Toto není doba salonní politiky

18. 03. 2011 | 11:40
Přečteno 4027 krát
Scházíme se opět po dvou letech, abychom zhodnotili výsledky naší činnosti od posledního sjezdu ČSSD. Scházíme se v mimořádné době nabyté výzvami, ale také riziky. Náš sjezd na ně musí správně zareagovat. Pokud se nám to podaří, zesílíme a budeme úspěšní. V opačném případě upadneme do stagnace a bezvýznamnosti.

Je to určitý paradox. V posledních letech jsme vyhráli všechny důležité volby – krajské, komunální, senátní i parlamentní. To je oprávněný důvod k sebevědomí. V této zemi ale nevládneme. To je důvod ke kritickému zamyšlení. Sebevědomí a kritická sebereflexe jdou dobře dohromady. Navzájem se podporují.

Věřím, že náš sjezd nám otevře nové šance a vzbudí mezi občany České republiky novou naději na pozitivní společenské změny.

NEŽIJEME V DOBĚ POKLIDNÉ SALONNÍ POLITIKY, ŽIJEME V DOBĚ ZÁSADNÍHO BOJE O BUDOUCNOST, BOJE O ZÁKLADNÍ HODNOTU ZÁPADNÍ CIVILIZACE, KTEROU JE SOCIÁLNÍ STÁT

VLÁDNÍ KOALICE NENÍ ZMÍTÁNA REFORMNIM ÉTOSEM, ALE KORUPČNÍMI SKANDÁLY, KTERÉ JEDEN MINISTR V ZÁKULISÍ VYTAHUJE NA TOHO DRUHÉHO

LIDÉ, KTEŘÍ SE VE VOLBÁCH ROZHODOVALI NA ZÁKLADĚ VOLEBNÍCH PROGRAMU VLÁDNÍCH STRAN, JSOU KAŹDÝ DEN KONFRONTOVÁNI S MASIVNÍM PORUŠOVÁNÍM PŘEDVOLEBNÍCH SLIBU

Rád bych nyní shrnul nejdůležitější události, jež provázely činnost naší strany v uplynulých letech.

Pravice vládne v naší zemi už 5 let. Po volbách v roce 2006 začala koaliční pravicová vláda tzv. reformou veřejných financí systematickou demontáž sociálního státu. Vůči této vládě zaujala ČSSD důsledně opoziční postoj.

Zhruba koncem roku 2008 vpadla i do naší země světová finanční a hospodářská krize.

Pravicová vláda se rozhodla právě tuto krizi využít jako další argument pro snižování deficitu cestou radikálních sociálních škrtů. Byla to ale čirá demagogie. Hospodářský útlum sice prohloubil schodek veřejných financí, tento schodek by však nebyl tak velký, kdyby vláda již před krizí nerozhodla o snížení příjmů státu. Politický vývoj do poloviny roku 2009 byl ovlivňován naším předsednictvím EU. Do té doby krajně nepopulární vláda se díky předsednictví stala u části veřejnosti vcelku přijatelnou.

Za této situaci se ČSSD rozhodla vyslovit vládě Mirka Topolánka nedůvěru.

Pro hlasování o nedůvěře vládě měla ČSSD vážné a oprávněné důvody. Vedla nás k tomu snaha zabránit nevratným změnám v důchodech, pracovním zákonodárství, snaha zabránit privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven, snaha odolat všestrannému tlaku na kraje.

Veřejnost ale přijala pád vlády spíše s rozpaky. Pravici se nakonec podařilo postavit proti naší straně část proevropsky naladěných občanů.

S naším hlavním politickým rivalem ODS jsme volby do EP nakonec prohráli, ale v porovnání s výsledky voleb do EP v roce 2004 šlo o výrazný nárůst hlasů, posílili jsme ze dvou na sedm mandátů.

Dnes tady s námi bohužel není Jiří Havel, který bojuje s nemocí, věřím ale, že náš sjezd sleduje. Jiří, chci ti poděkovat za odvahu a současně noblesu, s jakou jsi vedl naši kandidátku do Evropského parlamentu. Držíme palce a přejeme brzké uzdravení. A když už jsme u našich lidí na marodce, na tomto sjezdu není z důvodu nemoci také náš dlouholetý poslanec Zdeněk Jičínský. Pane profesore, také vám chci popřát hodně sil. V poslaneckém klubu nám chybíte.

Úřednická vláda Jana Fischera byla vládou udržovací. Politická situace v zemi se zklidnila. Předchozí vypjaté spory mezi vládou a opozicí prakticky zmizely. Sociální demokracie, která zůstala formálně v opozici, ztratila politický terč.

Nepřímý podíl ČSSD na vládě a naše nová viditelně dominantní odpovědnost za vedení všech krajů postupně oslabovaly vnímání ČSSD jako hlavní opoziční strany a volební alternativy pro případnou změnu. Lidé také již pomalu začali zapomínat na období vlády M. Topolánka.

Vidím mezi delegáty Jeronýma Tejce, Jeroným si určitě vzpomene na naši společnou zkušenost z volební kampaně. Když jsme na jižní Moravě objížděli vesnice a mluvili o Topolánkově vládě, lidé přestávali poslouchat. Už to pro ně byla minulost. Už nevládl Topolánek, ale Fischer.

Na rozhodnutí o předčasných volbách byla podána stížnost u Ústavního soudu, který této stížnosti vyhověl.

Naše strana v čase před dalším možným rozhodnutím ÚS zvažovala všechna rizika – možné zpětné zpochybnění konání předčasných voleb, riskantní vládnutí s rozpočtovým provizoriem, otázku na koho nakonec padne vina za eventuální vnitropolitické zmatky. Nakonec se vedení naší strany rozhodlo na předčasné volby rezignovat.

Je třeba si přiznat, že naše rezignace na předčasné volby na podzim 2009 nastavila zcela nové parametry společenského vývoje do řádných voleb v květnu 2010. Udržovali jsme při životě mimořádně populární vládu a ve veřejnosti jsme tím posilovali názor, že úřednická vláda je něco lepšího než vláda politická.

Poskytli jsme tak čas a prostor pro vznik nových politických stran. Tyto strany nám se svojí nabídkou novosti a změny odlákaly vlažnější voliče a připravily nás o výraznější volební vítězství.

Prodloužili jsme období na sebe těsně navazujících volebních kampaní, které stupňovaly napětí ve společnosti, v posledních týdnech před volbami až na hranici únosnosti.

Do probíhající volební kampaně zasáhla řecká rozpočtová krize, ze které se pravicová propaganda snažila učinit hlavní téma voleb. Šlo, samozřejmě, o demagogii, Česko patřilo a stále patří k zemím EU s nejmenším veřejným dluhem. Žádný řecký scénář nám nehrozil a nehrozí. Snažili jsme se této demagogii čelit programem na snižování deficitu, sérií vysvětlujících článků, inzercí, tiskovými konferencemi, ve kterých jsme vyčíslovali reálné rozpočtové náklady našeho volebního programu.

Ačkoli náš závazek snižovat státní dluh byl ekonomicky podložený, přílišnými akcenty na některé sociální přísliby jsme jeho důvěryhodnost zbytečně snižovali. Myslím tím především téma tzv. 13. důchodu. Tento volební slib byl pravicí úspěšně obrácen proti nám. ČSSD sice volby vyhrála, ale zisk 22% zůstal daleko za našim očekáváním a znamenal velkou ztrátu hlasů ve srovnání s volbami jak v roce 2002 tak 2006. Přesto jsme zůstali nejsilnější parlamentní stranou.

Volební lídr a předseda ČSSD Jiří Paroubek vyvodil z volebního výsledku ČSSD osobní zodpovědnost a odstoupil z funkce předsedy. To je třeba lidsky i politicky ocenit.

V letech 2005-2006 pomohl naší straně znovu vydobýt dominantní pozici v politickém spektru. Pod vedením Jiřího Paroubka dosáhla ČSSD ve volbách v roce 2006 procentuálně nejlepšího historického výsledku. V roce 2008 jsme vyhráli senátní a krajské volby, v roce 2009 jsme skončili druzí ve volbách do EP a v roce 2010 jsme vyhráli volby do PS. Jiří děkuji za energii a nasazení, které jsi vedení ČSSD v minulých 5 letech věnoval.

Vidím 7 důležitých poučení z výsledků voleb do poslanecké sněmovny

1.Potřebujeme pečlivěji rozvažovat naše strategická politická rozhodnutí, jako je například hlasování o nedůvěře vládě.
2.Ve volební kampani musíme být co nejvíce věcní a nesmíme připustit, aby naše kampaň sklouzávala do příliš osobní roviny a vyvolávala příliš negativní emoce.
3.I když nám průzkumy veřejného mínění dlouhodobě prognózují, že volby vyhrajeme, neměli bychom podléhat předčasnému opojení a dávat je veřejnosti okázale najevo.
4.Neměli bychom vést války s médii a zbytečně si vytvářet mezi novináři zaryté nepřátele. Války s novináři se nedají vyhrát.
5.V našich předvolebních aktivitách bychom neměli vést pouze monolog, ale na různých veřejných konferencích, seminářích, kulatých stolech spoluvytvářet a prezentovat náš program v přímé konfrontaci se zástupci občanské společnosti a s politickými konkurenty.
6.Měli bychom si uvědomit, že jako známá parlamentní strana nepotřebujeme vykládat nadměrné finanční prostředky na vlastní vizuální prezentaci, plakáty a billboardy. Naše kampaně musí být úsporné a efektivní.
7.Průzkumy veřejného mínění by neměly nahrazovat systematickou práci na programech. Neměli bychom vytvářet dojem, že naši politiku ohýbáme podle veřejného mínění a nemáme vlastní názor.

Tolik věci, které bychom si měli zapamatovat.

ZKUSME SE KAŽDÝ Z NÁS NA CHVÍLI VRÁTIT DO DOBY, KDY BYLY VYHLÁŠENY VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY A VZPOMEŇME SI NA POCIT, KTERÝ JSME TENTKRÁT MĚLI. ASI NEJVÍCE HO CHARAKTERIZUJE SLOVO ROZČAROVÁNÍ A ZKLAMÁNÍ.

Po volbách do Poslanecké sněmovny v květnu 2010 padaly návrhy, že stranu je třeba rychle konsolidovat, svolat mimořádný sjezd a zvolit nové vedení. Nakonec jsme se rozhodli sjezd odložit až po volbách. Bylo to správné rozhodnutí.

Místo sjezdové debaty jsme se rychle soustředili na naši opoziční roli, sestavili novou stínovou vládu a začali důsledně kritizovat chyby nové koaliční vlády.

HISTORICKÉ VÍTĚZSTVÍ ČSSD v loňských KOMUNÁLNÍCH A SENÁTNÍCH VOLBÁCH JE VÝSLEDKEM NEJEN OBROVSKÉHO NASAZENÍ CELÉ STRANY, REAKCÍ LIDÍ NA ANTISOCIÁLNÍ POLITIKU VLÁDNÍ KOALICE, ALE TAKÉ TOHO, ŽE JSME SI DOKÁZALI NA CENTRÁLNÍ ÚROVNI UVĚDOMIT, CO VŠECHNO JE NEZBYTNÉ DĚLAT JINAK, NEŽ BYLO DOPOSUD ZVYKEM.

Chci poděkovat všem sociálním demokratkám a demokratům za obrovské nasazení, díky němuž jsme se rychle vzpamatovali z výsledků voleb do Poslanecké sněmovny a dokázali uspět na radnicích a v Senátu. Děkuji Vám!

Ne vše ale koncem loňského léta vypadalo tak optimisticky. Potvrdí mi to určitě i Honza Hamáček, který nakonec jako jediný z oslovených kandidátů přijal nabídku na to, aby dělal volebního manažera podzimních voleb. Honzo, ještě jednou děkuji za velký kus práce, který jsi odvedl. A za odvahu!

Poprvé od roku 1989 jsme v komunálních volbách zvítězili a fakticky jsme tak dokončili dotahování ztráty na pozice ODS v místních zastupitelstvech, které nám trvalo 20 let.

Náš úspěch je nepochybně výsledkem dobré práce našich dosavadních primátorů (Ostrava, Brno, Karviná, Přerov, Havířov, Frýdek-Místek, ….), starostů a komunálních zastupitelů. Především jim patří naše velké díky. Svou prací v zastupitelstvech prokázali, že ČSSD má dostatek výrazných osobností, které jsou schopny prosazovat úspěšně sociálně demokratickou politiku.

Za zvláštní zmínku stojí úspěch ČSSD ve volbách do magistrátu v Praze, kde kandidátku vedl Jiří Dienstbier, (téměř 18%), v této tradiční baště pravice. Ve srovnání s minulostí jsou povzbudivé i naše výsledky v jednotlivých částech Prahy. V Praze tak sociálnědemokratičtí voliči rozhodně netvoří jen nepatrnou část a už zde nemusíme odevzdaně očekávat jen samé potupné porážky. Je tady mezi námi Karel Březina, který je nově prvním náměstkem pražského primátora a vede náš tým na pražském magistrátě. I na něm bude hodně záležet, zda pražané budou vnímat ČSSD jako hlavní motor pozitivních změn ve vedení hlavního města. Karle, hodně štěstí!

Pokud jde o senátní volby, byli jsme velmi potěšeni z postupu 22 našich kandidátů do druhého kola. Z nich pak 12 uspělo i ve druhém kole, takže ČSSD má poprvé v historii ve druhé komoře parlamentu většinu.

Všem našim 27 statečným senátním kandidátům opakovaně děkuji za velké a poctivé nasazení. Nyní bude záležet na našem senátním klubu, aby splnil náš hlavní volební závazek, korigovat vládní reformy všude tam, kde to bude možné.

Viditelným symbolem změny v Senátu je nový předseda Senátu Milan Štěch. Milane, musím říci, že jsem si hrozně přál, aby se po senátních volbách předseda senátu už nejmenoval Sobotka. A povedlo se. Milane, těšíme se na to, že Senát bude skutečnou pojistkou proti nespravedlivé vládní politice a bude důrazně vystupovat proti snahám o omezování sociálního státu.

Jak jistě víte, nedávno zemřel náš senátor Jiří Dienstbier. V Senátu zastupoval obvod, zahrnující okresy Kladno a Praha-západ. O tomto víkendu probíhá první kolo doplňovacích senátních voleb a věřím, že Jiří Dienstbier mladší pomůže sociální demokracii udržet klíčový 41 mandát, jenž nám zajišťuje v Senátu většinu. Jiří, držíme palce a věříme, že to pro sociální demokracii dokážete!

Pojďme si říci jak je na tom sociální demokracie v dnešních dnech.

Na nedávné demonstraci ProAltu v Praze na náměstí Republiky jsem potkal mladou rodinu se dvěma malými dětmi, vezli je ještě v kočárku, muž zaměstnaný za průměrný plat, maminka na mateřské ještě stále v šoku z toho, že jí od prvního ledna snížili rodičovskou na 3,5 tisíce. V minulých volbách volili ČSSD. Ptali se mně, oba vystrašení z plánu na sjednocení DPH, neboť musí vystačit se 17,5 tisíci čistého na měsíc, co se to proboha děje s naší zemí? Jak tady mají dál vychovávat své děti?. A co s tím udělá sociální demokracie.

Skutečně důležité věci bývají prosté. Ve skutečnosti jsme tady od toho, abychom jasně odpověděli všem našim členům, sympatizantům a voličům na dvě jednoduché otázky?

Co se to dnes děje s naší zemí?

A co s tím udělá sociální demokracie? Volby do poslanecké sněmovny jsme sice vyhráli, ale výsledek nám nedovolil sestavit vládu. Vše, co dnes činí Nečasova vláda, omlouvá potřebou reforem v zájmu snižování tempa zadlužování a boje proti korupci. Podívejme se na to, jaká je realita.

Jde Nečasově vládě skutečně o snížení deficitu a dluhu? Ne. Na konci vlády ČSSD v roce 2006 byl veřejný dluh ČR asi 0,9 bilionu korun. V roce 2014, pokud bude pravicová vláda pokračovat takto dlouho, dosáhne veřejný dluh země 1,9 bilionu korun. Výsledkem 8 let vlády pravice tak bude zdvojnásobení veřejného dluhu naší země.

Ptáte se, jak je to možné, když pravice slibovala, že zastaví zadlužování? O to jí totiž nikdy nešlo. Takzvaný boj se zadlužováním je jen záminka k tomu, aby se privatizovaly veřejné služby a zvyšovaly daně středním vrstvám. Současné tempo zadlužování zavinila rovná daň a nepřiměřené snižování daní firmám. Kalouskova daňová reforma z roku 2008, založená na daňových úlevách pro firmy a nejbohatší poplatníky připravuje stát každý rok o 80 miliard daňových příjmů.

Politika Nečasovy vlády je útokem na střední vrstvy. Je vedena snahou obrátit právě střední vrstvy proti sociálnímu státu. Nejprve je vláda připravila o nárok na dětské přídavky, posléze o porodné. Omezuje se podpora stavebního spoření a jakékoliv formy vlastnického bydlení. Zvyšuje se DPH.

Významnou součástí středních vrstev jsou tradičně zaměstnanci veřejného sektoru. Vláda se k nim chová ponižujícím způsobem. Velké části zaměstnanců snížila platy o 10%, dochází k chaotickým reorganizacím, vedení ministerstev ovládají lidé spojení s podnikatelskými aktivitami některých ministrů, zaměstnanci státu ztrácí motivaci i perspektivu za takových podmínek a okolností hájit zájmy státu. To vytváří podmínky pro zhoršení kvality veřejných služeb a zvyšuje riziko korupce.

Vláda tvrdí, že předložila koncept důchodové reformy. Pomiňme nyní fakt, že ho sama během pouhých sedmi dnů zásadně přepracovala. Ale to, co vláda navrhuje, není žádná důchodová reforma. Sociální demokracie na to velmi naléhavě upozorňuje!

Vláda vůbec neřeší současný ani budoucí schodek průběžného důchodového systému, naopak ho prohlubuje. Ale důchody z tohoto státního pilíře budou i v budoucnu zcela klíčové pro životní úroveň všech dnešních třicátníků či čtyřicátníků. Na tom soukromé spoření nic nezmění.

Vláda navrhla ve skutečnosti jen systém, který o něco přilepší nejbohatší části populace, pro kterou bude výhodné si převést část pojištění do soukromých fondů.

Finanční krize ukázala, že soukromé spoření v privátních fondech není samospasitelné, ani odolné proti finančním ztrátám. Úspory se mohou během 40 let spoření snadno znehodnotit. Klíčová proto bude i do budoucna role státního průběžného pilíře. Pro ČSSD je zcela nepřijatelné financování důchodové reformy sjednocením DPH na 17,5 procentech. Toto opatření musíme jednoznačně odmítnout jako sociálně neúnosné a nespravedlivé.

Není pravda, že v Evropě je trend sjednocování DPH. Z 27 zemí EU má sjednocenou DPH jen jediná země – Dánsko. Všechny ostatní státy používají dvě až pět sazeb DPH. Existence nižší sazby DPH má smysl nejen ze sociálního hlediska, ale také kvůli podpoře vzdělanosti a kultury. Sjednocení DPH na 17,5 procentech je vážnou chybou. Musíme udělat vše, abychom mu zabránili.

To ale není všechno. Vláda neřeší otázku nezaměstnanosti. Vláda poškozuje hospodářský růst nepromyšlenými plošnými škrty a kroky, které vedou k omezení spotřeby domácností. Vláda hrozí dalším zpoplatňování zdravotní péče.

Vláda chystá v oblasti změn v zákoníku práce řadu opatření, jež jsou evidentně nevýhodná pro zaměstnance a snižují důstojnost jejich pracovních podmínek.

Vláda připravuje zavedení školného na veřejných vysokých školách. Vládní politici porušili veškeré předvolební sliby o nezvyšování daní. Ačkoliv tvrdili, že udrží nízké daně a nebudou je v žádném případě zvyšovat, přišla hned po volbách povodňová daň z hlavy, dokonce zpětné zdanění podpory stavebního spoření a zvyšování DPH.

Podstatou vládní politiky tak zůstává přenášení dluhu ze státu na domácnosti se středními a nízkými příjmy.

Česká veřejnost si stále více začíná uvědomovat, že vláda postupuje v řešení státního dluhu nesprávně a nespravedlivě a svou nespokojenost začíná dávat otevřeně najevo. Již v září minulého roku jsme zažili protesty státních a veřejných zaměstnanců proti záměrům vlády snížit jejich platy. V těchto dnech se chystají protesty maminek s dětmi a zdravotně postižených.

Vláda se potýká i s celou řadou dalších vážných problémů. V zemi každou chvíli propukají korupční skandály, do kterých jsou zapleteni i vysocí státní úředníci a členové vládních stran.

Vláda se chová arogantně vůči opozici, snaží se omezit prostor pro parlamentní debatu a snížit možnosti veřejné kritiky její politiky. Neváhala si dokonce vypomoci lží o stavu legislativní nouze. Naštěstí v minulých dnech tento její postup narazil u Ústavního soudu, který zrušil Drábkův balíček sociálních škrtů. Důvodem bylo nepřípustné omezení práv opozice. V civilizované zemi by se za takové chování premiér již dávno omluvil veřejnosti i opozici. Naše vládní koalice však takovou potřebu necítí.

V Česku jsme 8 měsíců po ustavení nové vlády svědky krize vládnutí. Máme slabou vládu, se slabým premiérem a slábnoucí podporou veřejnosti. Krize vládnutí tak odhaluje absurdnost výsledků posledních sněmovních voleb. S volbou nových stran si lidé spojovali příchod nových osobností s novým politickým stylem a s větší schopností řešit vážné společenské problémy. ¾ roku po těchto volbách se mohou mnozí jen divit, jak na tento marketingový trik mohli naletět.

Máme vládu, která neřeší vážné problémy společnosti.

Máme vládu, která nedokáže bojovat s korupcí, neboť je zmítána vlastními skandály.

Máme vládu, která prosazuje nespravedlivé reformy, výhodné jen pro úzkou vrstvu společnosti.

Máme vládu, která devastuje veřejný sektor, ponižuje vlastní zaměstnance a zhoršuje kvalitu i dostupnost veřejných služeb.

Nedokáži si představit, že by zde existovala vláda, která by poskytla větší prostor pro aktivní a razantní sociálně demokratickou opoziční politiku!!!

Lidé od nás chtějí, abychom byli důslednou a razantní opozicí. Abychom zabránili nevratným a pro společnost nebezpečným krokům. A abychom předkládali alternativy. ČSSD SE NACHÁZÍ V PŘELOMOVÉ SITUACI, KTERÁ SE V JEJÍ NOVODOBÉ HISTORII DÁ SROVNAT POUZE S ROKEM 1993.

Pokud zvládneme roli, kterou od nás nyní občané očekávají, máme šanci ovlivnit vývoj v naší zemi na mnoho let dopředu. Pevně věřím, že k dobrému zvládnutí naší opoziční role pomůže svým výsledkem i tento sjezd sociální demokracie.

SVŮJ DÍL PRÁCE SI přitom MUSÍ ODPRACOVAT KAŽDÝ Z NÁS.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

Historická vítězství ve volbách do sněmovny, senátních i komunálních?? to je drsný.

Co jste historicky vyhráli v těch komunálních? Mandáty, % , hlasy?

Jakou radost máte s vítězství ve volbách do sněmovny?

možná tak ten senát vás může těšit
18. 03. 2011 | 11:46

Ládik!!! napsal(a):

nemáte to celé, chybí tam text o jirkovi havlovi
18. 03. 2011 | 11:57

Béda napsal(a):

p. Sobotka,

doporučuji pečlivě prostudovat článek ekonomického experta odborů Ungermanna a paní Švihlíkové na dnešních Britských listech.

Myslím, že jste se coby ČSSD prozatím ani o píď neposunuli k perspektivě. Kritika vám jde. Postrádám ovšem vizi a konkrétní program. Nejenom pokud jde o přerozdělování a udržení sociálního státu, ale co v tom srabu - navíc závislém na objektivních podmínkách vně státu dělat s ekonomikou. Jak konkrétně ji nastartovat, jak vybudovat chybějící ekonomickou základnu, která byla v minulosti prošustrovaná a privátně "prožraná". Jak vytáhnout ČR z pozice levné montovny.
Postrádám sebkritiku ČSSD, sebereflexi a očistu od korupčních živlů a přesně popsaný způsob boje s hydrou korupce, která jako rakovina vysává a zadlužuje spolu s odborníky z MF stát...
18. 03. 2011 | 12:08

Ovčan napsal(a):

neo

Zato Vláďa Rozodp nás vede k prosperitě žebráků a bezdomovců.
18. 03. 2011 | 12:12

hoven napsal(a):

to je projev milouše jakeše z hrádku??
18. 03. 2011 | 12:19

Liberál napsal(a):

Sociální stát není základem Západní civilizace tou je svoboda a demokracie. Pokud pane Sobotko nezvýšíte svůj koaliční potenciál a nebudete se soustředit na středové voliče tak vládnou NEBUDETE. Pokud se budete opírat jen o komunisty tak budete navždy opoziční stranou.
18. 03. 2011 | 12:21

Béda napsal(a):

Liberál,

co je podle vás svoboda a co demokracie? Mohl byste konkretizovat tento základ Západní civilizace? Jsou jejich doučástí i Trvalá svoboda, volební pogromy, volební lži v přímém přenosu a konstruktivní povolební přeběhlíci k opozici?
18. 03. 2011 | 12:26

Liberál napsal(a):

Hitsorické vítěztví v minulých senátních a komunálních volách je výsledek vaší populistické demagogie a hlouposti lidí, kteří vám dali hlas. Že to byl největší podvod dokazuje že v parlamentních volbách jse nedokázali získat převahu hlasů i když vláda dělala podle vás "antisociální politiku". Jediné co poplatky způsobily bylo masové zadlužení krajů a to že od nich všechny kraje až na jedned ustoupili tokazuje že to byla manipulace. Nebojtese v příštích krajských volbách se vám to vrátí jako bumerang a všichni vaši hejtmani půjdou od valu.
18. 03. 2011 | 12:27

Gero napsal(a):

neo,
my občané tohoto státu se tam vedeme sami. Strany a vlády na všech úrovních si dovolí to co jim dovolíme my sami. Žádná strana ani člověk nepřinese nic dobrého kdy většina, upřednostňuje své okamžité potřeby a postrádá naprostý vztah ke generačním hodnotám, morálce a myšlení s kontextem budoucích potřeb a rozvoje. Ostatně to i rozložilo minulý komunistický režim. :-).
Mně už tak neděsí chování na vyšších postech, ale chování a netečnost většiny lidí a jejich krátkozrakého chování a přístupu, neboť pokud se to nezlepší není cesta vzhůru, ale jen rozklad a úpadek ... .
Co se týče pana Sobotky, tak jednak uvízl někde v 19 století, dnes se uvažuje ne o sociálním státě ale solidárním, a navíc tohle chování a postoje lidí mu hraje do ruky a proč si s tím nehrát a získat tím moc :-)
18. 03. 2011 | 12:29

Liberál napsal(a):

Béda:

Svoboda a demokracie je
1) Existence svobodných a férových voleb
2) Svoboda projevu
3) Svoboda slova
4) Svoboda cestovat
5) Právo na spravedlivý soudní proses
6) Svoboda podnikání
18. 03. 2011 | 12:31

Rumcajs napsal(a):

Máme vládu, která vládne jen pro úzkou skupinu , ale neustále vyhrává volby.

Čím pak to Bohouši ?

A jak má řešit korupci, když na 90% úřadech jste nalezlí vy ?
18. 03. 2011 | 12:35

Béda napsal(a):

Liberál,

1) patří k existenci svobodných a férových voleb volební pogromy, volební lži v podobě volebních slibů, kterí nikdy nebyly míněny vážně a po volbách se mění v cár použitého toaletního papíru?
2) svoboda projevu - co tím míníte? Pogromy na volebních mítincích, mobilizace, Kubiceho policejně zpravodajské volební intriky?
3) svoboda slova: Svobodný rovný přístup (existuje vůbec něco takového - vzpomínáte na americkou radarovou Klvaňovsko-vládní lobbistickou kampaň?) do veřejnoprávních médií, špízovaný internet?
4) není svoboda cestovat a jakákoliv jiná svoboda odvozena od ekonomických podmínek, které nová totalita utahuje do takové podoby, že za nějakou dobu již pro většinu populace bude svpbpda cestoavat stejně imaginární jako kdyby byly hranice obtaženy ostnatým drátem?
5) co to je právo na spravedlivý soudní proces? Začíná snad kaucí pro majetné?
6) svoboda podnikání - míníte tím tuto svobodu v podmínkách monopolizace, daňové degrese ve prospěch nejbohatších a sousavného decimování středního podnikatelského stavu?
18. 03. 2011 | 12:44

JC napsal(a):

Ta hesla....dobré...
Ještě tam chybí

PLANY IMPERIALISTU ZHATI NAŠI VEPŘI BOUBELATI
18. 03. 2011 | 12:48

Ovčan napsal(a):

Béďa

Základem naší současné demokracie je svoboda ohýbání zákonů,rozkrádání, spaní pod mostem a demokracie volby za 18 nebo bez dvou za 20 a nakupování hlasů.
18. 03. 2011 | 12:49

JC napsal(a):

Béda,
Čo si predstavujete pod takým pojmom sociálný štát, vojín Kefalín ?
18. 03. 2011 | 12:51

Terry napsal(a):

"Scházíme se v mimořádné době nabyté výzvami, ale také riziky."

Někdy je rizikem i čeština.
Prostě "nabytej" borec... Jak nabil, tak pozbil...
18. 03. 2011 | 12:53

JC napsal(a):

Ovčan,
Pro někoho, kdo si říká ovčan určitě.
18. 03. 2011 | 12:53

Béda napsal(a):

JC,

majore Terazky, adresujete svoji výzvu Bédovi, anebo Kefalínovi?
18. 03. 2011 | 12:56

JC napsal(a):

Béda,
Samozřejmě vám bedo, to vám nedocvaklo ??
18. 03. 2011 | 12:59

JC napsal(a):

Živě: Pravicové vlády nás zadlužily, hřímal Sobotka
:-))))
18. 03. 2011 | 13:02

karlička napsal(a):

Ano není to celé!!!

Kde je text vztahující se k vítání Fica!!

Kdo ho uFic!
18. 03. 2011 | 13:05

Béda napsal(a):

JC,

takže pane majore (nevím jestli to bude správně pochopeno, pan major míval občas docela velká okna) sociální stát dle mého je stát organizovaný takovým způsobem, kde existuje systém povinné proporcionální solidarity bohatých s chudými, zdravých s nemocnými, mladých se starými, kde jedni uvědomujíc si relativitu svého postavení pomáhají druhým nikdy nevěda, jestli v budoucnu nebude muset být pomoženo jim samým. Je to stát organizovaný jako systém sdílené spoluodpovědnosti za obecný stav vzdělání, zdraví obyvatel, zajištění důstojných životních potřeb pro nesoběstačné. Tato organizace působí jako prevence kriminality, šíření infekčních nemocí, chudoby plynoucí z nevzdělanosti a udržení sociálního smíru.
18. 03. 2011 | 13:09

neo napsal(a):

Ovčan:

no jelikož jsem se vůbec nezmínil o tom, kam nás vede čssd, nechápu tu reakci o tom, kam nás vede současná vláda.

Pouze jsem se pana Sobotky zeptal,co vyhráli a jakou z toho má radost.

Nicméně vaši reakci beru na vědomí a dovolim si nesouhlasit. A budu mluvit za sebe. Mě vláda nevede k prosperitě žebráků a bezdomovců. Naopak nyní plánuje zvýšit daň z příjmu a změnit základ daně, takže se celkově sníží odvody i když se zvýší sazba z 15 na 19% a o 2 procentní body vzroste ZP.

(to by bylo něco pro Kočku šklíbu - zvýšení sazby daně vede ke snížení daní:) )
18. 03. 2011 | 13:13

JC napsal(a):

Béda,
Jestli jste tohle nikde neopsal, ale sám vymyslel máte můj obdiv.
Protože tohle chápu naprosto dokonale a jsem si jist, že by to pochopil i major Terazky.
"Co je a co není sociální stát určujeme MY, kurva, strana":-)))))
18. 03. 2011 | 13:18

mb napsal(a):

ufo uficlo fica
ufiklo svíčku, fík a i Fica
pod víkem Fico prožívá fičák
zdá se mu že je pravičák
naštěstí ufo nevzalo Vica
bůh jako obvykle nezasáh´...
18. 03. 2011 | 13:22

Martin napsal(a):

Jsem volič ČSSD proto, protože jejich politika je založena na solidaritě. Solidaritě majetných s nemajetnými, schopných s těmi méně schopnými, zdravých s těmi nemocnými, mladých se staršími, atd. Dnešní pravicové vlády Vám tuto alternativu nenabízejí ani omylem. Jsteli ti prvně jmenovaní, tak Vám to je jedno a jste v pohodě. Do té druhé skupiny obyvatel, která je mimochodem asi tou větší polovinou, se ovšem můžete někdy dostat také. pak jsem zvědavý, jak budete vyznávat svobodu, demokracii, apod. v podání pravicových vlád. Přeji Vám všem, aby jste se do té druhé skupiny obyvatel nedostali.
18. 03. 2011 | 13:26

mb napsal(a):

( nebude Fico již skrz zuby říkat: polykat, plynout, fikat ... )
18. 03. 2011 | 13:27

mb napsal(a):

dobrou noc, strýčku Fico ... dobrou noc, děti ...

/bye/
18. 03. 2011 | 13:28

Doug Badman napsal(a):

Jedno se socialistům musí přiznat. Vždycky si ze svého středu dokážou vybrat toho nejchytřejšího.
18. 03. 2011 | 13:30

hoven napsal(a):

a zase slaveček neřekl, kde veme na sociální stát peníze. socani to pořád tají.....
18. 03. 2011 | 13:30

JC napsal(a):

Martine, voliči ČSSD,
To jsou jen takové "sjezdové tlachy". Víte proč ?
Nedávno proběhl v TV pořad o lidech postižených nemocí tzv."motýlích křídel". Tomu chudáku z reportáže bylo cca 18 let. Náklady na speciální náplasti jdou do desetitisíců měsíčně a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Já vás chápu, že pravicové vlády, které dle vás zásadně brání solidaritě mezi bohatými a chudými, mezi zdravými a nemocnými s tím nic neudělají, ale vysvětlete proč s tím neudělala nic ani vláda ČSSD, která to dle vás má přímo v popisu práce ?
18. 03. 2011 | 13:41

kormoran napsal(a):

Hlava hola , veta rozvita.
18. 03. 2011 | 13:49

Béda napsal(a):

hoven,

možná se mýlím, ale dlouhodobě jako o zdroji příjmů mluví o vrácení progresivní daně na původní hodnoty a zaklínají se (zde bych byl docela pesimistou) prostředky nalezenými v antikorupčním boji.
18. 03. 2011 | 13:58

HM napsal(a):

Jen nepatrný rozdíl dělí sjezd ČSSD od sjezdu KSČM ,neoslovují soudružky a soudruzi,ale přítelkyně a přátelé
18. 03. 2011 | 14:07

Koleda napsal(a):

To Martin:
Slyším-li slovo solidarita, (zejména schopných s nechopnými)vidím rudě. Stačí, že jsem díky této solidaritě se svým důchodem na 18% svého příjmu před důchodem. A kolik jsem díky té solidaritě, mimochodem jeden z bývalých ústavních soudců to nazval loupeží za bílého dne, do onoho solidárního systému nacpal?
18. 03. 2011 | 14:17

zdenekb napsal(a):

"hoven napsal(a):
to je projev milouše jakeše z hrádku??"

Hovene, ty po svém včerejším výkonu pod blogem p.Drábka nechodíš kanály?!? Ale chápu "slaveček" je příliš silné lákadlo pro zveřejnění dalšího gejzíru myšlenek...

JC:

ČSSD mohla pro solidaritu udělat mnohem víc, ale přinejmenším nešla přímo proti ní, jako vláda současná... už se těším, až demonstraci zdravotně postižených budou zdejší roztleskávači pravice označovat za srocení zmanipulovaných zakuklených bolševiků.
18. 03. 2011 | 14:19

JC napsal(a):

zdenekb,
Mno tak aby to nebylo zase jak ta chýtrá horákyně, tak tedy v případě cca 200 pacientů s nemocí tzv" motýlích křídel" udělala ČSSD stejné kulové jako pravičáci.
Souhlasíte ??
18. 03. 2011 | 14:24

JC napsal(a):

Koleda
Ono nazývat solidaritou něco, co je vynuceno zákonem je pěkné prznění toho slova.
18. 03. 2011 | 14:27

Béda napsal(a):

JC,

po zavedení Julínkovného začala být léčba nákladných nemocí, mohem "dostupnější". Ještě lepší to bude po privatizaci zdravotnictví = zdravotních pojišťoven a nemocničních zařízení, poté co celé zdravotnictví ovládne základní tržní princip - maximalizace finančního zisku. Chudinská péče pro většinu populace, která nemá na keš příplatky, resp. platby za nadstandard (rozuměj dnešní standard) zajistí tu nejlepší péči obzvášť pro lidi s nákladnou zdravotní péčí. Příkladně nemocných rakovinou a nádory, specielně zdravotně postižení na tom budou velice dobře. Možná se pro ně začnou otvírat i okna.

PS: nevíte proti čemu se vlastně handicapovaní vlastně chtějí bouřit? Vždyť zdravotní reforma je teprv na začátku a po jejím prohloubení se budou mít teprv jako v bavlnce. Drahé léky, sanatoria, špičková ústavní léčba - to všechno je pro ně připraveno po zavedení standardů.
18. 03. 2011 | 14:33

Petr napsal(a):

Pane Sobotko,
dovedete si alespoň trochu vybavit co řekl skutečný sociální demokrat p.Foldyna?
Vzpomněl by jste si, kdo byl 1.místopředsedou a nejbližším spolupracovníkem Paroubka?
Nenesete taky a to dost velkou vinu na opoziční roli ČSSD?
Jste schopen sebereflexe, nebo se ženete jen za korytem?
Jestli jste schopen alespoň na jednu otázku odpovědět a jde Vám o ČSSD, tak z kandidátky na předsedu strany odstoupíte a navrhnete a podpoříte do této funkce pana Foldynu.
18. 03. 2011 | 14:34

Dočekal napsal(a):

zdenekb:

Dovolím si odkázat vás na můj příspěvek zde:

18. 03. 2011 | 13:53
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jaromir-drabek.php?itemid=12573&from=0#nucleus_cf

Tam si můžete přečíst můj názor nejen na diskusní vstupy zdejších pravicových lejnometů, ale také na působení pana Libora Stejskala v roli strážce čistoty těchto diskusí.
Věřte, někdy mi ty výplody zejména nicku hoven zapáchají i přes LCD monitor.
18. 03. 2011 | 14:34

zdenekb napsal(a):

JC:

Musím přiznat, že tento problém neznám podrobně, takže dost možná ano. Mluvím ale spíš o trendu - současná vláda razí teze "zdraví je zboží" a "za své zdraví je každý sám zodpovědný". Čímž si vytvářejí alibi k nesolidaritě.

Koleda:

Pokud jste měl příjem (odhaduji) vysoko přes sto tisíc, možná jste na své zajištění mohl myslet trochu dopředu. Nebo až včera zaklepalo vaše stáří, (pozvi mě dál)?!? Úspěšní jsou prý zásadně také rozumní a zodpovědní...
18. 03. 2011 | 14:35

Koleda napsal(a):

JC:
Já to solidaritou nenazývám, je to fakt loupež. Solidaritou to ale nazývají soudruzi z ČSSD - Sobotka, Škromach a spol. A na rozdíl od nich, pánů poslanců, jsem všechny své příjmy řádně danil!
18. 03. 2011 | 14:38

Koleda napsal(a):

TO zdenekb:
Samozřejmě, že jsem se zajistil, ale je to principiálně správné aby úspěšní takto drasticky doslova dopláceli na ty méně úspěšné?
Mimochodem, právě ti úspěšní jsou největšími donátory různých nadací, zařízení sociálních služeb a pod. Soudruzi z ČSSD však pouze rozdmýchávají vůči takovým lidem zášť a zlobu zcela v intencích komunistů. Bůh chraň ČSSD před Sobotkou a jemu podobnými!
18. 03. 2011 | 14:41

Béda napsal(a):

Koleda,

podotýkám, že základní parametry důchodového systému nastavila vláda premiéra Klause. ČSSD průběžně důchody valorizovala, vlády ODS vždy usilovaly o zmražení valorizací.

Předpokládám, že patříte mezi vysokopříjmové. ¨Jako odpovědný člověk jste si zajisté přispěl na soukromé připojištění se státní spoluúčastí.

Zde bych se vás tedy zeptal. Mohl byste uvést váš konkrétní průměrný výdělek, ze kterého vám byl vypočten 18%-tní důchod (prosil bych včetně odpracovaných let). Zrovna tak byste mohl pro přehlednost uvést výši úloýky u soukromé pojišťovací bankovní společnost a výši zhodnocení - s a bez státního příspěvku.

Předem děkuji za ochotu podělit se o informace.
18. 03. 2011 | 14:45

Koleda napsal(a):

To Béda:
Obávám se, že do toho, jak jsem se svými penězi nakládal Vám vůbec nic není. Pro klid Vaší duše - nevyužil jsem ani korunu od státu. A argument, že výpočet důchodů nastavila ODS a soudruzi z ČSSD se snažili je na rozdíl od ODS valorizovat , je poněkud mimo mísu. Valorizace ja daná zákonem a ne blahovůlí vlády.
18. 03. 2011 | 14:53

zdenekb napsal(a):

Koleda:

"Soudruzi z ČSSD však pouze rozdmýchávají vůči takovým lidem zášť a zlobu zcela v intencích komunistů."

Mám obavu, že zášť a zlobu rozdmýchávají hlavně řeči "o sockách s nataženou rukou, o netáhlech na která musíme dřít, o nepotřebných parazitech, které zbytečně živíme". Třídní nenávist naruby jak vyšitá... A tyto řeči nevede ČSSD.
18. 03. 2011 | 15:00

Béda napsal(a):

Koleda,

děkuji. Odpověď v tomto smyslu jsem očekával. Jenom pro vaši informaci. Včera v Hyde parku p. Zeman (který jistě neměl podprůměrný příjem) uvedl, že má důchod 14.000 Kč a že má ve srovnání s jinými důchodci celkem štěstí. Proto jsem se skromně dotázal jaký byl váš výdělek, ze kterého vám česká správa sociálního zabezpečení podle platných zákonů vypočítala důchod ve výši 18% průměrného výdělku.

Nuže nic - zůstaňte si jako tajemný hrad v Karpatech. Nic ve zlém, ale osobně mám docela velkou pochybnost o jediném údaji který uvádíte, t.j. o vyměření důchodu ve výši 18-ti procent průměrného výdělku.
18. 03. 2011 | 15:01

rejpal napsal(a):

Koleda
Není nic lehčího než vylásit legislativní nouzi a novelizovat zákony silou 118 hlasů během jednoho dne. Což, jak víme ze zkušenosti, provedla tahle vláda, nikoli vláda ČSSD.
18. 03. 2011 | 15:04

zdenekb napsal(a):

Dočekal:

Už dlouho mám za to, že skutečně pravicově orientovaní lidé (myslím na základě promyšlených názorů, ne na základě potřeby vřadit se k táboru věčně mladých vítězů) z vystupování nicků hoven, liberál, Rumcajs mít radost opravdu nemohou...

p.Stejskal mi přijde v rámci hlídání zdejších chovanců celkem férový, byť jeho postupům taky vždy ne úplně rozumím a lehké nadržování jisté skupince přezdívek občas zaznamenám. Ale třeba se pletu - jsem jenom člověk. On zřejmě taky... ;o).
18. 03. 2011 | 15:08

rejpal napsal(a):

zdenekb
Věřte mi, že nemají.
18. 03. 2011 | 15:11

Faust napsal(a):

Doug Badman napsal(a):
Jedno se socialistům musí přiznat. Vždycky si ze svého středu dokážou vybrat toho nejchytřejšího.
----

No, ono se to nedaří ani ODS... :-)
18. 03. 2011 | 15:14

Faust napsal(a):

A obecně:
nejsem přívrženec cenzury (jakékoli), ale sám, jako bloger (mám blog na bloguje) jsem všemi deseti pro moderovanou diskusi.
Proto, prosím, pana Stejskala nechte konat, jak koná.
IMHO se snaží objektivně.
Nebo chcete, aby blogy Aktuálně dopadly jako druhdy "vlajková loď českého netu" - Neffův Neviditelný pes?
Tak vidíte...
18. 03. 2011 | 15:21

Tenco napsal(a):

Béda
Dík za informaci o článku v BL.

Málokdo umí vidět za roh svého krámku. Nebo čeledníku.
Ale je komické, když protagonista odborů vidí dál než exponenti kvazipravice.

Dobrá syntéza. Mluví mi z duše.

Veřejná debata se buď neděje vůbec, nebo se debatuje nad zcela jinými třídami pojmů - nad důsledky a ne nad příčinami. A vychází se z fatalisticky konstruovaných predikcí - opětšpatné třídy logických pojmů - jedné straně a zcela se opomíjí predikce příčinných vazeb - růst cen komodit, nezaměstnanost, energetika, změna ekonomického poměru sil ve světě...

Ale ta tautologie kvazipravice /pohůnků korporací a bankovního sektoru zvláště/ je celkem zjevná : snížit odvody - snížit daně - pak lamentovat , jak je co neudržitelné /poslední rozinky jsou totiž zdrravotnictví a dúchody/ - takto prefabrikovanými důkazy pak oblbovat veřejnost - místo toho , aby se zabývali řešením příčin a důsledně bojovali s korupcí....

A pokud jsou na piedestalu stranické scény ČSSD povídalkové typu ředitele Evropy Zaorálka, či dobráka strejce Haška, potažmo chronicky negujícího Sobotky - tedy lidé bez vize, čeká nás nelehká doba, kdy moc možná skončí v klíně KSČM.
Vůbec bych se nedivil, kdyby tohle bylo hlavním mottemˇtěch postdididentů Štětiny and his voices.
18. 03. 2011 | 15:28

Tenco napsal(a):

Béda ad JC etc. etc...
S hňupy pak nemá cenu diskutovat.
Vycházím totiž z předpokladu, že hňupa předěláš jedině na o něco lepšího hňupa.
A to nestojí za tu práci.
18. 03. 2011 | 15:30

Ládik!!! napsal(a):

DOčekale -
tvůj výraz "LCD monitor" si uprav, "D" ve "LCD" je "display". Monitor je něco jiného, máš hokej v základních pojmech.
18. 03. 2011 | 15:45

JC napsal(a):

Béda,

To jsou ovšem zase jen obecné plky ala sociální stát.

Tenco, mám dojem pionýre, že kdybys mě viděl in natura tak by ses zmohl jen na držení kušny.
18. 03. 2011 | 15:46

Kritik napsal(a):

Z pana Sobotky přímo sálá přirozený " lídršip"; neumím si představit nudnějšího úředníka.

Existuje vůbec někdo šedivější? Ta anticharizma zabíjí :-)
18. 03. 2011 | 15:47

Béda napsal(a):

JC,

k vašemu uspokojení ještě malý dovětek k mému předešlému příspěvku: jsem zvědav na to, jak budou po privatizaci soikromé zdravotní pojišťovny soutěžit o pojištění nevyléčitelně nemocných a trvale těžce zdravotně postižených pacientů, to znamená o vícenáklady potažmo o těžký prodělek.
18. 03. 2011 | 15:50

Tenco napsal(a):

Ještě dodatek - ta tautologie začíná Kočárníkem/jak včera správně uvedl pan MIloš Zeman/ - a končí :

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Ko%C4%8D%C3%A1rn%C3%ADk

:(((

Někdo si prostě tady porcuje republiku a myslí si, že mu to budou žrát lidi furt.
Nebudou.
18. 03. 2011 | 15:52

HM napsal(a):

. Sobotka je přesně to co řekl Zeman. Na první reklamní tabuli slibuje vyšší důchody, na druhé vyšší soc.dávky, na třetí vyšší podporu v nezaměstnanosti, na čtvrté špičkové zdravotnictví samozřejmě zadarmo a na páté snížení deficitu státního rozpočtu. Tomu snad může věřit jen absolutní hlupák a nula.. s Haškem je to obdobné ,lidi kteří byli po boku Paroubka s klackama v ruce ,klacky neodhodili
18. 03. 2011 | 16:15

Rumcajs napsal(a):

HM:

Dočekal, Cukrouš,Občan,Kelt,Béda,Stále Rebel,Da.Rock,Luba,Gaia,... ti tomu věří.

Chceš snad říci, že to jsou absolutní hlupáci ?

No to snad nemůžeš myslet vážně !
Doufám, že tě pan Stejskal mázne,lháři !
18. 03. 2011 | 17:05

stále rebel napsal(a):

Dávám svůj hlas Sobotkovi!
18. 03. 2011 | 17:29

Ovčan napsal(a):

hoven a spol-všem kradověrným

Vám všem přeji dlouhý život.Aspoň 110 let.
To je dostatečně dlouhá doba,aby zkrachovaly všechny důchodové fondy,co jich jen modří krkavci vymyslí.Mezitím také změní průběžný důchodový systém tak,že sice bude solidární,ale chudých s bohatými.Až dostatečně zestárnete,privátní zdravotnictví zaměřené na maximalizaci zisku z Vás vysaje poslední zbyteček peněz a Vy si budete dlouhá léta,zcela bez prostředků, užívat výdobytků za které teď tolik bojujete.

JC
Ovčan si říkám proto,že ovčanem jsem.Jako ostatně drtivá většina lidí v tomto státě.Kdybych nebyl ovčanem,nenechal bych si od politiků a dalších zlodějů líbit to co si dovolují.To,že rozkrádají i moje daně a majetek státu,který přece patří i mě!Nebýt ovčanem,vzal bych brokovnici a šel zjednat nápravu!Protože jsem ovčanem,znovu a znovu se za pustého chechotu modrých krkavců a jim podobných,nechávám ostříhat.Až ale dojde hodně lidem,že jsou ovčané,tak už se to sametem neodbyde!
18. 03. 2011 | 17:35

Rumcajs napsal(a):

Ovčan:

Já ti přeju exil v KLDR.
18. 03. 2011 | 17:41

Platan napsal(a):

kormoran napsal(a):
Hlava hola , veta rozvita.

kormorán:
Hlava opeřená, mozek ptačí.
18. 03. 2011 | 17:53

Dočekal napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
DOčekale -
tvůj výraz "LCD monitor" si uprav, "D" ve "LCD" je "display". Monitor je něco jiného, máš hokej v základních pojmech.
18. 03. 2011 | 15:45
----------------------
Děkuju tímto nicku "hnusák" Ládik!!! za velice podnětný příspěvek.

Jinak si z toho nic nedělejte, pane Ladislave. Vy máte ten hokej ve více a hlavně mnohem důležitějších věcech.
18. 03. 2011 | 17:55

Liberál napsal(a):

Beda:

Musel jsem něco zařídit tak vám ale i tak odpovím

1) Jste snad svobodný člověk tak si můžete založit vlastní stranu, která všechny sliby splní.

2) Mínim tím že každý si bude moci říct co chce, pokud to bude v mezích zákona (nebude to rasisitické nadávky), a nebude za to potrestán

3) Myslím tím že tisk nebude cenzurován.

4) Svoboda cestovat (a jiné svobody) jsou vázány hlavně na schopnost postarat se sám o sebe. To že někdo není schopen cestovat jen proto že není schopen si najít práci je jen a jen jeho chyba a není nutné kůli tomu omezovat druhé kteří možnost cestovat mají. To že tady nikdo nebude moci cestovat je jen vaše přectava a mnoho lidí jí nezdílí. Zatím hodně lidí jezdí na dovolenou do zahraničí a v příštích letech se to asi nezmění.
18. 03. 2011 | 17:56

Béda napsal(a):

HM,

na vašem místě bych se do žádných složitějších úvah nepouštěl.

PS: stačilo aby vrchní tunelář v devadesátých letech nastavil parametry systému na právní stát a nikoliv na korupci a útěk s "čistýma" úpenězma před právníky a mohlo být na všechno.

Dokonce i nyní když je všechno v pr... a vrchní "antikorupční" zadlužovatel a kleptokrat posílá ekonomiku svým pružnám daňovým kutilstvím nejkratší cestou rovnou do Řecka, na Island, do Maďarska, Polska, Pobaltí je ještě šance zařadit zpátečku zasáhnout proti systémové korupci a privatizaci státu kleptokraty. Spolu s navrácením progresivní daně bude peněz dost pro všechno co jste výše jmenoval.
18. 03. 2011 | 18:01

hm napsal(a):

to Béda právě proto je navýsost zbytečné do zásadních složitějších úvah se nepouštím vidím, že si vystačíte s absolutní jednoduchostí 4 skupiny ..už mlčím nebo mě pan Stejskal smaže

Rumcajsi díky za upozornění :-)
18. 03. 2011 | 18:20

Ovčan napsal(a):

Rumcajs

Nějak si nevzpomínám,že bychom spolu pásli krávy.Ale budiž,mě to neuráží.
Zvláštní je,že pokud člověk projeví trochu sociálního cítění a nesouhlasu z krádežemi,okamžitě je do modra vymytými mozky posílán do KLDR.Mám pocit,že lidé právě vašeho ražení by se Kimovi móóóc hodili.Opravdoví demokrati každým coulem!
18. 03. 2011 | 18:31

Mour napsal(a):

Rumcajsi, je slovo "hlupák" hrubě urážlivé, nebo jenom urážlivé, nebo záleží na tom, jestli ho použil kradověrný nebo naopak někdo normální? Jako zkušený matador, titán a džentlmen zdejších diskusí mi jistě poskytneš odpověď téměř tak spolehlivou jako Mr. Stejskal. Díky.
18. 03. 2011 | 18:31

Otázkář napsal(a):

Článek dobře napsaný (jen tu zmínku o Karlu Březinovi bych vypustil), ale přesto k panu Sobotkovi nemám důvěru. Jako ministr financí zklamal, může uspět jako premiér?
18. 03. 2011 | 18:31

Mour napsal(a):

Rumcajs: Omlouvám se a beru zpět - na místě je samozřejmě vykání, pane Rumcajsi.
18. 03. 2011 | 18:33

Ládik!!! napsal(a):

Dluhoslav 49, Hašek 48 a něco - druhé kolo..... kam se poděla 7. rota?
18. 03. 2011 | 18:33

stále rebel napsal(a):

hm napsal(a):
Ty jsi takový ten malý český pravičáček, patrně potomek normalizačních kádrů.
18. 03. 2011 | 18:34

Ládik!!! napsal(a):

Paroubek:
někteří špatně vyplnili hlasovací lístky.... no jasně, vybrat 1 ze 2 je pro socany problém.
18. 03. 2011 | 18:38

MirekS napsal(a):

No pane Sobotko, Vy byste mohl prodávat slova na kila. To je tok. A jak se line...

Ta plná ústa historie, ta plná ústa vlády, ale o stavu ČSSD, o vizi budoucnosti, jako špendlíček v kupce sena hledat...

Potvrzujete svou minulost, žádná naděje pro budoucnost.

Zdraví

MirekS
18. 03. 2011 | 18:41

Kruťas napsal(a):

Pane Sobotka, ještě nikdy jste nesplnili to, co od Vás voliči (ne občané!) očekávali. Kouzelná je ovšem závěrečná věta. Popletl jste si totiž její formulaci. Má to být takto : SVŮJ DÍL PRÁCE SI PŘITOM MUSÍ KAŽDÝ Z NÁS ODPRACOVAT A NÁSLEDNĚ ZAPLATIT.
Jděte se se svými proklamacemi vycpat.
18. 03. 2011 | 18:45

Béda napsal(a):

Rumcajs,

Pravdu díš, loupežnickej. Kalousek tebe a tvou nižší loupežnickou squadru brzo přivede svými promyšlenými deformami do společnosti oligarchů. Budete u nich pucovat hajzliky a platit jak mourovatí, zato, že můžete svou existencí obtěžovat elitní společnost.

Jak to již po několikáté říká ve svých ponížených suplikách adresovaných vrchnosti náhle prozřevší echtneoliberál Tomský? Milý a drahý.. vaše osvícenosti, blahorodí ... mohl byste alespoň pohlédnout na bídného červa ležícího u vašich spanilých nohou...?
18. 03. 2011 | 18:45

Reedoc napsal(a):

Kdysi jste prý zabloudil. Nejste náhodou ještě na cestě?
18. 03. 2011 | 18:46

Béda napsal(a):

Rumcajs,

schválně loupežníku. Kdo - ty anebo místní řepný básník - bude po Tomském dříve zpívat fistulí jako eunuch na kůru svou tklivou píseň o falešnosti Kalouska, škodlivosti privátního zdravotnictví, diskriminaci podnikatelů vysokou DPH, resp. nesmyslnosti privátního důchodového pilíře?

Jsem velice zvědav.
18. 03. 2011 | 19:07

Občan napsal(a):

Pane Sobotko,
pokud tohle bude (nebo už byl) Váš stranickovolební projev a pokud jsou sociální demokraté ještě sociálními demokraty, měl byste s ním vyhrát.
Jestli se stanete předsedou, pak se těch sedmi bodů držte jako klíště. S takovou vizí se můžete opět stát důvěryhodnou politickou stranou.
Držím Vám palce.
18. 03. 2011 | 19:44

HM napsal(a):

ten lenoch Škromach zase špatně vyplnil volební lístek:-))
18. 03. 2011 | 20:13

Bessy napsal(a):

Do háje Bédo- proč toho Rumcajse tak urážíš? S tvojí vizí sociální společnosti ho setsakra potřebuješ- když budou všichni jako ty, tak bohužel se Vám to nepovede- kdo to bude platit?Podívej, taky by jsem si vzala od Rumcajse něco- ale - říkat plať na mne a já si budu pindat na internetu,urážet tě a dělat kulový -to je docela nebo úplně nepřijatelný.Proč tě má živit? Jsi nemocný,nemohoucí nebo co?Rozlišuj-co všechno a co se platí- velké důchody estébákům a bývalým prominentům KSČ, televize, pračky atd pro nemakačenky atd/Na sjezdu ČSSD jsou i docela zajímavé figurky/..Ne- kdyby jakákoliv strana byla způsobilá řešit profesionálně problémy naší země , tak by bylo lépe. Bohužel, jsou to jen politici a k tomu neschopní a oponuj mi, kdy ta slavná ČSSD za hromadu let vládnutí učinila pro nás něco konstruktivního a udělala tu ráj na zemi.
18. 03. 2011 | 20:27

Béda napsal(a):

Bessy,

já bych oponoval, že právě loupežníkům jsme tam kde jsme, čili v ... račte laskavě doplnit dle své libosti, osobní zkušenosti a představivosti.
18. 03. 2011 | 20:32

Aktiv napsal(a):

Pane liberál,
pravá svoboda je, když máte možnosti reralizovat své zájmy, představy tak, aby nijak neohrozily zájmy a svobody druhých lidí.
Buď se chováte jako svobodný tyran a sadista, a tím vytváříte destruktivní společnost, nebo se chováte jako svobodný člověk duchem a dáváte tím prostor ostatním skupinám společnosti...
Jisté náboženské a ideologické skupiny mají v plánu realizovat svobodně jen tyranii a sadismus, i když se dnes jeví jako pro demokratické.
Takto to zní i te´d od mladých Arabů, např. v Lybii, tak jsem zvědav, jestli jejich víra ve svobodu se nezmění v utlačování jiných, když se octnou tentokrát oni na koni...
Takto vyzněla i demokracie v Čechách, kdy určitá skupina politiků zprivatizovala demokracii a za pomoci Bakalů, Krejčířů, Kožených si demokracii a práva svobody lidí si koupila...

Ať mi promine pan Bohuslav Sobotka, jeho projev byl velice zajímavý,ale je mi líto, že splňuje jeden předpoklad, že ideály jsou krásné jen při romantických večerech,ale v realitě bují nekompromisní společnostr nenasytných.
To byla zatím politika obou politických uskupení po 89 roce...

Já bych si přál, aby když se někdo stane ministrem, nebo jakýmkoliv důležitým politikem, tak aby nehrál mrtvého brouka,brouky, když se kolem mně děje samá špína.
Bohužel nikdy jsem od pana Sobotky, co je ve vrcholné politice až dosud neslšel jakýkoliv předmětný krok na zrušení korupce a podezřelých zakázek.Proč?
Slabost, nebo jen čecháčství u p.Sobotky, ve smyslu, snad mi z toho taky něco kápne, když nic neřeknu a nějak neupozorním??????
Najednou nyní všichni jsou proti korupci, pozdě z křížkem po funuse, zase jste s panem Haškem mleli krásná slovíčka do prázdna, jako vždy....
K žádné změně nedojde, a nejste schopni, špína a krev se jen tak nedá očistit ze stovek politiků, kteří jsou doposavaď činní v politice ČSSD.
NEVĚŘÍM VE ZMĚNU MAFIÁNISMUS V ČECHÁCH, AJE JEDNO JESTLI NABULÍKUJETE TISÍC A JEDNA KRÁSNÝCH SLOV, PODOBNĚ JAKO ODS, A OSTATNÍ ZLOČINECKÉ ORGANIZACE!!!!
Nevěřím
18. 03. 2011 | 20:41

Bessy napsal(a):

Béda- jó ale ti loupežníci si neříkají Rumcajs spíše si říkají beránek- v řadách ČSSD je jich neurekum.|Ani jmenovat nebudu.Takže pojmenovat správně!!!Vlk v rouše beránčím. Že by tady byla nějaká moderní levicová strana to vůbec ne. Víte, Sobotka mi připadá jako psychopat- víc má k politice Kuby než k reálnosti u nás.
18. 03. 2011 | 20:49

Al Jouda napsal(a):

Pane Sobotko, máte v plánu splnit 7 opravdu hezkých bodů. Abyste je splnili, tak musíte opustit koalice s ODS na komunální úrovni ! Jedině tím nabudete důvěryhodnosti potenciálních voličů.Prvním hrobařem ČSSD se totiž stal Miloš Zeman s jeho a Klausovou opoziční smlouvou.
18. 03. 2011 | 23:00

Manka napsal(a):

Bessy:Ono mi připadá,že jste mimo reál,ne??Jmenujte a nemlžte.Vlci v rouše beránčím jsou ODSTOP09VV. Všichni slibovali "hory i s horákama".Hlavně VV se tvářili,že chtějí mnoho věcí změnit,ale nasedli na Tříkolku a na sliby se zapomělo.Kde jsou sliby voličům???Nikde!!!Při vidině koryt je vše dovoleno.Komando v ČT ! Promotro-Vondra.A další a další sviňárny ,korupce.Jediný potrestaný je slušný člověk Michálek a Drobil má svou "trafiku".
18. 03. 2011 | 23:36

SuP napsal(a):

Dočekal -
Monitor je celé zobrazovací zařízení. Displej nebo obrazovka jsou jeho hlavní částí. Tak se nenavážejte.
19. 03. 2011 | 11:28

pich napsal(a):

Zdejší t.zv. pravicoví "diskutéři" asi nebudou to pravé pravicové ale jsou jejich hlásnou troubou.
Ti praví praví, totiž tady nevystupují. Kradou a proto nemají čas.
Takový Nečas, kníže či Bárta tady nepotřebují nikomu nic vysvětlovat. Nebylo by co.
Jedině pan Kalousek se tady rozhodl přijít s kůži na trh. Ale to není téměř potřeba, protože o jeho záměrech jsme průběžně informování, včetně občasných změn čísel a termínů.

No a pro socdemo a jejich šéfy je tady od pravé žumpy jasná zpráva.
I kdyby jste pravičákům dělali jakoukoliv radost při neustálém vzpomínání na Bohumín, Haškem a Onderkou rozdávali komančům červené karty, nedočkáte se nijaké pochvaly.
Budete pro ně horší jako komunisté a budou vás tak neustále nazývat.
Neměli by jste jim jít konečně na ruku a s komunisty udělat předvolební koalici?
Možná že by jste se dočkali od mnoha lidí porozumění. Možná ne. Ale za pokus to stojí. A ta pravičácká nálepka by pak nebyla nadávkou.
20. 03. 2011 | 23:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy