Reakce na úvahy europoslance Luďka Niedermayera o energetické koncepci

02. 08. 2020 | 22:51
Přečteno 4108 krát
Požádal jsem svého kamaráda a kolegu, jaderného fyzika Vladimíra Wagnera, o komentář k názorům Luďka Niedermayera o dostavbě Dukovan, obsažených v jeho dvou nedávných blozích. Vladimír Wagner je velmi aktivní popularizátor vědy, především jaderné a subjaderné fyziky a aktivní účastník diskuzí o budoucnosti jaderné energetiky u nás. Napsal také knihu o havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima v březnu roku 2011. Nad jeho názory určitě stojí zato se zamyslet.

Kolega Jiří Chýla mě upozornil na úvahy k energetické koncepci, které na svém blogu uveřejnil europoslanec za TOP09 Luděk Niedermayer. Ten zde vyjadřuje názor, že projekt výstavby nového bloku v Dukovanech je nyní špatný nápad a naši energetiku a náhradu uhelných a jaderných bloků je možné plně vyřešit pomocí obnovitelných zdrojů a úspor. O energetiku se dlouhodobě zajímám, proto bych se pokusil k některým tvrzením Luďka Niedermayera vyjádřit.

Základním mylným předpokladem Luďka Niedermayera je, že lze nízkoemisní energetiku postavit čistě na úsporách a obnovitelných zdrojích energie (OZE). Stejně tak není pravda, jak se zdá vyjadřovat v podtextu, že se vláda nesnaží o co nejdelší provozování existujících jaderných bloků a nepočítá s intenzivním využitím obnovitelných zdrojů, akumulace či decentralizovaných chytrých energetických řešení. I zde, stejně jako u jaderného zdroje se hledají nejvhodnější finanční modely a způsoby podpory ve velmi pokřiveném tržním prostředí v energetice. Podrobněji jsem popsal svůj pohled na možností nízkoemisních zdrojů a možné scénáře i rizika a výzvy vývoje energetiky v Česku. Pokusil bych se o pár reakcí na body, které prezentoval ve svých textech Luděk Niedermayer. Podrobněji jsou fakta, na kterých jsou založena má tvrzení, rozvedena v uváděných odkazech.

Jak už jsem zmínil, s úsporami v oblasti energií vláda počítá. Ovšem možnosti v této oblasti jsou omezené. Za předpokladu elektrifikace dopravy a dalších oblastí, která bude při přechodu k nízkým emisím CO2 nutností, se opravdu nedá čekat, že by spotřeba elektřiny u nás v budoucnu klesala.

I u nás se počítá s rozvojem decentralizované energetiky, ovšem i Německo počítá s tím, že velkou část jeho potřeb elektřiny dodají centrální zdroje, třeba velké větrné farmy na severu Německa. U těch dokonce míra centralizace a velikost přepravovaného výkonu i vzdálenost, na který se přepravuje, roste. Dochází tak sice na jedné straně k decentralizaci, na druhé však k ještě větší centralizaci a přenos velkých výkonů na velké vzdálenosti mezi státy, jak o tom ostatně píše i pan Niedermayer ve své výzvě o posilování spolupráce států Evropské unie v elektroenergetice. Ostatně jaderné bloky v Bavorsku kromě větrných zdrojů na severu Německa nahradí z velké části velké paroplynové bloky.

S fotovoltaikou na střechy domů a akumulací se počítá i v aktualizaci energetické koncepce a v plánech současné vlády. Nevyřeší to však náhradu uhelných a jaderných bloků. S podporou akumulace se také počítá. Ovšem současná její úroveň neřeší ani denní diagram natožpak sezónní. Cena elektřiny z větru a fotovoltaiky (ne u nás, ale třeba na severním pobřeží nebo ve Španělsku) už je srovnatelná s jinými zdroji. Pokud je však potřeba k ní připočíst náklady na akumulaci, tak už je to zase dramatický výše. Podrobněji jsou možnosti akumulace popsány v detailnějším textu.

Jak už jsem psal, s podporou obnovitelných zdrojů se počítá, ovšem v našich geografických podmínkách mohou pokrýt jen malou část potřeb. Navíc těžko mohou ve větrných dnech konkurovat německým přebytkům elektřiny. Regionální spolupráce v situaci, kdy všichni budou stavět fotovoltaiku a větrné turbíny nám těžko pomůže. V jeden čas (větrný a sluneční) budou všude přebytky a v době bez větru a slunce nezískáme elektřinu od nikoho. Snahu o co nejdelším provozování stávajících jaderných bloků deklaruje i současná vláda, ovšem jsem velice skeptický k tomu, že nám Rakousko a Německo dovolí provozovat staré Dukovany 60 let. Určitě to nelze garantovat.

Česká republika má pouze dvě možnosti, jak nahradit současné uhelné a jaderné bloky. Částečně pomůže OZE, ale v našich geografických a dalších podmínkách to lze jen velmi omezeně, určitě ne více než z poloviny, ale spíše méně. Zbytek musí nahradit jádro nebo paroplynové bloky. Výstavba jaderného bloku chce svůj čas. Zmíněný jeden blok nahradí pouze něco o málo více, než je polovina Dukovan. Dukovany spíše pojedou do roku 2035, nejdéle do roku 2045. Zároveň je třeba do té doby nahradit uhelné bloky a všechny současné větrné a fotovoltaické elektrárny. Teď už opravdu není čas na váhání, čekání a nicnedělání, jak doporučuje pan Niedermayer.

Teď ke konkrétním výhradám k finančnímu modelu pro Dukovany:
1) Kalkulace ceny okolo 160 miliard nevychází jen z projektu Rosatomu, ale také třeba z jihokorejských staveb (podrobnější rozbor cen různých staveb). Mimochodem právě dnes se začal spouštět první blok APR1400 v Spojených arabských emirátech (podrobnější popis jihokorejské jaderné energetiky). Ani bloky EPR (Olkiluoto a Flamanville jsou hodně zpackané) nevedou k 300 miliardám, ale k hodnotám něco přes 200 miliard (tedy pro odpovídající výkon, ten je u EPR daleko vyšší, než se předpokládá u dostavby Dukovan).

2) Cena elektřiny z nového bloku silně závisí na finančním modelu (ceně peněz, nastavení zisku a návratnosti), takže předpokládaných 50 až 60 EUR za MWh je plně srovnatelných s OZE v Německu a Belgii (my ovšem větrné pobřeží nemáme), které pan Nidermayer uvádí, a je to bez extrémní potřeby navýšení akumulace. To, že cena elektřiny v regionu v době, kdy Němci odstaví své jaderné a uhelné bloky a vysoké ceny emisních povolenek poženou nahoru ceny z plynových bloků, porostou, je velmi pravděpodobné.

3) To, že cena elektřiny ze zdroje, který je investičně náročný, silně závisí na finančním modelu a čím se liší finanční model ve Velké Británii a u nás a jaké ceny u Dukovan vycházejí a proč, by měl pan Niedermayer vědět určitě lépe než já. Na rozdíl ode mě je ekonom. Nesoběstačnost v autech nebo i potravinách je dramaticky něco jiného než nesoběstačnost v elektřině. Auta a potraviny se dají dovézt do zásoby. U elektřiny stačí, aby chyběla pár hodin a nastane krize. I bez těch roušek a respirátorů vydržíme déle a snadněji se dovezou a skladují. Přesto je vidět, jaký může nastat průšvih, když není Evropa (Česko) soběstačná. Nikde ve světě se nepodařilo vybudovat energetiku na decentralizovaném základě (viz už uvedený příklad Německa). U projektu je ve smlouvě odpovědnost jasně rozdělená: ČEZ odpovídá za podnikatelský projekt a nese podnikatelské riziko. Stát odpovídá za rizika vzniklá z politických rozhodnutí státu, která mění regulatorní a další podmínky.

Malé modulární reaktory (i když budou uvedeny do provozu) nebudou levnější (na odpovídající výkon), než velké reaktory. Právě proto se postupně zvětšovaly výkony reaktorů (stejně tak se zvětšují výkony větrných turbín a fotovoltaických parků), že se dosahuje úspory z velikosti. Malé modulární reaktory umožňují proniknutí do decentralizované energetiky a rozdělením investice možnost snížení ceny peněz. To se ovšem nového bloku v Dukovanech dociluje finančním modelem. Náhrada Dukovan, kde je místo a potřeba pro velký výkon, těžko bude mít nižší náklady na stavbu v podobě řady malých modulárních bloků, než je tomu u jednoho velkého bloku. Podrobný popis současného stavu jaderné energetiky a také situace okolo malých modulárních reaktorů lze nalézt v tomto přehledu.

Nyní bych si dovolil parafrázovat závěr textu Luďka Niedermayera. Na základě sledování vývoje:
1. Jaderné energetiky v Evropě, zejména ve Francii a v Severní Evropě
2. Vývoje malých, levných, modulárních jaderných bloků (ještě dlouho nebudou v reálné nabídce)
3. Kapacitní dostatečnosti zdrojů v našem regionu (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko)
a na základě znalosti doby potřebné k postavení jaderného bloku v Evropě je podle mě jasné, že náhradu Dukovan je třeba začít řešit a budovat už nyní. Že už to nelze odkládat dalších pět let.

Je také dobré připomenout, že jeden nový blok v Dukovanech nevyřeší přechod k nízkoemisní energetice, nahradí pouze půlku výkonu v Dukovanech. Jeho stavba pouze ukáže, jestli jej dokážeme postavit a jak efektivně bude fungovat. Stejně tak postavení několika větrných turbín, fotovoltaických elektráren a akumulačních systémů také není řešením. Zase pouze ukáže, jestli dokážeme najít vhodný finanční rámec a jak tyto části reálně do našeho nízkoemisního mixu zapadají. Teprve na základě takto získaných zkušeností pak bude možné realizovat přechod k podobě nového nízkoemisního mixu. Podrobněji jsem o tom psal v článku o potřebě hledání shody a kompromisu v energetice u nás. Pokud se to nepovede, skončíme u paroplynových zdrojů a prodlužování provozu uhelných bloků, se všemi riziky a negativy, které nesou.

Stranu TOP-09 jsem kdysi volil. Bohužel se mi zdá, že místo hledání cest a vizí k řešení konkrétních problémů tato strana skončila čistě u boje o moc a voliče. I v případě energetiky nepředkládá konkrétní reálnou koncepci, ale spektrum názorů jednotlivých vůdčích straníků od vyloženě protijaderných s preferencí čistě OZE až k podpoře jádra. Ovšem vždy za každou cenu proti vládním návrhům. Takový správný politický text založený na frázích bez reálného obsahu a souvislosti s realitou je i na závěr druhé části blogu Luďka Niedermayera a je vyloženě charakteristický:

„Jde o kontinuální proces, který zohledňuje pokrok v oblasti VaV a zkušenosti s různými typy investic do energetiky. Jak již bylo uvedeno, v rámci toho, by mělo dojít k pravidelnému, transparentnímu vyhodnocení/přehodnocení přístupu, a posouzení, zda z ohledu naší energetické bezpečnosti, je třeba změna přístupu, včetně možné intervence v podobě státní poptávky, na vznik určitého typu energetického zdroje.“

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy