Jak dál po Lisabonu?

01. 12. 2009 | 07:13
Přečteno 7349 krát
Dnes vstoupila v platnost tzv. Lisabonská smlouva, podle níž se nadále bude řídit fungování Evropské unie. Je to na dlouhou dobu - možná na desítky let dopředu - zřejmě poslední výraznější úprava smluvního základu EU. Členské země nebudou chtít riskovat další mnohaleté ratifikační martyrium, kromě toho jim k dalším případným změnám chybí jak politická vůle, tak síla. Česká republika by si proto lisabonská pravidla měla dobře osvojit a naučit se s nimi zacházet. K tomu je ovšem zapotřebí dobře umět analyzovat všechny novinky, které LS přináší a také kontext, v němž se dnes pohybujeme.

Především je zapotřebí se zbavit veškerého sentimentu a podívat se na celou věc realisticky. Dobrou praktickou ukázkou toho, kam a jak se EU bude vyvíjet, jsou posty tzv. "europrezidenta" a tzv. "ministra zahraničí". Tyto údajně "high-profile" funkce vznikly za velkého halasu, aby byly nakonec obsazeny dvěma "low-profile" osobami, jejichž jména téměř ani není třeba zmiňovat, tak málo jsou důležitá. Je to logické - ukázalo se, že vedoucí představitelé německo-francouzského tvrdého integračního jádra si jen tak někoho nenechají přerůst přes hlavu (např. v podobě navrhovaného Tonyho Blaira). Tento trend se nepochybně odrazí i v nově budované službě vnější akce EU. Brzy budeme svědky snahy velkých hráčů tento úřad ovládnout obsahově i personálně. Pro USA, Rusko i Čínu tak i nadále zůstanou klíčovými partnery evropští lídři jako Merkelová nebo Sarkozy, ne nějaký van Rompuy nebo Ashtonová.

Dále: silné evropské země (opět Německo, Francie, ale i Británie a Itálie) si pojistily své "vedoucí" postavení v rozšířené EU změnou rozhodovacích pravidel v Evropské radě. Tyto země, zejména Německo, výrazně získaly přechodem z dosavadního systému tzv. vážených hlasů na nový, populační princip (podle počtu obyvatel) v kombinaci s odstraněním práva veta a převodem dalších národních kompetencí na evropskou úroveň. Naopak všechny středně velké země - jako je např. ČR - v novém hlasovacím systému ztratily na váze. Je záhadou, proč jejich politické elity s touto změnou téměř bez odporu souhlasily. Tim důvodem je zřejmě jejich úspěšná "europeizace" - tedy skutečnost, že mainstreamové politické síly v Evropě (evropští lidovci a evropští socialisté) jsou již tradičně infiltrovány doktrínou evropského federalismu, pro kterou je odevzdávání národních pravomocí ve prospěch EU samozřejmostí. Vymývání mozků zkrátka funguje za každého režimu.

Dále: nárůst pravomocí Evropského parlamentu, vydávaný za důkaz demokratizace EU, je ve skutečnosti málo významný. Evropský parlament trpí nízkou legitimitou v důsledku trvale nízkých volebních účastí a neexistence celoevropsky agregovatelných politických zájmů, které by bylo možno podchytit ve volební kampani. Zkrátka - chybí evropský národ a tudíž i evropský volič. Snad jediným tématem, které je schopno sjednotit Evropany, je strach z neřízeného či nelegálního přistěhovalectví. To ovšem není dobrá zpráva pro budoucnost, protože z tohoto tématu tradičně umí úspěšně profitovat (či na něm parazitovat) zejména extrémní a xenofobní politické síly, ne politicky korektní hlavní proud. Jinak jediným viditelným důsledkem posílení Evropského parlamentu bude nejspíš silnější mediální a veřejná platforma pro federalistické křiklouny typu Daniela Cohna-Bendita (Zelení), Jo Leinena (socialisté) nebo Elmara Broka (lidovci). Naopak - a paradoxně - se dá očekávat, že legislativa EU se stane daleko více než v minulosti nástrojem konkurenčního boje mezi jednotlivými národními zájmy, ale i nadnárodními korporacemi či profesními svazy.

Zkrátka a dobře : budoucí EU a la Lisabon měla být udajně lépe fungující a demokratičtější strukturou, která bude lépe prosazovat ve světě své společné zájmy. Nic z toho se nejspíš nestane. Daleko pravděpodobnější předobraz budoucí EU nastínil ve svém nedávném článku oxfordský rektor a bývalý eurokomisař Chris Patten, když varoval před tím, že „...z Evropy učiníme politicky bezvýznamného aktéra, úspěšnou celní unii se zahraniční politikou ve stylu Švýcarska a kolektivem popudlivých lídrů bez jakékoliv vize.“ Daleko více a silněji se v každém případě budou prosazovat spíše krátkodobé národní zájmy především nejsilnějších evropských států. Zejména sjednocené Německo se pomalu ale jistě emancipuje a evropská kazajka, do které se nechalo z obav ze sebe sama po válce dobrovolně vtěsnat, mu začíná být malá. Angela Merkelová je možná posledním politikem v křesle spolkového kancléře, který má (i díky svému původu a minulosti) smysl a pochopení pro země bývalého socialistického bloku. Každý, kdo přijde po ní (at´už sociální nebo křestánský demokrat) už nebude generačně ani emocionálně "zatížen" étosem protikomunistických revolucí roku 1989 a střední Evropa pro něj bude čistě zájmovým teritoriem.

Co s tím ? Pro Českou republiku tři krátkodobé a jeden dlouhodobý závěr.

Krátkodobě:
1) Naučit se budovat více či méně stabilní koalice v Evropské radě, bud´ aktivního (hlasovací většina) nebo alespoň reaktivního (blokovací menšina) typu, které nám umožní v lepším případě prosadit něco ve vlastním zájmu, v horším případě alespoň zabránit něčemu, co bude proti našim zájmům.

2) Naučit se využívat nástrojů parlamentní diplomacie a meziparlamentní spolupráce, protože Lisabonská smlouva přece jen kodifikovala trochu větší roli pro národní parlamenty při přípravě evropské legislativy (to bude ovšem klást velké nároky na kvalitu poslanců a senátorů v budoucích evropských výborech obou komor i na postavení těchto výborů při posuzování legislativních návrhů).

3) Odstranit "resortismus" - tj. roztříštěnost a řevnivost při posuzování evropské tematiky mezi jednotlivými ministerstvy, mnohdy podmíněnou koaličním charakterem vlády - a nahradit jej skutečně koordinovaným a jednotným přístupem.

Dlouhodobě:
Pracovat na alternativní koncepci evropské integrace (vácerychlostní či flexibilní EU) pro případ, až se konečně ukáže, že dosavadní federalistická koncepce, určená třemi slogany ("ever closer union", "one size fits all" a "big is beautiful") a její hlavní nositelé (evropští lidovci a socialisté) se definitivně vyčerpala a je třeba ji nahradit něčím jiným.

To vyžaduje trochu politické odvahy, vytvalosti a prozíravosti. Zejména jde o to, abychom se nebáli vymknout z tradičního kontinentálního pohledu na evropskou integraci, který k nám importovaly (a do hlav našich politiků implementovaly) německé politické strany a jimi zřízené nadace. To je sice možná nepohodlné, ale zdaleka nikoliv nemožné.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

David napsal(a):

Novinky.cz:

Začala platit Lisabonská smlouva

V platnost v úterý vstupuje nejdéle dojednávaný reformní dokument EU, Lisabonská smlouva. Nebude ji vítat šampaňské ani ohňostroje či lidové veselice. U textu, jemuž rozumí snad jen právní experti, by to snad ani nebylo na místě.

Podpis Václava Klause na kopii Lisabonské smlouvy
FOTO: Miroslav Homola, Právo

Dnes 7:15 1.12.2009

Přitom se může stát, že nová smlouva bude platit déle než kterákoli z jejích předchůdkyň. Po zkušenostech z posledních osmi let se totiž nikomu nechce do opakování reformní anabáze, která začala přípravou „evropské ústavy“ a končí Lisabonem, jenž obsah euroústavy přebírá.

Není divu, že nově zvolený europrezident Herman van Rompuy tvrdí: „S novými pravidly budeme muset žít dlouho. Velmi dlouho. Debata o institucích je na dlouhou dobu u konce.“

S ním osobně to musí Unie vydržet aspoň dva a půl roku a možná i pět let, pokud uspokojí své mocné volitele, premiéry a prezidenty členských států, a ti mu dají nový mandát.

Post europrezidenta patří k celé řadě nově vytvořených či výrazně posílených institucí EU. Posilování Unie ale neznamená, že by se její členské státy vzdávaly své moci a předávaly ji nějakým byrokratům v Bruselu.

Státy: síla a slabost

Všechna důležitá rozhodnutí musí dál přijímat Rada ministrů EU, složená ze zástupců vlád. Aktivity Evropské komise budou i v budoucnu pod kontrolou stovek výborů složených z národních úředníků a expertů. Cíle i záměry Unii má i napříště určovat Evropská rada, „klub“ premiérů a prezidentů.

Pravda, pro velkou část unijních rozhodnutí bude v budoucnu zapotřebí souhlas Evropského parlamentu – jeho role tak zesílí viditelněji než role kterékoli jiné unijní instituce (poslanci jsou tak jedni z mála, kdo nějaké oslavy smlouvy chystá).

Pro státy se však změní jen jedno: pouze vlastními silami už nezastaví (téměř) nic. Smlouva totiž rozšíří počet oblastí, v nichž lze rozhodnutí přijímat většinou, a navíc umožní, aby státy převáděly na většinové hlasování stále nové a nové oblasti – ovšem jen za podmínky, že s tím souhlasí všechny země jednomyslně.

Úspěch v Evropě tak bude stále více záviset na tom, zda se česká vláda dokáže vždy připojit k dostatečně průrazné koalici, nebo zda bude pravidelně končit mezi přehlasovanými outsidery. Do této situace se může Praha dostávat zejména tehdy, pokud vzbudí podezření, že ignoruje ostatní a trvá na svém proti všem. Jen tehdy hrozí hlasování – jinak mají unijní státy sklon přijímat jednomyslně i rozhodnutí, kde podle unijního práva stačí pouhá většina.

Smlouva vstupuje v platnost za hlasitého obviňování euroskeptiků, že dále omezuje a podkopává demokracii v Evropě. Její ustanovení ale vůbec poprvé umožňují, aby se národní parlamenty mohly postavit proti záměrům Unie.

Listina platí i pro Česko

Pro všechny státy Unie včetně Česka vstoupí v úterý v platnost také unijní Listina základních práv. Pro Polsko a Británii začnou platit ihned také výjimky z ní, zahrnuté do jednoho z protokolů přiložených ke smlouvě. Česko si bude muset počkat, až budou pro něj podobné výjimky oficiálně přijaty v rámci nějaké vstupní smlouvy.

Ani to však podle britského experta na unijní právo Damiana Chalmerse z London School of Economics situaci moc nezmění. Připomíná, že Listina je vlastně jen „starým vínem v nových lahvích“: shrnuje práva, která jsou již zajištěna v různých částech unijní legislativy, ať už ve smlouvách či ve verdiktech nejvyšší soudní instance EU, Evropského soudního dvora.

Co přináší Lisabon:

- posílení unijních institucí, státy však dále kontrolují rozhodování v Unii

- Listinu základních práv, která bude zatím v plné míře platit i pro Česko

- proměnu veta ve výjimku: jeden stát už nebude moci blokovat rozhodnutí Unie

- nový systém většinového hlasování (od roku 2014): ke schválení nového zákona bude nutný souhlas 55 % států EU, kde žije aspoň 65 % obyvatel Unie

- právo národních parlamentů zasahovat do přípravy unijních zákonů

- právní subjektivitu pro EU:dosud ji mělo málo známé Evropské společenství, které se skrývalo pod „deštníkovým“ pojmem EU

- solidaritu v zahraničí a společnou obranu proti terorismu

- možnost vystoupit z EU

mcm, DPA, BBC, Právo
01. 12. 2009 | 07:52

Ládik napsal(a):

Co jste myslel tím sedimentem? Kam je vypustíme? Jsme nejníž.
01. 12. 2009 | 08:33

Vojtěch Tlustý napsal(a):

to autor: Dobrý den pane europoslanče, nejdříve bych rád reagoval na Vaši demagogickou proklamaci:

"Zejména jde o to, abychom se nebáli vymknout z tradičního kontinentálního pohledu na evropskou integraci, který k nám importovaly (a do hlav našich politiků implementovaly) německé politické strany a jimi zřízené nadace."

Nevím jak ostatním, ale mě do hlavy byla evropská integrace importována prostřednictvím názorů Tomáše G. Masaryka.

Z Vašich krátkodobých úkolů vyplývá, že státy se budou muset naučit lepšímu a konkrétnějšímu dialogu, aby mohly lépe spolupracovat.

"Tim důvodem je zřejmě jejich úspěšná "europeizace" - tedy skutečnost, že mainstreamové politické síly v Evropě (evropští lidovci a evropští socialisté) jsou již tradičně infiltrovány doktrínou evropského federalismu, pro kterou je odevzdávání národních pravomocí ve prospěch EU samozřejmostí. Vymývání mozků zkrátka funguje za každého režimu."

No víte, jestli je něčí ideál Evropská federace, tak se nemůžete divit, že chtějí pravomoce předávat, je to naprosto logický krok. Měli bysme si uvědomit, že my jako stát jsme příliš malý a příliš slabí na to, abychom silově ovlivňovali politiku EU. Musíme proto přispět něčím na co stačíme, např. naší vzdělaností nebo uměním řešit problémy.
01. 12. 2009 | 08:53

Hans napsal(a):

Zahradile, proč asi ten ratifikační proces trval tak dlouho? Nebylo to kvůli darebákům z ODS a parodie na prezidenta, starce Klause? Je odporné, že zrovna představitel ODS a jeden z nejlenivějších poslanců tady něco slintá o LS. A tvé argumenty jsou velmi ubohé a typicky odesácké. Kdyby byl jako první prezident zvolen nějaký silný politik z Německa nebo Francie, kdo by asi začal vřeštět nenávisti? Myslím, že tato volba bylo velmi dobré politické rozhodnutí i z důvodů bezkonfliktního rozjezdu LS
01. 12. 2009 | 09:54

Petr napsal(a):

Pane Zahradil,
cituji Vás:
"...Je záhadou, proč jejich politické elity s touto změnou téměř bez odporu souhlasily. ..."
Nechtěl by jste se zeptat v prvé řadě Vašho přítele Topolánka, když už jste taky pana profesora Klause, presidenta České republiky, taky (slušně řečeno) hodil přes palubu.
01. 12. 2009 | 09:58

louda napsal(a):

Pro euroskeptiky:Nevím v čem je výhoda nášho samostatného státu
vždyť si neumíme ani vládnout-takový bordel a korupce v politice k pohledání. Unie není všelék, ale pořád se vymezovat
a vymlouvat na postkomunistické dědičství už prostě nejde. Máme to asi v genech a kdyby nebyla
EU tak skončíme na Balkáně.
01. 12. 2009 | 10:03

Korbel napsal(a):

Vaše strana za vedení Topolánka se stala nevolitelnou, poslední ránu tomu dala Vize! Váš cíl okrádat důchodce a matky dětí je jasný. Vaše tupé Vize celou ODS poslaly ke dnu! Voliči se nenechají okrádat, platí li Lisabon nebo ne. ODS,tupci a prohrané volby,to
je vše co vám zbylo!
01. 12. 2009 | 10:29

Jozef napsal(a):

Pan poslanec,
Chris Patten vo Vami citovanom clanku predovsetkym "nastinil" terajsie realne fungovanie EU a "varoval" pred pokracovanim v tomto fungovani:
"Moja posledna politicka smernica hovori,ze Europa nie je a ani sa nestane supervelmocou ani superstatom...Ale tam,kde problem postihuje mnoho dalsieho a kde je region blizko domovu,by sme mali mat politiku,ktora nebude iba cakanim na to,ze odsuhlasime cokolvek,co si vyvoli Amerika."

"By sme nemali mat politiku"cakania na odsuhlasenie cohokolvek,co si zmysli Washington.

Lenze ako na to?
Chris Patten: "na Nemecko sa nebude naliehat,aby sa vymanilo zo svojej rastucej uzavretosti;Britania sa nemusi strachovat,svetova uloha snaziveho sluzobnika Bieleho domu jej zostava."

Pridam jednu svoju vetu: prazske a bratislavske a ine media sa nemusia obavat,svetova uloha snaziveho otroka Bieleho domu im ostava.

Nemecko sa musi "uzatvarat" - chranit pred Wall Streetom rovnako,ako pred City /ktore okrem seba zivia aj USA a Britaniu tym,ze vysavaju kazdeho,kto sa povysavat da/.
Akych ma Nemecko spojencov?
Velka kopa chce este viac,velka moc chce absolutnu moc.V Londyne,v Bielom dome,v Parizi i v Berline...

Chris Patten navrhuje dalsie rozsirenie unie.Logicky.
Bude suhlasit novy silny muz,prezident unie zaradovany do tej istej svetovej tajnej sekty,ako p.Pehe,Zantovsky,knieza von Schwarzenberg?
01. 12. 2009 | 10:43

hanah napsal(a):

Malé doplnění o společné imigrační politice od Petra Macha:

"Lisabonská smlouva umožňuje, aby Česká republika, i pokud nesouhlasí s daným návrhem, byla přehlasována.

„Článek 63a

1. Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit účinné řízení migračních toků, spravedlivé zacházení pro státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající v členských státech, jakož i předcházení nedovolenému přistěhovalectví a obchodu s lidmi a posílení boje proti těmto činnostem.

2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský parlament a Rada opatření řádným legislativním postupem.“
01. 12. 2009 | 10:52

Paterik napsal(a):

Doufat, že Francie a Německo přestanou být nejdůležitějšími zeměmi EU, je neuvěřitelně naivní. Vždycky budou hrát prim, ať už budou pravidla nastavená jakkoliv.

Pokud je parlament tak neoblíbený, pak by národní vlády měly pro propagaci evropských voleb udělat víc. Vy sám se ovšem snažíte ze všech sil EU démonizovat nebo v lepším případě zesměšňovat. S takovým přístupem se lidé k eurovolbám jen pohrnou.
01. 12. 2009 | 11:00

V. napsal(a):

Taky jsem se chtěl zeptat na tu "polityckou elytu" Topolánka!
01. 12. 2009 | 11:12

čáryfuk napsal(a):

pro eurohujery a loudu:
a v čem je výhoda evropského superstátu? Nemluvím o ekonomické liberalizaci, tj odstranění cel, kvót a volném pohybu pracovních sil. To všechno bylo o mohlo dál být i bez lisabonu. EU s lisabosnkou smlouvou je už jen o moci. Debata je o tom, zda nám budou vládnout námi volení politici, nebo úředníci, které si občané této země zvolit nemohou. Je o tom, zda se bude rozhodovat co nejblíže občanům, nebo co nejdále od nich. Jak potrestáte jako český občan francouzského europoslance za špatnou práci? Nijak! Jak potrestáte portugalského komisaře? Nijak, prostě proto, že vy ani já je nikdy nebudem mít možnost volit. Jak zabráníte tomu, aby naše země nebyla přehlasována v Radě? Jakou stranu si zvolíte, když budete chtít změnu např. imigračních zákonů, které nám nadiktuje Brusel? Žádnou, protože žádná nebude mít moc to změnit. A tomu tleskáte. Víte k čemu je to dobré? Budete mít večer u televize dobrý pocit při pohledu na mocné evropské vůdce kterak si potřásají rukou s čínským vůdcem nebo se poplácávají s americkým prezidentem? Tohle vám stačí ke štěstí? A pro to jste schopen obětovat demokracii a nezávislost státu?
01. 12. 2009 | 11:15

jaguar napsal(a):

Myslím si že to jsou jenom keci p.Zahradila. Vždyť kolik lidí volí v obvodu senátora 5000 a rozhoduje za 150000.Jedině povinné volby by prokázali kdo kde má vládnout.A co se týká LS pane Zahradile vždyť ta je hlavně proto že ODS mění kabát.Jaqk vůbec můžete být v EP společně s konzervativci Anglie,kteří odsuzují LS a Vaši páni poslanci a senátoři ji přeci schválili.Nehrjte si na falešníky.A když všechno tak teď kritizujete tak se vzdejte mandátu europoslance.To určitě se nevzdáte protože je to výnosný džob za hovno dělání. Že jo pane chytrolíne.
01. 12. 2009 | 11:40

russians napsal(a):

To čáryfuk.
A jakou šanci si měl doteď něco
ovlyvnit?Stejní politici,stejné strany,nebo nové se stejnými
politiky viz TOP 09,falešné vysokoškolské tituly,rozpočet
v astronomickém mínusu. Nejsem
eurohujer na to jsem už dost starej,naposledy jsem cinkal klíčemi v r.89 a to byla určitě má poslední revoluce, které jsem se zúčastnil.
01. 12. 2009 | 11:46

jirizlatuska napsal(a):

S viditelnosti je to take problem, protoze lide obcas nevedi, co vlastne vidi - napriklad citovany Chris Patten neni a nikdy nebyl _rektorem_ Oxfordu, tim je ted Andrew D. Hamilton a pred tim to byl John Hood a jeste pred nim Colin Lucas; Patten jim dela/delal jen cestneho predsedu.
01. 12. 2009 | 11:57

Paterik napsal(a):

čáryfuk:

nevím, o jaké nevolené úředníky se jedná. Komisaři jsou voleni národními vládami, komise je schvalována voleným EP. My taky máme prezidenta, který není lidmi přímo volen.
01. 12. 2009 | 11:57

louda napsal(a):

To jaguar.
Na 100% souhlasím. Když se jedná o "konci" samostatné ČR tak lás- ska k vlasti -odstoupím ze všech funkcí tak mi káže čest. Že pane Zahradile a pane Klausi. Ale funkce a koryta jsou bližší.A čest? To jsou jen jejich falešné bubliny, které vypouštějí mezi národ.
01. 12. 2009 | 12:05

siven napsal(a):

"…které nám umožní v lepším případě prosadit něco ve vlastním zájmu, v horším případě alespoň zabránit něčemu, co bude proti našim zájmům."

O čích zájmech hovoříte, pane poslanče? O zájmech vašich, zájmech vašeho předsedy na hradě, zájmech pana Íčka, pana Mrázka, pana Koženého, Krejčíře, Pitra, pana Řebíčka, a dalších podobných?
Ve spojení těchto pánů s EU či Lisabonem jde skutečně o střet zájmů.
Jinak krom „blokování rozhodování“ máte ještě v rezervě jaké plodné a přínosné plány, jakou užitečnou činnost pro vaše spoluobčany v orgánu, jehož jste členem? Rozpuštění EU, návrat k systému rovnováhy moci v mezinárodním systému, vytváření vratkých a dočasných koalic, nestabilitu a mezinárodní anarchii? Nebo ještě něco lepšího?
01. 12. 2009 | 12:23

Hey napsal(a):

Šušňožrout by měl odstoupit, ale co by tak asi mohl tento lenochod dělat?
01. 12. 2009 | 12:57

Arnold Llayne napsal(a):

Jak dál? Rozhodně bez vás!
01. 12. 2009 | 13:24

čáryfuk napsal(a):

to russians
Přece nebudu na základě momentální skepse z politických stran totálně měnit celou koncepci národní parlamentní demokracie, zvlášť když to co navrhujete nepředstavuje žádnou změnu k lepšímu. Pouze se celé rozhodování posune o úroveň výš. O čestných a bezúplatných bruselských úřednících nemám žádné iluze. Před 10 lety v roce 1999 rezignovala celá evropská komise v čele s panem sarterem pro korupci. Evropský účetní dvůr již léta nepotvrdil bruselu účty. Poukáže-li někdo ze zaměstnanců v Bruselu na zneužitelný systém účtů, je vyhozen (viz Marta Andreasen - googlujte).

Paterik - mluvím o tom, že nám budou (a už to dělají) předepisovat zákony úředníci, které si občané této země nemohou zvolit. Můžete mi přesně vysvětlit v čem spočívá výhoda tohoto systému?
01. 12. 2009 | 13:26

Rejpal napsal(a):

Lituji, že nás občany EU nepozvali "příznivci" LS v počáteční den její platnosti na lidovou veselici konanou třeba na Hradě pražském pod patronací pana prezidenta nebo zvoleného poslance EP pana Zahradila. Mohli by nám bývali při té příležitosti lépe vysvětlit, co teď my chudáci máme dělat!
01. 12. 2009 | 13:32

Paterik napsal(a):

čáryfuk:

nám vládnou samí nevolení úředníci. Nevolíme jediného z nich, nemáme žádnou možnost ovlivnit, kdo bude ministrem atd. Nevidím v tom žádný rozdíl. Legislativu navrhují komisaři, kteří jsou voleni vládami. Do této chvíle nám EU předepsala stohy své legislativy a nic hrozného se neděje.
01. 12. 2009 | 13:55

Kučera napsal(a):

Několik otázek
1. Co jste dělal v Europarlamentu Vy?
2. Co chcet budovat, když neumíte dát dopořádku ani republiku?
3. Suverenitu ztratia ČR díky devastaci vlastních struktur vědy, školství a průmyslu především. Vraťe se domů a můžete například vyšetřovat kmotry ODS, uděláte pro naše členství v EU více, než jstze byl doposud schopen.
01. 12. 2009 | 14:01

Petr Bajer napsal(a):

To Paterik: ministři a úředníci v ČR a) závisí na výsledku voleb (byť nejsou přímo voleni), b) nepřijímají zákony (pouze je připravují/předkládají). Do europarlamentu jsou sice poslanci voleni, ale jejich pravomoc je v podstatě nulová. Pokud tento rozdíl považujete za kosmetický, tak je asi někde něco špatně.
01. 12. 2009 | 14:29

Ivan napsal(a):

PROC VY NETESOVAT..., PROC...?!

iPri prilezitosti tohtorocneho balu ministerstva zahranicia predniesol Bruselsky Rissky protektor José Manuel Barroso, tento tesovaci prejav...
Ctene damy, vazeni panove, mili kolonialni pratele...! Vsichni vime, ze letos bude aj vasa krajina nasa, a proto dofolte, abych vyjadril nasa velky natesovanost. Vy ani nevite, jak mi velmi na to tesovat... Velice tesovat britski lord, on chtit na Slovensku druchi residence, on velice frustrovan, od casu, kdys mu sebrat residenc v India, proto tak tesit, jak mali dite na Vanoce... Kdys lord mit bude slofensky residenc, fy moct nosit lordofi golfova chole a lopticka..., a lord fam hodit penca, sa kterou fy kupit sebe chamburger...
Velice tesovat taky dedicny cisar rakouske i ucherske rise, muj pritel Otto von Chabsburg, on velice tesovat na kosicky lesy, ktere mu prislibil prodat pan Rudolf Schuster... Vy budete moct sluchovat u pan cisar a strezit jecho les, aby ani cudzi noha nefkrocit... Dalsi muj pritel velice tesovat na Necpalskou dolinu, kterou lacno sakoupi od velebnicho pana biskupa bystrickecho, Rudolfa Balasa... Velice tesovat na vase krasne deticky nase bruselski podofil..., velice tesovat, ja fim svi... Nasi prumyslnici velice tesit na lacnou vasi silu, my postavit mnoho plechovych hal bez oken, kde vasi obcani budou linkovat, bez prestafky... U vasi sily vychoda, ze okrem lacoty, nepotrebuje ani vetrani, ani klimatisace, cim my velice setrit... Co mne zustava zatim zachadou a co nevim dost dobre pochopit, je to, ze zatim nevidim dostatok tesovania vasich lidi. Kdys jezdim po Slofensku ve sfoj limusina ja videt tisice fasi lidi u kontejneru a co vidim, oni netesovat. A ja toto nechapat, asda tazia fasi lidi banky, netasia..., asda tazia vasi lidi poistovne, netasia..., asda tazia vasi lidi selezarny, netasia..., asda tazia vasi lidi obchoni retasce, netasia..., asda tazi vasi lidi rafinerka, netasi..., asda tazi vasi lidi plynaren, netasi..., asda tazi fasi lidi elektraren, netasi..., asda tazi fasi lidi telekomunikace, netasi..., nic vasi lidi netasi, schola nic...! Tezi vasi lidi azda puda, my f kratkom case pefezmem aj fsechen fasi puda, a fy moct pracovat na nasich farmach, krmit nasa dobytek a sbyrat okurku... Asda mate od nas malo skfelych chodnoceni a reitngu...? Pokut vasi lidi toto tazi, potom my este pridat vam skvely chodnoceni, aby vasi lide u kontejneru lepe tesovali... Ctene damy, vazeni panove, mili kolaborantsti pratele, felice mne tesovalo, dekuji fam...
01. 12. 2009 | 14:41

siven napsal(a):

Petr Bajer - o jakém "europarlamentu", jehož "pravomoc je v podstatě nulová", se tu proboha zmiňujete? Jde o nějaký orgán, vytažený ze zcela nové fantasy trilogie? Nebo jste sám autorem?

Pokud váš příspěvek považujete za popis skutečného Evropského parlamentu, tak je asi někde něco špatně.
01. 12. 2009 | 14:49

siven napsal(a):

Ivane, věřím, že se naši sovětští bratři "natěšovali" z prznění Československa již víc než dost. Cca 40 let. Dopřejte teď trochu radosti i jiným.

A neplačte: V Karlových Varech je krásně a tamější radnice i s dozorčími radami, orgány a veškerým úřednictvem vám splní, co vám na očích uvidí. Dokud budete sypat, což pro vás snad není takový problém.
Ale pozor na věc! Možná vám to jednou pan protektor Barroso zatrhne! Pravda, to už pro vás tak růžové asi nebude. Tak si to alespoň plnými doušky užijte, dokud je čas!!!
01. 12. 2009 | 14:56

Realista napsal(a):

O Vaši vícerychlostní Evropu nemám zájem, protože pak se Česko s lidmi jako je Jan Zahradil ocitne v Evropě nízkorychlostní.
01. 12. 2009 | 15:07

ap napsal(a):

Pane Zahradile, nejste už v této věci důvěryhodný.
01. 12. 2009 | 15:52

remek napsal(a):

k těm nikým nevoleným úředníkům ...

Evropská rada > nejvyšší představitelé vlád v zemí EU (tedy vzešlí z voleb v členských státech)
Rada EU > ministři v zemím EU pro jednotlivé resorty (tedy vzešlí z voleb v členských státech)
Evropská komise > v ní je každá země EU zastoupena svým komisařem spravujícím svůj resort (tedy jmenován vládami které vzešli z voleb v členských zemích)
Evropský parlament > přímo volen občany zemí EU

... říká se tomu zastupitelská demokracie
01. 12. 2009 | 15:55

Paterik napsal(a):

Petr Bajer:

složení komise záleží na vůli jednotlivých vlád, které jsou volené občany. EP pak musí tuto komisi schválit. Takže to není úplně "nulová pravomoc".
01. 12. 2009 | 15:57

Míla 2 napsal(a):

Je to velmi zajímavé,pan Klaus uvažoval o demisi,nakonec podepsal,Vy hluboce nesouhlasíte a zůstáváte.Není to všechno postavené tak na hlavu?
01. 12. 2009 | 16:15

Jan Pikna napsal(a):

nejvíc mě fascinuje jak pan Zahradil ztotožňuje evropský federalismus s vymýváním mozků! Řekl bych, že to přímo vypovídá o jeho velkolepé inteligenci... A co takhle americký federalismus? Nebo Švýcarský federalismus? Švácaři a USA mají taky vymyté mozky?...A u nich politický systém snad nefunguje jako na drátku? Škoda, že kvůli takovým přizdisráčům jako je Zahradil, Klaus a Mach budem patřit k těm největším potížistům v Unii místo abychom ji jako jeden z nejkulturnějších národů vytvářeli.
01. 12. 2009 | 17:06

Jan Pikna napsal(a):

PS: Víte kdo se hned po Klausovi nejvíc ve svých projevech oháněl "Národními zájmy"? Adolf Hitler!!! Ano tam "ochrana národních zájmů" vede. K boji o Těšínsko, Oravu, Podkarpatskou rus a nevím co ještě. Prostě o metafyzické věci které nepotřebujeme a nikoho nezajímají. Je českým národním zájmem aby nezkrachovali čeští zemědělci? Když si jdu do Alberta koupit mlíko je mi uplně jedno odkud je. Záleží jen na ceně. Když se Čechům nevyplatí vyrábět mlíko tak ať ho nevyráběj a dělaj něco jinýho?....Národní zájmy....Naučme se být velkorysí a budeme žít v Evropě konečně v míru. Ješitnost vede k válce pane Zahradile. :-P
01. 12. 2009 | 17:13

kozoroh napsal(a):

Jedna zkušenost tu už je:babylonská věž a zmatení jazyků:Snad si to ta nová Evropa nezopakuje.Snad pamatuje na minulost,aby si ji nemusela zopakovat.
01. 12. 2009 | 18:49

Toby77 napsal(a):

"...jde o to, abychom se nebáli vymknout z tradičního kontinentálního pohledu na evropskou integraci, který k nám importovaly (a do hlav našich politiků implementovaly) německé politické strany a jimi zřízené nadace..."

Zase ti odporní cizáci (dříve zahraniční rozvědky), co nešetřili peněz, aby nás oblafli a pošlapali naše národní štěstí.

Díkybohu máme pana nacionalistu Zahradila, který nám to vysvětlil (ne implementoval!).
01. 12. 2009 | 20:59

Ráďa napsal(a):

Skutečně jsem šokován, jak neuvěřitelně agresivní je rétorika některých eurohujerů, hlavně jakéhosi Pikny, který sice tady blábolí o soužití v míru, ale je vulgární, neumí česky a používá pojmů, jimž evidentně nerozumí (viz metafyzika). Eurohujeři v této diskuzi mě opět přesvědčili, že evropská integrace je pro ně konfesí. Takže Bruselu věřte, soudruzi!
01. 12. 2009 | 21:47

Al Jouda napsal(a):

Ráďa : Změňte si nick na Růďa, bude to věrohodnější.
02. 12. 2009 | 00:29

Jozef napsal(a):

Pan poslanec,
potreba "analyzovat vsechny novinky" "a take kontext" je samozrejme u malych "hracov" ovela naliehavejsia, nez u velkych.
Prepisem zo slovenskych,presnejsie:v Bratislave vychadzajuci dennikov nieco z "analyz kontextov" LS.

T.Valasek /riad.pre zahranicnu politiku a obranu v londynskom Centre pre europsku reformu/:
"Na stolickach,ktore sa nas priamo dotykaju-komisarov pre vnutorny trh a energetiku-budu sediet Francuzi a Nemci.Barroso vymenoval capov za zahradnikov.
Maros Sefcovic ziskal potencialne dolezity post,hlavne ak si vybuduje dobry vztah s Barrosom.Slovensky komisar bude sefovi komisie sluzit ako de facto dvojka;bude mat okrem ineho na starosti manazovanie vztahov s EP a Radou ministrov.Budu cez neho prechadzat nominacie na vysoke posty v komisii,ako aj rozhodnutia o organizacnych zmenach...Dlhorocny sef misie SR pri unii sa v labyrinte europskych institucii vyzna tak ako malokto.Navyse nie je politik...Bol teda bezpecnym kandidatom na miesto "dvojky".
Komisari teoreticky nehaja zaujmy vlastnych krajin.realita je samozrejme ina...

Rovnako je dobre,ze rozsirovanie a susedstvo maju na starosti Cesi - podobne ako Slovaci chcu rozsirovat uniu dalej na vychod.
Nova komisia vsak prinasa aj zle zpravy.Tou prvou je nominacia M.Barniera za komisara pre vnutorny trh. Maloktora vlada pravidla vnutorneho trhu porusuje tak ako francuzska.

Rovnako zla je sprava o vybere G.Otteringa na funkciu komisara pre energiu.Prave Berlin je jednou z hlavnych pricin,preco sa unii nedari sformulovat spolocnu energeticku politiku..."
/SME,1.12./

Musim poznamenat,ze dikcia citovaneho clanku je pozitivnou spravou: T.Valasek doteraz vystupujuci ako europsky /londynsko-washingtonsky/ analytik,akoby sa stotoznil so Slovenskom.

PRAVDA cituje MF DNES:
"Nas eurokomisar bude rozsirovat uniu v case,ked sa nerozsiruje...Povedalo by sa,ze je to klasicky post pre zastupcu svejkovho naroda...Slovaci ci Estonci mozu byt vyberom svojho komisara spokojnejsi".

P.Schutz ma opacny nazor: rezort rozsirovania "dava Cesku status realneho hraca",ktory bude drzat palec na agende Chorvatska,celeho zvysneho Balkanu,Islandu i Turecka."
A kedze tip top komentator Schutz ma ku vsetkemu opacny postoj, nez premier Fico/"komisar za SR sa dostal az do kuchyne EU"/, tvrdi toto: "v hierarchii komisariatov ziskalo Slovensko jeden post z menejcennych"
/KORZAR,30.11./

Pan poslanec,prajem vela stastia na dobre analyzy a na dobrych spolupracovnikov!
02. 12. 2009 | 02:35

Michal napsal(a):

To J. Pikna: Víš proč se nám nevyplatí mléko? Pt ho v EU dotují jak šílení...tzn. vyrobí si ho (i za naše penízky) někde jinde v EU a pak ho dají sem tak lacino. A Vy si myslíte, že až nám EU zničí zemědělství tak ty ceny zůstanou pořád dole? To jsem se nasmál.
02. 12. 2009 | 02:46

Medikolog napsal(a):

Pokud to pan "euro" myslí vážně, očekával bych kvalifikovanou analysu zájmů ČR a zájmů ostatních států EU - z hlediska jejich souběhu a rozporu. Typu: to a to prospěje celé EU, tohle nám uškodí, ale nemůžeme to již vetovat a tady si s námi vyloženě vytírají ....... ale nic s tím nenaděláme, platí LS. Tamto bychom sice s těmi a tamty potřebovali prosadit, ale "obří" nás přehlasují levou zadní, tak si nechte zajít chuť. Budete na tom biti, ale zato jste v EU.... Tak mnoho stránek, načež má následovat seriosní analysa: na pár řádcích - v čem si polepšíme, na zbytku knihy čím vším za to málo platíme a ještě zaplatíme. Mnohokrát zaplatíme..
02. 12. 2009 | 04:38

bob napsal(a):

to Michal
Kdyby nebyli dotace z EU, chtěli by dotace od státu, protože poláci by ho vyráběli levněji.
02. 12. 2009 | 07:42

Jan Pikna napsal(a):

Michal: Když se nevyplatí vyrábět mlíko, ať se nevyrábí. Pokud by se to někdy v budoucnu mohlo začít vyoplácet, můžeme ho opět vyrábět. Problém je v tom, že naši zemědělci se chovají, jako by se jich tržní hospodářství netýkalo...
Ráďa: Aspoň jsem takovej charakter, že jsem se pod svůj komentář dokázal podepsat ty ksichte. ;) Vyvrať moje argumenty svými protiargumenty nebo spi dál...
02. 12. 2009 | 10:47

Jan napsal(a):

Pane Zahradile, asi ještě dlouho nepochopíte, že občan ČR, který se chce domoci svých práv, se musí obrátit na evropský soud. Vaše rozumy jsou nám k ničemu, protože nejste schopni vytvořit vizi a politiku, která by sloužila občanům této země. Zůstavají za vámi jen dluhy a zmařené naděje.
02. 12. 2009 | 13:16

standa z Prahy napsal(a):

Pan Zahradil je clovek,ktery praci nevymyslel.Stale ho vidim pri vystavbe zahradkarske kolonie na Sporilove,kde se snazil mit brigadnicke hodiny se svym kolegou bez prace.Jeho nos je nezapomenutelny,ale dobre ho vede,kde bez prace je hodne penez.Volte ODS tj.strana vychcanku.
02. 12. 2009 | 13:21

Kristýna napsal(a):

Co dál po Lisabonu? Konečně se zabývat skutečnými problémy a smysluplně pracovat. Obávám se, že ti kdo neumějí něco tvořit, tak boří, a nazývají to pak hezky česky národními zájmy.
02. 12. 2009 | 14:21

RA napsal(a):

tak si ten Lisabon, eurofilové, hezky užijte. Dávám tomu tak rok, maximálně dva, a eurohujeři obrátí a budou řvát proti EU.
02. 12. 2009 | 15:21

pa napsal(a):

A je to zas jak za bolševika. Stranická knížka je živnostenský list, ať je modrá,oranžová nebo černožlutá. Je to prostě výtah k moci a penězům pro blbce.
02. 12. 2009 | 18:04

Ivan napsal(a):

Lisabonska zmluva = kolonialny pamflet...,

aky po starocia zapadni kolonizatori vnucovali svojim koloniam..., aby ich dostali pod svoju jurisdikciu, aby sa stali "domorodcom" zalobcami, sudcami i katmi... Aby "domorodcov" vlastnicky odlucili od existencneho majetku a poslali ich na druhu stranu barikady..., na stranu bezmajetnych, vhodnych iba k prikovaniu k veslam galer..., dnes k vyrobnym pasom vo vlastnictve kolonizatorov..., terorizuju napadnute krajiny tupoduchostou prostrednictvom medii, ktorych sa zmocnili..., predvadzaju vrazdenie ako samozrejmu vec "demokracie", aby si "domorodci" zvykali, ak bude nutne buriacich sa spacifikovat vrazednou silou... Vo Virtual West Democracy nepochybne moc nepochadza od obcanov, ale od vlastnictva majetku...
Zapadni "vyjednavaci", tvorcovia Stvrteho tisicrocneho Reichu, s hitlerovkym cezarovskym syndromom, prisli pred podpisom do Prahy Klausa, ale aj cesky narod zlomit..., urcite aj vyhrazkami, ako sa dostalo na verejnost..., aby dotiahli diablovo dielo kolonizacie vychodnej Europy do konca...
03. 12. 2009 | 13:11

JPK napsal(a):

Jak dál po Lisabonu? No hlavně, pokud možno, bez Vás, pane Zahradil.
03. 12. 2009 | 14:38

Pete napsal(a):

Vy ODSáci jste všichni stejní včetně svého otce zakladatele. Heslo "Rozděl a panuj" v roce 93 nahradil heslem "Rozděl a rozkraď". Odpor jeho a lidí okolo něj včetně celé ODS proti EU je logický. Z důvodu rozkrádačky jsme se zbavili Slovenska a teď by nám to měla kazit EU. Ten chlap na hradě měl ještě poslední možnost jak si zachovat jakous, takous reputaci. Nepodepsat LS a abdikovat. Jenže značná část kořisti se v této zemi ještě vyskytuje a loupeživí rytíři, které vypustil ze řetězu včetně Vás pane Zahradile hodlá hodovat co nejdéle. Vy osobně byste se za svoje poslání v EK měl stydět. Naštěstí jste až příliš líný a vlastně i hloupý abyste byl schopen napáchat viditelné stopy.
04. 12. 2009 | 03:50

kocman napsal(a):

Zbavte se sentimentu,pane Zahradile a vyměňte třeba pojem strach z imigrantů za slovo problematika nebo nějaké jiné,když se budete jen trochu snažit,určitě nějaké najdete.
Výrazy jako "nějaký" van Rompuy Vás degradují na protekčního krajského pomr.ného vesnického formátu.
To si může dovolit Svěrák ve hře Zástup,že Hamleta přeložil"nějakej"Lukeš.
Ale člověk ve Vaší funci?
Možná se opakuji,ale pro mne by bylo tragedií,kdyby Vaše články přeložili i pro ostatní europoslance,včetně van Rompuye.Jakoby nestačilo
,že tam jste.
04. 12. 2009 | 06:58

holubowski napsal(a):

Jak dál? Vypráskat odesáky z parlamentu. Bohužel, máme takové složení, jaké obyvatelstvo.
04. 12. 2009 | 21:04

Volič napsal(a):

Pane poslanče, pokud vám ta EU tolik pije krev, měl byste to v Bruselu zabalit. Zatím jste nic pozitivního nevytvořil, vč. vašich kolegů z ODS.
Jistě víte, že nejlépe se dařilo Čechům za starého dobrého Rakouska. I když se tam politicky chovali stejně hloupě jako vy.
05. 12. 2009 | 12:23

Jarmila Kubíková napsal(a):

Myslím, že musí být p. poslanci Zahradilovi líto, že tolik lidí má negativní připomínky k jeho článku. Bohužel si to zaslouží, dnes již není doba vytahovat jakési národní zájmy (jak je kdo definoval?), ale je třeba smysluplně spolupracovat v rámci orgánů EU. Asi je také třeba vidět trochu dál, než jen na vesnickou náves. V kontextu překotného vývoje všech světadílů, je v bytostném zájmu naší evropské části světa vytvořit jednotný hlas, který ji bude zastupovat a hájit. A to s přístupem p. Zahradila nepůjde. Asi by si měl rozmyslet, jestli se svými názory by měl vůbec v evropském parlamentu zůstávat.
08. 12. 2009 | 15:00

Vladimir napsal(a):

Vědí v Turecku, že jste členem komise EP pro přijetí Turecka do EU?
" Nějaký turek, to vlastně není ani člověk !" .. že pane poslanče
Je jen členem v NATO.
08. 12. 2009 | 16:55

Vladimir napsal(a):

ne nějaký van Rompuy nebo Ashtonová.
a nějaký Zahradil
08. 12. 2009 | 17:01

xy napsal(a):

K osobnosti pana Zahradila, hlavního "ideologa" ODS nyní uklizeného do Bruselu: "učení" dravé agresivní smečky hrabivých západofilních drzých komunistických dětiček, komunistickým "optimismem" typu "vstanou noví bojovníci" a neukojenou touhou pomstít mravně, morálně i eticky dnes mrtvé komunisty, kteří dnes už prodali i svou poněkud hloupou ideologii, jako štěnice drží v krvavých zubech peníze a prahnou po pomstě na celém českém národě jen za to, že JE nechce, a že s nimi nemůže jít žádný slušný člověk, to vše představuje pan Zahradil včetně dalších dvou zničených generací a 20ti let devastace naší země jím naprojektované jako tzv. politika ODS, strany nikoli pravicové, ale stalinské či fašistické, jak chcete, je to v podstatě stejné, toliko do modra oblečené. Panesoudruhu Zahradile! Hrát si na skromnou myšičku a v klídku vypouštět jed, to ještě neznamená, že vás my občané neodhalíme. Co by asi řekl na vaši osobnost skutečně nezávislý nepolitický psycholog? Docela rád bych to četl.
09. 12. 2009 | 09:32

Gitta Folle napsal(a):

Stejně jako Václav Klaus, čistokrevný Čech,
se i Jan Zahradil, euroblb, v ničem nevyzná!
Cö vůbec dělal a dělá v Bruselu? Inkasuje a
inkasuje Euro. A podává zprávy Klausovi.
Kdy bude v Čechách dobře? Až takoví ignoran-
ti, z ODS odejdou do emigrace do Kremlu!
14. 12. 2009 | 17:07

Lipa napsal(a):

Bez proti-Evropanů a pro-Putina Klause,Zahradila,Béma...
25. 12. 2009 | 11:17

Taxis napsal(a):

Pan Jan Zhradil, ODS, agent agenta Putina,
totiž Václava Klause, je placen v Eurech
v Bruselu a v korunách českých (za zprávy
o pracovnících českých v Bruselu! Informace kdou přes Prahu přímoop do Kremlu!
Tak se šetří, milíbratři!
12. 02. 2010 | 23:23

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
13. 03. 2010 | 02:39

armani classic napsal(a):

I can't agree with you more.
13. 03. 2010 | 03:02

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 03:09

skyracer watches napsal(a):

That to him was one of the best times of his life – but breitling montbrillant it was also the last time he was truly himself,
13. 03. 2010 | 06:25

breitling navitimer napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
13. 03. 2010 | 06:28

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 01:38

prostate health supplement napsal(a):

Thanks for writing this such interesting article
28. 03. 2010 | 19:22

http://www.kw61.com/replica-richard-mill napsal(a):

abc
30. 03. 2010 | 03:00

DVD to iPad Converter napsal(a):

I have know more about it. very informative. thanks great
07. 04. 2010 | 13:18

discount air max shoes napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
16. 04. 2010 | 07:40

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
20. 04. 2010 | 04:56

watchesaler.com napsal(a):

watchesaler.com are watches'direct manufacturer,only providing best quality watches and satisfactory service.brands such as Bedat Watches which are our hottest watches.http://www.watchesaler.com/
http://www.watchesaler.com/
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
15. 06. 2010 | 10:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy