Ptají se nás, zda do toho jdeme

15. 12. 2011 | 10:13
Přečteno 3855 krát
Ohrožení eurozóny se nás bezprostředně dotýká, přestože euro nemáme. Přestože se stále odkládá krok, ke kterému jsme se zavázali při vstupu do Evropské unie, a to nejen podpisy tehdejších představitelů státu, ale dosud jediným referendem. Je mnoho důvodů, proč nám na úspěchu eura existenčně záleží už teď.

První důvod pro úzké propojení ČR s eurozónou v dobrém i zlém je nasnadě – jsou to naši hlavní obchodní partneři, takže jsme závislí na jejich konjunktuře. V tuto chvíli jsme také čistými příjemci evropských fondů (163 miliard během 7 let), a je jen naše škoda, že toho nedokážeme lépe využít. Je toho však víc, co by nás mělo vést k tomu, abychom vystupovali aktivně jak v Evropské unii samotné, tak tam, kde cítíme její jádro - a euro je motorem jádra EU. K co nejaktivnější spoluúčasti při utváření jádra EU nás vede také starost o zajištění bezpečnosti země. Platí to jak v obecném smyslu, tak z hlediska energetické a surovinové bezpečnosti, naší pozice v dopravních a dalších sítích, stability měny... Každý odborník vám vyjmenuje něco, na čem mu záleží, aby zranitelnost naší malé otevřené ekonomiky a celé společnosti nestoupala nad kritickou mez.

U zrodu unie byla prostá myšlenka udělat válku nejen nemyslitelnou, ale i nemožnou. Poznání, že nejdůležitější věci jako je např. mír nelze dosáhnout pouhou rovnováhou sil, ale částečným sdílením suverenity.

Toto jádro Evropské unie, ve kterém se musíme hlásit už z úcty k vlastní historii, směřuje jednoznačně k hlubší integraci. Evropská unie je stále ve zřetelném vývojovém pohybu, protože je to společenství s vizí. Dál a dál pokračuje v procesu, který začal v hloubi 50. let tím nejjednodušším, Montánní unií. Je to společenství s vizí, která se občas jeví jako nenaplnitelná, a přesto si k ní Evropa – i přes různé krize - postupně nachází cestu.

Není to první pokus o propojení kontinentu v jeho různorodosti. Ve středověku byla Evropa spojena univerzalismem církve, a období, kdy byla centra středověké říše římské v Praze, za Karla IV. či Rudolfa II., jsou obdobími našeho rozkvětu. Evropa přežila sjednocování prostřednictvím revolučních válek za Napoleona, i válek ve jménu nejhlubšího temna, za Hitlera. Přežila blokové rozdělení. Nyní se poprvé integruje v mírových podmínkách a s cíli, které jsou vyjmenovány v Evropské chartě lidských práv. Patříme ke generacím, které mají štěstí.

Dnešní Evropská unie není dokonalá, není úplně tím, co chceme. Stačí letmý pohled na rozbouřená náměstí, na protesty proti lavinám škrtů a snižování životní úrovně, na volání po „Demokracii teď!“, aby bylo zřejmé, jak je daleko od našich ideálů. Chceme-li však Evropskou unii změnit, musíme ji zachovat. Chceme-li se ubránit tlaku bezohledného globálního kapitálu, musíme zachránit společenství, které jediné má dost sil na to, aby mohlo hájit práva obyčejných lidí. Musíme posilovat demokratickou integraci společenství, jehož pravidla pak dosáhnou i na bezpráví u nás. V míru a v demokracii změna často potřebuje málo – stačí jít k volbám.

Společná měna je teď nejdynamičtějším nástrojem evropské integrace. Euro je charakteristické tím, že je to projekt s otevřeným koncem, protože vyvolává potřebu dalších institucí, i těch, pro které zpočátku nebyla politická vůle. Pokud jdeme pod povrch událostí a snažíme se vysledovat strategický trend, je do společné měny zakomponována i potřeba fiskální unie, federálních zdrojů rozpočtu, hospodářské koordinace, sbližování daňových politik, aktivnější role Evropské centrální banky, společné dluhopisy.

Zatím se EU spokojovala s tím, že spoustu bezprostředních funkcí řeší společná měna samotná, euro bez uvedených navazujících institucí. I takříkajíc holé euro nabídlo likvidaci měnového rizika, nové nastavení úrokové míry pro celé seskupení, koordinaci národních centrálních bank při realizaci společné měnové politiky, snížení závislosti na dolaru, sjednocování finančních trhů a jejich regulace, vytváření kontinentálního centra – a můžeme jmenovat i další.

Toto holé euro nyní narazilo na hranici svých možností a mnohem důrazněji prosazuje i svou funkci nástroje pro utváření budoucnosti, protože v krizi vidíme stále zřetelněji, co chybí. Krize samozřejmě nemusela dojít tak daleko, aby debata o chybějících institucích mohla pokročit k něčemu konkrétnějšímu, ale tady bychom měli být hodně zdrženliví v naší kritice, protože ČR patří k těm zemím, které tuto debatu zdržují a vytvářejí nejrůznější překážky.

Teď, kdy se náhle ocitáme pod tlakem dní, kdy musíme říci jasně, zda podpoříme posilování zdrojů Mezinárodního měnového fondu a zda se připojíme k zemím vznikajícího fiskálního paktu a potenciálně i dalších institucí hlubší integrace, nikdo od nás nechce, abychom během pár hodin definovali, jak to přesně bude. Jak do sebe mají zapadat jednotlivé paragrafy.

Ptají se nás jen, zda do toho jdeme.

A o tom by se měla vést debata ve Sněmovně. Teď se nepochybně jedná o vstup do nové historické etapy Evropské unie, a historie, jak známo, trvá i po skončení funkční období jedné vlády.

Vyzýváme vládu - nechte nějakou tu historii i těm, kdo přijdou po vás!

Prohloubení evropské integrace si vyžádá větší roli Evropského parlamentu, přísnější hospodářská pravidla se neobejdou bez demokratičtějšího projednávání, odstraňování rozpočtových deficitů musí provázet i odstraňování deficitu demokratického. To by mělo být patrno i v této sněmovně.

Pokud dá vláda prostor sněmovní debatě, uvidí, že ČSSD podporuje posílení zdrojů MMF a aktivní účast v rozpočtovém paktu EU.
Vidíme v tom začátek procesu, na jehož vzniku se chceme aktivně podílet, protože jinou Evropu k dispozici nemáme a nechceme, aby se někde rozhodovalo o nás, bez nás.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

resl napsal(a):

sobotko, vy jste nechtěli radar, proč teď bráníte čr před ruskem ? dnešní politika žádné nuance nemá. je to buď svoboda, nebo poroba. vaše partaj, jako každá jiná. ode zdi ke zdi, ale hlavně vždy zbaběle, bez jasného slova. učte se v polsku.
15. 12. 2011 | 10:29

ijn napsal(a):

Demokracie v ČR:

1. Hlupci a nevzdělanci vládnou (Socbotka jedním z nich, jen v OKD promarnil 40 mld.Kč, v MUS 10 mld.Kč aj.)

2. Kriminálníci kradou (užívají výnosů ze zločinu)

3. Užiteční idioté manipulují společnost
15. 12. 2011 | 10:37

český maloměšťák napsal(a):

http://ekonomika.idnes.cz/cekia-rusove-jsou-nejsilnejsi-zahranicni-vlastnici-ceskych-firem-1c2-/ekonomika.aspx?c=A111019_203255_ekonomika_abr

http://www.ipoint.cz/zpravy/28581644-cekia-43-5-zahranicniho-kapitalu-v-ceskych-firmach-pochazi-z-danovych-raju/
15. 12. 2011 | 10:37

Valaška napsal(a):

Nevěřím nějakým Sobotkům, kteří nejsou správni ekonomové a já, i když laik vím, že se na dluh nedá dlouho žít. Takto i uvažuje přes 70% našich občanů a nesouhlasí s dalším prohloubením našeho současného státního zatížení.
15. 12. 2011 | 10:38

Buvol napsal(a):

Pane Sobotko, zatím jsem skoro vždy (jednou ne) volil ČSSD. Po tomhle už asi nebudu ..
15. 12. 2011 | 10:45

Bizon napsal(a):

A to já nopak ČSSD volit budu. Přesně z výše popsaných důvodů, buvole.
15. 12. 2011 | 10:50

Pedro napsal(a):

Pane Sobotko,

prekvapujete obhajobou parlamentní demokracie. Vy, který jste vždy volal po referendu když se to CSSD hodilo (radar), najednou preferujete parlament.
Jste typicky surfař, který vyhlíží a čeká na vlnu, na které by se mohl svézt.
15. 12. 2011 | 10:55

P. napsal(a):

Jsem přesvědčený, že EU musíme podpořit, nic jiného než integrace nám nezbývá. Vdyť již nyní jsme "ekonomickou kolonií" Německa a Francie, takže s nimi musíme "držet basu". Nějaké iluze o naší samostatnosti jsou nesmyslné. Podle mě by bylo nejlepší dobrovolně se stát další spolkovou zemí Německa - zbavili bychom se všech těch nýmandů a vyžírků, kteří jsou nyní u vesla nebo kteří ve frontě na korýtko čekají a konečně by tu byl pořádek. Stále znovu a znovu se ukazuje, že si neumíme vládnout.
15. 12. 2011 | 10:57

Ford napsal(a):

Bohuslave my jsme zavazali přijat a oni se zavázali že budou dodržovat kritéria, která s určili. No my jsem ještě nic neporučili oni ano. Tak si to je v hlavě třeba srovnat než na někoho ukaovat prstem. Nad druhou stranu to bude pěkný masakr, jak budete propouštět lidi ve veřejném sektoru a těm co zůstanou snižovat o desítky procent platy.
15. 12. 2011 | 10:57

S.Š. napsal(a):

Pane resle, s radarem máte sice pravdu, od té doby se ale vedení soc.dem. proměnilo, to k prospěchu nás všech. Teď nicméně vedeme debatu o EU a sociální demokracii je třeba podpořit. Před dvěma dny jsem "kárala" místopředsedu L. Zaorálka, neboť se domnívám, že výrazná aktivita ČSSD ve prospěch EU a našeho místa v ní měla přijít mnohem, mnohem dříve. ČSSD, bohužel, v oblasti zahraniční politiky státu dlouho zahálela (o TOP09 vůbec nemluvím, její dlouhodobé hraní na mrtvého brouka - to s výjimkou K. Schwarzenberga, který nechce jít příliš hlasitě do sporu s prezidentem, neboť za prvořadou povinnost diplomata považuje loajalitu k hlavě státu - považuji za trestuhodné), zatímco protistrana celé léta pilně pracovala. Výsledky vidíme dnes. Snad ještě není všechno ztraceno. ČSSD by měla přidat, stojí za ní nemalá část veřejnosti a je zřejmé, že také mnoho voličů ČSSD se kloní k názoru, že není třeba podporovat EU a jednu ze základních myšlenek evropského integračního procesu, soliraritu, z níž právě ČR nemálo profituje. Zde by možná měl být základ toho, co je nám, Čechům a Moravanům třeba zvýšenou měrou vysvětlovat : Česká republika je v současném rozpočtovém období druhým největším čistým příjemcem evropských dotací na hlavu z celé EU, jakkoliv vůbec není zemí nechudší. Za další : neustále, každodenně, čteme srovnání ČR tu s Británií, tu se Švýcarskem, tu s Norskem či Švédskem. Nikdy ale nebudeme v postavení žédné z těchto zemí. Je třeba neustále psát a neustále vysvětlovat, tak, jako to po celá léta dělali pan Klaus, Zahradil, Fajmon, Strejček, Mach a další prezidentovi muži (to když nepočítám křiklouny z okrajů politického spektra). Za další, významně by mohly pomoci nové, na mysli mám samozřejmě předčasné volby, v nichž by se další směřování ČR mělo stát stěžejním tématem, čekání na rok 2014 se mi jeví jako poměrně nebezpečné. Pan Klaus ani ODS nám totiž neříkají, proč dělají to, co dělají, ani co má být výsledkem jejich snah, a nikdo se jich na to ani neptá. Je třeba od nich takové odpovědi vymáhat. Za posledních 20 let nikdy nebyla orientace ČR víc "na vodě" než dnes a je tragické, že k tomuto stavu nás dovedly takzvaně "liberálně-konzervativní" strany. Per os.
15. 12. 2011 | 11:06

Cech napsal(a):

Ta nechuť je jinde (neb kde to jsme):
Nizozemí:25%
Rusko :19%
Německo :12%
Rakousko:10%
Francie : 6%
Kypr : 6%
Z daňových rájů je ovládáno v ČR 43,5 % kapitálu a potom těch 78% je stále více ovlivňováno Indií atd.

Situace kolem půjčky MMF konečně rozdala karty i pro dříve neviditelné hráče na základě podpory čí nepodpory.
pro: ČSSD,TOP
nehlasují: ODS
proti : Prezident,KSČM,ČNB,VV atd.
Uvážíme li toto rozdělení názorů na půjčku a výše vzpomenuté mocenské rozdělení kapitálu je naprosto jasné proč se nám do Evropy nechce.

Proti poskytnutí půjčky stojí:
Pokud si porovnáme,tak proti poskytnutí půjčky je
a) odpor vůči EU jako hrozbě naší samostatnosti
b) tyto barvy hnědá,rudá,modrá(s dodatkem já ne to oni)

Zdá se,že to podstatné a nevyřčené je,že touto půjčkou zlodějům mizí peníze, na které již v tomto volebním období nemohou dosáhnout.

ČNB všichni chápem no ale na prvním místě je nutné udělat audit, je-li to OK jinak je to v pr.... a opravdu těch 90 mili nemáme dát z čeho(bylo rozkradeno rychleji než stačila EU postřehnout).
15. 12. 2011 | 11:31

Al Jouda napsal(a):

KSČM a prezident v této otázce drží basu ! Zajímavé !
15. 12. 2011 | 11:39

Koplkop napsal(a):

Autor
"Musíme posilovat demokratickou integraci společenství, jehož pravidla pak dosáhnou i na bezpráví u nás. V míru a v demokracii změna často potřebuje málo – stačí jít k volbám."
Na tomto se shodneme pane Sobotko. Stačí jít k volbám, není potřeba demonstrací, stávek, pochodů, revolucí. Stačí jít k volbám a N I K D Y už nevolit ČSSD, ODS, a další strany a politiky, kteří tady to bezpráví 20 let budují. Vy k nim také patříte!!!
p.s. pro ostatní diskutující, nepřeme se o tom kdo víc a kdo míň. Mně je to úplně jedno, že jeden politik z té strany si nakrtadl míň než politik z jiné strany. Kradli oba. Kapišto?
15. 12. 2011 | 11:57

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující příspěvek, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 12. 2011 | 12:00

stále rebel napsal(a):

Pro Koplkop.
Nepochybuji o tom, že ty budeš volit ty největší lupy.
Z tebe nejen hloupost, ale přímo tupost jen čiší. Vol si koho chceš, ale nám rady nedávej.
15. 12. 2011 | 12:04

Realista napsal(a):

Pane Sobotko, jenom jsem Vám chtěl poděkovat, že si dáváte tu práci a snažíte se s občany komunikovat jako s dospělými lidmi. Četl jsem víc vašich článků a je vidět, že si s nimi dáváte práci. Myslím si, že tomu co děláte opravdu věříte. A v tomto případě jste zaujal stanovisko pro správnou věc, které se snažíte pozitivně vyargumentovat.
Jinak stojí za shlédnutí projev Helmuta Schmidta na projevu SPD.

https://www.youtube.com/watch?v=3clNsHRoUBI
15. 12. 2011 | 12:04

Viola napsal(a):

Já bych řekla, vzpomeňme si na akce Z. A zeptejme se, co konkrétně mimo peněz Evropa (kdo vlastně) potřebuje. Když to zjistíme, vyšleme tam pracovní čety z řad nezaměstnaných, kterým zde budeme vyplácet minimální mzdu a tam jim dají stravu a bydlení. Pokud by snad byla potřeba práce v bankách pošleme jim tam naše zaměstnance. Peníze nepomáhají, ale nezištná práce. Ať Evropa řekne konkrétně, co potřebuje - kromě peněz - a o tom bychom mohli uvažovat.
15. 12. 2011 | 12:15

David napsal(a):

"...V tuto chvíli jsme také čistými příjemci evropských fondů (163 miliard během 7 let), a je jen naše škoda, že toho nedokážeme lépe využít...."

---

To je čistý každoroční zisk 23 miliard. Není to tak trochu málo?

Jen na dividendách od nás odchází každoročně do zahraničí více než 100 miliard. To jsou lepší pijavice než my v EU.

Kdo nese vinu za to, že nečerpáme tak, jak bychom mohli?

---

...starost o zajištění bezpečnosti země. Platí to jak v obecném smyslu, tak z hlediska energetické a surovinové bezpečnosti...

---

Tato energetická a surovinová bezpečnost nám přinesla to, že Němci mají stále 3 krát větší kupní sílu než my a přitom ceny elektřiny a pohonných hmot máme téměř stejné. Naše výroba cukru, textilu, skla atd. je v troskách. Tak pěkně děkuji za takovou bezpečnost, když závislost na Rusku jsme vyměnili za závislost na Německu.

---

...Není to první pokus o propojení kontinentu v jeho různorodosti..."

---

Problém je v tom násilnickém způsobu integrace. Právě to bude příčinou rozpadu EU.

Vzdalování rozhodovacích pravomocí až do Bruselu bez referend, to je cesta do pekel.

Nedávno jsme u nás šli opačným směrem, když jsme rozhodování z centra delegovali na kraje - blíže k lidem.

---

"...musíme zachránit společenství, které jediné má dost sil na to, aby mohlo hájit práva obyčejných lidí..."

---

Jak jsou obyčejní lidé spokojeni se svými právy v EU nám v poslední době čím dál více ukazují ulice a náměstí, kde demonstranti "děkují" evropským byrokratům za blahobyt, který jim zajistili.

Uprostřed této krize je potřeba ZASTAVIT další politickou i ekonomickou integraci, která probíhá chaoticky a pod nátlakem.

Je potřeba analyzovat příčiny krize a ty příčiny co nejdříve odstranit. Až po tomto "nadechnutí" lze pokračovat v další integraci.

Připojovat se za současné chaotické situace k zemím vznikajícího fiskálního paktu by byl proto velmi nebezpečný krok, řekl bych přímo zločin proti lidskosti.

Podle mého názoru dluhy předluženého jihu jsou nesplatitelné a stejně i dluhy naše. Stačí se jen podívat k čemu vedli "chemikovy" tupé a hloupé škrty. Výsledek NULA. Na našem příkladě, který zažíváme na vlastní kůži, si stačí jen představit, jak razantní škrty bude muset MMF naordinovat předluženým státům, aby mohly dluhy splácet. Jediné řešení je "Velká evropská říjnová revoluce". Jinak to nevidím.

---

"...V míru a v demokracii změna často potřebuje málo – stačí jít k volbám...."

---

Pokud nám chcete vsugerovat, že když budeme volit ČSSD, že naše problémy vyřešíte, tak to jste spletl. Právě svým současným nezodpovědným eurohujerským postojem jste mnoho pokazil.
15. 12. 2011 | 12:17

Tupelo napsal(a):

Pane Sobotko, tohle je dobre napsane, souhlasim (ta zminka o Dem. Now je zvlast slibna) - mozna o nejake hlasy prijdete, ale jine hlasy zase ziskate. Ovsem souhlas i s pani S.Š., prace pred cssd je hodne a souhlasim ze je na case, aby zacala byt citelnejsi a viditelnejsi.
15. 12. 2011 | 12:22

Leo napsal(a):

Zaplaťme dluhy za jiné, nic jiného nám nezbývá. Co na tom, že máte dost svých dluhů a problémů. Tak to je hluboká logika!
Jsem proti, EU je v rozvratu,stejně jako socializmus před 22 lety.
Když se bláznilo před pár lety jak důležitá je Lisabonská smlouva a jak je důležité je ji schválit, byla argumentace pro podobná. A k čemu to bylo? K .....EU má smysl jen pro několik velkých zemí.
Držím palce Petru Nečasovi i Kalouskovi.
15. 12. 2011 | 12:24

Koplkop napsal(a):

stále rebel
Tobě rady nedávám , pro tebe jsou mé rady zbytečné, nepochopil jsi napsané. Ty vidíš jen rudě, když někdo nemá stejný názor jako ty. To p.s. tam bylo zejména pro tebe. Kapišto?
15. 12. 2011 | 12:27

rejpal napsal(a):

David
Odchází. Ale co má s tím společného EU? My jsme prodali (rozdali) "rodinné stříbro" dávno předtím, než jsme do EU vstoupili - průmysl, banky, infrastrukturu. Prodali jsme všechno - často i prosperující firmy. Nemělo to racionální důvody, jen a jen ideologické /stát je vždycky nejhorší vlastník (proč chce pravice stále prodat Budvar, který je ve slušném zisku každýá rok?)/, a u některých si troufám tvrdit i hmotné. Proto jdou dividendy ven. Nám zůstávají jen stále nižší daně. Proč například stát nezvedene daně o 100 % a současně neudělí 50% daňovou úlevu pro podniky s českými vlastníky? Jsme závislí na okolí více než kdy předtím. Za komunistů jsme byli závislí na SSSR z politických důvodů, dnes je to pro nás existenční otázka. Z toho, co nám patří, se neuživíme. Takže nemáme žádný důvod juchat radostí nad problémy okolí, ať už je zavinil kdokoli.
15. 12. 2011 | 12:32

vico napsal(a):

P. Sobotka alespoň tímto článkem překračuje rozměry zdejšího rybníku.Dozajista však ztratí hlasy různých buvolů, ale nelze se zavděčit všem -buvolům i bizonům.
15. 12. 2011 | 12:36

český maloměšťák napsal(a):

David
Docela dobrý projev.
Není vaše příjmení Husák nebo Jakeš ? ("nám", " to bude příčinou rozpadu ", dosudjme šli opačným směrem", " je třeba analyzovat", "jediné řešení je "Velká evropská říjnová revoluce".....
----------------
Blog psaný diplomatickou řečí - ale dobrý blog.

Viola
Evropa je vágní termnín. Pokud byste ale chtěla pomoct, kupte dárky na Vánoce např. řecké provenience. A v příštím roce si kontrolujte, zdy to , co si kupujete jako např. ma%darské zboží...není ve skutečnosti zboží čínské.
/pokud tedy uvažujeme v modech obyčejného člověka - např. nicbnežmarodo...eh, tedy nicneřnárodovce.
15. 12. 2011 | 12:41

pozorovatel napsal(a):

...Sobotko vy jste, jako politik marnej....víte s odpuštěním ho..o, ale vy ho vždycky víte...melete o nějaký "izolaci"....tam bych doporučil dát vás a celou tu socanskou bandu co rozdává z "našich"....odpovědˇje jasná ...nejdeme do toho...Evropa už dávno není pupek světa a dlouho ani nebude....co to takhle zkusit si hospodařit za svoje bez EU dotací co ?....asi by se ten rybníček kapánek smrsknul co Sobotko ?...nebylo byy na prebendy
15. 12. 2011 | 12:44

Viola napsal(a):

maloměšťáku český, trochu s vámi soucítím, jak se tu bijete o pomoc pro EU. Co kdybyste rovnou svůj majeteček poslal MMF? A váš příklad následoval pan Sobotka a spol.
15. 12. 2011 | 12:53

Viola napsal(a):

vico,

ČSSD tedy ztratí hodně, to si pište a získá o to více KSČ.
15. 12. 2011 | 12:56

tata napsal(a):

vyte nejsem odbornik mnohdy se mi rozum zastavuje co tady plno radoby odborniku placa.ONO VŽDY bude plno věcí pro a proti.chcete se vratit opět k hranicim kontrolam a šikanam na hranicich zažil sem si jich dost,chcete nutně zase do okolnich zemí pasy,chcete zase hlavně vy mlady myt problem ze zaměstnavaním venku,že by se mělo zpřisnit takove věci jako ŘECKO JE JASNÉ,nedovolit žadne zemi to same ale už autor napsal,169 miliard už sme dostali takže brat je normalní vracet ne,sme tak mala země a tak zavisla že určita izolace bude jen na škodu,že je plno negativnich je jasné,ovšem nepřipojit bude zdaleka negativnější
15. 12. 2011 | 12:58

PTP napsal(a):

pozorovateli!Hospodařit za svoje.Za ten rozkradený krám(neřek jsem snědený).A stěmito hospodáři?Nebuďte k smích.
15. 12. 2011 | 12:58

český maloměšťák napsal(a):

Viola
Za nic se nebiju. Jen se snažím vyvracet bláboly pomatenosti.
Celkem dost nesnadná práce - jak vidno i z vaší reakce.

Btw :

Viola napsal(a):
Jozef K
podle mě vyšší hodnotou nejsou peníze. Ježíš také trpěl na kříži, aby pak vstal z mrtvých a potřeboval k tomu peníze?
15. 12. 2011 | 12:47
--------------
Nechte se tedy ukřižovat /pokud mi rozumíte - o jakou symbolickou rovinu se jedná - ne o poudačku co vám kdysi vtlouki do hlavy páterek a rodiče.../ a o cizí peníze starost nemějte. Mimochodem - já se o vaše peníze - taky nezajímám...

Fanatismus a hloupost jsou samozřejmě nejvěrnější manželé. Jsou spolu až za hrob - nerozkučně spjati.

jednou peníze důležité jsou - ale za deset minut už zase nejsou..a tak dokola.../vy si zajděte samozřejmě pro radu za páterkem, Violo/
15. 12. 2011 | 13:06

RA napsal(a):

soudruhu Sobotko, ty jsi krajně nebezpečný . Opravdu bys nejraději ihned přijal Euro ?????
15. 12. 2011 | 13:07

Viola napsal(a):

maloměšťáku český

"a o cizí peníze starost nemějte. Mimochodem - já se o vaše peníze - taky nezajímám..." Proč se této rady nedržíte pokud jde o EU?
15. 12. 2011 | 13:11

český maloměšťák napsal(a):

viola
Vaše peníze leží v ČNB ? Dokažte to !

Moje peníze leží v peněžence , v bance a v investicích.

POčítat umíte ? Umíte odečítat a dělit ? Tak si vezměte papír a tužku a spočtěte koli vy jste do té EU dala a kolik dostala ?

Jenže to nejde , že ? Takové počty vám nevoní, co ?
Vy totiž jen dáváte - ale nevidíte - že byste něco dostala...to dostávají jen jiní...vy z toho nic nemáte - - nu, nezbývá než poradit, že se musíte více snažit. Zkuste třeba vymyslet projekt na zřízení kanceláře " Viola, Viola a Silvie s.r.o. - rozvádění na počkání".

P.S. To je ta fanatická hloupost. Přeji vám oběma (hlouposti i fanatismu) šťastnou cestu až do očistce - v ráji se snad konečně rozvedete a budeme si tak mít možnost rozumně popovídat (já klidně těch 358 let počkám)..
15. 12. 2011 | 13:17

pozorovatel napsal(a):

to PTP

...no samozřejmě, že je to pro smích ....ale to jsem ještě od žádnýho "politika" neslyšel...to je jenom samá dotace, na dluh atd....žít si za "svoje" ...teda za naše...a je mi jasné, že od takového lumpa, jako je Sobotka se to ani nedočkám...on je nebezpečnej jenom těma svejma kydama....z "cizího" našeho půjčit MMF a nebo si z poslaneckejch náhrad koupit byt ...a to má tu drzost ještě psát do blogů ...neskutečná drzost...
15. 12. 2011 | 13:17

ghándí napsal(a):

slavečku,
na co bude fiskální unie, kdo jí bude vynucovat?
15. 12. 2011 | 13:21

Viola napsal(a):

maloměšťáku český

proč zrovna 358 let? A o jakém rozvádění to hovoříte? Rozumně popovídat si klidně můžeme i tady. Já vám velmi dobře rozumím, zrovna tak politikům ČSSD a dalším, kteří mají peníze v investicích - ty investice jsou jen bublina, která stejně splaskne. Jste majitelem jen virtuálního majetku a chcete jej podpořit půjčkou do MMF - jak stupidní.
15. 12. 2011 | 13:26

Viola napsal(a):

tato,

stejně jsme zas na cestě k otroctví, tak jako tak.
15. 12. 2011 | 13:29

RA napsal(a):

maloměšťák český......tak soudruzi, do toho, udělejte sbírku a ze svých peněz dotujte řecké důchody. Soudruh Sobotka jako první, soudruh maloměšťák druhý, ale to by se vám nechtělo, co, to by se vám ta investice už tak výhodně nejevila. Posílat ale někam cizí peníze, na to jste kádři. Vaše heslo je....z cizího krev neteče...
15. 12. 2011 | 13:43

Marcus Agrippa napsal(a):

Viola:
ČNB má asi docela rozumně rozložené rezervy:
CZK - 700 mld.
USD - 43 mld.
EUR - 30 mld.
Přesto je těch 30 mld. EUR opravdu hodně a proti tomu je stabilizační vklad 90 mld. CZK nic. Euro by nejspíš sice fungovalo i po možném rozpadu EU, ale je otázka, jak by se vyvíjely třeba směnné kurzy - ČR by na tom mohla neskutečně prodělat. A pokud by se začali všichni hromadně zbavovat eur - Amerika by to sice jen a jen uvítala, ale pak si přiznejme, že jde hlavně o boj rezervních měn. USA hraje o daleko víc, než Evropa. Evropské dluhy, jsou proti těm americkým banalita.
15. 12. 2011 | 13:44

Ford napsal(a):

Končíííme. Je zde definitivní konec. Levouni se pohoršují nad vlastní politikou vyžírání druhých.
15. 12. 2011 | 13:52

EWQ napsal(a):

EU, naše spása a vzor,
jejíž úředníci - podle Evropského účetního dvora a Evropské protikorupční policiie OLAF každoročně rozkradou 15-20% rozpočtu unie?
A to právní prostředí tím myslíte to prostředí, kde je závazně stanoveno,
že každý rok musí Evropský účetní dvůr schválit čerpání rozpočtu unie,
a kde - když každoročně, již po 12 let,
EÚD schválit čerpání rozpočtu - právě kvůli rozkrádačkám - odmítá, tak se vůbec nic neděje, jediný úředník není pokárán či potrestán?

Jak si myslíte, že se europolitici liší od těch českých?
Jedině tím, že kradou v Eurech!
15. 12. 2011 | 13:55

JC napsal(a):

Kouzelné na místních oranžádách je to, že pokud bankéř půjčuje gamblerovi, je to sviňská persona zodpovědná za úděl chudáka obyčejného člověka.
Tady se oranžády v čele s Bohušem staví právě do role onoho sviňského bankéře a ani se při tom nezačervenají.

Komanči, alespoň "drží řadu"
15. 12. 2011 | 13:56

Marcus Agrippa napsal(a):

Viola:
a ještě pár dobrých informací:
http://ekonomika.idnes.cz/otazky-a-odpovedi-pujcka-mmf-je-bezpecna-stat-muze-zadat-jeji-vraceni-1is-/ekonomika.aspx?c=A111215_1701722_ekonomika_vem
15. 12. 2011 | 13:56

JF napsal(a):

Marcus Agrippa nasal : "jde hlavně o boj rezervních měn"

souhlas - svým způsobem jde o budoucí podíl na amerických reálných dluzích jako protihodnoty světové emise dolaru resp. kde budou tyto dolary uplatňovány - ne zcela teoreticky by to za chvíli mohla být jenom Amerika. Náhrada dolaru je krajní situace, kterou však je mít na paměti. (ovšem otázka je zda o to někdo stojí) Reálně bych řekl že by mělo jít o diverzifikace - tedy několik světově uznávaných měn - dolar, euro, juan. Do toho ještě ten dlouhodobí budoucí otázník nad petrodolary ze strany toho petra.
15. 12. 2011 | 14:02

český maloměšťák napsal(a):

Viola
Píšete z cesty. Jednou jsou peníze důležité, jindy ne, jednou do EU jen posíláte - nic nedostáváte...
Zajděte si do toho kostela. Pročistí se vám hlava. /nemyslím to zle/

Proč zrovna 358 let ? No - soudě dle vašich "komentářů " - tak kratší dobu to rozhodně trvat nebude. Ten očistec. Onenrozvod hlouposti a fanatismu.
/vy jste si myslela, že to je nějaká kabala, že ? ne - žádný záměr, jak bych vás takhle na dálku připravil o vaše peníze /z kterých dle vašich slov ale brzy stejně nic nebude.../ - tedy nic takového....

Hmm - peníze nejsou důležité a z investic stejně nic za chvíli nebude....ještě že máme alespoň toho Ježíška....

Mimochodem pod dalším bojem , kde konečně "prohlédáváte" a " zřejmě budete do budoucna volit ODS" - jsem napsal, že jde v podstatě o transformaci jedněch aktiv ČNB v druhé a s přihlédnutím k bonitě IMF se případná ztráta bude pohybovat kolem 1 - 2 %.
Leda že by se ukázalo, že ČNB danou stávající složku aktiv pořídila či spravuje se ztrátou /např. kurzovou/ - ale to vás stejně nezajímá, že ? To už není ta zlá dračice EU, že ano .....
15. 12. 2011 | 14:04

Ford napsal(a):

Marcus Agrippa : Tak to jo. On i držitel dluhopisu může žádat zaplacení. To je tak vše. Neznamená že to bude skutečně splacen. A když půjčka nebude zaplacena tak co? Vyhlásíme MMF válku?
15. 12. 2011 | 14:06

Kelt napsal(a):

Valaška,
nevěříte "Sobotkům",kteří nejsou opravdovými ekonomy-prosím,Váš názor,neberu ho Vám.
Kterým opravdovým ekonomům věříte?To by mne opravdu zajímalo.
Jinak co se týče dalšího zadlužování tohoto státu,tak otázka by měla směřovat na Nečase s Kalouskem.Ti na těch dluzích za posledních šest let intenzivně spolupracovali a výsledkem jejich spolupráce je zvýšení státního dluhu o více jak 500 miliard korun tvrdé měny české.
15. 12. 2011 | 14:06

český maloměšťák napsal(a):

re : ...pohybovat kolem 1 - 2 %. Bez započtení inflace......
15. 12. 2011 | 14:06

Marcus Agrippa napsal(a):

Ford:
co řešíte - MMF už jsme půjčili v roce 2009 ( 1 mld. EUR ). Úrok je sice jen kolem 1%, ale je to lepší než"kampeličkové trhy".
15. 12. 2011 | 14:08

český maloměšťák napsal(a):

Kelt

Valaška napsal(a):
Pane ministře Kalousku !
Nejsem odborník a nic jiného mi nezbývá než Vám věřit a já naši vládě věřím ! Rozhodně nepropadnu strašení opozice a různým líbivým slibům, které i v r. 1948 byly naslibovány a co pak naši republiku potkalo ? nedá se zapomenout !
29. 07. 2011 | 16:48

------
Jde o profláklé "firmy". Bez diskuzního potenciálu /pouhá propaganda/.
Jinak Valaška byla za vlády KSČ "prokádrovávána " a "hned se to projevilo na jejím platu"....ale "komunisty pochopitelně volila - ikdyž zná mnoho lidí, co odevzdali bílou obálku..."
Odesačka s komunistickým genetickým kodem. Dost tuctový jev - nic výjimečného.
Nyní takto zapřísáhlí odpůrci ČSSD a příležitostní spolupracovníci KSČM.

Ale je jich zde víc. Mnozí jsou fakt dost primitivní /pozorovatel alias psycholog/ - být já gaulajterem na Jánském vršku tak je propustím.
15. 12. 2011 | 14:13

gándhí napsal(a):

slaveček už zase chce rozhazovat z cizího. at socani uspořádají sbírku ze svych nakradených peněz a pošlou to popiječum ounza pod cipřišem, když jim tolik leží na srdci osud eura.
15. 12. 2011 | 14:18

Ford napsal(a):

Marcus Agrippa: No právě co řešíte. Už se tam prachy poslaly a ničemu to nepomohlo. Nemá cenu tam něco posílat, když to nepomáhá a ostatní se taky šprajcují. Takže celé to je jen Bohuslavovo písemné cvičení, aby udržel příznivce v bojové náladě.
15. 12. 2011 | 14:22

Kelt napsal(a):

český maloměšťák,
s absolventy VUMLu s červeným diplomem je diskuse marná.Fyzika sice konstatuje,že v přirozeném prostoru vakuum neexistuje,ale fysiologie to připouští.Pokud vakuum v dutině lebeční je vyplněno ideologií,tak to poněkud vyvrací fys.zákony.
Proti půjčce MMF jsou:RUDÍ/komunisté/HNĚDÍ/fašisté/a ZEŠMOULOVANÍ/bývalí komunisté/-to potvrzuje výše uvedené.
V každém případě se jedná o zajímavou barevnou kombinaci.
15. 12. 2011 | 14:22

vasja napsal(a):

Váhám páč tu sou ty transfery, pane Sobotko
Mám v hlavě slušnej projekt Muzea romské čórky.
15. 12. 2011 | 14:23

xx napsal(a):

EWQ: a to máte nějak podložené ? Dokažte to ! Jinak jde jen o demagogická lež hnědého modráka s rudým nosem a hlavou v zadku pána z hradu ;)
15. 12. 2011 | 14:29

Marcus Agrippa napsal(a):

Ford:
a jak víte čemu to pomohlo nebo nepomohlo?! Ty peníze jsou čerpané zatím minimálně. Pro ČNB je to investice ( i když s nízkým úročením ), jako každá jiná. Kdo ostatní?! Maďaři a Britové?! Tak v tomhle spolku bychom raději neměli být!
15. 12. 2011 | 14:30

český maloměšťák napsal(a):

Kelt
Jen aby nedošlo k mýlce. Já nejsem "pro" půjčku. Mám nedostatek informací pro jednoznačné rozhodnutí /ale mezi námi - co je těch 3,5 mlrd. euro - ve srovnání s tím co by případně uvolnila Francie či Německo....takže i ty věty o tom zda ano či ne...slouží jen ke sbírání politických bodů - osobně se stále domnívám, že hlupáci zůstanou hlupáky aale že dost lidí prohlédne - kdo je pro ruského policajta podplatitelného lahví vodky a kdo pro toho německého či francouzského/.
Jsem pro diskuzi ale na úrovni, která vychází z popisu skutečnosti - ne na úrovni slepého fanatismu a bulvárních zkratek.

Jinak se mi ale vaše charakteristika mnohých zoufalců líbí - ty "firmy" se skutečně dají takto vytřídit - účelově přemetamorfovaných bolševiků do hnědomodra /což je v podstatě hnědá/je mezi nimi asi nejvíc.

Mějte se.
15. 12. 2011 | 14:32

JC napsal(a):

Bohušu, asi takto:

Před referendem o vstupu jste apelovali na nejnižší pudy obyčejného člověka, který je vám socanům tak blízký argumentem kolik že na vstupu do EU vyděláme.

Tak by bylo dobré nechat opět v referendu vyjádřit vašeho obyčejného člověka.
15. 12. 2011 | 14:35

Veterán napsal(a):

Pane Sobotka,
163 miliard za sedm let je 23,3 za rok. Ovšem teď máme poslat to, co jsme dostali za skoro 4 roky.
A navíc nevím, jestli jsou ty získané "čisté" peníze v reálu očištěny o ztrátu peněz za vypracovávání projektů, množství staveb je nepotřebných a budou v dalších letech jen spotřebovávat už jen naše peníze, co peníze za clo, které jdou nyní přímo Bruselu...
Dále, obchodní partner, kterému napřed dáme peníze a on si pak za ně koupí naše zboží, to je tedy kšeft, zvláště když se k placení dluhů již nemá a křičí o jejich odpouštění.

A pro ty, co chtějí ty peníze odeslat navrhuji následující.
Každý výdělečně činný zaplatí navíc měsíční daň cca. 1.500 korun (i za sociálně vyloučené a své děti).
Každý důchodce dostane o 1.000 korun měsíčně nižší důchod.
To bude vybíráno po dobu jednoho roku, pak rok nic a pak se peníze zúročené o 1 procento lidem vrátí.
Co myslíte, kolik lidí, co dnes chtějí poslat cizí peníze, to nadšeně odsouhlasí?
15. 12. 2011 | 14:41

xx napsal(a):

český maloměšťák: Vy jste pro diskusi na úrovni a ne na úrovni slepého fanatismu a bulvárních zkratek ? A proč tedy neustále místo argumentů používáte bulvární zkratky a pak nadávky ?

Mohl byste prosím zde označit vaše příspěvky, které spadají do kategorie diskuse na úrovni ? Abych si udělal představu co to tedy podle vás je. Snad jsem něco přehlédl, dnes tu máte hodně příspěvků, tak se mi to v té záplavě bulvárních zkratek a fanatismu asi ztratilo, tak úroveň.

"že hlupáci zůstanou hlupáky aale že dost lidí prohlédne - kdo je pro ruského policajta podplatitelného lahví vodky a kdo pro toho německého či francouzského"

Typická bulvární zkratka a hulvátství. To nebude ta pravá "úroveň" o které píšete, že ne.
15. 12. 2011 | 14:43

Marcus Agrippa napsal(a):

Veterán:
co blázníte?? ČNB má tolik prostředků, že už další ani nenakupuje. Prostě investuje do MMF - jako v roce 2009. Co na tom pořád nechápete?!
15. 12. 2011 | 14:44

stále rebel napsal(a):

„Roční rozpočet Evropské unie činí téměř 142 miliard eur (údaje pro rok 2011). Tato částka se může zdát vysoká, nicméně představuje jen 1 % hrubého domácího produktu členských států EU.

Většina těchto finančních prostředků se vynakládá na zlepšování života občanů Unie. Prostředky směřují zejména do chudších regionů a k méně majetným skupinám obyvatel a podporují vznik pracovních míst a hospodářský růst v celé EU.“

„Kolik stojí provoz EU
Na administrativní náklady spojené s fungováním EU plyne 6 % celkových výdajů. Patří sem náklady na provoz všech orgánů (zejména Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU) a na překlad a tlumočení zajišťující dostupnost informací ve všech úředních jazycích Unie.“
http://europa.eu/pol/financ/index_cs.htm

To český rozpočet to je jiné kafe.
15. 12. 2011 | 14:44

xx napsal(a):

Veterán: Nelze jen počítat kolik jsme odvedli a kolik dostali. Podstatné je také to, na co jsme ty peníze dostali, tedy jaká užitek. A také je nutné uvažovat nejen přínosy ale i ztráty, třeba zavřené cukrovary a trvale zdražený cukr !

Ale to se demagogům co si hrají diskutéry na úrovni a ostatní mají jen za hlupáky do krámu moc nehodí, takové počty dělají neradi.
15. 12. 2011 | 14:47

kelt napsal(a):

český maloměšťák,
nemám,co se týče půjčky MMF více informací-ale:věřím tomu,že MMF je záruku jejího navrácení,i když ne s běžným úrokem.Čili riziko nulové,nebo blížící se nule.
Riziko neposkytnutí je zela reálné-do budoucna absentovat na možnost reálně "hájit naše národní zajmy".
Pokud se vyčleníme,budeme moci pouze přihlížet vývoji,který na naše zájmy nemusí brát zřetel.
Také se mějte.
15. 12. 2011 | 14:47

Ford napsal(a):

xx: Ti naši potentáti se přiznávají ke kradení nebo se to snaží maskovat a drží spolu basu? Např dvě jména: Paul van Buitenen, Marta Andreasen. Hledej Šmudlo hledej.
15. 12. 2011 | 14:48

Marcus Agrippa napsal(a):

stále rebel:
ta naše ČR je vůbec zvláštní zemička. Brusel chce sjednotit kvalitu potravin v celé EU a Češi jsou proti ( přitom je máme nejhorší ). Brusel chce sjednotit daňové výběry a Češi jsou proti ( přitom jejich výpadky ženou SR do obrovských mínusů ). Jak od Cimrmana ne?!
15. 12. 2011 | 14:48

český maloměšťák napsal(a):

xx
Uvedl jsem pod diskuzními blogy dost relevantních odkazů - od složení rezerv ČNB - přes její aktivity...až po příspěvkovou dynamiku via IMF...
Ale u vás jsem zvyklý, že jste jak ta husa - trefil jsem se, že ? A že chodíte slintat pod ty pmé příspěvky, kde si jednoduše pořídíte "hastroše"

Co váš poslední příspěvek - velmi věcný....

xx napsal(a):
EWQ: a to máte nějak podložené ? Dokažte to ! Jinak jde jen o demagogická lež hnědého modráka s rudým nosem a hlavou v zadku pána z hradu ;)
15. 12. 2011 | 14:29

:))))) /Husa gagně - když ji trefí /modrohnědí(respektive hnědí)/
A hloupá husa vytýká jiným to, co sama kejhá... :--()

Apropo - stále platí to vaše krédo, že " vůbec nejhorší je Paroubek a celá jeho ČSSD ? " Nezměnilo se v tomto dosud nic, že....

P.S. Co to je hastroš najdete např. v knize pana KOukolíka - pasáž " nástroje propagandy". Nebuďte líný a přečtěte si to - alespoň budete své dehonestační slinty šířit vědeckou metodou...když už nic....

Howgh./vyhledejte si to - co to slovo znamená - abyste pak nebyl za pomlouvačnou pavlačovou drbnu/
15. 12. 2011 | 14:52

Ford napsal(a):

Marcus Agrippa: Ty prachy jsou čerpány minimálně? Trochu divné když se shánějí další. A proč chtějí další, když to pomohlo? A co Nizozemí, Švédsko, Dánsko fakticky i Německo?
15. 12. 2011 | 14:52

stále rebel napsal(a):

Pro xx.
Zase předvádíš svůj intelekt.
Dnes jsem kupoval krystal kilo necelých 20 Kč.
To je opravdu ale opravdu trvale zdražený cukr.
15. 12. 2011 | 14:52

Petr napsal(a):

Pane předsedo,
napsal jste: "Dnešní Evropská unie není dokonalá, není úplně tím, co chceme..."
Není a nebude. Za současného stavu, za současné neschopné a přebujelé a ještě více přeplácené eurobyrokracie bez jakékoliv odpovědnosti.
Evropa se možná dát ještě zachránit, vždyť už dnes jsou před ní hospodářsky nejen USA a Kanada, ale i Austrálie, téměř celá Asie a jižní Amerika. Zatím není Evropa poslední, ještě Bangladéš, Somálsko a některé státy Afriky ještě Evropu nepředehnaly.
Pro záchranu EU se ale musí udělat dnes nemožné. Zrušit obrovský aparát a přestat utrácet zbytečně peníze za výlety úřednictva i jejich podržtašků především mezi Bruselem a Strasburkem, snížit počet úředníků na 20% pracovitých a schopných a s plnou osobní odpovědností za svá doporučení, analýzy a rozhodnutí.
Zrušit Lisabonskou smlouvu a ostatní podobné dokumenty a nahradit je jednoduchým, zřetelným a vymahatelným textem jako je Ústava Spojených států amerických.
A protože je to nemožné, tak tedy nejpozději se do r.2050 státy Evropy hospodářsky zhroutí a Česká republika ještě dřív.
A to díky i Vaší straně jako i díky většině politických stran Evropy, které nevidí rokli která je čeká za byrokratickým lesem.
15. 12. 2011 | 14:54

franky napsal(a):

Pan Sobotka se snaží seč může,ale jeho snaha je bohužel jen stále dokola opakujícími se frázemi a dogmaty. Občané této země nejsou proti integraci Česka do většího celku, neboť chápou realitu světového vývoje. Většina z nás cítí, že děláme dobrou věc, ale děláme ji špatně. Je to pořád lepší než dělat špatnou věc dobře. Chceme dělat dobrou věc a chceme ji dělat dobře a o tom by měly být diskuse. Jestliže vidíme co se dělá v našem budoucím nadnárodním státě špatně, neměli bychom být zdrženliví v naší kritice, neboť zdrženlivost je ono "čecháčství" o kterém tak rád píše například pan Pehe. Jiní jako například pan Sobotka zase považuje uvážlivost za slabost. Pořád však platí: "Dvakrát měř a jednou reš". Pane Sobotka kupte si místo flašinetu raději nějaký hudební nástroj, který pohladí na duši.
15. 12. 2011 | 14:56

Veterán napsal(a):

Marcus Agrippa:
Jestliže se jeden z představitelů ČNB vyjádří, že si myslel, že mají dostatečné rezervy, ale začíná o tom pochybovat, asi to bude významnější tvrzení než Vaše, že ČNB má tolik prostředků, že už další ani nenakupuje.
15. 12. 2011 | 14:57

stále rebel napsal(a):

Pro xx.
Ještě doplním, to kilo cukru nebude o moc dražší než za komunistů a ten cukr na rozdíl od jiného je pořád český.
15. 12. 2011 | 14:58

Jedla napsal(a):

To je zvláštní, jak tady ta "sebevědomá", na nikom nezávislá, o nic se nedoprošující "pravice", tihle "tvůrci bohatství" bojují za SMRÁDEK a TEPLÍČKO v zahnívajícím bahýnku malého českého rybníčka. Úplní Broučci. A nebo pan Brouček?
15. 12. 2011 | 15:00

Marcus Agrippa napsal(a):

Veterán:
vycházím z informací na iDNES. Odkud Vy čerpáte informace o tom vyjádření?
15. 12. 2011 | 15:02

český maloměšťák napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=ei1EjnpYSAI

https://www.youtube.com/watch?v=1kT8Ftse-mo&feature=related

To je samozřejmě fašistická demagogie /"většina občanů", " Německo nás chce ovládnout", "Británie opouští Titanik"/.
Lži a demagogie. Plus závist a nenávist. Strašení komunismem.
Fráze, absolutní nedostatek věcnosti a žádná alternativa.

Doktor je proti - a přitom sám mluví o tom, že neví PROTIČEMU vlastně je (sám tvrdí, že mechanismus nezná...to je prosím váš zastupitel...."děkuji za pozornost, maucta..."

Naštěstí tam přišlo jen pár zoufalců /kromě organizátorů tak asi šest nebo osm/. Zatím totiž účasti na takových shromážděních jsou...dobrovolné.

Zatím. :(
----------------
V podstatě se mohu přidržet svého původního názoru.
Jde o zviditelnění se politických nul a profláklin. MNohdy těch, co zde podporují svou nečinností obrovský korupční modus - odvracejí tak na čas pozornost od sebe. Doufám, že ne nadlouho.

Suverenita Jany Bobošíkové, Svobodní (humorný název...vzhledem k zcela jasné orientaci) a D.O.S.T plus Klaus na straně jedné....na straně druhé vyspělé evropské instituce.
15. 12. 2011 | 15:03

český maloměšťák napsal(a):

Petr
Pane kolego - já s vámi nesouhlasím.
Já si myslím, že se státy Evropy zhroutí již na jaře roku 2048. Tak to alespoň vychází mně.../moment - kontrola : ..krát jedna celá osmnáct to celé na druhou děleno dvanácti kmeny izraelskými....ano - jaro r. 2048 - asi 16. dubna ve tři ráno/

Nic, konec srandy - za velkou louží cinkají zvonky - třeba obrat Goldmany o pár drobásů...

Maucta.
15. 12. 2011 | 15:08

Veterán napsal(a):

Marcus Agrippa:
Denník E15, 13.12.2011.
„Před pár lety bych řekl, že rezerv máme více než dost. Dnes je doba, kdy se ze starých jistot stávají nové nejistoty a člověk má radši těch rezerv více než méně. Musím říci, že pokud vláda za námi
přijde, tak si to důkladně prostudujeme a budeme se muset hodně zamýšlet,“ uvedl Singer.
15. 12. 2011 | 15:08

Marcus Agrippa napsal(a):

Veterán:
tak část je 30 mld. EUR. To by mohl být teoreticky problém. Jenže ono totéž může platit i na USD. Ve světě, kde se bojuje o světovou rezervní měnu není jisté vůbec nic. Byla obrovská chyba přijít o zlato ( to mělo být ve stejném % poměru, jako USD/EUR/CZK ). Každopádně do čeho, by v současném světě měla ČNB investovat?! Platina, stříbro, půda, technologie, patenty?!
15. 12. 2011 | 15:16

Mard napsal(a):

My krok neodkládáme, pane Sobotko. To jen 8-mileté nezodpovědné hospodaření ČSSD, které zavinilo deficity státního rozpočtu, nám neumožnilo Euro přijmout.
15. 12. 2011 | 15:28

donal napsal(a):

pane sobotko

nehodlám volit cssd je to stejně špinavá strana jako ods, top,vv
hodlam proto poprve od 89r.volit komnisty

ale k vašemu k článku melete tady hrušky s jabkama tak jako všichni kdo horují za zaplacení 90 milr. do MMF

1-už jsme kvuli řecku a sním spojenou krizí do MMF nacpali 25 miliard kč. ted po nas chtejí 90 a za rok dva budou chtit kolik 200-500milr.?

2-rozpad eurozony není rozpad evropské unie tato unie tady byla i za národních měn a fungovala ale vy tady na blogu melete o bezpečnosti ta nemá s eurem vubec nic společneho nebo si myslíte že s eurem zanikne NATO?samozřejmě že nazanikne a nezanikne i EU

a na konec bych jen dodal přečtěti si tady ten dnešní článek je určen i všem kdo chtejí platit a ztratit rozpočtovou nezavislost

http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Znama-ekonomka-otevrene-o-tom-proc-neverit-Kalouskovi-217050
15. 12. 2011 | 15:29

Mard napsal(a):

Takovejch moudrejch hlav tady je a nikoho nenapadlo to hlavní. Co je to za blbé řešení co Merkozy prosazuje?!? Prý pomůže "fiskální unie" kterou si představují tak, že EU bude hodnotit rozpočty před jejich schválením. Jak to může pomoct vždy?!? Příklad Irska a Španělska, kdy měli naprosto dobré makroekonomické čísla je vhodný - co by nějaká kontrola zjistila? Naprosto nic. Zabránilo by to problémům Irska a Španelska? Nikoliv. A zkusme jiné státy. Řecko a Itálii. Co by kontrola zjistila? Že jsou zadlužení! A co by udělali? Dostali by pokutu a deficit hospodaření by se prohloubil. To by pomohlo?!? Já mám dojem, že tohle je nesmysl vydávat za řešení nějakou kontrolu a zpřísnění sankcí. V prvním kroku je na vině Euro, díky kterému se zadlužily buď státy nebo jejich banky. A místo řešení příčiny - měny Euro, se jen řešení oddaluje. Oddaluje se tím, že potápějící se státy dostávají půjčky, mnohdy s úroky dotovanými jinými (půjčka od MMF či koupě jejich dluhopisu ECB). Přece alkoholika nemůžu léčit tím, že mu dám flašku rumu, ne?!? To si nikdo neuvědomuje?
15. 12. 2011 | 15:36

Mard napsal(a):

donal napsal: nehodlám volit cssd je to stejně špinavá strana jako ods, top,vv
hodlam proto poprve od 89r.volit komnisty

Jo, ty jsou čistý :-) hehehe Sice sem tam někoho jejich předchůdci, na které se odvolávají a jejichž majetek používají, poslali na šibenici, ale jinak jsou proti ČSSD a ODS, úplný růžovoučký miminka k pomilování. To že oslavují vraha Gottwalda je jen drobná piha na kráse :-) Heh
15. 12. 2011 | 15:38

donal napsal(a):

Mard
no tak jo koho jineho volit aby se dostal do parmentu a aby v té straně nebyli zloději porad koho ja jinou možnost než komunisty nevidím
15. 12. 2011 | 15:45

xx napsal(a):

stále rebel: myslím, že nízkou inteligenci zde předvádíte vy sám. Zejména svým křupanským přístupem. To, že jste někde v akci koupil levně kilo cukru a draho máslo nebo spíš RUM soudě podle vašich reakcí, ještě nic nedokazuje a je asi tak platným argumentem, jako to pokřikování o hnědých a rudých. Mimochodem, nepsal jsem že se v ČR žádný cukr nevyrábí, ale že byly zavřeny cukrovary, což je pravda.

Fakta jsou jasná: EK zabránila našim cukrovarníkům konkurovat cenou na společném trhu kvótama. Jasně se v nařízení EK uvádí, že cílem je zabránít kolapsu cen, kterého se dosahuje omezováním výroby. Pak je sporné o výhodách společného trhu mluvit, když ty výhody kompenzují takováto opatření.

Zemědělství | 26.02.2007
Komise v pátek oznámila omezení produkce cukru pro jednotlivé členské státy až o 13,5%, v závislosti na předchozích omezeních.

Tenhle argument vaše kilo cukru z akce jen těžko vyvrátí.
15. 12. 2011 | 16:05

Kuchař: napsal(a):

EU není pomoci.
Každý člověk co umí do desíti to musí vidět. Dluhy EU přerostly přes hlavu. Nyní je dle mého šance ještě na koordinovaný rozpad.

Pokud se to bude protahovat dalšími nesmyslnými půčkami, přijde rozpad bez pravidel , či dle pravidel džungle. EU můžou zachránit jen drastické škrty ve státní sféře - to ale státní paraziti nikdy nepřipustí - proto je konec EU nevyhnutelný a další půjčky jen skončí v prd....

No a co budou pak místní levičáci vykřikovat ? No jako vždycky. To nejsou naše dluhy.... to si všechno rozkradla ODS.
15. 12. 2011 | 16:11

Alibernet napsal(a):

Až se tu bude zavádět němčina jako úřední jazyk, Sobotka a Pehe budou volat, že nemáme jinou možnost. Prdlajs! Vždy existuje x možností, stejně tak EU není jediným modelem celní unie, zato je tím nejhorším, protože ho vymýšleli takoví lidé jako Sobotka.
15. 12. 2011 | 16:33

grőssling napsal(a):

Když důsledně integrovat tak důsledně Sobotko, já bych tedy šel dál :

Desatero důkladné integrace Čech a Moravy do Evropy

1.
Požádat o připojení k SRN jako další kraj Bavorska, s ohledem na přátele, které zejména v této spolkové zemi máme.

2.
Okamžitě zahájit povinnou výuku němčiny na všech základních a středních školách, poptat se von Schwarzenberga jak na to. Zbývající zmínky o údajných zločinech Němců za II.SV budou v učebnicích dějepisu zamazány černým tušem. Z pomníků padlým Čechům ve II. SV budou odstraněny provokační nápisy.

3.
Úředníci státní správy, kteří nebudou schopni do 6ti měsíců prokázat znalost němčiny na stupni upper budou propuštěni.
O pomoc na uvolněná místa požádat členy Sudetoněmeckého landsmančaftu.

4.
Ihned v předstihu implementovat použití eura na území Čech a Moravy, podobně jako to úspěšně udělall Bosna a Hercegovina.

5.
Funkci prezidenta ČR nahradit funkcí spolkového protektora a požádat o jeho jmenování Merkelovou.

6.
Omluvit se za přehnaný nacionalismus Františka Palackého, kterou projevil neuváženě dopisem frankfurtskému sněmu v roce 1848 a tím oddálil přirozené naše spojení s odvěkým ochranitelem naší bezpečnosti a životaschopnosti. Kde už jsme mohli být, nebýt tohoto "historika".

7.
Zatknout okamžitě všechny, kdo jen hovoří o samostatnosti a suverenitě Česka. Začít s Václavem Klausem.
Kdo ze zatčených se nepodrobí, toho přeškolit, kdo se nepodrobí ani poté, postavit v Lidicích ke zdi.
Zejména krátký proces je třeba udělat s odpůrci integrace, kteří mají nordické, vůdčí rysy mentální i fyzické. Ti jsou nejnebezpečnější.

8.
Aby celá integrace zbytečně nezatížila naše ochránce, je třeba okamžitě a v předstihu nikoliv půjčit, ale darovat 90 miliard Kč a to nikoliv napůl americkému MMF, nýbrž přímo německým bankám, které trpí špatnými řeckými státními dluhopisy.
Jako projev správného bruselského internacionalismu poskytnout dlouhodobé dodávky základních životních potřeb řeckým důchodcům, kteří mají měsíční důchod nižší v přepočtu než 40 000,-- Kč.

9.
Ještě před darem 90 miliard by bylo vhodné, abychom u Rozvadova prohnali hranicemi 1000 volů na druhou stranu jako politickou připomínku, že jsme nezapomněli na submisivitu sv. Václava.

10.
Okamžitě je třeba ustavit bruselskou-dělnicko-rolnickou vládu, která uvedené úkoly rychle a v konzultaci s vládou Bavorska zrealizuje. Předsedou vlády jmenujme osvíceného von Schwarzenberga. Ten dostane za úkol zapálit sněmovnu, hnízdo žvanilů a korupčníků.
15. 12. 2011 | 16:46

Mard napsal(a):

Nerozumím tomu, proč tolik lidí píše o rozpadu EU?!? Opustit společnou měnu Euro ano, ale proč rozpad EU? To je nesmysl!
15. 12. 2011 | 16:49

tata napsal(a):

xx

a oco se vy chovate jinak,uvadíte zase jen sve argumenty,pochybuji že vy nebo ja bysme byli na takové vyši,a to věčina diskutujících aby uměla přesně vyhodnotit argumenty odborné,spiš ty argumenty obecné,mužem si dovolit stat mimo,nevym mam otom pochybnosti,chcete zase hranice....ja ne,libi se mi některa rozhodnutí eu třeba ten vaš cukr ...ano nelibí,a takle vte obecnější rovině mužem diskutovat,nečet sem vtom članku nic jineho než že nato ma byt vedena opravdu diskuze,ano stim se da vyslovit souhlas,tam musí padat argumenty,nikoliv co tady předvadí věčina bud proti nebo pro......když pominem ty ideologicke přispěvky je to opravdu važna věc na ktere by se měli domluvit všichni ,nebo se oto pokusit ty silné vyroky sjedné nebo druhé strany sou uplně mimo.

VE SVE PODSTATĚ JSOU JEN 2 MOŽNOSTI PŘIPOJIT,NEBO ODPOJIT.

ve své podstatě odpojení není možné,možna se mylim,ale co vym tak tadle možnost tam není,a pro takovou zemi jako mi zustat v izolaci bysme se měli sesakamencky rozmyšlet,a teda jestli se nechceme připojit myt tuto cestu odborně zmaknutou/zmapovanou
15. 12. 2011 | 16:51

Gru napsal(a):

Milý pane Sobotko,

vcelku se nebudu divit, když vaše strana opět neuspěje a zase skončí v opozici, neboť prokazujete fatální neporozumění, pokud jde o cítění voličstva, které vám nepěkně, až odpudivé eurohujerství nezapomene a zcela jistě spočítá. Jsem si jistý, že ztratíte výáznamný podíl elektorátu, který by vás jinak volil.
15. 12. 2011 | 16:52

český maloměšťák napsal(a):

Gru
Amen.

Já si zase myslím, že hlupáci zůstanou hlupáky a lidé s určitým stupněm intelektu naopak jasně uvidí, kdo se paktuje s komunisty a proč.

/v úposledních dvou dnech se pod blogy členů ČSSD objevila řada příspěvků, která obhajovala postoje eurofobů a začínala či končila přibližně takto :
" Já asi poprvé půjdu k volbám a budu volit komunisty"

Není moc těžké uhodnout, komu už 2 dekády komunistická strana krade hlasy.
Na to stačí intelekt celkem průměrný - v čí prospěch takové propagandistické příspěvky tedy lobbují.
15. 12. 2011 | 17:12

Gru napsal(a):

Maloměšťák

Ach ano, vzájemné nepořátelství komunistů a sociáldemokratů je historické. Naštěstí to jsou i jiné alternativy než tyto 2 tzv. levicové partaje. A tak si snad je možno dovolit i takové rouhačství, jako jsou nesouhlasné komentáře "pod blogy členů ČSSD".
15. 12. 2011 | 17:26

Gru napsal(a):

Maloměšťák

Ach ano, vzájemné nepořátelství komunistů a sociáldemokratů je historické. Naštěstí to jsou i jiné alternativy než tyto 2 tzv. levicové partaje. A tak si snad je možno dovolit i takové rouhačství, jako jsou nesouhlasné komentáře "pod blogy členů ČSSD".
15. 12. 2011 | 17:26

český maloměšťák napsal(a):

Gru
Nejde o žádný historický sentiment - to je pro Lojzky Retardy a Anče Hlupačky.
Jde o zcela programovou záležitost.
V podstatě o dlouholetý komplot genetickcýh komunistů s komunisty formálními - o obsahové, neformální komodesáky. Těm vyhovuje momentální český chlívek.
15. 12. 2011 | 17:33

Gru napsal(a):

M?ilý český maloměšťáku,

mě je taky zřejmé, že ve skutečnosti se v tomto mandátním území, zvaném folklórně "republika" žádné rozhnodnutí v zásadě nepřijímá a že veškeré tanečky typu "voleb" jsou jen divadélko, aby si poddaní trochu odstříkli a dali zase na chvíli pokoj... Taky je nepochybné, že dotyčné peníze budou odsáty, děj se co děj. A přesto je role socdem minimálně komická (leda, že by jim už bylo se zárukou přislíbeno přidělení místodržitelství pro příští jmenovací odbdobí). Neboť například pan Sobotka se nechová jako eurohujer. Kdepak, je to horší: europolitruk.
Snad mi odpustíte, že takovéto rouhání píšu "pod blogem člena ČSSD".
15. 12. 2011 | 17:55

Tupelo napsal(a):

cesky malomestak: ja myslim ze vyznamna cast CEZke pravice (hradem pocinaje, pres ODS a VV po jejich fanousky) je ve skutecnosti jeste horsi nez komunisti - ti si na nic nehraji a sve cile namaji potrebu schovavat.
15. 12. 2011 | 18:30

Pepi napsal(a):

Jsem proti pomoci EuroZóně...!!
Daňové ráje "vykrádají" ČR... už celkem o 18% rozpočtu...
To ale Kalousek, který slouží cizákům nevidí... měl by o 50-100mld.Kč nižší deficit, kdyby tu podnikatelé, kteří tu mají zisk PLATILI DANĚ, když tu využívají vše..!! Na to by se měla podívat i EU..!!
A také sjednocování daní Nečasovi ani Kalouskovi nevoní, že..??..!!

zdroj.: http://www.novinky.cz/ekonomika/253686-skoro-petina-kapitalu-ceskych-firem-je-ovladana-z-danovych-raju.html?ref=ostatni-clanky
-
Jsem proti pomoci EuroZóně...!!
Ať si státy EuroZóny, které žijí na dluh a jsou na tom lépe než ČR občané platí svojí záchranu.
Pouze bych souhlasil, kdyby jsme pomáhali sobě rovným nebo slabším, jak to má být..!
15. 12. 2011 | 19:07

Kvakin napsal(a):

Pane Sobotko, položte funkci předsedy soc.dem. Straně jenom škodíte a bráníte v uplatnění lepším. Naprostá většina lidí stejně ví, že jste předseda jen nominálně, reálně jste jen Haškovo siamské dvojče, přičemž Michal Vás jako předsedu evidentně nerespektuje (viz Haškova podpora Zemanově straně a asi i Zemanově prezidentské kandidatuře, nepochybně se zásadním pozitivním ohlasem mezi členy a příznivci soc.dem., zatímco Vy lezete nepoučitelně do řiti neoliberálovi Švejnarovi a připosranému bolševickému byrokratu Fisherovi a chcete z těchto panáků dělat vyvolené kandidáty ČSSD). Přejděte na funkci místopředsedy ČSSD pro vnitřní záležitosti strany, když už se musíte živit politikou (organizujte schůze a porady, výběr příspěvků a stranické školení), a zahoďte aspirace na vůdcovství a premiérství či jiné vládní posty. Funkci ministra financí jste ostatně evidentně nezvládl jak odborně, tak ani charakterově (ekonomii a financím rozumíte jak kůň kafi a povahou jste kariéristický slabčák: Špidla řekl "zdroje jsou" a Vy jste sklapl kufry a dával mu v praxi zapravdu, i když jste věděl, že je to zaměření zhoubné. Paroubek Vám už ani nemusel nic vysvětlovat - ten jen dával pokyny, co se bude honorovat: 13. důchody ze státního rozpočtu, bombastické volební kampaně na konto stranických dluhů. Proto se Vám říká i v soc.dem. Dluhoslav). Iditě v žopu.
15. 12. 2011 | 19:13

ghándí napsal(a):

EU by měla přijít s prosíkem za klausem, aby je vytáhnul z bryndy. jenom málo lidí ví, jak EU zreformovat a zachránit a klaus je jeden z nich. měli by ho poprosit.
15. 12. 2011 | 19:16

rejpal napsal(a):

ghándí
Jsem jednoznačně pro.
15. 12. 2011 | 20:37

s... napsal(a):

ghándí

Klaus je také EU a věřím, že chodí sám za sebou s prosíkem každý večer. A vy ghándí, Vy se klidně nechávejte mrskat ve svém oblíbeném SM salonu, ale nevydávejte to prosím za normu.
15. 12. 2011 | 21:37

Terry napsal(a):

Co je pro (některé? mnohé?..) europoslance nejdůležitější, o co mají "starost"?

Jak europoslanci kasírují (Wie EU Abgeordnete absahnen
- http://dotsub.com/view/01ad2718-073c-474a-ac40-c7a72e199d55)

video (cca 6 minut) s českými titulky
16. 12. 2011 | 08:51

český maloměšťák napsal(a):

ghándí
Co to je ten SM salón ? /není to nic sprostého - že ne ? (jsou zde přítomny i děti)/
16. 12. 2011 | 13:20

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):

Pane Dluhoslave :

1) Ekonomii ani finance jste nikdy nikde nestudoval.
2) V životě jste nikdy nikde nepracoval.
3) Holý fakt, že pocházíte z Moravy a máte plnou pusu řečí o ničem vůbec, ale vůbec nic nezachání.
4) Pokud chcete připlatit Řekům a dalším nepřílš pracovitým a rozhazovačným jižanům 90 miliard korun na jejich každodenní líný veget, je to pouze váš problém. Tedy pokud tyto subvence zaplatíte ze svého nebo z vaší partajní kasy.
-----------------------------------------------------
Podtrženo a sečteno :
DĚLEJTE NĚCO, ČEMU ROZUMÍTE A CO OPRAVDU OVLÁDÁTE !

/Jenomže co to vlastně je, že ???? /
16. 12. 2011 | 17:14

Zacheus napsal(a):

Ano - tato slova ( uvedná v blogu) mohla ( přeneseně) zaznít i na Titanicu. Pan předseda Sobotka sice jistě opravdu velice dobře ví, proč prosazuje celou svou duší i myslí evropskou integraci, bez ohledu na ztrátu zbytku státní suverenity této země, avšak přesto mám zato,že budování Nového světového řádu (globální vlády), jejímž přestupňěm je nepochybně projekt sjednocené Evropy (Spojených států Evropských, s jednotnou měnou ) není v zájmu obyvatel České republiky, a dokonce není ani v zájmu pana Sobotky jako člověka a jeho blízkých.
17. 12. 2011 | 00:05

maru napsal(a):

Pane Sobotko, rozhodujici bz melo byt vedomi, jakou ze to Evropu mame pujckou podporit.
Evropa v soucasnosti
1.podleha lobby financnich trhu a prumyslovych komplexu, aniz bychom to mohli jakkoli ovlivnit,
..........
2.priklad Portugalska, Britanie, Recka a dalsich nam predvedl, ze prestoze nespokojeni obcane techto zemi zvolili ve volbach opozici , pokracovala tato opozice pod natlakem evropskych uredniku a financnich oligarchu ve stejne politice jako predchozi vlada - volebni sliby se zmenily na car papiru,
.........
3.predstavuje byrokraticky nepruhledny aparat, jehoz fungovani nemaji nasi (CR) evropsti poslanci vubec moznost ovlivnit,
.........
4.viditelne rozhoduje ve prospech nejsilnejsich statu Francie a Nemecka a projednavani dulezitych rozhodnuti se odehrava mezi politickymi predstaviteli techto statu a zastupci finacni oligarchie - nikoli v evropskem parlamentu,
.........
5.se v ramci NATO podili na nakladech valecnych konfliktu v Afghanistanu, napadla Libyi - pod zaminkou, ze Kadafi zlikvidoval 6000 predstavitelu opozice, jsme se - v rozporu s mezinarodnim pravem a po boku skupin extremniho islamu jako je Al Kajda - podileli na valce, ve ktere bylo podle nejnizsich odhadu zabito na 60 000 lidi, vetsinou civilistu.
A pod taktovkou Kataru tam ted francouzske, nemecke, italske a americke firmy profituji na zakazkach ve znicene a bezpravim zmitane zemi.
...........
6.likviduje socialni jistoty obcanu, privatizuje skolstvi a zdravotnictvi a provadi duchodove reformy podle nefunkcnich modelu krachujicich a zadluzenych USA - a to vse pod vedenim Evropske komise v cele s predstavitelem socialnich demokratu Barrossem.
...........
7.stejne drive ci pozdeji zkrachuje, protoze dluhy zpusobene privatnimi bankami v kasinovem kapitalismu nejde z verejnych rozpoctu splatit (vzdyt staty nezvladaji platit ani uroky z techto dluhu a jejich prijmy z dani stagnuji nebo se zmensuji, protoze penize velkych firem mizi v danovych rajich) - je treba analyzovat a nasledne zmenit tento system - a ne do nej cpat dalsi penize.
...........
8.ktera poverila likvidaci danovych raju premiera Lichtenstejnska - tedy premiera jednoho z danovych raju.Ne nadarmo se mu rika pan Euro - tento pan pod zaminkou zachrany Eura obchazi pravicove i levicove strany v evropskem parlamentu a nuti je se zavazat, ze pokud budou zvoleny v tom kterem state, v rozjetych privatizacnich reformach se bude dal pokracovat at se deje, co se deje - a take se mu to dari.
Mzdy v Lichtenstejnsku od zavedeni Eura v EU vzrostly cca o 140%.
Do zachrany takove Evropy nema smysl investovat ani 1 Kc.
Ale ono hovori za vse, kdyz vase strana podporuje takoveho cloveka jako je Svejnar,ktery mnohem vice pracuje pro zajmy USA a zajmy bankeru a ruznych nadnarodnich korporaci - nez zajmy Ceske republiky.

Pro obcany CR, kteri v sobe maji jeste trochu humanity a rozumu by mel byt tento vas postoj dostatecnym varovanim pred volbou vasi strany. Protoze jiz ted je jasne, ze levicova strana, ktera nas tlaci do pravicujici Evropy, je bud zoufale neinformovana nebo neuprimna.
A prikladu levicovych (ale i pravicovych) stran, ktere pred volbami nabizely obcanum zmenu a povolbach pokracovaly v rozjetem scenari podle taktovky privatnich finacnich a dalsich oligarchu, je, bohuzel, mnoho.
17. 12. 2011 | 15:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy