O pražském urbanismu víte málo, pane primátore, říká jeden rozhněvaný mladý muž

17. 01. 2012 | 13:50
Přečteno 7464 krát
Ráda dávám prostor mladému kolegovi z Klubu Za starou Prahu Jakubovi Bachtíkovi, který briskně reaguje na text primátora Bohuslava Svobody Praha zakonzervovaná? zveřejněný včera v rubrice blogů Aktuálně.cz.

Primátorův kněžínkovský mýtus o Praze a jejím rozkvětu

Primátor Bohuslav Svoboda se pustil do poměrů ochrany památek v Praze. Člověku se chce se říct „díkybohu za to“. Celé téma pražské památkové péče a rozvoje města bylo dosud vydáno nekonečným sporům mezi památkáři, architekty a magistrátními úředníky. Koncepční vstup vedení města do celé problematiky by konečně mohl udělat jasno v tom, kam se má rozvoj Prahy posunout a jaká jej budou garantovat pravidla.

null
null


Podívejte se na Prahu z hrany Letné, pane primátore, potřebuje kultivaci, ne tupou symetrii. Foto 5. 1. 2012

Bohužel, pan profesor Svoboda začal debatu dost nešťastně. Nejde teď o jeho postoj k dvojici aktuálních kauz, kde se můžeme rozcházet v názoru i povaze získaných informací. Jde o to, že o skutečných poměrech v pražském urbanismu ví pan profesor jen málo a místo věcné analýzy situace jen přebírá jeden na magistrátu tradovaný a dnes už dávno zprofanovaný mýtus. Je to taková pohádka o Zlých, Konzervativních a Novot se bojících Památkářích, kteří by nejraději nechali Prahu zapadat prachem a udělali z ní Muzeum, a kteří omdlévají při slově Demolice. A také o Hodných, Kreativních Architektech, kteří mají na srdci jen Blaho Rozvoje Prahy, jenže jsou utlačováni agresivními staromilci a jinými kulturními cenzory, kteří používají "metody stranických sekretariátů". Mezi nimi pak trůní Spravedlivý a Objektivní Magistrát, který se snaží tlaky z obou stran vyvažovat a osvíceně rozhodovat pro blaho všech Pražanů.

null
null


A s tímhle jste spokojen, pane primátore? Foto 6. 1. 2012

O nějaký koncepční spor „staré versus nové“ ale ve skutečnosti v Praze nikdy nešlo. Je zcela běžné, že na stranu historických památek se staví i přední soudobí architekti a milovníci současné architektury. A je stejně obvyklé, že památkáři i „mediálně známí ochránci památek“ v Praze sledují a hájí kvalitní současnou architekturu (abychom si za zlovolné aktivisty přihřáli polívčičku, zmíníme například Cenu Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí). V Praze je jistě i několik radikálních staromilců a novomilců, ale na nich debata o demolicích a novostavbách nestála a nestojí.

To, o co se nyní v Praze opravdu hraje, je koncepce toho, kam má Praha směřovat, a pravidla, která tomuto směřování dají mantinely. V současné době totiž budoucnost Prahy určuje spíše bezvládí, které dává prostor různým ad hoc plánům a klientelisticky prosazovaným kšeftíkům. Budoucnost pražské výstavby totiž určují v podstatě jen dva dokumenty – územní plán, z něhož jedna verze brzy přestane platit a druhá ještě dlouho nezačne, takže porušovány jsou většinou obě dvě. A pak vládní nařízení o památkové rezervaci z roku 1971, které se i s preambulí vejde na půlku A4. Při vší úctě, to opravdu nevypadá jako příliš velký kanón, který by dovoloval staromilcům uplatňovat nějaký diktát nad Prahou. O rozvoji města tak ve skutečnosti rozhoduje magistrát, který jediný má ta správná razítka a navíc nemusí svá rozhodnutí na nic a nikoho vázat. Konkrétně jde o nechvalně proslulý památkový odbor pod vedením Jana Kněžínka, stále kontroverznějšího, ale stále neotřesitelného hegemona pražské památkové péče. Jeho rozhodnutí jsou většinou špatná a horší – netransparentní, často nezákonná, svévolná, arogantní, klientelistická.

Jsou to samozřejmě tvrdá slova. Možná, taková, kvůli kterým se pan primátor musí pohoršit nad tím, že debatu o Praze ovládají protesty agresivních aktivistů. Jenže ta slova jsou podpořena řadou argumentů a dlouhodobým pozorováním zkušeností. Když totiž pan primátor vytýká pražským občanským sdružením dogmatismus a nedostatek věcnosti, asi sleduje trochu jiné výstupy než my: podle našeho pozorování jsou to totiž teprve nezávislí odborníci a občanské iniciativy, které přicházejí s konkrétními odbornými argumenty a upozorňují na nesrovnalosti v jednotlivých projektech. A které také ve většině případů vůbec něco jako diskusi začnou. Je totiž dobré vědět, že drtivá většina připravovaných projektů v Praze se dostane na veřejnost až ve chvíli, kdy má od magistrátu potřebná razítka a tedy i v podstatě definitivní povolení (a jsou to většinou právě občanské iniciativy, které k nelibosti úřadů projekt vynesou na světlo). Tomu se pak ale pochopitelně nedá říkat diskuse, to už jsou spíše jednotlivé recenze hotové věci. Zvlášť když se magistrát a jeho experti při obhajobě konkrétních projektů většinou omezí jen na dva vágní pseudoargumenty: 1) Nechceme z Prahy muzeum. 2) Bourat se musí. Jestli se pak v této „debatě“ z řad odpůrců projektu ozve nějaký názor silnějším hlasem, není divu – je to totiž většinou hlas zoufalý, který ví, že i kdyby měl stokrát pravdu, moc už toho proti magistrátním razítkům a prázdnému argumentačnímu kolovrátku nezmůže.

null
null


A ejhle! Kvalitní nová architektura v Praze – palác Euro na Václavském náměstí, shodou okolností dílo arch. Petra Malinského z ateliéru DaM, ale už na ní bují rakovina reklamy. Tohle se podle Vás, pane primátore, Novomlýnské bráně nestane? Foto 11. 1. 2012

Když se tedy Bohuslav Svoboda podivuje nad tím, že okolo každého projektu je vždy nejdřív ticho a pak se teprve spustí mela, neměl by svůj údiv směřovat na občany a občanská sdružení, kteří dlouho po pořádné diskusi volají, ale na své podřízené. Veřejnost totiž prostě nemá možnost se o projednávaných projektech dozvědět včas, protože magistrát je docela úspěšně tají. Stavby, o kterých se bude jednat, nejsou na internetu, nejsou vydávány žádné tiskové zprávy, nejsou představovány vizualizace, není připravena podrobná argumentace.

Je také dobré vědět, že v jednotlivých debatách jde často o víc, než o bourané a připravované stavby. Většina novostaveb totiž způsobuje pozdvižení už jen tím, jakým způsobem vznikají: Jak je možné, že projekty v Revoluční a na Václavském náměstí magistrát schválil i přes důrazný nesouhlas odborníků z Národního památkového ústavu i z akademické sféry? Hraje v Revoluční ulici nějakou roli fakt, že spolutvůrcem projektu je šéf magistrátních památkových poradců a další poradci se na celé akci podíleli? Jak to že jsou magistrátní rozhodnutí v rozporu s nařízením o Pražské památkové rezervaci? Proč nebyly projekty zveřejněny ještě před schválením na magistrátu? Proč tyto projekty nevznikají na základě nějaké celkové vize města?
V tomto blogu není dost místa na podrobný přehled celé věci. Ale snad se ukázalo, že stačí udělat si trochu podrobnější vhled do problematiky a zkusit se na ní podívat i z jiné než magistrátní optiky – a záhy se vše zdá složitější, než jak se traduje v pražských mýtech. Nejde tu totiž nakonec ani tak o to, jestli máme zrovna pravdu my, památkoví aktivisté, nebo magistrát s developerem. Jde o to, aby vůbec existoval nějaký prostor, ve kterém se k té pravdě bude možné dostat a aby byly dané jasné mantinely, ve kterých se bude naše diskuse a rozhodování pohybovat.

Obojí v Praze chybí, takže se potenciální debata strhává v řadu střetů, v nichž ti, kteří upozorňují na problémy, jsou za ty zlé. Památková péče se v tom neliší od dalších oblastí fungování Prahy – od životního prostředí, dopravy, fungování státní správy, které také zoufale potřebují očistu od klientelismu a koncepčnější a otevřenější přístup k občanům, občanským sdružením i problémům samotným. Stejně jako v uvedených oblastech, i v památkové péči a urbanismu přitom jde o hodně – o to, v jakém městě budeme žít: jak bude krásné, zda bude držet pohromadě, zda bude příjemné pro své obyvatele… Pár demolic a novostaveb to asi ani na jednu stranu nepřeváží. Absence nebo přítomnost důkladné diskuse, promyšlených koncepcí a pravidel, to už zmůže hodně.

Text napsal Jakub Bachtík, student oboru dějiny umění, člen domácí rady Klubu Za starou Prahu, jeho další blogy najdete zde.
Fotografie a jejich komentář Kateřina Bečková

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ivan napsal(a):

Kdykoliv se někde zjeví název aktivista nebo jeho nositel osobně, je třeba zvýšit ostražitost na maximum a vzít hůl do ruky. Například na Šumavě o tom lidé vědí své.
17. 01. 2012 | 14:02

Pavel Hasenkopf napsal(a):

Vážený pane Bachtíku, vážená paní Bečková,

se zájmem jsem si Váš článek přečetl. Obecně snad rozumím, co chcete říct, když vidím třeba kauzu Nákladového nádraží Žižkov, vraždil bych.

Dvě věci. První: Proč Vás nadzvihuje právě tato stavba na konci Revoluční třídy? (Podle ÚP je určen k zastavění i ten zelený čtverec, kolem kterého se najíždí z tunelu na most, což mi přijde horší.)

Druhá: Říkáte si klub Za starou Prahu. Tím ovšem velmi nahráváte právě té roli "Zlých, Konzervativních a Novot se bojících památkářů", které se chcete zbavit. Na Vašem místě bych ten název zkusil nějak upravit.
17. 01. 2012 | 14:07

katerinabeckova napsal(a):

Vážený pane Hasenkopfe,
nás nenadzvihuje nová soudobá architektura, tu máme rádi, ale zbytečná demolice kvalitní architektury staré. Právě proto se jmenujeme Klub Za starou Prahu, a to již 112 let, bylo by hloupé po tak dlouhé době tradiční název měnit. Ostatně nechceme nic jiného, než dodržování památkového zákona a nařízení o Pražské památkové rezervaci. Dodržování obou těchto zákonných norem by nám docela postačilo ke štěstí.
17. 01. 2012 | 14:14

třebaKarel napsal(a):

Ivan
vzít do ruky hůl . . . anebo sednout do tanku a udělat pořádek . Ivane
tK
17. 01. 2012 | 14:23

xx napsal(a):

Je mi nesmírně líto, že tyhle zákony nemáme již 1000 let. Dnes bychom se nemuseli takto dohadovat. Pražský hrad by byl ze dřeva ( ekologická dřevostavba v pasivním standardu ) a ty budovy o kterých je spor by neexistovaly. Namísto nich by tam byly nanejvýš dřevěné chýše s ohništěm uprostřed, chráněné památkovým úřadem již 1000 let.

Aktivisté by byli zaměstnáni bojem s červotočem.

Jak by to bylo krásné.
17. 01. 2012 | 14:27

JenTak napsal(a):

Pavel Hasenkopf
Jste-li ten bloger, takto Pavel Hasenkopf - onen poradce prezidenta republiky, měl byste zvážit, zda se chcete dál diskreditovat poradenstvím tomu ješitovi na Hradě. Zkuste upravit váš život tak, abyste se zbavil té ošklivé nálepky "poradce prezidenta".
Jak jsem pochopil z vašeho blogu, sám se za toto stydíte.
17. 01. 2012 | 14:28

katerinabeckova napsal(a):

xx - alespoň jeden člověk tohle vždycky musí napsat, je to fakt hloupé...
17. 01. 2012 | 14:34

velkoměšťák napsal(a):

JenTak
Hele,že vy jste frustráteček malinkatej závistiveček.Jak jsem pochopil z Vašeho příspěvku,sám se k tomu přiznáváte.
17. 01. 2012 | 14:39

paprika napsal(a):

Běž domů Ivane...
17. 01. 2012 | 14:43

xx napsal(a):

katerinabeckova: máte k tomu i nějaký argument ? Nebo jen nadávky ? A prosím neopisujte to o zahraničí. Argument že něco dělají ve světě je pouze zástupným argumentem v případě argumentační nouze, místo nadávky se odsekne že v zahraničí to dělají také.
17. 01. 2012 | 14:43

JenTak napsal(a):

velkoměšťák
Vy toho Klause musíte opravdu, ale opravdu zbožňovat.
Když už píšete invektivy, mohl byste rozebrat můj příspěvek a dokázat na něm ty vaše plky?
17. 01. 2012 | 14:48

gaia napsal(a):

xx

z dějepisu vím, že nová a kamenná města se většinou začala stavět až po té, co ta stará vyhořela. Požáry byly ve středověku velmi časté, neb nebyly tašky na střechu, ale slaměné došky , což hořelo pěkně.
Ve středověku málokdy ztrácely energii bouráním, bylo to náročné, oni vše totiž museli dělat ručně, neměli bagry a náklaďáky.
A nebo se také stavělo, když to vyplenila nějaká cizí vojska. Takže to se dobře držel krok s dobou a módou, co se týče staveb.
Ale dnes uvedené důvody odpadají, také těch Gočárů a Kotěrů se rodí čím dál méně, ale průměrných architektů a architektů bez vkusu je zas mnohem víc a všichni by chtěli něco velkolepého postavit. A zas taková příležitost, aby bylo někde volné pole a oni mohli navrhnout celé město, jako se to povedlo jmenovaným v Hradci Králové, se jen tak nenajde. Tudíž o ty volné plochy určené k zástavbě je pěkný boj. a to takový, že si s ním neví rady ani vaše neviditelná ruka trhu, kterou tu neustále propagujete, tudíž by vám mělo být jasné, že prostor pro korupci a klientelismus se jen nabízí.
17. 01. 2012 | 14:50

Pavel Hasenkopf napsal(a):

Kateřina Bečková:

Schválně jsem napsal upravit, ne změnit (hra se slovíčky = má profesionální deformace). Třeba nějakým dovětkem. Např.: Klub za starou Prahu - za kvalitní modernu při zachování staré krásy. Nebo tak něco. Takhle s Vámi má Kněžínek strašně snadnou práci.

P.S.: V návrhu nového ÚP je ten čtvereček vedle nájezdu na most skutečně jasně červeně jako tuším SM, nikoli zeleně jako ZP nebo ZN. Pokud na to dojde, zcela zanikne výhled na sv. Klimenta. On ostatně trochu zanikne i s touto stavbou, což je věc, která je patrná z prezentací, ale pokud vím, zatím na to nikdo neupozornil.
17. 01. 2012 | 14:50

gaia napsal(a):

xx

a ještě

vám se ten radiátor líbí?
A jak zde čtu, asi už je ruka v rukávě,nebo to špatně chápu?
17. 01. 2012 | 14:52

xx napsal(a):

gaia: Ech, no kde začít. Vezmu to od konce. Volná ruka trhu, kterou propaguji je něco zcela jiného než o čem vy si myslíte, že to je. Volná ruka trhu je schopnost lidí spolupracovat bez centrálního plánování a řízení. Nic víc, nic míň. Pletete si to s trhem jako takovým, tedy s mechanismem svobodné nabídky a poptávky.

Co se týče architektů, to je hodnotový soud, co jste vynesla a jako takový je čistě subjektivní. Těžko s ním lze nějak polemizovat. Já s vámi tento postoj nesdílím, mě se soudobá architektura líbí podstatně víc než architektura minulá a ze současných architektů si myslím že je plno schopných lidí. Bohužel často narážejí na překážky staromilců a úředníků kterým byla do ruky dána moc požadovat úplatek.

Co se týče důvodů středověkých stavebních činností, už jednou jsem zde uváděl několik příkladů, která jsou zcela mimo to co píšete. Zámek Hluboká, Svatovítská katedrála a vůbec celý pražský hrad a jistě bychom nalezli mnoho dalších příkladů staveb, považovaných dnes za skvosty historie, které byly právě v té historii mnohokrát přebudovány k obrazu majitelů tak že z původních tehdy už historických budov často nezbyl kámen na kameni.

Tenhle argument zatím nikdo nijak nevyvrátil, jen se odvádí pozornost nebo prostě jen označuje za hloupost. Proč je to hloupost zatím nikdo nevysvětlil.
17. 01. 2012 | 15:04

Grőssling napsal(a):

Napsal jsem to pod blogem Svobody,

Jednou větou, v Praze po roce 1989 v architektuře 90 % ubohosti, nevkusu, kýče a názorové zaostalosti, naprostá absence urbanistické koncepce.
17. 01. 2012 | 15:12

gaia napsal(a):

xx

ale ta schopnost....schopnost lidí spolupracovat bez centrálního plánování a řízení...., není to zrovna to, že se postaví něco podle výše úplatku a ne podle zdravého rozumu?

a to vy byste chtěl dále přebudovávat a dobudovávat i Pražský hrad, až by z něj nezbyl kámen na kameni? A přišlo by vám to normální?
To by to s ním mohlo dopadnout jako s tím Starým Kunštátem, v seriálu muž na radnici, kdy zbourali celé město a před 5 paneláky potom měli sebeuspokojující proslov, jak připravili lidem funkční, moderní bydlení a skvělou budoucnost.
17. 01. 2012 | 15:12

xx napsal(a):

gaia: nevím, detaily konkrétního plánu a průběh řízení mne nezajímá. Nejsem na tom nijak zainteresován a vyjadřuji se obecně k problematice "ochrany památek".

Je to obecný trend státu stále více rozhodovat o soukromých aktivitách svých občanů. Památková ochrana je jen malou součástí.

Zkuste se někdy podívat na nějaké výstupy z úřadů. Přečtete si na vývěsce například, že bylo zahájeno územní řízení o povolení umístnění stavby přístřešku a parkovacího státní pro 3 vozidla na parcele X v katastru obce Y

Přijde den, kdy si nebudete moci ani přesadit růže na zahradě bez zahájení územního řízení o rozhodnutí povolení přesazení 4 keříků růží.

A toho se děsím a děsím se jakou rychlostí se ta doba blíží !
17. 01. 2012 | 15:16

český maloměšťák napsal(a):

MNo - ač zainteresovaný laik...tak jsem se pod blogem pana Svobody moc nesplet.
Což mě napňuje...zármutkem.

Znovu ten samý ďábel. Asymetrie ve sdílení informací.

Mimo jiné - věčný to pramen korupce. A to i ve věku, kdy je možno sdílet iformace on line.
Jenže dveře se dají přibouchnout a razítkem utlučete jakoukoliv myšlenku.

Blog si s dovolením zkpíruji. Je použitelný i co se týče situace v jiných městech.
17. 01. 2012 | 15:19

gaia napsal(a):

xx

a ještě bych vám napsala, že roku 1850 žilo na naší planetě jen 1,5 miliardy lidí a všude bylo sposty volného prostoru a zelených luk, takže lidé se mohli v tom stavění pěkně rozmáchnout, neb když se jim výsledek nelíbil, mohli klidně odjet jinam, vymýtit les a začít znova.
Dnes je ale naše planeta již tak přeurbanizovaná, zastavěná, že volné plochy jsou velmi vzácné a jelikož je to neobnovitelný zdroj, více jich nebude,. Proto je potřeba být při stavění velmi opatrný a ta veřejná diskuse je myslím na místě.

Cennější než nějaký barák je pro Japonce volný prostr, řekl Tomio Okamura při ukázce svého poloprázdného bytu v časopise dům a bydlení.a já si to myslím též.
17. 01. 2012 | 15:20

český maloměšťák napsal(a):

xx
Argumentujete při použití extrémů. Což je unfair.

Já bych mohl napsat, že si na Řípu postavím mešitu - stačí si koupit pozemek a dodržet normy. Co vy na to ? Přindete - na slavnostní zahájení spojené s opékáním čebebčiči ?
Bude to 6. července 2015.

P.S. Vy se z toho libertariánství jednou zblázníte. Nebo vás to přivede k bolševikům.
17. 01. 2012 | 15:25

xx napsal(a):

gaia: Ano. S přebudováním pražského hradu bych neměl problém, stejně jako s tím neměl problém Karel IV a po něm další panovníci, kteří dobudovali pražský hrad do té podoby v jaké je dnes.

Víte váš problém který z vašich příspěvků cítím je jakýsi mem, blokující vaši schopnost se nad věc povznést. Ten mem vám říká, že to co bylo je dobré a to co je a bude je špatné.

Proto odmítáte připustit, že jakýkoli další stavební zásah do pražského hradu by nutně nevedl k jeho zkáze. A odmítáte také připustit můj argument, že těch stavebních zásahů a modernizací již pražský hrad zažil velmi mnoho a přesto nikdo netvrdí, že by byl nějak zdevastovaný.

Samozřejmě, že přebudování pražského hradu na panelákové sídliště by asi nebyl ten nejlepší krok, ale ten se neudál za posledních 1000 let ani jednou. Ani Karel IV ani nikdo před ním ani po něm nepřebudovali pražský hrad na shluk chatrčí nebo řadů činžovních domů v tom či onom slohu.
17. 01. 2012 | 15:32

xx napsal(a):

český maloměšťák: He he, nebojte se o moje zdraví, to riziko podstupuji já a dobrovolně. Do toho mi naštěstí zatím stát nemluví ( nebo o tom ještě nevím ).

Mohl byste mi prosím ozřejmit, kde se dopouštím argumentace extrémem ? Nebyla to spíš gaia, kdo argumentuje extrémem ?
17. 01. 2012 | 15:35

Baba Jaga napsal(a):

To: český maloměšťák
Ještě jsem na Řípu nikdy nebyla. Ale budete-li 6.7.2015 slavnostně otevírat mešitu, ráda se přijedu podívat. Jak daleko od rotundy bude stát? Nebo koupíte i rotundu? Opékat pro mne nemusíte, svačinu si vezmu z domu.
Hodně štěstí při koupi, nízkou cenu za čtvereční metr a mohu-li si něco přát, zkuste zajistit výhled do kraje - ne-li od rotundy, tak alespoň od mešity.
(A v Praze si s novými stavbami určitě poradí, nebojte.)
17. 01. 2012 | 15:41

xx napsal(a):

český maloměšťák: jo na ten Říp jsem zapomněl. Přijedu rád, nemám to daleko. Jezdím tam občas na kole. Ale když jsem tam byl naposledy, už jsem to až nahoru nezvládl, musel jsem potupně tlačit. Schází trénink a mládí ;)
17. 01. 2012 | 15:51

Občan napsal(a):

Paní doktorko,

díky a držím Vám pěsti! Jste kultivovaná a přitom urputná bojovnice; a ještě píšete krásné (leč smutné) blogy.
Přeji Vám vše dobré a hlavně více radosti v oboru :o)
17. 01. 2012 | 15:52

český maloměšťák napsal(a):

xx
Ale budete si musit vzít na sebe horňácký kroj a s sebou korán.
Dobře - jste zván.
Mimochodem - pokud jste na tom špatně s dechem, tak nemusíte mít s sebou korán i s komentáři. Stačí základní kniha.
Tedy - na výročí upálení Mistra Jana, mešita na Řípu, na sobě horňácký kroj a v podpaždí korán.

Domluveno. (kdybyste měl po cestě potíže s policajty nebo jinými orgány ochrany veřejného pořádku a zdraví - volejte kdykoliv : Bohnice, léčba obzvláště silných paranoí, Mudr. Zabedný...kdykoliv !!! - v jistých situacích zajišťujeme převozy nonstop !!)
17. 01. 2012 | 16:02

Občan napsal(a):

To Pavel Hasenkopf:

Jste ještě mladý a tak asi nebudete pamatovat zničení Ungeltu na počátku 90. let. Ungelt, to BÝVALA velmi dobře zachovalá bývalá obchodní stanice a celnice, jež na stejném místě stála 1000 let (!!!), kde byly běžně dostupné, viditelné a užívané všechny stavební fáze od doby románské. Protože se v něm bydlelo a byly tam obchody po celou dobu jeho existence.
Pak přišel "plyšák" a po něm právní anarchie. Jako první padla ochrana památek.
Takže Ungelt byl krom štítových zdí kompletně vybourán, štítové zdi vyztuženy armováním a za nimi postaveny panelákové hotely a hospody. Dokonale zachovalý komplex, kam chodili studenti architektury na přednášky z dějin architektury, již neexistuje. Byl obětován komerci.

Podobně dopadl pražský Špalíček, nádherný hotel na "Ípáku" (mimochdoem dodnes je ta administrativní budova, která místo něho vznikla, prázdná), vinohradský pivovar, kasárna na Náměstí republiky, kompletně zachovalé sklepy a přízemí románských a gotických domů vedle OD TESCO na Národní a stovky dalších historicky cenných staveb a památek po celé Praze.

Nebylo nutné je zbourat, neprováděla se žádná sanace (jako v případě starého Josefova); úřadovala arogance moci, peněz a korupce.

Jste libertarián a nepochybně budete mít jiný názor. Jenže bez historie nemáme ani žádnou budoucnost. A my se té historie zbavujeme velmi snadno a někteří z nás i rádi...
17. 01. 2012 | 16:10

gaia napsal(a):

xx

no oni by klidně i na Hradě mohli přistavět něco panelového s plastovými okny.
A trochu si odporujete, jindy tu zas agitujete, co památek nechali zdevastovat komunisté, jaké to bylo hrozné a teď zas píšete, že se má jít s dobou, tak jak to vlastně je?
17. 01. 2012 | 16:25

český maloměšťák napsal(a):

Kateřina Bečková
Přejmenujte se na " Klub Zaječí Hlavy" a zajděte si stěžovat na Hrad.
Tam Vás udělají poradcem. A je to. Svobodovi sklapne tipec a proradným developerům bude odzvoněno.. :))

Kruci - kdyby tak lidi z English Heritage věděli, co se u nás vyskytuje za podivíny a to i v takových kdysi vážených funkcích, jako je podžtaškovství u dvora...asi by kašlali na nějaké staromilství, přejmenovali se na "Frontman of the Universe" a naučili se dělat se železobetonem....

Blog je velmi dobře napsán. Ale lidi se chtějí především bavit nebo šířit propagandu, paní Bečková.
Ale i tak je takový blog přínosem.
Mnoho lidí takové blogy čte...a nereagují.
Asi vědí proč....
17. 01. 2012 | 16:31

český maloměšťák napsal(a):

Baba Jaga
Baby do mešity nesmí.
Ale z rotundy chci udělat hampejz...takže...
Kolik je Vám vlastně let ?

Já se nebojím, že si neporadí s Prahou. Já mám strach, že mně zatrhnou ten Říp. Víte - pod Řípem funguje jakási "Společnost za zachování rotundy". Chtěl jsem, ať se přejmenují na " Klub věčných nespokojenců" - dal bych jim pak nějaké peníze od nás z Rijádu a inzertní prostor v listu Rijad Daily..a víte co oni ?
Řekli mně, že si mám s mešitou .....t ...el.

Hulváti !
17. 01. 2012 | 16:45

Bunny napsal(a):

K pokusům některých přispěvatelů dát termínu "aktivista" pejorativní nádech ... Aktivista je občan, který hodlá využívat privilegium demokracie k účasti na rozhodování i jindy, než jednou za čtyři roky u voleb. Nižší stádium občanství je občan pasivní - uvažující a často nespokojený, ale brblající si svůj nesouhlas doma nebo mezi přáteli. Pak tu máme ovce - převážně neuvažující stádo, které jde tam, kam je mu ukázáno. Na nejnižší příčce pak figuruje lokaj, což je parazit, který nejenže bez ohledu na své přesvědčení a svědomí razí hesla těch, co jsou nahoře, ale také neváhá přiložit ruku k dílu při lámání a likvidaci názorů jiných. To vše za drobty od stolu.

Aktivisté nemusí mít vždy nejsprávnější náhled na problematiku, ale pro společnost mají rozhodně přínos.
17. 01. 2012 | 16:58

xx napsal(a):

český maloměšťák: no jo no jo, co tady furt propagujete ty Bohnice ? Tam provozujete nějaký business nebo co ? Z Řípu je mnohem blíže do Beřkovic. Myslete taky trochu na plátce zdravotního pojištění. Převoz do Bohnic je dražší.

p.s. nezapomněl jste na to vysvětlení, v čem argumentuji extrámem ?

gaia: nejsem si vědom mé agitace stran zničených památek komunisty. Mohla byste mi to připomenout ? Děkuji.
Že komunisté nechali zdevastovat výrobní prostředky, to ano, to jsem psal mnohokrát, ale to je trochu jiné téma.
17. 01. 2012 | 17:16

betia9 napsal(a):

Inu ty staré domy mají tu smůlu, že obvykle stojí na velmi lukrativních místech z pohledu tzv. developerů, jinak obvykle překabátěných veksláků. Těm ochotně slouží, a zdaleka nejen v Praze, ale prakticky všude bourací architekti, kteří mají obvykle za vrchol moderny skleněnou krychli bez jakéhokoliv nápadu. A když mají nápad, tak to dopadne jako ten křivý dům na nábřeží, který nikdo ani neumyje.
A o peníze, které ta nová stavba vynese, ať tomu architektovi, developerovi, nebo investorovi, jde vždy v první řadě. To by bylo, aby jim ten úředník na magistrátu to razítko nedal!
17. 01. 2012 | 18:10

honolulu napsal(a):

Geeee..., to je krasny dum od arch. Malinskeho. Za me tam nestaval.
Klanim se v ucte pane architekte. Co je asi ve vnitrku ?
Nejlepsi by byla asi kavarna. Tam ja pozvu pani Silvii a pani Tuzku, hned jak se dostanu do Evropy. Ta Praha je daleko hezci, nez za komousu.
17. 01. 2012 | 18:32

honolulu napsal(a):

Tencokdo, slapko, malomestaku.
Jestli Ty budes stavet nekde mesity, Ty narodni hanbo, tak rimsko katolicky princ von honolulu ti prijede nakopat tu hlubokou vrasku na ktere si sedis.
17. 01. 2012 | 18:38

Skeptik napsal(a):

Paní doktorce Bečkové i jejím kolegům velký dík!! I za tento blog. Máte obdivuhodnou vytrvalost. Vážím si Vašich vědomostí i lásky k Praze. Bohužel, na místech rozhodujících jsou dnes lidé, kteří nevědí, co to první znamená a druhé je jim šumafuk. Myslím, že někdejší Útvar architekta hlavního města by se měl vrátit. A lidi do něj by měla vybírat paní Bečková s kolegy.
Panu Hasenkopfovi: Vaše "profesně ujeté hry se slovíčky" jsou povrchní. Myslím, že ta ujetost není profesní, ale zakládá se na Vaší touze upoutat pozornost ... a mluvíte do věcí, které evidentně neznáte.
17. 01. 2012 | 18:50

xx napsal(a):

http://korzar.sme.sk/c/6051210/v-kosiciach-pomalovali-kulturnu-pamiatku-padli-trestne-oznamenia.html

tady zazněla z úst památkáře kouzelná věta:
„Zmyslom je chrániť pamiatky, ktoré prešli 800-ročným vývojom, v pôvodnej podobe.“

To je spíš "nězmysel". Památka která prošla 800-letým vývojem nemá nárok na další vývoj ? Proč proboha ? Protože si to někdo usmyslel zrovna v této době ?
A co je původní podoba ? Obvykle u takto starých budov už po původní podobě není ani památky. Možná právě proto se tomu památky říká :-)

Další perla je toto: "... turista chce vidieť, čo je typické pre toto územie."
Takže turista je ten zájmový lobbysta.

Ach jo.
17. 01. 2012 | 19:44

Zbyněk napsal(a):

Pan primátor napsal mírný, nikoho neurážející,rozumný a dle mého názoru nekonfliktní blog. Přesto tato reakce. Jaká krása je tento reklamou pomalovaný barák? Takže zbořit a postavit něco nádherného. Schopný architekt si poradí, neboť nemá sebemenší zájem, aby po něm zbylo něco nevhodného. Různí ochraánci do toho nemají co kafrat.Kde se bere tolik zoufalců bránících všemu novému? Vychovávají je k tomu naše university? Zřejmě ano, když naše silnice a mosty jsou hrbolatější, než před sto lety. Paláce, Zlatá ulička a Hradčany stačí, nyní je třeba stavět moderně a hlavně pro obyvatele zde bydlící vytvořit příjemnější prostředí, aby mohli zajít na večeři do Francouzké a nemuseli jezdit do Počernic. Kdy se začnou stavět mrakodrapy? Praha je hlavní město země a z větší dálky vypadá jako vesnice, hlavní siluetou je středověk,takže si každý pomyslí, ti lidé spí jako Šipková Růženka. Políbí ji někdo? A aby toho nebylo dost, máme presidenta, který nás vyžene z Evropy.
17. 01. 2012 | 19:47

xx napsal(a):

Věc se má tak. Zatímco naši předci ( zřejmě nekulturní barbaři které bychom dnes zavřeli do Bohnic ), si svoje bydlení přizpůsobovali svým požadavkům tak jak se jejich společnost vyvíjela.

To my jsme dospěli do stádia, kdy chceme přizpůsobovat svoje potřeby zvyklostem před 100 a více lety a na nové nadáváme. Totiž my nechceme svoje potřeby přizpůsobovat, my chceme těm druhým diktovat jak mají svoje potřeby přizpůsobovat a jak mají svoje peníze utrácet. To je ta zvrácenost která vede už podruhé do pekla.

Nemyslím si že před 100 a více lety neexistovali lidé jako je autorka blogu, zamilovaní do minulosti.

Ale dříve naši předci ctili vlastnická práva. Dnes jsou vlastnická práva ctěna teprve až veřejnost uzná nebo když se dost hlasitě neozve.
17. 01. 2012 | 20:50

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...mladý muži, napsal jste to dobře, opravdu, věcně a výstižně. Prohlížela jsem si první snímek s tou odpudivou reklamou na zdi domu. Vzpomínám,...tady v Čechách jsem to ještě neviděla, ale za hranicemi už několikrát. Zahrady z rostlin na svislých stěnách. Opravdu nádherné barevné kombinace. Z mého pohledu by to bylo nejvhodnější. Zeleň by stoupala až ke střeše, navázala by na trávník, doplnit krásné soliterní stromy, tak, aby nezastínily věž, a Praha by dostala další kousek přírody. Nebála bych se té asymetrie. Tužka.
17. 01. 2012 | 20:50

chodec napsal(a):

Občan
Hotel Kriváň nebo kasárna U posledního soudu (jak odhaduji smysl věci podle Gabriela s trumpetou) alespoň zůstaly zachovány ve fasádě a hmotových proporcích z hlavního pohledu.
Ostatně, likvidaci Kriváně zahájil Magor Jirous "vymalováním" vinárny, pro které se pak dožadoval autorské ochrany.
To, co se má odehrát na konci Revoluční je proti tomu bestialita prvního řádu, navazující na zvířeckost Wadie přesahující o prakticky 2 patra střechu (bývalé) polikliniky.
Jak mám jinak Fragnera rád, tak palác Merkur prostě předimenzoval.
Chtít konec Revoluční vybalancovat plácnutím opticky ještě těžší bedny naproti přes ulici je zločin.
17. 01. 2012 | 22:01

jm09 napsal(a):

Opet velmi aktivisticky a nerozumny blog. Klub ze starou prahu je bezesporu spolek fanatiku a tak se k nim musi pristupovat. NENI mozne pamatkove chranit kazdy objekt, ktery byl kdy postaven, protoze temer kazda budova je necim originalni a zvlastni. Cilem pamatkove ochrany maji byt vyznamne (jedinecne stavby) a ty dusledne chranit. Zbytek by mel byt prestavovan pripadne nahrazovan soucasnymi stavbami.
PS: S tou cenou pro novostavbu jste si pekne nabehly. Kriterium pro zarazeni je jasne - historizujici nevyrazna stavba mimo prahu.
17. 01. 2012 | 22:09

Občan napsal(a):

To xx:

Zkuste si přečíst c.&k. stavební řád nebo alespoň stavební řád z první republiky. Sice se tehdy ctilo vlastnictví, ale jen pokud bylo v souladu se zákony. A když nebylo, nastoupily docela likvidační sankce. To zde dnes chybí a proto může docházet k těm stavebním prasárnám, k nimž dochází.
Hromada vlnité lepenky, která má stát na konci Revoluční, je toho zářným příkladem.
17. 01. 2012 | 22:25

Baba Jaga napsal(a):

To: český maloměšťák
Baby do mešity skutečně nesmí? Do žádné či jen do Vaší?
Se záměrem na využití rotundy na Řípu jste to přepískl hodně, milý pane. Pominu zcela Váš podnikatelský vkus - ale pokud byste se skutečně hodlal penízků zbavit co nejméně hospodárně a co nejméně užitečně, je nejjednodušší je házet z okna či třeba pouštět po vodě.
Jsem překvapená, kolik odborníků na architekturu a estétů s tím jediným správným názorem se tu sešlo. A ta zeleň, co je na mapě napravo od Revoluční ulice na nábřeží - ta už tam není?
17. 01. 2012 | 23:00

xx napsal(a):

Občan: Argumentovat ve prospěch obecné ochrany památek tím, že někdo někde chce postavit dům co se zrovna vám nelíbí, je prostě slabé a neobstojí.

Za Rakouska se památková péče teprve rodila. Stavební zákon, normy a pod. a památková péče mohou být dosti různé zájmy.
17. 01. 2012 | 23:20

xx napsal(a):

český maloměšťák: asi to budete mít těžké s tou přestavbou řípské rotundy na mešitu. Ta rotunda patří římskokatolické farnosti Roudnice nad Labem a okolní pozemky nějakému Martinu Lobkowiczovi. No nic zkuste to, třeba se dohodnete a nějaký ten kus lesa vám tam na mešitu Lobkowicz prodá. Když přitlačíte nějakou tu miliardu navíc, třeba zlomíte i tu farnost.

Ale možná, kdyby to bylo ve vlastnictví státu, stačilo by vám jen pár miliónů abyste památkáře přesvědčil, že mešita se tam bude vyjímat lépe.

Otázkou zůstává smysl takové investice. Tak významný příliv muslimských bratří nás snad v nejbližší budoucnosti nečeká. Nebo snad máte nějaké indicie ?
17. 01. 2012 | 23:40

český maloměšťák napsal(a):

xx
Jistě, jistě...pravidelně věc konzultuji s přítelem honoluluem (pokud je náhodou při smyslech - tedy dvakrát do roka) a Silvií ( pokud ta je...ehm - přiznám se, tam je to skutečně velmi výjimečná událost)....
A honolulu tvrdí, že nás čekají takové přívaly muslimů, že příchod praotce Čecha na horu Říp byl proti tomu výletem školní družiny.
Honolulu má zcela zaručerné zprávy - přímo od UFO.
Také Pepa Řepa ledasco tvrdí. Naposledy říkal, že hlavní vlna našich společných bratří muslimů přijde už příští rok - budou převlečení za skinheady - aby prý v českých ulicích nebudili pozornost policie.

Já to mám spočítané docela dobře. Uvidíte - však pozvánku jsem vám dal.

Jen ten spolek na záchranu rotundy mně nedá spát...nedají se podplatit ničím, zmetci !
18. 01. 2012 | 01:46

kocour napsal(a):

Baba Jaga:

"A ta zeleň, co je na mapě napravo od Revoluční ulice na nábřeží - ta už tam není?"

Vidíte ji tam?:

http://wgp.urm.cz/kup/
18. 01. 2012 | 10:22

Baba Jaga napsal(a):

To: kocour
Nu, já měla na mysli parčík (hřiště?) na nábřeží L. Svobody, ne přímo u Revoluční a ten bude zatím zachován. Takhle daleko na svých občasných toulkách Prahou nezacházím. Nicméně díky za odkaz na územní plán Prahy. Pokud dožiju, že na rohu Revoluční něco nového stát bude (fontána?), zajdu kouknout.
18. 01. 2012 | 11:03

xx napsal(a):

český maloměšťák: ech kverulanti a aktivisti. No uvidíte, až dorazí muslimské hordy, že nakonec otočí a vy ušetříte ;)
18. 01. 2012 | 11:33

kristusek napsal(a):

xx

Chápu, že soudobá architektura podnikatelského baroka v satelitech a skleněné krychle ve městech se mohou někomu líbit (dobře, nechápu, ale to právo respektuji).
Ovšem tvrdíte-li, že lidé si vždy přizpůsobovali bydlení svým potřebám, pak mi z toho vyplývá, že kdyby např. Staré Město Pražské bylo kompletně zbouráno a na jeho místě postaveny např. paneláky (klidně i tak, jak se staví dnes, paneláky jsou to v podstatě pořád, jen barevné:-p), bylo by to v pořádku.

Neboť "naši předci ( zřejmě nekulturní barbaři které bychom dnes zavřeli do Bohnic ), si svoje bydlení přizpůsobovali svým požadavkům".

Chápu to správně?

(mimochodem, mluvíte-li o soukromém vlastnictví, tak pokud se nemýlím, tak investorovi ještě pozemek nepatří)
18. 01. 2012 | 12:27

Jarmila napsal(a):

kristusek:

myslím, že vyjádření "přizpůsobit bydlení současným potřebám" neznamená zbořit staré město a vystavět tam sídliště. To byly možná potřeby v jiné době(tak před půl stoletím), avšak ne obecně. Takže tahle interpretace je pouze vaším subjektivním názorem. O tom pan xx nemluvil a Vy to dobře víte. Pokud bude Staré město patřit jen Vám, jistě se o to můžete pokusit (jistý nárok byste na to v podstatě měl)-zdá se, že považujete paneláky za přizpůsobení Vašim potřebám-jste první, kdo o tom píše.

Pozemek investorovi patří, nepatří mu pouze úzký pruh - lze nahlédnout do katastru nemovistostí. Že investorovi nepatří je jen zbožné přání některých aktivistů a pokus zmanipulovat informace před veřejností, která nemá dostatek času prověřit si každou větu.
19. 01. 2012 | 19:47

hajdulák napsal(a):

Za prve: z vlastnictvi nevyplyvaji jen pravo, ale i povinnosti (prinejmensim dane zakony a historie misto), to ovsem pokud se vlastnik povazuje za kulturni clovek. Stve, ze developeri bez jakehokoliv vztahu k Praze, to mesto bez ohledu na to, co takovy velmi citlivy organismus potrebuje, predtvari s jedninem cilem: vytezit z toho co nejvetsi zisk.

Za druhe: ztratime vsichni. Firmy, ktere se staraji o vyvoji naseho mesta plytvaji lidskou praci (architekti, inzenyri, urednici atd. ktere produkuji a posuzuji 105. variantu.) Nam Prazanum zmizi mesto pod rukama a nohama. Starousedlici se musi stehovat z centra pryc, s nimi vzpominky, zivot a budoucnost. Co to dela, jsme si mohli pozorovat v Sudetech po "odchodu" Nemcu.

Za treti: udusime se, v reklamach, komerci a spatnem vzduchu. Na miste se maji vybudovat stovky novych parkovacich mist (jak jinak se dopravit do praci nebo na shopping nez autem, ze?). Neni zivot trochu o necim jinym mily spoluobcane?
19. 01. 2012 | 22:19

Karla napsal(a):

Paní Bečková, vždycky Vám budu fandit, i když zrovna nebudete vítěz. A buďte šťastná, že máte v Klubu takový dorost, který ještě umí česky sepsat k věci text, který má patu a hlavu.
==================
Co mne jen tak napadlo:
Nejraději žiju na konci světa, kam jezdím přes spádovou obec, kde z výdobytků architektury přibyla novodobá "vila" nějakého světového bosse, obrácená naprosto slepým zadním štítem do malebné návsi.Vždycky, když jedu kolem, říkám si, že by po vzoru z počátku min. století měla mít taky nápis - jenže váhám, jestli namísto těch Milad, Vlast či Rozalií by to dnes nemělo být "Trhněte si", nebo rovnou "Znamení doby 2010"..
A určitě by mi bylo milejší, kdyby se mamlasovitý vlastník poradil se svými potřebami a stavěl tak trochu od latě do latě, než to, že se zmohl na projekt architektonické kanceláře - a teď to vypadá, jako by to sem spadlo z počátečních dílů Staar-treku.
Tamtamy hlásily, že zahraniční majitel si našel babu přes dva kopce-a bydlí s ní v takovém tom stavení, kde se jde z chdby do světnice a komory a druhými dveřmi do chléva..
Ps-
Palác Euro -Že se to polepí reklamou, pokud to není bytový dům, a to asi není, snad mohlo napadnout každého. Nejlíp 3 D reklamou. A mohlo by to blikat.Už i architektura musí "bavit".
Skleněný obal,ten moderní ohoz u mnoha staveb posledního dvacetiletí, mi připomíná poklop na syrečky.. A co lidi pod tím skeněným šturcem budou dělat, až do toho bude pražit celý den slunce? Možná je ten výlep jenom sebeobrana.Je tam klimatizace nebo to funguje nějak fyzikáními zákonitostmi?? To by mě vážně zajímalo.
Až nebude energie, zbouráme to,obezdíme nebo obedníme? Na světě už je tolik zjevně zbytečných investičních peněz,že mám chuť zařídit si firmu Preventivní likvidace marných investic- stačila by řezačka a ty peníze by se do ní mohly dávat rovnou, bez námahy nějakého stavění. Měla jsem potěšení v takovém domě "sklo a chrom" několik let pracovat, taky na zhruba 50.st. s.š.- od dubna do října to prakticky nešlo právě kvůli horku a světlu, kterým ubránit se bylo asi dost drahé. .Nebyl to projekt roku, to ne..
Na té fotce mi nejsou zřetelné detaily,takže nereagujte na tuhle hloupost- jsou to jen první emoce při pohledu na fotku- vizualizovaná informace zpravidla klame víc, než popis, a mé nápady mi diktuje instinkt, rychlejší,než myšlenka.
Vizualizace v minulém příspěvku mi kromě radiátoru připomínaly ještě abnormálně zvětšený,ulomený bakelitový nárazník auta ,a nebo stěnu povrchového dolu, víc nic.
Hodně té moderní architektury postrádá nějak "lidské měřítko".
======================================================================================
19. 01. 2012 | 23:14

Aleš Novota napsal(a):

Bohužel, z celého textu jsem se nedozvěděl, co je na novém projektu špatně. Pan autor se omezil, a to ještě dost povrchně, na proces schvalování vítězného návrhu (který, resp. všechna nutná povolení k výstavbě, ještě vůbec nejsou ukončeny, jak se pan Bachtík snaží naznačit), nikoliv na to, proč zde budova vzniká, v čem konkrétně je tedy špatná, a pokud je, jaké je navrhované řešení "památkářů". Nenašel jsem jej ani v předchozím článku paní Bečkové. Proto se ptám, jaká je architektonická koncepce památkářů pro Prahu, kromě toho vše zakonzervovat, jaký mají lepší nápad na řešení místa na konci Revoluční? Ono jen tak kritizovat je snadné, ale pokud klubu paní Bečkové opravdu jde o to s architekturou v Praze něco udělat, nemá lepší příležitost, než přiložit ruku k dílu. Pohled na jeho stránky mě jen utvrdil v tom, že jeho cílem je jen kritika, nikoliv konstruktivní nápady. Bohužel. Aleš
24. 01. 2012 | 18:53

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 12:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy