Genocida? Šetřme s tímto pojmem.

07. 03. 2010 | 18:00
Přečteno 5234 krát
Arménská lobby v USA slavila před několika dny úspěch. To když zahraniční výbor americké Sněmovny reprezentantů odhlasoval rezoluci, označující turecké pogromy na Armény v osmanské říši během první světové války (v letech 1915-1917) za genocidu. Nic nebyl platný protitlak současné americké administrativy, která se obávala zhoršení bilaterálních vztahů s Tureckem.

Nutno říci, že z mého pohledu tato rezoluce vůbec není šťastným krokem, aniž bych chtěl zpochybňovat tyto přes devadesát let staré tragické události, které ve svém důsledku vedly k obrovským obětem na životech. Jednak moderní sekulární turecký stát Kemala Atatürka, jehož je dnešní Turecko stále dědicem, vznikl až léta poté a je proto sporné jej propojovat s tragédií, která se odehrála za osmanské říše. Také současná módní a „politicky korektní“ vlna vytrhávání historických událostí z dobového kontextu a jejich přesazování do kontextu současného je pro dějiny zhoubnou kůrou. Dále jde o právní i symbolické konotace termínu „genocida“. Ten je v evropském kontextu neoddělitelně propojen s termínem „holocaust“, tedy nacistickým vyhlazováním evropských Židů. Je nepochybné, že německá totalitní genocida Židů byla výjimečná právě v tom, že byla prvním zásadním systémovým krokem v rámci uplatňování nacistické ideologie rasového boje a z ní vyplývajícího, údajně historicky objektivně nezbytného vyhlazování tzv. nižších ras (mj. Češi byli také na řadě). Proto dosavadní, tento aspekt pomíjející stanoviska parlamentních orgánů některých států (Francie, Německo, nyní USA) o arménské genocidě jsou nákrokem k relativizaci nacistické genocidy evropských Židů.

Ale – a pro nás především - nahrává se zde té (byť okrajové) části německé politiky, napojené na část sudetoněmeckých organizací, z nichž nikdy zcela nevymizel sklon odsuzovat jako „genocidu“ poválečné mezinárodněprávní spojenecké rozhodnutí z r. 1945 o odsunu československých a polských Němců (původním autorem teze o poválečné „genocidě“ sudetských Němců byl rakouský profesor Ermacora). Při příležitosti 60. výročí odsunu před několika lety se dokonce tradiční jarní Sudetoněmecké dny konaly pod příznačným názvem „Vyhnání je genocida“. Také na tehdejší kontroverzní německé výstavě Svazu vyhnanců E. Steinbachové byl poválečný odsun Němců zařazen hned vedle arménské „genocidy“ jako příkladů nejkřiklavějších etnických čistek 20. století. Není pochyb o tom, že projekt tzv. Centra proti vyhánění, kterému, coby úlitbě sudetoněmeckým organizacím, dala německá spolková vláda zelenou, bude pokračovat v této interpretaci. Pro nás je jistě zcela nepřijatelné, abychom se časem dostali do situace, kdy by bylo možno morálně, eticky a právně postavit na jednu úroveň preventivní spojenecké poválečné rozhodnutí Postupimské konference o transferu československých a polských Němců do Německa (jež mělo za účel neutralizovat budoucí možnost obnovení ohnisek etnického neklidu a třenic ve střední Evropě a bylo tak opatřením stabilizačním) s totalitním vyhlazováním evropských Židů jako realizací systematického masového teroru Třetí říše.

Důvodů k tomu, aby česká zahraniční politika jednoznačně odmítla nebezpečné pohrávání si s termínem „genocida“ a stála v „arménském“ případě na straně Turecka, je tedy víc, než dost.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

PatientO.T. napsal(a):

Zase ti Němci...
Ohromující myšlenková nouze v čase předvolebním!
07. 03. 2010 | 18:14

Olga napsal(a):

Svět si neví rady s budoucností a tak řeší minulost.
07. 03. 2010 | 18:25

Germanicus napsal(a):

Proboha proč sem pletete poválečný odsun sudetských Němců. Ten byl proveden (stejně jako odsun Němců z jiných evropských zemí) na základě mezinárodních dohod vítězných mocností. Něco jiného jsou excesy z divokých místních odsunů, které náš stát odsoudil a distancoval se od nich.
Vraždění Arménů za 1. světové války byla genocida par excellence (bohužel). Zajeďte se podívat do Jerevanu a seznamte se na místě s reáliemi. Prosím.
Současný turecký stát s tím rozhodně nemá rozhodně co společného, ale zavírat nad tím "diplomaticky" oči nelze.
07. 03. 2010 | 18:26

RUS napsal(a):

Pane Zahradil kdyby jste aspon nastudoval podklady a řvanil tady nesmyslý.Pokud je vas takovych v EP vic,tak to nejhorší nas tprve čeka(
http://ru.wikipedia.org/wik...
07. 03. 2010 | 18:54

mb napsal(a):

když se oháníte konferencemi velmocí ... připomeňte si Mnichovskou dohodu ... není od věci si připomínat, že kdybychom se bránili, tak bychom porušili mezinárodní právo a byli bychom válečnými agresory ...

stejným metrem obhajujete konferenci postupimskou ...

vyhánění je prostě špatné ať vyhání ten toho nebo druhý druhého ....

škoda že jsme to s němci ( pokud to šlo ) nevzali za lepší konec už od začátku naší československé státnosti ...

škoda
07. 03. 2010 | 18:55

MOR napsal(a):

Velmoci sice souhlasily s odsunem za podmínky, že bude proveden humánním způsobem. Při odsunu však došlo k excesům. V Česku jsou tyto excesy obecně považovány za spontánní výbuchy hněvu. Na základě dnes známých faktů však lze o spontánnosti v některých případech pochybovat. Mnohých excesů se účastnili nejen partyzáni a revoluční gardy, ale i jednotky Československé armády. Nicméně tyto jednotky jednaly z vlastní iniciativy. Tato iniciativa byla podněcována projevy tehdejších představitelů státu. Vyžeňte a pobijte jich po skončení války co nejvíce, vyzýval tajemník Edvarda Beneše a pozdější ministr spravedlnosti Prokop Drtina v pražské Lucerně v polovině května roku 1945. Začneme s vyhnáním Němců hned. Použijeme všechny prostředky, před ničím neváhejme. Ministr školství a osvěty první československé poválečné vlády profesor Zdeněk Nejedlý vystoupil v Turnově 5. června 1945 s projevem, ve kterém řekl: Problém odstranění Němců z českých zemí začali u nás řešit již husité. Byli jsme jejich odkazu dlouho nevěrni, avšak nyní dovedeme jejich dílo do konce a já vás ujišťuji, že se tak stane zcela po husitsku.

Oponenti tvrzení o spontánních výbuších hněvu poukazují na okolnosti doprovázející Ústecký masakr, který vypukl nezávisle na čtyřech místech ve městě bezprostředně po výbuchu v Schichtovo závodech. Tento masakr páchali vojáci Československé armády, Revoluční gardy a Rudoarmějci, kteří sem podle některých svědectví přijeli den před tím vlakem. Tvrzení, že za výbuchem stojí například oddělení Z ministerstva vnitra, nikdy nebylo potvrzeno. Je známo i z jiných měst, že místní Češi místním Němcům spíše pomáhali. Zločiny měli často na svědomí lidé odjinud. Podle některých svědectví je možné, že některé excesy byly organizovány s cílem dokázat nevyhnutelnost odsunu. Slyšeli jsme, že se v Berlíně (nakonec to byla Postupim) má setkat velká trojka (zástupci SSSR, USA a Velké Británie), a že je proto nutno do té doby vytvořit hotové a nezvratné skutečnosti a honem co nejvíce Němců vyhnat, a to bez ohledu na sebevětší hospodářské ztráty. Tím úkolem se nijak netajili.
07. 03. 2010 | 19:02

Targus napsal(a):

To Jan Zahradil:

Souhlasím s Vámi ve většině řečného, či spíše psaného. Dnes se vydává zcela zbytečné prohlášení o genocidě, to jest o nezpochybnitelném vyvražďování Arménů, zítra budou o totéž žádat Soukmenovci ze Sudet. Nechápu ovšem, co děláte, že nic neděláte. Jako europoslanec snad máte dost možností, jak se veřejně postavit proti žvástům z Vídně a žvanily odkázat do patřičných mezí. Třeba prostým svoláním tiskovky a připomenutím, že dějiny nezačaly v r. 1945.
Plkáním na netu a držením huby v Bruselu se řadíte do nekonečné fronty ničemu nerozumějících a za nic neodpovídajících euromamlasů, kteří se po pět let tetelí, aby se udrželi u lizu - v tomto případě více než královského.
Pevně doufám, že máte na něco více, než ti ostatní neviditelní mlaskající vyžírkové a zareagujete i někde jinde, než na aktuálně.cz
07. 03. 2010 | 19:04

Lena napsal(a):

To snad není možné. Turci zabili za 2 měsíce asi 2,5 milionů Arménů a ona to není genocida jen proto, že by sudeťáci mohli pindat ty své nesmysly a že by se to Turecku nemuselo líbit? Tak ať se to Turecku nelíbí a sudeťáci ať si pindaj. Ani jedni nezmění fakta a fakt je v případě Arménů ten, že byli systematicky vyvražďováni Turky.
Zase jeden pokus, jak zlo zrelativizovat a nenazývat pravým jménem. Pročpak asi?
07. 03. 2010 | 19:06

ujo napsal(a):

pro mb:
to je právě ten problém - šlo to vzít s Němci za lepší konec?
Angažmá a skutky sudeťáku za Protektorátu ukazují, že nikoliv.
Nemluvě o postojích českých Němců za R-U.
07. 03. 2010 | 19:06

RUS napsal(a):

Mimochodem zahradile mužeš zajet do Belgie nebo Švycarska a řicí že tonebyla genocida,pokuta 45tis.euro nebo vezení 1 rok.Jak takový hlupak mohl dostat do EP,toje fakt zahada)
07. 03. 2010 | 19:07

Targus napsal(a):

To MOR:

Proč zde nevložíte přepis Henleinova projevu ve Vídni, tuším z r. 42?
07. 03. 2010 | 19:09

Targus napsal(a):

To ujo:

Ani to nezkoušejte. Tohle jsem tu už uváděl mnohokrát.
Kdyby to šlo po netu, asi by mi nafackovali.
07. 03. 2010 | 19:11

MOR napsal(a):

07. 03. 2010 | 19:11

MOR napsal(a):

Vyhnání Němců je ospravedlňováno postupimskou dohodou, ve skutečnosti protokolem postupimské konference, který v čl. XIII uvádí: Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho součásti, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba přesunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že přesun musí byt prováděn spořádaně a humánně. Ve skutečnosti bylo Československo vítěznou mocností a suverénním státem, kterému jiná mocnost nemohla nic nařizovat. Velmoci zde jen v podstatě uznaly fait accompli probíhajícího vyhánění Němců.
07. 03. 2010 | 19:17

Monika napsal(a):

Poněkud zrůdná dojmologie.

A teď fakta: Slovo GENOCIDA použil poprvé americký právník polsko-židovského původu Raphael Lemkin v roce 1933, když studoval fakta o systematickém vyvražďování Arménů Turky, o kterém se Zahradil zmiňuje

"…the idea of genocide, which WAS BASED on the Armenian experience at the hands of the Ottoman Turks."

http://en.wikipedia.org/wik...
Později Lemkin v knize "Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for Redress" (1944) použil slovo genocida i v souvislosti s židovským holocaustem. To ovšem neznamená, že by popřel, že vyvražďování Arménů genocidou nebylo.

The Armenian Genocide - it is widely acknowledged to have been one of THE FIRST MODERN GENOCIDES as scholars point to the systematic, organized manner in which the killings were carried out to eliminate the Armenians. Indeed, the word GENOCIDE was coined in order to describe these events.

http://en.wikipedia.org/wik...

Klasický trik: černá je bílá, bílá je černá, Češi za nic nemohou, my nic, to všechno oni. - V poslední době se tu objevilo několik nestoudností v souvislosti s historií. To, co píše Zahradil, je ovšem vrchol, to se snad už nedá ani překonat.
07. 03. 2010 | 19:26

mb napsal(a):

ujo ja nevim ... ted vydala ta americanku knihu czechoslovakia the state that failed ... asi je zbytečně příkrá ale v něčem zřejmě podnětná ...

kdo z čechů ví ... že při budování / obraně republiky v 1919 zařvalo x sudetských němců ???

to zřejmě nebude ten nejlepší začátek, že ... ?

já nevim jestli to šlo ( líp) , ale bylo by bývalo líp, kdyby to bylo bývalo šlo .......
07. 03. 2010 | 19:33

Bill napsal(a):

Spojovat vyhnání Němců s genocidou Arménů je šílenost. Tvrdit, že existuje jen jediná genocida a to šoa, je nesmysl. Jestli dnešní Turecko nemá nic společného s událostmi před 90ti lety, pak je s podivem, jak umanutě se brání jakkoliv o tom mluvit, natož to přiznat, o omluvě je asi zbytečný psát.

Nemám strach z Turecka jen proto, že jeho obyvatelé jsou muslimové, jak je u nás zvykem, jsem dokonce pro, aby bylo přijato do EU. Ovšem požadavek, aby vyčistilo svoje vztahy s Arménií a konečně se zbavilo té skoro sto let staré zatěže mi připadá legitimní. Mlčením toho nedosáhne.
07. 03. 2010 | 19:41

Targus napsal(a):

To mb:

A víte proč a za jakých okolností ti Sudeťáci zemřeli?

A víte, kolik při těchto událostech zemřelo občanů, kteří měli jinou národnost, než německou?

To jsou taky dost blbé otázky, co?
Jestliže chcete něco pojmenovávat, je třeba pojmenovat věci zcela a úplně, nikoli si vybrat jen to, co se mi hodí, pane embéčko.
07. 03. 2010 | 20:02

Targus napsal(a):

To Monika:

doporučuji pročíst seznamy zemřelých příslušníků ozbrojených sil ČSR v letech 1918 - 1939
Je to poučné čtení. A zcela jistě přestanete žvanit o tom, jak se tady někomu ubližovalo.
07. 03. 2010 | 20:04

vlk napsal(a):

všechno za mne, beze zbytku napsala dáma s modrýma očima.
Leno
děkuji. ve Vašem případ ě skutečně platí, že modrá je dobrá.
U Zahradila ne.
07. 03. 2010 | 20:13

mb napsal(a):

tarqus já nemám potřebu cokoli zamlčovat ... je škoda, že za první republiky se nezačlo s našimi německými spoluobčany lépe ....
07. 03. 2010 | 20:23

ujo napsal(a):

pro mb:
Jistě se mohlo s Němci v r.18 začít lépe, vždycky se nechá všechno dělat lépe.
Rozhodně na tom nebyli hůř než Češi za R-U.(ostatně byla po Hitrerově nástupu řadě říšských Němců ČSR dost dobrá).
Obávám se,že jakkoliv vstřícné jednání by však nic nepomoho (viz Henleinova reakce na max. vstřícné Benešovy návrhy před Mnichovem).
Ale budiž, Němci dostali v r. 38 co chtěli - spojení s Říší.
Proč nás ale zabírali v r. 39????
Proč se chovali jak se chovali?
A sudeťáci tomu nebyli v čele?
07. 03. 2010 | 20:48

mb napsal(a):

nemám na to co říct ... jistě máte v mnoha směrech pravdu ...

38 spatné, 39 - echt hanebnost, zločin ... jasně ...
07. 03. 2010 | 21:08

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ach, tihle neviditelní europoslanci.

Nepostradatelní odborníci, říkalo se v devadesátých letech. No, tak jo. Jsou jich teď plná ministerstva, úřady a radnice a podle toho to taky vypadá.

Autor
Vyřiďte pozdrav svým mnohoobročníkům z čeledníku ! A ať se proboha šetří, ještš s nimi počítáme !
A kdyby Vám nějaký Armén chtěl při Vašem europoslancování náhodou rozbít držku, zavolejte si na pomoc ochranku. Ale bacha ! Ať tím bodyguardem není Němec ! Moh by to být třeba Sudeťák. Tak abyste nekoupil dvakrát.

Nepostradatelní odborníci. Mě snad praskne bránice. Ale hlavně se mi zvedá žaludek.
07. 03. 2010 | 21:10

MOR napsal(a):

to mb

Málo se ví, že ještě v roce 1937 ministr spravedlnosti Ivan Dérer předložil na popud žádosti premiéra Hodži vládě návrh autonomie v podobě zřízení dvou velkých sudetoněmeckých žup. Všemi českými ministry byl odmítnut.

Třeba to šlo, možná, jinak ...
07. 03. 2010 | 21:16

mb napsal(a):

to Mor ... mam dojem že s Hitlerem za chrbtom už to bylo všechno blbě ... myslel jsem spíš už na začátku státnosti ... nějak zaangažovat sudetské němce, aby vzali DEMOKRATICKOU a PROSPERUJÍCÍ republiku za svou ... ale třeba jenom spřádám intelektuální utopie
07. 03. 2010 | 21:23

PatientO.T. napsal(a):

2 mb:
Zkuste si sehnat knihu Josefa Kalvody "Genese Československa"
1.vyd. Praha: Panevropa, 1998.

http://www.josefkalvoda.ic....
07. 03. 2010 | 21:28

MOR napsal(a):

to mb

Jasně, ovšem o toto řešení Sudetští Němci usilovali od roku 1918, vytrvale a bez odezvy na naší české straně,...možná, možná ani tehdy nebylo pozdě ... ale souhlasím, čím dříve, tím lépe a světší šancí na úspěch.
07. 03. 2010 | 21:28

ujo napsal(a):

pro Mor:
nejsem historik, nevím co Dérer navrhoval ale vím následující.
Myslíte si ,že by Hitlera zastavilo zřízení nějakých autonomií?
Zastavila ho samostatnost Rakouska, neutralita Holandska ,Dánska atd., atd.smlouvy pro něj byly cáry papíru.
Jistě, odsun byl problematický, ale bylo to nejlepší řešení ze všech špatných.
Ostatně teď se píší takové historické sci-fi kdyby.....
Jak by to asi vypadalo kdyby u nás Němci zůstali, potrestalo se tisíc nejhorších případů...?
Myslím, že komunisté se svým internacionálním přístupem (viz politika KSČ v 1. rep.)by jich s jejich špatným svědomím dost získali, dále můžeme fabulovat...
07. 03. 2010 | 21:33

Pocestny napsal(a):

Stejskale, další metál za edici duševních exkrementů je na cestě!

Stejskalova Aktuální názorová žumpa na pokračování...

https://www.youtube.com/watc...

Mahlzeit!
07. 03. 2010 | 21:33

mb napsal(a):

děkuju za odkaz PO.T.
07. 03. 2010 | 21:35

Al Jouda napsal(a):

Pan Zahradil si plete pojem a průjem. Odsun českých Němců do poválečného Reichu nebyl žádnou genocidou a srovnávat jej se zavražděním cca 2 mil. Arménů tureckými vojáky je nesmysl. Viděl jsem dokumentární film, jak Turci zavedli několik tisíc starců žen a dětí daleko do pouště, tam je bez vody zanechali už zcela vysílené pochodem, takže všichni zemřeli. Sluneční žár je vysušil a tak nebyly potřeba ani plynové komry ani spalovací pece a přesto to byla genocida jak vyšitá ! Ti čeští Němci se po několika letech poválečné bídy zmátořili pomocí Marshallova plánu a pak se po destiletí měli nesrovnatelně lépe než Češi zadrátovaní v komunistické diktatuře, takže si nemají na co stěžovat ! To si ale pan Zaorálek není schopen uvědomit, jinak by takovou pitomou argumentaci proti americké rezoluci Sněmovny reprezentantů nemohl použít.
07. 03. 2010 | 21:42

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Zahradile, pokud je Vaší motivací skutečnost, že Turků je několikanásobně více než Arménů a proto se leckdo snaží být zadobře především s nimi, tak to nebalte do krkolomných argumentů. Mimochodem, jaká část národa se musí vyvraždit, aby to pan Zahradil uznal za genocidu ? Čtvrtina Vám jak vidět nestačí.
Evropský parlament uznal genocidu Arménů v roce 1987. Rošťáci, tenkrát se Vás nezeptali na Váš názor...
07. 03. 2010 | 21:45

Pocestny napsal(a):

Zahradile,
až tě spaříme v neckách, pomažem kalafunou a následně pověsíme na vrata a vyvrhneme, nebude to genocida, jen taková lidová veselice před masopustem.

Vezmu tě rád semhle
http://www.armenian-genocid...

a dám tě na hraní třeba tomuhle pánovi
https://www.youtube.com/watc...

a počkám si až z tebe bude prímovej šašlik......

Paranoiní sudetobijec Jenda...

Komu ještě sebereme právo na pravdu, abychom dál mohli hnít ve své sudetské lži?
07. 03. 2010 | 21:51

void napsal(a):

to Monika:

jasne, strucne, vystizne - doufam, ze si to zahradil precte. treba nebude priste placat jako dneska.
07. 03. 2010 | 21:52

Karel napsal(a):

Já jsem rozčarován, že americký Kongres lže, zhroutil se mi svět.
07. 03. 2010 | 21:57

Pocestny napsal(a):

07. 03. 2010 | 21:57

LEVAK napsal(a):

Během první světové války, v roce 1915, došlo v Turecku k rozsáhlým masakrům tamější velké, významné a hospodářsky prosperující arménské katolické menšiny. Je pravda, že během války se arménské bojůvky postavily na stranu ruských vojsk, která vtrhla do Turecka. Reakcí turecké vlády bylo zahájit genocidu proti svému arménskému obyvatelstvu. Při ní zřejmě zahynulo jeden milión dvěstětisíc příslušníků arménské menšiny v Turecku. Byla to první genocida v genocidním dvacátém století.
Vraždění bylo zdokumentováno zejména podrobnými depešemi amerických diplomatů v Ankaře; fotografické záznamy pořídil s nasazením vlastního života jeden německý fotograf.
07. 03. 2010 | 22:18

LEVAK napsal(a):

Protože Armény na svém území vylikvidovali tak se teď pouští do Kurdů. Problémy mezi Turky a Kurdy se v posledních dnech stupňují a plní stránky světových deníků. V loni například stovky Turků napadly Kurdy, které neochránila ani policie. Důsledkem tohoto střetu bylo osmnáct zraněných policistů a patnáct zadržených. Promiňte, zapomněl jsem vám sdělit, kde se tak stalo – v berlínské čtvrti Kreuzberg.

Turci však útočí i na jiné své tradiční nepřátele – Armény. Minulý týden dav Turků napadl arménský obchod a jeho majitel měl co dělat, aby si zachránil život. Nepokoje však pokračovaly a Turci začali útočit i na obchody Kurdů, zapalovali auta a útočili na autobusy a tramvaje. Kdeže tentokrát? Tentokrát v belgickém hlavním městě, v Bruselu.

Mně osobně jsou spory mezi Turky a Kurdy, Turky a Armény a nebo třeba Kurdy a Gruzínci úplně lhostejné a věřím, že velká většina obyvatel Berlína i Bruselu na tom bude stejně. Ale díky propagátorům a realizátorům multikulturní společnosti jsou nám dopřávány pravidelné lekce z asijské nenávisti a to přímo na našich ulicích, pod našimi okny. Děkujeme.
07. 03. 2010 | 22:25

LEVAK napsal(a):

V posledních letech vlády prezidenta Clintona se téměř podařilo arménské diaspoře ve Spojených státech přimět americký Kongres, aby hlasováním přijal rezoluci, která by odsoudila genocidu Arménů v roce 1915 a potvrdila, že existují dokumenty, že k ní skutečně došlo. Americký Kongres se přikláněl k schválení této rezoluce, ale na poslední chvíli vyvinula turecká vláda silný tlak na prezidenta Clintona, který v roce 2000 přesvědčil předsedu amerického Kongresu, aby byla rezoluce odmítnuta. Američané totiž potřebují Turecko jako strategického vojenského partnera, a tak jdou lidskoprávní ohledy stranou.
Stejnou cestou jde teď i Obama.
PS:Láska i pravda zvítězila i tdy!
07. 03. 2010 | 22:27

LEVAK napsal(a):

Pane poslanče EU dovolíte tohle:
Důležitou roli v "kurdské politice" Turecka samozřejmě hraje jeho snaha o integraci do Evropské unie. Její zástupci se opakovaně vyjadřují k "neuspokojivé situaci lidských práv" v Turecku. Dnes, kdy Turecko skutečně bylo zařazeno do druhé vlny kandidátů na přijetí do Unie, to v jeho tisku vyvolává širokou diskusi např. o stále rozšířených otřesných praktikách při policejním vyšetřování v Turecku (často zahrnujících mučení a znásilňování) nebo o opodstatněnosti paragrafů o separatistické propagandě apod., které již vedle řadových občanů přivedly do vězení také novináře, kteří se "nepatřičně" vyslovili k problému, nebo dokonce i parlamentní poslance legálně fungujících politických stran, jež se kurdskou otázkou programově zabývaly (v poslední době je to HADEP - Lidově republikánská strana). Pozornost se stáčí také k perzekucím stíhajícím aktivisty z hnutí lidských práv.
07. 03. 2010 | 22:32

LEVAK napsal(a):

(arménský katolický kněz:) Na jedné straně hovoří Američané o lidských právech, že podporují lidská práva, na druhé straně však odmítají z politických důvodů uznat tuto genocidu.

(bývalá turecká poslankyně Tayyibe Guleková:) Chytřejší země a chytřejší lidé v těchto zemích si uvědomují, že spolupráce s Tureckem a dosažení stability a rovnováhy v tomto regionu je důležité pro společné dobro nás všech. Bohužel, jiní lidé mají úzkoprsé zájmy a neuvědomují si to.

(americký poslanec:) Západ tradičně povzbuzoval Armény a pak je vždycky nechal v úzkých, když Arméni potřebovali pomoc. Takže není důvodu, proč by neměli Arméni mít pocit, že jsou zrazeni. Byli zrazeni.
07. 03. 2010 | 22:34

jj napsal(a):

Domnívám se, že to byla genocida a že to nijak nesouvisí se sudetskými Němci. Blog p. Zahradila mi přijde z cesty.
07. 03. 2010 | 23:19

Aleš napsal(a):

Monika přesné, jako vžy.
Ale čas ukázal a ještě ukáže, že trvale obhajovat neobhajitelné nelze- jen věřím, že Turkové jednou pochopí, že obhajovat armenskou genocidu nelze, stejně jako Češi pochopí, že Benešovy dekrety nejsou zákony,na které by měli být hrdi.
07. 03. 2010 | 23:23

97 napsal(a):

Pan autor po orwellovsku chce vládnout minulosti?
Proboha, genocida Arménů byla, genocida Židů byla, dokonce i genocida Cikánů v českých zemích byla a to asi společným dílem Němců i Čechů. I vyhnání Němců po válce bylo. Ale to je vše MINULOST. A naší snahou by mělo být, aby se nic z toho už neopakovalo na jakémkoliv národě, na jakýchkoliv lidech. A k tomu pomůže pochopení minulosti a ne její přepsání.
08. 03. 2010 | 00:26

Aktiv napsal(a):

Zase typická ODSácká absence smyslu pro historii,realitu,morálku a nápravu křivd.
Nedělejte z viníků oběti,a z obětí viníky.
Turci způsobili genocidu,to je jasné,nacisti způsobili genocidu,a to,co se odehrálo v Hirošime a Nagasaki,neb i v našem pohraničí byl následek příčiny. To se musí ustavit,a ne si tady hrát s nějakými pojmy genocidy. Jen hlupák by mohl tvrdit,že sudetský Němci nebo nepotrestaní zločinsky ze všech komunistických režimů jsou na stejné úrovni s obětmi holocaustu,nebo obětmi stalinských čistek!!
Relativně jsou všichni oběti,ale v tomto případu původci zla musí přijmout osud poražených a odsouzených,za to,co podporovali nebo byli součástí. To nejde nijak z historických faktorů vylučovat. Pak by neměl smysl termín ZLOČIN A TREST!!Ovšem vinni jsou i společnosti,které z těchto lidských katastrof měly byznys-ty jsou součástí viníků-jako IBM(dodával nacistům systém k efektivnímu číslování lidí v koncentračních táborech),FORD(podporoval Hitlera a NSDAP),apod. Tam by americká administrativa,taky měla udělat jasný POJMENOVÁNÍ ZRŮDNOSTÍ,JAKO V PŘÍPADĚ GENOCIDY ARMENŮ. A KDY ZAČNEME I V ČECHÁCH S POJMENOVÁNÍM ZRŮDNOSTÍ V ŘÍZENÍ ČESKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ?
Tam taky je spousta indicií hodných HAAGU!!
08. 03. 2010 | 07:33

Vico napsal(a):

Zahradil to tu schytává ze všech stran. Upřímně řečeno, ničím ale nepřekvapil. Jeho názory jsou známé všem a špičkám ODS zvláště.

Tento pán ostatně k této špičce dlouhodobě náleží a zejména má vliv na formulaci zahraniční politiky, aby bylo jasno.

Jaká ODS, takový Zahradil, mohlo by se říci.Hlavně, že se tu hrozí změnou zahraniční orientace v případě vítězství ČSSD. To ať radši zůstane u vesla tahle narodnická eurofobní verbež.
08. 03. 2010 | 09:02

Taoiseach napsal(a):

Jan Zahradil

V tomto případě jednoznačně souhlasím.
"Také současná módní a 'politicky korektní' vlna vytrhávání historických událostí z dobového kontextu a jejich přesazování do kontextu současného je pro dějiny zhoubnou kůrou."
Politici by se vůbec neměli plést do řemesla historikům. To bychom taky mohli odsuzovat Mongolsko za Čingizchána. Jenže "napravovat" minulost je podstatně snazší než řešit současné problémy...
08. 03. 2010 | 10:53

Taoiseach napsal(a):

Moniko,

nikdo z těch, koho citujete, nebyl politikem, a to je velmi podstatné. Jde o to, že z historie se nemá dělat politika. Historici ať klidně říkají (svou) pravdu.

Pokud je holokaust/šoa určitou výjimkou, je to kvůli rozsahu, systemetičnosti a skutečnosti, že k tomu došlo poměrně nedávno a uprostřed Evropy.
08. 03. 2010 | 11:01

mb napsal(a):

aktiv jestli jste žil za komunistů v čr ... a chodil k volbám ... tak byste měl být po zásluze souzen a odsouzen ( vašimi vlastními slovy : podporoval jste to nebo byl toho součástí ... tak nejak podobne je to se sudetskými nemci , kteří volili henleina .... a spousta sudetaku ani henleina nevolila .....
08. 03. 2010 | 15:40

LEVAK napsal(a):

Ad mb:95% volila!Jestli je 5% spousta je otázka diskuze!
08. 03. 2010 | 17:14

MOR napsal(a):

To Levák

Pane, je škoda, že lidé jako vy, píší a nepřemýšlí. Volby byly tajné. Výsledky jsou zde - z nich je patrno, že jen tak, promiťe, plácáte.

Zde podněty pro Vás.

V roce 1935 se v Československu konaly parlamentní volby. Sudetští Němci získali pro německé strany 66 mandátů, které mohli obsadit svými kandidáty. Uvážíme-li, že občanů Československa bylo podle sčítání lidu z roku 1930 14,5 milionu, z čehož bylo 3,5 milionů Němců a Poslanecká sněmovna čítala podle Ústavy z roku 1920 300 poslanců, podle striktně proporčních pravidel by měli sudetští Němci mít k dispozici nikoliv 66, ale 72 mandátů, nepočítaje v to osoby německé národnosti žijící mimo země Čechy a Morava (karpatské Němce). To poukazuje na to, že jistě byli Němci, kteří volili české strany - a nebylo jich málo. S těmito 66 německými mandáty přitom naložili tak, že 44 mandátů připadlo Sudetoněmecké straně, jedenáct německé sociální demokracii, šest mandátů Německé křesťansko-sociální straně lidové a pět Německému svazu zemědělců.

a dále

http://cs.wikipedia.org/wik...
08. 03. 2010 | 17:43

siven napsal(a):

Je snad ještě třeba k výplodu pana europoslance něco dodávat?

Myslím, že nikoliv. Děkuji všem, kteří tak učinili.
08. 03. 2010 | 17:46

Tencokida Hnuj napsal(a):

siven
Přece jenom něco :

That's awesome! I can't wait to get into it.

This looks awesome! Thank you for your information!

Sbohem.
08. 03. 2010 | 18:36

Frauenberg napsal(a):

Na ceskem uzemi zilo v roce 1918 pres 3 miliony ceskych Nemcu. Slovahu bylo ve stejnou dobu cca 2,4 milionu. Proc se to jmenovalo CESKOSLOVENSKO? S Nemci jsme zili 700 let, byli to cesti Nemci. Se Slovaky jsme nemeli nic spolecneho. A Husite? Prectete si pane Zahradil neco od pana Pekare a nectete Jiraska.
08. 03. 2010 | 18:53

zdesta napsal(a):

Mor::Strana K.Henleina která byla financována z Berlína,dostala jednoznačný příkaz,aby kladla takové požadavky,které československý president dr.Beneš nebude schopen přijmout.(1938)17 září (Stranický den vekkého Německa)poskytl A.Hitler rozhovor dopisovateli Daily Mail Wardu Priceovi.Prohlásil:"S tou českou pakáží se musí skoncovat jednou provždy,a to hned.Je to vřed na těle Evropy" etc. Jak takové projevy přijímali sudeťáci o tom něco vím. Moje teta si vzala německého příslušníka (sloužil i ve Wehrmachtu) a s vyprávění si můžu udělat určitý obrázek o realitě.(také o odsunu)
08. 03. 2010 | 19:12

MOR napsal(a):

To Zdesta

Nerozumím, proč mi to píšete. Já jsem o tomto nehovořil. Upozorňoval jsem pouze na faktické chyby v argumentaci diskutujících. Kdyby byl navíc jiný vývoj od počátku ČSR (byly uspokojeny požadavky SN na autonomii), možná, možná by byl postup SN jiný... Navíc paralela mezi běžným SN před II.WW a občanem ČSR po roce 48 je zřejmá.
08. 03. 2010 | 20:23

Tencokida Hnuj napsal(a):

MOR
Kdyby, kdyby, byly v .... ryby. :))

Krize, nezaměstnanost...A náhle se objeví charismatický Velký Konstruktér. A staví dálnice. A roztočí kola průmyslu. A zatočí s kriminálními živly. A podporuje rekreace proleteriátu. A....A to všecko jenom kousek od našich hranic. A navíc řekne, že my jsme zde utlačováni a máme historickén právo na lepší život ve společné vlasti.

Nic by nebylo jiné. Možná , že Sudetských Němců, kteří bezvýhradně chtěli Hitlera ,by bylo míň. Ale ne o moc. A možná, že by prohlédli dřív. Ale ne o moc dřív.

Frauenberg
Se Slováky jsme skutečně neměli vůbec nic společného. Kromě slovanského původu. Příbuznosti řeči. Kromě toho, že jsme se v celé histori nikdy nesnažili jeden druhého ovládnout.

Němci. Slováci. Hotentoti.
Vždycky to je o jednotlivých lidech. A o tom zda si nechávají vrchností srát na hlavu, i když ví, že ta vrchnost stojí za hovno.
A jestli mají mozek jenom na počítání drobných v obchodě nebo i na něco jiného.
Němci. Češi. Arméni. Nebo Turci.

Mějte se.
08. 03. 2010 | 20:53

MOR napsal(a):

To Tencokida Hnuj

1) píši možná, možná - v kontextu předchozích příspěvků

2) V roce 1935 se v Československu konaly parlamentní volby. Sudetští Němci získali pro německé strany 66 mandátů, které mohli obsadit svými kandidáty. Uvážíme-li, že občanů Československa bylo podle sčítání lidu z roku 1930 14,5 milionu, z čehož bylo 3,5 milionů Němců a Poslanecká sněmovna čítala podle Ústavy z roku 1920 300 poslanců, podle striktně proporčních pravidel by měli sudetští Němci mít k dispozici nikoliv 66, ale 72 mandátů, nepočítaje v to osoby německé národnosti žijící mimo země Čechy a Morava (karpatské Němce). To poukazuje na to, že jistě byli Němci, kteří volili české strany - a nebylo jich málo. S těmito 66 německými mandáty přitom naložili tak, že 44 mandátů připadlo Sudetoněmecké straně, jedenáct německé sociální demokracii, šest mandátů Německé křesťansko-sociální straně lidové a pět Německému svazu zemědělců.

Zdůrazňuji JEŠTĚ V ROCE 1935.

P.S.: Jdu vyplňovat DP. :)
08. 03. 2010 | 21:11

MOR napsal(a):

To Tencokida Hnuj

Proč sem pletete pana Paroubka? :) :) :)

(Krize, nezaměstnanost...A náhle se objeví charismatický Velký Konstruktér. A staví dálnice. A roztočí kola průmyslu. A zatočí s kriminálními živly. A podporuje rekreace proleteriátu. A.)
08. 03. 2010 | 21:23

Targus napsal(a):

To MOR a mb:

Doporučuji Vaší pozornosti události po vyhlášení ČSR. Jmenovitě pokus německého obyvatelstva o odtržení od nově vzniklého státu a jeho přičlenění k některému ze států s německou většinou.
Dále si dovoluji upozornit, že byly formovány ozbrojné jednotky v řádu tisícovek mužů. Tyto jednotky byly vyzbrojovány ze zbrojních arzenálů okolo Vídně.
A ještě si dovolím upozornit že došlo k regulérním ozbrojeným střetům ve všech sudetských župách.
Po potlačení tohoto ozbrojeného pokusu o odtržení byla velké většině strůjců tohoto ozbrojeného střetu udělena milost výměnou za složení tzv. slibu věrnosti republice. Tito pánové ovšem i v následujících letech setrvávali ve své rétorice hlásání rozbití ČSR.

Ještě než Mistr Stejskal spustí hromy a blesky o mé zaujatosti - Das Sdetendeutschum - Pirchan, Weizsäcker, Zatschek.
08. 03. 2010 | 21:36

Targus napsal(a):

L' pardon - opomněl jsem letopočty pro šťouraly. Jedná se o události z podzimu 1918 do jara 1919.
Tož tak s našimi ubližovanými německými bratřími.
08. 03. 2010 | 21:39

MOR napsal(a):

08. 03. 2010 | 21:55

Targus napsal(a):

To MOR:

Hodně planých žvástů a polopravd.
A klasická chyba - poměřování minulosti - téměř již stoleté - s etalony civilizace o jedno století mladší.
Autor také skromně pozapomněl zmínit, že takové sebeurčení, jaké on popisuje, neexistovalo v této době nikde v Evropě a národnostní menšiny požívaly výhod k rozvoji kulturní svébytnosti zřejmě jako jediní v Evropě.
Zvláště komicky na mne působí odkaz na slezský problém. S ním jsem poměrně detailně obeznámen, nikoli ovšem z oficiálních zdrojů, ale od přímých účastníků tohoto "narovnávání vztahů".
Pokud berete jako relevantní i zmíněný příklad Kosova, není Vám pomoci. Každý průměrně inteligentní člověk již dávno pochopil, že se jedná o loutkový režim nainstalovaný CIA v zájmu kontroly budovaného ropovodu, nic jiného. O žádné sebeurčení nešlo, šlo jen o masakr nealbánského obyvatelstva bez výjimek za účelem etnického čištění Lebensraumu. Jinak řečeno - výměna území Kosova za Camp Bond Steel.
08. 03. 2010 | 22:27

Targus napsal(a):

Po druhém podrobnějším přečtení odkazu jsem si to přeložil do češtiny asi takto.

"No co jsou tihle Češi za svině, oni si dokonce dovolili chtít své území v historických hranicích, které respektovala i rakouská státní správa. A zatímco Němci, Poláci a Maďaři chtěli šlechetně odtrhnout poněmčené, popolštěné a pomaďarštěné části území se zbraní v ruce, ti hajzli z Prahy si na ně dovolili střílet."

Pochopil jsem to dobře?
Akorát mi vrtá hlavou, proč Čechům a Slovákům nesměla vadit nadřazenost němčiny, polštiny a maďarštiny, zatímco naopak se to ublíženým menšinám eklovalo. Btw. K. H. Frank se nikdy nenaučil česky a prý tvrdil, že to v Čechách nikdy nepotřeboval. Ti Češi byli ale rafinovaní, že? Utlačovali tak, že si toho nikdo ani nevšiml.
08. 03. 2010 | 22:38

MOR napsal(a):

To Targus

Ach jo, podle mého jste to nepochopil dobře a navíc jsem nabyl dojmu, že další debata je zbytečná - pokud Váš závěr z mého odkazu zní, tak jak jste napsal.
Mějte se dobře.
09. 03. 2010 | 07:07

Targus napsal(a):

To MOR:

Ano, já nikdy nechápu dobře, že bych se měl omlouvat a platit za něco, co jsem neudělal, potažmo za to, co dělali ostatní kolem dokola a považovali to za zcela správné.
09. 03. 2010 | 08:37

MOR napsal(a):

To Targus

No, a právě v pojetí zodpovědnosti za minulost a zřejmě i budoucnost se lišíme.
09. 03. 2010 | 09:29

mb napsal(a):

prostě jsme totalitními metodami ( totální odsun sudetoněmeckého obyvatelstva) zvolili život v totalitě ... s totalitními způsoby myšlení ... nad vládou práva ... svévole jako metoda ...bolševismus ....

takže se česká společnost nemá co divit ... po dvaceti letech se nadechla, a byla zadupána nohou ruského / sovětského vojáka a abNORMALIZOVÁNA POD RUSKÝMI BODÁKY A ČESKOSLOVENSKÝMI ZKURVENÝMI (nekorektní termín for stejskal ale uspokojí mé citové rozpoložení) KOMUNISTICKÝMI PŘISLUHOVAČI

je smůlou že v současném restaurovaném kapitalismu, zhusta hrají abnormalizační elity prim ... a proto to taky vypadá tak, jak to vypadá ...

no jo no .......
09. 03. 2010 | 17:08

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 02:21

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 02:24

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 03:52

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 03:54

S.Bauer napsal(a):

Když před pár lety odhlasoval podobnou rezoluci německý bundestag, napsal kolega Zahradil podobný nonsens, který nyní – po zmíněném odhlasování v americkém kongresu – prostě zkopíroval a opublikoval znovu, jen s trochu jiným, „aktualizovaným“ začátkem. Není divu. Jako „člen stálé delegace EP pro Turecko“ chtěl asi Turkům udělat radost.

A nyní analýza jeho nesmyslů:

„moderní sekulární turecký stát Kemala Atatürka, jehož je dnešní Turecko stále dědicem, vznikl až léta poté a je proto sporné jej propojovat s tragédií, která se odehrála za osmanské říše.“

- Tento rádobyargument raději navrhněte samotnému Turecku, které nemá ani nejmenší pocit, že by se tragédie z Osmanské říše neměla spojovat se současným Tureckým státem. Kdyby byla osmanská říše něco nesouvisejícího, Turecko by se tak hystericky nebránilo pokaždé, když se řekne, že mladoturci byli zodpovědní za genocidu. Tohle je především problém Turecka, ne Arménů, historiků nebo amerického kongresu.

„Proto dosavadní, tento aspekt pomíjející stanoviska parlamentních orgánů některých států (Francie, Německo, nyní USA) o arménské genocidě jsou nákrokem k relativizaci nacistické genocidy evropských Židů.“

- Hovadina nejvyššího kalibru. Stejná logika jako tvrzení: „Tatry by se neměly prohlásit za hory, jelikož by se tím relativizovaly Andy. Zde je petice odborníků (z nichž většina je židovského původu), kteří trvají na označení arménské tragédie pojmem genocida: http://www.armenian-genocid...
Přece jen si myslím, že pánové jako Elie Wiesel nebo Yehuda Bauer mají na rozdíl od Zahradila mandát k posouzení relativizace holocaustu. Nemluvě o samotném Rafaelu Lemkinovi, který pojem genocidy definoval – o něm už bylo v diskuzi napsáno výše. Doporučuji si též přečíst Bauerovy Úvahy o holocaustu, s. 58, 59 a 70.

„Důvodů k tomu, aby česká zahraniční politika jednoznačně odmítla nebezpečné pohrávání si s termínem „genocida“ a stála v „arménském“ případě na straně Turecka, je tedy víc, než dost.“

Děkuji za upřímnost, ta poslední věta je skutečně zcela nepokrytý projev cynicky-prospěchářského hlupství.

- Máte-li problém se sudetskými Němci, vyřiďte si to přímo s nimi a nepleťte do toho genocidu Arménů.

- V případě Arménů je genocida zcela adekvátní pojem, žádné nebezpečné zahrávání. V případě Sudeťáků je to blbost, což potvrdí každý historik, ba i selský rozum.

- A myslíte-li si, že šovinistické popíračské politika Turecka, trestající každého, kdo použije spojení „genocida Arménů“, by se nemělo odporovat, řekněte to rovnou.
14. 03. 2010 | 12:49

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 07:07

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 07:11

T.A. napsal(a):

Vážený pane Zahradile,
Je pozoruhodné, kolik reakcí vyvolal Váš článek „Genocida? Šetřme s tímto pojmem“ a kolik lidí v České republice na rozdíl od Vás něco o pojmu genocida ví, jakož i o Raphaelu Lemkinovi či genocidě Arménů. Vaše nadmíru nešťastná snaha dělat strašáka z vyfabulovaných paralel mezi osudy Arménů a sudetských Němců je pouze nákrokem k vyhýbání se řešení jakýchkoli problémů.
Události z roku 1915 uznávalo či uznává jako genocidu celá řada židovských autorit, jako například již zmíněný Raphael Lemkin nebo odborníci z památníku holocaustu Yad Vashem v Izraeli. Proto Vaše spekulace, že by porovnávání holocaustu a genocidy Arménů mohlo vést k relativizaci šoa, je absurdní jako celý Váš článek.
16. 03. 2010 | 13:10

breitling colt napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
17. 03. 2010 | 06:38

breitling classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
17. 03. 2010 | 06:41

breitling cockpit napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
17. 03. 2010 | 06:44

bvlgari assiomad napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
20. 03. 2010 | 05:45

pariuri sportive napsal(a):

Well worth the read. Thanks for sharing this information. I got a chance to know about this.
21. 03. 2010 | 22:15

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 08:36

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 02:55

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 01:38

http://www.kw61.com/replica-audemars-pig napsal(a):

30. 03. 2010 | 05:51

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 04:09

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 15:47

Poptropica napsal(a):

thanks you very much for your information
07. 04. 2010 | 06:43

jardabejk napsal(a):

zajímavé....jestli si pan zahradil přál takto rozjet debatu, mne si upřímě ruce:-) - jediné, co zmíněný pán ve svém úvodníku prezentuje je ´nemůžeme uznat armenskou genocidu, jelikož bychom se museli pustit do debaty, co se odehrávalo v ČSR (zejména) v první fázi odsunu Němců´ nutno dodat, že mě jeho nározy nutí k bezmocnému a ironickému pláči, neb nechápu, jak může člověk předstírat erudovanost v problematice, o které nemá tušení. Pane Zahradile, jakou faktografii jste naposledy četl?...nebudu tady rozepisovat fakta, ale za zmínku stojí, že vraždění arménského obyvatelstva probíhalo i v první polovině 20. let, WWI to nezkončilo, takže Mustafa Kemal...že by se ho to netýkalo?....zkušenost pro mě, nelézt na podobné blogy...člověk si tady moc nepokecá
08. 04. 2010 | 00:08

omega watches napsal(a):

very happy to come here
13. 04. 2010 | 10:08

watchesaler.com napsal(a):

watchesaler.com are watches'direct manufacturer,only providing best quality watches and satisfactory service.brands such as Bedat Watches which are our hottest watches.http://www.watchesaler.com/
http://www.watchesaler.com/
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
15. 06. 2010 | 10:15

watchesaler.com napsal(a):

watchesaler.com are watches'direct manufacturer,only providing best quality watches and satisfactory service.brands such as Bedat Watches which are our hottest watches.http://www.watchesaler.com/
http://www.watchesaler.com/
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
15. 06. 2010 | 10:15

František napsal(a):

Nazývat Benešem celou válku plánovanou a po válce štvavými projevy (Beneše a spol.) vyvolanou etnickou čistku, kterou provázely stovky zločinů proti lidskosti (koncentrační tábory, kde tisíce civilistů, hlavně dětí zemřely hlady) GENOCIDOU, se do národovecké historiografie vůbec, ale vůbec, nehodí. Proto klamejme sami sebe a klamejme drůhé.
01. 07. 2010 | 03:16

pavel2 napsal(a):

souhuh Z. je tady za jake propagandisticke agentury,,tyto agentury si vybraly jako mnohokrat predtim spatne : vybraly si poblitika;at rekne co rekne nebo udela /napise/vzdycky je z toho na bliti,kdyz Turecko trochu zazlobi vytahne se na nej 100let stara vec,/nikoliv nova genocida Izraele vuci Palestincum/kdyz cesi zlobi vytahnou se Sudety,proti srbum zase Srebenica,rusove zlobi permanentne jiz delsi dobu a tak jsou porad zli,spatni a ukladni pomoci klaky /tito novinarsti gangsteri take vyplnuji zpravy tak aby se zakryvali skutecne a pravdive skutecnostis/ Je to prace spinava a delaji ji lide zvlastniho razeni ale dobre placena,autori napr nemusi vzit flintu a hajdy do Afganistanu dokazovat s Usraelem na vecne casy...,tam poslou za sebe jine a sami bojuji za psacim stolem....generalka na holocaust odehrala se jiz v 1916 na rusko-nemecke fronte...ale s.Z se vzdy diva jen tam kam smi..fanaticky pronasledovatel nem.valecnych zlocincu Wiesenthal se chlubil o tom ze chytil pres tisic valecnych.zlocincu az se prochlubil k Nobelove Cene Miru!!Pravda ze jich nechyt ani 5/slovy pet/.Jisty prosluly nacista F.Stangl zijici v B.Aires v Argent. daval k lepsimu ze je uveden v mistnim seznamu s plnou adresou na ktere muze byt chycen s.W.To se nikdy nestalo.Zato chytili s.Eichmana /coz dalo daleko vice prace nez nahlednuti do tel.seznamu/ pochybneho puvodu a zamestnanim jako posunovac vlaku./coz delal po telefonu jako sef./E. nevedel nic o koncentracnich taborech ale co vedel jisty Stangl ktery nebyl chycen aby nahodou vyslychan neco neprovalil....
12. 07. 2010 | 08:09

pavel2 napsal(a):

..turci nikdy neprohlasovali ze jsou svati dobraci od kosti jako napr.jiny stat za morem oplyvajici slechetnosti/ale jeste neprestal zabijet/ ktery take zaplati s.Z nejakou tu almuznu...problem sudetskych nemcu je trochu jiny..zdedili jsme je z Rakouska-Uherska kde nam nikdy neopomneli dat najevo jak nas nenavidi,v Praze byly caste napisy Psum a Cechum vstup zakazan/Omlouvame se psum/.Po 1918 je nikdo nechtel/ani Nemecko samotne/ a byli nam prideleni.Sudetaci nikdy nebyli Nemecti/rissti/nemci. A tak kdyz zacli pistet v.r.1933 Hitlerovske Nemecko je nas heimat/domovina/znelo to dost falesne./Po valce kdyz jsme jim vyplnili jejich touzebne prani zase to nebylo dost dobre pisti zase ze jejich opravdovy domov je vCR/ jeden.opravdu neni schopen uhodnout co vlastne chteji..at se tedy vrati do CR..vyrovnaji se skody a zaplati se take nas zlaty poklad ukradeny spolecne Bank of England a Deutsche Bank a budeme bohaci/..Meli jsme s nimi dost trpelivosti a take Henlein jevil posleze snahu se s nami dohodnout a proto skoncil na smetisti dejin. V roce 1945 u nas vladly divoke nalady a struktura moci se jen pomalu obnovovala...jako vzdy vyuzili toho nektere skupiny,zvlaste po volbach kdy zvitezila jako nejsilnejsi strana komunistu!!Zil jsem v Usti n/L dost dlouho abych lecos vedel a tak mam jine vedomosti nez ziskane za psacim stolem nejakym zastydlym svazakem dnes v jine kosili...V r.1950 mi bylo pet let ale nenavist k nemcum byla tak silna podporovana filmem a tiskem,ze kdybychom nektereho nemce chytili,neprezil by....
12. 07. 2010 | 08:37

Kousalová napsal(a):

Váženy pane Zahradile, obvykle se sice do podobných smyslupostrádajících diskuzí nepouštím, protože některé příspěvky zde vážně nemají valnou úroveň, ale po přečtení Vašeho článku bych Vám opravdu ráda poděkovala za Váš názor, se kterým plně souhlasím. Hlavně jsem toho názoru, že určit, zda šlo o genocidu by mělo především historické bádání a ne legislativa. Představa, že se na půdě našeho parlamentu rozhoduje o tom, co se stalo v roce 1915 tři tisíce kilometrů daleko, je vážně děsivá. S pozdravem Bára Kousalová (studentka MV)
11. 08. 2010 | 13:33

tyututyuty napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
07. 12. 2010 | 08:05

www.forexbroker.info napsal(a):

“Politics,” said Sir John Seeley, “are vulgar when they are not children, how much more will your Father from heaven give the good be desolate. Looking on all the men, who in their turn have helped
06. 09. 2012 | 04:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy