vyfoukl.
Začínám si myslet, že je nekonkertizuje proto, že žádné nemá.

Co je asi tak příčinou stagnace kupní síly spodních 80 % v USA , co myslíte autore ? Proč asi stagnují několik desetiletí mzdy v Německu - a to se v posledních letech samozřejmě přelívá i k nám ?
Proč ?
/no a to jaksi nezahrnujeme do výše mezd dynamiku nezaměstnanosti, že - nulové a záporné mzdy, že...z ostychu ?...nebo záměrně ????/

Bla, bla, bla...zeptáme se Blejra...
12. 10. 2011 | 15:29

český maloměšťák napsal(a):

Ještě maličkost.
Zamyslete se, nad komplementací nákupního chování /motivací/ ...tedy poptávkové strany....s nabídkou levného zboží např. z Číny.
Jde totiž o velmi pradoxní vztah.
Ale o tom Blejr nikdy nemluvil, že.
Proč taky.
Třeba má chudák nějaké investice v podílových fondech zaměřených na Asii.
No a penze je na krku, že.
12. 10. 2011 | 15:32

xx napsal(a):

stále rebel: jen bych vám chtěl připomenout, že jakkoli je moje ubohost veliká, neopravňuje vás k tomu, chovat se jako hulvát. Vaše způsoby spíše ukazují na to, že se svou ubohostí chlubíte rád sám a navíc podle sebe soudíte i ostatní.

Podíl mých příspěvku k vašim je rozhodně významně menší než jedna, tedy o zaplevelování diskuse bych být vámi raději pomlčel.

p.s. osobně se kloním spíše k výkladu Pavla Kohouta, stran neoliberalismu, tedy že jde o jakousi propagandistickou nálepku levice, nikoli o ekonomicko-politický terminus technikus. http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-kohout.php?itemid=6007
12. 10. 2011 | 15:34

ghándí napsal(a):

socialisti by se v evropě měli přihlásit k tomu, že prožrali budoucnost a nesvádět to na kapitalismus. to jste byli vy a vaše sociální státy na dluh.
12. 10. 2011 | 15:37

Adam napsal(a):

Inspirovat se u jednoho z největších válečných zločinců současnosti Blaira, to vyžaduje opravdu hroší kůži a člověka, který o morálce nemá ani ponětí. Škoda, že tím je i představitel ČSSD. Ono není asi divu, když také zvedal ruku a posílal naše vojáky do Afghánistánu a dnes se dozvídáme, jak bezuzdně vraždili civilisty, aby měli dost zářezů na svých pažbách.
12. 10. 2011 | 16:29

Minorita napsal(a):

Autor
Poslední dobou mi vaše strana připomíná rohovníka, co druhému vyhrožuje výpraskem v bezpečí za mříží v koutě ringu...Jen proboha ne skutečný střet, to by si někdo mohl všimnout, že boxovat neumím a ke všemu mám strach...
Nevím, jestli za vaší nemohoucností je bezradnost, neschopnost nebo snad přesvědčení, že stačí si počkat a ono to bouchne samo...( na to už sází KSČM ). Ke všemu to zazdíte Blairem ( dnes již těžce neaktuálním, ke všemu s odérem skutečných následků jeho skutků - tím myslím vy rozumbrado např. výrazný posun doprava ). Jsem z vás rozčarován, respektive z vaší nemohoucnosti více, než z těch grázlů u moci.
Nevím, jestli vám to dochází statečný bojovníku s křížkem po funuse, ale salonní presentací, pojetím a dnes korunovaným omylem, se podobáte jakémusi Tomskému .
Přestáváte být i alternativou - zbabělost, neschopnost a bezradnost v součtu k vítězství nevede...
A to píši jako volič levého středu.
12. 10. 2011 | 16:35

michal napsal(a):

On se můj komentář dobře hodí i sem :-)

pane Sobotko (původně pane Křečku),
ono je to vošajslich, jak říkával můj děda.

Dokud je levicový pragmatický politik chudý a neschopný slušný majetek získat, tak je snadné slibovat chudým a líným, že jejich by mělo být království pozemské a na křídlech tohoto tvrzení vyletět nahoru, ke slušným penězům, je-li dotyčný politik alespoň trochu schopný (mobilizovat davy). Jenže, dělit se o ně, už tak atraktivní není a tak levicový politik u moci pomalu přestává být levicový a spíše prosazuje pravicové recepty, kdy schopným by měl jejich majetek převážně zůstávat.

Pravicový politik to má jednodušší, vládne-li, může být konzistentní, avšak nevládne-li (blíží-li se volby) musí - je li oportunista - malinko uhnout doleva.

Evoluce selektuje ty schopné levicové politky, kteří tendují ke středu, ti méně schopní pak odcházejí do menších stran; opět mohou být radikální a až se dostanou na vrchol, opět "zpravicovatí".

To je nevyhnutelný proces, neboť nikoli rovné, ale pyramidální uspořádání společnosti je přirozené a pokusy to násilím (komunisté) nebo po dobrém (socialisté) zastřít či změnit končí jen přeskupením elit.

Nehledě k tomu, že ve více stratifikované společnosti je ta část lidí, která je tahounem dějin, šťastnější, ať žije jako chudá (má velké možnosti), nebo jako bohatá (tam je to logické).
Rovnostářská společnost přináší pocit štěstí jen "vohnoutům", kteří jsou z hlediska dějinného zanedbatelnou veličinou.
12. 10. 2011 | 17:12

kelt napsal(a):

hovének-ghándí
Socialisti z Lehman Brothers tak dlouho si žili nad poměry, až jednoho večera byli nuceni zavřít krám.
Stejně tak belgicka banka,která tak dlouho bezúročně půjčovala Řekům na "ouzo"až došlo i na ni.Prý ji kupuje další socan z Kataru a socialistická belgická vláda.
Právě tak německé a francouzské banky,které rovněž zcela nezištně půjčovaly Řekům na "ouzo" požadují úhradu ztrát po socialistických vládách Francie a Německa.
Prostě na ty socany již jednou muselo dojít,že?
12. 10. 2011 | 17:12

Minorita napsal(a):

michal
To jsou mi paralely, zevšeobecnění a tolik lidové moudrosti pohromadě. Všechno je tak jasné, jednoduché...To vše schováno za neprůstřelné formulace o historických a evolučních ( to je obzvláště úderné slovo v oblasti podvědomí )procesech, pyramidálním uspořádání společnosti či přeskupených elitách. Vše je od začátku do konce protkáno neustálým připomínáním rozdělení společnosti na ty úspěšné a chudé, líné a neschopné, okořeněno "tahouny" dějin.

A tohle stačí k tomu, aby byl jeden tím úspěšným? Až takhle je to složitá filozofie ? To musí jeden hodně studovat volební a ideové materiály, aby dosáhl takového prozření.
No nic, jdu na sobě "makat", ať jsem taktéž tím tahounem dějin...
12. 10. 2011 | 17:36

michal napsal(a):

Minorito,
takové jednoduché to podle vás je, a přesto jste nepochopil, že vůbec nepíšu o předpokladech úspěšnosti. Ty by byly na delší (a sem nepatřící) povídání. O podvědomí jsem nepsal vůbec.
Makejte na sobě, začněte čtenářskou gramotností, ať vnímáte, to co je psáno a nikoliv to, co vnímat chcete.
Racionální argumenty vítám.
12. 10. 2011 | 17:43

Minorita napsal(a):

michal
Když jsme u té čtenářské gramotnosti - ve vašich řádcích není co hledat, natož cokoli o úspěšnosti - to je první váš sebestředný omyl. Druhým je právě fakt, že prázdnotu vašeho psaného považujete "za něco". No a třetím je skutečnost, že i zjevnou ironii nevnímáte, respektive právě tak jak chcete.
Zkuste pro změnu začít u sebe, kritického myšlení není nikdy dost, a argumenty čekejte v momentě, kdy jsou k čemu uvést...
12. 10. 2011 | 18:10

michal napsal(a):

"nepíšu o předpokladech úspěšnosti" x "ve vašich řádcích není co hledat, natož cokoli o úspěšnosti" :-)

"zjevnou ironii nevnímáte, respektive právě tak jak chcete" vnímám, nebo nevnímám? :-).

Nechte si ironii a plky na koledu, buď argumentujte, nebo nemá debata smysl a zbytečně vám musím odplácet tímtéž.
12. 10. 2011 | 18:15

Ládik!!! napsal(a):

kelte -
nestojíš ani za odplivnutí.
12. 10. 2011 | 18:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
12. 10. 2011 | 18:42

Minorita napsal(a):

michal
Dobrá, rukavice dolů. Za plky, za "chytře se tvářící" plky považuji vaše řádky z času 17:12. Dávám to najevo podruhé či potřetí. Argumenty k nim ? Nechtějte mne rozesmát a nemají cenu.
O flame nestojím, své jsem si k autorovi napsal výše a konkurovat místnímu Máhátmovi ( víte kam mířím )ve zbytečnosti konverzace + kupení příspěvků opravdu nehodlám.
12. 10. 2011 | 18:44

grundig napsal(a):

Blairova hodnocení dle mne ukazují bystrého sociologa-psychologa -sociálního prostředí.
Nicméně již dlouho si myslím,že sociální demokracie vynechává slovník "tříd",aby se voliči nepokáleli strachem-nebo oni politici spíše a vede dlouhosáhlé diskuse o dvou středech:"Střední vrstvě" v rozvrstvení společnosti a "středu" v politice.Pokud si pamatuji nepamatuji si jediný úsudek udělaný z těchto dvou pojmů.Není si co pamatovat.Je to bla,bla,bla-aby řeč nestála a tím byl politik viděn užitečným analytikem.Není v tom za zbla co si pamatovat.
Sociální demokracie je spíše "vata", která vyplňuje politický prostor,směsice kmitavých i pevných názorů,které v drtivé většině představují,často i fiktivní,obranu proti skutečné i domnělé expanzi pravice směrem k hladomorům s účastí jedlíků ze socdem váhy i nadměrné.Ofenzívnost je cosi co sociální demokracie nezná na rozdíl třeba od Lenina.Programová jasnozřivost tím u nich padá.
Blair asi nejspíš spojuje v sobě americký sociální darwinismus s britskou úctou ke všem tradicím a všemu zastaralému.Cením si,že až na Thatcherovou jsou Briti chápaví a neukvapují se.
12. 10. 2011 | 19:08

SuP napsal(a):

Libor Stejskal, editor blogů -
To snad bylo pod Havlem, ne?
;-)
12. 10. 2011 | 19:54

Cestovatel napsal(a):

Pane Sobotko rozhodně by jste se měli Blairem a jeho New Labour inspirovat. Ti narozdíl od ČSSD se odvážili dělat i nepopulární kroky jako privatizace průmyslu a podpora válce v Iráku a prospěli své zemi a né jako vy kteří jste jak Labouristi v 80. letech zabředlí do ideologických doktrín. Ne jako ČSSD a jejich populistická neobolševická politika, kdy máte jen jediného spojence a pokud s ním nedáte těch 101 tak ani po volbách 2014 nebudete vládnout. Labouristi dokázali být hnací silou pokroku a né jako Soc. dem ve střední Evropě, která žije ještě v době komunismu a má program jak vystřižený z komunistického manifestu. Né jako populista Fico co sice podporuje Euroval ale protože se mu to zrovna nehodí tak raději nehlasuje (divím se vládní straně Radičové, že ještě z Ficem chtějí jednát. Být jima tak bych se zachoval stejně jako oni a Fica bych s Eurovalem poslal do pr..le
12. 10. 2011 | 19:54

Cestovatel napsal(a):

Na Novém Zélandu se Labouristi nebáli privatizovat, zrušit poviné členství v odborech a snižovat daně. To naši socani svázaný ideologickými předsudky vůči těmto věcem a socialismem 19. století, který už je dávno zastaralý, nejsou schopní reformních kroků a jediným jejich trumfem je laciný populismus
12. 10. 2011 | 20:02

Jáchym napsal(a):

Ad Cestovatel 20:02
Jéžiš,a dovedete si představit, že povinné členství v odborech u nás nebylo dokonce ani za komunistů? (Pravda, křivě na vás potom koukali a měli blbé řeči.)
Ale třeba u nás před r.89 vládli novozélandští "Labouristi",to víte,už zapomínám...Ale Vám už taky soudruh Alzheimer ledacos zkonfiskoval, že?
Věřím, že v 19.století jste tím socialismem trpěl jako zvíře...
To je holt úděl nás pamětníků.
12. 10. 2011 | 21:02

vojnov napsal(a):

Cestovatel... ale to presne prece nasi Socani za svych vlad delali. Zprivatizovali bankovni system, snizili dane a nezavedli povinne clenstvi v odborech. Co se vam na nich teda nelibi?

To, co tady provadi nase vlada, za reformu nepovazuji. Reforma podle meho totiz nemusi byt strelbou do tmy. Jako je treba v poradi jiz druhy soukromy pilir penzijniho pripojisteni. Vzdyt uz tady prece jeden je, ne?
12. 10. 2011 | 21:21

Cestovatel napsal(a):

Jáchym:¨

Vy jste evidentě velice málo chápaví člověk. Já poukazuji že i levicový labouristi dokázali dělat politiku, kterou většinou dělají pravicové vlády. To že povinné členství v odborech u nás nebylo vůbec s tím co jsem napsal nesouvisí.

Ale požadovat přemýšlení od člověka, který za stěžejní dílo považuje ideologický brak od Kellera, který je znám tím že ve svých "dílech" jen papouškuje levicovou ideologickou dokrýnu (upozorňuji že jsem jednu knihu od něj přečetl aleyla to ta co tu uvádíte a na internetu jsem viděl několik jeho ubohých vystoupení např proti školnému) je asi přehnaný požadavek.
12. 10. 2011 | 21:22

Cestovatel napsal(a):

vojnov:

Socani snížili daně? Kdy?
Banky se privatizavaly za dob velké koalice 1998-2002, kdy Zeman musel ustoupit "koaličnímu" partnerovi ODS jinak by se velká koalice rozpadla a protože opoziční smlouva byla tehdy velice nepopulární znamenalo by předčasné volby citelné ztráty, pro obě strany a nárůst dvou konkurenčních stran KSČM a US. Takže to narozdíl od vlády na NZ nebyla vlastní iniciativa ale spíše donucení.
12. 10. 2011 | 21:28

Yosif K napsal(a):

Mili opevovatele sociku - vite proc Thatcherova vyhrala volby? Bezpochyby se to da nekde vygooglovat ........

Zhruba receno proto ze Velka britanie buyla terorizovana bandami pologramotnych odboraru sdruzenych do ruznych rad pracujicich a komunistickych odboru, takze ve Velke Britanii uz neslo nic kvalitniho vyrobit, auta se dostavala na uroven Moskvicu, zivotni urovni smerovala Britanie do Ostbloku a krome skotske whisky neslo uz nic vyrobit beze statnich subvenci......
Thatcherovskou demontaz moci odborovych teroristu uvitala vetsina Velke Britanie....... laboristicka strana se musela nadvlady odborarskych band zbavit.....
12. 10. 2011 | 22:12

český maloměšťák napsal(a):

Yosif K napsal(a):
Mili opevovatele sociku - vite proc Thatcherova vyhrala volby? Bezpochyby se to da nekde vygooglovat ........
------
Víte jaká auta se dnes vyrábějí v GB ? Jmenujte.
Ty příčiny jsou někde jinde.

O dnešní dohodě odborářů a majitelů v Chevroletu asi cudně pomlčíte, že.
12. 10. 2011 | 22:20

hk136 napsal(a):

Maloměšťák, jáchym, vojnov:
Myslíte, že vaše snaha má nějaký smysl? Snáze projde velbloud Uchem jehly, než-li z těch dvou dostanete rozumný diskuzní příspěvek...
12. 10. 2011 | 22:44

Jáchym napsal(a):

hk136 22:44
:-)
Znáte Ezopovu bajku o těch dvou myších,co plavou ve smetaně ?

Podezírat mě z přílišného optimismu by byl omyl.
Já prostě jen doufám, že za dvacet let tady budou žít alespoň nějaké bakterie, odolné proti extrémním teplotám a radioaktivnímu záření.

Cokoli nad to považuji za výhru. Ale zatím funím pádluji nožičkama. Třeba se mi nějak podaří utlouct máslo moje děti budou chvíli plavat na jeho hroudě.
Dobrou noc a hezké sny!
12. 10. 2011 | 23:26

Cestovatel napsal(a):

"Sociologicky navíc platí, a píše o tom i Jan Keller ve Třech sociálních světech, že doba významného bobtnání střední vrstvy, která měla schopnost, i díky dřívější stabilitě sociálního státu, nasávat příslušníky nižších sociálních vrstev, je pryč. Dnes jsme ve vyspělých společnostech svědky opačného procesu".

To je to co vy u levicový pisálek Keller nedokážete pochopit. Že dřívější stabilita sociálního systému byla vykoupena stále větším zadlužováním. Právě tento sociální systém v 70. letech zkolaboval a mnoho lidí, kteří byli ve střední tříde se ocitli v té nejnižžší. Ideologové sociálního státu (převážně sociologové) jako Keller to ale nepochopili a podporovali rostoucí sociální stát dál. Navíc různé sociology oslavované politické podpory méně majetným jako hypotéky pro nejnižší vrstvy zavedené v USA Clintonem rozpoutay o 10 let později pád hypotečních trhů, mnozí znich nebyli schopní spláce, ale levicový demagogové jako Keller stále žvatali něco o tom že krize je způsobená nízkými daněmi, protože většina těchto lidí nebyla schopná kriticky uvažovat o sociálním státu a nedokázali připustit vinu sociálního státu protože jsou zaslepení svojí ideologií
12. 10. 2011 | 23:27

Petr napsal(a):

Pane předsedo,
kdyby jste vládnouli jako v Británii, budete mít víc než 70%. Ale zas už máte jistě v hlavě česká specifika, jako prosadil Gross i Paroubek.
Jestli ne, a myslíte to poctivě, řekněte ve volebním programu, že převezmete veškeré Zákony, předpisy a normy z Velké Británie. Snad mimo jízdy vlevo a to, že nejsme monarchií, ale republikou.
Ale to ne! Takže podobnost jakákoliv žádná.
13. 10. 2011 | 06:12

Mac napsal(a):

cestovatel

kolego, vaše hroší kůže je sice proslavená, ale když už permanentně lžete, zkuste to aspoň v oblasti, kde nemůžete být obratem ze lži usvědčen :-))))

vaše " Socani snížili daně? Kdy? " je úsměvné....

DPPO (pokud tuto symboliku neovládáte - tedy daň z příjmu právnických osob ) činila v roce 1998, kdy konečně odfuněl Klaus 35%, na konci vlády socdem v 2006 to bylo 24%.
Čili snížení o 11% za 8 let....

DPFO (snad to zvládnete - analogicky- daň fyzických os.) - horní pásmo kleslo za dob vlády socdem ze 40% na 32%.....

A pokud jde o banky - ty se privatizovaly ne kvůli tlaku Klause, ale proto, že hrozil akutně jejich krach po Klausovském bankovním socialismu.
A Zeman je privatizoval velice úspěšně. I když uznávám, že zdaleka ne tak úspěšně jako Klaus IPB, když ji prodal Nomuře :-))))))
13. 10. 2011 | 07:10

posmutnělý napsal(a):

Pane předsedo, Socdem skutečně potřebuje zvýraznit a zviditelnit svúj program. Neznamená to všelijaké výkřiky, nadávky a plané osočování. Přečtěte si současný blog pana Janečka a začleňte účinně jeho závěry do stranického programu jako plán dalšího postupu současného a hlavně po nových volbách.
Jenom to může přesvědčit občany, že má smysl volit tuto stranu s nadějí na skutečnou změnu k lepšímu.
13. 10. 2011 | 07:48

Sobotka napsal(a):

Pište s t r u č n ě a jasně! Článek jsem Nečetl, Nemám tolik času!
Lidi NEpotrřebují ani tak politiky, natož strany,
ale vše p r ů h l e d n é, (viz britské rozkliknutí nákladů např. na ministerstvech!), jasný právní rámec NEPOKRADEŠ, zrušení akcií, dohledatelné bank. účty na 1 místě, proč je 11 500 firem v daňových rájích, 2x přelidněná ministerstva a zakázky se zadávají za mld na desítky let dopředu, m i mo !?
Zodpovědný je i premiér, ale je až drzost, že i po 22 letech stejné tváře slibují po každých volbách nové a nové reformy!?
Není to jen ztráta dalších peněz?
To ti minulí tak špatně pracovali? Zradili ústavu!?
Je vás mnoho a jste zbyteční!? Děláte jenom škody české zemi i lidem!?
I ti Slováci jsou daleko vpředu před vámi, co se týká služby pro lidi!?
Mají finanční, hmotnou a trestněprávní odpovědnost, průhledné zakázky na webu, nad l mil., atd., atd!?NEmají akcie v zakn. podobě..........
13. 10. 2011 | 07:50

Bohuslav napsal(a):

K čemu Paroubek zakládá novou stranu, vlastně p ř e b í h á jinam?
NEPOTŘEBUJEME NOVÉ ani JINÉ STRANY!!!!
P o t ř e b u j e m e JASNÝ PRÁVNÍ RÁMEC, vše průhledné! Už včera bylo pozdě!

22 let slibujete všichni politici, je to zrada a vlastizrada?
13. 10. 2011 | 07:59

Burák napsal(a):

Pane Sobotko, vy věříte volbám???
Lidi se stále ptají, K d o JE v o l i l!?
Jaká je průhlednost, hlavně v Praze, (stát ve státě), 10%
a p ř i KONEČNÉM s o u č t u!?
Dohlíží někdo nezávislý???
90% mimopražských volí jinak než Praha,
a přitom konečný výsledek je podobný pražskému?
13. 10. 2011 | 08:23

vlado napsal(a):

Bez zdrženlivosti a s pochopením alespoň tak chápu Sobotkovo hodnocení ve větě:" Labouristické vedení bylo vázáno tradicí programu znárodňování,který však v praktické politice nebralo a ani nemohlo brát vážně" a další "LP vládě nezbylo než akceptovat řadu prvků destrukce sociálního státu,privatizece veřejných služeb a drsné deregulace, na které už si veřejnost zvykla".
Proto voliči ČSSD moc našim volebním záměrům nevěř již předem tě na to upozorňuji. Počítej s tím, že to co pravice připravila
tj.likvidaci sociálního státu tomu my zabránit nemůžeme i když to slibujeme. Pan předseda Sobotka psal jistě pro nás voliče a to v dobré víře. Ne děkuji hlas vám nedám.
13. 10. 2011 | 09:24

Občan napsal(a):

Pane Sobotko,
POKUD chcete SKUTEČNĚ VLÁDNOUT alespoň 1 volební období, pak usilujte o to, abyste se obešli BEZ koalice. Nemáte ji totiž S KÝM složit.
Jedinou možností je za současných okolností menšinová vláda socdem s podporou KSČM. POKUD totiž OPĚT PODVEDETE své voliče a půjdete ZASE do holportu s pravičáky, pak to budou právě voliči ČSSD, kdo jako první vyrazí do ulic a svrhne vás. Definitivně. Na hodně dlouho, možná i navždy.
Vezměte to, prosím VELMI vážně. 3x a dost už jste vyčerpali a důvěra, kterou vám zatím volici dávají, je VELMI podmínečná. Přesto s ní krajne nezodpovědně hazardujete. Pro nás, vaše voliče (ZATÍM vaše) to je zcela nepochopitelné.
13. 10. 2011 | 10:39

Yosif K napsal(a):

Pokud je nekdo zastancem vlady proletariatu, citil by se v UK pred Thatcherovou jako doma. To, o cem komuniste v Ostbloku jen mluvili, a to co se jen tak ze 2% realizovalo v titovske Jugoslavai, to bylo behem 70 let ve Velke Britanii socialistickou realitou.
Odbory byly chraneny zakonem, stavky schavelen odborarskymi mafiemi byly povinne i pro necleny odboru (potencinalni stavkokaze), rady pracujicich urcovaly co se bude vyrabet, jak dlouho se bude pracovat, jake budou mzdy atd atd. Toto na roxzdil od zemi ostbloku, kde panovala tvrda reditelsko-komunisticka diktatura, a dokonce i na rozdil od Jugoslavie, kde specielne ve vetsich podnicich byla oficialni ucast delnictva na rizeni pouze formalni.

Vysledkem byl totalni rozvrat pracovni discipliny dokonce i v automabilkach (krome aristokratickeho Rolls Royce). velka Brtitanie nemela silnou komunistickou stranu - ale levicove kridlo Labor Party bylo ve vetsine ohledu divocejsi a radikalnejsi nez treba komuniste ve Francii ci Italii.

Vitez nad hitlerovskym Nemeckem se 30 let po valce dostal na prumyslovou uroven asi tak 50% SRN a byla dohanena drive chudou Italii a Spanelskem.

Bez vitezstvi Thatcherove by Britanie smerovala technologickou kazni a zivotni urovni nekam smerem na Balkan.

Zajiste nechteny dusledek lidumilne "vlady pracujicich ve fabrikach". Jestli nekdo touzi po zruseni vlady kapitalistu a "vlade delnictva", at si nastuduje, jaky chaos nastolili odborarsti korytari v Britanii pred Thatcherovou.................
13. 10. 2011 | 10:50

Yosif K napsal(a):

Pane Sobotka - pokud vidite budoucnost Ceske Republiky v nastoleni diktatury radikalnich odborarskych chaotu, v upadku technologicke kazne a v naslednem propadu zivotni urovne na uroven nejzaostalejsich koutu Balkanu - poslechnete pana OBCANA a spojte se s komunisty.
13. 10. 2011 | 11:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 10. 2011 | 12:13

český maloměšťák napsal(a):

hk136
Já jen zabíjím čas. Používám je jako...no - víte...jako když dítě sedí ve vaně a maminka mu tam dá červenobílou plastovou lodičku...
...no tak já místo té plastové lodičky využiji přítomnosti některých "diskutérů".

Smí se to...a navíc je to zadarmo.
:)))
13. 10. 2011 | 12:51

Minorita napsal(a):

Yosif K
Nemějte obavu, jistý MK a prima spolek všeho schopných a odpovědných už během 5-ti let stihl onen Balkán v mnohém dohnat, v něčem i předehnat a životní úroveň prý tak rok, dva a položíme je na lopatky ... Technologickou a finanční kázeň má v krvi studovaný-sice gumárenský, ale přesto-technolog.
Nejspíše i díky tobě, Yosife, máme tu čest sledovat prudkou inteligenci a schopnosti takových takových titánů ducha jako např. Dobeš, Kočí, Chalupa, Besser, Peake, Bendl, etc. Jak jen ti poděkovat ještě, že tebe + další jasnozřivé máme.
A s tou Británií - nic si nedělej z toho, že slovo "anglická automobilka" je na ostrovech téměř cizí slovo( jo, AM, Morgan, manufaktury...), nemluvě o tom, kdy šly do prodeje...
Nechte ještě chvíli tržní komsomolče klid na práci chlapcům v City, atd. a jako už jako placený diskutér nebudete potřeba...
13. 10. 2011 | 13:28

Jáchym napsal(a):

Tak mě ještě napadlo - kdyby p. předseda mírně pozměnil nadpis svého blogu na JAK TO PODĚLAL TONY BLAIR,
budu ho příště zase volit...
Co by Vám to udělalo, šéfe?
Dvě písmenka...
14. 10. 2011 | 16:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy