Pestrá česká pravice

09. 08. 2011 | 19:09
Přečteno 4649 krát
Nemluvíme o pravici vládní (dnes levicové), ani krajní (dnes scvrklé tak, že na oslavy Hesse se jí sjelo z celé Evropy jen pět tisíc), ani okrajové (Mach a Bobošíková), ani o lidovcích (snad už dekalouskizovaných?)

Pokoušíme se sledovat, jak kvasí nová („pravá“?) česká pravice dlící převážně v chrabrých diskusích blogosféry. A klademe si otázku, jak ladí s novou pravicí západoevropskou, kterou ze všech evropských politiků nejvýrazněji prezentuje Geert Wilders. I tu donedávna hlavní média označovala za extrémní. Nakonec však musela vzít na vědomí její charakter ryze demokratický, důsledně nerasistický, liberální a antitotalitní a nejnověji si ji přejmenovala na „populistickou“. ¨

Populistické na ní je to, že zastupuje obavy a zájmy široké populace, která se cítí hlavními politickými stranami přehlížená. A protože populus znamená totéž, co démos, mohla by být docela nadějnou cestou zpět k demokracii coby vlády vycházející z lidu. Věří v sekulární demokracii zaručující svobodu projevu, ale žádá obranu před těmi, kdo ji ohrožují. Přestala se zabývat otázkami rasy, zcela se zřekla antisemitismu a antisionismu, které přenechává levici. Vyjadřuje dvě nejakutnější obavy: Zánik evropské civilizace pod islámem a zhroucení demokracie pod byrokracií EU.

Zatímco v Londýně imámové na tiskové konferenci oficiálně vyhlašují celoevropský kalifát, nová česká pravice řeší: Jaké doutníky Havel kouřil ve vězení. Který farář je kacíř. Který zpěvák lidových písní je vlastenečtější. Jak Američané sami provedli 11. září. Jak inkvizice nepronásledovala, nýbrž chránila kacíře. Jak satanističtí zednáři persekvovali církev. Který papež zradil víru. Zda více lidí vzájemně povraždili katolíci či protestanti. O kolik milionů se přepočítali sčítači obětí holocaustu. Co je pravá víra a co blud.

Z kdysi talentovaných a prezidentem republiky obdivovaných novinářů se tu stávají lovci spiknutí zednářsko-globalisticko-bilderbergovsko-americko-imperialisticko-sionisticko-pravdoláskových, která řídí všechny zla světa, i tu islamizaci. Jediným příspěvkem domýšlivých Židů západní civilizaci je podle nich lichva. I za tím norským masakrem (jako za vším) stojí Mosad. Že by antisemitismus? Kdepak. Podle izraelské definice je antisemita někdo, kdo nenávidí Židy víc než je nutné.

Jakýmsi bizarním sebeklamem se všichni rádi označují za konzervativce. A jsou si všemi svými vírami dokonale jistí. Jenže esencí konzervatismu je proslulá věta konzervativce Disraeliho na adresu liberála Gladstona: „Kéž bych si byl tak jistý čímkoli, jako je si on jistý vším“.

A táží se, jakouže to vlastně civilizaci máme zachraňovat, když je tak nemravná a nekřesťanská.

Odpověď na to je až trapně jednoduchá: Tu, kterou máme. Lepší nemáme, nikdy jsme neměli a neměl ji ani nikdo jiný. Křesťanská (či židovsko-křesťanská) civilizace je návod a ideál, kterému jsme se nikdy nepřiblížili. Máme z něho jen politický a ekonomický systém, který se dlouho a bolestně vyvíjel, aby se k těmto ideálům mohl přibližovat, diskutovat o nich, vytřibovat a zkoušet je. Jiný takový systém na světě není.

Pravice, která toto neví, je k zachraňování Evropy nepoužitelná.

Vyšlo v MFDnes

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

gabble ratchet napsal(a):

"chrabrých diskusích blogosféry", musel jsem se pousmát, píšete to do MF Dnes, tak tuším, že tím asi vážně míníte tu žumpu na iDnesu jako Ladislav Jakl, František Matějka, Petr Paulczynski, Břetislav Olšer, Rudolf Polanecký, Štěpán Binko, Dušan Streit
doporučuji přečíst jediný článek od kteréhokoliv z těchto pánů a bude vám to stačit, je to fakt silná káva, partička extrémistů, šovinistů, podivínů, hospodských křiklounů nejhrubšího zrna a duševně poněkud narušených jedinců, to bude asi ta nová pravice, že ;-)
09. 08. 2011 | 19:36

Občan Josef K. napsal(a):

Pane Kurasi, již posledně jsem konstatoval, že Vám nelze věřit ani slovo. Manipulujete skutečností nehorázným způsobem jak to dělají jen lidé zoufalí, ambiciozní, leč bez talentu. Lzeš jednoznačně prokázat, že tito lidé nikdy nebyli stoupenci demokracie, vzdělanosti.... Váše prohlášení o tom, že za současné nepokoje v UK mohou levicové síly je samozřejmě stejně nepodložené až hanebné. Možná Vám školné 9000 liber připadne vhodné pro lidi s ročním příjmem 5000 liber. Zneužíváte neinformované české veřejnosti, ne poprvé.
Nedistancujte se tak od české pravice, jste stejně vulgární, lživý a nevzdělaný. Po tolika letech v UK se opravdu od poklešslé české pravice (popř. normalizačnéí levice) nelišíte. Pan Okamura se na základě událostí v UK ihned vrhnul na projekt nového supertvrdého cizineckého zákona. Z britských médií však vyplývá, že do nepokojů jsou zapojeni lidé všech ras vč. Britů. Navíc, pokud jsem obeznámen, v UK rasa nehraje žádnou roli.
Wilders je krajně pravicový pro značnou část nizozemské společnosti. Nizozemská společnost má prostě jiíný práh pro extremistické jevy než Vaše chápání a společnost česká, proto tam není ani nirmalizační žurnalista Hájek ani světoznalec Klaus. Prostě opět neříkáte věci jak se mají. Více než záměr se však zdá, že ve Vašem případě jde o nedostatek intelektu či inteligence.
Jinak, pro Vaši informaci, dle důvěrných zpráv veškeré nepokoje byly vyprokovány provokatery placenými společností " Broom Besom Advantage", největší výrobceš a prodejce uklízecích prostředků v UK vlastněný bratry Kochovými.
Pa, neměl jhste do té UK utíkat, tady by Vám bylo za Huskáa lépe.
09. 08. 2011 | 19:36

Béda napsal(a):

Vládní pravice - třeba Bakalova a Schwarzenbergova TOP09 je levicová? To jsem nevěděl.

Zajímavé jak autor šikovně uhýbá od hlavních témat doby - ekonomického kolapsu systému, globálního predátorství, globální vlády spekulace, oligarchie a korupce, která vytlačuje na periferii formální vyprazdňující se demokracii, mravního rozkladu, prohlubujícího se válečného loupežnictví pod vzletnými hesly humanity, trvalé svobody, ochrany civilistů anebo průhlednámi falzi - hledání ZHN... a vytahuje dnes tolik módní zástupné téma imigrace, islamizace, byrokratizace Evropy.

Co je to židovsko-křesťanská tradice? Jak se v historické praxi projevovala na vztahu Židů a křesťanů?
09. 08. 2011 | 19:42

Platan napsal(a):

"Nemluvíme o pravici vládní (dnes levicové)..."

Ano, autor asi nešťastně upadl na hlavu. Dál to snad ani nemá cenu číst...
09. 08. 2011 | 19:52

Skogen napsal(a):

jó, když se člověku zhroutí ideál, může z toho zblbnout. A to tím spíš oč zarytěji na něm lpěl. Nejednomu už se tak stalo a bývá to smutný pohled.
09. 08. 2011 | 19:53

Béda napsal(a):

TOP09 a ODS jako vládní, podle autoraq "levicové" strany mají "propracovaný" sociální program (kupř, důchodovou a daňovou politiku, oblast všeobecně dostuného zákonodárství, všeobecně dostupného vysokého školství, pracovní zákonodárství) a zvýšení povinného podílu suprbohatých (kupř. miliardářů Bakaly a Schwarzenberga), bank, podnikatelů v oblasti hazardu a pod. na řešení výše zmíněných levicových témat.

Děkuji zato, že mi autor objasnil svůj názor na to, které strany jsou levicové.
09. 08. 2011 | 19:53

dreyfus napsal(a):

Docela úsměvný článek o ideovém a myšlenkovém guláši v hlavách českých echt pravičáků.

http://www.blisty.cz/art/59675.html
"Pochopil jsem, proč Roman Joch označil ve svém příspěvku univerzity za jednu z bašt levice, aniž by proti tomu kdokoli z přítomných protestoval. Intelektuální síla a vzdělanost totiž groteskním echt pravičákům vskutku chybí, a proto univerzity musejí být jejich přirozeným antipodem a nepřítelem. "
09. 08. 2011 | 20:03

Harry napsal(a):

Gabble ratchet:
mám stejný dojem ze zmiňovaných blogerů na Idnes. Parta zvrácenců s nepodloženou nadřazeností, tudíž psychopatů.
Mistru Benjaminovi, zdá se, také měkne mozek víc a více, rovněž má pocit, že musí zamořit svými zhovadilostmi síť. A to jsem ho dřív občas s chutí četl. Možná stránky Zvědavec by uspokojily jeho grafomanský choutky a jeho excentrické názory potěšily podobně nešťastné duše.
09. 08. 2011 | 20:06

Skogen napsal(a):

A abych byl konkrétnější, pojmem pravice je zpravidla myšlena reprezentace sociopolitického směru, který klade do popředí individualismus, osobní odpovědnost (jen) za sebe sama a sociální darwinismus (vítězí ti silnější). Jinými slovy "urvi, kde co můžeš".

V tom je veškerá pravice stejná. Rozdíly jsou pouze v míře gentlemanství, s jakou se reprezentace prosazuje.

A v tomto duchu u nás žádné gentlemanství neexistuje, zato pravicovější zemi aby jeden pohledal.
09. 08. 2011 | 20:08

P. napsal(a):

To je novinka - kdo pověřil nějaké imámy aby nám tu vyhlašovali celoevropský kalifát? Byl bych nerad kdyby šlo zase o nějaký podvod, jako v případě imáma Anwara al Awlakiho, který se zradikalizoval poté, co byl v říjnu 2001 pozván na recepci do Pentagonu. Od té doby to byl jeden z nejtvrdších lídrů tzv. "Al-Kaidy" a organizoval povícero teroristických útoků proti USA.

9/11: Explosive Evidence - Experts Speak Out, Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=yIOC1J44RYw
09. 08. 2011 | 20:17

Béda napsal(a):

Skogen,

oni ti čeští neoliberálové budou asi pěkní levičáci. Třeba ministr DRÁBek - levicovějšího pravičáka v ČR aby jeden pohledal. A multimiliardář kníže, to je přímo vzor feudálních levičáků - ten by se nejraději přímo celý rozdal. Jeho politika je v tradici rodu - všechno pro poddané. Již KHBorovský psal lásce českého lidu ke svým Schwarzenberským pánům.
09. 08. 2011 | 20:18

Skogen napsal(a):

Béda,
ano. Šaty dělaj člověka a pokud si k nim vypěstujete starostlivou vrásku na čele (ti nejlepší, jako třeba oba Bushové, jich zvládnou najednou až šest), máte úspěch ve veřejné funkci v kapse a můžete si plácat a dělat, co je libo. Když vám k tomu pravicový Kuras popíše kulinářský požitek z michellinského restaurantu, kde se nafutroval za pár frází, tak musíte mít za ušima, abyste nenaletěl.
09. 08. 2011 | 20:32

.honolulu napsal(a):

Evropska levice je na tak velkem ustupu videni sveta realisticky, ze jakakoliv pravice, i kdyby byla sebevice nekompaktni, ma vetsi hodnotu a proto je dulezita.
Krome toho levice velmi lze a vymysli si "fakta" a theorie.
Nejvice zde na Aktualne CZ to dela nick Obcan, kdyz vynecha medications proti schizophrenii.

Univerzity (NE vsechny) jsou tak zahnojeny neo-marxisty, ze jejich hlavnim duvodem existence je znicit inteligenci a zredukovat narod na mentalni trpasliky.
Samozrejme s timto pokracovacim politicky poplatnym trendem ve vzdelavani, diplomy studentu budou hodnoceny jako sanitary napkins v kratke budoucnosti.

Touha po moci, kterou je vnitrne uzirana t.zv. "socialni demokracie", je za hranicemi obsesions.
Na takove socialni halucinace, kterymi tato parta mentalne postizenych trpi, neexistuje zadny lek, ale pouze shock therapy. Navrhuji je odvezt k hasicum do Londyna.

Pane Kuras, v pripade, ze tyto male sebedulezite mysi na Vas prestanou piskat, tak se musite zamyslet nad Vasi schopnosti psat. Zatim jste VYBORNY. Mate jednicku z hvezdickou.
Nedejte se, namlatte jim klavesnici vsem. Jsme na vasi strane.

To je bordel ten Londyn, ze ano ? V 70-tych letech jsem tam jezdil tancit na odpoledni caje az z Johannesburgu. Ted je z toho Nairobi. To je "kulturni obohaceni" multi-kulti politiky a za nejakou dobu z toho bude dalsi Hillbrow v JHB.
09. 08. 2011 | 20:53

Džentry napsal(a):

Pane Autor, žijou v Londýně a maj to kousek na HighGate, kde jsou pohřbený pan K.MARX. Vstupné tam vybírá soukromník jak na divadle. Vědí jistě, kdo tam nejčastěji chodí, kromě jich. No ano Japonci, Číňani, Jihoameričani a Londýňané! Ano ti, kdo ho zvolili filosofem tisíciletí. Zde jeho maxima z "18.brumaira malého synovce Velkého strýce Ludvíka Bonaparta" (psáno 1851 pro NY Tajmsy): "Až za 2O let padne Vendomský sloup, padne i synovec (stalo se) a za 200 let bude revoluce v tzv. nejrozvinutější zemi světa, v Anglii." (parafrázuji zpaměti). Komunu sice s pomocí Pruska krvavě potlačili, ale její myšlenky nikoli:
Národní garda nahradí policii a armádu
Odstranění stávajícího státního systému
Zavedení nových orgánů moci
Zavedení volených a sesaditelných úředníků
Zavedení sociálních opatření ve prospěch pracujících
Bezplatné vyučování
Řešení bytové politiky
Spoluúčast dělníků při vedení podniku
Vyhlášení rovnoprávnosti žen
Jak se jim to líbí, pane autor? Dnešní Lumpenproletariát a zlodějíčci v Londýně nejsou zatím jistě Pařížská komuna, ale jistě plod něčeho podobného z 18.brumaira. Čeho asi?

Voni si zřejmě myslejí, pane autor, že "tradice" nynější ž.-kř. už zaplatila přes Hollywood autorskej honorář do Řecka Homérovi? Tak to se šeredně mejlej...!
09. 08. 2011 | 20:54

koret napsal(a):

Dneska jste to Občane Jozef K.nečekaně pro mne vyhrál nad Kurasem vysoko na body.Nandal mu to pořádně.Tomský občas se blýskl inteligencí,aby pak psal pod prahem přijatelnosti,Kuras se dokázal proplétat hbitěji než Tomský mnoha zrádnými místy,až k místy slušné mírné levicovosti.Ale dnes,a není poprvé- Kuras použil "židovsko-křesťanskou tradici"- tedy holé nic.Ale dnes jim hýbe Breivik -viditelně.Ale zjišťuji,že jsou např.publikovány dvě silně odlišné verse Breivikovy vraždy,spočívající v jeho lodi a naopak v převozníkovi (pozdější).Nebo v přístupové komunikaci na Utoyu po souši až na minutu po vodě jezera.Zprvu se psávalo o čistě mořském ostrově i s obrázky map,50 mil vzdáleném,ne 50 km.No to nebudí celé důvěru.Asi mu nedají nejvyšší trest.Breivika stejně nerozluští asi nikdo.Je nečitelný a nelze ho jednoduše přeložit do standartního chápání,resp.je sešívaný,představuje více komponent.Mix.Zdá se mi dnes takový.
09. 08. 2011 | 20:55

honolulu napsal(a):

Levicaci,
Vase prispevky jsou KVILENIM. Mate neco hodnotnejsiho na zamysleni ? Vase rihani, prdeni, koktani, stekani a stenani neispiruje k zadne emoci.
09. 08. 2011 | 21:01

tata napsal(a):

panove BEDA,Skogen

A už je to tady,povšimnete se nastoupila nova mantra našich pravicovych kolegu,dřive kam to ta levice dovedla,jak to vede ke katastrofě,jenže co ted par let to zde levice nevede,a zřejmě ještě par let nepovede,takže CESTA ŘECKA najednou se obrací proti nim,ono přes veškerou vychytralost asi moc lidí jim neuvěří po 8 letech,a kam to dovedou že zato muže levicova idea.........

No a už se připravuje puda,ejhle už je to ve sve podstatě levicova vlada,no přece si nemužou připustit že ono to nak ty pravivycove ide nejsou až tak dokonaly,není přece nic jednodušiho,než se distancovat a slyšime to čim dal vic a od vice lidí,co se nehodí je prostě levicovej paskvil.
09. 08. 2011 | 21:08

Béda napsal(a):

tata, alespoň vidíte kam to ti levičáci dovedli: v USA (zde ruka v ruce levičáci z Bushovy administrativy, levičáky na postech ředitelů největších bankovních ústavů, levičáci z Wall Streetu), na Islandu, v Lotyšsku, v Řecku (i když to má drobnou vadu na kráse, že posledních 8 let tam vládli podobně jako v ČR pravicoví levičáci), v Itálii, v Belgii, ve Velké Británii. Svět je přímo prošpikován levičáky, neomarxisty a autentického čistého pravičáka prakticky není možné najít (možná snad pan Kuras anebo Tomský?) V diskusi jsem se dokonce již potkal s názorem, že i naonacista, masový vrah a terorista Breivik byl vlastně levičák.
09. 08. 2011 | 21:20

Nero napsal(a):

Doufám že jste dnes pane Kuras zase nezklamal a pěkně to nekřesťanům původem z opice nandal. Já to bohužel nepřečtu, článek s poznámkou "Vyšlo v MFDnes" můj prohlížeč s vlastní sebeúctou odmítá zobrazit.
09. 08. 2011 | 21:33

Kritik napsal(a):

Pěkný článek. Zejména výroky:

"A táží se (pravičáci, konzervativci), jakouže to vlastně civilizaci máme zachraňovat, když je tak nemravná a nekřesťanská.
Odpověď na to je až trapně jednoduchá: Tu, kterou máme."

Bylo by však zapotřebí dodat, před kým tu naší civilizaci máme chránit. Za nejlepší odpověď lze považovat:

"Především před námi samými."
09. 08. 2011 | 21:39

Někdo napsal(a):

Vypadá to, že opravdu se blíží čas zachraňování Evropy o kterém píšete ke konci poslední věty. Dnes večer budou zachraňovat Londýn, budou zachraňovat i jiná města na ostrovech VB. Myslím, že hotovost mají policie i jiných států. Dobré je likvidovat menší požáry než by najednou začalo hořet celé město. Že by to nedokázali, dokázali, je jich už příliš mnoho, kteří si přejí vidět hořet města, která se jím stala novým domovem a kteří koušou do rukou, které je krmí a zaopatřují. Při tom většina z nich neudělala pořádnou práci v ceně libry jak je rok dlouhý, tím jsem si téměř jist. Nic neumí, do školy se jim nechtělo chodit, jejich rodičům se jen domlouvá a doporučuje jak se starat o děti. Bruselští páni by mohli přestat stanovovat kvóty pro přijímání emigrantů z Afriky.
Doufám, že si Evropané toto memento multi-kulti vemou za své.
09. 08. 2011 | 21:41

Béda napsal(a):

Někdo,

ano, ale hlavní problémy (ekonomickou krizi, nízkou porodnost, stárnutí populace, nekonkurenceschopnost, přelévání kapitálu, práce a know how... )se tím nevyřeší. Ani kdyby všichni imigranti do jednoho byli repatriováni.

PS: taky je velkou otázkou jestli za imigraci může jenom levice, anebo i pravice, která si natahala v době konjunktury levnou pracovní sílu a v době krize neví co s ní a s jejími potomky a tito zažívaje frustraci a bezperspektivnost v cizí zemi, které tradice nepřijali za své dělají virvál.
09. 08. 2011 | 21:51

Občan Josef K. napsal(a):

Kurt Vonnegout ve svých Jatká č. 5 píše o budoucnosti s miliardami jejichž hlavní motivací bude "důstojnost" /tak nějak nepamatuju se přesně/. Pana Kurase a Tomského, Bátoru, Klause, Hájka je zapotřebí od těch milard odečíst.
09. 08. 2011 | 22:08

Karel napsal(a):

Kuras asi chlastá nebo hodně nestoudný člověk.
To přece nemohl napsat střizlivý.

Tato vláda, která cpe prachy do chřtánu bohatým, chudé šikanuje a beré u huby - je vláda LEVICOVÁ.

Jasně Kurasi, Vy máte asi skutečně v hlavě maglajz.
CERNÁ JE BÍLÁ,
VÁLKA JE MÍR atd.

Chlape, vzpamatujte se. Tady nejste ve stáji nebo ve chlévě.

PS.
Teď už tu chybí Grebeníček, aby řekl, že tu nikdy komunisti nevládli, protože vládnoucí garnitura před rokem 89 byli pravicoví reakcionáři.
09. 08. 2011 | 22:17

veverka napsal(a):

Židovskému konvertitovi Kurasovi se rozpadá jeho pravičácká utopie před očima.V zoufalém záchvatu bezmoci označuje za levičáky i Drábka s Nečasem a odmítá si připustit podstatu zkázy zemí které označuje za ty s "křesťansko židovskou tradicí".A tou nejsou imigranti,islám nebo sociální stát,ale masivní přesun výroby do Asie kvůli o něco vyšším ziskům pro několik vychcánků s jarmulkama.
09. 08. 2011 | 22:27

tata napsal(a):

Bedo

ten hlavní problem začal vydělej za každou cenu,takže levne pracovní sily,drancovaní třetího světa,jenže ta levna pracovní sila začně zakonitě chtit vic,at se to libí nebo ne oni zakonitě a vždy to tak bylo kde je chudoba je moře dětí,at se to vyklada z jakykoliv přičin je to fakt,naopak čim vic lidi jsou bohatší,maj jine zajmi a děti by je omezovaly,je to ve sve podstatě určite sobectví často se řika jak jsou zodpovědní ale ono to tak až pravda není,tyto lide by bezproblemu 3/4 děti uživily,jenže kariera,pohodlnost je pro ně duležite a to vlastně tuto kulturu predurčuje k zaniku.

TAKŽE VTOMTO UHLU POHLEDU,se chovaj nezodpovědně obě skupiny ta první nemuže uživit,ta druha si řeže větev pod sebou.

JSOU TO dva rozdilne problemi......tyto rozvinute země mi pokud možno měli udělat co nejvic pro populační expanzi,tim zastaví tolik nepatřiční jev vymirani.

naopak pravy opak ve třetim světě stim že 3 svět přestanem drancovat naopak,za cenu že to bude i hodně bolet začit zlepšovat podminky hlavně tam,jestli nebudou umirat hlady doma nebudou se tlačit pryč s domova,jenže sem vtom pesimista v zajmu zisku je to podle mě nezvratně nastartovano.
09. 08. 2011 | 22:30

kormoran napsal(a):

..super clanek.))

Pro soudruhy nic a nikdy nebude dobre , tedy krome jejich 'diktatu'.

Je vseobecne znamo , ze hledani a oznacovani tridniho nepritele je jejich nutnosti k preziti .
09. 08. 2011 | 23:02

Carlos V. napsal(a):

Mám pocit, že Kuras zapomněl pro mnohé napsat nápovědu.

Podívejte se na www.euportal.cz a možná pochopíte. Ale spíš nepochopíte, ono pochopit tu skupinku ultrakons okolo (nepřímo) zmiňovaného ABB není ani tak moc možné.
09. 08. 2011 | 23:22

Karel Mueller napsal(a):

Někdo, Béďa:

Pánové, pravdu máte oba.

Ale vždyť jsme nás pár z "Řádu" za ta léta mohli upsat, že to tak dopadne.

Ta pravá mela začne, až bude kasa prázdná a nadto zde bude etablovaná tvrdá asijská konkurence.
09. 08. 2011 | 23:28

honolulu napsal(a):

kormoran, vyborne !
Dobre jste to vystihl (23:02)
Nekdy zasnu nad jejich zpusobem "mysleni". Z ceho to je, takova uchylka, krome zakrsleho I.Q. ?
Nejde to opravit vitaminama ?
09. 08. 2011 | 23:59

ghándí napsal(a):

mě byla velice sympatická idea občanské a demokratické společnosti se kterou zakládal klaus ODS. navíc se mi vždycky líbila idea minimálního státu hospodařícího s vyrovnaným rozpočtem. velice dlouho jsem klause uznával a považoval za opravdového ryzího demokrata, ale poslední dobou mam pocit že začíná blbnout s tou bandou zahnědlých narodovců a vyšinutým hájkem.
10. 08. 2011 | 00:01

Karel Mueller napsal(a):

ghándí:

Myslím, že v tom závěru se mýlíte. Spíš víc než jiní vidí dál a uvědomují si, kam to směřuje ...
10. 08. 2011 | 00:27

Skogen napsal(a):

ghándí, vy si myslíte, že víte, s jakou ideou Klaus zakládal ODS? A minimální stát, to je co? Kde to najdu? V těch nejvíce pravicových státech?

Pravicový stát není minimální, pravicový stát plní kapsy elitám. Minimální stát je idea, mýtus, konstrukt. Stát je totiž abstrahovaná legitimní moc, bez které se ani elity neobejdou. Bez něj by nebylo jak ty kapsy plnit a ti, kterým to nedochází, za mnoho stát nemohou.
10. 08. 2011 | 00:46

Maximus napsal(a):

Pane autore, nevím co řešíte. Žádná česká pravice a dodejme, že i levice neexistuje. Existují pouze lidé co mají, či mají méně nebo nemají prachy. Ta Vaše pravice jsou povícero lidé, co si (až na výjimky) řekněme kulantně přemístili pro sebe více peněz než ty ostatní. Tak třeba dnes resp. už včera mi potvrdil jeden šlušně informovaný člověk z bankovního prostředí to co jsem si dávno myslel, že takový Pavka Horolezec si už dokázal nahrabat celých 8 mld.Kč, které teď přes spřátelené firmy vyvádí ven, asi se chystá venku nastálo bivakovat. Jen ta výše nasyslených peněz mě překvapila, asi bude na čele v pelotonu českých politiků. V této zemi v novodobé 21-leté historii nešlo o nic jiného, stát vždy na té správné straně a pokud je to umožněno, přesměrovávat prachy pro sebe a své bližné, tak to je ta správná pravice a spol. Způsobů jak to docílit je hned několik. Dodejme, že pár křišťálově čistých a spol. se také popravicovalo a slušně se díky svému rozumnému předchozímu chování zabezpečili nebo předzásobili na budoucí zlé doby. V Čechách, že prý je pravice a levice? Kulové, s přehazovačkou! Ideály hoďte za hlavu, jde o to urvat co nejvíce pro sebe peněz a majetku. Jde to přes moc, informace a vysoké státní posty. Jen kontury poznání toho co se u nás doma v Čechách rozkradlo či přemístilo, nabývají hrozivých rozměrů. Jeden nesalónní ekonom, co už v životě něco dokázal a co se vyzná v tlačenici odhadl, že kdyby se v Čechách průběžně za a) nekradlo pomocí různých předražených st.zakázek, tendrů a podobných fint a nenechal schválně přebujet st.sektor a za b) by se legálně nevyváděl cizími majiteli firem z ČR zisk financí (přes 210 mld.Kč/ročně), tak průměrná výše platů zaměstnanců v ČR by nyní atakovala hranici cca 55 tis.Kč. Tomu totiž odpovídá výkonnost ekonomiky ČR ve vztahu např. se SRN, Rakouskem či Holandskem. Ale nic.
Pojďme se raději bavit či filosofovat o pravici, levici nebo o modrých, oranžových, zelených, černých atd. to je zajímavé filosofické téma. Ideály, to je naše!

Až tak jsme na tom díky špatnému hospodaření se svěřenými prostředky od lidí co zastupují stát.
10. 08. 2011 | 00:54

Maximus napsal(a):

Omlouvám se za překlepy a ošibky.
10. 08. 2011 | 00:55

AC napsal(a):

Maximus

Co je ošibka?:-)
10. 08. 2011 | 01:07

kormoran napsal(a):

Honolulu , mam obavy , ze kdybysme zili mezi nimi , jednali bysme podobne !

Osobne si uvedomuji , cim dale vetsi casovy odstup k teto 'cikanske' zemi,coz je mi lito, tim vetsi kritika a posmesky a pohrdani nad jejich neustalym fnukanim!

A to je jich pouhych deset milionu, predstavte si, ze by cechu bylo , jako cinanu! Apokalypsa!

Priklad pana Horejsiho- posledni blog , to az zustava rozum stat , jake klicky ti rudi dokazi zplodit na manipulaci tupych ovci, kterym nasazuji bez servitku kousavou 'vlci' tlamu! A oni si to preji!

A taky divi tomu, ze ac ma nekdo z politickych spicek , jinak respektujici staly nazor a fundamentalisticky smer(kapitalisticke zeme), ze najednou "nejak"vybocil!

No neni to tim , ze by se chvel na to obstastnovat rude pobuchy, ale tim ze ma svuj nazor se kterym je ve statotvorne zemi treba pocitat-coz okamzite soudruzi pochopitelne s jejich uvazovanim povazuji za zradu a nastup do uranovych dolu!
10. 08. 2011 | 01:10

Maximus napsal(a):

AC sorry, jste asi mladý nebo jste vyštudoval mimo bývalé bolševické zřízení. My jsme se tady museli učit povinně rusky. (-:
10. 08. 2011 | 01:25

AC napsal(a):

Maximus

No mladý zrovna nejsem a minulý režim znám velice dobře - na rozdíl od ruštiny, kterou jsem se sice také učil, jenomže mladá ruštinářka nade mnou držela svá milá ochranná křídla, mhouřila obě očka a.....a takhle to dopadlo, musím se ptát, co je ošibka:-) Z textu je sice patrné, že jde o nějaký kiks v pravopisu, ale neodolal jsem. Jak vidno, snaha byla marná, pač stejně to nevím. Ale snad nějak přežiju:-)
10. 08. 2011 | 01:45

kormoran napsal(a):

P.S. Cesi jsou stejne prapodivny narod.

Cast samanu ukazuje na lytku tetovani , ac je venku mraz , az to prasti, prevazna cast samanu se odbarvuje na blondini))),cast starych vyzobanych slunecnic ma vlasy , jako rainbow, ale ksicht jako narusena mumie, cast pytliku nosi kabelky pres rameno))) Holt jste cesti samani a nikdo se vam nevyrovna!!)))
10. 08. 2011 | 01:57

Maximus napsal(a):

AC
Tak jsme na tom podobně, já když jsem na střední škole u zkoušky z ruštiny plynule přešel do slovenštiny, učitelka zpozorněla, pak se začala smát a zeptala se jestli mi stačí trojka, ale hlavně abych rychle vypadnul. Docela mě však později mrzelo, že našinec nezná dobře svůj jazyk, češtinu, ale to je asi úděl všech technicky vzdělaných lidí. Třeba jednou jsem tomu dal korunu, když jsem "vyzíval" EZ Praha, aby neprodleně odstranili závady na investičním souboru.
Dobrou!
10. 08. 2011 | 02:07

Maximus napsal(a):

Odkud jsi ty ptáku kormoráne, abych se do tvého plemene mohl také trefit? Není na světě národ, který by se sousedům nebo přespolním nezdál jaksi divný. Navíc stereotypy nejsou vždy pravdivé.
10. 08. 2011 | 02:10

ghándí napsal(a):

karel mueler,
já si myslim, že to jde velice špatným směrem, hlasoval jsem proti našemu vstupu do EU. jsem proti muslimskemu přistěhovalectví a zadlužování. to jsou dvě věci, který zničí evropu. klaus podepsal naší přistupovou smlouvu v atenách a podepsal i lisabon. a pak je jakoby v opozici proti svým vlastním činům, ze kterých plynou pro českou republiku naprosto jasné dusledky, o který klaus v době, kdy to podepisoval,věděl. klaus je chytrá horákyně, je proti EU a není proti EU. přestal jsem klausovu politiku chápat, klaus všechno promýšlí tak moc tahů dopředu, až to přestává dávat smysl. to panoptikum individuí typu hájka a bátory, to mě taky nedává smysl. je to na půl k pláči a na půl k smíchu. byl bych rád, aby tady byla nějaká silná politická síla, která bude prosazovat naše vystoupení z EU a hospodaření s vyrovnaným rozpočtem, ale musí to být síla demokratická s normálníma lidma, ne s pomateným naboženským fanatikem hájkem nebo nacistou batorou, který podepisoval nějaký antisemitický pamflety.
10. 08. 2011 | 02:47

ghándí napsal(a):

skogen
minimální stát je takový, který hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.
10. 08. 2011 | 02:51

honolulu napsal(a):

"Soudruzi" z levice, doatavte se na letiste se smetaky, kostaty a naradim, ktere pouzivaji zametaci na Bratislavske ul. v Brne.
Poletite uklizet to smetiste po riotu v Londyne.
Je to sice prilis vysoka kvalifikace na vas, ale nekde je treba zacit s vasimi studijemi.

Musite prece svymi ciny stat za svymi slovy. Kulturni obohacovani pomalu konci na 6 tydnu, tak ten bordel, ktery tak hajite, lette uklidit.

Zase se vam ty vase theorie pokakaly. Uz stokrat, a vy jste stale stejni zabednenci, neschopni se poucit z reality.
ha, ha, ha, ha, Jeeeee, ha, ha, ha, Saskove a vede je soudruh nacelnik Veverka; a nezapomente sebou vzit prof. Horejsiho !
A ted pripiji dalsim poharem vina na vase trapnosti a hanbu.
10. 08. 2011 | 04:41

Ládik!!! napsal(a):

Levici pálí dobré bydlo.
10. 08. 2011 | 06:01

Béda napsal(a):

Ládík,

jak říkaj Kuras, kteroupak levici máte na mysli? Levicovou levici anebo pravicovou levici (ve skutečnosti levici předstírající pravici - třeba evicovou stranu miliardářů TOP?)? Kuras maj obě oči (a možná i ruce) levé.
10. 08. 2011 | 06:10

jazve napsal(a):

Typický pravičák.Když se ukáže že jeho idolové které vždy nekriticky obhajoval jsou prachsprostí zloději,prozře a označí je jako levičáky.
10. 08. 2011 | 06:26

Ládik!!! napsal(a):

Bédo,
kterou levici? ONVČ + ON. Osoby nesamostatně výdělečně činné + osoby nečinné.
Název OSVČ zavedli komunisti hned po 89, takže název ONVČ+ON bude určitě taky v pořádku.
10. 08. 2011 | 06:39

Skogen napsal(a):

ghándí,
aha. Takže tradičně Skandinávské země. Plnící do písmene pravicové mantry jako nízké daně, takřka žádný sociální systém, žádná ochrana zaměstnanců...
10. 08. 2011 | 06:45

Ládik!!! napsal(a):

Bédo,
jeden po ránu: Víte, co je to za psa, který má 4 nohy a 1 ruku?...
Šťastný pitbul.
10. 08. 2011 | 06:45

Aktiv napsal(a):

Pane Kuras, dávám souhlas, tak to cítím i já, co jiného by měla být pravice, než zdroj podnikavosti, nikoli ideoligičnosti!
Ideologičnost je levicová záležitost!
Ale pozoruju, že díky bejvalým komunistům v řadách naší současné pravice je z toho zase levičácká ideologičnost!
To, co se zde předvádí ze strany pomatenců tzv.bejvalých politiků z tzv. pravice není ani pravicové, a ani v mezích normálního diskurzu demokracie a svobody.
Klaus mi připadá jako Guru sekty, které předsedá a jeho podržtažkové jako členové sekty, kteří bojují v nevyhlášené válce, protože se domnívají, že když tato válka je v naší mysli, musí být i kolem nás, a nejlépe v našem státě a národě!
Ano Klaus vede válku, a přeje si jisto jistě i krev, co jiného války přinášejí!
Díky Klausi, teď víme, že tvým hlavním odkazem je po tvém úmrtí zanechat český národ v občanském konfliktu, a nejlépe v krvavém!

To je tvůj odkaz, a odkaz hradní suity a různých představitelů tzv.pravice!
Vždy podle hesla, rozděl, zabíjej a panuj!
10. 08. 2011 | 07:09

Aktiv napsal(a):

Doplňuji.
Stalin byl jedinným největším pravičákem(levicovým)!
Následuje Klaus, a jeho sektářská suita!
10. 08. 2011 | 07:14

DF napsal(a):

Nechce se mi věřit pane Kuras,že máte řidičák.
Protože jakmile jste schopen vysvětlit přednost z prava, jako levou úchylku potom jste řidičák dostal za půlku prasete i v té Anglii.
Pane Kuras Vy jste se svoji pravičáckou utopii upadl do negativistického komatu.V němž označuje za levičáky i Drábka, Nečase,Jakla,Bátoru,Schwarzenberga atd. .
Díky tomuto komatu je zřejmé proč nejste schopen pochopit podstatu zkázy zemí které mají onu "křesťansko židovskou tradicí".
Tato skáza nemá nic společného s imigranty,islámem nebo sociálním státem.
Pouze jste přehlédl masivní výrobu v Číně a její 8-12% nárust krize nekrize.
Toto je ta cesta jak zabít civilizaci a né produkovat pravou rukou pravé bábovičky, následně je vydávat za levou úchylku.
10. 08. 2011 | 08:38

Az napsal(a):

Proč mi pojem pravice poslední dobou tolik připomíná pojem komunismus před několika málo desítkami let.

Pravice je automaticky brána jako vtělené dobro (levice je sprosté slovo) a přitom všichni pravičáci automaticky nadávají na vše pravicové. Sami vidí, že "reálná pravicovost" nefunguje, ale vinu hledají ve všem jiném než v pravicovosti. Pak z toho vznikají takové výroky, jako že české pravicové strany jsou vlastně levicové, apod.

PS: Dělení na pravici a levici je absurdní hloupost (stejný příspěvek bych mohl klidně napsat i v obráceném gardu). Nejlépe to asi vystihuje to, že se některé naše strany nazývají např. "konzervativně-liberálními" a nikomu nevadí, že to je vlastně protimluv.
10. 08. 2011 | 09:26

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Kurasi s potěšením jsem si přečetl Váš zajímavý příspěvek. Považuji za logické, že v pár řádkách nemůžete diskutovat všechny problémy naší společnosti, jak Vám někteří předhazují.
Současnou vládu také považuji za pseudolevicovou a ne pravicovou, za kterou se vydává.Jen dělají pravici ostudu. Autentická pravice se přeci snaží omezit rozsah státu a ekonomického přerozdělování.V centru snažení pravice je politicky a ekonomicky sebevědomý občan. Tato vláda naopak obyčejné lidi stále více "okrádá" a posiluje roli státu. ČSSD se musí smát, jak dělají za ni nepopulární práci.Vláda dělá bezduché škrty, které podvazují ekonomický rozvoj, ale nevím například o žádných zbytečných institucích, které by zrušila. Ministerstvo vnitra se pod panem Kubicem probudilo a lecos vylézá konečně na světlo - to velmi chválím. Ale proč se radikálně nezatočí s evidentně předraženými zakázkami - logické by například bylo letadla Casa vrátit a vyinkasovat zpět miliardy za letadla neschopná akce. Na druhé straně chtějí zrušit dotované stravenky za směšnou náhradu 3 tisíce korun - zaměstnanci přejdou na kastrůlky z domova a tím pošlou na úřady práce řadu dalších zaměstnaců z oblasti stravování.
To že někteří diskutující podceňují vliv islamistů v Evropě, protože je nevidí v ČR a že nechápou, jak byrokracie EU podvazuje evropskou ekonomickou konkurenceschopnost - to je jejich problém a ne Váš.
Nedávno byla publikována zajímavá poznámka o projevu pres. Nixona před 40lety, kdy mluvil o začátku zániku euroatlantické civilizace obdobnému zánikům jiných říší jak je známe z dějin. Jeho slova se postupně naplňují....
10. 08. 2011 | 09:33

Aktiv napsal(a):

Petře z Tábora,
pravicový stát nesmí dávat důraz na žádnou ideologii nebo náboženství!
To znamená i, že by měl dát najevo svůj názor na islámismus, který někdo chce, aby se stal na nějakou dobu zase ideologický směr k ovládání spodiny(od střední třídy po chudinu)!
Pro islámce je nejlepší člověk psychopat uklánějící se před imánem!
10. 08. 2011 | 09:43

Ládínek napsal(a):

Objednal jsem si u OSVČ Ládika!!!! týdenní pobyt v Sopotech ve Fischer House Appartments, ale neuspěl jsem. Dotazem do Sopot mi bylo sděleno, že jim dluží od minulé sezóny a že s ním přerušili spolupráci. Prý se jim teď mstí tím, že je pomlouvá u klientů. Usoudil jsem, že je to typický parazitní jmenovec, který se jako zprostředkovatel vmezeřil mezi spotřebitele a poskytovatele a vydává se za podnikatele na netu. Sedí u telefonu jako call girl a čeká na zavolání. Nevolejte mu prosím. Obraťte se na poskytovatele přímo a máte to! Ládik!!! pak bude rád s Honopohollulálem, že může zametat Londýn... Jako metaři u Zavattiniho. Ovšem nebude mít kde přistát, jak tu někdo poznamenal. Všude bude cedule PRIVATE...
10. 08. 2011 | 09:43

Občan Josef K. napsal(a):

Petr zu Tábora. Prosím o jediný historický příklad toho, že "V centru snažení pravice je politicky a ekonomicky sebevědomý občan", a vynechte poválečné Německo.
10. 08. 2011 | 09:44

Zpěvačka z Tábora napsal(a):

Zdravím, Petře, máš svatou pravdu, Nixon správně předpověděl, že omezováním státu zanikne i západní civilizace. Potvrdil mi to G.doublejůů Bush, když bloudil Hradem. Tak velkej Bílej dům v životě ještě neviděl.
10. 08. 2011 | 09:55

kočka šklíba napsal(a):

Musím se smát, pamatujete si jak zdejší pravouni nadšením hýkali, když spolu s VV Nečas utvořil jejich, a to zdůrazňuji, pravicovou vládu? A jak donedávna tvrdili, někteří stále ještě tvrdí, jak si občané vybrali pravici, ptz pravice je odpovědná a bla bla.....? A teď chudáci, včetně blogerů jako Kuras, nevědí jak to vysvětlit, že ta jejich pravice, kterou tak vítali, je neschopná (nebo spíš všeho schopná)banda gaunerů a zlodějů?
Tenhle vývoj v jejich zmatených mozečcích je znát už delší dobu, takže najednou z jejich skvělé pravice je hrozná levice. Bože jak hluboko jste klesli milí pravouni :D.
A zase musím vzpomenout přírodovědce, on jim to psal už hned po volbách. Jak ted pravice s takovou většinou v PS může ukázat jak umí. Ano dokázali, že to dokáží, rozkrást i zbytek a pak zdrhnout s nakradeným. A ti jejich naivní obdivovatelé se nyní zmůžou na trapné výmluvy, jako Kuras. Místo aby si konečně přiznali, že zvolili množinu neumětelů a zlodějů. Pravičáckou množinu.
10. 08. 2011 | 09:56

Aktiv napsal(a):

Ano kočko šklíbo, je to všehoschopná banda gaunerů a zlodějů, ale se světovým renomé a doktoráty z Plzně!
Jsou neomylný, a chamtiví, to je jejich ctnost!
Jsou jak Stalin a Hitler, jejich vzor!
10. 08. 2011 | 10:08

Občan napsal(a):

Kuras, co to zase vykládaj???
Wilders je prachobyčejný neonácek, stejně jako Breivik a další jim podobná árijská individua.
A psát o Wildersovi (jenom proto, že se s ním zrovna kamarádí Netanjahu a evropská sionistická lobby), že to je kovaný demokrat, to už je opravdu k zblití.
Koukám, že vy jste ochotni se spřáhnout opravdu s absolutně čímkoli vč. neonácků, jen abyste prosadili své zájmy, konvertito.

Táhněte už s těmi svými xenofobními nenávistnými kecy k čertu.
10. 08. 2011 | 10:12

Carlos V. napsal(a):

kočka šklíba : opravdu se domnívám, že blog je o něčem jiném.

Je to spíš výsměch "alternativní" pravici tak, jak si ji představují na www.euportal.cz a Adam B. Bartoš. Tedy směsici paranoi, blábolů, polofašismu, klerikalismu a nacionalismu.

Jinak ... o pravicovosti současné pravicové vlády je možné diskutovat, ale o tom blog asi není.
10. 08. 2011 | 10:16

Lewis napsal(a):

Cheshire Cat, směju se rád s tebou. Lewis
10. 08. 2011 | 10:17

vlado napsal(a):

Pan Kuras znalý politické scény západních států je svým pohledem ultrapravicový a proto jsou naše pravicové vlády málo pravicové.
Pochvalné a souhlasné stanovisko Petra z Tábora je varovné a ve společnosti snad nepřevažuje. Stát se již zbavil veškeré ekonomické zodpovědnosti. Na ekonomii nemá žádné páky a ve službách již svým občanům poskytuje stále menší a menší služby. Nyní uvažuje, že bude nejlépe se zbavit odpovědnosti za důchody. Pak k čemu je mi drahá státní správa potažmo stát ktery nezajistí např.bezpečnost +/městští strážníci/ pracovní místa /leda tak ver státním zprávě/ a dslší a další.Kdepak bohatí ty si postaví své městečka, které hlídají např.ABL a jeto!
Ty socko od státu nic nechtěja raději si utahni opasek, aby stát měl na rozhazování výdajů. Pokud se nebude levice sjednocovat pak pravice nám ukáže lidskou tvář kapitalismu.
10. 08. 2011 | 10:19

Někdo napsal(a):

V Čechách nelze mluvit o pravici ani levici, jakápak pravice, jakápak levice, jenom rozhádané parlamentní lavice. Sbírka představitelů pokleslé morálky, kterou vůbec nezajímá obecné blaho občanů, ale jen vlastní prospěch. Zajímá je, jak se co nejdéle udržet u zdroje a bezostyšně hrabou a mlaskají a vymýšlí, jak to zařídit, aby pořád bylo ještě co shrábnout. Jsou to politické korouhvičky, točí se tam, kde je možné něco urvat ze zdroje. Nakonec je pro mne velice smutná skutečnost, že nejméně si z tehle skvadry hrabou komunisti. Jen připomenu namátkou, penzijní připojištění, to by mělo být průběžné dotování jejich mlaskání v soukromých fondech. Já nedám do soukromých fondů ani korunu.
10. 08. 2011 | 10:20

jozka napsal(a):

A jee... tak nase vlada je levicova, ideologie je vec levicova... tady se nekomu hrouti vysneny svet, tak dela logicke veletoce, aby si nemusel priznat, ze veri v bludy...
10. 08. 2011 | 10:27

ghándí napsal(a):

skogen,
stát hospodařící s deficitem plni svoje sociální funkce jenom do te doby, než zkrachuje. jestli tohle považujete za lepší řešení, tak nechápu z jakého důvodu. bankrot státu odnesou nejvíce nejchudší vrstvy obyvatelstva.
10. 08. 2011 | 11:33

Pereira napsal(a):

Carlos V.:
Vážně se jim vysmívá? Na Euportálu je kmenovým pisatelem. A někdo kdo se podepsal Lukáš Karel Václav Petřík (zřejmě jde o Lukáše Petříka) s ním včera polemizoval v dnes smazaném článku:
Jakou Západní civilizaci chceme zachránit před sebevraždou? Křesťanskou, osvícenskou, či postmoderní buzerantskou?
což byla de facto recenze Kurasovy slátaniny Jak zabít civilizaci. A v článku samotném ho nazýval přítelem.
Navíc když si otevřete Euportál tak vás uvítá reklama na Kurasovu knihu
A v diskusi na Euportálu pod Kurasovým článkem:
Dvě nejakutnější obavy: Zánik evropské civilizace pod islámem a zhroucení demokracie pod byrokracií EU - (což je tento blábol pod kterým diskutujeme)
se k němu hlásí Roman Joch a jiný pisatel Felix ho nazývá :"Pan Kuras je tahoun dneška a zítřka z tahounů nejsilnějších."

Nezlobte se, ale mě nepřijde že by si z někoho dělal legraci, či byl nějak vyčleněn z proudu magorů který vy nazýváte celkem nesmyslným názvem "alternativní pravice".
10. 08. 2011 | 11:48

Carlos V. napsal(a):

Pereira : mě tak ten článek vyznívá.

Že se ke Kurasovi mnozí hlásí je věc jiná, otázka je, jestli on se hlásí k nim.

Jinak ... slovo "alternativní" neříká nic o tom, zda někdo magor je či není. K mnoha příspěvkům na euportal se ale Vaše označení nabízí.
10. 08. 2011 | 12:07

Cestovatel napsal(a):

Autore, Bobošíková je pravice? Tak jak to že kandidovala na prezidentku za extrémně levicovou stranu? Podívej te se na program Suverenity nebo jak se ta její strana dneska jmenuje. To je extrémě levicová strana někde mezi ČSSD a KSČM.

TOP 09 a ODS jsou levicové? Máte trochu zmatek v pojmech co je pravicové a co levicové.
10. 08. 2011 | 13:15

lasifa napsal(a):

No autore, jsem překvapen. A docela mile. Podle Vašich proti - EU názorů jsem měl tendenci Vás zařazovat do spolku internetových "pravičáků", o kterých píšete. Jsem rád, že tam nepatříte a jsem rád, že jste to takhle napsal. Jen ještě jedna věc chybí - skončit se zbytečným značkováním lidí na správné "pravičáky" a škodlivé "levičáky" nebo naopak. Přeji pěkný den. L.
10. 08. 2011 | 13:50

kočka šklíba napsal(a):

Carlosi, nedomnívám se , že blog je o něčem jiném, nebo spíše, blog je i o tom, na co jsem reagovala: "Nemluvíme o pravici vládní (dnes levicové),.....".

Ta tendence pravounů (i pravičáků), zvlášť teď v posledním půlroce, je zřejmá. Vláda je neschopná, plná neschopných všehoschopných grázlů. A hlavně, podniká i kroky (a její činy jsou příčinou toho, že je stále hůř), o kterých nám tady pravouni tvrdili, že to jimi volené strany nikdy, ale nikdy, nebudou dělat a nikdy nedělaly.
A ono přiznat, že jsem naletěl, že ti levouni měli alespoň v něčem pravdu a že já jsem naivní b.b je moc těžké, že? (to nebylo osobní).
10. 08. 2011 | 15:57

šlapka napsal(a):

kočka šklíba
Vy máte asi na mysli to, že i takový Rumcajs za několik týdnů vyrukuje s tezí, že vláda je špatná proto, že jsou v ní samí levičáci. A že je třeba, aby konečně vládla ta pravá pravice a pak půjde vše jako po másle.
Je to docela pravděpodobné.
Já bych se ani nedivil tomu, kdyby si myslel, že tou pravou pravicí jsou lidi podobní jemu - Rumcajsovi.
Já bych to viděl tak na....sedm dále...minus čtyři...no na takových 92% /osm procent pak tvoří Rumcajsův pud sebezáchovy/
10. 08. 2011 | 16:18

Joe napsal(a):

Pokud se formuje nova pravicova strana okolo ideologu jako Hajek, Batora, z mladych treba Bartos jenom dobre.Svobodni vypadali nadejne, ale nalezlo k nim nejak moc sionistu.Vypada to, ze tihle lide opravdu pochopili, verejne to hlasat, ale nemuzou, odkud hrozi opravdove nebezpeci.Islam to nebude.
10. 08. 2011 | 18:10

šlapka napsal(a):

Joe
Co to teda bude ?

Já si myslím, že volební průser. Takové strany.
10. 08. 2011 | 18:35

Skogen napsal(a):

ghándí,
ona snad Skandinávie krachuje? Vy jste začal s vyrovnaným rozpočtem a vy bůhvíproč ztotožňujete vyrovnané hospodaření s pravicovou politikou. Fráze, dojmy, zbožná přání, demagogické poučky z povrchních učebnic. Se skutečností to nemá pranic společného.
10. 08. 2011 | 20:27

Petr z Tábora napsal(a):

to občan Josef K. 9:44:
Tím příkladem jsou například všechny staré členské státy EU. Vlády (pravice i levice) je dovedly k vysoké demokracii a životní úrovni, bohužel i za cenu zadlužování.

to Zpěvačka z Tábora 9:55:
Vy ráčíte býti provokatérkou - Omezováním státu civilizaci jistě nezanikne, ba naopak obyčejní lidé jsou chytřejší než politici. I tak srdečně zdravím krajanku, humoru je vždycky málo.

to Vlado 10:19:
Já si myslím, že p.Kuras není ultrapravičák.Pokud to politik myslí poctivě a jde mu skutečně o lidi, tak styčných bodů mezi levicí a pravicí je spousta, to klasické dělení už neplatí.Přeci každému slušnému politikovi musí jít mimo jiné o snižování nezaměstnanosti, i počtu lidí závislých na podpoře, o rovném přístupu ke vzdělání atd.
10. 08. 2011 | 21:54

Libri napsal(a):

Pro ty, co nechápou, že si vláda může říkat "pravicová" ale provádět levicovou politiku. Je to stejné jako když si žába bude říkat orel. Taky může letět, ale leda v zobáku čápa. A taky se zamyslete nad významem slov spojeným s levárnou a naproti tomu ty spojená s něčím pravým (ryzím)
10. 08. 2011 | 22:59

Béda napsal(a):

Libri,

a co charakterizuje prosím pěkně podle vás pravicového a levicového politika? V čem jsou podle vás levicovými politiky DRÁBek, Kalousek a Schwarzenberg? Předem ď. za odpověď.
10. 08. 2011 | 23:11

kočka šklíba napsal(a):

Šlapko, je pravda, že snad Rumcajs už je poslední Mohykán ;), jinak už snad všichni zdejší fandové tohoto sboru diletantů (vlády ČR), se tak nějak už vyjádřili, že to vlastně ani ta pravice není :D. Včetně našeho milého hovénka (ghándího), který byl po volbách ve stavu euforie :D.
A nebyl sám, jen tak jsem si přelétla pár blogů hodnotících výsledky voleb, a opravdu dobře jsem se pobavila ve světle nynějších jejich výmluv. Docela to stálo za to, a ptz se tam dost vyjadřoval i vlk, tak zase se trefil, minimálně v 50%, zato Pocestný tedy zklamal se svými předpověďmi ;).
11. 08. 2011 | 01:26

kočka šklíba napsal(a):

Libri přimlouvám se a také jsem moc zvědavá jak tato vláda provádí levicovou politiku, no tak, podělte se s námi o ten objev ;).
11. 08. 2011 | 01:28

Libri napsal(a):

komu stačí vyprázdněné nálepkování k popisu reality a nepatrá po obsahu to asi nevidí. např. kamufláž zvedání DPH výmluvou na důchodovou reformu (nejen že reforma není reformou, neboť se jedná jen o účetní přesun položek, tedy žádnou systémovou změnu, ale výše DPH s tím nijak nesouvisí), kroky prohlubující nezodpovědnost ať už na úrovni národních politiků (alibistické plošné škrty, neřešící podstatu, přijímání zákonů poškozující ČR hospodářsky - nikdo není souzen za řepku, fotovoltaiku, LTO atd.) či na úrovni EU (slibování garancí za lajdáky a podvodníky), vedle toho v rámci utahování svěrací kazajky Bruselu se pohybují na hranici vlastizrady. snaha zákony (přílepek zákazu zveřejňování informací k zdravotní novele je plivnutí voličům do xichtu) ohýbat k vlastnímu prospěchu (ale to je spíše problém morálního rozměru, nicméně pro pravicového politika má být právě morálka nejvyšší kvalifikací). obcházení vůle voličů, kdy si hrají na osvícené elitáře, nepotřebující v zásadních otázkách jako třeba národní samostatnost referndum. rétorikou i činy se snaží rozeštvat střední třídu (tedy chudé) s deklasovanými (tedy nejchudšími), aby vynikli oni jako nadřazená elita a voliči se věnovali sami sobě namísto jim. kdo není zaslepený řečmi, dokáže vnímat realitu činů a ty ukazují pravdu, kecy to jen zamlžují.
11. 08. 2011 | 09:55

Vysedlina napsal(a):

Kuras
Něčemu věřit musíme, něčím se zabývat musíme, něco vidíme, něco nám uniká, aniž bychom si byli něčím jisti. Jistí například poctivostí politiků, upřímností přátel, pevností měny, pravdivostí novinářů, platností zákonů, výdrže EU, a počasím.
Čemu se nevyhneme, je to, že musíme žít. Je potřeba dělat, čím dál tím více, co je potřeba. No, a každý to zase vidí nějak jinak. Já například tak, že někdy člověk zjistí, že se události valí jako povodeň. A že křik už je marný. Takže nekřičím a své svobody využívám jinak. Třeba tak, že přestávám číst noviny a sledovat televizi. Stačí jednou za čtrnáct dní. To už se novináři shodnou na tom, zda se událost stala, zda se stát měla nebo je to jednoznačně průšvih. Hlavně že vím, čím se mám zabývat mimo. Ať žije svoboda!! Bude hur.
11. 08. 2011 | 13:24

lol napsal(a):

''Vyjadřuje dvě nejakutnější obavy: Zánik evropské civilizace pod islámem a zhroucení demokracie pod byrokracií EU.''

To prece nejsou obavy, ale fakta. Demokracie skoncila kdyz eurohujeri odmitli vysledky referend a nazory lidi na EU a Lisabonskou smlouvu.

A jinak, moc pekna 'diskuse'. Tolik levicacke verbeze a chytraku typu Pehe se schazelo blahe pameti snad jen na Novinkach. Problem demokracie je hlavne v tom, ze verbez ma stejna prava jako normalni lide. Nekdy tech prav maji i vice.
15. 08. 2011 | 11:20

Jarýn napsal(a):

Zapomněl jste na feministky.Asi jste nepřekousl, že BB zarazila vývoz Foie Gras d'Oie nebo jak říká pan Labuda:"husaců pečeň v masti" z Francie do Německa.To je pro kulináře Vašeho ražení šleha, ale asi jste na dietě nebo máte zažívací problémy, když jste to neokomentoval!
15. 08. 2011 | 16:22

Peter napsal(a):

Toto snáď mohla napísať iba zdrogovaná osoba... Na tento článok je škoda písať nejaký komentár. Zostáva len otázka "O čom to bolo?", alebo "Čo si Kuras dal na jedlo??? Nebolo to skazené???"
05. 02. 2012 | 01:56

BushMARIANA25 napsal(a):

freelance writer
21. 03. 2012 | 01:26

KathleenHouston napsal(a):

freelance writer
21. 03. 2012 | 01:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy