My, naše vize a naděje

18. 03. 2014 | 13:01
Přečteno 2376 krát
Události na Ukrajině nám tak či onak připomínají to, co se u nás odehrálo před více než dvaceti lety, naše vize a naděje. Říkáme si: ještě že na tom nejsme jako ti Ukrajinci. Jsme v NATO, jsme v Evropské unii a co oni? Plácají se na hranicích Ruska, a kdo ví, co s nimi bude. Jenže i oni mají své vize a naděje. Když se jim zdálo, že jim jeden jejich prezident veškeré naděje do budoucna bere, právě tím, že se chce připojit k Rusku, vzbouřili se proti němu a riskovali i svůj život, a to není málo.

Právě tak, jako my v listopadu 1989. Ani tehdy nebylo tak jasné, že to dopadne tak, jak to nakonec dopadlo. Když se porovnáváme s Ukrajinci, snad nám bude konečně jasnější, že i vize a naděje, které jsme v té době měli, se neuskutečnily ne proto, že by na nás dolehla nějaká dějinná nespravedlnost, ale proto, že my sami jsme nebyli vnitřně připraveni. Právě tak, jako ty ukrajinské se lámou a tříští na jejich vlastní nepřipravenosti. Jenže na druhých to člověk vidí vždy lépe, než na sobě.

Nedávno jsem si vzpomněl na projev pana prezidenta Zemana v Parlamentu ČR v únoru, když nová vláda Bohuslava Sobotky požádala o důvěru. Prezident si tak trochu posteskl, že po jeho vánočním projevu se novináři ptali: „A kde je ta vize?“ A prezident Miloš Zeman jim v tomto parlamentním projevu odpovídá:

„Jsem velmi opatrný vůči používání termínu vize. Už jsme jich tady měli několik. Předpokládali jsme, že do sedmi let doženeme Rakousko. Nevšiml jsem si toho. Předpokládali jsme, že se staneme středoevropským ekonomickým tygrem. Nevšiml jsem si toho. Místo toho, abychom se poučili u západních demokracií, jak vypadá skutečná politická demokracie a skutečná tržní ekonomika, vytvářeli jsme jakési nové politické formace mimo strukturu standardních politických stran, které se ovšem postupem času rozpadly. Dospěli jsme k názoru, že umíme vyvinout originální novou metodu privatizace. A všichni víme, jak dopadla.

Evropský sociální stát neexistuje. Je to žurnalistická fikce. Ve skutečnosti existují různé modely sociálních států a musíme se ptát, který z nich je úspěšný a který neúspěšný. Z hlediska dlouhodobé úspěšnosti objektivní, tvrdá statistická data prokazují, že nejlépe se s krizí vyrovnaly skandinávské země. Podívejte se prosím na data. Skandinávské země se umisťují na prvních příčkách konkurenceschopnosti. Ale nejenom to. Umisťují se i na prvních příčkách toho, čemu se říká human development index, to znamená index, který vedle ekonomické výkonnosti zahrnuje i pravděpodobnost dožití, míru kriminality, míru ochrany životního prostředí a další právě sociálně ekologické parametry. Co je ovšem rysem skandinávských zemí, který mnohé z Vás pobouří. Je to vysoké zdanění.

A i když nechci přehlížet problémy, které i skandinávské země mají, například ekonomické problémy ve Finsku nebo obtížně zvládnutá imigrace ve Švédsku, musíme konstatovat, že tyto země překonaly euroamerickou ekonomickou krizi daleko lépe než zbytek Evropy. A to je fakt, který je dobré respektovat.“


Předkládá tedy přece jen vlastní vizi, která by mohla, nebo spíše měla být inspirací pro naši zemi a její občany, a to je velice důležité. Druhý impuls, který mne vedl k napsání tohoto článku je vystoupení poslance Tomia Okamury v pořadu „Máte slovo“ paní redakorky Michaely Jílkové. Pořad byl, jak jinak, na téma přímé demokracie. Pan poslanec Okamura neustále tvrdí, že jím navrhovaný model přímé demokracie je inspirován modelem švýcarským. Nicméně, švýcarský občan českého původu přítomný ve studiu, který podporuje model přímé demokracie, prohlásil, že by rozhodně nedoporučoval, aby se u nás přímá demokracie zaváděla ze dne na den, a v plném rozsahu. Ve Švýcarsku totiž vznikal tento systém tři sta let a vyžaduje (podle něj) určité zkušenosti, které u nás téměř nikdo nemá.

Důkazem této skutečnosti bylo, že téměř nikdo z přítomných zřejmě nevěděl, o čem tento švýcarský občan mluví. Po chvíli se ale přihlásil mladý český student a vyjádřil se poněkud přesněji a řekl: „Já jsem žil ve Švýcarsku řadu let a tam opravdu existuje úplně jiná distribuce odpovědnosti než u nás. Všichni zde cítí například odpovědnost za ulici, ve které žijí. A když se účastní nějakého referenda a jejich názor se neprosadí, cítí se jeho výsledkem vázáni stejně, jako by hlasovali pro. A položil otázku: bylo by něco takového možné u nás?“

Za krátko na to se na onoho švýcarského občana vrhla přítomná diskutující veřejnost (přesněji řečeno někteří její členové) a položili mu podle mne zcela nesmyslnou otázku: „Proč si myslí, že jsou čeští občané vzhledem k těm švýcarským „zaostalí“. Tím bylo myšleno zajisté, že nejsou dostatečně vyspělí na to, aby dokázali odvrátit případné negativní důsledky zákona o obecném referendu, v té formě, jak ho předkládá pan poslanec Tomio Okamura.

Tyto dva příklady mají jedno společné, stále máme sami o sobě zcela nereálné představy. Sociální stát ve skandinávských zemích je vytvořen společnostmi, ve kterých existuje silný sociální kapitál, proto také nikdo neprotestuje proti velkému zdanění. Je třeba se spíše zamyslet nad tím, proč jsme u nás schopni tak málo vzájemně spolupracovat. Slavný americký badatel Francis Fukuyama nazývá schopnost vzájemně spolupracovat přímo sociální kapitál, protože vybavila ty skupiny obyvatel, kteří jí v dostatečné míře disponují, schopností zbohatnout.

„Podobně jako hmotný kapitál (půda, budovy, stroje) a lidský kapitál (znalosti a dovednosti, které tak řečeno nosíme v hlavě), i sociální kapitál plodí bohatství, a proto má ekonomickou hodnotu pro národní hospodářství. Je také nepostradatelný pro všechny formy skupinového úsilí, s nimiž se setkáváme v moderní společnosti, od provozování prodejny potravin na rohu ulice po lobování v parlamentu a výchovu dětí“, píše Francis Fukuyama.

A tím se již dostáváme k neznámé příčině selhání tolika nadějí posledních let. Proč jsme vlastně nebyli schopni realizovat v naší zemi to nebo ono. Vždyť pro to máme všechny myslitelné předpoklady. Ale ono to přesto nějak nejde. V Čechách i na Moravě existuje již velmi dlouhou dobu malá schopnost vzájemně spolupracovat, tedy malý sociální kapitál. Zahraniční investoři mohou u nás proinvestovat miliardy, a přesto se náš sociální kapitál nemusí vůbec zvětšovat. Ten můžeme navýšit jen my sami. A není to v principu vůbec těžké. Je třeba naučit se vzájemně spolupracovat a překonávat bariéry. To je totiž ta pravá cesta k bohatství.

Pan prezident Zeman shání po světě všemožné investory od seriózních až po ty pochybné, aby v České republice co nejvíce investovali. Za tím stojí sice dobře míněná snaha snížit co nejvíce počet nezaměstnaných, ale to samo o sobě českou společnost ani trochu neuschopní napodobit jakýkoli skandinávský vzor. Tak, jako pan prezident Zeman, myslí prostě lidé, pro které jakékoli bohatství společnosti je možné uložit do bankovních sejfů. A to sociální kapitál v žádném případě není, ten má (jak je zřejmé) jinou povahu.

Ve skutečnosti je spoléhání na zahraniční investice bez systematické snahy rozvíjet sociální kapitál podobnou pastí, jako snahy svěřit veškerou iniciativu do rukou státu. Iniciativa k vzájemné spolupráci prostě musí vždy vycházet zdola. Teprve na ní mohou budovat jakékoli společenské a tedy i státní struktury svou budoucnost. Stejně tak je zcela určitě chybné budovat přímou demokracii shora (jako o to usiluje pan poslanec Okamura) a nikoli zdola, jak to prosazují někteří místní zastupitelé. Protože jenom tento druhý způsob vede k vzájemné spolupráci občanů a tím i k posilování sociálního kapitálu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Viola napsal(a):

My, naše vize a naděje - to je Rusko a prezident Putin,
ne ten ulhaný a násilí chtivý Obama s USAma
18. 03. 2014 | 13:15

Viola napsal(a):

Sakryš - USAma bin ládin, to je to podvědomí.
Stvořili ho, zabili ho.
18. 03. 2014 | 13:20

Bestia triumphans napsal(a):

Zajímavý blog.
18. 03. 2014 | 13:28

xerox napsal(a):

p. žák ... srovnání se současnou ukrajinou a naším tzv. polistopadovým vývojem je nesmyslný ...

a motat do toho ještě jakési ,, slavné ,, americké badatele ... nechte toho ... jste uplně mimo ... :-)
18. 03. 2014 | 13:44

resl napsal(a):

Jediné štěstí pro ČR bylo zvolení Havla, který neváhal a snažil se o co nejdřívější zapojení do západních struktur. To, co se tady teď pohybuje, co demagogicky lže a přeje si návrat komoušů, to by zvrátilo ještě s bolševickými generály celý převrat ve prospěch ruského komunismu. Už bysme je měli tady, naše "bratry" a kradli by jak straky. Každý by neměl sílu ze země navždy zmizet. Pokud nebude Rusko demokratizováno do pár let, budeme mít opět na vybranou. Buď se bránit, nebo si nechat nasadit láptě a sloužit mužikovi stejně, jako kdysi požadoval Hitler. Protože Putin a Hitler jsou jedna a táž rozumově postižená osoba.
Nejhorší vůdce je mužik-člověk, který nikdy nic neznamenal, vědomostmi neoplývá, ale dostane moc. V našem státě se to bohužel částečně povedlo Klausovi a to, že zmizel ze scény a už jen poštěkává, je pro republika sice malá, ale přece jen výhra.
18. 03. 2014 | 13:47

born65 napsal(a):

Dobré, pan Žáku! Ke konci, kde vaše úvaha graduje, jsem uznale mručel.
18. 03. 2014 | 13:49

jarpor napsal(a):

Na rozdíl od nicka xerox se domnívám, že autor vůbec není "mimo mísu".
Naopak. Do kamene tesat "gradující úvahy na konci" jak trefně napsal born65.

Díky za podnětný blog.

Hezký den
18. 03. 2014 | 13:54

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

"...Ve skutečnosti je spoléhání na zahraniční investice bez systematické snahy rozvíjet sociální kapitál podobnou pastí, jako snahy svěřit veškerou iniciativu do rukou státu. Iniciativa k vzájemné spolupráci prostě musí vždy vycházet zdola. Teprve na ní mohou budovat jakékoli společenské a tedy i státní struktury svou budoucnost. Stejně tak je zcela určitě chybné budovat přímou demokracii shora (jako o to usiluje pan poslanec Okamura) a nikoli zdola, jak to prosazují někteří místní zastupitelé. Protože jenom tento druhý způsob vede k vzájemné spolupráci občanů a tím i k posilování sociálního kapitálu...."

Na zahraniční investice se spoléhá nnoho států, i ty s rozvinutým sociálním kapitálem. Takže nula bodov.

Lze paralelně budovat shora i zdola, tedy neplatí, že "Iniciativa k vzájemné spolupráci prostě musí vždy vycházet zdola." ....to je lživé rozseknutí falešného dilematu.
Opat nula bodov.

Okamura nikde netvrdil, že by měla místní refrenda zajít. Nula bodov.

Jednou je třeba začít, pokud budete čekat až vyrostou čeští miroslavožákovští Platonové a Sokratové, pak může dojít ale dříve k tomu, že politická šlechta ukrade celou demokracii, celou společnost, všecky možnosti - včetně možnosti dělat chyby a nést za ně zodpovědnost /přičemž ta šlechta tu odpovědnost ale nemá !!/.

P.S. S Mafií se dá bojovat zdola - ale trvá to řadu let, generace.
Dá se s ní ale bojovat i shora - je to poměrně efektivní.
Když chobotnici utnete hlavu - chcípne...když ji pomaličku osekáváte chapadla - tak jí dorostou.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dle Vašich teorií měli asi tehdá poslechnout Marii Antoinettu a jíst místo chleba koláčky.
18. 03. 2014 | 14:04

Viola napsal(a):

resle, kde vidíte komunismus? Asi trpíte šilhavostí.
18. 03. 2014 | 14:06

Míla napsal(a):

Resle
už jste zahájil blokaci dodávek ruského plynu do ČR?Nebo se dále ohříváte a vaříte na plynu od rusáků?A co Keller,měl byste mu poslat otevřený dopis aby odstoupil od půjčky 5 miliard od ruské banky na stavbu kancelářského centra v Moskvě.To samé Merkelové,nějak se k ukončení ekonomické spolupráce s rusákama nemá.A američané?Ani ten blbej Mac Donald v Moskvě nejsou schopni uzavřít.To víte byznys je byznys a jak říkal náš otec vlasti,špinavé peníze neznám.A Vy osobně,pokud jste doma nezačali vařit na Kaborkách/perfektní výrobek Orlických strojíren v Borohrádku/tak jste Putinova lizprdelka.
18. 03. 2014 | 14:13

resl napsal(a):

Violo, promiňte, ale mám dojem, že nejste svéprávná, tak vám nebudu odpovídat. hezký den r.

Mílo, klid až se na vás bude dobejvat Putin rychle obrátíte. Od mužika nic dobrého nedostanete a vy to víte. Jinak si báchorky ve své hlavičce pořádejte dál. Ještě máte na jednu večer, před spaním.
18. 03. 2014 | 14:18

Viola napsal(a):

resle, nápodobně přeji krásný znovuzrozený boží den.
A odpověděl jste mi, to nic, asi nebudete svéprávný. :-)
18. 03. 2014 | 14:26

jozka napsal(a):

Jestlipak uz byl resl komunistum podekovat za zvoleni Havla :-)
18. 03. 2014 | 14:29

Míla napsal(a):

Resle
při televizních záběrech naší objektivní TV z referenda na Krymu,tak ti účinkující na mužíky nevypadali.A že se naši novináři snažili seč jim síly stačili na co nejhorší zhodnocení vzniklé situace.Kupodivu tam ani nefigurovaly tanky a ozbrojené složky donucující prostý lid k volbě.Něco podobného jako slíbená kritika všeho,co se týkalo ZOH v Soči.Oba dotyční ,rádoby novináři, si tam pouze natloukli pusinku a děkovné vyjádření na průběh ZOH z úst amerických bobistů zněl Spasibo Soči tak to raději vůbec nekomentovali. Jinak báchorkami netrpím,ruský plyn v domácnosti používám a vůbec mě nenapadlo tuto dodávku bojkotovat.A co se týče poděkování amerických sportovců na kvalitu ZOH tak v naší TV neproběhlo,možné ho bylo,několikráte opakované,vidět na From sportu.Od Vás jsem jenom očekával seznam zahraničních investičních celků které na protest ukončily činnost v RF.
18. 03. 2014 | 14:42

Ewa napsal(a):

Miroslav Žák
"My, naše vize a naděje"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podle mě by bylo velmi dobré zmínit i slova Jana Wericha z r. 1968, proto přikládám a doporučuji si poslechnout:

Jan Werich - Lekce svobody
https://www.youtube.com/watch?v=NMSfR5uWal0
18. 03. 2014 | 14:43

Lila napsal(a):

Viola

prosím, formulujte přesně. Nepište "My, naše vize a naděje - je Rusko a prezident Putin", ale "Já, moje vize a naděje - je Rusko a prezident Putin."

Pokud vím, nikdo Vás do funkce mluvčí národa nezvolil. Oproti dřívějším dobám Vás tu nikdo za ostnatým drátem nedrží, můžete klidně odejít za hlasem svého srdce a Putina si v Rusku užívat do syta.
18. 03. 2014 | 14:43

Petr Jihlava napsal(a):

Trefně napsaný článek.Bez výhrad s Miroslavem Źákem souhlasím.
18. 03. 2014 | 14:43

Ewa napsal(a):

Miroslav Žák
"Stejně tak je zcela určitě chybné budovat přímou demokracii shora (jako o to usiluje pan poslanec Okamura) a nikoli zdola, jak to prosazují někteří místní zastupitelé."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podle mě rozhodnout o zavedení přímé demokracie musí "vrchnost", proto ti zdola, kteří měli touhu o přímé demokracii a souhlasili s programem pana Okamury, volili jeho hnutí.

Podle mě velmi zaostáváme za Švýcary v odpovědnosti. Ta by měla jít se svobodou ruku v ruce.
Cituji:
V některých vyspělých zemích, např. ve Švýcarsku, se prosadila tato definice liberalismu: Svoboda a zodpovědnost – pro každého bez rozdílu. Svoboda a zodpovědnost jak ekonomická, tak politická, tak sociální.

Tito liberálové jej považují za jedinou alternativu k tržnímu fundamentalismu, „divokému kapitalismu“ (svoboda bez zodpovědnosti) na straně jedné a k „všeovládajícímu státu“ (zodpovědnost bez svobody) na straně druhé.

Nepovažují se za ani pravé, ani levé. Poukazují na to, že svoboda bez zodpovědnosti směřuje k rozpadu společnosti na „mocensko-politické klany“, jejímž zájmům je společnost vydána napospas. Zároveň poukazují na to, že zodpovědnost bez svobody vede k totalitě a k rostoucí byrokracii, jejímž zájmům je společnost nakonec podřízena.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberalismus
18. 03. 2014 | 15:02

šašek z Jihlavy napsal(a):

Bimbo by měl konečně přestat s těmi "moudrostmi". Oproti zloduchovi Klausovi je v mých očích o něco přijatelnější, když uznal, jak se mýlil v politice. Žel, poučení si z toho nevzal a mýlíse pořád a zdá se, že i rád. Ješitný a sebestředný Klaus podobné sebereflexe nebyl nikdy schopen. Určitým zastiučiněním nám může být, že ho většina národa prokoukla a odepřela mu vysněný piedestal, o kterém byl přesvědčen, že mu náleží. Teď se užírá ve svém institutu, obklopen figurami, kterých si sice neváží, ale bez nichž nemůže existovat.
Dokud zde bude překážet tahle povedená dvojka, která si namlouvá, že jsou státníci, bude cesta k nápravě obtížná.
Pan Žák má sice pravdu, ale nikdo ho neposlouchá, jednou se identifikoval s partou tzv. pravdoláskařů a tím se pro značnou část národa odepsal. Ještěže má prostor na blozích, ale velký účinek to mít nebude. Musí holt povstat zase noví bojovníci.
18. 03. 2014 | 15:02

Viola napsal(a):

Paní Lilo, opsala jsem nadpis od autora, tedy obracejte se i naněj, ju?

Jak málo, vlastně hodně stačí k radosti, pouhý prezidentský projev skutečného státníka, politika a demokrata, statečného člověka, potomka hrdinů druhé světové války vítězů nad fašismem.

Hurá, hurá, hurá!!!

Hned je svět krásnější, když člověk vidí, že ta láska a pravda dokážou vítězit.
18. 03. 2014 | 15:02

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

resl
Resle, vy jste se zase nechal záměrně zapomenout na nádraží ? Svými soudruhy z ukrajinské interbrigády ?
Resle, takhkle ale Putina a mužiky neporazíte, oni mají srandu i těch sankcí lady Ashton a pod., natož že by se třásli strahy před vašimi komediálními výstupy zde.
Resle, resle...žvaněním ten lebensraum nikdy nezískáte, chce to odvahu, ne kadit do gatí - pokaždé když se ozve z amplionu " Halo, halo, mimořádný vlak s ukrajinskými interbrigadisty odjede z první koleje , druhého nástupiště za deset minut....několik vagonů je stále ještě prázdných....resle, Bestio, SuPe...kde jste ?!!!"

Lila
Kdy vypravujete příští vlak s ukrajinskými interbrigadisty, paní či slečno Lilo ?
Zkuste toho resla tentokrát narvat do vagonu násilím , ne že se nechá opět záměrně zapomenout a až na konci války se přihlásí - že to nestihl, že cesta z Budějic směrem na Ukrajinu přes Paříž a Madrid byla moc dflouhá...pěšky...že se teda poslušně hlásí až teď - čtrnáct dní po dobytí Moskvy.... a že nedostal za celé ty dva roky lehnung ...a zda mu byl dobyt jeho podíl na lebesraum - na Ukrajině.
Vyřiďte to s ním, prosím. K jeho i k naší plné spokojenosti.
Děkuji.
18. 03. 2014 | 15:03

Ferda napsal(a):

TO, že jsme nemáme sociální kapitál není, jak si myslí Žák, dobou před převratem, ale důsledek doby po plyšáku. Už třeba heslo, že se "Každý má postarat o sebe" vede k individualismu, pak podivná privatizace, rozkrádání, překotná diferenciace společnosti na bohaté a chudé až po bezdomovce, rozklad školství...vedly k úpadku společnosti a zákonitě k poklesu sociálního kapitálu a to má i nedozírné ekonomické škody. A to zpětně zesiluje úpadek v dalších oblastech života společnosti.
18. 03. 2014 | 15:12

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Ferda
Žák asi uvažuje ve vlnách sociáního kapitálu...teď jsme asi na té amplitudě individualistické a tak nezbývá než se dostat do amplitudy kolektivistické, abychom se pak snažili dostat na tu individualistickou atd atd....atd atd....

Pak teprvá předstoupí před svůj lid a své žáky a zvolá " Teď ! "
A to bude ta pravá doba kdy bude možno přijmout zákon o obecném, celoplošném referndu.

:-)))í
18. 03. 2014 | 15:28

šašek z Jihlavy napsal(a):

Violo,
vy se nám vybarvujete, skoro bych uvítal, kdyby jste absolvovala delší studijní cestu, nejlépe Daleko od Moskvy, abyste tu zemi, kde zítra znamená včera, důkladně poznala a pak nám o ni napsala nějakou reportáž. Mám dojem, že vám ještě nebylo šedesát a v Moskvě jste nebyla. Hleďte to napravit, teď je ta nejvhodnější doba, vystříháte se stejné chyby jako Napoleon nebo Hitler, do zimy byste to mohla stihnout. Pokud by se vás ujal jako průvodce a tlumočník kokoška (je to bohatýr a nějaký tlumok hravě zvládne), mohli bychom se těšit na zajímavé čtení.
18. 03. 2014 | 15:48

Bestia triumphans napsal(a):

Obávám se, že Viola nevlastní pas.
:-)
18. 03. 2014 | 15:54

Dumpling napsal(a):

"Právě tak, jako my v listopadu 1989"

Tak tam je určitý rozdíl. Ačkoliv Občanské fórum vyprodukovalo mrtvého studenta Šmída, šlo pouze o fabulovanou smrt. Občanské fórum nedalo z nejvyšších pater budov odstřelovat na Václaváku demonstranty a záchranáře aby dokázalo zvrhlost Milouše Jakeše a Bohuše Chňoupka. Čas oponou trhnul, vývoj je prudší a ukrajinští banderovci početnější a organizovanější, než ta hrstka kolem Havla.
18. 03. 2014 | 16:09

Viola napsal(a):

Mám 70 bestio.
18. 03. 2014 | 16:23

neo napsal(a):

Viola:

raději hamburger a colu než srp a kladivo
18. 03. 2014 | 16:32

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Žáku,
„My“, „naše“ používej mezi svými, ne na veřejnosti,
za nás nemluv, mluv jen za sebe a ty své.
18. 03. 2014 | 17:16

Lila napsal(a):

Dumpling

Mrtvého studenta Šmída nevyprodukovalo OF, nýbrž StB. Vygooglujte si vzpomínky tajného spolupracovníka StB Zifčáka alias studenta Šmída. Informátorka Drahomíra Dražská byla rovněž nastrčená StB.
Pro pořádek: 17. listopadu ´89 ještě žádné Občanské fórum neexistovalo.
18. 03. 2014 | 17:30

Bestia triumphans napsal(a):

Lila:
Dumplinga bych nepodceńoval.
Je to utajený génius.
Jak se svěřil, tak ve volném čase pozoruje "natistická letadla" na obloze a je z toho znepokojen.
Za časů Varšavské smlouvy jich tolik nebylo, strachuje se Dumpling.
:-)
18. 03. 2014 | 17:36

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Lila.
Podle tebe chtěla STB, aby zahraniční média vysílala zprávu o smrti nějakého studenta na demonstraci proti režimu.

Ty jsi opravdu génius, ale z kurníku a máš to v hlavně dost pomotané.

Kdo tu správu vymyslel není jasné, snad nějaká Dražská,
do zahraničních médií to poslal Petr Uhl, protože ta zpráva byla zajímavá pro tehdejší disidenty. U STB by o něco podobného stali jen tehdy, pokud by tam zaměstnávali sl....., jako jsi ty.
18. 03. 2014 | 17:46

Harlem Globetroters napsal(a):

Jakkoliv zásadně fandím objektivitě proti subjektivitě ,nejen v duchu výroku J.W.Goethe:"Všechny subjektivní doby jsou reakční",
dnešní doba mne nutí i k zamyšlení nad úlohou osobnosti v dějinách:Téma ,jak mi známo zpracoval knižně Bedřich Engels.

Jakkoliv z Karla Marxe se nesplnilo ani to,že socialismus zvítězí ve všech zemích společně najednou (VŘSR byla popřením),ani to,že dělnická třída nejprve převezme pouze politickou moc,a mnohem později zruší soukromé vlastnictví (Únor 1948 v ČR to popřel),je mi upřímně při čtení výroků jakéhokoliv politika ČR blivno,pokud si přečtu jen pár řádek z Marxe:není pro mne tím větších primitivů a negramotů než čeští politikáři.To,že Václav Havel z dopisů Jana Husa Čechám v Kostnici "Milujte pravdu" udělal "Pravdu a lásku" sem vneslo fakticky středověk.Mučírnu všech inteligentních lidí. Koncentráky lidského ducha.Pavědectví.

Nestačím se divit,jak lidé jako Hvižďala a ex-vyslanec v Moskvě Dobrovský dnes jsou přesnou kopiií stalinismu -pouze z jeho negativu udělali pozitiv.Tedy v díle Hitlerově -ničit náročný znalý faktů klasický humanismus -jsou spolutvůrci.Jejich anti-dogmatismus kopírácký je ultradogmatismus.Klasičtí humanisté z dobe císaře Viléma zmizeli v Hitlerovských koncentrácích neméně často než futurističtí komunisté a střízliví sociáldemokrati.Kladivo kladiv těch jejichž inteligence je pod míru.Jakoby jim z oka vypadla Jugend typu A.Nováka -blogera.Bez mozku.Nobelista Francie-fyzik Langevin fašisty definoval jako tvory "bez mozku".Bezduchost,pánové!!!!

Lenin jako jíné rostliny -"osobnosti" se nedožil věku "normálního" člověka,na kterého sázel jako konformistu démonista Hitler.Kterého v projevech vyzdvihuje ("mám je rád") bonviván-pantáta-ekonom z šedesátých let M.Zeman,přece o chlup větší mozek než sociální demokracie Čech..Onu masu "normálních lidí" ,otročící heslům.Engels:"Marxismus pochopí pouze duševně nemocní".Anti-marxisté=později nejčastěji Hitlerovci.Podle
tragicky autonehodou zahynulého publicisty Dušana Hamšíka v době nástupu Čapkových mloků-1989 -politici typu "géniů průměrnosti" .Tohle JEN CITUJI.Nerozebírám.
Ukrajina se dnes děje od sebe sama,ne od Putina s RF v duchu Leninovy teze o "dějinném násilí".Přetočeno barevně,NACIONÁLNĚ.PODLE LENINA TEDY TO JE KONEC MARXISMU.

Podle našeho tisku Lubomír Zaorálek těsně před jeho pádem přátelsky a obdivně soukromě navštívil později popraveného Vůdce revoluční rady Iráku.Vzal v úvahu,že vražda 150 000 Kurdů tímto znamenitým revolucionářem naráží třeba i na fakt,že "primitivní Kurdové",nesou s sebou i starožidovskou víru a medicínu z 10.století? Poblíže sociálfašismu cosi.V souladu s členem NATO Tureckem,které dosud předsedu Kurdské strany pracujících Očalána od roku 1999 vězní.Jenže to je Zaorálkovsky jistěže ta pravá demokracie.

Ne, třeba přes naše sudetoněmecké menšiny asi nepochopíme maďarské menšiny zajímající jednoho ze tří Viktorů-Orbána (Rumunský premiér Viktor Ponta,ukrajinský Viktor Janukovyč a slavná anglická královna Viktorie která Krym dobývala vojensky marně 4 roky v polovině 19.století).Menšiny Ukrajiny,Rumunska a Jugoslavie.Viktorka Žižkov?
Ponta "levicový".Pravicový Orbán znárodňuje proti snahám EU a žádá EU o revizi i českých Sudet, JANUKOVYČ PRORUSKÝ ZASTÁNCE UKRAJINSKÝCH 18 OLIGARCHU,PŘESNĚJI STÁTNíCH FUNKCIONÁŘŮ ALA ZAORÁLEK,KTERÝM ZÁPAD ZMRAZIL JIŽ ZAHRANIČNÍ KONTA.
JANUKOVYČUV NÁHRADNÍK .PREMIÉR JACEŇUK-BIJCE RUSŮ,MAĎARŮ A RUMUNŮ-
A NYNÍ ŠKRTÁ LIDU 10X VÍCE NEŽ NEČAS OBDIVOVÁN ČESKOU ČSSD (KRYMSKÉ NOVINY).
GORBAČEV STOJÍ ZA PUTINEM.
18. 03. 2014 | 17:48

Bestia triumphans napsal(a):

Čím to, že se zdejší hulváti, kteří bez dovolení tykají ostatním na diskusi - jako třeba Bakalův nezvaný host:- většinou rekrutují z řad bolševiků a jejich přisluhovačů?

Čím hloupější jsou, tím drzeji se projevují.
Inu, chudobu ducha musí něčím nahradit...
:-)
18. 03. 2014 | 17:58

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Dumpling.
Tady je to podrobněji vylíčeno. Že by v tom jela stb je nesmyslné, ta by mohla chtít podobnou informaci tajit, ne šířit.
Chyba byla na straně Uhla, že důvěřoval té ženské, ale zpráva se hodila, tak se kašlalo na to, že si ta holka ráda vymýšlí.

„Padly všechny teorie
Zato měli v příštích měsících s Drahomírou Dražskou co do činění různé komise a vyšetřovatelé. Svým chováním a měněním výpovědí přímo vybízela k různým spekulacím. Jednu chvíli dokonce tvrdila, že si nic nepamatuje a žádnou kazetu nenamluvila.
Mnoho úsilí bylo věnováno tomu, aby se odhalilo, jestli Dražskou někdo naváděl, řídil či instruoval. Časem padla teorie o disidentském záměru i verze, že byla agentkou StB. Prokázalo se také, že její případ nijak nesouvisel s působením příslušníka StB Ludvíka Zifčáka, nasazeného do studentského prostředí pod jménem Růžička.

Nakonec řekla Drahomíra Dražská vyšetřovateli Vojenské prokuratury to, co dávno předtím Anně Šabatové. Že si svědectví o mrtvém studentovi vymyslela – ze vzteku, protože byla sama při demonstraci zbita. Na Národní třídě se večer 17. listopadu 1989 ocitla náhodou, neboť kvůli odkloněné dopravě nejela tramvaj (v níž cestovala) svou trasou a ona musela vystoupit. „Doznala, že si byla vědoma, že v případě údajné smrti Martina Šmída šířila lež,“ uvedla prokuratura. „Jakékoli další okolnosti, zejména motivaci původního tvrzení, odmítla vysvětlit."“
http://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/184451-mrtvy-student-vyburcoval-verejnost.html
18. 03. 2014 | 18:14

resl napsal(a):

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde ,
scénář byste psát nemohl, chudé, nudné, blbý/é/

nezvanej host,
křupane, nemůžete tykat každýmu na potkání, jste pak profláklej trouba. dobře vám radím, vykejte, aspoň na dálku, aspoň si budu myslet, že jste člověku podobnej.
18. 03. 2014 | 18:22

franky napsal(a):

Místo různého teoretizování si odpovězme na několik základních otázek a to pokud možno jednou větou:
1. Co je posláním současného "národního" státu?
2. Co si představujeme pod pojmem Vize?
3. Vychází Poslání státu z Vize?
4. Může stát plnit své poslání bez vyhlášení lidských hodnot, které by měly být všemi členy společnosti respektovány?
5. Měly by být Vize, Poslání a Lidské hodnoty promítnuty do dlouhodobých strategických cílů?
6. Měly by strategické cíle být konkretizovány v sadě vzájemně provázaných krátkodobých cílů?
7. Měla by sada vzájemně provázaných cílů být doplněna souborem dílčích vzájemně provázaných politik?
8. Měly by Vize, Poslání, Lidské hodnoty, Cíle a politiky vyúsťovat v jednotný program postupu doložený jeho reálností?

Úspěšně se rozvíjející země vycházejí z realizace své dlouhodobé strategie, která je komplexním programem postupu zahrnujícím vzájemné vazby vyplývající z výše uvedených otázek. To, že do sedmi let doženeme Rakousko, či že se staneme středoevropským tygrem rozhodně nemají s vizemi nic společného, jsou jen populistickými výkřiky politiků. Co je to za vizi, která není rozpracována do následujících kroků. Odvolávání se na skandinávské země, na Švýcarsko, na rozšiřování přímé demokracie jako na "nějaké" vize jsou populistické výkřiky, vycházející z neznalosti fungování společenského systému a nerespektování jeho vzájemně provázaných subsystémů.
Odpověď na otázku " Proč jsme vlastně nebyli schopni realizovat v naší zemi to nebo ono", je prostá. Řízení státu je svěřováno "neschopným lidem". Tento stát není efektivně řízen, bývalí politici nebyli a současní nejsou schopni efektivně spojovat vývoj technického a sociálního subsystému české společnosti. Všechno řídí nějaká "neviditelná ruka" trhu.
18. 03. 2014 | 18:31

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Bestia triumphans napsal(a):
Čím to, že se zdejší hulváti, kteří bez dovolení tykají ostatním na diskusi - jako třeba Bakalův nezvaný host:- většinou rekrutují z řad bolševiků a jejich přisluhovačů?

Čím hloupější jsou, tím drzeji se projevují.
Inu, chudobu ducha musí něčím nahradit...
:-)
18. 03. 2014 | 17:58
--------------
Nicméně nepomlouvají ženy /viz Bestia Tr. a Viola/, a to formou lživých drbů šířených směrem k podobným fakanům jako jsou oni sami.

resl
Kdy tedy odjíždíte na ten front, mužiku ? Chci ve vás vidět hrdinu.
Tak tam aspoň něco napište - když už nemáte odvahu narukovat. Třeba " Já s vámi cítím, moji drazí majdanovci, kdyby mě zrouna neloupalo v kříži a v kolenou tak byste viděli, jak se umím trefit molotovovým koktejlem do okna ubikace spících policajtů" .
Snad byste od nich tak dostal Řád zapnutého tlampače prvního stupně.

Vorwarts, resl !
18. 03. 2014 | 18:35

Míla napsal(a):

17,4 milionů
nerušte Resla v práci.Dává dohromady seznamy firem, které na protest okupace Krymu,končí podnikatelskou činnost v RF.Jenom z Německy jich je na tři tisíce.Dá to fachu dopátrat se konečné cifry.Tak ho neprovokujte.
18. 03. 2014 | 18:44

Petr. napsal(a):

"Události na Ukrajině nám tak či onak připomínají to, co se u nás odehrálo před více než dvaceti lety."
Pravda pravdoucí = stejné svinstvo.
Jen v Československu vrchní okupant polský generál Jaruzelski vraždil jen tak s plezíru jako pominutý.
A dodnes beztrestně žije v naloupeném přepychu z Československa, pod ochranou polské vlády.
18. 03. 2014 | 18:45

stoppa napsal(a):

Bestia

A onikat se může?
18. 03. 2014 | 19:35

Richard napsal(a):

také výborný článek, řekl bych, že velmi těsně souvisí s tím, o čem o jeden článek níže, píše pan Havlík, resp. s právním státem.

"Je třeba se spíše zamyslet nad tím, proč jsme u nás schopni tak málo vzájemně spolupracovat."

narušená víra v právo, narušená důvěra, že instituce, která nad principy vzájemné spolupráce(vytvářením soc. kapitálu) drží ochranou ruku, vykoná svou povinnost.
Lidem nevadí platit vysoké daně, jak hezky ukazuje příklad skandinávských zemí, lidem vadí platit daně Janouškům, Klausům, Dukům, Rittigům do jejich vlastní kasičky. To je prostě obrovský problém. Je neuvěřitelné, jaké věci prošly přes naši Justici, tam snad sedí v mnohých případech vycpané figuríny.
Uvalení politické imunity na podvod poslanců, byl jen vrcholem ledovce. Sociální kapitál a právo jsou v těsném styku. Pokud se hroutí právo, hroutí se i druhé.
Kdo by měl chuť přispívat do společné kasy s tím, že si na tomto, za přihlížení justice, smlsnou tučné prasečí huby. Jen hlupák. Omezení sociálního kapitálu je tak vlastně společenská obranná reakce, stažení se.
18. 03. 2014 | 20:22

T.Paine napsal(a):

Oklamali představitelé růžové revoluce prosté Ukrajince stejně jako představitelé sametové revoluce? Klamári a zloději? Pro mnoho lidí ano. Na Slovensku, v Polsku a Maďarsku plus mínus stejné či ještě horší.

Lidé před 24 lety měli transparenty a skandovali: Svobodné volby! Demonstrující lidé chtěli konec vedoucí úlohy (vlády) jedné strany. Chtěli „to“, co existuje dnes? Někde a u někoho se evidentně staly nějaké chyby.

Máme od té doby svobodné volby? Jistěže ano. Záleží ovšem na tom, čo si predstavujete pod takým slovom svobodné.
Máme od té doby konec vedoucí úlohy jedné strany? Jistěže ano. Jen ta Národní fronta a vedoucí úloha více než jedné partaje „nějak“ zůstala.

Ústava a předlistopadoví prominenti se po listopadu 1989 narychlo „vyprali“, za dveřmi, ve špinavé vodě a bez bělícího prášku. Znovuzrození a později zrození partajníci a partaje jsou ve státě a společnosti zažraní jako ta špína. To je síla. K tomu se přidaly mafiánské skvrny od gulí, krve a třešní.
18. 03. 2014 | 22:20

T.Paine napsal(a):

„Proč jsme vlastně nebyli schopni realizovat v naší zemi to nebo ono. Vždyť pro to máme všechny myslitelné předpoklady.“

Máme všechny myslitelné předpoklady? :) Komentář si každý udělá sám.

Peníze (a bohatství) se kumuluje tam, kde se kumulují dividendy (zisky). U naprosté většiny občanů České republiky se peníze a bohatství nekumulovaly a ani nebudou, protože poslanci, ministři a bruselská elita je danili a daní na kost.

Sociální kapitál je zvláštní termín. Ano, společenské vztahy už nejsou geograficky blízká rodina a přátelé od dětství/mládí, které můžete vidět každý den, práce v rodném bydlišti či blízkém okolí, místní skupinové zájmy, záliby. Peníze a práce odtamtud „nějak záhadně“ mizí, navždy, „neznámo“ kam a jak. Dnes to jsou státní a veřejné „společenské peníze“ a networking (ve staročeštině konexe).
18. 03. 2014 | 22:24

turista napsal(a):

Z toho za co jsme manifestovali na podzim 1989 se splnilo pouze málo. Rozkradlo se co se dalo. Na sociální kapitál jsme se vykašlali. Nyní pouze sloužíme jiné supervelmoci, která je přesvědčena o své spasitelské roli ve světě a všem to vnucuje bombami, tanky, děly a raketami. Aspoň EU tady zainvestovala do infrastruktury i když neslušní lidé tady hodně loupali perníček z EU fondů. Např. v Bulharsku také. No a vedoucí úlohu jedné morobolševické strany jsme tu také měli.|Takže žít se musí, ale vize a ideály jsou v háji.
19. 03. 2014 | 10:37

turista napsal(a):

oprava: modrobolševické
19. 03. 2014 | 10:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Žáku,

toto je z mého pohledu jedno z nejlepších zamyšlení, které jsem zde za těch sedm let četl. A otázkou tak jen zůstává, kolik lidi si toto v daném čase uvědomuje. A jak dlouho bude trvat, než jich bude dostatečný počet na to, aby nás to k tomu Švýcarsku a Skandinávii více přiblížilo. Současný stav je ale podle mne vcelku přirozeným důsledkem historického vývoje tohoto geopolitického prostoru (další vývoj je těžko odhadnutelný, ale nezbývá, než dělat vše pro to, aby sociálně směřoval právě tím "švýcarským" směrem).

Libor Stejskal
19. 03. 2014 | 11:54

mb napsal(a):

autor se zeptal: Je třeba se spíše zamyslet nad tím, proč jsme u nás schopni tak málo vzájemně spolupracovat.

... jedna z odpovědí by byla: Klaus a klausismus ...

Klaus nebyl schopen spolupracovat nikdy s nikým a tuto ideologii povýšil na ctnost ...

tak je to část setby ... navíc třetí cesty ( viz. skandinávský model ) vedou prý do třetího světa ... njn, stane se ...
19. 03. 2014 | 15:47

DeW napsal(a):

Az na to, ze pan Okamura take tvrdi, ze je treba nas narod vest k uvedomelosti, k lepsimu vztahu naseho naroda k republice. A Vy to presne pouzijete jako opozicni nazor, jako by to tak nebylo ;D
19. 03. 2014 | 21:18

Milan V napsal(a):

pane Žáku
je to zajímavý a pěkný článek, jen pár doplnění od člověka
který se Švýcary spolupracuje již od roku 1988 (vědecky obor fyzika)
a prožil zde mnoho pěkných a plodných let.
Co nás nejvíce odlišuje od Svýcarů se dá vyjádřit slovem solidnost.
Ale jinak jsou nám Švýcaři blízcí,
referenda bych se nebál at již prosazenému zhora či zdola.
U nás po 89tém zvítězila "horní" a "dolní" lůza (asi lepší termín jsou zloději).
Žiji 70 let v rodinném domě který postavil můj děda, vykradeni (4x) jsme byli pouze po roce 2000, kdy jsem opravil omítku, střechu dal měděné okapy (až když mi je ukradli jsem si všiml že všude v sousedství je to podobné- dolní části okapů mají už všichni platové, měděné byly ukradeny.... to jsou ti zloději "dolni"
ale ti "horní" jsou mnohem horší ti kradou v desítkach či stovkách miliard- viz tunel s podporou fotovoltaiky předražené dálnice nákupy ......
Střední vrstva, ke které se počítám se má relativně dobře
ale když vidím těch nekolik stovek miliard jak každý rok mizí za hranice ČR
tak vidím že jsmetam kde jsme (žádné dohoníme Rakousko za 7 let)
Jediná záchrana může přijít od střední vrstvy, od občanské společnosti, referenda jsou
pro to důležitá, říkat že na to nejsme vyspělí je sice asi pravda ale jistota je že držet hubu a krok bez referend bude znamenat pokračování marasmu který zde trvá už od roku 1938
22. 03. 2014 | 20:44

Kybic napsal(a):

Jaký je rozdíl mezi Skandinávií a námi v sociální oblasti? U obou je vysoká míra sociálního zdanění, ale míra sociálního zabezpečení u nás není úměrná míře sociálního zdanění (na rozdíl od Skandinávie). Většina prostředků se totiž rozkrade nebo promrhá za nesmysly. Navíc zdanění není vhodně rozloženo, celou tíhu nese jen střední vrstva, která je tím decimována. Chudí neplatí skoro nic, ti jen berou, bohatí také nic (prostřednictvím daňových rájů) a také berou - rozkrádáním statního rozpočtu. Pak nemá být trvalý schodek státního rozpočtu.
23. 03. 2014 | 12:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy