Pravopysem proti pokroku

01. 12. 2012 | 21:59
Přečteno 8243 krát
Ano, v nadpisu je ošklivá gramatická hrubka. Záměrně. Jde o osvědčený, byť prostý trik jak připoutat pozornost těkavých čtenářů. Navíc se kolem gramatiky točí téma dnešního blogu.

České noviny také mají osvědčené metody jak zaujmout čtenáře a prodat tak co největší náklad. Vytrhnout něčí názor či výrok z kontextu a jako na senzaci na to chytat již tak hodně naštvané a dobou zhnusené čtenáře. Úplně nejlepší je takovou uměle stvořenou senzaci dostat přímo do titulku článku. U nás běžná praxe.

Pondělní MF Dnes věnovala celé dvě stránky tématu českého školství pod mucholapkovým titulkem "České děti hloupnou...". Má jít o dlouhodobější seriál na téma toho, jak by se mělo (mohlo) v budoucnu rozvíjet školství, aby se zastavil pokles úrovně vzdělanosti českých žáků. MF Dnes pro první díl oslovila řadu lidí, kteří mají k tématu co říci. Otázka zněla: Co se podle vás musí udělat, aby se zastavil úpadek kvality českého školství? Byl jsem mezi oslovenými a záměr jsem přivítal. Jsem totiž přesvědčen, že české školství se nepohne kupředu dokud se o něj nezačne zajímat širší veřejnost a dokud tato veřejnost nebude složitým věcem kolem školství a vzdělávání lépe rozumět.

Má odpověď na položenou otázku byla, ...že toho je v českém školství potřeba udělat spoustu, musí se to udělat dobře, s rozmyslem a jen málo potřebných kroků lze udělat rychle a s okamžitým výsledkem. Jinými slovy, nedočkavostí hnané představy, že situaci lze změnit nějakým rychle zavedeným parciálním řešením budou další české slepé uličky. Před rokem a půl jsem s týmem lidí sepsal 3. kapitolu s názvem Vzdělanost zprávy NERV Rámec konkurenceschopnost. Doporučení pro české školství, která jsme tam uvedli, jsou stále velice relevantní. Vlastně k nim dnes nemám moc co dodat. Po téměř 2 letech zjišťování jsem navíc pouze lépe seznal existenci zásadnějších nedostatků v systému řízení škol, které se odvíjejí od dřívějšího přenesení zřizovatelských pravomocí na obce a kraje a od zcela zásadní proměny v roli ředitelů škol.

Jenže takový výrok asi nezní dostatečně senzačně. A tak mi byla vložena do úst tato moudrost: "Ve výuce českého jazyka upustit od důrazu na gramatická pravidla." Tohle určitě zvedne mnoho čtenářů ze židle, pomyslel si někdo v redakci. Přemýšlel jsem, kde na mě takovou blbost vyhrabali. Dobral jsem se toho, že jde o interpretaci jednoho z dlouhé řady doporučení pro české školství z oné zprávy NERVu, kterou jsem novinářům v dobré víře doporučil k přečtení. Ve zprávě však toto doporučení zní jinak: Ve výuce českého jazyka a cizích jazyků přenést váhu od přílišného důrazu na formální gramatická pravidla na důležité prvky jazykové gramotnosti (práce s komplexnějšími texty, písemné a ústní vyjadřování složitějších souvislostí v běžných životních a profesních situacích atp.). To už smysl dává, tedy pokud někdo vládne čtenářskou gramotností.

Pointa tohoto doporučení spočívá v tom, že málokterý absolvent vysoké, střední, natož základní školy je dnes schopen napsat smysluplný text a nemnohý je schopen se srozumitelně a strukturovaně ústně vyjádřit k nějakému problému. To víme z každodenní praxe. Že u absolventů našich základních škol klesá i schopnost chápat obsah čtených textů (čtenářská gramotnost) dokazuje klesající čtenářská gramotnost v mezinárodních výzkumech PISA a PIRLS. Naopak většina našich žáků je stále schopna i překomplikovaně složitý text rozložit na věty, slova, předpony, přípony, kořeny (větný a slovní rozbor), mnohdy s odborností jazykozpytce. Za této situace má myslím smysl ve školách věnovat více času a pozornosti pěstování v životě praktičtějších jazykových dovedností. A protože se na to už ve školách nedostává času, i v důsledku větší intenzity výuky cizích jazyků, potom třeba i na úkor větných a slovních rozborů a biflování formálních slohových pravidel.

V úvodu jsem zmínil mé přesvědčení, že se naše školství nepodaří posunout kupředu, dokud se o něj nezačne širší veřejnost více zajímat. Dodávám, že se navíc budou muset snažit i novináři a více krotit své odvěké pudy lovců senzací. Jenže novináři senzace vytvářejí, protože po nich příliš mnoho lidí touží. Kdyby je nevytvářeli, neprodali by noviny. Tedy začarovaný kruh. Kde se dá rozseknout? Právě ve školství, které může lidi vést k méně parciálnímu uvažování a k větší touze po vědění než po senzacích. Ale školství nezměníme, dokud se nezvýší společenský zájem o něj. Takže další uzavřený kruh. Co s tím? Nečekat a nevěřit na zázračná a okamžitá řešení a trpělivě, věcně a neparciálně o věcech diskutovat. Přesně to jsem chtěl v mé nesenzační odpovědi novinářům sdělit. Zatím mi to neprošlo.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Luba napsal(a):

Tak to už je spíš prasopys ...
01. 12. 2012 | 22:12

Radkin Honzák napsal(a):

Nemyslíte, že by se novináři za některé své produkty měli také koupat v koších ve Vltavě? Je proti jejich svévolím vůbec nějaká obrana?
01. 12. 2012 | 22:18

gaia napsal(a):

přestat diskutovat a začít dělat. Jinak, než prací se problémy nevyřeší.
Ale nesmí to být práce Sysifovská, to je také na nic.
01. 12. 2012 | 22:20

Tržní komsomolec napsal(a):

Na ja, Modrá fronta Heute, nejseriosenější pravicový deník pro vzdělané a inteligentní vrstvy.
01. 12. 2012 | 22:28

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Kdybychom byli normální společnost, tam bychom věděli, kdo je za (ne)úspěchy zodpovědný a svěřili bychom tuto oblast do kompetence někoho jiného.

Bohužel vládne nám nečas s vládou korupce, dluhů a nezodpovědnosti a jelikož nejsme schopni nebo ochotni se této povedené vlády zbavit, tak se musíme spoléhat na to, že se to nějak zařídí samo. Ono se to nakonec zařídí i samo, ale radost z toho, jak se to zařídí, budou mít jen někteří.
01. 12. 2012 | 22:35

Sraldo Mandolini napsal(a):

Radkin Honzák:
Samozřejmě, že proti novinářské svévoli existuje účinný lék. Jmenuje se Mašínovské kapky, a že fakt stoprocentně zabírají, o tom vědí své i pozůstalí po Kašíkovi a Honzátkovi...
01. 12. 2012 | 23:14

Divobyj napsal(a):

Jistě,pitvat se v hlubinách českého pravopisu podrobným téměř až vědeckým rozborem vět je pro praktického člověka jen ztrátou času. Souhlasím s tím,že čas,věnovaný tomuto pitvání lze využít smysluplněji.Např. studiem jazyků jiných.
Co ale říci na to,že dnes nabývají na síle snahy o to,aby do našich základních škol vtrhli žáci hluboce podprůměrní,bez základních sociálních návyků,bez zájmu se učit,mnohdy agresivní a svému okolí nebezpeční? Toto je dnes,pokud jde o naše školství,otázka č.1.
01. 12. 2012 | 23:15

Sraldo Mandolini napsal(a):

Divobyj:
No, tak Vy se dost mýlíte, protože ten, kdo neumí pořádně rozpitvat svůj vlastní jazyk, ten se nikdy pořádně nenaučí ani cizímu jazyku
01. 12. 2012 | 23:33

Josef K. napsal(a):

Dnes je , zdá se mi, jediná šance jak na školství. Veškeré dotační programy EU dát do správy spolu s celým školským systémem bavorskému či holandskému ministerstvu a podřídit je režimu ochrany investic ze smluv uzavřených s těmito zeměmi. Česko ušetří spoluúčast, Kalousek i NERV budete nadšeni.
Jediný, kdo nadšen nebude, bude soudruh Klaus, skupina D.O.S.T. a vlající eskadra českých nacionalistů. Jistě VK vyvine za pomocí Kellnera všechno úsilí, aby školství přešlo pod správu ruského ministerstva, ale zase bude problém, z čeho bude financováno.
Jen na okraj, ještě jsem nenašel ekonoma, který by vyzvářel školní systémy. Ekonom není ten správný obor, jakoby plnič párků dodával jaderné palivo, asi tak.
01. 12. 2012 | 23:33

Josef K. napsal(a):

Tedy píši jako otec dětí, které studovaly výhradně na západních školách a univerzitách, jak v EU, tak v USA.
Ta propast je totiž jakoby se kolem Česko hory proměnily v Mariánský příkop.
A bude hlouběji, veřte, soudruzi, hlouběji, možná s mostíkem na východní stranu, ale velmi křehkým a úzkým, uzoučkým , snad jen v podobě nataženého motouzu..
Pokud hledáte důkazy pro varování, pak si přečtěte blogy zde a komentáře.

Jinak efektivitřa západníchg univerzit se opravdu neodvozuje od vyhrnutých rukávům, nýbrž od diskuse, kázně a touhy po vzdělání. Mirgorodský by řekl, od "žvanění", a opak že to bude lepší...Ne, svět žvaní a je kdesi za horizontem, mirgorodský si kasá rukávy a spíše mu to prokluzuje zpátky a rychleji a rychleji a rychleji....už je to pád.
01. 12. 2012 | 23:39

Josef K. napsal(a):

..a Mariánský příkop místo Krušných hor a Krkonočš a Šumavy....se blíží
01. 12. 2012 | 23:41

Sraldo Mandolini napsal(a):

Já jsem kdysi dávno v letech osmdesátých učil na základní škole v pražském Karlíně, kde jsem měl ve třídě i cikány, a věřte mi, že jsem je dusil tak brutálně, že i oni, co jinak sotva prolezli do vyšší třídy, tak i oni si po mých hodinách,kdy jsme klidně půl hodiny v kuse dělali jazykové rozbory, byli jistí, zda mají napsat "mě" nebo "mně", páč věděli, že první varianta platí ve 2. a 4. pádu, zatímco v 3. a 6. se zkrátka píše "mně".
A dneska? I mnozí vysokoškoláci si nejsou při psaní mně a mě jistí, a je to jedině tím, že na jazykové rozbory se v současnosti na školách hází bobek...
01. 12. 2012 | 23:43

Sraldo Mandolini napsal(a):

Josef K.:
No, to je teda opravdu geniální nápad, dát české školství pod bavorskou kuratelu! :-)))))))))))))
Víte, co by se pak české děti učily už v první třídě? Že největším zločincem všech dob byl český prezident Beneš...
01. 12. 2012 | 23:50

Sylva napsal(a):

A co ta Vaše perla: "V úvodu jsem zmínil mé přesvědčení..."??? To myslíte vážně?
01. 12. 2012 | 23:57

Josef K. napsal(a):

Sraldo Mandolini. Jste si jistý? tedy sám sebou! Jinak učitel k pohledání, viz výše...
A propos. Obávám se, že bavorské ministerstvo by Vám vstříc nevyšlo jaksi na just. Spíše by se učilo o christianizaci a spojení Regensburg Prag, či o Karli IV. Či o christianizaci Bavorska irskými kněžími.

Vaše alternativa připadá v úvahu při ruském modelu, což je zjevně ten Vám zcela souzený.
02. 12. 2012 | 00:17

Divobyj napsal(a):

sraldo

pitvejte si,ale nechte jiné žít
02. 12. 2012 | 00:22

ústav pro jazyk český rozehnat napsal(a):

V páté třídě mi paní učitelka Benešová svým mandoliniovským přístupem tak otrávila gramatiku, že jsem nikdy nepochopil, co je příslovec.
Což notně poškodilo mé syntaktické schopnosti, neboť tu pátou vedlejší nejspíš nejsem s to spáchat, jakkoli bych se i snažil.
Je to psychický blok, který už nejde nijak ovlivnit, neboť paní učitelka utěšeně dlí na věčnosti.
Snad jedině, že bych vyhledal její náhrobek a použil metodu, o které v jedné ze svých inkarnací hovoří Boris Vian.
02. 12. 2012 | 00:29

Sraldo Mandolini napsal(a):

Josef K.:
Och, jak naivní jsou někteří lidé. Kdo nás zradil v Mnichově? Rusové? Ne, milý pane, byl to "demokratický a vyspělý" Západ...
02. 12. 2012 | 00:34

Sraldo Mandolini napsal(a):

ústav pro český jazyk rozehnat:
A jak jinak by se měli žáci naučit například vyjmenovaná slova, když ne brutáním prušáckým drilem? A nemyslete si, že v elitních školách krutý dril není, je to přesně naopak. Můj kamarád má dítě v Kellnerově škole, a když jeho synek neuměl dokonale právě vyjmenovaná slova, tak musel rovnou při výuce ve třídě, a jasně že v uniformě, vykonat sto dřepů! Za posměchu spolužáků, přičemž je k tomu posměchu povzbuzoval sám učitel... a pak všem žákům vysvětlil, že jenom tvrdí a zocelení mohou vládnout měkotám a chudákům...
02. 12. 2012 | 00:51

Marek Kobera napsal(a):

To Sraldo Mandolini:

Trochu vysvětlovat nemůže být na škodu. Připomíná mi to, jak jsem hledal etymologii slova mys, nebo jak jsem ve 4. třídě neprospěl, když jsem nepochopil, že slova skloňující se podle vzoru píseň i kost najednou mám zařadit pod vzor kost. :-D
02. 12. 2012 | 01:10

Josef K. napsal(a):

Sraldo Mandolini. Ano, povšiml jsem si, že někteří mají Západ za smečky ptakopysků s kuřecíma nožkama, choboty a netopýřími křídly, zatímco Východ za sbor bílých andělů s rudými tvářičkami. Snad je to epidemie nějaké oční nemoci, jistě ale epidemie zapomínání a pubertální lhavosti. Pokud jste toto učil tak přísně (teď nevím jestli podle Makarenka či vysloužilého vojáka Josefa II. - ale asi to prvnmí, to druhé by Vám svědomí nedalo) své žáky v Karlíně, pak se nedivím, že si v oněch letech stále zachovával rys proletářského předměstí.
02. 12. 2012 | 02:01

Maximus napsal(a):

Všera já udělala koukat na TýVý a tam bješela pošat z tscheschische parlament a zrofna kamera brala herr Schwarzenbilderberga! Ona ta kníže zrofna kuken do Junge Heute Front a ona udělala v direkt záběru TýVý peknou schlafen! No neni-liš to kšásné? Ona v direkt záběr schlafen jak tschechiche blanische knecht!
02. 12. 2012 | 03:11

Targus napsal(a):

To Maximus:

Ona fjetěla, še můše klidně schlafen. Blanische knecht bude potšeba aš sa jeden Jahr, aš spytek majetku fesme Kirche und Ruhegeldfond.
Teť my máme dobše. Pífo, knaken, topra Brott, holz z jeho lesů, nyc ne chybit.
Gute Nacht.
02. 12. 2012 | 07:33

Drzá zrzka napsal(a):

Navrhuji pravidlo: Pyš, jak sliš.

A pak více než rozborem vět, se zabývat jejich stavbou.
02. 12. 2012 | 07:38

Ládik!!! napsal(a):

Nejen děti hloupnou. Když tak čtu technické zprávy architektů, dovídám se o vykýřích a výřivkách. To je k nevýře. To už je musel učit moderní učytel.
02. 12. 2012 | 08:17

MJ napsal(a):

"Popiš nám, co přesně se stalo". To je úvod téměř každé reportáže TV NOVA. A odpověd - "Tak zatím toho moc nevíme". Je to dost přesné? Za mých mladých let se často používalo "prostě", třeba 2x v jedné větě. Byli jednci, kteří dokázali za každým slovem říct "tedy (teda)". Později se používalo "v podstatě", pan Zaorálek si potrpěl na "jako", poslední rok mě zvedá ze židle "jakoby". Když podobnou vatu používají lidé, kteří nemají co říct (např. i žáci při zkoušení), dá se to pochopit, ale proč "jakoby" používají i lidé, kteří mají co říct? Je snad "jakoby" nakažlivé?
02. 12. 2012 | 08:35

Sladký napsal(a):

Divobyj, cituji "Dnes nabývají na síle snahy o to, aby do našich základních škol vtrhli žáci hluboce podprůměrní, bez základních sociálních návyků, bez zájmu se učit, mnohdy agresivní a svému okolí nebezpeční.." to je precizní názor a nejspíš největší nebezpečí pro budoucnost. Říkají tomu "integrace" a "inkluze" vymýšlí různá "podpůrná" a "vyrovnávací" zařízení. V podstatě ale jde o atentát na školství, na učitele,na vychované a slušné děti.
Psychologů je ve školách méně než málo a i kdyby jich bylo dost, katastrofě nezabrání.
02. 12. 2012 | 08:48

Drzá zrzka napsal(a):

Ve víru událostí, občas hleďým jako výr.
Ponejvíce na prohřešky vůči pravopisu, které čas od času vytvořím...

Otázka, který ynteligent (inteligent s tvrdym i, páč je natvrdlý), to napsal, zodpovězená větou: Ježiši, to jsem psala já...
mne donutí, si pravidla trochu zopakovat,
abych mohla odmítnout nabítku, nerespektovat koupi zboží na obědnávku, neuposlechnout vyzívání k činu či prozbě o pomoc, nekoupit zpětné zrcádko, vysací zámek, hrablo na sňých či nůžky na nechty. :-)
02. 12. 2012 | 08:54

krajan napsal(a):

Pane Münichu,
text vašeho odstavce, který začíná slovy "Má odpověď na položenou otázku byla, ..." je tak šroubovaný, až nesrozumitelný, že je mi záhadou, jak s podobnou vyjadřovací výbavou můžete pracovat na vylepšení českého školství.
02. 12. 2012 | 08:56

šašek z Jihlavy napsal(a):

Opět mlácení prázdné slámy na staré téma. Až se přidá pan učitel Brom, bude veselo. Zvláště se těším na dialog Brom versus Sraldolini.
Pokud jde o mne, vzpomínám na socialistické a normalizační školství s odporem.
S Josefem K. souhlasím, jen se mu divím, že se do toho plete. Děti má vystudované "venku" a svými odsudky stejně ničemu nepomůže. Kantory v běžných školách čeká džungle před tabulí, u Kellnerů zase poslušnost a servilnost k zaměstnavateli.
A veřejnost mlčí už hezky dlouho, tak se nemůžeme divit.
Každý den děkuji Bohu, že jsem se dožil ve zdraví penze a z toho postkomunistického panoptika jsem vypadl. Dnes už bych se nevrátil, ani kdyby platy zdvojnásobili. Snad se vnoučatům podaří přežít s pomocí celé rodiny i ten kus života těžkého.

Maximus a Targus si hezky popovídali, pamatuji z dětství na jihlavské Němky, bylo to podobné.
02. 12. 2012 | 09:28

Jana Pechová napsal(a):

Pane Münichu,
trápí mě překlad termínu Tlak veřejnosti.
Co to je?
Já se naopak domnívám, že u nás ta veřejnost tlačí dost, až moc, řekla bych, ale blbě si to vysvětluje. Proto to u nás tak vypadá.
Jestli to správně chápu, pak onen 'tlak' by měl vycházet z hlav, leč u nás většinově volíme jiný otvor.
02. 12. 2012 | 09:34

kulíšek napsal(a):

Teda co mě nejvíc vytáčí, je "moderní" psaní nejen pořadových číslovek:
5-té narozeniny
jel jsem 50kou
18ti letý
100ce možností

Proboha, co to je? Kdo a kdy s tím přišel?

Mám rád český jazyk díky své úžasné učitelce na ZŠ. Vždycky říkala: Učte se psát správně česky. Až jednou budete psát milostný dopis své dívce, co si o vás pomyslí, když tam nasekáte spoustu hrubek? Řekne si, že s takovým blbcem na rande nepůjde.

Ale chápu, že dneska je to mladým asi jedno. Ale i tak mě mrzí, že nejenom mladí neumí správně psát.

A jak už tady někdo napsal. Pořádna znalost mateřského jazyka je hlavní předpoklad pro studium ostatních cizích jazyků. Člověk přece musí poznat aspoň sloveso, PJ, PřJ, příslovce.
02. 12. 2012 | 09:41

Zajíček8 napsal(a):

Rozumní rodiče již dávno pochopili, že své děti musí dovzdělávat doma. Cvičit, procvičovat a hlavně vysvětlovat.
Dcerka odůvodnila "y" ve slově "přemýtat" tím, že je odvozeno od slova myslet, protože ten, kdo přemítá, tak, myslí a myslet je ve vyjmenovaných slovech.
Neteř ve 4.třídě s dvojkou z matematiky dělí tak, že 12:4 je 4,8,12 a spočítá si vztyčené prsty - 3. Paní učitelce to stačí.
02. 12. 2012 | 09:49

šašek z Jihlavy napsal(a):

Zajíček8
To mi přijde originální, vaše neteř to dotáhne daleko. Mnohem dál než takový hovorka11. Ten tuhle tvrdil, že šel zajíček brázdou, mošničku měl prázdnou. No, něco na tom bude, 11 je víc než 8.
02. 12. 2012 | 10:01

krajan napsal(a):

kulíšek
Tyto obskurní konstrukce mají původ v angličtině (neboť,kdo nežvaní ingliš, není Čech) a také v SMS (aby se vešlo více mlácené prázdné slámy). Stačí se zaposlouchat do mluvy všech hlasatelů, správně česky "spíkrů" a začíst se do řeči novinářů...Je to sice pro ostudu, místy i na zvracení, ale je to tak. Takže mládež to nemá lehké.
02. 12. 2012 | 11:18

šašek z Jihlavy napsal(a):

krajan
Jasně, za všechno může anglina, však nám ji sem importovali imperialisti stejně jako mandelinku bramborovou a AIDS. Ale newspeak tu byl i dřív, stačí si pustit vysílání ČT před 25ti lety. Don´t worry, be happy!
02. 12. 2012 | 11:36

Jan Žura napsal(a):

Z projevu reportérů televizí, včetně té, kterou si platíme, se hlavně dozvíme: „Slyšíme se Martino?“, půl minuty ticho.
„Ehmmmmm, tady Martina. Ehmmmmmm, Ehmmmmmmmmmmmm. Podrobnější zpravodajství uslyšíte v příloze zprvodajství. EEhmmmmm.“
02. 12. 2012 | 12:17

michal napsal(a):

>Radim Honzák: Je proti svévolím novinářů obrana? Samozřejmě, nečtu noviny.
02. 12. 2012 | 12:18

resl napsal(a):

"zmírnit důraz na gramatická pravidla."

no, pro lidi, kteří je ovládají, to je nepřípustné, cit se vzpírá číst ty přišerné chyby. sám nevím zda by nebylo lepší trochu ubrat na přísnosti gramatiky. na druhou stranu nám pravopis odhaluje lidi o kterých si můžeme říct, že málo čtou, mají horší slovní zásobu. skončím s tím, že bych zůstal kde jsme. ať se učí oni, proč měnit pravidla, které nevyhovují těm línějším ?
02. 12. 2012 | 12:19

Marek Kobera napsal(a):

To Sladká:

Jen technická poznámka: kolik znáte osobně psychologů a jak jejich práci hodnotíte?
02. 12. 2012 | 12:22

Marek Kobera napsal(a):

Pardon, předchozí poznámka je pro p. Sladkého, nikoliv p. Sladkou (překlep). :-)
02. 12. 2012 | 12:25

ex-nemo napsal(a):

Pokud rozumím, pan Münich míní, že naše školství věnuje příliš důrazu na formální záležitosti, na úkor obsahových, tj. výuka k dokonalému porozumění principům a jejich ovládnutí tak, aby je žák uměl používat. A že to je jeden a hlavní projev úpadku našeho školství. Tentokrát výjimečně s tímto autorem souhlasím, myslím že má pravdu.
Ale důraz na formality na úkor podstaty a principiality, to je obecný a typický projev neodbornosti ! Neumětelství, diletantství, česky břídilství, práce svěřená lidem kteří na to intelektuálně ani mravně nemají.
Je to velmi zlé, že postrádáme mládeže dobré vedení, ale jako všechna naše neštěstí bylo i tohle založeno v komunizmu. Pokud vedoucí pracovníci, kteří řídili a kontrolovali práci podřízených a rozhodovali o nich byli vybíráni podle stranický mi mafiemi a ne podle odbornosti musel tento obor poklesnout stejně jako ostatní.
A stejně jako ty ostatní se nepozvedne, dokud titíž lidé (nebo nositelé jejich genů) kteří nás k tomu úpadku dovedli a přímo ho zavinili, dokud tito lidé budou řídit všechno, doslova všechno, jako tomu je dnes. Očista vedení, nebo chcete-li elit od bolševiků a jejich potomků je základním předpokladem nápravy čehokoliv.
02. 12. 2012 | 12:57

marxík napsal(a):

ex-nemo
Kolego, navrhuji každého bolševika opatřit nášivkou ve tvaru pěticípé hvězdy rudé barvy.
Nebo máte praktičtější návrh?
02. 12. 2012 | 13:19

zemedelec napsal(a):

Pane Münich.
Zase tolik neobhajujte ty rychlostudenty s Plzně.Člověk si aspoň udělá obrázek o jejich schopnostech.Mne by spíš zajímalo,co se mělo docílit s tím,že bylo plánováno přes 100 mld.s Evropských dotací na tu bájnou konkurenceschopnost.Prozatím co bylo zaznamenáno,udělalo se několik přednášek o ničem,ale peníze přišli někomu jinému.
02. 12. 2012 | 13:31

Radkin Honzák napsal(a):

Ad marxík:
Po válce nosili komunisté své odznaky hrdě na klopách. Dokonce "desítkáři" je měli ověnčené jakousi zlatou ratolestí.
Pročpak asi tu hrdost ztratili a neznají se (v těchto časech veřejně) k Leninovým idejím? Že by čekali, až "přijde den"?
02. 12. 2012 | 13:50

otokar napsal(a):

Za pravopisné chyby školáků mohou komunisté a vojta zvlášť.
A pokud jsme to dojebali v poslední době, můžou za to jejich geny.
Zatímco s. Dlouhý bude prezidentem do nepohody,s. Fyšer učiní konečně krok fpřet. Kdo by v tom neměl jasno, nechť se s důvěrou obrátí na staršího politruka s. J., ten mu vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými komunisty a ty hodné označí, aby si je nepoučená veřejnost nepletla s těmi zlými, kteří chtějí otočit kolo dějin z5.
02. 12. 2012 | 13:58

Josef K. napsal(a):

Maximus a Targus. Je zakjímavé, kolikl pitomosti, soudruzi, zavalilo vaše hlavy.
Jen vás musím upozornit na jeden paradox vašeho vlastenčení: český stát vznikl pouze a výhradně a díky uznání císařem Německé říše římské a vzkvétal spolu s češstvím pouze díky příslušnosti k tomuto centru. Sotva ho opustil, začaly problémy puberty. Ano, věci, státy, žijí nz ideí , které je zrodily.

Je zřejmé, že porušení principu dvojjazyčného národa českého na základě stalinisticky pojatého vyhnání našich Němců vede už šedesát let k destrukci kulturní, státní. Je to jen malá ukázka toho, jak je nutné řešit spory kompromisy, dohodou. Československo a jeho rozpad je jen pokračováním blbosti, kterou oba předvádíte.

Moderní Československo by patrně bylo mnohojazyčný demokratický stát švýcarského typu, nebýt vlády lůzy vedené= stalinistickými ideami a přiblblým socviálně založeným češstvím,.
02. 12. 2012 | 14:27

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, jako pravoplatný zástupce širší veřejnosti dovoluji si tímto poníženě optati se, proč mimo základního čtení, psaní, počítání se už minimálně dvacet roků nevyučuje na všech úrovních jak nejlépe prožít zdravý, spokojený a ekonomický úspěšný život. Ha ?
Zupajda to asi nikdy nedovolí.
Veselé krizování ...
http://kaifolog.ru/uploads/posts/2009-09/1252029363_066.jpg
02. 12. 2012 | 14:35

ex-nemo napsal(a):

marxíku
Vy jste opravdu marxista jako vyšitý s charakteristickým způsobem uvažování: každý kdo se mnou nesouhlasí, nebo mi nějak stojí v cestě je nepřítel a nutno ho zlikvidovat.
Cokoli tu v tom duchu marxismu řeknete, obrátí se proti Vám.
02. 12. 2012 | 14:42

Sladký napsal(a):

Kobera Máte na mysli psychology jako takové, nebo speciálně psychology pracující přímo ve ve školách,čili školní psychology?
02. 12. 2012 | 14:50

ex-nemo napsal(a):

Ještě dodatek.
Vím, že očista od komunistů je v současném stavu naprosto neproveditelná. Zavedení skutečného trhu, kde rozhodují opravdové schopnosti, by to zařídilo velice brzo ; neumětelové a normalizační vyžírkové vynesení komunizmem by záhy zmizeli. Ale právě proto zřidil samet tento podovodný Klausův pseudotržní systém ,aby skutečnou konkurenci schopností vyloučil a udržel na všech vedoucích místech bolševickou dynastii.
Skutečná debolševizace v situaci jaká je, je chimérou.
02. 12. 2012 | 14:52

Marek Kobera napsal(a):

To Sladký:

Myslel jsem obecně, ale pokud máte zkušenosti se školními, tak tím líp. Copak dělají a čemu mohou pomoct?
02. 12. 2012 | 14:56

Klas napsal(a):

Ex Nemo-vy vážně věříte těm blábolům??? Vy si vážně myslíte že lidi kteří se za komančů dokázali vypracovat na ředitele fabrik, primáře a ředitele nemocnic, výzkumníky a přední odborníky, byli blbci, a naši republiku spasí antikomunističtí feťáci, týpci z kriminálů a kotelen, disidenti???
Nu naberte si takové do své firmy a za rok vás bude BIll Gates prosit o půjčky.
Jsme my to ale národ,!!! A takové kecy už se tu drží 23 let!!!
02. 12. 2012 | 14:58

Zbyněk napsal(a):

Já osobně si také myslím, že český jazyk by pár zásahů potřeboval jako prase drbání. Snad mi autor, nebo některý z místních odborníků objasní, proč člověka který řídí firmu, nebo pro lepší příklad školu, nenazýváme řiditel, nýbrž ředitel když nic neředí. Můj češtinář mne plísnil, když jsem pátým pádem volal Jane a zdůrazňoval, že pátým pádem voláme Jene a nelíbilo se mu, když jako starý provokatér jsem na kamaráda volal Pevle. Další nepochopitelné specifikum, dnes masově rozšířené, též ve zmíňovaném tisku je, že když něco teprve nastane, nebo se bude konat, všichni melou, že je to za dveřmi, když logika velí , že přede dveřmi. Když přicházím k mostu, jsem před mostem a po jeho přejití jsem za ním. Takže nerespektuji pravidla českého jazyka a stále volám Jane nebo Honzo a blíží-li se schůze je přede dveřma a když jdu ze schůze do hospody je za dveřma a přededveřma je hospoda. Takových vyložených kravin jsou stovky a my kritizujeme pana Schwarzenberga, když poplete i y čož se stává 90% populace.
02. 12. 2012 | 15:19

when it hits the fan napsal(a):

Komunisté přestali nosit partajní odznaky jako znak sebekritiky. Pochopili, že to pos...
Na rozdíl od nácků, kteří ten šmuk nosili do hořkého konce. Pamatuji se na Grassův text, kde se pozdě procitnuvší vlastenec dusí, když se snaží před ruským samopalníkem odznak polknout.

Jelikož Češi prožili s komunisty hořkou deziluzi, budou svůj tekutý metanolový hněv ventilovat na shromážděních pana Janečka a kohoutích zápasech pořádaných panem Landou.
Z bláta do louže? Spíš do řídkých exkrementů.

Jestli je něco za dveřmi nebo přede dveřmi odvisí od toho, z které strany dveří se díváte. Na Jana voláme Honzo.
02. 12. 2012 | 15:56

NeUčitel napsal(a):

Jak jsme na tom s češtinou ??? Nejde o rigidní "pravidla ČP", ale o SROZUMITELNOST !!!
To, že to řekl před 10-15 lety Václav Klaus, odborník na všechno, a dodnes to po něm papouškuje půl národa, není ale opravdu není "relevantní" (čti : směrodatné) ! Prznit mateřštinu je stejná kultura jako neúcta k vlastní matce (která nás ten jazyk naučila).
Něco jiného je vyjadřování Pepíků u piva (mluvený styl, když nejde o veřejné vystoupení), a něco jiného je vyjadřování ve stylu PSANÉM - kde chyba zůstává a znovu a znovu se o ní můžeme přesvědčit (už latiníci měli přísloví "Litera scripta manet" čili napsané zůstává, snad to mám dobře když nejsem latiník) na rozdíl onoho mluveného stylu, kde se můžeme vymluvit na "přebrebt" (on se přeřekl, řekne onen Pepík při páté Plzničce...)
Takže nejen "Nebát se a nekrást" s Masarykem, ale též "nestydět se a psát", že jo, pisálkové ?!?!???
02. 12. 2012 | 17:04

resl napsal(a):

ano, p. Neučiteli, ale jak se pozná takový "pisálek ?"
02. 12. 2012 | 17:55

Targus napsal(a):

To Josef K.:

Je zřejmé, že porušení principu dvojjazyčného národa českého na základě stalinisticky pojatého vyhnání našich Němců vede už šedesát let k destrukci kulturní, státní. Je to jen malá ukázka toho, jak je nutné řešit spory kompromisy, dohodou. Československo a jeho rozpad je jen pokračováním blbosti, kterou oba předvádíte.

Je-li někdo pokračováním blbosti, rozhodně ne my dva, nechytrý Jožane, DVOJJAZYČNÝ NÁROD NEEXISTUJE!!!! Jedním z poznávacích znamení národa je totiž jazyk a ten je VŽDY jeden. Aspoň já neznám národ hovořící několika jazyky, to je jaksi na rozdíl od státního útvaru, v němž žije více národů, nemožné.

Schlafen Sie weiter, Lieber Jošin Ka. Aš Sie zbudite, Sie chótně lernen, jak se to žiká, chótně učila, učila, učila! Jak žikal Genosse Lenin, aby Sie uš ne Dummkopf. To chlupák, jak fy česky žikáte.
02. 12. 2012 | 17:57

terrace edingfm napsal(a):

Snad ještě horší než vyhnání Němců po druhé světové válce bylo vyhnání sádrových trpaslíků z většiny českých zahrad po roce 1990. Ani s nimi jsme se nedokázali domluvit na poklidném soužití.
02. 12. 2012 | 18:13

krajan napsal(a):

šašek z Jihlavy 11:36
Nemějte obavy,pane učiteli, já nejsem smutný. Ale zároveň nejsem šťastný nad paskvily, které se v češtině objevují. Že tomu tak bylo i před převratem s rusizmy? S tím lze jen souhlasit. Ale zdaleka ne v takové míře a tak zhlouple.Aby bylo rozuměno: Anglinu vůbec nezatracuji, učil jsem se jí v době, kdy z anglických textů byl k dostání pouze časopis o People´s Republic of China. Miss Šebesťáková přišla až mnohem, mnohem později.
02. 12. 2012 | 18:25

Targus napsal(a):

To Josef K.:

Moderní Československo by patrně bylo mnohojazyčný demokratický stát švýcarského typu, nebýt vlády lůzy vedené= stalinistickými ideami a přiblblým socviálně založeným češstvím,.

Nemohlo. Němci žijící v zemích Koruny české čtyřikrát znemožnili zrovnoprávnění češtiny s jazykem německým. Bylo to v letech 1848 - 1910. R. 1915 byl dokonce přijat zákon, který měl českou řeč zlikvidovat úplně. Tím byl učiněn konec tzv. austroslavizmu, pokud vůbec víte, co to znamená. Následovalo vyhlášení o odtržení čtyř německých oblastí od země Koruny české, potažmo od Rakouska, teprve pak následovalo vyhlášení republiky Československé a následné ozbrojené střety s narychlo utvořenými německými jednotkami. Ozbrojený boj Němců proti české výkonné moci trval pak s krátkými přestávkami po celou dobu trvání Československa.

Nikdy jsem neslyšel o tom, že by se ve Švajcu lidi stříleli vzájemně mezi sebou podle toho,jak kdo mluvil. Proto taky můžou spolu dodnes žít.
A vy jste, milý Josefe, hloupoučký jak tři dny starý policajt.
Studujte.
02. 12. 2012 | 18:40

Zbyněk napsal(a):

Ten Angličan.....
No to je přesně ta česká natvrdlost.I když tu řeku přeplavete, tak jste zase před mostem, budete-li jej chtít přejít a vo tom to je.
02. 12. 2012 | 19:00

Lila napsal(a):

ad zemědělec

Při vší úctě, když vidím, jak zvládáte předložky s/z, shodu podmětu s přísudkem (peníze přišli) a psaní velkých písmen (Evropské peníze), tak mě napadá, jestli jste také nestudoval v Plzni. Když už si děláte obrázek o schopnostech jiných...
02. 12. 2012 | 19:09

Zbyněk napsal(a):

Targus.....
Proč Josefa tak napadáte za to, že si dovolil zděliti nám svůj názor? Vždyť zde dvojjazyčnost staletí fungovala a když jste v roce 1918 zvíťezil, tak dokonce trojjazyčnost. Doporučujete studium-což však některým jedincům škodí.
02. 12. 2012 | 19:21

Josef K. napsal(a):

Targues, pamětník a podobní mirgorodští. Vzhledem k tomu, že Váš periskop do historie je spíše kaleidoskopickou trubičkou, dovolím si Vám jen naznačit nesmyslnost Vašich národovoleckých snů: http://ff.ujep.cz/velimsky/cs_1_1/04CS/04CS.htm
Dále si dovoluji odkáízat Vás na demografické odhady: v dnešních českých zemích tehdy žilo cca 0,5 až 1,2 mil. obyvatel. V této souvilsoti není zcela od věci přítomnost různých, z vašeho pohledu , cizáků na dvorech Přemyslovců i Slavníkovců, á samozřejmě jejich žen původe z Francké říše, Bavorska, Magdeburska, Polska etc...
Dále si dovolím vás odkázat na migraci obyvatelstva v té době v Evropě, vč. neobsazenosti dnes chápaných sudetských území.

Vzhledem k tomu, že jste Slované duší i tělem Z.Nejedlého, dovolím si poukázat nejen na soupeření a aliance s polskými panovníky, ale i s Kyjevskou Rusí.

Také si dovolím vaši pozornost odkázat na neméně důležitou věc heraldiky: Přemyslovská orlice odpovídala západní heralůdice, Říše měla ve znbaku také Orlici.

Až Vás přestane bavit vaše mirgorodství, zbavíte se nejen přebytečných tuků, ale patrně i převahy podněštů limbického systému. O ničem jiném tradice evropské civilizace, soudruzi, nejsou.

Ještě zoufalá výzva. Napřed studujte a piště, až budete moci vše, o čem píšete prokázati nejméně z 50 nezávislých zdrojů, archovních dokumentů atp.

Vámi vařené mozkové guláše nejsou zajímavé. Jsou jen marketingem vaší pitomosti. Jména hloupých, ovšem, na všech....
02. 12. 2012 | 19:58

Josef K. napsal(a):

Targue... Popravdě řečeno.... Nebyl Zd. Nejedlý i Vaším otcem?
02. 12. 2012 | 20:01

Josef K. napsal(a):

Targus. Komické je, když píšete o švýcarských dsějinách, zjevně o nich víte co sám o sobě, tedy velké NIC, podobně jako o českých dějinách. Pokud byste byl o sobě informován, nevylezl byste z lože studem.
Ale Vaše typy, jak známo, vždy vylézají za jistých okolností z děr a řvou...
Říká se tomu minimirgorodské...
02. 12. 2012 | 20:04

Targus napsal(a):

To Zbyněk:

Mám jej pochválit za to, že plácá nesmysly a vydává to za názory?
To snad neee...

Pokud chcete být politicky korektní, beze mne, prosím.
Polhávání nesnáším.
02. 12. 2012 | 20:14

Targus napsal(a):

Milý hlupáčku Josefe K.

Sdělil jsem vám, že v průběhu 2. pol.19. století byla 4 x (slovy čtyřikrát) německy mluvícími občany na území Koruny české torpédována snaha rakouské vlády provést tzv. česko-rakouské vyrovnání. Ti dokonce v parlamentu provolávali vlastizrádná hesla o připojení k německému císařství.
Máte co dodat k těmto faktům? Nebo dokonce něco z toho popřít?Pokud ne, sklapněte a nedávejte tu odkazy na stav obyvatelstva v r. 1000 n. l. Nemá s touto skutečností žádnou příčinnou souvislost.
Vaše ostatní invektivy svědčí a značné chudobě ducha, proto na ně nehodlám nijak reagovat. Na to je tu Stejskal.
02. 12. 2012 | 20:25

Josef K. napsal(a):

Targus...jest možné, že máte protektorské sklony politruka nebo jste homosexuálního zaměření, pokud mne oslovujete tímto způsobem? Nebo je to spíše jen Vaše pitomost.
Hledáte špinavé flíčky? Již jsem psal o potřebné velkorysosti vůči sobě i jiným, což zjevně není slovní spojení, které byste znal.
Jen odpověď, prosím, jak je možnmé, že největšího rozvoje zažila čeština v době dvojjazyčné? a ještě pod vedením Germána z Lucemburgu, Habsburka atp?
Targusi, jkde se věmnovat užitečnějšíém věcem, za normalizace jsem targusů mirgorodských poznal dost a dnešní doba jim také přeje, nic nového pod sluncem. Se vší nadutostí ,. které jsem schopen, Vás odkazuji dkam se patří a nehodlám se bavit dale o věcech tak zjevných.
02. 12. 2012 | 20:33

Targus napsal(a):

To Josef K:

Ale já fakt nemůžu za to, že se zde projevujete jako fachidiot. Ignorujete téma možnosti či spíše nemožnosti vývoje Českého státu směrem ke konfederaci, odskakujete jinam a když nevíte kudy kam, zbývají jen osobní urážky. Je to hloupé, nízké, ubohé, nedůstojné. Tohleto tu už podrobně popsali Stejskal a Pepa Řepa. A ne jen jednou.
Zkuste psychologa. Na Bohnice to dnes není, asi pozitivní vliv antidepresiv.
02. 12. 2012 | 20:49

Targus napsal(a):

To Zbyněk:

Máte pravdu, dvojjazyčnost tu fungovala po staletí.
Ale ta staletí nebyla jedno jako druhé, měnily se podmínky vnitřní i vnější. Obrovské masy obyvatelstva byly vyhubeny nebo vyhnány. A ne jednou, ale několikráte. A začal se měnit poměr lidí mluvících jinými jazyky.
Pak nám do toho přišla centralizace státní správy s celkem pochopitelným požadavkem zvýšení efektivity ve formě zavedení jediného úředního jazyka. Přeci se Habsburk nebude učit švadronit česky, když se pár mio Čechů může v pohodě naučit germánsky, stejně měli polovinu slovní zásoby německou...
A jako na potvoru hned v sousedství se objevil chlápek, který se rozhodl, že sjednotí spoustu malých knížectví nejen ohněm a mečem, ale i na podkladě do té doby zcela nevídaném a neslýchaném. Na podkladě definice národa.

A do relativně poklidného (už dávno ne) soužití se nám vloupal nacionalizmus v té nejobludnější formě. Troufnu si tvrdit, že nabral Richtung rovnou k tomu Ádovi fýrerovi, co byl malířem pokojů. Ale to už se vašeho dotazu netýká, že ano, Áda byl jinší pašák, ten se s potlačováním jazyka nepáral, ten pral nevhodné kusy rovnou do komína. A česká konfederace by mu byla úplně šumák, na to vemte jed.
02. 12. 2012 | 21:40

karel napsal(a):

Nevím, zda se pletu či ne, ale nabývám dojmu, že vše, co v této republice dělá politická reprezentace, tak dělá špatně. Pokud ve světě něco funguje, my jsme chytří a vylepšíme to. Vždyť je to jedno - opozice to udělá pak přesně opačně (a bude to také špatně). Jen přehnaný a neužitečný nacionalismus, hájený vlastními těly většiny našich politiků nám brání v elegantním řešení - přidat se jako další spolková země k Německu, přejmout jejich zákony, začít makat a úspěch zaručen. Ekonomicky jsme na Německu výrazně závislí, soudnictví a vláda se rovná nule, nic bychom neztratili (kromě politiků).
02. 12. 2012 | 22:08

šašek z Jihlavy napsal(a):

krajan
OK, jsem pro klid zbraní.
02. 12. 2012 | 22:27

šašek z Jihlavy napsal(a):

Klas napsal(a):
Ex Nemo-vy vážně věříte těm blábolům??? Vy si vážně myslíte že lidi kteří se za komančů dokázali vypracovat na ředitele fabrik, primáře a ředitele nemocnic, výzkumníky a přední odborníky,

Pane Klasi, mohl byste mi prokázat laskavost a nesměšoval výše uvedené funkcionáře s výzkumníky a odborníky. Jak si dobře pamatuji, bylo mezi nimi zásadní dělítko - chovní a tažní.
P.S.: Ke své hluboké lítosti musím přiznat, že jsem nebyl výzkumníkem a co se týče odbornosti, to musí posoudit jiní, ale v tahu jsem byl neustále, ať s chomoutem, či bez něj.
P.P.S.:
Doufám, že jste si nenechal ujít v ČT Historii cz. o procesu se Slánským. Ten Urválek, to byl řečník, viďte, ten jim to dal sežrat. Soudruzi měli charakter, to se dnes nevidí, pro dobro strany udělali cokoliv, žádné převlíkání kabátů. Přiznání, šibenice a šmytec! Nestýská se vám po starých dobrých časech?
02. 12. 2012 | 22:36

Maximus napsal(a):

šašek z Jihlavy

Pane kolego, myslím že zase tak od bývalé reality není pan Klas vzdálen. Znal jsem spoustu lidí za socialismu, kteří nebyli ve straně a normálně pracovali a byli tažní jak jste se vtipně zmínil, dále bylo i dost komančů, kteří byli třeba náměstky ředitelů, práci rozumněli, byli u soudruhů a pracovali celkem dobře. Nakonec většina lidí musela pracovat, byla tu pracovní povinnost! Myslím si, že tím příspěvkem nick Klas mířil trochu jinam....... na dobu po roce 1989 kdy se k moci a majetku dostali ti nesprávní lidé. No a kapitalismus na bázi demokracie se u nás nemohl správně rozvinout, tak jak tomu je v předních západních staátech. A vo tom to je!
03. 12. 2012 | 00:14

Maximus napsal(a):

šašek z Jihlavy

Pane kolego, myslím že zase tak od bývalé reality není pan Klas vzdálen. Znal jsem spoustu lidí za socialismu, kteří nebyli ve straně a normálně pracovali a byli tažní jak jste se vtipně zmínil, dále bylo i dost komančů, kteří byli třeba náměstky ředitelů, práci rozumněli, byli u soudruhů a pracovali celkem dobře. Nakonec většina lidí musela pracovat, byla tu pracovní povinnost! Myslím si, že tím příspěvkem nick Klas mířil trochu jinam....... na dobu po roce 1989 kdy se k moci a majetku dostali ti nesprávní lidé. No a kapitalismus na bázi demokracie se u nás nemohl správně rozvinout, tak jak tomu je v předních západních staátech. A vo tom to je!
03. 12. 2012 | 00:15

Maximus napsal(a):

Sorry povedlo se mi to nějakou záhadou poslat 2x.
Hmm, kdo umí, umí....
03. 12. 2012 | 00:16

ampersand napsal(a):

Také jsem zažil češtinářku, která hodně rajtovala na větných rozborech. A současně diskuse, že to možná přehání.
Bylo to před 50 lety.
Pak jsem zažil výuku jazyků (ruština, angličtina), kdy se vedle gramatiky i hodně mluvilo. Jen těch mini- a mikrorozhovorů, které jsme se museli učit!
Bylo to před 50 – 45 lety.
Potom jsem nějaký ten jazyk dokonce studoval. To, že mají vyučovat komunikativní kompetence a ne bazírovat na gramatice, bylo samozřejmou součástí používané metodiky.
Bylo to před 40 lety.
Takže mě fascinuje, že dnes jacísi odborníci halasně předkládají taková moudra, jaká čtu zde.
03. 12. 2012 | 09:14

Mari S. napsal(a):

Učila jsem Čj na konci 70. let jako aprobovaná češtinářka pro 2. stupeň. Navíc mám zkušenosti se svým učitelem češtiny na základní škole, který mě pro češtinu - pozor, nikoli pro literaturu, ale pro jazyk včetně jeho gramatiky a stavby - naprosto nadchnul. V souhrnu: kdysi to v češtině fungovalo správně - pracovalo se jak s formou a vyjadřovacími prostředky (gramatika, slovotvorba, sloh), tak s obsahem sdělení. Jedno bez druhého je jen půlka výsledku (kdo to neumí rozpitvat a nerozumí detailům, ten nemůže rozumět celku ani ho funkčně vytvořit), v tom naprosto souhlas s blogem.

Dnešní tristní stav výuky češtiny má více příčin, ale jako učitelka vidím ve škole jednu důležitou. Dnes má učitel setsakra malé páky, jak vůbec děti něco naučit, tedy jim to natrvalo a s pochopením dostat do hlav. Dítě je dnes natolik líné, že jákákoli duševní námaha ho odradí, naštve, odpudí. Co na to rodič, vidí-li dítě naštvané tím, že se něco musí učit? Stěžuje si u řiditele a ten často rozhodne proti učiteli... atd. Učitel tedy redukuje a redukuje a redukuje, zůstane tam nakonec jen to, co lze ZMĚŘIT, ZAZNAMENAT, ZAPSAT DO SEŠITU VE ZKRÁCENÉ VERZI (aby to rodiče nenaštvalo, že je toho moc, a dokázali to pochopit a - v nejlepším případě - doučit dítko doma) a PÍSEMNĚ SNADNO OVĚŘIT - TESTÍKEM, PÍSEMKOU. No a to jsou právě tahle schémata a rozbory. Dál se prostě jít nedá - protože žáci odmítají jazyk krásně a funkčně a rozkošatě používat, protože mu nerozumí, protože ani nečtou ani nepíšou. Stačí jim zkratky do mobilu a fíbí.

Tolik k příčinám. Řešení rychlé a účinné - neznám.
03. 12. 2012 | 10:25

Anna napsal(a):

Kolik reforem v našem školství od 89. proběhlo a s jakými výsledky:
Výsledky ukázaly, že čtenářské dovednosti českých žáků jsou podprůměrné, v matematice a přírodních vědách jsou děti průměrné.
"České republika klesá nejrychleji ze všech zemí OECD," konstatoval ministr školství Josef Dobeš (VV), který zveřejněné výsledky označil za hořkou pilulku.

U nás jsou školy seřazovány do žebříčků úspěšnosti, povinná testování... Příklady vyjádření kantorů:

Naši učitelé jsou přehlceni administrativou, dnes je paradoxně důležitější, jak obratně učitel „papíruje“ než jak učí. Trošku kysele mě rozesmála příhoda z místní školy, kdy pedagog už krapet vulgárně (mezi svými, nikoliv před žáky) řekl: „Já vám **** na projekty! Já nechci zpracovávat lejstra, já chci učit!“...
(citace z blogu pana Košáka)

Zažila jste někdy Českou školskou inspekci, které masíruje učitele? Vytkl Vám někdo, že místo Středověk - Habsburská monarchie, máte napsáno Habsburská monarchie - středověk a je to díky tomu v rozporu se ŠVP?
citace z blogu pana Komárka

Statistika - zničilo to část českého sportu, teď to ničí školství. Všichni děti testují, testují - Scio, Vektor,... a k ničemu to není, akorát vyjede graf a pár lidí si namaže kapsu a stejně je to s chybama.
citace z blogu pana Komárka
-----

13. 9. 2011 17:24, autor: ČT24aktualizováno 13. 9. 2011 17:41

Praha - Česká republika dává na vzdělávání 4,5 procenta HDP, průměr vyspělých zemí je přitom o 1,6 procenta vyšší. Vyplývá to ze srovnávací zprávy zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kterou dnes zveřejnilo ministerstvo školství. Česko se tím v žebříčku 34 členských států umístilo na předposledním místě, nižší podíl peněz už dává do školství pouze Slovensko. Zpráva přitom pracuje se statistikami z roku 2008.
.
Zatímco v zemích OECD pobírají učitelé na základních školách o 77 procent vyšší platy než průměrní vysokoškoláci dané země v produktivním věku, v České republice berou pedagogové po 15 letech jen polovinu toho, co ostatní čeští vysokoškoláci.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/136143-na-vzdelani-jde-v-cr-jen-4-5-procenta-hdp/

Jdeme údajně cestou inkluzivního vzdělávání SE STÁTNÍMI DOTACEMI NA SEPARACI BOHATŠÍCH !!!
Na asistenty však peníze pro školy nejsou. A nejen na ně. Nedávno bylo v televizi o nedostatku financí škol na pracovní sešity žáků. Přestože by je měla žákům zdarma dát škola, musí si je nechat proplatit rodiči, protože školy mají nedostatek peněz.

Již jsem to tu psala:

CÍL

Zajistit českým dětem co nejlepší vzdělání. Nejen jejich, ale i naše budoucnost bude v jejich rukách.
Vzdělání je velmi důležité - zahraniční investoři mohou pak počítat s kvalifikovanými a inovativními zaměstnanci.

Nejlepších výsledků ve vzdělávání dosahuje Finsko. Proto převzít jeho systém ve školství, dát učitelům důvěru, slušné platy a společenské ocenění.

POSTUP

Masivní mediální kampaň. Seznámit občany se současným stavem, upozornit na česko-finské rozdíly ve vzdělávání, s finským systémem školství a jeho úspěchy a proto zvoleným cílem vydat se jeho cestou.

Zrušit školní inspekci, povinné testování žáků, "papírování" učitelů, vytváření žebříčků úspěšnosti škol..., tedy věci nevedoucí ke zkvalitnění výuky.

Vytvořit podmínky, aby se učitelé mohli seznámit se způsobem výuky na finských školách. Zavést v tomto směru výuku na pedagogických fakultách.

Zvýšit učitelům platy a dát jim důvěru, jaké se těší jejich finští kolegové.

Co nejrychleji zavést finský školský systém u nás.
-----------------

Cituji:
Analýzy výsledků výzkumu PISA skutečně potvrzují, že nejlepší výsledky v testech mají většinou ty země, kde jsou vzdělávací příležitosti sociálně spravedlivé (např. právě ve Finsku nebo na Islandu).


Oproti tomu Česká republika patří mezi pět zemí, kde školní výsledky žáků vzrůstají se zlepšením socioekonomického postavení rodičů nejvíce.

http://www.kritickemysleni.cz/aktuality_show.php?co=259

Čím pokrýt zvýšené výdaje, inspirace:
http://www.denikreferendum.cz/clanek/14013-sedm-cest-k-prekonani-rozpoctoveho-deficitu
03. 12. 2012 | 10:26

šašek z Jihlavy napsal(a):

Mari S.
Není nad pohled z praxe, napsala jste to přesně a vyčerpávajícím způsobem. Teď jsou na tahu jiní, obávám se však, že to neuhrají ani na remízu. V podstatě už je to mat.
03. 12. 2012 | 12:47

Anna napsal(a):

Mari S., šašek z Jihlavy

Cituji: Finské děti už po léta vedou v mezinárodním srovnání: umějí nejlépe číst s porozuměním, počítat, i se vyznají v přírodě.
Rozvoj čtenářských dovedností a podpora čtenářství

Důraz na posilování zaujetí žáků pro četbu je zde kladen již od raného dětství, tedy od prvního ročníku. V nižších ročnících využívají finští učitelé k rozvoji čtenářství např. přirozené touhy dětí vyprávět: děti v hodinách např. vyprávějí krátké příběhy, které učitel zapíše podle žákových slov (maximálně do 1-2 odstavců), žák, který příběh vyprávěl, jej doprovodí vlastní ilustrací a žák z vyššího ročníku jej navíc přeloží do angličtiny. Jednotlivé příběhy jsou pak na samostatných listech vyvěšeny např. na třídní nástěnce a děti si je velmi rády čtou a prohlížejí. Učitelé ve Finsku jsou si vědomi toho, že každý tlak na žáky a na jejich výsledky působí ve čtenářské výchově jednoznačně negativně, a volí metody, které jim pomáhají zvýšit zájem dětí nejen o čtení, ale o jakékoli probírané učivo. Učitelé často žákům předčítají. Za týden dostávají děti příležitost, aby si celkem 1-2 hodiny tiše četly svoji knížku. V 6.-9. ročníku je populární tzv. podnikání, v němž žáci sepisují, editují, tisknou a prodávají své almanachy, kalendáře apod. Další takovou metodou je např. práce dětí ve skupinách, kdy mají všichni členové skupiny za úkol přečíst stejnou knihu (příběh) a vzájemně o něm diskutovat. Skupinová práce je hodně rozšířená i ve vyšších ročnících, kde se k ní navíc přidává práce s internetem jako zdrojem informací, které žáci pracující ve skupině vyhledávají přímo v hodinách. Běžnou praxí je také zapojování žáků do mezinárodních projektů na podporu čtenářství (např. skotský projekt Reading Line). Finové si zakládají na tom, že děti si hodně samy rozhodují o své dráze učení, a tím získávají motivaci i nezávislost.

http://www.kritickemysleni.cz/aktuality_show.php?co=259
03. 12. 2012 | 13:02

resl napsal(a):

Něco je v talentu a hodně v přečtených knihách. Je ale fakt, že se lépe učí cizí jazyky ti, co ovládají ten svůj. Má vliv i dobrý, hudební sluch na výslovnost.
03. 12. 2012 | 13:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy