Důchodová reformo, kde jsi?

24. 07. 2019 | 14:24
Přečteno 5119 krát
Diskuse o potřebě důchodové reformy se nám pravidelně vrací přinejmenším patnáct let, možná i déle. Reálně se toho za tu dobu neudělalo dost na to, aby se problém zmenšil. Problém se spíše zvětšuje, možnosti jak ho řešit postupem let odpadají. Jediné, co zůstává, je lhostejnost politické reprezentace i většinové společnosti pod heslem, že ono to nakonec nějak dopadne.

Varování jsou marná

Místo dalšího úvodu připomenu varování, která v Česku málokdo bere vážně. Únorová zpráva Evropské komise o pokroku reforem varuje: “…v oblasti zlepšování dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí nebylo dosaženo žádného pokroku…dlouhodobou fiskální udržitelnost ohrožuje také předpokládaný nárůst veřejných výdajů na zdravotní péči v souvislosti se stárnutím obyvatelstva…. Vláda přijala opatření, která zhoršují jeho udržitelnost…a proto se doporučuje zlepšit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, zejména důchodového systému“.

Červnová zpráva Národní rozpočtové rady na základě projekcí varuje: “…české veřejné finance zůstávají i nadále dlouhodobě neudržitelné…ani nová data ČSÚ neukazují na žádný zásadní zvrat v dlouhodobých trendech…česká populace nadále stárne…to při zachování stávajících příjmových a výdajových politik povede k výraznému růstu výdajů na důchody a zdravotní či dlouhodobou péči… na vykompenzování tohoto vývoje nebude stačit ani pokračující ekonomická konvergence k vyspělejším státům… nepříznivý vývoj po roce 2030 bude akcelerovat…kolem roku 2047 dojde k překročení hranice takzvané dluhové brzdy…dluh sektoru veřejných institucí dál … v roce 2069 dluh dosáhne 222 % HDP. S každým rokem odkladu provedení potřebných změn dochází k nárůstu jejich nákladů. Čím později k nim tedy bude přistoupeno, tím budou pro společnost bolestivější.“

Současný vládní tandem, který to táhne již druhé volebního období, se však zatím dobral pouze slibů, zrušení druhého důchodového pilíře, problematického zvyšování důchodů, dalšího zvýhodnění dobrovolného penzijního spoření spíše pro penzijní společnosti než střadatele a zastropování původně autonomního zvyšování věku odchodu do důchodu. Věci neuškodily, ale ani moc neposunuly dvě poslední důchodové komise. Po roce 2014 se navíc propásla jedinečná reformní příležitost nabídnutá dlouhým obdobím dynamického ekonomického růstu.

Přístup ‘po nás potopa’ odhalila nedávná bezelstná řečnická otázka pana premiéra v souvislosti s ochranou životního prostředí: „Proč máme řešit teď, 31 let dopředu, rok padesát, jenom proto, že tu teď něco tvrdí Evropská komise?“ Jen dodejme, že před důchodovým problémem nás varuje nejen nám dost cizí Evropská komise, ale také naše Národní rozpočtová rada.

Co dělat

Dlouhodobá pasivita ohledně zajištění dlouhodobé rozpočtové udržitelnosti důchodového systému zvyšuje hrozbu budoucí finanční a ekonomické nestability země s negativními dopady na všechny obyvatele. A sociální dopady na chudší a ekonomicky méně zajištěné seniory jsou již na obzoru. Bez dalšího otálení je proto třeba rozpracovat a implementovat několik opatření zásadnější povahy a dlouhou řadu opatření dílčích. Nepopulární, ale nutná opatření musí jejich břímě rozložit napříč generacemi, současnými i budoucími a zohlednit ekonomické a časové možnosti generací se na stáří ekonomicky a jinak připravit. S přenášením veškeré zodpovědnosti na diskuse důchodové komise by se mělo skoncovat.

Průběžné financování

Zdaleka nejzásadnějším problémem je vysoký implicitní dluh současného prvního důchodového pilíře, tváří v tvář neúprosnému výhledu rychlého demografického stárnutí. Jde o dluh, který v národním účetnictví nevidíme, ale je vidět v projekcích do budoucna. Ohrožení udržitelnosti veřejných financí jako celku totiž představuje zásadní ohrožení ekonomických a sociálních podmínky života celé české populace v horizontu již 30 let, tedy včetně již narozených. Hlavně o tom hovoří obě zmíněné zprávy. Jako nejsnadnější se nabízí kombinace parametrických změn: zvýšení sociálních odvodů a příspěvků ze státního rozpočtu, další zvyšování věku odchodu do důchodu, snižování zásluhovosti penzí, nižší tempo valorizací. Doplnit by to mohlo zpřehlednění systému a posílení informovanosti a včasné varování pojištěnců.

Vedle těchto parametrických změn se však nabízí řada opatření dílčích, jejichž potenciál posílit finanční udržitelnost je nezanedbatelný. Jde o kroky vedoucí k vyššímu plnění veřejných rozpočtů (daň z příjmů a pojistné odvody), díky vyšší pracovní participaci a vyšší produktivitě práce.

Pracovně více zapojme mladší

Pracovní zapojení mladších lze zvýšit dostupností veřejných služeb spojených s péčí a výchovou menších dětí. Tedy návrat ke zrušenému nároku na dostupné místo od 2 let věku dítěte. Snižme vysoké zdanění pracovního zapojení méně vydělávajících druhých z rodičů. Možnost skloubení práce s rodičovstvím oslabí zastarávání lidského kapitálu a zvýší nízkou porodnost [1 | 2 | 3]. Snižme vysoký průměrný věk příchodu mladých na trh práce v důsledku neefektivně nastaveného vzdělávacího systému. Zvraťme trend zvyšování podílu dětí nastupujících na školu až v sedmi letech; snižme neefektivně dlouhou průměrnou doba vysokoškolského studia, zvyšme podíl profesně orientovaných krátkých bakalářských programů; usnadněme rodičovství během studia nízkoúročenými a splátkově bezrizikovými půjčkami.

Zapojme více i starší

Vyšší dostupnost předškolních zařízení, služeb terénní a paliativní péče o postižené a nejstarší rodinné příslušníku uvolní ruce a zvýší pracovní zapojení dnes celodenně pečujících rodinných příslušníků, zpravidla žen a čerstvých babiček 55+. Omezme vysoký podíl předčasných odchodů do důchodu motivací k práci po dosažení paušálního důchodového věku, vraťme se k autonomnímu zvyšováním tohoto věku, jak velí prodlužující se věk dožití.

Investujme více do budoucnosti

K finanční udržitelnosti může výrazně přispět dlouhodobě vyšší ekonomický růst. To se však neobejde bez navýšení investic do vzdělání nejmladších generací, školství, kvality práce učitelů a jejich platů. Česko zde neskutečně škudlí. Relativní platy českých učitelů jsou nejnižší v zemích OECD a na regionální školství dáváme také nejméně. Hledejme a odstraňujme překážky v zapojení jinak vysoce vzdělaných mladých žen do výzkumu.

Řada opatření s problémem důchodů nesouvisí jen zdánlivě. Na vládním stole však nejsou. Ano, většina těch opatření bude trochu bolet. Prostě řešíme velký problém. Avšak nezodpovědné čekání na zázrak nás všechny bude později bolet diametrálně více a ty sociálně slabší obzvlášť.

Další problémy až další v řadě

Druhým v řadě problémů je výhled zvyšujícího se počtu i podílu seniorů ohrožených relativní příjmovou chudobou. Plejáda řešení by vydala na další článek. Posilme finanční neutralitu výplaty dřívějších důchodů pro extrémně náročné profese a výše odvedeného pojistného. Až pak vidím potřebu vyšší odolnosti systému vůči oscilující věkové struktuře populace. Tyto oscilace totiž ve výhledu zastínění necyklické demografické stárnutí. I tak je žádoucí posílit kapitálové spoření na důchod (fondové), ale mějme na paměti, že to neřeší náš problém číslo jedna - implicitní zadlužení.

Článek vyšel ve výrazně zkrácené podobě bez odkazů v Lidových novinách

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy