Po bitvě (zpráva od Thermopyl)

07. 11. 2011 | 11:03
Přečteno 5145 krát
Náš pokus zastavit nespravedlivé vládní zákony měl charakter maratonu a dopadl podobně jako antická bitva u Thermopyl – v soutěsce omezené parlamentní rozpravy jsme nakonec (po vyčerpání přiděleného času) „padli“ všichni. Prohráli jsme, ale hájili jsme právo. Vláda vyhrála, ale musela sáhnout k ostudnému porušení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (podobně, jako Peršané u Thermopyl využili zrady, aby obráncům vpadli do zad).

Snažili jsme se posledním nástrojem, který nám zbýval, parlamentní obstrukcí, zabránit tomu, aby balík zákonů, tvořících základ asociálních vládních reforem, platil už od Nového roku. ČSSD nakonec vyčerpala svoji zásobu řečníků a v následujícím hlasování mohla trojkoalice demonstrovat převahu. Výsledek, kterého vláda dosáhla, je zatím poněkud nejistý, protože nyní v konzultaci s právními experty zvažujeme stížnost k Ústavnímu soudu. Diskutabilní způsob prosazení zákonů, které jsou demagogicky obhajovány jako obrana proti krizi, tak vytváří nejistotu a zvyšuje riziko České republiky. Jenže toto riziko by vzrostlo tak jako tak, protože vláda i bez toho prudce prohlubuje zadlužení země, brzdí hospodářský růst, nebývale rozevírá nůžky příjmové a majetkové nerovnosti a prokazuje čas od času pozoruhodnou toleranci k názorům, které v politickém spektru obyčejně symbolizuje hnědá.

„Jednání Poslanecké sněmovny paralyzovala vládní koalice rozhodnutím, že jednat se bude i v noci a o víkendu.“

I když se premiér Petr Nečas opakovaně rozčiloval, že obstrukce ČSSD paralyzují jednání Poslanecké sněmovny, bylo to spíše opačně. Paralyzovala je vládní trojkoalice rozhodnutím, že se bude jednat i přes noc, o víkendu, a třeba i ve svátcích, a že až na výjimky se členové koalice do debaty s opozicí pouštět nebudou.
Byli jsme svědky i v pravdě absurdních vystoupení představitelů vlády. Nečas kritizoval poslance ČSSD za to, že se příliš zapojili do debaty v prvním čtení zákona o státním rozpočtu (trvala jeden den, ČSSD vůči rozpočtu žádnou obstrukci neuplatňovala, stejně jako ji neuplatňovala vůči zákonu o zadávání veřejných zakázek). Pak na to ale nejspíše zapomněl a začal sociálně demokratickým poslancům spílat do lenochů, kteří v Poslanecké sněmovně málo vystupují při projednávání zákonů. Pak si máte, s takovým vnitřně rozpolceným předsedou vlády, vybrat.
Je pozoruhodné, co si vládní koalice představuje jako obranu demokracie. Na pořadu probíhajících schůzí sněmovny byly kontroverzní zákony, které se vláda pokoušela prosadit bez řádné debaty už jednou. Poprvé k tomu použila režim legislativní nouze, jako kdyby byla válka nebo Vltava vystoupala až do parlamentní restaurace. Ústavní soud pochopitelně odmítl zneužití tohoto výjimečného režimu. Bylo totiž zřejmé, že nouze spočívala pouze v tom, že trojkoalice se bála zákony obhajovat v detailní debatě. Publikované analýzy mohly ukázat, že reformy, které vláda navrhuje, zdaleka nejsou tak úsporné a rozpočtově odpovědné, jak se holedbá. Jsou spíše destruktivní a likvidační vůči sociálnímu státu a nekřesťansky výnosné pro úzkou skupinu privatizátorů veřejných služeb na úkor zbytku obyvatelstva.

„Osm z deseti dotázaných je s reformami nespokojeno. Procento těch, kdo považují práci vlády za výbornou, lze spočítat na prstech jedné ruky.“

Byla to oprávněná obava. Společnost začala otevírat oči, jak ji k tomu pomohly zejména odbory. Veřejné protesty se začaly množit a koordinovat ve spolupráci občanských a odborových iniciativ. Vládní návrhy narazily i v tripartitě, a to nikoliv jen u odborů, ale stále častěji u zaměstnavatelů. Průzkumy veřejného mínění začaly ukazovat, že vláda je s reformním snažením v naprosté izolaci a sadu asociálních zákonů rostoucí měrou odmítají i její voliči. Osm z deseti dotázaných je s reformami nespokojeno. Procento těch, kdo považují práci vlády za výbornou, lze spočítat na prstech jedné ruky.
Když vládě nezbylo, než poslechnout Ústavní soud a předložit zrušené zákony znovu, prosazovala je neméně tvrdě, byť v normálním režimu. Zákony však uvázly v Senátu, kde má opozice většinu. Řeklo by se, že to je typická situace pro kompromis. Společnost je rozdělena a je třeba hledat řešení, které většinu obyvatelstva neohrožuje. Některé zákony zvyšují daňové zatížení zaměstnanců (vyšším pojistným a zdaněním benefitů). Prudké zvýšení DPH dopadne na lidi se středními a nízkými příjmy, ale poškodí i zdravotnictví. Pacienti a lidé se zdravotním postižením se dostanou do kritické situace. Na druhou stranu, penzijní reforma je šita na míru finančním institucím a možná ještě mladým bohatým.
Tady prostě nelze tlačit na pilu. Přinejmenším by bylo vhodné počkat, než si společnost ujasní, do čeho jde, a také než se zlepší mezinárodní ekonomická situace. Vyplývá to i ze zkušenosti z dosavadního postupu vlády, který měl tendenci ještě vyostřovat domácí dopady globální krize.

„Parlamentní obstrukce ČSSD byla posledním nástrojem, jak lavinu nepromyšlených změn zbrzdit.“

Parlamentní obstrukce ČSSD byla posledním nástrojem, jak lavinu nepromyšlených změn zbrzdit. Vláda se ji rozhodla zlomit silou a vehnala Sněmovnu do nepřetržitého jednání ve dne i v noci, aby vyčerpaným opozičním poslancům zmařila i tuto příležitost k detailní debatě. Přitom však bylo vidět, jak v předkládané látce sama tápe.
Pozoruhodná byla slovní výměna v neděli v podvečer mezi poslancem Romanem Sklenákem (ČSSD) a ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem (TOP 09). Sklenák hovořil o důchodové reformě v pojetí ČSSD. Cílem je především stabilita průběžného systému. Tomu má pomoci také zavedení mezinárodního standardu, kdy vdovské, sirotčí a invalidní důchody jsou financovány z jiných zdrojů veřejných rozpočtů než z fondu sociálního pojištění.
Ministr Drábek to označil za názorný doklad nesmyslnosti celého návrhu. Vždyť by to stálo 100 miliard korun - kde je vzít? Inu, tyto peníze jsou přece placeny i dnes. Jde však o to, aby byly poskytnuty někým jiným, než zaměstnanci. Pokud však nechceme na objemu vybraných peněz nic měnit, mohou se upravit parametry jak sociálního pojištění, tak daní, aby to vyšlo nastejno. Tak se to dělá ve světě. My raději vynalezneme trakař. A prosadíme ho silou, silou, silou. I kdyby na chleba nebylo.
Poslanec Sklenák však mohl na poznámku ministra Drábka reagovat jen faktickou poznámkou, že mu bohužel vypršel osobní časový limit. Déle už o této vážné věci mluvit nesměl. Takhle tedy chystáme penzijní pravidla pro příští generace.
Doufejme, že ne definitivně. Ponechme teď stranou případný názor Ústavního soudu k porušování parlamentních pravidel či obsahu jednotlivých zákonů, ale i když to vláda ustojí a dokonce se i udrží, nakonec budou stejně jednou parlamentní volby. Pokud lidé otevřou oči, vznikne vláda vedená ČSSD a první věc, do které se pustí, bude energická obnova práv většiny obyvatel a změna nespravedlivých reforem. Včetně penzí, včetně DPH.
Není to tedy navždy. Ale kdyby dnes vznikla dohoda, že vznik tzv. druhého pilíře v rámci penzijní reformy počká na rok 2015 a tím i na volby, lidé by se mohli sami rozhodnout a všechno by bylo snazší.
Včerejší jednání Poslanecké sněmovny mělo ještě jeden zajímavý aspekt. V neděli ráno byly všechny přístupy k dolní komoře Parlamentu přehrazeny kovovými ploty a silně hlídány policisty. U jedné z bariér stála s transparenty skupina občanů z iniciativy ProAlt, která přišla podpořit probíhající obstrukci opozice.
V roce 1988 a 1989 jsme s rodinou jezdili ze Slavkova u Brna do Prahy na demonstrace proti tehdejšímu totalitnímu režimu. Když jsem v neděli viděl malou skupinku demonstrantů z ProAltu a ten policejní kordon, který byl ve zjevné přesile, úplně mi to ty roky připomnělo. Také proto, že se blíží 17. listopad.

„Vládní poslanci evidentně nechtěli při vstupu do Sněmovny diskutovat s kýmkoliv, kdo má na reformy jiný názor, než oni. Nechtěli být nijak obtěžování jiným názorem.“

Vládní poslanci evidentně nechtěli při vstupu do Sněmovny diskutovat s kýmkoliv, kdo má na reformy jiný názor, než oni. Nechtěli být nijak obtěžování jiným názorem. A tak se podobně, jako kdysi komunističtí papaláši v roce 1989, schovali za záda policistů. Nevěřím, že o povolání policistů a postavení zábran ve Sněmovní ulici nevěděla předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová z ODS. Takto to v Poslanecké sněmovně nechodí, předseda bývá ochrannou službou informován. Nesmyslně posílená bezpečnostní opatření se tak stala další ostudou vládních poslanců a jen smutně dokreslila atmosféru projednávání nespravedlivých reforem.
Chtěl bych moc poděkovat všem občanům, kteří našemu postupu při projednávání tzv. reformních zákonů vyjadřovali v minulých dnech prostřednictvím mnoha e-mailů, dopisů a zpráv sms svoji podporu. Poslanci sociální demokracie si všech těchto projevů sympatií velmi váží. Děkuji také za podporu občanských iniciativ.

Čekají nás další bitvy v boji o charakter naší země. Budeme o tom mluvit také v sobotu na programové konferenci ČSSD v Praze.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

lejen napsal(a):

Úskalí privatizované ekonomiky:
 
Marxovo (c+m+v) má stejnou platnost
jako Einsteinova formule rychlého pohybu hmoty m:
m(1-v*2/m*2)na´(-1),kde m je operace mocnina.
Totiž žádná četní sestava se neobejde bez toho, aby znala c-konstantní kapiál-t.j.stroje,budovy,vybavení,
 m-produkce výroby ,v -lidská práce vkládaná do výroby.
Základní rozdíl kapitalistické,nepřerušení nikdy znárodněním,ekonomiky a privatizované bývalé socialistické státní ekonomiky leží hlavně v konstantním kapitálu "c".V nepřerušeném kapitalismu stojí mimo tam neexistující akt privatizace,při privatizaci státního majetku vstupuje svou účetní hodnotou do aktu privatizace jako "základní,kmenové jmění akciové společnosti" a dále pak jako u mnoha z nich jako "ručení "pro bankovní úvěry a dále pak pro falešnou privatizaci-buď přímým ručením jako protihodnotou za sebe sama nebo zmíněným bankovním úvěrem získaným ručením sebou samým za úvěr pro privatizaci. 
TÍM SE DO  OTEVŘENÝCH BILANCÍ DOSTÁVAJÍ "SMYČKY",UZAVŘENÉ CYKLY,KTERÉ ZNAMENAJÍ BLOKACI TĚCHTO OBJEMOVĚ NEJVĚTŠÍCH BILANČNÍCH HODNOT PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ REPRODUKCE SPOLEČNOST.
Následně akciová společnost vydává akcie podložené hlavně konstantním kapitálem-základním jměním,které prodává přes bursu a fondy.Pokud cena akcie náhle klesne na část nebo zlomek,což se stává často,základní jmění existuje dále v původní hodnotě a při lepší obchodní situaci ručí za původní výši akcie.Tady vidíme jasně,že akcie nejsou racionálně zúčtovatelné obrazy majetku,že žádná státní bilance ala rozpočet díky nim nebude fungovat nikdy.Papír-nominální hodnota  a realita pravá hodnota si neodpovídají.Obdobně jsou na tom emise cenných papírů ("akcií bank samých"),které jsou zaručeny kladným rozdílem mezi aktivy a pasivy bank.Jejichž poměr kolísá.
Další stránkou věci jsou "odpisy" -přirozená součást socialistické podnikové ekonomiky:Budovy a stroje fyzicky stárnou,hodnota základního jmění s časem klesá a tedy se odpisuje procenty z ní.V privatizované bývalé státní ekonomice banka v principu nemůže mít ani odhad všech odpisů dohromady různých držitelů majetků,tedy místo odpisů zřizuje vydávání a prodej dluhopisů,aby pokles nahradila.Pokles svých aktiv,daný tím,že v nich díky privatizaci jsou jako  ručení svým kmenovým majetkem společností.Jiné opatření je pokles úroků pro střadatele,zvýšení úroků pro půjčky a úvěry.Opět téměř nekontrolovatelná situace.Nezahrnul jsem morální opotřebování techniky, které hraje roli až po ztrátě trhů .
Konečně se dostáváme k pojmům jako asymptotická svoboda akciových a.s.,při spravedlivém postupném uhrazení státu základního jmění,trvajícím-pokud se uplatňuje-spousty let.Privatizace není aktem vůči bance,úvěrem (to je pomocný prostředek),ale právním aktem státu vůči privatizátorovi dílčího celku.
S následnou dírou ve státním majetku a odvozeném z něj rozpočtu-bilance,pokud jde o falešné protihodnoty.
Je tedy jasné ,že Marxovo "c"-je a.s. vztahem ke státu a "m/v" znamená platy pracujících a luxus nových vlastníků -privatizátorů.Nešlo zatím při naší privatizaci o růst produktivitypráce,šlo o růst platůpapalášů a soukromého majetku bez práce.Užitím fikcí.
07. 11. 2011 | 11:08

lejen napsal(a):

opravuji výše na " m=(1-v*2/c*2) na (-1),kde "*" je mocnina
07. 11. 2011 | 11:10

lejene napsal(a):

opravuji výše na : "c-konstantní kapitál"
07. 11. 2011 | 11:13

lejene napsal(a):

opravuji výše na :"účetní sestava"
07. 11. 2011 | 11:14

vasja napsal(a):

Škoda, že v parlamentu neni víc poslankyň, páč bysme se díky nočnim obstrukcím mohli dočkat významné populační exploze. Takhle to odskákalo jenom pár asistentek a z teplení některých pánů poslanců, jak známo, nic nebude. Teda abych byl politicky korektní...někerejm pánům pod gatě nevidíme. Počkejme pár tejdnů.
07. 11. 2011 | 11:14

Lukáš napsal(a):

Ok kdy se bojuje prázdným několikahodinovým tlacháním :-)
07. 11. 2011 | 11:21

český maloměšťák napsal(a):

Bárta, John, Kocourek, Vondra, Kalousek, Drobil..jen namátkou výběr toho, co tvořilo či tvoří tkzv. "Protikorupční vládu" a současně /což je na tom to nejperfidnější/ jsou tito i z velké většiny také zákonodárci - tedy vyjadřují jako zástupci ústavní moci - moci lidu - důvěru či nedůvěru moci výkonné - vládě. Tedy sobě.

Jak asi může dopadnout stav, kdy psychopat či kriminálník rozhoduje o tom, zda je psychopatem či kriminálníkem ?
Odpověď je jednoznačná - jedině špatně.

To už rovnou předejme moc přímo Mafii...když už nic, tak ta je aspoň vysoce zisková. A věci se alespoň začnou nazývat pravými jmény. A psychopatům a kriminálníkům se uleví .... ten neustálý vnitřní boj - ten titánský zápas s vlastním podvědomím - vynakládání obrovských duševních sil na to, abych potlačil zcela zřejmý fakt, v čí prospěch konám fakticky a v čí v rovině rétorické..... by takto mohl konečně ustat.
Ušetřené síly pak tito mohou plně věnovat práci pro své skutečné zaměstnavatele - nyní již s úsměvem na rtech a s čistým svědomím v lebeční schráni.

To se mi jeví jako navýsost ekonomické.

/chtělo by to ale předělat prezidentskou standardu - míst nápisu "pravda vítězí" - nápis "pravda vítězi" /krátké i/...a místo lva opici..../
07. 11. 2011 | 11:23

Občan napsal(a):

Tak v tom, pane Sobotko,
nepolevujte, hoďte do žumpy stupidní "Bhoumínské memorandum" (nebo jak se propagandistický blábol nazývá) a 17. listopadu doufám, že socdem a komunističtí politici budou v čele demonstrací.
07. 11. 2011 | 11:24

Almo G™ napsal(a):

Podání k ústavnímu soudu "zvažujete"? Myslel jsem, že je to naprosto jisté.

Sledoval jsem útoky moderátorů na Vás. Sledoval jsem probíhající kampaň proti ČSSD v České televizi, na Aktuálně na Novinkách i jinde. Sledoval jsem útočné otázky, sugestivní otázky, řadu výmyslů, pomluvy ze stran vládní koalice, které byly přímo sdělovány do éteru bez ověřování. Viděl jsem, jak ČT přerušovala přenos ze sněmovny pod různými záminkami tak, aby to vypadalo, že argumentačně boduje vládní koalice. Dnes vidím, jak si Aktuálně schovávalo článek o nemalých nákladech "reforem" až na dobu pár hodin po jejich schválení. (Mimochodem, stejně postupovala v r.2006 Mladá Fronta.)

Nemyslíte, že už je čas ozvat se? Nerozumím, jak je možné, že na tu špínu v přímých přenosech nereagujete. Proč si necháváte (jak ČSSD tak Vy osobně) to vše líbit? Proč se neohradíte proti neférovému způsobu kladení otázek? Zjevnému fandovství redaktorů? Nekonečnému zpochybňování každého kroku ČSSD? Výběru hostů komentujících dění ve sněmovně? Výběru mluvčích (obvykle 2 koalice + jeden redaktor - nahrávač = "všichni na jednoho" Sobotku?)

Vždyť horší už to být nemůže a bez ČSSD se neobejdou, pokud budou chtít alespoň trochu předstírat vyváženost.

Žádná reakce např. proti dosud neviděné špíně Aktuálně.cz (jmenovitě M.Machové, ale i dalších)?
07. 11. 2011 | 11:24

Alibernet napsal(a):

"nebývale rozevírá nůžky příjmové a majetkové nerovnosti"
Jediné nůžky, které se rozevírají, jsou mezi mým příjmem a příjmem politiků ČSSD, ODS a spol.
07. 11. 2011 | 11:27

ZM napsal(a):

Od roku 2001 platil mnoho let exekuční řád (zákon o provádění exekucí), v důsledku kterého byly nespravedlivě exekutory okradeni tisíce lidí a nevzpomínám si, že by nějaká politická strana dělala obstrukce proti tomuto zákonu. To, co tady píše Sobotka, to je lacinná předvolební kampaň. Senátní volby jsou každé 2 roky a obstrukce, to si voliči zapamatují. Ale že by Sobotka před lety něco udělal proto, aby se zlepšil exekuční řád, to si nevzpomínám.
07. 11. 2011 | 11:29

jo napsal(a):

Podejte stížnost k Ú.S. podplacených novinářů a komentátorů sponzorovaných z černých peněz si nevšímejte těm to baští jen hlupáci a vymyté mozky viz tv noha prima čt ...
07. 11. 2011 | 11:30

ZM napsal(a):

Alibernet : je to tak, mnozí politici nemají příjem jenom z politické činnosti. Např. Tejc má advokátní kancelář.
http://www.tejc.eu/

Penízky se sypou :)
07. 11. 2011 | 11:31

krajan napsal(a):

Pane Sobotko,
můžu vám teoreticky třeba i fandit,ale jen se tak ptám,proč už jste to Podání k ústavnímu soudu nepodali?Jinak se totiž váš elaborát jeví jen jako prázdné plky,které nic nevyřeší.Nenápadně bych chtěl ještě upozornit na pomalu se rýsující skutečnost, kdy Kalousek s Nečasem všechny tyhle slavné reformy s poukazem na krizi (kterou financmajstr konečně objevil)odloží tak,aby vám to všechno spadlo na hrb.A pak znovu osedlají své mládežníky.
07. 11. 2011 | 11:35

deep throat napsal(a):

Myslím si, že i Orwell by se při pohledu na zemi českou šel rovnou bodnout

http://www.novinky.cz/domaci/249690-stavebni-odbor-dodatecne-povolil-oulickeho-cerne-stavby.html?ref=ostatni-clanky
07. 11. 2011 | 11:36

ZM napsal(a):

Advokátní kancelář JUDr. Jeronýma Tejce poskytuje právní pomoc v celém spektru generální praxe.Ve větším měřítku se pak specializuje na oblast obchodních vztahů, právních vztahů k nemovitostem, správního práva, zastupování v občanskoprávních sporech a obhajobu v trestním řízení.Právní pomoc je možné poskytnout také v jazyce německém, komunikace v anglickém jazyce je samozřejmostí.
Ceny právní pomoci jsou účtovány v souladu s advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb.) s ohledem na povahu klientem požadované pomoci, pokud není s klientem dohodnuta jiná výše smluvní odměny.První porada s advokátem, kdy je klientem pouze přednesen důvod návštěvy a podstata požadované právní pomoci, je poskytována bezplatně.

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_name=Advok%C3%A1tn%C3%AD%20tarif&PC_8411_l=177/1996&PC_8411_ps=10#10821

Já tady Jeronýmovi nedělám reklamu, jen bych chtěl zdůraznit, jak on je dobrej, on stíhá vést advokátní kancelář a ještě dělat aktivně politiku :) A je stínovým ministrem vnitra, takže jestli za 3 roky vyhrají volby, tak bude ministrem vnitra a poslancem, tak to taky bude dobře sypat :) Je ovšem potřebaa se dostatečně zviditelnit, aby byla jistota že ty volby opravdu vyhraje ČSSD :)
07. 11. 2011 | 11:37

ZM napsal(a):

Takže pokud máte někdo problém s exekucemi, neváhejte a kontaktujte advokátní kancelář Tejce, možná se s Váma někdo z té kanceláře bude i bavit po telefonu, když mu žeknete, že byste potřebovaali jako voliči ČSSD bezplatně radu, protože nemáte ani na nájem v důsledku "oškubání" od exekutorů, na základě zákona schváleného v roce 2001, když byla u vlády ČSSD. Jó to byly časy opoziční smlouvy, kdy Zeman vypouštěl do médií jeho trapné bonmoty, Klaus byl předsedou parlamentu (už tenkrát si plánoval prezidentskou budoucnost), třeba Tlustý rejžoval na tom, že dělal pro Mrázka (prý o tom nevěděl) a že seděl v Konsolidační agentuře, Standa Gross byl tehdy ministr vnitra, byly to prostě časy neomezených možností, kdo by se tehdy zabýval problémy obyčejných lidí :)
07. 11. 2011 | 11:42

modrý edvard napsal(a):

Jednání PS paralyzovala ČSSD. Je to legální, není o čem diskutovat. Spíš by bylo zajímavé zjistit, čeho tím dosáhla - odkladu přijetí zákonů o několik dnů? Větší podpory u voličů? Sledoval někdo z voličů jednání PS? Líbilo se mu to?
Myslím si , že případná stížnost k ÚS neprojde - ČSSD nešlo o diskusi, ale o mediální prezentaci. Pokud bude ÚS rozhodovat podle ducha Ústavy - že se v PS mají problémy řešit diskusí a že poslanec má právo vyjádřit svůj názor - tak to zamítne.
07. 11. 2011 | 11:43

maxim napsal(a):

Ale pane Sobotko, co to bylo za šaškárnu co jste se jí zůčastnili? To jste si mysleli, že můžete něco natahováním žvanění docílit? Správný postup bylo to, že necháte Kalouska a spol. jejich "reformy" dotáhnout do konce a potom možná neteční a zblblí občané této země snad pochopí co mají udělat a koho mají volit. Teď jim jen splýváte s jednotným davem předražených netáhel a nemakačenků z dolní sněmovny a tlachárny. Možná, že by Vám a Vašim kolegům pomohla královská hra šachy, kde se mimo obyčejných propočtů v každé pozici uplatňuje cosi, čemuž se říká strategie, ale mám pocit nebo spíše dnes už téměř jistotu, že to je Vám a Vaší kohortě utajeno toto pochopit. Navíc mě ráno hnul žlučí snímek, z Vašich seancí (viz portál seznam, autor Dospiva), jak jste se spolu se Zaorálkem zubili pospolu s majitelem více tučných kont ve Švýcarech aj. Bémem. To jste mě doslova nas.al a pochopil jsem, že Vám dát hlas je naprosto zbytečné, je to naprostá stupidita. Jste stejní a jste příliš dlouho u koryt. Nikdy jsem neměl moc rád Paroubka, ale tohle on by nikdy asi neudělal, aby do mikrofonu plkal nenávist a bokem aby soudruzi z obou největších stran po sobě doslova lezli. Příště si dejte břežněvovského hubana Vy trotlíci! Fakt jste mě se Zaorálkem nasr..i a pochopil jsem konečně, že jste úplně mimo realitu, ve které se nachází naše občanstvo!
P.S.
Vypadá to, že začnu přesvědčovat známé, aby dali svůj hlas u voleb zatím malé straně, ale alespoň nezkorumpované co se zove "občané.cz"!
07. 11. 2011 | 11:45

Koleda napsal(a):

Vážený pane Sobotko, úplně jste mne dojal tvrzením, že jste jezdil s rodinou v letech 1988 a 1989 na protestní akce proti tehdejšímu režimu. ještě pár blogů a dozvím se, že jste s vaší rodinou za asistence Havla založil OF.
Další perlou ve Vašem blogu spatřuji v adoraci odborových protesrů proti této (mimochodem ne příliš dobré) vládě. zejména teěch posledních celých 3 tisících demonstrantů - to byl tedy opravdu masivní protest!
A ta vaše obstrukce - vy prostě nemůžete "vydejchat", že jste v opozici. Tak už to ale v demokracii chodí. I vy jste válcovali opozici včetně svých koaličních partnerů (za pomoci KSČM). Takže přestaňte blábolit.
07. 11. 2011 | 11:52

ZM napsal(a):

modrý edvard - jednání a motivace lidí jsou z velké části ovlivněny emocemi a sympatiemi, tedy iracionalitou. Takže až budou volby, tak si mnozí voliči vzpomenou, že Sobotka a spol. za ně málem "vykrvácel u Thermopyl ", tedy rozuuměno odepřel si dva obědy a jednu večeři v poslanecké restauraci a spal o několik hodin méně a hodí do volební urny volební lístek ČSSD. No a pak se možná Sobotka dočká toho, že se stane premiérem. Problém možná pro něj bude, se dohodnout s Filipem, alias agentem Falmerem,bude mu muset udělat významné ústupky, aby KSČM umožnila případnou vládu ČSSD. I kdyby se do parlamentu dostala SZ a KDU, tak s těma asi stabilní koalici nesestaví, pokud vůbec budou mít dohodmady víc jak 100 poslanců. Nebo se politici z ODS a ČSSD opět vysmějí voličům a utvoří něco na způsob velké koalice.
07. 11. 2011 | 11:54

Pacák napsal(a):

Pane Sobotka, nebylo by vhodnější místo obstrukcí oznámit, že po volebním vítězství nynější "reformy" nahradité spravedlivějšími? Nebo to bude opět jenom střídání prasat u koryt, viz Gross, Urban, Palas, Hulínský?
07. 11. 2011 | 12:06

Kryštof napsal(a):

Ta "bezpečtnostní opatření" před parlamentem , která s.Sobotko kritizuješ , byla přece kvůli tobě samému , aby jsi zase nedostal přes hubu , jako se ti to už přihodilo v Brně . Ani spolustraníkům se totiž nedá věřit .
Tvůj exkurs do starořecké mytologické historie je zajímavý snad jenom tím , že stylem připomíná Haškovu humoresku z r.1910 , "Jak jsme v Mydlovarech volili obecního strážníka". Hašek to ovšem pojal jako parodii , což se v případě vás "věčně zbídačelých proletářů - chrochtalů" z Lidového Domu Podrazů konstatovat nedá .
Píšeš o komunistických papaláších před rokem 1989 , ačkoliv jste si s tím "soudruhem" Sexymozkem Paroubkem počínali vždycky naprosto stejně jako oni . Drzost ODS by nenabyla ani zdaleka takového stupně nebýt vaší duševní impotence a konjunkturální zbabělosti včetně zlodějin , jak jste ji soudruzi prezentovali a prezentujete po celou dobu více jak 20 let . Nejste nic než žvanilové . A tebou zmíněné "Odbory" , to je jenom skládka komoušů 2. a 3. kategorie , viz s.Štěch . Vláda je mizerná , to ano , ale vaším aktivním přičiněním věčných soudruhů čachrářů s pastelkami , se spojenectvím s Marťany / Paroubek / s průměrnými penzemi Kč 15.000 v r.2014 / Škromach / a hlavně tvou věčnou lží ekonomického diletanta a morálního devianta , Sobotko . Tvůj optimismus , že co občan , to ještě větší idiot než jsi sám , není na místě .
07. 11. 2011 | 12:11

Občan napsal(a):

No to je zase modrá žumpa. A s nehezkým mlaskotem přetéká a čpí...
Jen alespoň jeden jediný konkrétní argument nevidět.
07. 11. 2011 | 12:17

vasja napsal(a):

Kryštof napsal(a):
Sobotko . Tvůj optimismus , že co občan , to ještě větší idiot než jsi sám , není na místě .
----------------
Tak to teda ne.
Kdyby byl Bohóš idiot, pracoval by.
On se ale v pohodě nechá idioty živit.
07. 11. 2011 | 12:18

Béda napsal(a):

p. Sobotka.

Někde jsem četl, že senátoři mohli obstrukci vlády obejít. Jestli je to pravda, pak vaši senátoři mohli začít v parlamentu číst Bibli na pokračování. Všechno bylo lepší nežli proválcování toho svinstva, kterým chce vláda oblažit daňové poplatníky a z velké části podvedené voliče.

PS: zdá se však, že se začíná blýskat na "lepší" časy. Stání destruktoři v čele s lihovým Kalouskem váhají s urychleným zaváděním revolučních zákonů v praxi. Zřejmě si uvědomili, že po porběhlé revoluci, někdy její vůdčí osobnosti končívají jako oběti defenestrace, anebo s hlavou na špalku.
07. 11. 2011 | 12:20

Koplkop napsal(a):

ZM
"Takže až budou volby, tak si mnozí voliči vzpomenou, že Sobotka a spol. za ně málem "vykrvácel u Thermopyl ", tedy rozuuměno odepřel si dva obědy a jednu večeři v poslanecké restauraci a spal o několik hodin méně a hodí do volební urny volební lístek ČSSD. "
Přesně. A budeme tam kde jsme teď. Tj. v pr.... Ovšem s vyměněnými pozicemi. ODS bude obstrukcemi bránit ČSSD, aby změnili zákony a přijali jiné, budou tvrdit jak je stejně změní až zvolíme zase je.
07. 11. 2011 | 12:20

Občan napsal(a):

A víte co, modří koloušci?
Autory Urbanů, Bendů, Bendlů, Bémů , Bártů, Řebíčků a dalších vám podobných jste vy sami. Protože nikdo slušný by takové "elitě", jakou představujete právě vy (Kryštof, ghándí, Koleda, Cestovatel a jim podobní) vládnou nešel.
07. 11. 2011 | 12:21

stále rebel napsal(a):

Německo - pravice

„Nesete břemeno dluhové krize, budou nižší daně, dozvěděli se Němci“

„S první daňovou úlevou se počítá na leden 2013. Má být v hodnotě dvou miliard eur a má ulehčit hlavně Němcům s nízkými a středními příjmy“
Česko – „pravice“ - Kalousek s Nečasem

Zvýšit daňovou zátěž především pro nízko a středně příjmové.

Není pravice jako pravice
a není ekonom jako ekonom,
zvláště pokud je ekonomem chemik.
07. 11. 2011 | 12:23

Béda napsal(a):

lejene,

pro tvorbu peněz jak se zdá neplatí zákon zachování hmoty. Peníze (v počítačích) mohou vznikat doslova z ničeho (někteří jedinci je dokáží vytvářet svou pouhou představivostí)
a kdykoliv se zase v nic (bez jakékoliv vazby ke zboží, resp. hmotě) proměnit.
07. 11. 2011 | 12:25

grőssling napsal(a):

Sobotka,
nulové vůdčí a řídící vlohy pro funkci předsedy palamentní strany, charisma fazolové konzervy.

Sobotkova parta,
děsivá skupina intelektuálních looserů.

Nezbývá než, jak správně napsal Petr Dimun, zorganizovat akci podle Cimrmana : "Vichr z hor" .
07. 11. 2011 | 12:26

David napsal(a):

Novinky.cz:

Nesete břemeno dluhové krize, budou nižší daně, dozvěděli se Němci

Německá vláda se dohodla na daňových úlevách pro občany v hodnotě šest miliard eur (asi 150 miliard korun). Úlevy budou rozloženy do dvouletého období. Kancléřka Angela Merkelová řekla, že

je to poděkování za břemeno,

jež Němci nesou v době dluhové krize Evropy. Informovala o tom agentura Reuters.

--

Anketa

Měly by být kvůli krizi daňové úlevy i v ČR, tak jak to mají naplánováno v Německu?

Ano

34.7%

Ne

65.3%

Celkem hlasovalo 11778 čtenářů.

--

Dnes 11:29 - Berlín

Kancléřka sdělila, že se na tom dohodli pozdě v neděli její křesťanští demokraté (CDU) s koaličními partnery CSU a FDP.

S první daňovou úlevou se počítá na leden 2013. Má být v hodnotě dvou miliard eur a

má ulehčit hlavně Němcům s nízkými a středními příjmy.

Další termín připadne na leden následujícího roku a v něm půjde o čtyři miliardy eur. Rozhodnutí vlády musí ještě schválit parlament.

Úleva jako poděkování

Kancléřka řekla, že se její vláda bude nadále snažit snižovat státní deficit, ale že se zároveň

cítí nucena nějak se občanům revanšovat. „Chceme lidem poděkovat za to, že za mezinárodní finanční krize nesou takovou zátěž,“

řekla.

První daňová úleva připadne na rok, kdy se v Německu budou konat parlamentní volby.

Letos Německo očekává, že na daních vybere o 16,2 miliardy eur víc, než vláda původně plánovala. Letošní daňový příjem by tak měl činit 571,2 miliardy eur (asi 14,3 biliónu korun). Pro příští rok ministerstvo financí zvýšilo odhad výběru daní o 7,4 miliardy eur.

pit, Novinky, ČTK

http://www.novinky.cz/ekonomika/249725-nesete-bremeno-dluhove-krize-budou-nizsi-dane-dozvedeli-se-nemci.html

-----------------

Výsledek ankety,že by tolik čtenářů nechtělo daňové úlevy?

Za jednu hodinu od zveřejnění článku 11778 čtenářů?

To je neuvěřitelné!

A potom všem, co se u nás děje? Obstrukce ve sněmovně a Kalouskovy už né tupé, ale ostré škrty?

Spíše to vypadá, že koalice má najaté nějaké dobrovolné "gardy", účastníků anket, kteří manipulují podobné ankety ve prospěch koalice.
07. 11. 2011 | 12:29

Občan napsal(a):

To Lejen:

Nojo, jenže Vy operujete s reálnou ekonomikou, tedy s ekonominkou produktivní.
Jenže, jak už Vám napsal Béda, současná ekonomika je už prakticky pouze o "finančních trzích", což je jen veeeliká hromada jedniček a nul, za níž nestojí nic jiného než nenasytné mordy finančních eskamotérů. Jako krytí docela slabota...

Proto to nefunguje a fungovat nebude.
07. 11. 2011 | 12:31

hanah napsal(a):

modrý edvard

Já si myslím, že stížnost k ÚS naopak projde. Podle mého názoru krok koalice - sjednocení projednávaných bodů do jednoho bloku a časové omezení příspěvků - je protiústavní.
Duchy zákonů vyvolává, či vyvolával, akorát Havel.
07. 11. 2011 | 12:33

tata napsal(a):

no panové

dam svuj pohled,byl sem na važkach jestli obstrukce maj vyznam,a vubec jestli se daj aspon trošku obhajit.

Je to opravdu pohled každeho znas a dost ovlivněn naší polarizací,určitě se daj snašet argumenty z jedne i druhé,jestli je člověk přece jen trochu přistupny i argumentum z druhe strany.ASI BY SE TO NEDALO JEDNOZNAČNĚ ROZHODNOUT,A PŘIZNAMSE ŽE AČ LEVIČAK přiklaněl sem se že to němělo byt.

Ovšem uplně muj nazor změnil pořad střepiny,tak otevřena manipulace s fakty,to už musí byt člověk opravdu hodně nechapavy,nebo opravdu ideově zaměřen,ideova struna celym pořadem,jak destruktivní a špatna ČSSD JE,JAK TŘEBA KDYŽ ods jak to mělo smysl,samozřejmě jako nenapadně jak pan KALOUSEK JE velikan a ty druhy tupci,nebyla to reportaž faktu udělej te si nazor sami,a tak je to skorem ve všech pořadech,no koruna všech byla na zavěr,nebot se tam vetřel jeden rušicí element,ktery naboural celou koncepci mota zbytečnosti těch obstrukcí,co zde bylo prezentovano,nebot těmi obstrukcemi levice znervoznila koalici natolik že šahla opět k velmi nebezpečnemu kroku a to velice problematickemu o čem je tento članek sloučení vše do jednoho,no pravě ten gol nakonec.........čssd vede tuto zemi k nestabilizaci jestli to ustavní soud zruší,to už teda změnilo naprosto muj pohled na obstrukce.

ANO JSOU ZAPOTŘEBÍ,UKAZOVAT jak všude se manipuluje s fakty,převrací dane,ovšem koalice dnes a deně dokazuje takle to bude nezajima jí absolutně že určite zakony co přesahují její legitimnost musí byt dohoda,ano zakony co maj platnost její funkční období ma plné pravo to ostatní nikoliv,stoho i jinak hloupé obstrukce maj smysl a sou žadoucí
07. 11. 2011 | 12:35

ZM napsal(a):

Občan (07. 11. 2011 | 12:17)-
už je na čase , aby jste přestal takto žvanit a vyplodil nějaký rozumnější text :)
07. 11. 2011 | 12:36

kormoran napsal(a):

Ze by se Bohoos pasoval sam na slovutneho krale Leonidase ? Ale ten preci padl a v hrdinnem boji!)))))

Bohosi k tobe sedi nekdo ale uplne jiny, my precious.
http://ateo.cz/i/5670/
07. 11. 2011 | 12:38

ZM napsal(a):

Občan (07. 11. 2011 | 12:31)-
Vy jste odborník na co, na to, jak se vyrábí replika historické truhly ? :) (jestli si to dobře pamatuju, jak jste psal o tom, že jste jednu vyrobil a prodáte jí za 5 tisíc). Kdo si takovou truhlu koupí, matka samoživitelka asi ne :)
07. 11. 2011 | 12:40

ZM napsal(a):

kormoran - Bohouš si potřebuje vytvořit nějaký dobrý mediální image pro voliče ČSSD
07. 11. 2011 | 12:43

Yosif K napsal(a):

Pane predsedo Bohuslave, jen aby to se socdem nedopadlo tak jako se socany v Recku!!!! Tak dlouho se snazili prilepsit proles a lumpenproles az ted sami recti socialiste musi utahovat srouby jako blazni. Na rozdil od oranzovych bludu, ZDROJE NEJSOU a DLUHY SE SPLACET MUSI - dokonce i po bankrotu se cast dluhu splacet musi. A navic pekne dlouho nikdo nic nepujci......

Citat z Lidovek:
BERLÍN - "My, Němci, jsme dali každému z vás, Řeků, od kojence po starce, za 29 let přes 9000 euro. Prostě tak. Bylo to milé, ne?" ptá se magazín Stern v sarkastickém dopise Řekům, v němž je tituluje nejdražšími přáteli. "Naše platy, na rozdíl od vašich, od zavedení eura prakticky vůbec nestouply," rýpe dále Stern.
Milí Řekové!
Také to u vás znáte, tetu, která po celé dětství a mládí krmí prasátko? U prvního kola, prvního rádia, první dovolené – pokaždé přidá pár bankovek. A nic za to nechce, jen tu a tam přátelské děkuji pěkně. Milí přátelé, toto je dopis od vaší štědré tety. Žádný strach, nemusíte děkovat. Jediné, co si přejeme je: Vžijte se do naší situace.
Od roku 1981, tedy 29 let, patříme do stejné rodiny, do EU. Žádný jiný rodinný příslušník nedal do rodinné kasy tolik peněz jako my,
totiž 200 miliard euro čistého. A asi nikdo nedostal na hlavu tolik, jako vy, celkem téměř 100 miliard. Tedy polovinu toho, co jsme my přihodili do EU hrnce, jste vy z něj velkou naběračkou vybrali. Nebo vyjádřeno jinak: Spočteno – my, Němci, jsme v těch letech dali každému z vás, Řeků, od kojence po starce, přes 9000 euro. Prostě tak. Bylo to milé, ne? Ještě nikdy žádný národ tak velkoryse nepodporoval dobrovolně tolik let jiný národ!
Jste naši vskutku nejdražší přátelé.
Jak se nám během těch let dařilo, na to jste se nikdy nezeptali. Hádám, že ani dnes, Vás naše starosti příliš nepálí. Já vám je ale stejně převyprávím. Naše ulice jsou děravé, protože nám chybí peníze na jejich údržbu. V některých městech svítí v noci jen každá druhá lampa, protože radnice nemají na zaplacení účtů za elektřinu. Naše platy, na rozdíl od vašich, od zavedení eura prakticky vůbec nestouply. A k tomu všemu musíme zachraňovat Řecko? Starosti o vás nám opravdu ještě chyběly.
Milí řečtí lékaři,
místo stávkování se příští týden radši věnujte svým pacientům.
A od teď, už bez předcházejících proseb o peníze. A pak si jednoduše zdaňte vaše příjmy. Ano, vaše nové porsche si sice objednáte o rok později, ale vy to přežijete.
Milí řečtí důchodci,
když u nás člověk pracuje celý život, nedostane ani 40 procent své mzdy jako důchod. S tím jsme na čtvrtém místě od konce mezi zeměmi OECD. A teď otázka: Kdo je naopak na místě prvním? Správně. Vy. V důchodu si dopřáváte přes 95 procent vašeho průměrného příjmu. Zdá se vám to fér? Takže, milí řečtí důchodci, vy jste ta generace, která tuto mizérii způsobila. Nechte nohy v klidu, nechoďte nikam demonstrovat a nechte vaši vládu schválit úsporná opatření.
Milí občané Řecka,
nemluvte pořád dokola o tom, že za katastrofální situaci nesou vinu vaši politici. Jste přeci národem, který světu představil demokracii, měli byste proto vědět, že je to vláda lidu – vás. Dříve jste byli pro svět inspirací, cesta, kterou ale ukazujete dnes, je bludná. Tak to dál prostě nejde.
Srdečné pozdravy,
Walter Wüllenweber, Stern
PS: A ozvěte se! Za vaši odpověď bychom byli rádi.

Clanecek ze Sternu jest nadhernou vecnou fackou falesnym pratelum proles, kteri obelhavaji sami sebe rozsirovanim bludu, ze Rekove jsou obeti machinaci mezinarodniho kapitalu. Rekove jsou obeti odelhavani statistik EU a obelhavani sebe samych - podobne jak lzou sami sobe rudi a oranzovi demagogove v Ceske Republice.
07. 11. 2011 | 12:43

Občan napsal(a):

To David a Béda:

No...
1) V Německu se blíží volby a merkelová ztrácí, kudy chodí
2) Snížení daní je v tomto případě naprosto populistické gesto:
Německo má 82 000 000 obyvatel
Daňová úleva je 2 000 000 000 €
Řekněme, že 42 000 000 obyvatel pracuje
Řekněme, že z toho 70% má střední a nízké příjmy

Takže jim Ledová Anděla ROČNĚ sníží daň z příjmu (?) o 68 € (1632.- Kč), měsíčně o 5,6 € (136.- Kč). To je fakt krystalický populismus, nic víc. Těm lidem to vůbec nepomůže, protože zatímco "ušetří" měsíčně bůra na dani, vydají desítky eur za spoluúčasti, poplatky a dražší zboží.
Docela k smíchu, když si vezmete, jak Německo ořezalo veškeré penze, sociální programy, veřejné zdravotnictví a služby.

Pánové, než něco pochválíte, raději vezměte do ruky kalkulačku. Já jsem také nejprve radostně zbystřil nad vysokou sumou, ale pak jsem si uvědomil, kolik těch Němců vlastně je a nadšení mne fofrem přešlo.
07. 11. 2011 | 12:47

Jee napsal(a):

Pane Sobotko
Kdysi jsem fandil ČSSD, ale obstrukce o kterých je dopředu známo, že nezmění status quo, jsou čirým POPULISMEM.
Jste opravdu mimo realitu. Pokud je se obracíte jen blbce, pak je vaše "strategie" možná oprávněná.
07. 11. 2011 | 12:48

ZM napsal(a):

Pokud chce ČSSD v roce 2014 sestavit vládu (po případné výhře ve volbách), aniž by byla závislá na podpoře KSČM, tak by měla mít zájem na změně volebního zákona takovým způsobem, aby nebyly diskriminovány strany, které dostanou méně než 10 % hlasů. Jinak si ty potřebné poslance pro koalici nezajistí. Možná by pomohlo, kdyby se snížila podmínka pro vstup do parlamentu z 5 % na 4 %. Těžko říct. Kdyby to tak bylo, tak by nyní byly v poslanecké sněmovně i Zemanovci nebo KDU.
07. 11. 2011 | 12:49

Yosif K napsal(a):

Citat ze clanku starereckeho reka Bohouse z Telnice:
"jako antická bitva u Thermopyl – v soutěsce omezené parlamentní rozpravy jsme nakonec (po vyčerpání přiděleného času) „padli“ všichni. Prohráli jsme, ale hájili jsme právo."

Pane Bohousi z Telnice - nehajili jste pravo - hajili jste demagogicky ekonomicke vydobytky pro proles a lumpenproles - samozrejme je to vec solidarity - ale kazda solidarita ma sve meze - nekdo ji musi zaplatit.

Kalous neni sice zadny poctivec od kosti, ale ma v sobe alespon tolik rozumu, ze se snazi (mozna nikoliv nejlepe ale snazi se) setrit tak, aby Ceska republika nedopadla jako Recko.

Jaky maji cesti socdemaci recept na to, aby ceska republika nedopadla jako Recko?
A) Zdroje tu jsou.....
B) Stani dluhy se splacet nemusi....
C) Byli bychom blazni, abychom snizovali vydaje pred volbami.....

Mate kliku, ze se najde jeste spousta naivnich trumberu, kteri vam veri.......
07. 11. 2011 | 12:50

Almo G™ napsal(a):

Na ČT24 právě právník Jan Kysela tvrdí, že při projednávání zákonů sice zákon porušen BYL, ale přesvědčuje s nasazením veškerých svých sil a pověsti, že to vlastně vůbec, ale vůbec NEVADÍ (= snaží se lobbovat před veřejností a soudci ÚS a odrazovat ČSSD od podání stížnosti - to vše v přímém přenosu).

ČT dobře ví, koho si do vysílání pozvat. Neuvěřitelná mašinerie. Jeden potvrzuje druhému, že má pravdu, druhý třetímu, třetí čtvrtému a čtvrtý opět prvnímu. Navenek a pro nezasvěceného to vypadá, že v u nás probíhá demokratická mediální diskuse.
07. 11. 2011 | 12:53

mahmud napsal(a):

Nejlepší bylo vidět jednoho "švorcového chudáka" z ČSSD za druhým u pultíčku:

Rath - hejtman + poslanec
Dryml - senátor + zastupitel kraje + ředitel nemocnice
Štěch - předseda senátu + senátor + předseda správní rady vysoké školy polytechnické
Palas - hejtman + senátor
atd.

No jak řikám jeden potřebný vedle druhého. Vám tak hošani budu něco věřit. Jedině kumulaci koryt to jo. To by Vám šlo pěkně.
07. 11. 2011 | 12:53

ZM napsal(a):

Yosif K - co se týká neschopnosti Řecka splácet dluhy, bylo by zajímavé zjistit údaje, kolik kterým bankám od začátku zadlužení Řekové zaplatili celkem na úrocích. Kdyby si teoreticky Řekové nepůjčovali, tak co jiného by ty banky s tím kapitálem mohli dělat a jaké by v tom případě nabízeli úrokové sazby vkladatelům (např. v Německu)?
A když jsem u toho kdyby, tak i složitější otázka. Jak by se mohla vyvíjet situace v Evropě, kdyby Německu nerozpoutalo 2. světovou válku, kdyby neobsadilo Řecko apod. ?
07. 11. 2011 | 12:54

hanah napsal(a):

Pane Sobotko,

ať děláte co děláte, vy socani jste pro mnoho lidí nepřijatelní a budete dále, dokud se nevypořádáte s Grosem, Palasem a dalšími socanskými "zbohatlíky", a promiňte, i s vámi samotným...
Jste stejní jako ODS se svými Drobily, Kocourky a jinými kmotry, tak si nehrajte na dobrodince, kteří jediní hájí zájmy českých občanů.
07. 11. 2011 | 12:55

Brundibár napsal(a):

Přeji hezký den, pane Sobotko,

nijak nezpochybňuji právo kterékoliv strany využít každý legální prostředek k dosažení svých cílů. Problém je v tom, že jste vy (poslanci ČSSD) během těch šesti dnů nepřinesli jediný důkaz či studii, v čem jsou tyto zákony špatné. Vaše vystoupení se omezila pouze na obecná tvrzení, citáty z děl (literárních, pochopitelně) a to bylo vše. Nezlobte se, ale to, co jste předvedli, to by nestačilo snad ani na semestrálku na nějaké "vyhlášené" české vysoké škole.
Koalice vám přitom dokonale připravila jeviště - ani ona své zákony nepodpořila nějakými argumenty nebo studiemi, nebo dokonce srovnáním s jinými státy (a bylo by přitom chybou se omezit jen na EU). Na rozdíl od vás se však může opřít o pohodlnou většinu mandátů a z čistě technického hlediska může nějaké argumenty považovat za ztrátu času. Chápu, že opozice nemá takové možnosti jako vláda, na druhou stranu poslanci měli dost času i prostředků, aby si připravili pádnější argumenty, než citáty z evangelií či libanonské beletrie.
Zkrácení počtu i délky příspěvků, jakož i sloučení debaty o 14 zákonech proto vnímám jako racionální krok - všechny zákony prošly jednáním na výborech Sněmovny, trojím čtením, Senátem. Za těch šest dnů, kdy se u mikrofonu vystřídal celý poslanecký klub ČSSD, jste přitom mohli připravit jeden pečlivě vyargumentovaný projev (pozor! neplést s projevem postaveným na průzkumech veřejného mínění!!!), který by sice nejspíš výsledek hlasování nezměnil, ale ČSSD by se nepochybně profilovala jako strana s vizí postavenou na reálných základech a mohla by oslovit ty, kteří už k volbám nechodí. Takhle (podle mého soudu) se ČSSD prezentovala jako strana, která umí pouze planě plkat a které Sněmovna jako jedna velká žvanírna vlastně vyhovuje. (A je smutný fakt, že se v tom od stran dnešní koalice nijak neliší.)

A pro diskutující: nehodnotím, jestli přijaté zákony jsou dobře nebo špatně, ani to, jestli omezení vystoupení opozice je nebo není v pořádku. Pouze hodnotím úroveň diskusních příspěvků poslanců ČSSD. Konečně, i politolog z Masarykovy dělnické univerzity hodnotí vystupování poslanců ČSSD podobně.
07. 11. 2011 | 12:55

modrý edvard napsal(a):

ZM a Koplkop: nejsem volič ČSSD a dost dobře nevím, jak uvažují. Mě obstrukce v parlamentě spíš odpuzují. Ale voličům ČSSD (a nejde o tvrdé jádro, ale o ty někde na hranici) se to třeba líbí, já bych to opravdu chtěl vědět. K čemu máme ty agentury na výzkum veřejných mínění?
hannah: třeba jo, třeba ne. uvidíme.
07. 11. 2011 | 12:57

Béda napsal(a):

ZM,

proč by ČSSD neměla jako levicová strana spolupracovat s lëvicovou KSČM? KSČM si v průběhu 22 let prošla svým politickým očistcem, zbavila se kariéristů, kteří přelezli do perspektivních stran a zpeněžili svou kvalifikaci, prošla vnitřní reflexí, zkultivovala své vystupování - v současnosti patří k nejslušnějším politickým stranám a má ve svých řadách nejméně korupčníků v parlamentu.

Nežli aby ČSSD tvořila opoziční smlouvy s tržními komsomolci a raziči tunelů, neoliberálními DRÁBky a geniálními Kalousky, to ať se raději spojí s komunistama, ke kterým má o 90% programově a ideově mnohem blíž. Třeba vznikne mnohem méně skorumpovaná vláda a prolobbuje některé důležité a potřebné zákony - zákon o referendu, zrušení akcií na doručitele, progresivní daňový zákon, zastaví privatizace školství, důchodů, zdravotnictví, sociálního systému...

S kým jiným by se na tom měla podílet?
07. 11. 2011 | 12:59

Občan napsal(a):

To AG:

Tuhle zemi už asi může zachránit opravdu jen státní převrat. Protože co tahle trojkolá parta předvádí, to republika nezažila ani za první republiky - a to se tu ohledně korupce a deformace práva děly věci do té doby nevídané.
07. 11. 2011 | 13:00

modrý edvard napsal(a):

ZM: když srovnám ekonomiku Řecka a jiných států, kterým německé banky mohly půjčit, tak soudím, že kdyby Němci Řekům nepůjčili, úrokové míry by se prakticky nezměnily.
Jo, taky jsem zatím nikde neviděl, co vlastně Řekové s těma půjčkama udělali. Dali si je pod polštář, rozdali chudejm, investovali do stavby hutí?
07. 11. 2011 | 13:04

David napsal(a):

Chápu, bylo to těžké. Chápu, že obstrukce v takovém rozsahu byly premiérou. Chápu, že byly jakýmsi posledním zoufalým pokusem něco řešit, něco změnit. Za to díky.

Předem muselo být všem jasné, že dříve nebo později budete stejně převálcováni.

Trochu mne Překvapilo, že včera po 21 hodině se nekonalo žádné mohutné finále ve vynášení těch nejsilnějších argumentů, ale bylo už vidět, že jste jak schlípé slepice. Ten závěr byl chabý. Překvapilo mne, že jste v některých případech z obstrukce udělali zbytečnou frašku, kdy se opakovali stejné příspěvky apod. „excesy“. Přitom se dá velice snadno na internetu vyhledat řada seriózních kritických článků, které mohli vaši poslanci předčítat. Viz některé diskuse pod blogy na Aktuálně.cz. Mělo by to vyšší úroveň a koalice by to měla podstatně těžší u Ústavního soudu.

Jinak to bylo dobré v tom, že koalice ukázala v plné nahotě svoji NEDEMOKRATICKOU podstatu.

Až zase budou říkat, že budu jednat jen s demokratickými stranami, tak je třeba je poslat rázným způsobem někam.

Jsou to nebezpeční darebáci, kteří jdou i přes mrtvoly, čím ženou náš stát do ...

Já už jsem to říkal dávno. Co nejdříve generální stávku, jinak se to tady nepohne a za zbývající tři roky nadělají ještě mnoho dalších škod.
07. 11. 2011 | 13:07

ZM napsal(a):

grőssling 07. 11. 2011 | 12:26 -
Těžko říct, jestli je lepší mít za premiéra někoho s charismatem fazolové konzervy.nebo někoho jako je bývalý (a asi i budoucí) prezident Ruska Putin nebo premiér Bulharska Borisov (prý bývalý hasič, mafián, karatista-prý držitel 7. danu,těžká váha), který veřejně řekne do médií, že Bulhary je potřeba držet na řetězu. Možná by se to dalo přirovnat k tomu, jako kdyby se v ČR stal premiérem např. Mrázek, který sice nebyl karatista, ale občany ČR by taky uměl "držet na řetězu".
07. 11. 2011 | 13:07

ZM napsal(a):

modrý edvard- částečně je asi prožrali (j tam prý přebujelé úřednictvo) a částečně ty peníze rozkradli Řečtí mafiáni a politici.Četl jsem, že produktivita práce v Řecku je výrazně pod průměrem EU.
07. 11. 2011 | 13:10

neo napsal(a):

Až mi ukápla slza !

Vidím krvácejícího sparťana Sobotku jak brání průsmyk s několika věrnými bojovíky a nastavuje vlastní pekáč buchet smršti šípů perské armády...
07. 11. 2011 | 13:10

Béda napsal(a):

ZM,

tak síťovkový Nečas - Nagy má podle vás charisma fazolové konzervy?

Hezké přirovnání.
07. 11. 2011 | 13:10

český maloměšťák napsal(a):

hanah napsal(a):
Pane Sobotko,

ať děláte co děláte, vy socani jste pro mnoho lidí nepřijatelní a budete dále, dokud se nevypořádáte s Grosem, Palasem a dalšími socanskými "zbohatlíky", a promiňte, i s vámi samotným...
Jste stejní jako ODS se svými Drobily, Kocourky a jinými kmotry, tak si nehrajte na dobrodince, kteří jediní hájí zájmy českých občanů.
07. 11. 2011 | 12:55
--------
Jako od dlouholeté voličky ODS se od vás nic jiného než propaganda čekat nedá.

Momentálně nemohiu být horší. Nevládnou.

A strašení místo řešení ?

No - tojen doplňuje obraz paní hanah - jako skalní fanynky Klause a voličky /možná i členky/ ODS.

Tedy nic překvapivého.

Jen malá poznámka - historie kauzy nemocnice FM vás asi nezajímá, že ? to - kdo znemožňuje naplnění Zákona o neziskových nemocnicích /přibližný název/. - také ne , že ?
A že Gross /píšou se dvě s) odešel z politiky - to vás taky nezajímá, že ?

Vy jen kalíte vodu. Jak nějaký potřeštěnec to navíc děláte velmi bearish - ve směru lobbyingu za ODS.

Nebo jste lhala - a ODS jste nevolila ?

Ta protikorupční vláda už může vyhovovat fakt jen zmetkům a těm, komu z ní něco kape.
V této souvislosti by mě zajímaly finanční toky ve směru médií.
Třeba Fragmentů atd.

Ale to je obchodní tajemství, že....
07. 11. 2011 | 13:12

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Sobotko, jako dítěti Vám asi bolístky foukala mamimka a nyní totéž očekáváte od Ústavního soudu. Patříte k politikům, kteří se snaží zneužít tuto instituci jako další neexistující parlamentní komoru. Co byste dělali s případně neomezeným diskusním časem ? Vždyť jste se k reformám často nevyjadřovali ani v té stávající diskusi, jen jste zabíjeli čas ubohými projevy a sami jste přiznali, že vám jde o obstrukci. Měli byste se smířit s tím, že vláda má ve sněmovně jasnou převahu a proti jejím návrhům byste měli bojovat věcně všude tam, kde je to reálné.

Například pokud jasně prohlásíte, že po příštích volbách se zúčastníte jedině vlády, která zruší druhý pilíř důchodového systému anebo ho upraví tak, aby neoslaboval průběžné financování. Těžko se pak lidé pohrnou do tak nejistého podniku. Obdobně jasně se můžete vyjádřit k dalším reformním opatřením - vrátit DPH u potravin, léků a tisku na 10%, zvýšit firemní daně na úroveň roku 2008 apod tak, aby se kompenzovala opatření k příjmům a výdajům státního rozpočtu.To bude váš těžký kalibr do všech následujících voleb ovšem s tím, že vaši slabinou je korupce obdobně jako u vládních stran.
07. 11. 2011 | 13:13

ZM napsal(a):

Béda 07. 11. 2011 | 12:59
napsal jste-
v současnosti patří k nejslušnějším politickým stranám a má ve svých řadách nejméně korupčníků v parlamentu.

Takže např. když ten novinář vloni nachytal Dolejše, jak je ochoten hlasovat pro zákon, který umožní více vydělat provozovatelům hazardu, tak to byla náhoda? :) Kromě Dolejše jsou tam všichni poctiví a i Filip alias agent Falmer se stal slušným člověkem ? :)

Já KSČM příliš nevěřím. Moc si nedovedu představit, jak případný premiér Sobotka chodí na "kobereček" k Falmerovi, který mu dává ultimáta tím způsobem, že buď se prosadí toto, nebo padne vláda.Leda že by ho Bohouš přibral do vlády, aby z toho Falmer taky něco měl, nemyslím tím, že by z něj třeba udělal ministra vnitra nebo ministra financí, třeba by mu mohl nabídnout post ministra zahraničí :)
07. 11. 2011 | 13:17

ZM napsal(a):

Béda- o tom charismatu psal grossling a psal to o Sobotkovi jako případném premiérovi, kdyby jste pořádně četl, tak byste si toho všiml.
07. 11. 2011 | 13:18

český maloměšťák napsal(a):

"...Například pokud jasně prohlásíte, že po příštích volbách se zúčastníte jedině vlády, která zruší druhý pilíř důchodového systému anebo ho upraví tak, aby neoslaboval průběžné financování. Těžko se pak lidé pohrnou do tak nejistého podniku. ..."
--------------
To je pravda.
Být Rusnokem/ING/ či Sedláčkem/ČSOB/ tak se jim na takový nejistý podnik vy...u.
Nepovinně a ještě s nebezpečím, že nám to pokrátí...
To je pro kočku - taková práce ....no - snad se jiné nápady NERVu přes vládu procpat podaří. Času dost - Lojzků Retardů a Anč Hlupaček totiž v populaci spíše přibývá....takže žádné svržení protikorupční partičky /Drobil, Kocourek, Vondra, Kalousek, Bárta etc etc/ se konat nebude.
Zloba Lojzků Retardů a AnčaHlupaček se přesměruje na na Romy, Ukrajince a socky.
A je to.
07. 11. 2011 | 13:21

ZM napsal(a):

modrý edvard - už jsem se víckrát zamýšlel nad tím, proč banky kupovaly další dluhopisy od Řecka v situaci, kdy i oficiálně vykazovalo dluh přes 80 % HDP, když bylo známo, že Řecká ekonomika funguje neefektivně a produktivita práce v Řecku je výrazně pod průměrem EU.Asi čekaly na zázrak :)
07. 11. 2011 | 13:22

norbik napsal(a):

Směšné, Bohuslav se asi zbláznil. Přirovnávat se k bojovníkům u Thermopyl. Tak za první by bylo hezké, kdyby nám tento expert z leknutí odhadnul, kolik by byl deficit v jeho podání - 300 nebo 400 mega ročně? Míň ani náhodou, že? Za druhé, ani on nemůže nevědět, že důchodový systém je neudržitelný a jestli teď protestuje, tak co jsou ty jeho parametrické změny? - No přece zvyšování věku odchodu do důchodu. Ale ani ty nebudou stačit. Ale škoda slov, je to pouhý šašek a populista. A už teď se hodně bojí, až příští volby vyhraje, tak co bude předvádět. Pak se jeho neumětelství projeví, ale zaplatíme to my všichni. Tím myslím ty, kteří tenhle cirkus platí. A pak i ti, kteří z něj žijí a myslí si, že je jejich právo parazitovat navždy.
07. 11. 2011 | 13:29

Béda napsal(a):

ZM,

pokud vím šlo o jediný doložený úlet poslanců za KSČM, Dolejš chtěl ty prostředky nikoliv pro osobní potřebu ale stranickou pokladnu a hlavně - hazard zdaleka nedrží pouze KSČM. Ten drží především táta Kalousek a ODS. Možná i ČSSD a držela jej i KDU. Podpora KSČM lobbistům hazardu pokud je mi známo měla být poze pojistkou gamblerské lobby, která by své zájmy pravděpodobně prohlasovala ve sněmovně i bez podpory KSČM. KSČM sama o sobě ve sněmovně neprotlačí vůbec nic - je setrvale stranou s nejmenším koaličním potenciálem. Stejně se divím Dolejšovi, že o něčem takovém vůbec uvažoval.

Jinak za "Falmerovci" rádi chodí před prezidentskýma volbama "Kluci" a "Rekové" a žebroní o jejich podporu, první vlády po sametovém převratu byly ustaveny za pomoci komunistických přeběhlíků, při hlasování o zákonech hlůedají koalice podporu napříč politickým spektrem... Na tedy to účelové pokrytectví a veřejné divadlo, když ve skutečnosti je stejně všechno jinak?
07. 11. 2011 | 13:34

norbik napsal(a):

to ZM: Proč banky kupovaly?
No to je jednoduché, prootže politici nastavili pravidla regulace bank a výše minimálního kapitálu. Podle těchto pravidel mají být státní dluhopisy zemí eurozóny nejkvalitnější a s nejmenšími nároky na kapitál. Proč takové nekupovat, když mají tak vysoký výnos a regulátor vám říká, že jsou nejkvalitnější?
07. 11. 2011 | 13:34

stále rebel napsal(a):

Pane Sobotko, máte průser, protože je nedokážete ochránit před těmi, které si zvolili.

V jejich očích patrně nebudou viníci našeho bankrotu ti, kdo jej zavinili, ale ti, kdo mu nedokázali zabránit.
07. 11. 2011 | 13:39

Frank napsal(a):

Pane Sobotko
Když si projdete příspěvky českých bezmozků pod Vaším blogem , musíte zjistit,že námaha minulých dnů byla zbytečná. Vidíte, že české ovce jsou ochotny pod světem uznávanou vládou zlodějů a korupčníků, jít řezníkům pod nůž a ještě si budou pochvalovat jak je to správné a jak to vyřeší naše problémy ( toto jsem slyšel jako názor mých polských přátel).
Ale abych jenom nekritizoval tak navrhnu i řešení současného stavu.
Zvýšit DPH plošně na 30%, den v nemocnici 2200,- Kč, poplatek u lékaře 750,- Kč, za položku na receptu 340,-Kč, zrušit podporu v nezaměstnanosti, protože kdo nepracuje ať nejí, zrušit veškteré sociální dávky které nutí lidi nepracovat, zrušit důchody neboť každý měl šanci si našetřit a nebo má děti tak ať se postarají.
Vyhlásit pro firmy které přijdou podnikat do této země daňové prázdniny na dobu pro ně nezbytně nutnou s tím, žr pokud zaměstnají alespoň za minimální plat 200 českých ovcí, nemusí odvádět daně za celou dobu svého působení. Samozřejmě by se zda na ní vztahovaly zákony země z které pochází, pokud by to pro její podnikání bylo výhodnější.
Zkuste prosím, místo obstrukcí, prosadit tyto opatření v parlamentu a vládě,vzhledem ke složení budete mít podporu v celém koaličním spektru.
Pokud se Vám to podaří, české ovce konečně padnou tlamou do betonu a budou si spokojeně pobékávat jak jme krásně vy....li s krizí a jak jsme utekli Řecku.
07. 11. 2011 | 13:43

český maloměšťák napsal(a):

Keynes bohužel nepřesvědčil evropské státníky, že Německu by se po WW2 měly reparace odpustit.
K tomu přišlo odmítání expanzivní hospodářské politiky v jisté fázi existence Výmarské republiky /málo se ví, že událostem na New Yorské burze předcházel run na Říšskou banku/.
Výsledkem byl Hitler.

Prostě tak dlouho se splácelo a šetřilo - až přišel nacismus.

Který byl pro celé lidstvo mnohem větším nákladem - než by byla krátkodobá poliitika na podporu koupěschopné poptávky formou dlouhodobě udržitelných investic.
Mnohem větším nákladem.

Eh - tedy ne pro lidstvo ...ale pro převážnou část lidí. /určití lidé naopak na tomto podniku a řešení jeho konsekvencí...velmi zbohatli..../

Kdo narušuje sociální kohezi a vytváří ve společnosti klima zmaru ve smyslu důvěry v instituce /justice, policie, zdravotnictví.../ - takové, kdyby se ve Výmarské republice podařilo zabít nebo izolovat - nemuselo by dojít k tomu, k čemu nakonec došlo.
Co chybělo ? Co scházelo ? Vůle ? Informace ????

No a tak místo nich zabili Rathenaua...pozavírali či vyhnali demokraticky smýšlející elitu....
To už byl jen důsledek toho, že nezabili, nevyhnali a nepozavírali jiné.

Jinak to totiž nejde. Ve společnosti založené na zisku musí jeden prohrát.
A tak jde jenom o to - kdo.
Pokud vyhraje ten nesprávný - může prohrát nejen celá společnost - ale valná část lidstva jako celku.

Maucta.
07. 11. 2011 | 13:45

Xaver35 napsal(a):

Premiér Nečas je nafoukaný (nemá nač!)perfidní LHÁŘ. A to v tom bodě, když opozici celý opuchlý nadával, že měla dost času na připomínky a pozměňovací návrhy už na minulých schůzích PS. LEŽ je ovšem v tom, že prolhaná trojkoalice se smluvně zavázala, že NEPODPOŘÍ ani jeden návrh z opozičního tábora! Tak si počínají jen diktatury: vojenské, fašistické, komunistické.A i ty to dělají "potichu", bez halasného vyhlašování a zavazování, jak jsme toho svědky u nás.
07. 11. 2011 | 13:46

Béda napsal(a):

Xaver35,

doporučoval bych, aby před Strakovkou a parlamentem permanentně hlídkovala občanská hlídka, připravena kdykoliv předat panu Nečasovi jeho volební síťovku s prošlýma konzervama, betonovým chlebem a polévkou z pytlíku.
07. 11. 2011 | 13:51

český maloměšťák napsal(a):

Béda
A má být v té síťovce bomba časovaná - anebo reagující na dotek ?
07. 11. 2011 | 13:53

ali napsal(a):

hanah
omyl, Grosse si nechávají jako trumf. Jeho lynčování je načasované..počkejte před volbami..
07. 11. 2011 | 13:58

Béda napsal(a):

český maloměšťák

stačí hodně vyboulená konzerva reagující na Nečasovy lži.
07. 11. 2011 | 14:01

norbik napsal(a):

Keynes se především asi obrací v hrobě, protože prostě některé vynálezy neměly být vynalezeny.
Sice můžeme uznávat, že Keynesova teorie funguje, ale bohužel dala politikům záminku, že je možné jít do mínusu a to byla totálně destruktivní chyba.
Ano a tady na blog pana Sobotky to patří. Co Keynes říkal? V době krize může vláda podpořit ekonomiku vládními výdaji a v době růstu tetno dluh splácet.
Mimochodem, proto těžko nyní může obviňovat Kalouska, že má v krizi deficit, ne?
Jenomže co z toho vyrobil právě náš právník na ministerstvu financí ve spolupráci se svým kamarádem s bradavicí? Když maastrichtská kriteria říkají, že 3% může být deficit, tak ho budeme dělat, ikdyž je ekonomický boom. Samozřejmě lůza to ráda, když se rozdává ze společného, to nikdo neprotestuje. Kde byly odbory, když se ty zasekávala sekera v letech 2003 až 2006?
No, takto to Keynes myslel?
07. 11. 2011 | 14:08

hanah napsal(a):

ali

asi máte pravdu. Už teď nadhodil Zaorálek, že když věřil Grossovi, byl idiot :-).
07. 11. 2011 | 14:14

Béda napsal(a):

norbik,

ael no tak. Pamatujete si ještě v jakém stavu přebírala první pravolevá koalice vedena ČSSD spálenou zemi po Klausových balíčcích s KOnsolidační pračkou peněz?

To měla hned začít škrtit rozpočet? A měla jej škrtit i poté co zasáhla zemi tisíciletá voda? Kam až měla zajít ve škrcení "bradavice" která odevzdávala zemi Prostředníčkovi s rezervou v řádu tuším 130 miliard?

Proč nevzpomenete záseky geniálního poplety, který seká rekordní dluhy ať je krize anebo lehké oživení a plete si období konjunktury s obdobím recese? Jak to že lihový Mirek ještě nepřehodnotil své geniální deformy, které prokazatelně způsobily opakovaně těžké výpadky ve státním rozpočtu v řádu desítek miliard ročně? Žeby se až na poslední chvilku zaleknul své genitality, která opět věští další rekordní schodek po zavedení důchodového tunelu?
07. 11. 2011 | 14:18

michal napsal(a):

Nu, pane Sobotko,
nebudu oponovat faktům, jen malý příběh. V jeden z dnů vaší exhibice jsem byl na návštěvě u známého, přesvědčeného sociálního demokrata. Po shlédnutí otřesných příspěvků vašich poslanců (např. pana Ploce), se rozhodl volit lidovce, když se teď posouvají doleva.
Myslím, že jste neudělal dobře. Lidé mají rádi stabilitu a dělnost, nikoliv řev, vzdorovitost a bohapusté plácání. Dokonce i své názorové souputníky posuzují podle těchto měřítek.

Zlatý Miloš Zeman, fakt. Byť by mne impotence sociální demokracie měla coby pravičáka těšit.
07. 11. 2011 | 14:23

trololo napsal(a):

teda pane sobotko, vas vykon v poslednich otazkach vaclava moravce byla dobra komedie.
jak vas mohl nekdo uznat svepravnym, nebo vam dokonce vydat obcanku?
s vami v cele nema cssd ani nejmensi sanci, jediny duvod, proc by ji nekdo mohl volit je, ze nesnasi pravicovou koalici, konstruktivni duvod se tezko najde
07. 11. 2011 | 14:30

Petr napsal(a):

Pane předsedo,
řítíme se do propasti. V tom máte pravdu. Jen kdo nás na ten sešup dostal? Nebyl to náhodou Váš přítel křišťálový Standa, který při desítkách funkcí, včetně premiéra České republiky, stačil vystudovat levou zadní Vysokou školu. Sám jste studoval a víte, že to není tak jednoduché. Nebo je Váš přítel génius na kterého ani nositelé Nobelových cen nemají? Při tom dokázal tak zázračně nesmírně zbohatnout tak, že si dnes v klídku může válet šunky mezi největšími multimiliardáři světa na Floridě. To si nemůže dovolit ani Krejčíř, Kožený, Pitr, Vostrý a další.
Dál, jste i Vy osobně hlasoval pro vyštvání Nejvyšší státní zástupkyně p.Benešové s postu, jen proto, že si dovolila chtít vyšetřovat kam zmizely miliardy za svobodu ropného prince.
Takže vlády po Paroubkovi už mohou jen brzdit rychlost řícení se do propasti. Topolánkovi to moc nešlo, Nečasovi to jde trošku líp, aby ten náraz na ústa na dně nebyl tak obrovský.
Ale zatím není v Česku slušný, vzdělaný a hlavně schopný politik, co by nás z toho marasmu dostal, pád zastavil a nastartoval vzestup a odchod od propasti mezi 10 nejvyspělejších států světa, kde už jsme jednou byli. Ale to byli v ČSR jiní politici.
Říkáte, že nemáte jinou možnost, než obstruovat. Ale mohli jste vyhrát volby. Co chybělo. Jen se zbavit Velikého "JÁ", protože sebestředné diktátory už tu lidé měli s dvěma malými přestávkami, mezi r.1945-1948 a na jaře 1968, od r.1939 do r.1989. Ale do toho se Vám, "stateční bojovníci", nechtělo. Kdyby Paroubek neodstoupil sám mával by tam spolu se superpravičákem Dimunem s Vámi doteď. Dodnes se ho bojíte, protože ho stále necháváte za ČSSD na postu mocného místopředsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. A hlavně neotevřete trezory v Lidovém domě, aby vyšlo na denní světlo, jak to bylo se zbohatnutí křišťálového Standy, jak to bylo s ropnými miliardami, jak s kvótami na cukr, které způsobily pro obyčejného českého občana citelné zdražení, protože cukr už je jen z dovozu. O fotovaltických elektrárnách, nastavení dotací a výkupních cen, se už ČSSD bavit už vůbec nechce. Přijít pravda na světlo, asi by Vám to zlomilo vaz.
Takže se jen ptám. Oč jste lepší než ti druzí? Určitě neodpovíte.
07. 11. 2011 | 14:31

ali napsal(a):

hanah
no vidíte..to jste mě ale nesmírně potěšila :o)
tak idiot, říkáte? Taková sebekritika.
No, předvolební kampaň bude ve jménu křišťálového Grossíka a dalších..pak vytáhnou odeesáci taky svoje lumpy a všichni budou řvát, jak jsou spravedliví..už se na tu bitvu těším :o)
Už se nebude zubit Zubová z bildboardů kam se podíváš, ale naprasklý úsměvy poctivých Sobotků, Vondrů...etc...
Že jo, pane Sobotko?
Klidně vsadím milion..na tom vydělám ;o)
07. 11. 2011 | 14:32

stále rebel napsal(a):

Pro norbik.
Keynes by hlavně nepochválil tebe a Kalouska, kteří jste vymysleli, že stačí zatáhnout zemi do recese a držet ji tam a pak můžete dělal „ospravedlnitelné“ dluhy.

Pravda je taková, že v letech vlády ČSSD česká ekonomika rostla v průměru asi o 3 % rychleji než ta Německá, Kalouek to otočil a česká ekonomika roste pomaleji než ta Německá. Tím se Německu vzdalujeme. Mimochodem v roce 2003 bylo Německo v červených číslech, ještě dozvuky krize z roku 2001 a povodeň 2002, ČR rostlo,
07. 11. 2011 | 14:36

stále rebel napsal(a):

Pro norbik.
Abych to ještě upřesnil, ospravedlnitelné dluhy by měly být jen tehdy, když je recese zaviněná okolím.
07. 11. 2011 | 14:38

norbik napsal(a):

Bédo, i kdybych přistupil na pohádky o konsolidační pračce a balíčcích, tak ty přece vyřešila Zemanova ČSSD vláda. To byla ta, jak tehdy vyhrála volby s heslem o čistých rukách, které si pak jezdila mýt do Bamberku nebo jak to tehdy bylo.
Sobotka na MF nastoupil až v dalším období. Zeman končil s dluhem cca 400 miliard. Pak nastoupila taková ta sqadra, kterou pojmenuju Sobotka, protože byl ministrem financí celou dobu a navýšila to na 800 miliard. Sorry, kde je ta rezerva 130 miliard? Nikde ji v účetnictví nevidím, to asi psali jen v oranžovém letáčku, co? Přemýšlejte o tom člověče, nemůžete všemu věřit. A z těch 400 na 800 to vytáhli v době růstu, což je i podle Keynese špatně.
Takže balíčky už nebyly, konsolidační nebyla, no, možná povodně 2002 vám můžu uznat, ale ty nemůžou omluvit 400 miliard nárůst dluhu. Promiňte, ale ty jdou přímo za současným předsedou.
07. 11. 2011 | 14:45

Béda napsal(a):

Petr,

promiňte, nechci se vás dotknout, ale na ty vaše stupidity musím po tisící páté opět odpovědět: Standa Křišťál na rozdíl kupř od troglodyta Kalouska to musel v politice zabalit. "Úročil" až jako nepolitik.

Pokud jde o NSZ Benešovou. Asi jste zapomněl na průběh kauzy katarského prominentního pedofila, kde proti sobě stáli ministr "spravedlnosti" (později aktivista Topolánka v kauze Čunek) Němec a práve NSZ Benešová. Němec chtěl pedofila vydat do domovské země, Benešová to torpédovala. Němec pohrozil Paroubkovi shozením vlády. Až toto politické vydírání pravicového koaličního ministra "spravedlnosti" (pro zajímavost pozdějšího svatebčana v nejluxusnějším hotelu emirátů) způsobilo pád Benešové, která se posléze stala stínovou ministryní spravedlnosti za ČSSD (minochodem figurovala taky v tzv. Čunkově kauze s termínem tzv. "justiční mafie"). Jestliže ji zaříznul Paroubek bylo by to poněkud podivné, ne?

Takže asi tak. Zkuste si již konečně vymyslet něco hodnověrnějšího a nemyslete, že lidi si nic nepamatují.
07. 11. 2011 | 14:45

norbik napsal(a):

Rebele, některé kroky páně Kalouska se mi taky nelíbí, ale představa, že by v této době vládl Bohuslav a deficity sekal tak nějak mezi 300 až 400 miliardami ročně (no, možná i 500 by dokázal, ne?), s tím, že by to možná zlepšilo HDP maximálně tak o 0,5% je mnohem děsivější.
07. 11. 2011 | 14:54

Béda napsal(a):

norbik,

zajisté vám přesnějšími čísly a statistikama odpoví stále rebel.

Jestliže připustíme, že ČSSD zanechala po sobě dluhy v řádu 800 miliard (a zemi přebírala pouze s dluhem 400 mld - přitom jenom dluhy po ODS, keré musela ČSSD sanovat se odhadují na cca 600 mld) a odevzdávala na některých účtech (nikoliv celkový rozpočtový přebytek) Prostředníčkovi přebytky, kam se ty přebytky poděly a jak to, že za dalších 5 let narostl dluh z vámi uváděných 800 mld. na 1,5 bilionu v gesci "nejlepšího" ministra financí? Dokážete vysvětlit tento zázrak?
07. 11. 2011 | 14:54

Béda napsal(a):

norbik,

mohl byste uvést kdy Sobotka sekal dluhy v řádu 300-400 mld.? Buďte od té "dobroty".
07. 11. 2011 | 14:55

Martin napsal(a):

ali x hanah
no tak to vidíte, Zaorálek říká, že byl idiot, když věřil Grossovi, nakonec ho stejně čestný Kalousek z postu premiéra shodil. To takového Nečase ani nenapadne, ten si bude Drobila hřát na prsou jako místopředsedu ODS a přitom troubit do světa, že bojuje proti korupci, to je taky dobrý né ? Ale buďte i nadále objektivní, s takovými to jedenou určitě vyhrajeme :(
07. 11. 2011 | 15:00

Petr napsal(a):

Beda

Že by se Paroubek nechal vydírat? To jehio superpravicový mluvčí Dimun určitě popře.
A proč se při hlasování o vyhnání p.Benešové aktivně zapojil p.Sobotka? Nebo, že by to bylo zadarmo, nebo za 5Kč 50 hal?
A studium Grosse což je Paroubkův přítel (vlastní Paroubkovo slova) je normální? Ani turbostudenti v Plzni neměli tolik funcí dohromady.
Až jako pomocný právník si vydělal na život mezi multimiliardáři na Floridě?

A hlavně: proč tedy dnešní čestné vedení ČSSD neotevře trezory v Lidovém domě, co by vše objasnilo?
07. 11. 2011 | 15:05

Botičky od Diora napsal(a):

k tomu Řecku vás to ňák táhne....
07. 11. 2011 | 15:15

Béda napsal(a):

Petr,

na ty vaše pavlačové konstrukce vám odpovím takto. Paroubkova vláda musela kvůli Němcovu (Němec byl předseda koaličního "partnera" ÚS DEÚ, po ukončení aktivní politické kariéry, Prostředníčkův prostředník v Čunkově kauze, pode sezsazené Benešové vládní koordinátor slezin tzv. "justiční ...") řešit dilema: pád vlády anebo pád NSZ Benešové. Jak byste se asi zachoval st¨átotvorně na jejím místě vy sám?

U Grosse prozatím nikdo neprokázal, že šlo o "turbostudium" jako v případě některých absolventů, případně plagiátorů z Plzeňských práv. Za kauzu svého bytu, po velkém humbuku (velice aktivní byl "bytař" Kalousek) šel Gross z politiky. Jeho další čachry jsou již alespoň čachry nepolitika -i když jisté náznaky o využití politických vazeb z časů premiérování by tu byly. Kupř. "bytař" bratr Kalousek byl vyšetřován v souvislosti s "výhodným" mizením státního majetku v podřízených resortech tuším 12x (nyní probíhá magické 13 vyšetřování) a - nic. Kalďa spokojeně hlídá státní pokladnu, která opakovaně zaznamenává rekordní dluhy.

Takže asi tak.
07. 11. 2011 | 15:19

norbik napsal(a):

Bédo, ČSSD přebírala moc už v roce 1999 za jakéhosi Zemana a dluh byl jen 200 miliard. Jenomže Zeman si své socialistické blouznivce dokázal držet trochu na uzdě, takže se to zvýšilo jen o 200. A tam bych ti ještě dokázal spolknout ty pohádky o balíčcích a konsolidační.
Za další ti nemůůžu vysvětlit těch 600 miliard, které se kdesi vzaly nebo nevzaly, kdo ví, a mají zázračně omluvit jakoukoli sekeru, kterou oranžoví zaťali. Proč nenapsali rovnou 10x tolik? 6 bilionů, to by byla ještě lepší výmluva. Ale je to prostě jen jakési číslo k plácnutí, které zase nidke v účetnictví nevidíme.
Ano, dávám Topolánkovi a Kalouskovi za vinu, že v tom pokračovali. Otázkou je, kolik z toho lze přičíst krizi a úrokům z minula. Oni totiž teď každý rozpočet začínají s tím, že takových 60 miliard jde na úroky z dluhu a dalších 20 až 30 miliard na dotaci důchodového účtu. To se pak ten rozpočet těžko skládá bez deficitu - leda něco hodně poškrtat, zvýšení daní nepomůže. Ale škrty taky nechcete, že? To je pak těžké.
07. 11. 2011 | 15:27

norbik napsal(a):

Bédo, prosím, snažte se číst moje příspěvky tak, jak je píšu. Jestli tomu nerozumíte, tak to není moje vina. Psal jsem, že ačkoli mám ke Kalouskovi výhrady, tak kdyby to teď řídil Bohuslav, tak by sekal deficity 300 až 400, možná i 500. Takže těch Kalouskových 200 mi je teď relativně přijatelnějších než taková oranžová pohroma.
07. 11. 2011 | 15:34

RA napsal(a):

tahle vláda není kdovíjaká, ale při pomyšlení, jak by vládli socani za vedení Dluhoslava Sobotky, to se mi opravdu dělá mdlo. Socani a komunisti jsou schopni udělat pouze populistická rozhodnutí typu pastelkovného a třináctých důchodů, to znamená, že by nás přímo nasměrovali na řeckou cestu. Oni myslí maximálně na čtyři roky dopředu, aby se nakapsovali ve vládě, a pak po nich může přijít potopa.
07. 11. 2011 | 15:46

ali napsal(a):

Martin
Vy asi neumíte číst, nebo co?!
Napsala jsem: "No, předvolební kampaň bude ve jménu křišťálového Grossíka a dalších..pak vytáhnou odeesáci taky svoje lumpy a všichni budou řvát, jak jsou spravedliví..už se na tu bitvu těším :o)
Už se nebude zubit Zubová z bildboardů kam se podíváš, ale naprasklý úsměvy poctivých Sobotků, Vondrů...etc..."

Jestli si Nečas bude nebo nebude Drobila hřát ukáže čas..
ale zatím se Gross vyhřívá na Floridě..

Narozdíl od Vás tedy objektivní jsem..
07. 11. 2011 | 15:48

JC napsal(a):

"Pokud lidé otevřou oči, vznikne vláda vedená ČSSD a ........"

Bohušu na co si stěžuješ ? V minulých volbách měli oranžády oči jak šneci a tys hodil flintu do žita.

Řekl bych že druhou šanci už nedostaneš a zorganizování obstrukcí bude jediné na co ses za svou krátkou politickou kariéru zmotal.
07. 11. 2011 | 15:58

Nuba napsal(a):

Pane Sobotko

Taky jsem na chvíli nakoukla na tu poslaneckou tv a z toho, co jsem zahlédla, jsem byla krajně znechucená. U řídícího pultu se střídaly tři Grácie, ta s tou kariéristickou povahou, mám na mysli bývalou ministryni obrany Parkanovou, se dostala jako obvykle nejvíce ke slovu v závěrečné smeči, při schvalování zákonů, kdy se dobře projeví její velitelské kvality. Bylo tomu tak i posledně, kdy byla opozice stejným způsobem válcována, aby potom dala tento nechutný proces k Ústavnímu soudu. Pohled na paní Parkanovou, která se na svém velitelském stanovišti často vrtěla, s vystupujícími poslanci levice neustále nonverbálně komunikovala, málem se jí hlava nevytočila z pantů a oči neustálým poulením nahoru a dolů nevypadly z důlků. Na první pohled umělkyně. Jakého řádu, to nechám na publiku, nakonec i v názorech na umělecký dojem se můžeme různit.

Také mě opětovně "uchvátil" Vít Bárta, ten už je ale skutečně hodně přes čáru, ty jeho úšklebky a hloupé řeči ukazují poměrně dost čitelně, co to je za člověka a jakou tady hraje roli. O Johnovi už není ani vidu ani slechu, zato Bárty mám plné ušní bubínky.

Zaujala mě také řeč pana Zaorálka. Umí to podat tak dobře, že vždycky vytočí protistranu k arogantním vyjádřením. Kdo ještě pochyboval o tom, že je naše pravice asociální, tak při sledování toku jejich myšlenek tyto pochybnosti musel ztratit. Zvláště přehledná byla ukázka, kdy pan Zaorálek použil k ilustraci příklad svého postiženého bratra, který při porodu vlivem krvácení do mozku jednak přišel ze 70 % o sluch a zřejmě je tam i nějaké jiné postižení. Celý život chtěl pracovat a pracoval jako nástrojař, listopad 89 uvítal, ale s pokračujícím časem, kdy se podmínky pro postižené občany (a nejen pro ně) stále zhoršují, tak přišel o práci. Pomohl mu svými konexemi jeho bratr, který ovšem upozorňoval na to, že každý postižený nemá někoho, kdo by mu takto pomohl. A teď k reakcím. Jedna byla ze strany nějakého pravicového doktora, který zpochybnil, že prasklá žilka při porodu může způsobit zmíněné postižení a druhá, militantního poslance Doktora, že v jeho vidění světa má povinnost právě pan Zaorálek se o svého bratra postarat (což on ale udělal) a že létal vrtulníkem do Ostravy. Také pan premiér se neudržel a ve škodolibé narážce na hlasitost Zaorálkových příspěvků se značně rozohnil, v hlasitosti pana Zaorálka určitě trumfnul a začal dokonce i jódlovat. Tomu se říká věcná argumentace, opravdu mě chytily pochyby, zda tohle má cenu a jaké se vlastně nabízí řešení.

Že pravice prostě tuhle hlavní funkci levicových stran nikdy nechápala a asi ani nepochopí. Oni jsou schopni se snad zamyslet nad příkladem z vlastní rodiny, když se jim něco stane, ale širší, či dokonce celospolečenský rozměr je pod jejich rozlišovací schopnosti. Zajímá je toliko vlastní košile. A čemu nerozumí, to bagatelizují a smějí se tomu. Bylo to pro mě hodně smutné představení. S touto partou se skutečně domluvit nelze. VV vědí, že končí, takže se budou u koryt držet a tím i tuto vládu za každou cenu, co to půjde. Tam se nějaká zásadovost, či solidnost nepěstuje. Ve všivárnách vás (nás) levici vždycky přebijí. Zase něco vymyslí, co jim permanentně ohlupovaná veřejnost spolkne a tím je udrží ve hře.

Vždycky jsem byla proti stylu čím hůř tím líp. Nevím ale, co jiného už může lidi vytáhnout z té letargie a pocitu bezmocnosti.

Nemohu pochopit, proč když je teď ta demokracie, tak se neprojevují její klady, ale hlavně zápory.

Pane Sobotko, je to dilema. Dá se kultivovat džungle slušnými projevy ? Vy si asi myslíte, že ano. Chtěla bych tomu také ještě věřit. Že vám při sezení na konferencích neujede vlak. A že tam s Vámi na tom nádraží nezůstanou i ti, kteří věřili, že jim můžete nějak pomoci.

PS: když poslouchám projevy některých pravicových i levicových poslanců, tak se fakt divím, kdo je na ty kandidátky mohl navrhnout ? Vím, že s tím asi moc nenaděláte, třeba když Vás vidím sedět vedle pana Hulínského, je to spíš věc Pražáků, ale měli byste mezi sebou hovořit více otevřeně. Bohužel, u mnohých to dělá dojem, že nechápou, jak svou neschopností či špatnou pověstí škodí těm, které jsou povinni hájit.
07. 11. 2011 | 16:10

český maloměšťák napsal(a):

"...pan Zaorálek použil k ilustraci příklad svého postiženého bratra, který při porodu vlivem krvácení do mozku jednak přišel ze 70 % o sluch a zřejmě je tam i nějaké jiné postižení. Celý život chtěl pracovat a pracoval jako nástrojař, listopad 89 uvítal, ale s pokračujícím časem, kdy se podmínky pro postižené občany (a nejen pro ně) stále zhoršují, tak přišel o práci. Pomohl mu svými konexemi jeho bratr, který ovšem upozorňoval na to, že každý postižený nemá někoho, kdo by mu takto pomohl. A teď k reakcím. Jedna byla ze strany nějakého pravicového doktora, který zpochybnil, že prasklá žilka při porodu může způsobit zmíněné postižení a druhá, militantního poslance Doktora, že v jeho vidění světa má povinnost právě pan Zaorálek se o svého bratra postarat (což on ale udělal) a že létal vrtulníkem do Ostravy. Také pan premiér se neudržel a ve škodolibé narážce na hlasitost Zaorálkových příspěvků se značně rozohnil, v hlasitosti pana Zaorálka určitě trumfnul a začal dokonce i jódlovat. Tomu se říká věcná argumentace, opravdu mě chytily pochyby, zda tohle má cenu a jaké se vlastně nabízí řešení...."

Hmm - přehodnocuji nyní svá dosavadní doporučení via zavřít do basy či do blázince.
Zpohlavkovat a nechat po škole.
A k tomu stokrát na poslaneckou tabuli správně napsat celé jméno fíry TOP 09.
/Nečasovi se promíjí dvě hrubky a Doktorovi jeden bohemismus/

Modročernožlutý hnus.
07. 11. 2011 | 16:20

Béda napsal(a):

norbik,

zdá se, že si protiřečíte. Jednou tvrdíte, že ČSSD přebírala od tuneltáty oficiálně (po různých kejklech) dluh 400 mld. podruhé 200 mld. Já tvrdím, že ten dluh celkově (včetně toho zakamuflovaného) byl dle odhadů někde kolem 600 mld.. Akorát, že ČSSD začala vést transparentní četnictví, nečachrovala s různými fondy a "Konsolidační" pračkou a zreálnila státní hospodaření. Navíc ji stihla tisíciletá voda.

Vy sám jste tvrdil, že dluh na konci vlád ČSS, tedy v r. 2006 (t.j. po 7-mi letech vlády) byl cca 800 mld.. I kdybych hypoteticky přistoupil na vaše čísla, pak jde v průměru o navýšení o 57 mld. ročně. (Kdybych vycházel z očištěných čísel a zohlednil povodeň byl by roční průměr někde v řádu 25 - 30 mld..

Na konci vlády ČSSD přitom navíc byly přebytky na některých účtech, které geniální troglodyt obratem rozpustil a začal sekat dluhy jak Baťa cvičky. Jestliže opět vycházím z vašich čísel, pak tedy za 5,5 roku vlády geniálních neoliberálů, kteří snižovali povinné finanční zátěže bohatcům, rostl dluh v průměru o 1,5 - 0,8 bil : 5,5 = 127, 27 mld. Kč..

Nezdá se vám na tom něco divného?
07. 11. 2011 | 16:21

Kryštof napsal(a):

Blog s.Sobotky je stejně záhadný jako UFO , které sice viděl kdekdo , ale nikdo neví co to vlastně je .
Kterak se sbírka patologických individuí pod vedením Sobotky motala v soutěsce u Thermopyl , právě tak jako se Sobotka motal coby "ministr" financí v záhadě , kolik má vlastně ta miliarda nul . Naučení pro zlobivá dítka a blbé voliče .
Je to prostě bohouš .
07. 11. 2011 | 16:31

Nuba napsal(a):

Kryštofe

a co jste Vy ? Pravičák poskakující v zástupu, nic výjimečného, sem tam plivanec, ale to sebevědomí, to je hodně zbytnělé. Ono to tak bývá, když někomu naloženo na jedné straně, na té druhé to většinou chybí
07. 11. 2011 | 16:43

norbik napsal(a):

Bédo, to se opravdu nedá. Napsal jsem, že Zeman začínal s 200 a Dluhošovi Sobotkovi předával dluh 400. Co je na tom tak strašně těžkého k pochopení, že to hned zvrtáte a zdá se vám, že si protiřečím?
A nejde o hypotetická čísla, to jsou vykázané stavy dluhu ČR, publikovaná MF. Hypotetická jsou Vaše čísla, jednou 600 miliard za transformaci (možná tam nějaké náklady byly, ale platily se za Zemana, ne Dluhoše - každopádně fiktivní číslo, nebo ho umíte ukázat v účetnictví?), podruhé 130 miliard rezerv (haha, tak oni se sami chtěli poškozovat, že dluh navýšili na 800 a přitom nemuseli?), za další povodně byly 1997 (to je ještě za Klause, že) a 2002 (za Zemana), takže to "očišťování" je pěkně pofidérní.
Za další jste těm neolibberálům nějak zapoměl odečíst dluh na úkor Dluhoše, kdy Fischerově vládě navýšili deficit (šrotové a podobné hovadiny) - vzpomínáte? Asi ne, co? Dneska se už k tomu ani tihle oranžoví výlupci nehlásí. To bylo tehdy, kdy Nečas dělal obstrukce, protože ČSSD podpořilo vládu a hned vlastní vládě zaťala deficit na uplácení voličů ČSSD.
Ale nemá cenu argumentovat, vy máte svoji oranžovou mantru a nějaká fakta ji nemůžou narušovat. Jste ideální volič, oranžové náboženství a nepřemýšlet.
Mějte se, už musím končit.
07. 11. 2011 | 16:50

Jeff napsal(a):

Kryštof jako poslední obsah hovězí knihy: chtělo by to více profylaxe, jinak to pro vás nemá cenu. Jinak k obstrukcím: jak díky bohudík napsal i šéfreportér Liepold, šlo o povedenou záležitost, precizní reakci na komunisticko-stranické arogantní chování vládní moci. Vůči opozici, což vůbec toto slovo je pro pohrobky z (od)Strany a Československé strany lidové evidentně novina a strašná nepříjemnost, i vůči veřejnosti. Musel jim pomáhat na příkaz předsedkyně Miroslavy Kabrhelové dokonce Pohotovostní pluk VB.
AG(C): samozřejmě média s ČT v čele jsou řádně zregulovány a angažmá Dvořáka je výbuch. Podle mě toto dlouho trvat nebude. Pokud nevypadnou z oken, téměř jistě si jejich "fanoušci" přijdou na své jinak. Spolu s gazdíky, bárty a dámami s pochybnou pověstí v čele sněmovny. (Chytří již bukují letenky). I díky týdenním obstrukcím toto plave víc a víc na povrch a lidé si pamatují.
07. 11. 2011 | 17:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Měli jsme už možnost poznat na vlastní kůži, že vláda pod vedením ČSSD nebyla o nic lepší než jiné pod vedením ODS. Fandové jsou vždy stejně fanatiční, ať oranžoví nebo modří - prostě fandové. Normální člověk viděl, jak obstruující poslanci prostě žvanili. Po skutečných Thermopylách už by jenom mlčeli. Navždy.
07. 11. 2011 | 17:09

Béda napsal(a):

Zbyněk Matyáš,

no, já bych řekl, že za pravolevých (narozdíl od pravých vlád ODS) vlád ČSSD, kdy se taky kradlo jako dnes (jak by tomu ostatně mohlo být jinak, když tržní politický systém to má přímo zakódováno v genech) se žilo většině populace krapítek lépe a s menšími dluhy.

Ale nakonec, každý má individuelní zkušenost a třeba mají pravdu ti, kteří tvrdí, že teť je to lepší, dluhy jsou menší a ČR čeká skvělá perspektiva východoevropského tygra pod taktovkou "nejlepšího" ministra financí velkého Al Kalouska.
07. 11. 2011 | 17:20

antiovce napsal(a):

já měl možnost poznat, že vláda pod vedením ČSSD byla lepší - růst HDP, ekonomická stabilita, sociální stát, než začaly platit Kalouskovy daňové experimenty tak postupně schodky rozpočtů klesaly. Jo ještě jsem zapoměl na korupci a řádění mafie, to co se děje teď nemá obdoby a začalo to už za Topolánka, pardon - Dalíka.
07. 11. 2011 | 17:25

Kryštof napsal(a):

To "Zbyněk Matyáš"
"Obstruující poslanci ?"
Dle jejich jednání spíše menstruující poslanci .
Když ženy mají "své dny" , bývají svým způsobem duševně vykolejené . Poslanci ČSSD jsou duševně vykolejení stále .
Právě tak jako ti periodičtí malůvkáři oranžových kosočtverců na zdejší diskusi .
"Kdo je oranžový , je dobrý !" Kdo má jinou barvu , je lump ! Podle této zásady odmítali oficíři pít mléko , protože se jim zdálo být málo zelené .
ČSSD nevystoupila jako obvykle s ničím konstruktivním . Od reforem / penzijní např. / o jejichž nezbytnosti věděl už i Štrougal svého času a komunisté se je báli zavést do reality , aby nenahrávali "nepřátelům socialismu ", ČSSD od počátku 90. let utíkala jako uličníci , které kantor chytnul kouřit na záchodě . Stejně jako ti diletantští svazáci z ODS , jsou i ti soudruzi chrochtalové z ČSSD jenom relikty normalizačního šokialismu a žáky KSČ .
Narozdíl od komunistů jsou ovšem ještě větší a neschopnější volové , schopní akorát podstrkávat duševně retardovaným pastelky a mít erekci nad 30 korunami u doktora a to je také jediný kvalitativní rozdíl mezi nimi . Arogance úplně stejná . S "koalicí soudruhů modrých" si vůbec nemají co vyčítat .
07. 11. 2011 | 17:43

Jůlínek napsal(a):

V jednáních s touhle vládou je vše předem prohrané.Co chce si prostě prosadí a to nejhorší nás teprve čeká.Asi bude nutná spolupráce ČSSD a KSČM,pokud do voleb tahle koalice tyhle strany nezakáže.U němců aspoň plánují snížení daní,aby se měli aspoň trochu líp než my.Co plánuje Kalousek s Nečasem?Soukromé penzijní fondy a transparentní výběrové řízení pro USA na dostavbu Temelína.Proto taky odstavili šéfa ČEZU,aby náhodou neprosazoval Rusáky a Škodovku.To by z toho Nečas s Kalouskem nic neměli.
07. 11. 2011 | 17:43

Normální 1 napsal(a):

pryč s Bohumínským usnesením a uráááá na nepřítele!!!

Dokažte že to "myslíte upřímně" ne že to "" myslíte upřímně""
07. 11. 2011 | 17:48

Béda napsal(a):

Jůlínek,

ODSTOPVV taky prosazují snížení daní. Třeba daň z luxusu klesne z 20% na 14,5% a pak se postupně zvýší na 17 a 19%. Rozdíl je v tom, že Němci chtějí daňově mírně (v průměru o 5 eur na osobu a měsíc) ulevit hlavně méně příjmovým, kdežto Kalousek permanentně ulevuje bohatým a na méně majetné a méně vydělávající plete bič. Holt jeho ekonomické meducíny si v ničem nezadají s meducínou c.k. schwarzenbergského osobního lékaře pluk. MuDr. Grünsteina ve výslužbě. Ta meducína by se dala shrnout takto: bohatým kuřátka na zlatém podnosu a chudým klistír, chinin a výplach žaludku. V průměru - se ovšem mají všichni velice dobře. Holt na chudý lid musí být přísnost!
07. 11. 2011 | 17:55

Jiří Vacek napsal(a):

Pane Sobotko,
zpytujte kromě charakteru této země také svůj charakter a své svědomí - co váš byt za poslanecké náhrady?
A proč, když tak dobře víte, jak se to má dělat, jste to nedělal, když jste byl ministrem financí, dokonce v době růstu. Zřejmě jste jako většina politiků také zapomněl na tu druhou půlku Keynese - v době růstu se mají splácet dluhy.
07. 11. 2011 | 17:56

antiovce napsal(a):

pro Kryštofa
Jan Keller: Dva druhy pravicových voličů

Nebudu se věnovat těm lidem, kteří volí pravicově, protože je minulý režim reálně poškodil, ani těm, kteří tvrdí, že
je minulý režim poškodil, i když z něho ve skutečnosti docela dobře profitovali. V mnoha případech se totiž jedná o
zástupný motiv. Vidíme to z toho, že řada lidí, kterým bylo v minulosti ublíženo, dnes volí levicově. A to často na
rozdíl od těch, kdo na minulém režimu parazitovali a dnes jsou nejpravicovější ze všech. Řadu takových případů zná
jistě každý ze svého okolí.
Jak lze tedy početnost a stabilitu pravicových voličů vysvětlit? Ještě docela nedávno někteří tvrdili, že žádná
pravice a levice přece už dávno neexistuje, že takové dělení je dnes prý už zastaralé. Světová hospodářská krize
snad už i těmto lidem ukázala, že dělení na pravici a levici bude ještě dlouho aktuální.
Klíč k určování pravice
V zásadě toto dělení probíhá podle vztahu k sociálním právům a k základním sociálním jistotám, podle ochoty
solidarizovat se s druhými, podle vztahu k existenci veřejného sektoru. Budu se proto zabývat pravicovými voliči z
hlediska jejich sociálního postavení a materiálních zájmů.
Voliče pravice můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií. Do prvé patří ti, kteří se obejdou bez sociálního státu
(a možná i bez státu vůbec), anebo si alespoň myslí, že se bez něho obejdou. Pro tyto lidi jsou všechny výdaje na
sociálno nesmyslné, protože jim ukrajují z jejich peněz. Jejich exponenti ve vládě pro ně zařídili rovnou daň a je jen
otázka času, kdy i rovná daň se jim bude zdát příliš vysoká.
Do druhé skupiny patří lidé, kteří sociální stát a veřejný sektor sice potřebují, volí ale pravici z jiných důvodů.
Těchto důvodů může být, jak uvidíme, celá řada.
Tato skupina je mnohem početnější než první a někteří z jejích členů jsou na sociálních dávkách existenčně
závislí. Znám příklad hned dvou ostře pravicových inženýrů, jejichž rodiny žijí na hranici bídy, oni však kandidují za
pravicové strany. Takovým lidem pracovně říkám pravicově orientovaná městská chudina.
http://blisty.cz/art/51696.html
07. 11. 2011 | 17:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Béda:
Já bych to zase neřekl. Žilo se lépe v době hospodářského růstu, kdy k moci se dostala ČSSD, která přesto pokračovala v zadlužování. Pokrytectví ČSSD spočívá v tom, že kdyby byla teď u moci, dělala by téměř stejnou ekonomickou politiku doplněnou uplácením mas voličů.
07. 11. 2011 | 18:02

český maloměšťák napsal(a):

Kryštof
Mlžíte a lžete.
Viz zde výzva :
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/bohuslav-sobotka.php?itemid=13561

Výstup si dohledejte sám.

/když je někdo retardovaný geneticky - mám s ním soucit, když je někdo retardovaný z vlastní vůle - také s ním mám soucit...ale když je někdo ratardovaný pouze z lenosti - takového považuji za skutečně retardovaného..../

Pokud jsou ve vládnoucí garnituře zjevní psychopati a zloději - je celkem kontraproduktivní vytvářet konstrukce, že když vyhraje opozice(vůbec nejsme předpovědět její konstelaci....začínají jít nahoru Zelení, snad i Obcane.cz....) - že se v tomto směru nic nezmění.

Já si prostě myslím, že každá změna už nemůže vést k horšímu...než je dnes.
/ale souhlasím, že Křečci, Haškové či Kajnarové by mohli mou logiku celkem snadno poskat do háje....no - snad bude mít členstvo ČSSD dost rozumu na to, aby poslalo do háje je.../
07. 11. 2011 | 18:03

Béda napsal(a):

Zbyněk Matyáš,

já tomu prosím vás pěkně přestávám rozumět. Když pravolevá
vláda ČSSD přebírala vládu ve světě nebyla ekonomická krize a česká ekonomika byla v naprostém rozvalu. Tunely, oficielní a fixlované dluhy, Klausovy balíčky... Jen vládu převzala nastala konjunktura. Jen co vládu opět převzaly pravicové vlády pod vedením ODS nastala opět recese. Rekordní dluhy se od té doby střídají s ještě rekordnějšími a na věci vůbec nic nemění ani mírné oživení. Velmistr Kalousek je totiž mistrem pro stát "výhodného" hospodaření a sekání rekordních dluhů. taky mistrem ekonomických predikcí a vizí. Švejk by možná poznamenal něco ve smyslu: Většího ***** (doplňte podle znalosti Haškova díla) aby pohledal.
07. 11. 2011 | 18:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

antiovce:
V době přesolidarizované Evropy, kdy pojem solidarita zakrývá skutečnost korupce mas na účet zadlužování států, dovolávat se levicového apoštola Kellera ukazuje neschopnost akceptovat realitu. Rád bych viděl ty chudé pravicové inženýry. ☺
07. 11. 2011 | 18:17

Nuba napsal(a):

Zbyněk Matyáš

nesouhlasím s Vámi

vždycky, když tady začala vládnout pravice, tak šel hospodářský růst do kytek. Bylo tomu tak v roce 1997, kdy padla vláda Václava Klause a nastoupil Zeman, za něhož se hospodářský růst obnovil a který se dokázal vypořádat s bankovním socialismem. v roce 2006 se tak stalo podruhé a je otázkou, kolik z toho ekonomického poklesu a zadlužování má za krkem hospodářská krize a kolik neumětelství a zlodějna současné vlády a jejich kmotrů.

I levice udělala některé chyby, ostatně jako každý, kdo něco dělá, ale přece jen byla k občanům vždycky přívětivější, byť by se jednalo jen o maličkosti. Takové hrůzy, co se dějí teď, tak ty nemají obdobu. Nic tak strašného tady nikdy nebylo, a to se můžete snažit hodně, abyste to zpochybnil.

Můžete mi říci, jak mají být lidé tupými škrty motivováni k dobré práci, když se v těch vyšších patrech ekonomiky a politiky toleruje zlodějna a korupce ? To už jsou bráni za úplně méněcenné ?
07. 11. 2011 | 18:17

Ivan napsal(a):

Pěkný příměr pane Sobotko. Pro mnohé by mělo být zveřejněno na těchto stránkách, vystou pení pana Bublana. Ovšem je pravdou, že to vystoupení bylo k přemýšlení, což mnohé bolí.
07. 11. 2011 | 18:19

Béda napsal(a):

Zbyněk Matyáš

včera jsem četl, že v USA se mění struktura nemajetných. Podílově upadli nekvalifikovaní a nezvdělaní černoši a nahradili je vysokoškolsky vzdělaní běloši. Jak je to jen možné? Přitom jde pro české imitátory o takřka modelovou a vzorovou zemi, kde lidé jsou vysoce motivováni, individualismus a snaha vyniknout je vštěpován dětem od kolébky, patternalismus státu je minimální.

Mohl byste to vysvětlit? Přëdem ď.
07. 11. 2011 | 18:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Béda:
S Vaším dle mého názoru naprosto nesprávným výkladem nesouhlasím, žádný rozval ekonomiky se nekonal.
07. 11. 2011 | 18:30

Nuba napsal(a):

Ivane

škoda, že jsem projev pana Bublana neslyšela, je to výborný a slušný člověk, a jako takový se těžko v nynějším politickém marasmu může prosadit. Prostě slušnost se nenosí.
07. 11. 2011 | 18:32

Béda napsal(a):

Zbyněk Matyáš,

nuže promiňte. Klausovy balíčky asi byly odrazem skvělé hospodářské kondice ČR.
07. 11. 2011 | 18:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Béda:
Snad byste mohl uznat, že Klausovy balíčky a rozval ekonomiky jsou zcela různé pojmy. Tehdejší ekonomickou situaci (i v poměru k dnešku) jako rozval ekonomiky charakterizovat rozhodně nelůze.
07. 11. 2011 | 18:44

grőssling napsal(a):

ZM napsal(a):

grőssling 07. 11. 2011 | 12:26 -
Těžko říct, jestli je lepší mít za premiéra někoho s charismatem fazolové konzervy.nebo někoho jako je bývalý (a asi i budoucí) prezident Ruska Putin nebo premiér Bulharska Borisov (prý bývalý hasič, mafián, karatista-prý držitel 7. danu,těžká váha), který veřejně řekne do médií, že Bulhary je potřeba držet na řetězu.

O Bulharsku nic nevím, ale to že Rusové mají Putina, za to mohou děkovat svému pravoslavnému pánbíčkovi.

V pátek jsem se byl projít po Malé Straně a u Lennonovy zdi jako obvykle mraky ... turistů a signifikantní zážitek, párek turistů jde proti mně a jak jinak, dáma rusky praví:
Chaťa by i u nas bylo tak intelektuaľno, kak zděs. Mně tak žalno. Její partner bez přemýšlení odpověděl : Ruskyj naród nado komandírovať železnym kulakom, nebo tak nějak a bylo po debatě.

Překládat to není třeba a výsledky ( Rusko je jedna z mála nezadlužených zemí na světě, která se nenechala rozprodat a kolonializovat jako my ) mluví pro zavedení obdobného režimu i zde. Kdepak intělektuálno, to nám doporučoval Havel a jak to po 22 letech dopadlo vidíme všude kolem. A jak pravil Smrtka ve Vizionáři, ten co přijde po mně bude jiný štramák, ten se nezakecá. Ten nový Smrtka se bude jmenovat krize 2012.
07. 11. 2011 | 18:44

grőssling napsal(a):

ZM napsal(a):

grőssling 07. 11. 2011 | 12:26 -
Těžko říct, jestli je lepší mít za premiéra někoho s charismatem fazolové konzervy.nebo někoho jako je bývalý (a asi i budoucí) prezident Ruska Putin nebo premiér Bulharska Borisov (prý bývalý hasič, mafián, karatista-prý držitel 7. danu,těžká váha), který veřejně řekne do médií, že Bulhary je potřeba držet na řetězu.

O Bulharsku nic nevím, ale to že Rusové mají Putina, za to mohou děkovat svému pravoslavnému pánbíčkovi.

V pátek jsem se byl projít po Malé Straně a u Lennonovy zdi jako obvykle mraky ... turistů a signifikantní zážitek, párek turistů jde proti mně a jak jinak, dáma rusky praví:
Chaťa by i u nas bylo tak intelektuaľno, kak zděs. Mně tak žalno. Její partner bez přemýšlení odpověděl : Ruskyj naród nado komandírovať železnym kulakom, nebo tak nějak a bylo po debatě.

Překládat to není třeba a výsledky ( Rusko je jedna z mála nezadlužených zemí na světě, která se nenechala rozprodat a kolonializovat jako my ) mluví pro zavedení obdobného režimu i zde. Kdepak intělektuálno, to nám doporučoval Havel a jak to po 22 letech dopadlo vidíme všude kolem. A jak pravil Smrtka ve Vizionáři, ten co přijde po mně bude jiný štramák, ten se nezakecá. Ten nový Smrtka se bude jmenovat krize 2012.
07. 11. 2011 | 18:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Nuba:
Za Zemana se hospodářský růst obnovil, proč tedy začal růst deficit státního rozpočtu?
07. 11. 2011 | 18:47

Béda napsal(a):

grossling

v ČR bylo 22 let, za vlády nejrůznějších mafiosních struktur intělektualno?

PS: v Rusku bylo taky za vlády "humanisty a lihového demokrata" Jelcina "inělektuaľno". Prakticky vládly mafie a pod cenou vyprodávaly a vyváděly do ciziny ruský majetek. A ruský ovčan měl s prominutím velké kulové. Na výplaty a důchody se čekalo standardně půl roku, zatímco nalitý Jelcin se svým dvorem křepčil vozemboucha a padal z pódií.
07. 11. 2011 | 18:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Nuba:
S Vašimi posledními větami naprosto souhlasím. Tato vláda nemůže v potírání korupce být úspěšná především proto, že převážně díky korupci funguje téměř celá politická garnitura v čele s ODS. Ovšem, jak víme, zkorumpováni jsou i levicoví politici (snad kromě komunistů, ti však nemají na nic reálný vliv a proto nejsou korumpováni).
07. 11. 2011 | 18:52

antiovce napsal(a):

Zbyněk Matyáš
...proč to tady Klaus nechal rozkrást, co fungofalo zničit a vytunelovat a ještě místo zisků z privatizace po sobě nechal stamiliardové dluhy? Proč nedal na rady zkušenějších?
07. 11. 2011 | 18:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Béda:
"Podílově upadli nekvalifikovaní a nezvdělaní černoši a nahradili je vysokoškolsky vzdělaní běloši" Nahrazují, nikoli nahradili.
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=720147
Asi záleží na odbornosti. Pochybuji, že oni chudí VŠ jsou programátoři, technici...atd., tedy pracovníci se žádanou byť ne prestižní odborností. Ostatně totéž je u nás.
07. 11. 2011 | 19:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

antiovce:
stamiliardové dluhy?
07. 11. 2011 | 19:02

Tek napsal(a):

Nubo

tak skalní komoušku jako jste Vy je nutné pohledat. Vynášet Bublana, který v době kdy byl ministrem vnitra, masakroval mladé lidi na Czech Teku, do nebes tak to chce silný žaludek.
07. 11. 2011 | 19:03

Hana napsal(a):

Pane předsedo - dopadli jste jako sedláci u Chlumce - ale přesto díky. Alespoň se někdo o něco pokusil - i když dopředu věděl, že nebude mít úspěch - pokusil se. To jste lidi vážně nepochopili, co nám bylo předveno? Nejde vůbec o to, kdo to předvedl, ale co předvedl. Jde o to, že někdo postavil na odpor - předem marný a zbytečný - ale postavil. Chápete to?
07. 11. 2011 | 19:03

Béda napsal(a):

ZM,

výborné ale je, že si to vzdělání zaplatili, resp. se na ně zadlužili. Je to nádherný požitek, když tržní hospodářství funguje jak skvěle namazaný stroj. V každém případě mají možnost vzít si další půjčku (pokud jim ji někdo dá) a rekvalifikovat se. A třeba skočit pod mostem, poté co zjistí, že to bylo opět k h...
07. 11. 2011 | 19:08

Nuba napsal(a):

Zbyněk Matyáš

jaká korupce mas ? Položím Vám jednoduchou otázku, na kterou neznám odpověď, spíš jen tak tuším

Když není hospodářská krize, tak svět pořád bohatne, HDP států se sleduje a většinou pořád roste. Jak je tedy možné, že scházejí na všechno peníze, které dřív byly ? Co je to za černou díru, ve které mizí ? Beru např. to, že se lidé dožívají vyššího věku a musí se tedy měnit parametry důchodového systému. Zvyšuje se věk odchodu do důchodu. No a dál ? Proč je v tomto systému málo peněz ? Dříve na, jak Vy říkáte, korupci mas bylo a dnes není, jak je to možné ?Není náhodou celý systém výběru daní a pojistného konstruován tak, aby ty příjmy nedostatečné byly ? V krizi, jak tomu bylo u nás, se naprosto nelogicky snižovaly daně podnikům, odbourala se progrese, teď mají značné úlevy OSVČ. Na druhé straně nás bude Kalousek drtit zvyšováním DPH. Jo, ono je to docela jednoduché, inkasovat za zboží denní spotřeby. Rozhodně víc, než se podívat na to, proč výběr daní a pojistného vlastně klesá. A proč se pořád propadáme na žebříčku korupce ? Kde jsou ty výsledky vlády rozpočtové zodpovědnosti a boje proti korupci. To Vás vůbec nezajímá ? Jediným argumentem pravicových fanatiků zůstává Florida Gross. Proč, prosím Vás, není ještě zavřený ? Není to tím, že v i policii a justici vládne naše politickoekonomická mafie ? Že se nepodaří odhalit všechno, to ani nikdo neočekává, ale že se nepřijde na nic ! Vždyť tady pravice vládne již skoro 6 let ! I já bych byla ráda, kdyby byl jak Gross, tak i jiní politici, kteří se na Váš i můj úkor obohatili zavření.

Je potřeba zahodit fanatismus a bránit slušnost. Ta není ani pravicová ani levicová
07. 11. 2011 | 19:08

antiovce napsal(a):

Zbyňek Matyáš
cože, vy o tom nevíte??? Kam bych vám mohl poslat analýzu transformačních nákladů (tak se té zlodějně vzněšeně říká), mám ji v PDF.
07. 11. 2011 | 19:09

Hana napsal(a):

Tek

Že masakr - dobrý! Bylo to nepovolené, na cizých pozemcích, nekolikrát byla výzva k rozpuštění a pak to bylo rozehnáno. Doporučuji vaší pozornosti záběry ze zásahů policie v Německu, USA nebo Anglii. Asi tam mají asi u policie samé komunisty. Naši policajti jsou v podstatě lidumilové.
07. 11. 2011 | 19:10

Béda napsal(a):

Tek,

škoda, že v té době nebyl u vesla Íčko. Ten by zajisté šel osobně udělat feťákům přednášku o rušení klidu a neoprávněných záborech cizího majetku.
07. 11. 2011 | 19:10

Nuba napsal(a):

Hano, Bédo

děkuji, nechejte brouka žít, já mu zazpívám, aby měl radost :)

Teku, pouze pro Vás - již vzhůru psanci této země !
07. 11. 2011 | 19:19

stále rebel napsal(a):

Naši neosvazácí zase perlí a tak pár čísel.

Za vlády pravice v devadesátých letech se rozkradl veřejný majetek v cenové relaci konce devadesátých let minimálně na úrovni 1 bilionu, v dnešních cenách nejméně dva biliony korun. Jen kuponová privatizace v roce 90 asi 400 miliard majetku, v roce 96 tento majetek představoval asi částku 700 miliard.

V roce 1998 byl dluh ve stání kase 200 miliard, jen prostým splácením úroků by tento dluh dnes představoval nejméně 400 miliard z dnešního celkového dluhu.

Když se podíváte na inflaci devadesátých let, tak zjistíte, že inflace střadatelům v devadesátých letech sežrala asi dvě třetiny jejich úspor a ekonomika vedle rozkrádání a konzumování veřejného majetku byla tažena i požíráním peněz střadatelů.

Doklad - míra inflace v letech 1989 - 2004
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/itisk/DA00255200

Další dluh vznikl v bankách z kterých muselo být vyvedeno téměř 400 miliard pochybných úvěrů a v období vlády ČSSD zlikvidováno. Vedle toho musely být uhrazeny i prkotiny jako například deset miliard za Novu a jiné průsery vzniklé za vlády pravice.

To pro dnešek stačí, ale neodpustím si poznámku, že chudák ten, kdo to převezme po Kalouskovi.

Pro levičáky léty prověřené doporučení: s blbem se nehádej. Jakmile se odkope a je to prázdná hlava a velká huba, tak raději uteč.
07. 11. 2011 | 19:27

Kryštof napsal(a):

Re - "antiovce , Béda , apod"
Nutno poznamenat , že pojem "vysokoškolský" znamená v USA ekvivalent evropského "středoškolský" .
Permanentně se opakující projev arogantní demence českých indigenous "in Š´Allah taky angličtinářů" ....
Pak je v USA podstatné , jakou specialisaci vzdělání máte a z jaké College tato je . Poslanec XY za ČSSD a jeho "Ing" za "Diplomovou práci" o plnění vína do lahví malých , středních jakož i velkých , je na tom kvalifikačně nepochybně mizerněji než černoch ze Savannah /Ga/ s oborem Bavlna - Buráky - Aligátoři .
Co neprojde ve Státech , tak tady je společensky uznaným standardem zdejších VIP / very impotent persons /.
07. 11. 2011 | 19:50

ghándí napsal(a):

slavečku, slavečku.
07. 11. 2011 | 19:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

nuba:
"Když není hospodářská krize, tak svět pořád bohatne," nicméně státy na výdaje si půjčuje více, než činí příjmy, a zadlužuje se, což je příklad i ČR.
"V krizi, jak tomu bylo u nás, se naprosto nelogicky snižovaly daně podnikům, odbourala se progrese, teď mají značné úlevy OSVČ." Nikoliv nelogicky, snížení sazby daní mnohdy zvýší její výběr (Laferova křivka) a má sloužit proti přílišné regresi. Nevím, jaké ´úlevy´ OSVČ máte na mysli.
"Kde jsou ty výsledky vlády rozpočtové zodpovědnosti a boje proti korupci. To Vás vůbec nezajímá ?" Samozřejmě zajímá a také v podstatě vím, kam: do ztracena, protože se jedná o kapsy politiků. Tento systém funguje v zásadě na základě korupce a proto bez jeho změny není možná náprava.
Vaše poslední dvě věty podepisuji.
07. 11. 2011 | 19:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

antiovce:
Také disponuji různými analýzami (i v pdf) s různými výstupy.
07. 11. 2011 | 20:00

čtenář napsal(a):

Pane Sobotko,
podle zveřejňovaných průzkumů vaší straně fandí značné procento občanů naší země. Proč jste své příznivce v co největším počtu nepozvali před parlament, aby vás podpořili? Určitě by to našlo odezvu i v zahraničních médiích a to rozhoduje. Nechápu tuto nedůslednost, pokud jste své obstrukce mysleli vážně!
07. 11. 2011 | 20:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

čtenář:
Pan Sobotka logicky se obával fiaska.
07. 11. 2011 | 20:24

ajeto napsal(a):

Pane Sobotko, nezvažujte podání ústavní stížnosti, prostě ji podejte. Na co chcete čekat?
07. 11. 2011 | 20:40

Nuba napsal(a):

Zbyněk Matyáš

OSVČ - vysoké paušály, je všeobecně známo, že daně téměř neplatí, myslím, že to bylo zveřejněno, jak poklesl výběr daní u OSVČ
"Ministerstvu financí vysychá jeden z daňových zdrojů. Příliš výhodně nastavené podmínky mají za následek nízký výběr daní od osob samostatně výdělečně činných, tedy OSVČ. Na poradě ekonomických ministrů se proto znovu otevřela otázka možného snížení výdajových paušálů pro živnostníky.

Záporný výběr daně z příjmu od OSVČ (kvůli vracení záloh na daň a o daňový bonus pro část živnostníků s dětmi) není důsledkem slabého výkonu ekonomiky. "Malý výnos je systémovou záležitostí. Daň a základ daně jsou zkonstruovány tak, že nelze očekávat, že by to v budoucnu mohlo růst," konstatoval Minčič.
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/zivnostnici-by-mohli-platit-vyssi-dane-stat-jim-mozna-snizi-pausaly-1ij-/ekonomika.aspx?c=A110725_204350_ekonomika_abr

Nejsem kvalifikovaná na diskusi o Laferově křivce, ale obávám se, že snižovat daně v krizi, kdy chybí zdroje, je hloupost a k tomu mě ještě trápí podezření, že naši chytráci si vždycky najdou kličku, křivka nekřivka, aby daně platit nemuseli.

Úpravou daňového systému v roce 2008 přišla státní pokladna o 80 miliard korun, mohu to pochopit pouze v té souvislosti, že jak Kalousek, tak Klaus tvrdili v té době, že nám se krize vyhne, Klaus mluvil něco o slabé chřipce, která rychle přejde.
07. 11. 2011 | 20:41

antiovce napsal(a):

pochybuju že ty lidi co okupujou Wall Street tam někdo zval, podle mého názoru by na to měli příjít samy. V dnešní době není problém se na nějaké akci domluvit, když se dokázali domluvit na hazení vajíček na politiky z ČSSD... Ale už je asi všechno v pořádku, k žádnému dalšímu házení vajíček se nikdo nechystá jak pozoruju.
07. 11. 2011 | 20:46

Mesotheles napsal(a):

Jakpak by to dopadlo u Thermopyl, když by peršané i sparťané byli placeni tímtéž Xerxem?
Inu tak jako v tom českém parlamentu.
Ale že to byla řež, Sobotko, není-liž pravda!?
07. 11. 2011 | 20:54

kormoran napsal(a):

Krystof , posledni veta . ))))))

A jeste se ' soudruzi' , radoby 'disidenti' ,maji cim chlubit )))

Viz . Pehe - politolog , studoval v New York, to je in )))
Nasledne vsak studentum vyplachuji hlavy Marx-Leninismem))))

Zprerazel bych detem nohy , kdyz bych se dozvedel , ze lezou na prednasky k temto "Potemkinum"!!
07. 11. 2011 | 21:45

Yosif K napsal(a):

Pani Nuba - pokud OSVC zavidite nizke dane - zkuste si to, pobejt v OSVC rezimu a misto platu na za odpracovanou dobu byt zavisla na skutecne odvedene a prodane a zaplacene praci.

Pane rebele - chudal temn kdo prevezme minsiterstvo po Kalousovi - uplny suhlas - a myslite ze az ministerstvo prevezme Sobotka nebo Mladek, ze Vam zaridi Starorecke predkrizove platy a penze? Treba penzi ve vysi 95% platu - treba 2000 EUR mesicne? Z rozprodeje statnich dluhopisu "nenasytnym nemeckym bankam"? Nebo z poradneho zdaneni Bakalu a Mladku? Opravdu jste tak naivni? Nebo uz vam trosku svita v hlave, ze nejakou dobu uz lepe proste o moc lepe nebude?????
07. 11. 2011 | 22:10

Nuba napsal(a):

Yosife

nevím, jak se živíte, ale pokud jako OSVČ a je to tak strašné, tak s tím praštěte, jděte do zaměstnaneckého poměru, plaťte daně a odvody jako mourovatý a budete spokojený ? Nikdo Vás přece nenutí tak strašně trpět, děláte to dobrovolně.

Že by z důvodů dobrovolného poškozování nebo Vám to někdy i docela vyhovuje. Všechno má, pane, svá pro a proti, to snad víte také.

"Je to důsledek toho, že máme dvojí metr na klasické zaměstnance a na lidi, kteří jsou zaměstnáni skrze živnostenský list," okomentoval situaci analytik Era Poštovní spořitelny Jan Bureš. Zaměstnávat na živnostenský list, v takzvaném švarcsystému, je podle něj pro řadu zaměstnavatelů z daňového hlediska výhodnější. Další příčina je v tom, že s nimi zaměstnavatelé mohou daleko flexibilněji zacházet. Nejsou totiž tolik omezováni zákoníkem práce. Za tuto anomálii podle něj Českou republiku už kritizovala řada mezinárodních organizací, například OECD.
Údaje ČSÚ dávají Burešovi za pravdu. Podstatnou část podnikatelů totiž tvoří ti, kteří nemají žádné zaměstnance. Z celkového počtu pracujících jich je 13,4 procenta. Přitom například v Německu je podle statistiků tento podíl 2,3krát nižší.
Před trendem zaměstnávání lidí ve švarcsystému již delší dobu varují odbory. "Systém zdanění osob výdělečně činných je neuvěřitelným způsobem vychýlený," řekl ČTK Martin Fassmann z Českomoravské konfederace odborových svazů. Znamená to podle něj velký zásah pro veřejné rozpočty. Například VZP prý spočítala u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) ztrátu na zdravotním pojištění na zhruba 15 miliard korun ročně. U důchodového pojištění pak prý ztráta činí přes 30 miliard. Fassmann poukázal také na to, že OSVČ odvedli v průběhu prvních deseti měsících letošního roku na daních jen 300 milionů korun, tedy pouze pět procent předpokládané částky. To je podle něj mimo jiné dáno odpočty, které si mohou uplatnit."

V počtu OSVČ jsme na 5. místě ze států EU a počet stále narůstá. Asi rádi trpí.
07. 11. 2011 | 22:40

modrý edvard napsal(a):

nubo,
já jsem OSVČ (pravej, ne švarcův), a kdyby mě někdo chtěl zaměstnat, tak se zaměstnat nechám. Ale sehnat flek není nic jednoduchého. Pokud odbory říkají, že na tom jsou odbory blbě, tak jde o normální lobing.
07. 11. 2011 | 23:58

kormoran napsal(a):

Na zaver.

Ani pri sve nejbujnesi fantazii si nedokazu predstavit Bohouse a jeho partu , jak bojuji u Thermopyl)))

Vzdyt pouze spartska prilba by mu zlomila jeho zensky krcek, natoz , ze tam pobiha polonahy a sermuje prstikem !

Fakt bych si krupnul smichy.
Koukal jsem se na video , ale bohousa jsem tam nevidel)))) Mozna ten cerveny plast , ktery v jednu chvili uletel)))

Bohuslave ! Takto vypadaji pravi ' freedom fighters'-
https://www.youtube.com/watch?v=YGZgl1dvAoo
08. 11. 2011 | 01:19

lejen napsal(a):

to Béda,to Občan:

jak jsem původně uvedl (úplně nahoře)-psal jsem to za předpokladu :že neberu v úvahu "morální opotřebování" (terminus technicus) (t.j.výroba bez technických inovací postupně ztrácí trh a má problém s produktivitou práce).
Ve chvíli kdy tento zjednodušující předpoklad opustím,dostanu se na nezorané pole?
Všechno je pak jinak? Pokud vím nikdo z klasiků marxismu ani moderních marxistů se o to nepokusil.V době Marxově probíhala "technická revoluce"-např. vynález spalovacího motoru elektromotoru-a ani Marx se o to nepokusil.Marx byl znalý filosof,extrémně erudovaný ekonom a nepříliš kvalifikovaný matematik(ře by to hrálo roli?). Dnešní američtí teoretici,kteří celý život jako Nash dělají čistou fyziku (kvantovou teorii pole s topologií) nebo matematiku s pojmy jako "loop spaces" nebo "asymptotic freedom" ,dostávají Nobelovy ceny za ekonomii.Nash senior a tuším i junior strávili nemalou část života v blázinci díky psychiatrům.
Viz náměstek fyzikálního ústavu AV SSR,zastřelený roku 1937 v stalinských čistkách jako trockista,měl roku 1931 velký úspěch v Londýně s přednáškou "Sociální kořeny Newtonovy fyziky".Lze najít na internetu celou-hledejte :"Gorelik"-autor informace.
Ne ,nepustil jsem se cestou,kterou nešli marxisté ani Nobelovci.Důvod je ten,že zavedení faktoru "morální opotřebování" vede nutně k hodnocení "globálního kapitalismu" )t.j. vyjít za hranice státu a národní ekonomiky),což má Béda na mysli -"finanční trhy",nepřímo po "produktivitou" i Občan.
Vyjde to za rámec národní státní ekonomiky,v níž ještě je těsně propojen státní rozpočet s Marxovvým schématem prosté i "rozšířené reprodukce", do nějž nutně pak vstoupí "nadhodnota" ((m="m"+ delta "m"),(velkou roli hrje akciový kapitál a finanční mezinárodní trh)), z níž se odvine hospodářský cyklus s opakovanou krizí z nadvýroby,cyklus inovačně schopné společnosti.Ta může v globále souviset a sousedit se státy s krizí "z podvýroby"-inovačně neschopnými,t.j.s málo produktivní ekonomikou,ne příliš cyklicky krizovou,spíše stagnující nebo upadající monotonně.Může probíhat transfer technologí,suroviny za technologie apod (viz rozvojové země,resp. i my se zahraniční privatizací?).Každopádně já osobně si nejsem jist jak globál zahrnout a chápat exaktněji.Zda je to prostředí s nekonečně mnoha stochastickými proměnnými nebo spíše deterministická resp. krystalicky jednotná entita.Marx o globále usuzoval pro budoucnost jako o jednotném tržně-proletářském prostředí,z něhož revolucí vzejde později jeden společný světový komunismus.Dnešek je více podoben dominu nebo i diktátu kapitálu,koncernů,momopolů a bank.Samozřejmě,že některé vrstvy společenstev se propadají na dno -směrem k živoření,některé bohatnou.Mixují se,jsou provázány vzájemně jinak než v 19.století-století průmyslové a technické revoluce a vzniku Marxovy teorie?
08. 11. 2011 | 04:38

lejen napsal(a):

opravuji výše na "že by to hrálo", "monopolů a bank"
08. 11. 2011 | 04:42

HonzaJ napsal(a):

Ke kritice, že ČSSD nepodala ústavní stížnost kvůli omezení diskuze v parlamentu:
Aby stížnost byla účinná, musí ji sepsat kvalifikovaní právníci a musí ji doložit dokumenty. To samozřejmě potřebuje nějaký čas. Špatně sepsaná stížnost by měla opačný účinek. Taky není spěch, ústavní soud si na to nechá určitě nějaký čas - viz stížnost kvůli stavebnímu spoření.
Ke kritice, že ČSSD se více neprosazuje ve sdělovacích prostředcích:
Jak to má dělat, když jsou sdělovací prostředky mimo její vliv a většina novinářů je pravicových. Myslím si, že jedním z důvodů vyvolání obstrukcí bylo upozornit veřejnost na nesmyslnost tzv. "reforem"
08. 11. 2011 | 09:02

Občan napsal(a):

To Lejen:

No, tak tohle budu muset přečíst víckrát než jednou :o)
Nicméně velice děkuji, protože takhle vědecky pojatý názor na ekonomii a ekonomiku jsem tu asi ještě nečetl. Proto asi potrvá déle, než budu schopen na něj zareagovat.
Jinak - já mám z dnešního vývoje pocit, jako by se dění v ekonomice zcela vymklo nejez zpod kontrol, ale i z rámce dosavadních znalostí o ekonomických dějích. Proto jsem také zjednodušeně napsal, že Vy pracujete s reálnou ekonomikou, zatímco to, co se děje, se jí ani vzdáleně nepodobá.
Ale pokusím se to pochopit i na základě Vašeho názoru a Vašich doporučení.
08. 11. 2011 | 09:05

český maloměšťák napsal(a):

lejen
Nobelova cena za ekonomii - ve svém původním významu - nexistuje.
Není to moc známo, ale je to tak.

"...Alfred Nobel ve své závěti napsal, že z jeho pozůstalosti mají být každoročně udělovány ceny za vynikající činy v pěti oblastech lidské činnosti:

Nobelova cena za fyziku – udělována švédskou Královskou akademií věd
Nobelova cena za chemii – udělována švédskou Královskou akademií věd
Nobelova cena za fyziologii a medicínu – udělována institutem Karolinska
Nobelova cena za literaturu – udělována Švédskou akademií
Nobelova cena za mír – udělována komisí norského parlamentu

Roku 1968 se Švédská národní banka rozhodla založit Nobelovu cenu za ekonomii, pod názvem „Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela“. Tuto cenu uděluje švédská Královská akademie věd, ale jelikož není zmíněna v Nobelově závěti, peněžní odměna se nevyplácí z Nobelova fondu, a nejedná se tedy o „Nobelovu cenu“.[1] Přesto se uděluje společně s ostatními cenami. V roce 1968 však bylo rozhodnuto, že žádné další ceny „na památku Alfreda Nobela“ již zaváděny nebudou...."
--------------------------
Což je škoda.
Uvažoval jsem , že totiž navrhnu Protikorupční vládu ČR na Nobelovu cenu za korupci.
No - myslel jsem to dobře.
A jakási šance by tu byla - nemalá !!!! - že i Česká republika bude mít aspoň jednoho Nobelistu.
08. 11. 2011 | 16:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Nuba:
Už jsem absolvoval mnoho diskuzí na téma OSVČ vs. zaměstnanci a dospěl jsem k závěru, že toto téma je příliš žhavé pro racionální přístup. Přesto nemohu nereagovat na Vaši argumentaci "jděte do zaměstnaneckého poměru, plaťte daně a odvody jako mourovatý a budete spokojený ?" aspoň připomínkou podstatně vyšších starobních důchodů zamšstnanců oproti OSVČ s obdobnými příjmy, protože zaměstnavatelé (mnohdy právě ty OSVČ) jim zaplatí tři čtvrtiny důchodového pojistného. Jinými slovy řečeno, aby OSVČ dosáhla výše starobního důchodu srovnatelné s výší důchodu obdobně vydělávajícího zaměstnance, musí oproti tomu zaměstnanci odvádět čtyřnásobné pojistné.
Už vůbec nerozebírám fakt, že mzda zaměstnanci slouží pouze k osobní spotřebě na rozdíl od OSVČ, která musí investovat.
08. 11. 2011 | 22:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Nuba:
A k argumentaci odborářů lze dodat jenom jediné: je ve všem lživá. Švarcsystém je nelegální, ale zcela legitímní pracovněprávní vztah, na kterém by však stát potažmo zaměstnanci nemohli tak vydělávat jako na závislém pracovním poměru. Většině zaměstnanců zcela určitě by se nelíbilo pracovat bez jistoty výpovědní lhůty, bez nároků na pracovní přestávky, dovolenou, zákonnou pracovní dobu, nižší nemocenskou...atd., o zajištění dalších organizačních náležitostí (materiál, umožnění stravování,..atd.) nemluvě.
08. 11. 2011 | 22:51

Nuba napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Pane Matyáši, ať si každý dělá co chce a co je mu vlastní. Ale na tvorbě HDP by se měli podílet všichni, kteří pracují a kdo potom na funkcích státu participují, tzn. školství, zdravotnictví, doprava, bezpečnost atd. Mám na finančním úřadě známou, která mi řekla, jak minimální je hromádka těch daňových přiznání, ve kterých se OSVČ k daňové povinnosti hlásí a jak velká je na druhé straně ta, kde neplatí buď vůbec nic nebo naprosté minimum, či žádají o vrácení. Je přece jasné, že uplatnění paušálu ve výši 80 % je obrovské zvýhodnění, to by se líbilo každému. Ovšem i ministru Kalouskovi se to už přestává líbit, a toho k nějakému příklonu k levici obviňovat nelze.

"Známe už i výsledek za prvních devět měsíců, vybrala se nula. Ale i kdyby se nakonec vybralo těch 5,4 miliardy korun, se kterými státní rozpočet počítá, vychází nám něco přes šest stovek na individuální OSVČ měsíčně. Když to srovnáme se zaměstnanci, platí asi třikrát méně. A ve stejném poměru méně platí OSVČ i zdravotní a sociální pojištění.
Když však OSVČ onemocní, dostane ze zdravotního pojištění plnou péči a čerpá 100 procent nákladů. To není to dobrá rovnice. Podobná rovnice se rýsuje i u penzí za minimální odvody, které budou logicky taky minimální a nejspíš budou muset být doplněny státními příspěvky na bydlení a dalšími".

Všechno má své pro a proti, zaměstnanci dnes také nemají žádnou jistotu zaměstnání. A poslouchat jiné. Což je v mnoha případech také motivace OSVČ, že jsou svými pány a nemusejí poslouchat mnohdy arogantní příkazy. A to už vůbec nemluvím o švacsystému, kde zaměstnavatelé úmyslně obcházejí odvody do státní pokladny.

Nenapadám OSVČ an block. Manžel také vlastní živnostenský list, ovšem není to jeho hlavní zdroj příjmů, tím je jeho zaměstnání. Daně přitom platí jak jako zaměstnanec, a ty jsou hodně velké, tak jako živnostník. Letos, to je pravda, kdyby nebyl zaměstnán, tak by to bylo hodně špatné, z 10 - ti měsíců jsme neměli zisk v 5 ti měsících a kdybychom byli závislí pouze na těchto příjmech, tak by to nebylo moc dobré. Ale zase na druhé straně manželovo podnikání je opravdu specifické, jedná se o záležitost, kterou mohou lidé odložit, nejedná se o produkty každodenní spotřeby, je to spíš o oblasti nadstavby a jak již bylo konstatováno v tisku, Kalouskovi se hroutí rozpočet i z toho důvodu, že lidé spíš šetří a klesá poptávka.
09. 11. 2011 | 09:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Nuba:
Nemohu nechat bez povšimnutí iracionalitu Vašich argumentů. Je snad věcí živnostníků starost o výběr daní? Pokud to státní úřednící neumějí a pokud někdo stanoví 80%-ní paušál u jedné skupiny OSVČ, mohou za to živnostníci? O švarcsystému jsem Vám sdělil svoje mínění, opakuji: je to legitímní pracovněprávní vztah, při kterém by však stát nemohl zaměstnavatele obírat o ty Vámi propagované neodůvodnitelné odvody. Váš názor o tom, že OSVČ jsou vlastními pány, jsou natolik vzdálené realitě, že vyvolávají jenom hořký úsměv. Prostě přes Váš zaměstnanecký obzor nedohlédnete dál a proto nevidím valného smyslu v této debatě pokračovat. A věří-li někdo ministru JKalouzskovi, když se to hodí....
Zaměstnavatel Vám zaplatí tři čtvrtiny starobního důchodu. Váš manžel jistě dobře ví, proč se na dráhu OSVČ zcela nepustí. Je dobré mít zajištěný stálý příjem od zaměstnavatele se všemi benefity a příjmem vyprodukovaným vlastní schopností bezrizikově si zlepšovat finance.
09. 11. 2011 | 10:02

Nuba napsal(a):

Zbyněk Matyáš

ten vlastní pán bylo myšleno tak, že nemusí žádat o propustku, když se chce jít vymočit, přece jen má při manipulaci se svým časem větší prostor, než zaměstnanec, i když beru, že je řízen z druhé strany přáním zákazníka. Kalouskovi nevěřím, tomu přece věříte Vy, proto jsem se na něj odkázala,když zpochybňujete argumenty odborů.

Co se týká mého manžela, tak má vyloženě podnikatelskou povahu, je hodně aktivní a pořád něco vymýšlí, ale nová doba jej zastihla v pozici, že měl za sebou vysokoškolská studia v jistém specifickém oboru, kde měl zajištěnou a dodnes má profesní kariéru a tím i docela zajímavé finance. Přesto mu to vzhledem k jeho aktivní povaze nestačilo a přijít převrat v době, kdy byl mladší, tak zcela jistě podnikal na plný úvazek. Není to tedy tak, jak si myslíte, že se pouze jistí. Využívá pouze toho, co mu doba a její změny nabídla. Tedy doba minulá, kdy podnikat nešlo a současná, kdy nešlo podnikat v oblasti jeho vysoké kvalifikace, ale začal podnikat na poli své celoživotní záliby. Nevidím na tom nic špatného, spíš jej za to obdivuji, a to i přesto, že doma musím tím pádem být i za chlapa, tedy v těch pracích, aby nedošlo k omylu :)

No, možná bychom časem nebyli zase názory tak daleko, kdybyste připustil, že spousta OSVČ ty daně tzv. šulí, tak já bych Vám přiznala, že je to částečně spravedlivé vzhledem k většímu riziku, které musí nepochybně nést.

Jak říkám, každému, co jeho jest a všechno na světě má svá pro i proti
09. 11. 2011 | 10:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Nuba:
"spousta OSVČ ty daně tzv. šulí" To samozřejmě přiznávám, jenomže o tom nebyla řeč. Námitky zaměstnanců vyplývají často ze závisti, že jsou účinněji kontrolováni a daně "šulit" je pro ně obtížnější.
Ekonomicky stát na vlastních nohách je z povahy věci náročnější, proto většina lidí raději prodává svou pracovní sílu než by ji využili pro vlastní produkci výrobků či služeb.
09. 11. 2011 | 11:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy