Místo omezování hazardu se teď vede bitva o jeho výnosy

16. 11. 2011 | 11:20
Přečteno 3222 krát
Chtělo by se říci se Švejkem: „Tak se nám debata o regulaci hazardu (ne)pěkně posunula, paní Müllerová“. Když jsem v roce 2005 předkládal novelu loterijního zákona, která měla dát poprvé obcím možnost zcela vymístit hazard z jejich katastru, byla debata o regulaci hazardu v úplně jiné poloze, než je dnes.

Až do roku 2010 byl tlak na silnější regulaci hazardu veden nezpochybnitelnými etickými motivy, jež symbolizovali starostové, kteří chtěli omezit či zakázat provoz hazardních her ve své obci, ale zákon jim to neumožňoval. Mělo se automaticky za to, že když se pravomoc povolovat různé hrací automaty a kasina převede ze státu na obce, které jsou přímo konfrontovány s negativními dopady kolem hazardu, regulace se zpřísní a heren ubude. Osobně jsem byl o tom přesvědčen také, a proto jsem jako poslanec několikrát stál v čele legislativních iniciativ, které se posílení pravomocí obcí snažily, a jsem rád, že se nám to nakonec (navzdory tlaku hazardního průmyslu) povedlo!

Dnes se ale situace začíná měnit a je otázka, zda převedení regulace na obce povede skutečně k tomu, že příležitostí k hazardním hrám opravdu ubude a omezí se sociální problémy, s hazardem spojené. Místo debaty o tom, jak herny zrušit, se dnes vede spor o to, jak rozdělit jejich odvody. Jistě cítíte ten významový posun. Ze zrušené (zakázané) herny totiž žádné odvody nejsou a nebudou.

Místo omezování hazardu mají obce (podle Gazdíka, Kalouska spol.) dostat větší ekonomické pobídky k tomu, aby ho pěstovaly. Posiluje se tak zřejmý střet zájmů a závislost obcí na tomto kontroverzním zdroji příjmů. Regulátor hazardu, obec, je odměňována za to, že hazardu co nejvíc povolí. Jak to asi v praxi dopadne? Troufám si tvrdit, že i když mají obce právo hazard na svém katastru zcela omezit (to je správné, prosazuji to od roku 2005), udělá to jen naprosté minimum z nich. V současné ekonomické mizérii bude každá koruna dobrá. Co na tom, že ji dodají gambleři, co na tom, že tím budou trpět jejich rodiny, co na tom, že na hazard je navázána i kriminalita, včetně prostituce a krádeží. Pod tlakem TOP 09 se regulace hazardu zvrhává ke svému pravému opaku. Pěstování pro výnos. Peníze z hazardu najednou nesmrdí…

Jaké by bylo správné řešení? Podíl obcí na výnosech hazardu by neměl přesáhnout jednu třetinu. Zbytek by měl končit ve státním rozpočtu prostřednictvím standardního zdanění. Bude tak oddělena funkce regulátora (obec) od toho, kdo bude v zásadě anonymně získávat většinu výnosů z provozu hazardních her (stát). Sníží se tak opravdu nepříjemný střet zájmů, který nyní budou muset řešit zastupitelstva obcí po celé zemi. Pokud budou obce méně ekonomicky motivovány k tomu, aby hazard povolovaly, a současně ho budou moci zakázat, heren skutečně ubude. A stát může dát (možná dokonce nižší) výnosy z hazardu transparentně na sport a sociálně preventivní aktivity.

A ještě několik poznámek k tomu, co se nyní děje kolem novely loterijního zákona:
Senátoři ČSSD opraví v Senátu vládní návrh daňové reformy, trvá přitom na zajištění financování sportu z výnosů hazardu a odložení účinnosti na rok 2015. ČSSD ale odmítá pokrytecké obviňování ze strany TOP 09, která hovoří o tom, že se ČSSD stala při hlasování o tzv. daňové reformě součástí jakési „hazardní koalice“. ČSSD trvale hlasovala a vždy hlasuje pro všechny návrhy, které směřovaly a směřují k posílení regulace hazardu. V tomto případě nešlo o regulaci, ale o rozhodnutí, zda z výnosů hazardu bude garantováno financování sportu, který dnes v naší zemi prochází vážnou finanční i organizační krizí. Poslanci ČSSD hlasovali v souladu s dlouhodobými programovými prioritami ČSSD, které počítají s tím, že by významná část výnosu z hazardních her měla být použita právě na řešení financování sportovních organizací, včetně podpory mládežnického sportu a sportovních aktivit na venkově.

Je nutno připomenout fakta:
Zákon byl, včetně nyní zjišťovaných legislativních chyb, schválen výhradně hlasy ODS, TOP 09 a VV. Pokud měli poslanci TOP 09 ke konečné podobě zákona výhrady, neměli pro něj hlasovat stejně, jako pro zákon nehlasovali poslanci ČSSD. Zákon by pak nebyl vůbec přijat.
V průběhu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně byla podána celá řada pozměňujících návrhů, které se týkaly zejména úpravy regulace hazardu. V naprosté většině se jednalo o návrhy, předkládané koaličními poslanci. Pozměňující návrh, který mění současnou situaci při použití výtěžku z hazardu tak, že jednu třetinu ponechává obcím, druhou třetinu posílá ve prospěch sportu na zvláštní účet ministerstva školství, a poslední třetinu umožňuje provozovatelům poskytnout po schválení ministerstvem financí na veřejně prospěšné účely, předložili koaliční poslanci z ODS a VV. Tento návrh schválil rozpočtový výbor, v němž má opět výraznou většinu vládní koalice. Ministr financí Kalousek do celého tohoto procesu nijak nezasahoval, ačkoliv k tomu měl řadu příležitostí.

I tento návrh rozpočtového výboru, kolem něhož se vede debata, je pozitivní změnou oproti současnému platnému legislativnímu stavu, neboť nyní rozdělují provozovatelé hazardu 100% výtěžku bez jakéhokoliv schvalování ze strany ministerstva financí.
Schvalování tzv. daňové reformy doprovázel legislativní chaos a snaha vládních poslanců měnit řadu důležitých ustanovení, včetně účinnosti, na poslední chvíli. Podobný legislativní zmatek bohužel doprovází všechny tzv. vládní reformy a zvyšuje pravděpodobnost, že zákony budou obsahovat velké množství chyb. To se stalo i v případě tzv. daňové reformy. Koalice poslala do Senátu legislativní zmetek a paskvil. Je dobré připomenout, že jak předkladatel zákona, tak zpravodaj, kteří řídili závěrečné hlasování, byli opět z řad vládní koalice.

Jediný důvod, proč při hlasování na plénu Poslanecké sněmovny jeden z pozměňujících návrhů rozpočtového výboru podpořil celý poslanecký klub ČSSD, byla obava ČSSD o zajištění financování sportu v příštích letech. V současné době jdou ročně na podporu sportovních aktivit v rámci prostředků na veřejně prospěšné účely z hazardu více než 2 miliardy korun. Pokud by byl zákon schválen v podobě, jak to prosazovala TOP 09, sportovní prostředí by o tyto prostředky nenávratně přišlo. Navrhované řešení, které poslanci ČSSD podpořili, je zcela transparentní. Třetina výnosů z hazardu by měla směřovat na zvláštní účet ministerstva školství, které by tyto prostředky následně rozdělilo ve prospěch sportu.
Je dobré rovněž připomenout, že to byla ČSSD, která od roku 2005 trvale předkládala návrhy zákonů, směřující k posílení regulace hazardu a zvýšení transparentnosti použití výtěžku z hazardních her a loterií. Před volbami v roce 2010 byl návrh ČSSD na regulaci hazardu schválen jak v Poslanecké sněmovně, tak Senátu. Vetoval ho však prezident republiky a to ve chvíli, kdy jeho veto už nemohla rozpuštěná Poslanecká sněmovna přehlasovat. Prezident republiky tak daroval hazardu celý rok 2011 bez přísnější regulace. Aniž ho za to kdokoliv, mimo ČSSD, tehdy kritizoval.
K podivnému vetu prezidenta na jaře 2010 mlčeli i představitelé TOP 09 Kalousek a Gazdík. Tehdy jim hazard asi nevadil, jinak si to ostudné mlčení nedokážu vysvětlit.

Ihned po volbách v roce 2010 ČSSD předložila návrh na regulaci hazardu znovu. V Poslanecké sněmovně i v Senátu pak podpořila návrh, na kterém se shodly napříč všechny politické strany.
Důvod pro současné hysterické výkřiky TOP 09 je jiný. Ministr Kalousek a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Gazdík potřebují nutně odvést pozornost od skutečnosti, že nebyli schopni prosadit novelu zákona o rozpočtovém určení daní, kterou už rok slibují starostům malých obcí, aniž by vláda předložila do Poslanecké sněmovny jakýkoliv konkrétní legislativní návrh. Vláda na ni totiž nemá peníze, v žádném rozpočtovém výhledu s ní nepočítá, což ale Gazdík s Kalouskem nemohou starostům přiznat.
Současně potřebují zakrýt fakt, že v novele zákona o DPH snížili podíl obcí na výnosu z této daně, čímž postupují zcela v rozporu s tím, co starostům a samosprávám TOP 09 slibovala před volbami. Obce tak budou platit vyšší výdaje, spojené s růstem cen, vyšší výnos z DPH ale neuvidí. Místo těchto nesplněných slibů nyní nabízejí obcím alespoň peníze z hazardu. Na úkor budoucího financování sportu.

Senátoři ČSSD opraví v Senátu zřejmé legislativní a věcné chyby, které se týkají loterijního zákona. Ten bude účinný od prvního ledna 2012. ČSSD přitom trvá na legislativním zajištění financování sportu z výnosů hazardu a odložení účinnosti změn v daních až na rok 2015. Tak, aby o nich mohli definitivně rozhodnout občané v příštích volbách do Poslanecké sněmovny.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kuchař napsal(a):

Hele Mlho!
A z čeho si myslíte se vybere na ty Vaše poslanecký náhrady ?
16. 11. 2011 | 11:50

+C9snik napsal(a):

Má recht, předseda.
16. 11. 2011 | 12:17

Jee napsal(a):

Kuchař
Přesně tak! Poslaneckou prebendu je třeba z něčeho financovat. Při totálním propadu ekonomiky zbývají jen naši poddajní občané.
A Zde má Sobotka na výběr. Buď je oškubat selektivně (herny, cigarety,...) anebo plošně (opětné snížení důchodů,nepřímé daně,...). Logicky by měla vítězit první volba, kdy je každý jedinec oškubán dobrovolně. Protiváhou je potom okradení důchodců, neboť u této skupiny díky geriatrickým indispozicím nehrozí tak velké navýšení kriminality.
16. 11. 2011 | 12:40

Kuchař napsal(a):

Jee:
Vzhledem k tomu, že pan Sobotka je propagátor průběžného financovámí, nemůže se jednat o krádež, páč dotyčný důchodce si nic nenašetřil, ale celej život platil na jiného důchodce.

Tak co mu chcete ukradnout ?
16. 11. 2011 | 12:56

VFISCHER napsal(a):

SOBOTKOVY ESKAPÁDY !!
Přemoudřelý svazák aparátčík Sobotka nám zde káže svá moudra ! Že je někde řežba o prachy ?? No to je novina Sobotko ! Jakobyste vy, celá ta vaše partaj a všechny další partajní smečky všežravců někdy dělali něco jiného, než se řezali o prachy a prebendy !!! Zeptejte se na to vašeho kámoše Palase, Zgarby, Grosse a jinejch vejlupků všech co jste jich tam měli a máte a nezvracejte náím zde do obličejů vaše pózy o tom, jak to myslíte dobře a poctivě ! Na to vás užije !! FUJ !
16. 11. 2011 | 13:31

Hráč napsal(a):

Ať žije hazard a všechny povaleči v republice, kterým se nechce dělat a jenom si hrát! Zlaté české rečičky (ručičky?). Ručičky, vy dělat nebudete.....tratatá...
16. 11. 2011 | 13:41

neo napsal(a):

Co maj všichni s tim hazardem?

Když se zakáže, tak se bude hrát načerno
Když se zdaní víc, tak se bbudou více odklánět peníze aby se nedanilo.

Přitom by stačilo všechny dávky zavést účelově a tvrdě trestat zneužívání. To by ubylo heren přirozenou cestou a specielně v oblastech jako jsou severní čechy a morava.

V praze by se jich asi i nadále uživilo dost.

navíc pokud to nejsou peníze ode mě jako daňového poplatníka, určené na jídlo, hledání práce či pomůcky pro děti, tak je mi fuk jestli skončí v automatu.
16. 11. 2011 | 13:46

franky napsal(a):

Pane Sobotko.
Kdyby jste se jako strana věnovali systematicky problémům této země, věděli by jste, které jsou rozhodující a které jsou okrajové. A až by jste to věděli, tak by jste museli hledat a najít řešení. Ono je ale jednodušší se chytit nějakého okrajového problému na kterém lze získat politické body. Jak kdysi odpověděl jeden váš poslanec na jednu občany předkládanou aktivitu "Je to pánové vážná věc co tu pžedkládáte, ale v současné době je to pro nás mediálně nezajímavé". Tečka.
16. 11. 2011 | 13:55

fass napsal(a):

Hazard není okrajový problém!!
16. 11. 2011 | 13:58

J. napsal(a):

Aby Kuba pomlčel, dal mu Nečas trafiku.
Myslím však, že to je jen přechodné řešení...
16. 11. 2011 | 13:59

Petr napsal(a):

Pane předsedo,
trapné výmluvy. Jste všichni stejní. Vy ČSSD, ODS, KSČM, TOP O9 včetně starostů a VV a stejní jako byli Zelení, ODA, US DEU, KDU ČSL, KDU Morávaci a další.
Jen se občas mýlíte. Stejně jako komunisti při prověrkách.
Dobré by bylo, kdyby jste se všichni chytli za ruce a skočili do Vltavy. Ale takového štěstí se český národ nedočká.
Vaše ješitnost, že vy všichni jste stvoření geniální Nadlidé, kteří provedou český národ na výsluní, kde již mezi válkami byl (10. místo na světě), Vám odejít nedovolí.

Takže vzhůru do Bangladéše! Jde jen o to které české politické straně se to povede dřív.
16. 11. 2011 | 14:08

zemedelec napsal(a):

To J.
Ono je to trochu jinak.
Nečas poslouchá jak hodinky.Tohle přece nikdo nečekal.Nečase mě není líto,ale stovky slušných politiků ODS,včetně odpovědných voličů.Tady bude opravdu problém,takhle systematický si nechat znevěrohodnit stranu.Kdo za tím vším stojí a co je jeho záměrem.
16. 11. 2011 | 14:26

Jee napsal(a):

Neo
Máš pravdu - nezakazovat hazard. Zakázalo se krást a ono se krade "načerno". Je zakázáno lézt v metru do kolejiště a ono se tam stejně leze.

Kdyby ses ale trochu rozhlédl po světě, tak bys zjistitl, že to "načerno" se odehrává v daleko menším měřítku.
Spousta gamblerů začalo chodit nebo chodí do herny protože se s ní srazí čelem, když vyleze z baráku. Je prokázáno, že tam, kde se ve Švédsku snížila dostupnost alkoholu (místně i časově) - poklesla jeho konzumace (respektivě její neblahé důsledky) i přesto, že vznikly nově černé palírny. Povrchní úvaha je k ničemu.
16. 11. 2011 | 14:27

neo napsal(a):

Jee:

to neni povrchní. Nechci žít ve společnosti, kde není možnost zahrát si hazardní hry, napít se, zakouřit si nebo se koukat na porno.

Herny se musí regulovat samy a to působením trhu. Když nebudou mít zákazníky, tak nebudou provozovány.

Docela by mě zajímala statistika, kdo tam točí prachy, kolik z nich je gamblerů atd..
16. 11. 2011 | 14:34

Miky napsal(a):

Pane Sobotko!
Vy velký super ekonom si můžete plkat co je Vám libo .
Jedno ale neodkecáte !
Do dneška jste nedokázali zdanit všelijaké ty prostitutky a povalující se štětky.
Asi na ně nemáte-ani Vy ,ani ODS a +další..
Nebo jsou vám povahou svého "řemesla" tak blízké,že jsou nedotknutelné stejně jako mnoho politiků-zlodějů....??
Hlavně,že více zdaníte lidem i chleba -styď te se !
16. 11. 2011 | 14:54

neo napsal(a):

Miky:

ve svých bordelech má čssd jistě progresivní daň a možná platí i stravenkama:)
16. 11. 2011 | 14:59

kristusek napsal(a):

neo

snad poprvé s vámi, alespoň částečně, souhlasím. také nechci žít ve společnosti, kde "není možnost zahrát si hazardní hry, napít se, zakouřit si nebo se koukat na porno".
Ovšem na druhou stranu nemusím mít hernu na každém rohu, když stačí jedna v ulici, nemusím mít místo všech obchodů bary, nemusím kouřit, kdekoli se mi zachce a na porno koukat třeba v čekárně u doktora.

Podotýkám, že chodím na pivo, kouřím, a to porno... no, sem tam:-p Akorát automaty teda nehraju, to ne...

A ruka trhu to nevyřeší, spousta heren funguje jako pračka peněz (ne, hmatatelné důkazy samozřejmě nemám).
16. 11. 2011 | 15:26

Miky napsal(a):

neo
Za stravenečky -panáčku ?
No, je-li tomu tak , tak místo chutné večeře přeji soudruhům požádnou kapavku
s hojným výtokem !
16. 11. 2011 | 15:38

neo napsal(a):

kristusek:

taky nemusím mít hernu na každém rohu a taky ji tam nemám. Trh sám o sobě dokáže herny regulovat. Je samozřejmé, že vznikají nejvíce tam, kde je vysoká nezaměstnanost a lidé žijí ze sociálních dávek. Neznám statistiku, ani nevim, zda existuje, ale takoví budou tvořit nemalé procento zákazníků heren.

účelovost dávek by tedy hernám odebrala velkou část klientely a samy by zanikly.

Jsem víceméně pro samoregulaci a to platí i o těch barech, obchodech a místech kde se dá kouřit.
16. 11. 2011 | 15:39

zdenekb napsal(a):

neo:

No nevím, v Praze je jich hodně a v Brně skoro na každém rohu jsou... se mi zdá, že neviditelná ruka trhu jaksi nestíhá.

Mimochodem, "účelovost dávek" znamená, že budeš lidem diktovat, co přesně si smějí či nesmějí pořídit?
To taky nezní moc liberálně.
16. 11. 2011 | 15:43

Jee napsal(a):

Neo, Kristusek
Bohužel někdy nemáme navybranou, jak chceme žít. Soused chce herny na každém rohu aby si demokraticky mohl kdykoliv vybrat. Jám mu to přeji. Já zas chodím na pivo, tak bych si přál hospodu na každém rohu, abych mohl měnit jídelníček či druhy piva.
Pokud bude ale důsledek takový, že budu mít obden vykradené auto, poblitý chodník a ohroženou dceru, musím se takového "komfortu" ZŘEKNOUT. Zejména, když je empiricky ověřeno, že represe v podobě policie a orgánů činných v trestním řízení je zde bezzubá.
16. 11. 2011 | 15:45

cyber toxique napsal(a):

neo

velmi se mýlíte, neviditelná ruka trhu ještě nic nezregulovala, to jste si za 22 let ještě nevšiml, že je neviditelná ruka trhu jen k smíchu a ironická narážka?Že nic nevyřešila a nesrovnala?
16. 11. 2011 | 15:47

žena zákona napsal(a):

Jee

vy píšete, jakoby jste připouštěl, že za všechny nešvary mohou chlapi!
16. 11. 2011 | 15:49

neo napsal(a):

zdenekb:

ano, účelovost dávek znamená, že za dávku určenou na nákup zdravotních pomůcek si dotyčný koupí zdravotní pomůcky.

Za dávku určenou k hledání zaměstnání, bude kupovat jízdenky popř benzín na cesty za zaměstnáním.

Za dávku na pastelky nekoupí flašu rumu a karton startek, ale koupí pastelky.

Za dávku určenou na jídlo pro rodinu, koupí jídlo pro rodinu

atd..

Liberálně to nezní a znít ani nemá. Dávky jsou peníze daňových poplatníků a jako takové musí být utráceny za věci, na které byly určeny.

mimochodem, ta neviditelná ruka právě stíhá. Dovolí přesně tolik heren, kolik se jich uživí na trhu.
16. 11. 2011 | 15:51

žena zákona napsal(a):

já i všechny moje kámošky bychom chtěli mít mateřskou školku maximálně 15 minut od baráku, školu, tělocvičnu a obchod s potravinami, tak maximálně 20 minut od baráku a dům služeb (kadeřník, opraváři, kosmetika, apd.) tak maximálně 30 minut od baráku,velmi bychom to využívali, ale neviditelná ruka trhu na nás kašle a nevíme, jak jí to vysvětlit.
16. 11. 2011 | 15:53

neo napsal(a):

cyber:

neviditelná ruka je jen výraz pro přirozené fungování trhu, nic víc.

Když se uživí tisíc heren v městě o 30 000 obyvatelích, tak tam prostě budou a hotovo. Když se tam uživí 1000 řeznictví, tak tam taky budou. Platí to pro lékárny, pekárny, stavebniny, hospody...
16. 11. 2011 | 15:55

žena zákona napsal(a):

neo

kdyby herny jely jenom na dávky, asi by brzo zkrachovaly. asi nevíte, kolik ty dávky činí. Já to vidím spíš na praní špinavých peněz. Jednu hernu máme u baráku a otevřeno nonstop 24 hodin, ale kdykoli jdu okolo, tak tam nikdo není.
16. 11. 2011 | 15:56

neo napsal(a):

žena zákona:

co vám brání zaplnit díru na trhu a otevřít si kadeřnictví, nebo školku, nebo kosmetiku?

Nevim kde bydlíte, ale já třeba osobně mám vše z výše jmenovaného od baráku mnohem blíže než poptáváte vy.
16. 11. 2011 | 15:57

Jee napsal(a):

Žena
O pohlaví nepadlo ani slovo;-)
16. 11. 2011 | 15:57

neo napsal(a):

ženo, zavolejte policii, pokud máte podezření na trestnou činnost.
16. 11. 2011 | 15:58

zdenekb napsal(a):

neo:

Měl jsem na mysli hlavně dávku na živobytí... (s těmi speciálními typu na bydlení apod. nemám problém, samozřejmě...)
Co když je ale někdo radši o suchých rohlících, ale koupí si k nim pivo a cigára. Chceš mu přikázat mléko a libovou šunku?

Škoda, že trh nemá kromě pazoury taky oči.
Viděl by, že ten moudře samoregulovaný počet heren přináší i vedlejší náklady (sociální patologie), jejichž dopady rozhodně nehradí majitelé heren.
16. 11. 2011 | 15:59

kristusek napsal(a):

neo

třeba žena zákona není kadeřnice ani kosmetička, to totiž k provozování téhle živnosti musíte umět. K provozování herny nemusíte umět nic a ve značné části z nich ani nepotřebujete, aby tam někdo chodil:-p

Herny opravdu nejsou dobrým příkladem pro "neviditelnou ruku trhu".
16. 11. 2011 | 16:01

žena zákona napsal(a):

neo

myslím, že při podnikání v oboru kadeřnictví, hlídání dětí a kosmetika, působí ta vaše neviditelná ruka trhu poněkud jinak než při podnikání v oboru hazard. Aktivity, které jsou potřeba , je po nich poptávka, tak skomírají na úbytě, ale herny by prosperovaly, i kdyby do nich nikdo nechodil. Praní špinavých peněz a organizovaný zločin podniká asi jinak, než hlídačka dětí a kadeřnice.
O školkách v centru města a motivech jejich rušení a stěhování někam na periferii, aby to matky měly pěkně z ruky s vámi ani diskutovat nebudu, určitě byste tvrdil, že je to kvůli čerstvému vzduchu.
16. 11. 2011 | 16:03

neo napsal(a):

zdenekb:

ty náklady vyčíslete.

a na pivo a cigára si má vydělat vlastní peníze a ne je chtít od jiných. Pivo neni nic co by mělo být hrazeno z dávek. Všechny dávky musí být účelové a tak se nestane, že skončí v automatu.
16. 11. 2011 | 16:04

neo napsal(a):

žena zákona:

jen v našem městečku je asi 6 školek v centru. opravdu nevim kde žijete, takže nemohu v žádném případě posoudit situaci.
16. 11. 2011 | 16:07

zdenekb napsal(a):

neo:

To mi půjde asi stejně snadno, jako tobě (myslel jsem, že si tykáme) vyčíslení "zneužitých dávek"... :o).
16. 11. 2011 | 16:12

žena zákona napsal(a):

neo

no já jen že neviditelná ruka trhu za 22 let nevyřešila nic. Akorát udělala ve všem binec.
A těch 6 školek vám nevěřím, to je první, co se optimalizuje, když docházejí peníze.

Ale vy byste si možná rozumněl s tím maďarským politikem, který navrhuje zákon všechny bezdomovce strčit do basy a z chudoby udělat trestný čin.
Že dávky končí v automatech je pohádka jako ta ruka trhu.
16. 11. 2011 | 16:17

neo napsal(a):

zdenekb:

no právě... tady nepomůže nic jiného než to zkusit. Jsem přesvědčen, že dávkaři jsou častými návštěvníky heren, lze to vyčíst právě z četnosti heren v oblastech s nízkou průměrnou mzdou a vysokou nezaměstnaností.
16. 11. 2011 | 16:18

neo napsal(a):

žena zákona:

proč bych měl chtít strkat bezdomovce do basy??? Co to má společného s tím, že chci aby dávky pocházející od daňových poplatníků byly účelové?

kde žijete? rád se o těch školkách přesvědčím a těch 6 školek mi klidně věřit můžete.
16. 11. 2011 | 16:20

žena zákona napsal(a):

neo

účelovost dávek by jen zvýšila administrativu, neb by to musel někdo kontrolovat a určovat. Navíc dávky jsou 2 300Kč pro dospělou osobu, to byste jich do těch automatů naházel tak za hodinu a co pak. Na jídlo byste si musel nakrást, takže v tom je problém těch automatů, že produkují trstnou činnost, lidé, kteří jsou na nich závislí, vás mohou pro pár korun i zabít. Takže problém nejsou dávky, ale ty automaty, chápete? A s rukou trhu to nemá nic společného.
Dále si závislí spíš na to půjčí a to statisíce, které pak nemají šanci spaltit, ale je pak dluhová krize.Takže zase trh nic moc.
16. 11. 2011 | 16:25

zdenekb napsal(a):

neo:

Dávky na živobytí nelze určit ještě určitěji. Nebo chceš zavést seznam povolených a zakázaných potravin? Chápu, že opilí a hulící dávkaři mohou dráždit, jen tvrdím, že není racionální důvod zakazovat zrovna alkohol (třeba i ten "měkký") a cigarety. Je to jen taková sociálně-inženýrská symbolika. Překvapivě v podání údajných pravičáků typu drábek.

A jak praví žena zákona, přinese to další administrativu, náklady na kontroly, nebo jen "výběrové řízení na provozovatele systému", a ty v ČR dopadají zvlášť vypečeně.
16. 11. 2011 | 16:34

neo napsal(a):

zdenekb:

stačila by sockarta na kterou by nešlo nakoupit chlast a cigára.

administrativa velmi snadná.

ano, opilí a hulící dávkaři opravdu dráždí. Má peníze od nás jako pomoc v nouzi. Takže je má použít na dostání se z nouze.

Podpora v nezaměstnanosti neznamená, že člověk musí zůstat nezaměstnaný. Má být přechodná, má mu poskytnout prostředky k nalezení dalšího zaměstnání.
16. 11. 2011 | 16:43

žena zákona napsal(a):

ještě nakonec tedy napíši, já zkrátka nechci herny u baráku, u školy kam chodí moje děcka apd. AŤ se neviditelná ruka trhu staví třeba na hlavu, prostě to nechci a ruka trhu mi může být ukradená, ale budu požadovat po svých zastupitelích, aby to zakázali. A ti by měli mít tuto pravomoc, i když jednou bylo v TV, že na to nem,ají pravomoce. Pak tedy budu naštvaná na zákonodárce, že dělají špatné zákony.
A na ty by měl tlačit i neo, aby dělali zákony dobré, dělají je přeci za jeho peníze.
Pokud chce diktovat sociálně slabým, za co mají utrácet jeho peníze, měl by o to víc tlačit na zákonodárce, aby dělali dobré zákony. ti papaláši nás vyjdou dráž, než nějaký chudák na dávkách.
16. 11. 2011 | 16:47

neo napsal(a):

žena zákona:

nechci květinářství u baráku, mám požadovat na zastupitelích, aby to zakázali?
16. 11. 2011 | 16:49

žena zákona napsal(a):

neo

když člověk kouří, tak tím může nahradit i jídlo, chudák na dávkách má málo peněz na jídlo, když kouří, snižuje se pocit hladu. Cigereta mu múže pomoci od hladu. Suchý chleba najde v popelnici, ale cigerty ne. Myslím, že ty cigerety chudákům mohou od hladu dost pomoci. Brala bych to jako jídlo. A pivo jako tekutý chléb.Plné vitamínů a minerálů. Pro chudé zdravé.
16. 11. 2011 | 16:51

žena zákona napsal(a):

neo

v květinářství nikdo nerozhazuje ty vaše dávky a kvůli kytkám nekrade. Dále v květinářství nikdo nepopíjí, takže v jeho okolí nejsou opilci a též na květinách nikdo nebude závislý a neutratí tam poslední korunu, kterou si půjčil nebo ukradl.
Květinářství s sebou nenese sociálně patologické jevy a nepřitahuje patologické jedince a nezvyšuje nakonec náklady na odstaňování těch externalit, ale pokud to nechápete, nemá cenu dál diskutovat. mějte se.
16. 11. 2011 | 16:55

michal napsal(a):

Hazard by měl být pouze věcí domluvy mezi hazardérem a tím, kdo mu hazardovat umožňuje.

Pokud je někdo duševně nemocný natolik, že je na hazardu závislý a sebepoškozuje jím sebe či ostatní, nechť je zbaven svéprávnosti, volebního práva a nechť je dán pod kuratelu.

Ze slabosti závislých nelze vinit ty, kdo lákadlo vyrábějí, naopak, v jistém smyslu může existence lákadla včas vytipovat závislé jedince, které je možno léčit dříve, než propadnou droze s horšími účinky, než je hraní karet.

Například heroinu, nebo socialismu, pane Sobotko.
16. 11. 2011 | 17:10

zdenekb napsal(a):

michal:

Další sociální inženýr v převleku pravičáka...
16. 11. 2011 | 17:20

michal napsal(a):

zdenkuB,
ani pravičák nenechá člověka, který se sám pokouší zničit, bez pomoci. Svoboda jednání neplatí pro duševně nemocné, pokud se sami ohrožují; z mého pohledu je to vžitý společenský úzus.

Uvidíte-li sebevraha na okraji mostu, zachytnete ho? Nebo ho necháte skočit? Nebo půjdete hulákat před radnici, aby zakázali most? :-)
16. 11. 2011 | 17:29

zdenekb napsal(a):

michal:

Zachytím. Ze soucitu... řekněme. Ne proto, abych z něj udělal duševně nemocného a nesvéprávného.

Zakázat most? Samozřejmě!!! (pokud primárně onen most slouží pro skákající sebevrahy, tak jako herny pro výrobu gamblerů a praní peněz...). Nějak vám ta přirovnání kulhají.
16. 11. 2011 | 17:44

xxx napsal(a):

To Michal,neo:
Projel jsem kus Evropy i zamori,ale to, co je videt Na Prikopechv Praze nebo na Kolisti v Brne je obycejna "komancska reservace" ve stredu Evropy.
A to nemluvim o tom, ze Praha z 10ti nasobku heren a automatu ma tretinovy prijem co Viden.
A zeby zrovna USA,Kanada, Novy Zeeland, Britanie, Nemecko, Dansko byly symbolem nesvobody - nenechte se vysmat.
16. 11. 2011 | 17:49

Cech napsal(a):

To co Gazdík opravdu potřebuje je vysvětlit starostům a samosprávám, že RUD je něco co nahradí snížení podílu obcí na výnosu z daně.
Dále je panu Gazdíkovi totálně jedno, jak si obce zabezpečí tento propad.
Budou li muset obce platit vyšší výdaje svázané s růstem cen při nulovém zvýšení výnosu z DPH.
Proto je naprosto logické použití hazardu.
Financování sportu pana Gazdíka opravdu ale opravdu nezajímá a to lze doložit jeho vyjádřením.
Mnohem horší je jeho postoj, kterým se téměř zasadil pro novelu zákona o DPH.
Proto prosím za tento vstřícný krok vůči hazardu neobviňujte pana Kalouska.
16. 11. 2011 | 17:50

Cestovatel napsal(a):

To je stejné jako s cigaretama. Proč neomezit prodej cigaret, když několik milionů lidí umírá na následky kouření? To by stát přišel o miliardy, které převyšují náklady na léčbu rakoviny. Ale že žádná politická strana ani ČSSD neměla odvahu alespoň na takový krok jako v Austálii, kde jsou obálky bez loga z odstrašujícími fotkami nebo alespoň zakázat kouření ve všech restauracích jako je to ve většině států EU. Na to jste Sobotko ani vy ani ČSSD neměli odvahu
16. 11. 2011 | 17:50

UmKab napsal(a):

Jen to s tim socialnim inženýřstvim moc nepřežeň Sobotko tu a tam se z regulačního činitele stává regulovaná veličina.Za koule v ulicích vyseli i jinačí borci.
16. 11. 2011 | 17:56

michal napsal(a):

zdenkuB,
do jedné herny chodím cca 1x za dva týdny hrát poker. Jsem proto gambler? závislý? nebo peru peníze?

I prd.
16. 11. 2011 | 18:16

český maloměšťák napsal(a):

Cestovatel napsal(a):
To je stejné jako s cigaretama. Proč neomezit prodej cigaret, když několik milionů lidí umírá na následky kouření? To by stát přišel o miliardy, které převyšují náklady na léčbu rakoviny. Ale že žádná politická strana ani ČSSD neměla odvahu alespoň na takový krok jako v Austálii, kde jsou obálky bez loga z odstrašujícími fotkami nebo alespoň zakázat kouření ve všech restauracích jako je to ve většině států EU. Na to jste Sobotko ani vy ani ČSSD neměli odvahu
16. 11. 2011 | 17:50
---------------
ČSSD nikdy nebyla účastna ryze levicové vlády s takovou většinou v parlamentu - jakou disponuje nyní ODS, ODSb a ODSc.
Ale já se spíše ptám - proč to nejde teď ? Když vládne pohodlnou většinou pravice ? To vám není divné, milý cestovaeteli ?
Nebo to není o odvaze - ale spíše o penězích ?
Vždyť by ten zákon takový Drobil nebo Kocourek sesmolili za pár hodin, ne ?
16. 11. 2011 | 19:09

Kryštof napsal(a):

Soudruhu UFO Sobotko ,
když už se v úvodu svého blogu odvoláváš na Haškova Švejka , pak sám za sebe maximálně vystupuješ jako představitel všemu okolí obtížného , vždy snaživého kadeta Bieglera . Ten byl stejně blbý , ale nelhal .
Kampak vedly tvé imaginární "snahy" coby ministra financí ? Hospodářský i právní diletant B.Sobotka v hlubokém "zamyšlení" o "moralitě" hazardu a jeho finančních výnosech , resp. jejich odvodech a využití těchto . Copak jsi soudruhu jako ministr financí udělal pro zdanění hazardu ve své kompetenci ? Když už tedy pominu "etiku" takového podnikání v té branži a vezmu v úvahu čistě jeho finanční obraty a potažmo tedy i event. přínosy do st. kasy .
Nic , soudruhu . Akorát že jsi vždycky a o všem jenom příživnicky a konjunkturálně žvanil za peníze daňových poplatníků . Nejhorším hazardem je živit tebe a tobě rovné amorální socky , které nikdy nepracovaly , ale o to víc o práci druhých metodologicky uvědoměle blábolily jako soudruzi svazáci v "krásné" éře reálného šokialismu .
Je úplně jednou s jakou vlastenecky budovatelskou fanglí si máváte nad hlavou , jste stejní zlodějští a prolhaní syčáci všichni .
16. 11. 2011 | 19:48

Cestovatel napsal(a):

český maloměšťák:

"ČSSD nikdy nebyla účastna ryze levicové vlády s takovou většinou v parlamentu"

Což je jedině dobře po naší zemi. Jinak vaše označení ODS, ODSb a ODSc ukazuje na omezený levičácký pohled neschopný rozlišovat rozdíly mezi pravicovými stranami. Pokud by nějaké dvě strany měli k sobě takhle blízko byla by to ČSSD a KSČM kteří mají dnes takřka, až na Evropskou politiku, totožný program založený na neomarxistických populistických tezích
16. 11. 2011 | 20:54

Milan H. napsal(a):

Vřele všem doporučuji navštívit tento blog, kde v diskuzi vystupuje i největší bojovník proti hazardu, poslanec a starosta Jan Farský. Je to velmi poučné a vypovídající: http://milanhanys.blogspot.com/2011/11/rev-obci-spinave-penize-z-hazardu.html
21. 11. 2011 | 13:19

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy