"Divoké vyhnání" bylo plánováno

31. 05. 2012 | 18:31
Přečteno 10665 krát
"pravdou k smíření" v žateckém provedení

"Divoké vyhnání" bylo plánováno
Velký zájem na Letnice setkání sudetských Němců v putovní výstavě Společnosti města Žatce / Žatec

PŘELOŽENO GOOGLE TRANSLATE

Vyhnání česko-německých občanů z Československa po válce, které vítězné mocnosti plánovaly jako řádný a humánní "převod" vyvrcholily v květnu a červnu 1945 zkušenostmi s krutostmi a masovými vraždami. Tyto události byly popsány jako "divoké vyhánění" což byla spontánní pomsta české populace za prožité bezpráví utrpěné pod německou okupací. Nedávný výzkum, nicméně přišel k závěru, že zvěrstva byla plánována armádou a politiky,kteří to podle možností skrývali před vlastními lidmi. V Československu až do konce komunistického režimu se na veřejnosti o tom nedalo mluvit.

Výstava byla zahájena za podpory Mezinárodní společnosti pro lidská práva (IGFM) v březnu tohoto roku ve Frankfurtu a opět na Letnice na setkání sudetských Němců v Norimberku od 26. do 27. května a vidělo ji více než tisíc návštěvníků. Výstava představuje nejen dosud tajné dokumenty z ministerstva vnitra v Praze, ale řadí vyhnání Němců do souvoslosti vyhánění před válkou, které se děly především v Sovětském svazu, ale také vyhánění plánované německými národními socialisty. nezakrývá pronásledování Židů v "Sudetech" a odvetu proti Čechům v "Protektorátu Čechy a Morava", včetně hromadných vražd jako odplaty za útoky odboje. Výstava bude opět otevřena při setkání v žatecké Georgensgmünd na 22/23. září a následně na dalších místech. Je také k dispozici online na www.wildevertreibung.de

Spolek města Saaz / Žatec se snaží touto výstavou a dalšími podobnými projekty dosáhnout porozumění mezi Čechy a Němci pod mottem " smíření skrze pravdu" Podporují ho přitom čeští přátelé a aktivisti, kteří chtějí z vlastní strany osvětlit poválečnou minulost. Tato osvětová práce vedla, mimo jiné, v roce 2010 k zřízení k památníku obětem v Postelberg/Postoloprty (u Loun), místa největšího masakru Němců Na podzim tohoto roku, bude skupina žateckých rodáků publikovat dvojjazyčnou dokumentaci zločinů roce 1945 jejich tajného vyšetřování v roce 1947 a jejich společenského zvládnutí po "sametové revoluci" v roce 1989.
30. 05. 2012 Dr. Andreas Kalckhoff, tiskový mluvčí
Výstava na internetu: www.wildevertreibung.de
PRESSEERKLÄRUNG


Die „Wilde Vertreibung“ war geplant
Reges Interesse beim Pfingsttreffen der Sudetendeutschen an der Wanderausstellung des Fördervereins der Stadt Saaz/ Žatec

Die Vertreibung der deutsch-böhmischen Bürger aus der Tschechoslowakei nach dem Krieg, von den Siegermächten als geordneter und humaner „Transfer“ gedacht, erlebte mit Quälereien und Massenmorden ihren Höhepunkt im Mai/ Juni 1945. Diese Ereignisse wurden als „wilde Vertreibung“ bezeichnet, bei der die tschechische Bevölkerung spontane Rache für erlittenes Unrecht unter der deutschen Besatzung nahm. Neueste Forschungen sind jedoch zum Schluss gekommen, dass diese Gräueltaten von Militär und Politik geplant und vor der eigenen Bevölkerung nach Möglichkeit verborgen wurden. Man durfte darüber in der Tschechoslowakei bis zum Ende des kommunistischen Regimes nicht öffentlich reden.
Die Ausstellung wurde mit Unterstützung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) im März dieses Jahres in Frankfurt a. M. eröffnet und war jetzt beim Pfingsttreffen der Sudetendeutschen in Nürnberg wieder zu sehen von 26. – 27. Juni und von weit über Tausend Besuchern wahrgenommen. Sie präsentiert nicht nur bisher geheime Dokumente aus dem Prager Innenministerium, sondern stellt die Vertreibung der Deutschen in eine Reihe von Vertreibungen der Vorkriegszeit, die vor allem in der Sowjetunion standfanden, aber auch von den deutschen Nationalsozialisten geplant waren. Sie verschweigt auch nicht die Verfolgung der Juden im „Sudetengau“ und die Repressalien gegen Tschechen im „Protektorat Böhmen und Mähren“, darunter Massenmorde als Vergeltung für Attentate von Widerstandskämpfern. Die Ausstellung wird neuerlich beim Saazer Treffen in Georgensgmünd am 22./ 23. September und danach auch an anderen Orten gezeigt werden. Sie kann auch im Internet besichtigt werden auf www.wildevertreibung.de-
Der Förderverein der Stadt Saaz/ Žatec bemüht sich mit dieser Ausstellung und ähnlichen Projekten um eine Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen, die unter dem Motto „Versöhnung durch Wahrheit“ steht. Sie wird dabei von tschechischen Freunden und Aktivisten unterstützt, die ihrerseits Licht in die Nachkriegsvergangenheit bringen wollen. Diese Aufklärungsarbeit führte unter anderem dazu, dass in Postelberg, dem Ort des größten Massakers an Deutschen, 2010 ein Gedenkort für die Opfer eingerichtet wurde. Dazu wird im Herbst dieses Jahres eine vom Heimatkreis Saaz herausgegebene zweisprachige Dokumentation der Verbrechen von 1945, ihrer geheimen Untersuchung 1947 und ihrer gesellschaftlichen Bewältigung nach der „samtenen Revolution“ von 1989 erscheinen.
30. Mai 2012 Dr. Andreas Kalckhoff, Pressesprecher
Ausstellung auch im Internet: www.wildevertreibung.de

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Václav Žák,

jistě. Již v Postupimské dohodě, která řešila důsledky 2.SV a mezijiným taky prevenci proti opakování stejných příčin další války v Evropě.
31. 05. 2012 | 18:39

Václav Žák napsal(a):

postupimská dohoda hovoří o humane transfer. Skutečně to vraždění považujete za humánní?Proti gustu...
31. 05. 2012 | 18:50

Béda napsal(a):

Chudáci Němci z československých Sudet. A chudáci Češi a Moravané v Sudetech za Protektorátu. A chudáci Češi a Moravané, které měl po Mnichovu a vyhlášení Protektorátu Böhmen und Mähren podle plánu stihnout osud anihilovaného národa. Ještě, že tento plán nacisté nestihli naplnit. Anebo ne? Asi ne. To se už dnes nenosí. Bůhví proč se někteří Češi (mnozí umřeli a mnozí se vrátili z koncentráků, mnohým byl zrekvírován říší majetek) chovali k nevinným Němcům, kteří za války většinově podporovali nacistickou 3.říši, hlásili se k ní, ostatně i Mnichov byl důsledkem politiky českých sudetoněmeckých stran a spolků) takto nepěkně zachovali ke svým mírumilovným a nevinným spoluobčanům. A bůhví proč světové velmoci v Postupimi umožnily hromadné vystěhování německého etnika. Odsun se vůbec neměl konat. A pokud se konal, měl se konat mírumilovně, občané Čech a Moravy měli svě spoluobčany ze Sudet vyprovázet s dechovkou a poděkovat jim za pomoc v průběhu Protektorátu. Bohužel, v tomto poválečném období převládly city a blbá poválečná nálada. A u některých zištnost a mstivost.
31. 05. 2012 | 18:54

Ládik!!! napsal(a):

Hodně se dá dočíst v Pamětech Václava Černého. Není to žádná velká novina, jen dlouhou dobu nepohodlná informace.
31. 05. 2012 | 18:58

Béda napsal(a):

Ještě mě tak napadá. Neměla by se ČR Němcům opět omluvit za válku?
31. 05. 2012 | 19:04

Béda napsal(a):

Dovětel: a když už jsme u restitucí (teď je ta správná doba a v čele ČR ten správný politický válec), taky jim vrátit majetek a odškodnit je. Samozřejmě jednostranně - žádné válečné reparace by se neměly připomínat.
31. 05. 2012 | 19:07

matoni už není napsal(a):

kdyby Němce v 45. nevystěhovali, tak v 89. by to tu bylo jak v Bosně. A ČR by se smrskla do velikosti Protektorátu.

Jsme rádi, že je vystěhovali. A že padaly třísky, to se stává, když se kácí les.
31. 05. 2012 | 19:07

skeptický napsal(a):

Beneš byl skoro jak Lenin. Taky viděl léta dopředu.O ty spolupracující na té správné straně tu nikdy nebyla nouze.
31. 05. 2012 | 19:17

matoni už není napsal(a):

ano 45 let Němci nikomu nechyběli a teď už začínají každému lézt na nervy.

Vlastní média, ty jejich hrozné řetězce, co je z Lídlu není k jídlu a předražená DMdrogerie, ničí nám dráty vedení a německé firmy nadsazují zakázky a když přijde nějaký fakt úchyl do bordelu, tak je to taky vždy němčour
31. 05. 2012 | 19:23

Béda napsal(a):

matoni,

Jak souvisí německé řetězce s válkou a nacismem? Nějak mi uniká souvislost.
31. 05. 2012 | 19:27

matoni už není napsal(a):

Béda

dveřma jsme je vyhodili a oknem je tu máme zpět. Přitom píši, že nikomu nechyběli.
31. 05. 2012 | 19:30

antižák napsal(a):

takovejch let po válce a čecháčkovští kolaboranti neustávají ve lkaní nad osudem nebohých a nevinných sudeťáků....

možná by se tito kolaboranti chovali těsně po válce taky poněkud méně "human", kdyby za okupace přišli o své blízké, kdyby 6 let museli snášet ponižování a útisk právě od těch nebohých sudeťáčků....

Kristepane, kdy toto sebemrskačství skončí?
31. 05. 2012 | 19:31

Petr Havelka napsal(a):

Pane Žáku,

"Nedávný výzkum, nicméně přišel k závěru, že zvěrstva byla plánována armádou a politiky,kteří to podle možností skrývali před vlastními lidmi. V Československu až do konce komunistického režimu se na veřejnosti o tom nedalo mluvit"

Ano, je tradovaný výrok prezidenta Beneše, něco ve smyslu odplaty.

V žádném případě si nemyslím, že zvěrstva byla plánována.

Na konci války se v mém kraji na hranicích se sudety děla zvěrstva, byla vypálena obec Javoříčko, v okolí byly v několika obcích popraveny další desítky mužů.

Myslíte si, že 8. května se luskne prsty a válka končí, válka v lidech ještě stále je.

Jen u nás těsně po válce posbírali osmnáct německých zajatců, převezli je do tehdejšího Německého Brodku a u hřbitovní zdi je postříleli. Tehdejší němečtí obyvatelé Brodku se museli dívat.

Tehdejší dobu jsem nezažil, nevím si s ní rady. Považuju poválečné běsi spíše za excesy, plánované armádou to bylo těžko.
31. 05. 2012 | 19:31

Zbyněk napsal(a):

Bedo...
pensum tvého vědění je rozsáhlé, takže zřejmě i tomu odpovídající vzdělání je možno předpokládat a poněvadš já jsem na tom hůře,tvé názory mě zajímají. Vrtá mě hlavou, že v Holandsku, Francii,Dánsku, kde občané německé národnosti vystěhováni nebyli, vítá nás krásná krajina, čistota a milí lidé. Zavítám li na území v našem pohraničí, musím si držet kapsu, obyvatelé kteří zde původní obyvatelstvo nahradili nikde nepracují, kakají z oken, když ještě nějaká mají, stejně tak třídí odpadky. Ano těsně po válce bylo možno považovat odsun za správný, dnes když vidíme tu hrůzu vybydlených domů, smrad a špínu všude kolem, tak přemýšlím, jak je možné že vzdělaný člověk jako Béda si stále myslí, že to bylo prospěšné naší zemi.
31. 05. 2012 | 19:35

Kvakin napsal(a):

Pane Žáku, to jste překládal sám? To se Vám tedy povedlo.
31. 05. 2012 | 19:35

Petr Havelka napsal(a):

... běsy ... I když ten Dostojevskij
31. 05. 2012 | 19:37

Luba napsal(a):

Tak to nakonec vypadá, že Němci tu válku vyhráli!
31. 05. 2012 | 19:42

Zbyněk napsal(a):

Matoni....
Lidl ist bilig. Tak musíš koukat aby to nebylo polské. Co je německé je dobré za to ti ručím.
31. 05. 2012 | 19:46

matoni už není napsal(a):

Luba

vyhráli a zotročili Evropu pro své cíle. Že se tak divíte?

Akorát třetina Němců už nejsou Němci, ale Turci.
31. 05. 2012 | 19:46

Zbyněk napsal(a):

Luba.... no jasně, ti vysídlení určitě.
31. 05. 2012 | 19:48

matoni už není napsal(a):

Zbyněk

německý řetězec chce zničit náš národ nekvalitním zbožím z Polska s posypovou solí?

a co ta německá drůbež vykrmená voskem z ropy a dodaná celá jedovatá do našich obchodů?

Moc si to neidealizuj.
31. 05. 2012 | 19:49

Vlastenec napsal(a):

Kdo prožil heydrichiádu na své kůži, peklo německých koncentráků, "Sonderbehandlung" a další zvěrstva panského národa, který způsobil 2 světové války jen ve 20. století, ten musí zatínat pěsti nad zrádcovským pochlebováním náckovským pohrobkům zde v Čechách zrovna v neblahém výročí 70 let (které si připomínáme v Libni, na Karlově nám., v Resslově ul. i jinde).
Pravdu neumlčel ani Goebbles, ministr propagandy tzv. Třetí říše německé, natož ti chudáci dnes. Ti jenom kalí vody a přivolávají na sebe spravedlnost.
31. 05. 2012 | 19:54

Béda napsal(a):

Prostě proběhlo další z mnoha setkání potomků sudetských Němců, krom toho eurosposlanec Posselt při příležitosti květnového výročí vystoupil s projevem a česká média tuto skutečnost začínají tradičně reflektovat.
31. 05. 2012 | 19:54

matoni už není napsal(a):

Zbyněk

i ti vysídlení to vyhráli. Dnes mají německé důchody a mohou si bez existenčních starostí pěkně krafat a kout pikle na sjezdech landsmančaftu.
31. 05. 2012 | 19:54

Béda napsal(a):

omluva: "česká" má být v uvozovkách.
31. 05. 2012 | 19:55

Občan napsal(a):

Ano, Beneš byl měkota a netrval na tom, aby byli Němci a Maďaři ve věku 17-60 let souzeni jako čsl. občané podle vojenského trestního zákoníku, civilního trestního zákoníku a zákona na ochranu republiky.
Mohli jsme mít klid - většina z nich by byla buď popravena (vojenská zrada, zběhnutí, ozbrojené spiknutí, odepření poslušnosti a další vojenské zločiny) nebo by shnili v těžkém žaláři (vlastizrada a další zločiny proti republice, sabotáže, vraždy, loupeže a další "civilní" zločiny).

Místo toho jim bylo umožněno odejít do Vaterlandu, po němž tolik volali, a dokonce si směli vzít na cestu něco majetku.

Shovívavost se nevyplácí.
A jejich domácí podržtaškové budou štvát a štvát a štvát...
31. 05. 2012 | 19:58

Zbyněk napsal(a):

Matoni.....
idealista nejsem, jen mě je jasné, že když většina všeho prosperujícího u nás je nšmecké, tak není moudré do toho rýpat. Jsi li moudrý, klidně zde nadávej, ale večer se pomodli aby to tak zůstalo.
31. 05. 2012 | 19:59

tata napsal(a):

ZBYNKU

CO TO pišete?ZA PRVÉ SROVNAVATE NESROVNATELNÉ,nebot ten rozdil je třeba i tam kde nebylo pohraničí,navíc píšete hlouposti ja bydlim na hranicích,no asi na takové lidi nemá cenu reagovat.

pane ŽÁK.......VYTE ZAVĚRY JSOU RUZNÉ,vždy zaleží kdo je dělá,a hlavně historii hodnotit současnymi očima vubec nejde.

ono stačí jake zavěry třeba jsou na bratry MAŠINY......MNOZÍ JE považují za hrdiny a minimalně stejně velka čast za vrahy.
KDO MA PRAVDU.....NO přece ktery nazor se hodí VÁM,vAŠEMU POHLEDU A VNIMANÍ

jedno je jasné došlo k věcem na které nejsme a neměli bysme byt hrdi,ovšem vždy se to nedá vytrhnout z kontextu doby,i ty politici a lidi v armadě postupovali v duchu a nalady te doby,dnešníma očima se to vubec nedá soudit
31. 05. 2012 | 19:59

Holubář napsal(a):

Petr Havelka:
Souhlasím s vámi. Tehdy opravdu doba vymknuta z kloubů dosti šílela a nenávist to byla obrovská. Znám to naštěstí jen z vyprávění, ale soudím, že naše pozdější nenávist vůči Rusům byla toho jen hodně slaboučkým odvarem. Vůči Rusům bych řekl, že to byla nenávist taková česká - smíšená s pohrdáním a hlavně s posměchem, někdy možná i dobromyslným.
Vůči Němcům na konci války v tom bylo typicky českého pomálu a s posměchem to mělo, myslím, pramálo společného. Jen čistá nenávist, možná říznutá i ještě nedávno prožívaným strachem.
Tím nikoho neomlouvám, asi se nikomu neomlouvám, snažím se jen pochopit.
A myslím, že chápu.
Souvislost příčiny a následku.
31. 05. 2012 | 19:59

Zbyněk napsal(a):

Matoni...
vždyť jsem napsal že to vyhráli.
31. 05. 2012 | 20:02

Občan napsal(a):

To Zbyněk:

Speciálně z Holandska, Francie a Dánska vystěhováni byli. Sice v menším množství, nicméně byli.
31. 05. 2012 | 20:02

Josef K. napsal(a):

Pane Žáku, je to marné,ale velmi pozitivní, uvěřejňovat tyto texty. Na aktuálně.cz se ovšem shromáždila partička , která žije ve své bavlnce české výjimečnosti a českého humanismu ve stínu lipky. Dnes jsem si pročítal v archivech Stb a je to pošušňání, tahle partička má dikci velmi podobnou.
31. 05. 2012 | 20:02

matoni už není napsal(a):

Zbyňku

tady 40 let bez nich fungovalo věcí a dnes nefunguje nic a za chvíli se tu nebude ani dát žít
31. 05. 2012 | 20:03

Josef K. napsal(a):

Zvláště Občan hýří nápady, které jen tak v archivech nenajdete. Kulisy malované.
31. 05. 2012 | 20:03

ghándí napsal(a):

nedivim se těm lidem, že se němcum mstili. asi bylo těžký, neli nemožný pro český úřady zabránit všem masakrům. a samozřejmě, nikomu se tehda nechtělo nic vyšetřovat. nidko se v tom nechtěl rejpat. ta atmosfera a nenávist byla taková že mrtvej němec, dobrej němec.
31. 05. 2012 | 20:05

Josef K. napsal(a):

Omlouvám se, on Občan touží po krvi. Doma mu visí Josef Viosarionovič. Nejsem si tak jistý, že to, co píše, není již na posouzení soudem.
31. 05. 2012 | 20:05

Marcus napsal(a):

"nezakrývá pronásledování Židů v Sudetech a odvetu proti Čechům v Protektorátu". Tak se mi zdá, že se jedno vyhnání ZAKRÝVÁ - vyhnání Čechů ze Sudet po Mnichovském diktátu.
31. 05. 2012 | 20:06

ujo napsal(a):

Skoro bych řekl, že největší starosti s odsunem si nedělají Němci ( mimo, těch, kteří si z toho udělali kšeft)ale naši sebemrskači.Němci totiž mají hodně z toho, co chtěli.
Komu patří značná část našeho průmyslu? Na kom jsme závislí?
Co sledují se zatajeným dechem naši "analytici"?
Jak se daří (bude dařit) Německu!
Oproti Heydrichovým plánům se po r. 89 věc řešila daleko sofistikovaněji - proč posílat Čechy na Sibiř, mohou pro nás pracovat za třetinové platy tam, kde jsou.
A kdyby bylo potřeba ukážeme jim, že v Tschechai jim toho až tolik nepatří
31. 05. 2012 | 20:07

Béda napsal(a):

Jenom taková drobnost. No já nevím, kolik by bylo obětí, pokud by československý stát Němce nevystěhovával ale soudil je podle pečlivě vedených archivů gestapa, setkání vůdců sudetoněmeckých stran s představiteli 3. říše před Mnichovem, podle skutků v pohraničí před vyhlášením Protektorátu a za Protektorátu, podle činnosti v průběhu Protektorátu v různých nacistických organitacíh, mezijiným v gestapu, v koncentračních táborech... Jenom Bůh ví, jestli by těch mrtvých Němců nebylo násobně víc, než jich bylo při odsunech.

Těžko hodnotit, jestli ze strany Beneše a představitelů vítězných mocností v Postupimi šlo o akt prozíravosti anebo politického amatérismu. Dle mého subjektivního mínění šlo o akt prozíravosti, který znemožnil mnohem fatálnější důsledky pro německé etnikum.
31. 05. 2012 | 20:13

Václav Žák napsal(a):

to kwakin,
je tam explicitně napsáno přeloženo google
31. 05. 2012 | 20:14

matoni už není napsal(a):

ujo

přesné, tak proč litovat nějaké přehmaty, když např. u Dobronína, nejprve rewklama, jací byli Češi hrozní a nakonec v tichosti ututláno, že se tam masakřili sami Němci mezi sebou.

Němce nikdo litovat nebude a i na tu výstavu půjde jen pár lidí, co je to tisíc lidí, to je tak 10 denně, pokladní musela pořád zívat.
31. 05. 2012 | 20:14

Luba napsal(a):

Ubi sementem feceris, ita mettes! – Jak zaseješ, tak sklidíš!
31. 05. 2012 | 20:15

Občan napsal(a):

To Josef K.:

Ne, to není na posouzení soudem. To je jen kapitolka, o které se pro jistotu mlčí.

Protože
- buď byli ke dni vysídlení čsl. občany a pak bezezbytku podléhali platné vojenské i civilní trestní legislativě. Ve všech třech případech jsou tresty za zločiny, jichž se navíc dopustili jako organizovaná skupina (SdP/NSDAP měla mězi sudeťáky více než 540 000 členů), VELMI přísné, v případě vojenských zločinů, spáchaných v době ohrožení státu, hrdelní.
- nebo byli občany Německa, tedy státu Československu nepřátelského, a pak neměli na čsl. území vůbec co pohledávat a už vůbec nebyli jakkoli oprávněni se zde dopouštět zločinů a okupovat je.

V obou případech jsou trestněprávní důsledky stejné a stejně přísné. Vč. trestů propadnutí majetku.
31. 05. 2012 | 20:21

Abe Normalni napsal(a):

Mily Zbynku, genral Patton, kdyz videl, jakym zpusobem nasadili Francouzi nemecke zajatce na povalecnych obnovovacich pracech, podal OFICIALNI stiznost s tim, ze nevidi zadny rozdil mezi oproti nemeckym koncentrakum. Tolik k tomu, jestli se situace v CSR nejak lisila oproti jinym zemim.
31. 05. 2012 | 20:22

Béda napsal(a):

V.Žák,

vy tuto problematiku dlouhodobě sledujete. Jenom bych se zeptal. Oč vlastně POTOMKŮM sudetských Němců jde? Omluvy ze strany ČR za hříchy otců při odsunu se jim dostalo. Omluvili se již taky sudetští Němci za hříchy svých otců, kteří dovedli Československo k Mnichovu a za Protektorát?Jde jim snad o nějaké majetkové vypořádání? Jestli ano, neměli by jej uplatňovat v Německu (coby poražené mocnosti odpovědné za válku), odpočtem z nesplacených reparací?
31. 05. 2012 | 20:23

Občan napsal(a):

Bylo, pane Bédo.
KDYBY byli všichni němečtí muži podléhající jako čsl. občané branné povinnosti - tedy osoby mužského pohlaví ve věku 17-60 let v případě ohrožení státu - souzeni dle vojenského trestního řádu, s pravděpodobností rovnající se jistotě by jim hrozil trest smrti.
V civilních případech navíc i trest propadnutí majetku.

Počet takto odsouzených by se mohl blížit milionu.
31. 05. 2012 | 20:26

Joe Ratata napsal(a):

Zbyněk
Německé osadníky pozvali už poslední Přemyslovci a oni se stali poddanými českého panovníka.Časem se Země Koruny České staly součástí Habsburské říše a oni součástí privilegovaného národa.Vždy když se jednalo o možném zrovnoprávnění Českých zemí tak zde žijící Němci to nějak zhatili.
Po vzniku ČSR se z privilegovaného národa stala národnostní menšina a dobře víme jaké potíže s ní byly za první republiky.Rozbití ČSR připadá hlavně na její vrub.A že by se za okupace chovali k Čechům ohleduplně,to se také nedá říci.
Divoké odsuny jistě nejsou nic,na co bychom mohli být hrdí,ale tehdejší dobu musíme chápat v tehdejším kontextu.Když pominou emoce,některé jednání se někdy těžko chápe.
Nic to ale nemění na tom,že soužití s Němci v jednom státě,po zkušenostech posledních 30 let,by bylo jen stěží možné,což ostatně uznaly i Vítězné mocnosti.
Němci se na Dány nebo Nory nedívali jako na méněcené národy a neplánovali jejich částečné přesídlen,poněmčení a vyhlazení.
Neustálé požadavky sudetských Němců,kteří již momochodem byli odškodněni SRN a i proto Československu nebyly vyplaceny válečné reparace,nemohou zlepšit vzájemné porozumění zkrze pravdu,protože v tomto případě vnímá pravdu každý jinak.
Dovedete si představit,co by se tady dělo v roce 68,kdyby tu Němci zůstali?A co by se dělo po roce 89?Myslíte že by nechtěli připojit k Německému státu?Myslíte,že by uznali,že jsou kolonisty a podléhají českému panovníkovi,nyní tedy Československé,potažmo České republice.
31. 05. 2012 | 20:28

Holubář napsal(a):

Béda 20:13 :
Zajímavá myšlenka, to mne nenapadlo. Možná máte pravdu, těch mrtvých mohlo být opravdu víc. Jak napsal občan, prakticky u všech mužů, podléhajích branné povinosti čs. státu, kteří nastoupili do wehrmachtu (byť třeba ne vždy úplně nadšeně) by se jednalo o trest smrti nebo případně dlouholeté vězení/nucené práce. K tomu členové SS, gestapa atd. - to by musely být statisíce osob. K tomu nějaké to udavačství, majetkové delikty vůči ostatním národnostem..... To by byla ověšená půlka stromů kolem silnic.
Ne že bych Němcům ze Sudet něco až tak tvrdého přál, ale vyvázli vlastně docela levně.
Kam se ovšem hrabou na naše bratry Slováky. Ti byli dlouho dlouho ve válce se všemi německými nepřáteli, asi jako jediní spojenci se podíleli i na napadení Polska, ve válečném stavu byli nejen se Sověty, ale snad i s Amerikou (nechce se mi to dohledávat) - a najednou se ocitli mezi vítězi války, najedou se jim to opovrhované Československo hodilo. Možná mohli platit reparace ještě teď.... klikaři.
:-)
Trochu legrační
31. 05. 2012 | 20:30

Zbyněk napsal(a):

Matoni.....
no jasně kapánek to fungovalo, byl tuzex a RVHP, já si nestěžuju. Bohužel po odchodu RVHP jsme byli v ... Naštěstí přišli Němci a dnes se dmeme pýchou když se díváme na hokej a na ledě a mantinelech čteme Škoda, to samé v ciklistice.Fabrika v Polsku, Rusku, Číně, díky VW snad nečteš tyto blogy a neopustíš nás. Snad odboráři dostanou rozum a 25000 měsíčně, když většina obyvatel má 12000 je uspokojí. Moc dlouho zde již nebudu, přesto se nechci dožít vyhnání těchto nových nenáviděných.
31. 05. 2012 | 20:32

černý kocouv napsal(a):

Tak jsem se na to podíval v internetu, je to skutečně zajímavé a velice kritické vůči ideologickému a nacionalistickému pomatení sudetských Němců a to již od roku 1918. Tato výstava je o bezpraví, vraždách a předem připravených vojenských akcích proti civilnímu obyvatelstvu.
31. 05. 2012 | 20:33

aga napsal(a):

Kuva, už mě to foukání bebíček a drbání šedesát let starých strupů s.re. Podívejte se do Afghanistánu, do Iráku, do Libyie, nebo si popovídejte s obyvateli bývalé Jugoslavie, jestli máte nutkavou potřebu alespoň se bavit o krvi - tam ji máte čersvější - a už hergot dejte jednou pokoj!!!
31. 05. 2012 | 20:33

nestranný napsal(a):

Žil jsem v šedesátých letch v pohraničí v severních čechách.Samozřejmě tam bydleli i němečtí starousedlíci.Mezi nimi byl jeden,který když přišla řeč na sudeťáky,tak říkal.Přišel Hitler,hajlovali jsme všichni.Většina z nás byla velice chudá.
Jakmile se rozhodlo,že nastane odsun čechů,plných devadesát procent se jen
těšilo,až češi opustí svoje domy a zabaví je pro sebe.Celou válku pak ta většina dělala vše pro to,aby se nikdo z původních nemohl vrátit.Těch slušných bylo velice málo.Převážně to byli ti,co před válkou měli svůj majetek.Tuhle skupinu nezajímal
ani Hitler,ale ani opuštěný majetek.Je zajímala jejich pole a živnosti.V jejich
práci jim naopak válka vadila.Pro statkáře povinné odvody pro vojsko,živnostníci
povinná výroba opět pro armádu.Z těchto lidí ale po válce bylo odsunuto jen nepatrné množství.Odsunuti bez pardonu ale byli ti,kteří již před obsazením Sudet
veřejně vystupovali proti původní české populaci.Ponecháni ve svých bydlištích
byli ti,kterým naši lidé dosvědčili,že nikomu neublížili,nebo se oženili s češkami.
Taže ti sudeťáci co dnes chtějí nějaké vyrovnání opravdu nemají nárok.
Když žili u nás,byli převážně téměř žebráci a vyhnáni byli z majetků,které oni ukradli českým lidem.Je pravda,že někteří byli vyhnáni neprávem,nebo omylem.
ale těch bylo zoufale malé množství.
31. 05. 2012 | 20:37

Béda napsal(a):

Holubář,

no nevím. Ono se CELÉ čESKOSLOVENSKO octlo na straně vítězů. I když Beneš souhlasil pod nátlakem s Mnichovem a za Protektorátu prezidentoval Hácha, na Slovensku Tiso a Československo se prakticky rozpadlo.

Jinak, oč menší význam mělo SNP nežli Pražské povstání? Byl snad slovenský protinacistický odboj méně významný než český?
31. 05. 2012 | 20:38

Vlado napsal(a):

Kolik pak jste za ten překlad obdržel pane Žák? Přestože jste bělovlasý pán přesto válečnou atmosferu a péči Protektorátu jste nezažil. A osobní prožitky jsou nepřenosné. Atmosféru doby po heidrichiádě si vybavuji ve spojení s novinovými fotkami kola,pláště, aktovky klobouku. Rozrušení rodiče a nechápající vysvětlování. Pak dobu na konci války, kdy jsem žili v jednom domě s tzv."Národními hosty" to byly německé rodiny prchající z Polska nebo z Východního Pruska před postupující RA.
Jejich nadřazenost z nich čišela, přestože válku něli prohranou.
Válka sice skončila 8.5.1945 avšak v národě žila nebo se vrátila řada lidí z koncentráku, partizánů a vojáků, kteří
zažili válečná utrpení a tak jistě došlo někde k divokému odsunu.
Na to pamatoval i dekret presidenta Beneše, který pardonoval
tyto excesy.
Škoda, že pan Žák nezná a nebo nechce znát odkaz E.Beneše.
Předtuchu nebo spíše jistotu měl a nachází se řada taky Čechů, jejichž překlady mají posloužit k sebemrskačství a přichází s tím v době připomenutí "Atentátu" a vyhlazení Lidic.
Co však nedokázal Hitler válkou, dokázali polistopadoví politici
výprodejem tohoto státu ve prospěch německého, francouzského a jiného kapitálu.
v
31. 05. 2012 | 20:39

Zbyněk napsal(a):

Jou Rattata....
Já přesně vím co by se dělo. Měli takovej strach, že by většinově vstoupili do KSČ a měli byste vystaráno. Vzorový případ NDR.
31. 05. 2012 | 20:45

aga napsal(a):

Mimochodem, nemohl by někdo, třeba Duka, zorganizovat podobnou výstavu na téma plánovaná poprava českých pánů po Bílé Hoře? Myslím, že ani tyto staré křivdy ještě nejsou urovnány, chtělo by to trochu oživit...
31. 05. 2012 | 20:46

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Pro autora a Bédu:

Podle zápisu ze setkání W.Churchilla, E. Beneše a Jana Masaryka 3.4.1943 Churchil prohlásil: „Němce je nutno odsunout a Československu se musí dostat plné satisfakce. (…) Hned po válce poteče mnoho krve. U vás a jinde bude mnoho Němců vybito – to jinak nejde a já s tím souhlasím. Po pár měsících my prohlásíme ‚teď dost‘ a pak začneme mírovou práci.“

„S Ruskem se budeme muset dohodnout my i Aneričané. Nebude to lehké. Transfer obyvatelstva bude nutný.“ „… z baltských států, východního Pruska a také ze sudetenlandu. Dá se jim lhůta, ať si vezmou to nejnutnější a jdou – to možná u Rusů prosadíme.“

Po počáteční živelné fázi se podařilo československým úřadům získat nad dalším průběhem odsunu dostatečnou kontrolu, takže nakonec bylo ČSR za jeho úspěšné a spořádáné provedení vysloveno mezinárodní uznání !

Plánováno byly i mnohem horší věci, viz bombardování Drážďan, Morgenthauův program nebo Kaufmannova kniha Germany must perish. Ne všechny byly nakonec uskutečněny.
31. 05. 2012 | 20:46

aga napsal(a):

Kolemjdoucí

Ale to je zase až moc pravdy najednou, skrze tuhle pravdu se nesmíříme.
31. 05. 2012 | 20:50

Holubář napsal(a):

Béda:
Správně používáte slova "pod nátlakem". Nejen Německa a Itálie, ale i Británie a Francie, které nás zcela bezostyšně zradili. A že by okleštěný protektorát vyhlašoval někomu válku a vedl válečné operace?
Nu vládní vojsko bylo v Itálii, pravda, a vstoupilo do českého jazyka přirovnáním: "Jsi tu platnej jak vládní vojsko v Itálii".
Slovenské národní povstání bylo samozřejmě pokusem o vystavení "omluvenky" a bylo totálně zbastařené. Ty dvě slovenské divize u Prešova měly otevřít Dukelský průsmyk. Jak to dopadlo, víme všichni.
Tím nechci Slováky nijak urážet, protože je mám rád. Abych to dokázal, sdělím vám jeden slovenský vtip:
Viete, aký je rozdiel medzi Pražským povstaním a filmom o Pražskom povstaní?
Nie?
Film je dlhší....
:-)
31. 05. 2012 | 20:54

Holubář napsal(a):

aga:
A což teprve Sámo....
To by byla prda!
31. 05. 2012 | 20:56

Zbyněk napsal(a):

Pane Žák....
Jste hrdina. Čtvrtý odboj. Zde je to samý partyzán, nebo alespoň po filmové stránce.
31. 05. 2012 | 20:57

Zbyněk napsal(a):

Bédo....
jak to bylo se Slovenskem? Měli také jednotku SS která bojovala proti SSSR, nebo jsou to pouze drby?
31. 05. 2012 | 21:01

Holubář napsal(a):

Zbyněk:
pokud dobře počítám, vzniká už odboj pátý. Zrodna se do něj chystám zapojit.
Mít nepřítele je základní životní potřeba. Skoro bych řekl, že nezadatelné lidské právo!
31. 05. 2012 | 21:02

Holubář napsal(a):

Zbyněk:
O slovenské jednotce SS jsem jakživ neslyšel. To sice není důkaz, že by nemohla existovat, ale mám toho dost načteno, tak bych se opravdu, ale opravdu moc divil.
31. 05. 2012 | 21:04

Suchec napsal(a):

Slovensko nemělo žádnou jednotku SS, byla to pravidelná armáda.
31. 05. 2012 | 21:11

Béda napsal(a):

Zbyněk,

nevím, tak dalece do toho nevidím. Zrovna tak netuším kolik Čechů, Moravanů, Slováků kolaborovalo za války s nacisty. Dokonce ani nevím, jestli byli podle tehdejšího práva potrestáni za kolaboraci. Napadá mě, že společný stát tehdy podle Mnichovského "práva" zaniknul. Čechům zůstali "jejich" sudetští Němci a "Poláci" - nevím jak se zachovali ohledně zabrání Těšínska a Slezska, Slovákům Maďaři.

Jedno ale vím jistě. Válka není nikdy hezká věc. Za krize a společenského rozvratu se obvykle vytahují staří historičtí kostlivci, vyplouvá na povrch nacionalismus, rasismus, staré křivdy a domnělé křivdy, hledá se viník anebo domnělý viník. Pak stačí málo a dějou se strašné věci. Neopakujme staré chyby, nechme historii otců spát a nenechme se zatáhnout do starých sporů. Myslím, že bohatě stačí ty problémy, které zde vznikly aktuálně. Ty je potřeba řešit. Aťsi tyto problémy řeší historici. Politicky to bylo uzavřeno Postupimí a na ni navazujícími akty. Omluva z české strany padla - ze sudetoněmecké pokud vím, doposud ne. Tím pro českou stranu válka skončila. Nezačínejme další.
31. 05. 2012 | 21:12

Zbyněk napsal(a):

Holubář...
díky, já jsem si to myslel, ale kdysi jsem viděl nějaký film, kde se major Teraski přeřek,jak ty bolševiky hnali tak mě to zviklalo.
31. 05. 2012 | 21:14

Duroy napsal(a):

Slovenští dobrovolníci v jednotkách SS:
http://www.druhasvetova.sk/view.php?cisloclanku=2006080003
31. 05. 2012 | 21:14

Dagmar napsal(a):

Dnes jsem se doslechla zajímavou informaci. Vzhledem k 70. výročí lidické tragédie se bude na místě, kda dříve Lidice stály, realizovat zvláštní projekt. Jakési "ozvučení" této vyhlazené vesnice. Při shánění sponzorských darů obdržel ČSBS i finanční příspěvek od sudetské organizace, která působí v Praze. Dar vyvolal velmi negativní reakci a po diskusi byl dárci vrácen. Musím říci, že jsem poněkud na rozpacích. Myslím, že akty dobré vůle by se odmítat neměly i když jsou finanční.

Byla to jen ústní informace. Omlouvám se za případné nepřesnosti.
31. 05. 2012 | 21:19

Zbyněk napsal(a):

Béda.....
Svatá pravda.
31. 05. 2012 | 21:19

Duroy napsal(a):

To Dagmar:
Odůvodnění vrácení daru:
Pozůstalí po obětech Lidic svůj odpor vysvětlují tím, že Němci ze Sudet oné tragické noci z 9. na 10. června 1942 v Lidicích byli.
"Když došlo v Lidicích k zatýkání, tak podle vyprávění babičky a maminky a dalších svědků přišli jako první do styku s lidickými obyvateli sudetští Němci. Ti na ně mluvili, překládali rozkazy. Tato zkušenost nás vede k tomu, že spolupráci v tomto ohledu nemůžeme podporovat," říká Antonín Nešpor, potomek původních lidických obyvatel a předseda občanského sdružení Lidice, které se věnuje pietním akcím a dokumentaci vyhlazení.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/lidice-pobouril-prispevek-od-sudetskych-nemcu-fqq-/domaci.aspx?c=A120505_1773697_praha-zpravy_jog
31. 05. 2012 | 21:23

Holubář napsal(a):

Zbyněk:
Ono je to hezky napsané v knížce a ne ve filmu, ale já ji nemohu najít. V příruční knihovně v pracovně Černé barony nemám, až tak moc je zase nemiluji. A hledat je po bytě mezi těmi třemi tisíci svazky, to je práce na půl dne.
Takže sorry. Je tam napsáno, že Těrazky bojoval v řadách armády Slovenského štátu a tak při určité příležitosti říká vojínu ,který ochořel:
"Aků mátě horúčku? Tridsaťosem? Ja som mal na frontě dvadsať seděm a išel som na steč! Vietě, čo je to taká steč? Samopaly, gulomety...ej, bili bolševikou... aj, čo hovorím, fašistou, a na nějakú horúčku sme někúkali!"
Snad jsem to moc nepopletl a doufám že je to dostatečně československy.
31. 05. 2012 | 21:23

Duroy napsal(a):

Jinak ti dobrovolníci Slováci, byli klasičtí lovci lebek..:
SS-Jagdgruppe 232 „Slowakei
31. 05. 2012 | 21:24

Dagmar napsal(a):

Duroy

Díky za upřesnění. Pozůstalí by jistě právo domítnout měli. Bez debat. Ale potomci? Tak vám nevím. Jako kdyby v některých hlavách ještě zuřila válka.
31. 05. 2012 | 21:27

Béda napsal(a):

Holubář,

marný pokus. Takových Těrazky byste našel vsude celé přehršle. Někteří za pražského povstání válčili v kraťasech na barikádách, jiní prováděli špionáž v SSSR v zakázaných oblastech a tahali rozumy z ožralých sovětských generálů, další válčili s nacisty a poválce byli partizány, po sametu disidenty...
31. 05. 2012 | 21:30

J. Hudec napsal(a):

Duroy:
Díky za zajímavý odkaz.
Jeho závěr mě ovšem mimořádně pobavil. Jediný Slovák, vyznamenaný v řadách těch SS byl SS Scharfürer J. Hudec!
Já jsem sice Čech, ale Jaroslav Hudec je moje občanské jméno. Čerti vědí, jak to s těmi mými předky bylo....
:-)
31. 05. 2012 | 21:31

Holubář napsal(a):

Béda:
Tak už to bývá. Po válce se rozmnožili partyzáni a po listopadu disidenti.
Já jsem jednou také (potichu na záchodě) řekl, že Husák je vůl.
Neměl bych dostat nějaké odškodnění?
31. 05. 2012 | 21:35

Duroy napsal(a):

To Dagmar: Potomci se vyjádřili, nechtějí dar od sudetských Němců. Potomci zavražděných. Divíte se že jim v hlavách válka pokračuje?
31. 05. 2012 | 21:36

Béda napsal(a):

Holubář,

to nevím. Zkuste se zeptat p. Topolánka anebo p. Nečase.Ti to spíš budou vědět.
31. 05. 2012 | 21:37

Josef K. napsal(a):

Pokud Občane umíte počítat

10. divize...Slovensko, mobilizace
Národnostní složení mužstva (průměrné):
Slováků u speciálních rot 80%, u pěších rot 50%,
Němců ................... 4%, ............ 35%,
Čechů ................... 14%, ............ 10%,
Poláků a jiných ......... 2%, ............ 15%.

(...)

Počty jednotek.
Mužstvo: Z počtu mužstva v záloze a náhradní záloze, jež bylo povinno nastoupiti do činné služby vojenské
nastoupilo celkem ... 10.082,
z celkového počtu ... 11.617.
Celkem tedy nenastoupilo při mobilisaci do činné služby 1.535 osob mužstva.
Z mužstva, které v mobilisaci činnou službu nenastoupilo bylo:
zproštěných ... 353,
v cizině, u finanční stráže a superarbitrovaných ... 557,
neodůvodněně nenastoupilo (vesměs z území sudetského) ... 625.
31. 05. 2012 | 21:37

Duroy napsal(a):

Pane Hudec, Hudec je i můj švagr! (Má rodinu na Slovensku) :-)
Pátrt však nebudeme, dostat železný kříž u lovců lebek, brrrr
31. 05. 2012 | 21:38

J. Hudec napsal(a):

Duroy:
No když jsem dostal "Vzorného vojáka" (kvůli opušťáku), třeba bych ten železný kříž také unesl...
Ba ne, to jen žertuji.
Ale pobavil jste mě. Stáhnu si to do počítače, vytisknu a v hospodě budu tvrdit, že dědeček byl u SS. To jsem zvědav, zda mi někdo zaplatí pivo. Nebo spíš dá přes hubu.
:-)
31. 05. 2012 | 21:43

Josef K. napsal(a):

Se svědectvím přichází i Hubert Ripka (pozdější fanatický němcožrout), který již v r. 1939 vydal knihu Munich: Before and After. Victor Gollanz, Left Book Club, London. Not for sale to the public (Mnichov: Před a potom. Victor Gollanz, Levicový knižní klub, Londýn. Neprodejné veřejnosti), v níž popisuje situaci a názory mezi sudetskými Němci v souvislosti s předmnichovskými událostmi. K sudetoněmeckému povstání, které mělo vypuknout po Hitlerově řeči v Norimberku, 12. 9. 1938 napsal: „Rád bych zdůraznil skutečnost, že ačkoliv povstání mělo být podle štváčů všeobecné, nerozšířilo se na všechny sudetoněmecké kraje. Velká část území zůstala naprosto nečinná a v několika místech byli Henleinovi terorističtí agitátoři odehnáni samotnými členy Sudetoněmecké, Henleinovy strany... Většina sudetských Němců nesympatizovala s národním revolučním socialismem... Protinacistické živly vždy tvořili nejméně jednu třetinu sudetských Němců... Kdyby bylo pravdou, že většina sudetských Němců skutečně považovala Hitlera zastoupeného mezi nimi osobou Henleina za svého vůdce, každý by mohl očekávat, že by se dychtivě chopili příležitosti, povstali by a osvobodili se od českého jha. Ve skutečnosti však to byla pouze menšina, složená ponejvíce z nezkušené mládeže, která projevila nadšení pro pangermánské heslo o sjednocení všech Němců: Ein Volk, ein Reich, ein Führer... Nemohu ani dostatečně zdůraznit fakt, že požadavek spojení s Říší nebyl spontánním vyjádřením vůle většiny sudetských Němců. Tento požadavek byl mezi ně vznesen menšinou pangermánských extrémistů, kteří úzce spolupracovali s Hitlerovým politickým štábem a sledovali jeho instrukce... Jakmile bylo vzbouření potlačeno (pokus o nepokoje proběhl 13. a 14. 9. 1938), stalo se předmětem kritiky významných členů Sudetoněmecké strany. Ti se zřekli radikálních vůdců, kteří mezitím uprchli do Německa, a prohlásili věrnost Československu... Ačkoliv Henlein vyhlásil v říšském rozhlase, že každý sudetský Němec, který uposlechne čs. mobilizační vyhlášku, se dopouští velezrady na německém národě, jeho vyhrožování příliš nezapůsobilo na sudetoněmecké obyvatelstvo. Až na několik výjimek sudetští Němci uposlechli mobilizační rozkaz bez váhání.“
31. 05. 2012 | 21:45

Béda napsal(a):

Takže diskuse o sudetských Němcích již skončila.
31. 05. 2012 | 21:47

Zacheus napsal(a):

V každém případě existuje celkem reálná verze, že například události v Ústí nad Labem, kde v červenci 1945 došlo k výbuchu muničního skladu, byly skutečně naplánovány. Podle ústeckého historika V.K. výbuch pravděpodobně nezavinili sudetší Němci, ale někdo jiný - konkrétně Bedřich Pokorný, funkcionář ministerstva vnitra. Cílem této akce mohlo být urychlení odsunu Němců. Nemá asi smysl popírat - i při plném vědomí toho, čeho se nacisté vůči našemu národu dopustili -že skutečně docházelo po válce i k neomluvitelnému násilí také ze strany Čechů, a to nejenom vůči Němcům . Připomeňme v této souvislosti například otřesný - a nikdy řádně nevyšetřený - případ hraběte Felixe Achille de la Cámary, českého spisovatele španělského původu, který byl po těsně po skončení II. světové války bez soudu fyzicky zlikvidován tzv. Revolučními gardami ( údajně upálen za živa).

Ale i některé rozsudky poválečných soudů byly nepřiměřeně tvrdé: vynikající český historik Milan Nakonečný ve své zajímavé knize s názvem Vlajka, k historii ćeského nacionalismu ( vydalo Chvojkovo nakladatelství) například uvádí,že v červnu 1946 skončil na popravišti Jan Rys ( vlastním jménem Josef Rozsévač), představitel Vlajky, s tím, že "rozsudek smrti nad ním vynesený je problematický, přihlédneme-li k tomu,že dodnes mezi námi žijí a žili političtí zločinci mnohem většího kalibru, proti nimž nikdy nebyla vyvinuta snaha je potrestat... Ryse přivedla na šibenici poválečná atmosféra, nikoli spravedlivé zhodnocení jeho zločinů".

Podle mne je dobré v zájmu historické pravdy objektivně zkoumat a diskutovat i událsti období po roce 1945 (za které nese politickou odpovědnost také tehdejší prezident Edvard Beneš) a blog pana Václava Žáka k této diskusi - často kontroverzní,lidsky nepříjemné,ale nutné - nepochybně přispěl.
31. 05. 2012 | 21:50

Luba napsal(a):

Začínám si myslet,
že autoři propagandistických článků o bohulibých skutcích Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) a spol. tak činí v touze vyvažovat chválihodnou iniciativu veřejnoprávních médií, publikujících spoustu kvalitních materiálů k 70. výročí atentátu na nacistického katana Heydricha, a o českém nekomunistickém odboji.

Lidé, jež si založili svou živnost na obhajobě lidských práv, bez ohledu na člověka a s přihlédnutím k mase, se snaží upozorňovat na český podíl na hrůzách Druhé světové války a doby bezprostředně po ní.

Vyhnané Němce a jejich potomky chápu. Chtějí si kompenzovat svůj pocit viny poukazováním na prohřešky druhé strany. Koneckonců, činí tak každý odsouzenec. To je normální a pochopitelné.

Kolektivní vina je prý nepřijatelná.
A co kolektivní nevina? Ta je určitě přijatelnější!
Asi proto, že v kolektivu existuje princip kolektivní nezodpovědnosti. Zodpovědné je prý jedině individuum.

Jenže lidé tvoří společenství. A do čela společenství si svobodně volí své zástupce. Lidé jsou tedy za svou volbu odpovědni. A velká většina našich Němců (98%) volila v dobách pro republiku kritických henleinovce a jejich agresivní politiku, sledující zánik demokracie a likvidaci českého národa.

Kdybychom žíznili po spravedlnosti, vinu bychom posuzovali individuálně. Ovšem, na jakou spravedlnost se mohlo odvolat těch 5 miliónů Němci zavražděných Židů? Podle nacistických rasových hygieniků byli Židé kolektivně vinni již od narození.
Slovani také. Cikáni jakbysmet.

"Divoký odsun" byl anomální reakcí na anomální situaci.
SL operuje podivuhodnými čísly - počtem obětí "samozvaných soudců z lidu". Od 30.000 do 200.000 pobitých německých civilistů. Takové hromady mrtvol není možné skrýt. Zločin takových rozměrů nelze udržet v tajnosti.
Někdo tady lže. Proč?

Vždyť dobře popsaný osud jedinné nevinné oběti z řad vyháněných českých Němců je působivější, než jakákoli číselná operace.

Tedy - argumentaci odsunutých/vyhnaných Němců chápu.
Už méně porozumění mám vůči tuzemcům, kteří si myslí, že se sběrem českoněmecké lidové slovesnosti traumatizovaných vyhnanců a jejich potomků doberou k pravdě.

Po tolika desítkách let se, pravděpodobněji, dostanou k poněkud jiné mytologii, než byl výklad českých dějin z mysliven badatelů komunistických, či jiných.
Ale určitě se tím mohou dobře zabavit. A snad i uživit.
Až pomřou všichni pamětníci, možná, že jim někdo uvěří.

P.S.: Bilance Němci rozpoutané Druhé světové války je vskutku obludná. Pro ilustraci a připomínku: Jen v jedné jediné bitvě
o tzv. Rževský výběžek němečtí vojáci zmasakrovali na 500.000 Rudoarmějců: https://www.youtube.com/watch?v=tFGjLfo5WMw
http://www.valka.cz/clanek_10558.html
31. 05. 2012 | 21:55

Josef K. napsal(a):

Minimálně přes půl milionu Čechů zůstalo dobrovolně v odstoupených územích říši a odhadem 100 až 300 tisíc se jich tam během války přistěhovalo z protektorátu. Podle sčítání lidu v roce 1930 jich žilo v odstoupených územích Německu 738 164. V roce 1918 jich tam bylo asi 150 000, byť sčítání obyvatelstva v roce 1921 jich vykázalo mnohem více, protože sčítací komisaři přiřazovali Němcům československou národnost proti jejich vůli - komisaři měli pravomoc v tzv. nejasných případech rozhodnout za sčítaného. Přesvědčivě to dokumentuje skutečnost, že německé strany pak volilo v prvních poválečných volbách o 220 000 voličů více, než bylo v ČSR Němců s volebním právem, např. v jedné vesnici poblíž Opavy, kde podle sčítání lidu žilo jen 7 Němců, bylo při volbách pro německé strany odevzdáno 114 hlasů. (Za stavu, kdy s výjimkou KSČ existoval ke každé české politické straně sudetoněmecký pendant.)
31. 05. 2012 | 22:02

Občan napsal(a):

Ale tohle je hodně zajímavé!
Dost podrobný článek o tom, jak byli Němci v ČSR "utlačováni":
http://www.ksl.wz.cz/Druha_republika.htm

A tohle je CELÝ text, ze kterého Pépi vytrhl malý kousek:
http://www.fronta.cz/dotaz/sudetsti-nemci-za-mobilizace-v-zari-1938
31. 05. 2012 | 22:03

Targus napsal(a):

To Václav Žák:

Je všeobecně známo, že přes Postoloprty procházely koncem války tzv. pochody smrti. Vězni z koncentráků a vězení byli odsunováni na západ před postupující RA.
Otázka:
Jakým způsobem budou rozeznáváni mrtví z tzv. divokého odsunu od mrtých z pochodů smrti? Podrobí se křížovému výslechu nebo podepíší čestné prohlášení?

Jen tak na okraj - velice moc mi to připomíná Srebrenický masakr. Pár let po něm vstali mrtví z hrobů a šli k volbám.

Asi se uměli kvalitně modlit pozůstalí....
31. 05. 2012 | 22:06

Digi napsal(a):

To Dagmar:
Podívejte se na stránky občanského sdružení, které si říká "Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku". Myslím, že rozpaky Vás přejdou. Tam uvedené texty vzbuzují velmi silné pochybnosti o jakýchkoli aktech dobré vůle této organizace. Přečtěte si kapitoly v oddíle Historie, v kapitole Protektorát není o Lidicích ani slovo.
31. 05. 2012 | 22:08

Josef K. napsal(a):

O krutosti té doby: jistě Občané umějí používat překladač
О масштабе политических репрессий в СССР при Сталине: 1921–1953
Точной статистики жертв коммунистического режима в СССР не существует. Во-первых, не хватает достоверных документальных материалов. Во-вторых, трудно определить даже само это понятие – «жертва режима».
I. Люди, арестованные органами государственной безопасности (ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ) и приговоренные к смертной казни, к разным срокам заключения в лагерях и тюрьмах или к ссылке. По предварительным оценкам, в эту категорию попадает за период с 1921 по 1953 год около 5,5 миллионов человек.
ругая массовая категория репрессированных по политическим мотивам, – крестьяне, высланные с места жительства в ходе кампании «уничтожения кулачества как класса».
Всего за 1930-1933 годы, по разным оценкам, покинуло родные деревни от 2,5 до 4 миллионов человек. Третья массовая категория жертв политических репрессий – народы, целиком депортированные с мест традиционного расселения в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. Общее число высланных простиралось до 2,5 миллионов человек .
Н.Г.Охотин, А.Б.Рогинский (Общество «Мемориал», Москва).
Голодом была охвачена территория около 1,5 млн км² с населением в 65,9 млн человек.
Общие оценки числа жертв голода 1932—1933, сделанные различными авторами, значительно различаются и доходят до 8 млн человек, хотя последняя оценка — 7 млн человек...
31. 05. 2012 | 22:10

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Zbyněk – „Vrtá mě hlavou, že v Holandsku, Francii, Dánsku, kde občané německé národnosti vystěhováni nebyli, vítá nás krásná krajina, čistota a milí lidé.“

Jste si jistý, že z Holandska, Francie a Dánska žádní Němci odsunuti nebyli? Já si tím tak jistý nejsem, ale řekl bych, že místní Němci tam (hlavně v Dánsku a Holandsku) nebyli za války ani zdaleka tak nebezpeční jako ve střední a východní Evropě (kolik lidí v Dánsku a Holandsku pomohli povraždit, kolik vesnic a měst srovnat se zemí?), protože netvořili tak vlivné menšiny a neshlíželi na západoevropany s takovým opovržením jako na „slovanské barbary“, které hodlali nacisté zotročit a jejich území zabrat pro sebe.

Nicméně, vážený Zbyňku, ještě před několika málo lety jel známý se zájezdem do Francie a když přijeli do Nice, hned z kraje je česká průvodkyně upozornila, aby se nepokoušeli dorozumět s místními pomocí němčiny, že by asi mohli narazit nebo být při nejmenším nepříjemně překvapeni. Pokud to nezvládnou francouzsky nebo anglicky, ať raději požádají o překlad ji.

Jiný výletník mi vyprávěl, jak si zajel do Holandska a jak nic netuše se někoho na cosi zeptal německy (umí velmi dobře anglicky, ale usoudil, že němčina je holandštině bližší). Dostal od plic vynadáno do nácků a jen tak tak unikl ráně do zubů.

Takže pokud má v Německu někdo potřebu se mermomocí usmiřovat, vyrovnávat se s minulostí a navazovat freunschaft, nechť se vypraví nejdřív do Francie a Holandska, mezi obyčejnými lidmi tam bude mít práce jak na kostele.

U nás, vážený pane Zbyňu, jsem míval přes dvacet let příležitost být svědkem různých náhodných setkání německých turistů a řadovými Čechy. K žádným projevům nevraživosti a neusmířenosti při tom nedocházelo. Přesto je právě Čechům neustále vyčítáno, že jsou neusmíření a je na ně vyvíjen nátlak, aby projevovali vůči Němcům více vstřícnosti a vlídnosti.

To neustálé omílání frází o potřebě usmiřování a vyrovnávání se s minulostí je, obávám se, součástí propagandy, která má za cíl něco úplně jiného, než předstírá. Je smutné, že se té nečestné hry, řízené ze zákulisí, účastní lidé jako pan Žák a mnozí jiní z české strany.
31. 05. 2012 | 22:11

Občan napsal(a):

Koukám, že Pépi už je fakt dost zoufalej.
Takže ten "otřesný případ" je prachobyčejná poprava AKTIVNÍHO NACISTIVKÉHO KOLABORANTA:

Felix Emil Josef Karel Cammra (a žádnej Cámara)

Byl jedním ze zakladatelů České ligy proti bolševismu a Národní obce fašistické.
Jako tajný příslušník nacistických jednotek SA řídil ve druhé polovině 30. let propagandu frankistického Španělska v Československu. Triptych oslavných spisů o Frankovi zahájil souborem pamfletů, fiktivních reportáží (například o obléhání republikánské pevnosti Alcazar) a koláží z oficiální frankistické propagandy Kupředu, Španělsko!... Arriba España!... (1937). Obsáhlý spis Generalissimus Franco a události španělské (1939) a "životopisná studie historická" El Caudillo (1942) jsou variacemi děl heroizujících španělský fašismus, který bojuje proti "neviditelné moci světového zednářstva". (Cit.: Wikipedia)

Pépi, Pépi, to je teda sešup. Ale pokračoval, jsem docela zvědav, KAM až dokáže klesnout.
31. 05. 2012 | 22:12

Josef K. napsal(a):

Občan. Je dobře, že jste poukázal na celý text, tam je také vidět, jak se od Ripkových 75%, pak 50% dostaneme se za normalizace na 10%. Nechtěl jsem ten text shazovat, ale každý si udělá obrázek sám, pokud umí počítat. To je jako s Kosmovoou legendou Oldřich a Božena, nejprve sice vznikla v Normandii a po čtvrtém přepisu už to bylo U Peruci, co?
Jo, hochu, ty jsi opravdu rozumu nepobral. Přepsal jsem jedinou část textu, která je tam doložena jinak než tvrzeními. Báje a bajky
31. 05. 2012 | 22:14

Karel Mueller napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):

Potvrzuji Vaše zkušenosti, málokde jsou k Němcům tak vstřícní jako v Čechách. Snad proto jsme tam, kde jsme.

Jinak se zeptejte "Zbyňka". jestli má alespoň ponětí o tom, jak se s Němci vypořádali po váce Norové. Ano, to Norové, kteří byly pro Němce germánskou elitou a nikoliv slovanskou havětí ...
31. 05. 2012 | 22:17

Josef K. napsal(a):

Občane, o čem píší, pletou se...já nebudu adresát. Jinak mrknou na ruský text, když hledaj horor, maj ho dvojnásobný, spolu s Lubou.
31. 05. 2012 | 22:19

Holubář napsal(a):

Kolemjdoucí:
Ale nu jistě, ale situace se lepší.
Když ve vnitrozemí Francie promluvíte třeba v obchodě či kavárně německy, už vás nezabijí. Jenom dělají, že tam vůbec nejste. Ani na angličtinu pak nereagují.
Osobní zkušenost. Já moji Labuť varoval, ale nedala si říci. Tak jsem jeli dvacet kilometrů dál do dalšího městečka. Stačil francouzský pozdrav a hned to nějak anglicky šlo.
Nebývalá vzájemná láska a úplné usmíření?
31. 05. 2012 | 22:22

Béda napsal(a):

Všem, kteří mají zájem doporučuji prostudovat heslo Sudetoněmecká strana na Wikině. Zde mohou sledovat postupný nárůst podpory Henleinovců ve volbách - 1935 - cca 2/3 hlasů, v r.1938 již přes 90% hlasů sudetoněmeckého obyvatelstva a postupná radikalizace požadavků SdP, kteří jednali koordinovaně s Hitlerem a nestačilo jim ani rozsáhlé zastoupení v parlamentu ČSR a rozsáhlá autonomie. Zde je podrobně popsán sudetoněmecký puč a celý proces nacifikace SdP až po splynutí s NSDAP.
31. 05. 2012 | 22:22

Občan napsal(a):

To Kolemjdoucí:

Mám z Holandska stejnou zkušenost. Od té doby tam německy ani neceknu. Němčinu neslyší rádi ani Italové.

Ale zpět k Holandsku - jenom v Amsterodamu nechali nacisté pomřít hladem více než 20 000 lidí (blokáda Amsterodamu, tuším zima 1942 - ale nejsem si jist). Podobné blokády používali nacisté jako kolektivní trest i v dalších částech okupovaného Holandska - s obdobnými následky.
Takže se nelze divit, že nenávist vůči Němcům a kolaborantům byla po skončení války obrovská a odplata hodně krvavá. Ve srovnání s tím, co se Němcům a kolaborantům dělo ve Francii a Holandsku, jsou události z Československa selankou. V obou západních zemích se totiž upalovalo, utloukalo, věšelo a jinak drasticky popravovalo BEZ SOUDU. A také se odsunovalo ve velkém - bez Postupimi.

A ta nenávist přetrvala dodnes. Ale protože to jsou západní národy, pohrobci nacistů drží zobáky a po několik desítek let platili reparace jako mourovatí.
31. 05. 2012 | 22:23

Josef K. 2 napsal(a):

K.H.Frank
Z české strany bylo průběhem let učiněno několik nabídek úřadu říšského protektora, jejichž účelem bylo vytvořeni českých uniformovaných vojenských svazů a jejich nasazení na frontě.

Nejprve Gajdovi přívrženci a vlajkaři pokoušeli se dosáhnout povolení k utvoření a uniformování takových svazů. Žádost byla odmítnuta. Generál četnictva Bláha projednával opětovně takovýto plán s německými kruhy (strana a také úřad říšského protektora) a žádal o povolení k vytvoření takových svazů, v nichž podle jeho představ měli příslušníci jeho svazu tvořiti jádro.

Po vypuknutí války jednal o tom státní president jednou oficiálně s říšským protektorem a položil mu otázku, zda by bylo žádoucí vytvořiti české vojenské sbory a nasaditi je na frontě. Při kladení otázky jasně naznačil, že on i vláda pochybují o ceně takových sborů a že vytvoření by způsobilo politické obtíže. Otázka byla formulována tak, že vlastně vyžadovala negativní odpověď. Říšský protektor ji také negativně zodpověděl.

Mnohem později jsem se dozvěděl, že se generál Rychtrmoc zabýval myšlenkou postavit vojenský sbor použitím jeho svazu válečníků za účelem nasazení na frontě a usiloval o to, aby dosáhl německého povolení. Jistě o tom jednal také s Moravcem, neboť — pokud si vzpomínám — dověděl jsem se o plánu od něho. Německý souhlas nedostal.

V r. 1943 jednal se mnou Moravec a v jedné rozmluvě se pokoušel mne přesvědčit, že by bylo bezpodmínečně nutné, aby i české oddíly byly nasazeny na frontě, neboť všechny ostatní národy rovněž bojují za novou Evropu pod vedením říše buď u vojska, nebo u vojenských SS. Vzhledem k tomu by se chtěl postarati o oficiální rozhodnutí vlády tak, aby říšský protektor nemohl bez dalšího pominouti tak oficiální návrh.

Po předestření si ještě vzpomínám, že jako protislužbu za svou nabídku požadoval z německé strany propuštění internovaných Čechů. Vzpomínám si, že jsem ho upozornil výslovně na existující a dosud přísně dodržovaný Hitlerův rozkaz, že v této válce nesmí žádný Čech bojovati se zbraní v ruce proti nepříteli a krváceti — a že i tak oficiální nabídka protektorátní vlády bude Hitlerem odmítnuta, že však jsem ochoten, bude-li předložena vé vysoce oficiální formě mně nebo říšskému protektorovi, buď já nebo říšský protektor učinit dotaz u Hitlera. Upozornil jsem ho však, že je nemožné požadovat za takovou věc od Hitlera protislužbu, neboť by to vypadalo jako politický čachr (Kuhhandlung), o němž nelze jednati s Hitlerem.

Vzpomínám si, že nějakou dobu nato přednesl mně dr. Hácha Moravcův návrh zcela oficiálně jménem svým a protektorátní vlády; také Háchu jsem na to upozornil, že nejsou vyhlídky na schválení, což mu bylo zřejmě příjemné, že však jsem ochoten zaříditi, aby tak oficiální nabídka se dostala k Hitlerovi. Nabídku Hitler odmítl.
31. 05. 2012 | 22:33

Občan napsal(a):

To Josef K.:
Pardon, Cámaru sem postnul Zacheus. Omlouvám se za přehlédnutí.
31. 05. 2012 | 22:33

Josef K. napsal(a):

Občan, Vzhledem k tomu , že v Holandsku prakticky žiji, o které části Holandska je řeč? Navíc válka je pro Holanďany velká hanba, raději mlčí.
31. 05. 2012 | 22:35

Josef K. napsal(a):

Občan. Průměrný Holanďa mluví německy, anglicky a francouzsky, minimálně.
31. 05. 2012 | 22:36

Karel Mueller napsal(a):

Občane,

máte bohužel pravdu, naprosto. Kdyby nacisté udělali západím národům jen zlomek toho, co udělali národům bývalého SSSR a Polákům, tak dnes německý národ neexistuje. Ale podobné prohlášení dnes vsutku nemůžete čekat.
31. 05. 2012 | 22:38

Josef K. napsal(a):

O brutalitě té doby THE RAPE OF NANKING OR NANJING MASSACRE 5

The judges of the International Military Tribunal for the Far East (also known as the Tokyo War Crimes Trials) were prepared to accept that at least 200,000 Chinese civilians and prisoners of war were slaughtered by the Japanese in the six weeks after Nanking fell.
31. 05. 2012 | 22:48

Josef K. napsal(a):

Karel Mueller. Povšimněte si stalinských obětí jak jsem je uvedl výše...T.j. vlastních občanů
31. 05. 2012 | 22:50

Josef K. napsal(a):

Holubář. To nemá co dělat s 2. válkou. Jinak, normální člověk mluví ve Fr italsky, pokud neumí FR
31. 05. 2012 | 22:53

černý kocouv napsal(a):

BEZ KOMENTAŘE
Platí-li všeobecné heslo, že musíme budovati republiku jako novou, že musíme rozvinouti nový život národa, vypěstovat novou kulturu, nové češství a vychovati nového českého člověka, pak toto heslo platí plně pro pohraničí. Zde jsou pro to dány ty nejlěpší podmínky materiální, hospodářské , sociální, politické i psychologické... zde v pohraničí měla by býti vytvořena nová morálka, povýšená vysoko na sobecky egoistický cit, vytvářejicí vědomí nového vztahu k majetku, a sice to vědomí, že veškerý majetek tu v pohraničí má jakési národní posvěcení. Pohraničí musí jít napřed i na cestě politického pokroku. Tady v pohraničí může se nejzdárněji uplaniti ona nová demokracie, která vyznačuje demokratický charakter nové republiky, a to demokracie lidová. Zde v pohraničí jsou českým obyvatelstvem lidové vrstvy, dělnici, rolníci a inteligence, a tyto lidové vrstvy jsou povolány zde vládnouti a uskutečňovat lidovou demokratickou správu v nejčistějším slova smyslu. Zde jest národ již v nové podobě, jak jej chceme frmovati v celé republice....... Projev ministra Kopeckého v Ústí na Labem 1946
31. 05. 2012 | 22:59

češka napsal(a):

To Kolemjdoucí
Někde jsem našla informaci, že z utečenců z Pruska, kteří se dostali do Dánska, nepřežilo jediné dítě do 2 let.
U nás vidím problém v něčem jiném, my jsme si nemohli tyto skutečnosti sami vyřešit.
Bezpráví nastalo už po 1. válce, pokračovalo v Protektorátě a vlastně neskončilo dodnes. Společnost už ani neví, jak spravedlnost vypadá.
V ostatních demokratických zemích se vždy jednalo o krátký historický úsek.
Uvědomte si, že již 1. republika upřednostňovala památku legionářů, kterých padlo cca 5 000, zatím co přes 100 000 padlých vojáků CK armády se oficiálních vzpomínkových aktů nedočkalo, dokonce státní zaměstnanci měli zakázáno se jich účastnit.
31. 05. 2012 | 23:01

Občan napsal(a):

To Karel Mueller:

Jak kterým. Zrovna v tom Holandsku toho mají na svědomí až dost. V Itálii (a to byli spojenci!) také. A Lebensborn v Norsku, to byla také síla - i když to bylo "jenom" znásilňování a ponižování.
31. 05. 2012 | 23:02

Béda napsal(a):

Občam,

jenom taková perlička. Nedávno jsem někde zaregistroval, že jedna z dvou zpěvaček skupiny ABBA (tmavovláska) je původem Norka, kterou měla matka s vojákem Wehrmachtu za války. Po válce musela prchnout k babičce do Švédska.
31. 05. 2012 | 23:08

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Karel – Mueller – Nevíte náhodou něco (pokud jsem se Vás na to už ptal, tak promiňte,) o incidentu na té rozhledně na Ještědu, kde si prý někdy v polovině 70.let dala sraz poněkud větší skupinka zahraničních turistů, německy mluvících. Když se pořádně rozparádili, ukázalo se, že jsou to bývalí náckové. Protože dělali stále větší kravál, dostali číšníci strach, že je nezvládnou, a tak (i přes hrozbu ztráty tučného spropitného) na ně zavolali policajty. Ti se ale zdráhali zasáhnout, aby nezpůsobili nějakou mezinárodní komplikaci, a zeptali se na vyšších místech v Praze, jak zakročit. Vyšší místa se zeptala na ještě vyšších místech – na ruské ambasádě. A protože to bylo v letech, kdy tu byla dočasně rozmístěna jistá vojska, reakce byla bleskurychlá. Z nedaleka přijela jakási ruská zásahová jednotka, rozdováděné turisty prý vypráskala, že na to do smrti nezapomenou a jejich luxusní auta na přilehlém parkovišti rozmašírovala vojenskou technikou. A byl klid. V novinách druhý den ani slovo a ani na diplomatické úrovni to zřejmě neměl nikdo chuť rozmazávat. - Zajímalo by mne, jestli existuje nejaký pamětník, který by mi poskytl o tom incidentu přesnější informace.

K tomu Norsku – nejen tam se s Němci po válce vypořádávali naprosto nevybíravými způsoby. Na to by ale bylo třeba upozornit spíš pana Žáka, který pomáhá šířit tu pochybnou, naprosto jednostrannou protičeskou propagandu v médiích.
31. 05. 2012 | 23:09

Josef K. napsal(a):

"Deutschland einig Vaterland!" – под таким девизом 30 октября 2010 года в городе Хаттинген состоялся первый всегерманский конгресс Национально-Консервативного движения немцев из России. В Рурской области собрались гости и представители многих организаций, которые приехали из Аугсбурга, Берлина, Гамбурга, Дрездена и других земель и городов Германии. Официальное открытие конгреса состоялось в 11 часов торжественным вносом флагов. Первым было выступление Урсулы Хавербек с докладом на тему "Германия наше общее Отечество". Оно дало всем участникам конгресса позитивный настрой на весь день работы. Затем, как признанный лидер Национально-Консервативного движения немцев из России, выступил с докладом о положении немцев из России и о деятельности движения Иоганн Тиссен. Представители различных групп молодежи, в том числе немцев из России, молодежного землячества
Ne náhodou dnes Rusové v Německu, cca 85% nemá německý původ, patří k ultrpravici. Mají stejnou dikci jako Občané s Muellery:
«Восточная Германия», «Силезская молодежъ» и «Национальная Молодежь» рассказали о задачах и работе своих организаций с молодежью. Доктор Вальтер Маринович, приехавший на конгресс российских немцев из Австрии, выступил с докладом на тему «Значение и роль исскуства в среде молодежи, верной своему Отечеству». После официальной части встречи, в сумерках, состоялось намеченное по программе факельное шествие с возложением венка к близлежащему мемориалу павшим немецким солдатам в первой и второй мировых войнах. В конце встречи участники собрались за круглым столом и до самой ночи в сопровождении гитары пели немецкие народные и современные патриотические песни. Встреча была закончена пением "Песни немцев". Конгресс подвел итоги и дал оценку 3х-летней деятельности Национально-Консервативного движения немцев из России, а также определил курс на будущее.
31. 05. 2012 | 23:15

Karel Mueller napsal(a):

Josef K.:

Ve 2.WW si prošly slovanské národy peklem, těch obětí v SSSR bylo 30 milionů papírově, ve skutečnosti určitě víc.
Nevím, kdo dělal statistiku stalinského teroru a především koho všeho do ní započítal. Pokud jsou ty statistiky stejně věrohodné, jako počty Němců zabitých po válce Čechy, které nám uvádí landsmannschaft, tak ty počty obětí rovnou vydělte deseti. Ovšem, i tak je to strašné.

Jedna Ruska, se kterou jsem se o tom kdysi bavil (prodávala zde potraviny v takovém krámku) mi řekla: Střílel Lenin, Stalin posílal do gulagu. Většinou na smrt během půl roku, samozřejmě. Dnes by Vám nezanedbatelný počet Rusů řekl, že Stalin věděl, co dělá a proč je do gulagu posílá.

Ale i tak, přes všechny oběti a peklo, které bylo Rusům souzeno, žilo v roce 1989 daleko víc Rusů než v roce 1917, jestli tomu bude v roce 2061 stejně (v porovnání s rokem 1989) si nejsem nujak jist. To když jsme u těch genocid.
31. 05. 2012 | 23:17

Josef K. napsal(a):

„Deutschland einig Vaterland“, - war das Motto des 1. Bundeskongresses der National-Konservativen Bewegung der Deutschen aus Russland, der am 30. Oktober in Hattingen stattfand und erfolgreich durchgeführt wurde. Aus verschiedenen Ecken Deutschlands, von Augsburg, Berlin und Hamburg kamen die Gäste und Vertreter mehrerer Organisationen ins Ruhrgebiet eingereist.
Um 11 Uhr wurde der Kongress mit dem Hereintragen der Fahnen feierlich eröffnet.
Ursula Haverbeck gab als erste Rednerin mit ihrem Vortrag „Deutschland einig Vaterland“ die Stimmung für den ganzen Tagesablauf an. Johann Thießen als Sprecher der Bewegung berichtete über der Lage der Volksdeutschen, die Arbeit und Aktivitäten der National-Konservativen Deutschen aus Russland. Vertreter verschiedener Jugend-Gruppen, darunter Russlanddeutsche Jugend, Junge Landsmannschaft Ostdeutschland, Schlesische Jugend, Junge Nationale berichteten über ihre Aufgaben und Jugendarbeit.
Dr. Walter Marinovic, der aus Österreich zu den Russlanddeutschen kam, sprach über der Bedeutung der Kunst für die vaterlandsliebende Jugend.
Nach dem offiziellen Teil des Tagesprogramms und Anbruch der Dunkelheit fand ein Fackelzug zur naheliegenden Gedenkstätte mit Kranzniederlegung zu Ehren der im I. und II. WK gefallenen deutschen Soldaten statt.
Zum Abschluß des Tages versammelten sich die Teilnehmer in einer Runde und sangen in Begleitung von Gitarren noch einige Stunden lang Heimat- und Volkslieder.
Die Tagung wurde mit dem gemeinsamen Gesang des „Liedes der Deutschen“ beendet. „Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!“
Der Kongress hat die Arbeit der 3-jährigen Tätigkeit der National-Konservativen Bewegung der Deutschen aus Russland ausgewertet und die Weichen für die zukünftige Arbeit gestellt.
31. 05. 2012 | 23:17

Karel Mueller napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):

Tak o tomto případu nevím, ale vím o případech, kdy byla volána policie z NDR a ta jednala stejně jako ti Rusové, pokud ne ještě tvrději.
31. 05. 2012 | 23:20

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Češka - "Někde jsem našla informaci, že z utečenců z Pruska, kteří se dostali do Dánska, nepřežilo jediné dítě do 2 let." - zkuste si vzpomenout, kde jste to četla, a dejte mi odkaz, rád si doplňuji informace, zvlášt ty, které nám naší novináři (podobně jako kdysi ti komunustičtí) pečlivě zamlčují.

"přes 100 000 padlých vojáků CK armády se oficiálních vzpomínkových aktů nedočkalo, dokonce státní zaměstnanci měli zakázáno se jich účastnit." - Nicméně dodnes jsou skoro v každé vesnici pomníky padlým z 1.sv. a rozhodně nejsou vyhrazeny jen legionářům.
31. 05. 2012 | 23:21

nestranný napsal(a):

Rád bych ještě dodal jeden můj osobní poznatek.Shodou okolností jsem byl
jednou na Červených kamenech zrovna když Sudetonněmecký Landsmanchaft tam
na druhé straně měl svůj sjezd.K nám do Čech měli nasměrovány tlampače
a vyřvávali:My se vrátíme a když Hitler nestačil vydláždit Václavák českejma lebkama,
my to uděláme za něj.Bylo mi z toho velice divně po celém těle.Raději by se měli držet zpátky a ani se nesnažit na sebe nějak upozorňovat.
31. 05. 2012 | 23:21

Josef K. napsal(a):

Někteří Rusoví v Německu se vůbec neliší od Rusů v Rusku a Muellerů a Občanů v Česko
Через всю книгу проходят тысячи фактов подлой и коварной тайной войны и подрывной работы мирового Сионизма и Масонства, Запада в целом и внутренних врагов против России и ее народа. Автор раскрывает истоки разложения правящей элиты России с начала ХVIII века и тайные пружины заговора международной еврейской олигархии, мирового Сионизма и Масонства против нашего народа и Российской империи.
Четкий анализ Первого тотального Грабежа России и Геноцида ее народа дается на фоне портретов истинных палачей в обрамлении их кровавых дел, унесших только за 1918-1922 годы более 18 миллионов человек...
31. 05. 2012 | 23:24

Josef K. napsal(a):

Občan, průměrný Holanďan se za války nelišil od průmerného Čecha, na okraj.
31. 05. 2012 | 23:27

Josef K. napsal(a):

В ХVII веке международная еврейская олигархия, в лице еврейских ростовщиков-банкиров, в теснейшем альянсе с оперившимися сионистскими организациями, возглавляемыми ортодоксальным раввинатом еврейских диаспор Европы, начала широкомасштабные операции по захвату власти в отдельных странах континента. Первой великой резнёй народов стала развязанная ими Нидерландская «революция» 1630 года как отмщение ненавистной Испании, за изгнание евреев из своей страны в 1492 году. Тогда вся Европа была залита кровью. Только Германия потеряла более 60% своего населения… Резня между протестантами и католиками стала следствием разлагающих иудейских «реформаторских» ересей.
Obšan obzvláště vydařená ukázka , nejen výjimečné vzdělanosti, měl byste se ještě učit i s Muellerem a dalšími. Protokoly hadr
31. 05. 2012 | 23:31

Václav Žák napsal(a):

vážení diskutující,
zajímalo by mne, proč si neprohlédnete odkaz na web, který v článku je, jak se žatečtí dokážou postavit k odpovědnosti za vlastní minulost, kterou nezpůsobili. a proč to nedokáže téměř žádný z českých diskutujích: vždyť to je jenom doklad mindráku a nezvládnuté vlastní viny! kvůli tomu jsem článek publikoval.
srdečně vž
31. 05. 2012 | 23:34

Josef K. napsal(a):

Но был еще один совместный проект сионистских главарей и советского руководства — фальсифицирование масштабов потерь евреев в Европе. Сионистам это было нужно для обоснования своих претензий на отдельное гособразование, а Сталину для обоснования сомнительного тезиса о широкой подпольной и партизанской борьбе в оккупированных европейских странах.
Дело в том, что к 22 июня 1941 года практически вся Европа лежала у ног Шикльгрубера и его шайки - французы исправно снабжали «Великую Германию» высококачественными продовольственными продуктами, чехи торжественно рапортовали о превышении планов по ремонту боевой техники фашистов на своих заводах, несколько государств вообще напрямую участвовали в войне с СССР (Финляндия, Румыния, Венгрия), некоторые выжидали более удобного момента для вступления в войну (Турция, Болгария), и очень много европейских стран сформировали добровольческие национальные эсэсовские соединения для войны в СССР (Испания, Бельгия, Голландия, Франция, Норвегия, Швеция, Чехия, Словакия).
Muellere, zdá se, že jde všechno...Fakt se máte co učit
31. 05. 2012 | 23:37

ujo napsal(a):

pro Josefa K.
jsem dojat Vaší šlechetností, když jako Žid se zastáváte Němců.
S kritikou Čechů příliš nešetříte ( o Rusech nemluvě).
Nebude to tím, že podstatná část Židů v Čechách se ( před Hitlerem)hlásila k německé národnosti?
Stačí zajít na židovský hřbitov a přečíst si texty na náhrobcích.
Je pravda, že Židé se tehdy rozhodovali racionálně, ve skutečnosti se ale jako přistěhovalci necítili být ani Němci ani Čechy, sledovali jen vlastní výhodu (trvá dodnes)
31. 05. 2012 | 23:38

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Josef K. - Dejte už pokoj s tou azbukou, kdo to má luštit. Doporučuju dát si malou relaxaci, blíží se půlnoc, v německém rozhlase budou hrát hymnu, tak si s nimi zvesela zanotujte "Deutschland, Deutschland über alles", jako za mlada a hned Vám bude líp.
31. 05. 2012 | 23:43

Karel Mueller napsal(a):

Pane Žák,

sice jsme se na toto téma bavili v řadě předchozích blogů, ale Vaší poznámce o mindrácích a vlastní vině nerozumím. Nikdo z těch, kdo sem píše, žádnou vinu na ničem nemá, skoro všichni byli na houbách nebo malými dětmi. Tak s čím se máme proboha pořád vyrovnávat a smiřovat? Už jsme se toho dotkli na posledním blogu p. Tominové. Napsal jsem tam jasně, co pro mě znamená německé vyrovnání se s minulostí: Nepotřebuji žádné sebemrskačství, vracení se do minulosti apod. potřebuji, aby se své mládeži podívali do očí a jasně řekli: Německo za Hitlera zahájilo, vedlo a prohrálo genocidní válku na život a na smrt s horami 60 milionů mrtvol, přičemž se Vaši předkové dopustili strašných zločinů hlavně na Židech a slovanských národech. Samozřemě dostali po váce brutálně po hubě, ale jen strach západu ze Stalina je zachránil před daleko horším a krutějším osudem.

To je všechno, nic jiného nepotřebuji. Až k tomu dojde, tak nám dejte vědět.
31. 05. 2012 | 23:48

Karel Mueller napsal(a):

Josef K.:

Dokazujete v posledním příspěvku, jak sprostý lhář jste. Češi neměli jednotku SS.

Pokud jste židovského původu, tak pro Vás nemám pojmenování.
31. 05. 2012 | 23:53

Josef K. napsal(a):

Mueller?
: «Собственно, своим приходом к власти Гитлер в значительной степени обязан Сталину. На выборах 1933 года Гитлер получает 43% голосов, а социал-демократы и коммунисты вместе 49%. Если бы социал-демократы и коммунисты составили блок, то Гитлер просто не пришел бы к власти. Кто запретил коммунистам вступать в коалицию с социал-демократами? Сталин. Как в той же «Последней республике» пишет Суворов, «мир вполне мог бы обойтись без Гитлера во главе Германии и без Второй мировой войны, но Сталин не мог».
A porušení všech smluv po 1.válce...
Создание совершенно секретных совместных военных проектов стало следствием заключенного между Германией и Россией Рапалльского договора в 1922 году. Веймарская Германия и СССР договорились об открытии та нашей территории танковой школы, летной школы и химического полигона.
Договор об организации совместной танковой школы был заключен 2 октября 1926 года в Москве. Немецкая сторона несла расходы по текущему содержанию школы и приобретению всего необходимого имущества для ее функционирования, включая сами танки. Советская сторона выделяла технический состав для мастерских, рабочих и охрану. Курсанты школы должны были учиться на боевых машинах английского и французского производства, которые немцы собирались путем различных махинаций закупить и ввезти в Советский союз. Таким образом, Красная армия не потратив ни копейки, получала доступ к новейшим образцам боевой техники. ( Источник: Военно-исторический журнал. 1993. №6, с.39-44; №7, с.41-44; №8, с.36-42.).
Советские и немецкие офицеры во время совместного парада
в честь победы над Польшей /foto...
31. 05. 2012 | 23:58

Josef K. napsal(a):

Mueller. Nikde jsem o jednotce SS nepsal. Špatný adresát, jako Občan, co
31. 05. 2012 | 23:59

Duroy napsal(a):

Za co se stydět pane Žáku?
Z pohledu níže uvedeného příspěvku, který se týká i bankovní půjčky, začínám i rozumět "touze" obyvatelstva po roce 45 zestátnit banky...

http://litvinov.sator.eu/kategorie/krusnohori/vyhnani-cechu-ze-sudet-v-roce-1938-osobni-vzpominky

Jako ruský legionář dostal otec v roce 1927 půjčku 260 000 Kč a bylo mu přiděleno 17 ha pozemků bez budov v Pesvicích u Chomutova, kam jsme se přestěhovali. Trvalo to dva roky, než jsme postavili obytné budovy a hospodářskou část.

V roce 1937 jsem narukoval do československé armády. V roce 1938 jsem byl z armády propuštěn a vrátil se opět do svého bydliště do Pesvic u Chomutova. My, co jsme se vrátili z československé armády, jsme museli znovu do Chomutova k německé odvodní komisi. Jelikož jsem se hlásil jako Čech, byl jsem propuštěn.

Do roku 1939 jsme hospodařili v Pesvicích, odtud jsme ale byli Němci vystěhováni bez náhrady. Vše jsme zde museli zanechat, mohli jsme si vzít pouze nábytek.

Na naše hospodářství dosadila německá osídlovací společnost Němce, který tam hospodařil až do května roku 1945. Já jsem se navrátil hned 5. května 1945. Hospodářství však bylo zcela prázdné. Tehdejší uživatel, Němec, rozprodal co mohl a odstěhoval se do Německa.

Žádnou náhradu jsem nedostal a protože za války Němec žádné splátky na půjčku neplatil, narostly mi výlohy i o úroky. Začal jsem znovu hospodařit vlastně z ničeho.
Jan Bernášek, tehdy Pesvice u Chomutova
01. 06. 2012 | 00:01

Josef K. napsal(a):

Kolemjdoucí. Nějak si plete světové strany.
01. 06. 2012 | 00:02

Karel Horský napsal(a):

Pane Žáku, to co se dělo na našem území po kapitulaci nacistického Německa, či III.říše v souvislosti z bývalými občany ČSR, kteří dobrovolně a manifestačně v r.1938 přijali německé říšské občanství, je odsouzeníhodné !
Obdobné nezákonosti se udály ve všech zemích okupovaných nacistickým Německem. Německá okupační politika vyvolávala odpor až nenávist. Tam hledejte se svými sudetskými přátely důvody živelných represí, které se i u nás udály v r.1945. Drtivá většina českých občanů německé národnosti se dopustila vlastizrady a plně se angažovala při likvidaci české státnosti. Návrat domů do říše byl pouze začátek. Sudetští předáci Frank,Henlain atd. řidili teror proti českému národu a snili o tisícileté Říši. Samozřejmě sudetští Němci bojovali za vůdce A.Hitlera na všech frontách po celé Evropě. Prosadili se i v jednotkách SS, např. ti hrdinové z Dobronína o kterých se hodné psalo ! Vaše tvrzení, že šlo o plánované a centrálně řízené akce je nemístné !
P.S. Ostudou české strany je, že nedokázala rozlišit a ocenit německé antifašisty, kterých bylo v Sudetech na sto tisíc ! Tito lidé si ještě dnes zasluhují nejvyšší ocenění ! Vy p.Žáku vysvětlete svým sudetským přátelům dialektickou jednotu pojmů příčina a následek. Mí přátelé ze Saska se nestyděli prohlásit, že Německo se má tisíc let stydět, za léta 1938 až 1945. Vaši přátelé se nestyděli ani 5 minut.
01. 06. 2012 | 00:08

Karel Mueller napsal(a):

Josef K.:

Napsal jste v závěru:

" ... и очень много европейских стран сформировали добровольческие национальные эсэсовские соединения для войны в СССР (Испания, Бельгия, Голландия, Франция, Норвегия, Швеция, Чехия, Словакия).
Muellere, zdá se, že jde všechno...Fakt se máte co učit "

Učit se? Od někoho, komu snad měkne mozek?
01. 06. 2012 | 00:08

Duroy napsal(a):

To Karel Mueller: Já už mám delší dobu pocit, že Josef K., jen kopíruje, aniž by si dokázal text přečíst, či přeložit a nedej bože pochopit. Někdy se mu i stává, že po několik příspěvcích zjistí, že se vyjadřuje pod jiný blog. :-)
Vaše vyjádření 23:48 podepisuji!
01. 06. 2012 | 00:15

Karel Mueller napsal(a):

Duroy:

Díky, a ted dobrou všem, kdo neztratili soudnost.
01. 06. 2012 | 00:19

Josef K. napsal(a):

Mueller: to píší vlastenečtí Rusové, já ne,
01. 06. 2012 | 00:25

anti-stejskal napsal(a):

Karel Mueller

většina těch vašich obětí byla asi takového charakteru

840 000 sovětských POW zavražděných najednou v Sachsenhausenu a spálených ve 4 pojízdných krematoriích.
MR. COUNSELLOR SMIRNOV I shall now present to the Tribunal evidence of the fact that besides the stationary crematoria, there existed also movable crematoria. The Tribunal already knows about the movable gas chambers. These were "murder vans." There were also created transportable crematoria. An SS member, Paul Waldmann, testifies to their existence. He was one of the participants in the crime perpetrated by the German fascists when 840,000 Russian prisoners of war in Sachsenhausen were annihilated at one time.
19 Feb. 46

všechno bolševické lži
01. 06. 2012 | 00:34

Josef K. napsal(a):

anti-stejskal. Povšimněte si, že nikdo nezpochybňuje fakta o zvěrstvech nacistického režimu. To Vám uniká.
01. 06. 2012 | 00:55

anti-stejskal napsal(a):

Josef K.

reaguji na

Karel Mueller
31. 05. 2012 | 23:17
01. 06. 2012 | 01:06

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Vážený pane Žáku,

Podobné výstavy, a to nejen v ČR, ale i v mnoha jiných zemích, by měli navštěvovat především samotní Němci, aby si uvědomili a vrylo se jim co nejhlouběji do duše, jak to dopadne s národem, který je svými vzdělanci po několik generací intenzivně vychováván v přesvědčení o vlastní rasové nadřazenosti a bezcennosti jiných národů, k právu ty bezcenné národy zotročovat, ne-li rovnou fyzicky vyhlazovat, který je vychováván k přesvědčení, že být vůči soupeři co nejkrutější a beze všeho slitování patří k nejvyšším ctnostem, že bezohledné násilí a válka jsou matkou všeho pokroku, patří k tomu nejsvětějšímu na světě a jsou tou správnou cestou ke světlým zítřkům.

Nejsou tou správnou cestou. Jejich následkem nejsou žádné světlé zítřky, ale jen nevýslovné tragédie a bezmezné utrpení, a to nejen těch podmaňovaných a zotročovaných, ale nakonec i těch podmanitelů a zotročovatelů, spolu s jejich spoluobčany - bez ohledu na míru viny. Je třeba zdůraznit, že tito dobyvatelé a podmaňovatelé tomu následnému utrpení být podrobeni musí, pokud je má přejít chuť pouštět se do dalších nelidských dobrodružství.

Skutečnost, že vítězné velmoci z první světové války nepochopily, že Německo nebylo poraženo dostatečně, že bylo jen na čas odraženo, měla za následek, že začlo obět zbrojit a vychovávat zkušené důstojníky (byť tajně,hlavně v Rusku) a že už v období Výmarské republiky se začalo připravovat na novou expanzi.

Tato skutečnost, toto nepochopení a podcenění protivníka stálo svět další nezměrné utrpení a desítky milionů mrtvých. Zřejmě proto došlo později k tak krutému bombardování Drážďan a jiných měst, zřejmě proto W. Churchil v rozhovoru s Benešem a J. Masarykem prohlásil, co jsem napsal výše - „Hned po válce poteče mnoho krve. U vás a jinde bude mnoho Němců vybito – to jinak nejde a já s tím souhlasím…“ – aby se hrůzy následků války vryly jejím osnovatelům natolik pod kůži, že už je na jakékoliv podobné dobrodružství přejde chuť.

Pokud si, pane Žáku, někdo myslí, že po šesti letech teroru, po cíleném vyvraždění elity českého národa a vyhnání dalších statisíců vzdělanců do emigrace a po rozvrácení demokratických institucí, začne všechno ze dne na den, jako mávnutím kouzelného proutku, zase normálně fungovat, tak se hluboce mýlí.

Stejně tak se mýlí, pokud si někdo myslí, že je psychologicky možné, aby lidé po letech teroru, nelidského mučení a poprav, po brutálním pošlapávání všech hodnot, kterým dosud věřili, zůstali tím vším zcela nedotčení a chovali se, nota bene ke svým nedávným trýznitelům, jako by se nic nestalo.

Vy si zřejmě myslíte, že to možné je, že je to dokonce jejich povinnost a pokud někdo hrůzami protektorátu, koncentráku či přímo fronty nedotčen nezůstal, tak hanebně selhal, musí se za to do hloubi duše stydět, činit pokání a chodit na „terapeutické“ výstavy. Proto píšete takovéhle články. Nejste bohužel sám.
01. 06. 2012 | 02:24

Luba napsal(a):

Pan Žák napsal:

"... jak se žatečtí dokážou postavit k odpovědnosti za vlastní minulost, kterou nezpůsobili. a proč to nedokáže téměř žádný z českých diskutujích: vždyť to je jenom doklad mindráku a nezvládnuté vlastní viny!".

Pane Žáku,
jaký doklad mindráku a nezvládnuté vlastní viny?
Jestli jste někdy bil své sousedy, bezbranné české Němce, vyháněl je z jejich příbytků a kradl jejich majetek - pochopitelně máte černé svědomí.

Ale proč bychom se měli omlouvat my, kteří jsme nic takového neudělali? Jen proto, že Vy, a další pachatelé oněch násilností prý mluvili česky?

Princip kolektivní viny je přece nepřípustný!

Ať jste za spáchaná zvěrstva souzeni a odsouzeni řádným soudem.
Ať historikové bádají a své poznatky zasazují do dobového kontextu a správně interpretují. Ať nepřekrucují minulost podle toho, jak se komu zrovna hodí.

Pravda ... popularita v Němcích může hodit víc, než pravda v pozůstatcích bývalého Československa.
01. 06. 2012 | 06:08

oh napsal(a):

Němci tu válku začali a nějakým (dosti odporným) způsobem ji vedli. Nehodlám se neustále omlouvat za to, že nedopadla podle jejich představ.
Když už se sem pilně kopírují části nejrůznějších spisků, taky přidám dva úryvky:
Tentýž německý profesionalismus, který v americkém pěšákovi vzbuzuje úctu před pěšákem německým, nutí ho také tím víc Němce nenávidět. - Americký pěšák má k věcem docela lidský postoj a nenávidí a nemůže pochopit člověka, který dovede na rozkaz odložit všechny lidské city, jako to dovedou Němci...

Dokonce i někteří američtí vojáci jsou k zajatcům shovívaví, ale nejsou to ti, kteří je zajali. Ti musí proti Němcům bojovat a herrenvolk nemilují. Protože, jak jsem řekl, někteří mají kamarády v německém zajetí, nenamítají nic proti zabírání živých Němců. Rozhodně však mají pocit, že zajatci, kteří by měli děkovat Bohu a ne svému Führerovi, že jim bylo dovoleno zůstat na živu a dýchat vzduch, jenž by byl mnohem čistší bez nich, měli by si pamatovat, že jsou nepřátelé.
Němci se vzdávají Američanům raději než některým Evropanům, protože vědí, že s nimi bude slušně zacházeno. Jelikož jsou Němci, někdy toho využívají. Pozoroval jsem v marseilleských docích chromého příslušníka FFI (francouzské odbojové armády), který měl na povel pracovní skupinu německých zajatců. Museli pěkně makat. Neutrhoval se na ně; dbal jen o to, aby se jim na rukou udělaly mozoly. Němci ho zmrzačili a Němci zničili doky, takže se své práci věnoval celým srdcem. Potom kolem přecházel americký četař, který měl vzezření vojáčka čerstvě přišlého do Evropy, a zíral, na zajatce. Začali ihned naříkat, kulhat a vypadat nemocně, unaveně a utrápeně, jako by si na ně někdo zasedl. Četař zastavil práci a dal každému cigaretu. Francouz stál a pozoroval ho; pak se znechuceně odbelhal. Američan se na okamžik odvrátil a celá skupina skopčáků se na sebe posměšně zašklebila.
Nedivil bych se, kdyby nějaký německý frajtr jménem Hitler byl dostal za stejných okolnosti americkou cigaretu před šestadvaceti lety.
(Bill Mauldin: Na frontu)
01. 06. 2012 | 07:18

Petr B. napsal(a):

Myslíte, že např. tohle
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Novy_Malin_6606m.jpg
by mohlo zůstat bez následků na duši pozůstalých? Proč se mluví 20 let jen o tom nuceném transferu sudetských Němců? Proč se nesmí mluvit např. o těch stovkách a tisících vesnic, které němečtí vojáci vypálili i s lidmi? Kdo o tom ví? Rozhodně se o tom neučí ve škole .
01. 06. 2012 | 07:26

Petr B. napsal(a):

Takhle justice SRN "trestala" sadistické válečné zločince
http://zpravy.idnes.cz/zemrel-klaas-carel-faber-ctvry-na-seznamu-nacistu-f7n-/zahranicni.aspx?c=A120527_111215_zahranicni_neh
SRN ve skutečnosti důslednou denacifikaci odmítalo.
Promiňte, ale Žákův článeček mi svou neobjektivitou po ránu zvednul mandle.
01. 06. 2012 | 07:31

aga napsal(a):

Pane Žáku

vy (a nejen vy) se tolik snažíte pomoci svým sudetoněmeckým sponzorům konečně převychovat ty zaprděné čecháčky, ale vaše ušlechtilé snahy narážejí na jejich geneticky danou méněcennost a nepřevychovatelnost. Ale nezoufejte, když ta lepší sorta lidstva vytrvá ve svém úsilí, jednou se to snad přeci jen konečně vyřeší.
01. 06. 2012 | 07:40

Luba napsal(a):

Pane Žáku,
a k samotnému webu, na který poukazujete:

Jakási mladá slečna, Katharina Bruns tam mj. píše obligátní lež o tom, jak byli čeští Němci v Československu diskriminováni, a proto že se přiklonili k nacizmu.
Asi měli málo svých základních, středních a vysokých škol a čeští úředníci se s nimi odmítali bavit německy. A za celosvětové hospodářské krize prý strádali. No považte!

A že první, kdo jim z tíživé situace pomohl, byl Hitler.

Jóóó, vzpomínám si na jednu reportáž, kde dosud neodsunutý Němec z Krkonoš tvrdil, že první pumpy na močůvku jim pořídili až jejich říšští soukmenovci za Protektorátu. Za První republiky museli své pozemky hnojit ručně. Ovšem, onen sympatický pán též na otázku, co říká na poválečný odsun svých krajanů, s úsměvem řekl něco v tom smyslu: "No co bych měl říkat? Prostě jsme prohráli válku ... to je celé."

Ulrich Frodien, Němec z Východního Pruska a voják Wehrmachtu, autor knihy "Bleib übrig!", se řádění sovětských vojáků ve své vlasti také příliš nepodivoval. Dobře věděl, jaká zvěrstva páchali jeho soukmenovci v Rusku.

Stanoviska lidí co vědí jsou nesrovnatelně cennější než názory lidí, co se domnívají že vědí, a nemají žádné zkušenosti.
O to více se ti, co se domnívají že vědí, snaží ty, co prý nevědí zhola nic, indoktrinovat.

Bruns napsala:
"Mezi Němci v Česku měla politika nacionálního socialismu stále více přívrženců. Nezaměstnanost u tzv. sudetských Němců byla vysoká, a byla úměrná jejich frustraci. Po vzniku Československa v roce 1918 byla německy mluvící menšina nesporně diskriminována. Tato nespokojenost vyústila v to, že se "sudetští Němci" přiklonili k Německu v naději na pomoc.
A Hitler jim pomohl."

Zdroj:
http://www.wildevertreibung.de/Presse-/presse-.html

P.S.: Ulrich Frodien ve výše zmíněné knize též popisuje nevšední fanatismus Němců z Československa, jež se účastnili jakési monstrakce NSDAP v jeho rodném městě. Hitler je prý poctil zvláštní pozorností.
01. 06. 2012 | 07:48

aga napsal(a):

Petr B

Nacismus, zvěrstva druhé světové války, desítky milionů jejích mrtvých, holocaust, konečné řešení české otázky, vybombardování Drážďan, Lidice a Ležáky, Hirošima a Nagasaki - to vše byly jen marginální epoizodky ve srovnání s českými zvěrstvy při divokém odsunu nevinných sudetských Němců - to je třeba neustále, do zblbnutí, horem dolem připomínat.
01. 06. 2012 | 07:55

aga napsal(a):

A co je tuplem tristní, že měl komouš naprostou pravdu ve všem, co o disidentech a jejich sponzorech tvrdil. A já hňup mu nevěřil.
01. 06. 2012 | 07:59

Admirál napsal(a):

Připojuji se k K. Mullerovi - Narodil jsem se 15 let po II. sv. v., v životě jsem žádnému Němci nepřekřížil stéblo, žádný pocit viny tudíž necítím.

II. sv. v. a doba těsně po ní byla strašná. Předrava zabíjení, týrání a vyhánění civilistů, žen, dětí, starců je pro mne z dnešního pohledu nepředstavitelná a nepřijatelná. Lituji všech kteří byli v tomto období takto postiženi. Zejména Bělorusů, Ukrajinců, Jugoslávců a týká se to i sudetských Němců.

Díky faktu, kdo vlastní většinově valstní náš průmysl, považuji za velmmi pravděpodobné, že se česko - německými vztahy v blízké budoucnosti budeme muset intenzivně zabývat, nikoli však na kůli událostem, které se stali na konci II. sv. v.
01. 06. 2012 | 08:06

Xaver napsal(a):

Autor napsal:
"V Československu až do konce komunistického režimu se na veřejnosti o tom nedalo mluvit."
Autor lže. Už někdy v roce 58 se ve svých knihách o tom zmínil superkomunistický spisovatel Václav Řezáč.
01. 06. 2012 | 08:09

Vuvuzela napsal(a):

Pane Žáku, je mi z Vás smutno, velmi smutno. Také z té paní, která je na volební kandidátce a stínovou ministryní něčeho za ČSSD, která kárá prezidenta Klause za to, že se nechce bavit s nějakou partou sudeťáků. Pokud vím, byla podepsána dohoda o tlusté čáře za minulostí. Kolik těch čar ještě bude muset být uděláno, aby byli spokojeni sudeťáci a tím i Vy? Jste-li nestranný, rozjeďte se do Čeradic u Klobuk v Čechách a položte tam kytičku u desky jistého Langra, kterého 6.5. 1945 zastřelili zbabělí Němci, pravděpodobně dozorci z Terezína, kteří prchali před spravedlností do náruče Američanů. Pokud by byli ti neodhalení grázlíci postříleni po válce, byli by podle logiky sudeťáků obětmi oni.
01. 06. 2012 | 08:30

Kvakin napsal(a):

Pro pseudonym Zacheus: Milan Nakonečný není známý český historik, ale vědec a vysokoškolský pedagog v oboru psychologie a sociální psychologie. Jako člověk encyklopedického rozhledu a mimořádné šíře a hloubky znalostí, přesahujících obzory psychologických disciplín, se zabývá - ze specifického úhlu - i takovými skutečnostmi, jako je nacionální socialismus, včetně jeho "stop" v českých zemích.
01. 06. 2012 | 08:34

Laura a její tygři napsal(a):

třetina Němek narozených v 70. létech zůstala bezdětná. Populační přírůsten v Německu zajiš´tují výhradně Turci. Pane Žák, vezměte se za ruku s paní Marksovou Tominovou a běžte se těm německým Turkům omluvit za ty Čechy, za chvíli již většinově Romy.
01. 06. 2012 | 08:35

Belgičan napsal(a):

Dle zápisků mého dědečka (armádní důstjník) tomu možná bylo trochu jinak.
Vyhnaní z ČSR nebyli pouze Němci ale i Maďaři (-kteří se druhý den vrátili nazpět). Maďaři se mohli vrátit, protože je ze Slováků nikdo nemučil, neznásilňoval a nezabíjel. Němce vyháněli Češi a sice chátra, která si oblékla rudé pásky na rukávy a vžívala se do role "spravedlivých" mstitelů, a zlatokopové obsazující sudetské domy, rozkrádající to co po Němcích zbylo... Neštěstím pro Čechy bylo, že tyto lidi potřeboval Beneš k znovuzískání moci. Proto se jim nepostavil. Když můj dědeček Beneše s požadavkem zásahu proti vraždící lůze vyzval, byl persekuován jako kolaborant, přesto že válku prožil na frontě v boji proti fašistům. Další smůla Čechů byla skutečnost, že tito rudě opáskovaní vyvrhelové společnosti začali vytvářet tzv. národní výbory a dostávali se k moci. (Proto se po celá léta zvěrstva spáchaná Čechy musela tutlat.)
Takže si myslím, že mocní v květnu/ červnu 1945 neměli primární zájem na masakrech. Spokojili by se s odsunem a vyvlastněním. Jenže nově nastupující mocenská garnitura s rudými páskami na rukávě - znakem absolutní moci složená z hrdinů co za války stávali ve frontách u německých Guláškanónů a těsně po ni stříleli Němce byla pro Beneše nepostradatelná. Benešovi bylo absolutně jedno s kým se dá dohromady, hlavně aby byl znovu presidentem.
Smůla pro Sudeťáky a především pro nás Čechy. Dodnes.
01. 06. 2012 | 08:35

aga napsal(a):

Nejdříve omluva, pak následuje další plánovaná fáze "co bylo ukradeno, musí být navráceno" - jako přes kopírák s restitucemi a církevními restitucemi. "Komunisti Vám budou lhát, že nám jde o majetek..." chachacha

Ano, tato zvěrstva byla plánována.
01. 06. 2012 | 08:43

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Luba - Ještě k té Karlově ceně, kterou Landsmanšaft ověnčil v r.2008 Petra Uhla.

Stručné charakteristiky několika z nich (zbytek si přečtěte v článku Štěpána Kotrby na dnešních Britských listech):

• Walter Becher († 2005), nadšený henleinovec a nacistický novinář, proslulý antisemitskými výpady. V roce 1938 se stal členem NSDAP. Editor Propagandazug PK 697. V červenci 1945 byl jedním z iniciátorů Sudetoněmecké humanitární organizace. V roce 1947 se podílel na založení Sudetoněmecké rady. V letech 1956-1958 předseda Witikobundes. Do roku 1982 byl předsedou SL. Jeho syn Peter Becher je předsedou Adalbert Stifter-Vereins.
• Walter Brand († 1980), dříve zákulisní spiritus rector henleinovského hnutí a Henleinův osobní tajemník, od roku 1931 v NSDAP. V roce 1933 spoluzaložil Sudetendeutschen Heimatfront, ze které vnikla v roce 1935 Sudetendeutsche Partei. Organizátor sudetoněmeckých Freikorps a kapitán SA. V letech 1950-1952 předseda Witikobundes a místopředseda SL.
• Friedrich Brehm († 1979), bývalý SS-Obersturmbannführer a nositel zlatého odznaku NSDAP a Totenkopfring der SS . V roce 1944 působil v Stabshauptamt Reichskommissariat für die Festigung deutschen Volkstums (RKFdV) . V prosinci 1949 podepsal na schůzce s Konradem Adenauerem Eichstättskou deklaraci, ve které mimo jiné stojí: "Naším základním požadavkem je vrátit se do vlasti, jejíž jazyk a podmínky pro osídlení budou stejné, jako v roce 1937. ... Předpokladem pro to by také měla být ochota Čechů a Poláků, aby se vyhnaní Němci vrátili do vlasti."
01. 06. 2012 | 08:47

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Oprava: ... stručné charakteristiky několika dalších laureátů Karlovy ceny
01. 06. 2012 | 08:52

Gustáv Kočí napsal(a):

V týdnu kdy si připomínáme kulaté výročí Heydrichovy popravy (v těchto dnech v bolestech (bohudíky) umíral v nemocnici, bych spíš čekal informace o plánovaném vyhlazení Čechů.
01. 06. 2012 | 09:04

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Aga - I Vám doporučuji nahlédnout do krátkého článku Štěpána Kotrby "Ožívající duch minulosti" na dnešních Britských listech.
01. 06. 2012 | 09:09

Luba napsal(a):

Úryvek z pamětí Ulricha Frodiena, člena Hitlerjugend a vojáka Wehrmachtu:

"Bylo to jednoho zářivého letního dne (Němci to tehdy nazývali "vůdcovské počasí") roku 1938 při "Velkoněmecké tělovýchovné a sportovní slavnosti" ve Vratislavi, kdy přijely do našeho města statisíce lidí z celé Říše.

V březnu tohoto roku slavil Hitler díky anektování Rakouska jeden ze svých největších triumfů. Stál na vrcholu své slávy a dokonce i nejzarytější odpůrci uznali, že by byl tenkrát při tajném a svobodném hlasování o své vládě v Německu získal více než 80% podporu.

Už však začínala krize kolem Sudet. Tlak na Československo, aby Německu postoupilo oblast Sudet obývanou Němci, rostl týden od týdne. Ještě se ale neprobouzel strach z nové války. Té se obávali Němci hlavně tady na východě. Zážitky z první světové války byly ještě téměř u všech hodně živé.

Stál jsem v tento den jako dvanáctiletý praporečník Německého Jungvolku šikmo naproti Vůdcově tribuně, která byla umístěna na Zámeckém náměstí a ze které se Hitler díval na slavnostní pochod cvičenců.

Ze vzdálenosti asi 100 metrů jsem ho mohl velmi dobře pozorovat. Visel jsem na něm očima. Samozřejmě jsme byli všichni hodně vzrušení, všude kolem nás vládlo velké napětí a očekávání, radostné rozčilení.

Pak cvičenci pochodovali kolem čestné tribuny a davy čítající statisíce hlav je radostně zdravily. K tomu hudební kapely hrály pochodovou hudbu a rozdmýchávaly ohnivou atmosféru.

Najednou jsme z dálky, z ulic vedoucích k Zámeckému náměstí, uslyšeli stále zesilující burácení, které jsem si neuměl vysvětlit. Nikdy jsem nic takového nezažil. Bylo to zároveň děsivé i fascinující. Zatímco lidi kolem nás zachvacovalo horečné vzrušení, objal jsem, hledajíce oporu, svou těžkou žerď praporu, na které visel velký černý prapor s bílým bleskem ve středu.

Hitler otočil s napjatým výrazem v obličeji hlavu směrem k blížícímu se hluku.

Byla tam však také skupina lidí, která se vůbec nenechala strhnout tím všudypřítomným vzrušením, nýbrž se stoickým klidem setrvávala na svých místech.
Byli to obři v černých uniformách s černými ocelovými přilbami SS, tělesná stráž Adolfa Hitlera, každý měřil ke dvěma metrům. V rozestupu tvořili řetěz podél tribuny Vůdce a na povel jednoho z důstojníků se ještě více semknuli k sobě.
Asi už věděli, co přijde.

Řev davu lidí dorazil k okraji Zámeckého náměstí. Z ulice Schweidnitzerstrasse zahnul v šestistupu na náměstí pochodující útvar, v šedivých stejnokrojích, s něčím jako loveckým kloboučkem na hlavě - čelo velké delegace sudetoněmeckých cvičenců z Československa.

Tvořili závěr a vrchol celého slavnostního pochodu. Působení propagandy politických funkcionářů v Goebbelsově ministerstvu, která, jak jsem nejen já později usoudil, byla přesně vypočítaná, se dostavilo okamžitě.

Pokračování ...
01. 06. 2012 | 09:10

Luba napsal(a):

...

Když skupina sudetoněmeckých praporečníků pochodující v čele dosáhla vůdcovské tribuny, udělal Hitler to, co dosud nikdy u žádné delegace cvičenců neudělal.
Zvedl se náhle ze své židle, udělal krok vpřed, přímo k zábradlí, zvedl svou pravou ruku a pozdravil prapory sudetských Němců.

Byl to jednoznačný manifest a já měl v tom okamžiku pocit, že celé náměstí i s těmi statisíci lidí exploduje jako bomba.
Pokud byl ten nadšený řev doteď málem k nevydržení, pak nyní dosáhl hlasitosti, kterou jsem nikdy nepovažoval za možnou.

Samozřejmě jsem i já hulákal ze všech sil. Zaprvé jsem byl stržen nadšením a zadruhé nebylo možné této masové hysterii uniknout. Chtěl jsem být u toho, cítit se součástí této veliké, nádherné národní pospolitosti.

Náhle se z toho křiku a řevu vydělily jednotlivé, velmi ostré zvuky staccato, kterým jsem nejdříve nerozuměl, které se však rychlostí blesku šířily po celém náměstí. Byly předávány z úst do úst a nakonec byly provolávány celým tím obrovským davem lidí jako z jedněch jediných gigantických úst, ve stále více burácejícím rytmu: "Jeden národ, jedna Říše, jeden Vůdce!"

Pořád dokola, pořád hlasitěji. Byla to jedna velká explodující bomba pocitů Za celý svůj život jsem nezažil nic podobného.
Tato euforie vytrhávala lidi z jejich všedního dne a dávala jim pocit, že jsou součástí velkého a obdivovaného celku, nepřemožitelného, silného a mocného. Slibovalo jim to na krátký okamžik něco nedosažitelného, kousek nesmrtelnosti.

Pod neuvěřitelným emocionálním tlakem se pochodující sudetoněmecký útvar rozpadl, jako by ho někdo roztrhal.
Byly to mladé dívky a ženy v krojích, kdo se jako první vrhl k tribuně Vůdce a obry SS, kteří pravděpodobně dostali rozkaz držet se zpátky, jednoduše odstrčily na stranu.

Hitler se naklonil přes zábradlí a potřásal s přátelským výrazem v obličeji rukama, které k němu nadšeně vztahovaly, zatímco ženám tekly po obličeji slzy štěstí.

Kolem pobíhal také fotograf, Hitlerův osobní fotograf Heinrich Hoffmann, který vlastnil monopol na oficiální fotky Vůdce a stal se tak multimilionářem. Tyto snímky se v následujících dnech objevily ve většině evropských novin.

Když jsem o 35 let později jako reportér Süddeutsche Zeitung shromažďoval ve Washingtonu a Londýně ve velkých archivech dokumentární obrazový materiál, držel jsem je najednou v ruce - ty fotky z Vratislavi z onoho dne roku 1938."

Zdroj:
Frodien, U. (2007). Přežij!. Plzeň: Nava, str. 131-133.
01. 06. 2012 | 09:11

aga napsal(a):

Kolemjdoucí

Děkuji.

To mi připomíná, jak Havel odmítl nějakou cenu, že ji nebude sdílet s Putinem.

Už to fakt přestává být sranda.
01. 06. 2012 | 09:17

mb napsal(a):

Václav Žák napsal(a):
vážení diskutující,
zajímalo by mne, proč si neprohlédnete odkaz na web, který v článku je, jak se žatečtí dokážou postavit k odpovědnosti za vlastní minulost, kterou nezpůsobili. a proč to nedokáže téměř žádný z českých diskutujích: vždyť to je jenom doklad mindráku a nezvládnuté vlastní viny! kvůli tomu jsem článek publikoval.
srdečně vž
31. 05. 2012 | 23:34

....... pořád se to, pane Žáku, mainstreamově bere jako ŠŤOUCHÁNÍ DO VOSÍHO HNÍZDA ...

co už ( s tím ) naděláte ...
01. 06. 2012 | 09:22

Karel Mueller napsal(a):

Pane Kolemjdoucí (J.Š),

píšete skvěle, zejména příspěvek 01. 06. 2012 | 02:24.

Ale to můžete psát někomu, kdo má alespoň stopu svědomí.
01. 06. 2012 | 09:23

kelt napsal(a):

Pan Žák posunul problém "divokého odsunu"do polohy co bylo dříve-slepice,nebo vejce?
Vznik první republiky s hranicemi z dob Přemyslovců/alespoň co se týče Čech a Moravy/ s pozůstakem bývalých kolonistů tehdy již v řádu 3 milionů,kteří se nikdy neztotožnili s "novou vlastí".
S vývojem,který vyústil v "Mnichov" atd.až po onen divoký odsun.
Osobně necítím žádnou aversi vůči Němcům/navíc tam mám řadu příbuzných/,ale snahy o "vyrovnání"a omluvy potomkům sudeťáků považuji za nepřípadné a to ,že se i na těchto stránkách najdou jedinci,kteří by jim navraceli majetek je absurdní a zavání to placenou provokací.
01. 06. 2012 | 09:50

Holubář napsal(a):

Paradoxní je, že tlakem na vyvolávání jakéhosi pofiderního "pocitu viny" (kterého já osobně jsem zcela prost a myslím, že to plně platí i pro moje dohlédnutelné okolí) dochází naopak k vyvolávní protiněmecké nasranosti.
Střílí na lišku a trefují Maryšku.
01. 06. 2012 | 09:53

český maloměšťák napsal(a):

aga
Tkzv. církevní restituce mohou být skutečně precedentem.Podívejte jen - jak jsou pro jisté lidi důležité...oni neváhají kvůli tomu dokonce tunelovat demokracii.
Protože ta fraška zvaná LIDEM a zbytek VV...to je taková zástěrka...takovéto rozdělení na " Dobrou a hodnou VV " a " Konstruktivní LIDEM".
V podstatě jde ale o ty restituce a penzijní fondy. Pozemky a posty ve vedení fondů /možná provize/.

Ostatně určití lidé by neváhali ani s prodejem svých příbuzných například do harému - kdyby to bylo výhodné.
Kam tam nějakých pár kopců a luk v Sudetenland.

https://www.youtube.com/watch?v=A9nqwf4s9Dw

Plus diskuze pod klipem...(například analogie s Rhodesií - Zimbabwe...etc..."people who now call themselves Czechs are actually german who lost their identity generations ago"

Z roviny historické do roviny faktické posouvají věc většinou pouze majetkové přesuny . I když na pouhé bázi precedentů.
Ono i ten opt out z prvního pilíře je takovým jakýmsi majetkovým přesunem, že...(údajně to Kalousek a jeho drábci dělají pro " naše Dobro"....ha, ha, ha....:((((
01. 06. 2012 | 09:59

Luba napsal(a):

Filmy z Goebbelsova Ministerstva propagandy:

Hitler befreit das Sudetenland/Hitler osvobozuje Sudetsko:

https://www.youtube.com/watch?v=ahpq_DQhvL8
https://www.youtube.com/watch?v=t0Duy-s4cnA
https://www.youtube.com/watch?v=Jmzagl3MZ9Y
https://www.youtube.com/watch?v=sbIeCS8J9ww

Kompilát různých dokumentů z míst, kde bylo Němcům ubližováno:

Töten auf Tschechisch - Die andere Seite der Vertreibung/
Zabíjení po česku - Odvrácená strana vyhoštění

https://www.youtube.com/watch?v=TrRLaux00RU
https://www.youtube.com/watch?v=X4HXgxqKwxM
https://www.youtube.com/watch?v=cciwN_2osWk
https://www.youtube.com/watch?v=lEtHQxNcZTw
01. 06. 2012 | 10:06

Kolemjdouci (J.Š.) napsal(a):

Karel Mueller – Děkuji. Je smutné, když musíme svými chabými silami suplovat práci novinářů a politiků, kteří mají řádnou informovanost veřejnosti a obranu zájmů ČR v popisu práce.

Včera nebo předevčírem jste se zmínil, že jste se hlouběji zabýval historickými okolnostmi vedoucími k 1.a 2.sv.válce. Myslím, že hlavně o období zhruba padesáti let před rokem 1914 není k dispozici dostatek pramenů, a nebo o nich nevím. Nemohl byste mi některé doporučit ? (B. Hamannovou – Hitlerova Vídeň mám). Nejlepší by samozřejmě byly historické originály, ale ty komunisti v rámci boje proti fašismu z knihoven vyřadili, zajisté k neskonalé radosti dnešních příznivců Landsmanšaftu. Já Vám bych si dovolil doporučit třeba F. W. Foerstera Evropa a německá otázka, nejlépe doplněné vydání po 2.sv.v.)
01. 06. 2012 | 10:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 06. 2012 | 10:14

aga napsal(a):

Holubář

Ti užiteční idioti, co tlačí, si toho nejspíš nejsou vědomi, jde jim jen o plnění zadání, ale ti zadavatelé myslím cílí přesně. O všeobecnou nasranost každého na každého jde především - když se podíváte na globální souvislosti politiky PC z dostatečného odstupu, je to jasně patrné.
01. 06. 2012 | 10:15

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Luba - Doslechl jsem se, že film Habermannův mlýn má s historickou skutečností pramálo společného. Nevíte, jestli ho blogeři Tominová a V.Žák nějak kriticky zhodnotili? Samotný režisér na výtku neobjektivnosti a falšování historických skutečností prý odpověděl, že nejde o dokument, ale o umělecké dílo, které on může pojmout, jak se mu zlíbí.
01. 06. 2012 | 10:15

jája napsal(a):

Stejskal - každý cenzor se stává směšným užitečným blbcem, máte skvěle nakročeno.
01. 06. 2012 | 10:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Kolemjdouci (J.Š.),

jménem kolektivu redaktorů Aktuálně.cz Vám děkuji, že spolu s panem Muellerem (a několika dalšími) svými chabými znalostmi suplujete práci novinářů (politici nechť Vám poděkují sami).

Jsem přesvědčen, že řada čtenářů Vaše suplentské vstupy oceňuje (jednoho, který zde vyjádřil přesvědčení, že Němců bylo při odsunu pobito málo, jsem smazal). Pan Žák a někteří další si zase dovolují nabídnout poněkud jiný pohled, stejně zasvěcený. I ten má své čtenáře, i když zpravidla nevyjadřují lítost nad tím, že někdo nebyl povražděn.

Přeji zajímavou a pokud možno korektní výměnu názorů.

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 10:22

Holubář napsal(a):

Kolemjdoucí:
Na téma Habermanův mlýn psal velmi ostře politolog jménem Balík, tuším že z brněnské univerzity, tuším, že v Lidovkách, hned po premiéře filmu. On totiž pochází z té vesnice, kde se děj odehrává a dodnes je tam zastupitelem, pokud si dobře pamatuji.
Nu a tento pán tvrdí, že je to celé postavené na hlavu, že se reálné děje odehrávaly zcela jinak, ne-li přímo opačně.
P.S.: Jo, klidně si ho vyguglujte, je Stanislav, doc. PhDr, PhD atd.
01. 06. 2012 | 10:25

stejskal napsal(a):

Nemám nakročeno, pane jájo, já blbec už jsem. Neužitečný.

Ale to nic nemění na tom, že výkřiky typu Němců (či kohokoliv) bylo pobito málo zde na těchto stránkách nemíním tolerovat. Chci, aby sem chodili především lidé, kterým se podobné úvahy hnusí.

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 10:25

Luba napsal(a):

A vůbec: říkat Němcům Němci je nekorektní! Je to hamba!

Nejsou přece němí ...

Proto je třeba v rámci tažení proti nekorektnosti, v cestě za konečným smířením, Němcům říkat pěkně po jejich: Dojčové!
A vyhnancům z Čechie: Dojčosudeti!
01. 06. 2012 | 10:29

stejskal napsal(a):

A jen na okraj, tady je ten Balíkův text http://www.revuepolitika.cz/clanky/1362/habermannuv-lync-a-narodni-sebebicovani

Myslím, že se jeho pohled dá pochopit. Stejně jako se dá pochopit "umělecký" pohled pana Hertze (k takovým událostem skutečně docházelo, film si nedělal ambice být dokumentem, stejně tak jím není jakýkoliv podobný hraný nedokumentární film. Ale chápu, že autorovi vadí užití konkrétních jmen).

Velmi mi konvenuje autorova věta: Odsun se nedá ospravedlnit, dá se jen pochopit. Kdysi jsem ji zde napsal též (i když místo "ospravedlnit" jsem použil výraz "omluvit". Autorova verze je myslím výstižnější).

Problém je, že si z toho ale zjevně každý bere jen to, co se mu hodí.

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 10:35

Holubář napsal(a):

Pane Stejskale,
dobrý den.
Vy jste byl někde na výletě a tady to tak frčí.....
Tak, prosím vás, zameťte střepy po té zdejší hospodské rvačce, vyneste rozlámané židle. Rváči si zatlačí boule, umyjí krev z ran a zase tu budete moci zahájit provoz.
:-)
01. 06. 2012 | 10:45

Vysedlina napsal(a):

Autor
Zajímalo by mě, kdo víc a pořád a hodně bečí nad neporozuměním mezi Němci a Čechy, zda oni nebo my. Jak dlouho se budeme starat o jejich nechápavost, slepotu, paranoidní vnímání a nenávistnost, samolibost a drzost? Musíme se stále starat o jejich mindráky z prohrané agresivní ofensivní války? Copak je tak moc potřebujeme?
01. 06. 2012 | 10:45

aga napsal(a):

Pan Stejskal

Vzhledem k propagandistickému dosahu médií obecně ve srovnání s dosahem působnosti blogerů je jasné, komu připisovat podíl či přímo vinu na tom, že v realitě vzrůstá ona nasranost každého na každého i přes onu "ušlechtilou" mediální PC masáž. Nebo právě pro ni?
01. 06. 2012 | 10:48

stejskal napsal(a):

Ale ne, pane Holubáři,

včera jsem sem několikrát tak mezi osmou večer a půlnocí nahlédl a v hospůdce byl docela klid ;-) Je vidět, že si sem zvykla chodit už docela slušná klientela, těch pár drobných excesů - většinou od stejných lidí - skoro ani nestojí za řeč (a že mají lidé rozdílné názory a jsou přesvědčeni o své jediné pravdě, zatímto ty druhé vidí jako poněkud natvrdlé, v lepším případě, to do debat v podobných zařízeních přece patří.

Osobně jsem coby hostinský ;-) velmi spokojen a jsem rád, že jsou zde hlavně stálí štamgasti. Mám ke všem vřelý vztah.

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 10:51

stejskal napsal(a):

Určitě, pane ago. Či přinejmenším Vaši "nasranost".

Mimochodem pamatujete si nějaké relevantně delší období, kdy by nezanedbatelná část této společnosti nebyla - jak Vy říkáte - nasraná? Ono to celé bude asi trochu složitější, než že média jedním dechem nesdělují zrovna to, co Vy chcete slyšet či číst.

Hezký den.

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 10:55

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Pan L. Stejskal – Jiné pohledy vítám, dokonce je vyžaduji. Mnohokrát jsem se přesvědčil o tom, jak pluralita pohledů pomáhá obohatit celkový obraz o skutečnosti. Problém ale nastává ve chvíli, když začnou být v médiích zaměstnáváni pouze lidé s jedním jediným pohledem a místo obohacování novými pohledy a informacemi pak nastupuje neúprosný redukcionismus.
01. 06. 2012 | 10:58

Luba napsal(a):

Kolemjdoucí,
film Habermannův mlýn jsem neviděl, ale s tzv. uměleckou licencí mám své zkušenosti.

Tvůrci především vytváří svou představu o události, protože se jim realita sama zdá fádní, málo akční, málo burcující. Je to tím, že jim chybí znalosti a zkušenosti, nebo že přizvané odborníky málo respektují, popř. nemají žádné. Navíc vystupují z autoritativních pozic, bývají to lidé svérázní, a okolí je v jejich sebeklamu ještě utvrzuje.

Kdyby byli schopni hlubšího vhledu, což nelze bez dobré znalosti lidské psychologie, dokázali by ze zdánlivě fádní vyprávěnky udělat drama života. To uměl třeba režisér Kachyňa.
Kachyňa se ve svých dílech nepodbízel a nelhal.

Současní takérežiséři do svých filmů rádi přimíchají něco ahistorického, pudového či fotogenického, aby si tam každý divák našel to svoje.

Slovy režiséra Renče: "Musí tam být krev a mrd."

P.S.: Jak má vypadat dobrý film,
aneb "Kráva" a "Kočár do Vídně":

https://www.youtube.com/watch?v=Ith4BC4kvBQ
https://www.youtube.com/watch?v=6xxk-pZyvbE

Recept na působivost: Málo postav, dynamický střih, velké detaily, dobrá vhodně dokreslující hudba, tlumené barevné podání nebo černobílý film, prostor pro divákovu fantazii a možnost ztotožnit se s filmovým hrdinou.
01. 06. 2012 | 11:02

aga napsal(a):

pan Stejskal

Už jsme o tom jednou debatovali, pane Stejskale, že Čechy někdo soustavně a promyšleně - ve jménu svých mocenských zájmů - naštvává a rozeštvává už nejméně 500 let. A je snad jasné, že Němci či "nadnárodní" společnosti nezakoupili česká média proto, aby sledovala skutečně české zájmy - to by odporovalo veškerým zákonům theologie a geometrie, jak by řekl Ignácius J. Reilly.
01. 06. 2012 | 11:03

JAHA napsal(a):

Ad: Mueller
Vy by ste mladezi povedali nasledovne

"...potřebuji, aby se své mládeži podívali do očí a jasně řekli:Německo za Hitlera zahájilo, vedlo a prohrálo genocidní válku na život a na smrt s horami 60 milionů mrtvol, přičemž se Vaši předkové dopustili strašných zločinů hlavně na Židech a slovanských národech. Samozřemě dostali po váce brutálně po hubě, ale jen strach západu ze Stalina je zachránil před daleko horším a krutějším osudem."

No a tu sa chce, aby ste sa pozrel svojej mladezi do oci a JASNE povedali: "Nasi predkovia vrazdili, znasilnovali a sikanovali mnoho nevinnych sudetskych Nemcov, jedno ci to boli muzi, zeny, ci deti len preto, lebo sme citili strasnu nenavist k vsetkemu nemeckemu a nenavist nam zatemnila mozog a urobila z nas vrahov. Poucte sa z toho, lebo mnohych tato prenesena nenavist naplna i dnes, hoci udalosti poznaju iba sprostredkovane. A s nenavistou sa neda budovat nic pozitivne."
01. 06. 2012 | 11:04

aga napsal(a):

Luba

Myslím, že jste ve výčtu motivů umělců zapomněl na placenou reklamu a propagaci zájmů sponzora.
01. 06. 2012 | 11:05

Šašek z Jihlavy napsal(a):

Belgičan
Váš příspěvěk odpovídá vzpomínkám mých rodičů i prarodičů. Každá rodina má své pamětníky a své zkušenosti.
Na druhé straně chápu i rozhořčení Občana, Muellera apod. přispěvatelů. Utrpení lidí bylo nezměrné a takhle to dopadne vždycky, když lidé podlehnou propagandě a charismatickým vůdcům, kteří jsou zplozenci pekla - viz tragický osud Jugoslavie. A toto se může klidně zopakovat, až vymřou pamětníci, zbude jen svědectví v literatuře a filmech. Lidé dnes moc nečtou, filmový průmysl je na tom lépe, o dokumenty je mezi mladými zájem. Ptám se, zda to bude stačit, mezi lidmi se opět šíří nenávist a to je podhoubí budoucích tragedií.
01. 06. 2012 | 11:06

stejskal napsal(a):

Pánové Kolemjdoucí (J.Š.) a ago,

to vypadá skoro jako spiknutí: "Problém ale nastává ve chvíli, když začnou být v médiích zaměstnáváni pouze lidé s jedním jediným pohledem a místo obohacování novými pohledy a informacemi pak nastupuje neúprosný redukcionismus" a "Čechy někdo soustavně a promyšleně - ve jménu svých mocenských zájmů - naštvává a rozeštvává už nejméně 500 let. A je snad jasné, že Němci či "nadnárodní" společnosti nezakoupili česká média proto, aby sledovala skutečně české zájmy".

A se spikleneckými teoriemi a dojmy se dost těžko polemizuje.

Osobně si myslím, že je to spíš problém sebevědomí. Oprostit se od toho, že nám někdo druhý pořád škodí, jinak bychom byli úplně jinde, a zkusit napravovat to, co tuto společnost drží v jejím bolestínském modu (ano, už déle než pět set let, má to své objektivní důvody, ale s tím si asi nevystačíme. tedy aspoň mne to zrovna jako pohled do budoucnosti moc neinspiruje).

Tuhle bolestnou debatu o období druhé světové války a po něm začali v jiných zemích podstatně dříve a vedou ji dodnes. U nás se bohužel diskutuje sotva 20 let a mnozí se odmítají vzdát dogmat předchozí doby, kdy se žádná debata nevedla, protože jakýkoliv oponentní názor nebyl státní mocí povolen. A řada z nás si zvykla, že je to tak správně (tedy pokud zrovna sdíleli názor stejný, k němuž byli ostatně vychováváni).

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 11:14

aga napsal(a):

Pane Stejskale,

vy byste snad vysvětlil i židovskému, cikánskému či slovanskému vězni v koncentráku, že má paranoidní představy a podlehl spikleneckým teoriím. To je halt talent, ten Kusejr.
01. 06. 2012 | 11:17

JAHA napsal(a):

Ad: Belgican

Jeden z mala prispevkov, ktore sa snazia pozerat na udalosti sice v historich suvislostiach, ale nie s ruzovymi okuliarmi na skutky svojich predkov.
Velmi potrebny prispevok!
01. 06. 2012 | 11:23

aga napsal(a):

Ostatně, jsem ochoten vyjádřit politování směrem k sudetským jakož i říšským Němcům, byli to normální lidé, kteří podlehli tlučení stejných bubínků, na které se znovu a ze stejných důvodů začíná bubnovat i dnes, a odnesli to - jako vždy - ti, co za ta zvěrstva nesli nejmenší zodpovědnost. Viníci přežili a jsou stále xund und munter a ready to start again.
01. 06. 2012 | 11:24

Luba napsal(a):

Co se týče odsunu a reparací ...

Vyměnili by Němci/Dojčsudeti svého Helmuta za našeho Klause?

Co sme si, to sme si!
01. 06. 2012 | 11:33

Ambra napsal(a):

Já nevím, ale když teď nějaký chartista něco řekne nebo napíše, tak to velká část společnosti bez dalšího přemýšlení už pokládá za zmanipulovanou pravdu. První a největší manipulace, kterou jeden chartista vypustil (a ani se za ní nikdy nestyděl), byl lež o mrtvém studentovi Martinu Šmídovi. (Kterého ve kustečnosti hrál jeden Stb-ák.) A pak následovaly nekonečné kecy o zářných kapitalistických zítřcích a také o tom, jak budou všichni bohatší, když u nás budou boháči. (Jedině tak ve statistickém průměru.)
Prostě žádnému chartistovi už nikdo nic nemůže jen tak vřit. Hlavně proto, že od samého začátku nic nemysleli pravdivě. Takže když nějaký chartista Žák něco napíše o Sudeťácích, tak to bude určitě zase zmanipulovaná propaganda. A je tedy naprosto zbytečné s touhle disidentskou vrstvou společnosti o vůbec něčem diskutovat.
P.S.
Anebo existuje nějaký disident, který se postavil před lidi na poslední manifestaci proti vládě na Václaváku a řekl, takhle to nikdo z nás nechtěl, aby to po listopadu skončilo?
01. 06. 2012 | 11:35

Luba napsal(a):

Umělecký příspěvek k česko-německému usmíření,
aneb "Mamut a Helmut":

https://www.youtube.com/watch?v=c_H3LUolYBY
01. 06. 2012 | 11:37

Holubář napsal(a):

aga:
Obávám se, že to je marné.
Pociťuji obecně vůči Němcům respekt (je obvykle proč), ale určitě ne sympatie.
Oni jsou totiž pořád stejní. Kam nedotáhli s křížovými výpravami, tak to zkusili na tancích. A když to nešlo na "tankách", vyrazili na markách. Teď přezbrojili na euro (nevím, zda to bylo šťastné) a zase tu svoji představu sjednocené Evropy (podtrhuji "svoji představu") tlačí ze všech sil. Někdy mazaně, jindy méně, ale se silou vždycky.
A zase znovu se budou divit, že se jim někteří (více či méně úspěšně) brání.
Před desetiletími holt nejvíc krváceli Rusové a spol., teď budou krvácet Řekové a kdoví kdo ještě, a nakonec budou zase krvácet i Němci.
Nějaké řeči o tom, že si Řekové sami prožrali budoucnost (což je pravda), jsou zhola zbytečné. Oni si sami vlezli do pasti, do jiných parametrů života, než je pro ně, Řeky, přirozené. Nejspíš to neplatí jen pro Řeky, ale pro většinu jižanů.
A Němec by zase chtěl (obecně v dobré víře), aby všichni přijali ten jejich model uspořádání světa (vlastně Evropy). A tlačí to silou, silou, silou.
A kdysi jim došel kanonenfutr, teď jim dojdou prachy. Sami to táhnout nemůžou.
A tak pořád dokola.
Bratři sudeťáci jsou v tom jen subsystém, pro nás trochu významný, ale pro zbytek Evropy nezajímavý.
To jsem se ale rozepsal. To bude tím, že se mi nechce pracovat, neb pátek už je malá sobota....
01. 06. 2012 | 11:44

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Aga – Nechcete se trochu rozptýlit ? Ale musíte honem, než to pan Stejskal smaže, protože to nesouvisí s momentálním tématem blogu. Jde původně o mou reakci na zmínku Českého maloměšťáka o penzijních fondech (výše v této diskusi):
„Ve vysílání (BBC) následovala diskuse finančních odborníků, kteří varovali, že soukromé důchodové pojištění NELZE považovat za bezpečnou investici, jako když si uložíte své úspory do spořitelny. Investicí do soukromého důchodového pojištění hrajete hazardně na kapitálovém trhu a - jak známo a jak banky neustále upozorňují - vaše investice na kapitálovém trhu se mohou zhodnocovat i znehodnocovat.
Takovou investici, upozornili odborníci v britském rozhlase, je neustále nutno sledovat a pokud se investiční podmínky změní, je třeba okamžitě zasáhnout. Není možné očekávat, že by šlo léta mechanicky platit nějaký příspěvek a na konci by z toho vznikla spolehlivá penze.“
(Takovéto odpovědi se dočkala dáma, která měla za rok spoření na penzijním účtu asi 1000 liber, ale po čase zjistila, že tam nemá vůbec nic … Uvítal bych, kdyby se k tomu vyjádřil nějaký ekonom, třeba T.Sedláček, a ujistil nás, že naše penzijní pojištění není součástí mezinárodního kapitálového trhu.)
01. 06. 2012 | 11:46

Karel Mueller napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):

Děkuji za tip, já jsem měl na mysli to, že kdo chce pochopit vznik nacismu i omunismu, musí studovat dějiny 2. poloviny 19. století.

JAHA:

Trochu to přeformuluji: Ta šílená genocidní válka, kterou nacistické Německo zahájilo, vedlo a prohrálo a která stála život 60 milionů lidí vedla k poválečnému výbuchu obrovské nenávisti k Němcům prakticky v celé Evropě. Je třeba říct, že i u nás mnoho lidí bylo tak zaslepených nenávistí, že se dopouštělo zvěrstev a zločinů proti lidskosti na mnoha Němcích, kteří vcelku nikomu nic neudělali, mnohdy dokonce i na německých antifašistech. A samozřejmě, nějvětší prasárny páchali ti, do za války kolaborovali.

S tím samozřejmě nemám nemenší problém.
01. 06. 2012 | 11:52

Honza napsal(a):

K Václav Žák z 31.5.2012 23:35 h

Pane Žáku, vy jste ve své fanatické podlézavosti vůči vašim sponzorům ze SDL asi již uplně ztratil veškerou soudnost!!! Nic jiného se bohužel k tomu vašemu výpotku nedá dodat!! Myslím si, že toho všeho již bylo za těch více než 20 let dost a měl by jste se vy a vám podobní konečně vzpamatovat. Jenomže toto nejde, že? Vy jste jim totiž nějakým způsobem zavázáni, že?
01. 06. 2012 | 11:55

stejskal napsal(a):

Přidávám se k Vašemu hodnocení textu pana Belgičana, pane JAHA. A zároveň Vás zdravím.

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 11:57

P. napsal(a):

"Pravdou ke smíření" - snad to není míněno úplně vážně? Vždyť těch propagandisticky vyrobených nebo překroucených záležitostí z tehdejší doby je povícero a některým tématům se pravdoláskaři zdaleka vyhýbají.

Izraelský historik Tom Segev: Mám strach, že bude válka
http://www.literarky.cz/rozhovory/9654-tom-segev-mam-strach-e-bude-valka
"Je určitou ironií osudu, že zatímco vy Simona Wiesenthala popisujete jako takřka podvodníka, centra nesoucí jeho jméno jsou v USA stále velmi vlivnými židovskými institucemi…"
01. 06. 2012 | 11:59

Luba napsal(a):

Jazykovo-umělecký novoevropský koutek:

Helmut von Sajrajt rakousko-uhersky:

https://www.youtube.com/watch?v=8ngh-oujnh4

Ser gut Sudetendojče špráche baj šúšist Rzezatch:

https://www.youtube.com/watch?v=6lWKSXwzO58

Gott mit uns! und mit Keresztes:

https://www.youtube.com/watch?v=vsA6d0R5VPw
01. 06. 2012 | 11:59

Midori napsal(a):

Žáku,

na vaši oblíbenou notečku musím zareagovat dotazem:
Neříká vám něco, že ještě před tím, co popisujete, museli naši čeští občané vyklidit historicky česká území obývaná vašimi milci? Asi ne.
Neříkají vám nic jména Lidice, Ležáky, Javoříčko? Asi ne.
Slyšel jste někdy o heydrichiádě? Asi ne?
Znal jste plány pohlavárů 3.říše, co se stane po vítězství? Asi ne.
*
Jděte do řiti, nevážený Žáku. Od člověka z oboru IT bych očekával, že umí rozeznat příčinu a následek.
01. 06. 2012 | 12:06

Karel Mueller napsal(a):

Pane Steska,

za určité věci se neděkuje.

Bavili jsme se na toto téma mockrát. A stále budete z naší strany číst totéž, protože to není o usmíření, je to stále partie, protože stanovy landsmannschaftu jsou jasné. Pokud jde o smíření a vyrovnání se s minulostí, ta sem to snad (nejen já) napsal jasně.

Víte, jen jeden politik dal Němcům generální pardon a to byl Putin. Jasně řekl, že německý národ nemůže být trestán stále za minulost. Mnozí Němci si toho dobře všimli. O ostatních se to zdaleka říct nedá, tj. vytáhnou 2.WW kdykoliv se im to hodí.

Protože v německé televizi máte 2.WW na pořadu každou chvíli. A není to ve formě konstatování historických událostí (to znamená kriticky, neosobně a objektivně), to mi věřte. Takže o nějakém vyrovnání s minulostí nemůže být v podstatě řeči.

Mnozí debatéři zde poukázali na své zkušenosti z Holandska, Francie apod. Mám je stejné. Víte, ona existuje paměť národů a ta šílená válka nebyla taková prča, jak si dnes mnozí myslí. Podívejte se na Řecko, včera byli Němci nejváženější turisté, dnes jim tam kde kdo nadává do nácků. Stačilo málo. A ta paměť se může probudit v celé Evropě dřív, než řeknete švec. Ostatně exkancléř Schmidt to Němcům naznačil vcelku jasně.

V situaci, kdy Thilo Sarrazin napsal Deutschland schafft sich ab není určitě nic, co by Němci víc potřebovali.
01. 06. 2012 | 12:10

stejskal napsal(a):

Hezká metafora, pane ago.

A z čeho tak soudíte? Máte třeba pocit, že zde žijete v koncentráku a mé argumenty Vám toto evokují? Či na čem ta Vaše úvaha stojí? Je stejně podložená "fakty" jako tato "Čechy někdo soustavně a promyšleně - ve jménu svých mocenských zájmů - naštvává a rozeštvává už nejméně 500 let. A je snad jasné, že Němci či "nadnárodní" společnosti nezakoupili česká média proto, aby sledovala skutečně české zájmy".

Nebo jde o pouhou snahu vzbudit negativní emoce ve vztahu k názorovému oponentovi tím, že jej dáte do spojitosti s genocidními zvěrstvy koncentračních táborů, popřípadě ho jen urazit?

Hezký den. A ještě jednou: Přeju zajímavou a pokud možno korektní výměnu názorů.

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 12:14

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

JAHA - Mně připadá jako čiré pokrytectví, když někdo rozpoutá válku (teď nemám na mysli zrovna Němce, to platí obecně), po léta nechá lidi umírat v nejhorších útrapách, cíleně je při tom rozeštvává proti sobě navzájem, a když ty lidi konečně dožene k tomu, že se k sobě začnou chovat jako dobytek, tak nasadí masku mravokárce, začne jim kázat o morálce a dožadovat se pokání. To je prostě pokrytectví non plus ultra.
01. 06. 2012 | 12:22

stejskal napsal(a):

To je v pořádku, že to zde budu stále číst, pane Muellere. Od toho tu tyto stránky jsou.

Vy máte ohledně landsmannschaftu jasno. A pak jsou lidé, kteří to vidí poněkud jinak.

Neymslím si, že by druhá světová válka byla "prča". Nemyslím si to ani o první. A nemyslím si to ani o spousty jiných věceěcj, včetně zvěrstech pácghaných různými diktaturami. "Prča" nebyla ani válka ve Vietnamu, v Iráku, není ji třeba ani ta afghánská).

Nicméně v tom základním jde jen o jedno. Převáží-li lidé, kteří si budou neustále jen vyčítat minulost na základě příslušnosti k nějaké entitě (třeba etnické či národní) a budou mít pocit, že jen oni mají pravdu a druhý je jejich nepřítel, pak to zase špatně dopadne. Brzo. Dokud se těm, kdo takto přemýšlet nechtějí, daří bránit těm prvním v rozpoutání vášní (třeba etnických), je šance (německým antifašistům, českým antikomunistům a demokratům vůbec se to v minulém století v Evropě opakovaně nepodařilo, ale to neznamená, že nemá cenu to stále zkoušet). Dalo by se to nazvat hrou (třeba v šachy), kdyby v nešlo o kejhák.

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 12:28

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,
pardon, už mě zlobí klávesnice.
01. 06. 2012 | 12:28

aga napsal(a):

Pane Stejskale

Máme rozdílné názory už i na to, co je fakt. Pro mne je faktem, že si někdo skoupí téměř veškeré propagandistické nástroje, kterými média povýtce jsou, v zemi, kde má tradičně své mocenské i hospodářské zájmy, proto, aby jimi mohl ovlivňovat veřejnost ve svůj prospěch. Pro vás je to spiklenecká teorie. Z čeho tak soudíte? Já soudím podle empirických výsledků - německý vliv je u nás od sametu neustále posilován, majetek přechází do německých rukou, přepisuje se historie v německý prospěch.

I před válkou se jistě vyskytovali propagandisté, kteří by vidinu koncentračních táborů odsoudili jako spikleneckou teorii a urážku německé vlády. I díky těmto uspavačům hadů pak došlo k tomu, k čemu došlo. Po tak hrozné zkušenosti je podle mne opatrnost na místě. A to jak vůči těm, co válku vyvolali, tak vůči těm, co se nyní snaží odklánět vinu za ni na její oběti.
01. 06. 2012 | 12:31

stejskal napsal(a):

Válku nerozpoutávají národy, pane Kolemjdoucí (J.Š.).

Válku rozpoutávají lidé. Pokud to udělají a pak se tváří mravokárně, je to pokrytecké. Národ či etnická skupina se ovšem mravokárně tvářit nemůže, ba ani pokrytecky. Vždy to může být jen člověk. A to je to základní nepochopení mezi třeba Vámi resp. panem Muellerem a mnou (nic z nacistických zvěrstev nezpochybňuji, ostatně z žádných zvěrstev. Jen se nechci smířit s tím, že se připojím ke schalování pomsty na základě kolektivní viny či etnické čistky jako nástroji řešení politických problémů. To dělali nacisté a příznivci podobných zvrácených ideologií. Já si myslím, že stojí za to podobné praktiky odmítnout en bloc).

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 12:34

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

věta, že mám v případě landsmannschaftu jasno, není to správné, nemám s ním žádné zkušenosti.

Pouze umím číst a také umím poměrně slušně německy.
01. 06. 2012 | 12:34

stejskal napsal(a):

Dobře, pane ago,

v tom případě se opravdu nemůžeme shodnout na tom, co je to - obecně - prokazatelný fakt a co domněnka.

Děkuji za diskusi.

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 12:36

stejskal napsal(a):

Rozumím, pane Muellere.

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 12:37

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

2.WW ale vedly bohužel národy, i kddyž i rozpoutávají konkrétní lidé. Kolektivní vina? O tom jsme se přeci bavili mnohokrát, nemám co bych měnil na názorech uvedených pod blogem doc. Honzáka.

Na lidech zastávajících Vám podobné názory je bohužel typická jedna věc: Chybí odpověď na otázku, co se mělo dělat a jak se to mělo poválce řešit. To Vám napsal pan Kolemjducí (J.Š.) zcela jasně.
01. 06. 2012 | 12:41

JAHA napsal(a):

Ad: stejskal

Dakujem za odpoved Kolemjdoucimu. Aspon to nemusim vysvetlovat ja.

A mozrejme, tiez srdecne zdravim.

P. S. Myslim, ze pan Karel Mueller si zasluzi nielen moju uctu, ked dokazal svoj nazor naformulovat (11:52) tak, ze ani ja nemam velky problem sa s tym stotoznit.
01. 06. 2012 | 12:49

Ares napsal(a):

Dívám se na to z pohledu člověka, který má datem narození k druhé světové válce dál, než autor blogu k té první. To možná vysvětluje, proč tyhle úvahy považuju za celkem pofidérní. Asi jako by v osmdesátých letech na autora někdo pořád vytahoval řeči o vyrovnávání se s minulostí a vině ohledně událostí, které se odehrály na konci první světové války.

Četl jsem od autora několik podobných článků a přijdou mi jako takové prázdné obviňování a vytahování starých křivd. Ne pro to co píše, ale pro to co nepíše. Když už má takovou potřebu se vyrovnávat s minulostí a neustále do toho tahá všechny okolo, mohl by jednou napsat, jak by si to konkrétně představoval. Bez toho se k tomu dá těžko postavit nějak konstruktivně.
01. 06. 2012 | 12:50

aga napsal(a):

Kolemjdoucí JŠ

Díky za zajímavou informaci. Myslím, že stačí pochopit princip tohoto lidožravého systému, a pak vám do něho zapadnou všechny dílčí informace jako skládačka - ta vaše je jedním z dílků puzzle. Je to stále to stejné podhoubí, ze kterého zákonitě vzejde další válka a další krveprolití, protože ničím jiným tahle cinknutá ruleta, ve které vyhrávají stále jedni a titíž, skončit nemůže. To vše za přizvukování najatého chóru a kvílení krysařových píšťalek.
01. 06. 2012 | 12:51

Honza napsal(a):

Pane Stejskale, války sice nerozpoutávají národy, ale v případě 2.WW jí rozpoutal německý stát podporovaný téměř bezvýhradně převážnou většinou německého národa, aby jsme tedy byli pokud možno co nejpřesnější. A co se týká našich bývalých německých spoluobčanů, tak u nich byl jejich šovinismus, velkoněmecký pangermanismus a jejich rozpínavá agresivita zakořeněná ještě více než u jejich soukmenovců v říši, což vyplývá i z průběhu dějin minimálně od 19. století. Vrchol všeho pak byla samozřejmě třicátá léta atd. Jelikož jste podle toho jak vás znám z blogů znalý dějin, nemusím vám zde vysvětlovat soužití čechů a němců v běhu dějin. Hlavně prosím vás nenamítejte, že se němci a češi vzájemně kulturně obohacovali. Je to kus pravdy, ale spíše se spolu po ta staletí potýkali.
01. 06. 2012 | 12:59

aga napsal(a):

Už se někdy omluvila propagandistická média za svůj podíl na rozpoutání (či alespoň nezabránění) válečným zvěrstvům, a za svou průběžnou podporu válečného běsnění? Jo, je to trochu absurdní požadavek, ale ne tak, jako požadovat omluvy či projevy politování po obětech té války an bloc, lépe řečeno po jejich na ději nezúčastněných potomcích na základě zodpovědnosti za to, co udělal nějaký stát.

Takže národy války nerozpoutávají, ale stát (ne konkrétní lidé) je zapříčinil zvěrstva při odsunu, pane Stejskale? A my za to poneseme zodpovědnost do desátého kolena, jeho viny padnou na naše hlavy? Podivuhodná korektnost a konzistenci v diskuzi...
01. 06. 2012 | 13:05

Pepa Řepa napsal(a):

Petr Havelka
už mne tato tsunami sudetsjé tematiky-jako na povel- nebaví, došel jsem jen k Vám a dál ani nehodlám číst.
Pojede to jako obvykle.

Přesně jak píšete, že se zvěrstva děla je nepochybné, podsouvat plánovanost t.zv. divokého odsunu by bylo úsměvné, kdyby nešlo o životy. Zřejmě dostal nějaký gardista v Polstoloprtech papírek, kolik zamordovat, jiný v Ústí kolik Helmutů naházet z Mostu, že pane Žáku.
Máma, tvrdila, nejvíc je řezali ti, co za války udávali, chtěli se na poslední chvíli očistit.

Problém nemám ani se Sudeťáky i když vyhnali mé rodiče z Reichenbergu, kdybych měl, nebyli by různí sudeťáci kmotry mých dětí.Myslím, že problém nemá nikdo v mém okolí, germán jezdé sem, půl rodiny mám u Kolnu.

Problém ale mám s flagelantskými českými aktivisty, kteří téma neustále otvírají a tím sami vřed povzbuzují aby mokval.
Výstavu ať si udělá každý jakou chce.

Červen je zřejmě zasvěcený flagelantství.
Po sudeťácích a inkluzivním školství, očekávám zlatý hřeb trojboje a tím bude-podle mého názoru-prasečák v Letech.
Aktivisté nemají-zřejmě-do čeho dloubnout.
01. 06. 2012 | 13:07

JAHA napsal(a):

Ad: Karel Mueller
"... 2.WW ale vedly bohužel národy, i kddyž i rozpoutávají konkrétní lidé..."

Podla takto Vami chapaneho postoja, VSETKY vojny, nielen 2. WW viedli narody. A to, myslim si, je ten prvy nespravny postulat v uvazovani (pri vsetkej ucte k Vam). Mozno su (boli) niektore narody bojovnejsie naladene, niektore nie. Ale vseobecne NARODY s tym mali pramalo spolocne. Snad netreba nikoho presviedcat, aby pochopil, ze ked sa vyhlasi mobilizacia (predtym kortesacka a este davno predtym hociaky iny prikaz), tak dotycny clovek (kmen, rod, spolocenstvo, ak chcete i prevazna cast naroda, rasy, kontinentu...) bud do vojska nastupi, alebo ho popravia (pokial sa mu nepodari zdrhnut). Dzingischan urcite nemal vo vojsku iba Mongolov, Attila iba Hunov, ...Anglicania iba Anglicanov, Francuzi iba Francuzov, Stalin vo vojne proti vlastnym ludom iba Rusov a Hitler iba Nemcov. A ktosi to nakoniec Hitlerovi a jemu podobne zmyslajucim aj umoznil. A nemecky narod to nebol, ale konkretni tak nemecki, ako aj francuzski, talianski, britski...politici.
Dnes nie je situacia, bohuzial, nepodobna davnejsim. Ktosi tu rozhoduje o Europe poslednych 20 rokov a zjavne na to nema. Vysledok - jedine Nemecko je schopne tuto europsku ekonomicku a politicku krizu prezit bez vacsich nasledkov.
Ako sa zachova? Bude dalej zivit Europu? Alebo, ked budu rast protinemecke nalady v nezodpovednych krajinach, prejde na marku a nech sa Europa trebars prepadne?
01. 06. 2012 | 13:07

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Honzo,

právě proto, že se zabývám (amatérsky) historií, vím, že to bylo o hodně komplikovanější. A nejen třeba v tom, že českoněmečtí sociální demokraté, komunisté (a že jich tu bylo) a část křesťanských stran žádné připojení k Říši nechtěli a byli silně protinacističtí apod. (což samozřejmě neznamená, že nechtěli nějakou formu autonomie, to chce zpravidla každá etnická entita, zejména pokud ji nemá).

Ano, pokud budeme vidět národy jako z definice šovinistické a se zakořeněnou rozpínavou agresivitou a s tím budeme přistupovat ke každému jejich příslušníku, bude to vždy dopadat stejně (což asi bude). Ale mně se k tomu opravdu nechce přispívat. Proto se budu snažit nejdřív hledat cesty k tomu druhému a pak teprve mávat silnými slovy popř. zbraněmi (už jen proto, že mi to přijde efektivnější).

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 13:16

JAHA napsal(a):

Dost bolo vaznych debat.
Dajme si radsej do nosa - ale niecoho dobreho, comu sa tu v strednej Europe dari☺.

"Jubilejný, dvadsiaty ročník najväčšej medzinárodnej súťaže vín Concours Mondial du Bruxelles usporiadajú na budúci rok Slováci v Bratislave. Po prvý raz v histórii sa dejiskom prestížneho podujatia stane krajina z bývalého východného bloku. Je to uznanie výnimočnosti slovenských vín a príležitosť, ako priblížiť krajinu nielen vinárskemu svetu."
01. 06. 2012 | 13:21

aga napsal(a):

Pan Stejskal

Ve 12:28 jste implicit pochválil české antikomunisty, zatímco ve 13:16 německé komunisty. Takže némecky komunismus topra, čésky špatna? Nechci tu být za stalkera, ale já tomu fakt nerozumím....
01. 06. 2012 | 13:23

stejskal napsal(a):

Pane ago, zdá se, že jste si nepřečetl nic z toho, co jsem psal výše.

Já po žádné omluvě nevolám. Ba ani po Vás nechci, abyste něčeho litoval. Neorganizuji žádné petice, nikoho k ničemu nepřemlouvám. Pokud Vám něco nepřijde politovánihodné, určitě se do toho nenuťte (dělám to také tak). Omlouvat se budu vždy a pouze za to, co jsem sám způsobil (no, možná ještě tak za své děti, dokud jsou nezletilé). Nevidím důvod, proč bych se měl omlouvat za jiné. Stejně tak v tomto punktu necítím žádnou vinu. Dokonce ani jako národ ne (ale to bude tím, že se za národ nepovažuji, považuji se za občana této země české národnosti, plně mně to takto vyhovuje).

Pane ago, už poněkolikáté prosím, čtěte nejdřív to, co sem píši. A pak teprve s tím polemizujte. Ne naopak.

A nebo si dělejte, co uznáte za vhodné...

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 13:23

stejskal napsal(a):

Ad 01. 06. 2012 | 13:23

To bude asi tím, pane ago, že jste tomu neporozuměl. Já nikoho nechválil. Konstatoval jsem, že se českoněmečtí komunisté postavili proti Hitlerovi a rozbití republiky z této strany (jiná věc je, že by jim asi nevadilo její rozbití Stalinem, jako to jim ani jejich českým kolegům nevadilo později v případě Polska, ale to z hlediska této debaty není důležité). A stejně tak jsem konstatoval, že se čeští antikomunisté postavili o pár let později jiné formě diktatury, tentokrát té komunistické. Oboje byla ve své době dle mého správná reakce. A nic na tom nemění chování jiných před tím či potom.

tedy ještě jednou: nechválím. Tato činnost nemá s historií nic společného (i když si mnozí zjevně myslí, že ano).

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 13:29

Josef K. napsal(a):

Kolemjdoucí a Muellerové.
Jakékoliv společenství, které podlehne ideologii "jsem oběť", nemá přítomnost ani budoucnost. Lidský svět není dán spiknutími a příkazy shora. Je dán vlastními paradigmaty, způsoby jejich šíření či změn a způsoby,kterými se některé stávají dominujícími.
Česká přítomnost je přímo zrcadlem pseudomýty zatemněného rozumu. Počínaje antikomunismem, přes vládu ekonomů až po současný nacionalismus.
Putin nikdy nedal Němcům generální pradon, neboť to udělat nemohl. Němci se kdysi rozhodli pro svou Východní politiku, jejímž cílem byla kultivace sovětských poměrů.
Bylo to v době, kdy Brežněv přivedl SSSR ke kolapsu kulturnímu i hospodářskému. Rusové s Němci sdílejí podobnou historii milionů zavražděných a odpovědnostři za ně. Část Rusů, velmi podobná vám oběma a dalším stejného zrna, samozřejmě i dnes požaduje návrat před vládu Petra 1.
Rusové dne jsou hospodářsky kolonizováni v kulturním smyslu Němci a dalšími západními zeměmi. Uvědomují si , že bez onoho sublimačního procesu, opakování doby Petra 1., prostě nepřežijí. Otevřeně se také přiznávají ke kopírování všeho, co shledají prospěšným pro vývoj své společnosti. Ke všemu, Rusové nikdy nelitovali, až na oněch pár poststředověkých vlastenečeků, že Němci v dnešním významu, vytvořili na staletí ruskou elitu vč. panovnického rodu. Dokonce Kateřina Veliká je jejich hrdostí. Podobně Karlu IV., v Čechách. Nicméně nezpochybňují její původ. Armády, které vítězily jménem Ruského impéria, byly vedeny holandskými, německými, pobaltskými, francouzskými důstojníky, Rusové byli zastoupeni v důstojnickém sboru menšinově. Vítězství Ruska nad Tureckem bylo dílem francouzsko holandským. Vítězství nad Švédy Petra 1. dílem holandským.
Rusové dbají na svou intelektuální elitu, narozdíl od Čechů, nebot vědí, že bez ní nepřežijí. Pokud by i Češi dbali na ni, pak by patrně byli společenstvím hrdým, samostatným. Zpáýtečnictví jistých vrsev v Čechách není dobrý základ pro samostatnou a sebevědomou existenci. Bez posouzení rozumem a bez předpojatosti, nelze existovat.
01. 06. 2012 | 13:31

český maloměšťák napsal(a):

JAHA
Jak se dá dát " do nosa volačo dobré" - přes diskuze na internetu ?
Hele , JAHA, že vy zase máte dnes ten den " bezprostředního přístupu ke Kristu", co ?

:D
?:)))
-----------------------------------------------------------------------------------
Války se dělají pro kšeft. Buď kvůli novým aktivům /i potenciálním - zatím neviditelným...třeba pod zemí/ či rozmnožení nebo alespoň udržení těch stávajících.
Čím menší aktiva pak máte - tím je pravděpodobnější že ve válce přijdete i o ně.

:(((
01. 06. 2012 | 13:33

Karel Mueller napsal(a):

Pane JAHA,

díky za poklonu v předchozím příspěvku, pokud jde o ten další, tak mezi námi nejsou žádné podstatné názorové rozdíly.

2.WW: Tu na rozdíl od miulých válek opravdu vedly národy, každý stál buďto na jedné nebo na druhé straně. To je bohužel fakt, s tím se nedá nic dělat. A pokud jde o dnešní Německo a případnou averzi k Němcům, to záleží na tom, jak dalece se bude stále minulost oživovat. Vcelku výstižně to napsal Pepa Řepa, když zmiňue mokvající vřed. Ten vřed by už téměř uschl, kdyby zde nebyly stále ony oživovací tendence. Je zajímavé, že se objevují na německé straně, já bych spíš myslel, že je v samotném německém zájmu, aby celá 2.WW definitivně odešla do dějin. A na Němcích, které jsem znal, jsem pozoroval stejný názor ... takže je to uměle živené.

Vcelku správně píšete, že SRN je stále hospodářskou lokomotivou Evropy. Jenže její dotace se týkají právě jihu, z východních států má spíš zisky a to nemalé. A celá prosperita SRN není myslitelná bez úzké spolupráce s Ruskem, na rozdíl od mnoha debatérů jsem poznal řadu německých TOP manažerů i ředitelů a přál bych jim vidět, jak veliký zájem o spolupráci s Rusy mají. Také za celá léta nepadlo o minulosti ani slovo a řekl bych, že je vůbec nezajímala.

Nakonec bych snad jen dodal to, co jsem nasal na závěr panu Stejskalovi a co jsem psal i u pana Honzáka. Problémy našich národů jsou dnes úplně jinde a na pořadu dne je otázka, jestli Češi i Němci budou za pár desíte let ve svých státech ještě většinou.
01. 06. 2012 | 13:35

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Pan L.Stejskal: „Jen se nechci smířit s tím, že se připojím ke schalování pomsty na základě kolektivní viny či etnické čistky jako nástroji řešení politických problémů.“

Jinými slovy odmítáte postupimské rozhodnutí vítězných mocností o odsunech, na němž je založena bezpečnost ČR a ostatních evropských zemí. Jelikož toto odmítání propagujete veřejně a navíc podporujete nepřátelskou organisaci SdL, která má rozbití ČR ve svém programu, mohli by to právníci kvalifikovat jako napomáhání k protistátní činnosti, viz Trestní zákoník - trestné činy proti republice. Nemyslíte?
01. 06. 2012 | 13:40

aga napsal(a):

Já vás čtu velmi pozorně, pane Stejskale, to spíš vy si nepamatujete, či neuvědomujete, co píšete:

stejskal napsal(a):

Sám za sebe vyslovuji (opakovaně) politování nad tím, že se stát, kterého jsem občanem, dopustil bezpráví na základě koletivní viny tím, že drtivou část svých bývalých občanů po válce vyhnal z této země.
Libor Stejskal
30. 05. 2012 | 10:40

Takže (český) stát (ne jednotliví lidé) se dopustil bezpráví, ovšem národy (zejména ten německý) nerozputávají války, že...
01. 06. 2012 | 13:42

aga napsal(a):

Pane Stejskale

Nedivte se, že mě u vás překvapila kladná zmínka o komunistech, první a zřejmě jediná, kterou jsem tu kdy četl. Jistě je jen náhoda, že se jednalo o zrovna o německé komunisty. Čeští komunisté si určitě nikdy za nic kladnou zmínku od vás nezasloužili.
01. 06. 2012 | 13:48

stejskal napsal(a):

Jinými slovy mi přijde toto rozhodnutí jako velmi nešťastné (podobně jako třeba rozhodnutí o plošném tzv. kobercovém bombardování měst s cílem terorizovat jejich obyvatelstvo, rozhodnutí nebrat až do určitého data v Pacifiku zajatce či třeba tolerované a často podněcované plenění a znásilňování na dobytých územích) a z lidského hlediska pochybné. Ovšem to nic nemění na tom, že se tak stalo a já na tom nemůžu a ani nechci nic měnit (jsem rád, že jsem tehdy ani nyní nemusel žádné takové rozhodnutí přijímat, nikomu to nezávidím).

Pokud máte pocit, že tu páchám trestnou činnost, je Vaší občanskou povinností podat trestní oznámení.

Váš způsob vedení této polemiky mi přijde poněkud přepjatý, ale možná je to jen můj dojem.

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 13:49

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

AHA - A jak je na tom Slovensko? Nemohl byste mi doporučit nějaké knihy o dějinách Slovenského štátu? Ptal jsem se na to kdysi jednoho českého historika, který na Slovensku pár let žil a ten říkal, že tam ohledně Slovenského štátu panuje hrobové mlčení. Třeba se situace změnila a nějaká literatura už existuje?
01. 06. 2012 | 13:53

stejskal napsal(a):

Pane ago, omlouvám se, končím.

Já to prostě takto neumím (nebo spíš nechci). Nepodezírám Vás, že nerozumíte pojmům stát, národ, jednotliví lidé a necítíte sémantický rozdíl (národy samozřejmě války nerozpoutávají, státy ano), proto Vás nebudu ponižovat tím, abych Vám to zde vysvětloval.

Nepíšu zde kladné a záporné zmínky, nejsem ideolog. Zajímají mne fakta a rád si na ně s druhými vyměňuji názory. Honit se s někým kolem stolu mne naopak nebaví.

Mějte se.

Libor Stejskal
01. 06. 2012 | 13:55

aga napsal(a):

Kolemjdoucí JŠ 13:40

Na tohle dnes žalobce ani soudce nenajdete, pane Kolemjdoucí.. dnes se přednostně trestají jiné ideozločiny a chrání jiné než vlastní národy...
01. 06. 2012 | 13:58

pamětník napsal(a):

A pořád ta stejná sudetoněmecká písnička, tentokrát v podání objektívně se tvářící německé instituce pro lidská práva (rozuměj pro lidská práva Němců v německém pojetí a podání).
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Gesellschaft_f%C3%BCr_Menschenrechte
Pan Václav Žák je v tomto tématu vyhlášený propagandista, neúnavný bojovník. A proto mu nedochází, že bojuje včerejší válku. Pane Žáku, budoucí soužití občanů ve sjednocující se Evropě s českým porozuměním pro (sudeto)německé návrhy nijak nesouvisí a žádná snaha povýšit úzce lokální německý problém na evropskou úroveň reálně nemůže být úspěšná.
Každoročně vytrvale se ozývají nostalgické sudetoněmecké hlasy uznale podporované některými českými mudrci, nicméně vývoj spěje dál, nastoluje nové závažné problémy, ty sudetoněmecké už dávno vybledly.
01. 06. 2012 | 13:58

aga napsal(a):

pane Stejskale

Mne vůbec neponížíte tím, když mi vysvětlíte rozdíl mezi zodpovědností jednotlivce za činy státu či činy národa - jen směle do toho.

Například já osobně jsem ochotnější nést viny národa, jehož se cítím být příslušníkem, než státu, který je často umělým konstruktem, který neslouží zájmům svých národů..
01. 06. 2012 | 14:02

Míval napsal(a):

Pane Žáku, jsou ještě mezi Sudeťáky uznáváni wehrwolfové, nebo už byla vzpomínka na tyto vrahy opuštěna? Docela snaživě vraždili Čechy v době odsunu - to pro Vás jistě novinka nebude.
01. 06. 2012 | 14:24

Pepa Řepa napsal(a):

Tak co bude s blogem o prasečáku v Letech, pane Žáku?

Pospěšte si, ať aspoň jednou, jedenkrát, přijdete s pytlem do mlýna jako první.
01. 06. 2012 | 14:35

JAHA napsal(a):

Ad: Kolemjdouci (J. Š.)

Knih je plno. Jednak tych, z cias komunizmu, ktore opisovali Slovensky stat z pohladu komunistickej ideologie, ale to poznate zo skoly, asi. Potom mnoho tych,ktore vznikli po roku 1989 a ktore toto obdobie sa snazia skor viac - menej ospravedlnovat, aj ked im nejaka kritika nechyba (jednym z tych su napr. knihy p. Ďuricu), potom nasleduju knihy, ktore su iba kriticke na niektore pohlady via Durica, no a jednou z poslednych je kniha "Nezrela republika", autor Jozef Hajko (Slovart 2009), kde najdete to i to. Takze na Slovensku sa naopak o tomto obdobi dost zivo diskutuje i v roznych casopisoch. Napr. o cinnosti jednotlivych predstavitelov statu, ci cirkvi.
01. 06. 2012 | 14:46

JAHA napsal(a):

Ad: Karel Mueller

V tom mate recht. Rusi maju zdroje, Nemci organizaciu. Nie nahodou sa vrelo objimali pri uvedeni Nordstreamu do prevadzky. A vo vedeni ruskych podnikov podobneho zamerania (my suroviny, vy stabnu kulturu) sa usadzuju Nemci. (Vid napr. byvaly ministersky predseda☺).
01. 06. 2012 | 14:50

buldatra napsal(a):

Pane Pepo,

vepřového domácí provenience je stále méně a méně a je stále dražší a dražší, ubývá totiž prasečáků.

Takže všeliké lobování za zrušení antipietního prasečáku pomocí mravokárných článků (na něž je pan autor nesporně expert, klobouk dolů, jen co je pravda, všechna čest) je jednak činnost nepopulární a nevděčná, navíc je to asi zbytečná námaha, protože prasečáky v českých zemích zaniknou stejně samy, i bez přičinění pana autora. A to ať už se nacházejí v těsné blízkosti čehokoliv.
01. 06. 2012 | 14:58

JAHA napsal(a):

Ad: Kolemjdouci
Nieco sa da vidiet a citat i tu☺.
http://www.delet.sk/zivot-a-judaizmus/holocaust/protesty-proti-reportazi-o-slovenskom-state
01. 06. 2012 | 15:07

pamětník napsal(a):

JAHA:
"Rusi maju zdroje, Nemci organizaciu. Nie nahodou sa vrelo objimali pri uvedeni Nordstreamu do prevadzky" a naštvali tak Poláky, Ukrajince a Slováky, kterým odkolnili kšefty. :)
01. 06. 2012 | 15:21

pamětník napsal(a):

Oprava: ...odklonili..... :))
01. 06. 2012 | 15:21

Pepa Řepa napsal(a):

buldatra
jako přeshraniční kulak máte asi pravdu. Zřejmě nás budou živit památníky. V Letech, Postoloprtech, v Ústí, fotovoltaika a řepka olejka.

Tak co poradit panu Žákovi teď?
Snad jen, blog o odhalení, že Kain mord na bratrovi svém dávno plánoval, dle záznamu na destičce vykopané Israelem Finkeldsteinem pod stadionem Slavie Praha.

Na Letnice o blog více.
Šup do práce.
01. 06. 2012 | 15:23

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

AHA - Děkuji. Tady v Čechách se asi snadněji dostaneme k nějakým historickým časopisům (přes internet) než ke knihám. S přístupem ke slovenským knihám je to dost komplikované. Ale v knihovně by něco mít mohli.
01. 06. 2012 | 15:25

pamětník napsal(a):

Koukám, že známý grafoman grafuje i azbuku. :))))
01. 06. 2012 | 15:29

Karel Mueller napsal(a):

pamětník:

Naštvali Poláky? To je trochu slabé konstatování :-). Oni tím poslali Polsko do bezvýznamna. Také si všimněte ten polský obrat ve vztahu k Rusku ...
01. 06. 2012 | 15:38

aga napsal(a):

A vůbec, jsem-li kolektivně až do desátého kolena pošpiněn tím, co spáchal český stát proti svým Němcům, pořídím si jedno nebo dvě jiná občanství, a vyberu si nějaký historicky zcela nevinný stát, nebo alespoň takový, co odmítá o svých vinách diskutovat, a jako silný argument má pár jaderných hlavic.
01. 06. 2012 | 15:41

Luba napsal(a):

Naštěstí existují lidé, kteří náckům/sudeťákům z SL a Svazu vyhnanců na špek nenaskakují, jako někteří našinci:

Welt-Online (3.6.2008):

Po mohutných protestech studentů zrušila prezidentka Svazu vyhnanců (BdV), Erika Steinbachová, sérii svých přednášek na téma "Historie německého osídlování středovýchodní Evropy" na univerzitě v Postupimi.

Steinbachová 3. června v Bonnu oznámila, že se tak rozhodla po pečlivém zvážení situace. Zkušenosti z minulého týdne prý ukázaly, že vedení univerzity v Postupimi nemůže zaručit bezproblémový průběh přednášek. Na 70 studentů svou blokádou Univerzitního kampusu Steinbachové zabránilo uskutečnit první sérii plánovaných přednášek.

Policie zakročila, blokované vchody uvolnila a některé z k sobě připoutaných protestujících odnesla. Proti dvaceti mužům a šesti ženám vznesla obvinění z napadení. Objevují se zprávy o třech případech vážného zranění a urážek.

Steinbachová řekla, že si koalice studentů a lidí z protifašistického hnutí Antifa při blokování jejich přednášek počínala násilně. Vedení této univerzity prý řádně nevykonává své pravomoci a není schopno zajistit bezproblémový provoz a zaručit jí "svobodu projevu".

Studentům University Potsdam vadí "politické postoje Steinbachové, které jsou díky jejímu vystupování ve Spolkovém sněmu i díky medializaci jejích projevů z pozice prezidentky BdV veřejnosti dostatečně známy. Steinbachová definuje německou příslušnost na nacionálním, jazykovém, nikoli občanském základě, což je arogantní vůči zemím východní Evropy. (pozn.: Německo je tam, kde jsou/byli Němci). Přitom o vedení vyhlazovací války německou brannou mocí se na svých přednáškách nezmiňuje."

Zdroj:
http://www.welt.de/politik/article2061642/Erika-Steinbach-sagt-Vortraege-nach-Protesten-ab.html
01. 06. 2012 | 16:01

buldatra napsal(a):

Lubo,

to bude tím, že ti studenti asi ještě nebyli na výstavě.
(nebyli to nakonec zahraniční studenti?)
01. 06. 2012 | 16:05

aga napsal(a):

Luba

Tak těmhle Němcům se upřímně a hluboce omlouvám za vše, co mí předci učinili jejich předkům :)
01. 06. 2012 | 16:11

Jana Pechová napsal(a):

Odsun byl logickým důsledkem druhé světové války. Akt jako takový nelze zpochybňovat ani brát zpět či se za něj omlouvat. Ani to nikdo nedělá.

Jinou věcí jsou ale zvěrstva, která se při odsunu děla a která páchali civilisti na civilistech. Ta jsou neomluvitelná. A je potřeba to říkat nahlas. Protože žádné zlo se nedá obhájit jiným zlem.

Po téměř sedmi desítkách let se lze těžko dopátrat objektivního náhledu. Ti, kteří tu šermují vypálenými vesnicemi a postojem Sudeťáků, by mohli také vědět, za kolika oběťmi stálo udání českých sousedů. To není obhajoba Němců, jen snaha o objektivitu.
01. 06. 2012 | 16:13

crowley napsal(a):

Diskuze o vyhnani nemecky mluvicich obyvatel z CSR maji snad njenizsi uroven co je mozna.

Narodovci napric politickym spektrem si muzou podat ruku. Novodobi bolsevici jako Beda a Obcan by si mohli podat ruku s papa Klausem. Podle nekterych maji vlastne stesti, protoze jinak by je bylo mozne vsechny povrazdit ze...zaprve je to blbost a za drue se neuznavaly pravni akty po Mnichova dale. Ani obcanstvi. Vyhnani probehlo na zaklade predchozho prihlaseni narodnosti. Proto take byli vyhnani i nekteri Zide, co prezili koncetracni tabory, ale pihlasili se k tomu spatnemu obcanstvi...

Opravdu asi budou muset lidi s komunistickym pojetim denim umrit, nez se neco zmeni.
01. 06. 2012 | 16:14

pamětník napsal(a):

crowley:
"Opravdu asi budou muset lidi s komunistickym pojetim denim umrit, nez se neco zmeni." Bohužel to neplatí u vás, sudeťáků, vy si vychováváte nástupce jako osmanští Turci janičáry.
01. 06. 2012 | 16:24

pamětník napsal(a):

Karel Mueller:
Zde se však neobjevil žádný Polák, ale naštvaný Slovák. :)
01. 06. 2012 | 16:26

aga napsal(a):

Pechová

Ať se to klidně říká nahlas, ale v tom pořadí, jak šla ta zla za sebou. Alternativně v pořadí od většího k menšímu. Vždy ale v příslušné souvislosti. To by bylo spravedlivé.
01. 06. 2012 | 16:31

tata napsal(a):

pane STEJSKAL

A CO JSOU FAKTA?fakta si každy ohýbá .FAKT je JEDEN A NEZPOCHYBNITELNY JE že vše co dnes ad jedna nebo druhá strana argumentuje je pohled dnešníma očima tudíž se nedomluví.myslím že dobrou otazku vám položil Karel Mueller ,te jste se vyhnul.
A PŘITOM JE DOST ZASADNÍ.sice nic neřeší,ale vicemeně ukazuje že je hloupost stale ten vřed jitřit.

TA OTAZKA dalo se vte době rozhodnout jinak lepe,když byste vzal všechny faktory,te reakce,nenavisti a to opravněné,ač dnešnima očima je to děsivé,hrozné,ale lidi jako VY maj pravě tendenci to vytrhnout stoho kontextu doby........samozřejmě že to byla chyba,mnohé nebyla odplata na vinych ale vražda nevinych,ale kdyby se k odsunu nepřistoupilo jste přesvedčen že by nebyl větší masakr,bohužel je to jako vždy obrovské zlo sklidilo sve plody,očima dnešnima něco nemoralního,zleho......jenže pravě to se dnešníma očima nedá brat.

A ZROVNA TAK aby jste došel k nakemu zavěru,netočil se v kruhu,ano klidně ukazujme a hledejme fakta o těch excesech,ale vždy v kontextu LIDIC,LEŽAKU,MUŽU PROJEVIT LITOST že v některych připadech se mnozí dopustili i vražd,nebot vždy tam je to rovnitko agrese a odplaty,Ač TA ODPLATA JE promě velice špatná a bylo by dobře aby se nestala.........bohužel lidi jako VY to rovnítko čím dal posunujou na stejny bod a to je nemožné.
01. 06. 2012 | 16:40

Admirál napsal(a):

buldatra - "vepřového domácí provenience je stále méně a méně a je stále dražší a dražší, ubývá totiž prasečáků."

Myslíte si, že příznivci budování památníků na to jdou od lesa? Že by jejich loby přes EU zničila producenty vepřového v ČR, V Letech zanikne vepřín, na jeho místě pak snadno vznikne památník?
01. 06. 2012 | 16:44

Luba napsal(a):

Ještě něco o paní Erice od "Zvracejícího Jednorožce":

Erika Steinbachová považuje NSDAP za levicovou stranu

Když to tvrdí někdo z CDU, tak to není žádná legrace. Podobně jako FDP, se i křesťanští demokraté v současné době překonávají v hitparádě směšností. ...

Paní Steinbachová vrhla včera večer na Twitter, že nacisté byli levicová strana. Prý právě proto, že měli v názvu slova "socialistická" a "dělnická". To pískový cukr je pak asi
taky z písku a Ústavní soud je Ústava. Logické, že ano?

Zní to tak absurdně, že si člověk myslí, že její účet snad musí byl hacknutý.

Bohužel, paní Steinbachová je prezidentka Svazu vysídlenců známého svou "relativizací" nacistických zločinů a zdůrazňováním pronásledování Němců.

Tvrdí, že i Polsko nese svůj díl viny za rozpoutání Druhé světové války, což samozřejmě neznamená, že ji nevedlo Německo.
Kromě toho, že se tato dobrotivá dáma hodlá spokojit s pouhým opětovným připojením Danzigu (Gdaňska) k Německu, je známá též řadou podobně skandálních vyjádření, jejichž úplný seznam by byl ještě dlouhý.

Naštěstí, někteří studenti se uvolili této paní nezištně pomoci
vyvěšením reklamního plakátku tohoto znění:

"Paní Steinbachová: Doučování z německých dějin

Speciální německé dějiny od roku 1933 do roku 1945:

- Tvrdím, že NSDAP patří k levici
- Mám za to, že Němci jsou hned za Židy druhou největší obětí druhé světové války

V případě, že mi může pomoci, hlaste se, prosím ..."

http://www.kotzendes-einhorn.de/blog/2012-02/erika-steinbach-halt-nsdap-fur-linke-partei/
01. 06. 2012 | 17:00

Jana Pechová napsal(a):

aga
Zlo je bez pořadí.
Že byla válka, proč byla a kdo za ni mohl, je poměrně známo.
O statečnosti se mluví po zásluze rovněž.
Ale o malosti, zbabělosti a křivárnách Čechů se v těchto souvislostech dlouho velmi cudně mlčelo.
Dějiny si zaslouží být známy se vším všudy.
01. 06. 2012 | 17:32

Honza napsal(a):

Pane Stejskale, děkuji za vaši reakci na můj příspěvek. Nechci zde rozebírat sudetoněmecké soc. dem. a komunisty, protože ti byli v opravdu velké až zanedbatelné mešině, ale chci říct, že argumenty ve vašem druhém odstavci jsou velice rozumné a nemohu s nimi než souhlasit. Zároveň však dodávám: češi i tak musí být před němci stále na pozoru a to zejména před těmi tzv. sudetskými. Zdůvodňovat to zde nechci, bylo by to na dlouho, namátkou jen připomenu stanovy té jejich obskurní organizace. Těch logických důvodů je však víc. Já myslím, že si je sám uvědomujete.
01. 06. 2012 | 17:36

Petr Havelka napsal(a):

Už mne ta zdejší debata sejří.
... "Divoké vyhnání" bylo plánováno ...

Je pravda ten titulek nebo ne?

Podle mého si tady sudetské takyspolky spíše lížou kulky. Objektivní odpověď na "Plánované divoké vyhnání" jsem v diskusi nenašel. Kromě plků o tom, že kdesikdysi CHURCHIL prohlásil že přivřeoko.

Je pro mne zarážející, že "plánovanost" tu nikdo nerozporuje?
01. 06. 2012 | 17:38

aga napsal(a):

Pechová

Ale neříkejte. Všechno má pořadí. Každý následek má svou příčinu. A neznám jediný národ, který by o své "malosti, zbabělosti a křivárnách" hovořil s takovým nadšením, jako Češi - a to i ústy svých nejvyšších milovaných představitelů - u jiných národů či států věc naprosto nepředstavitelná. Vám je dvacet let omlouvání a sypání si popele na hlavu snad ještě málo??

O dějinách toho nevíme daleko více, než o nich víme, a i to, co víme, je vždy jen verze těch momentálně silnějších a jejich patolízalů.
01. 06. 2012 | 17:40

Luba napsal(a):

Petře Havelko
o té plánovanosti se prý dozvíte na panem Žákem inzerované
výstavě v Saaz/Žatci.

Tam se asi z tajných materiálů dozvíte, že zloduch Beneš plánovaně rozdivočil české obyvatelstvo, aby chudáky německé sousedy, strádající válkou a bojující proti rudému nebezpečí, hnalo z Tchechei do Reichu, kam sami chtěli.
01. 06. 2012 | 17:48

aga napsal(a):

A tak se tu vesele bavíme o sedmdesát let starých válečných křivdách, zatímco o těch čerstvých tu nemá potřebu blogovat a diskutovat nikdo. Ani spravedlivá Pechová.

Co takhle třeba kšeftování s lidskými orgány organizované demokraty hájícími právo Kosovců na srbské Kosovo - to je zlo, o kterém se cudně mlčí.. Nechcete se toho ujmout, paní Pechová? Jinak si budu myslet, že přeci jen mezi zly rozlišujete podle nějakého specifického klíče...
01. 06. 2012 | 17:53

Jana Pechová napsal(a):

Aga
Odpovědí na zlo nemůže být další zlo.
Ono totiž vůbec nejde o to se někomu omlouvat, ale o to, přiznat si realitu sami sobě - právě bez smířlivé sebeobhajoby. Nelhat si, neumenšovat vlastní podíl falešnou argumentací, že 'oni si začali, my jsme jim zdaleka tolik neublížili'. To je principiálně špatně. Člověka přece dělá člověkem schopnost se aspoň ovládat, když už není schopen odpustit.
Pochopit ten rozdíl se Čechům nedaří.
01. 06. 2012 | 17:58

Jana Pechová napsal(a):

aga
Zlo nerozlišuji podle žádného klíče. Můžete si projít veškeré diskuse nazpět. Zjistíte, že názory opravdu neměním.
01. 06. 2012 | 18:00

Luba napsal(a):

Jana Pechová napsala:
"Odpovědí na zlo nemůže být další zlo."

Že by nejlepší odpovědí na zlo bylo dobro? To by se pachatelům zla velmi líbilo.

Chybovat je lidské, odpouštět božské. Ovšem lidé nejsou bohové. Lidská spravedlnost je má podobu odplaty.
01. 06. 2012 | 18:06

aga napsal(a):

Pechová

Jakým právem soudíte, že se to Čechům nedaří? Můžete mi to konkrétněji popsat? Mně osobně se zdá, že jestli se někomu něco nedaří, tak Lansmanschaftu smíření se s dějinným vývojem, na kterém měli jejich předci značný podíl. Protože oni si opravdu začali, a žádné donekonečna opakované mantry, kterými chcete tento zásadní fakt nějak sprovodit ze světa, to nezmění. Zlo sice nemůže vyřešit předchozí zlo, ale lidstvo ani jednotliví lidé zatím nedospěli do toho stádia, aby si to kolektivně uvědomili a aby to byli schopni realizovat. Do té doby, než kolektivně dosějeme, bude muset útočník počítat s obranou napadeného, a případně s odvetou. Chtít po oběti, aby se nebránila či nevracela rány je perverzní - ne ušlechtilé.

Ty národy, které samy sebe označují za nejdemokratičtější, mají dokonce strategii "preemptivní" obrany - spočívající v rozbombardování zemí, na které z pozice síly a při sledování vlastních sobeckých zájmů ukáží prstem. Tam můžete eventuelně napřít své kazatelské síly, tam jim vysvětlete, že zlo plodí zlo. Rozdmycháváním sedmdesát let starých údajných křivd se sama dopouštíte většího zla, než kdybyste nechala minulost spát. Omluva již byla obětí jednostranně vyřčena, tlustá čára nakreslena. To, že někteří dlužníci chtějí splácet své soukromé dluhy přes mojí hlavu tím, že haní a prodávají mou vlast, je mi odporné.
01. 06. 2012 | 18:09

Petr Havelka napsal(a):

Pane Lubo,

těsně po válce samozřejmě k něčemu jako "divoký odsun" docházelo, dokonce jsem ochoten připustit, že docházelo k "divokosti" i při plánovaném odsunu, dokonce jsem ochoten připustit, že tehdejší vláda nad tím přivírala oči a dokonce i amnestovala, jsem ochoten připustit, že i armáda měla klapky.
Je tradovaný Benešův projev, kde se vyjádřil něco ve smyslu že česká odveta musí sudetské němce bolet.

Co nejsem ochoten připustit je ta centrální plánovanost.

http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/8574-sudety-konec-libovle-historik-ii-ast-dokoneni
01. 06. 2012 | 18:14

Jana Pechová napsal(a):

Aga
Svědkem toho, že se Čechům nedaří nazývat věci pravými jmény, je mj. právě tato (a jí podobné) diskuse, plné žalobníkovských ukazováčků - to oni si začali!
Zvěrstva páchaná po válce na odsouvaných Němcích nepatřila do kategorie 'bránící se oběti'.
Jedna věc je - vyřknout omluvu, druhou věcí je přijmout její obsah, ztotožnit se s ním bez podmínek. Uvést se konečně do reality. Velmi úzký okruh českých politických reprezentantů si dovolil vyřknout omluvu, která byla nejrůznějšími vykladači pokřivena a ztotožněna s náručí otevřenou pro návrat Sudeťáků (a bůhvíjak ještě) a podstatná část národa včetně podstatné části politické reprezentace ji nikdy neskousla.
Ta situace je obdobná s Masarykovou kritikou podvržených rukopisů. Že si TGM takto dovolil umenšovat historii Čechů, za to byl nazván nepřítelem národa.
01. 06. 2012 | 18:24

aga napsal(a):

Pechpvá

"Člověka přece dělá člověkem schopnost se aspoň ovládat, když už není schopen odpustit."

Soudit lidi, kteří možná selhali v situaci, kterou jste zřejmě nezažila ani vzdáleně, a nejspíš si ji ani neumíte představit, je arogantní. Ani jeden z nás u toho nebyl - a odpustit svým předkům, že se zachovali ve složité situaci tak, jak se zachovali, evidentně neumíte vy. To radši teatrálně odpouštíte jejich nepřátelům.
01. 06. 2012 | 18:26

Luba napsal(a):

Prezident Beneš, jako řada jiných politiků, dospěl k závěru, že další soužití s Němci v jednom státě prostě není možné.
Po kataklyzmatu, který tento národ rozpoutal, to bylo nepředstavitelné.

Odsun do vybombardovaného Německa českým Němcům mohl dopomoci k sebereflexi. Usedlíci z řad soukmenovců se na nově příchozí dívali nějak divně. S pocitem: Co to asi může být za lidi, když je vyhnali z jejich domovů? No, určitě to bylo trauma. Ale bylo to i pozitivní. Konečně nemuseli bojovat za autonomii a odtržení, což bylo nepochybně úlevné. A napřeli své síly do budování nového Německa na nových základech. Doslova.
01. 06. 2012 | 18:27

aga napsal(a):

Pechová

Omyl. To co vidíte, jsou blogy či projevy plné házení špíny na vlastní národ (z pohnutek, které mají daleko k ušlechtilosti), a následné pochopitelné reakce. Ukažte mi jeden blog, ve kterém by to začalo opačně.

No národ není tak hloupý, aby netušil za omluvami úzkých elit i jiné pohnutky než jen ušlechtilou snahu o nápravu zla. Rozprodej země do německých rukou dává tušit nepěkné souvislosti.

Omluvu a odpuštění nemůžete nikomu nadiktovat shora, a taktika, kterou volí elity a vy, je psychologicky ta nejméně vhodná k navození skutečného porozumění a usmíření. Národ, kterému bylo objektivně ublíženo, který měl být zlikvidován a "konečně vyřešen", nemůžete navrch cepovat jako malého neposlušného spratka, aby podal páníčkovi pac a držel hubu.

A co naopak vůbec nevidíte, je celkem bezproblémová realita, bezproblémové reálné soužití Čechů s Němci, a to i přesto, že se Němcům fakticky povedlo ekonomicky to, co se jim předtím nepovedlo vojensky.
01. 06. 2012 | 18:36

Jana Pechová napsal(a):

aga
Zažila jsem obdobnou situaci. Několik fanatických komunistů, kteří se dlouhá léta snažili zlikvidovat mého otce, v jednu chvíli zjistilo, že to půjde nejlépe přes jeho děti.
Převrátili mi život naruby, a zdaleka nešlo jen o znemožnění studia. Dodnes to bolí.
Vím dobře, o čem mluvím, když mluvím o odpuštění.
01. 06. 2012 | 18:39

Luba napsal(a):

Jano Pechová,
píšete hlouposti!

"Ta situace je obdobná s Masarykovou kritikou podvržených rukopisů."

Masaryk byl zastáncem odhalování pravdy, ať je jakákoli.
Jenže historická pravda není to, o co jde Posseltovi, Steinbachové a řadě jiných představitelů tzv. vyhnanců.

Existuje řada indícií, že jim jde v prvé řadě o to, umenšovat vinu svých otců a dědů, či svou vlastní, poukazováním na zločiny "druhé strany". V těch jejich "svazech" působila a působí řada dříve aktivních nacistů.

V Němcích jim ty jejich "pravdy" moc "nebaští", ale své voliče a příznivce stále mají. A jak je vidět, i leckterý místní prosťáček jim zde na ten jejich nahnědlý lep sedne.
01. 06. 2012 | 18:41

Jana Pechová napsal(a):

aga 18:36
Myslíte jako blog, který začíná diskusí?

Největší problém diskutujících pod mnohými texty je ten, že nediskutují k obsahu a významu textu, ale k osobě pisatele.
01. 06. 2012 | 18:43

aga napsal(a):

Pechová

O tom odpuštění opravdu jen mluvíte, a evidentně schováváte svou nezpracovanou křivdu za ušlechtilé pohnutky - nejspíš i sama před sebou.
01. 06. 2012 | 18:44

Jana Pechová napsal(a):

Luba
On se někdo omlouvá Sudeťákům? Anebo tady rozebíráme jen méně lichotivé chování našich spolubratří?
01. 06. 2012 | 18:46

aga napsal(a):

Pechová

Myslím blog, který by začal vyčítáním křivd Němcům obecně a sudeťákům zvlášť. Takový jsem tu nikdy nenašel. Takže vaše osočování ze žalobníčkování a ukřivděnosti je nesmysl - jak jsem napsal, jedná se vždy jen o reakce, o oprávněnou obranu. Jestli čekáte, že si lidé, a zvláště ti, co ještě pamatují realitu, nechají kakat na hlavu bez odporu, tak jste naivní.
01. 06. 2012 | 18:47

Jana Pechová napsal(a):

aga

Lehce se usmívám pane. Vaše reakce je reakcí ubožáka.
01. 06. 2012 | 18:52

Jana Pechová napsal(a):

aga

Člověka, který si dobře pamatuje realitu, mám doma.
01. 06. 2012 | 18:54

aga napsal(a):

Pechová

Já jsem ze Sudet, moje matka se tam po vyhnání musela vrátit (vnitrozemí je nestačilo absorbovat všechny), chodit do německé školy atd. Přesto probíhalo její soužití v partě českých i německých dětí bezproblémově a dodnes se s těmi, co ještě žijí v Rakousku, bývalé NDR i v Německu přátelí a schází. Nikdo po nikom nepožaduje omluvu, nikdo se nesebemrská, nikdo se nebabrá ve starých křivdách. Asi proto, že by z toho nikomu neplynuly žádné výhody - jako těm, co tak činí profesionálně.
01. 06. 2012 | 18:59

Vratislav Pech napsal(a):

Paní Pechová, přestaňte demagogicky obhajovat neobhajitelné. Stále operujete s faktem, že se česká sstrana za zvěrstva na sudetských bývalých spoluobčanech neomluvila apod. Vyzývám vás, aby jste zveřejnila konkrétní omluvy kohokoliv z odsunutých Němců, či jejich pohrobků vůči českému národu a českému, či československému státu. Oni sehráli úlohu tzv. páté kolony při rozbití ČSR nacistickým Německem. Oni se aktivně zůčastnili na všech zločinech proti českému národu až do konce okupace. Prosím, kdo, kde, kdy a jak.
01. 06. 2012 | 19:06

tata napsal(a):

paní Pechová

ale to je pravě ono stavět to zlo na uroven Němcu se rovna omlouvat jejich zlo.MATE PRAVDU zlo omlouvat zlem,jenže je tam to osudne v jakem kontextu to budete psat.

SOUHLASÍM že psat natvrdo že si to zasloužili a dobře jim tak je špatné,nikdo neviny si nezaslouží smrt,jen že byl nakou součastí narodu.

ALE ŠPATNE JE TU rovinu posouvat pravě stavět to nastejno,což vesvé podstatě je že to bylo planovano,určitě skorem každy kdo měl tu moc rozhodovat o pravu měl hrozné dilema rozhodnout a odsoudit tyto připady,mužete stokrat psat co je spravné ale když neberete v uvahu to okolo,oni žili vte době pod dojmem koncentraku,lidic atd,to nebylo tajné vladní rozhodnutí o vyhlazení co měli NĚMCI. TO BYL ČLOVĚK OD ČLOVĚKA KTERY V SOBĚ MĚL ZAKODOVANOU NENAVIST.A PODLE TOHO ROZHODOVAL.

ANO NEBYLO TO spravné ale v duchu doby ,těžko posuzovatelné
MUŽEME DNEŠNÍMA OČIMA UZNAVAT že se mnozí zachovali špatně nikoliv ale to stavět na uroven planovaneho vyhlazení našeho naroda.
01. 06. 2012 | 19:09

Luba napsal(a):

Jano Pechová,
výše jsem uvedl pár odkazů na Youtube.cz, kde můžete zhlédnout německý film, mj. zachycujících údajnou vraždu německých civilistů v Praze, jíž autor připisuje Čechům.

Ovšem, alespoň z části je to lež, nebo efektní manipulace.
Autorský tým ten film nazval "Töten auf Tschechisch", ale jde o vyprávění dobových svědků o dílčích násilnostech, prostříhaný záběry na civilní oběti vojáků Rudé armády z východního Pruska a dokonce na Čechy, zabité za Pražského povstání jednotkami SS!

O jednom nejkřiklavějším "dokumentu" psal pan Baroch na Aktuálně.cz toto:

"S novým pohledem na málo známou událost z prvních hodin po skončení války - masakr více než čtyřiceti německých civilistů na okraji Prahy - přišel Vojenský historický ústav.

Tvrdí, že Němce v civilu nepobili Češi, ale ruští vojáci, kteří právě dorazili do hlavního města. "Na sto procent to nebyli Češi. Jsem přesvědčen o tom, že to byli Rusové," řekl Aktuálně.cz Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu."

Více zde:
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=667593

Představitelé SL rádi mluví a píší o 200.000 Čechy zabitých německých civilistech. Zatím je prokázána jediná hromadná vražda 763 Němců v Postoloprtech. I když vyšetřovatel v níže uvedeném článku píše, že by to mohlo být považováno za genocidu, oficiálně se za genocidu označuje zločin, jehož obětí se stalo více než 1000 civilistů:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=638627
01. 06. 2012 | 19:10

Jana Pechová napsal(a):

aga
Moje rodina má zkušenosti obojí: tatínek žil v centru německého jazykového ostrova v české rodině, bydleli v nájemním domě německého majitele v téměř ryze německé čtvrti. Se svými sousedy vycházeli velmi dobře. O to citlivěji vnímali nové poválečné sousedy, kteří se nastěhovali do baráků po Němcích. Upozorňuji, že tatínkova rodina zůstala na rozdíl od většiny z nich v bytě 1+1 ve státním nájmu.
Maminka pocházela ze Sudet z poloněmecké rodiny. Měli hospodářství, rodina tam o válce ukrývala partyzány. Kvůli tomu mohli zůstat v Československu. Lidé, kteří tam přijeli rabovat majetky odsunutých Němců, připravili maminčinu sestru o život.
01. 06. 2012 | 19:16

Luba napsal(a):

Jano Pechová,
předpokládám,
že jste vrahům maminčiny sestry již odpustila.
01. 06. 2012 | 19:20

Jana Pechová napsal(a):

Luba
Lubo, přečtěte si, co jsem výše psala nicku aga.
To není z internetu, to je ze života.
Mám už nějaký pátek za sebou a z vyprávění pamětníků vím leccos.
Neobhajuji žádná zvěrstva, ani německá, ale ani česká.
Jeden z Němců při odsunu řekl mj. mému dědečkovi: "Trvat válka o pár let víc, tak český národ zdecimuje udávání vlastních lidí." I takoví jsme (byli?).
01. 06. 2012 | 19:22

Josef K. napsal(a):

Jsou ti čeští naconalisté , kteří zaplevelují blogy na téma Sudet, placeni Lukoilem?
Podle míry jejich znalostí a argumentace to tak vypadá. Bezmocní vždy hledají vyšší princip, ale nikdy se jím neřídí. Díky Bohu, že i česká kuchyně má své západní kořeny, jinak bychom jedli opravdu zvláštní směsky. Bože, ale naštěstí těch hlupáků ani na těchto stránkách není více naž na prsty obou rukou.
Návštěva těchto diskusí připomíná vojenskou kuchyni let sedmdesátých. Tedy ty odpadky pro plukovní parasata.
Že Občane, Lubo, pamětníku , ago...atp. Nic jiného než odpadky neznáte.
01. 06. 2012 | 19:29

Jana Pechová napsal(a):

Luba
Babička tehdy řekla vyšetřovatelům, že si nepřeje znát lidi, kteří její dceři a celé rodině tak strašně ublížili. Takže víme jen obecně, že to byli oni zlatokopští Češi.
Nechtěla je znát, protože konkrétní tváři se za konkrétní zločin těžko odpouští. Msty by nikdo z rodiny schopen nebyl, o tom jsem přesvědčena.

O to zhůvěřilejší je ubližovat v rámci kolektivní viny.
01. 06. 2012 | 19:30

Béda napsal(a):

Jenom taková drobnost k "plánovitosti". Plánovitost "divokého vyhnání" lze asi ztěží doložit. Já bych se zeptal pana Žáka jinak pokud jde o PLÁNOVITOST: Je pravdou, že německý (nacistický) protektor v Čechách a na Moravě, který se k moci dostal díky k Mnichovu, (který proběhl především díky činnosti SdP) PLÁNOVAL konečné řešení české otázky? Je pravda, že při této plánovitosti mu byli většinově nápomocni dědové dnešních Němců ze sudetských spolků?

Napíše pan Žák příště o plánovitosti v této souvislosti?
01. 06. 2012 | 19:31

pamětník napsal(a):

Jano P%echová,
za vyhnání sudetských Němců z české strany se omluvil nejvyšší představitel, za vyhnání Čechů z pohraničí v 1938 ze sudedtoněmecké strany nikdo, za aktívní podíl na rozpoutání nejstrašnější války v histórii lidstva nikdo. Vyžadoval někdy někdo z české strany sudetoněmeckou omluvu?
Máte to téma absolutně nezvládnuté.
01. 06. 2012 | 19:31

aga napsal(a):

Pechová

Udávání není ŽÁDNÉ české specifikum - udávalo a udává se vždy a všude - v Americe je to dokonce oficálně podporováno a pěstována s výmluvou na nebezpečí "terorismu". Nikdo by ani tak nepopíral excesy, kte kterým docházelo, co ale budí největší odpor, je manipulace v tom smyslu, že se jedná o nějakou specifickou a výjimečnou českou vlastnost - v podtextu "vlastnost té méněcenné slovanské lůzy". Toto moralizování si nechat líbit, a zejména od těch, co způsobili zatím nejkrvavější a neodpornější jatka, nebo od těch, co se to snaží omlouvat a marginalizovat, by mohl jenom otrok - a přesně to z nás někdo chce mít.
01. 06. 2012 | 19:32

Josef K. napsal(a):

Ještě aga, Luba, pamětník, Občan atp. koho myslíte tím národem. Výhradně sebe, že! Tak hajdy ke Kaspickému moři, tam najdete své prostředí. Už to tady někdo napsal.
01. 06. 2012 | 19:32

nechte toho napsal(a):

crowley.
Potože o takové blbině už nikoho nebaví diskutovat, jen pár důchodců, kteří nevědí co s časem.

Až si širší rodina Magdy Goebbelsové zase zadá do Spieglu inzerci, napíší novinářští pistolníci v Hamburku opět něco o českých upírech. Ale myslím, že ani většinu Němců to nebaví. A odbytu BMW to také nepomůže.

Kdyby se pan Žák otevřeně přihlásil ke své učitelce, Erice S., a napsal, že Němci byli největšími obětmi obou světových válek, alespoň bychom se zasmáli.

Ostatně, rozlišovat Němce a nácky je blbost. Geostrategické cíle Scheidemanna a Hitlera byly totožné, s pár lety časového posunu.
Stresemann, abychom je vzali z opačného, liberálního konce, dělal v přípravě Locarna psí kusy (s podporou Britů) aby nemusel uznat východní hranice Německa a zřeknout se útoku na ČSR. Jeden za osmnáct atd....
01. 06. 2012 | 19:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy