Tajuplná smrt Milady Horákové aneb Byla vůbec popravena?

02. 04. 2014 | 21:29
Přečteno 15617 krát
Já osobně bych se domníval, že ano. Avšak existují prominentní hlasy, které to popírají. Jeden z nich je PhDr. Rudolf Ströbinger (1931 - 2005) a ten druhý je JUDr. Miroslav Kopecký (1928 - 2010). Oba dospěli k podivuhodnému závěru: Nemáme žádný naprosto přesvědčivý důkaz, že by byla JUDr. Milada Horáková dne 27.06. 1950 na nádvoří pankrácké věznice popravena...

Ströbingera jsem poznal v Praze, ještě v době jeho působení, kdy byl zastupujícím šéfredaktorem „Lidové demokracie“. V roce 1968 emigroval do SRN, kde se stal redaktorem československého vysílání „Deutsche Welle“. Od roku 1975 jsem byl dopisovatelem západoberlínského rádia SFB (Vysílač Svobodný Berlín). Obě rozhlasové stanice spolu intenzivně spolupracovaly a tak jsme občas diskutovali...

Po vydání Ströbingerovy knihy „Stalins größter Schauprozess“ (Stalinův největší politický proces), 1983 v Rehau (SRN), jsem byl velice překvapen. Autor se tam sice intenzivně rozepisuje o Rudolfu Slánském, ale o Horákové se nezmiňuje ani slovem. Okamžitě jsem mu telefonoval do Kolína nad Rýnem. Ptal jsem se na důvod. Ströbinger se rozpovídal:

Chtěl prý o Horákové již v roce 1968 napsat monografii. Avšak, důkazy o jejím životě jakoby se prý „ztrácely v písku“. Její mladší sestra Věra (provdaná Tůmová) nechtěla ani o ní, ani o rodině Horákových nic vypovídat. Prý je „vázána mlčením“.

Zdálo se, jakoby Milada Horáková za sebou „pečlivě zahlazovala stopy“. Její činnost v letech 1945 - 1949 definoval Ströbinger jako činnost “doublera“ (dvojitý agent). Současně prý pracovala coby vyzvědačka pro Sovětský svaz, tak jako pro USA a Francii. Tím připomínala legendární dvojitou špionku Matu Hari v českém provedení...

Poznámka autora J. B-B: Mata Hari (pravým jménem Margaretha Zellová) byla holandskou vyzvědačkou pracující v době I. světové války pro Německo a Francii současně. Dne 15.10. 1917 byla v Paříži popravena. Rudolf Ströbinger o ni napsal vynikající publikaci “Mata Hari“ (Praha 1968).

Nejvíce mě překvapila Ströbingerova pochybnost o popravě Milady Horákové. Tvrdil, že o tom nelze nalézt vůbec nic - Její hrob neexistuje. O její urně nikde není žádný záznam. Jakousi záhadnou cestou se “ztratilo“ nejen popravčí prkno, ale dokonce i oprátka na které prý byla údajně oběšena. Kam a kdo se postaral o zmizení těchto „důkazů“, se neví. Údajný kat jménem Vladimír Trunda (později se stal vedoucím pohřební služby v Ústí nad Labem) se v roce 1968 vůči Ströbingerovi vehementně bránil nařčení, že “popravil Miladu Horákovou“. Dostal pouze odměnu 60.000,- Kčs za podpis úřední listiny jako “kat“, ale u popravy nebyl. Tu prý provedl jeho “pomocník“. Jak se tento “pomocník“ jmenoval však vedoucí pohřební služby neprozradil.

Protokol o úmrtí Horákové vystavil dne 27.06. 1950 jistý MUDr. J. Hampl. Ani tento lékař prokazatelně u popravy nebyl a tak jako v případě kata Trundy pouze podepsal protokol, který mu byl předložen. Podle Ströbingera si tím vysloužil odměnu 20.000,- Kčs.

Jako bývalému zpravodajskému důstojníkovi British Intelligence Corps (Berlin-West) se mi zde vnucuje hypotéza, že v případě Trundy (60.000,- Kčs) a MUDr. Hampla (20.000,- Kčs) se jedná o honoráře za “mlčenlivost“ (strict confidentiality). Pakliže by se tyto premisy zakládaly na faktech, znamenalo by to, že Horáková nikdy popravena nebyla.

Na můj dotaz, co by „nepopravou“ odsouzené vyzvědačky KSČ sledovala, Ströbinger odpověděl: “Fingovaná poprava musela být oficiálně provedena, jako odstrašující případ. Ve skutečnosti, ale mohlo dojít mezi USA a ČSR k výměně agentů a Horáková pod cizí identitou strávila zbytek života v Americe.“

JUDr. Miroslav Kopecký, coby člen ČSNS (po únoru 1948 ČSS) znal Horákovou osobně ještě ze svých studentských let na právnické fakultě UK v Praze. V roce 1949 byl vyloučen a odsouzen na 12 let za “pokus o převrat“. Po předčasném propuštění si členství v ČSS zachoval a spolu s bývalými předsedy Československé strany socialistické, Emanuelem Šlechtou (1948 - 1960) a Aloisem Neumanem(1960 - 1968), zastával o Horákové zdrcující mínění:

“Byla bezohlednou kariéristkou, ochotna se připojit ke komukoliv a spolupracovat s kýmkoliv, kde viděla prospěch vůči své kariéře. Nejdříve to byl Sovětský svaz a potom USA. Její výpovědi před soudem nejsou relevantní, neboť věděla, že se vše nahrává a filmuje. Chtěla se ukázat vůči národu v nejlepším světle jako bojovnice za demokracii T.G. Masaryka. Po skončení procesu, proto Gottwald veřejné promítání její obhajoby zakázal. Obával se její glorifikace. Šlechta i Neuman mi tvrdili, že popravena nebyla. Sovětská GRU jí prý odvezla do Moskvy...“
Máme zde celkem tři hypotézy: Ströbinger hovoří o možnosti transféru do USA. Kopecký hovoří o transféru do SSSR a já se domnívám, že Horáková popravena byla...
Co teď?
Ponechme nyní stranou úvahy o jejím poněkud neprůhledném charakteru a zametání stop. Transparentním faktem zůstává, že “doublerem“ (dvojité vyzvědačství) se stala a podobně jako Mata Hari byla odsouzena k trestu smrti. To je výchozí pozice. Zbývá pouze prokázat, zda byl trest smrti vykonán a pakliže nikoli, tak proč? Cui bono?

Fingovaná poprava v jejím případě by byla proveditelná pouze dvojím způsobem: Na šibenici by skončil někdo jiný, úředně vydávaný za “Horákovou“ a nebo oběť by na šibenici nezemřela. Přikláněl bych se k druhé verzi, která se doslova nabízí.

Na Horákovou byla použitá šibenice typu “prkno“. Zde nekončil odsouzenec na propadlišti (zlomený vaz), nýbrž byl popravován vleže se smyčkou kolem krku a provaz se napínal. Oběť zemřela udušením. Umírání bylo dlouhé a někdy trvalo až čtvrt hodiny. Aby se stala poprava fingovanou, stačilo by povolit lano a smyčka kolem krku se uvolnila. Odsouzenec se neudusil. Horáková by tedy přežila. To je přesto úvaha pouze hypotetická...

Kat Trunda patrně de facto u popravy nebyl. Přesto úřední záznam říká: “...katův pomocník tahal lanem za její spoutané nohy, až jí udusil.“ Kdo byl onen “katův pomocník“? A pakliže existoval, znamenalo by to, že odsouzená k trestu smrti popravena byla i když ne Trundou.

Dále je zcela transparentní, že rovněž “autor protokolů o úmrtí“ MUDr. J. Hampl u popravy nebyl. Vyplývá to z archivních pramenů, jenž jsem měl k dispozici já. Z těch lze vyčíst tato fakta: Popraveny (nebo snad - “popraveny“?) byly čtyři osoby. První byl Záviš Kalandra, druhý Dr. Oldřich Pecl, třetí Jan Buchal a teprve za ním následovala čtvrtá - Horáková.

I zde by pro přežití odsouzené hovořil fakt, že byla poslední. Jako vedoucí síla vyzvědačské sítě by měla být popravena první - to byla tehdejší praxe všude na světě. Pakliže by se jednalo o popravu fingovanou, je proto nutné přeřadit odsouzenou na místo poslední, aby se zachovala konspirace nepozorovaného úniku - tzn. co možná nejméně svědků...
J. Hampl se tam sice coby lékař neuvádí, ale ohledáním popravených na místě byl pověřen jistý MUDr. Grünwald. Tak jako v případě “katova pomocníka“, tak i v případě Hamplova náhradníka “MUDr. Grünwalda“, nelze v archivních dokumentech nic dohledat. Existence a
úlohy těchto dvou osob zůstávají záhadou...

Na druhé straně již téhož dne, 27. 06. 1950, předseda soudního senátu JUDr. Karel Trudák zaznamenává: „...těla popravených byla dopravena do Patologického ústavu v Praze.“ Kdyby tam v uváděný den dorazily místo čtyř rakví pouze tři a „popravená“ Horáková by tam chyběla, muselo by to přinejmenším vyvolat údiv. Nic takového se prokazatelně nestalo.

JUDr. Kopecký má snad pravdu, když tvrdí, že telegrafické žádosti o milost od Winstona Churchilla, Eleanor Rooseveltové a Alberta Einsteina nemohlo moskevské vedení, ani Gottwald ignorovat. Kdyby tomu tak bylo, tak tyto žádosti přicházely z USA a Velké Británie. Proč by tedy odvážela sovětská GRU Horákovou do Moskvy? Ano, takové praktiky se opravdu děly např. v případě předsedy vlády Imre Nagyho nebo maďarského generála Pála Malétera. Sama Horáková sdělila své spoluvězeňkyni, že se bojí odvozu do SSSR. Ovšem Horáková byl jiný případ než Nagy a Maléter. Pakliže by žádosti o milost moskevské vedení a Gottwald uznali, směřoval by její transfer na západ, nejpravděpodobněji do USA pod změněnou identitou. To by jí nemělo působit potíže, neboť již v době Protektorátu Čechy a Morava fungovala pod krycími jmény „Milada Králová“ a „Milada Pěkná“...

V případě transferu do USA mi chybí pádný důvod, proč by se měla americká CIA k takovému kroku rozhodnout, protože se nejednalo o jejich agenta, nýbrž o osobu, která se rozhodla z vlastní iniciativy nabídnout CIA své služby a ještě navíc šlo o “doublera“ , tím pádem o vyzvědačku pracující pro obě strany a to jak pro USA tak i pro SSSR.

Nehodlám v žádném případě argumenty Dr. Ströbingera a JUDr. Kopeckého podceňovat. Možná, že se mýlím a oni mají pravdu. Anything is possible - Všechno je možné! Já se však obávám, že Milada Horáková byla dne 27.06. 1950 popravena...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JF napsal(a):

je fakt, že aspoň mediálně popravena být musela - páč nejlépe hlásají právo právě excemplárně odsouzení,a co tejprv pokud jde o nějaké to nové revoluční právo - dvojitý či vícerý agent se hodí dvojnásob a vícero ;-), ale pravda zase ta ztráta zkušených ... ale rozhodně správné otázky předchází i správným odpovědím a nejen u mediálních procesů. Možná by k tomu mohl říci i někdo s hlavou pomazanou ... či s máslem na hlavě? ;-)

aneb Show must go on!

https://www.youtube.com/watch?v=4ADh8Fs3YdU&feature=kp

"Narodil se v rodině pražského advokáta. Jeho otec Josef Rychetský hájil v roce 1956 kumunistického soudce Vaše, strůjce řady justičních vražd. Jeho syn, JUDr. Pavel Rychetský tento postup hájí, a Vaše považuje za oběť politických procesů. Zaujímá zcela odlišný postoj, než většina renomovaných historiků, či soudců, včetně reprezentanta ČR u Mezinárodního trestního soudu (MTS; International Criminal Court (ICC))."
02. 04. 2014 | 22:26

Mard napsal(a):

Bukoj se spletl, aprílový článek uveřejnil až s jednodenním zpožděním!
02. 04. 2014 | 22:35

Milouš napsal(a):

Dají si pozor, jasnosti! Vidí, jak na své šplechty doplácí jakási Semelová, kterou pro tři obvinění už vyšetřuje policie.
02. 04. 2014 | 22:38

reskátor napsal(a):

Jasnosti a koho to dnes zajímá ? Kam nemohl čert nasadil takovou bábu ! Ale stejně si ji pak vzal ! Jistě poprávu !
02. 04. 2014 | 23:02

Viola napsal(a):

Nevěřím, že kdyby zůstala naživu, že by své rodině nedala nějak vědět později.
TV o tom natočila http://www.ceskatelevize.cz/porady/10268447803-tela-nevydavat/20956226945/
02. 04. 2014 | 23:23

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To Viola
Pakliže by Horáková byla transférovaná do USA, tak ano.
Sice pod pseudonymem by jí vystavila CIA náhradní existenci (např. "Milada Nováková"), ale ke styku s rodinou by docházelo.
Více by o tom mohla vědět její sestra Věra, ale ta měla přísný zákaz cokoli o Miladě veřejně sdělovat.
Dalším svědkem by mohla být její dcera Jana, která se 1968 vystěhovala do USA ke svému otci Bohuslavu Horákovi. Ta však doposud mlčí a zfilmování života své matky zásadně ani finančně, ani aktivně nepodporuje...
02. 04. 2014 | 23:51

Viola napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy

V to dokumentu dcera prosí ty, kteří by věděli něco víc o ostatcích její matky, takže kdyby s ní měla styky, tak by nehledala ostatky a nezaměstnávala antropology a biology s genetickým zkoumáním si myslím.
02. 04. 2014 | 23:57

honolulu napsal(a):

Pane dr. dr. Brewide,
ja si myslim, ze jeji fanaticka touha po uplatneni v jakekoliv pozici svedci o nestastnem sexualnim zivote...
Vsimnete si napr. politiku, jak to jsou vzacne skaredi a nepritazlivy lide.

Proto se dali na profesionalni politiku ! A pani Horakova na spionas, pro vsechny druhy politiku...Myslim si, ze by se meli vyrabet sexualni pomucky pro kazdeho, kdo se politice venuje, aby nenadelal skodu druhym a NEBO SOBE, jako pani Horakova...

Citlivy statnik Adolf na to prisel, kdyz jeho Wehrmacht okupoval Francii...
Kazdy druhy vojak tam chytil Syphilis....Proto Adolf naridil, aby byli vojakum poslany nafukovaci panny...

Jenze ti nevdecni prasaci mu je poslali zpet se vzkazem, ze preferuji Syphilis nez jeho pomucky....

Kdyby se ale pokracovalo ve vyskumu Adolfovi myslenky, tak by bylo mene politickych skod.... Cesti politici, stejne jako nasi by urcite s vyskumem spolupracovali.

Witchdoctor honolulu - svedomity analytic a humanista.
03. 04. 2014 | 00:05

Konrad napsal(a):

Strobinger byl novinar, zrovna jako Ivanov, na ktereho se autor casto odvolava. A novinari maji casto sklony k fabulacim, lepe receno normalne si vymysleji. Strobingerovo dilo mam velmi rad, zvlaste knihy " Ruda zrada" a "Poker o prahu". A prave v rude zrade si Strobinger vymyslel dost nehorazne (coz bylo zahy historiky vyvraceno), kdyz domnele konfidentce gestapa, partyzance Olze Frantisakove, prisoudil jako milence neexistujiciho svobodnika wehrmachtu Michaela Steina, v dobe kdy ji ve skutecnosti bylo pouhych 13 let! V knize bylo mj. odhaleno spoustu nesmyslu. Kdysi jsem Strobingerovi veril a horce jsem se zklamal :-) .... Pan JBB, se rad odvolava na autory, kteri jsou stejne neduveryhodni jako on sam.
03. 04. 2014 | 00:12

martha dodd napsal(a):

Slánského, Horákovou a Gemindera GRU převezla do Mongolska, kde se podíleli na programu množení červa Olgoje Chorchoje pro útok na pouštní základny v USA.
Pouze Otto Katzovi-Simonemu neodpustil Gottwald jeho úspěchy u hollywoodských hvězd (zvláště mu ležely v žaludku jeho intimní vztahy s Marlene Dietrichovou) a jeho předání sovětům zesabotoval.
03. 04. 2014 | 00:15

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To Viola
Na první pohled máte samozřejmě pravdu, ale co když se jedná pouze o manévr na odvádění pozornosti?
Violo představte si, že by Jana Kánská (rozená Horáková) náhle v masmédiích vyrukovala s následujícím prohlášením:
"Víte, co dámy a pánové? Já vám něco řeknu. Komunisti mojí matku nikdy nepopravili. V červenci 1950 byla vyměněná ministerstvem financí USA za žvýkačky, čokokoládu a silonky. Byla tajně odsunuta do USA pod krycím jménem 'Milada Nováková', kde s námi žila. Zemřela v Marylandu v roce 1980, kde je pochovaná na místním protestantském hřbitově..."
Víte vůbec Violo, co by to znamenalo?
To by znamenalo nejen přepisovat celé dějiny ČSR od roku 1948, ale dokonce přepisovat dějiny celé východní Evropy od roku 1917!
Veškeré politické procesy v SSSR a východní Evropy od roku 1945 by byly pouze hospodářsko-komerční fraškou výměny "nepohodlných občanů" za západní zboží denní potřeby: potraviny, prací prášky, textilní látky atd.
Violo, budete se divit, ale tato praxe mezi SRN a bývalou NDR v letech 1975 - 1989 opravdu fungovala...
Zdali se dělo něco podobného v 50. letech ve východní Evropě mi není známo.
03. 04. 2014 | 00:44

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To honolulu
Dovolte mi, abych Vás citoval: "ja si myslim, ze jeji fanaticka touha po uplatneni v jakekoliv pozici svedci o nestastnem sexualnim zivote..."
Trefil jste se do "černého". Existuje celá řada důkazů, že Milada Horáková byla homosexuální se silnými lesbickými sklony. Podle výpovědí svědků z Terezínské malé povnosti se prý specializovala hlavně na mladé dívky.
Pohlavní chtíč je ve skutečnosti často motorem dějin. Tato skutečnost se dodnes záměrně podceňuje. V učebnicích dějepisu se o tom nic nedočtete. Svým způsobem jde o nepřímé falšování dějin...
03. 04. 2014 | 00:57

Viola napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy

s váma se dobře konspiruje, dobrou noc. :-)
03. 04. 2014 | 01:05

Richard napsal(a):

Horakova still lives on the Moon
Elvis lives and plays guitar on the Mars, Jacko packo still sings his favourite song "heal the world" at the Jupiter
and I am rule all of the world at the Olymp
punk´ s not dead
Freud´s not dead
I am not dead
who´s dead?
03. 04. 2014 | 02:16

skeptický napsal(a):

Být dneska homosexuální znamená řadit se mezi elity.

Co se neví je fakt,že Julius Fučík rovněž jako konfident popraven nebyl.

Trpěl panickým strachem z nějaké Gusty,a byl na vlastní žádost odsunut do Německa jako profesor Horák,kde se setkal se študentskou láskou,která byla po své popravě nasazena pátým oddělením do Radia svobodná evropa stejně jako mnozí naši dnešní zasloužili komnistobijci.
To po válce konkurovalo Radiu Luxemburg ,vlastněným nějakou Rózou (taky podvod na lidi).
Shoda jmen vedla k časté návštěvě hotelů vyžadujících oddací list.

Obávám se,že pan rytíř náhodou poodhrnul roušku mezinárodního kabalu na výrobu národních hrdin.
03. 04. 2014 | 03:09

Ládik!!! napsal(a):

Lenin taky nezemřel. Potvrdí to polivina Čechů.
03. 04. 2014 | 05:13

Ládik!!! napsal(a):

kurńa, nefungují mi prsty
03. 04. 2014 | 05:14

Bodrý den! napsal(a):

Bodrý den!
Pane autore, cosi mi říká, že by se mohla zkusit tato identifikace: MUDr. Grünwald -- MUDr. Janovský, v 60. létech působící v Novém Jičíně.
Bodrý den!
(Ten Trunda v Ústi měl syna. viďte?)
03. 04. 2014 | 05:34

honolulu napsal(a):

Pane dr. dr. Brewide, bezohledu na zneuznani, ktere se na Vas lopatuje ze vsech stran, tak ja Vas ujistuji, ze jste nadany analytik, a vojensky nebo policejni strateg !

Vim urcite, ze je dulezite zvazit vsechny moznosti a sebrat informace ze vsech stran.
Tak to delali nasi nejlepsi dustojnici v JAR - Army, kdyz jsme utikali z Angole.
V pripade, ze by mohly byt informace mylne - nic neznamena.
Jsou porad lepsi, nez informace zadne....

Lide v Cesku Vam zavidi Vas uspech, ktery jste mel v Berline...Zavidi Vam Vasi aristokratickou nobl krev, ktera zarucuje dobre aryjske geny....

V mojich ocich jste hrdina, protoze jste se dokazal vratit. Ja bych to nedokazal. Umrel bych steskem po svete..Jste silny clovek. Pokracujte v dulezite historicke praci.
Nevite, existuje jeste nekde VRIL society v Nemecku ?
03. 04. 2014 | 06:51

Doubek napsal(a):

Na www.acord.de/bvv/22358/agents jsou zajímavá fakta o tom že Horáková mohla později vystupovat jako Marie KABRHELOVÁ, bydliště Praha.
Není bez zajímavosti, že Olga Hepnarová, našimi médii dosud velmi opomíjená disidentka která použila k diversní akci asi 150 m nadŠ3trosmayerovým náměstím nákladní auto, byla její neteř
03. 04. 2014 | 06:56

pro ládík!!! napsal(a):

taky ti nefunguje mozek , už ti totálně zesračkovatěl
03. 04. 2014 | 07:50

zemedelec napsal(a):

Já si myslím,že neuteče moc vody a Buguoy se nám bude snažit zpochybnit i Hitlera.
03. 04. 2014 | 08:08

šašek z Jihlavy napsal(a):

Autore,
divím se, že si vás Bimbo nevybral za kancléře nebo aspoň svého mluvčího. Hodil byste se k němu jak po stránce fiziognomické, tak i mentální.
Váš portrét by byl i ozdobou na kandidátkách KSČM, konkuroval byste subtilním zjevům z řad hejtmanů ze ČSSD, jen Chovanec už z této kategorie vyklouz a teď už je mu všechno volný. Vám zas není nic svatý, moh byste zasáhnout i do církevních restitucí. A neprošvihněte casting, až se bude hledat hlavní hrdina do nové verze "Poslušně hlásím", předpokládám, že Wievegh už maká na scénáři s pracovním názvem "Báječná léta s českou šlechtou".
03. 04. 2014 | 08:22

Pepa Řepa napsal(a):

Někdy žasnu co jeho blahorodí vyš´tourá.
Co Babinský?
Chtělo by to pustit se za humna.
Co Marie Antoinetta? Co mistr Jan?
03. 04. 2014 | 08:25

mb napsal(a):

.... Hitler, Elvis i Lennon taky furt žijou ...
03. 04. 2014 | 08:26

šašek z Jihlavy napsal(a):

PS.:
Když ne kancléř, aspoň ceremoniář, profláknutej Forejt s falešným titulem by vedle double-doktora se znalostí šlechtické etikety neměl šanci, jen s etikou jste oba na štíru, ale to slovo je už v těchto končinách nejen cizí, ale dokonce sprosté, takže houby zle.
03. 04. 2014 | 08:26

Pepa Řepa napsal(a):

Neurážejte velkovévodu kancléřem.
Je rozeným vojevůdcem knížecích pluků.
Určitě se už nechal vymalovat s šavlí, epoletami a rukou zasunutou, pod uniformu.
Licousy jako Císař Pán.
03. 04. 2014 | 08:29

Pepa Řepa napsal(a):

Myslím že i velkovévoda bude žít věčně.
Bílá paní je všude, ale strašidlo se šavlí jenom v Měšicích.

BUQUOLAND
03. 04. 2014 | 08:33

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
Někdy žasnu co jeho blahorodí vyš´tourá.
Co Babinský?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Copak Babinskej o tom víme už z dětství všechno - že byl známej lotr mexickej a za to mu hlavu usekli až po samou fusekli (že mu pak dali protézy a pracoval pro c.a k. rozvědku pod pseudonymem Bretschneider jsem zase vypátral já, když jsme s klukama prozkoumávali jihlavské katakomby, bohužel všechny písemnosti vzaly za své, když jsme zabloudili a strachy dostali hnačky. Dokumenty jsme použili na zakrytí naší zbabělosti).
Mně by daleko víc zajímalo, kdo to vlastně obsluhoval anglického krále, když se svým korábem přirazil ke břehům dávné keltské provincie Bohemia.
03. 04. 2014 | 08:40

skeptický napsal(a):

Zase odfláknutý životopis.
Byl uvržen do tmavé kobky,kde byl nucen pojídat jen kozí bobky,a pak se v žalu velikém,probodl tvrdým rohlíkem.Pr.el mu zašili ševcovskou dratví,aby se nemohl posmávat v rakvi,drůžičky za vozem slzičky roní,farář ten nemrava ,kadidlem voní.
Nebo to byl nějaký jiný národní hrdina se státním pohřbem? Už se mi to plete.
Výtečný zdroj na to kdo je v současnosti co a zač je Valerie Novodvorskaja na utube,kočka která ve dvanácti zakládala tajnou skupinu na svržení sovětů.Pro rusky mluvící pravý poklad-ta je rovněž v obraze.
03. 04. 2014 | 09:01

resl napsal(a):

Jelikož komunisti uměli jen tři věci a to, šikanovat, krást a vraždit, je zbytečné pátrat dál, jak by si rádi komouši přáli, aby na nich nelpěla krev. V 50. letech jejich krutovlády, nemohl žádný občan čekat od bolševika milost.
03. 04. 2014 | 09:22

šašek z Jihlavy napsal(a):

skeptický napsal(a):
Zase odfláknutý životopis.
Byl uvržen do tmavé kobky,kde byl nucen pojídat jen kozí bobky,a pak se v žalu velikém,probodl tvrdým rohlíkem.Pr.el mu zašili ševcovskou dratví,aby se nemohl posmávat v rakvi,drůžičky za vozem slzičky roní,farář ten nemrava ,kadidlem voní.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Todlenc bych typoval na nekrolog pro Václava Ješitu Prvního. Jen ten státní pohřeb je spornej, ale na obé je ještě čas, až se trefí teta Pepka (mohlo by se to přihodit při výročí oposmlouvy po státním pohřbu Miloše Dobrotivého zvaného Bimbo). Asi to máte fakt popletený, ale omlouvaj vás výstupy lidí jako Buquoy, co fakujou do histore.
Na tu operaci pomocí ševcovské dratve by měli pozvat bulvár, hodně lidí by to zaujalo.
03. 04. 2014 | 09:23

Karel napsal(a):

Konspirace založená na mlčenlivosti kata a lékaře ... Kat se mohl kdykoliv ožrat v hospodě a vše vyzvonit. A tomu mám věřit? Kdyby kat a lékař zmizel, pak možná, ale že by ti komunisti byli tak blbí?
03. 04. 2014 | 09:24

Scarabeus napsal(a):

Milada Horáková popravena nebyla, byl ale popraven autor blogu, dvojnásobný doktor, kapitán v záloze a bývalý špión, který má, od bývalého nadřízeného v tajné službě, zakázáno navštívit ZOO v Berlíně, protože by tam mohl zastřelit ledního medvěda(psal sám autor Jan Berwid-Buquoy).
03. 04. 2014 | 09:31

šašek z Jihlavy napsal(a):

Scarabeus
Malá korekce - autor nebyl popraven, popravil se sám a veřejně (alespoň před zraky soudných čtenářů).
03. 04. 2014 | 09:37

skeptický napsal(a):

Šašek

Já jsem stará popleta,mějte trpělivost. Poprava Mylady byla uskutečněna na objednávku čtyř mušketýrů,kat byl ze msty odstraněn netvorem zvaným nějak jako Mordaunt (pan nadkolega mne opraví),synem vzešlým z těch hotelových seminářů.Z bytových seminářů také nikdy nevzešlo nic dobrého.
Byl nakonec utopen,konec dobrý,vše dobré.
Popsáno to bylo dopodrobna nějakým panem Dumasem,který byl vlastně černoch,bratr Puškina,který byl taky černoch a zahynul v ruletním souboji,kterým prohrál Rusku Aljašku.
Ovšem byl to špinavý trik,dali mu místo revolveru pistoli.
03. 04. 2014 | 09:54

šašek z Jihlavy napsal(a):

skeptický
Díky za upřesnění. Já trouba myslel, že potomek carevninýho černýho generála Hanibala skonal po zásahu mušketou a na jeho počest se této zbrani říká mezi vzdělanci Puška. Zas se potvrzují slova onoho moudrého rabiho - všechno je jinak.
Jen s tou Myladou mi to vrtá hlavou, sle vzhledem k vaší erudici mi nezbývá, než uvěřit. Každopádně skončila na prkně, kdo s čím zachází... nakonec to byla taky pěkná Katyně.
03. 04. 2014 | 10:10

Ládik!!! napsal(a):

Ruda z Ostravy včera říkal vtip: "Farář mává kadidlem a najebaný farník volá: Hoří ti taška, cype!"
03. 04. 2014 | 10:35

Gustáv Kočí napsal(a):

Gagarin ve vesmíru taky nikdy nebyl.
No a?

Je to spiknutí!
03. 04. 2014 | 10:53

přidat komentář napsal(a):

Takhle škrtí jen Macháně to neznáte? Horáková byla Macháněho schovanka co se prknu ubránila a foukla na svatou Helenu.
03. 04. 2014 | 11:02

Al Jouda napsal(a):

Všechno je jinak ! Který slavný muž to řekl ? No, přece Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy ! :)))))
03. 04. 2014 | 11:03

Detailista napsal(a):

Všichni, kdo oslovujete pan doktora "Jastnosti", byste měli vědět, že tento titul přísluší pouze příslušníkům knížecích rodů. Pro hrabata je vhodnější "Hraběcí milosti", pro barony "Excelence".
03. 04. 2014 | 11:08

magor napsal(a):

Výsosti je ok?
03. 04. 2014 | 11:47

Viola napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy

"Pohlavní chtíč je ve skutečnosti často motorem dějin."
Já bych řekla, že právě naopak. Kdo dokáže svůj pohlavní chtíč potlačit, vybičuje v sobě touhu po moci. Jen si všimněte, jak třeba fotbaloví trenéři pracují se sexualitou fotbalistů. Sex až po výkonu.
Nebo taková Johanka z Arku - panna Orleánská, co dokázala když odolala svodům udatných rytířů. Anebo ta královna Anglická - Alžběta l, jaký měla úspěch. A dalo by se vybírat hodně příkladů, ale vy jste historik.
03. 04. 2014 | 12:17

dříve čtenář napsal(a):

Je to smutné. V případě, že autor prezentuje inteligenci cizí rozvědky, tak jakou inteligenci měla naše kontrarozvědka před rokem 89 ?

Autore, uvědomujete si vůbec, že pokud je alespoň polovina vašeho článku pravdivá, tak pravdoláskaři nebudou mít koho oslavovat?

Nakonec zbyde už jen magor, plastic pytel of the universe a saša vondrovic. Tak teď budeme učit děti ve školách o nich.
03. 04. 2014 | 12:19

john petres napsal(a):

Zdravím,pane hrabě,a mám na Vás dotaz:Myslíte si ,že naše Země-jako planeta-je doopravdy kulatá?Dostal se mi totiž do ruky jakýsi církevní spis ze 14.stol. a v něm se tvrdí(i Papež!!),že Země je placka a kdo si myslí že ne,bude upálen.A tak teď nevím,co a jak.Vy máte informace,co jiní ne a tak jsem si dovolil se na Vás,znalce jazyků a vůbec všeho,se s tímto mým pochybovačským trápením obratit a požádat Vás o konečné rozsouzení této záhady.Předem děkuji za vysvětlení a s pozdravem Míru zdar -Váš fanda Jan Petres v.r.Servus.
03. 04. 2014 | 12:23

Viola napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy

K té Miladě Horákové
mohl byste se spojit s paní Semelovou, ta určitě něco ví více.
.
"Byla tajně odsunuta do USA pod krycím jménem 'Milada Nováková', kde s námi žila. Zemřela v Marylandu v roce 1980, kde je pochovaná na místním protestantském hřbitově..."
Tohle by se dalo ověřit v tom Marylandu podobným způsobem jako u nás, kdyby o to někdo stál. Ale kdo by o takové přepisování dějin stál? Ale zase učebnice se přepisují stále. Kdyby se to tak stalo, svědčilo by to o milosrdnosti komunistického režimu k ženám. Takové konspiraci by bylo těžko uvěřit, ikdyž ten, co prováděl pitvu byl jen medik a mohli mu předložit někoho podobného, aniž by věděl, televize nebyla a foto se mohlo zaměnit.
03. 04. 2014 | 12:29

Viola napsal(a):

john petres

pan autor bude přítomen asi později, tak se pokusím sama k té placatosti Země.
Slyšel jste něco o tom, že náš vesmír je jako stěny válce? Stěna je placatá, ne?
Oni tenkrát zaměnili svět (vesmír) za Zemi. Ne že Země je placatá, ale Vesmír je de fakto placatý, ale tak nějak kolem dokola.
03. 04. 2014 | 12:33

Viola napsal(a):

dříve čtenář

Já si myslím, že to je právě úkolem rozvědek aby o všem pochybovali a prověřovali do všech nemožných detailů.
03. 04. 2014 | 12:35

Richard napsal(a):

"mohl byste se spojit s paní Semelovou, ta určitě něco ví více"

a s ultrakatolíkem Hájkem, ten toho ví taky hodně
03. 04. 2014 | 13:08

Viola napsal(a):

Richarde jasně Petr Hájek a jeho protipoud třeba tu

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/diskuse/svet/politika/komentare/930-seznam-agentu-vladimira-putina-v-cr-kdo-pripravuje-zvaci-dopis-zjistit-konkretni-jmena-nebylo-tezke-tajne-zasedani-kavarenskopovalecske-vlady-v-praze.htm

chybí tam ve výčtu Jan Urban, ten byl také s nimi na Ukrajině.
03. 04. 2014 | 13:30

santawizard napsal(a):

Pane hrabě:
už minule jste psal ,že Horáková byla popravována udušením.vleže se smyčkou kolem krku.Toto jste dokonce přirovnával pověrčivě k jejímu smyčkou kolem krku strhnutím sochy panenky Marie.Už předešle jste psal,že Horáková mohla dokonce kolaborovat s náckama.Teďka jste z ní udělal dvojitého agenta jako Mata Hari.,proto nikdo neví zda-li potom odešla do USA nebo do Sovětského svazu .,odkud nesměla po zbytku svého života. nikomu napsat ani jeden dopis.na vysvětlenou.
Proč teda nikdy nenapíšete co by dělala např.Lída Bárová, Geblesova milenka,kdyby tehdejší dr Beneš vyhlásil Válku o Sudety.Prý tehdejší českoslovenští fašisti chtěli proti Hitlerovi bojovat.Byla b y v takovém případě Lída Bárová slavná a krásná Herečka taky dvojitým agentem??Myslíte si ,že ona na rozdíl od Horákové byla šťastně zamilovaná a o politiku neměla absolutně žádný zájem?
03. 04. 2014 | 13:39

Richard napsal(a):

jo jo, Violo, Hájka se držte, ten jde k Vaší nátuře perfektně, resp. sluší Vám
03. 04. 2014 | 14:00

Jindra napsal(a):

resl: "V 50. letech jejich krutovlády, nemohl žádný občan čekat od bolševika milost."
A zrovna na tom lumpovi Husákovi trest smrti tegdy nevykonali. Jinak bychom se normalizace byli zbavili týden po smrti Brežněva.
Já si prostě myslím, že kriminálník se nikdy nemá stát prezidentem. A tahle zásada se zase porušila po sametové revoluci, Proto jsme u nás stále jen odsouzeni k prověrkám, atestacím a nekonečnému gumování mozků od kriminálníky obdivujících přisluhovačů.
03. 04. 2014 | 14:28

Viola napsal(a):

Nečetla jsem si předchozí články pana Berwid-Buquoy o Miladě Horákové, kterými reaguje na výrok paní Semelové a ani diskuze, teď si to teprve pročítám na narazila jsem na Olgu:
.

"Boží království je komunismus. Komunismus, kde jediným vládcem bude Bůh."

to je hezké, to by se mělo nakopírovat k panu Dolejšovi.
03. 04. 2014 | 14:38

Viola napsal(a):

jindro

"Já si prostě myslím, že kriminálník se nikdy nemá stát prezidentem"

Tohle byste měl kopírovat na Ukrajinské diskuze.
03. 04. 2014 | 14:40

santawizard napsal(a):

I zpravodajství a vyzvědačství o změněném stavu vědomí má svoje vlastní tajné agenty.Dokonce mohou existovat i dvojití agenti v otázce zda-li nirvána =království boží.Toto zpravodajství a vyzvědačství o změněném stavu vědomí však nemá nic společného s politikou,jak se pro svou víru či nevíru zavírali jeden druhého do vězení a do blázince na převýchovu,kde si navzájem umývali mozky a vymetali dábla,při budování socialismu nebo kapitalismu.
Buržoazie a proletariát spojte se!
Cesta ze socialismu do komunismu platí pro proletariát.
Cesta z kapitalismu do imperialismu platí pro buržoazii.
Co to ale znamená v době hospodářské krize,která je taky jako krize alkoholismu a worholismnu mezi buržoazii a proletariátem?
Dneska žádný soukromník nemusí být odborný pracovník ,ale musí umět odborné pracovníky zamestnávat.!?
03. 04. 2014 | 14:54

Doubek napsal(a):

Pořád tu nikdo nevypátral nic o největší postavě našeho odboje Olze Hepnarové. Hrozný dluh našim dějinám
03. 04. 2014 | 15:51

Richard napsal(a):

u Hepnarové jsem si všiml, že často přitahuje obdiv patologických osobností
03. 04. 2014 | 15:56

Jáchym napsal(a):

Přátelé,
včera jsem přehlédl, že se tu o5 vyskytl oblíbený modrokrevný DrDr, vymývající mozkovny nejdůvěřivější pětiny národa českého dočista do čista.

Dopustím se tapetování a zkopíruji sem svůj histeorický exkurs do minulosti.
Omlouvám se, že je to blbé - ale psal jsem to při využití proslulé příručky J.B.-B. 2xDrDr : Wie werde ich CIAschwindelsupermacher sein.

Bohužel neumím německy a tak jsem ji četl pouze pomocí slovníku a lahve jakéhosi kýmlového šnapsu.

Omlouvám se proto, pokud Vám bude připadat méně prdlá než práce Mistrova, ale pracuji na sobě.
Omlouvám se i Pepovi Řepovi za zneužití jména k bohunemilým účelům.
*************************************************************************************************
Jáchym napsal(a):
Bilióne,
Vy dobře víte, že Mácháč nechal vykopat a pojmenovat praotec Čech, aby si měl kde Máchat bederní roušku.
Nevím, proč do toho zatahujete Pepu Řepu - ten se jen jmenuje po prataťkově rozhledně.

Původně chtěl PrČe po svém houfci, aby mu postavil pyramidu,ale zjistil, že na tvar mají patentová práva Egypťani.

Nakonec se rozhodl nechat vybudovat mohylu ve tvaru řepy, aby inspiroval své potomky k vybudování cukrovarnického průmyslu poté, co dojde strdí.

Bohužel nám nyní v důsledku úradku Světového Investorstva došly i cukrovary, nicméně nám sladí život alespoň Pepa Řepa.
****(***)
Existuje rozšířená mystifikace, že se zmíněný rybník či lépe močidlo jmenuje po Karlovi Hynkovi Máchovi.

Opak je pravdou.
Čarovnou báseň Mág napsal Karel Záhynek Máchal - na Hynka Máchu jej nechtíc přejmenoval nahluchlý typograf, kterému své dílo diktoval z hlavy přímo do tiskařské kasy.

Jak jistě tušíte, narcistní básník se později domníval, že se praotcův rybník jmenuje po něm.
Ostatně - na tuto historku později sbalil jakousi Lóru, která ji tak dlouho papouškovala, až jí sama uvěřila. Společně s Máchalem se stala zakladatelkou tvrdé literární pornografie - viz Mách(al)ovy šifrované deníky.

02. 04. 2014 | 18:20
03. 04. 2014 | 16:33

Jakelin de Mailly napsal(a):

DrDr

Slušné šílenství.
Příště ještě napište, jak jste hráli v Brauhausu ve Spandau skat s přeživším Hitlerem.

"Avšak existují prominentní hlasy,..."

To vysvětluje mnohé.
Dnešní medicína si s tím dokáže poradit.
03. 04. 2014 | 17:05

čert }:o) napsal(a):

honolulu napsal(a):
Pane dr. dr. Brewide,
ja si myslim, ze jeji fanaticka touha po uplatneni v jakekoliv pozici svedci o nestastnem sexualnim zivote...
Vsimnete si napr. politiku, jak to jsou vzacne skaredi a nepritazlivy lide.

-------------
Nejen například politiků, ale i politologů
Mrknu na Buquoye a hned chápu smysl
vašich slov.
A nedej Bože, aby tyto blogy četla její dcera.
03. 04. 2014 | 17:13

čert }:o) napsal(a):

Jakelin de Mailly
zdravím a vítám Vás =o)
03. 04. 2014 | 17:14

Jakelin de Mailly napsal(a):

čert

Nápodobně :-)
"Doktor" potvrzuje, že nejhorší návaly psychicky narušení jedinci prožívají na podzim a na jaře.
03. 04. 2014 | 17:27

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To Viola
Paní Violo, pozor na omyl.
Větu, kterou opakujete, je pouze můj retorický (nikoli faktický) příspěvěk: "Byla tajně odsunuta do USA pod krycím jménem 'Milada Nováková', kde s námi žila. Zemřela v Marylandu v roce 1980, kde je pochovaná na místním protestantském hřbitově..."
Ten výrok se nezakládá na žádných faktech, která bych si ověřil.
Přesto nevylučuji, že se třeba něco podobného mohlo v USA přihodit.
Proto píši pouze, představte si, že by Jana Kánská v podobném duchu cosi takového prohlásila...
03. 04. 2014 | 17:28

čert }:o) napsal(a):

Jakelin de Mailly
tak to nám určitě s radostí potvrdí
jsa přesvědčen že je bez návalu =o)
03. 04. 2014 | 17:42

Medikolog napsal(a):

Pane dr dr BB,

ta Horáková byla již prošlý model... exterier nic moc ani za mlada, stižádostivost, tah na funkce jako Marie Kabrhelová (ta byla skoro stejně hezká) ...

Ale taková visící mladinká kráska Olinka HEPNAROVÁ pane dr dr... To by bylo téma. Zcela nezištný 3. odboj nejenom bez sponzorů, ALE DOKONCE NA VLASTNÍ NÁKLADY... i na řidičák a na pronájem Pragy RN (RND?) si vlastnoručně vydělala a našetřila.... TO JE ve Třetím odboji jako BÍLÝ SLON V INDII!:-)

I re captcha to potvrzuje. Prý:"video PLINY":-D)
03. 04. 2014 | 17:45

Jáchym napsal(a):

Přátelé,
přemýšlím, jaká je adekvátní obrana proti drdrovým pakárnám a napadají mi pouze tři:
1) Taktika Limonádový Joe - sestřelovat vystřelené gule ještě v letu

2) Taktika nejdokonalejšího obrněného vozu světové válečné historie - žebřiňáku:
"Gula proletí - škody něnarobí."

(Třetí je nejen trestná, ale bohužel i ve střetu s Kodexem diskutujících, takže ji neuvádím.

Kromě toho nevím, jestli je na jeho hradě průvan a má-li dosud výše zmíněné gule.
03. 04. 2014 | 17:48

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To santawizard
K Vašemu dotazu bych dodal, že na rozdíl od výzvědné činnosti Horákové, která vršila jednu chybu za druhou, byla Lída Baarová velice úspěšnou česko-francouzskou agentkou.
Byla nesmírně inteligentní, mazaná a disponovala geniální pamětí.
Uměla rychle oddělovat podstatné od prázdného žvástu a usměrňovat zpravodajský dialog tak, aby neodbočoval od podstaty.
Zaznamenávala daleko větší úspěchy než Mata Hary a "doublerem" nebyla.
Nikdy nedošlo k prozrazení, neboť uměla naprosto bezchybně dodržovat pravidla konspirace. Podléhala přímo Francouzské vojenské misi v Milovicích (tzv. Druhé oddělení).
Baarová se stala nejúspěšnější francouzskou a tím českou vyzvědačkou, neboť v letech 1919 - 1938 byla ČSR francouzským protektorátem. Dostala se až k Hitlerovi a byla delší dobu i Goebbelsovou milenkou. Doslova neuvěřitelný zpravodajský úspěch československé a francouzské výzvědné služby... Všechno "ruplo" až poté, když nacistické Německo obsadilo Francii.

Na rozdíl od Baarové byla Horáková naprostým amatérem a neměla žádnou zpravodajskou průpravu. Byla břídilem vršícím jednu chybu za druhou. Chyběly jí instrukce a zpravodajské vzdělání.
Baarová však prošla příslušným náročným školením v "Deuxième Bureau" dokonce přímo v Paříži.
03. 04. 2014 | 18:17

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To Viola
Paní Violo pohlavní chtíč je opravdu motorem dějin.
Uvedla jste například několik skutečných osobností, kde docházelo ke zvrácenostem, ale i zdánlivé zadržování sexuální touhy je "chtíčem".
Citoval bych zde výrok autora "Zvonokos", Gabriela Chevalliera (doufám, že mi to admín nesmaže): "V celém lidském životě jde pouze o dvě věci - o mrdání a o peníze. Ten zbytek je sebeklam. Je samozřejmě tragédií, když někdo nemá ani jedno, ani druhé. Potom mu nezbývá nic jiného než lhát a chodit krást..."
Myslím si, že je na tomto poněkud svérázném citátu, mnoho pravdy...
03. 04. 2014 | 18:29

dezko napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):
"V celém lidském životě jde pouze o dvě věci - o mrdání a o peníze. Ten zbytek je sebeklam. Je samozřejmě tragédií, když někdo nemá ani jedno, ani druhé. Potom mu nezbývá nic jiného než lhát a chodit krást..."

Vasnosto a kdy naposled jste smocil Vy osobne?
Nebo chodite krast
03. 04. 2014 | 18:36

Jakelin de Mailly napsal(a):

dezko

Ne, lže.
03. 04. 2014 | 18:44

Jakelin de Mailly napsal(a):

DrDr

Inteligent a gentleman k pohledání.
Tolik věcí špatně pohromadě v jedné osobnosti se nevidí každý den.
03. 04. 2014 | 18:46

Jáchym napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):
"To Viola
Paní Violo pohlavní chtíč je opravdu motorem dějin."
03. 04. 2014 | 18:29
**********************************************************************************
Průsevihem mnohých je neschopnosrt adaptovat se po ztrátě onoho motoru na let bezmotorový, čehož je drdrův případ politováníhodným dokladem.

Podle našich výzkumů přišel o možnost plnohodnotného motorového letu za okolností, které mi přirozený stud nepovoluje popsat.

Byly mu sice prof. Barnardem transplantovány náhradou žlázy orangutana, který vzápětí poté pošel za dosud nevyjasněných okolností v berlínské zoo, úspěch však byl pouze částečný:

Drdrova přitažlivost pro něžné pohlaví se sice zvýšila (díky tomu, že svým vzhledem začal částečně připomínat mužného opa) o 156,2%, nicméně o 99,1% se snížila schopnost tuto dosud nepoznanou atraktivitu smysluplně uplatnit.
03. 04. 2014 | 19:28

Eli napsal(a):

Proboha,pane Bukvajs,
teprve Vaše články mi otvírají oči,a to jsem si myslela,že po převratu se konečně dozvím pravdu....
03. 04. 2014 | 19:45

Eli napsal(a):

omlouvám se za chybně opsané jméno,pardon
03. 04. 2014 | 19:46

šašek z Jihlavy napsal(a):

Jáchym
Píšete drdrova přitažlivost? To mi připomnělo autora Vyššího principu a Němé barikády. Toho zase přitahoval chlast. Kam se ale hrabe plebejský spisovatel Drda na vytříbený styl šlechtice. Jen aby neskončil jak Trepifajksl, přijde Bohdalka se sekyrkou a bum - a je po parádě i s orangutanní ozdobou. Skoro mám podezření, že už tam byla.
03. 04. 2014 | 20:32

babočka napsal(a):

Komunisti byli mistři ve falšování historie a estébáci velmistři ve vymýšlení desinformací. Paní Horáková byla statečná žena, která skutečně existovala a nekolaborovala s okupantama jako komunisti a celá naše generalita v roce 1968.
03. 04. 2014 | 20:38

JardaV napsal(a):

Vážený pane,přeci nemůžete být jediný,kdo má zmíněnou pochybnost.Že by se za ta
léta nenašel jediný člověk,který by smrt Horákové zpochybnil??Nevím o tom,a ani v roce
1968,kdy se třeba objevil článek o možné spolupráci Antonína Novotného s gestapem,
jsem nezaznamenal podobnou informaci té Vaší.Ovšem byl jsem tehdy kluk a měl jsem
jiné zájmy.
Pokud je ovšem na Vašem blogu jen polovina pravdy,pak by se měla nějak zveřejnit i
skutečná role Václava Havla za komoušů a v dnešní době.Když je vše jinak,tak se o tom
pobavme.Demokracie by nám bránit neměla - nebo ano??
03. 04. 2014 | 22:23

Jáchym napsal(a):

šašek z Jihlavy napsal(a):nic
Jáchym
Píšete drdrova přitažlivost? To mi připomnělo autora Vyššího principu a Němé barikády. Toho zase přitahoval chlast. Kam se ale hrabe plebejský spisovatel Drda na vytříbený styl šlechtice. Jen aby neskončil jak Trepifajksl, přijde Bohdalka se sekyrkou a bum - a je po parádě i s orangutanní ozdobou. Skoro mám podezření, že už tam byla.
03. 04. 2014 | 20:32
*************************************************************************************
To je zajímavé...Podle anonymního zdroje (který nicméně směle splňuje standarty tohoto zelináře mezi šlechtici a šlechtice mezi zelináři) připravuje DrDr B. sbírku svých čechožroutských mystifikací pod názvem Nejnižší princip...Zdá se, že i Vám se něco doneslo.

Co se týče Drdy: Já být v 50. letech schopným dramatikem a zároveň členem KSČ, taky chlastám cokoli, co obsahuje etylalkohol.

(Pravdou ovšem je, že být dnes členem uskupení, k němuž, zdá se, inklinuje DrDr, chlastám pro jistotu metylalkohol.)
*********************************************************************************************

Co se týče Bohdalky - nejsem si jistý, že by si chtěla zaneřádit sekerku.

Co se týče DrDrovy sexuální přitažlivosti - asi jsem se vyjádřil nepřesně:
DrDr má zákaz vstupu do všech zoologických zahrad, v nichž jsou chovány samice lidoopů.

Zatím se mi nepodařilo zjistit proč, ale můj investigativní tým na věci pracuje a co nevidět očekáváme další senzační odhalení, přinejmenším reciproční objevům DrDr-ovým.
03. 04. 2014 | 22:37

Viola napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy

Já vím, že to byl jen nápad od vás. Hledat v Marylandu nebo někde, kde Paní dcera žila, kdyby to chtěl někdo dokázat, ale bez vědomí dcery by to bylo velice těžké až téměř nemožné po takové době. Muselo by se mluvit s lidmi které zná. Komu by to stálo zato, možná jen někomu kdo se honí za senzacemi.
Dnes sehnat někoho, kdo si pamatuje více, než ti, co byli uvedeni v tom dokumentu je také těžké.
Ale stejně byla Milada Horáková statečná, ikdyž to mohlo souviset s její tvrdohlavostí.
03. 04. 2014 | 22:55

Hurá napsal(a):

No, vkaždém případě matka, která dá přednost svojí zbytečné smrti před vlastním dítětem, je pro mě zlou macechou a nestojí za politování. Ať už to bylo jakkoliv.
04. 04. 2014 | 00:42

Ládik!!! napsal(a):

Zmizel vtip Rudy z Ostravy o dřezu.
04. 04. 2014 | 05:12

honolulu napsal(a):

Pane dr. dr. Berwide,
kdyz ctu ohlasy na Vasi dulezitou historickou praci, tak jsem prisel k zaveru, ze Vy v Cesku, jste na tom hure, nez jsem byl ja v Botswane na Okavagu...
Oni Vas tam opavdu SEZEROU !

Je lepsi jim nechat iluze o lidskych dokonalostech, bez lidskych slabosti.
At se maji k cemu modlit...
Radej piste neco o Berline ! O jeho kulturnim a splecenskem zivote !
Byl jste nekdy v Cafe Kranzler ? A tancit v Café Kesse ?

Zazaril jsem v mnoha mestech, ale Berlin jsem nestihl. Ted me to mrzi. Myslim si, ze s Vidni jsou to dve nejdulezitejsi mesta v Evrope.

Nerozumim nemecky a to me brzdi... Anglictina je pro me stejna jako cestina, ale citim nekdy sziravou zvedavost, co maji Nemcouri v makuvkach ?
Nekdy o tom napiste.
04. 04. 2014 | 06:08

Doubek napsal(a):

Agentka která se nechá chytit je špatná agentka, to je jednoznačně pravda. Byla nevyškolená a zfušovala co se dalo. Toť vše podstatné o Horákové.
.
Byla tu poznámka- Olga Hepnarová asi jednala podle vlastního přesvědčení, obětovala život, zlikvidovala víc socialistických lidí než Mašínové, a přesto zůstává dějinami nepochopena. Alespoň pamětní desku by měla mít
04. 04. 2014 | 06:42

Jáchym napsal(a):

Doubek 04. 04. 2014 | 06:42

Dub-voji,
pokud nejste sám hrábě Buk-voj , pochopil jste strukturu jeho osobnosti a jeho (anti)morální poselství dokonale....

Rozdíl mezi tvůrci Járy da Cimrmana či barona Prášila na straně jedné
a DrDra na straně druhé není v metodě,
ale v cílové skupině - a tím kontextech, do nichž jsou mystifikace nastřelovány.

Osobně dávám přednost věrohodněji propracovaným historickým rekonstrukcím, jakými je třeba románová freska Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel od proslulého investigativního historika Jonassona Jonase.
04. 04. 2014 | 10:33

Viola napsal(a):

Doubku

s Miladou Horákovou se to má asi tak jako s Janem Husem, též neodvolala, jenže ona nejspíše neměla možnost něco odvolávat.
Je pravda, že kdyby ji neodsoudili k trestu smrti, tak by se na ni i ostatní zapomnělo, proč se vlastně z té čtveřice popravených vyzdvihuje právě ona, protože byla jediná žena?
Asi ano. Je smutné, že na své dítě více nemyslela, ovšem ve svých ideálech myslela na budoucnost mnoha dětí.
Nevšimla jsem si, zda pan autor popisoval někde její zatčení, proč se jejímu manželovi podařilo utéct a ji ne.
04. 04. 2014 | 12:11

Ládik!!! napsal(a):

Znám jednu Horákovou na Národním výboru, to by mohla být ona. Zcela jistě přesluhuje.
04. 04. 2014 | 12:40

Viola napsal(a):

Po prvotní nechuti číst články pana Jan Berwid-Buquoy, musím říct, že ač nebylo možná jeho záměrem popularizovat naši hrdinku Miladu Horákovou, tak jsem si ráda přečetla několik pokračování článku o Miladě Horákové , pan autor pomohl s paní Semelovou k její větší slávě.
04. 04. 2014 | 13:17

Jáchym napsal(a):

"....jsem si ráda přečetla několik pokračování článku o Miladě Horákové , pan autor pomohl s paní Semelovou k její větší slávě."

Violo,
pročtete - li si články pana B. pečlivě, je nad slunce jasné, že na svou kolegyni Semelovou nezřízeně žárlí.

Jako kryptozoický kryptokomunista si navíc není schopen - po opakovaném debaklu svých milostných snah v několika evropských ZOO - přiznat, že k s. Semelové chová ambivalentní city (které se u vyšších živočichů často opisují jako něžné).
.
04. 04. 2014 | 13:54

Viola napsal(a):

Jáchyme, jen jestli více pan autor nežárlí na slávu "vyzvědačky" Milady Horákové?
Já bych mu rozhodně takovou slávu nepřála, raději ať píše.
04. 04. 2014 | 15:01

Viola napsal(a):

Tady to napsal pan autor velmi dobře:

""Jak je to možné, že nás už 70 let vodí vládní propaganda za nos? Komu to prospívá? Proč nám lžou? To musí přijít po 70 letech nějaký přiblblý feudál a upozorňovat nás na historické deficity, které už jsme dávno měli vědět a které jsou nám zamlčovány? Jsme snad nějací idioti, kteří se nesmí dozvědět pravdu? Bojí se snad vládní elita o svoje koryta? Nutí nás abychom s nimi oslavovali Beneše, Horákovou a další - a tady se najednou dovídáme, že se jednalo o křivé charaktery, jejíž následování by v dnešní době bylo dokonce trestné..."
Místo poděkování jsem napadán já. Ne oni, ale já jsem ten "zločinec", "lump", "lhář".
Prý se jedná z mé strany o "nenávist" - dokonce po nich "plivu". Chtějí důkazy ode mne, nikoli od skutečných mystifikátorů a bájetvůrců..."

.
Ale měli bychom to vztáhnout na současné dění, zvláště na Ukrajině.
Aby naše vnoučata a pravnoučata nectila vyvrhele.
04. 04. 2014 | 15:22

santawizard napsal(a):

Pane hrabě,děkuji.Jste opravdový profesor.Jedině co mne trochu mrzí,že do toho nepořidáváte ani špetku z nadpřirozena.Ne tak moc jako ve starém zákoně ,ale trošičku povídky/pohádky.Hned mě napadl jeden případ dokonce už zfilmovaný.Je to příběh o tom faráři,který ve svém kostele spatřil zázrak,když se před očima věřících vždycky pohla panenka Marii ,či cosi..Komunisti ho však přísně potrestali ,že podvádí ,protože to tam tahal za provázek.Viděl jsem to ve filmu,ale už si nevzpomínám jak se to jmenovalo.To a podobné případy by jste mohl zpracovat do absolutní dokonalosti,jako opravdový badatel Ježíše Krista.
Znovu děkuji za Miss Charity českou lvici s dvojitým ocasem.
Přeji hezký víkend.
04. 04. 2014 | 15:30

santawizard napsal(a):

Violo:
Ukrajina by měla jíti do Nata a Rusko by se mělo stát neutrální jako Švýcarsko.Evropská Unie ,jak se říká,nepotřebuje ani Putina ani Obamu.I když jsem si začínal myslel,že ukrajinci jsou samí "benderovci" ,toto bylo převálcováno jejich velmi milou náboženskou povahou se srandou k života.a láskou jeden k druhému.
To češi jsou mnohem větší čerti.
Piráti a ČERT JE TOHO DŮKAZEM.
04. 04. 2014 | 15:41

Viola napsal(a):

santo,

ten zázrak se jmenoval Číhošťský, podle obce Číhošť, kde se to stalo.
Kam by kdo měl jít tu nebudeme rozebírat, až bude příležitost u nějakého politika.
A ty jsi byl na Ukrajině? A s kým jsi se tam setkal? A co povídali?
Promiň že jsem zvědavá, ale když jsi to tu nakous. :-)
04. 04. 2014 | 16:09

santawizard napsal(a):

Violo:
I kdybych tam byl ,tak bys mne stejně nevěřila a chtěla bys ode mne další a další důkazy.
To ty jsi to nakousla,když píšeš.....Ale měli bychom to vztáhnout na současné dění, zvláště na Ukrajině.
Aby naše vnoučata a pravnoučata nectila vyvrhele.
04. 04. 2014 | 16:59

Tomik napsal(a):

BERWIDE - uz jste slavny i na Parlamentnich Listech, gratuluji !
04. 04. 2014 | 18:01

santawizard napsal(a):

Vietnamci chcou stavět bohémské pagody.
Bůh otec je strejda a Ježíš Kristus je bratranec.
04. 04. 2014 | 22:33

Adolf napsal(a):

Ach jo, nevím jestli tyhle věci nejsou "střelba" za účelem získání informací od veřejnosti.¨
Na prkně se nepopravovalo "vleže", odsouzenec byl pomocníky vytažen "horním" provazem zaháknutým za zvláštní "vestu" a navlečena mu katem oprátka, kterou pověsil na hák. Na jeho pokyn pomocníci pustili "horní" provaz a odsouzený se sesunul do oprátky, pomocníci okamžitě začali tahat za "spodní" provaz, který obepínal nohy. Kat přitom tlačil rukou bradu a prsty na zavřel a tlačil na oči odsouzence, který téměř okamžitě ztratil vědomí. To dělal kvůli tomu, aby mu nevyhřezl jazyk a oči z důlků a nevypadal po smrti "nevzhledně". Odsouzenec umíral někdy i čtvrt hodiny, ale v komatu. Nevěděl o světě. Při zaškrcení krční tepny ztratí člověk do pár vteřin vědomí.
Katem byl ten, který mu navlékl smyčku, ne ti kteří ho natáhli, to byli skutečně pomocníci. Ne jeden, ale dva. A netahali "až ji udusili". natáhli ji a buď provaz na pokyn kata zajistili nebo pustili a odsouzenec se nechal viset. Povolení smyčky by nemělo žádný vliv na přežití. Odsouzená by se udusila tak jako tak vlastní vahou v oprátce.
Kdyby tedy pan Trunda nebyl katem v tomto případě, maximálně by odsouzené navlékl "vestu", za kterou ji zahákli a "vytáhli" na prkně do výšky.
Poprava na prkně byla dědictvím Rakouska-Uherska, takto se věšelo v monarchii a za 1. republiky.
05. 04. 2014 | 00:45

Ludvík Kabelka napsal(a):

Oběšen na "fošně" byl i K.H.Frank. Viz přiložené video.

https://www.youtube.com/watch?v=mysR1Kl0phE&list=PLl5l5cMxWol2HEVo5Gm8lVZqpKFaFcnIO

Popis popravy vleže dle Dr. Dr. Buquoye je absolutní nesmysl.
05. 04. 2014 | 13:37

Viola napsal(a):

Ludmila Brožová-Polednová

"Osobně jste byla i u popravy Milady Horákové a dalších tří mužů. Proč? Donutili vás nebo...

Proč? Protože jsme museli. Špatně mi bylo a navzájem jsme se museli s kolegou Toníčkem Havelkou držet. Říkala jsem, Tondo, nebudeme se dívat. Tak jsme se nedívali. Já nevím vůbec, jak to proběhlo. Pak nám bylo tak špatně, že do nás vrazili asi celou flašku nějakého koňaku. To není jen tak."
05. 04. 2014 | 17:40

Viola napsal(a):

Pane autore, stímhle pánem, pokud ještě žije, byste si rozuměl

http://hedvicek.blog.cz/0912/je-milada-horakova-falesnou-modlou
05. 04. 2014 | 18:58

yes napsal(a):

Pan Jan Berwid-Buquoy je slušnej konspirátor. Ovšem důkazy lze nalézt hned vedle na internetu. Otázka je co vám ta Horáková vlastně udělala?

http://zpravy.idnes.cz/horakova-umirala-ctvrt-hodiny-zjistili-historici-fs3-/domaci.aspx?c=A050629_090843_domaci_lkr
06. 04. 2014 | 14:25

Medikolog napsal(a):

Ludvík Kabelka

To "Frankovo video"na tubině je kvůli cenzuře v naší "svobodné" zemi nedostupné.... ale běhá na www.ulozto.cz/live/x7p53MP/poprava-k-h-franka-komplet-necenzurováno-1946-pankrác-avi.

Kat (židovského původu) použil přesně postup popsaný v pamětech pražského kata (císařů a Masaryka:-) pana Wollschlägera a v životopise K.H.Franka od Jany Divišové.

Kat po pádu zatlačuje oči popraveného, drží bradu aby mu nevylezl jazyk, LÁME MU VAZ, pak sundává popruh s již mrtvého těla.. po zákonem stanovené době přichází lékař a konstatuje smrt.

Pomocníci pomocí horního lana odsouzence vytáhnou vzhůru, kat nasadí oprátku na hrdlo a zavěsí konec na hák, velí dolů - pomocníci pustí horní lano a začnou vší silou táhnout spodní uchycené smyčkou k nohám popraveného...

Stejným způsobem byla popravena Milada Horáková.

Další popravy v ČSR byly provedeny metodou short drop s propadlištěm....
06. 04. 2014 | 18:26

Richard napsal(a):

Medikolog
mně to video jede

metodou short drop tuším dekapitovali Husajna, prostě mu to utrhlo hlavu
příliš hluboké propadliště vzhledem k jeho váze, nejspíš
06. 04. 2014 | 20:10

Medikolog napsal(a):

Richarde, na Husseina použili metodu anglosasskou - LONG DROP. A neexistuje příliš hluboké "propadliště", ale špatně vypočtená délka provazu pro konkrétního katova klienta.

To, že se Horáková dusila 15 minut, je legenda vyplývající z toho, že na šibenici viselo mrtvé tělo (i v případě K.H.Franka a všech popravených panem Wollschlägerem i jeho otčímem před ním) po zákonem stanovenou dobu... až pak přišel, po zákonem stanovené době, lékař a ověřil, že je popravená osoba skutečně "bezpečně na druhém břehu". a kat podal hlášení o popravě.
06. 04. 2014 | 21:44

Richard napsal(a):

" A neexistuje příliš hluboké "propadliště", ale špatně vypočtená délka provazu pro konkrétního katova klienta."
medikolog
propadlištěm jsem samozřejmě myslel délku pádu(hloubku), která je závislá na délce provazu, nikoliv hloubku prázdného prostoru, který je pod nohama popravovaného. Ale ano, nerozlišil jsem short a long drop. Netušil jsem, že v historii exekucí ČSR existují tyto rozdíly. Měl jsem za to, že se délka pádu, resp. lana počítá dle váhy odsouzeného tak, aby došlo vždy ke zlomení vazu, nikoliv k udušení uškrcením.
15 minut dušení nemusí být legenda. Lékař mohl chodit kontrolovat v pravidelných intervalech a třeba ještě po 14 minutách zjistit tep.
Dušení škrcením může trvat opravdu dlouho, ovšem člověk při něm není při vědomí. Po utáhnutí smyčky a jejím tlaku na krční tepnu tak za cca 3 sekundy "usne", někomu to trvá možná déle, dle toho, jak smyčka škrtí.
Frankova poprava na mě působí zvláštně, popravčí mu láme vaz skoro jako holubovi nebo slepici. By mě zajímalo, proč k jeho usmrcení zvolili právě tuto popravčí metodu, přijde mi celkem nepraktická.
06. 04. 2014 | 23:04

Richard napsal(a):

The short drop
"As with suspension hanging, the condemned prisoner slowly dies of strangulation, which typically takes between ten and twenty minutes, resulting in a considerably more protracted, grisly and painful death as compared to the standard or long drop hanging, which is intended to kill by using the shock of the initial drop to fracture the spinal column at the neck. Before 1850, the short drop was the standard method for hanging, and is still common in suicides and extrajudicial hangings (such as lynchings and summary executions) which do not benefit from the specialized equipment and drop-length calculation tables used by the newer methods."

tady píšou, že dušení může trvat 10-20 minut, ale co nechápu nebo nedokážu správně přeložit, je tohle..
Suspenison
"Suspension, like the short drop, causes death by using the weight of the body to tighten the trachea with the noose. Prisoners are often reported to have little or no struggle before they go limp, because their jugular vein and carotid arteries are blocked and blood flow to the brain is reduced. The person slowly dies of strangulation, which typically takes between ten and twenty minutes, resulting in a considerably more protracted, grisly and painful[citation needed] death as compared to the standard or long drop hanging."
tady zas píšou, že u popravovaných není patrný viditelný zápas v důsledku blokování průtoku krve v krční tepně..
což dle mého vede k bezvědomí, jako např. u "hanging"
"Hanging oneself is a method of suicide[1] in which a person applies a ligature to the neck and brings about unconsciousness and then death by suspension."

přesto u suspension dodávají, že člověk umírá pomalou a bolestivou smrtí, která většinou trvá 10-20 minut
to nějak nechápu

http://en.wikipedia.org/wiki/Hanging
06. 04. 2014 | 23:44

Richard napsal(a):

resp. jak člověk může umírat bolestivě, pokud je v bezvědomí
06. 04. 2014 | 23:45

Medikolog napsal(a):

Richard,

v knize "Historie trestu smrti" můžete najít prostá vysvětlení volby různých způsobů provádění trestu z hlediska uplatnění prvku ODPLATY.. Stětí byla rychlá. milosrdná smrt, lámání kolem nebo ukřižování, či odborné naražení na kůl, bylo jejím opakem.

Při oběšení vezměte v úvahu tří prvky působící společně, ale smrtící je každý zvlášť.

1) uzavření dýchacích cest.. umírání udušením je obdobou utopení.

2) uzavření krkavic - zastavení krevního oběhu do mozku, tedy zamezení zásobování mozku kyslíkem atd.

3) přerušení míchy v důsledku mechanického působení zpravidla ve spoji atlas (C1) - epistropheus (C2). K tomu dochází buď trhnutím (směrovaným) na konci pádu (důležitá je poloha oka za uchem), nebo vyvoláním napětí hmotností s přídavným tahem zátěží (u rakouského tradičního způsobu tahem pomocníků za spodní provaz) a následné dopomoci rukama kata. Zlomením vazu nastává okamžitá smrt.

Rakouští kati si prkno vozili vlakem v zavazadlovém voze, nebo vozili jenom kladky a hák v kufru a prkno objednali u místního tesaře či truhláře. Stavba a zaklínování do připravené jámy byla rychlá, nenáročná. Místo schůdků mohl kat použít žebřík. Oproti tomu stavba "westernové šibenice" pro long drop byla neefektivní.

Poprava rakouským způsobem byla standardní v celém Předlitavsku a logicky byla převzata spolu s trestním právem do předpisů ČSR po roce 1918.
07. 04. 2014 | 00:16

Richard napsal(a):

spíš mě zajímá, proč státní aparát, který má k dispozici vybavení, používá metodu short drop, o které se píše, že může být útrpná, místo aby zvolil long drop nebo standartní postup. Předpokládám, že smyslem justice v rukou státu je vykonání spravedlnosti, nikoliv bolestivé msty.
sice píšete
"Poprava rakouským způsobem byla standardní v celém Předlitavsku a logicky byla převzata spolu s trestním právem do předpisů ČSR po roce 1918."

Snad v počátku bych to chápal, ale ČSR s přestávkou na protektorát, resp. od Mnichova do konce války, trvala až do roku 1960(Horáková popravena 1950), což mi přijde poměrně dost dlouhá doba, aby se způsob popravy změnil v humánnější, při němž člověk netrpí až 20 minut.
Byť jak jsem psal, příliš nechápu, jak může člověk trpět, když je v bezvědomí. Vysvětluji si to tak, že nejspíš nelze mít jistotu o jeho hloubce, která ovlivňuje vnímání bolesti.

ikdyž tady se zas píše:
.
standard drop
"It was considered a humane improvement on the short drop because it was intended to be enough to break the person's neck, causing immediate paralysis and immobilization (and probable immediate unconsciousness)."
.
Oproti metodě short drop považována za humánnější díky okamžitému zlomení vazu následovaném bezvědomím, ovšem ne vždy. Problém u short dropu je zřejmě ten, že je užívaná standartní délka lana(1,2 m - 1,8 m) bez ohledu na výšku a váhu odsouzeného.

"This method was used to execute condemned Nazis under United States jurisdiction after the Nuremberg Trials including Joachim von Ribbentrop and Ernst Kaltenbrunner.[2] In the execution of Ribbentrop, historian Giles MacDonogh records that: "The hangman botched the execution and the rope throttled the former foreign minister for twenty minutes before he expired."

Takže ani v případě metody standart drop nedošlo vždy ke zlomení vazu, Ribbentrop se údajně škrtil 20minut.

long drop
"This process, also known as the measured drop, was introduced to Britain in 1872 by William Marwood as a scientific advance on the standard drop. Instead of everyone falling the same standard distance, the person's height and weight[5] were used to determine how much slack would be provided in the rope so that the distance dropped would be enough to ensure that the neck was broken, but not so much that the person was decapitated."

v případě způsobu long drop se délka lana vypočítává dle tabulek tak, aby byl zlomen vaz, ale současně nedošlo k dekapitaci. Přesto k dekapitaci občas dojde. Tady píší, ne o Sadámovi, ale Tikritím.
.
"One of the more recent decapitations as a result of the long drop occurred when Barzan Ibrahim al-Tikriti was hanged in Iraq in 2007.[7] Accidental decapitation also occurred during the 1962 hanging of Arthur Lucas, one of the last two people to be put to death in Canada.[8]"
----------------
Při oběšení vezměte v úvahu tří prvky působící společně, ale smrtící je každý zvlášť.

1) uzavření dýchacích cest.. umírání udušením je obdobou utopení.

2) uzavření krkavic - zastavení krevního oběhu do mozku, tedy zamezení zásobování mozku kyslíkem atd.

3) přerušení míchy v důsledku mechanického působení zpravidla ve spoji atlas (C1) - epistropheus (C2). K tomu dochází buď trhnutím (směrovaným) na konci pádu (důležitá je poloha oka za uchem), nebo vyvoláním napětí hmotností s přídavným tahem zátěží (u rakouského tradičního způsobu tahem pomocníků za spodní provaz) a následné dopomoci rukama kata. Zlomením vazu nastává okamžitá smrt.
medikolog

to jo, ale jen při uzavření krkvic a zlomení vazu následuje bezprostřední bezvědomí(u krkavic asi po 3 sekundách)
Při dušení se člověk dost natrápí než ztratí vědomí a přestane prožívat bolest
07. 04. 2014 | 10:27

Richard napsal(a):

"Pomocníci pomocí horního lana odsouzence vytáhnou vzhůru, kat nasadí oprátku na hrdlo a zavěsí konec na hák, velí dolů - pomocníci pustí horní lano a začnou vší silou táhnout spodní uchycené smyčkou k nohám popraveného...

Stejným způsobem byla popravena Milada Horáková.

Další popravy v ČSR byly provedeny metodou short drop s propadlištěm.... "
medikolog
---------
podle mě je meotoda short drop právě ta, kterou jste popsal
nevím tedy jakou metodu máte na mysli, když píšete, "další popravy v ČSR byly provedeny short drop s propadlištěm....."

A short drop variant is the Austro-Hungarian "pole" method, in which the following steps take place:
1.The condemned is made to stand before a specialized vertical pole or pillar, approximately 10 feet (3.0 m) in height
2.A rope is attached around the condemned's feet and routed through a pulley at the base of the pole
3.The condemned is hoisted to the top of pole by means of a sling running across the chest and under the armpits
4.A narrow diameter noose is looped around the prisoner's neck, then secured to a hook mounted at the top of the pole
5.The chest sling is released, and the prisoner is rapidly jerked downward by the assistant executioners via the foot rope.
6.The executioner stands on a stepped platform approximately 4 feet (1.2 m) high beside the condemned, and guides the head downward with his hand simultaneous to the efforts of his assistants.

Nazi war criminal Karl Hermann Frank was executed in this manner in 1946 in Prague.
07. 04. 2014 | 10:57

skeptický napsal(a):

Ve světě se vracejí k humánnějším formám.
Jedna vláda prý nakoupila 30,000 guillotin.
Tam ovšem mají problém,protože mezi křesťanskými náboženstvími se šíří terorismus.
08. 04. 2014 | 01:23

Richard napsal(a):

skeptický
Ono to s těmi popravami asi není úplně snadné. I samotní Amíci vyměnili popravu věšením metodou long drop, která se může jevit jako humánní, za plynovou komoru, jako primární způsob usmrcení odsouzeného. Došlo k tomu po zpackané popravě Evy Dugan v r. 1930 při níž byla dekapitována.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hanging(na straně je fotka dekapitovaného)
Pak maj v historii ještě elektrické křeslo. Teď tuším používaj smrtící injekci, ale zas maj problém s náplní. Někomu se po ní nechce asi usnout a umřít.
08. 04. 2014 | 11:14

skeptický napsal(a):

V américe z poprav udělali byznys.Oni mají vůbec takovou zbabělou zálibu týrat.
Ze světa tam nalezla ta nejhorší verbež,a ta echt tomu vládne.

V současnosti poprava příjde na více peněz než živit odsouzence k doživotí.
Dneska nechají odsouzeného vyhnít v cele smrti i dvacet let,prý aby se předešlo omylům.Nikdy neví kdy.V některých případech to díky DNA klaplo.Nedávno jednoho pustili po padesáti letech.Já bych šel poděkovat těm,co mne tam dostali,pokud ještě žijí,a doufal,že ano.
Uzel se musí dávat pod levé ucho,aby to zlomilo krk.
Spánek je mladší sestra smrti.Spím docela rád.

Představte si náhrobní kámen s nápisem :
Dotlouklo ušlechtilé srdce. R.I.P.
08. 04. 2014 | 12:00

Richard napsal(a):

"Spánek je mladší sestra smrti.Spím docela rád."
skeptický
.
Hypnos - (latinsky Somnus) je v řecké mytologii syn bohyně noci Nykty a bratr (dvojče) boha smrti Thanata. Je to bůh spánku a sám spánek.
wiki
----
"Ze světa tam nalezla ta nejhorší verbež,a ta echt tomu vládne."
s.
aha, a zbytek jsme teda elita, jo? šmarjá skeptický
08. 04. 2014 | 12:27

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To Ludvík Kabelka
Pane Kabelka,
Horáková byla "popravena" jinak než K.H. Frank. Prkno není prkno.
Sledujete-li přesný záznam popravy K.H. Franka, tak tento byl popraven pádem dolů, tedy zlomeným vazem a nikoli škrcením a udušením. Nikdo mu za nohy netahal a ani by to nebylo technicky proveditelné. Po zlomení vazu k němu hned přiskakuje pomocník kata zatlačuje mu oči. To znamená, že odsouzenec byl okamžitě mrtev.
Opačně tomu bylo v případu Horákové.
Tu údajně "škrtili" a tím "umírala" skoro čtvrt hodiny.
Pomocník kata jí tahal za svázané nohy - to se provádí na prkně pouze v leže. Proč by jí tahal za nohy, kdyby měla zlomený vaz, jako K.H. Frank.
Byl by to také jediný způsob jak provézt fingovanou popravu.
Na rozdíl od Franka, "poprava" Horákové nebyla filmována ani fotografována.
To je neobvyklé.
Ze zápisu nevyplývá, že by jí katův pomocník zatlačoval oči, což se běžně provádí. Všechny doličné předměty neodkladně zmizely neznámo kam - stopy jsou zahlazeny a nelze dokázat vůbec nic... Typická Horáková!
To vše by napovídalo Ströbingerově a Kopeckého hypotéze, že k smrti odsouzená byla, poprava se ve skutečnosti nevykonala.
09. 04. 2014 | 00:12

Richard napsal(a):

"Sledujete-li přesný záznam popravy K.H. Franka, tak tento byl popraven pádem dolů, tedy zlomeným vazem a nikoli škrcením a udušením. Nikdo mu za nohy netahal a ani by to nebylo technicky proveditelné."
Dr. Dr.
.
pane autore, pusťte si to video ještě jednou a uvidíte, že asistenti tahají za lano, které vede před spodní kladku, čímž právě dodhází ke zlomení vazu. Délka Frankova pádu nebyla ke spontánnímu zlomení obratlů ani trochu dostačující.
Zde je popsán způsob popravy na Rakousko - maďarský způsob short dropu(který se prováděl také u nás), stejně jako Frankova poprava v šesti bodech.

A short drop variant is the Austro-Hungarian "pole" method, in which the following steps take place:
.

1.The condemned is made to stand before a specialized vertical pole or pillar, approximately 10 feet (3.0 m) in height
(odsouzenec je postaven před specializovanou VERTIKÁLNÍ tyč nebo sloup, asi 3m vysoký)

2.A rope is attached around the condemned's feet and routed through a pulley at the base of the pole
(provaz je připevněn kolem odsouzencových nohou, veden přes kladku na spodní části sloupu)
.
3.The condemned is hoisted to the top of pole by means of a sling running across the chest and under the armpits
(odsouzenec je zvednut do horní části sloupu pomocí pásů upevněných přes hrudník a podpaží)
.
4.A narrow diameter noose is looped around the prisoner's neck, then secured to a hook mounted at the top of the pole
(úzká smyčka je uvázána kolem odsouzencova krku, pak připevněna k háčku namontovaném v horní části sloupu)
.
5.The chest sling is released, and the prisoner is rapidly jerked downward by the assistant executioners via the foot rope.
(popruh je uvolněn a odsouzenec je prudce trhnut směrem dolů asistentem popravčího přes lano uvázané za nohy)
.
6.The executioner stands on a stepped platform approximately 4 feet (1.2 m) high beside the condemned, and guides the head downward with his hand simultaneous to the efforts of his assistants.
(kat stojí na plošině ve výšce přibližně 1,2m vedle odsouzence a rukou doprovází hlavu dolů za současného úsilí svých asistentů)
.
Nazi war criminal Karl Hermann Frank was executed in this manner in 1946 in Prague.
(nacistický válečný zločinec K. H. Frank byl tímto způsobem popraven v Praze r. 1946)
----------------
"Opačně tomu bylo v případu Horákové.
Tu údajně "škrtili" a tím "umírala" skoro čtvrt hodiny.
Pomocník kata jí tahal za svázané nohy - to se provádí na prkně pouze v leže. Proč by jí tahal za nohy, kdyby měla zlomený vaz, jako K.H. Frank."
Dr.Dr.

je možné, že v případě Horákové nebylo škubnutí lana uvázaného k jejím nohám a vedeným přes spodní kladku, dostatečně prudké, proto nedošlo ke zlomení vazu, ale k následnému rdoušení.
Poprava na horizontálním prkně mi přijde nesmysl, o tom jsem nikde neslyšel ani nečetl. Pokud máte o tomto typu popravy nějaké obecné info, prosím zkuste ho zde vložit.
09. 04. 2014 | 11:19

Richard napsal(a):

ještě jedna věc
Totalitární systémy se rozpadají většinou zevnitř. Pokud by bývalý SSSR nebyl nemocný uvnitř, tlak USA by těžko vedl k jeho rozpadu.
V patologických systémech ambice maří samy sebe, byť samozřejmě mají své vnější vyjádření "rozpadu".
09. 04. 2014 | 12:11

Richard napsal(a):

pardon, tento příspěvek patří jinam
09. 04. 2014 | 12:12

Ludvík Kabelka napsal(a):

To autor Dr.Dr. Buquoy

Milý autore,
K.H.Frank a M.Horáková byli popraveni shodným způsobem. Tedy na fošně vytaženi nahoru, nasazená oprátka navléhnuta hák....atd. atd.
To si snad myslíte, že Horákovou extra škrtili vleže a ostatní věšeli podle rakousko- uherského způsobu. (Jak jste na tu pitomost, tj. popravu na fošně vleže vůbec přišel?)
Když už udělám chybu, tak ji asi uznám, nebo se snad mýlím?
10. 04. 2014 | 11:47

Richard napsal(a):

horizontální metoda, kterou autor předkládá, připomíná spíš vymáhání skrze církevní útrpné právo, středověké natahování čarodějnic na skřipci(možné také odtud autorovy obraz v leže), byť tenkrát tuším od sebe velcí křesťanští zastánci vyvolené pravdy, netahali hlavu a nohy, ale ruce a nohy.
třikrát hip hip hurá zákonu o "církevním vyrovnání"
10. 04. 2014 | 14:44

L. napsal(a):

Autor je lidský odpad!!!!!
18. 04. 2014 | 12:44

Michael W. napsal(a):

Snaha komunistu nebo tech s nimi sympatisujicimi zpochybnit zlociny komunisticke ery vcetne justicnich vrazd tim, ze se nektere vlastne vubec nestaly. Kdo prozil zminene obdobi v CSR ma male pochyby o tom, ze vrazdy "lidovych" soudu byly vrazdy dokonane, stejne jako ti, kteri byli odsouzeni do vezeni/zalaru v nich skutecne skoncili. Komunisticky rezim se tim nejen netajil, on se svym zverstvim pysnil. Komunisticka rezim Horakovou na smrt poslal a take ji v souladu s rozsudkem usmrtil. Kdyby tomu tak nebylo, uz davno bychom se o tom dozvedeli.
01. 03. 2015 | 03:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy