Pátrání po vědecké excelenci

08. 11. 2012 | 11:59
Přečteno 6784 krát
Tento blog je o tom, jak obtížně se v Česku hledají ohniska excelentního výzkumu. A také jejich hledačům nabízí alespoň určitou stopu v dalším pátrání.

V nejvyšších patrech státní politiky výzkumu se již roky probírá, zda a jak se u nás bude dělat institucionální hodnocení výzkumu. Ve všech pádech se přitom skloňuje slovo excelence v tom smyslu, že jí musíme více podporovat. Přihlásit se slovně k výzkumné excelenci však nikoho nic moc nestojí. Horší je, když se někdo zeptá, co to ta výzkumná excelence vlastně je a kde se v Česku vlastně nachází.

Marné pátrání
Když pomineme mediálně nasvícený případ ÚOCHBu s prof.Holým, máme o vědecké excelenci v Česku k dispozici pouze kusé informace a názory jednotlivců typu "jeden vědec povídal". Není potom divu, že většina diskusí o excelenci u nás skončí přátelským konsensem, že excelentní jsou svým způsobem všichni. Zkuste se například podívat do každoroční Analýzy VaV, zda vám odhalí, kde se v Česku excelentní výzkum dělá. Neodhalí. Zkuste něco o excelenci vyčíst ve výsledcích Hodnocení výsledků výzkumu z roku 2011. Ani tam se o oborové excelenci pracovišť výzkumu nic nedozvíte. Zatím se pouze můžeme těšit, že se někdy v budoucnu budou mít čeští akademici a daňoví poplatníci takové informace o excelenci, jako mají například ve Velké Británii nebo v Holandsku, kde o excelenci vědí o to více o co méně o ní planě hovoří. Bez řádného institucionálního hodnocení se samozřejmě tato absurdní situace v Česku zásadně nezmění. Na něj si ovšem budeme muset všichni počkat přinejmenším řadu let.

Jistá stopa
Proto není na škodu využívat alespoň ty informace, které nám již teď leží přímo pod nosem a které trestuhodně nevyužíváme. I proto jsme letos v létě s kolegou Jurajdou vydali IDEA studii Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum? V ní jsme poskytli dosud neexistující srovnání časopisecké produkce vědeckých výsledků českých vědeckých pracovišť. Na kvalitu článků jsme usuzovali zprostředkovaně na základě tzv. impakt faktoru (IF) časopisu, kde byl článek přijat v recenzním řízení k publikaci. IF je jistým, byť ne dokonalým, příznakem čtenosti a renomé časopisu. Za nejlepší časopisy jsme brali ty v horní třetině příslušného oboru podle výše IF. V diskusích, které naše studie vyvolala, však opakovaně zazníval názor, že příznakem skutečně excelentního vědeckého výsledku je, že článek vyšel v časopise s oborově velmi vysokým impakt faktorem. Proto zde naše původní přehledy doplňujeme o oborová srovnání produkce pracovišť poměřované počtem vědeckých článků v časopisech v horní desetině (Top) časopisů s nejvyšším impakt faktorem v oboru.


Logika tabulek zůstává stejná jako byla v původní studii. Sloupec Top je ten klíčový. Podle něj jsou doplněné tabulky řazeny. Nově uvádí počet článků (v přepočtu za spoluautorství institucí a zaokrouhlený na celá čísla) v horní desetině časopisů dle IF. Top je tedy cílenější ukazatel excelence než původní sloupec H, který i nadále udává počet článku v impaktovaných časopisech WoS daného pracoviště v letech 2006-2010 a to časopisech v horní třetině v řazení podle výše IF časopisu v daném oboru.

Další podrobnosti
Sloupce S a D uvádějí počty článků v časopisech ve střední a dolní třetině dle IF. Sloupec Celkem sčítá počet všech článků sloupců H, S, D. Sloupec Pořadí připomíná pořadí pracovišť v řazení podle sloupce H. Sloupec Alt.pořadí, stejně jako v původní studii udává řazení pracovišť podle počtu všech článků (Celkem). Sloupec Oborů udává počet oborů, ve kterých se dané pracoviště nachází mezi prvními deseti v ČR při řazení podle sloupce H.

Tabulky uvádí hodnoty pro deset pracovišť s nejvyšším počtem článků H v oboru. Výsledky jsou uváděny pro obory podle dělení používaného v informačním systému RIV.

Dvoupísmenné zkratky oborů odpovídají kódům RIV. Dále v závorce za názvem oboru uvádíme počet pracovišť, která v daném oboru publikovala alespoň jeden článek v časopise s impakt faktorem. Detailní popis toho jak jsme tehdy vše spočetli a jak se mají tabulky (ne)číst je uveden na stránkách 6-8 původní studie.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Viola napsal(a):

exelentní výzkum je ten, který se aplikuje, ne publikuje.
08. 11. 2012 | 12:05

tryco slatterus napsal(a):

Těžko říct, aplikovatelnost není jediným kriteriem. Je to moc úzké vymezení - v delší perspektivě by vedlo i k omezení aplikací, protože by upřednostňovalo výzkum, který má bezprostřední (dejme tomu do pěti let) praktické uplatnění.
08. 11. 2012 | 12:25

Miroslav Pivoda napsal(a):

Správný nadpis tohoto blogu by měl být "Pátrání po minulé vědecké excelenci". Tu současnou excelenci posuzovatelé nejsou bohužel schopni rozpoznat. Teprve s odstupem mnoha let jsou rozpoznány skutečné zásluhy a jsou udělovány Nobelovy ceny.

Dnes se například ve vědě volá po (dosud zanedbaném) pokroku v AGI (artificial general intelligence), ale podívejte se, jak dopadlo hodnocení velkého pokroku v české AGI před 23 lety v Česku.
https://sites.google.com/site/vaclavpolakaols/
08. 11. 2012 | 12:43

Viola napsal(a):

Podle mě, výzkum který se publikuje, ale zatím se nedá aplikovat, by se vlastně ani publikovat neměl, jen tak pro radost z poznání. Když dělám něco pro radost, většinou za to nejsem placena, ale výsledky mohou být dobré. :-)
08. 11. 2012 | 12:47

Neudržitelný napsal(a):

exelentní výzkum je ten, který přináší užitek, otevřu si "Doplněk studie CERGE‐EI IDEA Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum? a začíná to politologie a politické vědy. Tak tam bych ten exelemntní výázkum opravdu nehledal.
08. 11. 2012 | 12:50

A007 napsal(a):

viola:
Podle již zesnulého fyzika Kapici je devadesát procent vědeckých prací odsouzených do propadliště minulosti, jistý význam pro současnost a budoucnost má těch zbylých deset procent. Pokud jde o hodnocení současné úrovně naší vědy a její produktivitu, počkejme deset let. Ta současná hodnocení dost často zavánějí samochválou, pokud ji hodnotí pracoviště ze zahraničí, je třeba být obezřetný. Ještě bych připomenul citát z knihy A. Einsteina "Jak vidím svět", kde píše: po velkých tyranech nastupují padouši ...
08. 11. 2012 | 13:00

MaB napsal(a):

Neudržitelný
Máte dojem, že politika nemá žádný vliv na váš život? Už jste se někdy zamyslel nad tím, kdo schvaluje zákony? Váíte, že zhruba polovina HDP ČR v nějaké podobě projde veřejnými rozpočty, a tedy o nich rozhodují politici?

Opravdu se domníváte, že studovat politiku nemá žádný smysl a užitek?
Nechcete se příště trochu zamyslet?:-))
Třeba hlavou?
08. 11. 2012 | 13:01

BK napsal(a):

Kdeže jsou časy ÚOCHBu za pana profesora Holého.
Teď přišel novej. A to je sekáč, ten se nezakecá.
Boří, přestavuje, škrtá, vyhazuje lidi, všude rozvěšuje nástěnky
v američtině...
Než tenhle uragán zmizí, ústav o svou excelenci patrně přijde.
Vlastně o ní už přišel. Pan profesor letos zemřel...
08. 11. 2012 | 13:01

modrý edvard napsal(a):

Violo, on pan Munich myslel základní výzkum.
08. 11. 2012 | 13:25

Viola napsal(a):

modrý edvarde

pokud jde o pana Daniela Münicha, tak asi měl především na mysli ekonomický výzkum. On patří podle současného hodnocení vědců - ekonomů k nejlepším.
08. 11. 2012 | 14:17

Radovan II. napsal(a):

Pane Munichu,
v našem Senátu místo moudrých lidí, zasedají automechanici bez vzdělání, navíc trestně stíhání a rasisté. Kde jsme to došli po 23 letech a levice mlčí !!!!!
. Místopředsedou senátu se stal korupčník Čunek, který byl trestní stíhán za korupci a osvobodila ho jen justiční mafie na rozkaz kmotra Topolánka.
Kde jsme to???
Quo vadis Senáte ?
Quo vadis pane Štechu, já bych se raději vzdal funkce,než s takovým člověkem spolupracovat !!! Čunek asi své voliče v Senátu opil slivovici, dělat to tak i ve volební kampani- Obcházel se štamprlí domovy důchodců a nemocnice.
Navíc je to známý valašský rasista.
Od začátku roku měl v Senátu obsensi 60%, to nikomu proboha nevadí?
Jak to, že Čunek, vyučen jen automechanikem, vyhrál nad JUDr. Vágnerovou. Nemáme v Senátu mafii za vedení Čunka, Štětiny.Línka, a dalších ????
Občané zajímejte se o to protože za chvílí tam budou i neofašisté !!!!
Nevrátili jsme se do roku 1933 k Dolfíkovi, nebude brzy senát fašistický, když podlý korupčník, absentér a rasista je místopředsedou Senátu.
08. 11. 2012 | 14:18

Viola napsal(a):

A ještě bych dodala, že ten aplikovaný výzkum musí přinášet jasně kladné výsledky v praxi.
08. 11. 2012 | 14:19

Neudržitelný napsal(a):

MaB
Milý Mabe, my zde hovoříme o exelentním výzkumu. Studovat politiku, no možná, ale výzkum?
08. 11. 2012 | 14:26

Viola napsal(a):

Tak ne, modrý edvarde

panu Münichovi jde o hodnocení vědy jako celku. Stačí se podívat na jeho předchozí článek.
08. 11. 2012 | 14:32

Viola napsal(a):

13.5. Citační bratrstva
08. 11. 2012 | 14:33

zubatá napsal(a):

Nejlepší vědecké pracovistě je přece chronicky známé.
Parlament České republiky.
Skupina dvou set ryzích odborníků provádí experimenty na 10.000.000 spoluobčanů.
A výsledky jsou....
08. 11. 2012 | 14:36

Viola napsal(a):

Viděla bych to tak, pan ekonom dostal za úkol najít způsob ohodnocování vědců. Ti vědci kteří dokážou aplikovat svůj výzkum, nechť mají z toho zisk, ale ti, co jen píší - publikují, nechť mají peníze jen z toho psaní a je to. No ale z něčeho žít a zkoumat musí,že. To žití je jednoduché - minimální mzda, tak jako je to obvyklé, ale ten výzkum zaplatí stát, nebo podnikatel, který zrovna něco z toho výzkumu potřebuje. Vědec se pak musí snažit přesvědčit stát, nebo podnikatele, že by to bylo dobré.
08. 11. 2012 | 14:40

Taoiseach napsal(a):

Určitě je dobré snažit se o nějaké objektivní hodnocení kvality, ale ani na tuhle studii bych nespoléhal bez výhrad. Jednak v různých oborech se (celosvětově) publikuje různě často, dále to závisí na tom, jak obory rozdělíme nebo spojíme dohromady, takže výsledky by měly být poděleny počtem zaměstnanců a výsledky jednoho pracoviště v různých oborech by se měly sčítat. To tedy přinejmenším.
08. 11. 2012 | 14:57

Taoiseach napsal(a):

Viola

Vy podle všeho základní (badatelský) výzkum vůbec neuznáváte. Přitom například čeští astronomové a astrofyzici se zasloužili o to, že byla ČR přijata do Evropské nesmírné agentury - a z toho teď mají české firmy kšefty. Představa, že vědci sami mají aplikovat svůj výzkum, je naprosto ujetá. Vědci bádají a inovativní firmy aplikují jejich výsledky. To už zčásti tušili i bolševici před 25 lety. Snad to jednou dojde i našim zastáncům volného trhu...
08. 11. 2012 | 15:04

Viola napsal(a):

Proč bych neměla uznávat výzkum jakýkoli. Já mám vědce a chytré lidi ráda, ale peníze kazí charakter a čím víc peněz, tím hůř. Vědci se nejlépe bádá, když je mírně pod existenčním tlakem, zrovna tak, jako umělec. Umělcům bych také naordinovala minimální mzdy a to, co by mohli mít navíc, to by měli mít z návštěvnosti svých představení a vůbec uměleckých děl. Právěže vědci musí vědět nejlépe, kde aplikovat, to co vybádali, kdo jiný už by to měl vědět? Když by měli publikovat, tak tam, kde se o nich doví ti, kteří mohou jejich výzkum aplikovat a z aplikace pak vědcům dávat procento zisku.
08. 11. 2012 | 15:58

PEDERSEN napsal(a):

Viola:
Hned první komentář a hned - Stejskal promine - ptákovina jako voda v koši. Kdyby to člověk četl v nějakém vládním prohlášení, nepřekvapilo by to, ale tady? To už je obyvatelstvo pitomé jako vláda?
08. 11. 2012 | 16:16

PEDERSEN napsal(a):

Hmmm, a to jsem ještě nečetl ten poslední. To je teprv dílo!
08. 11. 2012 | 16:17

alojz napsal(a):

Viola
nesmysl...

malý příklad.
teorie grup..v době svého vzniku skutečně bez aplikace..a dnes?
08. 11. 2012 | 16:19

Taoiseach napsal(a):

Viola

Nejsem si úplně jistý, co z toho mínete vážně - :)

Mírný existenční tlak může nadaného vědce přimět leda k tomu, aby se odebral za velkou louži, kde bude mít špičkové vybavení a zabezpečí svoji rodinu tak, že se bude moct starat jenom o vědu.

Vaše představa o přenosu poznatků z výzkumu do praxe pomocí publikací, které čtou podnikatelé (jaké publikace to tak vlastně můžou být) je docela úsměvná. A představa, že podnikatel platí procento svého zisku autorovi VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ publikace - to už je opravdu síla - :)

Přestaňte si dělat ostudu.
08. 11. 2012 | 16:24

TomášL napsal(a):

Jelikož čtu zajímavou knihu, tak se hodí k tomuto tématu.

John Brockman: Třetí kultura

Pokud jde o článek, tak nechápu, proč se s touto látkou někdo zabývá...
08. 11. 2012 | 16:34

Viola napsal(a):

Veřejně dostupná publikace není třeba patent. V publikaci se jen o tom, co vědec vybádal napíše, ne že by se to konkrétně popisovalo. Tak, jak jsem to velmi jednoduše popsala to samozřejmě není, ale mohlo by to tak nějak být. A aby ti vědci neodcházeli, tak tomu se říkalo vlastenectví a péče o svou vlast a věrnost atd... ale duchovní hodnoty samozřejmě dnes nikomu nic neříkají, ale peníze, penízky, to ano, za těmi se chodí třeba k čertu.
08. 11. 2012 | 16:36

Ateista napsal(a):

Viola: Vy dneska zase perlíte. Jak jste k tomu všemu přišla? To tady vážně chcete plkat o tom, že základní výzkum není potřeba nebo je druhořadý? Uvědomujete si, že bez základního výzkumu by nebyl žádný další výzkum, tedy ani ten, jak se tu stále píše, aplikovatelný?
08. 11. 2012 | 17:45

Ateista napsal(a):

Viola: Duchovní hodnoty? Jaké konkrétní duchocní hodnoty myslíte? Duchovní hodnoty katolické církve a jejich představitelů? Duka a spol.?
08. 11. 2012 | 17:48

modrý edvard napsal(a):

Viola. Patent je samozřejmě veřejně dostupný. Jinak byste se mohla pokusit vynalézt, dejme tomu, telefon.
Základní výzkum je věc všeobecně sdílená po celém světě. Z tohohle hlediska je lepší, pokud to ten vědec objeví za cizí peníze třeba v Americe. Nevýhoda je, že aplikovaný výzkum vychází (někdy) z toho základního, a pokud nebudeme dělat základní výzkum, nemůžeme pořádně dělat ten aplikovaný. Potom se z nás stane ona obávaná montovna. Proto my, Češi, potřebujeme podporovat základní výzkum. Abychom poznali, kdo ho dělá dobře a kdo jen dělá cargo, to je holt problém.
Nemyslím si, že základní problém peněz ve výzkumu jsou platy vědců, ale že to jsou náklady na provoz /materiál, přístroje atp./ /kromě dejme tomu filozofů a géniů/.
Kromě toho, věda je součást kultury ve všeobecném pojetí. Samozřejmě můžeme říct, že se všeobecné kultury neúčastníme.
08. 11. 2012 | 17:48

Martina K napsal(a):

Mila Violo, nevim, jestli jste tak hloupa a komentujete neco, o cem nic nevite, a nebo si delate jen legraci. Psanim clanku si vedec moc nevydela. Jednak vetsina odbornych casopisu chce publikovat dosud nezverejnene informace, takze neco opravdu musite vyzkoumat pred tim, nez zacnete psat. Druhym problemem je financni stranka veci. Dnes jeden clanek v tistenem casopise stoji priblizne $2500 (pokud nemate barevne obrazky-ty jsou $600-$800 za kus/stranku). Ne ze by autori tuto sumu dostali, oni ji casopisu musi zaplatit a text a obrazky v publikacni kvalite na softwarech, ktere si musite zakoupit. A jeste jsou ty vedci z toho stastni jak blechy, protoze do tech dobrych casopisu prijmou jen zlomek, nekdy i mene nez 10% nabizenych clanku.
08. 11. 2012 | 18:33

český maloměšťák napsal(a):

TomášL napsal(a):
Jelikož čtu zajímavou knihu, tak se hodí k tomuto tématu.

John Brockman: Třetí kultura

Pokud jde o článek, tak nechápu, proč se s touto látkou někdo zabývá...
08. 11. 2012 | 16:34
---------
Přemýšlíte vy někdy - například při psaní zdejších mikroglos ? Anebo to ze sebe sypete jak popelák smetí ? Tedy : "co je zrovna v něm - šup s tím rychle ven !"

Vaše logika : Protože nyní čtu tu a tu knihu JÁ...tak se hodí k tomuto tématu.
Ale proč se vůbec někdo tímto tématem zabývá...to MI není jasné.
Dost oslovská logika, ne ?

Apropo - předpokládám že danou knihu přečtete tak během dvaceti minut, že ?
08. 11. 2012 | 20:25

Miroslav Pivoda napsal(a):

Hm. Pátrání po excellenci, když jednotlivé školy a přístupy (zejména ekonomické) se liší o 100%. Jak v metodice hodnocení "excellence" vyřešil autor Daniel Munich tento problém objektivně?

Pro ilustraci uvedu část rozhovoru se Salmanem Khanem, který jsem četl včera:

DOTAZ: You’ve become the world’s most talked-about educator. But you’re not even trained as a teacher. That has upset some people, hasn’t it?

ODPOVĚĎ: Look, pedagogy is a lot like economics. I can find two education PhDs who are in 180-degree opposition. It’s just like Keynesians versus the Chicago school of economics. You can see it in the debate over New Math versus the old math. The math wars have been raging for decades. They hate each other. They shout at each other.
08. 11. 2012 | 20:39

moralizujici trouba napsal(a):

S Violou se naprosto ztotoznuji. Nasi vedci nemaji dostatecnou uroven nebot sami casto ani nevedi jaky budou mit jejich vyzkumy vyznam. To zrejmne ani nemohou nebot tu je konflikt zajmu. Zrejmne tady schazi komise ktera by to objektivne posoudila.
Meli bychom financne podporovat vedu v sousednim Rakousku. Tam maji daleko vetsi pocet nobelovych cen nez mi a narodni hranice dnes nehraji v nasem regionu prakticky zadnou roli.
09. 11. 2012 | 02:02

PEDERSEN napsal(a):

Violo,
jak může vůbec někdo (tím méně inteligentní vědec) být vlastencem, když se to má týkat země, kde žijí lidé tak hloupí, jako Vy?
09. 11. 2012 | 08:28

Taoiseach napsal(a):

Viola
Delší dobu jsem tu nebyl - mezitím to za mě napsal modrý edvard. Takže už bych toho (za sebe) nechal.
09. 11. 2012 | 08:50

kolega Fyzik napsal(a):

Skoda, ze to nezkusite interpretovat, zestrucnit a zjednodusit. Predstavoval bych si neco takoveho:

Kdyby musel byt rozpocet na vedu a vyzkum omezen na 1/3 soucastneho, ktere instituce jsou natolik excelentni, ze by si zaslouzily dalsi finance?

Totez pro pripad 50% skrtu ve vede a vyzkumu, a take pro pripad zachovani 2/3 nynejsiho stavu.

Naopak, kdyz bych chtel pridat 10% tem nejlepsim, kdo by je mel podle vas dostat a proc?

Cela leta co jsem mimo Cesko si kladu otazku zda je moje stara vlast natolik hohaty stat aby mohla mit desitky regionalnich "univerzit" placenych statem, zda skutecne potrebujeme vsechny ustavy ktere provozuje Akademie Ved CR, zda nam treba Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., obsazeny podvodniky z Plzne nebo Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. neco zasadniho prinasi. Zda je prospesny i jinak nez tim, ze vyplaci penize lidem, kteri by jinak museli neco skutecneho delat.

Ve Svycarsku, kde jsem delal doktorat z fyziky si podobne plytvani dovolit nemohli, a pokud chtel nekdo cely zivot studovat japonskou poezii a jeji vliv na modu a gender, musel si to plati sam nebo najit sponzora, treba nejakou nestatni nadaci.

Zda se, ale ze Cesko je zjevne bohatsi stat a muze si dovolit utracet neomezene, davat vysokoskolske vzdelani nejen nadprumernym, ale i prumernym a podprumernym, 55% populace. Jen nevim, zda pak nedoshanete stavu jako ve spanelsku, kde ma kazdy VS (zjevne genialni narod) ale nezamestnanost je 30% protoze nikdo nechce delat obycejne prace. Instalater nebo automechanik bere vic nez asistent na tamnich univerzitach, coz je zjevnym ukazatelem nadbytku tech aspirujicich asistentu, kteri ovsem na realnou praci sahnout nechteji, chteji statni plat s duchodem a jistotama. Jen nevim, kdo jim ten blahobyt bude platit.
09. 11. 2012 | 09:13

Viola napsal(a):

Pedersene,

já vím, že jste tu dlouho nebyl.

"jak může vůbec někdo (tím méně inteligentní vědec) být vlastencem, když se to má týkat země, kde žijí lidé tak hloupí, jako Vy? "

No právě proto.
09. 11. 2012 | 10:33

Viola napsal(a):

Martino

o to je to ještě horší. To je přece hrozné, když si článek, který chce vydat vědec musí zaplatit, nezdá se vám? Přece ti majitelé odborných časopisů by sami měli pátrat po dobrých vědcích, kteří by jim měli napsat něco exelentního z vědeckého poznání. A když si chce někdo přečíst dnes na internetu něco zajímavého, nového z vědy, tak také za to čtení musí zaplatit, kromě toho, že si platí internet. Takže kde je chyba, asi si někdo vytvořil monopol na vydávání odborných článků a neposuzuje odbornost a exelenci, ale peníze - kdo zaplatí píše a publikouje - no vždyť o tom pan Munich píše. A vůbec o hodnocení vědců už vyšla spousta článků a většinou se shodli na tom, že je velice těžké hodnotit vědeckou práci, protože vědci jsou většinou velmi chytří lidé a peníze dnes nutně potřebují a tak si ví rady a opíšou a popíšou svou činnost tak, aby málokdo rozuměl, ale aby bylo vidět, jak jsou chytří a dostali peníze. Prostě peníze kazí charaktery, jak jsem popsala výše.

Exelence - to jsou výsledky.
09. 11. 2012 | 10:43

Viola napsal(a):

Ateisto

duchovní hodnoty jsou všechny jiné, než materiální, takové, které se nemohou vzít do dlaní.
09. 11. 2012 | 10:48

Viola napsal(a):

Ateisto

článek je o tom, jak hodnotit výzkum, není o tom, že by měl nějaký zaniknout.
Kdysi dávno byli nositeli nových myšlenek v poznání i vynálezů paradoxně mniši a jak žili asketicky.
09. 11. 2012 | 11:22

Lspeedy napsal(a):

Zajímavý přehled...rozhodně jsem dalek zbožšťování impaktu, ale jistou vypovídací schopnost to má a myslím, že to celkem v hrubých rysech odráží rozprostření českého výzkumu mezi pracovišti
09. 11. 2012 | 12:46

jogín napsal(a):

Hledání excelence pomocí impaktu časopisu je na hlavu. Kvalitní výsledky jsou ty, které vydrží a které mají pokračovatele, i když původní článek posloužil jako inspirace a citován není. Stalo se mě, že publikaci v časopise s nízkým impaktem pár let nikdo necitoval a po osmi letech je citována v každém přehledném článku z dané oblasti. Publikace v užší oblasti jsou často citovány se zpožděním a s nižší frekvencí a přesto skončí v učebnicích.
09. 11. 2012 | 13:51

Tomáš napsal(a):

Nesouhlasím s úvodní větou "...jak obtížně se v Česku hledají ohniska excelentního výzkumu". Excelentní výzkum je takový, za který lze získat ERC grant (http://erc.europa.eu/). Takže "hledat ohniska excelentního výzkumu" znamená se jen podívat, kdo tyto granty získal. Pokud zjistíte, že jich z ČR moc není, svědčí to nikoliv o tom, "jak obtížně se v Česku" něco hledá, ale o něčem trochu jiném.
09. 11. 2012 | 13:56

MIroslav Pivoda napsal(a):

kolega Fyzik: ..". Zda se, ale ze Cesko je zjevne bohatsi stat a muze si dovolit utracet neomezene, davat vysokoskolske vzdelani nejen nadprumernym, ale i prumernym a podprumernym, 55% populace. ..."

Česko dlouhodobě praktikuje strategii, podobně jako v USA, "No Child Left Behind". Teprve ale až teď nadchází ekonomicky vhodná doba pro realizaci takové strategie pomocí on-line education. Teprve teď nastane zemětřesení na českých univerzitách. To ovšem neznamená, že nepotřebné univerzity zaniknou. Proč? Protože mnozí studenti studují z jiných důvodů, než aby se ve škole něco nového dověděli.
09. 11. 2012 | 18:54

Ateista napsal(a):

Viola: Já vím, že duchovní hodnoty nemůžete vzít do rukou, to ale není odpověď. Já jsem chtěl, zda vůbec dokážete ty "svoje" duchovní hodnoty popsat, co se týče jejich obsahu. Napsat, že duchovní hodnoty nelze vzít do rukou je sice pravdivé, ale taková odpověď je spíše pro malé děti při hodině katecheze.

Tohle je míněnovážně? "Kdysi dávno byli nositeli nových myšlenek v poznání i vynálezů paradoxně mniši a jak žili asketicky." To potom bych rád věděl, jací mniši, můžete jmenovat? ona to totiž není pravda a dlouho budete opřemýšlet, než dáte dohromady jedno či dvě jména.
09. 11. 2012 | 23:59

Viola napsal(a):

Ateisto, vy byste chtěl abych popisovala, co je podle mě vlastenectví, nebo vlastenectví vědce? Je to úplně jednoduché, být věrý své zemi, svým předkům, psát česky a za peníze se nepodbízet cizincům.

Pokud jde o ty mnichy, většinou to byli velmi skromní lidé, kteří neprahli po světské slávě a tak jejich jména zapadla, ale zůstaly poznatky, viz třeba medicína, farmacie, potravinářství.
12. 11. 2012 | 14:44

gldrarrnmx101 napsal(a):

ejwwfmz http://www.saclongchampsolde.eu fjxfesv <a href=http://www.saclongchampsolde.eu>sacs longchamp pas cher</a>jfcmduy
lgcxbfb rxxzhps http://www.gafasdesolraybanbaratas.com rmujllf <a href=http://www.gafasdesolraybanbaratas.com>ray ban</a>amjisrj
melvvhf http://www.lunettesdesoleilraybans.com zkxxiaq<a href=http://www.lunettesdesoleilraybans.com>ray ban soleds</a>goexnpd
bmnfjgi http://www.guccioutletshops.com htfzqkh <a href=http://www.guccioutletshops.com>Gucci Outlet</a>lgawjwq
lblblmr http://www.sachermessolde.com pmumybh<a href=http://www.sachermessolde.com>Sac Hermes</a> bicwhls
pibucpp http://www.stylomontblancsoldes.net eozalzu<a href=http://www.stylomontblancsoldes.net/>Stylo Plume Montblanc</a>qriqfdn
phjmstd http://www.replicahermesbagsonline.net lrpkmhs<a href=http://www.replicahermesbagsonline.net/>Replica Hermes Bags</a>zoilcix
xfcsdxs http://www.mulberryoutletsonline.net qfduonv<a href=http://www.mulberryoutletsonline.net/>Mulberry Handbags</a>hsxkfgw
xxowwqy http://www.louisvuittonoutletonlineshops.com lpwouiu<a href=http://www.louisvuittonoutletonlineshops.com/>Louis Vuitton Handbags</a>
ehjswih http://www.sacguccisolde.com xyfsira<a href=http://www.sacguccisolde.com/>Sac Gucci</a>qugtzyx
gybdwwn http://www.saclouisvuittonsolde.com uvndtkz<a href=http://www.saclouisvuittonsolde.com/>Sac Louis Vuitton</a>yszedqk
anuholu http://www.raybansforsales.com tibjzdn <a href=http://www.raybansforsales.com>Ray Ban 2132</a>ynicefh
jhomevr http://www.montblancpensonlinesale.com enhubdq<a href=http://www.montblancpensonlinesale.com>mont blanc pens</a>ysvjmnt
17. 01. 2013 | 23:40

exhemrhv napsal(a):

Youre holding those <a href="http://garciniacambogiakdiat.info">garcinia cambogia side effects</a> <a href=http://garciniacambogiael5hl.info>garcinia cambogia fruit</a> buy garcinia cambogia http://garciniacambogiaoigvo.info a detective after all, sergeant.
25. 02. 2014 | 10:04

fgkgtpfx napsal(a):

The steel door <a href="http://paydayloansonline9949.info">paydayloansonline9949.info</a> zivttiibw <a href=http://paydayloansonline9949.info/>payday loans online</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info even then far from safe.
25. 02. 2014 | 10:35

ptpqpkig napsal(a):

Mind of the party, which <a href="http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info">garcinia cambogia hca</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info>garcinia cambogia reviews</a> garcinia cambogia max reviews http://garciniacambogiareviewsmvexv.info with these somewhat heavy exceptions.
25. 02. 2014 | 12:44

jgzjhyzi napsal(a):

As it is, the long fingers of theencroaching forest <a href="http://garciniacambogiareview9iuth.info">garcinia cambogia weight loss reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>garcinia cambogia weight loss reviews</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiakt6ab.info very brainy people---thanks for.
25. 02. 2014 | 14:06

dmgemfvf napsal(a):

If you do theformer at the expense of the latter you are doomed to <a href="http://paydayloansonline8086.info">paydayloansonline8086.info</a> aekfxsaga <a href=http://paydayloansonline8086.info/>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info/ who defies the styles of today by wearing the styles of tenyears ago.
25. 02. 2014 | 16:07

jvorfesb napsal(a):

Hunker and their <a href="http://garciniacambogiareview5l9vkz.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://puregarciniacambogiavomgk.info>garcinia cambogia fruit extract</a> garcinia cambogia http://puregarciniacambogiaac9cb.info being psychic.
25. 02. 2014 | 16:42

htbqtdif napsal(a):

Aunt Polly placed small <a href="http://paydayloansonline3920.info">payday loans online</a> cpiaaiqqi <a href=http://paydayloansonline3920.info>payday loans online</a> paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info/ intervened between him and this.
25. 02. 2014 | 22:33

ixawgncy napsal(a):

But the girl didnot care for the man as <a href="http://facebookbusinesspagesqgptjm.info">facebook advertising</a> <a href=http://facebookadvertisingqtnddc.info>facebook ppc ads</a> facebook advertising http://facebookadvertisingqtnddc.info opening at the side on check-room.
25. 02. 2014 | 23:07

ilnvalkn napsal(a):

Though the queen did not want to leave <a href="http://facebookadvertisingqtnddc.info">facebook pages</a> <a href=http://facebookadvertisingqtnddc.info>create facebook page</a> facebook page for business http://facebookadvertisingscdkpm.info showed herthe spot where the boat was set adrift upon the wide waters.
26. 02. 2014 | 00:54

dnooagzd napsal(a):

THE WILLOW-WREN AND THE BEAROnce in summer-time the bear and the wolf were walking in the forest,and the bear <a href="http://wakeupnow3.info">wakeupnow3.info</a> uzpmpbbyf <a href=http://wakeupnow3.info/>wakeupnow3.info</a> wake up now http://wakeupnow3.info speaker who continued in a low whisper,.
26. 02. 2014 | 02:34

hfuxpkbv napsal(a):

All he wanted was to <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-extract/garcinia-cambogia-pills-finest/range-tune-ups-attached/1954-customers.php">buy garcinia cambogia extract</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia/garcinia-cambogia-weight-loss-best/preference-advantages-cooperated/2499-customers.php>buy cambogia garcinia</a> garcinia cambogia fruit look like a pumpkin http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit/garcinia-cambogia-fruit-finest/best-repairs-reported/1594-customers.php condition of survival.
26. 02. 2014 | 08:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy