Jak jednoduché (aneb Holešovská výzva)

17. 03. 2012 | 15:11
Přečteno 23817 krát
Holešovská výzva je sama o sobě dokument vyjadřující zoufalství nad současným stavem naší země. Vyčítá českým politikům, že rozkrádají společný majetek ve velkém a usiluje o odstoupení vlády a presidenta. A její mluvčí, který je pod výzvou podepsán, pan Slávek Popelka, je přesvědčen, že politické strany musí být zrušeny a že by občané měli o všech důležitých věcech rozhodovat prostřednictvím referend.

Asi bych nevěnoval Holešovské výzvě příliš velkou pozornost, kdyby pan Slávek Popelka nevystupoval 16.3. 2012 v pořadu České televize Hyde park. Že je pan Popelka a spolu s ním velké množství lidí rozhořčen tím, co se u nás děje je vcelku pochopitelné. Je ale zcela nepochopitelné, že jeho iniciativa (podle toho, co říkal) nemá ani tu nejmenší představu, jak postupovat, až dosáhne svého cíle, tedy odstoupení vlády a presidenta. Pan Popelka neustále opakoval, že stejně nemáme již co ztratit, protože to prý již horší být nemůže. Hluboce se mýlí. Letmý pohled do nedávných dějin ukazuje, že stále máme co ztratit a stále může být hůř. Nevím, jak jsou na tom jiné osobnosti, které reprezentují tuto výzvu, ale pan Popelka se z naší vlastní minulosti vůbec nepoučil. A z toho mám velkou obavu.

Mluví o tom, že politické strany nemají nadále v politickém životě místo, že musí zaniknout. Proč? Kradou přece všechny. Jen skutečně obyčejní poctiví a slušní lidé mají právo prostřednictvím přímého hlasování rozhodnout, kdo bude v politice. Tak to je pro mne skutečně novina. Až dosud jsem si myslel, že vždy a za všech okolností kradou jen a jen lidé a nyní se dozvídám, že v politice jsou to také politické strany.

A co ti slušní a prostí lidé, kteří při minulých volbách dobře věděli, koho volí? Současné vládní strany svou politiku dopředu a také své záměry nadmíru jasně deklarovaly. To si snad ti obyčejní a poctiví voliči, kteří dali tolik hlasů „osvědčené ODS“ a kteří přesvědčovali svou bábu a dědka, aby raději nechodili k volbám, protože by mohli (nedej bože) volit strany, které by i jim mohly přidat nějaký ten drobínek ze společného talíře a tím své syny, dcery a vnoučata připravit o blahobyt, který jim tato reprezentace bezpochyby nachystala. Osobně si myslím, že jednání členů současné vlády je velice nerozumné. Nehledají dorozumění s lidmi, kteří mají na řešení politických problémů opačný názor a snaží se všem vnutit řešení, která vyžadují velké oběti jen silou. Nicméně, přestože jsem tuto koalici nevolil (nebo možná právě proto), nemusím ji také považovat za zdroj veškerého zla.

Ten leží někde úplně jinde, jak se na to snažím soustavně poukazovat. Totiž v našem sklonu zbavit se osobní zodpovědnosti a vždy ukázat na nějakého jediného viníka (nebo skupinu viníků), který má naši situaci na svědomí a kterého je třeba se zbavit, například na politiky. Po nich přijdou ti čistí. Jak budou vybráni? To teď není důležité, říká pan Popelka. Na to bude dost času, až vznikne vláda odborníků, která bude trvat půl roku. Je možné jednoduše dokázat, že vybrat takovéto lidi jakýmkoli hlasováním, ať přímým nebo nepřímým je z principu nemožné, pokud morální charakter české společnosti zůstane na stejné úrovni, na které se nachází v tuto chvíli.

Samozřejmě, i já si dovedu představit, že se také v České republice bude o všech důležitých věcech rozhodovat prostřednictvím referenda. Švýcarsko dokazuje, že takový systém je dobře realizovatelný (o technickém zabezpečení není třeba ani mluvit). Konec konců nedávno Švýcaři zase jednou rozhodovali a velice odpovědně. Odbory navrhly prodloužit dovolenou o dva týdny a také značné navýšení základní mzdy. Vláda občanům vysvětlila, že by takováto rozhodnutí v tuto chvíli velice ohrozilo konkurenceschopnost švýcarského hospodářství. Oba návrhy byly v referendu zamítnuty. To dokazuje, že jsou na omylu ti, kteří tvrdí, že rozhodování prostřednictvím referenda musí být vždy neodpovědné a že občané v každém případě rozhodují jen podle úzkoprsých a krátkodobých zájmů.

Také to ale něco vypovídá o charakteru společnosti, ve které se takový způsob rozhodování uplatňuje. Zastupitelská demokracie není rozhodně příčinou toho, proč se u nás krade. Pokud se sami nezměníme, pak nám žádná likvidace politických stran nepomůže, protože to je další nesmysl z produkce pana Slávka Popelky. Politické strany existují například i ve Švýcarsku.

Centralistické uspořádání většiny politických stran, které poskytuje vedení stran většinu rozhodovacích pravomocí je skutečně ke stranické korupci mimořádně náchylné. Chybí zde totiž kontrola zdola. Ti, co nemají žádnou moc ani přístup ke stranickým prostředkům, nemohou efektivně kontrolovat ty, kteří tím vším disponují. Stanovy jim to prostě neumožňují.

Ale to přece není jediný možný model moderní politické strany. Pan Popelka sám říkal, že uvažují o založení nového politického hnutí, stranou být ale nechtějí. To jsou ale jen slova. Ať druhým ukáží, že jsou politickým klubem, který to umí jinak, veřejnost to určitě ocení. Zatím se to u nás nepovedlo nikomu. Dokonce ani ve Straně zelených, kterou pan Popelka volil. Vždy se našli lidé (zvláště zkušení právníci), kteří spolu s předními funkcionáři strany, na prvním místě těmi profesionálními přesvědčili ostatní, že věci jinak fungovat nemohou.

Tím jsou ale vinni především oni hypotetičtí obyčejní a slušní lidé pana Slávka Popelky. On si asi ještě nevšiml, že na internetových stránkách u nás již léta mezi sebou válčí různé kategorie obyčejných, slušných lidí. Všichni sami sebe považují za ty jedině slušné a ty ostatní téměř za vyvrhele. Přesně tak i představitelé současné vlády, kterým zřejmě nikdo nevysvětlí, že i odboráři to mohou myslet s Českou republikou dobře.

A na závěr mluvčí této bohulibé a zoufalé iniciativy si představuje, že lidé by z okolí navrhovali na různé politické funkce další slušné a poctivé lidi, o kterých vědí, že by se na tato místa jistě hodili. Jen aby je nevybíraly politické strany. Nebudeme se v této chvíli zabývat tím, jak by bylo toto velké množství návrhů dále vyhodnocováno. Ale položme si jednoduchou otázku. Jak může někdo druhý vědět, kdo z jeho okolí se hodí, aby byl schopen obstát se ctí v prostředí silných morálních tlaků, které čekají i na ty, kteří se rozhodnou pracovat byť jen v regionální politice?

Mnohokrát jsme již psali o tom, s jakým zápalem a nasazením (a dokonce i s osobním obětováním) odešla řada lidí pracovat do politiky. Přesto většina z nich neobstála. Mnozí z nich si ani neuvědomovali, že se dopouštějí nějakého nepatřičného jednání. Stačilo jim, když si byli jisti, že to, co dělali, mysleli dobře. Jenže to právě nestačí. Je třeba také dobře konat. Vědí to Švýcaři, vědí to i Angličané, ale obávám se, že my to ještě ve své většině asi nevíme.

Pan Slávek Popelka a jeho společníci jsou toho zářným příkladem. Čeho příkladem? Jak snadno se i dobře myšlená snaha může proměnit ve svůj pravý opak. Zvláště ve chvíli, kdy lidé prožívají zoufalství a strach z budoucnosti. Něco podobného u nás nastalo po katastrofě druhé světové války. A prvním, čím jsme začali, byla opět likvidace demokratických politických stran. Kromě jiného pod záminkou, že byly zkorumpované. A skutečně byly? Částečně určitě ano. Ona ta zkorumpovanost se totiž vždy týká občanů země, kteří jsou dále členy politických stran a naučili se jich využívat jako vhodného nástroje ke svému obohacení. Právě tak, jako v současné době. Ale tím, že jsme vyhověli tomuto požadavku, jsme zcela podlomili obranyschopnost celého demokratického uspořádání poválečné Československé republiky.

To umožnilo obsadit KSČ nejvýznamnější místa ve státní správě. Zbylé strany jí to ještě usnadnily. Snažily se totiž komunistům co nejvíce zalíbit. Byli v té době neobyčejně populární. První poválečné volby vyhráli. Když hrozilo, že v druhých by se jim už zdaleka tak dobře nevedlo, museli zakročit. A to ze svého postavení mohli docela dobře zařídit. Ale nemohlo by se to ani tehdy podařit, kdyby je nepodporovalo tolik obyčejných, slušných a poctivých lidí, kteří byli nezlomně přesvědčeni, že horší už to být stejně nemůže. A na tento názor měli naši předkové po válce rozhodně větší morální právo, že my dnes. Přesto jednali chybně a tragické důsledky se dostavily téměř okamžitě. A je tomu tak vždy, když jsme přesvědčeni, že si vlastní budoucnost můžeme vykoupit na úkor druhých. Vůbec nepodezřívám pana Popelku a jeho druhy, že by se nechali inspirovat únorovými událostmi z roku 1948.

Chci jen ilustrovat neodbytný sklon lidské mysli neustále vyhledávat nějaká jednoduchá řešení. Přestaňme konečně na něco takového spoléhat. K ničemu nevedou. Komické ale je, že lidé na Holešovskou výzvu slyší možná právě proto, že je tak jednoduchá. Někdo jim jasně ukáže, kdo je jejich nepřítelem a proti komu se mají obrátit. Jde na mě hrůza. Tak jednoduše skutečné proměny určitě nedosáhneme. V žádném případě nikomu nebráním, aby vládě dal hlasitě najevo svou nespokojenost. Rozhodně je to lepší, než lhostejnost k veřejnému životu, kterou tolik lidí tak okázale projevuje. Naivita pana Slávka Popelka je ale nebetyčná a také mimořádně nebezpečná.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

AC napsal(a):

Tenhle paskvil se nedá číst!
17. 03. 2012 | 15:29

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Jak zbytečné, podobné kecy nesou znaky politické impotence a nedůvěryhodnosti.
17. 03. 2012 | 15:34

Pepa Řepa napsal(a):

Zrušil bych i policii, armádu a revizory v tramvaji.
To ještě Popelka zanedbal.
17. 03. 2012 | 15:44

Honza napsal(a):

to autor:

komentovat pana Popelku nebudu - mírně řečeno nevyzrálý člověk.
Smutné je, že jej krituzuje člověk = Vy a používá argumentů, že by nad nimi člověk zaplakal, ...

V jednom jste ale přece jenom měl pravdu - byť si pletete příčinu a důsledek : jednání a výsledky 20 - ti leté práce polistopadových politiků otevírá prostor pro nenávist, zlobu, hloupá - naivní řešení řešení.
17. 03. 2012 | 15:54

D. napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=EcKCNLxdtHc&feature=related
17. 03. 2012 | 15:56

TNT napsal(a):

Pane žáku, napište rovnu, že jste agentem a roztleskavačem současného shnilého režimu - lidem jako jste vy vláda mafiánů vyhovuje, váš text pouze odráží myšlenkovou plytkost sučasného establishmentu....bohužel, je vidět, že bez revoluce to nepůjde
17. 03. 2012 | 15:58

Juřička napsal(a):

Žáku, proč děláte Nečasovi a Kalouskovi užitečného idiota???
17. 03. 2012 | 16:03

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Za „zajímavější“ prohlášení než ta, která zazněla na VN, a která by si měla zasloužit pozornost, považuji například tato.
Autorem je Pavel Sikora člen Strany svobodných občanů a pracuje (pracoval) jako top manager skupiny Generali PPF.
http://www2.blisty.cz/art/62649.html
17. 03. 2012 | 16:07

dalimír napsal(a):

Mladí lidé by fakt měli více a ve větší počtu vyrazit do ulic ! Jde o jejich budoucnost ! Jak si ji nalajnují tak ji budou mít ! Šak už se i vyčasilo a do velikonoc by se mohlo ledcos zmáknout ! Hlavně ti čunasové vypasení ve vládě si musí uvědomit že tam jsou pro nás ! Jinak tahle jejich hra z lidmy brzy neslavně zkončí ! V Brně demonstrace ,paráda ,lidé byli bojovně nalanění ale bohužel zatím je to ještě pouhé mizivé procento populace ! Musí ještě dojít na střední třídu ,ti co mají maturity atd. aby nás bylo více nespokojených ! Příště jdu demonstrovat znovu do Brna ! Parádní atmosféra ! To by si měl každý mladý člověk vyzkoušet ! Musí ovšem vědět co chce ! Dl.
17. 03. 2012 | 16:07

Drzá zrzka napsal(a):

Čím je prádlo špinavější, tím hůř se pere.
Někdy je místo zkoumání nejvhodnějšího programu na automatické pračce lepší vzít do ruky prádlo, namočit, namydlit, pak použít valchu.
17. 03. 2012 | 16:11

modrý edvard napsal(a):

Pane Žák, máte pravdu. Láokoón ji měl taky.
17. 03. 2012 | 16:19

vono to je jedno, kdo to pise napsal(a):

To Drza Zrzka:

vyprat a pak povesit! Nezapominejte ;)
17. 03. 2012 | 16:21

Bořislav napsal(a):

Pánové, ale vždyť tu revoluci nemáte připravenou.
Koukněte na STB, měli ozvučení, vytištěné plakáty \Havel na Hrad v počtu kolem 17 milionů, aby to vyselo v každé vesnici, měli připravené zdůvodnění že to lidi dělají spontánně a ještě sehnali mrtvého Šmída.
..
Vy tady cintáte něco že by měla vláda odstoupit a nekráct - v čecháčkovsku a nekráct, a když socani mají na úterý připraveno hlasování o nedůvěře vládě, nejste připraveni se s nimi, s komanči a odbory spojit, aby s vámi vyšli na náměstí a na to úterý zajistit, že kdo bude hlasovat pro vládu, nemůže strachem na ulici.
.
Havel si zařídil, že pro něj hlasovalo 100 % komunistických poslanců, vy si to v úterý necházte podělat.
.
Asio si tom představujete jak HUrvínek
17. 03. 2012 | 16:23

Fialenka napsal(a):

Trojkoalice se už k demonstracím vyjádřila, že lidi usilují o změnu současné politiky, ale neřekli co dál. To že jakákoliv opozice nemá program pravice tvrdí stále dokola. Je to lež. Co dál se totiž ví, v ČR je plno chytrých a moudrých lidí, různé iniciativy mají program zveřejněný na internetu, a navíc máme v severní Evropě vzory.

Co dělat se ví, teď jde o to, aby se do vlády dostali lidi morálně, tj evolučně na vyspělejší úrovni. Vláda, ti co rozhodují, může být vyměněna ihned. Nejvíce práce totiž dělají jejich podřízení úředníci - tyto zkušené úředníky si chytří šéfové nechávají.
17. 03. 2012 | 16:28

Drzá zrzka napsal(a):

Vyprané prádlo pověsím klidně. :o)
17. 03. 2012 | 16:45

Analytik napsal(a):

Jestli chtěl autor svým blogem otrávit většinu čtenářů, tak uspěl.
Jestli to měla být propaganda na ochranu současného Hradu a vlády, tak je to pěkná bída!
Každý laik si spočítá, kdo tady dvacet let vládl - demokratické politické strany - a kolik nás to stálo: skoro dva biliony kaček.
Autor radí zkusit to demokraticky i nadále, tedy dalších dvacet let vlády "demokratické" mafie, další utahování opasků?

Když to vyšlo na Islandu, proč to nezkusit stejným způsobem i u nás?
Třeba i tou salámovou metodou Slávka Popelky. Svrhnout vládu a pak se uvidí. Máme dost odborníků, kterým lidé věří. A všeobecné referendum zajistí recyklaci nefunkčních politiků, takže další várka si dá pozor, aby neudělala stejné chyby.
Slávek Popelka je odborník na organizaci akcí, ale žádat po něm politické a sociální studie na úrovni diplomových prací může jen zlomyslný mediální pracovník, který tento nápad jistě neměl z vlastní hlavy!

Kdyby ČT skutečně chtěla divákům nabídnout zasvěcené informace o protivládních iniciativách, mohla pozvat pana Hördura Torfa, který by jistě rád poskytl informace z první ruky, jak svrhnout zločinnou vládu.
Jenže to by se asi nelíbilo naší ctěné vrchnosti, takže v ČT zafungovala autocenzura a volba padla na Slávka Popelku, který se to dozvěděl pár minut před začátkem pořadu. Čili záměr ČT, představit Holešovskou výzvu v tom nejhorším světle, se redaktorům skoro podařil.
Opravdu si tentokrát své koncesionářské poplatky zasloužili!
17. 03. 2012 | 17:01

xyzy napsal(a):

Vyděsila mě slova pana Popelky: Mě nepálí, jakým způsobem se věci u nás budou měnit.

Rozumím, že ne každý dokáže před kamerou mluvit srozumitelně a aby to mělo hlavu a patu, ale co je moc, to je moc. Facebookový uživatel Honzík Jan Maršálek vystoupení pana P. glosoval: „Věci SE doladí, lidé dosadí, lidé SE vymění... Kamaráde zlatej, nemám slov.“
17. 03. 2012 | 17:09

zajda8 napsal(a):

Bože, hlavně to zkusit. A co bude potom, to už je jedno. To je ta zodpovědnost?
17. 03. 2012 | 17:10

Luba napsal(a):

Jako nepravidelný vděčný divák Hyde Parku jsem si po pár minutách přenosu řekl: "Chudák Popelka!" A jelikož nejsem natolik perverzní, abych vydržel sledovat, jak se někdo veřejně ztrapňuje, raději jsem se věnoval něčemu jinému.

Pan Popelka vynaložil své usilí, jak věří, pro dobro všech. Ale aby svou energii vrhnul správným směrem, na to mu chybí znalosti a zkušenosti.
Naštvanost není program!
Destrukce a dekonstrukce také.

Naštěstí, "náš lid je dobrý", jak pravil strážmistr z Putimi, a tak nesnáší extrémy. Také není blbý ... takže hromadná podpora holešovákům nehrozí.

Vláda musí být svržena legálně - a k tomu musí přispět straníci, třeba z TOP-09, kteří dosud neztratili pud sebezáchovy.
Jinak půjdou "do kopru" i s VeVerkami.
17. 03. 2012 | 17:21

Alice napsal(a):

Pane Žáku, v lecčems s Vámi mohu souhlasit, ale to, že nemá p. Popelka nejmenší představu, jak postupovat, až "dosáhnou cíle" je nesmysl mu vytýkat. Za prvé, kdyby už měl všechno naplánováno, byl by lustrován a podezírán, že mu jde jen o moc, jak je u nás zvykem. Ale co je důležitější - v r. 1989 snad měl někdo představu? Možná tak Václav Klaus, těsně po listopadu, ten už určitě věděl, že bude premiérem a posléze prezidentem :-) Ale před tím? A jestli i někdo(z disentu, chartistů) měl, tak k čemu to bylo a jak jsme dopadli? Nakonec rychlý pád vlády už jsme tu taky měli a ta úřednická vláda měla větší renomé, než vláda před ní i po ní.
Jinak já sama nevím, co si o H.V. myslet, připadá mi nesmyslné chtít dělat politiku bez politických stran. Zatím nevím, že by to v některé kultivované zemi fungovalo. Ale pana Popelku docela chápu a beru ho, jako jednoho z lidí, kteří se dostali o kus dál, než jen k nadávání na internetu.
17. 03. 2012 | 17:21

veverka napsal(a):

Režisér Jiří Krejčík (94): Zbavme se strachu!

Režisér Jiří Krejčík, narozen 1918, autor filmu Vyšší princip promluvil na demonstraci za demisi vlády a přímou demokracii dne 15.3.2012.

http://www.blisty.cz/art/62695.html

PS: Popelku jako kontroverzní osobnost si samozřejmě ČT vybrala a vytáhla do Hydepark schválně,dobře se na něj útočí.Je to jako za standartní totality.
17. 03. 2012 | 17:24

KMirjam napsal(a):

Vynikající rozbor!!!
17. 03. 2012 | 17:24

zemedelec napsal(a):

Pane Žák.
Spíš Vy jste nepoučitelný.
Co už tady bylo hesel a výzev od stran,či že úpadek všeho.
Pro začátek je to velice dobré a že to jde proti tvrzení Klause,že jedině strany zajistí chod republiky a ne nějaké uskupení.Měl by jste se prvé řadě zamyslet,proč musí občané do ulic,proč takové výzvy.
17. 03. 2012 | 17:28

Alice napsal(a):

Analytik v 17.01

Když tak čtu ty články (na Týdnu: Protivládní prostest se drolí...), tak už mne napadlo, že je to cílené. Lidem se ve čtvrtek začalo zvedat trochu sebevědomí, tak šup, šup pěkně zpátky do otrávenosti a letargie. Uvidíme v pondělí, jestli to zabralo...
17. 03. 2012 | 17:29

Bořislav napsal(a):

Pánové, ale vždyť tu revoluci nemáte připravenou.
Koukněte na STB, měli ozvučení, vytištěné plakáty \Havel na Hrad v počtu kolem 17 milionů, aby to vyselo v každé vesnici, měli připravené zdůvodnění že to lidi dělají spontánně a ještě sehnali mrtvého Šmída.
..
Vy tady cintáte něco že by měla vláda odstoupit a nekráct - v čecháčkovsku a nekráct, a když socani mají na úterý připraveno hlasování o nedůvěře vládě, nejste připraveni se s nimi, s komanči a odbory spojit, aby s vámi vyšli na náměstí a na to úterý zajistit, že kdo bude hlasovat pro vládu, nemůže strachem na ulici.
.
Havel si zařídil, že pro něj hlasovalo 100 % komunistických poslanců, vy si to v úterý necházte podělat.
.
Asi si to představujete jak HUrvínek
17. 03. 2012 | 17:34

MJ napsal(a):

Výkon pana Takáče byl profesionální, pokud jeho úkolem byla manipulace. Už dlohou dobu jsem neviděl nic tak hrozného, z jeho vystoupení čišela ironie a arogance. O panu Popelkovi nevím nic, z jeho vystoupení bylo vidět, že není zvyklý hovořit a formulovat myšlenky před televizními kamerami, zejména v první polovině pořadu, ve druhé části to bylo výrazně lepší. I proto získal více kladných než záporných hodnocení, a to se každému nepodařilo. A že je třeba vládu i prezidenta změnit, o tom jsem přesvědčen.
17. 03. 2012 | 17:36

Občan této země napsal(a):

Moc se mi líbí, jak se smějete, že to vede nějakej taxikář či co. jak není schopný mluvit a jak to nemá promyšlené. No nemá, tak se můžete zapojit vy všichni, co tomu rozumíte lépe, jste rození řečníci a filozofové a máte nachystáno vše od nové ústavy po prohlášení nové vlády.
Kritizovat někoho je strašně jednoduché, ale zamyslet se proč dostal taxikář 10 000 lidí do ulice, jaká asi musí být frustrace mezi lidem a že kdyby se našel někdo schopnější, tak bez problémů dostane na náměstí 100 000 lidí - to je asi moc náročné, že?
Blogy různých Žáků a Křečků jasně ukazují, že nic nedělat, kritizovat snahy ostatních, lebedit si ve své inteligenci a povýšenosti a nehnout pro změnu prstem - to je cesta do pekel. To je to, co drží ty kriminálníky, mafiány, defraudanty a korupčníky u moci. Bez "užitečných idiotů" By tento systém padl.
17. 03. 2012 | 17:50

Luba napsal(a):

Obávám se,
že po zasloužené prohře ODS nastane nezasloužené vítězství ČSSD.
Všehoschopné nahradí neschopní ... neschopné všehoschopní ... jak to je v Rusku
s mocipány:
Vlasatý ... plešatý ... vlasatý ... plešatý ...
Mikuláš ... Lenin ... Stalin ... Chruščov ... Brežněv, ... Putin ... Medveděv ...
17. 03. 2012 | 17:52

Honza napsal(a):

Z diskuze na Idnes.cz:

"Takhle zmateně začínaly všechny revoluce.
Napočátku jsou chaotické akce bez jakéhokoli uceleného programu. Pak příjdou i násilnosti a nakonec se objeví motivovaná skupina, která sebere moc ležící na ulici. A na samém začátku toho všeho je pohrdání vlastními občany vládnoucí elitou. Račte si nastudovat dějiny. "
17. 03. 2012 | 18:05

xyzy napsal(a):

a tohle víte???

"Protivládní demonstraci, která se má konat na pražském Václavském náměstí, nesvolala Holešovská výzva. Její představitelé to oznámili na svém webu. Zároveň se distancovali od iniciativy Skutečná demokracie (SKDE), jejíž členem je kontroverzní pražský taxikář Zdeněk Ponert.

Podle Holešovské výzvy SKDE porušila pravidla hnutí a navíc při jedné z pražských demonstrací vyvolala násilný incident před budovou České televize. Holešovská výzva organizovala ve čtvrtek a v pátek protivládní protesty, kterých se zúčastnily tisíce lidí.

Iniciativa zcela porušila veškerá demokratická pravidla svévolnou změnou obsahu protestu a webu Národní rady, jehož byla pouze správcem. Vrcholem byl násilný incident před ČT v Praze," píše se na internetových stránkách Holešovské výzvy. Její představitelé také uvedli, že SKDE už není součástí jejich hnutí."

(uvedly LN, 17. března 2012 13:46)

http://www.lidovky.cz/protivladni-protest-holesovska-vyzva-se-distancuje-od-skutecne-demokracie-17c-/ln_domov.asp?c=A120317_140202_ln_domov_sk
17. 03. 2012 | 17:17
17. 03. 2012 | 18:18

Puck napsal(a):

Popelkova bezradnost, co pak, až se podaří první promyšlené kroky, bije do očí. Problém se stranami není bagatelní. Komunisté, kterých je pořád ještě dost, nemají určující vliv na vrcholovou politiku .
Jinak jsou naše strany jen skupinky lidí, a z těch skupinek jen několik osob rozhoduje o osudu státu. O jaké lidi se jedná ?
Když vezmeme výsledky hodnocení občanů, vidíme zajímavou skutečnost. Nejlépe hodnotí politiky na nejnižších úrovních - obec, město. ( až 51% spokojených občanů ), a dále to klesá ( práce krajů 32 %), a nakonec zoufalých 16 % vláda.
O čem to svědčí ?
O tom, že se do zastupitelstev dostanou slušní a odpovědní lidé, ale ti nemají šanci dostat se výše. A také, že ve stranách se vytvořily skupiny, které je ovládají shora, a ty schopnější a slušnější mezi sebe nepusí, mohli by být nebezpeční. Ve stranách už nefunguje výběr podle schopností, ale podle toho, kdo s kým a za kolik, případně za jaké jiné prebendy.
Úroveň stranických aparátů je jednoznačně sestupná. Pověst, jakou strany mají, také žádné nové schopné a slušné lidi nepřiláká. Zas jen prospěcháře, egoisty, hraboše,...
Neznám způsob, jak něco změnit a nedivím se nikomu, kdo ho hledá. Že je nebezpečný ? Za to hledač nemůže, tu odpovědnost má někdo jiný, myslím si, že vládnoucí demokraté. :-)
17. 03. 2012 | 18:19

xyzy napsal(a):

Byla reakce na OBČANA.
17. 03. 2012 | 18:20

xyzy napsal(a):

a tohle víte??? --- pro OBČANA
17. 03. 2012 | 18:22

Luba napsal(a):

Pokud Nečasova vláda
zajistí dostatek hajzlpapíru a vložek, a pokud nezačne, ve spolupráci s Jeho Eminencí Dukou, upalovat nedostatečně modré kacíře, k revoluci nedojde.
17. 03. 2012 | 18:24

sem tam člověk napsal(a):

Ať jsou volby povinné, tak jako sčítání lidu. Některé západní státy mají v zákoně povinné volby (Belgie a jiné...). Přece není možné, aby 60% lidí podepsalo "bianco šek" - vládnoucí garnituře...:(((
17. 03. 2012 | 18:26

Občan této země napsal(a):

Ke studiu:

https://www.youtube.com/watch?v=OAdXxE_uHlg
https://www.youtube.com/watch?v=47_e9la-miU&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=ctOtAaBo8NU&feature=related

Ono to souvisí s tím, co se děje ve společnosti
17. 03. 2012 | 18:37

exdiskutér napsal(a):

autor: špatně. Vůbec nejste schopen postihnout, co se kolem vás děje. Vůbec nechápete gigantickou nas...anost lidí. Zřejmě se vás nedotkla. Proto raději nepište.
17. 03. 2012 | 18:54

Milda napsal(a):

Opozice pana autora Žáka proti občanské iniciativě, ať už se jmenuje Holešovská výzva, či jak, je TRAPNĚ JEDNODUCHÁ a pravicově přímočará, jako ostatně všechny pravicové recepty na nevolební guláš, kdy dělají z obyčejných lidí blbce (pan Stejskal promine) a zdůrazňují naproti tomu osvícený rozum vyvolených. Ano, vyvolených demokraticky, namítne kde-kdo. Jednou za 4 roky a šmitec. A dál nám do toho nemluvte - že ?
Připadá mi to jako na sklonku 8O. let, kdy V.Havel vystupoval proti komunistickému vedení "na věčné časy" a byl neustále cenzorními pisálky Rudého Práva peskován, co že si to dovoluje, a před občany této země kriminalizován. Toto je, s dovolením, obdoba.
17. 03. 2012 | 19:01

http napsal(a):

Pane autore,
z Vašeho příspěvku čiší obrovská předpodělanost a troufám si odhadovat, že Váš život se ubírá jen cestami vydlážděnými stoprocentní jistotou a nic než jistotou. Nedejbože nějaká nejistota či náznak nezdaru. Hlavně zaprděnost, teplíčko a disciplína.
V pořadu Hydepark obdivuji pana Popelku i za to, že se nechal přemluvit a riskoval vystoupení v ČTV, i když toto vystoupení nemělo sloužit v režii České televizi k podpoře holešovské výzvy, ale k její dehonestaci. Ač pan Daniel Takáč je profesionál, tak zde posloužil politickému farizejství. Je zvláštní jaké ticho nastalo ve sdělovacích mediích po demonstracích 15.3. a jak selhala základní matematika při určení počtu účastníků. Bohužel toto vše Vás vede k jedinému "správnému závěru", že je třeba držet hubu a krok, něco na způsob Mnichova.
17. 03. 2012 | 19:01

jarpor napsal(a):

Pan Žáku,
s mnohým Vaším psaným by se dalo polemizovat, leč s celkovým vyzněním Vašeho textu, tedy Váš pohled na Holešovskou výzvu, sdílím...

Jako by nestačio jedno vystřízlivění z naivního očekávání slibů "Veverek",
jako by nestačila léty prověřená skutečnost, že nasranost není program,
jako by nestačila zkušenost, že snadné je být PROTI něčemu, ale už daleko složitější je vystoupit a zasadit se PRO něco.

Zajímalo by mne, kolik z těch "vedoucích představitelů" Holešovské výzvy, kolik z těch lidí z různých občanských iniciati jež "sdružuje", kolik se jich zapojilo na místní úrovni do nápravy věcí veřejných... ne slovy a nasraností, ale prací, účastněním se alespoň zájmem o rozhodování o věcech veřejných na místní úrovni, když ne zapojením se do místních samospráv.. když se pan Popelka tolikrát zmiňoval, jak se na Místní úrovni" znají a ví, kdo je kdo... než se rozhodli pro to, čeho jsme svědky...
Jaké zkušenosti měli a zažili, při pokusu napravit nepravosti kolem sebe, než došli k poznání, že jediná cesta k nápravě je demise a abdikace, zlikvidování politických stran, než došli k poznání, že ono SE to pak vyřeší, ono SE to udělá...
O tom jsem nikde nenašel ani zmínky v "dokumentech" HV... ani v řeči pana Popelky.
A to stejné by mně zajímalo i u více či méně nadšených sympatizantům "jednoduchých řešení" podle HV...

Dnes byl nádherný den. Užil jsem si jej prací po zimním čase na vlastním i na kamarádově, který pomoc potřebuje... Proto se omlouvám, ale na repliky, předpokládám spíše nesouhlasné, proti mému názoru, reagovat nehodlám... Nebudu si kazit večer...
Těm, s mým pohledem souzněnícím, za případnou souhlasnou zmínku předem děkuji.

Hezký večer
17. 03. 2012 | 19:02

ZM napsal(a):

Co se týká Holešovské výzvy, viděl jsem jen plakátky, na kterých bylo uvedeno, že se koná 15.3.demonstrace proti vládě.
Tato a podobné akce jsou založeny na předpokladu, že nepoctiví a vypočítaví lidi jsou jen na úřadu vlády a na ministerstvech a že po jejich odchodu z příslušných pozic by byl stát veden někým lepším. To je ale omyl. Dostatečně poctivých lidí je v tomto státě příliš málo. Těžko to vyčíslit v procentech, ale jen pro představu, není to dle mého názoru více jak 10 %. Znám z vlastní zkušenosti i z vyprávění druhých hodně případů, kdy se lidi okradli navzájem, i v rodinách. Takže pochybuju, že i kdyby teoreticky došlo k odstoupení vlády, že by se situace změnila až nějak příliš radikálně. Dovedu si představit, jak by mnozí lidi, který znám osobně v příslušných pozicích "hrabali". A pochybuju, že to jsou samé vyjímky. Samozřejmě je pravda, že současná vláda je z těch horších, ale nějakou vládu ten stát prostě mít musí, jinak by nastal ještě větší chaos. Jsem smířenej s tím, že nějaká výrazně lepší alternativa není. Určitě ne ČSSD. Ti žádnou pořádnou koncepci nemají, kromě zadlužování. A pokud by byli ještě k tomu závislí na podpoře koministů-těch z KSČ(M), tak to je způsob, jak realizovat řecký "scénář".
17. 03. 2012 | 19:04

Elév napsal(a):

My dřeme jako koně, a vy si jdete do ulic.

Jak jednoduché, my jsme prošustrovali a vám zvedneme DPH.

Jak jednoduché, ukázat jim /ulici/ nepřítele, ale pane Žáku, kdo je vaším nepřítelem - není to ta ulice a strach z ní ...?
17. 03. 2012 | 19:05

jarda napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=f0uh4Bw47Jg
17. 03. 2012 | 19:07

Václav Pokorný napsal(a):

Myslím , že Občan této země to napsal přesně. Má podle mně pravdu. Tito lidé, jako např. pan Popelka, nesou svou kůži na pranýř a nemůžou očekávat, že je někdo bude vítat, a taky na to nečekají. Mají ale odvahu a svůj postoj obhajují jak umějí. Ano, neumějí se vyjadřovat jako profesionální lháři, kteří jsou momentálně u vesla. Na rozdíl od těch chcípáčků novinářů vyslovují skutečné obavy o stav většiny občanů tohoto státu a vůbec státu jako takového, který tahle ( nejenom ale ta, která nyní vládne) grupa likviduje. Holešovská výzva má řadu nedostatků, skoro bych řekl nesmyslů, nicméně ve své podstatě( např.odvolání presidenta, demisi vlády, předčasné volby) má opodstatnění. Podle mého nemají pravdu ti, kteří tvrdí, že opozice neví jak postupovat po případném svržení vládní kamarily. Ten postup je přece popsán v ústavě i v zákonech. Vypadá to, že vládnoucí parta si sama přeje, aby jí lidé vyházeli z oken.
17. 03. 2012 | 19:20

Kanalnik napsal(a):

naprosto brilantni, hluboky a jednoduse pochopitelny clanek, autorovi timto dekuji

beze zmeny samotnych lidi ve spolecnosti se nic nezmeni ani v nizsich ci ve vyssich patrech politiky, to je skutecne naivni predstava; pokud by tu bylo dostatek aktivnich a moralne bezuhonnych lidi, staci vstoupit houfne do nynejsich stran ci zalozit stranu novou a dokazat tak, ze to jde i jinak, nez jak nam ukazuje nynejsi politicka reprezentace
17. 03. 2012 | 19:46

Naštvaný napsal(a):

"kteří byli nezlomně přesvědčeni, že horší už to být stejně nemůže." To je mimořádně důležitá poznámka, a tu, autore, denně před veřejností vypichujte!!!
17. 03. 2012 | 19:55

TNT napsal(a):

Pan Žáček zřejmě chce, aby lidé odvolili a pak po 4 roky drželi ústa - to je sen každého politika, ale demokracie je jiná, lid těď 20 let mlčel, ale začíná se hlásit o slovo, elity selhaly - kradou stejně jako ty předlistopadové - je čas na přímou demokracii
17. 03. 2012 | 19:57

Kanalnik napsal(a):

Jinak bych se chtel oponentu pana Zaka zeptat, kde chteji vzit ty dobre, odpovedne, aktivni a charakterni lidi?

Ono to neni tak, ze existuje plno moralnich a slusnych lidi, a protoze hrstka neradu si ted uzurpuje moc, nemohou se chopit prace a tuto zemi odpovedne vest. Je to presne naopak: Existuje jen malinka hrstka skutecnych moralnich, slusnych a aktivnich lidi a zbytek - masivni vetsina - ma ohebnou pater a neciti odpovednost za svoje jednani ci pasivitu.

Jinak by totiz poslednich 22 let (co 22, klidne 44) nevypadalo tak, jak vypadalo a vypada.

Korenem soucasneho stavu je spolecnost (vetsina) ne nejaka hrstka politiku (kteri se z te vetsiny rekrutuji).
17. 03. 2012 | 20:03

TNT napsal(a):

to Kanálník: Právě Holešovská výzva je důkazem, že se lidé začínají měnit, začíná se tvořit občanská společnost jako na Západě, a ta je potřeba v každé demokratické společnosti. Popelka neumí mluvit, no a co? Havel byl také kulisák, slyšel jsem jeho názory a viděl na videu z 60. let - byl to koktající-ráčkující jelimánek, ale byl první, který se pokoušel o probrání společnosti, pak se vypracoval. Popelka nemusí být vůbec důležitý, je to první člověk, který se opravdu snaží rozhýbat občanskou společnost v ČR - ostatní, včetně Havla, o ní jenom mluvili, ale nikdy nic neudělali pro její rozvinutí - v USA, Německu v Británii je právě silná občanská společnost a dochází tam k tomu, že politik - který se byť jen minimálně proviní - tak sám od sebe odstoupí! Jak je to možné? Občanská společnost ho k tomu donutí, u nás zatím lidé pouze brblají u piva. Teď to snad bude jiné, jinak se z marasmu nikdy nevyhrabem!!
17. 03. 2012 | 20:04

Vilím napsal(a):

to Kanalník: Ano, většina společnosti je pasivní a současný stav ji vyhovuje - to jsou pozůstatky komunismu, mladí si to začínají uvědomovat, viz. kvas na vysokých školách, lidé se začínají více zajímat o korupci, ve volbách se konečně naučili kroužkovat - čím více se lidé zapojí do politiky, do občanského procesu, tím se politika samovolně očistí - na Západě by prostě takový Vondra ve své funkci nevydržel ani hodinu, byl by odvolán a souzen - v Británii odstoupil ministr, protože platil svého šoféra hotově, a ne přes bankovní účet - dovedete si to představit u nás??? Já vidím Holešovskou výzvu pozitivně, jako krok správným směrem - k občanské společnosti. Je mi to sympatičtější než přístup pana Žáka, který hájí zabetonovaný a mafiánský systém - čiší z toho ten odpudivý klid na práci z dob normalizace, ať si politici dělají co chtějí, občan je jen dobrý na házení hlasovacích lístků a pak má 4 roky držet ústa
17. 03. 2012 | 20:12

Sid napsal(a):

Papaláši se vždycky báli hlasu ulice - za každého režimu - to se nikdy nezmění:)), ale každý režim potřebuje kritiku - jinak se stává totalitou!!
17. 03. 2012 | 20:15

Viola napsal(a):

Je to alanogie k Občanskému foru, může opět nastat nové rozdávání karet.
17. 03. 2012 | 20:27

zk napsal(a):

Zdá se mi, že většina diskutujících text pana Žáka nepochopila: on nehájí současnou vládu, ale upozorňuje, že samotná rozhořčenost a moralizování nestačí. A není pravda, že Holešovická výzva je prvním projevem nějaké občanské aktivity, už delší dobu tady působí například iniciativa ProAlt, v níž se angažuje řada velice vzdělaných lidí a která současné problémy dokáže analyzovat na poněkud hlubší úrovni (doufám, že právě tohle není příčinou její zatím menší popularity).
17. 03. 2012 | 20:32

Kanalnik napsal(a):

TNT & Vilim - ano, klicem je obcanska spolecnost, s tim souhlasim, a kez by se pomalu situace vyvijela timto smerem

Pan Zak dle meho nazoru nehaji mafiansky system, ale demokracii, ktera se podle not pana Popelky muze lehce vytratit, pokud nastane nezorganizovana a anarchicka revolucni vlna - tak se totiz k moci zase dostanou lide s ohebnou pateri.

Jak to? No protoze jich je v teto zemi 90%.

Silna demokraticka obcanska spolecnost je zalozena na odpovednych, aktivnich a ve skrze slusnych lidech se silnou pateri - a to je problem CR, ze takovych lidi je malo; je to na kazdem z nas, ne o jednoduchych heslech, je to beh na dlouhou trat, ne otazka revoluce ci nahlych zlomu. Snad se to ted pomalu meni.

Ze k nejakemu zlomu/revoluci nedojde nemohu vyloucit, ale je odsouzen k nezdaru prave z tech duvodu, ktere jsem vyse popsal (ve spolecnosti neni dostatek vnitrne silnych a odpovednych lidi, par jedincu to nezachrani).
17. 03. 2012 | 20:37

PK napsal(a):

Podle mne je třeba znárodnit a dostat pod přísnou kontrolu banky.Tam je problém č. 1.
17. 03. 2012 | 20:40

Pavel napsal(a):

Ano, motto současné situace je: rodí se občanská společnost.Lidé,hlavně pod tlakem zhoršující se ekonomické situace,ale i zhnuseni z představy, jak je na všech ůrovních státní správy státní majetek rozkrádán,konečně zase vstupují na politickou scénu ze zdola.Vznikají spontánní hnutí,fondy proti korupci, snahy o vznik nových politických subjektů.Naše spící společnost se po dlouhém oblbnutí a po mejdanu beskrupulozních individuí zase probírá k životu.Jen tímto způsobem a zapojením co největšího počtu lidí se vytvoří takový tlak,že tito bezskrupulozní individua nebudou moci své činnosti dále provozovat a budou dobrovolně či nedobrovolně odcházet.Dokonce se tak už v ojedinělých případech i děje.
Vytvářejte místní skupiny na sociálních sítích, které budou kontrolovat místní politiky,krajské politiky i ty úplně nahoře. Zveřejňujte vše co, o nich víte špatného. To je naše právo. Organizujte akce u jejich domů,vytvářejte tlak na jejich okolí,ale chvalte a podporujte ty dobré.
17. 03. 2012 | 20:41

xyzy napsal(a):

Co vy na to?
AKTUALITA na webu NR:

Prohlašují, že se "pro naprosté selhání a nevěrohodnost výroků pana Popelky se Národní Rada od něj distancuje a zároveň žádá skupinu Holešovská výzva, která je v NR přítomna jako samostatný subjekt, aby si zvolila nové vedení... "
17. 03. 2012 | 20:49

Analytik napsal(a):

Rozesmálo mě pár bláhových názorů, že kdyby poctiví lidé vstoupili do současných politických stran, řádně platili členské příspěvky a intenzivně pracovali, něco se zlepší!
Blázínkové, víte vůbec, jak politické strany fungují? Co jsou to stranické sekretariáty a kdo jsou jejich členové. A co hlava této mafiánské rodiny, které se tu říká politická strana, provede se členy, kteří nefungují podle zavedených pravidel?
Tento stát zachrání před žebráckou holí jen vzpoura lidu! Možná bychom mohli oživit užitečný vynález našich předků - defenestraci.
17. 03. 2012 | 20:49

Arnie napsal(a):

Pana Popelku jsem v Hyde Parku sledoval také. Rád bych mu fandil, ale to byl trapas.
Pan Žák má pravdu.
Tohle vyšumí asi rychle. Bohužel. Vláda to vycítí, že není čeho se bát.
Hnutí vedené oprávněným roztrpčením a nespokojeností, bohužel s velkou naivitou, bez fundovaných účastníků.
Je nepochopitelné, proč za takovéto situace není výrazně aktivnější opozice se Sociální demokracií.
Celková nespokojenost je výrazná, ale pan Popelka a spol, včetně Holešovské výzvy to nakonec v podstatě tlumí.
17. 03. 2012 | 20:54

JC napsal(a):

Jak jednoduché,

Parta frustrátů s pražským takxikářen v čele/ mu he he, jestlipak má zaplacené daně ?/ chce organizovat národ a neumí zorganizovat sama sebe.

Co k tomu dodat, opravdu zbytečný blog.
17. 03. 2012 | 21:10

katalyzátor napsal(a):

Pan Žák to napsal správně. Chce to evoluci nikoliv revoluci. A je potřeba rozlišovat nikoliv zevšeobecňovat. Jenomže s tímto pronárodem neschopným si udělat jasno to bohužel nejde. Jak říkám, dát Čechům svobodu a moc si vládnout je jako dát dítěti břitvu na hraní.
17. 03. 2012 | 21:15

sedlak napsal(a):

pane autore, na ta náměstí přišla řada lidí, kteří měli potřebu vyjádřit svoji nespokojenost, mě osobně to bylo sympatičtější než akce odborářů o jejichž pohlavárech si myslím své (historie už ukázala, že odborářský papaláš je dobře placený "džob") ačkoliv nesouhlasím s celým zněním HV, obsahuje jisté body, které se kamsi ztrácí v tomhle "mediálním kolotoči, soustředěném pouze na koktání pana Popelky (dle mého soudu je to účel), dávám tedy odkaz na (alespoň doufám platné) znění oné HV http://holesovskavyzva.zacit.cz/ ...už i "čistý" Babák od "čistých" veverek si přisazuje, že HV ohrožuje demokracii, a kterou demokracii, tu co třeba na NSZ představuje Rampula nebo tu kterou představu Zeman? a co znění chystaných církevní restitucí, co si mám jako občan myslet o příchylnosti kardinála Duky ke Klausovi? když vím, že minulý návrh chtěl vracet o církvím, které v 48 u nás ani neexistovaly, co podpis ACTA, ke které se vyjádřili i LBH, že může zvednout zisky farmakologickcýh firem a ohrozit prodej a cenu generik http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/aktuality/2012/lekari-bez-hranic-nesouhlasi-s-acta.php....... zmiňovat se o dříve medialozaných kauzách asi nemá cenu se zmiňovat ;-(, jistě "kočírovat" stát není nic jednoduchého, ale ten kdo ho kočíruje nemůže očekávat od lidí, že bude jenom mlčet a souhlasit, zvlášť, když jeho vedoucí "eseročko" plýtvá a nemá stejný metr na lidi, promiňte pane autore, věnoval byste takto obsáhlý text také třeba tématu "financování" politikých stran jejich zisky a náklady, kolik stojí provoz takové politické strany?, myslím, že řadu lidí by to zajímalo mnohem víc, než kopat do pana Popelky a podsouvat lidem, že se jim líbí jednoduchá řešení, máme snad zanechat svých občanských povolání a vstoupit do politiky? mám snad kvůli zkaženému masu v jednom obchodě začít chovat drůbež? vystudovat zubařinu, když mi zubař vytrhne špatný zub?
17. 03. 2012 | 21:18

Vogel napsal(a):

Pane Žák přestaňte kritizovat, ujměte se velení a dejte tomu řád. Pak si Vás budeme vážit, ale do té doby jste jen žvanil jako všichni co nemají špetku odvahy se ozvat. Od Popelky to nebylo šťastné rozhodnutí jít do HP, protože nebyl připraven a moderátor jej klasicky popravil. Tlačil na něj tak, až nebyl schopen nejen myslet ale i mluvit. Vy byste možná v jeho siruaci dopadl úplně stejně, jemom se to bojíte přiznat !
17. 03. 2012 | 21:22

Franta napsal(a):

Autor článku sám žádné řešení současné situace nemá a tak zde pouze působí jako uspavač hadů.
Komunisté vždy v obdobných situacích prohlašovaly:Stát se ocitl v hrdelním nebezpečí .Protivládní protest je běžný projev demokracie. Viz Francie,Německo,Ukrajina atd.
17. 03. 2012 | 21:36

Sladký napsal(a):

JC Smějete se. Dobrá. Dovolte, abych vám připomněl jednu dávnou lidovou moudrost.KDO SE SMĚJE NAPOSLED, TEN SE SMĚJE NEJLÉPE.
17. 03. 2012 | 21:38

Ostrava napsal(a):

Tady to nekompromitovál Ponert ani Popelka a mělo to ůroveň .
https://www.youtube.com/watch?v=8auz3WtNA3Q
17. 03. 2012 | 21:41

socan68 napsal(a):

Referenda u nás jsou naprostý nesmysl. Něco jiného je Švýcarsko, kde má referendum dlouhou a zakořeněnou tradici. Tam, kde je parlamentní demokracie, jako u nás, je přímá demokracie nesmysl. To samé platí o přímé volbě prezidenta. Navíc je veliký rozdíl mezi inteligencí lidí ve Švýcarsku a u nás. Je vám snad jasné, jak by u nás dopadlo podobné referendum. Švýcaři prokázali, že uvažují mozkem, na rozdíl od odborů. Ovšem nízkou míru inteligence předvádějí odbory všude, zejména u nás a v Řecku.
17. 03. 2012 | 21:43

lurker napsal(a):

Popelka - charakteristika viz
"Jako chlapec jsem prožil zkušenost, která mi ukázala propojenost všeho ve vesmíru i skutečnost, že život má vyšší smysl. Tehdy jsem ztratil strach ze smrti, takže mne pak ani Státní bezpečnost nemohla zastrašit. Když estébáci zjistili, že na mne neplatí vyhrůžky, zkoušeli mne koupit, a když ani to nezabralo, rezignovaně mi řekli, že mi zařídí pas a dovezou mne na západní hranici, ať už prý ode mne mají pokoj. Ale i to jsem odmítl," dokresluje svou cestu opozicí Slávek, kterého nakonec odsoudili k osmiměsíčnímu trestu.

Zdroj: http://brno.idnes.cz/slavek-popelka-samorost-vezneny-kvuli-letakum-fr0-/Brno-zpravy.aspx?c=A091110_1286912_brno_trr
17. 03. 2012 | 21:52

Sladký napsal(a):

Socan- veliký rozdíl mezi inteligencí lidí u nás a ve Švýcarsku? Víte o tom, že píšete naprosté nesmysly?
17. 03. 2012 | 21:53

ostrava napsal(a):

Ják může chtít někdo něco změnit a přitom útočit na levicové strany ták jako Popelka ? Možná ho tám v té H:V: převálcujou jiní .
17. 03. 2012 | 21:54

Glosator napsal(a):

Zajímalo by mě, kolik lidí by bylo ochotno obětovat třeba i část své životní úrovně za to, aby viděli nejprofláknutější tuneláře viset na lucernách. Prostě proto, aby na ty svině konečně došlo!!!
A autor nemá pravdu. Pokud bychom našli někoho, jako byl v Turecku Kemal Ataturk, mohli bychom mu vyčistění současného Augiášova chléva klidně svěřit. KARDINÁLNÍ OTÁZKOU ovšem je, kde ho vzít.
17. 03. 2012 | 22:15

Kanalnik napsal(a):

Analytik - a co pak?
17. 03. 2012 | 22:22

SuP napsal(a):

Sladký -
Mezi tebou by žádnej rozdíl nebyl. Ať tam, nebo tady. Furt stejnej.
17. 03. 2012 | 22:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 03. 2012 | 22:44

fler napsal(a):

Ale pro mě je to právě tak, že pan Popelka je pro mě důvěryhodný. Nevadí, že neumí pružně reagovat a odpovídat, také bych se v televizi necítila nejlépe. není to prostě kovaný politik, protřelý, všemi mastmi mazaný, vyumělkovaný a s perfektní vizáži, tak, jak je přece všichni už moc dobře známe. Kecají a kecají, utahují nám opasky a kradou jak straky. Takže chceme změnu a nebojím se žádných jednoduchých řešení, ty jsou vždy srozumitelná, není tu žádná divočina a lidé vědí, kdo už tady řádí příliš dlouho a beztrestně. Takže, pane Popelko, nedejte se a nevzdejte to, ono to půjde.
17. 03. 2012 | 22:47

JC napsal(a):

Glosator ,
Kolik jste v životě zabil lidí ?
17. 03. 2012 | 23:19

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva k násilí vyzývající příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 03. 2012 | 23:29

Almo G napsal(a):

Druhý Hrbáček. Zajímalo by mě, jestli v ČRo pracují i ne-agenti BIS.
17. 03. 2012 | 23:42

pro představu s počty uváděnými médii napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=z5esT21RPP8&feature=related
17. 03. 2012 | 23:45

Platan napsal(a):

Samozřejmě, že je Holešovská výzva poněkud naivní lidovou aktivitou. Přesto ji ale považuji za smysluplnější, než impotentní "filozofické" keci.

"V žádném případě nikomu nebráním, aby vládě dal hlasitě najevo svou nespokojenost."

No, on vás, autore, také asi nikdo nebude žádat o povolení...
17. 03. 2012 | 23:45

jíra napsal(a):

Pane Žáku, chápu, že vás taková výzva zneklidňuje. Je to nový aspekt. Politické strany to asi může brzy zneklidňovat mnohem víc. Kvůli politice ale asi ne...

Mají lidé zůstat jen při těch tykadlech? A nechat se za to trestně právně stíhat?

Strašíte lidi komunismem. Víte, že pan Popelka byl za minulého režimu vězněn jako disident? Říká vám něco slovo "bolševismus"? Jaltská konference? Nebo KGB? Stalin? Brežněv? Cizí tanky za humny našich měst? Vidíte to dnes někde?

Vám současná situace a její špatná tendence nevadí? Aha, vám vadí jedna popelka...
Jestli nás smetou nějaké bouře, pak spíš kvůli odkládání věcí s vyhrocením situace.
Kvůli lidem, kteří takový nesebezáchovný vyčkávací postoj podporují.
Zatím nevíte, co chcete, ale už dopředu bušíte na poplach, když někdo cosi hledá.

To nemění nic na tom, že veřejné dluhy vytrvale narůstají.
A brzy se mají začít splácet dluhopisy.
Hrozí zastavení proplácení evropských fondů, zatím je vše pozastaveno do července.
Země míří z dvojité krize do dlouhodobé stagnace.
Vyšetřování kauz je zastavováno státními zástupci, jako by se nic nestalo.
A zaplatit to mají občané přes takzvané "reformy".
Domácí rozpočty jsou přiškrceny škrty, dalšími daněmi a rostoucími poplatky.
Na 5-6 miliónů lidí schopných obživy bylo loni cca 1 milión exekucí, tj. letos 1,5.
Jak si asi žijí při tom všem utahování šroubů lidé v nižších příjmových skupinách, lidé ne vlastní vinou odkázaní na sociální dávky třeba jako invalidé, lidé kteří přišli o práci ale nová není, lidé kteří vyšli školu a jsou rádi seženou-li aspoň dočasnou brigádu?
Atd.
Je to tu už na palici.
Myslíte, že je to útěšný pohled, vnímat ty kauzy a nemoci nic dělat?
Muset čekat až na volby, které stejně nikdy nic nenapravily?

Jak to, že nevoláte po tom, ať už tohle skončí?
Ať se slušní lidé více spojí?
A které slušné lid jste spojil vy, když se cítíte oprávněn ho takto soudit?
Kolika lidem jste pomohl procitnout k mravnosti, když vidíte její nedostatek?
A jaké vidíte šance, že mravnost bude aktivní lidi zajímat, když vítězí nemravnost?

Copak nevíte, že to hlavní, oč usiluje, je právě institut občanského referenda?
A proti tomu v zásadě také nejste.

Lze si tu uspořádat poměry konečně nějak smysluplněji, perspektivněji?
Bez možnosti referenda to tady asi samo od sebe nepůjde.
V místě, kde žijí, mají lidé věci více pod dohledem a tam to funguje mnohde dobře.
Ale na úrovni státu zatím takový občanský dohled není. Interpelace toho moc neřeší.
Nelámal bych však ještě úplně hůl nad politickými stranami, něco do sebe mají.
Ovšem je potřeba je odstřihnout od korupce, od manipulace úřednictvem, od kmotrů.
Kapři si však ten rybník ne a ne vypustit. A akvárium se tváří, že je vše v pohodě.
Obohatit politiku o určitý aspekt přímé demokracie je dobrý cíl.
A nějak to vzájemně vyvážit.
Kdo chce, ten může. Už chybí jen to "chtít".
Zatím se prosazovalo především "chtít mít" a spousta lží kolem.
Moc tu už chybí v politice aspekt "skutečně žít v pravdě a lásce".
Ať již slušnost lidi spojuje.

Hezký den
18. 03. 2012 | 00:26

sedlak napsal(a):

pro představu s počty uváděnými médii 23:45 díky, i komentáře lidí pod videem jsou dost výstižné.....mě štve, že se odpoutává pozornost směrem "koktající Popelka", jistě mohl nasadit masku "ale pane redaktore, to je špatně položená otázka, či no comment" jenže to by se spíš přiblížil k profesionálním "zástupcům" národa s PR za zády ;-(
18. 03. 2012 | 00:28

sedlak napsal(a):

a ještě jedna věc, v HV je mimo jiné i požadavek na zastavení církevních restitucí (nemám na to vyhraněný názor ani neznám připravovaný návrh) nicméně zprávy, které prosakují na veřejnost se mi nelíbí .... https://www.youtube.com/watch?v=J0ZvclZ2Iio
18. 03. 2012 | 00:36

Alex napsal(a):

Paqne Žáku tak planý bezradný blog jsem dlouho nečetl. K tomu Popelkovi jen tolik. Pokud vím, sdělil jasně, že on do vládnutí ne, čímž zároveň řekl, že na to nemá, což je snad poctivé.
Tím je řečeno vše. Je-li donucen takové řešení hledat, pak je to jen z hloubi frustrace, že tak nečiní ti, co to majív popisu práce.
A je i pak nesmyslem s takto "vynuceným" řešením vůbec polemizovat. Je úžasné, na jaké úrovni je většina Čechů včetně pana Žáka. Proč by měl běžný občan, jenž na to nemá nebo nechce do politiky, znát řešení, aby mohl projevit svou nespokojenost? Já teda čumím jak tele na nový vrata. V Čechách se najde opravdu přehršel těch, kteří to požadují s tím, že jinak je nutno mlčet. Neobstojí ani námitka, že tedy měl odmítnout dávat řešení už pro zmíněné výše. A to tím spíše, že jen pan Žák si myslí, že řešení zná. Jo to jeho odspodu od sebe. Větší blábol snad ani není možný vyslovit. Jo když přestane krást Déžo v Horní Dolní, to přivede toho politika k tomu nekrást miliardy. Panebože. Když bude dojička Dáša poctivě pracovat, bude poctivě pracovat i český politik. Čím se pan Žák liší od toho Popelky.
Kdepak kanalniku, nejspíše to tu dopadne, jak tvrdí analytik. A má to své důvody, vyplývající ze schizofrenní situace jedné politické strany, která je v parlamentu a zároveň je považována za nedemokratickou, což má na voliče takový dopad,že tu situace normální není, ale vyhrocená. Je tu příliš voličů pravice tzv skalních, pro které je z rúzných pseudodůvodů, pověr a mýtů levice nevolitelná. Pro které neexistuje hranice toho, co pravice ve vládě provede, aby ji potrestala volbou opozice. Kvalitua funkčnost demokracie nikde na světě nepředstavují ti skalní, ale ti, co VLÁDNOUCÍ strany trestají nemilosrdně za každý prohřešek. Jak potom má ta demokracie fungovat a proč by měly vládní strany přestat krást či se snažit hledat pro politické posty kompetentní osoby, když pravicový volič buď vymění ODS za TOP nebo dá hlas nové pravici jako je VV, která se samozřejmě vždycky tvářila jako střdová, aby mohla být ve všech vládách stejně jako lidovci. Nu a Zemanovo objetí s Klausem přineslo jen tehdejší rozdělení plundrování veřejných zdrojů a Špidlovo obětí s lidovci a jinou pravicí ODA jakbysmet. V Čechách není normální situace, abyvolič volil levicovou nebo pravicovou dominantní stranu a aby fungoval normální demokratický proces - něco je pohnojeno, odchází se do opozice. Nikoli v Čechách se odchází, aby se opět přišlo do nějaké koalice. Proto mají Slováci docela reálnounaději dostat s k normálu. K funkční kontrole vlády opozicí. U nás musíme počkat až bude naplněna trpěivost pravicového voliče, jeho benevolence se zdá ovšem naprosto bezmezná.
Není nepůvabné číst pravicové voliče, kterak lkají, že takovouhle vládu jsme si nezasloužili, ba i to, že nás (pravicové) občany nakopají naše děti do zadnice, ake všichni bez výjimky budou volit zase a zase pravici. Volba nové strany je přitom jen mýtus. V tom klimatu,který dnes je mezi politiky, pane Žáku, nikoli mezi lidmi dole by nutně musel začít krást i archanděl gabriel. Lidské vlastnosti jsou naprosto neměnné a příležitost zkrátka dělá zloděje.
18. 03. 2012 | 01:00

Alex napsal(a):

Jo a kompetentnost? To je dneska naprosto postradatelné zboží. Proto si myslím kanalniku, že nejblíže pravdě je analytik.
18. 03. 2012 | 01:05

pesimista napsal(a):

Ještě je stále co rozkrádat. Bezzubé protesty pohrdající nutností organizace mohou klidně pokračovat třeba 2O let. Nakonec národu nezbyde než vzít komunisty na milost, protože ruku na srdce, zadarmo (poctivě) to nikdo jinej nebude chtít dělat. Pamatuji si, že před 89 existovaly organizace bez formálního členství s čestnými tedy neplacenými funkcemi. Jednou z nej zozšířenějších byly občanské výbory. Nepamatuji si a nevěřím, že existoval člověk, který by vykonával funkci jejich předsedy z vlastní vůle tj. bez donucení.
18. 03. 2012 | 01:33

Lila napsal(a):

Alex a spol.

Myslím, že jste smysl blogu vůbec nepochopil. Projevit nespokojenost je jedna věc, chtít demontovat vládu (režim), ale nevědět jak a s kým nastolit lépe fungující - je druhá věc.

Většina diskutujících má představu, že až se zbaví současné vlády, těch "zkorumpovaných papalášů", vypukne ráj na zemi. To samé si nemalá část veřejnosti myslela už po druhé světové válce, v 68. a konečně v roce 1989. Jenže žádní blaničtí rytíři nevyjeli, k moci se však většinou nedostali "zkorumpovaní papaláši", ale "obyčejní" lidé, kteří to původně taky "mysleli dobře" a věřili v zářné zítřky.

Problém není vládu svrhnout, problém je dostat do vedení státu (měst a obcí) odborně a lidsky kvalitní lidi. Kde je ale vzít? Jakým mechanismem budou vybíráni? Kdo je bude vybírat? Budou to samozvané komise (výbory) nebo k tomu budou potřebovat mandát občanů? A kdo bude ručit za tyto lidi, jakou budou mít odpovědnost a komu se budou zodpovídat? Kde berete jistotu, že ti noví budou kompetentnější a nebudou krást ještě víc, než ti současní?
Tím se vůbec dnešních politiků nezastávám, jen se ptám... Věci nebývají tak jednoduché, jak se při povrchním pohledu může zdát.

Na Hyde park s panem Popelkou jsem se vydržela dívat asi pět minut, jeho bezradnost byla ozbrojující. Připomínal lidi, kteří se nikdy o veřejné věci a místní dění nezajímali, z nějakých důvodů vstoupili do politických stran či hnutí. Sednou za stůl a začnou tvořit volební program, který často připomíná dopis Ježíškovi. V upřímné snaze naslibují občanům modré z nebe, ale když se z božího dopuštění do funkcí dostanou, zjistí, že všechno je jinak, že věci jsou daleko složitější, než si mysleli.

Myslím, že pro začátek by stačilo, kdyby veřejnost volila podle obsahu volebních programů (a ne za pivo a párek) a pak důsledně trvala na dodržení volebních slibů. Občané se mohou do správy obcí sami zapojit třeba prací v kontrolních a finančních výborech a nejrůzných komisích, získají tak povědomí o fungování samospráv a když se osvědčí, mohou postoupit výš.
Tak to většinou v demokratických systémech funguje; prezidenti, premiéři a ministři nerostou na švestce ani nepadají z nebe, ale začínají od píky, od té nejnižší úrovně a vypracovávají se postupně.
Znáte jiné řešení?
18. 03. 2012 | 06:25

Gerd napsal(a):

Pane Žáku,
sice jste svůj blog asi myslel jinak a celkem dobře, ale bohužel vyznívá jako řeči propagátorů režimu v roce 1988. Co byste rád? Klid na práci? Vážně ne, pak by vláda mohla tvrdit, jak jsou všichni s její prací spokojení.
Holešovská výzva i iniciativa p. Popelky je možná v některých případech naivní, ale je to nějaký pokus o zlepšení současné špatné situace. Organizátoři mají dmeokratické právo vyjádřit svůj názor, a to, že s ním nesouhlasíte - tedy forma a cíle je opět Vaše právo, také demokratické.
Pokud ale chceme zlepšit současný systém, je nutné zavést možnost odvolatelnosti politiků referendem. V dobách IT technologií to lze udělat rychle a levně. Voliči se mohou zmýlit ve volbě poslance, ale dnes nemají po 4 roky možnost poslance odvolat. Kdyby taková možnost existovala, a to kdykoliv, politici by kraldi méně. Na současných poslaneckých funkcích politikům nejvíce vyhovuje imunita. Současně poslanecká funkce nepřerušuje běh promlčecí lhůty u trestných činů (záměrně?), takže politici se mohou do poslaneckých funkcí schovat na promlčecí dobu a vyjdou čistí jak vypraní v pracím prášku.
18. 03. 2012 | 06:45

anti politik napsal(a):

Žáku a co tam je proboha za odborníky dnes, bez kterých to podle vás nepůjde? Ta slepená partička extra amatérů z ODS, VV A TOPáků? Místo Dobeše tam může být jakýkoli jiný psychopat, Drábka by klíďo nahradil kriminálník nebo Vondru s modrou knížkou coby armádního odborníka kdokoli. Ten výčet pablb.. co vládnou dnes, by zabral celou stránku člověče. Si z nás snad děláte pr..., ne? Tohle právě potřebujem vykopat, tuhle lidskou spodinu, co se po revoluci dala na politiku-lépe řečeno na prachy a korupci! Popelka to řek dobře-horší to být prostě nemůže, jakákoli změna může už být jen k lepšímu!
18. 03. 2012 | 06:46

anti politik napsal(a):

A to nemluvím o hradě milý blogere. To co tam sedí se už dá velmi těžko nazvat člověkem. To je do sebe zahleděná bezskrupulózní figura!
18. 03. 2012 | 06:50

Sladký napsal(a):

Antipolitik- Vaše příspěvky mohu bez námitek podepsat.Neo by vám samozřejmě napsal, že urážíte prezidenta a že za minulého režimu byste šel sedět.Neo totiž jaksi nechápe, že podstatou demokracie není vyjadřování konformních názorů (připomenu zde tezi nešťastníka Jakeše,který prohlásil: MY BUDEME DISKUTOVAT,ANO.aLE JEN S TĚMI, KTEŘÍ S NÁMI SOUHLASÍ).

Dodám ještě,že stát se komunistou či dokonce bolševikem je dnes velice snadné.Stačí napsat do diskuse pár příspěvků, které se nelíbí některému z pravficových demokratů.:o))
18. 03. 2012 | 07:34

haluz napsal(a):

Pravicová vláda a pravicové strany svojí politikou arogance a útoky proti hlasu lidu,který vyjadřuje svojí nespokojenost s tím do jakých rozměrů jejich mafiánský styl vládnutí dospěl,by měly velmi rychle zpozornět a zbavit se lidí,kteří tento stav způsobyli.Jen důkladná očista a odklon od Klausova pojetí moci peněz bez morální a zákonné brdy pro zločince ve svých řadách,je může zachránit,před totálním krachem.Obávám se ale,že pravice je dnes tak prolezlá korupcí a všemožnými negativními jevy od zhora až dolů,že nejlepší by bylo tento spolek rozpustit a začít znova od začátku a už s méně chybami.Smutné je středové strany,včetně soc.dem.jsou již tímto virem také částečne infikováni.Po léčbě Klausem se ukazuje,že pacient pozvolna, ale jistě umírá.Nicméně cesta k lepší budoucnosti tu je,jen je třeba ji hledat a to v demokratické shodě většiny.Nejhorší,co by nás mohlo potkat je vláda radikální menšiny,to by pak šlo skutečně o život.
18. 03. 2012 | 07:41

Bořislav napsal(a):

Holešovická výzva zatím ví co nechceme, a trošku naivní představy co vlastně chceme, a nemá vůdce. Z lidského hlediska milé a upřímné.
Z profesionálního hlediska odfláknuté.
..
Poučte se v listopadu 89 jak to zmákla STB- mrtvého studenta, další den ozvučený a nasvícený václavák, další den si lidé doma spontálně namalovali miliony jednotně a profesionálně vyvedených portrétů Havel na Hrad, Gott si zazpíval s Krylem a bylo vymalováno. Po pár týdnech komunističtí poslanci jednomyslně volili Havla na hrad
18. 03. 2012 | 08:06

on. napsal(a):

nejdrive je potreba vymest bordel, az pak ma cenu davat koberec

jinak me konstruktivni navrhy na opravu systemu
1. rozhodovat o vecech na co nejnizsi mozne urovni s co nejvetsim zapojenim prime demokracie
2. strany bud zrusit, nebo udelat nepodstatne. Zastupitel musi byt odpovedny za sve ciny
3. kazdy, kdo chce mit neco spolecneho s verejnymi prostredky (krome placeni dani) musi davat majetkove priznani (nejde o omezeni osobni svobody, kazdy se muze svobodne rozhodnout nemit s verejnymi prostredky nic spolecneho)
18. 03. 2012 | 08:58

Alex napsal(a):

Lila
Myslím, že je to naopak. Vy jste nepochopila. Proto jsem ten naivismus zvýraznil tou dojičkou a tím Déžem. To přece vúbec není o nějaké práci dole. To je o přesvědčení, že takovéto vlády jako je ta dnešní nás vedou do toho stavu Řecka.
Čili nic jiného než ten Popelka nás nakonec nečeká. Víte já v tu demokracii a její očistné mechanismy věřím. Ale v Čechách ještě dlouho nebude mít šanci působit.
Jistě lidé se postupně probouzejí. Nicméně to, co vytýkáte Popelkovi je i na druhé straně. Neuvěřitelně prosté duše, které vědí, že levice by byla horší než to, co máme nyní. Ono se to projevilo i u Popelky samého přece, on se separuje od odborů od ProAltu - s levicí nechce mít nic společného.
Napíšu Vám to ještě jasněji. Že je něco hodně špatně, by museli pochopit lidé jako je jarpor či SuP. To je ten typ, který reprezentuje tu druhou část, která pořád nemá důvod zvolit pod dojmem špatné vlády levici. Půlku těchto lidí přesvědčí jen to, až se v té situaci Řecka ocitneme. Druhá půlka bude věřit i potom, že za to může levice a to když ani vládnout mezitím nebude nebo EU, i když třeba budeme díky Machům a Klausům mimo ni, protože pro ně je i dnes levice či EU belzebub jen a jen v rovině víry.
To není o nějaké racionalitě. Prostě kyvadlo u nás bylo až příliš vlevo do r.89, teď je vpravo."Na štěstí" máme tak nekompetentní pravici, že u nás zavádí neoliberalismus hlava nehlava - důkaz? Ač je EU v rukou pravice Klaus a Machové ji nazývají socialistickou, zatímco českou pravici zove Klaus jen nepravicovou. Nebo přímo v akci - problém vejcí naposledy, jednak svou nečinností (račte si zjistit, jak totéž proběhlo v Německu, kde to tamní pravicová vláda nařídila zavést o dva roky dříve a nenchala to jen na těch zemědělcích a na poslední chvíli) a předchozím obnažením zemědělců, když jim odmítla dotace dorovnávat tak, aby byla zachována soběstačnost a konkurenceschopnost vůči Polákům. Podívejte se někdy na reakce těchto pravicových fandů typu SuP či jarpor, najdete tam totéž. Jarporové či SuPové jsou přece totéž, co ten Popelka.
Nu a to kyvadlo si holt musí odbýt příslušnou část času vychýleno zase trochu příliš doprava. Opakuji, tohle vůbec není o nějaké racionalitě. Nu a teprve až si natlučeme kokos, a pravice i levice dostanou v očích ytoho většinového voliče dtejný punc, teprve pak bude moná šance na prolomení barikády vůči té levici jako na Slovensku, kde je minimálně naděje a daleo větší než tu, že to tam začne fungovat normálně. Ať levice či pravice - pohnojeno, odchází se do opozice. Tam pak bude možná důsledná kontrola opozice a odpovědnost vládnocí strany - proto i s potřebou kompetentních politiků. U nás - to jde zatím tak, že pohnojí-li něco pravice - ocitne se tak či onak prostřednictví koalic i díky existenci KSČM znovu ve vládě. Znovu - tohle vede jen k tomu, že jsou rozděleny "sféry" tuneláží veřejného majetku. TOP byla vytvořena jen proto, aby z tohoto procesu bylo možno vyloučit ČSSD.
18. 03. 2012 | 08:59

kelt napsal(a):

To Luba,
také jsem přepnul na fotbal.Bylo mně p.Popelky líto a trapně jsem se cítil za něj.
Jsem přesvědčen,že je to slušný a poctivý člověk,ale nechal se Takáčem vmanévrovat do diskuse nad detaily případného příštího uspořádání státu atd.což by mohla být diskuse odborníků na ústavní právo,či jiných.
Takáč si ho "vychutnával"a bylo to hodně nefér.
Pokud by p.Popelka jen zdůraznil nutný podíl přímé demokracie na systému,tak by to úplně stačilo.
Zadání Takáč splnil na jedničku-zdiskreditovat obč.iniciativy.
To ale není posláním veřejného média,ať si vláda zaplatí ze svého hodinku"pravdy"denně a sníží TV poplatky.
18. 03. 2012 | 09:07

Zdeněk Brom napsal(a):

Alex:

Přehlížíte několik zásadních faktů:

a) Jakýkoli protest proti vládnoucí skupině se začne poměrně rychle mezi sebou štěpit a útočit na sebe. Spolupráce a koordinace činnosti v nedohlednu. Stejně tak pilně se štěpí i levice.

b) Svrhnout vládu? Ano. Svrhnout presidenta? Ano Zazdít dveře do parlamentu? Ano ....ale co dál? Jaká je vize? Když chci bourat, musím vědět, co chci stavět a s kým.

c) Schopnosti ČSSD jsou poněkud mátožné. Za Paroubka dokázala svrhnout vládu. Co ale následovalo? Chaos. Paroubek byl najednou jak slon v porcelánu. ČSSD vyhrála volby, ale nedokázala vést jednání. Sobotka jen něco mumlal, ale k činu se nedostal.

d) Pokud jde o peníze a moc, neexistuje stranickost.
18. 03. 2012 | 09:44

SuP napsal(a):

Alex -
Máte pravdu, důvod volit levici nemám. Stojím o dobrou vládu, ale současně vím, že v bazaru nekoupím jiné auto než ojeté.
Důvod proč nevolit levici jsem tu už mnohokrát napsal. Levice řídí stát jako neziskovou organizaci, ale neumí to. "Pravice" se snaží řídit stát jako firmu, ale neumí to. V tom vidím zásadní rozdíl. A s nějakým Popelkou mě laskavě neporovnávejte, nejsem zoufalec, co hledá chyby jen na ostatních.
18. 03. 2012 | 09:47

Bořislav napsal(a):

Zdeněk Brom - přesně, ale jedno hledisko doplním.
-současná vláda neví co dělat, NEVLÁDNE, a jen se dívá kolik peněz chybí v kase a o kolik musí zvednout daně aby se ty peníze vybraly. A diví se že když někde zvedne daně, rozkolísá to trh a nakonec NEVYBERE tolik co plánovala. Takže nepracujících je den po dni víc. státní úřady a instituce se množí, ale krachuje ten zbytek kteří se dosud uživili prací.

V tomto smyslu už jen odstranění vlády bude přínosem. I kdyby jsme rok žádnou vládu a presidenta neměli, bylo by to asi lepší.

Co se týče revoluce, nechápu proč se jednorázově nespojili se socany, KSČ a odbory aby udělali nátlak při úterním hlasování o důvěře. Mohlo být vymalováno už v úterý. Ale asi všichni jmenovaní chtějí v klidu hrát divadélko jak jsou utiskovaní v opozici, ale převzít zodpovědnost nikdo nechce
18. 03. 2012 | 09:56

SuP napsal(a):

Mimochodem - nevím, zda jste si všimli. Z většiny levicových příspěvků tu zaznívá uspokojení z toho, že se zase našel hňup, ochotný za ně dělat na veřejnosti hluk. Je zvláštní, jak ten pan doktor Sládek mnoha občanům chybí. Neměli by zapomínat, jak skončil.
18. 03. 2012 | 09:57

Sladký napsal(a):

Mistře Supe, mohu se zeptat na to, kdy jsi hledal chyby někde jinde než na ostatních? Zde na diskusích to tedy určitě nebylo.Mimochodem, ptám se tě už podruhé,co na mém příspěvku (VÝČTU FAKT o nezaměstnanosti, exekucích, koaličních vládách ČSSD,bezdomovcích atd.)bylo hloupé a nesmyslné.Děkuji za odpověď.
18. 03. 2012 | 10:02

Bořislav napsal(a):

Supe- táhněte už s těmi stranickýmim poučkami, vždyť jste trapný. Jestli jste duševně ustrnul v roce 89 kdy hlupáčci věřili že komunisti jsou špatní a kapitalismus úžasný, bylo to duševně ubohé už tehdy, je mi vás dost líto, my ostatní už jsme se od té doby dost poučili Rozdíl mezi levicí už tu byl 1000x setřen, levicový Zeman privatizoval banky, pravicový Nečas zvyšuje daně a stále víc přerozděluje.

Supe , už jste spolu s neo a maloměštákem a několika podobnými provaření tak, že s kamarády vždy podhodíme nějakou návnadu a sázíme se kdo z vás první zareaguje s nejblbější antikomunistickou frází. Na vás tři pravidelně sázím a jsem v balíku.
18. 03. 2012 | 10:06

PK napsal(a):

to kelt

ano souhlas-po té nechutné ,servilní šaškárně v podání moderátora Takáče žádám o snížení poplatků ČT o třetinu.Týhle agitky ať si platí vláda sama.To už není veřejnoprávní televize ale "režimní" televize.(jakešovská)
18. 03. 2012 | 10:06

Sladký napsal(a):

Sup-cituji "hňup ochotný za ně dělat hluk". Předpokládám, že v tomto případě jde právě o tvoji pověstnou "kritiku nezaměřenou na někoho jiného". :o)))Ale neměl bys na sebe být tak tvrdý! Myslet si to samozřejmě můžeš,nejspíš si to myslí spousta lidí, ale takovou míru masochismu po tobě snad nikdo nechce.

Je komické,ale příznačné, jak se zdejší pravičáci ve svých požadavcích klidu na práci a v hodnocení demonstrací shodují se soudruhem Štěpánem.Samozřejmě- vždyť nejsou ničím jiným, než zrcDLOVĚ PŘEVRÁCENÝM OBRAZEM BOLŠEVIKA. Asi jako elektron a pozitron.Zdejší pravičák? To je prostě bolševik s opačným nábojem.:o))
18. 03. 2012 | 10:09

JC napsal(a):

Domnívám se že nejdůležitějším atributem jakékoli demokracie není ona svobodná možnost volby toho jakým směrem se věci budou vyvíjet ale ona ochota akceptovat výsledek oné volby. Jediný možný způsob jak věci změnit, pokud se ještě chceme bavit o demokracii je změnit je demokraticky.
18. 03. 2012 | 10:16

Zdeněk Brom napsal(a):

Bořislav:

President pro mě nemusí být v podstatě vůbec. Ten nám tu chybět nebude.

U vlády je to ale trochu složitější. Pamatuji si dobu po svržení Topolánka a to byl opravdu neskutečný močál zahnívání a rozkladu. Pro tuto vládu slzu neuroním, ale chci vědět, kdo po nich.

S tou neochotou převzít odpovědnost budete asi dost blízko pravdě.
18. 03. 2012 | 10:21

Zdeněk Brom napsal(a):

SuP:

Osobně bych přivítal možnost volit kroužkováním průřezově kandidátkami a vybírat lidi, o kterých vím, že něco umí. Na příslušnost ke straně kašlu.

U nás v městečku nová koalice s velkou parádou vykopla bývalou místostarostku, ale najednou zjistili, že sami neumí vyplnit ani žádost o dotace, což vykopnutá uměla. Měli bychom se povznést nad osobní nevraživost a respektovat, co kdo umí.
18. 03. 2012 | 10:29

Sladký napsal(a):

JC- například masovým požadavkem PŘEDČASNÝCH VOLEB.A demokratickou kontrolou počínání zvolených politiků, toho, jak respektují jejich zákony a zda jejich chování a jednání odpovídá pravidlům morálky.
18. 03. 2012 | 10:31

JC napsal(a):

Sladký
Pro jednou vám udělám radost. V podstatě ano pokud se to nezvrhne do násilné formy.
Vládu ovšem může potopit jen parlament, na základě vyslovení nedůvěry.
"Ulice" pokud ty protesty budou opravdu masové je jen indikátorem, který by měl poslance přimět k přemýšlení.
18. 03. 2012 | 10:47

SuP napsal(a):

Sladký -
V kontextu!
18. 03. 2012 | 10:54

Realista napsal(a):

Lidi, nenechte se rozdělit! Ani zmást, tohle je trapný pokus oblbnout občany, že mají řešení při volbách. Ale volby nic neřeší, jsou tam skoro samí handlíři, kteří mají máslo na hlavě, to jsme všichni viděli v přímém přenosu při volbách prezidenta, proto pak nemohou nic prosadit. Je třeba vytrvat a je třeba, aby se všichni kdo si stěžují doma, na poště ve frontě se složenkou v ruce, v MHD a snad všude, kam se podívám, všichni nespokojení a zoufalí občané, můžete to přijít vyjádřit na náměstí, když je svolaná demonstrace, je to legální a pomlouvání toho, kdo ji svolá je v této zemi běžné, ale jinak nás politici nevnímají, nečekejte, že to ostatní udělají za vás ... jinak názory a těžkosti ani nářek dnes už zoufalých lidí nikdo z politiků neuslyší a ani slyšet nechce.
18. 03. 2012 | 10:54

SuP napsal(a):

Bořislav -
Jasně. Z Vašich projevů je zřejmé, že jste je promýšlel s největší invencí, jaké jste schopen.
18. 03. 2012 | 10:58

Občan napsal(a):

Co bychom dělali bez těch dosavadních nenahraditelných? Haha, to je k smíchu, v této zemi je plno odborníků, které nikdo nechce slyšet. Ptejte se jich, co by šli dělat oni? Pokud by byli závislí na tom, co si vydělají z normální práce, tak nevím, protože popíjet, spát ani hrabat pro sebe v běžném zaměstnání není možné.
18. 03. 2012 | 11:02

SuP napsal(a):

Zdeněk Brom -
(18. 03. 2012 | 10:29) Souhlasíms vámi. Já bych volil i "mírnější variantu" - možnost nezvolit provařence. Obávám se, že z pohledu politických stran je neprůchodné toho dosáhnout. Když vidím, co žádá "ulice" (nic jí není dost), jsou tyto (naše) návrhy tak umírněné, že pro revoluci jsou nezajímavé.
Proto to vidím spíš oklikou přes tu šedou ekonomiku. To sice trvá déle, zato je to horší cesta.
18. 03. 2012 | 11:08

Matematik+cenzor Stejskal napsal(a):

Kazda doba ma svoje Plojhary a Bretsneidery a nyni Žáky...

Ve Švýcarsku maji jedny z nejlépe fungujících finačních úřadů, také armáda tam má vysokou akceschopnost. Díky především přímé demokracii, které se představitelé kmotrostnánu jako soudruh Žák bojí jako čert kříže.

Demokracie 2.0 není Žádným výtahem k moci jak si psychoanalytticky soudruh Žák vysvětluje. Jinak ani myslet neumí.
To, že by nastala skutečná demokracie, to je to, čeho se Žákové a nečasové bojí nejvíce.

Tak pánové končíme, penězovody se budou zavírat. Možná dojde i na vyúčtování jako na Islandu.

Nebát se a nekrást.

PS kdyz kdokoliv byt Popelka nebo Klaus nebo Žák řeknou 1+1 = 2 pro mne osobne to naprosto neznamena, ze ja zacnu tvrdit 1+1 neni 2.
Coz ovsem neplati pro dialekticke inzenyry davu.
18. 03. 2012 | 11:08

SuP napsal(a):

Matematik+cenzor Stejskal -
Z vašeho souhlasím s tím zvoláním "Nebát se a nekrást" opsal jste to celkem správně (od Jana Masaryka). Trochu bych to rozšířil:
"Nebát se nekrást". Zkuste to taky. Není to tak zábavné, ale dává to lepší pocit.
18. 03. 2012 | 11:13

Realista napsal(a):

Volební systém je nastaven tak, aby se do parlamentu dostaly jen strany, kterým někdo zaplatí kampaň. Protože každá strana nejdřív musí nějak oslovit voliče a na to musí mít v první řadě peníze už před volbama. U nás nedostanou všechny strany zdarma stejný prostor v médiích. Kdo asi zaplatí kampaň stranám? Někdo, kdo chce prosadit svoje zájmy a nikoli zájmy obyčejných občanů země. Tedy demokratickou cestou jsou už jedině pokojné demonstrace. Cenzura na internetu může ještě víc zakonzervovat současný stav.
18. 03. 2012 | 11:14

Jan Žura napsal(a):

Pro koho je ta naivita nebezpečná? Pro Klause, pro vládu, pro trojkoalici? Jak víte, že návrhy pana Popelky nemohou fungovat?
18. 03. 2012 | 11:14

patriot napsal(a):

Tzv. svobodná soutěž politických stran je ve skutečnosti soupeřením různých zločineckých gangů snažících se získat přístup k vybraným daním. O nic jiného nejde.

Pravidla této „soutěže“ určují opět jen tyto gangy, takže změnit je žádoucím způsobem zvenčí nelze.

Žádné „volby“ nic neřeší, pouze rozhodnou o tom, který gang nebo gangy se veřejných peněz zmocní.

Co máte, milý autore, proti likvidaci zločineckých gangů?
18. 03. 2012 | 11:19

neo napsal(a):

prosim tě Sladký sklidni hormon. Neo velmi dobře chápe o čem je demokracie a právě proto dnes klidně lidé jako ty, Pehe, Hnízdil nebo jinej hroutil můžou nadávat beztrestně prezidentovi. Bolševik by vás zavřel a přesto ho chcete zpátky. Nemůžu se dočkat až zas bude Jakeš řečnit z hrádku.

https://www.youtube.com/watch?v=kkVvPLXN2xo
18. 03. 2012 | 11:20

Vaše napsal(a):

Popelka? Klasický revolucionářský primitiv. Pochopitelně z Moravy
18. 03. 2012 | 11:21

Realista napsal(a):

- SuPe - nestraš ptáku!
Nikdo ti to nežere.
V době Sládka nebylo tak zle, a ačkoli tobě je zřejmě dobře, tak tu nejsi sám, jsou tu i ostatní a těm dobře není.
18. 03. 2012 | 11:23

TrumpetaTroubivá napsal(a):

K demokracii patří i zvolit si totalitu.

Ke svobodě patří i podpálit si dobré bydlo, pokud pálí.
18. 03. 2012 | 11:33

Občan napsal(a):

Jestli se líbil Popelka v Hyde Parku těm, kdo se bojí změn, je úplně jedno, Hyde Park má svoji statistiku a jeho výkon v Hyde Praku byl hodnocen součtem hlasů pozitivně. A navíc nás zajímají změny a ne projevy, těch máme dost! Mohu a nemusím se ztotožňovat se vším, ale pořád je to ta nejlepší alternativa, která je v současnosti možná. Otázky co budete dělat dál? Jsem ráda, že dál budou věci dělat odborníci, a to za jiných podmínek, než dosud. Už je na čase.
18. 03. 2012 | 11:35

neo napsal(a):

Vývoj socanů:

http://sranda.kdecoje.cz/srandovni_obrazky/i1090-Evoluce-socanu.html
18. 03. 2012 | 11:36

pepa napsal(a):

Tak konečně na náměstí(je teplo a jaro v ČR=naděje) a rozvraceče označit i motykou!!! Lživé chování medií odmítnout a hledat rešení jako ANO2011 a další!
18. 03. 2012 | 11:37

Jenda napsal(a):

Lidi, vy někteří jste tak blbí. Popelka má v hlavě vzduchoprázdno, není schopen vysvětlit nic, protože nemá absolutně žádnou představu, je jen naštvaný jako kdejaký hospodský žvanil - a ona za to může ČT? Holešovští si stěžovali, že nedostanou prostor v médiích - a pak si zase stěžují, že Popelka byl (vlastní hloupostí) znemožněn, a že to ČT udělala schválně? Vždyť to je hlavní představitel výzvy! Pozvat někoho jiného by byl úplný nesmysl. Si laskavě uvědomte, že tahle Výzva je dílem trotlů.
18. 03. 2012 | 11:39

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Všimněte si, jak pravicoví školitelé mění argumenty, a často protichůdné.

Většinou vás školí, že vláda a politici zemi jenom škodí, a že by se do ničeho neměli motat, to aby vás odradili od politiky, a abyste rozhodování a správu země nechali jen na nich.

Když chcete odvolat jejich vládu, a kdy ani oni samotní nejsou schopni obhájit její kroky, tak vás zase školí, že je lepší špatná vláda než nejistota kdy a jaká vláda vznikne po té špatné.

Kdy není možné nevidět, že jejich politici jsou nekompetentní a nepoctiví, tak vám alespoň vnucují, že jsou takoví všichni, to abyste se v tom nezkoušet probrat a vybrat ty lepší, oni samozřejmě budou bez zaváhání volit ty své nejhorší, vědí, že všichni nejsou stejní, jen vás se to snaží namluvit.

Když se vám někdo snaží namluvit, že věci nelze zlepšit, že politici jsou jen takoví, jako jsou lidi, nebo že musíme čekat jednu či dvě generace, až se to (snad samo) zlepší a podobně, tedy navození atmosféry neřešitelnosti, tak máte co do činění s hloupým člověkem nebo příznivcem těch „správných“ pořádků.
18. 03. 2012 | 11:39

StandaT napsal(a):

Mě se HydePark líbí. Tedy, přesněji řečeno, líbí se mi ten pruh na horním okraji, kde plyne řada politických proklamcí a rádobyjízlivostí. Zejména z počátku, kdy se tam zobrazují texty napsané dopředu, ještě před pořadem, aniž by dotyční věděli, jak se HydePark vyvine. :)))

Mimochodem, nevšiml jsem si, že by mašíblové cokoli kdykoli změnili k lepšímu.
18. 03. 2012 | 11:48

sedlak napsal(a):

fakt jsem rád, že MF má starost ušetřit peníze poplatníka, uměl by mi někdo vysvětlit, co že to MF vlastně zadává? http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/zvysime-dph-zmrazime-duchody-zadame-milionove-zakazky-vas-kalousek?page=0,0 asi jsem blbej a neumím chápat obsah slov ..definovat procesy nebo spíš proto, že už jsem viděl v akci konsultanty definující procesy za těžký prachy...........hádáme se tady o pravici a levici, řadě lidí by ale úplně postačilo, kdyby jim vládli lidé, kteří s čistým štítem mohou položit karty na stůl (to co vyjadřují voliči, že volí menší zlo, je snad dost vypovídající o značné ztrátě iluzí voliče v předstvitele nakrásně jejich nejkrásnějších ideologií), ono tady nejde jen a pouze o to, zda bude DPH 8% nebo 20 %, lidem jde o princip, proto šli do ulic, protože si myslí, že složenky z MF mají zaplatit podobné "optimalizace procesů"
18. 03. 2012 | 11:50

Jens napsal(a):

Obecně. Velké masové revoluce (nemluvím o palácových převratech) v dějinách nebyly nikdy (na)plánovány, nikdy nepostupovaly dle nějakého připraveného a „promyšleného“ harmonogramu. Byly výrazem ohromné a naprosto neřiditelné exploze již všeobecně neudržitelného stavu. Instinktivně vedeny primitivním heslem : „Takhle už to nejde dál“.

A i kdyby se to všecko přece jen někdo snažil plánovat, události by stejně probíhaly úplně jinak. A je zcela jisté, že se tohoto spontánního pohybu opět hbitě uchopí - jako vždycky a všude - nějaká vedoucí síla. A kdože bude už druhý den tuto vítěznou sílu nejsilněji vzývat a podporovat ? No přece - tak jak tomu bylo vždycky a všude - ti nejhorlivější služebníci dnešní vedoucí síly. Ti, co si trochu pamatují, to musí dobře vědět.

Dle mého skromného názoru ale žádná revoluce bohužel nikdy nic moc nevyřešila.
18. 03. 2012 | 12:01

Jáchym napsal(a):

Zdeněk Brom 18. 03. 2012 | 10:29
"Osobně bych přivítal možnost volit kroužkováním průřezově kandidátkami a vybírat lidi, o kterých vím, že něco umí. Na příslušnost ke straně kašlu."

Bohužel - na příslušnost ke straně kašlat nelze.
Je vyžadována stranická disciplina a do vrcholových funkcí se dostane jen ten, kdo je loajální. Takže - lze to s úspěchem praktikovat na vesnici.

Ovšem takovýto neloajální člen strany, který se řídí jen prospěchem své komunity či svým rozumem a svědomím, si uzavře už jen tímto faktem cestu do celostátního centra moci - i kdyby byl ochoten po ní jít.
18. 03. 2012 | 12:05

sedlak napsal(a):

jenda 11:39 .....jestli sondujete náladu občanstva, tak vězte, jsem ten blbý (podle vás), kteří taky šel, pan Popelka využil možnosti jím dané v tu chvíli, ta situace se již NEMUSELA opakovat, proto jí zřejmě využil ostatně bylo to logické vyústění té dané situace, v záři reflektorů mnohým dobře není nesete kůži na trh před celým národem (školeným a exhibicionistům to asi nevadí), pokud vím, nesdělil, že si přeje vládnout, ale že chce vládu odborníků (po té tu volá celá řada lidí), mimo jiné dovolím si připomenout třeba NERV, který byl sestaven jako poradní orgán vlády, nicméně někteří členové NERVU se mnohdy od kroků vlády distancovala, vysvětlete mi jak to tedy je? ?ůžete s panem Popelkou nesouhlasit, můžete mu oponovat, jedno mu však upřít nemůžete, šla za ním řada nespokojených lidí, fakt si myslíte, že je opil rohlíkem? Vám nevadí kolik bylo vyměněno ministrů v této vládě, proč byli vyměněni, protože si špatně česali pěšinku? Nebo protože samy politické strany nemají zdravý systém vnitřní kontroly? Jestli Vám to nevadí, pak pro mne od Vás není trotl pražádnou urážkou ;-) ale komplimentem
18. 03. 2012 | 12:05

Jáchym napsal(a):

Jens 18. 03. 2012 | 12:01
"Dle mého skromného názoru ale žádná revoluce bohužel nikdy nic moc nevyřešila."

To je hodně odvážné tvrzení:
Nebýt francouzské revoluce, ještě tu máme feudalismus
Nebýt americké revoluce, jsou nynější USA ještě britskou kolonií se zavedeným otrokářstvím..
Ale asi záleží na tom, čemu říkáme "nic moc"
18. 03. 2012 | 12:14

Jan napsal(a):

Daně máme a po zvýšení ještě budou největší v Evropě, platy několikanásobně menší než západní státy, rovněž důchody, státní dluh 1,5 bilionu, nenažraní politici kradou po milionech, ať jdou pryč. Zlikvidována většina průmyslových podniků, podobně zemědělství, byli jsme soběstační v potravinách, nejsme, spousta věcí, co se tu dříve dělala, se dováží. Turecké hospodářství. Je sice pravda, že v každé revoluci se to zvrtlo a vždycky se chopila moci nějaká skupina, která toho zneužila, ale co s tímle systémem, když jde stát do kytek.

Pořád si myslím, že socialismus bylo to nejlepší na našem území v jeho historii přes všechny nedostatky.
18. 03. 2012 | 12:14

zk napsal(a):

neo 11:36:
Vskutku brilantní, vtipné a přitom myšlenkově hluboké dílko. A co teprve ta sofistikovaná diskuze pod ním. To je opravdové okno do duše našeho vzdělaného, úspěšného a třeskutě inteligentního voliče pravicových stran.
18. 03. 2012 | 12:17

Zdeněk Brom napsal(a):

Jáchym:

Proto také stále dokola opakuji - omezit moc centra a předat větší pravomoce, včetně daňových, obcím.
18. 03. 2012 | 12:18

PeN napsal(a):

Zloději v politických stranách kradou a všichni ostatní poctiví občané jsou okrádáni? A kteří poctiví občané? Tito?
http://www.novinky.cz/ekonomika/247785-cesi-kradou-v-obchodech-nejvic-z-eu-a-jeste-si-trhli-rekord.html
Nebo tito?
http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/zena-omdlela-na-zastavce-autobusu-misto-pomoci-ji-okradli.html
Nebo tito?
http://byznys.ihned.cz/c1-54465000-firmy-pritvrdily-vuci-zamestnancum-zlodejum
Nebo tito?
http://www.lidovky.cz/ln_domov.asp?c=A100130_201152_ln_domov_tai
Nebo tito?
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-krimi/17061/zdravotnik-okradl-pacienta-v-bezvedomi.html
Tito?
http://www.udalosti112.cz/udalosti-dne/muzi-okradli-slepou-duchodkyni-o-100-tisic-hrali-si-na-opravare.html
Tito?
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-krimi/168266/ridic-ze-socialky-misto-pomoci-duchodce-okradl-o-sto-tisic.html
Nebo tito poctivci?
http://aktualne.centrum.cz/eurorubrika/clanek.phtml?id=511989
atd. atd.
Jistě to byli všechno poctiví obyčejní lidé, 99 procent, ti, kteří jsou okrádáni vládou a politickými stranami atd.
Proboha, to už se ČEši, soudě dle této diskuse, většinově zbláznili?
18. 03. 2012 | 12:19

Kanalnik napsal(a):

Alex - dik za reakci, pisi, jak to vidim (ne optimisticky), duvody jsem popsal vyse a nesdilim vas pohled

pisete: "Jo když přestane krást Déžo v Horní Dolní, to přivede toho politika k tomu nekrást miliardy. Panebože. Když bude dojička Dáša poctivě pracovat, bude poctivě pracovat i český politik."

To si prece nikdo nemysli. Je to mysleno z hlediska cele spolecnosti: pokud by vice jak 50% spolecnosti nekradlo, poctive a odpovedne pracovalo, melo silnou neohebnou pater, tak se do politiky dostane vyrazne vyssi procento poctivych a odpovednych lidi, protoze se budou rekrutovat i z te poctive casti spolecnosti. Ale nedeje se tak. Proc? Protoze takovych lidi je daleko mene nez 50%, podle meho nazoru sotva 10%.

Korenem je celkovy stav spolecnosti, mnozstvi ohebnych lidi (90% dle meho nazoru), nic jineho. A ten nezmenite revoluci ci jednorazovym zlomem. Ano, ten zlom jiste muze prijit, ja jen rikam, ze po nem to bude stejne jako dnes - nebude dostatek poctivych lidi, kteri by mohli odpovedne fungovat v politice a neohnout se kvuli vlastnimu prospechu. Zmena spolecnosti se deje dlouho a je to na roky a desetileti, nikoli na jednu revoluci.

pisete:
"V tom klimatu,který dnes je mezi politiky, pane Žáku, nikoli mezi lidmi dole by nutně musel začít krást i archanděl gabriel. Lidské vlastnosti jsou naprosto neměnné a příležitost zkrátka dělá zloděje. "

- to je presne, vystihl jste muj pohled (i kdyz jste to tak asi nemyslel): neni dostatek lidi, kteri by meli takovou vnitrni vyzbroj, aby nepodlehli; a to se nezmeni zednou revoluci, to se zmeni pomaloucku temi 10% poctivych lidi, kteri budou kvalitne vychovavat svoje deti a slapat politikum na paty jejich obcanskou kontrolou a obcanskou spolecnosti (pred i po pripadne revoluci).
18. 03. 2012 | 12:20

Jan napsal(a):

Když nic jiného, rozhodně by pomolo zavést zákony a pravidla, umožnující okamžité odvolání zkorumpovaných politiků na všech úrovních.
18. 03. 2012 | 12:32

SuP napsal(a):

sedlak -
Volič, který ztrácí iluze je ten, který si je před volbami na základě slibů dělal. Zkuste to obráceně. Zkuste posuzovat vládu podle toho, jak dělá práci, kterou má v náplni. Za vás totiž taky nikdo vaši práci nedělá ani neudělá, maximálně vám ji může závidět, když ji sám nemá (a stojí o ni). Dobrá vláda vám zajistí jen to, aby se vám vaše práce dělala dobře (nekecá vám do ní) a současně dobře hospodaří s prostředky, které si od vás bere. To druhé zatím moc nevidím, ale nedělal jsem si iluze....
18. 03. 2012 | 12:33

SuP napsal(a):

Jáchym -
Feudalismus nezrušila francouzská revoluce, ale "průmyslová revoluce", kde to "revoluce" znamená jen básnický příměr.
18. 03. 2012 | 12:39

Alex napsal(a):

Kanalnik
Nemohu souhlasit, nějakých10% lidí s nikým nehne. A nemohu jinak než sd znovu odvolat co jsem napsal, dokud se tu nebudou střídat čisté vlády levice a pravice nic se měnit nebude. Půjde to maleji. Alespoň že pravice chce zamezit vstup do vlády ČSSD. ČSSD se budemuste chovat jinak, chce-li Ficovu většinu. Tj, bude muse jít pravici po kůži. Tam je malér v tom, žeHašek nosí kytky Nečasovi a s Urbanem se doprošujou koalice s TOP či S ODS ev. novými VV.
Nikoli dkanalniku, jsem přesvědčen, že demokracie funguje díky lidským vlastnostem, ovšem je tehdy má-li levice stejnu validitu jako pravice. Levice má cejch rudochů aa mýtus, že hospodaří hůře než TOP či ODS.
SuP - chápu, že V8s to nadzvedlo, ale nemzslel jsem to zle. Ohledně toho hospodaření ale žijete právě v Popelkových znalostech. Nic ví jsem tím nehtěl řžíci. Zatím právě díky Vám procházáí teď a tady jak ta korupce tak ta naprostánekompetence. A já budu opravdu zvědav, kdy se typ Váš či jarporův nakrkne na tu pravici, aby to byl schopen hodit levici. Zkrátka, co unesete. Dle mého toho uneste už teď ale hodně. Neni na světě tzv vyspělý stát, aby se prádlo jedné vládní strany pralo před soudem a zároveň by byla ve vládě. Všude už by vládní kalice byla v opozici.
Zdeněk Brom
Neporozuměl jste mi. V takovémto případě je na 1. místě shození takovéto vlády. Co dál? Jako všude jinde předčasnévolby aodcjhod vládních stran důsledně do opozice.
18. 03. 2012 | 12:57

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Jáchym.
Podstatou feudalismu je to, že feudál vlastní zdroje a vládne, lid slouží.
Revoluce toto uspořádání mění jen dočasně, feudalismus se v různých formách stále vrací a bude vracet. Vyhodíte jej oknem, přijde dveřmi, prostě lidí chtivých vlastnit a ovládat včetně druhých lidí, bude pořád dost, a proto boj o svobodu člověka nemůže nikdy skončit.

Středověké feudály orientující se většinou na půdu, která byla v té době základním zdrojem obživy. vystřídali feudálové ve formě finančníků a průmyslníků. Včetně toho, že si do správy území dosazují své rychtáře. Oklikou se tak finančníci zmocnili území, která patřila feudálům reprezentovaných šlechtou.
18. 03. 2012 | 13:13

SuP napsal(a):

alex -
"....kdy se typ Váš či jarporův nakrkne na tu pravici, aby to byl schopen hodit levici...."
Vy jste to snad nečetl a přesto odpovídáte. Nebo si myslíte, že nelevicový volič je tak blbý, aby měnil svoje zásadní pohledy na věc jen proto, že nesouhlasí se způsobem jejich momentální realizace?
To, že levicový volič je schopen volit pravici při kombinaci hezkých slibů a momentální neschopnosti vlastních zástupců nám zde předvedl kolega "vlk". Časem to prohlásil za omyl a svou linii si drží. Jenže patové výsledky, předznamenávající impotentní vlády dělají voliči bez názoru, kteří volí podle barvy slíbených pastelek. S těmi bych prosil nesrovnávat.
18. 03. 2012 | 13:16

Jáchym napsal(a):

Zdeněk Brom Zdeněk Brom
18. 03. 2012 | 12:18

Proto také stále dokola opakuji - omezit moc centra a předat větší pravomoce, včetně daňových, obcím.
*****
Je to zcela hypotetické - on se totiž Vás ani mne na názor nikdo ptát nebude, to by tu musela vzniknout nějaká forma demokracie (čímž nemyslím současný sporadický obřad házení papírků se jmény "našich zastupitelů" do bedýnky zvané volební urna.)

Všimněte si, prosím, jak "prospěly" pravomoci lokálních politiků třeba školství.
Kdyby to bylo před sto lety, možná by omezení moci Prahy zastupiteli Kardašovy Řečice namísto současného Bruselu(resp. Bonnu)mohlo vést k dočasnému vzniku relativně prosperujících polofeudálních pidisinekur.
Takhle se obávám ještě větší desintegrace a realizace hesla Rozděl a panuj.
18. 03. 2012 | 13:21

mb napsal(a):

Ale nemohlo by se to ani tehdy podařit, kdyby je nepodporovalo tolik obyčejných, slušných a poctivých lidí, kteří byli nezlomně přesvědčeni, že horší už to být stejně nemůže. A na tento názor měli naši předkové po válce rozhodně větší morální právo, že my dnes. Přesto jednali chybně a tragické důsledky se dostavily téměř okamžitě. A je tomu tak vždy, když jsme přesvědčeni, že si vlastní budoucnost můžeme vykoupit na úkor druhých. Vůbec nepodezřívám pana Popelku a jeho druhy, že by se nechali inspirovat únorovými událostmi z roku 1948.

to je dobré memento ...

ale v diskurzu ( a politice ) nahrává spíše mafiánům ...
18. 03. 2012 | 13:28

Mard napsal(a):

Sláveček Popelkovic je jen na začátku. Za chvíli zruší policii, hasiče a záchranáře, jako prodlouženou ruku zlotřilé vlády. Pak zruší soudy, které se brání potrestat lumpy u moci a také vězení, které je nechtějí zavírat. Pochopitelně že nevýkonné státní zastupitelstvo, které za 20 let nedokázalo dostat do tepláků, toho Klause, je nutné také zrušit. V neposlední řadě, je třeba pozavírat poslance a senátory a to i minulé, protože nedokázali skoncovat se zločinem a marasmem v tomto státě. Armáda rovněž nezakročila, ale tu stačí zrušit, vojáky není třeba hromadně zavírat, stačí pozavírat jen velení. Pro jednoduchost by bylo možné pozavírat všechny a pak pouštět slušné lidi ven, ale v té chvíli pan Popelka pochopí ...... KAM POZAVÍRAT, KDYŽ JSOU UŽ ZRUŠENA VĚZENÍ. A zastřelí se.
18. 03. 2012 | 13:34

Mard napsal(a):

Kanalnik napsal: pokud by vice jak 50% spolecnosti nekradlo, poctive a odpovedne pracovalo, melo silnou neohebnou pater, tak se do politiky dostane vyrazne vyssi procento poctivych a odpovednych lidi, protoze se budou rekrutovat i z te poctive casti spolecnosti. Ale nedeje se tak. Proc? Protoze takovych lidi je daleko mene nez 50%, podle meho nazoru sotva 10%.

Ano, bohužel s Vámi musím souhlasit. Žil jsem nějakou dobu v USA, takže alespoň trochu mohu srovnávat. Tam lidé mnohdy dodržují zákony a nařízení ze svého přesvědčení a ne proto že by se báli sankce. Ale zkuste si odhadnout kolik je lidí, kteří by nechtěli zneužít svůj služební mobil pro soukromý hovor, nepřešli na opuštěné křižovatce přechod na červenou, nepřijali dar za nějakou úsluhu. Bohužel souhlasím s Vámi a tvrdím že socialistická ideologie napáchala na morálce velké škody, které se budou dlouho odstraňovat.
18. 03. 2012 | 13:41

Jáchym napsal(a):

Ten, kdo se s blbcem hádat nebude 18. 03. 2012 | 12:18
Příspěvek 18. 03. 2012 | 13:21 jsem odeslal dříve, než jsem si přečetl Vaší repliku.
Pochopitelně máte pravdu.
Jednotlivá politická uspořádání se ale liší mírou své dočasnosti a tím, nakolik jednají v souladu se zájmy většiny obyvatel/občanů/poddaných.
Na názvu tak moc nezáleží, stejně tak jako na názvu politických stranné. ODS je všechno možné, jen ne občanská a demokratická, podobně jako nebožka německá DEMOKRATICKÁ republika . A VV sice provozují různé VĚCI, ale veřejně? - jen u soudu!
Ještě že knížepán je TOp... a Kalousek 09,proti tomu se asi nedá nic namítat :))
18. 03. 2012 | 13:45

Psychiatr napsal(a):

Nebojte Mardre, blázince pro Vás budou zachovány.
18. 03. 2012 | 14:12

sedlak napsal(a):

SuP 12:33 smrsknul jste mi to do ztráty iluzí, nu což, měla snad tato vláda na programu skandály? jisto jistě není to první a ani poslední vláda, která skandály oplývá, toto není ztráta iluzí, to je pro lidi utvrzení, že politika je špinavá hra a lidi se brání, brání se jak umí, někdo zašije firmy do daňových rájů, někdo jde do ulic a někdo se veze ....nihil nuovi sub Sole
18. 03. 2012 | 14:14

SuP napsal(a):

sedlak -
Nesmrsknul. Jen s tím ostatním nepolemizuji, protože fakticky souhlasím. O tom, že "přestanou krást" jsem si iluze nedělal, neb mi bylo jasné, že systém, který je k tomu účelu vypracován a realizován, se tak snadno nedá. Může se vám zdát, že "skandály oplývá" ale jen v případě, že skandály ostatních nevnímáte.
Dále - lze soudit, že počet veřejných skandálů se CELKOVĚ zvýšil, nicméně zřejmě i díky snaze vlády začít pojmenovávat, aby bylo možno začít vyšetřovat. Bez toho totiž nelze trestat.
Nicméně to úplně hlavní, co tato vláda slibovala, bylo snížené státního deficitu a nemůžete popřít, že bez dosud přijatých a bez plánovaných opatření by byl reálně deficit už teď daleko vyšší. Což by bylo jako výchozí pozice do dalších let podstatně horší. Tedy v této oblasti jsem iluze neztratil a když, tak mě překvapuje malá razance.
Veřejně budu nesouhlasit, až si zase další vláda za náklady, o které se budu muset uskrovnit začne kupovat hlasy voličů, kteří se na řešení deficitu nepodíleli (mimo jeho zvyšování, abych byl přesný), nepodílejí a podílet nebudou.
18. 03. 2012 | 14:40

Analytik napsal(a):

Mard 13:41

Marde, Váš odhad je velkorysý. Domnívám se, že poctivých občanů se silnou a neohebnou páteří je na tomto území mnohem méně, než Vámi odhadovaných 10%.
Můj střízlivý odhad je nejvýše 2 exempláře: Mard a kanálník.
Jenže Vy dva to tu nevytrhnete, i kdybyste poctivě pracovali 48 hodin denně.
Takže to zůstane na Popelkovi a nás na$raných občanech. Ale až se budou rozdělovat funkce v nové vládě, určitě na Vás nezapomeneme.
18. 03. 2012 | 14:48

Analytik napsal(a):

SuP 14:40

Dotaz laika. Když státní dluh narůstá ročně o 100 nebo 200 miliard, je to dobré znamení o snižování státního deficitu?
Když to dnes tvrdil Kalousek v OVM, tvářil se přitom jako spasitel.
Já jsem, bohužel, kupecké počty neabsolvoval, takže se nedokážu orientovat. Z analytického hlediska je dnešní finanční situace státní pokladny katastrofální.
Ale když pan ministr, který má kupecké počty v malíku z chemické průmyslovky, tvrdí opak, tak jsem trochu mimoň!
18. 03. 2012 | 14:56

anti politik napsal(a):

"Právo volit"-v tzv. "zastupitelské demokracii" znemožňuje občanovi podílet se jakkoli na chodu své obce, města, státu během celého čtyřletého období!
18. 03. 2012 | 14:57

anti politik napsal(a):

Tedy vlastně pořád!
18. 03. 2012 | 15:23

TNT napsal(a):

Zakladatel americké demokracie Thomas Jefferson, stoupenec americké i francouzské revoluce, říkal, že v každém státě je revoluce potřeba alespoň jednou za 50 let, aby strom nerostl do nebe a aby se znovu promíchaly karty - použil analogii se stromem rostoucím do nebe, kterému je vždy jednu za určitou dobu, nutné přistřihnout větve a odsedknout korunu - strom = establishment či papaláši (jak chcete)
18. 03. 2012 | 15:39

SuP napsal(a):

Analytik -
Ano, mimoň jste. A pokud jste neabsolvoval ty kupecké počty, je zbytečné vám v tomto ohledu něco vysvětlovat. Zkuste se přijít zeptat, až budete tušit, o čem je řeč.
18. 03. 2012 | 16:06

SuP napsal(a):

TNT -
Nevím, co přesně jste svou poznámkou chtěl naznačit, ale tady se stromy nezastřihují, ale přesazují každé 4 roky a že by o to byl výsledek výrazně lepší, se nezdá. Možná proto, že jim v mezidobí haluze přerůstají a bez kontroly vyrážejí "vlky"?
18. 03. 2012 | 16:11

dalimír napsal(a):

Dnes se zase Kalous v tv.u p.Moravce "blejskl" ! Lidé nevěřte tomu jezuitovy ani nos mezi očima ,je to lidovec jako poleno ,starý lišák prolezlý falší ! Tato vláda musí co nejdříve skončit nebo všichni kromě kmotrů mafiánů špatně dopadnem ! Dl.
18. 03. 2012 | 16:14

jakto napsal(a):

SuP
Zvláštní, že nejlépe to šlape tam, kde se nic nepřesazuje . Tedy přesněji, nepředstírá se, že se přesazuje.
Námět k zamyšlení pro bystrého Supa.
18. 03. 2012 | 16:25

Analytik napsal(a):

Díky SuPe za fundované vysvětlení.
Konečně mi docvaklo!
Takže až Kalousek sníží státní deficit na nulu, tak půjde do zaslouženého důchodu a nám už tu po něm zbyde jenom ten státní dluh, který zatím dosáhne 3 bilionů.
Jenom bych rád věděl, jestli si ještě před smrtí hladem stihneme povolit opasky?
18. 03. 2012 | 16:27

dalimír napsal(a):

No a hejtman Hašek s toho dnešního duelu u Moravce ? Také žádná sláva ,ačkoliv je sociální dm.mohl by jezujitovy Kakouskovy v kostele klidně dělat ministranta ! Dl.
18. 03. 2012 | 16:32

sedlak napsal(a):

SuP 14:40 nebojte, skandály ostatních vlád vnímám také, třeba koloťuka, kterého ale socani alespoň vyštvali ze svých řad, k tomu mě napadá zrovna případ Drobila, ten zdaleka nedopadl špatně, rozdíl byl možná jeden a to, že koloťuk hrábnul pro sebe víc než pro domovskou pol. stranu (a v tom přeci jenom rozdíl je, v cíleném odklánění pro konkrétní účel) on kvartýr na Maiami a na Barandově (nebo kde ho koloťuk má není totéž), v konečném důsledku je to obojí zlodějina, ale jde o to, zda je to systémově nebo jednorázovka, jak dlouhá je ta stvrzenka, já si nedělám iluze, že jedna strana je čistá a tady je kámen úrazu, proč tedy tolik povyku kolem NSZ, zdá se, že v současné době má tedy navrch Pospíšil, ale proč za ním Nečas nestál pevně bez zaváhání? o co jde? proč Klaus inklinuje více k veverkám než k Nečasovi? mydlí se to v koalici, protože hrozí že vyplavou další kauzy? proč se zdržovalo MUS (když tam mastili kapsy socani), proč je ticho po pěšině s PROMOPRO....víte nemám iluzí, žiju ve městě, kde má vláda úřad, Praha je malá, člověk má známé, kteří lesdkade pracují a ledasco pustí, ledaskde narazíte i na volené zástupce i v restauraci a řeknu vám, ten slovník a jednání opravdu "elita" národa.........takové MŠMT s obměnou málem i vrátných s politickou knížkou, neberto to tak, že mi vadí pouze tato vláda, živě si pamatuji, jak mi spadla brada, když jsem slyšel nabubřelého Škromacha při výměně dnes už nevím koho, kdy na otázku reportéra "Proč jste vyměnil ředitele XY" odpověděl "Protože můžu".....o tom celém to je, i když se to tu v debatě hemží odhady o procentech poctivců, já si zdaleka nemyslím, že 90 % národa krade, a že lidi nejsou mentálně vyzrálí na přímou volbu presidenta, pokud jsou mentálně zralí na vykonávání svých povolání učitelů, kopáčů či vědců, odvádění daní, jsou mentálně vyzrálí i podílet se na správě věcí nejen ve volbách, a pokud lidi vyjdou do ulic, cosi to znamená, buď jsou ukousaný nudou protože doma nemají co dělat nebo s čímsi nesouhlasí a zase jsem zpět u mentální vyzrálosti a prostředcích, které mají k ovliňování politiky, pominu li přirozenou nechuť (zvlášť té generace, která zažila "lákání" do KSČ) mnoho prostředků jim myslím nezbývá, kolikrát myslíte, že jsem našel svého poslance v otevřené kanceláři pro své voliče, kolikrát myslíte, že mi odpověděl politik na e-mail. tady je to takové "hezké povídání" pod blogy, ale zeptejte se lidí v ulicích, když jim dáte prostor a nebudete to dělat zrovna stylem Krampolovic pořadu "Nikdo není dokonalý" zjistíte, že lidi vám nebudou říkat jenom naučená hesla jak se snaží někdy presentovat TV, ale zcela logicky a na konkrétních případech vám vysvětlí, proč ta hesla mnohdy mohou sdílet..... kdo ví kdy příjde doba, kdy už voliče velké strany nepřesvědčí, že jejich hlas propadne, když budou volit malou stranu, a pak to teprve bude havaj, posbírat rozbitou politickou scénu k něčemu akceschopnému, ale asi to budeme muset prožít
18. 03. 2012 | 16:34

StandaT napsal(a):

Ahoj SuPe. Vidím, že jsi to dotáhl až na nepřítele lidu :)))

Nevím, proč chrání Popelku před autorem a před tebou, když už se mezitím bolševici začali navzájem vylučovat z Národní rady a Popelka je out.
18. 03. 2012 | 16:37

minatomirai napsal(a):

Tam lidé mnohdy dodržují zákony a nařízení ze svého přesvědčení a ne proto že by se báli sankce
-----------------------------------------------------------------------------------
Hloupost, Američané, rozhodně ti, kteří obydlovali, byli metodisté. Jejich život byl jednoduchý, práce, práce a zase jenom práce, ostatní byl hřích, který byl tvrdě trestaný. Tak to pokračovalo v generacích a pokračuje v zásadě doposud. Ti, kteří přišli po nich, si to museli osvojit, to je vše. Mají určitý morální kód, kterým se řídí, a ten je založený na víře, náboženství.
Americký tata přišel domů, podíval se z okna, a pokud nebylo vykáceno půl hektaru lesa, syny seřezal lasem. Malý příklad, který vedl k tomu, generacemi, že Američané v zásadě nepodvádějí a nekradou.

Jinak k panu Žákovi, který se děsí nad tím, že by neexistovaly politické strany. Nemusí existovat, nakonec jejich jediný smysl je ideologie a vliv na vládnutí. To se může vynechat, pokud se uplatní zastupitelství zdola, které může vytvořit kontrolní radu nad vládou. Nakonec Německo určitou dobu po válce fungovalo celkem slušně bez politických stran, mělo kontrolní radu tvořženou spojenci, tedy vítězi. Něco obdobného by mohlo oživit politický život v této zemi, politické strany by se povolily později.
18. 03. 2012 | 16:40

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Je dost ubohé, když lekce o tom, jak nebýt demokracií zklamán se diskutujícím snaží dávat ti, kdo podporují politiky, kteří to zklamání voličů mají na svědomí. Nebýt SuPa a spol, tak by nedůvěryhodní politici museli odstupovat, jelikož by ve společnosti neměli zastání.

Za stav naší „demokracie“ vděčíme nejen nezkušeností většiny, různým mafiánům ovládajícím média a ekonomiku, ale především té části našich spoluobčanů, která současnou vládnoucí garnituru podporuje.

Nenadávejme na politiky, za současný marasmus vděčíme asi 20 % našich spoluobčanů a jejich představě o demokracii.
18. 03. 2012 | 16:48

SuP napsal(a):

Standa T -
Rád Tě vidím! Říkáš nepřítel lidu? Pak tedy - "Nežil jsem nadarmo!!"
Ale dalo to práci .....
18. 03. 2012 | 16:53

Glosator napsal(a):

Revoluce může klidně zlikvidovat existující establihment a to i fyzicky, případně s celou rodinou.
Velká francouzská revoluce to z velké části dokázala a bolševická revoluce tuplem.
ALE je tu zásadní problém, tu revoluci je třeba v určitém momentě ukončit a vrátit věci k normálu.
Když si vezmu Anglickou revoluci, Velkou francouzskou revoluci a VŘSR bylo to horší a horší.
V Británii lidé ty největší radikály (u nich to tehdy byli radikální puritáni) k moci vůbec nepustili. Velký teror ve Francii trval jen rok a půl. Ale bolševici se u moci udrželi 74 let...
18. 03. 2012 | 16:55

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Glosator.
Vrátit věci k normálu?
Normál nepotřebuje a nevyvolává revoluci, a tak je nesmysl tvrdit, že po revoluci se to má vrátit k normálu.
18. 03. 2012 | 17:03

SuP napsal(a):

Stále rebeli -
Bez ohledu na to, že považuješ každého za blba (viz tvůj originální nick), myslím, že ten můj vliv na současnou politiku poněkud přeceňuješ (18. 03. 2012 | 16:48).
Nicméně by sis (a tobě blízcí zde) měl uvědomit, že demokracie není - "Nelíbí se nám, tak mu dáme VŠICHNI přes držku a nic se mi nestane", ale naopak znamená (mimo jiné), že SVOBODNĚ můžu přesvědčovat ostatní o své pravdě tím, že jim svobodně o ní podávám informace, aby ji mohli pochopit a rozhodnout se, zda ji přijmou. A k tomu jsou tu volby. Volby 1x za 4 roky. A demokracie taky je to, že když nevyhraješ, budeš čekat na další volby a ne že od příštího týdne začneš dělat bordel, že chceš nové.
18. 03. 2012 | 17:04

minatomirai napsal(a):

Bylo by asi dobré zřídit pro začátek obnovy politického života tribunály růzmých úrovní, které by začaly s obdobou denacifikace aka depolitizace České republiky.
Protože nejlépe fungují nižší zastupitelstva, začalo by se u nich a postupovalo se směrem vzhůru, obce, města, kraje. Speciální tribunál by se vytvořil pro parlament, vládu a úřad presidenta.
Byla by vytvořena kontrolní rada řádně prolustrovaných členů, jejichž jména by se zvěřejnila na webu.
Kvetlo by udávání, které by se důkladně prověřovalo, což by bylo samozřejmě solí celé této obnovy.
A plnily by se věznice. A začaly veřejné procesy, bez krveprolévaní a větších bolestí.
18. 03. 2012 | 17:06

StandaT napsal(a):

SuP: Ahoj. Socani mají bobky, ta kampaň proti pravici se jim vymkla z rukou a režie a už dneska je obrácená i proti nim samotným (nemusíš ani nikam daleko, koukni pod Křečka).

Nadšenci sice mlátí už přes týden do klávesnic na celém webu, jak levice nekrade (pouze jednotlivci), že to je jen propaganda, systémově přece krade jen pravice, ale vlak už nezastaví. Zaseli, ale sklizeň by teď nejraději nechali na poli :)

Poslední dobou vůbec ničemu nerozumím. Lidi chtěli změnu, ve VV jí dostali. V malém. A navzdory tomu, co dostali jako předkrm, to dneska žádají jako hlavní chod. Je to normální?
18. 03. 2012 | 17:09

SuP napsal(a):

sedlák -
Vybral jste si ten příklad, nebudu hledat další, ani na druhé straně. Víte, ono ani tak nejde o těch kokoťukových 87 melounů na byt v Miami. Ale že kvůli nim klidně pusti VŠEM žilou 12,5 mld! A to je podstatný rozdíl. Proto taky je možné, že v rozpočtu chybí ročně mezi 100 a 200 mld, ale to je cena, za kterou si ouředník státu koupil pastelky za pár melounů! Takže až se něco vybojuje proti korupci, pochytá se pár melounů a miliardy budou nenávratně "tatam v prdeli". A proto nás tu pořád pár dává k úvaze, že stát nesmí dostat do pařát zbytečně moc peněz.
18. 03. 2012 | 17:11

SuP napsal(a):

P.S. sedlák -
a s tím Vaším zbytkem souhlasím.
18. 03. 2012 | 17:15

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

K těm různým radám, co by se mělo pro zlepšení fungování společnosti udělat, tak podle mne by stačilo, kdyby šli do politiky lidé, kteří si uvědomují, že demokracie je především o důvěře a pokud ji politik ztratí, tak nemá v politice co dělat, a pokud se dostane do politiky člověk, který toto nechápe, tak by mělo být zájmem všech demokraticky smýšlejících lidí jej z politiky dostat.
Je jen velmi malá pravděpodobnost, že by lidé ve vedení, kteří nemají důvěru těch kolem, přinesli společnosti prospěch.
18. 03. 2012 | 17:16

SuP napsal(a):

minatomirai -
ANO! Ale aby fungovala "demokracie zdola", musí lid nejdřív zažít něco na způsob tohot fotra s lasem. A vůbec tím nemíním nějakého diktátora a jeho totalitu. Ale jak píštete - V RODINĚ.
18. 03. 2012 | 17:20

minatomirai napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude
-----------------------------------------------

Tak demokracie nefunguje; pokud se zváží, že nejvyspělejší demokratický systém ma USA, ani tam to tak úplně nefunguje. Nicméně lidé tam jsou podstatně politicky aktivnější a pokud jejich senátor nebo reprezentant podpoří něco, s čím nesouhlasí, začně kampaň. Voliči dali svému zástupci mandát a jeho povinností je zodpovídat se svým voličům. A tak se to tam děje, pokud ne, není již znovu zvolen.
Tady lidé nejsou aktivní, lidé tady ani neumí formulovat svoje myšlenky, natož apelovat na svoje zvolené zástupce či získat podporu pro takové apelace. Tady to zkátka není, nechci říci, že jsou Češi hloupější, to ne, ale v něčem zkrátka jsou hloupí, raději se nechají vést, než aby vedli sami, to je zřejmě historická tradice a má málo společného s komunismem. Spíše s pivem a klimatickými podmínkami.
18. 03. 2012 | 17:24

Jaroslav napsal(a):

Myslím, že celý problém je v tom,že obrovskou ekonomickou moc transformují nadnárodní monopoly i do politiky a parlamentní demokracii už vlastně převálcovaly.
18. 03. 2012 | 17:25

sedlak napsal(a):

StandaT: 17:09.... proč myslíte, že to je v režii socanů? Že by lidi v Praze (kde i ČT přiznala 8.000 demonstrantů) jeli podle socanů? Tomu se mi opravdu nechce věřit, minimálně podle výsledku parlamentních voleb nebo podle výsledku voleb na magistrát, zapomněl jste na demonstrace a akce po vzniku koalice ptáků a socanů? Nebo, že by to v Praze organizovala TOPka? Nedivím se vám, že tomu poslední dobou nerozumíte, on sám fakt, že před volbama politické strany sází na prsaté Brožové nebo na exguvernéry ČNB případně svalovce chránící slabá davčata v barech značí spíš o bezradnosti politickýc stran mež voličů, nemyslíte? Za stranou, která by hrála čistě bych šel jak hypnotizovaný králíček za kobrou. S těma veverkama bych byl být vámi dost opatrný, tolik hlasů zase nedostali (nech mi voliči veverek odpustí, ale kdo trochu sledoval Johna, po té co kdysi dočetl "Veksláky" nemohl těm kecům věřit, když si sám John s vekslákama v koně Blaník připíjel na kšefty
18. 03. 2012 | 17:25

StandaT napsal(a):

sedlak: nemíním tím minulý týden. Míním tím celou tu šestiletou, každodení kampaň na výrobu protestního voliče, skrývanou za boj proti korupci.
18. 03. 2012 | 17:28

SuP napsal(a):

Standa T -
Jestli to nebude tím, že když se řekne, že "Zase je v álejích nablito", tak se tváří, že to ne od nich. A ještě navrch tomu věřej.

Takovej stálerebel by si měl uvědomit, že kecama o tom, že za bídu ostatních může 20% těch co nekafraj, se sice staví na konkrétní stranu sporu, ale taky, že je spousta lidí, kteří se historií POUČILI.
18. 03. 2012 | 17:28

dalimír napsal(a):

Naši vládě vůbec žádné daně nepatří protože se tehle spolek který si říká vláda skládá z hejna SUPŮ ! Už by konečně bylo třeba ty zahnute nenasytné zobany jim nadobro zavřít ! Dl
18. 03. 2012 | 17:33

český maloměšťák napsal(a):

Za marast v Kádevítkostánu Klausoidním jsou nejvíce odpovědni ti, co přecházejí přechod na červenou, posílají SMS- ky ze služebního mobilu a jezdí načerno v Metru.
Tam je ten zakopaný pes - a taky u nenažraných důchodců, hašteřivých - a proto i osamělých matek, podvodných invalidů a lžisirotků a dále půlmilionu nefachčenků.

Suma sumarum - kdybychom se těchto demokraticky /tedy rozpočtověodpovědně - po Kalouskovsku...metodou šmik šmik (SZMIK - Standardní Zázračná Metoda Inženýra Kalouska)/...tedy kdybychom se takovýchto molů a červotočů naší prosperity a politické kultury zbavili - klidu potřebného k poctivé práci na reformě bychom si dozajista pak dosytosti užili.

Po Popelkovi samozřejmě plivou ti, kdo mají strach , že se něco změní.
Kupodivu jsou mezi nimi takoví,kteří celá leta hýkají...že už to tak dál nejde a že je nutná změna.
Chtělo by to udělat nějakou studii, jakými peněžními kanály jsou tito propojeni s establishmentem Kádevítkostánu Klausoidního - ať už primárně, sekundárně či podvodně.

Ale k tomu nemáme dostatek informací.

Takže jen parciálně :

http://www.nidm.cz/o-nidm

Maucta.

P.S.
V zájmu ochrany svého duševního zdraví budu reagovat pouze na pochvalné reakce na můj příspěvek. Zhruba v duchu Jeho Excelence jarpora (zastupitel za ODS) - cituji : "...Dnes byl nádherný den. Užil jsem si jej prací po zimním čase na vlastním i na kamarádově, který pomoc potřebuje... Proto se omlouvám, ale na repliky, předpokládám spíše nesouhlasné, proti mému názoru, reagovat nehodlám... Nebudu si kazit večer...
Těm, s mým pohledem souzněnícím, za případnou souhlasnou zmínku předem děkuji.
Hezký večer
17. 03. 2012 | 19:02 "

Kapito ?!?

No tak '
18. 03. 2012 | 17:35

minatomirai napsal(a):

Ale aby fungovala "demokracie zdola", musí lid nejdřív zažít něco na způsob tohot fotra s lasem.
-----------------------------------------------------------------------

Demokracie zdola funguje, je navíc logické, že musí. A těch děcek, které mají takové fotry, jsou tisíce, rozhodně na vesnicích, kde mají hospodářství, která dříve neměli. Není na ně třeba laso, děcka jsou kupodivu velice rozumná a pracovitá. Naděje je vždy v těch mladých a tady jsou schopní mladí lidé, naštěstí.
18. 03. 2012 | 17:35

StandaT napsal(a):

SuP: někde se asi ta damokracie dá dělat i s 20%. :-)
18. 03. 2012 | 17:38

sedlak napsal(a):

SuP 17:11 a kdo je má dostat do pařátů? soukromý sektor? Kdo nebo co je ten soukromý sektor? Babiš, Rittig? nebo spravedlivá akciovka zrozená ala kuponová privatizace bez zákona na ochranu malých akcionářů? MUS ale není jenom práce socanů, proč to váhání Švýcarům dát odpovědi (kde byl problém na NSZ nebo na MF) nebyl třeba tohle zrovna školský případ, kdy vláda mohla nahnat body na úkor socanů? Proč to neudělala? Neuměla nebo nechtěla? Ať si odpovíte jakkoliv na tuto otázku řešením není pouze zvedat daně, ruku v ruce s tím má jít snaha zmírnit dopady z kauzy MUS a snaha peníze vrátit tam, kam patřily, pak uvěřím, že je to vláda kompetentní a svolná k řešení korupčních kauz. Jenže ono se vkrádá ještě podezření, že není zájem a proč není zájem? protože manus mana mici? Protože by se volič mohl dozvědět něco, co ještě nevyplulo? Protože se vzájemně drží pod krkem? Byl by soukromý sektor lepší, já si to nemyslím?
18. 03. 2012 | 17:39

Borůvka napsal(a):

Popelka na Hrad!! A taxikář premiérem!!
18. 03. 2012 | 17:41

jin napsal(a):

Lidi musí ukázat té novodobé vládní šlechtě,že neni možné se prohlašovat za "vládu rozpočtové zodpovědnosti" přitom hájit korupčníky a trestat odvážné,jako je Michálek.Nebo šetřit tak,že dává Nečas sekretářce Nagyové 273 000 a jště se hloupě vymlouvá,že tam neni sama !!!Politici se hodnotí podle činů a ne podle keců!Je třeba konečně zavést odvolatelnost darebáků,než to někdo udělá"demokraticky" snaiperkou !!!
18. 03. 2012 | 17:49

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro minatomirai.
I ve většině západoevropských zemí si lidé umí sjednat pořádek a mají politiky, kterým věří.
Je samozřejmě lepší, když politik pochopí, že má odstoupit, než když jej musí voliči vyhnat. Tam, kde se ctí demokracie a kde jsou demonstranti (nespokojení občané) neústupní, tak to musí politik vzdát.
U nás je to podle mne o nezkušenosti a taky zastrašování a zesměšňování nespokojených lidí médii.
Já už jsem se jako demonstrant angažoval v akcích kolem radaru, v minulém roce jsem byl taky na jedné nebo dvou a už s tím nemám velký problém.
18. 03. 2012 | 17:51

pisatel napsal(a):

Pane Žáku,
na to, že tohle seskupení dokázalo uspořádat ve čtvrtek manifest jasně definovaný a proběhlo v podstatě střízlivě až na počin Polerta, tak KLOBOUK DOLŮ !! Situace se tříbí - to je vždy a toho se bojí u Koryt !!
Všichni se bojíme, nikdo nechce prokázat nespokojenost a on to dokázal! NEZÁVIĎTE!
MÁ ÚSPĚCH A MÁ NAŠLÁPNUTO. Teď nastupují demagogové jako Kalousek a bude jich fůra. Vy patřte jen mezi takové pohoňky. Uvidíme, jak budete zpívat při zvratu!!
18. 03. 2012 | 17:52

Mard napsal(a):

StandaT napsal: Poslední dobou vůbec ničemu nerozumím. Lidi chtěli změnu, ve VV jí dostali. V malém. A navzdory tomu, co dostali jako předkrm, to dneska žádají jako hlavní chod. Je to normální?

No když se dostanou ke slovu národní socialisté, kteří říkají líbivá hesla o zastavení rozkrádání a nových pořádcích, tak se blbci nechají nachytat. I na Hitlera se nechali nachytat. Novodobí nacisté z Holešova, mají krásné řeči, kdo rozumný by nechtěl konec rozkrádání, korupce a lumpáren. Ale cesta k tomu zrušením politických stran, pozavíráním většiny politiků a vládou lůzy nevede. To vede jen k anarchii a hromadě mrtvol. A jsem rád, že odpor proti Holešovské výzvě je tak mohutný.
18. 03. 2012 | 17:55

dalimír napsal(a):

Sedlaku nikdy a nikde neni soukromý sektor lepší ! Bude lepší znovu státní ale s patřičným dozorem fundovaných a zodpovědných lidí ! Jetli že se ten ubohý zbytek národního majetku co nejdříve nezestátní a lidé nebudou zodpovědnější jako za socialismu tak skončíme jako kolonie ! V bruselu už se to na nás šije ! Belgičani ,Holandani Andláni atd. jsou typičtí kolonizátoři a mají to v krvy ! A pod nálepkou toho imbecilního spolku EU nás slovany budou masírovat jak jim bude libo ! To jste chtěli vy čeští pravicoví defraudanti ??? Jste s falešným západem jedna ruka ! Dl.
18. 03. 2012 | 17:56

Scarabeus napsal(a):

český maloměšťák:

Ještě, že je internet a YouTube, mohl jsem se podívat jak to bylo s tím 1 tis. demonstrantů v Ostravě(podle ČT).
https://www.youtube.com/watch?v=8auz3WtNA3Q
18. 03. 2012 | 17:57

Mard napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal: Nenadávejme na politiky, za současný marasmus vděčíme asi 20 % našich spoluobčanů a jejich představě o demokracii.

Omyl. Máme přesně takové politiky, jaké si zasloužíme. Ty lidi, co sedí v senátu a poslanecké sněmovně, nevolil nikdo jiný než vy nebo já, zkrátka - voliči. Takž až voličům bude vadit nepoctivost u politiků a budou volit jiné, tak dojde ke kýžené změně. Ale když lidé budou vědět, že John lhal o svém nemanželském dítěti a přesto jej volí, tak se dočkáme toho, co vidíme dnes.
18. 03. 2012 | 17:58

Xaver napsal(a):

Řešení není v nových lidech. Současný stav je tak špatný, že by se to nezlepšilo ani kdyby vrchním politikem byl Gott nebo dokonce já.
Musí se změnit pravidla ! Systém může zůstat ! Politik musí nést přímou zodpovědnost za své výsledky. Ne politickou, přímou ! Dnes je prokázané, že všichni politici pracují špatně.
Máme obrovský dluh a nikdo neví jak ho snížit. Je proto nutné, všem politikům snížit jejich příjmy (všechny), nejlépe na polovinu. Až se sníží na polovinu náš státní dluh, tak můžou zase brát to co dnes. Nemám obavy, že by nějací politici odešli, a kdyby se náhodou jeden, dva našli, tak bez odstupného !
Tato metoda by byla účinnější než dohady o jakési levici a pravici.
18. 03. 2012 | 17:58

Mard napsal(a):

jin napsal: Nebo šetřit tak,že dává Nečas sekretářce Nagyové 273 000

Nojo, mluví z tebe závist. Já také dám svým zaměstnancům platy, které si myslím zaslouží a nenechám si do toho kecat. Když jí prostě potřebuje, tak si jí musí zaplatit. To je zkrátka šéfovo rozhodnutí a do toho by se kecat nemělo. Ale to, jestli svou práci Nečas dělá dobře nebo ne, to by se mělo hodnotit sakra důkladně.
18. 03. 2012 | 18:04

vico napsal(a):

Miroslav Žák schytal od nicků, se kterými se jinak skoro ve všem shoduji, dle mého neoprávněnou kritiku.

Podle mě program zrušit všechny instituce ustanovené svobodnými volbami, které tvoří mechanismus demokratického státu,rozehnat parlament, vládu, vyhodit prezidenta, kterému donedávna český Pučmidrát dával 70 procent preferencí, z hradního balkonu, rozehnat politické strany a nahradit je vládou lidu, je ještě radikálnější, než měli Gottwald a spol.

Miroslav Žák má absolutní pravdu. Tak to tu totiž v kotlince chodí a já ztrácím iluze, že tomu někdy bude jinak.

Pučmidrát s Knedlíkem zvolil tuhle vládní sebranku. "Hodil to" partě, která jen trochu sofistikovaněji, než Popelka, slibovala super-přímou demokracii prostřednictvím internetu, kde kdejaký Knedlík klikne na klávesnici a zvolí strategický postup VéVéček - bojovníků proti korupci a dinosaurům.

A je to tu znova. Všechno vyřeší velké koště, které vymete ten svinčík, který však mimo jiné zavinili i lůzrové, kteří se domnívají, že když budou volit mladé,krásné a bohaté, stanou se tak trochu také krásní a bohatí se vstupenkou na horní palubu.

Je asi v naší národní povaze dávat za vinu, že se pode mnou propadla prohnilá podlaha hajzlíku a spadl jsem do sraček, Bruselu, Moskvě, Vídni, Merkozymu anebo vládě, kterou jsem vlastní tupostí zvolil. Řeknu to tak, že jestliže si někdy vzpomenu, kde mám schovaný neevidovaný revolver, tak tehdy, až tu budou chtít různí lůzři nastolovat Vejbor veřejného blaha.

A vinu na tom všem ovšem samozřejmě má vláda, kterou jsem s Vlkem odpočátku označoval za famiglii 118. K mé nelibosti tihle lidi s praktikami organizovaných defraudantů, teď jen potvrzují temné predikce.

Nečas je stokrát větším neštěstím, než kdy byl médií usmýkaný Paroubek.

Děsivá je však víra v nebeskou čistotu, která by se měla nalézat v zaprášené unavené zemi. Víra v příchod Spasitele.

Víra ve Spasitele je nebezpečnější, než přechodný nečas.
18. 03. 2012 | 18:07

Jáchym napsal(a):

minatomirai 16:40

"Malý příklad, který vedl k tomu, generacemi, že Američané v zásadě nepodvádějí a nekradou."
Díky!
Zase jsem o něco chytřejší.
Američané mají jedno z největších procent vězňů z počtu obyatel na této planetě a toto procento stále stoupá.

Nejspíš to tedy bude proto, že nekradoucí, nepodvádějící, neloupící a nevraždící Američané stojí ve frontách před věznicemi a prosí, aby si tam mohli pár desítek let meditovat a rekreovat se.
A platí obrovské sumy svým advokátům, aby jim pomohli přesvědčit soudy, že jsou vinní.
Když jsou po pár letech proti své vůli vyhozeni z vězení, zase v potu tváře léta poctivě dřou, aby je další advokát za drahé peníze dostal do vězení.

O těch největších poctivcích se pak točí filmy, které jsou vzorem pro další statisíce poctivých vězňů, kteří se těší, až se za své úspory budou moci dostat mezi ostatní poctivce do přeplněných věznic.
TADY SE MI LÍBÍ, TADY TO INTELEKTUÁLNĚ PERLÍ JAK U JAK NA HRADĚ !
18. 03. 2012 | 18:10

SuP napsal(a):

sedlák -
Asi zapomínáte, že ty peníze máte nejdřív v ruce VY! Tak proč by je měl zase někdo dostat? Proč řešíte, zda-li je soukromý sektor lepší? Aby vláda dostala do pařát peněz míň o to, co nechá rozkrást (říká se 100 až 200 mld), stačilo by všechny daně snížit o 1%. Vy byste si s tím neporadil? Jenže to nejde, protože by zase ječeli ti, kdo daně neplatí, že nic nedostali a že dostali "jen ti nejbohatší."
18. 03. 2012 | 18:18

SuP napsal(a):

vico -
Tentokrát fakt docela dobrý. (Na rozdíl od toho, co taky dokážete vyplodit, když jste aktivní)
18. 03. 2012 | 18:22

pražák napsal(a):

Jedině zatím generální stávka proti současné zlotřilé a zločinné vládě může "zatím" dopomoci k tomu, že si "oni" uvědomí, že jejich čas nastal. Nastal, aby odešli od koryt a nebalamutili ještě ten zbytek národa, který jim ještě snad věří.
18. 03. 2012 | 18:24

palivec napsal(a):

do popelky není potřeba se trefovat,kdyby měl v kapse recept na řešení téhle prekérní situace,je jasnej na nobelovku.udělal aspoň to,co mohl,vyjádřil se,že se mu to nelíbí,mě se to taky nelíbí a taky nevím,co s tím.
podle mě je potřeba podpořit opozici a když to podělá i opozice,podporovat opozici opozice a furt do blba,snad to jednou vyjde,
18. 03. 2012 | 18:24

Saltzman napsal(a):

Je to napsáno tak srozumitelně, že líp to ani nejde. Žel, množství lidí je přesvědčených o tom, že zbourat a pak se nějak samo od sebe stane to dobro.

Kdo neskáče není Čech. Hop, hop , hop. A v hlavě dutě zní!
18. 03. 2012 | 18:26

pražák napsal(a):

Jedině zatím generální stávka proti současné zlotřilé a zločinné vládě může "zatím" dopomoci k tomu, že si "oni" uvědomí, že jejich čas nastal. Nastal, aby odešli od koryt a nebalamutili ještě ten zbytek národa, který jim ještě snad věří.
18. 03. 2012 | 18:31

zdenek napsal(a):

Pane Žáku
od doby kdy začalo u nás docházet k volebním patům je zcela zřejmé ,že je třeba změnit volební systém a ůstavu,aby z politické moci výkonné,zcela jasně vyplývala osobní odpovědnost.
Že se za tu dlouhou dobu zcela nic nezměnilo je evidentní,maximálně si budeme moci volit pana prezidenta...k čemuž by jsme si měli gratulovat,že?:-)
Je ůžasnou ilustrací naší zastupitelské demokracie-která prý podle vás"není v žádném případě příčinou toho,že se u nás krade.."- ,že se zmohla na nějakou ůstavní ůpravu jen v případě prezidenta,jehož výkonná moc je nulová..

Nechci nijak zpochybňovat vaší víru v zastupitelskou demokracii pane Žáku,,nakonec korupce jde i za těmi civilními"slušnými a poctivými" ůředníky a správci čehokoliv,ale je zcela zřejmé že naši současní ani ti minulí či předminulí či přepředminulí volení zástupci nikdy neměli nijakou vůli nic zcela zásadního měnit.Každý vlastně zjistí,že mu podmínky tak jak jsou nastavené vyhovují,navíc zde dochází k souběho starých struktur s novými a co ti noví ještě neuměli,nebo si mysleli ,že nechtějí umět tak najednou vidíme,že s tím nemají nějaký zásadní problém koexistence...
Je tedy stále potřba hlubokých změn a navíc je zcela zřejmé,že to prostředky zastupitelské demokracioe nepůjde.
My sice můžeme každý začínat sám u sebe,ale to by se také mělo týkat lidí činných ve veřejném životě ,ale jak to chcete pane Žáku zařídit?To by mne fakt zajímalo...:-(((
18. 03. 2012 | 18:33

Scarabeus napsal(a):

Mard:

ad 18. 03. 2012 | 17:58

Máme pokřivený volební systém tzv. D'Hondtovou metodou, malým(politickým stranám) bere, velkým nespravedlivě přidává. Velkým politickým stranám tento volební systém umožňuje si voličské hlasy přikrádat, pak i stejným(přikrádacím) systémem vládnou. Nejhorší je, že v malém(na počet voličů) kraji se politická strana musí dostat nejlépe přes 10%, aby měla šanci. Jedním z důsledků (nepřímým) je volba pocitově menšího zla(strany) mezi velkými zly(stranami), ne volby politické strany, kterou by volič chtěl, ale které se vzdá, protože je velká pravděpodobnost, že jeho hlas "spadne pod stůl". Zapomíná se na to, že nic, ani politická strana, není hned velké, že vše potřebuje vyrůst, i pozitivní, nebo alespoň o něco méně špatný/á, politický směr/strana než jsou současné parlamentní. Volba VV byl od mnoha voličů projev zoufalství, kdy voliči nikde neviděli něco dost velkého, aby to mělo šanci na úspěch. Pocit velikosti(falešné) u VV byl pouze marketingová bublina, která byla nafouknuta penězi (a zároveň poměry, v té době skrytými) ABL.
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%27Hondtova_metoda

ad 18. 03. 2012 | 18:04

"Já také dám svým zaměstnancům platy, které si myslím zaslouží a nenechám si do toho kecat."

Paní Nagyová není soukromým zaměstnancem pana Nečase, ale zaměstnancem státním/veřejným, platí ji daňoví poplatníci, tzn. i ti nejchudší přes platbu DPH, např. za chleba.
18. 03. 2012 | 18:47

StandaT napsal(a):

SuP: "Jenže to nejde, protože by zase ječeli ti, kdo daně neplatí, že nic nedostali a že dostali "jen ti nejbohatší."

Ale jde! Filozofie "černé nuly" je poslední dobou neuvěřitelně atraktivní. Z hlediska daní je Kalousek už dneska mrtvý muž. SocLidi sem na jednu stranu napíší desítky příspěvků, jak hróóóózně moc jsou lidi naštvaní, ale zřejmě je ani náhodou nanapadne, že ti plátci jsou na tom úplně stejně. :(

Jo. Budou řvát, protože Kalousek nic jiného než DPH zvýšit nebude moci. Tedy bude, ale jedině DPH mu přinese peníze. Lidi ještě nevědí, co to ta bída vlastně je.
18. 03. 2012 | 18:47

PK napsal(a):

to pisatel

jasně p. Popelka je u mne hrdina,ač obyčejný člověk dokázal jako první pozvednout prapor odporu proti tehle asociální vládě odklaněčů a přivést lidi na náměstí v celé republice.Do HP se nebál jít, tam se nezesměšnil on ale servilní p. Takáč a celá ČT.Ministr Kalousek se ohání Hitlerem ale spíš mi praktiky toho zločince začíná připomínat současný režim.Průvodní znaky nemá cenu uvádět- je jich denně na internetu v diskuzích občanů plno.Dodneška jsem p. Kalouska bral rezervovaně ale po dnešních OVM si už o něm iluze nedělám.Pane ministře Kalousku podejte demisi.
18. 03. 2012 | 18:48

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro vico.
Nemá Žák pravdu a je mimo, nejde o to, co píše, jde o to, co a jak řeší.
Položte si otázku, k čemu je tento blog dobrý a čemu Žák věnoval čas. No pokud si Žák myslí, že nemáme jiný problém než to, že někde někdo nevýznamný pronáší trochu divné věci, tak jo, ale já se domnívám, že člověk, který snad chce pomoci změnit něco k lepšímu, tak by si mohl najít jiné téma, tímto článkem se zalíbí možná ve Strakovce.
Věřím v inteligenci Peheho a věřím, že pokud se tímto bude zaobírat, tak s podstatně větším nadhledem.
18. 03. 2012 | 18:48

SuP napsal(a):

StandaT -
Moje řeč. Ale jsem nepřítel LIDu. Nevyberu si.
Fakt je, že takhle politicky aktivní jsem v životě ještě nebyl .....
18. 03. 2012 | 18:51

SuP napsal(a):

PK -
Jakou podporu? Největší podporu má Kalousek! Kvůli němu sice lidi nechoděj na náměstí, ale zato na berňák. Tak si to přeberte vy protestanti.
18. 03. 2012 | 18:54

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Dám ještě jednou tento link

„Pavel Sikora je členem Strany svobodných občanů (Klausova strana - moje poznámka) a pracuje jako top manager skupiny Generali PPF, konkrétně na pozici Director Group Treasury at Ceska pojistovna a.s. V komentářích na Facebooku (jeho profil je ZDE,

Pavel Sikora potvrdil emailem, že je to skutečně jeho profil) prohlašuje, že zvoní státům hrana a lze očekávat transformaci na nestátní svobodné společnosti. Jako příklad takových společností uvádí starověký Izrael v době Soudců), jižní část Somálska ovládanou milicemi Al-Šabáb spolupracujícími se Svazem islámských soudců, nebo kmenová území v Afghánistánu a Pákistánu. Tvrdí, že tato území jsou hospodářsky svobodnější než současné státy.

Jeho názor by se dal shrnout touto citací: "Stát je zločinecká organizace, která od svých otroků vybírá daně."
Sikora tedy požaduje demontáž nejen sociálního státu, který podle něj "půjde na holení první", nýbrž státu jako takového. Podle něj existují jen dvě cesty: "jeho nekontrolovatelné zborcení vlastní vahou (a tedy především dluhem) - což může dost možná na celá další desetiletí vést k obnově státu na nižší úrovni (diktatura), nebo jeho organizovaná demontáž, což není nic jiného, než důsledná antimonopolizace všech odvětví, tedy i obrany."
….
http://www2.blisty.cz/art/62649.html

Ale to není problém, to je člen hradní strany a ten může blábolit, co chce.
18. 03. 2012 | 19:03

Sladký napsal(a):

Mard- Nečas je majitel firmy? Kdepak,platí ji z NAŠICH peněz.Takže by mne zajímalo, jakou práci paní Nagyová za ten luxisní plat odvádí.Že dře jako kůň? To nic neznamená, spousta lidí dře za zlomek její odměny.
18. 03. 2012 | 19:03

Silvie napsal(a):

Viděla jsem konečně ze záznamu ten Hyde-park s Popelkou a byl to tedy průs..
Je to sice nejspíš slušný člověk, který to myslí dobře, ale jinak se vůbec neorientuje.
Čiší z něho naprostá zmatenost - lidi nemůžou vybírat žádné kvazi odborníky do vlády a žádné hnutí se nemůže pol.etablovat, aniž by prošlo regulérními volbami. Politika bez politických stran je absolutní nesmysl - leda bychom měli absolutistickou monarchii nebo by tady zase zavládla jedna strana. Chiméra "občanské společnosti" byla vizí Havlovou.
Já osobně vidím pozitiva těchto protestů jedině v tom, že jimi lidé dají vládě otevřeně najevo svůj nesouhlas s degenerací české politiky. Měli by vystupňovat svůj tlak natolik, aby Nečas musel vykopat všechny politiky, kteří mají jakýkoliv škraloup. Za legitimní pokládám i přání, aby politici museli doložit nabytí majetku, k čemuž se nemá ani pravice, ani levice.
Mně by to ke štěstí celkem stačilo.

Jinak musím souhlasit s autorem blogu - tihle lidé by dokázali maximálně svrhnout tuto pol.garnituru a vyvolat tady neskutečný chaos. Jinak nic.
Bohužel.
18. 03. 2012 | 19:04

Kanalnik napsal(a):

Alex

...ale ono tech odpovednych a vnitrne silnych a neohebnych lidi je malo (podle mne 10%, ale muzu se mylit), a proto se nic kvalitativne z cista jasna nezmeni (a to ani po pripadne revoluci ci zmene vlady) - to je muj pohled k vasi prvni vete vasi reakce; jinak s ostatnim, co jste mi psal, nemam problem souhlasit, tak to je (nalepkovani levice atd.)

Mard - dik za reakci, vidim to stejne
18. 03. 2012 | 19:07

Kanalnik napsal(a):

Analytik - jako ironie dobre... samozrejme nikdo nechce idealni lidi s perfektnimi moralnimi vlastnostmi, protoze takovi neexistuji (i kdyz by to bylo super, kdyby existovali) a ani ja takovy nejsem... nicmene urcita mira odpovednosti a zasadovosti ve spolecnosti byt musi, aby demokracie skutecne fungovala; v dnesni CR vidim, ze tomu tak neni; to neni odsuzovani, to je popis reality tak, jak ji vidim

ja po idelanich lidech nevolam (ale prijde mi, ze revolucionari v CR casto cekaji na nejake svate lidi, kteri najednou zacnou vladnout a vse bude ok... tak to ovsem nebude)

ja jsem za spontatnni aktivitu obcanu zdola vdecny, ale pokud by to mel byt nastup zivelne anarchie, tak jsem proti
18. 03. 2012 | 19:13

Kanalnik napsal(a):

vico: amen! :)
18. 03. 2012 | 19:20

vico napsal(a):

Ten, kdo se s...: Jasně, rozumím vám dobře. Nicméně v zásadě s tím, co M.Žák NAPSAL, souhlasím.

Je, jak by řekl hradní demiurg, signifikantní, že jakýsi Popelka zvedl od televize NOVA více lidí, než-li různé do posledního detailu propracované "výzvy". Téhle vládě se "podařilo" vyvolat to, co doposud od r.1989 žádné jiné - běsy. Tragédií je, že tahle odporná vládní sebranka se chystá sbírat z téhle situace politické body. Myslím si, že je možná opravdu získá. Kontraproduktivní ani není tak načasování Žákova článku, který ve chvíli, kdy by se měla vláda odporoučet /možná na Mírov anebo jiný hrad, který má v opatrování vězeňská správa/, vnějškově brání staré pořádky/ovšem ty pořádky mají podobu zastupitelské demokracie/, jako Popelková výzva k velkému koštěti.

Faktem totiž je, že lidi začínají hledat řešení mimo rámec demokratických mechanismů. To je daň za všechny ty prasácké reformy, které ve skutečnosti jsou dýmovou clonou pro kolosální přesuny veřejných peněz do soukromých kapes.

Volič by se však měl každopádně chytit za nos. Jsem pro ústavní změny, ale bez pomocí koštěte a dynamitu, ale s pomocí chladné hlavy ve volební místnosti.
18. 03. 2012 | 19:21

PK napsal(a):

Vládní strany mají plná ústa svobody a demokracie ale jen proto aby ohlupování občanů protáhli co nejdéle.Proč to se každý myslící člověk lehce dovtípí.Kdyby u nás byla normální demokracie tak by se politici chovali jak bývalý německý prezident.My se tady můžeme tak srovnávat s Bulharskem a podobnými státy.Vyzývám je proto aby si je radši v dnešní době do úst radši nebrali. Kde jsou dnes studenti,umělci,písničkáři? Mlčí -je to smutné
18. 03. 2012 | 19:22

český maloměšťák napsal(a):

No nevím - ještě že Francouzi nejsou Pučmidráty...asi bychom doposavad chodili na robotu a věřili, že to , co nám pan páterek káže v kostele - že je pravda jediná, dobrá a nejvyšší.

Neboli pojďme se změnit, juchájdááá....nejraděj za tři čtyři generace, čačmandá...a pak si skočit, tralaláááá - ať je opět na vsi veselo, ať se tvářičky našich hochů i děvčat ctností vyjasní a z hor zvon hrdosti se rozezní, bim, bam, bim, bam...tos naší vlasti, země milé, hlas v srdci který prsa jata znovu hrdostí a ctností nadouvá, tělíčka naše rozmařilé, i bytostí šedou ouřednickou jistě pořádně zacloumá - tos etos , který v hlavách naších, nyní tak bujaře si dovádí, že mrsknem do rohu s kalamáři...vždyť propiska je nahradí....

Vivat La revolution na blogu ! Ať potoky inkoustu zbarví těla našich nepřátel!

"Již zažehnuta jiskra i zde, klávesnice rudou barvou též už žhne...však není věru na směr patent dosud dán - tož budiž zde vydatlován !!(třeba i do modra)"

Diskutovat, diskutovat, diskutovat.
(chudák Brutus - kdyby to věděl - to co dnes víme my - mohl Julia ukecat...)

P.S. Jistě - nejprve jsme byli zparchantělí díky papežencům, pak díky husitům, poté protireformátory a katolizátory, pak zase císařskými a hned na to masarykovštinou, no a potom pohitlerováni a pár roků na to zkomunizováni aby pak následně normalizováni byli jsme... no a naposledy zesametováni. A nyní pokádevítkováni.
Sečteno a podtrženo - nebyl nikdy čas na tu správnou a trvalou nápravu našich charakterů a i pojmy jsou zmateny, nejen jazyk byl zmutován. (do podoby newspeake)

Tož vykasejme si huby a dejme se znovu do nikdy nekončící práce.....
My čeští maloměšťáci chceme pak tvořit předvoj takto pojatého revolučního kvasu.

Máme v hlavách a zásuvkách našich psacích stolečků spoustu zcela přesných nápadů, návodů a postupů - jak krok po kroku dosíci žádoucí změny.
Tak na tři kecací revoluce.... a šest šmikacích reforem.
Přesně víme, co a jak. Naprosto přesně. Žádný popelkismus - zcela jasný, zřetelný a přesný program - po A následuje B a to s náklady Z a východiskem Y, přičemž W je vyloučeno, protože je C rovno 0, 78854.
Jasné ? Kapito ?

Už je to teď jasné i skeptikům, kteří Popelkovi vytýkají, že nemá ve své šroubárně pořádek?
Tak srazit huby - a datlovat !!
18. 03. 2012 | 19:23

Béda napsal(a):

Milý autore - PRisto z MŠMT.

Dle mého je Holešovická výzva reakcí na to, že demokracie v ČR v podstatě přestala existovat. Že na základě volebních lží vládnou "odpovědní odkláněči" válcující ostatní a provádějící nevratné změny k ujmě jak českého státu, tak českých občanů. Ke prospěchu úzké skupiny oligarchů, finančních spekulantů a přelévajícího se korporátního kapitálu. Je odrazem zděšení z toho, že odkláněči připravují o budoucnost jak seniory, tak přítomnou generaci i mládež. Je odrazem toho, že vláda v podstatě protistátní činností - zadlužuje a cíleně destruuje (personálně i majetkově) stát, podvazuje ekonomiku, likviduje vzdělávací systém a tím ničí potenciální konkurenceschopnost cílevědomě ničí zbytky morálky, sounáležitosti, sociálního smíru a dosažené životní úrovně.

Uvedený mluvčí je zřejmě neobratným řečníkem - není to profesionální politik ale pravdu má v tom, že horší to snad již ani nemůže být. Současná vláda prakticky připravuje nástup k fašizaci společnosti. Nejenom svou arogancí a válcováním, ale i zbídačováním a pádem společnosti do propasti. Připravuje podmínky jaké zde byly pře 2. světovou válkou.
18. 03. 2012 | 19:35

český maloměšťák napsal(a):

Doporučená literatura :
Jochen Bleicken - Athénská demokracie

Systém politických stran - tak jak jsou dnes politické strany spíše korporacemi, a tak jak jsou dnes zástupci moci občanů(poslanci, senátoři...) spíše pohůnky jiných korporací...je odsouzen buď k tomu, že vyhnije - nebo bude zreformován.
Vyhnití může skončit velmi špatně. V určité fázi totiž znechucení může dosáhnout bodu, kdy váha takovéhoto znechucení převáží další aspekty - TO JE výchozí bod PRO NÁSTUP systémů podobných hitlerismu.
Nikoliv reformy, tedy regulace.

Já jsem Popelku neslyšel, a ve frontě na podpis archů při manifestaci jsem uviděl minimálně dva bývalé komunisty, o nichž vím, že jim vždy šlo o to, aby si hlavně urvali pro sebe...ale v podstatě je tato - možná že naivně vysvětlovaná akce - i velkým zostuzením všech těch prázdných makovic, co volají po změně systému. Protože pokud ji jen odsoudí, ale nepřidají vhled, který by hledal, jak kooperovat s takovou iniciativou - odsuzují sami sebe do salónní žvanírny.
Ti pak, co jsou primárními, sekundárními či podvodnými vazbami napojeni na establishment....těm není třeba se divit.
Mají strach. Doba je zlá, budoucnost nejistá, šéfové neklidní, granty a dotace ohroženy - to není radno nějak vyčuhovat z pracovního kolektivu - v takové době.

Strašit hitlerismem však může v tomto případě jen pako nebo grázl.
18. 03. 2012 | 19:42

Béda napsal(a):

český maloměšťák,

Hitlerismem strašil pokud se nepletu kalousek. Přitom sám připravuje cílevědomě podmínky k tomu, aby k "Hitlerismu" v ČR došlo. Zemi uvrhává do ekonomické propasti a dluhů a do područí korporací, občany do bídy. Triáda válcuje, odklání a lže jak jkdyž tiskne. V případě revolty lze očekávat tvrdý postup triády, okleštění divadelnáí demokracie a nástup totality. Nic nového pod sluncem.
18. 03. 2012 | 19:55

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Vico.
Toto rozhodně nebyla největší demonstrace od roku 1989. Nějaké masivní demonstrace byly i na konci devadesátých let, kdy se řešila korupce v ODS. V minulém roce jsem byl na VN na demonstraci padesáti tisíc lidí.

Toto je nějaké „amatérské“ uskupení, které do oficiální politiky možná ani nepůjde nebo bude na úrovni nějakých velmi okrajových stran. Podle mne je významné jen to, že vyšlo do ulic několik tisíc nespokojených s vládou a prezidentem, zkoumat výroky jednotlivých účastníků takto nevykristalizovaného spolku podle mne nemá cenu a ti, kdo se o to pokouší, jsou buď nerozumní nebo se snaží odradit demonstranty.
18. 03. 2012 | 19:56

resl napsal(a):

"...voliči věděli koho volí." Nevěděli a nikdy to vědět nebudou, dokud budou na kandidátkách strany. Ty si na volitelné místo dají koho chtějí oni. Předložte voličům budoucího poslance jménem, věkem, minulostí a všemi zaměstnáními, kterými prošel. Nakonec jen pro pořádek za kterou partaj kandiduje.
18. 03. 2012 | 19:57

Vandal napsal(a):

politické strany jsou jako rakovina, totálně rozežírají organismus státu, ohánějí se "starostlivostí" o zastavení růstu dluhu, zvyšují daně a škrtají na občanech. Zatímco jejich výhodičky a zlodějny kvetou, na ty se šáhnout nesmí, dluh nedluh! Kdo těm špinavcům může věřit byť jen jedno jediné slovo?
Je třeba jít do ulic, je jedno, jestli je nějaký program, nebo ne, to není podstatné. Především je nutné zločincům a zrádcům národa dát najevo, že už toho bylo dost! Budeme to my, občané, kteří si to vyžereme do dna, ne politici. Ti se napakují a zdejchnou se, jim se nic nestane. To my tu budeme živořit a strádat, bída, nouze, bordel, kriminalita, nic nebude fungovat. My občané vytváříme hodnoty, a jedině my máme právo o nich rozhodovat, politici nic nevytváří, ti jen rozkrádají a rozhazují peníze, které jim nepatří. To je do nebes volající arogance, je třeba svině hnát od koryt k zodpovědnosti.

AVANTI POPOLO
18. 03. 2012 | 20:04

Asfalt napsal(a):

Myslím, že lidé jsou tak naštvaní, že moc leží na ulici. Může dojít jen k těmto vývojům:
1) Státní převrat, který provede připravený charismatický a rétoricky zdatný vůdce, který moc ležící na ulici zvedne ve prospěch svůj či těch, kteří si takového vůdce najmou.
2) Revoluce, kterou provádí rozhněvaný lid, který nepřemýšlí, proto budoucí řešení hledá za pochodu, zpočátku možná nemá ani rétoricky zdatné vůdce, ale zdrojem změny je lid, nikoliv někdo připravený a samozvaný.
3) Vláda odstoupí sama, než k revoluci či převratu dojde v naději, že její současný urychlený odchod umožní její pozdější návrat na rozdíl od situace, kdy po příchdu revolucionáře již své zadky nezachrání.

Závěr: Kdo dnes vládne a nemá seno v hlavě, měl by odejít. Kdo chce čekat na převrat nechť čeká na převrat a své nové pány. Kdo chce změnu lidu, měl by vědět, že v žádné revoluci za lid nemluvil někdo ve smokingu s motýlkem pod krkem.

P.S.: V r. 89 sice šlo o převrat, ale není rozdíl v odbornosti mezi Havlem a Popelkou.
18. 03. 2012 | 20:06

Béda napsal(a):

Ještě k Hitlerismu.

Pokud se nepletu, Hitler MĚL ZA SEBOU POLITICKOU STRANU s vojenskou disciplínou a podporu korporátního kapitálu. A první s čím začal po křišťálové noci a požáru Říšského sněmu a uchopení moci bylo účtování s levicí.
18. 03. 2012 | 20:09

Silvie napsal(a):

Béda,

jenže to, co dokázal(velmi amatérsky) zformuloval Popelka - tedy svou nespokojenost se současnou formou politiky, dokáže tady na blozích většina z nás. A o dost líp.
Strana s takhle zmateným a rétoricky neobratným lídrem nemá nejmenší šanci na úspěch.
Na kariéru v politice nestačí konstatovat, že to stojí za prd, to všichi víme. Chce to mít taky k dispozici schopné a vzdělané lidi, mít dobrou vizi a dokázat ji realizovat.
Po tom ,co jsem shlédla (a byl to tristní pohled), nesdílím páně Popelkovu euforii, že se k Holešovské výzvě přidají miliony.
Hodně jich nejspíš po jeho vystoupení pochopilo, že tudy rozhodně cesta nevede. Maximálně cesta k destabilizaci a anarchii.
Naříkat, že nedostanu prostor v médiích (nezájem médií o toto hnutí jsem také kritizovala) a využít ho pak tak diletantským způsobem...
18. 03. 2012 | 20:09

Vandal napsal(a):

zloději patří před soud, ne do vlády, potrestat a zabavit majetky!

Avanti popolo!
18. 03. 2012 | 20:09

sedlak napsal(a):

SuP 18:18 ach tak, jenže mezi těmi, co daně platí a těmi co by "ječeli" že nic nedostali není vakuum, jsou tam invalidi, matky s dětma, lidi co hledají práci, lidi vážně nemocní, děti bez rodičů atd., co uděláte s nimi? Najdete jim armádu spásy, které sem tam hodíme to "ubrané" 1% z daní? Jistě, je řada oborů, kde můžete nechat vstoupit soukromý sektor, stavbu silnic, kde je reálná šance na dlouhodobou návratnost investice například v mýtném, ale co třeba policie, armáda? Co školství? Co zdravotnické provozy, myslíte že taková interna, pediatrie sype jako plastická chirurgie? Co obce a silnice, které pro soukromý sektor nebudou zajímavé, co stavby obecně prospěšné jako ČOVky, dalo by jmenovat mnoho dalších, kde se investor zrovna nepohrne. O památkáchh ani nemluvím ;-(. O důchodových fondech se mi ani psát nechce ;-(. Je zřejmé, že se budeme v názoru rozcházet, Nejsem žádnej mladej zobák, abych nevěděl, že život s vámi někdy pěkně zatočí i když se snažíte sebevíc.
18. 03. 2012 | 20:10

jin napsal(a):

Marde, asi nechápeš ,že rozdávat ze svého je něco jiného,než ze státního.Z cizího "krev neteče".Vůbec nejde o závist,ale o to,jak umí ohodnotit svou práci.273 000 měsíčně je sakra vysokej plat.Za patnáctinu toho se lidi nadřou a nechají tam i kus zdraví !
18. 03. 2012 | 20:14

Béda napsal(a):

Silvie,

Jenom pro upřesnění. HP jsem nesledoval a o Holešovické výzvě toho mnoho nevím. Sleduji to pouze okrajově.

Mluvím o principu a o celkové situaci v zemi. Politické protesty - jakéhokoliv směru, sociální nepokoje a revolta se dají očekávat. Holešovická výzva je jenom předzvěst budoucího.
18. 03. 2012 | 20:16

Proto napsal(a):

Disidenti, kteří se chopili moci po roce 89 také vůbec nevěděli co si počít s nabytou mocí. Neměli ani tuchy o tom, jak funguje stát. S trestuhodnou naivitou si představovali, že odstranit KSČ bude stačit. Proto rádi předali moc a starosti se státem různým vlivovým skupinám ze zahraničí, cizím státním službám a v neposlední řadě zločincům. Následky tohoto diletanství sklízíme dodnes. Rozbití zemědělství, průmyslu a rozdání našich tradičních trhů. Obrovské zadlužení země. To hraničí s vlastizradou.
18. 03. 2012 | 20:19

Vandal napsal(a):

jin

u Marda si lidi vydělávají i víc, než 273 tisíc, je to jeho věc a nikdo mu do toho kecat nebude, to dá rozum
18. 03. 2012 | 20:22

Scarabeus napsal(a):

Kalousek ví jak nespokojené občany "řešit".
https://www.youtube.com/watch?v=mu7VSRtNgWQ
18. 03. 2012 | 20:23

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Podíval jsem se na kousek jejich stránek a nic hrozného jsem tam nenašel

http://holesovskavyzva.zacit.cz/
18. 03. 2012 | 20:26

Scarabeus napsal(a):

Vandal:

Prvně s Vámi plně souhlasím, příspěvek 18. 03. 2012 | 20:22 je vtipný. :-)
18. 03. 2012 | 20:26

sedlak napsal(a):

dalimír 17:56 dovolím si oponovat, necítím se býti českým defraudantem, pracuji v soukromém sektoru a to poměrně dlouho (od roku 1992), protože na státní bych neměl žaludek ;-(, chcete li, můžete mne nazvat moravským defraudantem (jsem původem z Moravy) soukromé firmy, vyvracet vám to nebudu, pokud jste si přečetl můj příspěvěk a k tomuto závěru jste došel, pak by debata asi byla zbytečná, nicméně proti západu skutečně nic nemám, slovanem se cítím být, sebevědomým hrdým slovanem, který však nemá potřebu se proti jiným národům vymezovat (když jsem to v mládí řešil, odpovědělo mi pár cizinců z rlzných zemí, že lumpové a zloději jsou prý u nich také, nemám důvod jim neveřit;-), přeji vám vše dobré
18. 03. 2012 | 20:26

hihihi napsal(a):

Leták Národni obce fa.istické z roku 1938:

"Co chce Národní obec fa.istická?

1. Aby všechny politické strany byly ihned rozpuštěny a majetek jich zabaven a všichni předáci, kteří přisluhovali zkompromitovanému režimu, aby byli navždy vyloučeni z rozhodování v příštích osudech vlasti a aby bylo rozpuštěno neúplně Národní Shromáždění.

2. Aby vláda vydala ihned zákon o revisi majetku všech osob politicky činných od r. 1918 až do dnešního dne a o majetku zkorumpovaných pol. stran.

3. Aby ihned byl vydán zákon o rozpuštění a zabevní majetku všech podnikatelů a zednářských loží v naší vlasti.

4. Aby byla v čele státu postavena silná vláda národních a hospodářských činitelů českého a slovenského národa, nezatížených hříchy minulost."
18. 03. 2012 | 20:33

sedlak napsal(a):

Béda 20:16 ......."Mluvím o principu a o celkové situaci v zemi. Politické protesty - jakéhokoliv směru, sociální nepokoje a revolta se dají očekávat. Holešovická výzva je jenom předzvěst budoucího"....s unikajícími informacemi v médiích, aktivitou iniciativ jako TI, NFPK, nebo různých lokálních iniciativ je to velmi pravděpodobné, s HV nesouhlasím v plném znění (sympatizuji však například s jejich odporem k círevním restitucím a požadavkem vyšetření kauz), lidi mají a budou mít potřebu dát najevo co svoji nasr...., takže bude li něco dalšího svoláno, je velmi pravděpodobná opakovaná účast, sám s transparentem bez patřičtné reklamy by pobíhal jenom magor
18. 03. 2012 | 20:34

SuP napsal(a):

sedlak -
Až do (18. 03. 2012 | 20:10) jste docela dobře používal hlavu. Proč už to nejde?
18. 03. 2012 | 20:39

PK napsal(a):

to Silvie

Ale paní Silvie-p. Popelka si- jak také sám řekl-předsevzal především vyburcovat lidi z letargie a z nekonečného brblání pod blogy(platí i pro mne) a dostat je na náměstí.Protože horší už to být nemůže.Na další organizování poměrů tu máme další lidi.
Dientsbiera,Marvanovou,Okamuru,Hnízdila,Š. Pírka,prof.Hořejšího a další osobnosti národa.Každý má v těchto dějinných změnách svou úlohu.Bude to ještě dlouhá cesta...
18. 03. 2012 | 20:40

sedlak napsal(a):

SuP 20:39 vy jste mne rozesmál ;-)
18. 03. 2012 | 20:42

Líný černý pes napsal(a):

to autor
Před pár lety vyšla kniha "Stana štěstí". Zastupitelé a úředníci vyšší než nízcí se losovali. Výsledky byly sice tristní, leč v současnosti jsou také takové ...

U zmiňované Výzvy postrádám návrh jakéhokoli řešení. Odolat, reozehnat a zrušit není ani cesta ani řešení.
18. 03. 2012 | 20:47

Béda napsal(a):

hihihi,

několik připomínek:
1/ to co píšete byl zřejmě program - nebo část programu ČESKÉ národní obce fašistické

2/ krom toho zde byla Henleinova 5. sudetoněmecká kolona (obec fašistická)

3/ aby čeští fašisté mohli mít takový program - museli mít co kritizovat. Když to tak čtu, prakticky kritizovali to samé co dnes česká společnost. Korupci, klientelismus, znechucení politikou...

Snad to za 1. republiky nevypadalo v politice a ekonomických trendech jako dnes?
18. 03. 2012 | 20:51

Líný černý pes napsal(a):

Omluva, oprava _ odvolat, rozehnat
Doporučení : koupit silnější brejle
18. 03. 2012 | 20:52

Mard napsal(a):

vico napsal: Faktem totiž je, že lidi začínají hledat řešení mimo rámec demokratických mechanismů.

Lidi?!? Proboha těch nacistických extrémistů z Holešova je míň než příznivců dělnické strany! Vždy se najde pár alternativně inteligentních lidí, kteří znovu objevují Cimrmanovy slepé cesty.
18. 03. 2012 | 21:10

Béda napsal(a):

Mard,

než začnete vypouštět další nesmysly, doporučuji seznámit se s heslem nacismus a extremismus - třeba na Wikipedii
18. 03. 2012 | 21:18

Matrix napsal(a):

Největší prača jak místní rudé falangy před cca měsíce řvali "Babiš na hrad". A teď "Popelka......". Jejich malér je v tom, že Popelka v Týdnu.cz označil Babiše za vyžírku a jasně se od něj distancoval. A nyní se tzv. Národní rada zase pro změnu distancuje od Popelky. Aby se nám soudruzi za chvíli nezačali mezi sebou v tom revolučním kvasu věšet. Ono zde už toto bylo, krásně to uvedl hihihi výše. Moc by mě zajímalo kolik % těch lůzrů co vyřvávalo na náměstích volilo před pár lety Sládlka. Tipnul bych si min. 80%.
18. 03. 2012 | 21:23

Mard napsal(a):

jin napsal: Marde, asi nechápeš ,že rozdávat ze svého je něco jiného,než ze státního.Z cizího "krev neteče".Vůbec nejde o závist,ale o to,jak umí ohodnotit svou práci.273 000 měsíčně je sakra vysokej plat.Za patnáctinu toho se lidi nadřou a nechají tam i kus zdraví !

Jistě, kreténi jsou schopni dokonce kvůli tisícovce zabít třeba stařenku, ale to není předmětem sporu. Já tvrdím že pokud někdo šéfuje, tak má šéfovat a být hodnocen dle výsledků a ne podle kroků kterými chci dojít k cíli. Zkrátka, když do Apple nastoupil Steve Jobs, tak také vyházel spoustu lidí, vzal si tam své vlastní známé a dal jim vysoký plat. A nikdo to nezpochybňoval. A hodnocen byl podle toho, jakých dosáhl výsledků. U Nečase se domnívám je situace stejná. Jednou je zvolený šéf, sněmovna mu vyjádřila podporu a tak má šéfovat. A je mi sakra jedno, zda si nechá pokrýt podlahu v kanceláři zlatým plechem nebo ne. Důležité je, jaké je jeho šéfování. Na druhou stranu rozumím tomu, že každému s holou řití vadí kdokoliv, kdo bere 50 tisíc nebo 100 tisíc měsíčně. A domnívá se že by práci dotyčného zvládl určitě lépe!
18. 03. 2012 | 21:24

Mard napsal(a):

Béda napsal: než začnete vypouštět další nesmysly, doporučuji seznámit se s heslem nacismus a extremismus

Milý Béďo, zkuste se prosím též seznámit s prvními programy NSDAP, kde je také kritika úplně stejná jako od pana Popelky. Také kritizoval všechny ostatní politické strany že to jsou lumpové a zloději, co okrádají poctivý lid a že jen on lidu zajistí slušnou budoucnost. Také přesně neřekl jak to chce dělat v budoucnu, stejně jako pan Popelka. Protože pak by lidi nenalákal. Pokud nepokládáte zrušení stran a volbu nedědičného krále za extrémismus, tak už nevím co si pod tím pojmem představujete.
18. 03. 2012 | 21:31

Béda napsal(a):

Matrix,

které rudé falangy míníte, pane? Snad ne pana Havlíka s Hnízdilem?

Tipnul bych si, že ti "lůzři" co volili Sládka byli převážně pravicové orientace. Kupř. Topolánek měl vělice blízko k paní Edelmannové...
18. 03. 2012 | 21:33

tata napsal(a):

VAŽENÍ
TAK SEM SI POČET

JAKO...StandaT napsal(a):
SuP: někde se asi ta damokracie dá dělat i s 20%. :-)
Proč ne,zvlaště když třeba patřite ktěm 20 procentum
asi těžko se da mluvit o demokracii,ovšem nepřekvapujete.

pane SUP ,ZAUJAL JSTE MI...............
SuP napsal(a):
sedlak -
Až do (18. 03. 2012 | 20:10) jste docela dobře používal hlavu. Proč už to nejde?
18. 03. 2012 | 20:39
zajimavé

PŘITOM CO NAPSAL,SE JEN nehodí ktomu co celkem v souladu se Standou T TADY RAZITE ......
SuP: "Jenže to nejde, protože by zase ječeli ti, kdo daně neplatí, že nic nedostali a že dostali "jen ti nejbohatší."

NOJO NO ne že bych byl obzvlašt silny v počtech,jenže ubrat 1 procento,je asi silny rozdíl s 13000 platu co je dost bežne a třeba s milionu,ano spohledu te 20procentní demokracije je to pochopitelné,ovšem za našima hranicemi malokde akceptovatelné vtom opravdu demokratickem světě,myslim že zde přesně deklarujete co zde razite.

A VTOM JE PRAVĚ ten zakopany pes proč jste napsal že dosud použival hlavu.

PROTO tady muže nastat co jinde napsal pepa řepa že za rohem čihá,fašista ,bolševik,a bylo to vždy v historii,kdy lide schopní ,šikovní,chytří začnou ve velkem uvažovat jako vy,a vydavat to za moudra,navic se ktomu přida nestoudné kradeže a spojení,,,,,tohoto moudra ktere stím nestoudnymi zlodějnami nastolite že porušite soc smír.....nebot stat přestane myt na to co psal pan SEDLAK
18. 03. 2012 | 21:33

český maloměšťák napsal(a):

Mard
Zřejmě asi neplatíte daně.
Protože mně teda sakra vadí, jestli si Nečas nechá pokrýt podlahu zlatým plechem.
Předpokládám ale, že Nečas neplatí vybavení své kanceláře ze svého. Stejně tak i plat Nagyové etc etc.
Pokud ano / my čeští maloměšťáci si už v tomto Kádevítkostánu Klausoidním nejsme jisti ničím - možná že Nečasovi zařízení aplaty platí Mafie a ne daňový poplatník/...pak se omlouvám Nečasovi i Nagyové.

Mimochodem - před nedávnem jste tady volal po tělecných trestech - v rámci odstrašování a prevence v oblasti kriminality.

Jak se toto shoduje s vašim nálepkováním účastníků dobrovolné a spontánní manifestace - kdy je označujete jako nacistické extremisty ?
/doporučení ohledně těchto pojmů - tedy jak si je máte ve své kebuli srovnat s realitou...už vám dal Béda...../
18. 03. 2012 | 21:34

StandaT napsal(a):

tata: Vy taky nepřekvapujete.
18. 03. 2012 | 21:37

Scarabeus napsal(a):

Mard:

"U Nečase se domnívám je situace stejná."

Mezi Stevem Jobsem a Petrem Nečasem je sakra rozdíl ve výsledcích("A hodnocen byl podle toho, jakých dosáhl výsledků"). :-(
18. 03. 2012 | 21:40

UmKab napsal(a):

Holešovická výzva je politickej program protlačovanej skrz pár tisíc voličů v ulicích a tak ani nemá šanci na úspěch.Výzva by to byla kdyby chtěli ke konkrétním otázkám referendum.
18. 03. 2012 | 21:41

Matrix napsal(a):

Béda
Jasný a proto pod příslibem vazeb knih z kůží pravice začali volit u Zemana. Máš tam ještě nějakou Karkulku?
18. 03. 2012 | 21:42

Béda napsal(a):

Mard,

specielně pro vás bych zopakoval a mírně rozšířil, co jsem již uvedl výše.

NSDAP:
1/ byla vojensky organizovaná POLITICKÁ STRANA zastoupená navíc v Říšském sněmu, která kandidovala ve volbách. Holešovická výzva není ani politická strana, ani není zastoupena v parlamentu a není vojensky organizována. HV je spíš protestní hnutí, občanská iniciativa...

2/ NSDAP měla podporu korporátního kapitálu . To Holešovická výzva nemá.

Doufám, že dokážete postihnout tyto DROBNÉ rozdíly.
18. 03. 2012 | 21:43

Béda napsal(a):

Mard,

"Jasný a proto pod příslibem vazeb knih z kůží pravice začali volit u Zemana..." O čem to prosím pěkně zas tlápete? To má být nějaký Zemanův "bonmot", nebo co?
18. 03. 2012 | 21:49

tata napsal(a):

PANE Mard

JAK TIPICKÉ pro lidí vašeho ražení,odbyt je to zavist,ano KLAUSUV STYL........http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=735408
NE politik je přimo povinen skladat učty,zrovna tak když někdo nenaplnuje zakon o platu tak mu dat odměnu ktera se vymiká bežnemu to není zavist ale nutnost skladat učet oni to neplatí ze sveho,jako Steve Jobs,ale z pěněz poplatniku což asi vam nic neřiká.

no zlata podlaha je už jen ulet s kterym ani nema cenu se zabyvat
18. 03. 2012 | 21:53

vlada511 napsal(a):

Obavy otroka svrhnout okovy... A co bude pak ? Sice mě bijí, ale večer dostanu nějaké zbytky od prasat...
Kdo věděl v listopadu 89, co bude za 22 let ? Mělo tedy zůstat vše přistarém ? Jen kosmetické změny ?
18. 03. 2012 | 22:03

Cech napsal(a):

V buši existuje takový trik,když se blíží požár, tak si vyberu pěkné místo s nižší trávou a zapálím ho.
Tam kde ta tráva vyhořela, zůstane spáleniště na něho se postavím a čekám až příjde opravdový požár buše.

Takhle jsem si vyrobil umělé spáleniště ještě před spáleništěm opravdovým a stojíc na tom kousku spálené buše mám možnost naprosto jisté střelby do vyděšené zvěře,nebo ochrany nějakého toho, mne se hodícího vyděšeného zdravého kusu.

Cynizmus pana Žáka,který je jasně sponzorován a řízen panem Ing. Mrázkem.
A co s toho vyplývá pro normálního občana?
Řízená provokace k masové revoltě, která již ve svém zrodu má mechanizmy, že musí být kdykoli potlačeno a využito ve prospěch 4K.

Takto postavená výzva s blízkou dostupností kapitálu Zdeňka Bakaly, s použitím zadní projekce ve prospěch rozšíření působnosti pana Švejnara jako kandidáta na prezidenta.
Kde jakákoliv opravdová akce občanů může vést pouze k okleštění občanských a lidských práv, tak toto byla Holešovická výzva.

Toto PR pane Žák,které píšete jako cynický výsměch rozhněvaným občanům ČR, ve prospěch Ing. Mrázka a jeho Fóra alternativ, budiž Vám v budoucnu připočteno jako přitěžující okolnost.
18. 03. 2012 | 22:04

tata napsal(a):

STANDA T

NEJDE oto jestli sme se překvapili,jde oto jestli se vubec da rozumně uvažovat v kontextu....SuP: někde se asi ta damokracie dá dělat i s 20%. :-)
protože to nikdy samozřejmě demokracie není/ nojo no

spiš když tak bych čekal od študovaneho člověka,což nesporně jste rozvinutí v jakem připadě,nikoliv odpověd hodnou ????

takže vtom jste naopak překvapil
18. 03. 2012 | 22:15

StandaT napsal(a):

tata: Toto je ale reakce na Rebela! Ten přišel s tím že 20 procent rozhoduje. My se SuPem si z něj jenom utahujeme.
18. 03. 2012 | 22:21

Návnada napsal(a):

Popelkovi a Holešovické výzvě chybí základní informace. Předkládají jen vágní tvrzení, která nemají podložená. Třeba jesli je korupce způsobena zastupitelskou demokracií. Jako to že některé zastupitelské demokracie například Nový Zéland mají korupci nižší než země jako Švýcarsko? Jak to že některé země Latinské Ameriky které pořádají referenda jsou zkorumovaněnjší a lidé jsou tam nespokojenější než u nás?

Ale nemyslím si narozdíl od autora, že by názory Popelky to byla naivita a dělá to proto, že si myslí že tím spasí republiku od korupce a nastolil spravedlivý řád. Komunisté nebo nacisté přeci také nevyhrál volby tím že prohlásil že nastolí diktaturu a zavraždí spousty lidí. Ti také začali tím že zbaví zkorumpovaných politiků a nastolí spravedlivý řád kde budou všichni šťastni. Jak dopadl výsledek se lidé přesvědčili brzy
18. 03. 2012 | 22:36

SuP napsal(a):

Tato -
Vidím že tápete. Tedy - pokud by byly všechny daně sníženy o 1%, ty peníze by zůstaly lidem. Například za DPH by utratili o 1% míň ve všem, co si nakoupí.
POUZE U DANĚ Z PŘÍJMU by nejchudší své procento zpátky nedostali, protože žádnou daň z příjmu neplatí. Dá se však předpokládat, že tento fakt (nevrácení 1% daně z příjmu) by se opět stal vítaným klackem levice, kterým by opět začala nabourávat sociální smír. Přitom pravda je taková, že oni sice by nedostali zpátky své 1% jako ostatní proto, že trvale dostávají již dnes těch 15%.

Berte tenhle vstup jen jako informaci z učebnice, ne jkao nabídku dalšího dialogu.
Hezký večer.
18. 03. 2012 | 23:03

český maloměšťák napsal(a):

SuP
Vy rozumíte tomu, co jste napsal ?
Hmm...v tomto případě vás obdivuji. Neskonalý mentální výkon.
18. 03. 2012 | 23:09

SuP napsal(a):

UmKab, Návnada -
Pánové Hole ŠOV ská výzva. Holešov je na Moravě. Holešovice v Praze. To je sakra daleko od sebe. (A zatím o podobných exotech v Holešovicích nevím a ne že bch si naopak nevšim, jak ozvučená Morava navštěvovala Prahu).
18. 03. 2012 | 23:10

SuP napsal(a):

Vykydale -
To bylo asi tak - "Tak jsem tady stran toho mrdu" pokusil se hrabě nenápadně vmísit do hovoru....
Tedy když se chceš mísit do něčích hovorů, zkus si nejdřív přečíst, o čem mezi nimi šla a jde řeč. Abys nevypadal, že mluvíš z cesty.
18. 03. 2012 | 23:14

český maloměšťák napsal(a):

SuP
Měl byste méně pít a více myslet.
A do jointu si dávejte více tabáku.

Hezké sny o holešovskoholešovické výzvě vinšuji. A nezapomeňte si neodečíst to jedno procento ze všech daní- ať se z toho levice nezjeví.
18. 03. 2012 | 23:18

SuP napsal(a):

vykydale -
Tys s nima jezdil taky? Proč ses nestavil?
18. 03. 2012 | 23:30

Petr napsal(a):

Jak tu čtu, autore, píchl jste do vosího hnízda, ale zhodnotil jste situaci naprosto přesně.

Tihle lidi mají obrovská, nereálná očekávání, která nejsou nikdy naplněna, ale oni jsou přesvědčeni, že to jen intriky všech proti všem, brání v uslutečňování skutečné demokracie.
Ta levicová rétorika v nich je často maskovaná tím, že mluví o svobodě a věří na světlé zítřky a na to, že mají ten jediný správný recept, věří v sociální inženýrství a v silný stát nebo nadstátní uskupení, věří v to, že jsou povoláni k tomu, rozhodovat za jiné a vědět lépe, co potřebují druzí.

Ale nějak se u Holešovické výzvy či podobných textů nedozvídám, jak si představují další postup po "shození vlády". Za 1), za 2) 3), 4)
Kdo vlastně bude pak "vládnout"? KDO ty jedince vybere? Na základě čeho? Kdo pověří ty vybírače? Podle jakých kritérií? Na základě jakých kritérií budou určení oni vyvolení?

Promiňte, ale ten Popelka mi připomněl svou skrytou zavilostí jinou osobu historie, která vystupovala zcela podobným způsobem, ale důsledky byly strašné. Ten člověk se jmenoval Savonarola.

Co vlastně umí tito lidé víc než spiklenectví a destrukci? Jejich NAIVITA, že všechno bude šlapat jako hodinky, jen se zbavit těch nynějších politiků, ta je pro mě šokující...
18. 03. 2012 | 23:31

Návnada napsal(a):

Naprosto nemravné mi připadá jak se autoři této výv a někteří jejich podporovatelé např Havlík snaží tyto lidi přirovnat k disidentům a bojovníkům proti komunismu. Přitom tu bylo hodně markantních rozdílů

1) disidenty proti komunistickému režimu byli "intelektuální elity národa" zatímco představitelé Holešovické výzvy jsou nýmandi společnosti jako taxikář Poher

2) Mezi disidenty nebyli žádné kontroverzní osobnosti zatímco HV jich má několik

3) Protikomunističní disidenti nekladli radikální požadavky a kladli důraz na demokracii a lidská práva. Zastánci HV jsou radikální a demokracie jim nic neříká. Jejich představa "pravé demokracie" jako přímé demokracie je jen diktaturou lůzy.

4) Protikomunističní disidenti měli realistické požadavky (dodržování lidských práv, svobodné volby) zatímco požadavky Holešovické výzvy jsou mnohdy nereálné a nedomyšlené (Zrušit strany proč když mnohé nejsou zkorumpované? Odstoupení prezidenta podle jakého zákona? Kdo bude zastávat tuto funkci když odstoupí? Celonárodní schoda - utopie opět se tu servou pravičáci s levičáky)
18. 03. 2012 | 23:33

Petr napsal(a):

Naprostý souhlas s nickem - Návnada

a pokud někoho zajímá, proč je něco na Novém Zélandu lepší, tak -
http://www.mises.cz/clanky/zmensovanie-ulohy-statu-lekcie-z-noveho-zelandu-328.aspx

V tom, jak problémy řešili na N.Z., je příklad, jak SNÍŽIT možnosti korupce a vměšování státu do života jednotlivce. Jak osvobodit člověka od buzerace byrokratů. Jak snížit byrokracii na minimum..
18. 03. 2012 | 23:46

Michal Tuláček napsal(a):

Velmi dobrý článek, sdílím dál.
18. 03. 2012 | 23:49

Radek napsal(a):

Souhlasím s nebezpečností takového chování, které se projevuje pouze bojem proti něčemu, ale plán na následné vybudování nemá. Nelze mít práva a přitom nenést důsledky. To jaká vláda je určily volby. Obyčejní lidé se rozhodli buď nevolit, nebo zvolili to, co nyní máme. V tom případě si nesmí na nic ztěžovat, protože jsou obyčejní lidé buď sami příčinou, nebo byli neteční k jakékoli změně, protože žádnou "dobrou stranu" sami nezaložili. Nyní je nutno počkat do dalších voleb a tam rozhodnout. Nelze stále měnit režim a strany za pochodu, když se nám něco trochu nelíbí. V takovém případě by u vlády nevydržel nikdo déle než rok, protože by v případě nepopulárních opatřeních byl mimo oblibu a lidé by ho hned sesadili. Ovšem takovým to způsobem bychom nikdy nic nedokázali udělat.
18. 03. 2012 | 23:54

SuP napsal(a):

vykydale -
Kdybys chtěl vědět, o čem šla řeč, podívej se (18. 03. 2012 | 18:18). Pak třeba nebudeš mít potřebu tak dementálních poznámek.
A pokud jo, tak ti nemůžu pomoct.
18. 03. 2012 | 23:55

Pavel Kejha napsal(a):

Ano, Holešovská výzva je nedokonalá. Lidé jsou však také více nebo méně dokonalí. Ti dokonalejší je potom rádi zkritizují, vysvětlí jim, že jejich snahy jsou zbytečné, že nemají připravený jiný program, který by nahradil ten současný, vykreslí jim tu hrůzu z bezvládí a označí to za třeba levičáctví. Řada lidí však již mele z posledního. Ono už není kde brát, nevezmeme-li v potaz plnicí pera nebo zlobované státní zakázky do vlastních kapes. To však není dostupné té většině, která bohužel "už zase ryje držkou v zemi". Není to možná na revoluci, ale vykopání řady neschopných, zkorumpovaných a zpupných politiků z jejich by pročistilo vzduch - aspoň trochu.
19. 03. 2012 | 00:50

Mard napsal(a):

český maloměšťák napsal: Mimochodem - před nedávnem jste tady volal po tělecných trestech - v rámci odstrašování a prevence v oblasti kriminality. Jak se toto shoduje s vašim nálepkováním účastníků dobrovolné a spontánní manifestace - kdy je označujete jako nacistické extremisty?

To že pravidelný vykradač automobilů, který dostane od soudu trest podmíněný nebo peněžitý (který neuhradí) by měl dostat pár ran prutem přes zadek, což si bude určitě pamatovat, trest bude rychlý a společnost to nebude mnoho stát, stále pokládám za rozumný názor. Ale to, že někdo chce zrušit politické strany a zavést vládu ulice s tím, že jmenuje nedědičného krále, za extrém pokládám. A překvapuje mě, že vám takovéto extrémy líbí.
19. 03. 2012 | 01:29

Mard napsal(a):

Scarabeus napsal: Mezi Stevem Jobsem a Petrem Nečasem je sakra rozdíl ve výsledcích("A hodnocen byl podle toho, jakých dosáhl výsledků"). :-(

Tušíte vůbec kolikrát měl Steve Jobs vyšší plat než má Nečas?!?
19. 03. 2012 | 01:30

Mard napsal(a):

Béda napsal: NSDAP: 1/ byla vojensky organizovaná POLITICKÁ STRANA zastoupená navíc v Říšském sněmu

Vážený pane, bohužel máte problém s chápáním psaného textu. Psal jsem aby jste se podíval na první projevy NSDAP, tudíž pro Vaší informaci, neargumentoval jsem situací, po volbách ve který se do sněmu dostala. Argumentoval jsem materiály na úrovni návštěvníků pivnic, kde zpočátku NSDAP působila. To co přišlo na demonstraci s holema v rukou, odpovídá přibližně duševně tehdejšímu osazenstvu bavorských pivnic.
19. 03. 2012 | 01:33

Béda napsal(a):

Mard, 19. 03. 2012 | 01:33
nepravda. NSDAP měla jasnou ideologii popsanou v Mein Kampf. Byla to politická strana s nejvyšším vůdcem, vojenskou disciplinou, byla výrazně nacionalistická, rasistická a šovinistická. Její akce na veřejnosti byly vykalkulovány, sledovaly jasný cíl. Holešovická výzva - je názorová změť, je občanská iniciativa, protestní hnutí. Nemá jednotící ideologii, žádného nejvyššího vůdce, pevnou strukturu, již vůbec ne vojenskou disciplinu, není nic známo o jejím nacionalismu, potažmo rasismu či šovinismu. Jejím jediným programem je PROTEST proti politickému, ekonomickému a morálnímu úpadku do kterého směřuje ČR a její obyvatelstvo tzv. demokratická elita. NSDAP usilovala o popření demokracie, vládu jedné strany a potlačení všech ostatních politických programů a názorů nikoliv o referendum jako nejvyšší formu demokracie.

PS:osobně nemám nic společného s HV. Dokonce ani nejsem proti parlamentní demokracii jako takové. Pokud ovšem parlamentní demokracii, tak pouze takovou kde lid je skutečně nejvyšším nositelem moci, ve které lid může kdykoliv vstupovat a realizovat své svrchované právo, volat politiky k odpovědnosti, případně si vynutit jejich odchod kvůli zjevnému rozporu slov a činů, podvod u voleb, či morální vady na charakteru... Navíc dle mého referendum má být korektivem zastupitelské demokracie, coby nejvyšší forma demokracie, ve které lid přímo vyjádří SVOU, nikoliv delegovanou vůli. To co je zde nyní, je karikaturou demokracie, kde finančně silný jedinec či skupina může hned po volbách odklonit moc a prakticky ("tržně" z pozice síly) diktovat po 4 roky svou vůli celému zbytku společnosti.
19. 03. 2012 | 02:37

kočka šklíba napsal(a):

Vico, skvělé, dočetla jsem to až k Vašemu druhému příspěvku, dál už ne, možná i poté někdo napsal takhle trefně. Přesně se s Vámi shoduji a mám čím dál větší strach a čím dál více vzpomínám na příspěvky přírodovědce, který toto, nyní zatím jen náznaky, předpovídal již minimálně před dvěma lety. Úžasný analytik.
19. 03. 2012 | 03:37

PK napsal(a):

ČT nezlob se ale jak chceš dále vybírat poplatky když do studia 6 pozveš takovou kreatůru Šiklovou.Místo ní nech radši běžet záznam z demonstrace v Ostravě(You Tube)Vždyť ty už skoro překonáváš normalizační televizi.
19. 03. 2012 | 06:32

Kamil napsal(a):

Tohle je opravdu ukázka,jak se tady dá zaplatit i zdánlivě nevinný článek. Že Vám pane není stydno. Kolik jste za to dostal, od Péti a spol.
19. 03. 2012 | 06:47

Bořislav napsal(a):

Návnado 23.33 Těch rozdílů proti listopadu 89 je víc
- tehdy to byla demonstrace lidí co se měli dobře, ale chtěli Mercedesy a Havaj´. Dnes demonstrace lidí co jim hrozí nebo už mají exekuce, gheta, bezdomovci
--Tehdy vládl udržitelný stav, nebýt toho že to Gorbačov rozbil v CCCP, mohlo to dalších 40 let fungovat, dnes parazitujeme na dluh a každým dalším týdnem se dluh zvětšuje do výšin které nedokážeme splatit.
--Tehdy vše organizováno STB, mrtvý stuent, drzhý den už nasvícený a ozvučený Václavák a bybraný program demonstrace, další dny polepena republika plakáty Havel na Hrad , a za pár dnů už komunističtí poslanci jednomyslně volili.
Dnes zatím jen neorganiuzobaná masa lidí kteří takhle nemohou dál, ale o budoucnu jen naivní ideály
19. 03. 2012 | 06:53

anti politik napsal(a):

Silvie a další kdo tvrdí, že by protestující měli mít program! Pročpak, můžu vědět? Oni ho totiž mají, je zcela jasný a přehledný! A totiž, že chtějí aby z politiky okamžitě vystřelily provařený ksichti a někteří by se měli zastavit až před soudem! Kteří to jsou všichni víme! Ty kecy, že je nutný program při občanské nespokojenosti jsou promiňte mi Silvie hovadiny!! Jde o to politiku vyčistit, tvrdě vyčistit-bez milosti a slitování! co k tomu je sakra zapotřebí programovat byste mě neosvětlila? Že by třeba začli stejně a s podobnými kecy s kterými kdysi veverky nachytali voliče? co myslíte? čemu by to asi pomohlo? že by uměli krásně kdákat lži? Trochu spinujete Silvie, ne? Bez veřejného nátlaku to jinak ta politická banda mamlasů nechá rozkrást a domrvit úplně! A jak to dělat dál? hlavní je zlikvidovat z veřejného života ty, co se na tomhle marasmu podíleli nejvíc a jejich jména známe všichni!!
19. 03. 2012 | 07:03

Maximus napsal(a):

Jen tak pro pořádek, co napsal prof.Krejčí:

Profesor Oskar Krejčí (*1948) je známý český politolog, autor více než dvaceti knih a tisíců článků, analytických statí a studií. Je prorektorem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, přednáší na fakultě politických věd v Banské Bystrici a je vědeckým pracovníkem Ústavu politických věd Slovenské akademie věd v Bratislavě.

Třináct lží české vlády ODS, TOP09, VV.

Lež první: Programové prohlášení koalice: Nezvýšíme daně, ani odvody na sociální pojištění.
Pravda: A co povodňová daň, zdanění stavebního spoření, vyšší daň z nemovitostí, a hlavně zvýšení DPH na 20%? Aktualizováno: nově na 20%, 14% a posléze jednotných 17,5%.

Lež druhá: „ODS v žádném případě nepřipravuje zavedení poplatků ve zdravotnictví“ (Nečas – 21. 5. 2006)
Pravda: Přichází leden 2008 a ODS zavádí regulační poplatky ve zdravotnictví.

Lež třetí: Vláda tvrdí, že už za 30 let se dosavadní důchodový systém zhroutí, protože na jednoho pracujícího bude připadat jeden důchodce.
Pravda: Se zohledněním postupně se prodlužující průměrné délky dožití (a posouvání věku odchodu do důchodu), která se v posledních 20 letech podle demografických studií plynule prodlužuje o tři měsíce za rok, by ale počet lidí v produktivním věku na jednoho člověka v důchodovém věku klesl v příštích šedesáti letech podle demografických propočtů jen nepatrně, a to z 2,9:1 na 2,8:1. Nikoli tedy na 1:1 jak lže vláda. Vyplývá to z expertních propočtů provedených na základě aktualizované prognózy předních českých demografů. (zdroj: Novinky.cz).

Lež čtvrtá: Na celkové pokrytí nákladů důchodové reformy budeme potřebovat až 300 mld. korun
Pravda: Podle finančních expertů by reforma stávajícího prvního (státního) pilíře a stávajících penzijních fondů přišla na sotva desetinu této částky. Přitom výsledky by byly úplně stejné.

Lež pátá: Bez sjednocení DPH na 20% není možné důchodovou reformu provést.
Pravda: DPH nemá s důchodovou reformou absolutně nic společného. Má pouze zajistit odliv peněz do soukromých kapes a největší tunel v novodobé historii. Potřebné náklady na reformu jsou 20 miliard ročně a to by zcela hravě pokryly příjmy ze zisků ČEZ (20 miliard). K dispozici by mohly být i výnosy ze zdanění hazardu (7 miliard), a zavedení progresivní daně (5 miliard). Navíc má vláda ještě v rukávu možnost čerpat z privatizací a hlavně ušetřit okamžitým zprůhledněním státních zakázek, při kterých mizí stále stovky miliard.
Doplněk: Jak se ukázalo, oněch 20% nebylo vůbec nutných a vláda od nich nakonec couvla.

Lež šestá: Dopady DPH zvýšené na 20% vyčíslila vláda na jednoho obyvatele 250 korunami měsíčně.
Pravda: Podle skutečně reálných propočtů však doplatí na reformu každý občan 1100 korun měsíčně.

Lež sedmá: Nečas: Tento stát má nejlepší prorodinnou politiku v Evropě!
Pravda: Ona prorodinná politika pochází téměř celá ještě z let socialistického státu. Novodobé vlády ji pouze mírně upravovaly. Podpora rodin s dětmi se v posledních letech naopak snižuje, neexistuje vůbec žádná podpora absolventů středních a vysokých škol při nástupu do zaměstnání.

Lež osmá: Zavedením dalšího pilíře do důchodového systému, tedy soukromých fondů, do nichž se bude dobrovolně spořit 3% z příjmu, se posílí důchodový systém a vyřeší problém s financováním důchodů v příštích letech.
pokr.
19. 03. 2012 | 07:28

Maximus napsal(a):

Pravda: Stane se pravý opak. Průběžný důchodový systém přijde nejméně o 20 miliard korun a vedle nyní existujících penzijních fondů vzniknou další soukromé penzijní fondy, které budou dublovat jejich dosavadní funkci. Do jejich spuštění nalije stát miliardy, ale spořit do nich nikdo nebude. Propad v příjmech důchodového systému to v žádném případě nevyřeší. Naopak, jen jej zvýší.

Lež devátá: Miliardy vybrané na zvýšené DPH půjdou rovnou na penzijní účty.
Pravda: To je v podstatě fyzicky nemožné, protože nelze rozeznat, kolik se vybralo DPH právě za zboží, které bylo dosud ve snížené sazbě. Leda, že by každá takto vybraná koruna navíc dostala speciální nálepku, nebo razítko. A to je blbost.

Lež desátá: Po zvýšení DPH na 20% už vláda žádné další zvyšování daní a odvodů nechystá.
Pravda: Pro kompenzaci snížených odvodů firem o 2 % počítá vláda se zvýšením odvodů na zdravotní pojištění zaměstnanců. Při platu 20 000Kč měsíčně by zaměstnanec odváděl o 400 Kč více na daních za měsíc. Ještě hůře by dopadly nízkopříjmové skupiny obyvatel s platem do 11 000 korun.

Lež jedenáctá. Katastrofální zadluženost ČR, která nás žene na úroveň Řecka (Nečas), jinak slavná řecká lež.
Pravda: Při srovnání skutečné míry zadluženosti v evropském kontextu je na tom ČR nadmíru dobře: ČR 35,6 % HDP, Slovensko 35,7 %, Španělsko 53,2 %, Británie 68,1 %, Portugalsko 76,8 %, Francie 77,6 % Německo 73,2 %, Belgie 96,7 % a ono stále omílané Řecko 115,1 %.

Lež dvanáctá: Neustálé tvrzení vládní koalice, že tento stát zadlužily vlády ČSSD
Pravda: V roce 2007 byl schodek veřejných rozpočtů pouhých 0,6% HDP. K náhlému nárůstu zadlužení došlo díky soustavné likvidaci ekonomiky pravicovými vládami, počínaje tou M. Topolánka. Podívejte se, jak narůstalo zadlužení za vlády pravice. Čísla hovoří za vše:
(zdroj: iDNES)
2008
Zavedení rovné daně – výpadek příjmů státního rozpočtu 20 mld.
Snížení daně z příjmu právnických osob z 24% na 21% - výpadek 24 mld.
Zaveden strop odvodů zdravotního a sociálního pojištění – výpadek 17 mld.
2009
Snížení daně z příjmu právnických osob z 21% na 20% - výpadek 8 mld.
Snížení sociálního pojištění zaměstnancům z 8% na 6,5% - výpadek 27 mld.
Snížení sociálního pojištění zaměstnavatelům z 26% na 25% - výpadek 18 mld.
Zvýšení slev na sociálním pojištění – výpadek - 18 mld.
2010
Snížení sociálního pojištění a zvýšení paušálních odpočtů pro živnostníky
– výpadek 22 mld. korun.
To vše mělo snížit cenu práce, nastartovat rychlejší ekonomický rozvoj země a snížit nezaměstnanost. Nestalo se. Právě naopak, státní kasa zchudla o celých 154 miliard korun.

Lež třináctá: Jsme vládou rozpočtové odpovědnosti a nedovolíme další zadlužování tohoto státu (Nečas)
Pravda: Vládě se jen za první dva měsíce letošního roku povedlo docílit doslova historického schodku ve státním rozpočtu. Zatímco loni byl za stejné období (leden-únor) 10.9 mld., letos vyletěl na více než dvojnásobek, tedy na 22.8 mld. To se v historii ještě nikomu nepodařilo, pouze vládě rozpočtové odpovědnosti! (zdroj: Ministerstvo financí)

Staré české přísloví říká: kdo lže, ten krade. Proč by to nemělo platit právě u Nečasovy vlády? Korupci a rozkrádání vidíme přes veškeré sliby na každém kroku. Ministerstva nemají na výdaje, ale všechna rozhazují plnými hrstmi stotisícové odměny kamarádíčkům, kterým páni ministři zajistili na svých úřadech teplá křesílka. Nemocnice nemají na základní zdravotnické pomůcky, ale jejich ředitelé si pořizují paláce za desítky milionů. Školství nemá peníze vůbec na nic, ale zavádí povinné státní maturity za stovky milionů. A tak bychom mohli počítat dál. Není opravdu cosi shnilého ve státě českém?

Zdroj: veřejný internet …. Zapsal Karel ŠLAPOTA, Ostrava – 19.2.2012.
19. 03. 2012 | 07:29

Sladký napsal(a):

Návnada- ano, mluvíte naprosto stejně jako kdysi soudruh Štěpán, máte naprostou pravdu.Je to zcela nemravné, jak se hrstka drzých křiklounů,nýmandů, ztroskotanců a zaprodanců snaží poplivat náš vítězný pochod ke světlým kapitalistickým zítřkům. A naprosto sprváně jste napsal- těxch nespokojenců jsou promile,zatímco naše statečná vláda má podporu 99.98 % procenta populace.
Ale i ta nepatrná skupinka je strašně nebezpečná a mohla by tu nastolit diktaturu a rozpoutat krvavý teror. Jste génius, návnado a vaše texty by měly být povinně studovány, vyšším stupněm ZŠ počínaje.
19. 03. 2012 | 07:34

Sladký napsal(a):

Drzé akce této mizerně organizované lůzy, sebranky placená nepochybně z peněz Putina a Lukašenka probouzí oprávněný a stále rostoucí hněv našich občanů, oddaných vládě a budování kapitalismu.
19. 03. 2012 | 07:37

Silvie napsal(a):

anti politik,

není pravda, co tvrdíte.
Podívejte se na tu hrůzu - mekotající nebo několik minut mlčící Popelka v Hyde-parku a poslechněte si jeho "vizi".
Pan Popelka si představuje "nábor" nových kádrů tak, že "soused zná souseda" - tak to ,promiňte, vyvolává úsměv na tváři. V podobném duchu se nesla celá ta jeho řeč, jak rozprávka. A v ústavě bude zakotveno, že ministr musí být odborník...to je přece naprostý nonsens.

Jestliže toto hnutí chce svrhnout vládu (proti čemuž bych já celkem nic nenamítala), musí!!! mít v záloze program.
Jinak to dopadne úplně stejným chaosem, jako tehdy, když Paroubek zadupal za našeho předsednictví vládu do země a byl tím naprosto šokován a paralyzován. Za té "úžasné" úřednické Fischerovy a Pecinovy vlády zmizelo nenávratně pár miliard, aniž by si "lid" povšiml. Přesto se Fischer těší obrovské oblibě.

To, že lidé stojící za Popelkou vyjádří jasně svou nechuť dále tolerovat rozkrádání a diletantismus ve vysoké politice, je v pořádku. Ale mají-li tak naivní představy o vedení státu a chtějí-li jakousi "nepolitickou politiku", pak nechť zůstanou u těch prostestů a vzdají pol.ambice.
Nemají na to.

Nevěřím , po zkušenostech z minulých voleb, na nové "čisté" strany. Pochopila jsem, že jedinou cestou ze srabu je očista těch starých - k tomu je tlak zdola tou nejvhodnější metodou.
Protože u voleb budeme mít na výběr opět jen mezi starými ksichty z leva nebo prava.
19. 03. 2012 | 07:48

Radovan II. napsal(a):

Kalousek je v hluboko v totalitě. Tam také zakazovali jíné názory a tvrdili, že je tady demokracie. Dějiny se vrací a tak brzy. Jaká je to demokracie, když vláda jedné strany diktuje své špatné návrhy a 9 milionů má mlčet ??? Tata vláda si denně svými výroky a činy pod sebou podřezává větev.
Pan Kubera - senátor s dvěma velkými příjmy a dalšími nechce progresivní daň. Může se stydět. Kde je pane Kubero tak vaše modrá demokracie ?Vy nepracujete 20 hodin denně za ty prachy, někteří občané a to i VŠ pracují denně víc jak 10 hodin za jeden mrzský plat a kdyby se překrájeli, tak nedostanou více.
Jeden se cpe kaviárem a druhý počítá kolik si koupí rohlíků. Taková je demokracie po Kalouskovsku a Kuberovsku. Nebuďme jako oni - buďme horší.
19. 03. 2012 | 07:57

Alex napsal(a):

Silvie
Antipolitik má pravdu, vždyť jste to v dalším sama potvrdila. Tedy jesti Vám rozumím dobře, že Vám vadí alespoň něco z toho, co vadí tomu Popelkovi. Podpořte to s čím u něj souhlasíte. Pokudto tak udělá každý - máte tady ten Váš tlak ze spoda.
Co nás všechny spojuje? Přinejmenším to, že existují nějaké provařené politické tváře, které je potřeba z té politiky vykopat.
Mýlíte se, v tom, že byste tím požehnala vzniku nějakého politického hnutí, jak to spíše z bezradnosti formuloval ten Popelka, protože jemu a nejen jemu někdo pořád pořád podsouvá, že musí mít program nebo že musí vědět co dál, když shodí vládu. Nevím proč si tohle lidi nechávají podsouvat - je to nesmysl. Ty politiky, které vytěsníme tím tlakem zdola, přece nahradí jiní. Svrženou vládu nahradí jiná. Když u voleb prohraje vládnoucí strana je fakt katastrofa, protože cobude pak? Ne nahradí ji jiná vláda. - je to naprosto normální a není se v tomhle ohledu čeho bát.
naopak, pokud se každý bude od popelky separovat jen proto, že nemá sympatickej ksicht, nebo nemá svůj vlastní program, tož z toho žádný tlak zespoda nevznikne. Totéž se přece týká ProAltu, odborů, atd. Nikdo nepřijde a nemůže přijít s ničím jiným než s náhradou politika za politika, s náhradou politické strany za politickou stranu jinou - ve vládě. Co myslíte, že je střídání vlád v té demokracii. Vždyť tomu bráníme sami.
když nad tím zauvažujete, ten Popelka vpodstatě nic jiného nechce. On sám se nikam cpát nechce. A žádné hnutí nebude mít potřebu zajkládat, pokud se podaří tím tlakem donutit odejít alespoň ty nejprofláklejší. Je třeba hledat a podpořit ten společný zájem. Ne tvrdit - tu máš pěšinku napravo - u tebe nepodpořím nic. Takovou pěšinku si pak najde každý. Přičemž tu pěšinku lidem obvykle někdo podsune. Pokud se to těm podsouvačúm daří, žádný tkanebude. A to je cíl těch podsouvačů.
19. 03. 2012 | 08:26

bella ciao napsal(a):

Pan Žák má v prvé řadě strach o své místo, zašité v útrobách státního molochu. Jen žádné změny. Obchází ho hrůza.

Jako každý, kdo si nepřeje změny, opakuje známý fakt, že občané si za své politiky mohou sami. Zapomíná dodat, že systém, který vytvořil tak hnusné politiky, na které je nám se dívat (a Vítek Bárta patří k těm čistším a snesitelnějším, je jenom hloupý) je dílem určitých elit.

Koneckonců na to naráží při svém zdůvodnění vnitřního uspořádání politických stran. Vždycky se najdou nějací právníci, kteří zdůvodní, že je členstvo nutno odříznout od rozhodování.

Je známá věc, že u každé megazlodějny asistují právníci, bez kterých by nebyla realizovatelná.
Máme právnické elity, utvářené čtyřiasedmdesáti lety otrokářského myšlení, počínaje druhou republikou, protektorátem atd.

V devadesáých letech se těmto právníkům otevřely kreativní možnosti nevídaných rozměrů. Šéf legislativy, který si vlastnoručně udělil titul JUDr byl jen třešničkou na dortu (fakt, že může s takovou minulostí být členem advokátní komory vypovídá o morální úrovni tohoto tělěsa).

Pokiud máme shnilou demokracii, je to proto, že je shnilý právní systém. Před očima mi vyvstává Vláďa Mišík, který po svém krátkém pobytu v poslanecké sněmovně řekl, že na to neměl. Že nerozuměl tomu, o čem tam jednají.
V tom je jeho chyba. Že se neobrátil na své voliče a nevysvětlil jim, že to, co se ve sněmovně vytváří, je úmyslně nesrozumitelné, maskované blábolivým jazykem politické technologie.

Pan Žák, jako všichni obhájci existujících svinstev proti jakýmkoli změnám, vyčítá panu Popelkovi (kterého vůbec nemusím), že nepřichází s hotovou funkční alternativou stávajícího systému.
Protože pan Popelka nemá v rukávu alternativu, nebudeme nic měnit.

Všechny ty zmatené ProAlty a Holešovské výzvy mají jeden zásadní význam. Konečně přivádějí lidi na ulici. Ukazují jim, že jejich trápení není důsledkem toho, že jsou neúspěšní blbci a že se nemají stydět na tu ulici vyjít.
Politici, kteří jsou hluší a slepí, jako ti naši, potřebují pořádný kopanec do zadku, aby si všimli něčeho jiného, než svého prospěchu.

Podle mého názoru ten kopanec v daném okamžiku nejvíc potřebuje opozice, která se musí z politických živnostníků zreformovat na sílu nabízející naději a cesty k řešením. Kopat do trojkolky je zbytečné. Ti nikdy jiní nebudou, jejich strany jsou výsledkem dlouhého darwinovského vývoje, který nechal přežít jen ty nejodpornější mrchožrouty. Až na VV, která vznikla na základě talentscoutingu těmito mrchožrouty řízeného.

Vyhrožovat nám únorem 1948 je opravdu již hodně uleželý sýr. Stačí se porozhlédnout po okolí, abychom pochopili, že v globalizmem zdevastované Evropě hrozí něco úplně jiného. To, co vidím vznikat se nejvíc ze všeho podobá Osmanské říši. Od centra ven hierarchicky organizovanému systému pašalíků, kde bída narůstá se vzdáleností od centra moci.

Pokud se různými pány Žáky necháme zase ukecat, že nic nemá cenu a máme jen co si zasloužíme, pak opravdu máme jen co si zasloužíme.
19. 03. 2012 | 08:29

Alex napsal(a):

Silvie
Ještě přesněji řečeno, proč bychom si měli nechat vnucovat kravinu, že pokud nějaký občan je s něčím u vládnoucích politiků nespokojen, musí si založit politickou stranu nebo musí sám začít aktivně politicky pracovat. Vždyť je to přece nesmysl. Od toho tu jsou přece ty stávající politické strany a my od nich máme plné právo chtít, aby především nekradli a aby odváděle konpetentní práci. Pomněte, že i ten popelka si to nechal vnutit.
Na SuPy,Mardy či jarpory se vyprdněte. Oni jsou přece bezradnější než ten Popelka. Výsledkem toho, co tvrdí je ten profláklec stále ve vládě - za jejich plné podpory.
19. 03. 2012 | 08:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy