Zmatky po přijímačkách zastínily dobrý záměr

20. 05. 2009 | 14:22
Přečteno 7411 krát
Nový systém přijímaček na střední školy letos způsobil pořádný zmatek. Školám přidělal spoustu zbytečné práce, nijak zásadně nesnížil nejistotu rodičů a žáků a přitom zdiskreditoval původní bohulibou snahu odstranit z přijímaček prvky nejistoty, stresu, nespravedlnosti a snahy zpřehlednit nesoulad mezi poptávkou a nabídkou po školách.

Že dojde ke zmatku bylo jasné hned jak poslanci změny v zákoně schválili. Změny totiž ani za mák nereflektovaly poznatky oborů matematiky a ekonomie školství, které se systémy přijímacích zkoušek zabývají. Jinak by se nemohlo stát, že systém opět nesplňuje základní vlastnosti, které musí dobrý systém mít. A zdaleka nejde pouze to ten chaos a administrativní zátěž.

Trocha teorie nikdy neuškodí
Dobrý systém musí především eliminovat výskyt opodstatněné závisti. Laicky řečeno to znamená, že se nesmí stávat, že na školu je přijat někdo, kdo v přijímačkách dopadl hůře, než odmítnutý uchazeč, který danou školu preferoval více než tu, na které skončil. Tyto případy byly naprosto běžné ve starém systému jedné přihlášky. Stačilo, aby uchazeči v prvním přijetí na nejpreferovanější školu o chlup uniklo, a v druhém kole již byly všechny podobné školy obsazené horšími uchazeči. Strach z tohoto scénáře řadu uchazečů vedl k tomu, že se na nejpreferovanější školy raději vůbec nehlásili. Tím ovšem strategicky zkreslovali své preference a na kvalitní a oblíbené školy se proto hlásilo méně žáků než na nich ve skutečnosti chtělo studovat. Relativně nízký počet přihlášek podaných na tyto školy tehdy řada lidí mylně vydávala za důkaz toho, že u nás více méně panuje soulad mezi nabídkou a poptávkou. Nebyla to samozřejmě pravda. Velké převisy poptávky zůstávaly skryty v důsledku strategicky opatrného podávání přihlášky - jediné dovolené. Druhou důležitou vlastností dobrého systému tedy je, že nesmí motivovat ke strategickému zkreslování preferencí.

Kopírovat zahraničí zcela nejde
Systémy přijímaček se v zahraničí liší více, než si většina lidí u nás myslí. V některých zemích školy vlastní zkoušky nepořádají, žáci absolvují jednotnou zkoušku a podle ní se seznamy přijatých dělají velice snadno. To u nás nejde. Jednak u nás neexistuje jednotná zkouška, něco jako malá státní maturita na konci základní školy. Možná ještě důležitější je, že máme liberální tradici toho, že i veřejné školy mohou mít svá vlastní přijímací kritéria včetně testů. Například v řadě míst Spojených států je naopak jakékoliv testování mentálních dispozic uchazečů zakázáno. O přijetí tam rozhodují pouze priority určené vzdáleností bydliště, počtem sourozenců již školu navštěvujících a případným zdravotním postižením žáka.

Náprava je možná...
Náš systém přijímaček lze však upravit tak, aby mohl být nazýván dobrým, aniž je třeba revolučně přejímat systémy ze zahraničí. Přihláška by musela mít charakter prioritního seznamu škol, na kterém uchazeč školy uvede v pořadí podle svých skutečných, nikoliv strategicky upravených preferencí. Přihláška-seznam, by se podávala na jeden úřad, který by následně školy informoval, kdo se k nim hlásí. Stejný úřad by posléze od jednotlivých škol shromáždil informace o pořadí uchazečů v přijímacích zkouškách. Následně by se na kancelářském počítači spustil jeden z řady známých matematických párovacích algoritmů, u kterého je prokázáno, že eliminuje jak případy opodstatněné závisti tak nemotivuje ke strategickému zkreslování preferencí. Výsledkem by byly současně a na jednom místě zveřejněné seznamy přijatých a odmítnutých na jednotlivých školách. S ohledem na závaznost podaných prioritních seznamů škol by všechna přijetí byla pro obě strany závazná.

...a co by přinesla?
Přínosů takové úpravy by byla celá řada. Zanikl by důvod i prostor pro dnešní zmatky způsobený tím, že nikdo pořádně neví kdo se kam skutečně zapíše. Rodiče a jejich děti by si již nemuseli lámat hlavu různými strategiemi, kam se přihlásit. Doma by prostě seřadili školy podle svých skutečných preferencí. Vedení škol a především školní administrativa na krajské a ministerské úrovni by se konečně dozvěděli, jaká je skutečná poptávka po různých školách. Školy, kterým nevadí se spoléhat se na testy připravené soukromými agenturami by měly s přijímačkami práce minimum. Pouze školy nadále trvající na svých vlastních testech by se musely smířit s větším počtem testovaných uchazečů než tomu bylo v letech minulých. Velice důležité je, že by se odstranily četné případy opodstatněné závisti a eliminovalo by se stresující a matoucí strategické zkreslování preferencí mezi uchazeči.

Zastáncům liberálních přístupů je ještě vhodné připomenout, že v takto upraveném systému by žádný úřad nezasahoval do kompetencí škol či do rozhodování uchazečů o nic více než dnes. Pouze by se systémově, průhledně a bez zmatků řešilo to, co se letos nedokonale řešilo spontánně a za cenu velkého zmatku v týdnech po přijímačkách.

Daniel Münich CERGE-EI
Článek vyšel ve stručnější podobě v MF Dnes 11.5.2009

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

kancelarska_mys napsal(a):

Hmmm,
jak se to dělalo dřív, v těch dřevních dobách, kdy nebyly počítače, a děti si stejně podávaly přihlášku na dvě školy?

Dětí víc není, školského personálu a úředníků asi přibylo, máme internet a mejly a chaos při přijímačkách je čím dál větší nebo je lépe a více medializován?
20. 05. 2009 | 15:05

Pepa napsal(a):

..."Školy, kterým nevadí se spoléhat se na testy připravené soukromými agenturami by měly s přijímačkami práce minimum"....To zavání jako PR jedné společnosti, která má s MŠMT velmi nadstandardní vztahy. Ale asi na to máte žaludek, pane Münich...
20. 05. 2009 | 15:13

anna napsal(a):

Mně není moc jasné, proč ten chaos vlastně vznikl, respektive, proč střední školy nepřevzaly systém škol vysokých, kde se uchazeči hlásí na několik škol už mnoho let a funguje to.
20. 05. 2009 | 15:30

neo napsal(a):

Co zpoplatnění přihlášek nebo vratná kauce?

Na kauci by pak měl nárok student, který nástup potvrdí nebo odvolá.
20. 05. 2009 | 15:44

Stan napsal(a):

Jenom mi vysvětlete jedno tvrzení - proč není možné, aby dejme tomu na konci prvního pololetí 9. třídy ZŠ dělali školáci jednotnou zkoušku, v níž by získali skóre, podle nějž by se přijímalo v jednom kole na všechny školy podle systému, který popisujete a naprosto jednoduchého algoritmu?

To, co se stalo letos, je prostě paskvil. A jestli to bude pokračovat, tak naprosto nespravedlivě skončí některé školy, a to nemluvím o tom, že proti minulému systému vzrostl počet žáků, kteří skončili jinde, než by chtěli a mohli.

A jestli kopete za SCIO, tak to řekněte, nebudu k Vám chodit a otravovat...
20. 05. 2009 | 18:30

Stan napsal(a):

A zmatky při přijímačkách se daly snadno předpovědět, čili záměr nebyl dobrý, ale blbý nebo navedený...
20. 05. 2009 | 19:09

kantor napsal(a):

Systém více přihlášek může na VŠ fungovat, páč je neskonale více zájemců než míst.U SŠ je to opačně.Za přihlášku na VŠ se platí řádově 550-600Kč, na SŠ zadara.Poslední doubou je inflace prapodivných soukr. SŠ, kde slovo"úroveň" neznají, ale autor nápadu tří(já se ptám proč ne pěti nebo deseti) přihlášek silně lobuje a soukr. školy dostanou 90% dotace jako státní plus školné.Rodiče rádi zaplatí,protože maji JISTOTU(takové socanské slůvko), že jim dítě, aniž by cokoliv umělo,v pohodě vystuduje, tj. dostane papír.Omlouvám se asi pěti dobrým soukromým SŠ v Česku.Na státní škole se zatím stále něco málo musí umět a vono to jaksi nevoní, tahle myšlenka.Nakonec iluze,že úřad, tj. krajský úřad, to org. zvládne, pak autor v této zemi asi dlouhodobě nežije.BTW:děti se mohou až do konce srpna rozhodnout, že si zápisový lístek dají jinam. To se fakt suprově něco chystá, např. taková nepodstatná věc jako úvazky,počty učitelů,org. šk. roku atd...Teda na státní máme snahu to mít připraveno.Přes 20 let praxe, takže o tom docela dost vím. Pokud si někdo myslí,že kantorů je hafec,pak sděluji,že najít vůbec kantora je problém a o dobrém,tak to je téměř neřešitelné.My je máme,takže propustíme,pak je budeme zase hledat, nebo jakou má panstvo představu?Přijímačky nás letos stály třikrát víc než loni,ale máme šetřit,páč máme tu krizi.OK,no tak se v zimě nebude např. topit,no bóže...
20. 05. 2009 | 22:18

Stan napsal(a):

Kantore, podepisuji se pod každé slovo.

Snad ještě dodám, že VŠ nejsou nikým zvenčí omezeny, kolik studentů přijmou (a kolik jich během prvního semestru vyházejí).

Kdybychom mohli do každé třídy na naší škole přijmout padesát ze šedesáti zájemců v prvním kole, tak nám jich nakonec 30 v pohodě zbude. Takhle jsme jich přijali 30, prvních dvacet bylo přijato na další dvě školy a patnáct si dalo zápisový lístek jinam. A většina z těch zbylých třiceti, vyděšena tím, že nebyli přijati, dala zápisový lístek na školu, kterou měli třetí v pořadí, a na níž se jim ani moc nechtělo. Takže jsme na dvaceti žácích a budeme čekat až do konce srpna, kdo si to ještě rozmyslí, a kdy rupnou nervy těm školám, kde jich mají potvrzených třeba jen deset...
21. 05. 2009 | 06:41

Jirka napsal(a):

Tak pokud to nevíte, tuhle debilovinu s přihláškami navrhl a prosadil neomylný expert ODS na školství Walter Bartoš. Měl jsem tu čest potkat se s tímto chlapíkem na jedné akci a můžu na své svědomí prohlásit, že větší blb v sále nebyl.
21. 05. 2009 | 08:24

pgjed napsal(a):

Pane Münichu, velmi pěkná teorie. Jako bývalý předsda školské rady jedné z nejkvalitnějších průmyslovek v ČR ale bezpečně vím, že vaše úvaha má jednu velmi hrubou chybu. Vycházíte totiž z představy, že primárním zájmem rodičů a jejich bobánků je vzdělání. Omyl! Stále větší procento dětí i rodičů jde za konečným cílem, kterým je získat papír (rozuměj maturitní vysvědčení), co nejjednodušší cestou. Zájmem ředitelů je zase naplnit kvóty a tím rozpočet.
V synergii obou zájmů pak vznikají domluvy a čachry v důsledku kterých si žádná škola nemůže být jista, kolik studentů skutečně nastoupí a kolik jich zůstane po 30. září.

Nejúspěšnějším způsobem jak tento všeobecně škodlivý jev omezit, je podání jedné přihlášky do prvního kola. Rodiče i žák musí velmi pečlivě zvážit, do jak ostré soutěže se můžou pustit a na čem jim skutečně záleží. Pokud by se tento systém opět vrátil a byl současně doplněn zrušením přestupů ke 30. 9. a snížením počtu míst v maturitních třídách na školách nízké kvalitativní úrovně, jsem přesvědčen, že by to vedlo k obrácení kvalitativního poklesu středních škol a jejich absolventů. Což by mělo být primárním cílem!
21. 05. 2009 | 08:45

ředitel školy napsal(a):

Není to poprvé, co mi někdo vysvětluje, zdaliž by lidské rozhodování nešlo nahradit matematickou procedůrou. Nešlo.

Proč se přirozený proces označuje jako zmatky, nechápu. Školy mají po určitou dobu méně jistoty a někteří žáci přehodnocují své priority. To je v nepořádku? Tedy pardon, škola je tu pro ně, ne obráceně. Že administrace není byrokraticky nejjednodušší z možných mi je celkem jedno. Tento systém určitě spoustě zkostnatělých pantátů bude vadit, ale spíš než o změně systému bych uvažoval o změnách na postech ředitelů.
21. 05. 2009 | 08:58

Pípa napsal(a):

V roce 1959 bylo možné si podat přihlášku na tři střední školy. Byl na to formulář. Podal jsem si jí a byl jsem přijat na všechny tři. Vybral jsem si jednu. Nebyl s tím žádný problém, ani administrativní ani žádný jiný. Bez počítačů, matematiků, atd. Ptám se, co se s lidmi za těch padesát let stalo, že nic nejde normálně a hladce? Je zapotřebí dělat ze všeho takovou vědu? Není nic jiného na práci?
21. 05. 2009 | 10:06

neo napsal(a):

jen detail Pípo: kolik zde bylo potenciálních žáků a škol v r. 59?
21. 05. 2009 | 10:26

Anna napsal(a):

pro Stana
VŠ omezovány jsou, respektive oficiálně nejsou, ale ministerstvo dává finance jen na určitý, jimi stanovený počet studentů a pokud škola vezme někoho navíc, platí to ze svého.
21. 05. 2009 | 12:04

poste.restante napsal(a):

Pro ředitele školy:
Které školy že to jste ředitelem? Možná že základní, anebo ZUŠ, ale i o tom bych pochyboval. Můžete mi říci, jak má zodpovědný ředitel připravit školní rok, kolik má přijmout či propustit učitelů, když se REÁLNĚ dozví v prvním zářijovém týdnu (možná) kolik žáků či dokonce tříd bude mít na škole?

Můžete mi vysvětlit jak má ušetřit peníze (jasný tlak všech zřizovatelů) když náklady na poštovné s doručenkou se zvedly cca trojnásobně na řádově desítky tisic (cca 100 - 150 000), přičemž obesílání většiny uchazečů je zcela zbytečné, protože stejně nastoupí jinam?

mohl bych pokračovat, ale nejspíš by to nemělo smysl ...
21. 05. 2009 | 13:34

Stan napsal(a):

poste.restante:

Já bych za nickem ředitel školy tušil jistého VK ml., představitele soukromých škol, které byly jediným a očekávaným vítězem v novém systému. Žáky vyděšené nepřijetím na jiných školách v prvním kole si totiž pojistily zaplacením školného. Gratulujeme a posíláme virtuální vavříny!

Anna:

Bohužel SŠ má jasný limit 30 žáků, a ředitel, který by si ho troufl překročit, bude vyhozen. A tak se to různě patlá a švindluje, žáci dostávají papíry o "předběžném přijetí", rodiče jsou v rámci možností upláceni, aby vzali přihlašovací lístek a dali ho jinam, je to prostě typicky český bordel, na který samozřejmě jeho viníci velmi rychle najdou "tržní" řešení, na němž si patřičné agentury a příbuzní ministerských úředníků namastí kapsy.

Rodičům a žákům poté vysvětlíme, že to je v jejich zájmu, aby sáhli do peněženky a zaplatili za "jistotu". Školy se rády zbaví administrativní zátěže a za patřičně kulatou sumičku se také ochotně přihlásí do systému, který bude přímo vyvíjen současně s těmi vykutáleně zakroucenými paragrafy.

A vzdělanost národa bude dále upadat a upadat.
21. 05. 2009 | 14:04

Stan napsal(a):

ředitel školy:

Lidské rozhodování by zcela jistě šlo nahradit matematickou procedurou, dokonce by ta procedura nemusela být nikterak složitá a centralizovaná.

Pokud bychom totiž byli ochotni uvažovat o tom, že v 9. třídě ZŠ změříme studijní předpoklady žáků, přičemž každý žák získá bodové ohodnocení dané výsledkem testu, může žák dát libovolný počet přihlášek na libovolný počet škol. Jediným omezením potom bude, že v případě svého přijetí potvrdí nástup na nejvýše postavenou školu na svém seznamu priorit, který musí ke každé přihlášce přiložit, a toto své rozhodnutí už nebude moci změnit.

Výsledky takového postupu budou mnohem spravedlivější k žákům i školám, a odhalí v plné nahotě školy a obory, o něž není zájem. Budou také motivovat žáky, aby se co nejlépe připravili na závěrečný test znalostí na ZŠ.

P.S. Omlouvám se za spekulaci o Vaší identitě, ale neodolal jsem ;-)
21. 05. 2009 | 14:20

Daniel Munich napsal(a):

Vedel by nekdo z diskutujicich nasledujici technikalie soucasnych prijimacek:

1) Kdo a jak kontroluje, ze si nikdo nepodal vice nez tri prihlasky?

2) Spatrujete nejaky zasadnejsi technicky problem v tom, ze by:

(i) kazdy uchazec podaval prihlasku (prioritni seznam skol) na jedine misto v republice (centralni registr), kde by se informace prepsaly do jedine databaze a kazde skole by se nasledne rozeslal seznam uchazecu, kteri se na ni prihlasili?

(ii) Skoly by po skonceni prijimacek zaslaly na centralniho registru seznam (poradi) uchazecu podle vysledku prijimacek.

(iii) Registr by po spusteni matematickeho algoritmu poslal skolam a kazdemu uchazeci informaci o skole, kam se dostal?
Pripominam, ze v takovem systemu by nebyl prostor pro "domluvy a čachry" jak varuje jeden diskuter, protoze jakekoliv strategicke zkreslovani informaci v poradi skol na prihlasce by se dotycnemu nevyplatilo. Berna mince by proste bylo to poradi skol, ktere by bylo uvedeno na puvodni prihlasce a nastoupit na jinou skolu nez na seznamu nebo na skolu uvedenou s nizsi prioritou by proste zak svevolne prejit nemohl.
21. 05. 2009 | 15:56

Stan napsal(a):

Odpověď na otázku 2:

Jediný problém vidím v tom, že je to centralizovaný systém, čili existuje tam možnost centrální manipulace. Pokud by to bylo možné, nechal bych na centrálním systému pouze tu kontrolu, jestli uchazeči dali přihlášky na povolený počet škol (který by v tomto systému v podstatě nemusel být omezen, a jestli, tak snad jen pro snížení administrativní zátěže), a zda dodržují svůj vlastní seznam priorit. Tento systém by pak také monitoroval průběh přijímacího řízení a poskytl krajům a ministerstvu přehled o jeho průběhu, čili podklady pro "optimalizaci sítě škol".

Školy by byly samy proti sobě, kdyby nebraly uchazeče v tom pořadí, jaké jim ukázaly celostátní testy. Tyto testy by také ukázaly kvalitu jednotlivých ZŠ.

Čili, abych to shrnul. Vy navrhujete individuální hodnocení způsobilosti uchazeče a centralizované zpracování jeho výsledků, já to navrhuji naopak - centralizované přijímací testy a decentralizované příjimací zařízení podle výsledku tohoto testu.
21. 05. 2009 | 16:30

Stan napsal(a):

oprava: ...přijímací řízení podle výsledů tohoto testu.
21. 05. 2009 | 16:34

Daniel Munich napsal(a):

Odpoved STANovi: kdyby mohlo byt po mem, tak by centralni testy byt mohly. Ja ale v tom navrhu vychazim z predpokladu, ze takove testy nejsou k dispozici, protoze:
a) K jednotnym testum je u nas pomerne velky spolecensky odpor.

b) Zavedeni jednotnych testu by trvalo roky ne-li desitky (staci se podivat na pripravu statnich maturit)

c) U jednotneho celostatniho testovani je vzdy velka hrozba, ze testy (obzvlaste nevhodne navrzene) nasmeruji veskere vzdelavaci usili skol prave na tyto testy a prinejmensim to snizuje rozmanitost, v horsim pripade vede k neefektivnimu biflovani.
21. 05. 2009 | 16:49

Stan napsal(a):

Danieli, jak jste přišel na ten "společenský odpor"? On se někdo té společnosti ptal?

Testy k dispozici jsou, stačí jenom využít testování, které se dělá v zemích OECD, a jímž se hodnotí účinnost vzdělávacího systému. To jsou ty testy, v nichž se rok od roku propadáme :-) Takže široký společenský odpor bude spíše odpor ředitelů a učitelů ZŠ proti měření toho, jak účinně vzdělávají žáky.

Podobný "společenský odpor" je na středních školách vůči státním maturitám, a nic jim to nebude platné. Navíc pokud testujeme maturanty (tedy měříme "na výstupu"), aniž bychom měli měření "na vstupu", tak nejsme schopni ani vyhodnotit "přidanou hodnotu" té které střední školy. To znamená, že státní maturity neplní bez státního testování deváťáků důležitou funkci ohodnocení kvality práce středních škol.

To nasměrování k testům, to je stejná námitka, kterou mají kritici státních maturit, ty testy by měly spíše než faktické znalosti měřit základní dovednosti (tedy jestli žák deváté třídy umí číst, psát a ovládá kupecké počty - divil byste se, kolik z nich to neumí), a jaké má studijní předpoklady - tedy schopnost se vyjadřovat, soustředit se, vyvozovat logické závěry, řešit problémy, prostě myslet (taky byste se divil, kolik nemyslících žáků či studentů produkují naše základní, a teď už bohužel i střední a vysoké školy :-(

Jinak mám opravdu problém s centrálním vyhodnocováním přijímacího řízení, protože tam je vždy riziko insidera, který si zašpásuje se systémem, případně na pokyn seshora někoho postrčí. Muselo by tam být velké a drahé zabezpečení, nějaký systém anonymizace škol i uchazečů, pak snad...

A tímto jsme se v podstatě shodli, že by byl do budoucna možný nějaký průnik námi oběma navržených systémů, který by zaručoval alespoň elementární spravedlnost a pořádek v přijímacím řízení, nebo ne?
21. 05. 2009 | 18:02

jirizlatuska napsal(a):

Daniel Munich může odpověď na otázku, kdo kontroluje, že počet přihlášek není větší, než tři, ve vystoupení poslance Waltera Bartoše (ODS), který je hlavním autorem té krkolomné a nepraktické úpravy, která dnes platí. V rozpravě v Senátu (viz http://www.senat.cz/xqw/xer...) k tomu tento veleodborník řekl: "Paní senátorka Gajdůšková uvedla, že počet škol bude nekontrolovatelný. Je to velké nepochopení, a je škoda, že nezná, jakým způsobem ředitel školy ověřuje přihlášku na střední školu. Součástí přihlášky jsou také známky ze základní školy. Kdo jiný než ředitel školy by to měl potvrdit? Ředitel školy je orgán státní správy a jeho povinností bude evidovat přihlášky žáka na školy, na které se hlásí. To je průhledné a kontrolovatelné. Pokud to ředitel neudělá, porušuje zákon. Bez toho je přihláška neplatná - pokud nebudou potvrzeny známky ze základní školy."

Batošův výklad je samozřejmě úplná pitomost, protože v těch třech stránkách krkolomné úpravy více přihlášek zavedl také to, že si přihlášky posílají děti resp. jejich rodiče na střední školy _přímo_, nikoli přostřednictvím své základní školy. To může být O.K. (až na to, že to znemožňuje vést jakoukoli věrohodnou evidentci skutečného zájmu o konkrétní střední školy, což některým nekvalitním soukromým školám parazitujícím na nedostatku veřejných, může vyhovovat, protože v prvním kole v systému Buzkové měli zaájem zanedbatelný), ale je pak samozřejmě zbytečné běhat za ředitelem ZŠ potvrzovat známky, když si stačí udělat ověřenou kopii z vysvědčení.

V textu zákona navíc není "nejvýše tři", ale jen "tři". V doslovném významu uchazeči, kteří podali jednu nebo dvě přihlášky, porušili zákon, zatímco uchazeči, kteří jich podali víc, nikoli (podám-li čtyři nebo více, podal jsem i tři, dvě i jednu; podám-li však jednu, není jak z toho dovodit, že jsem podal i požadované tři).

V LN měl k tomu dobrou glosu již 22.4. Miloš Čermák, nezapře schopnost zamyslet se nad problémem z procesního hlediska (http://www.lidovky.cz/tri-p...). V dopisech jsem ve stených novinách doplňoval některá pamětnická fakta, zejména pak spisek veleduchů, kteří se na té úpravě podpsali (http://www.lidovky.cz/prihl...).
21. 05. 2009 | 20:43

Stan napsal(a):

Pane senátore Zlatuško,
jestli jsem to dobře pochopil, byl jste přítomen projednávání tohoto paskvilu. Hlasoval jste proti a za to Vás chválím.

Jenom jedna věc mi vrtá hlavou. To nikoho ze zákonodárců nenapadlo se zeptat nějakého matematika na to, jak to bude v praxi fungovat? Já matematik nejsem, ale po prvním přečtení toho návrhu mi bylo jasné, jak bude celý systém fungovat, jak bude nespravedlivý, administrativně náročný a devastující. A vše funguje přesně tak, jak jsem předpovídal.

Dělník ve fabrice, když vyrobí zmetek, tak mu to mistr srazí z platu. Zákonodárci si platy určují sami, neměli by si tedy za tento legislativní zmetek dobrovolně srazit alespon jeden měsíční plat - a hlavně rychle sjednat nápravu, aby se to již příští rok neopakovalo?
22. 05. 2009 | 06:32

pgjed napsal(a):

To Jiří Zletuška:

Děkuji, že jste odpověděl za mě, neb na mě byla ta otázka směřována. Je svým způsobem smutné, že je možné aby každý, koho přepadne neodbytná "tvůrčí" myšlenka do systému přihlašování a přijímání zasahoval a zvyšoval entropii. Vždyť systém kdy se přihlašovalo v prvním kole na jednu školu prostřednictvím ředitělství ZŠ zde již byl. Stačilo by zavést jednotné přijímací testy z češtiny a matematiky + možnost specializované zkoušky definované školou a centrální evidenci v síti MŠ.
A pak samozřejmě střihnout objem maturitních oborů na "farmách".

Ubylo by špatných a nepoužitelných maturantů a přibylo by, možná, solidních vyučenců, kteří chybí. Vždyť heslo, co čech to maturant musel vymyslet skutečný myslivec.
22. 05. 2009 | 13:02

jirizlatuska napsal(a):

Stan: Tyhle pasaze matematiky jeste zvladnu i bez ptani. A máte samozrejme pravdu. K zákonodárcům, kteří to prosazovali a pod návrhem jsou jako autoři podepsáni, mám opravdu jen to doporučení "Nepúštať na saka". Schůdných cest, jak problém řešit, tam bylo několik - D. Munich a M. čermák zmiňují viceméně optimální variantu, na které by muselo nějakým způsobem participovat ministerstvo (poslanci si to ale uvařili bez toho), se to dělalo bez skutečné optimalizace, aspoň tam neměly být ty tančky se zápisovými listy a odstraněním jakékoli monosti evidentce skutečného stavu poptávky po školách.

Poslancům se mohlo stát, že udělají nějakou chybu nebo nezvolí úpúlně nejlepší řešení. V tomto případě se ovšem museli hodně snažit, aby navrhli řešení, které by bylo promyšleně horší, než špatné. Důvěru v nevyčerpatelnou sílu a tvůrčí schopnosti lidské blbosti mám dlouhodobě, tohle je jen jeden z důkazů, o který se na zákoně podepsaní poslanci postarali.

Náprava samozřejmě rychle nebude. Poslanci sice usoudili, že k ničemu nejsou a že si mají zkrátit své volební období (chápete, proč jednoduše neodstoupí a nepustí tam místo sebe náhradníky - na vzdálenějších místech kandidátky nejsou náhradníky lidé, kteří se umístili ve stranických výběrech moc vysoko, právě proto by to mohli být lidé s obecnou inteligencí řádově výš, než ti, kteří tam dnes sedí), ale jen proto, aby se tam hned ve volbách cpali znova. To je pro ně dnes důležitější, než fungování vzdělávací soustavy. Příští rok se proto bude přijímat podle stejného paskvilu, podle jakého to probíhá letos. :-(

pgjed: Neochota MŠMT participovat na systému, který by fungoval, prospíval zájemcům o studium a generoval výsledek blížící se společenskému optimu, je opravdu zarážející. MŚMT alibisticky tvrdí, že vše spískali poslanci, nicméně na tom má díky téhle nečinnosti skoro stejné zavinění.
22. 05. 2009 | 18:36

Stan napsal(a):

Ono to bylo řešení optimální - pro jistý typ škol a pro jistou soukromou firmu, nebo ne?
22. 05. 2009 | 22:44

jirizlatuska napsal(a):

Stan: Ano, minimálně u některých z autorů té úpravy by to vysvětlení bylo. A máte pravdu, že kde se dá najít finanční prospěch, bývá vysvětlení pouhou hloupostí zbytečné (jakási politická analogie Occamovy břitvy). Navíc, jak jsem psal - pouhá hloupost by vedla k návrhu, který by byl rozumnější..
22. 05. 2009 | 23:02

Jinej Pepa napsal(a):

Jen bych připomenul, že celý ten maglajz je dnes navíc většinově postaven na porovnávání průměrů s posledních dvou ročníků ZŠ. Návod k takovému pojetí se dočteme přímo v zákoně. Výsledky ze ZŠ mohou ukazovat tendence, ale určitě ne fungovat jako absolutní kritérium. Dejte jednu práci opravit dvěma učitelům na stejné škole - zjistíte, že ani učitelé na jedné škole nejsou se známkami dostatečně standardizováni. Dejte si tu práci, a porovnejte si výsledky se ZŠ s výsledky po 1. ročníku SŠ. Zcela jednoduše (i když pracně) zjistíte, že průměry ze ZŠ jsou věc velice ošidná. Takže standardizovaně přijímáme žáky na základě nestandardizovaných číslíček. A u žáků z nižších ročníků ZŠ musíme dělat, jakoby nic. A tito žáci se musí na ty střední školy hlásit, protože jsou zákonem odkázáni na libovůli ředitele- systém umožňuje jim znemožnit ukončení 9. třídy, nemají na to přirozené právo. Ten letošní přijímačkový průšvih je jen vyvrcholením celého toho nesmyslu. Ta nesprávnost , nespravedlnost začíná ještě daleko dřív, než někdo stihne nějaké tři přihlášky vymyslet.
25. 05. 2009 | 13:45

bigjirka napsal(a):

Každopádně se domnívám, že celá evidence by se dala zvládnout poměrně jednoduchou internetovou aplikací. Takže v každém okamžiku by byl jasný status každého studenta a naplněnost každé třídy. Bez ohledu na to, jaký by byl proces a kdo by do té databáze vstupoval. Žáků je asi 100000 ročně, uřídit databázi se 100000 záznamy je brnkačka.
13. 06. 2009 | 13:49

omega watches napsal(a):

my good friend is birthday!what present is my give? i worryied!omega watches is good choice by the salespeople introduced.when my friend to see i give her omega watches,her shouting and saying that is the best gift to today.she is very like this watches.http://www.omegawatchessale...
29. 06. 2009 | 10:37

LV napsal(a):

Každopádně se domnívám, že celá evidence by se dala zvládnout poměrně jednoduchou internetovou aplikací. Takže v každém okamžiku by byl jasný status každého studenta a naplněnost každé třídy. Bez ohledu na to, jaký by byl proces a kdo by do té databáze vstupoval. Žáků je asi 100000 ročně, uřídit databázi se 100000 záznamy je brnkačka.
04. 07. 2009 | 04:57

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Daniel Münich
07. 08. 2009 | 07:20

seo motivation napsal(a):

I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
http://antonfkip.com/objek-...
http://antonfkip.com/seo/se...
http://antonfkip.blogspot.com
http://antonfkip.is.edu
http://ebloging.com
http://seogoblog.com
http://miss925.com
http://si-oot.blogspot.com
http://seogoblog.com/belaja...
14. 10. 2009 | 21:49

799mall napsal(a):

When the fight begins within himself, a man's worth something.<a href="http://www.799mall.com/Prod...">ugg bailey button</a> it is while you are patiently toiling at the little tasks of <a href="http://www.799mall.com/Prod...">ugg classic cardy</a> life that the <a href="http:http://www.799mall.com/Productlist.html?CatID=200224212">ugg classic mini</a> meaning and shape of great <a href="http://www.799mall.com/Prod...">uggs boots </a>whole of life dawn on you
22. 10. 2009 | 10:26

replica watches napsal(a):

<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Watches</strong></a>,<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watch</strong></a> .<a href="http://www.iwcreplicas.com"><strong>iwc watches</strong></a>,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>breitling replica</strong></a>
<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watches</strong></a> ,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>Breitling Navitimer</strong></a>,
<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Rolex</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Rolex watches</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong> Rolex Daytona </strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong>Rolex Submariner </strong></a>
11. 11. 2009 | 07:38

mbt shoes sale napsal(a):

If a man empties his purse into his head , no man can take mbt shoes away from him , an investment with mbt shoes review in knowledge always pays the best interest in shoes mbt mwalk . A free man obtains knowledge from many mbt footwear sources 1 besides books . If you doubt yourself for buy shoes mbt ami c , then indeed you stand on cheap mbt shoes .http://www.kicksnike.com/
25. 11. 2009 | 10:17

uggclassic napsal(a):

<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Bailey Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ch...">UGG Christmas Special Offer</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Classic Crochet</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Lo Pro Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/bl...">UGG Locarno</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mayfaire Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG New Style</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Stripe Cable Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Women's Classic Argyle Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Women's Coquette</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mini Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Women's Rainier</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Sundance</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Cardy boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Nightfall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Short</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Tall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Short Boots</A><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic ugg boots</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic tall ugg</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">ugg short</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots</a><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Tall Ugg Boots</A><BR>
28. 11. 2009 | 12:26

laptop battery napsal(a):

laptop battery: http://www.uk-laptopbattery...
Acer Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Apple Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
28. 03. 2010 | 09:14

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 11:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy