Eurozóna a my

09. 12. 2011 | 10:09
Přečteno 3448 krát
Prožíváme vzrušující týdny, kdy se zrychluje tep dějin. Jsou jistě přehnané novinové titulky, které křičí, že Evropská unie má před sebou jen pár hodin, pokud se nenajde účinné řešení pro eurozónu. Ve skutečnosti to, co se hledá, je obnova solidní důvěry, že takové řešení existuje. To není beznadějný úkol, protože víme, kde je chyba. Společná měna měla být průkopníkem další integrace Evropské unie. Měl to být průzkum bojem - národní politické reprezentace neměly před dvaceti lety odvahu toto téma tak otevřeně přednést, ale život se společnou měnou, různé drobné krize a zádrhele měly zřejmě vytvářet situace, které si nové instituce vynutí. Někdy v budoucnosti.

Prožíváme vzrušující týdny, kdy se zrychluje tep dějin. Jsou jistě přehnané novinové titulky, které křičí, že Evropská unie má před sebou jen pár hodin, pokud se nenajde účinné řešení pro eurozónu. Ve skutečnosti to, co se hledá, je obnova solidní důvěry, že takové řešení existuje. To není beznadějný úkol, protože víme, kde je chyba. Společná měna měla být průkopníkem další integrace Evropské unie. Měl to být průzkum bojem - národní politické reprezentace neměly před dvaceti lety odvahu toto téma tak otevřeně přednést, ale život se společnou měnou, různé drobné krize a zádrhele měly zřejmě vytvářet situace, které si nové instituce vynutí. Někdy v budoucnosti.

Budoucnost je tady a místo další integrace přinesla nové formy finanční a hospodářské krize. Plán nevyšel, protože bylo příliš dlouho „příliš“ dobře. Celkem to fungovalo i bez dalších institucí, jako je odpovídající evropský rozpočet, koordinace hospodářských politik či harmonizace daní. Nikdo je vlastně v tu chvíli naléhavě nepotřeboval. To se změnilo až v posledních dvou třech letech, kdy se budova kácí a spíše než pro stratéga je to úkol pro hasiče. O úspěchu rozhodne, zda v Evropě společně dokážeme správně stanovit priority, co teď, co ve střednědobém období a jak definovat perspektivu.

Kdybychom to však posuzovali jen podle chování české vládnoucí pravice, je situace naprosto bezvýchodná. Částečně proto, že vláda nemá žádný názor, a pokud jej má, není schopná jej veřejně obhájit. Premiér Petr Nečas v úterý znovu odmítl vysvětlit Poslanecké sněmovně, s čím odjíždí na vrcholnou schůzku do Bruselu. Není ochoten říci, jaký máme zájem na zachování eurozóny a čím k němu chceme přispět.

Uvolil se nás informovat jen o tom, že zrušil termín přistoupení ke společné měně – přestože přípravy země pokračují, jak jsme se zavázali při vstupu do EU. A taky že žádné euro bez referenda, pokud by tedy někdy v nejasném budoucnu mělo k takovému kroku dojít. Má tedy značné rozpětí demokratických hodnot – v parlamentu nic, na současné reformní experimenty, kdy šmahem likviduje sociální stát, taky občany nepotřebuje, ale někde v dáli, kde svým vnitřním zrakem tuší euro, tam by se samou demokracií přetrhnul. Teoreticky ovšem.

Ministru financí Miroslavu Kalouskovi je aspoň rozumět – nepřeje si, aby někdo kontroloval a korigoval jeho rozpočty. Ne, že by korekci nepotřebovaly, to se nepokouší ani naznačovat, ale smí si je korigovat pouze on sám. Zákon o státním rozpočtu na rok 2012, který má být příští týden přijat, bude korigován hned na jaře. Tuto novelu už fakticky slíbil. S druhou by mohl přijít v létě. Ta by mohla vydržet do švestek, než přijde Mikuláš (čekejme prý hlavně čerta). Nakonec nám o pár měsíců později nabídne zcela nová čísla při projednávání státního závěrečného účtu, ze kterých se i on sám s překvapením dozví, jak to dopadlo doopravdy. Totéž se v těchto dnech děje i s letošním státním rozpočtem. Schodek 2011 podle ministra Kalouska nebude 135, jak vláda slíbila, ale možná 140 či 150 miliard korun.

Prezident Václav Klaus zpestřil evropskou debatu prohlášením, že posledních 50 let jsme šli rychle, ale špatným směrem. Naznačil to při křtu své nové knihy Evropská integrace bez iluzí, když hovořil o potřebě „odbourání vývoje posledního půlstoletí“ a „zastavení likvidace evropských států přenášením jejich pravomocí do Bruselu“. Skoro se zdá, že lituje svého podpisu pod dokumenty, kterými Česká republika v devadesátých letech nejprve žádala o přistoupení k EU, a pak je i stvrzovala. Jeho současný pokus o záchranu Evropy má tedy spočívat v tom, že ji obrátí a vyrazí s ní zase zpátky, až někam k Evropskému společenství uhlí a oceli. Přátelsky a tolerantně vzato - zavání to nostalgií po století páry.

Viděno očima prezidenta republiky, příčinou současné krize eurozóny je údajně především integrace samotná.Světová ekonomika ( a její součást v Evropě) nepochybně prochází krizí. Za tuto krizi není odpovědná ani Evropská unie ani euro. Krize vznikla v USA a USA mají i větší zadlužení než EU. Nezodpovědnost bankéřů a politiků, absence funkční regulace nás dovedly do druhé etapy krize. Svět udělal stejnou chybu jako Václav Klaus v české transformaci. Tehdy také finanční sektor masově okrádal investory a následná záchrana českých bank má na svědomí téměř polovinu českého veřejného zadlužení.

Neoliberální ideologie, jejímž nejhorlivějším zastáncem je právě Václav Klaus, způsobila, že státům diktují svoji vůli finanční trhy, kterým patří veškeré zisky, zatímco případné ztráty se hradí z kapes daňových poplatníků. Právě tato ideologie vytvořila systém, kdy se musí za obrovských nákladů i naši občané – nikdo není imunní před krizí, kterou to způsobilo, zvlášť když to vlastní vláda svými opatřeními dorazí – uskromňovat až na hranice přežití, aby se zabránilo bezprostřednímu zhroucení systému.

Je typické, že největšími obtížemi v EU prošly státy s nižší úrovní zdanění, ať už jde o Irsko, baltské státy, Řecko či Španělsko. Neoliberální ideje, které prezident hájí, v praxi prostě nefungují. Tahounem Evropy zůstává Německo se skutečnou průmyslovou výrobou. Českou republiku stabilizují automobilky, jejichž investiční pobídky Václav Klaus a jeho ODS nesmyslně odmítali. Historicky nejvyšší hospodářský růst zaznamenala ČR po vstupu do EU. Vstupem do EU vzrostla i hodnota majetku Čechů. Díky vstupu do EU byla přijata většina norem, které ochraňují ekonomické zájmy občana. Díky evropským soudům existuje dovolání vůči případné zvůli domácích autorit.

Je ale možné, že evropští leadři teď nemají moc času na čtení Petra Nečase či prezidenta Klause, takže české pravicové nápady nejspíše zapadnou. Jakou agendu lze ale tušit v centru dění?

Rychlé řešení se týká mobilizace hotovosti v dlužnické krizi. Trvalejší má být vznik systémových nástrojů, které mají krizím předcházet, jako je přísnější dodržování pravidel fiskální disciplíny a větší koordinace hospodářských politik. Včetně harmonizace daní, většího společného rozpočtu, společných dluhopisů nebo třeba zdanění spekulativních finančních transakcí. Perspektivu může oslovit zásadnější vyjednávání o budoucnosti EU. Ale teď jde hlavně o záruky, aby bezprostřední záchranná opatření neznamenala další sypání peněz do bezedné černé díry.

Kdo má pomoc poskytnout? ECB se brání, aby nesla veškeré riziko sama. Objevují se návrhy, aby půjčovala prostřednictvím někoho. Tím někým by mohl být třeba evropský stabilizační fond EFSF, kdyby se proměnil v banku. Roste tlak na to, aby se do pomoci zapojily všechny státy EU, protože všichni( navzájem provázáni) mají zájem na obnovení konjunktury.

Nezávislý ekonomický institut IDEA, založený profesorem Janem Švejcarem podnikl orientační výpočty, jak by postihl českou ekonomiku případný rozpad eurozóny. Není o co stát, hospodářský pokles by byl více než srovnatelný s rokem 2009, ale nezaměstnanost by byla skokově vyšší, protože by byl ohrožen český exportní průmysl.

Občas se rozbouří akademické debaty, že euro je z principu neschůdné, protože eurozóna zkrátka není optimální měnovou zónou. Proč je tedy euro trvale silnější než dolar? Proč na tom eurozóna není hůře než USA i v celkovém zadlužení?

Nechci se pouštět do sporu s váženými ekonomy, ale mám pocit, že teorie, které vznikaly v 60. letech minulého století, budou muset zakomponovat poměry, kdy ekonomika závisí víc na pohybu myšlenek než lidí. Kdy boj všech proti všem (všude a vždycky jen konkurence) stále častěji nahrazuje sdílení a otevřená spolupráce. A že v tomto prostředí je pestrost kultur a jazyků (pestrost řešení) výhodou a uniformnost nevýhodou. To je klub, který jsme si už vybrali, nezkazme si to.

A na závěr ještě poznámka k tuzemské vládní nečinnosti: Aktivnější spolupráce poskytuje také větší míru svobody, protože budoucnost spoluutváříme. Spoléhání na pomoc nějakých hodně vzdálených spojenců, jako jsou Spojené státy, Čína, nebo dokonce snad Rusko, je naivní. Mají totiž své starosti. Což je ostatně dobře, protože by z toho mohlo vzniknout jen nové období závislosti.

Shrnuto a podtrženo:
Podíl evropských národních států na světové ekonomice a počtu obyvatel (a tedy i jejich politický význam) budou klesat. Jediný způsob, jak mohou evropské země na globálním trhu obhájit své zájmy (a časem i finanční trhy zregulovat) je spolupráce v rámci Evropské unie, společné měny a koordinované hospodářské politiky.

Společná hospodářská politika je pro udržení sociální stability a kvality života lidí v Evropě mnohem výhodnější a nadějnější, než pokusy čelit živelnému tlaku finančních trhů a ratingových agentur izolovaně na úrovni jednotlivých národních států. Členství v EU násobí náš vliv. Naše místo je v centru integrace, ne v izolaci. Ne na okraji Evropy.

Všechny další kroky v integraci Evropy nesmí trpět demokratickým deficitem. Potřebujeme skutečně silný evropský parlament. Užitečná by mohla být i přímá volba prezidenta EU, tak jak to navrhuje německá CDU.

Bylo by hloupé se vzdávat šance přijmout v budoucnosti euro. Už za pět, šest let to možná bude klíčová podmínka pro to, aby do naší země směřovaly vůbec nějaké zahraniční investice a aby domácí kapitál neinvestoval jen venku. Pracujme tedy na tom, abychom byli připraveni.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr napsal(a):

Pane předsedo,
máte pravdu v tom, že krize v Evropě není krizí Eura. USA se z krize již vzpamatovávají,Kanadu, Asii, Austrálii a jižní Ameriku krize evropských rozměrů krize téměř nepostihla. Takže proč Evropa i ČR padá a padá dolů?
Pro neschopnou, línou, přebujelou byrokratickou hydru, které se politici v Evropě i v ČR bojí. Za obrovské platy vymýšlejí zahnutí okurek a banánů, kvóty na cukr, který se musí dovážet mimo EU, likvidací polí pro pěstování stále se zdražujících potravin na pěstování pro zvěř jedovaté řepky a výstavbu slunečních elektráren, velikosti klecí pro slepice jen pro některé státy, směrnice s desítkami chyb. Mezitím místo hlídání rozpočtové disciplíny jednotlivých států (40.000 úředníků si desítky let nevšimlo švindlu Řecka), stávkují za zvýšení už dnes enormních platů bez jakékoliv odpovědnosti a hlídají si královské diety za nepřetržité zbytečné cestování mezi Bruselem a Strasburkem.
Takže začátek řešení: Totální výměna evropského aparátu,(platí i pro ČR) jeho značné snížení a nahrazení úředníků novými, nezkaženými, slušnými, vzdělanými, schopnými a pracovitými lidmi. To se ale nestane.
Takže nás brzy čeká hospodářská situace jako má Bangladéš a bude jedno jestli bude vládnout levice, nebo pravice, protože skutečným vládcem je byrokratická hydra jak v ČR, tak v EU.
09. 12. 2011 | 10:35

český maloměšťák napsal(a):

http://zpravy.kurzy.cz/297551-zapomente-na-euro-cinsky-juan-je-mena-budoucnosti/

Pokud se netestuje, zda příslušníci dekadentních politických elit nevydělávají na vývozu pracovních např. právě do Číny - je celá politika, ať už pravicová nebo levicová, maňáskovým divadýlkem. Pokud se dekadentní lumpenelity aktivně podílejí na implementaci společenské smlouvy , která je antihumánní, antisociální a antienvironmentální, a současně hystericky burcují veřejnost , aby se podílela na financování rámce takových jejich činnosti - je to cynické maňáskové divadýlko.

Schizofrenní společnost je odsouzena k postupnému úpadku. Je to buď anebo - žádný samovolný, ricardovský táj se prostě konat nebude.
09. 12. 2011 | 10:41

karel napsal(a):

Sovbotka je sám hydry společník, co děla jeho partaj na krajích o 200-300% navyšuje stavy byrokratů!!! Jak může něco navrhovat a doporučovat, když jenom škodí.

Tento profláknutý lempl z PSP chce vést společnost a řídit vládu???

Proboha snad nás BABIŠ před padouchy zachrání!!!
09. 12. 2011 | 10:44

Expert napsal(a):

Je samozřejmě mnoho scénářů dalšího vývoje EU, já z nich
nabídnu tři:
1/Vitězství názorů euroskeptiků vyjádřený heslem " My EU nechceme, ale neumíme říci co chceme" s naprosto neodhadnutelným a neřízeným dalším vývojem, který bude spiše revoluční než evoluční.
2/Dohoda všech členů EU ( nejen eurozony ) s implementací racionálních opatření jak fiskálních, tak monetárních, tak i opatření do politického uspořádání budoucí EU.
3/Konzervace současného stavu EU ( charakterizovaného mimo jiné například jako obvykle přešlapujícím a kličkujícím Nečasem ) jehož výsledek bude pozvolná (pomalejší či rychlejší )smrt EU.
09. 12. 2011 | 10:47

Maximus napsal(a):

Vcelku dobrý blog, je tam pár diskutabilních věcí, ale přece nemůžeme mít všichni shodný názor na věci, které tady autor nasal, je to příliš značný záběr jak časový, tak i celého společenského dění. S velkou většinou toho co pan autor napsal lze souhlasit.
Žijeme v celkem dobré době, pokud učiníme srovnání s minulostí, jen ta léta nám všem přibyla. Vývoj lidské civilizace, tedy alespoň té euroatlantické opravdu probíhá
lépe a žijeme kvalitněji, dřív se lidé vraždili, ještě nedávno byla 2.WW s hroznými následky, vždyť ještě před pár stoletími bylo v Evropě nevolnictví a církev pálila čarodejnice. Teď ovšem máme trochu jiné problémy, jiné kategorie. Lidé vždycky měli tendenci na sobě parazitovat a druhé ovládat. A to je zatím největší problém této vyspělé doby. Včera jsem někomu koukal přes rameno na stránku blesku, kde byl seznam 13-ti největších lumpů, zlodějů, odkláněčů veřejných financí vč. fotek od Řebíčka, Dalíka až po Palase a Grosse a dále tam byly tyto fotky nafoceny s vězeňskou mříží. Moc hezký a roztomilý pohled, ale mělo to jednu chybičku, všichni tito lumpové dodnes pobíhají venku, chechtají se nám a nic se jim nestalo a ani jim nikdo nezkřivil vlas na hlavě! Takže se Vás ptám pane Sobotko, jestli chcete být důvěryhodní a chcete, aby Vám občané ČR věřili, proč si neuděláte ve svém kurníku, kde máte škodnou lišku (Palase, Hulínského a spol.) pořádek??? To, že nepíši o ODS nebo TOP09 (měli se jmenovat spíše NSDAP Nová Strana Dobře Adabtibilních Politiků) je zbytečné, to je jako házet hrách na stěnu, ale k Vaší straně upíná spousta lidí v této zemi naděje, zda dokážete příště postavit vládu, tak jestli dáte tuhle zemi alespoň trochu do pořádku! Nikdo jiný tady není, malé strany nemají šanci.
Zkuste o tom zapřemýšlet, jinak to bude stejně pro Vás pyrrhovo vítězství, protože nesestavíte funkční vládu jako nedávno.....
Pěkný den!
09. 12. 2011 | 10:51

Ládik!!! napsal(a):

pane Sobotka,
když Vy řeknete "my" - představím si pod tím neobyčejné lidi nebo ty nahoře. Snad se nepočítáte mezi obyčejné lidi (Zaorálkův termín), nebo "lidi dole" (Váš temín).
U nás na Ostravsku máme slovo "gruch". Víte, co to je?
09. 12. 2011 | 10:55

franky napsal(a):

Ani se člověku nechce věřit, že takovéto bláboly píše možný budoucí premiér této země. Jako ateista volám "Pane Bože ochraňuj tuto zemi!"
09. 12. 2011 | 10:58

Petr Havelka napsal(a):

Pane Sobotko,

to, že Evropa má v současně rychle rostotoucích ekonomikách na celém světě čím dále menší podíl (tedy vliv) je jistě silný argument pro co nejpevnější "společný" postup evropských států.

To ovšem nesmíte zabíhat do alibismu

Třeba tento odstavec, z toho alibismus přímo kape

"Budoucnost je tady a místo další integrace přinesla nové formy finanční a hospodářské krize. Plán nevyšel, protože bylo příliš dlouho „příliš“ dobře. Celkem to fungovalo i bez dalších institucí, jako je odpovídající evropský rozpočet, koordinace hospodářských politik či harmonizace daní. Nikdo je vlastně v tu chvíli naléhavě nepotřeboval. To se změnilo až v posledních dvou třech letech, kdy se budova kácí a spíše než pro stratéga je to úkol pro hasiče. O úspěchu rozhodne, zda v Evropě společně dokážeme správně stanovit priority, co teď, co ve střednědobém období a jak definovat perspektivu."

Co si mám představit pod "příliš dobře"

Je to nedodržování společných pravidel, tedy falšování statistik, překračování rozpočtů nad "limit", rozvolnění finančních regulací a naopak "centrální" buzerování bruselské byrokracie.

Ty vaše "nové formy finanční a hospodářské krize" jsou staré jak Metuzalém a beztak i ten Metuzalém si přišel k dlouhověkosti následkem špatných počtů.

Tohle všechno je o ignoranství politických elit, kdy "střednědobý" a "perspektivní" plán byl znovuzískání vlády v dalších volbách.

Kdyby se tehdejší pravidla vyžadovala a neporušoval je kdekdo, průběh krize v Evropě by vypadal daleko jinak! Kdyžuž.

A vy se teď objevíte s dalšími institucemi "odpovídající evropský rozpočet, koordinace hospodářských politik či harmonizace daní"

Jak toho chcete dosáhnout, jak to jednotlivé státy budou praktikovat. Tohle znamená jen další nárůst byrokracie.

"Harmonizace daní a kordinace hospodářských politik" ? To abyste začal s EU znova.

Tohle nemůže nikdy fungovat. EU nepotřebuje instituce ve smyslu "ouřadů pro něco". EU potřebuje jasná pravidla a jejich přísné vyžadování. Potřebuje mechanismy ne centralizaci.
09. 12. 2011 | 11:08

zdenekb napsal(a):

Zvlášť ten popis postupného objevování rozpočtové reality v podání mistra škrtu Kalouska by byl veselý a vtipný... kdyby nebyl ministrem zrovna naší vlády.

Cesta kouzelným hájkovým časostrojem o půl století nazpět rovněž... kdyby o ní veřejně nesnil zrovna president této země.
09. 12. 2011 | 11:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé a nadávky obsahující příspěvky, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 12. 2011 | 11:12

Jozef napsal(a):

Pan predseda,
prosim, konajte rozhodnejsie!
Zasluzte sa minimalne o zastavenie procesov hlbokej destrukcie Europy a decimovania europskej civilizacie.Pokuste sa zasluzit aj o Europu.

Praha ma pravo na zlyhania,ale aj pravo na miesto v samom centre europskeho diania.Lebo nadvlada Washingtonu /resp.Wall Streetu/ odchadza uz kazdu chvilu na smetisko dejin,ci lumpendejin.
Zvyste hlas,prispejte do diskusii,iniciujte,spoluformujte novu europsku politiku,spoluformujte tvorbu noveho financneho sektoru europskeho/i svetoveho/ hospodarstva.
09. 12. 2011 | 11:14

melčákova pohanka napsal(a):

Ládík.Prosím o přeložení toho slova. Děkuji.
09. 12. 2011 | 11:20

Yosif K napsal(a):

Pan Pepa ma prsavdu. ODS privatizovala a brala. CSSD strcila do bane leda psychotrika Svobodu a jinak privatizovala a brala taky.

Za krizi v Evrope nemohou niukze dane. Dane na jihu Evropy nizke nejsou. Na jihu jsou proste vyssi socialni davky nez si mohou dovolit.

To stejne socdemaci prosazuji v CR - vyssi socialni davky, nez si muze spolecnost dovolit.

Dreazi soudruzi z CSSD - vidite a jeste uvidite "jizni reseni" - osekat prebu8jedl;e socialni davky.

Ovsem do doby nez se jizni proletariat smiri s osekanim, severni proletariat bude muset utahnout opasky jeste vice a posilat na juh kazdy mesic nekolik miliard EUR.

Cesti proletari - usporadejte sbirku 89 miliard Kc na podporu penzi a platu jiznich rudych proletaru a byrokratu! Zdroje tu jsou!!! Bohuzel ne tak jak to myslel Spidla - zdroje jsou mezi severnimi proletari!!!!!!

Dluhy statu se platit nemusi Paroubku? Ono i splaceni uroku uz je nad sily statu, tam kde to s podporou proletaru trosicku prepiskli.... V Recku uz penze proletaru osekavaji a porad to nestaci na UHRADU UKROKU...... pujcujte si socani, vsak ono to nejak dopadne.....

PS Sobpotka dobre vi jak je to s Irskem - Irsko polozily lacine hyposky pro proletare, ktere polozily na lopatky nejvetsi banky. Jako v USA - domku a bytu pro proletare nastaveno na nekolik let dopredu.........
09. 12. 2011 | 11:35

Cech napsal(a):

Náš postoj k Evropě je motivován jasnou zištností 4K,jestli je dobré to, že v zájmu zájmu českých H10T se budeme od Evropy distancovat je také problematické.
Vaše otázka na premiéra Nečase:
"Premiér Petr Nečas v úterý znovu odmítl vysvětlit Poslanecké sněmovně, s čím odjíždí na vrcholnou schůzku do Bruselu."
Tato indicie pouze potvrzuje:
Sázku na krach Společné práce v EU, to je to co zajistí čerpání prostředků daňových poplatníků pro současnou 4K i v letech 2014 - 2018.
Pouze krach eurozóny zajistí jistotu čerpání státních finančních prostředků do soukromých rukou prostřednictvím iDTAXU, IZIPU a Rusnokovým die zweite Säule.
Výše zmíněné aspekty to je zřejmě to proč by se měl daňový poplatník obávat krach EU.
Jinak lze pouze připomenout že ve statistice nezaměstnaných není 300 tisíc lidí, kteří by mohli pracovat a kteří většinou práci hledají.
Pokud by se započetli do statistiky, pak nezaměstnanost v listopadu dosáhne 13,7 procenta.
Po pádu eurozóny již nebude M.K. nucen skrývat nezaměstnanost a to je určité "pozitivum".
09. 12. 2011 | 11:35

jarpor napsal(a):

Když jsem si přečetl reakci franky :

"Ani se člověku nechce věřit, že takovéto bláboly píše možný budoucí premiér této země. Jako ateista volám "Pane Bože ochraňuj tuto zemi!"

tak jsem si pomyslel, že je to trochu kruté k autorovi..

ale po opětovném zvážení páně Sobotkova textu kde mimo jiné je :

"Užitečná by mohla být i přímá volba prezidenta EU, tak jak to navrhuje německá CDU."

pak dávám franky za pravdu !

Opravdu, není nic důležitějšího, než přímá volba prezidenta EU !!!
Pane předsedo, společná hospodářská politika se může uskutečňovat i jinak než způsobme, jež předvádějí kormidelníci EU, kteří pořád hovoří o záchraně Eura... ale ještě jsem neslyšel, že by řekli že na dluh se donekonečna žít nedá.
Hovořit o automatických sankcích od těch, kteří sami porušovali jimi samotnými přijatá pravidla - to opravdu sedí...

Bohužel, důsledky evropských "kormidelníků" poneseme ať tak či onak, bez ohledu na to, s čím jek či nejel Nečas do Bruselu...

Mimochodem, velmi by mne zajímalo, kdybyste Vy byl na jeho místě a měl stejné informace, co se vlasnně v Bruselu teprve bude dohadovat a bez znalosti, co z toho nakonec "vyleze", co Vy byste sdělil ve sněmovmě dva dny před konáním...

Jako bývalý mincministr byste také mohl vědět, že na eurozónu, my, nečleni, máme vliv asi stejný jako na poluci ledního medvěda. Tedy - de facto žádný.
Jo - kdybyste hodlal SVÉ finanční prostředky obětovat na podporu eurozóny, pak bych si nějakou řeč dokázal představit... jenže - ruku na srdce - takovej "frajer" zase nejste... "pomáhat" z cizího... to je jiná. To by Vám šlo... o tom byste mohl mluvit hodiny..

Hezký den
09. 12. 2011 | 11:43

český maloměšťák napsal(a):

jarpor
Opět výroba "hastroše" a následné jeho cupování.
Nu - asi ta mentální síla už nenáí taková, jako za dob, kdy se náš pan zastupitel za ODS procházel po lázeňské kolonádě, jsa na mysli i na těle povznesen tím, jak mu Kalousek snížil daně a parlament přiklepl dotace na fotovoltaiku.

Apropo - myslíte si, že Sobotka platí větší - nebo menší daně, než vy ? /"Jo - kdybyste hodlal SVÉ finanční prostředky obětovat na podporu eurozóny, pak bych si nějakou řeč dokázal představit... jenže - ruku na srdce - takovej "frajer" zase nejste... "pomáhat" z cizího... to je jiná. To by Vám šlo... o tom byste mohl mluvit hodiny.."

Ha, ha, ha...rozšafný daňový poplatník jarpor...
:))))
09. 12. 2011 | 11:54

zdenekb napsal(a):

jarpor:

1) Autor tvrdí, že "není nic důležitějšího, než přímá volba prezidenta EU?"
2) Kterým kormidelníkům byste naslouchal raději? Těm, co tvrdí že vše je špatně a musíme vrátit Čas?
3) Můžete také upřesnit, kdy který politik činil svá rozhodnutí za SVÉ VLASTNÍ peníze? Že by se nemravně choval jen Sobotka?
Připadá mi to i na vás argumentačně dost zoufalé.
09. 12. 2011 | 11:57

melčákova pohanka napsal(a):

Ládík. Prosím o význam toho slova!Díky.
09. 12. 2011 | 12:03

Gustáv Kočí napsal(a):

melčákova pohanka:
http://siuda.ic.cz/gruch.htm
09. 12. 2011 | 12:18

Klafanax napsal(a):

český maloměšťák
Sobotka žádné daně neplatí vzhledem ke skutečnosti, že 100% jeho příjmu z daní pochází, neboli zdaněním jeho příjmu dojde k návratu do státního rozpočtu pouze části daní dříve ze 100% z rozpočtu vyplacených. Už byste si to soudruzi konečně mohli vyjasnit a zapamatovat
09. 12. 2011 | 12:20

Petr Havelka napsal(a):

Takhle jednou s EU dopadneme
http://www.videacesky.cz/skece/burnistoun-hlasove-ovladani
09. 12. 2011 | 12:21

Josef K. napsal(a):

Mnoho komentátorů opět najde na autorovi jisté fyzické nedostatky a od nich odvodí nesmylnost textu. Tato jednostranná pozornost prvním plánům, viditelnému, odpoutává jejich pozornost od podstatného. Prohýřené léto se totiž změní v trudnou zimu.
České země byly do roku 1918 vždy součástí integrujících celků. Zpátečnictví, které poněkud zapáchá, od roku 18 posunulo tuto zemi do podoby zapadlé gubernie.
Je nepochybné, že pan Nečas a pan Klaus předvádějí nejvyšší formy lenosti, úslužnosti a opravdového nedostatku důstojnosti pod heslem suverenity. Každý jejich krok lze vyčíst z dětských omalovánek, vydaných britskými konzervativci a ruskými oligarchy z FSB. Ty omalovánky se liší jen stylem.
Rusko je dostatečně moudré na to, aby nábytek do jeho nových vojenských lodí vyráběli Britové, pancíře pro tanky Němci, Italové vojenská vozidla a bezpilotní letadla Izraelci. Nikoliv Metrostav staví tunely v Izraeli, ruské firmy je staví, a to je co říci vzhledem k úrovni jejich technologií. Je to svým způsobem také integrace. Česko se omezí na opravy sovětských vrtulníků a kontrakty získané západními firmami pro jejich tuzemské podniky vydává za národní úspěch.. Je to také forma integrace, ovšem nesvéprávného idiota, který dvacet let vyhládle tvrdí o tom, jak umí, zatímco jím nenáviděný svět EU už dávno nakoupil a uvařil vydatený oběd.
Tak jo, český zpátečník snad nemá ani literární analogii.
09. 12. 2011 | 12:26

Josef K. napsal(a):

Dodatek.Upozorňuji, že můj text je o jistém většinovém typu tuzemce, nikoliv o tuzemci jako celku.
09. 12. 2011 | 12:29

xx napsal(a):

Argumentuje se tu a tam tím, že USA mají společný dolar a federaci a jak pěkně jim to funguje. Proto se musí Evropa také federalizovat a integrovat.

Jenomže ona to není pravda. USA jednak nemají harmonizované daně, mají harmonizované daně pouze ty federální, ostatní daně se stát od státu liší. Dokonce se velmi odlišují i zákony jednotlivých států, od trestu smrti až po obchodní právo.

EU hledá cestu jak dělat opak, sjednocovat a harmonizovat.

Navíc, argument že USA dobře fungují jako federace ? Z hlediska rozpočtu a dluhu bych to taky neříkal moc nahlas. Překročili dluh 100% HDP, což nepůsobí zrovna jako vzor fiskální disciplíny po které Německo volá.

Tvrdit tedy že federalizace a integrace zajistí pořádek ve veřejných financích je tváří v tvář US příkladu poněkud odvážné.
09. 12. 2011 | 12:37

český maloměšťák napsal(a):

Klafanax
Ehm - přidržím se, soudruhu, oslovení, na které jsi byl ze své partaje zvyklý - ctím tradice toho kterého jedince.
Takže Sobotka neplatí daně, doktoři neplatí daně, učitelé jakbysmet, o hasičích a policistech ani nemluvě...
Soudruhu - a cotakový Klaus - platí on vůbec daně ?
A Rampula ? No- a Kalousek dozajista také naplatí daně, že ....fuj - ale toto by dělat neměl - nejůepší ministr financí mezi zeměmi jako je např. Senegal - a takový špatbý příklad českým daňovým poplatníkům dáva...
:((
Až budu mít, soudruhu, zájem o švestkovitou diskuzi - dám ti zavčas vědět.
/jinak já v KSČ nikdy nebyl -ale klidně tě tak - "soudruhu", budu oslovovat dál, když na tom tak lpíš.../
09. 12. 2011 | 12:40

carlos napsal(a):

Musel jsem si článek přečíst dvakrát abych uvěřil.Všimněte si že nám tady píše člověk který nikdy nepracoval,pro páně Sobotku jen jedno schrnutí,tzv.krize v Evropě je zapříčiněna spoustě parazitů s astronomickými platy,nepodložená prací,které zbývající část obyvatel není schopna vydělat.
09. 12. 2011 | 12:42

Cestovatel napsal(a):

Sobotka zase lže

"největšími obtížemi v EU prošly státy s nižší úrovní zdanění, ať už jde o Irsko, baltské státy, Řecko či Španělsko"

Řecké nejvyšší daňové kvóty 45,40,38,36 tedy vyší než v USA a podobně vysoké daně jako v Německu. Daň FO (podnikatelská daň je v Řecku 20% (jen pro upřesnění ve Švédsku je ta samá daň 26% takže ani zde nějak nevybočují)

Španělsko nejvyšší daňové sazby FO 39,38,31%.
Daně PO do 6 000 000 EUR 20% nad 6 000 000 25% tedy nejsou extra nízké.

To že jsou v Řecku a Španělsku nízké daně si levičáci vysnili a je to zjevná nepravda. I když to budou snažit dokazovat jakýmisi čísly celkového zdanění jsou tato čísla značně pochybná protože pletou do zdanění i přímé, nepřímé a jiné daně a vytváří tak nesouvislý nicneříkající mišmaš. Vyší zdanění se vždy nejlépe porovnává na výší zdanění FO a PO.
09. 12. 2011 | 12:49

xx napsal(a):

český maloměšťák: to že neplatí daně ani Kalousek ani Klaus na principu přece nic nemění. Tady není řeč o zaúčtování položek na výplatní pásce, ale o reálném původu peněz ve státním rozpočtu, ze kterého jsou lidé zaměstnaní státem placeni.

Já vím, zase spustíte tu odrhovačku, že přece každý dostane část peněz ze státního, protože firmy dělají státní zakázky. Ano to je sice pravda, že někteří mají část peněz také z rozpočtu, ale to stále nic nemění na principu, že ten kdo má 100% platu ze státního rozpočtu, zaplacením jakkoli vysoké daně z příjmu do rozpočtu nic nepřidá, pouze odebere méně. U těch co jejich plat tvoří peníze z rozpočtu méně něž 100% to už neplatí, protože část daňového základu vzniká vně státního rozpočtu a tím ho vlastně spolutvoří.

Státní rozpočet není peněžní perpetum mobile ;)
09. 12. 2011 | 12:50

melčákova pohanka napsal(a):

Ládík. Co znamená slovo gruch? Děkuji.
09. 12. 2011 | 12:57

český maloměšťák napsal(a):

xx
Jaký je tedy reálný původ těch peněz ? Když jste tak chytrý ?
/bez hodnocení - jen procesní typologie/
Jaký je každoroční agragát daní odvedený Sobotkou/soudcem, Kalouskem/ a jaký jarporem ? A jarporova práce je jaká - je přínosem, nebo naopak negativem ? A jarporovy příjmy jsou známy - odkaď pocházejí ?

Já reagoval na jarporovo nafoukané, vymistrované " já jsem ten, kdo platí daně, vy je jen rozdělujete". Přitom jarpora nikdo nezná, nikdo o něm nic neví,
To je to meritum. Osobně se navážet do někoho, o kom mám informace - ale on a chtivé publikum /vidím , že k němu patříte/ o mně - neví nic.
Podlé využívání asymetrie ve sdílení informací. Zcela cílené - ideologické - protože být toto blog Kalouskův, nebo Zahradilův - tak se tento zastupitel za ODS /to sám deklaroval/ v tomto kontextu nevyjádří. Ostatně o vás si myslím to samé. /" nejhorší je stejně Paroubek a celá ČSSD"/

Mě ty vaše kamarádčofty opřes internet - mě to nebaví. Poplkejte si spolu s jarporem - jak vy každoročně zachraňujete státní rozpočet, ale mě do svých dětských zkazek netahejte.

A pitomé, banální poznámky na závěr ...ty věnujte když tak - taky jemu.

Mimochodem - Sobotka nikde netvrdí, že měl Nečas ty peníze okamžitě slíbit.
Uvažuje pouze o poměru cost/benefits takového odmítnutí - a to v souvislostech a v dlouhodobějším horizontu-než nám neznámý zastupitel za ODS jarpor.

Skutečně o švestkovité diskuze nemám dnes zájem.
09. 12. 2011 | 13:08

stále rebel napsal(a):

Pro Cestovatel.
Sobotka nelže, problém je v tom, že ty jsi ignorant, který vůbec nechápe, o čem je řeč.

Pokud je řeč o úrovni zdanění, tak jde o celkovou úroveň, tedy složenou daňovou kvótu, objem prostředků vybíraných státem na daních k HDP.

Řecko asi 30 %, Španělsko a Portugalsko 31 %, průměr v EU někde kolem 40 %, severské státy až k padesáti.

Pokud jde o horní sazby daně z příjmu, tak taky jižané a východoevropané nepatří k těm nejvyšším, například zde:

Kde platí „boháči“ nejvyšší daně?
Horní sazba daně z příjmu fyzických osob (rok 2009, v %)
http://www.finance.cz/zpravy/finance/228769-kde-plati-bohaci-nejvyssi-dane-/
09. 12. 2011 | 13:24

xx napsal(a):

český maloměšťák: vidíte, jarpora jsem si zde ani nevšiml, já reagoval na vaší poznámku směrem k diskuterovi s prezdivkou Klafanax. Takže se jako vždy v úsudku zcela pletete. Ale to nikoho nepřekvapuje.

Jinak k vašemu vzteklému blábolu lze dodat opravdu už jen "sudkulatý, ristupije, tujekára, tentoryje"

Používáním cizích slov vašim argumentům na váze nepřidáte, pořád to budou nesmysly.
09. 12. 2011 | 14:58

jarpor napsal(a):

zdenekb

"1) Autor tvrdí, že "není nic důležitějšího, než přímá volba prezidenta EU?""

Ne, netvrdí. Jen konstatuje, že by "to mohlo být užitečné" když to navrhuje CDU.
Dovolil jsem si zvolat na autory i toho, kdo je cituje : Opravdu není nic důležitějšího... ? Soudím, že milionům je prezident EU šumafuk... ne tak jeho volba. Souhlas s mým soudem nepožaduji... :-))

"2) Kterým kormidelníkům byste naslouchal raději? Těm, co tvrdí že vše je špatně a musíme vrátit Čas?"

Nikoliv těm, kteří tvrdí že je vše špatně /pokud vůbec se takoví najdou/ avšak těm, kteří upozorňovali již dávno, že toto směřování EU narazí do zdi..., těm co nehlásají o krizi Eura nýbrž o krizi rozpočtů a hospodaření zemí eurozóny, kteří by nelili peníze "na záchranu Eura" ale kteří by věděli, že hospodářská politika netvořící dluhy je primární, a pokud budou uplatňovat takovou politiku, nemusí se o Euro nikdo bát.
Takoví, kteří dlouho před Merklovou a Sarkozym hovořili o nutnosti vyrovnaných st. rozpočtů a když ne dobrovolně, tak i jejich uzákoněním.

"3) Můžete také upřesnit, kdy který politik činil svá rozhodnutí za SVÉ VLASTNÍ peníze? Že by se nemravně choval jen Sobotka?"

Z dikce autora jsem nabyl pocitu, že on by slíbil, že se budeme podílet viz jeho : "Společná hospodářská politika je pro udržení sociální stability a kvality života lidí v Evropě mnohem výhodnější a nadějnější..." Ať to stojí co to stojí... dovolím si dodat.
Tak na to jsem mu odpověděl - za SVÉ, protože mým hobby není vyhazovat peníze z okna. Mnozí se sakra nadřou, než odvedou kačku na daních... a tyto peníze by neměl nikdo s lehkostí vyhazovat z okna...
Kdyby tak, jak hospodaří naši a EU kormidelníci, hospodařili soukromníci, soukromé firmy, tak se už dávno všichni paseme na louce. A nejem my, leč mnozí Evropané.

"Připadá mi to i na vás argumentačně dost zoufalé."

Mě skoro taky. Asi jaký blog, taková reakce.

Hezký podvečer
09. 12. 2011 | 15:33

melčákova pohanka napsal(a):

Stejskal. Nevíte co je s Ládíkem? Včera jste nás oba smáznul a on mi dnes neodpovídá. Vysvětlete mu,že já ho nesmazal. Děkuji. Vy nevíte,co znamená gruch? Děkuji.
09. 12. 2011 | 15:33

melčákova pohanka napsal(a):

Ládík. Nevíš,co je s panem Stejskalem. Včera lhal,že nám nic nesmazal a dnes nic.
09. 12. 2011 | 16:53

Yosif K napsal(a):

Pan Siobotka dobre vi jak to bylo s Irskem a vi dobre i to, ze se Irsko ze sveho nestesti vzpamatovava. Pujde li vse dobre, irtsko vsechny sve pujcky vrati.

Dtto se tyka i SRN a Britanie atd. Obyvatelstvo neco dela za prijatelne ceny, SRN leccos vyrabi coi se v zahranici kupuje.
Italie a Spanelksko vyrabi prilis draho, Recko krome turismu a obsluhy sama sebe nevyrabi temer nic. Tohle je ten problem.

Lze zlepsit ekonomii Spanelska a Italie? Jiste ano - vyrabet umi a mohou vyrabet lacineji. Po osekani benefitu pro proletariat. Tohle je reseni, pane Sobotka. Neni vsechno skryto a vyjeveno jen z pomeru dluhy/GDP...................... Tohle je smutny konec experimentu - socdemackeho rozprachu vypujcenych penez mezi proletariat....
09. 12. 2011 | 17:24

Cestovatel napsal(a):

stále rebel :

Ignorant jste vy. To je přesně to o čem jsem psal ohánět se nesmyslnou nic neříkající složenou kvótou ještě nesmyslně poměřované k HDP.

1) Ve složené kvotě se abych to stučně popsal míchají jablka z hruškama

2) Pokud se zvyšuje dnaně a zvyšuje se HDP (víc než daně tak vám nesmyslně bude vycházet že daně jsou nižší) Proto je daňová kvóta nesmysl
09. 12. 2011 | 17:25

Yosif K napsal(a):

09. 12. 2011 | 13:24
Pane stale rebel - zaprahate kocar pred kone. Ve Skandinavii obyvatelstvo unese vyssi "slozene danove sazby" jelikoz je poctivejsi a pracovitejsi. Danove uniky jsou mensi. Ale nejake jsou - to si piste. Nejvyssi sazby neplati skoro nikdo - jsou to propagacni triky na oblafnuti jednodussich proletaru.

Ve jiznich statech (ktere jsou nyni v problemech) se predepsane dane proste nevyberou. Zkuste si zajit do nejake recke restaurace. POd tezkymi tresty je zavedeno vseobecne pouzivani elektronickych pokladen a uctenek. Majitel restaurace vam neco da "zadarmo" a rozdil mezi platbou a uctenkou vam "vysvetli". A tak to jde nahoru az po elektrarny a cementarnu.

Pokud zavedete na Papui Nove Guinei svedske danove sazby, zdaleka to neznamena, ze tam neco vyberete a ze tam zavadete svedskou zivotni uroven.

MIMOCHODEM VE SLOZENE DANOVE SAZBE Ceska Republika Skandinavii dohnala za socanu a v prijmove rovnosti je stale na urovni Skandinavie. CO CHCETE VICE? A je v CR Svedska zivotni uroven? Pokud vidim tak neni.....
09. 12. 2011 | 17:39

Yosif K napsal(a):

Jo mpokud zavedete svedske danove sazby na Papui Nove Guinei hlavne tam tyim nezavedete svedskou poctivost a disciplinu.

Pokud nekde chcete zavadet svedske danove sazby, napred byste musel vyhasit Gregry, Palasy a Kolotuky a Urbany z politiky, aby vsechno nerozkulacily. Take ve Svedsku neexistuje aby si politik koupil z cestovnich nahrad barak, mimochodem.

Na kterezto tema rozkradani ve statnim aparatu jinak vsichni v CR opravnene skuhraji.

Ve Svycarsku je slozena danova kvota nizsi nez v CR. Je snad Svycarsko v bide a nouzi? Snad to ve Svycarsku funguje hure nez v CR?????
09. 12. 2011 | 17:50

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Někteří nepolitikové říkají, že krize Eura je jen zjevným vrcholem ledovce hluboké krize EU, pramenící z neschopnosti, obludnosti a zvrácenosti vedení EU.
Nemám chuť vypisovat vše, ale počínaje přijímáním právních norem, které slouží nadnárodnímu kapitálu, podporují kriminalitu, mezinárodní terorismus, likvidují principy, na nichž se vyvinula národní i evropská společnost, vede podle zadání velkokapitálu války,ale hlavně nesmyslně buzeruje vlastní občany.
Nevím co bude po rozpadu EU, ale horší už to být nemůže.Takže čím dříve, tím lépe.
Jo a z ČR to mají emigranti ke svým rodičům blíž, než z EU.
09. 12. 2011 | 18:02

Cestovatel napsal(a):

stále rebel :

Pokud by v zemi x bylo daňové sazby FO 90,85 a 70% a PO 60%, daň z nemovitostí 60%,cla + další daně vysoké a díky ohromným daňovým únikům by se vybralo málo pěze podle této absurdní "složené daňové" krvóty by taková země měla malé daňové zatížení zatímco země y z daňovými sazbami menšími a stejným HDP by měla podstatně vyší daňové zatížení.

Už vidíte absurditu "složené daňové kvóty" a proč s neměří výši zdanění ale spíš výši vybraných prostředků. Holt lidé jako Sobotka tuto kvótu používá jako manipulaci z jednodušími jedinci k prosazení socanské teze že za vše můžou nízké daně. Skutečnost je ale jiná.
09. 12. 2011 | 18:18

stejna banda napsal(a):

Me by občane Sobotko (zamerne neoslovuji pán, jste nejaky pán? - muj pán?)zajimalo, koho vlastne ČSSD zastupuje- levici? Proc se tak rozcilujete, ze se Nečas okamzite nepripojil k dohode EU z Bruselu, ktera nas stale vice zene do "Nové 4. říše", co se nepovedlo Hitlerovi - taky socialni demokrat zajiste, jako Vy, My do EU nechteli, ČSSD ano, taky to tak dopadlo... myslite si, ze se obcane ČR MUZOU MIT HURE, NEZ SE MAJI, pokud by nepodepsali? Koneckoncu je to i Vase prace (ČSSD), ze se mame, jak se mame, jen vy mate plne huby, patrite taky mezi ty, co rozkradli tuto zem, kvuli kterym nejsme sobestacni v potravinach, ze je musime dovazet a ostatne, kdo vladne v ŘECKU, PORTUGALSKU- ze by socialiste? Mel jsem klapky na ocich, kdyz jsem Vám daval hlas ve volbach - jenom kecy, kecy, kecy... uz se to nestane, tim nerikam, ze budu volit pravici, jste jedna banda
09. 12. 2011 | 20:18

JF napsal(a):

pane euronadšenče - kdy stejně plameně napíšete o studiu práv nejen na plzeňských právech, možnostech čerpání poslaneckých náhrad a anonymních akciích jako finančním instrumentu budoucí Europy.

Neměl byste moc jezdit mimo ČR. Možná tak na Rus, družba by to byla jistě srdečnější a možnáby jste se mohl i více pochlubit odkud jste.
09. 12. 2011 | 20:18

ghándí napsal(a):

slávečku,
pokud ztráty bank platí danoví poplatníci, tak to není neoliberální ideologie, ale neobolševická, které jsi ty přeci horlivým zastáncem.
09. 12. 2011 | 22:59

laďa napsal(a):

bla bla bla,
samozřejmě, že podíl evropy na světové ekonomice bude klesat, protože kecama žádnou hodnotu nevytvoříš
je vidět, že pokud má někdo v budce nasráno, tak mu ani pořádná rána nepomůže
09. 12. 2011 | 23:29

Skogen napsal(a):

Pro "Stejná banda",
máte chaos v diakritice. Sobotka je pan. Mezi pan a pán je významový rozdíl. Na pány si hraje ta verbež, která nás zcela reálně a vědomě vleče do bažiny - kalouskovci. S tím taky stojí a padá platnost významu vašeho nicku. Není banda jako banda a rozhodně nejsou stejné. Poznají velice dobře i ti, kteří svou zemi a sousedy ochotně prodávají za třicet stříbrných (dohromady), i když teď se ještě plácají do stehen. Nečiním si však iluze, že byste to pobral.

My nejdeme dolů kvůli ekonomickému úpadku, ale kvůli úpadku morálnímu a společenskému. Jsme společností pouze formálně, proto i naše výsledky jsou nanejvýš formální. Uvědomte si, že byť jakkoliv situovaný, sám o sobě jste pouhá nicka a bez kooperace taky jako nicka skončíte a s vámi i ostatní.
10. 12. 2011 | 09:47

Zacheus napsal(a):

Z rozhovoru pana Bohuslava Sobotky, který byl uveřejněn v Lidových novinách dne 8. 12. 2011:

" Řeknete voličům na rovinu, že nás přijetí eura přijde na 250 miliard korun , z toho 38 miliard hned při vstupu do eurozóny?"

Odpověď předsedy ČSSD a možného budoucího premiéra:

"Nemám s tím problém".

Jak to, že proti tomuto skandálnímu výroku ( mimochodem, pro aktuální záchranu eura by Česká republika měla vydat dalších 89 mld Kč, celkem tedy nás případné členství v eurozoně zřejmě přijde na cca 340 mld korun českých), nikdo neprotestuje? Kde jsou naši odboráři a jejich předáci , kteří jinak pečují o blaho pracujících? Jaké je stanovisko k této zpupné nehoráznosti od KSČM či KDU-ČSL?

A zde, pane předsedo Sobotko,neuvažujete o vypsání referenda ( jako u církevních restitucí, které by ovšem činily zlomek této částky a ještě by byly rozvrženy asi na 4O let)?

A poslední otázka. Neměl by alespoň část této sumy dobrovolně zaplatit bývalý předseda ČSSD ze svého zázračně nabytého majetku, už proto, že to myslel upřímně?
10. 12. 2011 | 13:16

Skogen napsal(a):

Zacheus,
ptejte se také, na kolik by nás všechny vyšel rozpad unie. V žádném případě by to nebyl staromilský návrat do někdejších časů, ta doba je pryč. Euro je dost ošemetná věcička, která ohrožuje pozici dolaru, to se pak rádo úrokem z dluhu členských zemí Eurozóna odkazuje do náležitých mezí. On už ten smělý pokus S&P snížit rating USA naznačil, že ratingovky až tak na politice nezávislé nejsou. Je to boj za pomoci nekrvavých prostředků.
10. 12. 2011 | 15:18

asitakhle napsal(a):

Předpokladu,
s nímž týden všichni pracovali – že odměnou za rozpočtové
exercicie začne ECB masově nakupovat vládní dluhopisy – se
nový šéf banky Mario Draghi v předvečer summitu
vysmál.

Takže se pohádali jen o moc,
o co nejvíce moci,
o její co největší koncentraci a provázanost.
Nic není hotovo,
ekonomika je přinutí v příštích měsících
ještě mnohokrát změnit názor. :-)))
10. 12. 2011 | 15:51

jupíí napsal(a):

hujer hujerovi

(...)Vnitropoliticky se ovšem dostáváme do zajímavé konstelace. Sociální demokracie se rozkřičela, že je Nečasova vláda protievropská.
Jenže to, oč tu jde, jde příkře proti smyslu sociálně demokratické politiky nakupování hlasů za státní peníze.

Kdo bude volit sociální demokracii, pokud by se mělo přistoupit na vyrovnaný rozpočet a drastické škrty z toho vyplývající?
NP Aston/ V Neff
10. 12. 2011 | 15:56

Josef Kovanda napsal(a):

Vážený pane,
odjakživa tvrdím, že Vaše vzdělání je zcela někde jinde než ekonomika. Na právnické fakultě - ekonomika? Bída s nouzí.¨
A Vaše praxe? NIC, NIC, NIC.
Naposledy se to projevilo právě u této problematiky - dát či nedat půjčku EU v rozsahu řádově 90 miliard Kč. Pochopitelně i zde se striktně řídíte pravidlem - navrhovat to přesně opačně než vláda nebo koalice.
Dovolím si opravit VAŠI ZÁKLADNÍ NEZNALOST Z ÚČETNICTVÍ.
V dnešní diskusi na ČT jste doporučil tam ty peníze dát, a to s argumentem, že se to už za dva roky "vrátí" - že náš "ZISK" ČINÍ ROČNĚ 40 miliard.

Jsou v tom dvě tragické chyby:
1/Tyto peníze by byly na úkor devizových rezerv ČNB. Jistěže Vás na Právnické fakultě neučili, co jsou to fondové peníze. To jest, pokud se do republiky dostane rozdíl mezi odvedenými a přijatými prostředky, potom TO JE V RÁMCI ROZPOČTU, vydané prostředky z FONDU (OPAKUJI VY TUTANE, FONDU!!!) se tam nevrátí, nevrátí nevrátí. Pokud by se tam vrátily, potom by zase někde chyběly, to by mělo být jasné i absolventovi Právnické fakulty.
2/Pokud to nevíte, tak v krátké době se Česká repulbika, a to v rámci přijatých norem pro nové státy EU, stane z příjemce dotací, ČISTÝM PLÁTCEM. Takže (příklad) pokud jsme dostávali 20 a náš dluh bez dotací činil 130, potom byl dluh dříve 110. Nyní, za stejných podmínek (je to příklad, tutane) se to změní na 150.
Bohoušek Rovnátko, zavře pusinku a má uklizeno. Když je to tak výhodné, tak tam ty prachy dejte také ze svého - zastavte ten byteček, který jste si koupil za "ušetřené peníze". A kníže může za tu tak výhodnou půjčku zastavit Orlík.
11. 12. 2011 | 20:28

SIR JAMES WILLIAMS napsal(a):

POTŘEBUJETE naléhavou úvěr?
* Velmi rychlé a naléhavé převodem na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců poté, co jste získali peníze na váš bankovní účet
* Nízká úroková sazba 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 roky) dobu trvání
* Flexibilní podmínky půjčky a měsíční splátka

kontaktujte legitimní a licencované úvěr společnosti authourised
aby se finanční pomoc do jiných zemí.
pro více informací a žádosti o úvěr formulář Spojit se podnikem prostřednictvím mailu: cashfirmarena@outlook.com

SIR JAMES WILLIAMS
generální ředitel
CASHFIRMARENA FIRM
LONDÝN
20. 11. 2014 | 15:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy