Panu primátorovi od designované šéfky pražských staromilců

01. 02. 2012 | 23:19
Přečteno 8971 krát
V tomto blogu reaguji souhrnně na dva texty pražského primátora doktora Bohuslava Svobody, a to Praha zakonzervovaná? a Diskuse nad starým a novým.

Ten druhý z nich je ovšem odpovědí na reakci studenta Jakuba Bachtíka na první z jmenovaných primátorových textů. Jakub Bachtík pak reaguje na primátorovu reakci na svoji reakci slovy: Může pouhý studentík z Filozofické fakulty rozčílit primátora tak, že dotyčný sedne a napíše dlouhý polemický článek? Zdá se, že může: stačí, když se pustí do kritiky poměrů v pražské památkové péči. Téma památek a nového stavění v Praze je, zdá se, citlivé pole, ve kterém se dá leckomu šlápnout na kuří oko. Čím jsem na něj šlápnul já? Celý text čtěte ZDE.

Protože nechci psát reakci na reakci na reakci, což by nepochybně vyznělo přespříliš „reakčně“ :-), pokusím se naopak „akčně“ vysvětlit několik staromilských názorových východisek, což mi jako nejvyšší pražské designované staromilce přísluší.

Vážený pane primátore, laskaví čtenáři i nesmiřitelní diskutéři, pomněte!

Praha „nezakonzervovaná“ je Praha zničená

Jako argument proti „agresivním staromilcům“, kteří brání „přirozenému stavebnímu vývoji města“, je často zdůrazňováno, že se bouralo a stavělo vždycky, a kdybychom památkovou péči zavedli už ve starověku, žili bychom stále v chýších (argument má i oblíbenou variantu gotickou: kdyby byl Petr Parléř spoután výškovými regulativy pražského panoramatu, nevznikla by svatovítská katedrála; a variantu barokní: kdyby památková péče vznikla v gotice, přišli bychom o slavné období českého baroka…).

Problém této argumentace tkví v tom, že opomíjí zákonitosti civilizačního a kulturního vývoje, když se například člověk už jednou naučí nevyhazovat odpadky z okna na ulici, jak byl po celý středověk zvyklý, musel by značně kulturně klesnout, aby se k původnímu zvyku vrátil, podobné je to s mnoha ekologickými, hygienickými a dalšími kulturními návyky, které si během historie osvojil, mezi něž dnes patří i ochrana historických budov a jejich souborů.

Stejně jako se k hygienickým zvykům člověk dostal přes choleru a jiné infekční pohromy, k ekologii přes různé živelné katastrofy a ohrožení, k památkovému uvědomění člověka přivedly až rozsáhlé demolice a asanace typické v evropském prostředí pro druhou polovinu 19. století.Průraz pražským židovským městem pro Asanační, později Pařížskou třídu, pohled od Staroměstského náměstí k Letné. Kolem roku 1902.


V Praze na přelomu 19. a 20. století, v režii tehdejšího pražského magistrátu, zmizelo nejen velmi zanedbané židovské ghetto (cca 260 domů), ale též na tři sta dvacet (!) domů Starého Města. Další desítky domů mimo asanační obvod byly ve stejné době zbořeny v rámci činnosti stavebních podnikatelů ve prospěch nové činžovní výstavby. Bourané domy Starého města nebyly žádnými barabiznami, ale měšťanskými domy stejného charakteru, jako ty, které se zachovaly dosud např. v ulicích Celetné, Karlově, Jilské či Husově.Pohled z Klementina na Mariánské náměstí. Vlevo se právě bourá renesanční Platnéřská ulice, vpravo už je zbouráno a právě se staví budoucí Nová radnice. Možná v místech, kde máte, pane primátore, dnes svoji kancelář, stával románský dům, z jehož stěn byly před demolicí sejmuty tři fresky – postavy dvou králů a královny v životní velikosti – dnes k vidění v expozici Muzea hlavního města Prahy. Foto 1908.

Netvrdím, že nová zástavba Prahy (Pařížská, Kaprova, Dlouhá apod.), která tehdy vznikla, je nehodnotná, nebo že dnešní Praze dělá ostudu. Ne, to určitě ne, ale to vědomí, že unikátní středověkou zástavbu naši předkové lehkomyslně obětovali převážně banální činžovní výstavbě v tehdy módním stylu historismu, se úplně zapomenout nedá. Znal jste tuhle historii, pane primátore?

Proto se tehdy zrodil památkový aktivismus, vznikl např. Klub Za starou Prahu, proto se později z památkového aktivismu vyvinula státní památková péče, a proto státní památková péče vygenerovala pravidla ochrany památkových rezervací a zón. Proto vládní vyhláška o Pražské památkové rezervaci (č. 66/1971 Sb.) požaduje (v § 3a) zachování hmotné podstaty objektů, které vykazují alespoň částečnou hodnotu, a proto je pro mne těžko přijatelný výrok z Vašeho blogu: Řekl jsem, že slovo demolice v celkovém pohledu na zachování a rozvoj města není pro mě tabu.

Jedna demolice, druhá demolice, třetí, čtvrtá, pátá a už to jede…, pod hesly modernizace, ozdravění a přirozeného vývoje města.

Památková ochrana je společenská dohoda, nikoliv přírodní zákon

Jak jistě víte, pane primátore i vážení p.t. čtenáři, přírodní zákon je neměnný, platí, ať chcete, nebo nechcete. Naproti tomu společenská dohoda se může změnit nebo dokonce zrušit, zanikne-li vůle ji dodržovat a její smysl pro společnost se vyprázdní.

Pokud se Vám současná památková legislativa zdá svazující, požadavky památkářů Národního památkového ústavu přísné nebo neoprávněné a památkoví aktivisté agresivní, možná je společnost skutečně nazrálá k tomu, aby ze svých památkářských ideálů zrozených ve dvacátém století slevila. Nejdříve je ovšem nutné tyto ústupky a změny legislativně zakotvit, platnou památkovou ochranu redukovat. Tedy se o to, pane primátore, a s Vámi i všichni ti, kterým se zdá, že historické budovy zabírají neoprávněně příliš mnoho místa, na kterém by se dalo lukrativně stavět, čestně pokuste.

Současná praxe, kdy něco sice platí, ale dělá se, že to platit nemusí nebo se to dá vyložit tak i onak; zkrátka praxe, v níž je odbor magistrátních památkářů pana Kněžínka mistr nad mistry, je nefér. Dokud budete naslouchat jen hlasům z tohoto okruhu, nepochopíte to.Přes asanační demolice se ze staré Prahy zachovalo docela dost. Například tato partie Starého Města jihozápadně od Staroměstského náměstí v pohledu z Jilské ulice. Ale stačila by jen chvíle památkářské nedůslednosti a nepoznáte ji. Foto Josef Kovář, 1908, Klub Za starou Prahu. O památkářských nedůslednostech viz Věstník Za starou Prahu, Bilance 1991-2005.

Takže chcete-li více bourat a přestavovat, musíte změnit současnou „anti-asanační“ památkovou legislativu. Budeme se tomu sice bránit zuby nehty, ale když vyhrajete, já sama si půjdu domy před demolicí vyfotit a jinak ani nepípnu.

Mimochodem, konstatoval jste, pane primátore, že máte informace, že se o mnoha projednávaných projektech v Klubu Za starou Prahu dozvídáme téměř okamžitě, protože někteří naši členové pracují v Národním památkovém ústavu nebo zde máme ochotné sympatizanty. No ano, samozřejmě! Na tom není snad nic pohoršlivého, náklonnost je oboustranná, proč byste mezi nás chtěl stavět dělicí zeď, vždyť máme tytéž ideály a shodné cíle. Zamýšlená proměna budov ve veřejném a dokonce státem památkově chráněném prostoru by v okamžiku, kdy bylo zahájeno úřední řízení o této změně, přece neměla být pro veřejnost tajemstvím.

Staré versus nové či architekt versus památkář – to nejsou protiklady, ale harmonické součásti jednoho celku

Ve svém blogu, pane primátore, říkáte: Mezi starým a novým existuje přirozené napětí, bylo tomu tak vždy. Architekt a památkář jsou odlišné profese a nemají proto vždy totožnou optiku pohledu. Probíhá mezi nimi neustálá názorová výměna. Myslím, že rozpor mezi starým a novým vidíte mnohem fatálněji, než jakým skutečně je. Je mi trochu trapné parafrázovat známou tezi, ale architektura je především kvalitní a nekvalitní a teprve potom nová a stará. Přiznávám, že ta historická má při posuzování k dobru navíc bonus svého stáří, urbanistického kontextu a sentimentu obyvatel, kteří jsou na ni zvyklí. Soudobá architektura to má o mnoho těžší, je vnímána jako cizinec, vetřelec, proto tak často hned neuspěje.Tančící dům uspěl, vstoupil do fronty zástavby nábřeží zcela suverénně a přesto harmonicky. Je-li mezi ním a jeho sousedy nějaké napětí, pak je takové „příjemně šimravé“, ale nikoliv dráždivé či znervózňující. To je ovšem naopak atribut projektu Novomlýnská brána, jehož charakteristika metaforou „autistický dům“ mi připadá velmi trefná.

Domnívám se, že soudobá architektura, když vstupuje do historického prostředí, by neměla své okolí záměrně atakovat, provokovat nebo zastiňovat, a ta kvalitní to také nedělá. Ostatně staré a nové jsou pojmy v čase velmi relativní a jejich vzájemná harmonie může být bez problémů založena i na kontrastech.

Nedávno jsem přirovnala vzájemný vztah architektů a památkářů k principu jin a jang. Obě profese si nejsou tak vzdálené, jak se z praktického výkonu obou povolání může zdát, architekti jsou jang (mužský tvořivý princip), památkáři jsou jin (ženský ochranitelský princip), tvoří či chrání stejný typ předmětu, lidského výtvoru – architekturu v různých formách a podobách; někdy si dokážou úspěšně role prohodit nebo ve své činnosti dokonce obě profese prolnout.

Stejně tak se budovy nové časem změní v budovy staré a pak už nebude důležité, zda stavby z Vaší doby, pane primátore, vstoupily do města odvážně či novátorsky, ale jen to, zda je jejich kvalita adekvátní ztrátám, které stály u jejich zrodu. Vaši primátorští předchůdci z doby pražské asanace se do historie města nezapsali citlivě, i když byli přesvědčeni, že dělají to nejlepší. Kéž byste se vyvaroval podobných omylů.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...děkuji, paní Bečková,....napsala jste to moc dobře. Ještě dodám,...mně se Tančící dům nelíbí. Jednou jsem si ho prohlédla i uvnitř,...a nic, nic mi to neříkalo,..."stěny mlčely".
Když se dívám na tento snímek, vystoupí mi, jak je najednou pravidelná linie oken a střech v ulici roztříštěna Tančícím domem, a na jeho vrcholku jakási zvětšenina části dámského klobouku u dostihové dráhy. Protože ráda kreslím,...tak to vyjádřím tak,... že malíř v linii ulice na jednom jejím konci dostal do ruky křeč a podle toho to vypadá. Díky za blog, Tužka.
02. 02. 2012 | 00:15

honolulu napsal(a):

Pani Beckova,
krok za krokem se z Vas stava hvezda na Aktualne CZ.
Pisete velmi zajimave veci.
Architekti jsou umelci a teprve druhorade technici. (Stavebni inzenyri atd.). O tom, ze nekteri z nich jsou abnormalne nadani, neni nejmensi pochyby, ale prave tim, ze jsou umelci, tak musi byt hlidani, protoze z touhy po ORGINALITE se jim nekdy vylihne na drawing board to, cemu se ve svete rika drawing "fart".

Aby se predeslo napeti a intrikam na radnici, tak se vse resi tajnou volbou. Design od mnohych se anonymne necha zkontrolovat a ohodnotit od lidi povolanych. Tim nejsou pouze konsele, ale inzenyri, designeri, (ti maji cit) a urednici, kteri v dome budou pracovat.

Po tajne volbe mnoha lidi se vitezny project schvali.
Souhlasim s pani Tuzkou. Volil bych proti tancicimu domu. (Designu.) Ale podrobil bych se vecine.

Je dobre, ze ta hruza ze stare Prahy z 19.-teho stoleti byla zlikvidovana.
02. 02. 2012 | 01:43

kormoran napsal(a):

Neni to tak hrozne , ale , muzu napsat co bych udelal ja?)))
Prumer rotundy nalevo bych zmensil a vice utopil , stejna by byla i na prave strane stavby, tu "namorni" minu vlevo na strese zrusit!!

Ukonceni by napodobovalo budovu zcela na pravo , avsak pochopitelne ve tvaru rotundy vezicek.

A mezi nimi prosklene pul oblouky , s vnitrnim vyuzitim , dle libosti.

Jinak nechapu , proc a za kazdou se snazi cesti architekti mrvit starou zastavbu - to je to , co vetsina cizincu obdivuje , tak tedy , proc v tom nepokracovat s citlivym vkladanim modernich prvku?

Naopak , tam kde by se ve sve fantasii vyradit mohli , vyprojektuji "jalove" kraksny.
02. 02. 2012 | 02:34

Baba napsal(a):

Pro návštěvníky Prahy by stálo za to připojit fotografii současné Pařížské, kterou uměnovědci na rozdíl od turistů nemusejí.
02. 02. 2012 | 08:00

Puck napsal(a):

Mám známého. Ten, když příjde na návštěvu a vidí obraz nakřivo, neodolá.
Měli byste si na něho dát pozor.
02. 02. 2012 | 08:36

Ládik!!! napsal(a):

Nové "centrum města" právě roste v Ostravě (v místě býv. koksovny). Architektonický sloh má název snad "fialový hnus". Protože nové lidi nelze rychle vyrobit, staré centrum s Náměstím lidových milicí se jistě rychle zaplní Cikány.
02. 02. 2012 | 08:53

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Autorka
Píšete podmanivě, literárně převyšujete své odpůrce a výsledek je věrohodnost. Moc lidí vašeho ražení nemáme. Jak to, že nejste v parlamentu?
02. 02. 2012 | 08:54

Grőssling napsal(a):

Jsem sice venkovan, po Praze se ale procházím s knihou „Prahou krok za krokem“ od pana Emanuela Pocheho a Josefa Janáčka s ilustracemi Cyrila Boudy, vydal Orbis v roce 1963, od roku jejího vydání. Ideálem památkářů by stručně řečeno asi bylo, aby to co je v této knize popsáno, zůstalo zachováno. Není a nebude, mnohé bylo přeoráno.

O moderní pojetí památkové péče se u nás zasloužil profesor Max Dvořák, jehož obecné krédo pro oblast dějin umění vyjadřuje název jednoho z jeho děl : Kunstgeschichte als Geistesgeschichte (1924),česky: Dějiny umění jako projev ducha (1936). Nazvat to co vzniklo po roce 1989 u nás v architektuře a i v jiných uměnách jako projev ducha vyvolává dlouhotrvající bujarý smích. Co čeká nástupce pana Pocheho, bude-li tvořit obdobu další knihy Prahou krok za krokem a v ní psát o architektuře pravdolásky a peněznaprvním místě ?

Bude to konstatování o absolutní urbanistické bezradnosti vedení pražského magistrátu, urputné vlčí neomalenosti investorů, duchovní a invenční impotenci architektů ( až na pár výjimek ).

První republika řešila problém mezi zachováním památek a novou architekturou také a to promyšleněji, kvalifikovaněji a citlivěji, než doba dnešní. Na megainvestice ale neměla peníze ( metro, napojení na dálnice, vyřešení sociálního bydlení ), o to to měla jednodušší v rozhodování.

Komunisté za 40 let také přeorali Prahu, ale bylo to vždy především z utilitárních důvodů ( metro, most přes Nusle, obruč panelákových sídlišť na předměstích, postupné řešení dopravního komunikačního systému ), sloužíc nejširší veřejnosti. Jádro Prahy zůstalo památkově nezdevastováno, ostatně legislativa ochrany památek z Husákovy doby platí dodnes, jen se nedodržuje. A dlouhodobě pracovali z rozmyslem především urbanistickým.

Gorily novodobé velko a maloburžoazie, které v Praze volí Klausovu tenisovou raketu jsou jinačejší típci, oni především „nejsou jako oni“. Oni jsou daleko horší než První republika i než komunisté, oni jsou nevzdělaní burani.

Maxe Dvořáku, kde je zde vidět Vámi požadovaný projev ducha ?

Ještě nakonec poznámka o Tančícím domě. Obdivovatelům doporučuji podívat se na blok domů s touto opěvovanou architekturou od Karlova náměstí. A potom také dovnitř, jak jsou s ní spokojeni obyvatelé.
02. 02. 2012 | 10:15

Karla napsal(a):

Také mě ten "Tančící důmů zklamal. Přízemí zelo prázdnotou a sukničky skleněné, vedle rušné ulice, byly špinavé opravdu odporně, ačkoli na ně přece prší.To krátké podloubí vede od nikud nikam, a pod sukně" tančící dámy" navívá vítr plechovky, papíry, špínu, protože je tam jakýsi vytrvalý průvan od nábřeží - bylo nepříjemné tudy procházet. Krámky v parteru už byly dost oblemcané reklamami,opuštěné, e pravděpodobně tam ani kavárna či kadeřnictví nenašly dost procházejících zákazníků.. Nevím, co je tam dnes, je to už pár let, co jsem se tam zastavila, ale opravdu si ten nepříjemný pocit dodnes dokážu vybavit. Vypadá to efektně-jen se někam vytratil smysl pro lidi, kteří by to měli užívat.. Takovým domům říkám "utopená ryba".
------------------
Paní Bečková,
upřímně věřím, že vaše práce bude oceněna, že se zúročí, i když vám ty střety s "oficiály" nezávidím. Je Vás pro ně škoda! Hodně štěstí.
02. 02. 2012 | 10:23

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

Dobrý den,
paní Bečková, líbí se mi Vaše práce, Váš trpělivý boj k záchraně částí Prahy, líbí se mi Vaše knihy i fotografie...
Nelíbí se však v žádném případě Tančící dům. Toto "něco" do linie nábřeží prostě a jednoduše nepatří. Je to jako kaňka na jinak dokonalém výkrese...

Je to jen můj názor, příprava do Revoluční není o nic lepší. Držím Vám palce a hezký den.
02. 02. 2012 | 10:35

Pepa Řepa napsal(a):

Mám rád dámy, které se označují za staromilce resprektive staromilky, aby to bylo vydžendrované.
Svitla jiskřička naděje, snad ještě nemáme -my starci- "po sezoně".
Ano potřebujeme ochranu. Zadarmo.
A v tančícím domě zřídit Domov důchodců. Roztočíme to jako Ginger a Fred
02. 02. 2012 | 12:07

Jindra Sochová napsal(a):

Paní Bečková,
Váš příspěvek postrádá srovnání s jinými městy v bohatších zemích, než je ČR. Narozdíl od Prahy tato města (Amsterodam, Mnichov, Paříž, Dobaj apod.) mnohem více "žijí" a mnohem více v nich naleznete novodobé odvážné stavby. V Praze se mezi nové stavby dají zařadit akorát tak komunistické paneláky na okrajích, poté nové bytové domy současných architektů (většinou dost dobré), obchodní centra (některá dost hrozná) a pak o malinko odvážnější stavby , jako je např.tančící dům (líbí se mi). Češi jsou hodně konzervativní, v zásadě nechtějí nic měnit, rádi hovoří do věcí, do kterých jim vůbec nic není (hlavně do práv jiných vlastníků nemovitostí), tak zakládají různá sdružení a bojkotují všechno, co se jim nelíbí. Bez právního nároku.Pojem "nelíbit se" naštěstí ná právní řád neuznává. I tak jsou tato sdružení po určitou dobu úspěšná. Takže Váš boj za zachování "staré Prahy" je totéž v bleděmodrém. Chcete ovlivňovat práva jiných vlastníků, staré neizolované a podmáčené budovy za každou cenu sanovat (nařídit vlastníkovi, aby zaplatit sanaci, kterou nechce) a téměř vše nové je ve Vašich očích špatné. Všeobecně bych doporučila čechům více cestovat a dívat se na svět otevřenýma očima, nikoliv těmi zalepenými smogem staré Prahy.
02. 02. 2012 | 12:13

Jan Zachrta, Dán napsal(a):

Vážená paní doktorko, je moc dobře, že do debaty vracíte věcnost, konkrétní argumenty. Už se zdálo, a to nejen v posledních dnech,že hrozí přeměna věcné diskuse ve vyhrocený a zbytečný spor "památky vs. novostavby", nebo "památkáři vs. architekti" Sám jako architekt vím, že to tak není, a váš text i text pana Bachtíka, na který odkazujete, to vysvětlují. Spor ve skutečnosti vede jen pár jedinců, kteří se teď bojí, že na magistrátu by mohla začít jiná doba, v níž by namísto náročně vybudovaného klientelizmu mohla zavládnout slušnost, objektivita a dobré mravy. Oni ale nejsou reprezentanty architektské obce. Vytvářejí představu o nesmiřitelném protikladu ochrany památek a novou tvorbou cíleně, chráníce své partikulární zájmy. Velmi přeji panu primátorovi, kterého si pro jeho konkrétní činy vážím, aby si našel čas na zamyšlení nad Vaším textem. Určitě nakonec shledá, že skutečnému rozvoji Prahy opravdu chybí koncepce i rozumná pravidla regulace a že pokud nebude rychle dokončen již (kvalitně)rozpracovaný územní plán města, historie to jednou označí za fatální selhání. Za příklad nezdaru, před jakými varujete, nechť slouží právě probíhající demolice budovy tzv. Rudého práva na Florenci, kde nepovedená stavba z minulých dob bude nahrazena stavbou neinvenční, obrovskou hmotou s plochou tupou fasádou, jak lze vidět na výkresech; zjevně s jediným cílem - obestavět co nejlevněji co nejvíce metrů krychlových. To věru nebude přínos pro celkový obraz města.Před takovýmto nahrazováním starého novým nás ochraňuj Bůh.
02. 02. 2012 | 12:19

Jan Zachrta, Dán napsal(a):

Vážená paní Jindro Sochová, určitě je nutno respektovat práva vlastníků nemovitostí, ale i jiné zákony. Spolupracuji s desítkami vlastníků starých neizolovaných a podmáčených budov. Asi mám štěstí, ale většina z nich ví, že vlastnit historický dům je nejen krásnější, ale i ekonomicky výhodnější. Proto své domy s láskou opravují, odmítajíce je přeměnit v soudobou konfekci z drátů skla, polystyrenu, sádrokartonu a montážní pěny. A k Vaší výzvě k cestování: Amsterodam je produktem přirozeného vývoje, usnadněného válečnýmií škodami z obou světovýcxh válek. Mnichov před rokem 1945 téměř zmizel z povrchu zemského, obnova centra pak probíhala způsobem spíše podobným Varšavě nebo Gdaňsku (novostavby ve fazóně vybombardovaných budov). Paříž respektuje centrum a staví na okrajích. Pouštní Dubaj srovnávat s Prahou - to snad nemyslíte vážně. A byl jsem také v Honk Kongu, Taipei, v Londýně, kde si centrum zničili,v USA, a mnoha dalších městech světa - a ujišťuji Vás, že žádné z těchto měst nesahá Praze po kotníky. Opravdu byste chtěla, aby se Praha změnila v tuctové město, jaká jsou všude? Ostatně máme v Praze docela povedené domy i areály - Smíchov, v Michli kolem kostela Nanebevstoupení PM. Všimněte si, že využívají volné parcely (na Smíchově se bohužel ale i bouralo)a netouží zanechat svoji "stopu" v cetru. Přečtěte si text dr. Bačkové i Jakuba Bachtíka ještě jednou a pozorně, bez zbytečných vášní, které kalí zrak, a zjistíte, že jsou tam obsaženy promyšlené argumenty, které mimo jiné nevylučují nhrazování nebo doplňování starého kvalitním novým. S úctou
02. 02. 2012 | 12:52

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

Jindra Sochová

každý názor může být schůdná a použitelná varianta. Proto máte kdykoliv možnost se vyjádřit, je to legitimní, nikdo s tím nemá problém...
A vy píšete: Pojem "nelíbit se" naštěstí náš právní řád neuznává. To je krásné, k tomu bych tedy pro Vás konkrétně doplnil, že ani pojem "líbí" náš právní řád neuznává.

Líbí - nelíbí je tedy z kola ven. Musí tedy k architektonickým sporům a debatám, zda tak či tak, zde i dalších místech k tomu odpovědných najít poněkud jiné argumenty a řešení. Je to opravdu mnohem jinde a mnohem jinak, než to píšete Vy.

Tvář města určují v Praze staletí, máme ji proto ze starých časů i dob jaká je. Z dob knížat, králů, císařů a dosavadních prezidentů. Na druhé straně majitelé domů není žádný historický pojem ani status. Jde jen o komerční bublinu... Asi tak, co myslíte?
Pěkný den pro Vás.
02. 02. 2012 | 13:13

xx napsal(a):

Nezlobte se ale vy jste se s těmi argumenty vůbec nevypořádala, naopak jste je podpořila !

Stále jen argumentujete subjektivním hodnotovým soudem z Vašeho osobního pohledu "co je staré to je hezké, co je nové to je ošklivé"

Ano tak jak se lidé vyvíjejí a mění se jejich potřeby, přizpůsobují si odedávna své okolí svým potřebám a tento několik tisíc let trvající proces chcete najednou zničeho nic zastavit ?

To je argument na který odpovídáte svým subjektivním hodnotovým soudem, "mě se to tak líbí".

Členové klubu za starou Prahu byli Plečnikovými odpůrci, když prováděl změny na Pražském hradě.
Přiznejte konečně, že vám nejde o nic jiného, než o zachování stavu, který subjektivně vyhovuje vaším očím a o nic víc, o nic ušlechtilejšího, o nic lepšího, o nic vyššího, nadpozemského, vznešenějšího, než o co jde developerům a architektům nových staveb.

Nejste něco víc, nejste kulturnější než ostatní, prostě jenom máte rádi staré věci. Není to trochu málo pro omezování vlastnických práv ?
02. 02. 2012 | 14:03

im napsal(a):

Paní xx,

uveďte prosím několik názorných příkladů díla developerů a architektů nových staveb - něco ušlechtilejšího, lepšího, vyššího, nadpozemského, vznešenějšího.....
02. 02. 2012 | 14:13

Pepa Řepa napsal(a):

im
nebyla jste na Eiga-Sai v Lucerně?
02. 02. 2012 | 14:19

honolulu napsal(a):

POZOR !
Toto je prispevek o SMRTI vaseho mesta, ktera se zacina rysovat na obzoru.
Jak vetsina z vas uz vi, zacal jsem psat na Aktualne CZ kvuli destrukci meho mesta Johannesburgu.

V pripade, ze Brusel vam zacne diktoval vnitrni politiku zeme,
tak dostanete kvotu cizich exotickych ras k souziti v ramci integrace a samozrejme nove nemoci s kterymi si cesti doktori nebudou vubec vedet rady !
NECROTIZING FASCITIES,
(maso zerouci bakterie, immuni proti antibioticam)
CHAGAS (repulsivni paraziticka nemoc)
LEPROSY (zpet ze stredoveku)
stejne jako BUBONIC PLAGUE.
CYSTICEROSIS, TUBERA, BEDBUGS (stenice) atd. atd.

Protoze v USA v nekterych oblastech na tyto nove nemoci zemrelo v minulem roce - 20 000 Amiku, tak i inzenyri za pomoci jinych vedcu se snazi vyvynout nove stavebni materialy a interierni materialy, ktere by "pomahaly" nejak ovlivnit tuto situaci.

Presto, ze to nepatri do architektury, myslim si, ze by o tom meli vedet vsichni, kteri maji dobro Prahy ci Brna na srdci.

Otresne video natocene v Malackach (Slovensko) me inspirovalo k zamysleni nad touto hrozbou. Myslete na to take, panove architekti, inzenyri, designeri a hlavne Vy, pani dr. Beckova
a nepripuste nejake Malacky, nebo dokonce JHB v Cesku.
02. 02. 2012 | 14:43

Olda napsal(a):

Tužka: dobře napsáno, souhlasím.
Jindra Sochová: Jiná města ... najděte mi takové město, jako je Praha! S tak rozsáhlými zachovanými celky, s tak úžasným terénem! Jak to vůbec můžete srovnávat? Hlavně jste si mohla kopnout do paneláků...
Bourat dnes už cokoli v centru Prahy je dřeváctví. Leda takové nádhery jako je bankovní hrůza na Karláku... citlivě rozebrat a do kanálu i s těmi, co to schválili.
Paní Bečková: Opět má nejhlubší poklona, největší dík a DRŽTE NERVY!!!
02. 02. 2012 | 14:52

xx napsal(a):

im: nepochopila jste moji poznámku. Já netvrdím že současné stavby jsou něco ušlechtilejšího, lepšího, vyššího, nadpozemského, vznešenějšího ...

Já vytýkám staromilcům že si oni myslí, že staré stavby jsou takové a jejich záměry jsou takové a jejich vkus je takový.

Jinak by je přece nemohlo napadnout argumentovat jak argumentují.

Podle paní autorky mají větší hodnotu zchátralé a nevyhovující stavby než moderní budovy. Dobrá, je to její názor. Ale o co je její názor víc než názor můj ? Jedině o to, že ona si myslí že její názor je něco víc, jinak by přece nezastávala takový povýšenecký postoj !

Bavíme se o čistě subjektivním pohledu na věc, líbí nebo nelíbí, a staromilci se ten svůj snaží povýšit na obecně platný zákon. Bohužel se jim to částečně podařilo prosadit do podoby ochrany a památkové péče.

Často se používá argument, že ve světě je to běžné, že svět ochraňuje památky tak je to tak správně. Jinými slovy, ve světě existují také staromilci, tak mají legitimitu. To ovšem není pro kriticky myslící jedince žádný argument. To že svět dělá blbosti přece není žádná omluva. A že svět se těch blbostí už nadělal ve své historii, jéje.
02. 02. 2012 | 15:28

im napsal(a):

@Pepa Řepa
nebyla jsem, ale mám už něco nakoukáno od dřívávějc. Nejsem teď vůbec paní svého času, bohužel. Ale potěšilo mě, že na půlkulatě jubilejní pátý ročník Eigasai vybrali zrovna Takešiho Kitana a udělali mu k narozeninám takovou pěknou retrospektivu (radost pro nové i staré diváky :-)

@Zdravím paní Tužku, pořád Vás ráda čtu, ale chybí mi čas na zamyšlení a odpověď. Jen malý bonbónek - pandy v přímém přenosu na www.explore.org

@Paní Bečkové velký dík za vyvolání zajímavé diskuse, co se týká centra Prahy i jiných měst, jsem staromilkyní, novostavby bych posadila jen na okraj rozrůstajících se měst... Ty fotografie z bourání centra Prahy před více než sto lety jsou brutální, jako kdyby se obří pěst zabořila mezi domečky jako z Langweilova modelu Prahy. Nikdy jsem je neviděla. Vaše kniha o ztracené Praze už je dlouho rozebraná, reedice by se hodila....
02. 02. 2012 | 15:28

xx napsal(a):

Olda: takže vy a váš vkus je ten nejlepší ze všech a vkus ostatních patří do kanálu ? Hmm, jaká tolerance a ohleduplnost, jaká pokora.

Ach jo.
02. 02. 2012 | 15:30

im napsal(a):

@xx

Opravdu si nerozumíme, netřeba šmahem odsuzovat jednou větou staromilce, paní Bečková přece v posledním odstavci svého blogu má tu nejdůležitější část, čtěte prosím pozorně pod nadpisem "Staré versus nové či architekt versus památkář – to nejsou protiklady, ale harmonické součásti jednoho celku ".

Pěkné odpoledne přeji, musím už z diskuse pryč, na shledanou v budoucnu.
02. 02. 2012 | 15:38

xx napsal(a):

im: jak se vám líbí Pražský hrad ? Třeba jeho zahrady ? Jak se vám zamlouvá ? Co myslíte, nechtělo by to nějakou malou změnu ?

Nedávno a aktuálně vyšel seriál o přestavbě právě Pražského hradu na popud Masaryka architektem Plečnikem. Taky byla spousta odpůrců z řad staromilců, kteří chtěli hraz zakonzervovat. Někteří fundamentalisté mezi staromilci dokonce volali po návratu k původnímu rázu stavby !

Co si o tech Plečnikových zásazích myslíte dnes ? Taky byste je zakázala ?

Jak se dokážete vypořádat s tím, že obdivujete a chcete ochraňovat něco, co bylo svého času moderní, nevídané a provokativní a kdybyste žila v době výstavby, nejspíš byste byla proti ?

Nepřipadá vám to trochu postavené na hlavu ? Váš vlastní postoj by nedovolil vniknout tomu co dnes obdivujete. Chápete to vůbec ?

Chovám naději, že památková péče je v dějinách architektury nikoli nezvratný vývoj, ale jen exces, prostě jeden ze směrů, který se za 100-200 let ukáže jako překonaný.

Samozřejmě že nemám nic proti skanzenům ani proti muzeím. Odkaz předků je důležitý a měli bychom historii znát i uctívat. Ale proboha, snad kvůli tomu nemusím v muzeích i bydlet a topit kamínkama v každé místnosti. Nebo podle vás ano ? Neměli bychom si z úcty k předkům a pro krásu umění dřívější doby všichni povinně zavést doma ozdobné štuky a zdobené petrolejové lampy namísto sádrokartonových obkladů a diodového osvětlení ?

Ach jo.
02. 02. 2012 | 15:43

xx napsal(a):

im: nemám nic proti tomu, když si paní autorka nebo kdokoli koupí dům a za svoje peníze na něm provede památkovou péči dle své libosti a v souladu s harmonií celku.

Mně vadí postoj staromilců ve stylu, nám se to tak líbí a proto to vy musíte takto dělat za vaše peníze. Co se líbí vám je nám jedno.

To je přece podstata problému. Na jedné straně památkář který chce chránit něco co se mu líbí, ale zároveň omezuje vůli druhých ?

Harmonie celku je věc také subjektivní a architekt na harmonii celku vždy dbá. Akorát že ta harmonie zrovna neladí s viděním staromilců.

Takže ta věta paní autorky je vlastně nic.
02. 02. 2012 | 15:48

Fialenka napsal(a):

Na jednom z předešlých blogů paní Bečkové někdo psal, že vybírat z architektonických projektů by měli taky obyvatelé Prahy. Ale jen ti, co tu žijí jako čtvrtá generace (mně by stačily dvě generace). Je to dobrý nápad, protože místním na Praze skutečně záleží.
02. 02. 2012 | 17:04

Boris Valníček napsal(a):

Bestia triumphans 2012?
Tahle debata není nic nového-k těm obrázkům z pražskéasanace tehdy vznikla obsáhlá diskuze a fronta kulturních lidí,kteří nakonec i dosáhli zbrzdění tohobarbarství.Kdo to nezná:Alois Mrštík,k sehnání v knihovnách.Dnes se tedy situace opakuje,zatím ne tak masově,jako tehdy,ale o to hůře.Nestvůra Tančící dům je jen nepatrná,daleko horší jsou ty mamutí přestavby a la chrám spotřeby Palladium,nebo Pankrácké mrakodrapy.Daleko nejhorší je ovšem to zabarákování podle magistrály až za Říčany-ta hrůza,až se to jednou bude bourat!
Některá moderna je docela dobrá-třeba obnovený Karlín,jen nevím,jak se tam bude vyjímat Invalidovna,jestli ji nakonec nezbourají.Ale vnitřní město by se mělo hýčkat,je to světový klenot a když modernizovat,tak uvnitř,aby se v domech dalo bydlet,ale neničit a nedělat z toho jen mrtvé kanceláře-kdysi jsem byl v poválečném Hamburku-to město je po 16-17 hodině mrtvé,protože je ze samých kanceláří,které tam poistavili na místě rozbombardovaného města.Prahu jsem miloval,dokud jsem tam žildo roku 1952,procházky po starých čtvrtích byly plné poezie a bylo milo tam pobývat.Dnes je z toho už cizí město,s prostředím stejným jako ve všech velkoměstech,pro nás,kteří žijí na venkově,se stává stále nepřístupnějším jak prostředím,tak lidmi.A právě ty necitlivé zásahy ho odcizují člověku ještě víc.Pan primátor je gynekolog,těžko posoudit z jaké perspektivy se na město dívá.Ale snad by přece jen se měl vrátit došpitálu a nemluvit tak zasvěceně do přestavby našeho hlavního města -toby měl přece jen přenechat povolanějším,především historikům a kvalifikovaným architektům,nikoliv šílencům,toužícím za každou cenu na tváři města nechat svoji stopu.
02. 02. 2012 | 17:21

xx napsal(a):

Fialenka ale i ostatní: třeba tohle, sice to není přímo ochrana památek, ale je to taky státní zásah jako památková péče: http://bydleni.idnes.cz/vymenila-prahu-za-samotu-u-lesa-dum-s-uzasnym-vyhledem-stal-milion-a-pul-1ar-/dum_osobnosti.aspx?c=A100805_180246_architektura_web

Cituji:
"Johana tedy měla dva tisíce metrů čtverečních, na kterých chtěla postavit malý domeček. Za místním starostou šla s jasnou představou. Chtěla malou dřevostavbu s pultovou střechou, kterou by zatravnila. Vše ale dopadlo jinak.

Protože parcela ležela ve venkovské obytné zóně, musela se i stavba řídit jasně danými pravidly. Dům musel být pro trvalé bydlení a jeho zastavěná plocha nesměla být menší než 80 metrů čtverečních. Nemohl vypadat jako chata a zakázaná byla i dřevěná fasáda. Omítka byla základ. Střecha nesměla být rovná ani zatravněná. Naopak měla být sedlová se sklonem 45 stupňů. Podmínkou byla malá okna. "

Komu tohle připadá taky rozumné ? Opět, něčí vkus promítnutý do vyhlášek a státních represivních nařízení. Dokonce minimální velikost domu, takže samotnej člověk musí vytápět pro sebe 80m2

Komu se výsledek podle fotek líbí ? U lesa v přírodě, jako pět na oko, ale podle zákona a vyhlášky.

Strašné, děsné !

Další příběh mi vyprávěli v jedné stavební firmě, v podkrkonoší nesměl stavebním realizovat roubenku, protože se úředníkovi na stavebním úřadě tyhle stavby prostě nelíbí. Na stavební povolení čekal 1,5 roku !

Elementární respekt před soukromým vlastnictvím neexituje. Vkus a názor sousedů, úředníků, aktivistu jako je tady paní blogerka, má přednost před majetkovými právy i před vkusem vlastníka.

Tam vedou tyhle "dobré úmysly" všech těchhle snaživců, kteří si myslí že jejich vkus, je něco víc než vkus vlastníka a že jedině oni mají ten správný názor na velikost oken, vzhled fasády nebo bloku domu, či dokonce vzhled celého města.

Výsledek je, že v přírodě lidé mohou stavět prefabrikované krabice, jednu jako druhou a stavby které ladí s krajinou, přírodou a moderním trendem jsou zapovězeny.

A ještě se najdou lidé, kteří takovým věcem fandí.

Ach jo.
02. 02. 2012 | 18:07

Arnie napsal(a):

Paní Sochová, vypadá to,že byste mohla vlastnit nějaký historický dům v Praze a magistrát vám brání v jeho zbourání. A to vás zlobí, ale možná taky ne, nevím.

Díky vám (a vám podobných v průřezu věků), by už asi z Prahy bylo naprosto tuctové město obložené mrakodrapy, betonovými skelety a sklem,tak jak člověk vidí dnes zhusta na evropském a americkém kontinentu.
Právě ta - vám nepříjemná - sdružení se snaží takovéto pohromy odvrátit - a patří jim dík za toto úsilí.

Apropos, Češi cestují hodně, vždyť více než 20 let jim v tom nikdo nebrání - takže mohou vidět na vlastní oči, že Praha je naprostý skvost. A to zejména díky homogennímu urbanismu historické části, ale i značné části navazující novodobější zástavby.

Jinak co se týká "očí zalepených smogem ze staré Prahy", tak to asi nebude tak hrozné, protože střed města je na tom co se týká ovzduší mnohem lépe než většina ostatních měst nebo vesnic, kde se topí dřevem nebo uhlím v loklních topeništích.

Nuže - otevřete SVOJE oči a přijeďte se do Prahy na ty ošklivé, konzervativní Čechy někdy podívat.
02. 02. 2012 | 18:20

občanka napsal(a):

Kdo chce vidět město zničené "moderní" architekturou, ať jede do Bruselu. Ze "starého" Bruselu zůstalo jen to jedno náměstí. Ostatní jsou prosklené obrovské haluzny, večer a o víkendu opuštěné, člověk se bojí jít takovou ulicí. Ale je možné, že proto je v Bruselu EU, tam se nemusí ničím omezovat.
02. 02. 2012 | 18:26

Ivana H. napsal(a):

Velmi Vam dekuji za tento krasny clanek. Pracuji v samem srdci Stareho Mesta a velmi casto chodim kolem velkeho staveniste u Vaclavskeho namesti, chatrajicich palacu v Rytirske nebo krasneho modreho domu na konci Revolucni ulice, ktery ma byt zboren, a je mi smutno, ze nase mesto si nevazi hezkych staveb, ktere nam nechali nasi predci. Souhlasim s Vami, ze kdyz si tech starych budov nebudeme vazit a chranit je, ze jich za par let muze byt pekne malo. A to by mi bylo moc a moc lito. Drzim nam vsem palce, abychom jich co nejvice ochranili.

Ivana H.
02. 02. 2012 | 18:35

xx napsal(a):

Arnie: neberu vám právo na názor a vkus. Ale proč vy vydáváte váš vkus a názor za obecně platnou pravdu, to mi jasné není.

Píšete že moderní architektura dělá města tuctovými a je pohromou. Ale vždyť ta architektura, kterou považujete za netuctovou byla svého času také moderní. Chápete to ? Jak se s tím vypořádáte ?

Tohle mi zatím nikdo nevysvětlil. Pouze slyším jen hodnotové soudy, že se jim to líbí a basta, případně svůj vkus povyšují na kulturní svátost, zatímco vkus moderních architektu ponižují na cosi barbarsky nekulturního a zavržení hodného.

Lidi dokážete se oprostit od emocí a přemýšlet ?

Argument ve stylu "červenou nesnáším, takže ta červená fasáda na tamhletom baráku je zločin mělo by se za to věšet" přece patří někam mezi nekulturní barbary. Tak proč ve stejném stylu argumentujete vy, co se považujete za kulturní nadlidi ?

Pfuj Teufel

p.s. v Praze nežiju ani tam nemám činžák na zbourání ;)
02. 02. 2012 | 18:36

xx napsal(a):

Ivana H.: proč se tedy všichni nesejdete a nevykoupíte ty krásné domy ? Podle toho co zde čtu, vás co ty domy máte rádi musí být obrovské množství, tak se složte a vykupte ty domy. Opravte je a pronajímejte, vydělané peníze vám zaplatí úvěry.

Ale to asi není to co chcete, viďte. Vy se chcete jenom dívat, ale platit a nést odpovědnost mají za vás jiní, že ?

Ach jo.
02. 02. 2012 | 18:39

Arnie napsal(a):

xx:Nepíši příspěvky stížen emocemi a dokonce se snažím i přemýšlet. Svůj vkus nepovyšuji na normu v žádném případě.
Řada nových staveb moderní architektury se mně líbí.
Říkám pouze ze zkušenosti života ve evropských městech, v Kanadě a New Yorku, že většina nových staveb je dnes vzhledem ke globalizaci a pohybu nápadů, lidí, architektů, stejných materiálu a konečně i módy, stejná po celém světě.
Proto si myslím, že je povinností nás, tady, bojovat za zachování naprosto unikátní formy města, která se zachovala téměř náhodou, v průběhu všech možných válek, požárů, povodní a pod. V podstatě se nikde jinde v takovéto celistvosti nezachovala!
Bourání cenných historických objektů je NEVRATNÉ a naši potomci nás v takových případech nebudou mít v úctě.
Nemám nic proti moderní architektuře, zachovává-li urbanistický koncept a zaplňuje vnějšek aglomerací vtipným a estetickým způsobem.
02. 02. 2012 | 18:58

Olda napsal(a):

xx: Opravdu o tom baráku hyzdícím Karlovo náměstí píšete jako o předmětu něčího - konkrétně mého - "vkusu"?? Promiňte, já ještě nenarazil na nikoho, komu by se to líbilo - kromě developera ovšem. Z té stavby řve, že by la postavena pro prachy, hezky česky řečeno. Vkus rozhodně přítomen nebyl a každej na něj kašlal, když se o ní rozhodovalo. Nejen pro mě je to marka NEVKUSU a zhůvěřilosti.
02. 02. 2012 | 19:43

Skeptik napsal(a):

Boris Valníček: vystihl jste to přesně. Palladium je hrůza hrůz, to se i ta óbrkůlna na Karláku může, Oldo, schovat.
Chybí tu něco jako byl Útvar architekta hl.m.P. - kde by ovšem seděli lidi, kteří si váží toho, co nám tu předkové zanechali, toho, co zbylo. Kteří by to nechtěli převálcovat. Proti moderní architektuře nic nemám, ctí-li krajinu, své okolí. Nechce-li to přeřvávat. Jenomže dnes buď musí ze stavby čišet konzum a prachy, nebo musí ty prachy rychle vydělávat prachy - viz ty šílené kolonie kolem Prahy. Věčně slyším o panelácích jako symbolu děsu, nekvality. A co se staví dneska? Kunratice, Bellárie ... lidi slyší, co se vedle mluví. Z garáží v domě vám ukradnou auto, protože ty garáže mají trvanlivost asi jako krabička na mýdlo... Pohledový beton, průmyslový hliník, vytrčené balkóny, na které prší a fouká ze všech stran... školy zastavěné touto moderní architekturou, takže se ve třídách celé dny svítí, gotický kostel na návrší touto moderní nádherou skryt, vedou k němu schody, které se jaksi nepovedlo vycentrovat, takže vidíte schody, ale kostel ne... prostě z toho všeho kouká jen honba za rychlým ziskem, za laciným efektem. Lidi, kteří tam mají bydlet, nebo pracovat, jsou až za páté nebo padesáté...
02. 02. 2012 | 19:58

xx napsal(a):

Arnie: Proč by nás naši potomci neměli mít v úctě ? Jak můžete vědět co se našim potomkům bude líbit ? Nechováte snad vy úctu ke Karlu IV který nechal přestavět baziliku svatého Víta na chrám po vzoru tehdy moderních Fracouzkých katedrál ?
Mimochodem, když srovnáte stavby kupříkladu 100 let staré, nebo 300 let staré, či 500 let staré, co se dochovaly, nebudou čistě náhodou ve Francii, Německu nebo Česku také ze stejného materiálu a podle období také stejného rázu ? Vaše argumentace nic nepřináší při odhlédnutí od emocí a kritickém myšlení. Vám a ostatním dělá prostě problém, v tomto tématu nezohlednit vlastní vkus.

Olda: Abych pravdu řekl, nemluvil jsem o žádném konkrétním domě a ani nevím přesně o jakém hovoříte vy. Váš názor respektuju nesnažím se vám vnutit, že se vám cokoli musí líbit. Jen bych poprosil, abyste pro příště nechali na ostatních, co se bude líbit jim. Především nezobecňujte vlastní vkus, jakoby to byla nějaká obecně platná norma.

To je prostě problém celé téhle debaty, že lidé jsou se svým vkusem a subjektivním vnímáním natolik spjati, že někteří nejsou schopni ani rozpoznat obecné a subjektivní, natož subjektivní hodnotový soud od obecných argumentů. Výsledkem tohoto způsobu uvažování je pak handrkování nad vlastním vkusem v debatách jako je tato, nebo úřední zákaz stavět v přírodě ekologické stavby z přírodních materiálů v souladu s přírodou, protože to neodpovídá lidové architektuře nebo se to prostě nějakému zapšklému ouřadovi prostě nelíbí.
02. 02. 2012 | 20:08

xx napsal(a):

Skeptik: váš příspěvek je nadčasový a staromilcům byste ho mohl vložit do úst v kterékoli době, třeba když stavěli ten barokní kostel někde na vršku, namítal byste že ta kaple nebo rotunda co tam stála předtím je lepší a ten nový kostel je projev megalomanství co nectí krajinu a čiší z toho prachy ( stavět kostely nebyla levní záležitost nikdy )

Opravdu, pokud byste dusledně alespoň jako my dnes, trval na ochraně památek 500 let zpět, namísto zámku Hluboká by stál gotický hrad. Nebo mi to snad dokážete vyvrátit ? Autorka blogu to nezvládla, i když se o to pokusila, skončila nakonec stejně jen u svého hodnotového soudu, jak je staré hezké a musíme ho chránit, protože se jí to líbí víc než nové. Ale to není racionální důvod k tomu abychom omezovali vlastnické práva kohokoli.

A prosím zahoďme ideologické brýle, ve vašem případě nenávisti k penězům a bohatým ;) Jinak se v debatě nikam nedostaneme.
02. 02. 2012 | 20:18

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro XX,...četla jsem si,...tak pěknou eskamotáž vět a slov,... klávesnice jako šapitó,...opravdu, to opravdu umíte,.... Jste slovní "skořápkář". Tužka
03. 02. 2012 | 00:01

xx napsal(a):

Tužka: je to zvláštní, jak lidi když jde o obrázky nejsou schopni hodnotit racionálně. Příklad vidění obrazů, vy byste nábřeží s tančícím domem nejraději viděla v jednom šiku, linii jak píšete. Mně se zase líbí jak docela pěkně tu linii ničí a představuje jisté uvolnění. Nesnáším jednotvárnost, linie a uniformu.
Tančící dům jako takový se mi ale pranic nelíbí, fasáda je podivná, ta kombinace kovu a v podstatě betonu na mne nepůsobí dobře. Uvnitř jsem taky byl a to je přímo katastrofa. Nepraktické.

Ale pochopte jednu věc, to vůbec nesouvisí s tím o čem píšu. Mně se tančící dům nelíbí, vám se nelíbí ale neshodneme se, kdybychom ho měli "opravit" podle našich představ, bude vypadat pokaždé jinak.

Kdo z nás má lepší názor ? Podle koho by se to mělo udělat ? Čí estetický pohled je ten správný ?

Tak kde je ta kulička ? ;)
03. 02. 2012 | 00:44

jih napsal(a):

Minuly rok jsem kufroval vecer Malou Stranou mezi palaci a temnymi domy bez znamky zivota. Pokousel jsem se nalezt vchod obydleny lidmi. Po delsi dobe se mi to skutecne podarilo. Na zvonku byla jmena Jiří Dědeček Tereza Brdečková. Hned se mi ulevilo. Mala Strana jeste zije.
03. 02. 2012 | 03:12

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro XX,...díky za odpověď,...překvapil jste,...ta Vaše odpověď je moc dobrá, fakt, to můj vstup měl v sobě osten,...Vaše odpověď na něj položila "cukrkandl". Na ty čtyři otazníky nemám odpověˇ,... máme každý svůj úhel pohledu a své vidění, svůj názor. Když se týká soukromí, prosím, tam, kde vystoupíme ze své soukromé bubliny, je třeba přizpůsobit názor zvyklostem a obecnému řádu. Ale co to je, tyhle pojmy,??, jak moc přizpůsobit, a není to omezování osobní, nebo tvůrčí svobody,......Na dané téma by se toho dalo napsat. Svůj názor ovlivňuji tím, že miluji věci, které mají duši a mluví ke mně, sdělují mi své životní zážitky. Takhle dokáže rozmlouvat málokterá moderna. Ale i taková místa jsou. Díky za odpověď, Tužka a přeji krásný, mrazivý den.
03. 02. 2012 | 08:54

Milan napsal(a):

Senátor Kubera -ODS se mýlí !!V televizi prohlásil,že pokud senát uzákoní přímou volbu prezidenta,podepíše si ortel smrti .Je to velký omyl!Bylo by to úplně naopak ! Pokud senát neodhlasuje přímou volbu prezidenta vyvolali by senátoři obrovský hněv lidu ! Pak jen blázen by volil takové senátory ! Také by se ozývaly hlasy ! Zrušte senát ! Jsou to škůdci Českého lidu !
03. 02. 2012 | 10:26

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

S dovolením,
paní Bečková sdělila blog a téma... Já se vrátím ještě k Tančícímu Domu. Řekl jsem, že se mi nelíbí. To je slabý výraz, naplňuje mne přímo ošklivostí.

Ošklivostí tím, jakým způsobem lokálně zasáhl do vyvážené struktury hmoty a pojetí Jiráskova náměstí, jehož ústředním motivem původně nebyl ani dům zde kdysi na nároží stojící a v roce 1945 zasažený při bombardování Prahy. Zasažený a zničený dům nebyl ničím takovým, o co se architekt s Tančícím Domem pokusil. Nebyl extrémem překračujícím svým výrazem architektonickou hodnotu vymezeného místa. Byl jen jedním z domů na Jiráskově náměstí, a rohovým domem ukončujícím nábřežní linii. Stejně jako další zničený dům také dům v Gorazdově ulici č.24, který rovněž hmotu, podstatu a podobu Jiráskova náměstí s pomníkem spisovatele dotvářel.

Dům v Gorazdově ulici byl nahrazen budovou národního podniku Energovod. Její podoba - klasická z 50.let - nenechá nikoho na pochybách o tom, že takový podobný projekt pro dostavění dalšího vybombardovaného domu přímo na nábřeží by asi nebyl nejideálnější. I když možná dnes, kdo ví. Ale v Gorazdově ulici se Energovod mírně ztrácí, i když je nepřehlédnutelný.

Proluka po domě Havlových byla známa v té době jen jako ohrada s plakáty kin a stanice trolejbusů. Léta tam nebylo nic, nebyly žádné diskuse ani dohady. Z pohledu druhé strany řeky se celá fronta nábřežních domů jeví velmi architektonicky zdařile. Zejména je dobrá návaznost na Novoměstskou vodárenskou věž s Mánesem. Jestli má něco architektoniký plus v těchto místech, tak je to právě a jedině Mánes.

Ale Tančící Dům.... To sotva, já bych byl názoru, že zde měl být dostavěn objekt, který mohl podobu nábřeží dotáhnout do podoby "parlamentních nábřeží". Projekt, který mohl povýšit sebe i místo tak, že by využil podstaty již zmiňované nábřežní linie a právě proto by z ní mohl vystupovat. Ale ne takto nesmyslně a bombasticky, zvýraznit horizontální hmotu nábřeží vertikálou, ale jen lehce. Přidáním 2-3 dalších pater a s takovou úpravou, která by toto začleňovala. A nikoliv rozbíjela.

A to jsem pouze u vizuálního dojmu Pražského chodce. Tedy pohled z ulice, pohled turisty nebo návštěvníka Prahy. Nic neříkám o dalším všem, co takováto budova na velmi významné a důležitém místě města má obsahovat, nabídnout a vytvářet. Jinými slovy, já chápu Tančící Dům jako zbytečný pomník a ukázku toho, jak se "moderní" architektura do původních staveb a rozměrů města nehodí a ani nedá umístit. Možná více než smutný pomník... Bohužel.

Tančící dům je pro mne osobně stejná hloupost, jako zjev nebo účast skupiny Plastic People na Pražském jaru mezi symfonickými orchstry a klasickými hudebními díly mistrů...... Kdykoliv tam jedu nebo jdu, není mi dobře. Děkuji za pochopení.

Pěkný den všem.
03. 02. 2012 | 11:47

xx napsal(a):

jih: Taky jste mohl narazit na jméno Bursík ;) To nad čím se zamýšlíte ale nesouvisí s moderní výstavbou nebo bořením staré zástavby. Stará Praha je plná kanceláří ze starých bytů, prostě firmy se tlačí do centra města. Ostatně jen opravdový fajnšmekr neprodá starý byt s vysokými stropy na malé straně za 15-20 miliónů a nepostaví si někde o pár kilometrů dál novou vilu nebo rovnou pasivní dům s novým autem a krytým bazénem.

Tužka: Jo jo, toho ostnu jsem si všiml, naštěstí jsem se nepíchl, takže můj další příspěvek nebyl otrávený ;) Víte ono to bude asi tím, že moje předešlé příspěvky duši záměrně neměly. Snažil jsem se zcela zahodit subjektivní vnímání. Podle mne je to nutné, když chceme nalézt podstatu. Když budeme mít každý ty svoje růžové brýle nikam se nedobereme a budeme na sebe jenom štěkat ve smyslu "tobě se nelíbí co mě tak jsi pitomec" a takové debata je dobrá tak maximálně na uvolnění frustrace, na nic jiného. Jelikož frustrovaný nejsem, taková debata mne ani nepřitahuje ;) Podle mne je v celé památkové péči ukryto mnoho nadřazenosti a povýšenosti a příliš mnoho emocí lidí kteří získali moc rozhodovat nejen o majetku druhých ale i o jejich vkusu. Jediná spravedlivá a poctivá památková péče by byla taková, která by majetek který by měl podle památkářů podléhat ochraně, vykoupila a pečovala o něj jak nejlépe umí. Ptáte se kde na to vzít peníze ? No přece od těch, kteří se tak srdnatě bijí za památkovou péči. Ti by platili dobrovolnou daň památkovému úřadu, jsou to přece vzdělaní a kulturní lidé, tak by to pro ně bylo potěšení a čest. No a část peněz by mohli zaplatit ti turisti, kvůli kterým je ta ochrana památek z velké části obhajována.
No a já bych se svým skořápkářským stolkem táhnul o dům dál a o blog paní Bačkové bych ani nezavadil. ;)

Mějte se pěkně
03. 02. 2012 | 11:51

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro XX,..díky, pane,...někdy si to v " těch skořápkách rozdáme",...nikdy mne nezlákali, .... tak třeba se mi zadaří. Prohrávat umím, Vaše argumenty zde jsou dobré,..až lepší,...lepší než moje. Tužka.
03. 02. 2012 | 14:26

Pepa Řepa napsal(a):

im
byla to nejen retro Takeshiho starších filmů, které tady neběžely, ale byla tam třeba Balada o Narayamě
http://www.csfd.cz/film/113086-balada-o-narajame/
Syrové jako Markéta Lazarová nebo stará japonská Onibaba, až na to narazíte, nenechte si to ujít.
03. 02. 2012 | 15:01

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

Ještě bych doplnil, přece jen byla řeč i o duši. To je další uhel pohledu nejen na věci, ale i na místa známá nebo dávno zapomenutá.

Tady, právě na Jiráskově náměstí, jsem si kdysi připadal jako v oáze klidu. Cinkaly zde tramvaje, šustily trolejbusy přes most na Smíchov, pár aut a přece tu byl klid. Malý vodotryk u pomníku. Chtěl jsem připsat tu duší domu v Gorazdově 24. Právě tomu domu s výrazem socialistického realismu v architektuře. Ale asi to bude duše moje. Odjížděli jsem tam odsud mnohokrát na tábor a zase přijížděli. Tábor Energovodu na Želivce ještě před zatopením přehradou. Přijížděli jsme do Prahy někdy i "nevhod", když byli rodiče ještě v práci. A seděli jsme s dalšími kluky na kufrech u Energovodu a čekali na táty a mámy. Léto běželo kolem nás, mámy to měly ještě daleko a my zkoumali kdejaké zákoutí těchto míst. I za ohradou, kde bylo nebezpečno... Nebo raději právě k panu Jiráskovi a cákat se ve vodě. Na Vltavě houkaly parníky, a my jsme přijeli z tábora a nečetli jsme Jiráska, lezli jsme po něm a byl nám milý svět.

Pak přijela tramvaj 23, vystoupila máma v pestrobarevných šatech a přišla nést do další tramvaje můj kufr.... Vlastně raději bych to vše zapomněl, je to dávno... Ale ten Tančící dům není lepší. Tohle z duše má osobní rozměr, toho dům nemůže nikdy dosáhnout...

Dům nemluví, ani netančí, dům se řítí....
Děkuji, pěkný večer.
03. 02. 2012 | 18:57

xx napsal(a):

Zdeněk Wachfaitl Praha: Zdeňku sepisujete tady sice dojemné argumenty, ale je to všechno jen a jen váš subjektivní pocit. Jakkoli vzletně a jímavě to umíte popsat, je to jen váš hodnotový soud, líbí nebo nelíbí.

Obecné věci se ale tak posuzovat nedají, protože jak ukázala i moje debata s Tužkou, kolik lidí tolik pohledů, třeba i částečně se prolínajících ale v podstatě rozdílných.

A teď mi řekněte, podle jakého klíče chcete rozhodovat, čí pohled je ten správný, když i na velmi široké platformě jako je dodržení linie se neshodneme a někomu se linie líbí a někdo je nesnese.

Tohle prostě nelze zglajchšaltovat do nějaký normy, převést do paragrafovaného znění a vynucovat. A vidíte, přesto se to děje a samozřejmě to nepřináší uspokojení nikomu, než ouřadům protože ti mají zase o kousek moci víc. A ouřadové si to náležitě vychutnávají, jak dokládají nesčetné příběhy prostých lidí odkázaných na to jak se jejich vkus shodne s vkusem příslušného úředníka nebo nějakého spolku staromilců.

Celé památková péče je založena na násilí a rozhodování o majetku druhých za cizí peníze. A jen díky mlčící většině nihilistů, které to pranic nezajímá a se stejným klidem přihlížejí demolicím jako násilnému záboru majetku ve jménu památkového zbožštění, nebo třeba jen jakési údajné lidové architektury.

A takové zásadní věci s těmi lidmi nepohnou ani o píď. Ale dejte zprávu, že na ministerstvu dostala nějaká fuchtle 300 tisíc odměnu, je na nohou pomalu celý národ a myslím, že nebýt těch velkých mrazů, bylo by jich dost i v ulicích !

Ach jo.
03. 02. 2012 | 22:34

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...pekla jsem své oblíbené štrůdly,...při tom se dá tak bezvadně převalovat v hlavě různé myšlenky,...pane XX, inspiroval jste mne. Být na pražském magistrátu, začala bych prosazovat následující myšlemku,...adopce na dálku starých historických domů hlavního města Prahy. Základní věc, domy by musely být v majetku města, nikdy by se nesměly nikomu prodat. Dům by si mohlo adoptovat jiné město, vesnice, nebo sdrůžení občanů se státní příslušností České republiky. A dál už můžu rozvíjet co dál. Dejme tomu, že dům adoptuje město, bude dělat citlivou rekonstrukci, a zaměstná při tom občany svého města, Uvnitř budovy udělá jednoduché vybavení a může eventuelně nabidnout ubytování studentům z toho města,...nebo, jako přechodné poměrně levné ubytování pro mladou rodinu, /i více rodin/, kde muž denně dojíždí dost kilometrů do Prahy. V domě by mohla být propagační výstavka o městě, co dům adoptovalo, mohli by radní pořádat třeba jednou týdně den otevřených dveří a v tomto domě udělat propagaci dané oblast,....nějaká místní kapela by zahrála, pěvecký kroužek zpíval,.... Těch možností, .... výstavka prací dětí,...obyvatel z domova důchodců,... mladých výtvarníků,... obrázky z historie adoptovaného domu,...jeho obyvatel,....Když bude dům žít, bude v něm proudit vzduch, nebude chátrat,....mohla bych ještě pokračovat,....Dát této myšlence kvalitní a pevný právní rámec, mohlo by se zachránit dost domů, které ani nejsou tak historicky cenné, ale jsou stavebně zdravé a mohou sloužit dobré věci.

Když jsem u toho zpívání, znám jeden starý dům na náměstí v jednom městě,... ve kterém bydlí čtyři rodiny. Ty už mnoho let, když se na Štědrý Den setmí, otevřou vrata do průjezdu a dveře do mázhausu, a u starého piána zpívají vánoční koledy. Jen tak, pro radost sobě a kolemjdoucím. Klendba starého domu báječně rezonuje, lidi v ulici se zastavují,...místní vědí a příjdou si poslechnout.
Tužka.
03. 02. 2012 | 23:56

xx napsal(a):

Tužka: až na tu adopci obcemi to vidím také jako dobrý nápad. To je ten způsob ochrany památek, při kterém nebudou pošlapávána vlastnická práva druhých.
A proč by ve starém domě po citlivé a pečlivé rekonstrukci památkáři nemohlo být luxusní bydlení pro nejbohatší zbohatlíky ? Klidně ať tam stojí nájem 100 tis. měsíčně a věřte, že v centru Prahy by se našli nájemci bez větších potíží. A z výnosů by se daly kupovat další domy a citlivě rekonstruovat a ochraňovat. A nakonec by pak třeba zbylo i na ty sociální byty, zpívánky pro děti a výstavky.

Není důvod, zejména v Praze, dělat to násilím ani z veřejných peněz. Takový projekt si na sebe může vydělat. A sociální rozměr tomu lze dát tím, že na rekonstrukce budou najímáni přednostně dlouhodobě nezaměstnaní řemeslníci.

Má ale ten "náš projekt" jednu vadu na kráse. Nesměli by nám do toho kecat politici a úředníci. Ti mají totiž docela jiné motivy a dlouhodobé projekty je moc nezajímají. Developer s novým domem jim tu vilku za městem postaví ještě před skončením volebního období, náš projekt by vynesl politické body až v přespříštích volbách a to je nezajímavé.

Tužko, děkuji vám za osvěžující debatu, takovou si zde užiju málokdy.
04. 02. 2012 | 00:46

Viki Louda napsal(a):

Vážená paní Bečková, děkuji za Váš článek. Obdivuji ten klid, rozvahu, argumentaci. Nemůžu dodat nic jiného, než že k němu nemám co dodat :-) Jen přiznám, že mě velmi potěšilo Vaše hodnocení Tančícího domu, tedy hodnocení od osoby dostatečně poučené k takovému soudu. Na rozdíl od pana Zdeňka Wachfeitla (jejž k tomu místu váží hluboké osobní vzpomínky (stejně jako mě váží zase k jiným místům, pročež jej docela dobře chápu)) si myslím a i jako laik před svými přáteli - k jejich údivu - několik let tvrdím, že Tančící dům se podařil. Že dobře zakončuje onu nábřežní frontu, že je přirozeným vyvrcholením obou křížících se hlavních ulic, prostě typicky výrazným nárožním domem. A obdivuji autory v tom, že dovedli vytvořit dílo moderní, nevšední, až provokující, a přitom zachovat všechny generacemi osvědčené zásady architektury i urbanizmu platné pro danou lokalitu. Prostě, dům se nad své okolí nevyvyšuje, navazuje na ně. V dnešní době, kdy architekti i designéři rádi podléhají nutkání, zanechat po sobě na světě nepřehlédnutelné pomníky za každou cenu stylem "vítězství architektury/designu nad zdravým rozumem", obdivuji, jak autoři dovedli vytvořit dílo, které zaujme, provokuje, ale přitom si udržet vnitřní kázeň a pokoru, se kterou samozřejmě dodrželi obecně platné a uznávané zásady.
04. 02. 2012 | 01:36

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

xx

děkuji za oslovení.
Ano popsal jsem subjektivně dětské zážitky z těch míst okolo Jiráskova pomníku. Snad to není na závadu, napsal jsem i některé jiné názory na Tančící dům. Je to ve skutečnosti vždy jen pocit líbí-nelíbí, pokud jde o architektonický celek. Můžeme stejným způsobem rozhodovat o architektuře věků.
Nad podobou hradů, zámků, pevností a třeba i mostů včetně železničních. Budeme to dělat vždy subjektivně, selektivně líbí-nelíbí, další parametry staveb spíše pomineme, i když jsou vždy důležitější... Líbí-nelíbí je první duševní pocit, který nám vytane na mysli, přizpůsobí se dalšímu pocitovému vnímání a většinou od takto stanoveného soudu již neustoupíme.

Stejné je to v konkrétním hodnocení pražských zákoutí, zástavby a jednotlivých budov. Hodnocení extrémů bude však vždy extrémní až vypjaté. Tančící dům je extrém, o tom nelze pochybovat. Zase je však subjektivní pocitové vnímání na každém jedinci. Mají jej za subjektivní velké plus v odborných kruzích architektů a máme jej za subjektivní velké mínus mezi občany. Já jsem se tento rozpor to snažil popsat /11.47/ někde mezi tím. Přesně tak, jak si myslím, že je to správné a jak to cítím díky dětství a mládí prožitém právě v těchto místech a v tomto městě.

Hodnotil jsem a stále hodnotím nábřeží a jeho zástavbu v celém městě, v celé Praze, nejenom zde u Jiráska. A stále to porovnávám s jinými městy, použil jsem výše pojem "parlamentní nábřeží". S tímto pojmem myslím, že by se mělo pracovat stále. Může být, že se v detailech neshodneme, horizontála či vertikála, jak a kde. V zásadě bych však toto vždy upřednostňoval před nahodilými projekty. A právě nahodilost Tančícího domu je příliš zjevná na to, aby se mohlo podařit jej právě do skutečné nábřežní linie zařadit.... Další otázka by mohla klidně znít, je to dobře nebo špatně... Podle mne to není dobře....

Není dobře, že Tančící dům nesplynul s nábřežní frontou budov jako její součást.
Není dobře, že při pohledu ze smíchovské strany působí dojmmem řítícího se monstra do řeky.
Není dobře, že přes jakousi snahu všechna vnímaná negativa překonat nemůže být zde s tímto Tančícím Domem o "parlamentním nábřeží" ani řeč.
Parlamentní nábřeží v Praze ani není, několik náznaků je sice v dolní Praze Na Františku, ale není to ono, není to dotažené, Londýn i Budapešť vypadají jinak. No možná jsou jinde, může to vadit? Nakonec můžeme se dnes přesvědčit, že i mnohé budovy nijak závratně staré se mají bourat nebo budou bourány a také právě jsou bourány. V průřezu může být vidět jejich neužitkovost, podivnost a poplatnost době. Myslíte, že tady by to dopadlo stejně? Jedno zadání, jedny velké peníze a další zakázka je na světě a dej bůh, aby to nově vypadalo alespoň tak, jak jsem já popsal.

Pane XX, já se vždy dívám pokud možno z nejvyššího patra, s největším počtem pohledů, argumentů i protichůdných. Dokáži to vnímat a chápat, bez takového pohledu těžko architektonickou tvář města posoudit. Jiná věc je, jestli to dnes je vůbec možné. Někdy je také lepší sedět v rybárně přímo u řeky. Šplouchá tam vlnka za vlnkou "stříbropěnné Vltavy", město je kdesi vysoko a rybí hody jsou příjemné. Navrhuji to zkusit, asi bychom o té architektuře a dojmu z ní mohli mluvit dlouze....

Vidíte co vše je možné, přitom já si nic nenárokuji, jen o tom sděluji své názory. Netrpím zglajchšaltováním, o "fuchtli na magistrátu" bych se nevyjadřoval. Zdá se mi, že o tom diskuse zde není.
Děkuji a pěkný den.
04. 02. 2012 | 10:00

xx napsal(a):

Zdeněk Wachfaitl Praha: no právě, tak se shodneme že je to o tom líbí nebo nelíbí. Pak mi ale prozraďte, pokud to víte, proč by Váš nebo můj názor měl mít větší váhu než názor třeba Tužky nebo paní Bečkové a NAOPAK ! A čí názor má mít takovou váhu, že svou silou prolomí i základní lidská práva ?

To je to oč tu mě běží. Nechci se tu pouštět do debat o svém či vašem vkusu a upřímě, je mi jedno co se líbí vám a určítě Vás nehodlám přesvědčovat, že váš vkus je špatný a měl by se změnit. Je to prostě jenom Vaše věc.

Mě se nelíbí to, že existuje skupina lidí, kteří svůj vkus povyšují nad druhé a ještě k tomu zneužívají státní moci a síly. Klidně přitom rozdupou majetková práva a je jim to úplně jedno, protože ve své nadutosti si myslí, že jejich názor je něco víc, že jejich vkus je lepší než vkus jiných.
04. 02. 2012 | 13:02

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

xx
zdá se mi, že chcete po mně vědět nebo sdělit, co jsem zde vůbec nevyslovil ani o tom neuvažoval. Každý názor zde má stejnou váhu, ale jinou hodnotu. Váš problém je, že směšujete hodnotu s váhou. A ještě Vás trápí zneužití státní moci...atd... Do diskuse byste měl vstupovat s čistou duší a nezatížený problémy a komplexy. Mimochodem já ten problém nemám, mám jen své zkušenosti, názory a představy, mohu mluvit kdykoliv s kýmkoliv a možná se dobrat i řešení.....

Pokud lidé slyší a neznají problémy jen z rychlíku, je možné vše a mnohdy i náprava špatných řešení nejen v architektuře. Pane XX, děkuji za podnětnou diskusi, ale berte na vědomí, že já nejsem ten, kdo ve městě veškerá ta architektonická a "památkářská" zvěrstva páchá.
Děkuji, v rybárně u Vltavy, dejte vědět.
04. 02. 2012 | 17:00

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

Viki Louda
pane, děkuji, že jste o mne zmínil v klidu, to se cení. K tomu domu - já prostě to místo cítím jinak. Podle mne toto je degradace, zasloužilo si to něco mnohem lepšího - lidsky, společensky i architektonicky.
Ale pokud to lidé chválí a obhajují, bude ta pravda asi někde mezi těmi dvěma póly, doufejme. Zatím to stojí....
Pěkný večer.
04. 02. 2012 | 21:11

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

Viki Louda
pane, děkuji, že jste o mne zmínil v klidu, to se cení. K tomu domu - já prostě to místo cítím jinak. Podle mne toto je degradace, zasloužilo si to něco mnohem lepšího - lidsky, společensky i architektonicky.
Ale pokud to lidé chválí a obhajují, bude ta pravda asi někde mezi těmi dvěma póly, doufejme. Zatím to stojí....
Pěkný večer.
04. 02. 2012 | 21:19

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

Omlouvám se, podruhé mi to ujelo...☺☻

Paní Bečková,
já Vám též děkuji za tento blog a vaše "starosti" o památky. Jen tak dál, nikdo není prorokem a co se povede vyrvat ze spárů konzumní společnosti je jen dobře.
Pěkný večer všem.
04. 02. 2012 | 21:23

xx napsal(a):

Zdeněk Wachfaitl Praha: no tak vidíte, vaše poznámka směrem k paní Bečkové je přesně to o čem jsem psal. To rvaní ze spárů konzumní společnosti. Až to budou dělat památkáři za svoje a rvát to ze spárů konzumní společnosti standardním odkupem a nikoli zlodějinou z pozice moci, připojím se k vám a budu památkáře velebit.

Zatím ale nemohu, protože konat dobro pomocí zla a násilí mi nepřipadá jako moudré ani ctnostné.
05. 02. 2012 | 00:22

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

xx

Diskuse s Vámi je poněkud tristní. Jediným vaším zájmem je občany nachytat "na švestkách". Napřed Tužku, pak mně.

Prosím vás, nemohl byste psát pod plným jménem, aby bylo jasno kdo jste a o co Vám jde? Vzhledem k Vašemu stylu argumentů bych to viděl jako jedinou reálnou možnost, jak se zbavíte pocitu zapšklého anonyma. Zatím mám dojem, že máte zájem pouze rozbít diskusi a trefovat se to lidí, kteří projeví kladný názor vůči paní Bečkové.

Měl jste se správně drbnout o trn od Tužky, jedině by Vám to prospělo. Tož tak.
05. 02. 2012 | 01:33

Pepa Řepa napsal(a):

Řepa napíše pro Tužku....myšlenka adopce má pozoruhodné rezervy, adoptoval jsem Indku, aniž by ji oko mé spatřilo, adoptoval jsem lemura, aniž bych jej dokázal rozpoznat mezi ostatními lemury, můj kamarád-na rozdíl od kocábovitých inkluzivních věrozvěstů- adoptoval cigánskou holčičku z děcáku, ale poprvé slyším, že lze adoptovat dům, na to peněženka má vyhublá nemá, snad by šlo adoptovat i nějaký bludný kámen, patník či domovní znamení a zanést jej -jako plombu- do katastru, jen bych byl opatrný se dnem otevřených dveří, neb mne , když jsem v matičce stověžaté bydlel několikrát vykradli, naposledy oknem, takže bych nedoporučoval ani den otevřených oken, pozoruhodné bylo, že jsem musel mít na mříže do oken paneláku, povolení od jakéhosi odboru památkové péče, aby mříže skvělé architektonické dílo nezmrvili a nepomohl ani argument, že mříže už má v oknech téměř celá ulice, povolení stálo tomu ožralovi, který je vydával, láhev skotské, dobře mu tak, asi propil játra, nepodceňuji ani skvělou práci developerů, tuhle jsem jel za jedním právníkem do obce Zdiby a na horizontu na mne jukaly věžičky kombinované se španělskou koloniální klenbou, to vám byla taková krása, že jsem se rozplakal dojetím, inu zemský ráj to napohled.
05. 02. 2012 | 07:27

xx napsal(a):

Zdeněk Wachfaitl Praha: Vidím že si z mými argumenty nevíte rady, tak raději rozebíráte mojí osobu. Mým zájmem není nikoho nachytat na švestkách, pouze pokládám protiargumenty se kterými si evidentně nevíte rady, na rozdíl od Tužky, a tak se soustředíte na kritiku mé osoby, jako nějaký kádrovák. Držte se tématu, pokud nechcete rozbíjet diskusi.

Diskuse totiž nespočívá v souhlasném pokyvování nad předsedovým projevem, ale v předkládání protiargumentů a hledání ;)

S mými protiargumenty vůči památkové péči, resp. způsobu jakým se památková péče u nás dělá a prosazuje jste se nejen nevypořádal, ale ani se jich nedotkl. Zkuste se zamyslet nad tím, než dumat kdo se skrývá na přezdívkou xx.
05. 02. 2012 | 13:02

xx napsal(a):

Pepa Řepa: máte rád památky ? Pokud ano, nemusíte si přece hned nějakou sám kupovat. Stačilo by přece aby vás milovníků památek bylo víc, můžete založit družstvo, nebo jinou neziskovou organizaci, vzít úvěr, nakoupit, opravit a třeba pronajímat. Ze zisku zase nakupovat.

Paní Bečková je v takové podobné organizaci předsedkyní, zeptejte se kolik zachránili domů za vlastní peníze.

Dnes je to tak, že úředník z pozice státní moci nutí násilím majitele nemovitostí ke krokům které jsou proti jeho vůli a záměrům a samozřejmě za jeho peníze.

A tento princip státní zvůle nad majetky občanů v zájmu "dobra" se netýká jen památkové péče, ale i ochrany přírody, krajinotvorby a nevím jak se všechna ta státní dobra nazývají.

Možná se vás žádné státní dobro ještě nedotklo, tak vám to nepřijde. Jsou mezi námi i lidé kteří nic nemají a dělá jim perzekuce těch druhých dobře. Každopádně se to v konečném důsledku dotýká nejvíc obyčejných lidí, kteří nemají na podplácení úřadů nebo jsou čestní a úplatky prostě nedávají ani když na to mají. Konkrétní příklady jsem tu uvedl.

Pak se vám stane, že máte pozemek v oblasti, kde kolem vás stojí novostavby, které odporují těm podmínkám, které po vás úředníci striktně vyžadují. Co si o tom myslet ? Chtějí úplatek ? Sousedi upláceli ? Nebo mají kamarády na úřadě ? Nebo naopak vy tam máte nepřátele ?

Jak někdo může tenhle prohnilý systém obhajovat, to mi není jasné. To jsou lidé tak nevšímavý, tak lhostejní a nechají na sobě dříví štípat ?
05. 02. 2012 | 13:26

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

xx
argumenty a protiargumenty ohledně památkové péče - tam není problém, neboli já tam žádný problém nevidím, proto jsem to nepojal jako téma, které bych zde měl rozvíjet. Konec konců mně také některé záležitosti z hlediska vlastnictví ze strany státu překvapují, tedy spíše negativně. Ale nejsem v pozici pánů z Hradce ani dědictví Rožmberské mi neříká pane... takže majetnické boje ani argumenty neřeším, na to se vždy najde dost lidí, kteří si svou pravdu dokáží obhájit. Nebo také ne.

Psal jsem raději o něčem, co se mně bytostně dotýká, tedy o architektuře na Jiráskově náměstí. Nepovažuji to za nic nemožného, vyjádřil jsem názor na instalovaný dům a to, proč a z jakých důvodů toto řešení mému oku nesedí, není to jen oku.
"Tančící dům" jsem, dá se říci, možná toleroval, nebe spíše raději nehodnotil. Vždy jsem ale cítil, že tohle se nějak nepovedlo, že vlastní místo chtělo a zasloužilo něco mnohem více.

Před pěti lety jsem se dostal zcela náhodně ze smíchovské strany k různým fotografickým záběrům za účelem focení bouřlivého stavu vody na jezu pod Jiráskovým mostem. Zvláštní bylo nejen stav vody, nadprůměr, ale i bouřkové mračna na Vltavou, nad vším tím, co nesla druhá strana řeky a vlastně celá případná kompozice. A na čele fronty domů byl dům, o kterém je zde řeč. Ten dům se řítil přímo do vody. No, ten záběr mi vadil, tehdy a tam mi došlo, že ten dům je paskvil, který na svém místě vůbec neměl mít nikdy co dělat... Nikdy. Co teď? Nafotit nebo co? Nafotilo se to, škoda, že sem nelze vkládat obrázky. Ale to je vlastně jedno, stejně to nic na věci nemění. Proto mohu říci a říkám, že se mi to nelíbí a mohu vytáhnout vzpomínky z duše. Mohu nelibost nazvat dle stavu věcí a přebít vlastním viděním. Dům se řítí do řeky a odplouvá pod most....

Předseda zde není, není komu přikyvovat, ale to se mně líbí, dokážete pobavit, umíte hrábnout duše. Přikyvovat není můj styl, budu proto rád, když to bude možné odezírat z mých textů. Někdy to je složitější, independent, složitost vyjádření, složitost rozpoznání, složitost pochopení, přesto se zdá, že nic není dokonalé. Hm, no dobrá, vím své.

Děkuji za rozbor, většinou to dělám já, někdy to proběhne i obráceně. Pěkný večer.
05. 02. 2012 | 19:56

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

xx

a jaké zprávy máte o tomto, také zajímavý projekt...

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/skleneny-obr-ma-povstat-n20110930.html

Možná pro širší spektrum kulturněji založených lidí, má nebo může mít i váhu to, že jde o Vinohradskou siluetu. Nejen tedy sv.Ludmila a věž Vinohradské vodárny, ale i něco skleněného. A zase - kolik hlav, tolik názorů. Je to věc k diskusi nebo není, jak to tedy cítíme...

Pane xx, pěkný večer. Mimochodem máte pravdu, paní Tužka to zvládá lépe než já. Beru to moc citově. Může to vést někdy k nepředloženostem i v architektonickém pojetí a názorech.
Děkuji a pěkný večer.
06. 02. 2012 | 19:09

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

Paní Bečková,

pracujte v klidu dál, kdysi v Mladé Boleslavi při přeměně ze zemědělského města na velkovýrobnu automobilů /1958-1964 a dále/ se Klub za starou Boleslav potýkal se stejnou přístupem až arogancí mocných jako dnes Vy. Tehdejší páky mocných stranických sekretariátů a stranických kulturních činovníků lidem jako jste Vy nedaly vůbec žádnou šanci. Staré město v Mladé Boleslavi bylo zlikvidováno tak, že tam jaksi mimo jednoho náměstí žádné není....

Dnes jsme na tom v Praze možná o něco lépe, jen je to zase v jiných rozměrech. K budově v Revoluční ještě malou poznámku - Nová scéna ND, jinak dnes i zvaná Laterna magika, už kdysi měla nelichotivou přezdívku a označení - Sluneční elektrárna.

http://cz.prague-stay.com/lifestyle/clanek/897-laterna-magika/

Jestli si to budova a její architektura zaslouží je zase námět k diskusi, ale nabyl jsem dojmu, že jedna skluneční elektrárna ve městě je až až...
Pěkný den všem.
07. 02. 2012 | 10:40

Petr Morák napsal(a):

Paní Bečková, myslíte si, že klišé "pražský staromilec" otřepete, pokud jej budete stále opakovat? Spíše mám dojem, že jste na něj vlastně hrdá, protože si připadáte jako jediná ochránkyně pražských památek. Tak to ale není a je třeba si přiznat, že jste pouze jednou (nikoliv jedinou) součástí dalšího architektonického vývoje v Praze.
07. 02. 2012 | 13:00

Jarmila Horynová napsal(a):

Dobrý den, musím říct, že do článku jsem se začetla se zájmem. Nastínění možného řešení konfliktu mezi novými a starými, či architekty a památkáři, jak chcete, bych velmi přivítala. Bohužel, jaké bylo moje zklamání, když jsem ve čtení pokračovala a nic ze slibovaného v něm nenašla. Ani nástin možných řešení, ale naopak opakovaná kritika nového, inovativního, moderního,... vyjma toho, že byste změnila legislativu a odvolala Kněžínka se Svobodou. Myslím si, že to není řešení. Řešením je dialog mezi zastánci nového i starého přístupu a ochota najít kompromis. Nikoliv obviňování přes média, protesty, petice. Zákony samy o sobě nic nezmění, vždy půjdou nějak obejít.
07. 02. 2012 | 16:46

Tomasz napsal(a):

Možná není to úplně k věci, ale v kontextu toho, co jsem zde (ale i v minulosti) přečetl o památkách a jejich ochraně v Praze, je zajímavý text Jiřího Peňáse z jeho fotoblogu na portálu lidovky.cz (http://www.lidovky.cz/penas-omluva-varsave-aneb-chopinovo-srdce-fi0-/ln_nazory.asp?c=A110803_105253_ln_nazory_ape).
Níže uvedený fragment vystihuje, i když možná malou oklikou, to, jak podle mne na záležitosti památek (přesněji jejich využiti) a minulosti pohlíží magistrátní úřednicí…ale jestli jsou to jenom oni?
„Chodil jsem po Varšavě a v rychlokursu jsem tím městem listoval především nohama, protože než člověk jako já vleze do tramvaje, chce si město nejdřív ochodit. A tedy žádný orient, žádné smrkání do košule, žádná tatarská poušť! To my bychom se tam měli jezdit učit, jak se vede městský život, jak vypadá živé velkoměsto, jak udělat v rámci možností město příjemné pro své obyvatele. Protože když se večer procházíte několikakilometrovou Královskou cestou, které vede od uliček Nového města, přes staroměstský rynek a Zámecké náměstí a pak přes Krakovské předměstí (to je nejhezčí a nejnoblesnější ulice ve Varšavě) až po Nový svět (další hogo fogo ulice), pak musíte uznat, že si to ti Poláci dovedou zařídit tak, aby to tu měli takové, jaké by to člověk chtěl mít taky v Praze na Královské cestě, ale nemá (viz nedávný fejeton Tomáše Baldýnského Královská cesta je výkladní skříň k poblití).
Tady asi nikoho nenapadne, a když napadne, tak si to nedovolí, že by se tu mohly v rámci "volného trhu" prodávat ruské vojenské čepice a idiotské matrjošky a další východní obludnosti, zde nevidíte žádný šunt a drek, kterých jsou naše historické pražské ulice plné. Žádná výprodej stupidity, žadné pitomé řvavé reklamy na bordely a šmíru, žádné přízračné mafiánské podniky, kam by normální člověk ani nepáchnul. Možná to někde ve Varšavě také je, a i já si všimnul toho Polska chudého a bezdomoveckého, ale tohle prosze Panstwa, je totiž Trakt Królewski, Královská cesta, cesta polských králů (a pak místodržících etc), takže má podle toho vypadat. A skutečně jsou tu kvalitní, ale nemám pocit, že nedostupné restaurace, kavárny stylové i ty starbucky, mají tu výbornou zmrzlinu, které se té, co prodávají u nás, nemůže rovnat – a vůbec je to tu celé dosti vkusné a naplněné tím, čemu se říká - a čeho se v Čechách hluboce nedostává - "flair", tedy cosi šarmantního, lehkého, nenuceného. Člověk tu pomalu bloumá, tady se tu se posadí, pak se zase zvedne, hledí do výkladů, dá si tu zmrzlinu, celkově se cítí povzneseně a lehce. Lze něco takové říct o poměrech u nás? A přitom Prahu nám nikdo nerozbombardoval, nikdo nevydal rozkaz, že musí být zničená a do kamene rozvalená, což se ve Varšavě opravdu stalo. Vždyť všechny ty pěkné, ale při bližším pohledu jaksi podezřele si podobné domy na starém varšavském městě, jsou kulisy: samé nově postavené makety původních barokních a klasicistních domů, z nichž nezůstaly, včetně starého zámku, pomalu ani obvodové zdi. Asi si to Čech neuvědomuje, ale nic podobného před námi po válce nestálo. My jsme jenom dostali skoro zadarmo města jako Ústí, Karlovy Vary, Most, Teplice… A co jsme s nimi provedli? Škoda mluvit.
A tak povznesen, ale i těmito úvahami zemdlen, usedl jsem před jedním kostelem na lavičku z černého leštěného mramoru, když v tom jsem skoro s uleknutím vyskočil, neboť lavice začala hrát, a to prosím na klavír. Co jiného než Chopina? Pak jsem se zase posadil a poslouchal ty něžné, melodické a přitom jaksi až vesele vznešené tóny polonézy. A to celé bylo umocněné tím, že pár kroků odsud, v kostele Sv. Kříže, je v jednom sloupu uložené Chopinovo srdce, jehož tělo sice leží na Pére Lachaise, ale jak známo, Polsko je tam, kde je Polákovo srdce. Před tím kostelem zvedá tělo Krista těžký kříž a pod tím je nápis SURSUM CORDA: Vzhůru srdce. Srdce je v té Varšavě slyšet zvláště silnými údery.“
17. 02. 2012 | 09:31

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

Paní Bečková
zvláštní kapitolou architektury a velmi významnou jsou mosty. tady v článku pana Lukeše se o Hlávkově mostě dá přečíst několik zajímavých informací, zejména o autorovi arch.Janákovi.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/architektura-odhalena-krasa-betonove-konstrukce-fb2-/p_architekt.asp?c=A120218_230750_p_architekt_wag

Paní Bečková, pan Lukeš je na Vaší straně řeky nebo je "až za mostem"? Tedy za vodou?
No, ... pěkný den.
21. 02. 2012 | 09:10

P.K. napsal(a):

Výborně!
Vyrůstali jsme sice v panelácích, však pod vlivem pravých českých pohádek, plných ekologických, do přírody skvěle zapadajících chaloupek s podmáčenými stěnami, pokrytými kondenzovanou vlhkostí, způsobující plísně v interiéru.
Ochráníme kulturní dědictví naši více racionálních předků!
( I kdyby nás to mělo stát všechny peníze jejich majitelů, nebo daňových poplatníků.)
14. 06. 2014 | 10:21

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy