Co na sebe prozradili prezidentští kandidáti?

04. 01. 2013 | 17:32
Přečteno 14559 krát
Hned na úvod chci připomenout, že si dobře uvědomuji, že se prezidentských voleb účastní i několik dam. Jediným důvodem, proč titulek nezní „Co na sebe prozradili prezidentští kandidáti a kandidátky?“ je tedy stručnost, nikoli neúcta k ženské polovině lidstva. Nyní ale již k věci. Česká televize a Český rozhlas tentokrát poskytli pozorným posluchačům a divákům vynikající službu. Čím? Tím, že z vlastní iniciativy nabídli všem kandidátům stejný a přitom dostatečně velký prostor, který bylo třeba naplnit. Malý prostor se dá „okecat“. Do velkého musí kandidáti vstoupit celou svou osobností, jinak ho nemohou naplnit. Tím jsou dány jeho velké možnosti pro ty kandidáty, kteří jej dokáží využít ve svůj prospěch. Tedy pro ty důvěryhodnější. Pro ty ostatní je to spíše nevýhoda.

Jan Fischer je velice populární člověk, v průzkumech veřejného mínění zatím vede, ale kladu si otázku: Proč? Co nám vlastně nabízí? Připomeňme si to ve stručnosti: dobrou ekonomickou kondici, abychom udrželi zaměstnanost a sociální smír, efektivní a nezávislou veřejnou správu, odstranit plýtvání, korupci a zbytečnou byrokracii, kvalitní podnikatelské prostředí, energetickou bezpečnost bez závislosti na jednom zdroji energie.

Aby toho dosáhl, má v úmyslu: podporovat investice do vzdělání a inovativních technologií, pracovat na zlepšení kvality života zdravotně postižených, rodin s dětmi a především seniorů, prosazovat moderní zákon o státní službě, podporovat všechna opatření, která povedou k větší transparentnosti při nakládání s veřejnými prostředky, dbát na maximální svobodu a dobré podmínky pro podnikání, prosazovat rozumné využití všech zdrojů energie, včetně jaderné a efektivních obnovitelných zdrojů.

Ale něco takového nabízejí v zásadě všichni kandidáti. Důvod, že zrovna Jan Fischer získal tolik preferenčních hlasů není tedy kvalita jeho programu, ale spíše jakási podivná sympatie, která má kořeny v jeho minulé politické činnosti. Tím spíše, že Jan Fischer dobrovolně vstoupil do KSČ v nejhorších letech normalizace a musel tedy odpovídat na dvě otázky: Především na to, zdali souhlasí s tak zvaným „Poučením z krizového vývoje“, tj. zdali souhlasí s tím, že komunistický režim existenčně zlikvidoval všechny, kteří podporovali tzv. socialismus s lidskou tváří a zdali souhlasí také s tím, že ani jejich rodinní příslušníci nebudou moci studovat, ani jinak se uplatnit v nějakém atraktivním zaměstnání? Druhá otázka se týkala souhlasu s okupací České republiky sovětskou armádou. Ten, kdo chtěl být členem strany, musel na obě otázky odpovědět kladně a Jan Fischer na ně kladně odpověděl. Člověk, který tak zásadním způsobem selhal, je zcela diskvalifikován jako budoucí Český president.

Druhým nejpopulárnějším kandidátem (alespoň podle výzkumů veřejného mínění) je Miloš Zeman. Miloš Zeman byl rovněž krátce členem KSČ, ale bylo to v letech všeobecného nadšení roku 1968, kdy o vstupu do strany uvažovali i lidé, kteří do té doby neměli s komunistickou ideologií nic společného. Nicméně, když mu položili ony dvě výše zmíněné otázky, odpověděl záporně a ze strany byl vyloučen. Nemohl sice počítat s nějakou závratnou kariérou, ale na rozdíl od Jana Fišera se za svoje jednání nemusí stydět.

Dnes už bývalý kandidát Vladimír Dlouhý zlehčuje své členství v KSČ ve stejných letech jako Jan Fischer větou: „Byl jsem mladej a blbej.“ Jenže tak jednoduché to není. Člověk, který je tak inteligentní, že vystudoval dvě vysoké školy, z toho jednu velmi dobrou zahraniční univerzitu, nemohl být tak hloupý, aby dobře nechápal, co se kolem něj děje. A o tom, že velice dobře chápal co musí udělat, aby prosadil své osobní zájmy svědčí i skutečnost, že do KSČ vstoupil. To nebyla „blbost“, ale vychytralost. Ježe vychytralost není moudrost. Proto vychytrálci nejsou nikdy prozíraví. Lidé jako Vladimír Dlouhý a Jan Fischer prostě nepočítali s tím, že bývalý režim tak rychle skončí. Toť vše.

Bývalý předseda vlády České republiky Miloš Zeman je ale tak důležitým kandidátem, že ho nemůžeme odbýt těmito několika řádky. Je to navíc kandidát nadmíru rozporuplný. On sám sebe rád vydává za kandidáta levice a Jana Fischera kritizuje za jeho členství v KSČ v době nejhorší normalizace. Když mu ale novináři položí otázku, koho by podpořil, kdyby do druhého kola prezidentských voleb postoupil Jan Fischer a Jiří Dientsbier, bez váhání odpoví, že Jana Fischera. Důvod je jediný: politika je přece řemeslo a když někdo vykonával, byť krátkou dobu funkci ministerského předsedy, je pro funkci presidenta kvalifikován lépe, než ten holobrádek Dientsbier (jak neustále Miloš Zeman skrytě naznačuje). Konec konců něčím si svou bezprincipiálnost Miloš Zeman odůvodnit musí. Tak proč ne právě smyšlenou nezkušeností Jiřího Dientsbiera.

Kromě toho Miloš Zeman velice rád a zručně zdůvodňuje, proč jsou ti druzí (zvláště ti, kteří s ním nesouhlasí) na podstatně nižší intelektuální úrovni, než on sám. Například proč lze většinu novinářů zařadit do kategorie pitomců. Pitomec je pro něj rozdíl mezi ambicí nějakého konkrétního člověka (například novináře) a jeho schopnostmi. Projevilo se to názorně i při posledním televizním Hyde parku s Milošem Zemanem na ČT24. Novináři, který pořad moderoval naznačil, že spadá do této kategorie jen proto, že si dovolil připomenout, že řada respektovaných politologů a novinářů je přesvědčena o tom, že opoziční smlouva, kterou vždy tak hájil vedla v minulých letech v České republice k obrovské korupci. Miloš Zeman si to ale nemyslí a kdyby pan redaktor byl jen troch vzdělanější, musel by přece pochopit, že má pravdu. Jestliže to nepochopil, patří neodvolatelně do kategorie pitomců. Naopak všichni, kteří s ním souhlasí mají dostatečný přehled a vzdělání a této kategorii se bezpečně vyhnou. Nevím, koho může takovýto samolibý a arogantní president lákat. U nás je ale takových voličů zřejmě ještě dost. Vnímají takové vulgarity jako politické charisma. To je právě charakteristické pro psychologii davu. Dav nejen potřebuje, ale přímo vyžaduje někoho, kdo ho přehlíží, ba kdo po něm přímo šlape. Čím více, tím více je jím obdivován. Zvláště ženský dav je v tomto postoji nedostižný a tím více se před takovým kandidátem koří (ovšem za předpokladu, že je to muž). Miloš Zeman musí tyto lidi mimořádně přitahovat.

Zato Jiří Dientsbier je mimořádně odpuzuje. Jeho neustálé zdůrazňování lidské důstojnosti a pokory je něco, čemu tito lidé příliš nerozumí. Jiří Dientsbier je ale nebezpečným protikandidátem i pro Miloše Zemana. Právě on mu může odebrat nejvíce sociálnědemokratických hlasů, ba i hlasů, které mu jsou schopni odevzdat jeho příznivci z řad KSČM a v přímých volbách se přece počítá každý hlas. Kromě toho začíná být jasné, že autentickým levicovým kandidátem není Miloš Zeman, ale právě Jiří Dientsbier. O tom se jednoduše přesvědčí každý, kdo není líný si přečíst jeho program. Program u prezidenta není přece důležitý, namítnou zajisté čtenáři. Prezident přece nemá žádné prostředky, aby takový program prosadil. Kandidáti na prezidenta však nepředstavují své programy proto, aby je prosazovali v konkurenci s jinými, ale aby do nich promítli svou hodnotovou orientaci a svůj vztah k lidem. Jestliže se díváme na program Jiřího Dientsbiera, právě takto jsem přesvědčen, že by byl daleko lepším prezidentem než Miloš Zeman, i když není tak protřelým politickým řemeslníkem jako on. Na rozdíl od Miloše Zemana jsem přesvědčen, že je to spíše jeho výhoda.

A na řadě je Karel Schwarzenberg. Vždy jsem si pana předsedy Schwarzenberga vážil, ale řekl bych, že on si stále méně váží svých slibů a také svých závazků vůči lidem, kteří si váží jeho a kteří od něj také očekávali, že nebude jen obyčejným přitakávačem, ale že bude jako první nastavovat i svým spolupracovníkům zrcadlo a tím jim poskytovat zpětnou vazbu. Ani noblesa není nikomu dána na věčné časy. Tu si musí člověk stále znovu dobývat. V tomto ohledu ale kníže Karel Schwarzenberg zklamal, jak jen mohl. Raději si namlouvá, že neúspěchy současného vládního uskupení i jeho vlastní jsou dány jen tím, že vláda vyhlásila program úsporných opatření. Tak tomu však není. Kvůli tomu si ji konec konců lidé zvolili.

Jsou dány především skutečností, že vláda není schopna s lidmi komunikovat, ale zcela nesmyslně vnucuje všem jen a jen svá vlastní řešení. Stejně jako bývalý ministr TOP09 a místopředseda této strany Jaromír Drábek. Uvažujte se mnou, vážené čtenářky a vážení čtenáři, kdyby pan ministr Karel Schwarzenberg učinil přítrž těm nejhorším výstřelkům na Ministerstvu práce a sociálních věcí, například pochybnému projektu SKarta, nebo kdyby dokázal zabránit příliš rychlému přechodu na nový elektronický systém vyplácení sociálních dávek (před kterým bylo ministerstvo mimořádně naléhavě varováno). Představte si, jaké by to mělo pro pana ministra i pro TOP09 výhody, kdyby nečekal, až se proti těmto neudržitelným aktivitám stejně postaví koaliční partneři.

Přitom by prospěl nejen své pověsti kritického a moudrého ochránce těch, kteří takovou ochranu skutečně potřebují, ale i své straně. V tom ho nikdo jiný v jeho straně zastoupit nemůže a ani v minulosti nemohl. Stejně tak si dovedu představit, jak by se zlepšila důvěryhodnost tohoto kandidáta na prezidenta, kdyby dokázal přesvědčit svého ministra financí, aby přece jenom upustil od zdaňování pracujících důchodců. Je to zcela jistě opatření nesmyslné a kontraproduktivní, avšak jak říká pan ministr Kalousek: je systémové. To všechno svým chováním na sebe Karel Schwarzenberg prozradil, proto se velice obávám, že tím vážně poškodil možnost, že bude zvolen prezidentem této země. Myslím, že v tomto ohledu to nespraví ani volání „Karel, Karel, Karel je nejlepší.“, z jeho reklamních videomateriálů. Pouhá slova nikdy nemohou nahradit nezbytné činy.

A tím přicházíme ke třem ženám přímé prezidentské volby. Začněme tou nejnepříjemnější osobností, ať to nepříjemné máme co nejdříve za sebou. Paní Jana Bobošíková je z hlediska pocitu vlastní suverenity takový Miloš Zeman v sukních. Ale abychom zase Miloši Zemanovi nekřivdili, je třeba říci, že nikdy nebyl xenofobně orientován a nikdy neměl předsudky vůči Evropské unii. To vše Jana Bobošíková ztělesňuje měrou vrchovatou.

Nabízí české společnosti dvě důležité věci. Zvolte mne na hrad, jedině já vás ochráním před nepřizpůsobivými a před Evropskou unií (ona tomu ovšem říká ochrana před bruselskou byrokracií), včetně eura. „Já, Jana Bobošíková“, jak říká ve svém reklamním videomateriálu. Jana Bobošíková je bezpochyby krásná a chytrá žena. Její krása a chytrost mne ale trochu děsí, má v sobě něco mimořádně studeného. Její spravedlnost je přímočará, bez jakéhokoli milosrdenství. Je to spravedlnost těch, kteří si to mohou dovolit. Je to suverenita ledové královny, kterou je schopen každý paprsek slunce ohrozit. Proto jí nezbývá než se co nejvíce od života (tj. od ostatních) izolovat. A právě tomu říká Jana Bobošíková „suverenita“.

Prezidentské volby se účastní dvě skutečné dámy, paní Zuzana Roithová a paní Táňa Fischerová. Obě z nich by si zasloužily, aby byly zvoleny do funkce prezidentky České republiky. Paní Zuzana Roithová je velice zkušená a také úspěšná poslankyně Evropského parlamentu. Paní Táňa Fischerová má zkušenosti z práce v Parlamentu České republiky. Co obě dámy spojuje je zájem o problematiku občanské společnosti.

Paní Zuzana Roithová klade ve svém programu důraz na pojem „člověk“ ve všech podobách a souvislostech. Paní Táňa Fischerová zdůrazňuje právní stát (v této souvislosti hlavně zákon o státní službě) a sociální spravedlnost. Je přesvědčena, že ekonomické struktury současné společnosti jsou zastaralé a že je na čase, aby se lidé pokusili vytvářet jiné, spravedlivější. Když o něčem takovém mluví, dívají se na ni lidé zcela nechápavě i přesto, že může uvést konkrétní příklady, kde podobné hospodářské modely již úspěšně fungují. Tak tomu u nás ale bývá často.

Souhrn
Kdybychom měli současnou kampaň krátce shrnout, zdá se nejpravděpodobnější, že nejvíce hlasů získá Miloš Zeman. Jeho vystupování nejvíce ze všech oslovuje mentalitu davu a kromě toho se v minulých letech nemohl zdiskreditovat politickou činností (žádná nebyla), jako například Karel Schwarzenberg. Jan Fischer jako člověk v minulosti selhal a není tedy vhodným kandidátem na funkci prezidenta České republiky. Jiří Dientsbier, Zuzana Roithová a Táňa Fischerová nejsou pro většinu voličů přitažlivými osobnostmi, nutí je přespříliš přemýšlet. Což je naopak Jana Bobošíková nenutí. To je ale pro voliče naopak příliš velká kuriozita. A tedy rovněž něco zcela nezajímavého, alespoň z hlediska volby. Pokud se jedná o zpracování předvolebních televizních videomateriálů, jedná se skutečně o diletantské počiny, téměř ve všech případech. Výjimku tvoří opět videomateriály Miloše Zemana. Škoda, že si volební štáby kvalitních kandidátů téměř nikdy nenechají poradit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Luba napsal(a):

Vrchní velitelka Táňa Fischerová:

"... Česká armáda by se měla orientovat především na ženijní, zdravotní a strážní úkoly. Tak může být využita i v případě krizových situací jako jsou přírodní či průmyslové katastrofy v rámci EU. Účastnit se humanitárních akcí v zámoří by měla jen výjimečně a v rozvojových projektech by se neměla angažovat vůbec.

Nezbytné je také kontrolovat přiměřenost vojenských nákladů, které zatím neúměrně zatěžují náš rozpočet a alokují obrovské částky do neužitečného a mnohdy nefunkčního vybavení, místo aby pomáhaly k rozvoji naší země. Nevím, zda to není otázka koncepce armády, která tady nebyla. Pak se mění množství gripenů a různé techniky a nikdo neví, proč a jestli je vlastně potřebujeme. ...

V případě, že dochází k porušování mezinárodních dohod a konvencí a jsou ohroženy lidské životy, je potřeba se jich zastat. Ale není možné kvůli jednomu násilí působit další násilí a destrukci.

Stejně jako policisté nemohou použít nepřiměřeného násilí a třeba střílet na rušné ulici na řidiče překračujícího rychlost. Stejně tak není možné, aby vojáci, kteří mají zabránit násilí, plošně odstřelovali budovy či bombardovali osvobozovaná města.

Cesta policejní, nebo donucovací akce je samozřejmě mnohem náročnější, ale to nás také povede k větší rozvaze při nasazení zahraničních misí. ..."

Zdroj:
http://www.denikreferendum.cz/clanek/14675-vrchni-velitelka-vojsk-rozhovor-s-tanou-fischerovou
04. 01. 2013 | 17:47

myrta napsal(a):

Jediný volitelný je Dienstbier. V toho lze vkládat naděje ku zlepšení,do Zemana určitě ne. U pravicových kandidátech se netřeba rozptylovat,nemohou po eskapádách Klause a Nečasovo squadry zvítězit.
04. 01. 2013 | 17:55

šašek z Jihlavy napsal(a):

Vynikající postřehy shrnuté do přiměřeně dlouhého článku. Souhlasím se vším do písmenka a mohu s klidem a uspokojením podepsat.
Gratuluji pane autore k zatím nejlepšímu blogu na prezidentsko-volební téma.
04. 01. 2013 | 17:56

Petr B. napsal(a):

Pane Žáku, Fišer s Dlouhým prostě netušili, že ten rozvrat komunistického bloku a převrat přijde pro ně tak brzy (v roce 1989). Kdyby měli věšteckou kouli, vstoupili by do Charty 77 a ne do KSČ. Pokud by nenastoupil Gorbačev a komunistický režim by třeba až do dnešního dne nepadl, byli by oba dva v ÚV KSČ.
Bohužel nám teď hrozí reálné nebezpečí, že Fišer se stane presidentem.
04. 01. 2013 | 17:59

Plácal napsal(a):

Pane, píšete zajímavě, ale proč uplatňujete pravidla používání interpunkce v českém písemném projevu tak prazvláštním (nahodilým, nesystémovým) způsobem, netuším.
04. 01. 2013 | 18:00

Ládik!!! napsal(a):

Blog o komunistech. Proč nenapíše někdo blog o fašistech, kteří se drali 20 let po 2WW na funkci presidenta v SRN?
04. 01. 2013 | 18:09

český maloměšťák napsal(a):

Ta videa jsou prý fakt strašná. Až mám strach se na ně též podívat.

Paní Bobošíková je spíše takový Klaus v sukních - minus třicet jednotek na IQ stupnici.
Ostatně vyrazili s ní dveře už i ti komunisti. Prý je sympatická..ale ať jde o hlasy žebrat jinam.

My čeští maloměšťáci máme zhruba stejné preference jako pan Žák.
Nám totiž jde pouze o jedno - o to, ať si na tučná věna pro naše dcery můžeme nahrabat tak, že se za to nemusejí pak stydět ani ony...ani kdokoliv jiný.

V případě občana Schawarzenberga máme dojem, že by nás podporou nějakých hokus pokusů ...třeba chemických inženýrů...o tuto možnost připravil, či nám ta věna ztenčil tak, že by nebyla vidět...leda pod mikroskopem , kterým se pozorují chemické procesy v buňkách.

V případě pana Zemana nevíme...až co nám upřímně sdělí Standa Myslímtoupřímně a až co Šlouf vyleze z díry ( Šlouf leze z díry, vystrkuje kníry...).

Pana Fischera komentovat nebudu...tomu nevadí nic z toho, co mu nařídí ti, kdo si jej zaplatí. Ten je nevyzpytatelný tak, že je třeba umět hrát na burze...aby člověk aspoň přibližně věděl vo co gou.
Ostatně kdoví, jestli se při té rychlé transformaci komunisty v antikomunistu něco uvnitř neporouchalo. Něco, co nejde spravit.

Nějak nám vypadl Přemysl von Ichwarniemalsdabei und Blauvogeleinsatzgruppe...co tam dodat. Snad že takoví nás připravují už leta dokonce i o to, co je nezpeněžitelné...o iluze.
Ten by asi zvedl taky ruku pro každou hovadinu - kdyby mu to nařídila nějaká jeho gruppe.

Roithová nám vadí kvůli Vatikánské bance. Moc velký průser...ale my čeští maloměšťáci o tom psali Roithové už tehdá...před tím transferem - že se tam asi perou špinavé prachy.
U katolíků je totiž jeden velký problém.
Oni se ze všeho vyzpovídají ...a tím pádem je vše O.K.

Takže Fischerová a Dienstbier.
Prbvní by potřebovala fakt dobré lidi kolem sebe - a tím " dobré" mám namysli třeba i lidi z Patria Finance /bez ironie/...na ekonomiku. Nejen různé fakíry a ideology Všehomíra.
Dienstbier ...jestli Dienstbier nemá problém s tím, že je Kajnar Potěmkinovič Kulturenko stínovým ministrem průmyslu...tak já mám velký problém s Dienstbierem.

Franz...vypadl nám pan Franz.
Blbec - kdyby neměl to tetování, tak by to taky nebyla špatná volba. Si ho neuměl nechat udělat jenom tam, co ukazuje ve sprše či v ložnici ?

Hlavní je volit pro - ne proti.
A tak by nás mělo zajímat především to, zda jde o dobrého člověka.
04. 01. 2013 | 18:12

Luba napsal(a):

Pane Žáku,
zdá se mi, že jste ke knížepánu přespříliš shovívavý.

Žoviální Schwarzenberg je větší škůdce republiky, než si myslíte ...

Podpora elit, celebrit, církví a poctivých multimilionářů na tom nic nemění:

http://www.vyzvatrikralova.cz/tiskova_zprava.html
04. 01. 2013 | 18:17

minatomirai napsal(a):

Velice dobrá a čtivá rekapitulace.
Mám jakýsi dobrý pocit, že pánové Fischer, Zeman a Swarzenberg přišli o spoustu přívrženců. Klausova amnestie a její plný dopad zřejmě pomohla.
Jedna z těch dvou žen, paní Fisherová či Roithová, by měla jít na Hrad, je nejvyšší čas začít uklidňovat a hojit. Obě dvě mají podle mne stejné šance.
04. 01. 2013 | 18:29

Kanalnik napsal(a):

perfektni clanek
04. 01. 2013 | 18:45

v opravdové nouzi i fischer dobrý napsal(a):

Dědci vždycky žehrají na nemorálnost těch, co přišli po nich a dostali se výš.
Pan Fischer jenom konsekventně cituje cíle XVII. sjezdu KSČ.
Máte nějaké konkrétní výhrady k jejich znění?
Zeman je kritizoval už za onoho času.
A nic dobrého by nám nepřinesl ani dnes.
04. 01. 2013 | 18:45

někdy čtěte madly vejšplechty napsal(a):

čmm
Jestli je někdo opravdový kámoš Goldmana se Sachsem, je to služební pivo.
Nebuďte labuť.
04. 01. 2013 | 18:49

Bestia triumphans napsal(a):

Autor napsal:
"...Jiří Dientsbier, Zuzana Roithová a Táňa Fischerová nejsou pro většinu voličů přitažlivými osobnostmi, nutí je přespříliš přemýšlet. Což je naopak Jana Bobošíková nenutí."
!!!
Trefné, pane Žáku!
04. 01. 2013 | 18:50

Ostrava napsal(a):

Minatomiral : Opravdu tady mají ty dvě ženy skoro stejné šance .
A třeba doufát že toho který není za šera viditelný ,tady naklikaly patnactileté děcka které si ještě na volby počkají . Bo jináč by byly nové volby . A jináč to celkem sedí .
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-58896210-prezidentsky-powerpoint-zeman-dal-dohromady-jen-dve-stranky-bobosikova-mela-i-fanfary#
04. 01. 2013 | 18:57

Libertad napsal(a):

Pane Žák, blog se mi velice líbil a pevně doufám, že Vaše předpověď "Kdybychom měli současnou kampaň krátce shrnout, zdá se nejpravděpodobnější, že nejvíce hlasů získá Miloš Zeman" nevyjde, tedy alespoň ne v druhém kole.

Ještě jednou dík za souhrn, velmi pěkné.

S pozdravem

Sidonio Libertad
04. 01. 2013 | 18:58

vico napsal(a):

Přidávám se ke Kanálníkovi.

Předpověď, že zvítězí Zeman - ideový pokračovatel v této chvíli DAVEM nenáviděného Klause je bohužel velmi pravděpodobná. Autor chrakterizuje DAV až děsivě přesně :
"Dav nejen potřebuje, ale přímo vyžaduje někoho, kdo ho přehlíží, ba kdo po něm přímo šlape. Čím více, tím více je jím obdivován."

Tento autorem charakterizovaný DAV téměř ve stejném okamžiku dokáže svými kopyty drtit lebku odcházejícího Klause a oslavným hýkáním vítat jeho pokračovatele sebestředného dokola sebe plivajícího Miloše Zemana.

Co si zasloužíme, to také budeme mít.
04. 01. 2013 | 19:06

David napsal(a):

"...Prezidentské volby se účastní dvě skutečné dámy, paní Zuzana Roithová a paní Táňa Fischerová. Obě z nich by si zasloužily, aby byly zvoleny do funkce prezidentky České republiky. Paní Zuzana Roithová je velice zkušená a také úspěšná poslankyně Evropského parlamentu. Paní Táňa Fischerová má zkušenosti z práce v Parlamentu České republiky. Co obě dámy spojuje je zájem o problematiku občanské společnosti...."
------------------------------------------------------------

Z té bídy, která se nám nabízí by bylo opravdu dobré abychom nakonec rozhodovali jenom mezi Táňou Fischerovou a Zuzanou Roithovou.
04. 01. 2013 | 19:34

Petr Havelka napsal(a):

Pane vico,

není to dav, ale volební většina. Jestli bude zvolený Zeman bude to o něčem svědčit. Možná to bude svědčit o našich elitách. Co vlastně občanům nabídly nebo čeho svým počínáním dosáhly.

Každopádně to bude vizitka nás všech ne jenom davu.

Ale vemte si Slovensko, zvolili si Gašparoviče přitom moje sympatie byly u Radičové.

Na Slovensku si pořádají sbírky jeho přebreptů a trapasů, s GWB by byli vyrovnaní soupeři :)

No, a my budeme asi mít Zemana nebo Fischera. Kdyby se alespoň do druhého kola dostal proti někomu z těch dvou někdo rozumnější a pak to i prohrál. To by pane bylo skoro jako na Slovensku :)
04. 01. 2013 | 19:48

Nuba napsal(a):

Pane Žáku, je to tak jak píšete

Bohužel nejen básníci, ale i já přicházím o iluze. Dnes jsem zase dostala do schránky jeden z těch dementních dopisů, ve kterých prý vyhrávám nějaké miliony nebo co, už to ani nečtu. I když jsem byla zase tak naštvaná, že jsem si řekla, že té firmě konečně napíšu, ať mě laskavě neobtěžují, že mě ty jejich dopisy urážejí, protože jsem podle nich zřejmě úplně blbá. Když si k těmto "zázračným" nabídkám připočtu ty telefonáty firem, které mi neustále nutí nějaké půjčky, tak musím uznat, že jsem zřejmě žila většinu života v nějaké iluzi, která byla mimo realitu.

Jestli totiž jsou tyto obtěžující reklamní letáky a telefonáty zpracovány na základě důvěryhodných sociologických dat, potom jsem až doposud žila ve světě, který byl jiný, než jsem vnímala. A to ještě nezmiňuji ty blbé filmy a bulvární časopisy, které jsou v populaci prý tak v oblibě. Tedy pokud to tak skutečně je, že lidé až tak moc přemýšlet vlastní hlavou nedokáží a naletí kde jaké pitomině, tak si ani o prezidentské volbě netřeba dělat nějaké iluze. Je to poznatek, který je v přímém protikladu s mojí dosavadní vírou v selský rozum. A jsem z toho smutná. A musím uznat, že si jakéhokoliv kandidáta z té nabídky zasloužíme. Je to jako z tím průměrem a kuřetem. Průměrně každý půl. Ale ve skutečnosti někdo nic a někdo celé.

Já odmítám, že si zasloužím Miloše Zemana nebo Jana Fischera. Ale nezasloužila jsem si ani Václava Klause.

Co s tím ale nadělám ?

Kulový
04. 01. 2013 | 19:57

taky občan napsal(a):

Pane Žáku, co to tady nelete, já jsem na ty "dvě otázky" odpověděl ne, nesouhlasím a byl jsem přijat. A bylo to v roce 1970. Je ten váš článek vůbec směroplatnej?
04. 01. 2013 | 20:04

studentička napsal(a):

Autor srdceryvně vynáší do nebes idealistickou šéfku sekty Klíčové hnutí Fischerovou. Byla v Unii svobody a zprofanovala se jako neschopná politička.

Totéž platí i o Roithové, která pěkně "za bukem" a v klidu v euparlamentu pobírá tučné odměny již druhé volební období.

A pak na závěr vychvaluje amerického občana a advokáta Jiřího D. No proč ne tento kandidát díky americkému občanství - KTERÉHO SE NEVZDÁ JAK PŘIZNAL - se může odporoučet do USA.

Autor je mimo jako ostatně vždycky.
04. 01. 2013 | 20:08

bingo napsal(a):

Já si myslém, že nastal čas, abychom si konečně zvolili šedou myšku.
04. 01. 2013 | 20:11

fikus napsal(a):

DAV bohužel není schopen identifikovat polibek smrti podpořený škodlivými přehmaty od Klause blízkému Zemanovi.
Pokud Klaus veřejně podporuje určitého kandidáta, jaký jiný významnější signál ještě
přehlížet v kampani
04. 01. 2013 | 20:12

smutný napsal(a):

"Nevím, koho může takovýto samolibý a arogantní president lákat." (Zeman)

Hm, a že byl Klaus tak oblíbený a někteří na něj nedají dopustit ani teď??

Jinak dobře napsané, Bobošíková mi příjde jako vypočítavá mrcha, postrádám u ní jakékoliv emoce a výrazově je jak ledová královna.
04. 01. 2013 | 20:18

antoni.n napsal(a):

Dobrý večer, jen poslušně hlásím, nezávisle na tomto blogu, že můj hlásek obdrží Táňa Fischerová.

Vše dobré přeji, an
04. 01. 2013 | 20:18

vico napsal(a):

Pane Havelko, zdravím vás. Vpodstatě mám shodný názor jako vy, byť ho tu k nelibosti editora vyjadřuji velmi expresivními prostředky :-) Nicméně editor musí mít radost z nás obou, neboť patříme k těm, kteří nesvádějí vinu za současnou situaci jen na ty druhé, ale i na nás - voliče.

Ale abych nesypal popel na nás většinové voliče a na tunel-dědky a zlobné starce z Vysočiny případně pokleslého exkomunistu Fischera, který sám sebe nepřímo označil za zločince. Vinu na neblahém stavu mají i ti relativně dobří prezidentští kandidáti. Bez hlasu volebního Pučmidráta se holt vyhrát nedá. Dienstbiera by také neubylo, kdyby pochválil ovar, co si dal na večeři a k tomu hulvátsky dodal, že Zemanův ovar je také to jediné, co je na něm dobré, byť jen na jedno spotřebitelské použití. I univerzitní profesor Obama, chtěl-li vyhrát, musel oslovit typického amerického rednecka. Co je doma, to se počítá.
04. 01. 2013 | 20:20

český maloměšťák napsal(a):

studentička
Není nad to se zadarmo přijít vyblít, že ?
Vy jste členka jaké sekty ? Šmejdovského hnutí ?
Hmm - nedobrá vizitka..to by vám neudělili ani azerbajdžanské občanství...natož americké. Možná severokorejské...ale to je třeba být obzvláště velkým šmejdem.
Na to asi nemáte, že ?
04. 01. 2013 | 20:21

Marcela napsal(a):

To se Vám fakt povedlo pane Žáku.Díky.Kéž by si to přečetlo co nejvíce lidí a zamyslelo se před volbou tímto způsobem nad všemi kandidáty.Já budu volit pana Dienstbiera.Důvěřuji také paní Fišerové.
04. 01. 2013 | 20:29

vico napsal(a):

č.m.: Maloměšťáku, jen ji - studentičku, nechte být. Je to jedna z těch nešťastnic, kterým dali rodiče zdrobělinu křestního jména a pak dokynuly do metráku s kejtami jak štýrský valach.

Navíc studentička pracuje vlastně pro své názorové oponenty jako chodící negativní reklama. Takový slint by naši volební favoriti potřebovali. Hlasy nad plán by pršely jak jarní zahradnický déšť.
04. 01. 2013 | 20:33

marxík napsal(a):

vico, nuba
Kolegové, vyvstává provokativní otázka. K čemu je dobrá hen ta demokracie , když máme k dispozici tento sebemrskačský dav?
A nechceme-li být nacisticky ujetí , podobný dav je nutně i v ostatní zemích.
Jaký rozdíl je mezi totalitou komunistů a totalitou současných vládců, kteří pomocí medií poměrně spolehlivě tento dav ovládají, k prosazování vlastních zájmů?
Snad jenom v tom, že minulá totalita byla férově přiznávána.
04. 01. 2013 | 20:41

český maloměšťák napsal(a):

vico
Studentička ?
To je kdo ? Nebo co ?
04. 01. 2013 | 20:48

vico napsal(a):

č.m. : ??

studentička 20:08
04. 01. 2013 | 20:56

gastronom napsal(a):

vico,
Dientsbier juniorek nevi co je ovar, neb to v hotelu Kempinski pri rautech CSSD nikdy nepapal. Tam se zerou jine veci. Ale jak se zda tak si Juniorek oblibil hamburger delany z bullshitu. A snazi se to naservirovat cele CR. Nekterym to i chutna.
04. 01. 2013 | 21:04

otaznik napsal(a):

marxiku ptas se,
jaký rozdíl je mezi totalitou komunistů a totalitou současných vládců, kteří pomocí medií poměrně spolehlivě tento dav ovládají, k prosazování vlastních zájmů?

Ja ti odpovim. Nejlepe je to videt na krajskych zastupitelstvech. Tam vladnou ti pravi . Lid si pral komunisty opet u moci. S podporou CSSD. A tak skoro ve vsech krajich se to vraci k normalu. Nejsi ani timhle trosku spokojen marxiku?
04. 01. 2013 | 21:15

Kvíkvé napsal(a):

Komunikace mezi soudruhy IQ-XV sjezd:

český maloměšťák napsal(a):

studentička
Není nad to se zadarmo přijít vyblít, že ?
Vy jste členka jaké sekty ? Šmejdovského hnutí ?
Hmm - nedobrá vizitka..to by vám neudělili ani azerbajdžanské občanství...natož americké. Možná severokorejské...ale to je třeba být obzvláště velkým šmejdem.
Na to asi nemáte, že ?

04. 01. 2013 | 20:21
vico napsal(a):

č.m.: Maloměšťáku, jen ji - studentičku, nechte být. Je to jedna z těch nešťastnic, kterým dali rodiče zdrobělinu křestního jména a pak dokynuly do metráku s kejtami jak štýrský valach.

Navíc studentička pracuje vlastně pro své názorové oponenty jako chodící negativní reklama. Takový slint by naši volební favoriti potřebovali. Hlasy nad plán by pršely jak jarní zahradnický déšť.

04. 01. 2013 | 20:33

český maloměšťák napsal(a):

vico
Studentička ?
To je kdo ? Nebo co ?

04. 01. 2013 | 20:48

vico napsal(a):

č.m. : ??

studentička 20:08

04. 01. 2013 | 20:56

:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDd
04. 01. 2013 | 21:24

marxík napsal(a):

otazník
Vládne ten, kdo vytváří a prosazuje zákony, neboli obecně platná pravidla. Ty to kolego zřejmě chápeš nějak novátorsky.
04. 01. 2013 | 21:32

awiatyk wojenny napsal(a):

Luba
Nějak jsem to přeskočil a teprve teď si toho všiml.
Nechám si to do zítřka rozležet.
Ale možná to zásadně změní můj postoj k T.F.
První politik, který si klade otázku, na co nám jsou.
(Teda, jestli už o tom někdy nemluvila Kateřina Klasnová.)
04. 01. 2013 | 21:57

Luba napsal(a):

awiatyku,
sám jsem byl překvapen, jak tom má paní Fischerová v hlavě srovnané. Pro mě je jasnou favoritkou prezidentské volby.
04. 01. 2013 | 22:08

hovorka11 napsal(a):

MIROSLAV ŽÁK:
Uhodl jste to celkem správně, až na Roithovou, která mě zklamala svou neznalostí politiky a poslušným papouškováním ideologie současného režimu, kdy nám vysvětluje,
jak feudalismus s otrokářským systémem v Tibetu pod britskou správou byl tou pravou demokracií.

Já zvažuji Fischerovou a Dientsbiera.
Dientsbier jako tichošlápek mezi kmotry ČSSD mě připadá trochu nedůvěryhodný.
Fischerová si mě získává dnes tím, že má zkažené zuby.
Člověk, který neklade svůj zjev na první místo je daleko důvěryhodnější, než namydlený panák sebejistý okázalý despota jako je Václav Klaus.
I taková drobnost má pro mě váhu.
04. 01. 2013 | 22:53

praotec Čech napsal(a):

Pane Žáku,
jděte dělat něco užitečného. Psát, že dámy Roitová a Fischerová by měly být presidentkami, protože první je zkušená a také úspěšná poslankyně Europarlamentu a druhá má zkušenosti z práce v parlamentu hraničí s demencí. Jste jako komentátor politiky nula.
04. 01. 2013 | 23:39

stařenka napsal(a):

Velmi pěkný blog,objektivní shrnutí, vlastně nejlepší. Ono je to takové pohlazení, když někdo pěkně napíše to, co si vy dlouho myslíte. Paní doktorka Roithová je i mou favoritkou a jsem moc ráda, že mi vyšla na www.volebnikalkulacka.cz jako první. Paní Fišerová mi vyšla jako druhá a pan Dienstbier není také špatná volba, i když by se mi více líbil jako premiér. Jenom neee Zeman a Bobošíková.Ale Zeman je liška podšitá a dovedný manipulátor, takže mám obavu, že těch 30% pitomců,/jak označil lidi, kteří ho volit nebudou/ bude nedostatečná bariéra pro jeho vzestup na Hrad.Bohužel.Klausovi se zřejmě sen o nástupci splní a jeho poradci jásají, neboť Zeman se nechal již dříve slyšet, že si je tam ponechá.
04. 01. 2013 | 23:49

stařenka napsal(a):

Praotec Čech

a můžete prosím přesně,naprosto konkrétně vysvětlit, v čem se tak podle vás pan Žák u obou výše jmenovaných kandidátek mýlí? Podle čeho soudíte, že nemají zkušenosti jako poslankyně Europarlamentu: Z.R. a zkušenosti z práce v parlamentu: T.F.
04. 01. 2013 | 23:56

honolulu svetlonos napsal(a):

Slava, krasne pani Bobsikove, budouci presidentce Ceska.
Ona bude pro Cesko to, co byla Livie Julie Augusta pro Rim.
05. 01. 2013 | 00:11

praotec Čech napsal(a):

stařenka,
pan Žák vyzdvihuje účast kandidátek v uvedených institucích jako zásluhu a známku schopností, jenomže tyto se tam nijak významněji neprojevily. Nikdo o jejich práci neví. Do těchto institucí se dostaly čirou náhodou. Před vstupem do politiky a veřejného života nemusely prokázat vedoucí schopnosti a nikdy nezodpovídaly za kolektiv druhých lidí. V celonárodním měřítku jsou nuly. Nic proti nim osobně, ale jsou to jenom uměle nafouknuté nuly. V konfrontaci s povinnostmi presidenta shoří jako papíroví čertíci. Nemají politickou praxi, nemají ducha, nemají zázemí. Z hlediska požadavků na presidenta jsou to nuly. A pan Žák je blábol.
05. 01. 2013 | 00:20

Pavel13 napsal(a):

Koukám, že kandidát Sobotka dostal v článku i diskusi prostor, který si zasloužil.
05. 01. 2013 | 08:15

šašek z Jihlavy napsal(a):

praotec Čech napsal:
Před vstupem do politiky a veřejného života nemusely prokázat vedoucí schopnosti a nikdy nezodpovídaly za kolektiv druhých lidí.
xxxxxxxxxx
Podle vás pracovala MUDr.Roithová někde na obvodě v osoblažském výběžku.
05. 01. 2013 | 09:39

praotec Čech napsal(a):

šašek z Jihlavy,
tak kde pracovala? Podle vás. Co ukázala tak významného, že se cítí být kandidátkou na presidenta? Jenomže já reagoval na přehnané zásluhy, podle pana Žáka, v Evropském parlamentu, resp v našem parlamentu, na nesoudné vynášení zásluh při kandidatuře. Nemám nic proti oběma dámám osobně, ani jako občanek, ani jako političek. To si jich vážím. Jen je nepovažuji za dostatečné osobnosti, aby mohly v roli presidentek obstát a vadí mi autorova manipulace s jejich hodnocením.
05. 01. 2013 | 10:15

šašek z Jihlavy napsal(a):

praotec Čech napsal(a):
šašek z Jihlavy,
tak kde pracovala? Podle vás.
xxxxxxxx
Vy to fakt nevíte? Vězte, že úspěšně řídit velký špitál vyžaduje větší schopnosti než vykonávat převážně reprezentativní funkci presidentky (pokud se ovšem nebude chovat jako Klaus-politický aktivista, avanturista, teď i turista, člověk velmi schopný až všehoschopný).
05. 01. 2013 | 10:40

praotec Čech napsal(a):

šašek z Jihlavy,
řídit úspěšně špitál je samozřejmě dost velká zkušenost. Tady jsem zřejmě přestřelil. Na ostatním si však trvám. Zejména směrem k autorovi blogu. Chápu, že dobrých a kompetentních kandidátů je málo, a že podmínky pro jejich růst, zejména u těch slušných, jsou malé, jenomže tím, že někomu něco odpustíme a někoho v dobré víře vyzdvihneme se později, v konfrontaci s realitou vymstí. Hlavně těm, kdo na sebe vzali víc, než na co měli.
05. 01. 2013 | 10:55

Arnie napsal(a):

to:taky občan
Je "směroplatnej" tento článek pana Žáka, to si pište.
Vy jste musel mít pro KSČ roku 1970 cenu vybroušeného diamantu, když vás přes vaše dvě "ne" vzali mezi sebe.
05. 01. 2013 | 10:56

Kelt napsal(a):

Jak zmínili jiní výše,vypadl P.Sobotka.
On vlastně nevypadl,on se vypařil-kandidát bez názoru se zastydlou antikomunistickou rétorikou.
Fišer-pro mne nevolitelný-konjukturní nomenklaturní kádr KSČ
Zeman-klon V.Klause,jehož motorem ke kandidatuře je pomsta ČSSD,která ho "jednohlasně"nevolila v roce 2003
Franz-neumím si ho představit na společné fotce premiérů EU,spíše na fotce mezi amazonskými indiány
Schwanzerbeg-podporoval všechna svinstva této vlády a navíc je zcela směšnou figurou
Bobošíkova-s trešničkami za uchem se domnívá,že abslutním odmítnutím EU získá voliče-perfektní program
Fisherová,Roithová-nic proti ženám v politice,ale zastávám stanovisko,že příští president musí být z jiného těsta
Dientsbier-"mladý,nezkušený"/to byli J.F.Kennedy a B.Obama také,když byli zvoleni/,ale s čitelným programem a řečí ano,ano a ne,ne.Nezatížený žádnými kauzami a svoje politické postoje vyjádřil již coby jeden ze studentských vůdců již v roce 1989.
Jasně se distancoval od korupčních praktik v případě koalice ČSSD a ODS po pražských volbách.
Proto jsem přesvědčen,že je tím,kdo by měl být zvolen presidentem ČR.
05. 01. 2013 | 11:12

Krupa Václav napsal(a):

Zemana jsem si vážil i proto, že vstoupil na jaře 86 do KSČ a zároveň měl tu odvahu(!)v 70 vystoupit. Včerejší výtka Fišera v duelu k Zemanovi za jeho členství je naprosto falešná a účelová. Věřte, že vím o čem píšu. Proto je pro mne Fišer nevolitelný. Zeman měl kdysi spolknout zklamání z volby prezidenta a mohl dneska sklízet. Místo toho rozštěpil ČSSD a nepřímo zavinil marast, který tu dneska máme. Proto je pro mne rovněž nevolitelný. Z dvojice Dienstbier a Fišerová volím D. T. Fišerové si velice vážím.
05. 01. 2013 | 11:30

StandaT napsal(a):

Paní Roithová řídila velkou nemocnici a byla ministryní zdravotnictví. Bez skandálu.

Klaus má pravdu. Lidi budou evidentně volit podle médií. Fisher, Zeman i Dienstbier jsou z hledisk kmotrů jen mluvkové. Hlavně Dienstbier. Upozornil na sebe bojem proti kmotrům v Praze. Hubou. Skutečnost je taková, že co neudělá Svoboda, to není. Nikdy v ničem Svobodovi nepomohl. Stejný ničema jako jeho taťka, co na konci své senátní kariéry hodil přes palubu ostatní disidenty. Žebrák u komunistů a zároveň činama inertní vůči kmotrům je to nejhorší, co si můžeme zvolit - to už tam rovnou může zůstat Klaus.
05. 01. 2013 | 11:42

resl napsal(a):

Muži z této země vždy ve funkci prezidenta zklamali /výjimka V.H./, protože jsou příliš domýšlivý, nemají charakter a neumí se chovat. Dostanou-li se na Hrad, změní se jim myšlení a už o sobě nepochybují, mají zato, že jsou opravdu vyvolení jedinci a touto myšlenkou se opájejí po celé prezidentské období. Proto muži na Hrad ne a protože Bobošíková by nás vrhla do náruče ruského medvěda a ješitností se mužům vyrovná, zbývají jen T.F. a Z.R. Roithová je trochu umanutá bojovnice, která by si nemusela nechat poradit, tak zbývá charakterní a životem otřískná Fischerová, které nejsou city cizí. To je vše co nevýrazná zemička v Evropě potřebuje, velkou politiku budou dělat jiní. Nejdůležitější ovšem pro tento stát bude odchod hradního zloděje z jeho brlohu se svými kumpány. Doufám, že už prozřelo dost lidí, aby poznali, kdo se válel léta na Hradě, pro společnost nic nevykonal, probendil na své nesmyslné výlety miliony a nadělal ostudu republice na pár let dopředu. Malý ohňostroj na oslavu jeho zmizení by taky neškodil.
05. 01. 2013 | 11:54

praotec Čech napsal(a):

Na paní Dr. Roithovou se ještě jednou podívám. Zřejmě jsem ji, jako ukázkový machopitomeček, podcenil. Jenomže ona ta naše pseudo politická scéna je hodně macho a hodně pitomá. A slušná žena to v ní nebude mít lehké. Stačilo třeba vidět jak v televizi si na ní troufal ten dobráček Moravec. Na Fischera si netroufl. A proč volit outsidery, že? Také mně něco nesedělo v jejích dřívějších vystoupeních. Proto jsem jí vypustil. No kouknu na to. Pro dobré svědomí.
05. 01. 2013 | 11:57

marxík napsal(a):

Kolegové, s vyhlášeními stran volby levicovějších kandidátů bych se neukvapoval. Ještě nevíte co se na ně provalí, dostanou-li se do druhého kola.
05. 01. 2013 | 11:59

praotec Čech napsal(a):

Oni se změní po příchodu na Hrad i ženy, nejenom muži. Na každého, bez ohledu na pohlaví, působí vyšší a náročnější funkce jinak. Někdo vyroste s vyšší funkcí, někomu stoupne do hlavy a někdo se třeba podělá. Na všechny bez rozdílu budou nasazeny kurevské páky. U nás v kradákovském, fízlovském čechystánu obzvlášť. jak se s tím kdo vyrovná je také otázka. Jestli je na tom lépe průserář, který je na to připraven a má na vše obranu nebo čistý/á, na kterého něco vytvoří.
05. 01. 2013 | 12:06

Bivoj napsal(a):

Velký vizionář a prognostik Zeman :-) Nebyl to právě on, kdo do nejvyšších pater politiky vytáhl Grosse? Bez něj by to Staník dotáhl tak možná na šéfa odborů v lokodepu Vršovice.
Obhájkyně českých zájmů Bobošíková :-) Z ní úplně sálá jako móóóc, ale móóóc, by chtěla být někam zvolena.Nejsou volby, kde by nenabízela své služby, naštěstí není zájem :-) V případě zvolení, by asi kancléřem byl její manžel, asi aby prachy zůstaly v rodině.

Jan Fischer - na něj asi přesně sedí hodnocení od hulváta Topolánka.
05. 01. 2013 | 12:19

FetaBrie napsal(a):

Pane autore, ztotožňuji se s Vaším názorem na volbu prezidentů a že jich máme, ovšem velmi těžce si vybereme, protože volící většina má ráda jednoduchá řešení a že jich naši kandidáti nabízejí nepřeberně, Bobošíková, Zeman, Fišer, Sobotka. Schwarzenberg ač používá heslo, že neustoupí, tak je to jen fráze. SZ mu umožnila nastartovat kariéru ve vládě. Kauza Čunek -nic.Když bylo zřejmé, že je SZ nevolitelná, spojil se s Kalouskem, který byl nucen opustit svou stranu, protože koketoval s komunisty. Za vládnutí této koalice posvětil všechny nesmysly a podrazy, tunelování ministerstva členy své strany, v zahraniční politice neprosazoval správnou cestu a otevřeně neprojevil svůj názor oproti politikům ODS a prezidenta, takže i když je sympatický nedá se mu věřit, že neuhne. Zbývají paní Roitová, Fišerová, Franc a Dientsbier.U těchto kandidátů je nutné přemýšlet.
05. 01. 2013 | 12:50

Medikolog napsal(a):

Dámy a pánové,

ze všech "levicových" registrovaných kandidátů byl ve skutečnosti nejlevicovější pravičák Okamura, který je panstvu příliš levicový a nepropojený se systémem moci; Takže byl společnými silami vedení MV a ústavního soudu ODStraněn.

Co od presidenta kdo z nás očekává? Někdo očekává, že president bude hájit zájmy naší otčiny a zájmy Českého národa proti všem alespoň tak úporně, jako Bibi hájí zájmy Židů a zájmy Izraele; třeba i drsně a přes tlumočníky, navzdory snahám cizáků a jejich tuzemských přisluhovačů ho zdiskreditovat a zlikvidovat. Levičáci si mohou místo Netanjahua dosadit třeba Huga Chaveze..

Jiný chce raději za presidenta osobu co ho sice asi zradí a zaprodá, co zradí i českou otčinu, ale učiní tak zato s elegancí a s šarmem vylučujícím jakoukoliv "ostudu", dokonce plyně v několika cizích jazycích. Aby se pak v pro něho správný čas tato osoba díky cizímu občanství jako pravý Američan který právě mnoho vydělal, domů do USA, nebo domů do Izraele.

Já chci, aby kapitán mé lodi (=president ČR) šel se svojí lodí (ČR) a se mnou ke dnu.. když ji potopí. Ne aby se zachoval jako kapitán Conradovy s.s. Patna, nebo dokonce jako kapitán Travenovy lodi mrtvých! A na tu poslední možnost máme přes 20 let zaděláno.

Vyřazením Okamury ze hry pak máme jednotnou kandidátku pravé fronty, ze kterých si můžeme svobodně vybrat obdobu téhož...

Kdyby bolševik dokázal stavět několik kandidátů Národní fronty na každé volitelné místo, stejně by RFE a spol. hlásaly o nesvobodnosti voleb a nerovnosti příležitostí. Zejména,když jednoho kandidáta doporučí zainteresovaná parta kámošů (partaj:), jiného 10 či 20 zainteresovaných partajníků, kdežto opozičník aby sháněl 50000 podpisů a bez možnosti ověřování totožnosti.. vždy by mu tam nějací milicionáři a spol. udělali zúmyslně chyby.. takže by RFE a oposice řvala o StBákovštině..

Prostě volba je, když si mohu vybrat mezi masitými, bezmasými, či veganskými jídly např. Když mohu volit mezi evropským masem a masem halal, či kosher.

Při sestavě kandidátů na první svobodné volby presidenta ČK si připadám jako orthodoxní Žid na treifah hodech! Kde si může dle libosti vybrat z menu mezi vepřovou panenkou ala sv. Augustin nebo vepřovou panenkou s bruselskou omáčkou, či vepřovou panenkou na grilu, a dalšími lahůdkami z vepře, z králíka na jablkách a pomerančích po americku, steak z mečouna, či ze žraloka se spoustou mořských plodů a s omáčkami z pravé smetany... tak co pyskuje, že? Odejde-li z takové hostiny hladový, je to jako by nešel volit.. a když bude pyskovat že neměl skutečný výběr...
05. 01. 2013 | 13:08

Kelt napsal(a):

Standa T.,
Kritizujete jasné NE J.D.k pražské opo- smlouvě mezi ODS a ČSSD,že to bylo pouze"hubou".
To si měl na spolustraníky najmout partu vyhazovačů,či nájemného střelce?
On proti většinovému názoru řekl jasné NE.Kolik politiků tohoto ražení znáte?
A Vaše hodnocení již zesnulého jeho otce vypovídá jenom o Vás-jste primitivní hulvát.
05. 01. 2013 | 13:08

Silvie napsal(a):

Autor vaří z vody.
Fischerová je totálě zmatená hérečka-jinak šiřitelka pravdy a lásky,nechť si pan Žák poslechne její názory na politiku, ekonomii atd.(hlavně to znárodňování půdy byla tedy perla), o Roithové jsem osm let neslyšela -nevím tedy, čím měla být v tom parlamentu tak úspěšná?! Mohl by mi to někdo ozřejmit?

Největší tragédkou je ale, bez ohledu na moje osobní antipatie k Fischerovi, jeho jmenovkyně(a vypadnuvší Okamůra), neinformovaností a blábolivostí se jí může rovnat leda Franz. Moc ráda bych viděla, jak si Tánička popovídá anglicky s E.Bestem jako Zeman.
Zeman je sice arogantní exot, ale intelektuálně na něho nikdo z politiků nemá (vyjma druhého exota-Klause).

Proč by měl někdo volit politického nýmanda, jakým je Dientsbier? Vím o něm zhruba poslední dva roky a s vrcholnou politikou nemá ani minimální zkušenost.
Jeho názory na cokoliv jsou pro mne velkou neznámou.
05. 01. 2013 | 14:55

Medikolog napsal(a):

Dobré odpoledne Sylvie..

a proč si nepoklábosit třeba čínsky, srbsky, japonsky, nebo finsky či lakotsky?

Mnohým (i vám) nejde o to CO se tvrdí a prosazuje (k čemu jsou již od starověku tlumočníci?), jako o to jakou formou a nejlépe v cizím jazyce se něco, třeba i vlastizrada, projednává. Jakoby ten náš byl méněcenný...

Jde o NAŠI VĚC, nebo o tom co si nějaký cizák pomyslí? Nedovedla nás do současného srabu totální servilita ke kdesčemu cizímu?

Jestliže mistr jako byl sám Talleyrand-Périgord nás mistrovsky zaprodá na milost a nemilost cizině, je pro mě horším zlem, než politický amatér který takovou zrůdnou zradu odmítne, nebo ji alespoň minimalisuje byť bude komunikovat přes tlumočníky česko-anglicky. Horší než věčně podnapilý kulisák nebude. Jde o to, aby si sestavil spolehlivý odborný team...
05. 01. 2013 | 15:33

resl napsal(a):

prezidentem by měl být Člověk a ne nenažrané zvíře, nebo nafrněný panák. "ekonom" už tam seděl a všichni vidíme jak to dopadlo.
05. 01. 2013 | 15:36

stařenka napsal(a):

Praotec Čech:

díky za názor. Paní Roithová vedla /myslím že Vinohradskou/ nemocnici, když pak byla ministr. zdravotnictví, žádné rozšády se nekonaly, je to velmi pevná, charakterní dáma, chytrá, která má myšlenky naprosto srovnané. Rozhodně nepatří k těm, co mají potřebu se zviditelňovat.V EU parlamentu patří k těm nejpracovitějším./hodnocení ze zahr. tisku/ Bohužel, česká média jí roky opomíjejí.Skromnost se u nás moc nenosí.Já si této dámy velmi vážím a osobně jsem přesvědčená, že ONA je v současné situaci přímo dar. Dala bych za ní ruku do ohně. Zkuste si přečíst některý z jejich blogů nebo se podívejte na www. volebnikalkulacku,.cz, jaké jsou její názory.
Paní Táni Fišerové si taktéž vážím, rozhodně obě tyto dámy jsou tou nejlepší volbou. Paní doktorka Roithová mi ale připadá názorově více při zemi, více praktická, racionální,budí přirozený respekt a má dobré vystupování.Paní Fišerová se vznáší až moc někde nad rámec mého chápání, ale určitě s většinou jejich názorů souhlasím a děkuji za ně. Máme ještě několik dní na rozmyšlenou. Jen se nenechme zmanipulovat. Tato zemička by už potřebovala opravdu charakterově pevné špičky, ne komedianty nebo manipulátory či mediální hvězdy, které jdou jen za svým.Držme si palce a přistupujme k volbě zodpovědně. Moc prosím.......
05. 01. 2013 | 16:09

Libertad napsal(a):

Pro: Silvie

Gratuluji Vám k volbě, -jak jste sama napsala-, arogantního exota, k volbě pana Zemana. Toho jste vystihla přesně.
Já budu volit T. F., neboť pro mně je mnohem důležitější slušnost, než plynulá znalost angličtiny. Tu se člověk za krátkou dobu naučí, slušnost a sociální inteligence je však dána nebo není.

S pozdravem

Sidonio Libertad
05. 01. 2013 | 16:12

Krupa Václav napsal(a):

Silvie napsala:
Zeman je sice arogantní exot, ale intelektuálně na něho nikdo z politiků nemá (vyjma druhého exota-Klause).... Je to tak. A exot Klaus ukázal čeho jsou podobní exoti schopni. Takže Zemana (doufám)vylučujete. T.Fišerová je tragétka (na štěstí i vypadnuvší Okamura),blíží se jim blábolivej Franc,volit nýmanda Dienstbiera je podle Vás hloupost. Fišera vylučujete předem, Roithovou prakticky neznáte. Zbývá Sobotka,Bobošíková,Šwarcenberg. Proč bychom měli my ostatní volit zrovna někoho z nich?
05. 01. 2013 | 16:29

Admirál napsal(a):

Medikolog - "ze všech "levicových" registrovaných kandidátů byl ve skutečnosti nejlevicovější pravičák Okamura, který je panstvu příliš levicový a nepropojený se systémem moci; Takže byl společnými silami vedení MV a ústavního soudu ODStraněn."

Také to tak vidím. Nicméně vyřazení Okamury ze soutěže přineslo pár postřehů.

- Okamura je prototypem nasraného příslušníka střední třídy který se odhodlal vyrazit do politiky s cílem docílit změny poměrů. Takových bude se zhoršující se situací přibývat, nastaní, odhodlaní zatočit se svoločí a schopní. Máme se na co těšit.

- V Okamurovi získala svoloč smrtelného nepřítele. Je to senátor, nepůjde jen tak přehlédnout, bude mít spousty příznivců. Máme se na co těšit.

- Vyřazením Okamury ze soutěže se systém dále odkopal. Bude velmi obtížné přesvědčovat masy lidí, že “tak to ma byt, tak je to spravné”. Máme se na co těšit.

Suma sumarum: Vyřazení Okamury je pro svoloč Pyrrhovo vítězství. Zaplatí za momentální výhodu vysokou cenu v blízké budoucnosti.
05. 01. 2013 | 16:37

Lena napsal(a):

stařenko,
naprosto s Vámi souhlasím.
05. 01. 2013 | 17:43

Lena napsal(a):

stařenko,
naprosto s Vámi souhlasím.
05. 01. 2013 | 17:43

praotec Čech napsal(a):

stařenka,
díky za váš názor. Informace ze životopisu paní doktorky jsem si už osvěžil. Jsou opavdu pozoruhodné. Ještě se znovu podívám na její názory. Jenomže něco mi tam falírovalo, co způsobilo, že jsem jí dal stranou. No ještě je čas a bude příležitost na případnou revizi. Mějte se fajn.
05. 01. 2013 | 18:14

mama napsal(a):

K těm, co poukazují na to, že Dienstbier má málo zkušeností, že o něm skoro nic nevědí, že je to jakýsi zajíc v pytli

cituji slova Jana Krause - raději budu mít nejistou naději (Dienstbier) než hnusnou jistotu (Zeman)
05. 01. 2013 | 18:36

Silvie napsal(a):

Medikolog


Prezident MUSÍ perfektně ovládat minimálně angličtinu,jinak se stane komickou figurkou(asi jako prezident Kazachstánu ), která se při neoficiálních setkáních (u nichž se nevyskytují tlumočníci) vzmůže maximálně na "haudujudu".
Češi jsou proslulí neschopnými europoslanci, kteří neumějí žblebtnout a jsou pak pro srandu králíkům. Myslím,že v dnešní době není znalost jazyka ničím výjímečným ani pro středoškoláka.
Dále pokládám za zcela nepřijatelné,aby na hradě seděl např. lesník bez vysokoškolského vzdělání. Nechť se pokusí kandidovat v Rakousku. Jako by rodový šlechtický titul zatemnil mnoha lidem mozek.Tituly se, mimo jiné, od 1.republiky nesmějí oficiálně v Čechách užívat, nežijeme ve středověku.
Jde o nejvyšší státní post a přijde mi nemyslitelné mít tak nízké nároky na osobu,která se ujme tohoto úřadu.
Přeju hezký večer.
Libertad

Rozhodla jsem se k volbám nejít. Mé nároky splňuje jenom Zeman,ale toho z vámi popsaných důvodů volit nemůžu. Vešla by se tam i Bobo, jenže mám maličko problém s její vazbou na klausovce-nejsem si úplně jistá ,zda by se od nich dokázala úplně odstřihnout.
Vyjma Okamury, Fischera a Dlouhého necítím osobní antipatii k žádnému kandidátovi-jsou pro mne ale nepřijatelní z jiných důvodů. Téměř všichni jsou nezpůsobilí pro tuto funkci. Ti, kteří způsobilí jsou, příliš tíhnou k unii a nemám záruku,že budou hájit naše státní zájmy(Roithová, kníže,Fischer).


Krupa

K Fischerové jsem se již vyjádřila.
Kníže nemá patřičné vzdělání, je to "urozený" buran se slovníkem ze čtvrté cenové a jeho udajnou šlechetnost ducha, smysl pro čest a dané slovo, jsem jaksi nestihla postřehnout. Stal se Kalouskovým pohůnkem,který kryje veškeré špinavosti Drábka a faktického šéfa strany a přitom se dokáže pokrytecky tvářit,jako by s těmito skandály neměl nic společného.
Je mi záhadou, co krasoduchové na téhle karikatuře knížepána tak obdivují.
Nadávají sice Kalouskovi,ale toho, kdo mu nestydatě kryje záda, adorují jako bůhvíjakého charaktera.
Při představě Schwarzenbergů na Hradčanech musí rotovat K.Havlíček i TGM v hrobě.

Volební taškařici ráda přenechám jiným.
Ale nenechám si ujít duel kníže-Zeman.
05. 01. 2013 | 19:00

pramel napsal(a):

Dvoukolová volba především umožňuje oprostit se (alespoň pro první kolo) od hlediska hledání "menšího zla", oprostit se od manipulativních předvolebních průzkumů, tvořených "reprezentativními" vzorky 600-1000 lidí (kdoví jestli existujících).
V prvním kole si můžeme všichni dovolit ten luxus myslet pozitivně a hledat mezi kandidáty toho, kdo se nejvíc blíží představě dobrého prezidenta republiky.
Měli jsme vůbec někdy takového?
Z těch devíti(deseti) lze v této kategorii uvažovat asi jen o čtyřech. Ti ostatní, tedy Gottwald,Zápotocký,Novotný,Svoboda,Husák(Hácha), nejsou pro nastávající volbu směrodatní. Sloužili v totalitě a pro totalitu,což není jen jiná liga, to je úplně jiný sport.
Ze zbývajících mně vychází suverénně nejlépe T.G.Masaryk, pak o znatelný stupínek níž V.Havel,za ním E.Beneš,pak dlouho,dlouho nic a peloton "o parník" uzavírá V.Klaus.
Přičemž Beneš a Klaus byli při příchodu na Hrad protřelí politici, vykonávali vysoké funkce, byli straníci. Masaryk a Havel naopak byli téměř úplní političtí zelenáči, bez zkušeností s výkonem jakékoliv funkce, nestraníci, s dlouhodobým společenským angažováním se ve jménu "ideálů humanitních".
Zdá se, že ten "masaryko-havlismus" není vůbec špatnou kvalifikací pro výkon prezidentské funkce. Můj hlas zřejmě dostane Táňa Fišerová...
05. 01. 2013 | 19:03

Silvie napsal(a):

mama
Jenže to mohl klidně sedět na Hradčanech ten hajzldědek nebo "vědma".
Dientsbier je de facto" holobrádek" bez jakékoliv politické minulosti. Nepopsaný list, zcela nevýznamná osoba,která zatím vůbec nic nedokázala.
Pokud jste zaznamenala nějaký zásadní počin tohoto politika, obohaťte mne.
Hlavně se asi líbí starším dámám, viz naše známá. Je prostě děsný "sympaťák" a to je tedy pro tuto funkci sakra málo!

Sobotku volit nebudu, je to na můj vkus příliš velký alibista, ale po 23 letech v politice a letitém předsednictví v senátu jeho kandidaturu chápu.
Šance má asi stejné jako Fischerová.
05. 01. 2013 | 19:05

Silvie napsal(a):

pramel

A co podle vás opravňuje Fischerovou kandidovat?
Můžete mi sdělit jedinou věc, jíž zanechala v politice stopu po svém poslancování?
Všichni herci v politice byli tragédií-Kolářová, Ringo Čech, Fischerová, Töpfer, Kocáb. Totálně mimo mísu.

Fischerová je Kocáb v ženské podobě. Milovnice nepolitické politiky, velkohubých gest a keců, multi-kulti a pravdylásky.
Stejně to vyhraje jednoznačně Zeman. Favorizovaný Fischer totálně propadl.
05. 01. 2013 | 19:11

Luba napsal(a):

Je dobré si připomenout:

2. dubna 2003 Poslanecká sněmovna projednávala návrh na odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, pro, zjednodušeně řečeno, nezákonnosti související s protěžováním soukromé televize NOVA Vladimíra Železného na úkor zájmů státu.

Za neuchránění své investice Českou republikou požadovala CET 21, od které se senátor a ředitel v jedné osobě Železný trhnul, po našem státu náhradu 10.000.000.000,00 Kč!

K věci vystoupila i nynější prezidentská kandidátka Táňa Fischerová. Z jejího vystoupení cituji:

"... Rada také nekoná v otázce spojení funkcí senátora a ředitele celoplošné televize, ačkoli se jednoznačně jedná o prorůstání ekonomické, mediální a zákonodárné moci.

V závěru ještě uvedu případy nespravedlivého a neoprávněného udělování pokut České televizi, jak ostatně dokládají i soudní rozsudky, které byly jednoznačně motivovány snahou Českou televizi poškodit.

Například za uvedení erotické reklamy v hlavním vysílacím čase dostala Česká televize pokutu jeden milion, když za podobný přestupek zaplatila Nova pouhých 156 tisíc.

Dalším skandálním, již zmiňovaným příkladem je v poslední době hojně citovaná půlmilionová pokuta České televizi za uvedení politické satiry, což už není pouze finanční oslabování České televize, ale přímo cenzurní zásah do nezávislosti veřejnoprávní televize a svobody tvorby, který bohužel velmi připomíná léta minulého režimu.

Mohla bych teď pokračovat výčtem nezákonností v oblasti udělování licencí pro provozování rozhlasového vysílání. Ale důkazů o dlouhodobém a opakovaném porušování zákona radou již zaznělo tolik, že je zcela jasné, že okamžité odvolání této rady je jediným možným krokem.

Argumenty některých kolegů poslanců, že jde o popravu a že Radu pro rozhlasové a televizní vysílání nemáme v tuto chvíli odvolávat, ale vyčkat verdiktu odvolacího soudu a mezitím vytvořit vyšetřovací komisi parlamentu, považuji nejenom za nešťastné, ale také za nebezpečné.

Kdybychom totiž náhodou u odvolacího soudu uspěli, nic to přece nezmění na nálezech arbitráže, která konstatovala nezákonnost jednání rady. A zároveň si lze představit, že vyšetřovací komise po roce vyšetřování zjistí, že majetkové vztahy jsou propletené, zákony a jejich aplikace nejasné a že odpovědný tak trochu není nikdo a tak trochu každý z nás včetně kojenců.

Deklarovaná obhajoba zájmů České republiky je vedena především strachem z možného rozbití kartelu, který se u nás ustavil za využití možností, které dovolovala naše nedokonalá legislativa.

Jestli je něco skutečným zájmem tohoto státu a jeho občanů, pak je to právě důsledné rozkrytí všech praktik, které nás k tomuto výsledku arbitráže dovedly a hrozí dalšími postihy a zatížením našich daňových poplatníků do budoucna.

Jde tedy nejenom o potrestání konkrétních viníků či záchranu deseti miliard, ale zejména o příští podobu demokracie v naší zemi a rehabilitaci obyčejného slušného chování. Toto je pravý účel zápasu, který svádíme."

Zdroj:
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/013schuz/s013011.htm

Tolik paní Fischerová.

Pokračování ...
05. 01. 2013 | 20:41

Luba napsal(a):

...

V roce 2009 si exponent ODS v Radě pro rozhl. a tel. vys. Petr Štěpánek na své odvolání vzpomenul jen proto, aby odcitoval, lépe řečeno, vytrhl z kontextu tyto Fischerové věty:

„Dalším skandálním, již zmiňovaným příkladem je v poslední době hojně citovaná půlmilionová pokuta České televizi za uvedení politické satiry, což už není pouze finanční oslabování České televize, ale přímo cenzurní zásah do nezávislosti veřejnoprávní televize a svobody tvorby, který bohužel velmi připomíná léta minulého režimu.“

http://www.petrstepanek.cz/web/index.php?option=com_content&view=article&id=99:033-soud-dal-za-pravdu-rad-kdy-odstoupi-fischerova&catid=9:pinava-hra&Itemid=23

O jakou závadnou "politickou satiru" se jednalo?

Šlo o pořad, ve kterém náš nejlepší imitátor Petr Jablonský hlasy politiků komentoval významné události z dějin budování mafiánského kapitalismu.

Ke zhlédnutí zde: http://vimeo.com/20098994

Na závadu prý nebyl pořad sám, ale skutečnost, že ho Česká televize vysílala v době voleb, kdy je prý zakázána agitace :)))

Schválně se na něj mrkněte, ať vidíte, komu asi tak nejvíce vadil.

Na tomto drobném příkladu vidíte, jakým lidem asi může vadit paní Táňa Fischerová, a to natolik, že ji označují za "neinformovanou a blábolivou tragédku a hérečku".

Lidé, dlouhodobě prokazující charakterovou a mravní integritu, obětavost a zájem věci v našem státě posunout k lepšímu pro všechny, nikoli pro sebe a pár vyvolených ... takoví lidé prostě lumpům vadí.

A to je dobře!
05. 01. 2013 | 20:41

Luba napsal(a):

Pro ty, kterým nejede cenzurovaný pořad ČT "České hlasování" na "vimeu" je tu odkaz č. 2:

http://spotter.tv/883629-ceske-hlasovani.htm
05. 01. 2013 | 20:51

dienstrbiera raději ne napsal(a):

Z autentické reportáže pořízené z návštěvy Jiřího Dienstbiera na UV KSČM za účelem získání podpory pro prezidentskou volbu :

Filip : "Jirko a políbíš Grebeníčkovi ruku?"
Dienstbier : "Za Vaší podporu proč ne?"
Filip : "A co tvůj tatík - nezlobil by se, kdyby byl naživu? Jak to vysvětlíš?"
Dienstbier : "Naopak byl by velmi rád, vždy prosazoval komunismus s lidskou tváří."
Filip : "Díky Jirko za návštěvu, rozhodnutí se dozvíš po jednání UV. Čest."
06. 01. 2013 | 00:15

zdenek napsal(a):

ty čuramedáne a co Vladimír Franz???
06. 01. 2013 | 00:36

stařenka napsal(a):

Silvie,
po přečtení vašich názorů je vidět, že vám prezidentská volba rozhodně není lhostejná. Já jenom, že bych se zas až tak nebála proevropsky smýšlejících kandidátů. On ty české zájmy Klaus hájil natolik tvrdošíjně, že jsme se dostali až na okraj civilizované Evropy. Myslím, že se potřebujeme vrátit zase tam, kam patříme.

Osobně se mi velmi líbí současný německý prezident. Kněz, bývalý disident, psycholog. Můžeme Němcům jen tiše závidět.
06. 01. 2013 | 00:59

sekretářka pana ministra napsal(a):

O tom, kdo tu bude prezidentem, rozhodne nakonec ÚV komunistů.
Nic s tím se nyní dělat nedá. Už to tu jednou bylo a znovu bude. Prezident bude nakonec takový, jakým ho chtějí komunisté. To, co uvádí např. nečitelný Diensbier v programu není důležité. Pokud si ho komunisté vyberou, rád změní některé sliby a postoje. I z tohoto pohledu se stojí na celé prezidentské volby podívat.
06. 01. 2013 | 07:52

Twist napsal(a):

Média vodí dav na vařené nudli. Fischer je krajně nepřijatelný svým farizejstvím, navíc nusí své příznivce uplácet, Zeman měl už dost příležitostí, aby ukázal, že umí, a moc toho nedokázal, o ostatních škoda mluvit, jen slova, sliby a zase slova. Příští prezident bude stejný omyl jako zvolení Klause.
06. 01. 2013 | 08:40

čuramedán napsal(a):

Jo, Franz je ok.
06. 01. 2013 | 08:51

stařenka napsal(a):

sekretářka pana ministra:
bohužel máte pravdu. Komunisti podpořili Klause a budou mít zase rozhodující slovo.

Na morálně silného prezidenta, který nebude přehlížet mafiánství,který bude skutečně prezidentem občanů, nemá zatím tento národ nárok.Přesto budu optimistou a budu volit kandidáta, kterého tato mafie nepodpoří, ale který je v mých očích dar pro tuto společnost, protože středem jeho/jejího zájmu je především člověk. Můj favorit je MUDr.Zuzanu Roithovou.
06. 01. 2013 | 10:45

Miroslav Pivoda napsal(a):

Minulost prezidentských kandidátů je velmi spolehlivým ukazatelem jen jejich osobním charakteru. Ten se v čase jen málo mění. Z antikristů se stávají apoštolové jen za velmi výjimečných situací, jaké se vyskytují v bibli, nikoliv v současném životě.

A co kvalifikace? Minulou zkušenost prezidentských kandidátů ve vysoké politice vnímám spíše jako závadu, volíme-li vhodného kandidáta pro naši budoucnost. Naše budoucnost by měla být radikálně jiná než byla minulost a mnohé nasvědčuje, že tomu tak i bude. To, že se prezidentský kandidát jeví "jakoby z jiného světa" považuji spíše za kandidátovu výhodu než nevýhodu. Kdo by před listopadem 1989 býval vsadil na Václava Havla jako prezidentského kandidáta? Určitě by mu tehdy mnozí občané bývali vyčítali, že když například nemá vystudovaný VUML, nemůže zvládnout vysokou politiku. A potřeboval Václav Havel onu uznávanou formální kvalifikaci minulosti při utváření naší budoucnosti po zlomovém roce 1989?
06. 01. 2013 | 11:25

Krupa Václav napsal(a):

Silvie, pokud dojde k duelu kníže,Zeman budu volit Zemana i za Vás. Na rozdíl od knížete dodrží slovo. To jsme tu dvě období neměli.
06. 01. 2013 | 12:00

edgar napsal(a):

Velmi dobrý článek. Jen mi tam schází pár slov o Franzovi.
06. 01. 2013 | 15:44

Frant. Lukeš napsal(a):

Gratuluji autorovi. Je to skvěle napsáno jak po obsahové tak i formální stránce. Kdybych to tak uměl napsal bych to přesně tak.
Díky!
06. 01. 2013 | 17:33

Franta napsal(a):

Není potřeba žádný článek, každý soudný člověk ví, že jedinej volitelnej je pan Dientsbier.
06. 01. 2013 | 18:02

Franta napsal(a):

Sekretářka pana ministra souhlasím s Váma, že rozhodnou komunisté, ale zapomněla jste napsat, že to budou ti z bývalého režimu dnes rosetí ve všech stranách. Ti nejhorší hlavně v pravicových.
06. 01. 2013 | 18:11

Franta napsal(a):

Pramel pokud by tam byl Tonda Rachota, tak bych ho volil hned to byl jeden z mála který za něco stál. Jemu podobně se jeví pan DIENTSBIER, ale uvidíme až ho zvolíme.
06. 01. 2013 | 18:22

Čenda napsal(a):

My asi od presidenta chceme něco, co nikdy nebude schopen splnit. Kandidáti z toho vědomě/nevědomě vycházejí a slibují: 1/ hájit národní zájmy, 2/ sociální spravedlnost, 3/aktivitu v EU, 4/nepřipustit vládu komunistů. Doplňte si další. Ale nic z toho nemůžou nikdy splnit. Funkce presidenta je totiž úplně jiná. A to je vysoký morální kredit z minulé politické, nebo odborné činnosti a jeho vahou působit na politické strany, občanská sdružení, odbory, podnikatele a zájmová sdružení. Kde hledat však morální úroveň dnešních kandidátů Ze všech výroků vyčuhuje podnikatelský záměr: „sedli jsme si doma, dali jsme lahvinku červeného a čím se dál živit,“ „předseda senátu už nebudu tak být presidentkou,“ dospat to v presidenské funkci je zajímavé,“ „jsem odepsaný politik tak co to nezkusit.“
06. 01. 2013 | 19:51

Pompeius Magnus napsal(a):

Schwarzenberg se naprosto zdiskreditoval zvyšováním daní, církevními restitucemi, vlezdobruselismem, chrápáním a šišláním, alespoň, že na veřejnosti nekrká a neprdí, i když, kdo ví...... Škoda, že autor neporeferoval o dr. Franzovi, začínám ho považovat ze nejslušnějšího a nejkorektějšího z kandidátů, jeho však diskvalifikuje extravagantní zjev.
06. 01. 2013 | 19:55

retro napsal(a):

hezky shrnuto - prima volba je pro myslici lidi, ne? jsem zvedavy na vysledek - ukaze jestli Cesi mysli nebo nemysli...
06. 01. 2013 | 20:05

pavel v napsal(a):

Sylvie

Dovolte, abych vás ocitoval:"Zeman je sice arogantní exot, ale intelektuálně na něho nikdo z politiků nemá (vyjma druhého exota-Klause)."
KONEC CITACE

Sylvie, víte, co může být horší, než zkorumpovaný politik? Odpověď zní: inteligentní zkorumpovaný politik (oposmlouva, MUS).
06. 01. 2013 | 21:03

Průvan napsal(a):

Schwarzenberga ani náhodou mít za prezidenta, stejně jako gangsteryamnesty Klause, Zemana, Fischera, Bobošíkovou !!!

Schwarzenberg je stejně špatný prezidentský kandidát jako Zeman a Fischer a Bobošíková, patří mezi nejhorší !!!

Schwarzenber je ve vládě s Nečasem, který podepsal s Blažkem šílenou Klausovu amnestii, je to šílený a zároveň velmi promyšlený atentát na slušné občany, slušné policisty, vyšetřovatele, soudce, advokáty... !!!

Schwarzenberg sliboval voličům, že bude bojovat s korupcí s tuneláří, nikdy se nestalo, "Káže vodu pije víno", nad tuneláři drží ochrannou ruku jako Klaus, Nečas...!!!

Schwarzenberg hrozil, že vystoupí s TOP 09 z Nečas-vlády, nikdy to neudělal, a Schwarzenberg má také ve své straně TOP 09 nejvíce korupčníků, tuneláře exministra Bessera, exministra Drábka, Šišku a cynického Kalouska !!!

Schwarzenberg děsivou, Nečasovu, necitlivou vládu k lidem, podporuje dál, a s Kalouskem, Drábkem se choval a chová jako jeden z nejhorších asociálních politiků ze všech vlád, k starým lidem důchodcům, k postiženým lidem po úrazech, k psychicky postiženým... !!!

Proto...

Podpořte Táňu Fischerovou, je to nejlepší kandidátka na prezidenta, nezapletla se s mafiánskou chobotnicí, lobbisty jako výše vyjmenovaní kandidáti na prezidenta a je nepodplatitelná !!!
Prosím, důkladně přemýšlejte a konejte podle svého svědomí !!!
06. 01. 2013 | 21:34

Kájův lokaj z Orlíku napsal(a):

Karel !Karel !Karel !
..no a vy ostatní-bolševici a lůzo z podhradí si trhněte nohou !
06. 01. 2013 | 23:52

Husákova Mátoha napsal(a):

.....ještě abych nezapoměl!
Divím se ,že nám nekandiduje taky soudruh Štěpán ex bolšán a pražskej předseda KSČ.. -satrapa pro pašalík Prahu a okolní vesnice.
Soudruh Fišer by tak měl za kolegu kvalitního a možná obdivovaného komunistu ..
06. 01. 2013 | 23:59

gabriela napsal(a):

"Co na sebe prozradili prezidentští kandidáti?"

Na to existuje jednoduchá odpověď. Všichni kandidáti i kandidátky do jednoho muže a do jedné ženy jsou obyčejní zbabělci.

Nikdo z nás neví, jestli skutečně Tomio Okamura nenasbíral potřebných 50000 podpisů a více. Žádné skutečně nezávislé sčítání pravosti VŠECH cca 60 000 nasbíraných podpisů dosud neproběhlo a do pátku zřejmě ani neproběhne.

No a protože žádný z kandidátů na post prezidenta se navzdory do očí bijící nespravedlnosti Tomia Okamury nezastal a nepodpořil Okamuru v boji o spravedlnost, právní čistotu a ústavnost volby prezidenta horkou jehlou ušité, nepodpořím ani já žádného z těchto zbabělých kandidátů a volit nikoho nebudu ...

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/zive-vysilani/videozaznam-426421-tomio-okamura-k-rozhodnuti-us-o-prime-volbe/
07. 01. 2013 | 09:05

Kometa napsal(a):

Na hlavy nám padají labutě, ale většinou hovínka a bobky z Pražského hradu, tak s tím občané něco dělejte !!!
Průzkumy lžou !!! Záměrně Vás chtějí oblbnout, nedejte se !!!
Volte dobré kandidáty !!!

Schwarzenberg je stejně špatný prezidentský kandidát jako Zeman a Fischer a Bobošíková, patří mezi tyto nejhorší !!!

Schwarzenber je ve vládě s Nečasem, který podepsal s Blažkem šílenou Klausovu amnestii, je to šílený a zároveň velmi promyšlený atentát na slušné občany, slušné policisty, vyšetřovatele, soudce, advokáty... !!!

Schwarzenberg sliboval voličům, že bude bojovat s korupcí s tuneláří, nikdy se nestalo, "Káže vodu pije víno", nad tuneláři drží ochrannou ruku jako Klaus, Nečas...!!!

Schwarzenberg hrozil, že vystoupí s TOP 09 z Nečas-vlády, nikdy to neudělal, a Schwarzenberg má také ve své straně TOP 09 nejvíce korupčníků, tuneláře exministra Bessera, exministra Drábka, Šišku a cynického Kalouska !!!

Schwarzenberg děsivou, Nečasovu, necitlivou vládu k lidem, podporuje dál, a s Kalouskem, Drábkem se choval a chová jako jeden z nejhorších asociálních politiků ze všech vlád, k starým lidem důchodcům, k postiženým lidem po úrazech, k psychicky postiženým... !!!

Proto...

Podpořte Táňu Fischerovou, je to nejlepší kandidátka na prezidenta, nezapletla se s mafiánskou chobotnicí, lobbisty jako výše vyjmenovaní kandidáti na prezidenta a je nepodplatitelná, je to opravdová občanská kandidátka !!!
Je to zkušená politička, má pro občany Česka smysluplnou vizi, umí lidi kladně motivovat, a umí i razantně s politiky vyjednávat, když je potřeba !!!
07. 01. 2013 | 10:31

Petr napsal(a):

Pokud se Zeman dostane do 2. kola,je Zeman prezidentem !Já v 1. kole váhám mezi Dienstbierem a Zemanem !Pokud do 2. kola nepostoupí Dienstbier,ale Zeman,na 100% volím Zemana.Zeman je zkušený politik a má šťávu !Mnozí jsou nezkušení,nebo jim nevěřím nebo jsou neslaní nemastní !Táňu Fišerovou si dovedu představit v divadle,ale jako prezidentku ne !V jejím případě nevíme kdo by ji radil a to v případě špatné rady zejm.od pravičáků bychom mohli padnout na hubu,tak jak jsme padli na hubu s touto vládou s trojitou hroší kůží !!!!!
07. 01. 2013 | 12:22

jarin napsal(a):

Co na sebe prozradili? Svou účastí ve volbě podle špatného zákona svou vlastní špatnost, protože NIKDO z nich neřekl nic proti tomuto zrůdnému paskvilu podle pravidla já jsem prošel, tak se nestarám. NIKDO, tj. ani paní Fišerová, kterou tu mnozí prohlašují div ne za světici, neřekl NIC, takž jsou všichni stejní.
Proto volte Richarda, to je aspoň poctivý opičák.
07. 01. 2013 | 15:39

Honza H. napsal(a):

Vypadl Vám Přemysl Sobotka!
07. 01. 2013 | 17:36

gabriela napsal(a):

jarin

Super příspěvek...

Také jsem pro Richarda, když už nemohu volit Tomia. Opičák Richard je momentálně vůbec ta nejlepší volba - pokud to má být fraška, tak pořádná. Naše unikátní česká národní prezidentská padesátitisícovka se brzy zapíše do dějin světové science fiction.

Posílám pro pobavení ...

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8RWc40XRRms
07. 01. 2013 | 18:10

Sprosťák napsal(a):

Ač mám takový drsný postoj v názvu,volím slušnost a jemnost kuturního člověka bez potřeby chlastu,podlézání za peníze a prebendy pro příbuzenstvo,bez kamufláže stážistů,ksicht lze přemalovat,charakter zůstane.A konečně stane na postu někdo jako kněžna Libuše.Sice přeháním,avšak podstata zůstává.Smečku hrdlořezů snad něžnou rukou i profackuje TF.A ekonomiku zvládá slušně,několikrát byly její elaboráty na ČR 2.Kdo chtěl slyšet, slyšel,blbci poslouchali Rytmuse,jiní zase dobrá rána s Novotným a Munzarem,ale ona mluvila vždy fundovaně, k věci a bez patosu blbých ismů,které jsou součástí projevů všech ostatních, vyjma tetovaného intelektuála, který by nám v cizině působil divným dojmem i přes znalost AJ.Tak dnes mluví každý Makušulumba.A raději nechť se živí tlumočník místo kmotra,či teplého bratra jako dnes.
07. 01. 2013 | 18:48

Tereza napsal(a):

Myslím, že pan Franz by měl být tím prezidentem. Podle mě je to slušný člověk, a že má tetování-řekla bych, že hlavní je to, jaký je to člověk uvnitř a ne na vzhledu. Spousta lidí navnějšek třeba nevypadá zrovna nejlíp, ale uvnitř jsou dobří. A náhodou mě se to tetování celkem líbí...chci ho za prezidenta.
07. 01. 2013 | 18:59

Karel (taky) napsal(a):

Když se na tu sebranku podívám, mám opravdovou potíž vybrat kohokoliv z nich, koho bych nejraději nezkopal do ř. Co se dam týče, no, ty by snad stačilo vyvést za ucho. Mám problém i s opačným postupem výběru - když se pokusím škrtnout ty, které nechci, nezbyde mi nikdo.

Nejspíš ze všeho se asi odmítnu této volební frašky účastnit. Je mi jedno, kdo z těch pitomců mi bude vadit dalších pět let. Jen si dovolím zavěštit - zanedlouho uvidíme, že Klaus zdaleka nebyl všech pitomců králem, jak se jeví dnes. Stále ještě je kam poklesnout.
07. 01. 2013 | 21:58

Zdeno Micio napsal(a):

Děkuji autorovi za velice kvalitní a přínosný text. Naprostý souhlas, že lídé, aby zvolili správně, musí zapojit především ratio a nenechat se ošálit lacinými, nabubřelými projevy mediálně protřelých politiků. Paní Táňa by se tohoto postu zhostila s grácií, ale bohužel momentální společenské klima je k hodnotám jako slušnost, laskavost, vnímavost, empatie... přezíravé, a tyto hodnoty jsou vnímány jako známka slabosti, alespoň v politice. Prezident je však nadpolitická funkce a měla by být známkou morálního kreditu

Český národ bude mít bohužel prezidenta, kterého si zaslouží. A život půjde dál...
08. 01. 2013 | 00:45

Michal Mašata napsal(a):

Když jsem si "dělal test" s čími názory ponejvíce souhlasím vyšel mi pan Dientsbier. Jsem též členem ČSSD, takže beru za svou "stranickou povinnost" podporovat kandidáta naší strany, se kterým nadto souhlasím. Bohužel pouze v prvním kole, neboť - buďme realisté - do druhého postoupí Zeman s Fisherem a pak budu volit "menší zlo" a to Zemana. Sice není "optimálním levicovým kandidátem", ale vzato kol a kolem, z těch co kandidují je jediný, kdo má za sebou politickou praxi na tak vysoké úrovni jako je úřad předsedy vlády (Fisherovo předsednictví záměrně nepočítám, protože o to se nezasloužil, na to byl vybrán) a je to osobnost (což někteří nejsou - Fisher, Bobošíková, Franz, Dlouhý...). Zeman podle mě volbu vyhraje, protože má "přirozenou autoritu", kterou si pečlivě udržoval v době svého "dobrovolného vyhnanství" na Vysočině prostřednictvím vlastních knih a občasných "připomenutí se" v televizi. Je obrovská škoda, že Zeman se s ČSSD rozešel ve zlém (protože to levici ve finále uškodí), a že se nenašel nějaký smysluplný kompromis, mohl být dneska kandidátem levice, který by vyhrál zcela jednoznačně což by nám - levici - pomohlo. Takhle vyhraje a "vševědoucím pohledem" doplněným nějakým tím bonmotem "poučí levici o jejích chybách" (čímž nám zase uškodí) a bude hrát sám za sebe. Ano Zeman je ješita a má hodně chyb, ale když se na ty kandidáty (pokud počítám Dietsbiera v jehož úspěch - ač ho budu svým jedním hlasem volit - nevěřím) tak musím uznat, že z nich vychází nejlépe. To ostatní je děs, hrůza a běs (a Roithová i Fisherová - dámy jistě schopné a zasloužilé - šanci na vítězství též nemají).
08. 01. 2013 | 03:26

Jaroslav napsal(a):

Naprosto tendenční vynechání mladé generace, která si snad nenechá ujít jednu z mála možností, jak poslat dál, neřkuli nejdál, až TAM všechny a to volbou profesora Judr France, kterého všichni záměrně vynechávají, včetně autora článku. Těším se na Francovo procenta a vytřeštěný zrak pochlebovačů s jejich padlými miláčky !!! Mladí, volte France a nedejte si vzít tu jednu z málas možností, jak součřasným politikům ukázat, že jsou "jedničky" !!!!!!
08. 01. 2013 | 08:31

Kája napsal(a):

nemám pochopení pro demonstrativní volbu nevolbu, respektive recesivní volbu natruc někoho, o kom nic neví, neví ani jak vypadá, kromě toho, že někdo o ně říká, že je docela prima. Ale docela prima je spousta známých. Jen to ukazuje na nevyzrálost.
08. 01. 2013 | 08:41

Olga napsal(a):

Velice dobře napsaný článek. Škoda, že nelze sečíst hlasy paní Roithové a Fischerové, a pak vybrat jednu z nich. Trochu víc bych tady fandila paní Roithové. Možná by byly průlomem mezi neochotou přemýšlet, přetrvávající z dob komunistické vymývárny, k touze po vytváření a prosazování vlastních svobodných názorů.
08. 01. 2013 | 10:22

Tereza napsal(a):

Pane Michale Mašato. Nelíbí se mi váš názor, že o panu Franzovi píšete, že není osobnost. Osobnost jsme my všichni, každý člověk na Zemi je osobnost. Proč se do něj pořád musí někdo navážet, i vy? Chápu, že v politice se spoustu lidí prostě nemá rádo, ale alespoň je nemusíte ponižovat. A také váš názor cituji:,,a Roithová i Fisherová - dámy jistě schopné a zasloužilé - šanci na vítězství též nemají.´´ -jste si tím nějak podezřele jist. Jak to můžete vědět?
08. 01. 2013 | 15:32

UNICEF FINANČNÍ HOME napsal(a):

FINANCE, POJIŠTĚNÍ, HYPOTÉKY A DOTACE.
Lidský vývoj a EMPOWMENT POJIŠTĚNÍ
Motto: Financování a posiluje jedince v celosvětovém měřítku!

UNICEF FINANČNÍ HOME.

UPOZORNĚNÍ!

Dobrý den paní / vážený pane,
      
       To je musí chytit oppurtunity pro jednotlivce, které potřebují finanční pomoc pro domácí, osobní potřebu, investiční pupose, zřízení a materializaci atd. můžete rozloučit na vše, co finanční problém a embrase se slibnou budoucností před sebou, jsme se vedení projektuillustrous společnost (UNICEF FINANČNÍ HOME) pomocí globálního rozvojového unie poskytla vám naše klienty s vhodným úvěrový program, který zajistí, že se setkáte s vámi požadované potřeby.

        To je certifikovaný, registrace, legitimní a mezinárodně schválené úvěrové instituce se nachází v USA, Kanadě, Velké Británii, Španělsku, Čína, Malajsie, Egypta, Nigérie, Turecko atd. Tento conmpany je financován z UNICEF, OSN, Evropský UNIE, Africká unie atd. bank a další spolupracovat těla.

** Konsolidaci dluhu
** Zakládání podniku
** Osobní potřeby
** Renovačních Účely
** Investice na ziskové podnikání
** Vlastnosti Nákup např. auto, dům, akcie společnosti atd.
** Účel refinancování
** Expanze obchodní e.t.c

      Máme alternativní zdroj financování, která je klasifikována, spolehlivé a důvěry hoden, naše finanční prostředky je rychlá, transparentní a flexibilní. můžete se obrátit na naši firmu pro následující typ smlouvy o úvěru!

--------- ÚVĚROVÉ POSTUPY ---------

Osobní ** "úvěru na bydlení" (1-3 let)
** Krátkodobé obchodní úvěr (1-7 let)
** Střednědobý podnikatelský úvěr (1-20 let)
** Dlouhodobý podnikatelský úvěr nebo Long investmen úvěr (10 - 40 roky)
** Hypoteční úvěr
** Mezinárodní úvěr
** Home Půjčka Modifikace Program Šest měsíců po.
** Splácení úvěru bezúročné období šesti měsíců.
** 24hours/7days dispozici.
** Každý den v roce.
** Platba bankovním převodem na kandidáta (e-bankovnictví), bude za 2-24 hodin na vašem účtu banky, zatímco Western Union peníze transfeand MoneyGram 15 minut, šekem po dobu až 72 hodin.

Poznámka: Nabízíme následující úvěrů fyzickým osobám,
* Obchodní úvěry (Secure a Nezajištěné)
* Small Business Administration úvěr (sbal) (Secure a Nezajištěné)
* Osobní půjčky (Secure a Nezajištěné)
* Obytné úvěry (Secure a Nezajištěné)
* Hypoteční úvěry (Secure a Nezajištěné) a mnoho dalších na 1,8% úrokové sazby
* Pro minimálně $ 10,000.00 nebo eura, zatímco na maximálně $ 900,000,000.00 nebo eur a tato částka by měla být převedena i další země, které nejsou pomocí dolarů a euros.the společnost nabízí smlouvu o půjčce na 3% úrokovou sazbou pro jednotlivce na celém světě, zájem žadatelé musí platit, prosím odpovědět nás prostřednictvím e-mailu nebo telefonního kontaktu.
        To je skvělý oppurtunity získat finance z lidského pomáhající organizace, jako je UNICEF s pozinkovaným a non-byrokratického způsobu provozu, tak být jisti, váš úvěr bude zpracován ve velmi efektivním způsobem.

S úctou
Pan Derrick Lenout
Reklama důstojník
uniceffinancialhouse@gmail.com
UNICEF FINANČNÍ ÚVOD

-------------- pouze zúčastněné Žadatelé by měli laskavě reagovat na toto téma ---------------
Tato schránka není monitorována, a budete neobdržíte odpověď. Chcete-li kontaktovat nás nám poslat zprávu pomocí interní pošty.
**********************************************************
02. 07. 2014 | 11:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy