Nashledanou míro nezaměstnanosti

09. 02. 2013 | 14:22
Přečteno 8005 krát
Ministerstvo nezaměstnanosti prý změnilo metodiku výpočtu míry nezaměstnanosti. Houby s octem. Míru registrované nezaměstnanosti ministerstvo prostě přestalo po více než dvaceti letech počítat. A přišlo s úplně jiným ukazatelem. Už jsem o tom zde psal již dříve.

Zopakujme, že míra nezaměstnanosti se počítá jako podíl:

počet nezaměstnaných
-----------------------------------------------
počet zaměstnaných + nezaměstnaných


zatímco nový ukazatel podíl nezaměstnaných se počítá takto:


počet nezaměstnaných
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
počet zaměstnaných + nezaměstnaných + nepracujících neregistrovaných na úřadech práce

Rozdíl je zřejmý. Jmenovatel nového ukazatele obsahuje navíc počty lidí*, kteří pracovat nemohou nebo nechtějí. Jsou takzvaně mimo trh práce. Jde především o mladé lidi ještě ve škole, rodiče menších dětí na mateřské a případně rodičovské, lidé již v důchodu, dlouhodobě nemocné a postižené, ty které již nebaví hledat si práci nebo ti, kteří se prostě baví v životě něčím jiným než prací. Tito lidé s trhem práce neinteragují a neovlivňují ho. To je důvod, proč se do výpočtu míry nezaměstnanosti tito lidé nezapočítávají.

To, že má nový ukazatel díky vyššímu jmenovateli nižší hodnotu (asi o dva procentní body), se dá ještě přežít. Horší je, že jeho změny v čase zachycují nejen změny ve fungování trhu práce, ale i změny v počtech lidí mimo trh práce. Změny jako je prodlužování doby strávené ve škole, počet rodičů na mateřské a rodičovské s dětmi, počet lidí kteří odešli do důchodu atd.

Ministerstvo prostě nezměnilo metodiku výpočtu míry nezaměstnanosti, ale míru nezaměstnanosti prostě zrušilo a zavedlo ukazatel úplně jiný, méně užitečný a matoucí. Byla to chyba. Myslím, že bude záhy napravena.

-------------------
*Jde o populaci 15-64 let starou

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr z Tábora napsal(a):

Jako laik nechápu - když už se chtěl změnit výpočet míry nezaměstnanosti, proč se tedy nesjednotil s mezinárodní metodikou ?
Nadále budeme mít dvě čísla, jen jaksi jinak odlišná než dosud. Český Kocourkov.
09. 02. 2013 | 14:40

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Ano, neschopná arogantní pravice zdohání a předehání Řecko. Hospodářství v tomto státě jde pod vedením pravice z recese do deprese a nezaměstnanost trhá rekordy i přes jejich snahu kamuflovat skutečné počty nezaměstnaných. Máte co jste chtěli.
09. 02. 2013 | 15:07

Vlado napsal(a):

Teče jim do bot. S nezaměstnaností si nevědí rady a tak vymýšlí metodiky tak, aby ty strašná procentní čísla neděsila. S absolutními čísli je to obtížné. Přesto oficiálně je nezaměstnaných cca 550 tis. a vyřazených ze seznamů nezaměstnaných je cca 200tis. Celkem tedy 75Otis. zoufalých lidí.
Demokracii a svobodu mají tu jim nikdo nevezme. Na národní třídě jim to v Listopadu nikdo neříkal. Tam měli jen holé ruce.
Ty nezaměstnaní také. Co kdyby vyrazili na Národní třídu?
Jestlipak by je Něčas se svou suitou přišel uklidnit. Tím, že by jim vysvětlil, že dnes vláda za nic neručí a za nic nemůže.
Mají svobodu a demokracii problém je, že k rozkradení moc nezbylo a co zbylo darují církvím. Narodohospodáři jedni.
09. 02. 2013 | 15:13

Libertad napsal(a):

To jsem rád, že ve vzorečku nejsem zahrnut. Nepatřím do intervalu 15-64 let.

Ale jinak díky za osvětlení/vysvětlení/výklad.

s pozdravem

Sidonio Libertad
09. 02. 2013 | 15:14

jenicek napsal(a):

"To, že má nový ukazatel díky vyššímu jmenovateli nižší hodnotu (asi o dva procentní body), se dá ještě přežít"
Proboha, vždyť získat menší číslo to je podstatou "inovace"!
09. 02. 2013 | 15:46

Marek Kobera napsal(a):

Vlado:

Jestli to, co zbylo, darují církvím, tak to znamená, že jsme na tom opravdu špatně. Možná na úrovni Malawi. Proč tu zůstáváte v tom případě?
09. 02. 2013 | 15:55

Pepa Řepa napsal(a):

Nashledanou míro nezaměstnanosti, buď pozdraven Míro z Bechyně.
Josífku nepij nad Míru, dopadneš špatně, říkala babička.
Moudrá to žena.
09. 02. 2013 | 15:58

Marie napsal(a):

Na to, že tato vláda neumí napočítat do pěti, jde o heroický výkon.
Ale jak jste na tom s optimismem ohledně napravování chyb, díky nimž je tak velké procento lidí bez práce, pane Munichu? Myslím, že tohle je věc, která lidi dnes už zajímá více, než Kalouskovy čachry, které snad dojdou spravedlivé odměny.
09. 02. 2013 | 16:00

Kaktus napsal(a):

Tady je klasický příklad toho, že je třeba neustále reformovat a reformovat a deformovat.

A nebo, pravda je velmi jednoduchá, autor nepochopil reformní kroky vlády.
09. 02. 2013 | 16:01

Petr Havelka napsal(a):

Pepa Řepa

kdepak Míra z Bechyně, nová metodika Made in EU
09. 02. 2013 | 16:09

zemedelec napsal(a):

Pane Münich.
Mě by spíš zajímala procenta nezaměstnanosti,kdyby se jen vycházelo z počtu osob ve výrobní sféře.Pochopitelně započíst i OSVČ.
09. 02. 2013 | 16:28

Plácal napsal(a):

Až se jmenovatel vynásobí číslem bot exministra Drábka, dojde se k ještě nadějnějšímu výsledku. Protože exministr Drábek je ještě ve vývinu (mimo jiné se z asociála mění v sociopata), lze se nadít, že se mu budou v příštích letech zvětšovat novy, a jmenovatel ve výpočtu míry nezaměstnanosti získá faktor podporující sekulární trend jeho vývoje jako ukazatele "míry nezaměstnanosti".
09. 02. 2013 | 16:58

Bavor napsal(a):

Autor v závěru napsal: "Ministerstvo prostě nezměnilo metodiku výpočtu míry nezaměstnanosti, ale míru nezaměstnanosti prostě zrušilo a zavedlo ukazatel úplně jiný, méně užitečný a matoucí. Byla to chyba. Myslím, že bude záhy napravena". kONEC CITÁTU. Nebyla to chyba. Byl to ZÁMĚR! Ono na papíře se lépe vyjímá nižší číslo nezaměstnanosti, než to původní. O "změně" způsobu výpočtu se většina lidí ani nedoví a vládní tisk bude prohlašovat: Podívejte se. jak máme nízkou míru nezaměstnanosti! "Změna" metodiky je prostě PODVOD.
09. 02. 2013 | 17:12

Čochtan napsal(a):

Podle mne je to statistický podvod.
Aby to jednou nevypadalo takhle:
počet zaměstnaných + nezaměstnaných + nepracujících neregistrovaných na úřadech práce + počet na hřbitově odpočívajících.
09. 02. 2013 | 17:24

češka napsal(a):

Kam se poděly ostatní komentáře?
09. 02. 2013 | 17:29

mb napsal(a):

vono to nevypadá hezky když má nejreformější vláda bouráků nejvyšší nezaměstnanost od třicátých let ...

... tak je prosím chápejte ...
09. 02. 2013 | 18:06

VP napsal(a):

Od odborníka bych čekal poněkud fundovanější komentář. Utnul jste se už posledně: registrovaná míra nezaměstnanosti nebyla nikdy mezinárodně srovnatelnou veličinou z toho důvodu, že počet nezaměstnaných (registrovaných uchazečů) je ovlivněn konkrétními právními podmínkami té dané země (viz Zákon o zaměstnanosti). Mezinárodně srovnatelným ukazatelem je míra nezaměstnanosti dle VŠPS, a ta je k dispozici pochopitelně stále.
To, že se nyní ve jmenovateli nyní objevují i ekonomicky neaktivní, není podle mě žádný problém a své racio z jistého pohledu má: faktory, které ovlivňují počet neaktivních, ovlivňují i vývoj na trhu práce jako celku. To snad víte. Případná záměna ukazatele, či jeho mylná interpretace, je odvislá od znalostí a schopností toho, kdo interpretuje. To není problém ukazatele.
09. 02. 2013 | 18:18

Nemo, sněhová bouře napsal(a):

Předpokládám, pane Münichu, že termín
MINISTERSTVO NEZAMĚSTNANOSTI
jste použil naprosto záměrně.

Také by možná stálo za zjištění, kolik z lidí MIMO TRH PRÁCE by ve skutečnosti rádo pracovalo, pokud by dostali příležitost.
Ona i ta míra nezaměstnanosti je maličko manipulativní ukazatel.
09. 02. 2013 | 18:29

tjp napsal(a):

Stát a jeho úřední aparát přece nebude svoje vlastní metody a výpočty vymýšlet s cílem objektivně a úplně informovat veřejnost. Jejich motivace je přesně opačná.
Středoškoláci budou maturovat až v 19, budeme navyšovat procentuální počet vysokoškoláků v ročníku, umožníme předčasné důchody, usnadníme invalidní důchody, zaměstnáme co nejvíce lidí ve veřejném sektoru.
On to někdo někdy snad zaplatí, zdroje jsou.
Já bych spíše uvítal měsíčně nebo čtvrtletně zveřejňovaný podíl počtu čistých plátců daní vůči počtu dětí do 18 let, vůči počtu dospělých od 18 do 65 let a vůči počtu starých lidí nad 65.
Zkrátka, kolik osob musí jeden čistý plátce daní živit každý den.
09. 02. 2013 | 19:07

jazykozpytec napsal(a):

Míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti musí dát v součtu 100%. Co s potenciálně nezaměstnanými studenty když plánovat se nesmí?
09. 02. 2013 | 19:14

Joe Ratata napsal(a):

Tady je to jeden populista vedle druhého.
Pokud člověk není levoun a sockomouš,tak musí uznat,že nový výpočet je správný a pouze zohledňuje nové skutečnosti,jež nastaly zaváděním potřebných systémových reforem Vláďi odpovědné rozpočtovosti.
Na jedno volné pracovní místo připadá sotva čtyřicet zájemců,přičemž čtyřicet jedna z nich jsou lemlové a nemakačenkové,čekající s nataženou rukou na peníze krvavě vydřené odpovědnými lidmi pravicového zaměření.
09. 02. 2013 | 20:11

Občan napsal(a):

Pane Münichu,

to je děsná ... "snůška".
Ve skupině "nepracujících" Vám totiž vypadla nemalá skupina těch, kteří sice se nepřihlásili do evidence, avšak práci přesto nemají; resp. pracují načerno nebo příležitostně, protože nic lepšího není k dispozici a ÚP by jm stejně nepomohl. Dále pak tam chybí ti, kteří byli z evidence vyřazeni, ale práci dále nemají, a potenciálně nezaměstnaní (zaměstnanci nepobírající mzdu kvůli zaměstnavatelově insolvenci, zaměstnanci v režimu "výluky" a nucené "dovolené", studenti atd.)
Statistická skupina "nepracující" je proto nesmyslná, neúplná a matoucí. Navíc nemá co pohledávat ani v čitateli, ani ve jmenovateli - právě proto, že k poměru zaměstnanosti a nezaměstnanosti nemá žádný vztah.

Shrnuto - nová "metodika" je čistým statistickým podvodem.
09. 02. 2013 | 20:20

SuP napsal(a):

A co kdybyste místo nejapného mudrování nad nesmyslmými vzorci raději hledali práci pro ty nezaměstnané?
09. 02. 2013 | 20:28

SuP napsal(a):

občane -
pokud si EU stanoví jednotný postup při určování počtu nezaměstnaných a míry nezaměstnanosti, je to zřejmě proto, aby se tyto údaje staly porovnatelnými mezi státy navzájem.
09. 02. 2013 | 20:30

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Zdravím a posílám odkaz na hudební definici míry nezaměstnanosti.

www.karaoketexty.cz/karaoke/buty/pisen-prace-363737

Ráno vstávám hledám práci práce není, není práce není práce pro mé ruce po mé pravé ruce káva nese kávu ruka k ústům ke kterým má zjevně úctu ústa sají ...

S pozdravem,
Jemnický
09. 02. 2013 | 20:31

Občan napsal(a):

SuPe,

jenže ono to právě tomu jednotnému postupu moc neodpovídá. Metodika Eurostatu je mnohem složitější a vychází z metodiky ILO.
Ta např. zahrnuje a vyhodnocuje i "podzaměstnanost", kteroužto kategorii MPSV vůbec nezná/nepoužívá.

Kromě toho ČSÚ používá NÁHODNÉ ŠETŘENÍ a NE REÁLNÁ čísla z evidence nezaměstnanosti, evidence zdravotních pojišťoven a ČSSZ o invalidech, mateřských, penzistech, z daňové evidence a pod.
Patrně budu příliš kritický, ale čísla z ČSÚ jsou prostě hausnumera, doslova vycucaná z prstu:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_vsps

Takže z nás MPSV i ČSÚ dělají pitomce, protože zřejmě předpokládají, že se nikdo nebude obtěžovat si to přečíst v "cizojazycích".
09. 02. 2013 | 21:08

Nemo, sněhová bouře napsal(a):

Tak se zdá, že jsem definitivně přerušila přenos Donizettiho Nápoje lásky z Metropolitní opery.
A na netu nuda jako obvykle.
Ani ten Kalousek nemetá kozelce.
Una furtiva lacrima.
09. 02. 2013 | 21:29

Nemo, sněhová bouře napsal(a):

Dokonce ani na šlágvort Míra (Starý Gumař) nezaměsnanosti se není čemu zasmát. Nejhůř od roku 1933.
Naštěstí mi nabízejí zábavu za 60 litrů.
Budu vystupovat jako capricciosa fittaiola.
Oh gioia inesprimibile!
09. 02. 2013 | 21:38

VP napsal(a):

Občan:
Je hezké, že vyslovujete taková podezření, ale z toho, co píšete jasně plyne, že jste sám nečetl nic, popřípadě jste to nepochopil. Výběrové šetření pracovních sil (data ČSÚ) jsou data právě založena na metodice ILO, a proto jsou to data v rámci zemí, která tuto metodiku také používají, srovnatelná.
09. 02. 2013 | 22:16

Občan napsal(a):

To VP:

Ale četl. Jenže jsem nabyl dojmu, že jde o práci s reálnými údaji a ne s výsledky náhodného šetření.
Takže metodika ILO dobrá, ale vložené údaje jsou hasnumera - výstupy proto nemohou být jiné.

A když k tomu MPSV a ČSÚ ještě přidají ignoranci všeho, co se jim v metodice nehodí, výsledkem je to, že údajně máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v EU.

Podle ILO máme pouhých cca 362 000 nezaměstnaných. Jenže tohle číslo přišlo extrémně zkreslené už z ČR právě proto, že byla použita pouze hodící se část metodiky a "náhodné šetření" dílo zkázy dokonalo.
Docela se divím, že nikdo (Špidla, Falbr, Štěch a další) tyhle statistické podvody hlasitě nenapadají. Myslel jsem si, že v ILO působí realisté a že jim jde pravdivé popsání problematik a o skutečné řešení problémů. No, asi jsem se zmýlil.
09. 02. 2013 | 22:40

Leoš Krátký napsal(a):

Pane autore, občany by zajímalo, kde kde jsou započítáváni naši spoluobčané cikánské minority. Státní orgány zatajují jejich celkový počet v ČR. Jsou, nebo nejsou zahrnuti v počtu nezaměstnaných, bez ohledu na ty vaše metodiky ?
Děkuji za odpověď.
09. 02. 2013 | 22:53

Saltzman napsal(a):

Nezaměstnaný zní téměř jako nadávka. Kdo a co produkuje nezaměstnaného? Dávno už není pravda, že za nezaměstnanost si může každý nezaměstnaný sám i to co tvrdí fundamentalisté pravice - potíže z nezaměstnanosti vyplývající by si nezaměstnaný měl řešit sám a neotravovat s tím lidi, kteří s jeho potřebou zaměstnání nechtějí mít nic společné. Ono Klausovo Novoroční, abychom se o sebe postarali sami, je snaha o anarchii ve společnosti. Když se každý bude starat jen sám o sebe a druhé ne, pak stát není zapotřebí. Není zapotřebí ani prezident, ani poslanci, ani úřady, protože každý se přece o sebe musí postarat, tak proč by se měl kdo zajímat o potřeby druhých.
Jímá člověka hnus nad schopností lidí vidět svět jen svou vlastní výhodou. To pak ve vlastním zájmu mohu i každého zabít, aby mi totiž nezavazel. Společnost, budovaná po staletích ztrácí takto smysl. Jeden má právo na svůj blahobyt a druhému ho upře. To je degradace na úroveň dobytka, přičemž dobytkem je ale onen dotyčný sobec, který nezaměstnanost jiného vidí jako jeho chybu. Že nezaměstnaný, ne svou vinou, práci nenajde, to dobytka nezajímá!
10. 02. 2013 | 03:55

Analytik napsal(a):

Nezaměstnanost je tak vysoká, protože ve vzorečku je chyba!
Celý zlomek je ještě potřeba odmocnit počtem pracovníků Úřadu práce, protože
oni mají na míru nezaměstnanosti zásadní vliv.
Jak napsal klasik:
"Úřad práce? Co bych tam dělal, vždyť nepracuji!".
10. 02. 2013 | 06:34

VP napsal(a):

Občan

Ale metodika ILO stojí na výběrovém šetření všude, kde je používána, to je její princip. Nemám důvod si myslet, že by ČSÚ odváděl v této věci relativně horší výkon, než statistické úřady v jiných zemích.
Jinak striktně vzato jsou výsledky výběrového šetření publikovány i s výběrovou chybou (konkrétně je možné dohledat na stránkách ČSÚ 95% intervaly spolehlivosti pro hlavní publikované ukazatele).
10. 02. 2013 | 10:37

Občan napsal(a):

To VP:

Ano, svůj omyl jsem uznal. Skutečně jsem se dlouhá leta domníval, že ILO pracuje s REÁLNÝMI čísly. Že tomu tak není, mě velmi překvapilo.

Protože konkrétně v případě ČR je tak "statistika" zkreslana o 2/3 směrem dolů! Což prostě JE totální hausnumero. Evidovaných nezaměstnaných JE skoro 600 000 a JSOU to lidé zcela bez práce. Neevidovaných nezaměstnaných JE dalších nejméně 300 000 - a opět JSOU to lidé zcela bez LEGÁLNÍ práce.
Kdyby se k tomu přidal ještě neznámý počet PODzaměstnaných (s touto kategorií ani ČSÚ, ani MPSV nepracují - v ROZPORU s metodikou ILO a Eurostatu), zjistili bychom, že situace na "trhu práce" je u nás skoro stejně katastrofální jako ve Španělsku nebo Řecku.

"Kouzlení" se statistikou prostě situaci ani omylem neřeší. Lidé REÁLNĚ namají práci, práce REÁLNĚ není a stále jí ubývá.
10. 02. 2013 | 10:54

VP napsal(a):

Občan
Ok. Rozdíl mezi registrovanými uchazeči (u nás statistika MPSV) a nezaměstnanými zjištěnými přes VŠPS (ILO) je potenciálně plus/minus obdobný v zemích, kde jsou tyto dvě statistiky k dispozici a kde jsou registrovaní uchazeči plus/minus obdobně vymezeni jako u nás. Konkrétně nezaměstnaný dle VŠPS je ten kdo a) nepracuje ani jednu hodinu v referenčním týdnu za mzdu b) aktivně hledá práci c) je schopen do 14 dnů začít pracovat. Samozřejmě, že taková hodnota je nižší než počet registrovaných uchazečů (u nás). To ale není problém, pokud se s daty pracuje s touto znalostí.
Už vidím, kam míříte. To je ale nesplněnitelný cíl. Vždycky zjistíte jenom něco. Jak byste chtěl u lidí "objektivně" zjišťovat, jestli nepracují nedobrovolně méně, než by chtěli? Statistiky, které jsou k dispozici za jakoukoliv oblast, jsou vždycky nějakým kompromisem.
10. 02. 2013 | 11:25

Občan napsal(a):

VP:

Pochopte, prosím, jednu věc.
Aby bylo možno s nezaměstnaností vůbec něco dělat, je nutné pracovat s REÁLNÝMI počty nezaměstnaných, podzaměstnaných a potenciálně nezaměstnaných.
Že kouzlí EU (Eurostat), mě až tak nepřekvapuje, stejně jako mě to nepřekvapuje u ČR. Ale že s nereálnými počty pracuje i ILO, je šokující. Vždyť právě tahle instituce by měla mít zájem na tom, aby pracovala jen s přesnými údaji! Které navíc JSOU k dispozici - viz. výše zmíněné evidence.

Navíc - počítat mezi zaměstnané i lidi, kteří mají náhodné legální příjmy, "vyčíslené" přepočtem na JEDNU hodinu týdně, to je prostě hovadskost. Protože takoví lidé jsou přežitím absolutně odkázaní buď na socdávky, žebrotu nebo na nelegální zdroje příjmů.
Dochází ke značnému zkreslení výstupu (statistikou bych ho raději už vůbec nenazýval) a podle tohoto zkresleného výstupu se pak odvíjejí hodnocení a programy sociální práce a politiky.
Kromě toho by se dalo vhodným "kouzlením" dojít i k závěru, že nezaměstnanost v podstatě neexistuje.

Takže, pane či paní VP, shodněme se na tom, že NEJDE o statistiky. Rozdíl mezi údaji 360 000, 590 000 a cca 800 000 je příliš velký na to, aby bylo možno hovořit o STATISTICKÉM zjištění. Zvlášť, když z evidencí LZE zjistit KONKRÉTNÍ údaje, kterí nesou podstatně nižší riziko zkreslení než náhodné sběry dat., která v tak citlivé otázce, jakou je zaměstnanost/nezaměstnanost, navíc vůbec nemusejí odpovídat pravdě.
10. 02. 2013 | 12:12

Vysedlina napsal(a):

Ta míra,
to, prosím, nebyla procenta z něčeho?
10. 02. 2013 | 18:39

VP napsal(a):

Občan
Rozumím tomu, ale úplně se určitě neshodneme. Jak jsem psal, tento problém (omezené nástroje pro zjišťování, omezený objem dat, atd..) se týká jákehokoliv statistického zjišťování, ze kterého jsou pak odvozeny nejrůznější makro agregáty.
Navíc, stále tu v případě nezaměstnanosti je k dispozici údaj o registrovaných uchazečech (MPSV, dle evidence úřadů práce), což je bezpochyby blíže tomu, co byste od statistiky tohoto typu očekával. Jen pro jistotu podotýkám, s ohledem na původní text - ne že by to snad autor naznačoval - že absolutní hodnota počtu registrovaných uchazečů je údaj, který je stále platný, změnil se pouze výpočet poměrového ukazatele - nyní podíl nezaměstnaných osob.
10. 02. 2013 | 20:49

SuP napsal(a):

Občan -
Tak vidíte. A tohle tu předvádíte furt. Vždycky oponujete nějakým svým suverénně podávaným názorem pod dojmem, že si ho dotyčný už nebude ověřovat. VP vás nachytal na švestkách. Ke cti vám služ, že jsa v koutě, aspoň jste naznačil omluvu.
10. 02. 2013 | 21:18

SuP napsal(a):

Mimochodem, podle mého mínění je celkem jedno, jaké informace o nezaměstnanosti stát má. On totiž nikoho zaměstnat neumí, takže sám ji řešit nikdy nebude. Zatím pomocí těch dat pouze dává politikům do pařát nástroj na strašení bezbranných.
10. 02. 2013 | 21:21

Platan napsal(a):

SuP napsal(a):
A co kdybyste místo nejapného mudrování nad nesmyslmými vzorci raději hledali práci pro ty nezaměstnané?

Supe, teď jsem hledal půl hodiny na návsi i v okolí... A nic... Co u vás, nic by se nenašlo...?
11. 02. 2013 | 08:40

Jana napsal(a):

Podle mého, by míra nezaměstnanosti měla být určována:
POČET PRÁCESCHOPNÝCH JEDINCŮ V POPULACI/POČET NEZAMĚSTNANÝCH
11. 02. 2013 | 15:27

shipo napsal(a):

Jana: Musíte prohodit čitatele a jmenovatele(větší číslo dole), jinak to bude vycházet nad 100%. Jinak s vaším výpočtem plně souhlasím.
26. 02. 2013 | 15:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy