Ekonomické dílo Járy Cimrmana

03. 10. 2007 | 20:05
Přečteno 6036 krát
Jára Cimrman je veřejnosti znám jako skvělý fyzik, chemik, geograf, jazykozpytec, geolog, speleolog, vulkanolog, a dále jako vynikající pomolog, sociolog, antropolog, teatrolog, enolog, myrmekolog, politolog, etnograf, tachograf, mammograf a biograf. Z nedochovaného dopisu arcikněžny Erny Marie Lodoviky Agnes Speranzy von Humburg-Bukwitz též víme, že půvabné secesní dámy s lehkým ruměncem v tváři přiznávaly i Cimrmanovu neúnavnou vášeň k amatérské gynekologii. Netřeba hovořit o Cimrmanových úspěších. V nepřeberné řadě vědeckých oborů můžeme prostě shrnout, že Cimrman objevil Ameriku.

Přesto stále existují oblasti, kde Cimrmanovo dílo zůstává utajeno nejen laické, ale i odborné veřejnosti. Díky trestuhodné nedbalosti vědeckého sekretáře Cimrmanovy společnosti Dr. Svěráka se kupříkladu nic neví o epochálních Mistrových objevech v ekonomii. Pan sekretář to omlouvá svou zaneprázdněností a kopřivkou, která mu naskakuje při zmínění ekonomických témat. Je to snad proto, že Cimrmanova společnost je zadlužena? Je.

O objev ekonomického díla Járy Cimrmana se zasloužil skromný japonský národohospodář Šizuňki Ikebana z Jokohamy. Profesor Ikebana se původně zabýval jiným významným ekonomem Josefem Schumpeterem, pocházejícím z Třešti na Moravě. Zajímalo ho, jak vznikl světoznámý Schumpeterův paradox, tedy že vynálezci těch nejzávažnějších objevů z nich zpravidla nic nemají. A nalezl vysvětlení: V Schumpeterově soukromém dopise spolužákovi z vídeňské univerzity von Misesovi nalezl tuto zajímavou zmínku o Cimrmanovi: „Ten člověk je jako sopka. Chrlí nápady, které jedni publikují pod svými jmény a jsou slavní, a další zase zavádějí do výroby a nemorálně z nich bohatnou.“ Přesto, že v dopise Mistr není jmenován, dospěl japonský badatel k názoru, že ve středoevropském historickém kontextu nemůže jít o jinou invenční osobu než právě Cimrmana.

To vzbudilo další zájem o Cimrmanovu osobnost. Profesor Ikebana zjistil, že za cenné rady nabídl jiný odrodilec, Brňák Eugen von Böhm-Bawerk Cimrmanovi nemalou platbu. Avšak jako známý škudlil (proto ho císař později jmenoval do funkce ministra financí), nechtěl platit hned. Cimrman se však dožadoval okamžité platby otázkou: „K čemu mi ty peníze budou, až umřu?“ Vychytralý Böhm-Bawerk si rychle Cimrmanova slova zapsal a později na základě tohoto výroku stvořil svou teorii časové hodnoty peněz. Tato uznávaná teorie říká, že peníze v budoucnosti mají menší hodnotu než v přítomnosti. Rozdílem hodnot je úrok. Ikebana považuje za pravděpodobné, že i ten úrok inspiroval Mistr. Z výpovědi 108leté bývalé Böhm-Bawerkovy služky Hildegarde Potucek totiž plyne, že Cimrman neplatiče Böhm-Bawerka držel pod krkem a křičel: „To mi zaplatíš stokrát!“

Profesor Ikebana také zjistil, že Cimrman objevil kupónovou privatizaci. Stalo se to v hospodě u Sirotků. Hostinský Sirotek se tehdy opil kmínkou, protože přišel na to, že jeho žena mu je nevěrná s německým řeznickým pomocníkem Gustavem Stadlerem. Zpil se do němoty a upadl do bezvědomí se slovy: „Kdyby si aspoň našla nějakého sokola…“

Přítomní sedláci to okamžitě vzali jako příležitost privatizovat veřejný majetek, protože hospoda i pivo byly obecní. Vznikl tak spor, jak zásobu piva rozdělit. Někteří chtěli pít podle principu, kdo pije rychleji, má. Jiní to pokládali za nespravedlivé a chtěli se poprat. Cimrman věc vyřešil rychle. Podělil všechny spravedlivě takovým počtem porcelánových pivních tácků, které v součtu odpovídaly zůstatku piva v naraženém sudu. Zároveň povolil, aby se s tácky obchodovalo. Tak se mohl na privatizaci podílet i místní katolický farář Augustin Hanoušek, který byl zapřisáhlým abstinentem. Jestliže první platební karta byla v roce 1914 z plechu, je nutno do učebnic doplnit, že první privatizační investiční kupóny byly v roce 1908 z porcelánu.

Cimrmanovo dílo skýtá po čtyřiceti letech bádání ještě mnohá tajemství. Zastávám názor, že dalších čtyřicet let výzkumu by mělo být finančně podpořeno Evropskou unií. K čemu by nám jinak byla.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Miroslav napsal(a):

Samozřejmě jste zapoměl, že Cimrman byl taky klimatolog. Kdo ví, kdo jeho přednášk na toto téma objevil a dnes je používá.
03. 10. 2007 | 20:22

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
Doufám, že Váš shora uvedený nástin převedete do formy návrhu na dotaci a prolobujete jej v Bruselu. Jen by možná měl být přiložen soupis děl Mistra, tedy alespoň částečný, aby byrokrati věděli, o jak významé hodnoty se jedná. Dále bude vhodné vyžádat si také dotaci na zhotovení Mistrova pomníku, který by mohl být umístěn na Letné, jako úsporu dotace je možné uvést, že sokl už tam je.
Dále chybí dostatečně representativní budova pro Mistrovo Museum, protože se jednalo v jeho době o jednoho z prvních českých kosmopolitů, a domnívám se, že i myšlenka Evropské unie, či minimálně její ústavy, je také jeho dílem, navrhněte, že budova EU v Bruselu by se za takové museum hodila převelice.
03. 10. 2007 | 20:37

Čochtan napsal(a):

Pane kolego, ve výčtu Cimrmanových kvalifikací jste opomenul fakt, že byl skvělý paragraf. Psal totiž oběma rukama para-lelně japonskou kaligrafii. Přesněji řečeno, Cimrman byl první kaliparagraf v Evropě.
03. 10. 2007 | 21:01

pgjed napsal(a):

Nicméně nepochybné je, že Cimrman byl ekonom velmi levicového, v podstatě marxistického střihu, což dokládá jedna z dramatických epizod jeho života. Kdy Cimrman své představy o spravedlivějším rozdělování hmotných statků realizoval zřízením tajné tiskárny cenin ve sklepě Všeobecné družstevní záložny nemajetných bezzemků v Liptákově, jejímž byl čestným doživotním předsedou. Bohužel buržoazní policejní orgány po odhalení tiskárny Cimrmana zatkly a obvinily jej z padělatelství. Zajištěné bankovky v nominálním objemu 2 mil Kč, jsouc odeslány na expertizu včetně štočků, bohužel zmizely i s příslušným soudním znalcem. Následkem čehož byl po cca 3. týdnech neoprávněného žalářování Cimrman s osobní omluvou zemského policejního prezidenta propuštěn.
03. 10. 2007 | 21:02

hg napsal(a):

Soudruhu Havle, prosím neberte si Cimrmana do úst. Není to vtipné.
03. 10. 2007 | 21:03

IO napsal(a):

Ani v omezeném výčtu zásluh našeho Velkého Járy by se myslím nemělo opomenout, že, jak už jsem zdůraznil na jiném zdejším blogu, Mistr byl také uznávaným pionýrem slepých uliček. Jako badatel se neúnavně vydával zcela neperspektivními směry bádání jen proto, aby po návratu z této nebo jiné slepé uličky přinesl stále stejnou, ale nespornou zprávu: Tudy, dámy a pánové, tudy zcela určitě ne! Byl v tom uznáván nejen ve své době, je uznáván dosud, i když má jistě snaživé následovníky, kterým už ale nikdo nemůže sejmout nálepku někdy až trapného epigonství. Ani hlučné obhajování a protežování jejich mnohdy opravdu nesporně zcela zbytečných objevů hlavně zahraničními badateli (mám na mysli například vídeňského profesora Fiedlera) nemůže průkopnické činy našeho Járy ve slepých uličkách a po návratu z nich asi už nikdy zpochybnit, natož překonat. Myslím, že v každém z nás, Čechů, větší či menší kus tohoto Mistrova génia žije, a nejsem si ani jist, zda jsme ochotni se o něj dělit s Moravany nebo českými Slezany, kteří mají koneckonců svého Komenského a ten by jim snad měl stačit.
03. 10. 2007 | 21:10

Jana J napsal(a):

Náhodou to vtipné bylo, a velmi. Díky za pozitivní okamžiky. Velikánů nemáme mnoho, je třeba si jich vážit.
03. 10. 2007 | 21:12

Dobrá nálada napsal(a):

Velmi příjemný článek
pro odlehčení, kterých je v dnešní době poskrovnu.
Jak je vidět ani odlehčené téma nebrání ideologicky zatíženým jedincům chrlit nenávistné komentáře.
To hg:
At žije tolerance a nadhled.
03. 10. 2007 | 21:27

vlk napsal(a):

Mimořádnávěc na blogu! Paráda! Já myslím, že by se při troše hledání našlo v Cimrmanově pozůstalosti ledacos i ohledně reformy daní a lafferovy křivky.....Tu nejspíš vynalezl, když měl v ruce graf vývoje státních financí monarchie, která zrovna měla problém s krytím bankocetlí. A Jára držel v ruce bumerang. Stál mezi oknem a stolem, kde byl graf a do oknasvítilo slunce. Bumerang vrhnul svůj zakřivený stím na plachtu s grafem příjmů k und K. Kasy a papír se navíc trošku kroutil. Stín bumerangu se prtnul se zakrouceným grafem stáních příjmů. Jára chvíli zíral, než mu došlo - stín bumerangu a zkroucený graf příjmů státní pokladny jsou v korelaci a je jasné, že čím míň,tímvíc. Prostě hodíš bumerang = snížíš daně a návratem bud epřebytek v K. und K. kase.. než zavolal hosana, šel okolo nějaký Laflller doprovázen nějakým tlustýmchlapem... AJarda se opět nedostal do učebnic.. Jojo, tak to u geniů chodí. Měl svoji šanci,modrou šanci a propáslji.
03. 10. 2007 | 21:45

Dobrá nálada napsal(a):

To vlk:
Hezký a vtipný rozklad.
03. 10. 2007 | 22:01

Tom napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,
nemám žádnou připomínku, jen slova chvály za velmi vtipný článek!
03. 10. 2007 | 22:17

al. napsal(a):

-vtipne - zustante s veselou mysli.
03. 10. 2007 | 22:28

papo napsal(a):

Jen pro upřesnění, onen zmiňovaný japonský národohospodář se nejmenoval Shizunki Ikebana, jak uvádí doc. Havel, ale Shizunki Sokobana. Tento ekonomický odborník proslul dovedným přesunováním rozpočtových položek natolik, že právě po něm byla pojmenována známá logická hra "sokoban". K významným žákům tohoto japonského odborníka údajně patří také současný ministr financí.
03. 10. 2007 | 23:38

Roko napsal(a):

Plagiát je napodobenina uměleckého, literárního nebo vědeckého díla. Při tvorbě plagiátu je zcela nebo z části použito dílo jiného autora.
Mimo jiné Jára Cimrman byl také kriminalista a kdyby dneska žil tak by jistě pozavíral celou socanskou bandu.
04. 10. 2007 | 06:39

Apeoffice napsal(a):

to Roko

kdyby Jára žil, určitě by neplýtval svého génia na zavírání socanské bandy, naopak, žil by mezi urychlovači částic, nanotechnologií a pod. Zcela jistě by se vrhl do víru velké vědy a zasypal sebe i nás svými objevy. Jak by jsme mohli chtít po takové osobnosti aby se tintila na něčí přání s někým koho nemáte rád?
04. 10. 2007 | 07:33

Roko napsal(a):

Pane docente, takto rádobyvtipný umím být také:

Své ekonimické myšlení Jára Cimrman promítl i do jedné zapomenuté tragické divadelní hry, kterou soudobí kritikové nazývali největší tragédií
na české scéně. Jára Cimrman svůj kus vtipně nazval To se nám to hoduje, když nám jiní půjčují. Hra nedopadla dobře, vyloženě propadla a po prvním jednání se na česká jeviště již nedostala. Scénář hry, zapadlý mezi nosnou zeď a oprýskanou lavici v hospodě u Kalicha, kterou Jára Cimrman ve spěchu po nevydařené premiéře opouštěl, našel Jaroslav Hašek. Ten scénář ani neotevřel, ale název hry vložil do úst feldkuráta
Katze ve svém dílku Osudy dobrého vojáka Švejka. Osud scénáře byl i nadále velmi zajímavý. Několik let ležel dále nezpozorován za ikriminovanou lavicí, až Ignát Herrmann, český povídkář, romanopisec, fejetonista, novinář, publicista a editor, vlastně Cimrmanův souputník
a kolega, hru v roce 1924 omylem našel, když ztratil v hospůdce u Kalicha při oslavě svých narozenin svoji povídku do časopisu Švanda dudák,
kterou v návalu radosti napsal. Ignát Herrmann nejprve nevěnoval příliš velké pozonornosti nalezenému scénáři protože myslel, že našel svoji ztracenou povídku a až při odesílání do redakce Švandy dudáka na svůj omyl přišel. Herrmann byl scénářem nadšen. Totálně jej přepracoval a tak vznikl slavný kus U snědeného krámu, která Martin Frič v roce 1933 zfilmoval.
Nevíme jak se scénář ocitl Lidovém domě v Hybernské ulici v Praze, ale jisté je, že název Cimrmanova neuvedeného díla inspiroval na úplném
sklonku 20. století k sepsání ekonomického programu lídry socidální demokracie. Kdyby Jára Cimrman tušil, jakou katastrofu napsáním díla
českému národu v budoucnu způsobí, jistě by od tohoto rád, dobrovolně a s nadšením opustil.
04. 10. 2007 | 07:55

Ivan napsal(a):

Pohlazení na duši, moc nepřemýšlet, neb mnohému se začervenají uši. Dík za vtipný rozbor.
04. 10. 2007 | 08:05

Mr.Phylocibín napsal(a):

Nevíte někdo zda-li by chtěl Cimrman radar?
04. 10. 2007 | 08:34

Jana.H napsal(a):

to roko
takhle vtipný tedy opravdu, ale opravdu být neumíš!
04. 10. 2007 | 09:15

Adidas vs. Adidos napsal(a):

Nesnasim, kdyz se pochybni badatele typu Ericha von Danikena (pana Havla atd.) pousteji do badani po stopach naseho genia. To pak casto prinasi radobypravdive (a casto i radobyvtipne), bohuzel vsak v mnoha pripadech scestne, informace. Cest a uznani PRAVYM badatelum ze skupiny Smoljak-Sverak.
04. 10. 2007 | 11:06

Pedro napsal(a):

About Roko

Stejně se najdou blue zakyslíci, kteří nedbaje na obsah napadají autora. Tleskám :-/
04. 10. 2007 | 12:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Roko,

to není plagiát, ale variace na již existující výtvor. S použitím Vašeho přísného metru by plagiátem byly například i Čapkova Kniha apokryfů či goldbergovské variace Johanna Sebastiana Bacha (plagiát je motivován snahou o záměrné oklamání ostatních tím, že vydávám cosi již vytvořeného za své).

A jen pro pořádek: k úvaze nad fenoménem Járy da Cimrmana jsem pana docenta Havla (jakož i několik dalších blogerů) vyzval já. To jen abyste nemusel pod další texty psát podobné úvahy o plagiátorství ;-)

Libor Stejskal, editor blogů
04. 10. 2007 | 12:02

Marty napsal(a):

Napad to byl dobry, ale z provedeni jsem trochu na rozpacich :)
04. 10. 2007 | 12:05

stejskal napsal(a):

To už samozřejmě nechávám na čtenářích, pane Marty.

Jen to obvinění z plagiátorství mi přišlo vůči panu docentovi hodně nespravedlivé.

Libor Stejskal
04. 10. 2007 | 13:54

Roko napsal(a):

To Libor Stejskal:
Dobře, souhlasím s Vámi, plagiátem by to být nazváno nemuselo, opravdu to nesplňuje zcela definici plagiátu, protože autor původního díla nebyl zatajen. Otázka do jaké míry je dílo plagiátem bývá často sporná :-) Ale kompilátem bychom to nazvat již mohli, položmu tuto otázku p. Svěrákovi a spol.
04. 10. 2007 | 14:08

Taar napsal(a):

Potom, že inteligentní lidé jsou jenom ve "státostraně" ODS, jak se nás o tom snaží media denně přesvědčit?!
Určitě by p. Topolánek ukázal panu docentovi, "že je jednička". Jak on to umí. Ovšem poněkud vztekle, protože by nic tak vtipného v životě nestvořil! Nebo by ho poslal radši do p....., jako novináře?
04. 10. 2007 | 14:18

stejskal napsal(a):

Kompilátem podle mého subjektivního názoru určitě, pane Roko. Ale s nepřehlédnutelným autorským vkladem ;-)

Můžeme se na této definici shodnout? ;-)

Libor (dada) Stejskal
04. 10. 2007 | 14:22

Dr. No napsal(a):

To Stejskal:

Milý pane Stejskale,
s tím Bachem jste vedle jak ta jedle. Clavier-übungen pro cembalistu Goldeberga mají 2 árie a 30 variací, vše původní a z pera J.S. Bacha. Není to tedy totéž co Čapkovy apokryfy...Jen pro pořádek
04. 10. 2007 | 15:34

Marty napsal(a):

Roko: Jara da Cimrman neni zadnym smyslenym dilem! Je to velikan nasich dejin a kazdy pokus o dalsi odkryti detailu z jeho bohateho a inspirujiciho zivota je vitan.
04. 10. 2007 | 16:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Dr. No,

děkuji, člověk se pořád učí. Vždycky jsem si myslel, že Bach napsal variace na dílo jakéhosi Goldberga. To je hloupé, nicméně aspoň si člověk čas od času uvědomí, že by se měl méně vytahovat.

Ale jsou úžasné, že? Kdysi jsem je slyšel od Svjatoslava Richtera.

Libor Stejskal
04. 10. 2007 | 16:02

Tibor napsal(a):

Arcisocan si bere do huby Cimrmana. Smutné.
04. 10. 2007 | 19:57

vlk napsal(a):

Tiborovi
Přemýšlím, jak by si asi vzal , samozřejmě že ne dohuby,alebrž do úst pan profesor všeho. Asi by byl problém, protože jistě toho vymyslel daleko více než ten Jára.....ovšem také se o tom neví. To o čem se ví a bylo v praxi vyzkoušeno skončilo více méně malérem. S vyjímkou rozdělení státu.
04. 10. 2007 | 20:49

Al Jouda napsal(a):

Prima vymyšleno ! Když Divadlo Járy Cimrmana začínalo, byl jsem na několika představeních. Pak jsem na Kampě seděl na lavičce s jednou starší paní a ejhle, byla to paní Smoljaková, matka Ladislava. V rozhovoru mi potvrdila můj dojem, že Jára Cimrman byl stvořen jako osobnost parodující Lenina. Ten byl totiž v tehdejší školní výuce stále citován jako historický všeznalec a všeuměl, až to žákům a studentům lezlo krkem. Známý byl vtip : Otevřu učebnici - Lenin! Otevřu rádio - Lenin ! Otevřu televizi - Lenin ! Otevřu konzervu - a zase Lenin !
05. 10. 2007 | 08:38

Tak napsal(a):

Ba, šak neměli nás naši chtět.Fčil ať sa starajú.Kdo chce kam,pomozme mu tam.A toš tak. A toš co fčil.Na Úniu!
05. 10. 2007 | 11:44

Ivan Hochmann napsal(a):

Jak vidím pan docent píše pořád krásné články o všem.Zvláště fikce je mu blízká.Jen se z něho vážení nepo....Apropo , jak bylo už řečeno největší genius je PES.Ivan
05. 10. 2007 | 16:17

Já: to ROKO napsal(a):

K napadení Stejskalem:

Šmankote, ty netušíš, že aktualne.cz je financováno z Lihového domu ?!
06. 10. 2007 | 11:46

IO napsal(a):

Dílo a zářný příklad našeho Velkého Járy da v oblasti národohospodářství mluví samozřejmě i k naší době. Kde už jsme mohli být, kdyby svého času závist a přezíravost nevedly k mnohdy až paušálnímu odmítání všeho, co Velký již dávno navrhoval! Cimrman totiž pro tehdy žel již zcela zkostnatělé rakousko-uherské mocnářství neúspěšně navrhl důchodovou reformu podle jednoduchého základního principu: kdo dřív umře, může pak být o to déle mrtvý. Je zřejmé, že tento přístup dovoluje zcela originálně uvažovat o portfoliu svých úspor na stáří, o tom, o který pilíř svoje zajištění opřeme atd. Především dává princip „wer früher stirbt, kann umso länger tot sein“ jedinci neporovnatelně rozsáhlou svobodu volby. Zvláště národ v Rakousku-Uhersku tak nesvobodný a utlačovaný jako Češi si představu Cimrmanova důchodu velmi oblíbil. Bohužel návrh plebejského Čecha nenašel ve vídeňském sněmu dost porozumění. Když se nyní jako svobodní občané ve vlastní zemi snad konečně realizace dávné myšlenky JDC dobereme, je také třeba plagiátorům připomenout, od koho jejich koncept ve skutečnosti pochází.
07. 10. 2007 | 17:24

ping napsal(a):

Šmankote, ty netušíš, že aktualne.cz je financováno z Lihového domu ?!
Lihovy dum neznam, Lidovy ano. nevim co se nekteri pohorsujete nad vtipnym textem pana Havla. a kdyby tak vtipny nebyl, ma aspon vydrz nam sem tam neco sdelit. na rozdil od jinych politiku - bloggeru, kteri neco zacou a nevydrzi pokracoat. Vydezte pane Havel
08. 10. 2007 | 15:38

Lukas napsal(a):

Zajimalo by me, proc kradete Cimrmana.
10. 10. 2007 | 13:10

IO napsal(a):

Už řadu let jsou pro změnu úplně ve všem komouši a estébáci. Určitě mají podíl i v Dudácké pomazánce. Je taková načervenalá. Kam ten svět spěje!
11. 10. 2007 | 20:41

IO napsal(a):

...a vůbec nejhorší jsou trpajzlíci! Těch mrch se nezbavíte! Trochu pomůže jen, když nemáte čas je chytat. Poradím, jak na to: kupte si medvídka mývala!
12. 10. 2007 | 11:57

Anna napsal(a):

Díky, pane docente.Konečně pořádný téma.
16. 10. 2007 | 13:51

Radim napsal(a):

konečně téma,pane docente...dekuji
22. 10. 2007 | 19:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy