Ruské stíny

23. 03. 2014 | 13:23
Přečteno 9003 krát
Lidová tvořivost občas vykouzlí podivuhodné obrazy. Od počátku sporu mezi Ukrajinou a Ruskem začíná karikovat Vladimíra Putina coby Adolfa Hitlera. Je to vtipné, je to komické, ale čím si tuto podobu Vladimír Putin vlastě vysloužil? Jsou tu mezi oběma muži nějaké podobnosti, které lidový duch neklamně postřehl a tímto způsobem ve zkratce vyjádřil?

Nepochybně jsou. Prvním je jejich zcela nenápadný a nevýrazný zjev. Oba připomínají malou útlou myš, která řvala, spíše, než výraznou osobnost, která je ve společnosti nezaměnitelná. To je asi také důvod, proč oba tolik touží po moci. Být u moci znamená být na výsluní, tam, kde jsem první já, Vladimír Putin, nebo Adolf Hitler. Tam, kde mne nikdo jiný, ani ten, kdo je o hlavu větší, nezastíní. Právě proto potřeboval Adolf Hitler stále dokazovat druhým svou velikost a vyvolenost. Podobně i Vladimír Putin. Co jen tento velikán všechno zvládne! Pořádá dálkové lety ultra lehkým letadlem, při kterých učí ptáky létat. Z ničeho nic vyloví vzácné antické amfory ze dna moře právě tam, kde by je žádný zkušený odborník nečekal, a podobné neuvěřitelné výkony. Prostě superman. Co na tom, že mu ony amfory připravili na dno moře jeho lidé a nedůvěřiví zahraniční novináři byli náhodou při tom. A pro takovéto podobnosti mají lidé jemný cit.

My sice chápeme Vladimíra Putina jako pochybného politika, který si stále hraje na něco, co není, jeho politická koncepce se nám jeví jako nepromyšlená a primitivní. Rusové, alespoň většina z nich, se na to ale zřejmě dívají jinak. Na vlastní uši jsem slyšel v České televizi mluvit jednoho ruského novináře, který o Vladimíru Putinovi prohlásil přibližně toto: „Je to vynikající šachista, všechno, co dělá má promyšlené na mnoho tahů dopředu, dá se o něm prohlásit, že je to geniální stratég.“

Ten ruský novinář byl zcela jistě vzdělanější a zcestovalejší, než Vladimír Putin, ale je to prostě ruská duše a to stačí k tomu, aby přestal v případě Vladimíra Putina uplatňovat svůj kritický rozum. Ostatně Rusové nejsou první a zřejmě ani poslední, komu se to stalo. Právě Němci o tom vědí své. Tímto způsobem se kdysi dívali na Hitlera jako na geniálního vůdce a my jsme se mu smáli. Právě to nám nemohli odpustit. Koneckonců jen díky tomu, že ve svých hrách Hitlera karikovali, museli hned na začátku války Voskovec a Werich do emigrace. Byl to těžký zločin proti Třetí říši. Češi se ale smáli dál. Ne nadarmo nám nacisté říkali „Smějící se bestie.“ Již dlouho před tím, než vypukla válka, bylo totiž zcela jasné, kam Adolf Hitler německý národ vede. Slovem, které je v tisku považováno za slušné, se to vyjádřit nedá. A právě tam dovede své Rusy za zpěvu revolučních písní, po kterých se jim tolik stýská, i Vladimír Putin. Co nebylo dopředu jasné ani za Hitlera, je, kolik životů to bude stát. A to nevíme ani dnes.

Že Vladimír Putin vede Rusko do zkázy je však již zcela zřejmé. Přicházejí totiž zlé zprávy: „Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina vzrostla o devět procent z 67 na téměř 76 procent, čímž dosáhla nejvyšší úrovně za posledních pět let. Vyplývá to z průzkumu ruské státní agentury pro výzkum veřejného mínění VCIOM, který se uskutečnil během referenda o připojení Krymu k Rusku. Podobný vzlet Putinovy podpory byl zaznamenán během ozbrojených konfliktů v Čečensku a v Jižní Osetii v letech 2000 a 2008.“

Tyto informace potvrzují i nezávislé výzkumné agentury. Karel Hvížďala má pravdu, když píše, že se Putin ocitl v jakési pasti, ze které může jen těžko ven. Podle mého soudu může, kdyby jen trochu chtěl. Stálo by ho to asi jeho mocenské postavení, ale to je tak vše. V případě, že nedostane včas rozum, jeho cesta napříč dějinami může stát Rusko a nejen Rusko tisíce životů. V pasti totiž není jen on, ale celý ruský národ. Všimněte si jedné věci, vážené čtenářky a vážení čtenáři, ruský lid podporuje nejvíce své politiky ve chvílích, kdy uplatňují proti druhým národům nebo národnostním skupinám svou vojenskou sílu. Ruští občané potřebují mít zřejmě intenzivní pocit, že jsou součástí velké imperiální mocnosti. A tu spojují nikoli s mocí hospodářskou (jako třeba Američané), ale s mocí vojenskou. To dokresluje vyjádření jednoho obyčejného ruského občana v reportáži České televize, který řekl: „Rusko začíná dominovat světu. S tím se budou muset Američané smířit.“

V těchto dvou větách je vyjádřena zřejmě dávná a utkvělá touha ruského lidu, aby Rusko konečně dominovalo světu. Mají pocit, že hospodářsky to asi nepůjde. V této oblasti předstihuje Rusko kde kdo, dokonce i kdysi zaostalá Čína. A navíc, je to hodně práce. Mají tedy pocit, že země, která má jednu z největších armád světa by ji měla také použít. Nehrozí snad prominentní ruský televizní moderátor Spojeným státům, že je Rusko může proměnit v radioaktivní popel? To vše s patřičnou hrdostí právě na tuto možnost. To jen dokresluje atmosféru, jaká v těchto dnech v Rusku vládne.

Jaké jsou ale důvody této strašlivé historické pasti? Vždyť Rusko dnes představuje největší zemi světa s úžasnými možnostmi! Je ale hospodářsky zaostalou zemí. Investuje totiž obrovské prostředky do ozbrojených sil. Rusové přece potřebují pěstovat svůj pocit důležitosti. Tak jako ten svůj pěstuje pocitem méněcennosti věčně stíhaný Vladimír Putin. Je tragické, že zřejmě vůbec nechápou své skutečné postavení ve světě. Svět se jim ve skutečnosti směje, Vladimíra Putina považuje za směšnou figurku, i když nebezpečnou. Většině Rusů jejich zaostávání pravděpodobně vůbec nevadí. Naopak. Jsou přesvědčeni, stejně jako on, že celý Západ má jediný cíl: nabídkou hospodářského rozvoje odvrátit Rusko z jediné pravé cesty imperiální dominance.

Západní země, tj. Evropa a Spojené státy americké naopak vůbec netuší, jaká nabídka může být pro nějakou zemi výhodnější, než pomoc při hospodářském rozvoji. Je zcela jisté, že by se při tom dobře uplatnily zájmy amerických i evropských firem, ale to je přece logické a také je to k prospěchu věci. Jedině tak by se přece mohli ruští dělníci, odborníci a manažeři něco přiučit. Proto se západní politikové domnívají, že se Vladimír Putin nachází mimo realitu. Nikdo z nich přece nechtěl Rusko zničit, chtěli naopak prospět jeho rozvoji. Jenže zde vyvstává onen nejzákladnější problém. Tím právě ničí ty nejzákladnější, až náboženské představy Rusů o světě, které pomáhaly také šířit i ruské církevní kruhy. Západ byl tím hlavním a úhlavním nepřítelem, kterému vždy šlo jen a jen o zničení Ruska, o nic jiného. Že by prostě mohlo jít Západu ve 21. století také o prospěch Ruska, protože po dvou světových válkách konečně pochopil, že dobro je nedělitelné (je buď pro všechny, nebo pro nikoho), si Rusové prostě nedovedou představit. Anebo spíše nechtějí představit. Ale proč vlastně nechtějí?

Před několika dny pozval redaktor české televize do studia českou občanku ruského původu a chtěl vědět, jak se na současnou situaci dívá její rodina. Její rodina přesídlila do Československa již ve třicátých letech. Ona sama se u nás již narodila a byla vychována. Řekla panu redaktorovi jednu pozoruhodnou věc: „Samozřejmě s tím, co se děje nesouhlasím, ale víte, já si myslím, že je to jen důsledek ruského způsobu myšlení. Rusové totiž připouštějí jen světlé stránky (měla zřejmě na mysli jen světlé stránky své historie a povahy – poznámka autora), nikoli ty temné.“ (Přibližná citace.)

Myslím, že si pan redaktor důležitost této krátké výpovědi ani neuvědomil, velice milá paní ale dobře ví, o čem mluví, právě to je totiž podstata oné historické pasti, ve které v tuto chvíli uvízl ruský lid. Protože se relativně nedávno (ve třicátých letech minulého století v Německu) již jednou odehrálo něco podobného, není psychologická podstata tohoto procesu věcí tak úplně neznámou. Jak řekl význačný švýcarský psychiatr a psycholog C. G. Jung: „Když něco takového postihlo tak kulturní národ, jako jsou Němci, kdo si napříště může být jist, že bude něčeho podobného ušetřen?“

Němci po první světové válce nebyli schopni přijmout svou porážku. Tak dokonalá a dokonale vyzbrojená armáda nemohla za normálních okolností přece prohrát. Politická a vojenská elita přesvědčila porážkou uražený národ, že na vině nejsou pochybné politické a vojenské cíle a postupy, ale nepřítel v jejích vlastních řadách. Světové Židovstvo, které sleduje své vlastní zájmy, nikoli zájmy německého národa, právě to je na vině. Němci tak odmítli svou vlastní vinu a promítli ji na vnějšího nepřítele, který se nemohl bránit, na Židy. Přitom většina německých Židů se v té době cítila být hrdými a loajálními příslušníky německého národa. Němci se prostě odmítli konfrontovat se svým vlastním stínem, jak by řekl C. G. Jung. A tím to vždy všechno začíná. Když za nepřízeň osudu, který mne potkal, nemohu já, pak důvod musí být někde jinde. Například v jiných národech, nebo etnických skupinách, které je třeba vyhladit, nebo alespoň ovládnout, aby ta naše vlastní mohla nalézt to pravé místo na slunci.

Němci měli přece jen velké štěstí, že si byli konečně nuceni uvědomit tíhu své historické odpovědnosti a i když neradi, byli nuceni postupně přijmout celý svůj stín a tím i odpovědnost za svou minulost. To by nikdy dříve nebylo možné. Takové štěstí například Rusové neměli. Ti stále vidí velký ruský národ jako oběť národů úspěšnějších, hlavně těch, které žijí na Západě. Rusku konkuruje svou pracovitostí a pílí dokonce i Čína a Indie. Svoji velikost opírají Rusové jen o přírodní bohatství, o které se nijak nezasloužili a o vojenskou moc, hlavně o zastaralý, ale stále nebezpečný jaderný arzenál. Přitom nikdo nepochybuje o možnostech a schopnostech tohoto neobyčejně nadaného národa, co je to však platné, když Rusové sami tyto schopnosti nedokáží mobilizovat. Přesněji řečeno, ani se o to nesnaží. Jsou stále přesvědčeni, že i v nadcházejícím století vystačí s imperiální dominancí. Zbývá jim tak jen němá závist a oči pro pláč.

A právě to je podstata oné historické pasti, ve které se celé Rusko i se svým vedením nachází. Odmítá se konfrontovat se svým vlastním stínem. Abych mohl se svými nedostatky něco dělat, musím nejdříve vůbec vědět, že nějaké mám, musím být schopen (a ochoten) se s nimi konfrontovat. A to není nikdy jednoduché. Něco takové chce odvahu skutečného muže (dokonce i u žen). Troufám si tvrdit, že právě takou odvahu Vladimír Putin nemá, proto se tváří jako „dokonalý“ politik a zápasník judo. Dokonalé bytosti přece žádný stín nemají. A tak ho také Rusové chtějí vidět. Bytosti, které nemají stín, nejsou však lidské bytosti (ty mají stín vždy), nýbrž jakési podivné fantomy, od kterých je možné očekávat cokoli, proto se mnoho Němců ve své době chovalo tak nelidsky. Obávám se, že se něco podobného přihodilo také mnoha současným Rusům. Není však nic horšího, než když se nenávist proti druhým (ať již jednotlivcům, společenským skupinám, nebo celým národům) změní v celospolečenskou epidemii. Právě to se stalo v nacistickém Německu, ale i v sovětském Rusku za Stalina.

„Člověk má opravdu dostatečný důvod pro to, aby se bál neosobních sil, které sídlí v nevědomí. Tkvíme v blažené nevědomosti o těchto silách, protože se nikdy nebo alespoň skoro nikdy neprojevují v našem osobním jednání a za obvyklých okolností. Když se na druhé straně lidé shluknou a vytvoří dav, uvolní se dynamismy kolektivního člověka – bestií nebo démonů, kteří v každém jednotlivci dřímají, dokud se nestane součástí masy. Člověk uprostřed masy klesá nevědomě na nižší mravní i intelektuální úroveň; na úroveň, která je stále pod prahem nevědomí připravena prorazit, jakmile je podepřena a vylákána vytvořením masy,“ říká Carl Gustav Jung.

Proto jsou si tyto dva směry (nacismus a komunismus) vnějšími znaky tak podobné. A také proto se docela legitimně lidové intuici jeví zastánci a podporovatelé Vladimíra Putina jako ruští neonacisté. Není náhoda, že právě z tohoto hříchu obviňuje ruská propaganda všechny ostatní (od Ukrajinců až po Evropany). Souvisí to také s tím, že v Rusku má domovské právo také obludná lež, nejméně od časů knížete Potěmkina. Vzpomeňme si jen, jak celou Evropu přesvědčovali nadšení komunisté, že Rusko po revoluci je zemí, kde zítra znamená již včera. Tím chtěli říci, že vývojových cílů, kterých Rusko dosáhlo již v minulosti, dosáhnou vyspělé zemně až v nejbližší budoucnosti. Všichni dnes víme, že to není pravda. Pravdivý je spíše opak. Rusové budou asi rádi, když v nejbližší budoucnosti dosáhnou úrovně, na které se vyspělé země nacházely v nedávné minulosti. Všechno je to prostě vylhané a založené na lži, především na lži o sobě, právě tak jako byl vylhaný ruský bolševismus, ale o to více se po něm většině ruských duší stýská. Dával jim naději, že si nikdy nebudou muset přiznat nepříjemné (byť osvobozující) pravdy o sobě a svém vlastním národě. Takto si stále mohou například krymští Rusové nalhávat, že se připojují k zemi neomezených možností, jak řekl jeden krymský občan ve zpravodajství České televize.

Jak již bylo řečeno, Němci měli to štěstí, že nacistický režim mohl být poražen vnějšími silami a díky tomu se celý národ postupně musel konfrontovat se svou vlastní minulostí a odpovědností. Dějiny nás učí, že takovéhoto dobrodiní se Rusům asi nedostane. Budou si muset tedy pomoci svými vlastními vnitřními silami. Tak, jak si pomohli Ukrajinci proti prezidentu Janukovyčovi. Tím je to pro ně těžší. Někteří Rusové si sice již dobře uvědomují, kam vede cesta, po které je za nadšené podpory většiny národa jejich „geniální“ stratég vede, ale obávám se, že tito lidé prozatím představují jen kapku ve velkém ruském moři. Kolik lidských životů to bude stát, než na to přijdou ti ostatní, je otázka.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jarda napsal(a):

Skvělé a výstižné, k tomu není co dodat
23. 03. 2014 | 13:43

Alfa napsal(a):

Pane Žáku, mám dotaz. Píšete:

"My sice chápeme Vladimíra Putina jako pochybného politika, který si stále hraje na něco, co není, jeho politická koncepce se nám jeví jako nepromyšlená a primitivní"
a také:

"Že Vladimír Putin vede Rusko do zkázy je však již zcela zřejmé"

Než mohu rozebírat váš další text, potřeboval bych vědět, kdo je to "My", za koho vlastně mluvíte? Jestli je to nějaká skupina nebo vláda nebo snad všechno obyvatelstvo? Anebo jste propadl nějakému zvláštnímu velikášství typu "My Miroslav Žák I." ?

Zkuste promluvit s lidmi, přečíst si názory v diskuzích (a ostatně za čas i pod tímto vašim blogem) a zjistíte, za jaké "My" hovoříte...
23. 03. 2014 | 13:53

Jemnický napsal(a):

Dobré vojsko je prostředek rodící neštěstí“ (Lao‘c).
Persie, Řím, Mongolové, Byzanc, Turci, Napoleon, Němci, Japonci, Američané. Rusové jsou na řadě. Už jednou se za CCCP uzbrojili do bezvědomí a asi se z něj dosud neprobrali. Tak budou řvát Šajbu, Šájbu.
Skoda, mohlo to být krásné století.
23. 03. 2014 | 13:59

aga napsal(a):

Na rozebírání článku pana Žáka by byla potřeba jednotka pro zacházení s kontaminovaným materiálem a vagon desinfekčních prostředků. Něco tak úlisně odporného se hned tak nevidí.
23. 03. 2014 | 14:00

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Němci promítli své problémy na židovstvo ? Už hned po válce ?

To jste sebral kde, vy trumbero - že Němci se po válce vymezili proti židovstvu? Tím vás krmily na hodinách dějepisu soudružky učitelky ? :-)

A těch kydů , té vaty je tam více...ztráta času se tím zaobírat. Gulášek jak od fírerka.

Milý pane, zamyslete se nad tím, co světu / a také Rusku/ v uplynulé dekádě způsobilo selhání politicko-finančních lumpelit Západu. A pak mudrujte o nebezpečném Putinovi.
Dolfi a spol vytvářel obraz ďábelského Žida, Vy Putina. Zatím je to 6 milionů k jedné pro Dolfiho.

Doporučuji také toto, zde jsou uvedena fakta, ne vaše vata opepřenmá Jungem /přidal bych ještě Freuda a Adlera, ať to máte aspoň vyváížené...a Fromma, ten napsal hezké pojednání o psyché Hitlera . viz Anatomie lidské destruktivity/:

http://www.srspol.sk/clanek-jan-carnogursky-krym-patri-rusku-9104.html

Pane Žák, vy jste skutečně k tomu plošnému referendu ještě nedorostl - jak jste správně poukázal ve svém předešlém článku zde. To byl celkem pravdivý článek, dobře jste se vyhodnotil, to se zde málokdy stává, že autor tak objektivně vyhodnotí sebe sama.

Měl byste žalovat ty, co vás učili dějepis. Jistá výhra, pane Žák. Pokud dojde k obchodní a možná i faktické válce v Euroasii, tak byste mohl být díky tomu solidně zajištěn, je třeba ale uložit peníze do zlata a do Švýcarska -. které snad žádné sankce vyhlašovat nebude.
Potažmo tam utéct.....nebudete zcela jistě sám, v místních kavárnách pak naleznete spoustu souznějících duší.

Pane Žák, dekompozice Ruska je hra s Ohněm.
Pane Žák, jaká je Vaš ctěná alternativa k Putinovi ? A jaká je ta realná ?
Víte Vy vůbec o čem píšete ?
Nechcete raději psát recepty jak vařit guláš ? :-))
23. 03. 2014 | 14:02

aga napsal(a):

Jemnický

některým se ovšem nezavděčíte. Kdyby s Rus nechal nakálet na hlavu bez odporu, tak by mu to taky zpětně vyčítali, a zacházeli by se slovanskými podlidksými otroky s ještě větším pohrdáním.

Už nikdy jako ovce platí jen pro někoho?
23. 03. 2014 | 14:03

zemedelec napsal(a):

Pro Alfa.
Pochybný je spíš Miroslav Žák.
Kdyby tam nebyl Putin,bude tam někdo jiný,ale nikdy strasořítka.
Nechat si rozkrást stát,jak naši politici,milci Žáka,tak to žádný Rus nedovolí.
23. 03. 2014 | 14:04

dotaz napsal(a):

kteří pomatenci se skrývají pod souhrnným označením MY?
23. 03. 2014 | 14:11

Petr B. napsal(a):

Zdá se, že se na aktualne vede jakási soutěž o to, kdo napíše lživější a odpornější článeček o problematice Ukrajiny a Ruska. Žák soupeří s Urbanem.
23. 03. 2014 | 14:15

Common sense napsal(a):

Pane Žáku, přečtěte si kydy biliónů, filutů, ag, alf, bavorů, viol, zemedelců, občanů, targusů a dalších asi dvaceti šílenců, kteří píšou od rána do večera pod všemi blogy pořád to samý, a budete mít celkem jasno. I když vy podle tohohle textu celkem jasno máte ;-)

Stejskale, zavři to tu, nemá to smysl. Nebo převeď do Bohnic.
23. 03. 2014 | 14:18

dotaz napsal(a):

a že Putin vypadá nenápadný, nevýrazný a připomíná malou útlou myš?

No to pak všichni blogeři na aktuálně , soudě dle fotek, vypadají jak myší potraty. (vyjma pár vzácných výjimek , na osobní žádost mohu vyjmenovat)
23. 03. 2014 | 14:23

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

aga
Nenazval bych to "odporným" ale jen diletantským, halabala gulášem.
Jistý propagandistický záměr ale z toho samozřejmě kouká též, ale to je v současné době celkem běžný jev, takřka masový, je třeba na to poukázat, ale netřeba se nad tím pohoršovat.
Dolfik zabere pak vždy, reminiscence na Dolfiho...ale též na Sudety, na r. 1968 atd. Nebo poukázání na to, že když je někdo nízkého vzrůstu, musí býz zákonitě i trpasličí duše a charakteru . to také činí masám, zejména těm , co mají pod 165 cm...velkou radost.
:-))
Nic na tom nemění fakt, že velkým hybatelem událostí posledních dekád a to na celém světě byly a jsou činy malého velkého muže Teng Siao Pchinga, kterého se zřejmě Žákovy hypotézy ale netýkají, ostatně kdoví co všecko má doma či na sobě - vyrobeného právě že v Číně.
Kolik cm vlastně měří pan Žák ?
23. 03. 2014 | 14:25

Učitel žáků napsal(a):

Žáku, vy jste kroužkovanej.
23. 03. 2014 | 14:25

Pavel napsal(a):

to Aga:

Tento článek vzniknul asi takhle -

1) Žák se podíval do zrcadla,
2) posléze popsal co tam viděl,
3) trochu tu žumpu zcenzuroval,
4) následně tam s úlevou dosadil démonovo jméno
5) no a ohromně se mu ulevilo.
23. 03. 2014 | 14:25

Občan napsal(a):

Dodnes by mě nenapadlo, že to někdy napíši - ale zlatej Haas.

Srovnejte nám, pane Žáku, ještě pišišvora Obamu, když už jsme u těch velmocníků. Ať je té legrace víc.

Nevím, zda jste se zbláznil, nebo zda chcete vyprovokovat nějakou silnou reakci, nebo jste jen hloupý či frustrovaný, ale každopádně jste sepsal hrozný blábol.
Dochází Vám vůbec, že právě takovýmito nenávistnými žvásty působíte nezanedbatelné škody a dosahujete přesně opačného efektu než jste zamýšlel? A že doslova ženete lidi na stranu Rusů?

Už jsem tu četl hodně hnusu. Ale Vy jste odporností a hloupostí svého textu překonal i Klímu; což jsem si dosud myslel, že není možné
23. 03. 2014 | 14:27

aga napsal(a):

"Západní země, tj. Evropa a Spojené státy americké naopak vůbec netuší, jaká nabídka může být pro nějakou zemi výhodnější, než pomoc při hospodářském rozvoji. Je zcela jisté, že by se při tom dobře uplatnily zájmy amerických i evropských firem, ale to je přece logické a také je to k prospěchu věci. "

V kontextu vývoje nezištných nabídek pomoci při hospodářském rozvoji, které přicházejí téměř pravidelně poté, co Spojené Státy s Evropou v pozadí danou zemi rozbombardují do doby kamenné a rozeštvou každého proti každému, jakož i vzhledem k naší vlastní zkušeností s nezištností a účinkem této "pomoci", je toto prohlášení zejména obludné. Ale farizejství některých se nezastaví před ničím.
23. 03. 2014 | 14:30

analytik napsal(a):

Pane Žáku, máte naprostou pravdu! A tu lze vyjádřit jedinou větou.
Jsou dva způsoby, jak se stát vedoucí světovou mocností - buď se na tuto pozici vypracovat inteligencí a poctivou prací lidu nebo všechny silnější konkurenty zlikvidovat ve válce.
Putin bystře usoudil, že pouze druhá varianta je dost rychlá na to, aby se i on dožil kýženého výsledku a jeho jméno zaujalo významné místo v učebnicích dějepisu.
Hned vedle Hitlera.
23. 03. 2014 | 14:33

resl napsal(a):

jeden vůdce - vždycky špatně,
ale svůdné pro zakomplexovaného mužika
23. 03. 2014 | 14:34

Jemnický napsal(a):

Aga

„Buď socialismus přemůže veš, nebo veš zničí socialismus“ V.I.Lenin
1917-1921: 20 mil. nemocných, 3 mil. zemřely. První velké úspěchy komunismu.

Tak je to v nešťastném Rusku pořád. Gorbačov bojoval s alkoholismem a Jelcin se uchlastal.

"Malé stává se velkým a velké nepatrným" (Lao´c)
"Kdo umí chodit, nezanechává stop" (Lao´c)

Obecně platné na obry na hliněných nohách.
23. 03. 2014 | 14:34

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Common sense
No, já bych to spíše viděl tak, že naopak jsou to různí commonové sensové atd. (těch multinicků, co sem jinak nechodí, se v poslední době vynořilo na stovky, kdo si je má všecky pamatovat -. když navíc nicky mění co pět minut !!!), co si sem chodí jen štěknout, popřípadě uprdnout. A že jich je -jak pramínků silonu v Schwarzenbergově číru !

Hezký den, rozumbrado.

P.S. Přidejte příště ještě " putinofilství" , " komouše", " Hitlera" " primitivy" ," lůzu" či " sliz" - takové cejchy působí téměř okamžitě a masově, však vzpomeňte například cejchů
" kacíř", " pohan" ," socialista", " Němčour", " třídní nepřítel" atd.,jde o osvědčené metody. Stoprocentně účinné, zejména v hlavách idiotů.

Pane commone, mám takový dojem, že pan Stejskal to k vám na pokoj nepřevede, má své představy, tvrdí že mu jde o pestré názorové spektrum, ne o to, aby se přizpůsoboval požadavkům commona, Napoleona, papeže či Myšpulín a Fifinky, musíte to svým kolegům na nemocničním pokoji nějak vysvětlit.
23. 03. 2014 | 14:35

aga napsal(a):

Jemnický

Slovanské Rusko je odevždy jakýmsi až magickým terčem nenávisti západu. Když se mluví o imeriálních choutkách caristického Ruska, zapomíná se, že Romanovci byli poslední skoro tři stovky let Němci, když se mluví o krvežíznivém bolševickém SSSR, ignoruje se, sověty nebyly prakticky vůbec ruské.

Přeci tam však stále je silný egregor, podle mnohých i naděje lidstva do budoucna, která se i na těch hliněných nohách stále drží a nechce a nechce padnout a nechat se znásilnit dobrovolně.

Noblesu taoismu si může dovolit i duše jedince až po vybojovaných bojích, duše národa a státy si taoismus nemohou dovolit vůbec, měly by se aktivně přidržet Konfucia. Sebevražda taoistickému míru nepomůže, a to, co se nyní chce po Rusku, je sebevražda.
23. 03. 2014 | 14:43

Kala napsal(a):

Díky, pane Žáku, takovýto text a rozbor ruské duše a ruského problému tady chyběl. Bylo to dobré čtení, ale teď přijde to horší, čtení 80 procent reakcí hlav, které nechtějí pochopit. Vlastně se tak neliší od těch z širé Rusi. Asi jsme tam odsud přišli, z těch stepí, a máme to v sobě.
Široká straná majá radnája, mnógo v něj lesóv, poléj i rek..., ja drugój takój straný ně znáju, gdě tak volno dýšit čelavék. ... Přeju Rusům, ať se jim volně dýchá, když jim k tomu stačí malý Napoleon-Putin.
Vzpomínám na svou dávnou Ukrajinku z dopisování. Když jsem jí líčila "pražské jaro", už se neozvala. Mám výčitky, doufám, že po zabavení korespondence s rodinou neskončila někde za Kolymou.
Škoda, že Rusové nemohou doletět k Marsu a vztyčit tam ruskou vlajku a portrét Putina, takhle jim musí stačit prapory na Krymu (v Donbasu, v Podněstří, v Rize?)...
23. 03. 2014 | 14:44

minatomirai napsal(a):

Dobry blog.

Obdivovatelum Putina doporuci knihu The Man Without a Face, ktera jako jedina se zabyva samotnym Putinem a nikoliv predstiranou demokracii napumpovanou ropou nazvanou Rusko.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pane Žáku, přečtěte si kydy biliónů, filutů, ag, alf, bavorů, viol, zemedelců, občanů, targusů a dalších asi dvaceti šílenců........aka do ruda rozpalenych ceskych retardu.

Vystizne.
23. 03. 2014 | 14:45

resl napsal(a):

Dá se Žáku říct, že jste trefil do vosího hnízda, nemají nic na obranu toho mužického rozvědčíka, tuší kdo a co to je, ale bolševická víra jim hlásí nenávidět každého, kdo nám pomluví našeho milovaného vůdce, Putina Dolfiho. Ti si ale nikdy rvát vlasy nebudou, jsou kovaní až do morku kostí.
23. 03. 2014 | 14:48

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

"...Jsou dva způsoby, jak se stát vedoucí světovou mocností - buď se na tuto pozici vypracovat inteligencí a poctivou prací lidu nebo všechny silnější konkurenty zlikvidovat ve válce...."

Hmm, tak zkuste příklady.
Třeba Německo, kaisr Vilém a násl. cca 40 let. A porovnat s Ruskem , SSSR. Kolik je tam rozdílů, kolik společného a co je příčina a co následek.

Fráze vedené symbolickým jazykem, nic více, jen propaganda , navíc velmi bezduchá, pro žáčky mateřských škol a postižené satřeckou demencí.
Nic, jen štěk : "je to tak, protže to psali v Lidovkách"...

Vy si fakt myslíte, že Rusko se stane světovou velmocí , když porazí USA, EU či Čínu ? A jak to udělá ? Poraďte mi, inteligente. Jak je vojensky porazí ? Co teda po té porážce bude následovat ? Jaké bude to vítězství - jaký bude zisk ?
To vám fakt tak haraší v hlavě, nebo vám za ty blbosti někdo platí ?

Víte, moc se nelišíte od těch, co strašili židovskou nadvládou nad světem, dokonce mi připadáte ze stejného hnízda.Ale jak jsem napsal výše commonovi - na idioty to zabírá, na idioty a lidi v nouzi, lidi strádající, bojící se budoucnosti, nevěřící své vládnocí elitě, nevěřící institucím státu, ve kterém žijí, lidi zpanikařené...a na lidi duševně choré či spolustraníky / což mnohdy bývá totéž/.

Hezký den. Doporučuji změnit si nick na " Symbolik", byl by výstižný.
23. 03. 2014 | 14:48

aga napsal(a):

PS Jemnický

"1917-1921: 20 mil. nemocných, 3 mil. zemřely. První velké úspěchy komunismu."

Ano, to byly slovanské oběti německo-židovského importovaného komunismu.
23. 03. 2014 | 14:51

Jirka II. napsal(a):

Pane Žáku souhlasím.
Nikdy bych nevěřil, že je u nás možné, aby u nás vznikla tak hlasitá "Putinova
pátá kolona". Hitlerovi Henlainovci jsou hadr. Není jich moc, ale jsou dost hlasití, a spolu se spolky Ruských kozáků, Přátel Ruska v ČR a podobnými organizacemi i nasazenými jednotlivci, je nutné je považovat za nebezpečné. Stačí přece jeden zvací dopis.
23. 03. 2014 | 14:52

resl napsal(a):

jájo, právě před takovými bolševiky, jako jste vy, Kryl utek. nebo chcete říct, že miloval ruskou armádu ? vy jste ho donutili emigrovat a teď vaše komoušská drzost se ho chce dovolávat ? dost odporné.
23. 03. 2014 | 14:53

Petr z Tábora napsal(a):

Přiznám se, že jsem přečetl jen začátek článku kolem porovnávání Hitlera a Putina. Nebudu se zabývat evidentními nesmysly.
Na Krymu jsou v důsledku událostí dva mrtví, Ukrajinec a kozák. Díval jsem se v televizi jak měli společný obřad. Tamější lidé totiž mají rozumu více než kyjevští politici.
Jak mi pánové Zaorálek či Žák vysvětlí tak prosté skutečnosti, jako že se mnozí vojáci ukrajinské armády přihlásili do té ruské ?
Jak to, že když je podle Vás část Ukrajiny okupována, že se majdanské vládě nepodařilo zatím vyhnat do ulic statisíce nespokojených Ukrajinců obávajících se navíc dalších kroků Ruska ? Evidentně to občané Ukrajiny vidí jinak než vy, obdobně jako většina Čechů. Není důvod se bát Putina, není to dobrodruh.
Život je boj, je třeba chodit s pořádným klackem v ruce, jinak slabí jsou v přírodě sežráni. Svou slabostí provokují predátory ve svém okolí. Proto je chybou, že ve státech NATO včetně ČR se nedodržuje stanovené procento výdajů na obranu, že se mladí nevychovávají k vlastenectví - připadá mi, že to bylo sprosté slovo jak pro internacionalisty v socialismu, tak pro multikulti nyní. Státy NATO mají řádově 800milionů obyvatel, obrovskou hospodářskou sílu - pokud budeme mít rozum i sebevědomí, tak nás nikdo není schopen ohrozit, byť hospodářsky budoucnost patří Asii.
23. 03. 2014 | 14:56

Al Jouda napsal(a):

To yaya :
Že Vás huba nebolí, argumentovat Karlem Krylem a jeho písní, která byla napsána speciálně proti komunistům a to i těm sovětským !!
23. 03. 2014 | 14:59

Jemnický napsal(a):

Aga

„Štěstí vyrůstá z úcty a neštěstí z násilí“ (Lao‘c)

"Když se vydáš na cestu pomsty, musíš vykopat dva hroby" (Kchung-fu-c')

Neštěstím Slovanstva je hašteřivost a alkohol (K.H.B.)
23. 03. 2014 | 14:59

Jemnický napsal(a):

Aga

Štěstím Slovanstva jsou jeho ženy (Jemnický)
Bez nich by tady žádní Slované už dávno nebyli.
23. 03. 2014 | 15:06

aga napsal(a):

Jemnický aka teta Kateřina

Každej halt máme nějaký to neštěstí. Zajímavé ale je, že alkoholismus je častou reakcí domorodců na pokrok, kapitalismus a demokracii, kterou jim přináší naše slavná judeokřesťanská civilizace. A nakonec - chlastají i Dánové, Irové, atd. atp.
A to nemluvím o drogách, které všude rozkvétají hlavně v souvislosti s importem americké demokracie.

Neštěstím Slovansva je přílišné sebemrskačství a otevřenost duše pro otravu destruktivní kritikou nepřátel (aga).
23. 03. 2014 | 15:07

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

minatomorai
Výstižné je především to, že se k šílencům a primitivům typu resla s spol. hlásí diskuzní troska, troll a šariátník /ano, pan mionatomorai má zájem o rozvrat v Evropě , .je to totiž islamista, vyznává právo šaria, ve své zbabělosti to ale nyní skrývá, hrdě se k tomuale hlásil ještě před cca 2 roky / minatomorai, ano, to je skutečně v logice věci všech těch aktivistických čírovců, mopslíků poskakujících kolem omšelého, uměle vytvořeného stárnoucího knížecího idolu, který by chtěl se sebou vzít do hrobu zřejmě i masy nevolníků...

Tož taková sebranka si osobuje právo soudit zde jiné, to je fakt na hlavu. Taková sebranka má tvořit silnou a legitimní, autentickou EU.

Tak zatím....a nezapomeňte zvedat dnes řádně zvedat výfuk k nebesům, až budete vzývat Mohameda...jak praví s oblibou honolulu. Jen řádně zvedaný zadek vyvolá řádnou odezvu, ovšem koho tam místo Putina chcete a hlavně kdo tam realně po něm uchopí moc, pokud padne...to neví nikdo z poštěkávajících mopslíků /jak trefně zase označuje novodobé svazácké aktivisty PŘ/, proč taky, necháme to Mohamedovi a jeho meči....anebo lady Ashton, však ta už něco vymyslí....
Homo sapiens se diví, opice zvesela vříská...šak on se Otec, Syn či Allah postarají, nějak bylo , nějak bude...šak v Rusku je dost lidí, on už někdo povládne tak, jak si představujeme my. A kdyby to nakrásně blbě :-) skončilo, nevadí, Žák nám bude držet fleka v nějaké té basilejské kavárně...prachy už jsme převedli ale raději už teď, sichr je sichr..
Slizu dole pak budeme posílat kázání - ať vydrží, že bojuje za velmi správnou věc. Pak se vrátíme a rozjedem zas ten business as usual, šak sliz dole to pochopí, že se bez elit nemůže obejít.

Trochu odpudivé, ale pokud to správně vykomunikujeme - warum nicht ? Každý organismus mám přeci svou strategii - jak přežit, i o tom je svoboda ....svobodnému jedinci se nesmí zakazovat právo jak má volit, jak se má rozhodnout, to že se rozhodujeme v rámci možností...to už tak prostě bývá...a protože pryč je již éra, kdy Jan Lucemburský cválal v čele vojska , které vedl na jatka, tak dnes jen ten kdo se včas zajistí a zdekuje, tak jen ten vyhraje.

Minatomorai, kolik jste nakoupil ukrajinských dluhopisů ? Hodláte na případné eskalaci obchodní či faktické války vydělat...anebo prodělat ? A budete sám bojovat na jakém straně - kdyby se do války přidala i nějaká islámská země ? Řečma nebo tlachy ?
Za co se vám bude chtít umírat - kvůli čemu ? Kdyby došlo k válce ?

/neodpovídat, šetřte si monitor - poprskaný slinama může být zdrojem infekčních onemocnění/
23. 03. 2014 | 15:11

Caroll napsal(a):

Pane Žák, děkuji za krásně výstižnou charakteristiku. Je bohužel tragedií že jí mnoho lidí nechápe nebo jak píšete ani nechce chápat. Mám z Malaparta (Kaput) jednu moudrost: nebrat lidem jejich jakkoli zrůdné ideály. Je to nebezpečné. Raději zemřou nebo budou zabíjet jiné jen aby si nemuseli přiznat že byli tak naivní a jak se říká "naletěli". Přitom sami v hloubi duše cítí tu odpornou hořkost něčeho hluboce nesprávného, zrůdného a zvráceného co obhajují. Snad právě proto si to nechtějí přiznat. Putin bude rád když vyvázne holým životem. Jedni - ti rozumnější- ho budou obviňovat že zavlekl zem do beznadějného konfliktu a ti druzí -kteří v tom měli stejný podíl-ho budou obviňovat že tento konflikt prohrál a všechnu vinu budou svádět na něj. Jede na tygru a nemůže už zpět. Rusko se musí poučit a projít bolestivým kataklyzmatem. Je jedno jak se to udělá ale není jiné cesty a pro budoucí Rusko je to jediná cesta k záchraně.
23. 03. 2014 | 15:16

minatomirai napsal(a):

Za co se vám bude chtít umírat - kvůli čemu ? Kdyby došlo k válce ?
------------------------------------------------------------------------------------
Malomestak, sice psano s obvyklou verbalni vervou a tuposti, nicmene bez tvych oblibenych apendixu. Zrejme ti dochazi dech nebo socialni davky, neco z toho.

Odpoved na dotaz, za Allaha pochopitelne, budiz jeho jmeno pochvaleno.
23. 03. 2014 | 15:17

Twist napsal(a):

Pane Žáku, především paní Merkelová by si měla dát obzvláštní pozor, s kým na Ukrajině jedná, koho podporuje, kdo vlastně tu revoluci zvítězil. Je to odporně hnědé, co už tady bylo a co musí Putinovi něco připomínat. Zahynuly na to miliony Rusů. Přísahám, že nejsem příznivcem Putina.
23. 03. 2014 | 15:20

john petres napsal(a):

Mnoha blogerům není jasné mnoho věcí o Rusku a Rusech.Nevím,zda z nedostatku intelektu či z mladické neznalosti.Navíc -pro me z neznámých důvodů,vždyť za svůj blahobyt politický i hmotný mohou děkovat jen a jen Západu-jim tento leží nějak v žaludku(zřejmě posbolševická rezidua české společnosti). .Proto jim dám jednu jedinou radu-nevěříte-li normanům,zeptejte se Slovanů.totiž sousedů Poláků,kdo to jsou ti Rusové a Rusko....
23. 03. 2014 | 15:29

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Petr z Tábora
Ti dva mrtví byli údajně sejmuti 17 - letým sniperem ze západní Ukrajiny. Údajně šlo o stejný způsob střelby jako na Majdanu. Šlo prý o to, vyvolat nepokoje i na Krymu. A tak delegitimizovat rozhodnutí krymského parlamentu a výsledek referenda.
Těžko ale verifikovat, zatím. Nicméně pravdy je na tom minimálně tolik, kolik je v " objektivních" hodnoceních mnohem krvavějších událostí v Kyjevě..

Jirka II.
Já si zase myslím, že není moc aktivistických trosek, které samozřejmě nemají vůbec žádný smysluplný cíl, kromě jakéhosi blábolu , že je nutné Putinovi vytmavit či jej přímo odstranit, přičemž ale vůbec neví co dál - kdyby Putinova mocenská síť a s ní i Putin padli.
Kromě tedy jalových tlachů typu " a pak by se mělo to a to" či " " a to povede k tomu a tomu".
Nic, nula, jen mopslíčí poštěkávání a očuchávání kotníčků svých páničků - často argumentačních trosek působících ve fašizujících poravicových stranách. Trosek, kterě tady rozkrádají už leta stát, jeho institucionální infrastrukturu a které proti sobě štvou lidi, lékaře proti pacientům, podnikatele proti zaměstnancům, zaměstnance proti nezaměstnaným, nezaměstnané proti Romům....
těm sedáte na lep, nic víc.
Chělo by to provést dezinfekci ve vlastní hlavě, obávám se, že někteří už na to nemáte, už jste dočista zpitoměli. Už vám stačí jen ten nepřítel Putin a vlajka Pravdy a Lásky /dříve to byli kacíři", jiné národy, třídní nepřátelé, židé...a prapor Lásky a MIlosti, Národa, Rasy, Beztřídní společnosti.../ - onanujete pod ní a říkáte tomu akt plození nových myšlenek a připadáte si strašně moderní - přitom dřepíte oběma nohama kdesi ve středověku.
Homo sapiens by měl vědět, čeho chce docílit a zda je to realné, zvažovat vedlejší náklady svých projektů, opice zavříská a jde na věc.Nemá rozumu, jen pudy.
Radšim udělejte něco užitečného se svým životem - než poskakovat u kotníčků vašich páničků, založte třeba firmu na dovoz banánů nebo malých hlodavců.

Fakt se vám divím, bojujete války o kterých nic nevíte, jste jak ti, co slepě následovali např. bolševiky, zkuste jednu povídku od Zamjatina -. jak se tam mužici ožrali a pak zakládali sověty, to je to vaše zrcadlo, tam sami sebe vidíte...a proto také tak vřeštíte, stali jste se mužiky ve vlastní zemi, nerozhodujete zde skoro už o ničem, politická šlechta vás možná nažene i do války, bez vašeho vyjádření se k věci...pak budete v zákopu bulit a volat " Maminko, maminko.", nebo si někde v ukrajinském konzumu ukradete vodku a ztřískáte se do němoty.
23. 03. 2014 | 15:33

Jícha napsal(a):

Žáku, to je hrozná rasa, ti co vypadají jak útlá myš - co? Přilepit jim knír a preventivně postřílet?
23. 03. 2014 | 15:38

vico napsal(a):

Číst v poslední době zdejší výstupy by mělo být honorováno nějakým infekčním příplatkem. Kdyby zdejších 80 procent "plentařů" mohlo uspořádat referendum, vystřídal by ve funkci Stejskala nejspíše Kokoška.

- Ale budiž, i k tomuto článku lze uvést několik kritických slov. Nejméně se mi líbí zbytečné psychologizování. Jako kdyby se všechno odvíjelo od fyzické konstituce. Kdyby Putin nebyl tak malý, mohlo by být všechno jinak. Kdyby Brežněv neměl tak husté obočí, viděl by dále. Kdyby naopak velký a příliš těžký Janukovič uměl létat na ultralightu, podepsal by přístupovou smlouvu. Kdyby Sobotka předčasně neoplešatěl a nenosil rovnátka, nepodporoval by tolik EU. Kdyby Zaorálek nevystudoval fildu, ale techniku a nedělal se zdejším wbgardenem v ostravské televizi vzdělávací pořady, nenáviděl by Barossa.

- Autor přičítá těmto věcem až fatální význam a zároveň konstantuje, že mesiášství je v Ruském národu jako v koze.

Jinak si myslím, že pokud je Putin až tak dobrý šachista, nemůže chtít skutečnou válku. Obávám se však, že si myslí, že další územní expanze dosáhne bez "opravdické" války.

Západu se očividně do krvavé války nechce.
23. 03. 2014 | 15:41

kokoshka napsal(a):

Ješte nam tady pan Honzak pomoci nejakych rentgenu a flurografu vysvetloval jak je Putin psychicky paranoidni,neni nad nazor profika!
23. 03. 2014 | 15:52

strýc virus HxNx napsal(a):

on se k tomu veřejně přiznal, bilione... nu, pak je to pro mne jasné. výfuk...
23. 03. 2014 | 15:57

strýc virus HxNx napsal(a):

aga 15:07

naprostý souhlas!
23. 03. 2014 | 15:59

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

viz Caroll - to je perfektní příklad pomatence, který prostě neví jak a a klidně ať dojde třeba i ke kataklyznatu...

To jsou spolu s minatomorai nepřátelé evropské civilizace, Evropa od pravěkých tlup lovců a sběračů, od křižáckých válek... revoluce v Rusku, pangermanistické expanze atd...už měla ujít /hlavně díky osvícenství/ kus cesty.
Ale Caroll a podobné vřískající opičáci toto vyvracejí.
Minatomorai bojující za Allaha spolu s vřískající opicí Caroll, která vlastně ani neví za co /co je cílem/ bojuje a je mu jedno, jestli dojde ke kataklyzmatu /opět ta symbolická řeč fašistů a bolševiků, proboha - co to je ....tvrdit, klidně ať dojde i ke kataklyzmatu ? , jak může nositel Pravdy a Lásky tvrdit, že klidně ať dojde k obrovské eskalaci utrpení lidí ?/- to je prosím budoucí armáda EU. Proti nim Riusko, které bude bojovat za Rusko a za Putina.
Jaký to asi bude mít průběh a jaký výsledek ? Minatomorai zapíchne v zákopu zezadu Caroll a vzdá se - pokud jej zajme krymský Tatar, Allah akbar !
:-)))

Pravda a Láska přeje Rusům kataklyzma -. nepřekvapuje to, pokrytecká špína tvoří vždy hlavní masu všech těch různých táborů , ať už se nazvou jakkoliv. Jde o to, jak pevně jsou semknutí a jak je ta špína špinavá. Pokud jsou semknuti velmi a špína je také velká, mohou být velmi nebezpeční.
Z takových pokrytců a v podstatě nihilistů se vždy rekrutovala ta nejhorší sebranka, zevnitř jakéhokoliv formálního uskupení - ať už si říkali katolíci, jakobíni, nacionální socialisté, komunisté, konzervativci, maoisti....takovým je formální uskupení pouze úkrytem, kdy často své dravčí pudy v takové skupině nejenže nemusí tlumit, naopak - mohou je stavět na odiv.

Velké selhání vzdělávání a rodičovské výchovy, tam je ta příčina. Faktický kolaps vzdělávací soustavy - pokud by tedy mělo být pravdou, že takováto individua v dané společnosti převažují . Bylo by pak opět třeba vzdát hold panu Žákovi, který tvrdí, že tato společnost ještě není zralá na to, aby mohla rozhodovat o svém osudu v plošných referendech. Ano, pouhé zvířecí instinkty by neměly rozhodovat, souhlasím.
23. 03. 2014 | 16:01

asdf napsal(a):

Jícha

chudák Drábek.
23. 03. 2014 | 16:03

vasja napsal(a):

Alfa napsal(a):
Pane Žáku,
Než mohu rozebírat váš další text, potřeboval bych vědět, kdo je to "My", za koho vlastně mluvíte?
--------------------
Kavárna, pane Alfo,
Pražská kavárna
23. 03. 2014 | 16:06

Zbyněk napsal(a):

17.4 biliony......
multinickové sem chodí dál, přečtou, a dospějí k názoru, že diskuse s idioty nemá smysl. Článek pana Žáka je vyvážený a já pouze dodám, že za finanční prostředky, které pan Putin vynaložil na realisaci OH, mohly mít všechny ruské vesnice asfaltové přístupové cesty, nikoli písečné a blátivé nemluvě o oplocení chátrajících stavení.
23. 03. 2014 | 16:07

gaia napsal(a):

john petres

víte, Češi pojmenovali 2 druhy obtížného hmyzu podle obyvatel z východu i západu. Jeden je rus domácí a druhý šváb obecný, takže na Čechy takové zobecnění, že ze západu pokrok a bohatství a z východu chudoba a zaostalost, vůbec neplatí.
23. 03. 2014 | 16:08

gaia napsal(a):

Zbyněk

a proč?
23. 03. 2014 | 16:09

vasja napsal(a):

Pavel napsal(a):
to Aga:

Tento článek vzniknul asi takhle -

1) Žák se podíval do zrcadla,
2) posléze popsal co tam viděl,
3) trochu tu žumpu zcenzuroval,
4) následně tam s úlevou dosadil démonovo jméno
5) no a ohromně se mu ulevilo.
-------------------------
Supr :-)))
23. 03. 2014 | 16:18

analytik napsal(a):

Terry Fox ví, o čem píše. Zvláště s pouštěním do kalhot má bohaté zkušenosti!
23. 03. 2014 | 16:29

Bob napsal(a):

Viděl jsem záběry z Krymu, z toho společného pohřbu těch dvou nešťastníků.
Z celé té situace aspoň pro mě čišelo mírumilovné lidství.
Jak odporně s tím kontrastuje Žáku váš nenávistný, štvavý a slizký článek.
Těžko se mi hledají slova odporu.
23. 03. 2014 | 16:35

Mořský laptěv napsal(a):

Hrozné, za padesát let se dozvíme, Miroslav Žák, bevýznamný námezdníi škrabálek žijící v časech velkého bojovníka Vladimíra Vladimíroviče Putina.
23. 03. 2014 | 16:36

linoleum napsal(a):

A.cz vyhlásilo soutěž o ceny, kdo vyzvrací stupidnější blábol? Nevím, jestli tato Žákova stupidita zvítězí, ale na bedně bude určitě.
23. 03. 2014 | 16:42

kokoshka napsal(a):

Čas vypršel(neboli rusky vremja isteklo)
Sami vyřešte jste za jedinou společnou Evropu,ekonomicky a politicky shodnou,proti společnemu nepřiteli ktereho neni treba pojmenovavat nebo proti nam.
Posledni vteřiny na hodinach odbijeji,lidi bdete.
23. 03. 2014 | 16:45

gaia napsal(a):

kokoshka

tak se o nás tak neboj, zde je přeci známé, že Pražáci volí proti zbytku republiky a jak ukazují např. církevní restituce, v parlamentu prosazují převážně přesný opak toho, co by chtěli jejich voliči. Stejně tak ohledně Ruska prezentují přesný opak toho, co si myslí obyvatelé.
23. 03. 2014 | 16:52

born65 napsal(a):

Opět výborný blog, pane Žáku! Takže toho do večera nepochybně schytáte ažaž :-)
23. 03. 2014 | 16:53

Bob napsal(a):

to kokoshka
Prosím, jděte už s tím nepřítelem někam.
Nebo bojujte!!!! Ve Vašem případě nejezte ruskou zmrzlinu a netankujte u Lukoilu nebo si kupte šipky a trefujte se do fotky Putina (s těmi šipkami jen za dozoru dospělé osoby). Vaše hrdinství bude oceněno
23. 03. 2014 | 17:01

veverka napsal(a):

Zlé Rusko už nás zcela obklíčilo svými vojenskými základnami

https://twitter.com/Yowan/status/445399453382344704/photo/1/large

a proto už brzy zvítězí pravda a láska

http://s13.postimg.org/ikykta4cn/998863_769567833056128_1821155553_n.jpg

která si takto sama sobě odhlasovala důvěru

http://periodismoalternativoblog.wordpress.com/2014/03/14/ucrania-imagenes-de-la-democratica-transicion-del-derrocado-yanukovitch-al-nuevo-presidente-electo/comment-page-1/

a instalovala své soudce pravdy a lásky z majdanu

http://i.nahraj.to/f/Dzc.jpg

proti odporným ruským okupantům kteří se neštítí ničeho

http://nahraj.to/CFw
23. 03. 2014 | 17:02

kokoshka napsal(a):

Bob:
Vam neco uniklo?
Ja jsem Rus!
Nemnožko mozgov,amerikanskyj Boba,inogda eto byvajet polezno!
23. 03. 2014 | 17:07

Kelt napsal(a):

Kdyby hloupost nadnášela,tak by se pan Žák vznášel jako holubička.
Ten blábol se nedá číst naráz-měl jsem chlebíčky a trochu bublinek-bylo by jich škoda.
23. 03. 2014 | 17:14

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Zbyněk
To samé asi platí i o Řecku a mnoha jiných zemích - kde by bylo účelnější vynaložit prostředky jinak.
Nicméně pořádání OH je stále lepší alternativou než třeba lákání na investování do CDO či CDS a následná devaluace tohoto podvodného šmejdu - s dopadem na celý svět, který se z toho stále nemůže vzpamatovat. Včetně Ruska a Ukrajiny.

Článek je plný dojmů , konceptuálně je hlavně propagandistický, nikolivěk popisný. V podstatě je to takový kompilát žvástů, kterých je nyní plná novinářská žumpa. Resl a spol, ale jistě zatleskají, proč ne, já jim to neberu, je to poměrně neškodný druh zábavy.

Hezký den.
23. 03. 2014 | 17:14

Ing. N. napsal(a):

Pan Žák se zařadil mezi skupinu "odborníků", kteří si myslí, že teď přišla jejich doba a že by z toho mohlo něco kápnout. Je přece třeba v nejisté době ukázal "klapozapdem" (kladný měr k západní demokracii). Dělá to na mě dojem, že bylo těmto prodejným lidem doporučeno jak mají psát. Výsledkem ale je, že docilují pravého opaku. Jejich urputná propaganda je tak nechutná, že se z toho chce zvracet.

Kromě jiného autor píše:
"Všimněte si jedné věci, vážené čtenářky a vážení čtenáři, ruský lid podporuje nejvíce své politiky ve chvílích, kdy uplatňují proti druhým národům nebo národnostním skupinám svou vojenskou sílu."

Vždycky, když se nějaký národ brání diktátu západních demokracií, je prohlášen za agresora. A tak se to slibně vyvíjelo, že? Už to vypadalo tak, že bude možné si brzy přivlastnit nerostné bohatství této velké země a pěkně ji zplundrovat.

Může se někdo divit, že se to Rusům vůbec nelíbí a že podporují svého prezidenta? Vždyť přece měli negativní zkušenosti s opilcem Jelcinem, který byl na západě tolik opěvován.
23. 03. 2014 | 17:14

Bob napsal(a):

to Kokoshka
Možná jsem Vás špatně identifikoval, zaslepen tou militantností všude kam se podívám.
Platí, že nechci žádného nepřítele, ani s nikým bojovat
23. 03. 2014 | 17:14

kokoshka napsal(a):

Bob:
My take ne,nikdo s nikym bojovat nebude,konec koncu jsme slovanske bratři!
23. 03. 2014 | 17:18

Kala napsal(a):

kokoshka - nejvíc toho slovanského bratrství bylo vidět v srpnu 1968. V noci z 20. na 21. srpna vykvetl v Československu rudý květ nejkrásnějšího bratrství.
23. 03. 2014 | 17:28

Zbyněk napsal(a):

Chodit na blogy nebyl dobrý nápad, gaia se mě ptá proč. Důvod je prostý, nutí mě to přemýšlet, jak je možné, že titíž diskutující, kteří brojí proti krádežím, nazývajíc příštipkáře Kalouska kraďouskem a člověk kradoucí celé země, vojenské základny, křižníky, ponorky, ponižujíc tím obyvatele těchto zemí, což si může dovolit jen proto, že vlastní jaderné zbraně, jest jejich guru. Někteří jak usuzuji z jejich vyjadřování mají i nějaké vzdělání, tak jak je možné, že nechápou,co to přinese. Samozřejmě se Ukrajina nemůže bránit vojensky, když se nechala obalamutit a vzdala se jaderných zbraní, nevěřím ale, že toto ponížení tento chudý lid přejde bez reakce, stejně jako to nepřijali Čečenci. Bohužel při těchto mstách neumírají vojáci, nýbrž nevinní.
23. 03. 2014 | 17:41

Jáchym napsal(a):

Caroll napsal(a)
Pane Žák, děkuji za krásně výstižnou charakteristiku.
*********************************************************************************
Já taky děkuji. Jak říkáte, pan Žák charakterizoval sám sebe opravdu dokonale.
Skoro se nechce věřit, že mu s tím nepomáhal někdo z manufaktury diága krveslopného.

Tunel plný géblsovštiny.
Ňam !
23. 03. 2014 | 17:42

gaia napsal(a):

Zbyněk

já se ptala, proč by měla do každé ruské vesnice vést asfaltka, když stejně je odevšad tak daleko, že když chtějí se někam dostat, tak musí letět vrtulníkem.
23. 03. 2014 | 17:46

nil novi sub sole napsal(a):

"V těchto dvou větách je vyjádřena zřejmě dávná a utkvělá touha ruského lidu, aby Rusko konečně dominovalo světu. Mají pocit, že hospodářsky to asi nepůjde. V této oblasti předstihuje Rusko kde kdo, dokonce i kdysi zaostalá Čína. A navíc, je to hodně práce. Mají tedy pocit, že země, která má jednu z největších armád světa by ji měla také použít. "
Možná, že ano, možná ale, že je ve vašich větách vyjádřena zřejmě dávná a utkvělá touha Západu, aby Rusko konečně zaniklo jako kdysi Byzanc, k jejímuž zániku Západ nečinně přihlížel, a k němuž Západ sám aktivně přispěl v rámci křižáckých tažení.
Čína ani Rusko nejsou standardní demokratické státy. Přesto jejich ekonomiky lze stručně porovnat.
Ekonomika Čínské lidové republiky
je druhá největší na světě (měřeno podle absolutní výše HDP).
Hodnota HDP na osobu zde ovšem činí pouze 7 600 USD[1] (2010), což je sice v porovnání s vyspělými zeměmi velmi málo, vysoký počet obyvatel však tuto hodnotu do jisté míry kompenzuje. I přesto však lze pozorovat růst tohoto ukazatele.

Ekonomika Ruska
je v současnosti osmá nejsilnější na světě.[2] HDP činí 3 373 mil. USD. Hodnota HDP na obyvatele zde ovšem činí 23 501 USD, což je TŘIKRÁT VÍCE než u Číny. Pro nás může být zajímavé, že nezaměstnanost v Rusku je 5,4 (červen 2013) a průměrná hrubá mzda v Rusku je 30 670 RUB.
Domnívám se , že Rusko, které je zemí s největší rozlohou na světě a které obsadilo Krym především ze strategických důvodů, dál v obsazování Ukrajiny nepůjde. Naopak, pro Rusko je výhodnější sousedit s Ukrajinou, která má nezanedbatelný počet ruského obyvatelstva. Tito ukrajinští Rusové jsou také, mimo jiné, ukrajinskými voliči, kteří v budoucnu nepůjdou proti Rusku. V případě Ukrajiny bez Krymu stačí nyní Rusku jen čekat. Nebo si snad někdo skutečně myslí, že ruský plyn a ruskou naftu, kterou by případně mohla v budoucnu dostávat Ukrajina přes Německo, bude v tom případě lacinější?
23. 03. 2014 | 17:50

zemedelec napsal(a):

Pro Ing.N.
Pan Žák má sklerózu.
Zapomněl na Tacherovou a její sílu na Fauklandech,jak jí to pomohlo.
23. 03. 2014 | 17:55

Ládik!!! napsal(a):

Jedeme do Patagonie?
23. 03. 2014 | 18:01

Ládik!!! napsal(a):

"Na stěnách skotačí černé stíny
nechytneš je, nepolapíš,
je to marné, když se trápíš,
z vánočních koled jsou evergreeny
a co ty Ježíšku ještě spíš ?"
23. 03. 2014 | 18:05

Yosif K napsal(a):

Alfa napsal(a):
Pane Žáku, mám dotaz. Píšete:

"My sice chápeme Vladimíra Putina jako pochybného politika, který si stále hraje na něco, co není, jeho politická koncepce se nám jeví jako nepromyšlená a primitivní"
a také:

"Že Vladimír Putin vede Rusko do zkázy je však již zcela zřejmé"

Než mohu rozebírat váš další text, potřeboval bych vědět, kdo je to "My", za koho vlastně mluvíte? Jestli je to nějaká skupina nebo vláda nebo snad všechno obyvatelstvo? Anebo jste propadl nějakému zvláštnímu velikášství typu "My Miroslav Žák I." ?

Zkuste promluvit s lidmi, přečíst si názory v diskuzích (a ostatně za čas i pod tímto vašim blogem) a zjistíte, za jaké "My" hovoříte...
23. 03. 2014 | 13:53

Pane Alfa, blogy nejsou reprezentativní. TReprezentativní vyzkumy uvádějí že roli Ruska vidé postiocvvně 12% obyvatel.

Není divu - to tak odpovídá primitivům tyopu Vasil Bilak - ani ne všem voličům KSCM - z řad lumpenrproletaritátu, kteří se omylem domnívají že pod Ruskou okupací by se lumpenproletářům vedlo nějak podstatně lépe.

V Evropě mají Rusové podporu jenom u Srbů - evidentně proto že Srbové jsou pravoslavní (to jsou však i Ukrajinci) a NAVÍCE Jugoslávie byla jediná slovanská země kterou ruská říše nestačila okupovat a buzerovat.

Quislingů, zrádců a Proputinovské páté kolony je v česku naštěstí relativně málo. Nesnažte se sebe obelhávat. EU lidé třeba nemají rádi ale Ruskou říši celá východní evropa instinktivně nenávidí - včetně bývalých komunistů z bývalých sovětských republik. neznám nikoho kdy by znal Rusko a obdivial by Ruský Bordel. Vy jste asi nebyl ani na Balatonu, natožpak v Rusku, to byste ty sympatie k Ruskému Imperiu neměl.

Vy a Vasil Bilak jste dva.....
23. 03. 2014 | 18:06

aga napsal(a):

nil novi sub sole

Snažíte se uvažovat a argumentovat racionálně - jakoby průběh a vývoj situace (hlavně ze strany západu a ukrajinských pučistů) byl s raciem kompatibilní. Ukrajina se s pomocí západu dostala do rukou lidí, kterým na ní a na ukrajinském lidu vůbec nezáleží, a kteří se budou řídit heslem čím hůře pro Ukrajinu, tím lépe pro jejich západní sponzory a investory. Tady jde o zisk pro západ a pro nadnárodní firmy a banky, takže argumentovat dražší ropou dodávanou přes Německo je irelevantní.
23. 03. 2014 | 18:06

Zbyněk napsal(a):

gaia.....
teď jste mě dostala, já vám naletěl myslíc, že napsané myslíte vážně. Ty vrtulníky mě umožnily pochopit, že se pouze snažíte oživit diskusi.
23. 03. 2014 | 18:07

gaia napsal(a):

Zbyněk

nesnažím, jen jsem četla článek o jezeru Bajkal v Ngeographicographica tam to tak popisovali. Ti chudší možná jedou vlakem nebo na vlastním koni či oslu, kterému by asfalt akorát skodil,, ale ta letecká doprava tam normálně funguje a nikoho by ani nenapadlo stavět asfaltky, které by byly stejně po zimě nepoužitelné, akorát Zbyňka z ČR, kde je vesnice co 2 kilometry a např. v okolí Prahy se zástavba netrhne desítky kilometrů.
23. 03. 2014 | 18:15

resl napsal(a):

zaostalost Ruska se kterou bolšeevická vláda neudělá nikdy nic, je hlavní příčinou Putinova komplexu před západem. řevem ani zbraněma úroveň rusů nezvedne, neumí to, neví ani jak. umí strašit, ovšem jsme v jiném století a doufám, že západ dá Rusku nejdřív malou facku a nepolepší-li se, dostane větší úder. ta vládní bolševická svoloč si nic jiného nezasluhuje. lid mrzačí století, ale už ho nejde uzavřít drátem a toho se Putin obává.., takže hraje na národní strunu, jako všichni totalitní vůdci.
23. 03. 2014 | 18:16

Viola napsal(a):

Takhle provokovat slušné lidi, to je zvrhlé.
23. 03. 2014 | 18:21

gaia napsal(a):

resl

proč by měl západ Rusko pozvedávat, ať si nejdřív udělá pořádek před svým prahem.50 milionů nezaměstnaných, statisíce bezdomovců a lidí, co nemají na doktora a dětem na obědy.
23. 03. 2014 | 18:22

Viola napsal(a):

Pro mě je samo jméno Putin velmi milé a když slyším jeho ruštinu, nebo ho zpívat, je to jako zurčení potůčku. Jeho modré oči jsou sama upřímnost na rozdíl od tmavých, hlubokých a černočerných očích Obamy.

A víte proč se najednou začal karikovat jako Hitler,m protože jako Hitlera karikovali Řekové Merkelovou a ta je teď ráda, že od sebe odvrátila v tomto smyslu pozornost.
23. 03. 2014 | 18:27

Adam Procházka napsal(a):

Pane Žáku,
co se týče Německa, souhlas, až na drobné detaily:
např. že překonání nacistické ideologie se zdařilo jen v západních sektorech a po dvou generacích. Ve východním sektoru byl problém pouze překašírován je řešen až dnes. Nikoliv náhodou mluví většina neonácků v Německu sasky, braniborsky atd. Jejich semeniště jsou v bývalé DDR a dokonce před pádem železné opony pocházela nadproporčně velká část na západě aktivních skinů z východu. Např. vražedné NSU-Trio Mundlos, Böhnhardt, Tschäpe jsou z Jeny.

Zajímala by mě ale jiná věc:
Je celkem dobře znám folklór, tedy ochranné legendy, jimiž se bývalí běžní členové NSDAP a mimopartajní mitläufři po válce snažili sami sebe zprostit viny. Literatury a filmové tvorby na toto téma jsou fůry.

Ale téměř není řeči o tom, jak zní obvyklé zatloukací plky lidí, žijicích mimo Německo a Rakousko (které bylo jak známo pouhou nevinnou obětí Německa), kteří před rokem 1938 Hitlera respektovali, či dokonce adorovali coby kabrňáka.

A co říkávali ti, kteří s ním během války kolaborovali (a přežili)?

Existují o tom nějaké studie?
23. 03. 2014 | 18:28

Gudka napsal(a):

"Proto se západní politikové domnívají, že se Vladimír Putin nachází mimo realitu. Nikdo z nich přece nechtěl Rusko zničit, chtěli naopak prospět jeho rozvoji"

Jeden z nejsměšnějích výroků, které za poslední roky v souvislosti s Ruskem v českém prostoru zazněly.
Nemám vůbec dojem, žeby EU či USA nějak přesvědčivě uklazovaly hospodářskou převahu a argumentace, že původně nevyspělá Čína předstihla Rusko docela zapomínají, že tato kdysi nevyspělá země předstihuje například Spojené státy, jejichž mocenské chátrání akceleruje. Což je nebezpečím pro ostatní svět.
23. 03. 2014 | 18:41

Alice napsal(a):

Petr z Tábora ve 14.56
"... Přiznám se, že jsem přečetl jen začátek článku kolem porovnávání Hitlera a Putina..." Pomineme-li detailní popisy Putinovy povahy a dojmy z ní(zřejmě se znají důvěrně od dětství), tak je paradox, že kdyby ta porovnávání chtěl vygradovat závěrem, že mezi Putinem a Hitlerem je nebetyčný rozdíl, sedělo by to mnohem víc, než vyvozovat z nich podobnost. Ale ona stejně hlavní myšlenka je rčení guru Schwarzenberga, které vykřikl při jednom svém probuzení, že "Putin se chová jako Hitler ve třicátých letech". A taková moudrost uznejte, že nesmí zapadnout :-)

Právě psaním takovýchhle pamfletů se vytváří sympatie k Putinovi, je to neobratné a moc zaujaté, takže propaganda z toho čiší.
23. 03. 2014 | 18:41

patriot napsal(a):

Miroslav Žák, publicista – bezvýznamná malá útlá myš pištící v první osobě množného čísla… Typické pro malé hlodavce, kteří si tak patrně pozvedávají sebevědomí.

Tolik hlouposti pohromadě jsem už dlouho nečetl.
23. 03. 2014 | 18:55

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Alice
Schwarzenberg předevčírem před svědky prohlásil, že je jak římský katolík , tak i revolucionář./ kromě toho jeale i konzervativec, což tedy moc s postavou revolucionáře nejde dohromady/
Podle mě zde dochází k něčemu, co se však bojím nazvat....je to něco podobného jako když Fiala prohlásí, že Církev je samostatný stát a tvrdě odsoudí připojení Krymu k Rusku, přičemž tiše souhlasí s předáním významné čáasti aktiv a financí právě že samostanému, tedy cizímu státu /Církvi/.
Bohužel je v demokracii nepřípustné zkoumat osoby , které často rozhodují o (pro společnost) fatálních otázkách, zkoumat je tak, aby bylo možné zasáhnout již preventivně, ne až v době , kdy například nějaká duševní porucha stala se již velmi pokročilou.
Ostatně někdy není toto možné zkoumat ani tehdy.
Podle mě je to chyba, kdejaký tramvaják na psychotesty musí, fuhrer či předseda vládní strany nikolivěk. Je to podle mě velká chyba, může se opět vymstít.
23. 03. 2014 | 18:56

prorok napsal(a):

Mame humanitarni bombardovani, humanitarni odstrelovace i humanitarni sankce.
Zak a Urban doplnuji paletu demokracie o ´humanitarni valecne stvace´.
23. 03. 2014 | 19:00

Reveil napsal(a):

Pokud by Rusko obviňovalo "všechny" ostatní "od Ukrajinců až po Evropany", jak to formuluje pan Žák, že jsou neonacisté, tak by samozřejmě nemělo pravdu. Přinejmenším, pokud jde o Němce a Ukrajince, tak to jsou přece staronacisté. Autentický, původní nacismus tam přetrvává bez přerušení kontinuity. Na Ukrajině jen na nějakou dobu zalezl pod zem, a tam zrál, v Německu si trochu přebarvil tričko. Lze poukázat na přítomnost "vybělených" nácků ve státním aparátu SRN, a to až po post prezidenta. Celá poválečná cesta SRN je prosycena atkivními nacisty, kteří společnost zcela ovládli.
V Německu se není samozřejmě čemu divit. Je pravda, že Němci začali válku, byli extrémně brutální (skoro tak jako Chorvaté a Ukrajinci), avšak po porážce vystáli takové pokoření a utrpení, na tak masové, kolektivní bázi, že není možné, aby nechovali zášť vůči vítězům. Momentální mocenská situace v Německa zatím (pouze zatím) nepřipouští projevovat tutu zášť vůči západním přemožitelům. Ale už delší dobu se osmělují vůči přemožiteli hlavnímu, tomu na Východě.
Běda každému blouznivci, který by uvěřil řečem o "vypořádání" s nacismem na Západě Německa. Obyvatelé těchto sektorů jsou pouze o něco obezřetnější, nejsou opojeni "svobodou", jako východní Němci či Ukrajinci, kteří v euforii odkrývají i své náckovské kořeny. Až ještě trochu zeslábne v Německu pocit "dozoru" bývalých vítězů, svět se velmi rychle dozví, jak vypadá skutečné ladění říšského Němce.
23. 03. 2014 | 19:01

resl napsal(a):

gaia napsal(a):
proč by měl západ Rusko pozvedávat, ať si nejdřív udělá pořádek před svým prahem.50 milionů nezaměstnaných, statisíce bezdomovců a lidí, co nemají na doktora a dětem na obědy.
-----------------
v západní evropě nevědí co s jídlem, v Rusku není nic. Moskva je protěžovaná, aby nebylo vidět, jaký jsou žebráci a všichni pokukují po Americe. Američana do Ruska nedostanete ani párem volů a zajímavé je, že ani Čecha, Poláka atd. proč asi ?
23. 03. 2014 | 19:02

skeptický napsal(a):

Myslím,že si stačí ověřit,kdo Vladimira Vladimiroviče uvedl do úřadu,a rodinnou anamnézu,a s kým se kamarádí.
Pro svoji bezelstnou tvář byl vybrán,aby si jej mužik se svými historicky zafixovanými stereotypy na první pohled nepletl se zlodějem.Jinak by ho nevolili.

Autor zdá se nepatří do nejužšího kroužku zasvěcenců.
23. 03. 2014 | 19:06

gaia napsal(a):

resl

co kecáte, že Američana do Ruska nedostanete, vždyť se tam cpe celé NATO.A Číňani se cpali do Ruska přes Sibiř od nepaměti
23. 03. 2014 | 19:11

Návštěvník napsal(a):

nil novi sub sole

Vy jste prosím pěkně vyučen na špinavého lháře? Jak jste přišel na to, že v roce 2013 byl HDP/PPP per capita v Rusku trojnásobný oproti Číně?

Realita je taková, že: Rusko mělo v roce 2013 HDP/PPP per Capita 18 100 USD a Čína 9800 USD. tedy nikoli trojnásobek, ale necelý dvojnásobek.

A ještě něco: Před Ruskem jsou v tomto ukazateli VŠECHNY pobaltské země, a ze zemí EU pouze Bulharsko a Rumunsko je na tom hůře, než Rusko.

Velikost Ruské ekonomiky lze nejpřiléhavěji charakterizovat tak, že pokud vezmu náhodně jeden z 50 států USA - třeba California, tak ta je svým objemem větší, než ta ruská, objem kteréžto nečiní žádných Vámi vylhaných 3 373 miliard USD za rok 2013, ale 2 553 miliard USD, a Rusku docela začíná šlapat na paty rychle rostoucí Brazílie s 2 422 miliardami.

USA ekonomika s 16 720 miliardami USD , či EU ekonomika s 15 830 miliardami USD jsou úplně jiná liga.
23. 03. 2014 | 19:11

Návštěvník napsal(a):

gaia

Víte souškooo, von má nezaměstnej na západě vyšší životní úroveň, než vysoce kvalifikovaný odborník v Rusku. Takže jakej pořádek?
23. 03. 2014 | 19:19

Návštěvník napsal(a):

gaia

Nepovídejte:)) Vy tady tvrdíte, že do Ruska se cpe celá NATO, a já zatím třeba v ČSSR své doby viděl pouze vojáky, kteří měli na výložkách písmenka CA.

Nebudete mne přesvědčovat, že CA znamená Central American, že ne?
23. 03. 2014 | 19:23

gaia napsal(a):

Návštěvník

no a když bude základna NATO na Krymu, tak se to nějak zlepší?

My jsme 25 let údajně v Evropě a vidět to na životní úrovni též nikde není.
23. 03. 2014 | 19:25

o 800 vancedut napsal(a):

Návštěvník

zatímco vy jste uvízl v dobách ČSSR, já se vyjadřují k dnešním událostem.
Jinak Němci po tom Rusku taky dost toužili, jejich Drang nach osten je všeobecně známé
23. 03. 2014 | 19:28

kokoshka napsal(a):

navštevik:
A co nejdeš bojovat v prvni linii?
Maminka zapomnela vymenit pampersy,netovy valečniku?
23. 03. 2014 | 19:28

Alice napsal(a):

To 17,4 bilionů dolarů.... v 18.56

U našich politiků ani netřeba zkoumat Jen neexistuje kapacita, která by tu pravdu razantně řekla nahlas.
A Schwarzenberg je vždycky tím, o čem se mu nejspíš právě před probuzením zdálo. Ale hlavně pořád bojuje …“Jsme strana práva a zodpovědnosti, za to budeme bojovat…. Za pravdu budeme bojovat (na Havlově pohřbu)… Budeme bojovat proti Zemanově diktátu…“ Prostě“boj“ je jeho poslední myšlenka, kterou se mu ještě daří udržet v hlavě. Naštěstí (pro něj) má dost poskoků, kteří jeho „myšlenky“ udržují naživu.
23. 03. 2014 | 19:45

xerox napsal(a):

žáku ... ty seš přímo korunovnej ... stín ... :-)
23. 03. 2014 | 19:48

nil novi sub sole napsal(a):

Návštěvník napsal: "Vy jste prosím pěkně vyučen na špinavého lháře? Jak jste přišel na to, že v roce 2013 byl HDP/PPP per capita v Rusku trojnásobný oproti Číně? "
23. 03. 2014 | 19:11

Osobo zdělaná a ubohá, napsal jsem toto: Ekonomika Čínské lidové republiky
je druhá největší na světě (měřeno podle absolutní výše HDP).
Hodnota HDP na osobu zde ovšem činí pouze 7 600 USD[1] (2010), což je sice v porovnání s vyspělými zeměmi velmi málo, vysoký počet obyvatel však tuto hodnotu do jisté míry kompenzuje. I přesto však lze pozorovat růst tohoto ukazatele.

Ekonomika Ruska
je v současnosti osmá nejsilnější na světě.[2] HDP činí 3 373 mil. USD. Hodnota HDP na obyvatele zde ovšem činí 23 501 USD a je to uvedeno zde:

cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_Čínské_lidové_republiky‎
cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_Ruska‎
23. 03. 2014 | 19:56

resl napsal(a):

gaia napsal(a):
co kecáte, že Američana do Ruska nedostanete, vždyť se tam cpe celé NATO.A Číňani se cpali do Ruska přes Sibiř od nepaměti
---------------
jasně, že se tam musí nacpat, aby vám nespadla ruská bomba na hlavu, což se možná už stalo v r.68 a od té doby častujete jiné slovem "kecáte", což potvrzuje váš křupanský charakter, tolik podobný ruskému mužikovi.
23. 03. 2014 | 20:06

Vandal napsal(a):

návštěvník

USA ekonomika s 16 720 miliardami USD , či EU ekonomika s 15 830 miliardami USD jsou úplně jiná liga.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
milý návštěvníku

byly časy, ještě za cara, kdy do Ruska jezdili lidé z Čech a Moravy s nadějí založit

si novou existenci, právě tak, jak jezdili i do USA.

Cca 70 let bolševické diktatury, kterou Západ použil proti Rusku jako biologickou zbraň,

plus škody, které způsobili SSSR Němci, plus ztráty na životech, v takových rozměrech,

jaké svět do té doby nezažil, to vše se podepsalo na stavu Ruska, tomu se ideologičtí

zabedněnci posmívají. Časy se ale mění, to co je dnes, nemusí být zítra.

Události na Ukrajině urychlí změny, bude snaha vytvářet paralelní bloky zemí,

nezávislých a konkurenčních USA a EU. Dejte Rusku čas, za dvacet let, nebo snad

i dříve, se možná budete divit.

Jste hrdý na naše úspěchy za posledních 20 let? Máme být na co hrdí, a můžeme se

Rusům vysmívat? Oni jdou nahoru, my míříme ke krachu, bankrotu, viz státní dluh

1,7 bilionů Kč.
23. 03. 2014 | 20:06

Alarien napsal(a):

To je zase blábol, autore.
Jak pravil správně Patriot: Tolik hlouposti pohromadě jsem už dlouho nečetl.
23. 03. 2014 | 20:09

Richard napsal(a):

dobře napsaný a výstižný článek pane autore, jen s tím "my" bych to skutečně nepřeháněl. Vidí to jen někteří z nás. Můžete si totiž v diskuzích všimnout, že problém z pohledy "my" nechápou všichni. Mnoha lidem je bližší pohled z pozice malého "já" povýšeného na velké, obrovské, skvělé, putinovské "JÁ"
Persona a stín je komplementární archetypální dvojice. Putin si dává skutečně velmi záležet, aby jeho persóna vypadala, co nejsvětleji, jeho stín však mezitím v nevědomí houstne a houstne.
Celý ruský národ se za znějících rytmů nacionalistické propagandy ztotožňuje s vlastní světlou(vysněnou) persónou, tím spíše však houstne v nevědomí jeho stín, který je poté promítán na vnitřního a pokud se ten vyčerpá, tak vnějšího nepřítele.
Jde o mechanismus, který, pokud je vyhrocen, stává se základem paranoidní percepce, jež je typická pro všechny autoritřářké diktátory a národy, které se s ním ztotožní. Trpěl ním Hitler, Stalin a další a je patrný také u Putina.
23. 03. 2014 | 20:12

Reveil napsal(a):

Pěkná komplikace je s těmi volyňskými Čechy, to si média nejprve vůbec neuvědomila, že je to kompromitace staronacistických banderovců, jelikož na území, kde žijí volyňští Češi, se žádní Rusové již nevyskytují. Zaorálek, když s tím za ním přišli, tak rozladěně tvrdil, že "o tom neví". Teď se to vyjící média snaží všelijak překroutit a zaretušovat, ovšem pravdou zůstává, že volyňští Češi mají historickou zkušenost s vyvražďováním z rukou banderovců a nejspíš jím nyní hrozí něco podobného.
23. 03. 2014 | 20:39

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Vandal
Přesněji 17, 5 bilionů.(Proto měním nick - jede to jak na horské dráze, ale furt jen nahoru)
500 miliard USD jsou stále ještě hezké peníze. Dá se s tím vyjít - pokud ale jeden dluh nedluží, nýbrž ho kasíruje.

http://www.usdebtclock.org/
23. 03. 2014 | 20:42

resl napsal(a):

Richard,
:
"my" jsou v pohledu na mužika daleko před těmi, kteří pouze tady v malém množství se snaží zavděčit rusům a přemejšlí, jak zase svůj stát zradit a zbytek života žrát brambory s hlínou. přeci jen mají Češi s Ruskem jen špatné zkušenosti a dobře vědí, že s nimi si zničí život každý, kdo se k nim přitulí.
23. 03. 2014 | 20:42

Reveil napsal(a):

Před chvílí jsem viděl vrcholný výkon korespondenta Karase, jehož podstatou bylo vyprávění, jak poslední ukrajinská jednotka na Krymu se bude za každou cenu bránit, nevzdá se, ale nechce bojovat. To by totiž musela střílet. To samozřejmě nelze od vojska očekávat. Kromě toho má řada ukrajinských vojáků na Krymu baráky, a tak. Prostě těžký život.
23. 03. 2014 | 20:43

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Oh, pardon, Vandal zmiňoval dluh ČR. (Nevšiml jsem si. Čísla jsou si trochu podobná.)
Ten je zatím mírný a obsluha vzorná, i ceny jsou mírné, pokud Singera zas nelapne rapl, či politickou šlechtu putinofobní záchvat.
23. 03. 2014 | 20:45

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Alice
Jistě, samozřemě že jde o voliče, o cílové skupiny, jednou mám vizáž konzervativce, podruhé anarchisty..... Politický marketing, nahrazování mozkové hmoty šedé předvolební sračkou - tu rudou, jindy modrou , ondy hnědou..
Je to ale odpudivé, člověk, kterého jeho stádo považuje za zosobnění jakési trvalosti, tradice...by si takto neměl z lidí střílet, je to nefér - dělat z lidí ještě větší voly než jsou.

S tím bojem ve spojení s "my" - z úst KS, bych to tak tragicky neviděl, leda by přesvědčil resla a Richarda...aby šli do boje fakického , nejen teoretického. Třeba aby si konečně koupili / za své !!!, ne za cizí, jak by to dotyční vejlupci chtěli lidem nařídit / aspoň tak ze dva ukrajinské dluhopisy a pomohli tak Ukrajině vrátit peníze ruským bankám, ruskému státu a ruským firmám.
Jenže kdo by pak byl internetovým teoretikem toho jejich " Unser Kampf" ? Snad Bestia Trumfosliz nebo Caroll ?
To by šlo zákonitě celé za pár týdnů ke dnu, celá ta jejich věc. To by pak již nebral vážně ani Tajemný Pán hoven.
23. 03. 2014 | 20:58

Karel Mueller napsal(a):

Skeptiku,

Ivan volil Vladimíra Vladimíroviče nikoliv podle čumáku, ale podle výsledků. Partie rozvědčíků jsou neproniknutelné i pro ty, kdo je uvedli do úřadu. Jak by potvrdil i sám velký Iljič, jehož gardu Džugašvili vystřílel.
23. 03. 2014 | 21:11

Richard napsal(a):

resl
nevidím to tak jednoznačně, tyhle putinovské typy jsou lidé, kterým autoritářské vedení dělá dobře. Jsou rádi za to, když jim jiný diktuje, kdy a co maj dělat. Jsou rádi, když jim velitel řekne, v kolik hodin se poškrábat na hlavě, v kolik na zadku a kdy zas na koulích tak, aby vše sedělo a byl v tom pořádek.
Tihle lidi instinktivně tíhnou k autoritářskému vedení, cítí se pod ním jistě a bezpečně, asi jako s dámskou vložkou, vůbec nevadí, že jde o muže.
Proti gustu žádná, no. Horší jak se taková společnost pod vedením furera zboří, to se většinou propadaj do chaosu s ní a neví, co si dále počít.
23. 03. 2014 | 21:16

gaia napsal(a):

Richard

víte, když on by prezident neměl byt jen nějaká legrační figurka, něco jako stařičký mocnář nebo tak I když věřím že některým by to vyhovovalo.
23. 03. 2014 | 21:28

Richard napsal(a):

gaia
chápu, že si přejete silného vůdce spasitele, který Vám nařídí, co je dobré a co zas ne, kdo je dobrý a kdo zas ne
23. 03. 2014 | 21:37

gaia napsal(a):

Richard

máme zkušenosti, jak to dopadlo s Ferdinandem Dobrotivým a senilem Frantou Procházkou. Ale věřím, že jsou šíbři, kterým loutky vyhovují.
23. 03. 2014 | 21:42

Richard napsal(a):

ano, lidem, kteří mají touhy manipulovat jinými, tzv. loutky vyhovují, asi podobně jako zase těm, kteří se nechávají rádi manipulovat, vyhovuje vůdce spasitel, s nímž máme ostatně také zkušenosti, resp. víme jak to dopadá
23. 03. 2014 | 21:51

gaia napsal(a):

Richard

takže co si vybrat a co když lidé ani nejsou jak dvojkové soustavy, jen manipulující či manipulovatelní, to byste zrovna vy měl vědět.
23. 03. 2014 | 21:58

magor napsal(a):

"Skoda, mohlo to být krásné století"

https://www.youtube.com/watch?v=-zSRcFxZVAA

Nemohlo.
23. 03. 2014 | 22:02

Richard napsal(a):

co si vybrat? che che
no, zdá se, že ani jedno se nejeví jako právě to nejlepší řešení. Samozřejmě, že lidé nejsou pouze manipulativní psychopati nebo manipulované oběti, ale také svobodné bytosti, myslící a cítící za sebe.
za sebe bych řekl, že nejlepší je vybrat si za vůdce právo, neboť právě to vládne v zemích, které jsou skutečně demokratické a svobodné. Žádné loutky ani vůdci spasitelé.
23. 03. 2014 | 22:03

gaia napsal(a):

Richard

právo národa na sebeurčení, nebo že EU, když je evropská tak musí být až k Uralu, neb tam to někdy někdo stanovil, že Evropa sahá?
23. 03. 2014 | 22:12

Návštěvník napsal(a):

gaia

No, vy ale jste v Evropě pouze formálně, fyzicky jste v Chacharstánu a tam vyznáváte stejné hodnoty, jako ruští mužici. Chlastáte ako duhy, drancujete přírodní bohatství a čmoudíte z komínů. Nic jiného neumíte.

Začněte fungovat jako Evropani, a budete se mít jako v Evropě.

A oproti těm mužikům v Rusku se máte přeci jenom lépe.
23. 03. 2014 | 22:15

Návštěvník napsal(a):

o 800 vancedut

Aha, tak to jo. A co bylo dříve vy kuglufe - ČSSR, ve kterém jsem uvázl já, nebo Grossdeutsches Reich, ve které jste uvázl VY?
23. 03. 2014 | 22:17

Richard napsal(a):

právo národa na sebeurčení, nebo že EU, když je evropská tak musí být až k Uralu, neb tam to někdy někdo stanovil, že Evropa sahá?
gaia

měli dle Vás toto právo také Němci po Mnichovu 38?
Došlo k připojení Sudet k Německu v důsledku práva na sebeurčení?

Co právo na územní celistvost? Právo nemít proti vlastní vůli vojáky cizího státu na svém území.
23. 03. 2014 | 22:18

Návštěvník napsal(a):

nil novi sub sole

Wikipedia není zdroj ale propaganda. Takže nějaký seriozní zdroj bych poprosil.
23. 03. 2014 | 22:21

gaia napsal(a):

Richard

řešte to podle práva vy chytráku.Chytl jste se do vlastní pasti.
23. 03. 2014 | 22:22

Richard napsal(a):

právo národa na sebeurčení, nebo že EU, když je evropská tak musí být až k Uralu, neb tam to někdy někdo stanovil, že Evropa sahá?
gaia

nikdo to nestanovil, Janukovič se zavázal podepsat dohodu o přistoupení Ukrajiny, jako národa, jenž má svobodnou volbu se rozhodnout za sebe, do EU. Tímto svobodným aktem by bylo rozhodnuto o rozšíření hranicích EU. Janukovič však náhle otočil o 180 stupňů. O tom, co byl za člověka, resp. jaké byly jeho motivace celkem hezky vypovědělo jeho sídlo a další finanční hromady.
To, že takové rozšíření nemohl Putin vydýchat, je další věc, bylo by však zcela v souladu s právem.
23. 03. 2014 | 22:25

Richard napsal(a):

"řešte to podle práva vy chytráku.Chytl jste se do vlastní pasti."
gaia

opravdu?
Pokud jste nepochopila, že o právu, jehož atributem je, že platí pro všechny stejně, právě mluvím, tak skutečně raději volte Putina.
23. 03. 2014 | 22:28

Návštěvník napsal(a):

Vandal

Komik tu chyběl:))) Za 70 let bolševické diktatury v Rusku nese inu západ - to považuji za vtip dne.
A coi se týče škod způsobenách SSSR Němci - člověče neštastná, vždyt Němci se nedostali dál, než zhruba na pětinu území tehdejšího SSSR a i to jsem možná přehnal. Jinačeva Němců se válka vůbec nedotkla, že ne?

A ztráty sovětů na životech? Jistě byly vysoké. Ožralá tupá sovětská svoloč, když neměla po ruce Němce, tak střílela jeden na druhého.

A proč bych měl dávat Rusku 20 let, a divit se? Kuglufové Vašeho ražení už před 40 -50 lety vykřikovali, že v SSSR je vsjo samoje lučšeje. A zatím jsou akorát ve stadiu rozvojový země, a krom surovin už uměj vyvážet akorát bárišni. Ty totiž maj na rozdíl od tamějších neschopnejch namyšlenejch násilnickejch ožralů racionální myšlení, a tak se koukaj vyvdat bud do EU nebo USA. Ne do 20, ale do 10 let bude Rusko čistým importérem ropy, a pak se tam budou mužici prokusovat krky navzájem, a libovat si, že tam je víc masa než chleba.
23. 03. 2014 | 22:31

Richard napsal(a):

Tak co paní učitelko gaio, odpovíte?
Došlo k připojení Sudet k Německu v důsledku práva na sebeurčení?
Dokážete se podívat na sebe do "zrcadla" i bez líčidel a paruky?
23. 03. 2014 | 22:33

Reveil napsal(a):

Richard

Západní přístup, symbolizovaný Berlínem, k odmítnutí podepsat "přístupovou dohodu" k EU,je založen na principu, jaký Berlín zvolil již dříve, v r. 1941, když Bělehrad odmítl podepsat přistoupení k Ose. Nyní už sice Berlín nemohl sáhnout k bombardování Kyjeva, jak to udělal tehdy s Bělehradem, avšak princip terorizování cílové vlády až k vyklizení pozice je stejný.
23. 03. 2014 | 22:36

gaia napsal(a):

Richard

a co když je to s tím Krymem co bylo ukradeno musí byt navráceno, to se tady také pěkně ohýbá.
23. 03. 2014 | 22:39

eště hřebejk tu chybí napsal(a):

Bože, tady se člověk doví věci, na tom acz.
Tři odborníci rozebíraj jak bude na Ukrajině vypadat partyzánská válka (přitom asymetrický úder Rusku přijde stažením vojsk z Afghánistánu, jak jasně řekl generál Domröse; tedy opět špinavou práci za Washington udělají islamisti, už trochu nuda) nějakej Žák popisuje Putina jako pochbného státníka (ještě si matně pamatujeme jednoho starého t.., tatíka a jeho inkontinentní placku na klopě) a to ani nečtu diskutéry.
23. 03. 2014 | 22:42

Návštěvník napsal(a):

Vandal

Já jsem na posledních 20 let hrdý - pravda, když třeba vyrazím na nějaký mezináreodní strojírenský veletrh, tak tam toho k vidění českého moc není, ale třeba na EMO něco, co vzniklo podstatnou měrou mým přičiněním je k vidění - - nemohu za to, že zdejší obyvatelstvo s Vámi včele (už podle nicku) opovrhuje těmi, co dokáží něco užitečného a prodejného s vysokou přidanou hodnotou vytvořit, a raději se orientuje na čmoudění z komínů - to i ty montovny jsou proti tomu pokrok, a že se Čecháčkové snaží se všemi a navzájem mezi sebou vykejvat a očůrat.

Zkuste místo kolektivního MY, použít zájmeno JÁ.

Vy nejste hrdý na to, co jste za posledních 20 let dokázal? Zřejmě blbě položená otázka, že? Zřejmě jste za polsedních 20 let neudělal nic, co by bylo za Vámi vidět. Takže holt patříte mezi kolektivistické parazity, kteří mají nataženou ruku a votevřenou hubu plnou hesel.
23. 03. 2014 | 22:42

S.Š. napsal(a):

Richard, ad "my" :

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/265403-rusove-na-krymu-okupace-soudi-dve-tretiny-cechu/
http://zpravy.idnes.cz/pruzkum-nazoru-cechu-na-ukrajinu-a-krym-f0j-/domaci.aspx?c=A140321_140143_domaci_jw

Zas to s Čecha a Moravany není až tak zlé. To jen v internetových diskusích to vypadá na první pohled jinak. Těch 15% (dle STEM/MARK), resp. 12% (dle CVVM), je ale nakonec přece jen docela dost velká síla, nemyslíte ?
23. 03. 2014 | 22:42

Stifflerova máma napsal(a):

veverka 23. 03. 2014 | 17:02: To je síla.
23. 03. 2014 | 22:44

Návštěvník napsal(a):

Vandal

Jo ještě něco: Dluh 1.7 bilionu USD není dluh VŠECH občanů ČR, ale těch, kteří jsou závislí na rozpočtu. Je to dluh státních úředníků, důchodců, bachařů, bengů, lampasáků, politiků, nezaměstnaných atd. Pokud do této skupiny patříte, pak si holt žijete nad poměry.
23. 03. 2014 | 22:46

Dumpling napsal(a):

Návštěvník

"něco, co vzniklo podstatnou měrou mým přičiněním je k vidění"

Jen jestli se taky ještě nepočůraváte?
23. 03. 2014 | 22:49

magor napsal(a):

Richard,
nepřeháníš, chachare ostravský, cožpak takto se mluví se ženou?! Zimbarda nastudovat, vono nestačí přečíst knížku.
23. 03. 2014 | 22:55

Richard napsal(a):

"a co když je to s tím Krymem co bylo ukradeno musí byt navráceno, to se tady také pěkně ohýbá."

gaio, sic nevím, jak to souvisí s Krymem, ale sám nejsem zastáncem tohoto hesla ve vztahu k zákonu "o církevním vyrovnání". Toto heslo se na něj v nejmenším nehodí. Nejde totiž o zákon restituční.
----------------
Těch 15% (dle STEM/MARK), resp. 12% (dle CVVM), je ale nakonec přece jen docela dost velká síla, nemyslíte ?
S.Š.

hlavně mě překvapuje, pokud tedy výzkum skutečně odráží realitu postojů národa českého, jak net diskuze klamou. Zde bych to viděl tak na rozmezí 70, 57% - 73,14% pro puťa puťa puťa.
Z toho hlediska je pro mě 12 -15% velmi milým překvapením. Jako síla mi to, vzhledem k voličským preferencím komunistů a všelikých bizárních Okamurů, nepřijde vůbec, skutečně spíše naopak, skoro se mi tak nízkému výsledku nechce věřit.
A na těch virtuálních diskuzích, to je teda co za lidi, odkud se vzali a kam kráčí? Mně je jasné, že takový bilión, tady mění alespoň 50 různých nicků, ale ani tak to nesedí.
23. 03. 2014 | 22:56

Stifflerova máma napsal(a):

Paní plukovnice BIS Šauerová:

Můžete mi ukázat, kde jsou zmíněné výsledky v originální zprávě Akademie věd?

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7201/f3/pm140321.pdf

Když už spolu s iDnes a ČT ukrajinskou spoluautorkou zprávy lžete, lžete tak, aby se to nedalo vystopovat.

P.S. Žákův článek je odporný. Naprostý suterén. Že to Stejskalovi za ty prachy stojí.
23. 03. 2014 | 22:56

resl napsal(a):

Žák byl na Putina ještě mírnej, Putin je nebezpečnej tvor, pro každého, neboť toto zvíře se neumí ovládat, počítat, myslet, ale vidí se na rudým koberci, jako jeho vzor, maršál Stalin, další primitiv v podání vůdcú SSSR. Rusko je zkáza a hrůza Evropy a brzy za to bude pykat.
23. 03. 2014 | 23:05

Dumpling napsal(a):

Stifflerova máma

já jsem tedy žádný takový odkaz nenašel, i když bych zmanipulovaná čísla od ČT očekával ze všeho nejspíš. Jinak pozoruji různé ankety, které jsou průběžně či intermitentně zveřejňovány, a tam se, navzdory soustředěné masáži v médiích, stále drží protimajdanistické postoje nejméně kolem 73 procent. Není to jistě statisticky vážený vzorek, ale to údaje paní plukovnice taky ne. Ani v rozhovorech ve svém okolí nezaznamenávám žádnou podporu ukrajinskému fašismu, banderismu, terormajdanismu. Pravdou je, že naděje na svobodu byla nakonec v Kyjevě utopena v krvi a hořícím benzinu, což mnohé lidi např. v ČR zklamalo, nicméně terorismus byl zastavem před branami Krymu. Alespon že tak.
23. 03. 2014 | 23:07

Richard napsal(a):

"nicméně terorismus byl zastavem před branami Krymu. Alespon že tak."

tak a máte fajn ospravedlnění pro zábor, nemusíte se tak považovat za zloděje, ale rovnou to obrátit ve velkého ochránce, tomu se říká efektní salto mortale
23. 03. 2014 | 23:12

Richard napsal(a):

...ale rovnou to obrátit ve velkého ochránce"

to je pak panečku naleštěná persona
23. 03. 2014 | 23:14

Gru napsal(a):

Jediným režimem, který dokáže obyvatelstvu zajistit dlouhodobou stabilitu, je diktatura. Bohužel Putin žádným pořádným diktátorem není, opačná tvrzení jsou jen skřeky rivalů. Putin je jen takový poskakující kašpárek, stejně jako Obama, nemá žádné skutečné diktátorské vlohy. Pokud by diktátorem byl, už dávno by ti, co se jim říká oligarchové, skončili na oprátce. Tak nás s Putinem, Obamou, McCainem, Mittem Romneyem a říšskou Angelou čekají jen neklidné roky, plné nestability a zkázy. Eurasijský svaz či Bezpilotní bezletová aliance nic jiného nenabízejí.
23. 03. 2014 | 23:19

Vandal napsal(a):

Návštěvník napsal(a):

Vandal

Jo ještě něco: Dluh 1.7 bilionu USD není dluh VŠECH občanů ČR, ale těch, kteří jsou závislí na rozpočtu. Je to dluh státních úředníků, důchodců, bachařů, bengů, lampasáků, politiků, nezaměstnaných atd. Pokud do této skupiny patříte, pak si holt žijete nad poměry.

xxxxxxxxxxxxxxxx

vy jste se teda rozjel, pane kolego, jen co je pravda. Já jsem napsal 1,7 bilionů Kč,

a vy hned 1,7 bilionů USD, což je v přepočtu cca 33,85 biilonů Kč, to je fakt s námi

tak špatné, anebo spíš s vámi? Nemáte nějaké osobní problémy? Neumřela vám

babička?

A jinak, jako kdybyste z oka vypadl Yoséfkovi K, jste snad nějaký jeho derivát?

S vámi je debata jak víno, akorát mě vyráží dech ta vaše nenávist vůči mužikovi,

šlápl vám na kuří oko?
23. 03. 2014 | 23:21

Richard napsal(a):

"Jediným režimem, který dokáže obyvatelstvu zajistit dlouhodobou stabilitu, je diktatura."

ano, na případu Severní Korey to jde krásně vidět, to je přímo ráj stability a jak dlouho už! Ale tuším, pro Vás ani tahle země nebude příklad té správně tvrdé a pevné diktatury, aj tam to bude pro Vás slabé. To pak jedině, že si najdete nějakého vůdce, který vládne s plamenometem v ruce.
23. 03. 2014 | 23:27

Gru napsal(a):

Richard

Odpověď na to, zda je ten či onen zábor oprávněný, závisí na tom, jestli uchvatitel dokáže uchvácené území udržet. V případě Sudet oprávněný nebyl, protože je uchvatitel zakrátko opět pozbyl, a to za vysokou cenu, kterou musel platit napřed jeden, pak druhý segment tamní populace.
Je to stejné, jako v případě Iráku či Afghanistánu, které rovněž uchvatitelé nedokázali udržet.
23. 03. 2014 | 23:31

Karel Mueller napsal(a):

Milí debatéři.

kdo je Putin? Nejlepší je asi http://svobodnenoviny.eu/kdo-je-doopravdy-putin/
23. 03. 2014 | 23:31

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Richard napsal(a):
Tak co paní učitelko gaio, odpovíte?
Došlo k připojení Sudet k Německu v důsledku práva na sebeurčení?
Dokážete se podívat na sebe do "zrcadla" i bez líčidel a paruky?
23. 03. 2014 | 22:33
------------
1. Takto se s ženou nejedná, ale to asi bude nějaký Váš hlubší problém , který nelze řešit po internetu.
2. K připojení Sudet samozřejmě došlo na základě práva, toto právo uznaly 4 velké evropské státy a jejich hlavy na Mnichovské konferenci, později některé státy tuto dohodu zneplatnily.
3. Mně se takové právo nelíbí, vám asi také ne - ale rozhodla to moc, na kterou neměl tehdy nikdo a dnes už na ni nemá vůbec nikdo, protože je to pasé.

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/mnichovska-dohoda-29-9-1938/

Co to má co dělat s Krymem ?
Vy si myslíte, že jde o identické události ?

Došlo ke vzniku Československa na základě práva národů na sebeurčení ? Nebylo toto území násilně vyrváno poměrně dlouhodobě funkčnímu státu ?
Co tedy ten chudák Rakousko - Uhersko, nebylo to porušení jeho práva - na zachování státní integrity ?
Co chudáci Němci nebo Maďaři , kteří se stali občany ČSR - nebylo porušeno jejich právo na sebeurčení?

Vy si asi myslíte, že je třeba především ctít Chruščovovo administrativní, v podstatě totalitní rozhodnutí z roku 1954, že ? Coby akt autentického vyjádření práva národů na sebeurčení......
:-)))

Hlavně že vy se můžete do toho zrcadla podívat, vždyť jste tu za figurku, vám to ještě nedošlo ? No tak mi poděkujte, že vám to tak upřímně sděluji.

Dobrou.

P.S.Nyní jde hlavně o to, aby netratily US mutual fonds, US penzisti a ti co si spoří na penzi , takže očekávejme stabilizaci - nějakou formu tichého uznání ruské anexe Krymu.. Vy a vám podobní ........i v tom nehrajete žádnou roli, super........y. se ale stanete, pokud sami strčíte hlavu do oprátky upletené z zájmů po kterých vám nic není . Vy sám jste na to zralý už dnes.
23. 03. 2014 | 23:34

S.Š. napsal(a):

Richard :
Ano, vypadá to jinak. Je to ale klam. Běžní lidé totiž nechodí diskutovat do stoky.
I renomované agentury se jistě mohou mýlit. V řádu jednotek procent nahoru či dolů, nikoliv však např. desítek procent. 15% je nicméně docela dost velká síla a někteří lidé se zaktivizovali, to je přece zřejmé. Podívejte, kolik příspěvků denně sem zdejší aktivisté umístí. Ve skutečnosti je to ale jenom pár stále stejných jednotlivců. Když pravidelně sledujete diskuse třeba na idnes nebo novinkách, i tam se opakují stále stejná jména. I průběh "debat" je stále týž. Nejprve nadávky a urážky autorů, následně totéž pro ty, kteří si dovolí mít jiný názor. Horší jsou takoví ti profesionální štváči, ti vedou boj rovnou s českou vládou (a systémem). Počítám, že takový Alexandr Barabanov, který teď chodí do ČT obhajovat ruský postup a vyvolávat o ukrajinských fašistech a nacistech (dnes totéž vyvolával ve společnosti Jiřího Vyvadila na Václaváku), dokázal v médiích zorganizovat brigádu docela slušnou. Doufám, že toho hocha si už někdo všiml, čímž zrovna nemám na mysli pracovníky ČT.
Takže, co se zdá, obvykle bývá sen, pane Richarde. A vzedmuté vášně se zase uklidní.
23. 03. 2014 | 23:34

Richard napsal(a):

"Odpověď na to, zda je ten či onen zábor oprávněný, závisí na tom, jestli uchvatitel dokáže uchvácené území udržet. "
aháááá
a funguje je stejně např. i s obyčejnou čórkou v obchodě? Nebo s elpasem na ulici?
Je tedy oprávněné tehdy, když utečete a čórku si udržíte a naopak, když Vás chytnou, stává se protiprávní. Pálí Vám to, to jde vidět, navíc máte smysl pro spravedlnost.
23. 03. 2014 | 23:36

Gru napsal(a):

Richard
"To pak jedině, že si najdete nějakého vůdce, který vládne s plamenometem v ruce."

Kdepak. Ostatně pokusy o vládnutí s plamenometem, respektive s napalmem, se ukázaly jako neúspěšné (USA v Koreji a Vitetnamu, SSSR v Afghanistánu).
Úspěšná, blahodárná diktatura, která zajistí lidem klidný život ve stabilitě, nesahá k celoplošným či velkoplošným represím, nýbrž obratně vládne omezenými, exemplárními, i když tvrdými zásahy tak, aby ovládaným dala možnost se rozumně adaptovat a spolupracovat, ke svému vlastnímu užitku. Je to už dávno, co takto dokázali vládnout Římané. Bohužel to zatím nikdo nedokázal účelně napodobit. Je to však jediná naděje současného lidstva.
23. 03. 2014 | 23:39

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Gru napsal(a):
Jediným režimem, který dokáže obyvatelstvu zajistit dlouhodobou stabilitu, je diktatura
---------------
Tak to dokažte, ale prosím o příklady států 20. století a 21. století,, ne faraona či císaře Augusta... ale i tak byste neměl pravdu, protože dlouhodobě nejstabilnější jsou kmenová, rodová společenství, ta trvala desetitisíce let.Leda byste prokázal, že to byly diktatury./což asi byly/
Stabilní ale může také znamenat mrtvý.
A diktatura je také ale drahá, nákladná, systém sdíleného souhlasu, legitimizovaný nenásilnými prostředky je levnější.

No nic, konec vysílání
23. 03. 2014 | 23:42

D. napsal(a):

Byla jsem Putinovou figurkou, říká bývalá moderátorka ruské televize.

http://zpravy.idnes.cz/liz-wahlova-rt-televize-putin-krym-zpoved-fj1-/zahranicni.aspx?c=A140323_175137_zahranicni_zt
23. 03. 2014 | 23:43

Richard napsal(a):

"Ano, vypadá to jinak. Je to ale klam. Běžní lidé totiž nechodí diskutovat do stoky."

to jste tady p. Stejskalovi podala hezké hodnocení, navíc, sám se teď cítím poněkud mimořádně
no uvidíme, co bude dál
----------
bilion
kdybyste méně žvanil a více chápal, neuškodilo by Vám to
23. 03. 2014 | 23:44

Karel Mueller napsal(a):

Pane Gru,

když si přečtete ten mnou doporučený odkaz, tak pochopíte, že Putin má jen národ a ozbrojené síly. A ýe vlastně udělal zázrak.

Co si myslíte, že by se stalo, kdyby oligarchy popravil?
23. 03. 2014 | 23:46

Gru napsal(a):

Milý Richarde,

vidím, že vašemu srdci jsou milejší prázdné fráze ("demokracie" a podobné rekvizity) než natvrdo pojmenovaná skutečnost, taková, jakou všichni znají, ale většinou si to nepřipustí či neodhodlají se ji pojmenovat a popsat.
Mně taky trvalo dlouho, než jsem si přiznal, jak se věci ve své nepřikrášlenosti mají. A nejen přiznal, ale také jsem pochopil, že jedině takto je to šetrné k obyvatelům, kteří zkrátka vždycky jsou něčí poddaní a nikdy nejsou plně nezávislí. A pochopil jsem, že vlastně v tom, tzn. v uvědomnělém poddanství, v konstruktivním přijetí podřízeného postavení, je největší míra osobní svobody (poznaná nutnost - to není Husákovo, ten to jenom převzal od Spinozy).
Bohužel současnost je vydaná všanc všelijakým neumětelům na obou stranách oceánu, kteří by si chtěli osobovat právo disponovat osudy, avšak neumějí to. A stavět se na jednu z těchto stran je, promiňte mi tu otevřenost, oslovské...
23. 03. 2014 | 23:51

Richard napsal(a):

"2. K připojení Sudet samozřejmě došlo na základě práva, toto právo uznaly 4 velké evropské státy a jejich hlavy na Mnichovské konferenci, později některé státy tuto dohodu zneplatnily.
3. , vám asi také ne - ale rozhodla to moc, na kterou neměl tehdy nikdo a dnes už na ni nemá vůbec nikdo, protože je to pasé. "

takže dle tohoto Sudety nebyly připojeny k Německu na základě práva na sebeurčení, ale pouhého tlaku či ústupu členů dohody v důsledku strachu z hrozby války. Toto bylo později revidováno, resp. zneplatněno.

"Mně se takové právo nelíbí"

takže nešlo o žádné právo
23. 03. 2014 | 23:52

Richard napsal(a):

"A pochopil jsem, že vlastně v tom, tzn. v uvědomnělém poddanství, v konstruktivním přijetí podřízeného postavení, je největší míra osobní svobody"
Gru

no vidíte, tak doufám, že si brzy najdete svého diktátora, kterému budete moci být dobrým poddaným
hodně štěstí ve Vašem vysněném otroctví
23. 03. 2014 | 23:55

Gru napsal(a):

Karel Mueller

"Co si myslíte, že by se stalo, kdyby oligarchy popravil? "

Dopadlo by to špatně, a to proto, že moc nedrží v rukou sám, nýbrž je v synergii s dotyčnými "oligarchy", vytváří s nimi obligátní společenství. Já vím, že v současné době to tak ve světě je, že to ještě jinak nejde. A v tom spatřuji chybu.
24. 03. 2014 | 00:01

Pravda, Líska a Richard go to Hollywood napsal(a):

blog ZAORALEK

D. napsal(a):
Byla jsem Putinovou figurkou, říká bývalá moderátorka ruské televize.

http://zpravy.idnes.cz/liz-wahlova-rt-televize-putin-krym-zpoved-fj1-/zahranicni.aspx?c=A140323_175137_zahranicni_zt
23. 03. 2014 | 23:45

blog HAAS
D. napsal(a):
Byla jsem Putinovou figurkou, říká bývalá moderátorka ruské televize.

http://zpravy.idnes.cz/liz-wahlova-rt-televize-putin-krym-zpoved-fj1-/zahranicni.aspx?c=A140323_175137_zahranicni_zt
23. 03. 2014 | 23:44
blog ZAK
D. napsal(a):
Byla jsem Putinovou figurkou, říká bývalá moderátorka ruské televize.

http://zpravy.idnes.cz/liz-wahlova-rt-televize-putin-krym-zpoved-fj1-/zahranicni.aspx?c=A140323_175137_zahranicni_zt
23. 03. 2014 | 23:43
24. 03. 2014 | 00:03

Midori napsal(a):

Žáku,
nadepsal jste svůj odporný blog Ruské stíny.
*
Měl byste si prostudovat následující link:

https://www.youtube.com/watch?v=BABXj2nNO8k

a dodatečně požádat editora blogů o vymazání, jste-li slušný člověk.
24. 03. 2014 | 00:08

Gru napsal(a):

Často ohrnujeme nos na Saudskou Arábií, pochopitelně jen platonicky, aby se ve Washingtonu nezlobili, protože kamarád našeho atamana je našim přítelem. Ale tato země je přesto dobrým příkladem úspěšné diktatury, samozřejmě v malém měřítku, protože má statut kamaráda Washingtonu, a je tudíž nechávána na pokoji.
Vnitřně je ovšem zcela soudržná a umožňuje obyvatelům nejlepší možnou míru konstruktivní, klidné existence, dokonce přesahující přirozené možnosti regionu. Kdyby byly v zemi odbory, expandovali tam teplouši, byla tam opozice, byla tam trpěna nevěra, kdyby tam nebyly přísné, avšak jasné limity, byl by v té zemi, sužované vedrem a pískem, špatný život téměř k nežití.
24. 03. 2014 | 00:09

S.Š. napsal(a):

Já myslím, pane Richarde, že pan Stejskal má v této věci docela jasno. Podívejte, se stokou se diskutovat skutečně nedá. Vždycky budete umlácen, agresivitou, sprostotou. Dá se jediné : na "diskuse" tohoto typu rezignovat, případně na výpady nereagovat, jakkoliv je to někdy těžké. Zkusil jste se ve svém okolí někdy zeptat, kdo chodí debatovat na internet ? Já ano. Nula, slovy nikdo. A nad těmi, kdo tak činí, soustrastně pokyvují hlavou, případně si rovnou poklepávají prstíkem na čelo. Před časem jsem vedla hovor na toto téma s jiným provozovatelem internetových novin, Ondřejem Neffem. Napsal mi, že diskuse na Psu nečte, neboť jimi pohrdá. Tak takové je asi přibližné stanovisko lidí, s nimiž jsem svázána, pracovně, lidsky, ap.. Musíte ale přece vidět sám, že přesvědčené stejně - to jakýmkoliv argumentem - ke změně stanoviska nepřimějete. Naopak, jak začnete argumentovat, můžete si být jist, že přijde útok.
No nic. Dobrou noc.
24. 03. 2014 | 00:09

mb napsal(a):

--- to je dobrý blog ...
24. 03. 2014 | 00:17

Karel Mueller napsal(a):

Pane Gru,

důvody jsou jiné, když si přeštete ten můj odkaz, tak si uvědomíte, v jakém bylo Rusko srabu, ve všech položkách A oligarchové spojení se západem, vemte si jen řev kvůli Chodorkovskému. Nefungovalo tam skoro nic a v té situaci byl skutečně odkázán na zahraniční pomoc.

A také má vnitřní opozici zbohatlíků, kteří by z Ruska udělali Ukrajinu. Má jen národ a ozbrojené síly. Proti sobě zločince a gangstery z celého světa. Nemá to lehké.8659
24. 03. 2014 | 00:37

Nacisti neprojdou napsal(a):

Goebbels tleská z hrobu, naši předci se v něm otáčí.
24. 03. 2014 | 00:49

Nacisti neprojdou napsal(a):

Toto jsou hodnoty, které uctívá autor článku:

http://forward.com/articles/194548/kiev-rabbi-attacked-on-street-called-yid/
24. 03. 2014 | 00:51

Martin1 napsal(a):

"Nepochybně jsou. Prvním je jejich zcela nenápadný a nevýrazný zjev. Oba připomínají malou útlou myš, která řvala, spíše, než výraznou osobnost, která je ve společnosti nezaměnitelná. To je asi také důvod, proč oba tolik touží po moci. Být u moci znamená být na výsluní, tam, kde jsem první já, Vladimír Putin, nebo Adolf Hitler. Tam, kde mne nikdo jiný, ani ten, kdo je o hlavu větší, nezastíní. Právě proto potřeboval Adolf Hitler stále dokazovat druhým svou velikost a vyvolenost. Podobně i Vladimír Putin. Co jen tento velikán všechno zvládne! Pořádá dálkové lety ultra lehkým letadlem, při kterých učí ptáky létat. Z ničeho nic vyloví vzácné antické amfory ze dna moře právě tam, kde by je žádný zkušený odborník nečekal, a podobné neuvěřitelné výkony. Prostě superman. Co na tom, že mu ony amfory připravili na dno moře jeho lidé a nedůvěřiví zahraniční novináři byli náhodou při tom. A pro takovéto podobnosti mají lidé jemný cit."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z 60% jsem čerpal z článku autora - nezaměnitelného velikána v davu podobných.
A píši:
To se to píše člověku, který od boha získal zcela na první pohled nápadný a výrazný zjev připomínají postavu bájného Apollóna, který je ve společnosti nezaměnitelný.

To je asi také důvod, proč už pak stačí, když k tomu přidá pár řádek a děvčata si musí jít vyměnit kalhotky.

Mít tu moci ukázat prstem dolů velikánům doby - znamená být na výsluní současné propagandy, tam kde je velký nával - konečně být úplně na špici. Tam, kde mne nikdo

jiný, ani ten, kdo je o hlavu větší, nezastíní. Právě proto už pak nemusí nikomu dokazovat svou velikost a vyvolenost. Co jen tento velikán všechno zvládne! Prostě

superman se zázračným pérem. Co na tom, že mu ony věty už připravili na dno žumpy jeho lidé - linkovači propagandy a důvěřiví místní čtenáři byli náhodou při tom.

A pro takovéto podobnosti mají lidé jemný cit.
---------
P. S. Na "Putny a Putiny" z vysoka, ale u těchto "AUTORŮ" si k tomu ještě stoupnu na štafle.
24. 03. 2014 | 01:19

Terry Fox napsal(a):

Pane Stejskale,
i tady jste mě včera smazal, za co vám touto cestou děkuji. Asi jste si nevšiml, že jeden bloger za druhým tady uráží Putina po lince "koukněte se na něj jak vypadá, malý zakomplexovaný mužík, a chce si to vynahradit". A když na to zcela přiměřeně reaguju, jsem smazán, protože umělecky urážet tady mohou jenom blogeři Putina, ale sami na sebe jste móóóc citliví.
Takže ještě jednou: Koukněte se sami na sebe. Za to jak člověk fyzicky vypadá nemůže, resp. jen do té míry, jak s tím co mu dal bůh naložil - jestli se o sebe stará, jestli cvičí a drží se ve formě (a to Putin dělá). Člověk nemůže za to jestli je malý, plešatý, jaké má předky, jaké má rysy tváře. Může za to co dokázal, kam se v životě vypracoval. Porovnejte si Putina se sebou: On je prezidentem jedné z největších zemí světa, a podle všeho ji vede k naprosté spokojenosti jejich obyvatel. Co jste vy? Bohem zapomenutí blogeři, pisálkové a cenzoři na bohem zapomenutém serveru. To co tady píšete o/proti Putinovi má pro něj asi takový význam jako urážky od polních myší.

To S.Š.
Zajímavé, jak jste od té "stoky s kterou se diskutovat nedá" distancovala sama sebe, i pana Richarda kterému, jste adresovala svůj příspěvek v 00:09. Vy dva si myslíte, že do té stoky nepatříte? Zrovna vy dva? Moc dobrý vtip.
24. 03. 2014 | 06:05

Belgičan napsal(a):

Autor se ptá:
"Jaké jsou ale důvody této strašlivé historické pasti? Vždyť Rusko dnes představuje největší zemi světa s úžasnými možnostmi!"
Rusko vždy představovalo největší zemi světa s úžasnými možnostmi!
Smůla Ruska je, že má na svém území pro jakoukoliv fungující ekonomiku smrtelnou kombinaci - Rusa a vodku.
24. 03. 2014 | 06:33

reskátor napsal(a):

Pane žáku chtěl bych mít Vaše starosti ! Mít takového Putina na pražském hradě tak by jste si všichni češi a moraváci mohli vzájemně jen gratulovat ! Vivat rusové vivat pane Putine ! Jen si nenechte nalézti na Krym ty štíry ze západu , pozorovatele placené dolary ! Všude jen rozeštvávají národy ! Na OSN také at nikdo nespoléhá , ti jedou v režiji černého domu a jestřábů s pentagonu !
24. 03. 2014 | 06:33

Terry Fox napsal(a):

Opět hlubokomyslný poznatek hloubavého intelektu - /Belgičan 06:33/. A ve mně ožívají vzpomínky na tupé, usmáté, vychcané mladé fumkcionáře SSM omílající vyčpělé hloupé fráze na schůzích, - akorát dnes pro změnu v pravicovém triku.
24. 03. 2014 | 06:41

křemílek napsal(a):

Ano Terry Foxi to jsou právě oni ti bývalí svazáci ! Modrokošilář Nečas tam to jako předseda vlády předvedl názorně jaké výchovy se mu dostalo v mládí !
24. 03. 2014 | 07:04

Belgičan napsal(a):

Terry Fox,
něco se změnilo? Rus teď chlastá whisky?
P.S.
Už se přestaňte obdivovat v zrcadle.
24. 03. 2014 | 07:06

Kala napsal(a):

Terry Fox - 6.41, prosím, pokuste se o pravdivější a fundovanější rozbor příčin, proč Rusko není první mocností světa, když má k tomu skutečně nejlepší předpoklady. Už dvacet tři let tam není komunismus, země oplývá vším možným bohatstvím (uhlí, ropa, plyn, uran, diamanty, barevné kovy atd.), má přístup ke dvěma oceánům, území ve třech podnebných pásmech., dostatek obyvatel na práci .. Tak proč není první, nebo alespoň k tomu nefinišuje? Místo toho haraší zbraněmi a ani si přitom není schopno dát na uniformy znak toho státu, jejímiž prapory všude mává?
24. 03. 2014 | 07:18

Kala napsal(a):

oprava - jehož prapory
24. 03. 2014 | 07:20

Belgičan napsal(a):

Kala,
právě z neschopnosti vysvětlit, proč to Rusko v ekonomice zaostává je problém zdejších rusofilů. Dříve tvrdili, že to bylo zapříčiněno válkou. Dnes nemají argumenty. Proto se uchylují k různým lžím a nadávkám, proto jásají nad vším, co by se dalo interpretovat jako úspěšná ukázka ruské síly.
Pravdu má pan Žák. Rusi mají suroviny, zbraně, zakomplexovaného mužika a po moci toužícího Putina. Nic víc.
24. 03. 2014 | 07:30

Kala napsal(a):

Belgičan - ale já přitom veřím, že velké bohatství, ale málo využité, je i v lidech. To je (nebo byla by) obrovská síla, kdyby se jí dal správný směr a podnět. Ale zmobilizovat armádu je pro vůdce mnohem snazším řešením, zvlášť když má dostatek zbraní. Vždyť jen za jednodenní platbu od nás za ropu si může pořídit čtyři nové tanky. Putin je asi tím pravým pro silovou politiku a většina obyvatel (určitě i většina z 40000 Rusů žijících u nás včetně těch z Kárlsbádu) ho obdivuje a věří, že dělá dobrou věc. Bohužel, zatím.
24. 03. 2014 | 07:47

patriot napsal(a):

Anketa na www.parlamentnilisty:

Vladimir Putin je...

...moudrý státník, kterého bych klidně volil(a) – 73%
...prezident velmoci, která hájí své zájmy. Úplně stejně své zájmy hájí i USA – 18%
...nebezpečný totalitář, před kterým se musíme mít na pozoru – 6%
...rovnocenný následník Stalina a Brežněva – 3%

hlasovalo: 19 386 lidí

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Silne-Rusko-je-zarukou-svetoveho-miru-nechceme-fasismus-znelo-Vaclavakem-312546
24. 03. 2014 | 07:59

Bestia triumphans napsal(a):

patriot, jaký vy jste patriot?
Kremelský?
:-)
24. 03. 2014 | 08:05

patriot napsal(a):

Bestia triumphans:

Zajisté. Jezdím do Kremlu na pravidelná školení. Už jsem vám to psal. Spokojen?
24. 03. 2014 | 08:13

patriot napsal(a):

Bestie:

Ještě něco – nedávno jste tu jásal, že Rusko vyhodili z G8…

Až se zase něco chytrého dovíte, nezapomeňte se pochlubit!
24. 03. 2014 | 08:16

xxx napsal(a):

Kec.
24. 03. 2014 | 09:12

Belgičan napsal(a):

Kala 7:47,
jsem přesvědčen, že Rusi mají hodně dobrých a schopných lidí i z celosvětového měřítka. Schází jim, stejně jako nám, elity. Považuji to za následek dlouholeté diktatury, kdy se inteligence potírala.
24. 03. 2014 | 09:13

nil novi sub sole napsal(a):

Návštěvník napsal(a):
nil novi sub sole

Wikipedia není zdroj ale propaganda. Takže nějaký seriozní zdroj bych poprosil.
23. 03. 2014 | 22:21
K tomu: V tom, zda ruský HDP na osobu za rok je třikrát nebo dvakrát vyšší, než čínský HDP na osobu za rok je samozřejmě významný rozdíl. O tom, o kolik je ruský HDP vyšší než čínský HDP je samozřejmě možné diskutovat.
Ovšem, ať už je ruský HDP na osobu třikrát nebo dvakrát vyšší než čínský, nemění to nic na podstatném faktu, a sice, že RUSKÝ HDP NA OSOBU JE PROSTĚ DNES VYŠŠÍ NEŽ HDP ČÍNSKÝ a z této skutečnosti nelze ve střízlivém stavu vyvozovat to, co tvrdí autor tohoto blogu tedy, že „ ... V této oblasti předstihuje Rusko kde kdo, dokonce i kdysi zaostalá Čína. ... “ To by nebylo pravdou ani v tom případě, že by HDP na obyvatele v obou těchto zemích byl stejný. Je však pravdou, že Čína v HDP Rusko dohání, podobně jako dnes Čína v HDP dohání například Spojené státy. Podle absolutní výše HDP je samozřejmě HDP Číny větší, než HDP Ruska. To je ovšem dáno vyšším počtem obyvatelstva. Čína má cca 1 354 040 000 obyvatel a Rusko 143 369 806 obyvatel, tedy zhruba devět a půl krát míň. Podle stejné „logiky“ by na tom pak byly v oblasti HDP například Česká republika a Bangladéš přibližně stejně, protože podle údajů z roku 2010 je podle absolutní výše HDP Česká republika na 42 místě (261 miliard USD) a Bangladéš na 43 místě (259 miliard USD).
To, že Čína dnes v HDP skutečně předstihuje Rusko, může ve světle daných objektivních faktů, tvrdit jen ignorant, tedy zcela průměrný žák miliard USDzákladní školy, nebo, a to je pravděpodobnější, nějaký její občasný návštěvník.
24. 03. 2014 | 10:12

Richard napsal(a):

. Vy dva si myslíte, že do té stoky nepatříte?
T.F.
ale to víte, že patřím, když zde jsem
24. 03. 2014 | 10:36

modrý edvard napsal(a):

Dobrý článek.
Panslovanství by mělo být trestné, coby rasistická ideologie.
24. 03. 2014 | 10:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní S.Š.,

trochu bych to upřesnil. Či spíše nabídl svůj subjektivní pohled.

To, jestli tyto debaty vypadají jako stoka, či nikoliv záleží v drtivé míře jen a pouze na těch, kdo je čtou resp. se jich zúčastňují. Pokud se někteří nechají odradit agresívními jedinci (či v horším případě přistoupí na jejich "diskusní" styl), pak se nelze divit, že to zde některým připadá jako "stoka" (ať už to znamená cokoliv). Pokud se ale debat zúčastní dost lidí, kteří se nenechají vyprovokovat, nebudou cíti obsedantní potřebu každému odpovídat na jeho útoky, posměšky, jízlivosti a budou s to spolu debatovta, i když mají odlišné názory, pak to zde bude vypadat jinak.

Není v silách nikoho zajistit, aby zde debatovali jen lidé, kteří debatovat chtějí/umějí. Navíc by to dle mého bylo poněkud rizikové zkreslování reality, kde ti agresívní, ivazívní a neomalení jsou prostě vždy slyšet nejvíce. Nemohu se pořád zbavit dojmu, že ti druzí (kteří si nechtějí jen nadávat, urážet se, ponižovat) by se ve vlastním zájmu měli naučit toto zvládat. Protože když se to nenaučí, jsou před nimi v podstatě dvě možnosti: buď se uzavřou do jakéhosi ghetta, kam nebudou pouštět okolní svět, protože se jim nelíbí. Nebo zahořknou a začnou si myslet, že většina ostatních je hloupá, zlá, zakomplexovaná. A oboje je dle mého dost rizikové.

Mohu do určité míry eliminovat ty nejhorší excesy (opravdové sprostoty, vulgarismy, porušování zákonů), ale vše ostatní už je jen a pouze na těch, co diskutují (a tedy i na mně, pokud se diskuse účastním). Vyklídím-li znechucen veřejný prostor, protože se mi nelíbí, co se v něm děje, svým způsobem příspívám právě k tomu, aby se to nezměnilo.

Libor Stejskal

Disclaimer: Tento text nemá nic společného s tématem blogu, Ukrajinou, Krymem, NATO, Putinem ani ničím podobným.
24. 03. 2014 | 10:47

magor napsal(a):

LS

Tu dobrá zábava, osvobozující, jen stačí některé přeskakovat. Osobně, jsem tu, páč mi hrabe z ynterektuální samoty. Chci říci, tento prostor je DOBRÝ, když na vsi zavírají v pět. To víte, úděl vesnice.

Mějte se!
24. 03. 2014 | 10:55

stejskal napsal(a):

Díky, pane magore.

Celá řada lidí pojímá veřejný prostor jen jako zdroj svého vlastního pobavení. A je vlastně pouze otázkou míry, nakolik jej pojímáme jako něco, co nám má zprotředkovat zábavu (uspokojení, moc, prostě cokoliv), a nakolik si připouštíme i nějakou zodpovědnost za to, jak vypadá. To není míněno jako mentorování (každý se někdy chceme jen bavit), jen mne to tak občas napadá.

Libor Stejskal
24. 03. 2014 | 11:10

Richard napsal(a):

pane Stejskale, proč stavíte do kontrastu zábavu a zodpovědnost? To se nějak vylučuje?
Bavit se je nezodpovědné?
Nechodíte do kostela až příliš často, tam se vedou takové uvědomělé nesmysly.
24. 03. 2014 | 11:59

gaia napsal(a):

Někdy je takový diktátor také dobrý, např. jak elegantně Putin zatočil v Rusku s letním časem.Nás ta nesmyslnost zas čeká, sotva jaro začalo a neudělá s tím nikdo nic.
24. 03. 2014 | 12:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Richarde,

naopak. Vůbec nestavím zodpovědnost do kontrastu se zábavou. To důležité slovo (možná jsem ho měl napsat verzálami) je "jen". Obě polohy (tedy "jen zábava" a "jen zodpovědnost") jsou krajní a svým způsobem nepřirozené. Tedy jedna bez druhé. Snažil jsem se to postihnout v té replice paní S.Š. Nedávám žádný návod, netvrdím, že můj pohled je jediný možný, ani si nemyslím, že se vždy chovám zodpovědně (popř. zábavně :-). Jen si prostě myslím, že člověk by měl o obojím trochu uvažovat, ať dělá, co dělá. Prostě přemýšlet o dopadech svého jednání i v jiných souvislostech, než co bezprostředně přináší mně samému (i když om tom samozřejmě též, neaspiruji na svatořečení ;-)

Libor Stejskal
24. 03. 2014 | 12:12

Kala napsal(a):

gaia - Jenže Putin nastolil jednotný letní čas na dobu celého roku. To byste taky chtěla - přála byste, aby někdo vstával na ranní směny vlastně v půl čtvrté ráno v zimě za tmy a mrazu a od pěti dělal? Chvála Bohu, že aspoň na zimní období platí normální přírodní čas, stejně musíme vstávat za tmy. Ale třeba se s dalšími obdivovateli Putina dočkáte, a nejen celoročního letního času. :-(
24. 03. 2014 | 12:31

gaia napsal(a):

Kala

já bych chtěla jednotný čas celý rok a je jedno, jak by se nazýval. Pak bych chodila do fabriky každý den na 6 a nemusela bych nic přepočítávat, jako Kala.
24. 03. 2014 | 12:38

Kala napsal(a):

gaio, učitelko přírodopisu, nejde o název, ale o to, že mít letní čas v zimě je pro organismus kruté. Určitě není nic zdravého vstávat ve tři nebo o půl čtvrté, kapišto? Někdy dokážete zplodit výjimečně hloupou reakci.
24. 03. 2014 | 12:53

gaia napsal(a):

Kdo ví, v kolik se v Rusku chodí do fabriky. Neví to náhodou někdo jakou mají pracovní dobu? V ČR se prý maká od tak brzy kvůli Frantovi Prochazkovi, který bude už 100 let mrtvý, ale pořád se to setrvačností drží.On prý měl nějakou poruchu, že se budil ve 3 sám od sebe a hned vyskočil z postele a musel úřadovat.
24. 03. 2014 | 12:59

Viola napsal(a):

"To, jestli tyto debaty vypadají jako stoka, či nikoliv záleží v drtivé míře jen a pouze na těch, kdo je čtou "

To není celé tajemství, pane Stejskale, srdečně vás pozdravuji, tento prostor je tak hezký, nebo škaredý, podle toho jak pěkné, nebo šěkaredé názory zde blogeři píší.
A řekla bych, že je to jen a právě to, jaký a jak tu který bloger píše. Kdyby tu třeba byli samí pánové podobní Petru Klánovi, tak by to tu mohlo vypadat jako v rajské zahradě, kde se pěje poezie a k tomu se řeší matematické záhady, kdyby tu psali lidé podobní profesoru Hořejšímu, bylo by tu plno smíchu a ještě bychom se něco přiučili z biologie atd.
Jenže většinou se tu píše o politice, což je dobře, ale ten výběr je zoufalý momentálně, převažují ti negace vyvolávající u většiny čtenářstva.
24. 03. 2014 | 13:00

magor napsal(a):

Pane Stejskale,

oslovesím tedy podstatné jméno a myslím, že vše v pořádku. Někdy se chytneme, prohodíme pár slov, po-bavíme se a někdy zasejc navezeme, to už život.

Stoka prospěšná, stejně jako bulvár, pornografie, atd.Tyto tendence existují a nelze je vyškrtnout, lze je jen drenáží odvodnit. Že to musíte číst, (já ne, heč, požívám tu privilegované postavení) na to jste mi odepsal, že jste si takto vybral. Ono, dnes s prací špatné, co si budeme povídat.

Já věřím v člověčenství, bez patosu, prostě vím, že existuje. A některé příspěvky skutečně dobré, byť často jízlivé, ale osvobozující, HESLA DNE se totiž produkují neustále. Ale to obecně stav při vítězství struktur.
24. 03. 2014 | 13:12

Terry Fox napsal(a):

to Richard
vidím že máte mírný smysl pro humor, a taky nejste nafoukaný, to jsou dva body k dobru.
24. 03. 2014 | 13:35

Terry Fox napsal(a):

Kala napsal(a):
Terry Fox - 6.41, prosím, pokuste se o pravdivější a fundovanější rozbor příčin, proč Rusko není první mocností světa, když má k tomu skutečně nejlepší předpoklady. Už dvacet tři let tam není komunismus, země oplývá vším možným bohatstvím (uhlí, ropa, plyn, uran, diamanty, barevné kovy atd.), má přístup ke dvěma oceánům, území ve třech podnebných pásmech., dostatek obyvatel na práci .. Tak proč není první, nebo alespoň k tomu nefinišuje? Místo toho haraší zbraněmi a ani si přitom není schopno dát na uniformy znak toho státu, jejímiž prapory všude mává?
24. 03. 2014 | 07:18
A proč? Proč bych vám to měl vysvětlovat?
Myslím, že od IQ 80 by na takové věci měl člověk přijít i sám. Máte domácího mazlíčka? Pejska nebo kočičku? Dejte hlavy dohromady, jistě na to přijdete.
24. 03. 2014 | 13:41

stejskal napsal(a):

Pane magore,

já to číst nemusím. Nikdo to mně nechce, ani nikdy nechtěl (už jsem to tu psal mnohokrát, ale je jasné, že ne každý může číst všechno, co tady zazní).

Čtu zdejší debaty namátkově proto, že a) mne to zajímá a b) že jsem si vzal do hlavy, že veřejný prostor je nějakým způsobem docela důležitý fenomén a stojí za to o něm přemýšlet a podílet se na něm (důvody viz moje replika paní S.Š.). Neživí mne čtení debat, ani jejich administrace.

Též věřím v člověčenství bez patosu. Ale zřejmě si pod výrazem patos představujeme každý trochu něco jiného. A nebo možná ani ne, akorát se ne správně chápeme v tom, co se zde snažíme vyjádřit.

Libor Stejskal
24. 03. 2014 | 13:52

magor napsal(a):

Nene, nerozumíte mi, pokusím se podruhé.

Věřím v člověčenství i když to může znít pateticky.

Tož tak, děcka, mějte se, musím do hokny.
24. 03. 2014 | 14:02

Richard napsal(a):

Obě polohy (tedy "jen zábava" a "jen zodpovědnost") jsou krajní a svým způsobem nepřirozené.

Libor Stejskal

ačkoliv mám po přečtení celého Vašeho příspěvku dojem, že si zhruba rozumíme, z této věty mám stejně pocit, že zábavu ze zodpovědnosti jaksi vylučujete, resp. stavíte je do pozice dvou krajností.
Zkusím to obrátit, kdy např. může být nezodpovědné nedopřát si zábavu, pobavení, hru atd.
Může jít např. o bigotní rodiny, které své děti omezují ve hře, spontánnosti atd. V mých očích je takové omezování na zábavě, hře a spontánní lehké radosti nezodpovědné. Dítě si takový rodičovský imperativ může zvnitřnit a pak se třeba nedokáže pobavit, uvolnit, radostnit, ale je stále jen dobře vychované, upjaté a nakonec z něj vyroste někdo tak "přezodpovědnělý" jako Viola, která ovšem velmi nezodpovědně ospravedlňuje bezpráví.
To jen takový příklad, myslím, že mi rozumíte.
Hezký příklad vyjádřením takového archetypu "zábavy, milovníka, smyslovosti", resp. určité stránky osobnosti, je např. Řek Zorba. V mých očích by bylo naopak nezodpovědné takovou stránku osobnosti vytěsňovat, či považovat za špatnou, méněcennou nebo "nezodpovědnou". Souhlasím však, že důležitá je vyváženost, resp. ohled na důsledky, které mohou nepatřičně zasahovat do prostoru jiného. Takovou zábavu samozřejmě ospravedlňovat nelze, ale až v takové chvíli lze dle mého mluvit o nezodpovědnosti.
Prostě mít "mírný(jak napsal Terry) smysl pro zábavu v mezích zákona", vidím jako prospěšné a zodpovědné a naopak, potlačovat potřebu se bavit, hrát si, brát život někdy lehce, jako nezodpovědné, násilné nebo tak něco.
Zodpovědnost a zábavu nevidím jako dvě krajnosti. Jejich vzájemný vztah dle mého takový není.
24. 03. 2014 | 14:49

Richard napsal(a):

"Souhlasím však, že důležitá je vyváženost, resp. ohled na důsledky, které mohou nepatřičně zasahovat do prostoru jiného. Takovou zábavu samozřejmě ospravedlňovat nelze, ale až v takové chvíli lze dle mého mluvit o nezodpovědnosti."

ovšem toto se netýká jen zábavy, takový charakter nepatřičného zasahování do prostoru jiného jako nezodpovědnosti, může získat i jednání zcela věcné, suché, vážné, vážené, krásně upravené, sladké, medové, moralistní nebo jakkoliv jinak tzv. slušné

nezodpovědnost rozhodně není výsada zábavy, ale jakéhokoliv jiného jednání, které má vůči jinému neoprávněný poškozující důsledek a to může být jednání klidně velmi vážné a zadumané, dokonce s křížkem na krku nebo mikulášskou holí v ruce
24. 03. 2014 | 14:57

Kala napsal(a):

Terry Fox- kocourek mi pomáhal rolovat, ale ani já, ani on žádnou Vaši moudrost nenaroloval, akorát tu, že Putin je prezidentem jedné z největších zemí světa, což ví každý od 6. třídy základní školy. No, nebudu Vás trápit, musíte šetřit síly na jinší příspěvky, na mne už neplýtvejte intelektem.
Leda byste mohl popřemýšlet, jestli je adekvátní, aby jedna z největších zemí světa vyprodukovala strojírenský vývoz na úrovni mrňavého Dánska. Ale není to nutné, nežádám to od Vás za každou cenu.
24. 03. 2014 | 15:00

Richard napsal(a):

"Někdy je takový diktátor také dobrý, např. jak elegantně Putin zatočil v Rusku s letním časem.Nás ta nesmyslnost zas čeká, sotva jaro začalo a neudělá s tím nikdo nic. "

gaia

však zorganizujte nějakou petici a zkuste jí prosadit. Současné možnosti virtuální komunikace jsou neomezené. Dost lidí má na tuhle časovou věc stejný pohled jako Vy. Udělejte si průzkum postojů, tak zhruba, "kolik by bylo pro, kolik proti". Můžete zkusit téma změny času zformulovat, resp. obhajobu změny, sehnat lidí se stejným postojem k podpisu a pak se pokoušet změnu někde prosazovat(někde s tím bušit otravně a neústupně na dveře, vyhrožovat, uplácet atd.), byť chápu, že jednodušší je zvolit si diktátora, který můj nebo náš osobní zájem nařídí.
Dle mého jsou občas věci jednodušší než se na první pohled zdají být.
24. 03. 2014 | 15:11

Richard napsal(a):

a můžete to brát třeba jako hru, zábavu, bavit se tím
24. 03. 2014 | 15:18

gaia napsal(a):

Richard

tak tomuhle už zasvětil život ten pekař z Chrudimi a po jeho smrti i senátor Šilar, a zatím nic, musí se sebrat 5 milionů podpisů, u nás dokonce sbíral u stankuna náměstí a zatím nic.
Je to stejné, jak změna ježdění vpravo. Za minulé republiky se o tom 20 let kecalo a až přišel Hitler, bylo to ze dne na den.
24. 03. 2014 | 15:39

stejskal napsal(a):

Pane Richarde, vídím to stejně, možná jsem se jen neobratně vyjádřil (či jsem nebyl pochopen, nebo oboje ;-)

Chtěl jsme říct, že pokud člověk přistupuje ke všemu jen s tím, že se musí chovat vážně, odpovědně, promýšlet důsledky, je to krajnost. Protože Vás velmi rychle ten imperativ zodpovědnosti paralyzuje. Přestanete si hrát, experimentovat, být tvůrčí.

Pokud ovšem naopak zcela vytěsníte úvahy o tom, jaký má Vaše chování dopad na cokoliv jiného než jste Vy sám, stanete se kupříkladu pragmatický cynikem či takovým tím pošklebovačem vůči všemu a všem.

Všimněte si, kolik lidí se sem jen chodí jen druhým pošklebovat. Je to určitý aspekt postmodernismu (nic nebrat vážně, jen se snažit o vtipné glosy, tzv. hlášky). To není povzdech, ale konstatování. Beru věci takové, jaké jsou. A když mi to nevyhovuje, snažím se to sám za sebe měnit. Pošťuchování je fajn. Debata lidí, kteří vědí, o čem hovoří, také. Obojí to patří k realitě. I na těchto stránkách. Ale ze všeho se lze něco naučit. Třeba to, jak se v této zemi vede (z různých historických důvodů) veřejný diskurs. Co je v něm dominantní a čeho je v něm spíš méně. A jak to souvisí s osobní zodpovědností, ale i třeba tím, že se člověk bere/nebere smrtelně vážně, snaží/nesnaží se druhého ponížit urazit, zesměšnit atd.

Ale to je samozřejmě velmi široké téma. Nelze jej vtěsnat do pár odtstavců v rámci takovéto debaty.

Libor Stejskal
24. 03. 2014 | 15:45

gaia napsal(a):

Kalo

proč zastaváte takový patriarchální přístup k životu?
Myslít si též, že nejlepší muž je ten s největším pérem a nejpřitažlivější žena ta s největšími prsy či zadkem?
Dřív,když v Rusku postavili největší elektrárnu, nejdelší železnici apd. hned takoví vám podobní hovořili o megalomanii a vymýšleli vtipy.
Vám podobným se nikdo nezavděčí.
24. 03. 2014 | 15:47

Kala napsal(a):

gaia - jsem bezradná, co odpovědět. Nechtěla jste reagovat na někoho jiného? Co já s tímhle mám společného? Dneska nemáte svůj den. Captcha praví: very adoSer.
24. 03. 2014 | 15:54

modrý edvard napsal(a):

gaia. S tím Hitlerem je to takhle ...
http://www.fronta.cz/dotaz/zavedeni-jizdy-vpravo-v-roce-1939
24. 03. 2014 | 15:58

gaia napsal(a):

Kalo

reagovala jsem na vaše

jestli je adekvátní, aby jedna z největších zemí světa vyprodukovala strojírenský vývoz na úrovni mrňavého Dánska.

ale možná jste tak blbá, že nevíte, že jde o trhy a že Dánsko se jich nebude chtít vzdát,ani kdyby Rusové toho produkovali na vývoz víc. A že možná kvůli tomu se začíná měnit teritoriální rozdělení světa. Ale co chtít od Kaly.
24. 03. 2014 | 16:00

mb napsal(a):

stoka
v stoce sotva tetřev toká
již zcela pozbyv podoby
vydal se tokat pod blogy
každý ví: zvládat svět i mír
umí jen putin vladimír ...

(dík za toho michnika ...)
24. 03. 2014 | 16:10

Kala napsal(a):

Zřejmě mě spolu s Terry Foxem považujete za absolventku pomocné školy, Vaše výrazivo směrem ke mně tomu odpovídá. Až si doplním vzdělání na Vaši úroveň, tak se zase přihlásím, zatím na mne nereagujte. To víte, v Rusku a na Ukrajině jsem byla všeho všudy pětkrát, to na rady nestačí.
24. 03. 2014 | 16:13

Richard napsal(a):

"Všimněte si, kolik lidí se sem jen chodí jen druhým pošklebovat. Je to určitý aspekt postmodernismu"

no, dělám to taky a dělal jsem to ještě před tím než jsem se stal postmoderním. Jde prostě o můj rys, o mou temnější část a tu nemohu zničit. Jsem sarkastický a často cynický, vím to, (ale také vím, že dokážu být empatický a citlivý). Mohu si jí pouze uvědomit a dávat pozor, abych se nepoškleboval v situacích, v nichž by to mohlo jiného skutečně nějak závažně ohrozit(např. abych se nepřidal do šikanující skupiny či tak cosi, prostě aby můj rys nenabral z hodnoty "nepříjemný/nesnesitelný", hodnotu "nebezpečný, ohrožující" ). Řekl bych, že jde o sublimovanou agresi, kterou prostě nemohu jen tak zrušit, ale mohu jí odreagovávat tak, aby byla pokud možná, co nejméně destruktivní. Pošklebuji se většinou tehdy, když mám pocit, že druhý blábolí nesmysly, klamy, iluze, tzn. z jisté části jde vlastně o určitý druh reakční agrese.
Zdejší diskuzi vnímám tak, že jde o hospodu, k níž jste jí ostatně sám přirovnal, a do té se skutečně nechodí v bačkůrkách, košili a kravatě. Do té se nechodí Dušínovat a měnit svět, ale prostě odreagovat. Frustrace pak může skutečně plynout z nerealistického očekávání vztaženém ke zdejšímu prostoru. Pokud někdo očekává, že zde bude panovat nějaké akademické nebo kostelní prostředí, je pak pochopitelné, že bude zklamán a místo pouhé zaflusané hospody, uvidí zklamán a rozhněván, rovnou stoku. V hospodě je prostě nahuleno, napliváno, zavulgarizováno, občas nějaká rvačka, ale to prostě patří k této instituci/situaci. To hospody si lidé nechodí objednávat "médium nebo želví polévku, ale rum, pivo a guláš s šesti knedlama". V hospodě nikdo neočekává, že se bude jiný nějak závratně hlídat, ale spíš upustí.
Tím jsem chtěl říct, že hranice zodpovědnosti nejsou dané pevně, ale jsou pružné, pohyblivé k významu dané situace, rozumíte. Ono to všechno nelze měřit dle pravítka a vím, že to ani nechcete. Možná je to postmoderna, nevím, ale ta je taková, že, nikoho už nebaví poslouchat všeliké a obecně platné velitele a nade vše nejpravdivější pravdy, protože je zde zkušenost, že byl tento přístup mnohokrát a těžce zneužit. To však neznamená, že ty skutečné pravdy(k nimž nikdo přístup ve skutečnosti nemá, může jen tušit) přestaly platit. Ty mají povahu skutečných zákonitostí nijak nesouvisejících s lidskou vůlí či chtěním, náboženským vyznáním, poplatnou kulturou apod., ty si prostě melou svoje bez ohledu na dobu a její diskurz.
24. 03. 2014 | 16:29

mb napsal(a):

pak někdo houkne: ´hejbni kostrou´
a putin zabral poloostrov
jisté je: nejen v Sýrii
se pobijí ...
24. 03. 2014 | 16:36

stejskal napsal(a):

Jednoznačně, pane Richarde. Stále mluvíme o té míře, kterou si každý nastavuje sám. respektive má možnost si ji do určité míry sám nastavovat. Ta míra je mezi vlastním rozhodnutím a tím, do čeho se nechám druhými vmanipulovat. A není to jen jedno nebo druhé, budˇa nebo, je to pořád o té míře. Stejně jako v případě hospody. Když budou všichni plivat na zem, začnu to dělat taky? Když začnou všichni utíkat bez placení, začnu utíkat taky? Když si začnou všichni nevybíravě dobírat hendikepovaného, který v rohu usrkává pivo, přidám se? To je ta míra zodpovědnosti, o které hovořím. Kdy udělám něco a kdy naopak něco neudělám? A čím se tato rozhodnutí řídí (samozřejmě je ovlivňuje více faktorů, ale co převažuje)? A souvisí nějak mé chování s celkovou atmosférou v celé polis? A jak? Je to jen a pouze jednosměrné ovlivňování (nadává-li třeba většina, nadávám též)? Nebo to může být do určité míry oboustranné? A do jaké?

Samozřejmě že je to vždy individuální (nakonec každý má trochu jiné dispozice, životní zkušenosti, nachází se v nějakém rozpoložení). Ale má smysl o těchto věcech přemýšlet, aniž bych přitom nemyslel jej na to, jak dobře se pobavím či to třeba druhému pěkně natřu? A jestli má, tak proč?

Třeba to někoho inspiruje k přemýšlení. A o to jde :-)

Libor Stejskal
24. 03. 2014 | 16:54

Richard napsal(a):

"Ta míra je mezi vlastním rozhodnutím a tím, do čeho se nechám druhými vmanipulovat. "
L.S.

no jo, život i prožívání jsou dynamické fenomény, takže člověk je nucen neustále hodnotit, přehodnocovat, vyhodnocovat atd.
Vy říkáte, že to třeba někoho inspiruje k přemýšlení, já zas, že to třeba někoho pobaví. Tak a jsme tak, kde jsme byli.
Vlastně ne, oběhli jsme oba asi tři myšlenkové ovály, takže takových 1200 synapsových metrů.
24. 03. 2014 | 17:04

stejskal napsal(a):

Tak já to napíši ještě jinak :-)

Projel jsem většinu evropských zemí (nejvíce asi Skandinávii) a pobýval pár měsíců i v USA. Nemohu se zbavit dojmu, že v Česku prakticky každý ovládá umění pobavit i pobavit se (často na úkor jiných), špičkovat se navzájem, umění jízlivosti, sarkasmu apod. Což je samozřejmě svým způsobem dobře. Horší je to ale s uměním vést debatu tak, aby si dotyční hned nevjeli do vlasů a nepřešlo to do osobní roviny. Což ovlivňuje i celý veřejný prostor a potažmo i vše, co s tím souvisí. Takže si říkám, jestli bychom třeba více neměli trénovat to, co nám ve většině moc nejde. Když v tom špičkování už jsme dosáhli prakticky dokonalosti :-) Někdy si člověk holt musí trochu vybírat. Všechno mít nelze.

Hezký podvečer, přesouvám se k domácímu kompu :-)

Libor Stejskal
24. 03. 2014 | 17:16

Richard napsal(a):

"Takže si říkám, jestli bychom třeba více neměli trénovat to, co nám ve většině moc nejde. Když v tom špičkování už jsme dosáhli prakticky dokonalosti :-) "

aha, takhle, nooooooo nevím
to je těžko no, skutečně může jít o jakýsi národní rys, jakousi specifičnost, snad Švejkovskou a těžko říct, nakolik má smysl se toto snažit měnit. To nevím, ale už jsem alespoň pochopil jak to myslíte.
Asi záleží jaký má tento přístup soc. důsledky, jak nám společnou existenci ztěžuje nebo naopak v čem a jak prospívá.
Nevím no, možná je dobré vědět, že takoví jsme, ale lámat to na sílu, to asi smysl mít nebude.
Asi je dobré umět se domluvit v situacích, kdy je to nezbytné a důležité, ale na druhou stranu, zase snažit se být něčím, čím nejsme, to asi taky není to pravé oříškové.
Fakt nevím, však Putin tady bude jak na koni a rozhodne jak je to správně. On to ví a před nevědomostí nás ochrání.
Snažil jsem se být, co nejvíc vážný, ale moc mi to asi nešlo.
24. 03. 2014 | 17:35

Richard napsal(a):

zatím nazhle
24. 03. 2014 | 17:37

Richard napsal(a):

ještě mě k tomu napadlo
společnost si možná hledá cestu, podobně jako se jedinec snaží nalézt jakousi vlastní svébytnost tak, aby se cítil vzhledem k vlastním dispozicím, pokud možno sebe uskutečněný, naplněný a spokojený.
S tím pak vlastně souvisí otázky, co chceme, jaké máme předpoklady toho dosáhnout a zda-li jsou naše výhledy realistické.
Osobně nevnímám ani tolik nebezpečné to špičkování nebo legrácky jako spíš zcela vážně a slušně míněný oportunismus.
24. 03. 2014 | 17:59

dabei napsal(a):

to Richard:

já myslím,že Vy osobně zaměňujete A za B.

Eduard Beneš na konferenci ve Versailles 1918 přednesl tříhodinový referát ve francouzštině (studoval ve Francii- Dijonu) o historické české zmizelé státnosti.Ukazoval mapy a naše hranice z řady století.Protože všechny státy mají pouze tzv. "historické hranice".Na základě toho nás tehdy pánové jako americký president Wilson, francouzský Clemenceau, a další mezinárodně uznali v těchto hranicích,doložených Benešem.Pro Sovětské Rusko totéž dosáhnul Čičerin,bývalý ruský šlechtic-pak lidový komisař-ministr zahraničí SSSR až roku 1924 na konferenci v Locarnu.Včetně Ukrajiny.Po definitivní porážce interventů v SSSR.

To Vy stále metodu-psychoanalýzu-kterou třeba vysvětlují proč Leonardo da Vinci byl geniální schizofrenik,se snažíte přenést na půdu politiky ,státnosti a mezinárodních vztahů.Tam platí to prvé.

Pak vůbec nemohla vzniknout nikdy otázka komu co patřilo ,jako na Krymu.S anglickou královnou Viktorií bojoval o Krym,který byl jeho ruský car.Pak ještě pomohl osvobodit i Bulhary od Turků bitvou u Šipky.19.století.
24. 03. 2014 | 18:39

Richard napsal(a):

dabei

co je A?
co B?
----------
"To Vy stále metodu-psychoanalýzu-kterou třeba vysvětlují proč Leonardo da Vinci byl geniální schizofrenik,se snažíte přenést na půdu politiky ,státnosti a mezinárodních vztahů.Tam platí to prvé."

Jaké prvé?
Analýza skupinové dynamiky není bohužel můj objev. Velmi zajímavé dílo je např. Psychologie davů od Gustava le Bona a další a další
24. 03. 2014 | 19:27

dzin napsal(a):

to dabei:

k tomu A-to jest k meznárodním vztahům.

Pozice Beneše ve Versailles a Čičerina v Locarnu byly z hlediska rozhodujícího časového období nároků na území přesně opačné ,vylučovaly se,nepřekrývaly se s výjimkou holého Ruska,ne jeho impéria-dnešního SNS "
-zatímco Beneš obhajoval území patřící státoprávně Česku zhruna do první poloviny druhého tisíciletí,t,j.do konce vlády Jiřího z Poděbrad
-Čičerin naopak obhajoval území SSSR v rozloze území ruských carů od doby cara Ivana Hrozného,to jest celou druhou půli druhého tisíciletí .To jest carům již v těch dobách patřily i Litva,Estonsko,Lotyšsko,značná část dnešního Polska atd,Sibiř a Střední Asie až postupně později .Východ dobývali carští kozáci,západ carští vojáci.Kozáci byli nezávislí na carech,ale vojensky jim vždy byli v rozšíření území armádou non-plus ultra věrnou a potřebnou a oceňovanou.Za VŘSR byli k bolševikům neutrální.Anglie ne,poté co neporazila Turecko,napadla protiturecké Rusko.

Poznámka u Beneše: Status po Jiřím z Poděbrad byl Království české a země české do roku 1918.Poslední Habsburk Karel-král český. Jenže "zemská vláda" česká většinou nebyla,řídila přímo Vídeň,pravomoce zemských soudů v Čechách? V době,kdy císař Jozef zrušil jezuity,si zde stavěli své vůbec nejhonosnější kláštery,t.j.i potom.Na Slovensku:Alžběta Báthory byla odsouzena ve Vídni za mučení slovenských děvčat .V době,kdy její příbuzní -spojenci proti Turkům z knížectví Transylvánského (jeden z nich i polský král té doby )upadli ve Vídni do pověsti zrádců habsburského trůnu.Slovenský palatín Thurzo tím získal obrovský majetek Alžběty pro sebe.Její vzdálený příbuzný a nepřítel.
24. 03. 2014 | 19:53

dzin napsal(a):

oprava :---mezinárodním vztahům
24. 03. 2014 | 19:56

dzin napsal(a):

oprava :patřící státoprávně Česku zhruba do první poloviny
24. 03. 2014 | 20:00

stejskal napsal(a):

Ano, přesně takto, pane Richarde, se vším všudy, co jste napsal.

V žádném případě to nechci lámat přes koleno. Je to dle mého naprosto logický stav, důsledek, vyústění historického vývoje v tomto geopolitickém prostoru za uplynulé stovky let. Přirozený soubor řetězících se reakcí na okolní podněty, která formují kolektivní zkušenost a z nich vyplývající vzorce chování. Nemá smysl to ani kritizovat, ani adorovat. Prostě to tak je a má to své důvody.

Otázka zní, zda to v současné době není spíš na obtíž. Přežitek. Obecně nevím. Subjektivně mám pocit, že ano. Takže to racionálně (a nakonec i emotivně) "odmítám". Snažím se to změnit. Především sám u sebe. Když se někdo přidá, fajn. Když ne. Také fajn. Všechno má své důvody. Člověk by měl jednat tak, jak považuje za správné. I s rizikem, že se šeredně mýlí.

Libor Stejskal
24. 03. 2014 | 21:10

befree napsal(a):

Putin není o nic horší politik, než mladý Bush, Sarkozi, Blair,...rozhodně není ani lepší.. lidsky je směšný, ale zastavil úpadek Ruska... Rusko, jaké by chtěl Západ není v zájmu světa.
24. 03. 2014 | 21:28

Richard napsal(a):

"Otázka zní, zda to v současné době není spíš na obtíž. Přežitek. Obecně nevím. Subjektivně mám pocit, že ano. Takže to racionálně (a nakonec i emotivně) "odmítám". Snažím se to změnit. Především sám u sebe"

ano, pane Stejskale, tak nějak. Pokud jste schopný odhalit, čím jste si sám na obtíž, je to fajn a prospět tím můžete zase hlavně sobě. Smyslem takových náhledů je pak vlastně větší osobní spokojenost.
Důležité je vědět, že to tak chcete sám, že je taková změna prospěšná a smysluplná hlavně pro Vás samotného, jen tak to může vydržet.
24. 03. 2014 | 22:25

Richard napsal(a):

a lidé se k Vám přidají také jen tehdy, pokud budou cítit, vnímat, že změna je v jejich vlastním zájmu
24. 03. 2014 | 22:30

Richard napsal(a):

kdy tedy vlastní zájem neznamená prospěchářství nebo oportunismus
24. 03. 2014 | 22:44

kerenskij napsal(a):

gaia 16.00
zajímavý slovník.Nápodobně.
24. 03. 2014 | 22:50

stejskal napsal(a):

Ano, to je v zásadě pravda. l.s.
24. 03. 2014 | 23:29

Hugo napsal(a):

Svět se zbláznil. Vy dovedete psát opravdu dobré a chytré knížky. Ale jak jste mohl teď vyplodit takové blbosti ? To bylo pod nátlakem, nemýlím se ?
25. 03. 2014 | 01:13

magor napsal(a):

Pane Stejskale,

víte, on svět tak nějak už pořád stejným, pro duše z našeho civilizačního okénka. A tak toho sarkazmu třeba, když se tu zase, (přezevšechny zkušenosti s totalitarismy), vyrábějí hesla dne. Než se tu proklikám, jsme patřičně naondulován pečlivě zvolenou propagandou. Takové ty "chlapec vrátil hodinky Putinovi", no.

Chci říci, pokud chceme debatu, od širší veřejnosti, nemůže se stávat, že sám pán primitiv. To neberte prosím osobně, já netuším, kdo ideovým vůdcem Aktuálně cz.
25. 03. 2014 | 08:37

stejskal napsal(a):

Ideový vůdce Aktuálně.cz? ;-) To je docela humorná představa. Nevím, jak to chodí v jiných firmách, ale tady žádný ideový vůdce nepůsobí.

Svět není tak nějak pořád stejný, ale v řadě ohledů se docela rychle mění. A to dokonce i v našem civilizačním okruhu. Každý jev má svou dynamiku.

Nechci od nikoho nic, co mi nenáleží. Tudíž ani debatu od širší veřejnosti. Je každého věc, zda debatuje a jakým stylem. Dával jsem jen k úvaze některé postřehy, o kterých přemýšlím. Zda je někdo primitiv či nikoliv, je dost subjektivní. Názory na to se zpravidla dost liší.

Hezký den.

Libor Stejskal
25. 03. 2014 | 09:07

Julie napsal(a):

Žákův blog je odporný propagandistický a zaujatý text. Nejvíc mě dostalo, že si myslí, že USA a západu de prostě jen o blaho Rusů. To je asi tak, jako jim o to šlo třeba v Iráku, Afghánistánu, Jugoslávii, Lybii, Jemenu, Pákistánu, málem v Sýrii..Jen ta bohulibá snaha stála zatím až milión obětí nevinných civilistů. Ale nemusíme chodit jinam. Naše rozkradená země chovající se jako banánová republika a občany obelhávající média za jejich peníze, je toho jasným dokladem.
Škoda jen, že Aktuálně takové texty vůbec publikuje a nesnaží se alespoň udržovat určitou úroveň a serióznost svých informací a textů.
25. 03. 2014 | 09:08

magor napsal(a):

Bodré ráno,

ach, zasejc budeme posuzovat jedno slovíčko. Slůvko primitiv není ani zlé, ani dobré, vystihuje úroveň a ta buď, vysoká, střední, nízká, nebo primitivní. Berete si příliš osobně a to ten problém.

Promiňte, SAMOZŘEJMĚ, že Aktuálně .cz podléhá ideovému" vedení", tak, jako je Seznam "doleva", Aktuálně "doprava", o tom si snad nemusíme povídat.

Co na Aktuálně kvalitní, že dává v blozích prostor všem. A za to Vám osobně dík, pane Stejskale.

Co se týče novosti a dynamiky, to skutečně na polemiku, ze které se ovšem omluvím, páč nyní na ni nemám čas.

Zdravím!
25. 03. 2014 | 09:29

aga napsal(a):

ad magor, ls

Dynamicky se mění jenom kulisy jednoho a téhož kusu. A ono to tak snad i má být, jde o to, aby si herec uvědomil, že hraje part, který si nenapsal sám, a z té hry vystoupil. Ti, kteří se skutečně změnili, už tu s námi nejsou (snad až na pár bodhisatvů), my ostatní se jen snažíme (často marně), aby se naše ego nenafouklo na zcela nekontrolovatelnou míru.
25. 03. 2014 | 09:57

Yosif K napsal(a):

nil novi sub sole napsal(a):
..............
Naopak, pro Rusko je výhodnější sousedit s Ukrajinou, která má nezanedbatelný počet ruského obyvatelstva. Tito ukrajinští Rusové jsou také, mimo jiné, ukrajinskými voliči, kteří v budoucnu nepůjdou proti Rusku. V případě Ukrajiny bez Krymu stačí nyní Rusku jen čekat. Nebo si snad někdo skutečně myslí, že ruský plyn a ruskou naftu, kterou by případně mohla v budoucnu dostávat Ukrajina přes Německo, bude v tom případě lacinější?
23. 03. 2014 | 17:50
Ctěte noviny, arabský plyn který nzní jiýž i česká republika dostává přes Italii a Rakousko UŽ NYNÍ JE DVAKRÁT LACINĚJŠÍ NEŽ PLYN Z RUSKA.

Zájem Ruska je tento - udržet si monopol na dodávky plynu do východní evropy Ukrajina, Slovensko, Rumunsko, Bulahrosko aby tam mohlo i nadále prodávatž svůj PRASECKY PŘEDRAŽENÝ PLYN a ruský mužik si mohl i nadále místo práce válet koule u rybalky na břehu řeky.

Ceny plynu se nehledají na netu snadno - ale snadno najdete čolánkly a příčinách poklesu cen plynu v západní evropě - klesající podáíl drahého norského a ruského plynui a narůstající púodíl mnohem lacinějšího zemního plynu z Afriky a BV, kde se doposud pálí zcela neuvěřietlníé množství zemního pkyn ve flerach jako byprioduct težby ropy.
Stačí toto jímat a dodat do Evropy a vyděračská ruská říše zla bude na hrnci.
25. 03. 2014 | 11:00

Yosif K napsal(a):

Paní Julie, a Rusku nejde o Vaše blaho. Rusku jde o to aby co nejvíce středo- a východoevropských zemí bylo NUCENO kupovat předražený Ruský plyn a abyste vy musela Rusku platit zbytečně mnoho aby si ruský Ivan mohl válet koule s větší butylkou vodky.

Podobná situace byla již v 80 letech kdy SSSR účtovala východoevbropským "bratrům" reálně dvakrát vyšší ceny ropy a plynu než byly na západoevropském trhu. Ruská prosperita jue postavena mimo jiné na ožebračování východní Evropy a Balkánu skrze dodávky předraženého zemního plynu.
25. 03. 2014 | 11:14

Richard napsal(a):

"Nechci od nikoho nic, co mi nenáleží"
Libor Stejskal

to je hezká věta.
25. 03. 2014 | 11:17

Yosif K napsal(a):

Jediné produkty které Rusko vyváží jsou uhlovodany a minerální produkty (ropa, plyn, hnojiva) a opak trochu ocelových ingotů a snad malované dřevěné lžičky.

Vývoz uhlovodanů je převážně z vrtů které oprovedl BP a Shell a které pak Putin de facto znárodnil.

Ruský Ivan žije jako vždycky z vývozu ropy a plynu.

Čína ropu a plyn dováží a žije z vývozu své práce.
25. 03. 2014 | 11:20

gaia napsal(a):

Richard

stejně tak uvažuje EU a NATO, pak to dle toho dopadá.
25. 03. 2014 | 11:27

Richard napsal(a):

"stejně tak uvažuje EU a NATO, pak to dle toho dopadá. "
gaia
.
jak?
co je na té myšlence nepatřičného?
25. 03. 2014 | 11:35

aga napsal(a):

No ríšo asi to, že na názoru na to "co mi náleží" , se neshodnou ani dva lidi, natož dva státy. USA zřejmě náleží všechno, na co ukáže prstem - a to vaše "právo" si tomu pak splavně přizpůsobí.

Za takováto bezobsabsažná a velkoústá prohlášení se dá schovat cokoliv - to vystihla gaia přesně.
25. 03. 2014 | 11:41

Richard napsal(a):

tak jí(v podstatě jde o respekt k právům svým i jiného) zkuste nahradit něčím lepším ago, něčím méně "velkoústým a bezobsažným"
zase mám chuť být sarkastický, už to mám asi jako reflex
takže zkusím věcně, uplatnění práva a jeho zneužití jsou dvě různé polohy, nezdá se mi rozumné rušit právo jen proto, že ho někdo ohýbá ve vlastní prospěch, ostatně ti, kteří se cítí ukřivdění nad Mnichovem 38 a nyní vzývají velké ochranitelské Rusko, ním sami krásně kroutí, byť to ohýbání vidí samozřejmě vždy na jiných, zrovna Vy jste na to expert Ago
25. 03. 2014 | 11:51

stejskal napsal(a):

Beru zpět. Nechci od jiných to, co mi náleží.

Hezký den všem.

Libor Stejskal
25. 03. 2014 | 11:54

JAHA napsal(a):

Ad: Petr z Tabora
Jak mi pánové Zaorálek či Žák vysvětlí tak prosté skutečnosti, jako že se mnozí vojáci ukrajinské armády přihlásili do té ruské ?

1. Su to ludia byvajuci roky na Kryme, maju tam domov, rodinu, deti, znamych.
2. Ak by nesuhlasili, zvlast teraz, pri vojenskom zaberani jednotlivych ukrajinskych posadok SILOU ZBRANI - vid aj ZNICENIE a UKRADNUTIE ujrajinskeho majetku (preburanie mura kasarni OT a strelba, ukradnutie viacerych lodi, ponorky...), Vy by ste im zarucili bezpecnost, ked tam vladne ruske vojsko?

No, na to treba naozaj vysoke IQ, zistit, preco presli na stranu Ruska☺.
25. 03. 2014 | 11:56

magor napsal(a):

ago,
mně připadá, že i kulisy už vobkoukaný. Aneb jak tu píše pan Pepa, mávátka snad v USA, tam braši porád reckless, ale TADY?!? Není právě toto pohrdání vším, na čem zdejší braši tak rádi staví? Podotýkám, že hlučně/hlasitě, nevybíravě.

Jaký pán, takový krám, tak už na světě chodí, bude-li tu omíláno Doblba, Západ vs. Východ, k ničemu nepovede. Z/V JEDNÍM, je to civilizace imperativu růstu Růstu, kde i Ne-moc započítána v HDP.

Chce to k podstatě, jak tu a tam píše skeptický, škrtnout všechen ten balast. Ony právě frašky a beletrie osvobozující.
25. 03. 2014 | 11:56

Richard napsal(a):

"Beru zpět. Nechci od jiných to, co mi náleží."
L.S.

vidíte vidíte pane Stejskale, jak jste nyní sám sarkastický, ale někdy je to možná nejlepší způsob jak vyjádřit absurditu situace
25. 03. 2014 | 12:00

aga napsal(a):

magor

Kulisami jsem nemyslel mávátka, ale všechno, včetně toho pohrdání, vč. filosofií, teorií, technologií, atd. To, co se podle pana Stejskala tak dynamicky mění.
25. 03. 2014 | 12:02

Yosif K napsal(a):

V každém středo- a východoevropském národě je asi nějaká hrstéčka poma.....tenců kteří z vděčnosti za 40 let ekonomického plundrování ze strany SSSR ještě chtějí být i nadále ekonomicky plundrováni ze strany Ruské Federace - viz 16 miliard nedobytných pohledávek které má v Rusku Česká Exportní Banka, viz dvakrát vyšší ceny zemního plynu z Ruska než z Afriky......

V česku se do Putinuškovského hnutí věrnosti východním satrapům a autokratům zařadila krajní levice, krajní pravice a patrně i placení agenti Lukoilu.....

Většina lidí má na působení Ruské říše celkem střízlivý a obezřetný názor - uvědomuje si že příslušnost k sovětskému bloku obnášela ekonomické a technologické zaostávání a státní zřízení ve formě stalinský teror - a celkem rozumně neočekává od Ruského Imperia nic moc lepšího než od SSSR.....
25. 03. 2014 | 12:12

magor napsal(a):

ago, nechme pana Stejskala Stejskalem, já nemám problém, co se tu snažil sdělit. V kostce, jsme etnikum řevnivé, nedokážeme si Naslouchat. Takový - jistě subjektivní - mám pocit. A když na Slovech postaven celý náš stát....

Mějte se!

A jsem rád, že jste napsal, není nad to vidět "za roh".
Taky se učím, to k tý dynamice.
25. 03. 2014 | 12:14

aga napsal(a):

richard

Já už tak nějak tuším, jaký máte vy na věci názor, vyjadřujete se ke všemu dostatečně dlouho a obšírně. Vaše názory ale evidentně nemají vliv ani na váš vlastní způsob života, schováváte se za tou spoustou slov právě proto, abyste se nemusel změnit, dokonale si odůvodníte a zracionalizujete to, jaký jste a namlouváte si, že jste s tím happy. Teď to nesoudím, jen konstatuju. Natož tedy aby tyto názory něco vypovídaly o realitě. Vy jste kompletně nastaven na její ohýbání ve svůj prospěch - na to máte opravdu výjimečný talent - a do jisté míry jsme takoví všichni.

Proto v praxi nikdy nemohou fungovat prohlášení výše uvedených typů, a vlastně ani právo - kolik lidí, toli interpretací. Záleží na charakteru toho, kdo mluví, ne na jeho elokvenci. V diskuzi má navrch ten, kdo umí svůj postoj lépe "vyargumentovat" (nebo kdo může diskuzi kontrolovat jinak), v praxi ten, kdo je silnější a bezohlednější. Vše ostatní jsou jen slova, slova, slova.

Ano, mělo by tomu být jinak, bylo by krásné, kdyby tomu bylo jinak, ale to bychom se museli opravdu zgruntu změnit, a na to zatím nemáme.
25. 03. 2014 | 12:16

Yosif K napsal(a):

JAHA napsal(a):
Ad: Petr z Tabora
Jak mi pánové Zaorálek či Žák vysvětlí tak prosté skutečnosti, jako že se mnozí vojáci ukrajinské armády přihlásili do té ruské ?

1. Su to ludia byvajuci roky na Kryme, maju tam domov, rodinu, deti, znamych.
2. Ak by nesuhlasili, zvlast teraz, pri vojenskom zaberani jednotlivych ukrajinskych posadok SILOU ZBRANI - vid aj ZNICENIE a UKRADNUTIE ujrajinskeho majetku (preburanie mura kasarni OT a strelba, ukradnutie viacerych lodi, ponorky...), Vy by ste im zarucili bezpecnost, ked tam vladne ruske vojsko?

No, na to treba naozaj vysoke IQ, zistit, preco presli na stranu Ruska☺.
25. 03. 2014 | 11:56
Je to tak - totální hn...pi jsou ochotni i papoškovat že obyvatelstvo Podkarpatské Rusi radostně spěchalo pod sovětskou tyranii.

Ve skutečnosti - kdyby někdo na podkarpatské rusi brblal, tak by jej Smerš odeslal do Gulagu na Sibiř.

Pokud má nějaký ukrajinský voják na Krymu rodinu, domek nebo státní byt tak by se mum mohla střelba po ruských soudruzích škaredě nevyplatit - minimálně by o všechno přišel, nejsou řídké případy kdy ruští fašisté mlátili ukrajinské rodiny holemi - stačí vyjít na ulici s ukrajinskou stužkou - nebo někoho zlobivého příliš aktivního "unesli".
25. 03. 2014 | 12:19

aga napsal(a):

magor

Já nemám problém s ničím, co se mi kdo snaží sdělit, ale mám zásadní problém s tím, když mi sděluje něco, čím se podle mne sám neřídí (ať už vědomě nebo nevědomě). Tady mám nějaký snížený práh tolerance nebo co. A přiznávám, že Láskou ho ještě vykompenzovat neumím. Mám mezery.
25. 03. 2014 | 12:23

magor napsal(a):

ago,

patřím k těm, kteří Vás milují. Takového, jaký jste.
25. 03. 2014 | 12:25

aga napsal(a):

magore

Díky. Opravdu. Vím, že to od vás má váhu.

Snažím se, občas s výpadky, abych mohl říci o každém to samé. Jde to ztuha.
25. 03. 2014 | 12:27

magor napsal(a):

aga,

tak teď nevím, váhu? Mně se s Vámi dobře povídá, právě proto, že vidíte "za roh".
Nemnoho takových.

Richard, ten taky vidí za roh, ale nechce, k sobě samému, tyto vědomosti použít. Škoda, jinak príma kluk, pokud tedy zrovinka nesnímá (rád!) to Temné.
25. 03. 2014 | 12:38

Richard napsal(a):

ptal jsem se, co je na této myšlence, "nechci od nikoho nic, co mi nenáleží", nepatřičného a Vy mi namalujete jak si představujete "ríšu"

píšete, že se touto myšlenkou sám neřídím
ptám se Vás tedy, víte tedy o něčem, kdy po jiném žádám něčeho, čeho mi nenáleží?
Ven s tím ago, nestyďte se, ukažte světu, kdo Richard ve skutečnosti je.
Prosím, nech sa páčí....
25. 03. 2014 | 12:40

Richard napsal(a):

"Richard, ten taky vidí za roh, ale nechce, k sobě samému, tyto vědomosti použít. Škoda, jinak príma kluk, pokud tedy zrovinka nesnímá (rád!) to Temné"

nezlobte se hoši, mně se s Vámi pusinkovat nechce, resp. "vidět za roh"
25. 03. 2014 | 12:45

magor napsal(a):

Richarde,
omluvím se, řeším vážně už je to, co mi zejtra kačenka EU zakáže, co přikáže a jak to budu ignorovat. Takže, to vlastně neřeším a raději tu ztrácím čas.
Mějte se.
25. 03. 2014 | 12:55

Richard napsal(a):

takže gaio znovu

co je na této myšlence nepatřičného, dokážete to zformulovat, nebo jen tak poštěkáváte, třeba jako magor

"Nechci od nikoho nic, co mi nenáleží"
zkuste jí "rozcupovat", aga zatím roztrhal jen vlastní rukou namalovaný obrázek "Ríši", který si s ní spletl, k významu, resp. jeho narušení, této myšlenky se ani nepřiblížil
25. 03. 2014 | 13:04

stejskal napsal(a):

Pane Richarde,

to přeci není tak, že bych odmítal sarkasmus ;-) Používám ho úplně stejně jako jiné legitimní diskusní prostředky. Nadsázku, absurdní příměr, ale též prvky logiky, pravidla polemiky apod.

Jistě jste si všiml (každý, kdo sem chodí častěji si toho musí všimnout), jak se zde projevují někteří lidé jako archetypy (zejména ti, co sem publikují často desítky příspěvků každý den). Čistě pro příklad, je jich samozřejmě více: někdo chce jen tak něco nezávazně plknout, aby pobavil zejména sám sebe (třeba pan Ládík!!!). Jiný píše dlouhé sarkastické vstupy, kde natře úplně každého, protože jej uspokojuje pocit, jak on sám je nad věcí (třeba pan Pepa Řepa). Jiný si sem vylít svou nenávist a nesmiřitelnost (pánové vererka, Hochmann, Čochtan). A pak je spoustu těch, kteří se sem chodí s chutí pohádat. Ať napíšete, co chcete, vedou proti tomu argumentaci. Je úplně jedno, o co jde, ve většině formuje jejich příspěvky tento podvědomí přístup, tedy forma, kterou teprve následně a ad hoc vyplňují obsahem.

Já skutečně nechci nikoho mentorovat, ať si každý dělá, co se mu zlíbí (tedy pokud respektuje pravidla, která třeba zde nastavuje ten, kdo nese za tyto stránky plnou právní zodpovědnost, o té morální ani nemluvě). Ale prostě nahlas uvažuji, jak k tomu coby debatér přistoupit. Co se stane, když se pustím do "diskuse" s některým z výše uvedených archetypů a budu se snažit jej přesvědčit o svém pohledu? V lepším případě se utvoří dva tábory fanoušků, kteří budou pdoporovat své favority. A s debatu to nebude mít nic společného. Budem se častovat sarkasmy, jízlivostmi, podpásovkami, tlačit se do kouta, snažit se dostat jeden druhého. Otázka, kterou si při tom pokládám zní: Je to, co si od debaty, s člověkem, kterého neznám, pod textem jiného, který se snažil - ať už z jakýchkolic důvodů zformulovat své názory, postřehy a postoje, slibuji?

A moje odpověď sám sobě zní: není. Tohle mne baví s kamarády v hospodě, při nějakém setkání přátel či třeba lidí, kteří se takto špičkují. Ale nebudu to dělat někde, kam jsme pozván, abych debatoval o nějakém konrétním tématu, v těchto případech o tom, co píše bloger. Protože tím takovou debatu předem eliminuji. A je jedno, že to dělá spousty dalších. Mně to prostě nepřijde z různých důvodů dobré (napsal jsem je výše), tak to dělat nebudu. Ta úvaha nesměřuje k ostatním, ale primárně ke mně samotnému (a samozřejmě se občas neudržím a též se tomu zpronevěřím. Aspoň vím, že nejsem robot).

Podívejme se na začátek, proč tato diskuse vznikla. Vůbec nešlo o sarkasmus apod. Šlo o to, že nemálo lidí veřejný diskurs odpuzuje, protože jej považují za žumpu. Podle to ale není chyba těch, kdo tuto žumpu v jejích očích vytvářejí, ale těch, kdo se tím nechají odradit či přistoupí na styl, který se jim nelíbí.

Nemyslím si, že jsme hádavé etnikum (jak píše pan magor). Kdyby to mělo cokoliv společného s etnicitou, muselo by to být v genech a tam to dle mého není (resp. to nikdo nikdy neprokázal). Ta málo vyvinutá schopnost pohybovat se nějak smysluplně ve veřejném prostoru je historickou zkušeností. Nikdy jsme se to neučili, nebyla k tomu možnost. Ale to neznamená, že se to nemůže nějak měnit (v tom je ta dynamika. Vývoj není statický jev).

Učím sám sebe o tom přemýšlet, protože mi to dává smysl. I s tím rizikem, že se mohu mýlit. A s jistotou, že i kdybych se nemýlil, tak tento můj přístup bude za nějakou dobu zcela nutně anachronismem. Ostatně jako úplně všechno v běhu času.

Libor Stejskal
25. 03. 2014 | 13:15

aga napsal(a):

magor

Váhu. Když někomu řeknete, že ho milujete, tak to má váhu. To je bílá magie :)

Mi se s vámi taky dobře povídá, protože jen pár magorů mi chce rozumět a rozumí.
25. 03. 2014 | 13:22

aga napsal(a):

richard

Já jen vím, že si to, co vám náleží, budete vždy vysvětlovat po svém, a vždycky najdete dost slov, abyste to - hlavně sám před sebou - obhájil. To je obecný princip, a bude se vztahovat ke všemu, co vám náleží či nenáleží reálně.
Já nechci nic ukazovat světu, já podle vašich vlastních zásad a praxe nepotlačuji svoje city a sypu je na sklo. Potěšilo by mě, kdybych něco ukázal vám, ale je zcela na vás, jestli chcete vidět to, co vám ukazuju. Berte nebo nechte bejt.
25. 03. 2014 | 13:28

Richard napsal(a):

"A je jedno, že to dělá spousty dalších. Mně to prostě nepřijde z různých důvodů dobré (napsal jsem je výše), tak to dělat nebudu. Ta úvaha nesměřuje k ostatním, ale primárně ke mně samotnému (a samozřejmě se občas neudržím a též se tomu zpronevěřím. Aspoň vím, že nejsem robot)."
L.S.
.
Snad to chápu. Taková myšlenka pro Vás osobně(vždyť jste psal také v prvním čísle, "nechci od nikoho nic, co mi nenáleží"), představuje jakýsi ideál nebo směr, kdy je jasné, že člověk není dokonalý, robot nebo stroj, že se svým ideálem není totožný, že za ním vždy v různé míře pokulhává. Tedy jasné je to, alespoň někomu.
Ideál je vždy v předu, taková je jeho povaha. Však jsem psal i agovi, ať si vymyslí lepší myšlenku, lepší vlastní ideál, když mu tato přijde bezobsažná.
---------------
"Podívejme se na začátek, proč tato diskuse vznikla. Vůbec nešlo o sarkasmus apod. Šlo o to, že nemálo lidí veřejný diskurs odpuzuje, protože jej považují za žumpu. Podle to ale není chyba těch, kdo tuto žumpu v jejích očích vytvářejí, ale těch, kdo se tím nechají odradit či přistoupí na styl, který se jim nelíbí."
L.S.
.
dle mého má tato diskuze nějakou povahu, nebo určitý charakter, specifičnost a je pochopitelné, že nebude vyhovovat všem, to je jasné pane Stejskale. Mimochodem, mě zas nelákají diskuze příliš učesané, nebo nadmíru tzv. přeslušnělé a věcné, přijdou mi prázdné, přeslazené, nudné, vedou se v nich také ty běžné hezké kecy, které mi přijdou urputně nezajímavé atd.(lidi se v nich hlídají, aby vypadali, co nejušlechtileji, mluví hezky a v podstatě neřeknou nic zajímavého) a abych řekl praudu, jedince, kteří mi přišli nejchytřejší a nejzajímavější jsem zahlídl na diskuzích v nichž panuje dost velký bordel.
Zde určujete hranice Vy, dle toho jak přijdou vhodné Vám, tím si tuto diskuzi v jistém smyslu formujete, korigujete, byť je z velké části, snad podstatné, odrazem celého zdejšího prostoru(článků, autorů, témat), který táhne jisté typy a ovlivňuje také určitý styl komunikace, to je celé. Dle mého neexistuje žádná ideální, dokonalá diskuze, která by uspokojila všechny.
-----------
"Ale to neznamená, že se to nemůže nějak měnit (v tom je ta dynamika. Vývoj není statický jev)."
L.S.
.

ano, vývoj není jen o vlastní vůli, ale současně o zrání, o zkušenostech atd. nelze nařídit, z velké části se prostě jen děje, resp. je mnohými faktory determinován
---------------
Učím sám sebe o tom přemýšlet, protože mi to dává smysl
L.S.

vidíte, sám se zase učím příliš nepřemýšlet, ale moc mi to nejde(dostávám se do smyčky, kdy přemýšlím jak nepřemýšlet), tím neříkám nic o hodnotě mých myšlenkových výstupů
------------

"A s jistotou, že i kdybych se nemýlil, tak tento můj přístup bude za nějakou dobu zcela nutně anachronismem. Ostatně jako úplně všechno v běhu času. "
L.S.

právě že si myslím, že ty skutečné věci, ty formy, archetypy jsou věčné, mění se jen jejich podoby, vyjádření. Ta podstata se to dle mého točí stále dokola, znovu a znovu, asi jako Zeměgule nebo sluneční soustava atd. atd., stále ty stejné formy, vzory, ale v jiných podobách, vyjádřeních, náplních. Témata zůstávají mění se jen jejich zpracování, ztvárnění.
25. 03. 2014 | 13:51

magor napsal(a):

aga

aha:-)) Jistě, bílá, vždy jen bílá, černé se vetře samo.
Má z čeho čerpat, stačí tu číst třebas historický exkurzy pana Slámy.
Jó, víry, genom, to klec klecí, prospěšný magie pramálo.
25. 03. 2014 | 14:06

Richard napsal(a):

Potěšilo by mě, kdybych něco ukázal vám, ale je zcela na vás, jestli chcete vidět to, co vám ukazuju.
.

ago, zapněte si ten poklopec, nechte si to pro magora
25. 03. 2014 | 14:07

stejskal napsal(a):

Spirála, ne kruh, pane Richarde. A ještě se různě vlnící... ;-)

Ad diskuse: jistě. Mně spíše šlo o to, zda a za jakých okolností lze vést třeba zde diskusi ad rem. Jestli to jde, když se kolem ostatní špičkují, pošťuchují, hážou po sobě sarkasmy. A myslím, že ano. Jde to, ale vyžaduje to jistou sebedisciplínu (nikoliv pouhé konstatování, že internetové debaty jsou žumpa). To byla podstata mého prvního vstupu, od níž jsme se pak dostali k trochu jinému tématu.

Libor Stejskal
25. 03. 2014 | 14:09

magor napsal(a):

Pane Stejskale,
já bych to zkrátil, děláte to dobře a zbytek ňáká ta mo-mentální ekvilibristika.

Ke kruhům a spirálám, to těžký, jsou duše, které zůstávají v kruzích a duše, které se pohybují ve spirálách. A vono ne vždy spirála ascendetní, jsou i ty descendetní.

Primitivismus ostravského chachara nekomentovat (z čehož Vás ani nepodezírám), to krmení těch posledně jmenovaných. Víte, dělá ji to DOBŘE a to skutečně CELÁ věda o projeveném.

Mějte se:-)
25. 03. 2014 | 14:36

Richard napsal(a):

"Spirála, ne kruh, pane Richarde. A ještě se různě vlnící... ;-) "
L.S.
přesně tak, nevrací se to(koloběh) již na původní místo
psal jsem, že se "to" točí, spirála se spíše stáčí, tak jsem to vyjádřil nepřesně, nečekal jsem, že budete odborník
------------
"Mně spíše šlo o to, zda a za jakých okolností lze vést třeba zde diskusi ad rem. Jestli to jde, když se kolem ostatní špičkují, pošťuchují, hážou po sobě sarkasmy. A myslím, že ano. Jde to, ale vyžaduje to jistou sebedisciplínu (nikoliv pouhé konstatování, že internetové debaty jsou žumpa)."
L.S.
.
asi to jde pane Stejskale, ale jen do jisté míry. Ono totiž také záleží na druhé straně, jestli chce, případně, zda-li je to vůbec schopna. Můžete mít sebedisciplínu jak voják wermachtu, ale pokud je druhý rozhodnutý Vás obelhat, podfouknout, popírat atd.(nebo prostě jen není připraven nahlédnout se ve svých klamech), těžko ho vlastní disciplinovaností přimějete k smysluplné debatě, to zas nejde, to nedokáží ani psychiatři, psychologové atd.. To je jako myslet si, že lze smysluplně diskutovat s přesvědčeným nacistou nebo fanatickým náboženským fundamentalistou, příp. paranoikem. To prostě často není možné, neboť tito lidé na objektivitu, tzv. "pravdu" povyšují vlastní subjektivní víru, přesvědčení, fantazii, představu atd.(které mají charakter pouhých subj. tužeb). Chyby v jejich usuzování jsou již v premisách, které mají často povahu nevyvratilených "emočních" dogmat. Pak je možné vést tzv. věcnou debatu pouze v rámci bludů, asi jako když dva blázni vedou na pokoji psychiatrické léčebny zcela věcný hovor o tom, kdo z nich je vlastně ten pravý Ježíš. V takovém případě jde pouze o pseudověcnost.

Trošku mě mrzí, že Vás ve Vašem pochopení asi stále míjím, ale ...
Svým přístupem můžete ovlivnit mnohé, ale nemůžete změnit vše.
Žumpu můžete vlastním přístupem změnit na hospodu, ale už nemůžete z té samé hospody udělat třeba interhotel. Hodnocení situace skutečně v mnohém vypovídá o nás samých, ovšem současně není popřením reálné situace.
Velmi se mi líbila jedna pasáž z dnešního článku Ondřeje Vondráčka, která se vztahuje k míře možných změn, které jsou však i tak velmi důležité. Mezi žumpou a hospodou je totiž velký rozdíl, stejně tak rozdíl mezi 10ti nebo 100mrtvými.
Podstatou sdělení je pak dle mého to, že na změnu nemá smysl rezignovat je proto, že nepřinese ideální, rajský výsledek.
.
"Smysl pravidel v boji proti korupci
Přestože kvalitně napsaná pravidla mohou vyřešit řadu společenských problémů, mnoho lidí se domnívá, že v boji proti korupci je přijímání pravidel zbytečným nástrojem: „Pravidla korupci nevyřeší, protože je stejně mocní nebudou respektovat.“ Naopak, když náhodou nějaké protikorupční opatření pozitivní změny přinese, řada komentátorů ho označí za bezzubý právní paskvil, protože okamžitě neodstranilo 100 % korupce.

Střízlivý pohled nesdílí žádný z těchto extrémů. Na jednu stranu zákony a pravidla mají svůj smysl. Na druhou stranu žádný zákon ani pravidlo nevyřeší mávnutím kouzelného proutku všechny neřády. Jako příklad mohou posloužit pravidla dopravního provozu. Tato pravidla zabraňují tomu, aby na silnicích vládla džungle a lidé zbytečně neumírali při nehodách.

Zákon o bezpečnosti silničního provozu není právní paskvil jen proto, že není schopen zajistit, že na silnicích nepřijde o život nikdo. Je však velký rozdíl, zda ročně zemřou na silnicích tisíce nebo „jen” desítky lidí, přičemž pravidla bezpečnosti provozu mají na tento rozdíl v počtu mrtvých důležitý vliv. Stejně tak je rozdíl, jestli se za rok rozkrade miliard sto nebo „jen“ deset. A nastavení klíčových zákonů a pravidel, které provádění korupce ulehčují či znesnadňují, na to má důležitý vliv."
25. 03. 2014 | 14:52

stejskal napsal(a):

No, dyť to píšu, pane magore, že ty spirály jsou ještě různě zakroucené. Dokonce se to jednou může vinout nahoru a podruhé dolů. A pak třeba zase do strany.

Každému něco dělá dobře. A každého něco štve, tak se to snaží nějak zahnat. Ale nen myslím od věci nechat se tím (obojím) zmítat jen v míře nezbytně nutné :-)

Hezký den i Vám.

Libor Stejskal
25. 03. 2014 | 14:53

stejskal napsal(a):

Můžu změnit, pane Richarde. Můžu změnit sebe, pokud budu chtít (i když asi též jen do určité míry). A o nic jiného mi v této debatě prakticky nešlo. Zda má v této souvislosti smysl přemýšlet o změně (vlastního přístupu). Přesně v tom smyslu, jak to píše (už poněkolikáté) pan Vondráček a nedávno v jiném blogu napsal i pan Žák). Dával jsem to zde k úvaze (viz můj první vstup).

Libor Stejskal

P.S. Netrápím se tím, že se zde nedebatuje podle nějakých mých představ. To bych se z toho za těch sedm let už musel zbláznit :-) Beru to tak, jak to je. Má to své důvody, zrovna ty, které se týkají toho, jak vypadá tuzemský veřejný prostor, není zase až tak těžké postihnout.
25. 03. 2014 | 14:59

magor napsal(a):

Aha, omlouvám se, no, já už místním blbem, evidentně.
25. 03. 2014 | 15:02

Richard napsal(a):

"Můžu změnit, pane Richarde. Můžu změnit sebe, pokud budu chtít (i když asi též jen do určité míry). "

L.S.

to je trošku komplikované téma řekl bych a proto své vlastní poznámky považujte prosm spíše za úvahy.
Můžete se změnit a nemůžete, to je trošku záhada, tohle. Resp. můžete změnit postoj k tomu jaký jste a tím paradoxně snad změnit i sebe. Ne však vše, co člověk v sobě změnit chce, změnit skutečně může. Ne vše je poslušno lidské vůli, resp. je toho skutečně velmi málo, včetně velké části sebe sama. Člověku se totiž určité "psychologické/prožitkové" věci prostě jen dějí, podobně jako člověku např. tluče srdce, obíhá krev v těle, pracují útroby atd. Tyto věci pracují mimo lidskou vůli, stejně tak bezděčně pracují určité psychické nevědomé vnitřnosti. V lidských silách není je ovládnout vůlí, ať už by chtěl/snažil se sebevíc, asi podobně jako není lidských silách točit Zeměgulí nebo ovládat práci žaludku, ačkoliv by třeba i chtěl.
Některé věc není možné změnit, možná je pouze změna/postoje přístupu k nim. Tím může dojít ke změně hodnocení, reálnějšímu pohledu na sebe sama i svět, resp. v důsledku také k jakýmsi osobnostním změnám, k rozšíření vědomí, k poznání, které ovlivňuje zpětně jednání. Toto však nelze nařídit, ani zařídit pouhým chtěním nebo vůlí, byť jde o práci, cestu, hledání.
25. 03. 2014 | 15:15

Richard napsal(a):

oprava
mé vlastní poznámky
pardon
25. 03. 2014 | 15:16

Richard napsal(a):

pane Stejskale, ještě jedna věc, osobně to zde jako žumpu nevidím, byť některé příspěvky mi žumpiální skutečně přijdou(paradoxně od např. od velmi slušně a na výsost zdvořile mluvící Violy, která své hnusy balí do nádherných a ušlechtilých obalů), stejně tak jsou zde ovšem výstupy, které stojí za to a vnímám je jako hodnotné.

jestli to zde někdo za žumpu považuje, a přesto zde chodí přispívat, tak asi žumpu rád, resp. něčím ho přitahuje(je jeho vlastní součástí), byť se nad ní okázale povýší, distancuje se od ní.
ono je pak celkem jedno, jaký je reálný stav, důležité jsou představy, které má člověk o daném stavu vytvořené, resp. co pro něj tyto obrazy představují, co se za nimi skrývá
25. 03. 2014 | 15:31

stejskal napsal(a):

Ano, proto jsem napsal "do určité míry". A protože se bavíme o konkrétním tématu, mám na mysli konkrétně svůj přístup k debatě jako takové. Tedy změna směrem ke mé představě, jak by se debatovat mohlo, od toho, jak se velmi často debatuje a řada lidí (včetně mě) se k tomu nechává strhnout.

Například: nemusím za každou cenu s každým debatovat. Nemusím sobe či druhým neustále dokazovat, že mám pravdu. Nemusím vycházet z debat s pocitem vítězství. Nemusím druhého potřít či ponížit. A to ani přesto, že se mi občas chce a někdy tomu i podlehnu. Mohu to měnit. Určitě ne k dokonalosti, ale do určité míry ano. A důvod: nelíbí se mi, jak veřejný diskurs v této zemi vypadá, protože tam toto vše předešlé převažuje (řekl bych, že jsou země, kde je to o poznání lepší, má to své historické důvody), nechci k tomu přispívat ve smyslu fixace tohoto stavu. To je to, co mne vede k tomu, abych o svých vstupech do veřejného prostoru přemýšlel.

Libor Stejskal

P.S. Je to úvaha, jakým směrem to dle mého má smysl. Ne snaha vnutit druhým (a nakonec i sám sobě) nějaký ideální stav.
25. 03. 2014 | 15:42

stejskal napsal(a):

Též to nepovažuju za žumpu. Přijde mi zbytečné užívat takováto expresiva. Je to prostě takové, jaké to zde je. Takové, jaké jsme schopni to mít. Ani já ani nikdo jiný nemá šanci druhým vnutit svou představu diskursu. Ani se o to nepokouším. Ale to neznamená, že o tom nemá smysl debatovat. Podle mne má. Člověk si tím tříbí své názory a postřehy, rozvíjí je. To vždy stojí za to. l.s.
25. 03. 2014 | 15:45

magor napsal(a):

Richarde,

jsou síly Světla a síly Temna, přitahuješ ty druhé, jsi k lidem vulgární, sanuješ si vlastní mentální průjmy lekcemi z psychologie. Ale psychologie nepřečůratelná, což se myslím pan Stejskal snažil sdělit tou vůlí po změně. Nemáš ji, jsi příliš zbabělý, příliš líný se sebou samotným něco udělat a tak tu tapetuješ soudy. Kdo už ano, kdo jistě ano, kdo možná, kdo jistě ne. Jdi se léčit, to bude pro tebe i rodinu ta nejcennější meta, které stojí za to dosáhnout Nějaké indicie jsem už napsal, věru nemohu naprášit narovinu, i Univerzum má svá pravidla.
25. 03. 2014 | 15:51

Richard napsal(a):

"Též to nepovažuju za žumpu. Přijde mi zbytečné užívat takováto expresiva."

tipl bych si, že autorka výroku, paní S.Š byla v diskuzi něčím dotčena, proto taková barvitost a síla hodnocení. Dle mého je její "stoka" obrazem jakéhosi vlastního vytrysknutého komplexu, do něhož se někdo trefil.
Tohle člověk nemůže změnit, pokud to sám nevidí, chápete mě?
25. 03. 2014 | 15:58

Richard napsal(a):

magor
to má být podobná nabídka "ber nebo nech být" jako ta agova, předpokládám
přitahuji síly temna jo? No, je fakt, že Vás mám za zadkem, co chvíli
25. 03. 2014 | 16:06

aga napsal(a):

ls

"Člověk si tím tříbí své názory a postřehy, rozvíjí je. To vždy stojí za to."

Rozvoj názorů a postřehů nemusí vůbec souviset s tříbením a rozvojem (změnou) osobnosti - často se názory a postřehy rozvíjejí jen proto, abychom se lépe zabetonovali a proti skutečné změně opevnili ve svém osobnostním statu quo. I v této diskuzi mnoho materiálu.
25. 03. 2014 | 16:11

magor napsal(a):

NE, prosté konstatování. A nebojte, žádné příště, good luck:-)
25. 03. 2014 | 16:14

Richard napsal(a):

"Rozvoj názorů a postřehů nemusí vůbec souviset s tříbením a rozvojem (změnou) osobnosti - často se názory a postřehy rozvíjejí jen proto, abychom se lépe zabetonovali a proti skutečné změně opevnili ve svém osobnostním statu quo. I v této diskuzi mnoho materiálu. "

takto reagujete na odmítnutí vždy?
25. 03. 2014 | 16:14

stejskal napsal(a):

To právě myslím může (či se o to může pokoušet, je to nikdy nekončící úsilí, které nevede k dokonalosti, ale v samotmé snaze a uvedomění si potřeby změny je to důležité).

Ale opět: nejde o to, že někdo napíše (v reakci na něco, co ho vyprovokovalo) něco expresívního. Jde o to, jak často to dělá, jak moc se nechává třeba zraňovat a vyprovokovat, jak moc vážně bere své ego. A jestli právě to, že se tím zabýváme, nemůže vést k sebepoznání ( i toho, co normálně nevnímáme, protože patří k vzorcům našeho chování).

Samozřejmě to nese i riziko, že člověk začne potlačovat něco, co by potlačovat neměl (proto pořád užívám výraz "míra" jsa si vědom, že žádná univerzální neexistuje).

Libor Stejskal
25. 03. 2014 | 16:15

stejskal napsal(a):

Ano, to je pravda, pane ago. Jednoznačně. Včetně té poznámky o četnosti příkladů zde. l.s.
25. 03. 2014 | 16:16

Richard napsal(a):

"Ale opět: nejde o to, že někdo napíše (v reakci na něco, co ho vyprovokovalo) něco expresívního."
L.S.

ale někdo to prostě u sebe nevnímá jako problém. Třeba když do "ušlechtilého" obrazu sebe zamilovaný náboženský hodnostář pronese, že lid je lůza nebo něco v tom smyslu, vůbec mu nedochází, že z něj mluví vlastní stín, žije sladce ve své iluzi

Celkem hezky to vyjádřil pan Žák ve zdejším článku:

"Němci tak odmítli svou vlastní vinu a promítli ji na vnějšího nepřítele, který se nemohl bránit, na Židy. Přitom většina německých Židů se v té době cítila být hrdými a loajálními příslušníky německého národa. Němci se prostě odmítli konfrontovat se svým vlastním stínem, jak by řekl C. G. Jung. A tím to vždy všechno začíná. Když za nepřízeň osudu, který mne potkal, nemohu já, pak důvod musí být někde jinde. Například v jiných národech, nebo etnických skupinách, které je třeba vyhladit, nebo alespoň ovládnout, aby ta naše vlastní mohla nalézt to pravé místo na slunci.
Němci měli přece jen velké štěstí, že si byli konečně nuceni uvědomit tíhu své historické odpovědnosti a i když neradi, byli nuceni postupně přijmout celý svůj stín a tím i odpovědnost za svou minulost. To by nikdy dříve nebylo možné. Takové štěstí například Rusové neměli. "
25. 03. 2014 | 16:36

Richard napsal(a):

, vůbec mu nedochází, že z něj mluví vlastní stín, žije sladce ve své iluzi
a když se třeba omluví, tak jen proto, aby NEVYPADAL jako neslušný
25. 03. 2014 | 16:43

magor napsal(a):

"Takové štěstí například Rusové neměli"

Celej pan Žák, co perestrojka, ta síla svědomí plynoucího z velké ruské kultury? Mimochodem, nás skutečná perestrojka čeká, jinak se utopíme ve vlastním odpadu.
25. 03. 2014 | 16:46

Richard napsal(a):

rozbíjet psychoobrany(sebeklamy) už zkoušel Freud a nedařilo se to. Není možné nikoho přinutit, aby nebyl blázen, bludař nebo si začal myslet realitu, jak o světě, tak sobě sama. Jde totiž emoční blok, který je raciem pouze obalen. Je zase jen na člověku, který si je tohoto vědom, aby k situaci nějak přistoupil a naložil s ní.
Toto není snadná věc, byť je samozřejmě rozdíl mezi vědomým klamem/kalkulem a nevědomými obranami(sebeklamy).
Z komplexů se většinou nelze vypřemýšlet. Vy sám jste pane Stejskale dle mého výrokem S.Š. trochu zasažen, raněn.
25. 03. 2014 | 16:54

Tonda napsal(a):

Nenávist k Rusku byla vždy přímo úměrná strachu z něho.
Kam asi vede Obama USA? Potažmo i nás, kteří jsme přes své zástupce rovněž službičkové této arogantní agresivní země v EU?

Váš článek je především hloupý. Patláte všechno dohromady: Němci se nemohli smířit s porážkou v 1. světové a jejich vojenská a politická elita jim vysvětlila, že ... atd atp - to je jen jeden z blábolů. Podmínky kapitulace, bída a hospodářský marasmus, do kterých jimi bylo Německo vrženo - to vám nic neříká, že? Zkrátka byli Němci "uraženi". Berete to všechno zkratkou, protože potřebujete rychle dospět k cíli: ukázat Rusko jako říši zla a Putina jako hlavního čaroděje.

Co je skutečně důležité je, že Putin JE státník. Že vrátil Rusku pevnost a stabilitu. Že ho přivedl a vede k růstu. Že pod jeho vedením se Rusko obrátilo ke spolupráci s Východem. Že díky ruskému vlivu bylo zabráněno přímé agresi USA v Sýrii.Že vypustil rybník těm, kdo se chystali nastěhovat NATO na jih a jihovýchod Ruska prostřednictvím "po svobodě a demokracii toužících bojovníků Majdanu".

A to je důvod, proč je Rusko líčeno jako Mordor a Putin jako démon.

Evropa bez Ruska je čím dál tím víc jen poskokem USA prostřednictvím Unie. A my pod vedením vlád neumětelů, polovzdělanců a sobců, se k těmto poskokům řadíme.

A nejen to. Nasloucháme lžím o vlastní minulosti. Necháváme urážet svůj národ. Ministryně vlády zívá nad jeho údělem za Protektorátu.

Ptejte se raději, do jaké pasti jsme se chytili my.
25. 03. 2014 | 20:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy