Na obranu 99 procent

20. 10. 2011 | 06:43
Přečteno 5084 krát
V sobotu 22. října odpoledne se znovu sejdou na pražském náměstí Republiky občanské iniciativy, odboráři i občané různé politické orientace, kteří mají dost korupčních skandálů a neschopnosti pravicové koalice. ČSSD tento protest rozhodně podporuje, osobně tam budu také a věřím, že dorazí i řada dalších sociálních demokratů. Lidi žene do ulic Prahy touha po změně v Česku, ale zdá se, že krize otevřela oči lidem v mnoha zemích světa a tak začínáme tušit příchod globální změny.

Sobotní demonstrace má mnoho společného s protesty, které začaly obsazením Wall Streetu a šíří se jak stepní požár. Během minulého víkendu už přivedly do ulic statisíce lidí v devíti stovkách měst od New Yorku až k protinožcům. V některých komentářích se sice objevila snaha nacpat je do anarchistických a ultralevičáckých škatulek, ale třeba dopisy, které nyní zveřejňují New York Times, ukazují, že účastníci protestů mají sympatie i relativně dobře situovaných představitelů střední třídy, jako jsou třeba lékaři. I oni se cítí ohroženi hrstkou těch, kdo se snaží tahat za nitky ze zákulisí finančních domů a hrát hry, ve kterých výhru kupodivu shrábnou vždycky jen bankéři, zatímco o prohry se musí podělit daňoví poplatníci, včetně těch nejchudších.

Klíčové heslo dal protestujícím Joseph Stiglitz, nositel Nobelovy ceny za ekonomii. „Jedno procento obyvatel Spojených států dostává téměř čtvrtinu všech příjmů v zemi – to je nerovnost, které budou i bohatí litovat,“ napsal v květnu v časopise Vanity Fair. A měl pravdu, teď se začíná ozývat těch 99 procent.
Joseph Stiglitz byl v minulých dnech v Praze. Vystupoval na Fóru 2000 a tak dostal příležitost k odpovědi na otázku, co s tím: „Chceme-li se vyrovnat s nerovností, je to totéž, jako když řeknete – chceme daňovou reformu. Hlavním cílem daňové reformy je nezvyšovat daně střední třídě, jejíž příjmy klesaly. Můžeme to vyrovnávat výnosem daní od těch nahoře – od horních jednoho procenta či pěti procent, kteří představují jedinou skupinu, jejíž příjmy rostly.“ Česká zkušenost začíná ukazovat na podobný proces, jaký popisuje Stiglitz, jen jsme začali o něco později. Tu správnou akceleraci pak přinesla Kalouskova daňová reforma z roku 2008.

Extrémní nerovnost, která tu vzniká, přitom není jen morálně odporná, ale také ekonomicky neefektivní. Každý nakonec sní jen jeden oběd a obuje jen jedny boty. Část obrovských příjmů při nejlepší vůli nelze utopit ani v tom největším luxusu a v podstatě vypadnou z masové poptávky, která hýbe ekonomikou. Snižovat daně nejbohatším, jak to udělala i česká pravice, znamená vyřadit část peněz z reálného užití a nasměrovat je do neproduktivních finančních spekulací. Proto je extrémní nerovnost také obrovským ekonomickým rizikem. Je jedním ze zdrojů současné krize. Jestliže se peníze hromadí na jedné hromádce, zákonitě toho jinde ubývá. Klesající příjmy těch neprivilegovaných jsou pak nahrazovány půjčkami a zadlužením. České domácnosti do tohoto vlaku nasedly pozdě, ale ve Spojených státech mělo negativní míru úspor 80 procent obyvatel, jak uvádí Stiglitz. Predátorské úvěrování a spekulace s nesplatitelnými dluhy obrátily tohle letadlo k zemi.

ČSSD není sama v názoru, že extrémní zvyšování příjmové a majetkové nerovnosti je hrozba, kterou je třeba zastavit. Jednou z metod, jak to udělat, je návrat k progresivnímu zdanění. Podobné hlasy zaznívají i z občanských iniciativ, které se tématu věnují. Pozoruhodné je, že začaly svoji práci více koordinovat. Schází se na společných fórech, budují společné platformy. Jedna z nich, Sdružení práce a solidarity, se ohlásilo manifestem, který říká, že solidarita nejde proti hospodářskému růstu. Když se vrátíme k progresivnímu zdanění a potlačíme daňové úniky, můžeme zároveň ulehčit podstatně větším nákladům jinde - opatřeními proti korupci a monopolům všeho druhu. Nebo zdaněním spekulativních finančních transakcí. Tam sáhněme pro prostředky na podporu domácí podnikatelské aktivity, výzkumu a inovací.
Program, který chce oslovit drtivou většinu těch dole, i když jich asi nebude oněch 99 procent, má postupně jasné obrysy: Zrušení asociálních reforem. Rázné omezení příležitostí pro rabování státního rozpočtu zkorumpovanými zakázkami. Větší odpovědnost a spoluúčast finančního sektoru za katastrofu, kterou za sebou zanechal. Zavedení vyšší míry solidarity mimo jiné také formou progresivního zdanění. A převedení zdrojů do podpory domácího podnikání, rozvoje regionů, vědy a vzdělání.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Objektivní a nestranný novinář napsal(a):

Ma pravdu ten člověk.

Sebevětší progresívní zdanění principiálně nezabrání aktivním, kteří mají souv neustálou honbu za memonem a pocitem prestiže vrozenou a geneticky zakódovanou, aby mezi sebou stále nesoutěžili a neroztáčeli kola a kolečka kapitalismu.

Rozumné a vyvážené progresivní zdanění na ekonomickou aktivitu bude mít už vůbec zanedbatelný vliv. Na co bude mít vliv pozitivní, je veřejný rozpočet.
20. 10. 2011 | 07:04

schlimbach napsal(a):

Myslím si, že je zde jeden zásadní problém, který je nutno vyřešit. Pokud se nevyřeší, skutečná změna, po které občané volají nenastane. Musíme se vyvázat z vlivu globálního kapitálu a bank. Pokud společnost nebude sama vlastnit svoji měnu a také ji sama spravovat, vždycky bude v roli otroka, bez ohledu na politické uspořádání ve společnosti, bez ohledu na její vedoucí sílu. Z dnešního pohledu je zcela jedno, zda bude u vesla pravice nebo levice, dokud budeme ve vlivu globálního kapitálu.

Je to jako s krví v těle člověka. Pokud dáte možnost někomu jinému, aby ovlivňoval, kolik krve bude ve vašm těle a jak tychle bude cirkulovat, budete plně v jeho područí, byť by byly vaše uvědomnělé touhy jakékoliv.

Výše uvedená podmínka je natolik triviální, že se jí odmítají téměř všichni zabývat. Domnívám se, že většina občanů vůbec netuší, jak se peníze dostávají do oběhu a co vše se děje ve finančním sektoru. Kdyby to věděli, ne sametová revoluce by tu byla dávno. Z tohoto pohledu pan Sobotka ve svém blogu podává ne zcela pravdivé informace, protože ti superbohatí ty peníze nedrží obyčejně někde zakopány na zahradě, čili ať tak nebo jinak, ty peníze se nacházejí v bankách a tím pádem existuje potenciální možnost, aby byly vráceny do oběhu, pokud "banky uznají za vhodné". Co je podstatné, ten, kdo ovlivňuje cirkulaci peněz v oběhu má faktickou a totální moc ...

Rotschild zakladatel řekl - volná citace - dejte mi právo ovládat měnu a nebude mě zajímat, kdo vydává zákony.

Jste si jist pane Sobotko, když shodíme vládu, co bude pak? Domníváte se, že nahrazení této tupé vlády jakoukoliv jinou vládou, pokud zachováte nadvládu globálního kapitálu v naší společnosti, je řešením? Lidi zve na ulici kde kdo. ještě jsem neslyšel, že by bylo připraveno alternativní řešení - kromě Reforma společnosti, o.s. Jistě, jsou zde náznaky, že řešením je založit vlastní banku, třeba regionální atd ... jak to skončí, svobodným bankovnictvím? Nám jde o svobodu občana - ekonomickou i politickou, ta se ale nezrealizuje, pokud občan nebude chtít.
20. 10. 2011 | 07:17

Koplkop napsal(a):

Autor
"V sobotu 22. října odpoledne se znovu sejdou na pražském Náměstí republiky občanské iniciativy, odboráři i občané různé politické orientace, kteří mají dost korupčních skandálů a neschopnosti pravicové koalice. ČSSD tento protest rozhodně podporuje, osobně tam budu také"
Ten protest je namířen také proti politikům, kteří současný stav zavinili. Vy jste jedním z nich. A ne malým. Připadáte mně jako ten Štěpán v ČKD.
20. 10. 2011 | 07:25

Saltzman napsal(a):

Problém kolektivu je v tom, kdo bude dělat šéfa. Neomylně se k vedení kolektivu vždy přihlásí ten, který chce z kolektivu těžit. Pak je na kolektivu, aby si dokázal z nabídky v šéfování vybrat toho optimálního vůdce, který bude jednou zkrotitelný kolektivem, až začne z kolektivu těžit přes míru.

Celosvětová hnutí jsou nanic! Nakonec vedou jen k nastolení diktatury v částech světa a pokusech ovládnout i celou planetu. Takže je potřeba dávat důraz na státní zájem a ne celosvětový. Ten státní zájem je důležité vidět v ekonomicko sociálním kontextu a s naprostou ochranou před jakoukoliv korupcí státního aparátu.

Jak se pozná dobrý úmysl politika? Podle jeho výsledků práce, tak jako u každého jiného pracujícího občana. JAK mám ocenit snahu Bohuslava Sobotky politika, když za ním není jediný pro mě cenný výsledek jeho práce?! Nezaznamenal jsem dosud od něj, krom řečí, žádný posun směrem k prospěchu pracovité vrstvy obyvatelstva této země. Že je vůdcem demokraticky zvoleným v Sociální Demokracii pro mne není žádné plus.

Těch co k davu křičí "Já budu váš vůdce!" se najdou vždy spousty. Davy se dají i ovládat s pomocí reklamních keců a slibů, s vyvoláváním strachu a následně slíbení ochrany a pomoci. Po převzetí moci pak vůdci zpravidla nepředvedou nic z toho, co slibovali.

Já furt čekám kdy bude těch padesát tisíc porodného a sto tisíc na nové auto výměnou za staré. Už mi zestárlo druhé auto, děcka už mít nebudu pro věk mé ženy, které jsem věrný a momentálně jsem dost marod, po dvaceti letech bez nemocenské a nemocenská byla započata v krácení tuším za vlády socdem. Kdyby to mělo smysl, pak bych těchhle planých slibů našel daleko víc. Zase budou volby Sobotko!
20. 10. 2011 | 07:27

David napsal(a):

Naši společnosti hrozí velká katastrofa!!!

Dnes už to začíná vidět téměř každý.

Reformy daní, důchodů a zdravotnictví jsou přímo zločinné - ve prospěch darebáků.

Za hlavní viníky současné situace považuji Kalouska, Drábka a také i Nečase.

Proto v sobotu 22. října, ve 13,30 hodin přijdu na pražské Náměstí republiky, abych vyjádřil podporu všem občanským iniciativám, které se snaží o změnu k lepšímu.

Je to minimum toho, co mohu udělat pro to, aby se už konečně daly ledy do pohybu.
20. 10. 2011 | 07:33

Dan napsal(a):

Takže Bohouš se chce postavit do čela světové revoluce? A uvědomuje si, chlapec zlatý, že mu pak zruší poslanecké náhrady a že už si na nový dům nenašetří?

Ale vážně, pokud bude takové akce podporovat tak nevýrazný a životem neošlehaný chlapec, pak se není třeba obávat, že by zdivočelí bolševici začali opět krást a zabíjet lidi.

Podle mě to bude OK, protože kdyby nebylo, tak by Bohouš jako první zůstal za zdí svého domu a nevystřčil by ani nos.
20. 10. 2011 | 07:38

kormoran napsal(a):

Bohusu! Ty se radeji vyhni "zodpovednosti'! Ty jsi typ , kteremu , jako prvnimu v sirem kraji , zdechne koza !!!))
20. 10. 2011 | 07:42

Marian Sokol napsal(a):

Pane Sobotko,

globální změny nastolí nový režim a Vy jste ve vedení politické strany, která
udržuje stávající režim. Byť si pohráváte se slovy levice-pravice, žádná z politických stran už nemá možnost změny, takže vám zůstalo jen materiální zajištění vás a vašich blízkých.
20. 10. 2011 | 07:49

vlasta napsal(a):

Pane Sobotka- Vaše činy - které mají obrovský podíl na dnešním stavu státní kasy - nebudou nikdy zapomenuty. Váš tunel při prodeji 46% OKD a 44 tisíc bytu za 4.1 miliardy, kdy nejnižší odhad bylo miliard 24 - a kdy jste pro zajištění k dodržení možnosti odkupu bytu pro lidi v nich žijící dal do smlouvy pokutu 30 milionu - byl jeden z největších tunelu! Představa, že byste jednou mohl být předsedou vlády mně nahání přímo kuži labutí! Pevně věřím, že ta situace nikdy nenastane.
20. 10. 2011 | 07:59

David napsal(a):

schlimbach:

podle mého názoru jste velmi bystrý člověk.

Proto mne dost překvapuje, že jste nepochopil, že jsme dospěli už do stádia, kdy změna „po dobrém“ není možná.

I události v celém světě na to jasně ukazují.

Mj. U nás se po 22 letech nacházíme v podobné situaci, jako před 17.listopadem 1989.

Žádná demokracie, ale válcování opozice silou.

Cítíme, že k radikální změně musí dojít, akorát nevíme, kdy to bude a jakým způsobem k tomu dojde.
20. 10. 2011 | 08:02

Petr napsal(a):

"ČSSD není sama v názoru, že extrémní zvyšování příjmové a majetkové nerovnosti je hrozba, kterou je třeba zastavit."

Ale pane Sobotka, nesmí se to týkat přepoctivě, přímo křišťálově vydělaných peněz Vašeho expředsedy Grosse a miliard za svobodu katarského prince. Peněz jež tak i Vy chráníte, protože jste byl v Paroubkově vládě jedním z těch co hlasoval pro vyhození Nejvyšší státní zástupkyně p. Benešové, protože chtěla kauzu vyšetřovat.
20. 10. 2011 | 08:07

zemedelec napsal(a):

Pane slimbach.
Oceňuji Vaši snahu o nápravu.
Měl by jste to více popsat,na Vaše přednášky se dostane málo občanů.
Jenomže to vyvázaní měny z vlivu globálního kapitálu,tak to nevidím reálné.Když to zjednoduším,tak to je návrat do jeskyně.V dnešní době provázanost hospodářství ze světem,nejde jen tak ukončit,závislost na zdrojích ropy plynu atd.Cestovní ruch,různé nákupy občanů i firem v zahraničí,nutí pak vytvářet protihodnotu o kterou má zájem proti strana.
20. 10. 2011 | 08:08

Eleshar napsal(a):

Iniciativu hluboce podporuji. Mrzí mě, že se do toho ale musí zase přis*at sociální demokracie, která ma na současném korupčním marasmu vysávajícím tuto republiku také svůj velmi významný podíl. Ale s trochou štěstí vás tam někdo zlynčuje.
20. 10. 2011 | 08:15

kp napsal(a):

Sobotka musí pochopitelně volat po demonstracích, je to síla, která mu může pomocise dostat na místo ministerského předsedy. A to je základní cíl, nikoli řešení maléru, ve kterém je nyní celá Evropa. Co kdyby se poslanci ČSSD demonstrativně vzdali náhrad, na které nemají věcně nárok, lae které jsou papírově v pořádku. Co kdyby "tribunové lidu" prohlásili, že jim stačí cca 30tis měsíčně a úcta občanů. Ani demonstranti na Wall Street si neuvědomují, že jejich životní úroveň je nesrovnatelně vyšší , než v Boůovii, Brazilii Venezuele, odkud vlastně tekly také peníze do USA. Nějak se to všechno trochu zamotává- trochu to vypadá, že každý má pocit, že má dostat více. A tak recept socialistů po světě je natisknout nové peníze. Jenomže peníze měli být jenom mírou pro srovnání hodnoty(?!) různých věcí t.j. porovnat hodnotu jablka vůči bramboru. Když začínám šidit a dám do oběhu více peněz nž je jablek, musím cenu zvýšit (a je to jedno jestli to dělá trh nebo cenový úřad). A tento nastartovaný kolotoč už nekze zastavit. Proto důchodce si nemůže dávat stranou peníze v 25ti, poněvadž jejich kupní síla po 40ti letech je zlomek proti původní. Jak z toho ven by měl začít říkat svazák Sobotka.
20. 10. 2011 | 08:26

arnazach napsal(a):

Pan predseda nema zjevne jasno proti komu (nebo za co ci za koho) pujde do ulic.

Mluvi o 1 %. To je v poradku, pokud ma na mysli utocny a neproduktivni kapital typ Soros a spol. Proti tomu se lze branit jedine na mezinarodni urovni. Je chystana demonstrace soucasti teto obrany?

Ale kdeze! Je namirena proti ceske vlade. Pan predseda dava najevo, ze az vyhraje volby zdani nikoli ono jedno procento, nybrz tech dalsich 9 % nebo snad 19 % tvrde pracujicich lidi. Pan predseda tedy nevyjde do ulic proti onomu 1 %, ale proti casti z tech 99 %, na jejichz obranu se tu jakoby stavi.

Mimochodem bude-li recese pokracovat, bude nejspis muset za Sobotku ten krok udelat uz tahle vlada. A to navzdory tomu, ze tech 19 % jsou predevsim jeji volici. S cim pak pan predseda pujde do voleb? Nejspis bude slibovat vyssi porodne.
20. 10. 2011 | 08:33

NevericiTomas napsal(a):

Tak ja ti Bohusu reknu taky jednu zajimavou statistiku. Ve spojenych statech 1% nejbohatsich plni 30% prijmu statniho rozpoctu a 30% nejbohatsich plni drtivou vetsinu rozpoctu...A co ted s tim?
20. 10. 2011 | 08:38

Yosif K napsal(a):

Objektivni a nestranny novinari: progresivni zdaneni - jak oranzovi blouznivci furt dokola pripominaji - temer ve vsech zapadnich statech je. Funguje jako politicke siditko na ekonomicky negramotny lumpenproletariat - protoze i ten zacaste rozhoduje volby.

Hlavnim dulsedkem progresivniho zdaneni prijmu osob a relativne vysoke dane z korporatniho zisku v USA je to, ze americke firmy cim dal tim vice investuiji v zamori a cim dal tim mene tvori pracovni mista pro ekonomicky negramotny lumpenproletariat doma v USA.

V soucasne dobe americke firmy maji ve svych zahranicnich pobockach nekolik set miliard US$ volneho kapitalu, ktery se zdrahaji investovat doma v USA protoze nedoucenym pseudointelektualum - lehkozivnym pomatencum - okupantum wallstreetu - je lino pracovat za US$ 10 na hodinu.

Howgh.....
20. 10. 2011 | 08:42

neo napsal(a):

Pane Sobotko, víte v čem je problém?

Že ta vaše progrese nebyla a nebude cílena na to 1%, ale na těch 99% :)

Za vaší vlády, chcete-li za vlády vaší strany bylo progresivní zdanění nejvíce zaměřeno na škubání lidí s běžnými výdělky od 20ti do 50ti tisíc. Topolánek měl odvahu tuto nespravedlnost zrušit a já jsem mu vděčný.
jo a další problém, v sobotu chci mít klid a nikam nepojedu vyřvávat na náměstí.
20. 10. 2011 | 08:46

schlimbach napsal(a):

David

díky za poklonu :)
Otázka revoluce - víte, je to podle mne věc velmi ošidná, protože pokud lidem nesdělíte dostatečně jasně cíle změny, může se vám stát, že v době průběhu revoluce, kdokoliv všehoschopný zavolá do davu na náměstí libovolné líbivé heslo a vše je nenávratně zničeno, veškré snahy jsou zničeny a vývoj se ubírá zcela nekontrolovaně ze strany davu, ale zcela v intencích záměru oněch všehoschopných jedinců. Toto je prostě fakt, kdy v davu působí zcela jiné vztahy díky "promíchání" Psí - polí jednotlivých lidí. To individuální se tlumí, kolektivistické se stává domonantním. Je to jev, kdy lidé činí takové činy, které by, kdyby byli o samotě nikdy nevykonali. Jak toto nebezpečí eliminovat? Především je nutné, aby všichni ti, kdo zvou lidi do ulic byli schopni připravit skutečnou změnu, aby nešlo jen o změnu obličejů ve sněmovně, aby bylo jasně sděleno, přímou demokracii ano, ale ... protože pouze přímá demokracie není lékem na dnešní stav, je to jeden z nutných atributů, ale je třeba velice dobře promyslet a také to všem sdělit, jak se bude ve společnosti aplikovat. Ony totiž všechny krásné v vzletné fráze na začátku mohou zůstat jen frázemi a i když se zdá, že před revolucí jsme všichni spolu, po odeznění revoluce nastává obvykle zase boj o koryta, sounáležitost je ta tam. Jsme si skutečně jisti, že kdokoliv, kdo zde byl v parlamentu či ve vládě za posledních 22 let a vezl se na "vlně", má nějaké morální právo stavět se do čela změn? Vždyť to zotročení národa oni vykonali ruku v ruce, oni schvalovali zákony, oni nás zavlékali do válek atd. Očekával bych také proto, že ti co nás svou na ulici, se budou jasně od těchto osob distancovat a také jasně sdělí, jaký je konečný cíl a jak jej dosáhnout.

Proto se snažím s lidmi diskutovat, jezdit a hovořit o návrhu reformy, aby lidé chápali, co chceme a pokud to chápou, mohou se rozhodnout, zda takovou změnu chtějí. Jde mi o to, aby ta touha po změně byla uvědomnělá, aby lidé chápali, že jednoduše jen tak to nebude, že budeme muset všichni pro tu změnu něco udělat, změnit své priority částečně třeba, návyky, možná si i na nějaký čas něco odpustit, oželet - ale toto nikdo neudělá, pokud nebude jasně vědět, proč by to měl dělat a také to neudělá, pokud s tím cílem nebude souznít.

Chápu, že dnes možná většina národa souzní s touhou zbavit se této tupé vlády. Je to však pro nás jako společnost skutečný cíl? Je to dostatečný cíl pro změnu? Uvědomme si, že jakoukoliv změnu, pokud nedojde k revoluci můžeme učinit pouze v rámci existujících zákonů. At se nám to líbí nebo ne, žádná hmatatelná změna nenastane, pokud se nevymaníme z vlivu globálního kapitálu a pokud to chceme udělat, lidé to musí vědět a musí vědět i mechanismus jak to udělat a jaké to bude mít důsledky.
20. 10. 2011 | 08:52

schlimbach napsal(a):

Zemědělec:

víte, vymanění se z vlivu globálního kapitálu neznamená vůbec, že bychom se neúčastnili mezinárodního obchodu, právě naopak. Vymanění se z vlivu globálního kapaitálu znamená, že celý finanční systém má společnost ve svých rukou, stejně tak, jako ona ovládá svoji vlastní měnu, kdy společnost nastavuje reálný kurz vůči cizím měnám v závislosti od parity produktivity práce v dané zemi a doma, neponechává ovlivňování kurzu na veksláckých principech spekulativního kapitálu. Znamená to návrat k reálné fyzické ekonomice, kdy výstupem do mezinárodního obchodu i na domácí trh je reálný statek - jedno, zda hmotný nebo nehmotný, ale reálný statek. Jedná se o maximalizaci soběstačnosti společnosti v základních potravinách, energiích atd. Znamená to, že na mezinárodní aréně budeme schopni komunikovat jako rovný s rovným, zároveň to znamená, že jako společnost budeme nároční na kvalitu svých vůdců a budeme mít reálnou možnost v reálném čase je odvolat z funkcí, pokud selžou. Znamená to nastolení nejen svobodné volby občanů, ale také odpovědnosti za tuto volbu, stejně jako odpovědnost trestní i majetkovou všech zvolených zástupců ve státní správě a samosprávě atd.

Aby to bylo naprosto zřejmé, je třeba si uvědomit, že peníze, kterém jsou krví ekonomiky, nerostou na stromech, nerostou na poli ani je nnemůžete vytěžit v dolech, peníze se vždy a všude musí vytvořit. Je na nás, pokud chceme být suverenní, svobodnou společností (jedno jak velikou), abychom si peníze tvořili sami. Nepotřebujeme peníze k tomu, abychom je směňovali za jiné, my potřebujeme reálné statky, které budeme schopni, vytvořit díky vytvořeným penězům, směňovat se zahraničím a v rámci této směny (mezinárodního obchodu) potom získáme jiné statky (zboží) nebo cizí měnu na nákup toho, co nejsme schopni vytvořit a toho, co obohatí sortimentně náš domácí trh. Není to o plánované ekonomice, je to o svobodné volbě jednotlivce a jeho odpovědnosti a aby toto mohlo fungovat, je nutné zavést několik pravidel ... www.ekonomickareforma.cz
20. 10. 2011 | 08:53

Baba Jaga napsal(a):

Tak nevím, jestli se už na náměstích skutečně někdy něco vyřešilo. Ale když tam někteří rádi chodí, nic proti. Přeju jim pěkné počasí bez deště.
20. 10. 2011 | 08:56

PTP(OPRAVDOVEJ) napsal(a):

Změna současného systému opravdu nepůjde po dobrém.Těch pár % si koleduje o provaz nebo zeď čím víc hlasitěji.Pohár začíná přetékat.Marx měl asi pravdu.
20. 10. 2011 | 08:58

AC napsal(a):

David

"Cítíme, že k radikální změně musí dojít, akorát nevíme, kdy to bude a jakým způsobem k tomu dojde."

No něco o tom přece jen víme - dojde k nim za vlády páně Sobotky. Na způsob se snad raději ani neptejte.
20. 10. 2011 | 09:02

žumpa napsal(a):

1912 soukromý detektiv Brettschneider..............1918 MUDR.,psychiatr Vondráček
20. 10. 2011 | 09:05

Divobyj napsal(a):

Asi to tu již někdo uvedl,ale progresívní zdanění má jeden háček.Bohatí daňoví poplatníci nám prostě začnou stále více utíkat do daňových rájů.
Pane Sobotko,budete-li mít tu moc zrušit daňové ráje(ha,ha,ha),pak ještě zdaleka nevyhrajete!Boháči vám budou utíkat stejně,protože pro většinu z nich je vlastenectví jen pouhým slovem!
20. 10. 2011 | 09:06

Suchec napsal(a):

Liborku Cenzoroviči. Dělám pokus a stresstest kodexu.
20. 10. 2011 | 09:06

Yosif K napsal(a):

Chudsi polovina obyvatel USA uz nyni:
A) budto neplati vubec zadne dane
b) nebo pobira vice na socialnich davkach nez zaplati na danich

Mira solidarity je tedy takova ze jedinym netto prispivatelem do rozpoctu je bohatsi polovina USA.

Co chcete dal? Kolik si dle vas zaslouzi takovi hnupi jako 20-lety umyvac nadobi co vriskal do TV ze jej nebavi pracovat za US$ 7 na hodinu? Kolik si dle Sobotky zaslouzi umyvac nadobi? US$ 20 na hodinu? Chodil by nekdo do restaurace kde by vsichni brali dvojnasobek dnesnich platu?

Ani Sobotlka se svym platem a se svymi nahradami by tam nechodil. Nebo se maji restaurace dotovat ze statniho rozpoctu? Jak to bylo za Paroubkova RAJE? Kdy i nejuspesnejsi restaurace prodelavaly "jenom" nekolik desitek tisic Kc mesicne? A cisnici pritom jezdili do prace v Mercedesech?

U "okupantu wallstreetu" jde o 2 problemy:
1) s odmenami managementu v bankach zachranenych za statni penize a obecne s prilis volnou regulaci bank nesouhlasi cca 60% obyvatel USA. Prilis tuha regulace banki vsak muze znamenta to, ze banky prestanou jeste vice davat pujcky.
2) s nekonecnym protestovanim flakacu - prestarlych hipiku a mladistvych umyvacu nadobi - kteri cele tydny maji srandu z toho ze na ulicich hraji, zpivaji, tanci, vriskaji nesmysly do TV, serou po parcich a po autech ostatnich lidi a perou se s policajty nesouhlasi cca 90% USA.

Jsem zvedav jestli takovy cirkus vznikne i v CR, kde se usidli (na Vaclavaku? Na Prikopech?) co budou vyvadet a kdo tam bude.... uhlazeny poslanec Sobotka asi mezi vagusy moc dobre nezapadne......
20. 10. 2011 | 09:09

AC napsal(a):

Divobyj

Proč se posmíváte, vy nechcete, aby se aby se problémy řešily? Snad nemáte škodolibou radost, že mají firmy možnost podvádět.
20. 10. 2011 | 09:11

facka napsal(a):

Sobotko, na obranu 99 procent obyvatel byste mohl použít "zmizelých" 20 milard, které se někam ztratily, když jste privatizoval OKD. Jsou to lidé jako Vy, kteří vidlemi přihazují miliardy na ta správná konta, a ožebračují tak 99 procent lidí
20. 10. 2011 | 09:12

Pavel Rychetský napsal(a):

"Jestliže se peníze hromadí na jedné hromádce, zákonitě toho jinde ubývá."

To je skvela ekonomicka moudrost, pane Sobotko. Hezkym prikladem jsou ty iPhony, kteryma se ti rozhorceni a CSSD podporeni spindirove svolavaji. Podpovrchova tezba iPhonu je totiz zarucena tak aby mel kazdy jeden. Kdyz nekdo bude mit dva, tak zakonite se na nekoho jineho nedostane.
20. 10. 2011 | 09:13

Maximus napsal(a):

Myslím si, že situace v našem západním světě nabývá nebezpečných rozměrů a my jsme toho po 20 letech rovněž účastni. Majetek a balík peněz se díky nastavenému systému toku financí rozděluje tak, že úzká vrstva lidí bude mít stále víc a majoritní část společnosti bude stále více v závislém lokajském postavení námezdní pracovní síly (pokud nějaká práce bude). Problémem totiž je, že ti zcela nejbohatší už nemají tendenci vytvářet pracovní místa a dávat práci ostatním, už mají jiné starosti, jestli koupit nové Maserati či novou "daču" pro milenku.
Někteří si to ovšem už uvědomují (Buffet aj.). Zkrátka lidem musí mít práci, musí jim zůstat určitý balík peněz, aby mohli ještě důstojně žít a také utrácet a to nejen za základní věci jako je nájem a potraviny atd. Říkejte to ovšem našim "osvíceným", jako je třeba Kalousek, který chudým plošně bere a rozkrádačky a tunely nechává na ministerstvech a státních úřadech dál fungovat popř. mu nevadí manýry a.s. s akciemi na doručitele a pod. lumpárny. Těmito řečmi nenapadám ovšem skutečné podnikatele, kteří mají se svými firmami starostí více než dost. Diskuze některých rádoby pravičáků, zda rovnou či prograsívní daň či ne, popř. jestli ještě více snižovat daně u DPFO, DPPO svědčí o tom, že nechápou realitu fungování lidské společnosti. Pokud totiž někdo nevyrobí a nedopraví tomu zbohatlíkovi co mu zajišťuje jeko životní potřeby může jít po čase i s penězi a Maseratim do ......! Naše lidská společnost funguje na principu sounáležitosti a jisté funkční solidarity a pokud tomu tak nebude, tak dopadne soudobý kapitalismus stejně jako komunismus, který zase bránil podnikání a maximalizaci zisku jednotlivce nebo skupin lidí. V celé řadě západních zemí už to pochopili i když jejich progresívní zdanění je jen mírná snaha zmenšit stále probíhající rozvrstvování lidské společnosti na základě majetku a peněz! Urychlení tohoto nebezpečného stavu mají na svědomí dost hodně banky a finanční společnosti, kde když je někdo šikovný, tak pomocí různých derivátů, instrumentů a fint může obrat mraky lidí či společností a dokonce zacloumat s finančním systémem třeba některé země jako to před časem provedl Soros. Zkrátka současný systém "rozdělování" financí a peněz je špatně nastaven a pokud nebude udělán "abgrejd", může to zničit i ty co si myslí, že jsou na vrcholu moci a i balíku peněz. Není radno informovaným a dnes už poměrně vzdělaným lidem strkat jejich hlavu do bláta a ještě jim ji přišlápnout. Všichni tihle bilderbergové, ale u nás i naše bratrstvo zlodějské pracky, by měli dát hlavy dohromady a přemýšlet jak tenhle svět založený na penězích stabilizovat. A bude to hodně těžké a někteří by se měli smířit, že na ně zbude míň než dosud ....
20. 10. 2011 | 09:17

AC napsal(a):

Maximus

Neodporujete si trochu? Pakliže komunismus bránil maximalizaci zisků, proč proti ní nyní brojíte? Kapitalismus i přece zaručuje, či ne?:-)
20. 10. 2011 | 09:23

Divobyj napsal(a):

AC

Tohle není posmívání.Chápu,že ČSSD chce využít nespokojenosti lidí pro své politické cíle.Dokonce nemám ani nic proti tomu,jelikož je to v demokracii zákonité.Nemám však rád populistické vykřikování věty A,aniž by křikloun posléze vyřkl větu B.
Jinými slovy-progresivní zdanění ano,ale co uděláme s odlivem bohatých do daňových rájů?
20. 10. 2011 | 09:24

schlimbach napsal(a):

Ještě bych dodal k tomu, co jsem napsal výše:

Pokud má mít naše společnost šanci na smysluplnou budoucnost, je třeba si uvědomit, že lidé jsou různí, jsou na různých duchovních úrovních, mají různé subjektivní schopnosti (od narození), podle vlivu rodiny a společnosti se různě formují v průběhu času, mají tedy i různé možnosti seberealizace a také mají různé priority.

Vztahy ve společnosti proto musí být koncipovány tak, aby se různí lidé se společností mohli identifikovat, souznít s ní, proto je nevyhnutelná svoboda jednotlivce, ale také jeho odpovědnost. Z tohoto pohledu stávající karikatura demokracie, jak je nám předkládána je jen zástěrkou pro tuhou diktaturu většiny nyd menšinou, čehož jasným dokladem je primitivní válcování opozice ze strany trojkolky. Náš český způsob demokratického vládnutí by nás měl dávno varovat, že je někde něco špatně, když dovolí generovat do čela podprůměrnost až primitivismus.

Je třeba tedy správu věcí svých vrátit na úroveň obce, teprve občané obcí si volí svého zastupitele do krajského zastupitelstva (každá obec 1 v rámci kraje) a z kraje je delegována 1/3 poslanců Poslanecké sněmovny, 2/3 poslanců je voleno v rámci průběžného elektronického volebního systému občany společnosti s tím, že kandidátem se může stát kdokoliv, kdo v rámci své obce získá určitý počet hlasů (že jej občané doporučí), není možná účelová migrace po funkcích lačnících individuí po republice, Počet poslanců - 56.

Senát - mění se na 4. pilíř státní moci - moc kontrolní, která kontroluje vše co se týlká státní správy i samosprávy, odvolává soudce, státní zástupce, i prezidenta, pokud se zpronevěřil zákonům - nikdo se nemůže cítit být "nad zákon". Každou možnost "hnití" v rámci "profesních organizací" je třeba odstranit - jak asi může fungovat systém, který má sám sebe kontrolovat - soudci, lékaři ... "profesní organizace mají své místo ve společnosti, rozhodně ale ne takové, kdy se vyčleňují a staví se nad občana ...

Počet senátorů - 28 - po jednom jsou delegováni z krajů + Praha, 14 jich je voleno v rámci elektronického průběžného systému občany

Průběžný elektronický systém umožňuje občanům kdykoliv přehodnotit svoji volbu a své hlasy odejmout a předat jiným kandidátům s tím, že zastupitel, který přijde o hlasy a spadne pod minimální povinnou hladinu automaticky ztrácí svoji funkci a je nahrazen dalším, který tuto minimální hranici překročil...

Vše, co se týká určité úrovně společnosti, se řeší na té úrovni. Vyšší úroveň nemůže rozhodnutí oprávněné úrovně změnit.

Občané mají právo díky průběžnému elektronickému volebnímu systému kdykoliv uspořádat referendum a zrušit například poslaneckou sněmovnou schválený zákon. Stejně tak jedině občané v celostátním referendu (stejný systém) mají právo schvalovat ústavní zákony a mezinárodní smlouvy.
20. 10. 2011 | 09:31

Sladký napsal(a):

Se zaslepenými fanatiky typu Yosifa (patrně Vissarionoviče, kouzlo nechtěného?) nelze vést racionální diskusi.
20. 10. 2011 | 09:34

Občan napsal(a):

Pane Sobotko,

řvou jako přetržení, což znamená, že zase máte pravdu Vy :o)
Pokud by se někdy stalo, že nebudou plivat, kopat, kydat exkrementy, urážet a zlehčovat, pak bude malér za dveřmi.

Nicméně musím stále dokola opakovat - i z tohoto Vašeho článku ční jak Petřínská rozhledna dvoužidelnost, opatrnictví a beztvářnost (tedy snaha o dokonalou pravolevost) ČSSD. Tímhle nikoho nepřesvědčíte a naopak dál a dál ztácíte.
Buď se konečně vyprofilujte, nebo to zabalte a staňte se salonní čajovou partají pro pár žvanilů. Přesně takhle vás totiž spoustla lidí vnímá. Nikoli Blair, ale Fico by měl být ČSSD příkladem. Blair to labouristům totálně podělal na dlouhé roky. Fico jde pomalu ale jistě za svým cílem a "jen tak mezi řečí" odstavil komunisty i populisty do politického pozadí. Vláda i prezident teď skáčí, jak si Fico pískne, ačkoli je v opozici.
Až se Vám podaří to co Ficovi, tak se můžete začít bít v prsa a lidé Vám MOŽNÁ zase začnou věřit, že jste skutečně SOCIÁLNÍMI DEMOKRATY.
20. 10. 2011 | 09:35

AC napsal(a):

Divobyj

Co s odlivem bohatých nevím, ale dobře nový systém popisuje pan Schlimbach, dobře ho čtěte.
20. 10. 2011 | 09:36

Yosif K napsal(a):

Jsem rad ze poslanec Sobotka chce razne vystoupit proti "rabovani rozpoctu parazitnimi skupinami".

Jeste neni pozde jit s pravdou ven. Kdo Sobotka byl a co delal, kdyz:
1)za socdemaku OKD zprivatizovali rudi soudruzi za penize OPKD cili zadarmo?
2)za socdemaku MUS privatizovali "hanonymni vlastnici" (rudi reditele z MUS) za penize MUS cili zadarmo? a kdyz socdemacky sbr Musela dostal od Aopoianu 100 mega do Zurichu, cehoz si vsimla i jinak benevpolentni svycarska policie?
3)za socdemaku zprivatizovali Skodu Plzen hanonymni Appiani za 800 mega a za par let prodali Skodu Power Korejcum za 10 miliard?
4) za socdemakuy byl do cela CEZu p[ostaven Roman, ktery okamzite zacal davat zakazky do Skody Plzen, kterou evidentne doposud spoluvlastni pres Marshallovy ostrovy?
5) za socdemaku kolotuk povolil Czechpolu dovoz elektriny z Ukrajiny mimo sit CEZu a pak sjrabl cenne papiry za 80 mega?
6) za socdemaku byla rozjet akce BIOLIH na podporu Lihoveho domu?
7)za socdemaku byla zprivatizovana SETUZA zlocincem Pitrem?
8)za socdemackeho hejtmana Palase byluy zprivatizovany severomoravske nemocnice - stejna vec ktera je vycitana kmotrum z ODS v jinych krajich?
9) zdalipak jiz vypacil z Palase kde tento schrastil 25 mega na hotel? (evidentne provize od Pitra).....
atd atd

Mili oranzovi soudruzi - az nastoupi vlada socdem, krast se bude dal, tak uz v CR chodi. Jediny rozdil bude, ze Bohoos odstrani "asocialni reformy", zruinuje statni rozpocet a pokusi se privest CR do situace kde je nyni Recko.......
20. 10. 2011 | 09:37

hawk napsal(a):

Slávek Sobotka roztočil předvolební kampaň a slibuje, hrozí a slibuje :-) Za něj to ovšem bude stejné, spíše horší. Ten se ale, chudáček, klepe na post premiéra, až je nechutný.
20. 10. 2011 | 09:38

Frantík napsal(a):

Divobyj:
třeba schválíme zákon, který bude společnosti podnikající na našem území, se sídlem mimo EU a v místě, které má korporátní daň mimo pásma obvyklá, doměřovat daň na obvyklou výši :-)

Je nutné si uvědomit, že firmy k nám nechodí konat dobrodiní, a není tedy ani zákonná, ani morální povinnost jim toto dobrodiní oplácet. Firmy k nám jdou používat náš trh, naši kupní sílu a naše fungující prostředí jako vstupní zdroj pro své podnikání, stejně jako třeba elektřinu nebo vodu.

Za takový cenný statek musí jeho uživatelé zaplatit, a to jeho poskytovatelům, a to ve výši, jaká je výhodná pro obě strany. Podvodníci a tržní černí pasažéři ať si v daňových rájích klidně zůstanou, ale ať si tam také prodávají své produkty.
20. 10. 2011 | 09:39

Sladký napsal(a):

Divobyj- 1.daňové ráje zrušit.2.Zavést jednotný daňový systém,na počátku přiejmenším v rámci EU.3.Povinnost zdaňovat tam, kde vzniká produkt/hodnota.
20. 10. 2011 | 09:40

schlimbach napsal(a):

měli bychom si uvědomit, že společnost je složitý sociální organismus a stejně jako jednotlivci ma i ona svou "duchovní stránku".

Měli bychom se vyvarovat zkratkovitých paušalizací ve vztahu k podnikatelskému sektoru, protože je nedílnou součástí společnosti a veřejný i soukromý sektor jsou spojené nádoby v rámci společnosti, stejkně jako vztah zaměstnance a zaměstnavatele je ryze vztahem kooperačním, pokud společnost správně funguje.

Všímejme si detajlů - jsou zásadní. Ne všichni podnikatelé jsou tupci, kteří odírají zaměstnance až na "dřeň", neplatí jim přesčasy a pokřikují na ně stupidní primitivní fráze "nechce, nemusíš, za plotem stojí 10 dalších" ... i mezi zaměstnanci jsou tací, kteří nepracují jak by měli ... toto je realita, ale neznamená to, že pokud chceme žít v budoucnu ve společnosti, která nám bude umožňovat "zlatý věk", že nebudou existovat zaměstnanci ani podnikatelé - reforma společnosti nastavuje mantinely tak, že podnikat může každý, kdo chce (je jeho věc, jestli uspěje, jestli na to má, on to musí zvážit a nést odpovědnost), takže takový člověk se může stát kdykoliv konkurentem primitiva, který si myslí, že může kohokoliv zotročovat. Na druhé straně, může zaměstnanec, který se cítí zotročován okamžitě, bez udání důvodu odejít ze zaměstnání a pracovat ve veřejném sektoru v rámci působnosti svého Obecního úřadu. Stejně tak zaměstnavatel může kdykoliv bez udání důvodu propustit zaměstnance, kterého nepotřebuje. POZOR! Tento propuštěný zaměstnanec má právo registrace u OÚ dle svého bydliště a pracovat v rámci působnosti tohoto OÚ za MM (26 500,- Kč/měs)

Proč? protože nová společnost garantuje občanovi právo na práci (ne povinnost) i právo na bydlení (což je zakalkulováno ve výši minimální mzdy)
20. 10. 2011 | 09:41

Frantík napsal(a):

ale ale hawku, zase jsme poránu vstávali levou nohou napřed?

Dělali snad v opozici ti tví zamilovaní ODSávači veřejných zdrojů něco jiného? Opozice, která nechce k moci, není opozicí, ale ochočenými přicmrdávači. Jediný funkční model demokracie je takový, kdy má vládnoucí skupina prdel staženou strachy, kdy bude muset vypadnout.

Přál by sis vládu ODSávačů na věčné časy? Zakuklený komunista, že?
20. 10. 2011 | 09:42

Občan napsal(a):

To Divobyj:

Máte naprostou pravdu. k tomu B) vyzývám ČSSD jak to je njde asi šest let. Marně.

Ak tomu odlivu bychom měli slyšet toto:
1) Pokud se daňově (z příjmu) odlijí, pak důsledně uplatníme institut majetkového přiznání a zdaníme jim veškerý majetek na území ČR tak, že se buď raději vrátí, nebo všechno prodají a vypadnou odsud pryč

2) Protože je vzájmu ČR jako státu i všech jejích obyvatel, aby na jejím území působili jen poctiví a zodpovědní podnikatelé, kteří jsou si vědomi toho, že bez daní žádný stát nemůže fungovat a zajišťovat povinné služby
20. 10. 2011 | 09:42

Sims. napsal(a):

To Maximus
Ano, a nastane doba, kdy lidé vezmou klacky do rukou, protože nebudou mít již co ztratit a půjdou proti bohatým. Těm, když nebude ta "chátra" sloužit zbyde tak akorát si zapalovat tiscovkou cigarety. Alžběta I zavedla v Anglii tkzv daň na chudé, protože věděla, že nemůže nechat lidi ožebračit na úplnopu nulu. To jsou potom nejvíce ohroženi ti bohatí. A toto by si měla uvědomit naše squadra v čele s Drápkem, Hegrem a Kalouskem. Jejich opatření budou postupně generovat sociální problémy nebývalých rozměrů. Kdyby se takový systém rozdělovní dávek a péče praktikoval od začtku této "kapitalistické demokracie", tak by si lidé asi dost zvykli, ale oni po tomto kapitalistickém socialismu a rozkrádání na tato opatření moc slyšet nebudou a a ni nemohou.
20. 10. 2011 | 09:43

hawk napsal(a):

Yosif K

Kdepak, rudooranžoví soudruzi čekají ráj na zemi, v čele s finančním hochštaplerem Sobotkou, který, bohužel, z těch soudruhů jediný, umí mluvit. A je to takový čestný člověk, no ne? Za dob ekonomického růstu, jako ministr financí zadlužil republiku tak, že si s tím žádná vláda po něm neumí poradit. Nebo aspoň ne bezbolestně.

Nakonec to bude myslet upřímně :-)
20. 10. 2011 | 09:43

Sladký napsal(a):

Hmm.Přiletěl k nám další z ptáků.Křídla nemá,ale mozeček v ptačí hlavičce ano.
20. 10. 2011 | 09:44

Sladký napsal(a):

Může mi někdo vysvětlit, proč ti tupci neustále mluví o tom, že někdo očekává ráj na zemi?
20. 10. 2011 | 09:45

Občan napsal(a):

To Sladký:

No, a o čem by asi tak měli mluvit, když nemají ČÍM argumentovat? :o)
20. 10. 2011 | 09:47

Sladký napsal(a):

Pravičáci, jste mladí,vzdělaní,schopní,úspěšní a bohatí, spoléháte sami na sebe..můžete nám vysvětlit, k čemu tedy tak zoufale potřebujete svoji vlastní stranu/strany, a pokud možno trvale u moci?
20. 10. 2011 | 09:48

Frantík napsal(a):

hawk:
klasické pravičácké kliše

Sobotka:
růst 5 procent z 3000 miliard, zadlužení 90 => růst o 150 miliard ročního produktu, rostoucí schopnost země splácet. Sobotkův dluh se evidentně vyplatil.

Kalousek:
růst 0 procet, zadlužení 90-200 miliard, klesající schopnost splácet. Jak se vyplácí Kalouskův dluh?

Který z nich řídí naši zemi do dluhové spirály? Dokáže na to chytrý pravičák odpovědět, nebo jehos chopnosti končí u bezduchého plivání?
20. 10. 2011 | 09:49

AC napsal(a):

Sladký

Zapomněl jste ve svém vyjmenování ctností, že jsou pravičáci také krásní a zdraví, tak pozor, aby s vámi tady nezametli:-)
20. 10. 2011 | 09:51

Maximus napsal(a):

AC
Asi jste nepochopil pointu věci. Jde o vyváženost a nastavení systému rozdělování financí v lidské společnosti.
P.S.
Je to asi tak podobné, že když Vaše paní bude mít "pH" v choulostivých partiích místo správné hodnoty 7,35 o něco více nebo méně, pak bude mít kvasinky nebo plíseň, to abych Vám to názorně vysvětlil, protože Vaše uvažování je opravdu na 3,14ču!
20. 10. 2011 | 09:51

Frantík napsal(a):

Jestlipak konečně uznají tvůrci veřejného mínění z ČT, Novy, MF a Lidovek, že už po osmi letech o moci začíná pravicová politika tak trochu páchnout korupcí, odpadky po bujarých oslavách ve Žlutých lázních a vůbec celou tou veteší prohnilé neoliberální ideologie?

Střídat pánové, střídat! Je nejvyšší čas.
20. 10. 2011 | 09:53

schlimbach napsal(a):

Víte vážená blogeři, co je tristní?
Podívejte se na příspěvky pod blogy a uvidíte realitu "soužití" levicově zaměřených a pravicově zaměřených.

Jak asi může vypadat realita při vítězství levicově zaměřených v revoluci ? Tak, že budou mlátit klacky pravicově zaměřené?

Jak bude vypadat realita při vítězství pravicově zaměřených v revoluci? Tak že budou mlátit klacky levicově zaměřené?

Řekněte mi upřímě - kde je rozdíl, kde je ta kvalitativní změna?
20. 10. 2011 | 09:54

AC napsal(a):

Maximus

To je možné, ale když napíšete ptákovinu, tak se nemůžete zlobit na toho, kdo na ni poukáže, virtuální příteli.
20. 10. 2011 | 09:55

schlimbach napsal(a):

Co je pravicové? Co je levicové?
Neměli bychom hledat, co je smysluplné, spojující, kvalitativně vyšší?
20. 10. 2011 | 09:56

Maximus napsal(a):

schlimbo, já jsem pravičák, ale jen trochu přemýšlím a hledám souvislost proč třeba v tak šíleně zdaněném prostředí jako je třeba Švédsko je společnost celkem slušně prosperující a lidé tam nepokukují zpátky po socialismu jako tomu je bohužel u nás.
20. 10. 2011 | 09:57

Frantík napsal(a):

schlimbach:
když už nemůže principiálně být cílem podstatná kvalitativní změna, ať je tedy cílem alespoň změna jako taková. Je zbytečné chtít dobro, nikdo zaprvé neví co to je a zadruhé vám ho nikdo nedá. Stačí chtit to, aby se příliš nerozlézalo zlo.

Jen pravidelným promícháváním celospolečenské bramboračky se dosáhne rovnoměrného provaření a slušné chuti. Jakmile necháte klesnou lepší věci ke dnu a horní procento plavat na hladině, dostanete krásně oddělené vrstvy, ale celkově nechutnou a nejedlou šlichtu.

Střídat pánové, střídat.
20. 10. 2011 | 09:59

maxim napsal(a):

AC
Nemám vůbec pocit, že jsem napsal ptákovinu. Možná to budu muset pro méně chtré napsdat názorněji. Spíš si myslím, že to nejste schopen pochopit. Ale to není můj problém.
20. 10. 2011 | 09:59

AC napsal(a):

maxim
No dobře, pro klid vaší duše a ze známosti, beru to na sebe, nechápavý sem já a taky neumím číst. Spokojen?
20. 10. 2011 | 10:03

Maximus napsal(a):

AC
Ještě dodatek. Nevím jestli Vám něco říká záporná zpětná vazba v automatizaci či měření a regulaci. Tato vazba se stará o vyváženost regulovaného systému, který pak funguje v nastavených mezích. Finanční systém rozdělování peněz a majetku musí být také v časovém horizontu nastaven na jistou vyváženost, jinak se po čase stane to, že třeba úzké % lidí má stále více majetku. A pokud tento trend eskaluje, je na velký společenskýý problém založeno.
Ale třeba to pochopíte. Nejste náhodou policajt?
20. 10. 2011 | 10:04

zemedelec napsal(a):

Pane slimbach.
Děkuji za obsáhlou odpověď.
Mělo by o tom uvažovat více schopných lidí,jinak se s toho nedostaneme.Proto vítám snahu, co nejdříve tuhle vládu položit,než doprodá zbytek státního majetku,pak nebude ani čím splácet dluh.
20. 10. 2011 | 10:04

schlimbach napsal(a):

Maximus

možná je to i přírodními podmínkami, které jsou tvrdší, než u nás nebo někde na jihu. Lidé mají k sobě blíž, znají své kořeny a tradice a vědí, že společnost je skutečně živý organismus a aby fungoval, musí mít nastaveny určité podmínky. Jim to klidně bude fungovat i při vysokém zdanění, protože vědí, že když zaplatí více daní, v rámci společnosti se jim to vrátí ve funkčních službách i ochraně jich samotných. Vědí, kdyby společnost likvidovali, zlikvidují sami sebe. Evidentně nejsou tak primitivní, jako my.

To, jaká společnost bude ale nezáleží jen od výše daní, ten mechanismus může být zcela odlišný (například návrh reformy) - důležité je, jací jsou ti lidé, kteří společnost voří, zda mají a jakého mají ducha (spirit, ne religious). Pokud občané neznají své kořeny, společnost nemůže fungovat, protože bude vykořeněná. Vím, že to zní pošetile, ale donívám se, že je to tak. pokud bude v čele společnosti primitiv, bude i společnost primitivní. Ne nadarmo v minulosti vždy byl do čela společnosti vybírán nejzkušenější jedinec, protože všichni věděli, že s ním mají šanci přežít. V některých obdobích byli vybírání i dva - jeden pro dobu míru, druhý pro dobu války, když byli napadeni, protože věděli, že každá doba potřebuje "své". Ve srovnání se zkušenostmi našich předků, byť máme jaderné elektrárny, létáme v letadlech, jsme primitivnější než kdykoliv před tím...
20. 10. 2011 | 10:05

schlimbach napsal(a):

Frantík

myslím, že jste to podal dosti přesvědčivě - když to smrdí, tak to zamíchejme, ať to cítí i ti, co stojí kousek dál :)
20. 10. 2011 | 10:07

schlimbach napsal(a):

zemědělec

problém je, že i kdyby vláda prodala vše, co nám zbylo, dluh není možné splatit a oči pro pláč, které nám zbyly, asi nikdo moc neocení :)
20. 10. 2011 | 10:08

vlado napsal(a):

Socialistická soustava východních států skončila nejen protože nedokázala při soutěži s mezinárodním kapitálem odolat její ekonomické převaze ale také, protože lidé měli jiné ideály. Že každý měl práci a tím si ji přestal vážit, že měl nepředstavitelné sociální jistoty, že neexistovali úřady práce a
exekutorská instituce, je toho mnoho co se v žití lidí změnilo.
Stát je zadlužen,zadluženy jsou rodiny a přesto existuje vrstva národa, která kupuje státní dluhopisy ve výši 20miliard Kč.
Té pozice nadnárodní kapitál, který ovládá a kterému slouží všechny kapitalistické vlády se nikdy nevzdá.
Né ideály a morálka ale diktát peněz je v tomto systému první a poslední argument pro jeho trvání.
Chudý se dokáže rozdělit o to málo co má. Bohatý jen o to co mu spadne se stolu.
Solidarita a kolektivismus je v tomto systému něco odporného a nezaslouží si aby mělo stoupence! Individualismus žene tuto společnost, kam?
20. 10. 2011 | 10:10

hawk napsal(a):

Bože, to jsou žvásty. Třeba, že Sobotkův dluh se vyplatil. Někdy se někdo podívejte jinam, než do Rudého Práva.

Nebo o přerozdělování peněz. Nebo o tom, že někteří bohatnou. To je pronárod. Musím pryč, to se nedá zchroupnout ani selským rozumem.

Až se, soudruzi probudíte, bude pozdě a budete mít ruku v nočníku :-)

Jinak urážejte, jak chcete, proti rudé lůze jsem dobře obrněn.:-)) Aspoň dva roky tuhé vojenské diktatury by to tu chtělo, vy byste si začali vážit volného pohybu a demokracie.
20. 10. 2011 | 10:13

Nuba napsal(a):

Pane Sobotko

než začnu psát k Vašemu blogu, pokud se k tomu dnes dokopu, tak se musím podělit s vtipem včerejšího dne. Možná jste jej také zaznamenal.

Ministr financí (vyhýbám se slovu nejlepší) Kalousek se včera postavil do jednoho šiku, ne-li přímo do čela těch, kteří odpískali ekotendr. Je to ovšem krásná ukázka, jak kdysi sám trefně řekl na adresu Martina Bursíka, alma mater, tedy kořenů tzv. korouhviček. Tomu člověk snad ani uvěřit nemůže. Byl to přece on, co celou dobu tak vehementně (jistěže bez jakýchkoliv postranních motivací, kdo by se opovážil si to myslet ?)ten předražený tunel prosazoval.

No a včera prohlásil, že nedoporučí vládě přijmout ani tu nejlevnější nabídku, protože je drahá. Málem jsem spadla ze židle. Tomu se říká otáčka o 360 stupňů. Jistěže, je to velmi schopný politik v tom smyslu, že dokáže velmi rychle aniž si nasliní prst poznat, odkud fouká vítr. Pochopil, že se mu jeho plán (dočasně) nepodaří prosadit a tak se rozhodl z toho vytěžit alespoň politické body. A trošku jich vyfouknout snaživému Petru Nečasovi. A také zřejmě nevyhrál jeho kamoš. Prokázal tím, a nebylo to poprvé, co si o lidech myslí. Není to nic lichotivého. Ostatně měl a zřejmě i má k tomuto mínění důvod. To se prokázalo ve volbách, když rozesílal tu složenku. A lidé to snědli s navijákem.

No jo

Zdravím Vás i Vaše četné, zde přítomné kamarády, kteří Vás přes internet žoviálně oslovují Bohušu. Hned je vidět, kolik dobrých lidí na světě existuje. Je to povzbuzující.
20. 10. 2011 | 10:13

ZM napsal(a):

Kdyby měly VV v současné době preference výrazně nad 5%, tak se dá předpokládat, že by neměly problém s tím, aby podpořily předčasné volby. Ale jelikož jejich preference jsou kolem 3%, tak to znamená, že by se do sněmovny s velkou pravděpodobností vůbec nedostaly,takže tato vláda asi vydrží celé volební období.
20. 10. 2011 | 10:13

AC napsal(a):

Maximus

Víte co jsem vypozoroval? Že přispěvatelé na diskusích trpí zvýšeným výpadkem paměti. Rychle zapomínají kdo co kdy tvrdil a zapamatují si jen extrémy, anebo často opakované - ale i ty postupem času přebijí novější příspěvky. A tak dochází ke zbytečným omylům v komunikaci po delší odmlce. Všímáte si toho také?
20. 10. 2011 | 10:13

Frantík napsal(a):

schlimbach:

Popsal bych to jinak - když to začíná smrdět, tak se to asi připaluje a kdybychom to nechali, bylo by to tak akorát na vyhození.

Když to zamícháme včas a dostatečně pravidelně, můžeme to zachránít. A když to uvidí ostatní, tím lépe, aspoň nenechají své vlastní polívky dojít tak daleko.

Střídat, pánové, střídat!
20. 10. 2011 | 10:14

Maximus napsal(a):

schlimbach
Šlimbo, četl jsem Váš návrh ekonomické reformy, něco na tom je, ale taková věc nemůže být v samostatné enklávě, jakou by se naše země okamžitě stala, reálně prosazena. Prostě by na nás vlítli jak za husitských válek. Jen se podívejte jak začali vyvádět a nasazovat psí hlavu Slovákům s jejich neochotou zůčastnit se "eurovalu" EU. Tady jde o to, že někteří lidé a skupiny či nadnárodní korporace mají nepřiměřené zisky navíc špatně zdaněné a výsledek je velké sociální napětí díky velmi rozdílné životní úrovni lidí ve společnosti. Navíc vše umocňují a urychlují finanční ústavy a společnosti pracující s deriváty finančního trhu! Tam je moc špíny a podrazů. Už ten Caesar říkal že lidé potřebují chléb a hry! Dnes je to o trochu více. Musím už končit, jdu na tenis!
20. 10. 2011 | 10:16

Frantík napsal(a):

hawk:

copak sokolíku, fakta nevoní? V Modrém právu by to asi neotiskli, viď? Samuelson taky o sociální nerovnosti nic nepíše, žejo? Tam se totiž popisuje ekonomika studených čumáků s bílým límečkem, ekonomika modrých bezcitných robotů, víme? Tak jak je to s tím dluhem, vyplatil se Sobotkův dluh nebo ne?

Honem pryč chlapče, honem pryč. Nejlepší je Somálsko, tam prý stát přestal existovat a je tam teď liberální ráj na zemi, nejvolnější trh co může existovat. Tam by se to podnikalo panečku.

Diktatura, no moc pěkně chlapče... konečně se ukazuje, co je modrá lůza zač. Pinocheta byste chtěli, shazování levičáků z vrtulníků do moře a rachot kulometů za zdmi stadiónů. To ses nám pěkně vybarvil, sokolíku, jen co je pravda.
20. 10. 2011 | 10:20

Maximus napsal(a):

AC
No ještě Vám odpovím. Myslím si, že celá řada z nás prochází určitým vývojem, vývojem poznání, žijem v době přívalu infomací a pokud někdo má o nějaký směr zájem, může se spoustu věcí dozvědět a mozaika poznání se mu začně skládat a pochopí souvislosti, které mu dříve utíkaly, mě třeba zajímá ekonomie a peníze. Já jsem jako podnikatel vydělal za 21 let spoustu miliónů Kč a od tupého nafoukaného pravičáka jsem dospěl k normálnímu člověku, který si váží práce jiných a také umí jiným lidem naslouchat (pokud neplácají vyloženě kraviny). Ale o tom můžeme pokecat příště, už musím končit.
20. 10. 2011 | 10:21

Honza H napsal(a):

Nepatřím mezi 1% lidí z nejvyššími příjmy, ale odmítám, aby se sociální demokracie či sdružení ProAlt mnou ohánělo. Se sobotní demonstrací nesouhlasím.
20. 10. 2011 | 10:22

hawk napsal(a):

Frantíku, to nejsou fakta, ale žvásty, proto nevoní :-)

A to vaše střídat je přinejmenším úsměvné. Co se stane? Rozkradené peníze půjdou jiným stranickým lídrům a nic víc. Nebo máte nějaké ideály, se kterými byste se chtěl podělit?

No nic, já musím kapitalisticky makat, abych tak mohl žít, nemám už čas na plané plky. Lidi potřebujou dohled, aby dělali aspoň za peníze.....
20. 10. 2011 | 10:23

schlimbach napsal(a):

Maximus

vždyť si můžeme vybrat - můžeme sloužit někomu, nebo sloužit sami sobě - je to o nás samých, o naší odvaze se vymanit.

Že by to nešlo na půdorysu ČR? Důvody, které uvádíte nejsou podstatné. Podstatná je naše volba. Že řvali na Slováky? No a co, alespoň nyní občané Slovenska vidí, kdo se nechal ukřičet a proč. Mají snažší výběr u předčasných voleb - je na nich, jak se rozhodnou.

Když někdo moc řve, nemá již argument a není silný v kramflecích. Stávající systém se nakonec stejně rozpadne - otázkou je, zda si naše věci při tom uřídíme sami a zase se zvedneme, nebo se necháme uřvat a zůstaneme ležet na zemi.
20. 10. 2011 | 10:27

neo napsal(a):

Nuba:

dost mě překvapuje, že žena jako Vy dokáže použít naprosto nesmyslný výraz "OTOČKA O 360° " , to používají hloupí novináři a velmi často, kteří nikdy neměli ve škole asi matiku.

schválně. Stoupněte si před zrcadlo a otočte se o 360°, kde jste???
20. 10. 2011 | 10:28

hawk napsal(a):

Neo

:-))))))))) Přesně!!! :-)
20. 10. 2011 | 10:30

Frantík napsal(a):

hawk,
a proč jsou to žvásty, co konkrétně na nich není pravdivého? Zatím z tebe chlapče nic nevypadlo. Nemáš k tomu co říct? To by ses pěkně zesměšnil, kdybys to neuměl nijak zdůvodnit, individualisto.

Střídání je prospěšné a zdravé. 8 let je tak akorát aby se vytvořily korupční kanály a lidi podlehli pocitu že nad ně není. Jamile začnou politický stromy růst moc do nebe, je potřeba nastartovat pilu, na tom se určitě shodneme.

Že se to pronikavě nezlepší? Dost možná. Ale určitě se to nezhorší, a to je dost dobrý důvod nenechat to vyhnívat.

Střídat, sokolíku, střídat!
20. 10. 2011 | 10:32

AC napsal(a):

neo

Před zrcadlem bude pořád, ať se otočí byť o stupeň:-)
Špatná otázka.
20. 10. 2011 | 10:34

Kryštof napsal(a):

Soudruh Sobotka se o sobě v chorobném mozku notorického lháře a neschopného diletanta domnívá , že je ekonom a jeho vizionářské bláboly vypadají podle toho .
Tzv "Rovnou daň" posunující Česko kamsi mezi Ruandu Burundi a Cirkus Kludský , zde prosadil komunistický odchovanec , svazák Tlustý a posvětil ji další komunistický odchovanec , svazák Topolánek .
Pokud se týče finančních skandálů , nemluvě už vůbec o morálním kreditu , tak si vy soudruzi , ať už oranžoví anebo modří nemáte vůbec co vyčítat , bez rozdílu jste akorát relikty bolševiků a odpadem společnosti .
"Pravice" to je v Česku akorát k smíchu a pojem o kterém nic nevíte kromě studia na VUMLu , soudruhu Sobotko .
Nežvaň o Státech , když neznáš ani triviální národohospodářství toho zdejšího minikiosku se sodovkou .
20. 10. 2011 | 10:37

Nuba napsal(a):

Neo

dobrá, matematicky jste mě nachytal na švestkách, víte ale stejně dobře jako já, jak je to obrazně myšleno. Ale jsem ráda, že s dalším obsahem nepolemizujete.

Taky mě těší, že jsem poskytla tolik radosti příteli hawkovi, odhaduji, že jí má na světě jinak dost málo a tak mu přijde vhod cokoli

Oběma přeji krásný a hodně veselý den
20. 10. 2011 | 10:37

ZM napsal(a):

Při určení optimálního zdanění je potřeba mít k dispozici množství dat a podrobně zanalyzovat různé souvislosti mezi nimi. Bylo by např. zajímavé pokusit se podrobně zjistit, zda je nějaká přímá souvislost mezi vyšším zdaněním a zvýšením inflace. Nápadů může být celá řada, jiná věc je jejich realizace. Třeba když by ceny energií byly státem více regulovány do určité výše odběru, tak by to mohlo pomoct lidem s nižšími příjmy. Např. při spotřebě energie by odběr do výše 1200 KWh ročně byl za velmi nízkou sazbu, odběr od 1201 výše by byl za jinou sazbu.To je jen takovej nápad. Úplná spravedlnost stejně nikdy nebude ani při stanovení cen ani při výběru daní.
20. 10. 2011 | 10:42

neo napsal(a):

Nuba:

obrazně je to myšleno špatně. Vždycky se používal obrat o 180° ale v poslední době a já nevim proč (snad to bude vědět pan Stejskal) začala média používat právě obrat o 360° a dost lidí se toho chytlo, Vás nevyjímaje.

To neni nic ve zlém, nijak tím nesnižuji vaši inteligenci, což třeba rádi dělají rejpalové vyzdvihující zase třeba gramatické chyby jiných.
20. 10. 2011 | 10:44

ZM napsal(a):

Kryštof - do určité míry s Vámi souhlasím. Ukázkovým příkladem neschopnosti ODS i ČSSD je exekuční řád. Tolik let měli na změnu a přesto se nedokázali domluvit a nebo tu změnu ani nechtěli, v tom případě je ale potřeba se zamyslet, jestli jim za to exekutoři neodváděli nějaké všimné.
20. 10. 2011 | 10:45

zdenekb napsal(a):

neo napsal(a):

"Pane Sobotko, víte v čem je problém?
Že ta vaše progrese nebyla a nebude cílena na to 1%, ale na těch 99% :)Za vaší vlády, chcete-li za vlády vaší strany bylo progresivní zdanění nejvíce zaměřeno na škubání lidí s běžnými výdělky od 20ti do 50ti tisíc."

Chceš zcela vážně tvrdit, že platy od 20-50 tisíc Kč byly (a jsou) BĚŽNÉ a bere je 99% lidí?!?
20. 10. 2011 | 10:47

Nuba napsal(a):

Neo

v pořádku, mediálně jsem to převzala, aniž jsem se zamyslela, máte naprostou pravdu. Nikdy mi nedělalo problém , na rozdíl od jiných, zvláště politiků, přiznat chybu. Nakonec není to nic až tak fatálního, to snad uznáte
20. 10. 2011 | 10:49

oldo napsal(a):

neo,
byl-li bych stejným hnidopichem jako Vy, musel bych se zákonitě ptát, o 360 jakých stupňů se dotyčný točí? Jak můžete vědět, že jde o obecně používané obloukové stupně? Proč by to nemohly být jakékoliv jiné stupně?

V čem je vaše poznámka hloupě hnidopišská? Běžně se používá "udělal v myšlení kotrmelec", což také nemění směr pohybu, udělal politický "veletoč", což je, jak jistě víte, otočka na hrazdě o 360 obloukových stupňů.

Běžně se používají i jiné obraty, například "bylo toho jednou tolik" ve významu "dvakrát tolik". Idiom "obrátka o 360 stupňů" je ze stejné skupiny.

Nebyl byste to ale vy, abyste z ndostatku lepší reakce nehnidopišil alespoň na tomto, že? Slušný člověk by si udržel nadhled, zejména pokud jde o ženu. Vy evidentně ne. Následná omluva vám jde sice ke zdi, ale zápach zůstává.
20. 10. 2011 | 10:51

Nuba napsal(a):

PS: A opakovaně srdečně zdravím i přítele hawka, pokusím se ze všech sil, abych mu během dne poskytla ještě nejlépe několik důvodů k radosti

Charita je oblast, kde se cítím jako ryba ve vodě :)
20. 10. 2011 | 10:51

mažňák napsal(a):

"Každý nakonec sní jen jeden oběd a obuje jen jedny boty. Část obrovských příjmů při nejlepší vůli nelze utopit ani v tom největším luxusu a v podstatě vypadnou z masové poptávky, která hýbe ekonomikou. Snižovat daně nejbohatším, jak to udělala i česká pravice, znamená vyřadit část peněz z reálného užití a nasměrovat je do neproduktivních finančních spekulací."

Pan Sobotka sám sebe popírá a dokazuje, že je jen levicový ideolog, nic víc. To, že bohatí sami spotřebují jen malou část svého jmění je přesně důvod, proč jim NEzávidět. Zbylé peníze jsou kapitál a investují se. Jestli produktivně nebo neproduktivně, to nezáleží na panu Sobotkovi ani na tom, co si o tom myslí. Dlohodobě vydělává jen produktivně investovaný kapitál, kapitalista by byl sám proti sobě, kdyby ho investoval do neproduktivních spekulací.
20. 10. 2011 | 10:52

neo napsal(a):

ke zdi nebo ke cti :-D

Freud by měl radost, levičáku.
20. 10. 2011 | 10:53

zdenekb napsal(a):

oldo:

Myslím, že jsme už velké děcka. Připusťme, že těch 180° je opravdu přesnějších, pokud někdo názorově otočí.
Neo to popsal, pak se omluvil, Nuba to vzala. Jen hawk se tlemí.
20. 10. 2011 | 10:54

ukl napsal(a):

Co se tu dělá,umí,zlepšuje? No přece volby musí někdo vyhrát,aby jste mrňouskové mohli platit,platit,plat! Shánějte pro to nějaká místečka. Mezilidské vztahy? -S tím panákem šéfem,tou kozou sekretářkou? - Ty si do banky neuložím,basta.Jdeme dál.Od žvance k žvanci,od nerváku k nerváku.Ať slety vlaštovek na ulicích poslepují naše hnízdečko z tisíců improvizací a pří.Kdo dřív přijde ten dříve mele.Ptejte se vždy -kdo má rozhodující hlas.O jednoho drndu více nebo méně?
20. 10. 2011 | 10:58

ali napsal(a):

Proč musí být podle vlády reformy?
To lze vládě vysvětlit i bez agentur!
Nazvučení českého předsednictví:Saša Vondra ODS -750 000 000 Kč
Open CARD:Pavel Bém -ODS -1 000 000 000 Kč
Zelená Praha:Pavel Bém -ODS -250 000 000 Kč
Bezdrátová Praha (WiFi-Praha):Pavel Bém -ODS 150 000 000 Kč
Arbitráž s CME:??? -10 000 000 000 Kč
Aféra Český dům:Karel Srba -ČSSD -100 000 000 Kč
Diag Human -??? -???? -2 000 000 000 Kč
Kauzy staveb tunelů v Praze:Pavel Bém ODS -10 000 000 000 Kč
Gross byty, akcie Gross: ČSSD -300 000 000 Kč
Internet do škol:Eduard Zeman -ČSSD -884 000 000 Kč
Nucená správa IPB: -???2 -200 000 000 000 Kč
Sanace bank v 90. letech:ODS -200 000 000 000 Kč
Chemapol Group Junek: -??? -16 500 000 000 Kč
Knižní fond Macek, Menzel -ODS -400 000 000 Kč
Liberecký šampionát Magistrát města -ODS ČSSD -150 000 000 Kč
Lehké topné oleje:ODS -100 000 000 000 Kč
Rumová aféra: ODS -60 000 000 Kč
Kamencové jezero starosta Chomutova: ODS -750 000 000 Kč
Konsolidační banka a agentura: ODS a ČSSD -240 000 000 000 Kč
Podpora na fotovoltaické el.: ODS a ČSSD -900 000 000 000 Kč
Sečteno: 1 bilion,675 miliard, 878 milionů, 83 tisíc..
A to není zdaleka vše, jedná se pouze o část peněz, které samozřejmě musí chybět! Není co vysvětlovat, pane Nečasi, Kalousku, Drábku, Paroubku, Sobotko, Filipe, Ransdorfe, Topolánku a další, to nevysvětlí ani vaše drahé, mozky vymývající PR agentury!!!!!
Poznámka pro slabší žáky:
tisíce číslo a tři nuly
deseti tisíce číslo a čtyři nuly
sta tisíce číslo a pět nul
miliony číslo a šest nul
desítky milionů číslo a sedm nul
stovky milionů číslo a osm nul
miliardy číslo a devět nul
desítky miliard číslo a deset nul
stovky miliard číslo a jedenáct nul
bilion číslo a dvanáct nul
To není uvedeno, aby se někdo urazil, ale proto, že vzniká dojem, že český národ si rozkradené, nebo hloupým a diletantským přístupem zničené hodnoty neumí představit.
V opačném případě nerozumím tomu, proč s nimi už dávno občané této republiky neudělali pořádek, a pořád se nějakým zajímavým způsobem stále drží u moci. Jistě, toto je jen malý vrcholek ledovce nad hladinou, protože zde nejsou uvedeny úplatkářské aféry a parchanti a diletanti, kteří stojí např. za Pandury, Gripeny, dopravními letouny Casa atd. A je ještě spousta dalších zajímavých dotazů, jako např.: Jak je možné, že jim utekli darebáci jak Kožený, tak i Krejčíř a také Pitr? A když už to takto chytří policajti a nejchytřejší právníci podělali, proč už nejsou zpátky v republice, odsouzeni, zavřeni a jejich nakradený majetek není zabaven? Jak je možné, že uprchlého Krejčíře nemohli nejít naši policejní specialisté, avšak našli ho novináři? Jak je možné, že ministrině spravedlnosti Daniela K. nechá propustit z vězení dva gaunery, kteří ukradli stamiliony, aby vzápětí zdrhli do Thajska? Jak je možné, že v českých kriminálech, které se platí z našich peněz, se mají odsouzení lépe než kdyby byli na svobodě? Proč nevidíme policajty chodit pěšky, jak tomu bylo dříve? A když nemají z našich peněz na benzín do jejich, námi zakoupených policejních vozů, tak asi sedí na policejních služebnách a v policejních křeslech si pěstují opary na svých policejních zadcích? Asi mají málo peněz a bude jim již opět třeba přidat, a zvýšit jejich výsluhy. Proč v této republice, jsou díky dotacím na kulturu, tak přepláceni komedianti z pražských divadel,zpěváci, rozežraní kluci (kteří si říkají fotbalisté a v podstatě neumí hrát fotbal), hokejisté a jiné tzv.celebrity? Proč nežijí z příjmů ze své činnosti, tj.ze vstupného? Když živnostník bude mít vyšší náklady než výnosy tak ho právě tento stát nechá prostě zkrachovat! Proč film sponzoruje RWE,ČEZ a jiní, kteří si, ovšem výši svých sponzorských darů zahrnou do cen svých produktů, tj.omastí nám všem ceny plynu, elektřiny atd. Proč námi volení, kteří musí zastupovat naše zájmy v Poslanecké sněmovně, naše zájmy po svém zvolení naprosto nezastupují a změní se v bandu rozhádaných trotlů? Proč už dávno jsme nevypráskali z Poslanecké sněmovny lobisty, kteří lobují hlavně sami za sebe, a svůj snadný, a dobře placený život, a kteří jsou HLAVNÍ příčinou korupce v tomto státě?
Odpověď je snadná..protože se máme jak prasata v žitě!!!!
20. 10. 2011 | 10:59

neo napsal(a):

neo napsal(a):
ke zdi nebo ke cti :-D

Freud by měl radost, levičáku.
20. 10. 2011 | 10:53
KDO SI VYPŮJČIL MŮJ NICK??
JÁ TO NEPSAL
20. 10. 2011 | 11:00

Sladký napsal(a):

AC,Občan- dík za reakci,zdravím a přeji pohodový den! Nubo, přečetla jste si,co jsem Vám psal o té kotelně?
20. 10. 2011 | 11:02

neo napsal(a):

zdenekb:

jsou běžné a ta část která je bere patří mezi těch 99%.

napsal jsem, že NEJVÍC byli škubáni tito. To ale neznmená, že tvoří celých 99%.

snad je to teď jasnější.
20. 10. 2011 | 11:02

Sladký napsal(a):

Neo, dík za včerejší vysvětlení.Vím, že jsi slušný člověk-tedy vždycky jsem si to myslel.A chápu že se ti nelíbí, když Tě na něco upozornuji.V žádném případě tě nehážu do jednoho pytle se zdejšími ptáky (kormorán, jay,hawk),bakaláři,cestovateli.Yosify a podobnými exoty.
20. 10. 2011 | 11:06

neo napsal(a):

oldo:

ne neni to běžně užívaný obrat jako výraz jednou tolik. (přiznám se, že jsem vždycky používal dvakrát tolik a nebýval chápán) Obrat o 360° ve významu změnit naprosto názor je nesmysl.

Jinak nadhled jsem si snad udržel ne? Vždyť to nijak fatálně neberu. Vadí mi, že to media používají, rozšiřují na lidé to přejímají. Nebude to trvat dlouho a zabydlí se to tu a pak budem všichni vypadat jako blbci.
20. 10. 2011 | 11:06

neo napsal(a):

Sladký:

v poho.
20. 10. 2011 | 11:08

zdenekb napsal(a):

neo:

No nevím, dle mých (snad správných) informací je průměrná mzda asi 24 tisíc Kč a nedosahují na ní 2/3 obyvatel ČR. O "běžnosti" platu 20-50 tisíc Kč mám trochu jinou představu.
A proti progresi nejsem, i když do té kategorie spadám.
20. 10. 2011 | 11:08

ali napsal(a):

takže Sobotko, sečteno a podtrženo celá ČSSD, ODS a bolševici si jdou ruku v ruce..jen je třeba vyvolat nepokoje, abyste se dostali zas k moci vy, socani nebo komouši. Takže je třeba lidi rozhádat, rozvášnit, podporovat demonstrace..to je totiž vaše živná půda. Kéžby lidi vzali rozum do hrsti, sjednotili se a všechny vás tam vypráskali. O té extrémní nerovnosti a odpornosti, Sobotko, zrovna vy máte co kázat!!!! Vem vás čert!!!
20. 10. 2011 | 11:10

Sladký napsal(a):

:o))) Tvrdit, že platy 2O-5O OOO jsou běžné, může akorát tak neo.:o))))
20. 10. 2011 | 11:10

český maloměšťák napsal(a):

Civilizace se skutečně mohou začít rozpadat - pokud se moc vládnoucích elit přestane opírat o loajalitu středních a nižších vrstev. Ani technologický pokrok nemusí nutně znamenat udržení civilizačního rámce - pokud jsou jeho výsledky /bohatství/ rozdělovány extrémně nerovnoměrně.
Nabourání společenské smlouvy mezi kapitálem a prací - takové/smlouvy/, která se již stala tradicí, pokud je neopodstněné /tedy nenaráží na bariéru mezní produktivity via využití dostupných zdrojů pomocí dostupných technologií/ se může ukázat nezvratným. Pokud se profit z takovéto činnosti ukáže být dostatečný - aby pro určité vrstvy obyvatelstva znamenal, že zapomene na původní společenskou smlouvu a její obrovskou výhodu jak pro kapitál, tak pro práci - stabilitu, rovnováhu v dynamice sociální stratifikace společnosti.

Určité společenské vrstvy /respektive zájmové skupiny/ by si měly uvědomit , že i loajalita je zdrojem - i zdrojem moci.
A že jakmile se ta začne vážnějším způsobem rozpadat /motivace mohou být různé - ale rostoucí pocit křivdy je - jak se ukázalo už několikrát v historii - velmi silnou motivací/....začne se /ač si to nepřipouští/ rozpadat i moc.

Policejní státy jsou totiž - co se týče zachování moci elit - daleko nákladnější....než sociální státy.
A navíc policejní moc nic neřeší. Většinou antagonismy jen prohloubí.

Zdejší notoričtí blouznivci /každý si dosadí dle svého gusta/ - tkzv. obránci kapitalismu /ve skutečnosti svým primitivismem a svým sklonem k jednoduchému vidění , vnímání a vyhodnocování skutečnosti/ ...jsou jedním z jeho rozkladných elementů.
Nechápou nic.
Podle mě jsou to nějaké socky, které si najali charakterově jim podobní, však finančně lépe vybaveni. Protože jenom socka nemá strach o své investice. Že o ně příjde. V chaosu, který může nastat, pokud dojde k narušení sociálního smíru.

Protože žádné nemá. Z těch 16 korun na hodinu - co takovým jejich chlebodárci platí - se prostě na žádnou investici nezmohou.

Pak jsou ale ještě jiní - kteří taky nemají nic - kromě své užvatlané huby /klávesnice/...a číhají na příležitost. Kdy - také "díky" chaosu - očekávají budoucí zisky.

Proto nejsem pro revoluce.
Protože po nich následuje vláda právě takových.

Proto je dobře, že "odobné hlasy zaznívají i z občanských iniciativ, které se tématu věnují. Pozoruhodné je, že začaly svoji práci více koordinovat. Schází se na společných fórech, budují společné platformy." (v dalším už ale autor tyto věty zneužije k propagandě - bohužel...a nezmíní to nejdůležitější, co by mělo relevantně aktuální "koordinované hnutí občanských iniciativ" spojovat - tedy kvalitní a rázné zásahy ve směru zvyšování symetrie ve sdílení informací - mezi občanem, daňovým poplatníkem, konzumentem...a mocí - ať už státní, politickou, správní, ekonomickou....tam je zakopaný pes korupce a počinájící sociální dysfunkce)

Pozn. např k moci ekonomické...."nevyzradíme vám nic, počkáme si, až nám to Čína ukradne" (pouze příklad - jaké absurdity v realitě nastávají)
20. 10. 2011 | 11:12

Yosif K napsal(a):

Ha - pane Obcane - postreh ze za oranzovych vlad doslo k privatizaci zadarmo ci temer zadarmo OKD, Setuzy, MUS a Skody Plzen oranzovo-rudou bandickou vykutalenych sibalu neni plivanim ci kydanim exkrementu. Je to svata pravda.

Vlada socdem ani komunistu k zadnemu odstraneni socialnich nerovnosti nikde nijak podstatne neprispela - pokud prispela ano, tak jen kosmeticky.

Svetove nejnizsi uroven soicialni neorvnosti je v Japonsku - prestize tam socani nevladli s vyjimkou 2 let.

Za bolsevickeho Ruska byly od roku 1919 prakticky stejna uroven socialni nerovnosti jako za cara.

Vase nadeje ze nastolenim nejake barbarske rudovlady by se socialni rozdily nejak snizily jsou zcela liche. Podivejte se do archivu na film MOSKVA SLIOZAM NEVERIT - vzacne uprimna a nadherna ilustrace zivotniho stylu spicek spolecnosti versus chudiny za SSSR.
20. 10. 2011 | 11:13

arnazach napsal(a):

zdeněkb:

Poslyšte jedna věc je tvářit se, že bojuju za 99 % lidí, druhá věc je progresivní zdanění. Nijak to spolu nesouvisí. Viz můj příspěvek v 8:33.
20. 10. 2011 | 11:15

Jirka H. napsal(a):

neo: Což otočka o 360°, ale komické je i Sobotkovo přesvědčení, že motorem ekonomiky je poptávka. Stačí zvýšit poptávku, a je to! Mám doma dva puberťáky se stále se zvyšující poptávkou... asi tedy užasně zbohatneme...

Realita je prostá. Jen investice umožní zvýšit produktivitu práce, která jediná vede k bohatství, a tedy i k té tolik opěvované poptávce. Ta však musí stát na reálných úsporách, nedá se vynutit ani vystávkovat.
Stejně tak je zcestná Sobotkova představa, že ekonomika je hra s nulovým součtem - co jeden získá, o to druhý přijde. Tak to chodí jen ve veřejném sektoru, kde se jeden úřad snaží urvat z rozpočtu něco pro sebe na úkor úřadu jiného.
A tak by se dalo pokračovat dál...
Ne, že by neexistovaly důvodu k veřejným protestům, a že by jich nebylo třeba. Ale nejdříve je nuto pochopit skutečné důvodu současného marasmu a nehledat spásu v receptech, které ekonomiky do současné šlamastyky dostaly - např. rozhazování peněz ve veřejném sektoru, zásahy vlád do ekonomiky, podpora neživotaschopných firem, příliv levných peněz do hospodářství, nesmyslné dotace, deformace trhu, zvyšování byrokratických překážek, cel, kvót, omezování obchodu atd.
20. 10. 2011 | 11:16

Nuba napsal(a):

Sladký

co máte přesně na mysli, že jste tam hodně četl nebo že jste fešák, což jsem si taky myslela ? :)
20. 10. 2011 | 11:16

neo napsal(a):

zdenekb , Sladký:

přes 50% lidí je v tom pásmu, takže ano, lze je považovat za platy běžné.

50.02 % zaměstnanců bylo v roce 2008 v rozmezí 20-40 000 , takže když se k nim přidají ti, kteří jsou mezi 40 - 50 000, tak je to něco přes 50%.

http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0504.pdf
20. 10. 2011 | 11:19

Joe Ratata napsal(a):

Pane Sobotko,zcela správně!
Jestli ale nezačnete dělat skutečně levicovou politiku,budu,a to nejen já,volit Paroubka,který asi jediný bude platit na ty,co nás poslední roky rdousí.Vzhledem k histerickým reakcím majitelů demokracie,z něj mají opravdu strach.
ČSSD tím svým sezením na pravé i levé židli je jen takovou soft ODS.
20. 10. 2011 | 11:22

Yosif K napsal(a):

Romanticka RUDA ZARE NAD KLADNEM?
"Hladovejici Lid žene do ulic Prahy touha po změně v Česku, ale zdá se, že krize otevřela oči lidem v mnoha zemích světa a tak začínáme tušit příchod globální změny. Pod neochvejnym vedenim socialni demokracie vzboureny lid dobude zakladni minimalni mzdu 299 Kc na hodinu pro uklizecky a umyvace nadobi!
Lide cesky, priprav se na vystrel z Aurory - pokyn PAL da cesky OBCAN + CESKY MALOMESTAK!!!!"
20. 10. 2011 | 11:26

Nuba napsal(a):

Pane Sobotko

Do jednoho článku se nedá vtěsnat složitost a provázanost problémů, které tíží jak tuto zem, tak i svět, kterého jsme součástí. Takže je potřeba začít, aby bylo vidět alespoň částečné výsledky, protože čas kvapí a pořád je to horší a horší.

Jen namátkou - vrátit se k progresivnímu zdanění, prosazovat osobní zodpovědnost politiků, přijmout zákon o státní službě, omezit daňové úniky, korupci, zprůhlednit veřejné zakázky, zastavit to tunelování státních a polostátních podniků z úrovně managementu. Volební zákon, také by potřeboval přeorat, ovšem najdou se politici, kteří dokážou jít sami proti sobě ? Školství, zdravotnictví , důchodový systém. Vždyť se to všechno zhoršuje. V justici, státním zastupitelství a policii a konečně i politice - nastolit takové ovzduší, aby korupce nebyla tak snadno tolerovaná, finanční instituce - sledovat procento rizikových úvěrů. Proč dnes a denně dostávám do schránky nabídky úvěrů a volají mi různí agenti a nutí mi je ? Nestoupá to rizikové zadlužení domácností až příliš ? Že jsme si vzali z USA po hamburgerech a mandelince zase to špatné a naši tuneláříčci nafukují tentokrát naši vlastní bublinu ? Snad se pletu. O nešvarech by se dalo hovořit do aleluja. Jsou jich mraky. Někde se začít musí, nejefektivnější bývá metoda hlavního článku. Vytipujte ty hlavní a dejte je do nepříliš obsáhlého programu. Víte přece, že mnohostránkové elaboráty nikdo nečte. Hlavně, ať je Vás vidět a slyšet, ne ovšem tak po Paroubkovsku. Však mi rozumíte. A pokuste se vrátit lidem víru, že mohou něco změnit. Ta skepse je velká.

Pro Vaše skalní "příznivce" - ještě zdaleka nekončím !
20. 10. 2011 | 11:28

Nuba napsal(a):

Pane Sobotku

budu pokračovat, jak mě co napadne

Také bych nechtěla nějakou revolucí. Ukazuje se však, že bez tlaku zezdola se to nezvládne. Je to již příliš zafixované a bohužel, i vy jste toho součástí. Sociální demokracie se nemůže vyvázat ze zodpovědnosti za minulost, ostatně tak jako každý z nás osobně, kdo jsme udělali v životě chybu a dokážeme si to přiznat.

Pane Sobotko, dokažte, že jste člověk na svém místě také tím, že nebudete jen ukazovat prstem byť oprávněně na ty jiné chybující, ale uznáte i chyby vlastní. Věřte mi, že Vás osobně i stranu to posílí, nikoli naopak. Ty obrovské úkoly, které před Vámi , jako představiteli nejsilnější strany na levici jsou složité a vyžadují člověka opravdu silného a odvážného. Jste takový, dokážete tomu všemu čelit ? Obklopte se lidmi kteří Vás podrží. Ovšem ne ze zištných důvodů. Dokážete je poznat ? A nejste těm druhým, vyžírkům, už tak zavázán, že musíte být v jejich vleku ? To byste nám moc neprospěl. Zvažte všechny okolnosti a rozhodněte se, zodpovědnost je teď na Vás. Nechce se mi věřit, že i Vám by stálo za to prodat svoji čest za nějaké baráky a auta.

Každý budeme jednou umírat a hodnotit co nám za co stálo
20. 10. 2011 | 11:44

vlado napsal(a):

Z toho hawka v 10.13 promluvil demokrat. Prý vojenskou diktatůru potřebujete rudá lůzo alespoň dva roky.A tak si v tomto "demokratickém zřízení" představuje pravicový občan jako on demokracii ve stilu Chilská junta a americká demokracie. Toho již jsem byl svědkem když ublekotaný Benda vítal chilského diktátora v republice. Takže podle pravice se smiřme s bídným osudem, který nám novodobá politická garnitůra připravila-. K pokoře budou jistě nabádat také církve.Za ty majetky a finance kterými je stát zajistí jim to jistě stát bude.
Že z tohoto titulu budou stát naši politici dál zadlužovat nevadí oni to na svých občanech na sociálních dávkách ušetří.
Ústava Vám občané zajišťuje právo na práci ale jen proklamací
to Vám musí stačit.
Tenhle národ si po poctivé 40ti leté prácí nás,kteří jsme se jí zůčastnili si tyto politické zlatokopy nezaslouží. Nebo nám to patří?
20. 10. 2011 | 11:56

TomášL napsal(a):

Už jsi přesně nevzpomínám, kde jsem to viděl...

Mám ale pocit, že se jednalo o životní průřez Martina Mejstříka. Nu, proč o tom píší? Když se stal senátorem, tak ve restauraci U Fleků mu u stolu poradil V.Havel, ať se nezabývá komplexnosti, avšak ať se soustřeďuje pouze na jisté určitosti.
Krásná to ukázka praxi ošlehaného politika, který pomáhal měnit svět...

PS: A v tom je celý problém. Problém, kdy se "novovyvolenec" střemhlav vrhá s teoretickýma poučkami do víru světových problémů, schází mu trpělivost a dennodenní dřina z důvodu vidiny osobních ambicí: ku skutečným mistrům vlády.
20. 10. 2011 | 12:04

frajárka napsal(a):

Bohouši až dáš státu aspoň jednu novostavbu z těch několika co jsi si postavil za tučné poslanecké a jiné prebendy, které v neztenčené míře jsi bral od roku 1996 pak ti snad uvěřím.

Ale protože máš máslo na hlavě tak na tebe a tvé tlachy dlabu z vysoka.
20. 10. 2011 | 12:06

Nuba napsal(a):

Pane Sobotko

Další věc, Vladimír Špidla, dejte jej na viditelné místo . Je to člověk, který si to zaslouží jako málokterý. Samozřejmě se ozvou hlasy těch, co nesdílejí levicové názory, či dokonce nemají názory žádné, jen si chtějí ulevit od vlastních komplexů, že měl trafiku a že si nahrabal. To není ale podstatné, Vladimír Špidla byl, je měl by být i nadále pro levici přínosem. Dokázal, na rozdíl od expředsedů Paroubka a Zemana, že má velkorysou duši a je čestný a slušný, a to je nezanedbatelná deviza skutečně dobrého politika. A to je v dnešní době přímo povinnost, aby takový člověk byl na viditelném místě. Protože ten propad mravního povědomí je ve společnosti znát. Je nanejvýš žádoucí vrátit se ke skutečným tedy těm mravním hodnotám, ne těm domnělým, které se dají spočítat na kalkulačce. Část lidí se sice i dnes dá nalákat na nevěrohodné řeči zprofanovaných politiků, ale ti vnímavější a chtěla bych, aby jich byla většina, ať jsou napravo nebo nalevo, ti dost trpí vší tou špínou, která se na nás neustále z politických výšek hrne. A dá se to poznat třeba při různých dobročinných akcích. Ten projev soucitu. Lidé nejsou tak špatní, jak se to jeví v politickém zrcadle. Zkuste to vyčistit. Pořád každý volá po vyčištění chléva, čím to je, že se to nedaří a je to spíš horší ? Ty sliby politiků už se mnohým také zajídají. Nedávejte takové, které nedokážete splnit. Správné plánování je takové, kde se počítá raději s menšími zisky. Je to reálnější a dá se tomu více věřit. To ostatní je populismus.

Nevytvářejte bubliny vzdušných zámků
20. 10. 2011 | 12:11

Forrest Gump napsal(a):

Já počty moc neovládám, ale četl jsem, že s protesty souhlasí v USA 54%. Když k tomu připočtu oněch 99%, co uvádí pan Sobotka,tak mi vychází, že v USA je 143% lidí.

Zeptám se kuchaře, jestli je to možný !
20. 10. 2011 | 12:16

stále rebel napsal(a):

K debatě.

Kalousek a 180 nebo 360 stupňů. Osobně otočení nebo obrat se stupni nepoužívám, ale pokud bych měl pro kauzu Kalousek a ekozakázka použít obrat se stupni, tak bych spíše použil 360 stupňů, Kalousek provedl nějakou podivnou piruetu a jsme tam, kde jsme byli v bodě nula. Jen jsme promarnili čas, energii a peníze. Za otočení o 180 stupňů bych pokládal to, kdyby Kalousek začal prosazovat řešení ekologických škod extrémně velkým počtem dodavatelů, tedy přesný opak toho, co prosazoval dříve.

K další demagogii, kterou tady neo předvádí, je obhajoba Topolánkovy daňové deformy. Topolánek s Kalousek především provedli to, že lidem s vysokými příjmy snížili horní sazbu z 32 % na 15 % a tímto vytvořený schodek v pokladně nahradili daňovou zátěží chudších, například zvýšením sazeb DPH na základní potřeby.
20. 10. 2011 | 12:16

Forrest Gump napsal(a):

Jo a taky mě jako levičáka zaráží pane Sobotko, že jste nás ,Vaše voliče hnal do té Evropy - kde se vůbec nekrade a kde mají dokonalé zákony, na rozdíl od těch, co nám tu nechal pan Klaus a najednou je všechno jinak ???

Je tedy vůbec na Zemi země, kde vládne levice a mohla by sloužit za vzor ČSSD ?
20. 10. 2011 | 12:21

neo napsal(a):

stále rebel:

a co je na tom demagogického stále rebeli?
Ano, snížil mi daň z příjmu a proto nemám důvod jeho krok odsuzovat, naopak.
20. 10. 2011 | 12:25

Forrest Gump napsal(a):

neo:

Je to velmi demagogické, pane Neo, protože jak známo, bohatí jedí málo, páč si to můžou dovolit, když nic nedělají a tudíž dopad na chudé je v podobě DPH daleko horší.

Snížení horní sazby taky nic neřeší, protože chudí nesvítí ani netopí, páč na to nemají.
20. 10. 2011 | 12:35

Mac napsal(a):

kristepane......

za dveřmi je kolaps většiny světa, čím dál reálnější hrozba světové revoluce nebo války (nevím, co je horší), možná dojde k obojímu,
surovinové zdroje vyrabovány, pitná voda není, začíná pohyb celých civilizačních celků......

svět má tak asi mínus 25 let na to, aby začal řešit problémy, ale to vůbec nebrání zpitomělým hňupům, jako je Vissarionovič nebo mrchožrout hawk, aby tady slabomyslně lkali, jak za všechno můžou líné socky a Standa Gross....

kristepane...
20. 10. 2011 | 12:37

Mac napsal(a):

Forrest:

bacha na nea, to je hlavička, on je tenhlecten "finanční analytik" :-))
20. 10. 2011 | 12:39

český maloměšťák napsal(a):

Jirka H
Odporujete sám sobě.
Schválně - jestli přijdete na to, v čem.
Ale dost zásadně si odporujete.
Proto byste na to měl přijít.
:))
--------
Nebudu vás trápit.
Zamyslete se nad termínem "poptávka po investicích". /respektive výstupech z investice/
Už chápete ?
Do jakého kvadratického kruhu jste vstoupil ? Co - PODLE VÁS má rozhodnout o tom, zda dojde k investici ?
A co vytýkáte Sobotkovi ?

:--()

Jednodušeji - má cenu investovat tam, kde není adekvátní koupěschopná poptávka ?
Vy byste takto investoval ?
Hmm - ale ne svoje peníze, co....?

No a to se snaží naznačit Sobotka /ale ví to dnes i např. ten Samuelson/ - že v určitých fázích hospodářského cyklu, nebo v případě chronické deprese....investuje stát. V podstatě spekuluje na zvýšení koupěschopné poptávky. To je tím ZISKEM.
Pro všechny. I pro investory takové, kteří spekulují na finanční zisk.

Zkuste si otevřít prodejnu s iPhony v Jeseníku.
Fiasko, co ?
Zkuste si ale otevřít prodejnu v Jeseníku v případě, kdy stát zainvestoval tak, že vytvořil několik tisíc pracovních míst. V Jeseníku.
To už by docela šlo, ne ?
A když navíc stát získá danňové výnosy - jak ze "své" investice - tak z multiplikačních efektů /např. váš zisk - předpokládám, ž epodnikáte poctivě, že - a že zisk daníte a ne tunelujete/...docela dobrý byznys - řekl bych takříkajíc pro všechny.

Já nejsem formálním vzděláním ekonom - ale vždy pookřeji, když mohu použít trochu seldkého rozumu tak, abych se při tom i docela dobře pobavil.
Na něčí účet.
20. 10. 2011 | 12:45

Forrest Gump napsal(a):

Mac:

Bez obav pane Macu. Mě nějakej liberální pravičák jen tak nerozhodí. Já musím taky celej den počítat, aby mě někdo neošulil.

A čím si vysvětlujete pane Macu, že se tak krade, když v parlamentu máme tu opozici a oni mají spoustu kontrolních funkcí, za které jsou placeni ?

A to jsou těma nadnárodníma korporacema koupeni i ti policajti, úředníci na magistrátech a tak ? Jak je možné toto ?
20. 10. 2011 | 12:46

český maloměšťák napsal(a):

vlado
Hawk jen ubírá neurony. To je veškerý efekt jeho "příspěvků.
Pokud necítíte potřebu se na jeho úkor pobavit /v modu zábavy prý neurony neodumírají tak rychle/....tak jej prostě ignorujte.
:))
20. 10. 2011 | 12:47

buldatra napsal(a):

Každopádně, na jihu se stávkuje celkem dobře, protože v ulicích, zvláštěpak navečer je příjemně.
Na severu je to horší, hrozí podchlazení a nachlazení, proto doporučuji teplé zimní prádlo.
Pan Sobotka by udělal nejlépe, kdyby si vzal kulicha, protože vyrazit do ulic s bosó hlavó by se mohlo nevyplatit.
20. 10. 2011 | 13:04

zemedelec napsal(a):

Pane maloměšťák.12:45
Naprosto přesvědčivě.
20. 10. 2011 | 13:06

Rhoda napsal(a):

Dosud záhadný zánik prosperující Atlantidy byl velice pravděpodobně způsoben "ekonomy" Sobotkou , Paroubkem , Tvrdíkem , Rathem , Palasem , Zgarbou a Urbanem .
Sobotkovy fantasmagorické lži morálně křiváckého šplhouna a profesního UFO diletanta jsou toho nejlepším důkazem .
Poptávka motorem ekonomiky . Ano , ale v situaci , kdy nepanuje všeobecná odbytová krize v důsledku neustále se zvyšujících nákladů soukromníků , firem i států na úhradu mandatorních položek . Motorem ekonomiky byly a jsou investice , ovšem nikoliv "investice" podle českých soudruhů lemplů a zlodějů a jejich ignorantských voličů .
20. 10. 2011 | 13:09

stále rebel napsal(a):

Pro Forrest Gump.
Nemáš v rodině bagristu?
Jeden takový nás tady dlouhou dobu obdarovával svou moudrostí, teď jsem jej tu delší dobu neviděl a ty mi jej trochu připomínáš.
Jako kdybyste měli společné geny.
20. 10. 2011 | 13:18

vasja napsal(a):

Divobyj napsal(a):
AC
Jinými slovy-progresivní zdanění ano,ale co uděláme s odlivem bohatých do daňových rájů?
-------------------
Tak tohle vim naprosto přesně. Odejdou nejbohatší a zůstanou ty míň bohatý.
A ty, pane Divobyl, progresivně taky zdaníme. Ajeto.
Poráde tu zustane nějakej bohatej.
20. 10. 2011 | 13:18

neo napsal(a):

Forrest:

co je demagogického na faktu, že Topolánkova vláda zavedla rovnou daň a že mi vyhovuje? To je prostě pravda a hotovo, na tom neni nic demagogického.
20. 10. 2011 | 13:19

kp napsal(a):

pro maloměštáka 12:45
Trochu kupecké matematiky:
1)Jsem stát a mám milion dluh
2)Dojdu k závěru, že by bylo dobré investovat v Jeseníku
3) Půjčím si další milion
4)Investice je úspěšná a přináší nějaký zisk
5)Úroky z pujčky jsou ale větší ( nemám dobrou pověst)
6)Takže na konci celé transakce mám 2 miliony dluhu a stále nemám na to , abych ho začal splácet.
Ve skutečnosti jde o čísla značně větší.
20. 10. 2011 | 13:39

hanah napsal(a):

Sobotka

Už vám to asi napsal někdo přede mnou. Vy tam radši nechoďte, je to i proti vám !
20. 10. 2011 | 13:42

český maloměšťák napsal(a):

kp
Na straně výdajů používáte čísla, na straně příjmů /cudně zamlčíte příjmy z daní, příjmy z toho, že nemusím vyplácet podpory v nezaměstnanosti, příjmy z daní návazných výrob a služeb.../ vágní pojmy(nějaký zisk) anebo nic.

Propaganda.

Technická - víte za kolik si půjčují firmy (nemám na mysli ty, které to dělají jen proto, že cizí kapitál je pro ně levnější - protože svůj investují s větším zhodnocením) ? A za koli např. ČR ?
Podle vás by tak neinvestoval NIKDO.
20. 10. 2011 | 13:46

český maloměšťák napsal(a):

kp
Ještě maličkost.
Tkzv. pravičáci zde rádi uvádějí, že stát je zadlužen díky přebujelému sociálnímu státu.
Použiji tedy jejich logiku :
Stát se tedy zadlužuje ve směru mandatorních - sociálních výdajů.
Tak ale zbytek daňových výnosů není zatížen úrokem, že ?
Co teď ???? Teď jde tedy o investici nezatíženou dluhovou službou /stačí když půjde pčřes zvláštní fond/
Nebo se použijí příjmy z privatizace.

Co teď ?
/ale to nic nemění na tom, že váš příklad je velmi uboze popsán/
20. 10. 2011 | 13:51

RA napsal(a):

Dluhoslav Sobotka nás bude zachraňovat před ošklivými kapitalisty a myslí to zřejmě úpřímně, stejně jako Stáník Křišťál................. je to osoba, která v životě nepracovala, pouze se živí tlacháním nesmyslů.
20. 10. 2011 | 13:52

Forrest Gump napsal(a):

stále rebel:

Kdepaj já a moudrost. Já jenom papouškuju, co jinde slyším.

A bagristu ani bagr nemáme.
20. 10. 2011 | 14:08

modrý edvard napsal(a):

Chtěl bych pořadatele oné demonstrace varovat před účastí p. Sobotky. V očích mnoha lidí se tím jen stanou převodní pákou ČSSD. P. Sobotka to s Vámi nemyslí upřímně, jen chce vyhrát volby.
20. 10. 2011 | 14:08

Sladký napsal(a):

Pravičáci pokud nám zde tvrdíte, že mezi ODS a CSSD není žádný rozdíl, volte ČSSD.Vyjde to přece nastejno.
20. 10. 2011 | 14:16

Sladký napsal(a):

Rhoda- nezbývá,než podle vaší logiky připustit, že všude ve světě, i v těch nejkapitalističtějších zemích jsou na rozhodujících místech (patrně socialističtí)diletanti-se zajímavou výjimkou severských zemí, kde je míra přerozdělování kupodivu nejvyěěí, a kde léta prakticky tradičně vládne levice.:o)))
20. 10. 2011 | 14:19

Sladký napsal(a):

Neo- demagogie je v tom, že to, co TOBĚ vyhovuje, považuješ (automaticky) za správné.
20. 10. 2011 | 14:21

neo napsal(a):

Sladký:

no, ono to nevyhovuje jen mně:)

Asi taky proto ta změna byla udělána. Kdyby vyhovovala jen mě, tak by se na to asi vláda vykašlala nemyslíš?

btw: už sis zjistil jak běžný je plat 20-50? Bere ho víc než 50% lidí
20. 10. 2011 | 14:24

Sladký napsal(a):

Rhoda II Dodám ještě, že váš příspěvek páchne primitivní ideologie tak silně,že je to cítit i v tomhle smradlavém prostředí.Jste živým příkladem toho, že ideologie nahrazuje mozek liedem, kteří ho neumí používat.
20. 10. 2011 | 14:27

Sladký napsal(a):

Neo Rozmezí 2O-5O tisíc je natolik rozsáhlé, že je naprosto nesmyslné uvažovat o něm jako jediném pásmu. Mezi 2O OOO a 5O OOO je obrovský rozdíl nejen z hlediska příjmu, ale i počtu osob, který daný příjem dosahují.Taková kategorie je nepoužitelná. Co bys řekl na konstatování, že většina lidí má příjem 8 až 38 tisíc? :o)))
20. 10. 2011 | 14:32

Sladký napsal(a):

Nepochybuji o tom, že to nevyhovuje jen tobě, neo.Mám na mysli fakt, že ať je řeč o čemkoli, absolutizuješ svoji vlastní zkušenost.Milerád ti to připomenu, až tento způsob argumentace znovu uplatníš.
20. 10. 2011 | 14:35

Nuba napsal(a):

Pane Sobotko

ještě několik slov k těm protestům

Ta Praha, to je vždycky riziko, tam se skutečně lidé do ulic nehrnou, hlavním důvodem je zřejmě ta tenisová raketa, potom syndrom odcizení lidí, tak typický pro velké aglomerace, no a jistě i špatné zkušenosti z historie, kdy vždycky lidé dostali po hlavě, tak jakási předběžná opatrnost, možná i povaha Přemysla- oráče, který se nerad nechá od práce nalákat na plamenné řeči, raději hledí doorat brázdu. Nakonec řečí už každý slyšel dost. A konečně oni se v té Praze většinou zase až tak špatně nemají. Proč si neuděláte takovou menší rekognoskaci terénu tady doma na Vyškovsku ? Takový signál pro ostatní. Věřím, že byste viditelnou podporu dostal. Muselo by to být ovšem pořádně připravené a neměla by to být pouze akce soc. demokracie, ale i jiných. Podívejte se na Brno. Tam šlo do ulic kvůli divadlu 1000 lidí. Já bych Vás šla podpořit zcela jistě. A určitě bych nebyla sama. Do Prahy se Vám ale nepovezu. A věřte tomu, že Pražáci se budou snažit vypadat jako vždy in. Marná sláva, něco z toho Hradu, třeba odlesk okna při západu slunce, to tam na ně zřejmě taky dopadá. To nejsou a nebudou Vaši věrní z dědiny. Na ty nespoléhejte. Kdo Vám tam radí ty strategie a taktiky? Vždyť jste na některém z minulých blogů psal zkušenosti od Tony Blaira. Mezi lidi.

Ony ty různé platformy jsou výborná věc, ale spíš akademická. Sem to zatím neproniklo. A je potřeba je skutečně koordinovat, tak jak tady řekl někdo nade mnou. Volit Vás budou ale běžní občané, a ti potřebují o svých problémech hovořit jejich řečí. Aby cítili, že jim rozumíte.

Znovu radím, zorganizujte viditelnou akci tady na jižní Moravě a potom teprve hurá do světel velkoměsta.
20. 10. 2011 | 14:49

neo napsal(a):

Sladký:

Ano je to široké rozpětí. Přesně ale v tomto rozpětí byli progresí lidé nejvíce škubáni.

a to, že tvoří přes 50% zaměstnanců je dost podstatné, zvláště pak v souvislosti s tím 1% které by Sobotka rád "progresil"

20 - 30 už tak široké pásmo neni a je v něm 36% zaměstnanců i to je dost.

Mě totiž jen zaráží, že si ani takovou informaci neověříš a hned přispěcháš s tím, že 20-50 není běžný plat. Když pak dostaneš statistická data, tak už nevíš jak dál a začneš zpochybňovat interval.
mou zkušenost neabsolutizuju. Stále rebel mě obvinil z demagogie, když obhajuji rovnou daň. Ale mám ji snad kritizovat, když mně a mnoha dalším vyhovuje?
20. 10. 2011 | 14:51

Nuba napsal(a):

stále rebel

taky mám už delší dobu takový dojem, že nám Cipísek už vyrostl a rozběhl se z Řáholce dělat slávu do světa. Uznejte, že se nemůže jmenovat jako malé děcko tak si začal říkat Forrest.

Že se nám ale potatil ? Jezuskote, to maj doma radost :))
20. 10. 2011 | 15:10

JC napsal(a):

Hele ty ekonóme z Telnic, až se vás tam sleze 99% tak mudruj cosi o jejich obraně.
řekl bych že nedáš do kupy ani to 1%.
P.S. A nikdy nidke neříkej i kdyby sis myslel že se tam sleze celej národ, že jste tam všichni.
Já tam totiž nebudu nikdy.
20. 10. 2011 | 15:18

Sladký napsal(a):

2O-5O tisíc NENÍ běžný plat, neo.A opakuji znovu, házíš do jednoho pytle nesrovnatelné sumy.Opakuji znovu- zkus hovořit o lidech s příjmem 8-38 tisíc jako o jedné kategorii.
20. 10. 2011 | 15:20

Sladký napsal(a):

JC- ty jsi právě ten jeden jediný, který chybí národu k tomu, aby byl celý.:o)))
20. 10. 2011 | 15:22

Sladký napsal(a):

Nubo,další skvělá,inspirativní myšlenka.Máte pravdu, Praha je zcela nevhodné prostředí a sotva to skončí jinak než fiaskem.Rád bych se mýlil.Dodám ještě, že pokud jste stejně hezká jako chytrá, raději se té kotelně s Vámi vyhnu, nebot jsem v jistém slova smyslu křehká nádoba a nerad bych svůj život změnil v trosky.:o))) Už tak mne okouzlujete, protože inteligenci u ženy oceňuji stejně, jako krásu.Tedy alespoň teoreticky.
20. 10. 2011 | 15:30

stále rebel napsal(a):

Pro Nuba.
Rumcajs nám vykládal o tom, jak to dělají u nich ve firmě, Forrest jak to chodí u nich v hospodě, Rumcajs dělal ostudu pravičákům, Forrest podvádí, prohlašuje se za levičáka a snaží se dělat ostudu levici. Forrest je snad méně sprostý, ale oba ztělesňují to, co je dnešní česká pravice. Přihlouplost a křivost.
20. 10. 2011 | 15:39

SuP napsal(a):

Sobotko -
Žádná progresivní daň. Stačilo by zdanit výrobní sféru polovinou toho, co ten zbytek (včetně státní správy). Pak si klidně kouzlete, jak umíte.
20. 10. 2011 | 15:40

Nuba napsal(a):

Kruci, Sladký, ještě není jaro, neblázněte ! :)

Ale zchladím Vás trošku. Hezká jsem podle počtu nápadníků asi bývala. Přihlášku na miss ČR jsem už ale před pár roky zahodila. Prý tam nad 50 roků neberou. Taková hnusná a nespravedlivá diskriminace ! :)
20. 10. 2011 | 15:44

neo napsal(a):

Sladký:

jenže já nemůžu to pásmo nijak zúžit, protože tito všichni byli na progresi nejvíc biti.

Ale dobrá ať je po tvém.

Nejvíce byli škubáni lidé s běžným platem 20-30 000 korun českých, konkrétně 37% zaměstnanců a pak ti s platy 30000-40000, kterých je 13.24% no a ti s platy nd 40 000, kterých je 10.25%

(údaje jsou z r. 2008)

nejméně bylo škubáno 13.78% s platy do 14 000 korun.

http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0504.pdf
20. 10. 2011 | 15:44

JC napsal(a):

Sladký,
Doufám, že tě uvidím ve zprávach vedle Bohuša s transparentem "Ať žije revoluce"
A nezapomeň si doma Auroru ty revoluční předvoji.
20. 10. 2011 | 15:46

Nuba napsal(a):

stále rebel

ona ta Rumcajsova sprostota byla neudržitelná, tak změnil taktiku. Hloupý nebyl jen .....no šak víme :)
20. 10. 2011 | 15:47

Sladký napsal(a):

Dej si bacha, JC.Já su agent Ká-Gé-Bé.Su nebezpečné, a su zlé.
20. 10. 2011 | 16:06

stále rebel napsal(a):

Pro neo.
Zase jen demagogie českého pravicového ksindla.
20. 10. 2011 | 16:32

neo napsal(a):

stále rebel:

oj ty sprosťáku, nenadávej mi prosím.
Jen se podívej na ta čísla. Ta nelžou a o demagogii tedy nelze vůbec mluvit. Ale je mi jasné, že tobě se to nehodí a tak budeš raději napadat diskutující, než abys uznal, že má někdo jiný pravdu.
20. 10. 2011 | 16:42

franky napsal(a):

Rozhodujícím celosvětovým problémem je vysoká a stále rostoucí nezaměstnanost, která se projevuje ve svém konečném důsledku v růstu nerovnosti mezi chudými a bohatými a následně v růstu napětí ve společnosti. Návrat k progresivnímu zdanění je jen jednou z možných krátkodobých záplat. Pokud nebudou vhodnou hospodářskou politikou vytvořeny podmínky pro zvýšení objemu podnikatelských příležitostí a zvýšení počtu pracovních míst nebude problém současnosti vyřešen. Je všeobecně známým faktem, že vláda tzv.rozpočtové odpovědnosti je ve skutečnosti vládou zcela nezodpovědnou a protože nejsou k dispozici strany s kompetentními odborníky nezbývá nic jiného než tuto vládu trpět. Mohl by jste pane Sobotko uvést nějakou kompetentní osobu v ČSSD?
20. 10. 2011 | 16:42

Yosif K napsal(a):

Pane Cesky Malomestaku a dalsi levicovi utopiste - je mi jasne, ze to s tim "investovanim statu v Jeseniku" myslite dobre - alepson pro lidi v Jeseniku.

Na druhe strane - podivejte se kde kdy investoval stat? Ze realneho sociku investoval JENOM STAT - vsichni meli praci, vsichni meli byt nebo alespon poradnik na byt, vsichni meli jakz takz dostupne potraviny a 40 let invetsovani statu Ceskoslovensko zaostalo o 20 let za zapadem.

Dale kde "investoval stat" abych se neotiral jen o provarene bolsevicke diktatury:
1)Socialisticke a peroniosticke rezimy v Jizni Americe - vsechny keonomicky zkrachovaly behem 5 - 10 let
2)Panarabske socialisticke rezimy - ty co maji malo ropy zkrachovaly (Egypt, Jemen) ty co maji vice ropy prave krachuji (Lybie, Syrie)
3)Polosocialisticke rezimy v Africe (Tanzanie, Zambie, Ziumbabwe atd) - pokud nemaji ropu, zkrachovaly....
4)Polosocialisticky rezim v Indii - demokraticky presel ku kapuitalismu a POTOM SE TEPRVE ZACALA INDIE ROZVIJET.
5) Maoisticky rezim v Cine - nedemokraticky prsel ku kapitalsimu a PAK SE ZVYSIL GDP NA HLAVU NA STONASOBEK!!!!!

Atd atd.

Vysvetleni proc investice statu jsou vetsinou na kulove ho...o je ekonomicky dost slozita, ale zjednodusene lze rici ze jde o cvrty stupen utraceni - ktery je nejmene efektivni. Doporucuji nastudovat z Friedmannovy "Freedom to Choose".
Kratce:
1.stupen utraceni - ja sam sve penize pro sebe - to si ohlidam nejlepe. Podstata kapitalismu.
2.stupen utraceni - utracim cizi penize pro sebe - je to pro mne, tak si to ohlidma, ale je to z coiziho, takze mam tendence plyvat - mene efektivni
3.stupen utraceni - ja sam sve penize pro cizi lidi - sve penize neutracim jako debil, ale nemusim se vzdy trefit, mene efektivni
4. stupen utraceni - utracim CIZI PERNIZE PRO BENEFIT CIZICH LIDI - nejde o me penize - rozhazuji jak se mi libi, nejde o penize pr mne - mohu je tedy utratit bez velkeho premysleni jako totalni debil. PODSTATA SOCIALISMU, podstata Vami vzyvanych tzv "genialnich statnich investic".
Co si myslite ze by stat genialniho "zainvestoval v Jeseniku"? Nejaky zbytecny vyzkumny ustav na vyzkum chroustu? Nebo fabriku na zelezobetonove panely, ktere by se horko tezko vozily pres prusmyky do Holomoca?
Jesenik ma proste smulu, je za horama, investovat tam chce vetsi odvahu nez investovat treba v Mlade Boleslavi.

Mozna by tam meli udelat nejakou dobre hlidanou rezervaci pro bolseviky, to je asi jediny pripad kdy geograficka odlehlost je zadouci vyhodou......

Je mi lito lidi kteri vidi "jednoduche reseni" (napriklad statni investice) tam, kde zadne jednoduche reseni neni a kde opravdu jednoduche reseni typu napr "statni investice" VSECHNO JESTE ZHORSI.
20. 10. 2011 | 16:47

Yosif K napsal(a):

Pane Franky nezamestnanost je funkci mimo jine vyse podpor v nezamestnanosti. Snizenim podpor v nezamestnanosti se nezamestnanost postupne (samozrejme nikloiv skokem) snizi.

Dukazem toho budiz skuhrot "okupantu walstreetu" kteri do TV otebgvrene vriskaji, ze "prece nebudou delat za 7 US$ na hodinu".
Volnych pracovnich mist za US$ 7-10 na hodin je v NYC dost a dost........
20. 10. 2011 | 16:53

stále rebel napsal(a):

Pro neo.
Jistě nechceš, abych si o tobě myslel, že jsi hlupák, jistě ti bude milejší, když tě pokládám jen za demagoga. Pokud mi chceš namluvit, že progresivní zdanění je nevýhodné pro lidi s průměrným příjmem, tak jinou možnost nemám. Asi omylem neuvádíš to, že to, co lide s vysokými příjmy neodvedou na dani z příjmu, tak budou muset zaplatit lidé s nižšími příjmy jinou formou. Předvádíš morální charakter českého pravičáka.
20. 10. 2011 | 16:54

Yosif K napsal(a):

Pane Schlimbachu - pokud se nejaky stat "vymani z pout kapitalu a bank" - kdo tam bude investovat? Nejake podporune druzstvo zalozene skromnymi oranzovymi priteli typu Sobotka a Spidla? Nebo bude investovat "STATNI PODNIK RAJ Praha 2" pod vedenim pseudoekonoma Paroubka?

Nebo oranzovy velkokapitalista Babis? Nebo Pallaskuv oblibeny investor AGEL? Nebo oranzovy Appian a Skoda Transportation z marshallovych ostrovu?
Vidite - jsme u oranzovych soustruhu a zase se to investovani staci pekne ku kapitalu. V pripade Babise dokonce ku SVYCARSKEMU.
20. 10. 2011 | 16:58

Forrest Gump napsal(a):

Nuba:

Kdepak já a pravičák paní Nubo. K nám do lokálu chodí pravičáci, ale jsou to samý vysokoškoláci.A já nejsu ani vyučený. A pro nás ta levice přece je, že jo ? Ona chrání chudé a hloupé.

No trochu se ale stydím za pana rebela. Přeci jenom nadávat někomu, jak to dělá on... no nevím, ale myslím, že nám levičákům dělá ostudu.
20. 10. 2011 | 17:12

SuP napsal(a):

Obávám se totiž, že rostoucí nezaměstnanost není důsledkem krize kapitalismu, ale důsledkem skutečnosti, že výrobní sféru už sere furt někoho živit.
20. 10. 2011 | 17:15

kelt napsal(a):

Neo-místo rozpětí 2O-5O tis.,které nemá oporu ve statistických metodách zkoumání daného jevu zveřejněte medián,ten má pro daný účel vyšší vypovídací hodnotu.
To,že Vám Topolánek/Tlustý/oba renomovaní ekonomové/ zvýšili životní úroveň Vám přeji.
Bohužel ale díky poučkovým neoliberálům-u nás zejména pánové Ševčík a Schwarcz z neoliberálného institutu/dříve kovaní komunisté/se řítíme do dluhové pasti,o čemž svědčí neustálý, de facto nekontrolovaný růst státního dluhu,který není tato vláda polovzdělanců v zajetí v neviditelné ruky trhu schopna vyřešit.Ti rozumní a bohatí na západě již pochopili,že je neúnosné,aby daňový systém nedoznal změn a nezvýšila se regulace finančního trhu.
Až to našim ekonomickým nedoukům docvakne,bude již pozdě-toť holá realita.
20. 10. 2011 | 17:21

SuP napsal(a):

kelt -
Souhlasil bych s tezí, že FINANČNÍ trh je potřeba regulovat, protože to žádnej trh není. Ale je tu otázka. KDO by ho měl regulovat, když se zatím ukazuje, že regulovat nikdo neumí?
20. 10. 2011 | 17:26

kelt napsal(a):

SuP-krize kapitalismu prosím-když jinak nedáte.
Mohl byste ale rozvést koho výrobní sféra živí?-Bylo by to jistě podnětné pro naši vládu rozpočtové odpovědnosti co by mohla ještě eventuelně zrušit.
Podle mne by bylo nejefektivnější,kdyby začala u sebe.
Děkuji.
20. 10. 2011 | 17:35

kelt napsal(a):

SuP
Možná,že Vám unikl návrh Sarkozy-Merkelová zdanit mezibankovní operace,aby si banky přestávaly prodávat"bubliny"a věnovaly se financovní reálné ekonomiky.
20. 10. 2011 | 17:41

SuP napsal(a):

kelt -
Neunikl. Ale taky mi neuniklo, že už se ví, jak snadno to banky obejdou.
A k předchozí otázce - Výrobní sféra živí všechny ty, kteří zajišťují servis nevýrobní sféry. Jsou totiž navíc. Aby nedošlo k vítanému omylu, nejsou to nemohoucí, staří a nemocní, ani "příjemci dávek". Jsou to například různí experti, řešící pro státní administrativu její úkoly.
20. 10. 2011 | 17:49

blue jay napsal(a):

Sobotka si vyzehlil teplaky od Versace, vylestil si sportovni obuv od Vuitona...a pujde demonstrovat za obycejne lidi. LMAO!
20. 10. 2011 | 17:50

stále rebel napsal(a):

Pro kelt.
Jeden údaj

„V roce 1980 činila finanční aktiva – akcie, dluhopisy a bankovní vklady – v rozvinutých ekonomikách dohromady kolem 100% HDP. Do roku 2007 se toto číslo v USA, Velké Británii a Japonsku zvýšilo na více než 400%.“

Kolik z toho bude asi podloženo skutečnou hodnotou?

Deregulací se stal z financí průmysl a více technologické inovace dnes letí inovace finanční. Toto nemůže dobře dopadnout.
20. 10. 2011 | 18:01

kelt napsal(a):

SuP
Je smutnou skutečností,že na všech vládních úrovních jsou obsazována vedoucí místa ne podle odbornosti,ale podle stranického klíče/v důsledku nepřijetí služ.zákona/.
To je příčinou toho,že na řešení všeho,co by měli jako běžnou agendu řešit min.úředníci jsou najímani"oborníci"za hrubý peníz.Byl by zajímavý například součet nákladů za najaté právní firmy.Jsem přesvědčen,že by to byly ročně stamiliony.A k tomu poradci poradců atd.
Protože ryba vždy smrdí od hlavy,v zájmu realizace Vaši myšlenky by měla tato vláda zrušit nejprve sama sebe.
20. 10. 2011 | 18:03

SuP napsal(a):

kelt -
S tím nelze nesouhlasit.

rebel -
chybí ti tam .."než"... před technologické.
20. 10. 2011 | 18:11

Forrest Gump napsal(a):

Náš kuchař je takovej namachrovanej pravičák a ten tvrdí, že lidi zadlužil stát a né banky nebo korporace.
20. 10. 2011 | 18:13

český maloměšťák napsal(a):

YosifK
Bez státních investic by nebylo železnice v USA.
Nebylo by telefonu.
Internetu. Telekomunikačních družic.

Možná že by nebylo ani YosifaK /výzkum v oblasti lékařských věd, např. porodnictví/.

Ale jistě by ho někdo nahradil. Šestákových propagandistů jsou jenom na Hlavním Nádraží celé vagony.
20. 10. 2011 | 19:07

Jirka H napsal(a):

český maloměšťák:
ad. investice a poptávka.
Nijak mě netrápíte a ani nevidím v tom, co jsem napsal nějaký vnitřní rozpor. Nenapsal jsem, že poptávka není nutná, ale že není prvotním motorem ekonomiky. A k té vámi zmiňované a tolik potřebné koupěschopné poptávce, tedy poptávce postavené na reálném bohatství se dostali podnikatelé přes úspory - tedy na základě "podspotřeby", kdy ta shromáždili zdroje na nezbytné kapitálové statky, na základě nich se mohla zvýšit produktivita práce a tedy i reálné bohatství z něhož vyplývá koupěschopná poptávka. Sobotkovi, stejně jako podobně smýšlejícím lidem vytýkám, že zaměňují příčinu za následek - toť vše. Prostě zapřahají vůz před koně.
20. 10. 2011 | 19:44

Forest Gump napsal(a):

Náš boj proti imperialismu zaznamenal vážnou trhlinu. Zemřel jeden z velkých vůdců tohoto boje - Kaddáfí !

Soudruzi nezoufejme ! Máme spoustu dalších hrdinů - třeba pan Sobotka má tímhle článkem docela slušně našlápnuto .
20. 10. 2011 | 19:48

stále rebel napsal(a):

Muammar Kaddáfí byl diktátor ale je možné, že na něj budou ještě vzpomínat

Cituji wiki
„Základem jeho hospodářské politiky bylo znárodnění ropných rafinérií. Zakázal také alkohol a hazardní hry. V době, kdy přebíral vládu, patřila Libye k nejchudším zemím světa; dnes má nejnižší podíl obyvatel žijících v chudobě z celé Afriky. Během jeho vlády stoupla gramotnost z 10 % na 88 %. Vytvořil zdravotnickou síť na dobré úrovni (před jeho nástupem k moci bylo 10 % Libyjců slepých, v některých oblastech polovina lidí trpěla trachomem, více než třetina kojenců umírala do jednoho roku]). Průměrný věk dožití je dnes nejvyšší na kontinentě (muži 75 let, ženy 80 let; tedy vyšší než v České republice). Veřejný dluh je druhý nejnižší na světě.“

Pokud se tam k moci dostanou lotři jako ti naši, tak to bude z bláta do louže.
20. 10. 2011 | 20:06

Nuba napsal(a):

Forreste

von ten Rumcajs podle toho nicku měl být tedy loupežník, ale dobrák, no loupežník asi byl, ale dobrák v žádném případě. Jsem čtenářka románů a poznám, když něco úplně nepasuje. Ten Váš Forrest je taky takový násilně pasírovaný. Řekla bych přímo kašírovaný.

Mě hned tak neomámíte, když začnu čuchat čertovinu, tak se málokdy spletu

Ale jsou věci mnohem důležitější než jeden nepovedený loupežník nebo špatně hraný Forrest.

Lepší by bylo, Rumcajs, rovnou přiznat, barvu. Ale když nechceš …….

Tak si klidně pohraj !
20. 10. 2011 | 20:10

neo napsal(a):

stále rebel:

ne, netvrdím nic o lidech s průměrnými příjmy. Tvrdím, že je nevýhodná pro cca polovinu zaměstnanců tedy s příjmy nad 20 000 kč.

Kelte, nevím k čemu potřebuješ medián, když jsem ti dal přímo podíly v jednotlivých intervalech.
http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0504.pdf

medián je asi těch 20 000 ne? když máš 50% pod a 50% nad
20. 10. 2011 | 20:19

Forest Gump napsal(a):

Nedalo mi to paní Nubo a toho Rumcajse jsem si našel a pár věcí přečetl. Nezlobte se na mě, ale srovnávat mě s tím přisprostlým asociálem, co si myslí, že sežral všechnu moudrost světa, to nemůžete myslet vážně ?!

Věřím, že postupně zjistíte, že jsem sociálně citlivý a k cizím bolestem vnímavý člověk, který touží po novém světovém řádu, kde nevládne ruka trhu a nadnárodní kapitál, ale láska , přátelství a solidarita.

Světu mír !
20. 10. 2011 | 20:38

Nuba napsal(a):

Forreste

:))))))
20. 10. 2011 | 20:48

stále rebel napsal(a):

Pro neo.
Nepsal jsem nic o mediánu, jen beru v úvahu prostý fakt, že snížení daní z příjmu pro vysokopříjmové z 32 na 15 % bude muset občan s průměrným příjmem zaplatit. Ne daní z příjmu, tam to vychází přibližně neutrálně, ale prostřednictví DPH, zvyšováním poplatků, odbouráváním dotací atd.

Kdyby se zrušila daň z příjmu úplně, ty bys byl schopen argumentovat tím, že je to výhodné pro všechny, včetně nízkopříjmových, ale nebyla by to pravda, protože stát by si daň vybral jinak. No a když ta jiná cesta není progresivní, například DPH je silně degresivní, vysocepříjmoví spotřebují jen část svých příjmů, ostatní jde do nemovitostí, bank, zahraničí a podobně, tak stát více financují ti chudší.
20. 10. 2011 | 21:20

Cestovatel napsal(a):

"sobotu 22. října odpoledne se znovu sejdou na pražském náměstí Republiky občanské iniciativy, odboráři i občané různé politické orientace"

Už v prvním odstavci lžete. Sejdou se občanské inicativy a odboráři LEVICOVÉ ORIENTACE ti ostatní zůstanou doma. Všichni víme že iniciativy jako ProAlt, které demonstraci svolívají) mají blízko k ČSSD a KSČM (mimochodem na demonstracích ProAltu se velmi často objevují členové komunistického svazu mládeže) a u nich se nejedná o alternativy ale kopie levicové oranžorudé demagogie. Jinak směšné je že bojujete za 99% lidí (to říkal i Paroubek a jak to ve volbách dopadlo). Vy bojujete o svá koryta a využíváte k tomu domělé skupiny a iniciativy, které lživě označuje za zástupce všech.
20. 10. 2011 | 21:53

Forest Gump napsal(a):

stále rebel:

Pro mě by zrušení daně z příjmu nic nepřineslo, protože já z dýšek stejně nic neplatím.

Proto bych si přál tu progresivní daň, aby všechno zaplatili ti vrazi z Volstrýtu.
20. 10. 2011 | 21:53

neo napsal(a):

stále rebel:

ten medián byl pro Kelta.

a ano, zaplatí to ve spravedlivějších nepřímých daních a jejich dopad ovlivnim spotřebou.

proč spravedlivějších? protože já, ty, Jágr nebo nezaměstnaný, zaplatí z rohlíku stejnou daň
20. 10. 2011 | 22:01

David - 1. část napsal(a):

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/194023.aspx

Profesorka Dvořáková má strach:

Lidé vyjdou do ulic. A bude to zlé

13.4.2011

Odvážná profesorka politologie, předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková je současnou politickou situací v naší zemi vyděšena. Poukazuje kriticky na to, že jde o stav již dlouho neúnosný, který může mít dalekosáhlé důsledky.

"Hrozím se toho, až lidé vyjdou do ulic, protože není žádná jiná únosná alternativa toho, co by mělo následovat. Netroufám si odhadnout, co všechno se pak může stát a už teď si jen přeju, aby to, pokud je to vůbec možné, dopadlo dobře," vyjádřila se pro ParlamentníListy.cz.

Zatímco všechna česká média už se naučila skloňovat spojení vládní krize zcela automaticky, politoložka v těchto dvou slovech vidí obrovský varovný vykřičník.

"Víte, to se už nedá vůbec okomentovat z hlediska politologa. Ta současná situace se již zcela vymkla všemu, co politologie umí vydedukovat, spočítat a odhadnout. Spíš byste se museli obrátit na znalce mafiánských praktik - protože pouze o ně v české politice již jde," odpověděla profesorka politilogie z VŠE Vladimíra Dvořáková Parlamentním Listům.cz. Původní otázka přitom zněla, zda sdílí pocit některých analytiků, že v kauze Věcí veřejných, která se původně zdála být nasměrovaná k ministru dopravy Vítu Bártovi, jde o zcela jinou figuru. Totiž o premiéra Petra Nečase.

"Těžko říct, mafiánské praktiky opravdu komentovat neumím. Zřejmé je, že se stále více jedná o to, kdo koho kdy odstřelí - (zatím jen politicky), všichni na všechny sbírají kompromitační materiály, které skladují, aby je ve správnou chvíli vytáhli. Politici se obklopují podivnými experty, místopředseda vlády vystartuje na novináře s nějakou údajnou nahrávkou, kterou vzápětí popře a připadá mu to normální. Na ministerstvech se vyhazují odborníci, aby se nahradili kamarádíčky, kteří problematice většinou vůbec nerozumějí. A přihrají se jim obrovské smluvní platy," rozhořčila se politoložka.

Připustila, že vždy odmítala jakékoli konspirační teorie, ale současná situace ji nutí i s nimi počítat, poněvadž se zdají být také velmi častým nástrojem.

Podle ní jsme v přímém přenosu svědkem rozpadu systému. "Nikdy jsem si nemyslela, že to budu moci takto rychle sledovat na vlastní oči a ve své zemi. Bojím se však toho, jak se bude hledat alternativa," přiznala své obavy z budoucnosti politoložka Dvořáková. Podle ní by bývalo bylo řešení, kdyby nová vláda před rokem okamžitě a trvale přerušila veškeré penězotoky do stran i mimo ně. "Jenomže to prostě u nás, jak se ukazuje, není možné. Pokud se o to někdo pokusí, zůstane sám a zbytek mafiánů ho dostane," řekla profesorka Dvořáková.
20. 10. 2011 | 22:35

David - 2. část napsal(a):

Čtěte také:

Televizní profesorka: Zemi řídí mafie, je to Titanic

Mafie a Titanik? Nováček ve sněmovně přiznává: Také jsem znechucen

Slova o mafii a Titaniku se potvrzují. Češi jsou znechuceni z politiků

Dodala, že je skutečně otázkou času, než u nás lidé vyjdou do ulic. "Jen bych si přála, aby to nakonec nějak dobře dopadlo. Současné nálady totiž napovídají tomu, že by mohlo dojít i k velmi nepříjemným konfrontacím, jež by nebyly asi sametové," uzavřela politoložka.

Vladimíra Dvořáková situaci v zemi kritizuje již delší čas. A varuje...

Již před měsícem hovořila v ČT o rostoucí nespokojenosti ve společnosti, která jde ruku v ruce s radikalizací názorů. I tehdy státní správu obvinila z mafiánských praktik a nevyloučila, že by lidem mohla s tímto vývojem dojít trpělivost. Za pravdu jí následně dali i ParlamentnímiListy.cz oslovení sociologové. Uznali, že varování před radikalismem je na místě.

„V podpalubí roste nespokojenost, ale na palubě Titaniku se tančí. Lidi jsou naštvaní, že politici neřeší věci, které by měli, a místo toho provozují hrátky, kdo co na koho ví. To jsou praktiky mafie, ne státní správy," uvedla tehdy pro ParlamentníListy.cz Dvořáková.

„Zabývám se revolucemi a vím, že nejsme v Tunisku a Egyptě. Ale nestačím se divit, kolik fašizujících proudů se dostává do různých pozic," naznačuje, že lidé si mohou uvědomit, že volební proces není to, co může problémy společnosti vyřešit. „Stačí se podívat na doprovodné internetové chaty k Hyde parku, jaký charakter měly těsně po volbách a jak se ty názory nyní radikalizují," upozornila v březnu profesorka Dvořáková, která bývá častým a vítaným hostem v diskusních i zpravodajských pořadech České televize.

Podle sociologa Jana Hartla, který je ředitelem STEM, je zavedeným vzorcem od politologů to, že když vidí rostoucí napětí ve společnosti, tak varují před radikalizací a extremismem. „Varování před ním je tedy na místě, když ve společnosti nepřevládá klidný racionální typ komunikace. Ale my jako sociologové mapujeme nejen situace, ale i procesy ve společnosti. A náznaky nějaké radikalizace nevidíme. Přesto bych názor kolegyně Dvořákové viděl jako memento," uzavřel v březnu svůj názor Hartl.

Autor: Alena Hechtová
20. 10. 2011 | 22:37

David - 3. část napsal(a):

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/211391.aspx

Pehe a profesorka Dvořáková: Hrozí revoluce. Lidé jsou už zoufalí

18.10.2011

Sílící protesty ve světě by neměli politici, včetně těch českých, podceňovat. "Už i americký prezident Obama zjistil, že jde o jistý varovný prst společnosti, který je však stále ještě čas řešit. Podobně by se k tomu měli postavit i naši politici - zatím to totiž ještě jde," myslí si o světovém hnutí politolog Jiří Pehe. Zároveň však celosvětové protesty a nespokojenost srovnává s rokem 1968, kdy důvody nespokojenosti změněny nebyly.

Varuje proto před tím, aby se ze současného apolitického, nenásilného světového hnutí, nestalo časem revoluční hnutí namířené proti celému kapitalismu.

"Pokládám tyto protesty ve světě i u nás za předzvěst větších protestů. Časem mohou být skutečně intenzivnější v celém světě a bude záležet jen na politické reprezentaci jak světa, tak samozřejmě i jednotlivých zemí, jak se k tomu postaví a jaké projeví snahy to řešit. Pokud ne, obávám se takzvaného "tekutého hněvu". Politika by prostě tlak veřejnosti, která je celosvětově frustrovaná, neměla ignorovat. "Tekutý" hněv, o kterém se zmiňuji, by pak s sebou mohl přinést rozbití všeho, včetně různých destrukcí ve městech, kde by k protestům či manifestacím došlo. Zatím jde však o manifestace a protesty poklidné, nenásilné, které kritizují vývoj, jakým se svět vydal a který se ukazuje jako neschůdný. Nechtějí však zatím zavrhnout kapitalismus, jen požadují jeho změnu ke kapitalismu s lidskou tváří. Pokud nebudou tyto zatím neagresívní požadavky naplněny, může se vše zvrtnout do hnutí, jež si bude dávat za cíl již revoluci a svržení celého kapitalismu jako systému. A to by mohlo být velmi zlé," řekl pro ParlamentníListy.cz politolog Jiří Pehe.

Čtěte také:

Lidi nejsou zboží, hanba Západu. Prahu zasáhne Světová revoluce

Komentátoři mají tendence hnutí bagatelizovat. To by se mohlo nevyplatit

Podle Peheho má hnutí, jež je nepolitické ve světě velký potenciál své požadavky na změnu prosadit. Odmítá však označení těchto snah za anarchii, jak je nazval například poslanec Evropského parlamentu za ODS Hynek Fajmon.

Čtěte také:

Svět vyšel do ulic. ODS a Hrad: Anarchie, smrt demokracie

"Rozhodně bych to takto nevnímal a obávám se toho, že by se podobné názory mohly dokonce společnosti vymstít. Vidím to totiž tak, že jde o pozitivní poselství a snahu korigovat něco, co by vedlo lidstvo až k jisté zkáze. Vím, že určití komentátoři mají tendence se hnutí a jeho protestům vysmívat a bagatelizovat je s tím, že protestují jen zhýčkaní jedinci, zvyklí dostávat vše bez většího vlastního přičinění. Ono to tak v některých případech skutečně asi bude, ovšem vnímat se to obecně takto opravdu nedá. Vždyť na mnoha místech světa i u nás dělají lidé maximum proto, aby byli společnosti užiteční, soběstační, mají vysokoškolské diplomy - a není jim to nic platné, i tak jim třeba hrozí chudoba. Pokud nebude změněna distribuce financí ve světě poněkud spravedlivějším směrem, a bohatství bude patřit pouhému jednomu procentu obyvatelstva, zatímco ostatní budou dále propadat kvůli vývoji do nouze, bude frustrace lidí na celé planetě stále větší hrozbou. To je třeba mít stále na paměti," varuje politolog Pehe s tím, že události ve světě přirovnává taktéž k podobné situaci, jež zasáhla řadu tehdejších zemí v roce 1968.

Protesty budou pokračovat - v Česku i složenkami ministrům

Ani podle jednoho z organizátorů sobotního protestu v Praze (stejné protesty se však uskutečnily v tomto dnu i v dalších více než 500 městech světa) Jana Cempera se nedá mluvit o nějakých snahách o anarchii.
20. 10. 2011 | 23:16

David - 4. část napsal(a):

-

„Chceme lidem jen ukázat, že existuje alternativa i možnost toho, jak ukázat svoji nespokojenost. Nejen jednou za čtyři roky u voleb," řekl ParlamentnímListům.cz Jan Cemper. Dodal, že protesty budou nadále pokračovat i na regionální české úrovni, přijde-li další výzva ze světa, připojí se k nim Češi taktéž - dokonce s tím počítají. V české kotlině by měly jít protesty směrem k místním politikům. Třeba tím, že prý mají být ministrům financí - současnému i minulým - předány složenky na zaplacení dluhů, jež za jejich působení ve funkci přibyl.

"Nepůjdeme jen za Kalouskem, plánujeme cestu třeba i k B. Sobotkovi," slíbil Cemper ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz.
Všechny země nejsou na masové protesty připravené. V Číně by mohlo dojít k masakrům
"Nechceme žádnou totalitu ani anarchii, vše je hlavně na politicích. Když jsou špatní, reagují lidé radikalizací - a to my neovlivníme. Pro nás byla sobotní akce aktem vyjadřující mezinárodní solidaritu. To, že nebyla poslední, je jasné, zcela určitě se bude šířit i do dalších měst ve světě," uvedl ještě Cemper s upozorněním na to, že některé země však nejsou ještě na masové akce tohoto charakteru připraveny. "Kdyby se to přeneslo nyní třeba do Číny, zřejmě by to mohlo skončit dokonce masakry. To samozřejmě nikdo nechce," zdůraznil jeden z organizátorů pražské akce světového hnutí Skutečná demokracie teď (SDT).

Čtěte také:

Nový Alláh nebo Hitler? Špatná nálada ve společnosti tomu nahrává

I podle politoložky z VŠE Vladimíry Dvořákové by se hnutí, jež zasahuje do celého světa, nemělo podceňovat. "Je to totiž signál, že napětí ve společnosti přerostlo únosnou mez. Pokud to člověk sleduje pozorně, nikdo například neví, kam zbývající svět zavede vývoj událostí v arabských zemích, ani tam není jasno, jakým směrem se tyto země vydají. Celosvětově bych přirovnala toto hnutí k událostem v roce 1968, kdy stál svět na určité křižovatce, dokonce možná i z evropského pohledu k roku 1848. I tentokrát vše nasvědčuje tomu, že lidstvo na takové křižovatce stojí," uvedla pro ParlamentníListy.cz Dvořáková.
Stojíme s největší pravděpodobností na důležité křižovatce

Podle politoložky společnost v protestech reaguje na problémy, které jsou a neřeší se. "Podobné styly vyjádření lidí budou s největší pravděpodobností nadále narůstat a šířit se světem. Ukazuje se totiž, že problémy nepůjdou řešit jednoduchými nástroji. Krize se ukazuje jako podstatně hlubší a tak celosvětové hnutí za jakékoli změny k lepšímu a nápravě, má velkou šanci narůstat a získávat podporu," myslí si Dvořáková.

Podle ní se dá očekávat obecně těžké období, kdy i požadavky na adaptaci lidí na všechny změny, jež nastanou, budou velmi přísné a náročné. "Bude možná i velmi těžké udržet ve světě demokratický způsob řízení," varuje na závěr politoložka Dvořáková.

Čtěte také:

Profesorka Dvořáková má strach: Lidé vyjdou do ulic. A bude to zlé

Demonstrace, jež se uskutečnila 15. října i v Praze, probíhaly souběžně i v celém světě - původně plánováno v 951 městě. Skutečný počet měst, v kterých ve světě na demonstrace vyjádřili lidé svůj nesouhlas s nemravným chováním velkých finančních korporací a vládními škrty bylo přes 500. Akce je ve světě známá jako: Jednotně za změnu světa - United for Globalchange.

Hnutí je nepolitické, neusiluje o získání moci
Stejně jako ve světě, i v Česku je hnutí Skutečná demokracie teď (SDT), které je součástí akce u nás, nepolitické, nezastává jednotný politický proud, nehlásí se k levici ani pravici. Nemá konkrétní politické požadavky, v žádném případě prý neusiluje ani o politické posty, ani o získání moci.

Hnutí na svých webových stránkách slibuje, že revoluce v žádném případě nemusí představovat násilnou změnu. Naopak zdůrazňuje principy nenásilí.

Čtěte také:

Ekonomka očekává silný hospodářský otřes: Brzy na nás udeří

Tomio Okamura: Vážení spoluobčané, naštvěte se!

Ondřej Kosina: Arabské jaro pokračuje americkým podzimem

Autor: Alena Hechtová
20. 10. 2011 | 23:17

Cestovatel napsal(a):

David:

Nevím jestli bych to měl brát vážně že nějaká bláznivá politiožka Dvořáková to vidí černě. Co se týče toho druhého "politologa" Pehe tak to je známý sociálnědemokratický ideolog jeho názory považují za neobjektivní a nepravdivé.

Co se týče toho "celosvětového" hnutí tak pokud vím tak protesty byli zaznamenány v USA,VB,Řecku nebo Japonsku je pár států. Rozhodně bych to nepřirovnával k hnutí z roku 1968. Lidé kteří říkají že tyto hnutí nesmíme podceňovat zapomínají že jde především o radikály (anarchisté,komunisté, socialisty a další sebranka). Především pochází z řad mladých lidí kteří jsou na západě převážně radikálně levicové orientace.

Toto hnutí brzy vyprchá a za půl roku si na něj nikdo ani nevzpomene. Nemyslím že politici by se těmito poblázněnci měli vůbec znepokojovat. Můžou je klidně ignorovat.
21. 10. 2011 | 00:02

Cestovatel napsal(a):

David:

Co se týče organizace skutečná demokracie tak to se skupina dosti uboze naivní. Bez jakéhokoliv vedení na rovnostářských principech a jak sami oni uvádějí (http://www.skutecnademokracie.g6.cz/) bez jakýchkoliv politických požadavků. To není organizace ale čirá anarchie.
21. 10. 2011 | 00:07

cesky beduin napsal(a):

Mi nezamestnani bychom meli bojovat proti odborum. Manazeri se dnes velmi obavaji zamestnat nekoho, protoze se boji ze by ho pripadne obtizne propousteli. Podobne medvedi sluzbu poskytuji vsichni ti dobrodinci lidstva, kteri neustale upozornuji ze v seniorskem veku a cerstve absolventy nikdo nebere.
21. 10. 2011 | 04:08

stále rebel napsal(a):

Pro cesky beduin.
Než začneš bojovat proti odborům, tak si nejdříve zjisti, zda tam, kde odbory nejsou nebo kde jsou velmi slabé, je opravdu nižší nezaměstnanost.
21. 10. 2011 | 08:49

SuP napsal(a):

Zákoník práce platí pro všechny, ne jen pro podniky, kde mají odbory. Vedle!
21. 10. 2011 | 09:43

Yosif K napsal(a):

Pane Cesky malomestaku - americka zeleznice byla jednorazova strategicko-vojenska investice - aby US obcane nemusli do californie chodit pesky nebo obeplouvat jizni Ameriku.
Internet bylk v pocatcich VOJENSKA INVESTICE. Lekarsky vyzkum je samozrejme v mnoha aspektech placen jako zakladni vyzkum statem.

A co navrhujete pro zde levicovymi skuhraly oplakavane Jesenicko? Jakou statni investici? Zeleznici maji, silnici taky? Tak dalnici? Nebo pruplav? Nebo ze by se za statni penize postavil tunel az do Holomoca? Nebo ze by Ceska Armada vybudovala v Jeseniku raketovou zakladnu pro boj se zbytky sudetonemeckych zivlu?
Nebo statni sanatorium pro odpocinek a zotaveni oranzovych mudrcu a vagusu z hnuti "Occupy Wall Street"??
21. 10. 2011 | 10:32

Yosif K napsal(a):

Pane Stale rebel ad 8.49:
Krute se mylite - statistiky ohledne cinnosti odboru jasne dokazuji nekolik veci:
a) ODBOROVE ORGANIZOVANI DELNICI MAJI VYSSI PLATY A BENEFITY NEZ NEORGANIZOVANI;
B) tam kde je svobodna volba zda pracovnik bude ci nebude clenem odboru, podnikatele preferuji zamestnavat NEODBORARE
C) tam kde je povinne budto clenstvi v opdvborech, nebo neclenove jsou kryti kolektivnim vyjednavanim, podnikatele ve zvysene mire nahrazuji delniky stroji a zamestnanost je MNOHEM VYSSI NEZ PRIROZENA MIRA.

Nezazlivam, ze se mylite. Jste pomyleny romanticky proletar nebo pseudoproletar..... prectete si nejakou ucebnici ekonomie.....
21. 10. 2011 | 10:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující text ("blbci"), neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 10. 2011 | 10:47

SuP napsal(a):

Libor Stejskal, editor blogů -
Někdy je mi až líto, že už ani nezjistím, jestli jsem ten "blbec" nebyl já ....
21. 10. 2011 | 11:04

stejskal napsal(a):

Myslím, že jeho autor to myslel i na Vás, pane SuPe. Alespoň z kontextu mi to tak přišlo ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
21. 10. 2011 | 11:52

SuP napsal(a):

Tak to jsem rád! Nežil jsem zbytečně!
21. 10. 2011 | 11:58

stále rebel napsal(a):

Pro Yosif K,
Tak ty mi nezazlíváš mé pomýlení?

Jsem zcela uchvácen a raději se ani nebudu vyjadřovat k ostatnímu obsahu tvého příspěvku, aby sis to náhodou nerozmyslel.
21. 10. 2011 | 15:01

Nuba napsal(a):

Pane Sobotko

a úplně nakonec abych nezapomněla popřát Vám k těm nadcházejícím 40. narozeninám

Budete toho potřebovat hodně, odvahu, ale i rozvahu, přívětivé a milující rodinné zázemí, dobré přátele, schopné spolupracovníky, inspirativní myšlenky a úspěch v příštích volbách

Všechno se Vám může podařit při zachování pevného zdraví a hrsti plné štěstí

A to Vám skutečně ze srdce přeji
21. 10. 2011 | 17:51

čmuchal napsal(a):

To Sup
editor blogů Stejskal z 10.47
pokud vás zajímá, zda se to "hanlivé" označení blbec týkalo Vás nebo pana Stejskala, nebo jiného bloggera, tak je informace pana Stejskala zavádějící, to označení se týkalo voličů, jejichž přičiněním jsme v současném marasmu. "Podíval jsem se", co pan Srejskal smazal (smaže se jen hlavička příspěvku, ale příspěvek zůstává dál čitelný, dokud není jiným textemm přepsán). Pokud Vás celý text zajímá, zadejte sem Vaši e-mailovou adresu a já Vám to pošlu jako faksimile.
21. 10. 2011 | 20:48

stejskal napsal(a):

Souhlasím, pane Čmuchale (ostatně napsal jste panu Supovi to samé, co já, jen to netušíte :-)

Jinak samozřejmě nemažu žádnou hlavičku, ale celý text (nezůstává ani v adminu těchto stránek). Ale samozřejmě jste si mohl zkopírovat před mým smazáním či najít za jistých okolnosti v cache Vašeho počítače.

Hezký den.

Libor Stejskal
22. 10. 2011 | 12:31

čmu napsal(a):

pan Stejskal
nejste dostatečně informován o tom co je smazáno přepsáním a co zůstane na médiu, když to jen deletujete, nebo vyhodíte z koše. Na to, aby bylo vše zcela a nevratně odstraněno musíte použít speciální program, jsou i programy, které dokonale zametou vše co na médiu bylo zdánlivě smazáno, ale ve skutečnoti si to zručný hacker bez pblémů může přečíst, pokud to skutečně nepřepíšete náhodným kódem. Ve Vašem případě, při tolika mazání byste to časově nezvládnul. Dovolil bych si při této příležitosti upozornit ty , co píší na Facebooku, že je to uloženo trvale, i když to smažou, policie nebo různé služby se k tomu snadno dostanou a pokud je obsah právně závadný, mohou mít pisatelé problémy, identifikovat autora je tak snadné...
Jinak z cache nemohu nic zjistit, protože je u mne nastavením v registru hned automaticky mazána, což normálně není a cache není mazána. Doporučuji všem uživatelům Internetu, aby si to také změnili, běžně používané programy na mazání stop po surfování to neumí.
Jinak Vašim blogům všechna čest, přeji mnoho úspěchů, dostal jsem jiné úkoly a mizím .
Děláte záslužnou práci.
22. 10. 2011 | 13:07

čmu napsal(a):

Doporučuji všem uživatelům Internetu, aby automaticky čistili stránkovací soubor, který může zaregistrovat citlivá data, ten je proti smazání blokován operačním systémem.
Otevřete registr a proveďte následující úpravu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement
v položce CleanPageFileAtSshutdown změnit hodnotu (0) na (1)
22. 10. 2011 | 13:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy