Svět za 20 let

30. 06. 2012 | 01:38
Přečteno 8593 krát
Ronald Reagan kdysi prohlásil, že svoboda není nikdy dále než jednu generaci od svého zániku. Platí to i pro nás?

Podle Reagana musí každá generace svobodu vybojovat, ochránit a předat svým potomkům, aby učinili to samé. Svobodu nemáme v krvi. Je nesmírně těžké ji nabýt a velmi snadné pozbýt — postupně a pokradmu, aniž by si to veřejnost plně uvědomovala, neboť svobody se nikdy neztrácí najednou.

Předchozí generace ve svém boji o svobodu uspěla. Padla řada totalitních režimů, zprůchodnily se hranice a internet odstranil veškeré bariéry v přístupu k informacím. Tím vším se uvolnil tvůrčí potenciál mnoha set miliónů lidí. Výsledkem byla nebývalá prosperita lidstva na přelomu tisíciletí.

Ve šťastném a svobodném období, které prožíváme, je pro nás nepředstavitelné, že bychom mohli o svobodu přijít. Většina z nás ji chápe jako samozřejmost, za kterou není nutné bojovat. Je to dáno i tím, že hrozby minulosti jsou zažehnány a ty nové dosud nebereme vážně.

Předvídat vzdálenější budoucnost je zhola nemožné. Vývoj civilizace vždy byl a bude zásadně ovlivněn jednak vědecko-technickým pokrokem, kdy každá technologická revoluce posunula lidstvo o mocný krok dále, a jednak černými labutěmi, nepředvídatelnými událostmi s velkým dopadem.

Navzdory nejistotě si však myslím, že téma svobody zůstane klíčové i pro naši generaci. Náš postoj ke svobodě bude mít určující vliv na budoucnost. My sami rozhodneme o tom, zdali bude náš svět za 20 let svobodný, bohatý a pestrý, nebo stísněný a zatlačený do kouta dějin.

Naše volba spočívá mezi svobodou a pohodlím. Západní svět, ke kterému dnes naštěstí opět patříme, se dostal nešťastnou monetární a sociální politikou do slepé uličky, ze které hledá obtížně cestu ven. Jsem toho názoru, že situace není tak vážná. Co mne skutečně děsí, jsou však nabízená řešení.

Dnes se totiž hovoří výhradně o posilování role státu a jeho angažovanosti v přerozdělování. Nenechme se mýlit. Politici jednají ruku v ruce se společenskou poptávkou po sociálních jistotách, důchodech, podporách, dotacích, levném a pohodlném životě.

Potíž je v nesmírné ceně onoho komfortu. Nejenže to již odnesly po uši zadlužené veřejné rozpočty, ale rozsáhlé přerozdělování také korumpuje a demoralizuje podnikavé a produktivní lidi. Konečně, problém s korupcí spočívá podle Rothbarda především v tom, že máme vůbec důvod kohosi korumpovat.

Jak to vidím já, naše generace má na výběr pouze ze dvou možností:
  1. Buď si uvědomíme, že míra zadlužení a přerozdělování již začala vážně ohrožovat naši svobodu a převezmeme opět větší zodpovědnost za osud svůj i komunity, v níž žijeme,

  2. nebo dáme přednost pohodlí a zaplatíme za to svobodou, zprvu pouze ekonomickou, ale později nevyhnutelně i jinou, protože ostatní svobody jsou s ní úzce svázány.
Stát, který chce provozovat rozsáhlé sociální a investiční projekty, je musí z něčeho platit. Vyššími daněmi i zpřísněním celkového dohledu se vytváří tlak, který demotivuje všechny schopné a podnikavé lidi. Mnozí z nich pak volí ekonomickou emigraci a přesouvají své podnikání či kapitál jinam bez ohledu na to, kde v globalizovaném světě fakticky žijí. Podobně uvažují mnozí mladí podnikatelé, které znám.

Před volbou svobody či pohodlí dnes stojí celý Západní svět. Výsledek však bude určující pro celou globální společnost. Země jako Čína, Indie či Brazílie rostou co do významu průmyslové produkce. Ale svobodné a bohaté země jsou i nadále původcem většiny klíčových inovací a myšlenek.

Přeji si, aby si má generace zvolila svobodu před pohodlím. Aby se byla schopna uskromnit, vzdát se neudržitelných jistot a politiky všudypřítomného přerozdělování hodnot. Věřím, že je to možné a v této historické chvíli stále ještě relativně snadné.

Dnešek vidím jako ekvilibrium, stav dočasné rovnováhy mezi dvěmi rovnocenně pravděpodobnými variantami budoucnosti. Obě strany, oba trendy mají na své straně mocné síly a zastánce, jejichž tlak narůstá. V takové situaci vyrovnání sil může i jednotlivec hodně změnit. Jaký chcete vy svět za 20 let?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

První otázka je, kvůli čemu jsou všechny kapitalistické (tzv. svobodné) státy bez rozdílu jestli mají silný sociální stát (ty ledaskdy viz kupř. Skandinávie - méně) anebo jsou téměř bez sociálního státu (třeba USA, Japonsko) předluženy. Jako jediný společný jmenovatel mi nevychází sociální stát jak naznačuje autor libertarián - ale korupce a tržní systém který ovládnul doslova všechno - součástí trhu se stala i politika, státní správa, výkonná moc...
Druhou otázkou je, co autor míní tou "svobodou". Jestli právo plácat v "odposlouchávaných" médiích, právo volit bohatými nakoupené politiky a prakticky o ničem nerozhodovat, právo majetných bez dluhu anebo chudých na dluh volně cestovat, právo úřady povoleného shromažďování a stávek na kamerama a policisty prošpikovaných náměstích.

Svoboda končí spolu se zaváděním mafiánského státu, totality peněz, ekonomickou závislostí. Zadluženost státu anebo občana - jedince vede k jedinému - imaginární svoboda zůstává pouze na papíře. Stává se klišé. Je jenom otázkou času, kdy se začne převracet ve tvrdou totalitu.
30. 06. 2012 | 02:13

vasja napsal(a):

"Přeji si, aby si má generace zvolila svobodu před pohodlím. Aby se byla schopna uskromnit, vzdát se neudržitelných jistot a politiky všudypřítomného přerozdělování hodnot. Věřím, že je to možné a stále ještě relativně snadné".....
---------------------------
Tyhle "přerozdělovací jistoty" jsou horší než fet a odnaučovací kůra nebude snadná.
Ale jednou to příde a bude to dost drsný.
30. 06. 2012 | 03:12

Béda napsal(a):

vasja,

hala chytráku. Přerozdělovací hodnoty jsou i předplacené "bezplatné" zdravotnictví. Chtěl bych vás vidět jako nevyléčitelně nemocného vyžadujícího mnohamilionovou zdravotní péči. Jestlipak by vám vadilo "přerozdělování" formou zdravotního pojištění? Chtěl bych vás vidět jako trvale těžce postiženého (dítě, v důsledku úrazu na prahu života...) jak by vám vadila sociální péče hrazená z "přerozdělovacího" sociálního pojištění. a pod.. Ty vaše nesmyslné řeči vedeny z pohledu spokojeného zdravého človeka, kterému se nic nemůže stát mě fakt dojímají. Někdy si říkám, jestli to nejsou plky sebestředného omezence.
30. 06. 2012 | 03:41

Inci napsal(a):

Základním problémem je , že nežijeme v demokracii . Žijeme v nějaké předfeudální společnosti ...
Poslední výroky vrcholných představitelů našeho státu (Kalousek,Nečas) ukazují na jejich naprosté nepochopení základních demokratických principů. Naši vrcholní politici nechápou , že vládnout v demokracii vlastně znamená sloužit a přinášet oběti , že je to po volbách vlastně pocta za kterou se platí ...
Česká šlechta si jednou za čas zvolila krále a ten si pak dělal co chtěl a šlechta ho horko těžko umravňovala ... je to stejný systém jako dnes u nás . Toto prostě není demokracie , tady je velký demokratický deficit oklešťující svobodu občanů .

Vláda si dělá co chce krytá nikým nevolenou stranou LIDEM a občan s tím nemá možnost nic dělat jelikož nemá jedinej nástroj nedemokratické excesy nějak korigovat .
Takovej Kalousek si klidně může prodat Karlštejn za deset korun a nikdo v tomto státě mu v tom nezabrání . Karlštejn je jako pevnost vojenskej materiál a Kalousek si určí posudkem z jeho vlastního ministerstva cenu za kterou ho jako pevnost prodá .
Odborný posudek znalce určí cenu Karlštejna : Zastaralý pevnostní objekt použitelný jen jako sklad vojenského materiálu , nebo jako velmi obtížně maskovatelná základna protiletadlové obrany . Takřka všechny fortifikační stavby jsou už několik století za hranicí životnosti . Cena Karlštejna je nulová, stát jen vydělá když se ho za deset korun zbaví ...

Tak tomu se říká v "demokracii" svobodný občan otrokem na placení daní ve vlastním státě ....

Bez VŠEOBECNÉHO REFERENDA jsme všichni pro naše politiky jen ovce na stříhání ... o nějaké občanské svobodě ani nemluvím ...
30. 06. 2012 | 05:09

Inci napsal(a):

Ježíšmarjá ... že já blbec ten počítač vůbec zapínal ... dozvuky včerejší oslavy ...

Jestli si to Kalousek přečte , tak Háva přesídlí z Bechyně na Karlštejn ... :-(
30. 06. 2012 | 05:28

Inci napsal(a):

Ha ha ha .. svět za dvacet let ve státě kde není co rozkrást ... ?!?!

Budete platit místním satrapům za použití chodníku , mostné, vzduch pro dýchání a pro hospodářská zvířata ...
30. 06. 2012 | 06:36

Inci napsal(a):

Situace je ještě horší než si vážení občané myslíte !!!

Takovej Kalousek by lehce dokázal při prodeji Karlštejna vyvolat arbitráž proti ČR a na prodeji hradu prodělat několik desítek miliard korun do své a Hávovy švýcarské kasičky ...

Už zase se mi chce zvracet ... blejt velebnosti ...
30. 06. 2012 | 06:53

Holubář napsal(a):

Když on to asi autor myslí upřímně.
Trochu legrační v dnešním světě.
Nebo ne?
30. 06. 2012 | 06:56

Sladký napsal(a):

Jasně, pane vlachu, máte naprostou pravdu.Ty líné socky ze svých nehorázně vysokých dávek korumpují úplně všechny- vládu,poslance, policisty,soudce i úředníky.
30. 06. 2012 | 07:16

Štěpánka napsal(a):

Ale kyž ono hrobem naší společnosti je právě ty klíči vycinkaná svoboda - protože jsme ji pojali jako svobodu pro parazity, kriminálníky, nemakače - na úkor slušných a pracovitých
30. 06. 2012 | 07:37

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Ty svobodný nikdy nebudeš, ty budeš vždy jen otrokem své hlouposti, která bude nástrojem druhých k tomu, aby s tebou manipulovali.

Svoboda je především o tom, že mohu žít ve společnosti, jaká si přeji žít, že mohu o prostředí – politice spolurozhodovat.

Tvoje kecy jsou o hlouposti a diktátu a jedinci jako jsi ty, jsou příčinou toho, že u nás nežijeme v demokracii, ale kleptokracii. Svobodní budeme tehdy, pokud si budeme moci rozhodovat o tom, v jaké společnosti chceme žít. Pokud nám budou pojem svobody určovat kleptokrati společně s génii, jako jsi ty, tak se svobodný může cítit jen hlupák.
30. 06. 2012 | 07:43

Béda napsal(a):

"Ve šťastném a svobodném období, které prožíváme, je pro nás nepředstavitelné, že bychom mohli o tuto svobodu přijít..." Myslím, že tato slova mohl napsat v této sitiaci pouze mimozemšťan, který nevidí, že stát je nesplatitelně předlužen, že za rok je přes milion exekucí, že cca každý desátý obyvatel žije pod hranicí chudoby, že vládne politická mafie, řádí exekutorská mafie, že stát je demontován, rozkrádán, tunelován a jsou odkláněny hodnoty, které po celá desetiletí zajišťovaly sociální smír, že ekonomika se stala jenom montovnou a "odborné" zásahy ve školství a vědě likvidují pro tento národ smysluplnou budoucnost.
30. 06. 2012 | 07:59

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Béda.
S politickou situací je u nás nespokojeno asi 80 % populace, vládě a parlamentu důvěřuje méně než 20 % populace a tak je potřeba odpoutat pozornost od diktatury všeho schopných stranou, a ve svém důsledku na jejich podporu.

Neznám větší demagogy než ty, kteří obchodují se svobodou. Ta jejich svoboda není o tom, co si přeješ, ať to máš, ale to je diktatura jejich „svobody“. Je to nejnesvobodnější, co kdy kdo vymyslel, prostě už i samotná svoboda jako diktát.
30. 06. 2012 | 08:19

Občan napsal(a):

Doufám, že jste si pečlivě dělali poznámky, protože zítra budu z tohoto tématu zkoušet.

Příští desetiminutovka bude v pondělí 3. července.

Čest kapitálu, práci zmar!
30. 06. 2012 | 08:20

Valér napsal(a):

Když se nechceš hádat s bl...nechoď k zrcadlu.
Ti normální totiž vědí, že žít můžeme jenom z těch statků, které jsme si vyrobili. Že svoboda je hezká věc ale také existuje slušnost, zodpovědnost a dokonce občas i povinnost.
Ale o tom ti kriminálníci při cinkání klíči asi nic neříkali
30. 06. 2012 | 08:20

jogín napsal(a):

Přerozdělování zásadně ovlivňuje společnost. Hlavně jde o to, v čí prospěch se přerozdělování koná. Třeba z vývoje příjmů v USA vyplývá, že reálný příjem rodin se za posledních 30 let nezměnil u 98 % obyvatel, veškerý přírůstek produkce skončil u 2% nejbohatších. Že to není přerozdělování? V tom případě veškerý pokrok technologií vymysleli ti nejbohatší. Kupodivu konečně v ekonomii vzniká teorie přerozdělování právě v současné době a u nás.
30. 06. 2012 | 08:25

vasja napsal(a):

Béda napsal(a):
vasja,

hala chytráku. Přerozdělovací hodnoty jsou i předplacené "bezplatné" zdravotnictví...
-------------------
Musiš platit víc, chlupáči. Takhle ti to dělá maximálně na pijavici při bolení hlawvy.
30. 06. 2012 | 08:31

jan napsal(a):

K dopátrání budoucího vývoje je nutné znát režiséry dění!!!

Znát jejich cíle a způsoby jejich dosažení!!!

Pak již lze domyslet a předpovědět konání dalších Ho.......ů!!!

Nelze jinak účinně varovat vyvolené, než opakovaně prožít lidskou tragédii v podobě : Ntý Ho....st!

Pogromy byly vyjádřením odporu za uzpůsobené útrapy a škody, lidskjé oběti........!

V době internetů se snadno dopátráme příčin současného vývoje.

Nalezneme řešení, které pro odpor vyvolených neprosadíme!!!

TAkk musí vývoj dospět až do III.WW se všemi důsledky!!!
30. 06. 2012 | 08:46

Jana Pechová napsal(a):

Nelze mluvit obecně o přerozdělování jako takovém. Skutečně vyspělá společnost se přerozdělování z mnohých důvodů nevyhne.
A není to ani problém hlavní.
Tím je sílící individualismus. Současnou společnost netvoří lidé žijící spolu, ale vedle sebe: to je opravdový problém.
Kdybyste měl, pane Vlachu, pravdu, pak by z muselo platit, že nejúspěšnější systémy jsou ty, v nichž se stát o lidi takřka nestará. Jenže ono spíš platí, že nejlépe je tam, kde lidé vnímají sounáležitost se státem - není nějaký stát a oni, ale oni jsou stát - se všemi právy a povinostmi.
30. 06. 2012 | 08:54

Sladký napsal(a):

Jana Pechová- poprvé za celou historii s vámi naprostom souhlasím a pod Váš příspěvek bych se klidně podepsal.
30. 06. 2012 | 09:04

Kocourek napsal(a):

Pechová, já bych naopak řekl že přerozdělování a sociálno je v přímé úměře s rozpadem státu.
Pokud bude platit :žijeme si každý za svoje a společně si zaplatíme něco / obranu, bezpečnost na ulici/ může to fungovat.
S každou korunou rodělenou podle nějakého klíče - oni potřebují, vzrůstá ta averze že když budu slušný a pracovitý, jsem za blba. A o tom přesně je dnešní stav u nás
30. 06. 2012 | 09:09

aga napsal(a):

Slovo svoboda by se mělo vyzbrojit klackem či lépe ZHN a mlátit po hlavě ty, co s ním žonglují, manipulují a vymývají mozky tak dlouho, dokud by z nich nevymlátilo svou přesnou definici v úvodu každého takovéhoto propagandistického blábolu. Svoboda jaká, čeho, čí, pro co a pro koho, autore???
30. 06. 2012 | 09:15

Vlado napsal(a):

Vidím to jako kocourek.
Dnešní stav - čím víc pracuji, tím větší národní zadlužení, tím nižší a pozdější budu mít důchod.
Dřu jako mezek abych uživil rodinu a bydlení. Cigán který nesáhl na práci vybydlel už 4 domy a dostane zdarma pátý. Každá k.... která řekne že neví s kým to děcko má dostane všechny sociální dávky a bydlení zdarma /dnes se tak rodí přes 43% dětí, u prvorodiček je podíl ještě mnohem vyšší.
Neustálý tlak na snižování důchodů, budu ho mít stejný nebo možná i nižší než cigán který v životě nesáhl na práci.
Celý život platím zdravotní, zaplaťbůh za posledních 10 let 1 chřipka a pár návštěv zubaře. Až budu potřebovat, vše zaplatím, 50 Kč jen za to že smím sáhnout na kliku čekárny nebo lékárny.
.
Takhle lze pokračovat do nekonečna.
Výsledek: kdykoliv si mohu do toho hnusného státu kopnout, z radostí
30. 06. 2012 | 09:19

aga napsal(a):

Vezměme vznik USA - generace otců zakladatelů si sice "vybojovala svobodu", ale ještě dlouho potom byly USA otrokářským státem. O svobodu pro koho se tu jednalo? Dnešní generace pod záminkou boje proti terorismu plíživě a nenápadně vzala svým občanům téměř veškeré ústavní svobody, které předchozí generace vybojovaly. Prezident (ti, co stojí za ním) mají dnes fakticky větší moc než většina totalitních diktátorů. To vše samozařejmě pod hlavičkou boje za šíření svobody a demokracie.
30. 06. 2012 | 09:21

karel napsal(a):

Autore, člověče, nevím co bude za 20 let, ale doufám, že vy do té doby dostanete rozum a začnete chápat věci trochu v širších souvislostech. Já jsem před 20 lety byl čerstvý VŠ ekonom s podobnými představami o životě jako vy, stačilo pár zjednodušených pravicových pouček a také jsem měl jasno jak věci fungují. Dnes se stydím za své tehdejší názory a hlavně za svou tehdejší práci, neradil jsem jako vy, ale řídil jsem chod větších firem a dělal spoustu zbytečných chyb s dopadem na konkrétní lidi. Jenže aby jste se něco naučil, musíte něco reálně dělat , ne jen tlachat ideologické plky na školeních. Pokud budete reálně řídit větší kolektivy lidí, a zodpovídat za výsledky nějakého většího podniku, kterým tento podnik dává životní jistoty a obživu, pak možná časem pochopíte o čem svět je. A možná se za ty dnešní plky také budete stydět.
30. 06. 2012 | 09:24

Jana Pechová napsal(a):

Kocourek
Rozpad státu je v přímé úměře s občanskou (ne)vyspělostí obyvatel.
Vysvětlete mi například, proč - když drtivá většina národa nadává na politiku - nerostou členské základny alternativních stran a proč v grafech volebních průzkumů zůstávají na špici partaje, které nesou podpis za současným marasmem.
To opravdu 95% lidí čeká na Godota?
30. 06. 2012 | 09:27

aga napsal(a):

Pechová

To vám vysvětlím rád. To procento deprivantů u moci má věci v rukou tak pevně, že je reálný odpor nemožný. Stojíme proti organizované skupině, vlastnící zdroje, technologie, nástroje a metody propagandy, a prostřednictvím korupce i všechny orgány a instituce, které by měly zaručovat možnost nenásilné změny. Jakákoliv aktivita, po které voláte, je od počátku monitorována, infiltrována a buď zneužita nebo zmařena.
30. 06. 2012 | 09:33

Sladký napsal(a):

Za své vítězství v ideologické válce s Východem vděčí Západ v nemalé míře sociálnímu státu,(státu všeobecného blahobytu) štědře sponzorovanému bohatými i nejbohatšími. Ten zajistil spravedlivější rozdělení vytvořených hodnot a relativně vysokou životní úroveň. Po pádu SSSR multimilionářům rychle otrnulo a financování sociálního státu výrazně omezili. Další ranou byl outsorcing výroby do Jihozápadní Asie.
30. 06. 2012 | 09:37

Jana Pechová napsal(a):

aga
A to všem těm voličům mainstreamové partaje vedou ve volebních místnostech ruku? Brání jim v jakékoli aktivitě od místních organizací?
Žádná změna nemůže přijít naráz. Bez pořádného zapojení a dlouhodobé perné práce nic kvalitního a trvalého nevznikne.
30. 06. 2012 | 09:40

Sladký napsal(a):

Aga- shodneme se v řadě věcí, v některých nejspíš ne. V tom, co jste napsal v 9,33 s vámi téměř bez výhrady souhlasím. Pravdou ovšem je, že naše (česká) společnost klade extrémně nízký odpor.V podstatě nulový.
30. 06. 2012 | 09:41

Běda! napsal(a):

Jestli 20 let budeme v neviditelných rukách generace bologujícího myslitele a poradce, tak potěš Duka! "Pohodlná svoboda", kterou si "UŽÍVÁ" přece vůbec není cotradictio in adiecto! Naopak. Pokud nepátrám, "co" vůbec svoboda je a "kdo" ji užívá, pak těžko mohu blogovati bez "sancta simliplicitas". Bez filosofie to, hochu, zkrátka nejde. A to ještě myslitel předstírá, že se o ni zajímá. (Sic!)
30. 06. 2012 | 09:41

Občan napsal(a):

To Sladký:

Skvěle popsáno! Škoda, že nežije někdo jako byli Marx s EWngelsem; měli by prima téma pro další díl "Kapitálu".
30. 06. 2012 | 09:41

tento napsal(a):

Situace z hlediska dluhu je v ČR dlouhodobě varující,ale ne na alarm a poplach úrokově.Protože při rozdělení 41% z HDP dluhu u nás 1:1:1 a tedy zatížení jeho třetiny-vnějšího dluhu spláceným procentem 10% (což je asi reálně méně)-vyjde nám,že ročně i při stagnaci HDP to "vykousne" u nás 0.1x0.1 t.j 0.01 ,tedy jednu setinu,1% HDP.Za dvacet let 20%-jednu pětinu HDP.Ale pokud by HDP rostl třeba o 3% ročně-je problém placení úroků za úvěry zlikvidován,pochopitelně není zlikvidován ale sám úvěr.Tedy strach z úroků není odůvodněný jako být poplašný,ale úvěry ano-to už je celá desetina HDP. Při růstu 5% HDP ročně je celý problém likvidován za jednu dekádu.Vnitřní dluh je problém zadlužených lidí a firem-tvoří 2/3 celkového dluhu a odehrává se uvnitř naší ekonomiky,resp.někdy o dost později pak bude uvnitř EU.
Naděje na řešení energetické krize lidstva-projevující se hlavně stoupáním její cenové hladiny a navíc i růstem spotřeby,měl být už zhruba podle prognóz dvě desítky let vyřešen.Na základě dobře známého radiotechnice schématu přenosu informace mezi vysílačem a přijímačem,nyní s přenosem a příjmem velké energie.Bohužel ukazuje se,že extrémně veliké hustoty energie, zde se poprvé realizující, jsou větší problém než se kdysi jevilo.
V dalším vývoji je stále značná naděje v celé soudobé vědě na společný postup vědců USA a Evropy,stejném přístupu.Tím,že vědci USA-špice výzkumu-stále rozvíjejí matematicky lineární metody na celé frontě všech věd,zejména fyziky,-které jsou dnes výhradně jedinou bazí ekonomického myšlení. Lidé jsou stále stejní a tomu odpovídá jejich psycholigický požadavek žít i ve stále si podobném světě,ne vesvětě nepodobném-nelineárních překvapení.Zvrat by zde mohla přivodit třeba energetická revoluce,která se ale nečeká a neblíží.Jednotlivé země se dnes liší zda podporují růst HDP i dluhu (USA),nebo nerůst obojího (ČR),nebo růst jednoho z těch dvou při nerůstu druhého.
Na rozdíl od 19. a 20.století-prudkého růstu HDP-dnes lidstvo žije a existuje převážně za jeho stagnace.I kdyby vzrůstal,bývá růst kompenzován dluhy a úroky,takže spotřebitelsky neroste.To neznamená,že dnes je dosažena maximální,nepřekročitelná životní úroveň.To znamená, za jistého stupně rozvoje kapitalismu,t.j. stupně jeho tržně-výrobní anarchie (Entropie) při daných energetických vstupech do něj,se HDP nemění.
30. 06. 2012 | 09:44

aga napsal(a):

Pechová

Většině voličů nejprve ony sofistikované metody a nástroje propagandy vymyly mozek dočista dočista, a ten zbytek si nemá z čeho vybrat, protože - jak jsem uvedl ve svém prvním příspěvku - snaha o založení nějaké autentické alternativní strany je prakticky neproveditelná, jedinou alternativou jsou různí Bursíkovi "zelení" či VV a podobně. Inteligentní volič pochopí, kdy je potřeba přestat mlátit hlavou do zdi.

Možná existují cesty změny, ale rozhodně ne ty, které nám systém lstivě nabízí - ty má totiž ošetřené předem tak, aby pro nevyvolené nefungovaly.
30. 06. 2012 | 09:45

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Svoboda a prosperita je především závislá na demokracii, na skutečné demokracií, protože jen ta dává lidem šanci.

Přerozdělování a sociální rovnost, které jsou plodem demokracie, jsou taky zpravidla plodem prosperity společnosti

Země podle rovnosti příjmů - Income - Gini index
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html?countryName=Czech%20Republic&countryCode=ez&regionCode=eur&rank=109#ez

Na začátku Afrika s největšími rozdíly v příjmech, na konci rovnostářské Švédsko.
30. 06. 2012 | 09:45

Sladký napsal(a):

Ti na nikom a na ničem nezávislí individualisté si neuvědomují, že po celý život, od rána do večera jsou naprosto závislí na práci tisíců lidí, z nichž mnozí patří k těm, kterým říkají pohrdavě a přezíravě -socky.
30. 06. 2012 | 09:45

aga napsal(a):

Sladký

Naše česká společnost to má díky objektivním historickým podmínkám v genech. Kdyby naši předkové kladli odpor, už tu nejsme.
30. 06. 2012 | 09:46

Občan napsal(a):

Pane Vlachu,

čím nám vysvětlíte, že na Vašem webu nenalézám odkazy na žádné produktivní činnosti (myslím tím řemeslníky a firmy vyrábějící obchodovatelné hodnoty materiální povahy; a pochopitelně LEGÁLNĚ zaměstnávající občany)?

Marketing, reklama, účetnictví, poradenství atd. jsou totiž všechno zcela neproduktivní činnosti, které žijí z toho, že si je platí řemesla. Pokud nebudete mít dostatek řemesel, nebude mít kdo platit ty Vaše zbytné doplňkové činnosti.
Naprosto nechápu, za co jste dostal ta ocenění, protože Váš projekt nedává smysl. Pokud tedy nepředpokládáte, že si budou ti Vaši "svobodní podnikatelé" prodávat své zbytnosti navzájem.
30. 06. 2012 | 09:49

jogín napsal(a):

Autor brojí proti přerozdělování jako zásadní chybě společnosti, což je jen primitivní ideologie. Přerozdělování je záležitost podstatně složitější, jako start je v makroekonomii možné začít diplomkou Petra Gočeva, http://nb.vse.cz/~gocev/prerozdelovani.CZE.pdf ,v mikroekonomii knihami doc. Valenčíka.
30. 06. 2012 | 09:52

Občan napsal(a):

To Jana Pechová:

A CO nabízejí voličům ty alterpartaje?
Zatím jsem totiž nenašel ani jedinou, která by nabízela UCELENÝ program, bez něhož nelze řídit stát. Každá z alterpartají je zaměřena na dílčí problematiky řízení státu, ale to nestačí. Pokud by se náhou sešly v parlamentu, vznikl by nesourodý slepec, neschopný se načemkoli dohodnout. Takže to pro inteligentního voliče NENÍ řešení.
Nemluvě o tom, že všechny alterpartaje, které se zatím do parlamentu dostaly, okamžitě použily své volební programy jako toaletní papír a své voliče s nimi.
30. 06. 2012 | 09:53

Sladký napsal(a):

Občan-Zdravím-dík za kytičku.:o)) Také vás rád čtu, těší mne, že vidíme věci (velmi) podobně i když (paradoxně) to občas vůbec není důvod k radosti.
30. 06. 2012 | 09:54

aga napsal(a):

Běda!

Já bych autora tak nepodceňoval. To, že se někdo zajímá o filosofii či rétoriku, ještě neznamená, že získanou teoretickou zkušenost bude ve svém životě autenticky aplikovat. Ostatně, spousta filosofů to svým praktickým životem dokazuje. Autor dělá, co může aby z filosofie a rétoriky udělal děvky, které pase.
30. 06. 2012 | 09:55

Yosif K napsal(a):

Béda napsal(a):
První otázka je, kvůli čemu jsou všechny kapitalistické (tzv. svobodné) státy bez rozdílu jestli mají silný sociální stát (ty ledaskdy viz kupř. Skandinávie - méně) anebo jsou téměř bez sociálního státu (třeba USA, Japonsko) předluženy.
KONEC CITATU.

Z Vasi vety neni zcelka jasne na co vlastne skuhrate. Takze pouze oprava dvou omylu:
1) Skandinavie svuj ultraradikalni prerozdelovaci stat odbourala cca na uroven zbytky zapadni Evropy - prijmova nerovnost je nyni ve Svedsku a Finsku cca stejna jako v cechach.
2) Japonsko je velmi silne solidarni stat - ve vsech statistikach je v prijmove nerovnosti je bezkonkurencne nejmene neorvny stat na svete.
3) USA nejsou tak nesolidarni stat jak se v Evrope interpretuje. O co mene bohaci zaplati na danich, o to vice maji chudaci danovych ulev - na zdravotni pojisteni, na setreni na penzi, na hypoteky, na pujcky na vzdelani, nizsi zdaneni paliv a potravin atd atd. Kdyz se vsechno PECLIVE secte, v USA jsou sice nizsi dane ale vyssi danove ulevy, v prijmove nerovnosti USA nijak moc nevycnivaji nad zapadni Evropou. Chudi v USA jsou chudsi nez prumer BOHATE zapadni Evropy, ale fakticky nikoliv chudsi nez evropsky prumer.

Suma sumarum - staci mene prerozdelovat a krize nabude zvladatelnych dimensi.
30. 06. 2012 | 09:59

Sladký napsal(a):

"Vyššími daněmi i zpřísněním celkového dohledu se vytváří tlak, který demotivuje schopné, podnikavé lidi". Mám se tomu člověk smát,nebo má spíš plakat? Ano.Kapitál ekonomicky emigroval tam, kde je nejlevnější pracovní síla, výrobky prodává tam, kde je velká či větší kupní síla (přičemž ji svým postupem zároveň snižuje až likviduje) a daně odvádí tam, kde jsou nejmenší, pokud možno téměř žádné.
Takový systém prostě nemůže fungovat jinak, než jak funguje.
30. 06. 2012 | 10:03

aga napsal(a):

PS můj 9:55

To je mimochodem hlavní rozdíl mezi vírou a filosofií. Smyslem víry není "věřit", jak se mnozí chybně domnívají, ale žít v souladu s tím, v co věříme. Naproti tomu filosofovat si můžeme do aleluja, aniž by se to na nás projevilo jinak, než že inkasujeme za filosofické traktáty. Proto má dnes filosofie nad vírou navrch.
30. 06. 2012 | 10:06

Analytik napsal(a):

Autor píše:
"Předvídat vzdálenější budoucnost je zhola nemožné. Vývoj civilizace vždy byl a bude zásadně ovlivněn jednak vědecko-technickým pokrokem, kdy každá technologická revoluce posunula lidstvo o mocný krok dále, a jednak černými labutěmi, nepředvídatelnými událostmi s velkým dopadem."

Předvídat vzdálenou budoucnost v Česku je velice snadné. Uplynulých 20 let jsme si poctivě utahovali opasky a státní dluh zatím narostl o 2 biliony.
Výhled do budoucna věští ještě větší úspory a škrty. Může za to "černá labuť"?

Nikoliv. V našem případě to byla modrá labuť (nebo jaký pták), která nám způsobila nepředvídatelnou událost jménem privatizace.
K tomu přispěla technologická revoluce v hloubení tunelů a teď jsme tam, kde jsme.
Z hlediska lineárního vývoje lze extrapolací snadno odhadnout kde budeme za dalších 20 let.
To nespisovné příslovce si čtenář i editor doplní sám.
30. 06. 2012 | 10:08

Yosif K napsal(a):

jogín napsal(a):
Autor brojí proti přerozdělování jako zásadní chybě společnosti, což je jen primitivní ideologie. Přerozdělování je záležitost podstatně složitější, jako start je v makroekonomii možné začít diplomkou Petra Gočeva, http://nb.vse.cz/~gocev/prerozdelovani.CZE.pdf ,v mikroekonomii knihami doc. Valenčíka.
30. 06. 2012 | 09:52
Prerozdelovani NENI zasadni chyba spolecnosti - je to jedna ze zakladnich funkci.

Problem je OPTIMALNI MIRA PREROZDELOVANI. Nejlepe funguji staty, kde se dodrzuje pravo a prerozdelovani je v dimenzich okolo 30-35% GDP.

Ve statech ktere nejsou funkcni se neprerozdeluje nic (Somalsko). Ve statech kde se prerozdeluje pres 50% skoro kazdy podvadi bernak, rozkrada socialni davky, smeli se statnimi byty, dela co nejvice na cerno atd atd. Vcetne prepoctiveho Svedska ci socialisticke Francie ci Velke Britanie.
Finalni stav - Recko a Spanelsko - proletari jsou tak chraneni ze je nikdo nechce zamestnat - kazdy de facto neco dela ale nezamestnanost mladeze je 50%.

Za sociku se prerozdelovalo jiste pres 70% - pres nesmyslne vysoke obratove dane atd. Vysledek byl ze si i chirurgove a akademici sami staveli baraky, doma si sami delali sekacky na travy, varili vyfuky ke skodovkam atd. DYI + barter - jak za krale klacka. Socansky ideal?
30. 06. 2012 | 10:09

Yosif K napsal(a):

Analytik
Nikoliv. V našem případě to byla modrá labuť (nebo jaký pták), která nám způsobila nepředvídatelnou událost jménem privatizace.

30. 06. 2012 | 10:08

Zapomnel jste na oranzove straky. Krome rozkulacovani statnich rozpoctu (MUS, Skoda Plazen, Biolih, Appian, OKD) nikoliv zaneddbatelne rozkulacovani krajskych rozpoctu (za Ratha bylo vse predrazeno o 10-35%).

Nevrch k tomu stedre socialni davky - aby si nezamestnani proletari proboha nenasli nejakou hure placenou praci a neutrpela tak jejich loajalita k socialisticke mysleence.

Jak psal Stefl - nezamestnani rodice se nemaji az tak spatne - proc by posilali synka do skoly kdyz rano oni spi a synek by je budil?
30. 06. 2012 | 10:15

Al Jouda napsal(a):

To jsou stále kecy o nedostatku peněz na tzv. mandatorní výdaje státu, ale nehovoří se o tom, jak obrovské jsou příjmy státu z daní a různých poplatků a na druhé straně jak se vyhazují státní peníze na přebujelý státní aparát, vysoké platy manažerů polostátních podniků (ČEZ), vysoké platy soudců, policejních špiček, ministerských úředníků, poslanců všeho druhu, dnes už i doktorů jak medicíny ve veřejném zdravotnictví tak právníků. Vláda dopustila rozevření příjmových nůžek tak, že na jejich sevření má už nyní krátké prsty:))))
Takže podle mého názoru jediné řešení je absolutní volební vítězství ČSSD v příštích parlamentních volbách a sestavení vlády za tiché podpory KSČM. A bude to bolet, až se budou snižovat platy všem těm nenažrancům !!!Ale nebude to bolet, když se přestanou rozkrádat peníze určené na státní zakázky!
30. 06. 2012 | 10:16

Jana Pechová napsal(a):

aga, občan
Pánové: každý z nás je schopen do nějakého spolku vlézt a něco tam dělat. Anebo nějaký, včetně politické strany, sám založit. Případně vstoupit do politické strany, která je programem jeho srdci nejbližší a snažit se o změny toho, co se nám nelíbí.
Možnosti opravdu jsou, ti politikové nahože zdaleka nejsou tak sourodou a provázanou skupinou, aby byly jejich pozice neotřesitelné.
Jenže když se podíváte na počty členů politických stran, musí vám být jasné, jak to s tou angažovaností nespokojených je: každý jen brblá, ale neudělá ani první krok.
Chceme-li přitom cokoli přerozdělovat, musíme to v první řadě hlídat. Ne si myslet, že na všechno máme lidi, co to udělají za nás.
Aneb, jak jsem napsala ve vstupu v 8:54 - je třeba, abychom stát byli my. Čím větší zapojení lidí do občanské společnosti, tím lepší výsledky. O tom to je.
30. 06. 2012 | 10:19

Občan napsal(a):

To YosifK:

Můžete mi laskavě říci, JAKÉ daně, z nichž by mohly být prováděny daňové úlevy, platí příjemci potravinových dávek, nezaměstnaní, "podzaměstnaní" (kteří tím pádem nemají nárok na ŽÁDNÉ dávky), důchodci a pracující nízkopříjmové skupiny?

Můžete mi laskavě říci, KDO poskytne komukoli z výše uvedených sociálních skupin (které tvoři asi 60% populace USA) jakoukoli půjčku (z níž by si mohl odečítat Vámi tvrzené slevy)?

KDYBY tomu bylo tak, jak tvrdíte, nebylo by 40 000 000 občanů USA odkázáno na DOBROČINNÉ potravinové dávky. Které dostávají zdarma v obecních výdejnách. Přičemž to, co jde do výdejen, jsou nekvalitní "potraviny" vyřazené z armády a z obchodních domů - obiloviny, "lupínky", sladké tyčinky, konzervovaná zelenina a ovoce, sušená zelenina a ovoce, "masové" konzervy, těstoviny. Nutričně zcela bezcenná hmota, převážně obsahující pouze uhlovodany. Takže příjemci této "stravy" jsou sice tuční, ale jinak těžce podvyživení.

Milej Josífku, vyplodil jste zase nesmysl.
Nemluvě o tom, že chudí DOTUJÍ vysokými daněmi ze spotřeby bohaté, kteří platí nízké nebo žádné daně z příjmu. Naprosto absurdní systém...
30. 06. 2012 | 10:20

Analytik napsal(a):

Yosif K 10:15

Dovedete si představit akci MUS ve státním podniku?
Privatizace to všechno odstartovala a modrá labuť sedí ve svém kurníku na Hradě.
30. 06. 2012 | 10:30

aga napsal(a):

Pechová

To je furt dokola. Systém je velmi dobře a všestranně připraven na to, aby zabránil všem aktivitám, které by ho mohly nějakými aktivitami zdola ohrozit. Pokud to nechcete vidět a popíráte to, jste buď neuvěřitelně naivní, nebo součást toho systému a těch opatření.

Jestli vám křivdím, dejte prosím příklad své vlastí úspěšné aktivity v tomto směru. Předpokládám, že vaše zdejší moralizování a čtení levitů nám ovcím není plané.
30. 06. 2012 | 10:33

Jana Pechová napsal(a):

aga
Pane ago, mě stačí, když vidím v podobných diskusích všechny ty hrdiny, kteří se předhánějí, jak by padli za vlast, ale když dojde na čištění chodníku před vlastním domem, tak se vytasí s argumenty, že je to povinnost obce.
30. 06. 2012 | 10:45

aga napsal(a):

PS Pechová

Jediná autentická aktivita, kterou pamatuji, bylo vzbouření proti radaru vedené obecním starostou. Přes celostátní podporu, jaké se jí dostalo, by ale stejně neuspěla, pokud by radar neodpískaly samy USA. Pro toho, kdo má oči k vidění, to byla modelová situace marnosti občanských aktivit.

Snahy o nápravu mohou s výhradou uspět právě maximálně na obecní úrovni, kde se lidé osobně znají a zodpovědnost proto není jen chimérické slovo. Tam ještě může dostat starosta nebo zastupitel od voličů přes papulu. Na vyšší úrovni už je systém zdola naprosto neprůstřelný.
30. 06. 2012 | 10:45

aga napsal(a):

Pechová

No tak poslužte tím svým vlastním příkladem, nebo umíte jen moralizovat a kritizovat?
30. 06. 2012 | 10:48

pravda i láska místo cleba a hry napsal(a):

Kapitál natiskl nebo ukradl peníze nebo jednoduše fiktivní peníze půjčuje na vysoké úroky vyrobené lživými ratingy. Pochopitelně že loupí mozky, ničí embargy a intervencí. Nevidí to jenom zcela ohloupený politruk Yosiff K.
30. 06. 2012 | 10:56

Vlado napsal(a):

Přerozdělování je jasný viník dnešního stavu.
Komanče jsem nenáviděl, ale cítil jsmem alespoň jakousi sounáležitost se státem kde každý pracuje podle svých schopností a každému je dáno podle jeho práce. Bohužel se to zvrtlo, formalismus, stačilo jen chodit do práce a tvářit se jako slušný, nikdo nedokázal uhlídat efektivitu, protože každý pracující MĚL NÁROK na bydlení,práci, jídlo, rekreaci.
Dnes je tu zaveden systém každý se stará sám o sebe. NÁROKY parazitů JSOU NEKONEČNÉ, POCTIVÁ PRÁCE, POVINNOST jsou ošklivé komunistické zločiny. Kdykoliv se podívám na účet z obchodu, jenom vidím kolik jsme zaplatil formou DPH parazitůma a zlodějům. Čím víc pracuji, tím větší dluh státu, tím nižší a pozdější budu mít důchod. Poctivou prací jsem za blba kterému se paraziti vysmívají, a právem. Z toho vyplývá i vztah většiny ke státu.
Současná krize je systémová a morální, nic jiného. A východisko z ní ještě nikdo ani nenaznačil
30. 06. 2012 | 11:03

olga napsal(a):

Svoboda. Slovíčko. Já uznávám pouze jednu svobodu. Je to svoboda, kterou mi dal Ježíš Kristus. Je to osvobození od hříchu. To je ta pravá svoboda. Nemusím hřešit a žiji. Žiji spokojeně. Život plný budování a hledání mám již za sebou. Věřila jsem ledasčemu. Dnes hodnotím a připravuji se na věčnost. Tento život je pouze procházení pokušeními. Pokušení čeká na každém rohu. Jen ten kdo nepodlehne projde. Jít musí každý sám.
30. 06. 2012 | 11:05

poznámka napsal(a):

aga
Vy jste si nevšiml, madam Pechová čistí chodník před domem. To je ten příklad.
30. 06. 2012 | 11:06

Anna napsal(a):

Svoboda bez plnění povinností je destruktivní.

Dá se říct, že svobodou v kupónové restituci bez právního rámce morálka u nás poklesla natolik, že náš prezident si přivlastnil pero.. Dá se říct, že u nás vládne kleptokracie - cit. z Wikipedie:
Kleptokracie je forma autokratické vlády, vláda zlodějů nebo velmi špatná vláda. Cílem této vlády je nahromadit - nakrást co největší bohatství buď pro sebe sama, nebo pro určitý okruh lidí. Tento systém využívá daní a zdanění, státních zakázek a pod., aby si mohl přivlastnit co nejvíce finančních prostředků a majetku.

Doporučuji V.Bělohradský - Demokracie je překonaná forma vlády.

http://aktualne.centrum.cz/rozhovory/clanek.phtml?id=738682
30. 06. 2012 | 11:10

MartinO napsal(a):

Občan:
Nemluvě o tom, že chudí DOTUJÍ vysokými daněmi ze spotřeby bohaté, kteří platí nízké nebo žádné daně z příjmu. Naprosto absurdní systém...
----------------------
Opět jen blábolíte ideologické fantazie vycucané z prstu.
http://www.heritage.org/federalbudget/top10-percent-income-earners
Jak vidíte, 1% nejbohatších američanů platí celých 37% celé federální daně z příjmu. Daně ze spotřeby jsou v USA jak známo naprosto minimální.
30. 06. 2012 | 11:30

Vaněrka napsal(a):

nejsem znalec celosvětové ekonomiky, ale u nás ten neblahý zvrat nastal jednoznačně po r.89.
Zrušili jsme heslo každý pracuje podle svých schopností jako odporný komunistický zločin. Místo toho jsme začali hromadně platit lidem za to že nepracují, že parazitují. Žádný organismus nemůže přežít pokud se parazitům nebrání a naopak je podporuje.
.
Jsou tři základní oblasti které nás ničí
-1/ Platíme nepracující, ať už přímé parazity nebo i invalidy, nepřizpůsobivé, každého kdo nezvládá školu - vyžadují stále více asistentů, podpory atd.
-2/ Tam kde pracujeme převládají činnosti nevytvářející hodnoty ale často i překážející až parazitující - státní byrokracie a politický systém, neziskové organizace na začleňování nepřizpůsobivých, sázkový průmysl, reklama, přebujelý právní systém, účetní a auditoři, politologové atd atd.
-3/ Rozkrádání a korupci, kterou slovně odsuzujeme ale v praxi ji tolerujeme nebo i podporujeme volením těch kteří jsou jasně profláknutí korupčníci.
.
To nemůžeme trvale utáhnout. Krize je systémová a morální, nikdo však ani nenaznačil možnosti východiska
30. 06. 2012 | 11:42

TomášL napsal(a):

Dobrý den autore!

Sluší se jenom dodat "Amen"!

PS: Díky, vidím to stejně.
30. 06. 2012 | 11:42

Sladký napsal(a):

Příjmová nerovnost- to je velmi důležitý ukazatel. Během posledních dvaceti let velmi rychle, přímo extrémně rychle rostla, prakticky ve všech zemích OECD, ve skandinávských zemích daleko nejméně.
30. 06. 2012 | 11:44

Sladký napsal(a):

Vaněrka. Jasně.Invalidy postavit ke zdi, proč jim něco platit? Ještě byste nám mohl vysvětlit, kde vezmete pracovní místa pro statisíce lidí bez práce u nás a miliony v Evropě.
30. 06. 2012 | 11:48

Sladký napsal(a):

TomášL.Nevídíte vůbec nic, jen aktivujete identický ideologický program.Říká se tomu indoktrinace.
30. 06. 2012 | 11:51

Občan napsal(a):

Výborně, Vaněrka!
Potěšil jste a píši Vám za jedna. V pondělí budete při následující desetiminutovce zavěšen na nástěnku.

Jen tak dál, hochu, snaživým režim přeje.
30. 06. 2012 | 12:08

Milan napsal(a):

Furt mně dojímá jaký pravičáci jsou právě ti,kteří v životě nemakali,s podporou bohatých rodičů vystudovali 4 vysoké školy,mudrující o svobodě a demokracii..Proč nám furt lžete,že za všechny dluhy státu můžou "sociální" jistoty?Zmrvená privatizace,korupce,vysoké platy státních úředníků,zaměstnanců,jejich odměny,zlaté padáky,globalizace a totální volnost trhu-to je hlavní důvod zadlužení ČR,ne nezaměstnaný,nebo postižený člověk.To mně fakt dojímá jak se nás zbohatlíci a "dedici" a zloději snaží furt přesvědčit,že si žijeme nad poměry,málo pracujeme a jen čekáme s nataženou rukou co nám stát dá..Ku příkladu-nevím jak já zneužívám "sociální stát",když žiji od výplaty k výplatě,od státu nedostávám ani korunu,fakt nevím kde bych ještě ušetřil a co bych vůbec žral,kdyby nám naši politici a ekonomové zvyšovali daně dál.A takhle žije 70% lidí v ČR.Zvyšek (30%) jsou vyžírkové vašeho typu,z toho 15% jsou vysávači státních pěněz žijících si svoje krásné životy-státní zaměstnanci..
30. 06. 2012 | 12:15

Vaněrka napsal(a):

Sladký používej hlavu.
Práce vidím na každém kroku více než dost. Za každého režimu. Vždy je co zlepšovat, vždy žije hodně lidí v nuzných bytech, je kolem špíny, rozbité silnice, nedostatečná doprava, péče o staré, je nedostupné zdravotnictví atd.
Jediný problém je v tom, že máme ŠPATNÝ byrokratický a politický, systém, který práci nemožňuje protože odvody státu a všelijaké překážky jsou tak vysoké že se jako OSVČ uživí málokdo a velký zaměstnavatel když vidí co obnáší vzít si zaměstnance, pokud možno to nedělá.
A práce by bylo dost i pro ty invalidy. Ostatně za komančů většina z nich dělala, znal jsem i pracoviště slepých a cítili se jako normální lidi, pracovali a žili
30. 06. 2012 | 12:33

David napsal(a):

Milane, pláčete hezky ale na nesprávném hrobě. Takhle žije 70% ??? Ale kdeže. Já odhaduji počet lidí kteří opravdu dělají něco užitečného a tvoří hodnoty na 15 - 20 %. To nemůže zabezpečit blahobyt , dokonce ani důstojné žití pro všechny. Zbytek viz Vaněrka 11.42.
.
Sladký - nechci budit cenzora hodnocením vaší inteligence ale moc hlavu nevyužíváte. Za komančů pracoval každý kdo mohl a byl nedostatek pracujících. Dnes - viz výše a práci nepotřebujeme, máme nezaměstnané???
V Kuvajtu mají zlaté vodovodní kohoutky a luxus a pořád vědí co zlepšovat - je tam boom. A jsou na světě země kde chcípají hlady a nelze tam sehnat práci. Opravdu vám antikomunismus tak zatemnil mozek abyste nepochopil že blahobyt vzniká jenom jako výsledek práce - tvoření hodnot. Opravdu nechápete že práce je vždy více než dost, ale že jsou jen země či systémy které nastaví takové odporné podmínky že pracoval je nevýhodné až nemožné. Například u nás
30. 06. 2012 | 12:56

Milan napsal(a):

Pro Davida:
Vy jste buď státní zaměstnanec,nebo zloděj:),jasně že budete hájit sebe,tak dovolte i nám-většine,aby jsme zase hájili svoje zájmy.Jinak podle toho co jste napsal soudím,že si myslíte že jste nenahraditelnej-protože vy TVOŘÍTE HODNOTY..Otázkou je jaké hodnoty,mravní to asi nebudou,protože dneska platí,že čím větší psychopat (podívejte se co je to psychopat),tím vyšší pozice,větší podnik..
30. 06. 2012 | 13:05

Běda! napsal(a):

To Aga 9:55: Dík, to sedí. Když se filosofie zobchoduje, vznikne ideologie, tedy falešné vědomí. Stejně tak z lásky prostituce, z vědění "nášlapné miny" atd. atd. Je to stálý rozpor mezi směnnou a užitnou hodnotou. Stejně jako mezi prací a kapitálem (v obr. poř.) Podst. kap..ismu. Autor si svobodu pohodlně přivlastňuje a káže nepohodlí. Mocní ji dokonce používají jako zvůli. Vědomě. A mladí jako libovůli. Většinou nevědomky. Proč šedesátá léta stvořila nejtrvalejší hodnoty vůbec? I ve světě. Dodnes je užíváme v myšlení, umění, v polit., i v bydlení (u nás z družstevních bytů os. vlastníci atd.). A dále: Ekonomie na rozdíl od fil. nezná před-rozdělování. Vše je vlastnictvím a nespravedlivou dělbou práce před-rozděleno! "Kdyby můj krejčí žil jako já, myslel jako já, cítil jako já, psal by jako já!" (tak nějak Stendhal)
30. 06. 2012 | 13:46

David napsal(a):

Milane, hodně vedle. Nechápu z čeho tak vyvozujete. Nebo jste jeden z těch ubožáků co slyší slovbo práce a začne ječet něco o zločinech komunismu, nebo nověji jak ti dříve komanči -dnes kapitalisti vykořistují
30. 06. 2012 | 13:47

Kynik napsal(a):

p.Vaněrko, OSVČ, které léčí moje tchyně, platí nízké nebo žádné daně a malé nebo žádné zdr. pojištění. Přesto vesele UŽÍVAJÍ a dostávají plnou péči i ve stonásobných hodnotách. Naproti tomu zaměstanancům i postiženým za jejich celoživotní platby pořád ještě dlužíme. Nejvíc, milosrdenstvím posedlý, jistý Drábek.
30. 06. 2012 | 13:55

jih napsal(a):

Kapitalizmus je nejhorsi ze vsech politickych systemu. Zbavuje lidi svobody zit plnohodnotnym zivotem v gulazich, svobodne behat po ulicich Moskvy se sitovou taskou zvanou "snad tam neco bude" ci si dokonce vykopat v Kambodzi pod vladou Rudych Khmeru vlastni hrob . Cloveku nabizi prakticky jedinou moznost. Sedet u pocitace a premitat jak je to ve svete spatne. Je to nelidsky system.
30. 06. 2012 | 14:05

ghándí napsal(a):

výborný blog, málokdo si uvědomuje jak plíživě a nenápadně svobodu ztrácíme. sociálním státem a dluhama to začíná, socialismem a vládou jedné komise to končí. nejdříve přijdou socialisti, kteří naruší svobodný trh. a když to nefunguje a tak prý je to proto, že ho nerušili málo a je potřeba více regulovat. spustí se řetezec konsekvencí na jehož konci je hladomor jako v KLDR. ty mezivýsledky vidíme v řecku, španělsku, portugalsku. pokud se včas nevrátíme ke kapitalismu a svobodnému trhu, čeká nás bída jako kdysi lidi v sovětském svazu.
30. 06. 2012 | 14:09

David napsal(a):

Kyniku - co dostává proboha OSVČ?? A proč to neděláte když je to tak báječné??? Přihlásíte se / 1000 Kč poplatek, 500 výpis trestů, platíte zdravotní a sociální / cca 4000 kč/ ,ale nemůžete si dovolit být nemocný protože vám nikdo nic nedá a živnost stojí, zákazníci utečou ke konkurenci.A důchod také jednou nedostanete, nebo nižší než má cigán který v životě nesáhl na práci. Zaplatíte účetní a budete každý papírek 10% let archivovat.Každá kontrola vám něco najde a může vám dát pokutu 500 000. Jsme na začátku, nějaká provozovna nebo dílna, pokladna, materiál, nástroje a pomůcky, cesta za zákazníkem - kolik to stojí??? A hlavně se živíte sám, když není práce chcípnete. Žádné odstupné, žádné dovolené,obědy, žádné překážky v práci, žádné pracovní pomůcky vám nikdo nezaplatí, ani umytí rukou po práci nebo uvaření kávy. Když si vyděláte, můžete si koupit auto a mobil a dokud vás nechytnou, použít někdy i pro vlastní potřebu.
30. 06. 2012 | 14:09

kelt napsal(a):

Zastánci "neoliberální svodody"všech barev a zejména modročerné na těchto stránkách se vyznačují zejména bezchybnou jednotou formy a obsahu s perfektní znalostí českého pravopisu.
Možná jsem až přílišný formalista,ale u těchto velikánů ducha lze těžko předpokládat maturitu na střední škole.
30. 06. 2012 | 14:24

nocare napsal(a):

Klasik marxismu Bedřich Engels by mohl s Reaganem i souhlasit,pouze Engels říkal navíc,že svoboda je gnoseologická kategorie,závislá na našich poznávacích schopnostech:"Poznaná nutnost".Nutnost ,t.j. zákonitost sleduje systematicky věda,pokud je to dobrá,nezideologizovaná věda,věda kvalitní.
Marx nezvýrazňoval v popisu ekonomického koloběhu technologie nějak výrazně zvlášť (byly vždy v inovacích),ekonomie mu byla svéprávnou a soběstačnou pochopit se ze sebe sama.To je rozdíl od USA,které se ale až na tento značný rozdíl v "duševním vlastnictví" přibližují nezřídka marxismu daleko blíže než evropští komunisté a socialisté.Intuitivně,naivně,bezprostředně.On Marx je otcem jednoho z nejkonzervativnějších schémat v dějinách myšlení,což bylo asi pod vlivem konzervatismu Anglie v němž žil. Poprvé jeho přechod od středověkého dogmatu církve k moderní době byl daleko více plynulý a měkký než heslo kapitalismu obrátit církevní nesvobodu myšlení za každou cenu naruby inovacemi všeho.Engels ve Wikipedia je autorem textu vyjadřujícím velké uznání samotnému fenoménu křesťanství a křesťanským hodnotám a křesťanskému světovému názoru,přestože oba byli od víry a idealismu dál.Za dále Marx má velké zásluhy na tom,že se prosadilo lineární matematické myšlení i dnes ,že jeho dlouhá historická existence se prodlužuje -a dnes už nejen v potřebách matematické ekonomie,ale i špičkové teoretické fyziky stringů-strun,supersymetrie atd.Bezprostředně to byl Diracův operátor z dvacátých let dvacátého století a Diracův lineární relativistický elektron-jako impuls-z Anglie.Což silně zjednodušilo i mnoho variant obecné teorie relativity-prostoru s časem.
Přesto,ale Marx byl kritický ke všemu heslem,které stvořil:"O všem pochybuj".Není pochyb,že se může týkat i matematiky,jevící se nespornou a dokázanou-jejích základů nebo novodobých směrů.Zatím,ale v matematice základy dané Eulerem-lineární diferenciální calculus-trvá bez otřesů,potvrzen i v století po něm následujícím nejpřesnější možnou analýzou základů matematiky Cauchym a prodlouženou grupami Lie.K sledování invariance. V zásadě teprve se nacházejí úplné začátky zcela odlišného matematického myšlení teorií katastrof (opět i grupami Lie),nelinearit Kortewega de Vriese,Cauchy-Monge a dalších.Sedlové a kritické body ploch a plochy jsou zde předmětem studia,které je relativně na začátku,ve stavu zrodu,i když předchůdci byli dost dávno. Ne-newtonské myšlení bylo dříve ve fyzice,ne-Euleriánské teprve v poslední době,ale opět s řadou vynálezů Eulerova ducha v platnosti-jako Gamma funkce atd.
Dmychadlem úsilí o změnu bylo celé století německé geometrické myšlení Riemanna,Kleina a Hilberta,které ale přes velké úsilí a řadu výsledků dlouho nemohlo změnit Euleriánský lineární status quo exponenciální formou linearity celé čisté matematiky.
V důsledku to byl v aplikacích princip superpozice z optiky,zejména vlnové.Možnost součtu hodnot veličin přesně.Entropie se pravidlu vymkla.V aplikacích bylo postupně známo více než dost paradoxů Eulerovy teorie hydrodynamického kontinua.Bohužel u jeho nejvíce realismu se přibližující formy rovnic-Navier-Stokesových- s dvěma empirickými konstantami -dynamickou a kinetickou viskozitou,se jako v jednom z mála případů,nepodařilo dodnes matematikům dokázat existenci jednoznačných řešení(resp.i zvlášť obojí)
30. 06. 2012 | 14:32

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pokus o prognózu na blízkou budoucnost (byl bych rád, kdyby nevyšla).
Na podzim propuknou sociální bouře, budou zneužity provokatéry a různými asociálními živly a místo pořádku a svobodných voleb nás čeká omezování občanských svobod a posílení autokratických tendencí. Nečasova vláda padne a prezident Klaus se svými lidmi využije situaci k nastolení úřednické vlády. Zemi budou ovládat lidé typu Kellnera, Křetínského, Romana a Tykače.
Obecný lid se dostane z bláta do louže a apoštolové a věrozvěsti z krajní levice budou konečně spokojeni.
Rozeštvat masu je mnohem snadnější než nabídnout rozumnou a perspektivní alternativu. Mafiánský kapitalismus by tak mohl přerůst do nějakého dosud nepoznaného stupně diktatury. Ale socialismus s jakoukoli tváří to asi nebude.
Kéž bych se mýlil a tyto černé myšlenky byly jen produktem přehřáté atmosféry.
30. 06. 2012 | 14:49

nocare napsal(a):

oprava výše na :-dynamickou a kinematickou viskozitou
30. 06. 2012 | 15:00

aga napsal(a):

jih

No jistě, mimo kapitalismus taky všude bijou černochy. To si skutečně myslíte, že každý, kdo nejásá nad tím bankovním socialismem, který si lstivě přezdívá kapitalismus, je přívržencem gulagů a Pol Pota?
30. 06. 2012 | 15:01

jih napsal(a):

aga
Ctete pozorne prosim. Kdyz si to pozorne prectete zjistite ze tvrdim ze nejhorsi je kapitalizmus.
30. 06. 2012 | 15:23

jih napsal(a):

nocare
Ze od dob stareho Stokese hydrodynamici na neco lepsiho neprisli to je neuveritelny vedecky skandal. Nevite ten Reagan to je ten filmovy herec? Bartoska by ho mohl pozvat na festival.
30. 06. 2012 | 15:36

jih napsal(a):

VLACH
Nemel by jste zapominat ze navzdory veskeremu kosmickemu vyzkumu stale kapou vodovodni kohoutky a spouste lidi dokonce kape na karbid. Vsimnete si jak jsme mi levicaci inteligentni lide. Jedine mi mame sanci proniknout pres ochranu proti spamu.
30. 06. 2012 | 15:43

jih napsal(a):

šašek z Jihlavy
Prognoz na blizkou budoucnost bych se neobaval. Ty skoro nikdy nevychazeji. Z vlastni zkusenosti s prognostikou dobre vim ze se nejvic osvedcuje predpovidat co bude aspon za padesat let.
30. 06. 2012 | 15:48

Sladký napsal(a):

David a Vaněrka- je komické, když mne k užívání hlavy vyzývají lidé, kteří nedokáží pochopit ani jednoduchý text a dokonce mne považují za antikomunistu.Po tom, co jste napsal, Davide, mohu konstatovat, že hodnocení mé inteligence/neinteligence je z vaší strany více než troufalé.
Řeč není o práci, chlapci, té je samozřejmě vždycky dost. Řeč je o PRACOVNÍCH MÍSTECH, tedy o práci, za kterou dostanete mzdu/plat.Co kdybyste pouvažovali o svých hlavách?
30. 06. 2012 | 15:51

Sladký napsal(a):

ůJako OSVČ se uživí málokdo".Asi proto máme nejvíc OSVČ ze všech zemí EU.
30. 06. 2012 | 15:54

Sladký napsal(a):

Kdyby se u nás tolik netunelovalo,nekorumpovalo a nekradlo, mohli bychom skoro všichni spokojeně žít na sociálních dávkách.Ale protože se u nás tolik tuneluje, korumpuje a krade, připomínají naše mzdy a platy spíše sociální dávky.:o))
30. 06. 2012 | 15:55

David napsal(a):

Sladký- práce je víc než dost ale nejsou pracovní místa !!!! Ale o tom tu plho celou dobu mluvíme. O tom že máme blbý stát, který nastavil administrativní, byrokratické a daňové podmínky tak blbě že se tu nedá pracovat. Kopněte ten stát někam a bude práce a slušné živobytí pro všechny.
.
Pořád nechápu ty kritiky OSVČ. Mentalita ubohého otroka který říká pane támhletoho jiného otroka bys mohl zbít ještě víc než mne. Spočítají si kolik platí daně a že OSVČ může odepsat mobil a auto, a používat to soukromě, pokud si na to vlastní prac vydělá a dokud je nikdo nechytí. Ale že dostává dovolenou, že mu práci hledá zaměstnavatel a ne on sám, placené vše možné i překážky v práci, odstupné, pracovní pomůcky, obědy, to že si tím telefonem zavolá zadarmo i jako zaměstnanec, že když onemocní, má to placené a je to problém zaměstnavatele a ne jeho atd to už nechce vidět. A sám je lempl který by se jako oSVČ nikdy neuživil. Ubohá povaha, a ještě leze na veřejnost
30. 06. 2012 | 16:12

aga napsal(a):

jih

Mi levičáci jsme opravdu negramoti.
30. 06. 2012 | 16:22

ghándí napsal(a):

soudruh sladký,
kdyby všichni žili na sociálních dávkách, tak je příjem státního rozpočtu nula. z čeho by se ty dávky potom vyplácely? vy komunisti si myslíte, že stačí pracovat hubou na sjezdech. ale i v tom socialismu na vas někdo makat rukama musel.
30. 06. 2012 | 16:53

jih napsal(a):

to jih:
Matematika dnes má příliš mnoho nového-co do koncepcí-než aby se dalo říci,že nemá nic lepšího než "Eulera v polepšovně" -t.j.nelineární Navier -Stokesovy rovnice.
Mimochodem dopad Eulerovy mechaniky kontinua je mnohem širší:Můžete se ptát zda rovnice toku entropie Prigogina-rovnice nevratného procesu termodynamicky-je prosta Eulerovy hydrodynamiky tím,že entropie se chová lépe než voda? Jakoby ona byla skutečně Eulerovou kapalinou,protože vznikla z druhé variace? Nebo Eulerova byla špatně termodynamická?
Můžeme říci,že na rozdíl od Prigoginovy a Navier-Stokesovy rovnice parciální diferenciální se obyčejná diferenciální rovnice Friedmannova monetárního oběhu chová zdravě? Pak by Pontrjagin svou kombinatorickou topologii,na níž navázzaly třídy Pontrjagina,Cherna,Whitney,K-teorie,..a katastrofy v nichž Arnold,a spousta jiných hledá umibilické body integrálních ploch-byly sbírkou zbytečnosti.V dnešní době je každá rovnice patologická (i Maxwellovy rovnice s tokem energie v podobě Umova-.Poyntinga),každá má víc neznámého chování v sobě než známého.Marx utnul svou lineární algebru včas,nepřecházeje k formálnímu řešení determinantem,natož Jakobiánem v diferenciální rovnici-jíž nepsal-a tím početí ekonomie neposkvrnil chybami.
Euler psal a psal-a vše to byly objevy.Jenže většinou takové,že v každé situaci se najdou sobě podobné figurky a z nich se složí lehce lineárně sobě podobná situace nebo o něco obtížněji nelineárně -sobě nepodobná situace koncová(nepodobna výchozí).Grupy Lie ukázaly rub těch figurek-exponenciel-v nesmírně těžkopádné formě,na rozdíl od Eulerova hravého,množivého přístupu,kdy se na každý výsledek čeká desítky let matematicko-důkazové otročiny.Ale kanonický rozklad do řady exponent,nesmírně pomalu konvergující ukazuje plus jiná fakta,že jde o Eulera z rubu.
A v poslední době našli i kvantovou mechaniku v tomto rouše těžkopádného hlebokomyslného Lie od Eulera-lehkomyslného hráče a bonvivána.V rouše grup předčasně zemřelého norského Sophuse Lie a jeho spolutvůrce Engela:
Kirillov našel,že stačí využít vrozeného symplekticismu Hilbertova prostoru spolu s pohybovou grupou Lie a najít lehce násobením mezi prvky grupy množinu bodů zvaných orbita-a bez dlouhého bádání najít kvantování jakéhokoliv systému i bez všeho co se o tom učí v kvantových tlustospisech.Dnes už je takových moderních kvantování druhově povícero.I úplně jinak,nepodobně tomuto.Symplekticismus-elementární vlastnost matic-viz tridiagonalita.Bloková struktura atd.A zase jsme u matic.
30. 06. 2012 | 17:29

nocary napsal(a):

Omyl,Sorry
to jih:
Matematika dnes má příliš mnoho nového-co do koncepcí-než aby se dalo říci,že nemá nic lepšího než "Eulera v polepšovně" -t.j.nelineární Navier -Stokesovy rovnice.
Mimochodem dopad Eulerovy mechaniky kontinua je mnohem širší:Můžete se ptát zda rovnice toku entropie Prigogina-rovnice nevratného procesu termodynamicky-je prosta Eulerovy hydrodynamiky tím,že entropie se chová lépe než voda? Jakoby ona byla skutečně Eulerovou kapalinou,protože vznikla z druhé variace? Nebo Eulerova byla špatně termodynamická?
Můžeme říci,že na rozdíl od Prigoginovy a Navier-Stokesovy rovnice parciální diferenciální se obyčejná diferenciální rovnice Friedmannova monetárního oběhu chová zdravě? Pak by Pontrjagin svou kombinatorickou topologii,na níž navázzaly třídy Pontrjagina,Cherna,Whitney,K-teorie,..a katastrofy v nichž Arnold,a spousta jiných hledá umibilické body integrálních ploch-byly sbírkou zbytečnosti.V dnešní době je každá rovnice patologická (i Maxwellovy rovnice s tokem energie v podobě Umova-.Poyntinga),každá má víc neznámého chování v sobě než známého.Marx utnul svou lineární algebru včas,nepřecházeje k formálnímu řešení determinantem,natož Jakobiánem v diferenciální rovnici-jíž nepsal-a tím početí ekonomie neposkvrnil chybami.
Euler psal a psal-a vše to byly objevy.Jenže většinou takové,že v každé situaci se najdou sobě podobné figurky a z nich se složí lehce lineárně sobě podobná situace nebo o něco obtížněji nelineárně -sobě nepodobná situace koncová(nepodobna výchozí).Grupy Lie ukázaly rub těch figurek-exponenciel-v nesmírně těžkopádné formě,na rozdíl od Eulerova hravého,množivého přístupu,kdy se na každý výsledek čeká desítky let matematicko-důkazové otročiny.Ale kanonický rozklad do řady exponent,nesmírně pomalu konvergující ukazuje plus jiná fakta,že jde o Eulera z rubu.
A v poslední době našli i kvantovou mechaniku v tomto rouše těžkopádného hlebokomyslného Lie od Eulera-lehkomyslného hráče a bonvivána.V rouše grup předčasně zemřelého norského Sophuse Lie a jeho spolutvůrce Engela:
Kirillov našel,že stačí využít vrozeného symplekticismu Hilbertova prostoru spolu s pohybovou grupou Lie a najít lehce násobením mezi prvky grupy množinu bodů zvaných orbita-a bez dlouhého bádání najít kvantování jakéhokoliv systému i bez všeho co se o tom učí v kvantových tlustospisech.Dnes už je takových moderních kvantování druhově povícero.I úplně jinak,nepodobně tomuto.Symplekticismus-elementární vlastnost matic-viz tridiagonalita.Bloková struktura atd.A zase jsme u matic.
30. 06. 2012 | 17:30

Skalder napsal(a):

Dát přednost svobodě před pohodlností ... dobrá myšlenka.
Otázka je, co to má znamenat v praxi. Podobně jako u kritiky zleva, i tady je jasbné, co je zlo, není ale jasné, jak by mělo vypadat dobro. Takže nelze ani říci, jestli je v existujícím světě reálné
30. 06. 2012 | 18:34

Sladký napsal(a):

Ghandí- evidentně se ti po oslovení "soudruh" stýská, ale já tvůj soudruh nejsem, oslovuj si svoje soudruhy. a ještě něco- možná by sis mohl všimnout smajlíku.Ten je tam proto, aby text ani opravdu velký hlupák nebral vážně.Jak je vidět, u mimořádně (ne)disponovaných jedinců ani takové upozornění není dostačující.
30. 06. 2012 | 18:53

Princ Drson napsal(a):

to Al Jouda
ALE pak se stane třeba to, že průměrně placený primář Vás nebude léčit bez 50000, které mu dáte v obálce.
A nezapomeňte, že kdokoliv, kdo by ho měl kontrolovat neví dne ani hodiny, kdy bude on, či někdo z jeho rodiny potřebovat doktora.
Za komunistů byly TŘI hlavní kategorie pacientů
1) potentáti, kteří měli špičkovou péči zdarma, ale panu doktorovi vycházeli vstříc včetně toho, že se nestarali o jeho další příjmy.
2) movití pacienti, kteří si nejlepší U NÁS DOSTUPNOU péči získali pomocí dárečků
3) všichni ostatní.
Nezapomeňte, že tento systém byl HORŠÍ, než placený nadstandard, protože lepší péče o část pacientů musela jít na úkor ostatních.
30. 06. 2012 | 19:16

Jane napsal(a):

To je opravdu jednoduché, jak to autor vidí. Přerozdělování zotožňuje se sociálním státem apod. Ano přerozdělování je skutečně problém, ale jde o přerozdělování od veřejného k úzké skupině vyvolených, která nepracuje pro veřejné blaho. Nechť je podpora podnikatelů co nejsilnější, budiž. Ale ne přes zakázky z veřejných peněz. Dobře, žádné veřejné zakázky. Dálnice za zcela soukromé peníze z poplatky. Zdravotní péče za cash, ne povinné pojištění. Cena práce zcela dle trhu. Jsi nemocný, potřebuješ operaci...dobře doktor řekne co ho napadne...půl milionu. Takhle to autor chce. Nebo chce abychom platili daně, pojištění, poplatky a stát to místo služby svěří v nějakém zkorumpovaném "outsourcingu" panu podnikateli. Tak s tím běž liberále někam.
30. 06. 2012 | 19:21

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Milý hošíku, problém je v tom, že stát mi odčerpává 60% výdělku s tím, že mi zabezpečí některé potřeby, které bych si jinak zabezpečil sám, s menšími náklady, přičemž si tyto povinnosti neplní, mě o těch 60% výdělku připravuje, a pokud si chci své předplacené nároky uplatnit samostatně, tak mě ještě kriminalizuje, a zadlužuje se hlavně z důvodů korupce politických a ekonomických elit.
Takže řešení je buďto v tom, co navrhujete Vy, a to je minimalizace funkce státu ( pozor, ne že mi bude nadále odčerpávat těch 60%, a přihrávat je spřáteleným soukromým firmám,a prominentním politikům, což je fašismus jak vyšije).
Anébo se vytvoří mechanismy, že stát bude s těmi mými 60 % nakládat pod veřejnou kontrolou, a nepochybuji o tom, že by to pak bylo v můj prospěch, a pak se bavíme se o funkčním sociálním systému.
A mimochodem, míra svobody, řekněme od roku 1979 do převratu byla pro většinu obyvatel v ČR podstatně vyšší, než nyní.
Pokud by se tehdejší režim zadlužoval stejně, jako nynější,a umožnil zadlužování domácností stejně, jako nynější, tak i životní standard běžných obyvatel mohl vypadat úplně jinak.
Takže proč jste vůbec psal tuhle agitku?
30. 06. 2012 | 22:00

MartinO napsal(a):

Daňový poplatník:
Vážně? A co by si ty domácnosti za ty vypůjčené peníze kupovaly když nic nebylo, na auta byly pořadníky, barevné televize jedině po známosti atd atd? Povídejte a přehánějte.
30. 06. 2012 | 22:20

Rudi Koutek napsal(a):

Danovy poplatnik napsal(a):
"A mimochodem, míra svobody, řekněme od roku 1979 do převratu byla pro většinu obyvatel v ČR podstatně vyšší, než nyní."

Ach neni nad svobodu za ostnatymi draty v pracovnim tabore. Uz vim co mi chybi, komunisticka svoboda v zadratovanem state, kde stejne jako u nacistu byla povinnost chodit do zamestnani, kde o vsem a o vsech stejne jako u nacistu rozhodovali kovani soudruzi...
To, ze lze vytvorit svobodnou, demokratickou a socialni spolecnost(stat)ukazali Nemci po 2. svet. valce.
Deutschland über alles
30. 06. 2012 | 22:24

Al Jouda napsal(a):

To Princ Drsoň :
Ale léčil by mne, kdyby ovšem byl přísně oddělen systém veřejné zdravotní péče od privátní zdravotní péče a do soukromých ordinací nešla ani koruna z veřejného zdravotního fondu! On by si to každý primář rozmyslel vyměnit sociální jistotu a slušný plat ve veřejné - státní nemocnici za rizikové podnikání v privátní ordinaci, kde by byl závislý pouze na přímých platbách svých pacientů (nebo na úhradách privátních zdravotních pojišťoven).
To byla právě největší chyba Klausovy vlády, že dovolil srůstání těchto dvou systémů zdravotní péče a při tzv. reformě zdravotnictví vylil tak s vaničkou i dítě.
Mělo se říci(parlament) : Ano, máme svobodu podnikání, tak ať si páni doktoři otevřou soukromé ordinace - ale za své !
Ano, máme svobodnou volbu lékaře, ale pokud chceš jít mimo zákonný a solidární systém zdravotní péče, tak jedině za své !
Jak jednoduché, milý Watsone!
A vsadil bych boty, že by ve veřejném zdravotním fondu byl každoročně rostoucí přebytek!
30. 06. 2012 | 23:08

Noe napsal(a):

Ad MartinO: To vám "vyprávěla" televize? Co byt? Máte? Co rodinný dům? Máte? Co chalupu, máte? Co chatu? Máte? Co finskou koženou? Máte? Velkou knihovnu plnou knížek. Máte? A práci? Máte? Havlův mercedes? Máte? Bezúročnou novomanželskou půjčku Máte? Nevratnou Půjčku od ROH? Máte? Rekreaci odborovou s Andělem třeba na podnikové chatě. Máte? Dotovaný zájezd do Splitu. Máte? Zpíváte si Včelku Máju, když jedete nakupovat do Řezna? Ne? / Asi spíte teď pod mostem, nebo stojíte ve frontě na pracáku? Ano? Nevykradli vás ještě? Ano? Nenavštívil vás exekutor ještě? Ano? Nevletěla vám ještě zápalná láhev do okna? Ne? Tak to máte štěstí. Atd. Chlapče, chlapče...
To autor: Citovat Reagana se už nenosí. To jste out. Od té doby, co se provalilo, že všechny repliky měl předepsané jako herec a musel se je naučit stejně jako Thatcherová od Johnsona Pinochetovce nazpaměť. Když vypadl z role, prů.er.
01. 07. 2012 | 01:15

MartinO napsal(a):

Noe:
Rodinný dům máme postavený svépomocí sa socíku. Každý kdo stavěl za socíku dům vám potvrdí, že tehdy se nekupovalo, ale nejrůznějšími prapodivnými cestami tzv. "shánělo".
Na Škodu Favorit jsem v r. 1989 čekal 3 dny a noci před mototechnou ve Zlíně. Stál okolo 90.000.
Na Simsona jsem r. 1987 čekal 2 dny a noci.
Barevnou televizi mi schoval známý v brněnském Prioru, jinak bych neměl šanci.
Aby vás pustili do Splitu tak jste musel získat devizový příslib a výjezdní doložku což pro vás jako kovaného komouše zřejmě nebyl problém . Pro slušné lidi ovšem ano.
A tak to bylo se vším. Takže si vaše velevážená moudra strčte za klobouk.
01. 07. 2012 | 01:47

Petra napsal(a):

Díky autore, výborný článek, ale jak vidím, tak levičáků je tu jak máku.

Jediní normální objektivní diskutéři tady jsou Yosif, ghándí, David. Ostatní mluví spíš z cesty nebo ze zapšklosti či závisti. ¨

Obzvláště pikantní je doporučovat k četbě Bělohradského, ten už si notuje hlavně s Pehem a Kellerem.. A to je fakt.... nechápu, proč tito lidi kdysi emigrovali, když by tu tehdy se svými názory velmi prosperovali.
01. 07. 2012 | 02:53

Platan napsal(a):

Tenhle pravicově limitovaný trumbera je tady už od roku 2010? Já jsem si ho povšiml až teď, ale jak vidím, o nic jsem nepřišel.
Vyšší míra přerozdělování je tedy kořenem veškeré lidské bídy a nesvobody... Kolikrát jsme tohle už slyšeli... Ale zatím žádný hlasatel této "věčné pravdy" nebyl schopen vysvětlit, proč tedy nejsou státy na žebříčcích prosperity a bohatství a v hodnocení respektu státní moci a občanským právům a svobodám seřazeny pěkně po pořádku podle míry přerozdělování. Nebo to už někdo vysvětlil? Jestli jo, tak sem s tím, rád se nechám poučit.
01. 07. 2012 | 03:04

Platan napsal(a):

P.s.
Nicméně neklesejte na duchu, autore.
"Brancaleonova armáda" posledních "pravověrných" vás neopustí a stižena podobným handicapem, nadále bude velebit vaše kulhavé vidění světa...
01. 07. 2012 | 03:22

Luděk Zika napsal(a):

Pane autore ....tento Váš výplod nestojí za komentář. A polemizovat s někým, kdo má velmi zůžené periferní vidění světa je zcela bezpředmětné.
01. 07. 2012 | 07:18

David napsal(a):

Opravdu byx mne zajímalo kolik století ještě vydrží někteří "inteligenti" vyprávět že za komunistů neměli internet ani mobil, dokonce ani ipod.
Ale že by řešili proč dnes bez těch komančů neumíme uživit sami sebe, proč nemáme na důchody, na zdravotnictví, ani na opravu silnic, ale máme stále více nezaměstnaných, ghet, exekucí, kriminality.
Divná sebedestruktivní povaha - dívat se jak padáme do propasti a přitom cítí nutkání vykřikovat že v roce 70 sehnal barevnou televizi přes známého. Má to už číslo diagnozy???
01. 07. 2012 | 07:34

jih napsal(a):

David
Podle suchych demografickych statistik se dnes u nas lide prumerne dozivaji o sest let vice, nez v r.1990. Na to ze je absolutne vse v kyblu (zdravotnictvi, kontaminace vseho mozneho od potravin, zivotniho prostredi az po detske hracky a spousta dalsich a dalsich veci) ktere by se za komunistu stat nemohly dost podivny. Jinak receno zivotni rizika klesaji. Za komunistu si doma clovek umrel o sest let drive v papucich u TV s pivkem na stole a svet se tocil spravnym zpusobem. Byl plny zivotnich jistot a take pametnici byli o ctvrt stoleti mladsi. Jo bejval svet jako kvet.
01. 07. 2012 | 08:38

MartinO napsal(a):

David:
Ano, přesně to byste měl řešit. Proč nejste schopný se uživit když máme svobodu a nekonečně příležitostí. Místo abyste s tím něco udělal tak jen nadáváte na internetu a hledáte kdo za to může. Navíc, nemáte ani minimum sebereflexe a ty kteří se uživit na rozdíl od vás dokážou a jsou spokojeni si dovolíte nazvat "inteligenti".
Ano, pokud vám stačilo ke spokojenému životu že vám nějaký chytřejší soudruh každé ráno řekl co máte dělat a nemusel jste moc přemýšlet, pokud smysl života vidíte v tom nacpat si každý večer břich tak věřím, že vám za socíku mohlo být dobře. Snaha něco dokázat, spnit si nějaké sny jsou pro takové "lidi" neznámými pojmy.
Proč nemáme na důchody? Milý pane, je to proto, že dnes je v ČR 2x více důchodců než v 80. letech. Je to snadno dohledatelný fakt.
Proč nemáme na školství? V 80. letech jsme měli 100.000 VŚ studentů a dnes 400.000
Proč nemáme na zdravotnictví? Dnešní zdravotnictví se nemůže s tím za socíku vůbec srovnat a to něco stojí. Většina důchodců do sebe sype každý den hrst drahých léků o kterých si za socíku mohli nechat jen zdát. Léčí se nemoci které se dřív léčit neuměly. To je další moře penez navíc. Dnešní přístrojové vybavení jako magnetická rezonance, CT, gama nože atd. si myslíte že jsou zadarmo?
Chlape, míň nadávejte, víc přemýšlejte, více se snažte a budete spokojený.
01. 07. 2012 | 08:47

Platan napsal(a):

jih:

Vaše úvaha o "průměrném dožívání" pomíjí takový významný faktor, jakým je pokrok lékařské vědy. Např. v léčbě rakoviny, která je jak známo u nás jednou z nejčastějších příčin úmrtí, mají lékaři k dispozici terapeutické možnosti, díky kterým mohou pacienti déle přežívat. Zvyšuje se i procento zcela vyléčených pacientů.
Kde jste slyšel, že by se mělo životní prostředí v celkovém souhrnu zhoršovat? Skutečnost je taková, že se zvyšuje zátěž životního prostředí v důsledku většího provozu především automobilové dopravy, ale naopak zátěž těžkým průmyslem se snížila jednak díky novým technologiím, u nás ale především asi v důsledku omezení kapacit a tedy i poklesu celkové produkce těžkého průmyslu.
01. 07. 2012 | 09:08

Platan napsal(a):

MartinO napsal(a):
Proč nemáme na důchody? Milý pane, je to proto, že dnes je v ČR 2x více důchodců než v 80. letech. Je to snadno dohledatelný fakt.

Milý pane, větší podíl lidí v důchodovém věku než 80. letech mají dnes všechny vyspělé země. Podle vaší přímočaré úvahy by tedy žádná z nich neměla mít na důchody. Zkuste se nad tím znovu zamyslet a možná vám to přestane připadat tak jednoduché. Do svých úvah můžete zahrnout i známou skutečnost, že u nás byly v minulosti z tzv. důchodového fondu odčerpány (větší než malé) částky na jiné účely než na vyplácení důchodů.
01. 07. 2012 | 09:34

David napsal(a):

Martine. vy pořád nechápete že v krizi jsme proto že nepracujeme, netvoříme hodnoty, ale výrazně přemnožili se parazitující složky společnosti.
K důchodům - vysvětlovat vám že relativní počet důchodců je dán tím, že se nerodí děti, že si to slušné pracující rodiny nemohou dovolit, je asi házení perel.... Z důchodového fondu byly odkloněny peníze jinam. A hlavně jde o priority. Stačí to otočit a říci že na důchody musíme mít vždy, ale nemáme na JINÉ VĚCI, třeba na senát, přebujelou byrokracii a politické strany, živení cigánů a všelijakých neziskovek na jejich začleňování, a na tisíce jiných zbytečností atd.
A je to vyřešeno. Vám když onemocní matka, také ji řeknete že na její léčení a pomoc nemáte fondy, protože už je máte rozplánovány na dovolenou, koupi nové plazmy atd? Odporné, ale u státu který říká totéž to obhajujete??? Jste divný.
V neposlední řadě živíme 500 000 oficiálních nezaměstnaných a dalších 300-500 000 mimo statistiky, podstatná část z nich mladí lidé i čerstvě po studiu zadarmo, ale 60 letý pokrývač a zedník, horník, řidič autobusu musí kmitat, protože na důchody nemáme??? Tohle chcete obhajovat???
01. 07. 2012 | 10:21

Alena napsal(a):

Martine, david je snad srozumitelný. Ještě k tomu zdravotnictví. Chápete vůbec co to je technický rozvoj??? Ano, za komančů jsme neměli mobily, internet, ipody a stejně tak naše zdravotnictví nemělo ty magnetické rezonance, CT, gama nože. Už jsme je zaplatili / z peněz které zbyly po komunistech / a dnes je snad budeme využívat a postaráme se o nemocné.
Normální snad je že se životní úroveň a technické možnosti zvyšují. Tak proč se u nás prudce snižují, proč škrtáme i vymoženosti které tu byly běžné před 40 lety, pohotovosti, nemocnice, požárníky
01. 07. 2012 | 10:29

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Platan.
Nenechte se oblbovat, tady máte čísla o věkové struktuře a vzhledem k tomu, že dnes chodíme do důchodu asi o 4 roky později, což odpovídá prodloužení věku od roku 1989, tak podíl důchodců bude přibližně stejný.

„2.1 Základní údaje o populaci seniorů
K 1. 3. 2001 bylo na území České republiky sečteno celkem 1 884 tis. osob ve věku 60 a více
let, což představuje 18,4 % populace.
...
V roce 1970 počet obyvatel 60letých a starších byl 1 794,7 tisíc, což již představovalo 18,3 % obyvatel.“
http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/620053034E/$File/41230421.pdf
Počet 65 a starších vzrostl od roku 1989 z 12,5 % na 15,5 %, klesl podíl dětí v populaci.

Tab. 01.01 Vybrané demografické údaje v České republice
http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0101.pdf
01. 07. 2012 | 10:37

jogín napsal(a):

Český statistický úřad o EU: "Krizí nejlépe procházejí státy, kde je vysoká podpora celoživotního vzdělávání a panuje sociální soudržnost. Naopak státy, které se pouze podbízejí nízkými mzdovými úrovněmi, neprospívají a dokonce trpí dvojnásobnou nezaměstnaností."
01. 07. 2012 | 10:38

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Ještě jeden údaj,
EU výdaje na důchody jako podíl HDP v letech 1995 – 2007 spíše klesaly, u nás mírně vzrostly ze 7,3 na 8,2 % HDP. Průměr EU je asi 12 %. Jsme pořád pod průměrem.

Výdaje na důchody v % z HDP
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/060045109B/$File/1607090325.pdf
01. 07. 2012 | 10:54

jogín napsal(a):

Opravdu svobodný je člověk, který splácí hypotéku. V práci se neodváží ani muknout, aby ho nevyhodili a aby neskončil pod mostem. Ekonomické otroctví vyrobené dluhy je podstatně účinnější než domovní důvěrnice.
01. 07. 2012 | 10:58

Agent W4C napsal(a):

Je zajímavé,že v zemích Skandinávie je přerozdělováno nejvíce peněz a slovo korupce je tam skoro neznámé.Příteli,je vidět,že znáte historii,politiku a ví bůh co ještě...jen poznání obyčejného života Vám dosti chybí...Říkejte hladovému,ať se nají svobody...rád bych byl u toho,kdy Vám ten hladový odpoví...
01. 07. 2012 | 11:07

MartinO napsal(a):

Agent:
Zajímavé také je, že země bývalého východního bloku kde bylo přerozdělování ještě vyšší všechny pokrachovaly. Skandinávci také nejsou národy vychcánků a zlodějů jako Češi.
http://ekonomika.idnes.cz/cesnek-si-hlidam-se-sukovici-jinak-by-ho-lide-rozkradli-rika-farmar-10c-/ekonomika.aspx?c=A120619_152157_ekonomika_spi
To s přerozdělováním nemá nic společného.
Hladový u nás není ani ten nejušmudlanější Cikán který v životě nesáhl na práci. Tak si svoje fantazie nechte.
-
Jogín:
Vy si nick jogín vůbec nezasloužíte. Víte vůbec o čem je jóga? Každý člověk má SVOBODU VOLBY si hypotéku nevzít. Může třeba bydlet v nájmu nebo koupit za pár korun polorozpadlou chaloupku a postupně ji opravovat atd.
01. 07. 2012 | 11:28

MartinO napsal(a):

Alena:
Na Kubě která byla v roce 1990 přibližně na naší úrovni, ale neopustila cestu socialismu nemají ty počítače, mobily, internet, ipady atd. dodnes.
U nás se životní úroveň snižuje a zdravotnictví je na nižší úrovni než před 40 lety? No to musíte být hodně ideologicky zaslepená když si dovolíte tohle tvrdit.
Po komunistech nic nezbylo krom zničené přírody v severních Čechách a na Ostravsku, zničených historických památek předělaných na JZD a kanceláře a pár nekonkurenceschopných podniků. Stačí srovnat úroveň Rakouska a NSR s ČR těsně po revoluci. A to jsme nebyli po válce totálně zničená země jako NSR a ani nezmiňuji, že si komunisti pomohli ukradením všech podniků, živností, polností atd.
01. 07. 2012 | 11:43

Daňový poplatník napsal(a):

To: Martin O, Rudi koutek

Mám dost osobních zkušeností s oběma režimy, a tvrdím, že nejméně od roku 1960 v ČR byl společenský systém k běžnému občanovi přátelštější, než nynější, a když přihlédnu k trendům, tak potěš pánbůh. A to nejsem věřící, ani jsem nebyl členem státostrany.
Jo, a tu barevnou televizi i to auto jsem si koupil i za komunistů, a cítil jsem se svobodněji než dnes, nejen s ohledem na míru cenzury.
01. 07. 2012 | 11:52

MartinO napsal(a):

David:
Ano, souhlasím s tím, že živíme spousty všemožných parazitů a nefachčenků. Vím, že to budete nerad číst, ale ti lidi které jste vyjmenoval jsou zřejmě všichni voliči levice která tento parazitický styl podporuje a k nápravě situace neudělá zaručeně nic. Podotýkám že mám pravicové názory, ale nejsem příznivcem této "pravicové" vlády, aby bylo jasno.
K důchodcům. Zvyšuje se nejen relativní, ale i jejich absolutní počet. v roce 1980 jsme měli 1.4 milionu starobních důchodců a dnes 2.3 milionu. Toto číslo navíc každoročně raketové roste.
http://www.mediafax.cz/domaci/4045128-Pocet-duchodcu-vzrostl-od-minuleho-roku-temer-o-padesat-tisic
www.cssz.cz/NR/rdonlyres/EA0AE990-9489-4915.../priloha.xls
01. 07. 2012 | 11:57

Kybic napsal(a):

Problém není v přerozdělování jako takovém, ale v tom, ke komu přerozdělené peníze cílí. Trend posledních 20 let je, že tyto peníze nesměřují k potřebných, nýbrž k bohatým, kteří je vůbec nepotřebují a jen si rozšiřují své majetky na úkor státu prostřednictvím sofistikovaných krádeží, často posvěcených prolobovanými zákony. Peněz je dost, a pokud by se nerozkrádal státní rozpočet systémem předražených zakázek, nemusel by být ani každoroční schodek rozpočtu, ani by se nemusely krátit rozpočty na postižené občany, a jiné potřebné.
01. 07. 2012 | 12:02

Rudi Koutek napsal(a):

Danovy poplatnik napsal(a)
"...a cítil jsem se svobodněji než dnes, nejen s ohledem na míru cenzury."


Pochopil jsem to spravne? Tvrdite, ze ted je vetsi cenzura? To myslite vazne?
01. 07. 2012 | 12:38

Broňa napsal(a):

Kybici - plácáš. Cigáni jsou ti bohatí kterým dáváme??? Možná ty neziskovky které z toho žijí. 43% matek které prohlásí že fotr neznámý a jako samoživitelky bydlení a peníze zadarmo - také nepatří mezi ty nejbohatší. Nezaměstnaní???
Vaněrka 30.6. v 11.42 to rozebral přesně, není co dodat.
Jedině diskutovat co s tím.
01. 07. 2012 | 12:44

Kybic napsal(a):

2 MartinO: ...počet důchodců každoročně raketově roste... To už je jen čistě z matematického hlediska nesmysl. Důchodců nemůže být nikdy více než cca 25% obyvatelstva. Pokud to hodně zjednoduším, že do důchodu se jde v 60 a umírá se průměrně v 80 letech, je to přesně těch 2,5 milionu důchodců z 10 milionů obyvatel. Střední délka života u nás je v současnosti 73,5 roku u mužů a 80 let u žen, tedy horší než v uvedené kalkulaci a v příštích letech se má spíše zhoršovat. Do důchodu se už dnes odchází později, takže uvedených 2,5 milionů důchodců je spíše strop, který už moc neporoste. Takže žádný raketový růst se nekoná. Možná teď v době krize, odešlo do důchodu předčasně dost lidí, kteří přišli před důchodem o práci a nikdo je nezaměstná, ale to se z dlouhodobého hlediska vyrovná. Spíše je z tohoto rozboru vidět, že důchodový systém zatěžují více ženy, které nejen, že odcházejí do důchodu dříve, ale v průměru pobírají důchod o 6 let déle a navíc do důchodového systému přispívají méně (nižší platy, mateřské povinnosti, ženy v domácnosti, atd.).
01. 07. 2012 | 12:46

IIona napsal(a):

Rudý koutku, nevím jestli poplatník ale já to tak vidím. Cenzura je dnes horší, tehdy šlo dohledat alespoň v zahraničních vysíláních, dnes nic takového není. Kdyby tehdy ředitel podniku kradl, sejmula by ho i uklízečka na nejbližší schůzi KSČ nebo ROH. Dnes se něčeho dovoláte??? A kritizuje někdo dnes na schůzích, odváží se???
.
Martine 01,47 Stavěli jste dům za socíku a museli jste shánět nedostatkové??? Chudinko. A že jste od státu dostali nenávratné peníze za které se zaplatil komplet materiál, stačilo sehnat kamarády na práci. že jste měl barák bez dluhů a stavěl i obyčejný učitel, dělník, řidič, každý kdo nebyl líný a chtěl bydlet ve vlastním. Dnes takoví lidé staví??? A na kolik let jsou zadluženi, tušíte kolik je průměrná hypotéka???
Tihle ideologičtí hurá pravicoví kecalové už jsou nesnesitelní
01. 07. 2012 | 12:53

Kybic napsal(a):

2 Broňa: to o čem píše Vaněrka jsou jednotky miliard. Já mluvím o stovkách miliard ročně. A navíc trochu sociálního cítění by občas neuškodilo. Každý není zdravý, krásný, inteligentní a vzdělaný nadčlověk.
01. 07. 2012 | 12:54

Noe napsal(a):

Pro pana Martina0 z Gottwaldova: Baťa byl druhý (po Hordubalovi, který kvůli Baťovi a jemu podobným ztratil práci), kdo "emigroval" se svýma keckama do Číny a Afriky, kvůli levné pracovní síle. Nestačil mu Botostroj a zákaz jeho publikování ke štěstí. Rodiče taky stavěli za socíku dům, jsem rád, že jste to taky přiznal. Ale že bych dvě tři noci polehával ve spacáku v Gotwaldově kvůlivá koupi auta nebo mopedu, barevné televize, céček, nebo vstupenek do Kina na Festival dětských filmů, to ne! To raději pěšky. Nebo do Slušovic na koníčky! Říkal jsem si, kde v tom M.Nula0 bere tolik vznešeného pravicového patosu. Ale ano!? "Moravská bodrost je metoda, jak s upřímným dojetím prodat pančované víno!" Tož kémo od Klémy, přeju další velké dojímání ve Zlíně. Z hausbótu pod mostem zdraví Noe...
01. 07. 2012 | 12:55

Daniel K napsal(a):

Martin O - trapné a ubohé. Ještě v roce 90 běžela podpora stavebníků setrvačností a dával se 1,5 milionu - komplet materiál na stavbu zaplacen. Opravdu stačilo jen sehnat kamarády řemeslníky.Vše bez dluhů . Bydlím ve čtvrti takových domů - žijí tu lidé běžných profesí, kteří by dnes natakové bydlení neměli ani náhodou. Tehdy bez problému a bez dluhů. Dovolená V Bulharsku každý rok kromě toho léta kdy se dělala hrubá stavba. Rok po kolaudaci nové auto za vlastní.
.
Kybici - vaněrka tam to rozkrádání má také v bodě 3.
A neschovávejte se za nemocné a chudáky. To není omluva pro parazitování, Za komančů si své děti uživil každý sám a pracovali podle svých možností i ti invalidé. Podíleli se na státu kde žijí, neparazitovali
01. 07. 2012 | 13:22

Daňový poplatník napsal(a):

To: Rudi Koutek
Pochopil jste to naprosto správně.
Dokonce bych řekl, že je taková míra autocenzury, třeba jen z obavy ze ztráty zaměstnání, když už se nebavíme například o kriminalizaci nacionálních názorů, že své názory ani nevyslovíte, říká se tomu eufemisticky korektnost. (společenská, etnická, náboženská....)
01. 07. 2012 | 14:13

Karel napsal(a):

Autor blogu vypadá na fotografii jako mladý a sympatický člověk.

Ovšem text, který zplodil, dle mého názoru vypovídá o silné indokrinaci jeho myšlení jednoduchými pravicovými poučkami.

Úplně zarážející je jeho neschopnost si porovnat jeho názory z realitou okolo. To je názorný příklad na jendostranné, tunelovitě omezené myšlení a vidění. Což není v rozporu se skutečností, že dokázal realizovat zajímavý nápad.
01. 07. 2012 | 14:16

Platan napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude:

Díky za ty statistiky, až nebude takové horko, tak se na to podívám podrobněji...:-) Z více zdrojů mám info, že obyvatelstvo Evropy stárne (tj. zvyšuje podíl starších lidí), což je logicky faktor zvyšující náročnost financování důchodů. Do jaké míry je to pak kompenzováno zvyšováním důchodového věku, když lidé v předdůchodovém věku stejně spíš skončí na podpoře nebo v předdůchodu než aby se jim podařilo najít si práci, to je otázka...
01. 07. 2012 | 14:22

Karel napsal(a):

Tu Rudi Koutek :

Míra dnešní autocenzury, dle mého názoru, už v určitých ohledech dohnala míry tehdejší autocenzury. Je jenom jinak zabalená :

- velká část lidí se dnes bojí, že ztrátí práci, pokud budou veřejně prezentovat názory odlišné od lidí na vyšším žebříčku
- mediální atmosféra ve společnosti je jednoznačná
- podívejte se na média, jak skoro všichni jako "jeden muž a žena" povinně horují pro pravicové a oficiální názory. Dobře ví, že je velmi jednoduché být vytlačen ze svého místa ve smečce jiným hladovým, který nebude narušovat hysterickou jednotu "uvědomělých, svobodných a zodpovědných".
01. 07. 2012 | 14:24

Kresta napsal(a):

Roberte Vlachu, pokud chápete svobodu takto ideologicky, tak se tou otázkou raději nezabývejte.
01. 07. 2012 | 14:56

Kybic napsal(a):

2 Vaněrka bod 2: Ve vyspělém světě je dnes většina činností, především v oblasti služeb, nadbytečná a slouží pouze ke zvyšování pohodlí a zábavě. Vemte si třeba oblast sportu a mediální zábavy. Samé zbytečnosti, které člověk k přežití rozhodně nepotřebuje a jaké v tom lítají peníze. Problém těchto nadbytečných služeb je v tom, že pokud dojde ke krizi (a k těm dochází víceméně cyklicky), není problém pro obyvatele spotřebu takovýchto nadbytečných služeb omezit a hned tu máme armádu nezaměstnaných. Navíc současný světovládci uplatňují starý osvědčený princip chléb a hry. Starověké gladiátorské zápasy jsou jen nahrazeny sportem, různými superstar, blbinami o celebritách a jinými zbytečnostmi. Lid se musí nějak zabavit, aby neměl tendence se svých vládců zbavovat.
01. 07. 2012 | 15:05

David napsal(a):

Kybici, uhýbáte a lžete. Herci a profesionální sporovci není ten největší problém. Proč by herci nemohli přijít o práci??? Statisíce jiných o ni přišli, a v oborech mnohem důležitějších než zábava. Ty nelitujete?? Jinak opravdu vidím problém v tom, že jsme tyto činnosti nechali rozbujet do míry, kterou neumíme uživit. To je problém svobody. Když komanči zakázali Plastic People, jako někoho o jehož " umění " nestojí, a chtěli je poslat pracovat, bylo to disidenty chápáno jako hrozná nesvoboda. Komanče nemusím, ale hospodařili a přemýšleli v dlouhodobém horizontu a ve prospěch celého státu. Abychom se uživili bez dluhů, vlastní prací.
Totéž ve školství, rozhodli jaké obory potřebují a spousta lidí se na školy nedostala. Dnes máme svobodu, každý si studuje co chce, a volí obory zajímavé a lehké a také zbytečné, jen mít titul. Školy chrlí politology,mediální odborníky, analytiky evropských studií a státní administrativy, sociology, manažery ničeho, nadbytek právníků,také ty herce. Končí na pracáku, utečou do zahraničí, nebo končí ve zbytečných úřadech a institucích. A my jako stát se dnes neumíme uživit, parazitujeme na dluh a musíme škrtat jednu sociální vymoženost na druhou, z těch které byly běžné už před 40 lety. Je to dobře, taková svoboda??? O tom je ta dnešní mizerie
01. 07. 2012 | 16:00

Kybic napsal(a):

2 David: Opravdu bych rád věděl, kde lžu a uhýbám. Nikde netvrdím, že herci a profesionální sportovci jsou ten největší problém. Pouze jsem zmínil, že to je oblast, bez které se člověk klidně odejde a že v ní jde o velké peníze. Vše ostatní bylo míněno o službách obecně.
01. 07. 2012 | 16:28

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Platan.
Ještě trochu čísel

Celková míra zaměstnanosti - obyvatelstvo ve věku 15 - 64 let
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/0500450603/$File/1607090313.pdf
3.24. Celkové sociální výdaje v % z HDP
Total
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/050045060E/$File/1607090324.pdf
People by age group
Share of total population (%)
Proportion of population aged 65-79 years
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00010&language=en
Proportion of population aged 65 and over, % of total population
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00028&plugin=1

Stručně, v EU za posledních asi deset let sice vzrostl podíl osob nad 65 let asi o 2 %, ale taky vzrostl podíl zaměstnaných, zvýšil se věk pro odchod do penze.
01. 07. 2012 | 16:38

Irena napsal(a):

Komunistobijci zuřiví ( Martin, Daňový poplatník a ostatní), uvědomujete si že lhaním a překrucováním se zesměšňujete a paradoxně nahráváte komunistům. 2/3 národa tu dobu pamatruje, umí si sami ujasnit jak se jim dnes žije a porovnat. Z té zbylé třetiny na to většina kašle, protože mladí mají jiné starosti NEŽ ŘEŠIT POLITIKU. Ten zbytek hledá, ale když slyší jak tu lžete a překrucujete, někdo vás zde fakty usvědčí, navíc se mohou zeptat rodičů nebo prarodičů, potom vše diskreditujete a sami se ztrapňujete
01. 07. 2012 | 16:45

MartinO napsal(a):

ten, kdo...:
Tady máte relevantní fakta. Jen za posledních 5 let se zvýšil počet starobních důchodců o 340.000
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/25_04_2012_pocty_duchodu_duchodcu_a_poplatniku_pojistneho_za_1_ctvrtleti_2012.htm
-
Irena:
Lžete vy a vám podobní. Tvrzení, že za socíku byla větší svoboda jako je dnes jsou vážně k zblití. Že mnoho lidí na hranicích zastřelili při útěku z této "svobody" je pro vás zřejmě jen taková bezvýznamná maličkost.
Jak se vám žije máte jenom ve vlastních rukou. Je hezké, že se vám žilo krásně, ale račte si uvědomit dámo, že ty skvělé socialistické systémy se po neúspěchu perestrojky v SSSR všechny sesypaly jak domeček z karet. Zkrachovaly. Bez vyjímky. Smiřte se s tím.
01. 07. 2012 | 17:14

Anonym napsal(a):

Zajimave je, ze na jedne strane urciti lide odsuzuji udajne vysoke socialni davky a jejich udajne zneuzivani tzv. nemakacenky, ale na strane druhe titiz lide nevolaji po snizeni socialniho pojistneho. Ze by nahoda? Nebo spis lobbying urcite profesni skupiny? Tzn. presvedcme verejnost, ze je OK snizit, popr. nezvysovat socialni davky, a z rozdilu mezi vybranym socialnim pojistenim a vyplacenymi davkami stavet nove kancelare, najimat nove uredniky, zvysovat si platy?
01. 07. 2012 | 17:28

Kynik napsal(a):

To Karel: Ano. Na "svobodném" autorovi se dá číst, jak je naopak poctivě determinovaný svým postavením a jeho vidění pak končí horizontem. Co je za? Staří ontologové by ho umístili do Bengálska v restituovaném 19.stol., neboť sám neví, že v něm tkví až po uši. Jen rétorika je technologičtější. (Mimochodem Bengálsko s rýží zvládli Britové zdecimovat na jutový Bangladéš s potopama během několika desetiletí... A ještě si o tom natočili kajícný dokument.)
Ad Martin00: Co máte v ruce, netuším. Co máte v hlavě, je viděti zde. Na jiném blogu Vám radí biskup Malý, abyste praktikoval rukou. Totéž radila "individualistka" Thatcherová svým souvěrcům: "Společnost neexistuje, jen soubor individuí." Taky praktikovala...
01. 07. 2012 | 18:59

mažňák napsal(a):

MartinO: přesně

jinak, Thomas Sowell: "když volíte politika, který vám slibuje, že někomu sebere peníze a dá je vám, nemůžete se divit, když pak sebere peníze vám a dá je někomu jinému (včetně sebe)."
01. 07. 2012 | 19:29

MartinO napsal(a):

Kynik:
Mám toho v hlavě na rozdíl od vás dost natolik, abych dokázal dobře uživit sebe a svoji rodinu.
01. 07. 2012 | 21:04

Kynik napsal(a):

M.00: Čehože máte v hlavě dost? Aha. Proto nedokážete uživit už nikoho dalšího? To je u sobců obvyklé. Tím se netrapte. Ale brát ze společenské spotřeby (třeba ze zdravotnictví, pro děti ze školství atd.) plnými hrstmi se jistě nestydíte. Takových OSVČ mám v ordinaci i na sále většinu. Proto to tady tak vypadá!
01. 07. 2012 | 23:48

MartinO napsal(a):

Pro retardovaného rádobylékaře to napíšu ještě jednou, názorněji:
Uživím sebe a SVOJI RODINU a v případě potřeby pomáhám úzkému okruhu přátel které jsem si dobrobolně vybral. Nějací komouši, paraziti a vyčůránci kteří si vytvořili živobytí z hrabáni se v cizích kapsách mě vůbec nezajímají. Kdyby byli všichni takový "sobci" jako jsem já a starali se o to o co mají tak by byl na světě ráj.
02. 07. 2012 | 00:35

Daňový poplatník napsal(a):

To MartinO
Tak tohle je argumentace na úrovni ledního medvěda.
02. 07. 2012 | 08:09

Kořen napsal(a):

VÝZVA KOMUNISTOBIJCŮM.
Čtu tady různé plané výkřiky, svoboda, demokracie, pravda a láska. kecy , ale nikdo neřekl jak to dělat.
Takže vás vyzývám k JASNÉ odpovědi na 3 otázky:

**1/ David tu 1.7. 16,00 popsal rozdíl mezi školstvím za socíku a dnes. Kterou z těch variant považujete za správnou a proč

**2/ To že důchodců je hodně víme všichni. Tak nahlas - jaké je vaše řešení. Považujete za správné aby se do důchodu chodilo v 70 a důchody se snížily. O kolik??? Nebo považujete za správné tvrzení David 10,21 že jde o zástupný problém, stačí otočit myšlení že na důchody musíme mít vždy, a nemáme na úplně jiné věci.

**3/ Někde tu padlo, že dnes se přes 43 % dětí rodí stylemm otec neznámý, matka samoživitelka má nárok na sociální dávky a bydlení zdarma / a občas tam s ní parazituje i ten neznámý otec/. Nebo byla správná verze komunistů, kdy si každý živil svoje děti sám, mimo manželství se rodilo 2-3% dětí a i tam matka dostala od otce výživné, pokud nevěděla s kám to má, byl to její problém.
..
Děkuji za konkrétní odpovědi, bez ideologických frází, tedy bod po bodu: považuji za správné A nebo B, protože....
02. 07. 2012 | 09:09

Kořen napsal(a):

Antikomunisti už hodinu mlčí!! Copak, došly argumenty.??? Umíme jen planě nadávat a plácat fráze, ale když je řeč konkrétní , konec??? Ubožáci
02. 07. 2012 | 10:06

Kynik napsal(a):

M.00: Léčíme i přeřeknutí. Freudem. Děláme to ovšem z hippokratovské povinnosti, aby to "dobrobolně" postižené nebolelo. Mimochodem: Kynici léčili už před dvěma a půl ticíci lety v malých sókratovskkých školách. Dodnes se od nich učíme. Pan Hrabal jednou řekl v hospodě U zlatého Tygra panu Peckovi, co se vytahoval zkušenostmi z lapáku, že by si měl taky něco přečíst.
02. 07. 2012 | 10:08

hovorka11 napsal(a):

Pane Vlach :
Za co ručíte ?
Jde Vaše práce reklamovat?
Proč neradíte Kalouskovi, Klausovi, proč Vás zrovna tam nevezmou, když jste nejlepší? Díky takovým jako jste Vy schází lidé ve výrobě kde se neustále snižuje stav.
Ekonomika neoliberálů je postavená na rozkladu a rozprodeje toho, co dříve fungovalo výhodně pro občany a na udušení životní úrovně všech těch, kteří fyzicky vytvářejí hodnoty. Je nahrazena dogmatem "úspěšného" nemakačenka, který se veze s tištěním peněz a realizátorů zadlužování a bank a krmení kmotrů). Řekněte pravdu, že právě to je důsledkem tlaku na snižování důchodů a peněz do zdravotnctví atd. Neoliberálové uzavřeli spirálu smrti rozkladem výroby- viz USA a přesunutím výroby do Asie.
---------------------------
Hodina va výrobě průměrně stojí cca 400 Kč+ DPH. Za výrobu ručíte, zaplatíte stroj, energii atd.

Vaše mlrady bez záruky stojí:

■první hodina poradenství … 3.500 Kč + DPH 20 %
■+ každá další hodina v rámci jedné objednávky … 2.500 Kč (+DPH)
■+ výjezdy ke klientovi v Česku … 3.500 Kč/den (+DPH)

Jak poradenství probíhá?

Jednorázová konzultace — Nezaujatý pohled s důrazem na kritické body pro účinné řešení problému. Klient si za pár hodin poradenství ušetří řádově více času, peněz a starostí tím, že se vyhne zbytečným chybám a nalezne lepší cestu k úspěchu. Volitelným výstupem konzultace může být písemná zpráva.
----------------------
Kde je ta záruka, kde je zodpovědnost ? To vše neoliberálům chybí a nahrazuje to "umění" ohlupovat se svobodou nepostižitelnosti.
02. 07. 2012 | 11:55

hovorka11 napsal(a):

MartinO:
Ustrnul jste v minulosti před cca 10 lety. Dnes je jasné, že tak, jak říkáte to nefunguje, protože jdeme k zářnému feudalismu a lidé kteří něco umí a jsou prospěšní pro společnost musí skládat desátky nemakačenkům z penzijních připojištění, nemakačenkům, kteří si píší falešné lékařské úkony, nemakačenkům, kteří chrápou v lavicích a chodí tam jak chtějí nebo nechtějí, dostávají plat ať pracují, nepracují, jsou-li nemocní, nejsou nemocní, kradou, nekradou (dodnes Rath bere plat i s cestovným).
Vaše plácání je k ničemu, máme tady větší totalitu zlodějů než kdy před tím. Exekutor se tak stává zabovavatelem majetku bez důkazů ze "zákona" mafie, které se tak zastáváte...
02. 07. 2012 | 12:14

El Comandante napsal(a):

Mě by se líbilo za 20 let:
1. Stanovit hranice lichvy do 10ti %(starý Řím měl hranici 6 %)
2. Nezaplacená práce zboží nelze zaúčtovat v účetnictví ( včetně DPH)
3. Placení penězi nebo neodvolatelným instrumentem.
To by na začátek stačilo, abych se cítil svobodnější
02. 07. 2012 | 12:29

Rudi Koutek napsal(a):

Takze, nejsem podle mne ani nalevo, ani napravo. Doted jsem byl volic zelenych(nemeckych), v poslednich volbach(Berlin) jsem volil piraty(nemecke). Sam bych se chrakterizoval jako "liberalne socialnedemokraticky(NEPLEST S POJMEM SOCIALISMUS)zeleny pirat". Jsem proti komunistum, nacistum, fasistum, vojenskym diktaturam, nabozenskym diktaturam, autokrativnim rezimum, neoliberalismu(ten povazuji za puvodce momentalni krize, bidy a zla).
Mel jsem tu cest poznat system socialisticky(u moci komuniste), demokraticky parlamentarni kapitalisticky(neoliberalismus) a demokraticky parlamentarni kapitalisticky(socialni hospodarstvi, socialni stat). Kdyz objektivne srovnam tyto tri systemy vyjde mi jako vitez ten posledni, jehoz krasnym prikladem je Nemecko.
Na Nemecku je videt, ze idea parlamentni demokracie s kapitalismem s lidskou tvari je to nejlepsi co momentalne existuje. Dokonce i pravicove CDU/CSU a FDP maji (vice ci mene) socialni a zelenou politiku. Pred par dny rekl v televizi sef FDP (svobodni liberalove) vetu: "Musime udrzet podobu naseho socialniho statu".
Kdyz si clovek sunda ideologicke bryle a porovna zivot ve jmenovanych systemech, svobodu, zivotni uroven, socialni jistoty atd. zjisti, ze pro normalniho cloveka, tzn. skoro pro vsechny, je zivot v "kapitalismu s lidskou tvari" ten nejlepsi. Az na par extremistu, se politici a lid identifikuji se zemi, statem, tahnou za jeden provaz, pokousi se o to nejlepsi pro stat a spoluobyvatele.
Myslim si, ze melo CEZkozlodejsko po roce 1989 okopirovat nemecky system, vse by vypadala jinak. Lepe.
02. 07. 2012 | 13:32

Kořen napsal(a):

El Comandante - vidím to úplně jinak.
1/ Na podnikání, kde máte bussinness plán a víte jak budete splácet půjčí banka za rozumných podmínek, od toho tu jsou a kromě polatků/ u nás sprostě vysokých / ani nemají moc jiných zdrojů příjmů. Kdo je tak blbý že si půjčuje na prožrání, je to věc mezi ním a lichvářem. Za blbost se platí.
2+3/ Odebrané zboží které nezaplatí je ukradené. S neplatičem do kriminálu, kde bude rubat uran dokud nesplatí. Po prvním rozsudku by se neplatič odvolal a prohlásil že peníze našel a zaplatil, jen ať zastaví soudní jednání. A další by pochopili a problém by vymizel. Nemuseli jsme vůbec mít bankovní krizi už v 90 tých letech
Jenže jsme cinkali klíči a křičeli že práce a poctivý život jsou ošklivé komunistické zločiny. A zločinci musí mít havlovská lidská práva. Teď to máme, co jsme chtěli
02. 07. 2012 | 13:37

Karel napsal(a):

Bobe,

odpovíš někomu, třeba aspoň Hovorkovi11 ?

I když obhajovat ideologické blafy, co jsi tu stvořil s 3 v žíle, se asi moc nedá, viď ?
02. 07. 2012 | 19:12

El Comandante napsal(a):

Kořen
k bodu 1.ochrana běžného spotřebitele který si " koupí" na předváděcí akci hrnec za 2.000 Kč podepíše smlouvu na 10.000 Kč a šíbři jej oškubou o 60.000 Kč
k bodu 2. Vystavením daňového dokladu se stávám plátcem DPH ať příjemce platí nebo neplatí. Příklad : mám smlouvu se státní správou, musím vystavovat doklady, příjemce neplatí a já odvádím DPH.
k bodu 3. Příklad neodvolatelného platebního instrumentu : šek. ( po předložení šeku bance a nevyinkasování částky v termínu jde o podvod - takhle to funguje v emirátech)
18. 07. 2012 | 14:28

schlimbach napsal(a):

Pane autore - velmi slabé, velmi slabé -(

Přerozdělování - musí být? No, pokud by každý měl práci, za práci dostal důstojnou odměnu, za kterou by uživil sebe i rodinu, přerozdělování by asi bylo velice omezeno a týkalo by se jen lidí, kteří pracovat nemohou nebo nemusí (penziské, invalidé ...).

Pokud však je systém založen na totálním magoroidním ekonomickém zotročování většiny menšinou - těžko můžete hovořit o svobodě, o ideálech atd.

Z vašeho blogu zcela jednoznačně vyplývá, že vy nemáte ani základní ponětí o finančních systémech, o uspořádání vašeho vysnělého svobodného světa - proklamujete od reality odtržené fráze ... jsem zvědav, jak se vám ve vaší svobodě bude žít, až se proberete a budete začleněn mezi tu zotročenou většinu -(
19. 07. 2012 | 08:19

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy