Klausova tlustá čára za korupcí

03. 01. 2013 | 23:11
Přečteno 7842 krát
President Václav Klaus vyhlásil k 20.výročí vzniku republiky rozsáhlou amnestii. Samotná amnestie není nic špatného, pokud by šlo o amnestii tedy prominutí trestů za bagatelní trestné činy zejména pak nedbalostní, tj. neúmyslné trestné činy, jako to teď udělali na Slovensku. To však není tento případ. Amnestie vyhlášená Klausem se týká trestných činů i velmi závažných, zejména pak majetkové a hospodářské trestné činnosti.

Jestliže je amnestie pro trestné činy, kdy trestní řízení trvá více
jak osm let, omezena na trestné činy se sazbou (dle trestního zákoníku)
do deset let, znamená to, že se jedná o amnestii na téměř všechny
majetkové a hospodářské trestné činy. A to včetně podvodu, úvěrového
podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, dotačního podvodu,
zneužití informace a postavení v obchodním styku - tedy tzv.
tunelování, dále většiny trestných činů přijímání úplatku a podplácení,
zpronevěry, porušování povinností při správě cizího majetku,
poškozování věřitele, pletichy při veřejných zakázkách.

Amnestie takto vlastně představuje tlustou čáru za minulými podvody a
korupčními skandály, za celou érou 90. let a počátku nového tisíciletí.

Přitom to, že trestní stíhání (od zahájení až po pravomocné odsouzení)
trvá více jak osm let, není zdaleka dáno liknavostí orgánů činných v
trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy), ale velmi
často to je důsledkem nejrůznějších průtahů ze strany obžalovaných či
jejich obhájců (omluvy z důvodů nemoci, námitky bránící postupu řízení
apod.). Navíc u korupčních kauz a kauz s politickým pozadím je nejčastější
příčina dlouhotrvajících trestního řízení v tom, že zde v pozadí existují
tlaky na to, aby se kauza vůbec nevyšetřovala či nedostala před soud.

Amnestie v těchto případech pak je jen završením těchto snah "přikrýt"
politicky citlivé kauzy, do nichž jsou vlivní lidé zapleteni.
Zastavení trestních stíhání v těchto případech pak znamená nejen
generální pardon různým podvodníkům, tunelářům a korupčníkům, ale i
to, že se poškození již nebudou moci domáhat náhrady škody, kterou jim
pachatelé způsobili! To hrozí právě v případech, kdy amnestií rozhodl
prezident o zastavení probíhajícího trestního stíhání, kde nebylo pravomocně
skončeno trestní stíhání. Dále se amnestie vztahuje i na tresty do dvou let nepodmíněně, což se může týkat i závažných korupčních kauz a daňových či jiných podvodů.

Podle čl. 54 Ústavy je prezident z výkonu své funkce neodpovědný a odpovědnost za vyhlášení amnestie dle čl. 63 nese vláda, a protože se jedná o pravomoc prezidenta podmíněnou, je k amnestii nutný spolupodpis předsedy vlády nebo pověřeného člena vlády. Z toho jasně vyplývá, že bez souhlasu vlády by Václav Klaus nemohl takovouto amnestii vyhlásit. Vláda, která vyhlásila boj s korupcí za jeden ze svých hlavních cílů, nese za tuto hanebnou amnestii odpovědnost.

Jako jsme marně po Sametové revoluci bojovali proti tomu, aby se udělala tlustá čára za zločiny komunismu a aby se alespoň v symbolické rovině dostalo trestu komunistickým zločincům, tak i nyní vedeme stejně marný boj. Korupční stejně jako komunistické zločiny nebudou potrestány. Tehdy stáli v cestě klíčoví funkcionáři justice, kteří za každou cenu hledali právnické kličky k tomu, aby spravedlnost nebyla naplněna. Dnes stojí v cestě amnestie presidenta.

President a vláda se touto amnestií vysmáli všem snahám o boj s korupcí. Policie a celý justiční systém byl, co se boje s korupcí týče, postaven do autu. Korupčníci a jejich spřeženci z řad politiků mohou otevírat šampaňské, amnestie je nevratná a nezrušitelná. Václav Klaus, který vždycky odmítal rozlišovat čisté a špinavé peníze, se stal nejen symbolem mafiánského kapitalismu, ale touto amnestií i jeho účinnou součástí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

... napsal(a):

Existuje jediné řešení. Nemorální amnestii nerespektovat. Na to jsou však občané ČR příliš slabí a lokajští.
03. 01. 2013 | 23:24

Al Jouda napsal(a):

Svého času se podařilo Václavu Klausovi zhasnout, aby se dalo pohodlně krást. Nyní se mu podařilo vyrazit pojistky až na transformátoru :))))
03. 01. 2013 | 23:25

mb napsal(a):

njn ... Václav Klaus, který vždycky odmítal rozlišovat čisté a špinavé peníze, se stal nejen symbolem mafiánského kapitalismu, ale touto amnestií i jeho účinnou součástí.

... a vy byste snad od Klause čekal něco/cokoli jiného ? ...
03. 01. 2013 | 23:43

Ruzyňské trdliště napsal(a):

Al Jouda , to spíš platí na Havla.
03. 01. 2013 | 23:45

Rumcajs napsal(a):

Dovolím si tady umístit části blogu pana Koudelky. Doufám, že pro pana Šterna budou silně poučné

1. Zastavení se netýká závažných trestných činů s trestem odnětí svobody nad 10 let, uprchlíků do ciziny a skrývajících se osob. Např. v případě korupce úřední osoby, která příjme úplatek ve výši 500 000 Kč, může být uložen trest 12 let, tedy se na to zastavení nevztahuje.

2. Amnestovanému zůstává povinnost nahradit škodu.

3.Podle Evropského soudu pro lidská práva trestní stíhání trvající déle než šest let nelze tolerovat.

Doufám pane Šterne, že to pro Vás bylo poučné.
03. 01. 2013 | 23:47

Robin Trmák napsal(a):

Neblázni trdliště
03. 01. 2013 | 23:49

JenTak napsal(a):

Ruzyňské trdliště
Lžete. Havel nikdy nebyl v pozici, aby mohl ovlivnit rozkradení republiky, zato Klaus ano. Jeho slova, že samotná privatizace je důležitější než zákon k ní, pak hovoří jasně.
03. 01. 2013 | 23:58

Sláma napsal(a):

Nevím, proč se pan Štern diví. ODS vždy byla a je volné sdružení kmotrů, jejich nohsledů a odkláněčů všeho druhu. A tato amnestie je je dalším z řetěze důkazů, které to potvrzují.
Pro pobavení doporučuji pustit si z archivu České televize dnešní Události - komentáře. Pan senátor Kubera tam obhajoval udělení amnestie mimo jiné i srovnáváním s řidiči, kteří na dálnci D1 překračují rychlost. Dost komické. Celé jeho obhajování bylo velice křečovité a nepřesvědčivé.
Zajímavá bylo i další téma diskuze, které se týkalo madame Peake. Samozřejmě, jak jsme všichni čekali, paní Peake obrátila a bude pokračovat v podpoře Vlády korupce a rozkrádání. Jde jí přeci jenom také o plat místopředsedkyně vlády, i když bez portfeje. ODS si zjevně chystá ponechat velkou pokladničku resortu dopravy i o něco menší pokladničku resortu obrany. Zřejmě se v nejbližší době dočkáme nějakých zajímavých armádních akvizic. Že by tentokrát třeba ponorka? Ta se osvědčila už v Řecku, tak proč ne?
V každém případě prý nezbytně potřebujeme 30 obrněných vozidel proti minám, abychom zase mohli humanitárně ostřelovat vesničani v nějaké vzdálené zemi ...
04. 01. 2013 | 00:28

mb napsal(a):

ad sláma ... kubera je schopnej říci že kouření zlepšuje zdraví ... a že kuřáci maj vytrénovaný plicní sklípky ... a ve smogu netrpí nemocemi ...

je to podobná sorta jako kikina, vajgl, jakl, hájek ...

doesn´t matter ...

peak nemá smysl komentovat ... za komentář stojí to, že vyprázdněnost slov a mluvy je horší nežli za bolševika ...

nečas: nepřipustím vládu která stojí na několika málo poslancích ...

peak: s nečasem končím ...

už ani nemá smysl přemýšlet ... zda ti lidé / říká se jim politici / právě lžou, mluví pravdu, mlží ... či jak dlouho ten silný názor který právě řekli a zastávají bude platit ...

den, dva , několik hodin, v tuto chvíli ... ???

v tuto chvíli ... vždy bude vše jen v tuto chvíli ...

... njn, stane se ...
04. 01. 2013 | 00:39

máma napsal(a):

Jak mám vychovávat svoje děti? V jakých ideích?
04. 01. 2013 | 01:39

šetřílek napsal(a):

Šternova tlustá čára na hlavě.
Naznačuje, kde se které jeho myšlenky zrovna nalezly.
Spřeženci mohou otvírat šaumbpaňské.
Jen nikomu nejni jasno, kde ta třetí síla které Štern věnuje své sympatie.
Možná vůbec žádná není.
Možná kožená hlava spotřebuje všechno sama.
Pak bych s šampusem byl opatrný.
04. 01. 2013 | 01:39

Aleš Řešitel napsal(a):

O čem chcete diskutovat. Král zlodějů vynesl rozsudek i s nabytím plné moci. Vláda rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci zastoupená šašky všeho druhu, řízená mafiánskými loutkoherci tento akt dovršila. Jediné co je možné, postavit tuto zločineckou vládu, její protagonisty a vrchního zloděje mimo zákon, zákon o nepromlčitelnosti těchto zločinů a obžalovat je z vlastizrady, z ekonomické devastace a rozkradení státního majetku. Jiný způsob nápravy není možný, nelze jinak navrátit pojem spravedlnost, čest a morální hodnoty. Nevím zda je tato následně uvedená zpráva pravdivá, ale vůbec bych se nedivil, pokud by od této zločinecké vlády a zloděje na hradě dával civilizovaný demokratický svět ruce pryč a pohrdal jimi. "Tuto zprávu vydala -
Hana Jakobová - pracuje v Europadomstolens domar i mål mot utomnordiska länder ve společnosti Utrikesdepartementet - Švédské království, studovala na škole Právnická fakulta UK Bydlí ve městě Kungsholmen, Stockholms Län, Sweden

Švédský král a vláda odmítli decentně návštěvu totalitní vlády ODS a TOP09.
Švédská vláda nechce připustit, aby slavnost pošpinila Česká vláda, která prosazuje politiku otrokářství a která provozuje lichvářské exekuce proti vlastním obyvatelům - občanům České republiky.
Švédsko je právním demokratickým státem a pohrdá návštěvou Klause, Nečase a Kalouska i Schwarzenberga.
Česká republika je v rámci EU jediným neprávním státem, kde zločin a korupce proniká od vlády přes policii a soudy až do médií.
Švédsko se distancuje od současné české vlády až do její demise a vyšetření zpronevěry 500 miliard, které ODS a TOP09 rozkradly z dotací z EU do ČR.
Česká reprezentace má zákaz vstoupit na území Švédska! FCB dnes
Svobodě zvoní hrana
Včera v 0:25

Asi to stálo za poslech a pak ať něco říkají o svobodném přístupu k informacím
Ke včerjší a dnešní zprávě na FCB ohledně pozvání do Norska dodatek z dnešního večera,
(Na příkaz Václava Klause média nesměla překládat projev švédského krále při udílení ceny míru EU v přímém přenosu na ČT24.)
-------- Původní zpráva --------

FCB dnes : Hana Jakobová Sweden
Prezident EU Barroso řekl při zahájení předávání Nobelových cen v Norském Oslo toto..
"Ani tady nebudou představitelé Česka - politici s kriminálním pozadím nesmí sedět v sále s ostatními reprezentanty a královskými rodinami"... — v Kungsholmen-Stockholm
A Česká média opět mlčí !!!

TAK TO SI VŠICHNI DOBŘE PŘEČTĚTE- TEĎ JIŽ ZBÝVAJÍ JEN BLANIČTÍ RYTÍŘI SE SVATÝM VÁCLAVEM, PROTOŽE MAJÍ PŘIJET AŽ BUDE V ČECHÁCH NEJHŮŘ :-((:-((
JAKÁ JE DNEŠNÍ MORÁLNÍ HODNOTA??????????????????????:-((:-(( "
ales.resitel@centrum,cz
04. 01. 2013 | 01:52

Kastelán napsal(a):

máma
naučte své děti lhát.
04. 01. 2013 | 01:57

Emil napsal(a):

Klaus - mistr sachovych tahu
Mistrovsky tah to nebyl, ale tim, ze vyhlasil amnestii necekane, bez diskuze s dalsimi ustavnimi ciniteli, se mu s pomoci tvarohoveho Tolji, podarilo prosadit tuto brutalni amnestii, ktera by jinak zadnou diskusi neprezila ve stejne podobe.
Klaus neni pravy demokrat.
Prezident Klaus skodil Ceske republice.
Myslim si, ze je nekym tvrde vydirany.
04. 01. 2013 | 03:19

Konrad napsal(a):

Podle "genialniho ekonoma" Klause, je korupce soucasti ekonomiky - soucast "neviditelne ruky trhu. Pomoci korupce zde vytvoril bohatou vrstvu, ktera zde po pred rokem 89 neexistovala. Svymi ciny i vyroky vzdy korupci podporoval, nikdy se vuci ni nevymezil. Bylo to znamo uz davno, a presto se stal premierem, pozdeji i prezidentem . Stale ma vysokou podporu obyvatelstva, tim se spousta obcanu stava spolupachatelem tohoto ekonomickeho zlocince. Jenom nechapu proc se ted vsichni divi, ti co mu pomahali na hrad, najednou krici : skandaaaaal.
04. 01. 2013 | 03:43

Důchodce68r napsal(a):

Neuvěřitelné co v klidu snesem. Snad by bylo dobře, aby to skončilo špatně.
04. 01. 2013 | 05:47

Veličko napsal(a):

Výpis z rejstříku trestů je teď BEZCENÝ CÁR PAPÍRU. NEVÍM PROČ za to platit stovku a dávat to zaměstnavateli. Tragikomická byrokracie
04. 01. 2013 | 06:48

Ládik!!! napsal(a):

23 let u koryt byli a kradli převážně komunisti a jejich děti. Jejich amnestováním Klaus potvrdil kontinuitu kremelského lokaje.
04. 01. 2013 | 07:03

Ládik!!! napsal(a):

Nepotrestaných je násobně víc, než amnestovaných - v podstatě o nic nejde. Jen bouře ve sklenici vody.
04. 01. 2013 | 07:04

honza napsal(a):

Tak Rumcajs klesl už tak hluboko, že cituje slova bývalého levounového poslance... Jinak myslím pane Štern, že k Vašemu blogu není co dodat, ale co čekat od panoptika typu Klaus, Hájek, Jakl. Myslím, že po tomto prezidentově závěrečném gestu už, až na pár vyjíémek, prokoukli i ti zaslepení..
04. 01. 2013 | 07:06

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Klaus si opět získal nové sympatizanty a jako tradičně mezi těmi všeho schopnými. Tečka nebo spíše vykřičník za Klausovou politikou, špinavou politikou špinavých peněz, populismu a intrik tohoto bezskorpulózního technokrata moci.

V tomto musím s Topolánkem souhlasit
„Prezident podle Topolánka popírá ústavu a chová se jako absolutistický vládce. "Je třeba čelit tomu byzantskému způsobu vládnutí Václava Klause," varoval Topolánek.“

Doufám, že většině lidí co nejdříve dojde, že Klaus není tím, jak jej vidí mnozí čeští Pepíci, ale tím, jak jej vidí v zahraničí.
Idealizovat si našeho ochránce je lhaní si do vlastní kapsy.
04. 01. 2013 | 07:12

David napsal(a):

"...Zastavení trestních stíhání v těchto případech pak znamená nejen generální pardon různým podvodníkům, tunelářům a korupčníkům, ale i to, že se poškození již nebudou moci domáhat náhrady škody, kterou jim pachatelé způsobili!

...Z toho jasně vyplývá, že bez souhlasu vlády by Václav Klaus nemohl takovouto amnestii vyhlásit...."

--------------------------------------------------------------------------------------

Z toho tedy vyplývá, že souhlas vlády není to stejné, jako souhlas jen Nečase? Potom Nečas podvedl další členy vlády, že jim nic neřekl? To by pak měl Nečas podat demisi!

Jinak to byla velice pečlivě připravená a promyšlená akce!

Potom co se stalo je už naprosto jasné a nesporné, že:

Podle vicekancléře nynějšího prezidenta Petra Hájka je prezident Václav Klaus v satanových službách a je nástrojem lži a nenávisti.

Nástrojem pravdy a lásky naopak stále zůstává předchozí hlava státu Václav Havel.

Účinek této STRAŠNÉ amnestie je naprosto DEVASTUJÍCÍ a DEMORALIZUJÍCÍ na naši společnost. To je naprostá KATASTROFA!!!

Ta amnestie je plivnutím do tváře všem slušným lidem!!!

Klaus se chtěl zapsat do dějin, aby se dostal do čítanek.

To se mu už splní. Bude navěky považován za služebníka satana - v satanových službách a zosobněním ZLA, LŽI a NENÁVISTI.

Z ČT 1 jsem se dozvěděl, že se připravuje rozloučení senátorů a poslanců s Klausem a hledají se vhodné prostory, kde by se všichni vešli.

Nejlepší řešení by bylo, aby všichni senátoři a poslanci, kteří považují Klause za darebáka, aby se toho posledního setkání NA PROTEST nezůčastnili. Ať se s ním jdou loučit jen ti, kteří si do váží, aby se nemuseli pokrytecky přetvařovat. Alespoň občané uvidí, kdo je kdo.

http://www.novinky.cz/domaci/289297-pardon-od-klause-dostane-na-dvacet-tisic-lidi.html
04. 01. 2013 | 07:20

Čankajšek napsal(a):

Do vysokých státních funkcí se podvodem na voličích dostala spodina národa. Slušný člověk jim vadí, korupčník a zloděj, který se náhodou dostal do lochu, je jejich kamarád. Proto Klaus s Nečasem museli udělat pořádek a své soukmenovce osvobodit.
A tak tady žijeme, ryjeme držkou v zemi, mlčíme a necháme se okrádat. Co jsme to za národ?
04. 01. 2013 | 07:55

Pavel13 napsal(a):

David napsal(a):
"Z ČT 1 jsem se dozvěděl, že se připravuje rozloučení senátorů a poslanců s Klausem a hledají se vhodné prostory, kde by se všichni vešli.
Nejlepší řešení by bylo, aby všichni senátoři a poslanci, kteří považují Klause za darebáka, aby se toho posledního setkání NA PROTEST nezůčastnili. Ať se s ním jdou loučit jen ti, kteří si do váží, aby se nemuseli pokrytecky přetvařovat. Alespoň občané uvidí, kdo je kdo."

Připojuji se. Pak by musel stačit k rozloučení podstatně menší prostor. Slyšel jsem o nějakých zcela nedávno uvolněných místnostech ve státních budovách, které by se k tomuto účelu hodily báječně.
04. 01. 2013 | 08:01

Targus napsal(a):

To Rumcajs:

Hele, běž sbírat žaludy a futrovat srnky, než ti někdo vytuneluje Řáholec. Pak budeš blbě čumět na pařezy, srny budou v jelením guláši knížepána a Manka bude denodenně vařit jen šťovíkovou polívku.

Jinak když je zastaveno soudní řízení, sodům je de facto zakázána činnost a není rozhodnuto o vině, může velmi těžko postižený žádat po tuneláři náhradu, hlupáku z lesa.
04. 01. 2013 | 08:15

komisař rex napsal(a):

ukázalo se, že křehký hošík dokáže řádit víc než křehká dívenka.
Kvóty na 40% žen v politice a správních radách je nutnost. Za prezidenta bychom měli také vybrat ženu, ať už je jaká je.
04. 01. 2013 | 08:15

neo napsal(a):

Aleš Řešitel:

další takovej ňoumík, kterej ví o Švédsku akorát to, že hrajou hokej a bere vážně typický hoax.
04. 01. 2013 | 08:23

vasja napsal(a):

Až se časem palice vyčistěj od chemie, bude pohled na amnestii uplně jinej.
04. 01. 2013 | 08:27

Targus napsal(a):

To neo:

Není nic jednoduššího, než najít na netu příslušné záběry a vložit sem odkazy. Pak budem vědět, kdo polhává.
04. 01. 2013 | 08:28

neo napsal(a):

Targus:

http://www.hoax.cz/hoax/omluva---svedsko-se-distancuje-od-soucasne-ceske-vlady/
04. 01. 2013 | 08:33

Stanislav Tichý napsal(a):

Děkujeme za článek, dost výstižné. Myslím, že nastal ten pravý čas na žalobu na klause, jako vlastizrádce, což je ústavně možné. Pokud pustí dalších 20 tisíc lidí, zbude tu jen marazmus a špína, to padá na něho a nečase.
04. 01. 2013 | 08:34

Targus napsal(a):

To Vasja:

Jakej? U mě zůstává zloděj zlodějem, basa basou, lump lumpem, zaprodanec zaprodancem.

V Union bance jsem měl složenou kauci, která vyhučela někam do zahraničí. Sice to bylo pár peněz, ale protože jsem je musel vydělat, celkem mi to vadí. Naprosto nechápu, proč by se měl národ skládat na partu zlodějů. Nevidím rozdíl mezi konáním tuneláře a klasickou vloupačkou do bytu.
04. 01. 2013 | 08:36

vasja napsal(a):

Targus.
Nevim
Zatim to je jako pod marjánkou. Sám možná uvidíte. Je to třeba vydejchat a nenechat se zbytečně dopovat lidma, jako třebas je ten napudrovanej vopičák Moravec.
04. 01. 2013 | 08:50

Targus napsal(a):

To neo:

Chyba. Měl jste sem dát tohleto.

http://www.nobelprize.org/

Vy se živíte jako finanční analytik? Který hlupák vám cpe prachy?
04. 01. 2013 | 08:51

gaia napsal(a):

Inci

to můžete tvrdit tak leda tady na netu. Už vidím, jak se zas budou odlévat vosková srdce, Duka bude šaškovat s kadidlem v katedrále a Lucie Bílá bude řádit víc než Fenič. A tisíce zdravic ze zahraničí a povinná školní četba Kalusoyvy zápisky z cest a Modrá nikoli zelená planeta.
04. 01. 2013 | 08:52

pro čtenáře blesku napsal(a):

pane Štern,píšete že se prezident Klaus a vláda amnestií vysmáli všem snahám o boj s korupcí.Opak je pravdou pane Štern,všechnu snahu o zaražení korupce pohřbili ti co nedokázali velké kauzy dostat za mříže.A víte proč? protože na světě všechno souvisí se vším a nic se neděje jen tak.Teď čtěte pozorně-nejdříve se stal zločin-ten začala vyšetřovat policie,to co vyšetřila předala soudcům,soudci soudili,žalobci žalovali atd.atd. a DLOUHÁ LÉTA NIC.Nikdy pane ŠTERN,nikdy se tyto věci nedějí obráceně protože všechno souvisí se vším a nic se neděje jen tak.Nejdřív se stane zločin potom se obžaluje potom se soudí a když to celé roky nejde a nejde přišla amina která se do něčeho přesně ztrefila (jak je u Klause zvykem).Vaše tvrzení připomíná pěkně propečený polárkový dort, podobně jako blábolení soudruhů Sobotky,Zaorálka,Tejce a ostatních expertů na všechno že s amnestií nesouhlasí 90% občanů(jak to tak rychle zjistili?)
04. 01. 2013 | 08:58

Sláma napsal(a):

Sklony Václava Klause k autoritářství jsou dávno známy. Postavil ODS na vůdcovském principu, postupně z ní vyhodil či vytlačil těch pár trochu slušnějších a poctivějších lidí. O to samé se snaží i ve státních funkcích. Obklopil se lidmi, kteří jej slepě adorují, naprosto mezi nimi chybí skutečná osobnost. Není tajemstvím, že ideálem státního zřízení je pro Václava Klause despocie východního typu - ovšem v čele s Václavam Klausem.
Udělená amnestie přesně zapadá do jeho psychologického profilu. Je to akt monarchy, který se neohlíží napravo ani nalevo.
04. 01. 2013 | 09:00

vico napsal(a):

Sami si za to, knedlíci, můžete. Nikdo se neměl k oslavě dvacátého výročí vzniku ČR, a tak se něco muselo urychleně udělat. Z fotek veselých excelentních Rómů/citace Yo Yo Bend/ mafiánských strýců čekajících s lékařským dobrozdáním o neschopnosti účasti na hlavním líčení na spravedlnost/bez meče a s vyraženými zuby/ a všech těch čórkařů, kapsářů a kdovíjakých šíbrů je zřejmé, že to výročí oslavují a šampáňo teče proudem.

Čeští knedlíci a Pučmidráti, kteří donedávna v 70 procentní drtivé většině stáli za naším Vaškem, kterého nám může celej svět závidět, teď plivou vzteky do desetistupňového gambáče anebo,/jako já/ mlátí do klávesnice obstarožního keyboardu "protestní nóty".

Po všech těch stovkách krizí, kdy tahle povedená desperátská vládní parta byla na ručník, definitivně všechny ty Peaky, tunel-dědci, Čistí nečistí poznali, že zdejších Pučmidrátů netřeba se bát. Jó to v Indii vyšli do ulic a vláda velmi briskně zareagovala na otřesný případ znásilněné a posléze zavražděné indické dívky.

Blízké i vzdálenější zahraničí ČEZku už dávno nerozumí. Už nikdo nechápe smysl existence téhle vlády, která se svou popularitou blíží velikosti naší homosexuální menšiny/zatím to ještě čtyři procenta nejsou, ale dvanáct/. Zdejší většinoví lokajové jsou však desítky let zvyklí, že nám vládnou ti, které nikdo nechce. Peaka s šátkem kolem krku to ví.

Přečtěte si vynikající úvahu Nuby pod Sobotkou z dnešního rána. Sobotka s razancí řadového bankovního úředníka u přepážky vyhrožuje dalším ixtým vážným varováním. Opozice se zase v nočním přenosu z parlamentu za asistence několika nočních sov vykecá,/zatímco tunel-dědek udělí slibovaných 400 individuálních milostí pro ty, na které se Amnestií nedostalo a učiní tak opět se sebevědomým úsměvem na rtech/.

Jsme pro ně méně než náčiňová hadra a dobře nám tak. A hlavně nezapomeňte volit Zemana, ať má ta legrace nějaké pokračování a zbytečně se na Pražském hradě nehejbe s nábytkem.
04. 01. 2013 | 09:02

neo napsal(a):

Targus:

co to melete? Já se vyjadřoval k hoaxu, který uvedl Aleš Řešitel. Vy jste se připletl a žádal důkaz, tak jsem vám ho dal.

Ano, živím se jako finanční analytik a ten kdo mi cpe prachy je jeden z nejschopnějších a nejvzdělanějších lidí na světě.
04. 01. 2013 | 09:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
04. 01. 2013 | 09:16

Desiderius napsal(a):

Vždyť ti všichni amnestovaní zloději jsou obrazně řečeno Klausovi vojáci, které on používá ve svém soukromém boji se západním světem,demokracií,slušností a svobodou ruku v ruce s ruskými tajnými službami.Snad to konečně pochopí další lidé v této zemi. On je již minulost,ale pozor na Zemana, který je pokračovatelem těchto snah,je Klausem podporován a je stejný rusofil jako Klaus.Velmi nebezpečný člověk.
04. 01. 2013 | 09:25

Jiří Doskočil napsal(a):

Tato amnestie je flagrantním zneužitím pravomoci veřejného činitele. Za to by měl jít pan Klaus před soud. Nebo do blázince. pan klaus je buď zločinec, nebo blázen. Třetí možnost není.
04. 01. 2013 | 09:30

český maloměšťák napsal(a):

Žádná vláda ČR již několik měsíců neexituje.
Existuje pouze Ostuda ČR.

Hezký den všem těm, kdo ještě stále disponují zdravým a kritickým rozumem. Komu jej nenahradila kaše vymixovaná z různých Smluv s voliči apod.

Hnízdil a ostatní měli tenkrát pravdu. Bohužel byli haněni oni.
04. 01. 2013 | 09:31

Petr. napsal(a):

Jedna hádanka.
Kdo prohlásil tento slavný výrok? Klaus nebo Gross?
"Vše je tak křišťálově čisté, že to ani křišťálově čistší být nemůže!"

Odpověď: Nepsaná a stále platící opoziční smlouva! Protože stále platí 18=20-2
04. 01. 2013 | 09:34

vasja napsal(a):

Targus napsal(a):
To vasja:

To je váš názor.
Můj názor je asi takový. Po téhle finální facičce se může úplně lehce stát, že nějakému týpkovi opravdu hrábne a napumpuje některému z představenstva lumpů celý zásobník do střev.
----------------------------
Budu upřimnej, jo.
Já bych tomu týpkovi klidně zaplatil taxika směr Dolní a Horní komora našeho důstojného parlaqmentu:-))
04. 01. 2013 | 09:36

neo napsal(a):

targus:

jelikož stránka s hoaxy se zabývá hoaxy, tak jsem ji uvedl. Nemám důvod pátrat buhví kde po zdroji.

Litovat ho nemusíte a urážky si odpusťte kamioňáku.
04. 01. 2013 | 09:41

Anna napsal(a):

vico

Souhlasím a děkuji za odkaz na vyjádření Nuby u Sobotky.

Jen bych chtěla doplnit, že údajně žijeme v demokratické zemi s demokratickými volbami.

Cituji: Volby do Parlamentu České republiky

Politické strany odevzdají kandidátní listiny okresním úřadům v sídle volebního kraje. Kandidátní listina musí obsahovat:
•název politické strany
•jméno, věk, zaměstnání a bydliště kandidátů
•pořadí kandidátů na kandidátní listině

Nejvyšší počet kandidátů pro každý volební obvod je stanoven zákonem.

Úřad zaregistruje kandidátní listinu přinejmenším 45 dní přede dnem voleb a oznámí to politické straně. Proti nezaregistrování je možno se domáhat rozhodnutí krajského soudu.
-----
Jedna ze stran v koaliční vládě při volbách do Parlamentu neexistovala!!! Jak je tedy možné, že tam je?

Jen připomínám, že např. o církevních restitucích hlasovali poslanci LIDEM, kteří byli zvoleni do PS za stranu VV, přes nesoulad s programem VV a naprosto odlišně než poslanci VV.

Pokud si dobře vzpomínám, tak za totáče existovala možnost odvolat určitého poslance.
Kdopak jen u nás nastavil pravidla tak, že poslance NIKDO nemůže odvolat?

Teď mi tu zpívá Karel Kryl:

Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou
Ti, kteří kradli po léta dnes dvojnásobně kradou
Ti, kdo nás léta týrali nás vyhazují z práce
A z těch kdo pravdu zpívali dnes nadělali zrádce
Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce
A z těch kdo pravdu zpívali dnes nadělali zrádce

Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky
Brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky
Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky
My nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky
Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky
My nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky

Demokracie zavládla zpívá nám Gott a Walda
Zbaštíme sóju bez sádla u strejdy Mcdonalda
Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem
Pod střechou velký partaje se u koryta sejdem
Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem
Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem

Demokracie pánuje od Aše po Humenné
Samet i něha v pánu je a zuby vylomenné
Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí
Zaujímáme postoje místo abychom stáli
Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí
Zaujímáme postoje místo abychom stáli

Demokracie dozrává do žaludečních vředů
Bez poctivosti bez práva a hlavně bez ohledů
A je to mýlka soukromá snad optického klamu
Že místo srdce břicho má
A místo duše tlamu

https://www.youtube.com/watch?v=W0Mydquf9S8
04. 01. 2013 | 09:43

český maloměšťák napsal(a):

Rumcajs
Vy jistě musíte - coby subdodavatel na veřejné zakázky, které byly získány pomocí úplatku /Vaše - doložitelné tvrzení/..jistě z amnestie radost, ne ?

Hezký den.
04. 01. 2013 | 09:48

Gru napsal(a):

JenTak

Usilovně vnucovaná mantra havlovské kliky, která stále více zvedá hlavu, je šíření lživé infrmace, že havlovská amnestie prý byla menší, méně škodlivá a vlastně vznešenější než ta Klausova.
Lež.
Havlovská amnestie propustila 74% vězněných (t.j. 23 000, nikoliv pouhých 15 000, jak nám lže jistá bulvárvize). Klausova 15,75%. Již jen toto srovnání hodně vypovídá.
Pochopitelně, že havlovská amnestie nemohla osvobodit žádné tuneláře - tento trestný čin tehdy ještě nebyl etablován. Ale nějaký substrát mít musela, když šlo o tak vysoký podíl vězňů. Takže Havel pustil všechny podvodníky a zloděje a lupiče, ale i závažné násilníky, pedofily a sadisty - už jste zapomněli na případ, kdy amnestovaný pedofil zavraždil v nemocnici malého chlapečka, protože k němu měl přístup? Protože nemnopcnice si nedovolila ho nepřijmout - jelikož všechny organizace, které nepřijaly nějakého havlovského amnestovaného, byly systematicky skandalizovány v médiích. Média s touto tupící kampaní přestala skutečně až po zmíněné tragedii.
Ano, Klausovská amnestie je nedobrá. Ale je pozdním ovocem amnestie havlovské, která otočením klíče udělala z českých zemí Klondyke.
04. 01. 2013 | 09:49

buldatra napsal(a):

Poznáte je podle jejich ovoce. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí?
Matouš, 7. kapitola

Takže, v podstatě se nic, ale opravdu vůbec nic zvláštního neděje, nic překvapivého, začal jen čas závěrečné sklizně plodů pána Hradního našeho. Až sklizeň skončí, nastoupí jiný Hradní pán.
Jaké asi bude to jeho ovoce?

Voliči, zamyslete se nad tím.
04. 01. 2013 | 09:57

mb napsal(a):

Kastelán napsal(a):
máma
naučte své děti lhát.
04. 01. 2013 | 01:57

... a krást ...

stejně nakonec dostanou amnestii ...
04. 01. 2013 | 09:58

Jáchym napsal(a):

NÁVRH ZÁKONA O ZÁSLUHÁCH VÁCLAVA KLAUSE
Navrhujeme, aby příští parlament této republiky odhlasoval na svém prvním zasedáním tzv. Lex Klaus.

Zákon budiž inspirován již platným zákonem č. 292/2004 Sb.,jenž deklaroval zásluhy E. Beneše.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_z%C3%A1sluh%C3%A1ch_Edvarda_Bene%C5%
Předběžný návrh:

"VÁCLAV KLAUS SE ZASLOUŽIL O PŘEMĚNU ČESKÉHO STÁTU V MAFIÁNSKOU KRYPTOKRACII."

(Je mezi čtenáři právník ? :-) , :-(
04. 01. 2013 | 09:59

Gru napsal(a):

Milý pane editore blogů,

již jsem se v těchto diskusích zmínil o roli médií v podněcování a rozdmýchávání vášní v souvislosti s amnestií udělenou prezidentem republiky.
Došlo to nyní již tak daleko, že na těchto stránkách je tolerována výzva (Targus, 09:24) k provedení politicky motivovaného atentátu.
Jistě vám není neznámo, že v tomto případě (návodné jednání či přímá výzva) nestačí pouhé smazání příspěvku, jelikož jde o veřejný informační prostor.
04. 01. 2013 | 09:59

neo napsal(a):

Targus:

já tu stránku ani nečetl, jen jsem na ni dal link z googlu. Už to tu totiž na blozích několikrát proběhlo.

Mimochodem, nechci se v žádném případě chlubit, ale chlebodárce je velmi spokojený, je to vidět na výplatní pásce a bonusech za výsledky, tak nezáviďte a užívejte invalidního důchodu.

upřímnou soustrast vám ale přát nebudu.
04. 01. 2013 | 10:02

petrski napsal(a):

Že takováto amnestie byla stvrzena prezidentem, mě příliš nepřekvapuje, byť i na jeho dřívější přístup k amnestiím je toto "silná káva". Nicméně za formulaci a předložení návrhu amnestie v této podobě je přece někdo konkrétní zodpovědný - ať už jako autor či předkladatel. Kdo to byl ? Je tristní, že vůbec mohl vzniknout návrh takovéto amnestie a že tvůrci mohli počítat se souhlasem prezidenta a premiéra - to jen dokládá hloubku úpadku politiků, jejich pragmaticky-technologického pojetí výkonu moci ve prospěch vlivových skupin a naplnění svých ambicí. Končící prezident a dosluhující premiér si tímto krokem bezpochyby zajistili vděk a podporu mnoha vlivných lumpů, no a ti prostí kriminálníci to dostali darem - o ty tam ale zřejmě nešlo.
04. 01. 2013 | 10:02

Jáchym napsal(a):

NÁVRH ZÁKONA O ZÁSLUHÁCH VÁCLAVA KLAUSE
Navrhujeme, aby příští parlament této republiky odhlasoval na svém prvním zasedáním tzv. Lex Klaus.

Zákon budiž inspirován již platným zákonem č. 292/2004 Sb.,jenž deklaroval zásluhy E. Beneše.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_z%C3%A1sluh%C3%A1ch_Edvarda_Bene%C5%
Předběžný návrh:

"VÁCLAV KLAUS SE ZASLOUŽIL O PŘEMĚNU ČESKÉHO STÁTU V MAFIÁNSKOU KRYPTOKRACII."

(Je mezi čtenáři právník ? :-) , :-(
04. 01. 2013 | 10:04

český maloměšťák napsal(a):

Gru
Srovnáváte nesrovnatelné a implicitně tak tvrdíte, že režim před rokem 1989 si v ničem nezadal - co se týče stavu a kvality justice...s tím dnešním.
Pokud by tom u tak bylo - tak je to jen další argument v neprospěch politické kariéry Kmotra Národa /VK/ - její kvality. Který velmi velmi ovlivňoval kvalitu režimu dnešního.
Nevědomky jste vytvořil paradox - pokud tedy bylo vašim úmyslem obhajovat tuto šizuňkamnestii/via šizuňkprivatizace, šizuňkprezidentství, šizuňkspravedlnost..../.

Jistě - Havel bohužel nechal propustit i násilníky...ale to je o kvalitě jeho amnestie.
Analogie proatě pokulhává...společenské konstelace předcházející amnestii a době amnestie odpovídající /časově/ byly velmi různé.
Pokud chcete tvrdit že ne, tak je pak Klaus i politický komunistický loser a nikolivěk - jak sám rád o sobě prohlašuje - konzervativec /což není ani tak - pouze samozvaný/.

vysv. :
"Komunista" aktualně :" nám a našim kumpánům dle našich potřeb - ostatní nám dle toho, co jim nařídíme a jak si to tady vše - včetně justice...zařídíme" /
V podstatě se tak neliší od "komunistů" někdejších.
Možná jsou jen více prolhanější a pokrytečtější.

(V Číně ne. Tam lhát nemusí. Ani hrát si na konzervativce. Dokonce se ani přejmenovat nemuseli.)
04. 01. 2013 | 10:07

vasja napsal(a):

Gru napsal(a):
Milý pane editore blogů,

již jsem se v těchto diskusích zmínil o roli médií v podněcování a rozdmýchávání vášní v souvislosti s amnestií udělenou prezidentem republiky.
Došlo to nyní již tak daleko, že na těchto stránkách je tolerována výzva (Targus, 09:24) k provedení politicky motivovaného atentátu.
---------------------------------------------------------
Připojuju se a mám tu i další oznámení.
Jednou tu pam Embéčko napsal:
"Je třeba zabít Sekala"
04. 01. 2013 | 10:08

český maloměšťák napsal(a):

Jáchym
Spíše by tam mělo stát " " Kmotr Národa - zasloužil se svými činy o trvalou diskreditaci svých názorů ".
04. 01. 2013 | 10:09

mb napsal(a):

souhlasím s konrádem: Stale ma vysokou podporu obyvatelstva, tim se spousta obcanu stava spolupachatelem tohoto ekonomickeho zlocince.
04. 01. 2013 | 10:09

jaj napsal(a):

Zejména Nečas, který jako předseda vlády, tj. 1. zodpovědná osoba podepsal a tedy legalizoval Klausovu amnestii, je tak strůjcem této LEGALIZACE KORUPCE a HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY.
Tahle vláda, která nečasovým podpisem plně legalizovala korupci a nejtěžší hospodářské zločiny, a která jedním dechem hrozí pracujícím důchodcům postihy za to, že se snaží minimalizovat svoje vysoké daně, je VLÁDOU KORUPCE a HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY. Vládou odírající běžné občany a podporující zloděje a megatuneláře.
Tahle špinavá, zlodějská a zvrácená vláda mafiánů NEMÁ PRÁVO NA EXISTENCI.
04. 01. 2013 | 10:10

vasja napsal(a):

Doplnění oznámení.
Nemyslel ale vopravdu nějakýho Sekala, ale Pana našeho preidenta Václava Klause.
04. 01. 2013 | 10:11

Targus napsal(a):

To Gru:

To není výzva, hlupáku, to je pouhé konstatování aktuálního stavu nasranosti obyvatelstva a nemá s politikou vůbec nic společného, protože se jedná o kriminální jednání jmenovaných.
04. 01. 2013 | 10:11

iol napsal(a):

to: český maloměšťák

Kmotr národa - zasloužil se o legalizaci korupce a nejzávažnější hospodářské kriminality.
04. 01. 2013 | 10:12

mb napsal(a):

Nejlepší řešení by bylo, aby všichni senátoři a poslanci, kteří považují Klause za darebáka, aby se toho posledního setkání NA PROTEST nezůčastnili. Ať se s ním jdou loučit jen ti, kteří si do váží, aby se nemuseli pokrytecky přetvařovat. Alespoň občané uvidí, kdo je kdo."

... dobrý nápad ...

uvidí se kdo Klausovi leze do análu ...

Klaus je ostuda země a ne prezident(em) země ...
04. 01. 2013 | 10:14

šebány napsal(a):

TO GRU - jistá nezaměnitelná dikce a argumenty naznačují že se dostavil JAKL. Fuj.
04. 01. 2013 | 10:14

Targus napsal(a):

To neo:

ID dávno nemám, jste mimo mísu. Volal mi Nečas, že rozpočet krvácí, tak jsem se ídéčka dobrovolně vzdal ve prospěch chrápajícího kníže a církevních restitucí.
04. 01. 2013 | 10:15

český maloměšťák napsal(a):

Gru
Máte možnost nechat si svými pochopy Targuse vyhledat a nechat ho svými jinými pochopy odsoudit na dvacet let.
Nic vám v tom - kromě vaší lenosti a zbabělosti...nic vám v tom nebrání.
Ledy byste se bál, že jednou ti stejní pochopové vyhledají vás a provedou vám něco mnohem, mnohem horšího. Přičemž Targus bude amnestován či dokonce rehabilitován.
V tom případě se nedivím - že věc necháváte jen tak.

Hezký den.
04. 01. 2013 | 10:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tarqusi,

budete-li zde psát cosi o "rozstříknutých mozcích na zdi Strakovky" či podobné násilnické nechutnosti, budu mazat VŠE, co sem napíšete (zatím jsme smazal cca. pět Vašich dnešních textů).

Děkuji za pochopení.

Milý pane Gru,

děkuji, že jste mne upozornil na možné trestně právní dopady mého jednání. Budu o nich uvažovat. Případně bych si Vás, pane Gru, dovolil přizvat ke svědectví, pročež prosím, abyste zde zveřejnil svoje jméno a kontaktní adresu, kam se mohu obrátit.

Libor Stejskal
04. 01. 2013 | 10:16

jaj napsal(a):

to: Jáchym

Lex Klaus: Václav Klaus se zasloužil o legalizaci korupce, kriminality a o totální rozklad státu.
04. 01. 2013 | 10:16

český maloměšťák napsal(a):

mb
To by ale odborář Štěch musel potlačit své chutě - co se týče chlebíčků a kofoly zadarmo.
Nemožné.
Taky musejé platit složenky.
04. 01. 2013 | 10:16

mb napsal(a):

vasja napsal(a):
Až se časem palice vyčistěj od chemie, bude pohled na amnestii uplně jinej.

... to jistě, rádi se od amnestovaných necháme okrást znovu a znovu a znovu a znovu a znovu ... jj
04. 01. 2013 | 10:17

mb napsal(a):

je načase přijmot další zákon parlamentem: Václav Klaus se zasloužil o stát ... o jeho rozkradení, vytunelování a ožebračení a o omilostnění všech velkých ryb, lumpů, tunelářů, podvodníků a zločinců ...
04. 01. 2013 | 10:21

jogín napsal(a):

K dokončení fašizace už mnoho nezbývá. Stačí zavést tresty za slovní napadení úřední osoby- pan Smetana je první vlaštovkou. Media už autocenzuru provozují, všimněte si rozdílu mezi zdejšími komentáři a novinami či televizí. Malé přitvrzení bude stačit a rázem žijeme v ideálním státu s velkými hospodářskými úspěchy. Našeptávači špatných nálad a namyšlení samozvaní spasitelé ztratí prostor pro zvyšování neklidu a zpochybňování našeho demokratického politického systému. Beztrestnost šiřitelů nové hospodářské politiky je zajištěna.
04. 01. 2013 | 10:25

mb napsal(a):

vico napsal: Po všech těch stovkách krizí, kdy tahle povedená desperátská vládní parta byla na ručník, definitivně všechny ty Peaky, tunel-dědci, Čistí nečistí poznali, že zdejších Pučmidrátů netřeba se bát. Jó to v Indii vyšli do ulic a vláda velmi briskně zareagovala na otřesný případ znásilněné a posléze zavražděné indické dívky.

... na vraždy spojené s tunelování zdá se není tolik vidět ...

patrně proto absence protestů a držení huby a kroku ...

navíc kdybychom se chtěli radikálně organisovat tak nás stejsky stejně smaže ...

ale písněte vico jakou reakci byste si představoval a revoluci v jakém rozsahu ...
04. 01. 2013 | 10:27

mb napsal(a):

neo napsal: Ano, živím se jako finanční analytik a ten kdo mi cpe prachy je jeden z nejschopnějších a nejvzdělanějších lidí na světě.

... vás živí Klaus ... ?
04. 01. 2013 | 10:28

mb napsal(a):

Za to by měl jít pan Klaus před soud. Nebo do blázince. pan klaus je buď zločinec, nebo blázen. Třetí možnost není.

... třetí možnost je, je to blázen a zločinec ...
04. 01. 2013 | 10:30

neo napsal(a):

mb:

napsal jsem jeden z nich. Klaus to není.
04. 01. 2013 | 10:31

stejskal napsal(a):

Čím silnější výraz někdo použije, tím je jeho pravda pravdivější :-)

Hezký den všem.

Libor Stejskal
04. 01. 2013 | 10:33

mb napsal(a):

stejsky, půjdete s námi defenestrovat Klause ?

nebo budeme nadále držet hubu a krok ?
04. 01. 2013 | 10:35

minatomirai napsal(a):

Jistě vám není neznámo, že v tomto případě (návodné jednání či přímá výzva) nestačí pouhé smazání příspěvku, jelikož jde o veřejný informační prostor.
----------------------------------------------------------------------------------
Vypadá to na hradní formulaci a vůbec bych se nedivil, pokud by Jakl a spol monitorovali média zejména po vyhlášení amnestie. Na to zřejmě mentálně stačí.

Na druhou stranu výzva k občanům, aby začali konat, není trestné jednání. To znamená zvednou zadky od počítačů a vypravit se na Hrad. Proč ne? Nemusí se jednat o tisíce lidí naráz, ale o trvalý proud lidu mířícího k Hradu, kde se budou oddávat tichému zvracení a provolávání hesel.
Bylo by dobré informovat zahraniční média dopředu.
04. 01. 2013 | 10:37

minatomirai napsal(a):

Jinak se divím, že někomu stojí za to vést debaty, byť krátké, s nickem neo, který zřejmě pracuje na úřadě práce a mimo úřední dny vesele chatuje.

Žádný zaměstnavatel by to netoleroval, a to ani v případě homeoffice. Pokud tedy je finanční analytik, zřejmě daňový poradce, což ,ůže dělat i ženská z kasy Alberta, bude na volné a ne příliš lukrativní noze.
Váš miliardář Janeček to určitě není.
04. 01. 2013 | 10:41

osveta napsal(a):

ale páne Stejskale, predsa novozrodený ľavicový vodca tipu M.Gorkij, musi ukazať že nie je pod Vášou papučou :-)
Pekný deň a všetko dobré do Noveho roku!
04. 01. 2013 | 10:47

šebány napsal(a):

Jednou před revolucí pracoval na jedné velké stavbě jeden ing. Nezdál se nam a pak to prasklo. Byl to holič. No a takový finanční poradce Neo ? Copak to asi bude doopravdy?
04. 01. 2013 | 10:53

Kelt napsal(a):

V.Klaus,Nečas a celá ta "proHosinglkorupční galérka"která si eufeministicky říká vláda nám obrazně sere na hlavu a šklebí se nám do obličeje.
Některým pomalejším, ale dobře placeným analytikům a garážmistrům to dosud nedocvaklo,že jsou také na tom terči umístěni.
Placení advokáti režimu-Jarporové zatím jsou na školení.
Nesporně se pak dozvíme,že vyprázdněním věznic/dočasně/je významným pozitivním efektem,proti kterému amnestie s největší pravděpodobností nevinně stíhaných kapitánů českého průmyslu jen takovou třešničkou na dortu amnestie-jak pro koho.
Desetitisíce poškozených věřitelů,kteří se nedočkají satisfakce lze hodnotit jako nutnou daň budování kapitalismu po česku.
Proto nepropadejme beznaději-bude chvíli ještě hůř.
04. 01. 2013 | 10:55

neo napsal(a):

minatomirai:

nepracuji na úřadě práce a nepracuji ve státním sektoru.

Daňový poradce je opravdu něco jiného a na volné noze nejsem.

jinak máte pravdu, miliardář Janeček tedy nejsem.

Jo a zajímalo by mě, proč ty ženské od kasy z Alberta nejsou daňovými poradkyněmi? Proč se zdržují za kasou v Albertu? Divné...
04. 01. 2013 | 10:56

Josef K. napsal(a):

Já mám stále před očima Reginu Rázlovou, která na sjezdu zemědělců v listopadu 1989 prohlásila, že je členkou komunistické strany a zůstane jí. Tak naše objektivní soudy ji prostě museli za něco poslat do vězení. A není náhodou, že právě ona má být amnestována - a to samozřemě našim uuvědomělým revolucionářům nejvíce vadí. A soudě podle objektivnosti našich soudů - viz třeba známá kauza Brožové-Polednové - to v mnoha případech bude asi obdobné.
Já mám pocit, že Klas nechtěl, aby měl před historií černé ruce, že nezabránil mnohým politíickým rozsudkům, jak je za to strašným způsobem odsuzován Gottwald. Proto vyhlásil onu osmiletou amnestii, zvláště když u nás teď soudy vůbec nerespektují ani nejdelší promlčecí dobu, hlavně že je nějaký disidentský pisálek v novinách bude pochválit. A posledním případem, který se koná přímo před našima očima, je kauza Rath. Anebo Pekárek. Ten jde do basy ne za úplatek, ale za to, že někde něco napůl nejsně řekl a nějaký hrdinný fízl ho nahrál. Takhle přece u nás nemůže soudnictví fungovat na jednoznačnou politickou objednávku. A tohle chtěl Klaus svou amnestií naznačit právnické obci. Ale ta dělá, že to jako nechápe!
04. 01. 2013 | 11:00

stejskal napsal(a):

Hezký nový rok i Vám, pane osveto.

Libor Stejskal
04. 01. 2013 | 11:04

neo napsal(a):

šebány:

kdepak, nejsem finanční poradce... neumíte číst?
04. 01. 2013 | 11:05

minatomirai napsal(a):

Jo a zajímalo by mě, proč ty ženské od kasy z Alberta nejsou daňovými poradkyněmi? Proč se zdržují za kasou v Albertu? Divné...
----------------------------------------------------------------------------------
Takže jsem se strefil s tím zaměstnáním.
Ty ženský to běžně dělají po šichtě, stačí se jich zeptat. Neznám jedinou, která to nedělá.
04. 01. 2013 | 11:09

oranžáda obecná napsal(a):

no, určitě budu v menšině, jak už to tady bývá, ale copak asi po osmi až dvanácti letech "usilovného" vyšetřování, naši blbí policajti přinesou do případu nového, když to "nestihli" do té doby.....snad nějaké nové svědectví po 12ti letech ?????? Nazvěte to pravým jménem, nejde o dosouzení, ale o šikanování lidí........protože kdyby na ně něco měli, už dávno by to bylo u soudu. Tady je stále jen komunismus a závist, tím je prolezlé všechno...
04. 01. 2013 | 11:12

český maloměšťák napsal(a):

stejskal napsal(a):
Čím silnější výraz někdo použije, tím je jeho pravda pravdivější :-)

Hezký den všem.

Libor Stejskal
04. 01. 2013 | 10:33
-----------
Dnes má ale svátek Diana. Bohyně lovu.

" Ulov si svého korupčníka ! "

:)

Jinak pojem dea trivia je zajímavý i z pohledu dogmatu o trojjediné povaze křesťanského Boha. Což je pradox sám o sobě - ve vztahu k monoteistické sebekvalifiukaci.
Ale to už je úplně , úplně o něčem jiném...než je lov a následná amnestie korupčníků.
04. 01. 2013 | 11:14

český maloměšťák napsal(a):

minatomorai
To je pravda.
Pak jejich klienty musejí trestně stíhat - nemají ty daně v pořádku ...např. Pitrovi to taky dělala ženská z Kauflandu - po pracovní době.
04. 01. 2013 | 11:16

neo napsal(a):

minatomirai:

ne netrefil.
Jsem zaměstnanec, nikoli na volné noze.
Jsem finanční analytik, nikoli daňový poradce.

To jestli ukáčka od pokladen dělají po šichtě daňové poradkyně Vám vyvracet nehodlám. Já žádnou prodavačku z Alberta ani jinýho marketu osobně neznám, tak nemohu soudit. Ptát se jich nebudu. Mám radši automatické pokladny a s těmi co sedí za kasou se nevybavuju.
04. 01. 2013 | 11:16

Kala napsal(a):

Navrhovala bych po tom tichém vyzvracení zařadit se do naprosto tichého mnohatisícového zástupu zírajícího do prezidentových oken a držícího jeden jediný totožný transparent s pokud možno stručným výmluvným nápisem (autora bych jistě vybrala ze zdejších diskutérů - těch, kteří umí být struční (ale Ládíka!!! asi ne). V jednotě a jednoduchosti je síla.
04. 01. 2013 | 11:18

oranžáda obecná napsal(a):

vážení rozhořčení "obyčejní lidé"..... raději už začněte něco rozumného dělat. To je asi to nejlepší, co můžete udělat pro sebe....protože nikdo jiný za Vás váš život žít nemůže.. tímto se s Vámi loučím...
04. 01. 2013 | 11:25

Sláma napsal(a):

Rád bych připomněl licoměrnost Václava Klause. Poměrně nedávno význačné osobnosti Klause vyzvaly, aby omilostnil tykadlového řidiče pana Smetanu. To Klaus odmítl s tím, že nebude a nechce napravovat nedostatky české justice. Za pár měsíců otočil názor o 180 stupňů a nyní se prý řídí doporučením Rady Evropy (pro kterou měl dosud jen slova plná pohrdání). Z toho je jasné, že se jedná jen o zástupnou argumentaci a skutečnou motivací byla pomoc kamarádíčkům!

Mimochodem, pročpak nikdo neinicioval kárné řízení s paní Langerovou, která rozhodovala v kauze Smetana, ačkoliv byla jasně podjatá?!
04. 01. 2013 | 11:25

modrozloděj obecný napsal(a):

Co jsme od modré zlodějské pravice mohli čekat???

Kdo dnes volí pravici z prospěchu, je modrý zloděj.
Kdo volí pravici a doplácí na modré rozkrádání, je modrý hlupák.
04. 01. 2013 | 11:28

Gru napsal(a):

Maloměšťák

"Srovnáváte nesrovnatelné... Jistě - Havel bohužel nechal propustit i násilníky...ale to je o kvalitě jeho amnestie.
Analogie proatě pokulhává...společenské konstelace předcházející amnestii a době amnestie odpovídající /časově/ byly velmi různé."

Velmi správně - jen vám v tom rozhořčení uniklo, že to nejsem já, kdo se do srovnánvání klausovské a havlovské amnestie pouští. Když už to ale jistí lidé chtě+jí a média jim v tom pomáhají, pak je třeba púřipomenout, co jsem připomenul.
Jinými slovy, výrok, že "Havel neamnestoval žádné tuneláře" je stejně hloupý, jako by byla výtka, že Klaus neamnestoval žádné protikomunistické dizidenty.
04. 01. 2013 | 11:32

neo napsal(a):

Sláma:

osobně s odsouzením Smetany nesouhlasím, ale myslím, že to byl on sám, kdo soudkyni za podjatou neměl.
04. 01. 2013 | 11:35

Gru napsal(a):

Milý pane editore blogů,

dvoluji si upozornit, že jste se přehlédnul, či si jinou cestou mylně vysvětlil mé předchozí oslovení, neboť i když jsem měl na mysli přestoupení zákona, nejednalo se o přestoupení z vaší strany.
Nemusíte se omlouvat, já docela chápu strašlivé přetížení, v němž se v dotyčné době nacházíte a které typicky provází každé přelomové období, kdy je třeba změnit orientaci.
Přeji vám, abyste toto období překonal brzy a bez újmy, jakož i jinak vše dobré do roku 2013.
04. 01. 2013 | 11:39

český maloměšťák napsal(a):

Gru
A kdo tedy - Váš duch ?
Kdo ty amnestie nesprávným způsobem výše srovnával ? A implicitně tak tvrdil, že kvalita režimů se nezměnila - což pak explicitně dokládá, že Klaus je v podstatě jakýmsi komunistickým pohlavárem.
Nikdo není schopen posoudit nakolik je to reakce na " hysterická" media (některá jsitě hysterická jsou/ a nakolik jde o samostatnou úvahu.
Co to je - " havlovská klika" - " která zvedá hlavu".
Vysvětlete ten termín.
Havel byl i v zahraničí pojem - Klaus je v zahraničí vnímán spíše jako kašpárek.

POokud máte namysli " havlovskou klikou, která zase zvedá hlavy" /jim byly někdy sraženy ?? - a kým ??/ ty, kdo tvrdí, že tato amestie splňuje kritéria pro to, aby bylo možné vyslovit podezření, že je dílem hlupáka nebo gaunera...pak i my - čeští malomšťáci jsme " havlovskou klikou, která opět zvedý hlavy".

vysv.:
Komunistický pohlavár je ten, který se řídí zásadou " nám a našim kumpánům dle našich potřeb - ostatní nám dle toho, co jim nařídíme a jak si to tady pěkně zažídíme".
04. 01. 2013 | 11:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující vulgarismy, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
04. 01. 2013 | 11:55

nikdo napsal(a):

Pane Šterne díky za velmi dobrý blog. Stručné a jasné.
P.S. Na známé nicky, kteří Klause obhajují nehleďte, většina z nich je spojena s budováním mafianského kapitalismu osobně !
04. 01. 2013 | 12:18

jsou věci, které se vylučují napsal(a):

neo
Nejschopnější asi nebude, když vám toleruje celodenní vyčpívání na aktualne.cz. Leda by vás platil přímo za to.
Pak ale zas určitě nebude nejvzdělanější.
04. 01. 2013 | 12:32

neo napsal(a):

jsou věci, které se vylučují :

nenapsal jsem nejschopnější, ale jeden z nejschopnějších.
Vzhledem k tomu jak velkou firmu vede a kolik lidí zaměstnavá, co vše vyrábí atd... patří mezi elitu na světě.

Mám flexibilní pracovní dobu pane či paní , velmi dobrá věc. Mohu si organizovat svou práci jak potřebuji.

Za diskuse mě nikdo neplatí, dělám to pro své osobní potěšení.
Opět jsem nepsal, že je nejvzdělanější, ale jen jeden z těch nejvzdělanějších. Jistě se najde mnoho lidí vzdělanějších než je on.
04. 01. 2013 | 12:41

mb napsal(a):

omlouvám se že jsem svůj návrh lex Klaus připojil, aniž bych četl ty vaše předchozí ...

možná že: Kmotr národa - zasloužil se o legalizaci korupce a nejzávažnější hospodářské kriminality.

je jasnější lex Klaus než ten můj ...
04. 01. 2013 | 12:50

mb napsal(a):

vasja ... mouchy serou na knížete pána ... 7 kulí jako v Sarajevu ...
04. 01. 2013 | 12:51

mb napsal(a):

stejskal 10:16 dobře ... ( :-)
04. 01. 2013 | 12:54

resl napsal(a):

Ten ústavní článek, že prezident "není odpovědný", využil náš hradní zloděj do mrtě. Ústava jasně říká, že za amnestii je odpovědná vláda a tak náš hrdinný Klaus se rozhodl ji vyhlásit, pozval k sobě nakynulýho ustrašence a ten podepsal. A podepsal by i trest smrti pro své nejbližší. Intrikán Klaus tedy zneužil slabocha a ten ve vleku švédského syndromu, dál svého guru poslouchá a obdivuje. Domnívám se, že to bude konec kariéry tohoto slabocha, kterého sebou strhnul do propasti opovržení hradní zloděj. V blízké budoucnosti se to těm dvěma šupákům zcela jistě vymstí.
Teď čekejme na socany, až požádají o vyhlášení nedůvěry vládě a jak si zabezpečí hlasy VV a TOP, aby nám zase nepředstírala, že má o nové volby zájem.
04. 01. 2013 | 13:02

mb napsal(a):

gru: Jinými slovy, výrok, že "Havel neamnestoval žádné tuneláře" je stejně hloupý, jako by byla výtka, že Klaus neamnestoval žádné protikomunistické dizidenty.

no jistě ... a o tom to je ... amnestie protikomunistických disidentů je chválihodná, zatímco amnestie tunelářů je zavrženíhodná ( nejsou to žádní protirežimní bojovníci, jsou to prachsprostí zločinci, lumpové a grázlové)...

... ale zase to jsou Klausovo kamarádi ...
04. 01. 2013 | 13:04

mb napsal(a):

ad neo 12 41: nepracujete pro bernadra madoffa ?
04. 01. 2013 | 13:08

mb napsal(a):

resl napsal: V blízké budoucnosti se to těm dvěma šupákům zcela jistě vymstí.

... třeba nevymstí ...
04. 01. 2013 | 13:11

Nuba napsal(a):

A co čekáte od někoho takového, jako je Klaus ?

Člověk, který nezná čisté a špinavé peníze, který nechápe slovo tunelování, jehož uznávaným poradcem je plzeňský Kindl a nejvyšší zametačku a členku spolku soudní mafie Veseckou navrhuje (sic !) k ombudsmanovi atd......ten se nikdy nepostaví na stranu morálky a poctivosti. Je to podobný druh člověka, jakého máme i v rodině. Když jsme se před pár lety přeli o nějaký problém, který byl těžko řešitelný z pohledu práva a já se dovolávala, že přece z pohledu morálního je to naprosto zjevné, tak mi odpověděl takto: "Co je to prosím tě morálka, máš to někde napsané na papíře ?"

Takže toto je myšlení prezidenta. Co je napsané na papíře a tím evidentně myslí ten papír potištěný obličejem Masaryka, Destinové nebo Palackého, co má řadu ochranných prvků, čili hezky šustící bankovky. To je jeho morálka na papíře.

Kam taková morálka vede, toho jsme svědky dnes a denně
04. 01. 2013 | 13:14

neo napsal(a):

mb:

ne.

V čele jaké výrobní firmy stojí Maddoff?

btw: u Jiřího máte vzkaz
04. 01. 2013 | 13:16

olDa napsal(a):

ad Rumcajs: jestlize se amnestii zastavuje trestni rizeni, pak predpokladam (anichz bych byl pravnik), ze samozrejme zustava zachovana presumpce neviny. Cili jestli nekdo je OBZALOVAN, ze prijal pul milionu, pak je jedno, jestli to opravdu prijal nebo ne, ale dokud neni pravomocne odsouzen, plati pred pravem jako nevinny. Cili me podivuje Vase logika, podle ktere vychazite z nejvyssi MOZNE sazby (mj. i kdyBY se mu to prokazalo, a byl BY byval odsouzen, vime vsichni, ze v Cesku nedostane nevyssi moznou sazbu. Ale to jen na okraj...) a dochazite k zaveru, ze se na lidi, kteri jsou obzalovani, ze vzali pres pul milionu, amnestie netyka. Dokonce kdyby byli lidi obzalovani, ze vzali pul miliardy a vec se resi pres 8 let (proc asi se resi tak dlouho, pane Chytry???), pak jsou amnestii osvobozeni. Cili nepoucujte pana Sterna, ale poucte se tim, co napsal.
Z meho hlediska ta cast amnestie, ktera prave zastavuje procesy ne nejskandalnejsi.
04. 01. 2013 | 13:30

resl napsal(a):

mb,
Klaus má malou naději, že mu vše projde a nebude to soud, kdo ho potrestá. Zůstane v zemi zcela jistě v opovržení a on to bude dobře vědět, což je pro naboby a vůdce velká potupa. Pro začátek bych navrhnul ředitelům škol, sundat demonstrativně ze zdi jeho obrazy ve třídách /jestli učíte zkuste to navrhnout řediteli/. Pak bysme mohli dychtivě čekat na reakci z ministerstva.
04. 01. 2013 | 14:05

Targus napsal(a):

Vážený pane Stejskale,
pět mých příspěvků jste mazat nemohl, protože tolik jsem jich dnes nenapsal a pár jsem jich tu teď viděl. Račte občas nahlédnout na IP adresu a podepsaného odesílatele.

Dále nechápu, proč byste mě měl mazat.
1. popíráte, že z vězení nyní odcházejí lumpové, darebáci a tuneláři?
2. popíráte, že dostali amnestii od klause i lidé, kteří byli odsouzeni za tzv. tunelování finančních ústavů v řádech miliard Kč?
3. popíráte, že tyto lidi není možno zákonným způsobem zastavit od dalších pokusů o rozkrádání dalších miliard jinak, když byli propuštěni z vězení a tresty jim byly zahlazeny?

Pokud z toho nic nepopíráte, mám ve všech svých příspěvcích PRAVDU, lépe řečeno shodujeme se v náhledu na aktuální dění v ČR.

V tomto případě tedy nemáte důvod mé příspěvky mazat, sic byste dostal befel, co se tu psát může a co ne.
P.S. pozdravujte ode mne nick dh pod blogem Dr. Dr. Buquoye. Nedosahuju ani desetiny jeho kvalit.
04. 01. 2013 | 14:25

mb napsal(a):

resl napsal(a):
mb,
Klaus má malou naději, že mu vše projde a nebude to soud, kdo ho potrestá. Zůstane v zemi zcela jistě v opovržení a on to bude dobře vědět, což je pro naboby a vůdce velká potupa.

myslím, že se mýlíte ...

Klaus má kolem sebe dost lidí ... řekněme kleronárodovců typu bátory a d.o.s.t.u ... jakoži spřáteleným ´úspěšných/lumpů´...

takže nezmizí ...

maximálně může být marginalizován ...

ale nějak nevěřím, že by Klaus mohl být za své nečiny a činy nějak účinně potrestán světskou mocí ...

u moci mimosvětské se vždy uvidí až po smrti ... zatím ...
04. 01. 2013 | 14:29

resl napsal(a):

mb,
myslím, že těma "kleronárodovcema" Klaus opovrhuje a sní o tom, jak ho miluje národ, jak ho vyznamenávají po celém světě, jak mu otvírají dveře, klaní se a každý čeká na jeho moudrá slova. Ti, co ho mají rádi opravdu, tak těch je zatraceně málo a on to ví. Stáří není nic moc krásného a on si ho pokazil definitivně. Vsadím se, že nikdo nebude na jeho moudra zvědavý. A to z důvodu, že neexistují. Musel by jít do debaty a té se bojí, jak čert kříže. Možná s někým, kdo je těžce duševné poškozený.

Nedávno jsem někde četl, že Havel vždy svým strážcům poděkoval při otvírání dveří u auta. Dovedete si představit Klause, že by něco takového vypustil z huby ?
04. 01. 2013 | 14:41

Jáchym napsal(a):

Targusi,

doufám, že mne nepodezíráte z toho, že bych patřil mezi Klausovy nohslady. :-)
(Co se týše Libora Stejskala, jsem z příslušnosti k jeho fanklubu opakovaně obviňován, přiznám se, že právem, i když mně občas pěkně ehm, ale já sám sebe taky.)

Nicméně soutěž o to, kdo dokáže použít hutnějšího výrazu na adresu Klause by fakt měla mít i zde určitá - řekněme estetická - pravidla.

(Etiku či morálku bych do diskuze o Klausovi, pravda, nematlal, nasypete-li deset kilo kaviáru do žumpy a zamícháte, furt z toho nebude chutná delikatesa.)
Na jedné straně jsem možná libovej intoš, na druhé straně mi nemůžete tu a tam upřít snahu po lidovosti páté cenové skupiny.

Takže - souhlasím v tomto punktu s panem Stejskalem a jeho mazací strategií.

Berte to tak, že do nudistického klubu Vás sice nepustí v zasraných montérkách, (což může vypadat nedemokraticky), ale bohužel ani ve smokingu (což může vyvolat protesty u příslušníků horních deseti tisíc).

Čímž chci říci, že každá skupina má pravidla, tuto nevyjímaje, a furt jsme na tom lépe než nudisti:
Tady vás alespoň cenzor nevyrazí pro příliš poetickou květomluvu.
04. 01. 2013 | 15:10

Jáchym napsal(a):

15:10
p.s. - ad řádka 2 a3 :
Pro jistotu - aby nebylo mýlky: Jsem podezírán diskutéry, že patřím k fanklubu Stejskala,
nikoli Stejskalem, že patřím k fanklubu Klause.
ČEŠTINA JE ZRÁDNÁ A ČLOVĚK NEMŮŽE BÝT NIKDY DOST OSTRAŽITÝ !
04. 01. 2013 | 15:17

mb napsal(a):

to resl ... já myslim že Klaus bude v pohodě, je materiálně zajišťenej, a ty deficity, které má a které se projevují už teď ( egoismus, narcisismus ) ... se nijak nezmění ... nedojde k (sebe)reflexi ...myslim že klaus bude v pohodě ... / trochu teda se bude muset vyrovnat se ztrátou moci, ale to zvládne a případně si to vynahradí jinak ... bojem proti eu a globálnímu oteplování ... neměl bych obavy ... zdravím ...
04. 01. 2013 | 15:22

mb napsal(a):

v pohodě ovšem bude pouze tehdy, nebude li předtím defenestrován ... no a to už záleží na nás ...
04. 01. 2013 | 15:22

Targus napsal(a):

To Jáchym:

Teď si ještě zkuste počíst, co vyzvracelo déháčko pod blogem pana Buquoye.
Ať to študuju, jak chci, porušení veškerých zdejších konvencí jako prase. A nic, klídek.

A teď domácí úkol, Jáchyme, zkuste mi tu třeba i květnatě popsat, jak zastavit miliardovou mafii, pokud nefunguje policie, zastupitelství ani soudnictví a vše to jistí zezadu soudruh monarcha prezident.
Zbývá opravdu něco jiného, než fyzická likvidace?
Pokud ano, tak co?
Pokud nikoli, jak takovou činnost politicky či blogově korektně popíšete?

Nijak, budete držet hubu, krok a řadu.
Až budete bydlet pod mostem, až vám někde u tramvajové zastávky seberou prachy, mobil, občanku a na závdavek rozkopou ksicht tak, že se půl roku nenajíte jinak, než přes brčko, napíšu vám sem: dobře vám tak.
Mně už tuhletu větu řekli, já už jim podruhé nechci dát možnost.
Nejsem ani Ježíš na kříži, ani fackovací panák.
Děkuji za nudistickou odpověď.
04. 01. 2013 | 15:29

Jáchym napsal(a):

Co se týče defenestrace, jsem kategoricky a zcela zásadně proti !
Na druhé straně natření dehtem a obalení peřím je také hezký lidový zvyk.

Z humanitárních důvodů bych tak učinil za vlahého rána ,peří promísil s růžovými okvětními plátky a státníkovi daroval pozlacenou pinzetu, aby se měl čím odíbávat.

A postaral bych se v každé vesničce o jásající uvítací davy s chlebem a solí.
04. 01. 2013 | 15:33

resl napsal(a):

mb,
nevím, jestli mi rozumíte, ale prachy Klausovi nebudou k ničemu. Nespokojenost se svým věkem a nevděkem k jeho osobě je do poslední životní fáze života dost těžká choroba. Jeho charakter ho odsuzuje do trudnomyslnosti, šikanování nejbližších a nočních můr ze ztráty moci. A nemocná duše je mnohdy horší, než fyzická choroba.
04. 01. 2013 | 15:39

stejskal napsal(a):

Dobře, pane Targusi,

nic to ale nemění na skutečnosti, že sem příspěvky o "rozstříknutých mozcích na zdi strakovky" ani jiné podobné násilnické výlevy psát nebudete. Pokud Vám to takto nevyhovuje, budete si muset k diskusi najít jiné fórum.

Ještě jednou hezký den.

Libor Stejskal
04. 01. 2013 | 15:52

Jáchym napsal(a):

Targusi,
nevědomky jsem Vám poskytl odpověď vpravdě nudistickou :

Nátěr dehtem a peřím se prováděl opravdu celotělově, pradélko se neponechávalo, některé partie byly ošetřeny obzvlášť pečlivě.
Peří ostatně hřeje...

Pokud jste výtvarně nadán, namalujte si státníka, jak takto upraven běží nahý po okresní silnici davem s mávátky...

Nevím jak Vás, ale mé zvrhlé ego to bezmála uspokojuje...
04. 01. 2013 | 15:57

mb napsal(a):

resl, když myslíte, možná ano, možná ne ... zdravím vás ...

A teď domácí úkol, Jáchyme, zkuste mi tu třeba i květnatě popsat, jak zastavit miliardovou mafii, pokud nefunguje policie, zastupitelství ani soudnictví a vše to jistí zezadu soudruh monarcha prezident.
Zbývá opravdu něco jiného, než fyzická likvidace?

zavřít Klause až zčerná, zabavit mu majetek, donutit jej splácet škody a totéž udělat s ostatními tuneláři a vykuky ...

ale myslim targue, že je to jen utopie ...

jachym ... když neklapne defina ... beru i dehet a peří ...

když ale vám stačí jen ta představa ...

p.s. rozstříknuté mozky na zdi strakovky je téměř básnický obraz ...
04. 01. 2013 | 17:05

janina napsal(a):

Jsem jen postarši ženska a mam jen strach,ze všeho.....
04. 01. 2013 | 17:27

Targus napsal(a):

To Jáchym a mb:

Jediný opravdový trest pro tyto výlupky, který je ovšem v praxi nerealizovatelný, by byl následující.
Všechny pány tuneláře včetně jejich taťky nastěhovat do skromňoučké havířské kolonie v počtu šesti kusů na jednu bytovou jednotku (1+1), dovolit jim pouze manuálně pracovat a z výdělku ponechat jen na jídlo a nájem. Zbytek by povinně dávali věřitelům a na dobročinné účely. Chodili by v pracovních oděvech nafasovaných v práci, chodili by všude pěšky nebo by jezdili sockou.
Život v materiální chudobě bez perspektivy zlepšení a ubíjející manuální dřina by pro tyto lidi byly tím nejhorším možným trestem, jaký by bylo možno vymyslet.
04. 01. 2013 | 17:52

mb napsal(a):

targus ... já bych jim dal příležitost ty peníze vydělat jakkoli legálně a vrátit je věřitelům ( či společnosti )... ta vaše dělnická kolonie by přišla asi až pak na závěr, za odměnu ....
04. 01. 2013 | 18:13

Targus napsal(a):

To mb:

Potíž je v tom, že tito dvounožci neumějí nic jiného a jsou staří na to, aby se něco jiného naučili. Mám zkušenost, že po třicítce se jen málokterý člověk naučí něco opravdu nového. Odborníci dokonce mluví o hranici 15 let věku.Vyrazit takovému z palice ideu, že okrádat druhé je vlastně príma, je opravdu nemožné, pokud nepoužijete mechanickou pomůcku, ať si pan Stejskal píše, co chce.
04. 01. 2013 | 18:34

mb napsal(a):

jj targus ... mně spíš jde o narovnání a spravedlnost, méně o pomstu, sadismus a krev ...

ale ty mozky rozstříknuté po zdi strakovky mě zaujaly ...

... uznávám ...

hezký večer a vše dobré ...
04. 01. 2013 | 19:12

Targus napsal(a):

To mb:

Nevím, co vidíte na prostřelené hlavě sadistického.
Byl jste někdy na jatkách? Asi ne, že jo...
není nic rychlejšího a bezbolestnějšího.

Viděl jste někdy chlapa nebo ženskou s utrženou nohou nebo rukou? Je to mnohem otřesnější zážitek, můžete mi věřit.

A přesto jsem takový dobrák, že bych to nikomu nepřál. I když bych mohl.
04. 01. 2013 | 19:49

Targus napsal(a):

Dodatek.
Mně taky nejde o pomstu. Myslel jsem tím jednoduchou eliminaci škůdce, nic více a nic méně.
A jsem opravdu přesvědčen, že v nejbližší době někomu může hrábnout a udělá to.
Zoufalí lidé dělají zoufalé činy.
04. 01. 2013 | 19:52

mb napsal(a):

targus já ten váš původní příspěvek nečetl, četl jsem až stejskalovo rozhořčení ...

ten mozek na zdi strakovky by mohl možná být záminkou utažení šroubů dále a více směrem ke klerofašistickému státu ...

zdravím ....

o likvidaci škůdců je moc hezká pasáž v hellerovi ...

zatim ...
04. 01. 2013 | 20:45

Targus napsal(a):

To mb:

Máte-li na mysli Hlavu XXII, četl jsem.

V příspěvku bylo zhruba napsáno, že po této amnestii již není legální možnost, jak zabránit dalšímu tunelování státu a amnestované zločince lze zastavit pouze jejich vlastními mozky blablabla..... dál už to znáte.
Nicméně pan Stejskal se vůči smyslu výroku nijak nevymezil, což mne docela těší.
04. 01. 2013 | 20:57

mb napsal(a):

dík tg ...
04. 01. 2013 | 21:04

Miky napsal(a):

V.Klaus s jeho geniálním analytickým mozkem je zase o několik kroků před náma !!!

Nepotřebujeme policii, soudy atd. Jsou k ničemu a jsou příliš drahé. To je vzkaz V.Klause. A teď vy obyčejní hlupáčci přemýšlejte nad tím, jaký je to geniální nápad.

Jen mě děsí představa, že důvod je zase obyčejně český. Nebude to nějaká "malá (velká) domů"?
05. 01. 2013 | 11:45

Eduard napsal(a):

Sudejte Klause ze zdi a pověste ho na Mírově nebo jinde.
07. 01. 2013 | 13:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy